velikost textu

prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.

Filozofická fakulta

e-mail
ladislav.bares@ff.cuni.cz (ČEgÚ), Ladislav.Bares@ff.cuni.cz
telefon
+420 221 619 616 (ČEgÚ)
místnost
Celetná 22 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 450f
(ČEgÚ)
uchazeč o členství
Garanti studijních programů (Historické vědy (D; P7105; 3 roky; FF; cs; P,K))