velikost textu

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

UK » FF » Katedry a ústavy » KJBS

Kontakty

Adresa: sekretariát, místnost 309, 3. patro, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, Česká republika
Email: kjbs@ff.cuni.cz
Telefon: +420 221 619 266

Úřední hodiny

úterý   10:00 - 12:00

Vedení

vedoucí: PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
zástupce vedoucího: PhDr. Marcel Černý, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemnice: Mgr. Sandra Vlainić
Lokální web: Mgr. Dajana Vasiljevićová
Sociální sítě : Mgr. Sandra Vlainić
OBD: Mgr. Božana Niševa, Ph.D.
RIV: Mgr. Božana Niševa, Ph.D.
Spisová služba: PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Spisová služba: Mgr. Dajana Vasiljevićová
Zaměstnanecké mobility : Mgr. Grégoire Labbé, Ph.D.
Zaměstnanecké mobility : Mgr. Igor Mikušiak
WhoIs: Mgr. Dajana Vasiljevićová
Zaměstnanecké mobility : Mgr. Přemysl Vinš
Zaměstnanecké mobility : Mgr. Sandra Vlainić
Přijímací řízení PhD.: prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Přijímací řízení PhD.: doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, CSc.
Státní zkoušky: PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Přijímací řízení Bc., Mgr.: Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.
Státní zkoušky: Mgr. Dajana Vasiljevićová
Rozvrhy: Mgr. Sandra Vlainić
SIS: Mgr. Sandra Vlainić