velikost textu

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

Fakulta humanitních studií

děkanka
předsedkyně (Vědecká rada Fakulty humanitních studií)
adresa
U Kříže 8, 158 00 Praha 5, Česká republika (Kolegium děkana)
email
marie.petova@fhs.cuni.cz, rozvoj@fhs.cuni.cz (Kolegium děkana)
telefon
+420 724 039 931, +420 251 080 333
fax
+420 251 620 611 (Kolegium děkana)
místnost
Jinonice, budova B » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » Filosofický modul UK FHS
U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice, Česká republika
(24-FM),
Jinonice, budova B » 6. nadzemní podlaží - 5. patro » Proděkanka pro rozvoj UK FHS
U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice, Česká republika
(Kolegium děkana)
členství

Univerzita Karlova