velikost textu

doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D.

Pedagogická fakulta

email
hana.vonkova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 188 l. 188 (KPg)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » 222
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KPg)
zaměstnání