velikost textu

prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

e-mail
jiri.kraft@ftvs.cuni.cz (MNG), jiri.kraft@tul.cz (MNG), kraft@ftvs.cuni.cz