velikost textu

doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.

Osobní kontakty

telefon
+420 737 868 146 (osobní)

Matematicko-fyzikální fakulta

předseda (Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty)
email
zdenek.drozd@mff.cuni.cz
Oboroví garanti (Učitelství fyziky (N; 7504T245; 2 roky; MFF; cs; P,K; 2obor))
Oboroví garanti (Training Teachers of Physics (N; 7504T245; 7504T245; 2 years; MFF; en; P,K; 2branch))
Garanti studijních programů (Učitelství pro základní školy (N; N7503; 2 roky; MFF; cs; P,K))
Oboroví garanti (Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky (D; 1701V051; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor))
Oboroví garanti (Physics Education and General Problems of Physics (D; 1701V051; 1701V051; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch))

Rektorát

vedoucí (Fyzika)

Univerzita Karlova