velikost textu

prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.

Fakulta humanitních studií

adresa
U Kříže 8, 158 00 Praha 5, Česká republika (VR, Kolegium děkana), U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice, Česká republika
e-mail
jan.sokol@fhs.cuni.cz (VR, Kolegium děkana), sokol@fhs.cuni.cz
telefon
+420 251 080 331
fax
+420 251 620 611 (VR, Kolegium děkana)
místnost
Jinonice, budova B » 6. nadzemní podlaží - 5. patro » Proděkan pro vnější vztahy UK FHS
U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice, Česká republika
(Kolegium děkana, VR)
členství
Garanti studijních programů (Anthropology (D; 1512V000; 1512V000; 3 years; PřF,FHS; en; P,K; 1branch))
Garanti studijních programů (Antropologie (D; 1512V000; 3 roky; PřF,FHS; cs; P,K; 1obor))

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Garanti studijních programů (Antropologie (D; 1512V000; 3 roky; PřF,FHS; cs; P,K; 1obor))
Garanti studijních programů (Anthropology (D; 1512V000; 1512V000; 3 years; PřF,FHS; en; P,K; 1branch))

Pedagogická fakulta