velikost textu

Personální odbor

UK » RUK » Personální odbor

Kontakty

Email: osobni@ruk.cuni.cz
Telefon: +420 224 491 243

Sídlo

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

vedoucí: Ing. Marie Fiantová

Popis

Dle Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy v Praze, čl. 16, osobní odbor zabezpečuje vlastní správu rektorátu, popřípadě součástí univerzity, a zajišťuje činnost rektora a kvestora v oblasti personální agendy.

Provádí veškerou personální agendu pro všechny zaměstnance rektorátu, některých vysokoškolských ústavů, jiných pracovišť a účelových zařízení (kromě CERGE, ÚJOP, KaM a Arcibiskupského semináře).

Řeší vzniklé pracovněprávní problémy v souladu se zákoníkem práce a dalšími předpisy.

Spolupracuje se zdravotními pojišťovnami (zdravotní pojištění zaměstnanců), Českou správou sociálního zabezpečení (důchody), úřady práce (volná místa, zaměstnávání cizinců), Českým statistickým úřadem i Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Eviduje významná životní a pracovní jubilea zaměstnanců rektorátu a životní jubilea profesorů a docentů celé univerzity.