velikost textu

doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.

Právnická fakulta

zástupkyně vedoucího (Katedra národního hospodářství Právnické fakulty)
e-mail
bazantov@prf.cuni.cz
telefon
+420 221 005 558 (KNH)
místnost
Právnická fakulta UK » 4. nadzemní podlaží - 3.patro » 341
(KNH)