text size

Knihovna

UK » Další součásti » Vysokoškolské ústavy » ÚDAUK » ÚDUK » Knihovna UK

Contacts

Phone: +420 224 491 461 [i]

Registered office

Ovocný trh 5/3, 116 36 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Czech Republic