velikost textu

Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.

Filozofická fakulta

Přijímací řízení koordinace (Ústav obecné lingvistiky Filozofické fakulty)
zástupce ředitele (Ústav obecné lingvistiky Filozofické fakulty)
e-mail
viktor.elsik@ff.cuni.cz
telefon
+420 221 619 291 (ÚLING)
fax
+420 221 619 237 (ÚLING)
místnost
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 419 b
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Česká republika
(ÚLING)