velikost textu

RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zástupce vedoucího (EBR)
adresa
Katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK, Viničná 5, 128 44 Praha 2, Česká republika
e-mail
lukas.fischer@natur.cuni.cz
telefon
+420 221 951 688 (EBR)
místnost
Viničná 5 » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » 210
Viničná 1965/5, 128 43 Praha, Česká republika
(EBR)