velikost textu

Mgr. Alexandra Vančurová

Přírodovědecká fakulta

vedoucí vedoucí knihovny (Knihovna chemie Přírodovědecké fakulty)
sekretářka (Knihovna chemie Přírodovědecké fakulty)
adresa
PřF UK v Praze, Horská 8, 123 48 Praha 2, Česká republika (Knih…)
email
alexandra.vancurova@natur.cuni.cz (Knih…)
telefon
+420 221 951 214 l. 1214 (Knih…)
místnost
Hlavova 8 » 1. nadzemní podlaží - přízemí » 149
Hlavova 2030/8, 128 43 Praha, Česká republika
(Knih…)
zaměstnání