velikost textu

Vyhledávání

Osoby a organizační jednotky

Seznam osob

Relevantnost Jméno

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Katolická teologická fakulta
předseda (Akademický senát Kaolické tologické fakulty)
vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění (ÚDKU)
Pedagogická fakulta
adresa
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
e-mail
vit.vlnas@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 103 (KDDD)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 446
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KDDD)
Univerzita Karlova
zástupce koordinátora (Rada vědní oblasti Vědy o umění a kultuře)

Seznam organizačních jednotek

Nebyly nalezeny žádné organizační jednotky dle zadaných kritérií.