velikost textu

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

Fakulta humanitních studií

děkanka
předsedkyně (Vědecká rada Fakulty humanitních studií)
adresa
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika (Děkan)
e-mail
marie.petova@fhs.cuni.cz, rozvoj@fhs.cuni.cz (Kolegium děkana)
telefon
+420 724 039 931, +420 224 271 419 l. 419 (Děkan)
členství

Univerzita Karlova