text size

Language Centre

UK » FF » Katedry a ústavy » JC

Contacts

Address: pro korespondenci, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic
Email: barbora.kosikova@ff.cuni.cz
Phone: +420 221 619 626

Office hours

Út/Tue   9:00 - 11:00
Čt/Thu  13:00 - 15:00

Registered office

Celetná 20, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Management

director: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.
deputy director: PhDr. Alena Bočková, Ph.D.

Funkce a agendy

secretary: Mgr. Barbora Kosíková
OBD: Mgr. Eva Popelková, Ph.D.
Spisová služba: Mgr. Barbora Kosíková

Description

Jazykové centrum je odborným pedagogickým pracovištěm, které se zaměřuje na výuku a atestace cizích jazyků (angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a latiny) pro obory studované na FF UK v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech v prezenční i kombinované formě.

Výuka se orientuje na odborný a akademický jazyk, na systematické rozvíjení akademických dovedností, osvojování jazykových a stylistických prostředků typických pro odborné vyjadřování, na metodický návod k práci s odborným cizojazyčným materiálem, na zprostředkování strategií a technik, které podporují autonomní studium, a konečně na prohlubování schopnosti všeobecné i odborné komunikace v příslušném jazyce.

Note

Sídlo katedry: Celetná 20, Praha 1, 116 42

Veškeré informace, aktuální rozvrh, atestace, konzultace atd. - viz webové stránky JC: http://jc.ff.cuni.cz/