text size

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

UK » FF » Děkanát » OPŘ

Contacts

Email: prijimacky@ff.cuni.cz, pr@ff.cuni.cz
Phone: +420 221 619 333 l. 333 (Mobile phone), +420 221 619 330 l. 330, +420 221 619 308, +420 221 619 333, +420 221 619 822, +420 221 619 377, +420 221 619 300 l. 300

Office hours

úterý:  9:00–12:00

čtvrtek: 14:00–16:00

Registered office

Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic

Organizational structure