velikost textu

prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

vedoucí (Katedra organické chemie Přírodovědecké fakulty)
garant zodpovědný za studijní obor (Katedra organické chemie Přírodovědecké fakulty)
e-mail
jxvesely@natur.cuni.cz, jan.vesely@natur.cuni.cz
telefon
+420 221 951 305 (ORGCHEM)
místnost
Hlavova 8 » 1. nadzemní podlaží - přízemí » 143
Hlavova 2030/8, 128 00 Praha, Česká republika
(ORGCHEM)

Univerzita Karlova