velikost textu

doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

email
jaroslav.krivanek@mff.cuni.cz
Oboroví garanti (Computer Graphics and Image Analysis (D; 1801V051; 1801V051; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch))
Oboroví garanti (Počítačová grafika a analýza obrazu (D; 1801V051; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor))

Univerzita Karlova