velikost textu

doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Fakulta humanitních studií

proděkanka pro vědu a výzkum
adresa
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika (K psychologie)
e-mail
gabriela.malkova@fhs.cuni.cz
telefon
+420 224 271 441 l. 441 (K psychologie)
členství

Pedagogická fakulta

e-mail
gabriela.malkova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 514 (KPs)
místnost
[M] Myslíkova 7, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 409
Myslíkova 7, Praha 1, Česká republika
(KPs)
zaměstnání

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova