velikost textu

prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

Katolická teologická fakulta

Garanti studijních programů (Historické vědy (D; P7105; 3 roky; KTF; cs; P,K))

Filozofická fakulta

email
Jaroslav.cechura@tiscali.cz
členství
Oboroví garanti (Historie (N; 7105T021; 2 roky; FF; cs; P; 2obor))