velikost textu

Ústav hygieny a preventivního lékařství

UK » LFHK » » HYG

Kontakty

Adresa: Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
Email: hygienas@lfhk.cuni.cz
Telefon: +420 495 816 244, +420 495 816 290

Vedení

přednosta: prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
zástupkyně přednosty: doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc.

Funkce a agendy

tajemnice: MUDr. Lenka Kotingová, Ph.D.
sekretářka: Monika Kinclová