text size

Centre of Scientific Information

UK » 3.LF » Samostatná oddělení » SVI

Contacts

Address: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Czech Republic
Email: svi@lf3.cuni.cz, knihovna@lf3.cuni.cz
Phone: +420 267 102 178 [i], +420 267 102 103 [i]

Vedení

head: PhDr. Martina Hábová
deputy head: PhDr. Vladimír Musil, Ph.D.
coordinator for the evaluation of creative activities : PhDr. Martina Hábová
deputy coordinator for the register of activities: PhDr. Martina Hábová
deputy coordinator for the register of outputs: PhDr. Martina Hábová
deputy coordinator for the register of identifiers: PhDr. Martina Hábová
coordinator for the register of outputs: PhDr. Vladimír Musil, Ph.D.
coordinator for the register of identifiers: PhDr. Vladimír Musil, Ph.D.

Description

- získávání a zpracování všech druhů domácích i zahraničních informačních materiálů pro ústřední knihovnu i knihovny deponátní - prezenční a absenční výpůjční služba - meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (pro pracovníky 3. LF) - nákup a přístup k informačním databázím, elektronickým zdrojům a plnotextovým časopisům - zpracování rešerší - zpracování publikační aktivity pracovníků 3. LF - bibliograficko-informační služby - reprografické služby - ediční činnost - tématická školení - řešení grantových úkolů a projektů