velikost textu

doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.

Pedagogická fakulta

e-mail
eva.hajkova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 211 (OR), +420 221 900 205 (KČJ)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 4. nadzemní podlaží - 3.patro » 320C
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KČJ)