velikost textu

P35 - Kardiovaskulární výzkumný program

UK » PRVOUK » P35

Fakulty a další součásti UK

3. lékařská fakulta, 1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta

Vědní oblast

lékařské vědy

Rada programu

koordinátor: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
člen rady: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
člen rady: prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.
člen rady: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
člen rady: prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.
člen rady: prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.
člen rady: prof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
členka rady: doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D.
členka rady: prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.
člen rady: prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc.
člen rady: prof. MUDr. Zbyněk Straka, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Martin Vízek, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.

Anotace

Výzkumný záměr „Invazivní přístupy k záchraně či regeneraci myokardu“ (MSM0021620817, řešen 2005-11) podnítil velmi úspěšnou spolupráci lékařských fakult UK (1. LF UK a 3. LF UK) a vedl k mnoha desítkám publikací v mezinárodních impaktovaných časopisech včetně těch nejprestižnějších s velmi vysokým IF. Akademičtí pracovníci výše uvedených fakult se shodli, že v započaté spolupráci chtějí nejen pokračovat, ale ještě více ji rozvíjet a prohlubovat. Kardiovaskulární výzkum na 2. LF UK bude pokračováním práce uskutečňované v rámci výzkumného záměru fakulty a v rámci Centra 1M0510. Kardiovaskulární výzkumný program Univerzity Karlovy (dále „Kardio-PRVOUK“) je tedy uvažován jako široce pojatý a otevřený program výzkumu kardiovaskulárních chorob ve všech souvislostech. Základem i nadále bude samozřejmě klinický výzkum, v němž bylo v minulém období dosaženo mezinárodně vynikajících výsledků: akutní koronární syndromy, koronární průtok a ischemie myokardu, perkutánní intervence, poruchy srdečního rytmu, srdeční selhání, chlopenní vady, onemocnění myokardu, šokové stavy, miniinvazivní kardiochirurgie, kardioanestezie, trombóza a antitrombotika, moderní zobrazovací metody (echokardiografie, magnetická rezonance, počítačová tomografie aj.) atd. Nové směry výzkumu budou představovat infekce kardiovaskulárního systému, nefarmakologická léčba hypertenze (renální denervace), anatomie cévních přístupů a variant tepenného i žilního řečiště, kardiovaskulární farmakologie, atd. Kardiovaskulární výzkum na 2. LF UK bude zaměřen na rozšíření a validizace diagnostických přístupů invazivní kardiologie u dospělých a dětí, na hodnocení výsledků terapie dětí s komplexními srdečními vadami a na experimentální studium patofysiologie plicní hypertenze. Po personální stránce je zatímní představa taková, že jádro výzkumného týmu bude tvořit Rada programu, jejíž členové budou v Programu angažováni po celou dobu řešení. Pro ostatní akademické pracovníky ze všech tří fakult bude systém otevřený s cílem podporovat takové pracovníky a projekty, u nichž je jasná perspektiva mezinárodně uplatnitelných (= publikace v impaktovaných časopisech) výsledků. Tito pracovníci i jejich výzkumné kardiovaskulární projekty mohou vycházet jak z klinických, tak i z preklinických a základních oborů.

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, Česká republika
Email: prvouk@lf3.cuni.cz
Telefon: +420 267 162 621
Fax: +420 267 162 525