velikost textu

Referát pro administraci výměnného programu Erasmus+

UK » 3.LF » Děkanát » RAVPE+

Popis

Referát pro administraci výměnného programu  Erasmus+ zabezpečuje činnost fakulty zejména tím, že

 1. administrativně zabezpečuje výměnné pobyty studentů programu Erasmus+ (studijní pobyty, praktické stáže
 2. připravuje podklady pro výjezdy studentů 3. LF UK v rámci uvedených stáží
 3. zajišťuje stáže studentů přijíždějících na 3. LF UK
 4. eviduje dokumentaci spojenou s výjezdy pracovníků 3. LF UK v rámci tzv. učitelské mobility
 5. připravuje a eviduje bilaterální smlouvy pro mezinárodní výměnu studentů
 6. zakládá a vede dokumentaci o výjezdech a příjezdech studentů (písemně i elektronicky)
 7. připravuje studijní plány pro studenty vyjíždějící na zahraniční stáž
 8. připravuje studijní plány pro studenty přijíždějící na naši fakultu včetně jejich implementace do výuky na 3. LF UK
 9. průběžně zajišťuje aktualizaci webových stránek pro Erasmus+
 10. koordinuje výběrová řízení
 11. zajišťuje konzultační hodiny určené pro studenty Erasmu+ (stávající studenti, zájemci atd.)
 12. koordinuje činnost programu Erasmus+ s Evropskou kanceláří RUK

Administrativní koordinátor programu Erasmus+ je metodicky řízen akademickým koordinátorem.