velikost textu

doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.

Pedagogická fakulta

zástupkyně vedoucího (Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty)
e-mail
marie.fulkova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 280 (KVV)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 4. nadzemní podlaží - 3.patro » 326D
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KVV)
členství
Garanti studijních programů (Specialization in Education (B; B7507; B7507; 3 years; PedF; en; P,K))
Oboroví garanti (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchova (N; 7504T228; 2 roky; PedF; cs; P,K; 2obor))

Filozofická fakulta

externí spolupracovník

Univerzita Karlova