velikost textu

doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.

Pedagogická fakulta

vedoucí (katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty)
e-mail
marek.valasek@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 164 l. 164 (KHV)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 413
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KHV)
Oboroví garanti (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovství (N; 7504T226; 2 roky; PedF; cs; P; 2obor))
Oboroví garanti (Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R047; 3 roky; PedF; cs; P; 2obor))

Univerzita Karlova