velikost textu

doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

poradkyně pro studium a garantka doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (Kate…)
správkyně webového portálu (Kate…)
správkyně personální aplikace (Kate…)
e-mail
dana.hola@natur.cuni.cz
telefon
+420 221 951 201 (Kate…), +420 221 951 200 (Kate…)
místnost
Albertov 8 » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 204
Albertov č. ev. 12, 128 00 Praha, Česká republika
(Kate…),
Albertov 8 » 1. nadzemní podlaží - přízemí » 106
Albertov č. ev. 12, 128 00 Praha, Česká republika
(Kate…)