velikost textu

Pavla Černochová

Fakulta humanitních studií

adresa
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika (Sekretariát děkana)
e-mail
pavla.cernochova@fhs.cuni.cz (Sekretariát děkana)
telefon
+420 224 271 413 l. 413
zaměstnání