text size

Centre Krystal

UK » Další součásti » Účelová zařízení » Krystal

Contacts

Address: Centrum Krystal, José Martího 2/407, 160 00 Praha 6, Czech Republic
Phone: +420 220 563 411

Registered office

José Martího 407/2, 160 00 Praha 6, Czech Republic

Management

director pověřen funkcí ředitele: Ing. Jan Poul

Organizational structure