velikost textu

Mgr. Jakub Marek, Ph.D.

Fakulta humanitních studií

vedoucí (Katedra filosofie FHS UK)
adresa
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika (K filosofie)
e-mail
jakub.marek@fhs.cuni.cz (K filosofie), jakub.marek@email.cz
telefon
+420 224 271 456 l. 456 (K filosofie)
zaměstnání