velikost textu

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

adresa
Biocev katedra parazitologie PřF UK, Průmyslová 595, 252 42 Vestec, Česká republika (PARAZIT)
e-mail
tachezy@natur.cuni.cz, jan.tachezy@natur.cuni.cz
telefon
+420 325 873 908 l. 3908 (PARAZIT)
místnost
Viničná 7 » 4. nadzemní podlaží - 3.patro » 316
Viničná 1594/7, 128 00 Praha, Česká republika
(PARAZIT)
zaměstnání