velikost textu

prof. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.

Přírodovědecká fakulta

vedoucí (Kate…)
adresa
Katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK, Viničná 5, 128 43 Praha 2, Česká republika (Kate…)
e-mail
fatima.cvrckova@natur.cuni.cz, fatima@natur.cuni.cz
telefon
+420 221 951 683 (Kate…), +420 221 951 705 (Kate…), +420 221 951 685 (Kate…)
místnost
Viničná 5 » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 106
Viničná 1965/5, 128 43 Praha, Česká republika
(Kate…)

Univerzita Karlova