velikost textu

prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.

Pedagogická fakulta

zástupce vedoucího (katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty)
email
stanislav.pechacek@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 164 (KHV)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 413
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KHV)
členství
Oboroví garanti (Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R047; 3 roky; PedF; cs; P; 2obor))
Oboroví garanti (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovství (N; 7504T226; 2 roky; PedF; cs; P; 2obor))
Oboroví garanti (Choir Conducting Oriented at Education (B; 7507R047; 7507R047; 3 years; PedF; en; P; 2branch))
Oboroví garanti (Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir Conducting (N; 7504T226; 7504T226; 2 years; PedF; en; P; 2branch))
Oboroví garanti (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovství (M; 7504T226; 5 roků; PedF; cs; P; 2obor))
Oboroví garanti (Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir Conducting (M; 7504T226; 7504T226; 5 years; PedF; en; P; 2branch))
Oboroví garanti (Sbormistrovství chrámové hudby (B; 8201R079; 3 roky; PedF; cs; P; 1obor))