velikost textu

doc. Jiří Mrázek, Th.D.

Evangelická teologická fakulta

předseda (Vědecká rada Evangelické teologické fakulty)
adresa
Černá 9, 115 55 Praha 1, Česká republika
e-mail
mrazek@etf.cuni.cz
telefon
+420 221 988 200 (Děkan)
členství
Oboroví garanti (Biblická teologie (D; 6141V001; 4 roky; ETF; cs; P,K; 1obor))
Oboroví garanti (Biblical Studies (D; 6141V001; 6141V001; 4 years; ETF; en; P,K; 1branch))

Univerzita Karlova