velikost textu

doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.

Právnická fakulta

proděkanka pro celoživotní vzdělávání
vedoucí (KSP)
email
praskova@prf.cuni.cz
telefon
+420 221 005 310
místnost
Právnická fakulta UK » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 105
(KSP)
zaměstnání
Oboroví garanti (Správní právo a správní věda (D; 6801V049; 3 roky; PF; cs; P,K; 1obor))
Oboroví garanti (Administrative Law and Administrative Science (D; 6801V049; 6801V049; 3 years; PF; en; P,K; 1branch))