velikost textu

Ekonomický odbor

UK » RUK » Ekonomický odbor

Kontakty

Sídlo

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

vedoucí: Ing. Petra Wehrenberg, M.A.

Funkce a agendy

sekretářka: Mgr. Eva Tomanová
účetní: Ing. Hana Chaloupková
účetní: Bc. Dagmar Krčilová
účetní: Lenka Lehmannová
referentka programového financování: Ing. Jitka Pencáková
účetní: Ing. Anna Veselá

Popis

Činnost ekonomického odboru lze rozdělit do dvou úrovní:

První úroveň je celouniverzitního charakteru, kdy odbor zabezpečuje ekonomické záležitosti za Univerzitu Karlovu jako celek. Mezi tyto činnosti patří:

 • tvorba rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze (Univerzita)

 • tvorba rozpisu státní neinvestiční dotace

 • zpracování účetní závěrky Univerzity

 • zpracování daňových přiznání Univerzity

 • spolupráce s auditorem

 • zpracování statistických výkazů, přehledů a hlášení Univerzity

 • zúčtování Univerzity se státním rozpočtem

 • zpracování univerzitní výroční zprávy o hospodaření

 • spolupráce na zpracování univerzitní výroční zprávy o činnosti

 • spolupráce s odborem výstavby na agendě investiční činnost Univerzity

 • spolupráce s ostatními odbory při předkládání požadavků na dotace

 • tvorba doporučených postupů v ekonomické oblasti pro fakulty a další součásti

 • kontrola darovacích, kupních a příslušných nájemních smluv

 • kontrola požadavků na čerpání univerzitní rezervy Akademického senátu UK

Druhou úrovní je činnost související s chodem Rektorátu Univerzity a dalších součástí, tj. Agentury Rady vysokých škol, Centra pro otázky životního prostředí, Centra pro přenos poznatků a technologií, Centra teoretických studií, Nakladatelství Karolinum, Ústavu dějin a Archivu UK, Ústavu výpočetní techniky a Ústřední knihovny UK. Pro všechny uvedené dílčí subjekty Univerzity zajišťuje ekonomický odbor následující činnosti:

 • vedení účetnictví

 • zpracování většiny mzdových agend

 • zpracování rozpočtů

 • vedení bankovních účtů

 • sběr statistických informací

 • metodické vedení v ekonomické oblasti

 • zpracování ekonomických rozborů