velikost textu

prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.

Přírodovědecká fakulta

adresa
Katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK, Viničná 5, 128 43 Praha 2, Česká republika (EBR)
e-mail
viktor.zarsky@natur.cuni.cz, zarsky@ueb.cas.cz (EBR)
telefon
+420 221 951 683 (EBR)
místnost
Viničná 5 » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 106
Viničná 1965/5, 128 43 Praha, Česká republika
(EBR)