velikost textu

PhDr. Radka Holanová, Ph.D.

Pedagogická fakulta

email
radka.holanova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 211 (KČJ)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 4. nadzemní podlaží - 3.patro » 320D
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KČJ)