velikost textu

Katedra chemické fyziky a optiky

UK » MFF » FS » KChFO

Vedení

vedoucí: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
zástupce vedoucího: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

Organizační struktura