velikost textu

Výsledky projektů za rok 2022

Článek v časopise | Kniha | Kapitola nebo část knihy | Jiný výsledek | Článek ve sborníku

Článek v časopise

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 457 zázn.)
1767418Mgr. Ludmila VeseláKoberska, Marketa, Vesela, Ludmila, Vimberg, Vladimir, Lenart, Jakub, Vesela, Jana, Kamenik, Zdenek, Janata, Jiri, Balikova Novotna, Gabriela . Beyond Self-Resistance: ABCF ATPase LmrC Is a Signal-Transducing Component of an Antibiotic-Driven Signaling Cascade Accelerating the Onset of Lincomycin Biosynthesis. mBio, 2021, sv. 12(5), s. e01731–21. ISSN 2150-7511. [Článek v časopise]
886119Mgr. Adam ČajkaČajka, Adam; Novotný, Josef. Let us expand this Western project by admitting diversity and enhancing rigor: A systematic review of empirical research on alternative economies. Ecological Economics, 2022, sv. 196, s. 1–12. ISSN 0921-8009. IF 5.389. [Článek v časopise]
Článek Let us expand this Western project by admitting diversity and enhancing rigor: A systematic review of empirical research on alternative economies je systematickou rešerší empirických studií, které se zabývají alternativními ekonomikami (alternative economies - AEs) či alternativními ekonomickými prostory (alternative economic spaces) a byly publikovány v recenzovaných vědeckých časopisech. Rešerše mapuje úžeji definovanou literaturu jako celek, ale důraz klade na studie, které představují data ze zemí Globálního Jihu (použita je kategorie Světové banky Low and Middle-income Countries). Výsledky rešerše ukazují jednak, že literatura o AEs je z velké části teoreticko-konceptualizační a také, že pozornost empirických studií byla dříve hlavně na globálním Severu (v High-income Countries) a zároveň, že studií z globálního Jihu výrazně přibývá teprve v posledních několika letech. Článek představuje mapovaná témata, zaměření a podstatu AEs, použité metody výzkumu atp. Text prošel během roku 2021 recenzním řízením a byl přijat v časopise Ecological Economics (článek je přiložen, v tištěné podobě vyjde v červnu 2022). Tento časopis se řadí k předním časopisům v oblasti ekonomie a má impakt faktor 5,389.
370120Mgr. Zuzana Dvořáková, Ph.D.Dvořáková, Zuzana, Krámská, Lenka, Žalmanová, Julie. Validizační studie české verze Neuropsychological Assessment Battery . Diskuze v psychologii, 2021, sv. 3, s. 36–42. ISSN 2694-8338. [Článek v časopise]
Tento článek publikovaný v odborném recenzovaném časopisu shrnuje výsledky výzkumného projektu podpořeného
grantem. Článek čtenářům představuje českou verzi Neuropsychological Assessment Battery a také výsledky validizační studie, při níž byla ověřena i kriteriální validita metody.
650420JUDr. PhDr. Alexander Kult, Ph.D.Alexander Kult, Jan Škrabka. European Protection of Retail Investors in Insurance-Based Investment Products: Product Interventions under PRIIPs . International Investment Law Journal , 2021, sv. 1 (2), s. 115–123. ISSN 2734-8830. [Článek v časopise]
650420JUDr. PhDr. Alexander Kult, Ph.D.Alexander Kult, Jan Škrabka. Zásahy orgánu dohledu do autonomie vůle v oblasti pojištění. Daně a finance, 2020, sv. 2020 (1), s. 33–37. ISSN 1801-6006. [Článek v časopise]
Nelze editovat minulé roky, článek vyšel již v roce 2020.
650420JUDr. PhDr. Alexander Kult, Ph.D.Alexander Kult. Strategie spotřebitelské politiky 2021–2030 a možné dopady do sektoru pojišťovnictví.. Pojistné rozpravy, 2021, sv. 38, s. 46–53. ISSN 2571-1059. [Článek v časopise]
650420JUDr. PhDr. Alexander Kult, Ph.D.Alexander Kult, Roman Vybíral. Zdanění technických rezerv pojišťoven a nález Ústavního soudu Pl. ÚS 87/20. Daně a finance, 2021, sv. 1-4 2021, s. 0–0. ISSN 1801-6006. [Článek v časopise]
1720119MUDr. Azzat Al-RedouanAl-Redouan, Azzat; Kachlik, David. . Scapula revisited: new features identified and denoted by terms using consensus method of Delphi and taxonomy panel to be implemented in radiological and surgical practice.. Journal of Shoulder and Elbow Surgery. , 2022, sv. 31(2), s. e68–e81. ISSN 1058-2746. IF 3.019. [Článek v časopise]
DOI: 10.1016/j.jse.2021.07.020.
IF 3.019/2020 (Q2)
1720119MUDr. Azzat Al-RedouanOlsona, Carl V. L.; Kachlik, David;, Al-Redouan, Azzat . Calculating curvature through gradient descent and nonlinear regression: A novel mathematical approach to digital anatomical morphometry.. Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2022, sv. Under review, s. Under review–Under review. ISSN 0208-5216. IF 4.314. [Článek v časopise]
Submitted manuscript- Under Review
[Manuscript Number: BBE-D-22-00060]
IF 4.314 /2020 (Q2)
1720119MUDr. Azzat Al-RedouanAl-Redouan, Azzat; Kachlik, David. . Letter to the Editor: Regarding "An Unusual Bilateral Duplication of the Suprascapular Vein and Its Relation to the Superior Transverse Scapular Ligament Revealed by Anatomage Table". . Acta Medica Academica. , 2020, sv. 49(3), s. 297–298. ISSN 1840-2879. IF 0. [Článek v časopise]
Letter to the Editor:
[non-IF peer-reviewed journal]
DOI: 10.5644/ama2006-124.320.
846119Mgr. Ing. Denisa UrbanováUrbanová, Denisa. Pavelková, Isabella, Boháčová, Aneta. Psychometrické ověření české verze Škály sklonu k nudě (Boredom Proneness Scale): faktorová struktura, vnitřní konzistence, konceptuální souvislosti.. Československá psychologie, 2022, sv. 66(3), s. TBA–TBA. ISSN 0009-062X. IF 0.471. [Článek v časopise]
Článek byl na základě výsledku recenzního řízení přijat k publikování a v tuto chvíli probíhá jeho příprava pro tisk. Přikládáme text článku i potvrzení o jeho přijetí k publikaci.
1108120Mgr. Filip PřeučilKampf, Karol; Novotný, Jiří; Přeučil, Filip; Trnka, Jaroslav. Multi-spin soft bootstrap and scalar-vector Galileon. Journal of High Energy Physics, 2021, sv. 2021(7), s. 153–194. ISSN 1029-8479. IF 5.81. [Článek v časopise]
1568519Mgr. Markéta ZajíčkováZajíčková, Markéta. Sertraline as a new potential anthelmintic against Haemonchus contortus: toxicity, efcacy, and biotransformation. Veterinary Research, 2021, sv. 52, s. no available–no available. ISSN 1297-9716. IF 3.70. [Článek v časopise]
528119JUDr. Gabriela JansováJansová, Gabriela . Problematické aspekty aplikace testu nadměrných výpůjčních výdajů v praxi. Daně a finance, 2021, sv. 1-4/2021, s. 4–99. ISSN 1801-6006. [Článek v časopise]
Většina poplatníků daně z příjmů právnických osob bude v letošním roce čelit výpočtu daňově neuznatelných nadměrných výpůjčních výdajů podle ustanovení § 23e zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s problematickými aspekty tohoto výpočtu a pokusit se o shrnutí praktických poznatků, které by mohly být pro čtenáře přínosem.
373621Mgr. Jana ČernáČerná Jana, Vevera Jan, Fiala Luděk. Management psychologické péče o matky s perinatální ztrátou na Gynekologicko-porodnické klinice FN Plzeň. Gynekologie a porodnictví, 2021, sv. 5, s. 247–253. ISSN 2533-4689. IF 0. [Článek v časopise]
Článek se zabývá systematickou psychologickou péčí o ženy po perinatální ztrátě. Popisuje konkrétní psychologický metodický postup a doporučené komunikační postupy. Jednotlivé kroky jsou detailně popsány na doložených kazuistikách. Zároveň ukazuje efektivitu systematické psychologické péče pro další těhotenství matek po perinatální ztrátě.
1026120RNDr. Štěpán BalcarBalcar Štěpán, Škrhák Vít, Peška Ladislav. Rank-sensitive Proportional Aggregations in Dynamic Recommendation Scenarios. User Modeling and User-Adapted Interaction, 2022, sv. 31, s. 1–62. ISSN 1573-1391. IF 4.412. [Článek v časopise]
UMUAI - Special Issue on Dynamic Recommender Systems and User Models
907019MUDr. Martina KodetováHobzová, Radka; Kodetová, Martina; Pochop, Pavel; Uhlík, Jiří; Dunovská, Kateřina; Švojgr, Karel; Hraběta,Jan; Ferianciková, Barbara; Cocarta, Ana Irina; Širc, Jakub. Hydrogel implants for transscleral diffusion delivery of topotecan: In vivo proof of concept in a rabbit eye model. International Journal of Pharmaceutics , 2021, sv. 606, s. 1–12. ISSN 0378-5173. IF 5.875. [Článek v časopise]
907019MUDr. Martina KodetováCocarta, Ana-Irina; Hobzova, Radka; Trchova, Miroslava; Švojgr, Karel; Kodetová, Martina;Pochop, Pavel; Uhlik, Jiří; Širc, Jakub. 2-Hydroxyethyl Methacrylate Hydrogels for Local Drug Delivery: Study of Topotecan and Vincristine Sorption/Desorption Kinetics and Polymer-Drug Interaction by ATR-FTIR Spectroscopy. Macromolecular Chemistry and Physics , 2021, sv. 2100086, s. 1–11. ISSN 1521-3935. IF 2.527. [Článek v časopise]
1068120RNDr. Mgr. et Mgr. Arnošt Mládek, Ph.D.Mládek, Arnošt; Gerlav, Václav; Skalický, Petr; Vlasák, Aleš; Zazay, Awista; Lhotská, Lenka; Beneš, Vladimír; Beneš, Vladimír; Bradáč, Ondřej. Prediction of Shunt-Responsiveness in Suspected Normal Pressure Hydrocephalus Patients using Lumbar Infusion Test: A Machine Learning Approach. Neurosurgery, 2021, sv. v tisku, s. v tisku–v tisku. ISSN 0148-396X. IF 4.65. [Článek v časopise]
692818Mgr. Adéla Fendrych Mazancová, Ph.D.Markova, Hana; Fendrych Mazancova, Adela; Jester, Dylan J.; Cechova, Katerina; Matuskova, Veronika; Nikolai, Tomas; Nedelska, Zuzana; Uller, Miroslav; Andel, Ross; Laczó Jan; Hort, Jakub; Vyhnalek, Martin. Memory Binding Test and Its Associations With Hippocampal Volume Across the Cognitive Continuum Preceding Dementia. ASSESSMENT, 2022, sv. 00(0), s. 1–17. ISSN 1552-3489. IF 4.667. [Článek v časopise]
Článek t.č. dostupný pouze online na adrese:
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10731911211069676

Informace o svazku t.č. nejsou dostupné.
998119Mgr. Michal JaníčkoMichal Janíčko. Slovinské veřejné mínění o Jugoslávii v 80. letech 20. století a jeho reflexe v místním komunistickém vedení. Historická sociologie, 2023, sv. 14(1), s. 1–25. ISSN 1804-0616. [Článek v časopise]
Článek přijat k publikaci.
308221Mgr. Michal SmrčinaSmrčina, Michal; Petruželka, Benjamin; Farkas, Pavel. : Making rhythmanalysis transparent: Case study of Smíchov train station. Time&Society, 2022, sv. 31, s. 0–0. ISSN 0961-463X. IF 1.809. [Článek v časopise]
manuscript of the paper
104119MUDr. Silvie Baumann, Ph.D.Baumann, Silvie; Mareš, Tadeáš; Albrecht, Jakub; Anders, Martin; Vochosková, Kristýna; Hill, Martin; Bulant, Josef; Yamamotová, Anna; Štastný, Ota; Novák, Tomáš; Holanová, Petra; Lambertová, Alena; Papežová, Hana. Effects of tDCS treatment for anorexia nervosa. Frontiers in Psychiatry, 2021, sv. 12, s. 1–11. ISSN 1664-0640. IF 4.157. [Článek v časopise]
546417Mgr. Eliška VrátnáVrátná, Eliška et al.. Incidence and Risk Factors of Diabetic Foot Syndrome in Patients Early After Pancreas or Kidney/Pancreas Transplantation and its Association with Preventive Measures. The International Journal of Lower Extremity Wounds, 2021, sv. Nov 1, 2021, s. online–online. ISSN 1552-6941. IF 2.057. [Článek v časopise]
58420Mgr. Radka Smith SlámováSmith Slámová, Radka. Únik ze spádových škol: obavy rodičů z „běžné školy“ při nástupu dítěte do 1. třídy. Pedagogika, 2021, sv. 71(3), s. 457–482. ISSN 0031-3815. [Článek v časopise]
1672119MUDr. Ľubomír MinaříkMinarik L, Zemanova Z, Kulvait V, Dluhosova M, Jonasova A, Stopka T. Azacitidine Switch to Lenalidomide Eradicated the TP53/ CDKN2A Co-Mutated Clone and Induced Long-Term Erythroid Response in Del(5q) MDS. Annals of Hematology & Oncology, 2019, sv. 6, s. 1–3. ISSN 2375-7965. IF 2.219. [Článek v časopise]
1672119MUDr. Ľubomír MinaříkMinařík L, Pimková K, Kokavec J, Schaffartziková A, Vellieux F, Kulvait V, Daumová L, Dusilková N, Jonášová A, Vargová KS, Králová Viziová P, Sedláček R, Zemanová Z, Stopka T. Analysis of 5-Azacytidine Resistance Models Reveals a Set of Targetable Pathways. Cells, 2022, sv. 11, 223, s. 1–13. ISSN 2073-4409. IF 6.6. [Článek v časopise]
Publikováno s dedikací projektu GA UK, afiliace 1. LF UK.
396218Mgr. Karolína Liška, Ph.D.Liška Karolína. High Sensitivity of the Circadian Clock in the Hippocampal Dentate Gyrus to Glucocorticoid- and GSK3-Beta-Dependent Signals. Neuroendocrinology, 2021, sv. publikováno online, s. 1–15. ISSN 0028-3835. IF 4.914. [Článek v časopise]
Výsledky plnění grantu byly publikovány ve formě článku v časopise Neuroendocrinology (IF 4,9), jehož je hlavní řešitelka první autorkou. Práce je afiliována 3. LF UK a dedikována GAUK, a splňuje tak podmínky pro výstup plnění uděleného grantu GAUK.
424119PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D.Novotná, Gabriela. Koronamatika – výuka matematiky během distanční výuky očima žáků. Učitel matematiky, 2021, sv. 29 (2), s. 129–137. ISSN 1210-9037. [Článek v časopise]
1572218Mgr. Jan BajerBajer, Jan, Zaunschirm, Stefan, Šlapáková, Michaela, Bajtošová, Lucia, Plank, Bernhard, Cieslar, Miroslav, Kastner, Johann. Kirkendall effect in twin-roll cast AA 3003 aluminum alloy. Crystals, 2022, sv. 12, s. 1–10. ISSN 2073-4352. IF 2.589. [Článek v časopise]
U původního článku, který prošel celým recenzním řízením hlavní řešitel nepotvrdil e-mailem spoluautorství a editor navrhl nové zaslání příspěvku k novému recenznímu řízení po vyřešení problému se spoluautorem. Vzhledem k prozatimní nulové komunikaci s hlavním řešitelem byl ze zbývajících výsledků vytvořen urychleně další příspěvek, který byl v době podání závěrečné zprávy v recenzním řízení.
818319Mgr. Václav HouskaHouska, Václav. Small angle symmetry splitting of helicene-based molecular wires on pyrolytic graphite. Carbon, 2022, sv. 193, s. 171–181. ISSN 0008-6223. IF 9.594. [Článek v časopise]
1090119Mgr. Noemi MészárosováMészárosová, Noemi; Skála, Roman; Mikysek, Petr; Drábek, Milan. Miscibility between synthetic FeS and TiS: An insight into the phase relations in natural Ti-bearing iron monosulfides. Journal of Geosciences, 2021, sv. 66, s. 215–225. ISSN 1802-6222. IF 1.525. [Článek v časopise]
816119MgA. Marie Papežová Erlebachová, DiS., Ph.D.Papežová Erlebachová Marie. Specifika klavírní spolupráce s basovými hudebními nástroji. Hudební výchova, 2021, sv. -, s. -–-. ISSN 1210-3683. [Článek v časopise]
Článek je přijat k tisku.
498218Mgr. Anna JuřicováJuřicová, Anna; Chuman, Tomáš; Žížala, Daniel. Soil organic carbon content and stock change after half a century of intensive cultivation in a chernozem area. Catena, 2022, sv. 211, s. 1–9. ISSN 0341-8162. IF 5.198. [Článek v časopise]
384119Mgr. Martin BezdíčkaBezdíčka, Martin; Pavlíček, Petr; Bláhová, Květa; Háček, Jaromír; Zieg, Jakub. Various phenotypes of disease associated with mutated DGKE gene. European Journal of Medical Genetics, 2020, sv. Volume 63, Issue 8, s. 1769–7212. ISSN 1769-7212. IF 2.708. [Článek v časopise]
128218Mgr. Kateřina BurkartováBurkartová,Kateřina; Dresler, Jiří; Rídl, Jakub; Falteisek, Lukáš. Population Genomics of Microbial Biostalactites: Non-recombinogenic Genome Islands and Microdiversification by Transposons. Frontiers in Microbiology, 2022, sv. 13, s. 1–13. ISSN 1664-302X. IF 5.64. [Článek v časopise]
číslo článku: 828531
1322119Mgr. Jakub SoukupPekárková Kristýna a Soukup Jakub, Kostelanská Marie, Širc Jan, Straňák Zbyněk, Holada Karel. Cord Blood Extracellular Vesicles Analyzed by Flow Cytometry with Thresholding Using 405 nm or 488 nm Laser Leads to Concurrent Results. Diagnostics, 2021, sv. 11, s. nemá–nemá. ISSN 2075-4418. IF 3.706. [Článek v časopise]
Tento původní článek se zabývá způsobem měření extracelulárních vezikulů z pupečníkové krve pomocí průtokového cytometru. Srovnávali jsme tři způsoby měření, které ovlivňují dosažené výsledky, pomocí různého thresholdingu. Používali jsme thresholding na standartní 488 nm modrý laser, 405 nm fialový laser a thresholding pomocí fluorescenčního značení fosfatidylserinem. Laser s kratší vlnovou délkou (405 nm) by měl umožnit detekci menších vezikulů, zatímco používání fluorescenční značky umožní detekci specifických vezikulů. Měření jsme prováděli na destičkových (CD36+CD41+CD62P+) a endotelových (CD105+CD31+) vezikulech. Detekce placentárních vezikulů (PLAP+CD105+) byla v této studii zkreslena nespecifickou vazbou IgG2a protilátek. Na tomto manuskriptu se podíleli oba hlavní řešitelé (Kristýna Pekárková (2019) a Jakub Soukup (2020-2021) a oba jsou společně hlavní autoři studie.
1322119Mgr. Jakub SoukupHujacová Andrea, Širc Jan, Pekárková Kristýna, Brožová Tereza, Kostelanská Marie, Soukup Jakub, Moško Tibor, Holada Karel, Straňák Zbyněk. Large Platelet and Endothelial Extracellular Vesicles in Cord Blood of Preterm Newborns: Correlation with the Presence of Hemolysis. Diagnostics, 2021, sv. 11, s. nemá–nemá. ISSN 2075-4418. IF 3.706. [Článek v časopise]
Původní článek zabývající se způsobem zpracování pupečníkové krve na vzorku 20 pacientů a 10 kontrol, které jsme porovnávali. Zde jsme sledovali destičkové (CD36+CD41+CD62P+) a endoteliální (CD105+CD31+) extracelulární vezikuly. Ve sledovaných skupinách jsme nenalezli rozdíl, ale data ukázala důležité rozdíly v hemolytických vzorcích extracelulárních vezikulů. Tento manuskript slouží jako pilotní publikace ke studii na 80 vzorcích pupečníkové krve, kde jsme sledovali placentární vezikuly a jeho publikace je v přípravě. Na tomto manuskriptu se podíleli oba hlavní řešitelé (Kristýna Pekárková (2019) a Jakub Soukup (2020-2021).
1098120MUDr. Anna MalečkováMalečková, Anna; Kochová, Petra; Pálek, Richard; Liška, Václav; Mik, Patrik; Bońkowski, Tomasz; Horák, Miroslav; Tonar, Zbyněk. Blunt injury of liver: mechanical response of porcine liver in experimental impact test. Physiological Measurement, 2021, sv. 42, s. 1–14. ISSN 0967-3334. IF 2.833. [Článek v časopise]
1094119Mgr. Milan ChroustChroust, Milan, Mazuch, Martin, Ivanov, Martin, Ekrt, Boris; Luján, Àngel Hernandéz. First remains of Diplocynodon cf. ratelii from the early Miocene sites of Ahníkov (Most Basin, Czech Republic). Bulletin of Geosciences , 2021, sv. 96 (2), s. 123–138. ISSN 1214-1119. IF 1.600. [Článek v časopise]
Publikace byla vložena již v loňském hodnocení, nicméně vyšla až v roce 2021
320121JUDr. Štěpán PastorekPastorek, Štěpán. Vybraná témata zaměstnávání cizinců ve vztahu k výkonu nelegální práce. Právní rozhledy, 2021, sv. 9, s. 333–337. ISSN 1210-6410. [Článek v časopise]
Článek se zaměřuje na vybrané aspekty zaměstnávání cizinců ve vztahu k výkonu nelegální práce a to i s přihlédnutím k nástrahám, které s sebou přinesla opatření vlády v oblasti zaměstnávání cizinců v době koronavirové pandemie.
1698218Mgr. Filip Kostka, Ph.D.Kostka, Filip; Zahradník, Jiří; Sokos, Efthimios; Gallovič, František. Assessing the role of selected constraints in Bayesian dynamic source inversion: application to the 2017 Mw 6.3 Lesvos earthquake. Geophysical Journal International, 2022, sv. 228, s. 711–727. ISSN 0956-540X. IF 2.934. [Článek v časopise]
760219Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.Bláhová, H., Bártová, A., Dostálová V., Holmerová, I.. Patients’ needs and their satisfaction in hospital care as viewed and experienced by the patients in the time of the COVID-19 pandemic. Romania Journal of family medicine, 2021, sv. 4, s. nestránkováno–nestránkováno. ISSN 2601-4874. [Článek v časopise]
760219Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.Dostálová, V., Bártová, A., Bláhová, H., & Holmerová, I.. The experiences and needs of frail older people receiving home health care: a qualitative study. International Journal of Older People Nursing, 2021, sv. 17, s. nestránkováno–nestránkováno. ISSN 1748-3743. IF 2.115. [Článek v časopise]
176221MUDr. Michal MakeľMakeľ Michal . Possible donor nerves for axillary nerve reconstruction in dual neurotization for restoring shoulder abduction in brachial plexus injuries: a systematic review and meta‐analysis. Neurosurgical review, 2022, sv. 2022 Jan 3., s. 1–10. ISSN 1437-2320. IF 2.73. [Článek v časopise]
1088120Mgr. Michaela Sedláčková KnoblochováKnoblochova, Michaela, Mudrak, Jiri, Slepicka, Pavel. Achievement goal orientations, sport motivation and competitive performance in beach volleyball players. Acta Gymnica, 2021, sv. 51, s. 1–7. ISSN 2336-4912. [Článek v časopise]
Knoblochova, M., Mudrak, J., & Slepicka, P. (2021). Achievement goal orientations, sport motivation and competitive performance in beach volleyball players. Acta Gymnica, 51, Article e2021.016. https://doi.org/10.5507/ag.2021.016
1088120Mgr. Michaela Sedláčková KnoblochováMacho, Juraj, Mudrak, Jiri, Slepicka, Pavel. Enhancing the Self: Amateur Bodybuilders Making Sense of Experiences With Appearance and Performance-Enhancing Drugs. Frontiers In Psychology, 2021, sv. 12, s. 1–14. ISSN 1664-1078. IF 2.988. [Článek v časopise]
DOI10.3389/fpsyg.2021.648467
1088120Mgr. Michaela Sedláčková KnoblochováMudrak, Jiri, Slepicka, Pavel, Slepickova, Irena, Zabrodska, Katerina, Knoblochova, Micaela. Motivational beliefs and subjective effort in adolescent athletes. International journal of sport psychology, 2021, sv. 52, s. 335–354. ISSN 0047-0767. IF 0.779. [Článek v časopise]
Mudrák, J., Slepička, P., Slepičková, I., Zábrodská, K., & Knoblochová, M. (2021). Motivational beliefs and subjective effort in adolescent athletes. International journal of sport psychology, 52(4), 335-354. doi:10.7352/IJSP.2021.52.335
552119Mgr. Alexandr KasalAlexandr, Kasal. Suicide Risk in Individuals With and Without Mental Disorders Before and During the COVID- 19 Pandemic: An Analysis of Three Nationwide Cross-Sectional Surveys in Czechia. Archives of Suicide Research, 2022, sv. X, s. X–X. ISSN 1234-1234. IF 3.033. [Článek v časopise]
Článek byl publikován online a je dostupný na následujícím odkazu: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13811118.2022.2051653

Přikládám také PDF verzi článku.
1352218Mgr. Tomáš VrbickýTomáš Vrbický, Richard Přikryl. Recovery of Some Critical Raw Materials from Processing Waste of Feldspar Ore Related to Hydrothermally Altered Granite: Laboratory-Scale Beneficiation. Minerals, 2021, sv. 11(5), s. 1–19. ISSN 2075-163X. IF 2.644. [Článek v časopise]
339421Mgr. Linda HonskusováHonskusová, Linda; Vojíř, Karel; Rusek, Martin. Pre-service Chemistry Teachers’ Professional Vision Development: The Effect of Lesson Observation Practice. Journal of Baltic Science Education, 2022, sv. 21, s. 52–68. ISSN 2538-7138. IF 1.182. [Článek v časopise]
576120Mgr. Martin MazanecMartin Mazanec, Jan Valenta, and Jiří Málek. Does VS30 really reflect earthquake amplification? Case study from the West Bohemia Seismic Network. First International Meeting for Applied Geoscience & Energy Expanded Abstracts, 2021, sv. 1., s. 1937–1941. ISSN 1052-3812. [Článek v časopise]
Celá citace s odkazem:
Martin Mazanec, Jan Valenta, and Jiří Málek, (2021), "Does VS30 really reflect earthquake amplification? Case study from the West Bohemia Seismic Network," SEG Technical Program Expanded Abstracts : 1937-1941. https://doi.org/10.1190/segam2021-3582277.1
1752218Mgr. Eva Neuwirthová, Ph.D.Eva Neuwirthová. Leaf Surface Reflectance Does Not Affect Biophysical Traits Modelling from VIS-NIR Spectra in Plants with Sparsely Distributed Trichomes. Remote Sensing, 2021, sv. 13, s. 4144–4144. ISSN 2072-4292. IF 4.8. [Článek v časopise]
1312820Mgr. Linda DaleckáHruba, E., Kavkova, M., Dalecka, L., Macholan, M., Zikmund, T., Varecha, M., Bosakova, M., Kaiser, J., Krejci, P., Hovorakova, M., Buchtova, M.. Loss of Sprouty Produces a Ciliopathic Skeletal Phenotype in Mice Through Upregulation of Hedgehog Signaling. Journal of Bone and Mineral Research, 2021, sv. 36,11 (2021), s. 2258–2274. ISSN 1523-4681. IF 6.741. [Článek v časopise]
Článek se zabývá analýzou primárních cílií v závislosti na dávce genů Sprouty2 a Sprouty4 s důrazem na Shh signalizaci. V rámci publikovaných výsledků se nám podařilo prokázat vliv abnormální RTK signalizace na vznik nadpočetného zubu v antemolárovém prostoru v mandibule, což již v předešlých pracích bylo asociováno s revitalizací zubních rudimentů, které se při fyziologickém vývoji podílejí na vývoji prvního moláru u myší. Analýza fenotypu Sprouty 2 a Sprouty2/4 deficientních myší s pomocí µCT a kultivace izolovaných buněčných kultur in vitro odhalila defekty v enchondrální formaci kostní tkáně a determinaci prstních paprsků a dále také kraniofaciální abnormality včetně zmiňovaných nadpočetných zubů. Všechny patologie popsané v rámci naší práce mohou být projevem ciliopatií, jelikož byly v minulosti popsány jako součást ciliopatického fenotypu u člověka či myši. Analýza u Sprouty 2 deficientních myší ukázala, že zuby v tvářové oblasti vykazují také defekty okluze. Kromě nadpočetných zubů v oblasti anteriorně od prvního moláru se vyskytoval nadpočetný hrbolek na prvním moláru a u Sprouty 2 deficientních zvířat byla zubní řada v mandibule celkově delší ve srovnání s kontrolou. Řezáky Sprouty 2 deficientních myší byly v porovnání s kontrolou zkráceny, zatímco moláry byly v porovnání s kontrolou vyšší. Porucha RTK signalizace podmíněna deficiencí Sprouty2 resp. Sprouty 2 a 4 pravděpodobně způsobuje upregulaci Shh signální dráhy, která je také esenciální pro fyziologickou morfologii a funkci primárních cilií. Sprouty geny se v tomto kontextu ukázaly jako vhodné kandidátní geny pro další testování v rámci našich plánovaných in vitro experimentů zubní iniciace.
1034819MUDr. Eva FürstováFurstova, Eva. Response to elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor in intestinal organoids derived from people with cystic fibrosis. Journal of Cystic Fibrosis, 2021, sv. 21, s. 01304–01307. ISSN 1569-1993. IF 5.482. [Článek v časopise]
doi: 10.1016/j.jcf.2021.07.006. Online ahead of print.
942119Mgr. Věra LatoňováLatonova, Vera. Radiation-Hard Silicon Strip Sensors for the ATLAS Phase-2 Upgrade. Proceedings of Science, 2021, sv. 390, s. 1–3. ISSN 1824-8039. [Článek v časopise]
1360218Mgr. Klára LátrováLátrová, Klára. Outer membrane and phospholipid composition of the target membrane affect the antimicrobial potential of first- and second-generation lipophosphonoxins. Scientific Reports, 2021, sv. 11, s. 1–16. ISSN 2045-2322. IF 4.379. [Článek v časopise]
Outer membrane and phospholipid composition of the target membrane affect the antimicrobial potential of first- and second-generation lipophosphonoxins se týká pórotvorných látek a jejich účinků na bakteriální a umělé membrány. Práce na tomto projektu se metodicky překrývá s některými postupy, dále použitými při výzkumu fonticinů.
1056119RNDr. Zdeněk Mihula, Ph.D.Edmunds, David E. a Lang, Jan a Mihula, Zdeněk. Measure of noncompactness of Sobolev embeddings on strip-like domains. Journal of Approximation Theory, 2021, sv. 269, s. 105608–13 pages. ISSN 1096-0430. [Článek v časopise]
doi: 10.1016/j.jat.2021.105608
1056119RNDr. Zdeněk Mihula, Ph.D.Lang, Jan a Mihula, Zdeněk a Pick, Luboš. Compactness of Sobolev embeddings and decay of norms. Studia Mathematica, 2022, sv. Online First, s. 35 pages–35 pages. ISSN 1730-6337. [Článek v časopise]
doi: 10.4064/sm201119-29-9
96420Mgr. Lucie PoskočilováPOSKOČILOVÁ, Lucie. Akustemologie vězeňské atmosféry. Cargo - Journal for Cultural and Social Anthropology, 2022, sv. 20, s. 0–0. ISSN 1212-4923. [Článek v časopise]
V tomto odborném článku pojednávám témata vězeňského výzkumu, která jsou výsledkem mého terénního bádání a teoretických znalostí získaných v rámci dvouletého projektu „Sluchová zkušenost odsouzených v českých věznicích“. Vězení zde charakterizuji jako vizuálně neprostupné a nebezpečné prostředí, ve kterém se sluch stává klíčovým smyslem pro orientaci a přežití. Ukazuji, jak se v situaci uvěznění proměňuje sluchové nastavení vězně, který se tak ocitá v novém modu slyšení a naslouchání, a jak tento stav působí na přístup k poslechu hudby. Výpovědi odsouzených odhalily, že snížená kapacita sluchové pozornosti a prožívání negativních emocí skrze percepci vězeňských zvuků, nepříznivě ovlivňuje vykonávání kognitivně náročných činností, jako je v tomto případě poslech jazzové hudby. Ve svém výkladu se napojuji na diskurz afektové teorie, abych tak vysvětlila vztah mezi zvuky, sluchovou zkušeností a akustemologií sociokulturních podmínek uvěznění. Zvukové prostředí věznice tematizuji jako akustickou atmosféru, ve které odsouzení dlouhodobě pobývají, a jejímuž působení jsou konstantně vystaveni. Z výzkumu vyplývá, že zvuky vězeňského prostředí, schopné přenést afekt mezi jeho obyvateli, vytvářejí převážně negativní akustickou atmosféru, ve které se stává kýžený účinek poslechu hudby pro některé odsouzené nedosažitelný.

Z důvodu zpožděné realizace projektu způsobené protipandemickými ochrannými opatřeními, v rámci kterých mi byl nejprve zcela odepřen, a později značně omezen přístup do terénu (jak jsem tuto situaci popsala výše), došlo ke zdržení publikace některých výsledků výzkumu. Odborný článek, který byl stanoven jako cíl projektu, je v době podání této zprávy ve formě rukopisu připravený k publikaci a nachází se v recenzním řízení odborného antropologického časopisu CARGO. Žádám proto Grantovou radu o odložení hodnocení projektu
96420Mgr. Lucie PoskočilováPOSKOČILOVÁ, Lucie. Klakson, chřestění klíčů, práskání katru: zvuky vězení. Kapitál, 2021, sv. 03, s. 0–0. ISSN 2585-7851. [Článek v časopise]
Popularizační článek pojednávající o hudebních, i nehudebních zvucích v prostředí českých věznic byl publikován ve slovenském časopise Kapitál. Popsala jsem v něm akustické prostředí v závislosti na denním režimu a sociální situaci ve vězení a nastínila jsem způsoby, jakým jim odsouzení naslouchají a jak na ně působí. Dále jsem v článku představila podoby, v jakých do vězení hudba vstupuje a nastínila jsem její specifické funkce v tomto prostředí.
Dostupné z: [https://kapital-noviny.sk/klakson-chresteni-klicu-praskani-katru-zvuky-vezeni/]
166121Mgr. Hana BlažkováPlacáková, Marianna. Možnosti emancipace a odkaz (post)socialismu: Jak rozumět postojům českých umělkyň k feminismu. Profil, 2021, sv. 3, s. 16–29. ISSN 1335-9770. [Článek v časopise]
186120Mgr. Karel ŠvátoraŠvátora, Karel; Benešová, Daniela; Chocholoušková, Veronika; Zazo Jimenez, Fabio. THE IMPACT OF BODY POSITION ON CHANGES IN ACTIVATION OF THE NERVOUS SYSTEM. Revista Iberoamericana de Psicologia del Ejercicio y el Deporte , 2021, sv. 16 (3), s. 18–22. ISSN 1886-8576. [Článek v časopise]
Výsledek vzešel ze spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni, kde probíhalo testování probandů a se Španělskou univerzitou v Toledu, kde jsem absolvoval semestrální stáž v rámci doktorského studia.
Časopis je indexován na Scopus a na Web of Science je řazen v Emerging Sources Citation Index. Dedikace projektu a afiliace fakultě uvedena v článku i v OBD.
1294317Mgr. Dominika ŠubováMonika, Siva; Haberecht-Müller, Stefanie; Prochazkova, Michaela, Prochazka, Jan; Sedlak, Frantisek; Chawengsaksophak, Kallayanee; Kasparek, Petr, Sedlacek, Radislav; Konvalinka, Jan; Krüger, Elke, Grantz Saskova, Klara. DDI2 protease activity controls embryonic development and inflammation via TCF11/NRF1. Cell Reports, 2022, sv. 0, s. 0–0. ISSN 2211-1247. IF 8.69. [Článek v časopise]
Jelikož výsledkem recenzního řízení manuskriptu v Cell Report na jaře loňského roku bylo odmítnutí s tím, že po splnění navrhovaných experimentů celkem od tří recenzentů jsme byli přízváni k "rebuttalu", rozhodli jsme se toto podstoupit a snažit se stále o publikování našich výsledků v tomto prestižním časopise. Podstatou navrhovaných experimentů byla snaha o pochopení molekulární podstaty DDI2 KO, čili jednalo se bohužel o časově velmi náročné experimenty (generovaní další KO stabilních linií, proteomické analýzy, rescue analýzy). Díky tomuto se publikování sdržuje. Rebuttal letter byl editorovi odeslán v lednu tohoto roku a čekáme na vyjádření. Díky těmto doplňujícím experimentům se nám podařilo nashomážit data, která podporují naše původní pozorování. Pevně proto doufáme, že manuskript bude přijat k recenznímu řízení.
180420Mgr. Elif GarajováGarajová, Elif; Rada, Miroslav. Interval Transportation Problem: Feasibility, Optimality and the Worst Optimal Value. Central European Journal of Operations Research, 2022, sv. -, s. -–-. ISSN 1435-246X. IF 2.345. [Článek v časopise]
Článek v recenzním řízení.
180420Mgr. Elif GarajováRada, Miroslav; Garajová, Elif; Horáček, Jaroslav; Hladík, Milan. New pruning tests for the branch-and-prune framework for interval parametric linear systems. Soft Computing, 2022, sv. -, s. -–-. ISSN 1432-7643. IF 3.643. [Článek v časopise]
Článek přijat do tisku.
899018Mgr. Zuzana Tichá, Ph.D.Frydrychová, Zuzana, Jaeggi, Susanne M., Buschkuehl, Martin, Lukavsky, Jiri, Georgi, Hana. Filter It! Older Adults Can Improve the Ability to Ignore Visual Distractors through Targeted Training. Psychology and Aging, 2022, sv. under review, s. under review–under review. ISSN 0882-7974. IF 3.34. [Článek v časopise]
380821Mgr. František SklenářSklenář, František; Glässnerová, Kateřina; Jurjević, Željko; Visagie, Cobus; Samson, Robert; Houbraken, Jos; Chen, Amanda; Gené, Josepa; Siqueira, Joao; Nováková, Alena; Kolařík, Miroslav; Hubka, Vít. Updated taxonomy of Aspergillus series Versicolores: lesson learned about intraspecific variability. Studies in Mycology , 2022, sv. zatím nepublikováno, s. zatím nepublikováno–zatím nepublikováno. ISSN 0166-0616. IF 16.097. [Článek v časopise]
Série Versicolores, která náleží do sekce Nidulantes zahrnuje významné druhy rody Aspergillus. Její členové patří mezi nejběžnější houby v „indoor prostředí“, představují riziko pro lidské zdraví (spory přítomné v bioaerosolech způsobují alergie, zhoršují astma, atd.), někteří způsobují systémové infekce a produkují mykotoxin sterigmatocystin, všichni jsou navíc xerofilní (dokáží růst při nízké vodní aktivitě, nebo nedostatku vody obecně). Identifikace druhů ze série Versicolores byla problematická i s použitím molekulárních metod, což naznačuje nesprávné vymezení druhových hranic. Díky dostupnosti extrémně velkého množství izolátů (více než 500) bylo možné pochopit vnitrodruhovou a mezidruhovou variabilitu, a tedy i přesně určit druhové hranice. S využitím moderních metod pro druhovou delimitaci byla provedena revize druhových hranic a počet přijatých druhů byl dramaticky snížen ze 17 na 4.
228121JUDr. Václav DvorskýDvorský, Václav. Wim Decock. Le marché du mérite: Penser le droit et l’économie avec Léonard Lessius. Forum Prawnicze, 2021, sv. 68, s. 85–92. ISSN 2081-688X. [Článek v časopise]
Review article in English. Note that this is a review article and not just a review. It means it is more extensive and delves deeper into the topic.

GAUK dedication is at the last page.
228121JUDr. Václav DvorskýDvorský, Václav. Wim Decock: Le marché du mérite. Penser le droit et l’économie avec Léonard Lessius. REVUE CÍRKEVNÍHO PRÁVA - CHURCH LAW REVIEW, 2021, sv. 85, s. 105–106. ISSN 2336-5609. [Článek v časopise]
Review published in the Church Law Review.
852119Mgr. Jiří ŠnebergerHofreiter, Michael; Sneberger, Jiri; Pospisek, Martin; Vanek, Daniel. Progress in forensic bone DNA analysis: Lessons learned from ancient DNA. Forensic Science International: Genetics, 2021, sv. 54, s. 102538–102538. ISSN 1872-4973. IF 4.882. [Článek v časopise]
1434218Mgr. Marie HorňákováHorňáková, Marie; Sýkora, Jan. From suburbanization to reurbanization? Changing residential mobility flows of families with young children in the Prague Metropolitan Area. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 2021, sv. 75, s. 203–220. ISSN 0029-1951. IF 1.805. [Článek v časopise]
692718Mgr. Ondřej RosendorfRosendorf, Ondrej, Smetana, Michal, Vranka, Marek. Autonomous Weapons and Ethical Judgments: Experimental Evidence on Attitudes Toward the Military Use of "Killer Robots". Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 2022, sv. advance online publication, s. 1–7. ISSN 1078-1919. [Článek v časopise]
The article was submitted to the Peace and Conflict journal on August 24, 2021, re-submitted after revisions on January 6, 2022, and accepted for publication on January 10, 2022.
962119Mgr. Petra VinšováVinšová, Petra. The Biogeochemical Legacy of Arctic Subglacial Sediments Exposed by Glacier Retreat. Global Biogeochemical Cycles, 2022, sv. 36, s. 1–24. ISSN 0886-6236. IF 5.703. [Článek v časopise]
Citation:
Vinšová, P., Kohler, T. J., Simpson, M. J.,
Hajdas, I., Yde, J. C., Falteisek, L., et al.
(2022). The biogeochemical legacy of
Arctic subglacial sediments exposed by
glacier retreat. Global Biogeochemical
Cycles, 36, e2021GB007126. https://doi.
org/10.1029/2021GB007126
716218Mgr. Ing. Barbara Feriančiková Barbara Feriancikova, Tereza Feglarova, Lenka Krskova, Tomas Eckschlager, Ales Vicha, Jan Hrabeta. MIAT Is an Upstream Regulator of NMYC and the Disruption of the MIAT/NMYC Axis Induces Cell Death in NMYC Amplified Neuroblastoma Cell Lines. International Journal of Molecular Sciences, 2021, sv. 22, s. 3393–3407. ISSN 1422-0067. IF 4.556. [Článek v časopise]
808120Mgr. Martina Vacková ReiterováVacková Reiterová, Martina. Scottish Gaelic Movement and Celtic Identity: An Comunn Gáidhealach at the turn of the Twentieth Century. Studia Celtica, 2022, sv. X, s. X–X. ISSN 0081-6353. [Článek v časopise]
Rukopis odevzdaný do recenzního řízení.
26119Mgr. Václav VlčekVlček, Václav. How Many at the Table? Size Variation of National Delegations to Plenary Meetings of International Organizations. Czech Journal of International Relations, 2021, sv. 56, s. 7–33. ISSN 0323-1844. [Článek v časopise]
The publication was dedicated to the Faculty of Social Sciences and the GAUK project number 26119: Who Sits at The Table? States Representation in International Organizations.

The citation of the publication is: Vlcek, V. 2021. “How Many at the Table? Size Variation of National Delegations to Plenary Meetings of International Organizations.” Mezinárodní vztahy. 56 (1): 7-33.

The journal is a high-quality Czech journal on international relations, recently listed among the Web of Science Emerging Sources.
1134319Mgr. Kristýna ČunátováČunátová, Kristýna; Pajuelo Reguera, David; Vrbacký, Marek; Fernández-Vizarra, Erika; Ding, Shujing; Fearnley, Ian M.; Zeviani, Massimo; Houštěk, Josef; Mráček, Tomáš; Pecina, Petr . Loss of COX4I1 Leads to Combined Respiratory Chain Deficiency and Impaired Mitochondrial Protein Synthesis. Cells, 2021, sv. 10, s. 1–18. ISSN 2073-4409. IF 6.600. [Článek v časopise]
772119Mgr. Zuzana KorandováMonika Oláhová, Bradley Peter, Zsolt Szilagyi, Hector Diaz, Ewen W. Sommerville, Emma L. Blakely, Jack Collier, Emily Hoberg, Viktor Stránecký, Hana Hartmannová, Anthony J. Bleyer, Kim L. McBride, Sasigarn A. Bowden, Zuzana Korandová, Alena Pecinová, Hans Hilger Ropers, Kimia Kahrizi, Hossein Najmabadi, Mark Tarnopolsky, Lauren I. Brady, Nicole Weaver, Carlos E. Prada, Katrin Õunap, Monica H. Wojcik, Sander Pajusalu, Safoora B. Syeda, Lynn Pais, Elicia A. Estrella, Christine C. Bruels, Louis M. Kunkel, Peter B. Kang, Penelope Bonnen, Tomáš Mráček, Stanislav Kmoch, Gráinne Gorman, Maria Falkenberg, Claes Gustafsson, Robert W. Taylor. POLRMT mutations impair mitochondrial transcription causing neurological disease. NATURE COMMUNICATIONS, 2021, sv. 1, s. 1–13. ISSN 2041-1723. IF 14.919. [Článek v časopise]
Elektronická adresa: nature.com/articles/s41467-021-21279-0

Zaneseno v OBD, afiliace i dedikace v pořádku
248120Mgr. Anna MarešováPolakova, Silvia; Převorovský, Martin; Jordáková Anna; et. al.. Repression of a large number of genes requires interplay between homologous recombination and HIRA. Nucleic Acids Research, 2021, sv. 49, s. 1914–1934. ISSN 1362-4962. [Článek v časopise]
Článek byl uveden již ve výroční zprávě za rok 2020. Nyní přikládám PDF soubor, který ještě nebyl loni k dispozici.
40217Mgr. Petra ZahajskáZahajská, Petra; Čepičková, Jana; Trubač, Jakub; Pedentchouk, Nikolai; Kvaček, Jiří. Recent calibration applied on paleoenvironment: Case study from Cenomanian of the Bohemian Cretaceous Basin. Organic Geochemistry, 2022, sv. NaN, s. NaN–NaN. ISSN 0146-6380. IF 3.607. [Článek v časopise]
We submit here a draft of our manscript which is to be submitted by summer 2022. We are fully aware that the manuscript is uncomplete; however, data aquired during the project are presented and we demonstrate the importance of these data to be published in high quality publication, which requires time. Our dataset is large and robust, which we considered as the greatest output from this project.
336821Mgr. Tereza KalkusováTereza Kalkusová. Možný vliv W. Diltheye na tvorbu a myšlení J. M. Arguedase. Svět literatury, 2022, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0000-0000. IF 0. [Článek v časopise]
Článek byl přijat k recenznímu řízení a posudky vyznívají kladně. K přílohám nahrávám též potvrzení časopisu, že by měl být článek publikován v některém z čísel roku 2022.
516119Mgr. Eva JeníkováJeníková, Eva; Nováková, Eliška; Hraníček, Jakub; Musil, Stanislav. Ultra-sensitive speciation analysis of tellurium by manganese and iron assisted photochemical vapor generation coupled to ICP-MS/MS. Analytica Chimica Acta, 2022, sv. 1201, s. 339634–339634. ISSN 0003-2670. IF 6.558. [Článek v časopise]
1576119Mgr. Kateřina SkálováČervená, Kateřina, Spišská, Veronika, Kolář, David, Evansová, Katarína, Skálová, Kateřina, Dostál, Jiří, Vybíral, Stanislav, Bendová, Zdeňka. Diurnal and seasonal differences in cardiopulmonary response to exercise in morning and evening chronotypes. Chronobiology International, 2021, sv. 38(12), s. 1661–1672. ISSN 0742-0528. IF 2.877. [Článek v časopise]
410120Mgr. Veronika Konečná, Ph.D.Veronika Konečná. Parallel adaptation in autopolyploid Arabidopsis arenosa is dominated by repeated recruitment of shared alleles. Nature Communications, 2021, sv. 12, s. 1–13. ISSN 2041-1723. IF 14.919. [Článek v časopise]
Relative contributions of pre-existing vs de novo genomic variation to adaptation are poorly
understood, especially in polyploid organisms. We assess this in high resolution using
autotetraploid Arabidopsis arenosa, which repeatedly adapted to toxic serpentine soils that
exhibit skewed elemental profiles. Leveraging a fivefold replicated serpentine invasion, we
assess selection on SNPs and structural variants (TEs) in 78 resequenced individuals and
discover significant parallelism in candidate genes involved in ion homeostasis. We further
model parallel selection and infer repeated sweeps on a shared pool of variants in nearly all
these loci, supporting theoretical expectations. A single striking exception is represented by
TWO PORE CHANNEL 1, which exhibits convergent evolution from independent de novo
mutations at an identical, otherwise conserved site at the calcium channel selectivity gate.
Taken together, this suggests that polyploid populations can rapidly adapt to environmental
extremes, calling on both pre-existing variation and novel polymorphisms.
1398218Mgr. Dagmar SchwambergováDagmar Schwambergová. No evidence for association between human body odor quality and immune system functioning. Psychoneuroendocrinology, 2021, sv. Volume 132, s. 1–10. ISSN 2021-105363. IF 4.905. [Článek v časopise]
Doplnění přijatého článku k závěrečné zprávě z loňského roku.
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baluchová, Simona; Brycht, Mariola; Taylor, Andrew; Mortet, Vincent; Krůšek, Jan; Dittert, Ivan; Sedláková, Silvia; Klimša, Ladislav; Kopeček, Jaromír; Schwarzová-Pecková, Karolina. Enhancing electroanalytical performance of porous boron-doped diamond electrodes by increasing thickness for dopamine detection. Analytica Chimica Acta, 2021, sv. 1182, s. 1–16. ISSN 0003-2670. IF 6.558. [Článek v časopise]
Article Number: 338949;
https://doi.org/10.1016/j.aca.2021.338949
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Taylor, Andrew; Baluchová, Simona; Fekete, Ladislav; Klimša, Ladislav; Kopeček, Jaromír; Šimek, Daniel; Vondráček, Martin; Míka, Luděk; Fischer, Jan; Schwarzová-Pecková, Karolina; Mortet, Vincent. Growth and comparison of high quality MW-PECVD grown B doped diamond layers on {118}, {115} and {113} single crystal diamond substrates. Diamond and Related Materials, 2022, sv. 123, s. 1–8. ISSN 0925-9635. IF 3.315. [Článek v časopise]
Article number: 108815
https://doi.org/10.1016/j.diamond.2021.108815
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Ashcheulov, Petr; Hák, Ondřej; Sedláková, Silvia; Taylor, Andrew; Baluchová, Simona; Schwarzová-Pecková, Karolina; Davydova, Marina; Kopeček, Jaromír; Klimša, Ladislav; Vondráček, Martin; Honolka, Jan; Mortet, Vincent. Multifunctional and Mechanically Robust Porous Diamond with Large Electroactive Surfaces via Electrically Conductive and Insulating Templates for 3D Electrode Applications. Advanced Materials Interfaces, 2022, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0000-0000. IF 6.15. [Článek v časopise]
Submitted - under revision.
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baroch, Martin; Baluchová, Simona; Taylor, Andrew; Míka, Luděk; Fischer, Jan; Dejmková, Hana; Mortet, Vincent; Sedláková, Silvia; Klimša, Ladislav; Kopeček, Jaromír; Schwarzová-Pecková, Karolina. Flow-through working electrode based on free-standing porous boron-doped diamond. Electrochimica Acta, 2022, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0000-0000. IF 6.91. [Článek v časopise]
Submitted - under revision.
340220Mgr. Jakub NovákJakub Novák. Intra-abdominal pressure correlates with abdominal wall tension during clinical evaluation tests . Clinical Biomechanics , 2021, sv. 88 , s. -–-. ISSN 0268-0033. IF 2.063. [Článek v časopise]
164119Mgr. Jakub StřelecJakub Střelec. Between Rehabilitation and Punishment: A Comparison of the Psychiatric Discourse on Juvenile Delinquency in Forensic Journals in the United Kingdom, West Germany, and Czechoslovakia, 1945-1956. . Crime, History and Societies, 2022, sv. 2022, s. 00–00. ISSN 1663-4837. [Článek v časopise]
Text je zatím v recenzním řízení. Článek byl dedikován GAUKu, původní cíle projektu (dva články) byly však splněny. Jedná se tak o text navíc.
164119Mgr. Jakub StřelecJakub Střelec. Genealogie socialistické subjektivity? Přístup k dějinám psy-disciplín v Evropě po roce 1945 v soudobé historiografii a sociologii. Dějiny-Teorie-Kritika, 2020, sv. 2, s. 222–244. ISSN 1214-7249. [Článek v časopise]
Tento článek se zaměřuje na představení soudobé zahraniční i domácí literatury zabývající se dějinami psy-disciplín v Evropě po roce 1945 z pohledu historie a sociologie lidské subjektivity, která vychází především z genealogické metody Michela Foucaulta. Cílem článku je poskytnout vhled do současných zahraničních diskusí na poli soudobých dějin psy-disciplín a zároveň se pokusit vytyčit některá badatelská témata v oblasti československých dějin psy-disciplín v letech 1948 až 1989. Text je proto rozdělen do tří hlavních částí: za prvé, představení literatury zabývající se vztahem psy-disciplín a (neo)liberálního způsobu vládnutí v západní Evropě; za druhé, analýza literatury, jež se zaměřuje na roli psy-disciplín v socialistických státech bývalého Východního bloku; za třetí, představení prací, jež se pokoušejí genealogickou perspektivu dějin psy-disciplín obohatit o východiska materiálního obratu. Klíčová slova: psy-disciplíny; historiografie; sociologie; genealogie subjektivity
1320218Mgr. Zuzana ČočkováČočková, Zuzana. Streptozotocin-Induced Astrocyte Mitochondrial Dysfunction Is Ameliorated by FTO Inhibitor MO-I-500. ACS Chemical Neuroscience, 2021, sv. 12, s. 3818–3828. ISSN 1948-7193. IF 4.418. [Článek v časopise]
1578119Mgr. Barbora HeřmánkováHeřmánková Barbora, Šmucrová Hana, Mikulášová Markéta, Oreská Sabína, Špiritović Maja, Štorkánová Hana, Tomčík Michal. Validace české verze dotazníků hodnotících sexuální funkci a funkci pánevního dna u mužů. Česká revmatologie, 2021, sv. 29, s. 133–143. ISSN 1805-4463. [Článek v časopise]
1578119Mgr. Barbora HeřmánkováBarbora Heřmánková, Maja Špiritović, Sabína Oreská, Hana Štorkánová, Martin Komarc, Martin Klein, Heřman Mann, Karel Pavelka, Ladislav Šenolt, Jiří Vencovský, Michal Tomčík. Sexual Function in Patients with Idiopathic Inflammatory Myopathies: A Cross-sectional Study. Rheumatology (Oxford), 2021, sv. 60, s. 5060–5072. ISSN 1462-0324. IF 7.580. [Článek v časopise]
Q1
DOI: 10.1093/rheumatology/keab397
1578119Mgr. Barbora HeřmánkováHeřmánková Barbora, Oreská Sabína, Šmucrová Hana, Mikulášová Markéta, Špiritović Maja, Štorkánová Hana, Bečvář Radim, Vencovský Jiří, Mann Heřman, Tomčík Michal. Validace české verze dotazníků hodnotících funkční omezení pacientů se systémovou sklerodermií: Scleroderma Health Assessment Questionaire (SHAQ), Cochin Hand Functional Scale (CHFS), Mouth Handicap in Systemic Sclerosis (MHISS), UCLA Scleroderma Clinical Trial Consortium Gastrointestinal Tract 2.0 (UCLA SCTC GIT 2.0). Česká revmatologie, 2020, sv. 28, s. 216–230. ISSN 1805-4463. [Článek v časopise]
1578119Mgr. Barbora HeřmánkováŠpiritović Maja; Heřmánková Barbora; Oreská Sabína; Štorkánová Hana; Růžičková Olga; Vernerová Lucia; Klein Martin; Kubínová Kateřina; Šmucrová Hana; Rathouská Adéla; Česák Petr; Komarc Martin; Bunc Václav; Pavelka Karel; Šenolt Ladislav; Mann Heřman; Vencovský Jiří; Tomčík Michal. The effect of a 24-week training focused on activities of daily living, muscle strengthening, and stability in idiopathic inflammatory myopathies: a monocentric controlled study with follow-up. Arthritis Research & Therapy, 2021, sv. 23, s. 1–15. ISSN 1478-6362. IF 5.156. [Článek v časopise]
Q1
1578119Mgr. Barbora HeřmánkováŠpiritović Maja, Šmucrová Hana, Heřmánková Barbora, Oreská Sabína, Štorkánová Hana, Rathouská Adéla, Česák Petr, Komarc Martin, Růžičková Olga, Bunc Václav, Pavelka Karel, Vencovský Jiří, Šenolt Ladislav, Bečvář Radim, Tomčík Michal. The effect of a 24-week physiotherapy and occupational therapy program in systemic sclerosis: a monocentric controlled study with follow-up. Clinical and Experimental Rheumatology, 2022, sv. -, s. -–-. ISSN 0392-856X. IF 4.473. [Článek v časopise]
Přijato k publikaci
Q2
1578119Mgr. Barbora HeřmánkováHeřmánková Barbora, Špiritović Maja, Šmucrová Hana, Oreská Sabína, Štorkánová Hana, Komarc Martin, Pavelka Karel, Šenolt Ladislav, Vencovský Jiří, Bečvář Radim, Tomčík Radim. Female Sexual Dysfunction and Pelvic Floor Muscle Function Associated with Systemic Sclerosis: A Cross-Sectional Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, sv. 19, s. 612–612. ISSN 1660-4601. IF 3.390. [Článek v časopise]
Q1
1578119Mgr. Barbora Heřmánková1. Heřmánková Barbora, Šmucrová Hana, Mikulášová Markéta, Oreská Sabína, Špiritović Maja, Štorkánová Hana, Tomčík Michal. . Validace české verze dotazníků hodnotících sexuální funkci a funkci pánevního dna u žen. Česká revmatologie, 2021, sv. 29, s. 31–42. ISSN 1805-4463. [Článek v časopise]
60120Mgr. Jaromír VyhnanovskýStanislav Musil, Jaromír Vyhnanovský, Ralph E Sturgeon. Ultrasensitive Detection of Ruthenium by Coupling Cobalt and Cadmium Ion-Assisted Photochemical Vapor Generation to Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Analytical Chemistry, 2021, sv. 93, s. 16543–16551. ISSN 0003-2700. IF 6.986. [Článek v časopise]
Článek popisuje optimalizaci podmínek fotochemického generování těkavých specií ruthenia a následnou aplikaci této metody na autentické vzorky.
540119JUDr. Alena Chaloupková, Ph.D.Chaloupková, Alena. Právní úprava ochrany přírody a krajiny ve vztahu k umisťování pozemních komunikací. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2022, sv. 1/2022 (68), s. 31–52. ISSN 2336-6478. [Článek v časopise]
Článek shrnující závěry stejnojmenné disertační práce.
778119Mgr. Martin RudišRudis, Martin. Káhirské projekty italského architekta Maria Rossiho a jejich vliv na architekturu káhirských mešit ve 20. a 21. století. Nový Orient, 2021, sv. Číslo 2, ročník 75/2020, s. 9–18. ISSN 0029-5302. [Článek v časopise]
Počínaje první polovinou 19. století se v egyptském prostředí setkáváme s přítomností architektů evropského původu, kteří s sebou přinášeli historizující slohy převládající v Evropě. Ovlivnili zejména obytnou a administrativní architekturu, zatímco místní islámská náboženská architektura se zpočátku striktně držela starších lokálních vzorů. Změna nastala na přelomu 20. a 30. let 20. století s příchodem architekta Maria Rossiho (1897–1961), který zásadním způsobem zasáhl do dalšího vývoje architektury mešit nejen na území Egypta. Předkládaný článek je výsledkem dlouhodobého terénního výzkumu. Představuje Rossiho osobnost a zaměřuje se na případové studie čtyř z jeho projektů realizovaných na území Káhiry, kterým byla v doposud publikovaných studiích věnována minimální pozornost v porovnání s jeho největší realizací, monumentální mešitou Abú al-ᶜAbbáse al-Mursího v Alexandrii. Článek poukazuje na užitá inovativní technická, dekorativní i koncepční řešení, demonstruje vývoj, kterým prošel Rossiho styl a způsob, jakým jeho tvorba ovlivnila další architektonickou produkci.
234120JUDr. Anna BrandtnerBrandtner, Anna. Vymahatelnost práva v oblasti environmentální kriminality. Trestní právo, 2021, sv. 3/2021, s. 2–9. ISSN 1211-2860. [Článek v časopise]
Článek nese název Vymahatelnost práva v oblasti environmentální kriminality.
V příspěvku si autorka klade dvě otázky: 1) Z jakého důvodu je vymáhání práva v oblasti environmentální kriminality
obtížné? 2) Jaké strategie lze uplatnit pro zlepšení vymahatelnosti práva v oblasti environmentální kriminality?
Článek se opírá o dostupnou literaturu z oboru kriminologie. Problematika je ilustrována praktickými
příklady environmentální kriminality.
265221MUDr. Kristýna ŽabkováŽabková, Kristýna. Časopis lékařů českých. Časopis lékařů českých, 2021, sv. 2021-6, s. 224–228. ISSN 0008-7335. IF 0.128. [Článek v časopise]
další spoluautoři Jan Krátký, Jan Jiskra, Hana Vítková

Abstrakt: Jod je potřebný pro syntézu hormonů štítné žlázy, které ovlivňují vývoj mozku, růst a metabolismus. V důsledku neadekvátně nízkého příjmu jodu a poklesu syntézy hormonů štítné žlázy vznikají choroby z nedostatku jodu. Jejich závažnost se odvíjí nejen od stupně jodového deficitu, ale také od fáze vývoje, ve kterém se jedinec nachází.

Přirozeným nedostatkem jodu v prostředí je celosvětově postiženo mnoho oblastí včetně Česka a incidence chorob z nedostatku jodu je celosvětově vysoká. Efektivním opatřením vedoucí ke snížení dopadu jodového deficitu bylo zavedení plošné jodace soli. Ačkoliv se Česko považuje od roku 2004 za stát s dostatečnou jodovou saturací, jodovým deficitem jsou stále ohroženy skupiny obyvatel se zvýšenými nároky na přísun jodu, jako jsou těhotné ženy a novorozenci.

Tato skupina je navíc k jodovému deficitu zvláště citlivá, a i mírný jodový deficit může trvale ovlivnit kognitivní vývoj plodu a mít negativní vliv průběh těhotenství. Také některé chorobné stavy jako například diabetes mellitus mohou být spjaty s jodopenií. Naopak u některých skupin obyvatel mohou opatření zavedená pro prevenci chorob z nedostatku jodu vést k excesivnímu příjmu jodu s možnými riziky. Nutností je kontrola fortifikace potravin jodem a pravidelné monitorování jodového statutu obyvatelstva včetně jednotlivých rizikových skupin.
562120RNDr. Martin UherFatemeh Alaei Faradonbeh. Metformin impairs bile acid homeostasis in ethinylestradiol-induced cholestasis in mice. Chemico-Biological Interactions, 2021, sv. 345, s. 109525–109525. ISSN 0009-2797. [Článek v časopise]
284119Mgr. Magdalena Bohutínská, Ph.D.Bohutínská, Magdalena. Genomic basis of parallel adaptation varies with divergence in Arabidopsis and its relatives . Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021, sv. 118, s. e2022713118–e2022713118. ISSN 0027-8424. IF 11. [Článek v časopise]
The main outcome of this project.
284119Mgr. Magdalena Bohutínská, Ph.D.Bohutínská, Magdalena. De-novo mutation and rapid protein (co-)evolution during meiotic adaptation in Arabidopsis arenosa. Molecular Biology and Evolution, 2021, sv. 38, s. 1980–1994. ISSN 1537-1719. IF 16. [Článek v časopise]
Side project using the methods developed here
14320JUDr. Viktor DerkaDerka, Viktor. Pověření předsedové soudů jako kompetenční problém. Správní právo, 2021, sv. 54, s. 90–108. ISSN 0139-6005. [Článek v časopise]
14320JUDr. Viktor DerkaDerka, Viktor. Soudce nesmí podnikat, nebo ano?. Soudce, 2021, sv. 4, s. 16–18. ISSN 1211-5347. [Článek v časopise]
1296120Mgr. Alena HaškováHašková, Alena; Bashta, Bogdana; Titlová, Štěpánka; Brus, Jiří; Vagenknechtová, Alice; Vyskočilová, Eliška and Sedláček, J.. Microporous Hyper-Cross-Linked Polymers with High and Tuneable Content of Pyridine Units: Synthesis and Application for Reversible Sorption of Water and Carbon Dioxide.. Macromolecular Rapid Communication, 2021, sv. 42, s. 1–10. ISSN 1022-1336. IF 5.734. [Článek v časopise]
1674119Mgr. Veronika KerestešJirkovský, Eduard. Clinically Translatable Prevention of Anthracycline Cardiotoxicity by Dexrazoxane Is Mediated by Topoisomerase II Beta and Not Metal Chelation. Circulation. Heart failure, 2021, sv. 14, s. 1234–1247. ISSN 1941-3289. IF 8.846. [Článek v časopise]
Data získaná v rámci našeho projektu doplňují studii dr. Eduarda Jirkovského popisující kardioprotektivní účinek schváleného kardioprotektiva dexrazoxanu (DEX) a jeho otevřeného metabolitu ADR-925. Bylo dokázáno, že DEX se po administraci rozpadá na chelatačně aktivní metabolit ADR-925, který nechrání kardiomyocyty před poškozením indukovaným daunorubicinem (DAU). V rámci našeho projektu bylo zjištěno, že DEX na rozdíl od ADR-925 chrání kardiomyocyty také před poškozením DNA vyvolaném DAU. Tím je potvrzeno, že snížení toxicity DAU vyvolané preinkubací s DEX není zapřičiněno chelatačně aktivním metabolitem ADR-925.
746120MUDr. Hana MojžišováAnja K. Tietz, MSc, Klemens Angstwurm, MD, Tobias Baumgartner, MD, Kathrin Doppler, MD, Katharina Eisenhut, MD, Martin Elisak, MD, Andre Franke, PhD, Kristin S. Golombeck, MD, Robert Handreka, Max Kaufmann, MD, Markus Kraemer, MD, Andrea Kraft, MD, Jan Lewerenz, MD, Wolfgang Lieb, MD, Marie Madlener, MD, Nico Melzer, MD, Hana Mojzisova, MD, Peter M¨oller, MD, Thomas Pfefferkorn, MD, Harald Pr¨uss, MD, Kevin Rost´asy, MD, Margret Schnegelsberg, MD, Ina Schr¨oder, Kai Siebenbrodt, MD, Kurt-Wolfram S¨uhs, MD, Jonathan Wickel, MD, Klaus-Peter Wandinger, MD, Frank Leypoldt, MD, and Gregor Kuhlenb¨aumer, MD, PhD, on behalf of the German Network for Research on Autoimmune Encephalitis (GENERATE). Genome-wide Association Study Identifies 2 New Loci Associated With Anti-NMDAR Encephalitis. Neurology Neuroimmunology and Neuroinflammation, 2021, sv. 8 (6) , s. -–-. ISSN 2332-7812. IF 8.485. [Článek v časopise]
746120MUDr. Hana Mojžišováde Bruijn, Marienke A. A. M. et al. . Antibodies Contributing to Focal Epilepsy Signs and Symptoms Score. Antibodies Contributing to Focal Epilepsy Signs and Symptoms Score, 2021, sv. 89(4), s. 698–710. ISSN 0364-5134. IF 10.422. [Článek v časopise]
1190119Mgr. Jana MarounováMarounová, Jana; Kácovský, Petr. Experimenty ve výuce fyziky: Kde se čeští učitelé inspirují?. Scientia in educatione, 2022, sv. 13, s. recenzní řízení–recenzní řízení. ISSN 1804-7106. [Článek v časopise]
Článek se zaměřuje na formy, kterými učitelé získávají inspiraci pro své experimentální aktivity v hodinách fyziky. Součástí je také porovnání těchto forem inspirace v závislosti na věku, pedagogických zkušenostech, pohlaví i typu školy, na které respondenti učí.

V současné chvíli prochází článek recenzním řízením.
118119Mgr. Jakub PekárekMarthe Bonamy, Carla Groenland, Carole Muller, Jonathan Narboni, Jakub Pekárek, Alexandra Wesolek. A note on connected greedy edge colouring. Discrete Applied Mathematics, 2021, sv. 304, s. 129–136. ISSN 0166-218X. [Článek v časopise]
420120Mgr. Robert Navrátil, Ph.D.Navratil, Robert; Stephen Taylor; Jan Vecer. On the Utility Maximization of the Discrepancy between a Perceived and Market Implied Risk Neutral Distribution. European Journal of Operational Research, 2022, sv. NA, s. NA–NA. ISSN 0377-2217. IF 5.334. [Článek v časopise]
The article has been accepted but is still in press, and so no journal volume is available
420120Mgr. Robert Navrátil, Ph.D.Navratil, Robert; Vecer, Jan; Stephen, Taylor. On Equity Market Inefficiency During the COVID-19 Pandemic. International Review of Financial Analysis, 2021, sv. 77, s. 101820– . ISSN 1057-5219. IF 5.373. [Článek v časopise]
966119Mgr. Martin MirbauerMirbauer, Martin; Krabec, Miroslav; Křivánek, Jaroslav; Šikudová, Elena. Survey and Evaluation of Neural 3D Shape Classification Approaches. IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, 2021, sv. 0, s. 1–24. ISSN 1939-3539. IF 16.389. [Článek v časopise]
Článek je vydán elektronicky v "Early access" – zatím nemá tištěnou podobu (čísla stránek).

DOI: 10.1109/TPAMI.2021.3102676
1344120Mgr. Petr MiřátskýPetr Miratsky, Tomas Gryc , Lee Cabell, Frantisek Zahalka, Matej Brozka, Matej Varjan and Tomas Maly. Isokinetic Strength, Power, and Strength Differences in Pro-fessional Firefighters. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, sv. Volume 18 / Issue 7 , s. 10.3390/ijerph18073448–10.3390/ijerph18073448. ISSN 1660-4601. IF 3.390. [Článek v časopise]
The purpose of our study was to investigate peak torque (PT) of knee extensors (KE) and knee flexors (KF), bilateral and unilateral strength asymmetries in isokinetic testing and vertical jump height (JH), vertical ground reaction force (VGRF), and force differences (ΔVGRF) between legs during different jump tests in professional first-line firefighters (n = 15) competing in fire sports disciplines. There was a significant effect of jump type on JH (F2,44 = 7.23, p < 0.05), VGRF (F2,44 = 16.03, p < 0.05), and ΔVGRF (F2,44 = 3.45, p < 0.05). Professional firefighters achieved a mean JH of 50.17 cm in the countermovement jump free arms and high PT of KEs (3.15 Nm/kg). No significant differences (p > 0.05) and small effect sizes (d < 0.3) were found between the legs when PTs were assessed. We found a slightly higher (d = 0.53) unilateral strength ratio in non-dominant legs (58.12 ± 10.26%) compared to dominant legs (55.31 ± 7.51%). No effect of laterality was found among limb comparisons, but a higher unilateral isokinetic strength ratio was found in non-dominant legs of firefighters. A high level of strength (PT of KEs > 3 times body weight) and vertical jump performance is comparable to the performance of elite athletic populations.
1000218RNDr. Michal KaramazovKaramazov, Michal; Heyrovský, David. Gravitational Lensing by a Massive Object in a Dark Matter Halo. II. Shear, Phase, and Image Geometry. The Astrophysical Journal, 2022, sv. 927, s. nestránkováno–nestránkováno. ISSN 0004-637X. IF 5.874. [Článek v časopise]
1000218RNDr. Michal KaramazovKaramazov, Michal; Timko, Lukáš; Heyrovský, David. Gravitational Lensing by a Massive Object in a Dark Matter Halo. I. Critical Curves and Caustics. The Astrophysical Journal, 2021, sv. 922, s. nestránkováno–nestránkováno. ISSN 0004-637X. IF 5.874. [Článek v časopise]
1766318Mgr. Michal OplerJelínek, Vít; Karpilovskij, Marek. Fillings of skew shapes avoiding diagonal patterns. Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science, 2021, sv. vol. 22 no. 2, Permutation Patterns 2019, s. --–--. ISSN 1365-8050. IF 0.596. [Článek v časopise]
990119Mgr. Kateřina BrázováBělobrádek, Jan; Šídlo, Luděk; Maláková, Kateřina. Používání vybraných POCT metod všeobecnými praktickými lékaři v Česku. Časopis lékařů českých, 2021, sv. 160, s. 185–192. ISSN 1803-6597. [Článek v časopise]
990119Mgr. Kateřina BrázováŠídlo, Luděk; Maláková, Kateřina. Spatial Healthcare Accessibility: A District-Level Analysis of Travel for Outpatient Diabetology in Czechia. Healthcare, 2022, sv. 10, s. -–-. ISSN 2227-9032. IF 2.645. [Článek v časopise]
doi: https://doi.org/10.3390/healthcare10020395
990119Mgr. Kateřina BrázováŠídlo, Luděk; Bělobrádek, Jan; Maláková, Kateřina. Všeobecní praktičtí lékaři v Česku: vývojové trendy a regionální rozdíly. Geografie, 2021, sv. 126, s. 169–194. ISSN 1212-0014. IF 0.744. [Článek v časopise]
990119Mgr. Kateřina BrázováMaláková, Kateřina. A Geodemographic View of the Accessibility of Selected Outpatient Services in Czechia. International Journal of Public Health, 2022, sv. 67, s. -–-. ISSN 1661-8564. IF 3.380. [Článek v časopise]
doi: https://doi.org/10.3389/ijph.2022.1604067
1114119RNDr. Lukáš VacekVacek, Lukáš; Kučera Václav. Discontinuous Galerkin method for macroscopic traffic flow models on networks. Communications on Applied Mathematics and Computation, 2022, sv. 4, s. Bude–Bude. ISSN 10-1007. [Článek v časopise]
Článek již vyšel v elektronické podobě a během letošního roku vyjde i v jednom z vydání časopisu.
740119Mgr. Pavel PohlPohl Pavel, Joshi Rohit, Petrvalska Olivia, Obsilova Veronika. 14-3-3-protein regulates Nedd4-2 by modulating interactions between HECT and WW domains.. Communications Biology, 2021, sv. 4, s. 899–899. ISSN 2399-3642. IF 6.268. [Článek v časopise]
Článek je dostupný online na https://www.nature.com/articles/s42003-021-02419-0
Bohužel se mi nepodařilo zjistit, co se v takovémto případě uvádí jako "počáteční" a "poslední" stránka, uvedl jsem proto místo toho číslo článku.
582119Mgr. Matyáš HiřmanHiřman, Matyáš; Mohagan, Alma; Šťáhlavský, František. Unexpectedly high number of 18S rRNA gene clusters in Miopsalis dillyi (Opiliones: Cyphophthalmi: Stylocellidae) from Mindanao, Philippines. Journal of Arachnology, 2021, sv. 48, s. 322–328. ISSN 1937-2396. IF 1.01. [Článek v časopise]
V publikaci jsme chybně uvedli číslo projektu GAUK, další přílohou ale dokazujeme publikaci Erratu, kde tuto chybu napravujeme.
1548119Mgr. Dominika EhrenbergerováEhrenbergerova, Dominika, Gric, Zuzana, Hodula, Martin. The power of sentiment: Irrational beliefs of households and consumer loan dynamics. Journal of Financial Stability, 2022, sv. 59, s. 100973–100973. ISSN 1572-3089. IF 3.96. [Článek v časopise]
192119Mgr. Petra BurešováBurešová, Petra. Plectin ensures intestinal epithelial integrity and protects colon against colitis. Mucosal Immunology, 2021, sv. 14, s. 691–702. ISSN 1935-3456. IF 6.33. [Článek v časopise]
1034120Mgr. Jaroslav FábikFabik, Jaroslav; Psutkova, Viktorie; Machon, Ondrej. The Mandibular and Hyoid Arches—From Molecular Patterning to Shaping Bone and Cartilage. International Journal of Molecular Sciences , 2021, sv. 22, s. 7529–7529. ISSN 1422-0067. IF 5.924. [Článek v časopise]
504119Mgr. Martin PtákPták, Martin. Nálezy denárů z hradiště Prácheň. Numismatický sborník, 2022, sv. 36/1, s. ?–?. ISSN 0546-9414. IF 0. [Článek v časopise]
Rukopis odevzdaný v roce 2021, přijat, vyjde v čísle 36/1 (2022).
504119Mgr. Martin PtákPták, Martin. Několik postřehů o archeologickém bádání Bedřicha Dubského na hradišti Prácheň.. Archeologické výzkumy v jižních Čechách , 2021, sv. 34, s. 331–347. ISSN 0231-8237. IF 0. [Článek v časopise]
Článek pojednává o méně známých výzkumech Bedřicha Dubského na předhradí hradiště Prácheň v létech 1920, 1927 a 1943.
1322120Mgr. Marcel HrubšaHrubša, Marcel. Comparison of Antiplatelet Effects of Phenol Derivatives in Humans. Biomolecules, 2022, sv. 12, s. 117–128. ISSN 2218-273X. IF 4.879. [Článek v časopise]
článok submitovaný v decembri 2021, prijatý po minor revision v januári 2022
1034419Mgr. Anna KubíčkováKubíčková, Anna, Felcmanová, Lenka. Možnosti podpory duševního zdraví žáků. Pedagogická orientace, 2021, sv. 31, s. 70–96. ISSN 1211-4669. [Článek v časopise]
Jedná se o hlavní výstup projektu.
V článku jsou popsány dopady negativních zkušeností v dětství na život jedince, současné možnosti podpory dětí s negativními zkušenostmi v českém školství, základní principy trauma respektujícího přístupu, systémové zavedení trauma respektujícího přístupu prostřednictvím rámce PBIS (Positive Behaviour Interventions and Support) a možnosti implementace PBIS v českých školách za účelem předcházení problémovému chování a podpory duševního zdraví všech žáků.
1034419Mgr. Anna KubíčkováKubíčková, Anna, Felcmanová, Lenka, Štrinclová, Marta. Podpora vhodného chování při online výuce. Speciální pedagogika, 2021, sv. 31, s. 65|–80. ISSN 1211-2720. [Článek v časopise]
Know-how načerpané při zahraničních stážích a v průběhu projektu bylo využito k podpoře dobré praxe v aktuální náročné situaci.
910319JUDr. Mgr. Martin ŠolcŠOLC, Martin. When Science Races: The Standard of Care and Medical Negligence in the Times of Covid-19. Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, 2022, sv. 12, s. X–X. ISSN 2084-1264. [Článek v časopise]
Článek je v recenzním řízení časopisu, kde by se měl stát jedním z příspěvků zvláštního čísla věnovanému výstupům z mezinárodní konference Private Law Relationships in the Time of Pandemic konané v listopadu 2020 (na straně časopisu došlo patrně z organizačních důvodů ke zdržení ve vydání zvláštního čísla).
1042317MUDr. Jana DudkováNociarova, Jana. Development of Radiofrequency Ablation Generator and Balloon-Based Catheter for Microendoluminal Thin-Layer Ablation Therapy Using the Rat Duodenum as a Model of Low-Impedance Tissue. Journal of Healthcare Engineering, 2021, sv. 2021, s. 1–12. ISSN 2040-2309. IF 2.682. [Článek v časopise]
Article ID 9986874 | https://doi.org/10.1155/2021/9986874
119MUDr. Zuzana HladíkováHladíková Zuzana. Bioluminescence Imaging In Vivo Confirms the Viability of Pancreatic Islets Transplanted into the Greater Omentum. Molecular Imaging and Biology, 2021, sv. 23, s. 639–649. ISSN 1536-1632. IF 3.488. [Článek v časopise]
Publikace v anglickém jazyce popisující transplantační experimenty na potkanech (výsledky naší laboratoře) - transplantace Langerhansových ostrůvků v biodegradabilním skeletu do velkého omenta.
119MUDr. Zuzana HladíkováHladíková Zuzana. Hledání ztraceného ráje – alternativní místa pro transplantaci izolovaných Langerhansových ostrůvků. Rozhledy v chirurgii, 2022, sv. 101, s. 14–21. ISSN 0035-9351. [Článek v časopise]
Souhrnné sdělení v českém jazyce pojednává o alternativních místech transplantace Langerhansových ostrůvků.
374721RNDr. Ivo VinklárekVinklárek, Ivo S.; Suchan, Jiří; Rakovský, Jozef; Moriová, Kamila; Poterya, Viktoriya; Slavíček, Petr; Fárník, Michal. Energy partitioning and spin–orbit effects in the photodissociation of higher chloroalkanes. Physical Chemistry Chemical Physics, 2021, sv. 23, s. 14340–14351. ISSN 1463-9076. IF 3.676. [Článek v časopise]
Článek obsahuje afiliaci škole a přiznání financování od GAUK. Také byl 13.9.2021 vložen systému OBD Univerzity Karlovy, kde byl připojen k financování GAUKem
1074120Mgr. Karolína ŠeborováSeborova, Karolina; Vaclavikova, Radka;Rob, Lukas; Soucek, Pavel; Vodicka, Pavel. Non-Coding RNAs as Biomarkers of Tumor Progression and Metastatic Spread in Epithelial Ovarian Cancer. Cancers, 2021, sv. 13, s. 1839–1839. ISSN 2072-6694. IF 6.639. [Článek v časopise]
Příloha 3. Přehledová publikace shrnující roli dlouhých nekódujících RNA a metylace DNA v progresi karcinomu ovarií.
1780218Mgr. Čestmír VejmolaVejmola, Čestmír et al.. Psilocin, LSD, mescaline, and DOB all induce broadband desynchronization of EEG and disconnection in rats with robust translational validity. Translational Psychiatry, 2021, sv. 11, s. 1–8. ISSN 2158-3188. IF 6.222. [Článek v časopise]
Prvoautorský článek elektrofyziologických korelátů účinků psychedelik
1158119Mgr. Michael KotykSalomaki, Eric D.. Gregarine single-cell transcriptomics reveals differential mitochondrial remodeling and adaptation in apicomplexans. BMC biology, 2021, sv. 19.1, s. 1–19. ISSN 1741-7007. IF 7.431. [Článek v časopise]
„Salomaki, Eric D., et al. Gregarine single-cell transcriptomics reveals differential mitochondrial remodeling and adaptation in apicomplexans. BMC biology 19.1 (2021): 1-19“. Součástí kolektivu autorů jsou 3 členové týmu a je uvedena afiliace GAUKu.

V publikaci jsme jako první studovali mitochondriální metabolismus gregarin a také objasnili fylogenetickou pozici kryptosporidií. Součástí kolektivu autorů jsou 3 členové týmu a je uvedena afiliace GAUKu.
670119MUDr. Vendula MartinůMartinů, Vendula, Bořek-Dohalská, Lucie, Varényiová, Žofia, Uhlík, Jiří, Čapek, Václav, Pohunek, Petr, Koucký, Václav. Evaluation of a Clinical Index as a Predictive Tool for Primary Ciliary Dyskinesia. Diagnostics, 2021, sv. vol. 11, 6, s. 1088–1098. ISSN 2075-4418. IF 3.706. [Článek v časopise]
670119MUDr. Vendula MartinůMarthin June K., Lucas, Jane S., Boon, Mieke, Casaulta, Carmen, Crowley, Suzanne, Destouches, Damien M.S., , Eber, Ernst, Escribano, Amparo, Haarman, Eric, Hogg, Claire, Maitre, Bernard, Marsh, Gemma, Martinu, Vendula, Moreno-Galdó, Antonio, Mussaffi, Huda, Omran, Heymut, Pohunek, Petr, Rindlisbacher, Bernhard, Robinson, Phil, Snijders, Deborah, Walker, Woolf T., Yiallouros, Panayiotis, KroghJohansen, Helle, Nielsen, Kim G.. International BEAT-PCD consensus statement for infection prevention and control for primary ciliary dyskinesia in collaboration with ERN-LUNG PCD Core Network and patient representatives. ERJ Open Research, 2021, sv. 7, s. 00301–00315. ISSN 2312-0541. IF 1.0. [Článek v časopise]
670119MUDr. Vendula MartinůFelšöová, Andrea, Sloboda, Tibor, Hudec, Lukáš, Koblížek, Miroslav, Pohunek, Petr, Martinů, Vendula, Varényiová, Žofia, Kadlecová, Simona, Uhlík, Jiří. Quantitative Assessment of Ciliary Ultrastructure with the Use of Automatic Analysis: PCD Quant. Dagnostics, 2021, sv. vol. 11, 8, s. 1363–1375. ISSN 2075-4418. IF 3.706. [Článek v časopise]
s dedikací GAUK
670119MUDr. Vendula MartinůHalbeisen, Florian S, Shoemark, Amelia, Barbato, Angelo, Boon, Mieke, Carr, Siobhan, Crowley, Suzanne, Hirst, Rob, Karadag, Bulent, Koerner-Rettberg, Cordula, Loebinger, Michael R, Lucas, Jane S, Maitre, Bernard, Mazurek, Henryk, Özçelik, Uğur, Martinů, Vendula, Schwerk, Nicolaus, Thouvenin, Guillaume, Tschanz, Stefan A., Yiallouros, Panayiotis, Goutaki, Myrofora, Kuehni, Claudia . Time trends in diagnostic testing for primary ciliary dyskinesia in Europe. ERJ (Eropean Respiratory Journal), 2019, sv. vol. 54, s. 1–4. ISSN 1399-3003. IF 16.67. [Článek v časopise]
484120Mgr. Tomáš JandáčJandáč, T., Vacek, J., Šťastná, L.. Studying the effect of the Unplugged prevention programme on children whose mothers report drinking more than weekly. Adiktologie, 2021, sv. 21, s. 17–23. ISSN 2570-8112. [Článek v časopise]
484120Mgr. Tomáš JandáčJandáč, T., Šťastná, L.. Analysis of Dual Diagnoses in the Practice of the Children’s and Adolescents’ Outpatient Addiction Service. The Study Design. Adiktologie, 2020, sv. 20, s. 151–155. ISSN 2570-8112. [Článek v časopise]
1210217Mgr. Dominika PačesováPačesová, Dominika. Maternal morphine intake during pregnancy and lactation affects the circadian clock of rat pups . Brain Research Bulletin, 2021, sv. 177, s. 143–154. ISSN 0361-9230. IF 4.077. [Článek v časopise]
Výstupní publikace "Maternal morphine intake during pregnancy and lactation affects the circadian clock of rat pups".
1294119Mgr. Vojtěch Bahenský, Ph.D.Bahenský, Vojtěch. POTENCIÁLNÍ ČÍNSKO-AMERICKÁ VÁLKA A EVROPSKÁ OBRANA: Diskuse možných implikací a hrozeb. Obrana a Startegie, 2021, sv. 21, s. 53–70. ISSN 1802-7199. [Článek v časopise]
Český článek předpokládaný v grantové žádosti a zároveň naplňují vytyčený cíl projektu v praktické oblasti (tedy v otázce relevance výsledků výzkumu pro praktické současné otázky obranné politiky).
976219Mgr. Tereza LiepoldováLiepoldová, Tereza. Nekonečně malý svět : obraz utváření živého, raně novověká věda a mikroskopie. Opuscula historiae artium, 2020, sv. 69, s. 144–159. ISSN 1211-7390. [Článek v časopise]
Článek zabývající se problematikou embryogeneze, její vizuální reprezentací a vlivem, jaký měla nová technika - mikroskop, nové objevy a experimentální metoda na přemýšlení o živém.

Časopis je součástí databáze Scopus.
870218Mgr. Jana VallováDubišová, Jana. Oral treatment of 4-methylumbelliferone reduced perineuronal nets and improved recognition memory in mice. Brain Research Bulletin, 2022, sv. 181, s. 144–156. ISSN 0361-9230. IF 4.077. [Článek v časopise]
Článok bol publikovaný v Lednu 2022. Zaoberali sme sa účinkami 4-MU na pamať u myší. Liečba bola podávana 6 mesiacov perorálne preto sme sledovali celkový liečby na rozličné orgány (slezina, játra, klouby).
Boli robené behaviorálne, imunohistochemické, a molekulárne analýzy.
Na túto prácu navazuje ďaľší projekt, kde sa sleduje efekt 4-MU na starnúcich myšiach a myšiach s AD.
920119RNDr. Filip Horký, Ph.D.Horký, F.; Císařová, I.; Štěpnička, P. . A stable primary phosphane oxide and its heavier congeners. Chem. Eur. J. . Chemistry europion journal, 2021, sv. 27, s. 1282–1285. ISSN 0947-6539. IF 5.236. [Článek v časopise]
920119RNDr. Filip Horký, Ph.D.Horký, F.; Císařová, I.; Štěpnička, P.. Stable Pd(0) Complexes with Ferrocene Bisphosphanes Bearing Phosphatrioxaadamantyl Substituents Efficiently Catalyze Selective C-H Arylation of Benzoxazoles by Aryl Chlorides.. ChemCatChem, 2021, sv. 13, s. 4848–4856. ISSN 1867-3880. IF 5.686. [Článek v časopise]
920119RNDr. Filip Horký, Ph.D.Horký, F.; Císařová, I.; Štěpnička, P.. Synthesis, coordination and catalytic use of phosphinoferrocene ligands bearing 6-phospha-2,4,6-trioxaadamantane P-donor moieties.. Journal of organomellic chemistry, 2022, sv. 957, s. 122145–122145. ISSN 0022-328X. IF 2.369. [Článek v časopise]
920119RNDr. Filip Horký, Ph.D.Horký, F.; Císařová, I.; Štěpnička, P.. Synthesis, Reactivity, and Coordination of Semihomologous dppf Congeners Bearing Primary Phosphine and Primary Phosphine Oxide Groups.. Organometallics, 2021, sv. 40, s. 427–441. ISSN 0276-7333. IF 3.876. [Článek v časopise]
920119RNDr. Filip Horký, Ph.D.Horký, F.; Císařová, I.; Štěpnička, P.. Synthesis and structural characterization of 1'-(diphenylphosphino)ferrocene-1-phosphonic acid, its ammonium salts and Pd(II) complexes.. Journal of organomellic chemistry, 2019, sv. 891, s. 44–53. ISSN 0022-328X. IF 2.369. [Článek v časopise]
1004120MUDr. Martin KrbecKrbec Martin, Koudelková Kateřina a Duška František. On acid-base effects of albumin. Current Medical Research and Opinion, 2021, sv. 37, s. 1515–1516. ISSN 0300-7995. IF 2.58. [Článek v časopise]
článek formátu letter to the editor
1193619Mgr. Klára KoupilováKoupilová, Klára; Štenc, Jakub; Janovský, Zdeněk. Pollinators adjust their behavior to presence of pollinator-transmitted pathogen in plant population. Behavioral Ecology, 2022, sv. xx, s. 1–10. ISSN 1045-2249. IF 2.671. [Článek v časopise]
Tento článek kombinuje tři soubory dat: 1) pozorování chování opylovačů v experimentálních patchích zdravých a nakažených rostlin, 2) měření odměn a vizuálních signálů zdravých a nakažených rostlin, 3) kvantifikování přenosových kapacit skupin opylovačů (zvlášť pro pyl a pro spory květních snětí). Nejdůležitějším výsledkem článku je zjištění, že opylovači reagují na nakažené rostliny mnohem výrazněji až po dosednutí na nakažený květ (než před dosednutím během výběru rostliny). Konkrétně se ukázalo, že opylovači zkracují návštěvu nakažených rostlin, což velmi dobře odpovídá teoretickým předpovědím – nakažené rostliny nabízí méně nektaru a žádný pyl, pro opylovače je tedy výhodně zkrátit návštěvu a minimalizovat tak své ztráty. Toto chování společně s mírnou diskriminací vůči návštěvám nakažených rostlin velmi pravděpodobně vede k pattern v disperzi pylu/spor, které jsme pozorovali v našem prvním článku.
344221Mgr. Jiří StratilStratil, Jiří. Financial services in the light of recent events. Daně a finance, 2021, sv. 1-4, s. 89–93. ISSN 1801-6006. [Článek v časopise]
Impaktní faktor se mi nepodařilo nalézt. Po kliknutí na odkaz je nutné přihlášení, které nemám aktivované.
1134119Mgr. Aneta KholováKholová, Aneta; Lhotská, Ivona; Erben, Jakub; Chvojka, Jiří; Švec, František; Solich, Petr; Šatínský, Dalibor. Comparison study of nanofibers, composite nano/microfiber materials, molecularly imprinted polymers, and core-shell sorbents used for on-line extraction-liquid chromatography of ochratoxins in Tokaj wines. Microchemical Journal, 2021, sv. 170, s. 106680–106680. ISSN 0026-265X. IF 4.821. [Článek v časopise]
78120Mgr. Vojtěch LinkaLinka, Vojtěch, Kaše Vojtěch. Pain and the Body in Corpus Hippocraticum: A Distributional Semantic Analysis. Digital Classics Online, 2021, sv. 7(2021), s. 54–71. ISSN 2364-7957. [Článek v časopise]
410119Mgr. Mária ZemkováMinárik, Peter; Zemková, Mária; Veselý, Jozef; Lukáč, František; Bohlen, Jan; Knapek, Michal; Král, Robert. Synergic effect of high temperature and high pressure on consolidation of Mg-4Y-3Nd powder by spark plasma sintering. Synergic effect of high temperature and high pressure on consolidation of Mg-4Y-3Nd powder by spark plasma sintering, 2021, sv. 292, s. online– . ISSN 0167-577X. IF 3.423. [Článek v časopise]
410119Mgr. Mária ZemkováKnapek, Michal; Zemková, Mária; Greš, Adam; Jablonská, Eva; Lukáč František; Král, Robert; Bohlen, Jan; Minárik Peter. Corrosion and mechanical properties of a novel biomedical WN43 magnesium alloy prepared by spark plasma sintering. Corrosion and mechanical properties of a novel biomedical WN43 magnesium alloy prepared by spark plasma sintering, 2021, sv. 9, s. 853–865. ISSN 2213-9567. IF 10.088. [Článek v časopise]
1118119Mgr. Lucie KuncováCsajbók, Z., Berkics, M., & Havlíček, J. . Meeting minimum mate preference thresholds can be more important than the overall score . Personality and Individual Differences., 2022, sv. ?, s. ?–?. ISSN 0191-8869. IF 3.004. [Článek v časopise]
Under revision
1118119Mgr. Lucie KuncováCsajbók, Z., Štěrbová, Z., Kuncová, L., Binter, J., & Havlíček, J. . Age-related changes in mate preferences in a representative sample of Czech individuals. Evolution and Human Behavior, 2022, sv. ?, s. ?–?. ISSN 1090-5138. IF 4.178. [Článek v časopise]
In preparation (before submission)
1118119Mgr. Lucie KuncováKuncová, L., Štěrbová Z., & Havlíček, J. . Prevalence incestu a faktory, které ji ovlivňují. Psychiatrie, 2021, sv. 25(1), s. 5–11. ISSN 1212-6845. [Článek v časopise]
1118119Mgr. Lucie KuncováCsajbók, Z., Štěrbová, Z., Jonason, P. K., Cermakova, P., Dóka, Á., & Havlíček, J. . Variation in depressive symptom trajectories in a large-scale sample of couples . Translational Psychiatry, 2022, sv. ?, s. ?–?. ISSN 2158-3188. IF 5.69. [Článek v časopise]
Under revision
1118119Mgr. Lucie KuncováCsajbók, Z., Štěrbová, Z., Brewer, G., Cândea, C.A., De Backer, C.J.S., Fernández, A.M., Fisher, M.L., Garcia, J.R., Kruger, D.J., Massar, K., Oberzaucher, E., Quintelier, K.J.P., van Geffen, R.E., Varella Valentova, J., Varella, M.A.C., & Jonason, P.K.. Mate value as measured via self-ratings of desirability around the world. Journal of Personality, 2022, sv. ?, s. ?–?. ISSN 1467-6494. IF 5.117. [Článek v časopise]
Submitted
1118119Mgr. Lucie KuncováCsajbók, Z. & Berkics, M. . Seven deadly sins of potential romantic partners: The dealbreakers of mate choice. Personality and Individual Differences, 2021, sv. 186, s. 1–13. ISSN 0191-8869. IF 3.004. [Článek v časopise]
906419Mgr. Jiří ČernýKáninský, Jakub. Discrete linear canonical evolution. Journal of Mathematical Physics, 2021, sv. 62, s. 062303-1–062303-26. ISSN 0022-2488. IF 1.488. [Článek v časopise]
Acknowledgements: This work was supported by the Charles University Grant Agency (Project No. 906419). The author is grateful to Dr. Svítek and Professor Höhn for helpful suggestions.
270218JUDr. Adam Csukás, Ph.D.Csukás, Adam. Právní řád Českobratrské církve evangelické: dějiny a současnost, Z autoreferátu disertační práce. Revue církevního práva, 2021, sv. 85–4, s. 31–57. ISSN 1211-1635. [Článek v časopise]
316821Mgr. Ondřej NedělčevNedělčev, Ondřej, Jeníček, Michal. Trends in seasonal snowpack and their relation to climate variables in mountain catchments in Czechia. Hydrological Sciences Journal, 2021, sv. 0262-6667, s. 2340–2356 . ISSN 0262-6667. IF 3.787. [Článek v časopise]
1162920Mgr. Jakub PalackýKovalenko, Artem; Roučka, Štěpán; Tran, Thuy Dung; Rednyk Serhiy; Plašil, Radek; Dohnal, Petr; Glosík Juraj. The reaction of O+(4S) ions with H2, HD, and D2 at low temperatures: Experimental study of the isotope effect.. The Journal of Chemical Physics, 2021, sv. 154, s. 1–10. ISSN 0021-9606. IF 3.488. [Článek v časopise]
1162920Mgr. Jakub PalackýShapko, Dmytro; Dohnal, Petr; Roučka, Štěpán; Uvarova, Liliia; Kassayová, Miroslava; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Cavity ring-down spectroscopy study of neon assisted recombination of H3+ ions with electrons. Journal of Molecular Spectroscopy, 2021, sv. 378, s. 1–7. ISSN 0022-2852. IF 1.507. [Článek v časopise]
362119Mgr. Martina FejtkováFejtkova, Martina; Sukova, Martina; Hlozkova, Katerina; Skvarova Kramarzova, Karolina; Rackova, Marketa; Jakubec, David; Bakardjieva, Marina; Bloomfield, Marketa; Klocperk, Adam; Parackova, Zuzana; Sediva, Anna; Aluri, Jahnavi; Novakova, Michaela; Kalina, Tomas; Fronkova, Eva; Hrusak, Ondrej; Malcova, Hana; Sedlacek, Petr; Liba, Zuzana; Kudr, Martin; Stary, Jan; Cooper, Megan A.; Svaton, Michael; Kanderova, Veronika. TLR8/TLR7 dysregulation due to a novel TLR8 mutation causes severe autoimmune hemolytic anemia and autoinflammation in identical twins. American Journal of Hematology, 2021, sv. -, s. -–-. ISSN 1096-8652. IF 10.047. [Článek v časopise]
Článek přijat k publikaci 24.prosince 2021.

Article ID: AJH26452
Article Title: TLR8/TLR7 dysregulation due to a novel TLR8 mutation causes severe autoimmune hemolytic anemia and autoinflammation in identical twins.
Journal Title: American Journal of Hematology
362119Mgr. Martina FejtkováKanderova, Veronika; Svobodova, Tamara; Borna, Simon; Fejtkova, Martina; Martinu, Vendula; Paderova, Jana; Svaton, Michael; Kralova, Jarmila; Fronkova, Eva; Klocperk, Adam; Pruhova, Stepanka; Lee-Kirsch, Min Ae; Hornofova, Ludmila; Koblizek, Miroslav; Novak, Petr; Zimmermannova, Olga; Parackova, Zuzana; Sediva, Anna; Kalina, Tomas; Janda, Ales; Kayserova, Jana; Dvorakova, Marcela; Macek, Milan; Pohunek, Petr; Sedlacek, Petr; Poh, Ashleigh; Ernst, Matthias; Brdicka, Tomas; Hrusak, Ondrej; Lebl, Jan. Early-onset pulmonary and cutaneous vasculitis driven by constitutively active SRC-family kinase HCK. The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2021, sv. -, s. -–-. ISSN 0091-6749. IF 10.793. [Článek v časopise]
In Press Journal Pre-Proof
359421Mgr. Ondřej RacekRacek Ondřej, Blahůt Jan, Hartvich Filip. Observation of the rock slope thermal regime, coupled with crackmeter stability monitoring: Initial results from three different sites in Czechia (central Europe). Geoscientific Instrumentation Methods and Data Systems, 2021, sv. 10, s. 203– 2012. ISSN 2193-0856. IF 1.473. [Článek v časopise]
Článek popisující monitorovací systém a jeho jednotlivé části. Dále se věnuje prvním výsledkům monitoringu a rozdílům mezi jednotlivými lokalitami.
602120Mgr. Renáta TopinkováKlímová-Chaloupková, Jana; Topinková, Renáta; Šetinová, Markéta. Partner preference and age: User’s mating behavior in online dating. Sociological Research Online, 2021, sv. 26 /4), s. 889–907. ISSN 1360-7804. IF 2.417. [Článek v časopise]
1042120Mgr. Tomáš BártaBárta, Tomáš; Košťál, Lubomír. Regular spiking in high-conductance states: The essential role of inhibition. Physical Review E, 2021, sv. 103, s. 022408-1–022408-13. ISSN 2470-0053. IF 2.529. [Článek v časopise]
814119Mgr. Otakar BursaSýkora, Luděk; Bursa, Otakar. Mladí dospělí v pražském metropolitním regionu: tikající bomba ve světle metodických zákrut geodemografie a demogeografie. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje, 2022, sv. 1 (64), s. 24–45. ISSN 0011-8265. [Článek v časopise]
1202219Mgr. Tereza ČernáČerná, Tereza; Ezechiáš, Martin; Semerád, Jaroslav; Grasserová, Alena; Cajthaml, Tomáš. Evaluation of estrogenic and antiestrogenic activity in sludge and explanation of individual compound contributions . Journal of Hazardous Materials , 2022, sv. 423, s. 1–10. ISSN 0304-3894. IF 10.588. [Článek v časopise]
1202219Mgr. Tereza ČernáČerná, Tereza; Michalíková, Klára; Semerád, Jaroslav; Cajthaml, Tomáš. Analytical determination of oestrogenic endocrine disruptors: the method of choice for wastewater treatment plant effluents. ENVIRONMENTAL CHEMISTRY, 2021, sv. 18(4), s. 143–155. ISSN 1448-2517. IF 3.088. [Článek v časopise]
1048120Mgr. Barbora ŠtádlerováŠtádlerová, Barbora, Vyhnanovský, Jaromír, Yildiz, Dilek, Musil, Stanislav. Efficient photochemical vapor generation of bismuth using a coiled Teflon reactor: Effect of metal sensitizers and analytical performance with flame-in-gas-shield atomizer and atomic fluorescence spectrometry. Microchemical Journal, 2021, sv. 164, s. 105997–105997. ISSN 1095-9149. IF 4.56. [Článek v časopise]
640120Mgr. Anna AltováAltová, Anna; Kulhánová, Ivana; Brůha, Lukáš; Lustigová, Michala. Breast and cervical cancer screening attendance among Czech women. Central European Journal of Public Health, 2021, sv. 29(2), s. 90–95. ISSN 1803-1048. IF 1.163. [Článek v časopise]
154121Mgr. Zdeněk SilberSilber, Zdeněk. Weak⁎ derived sets of convex sets in duals of non-reflexive spaces. Journal of Functional Analysis, 2021, sv. 281, s. 1–19. ISSN 0022-1236. IF 1748. [Článek v časopise]
Journal of Functional Analysis má (pokud vím) číslování stran u každého článku ve svazku zvlášť (proto jsem napsal strany 1-19).
1546119RNDr. Tereza KošutováHanková, Adéla. Nanostructured and columnar vanadium and vanadium oxides films synthesized by means of magnetron-based gas aggregation source. Surface and Coatings Technology, 2022, sv. 431, s. 1–9. ISSN 0257-8972. [Článek v časopise]
1546119RNDr. Tereza KošutováAhadi, Amir Mohammad . Core@shell nanoparticles by inflight controlled coating. Journal of Physics D: Applied Physics, 2022, sv. 55, s. 1–10. ISSN 1361-6463. [Článek v časopise]
1546119RNDr. Tereza KošutováKošutová, Tereza. Thermally-driven morphogenesis of niobium nanoparticles as witnessed by in-situ x-ray scattering. Materials Chemistry and Physics, 2022, sv. 277, s. 125466–125466. ISSN 0254-0584. IF 4.094. [Článek v časopise]
358921RNDr. Adam VrátnýPodolský, Jiří; Vrátný, Adam. New improved form of black holes of type D. Physical Review D, 2021, sv. 104, s. 084078–084103. ISSN 2470-0010. [Článek v časopise]
460420Mgr. Filip HorákHorák, Filip. Neudržitelná regulace udržitelného financování . Bulletin advokacie, 2021, sv. 2021(6), s. 44–46. ISSN 1805-8280. [Článek v časopise]
606218Mgr. Kristýna StrnadováStrnadová. Kristýna. Studia o rukpisech, 2022, sv. -, s. -–-. ISSN 0585-5691. [Článek v časopise]
520317Bc. Anna TollarováFrank, Vojtěch – Tollarová, Anna. František Ladislav Čelakovský a česká baltistika. Oriens Aliter, 2022, sv. 1, s. ??–??. ISSN 2336-3959. [Článek v časopise]
Článek "František Ladislav Čelakovský a česká baltistika" bude vydán roku 2022 v čísle 1/2021 časopisu "Oriens Aliter". Přikládáme potvrzení o přijetí do tisku.
290119Mgr. Tomáš DvořákDvořák Tomáš, Šlechtová Vendula, Bohlen Jörg. Using species groups to approach the large and taxonomically unresolved freshwater fish family Nemacheilidae (Teleostei: Cypriniformes). Biology, 2022, sv. 11(2);175, s. 1–21. ISSN 2079-7737. IF 5.079. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.3390/biology11020175
1198218Mgr. Eva FilipovskáMoravcová Simona, Filipovská Eva, Spišská Veronika, Svobodová Irena, Novotný Jiří, Bendová Zdeňka. The Circadian Rhythms of STAT3 in the Rat Pineal Gland and Its Involvement in Arylalkylamine-N-Acetyltransferase Regulation. Life (Basel, Switzerland), 2021, sv. 10, s. 1105–1105. ISSN 2075-1729. IF 3.817. [Článek v časopise]
986120Mgr. Jan MalečekMaleček, Jan. Effects of Ammonia Inhalants in Humans: A Review of the Current Literature Regarding the Benefits, Risks, and Efficacy. Strength and Conditioning Journal, 2021, sv. 43, s. 76–86. ISSN 1524-1602. IF 2.143. [Článek v časopise]
MALECEK, Jan a James J. TUFANO. Effects of Ammonia Inhalants in Humans: A Review of the Current Literature Regarding the Benefits, Risks, and Efficacy. Strength & Conditioning Journal [online]. 2021, 43(6), 76-86 [cit. 2022-01-17]. ISSN 1524-1602. Dostupné z: doi:10.1519/SSC.0000000000000630
1350120RNDr. Vojtěch DočekalDočekal, Vojtěch. Enantioselective Construction of Spirooxindole-Fused Cyclopentanes. Journal of Organic Chemistry, 2021, sv. 86, s. 12623–12643. ISSN 1520-6904. IF 4.35. [Článek v časopise]
Dočekal, V.; Vopálenská, A.; Měrka, P.; Konečná, K.; Jand´ourek, O.; Pour, M.; Císařová, I.; Veselý, J. Enantioselective Construction of Spirooxindole-Fused Cyclopentanes. J. Org. Chem. 2021, 86, 12623–12643.
1350120RNDr. Vojtěch DočekalDočekal, Vojtěch. Stereoselective Cyclopropanation of Boron Dipyrromethene (BODIPY) Derivatives by an Organocascade Reaction. Advanced Synthesis & Catalysis, 2021, sv. Early View, s. -–-. ISSN 1615-4150. IF 5.84. [Článek v časopise]
Dočekal, V.; Koberová, T.; Hrabovský, J.; Vopálenská, A.; Gyepes, R.; Císařová, I.; Rios, R.; Veselý, J. Stereoselective Cyclopropanation of Boron Dipyrromethene (BODIPY) Derivatives by an Organocascade Reaction. Adv. Synth.Catal. 2021, Early View, https://doi.org/10.1002/adsc.202101286.
110119Mgr. Lucie ZdražilováLucie Zdrazilova, Hana Hansikova, Erich Gnaiger. Comparable respiratory activity in attached and suspended human fibroblasts. PLOS ONE, 2022, sv. 17, s. 1–13. ISSN 1932-6203. IF 3.24. [Článek v časopise]
142120MUDr. Nikol JankovskáJankovská, Nikol; Olejár, Tomáš; Matěj, Radoslav. Extracellular Protein Aggregates Colocalization and Neuronal Dystrophy in Comorbid Alzheimer's and Creutzfeldt-Jakob Disease: A Micromorphological Pilot Study on 20 Brains. International Journal of Molecular Sciences, 2021, sv. 22, s. -–-. ISSN 1422-0067. IF 5.924. [Článek v časopise]
142120MUDr. Nikol JankovskáJankovská, Nikol; Rusina, Robert; Brůžová, Magdalena; Parobková, Eva; Olejár, Tomáš; Matěj, Radoslav. Human Prion Disorders: Review of the Current Literature and a Twenty-Year Experience of the National Surveillance Center in the Czech Republic. Diagnostics, 2021, sv. 11, s. -–-. ISSN 2075-4418. IF 3.706. [Článek v časopise]
142120MUDr. Nikol JankovskáJankovská, Nikol; Matěj, Radoslav; Olejár, Tomáš. Extracellular Prion Protein Aggregates in Nine Gerstmann-Sträussler-Scheinker Syndrome Subjects with Mutation P102L: A Micromorphological Study and Comparison with Literature Data. International Journal of Molecular Sciences, 2021, sv. 22, s. -–-. ISSN 1422-0067. IF 5.924. [Článek v časopise]
142120MUDr. Nikol JankovskáJankovská, Nikol; Matěj, Radoslav. Molecular Pathology of ALS: What We Currently Know and What Important Information Is Still Missing. Diagnostics, 2021, sv. 11, s. -–-. ISSN 2075-4418. IF 3.706. [Článek v časopise]
910120Mgr. Jiří DoležalDolezal, Jiri. Real space visualization of entangled excitonic states in charged molecular assemblies. ACS Nano, 2021, sv. n.a., s. n.a.–n.a.. ISSN 1936-086X. IF 15.881. [Článek v časopise]
DOI: 10.1021/acsnano.1c08816
Entanglement of excitons holds great promise for the future of quantum computing, which would use individual molecular dyes as building blocks of their circuitry. Studying entangled excitonic eigenstates emerging in coupled molecular assemblies in the near-field with submolecular resolution has the potential to bring insight into the photophysics of these fascinating quantum phenomena. In contrast to far-field spectroscopies, near-field spectroscopic mapping permits direct identification of the individual eigenmodes, type of exciton coupling, including excited states otherwise inaccessible in the far field (dark states). Here we combine tip-enhanced spectromicroscopy with atomic force microscopy to inspect delocalized single-exciton states of charged molecular assemblies engineered from individual perylenetetracarboxylic dianhydride (PTCDA) molecules. Hyperspectral mapping of the eigenstates and comparison with calculated many-body optical transitions reveals a second low-lying excited state of the anion monomers and its role in the exciton entanglement within the assemblies. We demonstrate control over the exciton coupling by switching the assembly charge states. Our results reveal the possibility of tailoring excitonic properties of organic dye aggregates for advanced functionalities and establish the methodology to address them individually at the nanoscale.
910120Mgr. Jiří DoležalDolezal, Jiri. Exciton-Trion Conversion Dynamics in a Single Molecule. ACS Nano, 2021, sv. 15, s. 7694–7694. ISSN 1936-0851. IF 15.881. [Článek v časopise]
DOI: 10.1021/acsnano.1c01318
Charged optical excitations (trions) generated by charge carrier injection are crucial for emerging optoelectronic technologies as they can be produced and manipulated by electric fields. Trions and neutral excitons can be efficiently induced in single molecules by means of tip-enhanced spectromicroscopic techniques. However, little is known of the exciton-trion dynamics at single molecule level as this requires methods permitting simultaneous subnanometer and subnanosecond characterization. Here, we investigate exciton-trion dynamics by phase fluorometry, combining radio frequency modulated scanning tunnelling luminescence with time-resolved single photon detection. We generate excitons and trions in single Zinc Phthalocyanine (ZnPc) molecules on NaCl/Ag(111), and trace the evolution of the system in the picosecond range. We explore the dependence of effective lifetimes on bias voltage and describe the conversion mechanism from neutral excitons to trions, via charge capture, as the primary pathway to trion formation. We corroborate the dynamics of the system by a causally deterministic four-state model.
910120Mgr. Jiří DoležalDolezal, Jiri. Constant amplitude driving of a radio frequency excited plasmonic tunnel junction. Applied Physics Letters, 2021, sv. 118, s. 193301-1–193301-5. ISSN 0003-6951. IF 3.791. [Článek v časopise]
DOI: 10.1063/5.0048476
Constant amplitude bias modulation over a broad range of microwave frequencies is a prerequisite for application in high-resolution spectroscopic techniques in a tunnel junction, e.g., electron spin resonance spectroscopy or optically detected paramagnetic resonance. Here, we present an optical method for determining the frequency-dependent magnitude of the transfer function of a dedicated high-frequency line integrated with a scanning probe microscope. The method relies on determining the energy cutoff of the plasmonic electroluminescence spectrum, which is linked to the energies of the electrons inelastically tunneling across the junction. We develop an easy-to-implement procedure for effective compensation of an radio frequency line and determination of the transfer function magnitude in the GHz range. We compare our method with conventional fully electronic calibration and find a perfect agreement.
1152120Mgr. Anežka AdamcováTáborský, Jan; Sus, Josef; Lachman, Jaromír; Šebková, Barbora; Adamcová, Anežka; Šatínský, Dalibor. Dynamics of phloridzin and related compounds in four culti-vars of apple trees during vegetation period. Molecules, 2021, sv. 26, s. 3860–3860. ISSN 1420-3049. IF 4.412. [Článek v časopise]
268120Mgr. Jana BrokešováMacho, Oliver; Gabrišová, Ĺudmila; Brokešová, Jana; Svačinová, Petra; Mužíková, Jitka; Galbavá, Paulína; Blaško, Jaroslav; Šklubalová, Zdenka. Systematic study of paracetamol powder mixtures and granules tabletability: Key role of rheological properties and dynamic image analysis. International Journal of Pharmaceutics, 2021, sv. 608, s. 121110–-. ISSN 0378-5173. IF 5.875. [Článek v časopise]
268120Mgr. Jana BrokešováSlámová, Michaela; Prausová, Kateřina; Epikaridisová, Julie; Brokešová, Jana; Kuentz, Martin; Patera, Jan; Zámostný, Petr. Effect of co-milling on dissolution rate of poorly soluble drugs. International Journal of Pharmaceutics, 2021, sv. 597, s. 120312–-. ISSN 0378-5173. IF 5.875. [Článek v časopise]
268120Mgr. Jana BrokešováVraníková, Barbora; Svačinová, Petra, Marushka, Julia, Brokešová, Jana, Holas, Ondrej; Tebbens, Jurjen Duintjer; Šklubalová, Zdenka. The importance of the coating material type and amount in the preparation of liquisolid systems based on magnesium aluminometasilicate carrier. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2021, sv. 165, s. 105952–-. ISSN 0928-0987. IF 4.384. [Článek v časopise]
268120Mgr. Jana BrokešováBrokešová, Jana; Slámová, Michaela; Zámostný, Petr; Kuentz, Martin; Koktan, Jakub; Krejčík, Lukáš; Vraníková, Barbora; Svačinová, Petra; Šklubalová, Zdenka. Mechanistic study of dissolution enhancement by interactive mixtures of chitosan with meloxicam as model. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2022, sv. 169, s. 106087–-. ISSN 0928-0987. IF 4.384. [Článek v časopise]
1152119Tijana MartinovićOdriozola, Iñaki Martinovic, Tijana Bahnmann, Barbara Doreen Ryšánek, David Mašínová, Tereza Sedlák, Petr Merunková, Kristýna Kohout, Petr Tomšovský, Michal Baldrian, Petr. Stand age affects fungal community composition in a Central European temperate forest. Fungal Ecology, 2020, sv. 48, s. 100985–100985. ISSN 1754-5048. [Článek v časopise]
379421MDDr. Antonín Tichý, Ph.D.Tichý, Antonín; Šimková, Markéta; Schweiger, Josef; Bradna, Pavel; Güth, Jan-Frederik. Release of bisphenol A from milled and 3D-printed dental polycarbonate materials . Materials, 2021, sv. 14(19), s. 5868–5868. ISSN 1996-1944. IF 3.623. [Článek v časopise]
Informace k počtu stran: 14 stran, nestránkováno, v kolonce počáteční a poslední strana uvedeno číslo článku.
Dedikace GAUK379421.
1408119Mgr. Zuzana HejdánkováHejdankova, Zuzana; Vanek, Vaclav; Sedlak, Frantisek; Prochazka, Jan; Diederichs, Audrey; Kereiche, Sami; Novotna, Barbora; Budesinsky, Milos; Birkus, Gabriel; Grantz Saskova, Klara; Cigler, Petr. Lipid Nanoparticles for Broad-Spectrum Nucleic Acid Delivery. ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2021, sv. 31, s. -–-. ISSN 1616-301X. IF 18.8. [Článek v časopise]
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.202101391
1191419Mgr. Tereza MatějkováMatějková, Tereza, Hájková, P., Stopková, R., Stanko, M., Martin, J. F., Kreisinger, J., Stopka, P.. Oral and vaginal microbiota in selected field mice of the genus Apodemus: a wild population study. Scientific reports, 2020, sv. 10, s. 1–11. ISSN 2045-2322. IF 3.998. [Článek v časopise]
The paper describes the differences in oral and vaginal microbiota among four different wood mice species which differ in their mating system with Apodemus agrarius being the most promiscuous, A. sylvaticus, A. flavicollis being less promiscuous and A. uralensis being the least promiscuous. The most promiscuous A. agrarius harbors more species-specific bacteria in comparison with others. The captivity had a reducing effect on microbiota composition.
1191419Mgr. Tereza MatějkováStopková, R., Otčenášková, T., Matějková, T., Kuntová, B., Stopka, P. . Biological Roles of Lipocalins in Chemical Communication, Reproduction, and Regulation of Microbiota. Frontiers in Physiology, 2021, sv. 12, s. 1–14. ISSN 1664-042X. IF 4.14. [Článek v časopise]
The paper covers the long-time interest in lipocalins, proteins scrutinized in Pavel Stopka's lab from all kinds of perspectives. My contribution was to cover the relationship between lipocalins and the microbiome, namely the role of lipocalins in controlling the growth of both pathogen and mutualistic bacteria.
246219Mgr. Jan KubešJirkovská Anna; Karabanovich Galina; Kubeš Jan; Skalická Veronika; Melnikova Iuliia; Korábečný Jan; Kučera Tomáš; Jirkovský Eduard; Nováková Lucie; Bavlovič Piskáčková Hana; Škoda Josef; Štěrba Martin; Austin Caroline A.; Šimůnek Tomáš; Roh Jaroslav. Structure-Activity Relationship Study of Dexrazoxane Analogues Reveals ICRF-193 as the Most Potent Bisdioxopiperazine against Anthracycline Toxicity to Cardiomyocytes Due to Its Strong Topoisomerase II beta Interactions. Journal of Medicinal Chemistry, 2021, sv. 64, s. 3997–4019. ISSN 0022-2623. IF 7.446. [Článek v časopise]
1196120Mgr. Vendula Nagy MarkováMarkova, Vendula; Hejnova, Lucie; Benda, Ales; Novotny, Jiri; Melkes, Barbora. β-Arrestin 1 and 2 similarly influence μ-opioid receptor mobility and distinctly modulate adenylyl cyclase activity. Cellular Signalling, 2021, sv. 87, s. 110124–110124. ISSN 0898-6568. IF 4.315. [Článek v časopise]
1196120Mgr. Vendula Nagy MarkováMelkes, Barbora; Markova, Vendula; Hejnova, Lucie; Novotny, Jiri. β-Arrestin 2 and ERK1/2 Are Important Mediators Engaged in Close Cooperation between TRPV1 and µ-Opioid Receptors in the Plasma Membrane. International Journal of Molecular Sciences, 2020, sv. 21, s. 4626–4626. ISSN 1422-0067. IF 5.924. [Článek v časopise]
1464119Mgr. Hana HoráčkováHana Horackova. Effect of Selected Antidepressants on Placental Homeostasis of Serotonin: Maternal and Fetal Perspectives. Pharmaceutics, 2021, sv. 13, s. 1–17. ISSN 1999-4923. IF 6.321. [Článek v časopise]
1234119RNDr. Jindřich PipekE.Belas, M.Betušiak, R.Grill, P.Praus, M.Brynza, J.Pipek, P.Moravec. Space charge formation in the high purity semi-insulating bulk 4H–silicon carbide. Journal of Alloys and Compounds, 2022, sv. Volume 904, s. 1–9. ISSN 0925-8388. IF 5.316. [Článek v časopise]
282120Mgr. Martin SýkoraSýkora, Martin. On the relations between large-scale models of superfluid helium-4. Physics of Fluids, 2021, sv. 33, s. NaN–NaN. ISSN 1089-7666. [Článek v časopise]
Superfluid helium-4 could be modelled by the SHTC equations for binary mixtures that we work with in our GAUK project. The principal question is what energy functional should be used to describe that material.

Martin Sýkora studied the "standard" choice from [1] and faund that such energy cannot be in general formulated as a function of the state variables (namely entropy) and that the model is therefore incoplete.

We do not know the exact pages.

1) I. M. Khalatnikov, An Introduction to the Theory of Superfluidity, Westview Press, 2000
568120Mgr. Tereza TetourováJičínská, Lucie, Sedláčková, Petra, Kolek, Lukáš, Tetourová, Tereza, Volná, Kristina, Brom, Cyril. Extrinsically Integrated Instructional Quizzes in Learning Games: An Educational Disaster or Not?. Frontiers In Psychology, 2021, sv. 12, s. 1–8. ISSN 1664-1078. IF 2.988. [Článek v časopise]
222120RNDr. Petr Vosáhlo Vosáhlo, Petr; Harmach, Petr, Císařová, Ivana, Štěpnička, Petr. Synthesis and characterisation of dirhodium(II) tetraacetates bearing axial ferrocene ligands. Journal of Organometallic Chemistry, 2021, sv. 953, s. 122065–122065. ISSN 0022-328X. IF 2.369. [Článek v časopise]
Porovnání koordinančních vlastností kyanoferrocenu, isokyanoferrocenu a (difenylfosfino)ferrocenu bylo provedeno na komplexech octanu rhodnatého a tyto výsledky byly publikovány v časopise Journal of Organometallic Chemistry.
194121Mgr. Magdaléna FialováFialová Magdaléna. Complete Life Cycle of Trypanosoma thomasbancrofti, an Avian Trypanosome Transmitted by Culicine Mosquitoes. MDPI, Microorganisms , 2021, sv. Vol. 9, Iss. 10, s. 2101–2101. ISSN 2076-2607. IF 4.216. [Článek v časopise]
360221Mgr. Dorota TuroňováTuroňová Dorota, Kujovská Krčmová Lenka, Švec František. Application of microextraction in pipette tips in clinical and forensic toxicology. Trends in Analytical Chemistry, 2021, sv. 143, s. kód článku-116404, stránkování nemá–kód článku-116404, stránkování nemá. ISSN 0165-9936. IF 12.296. [Článek v časopise]
Hlavní autorkou článku je spoluřešitelka grantu Dorota Turoňová. Díky získaným poznatkům z oblasti mikroextrakce na tuhou fázi, je snahou aplikovat miniaturizaci i do úpravy vzorku pro analýzy vitaminu K.
360221Mgr. Dorota TuroňováMladěnka Přemysl, Macáková Kateřina, Kujovská Krčmová Lenka, Javorská Lenka, Mrštná Kristýna, Carazo Alejandro, Protti Michele, Remião Fernando, Nováková Lucie . Vitamin K - sources, physiological role, kinetics, deficiency, detection, therapeutic use, and toxicity. Nutrition Reviews, 2021, sv. nemá, s. nemá–nemá. ISSN 0029-6643. IF 7.11. [Článek v časopise]
Hlavní řešitelka grantu je spoluautorkou článku zabývající se kompletní problematikou vitaminu K.
1466120Mgr. Matěj BrožkaGryc, Tomáš; Brožka, Matěj; Šťastný, Petr; Miřátský, Petr; Zahálka, František. Long-term and actual golf performance and their relation to putting success and accuracy in amateur players. International Journal of Performance Analysis in Sport, 2021, sv. 21, s. 728–740. ISSN 2474-8668. IF 1.95. [Článek v časopise]
DOI: https://doi.org/10.1080/24748668.2021.1942652
1466120Mgr. Matěj BrožkaBrožka, Matěj; Gryc, Tomáš; Miřátský, Petr; Zahálka, František. An assessment of the relationships between ball flight results, impact factors, and golf performance. Human Movement, 2022, sv. 23, s. 1–9. ISSN 1899-1955. [Článek v časopise]
DOI: https://doi.org/10.5114/hm.2021.1041801
990217Mgr. Daniela Urbaczka Dudysová, M.A.Manková, Denisa, Dudysová, Daniela, Novák, Jan, Fárková, Eva, Janků, Karolina, Kliková, Monika, Bušková, Jitka, Bartoš, Aleš, Šonka, Karel, Kopřivová, Jana. Reliability and Validity of the Czech Version of the Pittsburgh Sleep Quality Index in Patients with Sleep Disorders and Healthy Controls. BioMed Research International, 2021, sv. 2021, s. 1–9. ISSN 2314-6133. IF 3.411. [Článek v časopise]
10119Mgr. Petra HorkáHorká, Petra. Structural Characterization of Unusual Fatty Acid Methyl Esters with Double and Triple Bonds Using HPLC/APCI-MS2 with Acetonitrile In-Source Derivatization. Molecules, 2021, sv. 26, s. 6468–6488. ISSN 1420-3049. IF 4.412. [Článek v časopise]
Manuskript byl úspěšně dovypracován a publikován dne 26.10.2021 v periodiku Molecules.
1154119Mgr. Ivana ČernajováČernajová Ivana, Steinová Jana, Škvorová Zuzana, Škaloud Pavel . The curious case of Cladonia luteoalba: no support for its distinction. The Lichenologist, 2022, sv. na, s. na–na. ISSN 0024-2829. IF 1.514. [Článek v časopise]
Manuskript je "under review"
92119Mgr. Milan KroulíkKroulík, Milan. Pandemics and 'Zombies': How to Think Tropical Imaginaries with Cinematic Cosmologies. eTropic: electronic journal of studies in the tropics, 2021, sv. 20, s. 315–339. ISSN 1448-2940. [Článek v časopise]
92119Mgr. Milan KroulíkKroulík, Milan. Learning to See With Ozu, Or an Inquiry Into the Non-Modern Conditions of a Media-Anthropology of Gestures. Darshika: Journal of Integrative and Innovative Humanities, 2021, sv. 1, s. 49–67. ISSN 2774-0668. [Článek v časopise]
6119Mgr. Tomáš Liďák, Ph.D.Lidak Tomas, Baloghova Nikol, Korinek Vladimir, Sedlacek Radislav, Balounova Jana, Kasparek Petr, Cermak Lukas. CRL4-DCAF12 Ubiquitin Ligase Controls MOV10 RNA Helicase during Spermatogenesis and T Cell Activation. International Journal of Molecular Sciences, 2021, sv. 22, s. 5394–5394. ISSN 1422-0067. IF 5.924. [Článek v časopise]
Uvedeny dedikace GAUK a afiliace k PřF UK.
452120Mgr. Robert RädischRädisch, Robert, Miroslav Pátek, Barbora Křístková, Margit Winkler, Vladimír Křen, and Ludmila Martínková.. Metabolism of Aldoximes and Nitriles in Plant-Associated Bacteria and Its Potential in Plant–Bacteria Interactions. Microorganisms, 2022, sv. 10 (3), s. 549–549. ISSN 2076-2607. IF 4.128. [Článek v časopise]
doi.org/10.3390/ microorganisms10030549
452120Mgr. Robert RädischHorvat, Melissa, Weilch, Victoria, Rädisch, Robert, Hecko, Sebastian, Schiefer, Astrid, Rudroff, Florian, Wilding, Birgit, Klempier, Norbert, Pátek, Miroslav, Martínková, Ludmila, Winkler, Margit. Chemoenzymatic one-pot reaction from carboxylic acid to nitrile via oxime. Catalysis Science & Technology, 2022, sv. 12, s. 62–66. ISSN 2044-4753. IF 6.119. [Článek v časopise]
doi.org/10.1039/d1cy01694f
452120Mgr. Robert RädischBlumenstein, Jan, Rädisch, Robert, Štěpánek, Václav, Grulich, Michal, Dostálová, Hana, Pátek, Miroslav. Identification of Rhodococcus erythropolis Promoters Controlled by Alternative Sigma Factors Using In Vivo and In Vitro Systems and Heterologous RNA Polymerase. Current Microbiology volume, 2022, sv. 79, s. 55–55. ISSN 0343-8651. IF 2.188. [Článek v časopise]
doi.org/10.1007/s00284-021-02747-8
30121RNDr. Jakub Žák, Ph.D.Žák, Jakub; . Starter feed for carnivorous species as a practical replacement of bloodworms for vertebrate model organism in ageing Nothobranchius furzeri. Journal of Fish biology, 2022, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1095-8649. IF 2.05. [Článek v časopise]
Accepted manuscript which was published online but it is not included in the issue yet.

10.1111/jfb.15021
88120Mgr. Anna KrýsováAnna Krýsová. Esthetische verschuivingen in contemporaine literatuur en hun methodologische principes. Neerlandica Wratislaviensia, 2020, sv. 30 (2020), s. 77–87. ISSN 0860-0716. [Článek v časopise]
141020Mgr. Zuzana ProkopováProkopová, Zuzana. Důležitost funkčního komunikačního tréninku u jedinců s poruchami autistického spektra a jiným vývojovým postižením. Edukácia, 2021, sv. 2, s. 57–62. ISSN 1339-8725. [Článek v časopise]
141020Mgr. Zuzana ProkopováProkopová, Zuzana; Bartoňová, Miroslava. Rozvoj verbálního chování u dítěte s poruchou autistického spektra. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 2021, sv. 1, s. 9–22. ISSN 2585-7363. [Článek v časopise]
340420MUDr. Anne Tharindi Shenali Dias AmaratungaAmaratunga Shenali Anne, Hussein Tayeb Tara, Dusatkova Petra, Pruhova Stepanka, Lebl Jan. The invaluable role of consanguinity in providing insight into paediatric endocrine conditions: Lessons learned from congenital hyperinsulinism, monogenic diabetes, and short stature. Hormone Research in Pediatrics, 2021, sv. 2021;10, s. 0–0. ISSN 1663-2818. IF 2.8. [Článek v časopise]
published online ahead of print
264220Mgr. Tereza ĎurovcováŠafránková, Jana; Němeček, Zdeněk; Němec, František; Montagud-Camps, Victor; Verscharen, Daniel; Verdini, Andrea; Ďurovcová, Tereza. Anisotropy of Magnetic Field and Velocity Fluctuations in the Solar Wind. The Astrophysical Journal, 2021, sv. 913, s. 1–12. ISSN 0004-637X. [Článek v časopise]
264220Mgr. Tereza ĎurovcováPitňa, Alexander; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk; Ďurovcová, Tereza; Kis, Arpad. Turbulence Upstream and Downstream of Interplanetary Shocks. Frontiers in Physics, 2021, sv. 8, s. 1–19. ISSN 2296-424X. [Článek v časopise]
264220Mgr. Tereza ĎurovcováĎurovcová, Tereza; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk. Proton Beam Abundance Variations and Their Relation to Alpha Particle Properties. The Astrophysical Journal, 2021, sv. 923, s. 1–8. ISSN 0004-637X. [Článek v časopise]
264220Mgr. Tereza ĎurovcováMartinović, Mihailo M.; Klein, Kristopher G.; Ďurovcová, Tereza; Alterman, Benjamin L.. Ion-driven Instabilities in the Inner Heliosphere. I. Statistical Trends. The Astrophysical Journal, 2021, sv. 923, s. 1–9. ISSN 0004-637X. [Článek v časopise]
1302120Mgr. Michaela ŠadibolováŠadibolová, Michaela. In vitro metabolism of helenalin and its inhibitory efect on human cytochrome P450 activity. Archives of Toxicology, 2022, sv. -, s. 1–16. ISSN 1432-0738. IF 5.153. [Článek v časopise]
Publikácia je aktuálne dostupná len v elektronickej verzii.
1206218Mgr. Viktor KuchtiakHirschfeldova, Kateřina; Kuchtiak, Viktor; Černý, Jiří; Bozikova, Paulína; Rausch, Tobias; Beneš, Vladimír; Španiel, Filip; Greguš, David; Horáček, Jiří; Vyklický, Ladislav; Balík, Aleš. Evidence for the Association between the Intronic Haplotypes of Ionotropic Glutamate Receptors and First-Episode Schizophrenia. Journal of Personalized Medicine, 2021, sv. 11, s. 1–20. ISSN 2075-4426. IF 4.945. [Článek v časopise]
752119Mgr. Jiří KozlíkKozlík, Jiří. Manufacturing of biomedical Ti alloys with controlled oxygen content by blended elemental powder metallurgy. Journal of Alloys and Compounds, 2022, sv. 905, s. -–-. ISSN 0925-8388. IF 5.316. [Článek v časopise]
1488120Mgr. Maroš KaľataMaros Kalata , Mikulas Hank , David Bujnovsky, Jakub Michalek, Matej Varjan , Egon Kunzmann, Frantisek Zahalka and Tomas Maly. Bilateral Strength Asymmetry in Elite Youth Soccer Players: Differences between Age Categories. Symmetry, 2021, sv. 13, s. 1982–1990. ISSN 2073-8994. IF 2.713. [Článek v časopise]
1280218MUDr. Eliška SelingerováProchazkova M, Budinska E, Kuzma M, Pelantova H, Hradecky J, Heczkova M, Daskova N, Bratova M, Modos I, Videnska P, Splichalova P, Sowah SA, Kralova M, Henikova M, Selinger E, Klima K, Chalupsky K, Sedlacek R, Landberg R, Kühn T, Gojda J, Cahova M.. .. Vegan Diet Is Associated With Favorable Effects on the Metabolic Performance of Intestinal Microbiota: A Cross-Sectional Multi-Omics Study. Front Nutr., 2022, sv. 2022 Jan 7;8:783302, s. eCollection–eCollection. ISSN 2296-861X. IF 6.576. [Článek v časopise]
While only small differences in the gut microbiota were found between the groups, their metabolic activity differed substantially. In particular, we observed a significantly different abundance of fermentation products associated with protein and carbohydrate intakes in the vegans. Vegans had significantly lower abundances of potentially harmful (such as p-cresol, lithocholic acid, BCAAs, aromatic compounds, etc.) and higher occurrence of potentially beneficial metabolites (SCFAs and their derivatives
1370119Mgr. Lenka ŠebestováUhlířová, Jana, Šebestová, Lenka, Fišer, Karel, Sieger, Tomáš, Fišerová, Jindřiška, Hozák, Pavel. Nucleoporin TPR Affects C2C12 Myogenic Differentiation via Regulation of Myh4 Expression. Cells, 2021, sv. 10, s. 1271–1271. ISSN 2073-4409. IF 6.6. [Článek v časopise]
doi: 10.3390/cells10061271.
1586119Mgr. Barbora BoltnarováBoltnarová, Barbora. PLGA Based Nanospheres as a Potent Macrophage-Specific Drug Delivery System. Nanomaterials, 2021, sv. 11(3), s. 749–764. ISSN 2079-4991. IF 5.076. [Článek v časopise]
362120Mgr. Adam NovákNovák Adam . Právní regulace nakládání s primárními mikroplasty na úrovni EU a v některých evropských zemích. ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – IURIDICA 1, 2022, sv. 1, s. 75–90. ISSN 0323-0619. [Článek v časopise]
Publikace je připravena do tisku
596120Mgr. Tereza Novotná JaroměřskáTereza Novotná Jaroměřská. Stable isotopic composition of top consumers in Arctic cryoconite holes: revealing divergent roles in a supraglacial trophic network. Bigeosciences, 2021, sv. 18, s. 1543–1557. ISSN 1726-4170. [Článek v časopise]
321621Mgr. Jakub VrbaVrba, Jakub. Das Geschichtsbild des Hussitismus als Mittel des (Inter)nationalismus in der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei 1921–1945. Arbeit – Bewegung – Geschichte: Zeitschrift für historische Studien, 2021, sv. 2021/III, s. 55–77. ISSN 2366-238. [Článek v časopise]
262120Mgr. Lukáš FusekFusek L. Anchoring of porphyrins on atomically defined cobalt oxide: In-situ infrared spectroscopy at electrified solid/liquid interface. Surface Science, 2021, sv. 718, s. 1–7. ISSN 0039-6028. [Článek v časopise]
262120Mgr. Lukáš FusekSchuschke Ch. Stability of the Pd/Co3O4(111) Model Catalysts in Oxidizing and Humid Environments. The Journal of Physical Chemistry C, 2021, sv. 125, s. 2907–2917. ISSN 1932-7447. [Článek v časopise]
1352219Mgr. Kristýna Blažková, Ph.D.Blažková, Kristýna, Beranová, Jana, Hradilek, Martin, Kostka, Libor, Šubr, Vladimír, Etrych, Tomáš, Šácha, Pavel, Konvalinka, Jan. The development of a high-affinity conformation-sensitive antibody mimetic using a biocompatible copolymer carrier (iBody). Journal of Biological Chemistry, 2021, sv. 297(5), s. 101342–101342. ISSN 0021-9258. IF 5.157. [Článek v časopise]
https://www.jbc.org/article/S0021-9258(21)01148-0/fulltext
970120Mgr. Bianka PorubskáPorubská Bianka. Sertoli Cells Possess Immunomodulatory properties and the Ability of Mitochondrial Transfer Similar to Mesenchymal Stromal Cells. Stem Cell Reviews and Reports , 2021, sv. 17(5), s. 1905–1916. ISSN 1550-8943. IF 4.69. [Článek v časopise]
1620219Mgr. Marie HalaškováHalaskova M; Rahali A; Almeida-Marrero V; Machacek M; Kucera R; Jamoussi B; Torres T; Novakova V; de la Escosura A; Zimcik P.. Peripherally crowded cationic phthalocyanines as efficient photosensitizers for photodynamic therapy. ACS Medicinal Chemistry Letters, 2021, sv. 12(3), s. 502–507. ISSN 1948-5875. IF 4.345. [Článek v časopise]
Vědecký článek publikovaný v rámci tohoto projektu hlavní řešitelkou.
1169120Mgr. Vojtěch FialaFiala, Vojtěch, Třebický, Vít, Pazhoohi, Farid, Lengómez, Juan David, Tureček, Petr, Saribay S. Adil, Akoko, Robert Mbe, Kleisner, Karel. Facial attractiveness and preference of sexual dimorphism: A comparison across five populations. Evolutionary Human Sciences, 2021, sv. 3, s. 1–24. ISSN 2513-843X. [Článek v časopise]
Paginaci časopis neuvádí (e38)
IF nedodán, neboť jej na Clarivate (dříve WoS?) nemůžu najít.
Url zde: https://www.cambridge.org/core/journals/evolutionary-human-sciences
V textu uvedené IS (1.73) je podle resurchify.com
1374119Mgr. Oldřich VondráčekMacháček, Tomáš; Leontovyč, Roman; Šmídová, Barbora; Majer, Martin; Vondráček, Oldřich; Vojtěchová, Iveta; Petrásek, Tomáš; Horák, Petr. Mechanisms of the host immune response and helminth-induced pathology during Trichobilharzia regenti (Schistosomatidae) neuroinvasion in mice. PLoS Pathogens, 2022, sv. 18, s. e1010302–xxx. ISSN 1553-7366. IF 6.823. [Článek v časopise]
Infections of the human central nervous system by parasitic worms, such as pork tapeworm or rat lungworm, are a health threat, especially in communities with poor hygiene and sanitation. Understanding the diversity of host-parasite interactions, possibly leading to development of effective treatment or vaccine, requires suitable animal models. Our study deeply characterized the neuroinvasion of the mouse spinal cord by the neuropathogenic flatworm Trichobilharzia regenti. Its behavior within the nervous tissue (active migration, eager feeding) and clinical outcome of the infection (weight loss, motor dysfunctions, strong neuroinflammation) resemble those observed in human diseases. Using an integrative approach, we elucidated how the mice fight against the parasites and which mechanisms could be responsible for the pathological sequelae. Moreover, we identified pathways potentially involved in the reparation of the injured nervous tissue. All these features make T. regenti in mice a promising candidate for further research in parasitology, and neuroimmunology.
1168820RNDr. Vojtěch VlachVlach, Vojtěch; Matoušková, Milada; Ledvinka, Ondřej. Impacts of regional climate change on hydrological drought characteristics in headwaters of the Ore Mountains. River Research and Applications, 2021, sv. 37, s. 919–930. ISSN 1535-1459. IF 2.443. [Článek v časopise]
1376219Mgr. Mária Šurinová, Ph.D.Barbora Hubáčková. Lučním krajem za pokladem. Naše příroda, 2021, sv. 2, s. 66–71. ISSN 1803-0092. [Článek v časopise]
108121MUDr. MDDr. Jiří GenčurHauer, Lukas; Gencur, Jiri; Posta, Petr; Micopulos, Christos; Lišková, Veronika; Chalupová, Miroslava; Moztarzadeh, Omid. Retromandibular Transparotid Approach for the Treatment of Benign Nontraumatic Conditions of the Mandible. A Retrospective Consecutive Case-Series Study. The Journal of Craniofacial Surgery, 2021, sv. 32, s. 2677–2681. ISSN 1049-2275. IF 1.046. [Článek v časopise]
828119MUDr. Světlana LevorováPodlipný, Jiří; Levorová, Světlana; Vevera, Jan. Využití virtuální reality v léčbě závislosti na alkoholu, marihuaně, opiátech a kokainu.. Česká a Slovenská Psychiatrie, 2021, sv. 117, s. 290–298. ISSN 1212-0383. [Článek v časopise]
176120Mgr. Ondřej SmolíkBohuslavova, Romana et al. NEUROD1 Is Required for the Early α and β Endocrine Differentiation in the Pancreas. International Journal of Molecular Sciences, 2021, sv. 22, s. NA–NA. ISSN 1422-0067. IF 5.924. [Článek v časopise]
Published co-authored article with GAUK dedication
317121Mgr. Petr Vaškovic, Ph.D.Petr Vaškovic. O filosofickém eskapismu. Filosofický časopis, 0000, sv. 0000, s. 0000–0000. ISSN 0015-1831. [Článek v časopise]
Článek byl přijat k publikaci v srpnu 2021. Potvrzení přijetí k publikaci, společně s kopií článku, přikládám do přílohy. Článek obsahuje dedikaci projektu GA UK, ke kterému je publikace evidována jako výstup i afiliaci FF UK.
1070119Mgr. Petr AdámekAdámek, Petr; Langová, Veronika; Horáček, Jiří. Early-stage visual perception impairment in schizophrenia, bottom-up and back again. Schizophrenia, 2022, sv. 8, s. 1–12. ISSN 2334-265X. IF 5.200. [Článek v časopise]
Visual perception is one of the basic tools for exploring the world. However, in schizophrenia, this modality is disrupted. So far, there has been no clear answer as to whether the disruption occurs primarily within the brain or in the precortical areas of visual perception (the retina, visual pathways, and lateral geniculate nucleus [LGN]). A web-based comprehensive search of peer-reviewed journals was conducted based on various keyword combinations including schizophrenia, saliency, visual cognition, visual pathways, retina, and LGN. Articles were chosen with respect to topic relevance. Searched databases included Google Scholar, PubMed, and Web of Science. This review describes the precortical circuit and the key changes in biochemistry and pathophysiology that affect the creation and characteristics of the retinal signal as well as its subsequent modulation and processing in other parts of this circuit. Changes in the characteristics of the signal and the misinterpretation of visual stimuli associated with them may, as a result, contribute to the development of schizophrenic disease.

https://www.nature.com/articles/s41537-022-00237-9#citeas
1070119Mgr. Petr AdámekLangova, Veronika; Horka, Petra; Hubeny, Jan; Novak, Tomas; Vales, Karel; Holubova, Katerina; Petr, Adamek; Horacek, Jiri. Glutamatergic antagonist ketamine disrupts locomotion and electrolocation in a novel model organism of schizophrenia, Gnathonemus petersii fish. Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry, 2022, sv. NA, s. NA–NA. ISSN 0278-5846. IF 5.06. [Článek v časopise]
Animální studie byla odeslány do časopisu Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry (impact factor 5.06) a čeká na recenzní posudek.

Abstract
The present study aimed to examine a weakly electric fish Gnathonemus petersii (G. petersii) as a candidate model organism of glutamatergic theory of schizophrenia. The idea of G. petersii elevating the modelling of schizophrenia symptoms is based on the fish’s electrolocation and electrocommunication abilities. Fish were exposed to the NMDA antagonist ketamine in two distinct series differing in the dose of ketamine. The maim finding revealed ketamine-induced disruption of the relationship between electric signalling and behaviour indicating impairment of fish navigation. Moreover, lower doses of ketamine significantly increased locomotion and erratic movement and higher doses of ketamine reduced the number of electric organ discharges indicating successful induction of positive schizophrenia-like symptoms and disruption of fish navigation. Additionally, a low dose of haloperidol was used to test the normalisation of the positive symptoms to suggest a predictive validity of the model. However, though successfully induced, positive symptoms were not normalised using the low dose of haloperidol; hence, more doses of the antipsychotic need to be examined to confirm the predictive validity of the model.
272119RNDr. Ondřej HotovýJuras, Roman, Blöcher, Johanna, Jeníček, Michal, Hotový, Ondřej, Markonis, Yannis. What affects the hydrological response of rain-on-snow events in low-altitude mountain ranges in Central Europe?. Journal of Hydrology, 2021, sv. 603, s. 127002–127002. ISSN 0022-1694. IF 5.722. [Článek v časopise]
Spoluautorský článek (hlavním autorem R. Juras z FŽP ČZU) se zaměřením na tematiku rain-on-snow. Příspěvek hlavního řešitele projektu (O. Hotového) spočíval především v práci s modelem HBV za účelem vytvoření simulací hydrologických dat pro vybraná povodí Krkonoš a Jeseníku, což umožnilo následnou analýzu událostí rain-on-snow událostí v těchto zájmových územích.
1312218Mgr. Adéla ŠimkováŠimková, Adéla. Structure-activity relationship and biochemical evaluation of novel fibroblast activation protein and prolyl endopeptidase inhibitors with α-ketoamide warheads. European Journal of Medicinal Chemistry, 2021, sv. 224, s. 113717–113726. ISSN 0223-5234. IF 6.514. [Článek v časopise]
462120JUDr. Lukáš Lev ČervinkaČervinka, Lukáš Lev. DPCE Online. Diritto Pubblico Comparato ed Europeo Online, 2021, sv. 47, s. 2733–2750. ISSN 2037-6677. [Článek v časopise]
266120JUDr. Mgr. Bc. et Bc. Josef VacekVacek, Josef. Svobodníci a právo: Případ Pavla Sládka jinak Cíchy z roku 1663 a krajští hejtmané jako soudní instance. Folia Historica Bohemica, 2021, sv. 36/1, s. 55–76. ISSN 0231-7494. [Článek v časopise]
Jedná se o číslo 1 ročníku 36, rok 2021

- v březnu 2021 prošel text recenzním řízením a byl přijat do tisku
- v srpnu 2021 byly provedeny předtiskové korektury
- na přelomu listopadu a prosince bylo číslo časopisu odevzdáno do tiskárny
- fyzicky číslo vyjde na přelomu let 2021/2022 (vročení bude 2021)
266120JUDr. Mgr. Bc. et Bc. Josef VacekVacek, Josef. Mlynáři smilníci a mlýny jako místa hříchu : sexuální delikty na Křivoklátsku v 1. polovině 18. století. Rakovnický historický sborník, 2020, sv. 17, s. 9–24. ISSN 1213-5879. [Článek v časopise]
Číslo časopisu má vročení 2020, avšak k otištění došlo až v roce 2021.
562119PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.Vojíř, Karel; Rusek, Martin. Role of workbooks and teacher’s books in lower-secondary chemistry education in Czechia. Scientia in educatione, 2021, sv. 12 (1), s. 53–62. ISSN 1804-7106. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.14712/18047106.1928
562119PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.Rusek, Martin; Vojíř, Karel; Šubová, Šárka. Lower-secondary school chemistry textbooks’ didactic equipment. Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology, 2020, sv. 25 (1-2), s. 69–77. ISSN 1640-9019. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.2478/cdem-2020-0004
562119PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.Vojíř, Karel; Rusek, Martin. Preferred chemistry curriculum perspective: Teachers’ perception of lower-secondary school textbooks. Journal of Baltic Science Education, 2021, sv. 20 (2), s. 316–331. ISSN 1648-3898. IF 1.182. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.33225/jbse/21.20.316
330119Mgr. Tomáš KnotekKriška, Ján. On the Common Journey of Neural Cells through Ischemic Brain Injury and Alzheimer's Disease. International Journal of Molecular Sciences, 2021, sv. 22(18), s. 1–29. ISSN 1422-0067. IF 5.924. [Článek v časopise]
Autorský kolektiv: Jan Kriska, Zuzana Hermanova, Tomas Knotek, Jana Tureckova and Miroslava Anderova.

Hlavní řešitel tohoto GA UK je spoluautorem na publikaci, článek obsahuje dedikaci GAUK a afiliaci 2. LF.
330119Mgr. Tomáš KnotekKnotek, Tomáš. Glia and Neural Stem and Progenitor Cells of the Healthy and Ischemic Brain: The Workplace for the Wnt Signaling Pathway. Genes, 2020, sv. 11 (7), s. 1–25. ISSN 2073-4425. IF 4.096. [Článek v časopise]
Kolektiv autorů: Tomas Knotek, Lucie Janeckova, Jan Kriska, Vladimir Korinek, Miroslava Anderova.

Publikováno 2020.
Přehledový článek, hlavní řešitel tohoto projektu GAUK je prvním autorem této publikace, publikace obsahuje dedikaci tomuto projektu GA UK a afiliaci 2. LF.
330119Mgr. Tomáš KnotekKriška, Ján. Wnt/β-Catenin Signaling Promotes Differentiation of Ischemia-Activated Adult Neural Stem/Progenitor Cells to Neuronal Precursors. Frontiers in neuroscience, 2021, sv. 15, s. 1–22. ISSN 1662-453X. IF 4.667. [Článek v časopise]
Autorský kolektiv: Jan Kriska Lucie Janeckova, Denisa Kirdajova, Pavel Honsa, Tomas Knotek, David Dzamba, Denisa Kolenicova, Olena Butenko, Martina Vojtechova, Martin Capek, Zbynek Kozmik, Makoto Mark Taketo, Vladimir Korinek, and Miroslava Anderova

Hlavní řešitel tohoto projektu GAUK je spoluautorem této publikace, publikace obsahuje dedikaci tomuto projektu GA UK a afiliaci 2. LF.
554219Mgr. Kryštof ŠtaflŠtafl, Kryštof. Heterologous avian system for quantitative analysis of Syncytin-1 interaction with ASCT2 receptor. Retrovirology, 2021, sv. 18, s. 1–18. ISSN 1742-4690. IF 4.602. [Článek v časopise]
Článek popisující systém a metody vyvinuté pro výzkum interakce syncytinů s receptory. Byl oceněn jako Best Retrovirology Paper by a Young Scientist v roce 2021.
178220Mgr. Nikola CapkováNikola Capková, Veronika Pospíšilová, Veronika Fedorová, Jan Raška, Kateřina Pospíšilová, Matteo Dal Ben, Aleš Dvořák, Jitka Viktorová, Dáša Bohačiaková and Libor Vítek . The Effects of Bilirubin and Lumirubin on the Differentiation of Human Pluripotent Cell-Derived Neural Stem Cells. Antioxidants, 2021, sv. 10(10', s. 1532–1548. ISSN 000-000000. IF 6.313. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.3390/antiox10101532
1484119Mgr. Václav TvrdýDias Patricia, Tvrdý Václav et al.. The effects of bisphenols on the cardiovascular system. CRITICAL REVIEWS IN TOXICOLOGY, 2022, sv. in press, s. doi.org/10.1080/10408444.2022.2046690–-. ISSN 1040-8444. IF 5.635. [Článek v časopise]
článek byl přijat a probíhají finální úpravy - vložená verze je proofs
594120Mgr. Zdeněk RafajRafaj, Zdeněk; Krutel, Jozef; Nehasil, Václav. Oxygen Exchange between Catalyst and Active Support during CO Oxidation on Rh/CeO2(111) and Rh/CeO2(110): Isotope Labeled O-18 Study. Journal of Physical Chemistry C, 2021, sv. 125, s. 15959–15966. ISSN 1932-7447. IF 4.126. [Článek v časopise]
Rhodium (Rh) is used predominantly in the automotive industry for three-way catalysis (TWC). CO oxidation efficiency during TWC can be significantly improved by adding CeO 2 -active support known for its oxygen storage capacity (OSC). In this work, the CO oxidation mechanism of Rh nanoparticles on CeO2(111) and CeO2(110) was studied with the focus on oxygen exchange between catalytic particles and active support. This exchange is analyzed utilizing isotopically labeled O-18. We prepared similar to 20 angstrom oriented CeO2 layer by evaporation on Rh(111) and Rh(110) single crystals followed by Rh deposition of 10-20 nm particles. These model catalysts are studied by means of TDS, MB adsorption, TPR, AFM, LEED, and XPS. The reaction achieves higher performance on Rh/CeO2(110). It is explained by the slightly weaker CO-Rh bond and the higher oxygen exchange activity. CO desorption energies at zero coverage are 2.39(7) X 10(-19) J for Rh/CeO2(111) and 2.28(7) X 10(-)(19) J for Rh/CeO2(110). We observed the diffusion of oxygen from molecular beams into the CeO2 support and measured a contribution of CeO2 oxygen to the reaction. During low-pressure reaction cycles with temperature range 300-770 K, the produced CO2 contains 53% of oxygen from the support for Rh/CeO2(111) and 70% for Rh/CeO2(110).
320120Mgr. Martin VeselýVeselý, Martin; Burda, Jan. Nové poznatky o svahové deformaci u Šibeniční hůrky na úpatí Krušných hor. Zpravodaj Hnědé uhlí, 2021, sv. 1/2021, s. 13–25. ISSN 1213-1660. IF 0. [Článek v časopise]
Příloha je z verze článku před korekturou.
Plná verze je dostupná z :
http://www.zpravodajhu.cz/cz/archiv-detail/?year=2021&magazine=97&article=516

Zpravodaj Hnědé uhlí patří do seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR. Je současně zařazen a hodnocen systémem databáze Index Copernicus International, výzkumné databáze EBSCO a databází českých a slovenských odborných zdrojů Pablikado.
1084120Mgr. Petr VýmolaEva Balaziova, Petr Vymola, Petr Hrabal, Rosana Mateu, Michal Zubal, Robert Tomas, David Netuka, Filip Kramar, Zuzana Zemanova, Karla Svobodova, Marek Brabec, Aleksi Sedo, Petr Busek . Fibroblast Activation Protein Expressing Mesenchymal Cells Promote Glioblastoma Angiogenesis. Cancers, 2021, sv. Understanding the Role of the Microenvironment in the Progression of Tumors, s. 0–0. ISSN 2072-6694. IF 6.639. [Článek v časopise]
68420Mgr. Jelizaveta GettaJelizaveta Getta. El arte de la traducción de Jiří Levý: desde la génesis del original hasta su recepción en el mundo hispanófono y lusófono. Hikma, 2021, sv. 20, s. 255–274. ISSN 1579-9794. [Článek v časopise]
68420Mgr. Jelizaveta GettaJelizaveta Getta. Překladatelské problémy a posuny v překladu Umění překladu do němčiny: srovnávací analýza. Časopis pro moderní filologii, 2021, sv. 103, s. 224–261. ISSN 0008-7386. [Článek v časopise]
68420Mgr. Jelizaveta GettaJelizaveta Getta. L’ÉVOLUTION DES TRADUCTIONS DE L’ART DE LA TRADUCTION ET SA RÉCEPTION À L’ÉTRANGER. Écho des études romanes, 2021, sv. 17, s. 75–91. ISSN 1801-0865. [Článek v časopise]
68420Mgr. Jelizaveta GettaJelizaveta Getta. Geneze a zahraniční recepce Umění překladu Jiřího Levého. Svět literatury, 2021, sv. 63, s. 9–25. ISSN 0862-8440. [Článek v časopise]
64120Mgr. Miroslav Hanzelka, Ph.D.Hanzelka, Miroslav; Santolík, Ondřej; Omura, Yoshiharu; Kolmašová, Ivana. Measurability of the Nonlinear Response of Electron Distribution Function to Chorus Emissions in the Earth's Radiation Belt. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 2021, sv. 126, s. e29624–e29624. ISSN 2169-9402. IF 2.8. [Článek v časopise]
1506318Mgr. Eliška NovotnáSilvia Magalhaes-Novais, Jan Blecha, Ravindra Naraine, Jana Mikesova, Pavel Abaffy, Alena Pecinova, Mirko Milosevic, Romana Bohuslavova, Jan Prochazka, Shawez Khan, Eliska Novotna, Radek Sindelka, Radek Machan, Mieke Dewerchin, Erik Vlcak, Joanna Kalucka, Sona Stemberkova Hubackova, Ales Benda, Jermaine Goveia, Tomas Mracek, Cyril Barinka, Peter Carmeliet, Jiri Neuzil, Katerina Rohlenova & Jakub Rohlena. Mitochondrial respiration supports autophagy to provide stress resistance during quiescence. Autophagy, 2022, sv. Published online: 08 Mar 2022,DOI: 10.1080/15548627.2022.2038898 , s. 1–18. ISSN 1554-8627. IF 16.01. [Článek v časopise]
Tento článek se zabývá rolí oxidativní fosforylace, důležitého tématu tohoto projektu, v quiescentních buňkách. Eliška Novotná přispěla k této práci měřením oxidativního stresu a buněčné smrti. Tyto metody si Eliška osvojila v průběhu řešení současného projektu. Z těchto dvou důvodů jsme tento kvalitní článek uvedli jak výstup i v současném projektu. Rukopis byl finálně přijat v Autophagy po revizi, na které jsme pracovali během roku 2021. Článek byl publikován v březnu 2022.
Příspěvek jednotlivých grantů:
GAUK 1506318 (E. Novotná): měření ROS a buněčné smrti
GAUK 1552218 (S. Novais): experimenty zaměřené na autofágii
GAUK 1435320 (M. Milosevic): analýza metabolomických a transcriptomických dat
340321Mgr. Viktorie PsutkováFabik Jaroslav, Psutkova Viktorie, Machon Ondrej. The Mandibular and Hyoid Arches-From Molecular Patterning to Shaping Bone and Cartilage. International Journal of Molecular Sciences, 2021, sv. 22(14), s. 7529–7529. ISSN 1422-0067. IF 5.924. [Článek v časopise]
328121Mgr. Aneta RitomskáCahlíková, Lucie; Vrabec, Rudolf; Pidaný, Filip; Peřinová, Rozálie; Maafi, Negar; Al Mamun Abdullah; Ritomská, Aneta; Wijaya, Viriyanata; Blunden, Gerald. Recent Progress on Biological Activity of Amaryllidaceae and Further Isoquinoline Alkaloids in Connection with Alzheimer’s Disease. Molecules, 2021, sv. 26 (17), s. 5240–5267. ISSN 1420-3049. IF 4.412. [Článek v časopise]
338321Mgr. Jan BlumensteinBlumenstein Jan. Identification of Rhodococcus erythropolis Promoters Controlled by Alternative Sigma Factors Using In Vivo and In Vitro Systems and Heterologous RNA Polymerase. Current Microbiology, 2022, sv. 79, s. 55–55. ISSN 0343-8651. IF 2.16. [Článek v časopise]
1380120Mgr. Barbora Vomáčková KykalováKykalová, Barbora. Phlebotomus papatasi Antimicrobial Peptides in Larvae and Females and a Gut-Specific Defensin Upregulated by Leishmania major Infection. Microorganisms, 2021, sv. 9, s. 1–19. ISSN 2076-2607. IF 4.128. [Článek v časopise]
We submitted the manuscrpit summarizing our results in the special issue "Vector-Parasite Relationships" in the journal "Microorganisms". The manuscript was recieved on September 23 and published after revisions on November 6, 2021.
408218Mgr. Johana HanzlíčkováTrávníček Pavel. Integrative Study of Genotypic and Phenotypic Diversity in the Eurasian Orchid Genus Neotinea. Frontiers in Plant Science, 2021, sv. 12, s. 1–18. ISSN 1664-462X. IF 5.754. [Článek v časopise]
První integrální studie rodu Neotinea podchycující variabilitu rodu v celém areálu prostřednictvím širokého spektra biosystematickým metod. Naše data ukazují na existenci taxonomicky nedořešených linií, zejména ve V Mediteránu, které si zasluhují zvýšenou pozornost.
270821Mgr. Vojtěch FrankVojtěch Frank. Musical Theatre as an Object of Transnational Political Exchange: The Case of Isaac Dunayevsky’s Operettas in Czechoslovakia. Historical Studies on Central Europe , 2022, sv. 2, s. ??–??. ISSN 2860-0930. [Článek v časopise]
Rozpracovaný text studie Musical Theatre as an Object of Transnational Political Exchange: The Case of Isaac Dunayevsky’s Operettas in Czechoslovakia, jehož abstrakt byl přijat v call for proposals časopisu HSCE. Odkaz na webové stránky časopisu zde: http://ojs.elte.hu/hsce/index
1160120Mgr. Karolína HonzejkováVeronika Obsilova, Karolina Honzejkova and Tomas Obsil. Structural Insights Support Targeting ASK1 Kinase for Therapeutic Interventions. International Journal of Molecular Sciences, 2021, sv. 22, s. 1–16. ISSN 1422-0067. IF 5.924. [Článek v časopise]
336421Mgr. Katarína MolnárováMolnárová, Katarína; Ďuriš, Aleš; Ječmen, Tomáš; Kozlík, Petr. Comparison of human IgG glycopeptides separation using mixed-mode hydrophilic interaction/ion-exchange liquid chromatography and reversed-phase mode. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2021, sv. 413, s. 4321–4328. ISSN 1618-2642. IF 4.157. [Článek v časopise]
836119Mgr. Jiří BřezinaVobořil Matouš, Březina Jiří, Brabec Tomáš, Dobeš Jan, Ballek Ondřej, Dobešová Martina, Manning Jasper, Blumberg Richard S, Filipp Dominik. A model of preferential pairing between epithelial and dendritic cells in thymic antigen transfer. eLife, 2022, sv. 11, s. 1–19. ISSN 2050-084X. IF 8.146. [Článek v časopise]
DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.71578

Jiří Březina and Matouš Vobořil share equal contribution to this article as first authors.
1388119Ing. Bc. David SommerKrál David, Hillert Oliver, Mencl Ladislav & Sommer David. Bolbaffroides dhofarensis (Coleoptera: Bolboceratidae), a new species from Oman. Zootaxa, 2022, sv. 5128 (3), s. 425–434. ISSN 1175-5334. IF 1.091. [Článek v časopise]
Článek v časopise s IF včetně dedikace GAUK
1388119Ing. Bc. David SommerSommer, David, Hillert, Oliver Hrůzová, Lucie, Král, David. Bolbelasmus (Bolbelasmus) zagrosensis (Coleoptera: Scarabaeoidea: Bolboceratidae), a new species from Iran, along with an updated key to the western Palaearctic species of the subgenus. Zootaxa, 2021, sv. 4920 (3), s. 380–394. ISSN 1175-5334. IF 1.091. [Článek v časopise]
1388119Ing. Bc. David SommerSTEFANO ZIANI, ALEŠ BEZDĚK, FRANK-THORSTEN KRELL, DAVID SOMMER. Authorship and date of publication of the name Scarabaeus stercorosus (currently Anoplotrupes stercorosus) (Coleoptera: Scarabaeoidea: Geotrupidae). Zootaxa, 2021, sv. 5067 (4), s. 593–599. ISSN 1175-5334. IF 1.091. [Článek v časopise]
722119Mgr. Marek JankásekJankásek, Marek; Kotyková Varadínová, Zuzana; Šťáhlavský, František. Blattodea Karyotype Database. European Journal of Entomology, 2021, sv. 118, s. 192–199. ISSN 1210-5759. IF 1.225. [Článek v časopise]
180220Mgr. Lucie TicháTicha, Lucie. Development of Various Leishmania (Sauroleishmania) tarentolae Strains in Three Phlebotomus Species. Microorganisms, 2021, sv. 9(11), s. 1–13. ISSN 2076-2607. IF 4.128. [Článek v časopise]
Manuskript byl zaslán do časopisu Microorganisms 1.10.2021 a byl publikován 29.10.2021 jako součást speciálního vydání "Vector-Parasite Relationships".

https://doi.org/10.3390/microorganisms9112256

Zároveň byla fotografie z této publikace vybrána jako cover pro listopadové číslo Microorganisms https://www.mdpi.com/2076-2607/9/11
290120Mgr. Alžbeta KuižováKuižová, Alžbeta; Přikryl, Mikuláš; Procházka, Marek; Kočišová, Eva. Drop coating deposition Raman (DCDR) spectroscopy of contaminants. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy , 2021, sv. 262, s. nestránkováno–č. článku:120109. ISSN 1386-1425. IF 4.098. [Článek v časopise]
290120Mgr. Alžbeta KuižováKuižová, Alžbeta; Kuzminova, Anna; Kylián, Ondřej; Kočišová, Eva. Nanostructured Plasma Polymerized Fluorocarbon Films for Drop Coating Deposition Raman Spectroscopy (DCDRS) of Liposomes. Polymers, 2021, sv. 13, s. nestránkováno–č. článku: 4023. ISSN 2073-4360. IF 4.329. [Článek v časopise]
1000119Mgr. Matěj KotzM. Sheffer, Monica. Identification of sex chromosomes using genomic and cytogenetic methods in a range-expanding spider, Argiope bruennichi (Araneae: Araneidae). Biological Journal of the Linnean Society, 2022, sv. nepřiděleno, s. nepřiděleno–nepřiděleno. ISSN 0024-4066. IF 2.138. [Článek v časopise]
Preprint článku, potvrzení o přijetí článku k tisku připojeno v příloze.
327821MUDr. Martina LaczóLaczó Martina, Lerch Ondrej, Martinkovic Lukas, Kalinova Jana, Markova Hana, Vyhnalek Martin, Hort Jakub, Laczó Jan. Spatial pattern separation testing differentiates Alzheimer’s disease biomarker-positive and biomarker-negative older adults with amnestic mild cognitive impairment. Frontiers in Aging Neuroscience, 2021, sv. 13, s. eCollection 2021–eCollection 2021. ISSN 1663-4365. IF 5.27. [Článek v časopise]
327821MUDr. Martina LaczóLaczó Martina; Wiener Jan; Kalinova Jana; Matuskova Veronika; Vyhnalek Martin, Hort Jakub, Laczó Jan. Spatial navigation and visuospatial strategies in typical and atypical aging. Brain Sciences, 2021, sv. 11, s. 1421–1444. ISSN 2076-3425. IF 3.394. [Článek v časopise]
1472120PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D.Koželuhová Eva. Assessment of child's development of comprehension of the text read aloud . Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 2021, sv. 5(1), s. 63–78. ISSN 2533-7890. [Článek v časopise]
Příspěvek je věnován problematice hodnocení úrovně rozvoje porozumění textu, který je dětem předčítán v mateřské škole.
208119Mgr. Michael RadaGetta, Jelizaveta. Interpreting in Tanzania from the perspective of Tanzanian interpreters: Intercultural communication in inter/national dimensions. Babel, 2021, sv. 67(5), s. 553–578. ISSN 0521-9744. [Článek v časopise]
740120Mgr. Veronika KolomazníkováLi Q, Dibus M, Casey A, Yee CSK, Vargas SO, Luo S, Rosen SM, Madden JA, Genetti CA, Brabek J, Brownstein CA, Kazerounian S, Raby BA, Schmitz-Abe K, Kennedy JC, Fishman MP, Mullen MP, Taylor JM, Rosel D, Agrawal PB. A homozygous stop-gain variant in ARHGAP42 is associated with childhood interstitial lung disease, systemic hypertension, and immunological findings. PLOS Genetics, 2021, sv. 17, s. 1–18. ISSN 1553-7404. IF 5.917. [Článek v časopise]
The results of this project were published in Plos Genetics (Li Q, Dibus M, Casey A, et al. A homozygous stop-gain variant in ARHGAP42 is associated with childhood interstitial lung disease, systemic hypertension, and immunological findings. PLoS Genet. 2021;17(7):e1009639). The support of GAUK is in the paper acknowledged.
297521Mgr. Josef BajzíkBajzik, Josef. Trading volume and stock returns: A meta-analysis. International Review of Financial Analysis, 2021, sv. 78, s. 1–20. ISSN 1057-5219. IF 5.373. [Článek v časopise]
I examine 468 estimates on the relationship between trading volume and stock returns reported in 44 studies. I study publication bias together with Bayesian and frequentist model averaging to explain the heterogeneity in the estimates. The results yield three key conclusions. First, publication bias distorts the findings of the primary studies. Second, the predictability of stock returns varies with different markets and stock types. Third, different data characteristics, structural variations and methodologies used drive the heterogeneity in the results of the primary articles. In particular, one should be cautious when using monthly data or VAR models.
548120RNDr. Jiří MašekMašek, Jiří, Tumajer, Jan, Rydval, Miloš, Lange Jelena, Treml, Václav. : Age and size outperform topographic effects on growth-climate responses of trees in two Central European coniferous forest types. Dendrochronologia, 2021, sv. 68, s. 1–9. ISSN 1125-7865. IF 2.69. [Článek v časopise]
359221Mgr. Lukáš FojtíkLukáš Fojtík, Jan Fiala, Petr Pompach, Josef Chmelík, Václav Matoušek, Petr Beier, Zdeněk Kukačka, and Petr Novák. Fast Fluoroalkylation of Proteins Uncovers the Structure and Dynamics of Biological Macromolecules. Journal of the american chemical society, 2021, sv. 49, s. 20670–20679. ISSN 0002-7863. IF 15.419. [Článek v časopise]
812218Mgr. Kateřina PolákováPoláková, Kateřina. Phylogenetic position of three well-known ciliates from the controversial order Loxocephalida (Scuticociliatia, Oligohymenophorea) and Urozona buetschlii (Schewiakoff, 1889) with improved morphological descriptions. Protist, 2021, sv. 172, s. 1–32. ISSN 1434-4610. IF 2.566. [Článek v časopise]
410121Mgr. Martina DoubkováKnitlova J, DOUBKOVA M, Eckhardt A, Ostadal M, Musilkova J, Bacakova L, Novotny T.. Increased collagen crosslinking in stiff clubfoot tissue: Implication for the improvement of therapeutic strategies. International Journal of Molecular Sciences, 2021, sv. 22(21), s. 11903–11903. ISSN 1422-0067. IF 5.923. [Článek v časopise]
Studie porovnává množství kolagenu a úroveň jeho zesíťování v tkáních z mediální a laterální strany pes equinovarus, a sleduje účinek inhibitoru lysyl oxidázy β-aminopropionitrilu na produkci a kolagenu ve standardní in vitro kultuře buněk izolovaných z kontrahované, mediální strany. Tato studie slouží jako podklad pro následné porovnání množství kroslinků kolagenu a expresi kroslinkujících enzymů v tkáni a složení extracelulární matrix produkované buňkami izolovanými z této tkáně, kultivovanými v molekulárně nahloučeném prostředí.
Článek nese dedikaci GA UK, afiliaci 2. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka. K publikaci byl přijat dne 29. 10. 2021. Hlavní řešitelka projektu GA UK je zde spoluautorem a korespondenčním autorem. Podílela se na převážné většině experimentů, analýze a zpracování dat, a také připravovala text samotné publikace.
174121RNDr. Jakub PodgornýPodgorný, Jakub, Dovčiak, Michal, Marin, Frédéric, Goosmann, René and Różańska, Agata. Spectral and polarization properties of reflected X-ray emission from black-hole accretion discs. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2021, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0035-8711. IF 5.287. [Článek v časopise]
This article was accepted for publication on December 16, 2021. Thus, at this moment of submission of this grant report, I can only provide the original unedited manuscript, which is waiting to be published in the main journal, including an allocated volume number and a page number. Progress in the publication process can be tracked at: https://academic.oup.com/mnras/advance-article-abstract/doi/10.1093/mnras/stab3714/6481635.
68121MUDr. Petr KalaKala, Petr et al. Effects of Epoxyeicosatrienoic Acid-Enhancing Therapy on the Course of Congestive Heart Failure in Angiotensin II-Dependent Rat Hypertension: From mRNA Analysis towards Functional In Vivo Evaluation. Biomedicines, 2021, sv. 20;9(8), s. 1053–1080. ISSN 2227-9059. IF 6.081. [Článek v časopise]
68121MUDr. Petr KalaJíchová, Šárka et al. Kidney Response to Chemotherapy-Induced Heart Failure: mRNA Analysis in Normotensive and Ren-2 Transgenic Hypertensive Rats. International Journal of Molecular Sciences, 2021, sv. 6;22(16), s. 8475–8497. ISSN 1422-0067. IF 5.923. [Článek v časopise]
312218MUDr. Sabína OreskáŠtorkánová, Hana. Hsp90 levels in idiopathic inflammatory myopathies and their association with muscle homeostasis and disease activity: a cross-sectional and longitudinal study. Frontiers in Immunology, 2022, sv. 13, s. 1–13. ISSN 1664-3224. IF 7.561. [Článek v časopise]
původní práce, kde je řešitel GAUK jako spoluautor, data vychází ze sdílené kohorty a článek má dedikaci našeho GAUK
312218MUDr. Sabína OreskáŠpiritovič, Maja. The effect of a 24-week training focused on activities of daily living, muscle strengthening and stability in idiopathic inflammatory myopathies: a monocentric controlled study with follow-up. Arthritis Research & Therapy, 2021, sv. 23, s. 1–15. ISSN 1478-6362. IF 5.156. [Článek v časopise]
původní práce, kde je řešitel GAUK jako spoluautor, data vychází ze sdílené kohorty a článek má dedikaci našeho GAUK
686120Mgr. et Mgr. Anežka KotoučováKotoučová, Anežka. The activity of Count Karl Ludwig von Ficquelmont in the Russian Empire with a focus on his St. Petersburg salon. Theatrum historiae, 2022, sv. neznám, s. neznáma–neznáma. ISSN 1802-2502. [Článek v časopise]
Publikace se nyní nachází v recenzním řízení (termín odevzdání příspěvků byl do konce roku 2021), nejsou mi tudíž zatím známy údaje, jako číslo svazku a počáteční a poslední stránka. Připojuji proto rukopis připravený k publikaci a dané údaje doplním, jakmile periodikum vyjde tiskem (plánováno v polovině roku 2022).
Žádám proto Grantovou radu o odložení hodnocení.
297721Mgr. Marek LiškaAlonso-Serrano, Ana and Liška, Marek. Thermodynamics of spacetime from minimal area. Physical Review D, 2021, sv. 104, s. 084043-1–084043-12. ISSN 2470-0029. IF 5.296. [Článek v časopise]
265521Mgr. Radek PilečekPileček, Radek. The influence of mayors as candidates in the 2017 parliamentary elections on voter decision-making in Czechia. AUC Geographica, 2021, sv. 56(2), s. 234–247. ISSN 0300-5402. [Článek v časopise]
110120Mgr. Štěpánka BenákováBenáková, Štěpánka; Holendová, Blanka; Plecitá-Hlavatá, Lydie. Redox Homeostasis in Pancreatic β-Cells: From Development to Failure. Antioxidants, 2021, sv. 10(4), s. 1–30. ISSN 2076-3921. IF 6.313. [Článek v časopise]
Open access review
https://doi.org/10.3390/antiox10040526
1442120Mgr. Barbora ČechováMihalčíková L., Ochozková A., Šlamberová R.. Perinatal Stress and Methamphetamine Exposure Decreases Anxiety-Like Behavior in Adult Male Rats. Physiological Research, 2021, sv. 70, s. 1–12. ISSN 1802-9973. IF 1.881. [Článek v časopise]
in press
1442120Mgr. Barbora ČechováKroupová-Holubová A., Šlamberová R.. Perinatal Stress and Methamphetamine Exposure Decreases Anxiety-Like Behavior in Adult Male Rats. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2021, sv. 15, s. 1–10. ISSN 1662-5153. IF 2.512. [Článek v časopise]
1442120Mgr. Barbora ČechováČechová B., Šlamberová R.. Methamphetamine, neurotransmitters and neurodevelopment. Physiological Research, 2021, sv. 70, s. 1–15. ISSN 1802-9973. IF 1.881. [Článek v časopise]
in press
764119Mgr. Tereza FraňkováMikát, M., Benda, D., Straka, J.. Unrelated males in societies of a facultatively social bee.. Journal of Apicultural Research, 2021, sv. 0, s. 1–12. ISSN 0021-8839. IF 2.584. [Článek v časopise]
764119Mgr. Tereza FraňkováMikát, M., Matoušková, E., Straka. Nesting of Ceratina nigrolabiata, a biparental bee.. Scientific Reports, 2021, sv. 28, s. 1468–1481. ISSN 2045-2322. IF 4.380. [Článek v časopise]
358121RNDr. Petr KrálKrál, Petr. Stability of the 4f-magnetism in Ce2Pd2In under hydrostatic and uniaxial pressure. Journal of Alloys and Compounds, 2021, sv. 878, s. 1–7. ISSN 0925-8388. IF 5.316. [Článek v časopise]
1466119Mgr. Marcela HolláHollá, Marcela. UHPLC coupled with charged aerosol detector for rapid separation of steviol glycosides in commercial sweeteners and extract of Stevia rebaudiana. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2021, sv. 207, s. 114398–114406. ISSN 0731-708. IF 3.935. [Článek v časopise]
Publikácia sa okrajovo týka témy projektu GA UK - polárny chrakter látok a náročnosť vývoja separačnej metódy
1466119Mgr. Marcela HolláHollá, Marcela. Benefits and Pitfalls of HPLC Coupled to Diode-Array, Charged Aerosol, and Coulometric Detections: Effect of Detection on Screening of Bioactive Compounds in Apples. Molecules, 2021, sv. 26, s. 3246–3261. ISSN 1420-3049. IF 4.412. [Článek v časopise]
Publikácia sa okrajovo týka témy vývoja separačnej meódy pre fenolické látky.
114121Mgr. Lukáš VeverkaVeverka, Lukáš. Odbor Klubu Za starou Prahu při městském osvětovém sboru v Kutné Hoře; I. část - od založení do konce 20. let 20. století. Za starou Prahu, věstník Klubu Za starou Prahu, 2022, sv. LII. (XXIII.), s. 42–57. ISSN 1213-4228. [Článek v časopise]
Z plánovaných výstupů byl pak dále splněn publikovaný článek ve věstníku Za starou Prahu v čísle 3/2021, které vyjde během dubna 2022. (v tuto chvíli se jedná o jeden článek s afiliací a dedikací, s příštími čísly jsou plánovány minimálně další dva).
Přiložený soubor neprošel korekturou, a proto jsou přítomné drobné chyby (diakritika, grafické zpracování apod.)
320421Mgr. Kateřina ŠtěpánkováŠtěpánková, Kateřina; Jendelová Pavla; Urdzíková Machová, Lucia. Planet of the AAVs: The Spinal Cord Injury Episode. Biomedicines, 2021, sv. 9, s. 1–25. ISSN 2227-9059. IF 4.171. [Článek v časopise]
V rámci časopisu Biomedicines bylo hlavní řešitelkou a její vedoucí sepsáno review, které se přímo týká tématu grantu. Registrační číslo grantu je uvedeno i v rámci článku mezi Funding informacemi. Grant byl víceméně podkladem pro vznik celého review v rámci načítaní dostupných publikací týkajících se AAV genové terapie využívané v léčbě míšního poranění na experimentální úrovni.
1380119Mgr. Lukáš JanošíkVega, Marcel; Janošík, Lukáš; Eckstein, Jan; Martínez-Gil, Rubén; Rubio, Enrique. Warts galore – on three new Lamprospora De Not. species (Pezizales) from Southern Europe and Macaronesia and a type revision of three species described from the US by F. J. Seaver in the 1910s.. Cryptogamie, Mycologie, 2021, sv. 42, s. 91–119. ISSN 0181-1584. IF 2.245. [Článek v časopise]
1380119Mgr. Lukáš JanošíkEckstein, Jan; Sochorová, Zuzana; Janošík, Lukáš. Octospora oscarii spec. nov. (Pezizales), a bryophilous ascomycete on the pleurocarpous moss Pseudotaxiphyllum elegans (Hypnales). Herzogia, 2021, sv. 34, s. 286–298. ISSN 0018-0971. IF 0.848. [Článek v časopise]
1380119Mgr. Lukáš JanošíkVega, Marcel; Ribes, Miguel Ángel; Eckstein, Jan; Negrín, Rubén; Janošík, Lukáš. Tenerife strikes again — Lamprospora angularis sp. nov.: another new member of the bryophilous Pezizales from a unique oceanic island. Ascomycete.org, 2021, sv. 13, s. 161–174. ISSN 2100-0840. [Článek v časopise]
364021Bc. Aneta NováBeránková Adéla . Insufficient Physical Fitness and Deficits in Basic Eating Habits in Normal-Weight Obese Children Are Apparent from Pre-School Age or Sooner. Nutrients, 2021, sv. 13, s. 1–15. ISSN 2072-6643. IF 5.7. [Článek v časopise]
v kolonce autor je uvedena jen hlavní řešitelka, která byla spoluautorkou v tomto publikačním výstupu. Kompletní citace viz zde:
Musálek, M., Sedlak, P., Dvořáková, H., Vážná, A., Novák, J., Kokštejn, J., Beránková, D., Vokounová, Š., & Pařízková, J. (2021). Insufficient Physical Fitness and Deficits in Basic Eating Habits in Normal-Weight Obese Children Are Apparent from Pre-School Age or Sooner. Nutrients, 13(10), 3464.
378119RNDr. Matěj KonečnýEvans, David M.; Hubička, Jan, Konečný, Matěj, Li, Yibei, Ziegler, Martin. Simplicity of the automorphism groups of generalised metric spaces. Journal of Algebra, 2021, sv. 584, s. 163–179. ISSN 0021-8693. IF 0.890. [Článek v časopise]
378119RNDr. Matěj KonečnýBalko, Martin; Chodounský, David; Hubička, Jan; Konečný, Matěj; Vena, Lluis. Big Ramsey degrees of 3-uniform hypergraphs are finite. Combinatorica, 2022, sv. 0, s. 1–14. ISSN 1439-6912. IF 1.065. [Článek v časopise]
Článek zatím zřejmě vyšel jen online, viz https://link.springer.com/article/10.1007/s00493-021-4664-9

Proto nevím, jak vyplnit svazek. Do ISSN jsem vyplnil eISSN časopisu.
1100120Mgr. Jan KožíšekKožíšek, Jan; Svoboda, Jan; Zedník, Jiří; Vlčková, Blanka; Šloufová, Ivana. Resonance Raman Excitation Profiles of Fe(II)−Terpyridine Complexes: Electronic Effects of Ligand Modifications. The Journal of Physical Chemistry B, 2021, sv. 125, s. 12847–12858. ISSN 1520-5207. [Článek v časopise]
1612319MUDr. Sima ŠarčevićRosendorf, Jáchym. Double-layered Nanofibrous Patch for Prevention of Anastomotic Leakage and Peritoneal Adhesions, Experimental Study. In vivo, 2021, sv. 35(2), s. 731–741. ISSN 0258-851X. IF 2.155. [Článek v časopise]
Původní sdělení, výsledky experimentální práce zastřešené projektem GAUK, která hodnotí použití dvouvrstevných nanovlákenných materiálů v prevenci anastomotického leaku a peritoneálních adhezí.
946120Rafael Santos BaietaBaieta, Rafael; Mihaljevič, Martin; Ettler, Vojtěch; Vaněk, Aleš; Penížek, Vít; Trubač, Jakub; Kříbek, Bohdan; Ježek, Josef; Svoboda, Miroslav; Sracek, Ondra; Nyambe, Imasiku. Depicting the historical pollution in a Pb–Zn mining/smelting site in Kabwe (Zambia) using tree rings. Journal of African Earth Sciences, 2021, sv. 181, s. 104246–-. ISSN 1464-343X. IF 2.046. [Článek v časopise]
Note: This article was published in a Journal without printed media; hence there is no "Last Page and Home Page". I used "Home Page" to write the article number.

This article was submitted and reviewed before last year's GA UK evaluation but had not yet been accepted.However, soon after the final report deadline ended, this article was indeed accepted.
1190120Mgr. Pavel PeterkaKozák, Martin; Peterka, Pavel; Dostál, Jakub, Trojánek, František; Malý, Petr. Generation of few-cycle laser pulses at 2 μm with passively stabilized carrier-envelope phase characterized by f-3f interferometry. Optics and Laser Technology, 2021, sv. 144, s. 107394–107394. ISSN 0030-3992. IF 3.867. [Článek v časopise]
976119Mgr. Martin PaštrnákPastrnak, Martin, Simkova, Eva, Novak, Tomas. Insula activity in resting-state differentiates bipolar from unipolar depression: a systematic review and meta-analysis. Scientific reports, 2021, sv. 11.1, s. 1–11. ISSN 2045-2322. IF 4.379. [Článek v časopise]
Meta-analýza nalezla zvýšenou aktivitu v levé insule a přilehlých strukturách u pacientů s unipolární depresí ve srovnání s pacienty s bipolární depresí. Nález naznačuje, že klidová aktivita insuly a s ní asociovaných neurálních sítí může být biomárkrem použitelným k odlišení těchto poruch.
1828218Mgr. Taťána GazárkováPlachká, Kateřina; Gazárková, Taťána; Škop, Jan; Guillarme, Davy; Svec, Frantisek; Nováková, Lucie. Fast Optimization of Supercritical Fluid Chromatography–Mass Spectrometry Interfacing Using Prediction Equations. Analytical Chemistry, 2022, sv. xxxx, s. xxx–xxx. ISSN 1520-6882. IF 6.986. [Článek v časopise]
publikováno online 11. března 2022
https://doi.org/10.102/acs.analchem.2c00154
454120Salim TurdalievTurdaliev, Salim. Increasing Block Rate Electricity Pricing and Propensity to Purchase Electrical Appliances: Evidence from a Natural Experiment in Russia. Energies, 2021, sv. 14, s. 1–20. ISSN 1996-1073. IF 3.004. [Článek v časopise]
The “Energies” journal is indexed both by Web of Science (Clarivate), and Scopus databases, and has an impact factor of three (IF=3.004) and article influence score (AIS) of 0.444. The “Energies” journal is ranked in the 2nd best Quartile (Q2), by the Scimago journal rankings, across its all disciplines, including “Energy”, and “Environment and Sustainability”. Moreover, this article belongs to the special topical issue of “Energies” journal “Electricity Demand-Side Management, an economics topic.
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků, Ladislav. Nová pravidla v italských lyžařských střediscích. SNOW, 2022, sv. 136, s. 68–68. ISSN 1214-0007. [Článek v časopise]
Článek seznamuje čtenáře s hlavními změnami, která přínesla dlouho očekávaná novelizace úpravy bezpečnosti provozování zimních sportů v Itálii prostřednictvím D.Lgs. 40/2021, jež nabyl účinnosti k 1.1.2022.
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků, Ladislav. Jaké právní normy upravují lyžování v Česku. SNOW, 2021, sv. 130, s. 94–94. ISSN 1214-0007. [Článek v časopise]
Článek navazuje na seriál s popisem případů lyžařských nehod, jejíž následky byly předmětem projednávání u soudu. Jednm z důvodů proč jsou rozhodnutít soudů nižších stupňů často nejednotná a nepředvídatelná je i absence zvláštní úpravy lyžování v českém právním řádu. Článek tedy stručně mapuje aktuální obecnou úpravu v rovině občanskoprávní a trestněprávní formou extraktu srozumitelného lyžařské veřejnosti, zdůrazňuje klíčovou roli mezinárodních Pravidel FIS, zmiňuje z dnešního pohledu již obsoletní technickou normu, včetně jejich nedostatků. Uzavírá závazností Pravidel FIS, jakožto jediného mezinárodně uznávaného a dlouhodobě zaužívaného kodexu norem chování lyžaře.
402821Mgr. Bc. Petr GalGal, Petr. Dropout in post-communist countries of Central Europe (the Visegrad Group). Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies, 2021, sv. 7, s. 70–80. ISSN 2409-952X. [Článek v časopise]
40119Qiudi Yue, Ph.D.Yue, Qiudi; Kutukov, Kristina; Li, Ang; Čejka, Jiří; Zschech, Ehrenfried; Opanasenko, Maksym. Controllable zeolite AST crystallization: between the classical and reversed crystal growth. Chemistry – A European Journal, 2022, sv. x, s. x–x. ISSN 1521-3765. IF 5.236. [Článek v časopise]
DOI: 10.1002/chem.202200590
40119Qiudi Yue, Ph.D.Yue, Qiudi; Halamek, Jakub; Rainer, Daniel N; Zhang, Jin; Bulánek, Roman; Morris, Russell E; Čejka, Jiří; Opanasenko, Maksym . Tuning the CHA framework composition by isomorphous substitution for CO2/CH4 separation. Chemical Engineering Journal, 2022, sv. 429, s. 131277–131277. ISSN 1385-8947. IF 13.273. [Článek v časopise]
Chemically and structurally flexible zeolites that adapt to coordinate extra-framework cations show a rich variety of gas adsorption behavior. Zeolite framework composition can be tuned to optimize pore geometry and host-guest interaction to improve selectivity. Herein, we report the study on the influence of zeolite framework nature on the separation of CO2/CH4, for CHA system containing variable isomorphously substituted heteroelements (none, B, Al, Ga, and Ti). Their performance has been evaluated by single-component isotherms and the overall separation ability was found to be related to both the geometry of 8-ring pore apertures in CHA and interaction between zeolite host and guest molecules, as revealed by Rietveld refinement of PXRD after dehydration and variable-pressure FTIR spectroscopy. Nearly isotropic geometry of the 8-ring pore opening in Al-CHA (3.84 × 3.89 Å) was obtained, while Ga-CHA exhibits the largest distortion (3.76 × 3.93 Å). Despite the smallest ionic radius of B, both the pore size of 8-ring (3.76 × 3.86 Å) as well as the unit cell volume are the smallest amongst the studied materials. Due to the combination of both the textural and the chemical factors, the maximum CO2 capacity and separation selectivity over CH4 follows the order Al-CHA > Ga-CHA > B-CHA ≈ Si-CHA > Ti-CHA. These observations suggest that tuning the framework composition of zeolite can strongly influence the separation of small molecules such as CO2 and CH4.
318120Aleksandr KazakovRud Oleg, Kazakov Alexander, Nova Lucie, Uhlik Filip. Polyelectrolyte Hydrogels as Draw Agents for Desalination of Solutions with Multivalent Ions. Macromolecules, 2022, sv. 55, s. 1763–1770. ISSN 0024-9297. IF 5.985. [Článek v časopise]
1742218Ayten Yesim SemchenkoLewis, D.M.G., Al-Shawaf, L., Semchenko, A.Y., Evans, K.C.. Error Management Theory and biased first impressions: How do people perceive potential mates under conditions of certainity?. Evolution and Human Behavior, 2022, sv. 43(2), s. 87–96. ISSN 1090-5138. IF 4.178. [Článek v časopise]
268321PhDr. Veronika HoláJandova T, Buendía-Romero A, Polanska H, Hola V, Rihova M, Vetrovsky T, Courel-Ibáñez J, Steffl M.. Long-Term Effect of Exercise on Irisin Blood Levels-Systematic Review and Meta-Analysis. Healthcare (Basel), 2021, sv. 9, s. 1–17. ISSN 2227-9032. IF 2.645. [Článek v časopise]
Protichůdné výsledky systematického přehledu a metaanalýzy ukázaly v této studii velkou heterogenitu, spolu s mnoha dalšími rozpory, které přinesl předchozí výzkum v této oblasti, včetně metod detekce irisinu, vyžadují další šetření. Navíc ačkoli mnoho studií v tomto přehledu a metaanalýze prokázalo nízké riziko zkreslení, budoucímu výzkumu v této oblasti by prospěly sofistikovanější a důslednější návrhy. Větší velikosti vzorků by umožnily analýzy, které mohou odpovídat za heterogenitu, která je zásadním faktorem. Hlavní důraz by však měl být kladen na zlepšení proudu analytické techniky pro měření hladin krevního irisinu.
176119Ing. Marek Novák, Ph.D.Novák, Marek; Rosina, Jozef; Gürlich, Robert; Cibulková, Ivana; Hajer, Jan. Construction of a wireless-enabled endoscopically implantable sensor for ph monitoring with zero-bias schottky diode-based receiver. Journal of Visualized Experiments, 2021, sv. 2021 Aug 27, s. 174–---. ISSN 1940-087X. IF 1.355. [Článek v časopise]
Článek obsahuje dedikaci GAUK
402119Mgr. Martin LaryšLaryš, Martin and Souleimanov, Emil A. . Delegated Rebellions as an Unwanted Byproduct of Subnational Elites’ Miscalculation: A Case Study of the Donbas. Problems of Post-Communism, 2022, sv. 69, s. 155–165. ISSN 1075-8216. [Článek v časopise]
1518119Alexander Kostmann, Ph.D.Kostmann, Alexander, Kratochvíl, Lukáš, Rovatsos, Michail. Poorly differentiated XX/XY sex chromosomes are widely shared across skink radiation. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2021, sv. 288, s. 20202139–20202139. ISSN 0962-8452. IF 5.349. [Článek v časopise]
1518119Alexander Kostmann, Ph.D.Kostmann, Alexander, Kratochvíl, Lukáš, Rovatsos, Michail. First report of sex chromosomes in plated lizards (Squamata: Gerrhosauridae). Sexual Development, 2021, sv. 14, s. 60–65. ISSN 1661-5425. IF 1.824. [Článek v časopise]
1518119Alexander Kostmann, Ph.D.Kostmann, Alexander, Augstenová, Barbora, Frynta, Daniel, Kratochvíl, Lukáš, Rovatsos, Michail. Cytogenetically elusive sex chromosomes in scincoidean lizards. International Journal of Molecular Sciences, 2021, sv. 22, s. 8670–8670. ISSN 1422-0067. IF 5.542. [Článek v časopise]
488119Petar PongracNègre, Lucille; Stünitz, Holger; Raimbourg, Hugues; Lee, Amicia; Précigout, Jacques; Pongrac, Petar, & Jeřábek, Petr. Effect of pressure on the deformation of quartz aggregates in the presence of H2O. Journal of Structural Geology, 2021, sv. 148, s. 1–17. ISSN 0191-8141. IF 3.571. [Článek v časopise]
265321Hakan UcarUcar, Hakan., Kletetschka, Gunther., Kadlec, Jaroslav. Evidence of the Matuyama-Brunhes transition in cave sediment in Central Europe. Quaternary International, 2021, sv. 604, s. 16–27. ISSN 1040-6182. IF 2.13. [Článek v časopise]
This new publication is an important part of the dissertation progress of the principal researcher (Hakan Ucar - PhD student), and it is related to the GAUK project. The publication is a paleomagnetism study on Matuyama-Brunhes magnetic reversal in cave sediments from Czech Republic. It does not include an acknowledgement of the Charles University Grant Agency but it includes an affiliation to the Faculty of Science, Charles University under which the project was submitted.
301121Mgr. Veronika MatuškováMatuskova, Veronika; Ismail, Zahinoor; Nikolai, Tomas; Markova, Hana; Cechova, Katerina; Nedelska, Zuzana; Laczo, Jan; Wang, Meng; Hort, Jakub; Vyhnalek, Martin. Mild Behavioral Impairment Is Associated With Atrophy of Entorhinal Cortex and Hippocampus in a Memory Clinic Cohort. Frontiers in Aging Neuroscience, 2021, sv. 13, s. 643271–643271. ISSN 1663-4365. IF 5.75. [Článek v časopise]
Článek se zaměřuje na vztah mírné behaviorální poruchy a atrofie vybraných mozkových struktur u nedementních starších osob v riziku rozvoje Alzheimerovy nemoci; v souladu s výzkumnými cíli projektu. Publikace obsahuje dedikaci grantu a afiliaci 2.LF UK.
1670119Mgr. Jana Beranová, M.Sc.Beranová Jana. Tris-(Nitrilotriacetic Acid)-Decorated Polymer Conjugates as Tools for Immobilization and Visualization of His-Tagged Proteins. Catalysts, 2019, sv. 9, s. 1–11. ISSN 2073-4344. IF 3.444. [Článek v časopise]
The article was published in the open access journal Catalysts in November 2019 within its special issue entitled Immobilization of Enzymes. In this work, a research exploring the binding of the so called iBodies targeted against His-tag is described. The technology developed in this experimental work is to be further applied within the project, namely for the development of alternative targeting strategies utilizing the binding of complete His-tagged proteins to iBodies as targeting ligands.
1670119Mgr. Jana Beranová, M.Sc.Blažková Kristýna. The development of a high-affinity conformation-sensitive antibody mimetic using a biocompatible copolymer carrier (iBody). Journal of Biological Chemistry, 2021, sv. 297, s. 1–11. ISSN 0021-9258. IF 5.157. [Článek v časopise]
This article published in the Journal of Biological Chemistry describes the development and characterization of conformationally selective polymer conjugates which target GCPII (Glutamate carboxypeptidase II), a prostate cancer marker that we commonly use as a model protein in our experiments. Although officially dedicated to a different GAUK project ( No. 1352219), this research was absolutely essential for the design and performance of the main project targeting the NKG2D receptor.
952220Reza Syahputra, M.Sc.Syahputra, Reza. Cambrian sedimentary basins of northern Gondwana as geodynamic markers of incipient opening of the Rheic Ocean. Gondwana Research, 2021, sv. https://doi.org/10.1016/j.gr.2021.10.004, s. https://doi.org/10.1016/j.gr.2021.10.004–https://doi.org/10.1016/j.gr.2021.10.004. ISSN 1751-7311. IF 6.051. [Článek v časopise]
Article is in press, proof corrected.
339121Eleonora Pensabene Bellavia, M.Sc. Augstenová Barbora, Pensabene Eleonora, Veselý Milan, Kratochvíl Lukáš, Rovatsos Michail. Are Geckos Special in Sex Determination? Independently Evolved Differentiated ZZ/ZW Sex Chromosomes in Carphodactylid Geckos . Genome Biology and Evolution, 2021, sv. 13, s. evab119–evab119. ISSN 1759-6653. IF 3.416. [Článek v časopise]
Amniotes possess astonishing variability in sex determination ranging from environmental sex determination (ESD) to genotypic sex determination (GSD) with highly differentiated sex chromosomes. Geckos are one of the few amniote groups with substantial variability in sex determination. What makes them special in this respect? We hypothesized that the extraordinary variability of sex determination in geckos can be explained by two alternatives: 1) unusual lability of sex determination, predicting that the current GSD systems were recently formed and are prone to turnovers; and 2) independent transitions from the ancestral ESD to later stable GSD, which assumes that geckos possessed ancestrally ESD, but once sex chromosomes emerged, they remain stable in the long term. Here, based on genomic data, we document that the differentiated ZZ/ZW sex chromosomes evolved within carphodactylid geckos independently from other gekkotan lineages and remained stable in the genera Nephrurus, Underwoodisaurus, and Saltuarius for at least 15 Myr and potentially up to 45 Myr. These results together with evidence for the stability of sex chromosomes in other gekkotan lineages support more our second hypothesis suggesting that geckos do not dramatically differ from the evolutionary transitions in sex determination observed in the majority of the amniote lineages.
1408120Mgr. Veronika PáleníkováPáleníková Veronika, Frolíková Michaela, Valášková Eliška, Postlerová Pavla, Komrsková Kateřina. αV Integrin Expression and Localization in Male Germ Cells. International Journal of Molecular Sciences, 2021, sv. 22(17), s. 1–13. ISSN 1422-0067. IF 5.923. [Článek v časopise]
Palenikova V, Frolikova M, Valaskova E, Postlerova P, Komrskova K. αV Integrin Expression and Localization in Male Germ Cells. Int J Mol Sci. 2021 Sep 2;22(17):9525. doi: 10.3390/ijms22179525. PMID: 34502434; PMCID: PMC8431249.
Tento článok je zameraný na prítomnosť αV integrínovej podjednotky na ľudských, myších a kančích spermiách. Tento glykoproteín bol nájdený na plazmatickej membráne ľudskej spermie, a to konkrétne v akrozomálnej oblasti ejakulovanej spermie. Po indukcií akrozomálnej reakcie došlo ku relokalizácií αV po celej hlavičke spermie a časť daného proteínu bola uvoľnená zo spermie. Z našej štúdie vyplývá, že by tento glykoproteín mohol slúžiť ako marker kvality spermií.
308119Mgr. Anna Huňová OravetzováNascakova, Zuzana; Boleslavska, Barbora; Urban, Václav; Oravetzova, Anna; Vlachova, Edita; Janscak, Pavel; Dobrovolna, Jana. RAD51 Inhibition Induces R-Loop Formation in Early G1 Phase of the Cell Cycle. International Journal of Molecular Sciences, 2021, sv. 22, s. 1–20. ISSN 1422-0067. IF 5.924. [Článek v časopise]
34119Mgr. Matej ĽuptákĽupták, Matej; Michaličková, Danica; Fišar, Zdeněk; Kitzlerová, Eva; Hroudová, Jana. Novel approaches in schizophrenia-from risk factors and hypotheses to novel drug targets. World Journal of Psychiatry, 2021, sv. 11, s. 277–296. ISSN 2220-3206. IF 4.571. [Článek v časopise]
Abstract
Schizophrenia is a severe psychiatric disorder characterized by emotional, behavioral and cognitive disturbances, and the treatment of schizophrenia is often complicated by noncompliance and pharmacoresistance. The search for the pathophysiological mechanisms underlying schizophrenia has resulted in the proposal of several hypotheses to explain the impacts of environmental, genetic, neurodevelopmental, immune and inflammatory factors on disease onset and progression. This review discusses the newest insights into the pathophysiology of and risk factors for schizophrenia and notes novel approaches in antipsychotic treatment and potential diagnostic and theranostic biomarkers. The current hypotheses focusing on neuromediators (dopamine, glutamate, and serotonin), neuroinflammation, the cannabinoid hypothesis, the gut-brain axis model, and oxidative stress are summarized. Key genetic features, including small nucleotide polymorphisms, copy number variations, microdeletions, mutations and epigenetic changes, are highlighted. Current pharmacotherapy of schizophrenia relies mostly on dopaminergic and serotonergic antagonists/partial agonists, but new findings in the pathophysiology of schizophrenia have allowed the expansion of novel approaches in pharmacotherapy and the establishment of more reliable biomarkers. Substances with promising results in preclinical and clinical studies include lumateperone, pimavanserin, xanomeline, roluperidone, agonists of trace amine-associated receptor 1, inhibitors of glycine transporters, AMPA allosteric modulators, mGLUR2-3 agonists, D-amino acid oxidase inhibitors and cannabidiol. The use of anti-inflammatory agents as an add-on therapy is mentioned.
(Q2)
34119Mgr. Matej ĽuptákĽupták, Matej; Fišar, Zdeněk; Hroudová, Jana. Efect of Novel Antipsychotics on Energy Metabolism — In Vitro Study in Pig Brain Mitochondria. Molecular Neurobiology, 2021, sv. 58, s. 5548–5563. ISSN 0893-7648. IF 5.590. [Článek v časopise]
Abstract
The identification and quantification of mitochondrial effects of novel antipsychotics (brexpiprazole, cariprazine, loxapine, and lurasidone) were studied in vitro in pig brain mitochondria. Selected parameters of mitochondrial metabolism, electron transport chain (ETC) complexes, citrate synthase (CS), malate dehydrogenase (MDH), monoamine oxidase (MAO), mitochondrial respiration, and total ATP and reactive oxygen species (ROS) production were evaluated and associated with possible adverse effects of drugs. All tested antipsychotics decreased the ETC activities (except for complex IV, which increased in activity after brexpiprazole and loxapine addition). Both complex I- and complex II-linked respiration were dose-dependently inhibited, and significant correlations were found between complex I-linked respiration and both complex I activity (positive correlation) and complex IV activity (negative correlation). All drugs significantly decreased mitochondrial ATP production at higher concentrations. Hydrogen peroxide production was signifcantly increased at 10 µM brexpiprazole and lurasidone and at 100 µM cariprazine and loxapine. All antipsychotics acted as partial inhibitors of MAO-A, brexpiprazole and loxapine partially inhibited MAO-B. Based on our results, novel antipsychotics probably lacked oxygen uncoupling properties. The mitochondrial effects of novel antipsychotics might contribute on their adverse effects, which are mostly related to decreased ATP production and increased ROS production, while MAO-A inhibition might contribute to their antidepressant effect, and brexpiprazole- and loxapine-induced MAO-B inhibition might likely promote neuroplasticity and neuroprotection. The assessment of drug-induced mitochondrial dysfunctions is important in development of new drugs as well as in the understanding of molecular mechanism of adverse or side drug effects.
(Q1)
1156120Irene SagrafenaNováčková, A.*; Sagrafena, I.*; Pullmannová, P.; Paraskevopoulos, G.; Dwivedi, A.; Mazumder, A.; Růžičková, K.; Slepička, P.; Zbytovská, J.; Vávrová, K.. Acidic pH Is Required for the Multilamellar Assembly of Skin Barrier Lipids In Vitro. Journal of Investigative Dermatology, 2021, sv. 141, s. 1915–1921. ISSN 0022-202X. IF 7.143. [Článek v časopise]
334120Ziba Sabet, M.Sc.Dimitrios Vagiannis, Youssif Budagaga, Anselm Morell, Yu Zhang, Eva Novotná, Adam Skarka, Sarah Kammerer, Jan-Heiner Küpper, Ivo Hanke, Tomáš Rozkoš , Jakub Hofman . Pharmacokinetic interactions of tepotinib with drug efflux transporters and biotransformation enzymes: the role in combating cytostatic resistance in vitro and ex vivo. Molecular Sciences, 2021, sv. 22 , s. 11936–11936. ISSN 1422-0067. IF 5.923. [Článek v časopise]
Tepotinib is a novel tyrosine kinase inhibitor recently approved for the treatment of non-small cell lung cancer (NSCLC). In this study, we evaluated the tepotinib’s potential to perpetrate pharmacokinetic drug interactions and modulate multidrug resistance (MDR). Accumulation studies showed that tepotinib potently inhibits ABCB1 and ABCG2 efflux transporters, which was confirmed by molecular docking. In addition, tepotinib inhibited several recombinant cytochrome P450 (CYP) isoforms with varying potency. In subsequent drug combination experiments, tepotinib synergistically reversed daunorubicin and mitoxantrone resistance in cells with ABCB1 and ABCG2 overexpression, respectively. Remarkably, MDR-modulatory properties were confirmed in ex vivo explants derived from NSCLC patients. Furthermore, we demonstrated that anticancer effect of tepotinib is not influenced by the presence of ABC transporters associated with MDR, although monolayer transport assays designated it as ABCB1 substrate. Finally, tested drug was observed to have negligible effect on the expression of clinically relevant drug efflux transporters and CYP enzymes. In conclusion, our findings provide complex overview on the tepotinib’s drug interaction profile and suggest a promising novel therapeutic strategy for future clinical investigations. This GAUK project covered in vitro transporter part of the paper.
334120Ziba Sabet, M.Sc.Dimitrios Vagiannis, Yu Zhang, Youssif Budagaga, Eva Novotna, Adam Skarka, Sarah Kammerer, Jan-Heiner Küpper, Jakub Hofman. Alisertib shows negligible potential for perpetrating pharmacokinetic drug-drug interactions, but acts as dual-activity resistance modulator through the inhibition of ABCC1 transporter. Toxicology and Applied Pharmacology, 2021, sv. 434, s. 115823–115823. ISSN 0041-008X. IF 4.219. [Článek v časopise]
The paper focuses on alisertib, a novel Aurora A kinase inhibitor, which is currently being clinically tested in late-phase trials for the therapy of various malignancies including NSCLC. In the present work, we describe alisertib’s potential to perpetrate pharmacokinetic drug-drug interactions (DDIs) and/or to act as an antagonist of multidrug resistance (MDR). In accumulation assays, alisertib potently inhibited the ABCC1 transporter, but not ABCB1 or ABCG2. The results of molecular modeling suggested a bifunctional mechanism for interaction on ABCC1. In addition, alisertib was characterized as a low- to moderate-affinity inhibitor of recombinant CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, and CYP2D6 isoenzymes, but without potential clinical relevance. Drug combination studies revealed the capability of alisertib to synergistically antagonize ABCC1-mediated resistance to daunorubicin. Although alisertib exhibited substrate characteristics towards ABCB1 transporter in monolayer transport assays, comparative proliferation studies showed lack of its MDR victim behavior in cells overexpressing ABCB1 as well as ABCG2 and ABCC1. Lastly, alisertib did not affect the expression of ABCC1, ABCG2, ABCB1 transporters and CYP1A2, CYP3A4, CYP2B6 isozymes on mRNA level in various systemic and tumoral models. In conclusion, our study suggests that alisertib is a drug candidate with negligible potential for perpetrating systemic pharmacokinetic DDIs on ABCB1, ABCG2 and cytochromes P450. In addition, we introduce alisertib as an effective dual-activity chemosensitizer whose MDR-antagonistic capacities are not impaired by efflux or effect on MDR phenotype. Our in vitro findings provide important pieces of information for clinicians when introducing alisertib into the clinical area.
136120Patricia Alexandra Alves DiasDias, Patrícia; Pourová, Jana; Vopršalová, Marie; Nejmanová, Iveta; and Mladěnka, Přemysl. 3-Hydroxyphenylacetic Acid: A Blood Pressure-Reducing Flavonoid Metabolite . Nutrients, 2022, sv. 14, s. 328–328. ISSN 2072-6643. IF 5.719. [Článek v časopise]
In this original research article we integrated ex vivo and in vivo findings regarding the effects of 3-hydroxyphenylacetic acid on the cardiovascular system. We included a more detailed description of how the work was developed in the section: "report on the research progress (2021)".
1070120Celestine Vubangsi GemuhGemuh, Celestine Vubangsi; Horstkotte, Burkhard; Solich, Petr. Lab-In-Syringe with Bead Injection Coupled Online to High-Performance Liquid Chromatography as versatile Tool for Determination of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs in Surface waters. Molecules, 2021, sv. 26, s. 5358–5358. ISSN 1420-3049. IF 4.412. [Článek v časopise]
The work involved combining the techniques and methodologies of both Lab-In-Syringe and Lab-On-Valve for the development of an automated renewable solid phase extraction methodology coupled online to HPLC for the pre-concentration and determination of nonsteroidal anti-inflammatory drugs from surface waters.
200120Jose Alejandro Duque Felfle, Ph.D.Duque, Jose; Mašín, David; Fuentes, William. Improvement to the intergranular strain model for larger numbers of repetitive cycles. Acta Geotechnica, 2020, sv. 15, s. 3593–3604. ISSN 1861-1133. IF 5.856. [Článek v časopise]
Article published in the top journal Acta Geotechnica
200120Jose Alejandro Duque Felfle, Ph.D.Fuentes, William; Mašín, David; Duque, Jose. Constitutive model for monotonic and cyclic loading on anisotropic clays. Géotechnique, 2021, sv. 71, s. 657–673. ISSN 1751-7656. IF 5.458. [Článek v časopise]
Article published in the top journal Géotechnique
200120Jose Alejandro Duque Felfle, Ph.D.Duque, Jose; Ochmański, Maciej; Mašín, David; Hong, Yi; Wang, Lizhong. On the behavior of monopiles subjected to multiple episodes of cyclic loading and reconsolidation in cohesive soils. Computers and Geotechnics, 2021, sv. 134, s. 104049–104049. ISSN 1873-7633. IF 4.956. [Článek v časopise]
Article published in the top journal Computers and Geotechnics
200120Jose Alejandro Duque Felfle, Ph.D.Ochmański, Maciej; Mašín, David; Duque, Jose; Hong, Yi; Wang, Lizhong. Performance of tripod foundations for offshore wind turbines: a numerical study. Géotechnique Letters, 2021, sv. 11, s. 230–238. ISSN 2045-2543. IF 2.462. [Článek v časopise]
Article published in the journal Géotechnique Letters
200120Jose Alejandro Duque Felfle, Ph.D.Duque, Jose; Yang, Ming; Fuentes, William; Mašín, David; Taiebat, Mahdi. Characteristic limitations of advanced plasticity and hypoplasticity models for cyclic loading of sands. Acta Geotechnica, 2021, sv. No available yet, s. No available yet–No available yet. ISSN 1861-1133. IF 5.856. [Článek v časopise]
Article published in the top journal Acta Geotechnica
1398119Jin Zhang, Ph.D.Zhang Jin, Veselý Ondřej, Tošner Zdeněk, Mazur Michal, Opanasenko Maksym, Čejka Jiří, Shamzhy Mariya. Toward controlling disassembly step within the ADOR process for the synthesis of zeolites. Chemistry of Materials, 2021, sv. 33, s. 1228–1237. ISSN 0897-4756. IF 9.81. [Článek v časopise]
1034519Nino BuliskeriaBuliskeria, Nino; Jaromir, Baxa. Do Rural Banks Matter That Much? Burgess and Pande (2005) Reconsidered. Journal of Applied Econometrics , 2022, sv. na, s. na–na. ISSN 0883-7252. IF 2.424. [Článek v časopise]
The paper has been accepted for publication on February 10, 2022. However, it is not published yet.

https://editorialexpress.com/cgi-bin/e-editor/e-checksub.cgi?dbase=jae&user_id=buliskeria&manuscript=13049&password=H0HlmFLM
1544120Mgr. Samuel HaluškaBrejšková, Lucie; Hála, Michal; Rawat, Anamika; Soukupová, Hana; Cvrčková, Fatima; Charlot, Florence; Nogué, Fabien; Haluška, Samuel; Žárský, Viktor. SEC6 exocyst subunit contributes to multiple steps of growth and development of Physcomitrella (Physcomitrium patens). The Plant Journal, 2021, sv. 106, s. 831–843. ISSN 1365-313X. IF 6.417. [Článek v časopise]
1204120Mgr. Adam ReguliKollárová-Brázdová, Petra; et al.. Prodrug of ICRF-193 provides promising protective effects against chronic anthracycline cardiotoxicity on a rabbit model in vivo. Clinical Science, 2021, sv. 135(15), s. 1897–1914. ISSN 0143-5221. IF 6.124. [Článek v časopise]
389321Veronika SedmíkováJansova, Denisa; Aleshkina, Daria; Jindrova, Anna; Iyyappan, Rajan; An, Qin; Fan, Guoping; Susor, Andrej . Single Molecule RNA Localization and Translation in the Mammalian Oocyte and Embryo. Journal of Molecular Biology, 2021, sv. 433, s. 167166–167166. ISSN 0022-2836. IF 5.469. [Článek v časopise]
In this work, we examined the expression and localization patterns of various non-coding and coding RNAs and develop a novel approach for visualization of a single mRNA together with its translational event. We analyzed the expression and localization of selected ncRNA target IAPLtr1a. Using RNA FISH we observed that IAPLtr1a ncRNA is present in the nucleus of a fully grown GV oocyte and after NEBD become dispersed in the cytoplasm on the MII stage. After fertilization IAPLtr1a becomes almost absent in the zygote.
18218Nadine Zimmann, Ph.D.Zimmann, Nadine; Rada, Petr; Zarský, Vojtech; Smutná, Tamara; Zahonová, Kristína; Dacks, Joel; Harant, Karel; Hrdý, Ivan; Tachezy, Jan. Proteomic Analysis of Trichomonas vaginalis Phagolysosome, Lysosomal Targeting, and Unconventional Secretion of Cysteine Peptidases. Molecular and Cellular Proteomics, 2021, sv. 21, s. 1–18. ISSN 1535-9476. IF 5.911. [Článek v časopise]
379321Mgr. David DunlopŠvec, Pavel, Petrov, Oleg V., Lang, Jan, Štěpnička, Petr, Groborz, Ondřej, Dunlop, David, Blahut, Jan, Kolouchová, Kristýna, Loukotová, Lenka, Sedláček, Ondřej, Heizer, Tomáš, Tošner, Zdeněk, Šlouf, Miroslav, Beneš, Hynek, Hoogenboom, Richard, Hrubý, Martin. Fluorinated Ferrocene Moieties as a Platform for Redox-Responsive Polymer 19F MRI Theranostics. Macromolecules, 2021, sv. XXXX, s. XXXX–XXXX. ISSN 0024-9297. IF 5.985. [Článek v časopise]
Dosud dostupný pouze v online verzi (ASAP).
384721Marine JouventJouvent, Marine. New constraints on the tectonometamorphic evolution of the Erzgebirge orogenic wedge (Saxothuringian Domain, Bohemian Massif). Journal of Metamorphic Geology, 2021, sv. 40, s. 1–29. ISSN 0263-4929. IF 4.850. [Článek v časopise]
1528120Shefali Thakur, Ph.D.Shefali Thakur1, Vincent Cahais, Tereza Turkova, Tomas Zikmund, Claire Renard, Tomas Stopka, Michael Korenjak, Jiri Zavadil. Chromatin remodeler Smarca5 is required for cancer-related 2 processes of primary cell fitness and immortalization.. cells, 2022, sv. to be published, s. to be published–to be published. ISSN 2073-4409. [Článek v časopise]
This manuscript has come back with first round of comments and is under revision.
324421Dominik Gardᚊimčíková, Daniela; Gardáš, Dominik; Hložková, Kateřina; Hruda, Martin; Žáček, Petr; Rob, Lukáš; Heneberg, Petr. Loss of hexokinase 1 sensitizes ovarian cancer to high-dose metformin.. Cancer & Metabolism, 2021, sv. 9, s. 41–41. ISSN 2049-3002. IF 5.469. [Článek v časopise]
Metabolická charakterizace nádorových ovariálních buněk nás vedla k zaměření se na analýzu důvodů vysoké exprese hexokinázy 1 v ovariálních nádorech (zatímco většina jiných nádorů preferuje hexokinázu 2). Zjistili jsme, že hexokináza 1 je v ovariálních nádorových buňkách důležitá pro regulaci redox stavu buňky, a že má nečekaně zásadní roli i její neenzymatická aktivita, které se nyní v navazujících pokusech věnujeme.

V práci jsme uplatnili první výsledky tohoto aktuálně řešeného projektu. Konkrétně jsme nově získané primární kultury nádorových buněk analyzovali na expresi hexokináz HK1 a HK2 jak na úrovni mRNA, tak na úrovni proteinové. Zjistili jsme, že ač se tyto kultury výrazně lišily hladinou exprese HK1 a HK2, poměr exprese HK1 a HK2 (na úrovni proteinu) zůstával zachován (Fischerova transformace Pearsonova korelačního koeficientu individuálních western blotů r= 0,938, z=6,20 a p<0,001 pro fixní efekty, a r=0,936, z=4,48 a p<0,001 pro náhodné efekty; n=22). Toto odpovídá korelaci exprese HK1 a HK2 na úrovni mRNA, kde jsme zjistili Pearsonův korelační koeficient r=0,747, p<0,001, n=26. Práce na primárních buňkách tak vhodně doplnila naše předchozí pokusy na buněčných liniích, které představovaly hlavní část problematiky pokrývané tímto článkem.
1375219Anastasiia Murmiliuk, Ph.D.Murmiliuk, Anastasiia; Filippov, Sergey K.; Rud, Oleg; Košovan, Peter; Tošner, Zdeněk; Radulescu, Aurel; Skandalis, Athanasios; Pispas, Stergios; Šlouf, Miroslav; Štěpánek, Miroslav. Reversible multilayered vesicle-like structures with fluid hydrophobic and interpolyelectrolyte layers. Journal of Colloid and Interface Science, 2021, sv. 599, s. 313–325. ISSN 0021-9797. IF 8.128. [Článek v časopise]
As the main output of the project, the article clearly demonstrates that it is possible to prepare multilayer core-shell structures formed by coassembly of AB and CD block copolymers where A is a hydrophobic block, B is a polyionic block, C is a polyionic block with opposite charge to A and D is a neutral hydrophilic block. However, such a coassembly requires structural rearrangement of the hydrophobic core of parent AB micelles in order to form an interpolyelectrolyte BC layer between the core and the corona of hydrated D blocks which only occurs if the core is soft.
432119Helen Elizabeth DulferDulfer, H. E., Margold, M., Darvill, C. M., and Stroeven, A. P.. Reconstructing the advance and retreat dynamics of the central sector of the last Cordilleran Ice Sheet. Quaternary Science Reviews, 2022, sv. tba, s. tba–tba. ISSN 0277-3791. IF 4.112. [Článek v časopise]
This manuscript has been accepted and is currently undergoing production.
432119Helen Elizabeth DulferDulfer, Helen E., and Margold, Martin. Glacial geomorphology of the central sector of the Cordilleran Ice Sheet, Northern British Columbia, Canada. Journal of Maps, 2021, sv. 17, s. 413–427. ISSN 1744-5647. IF 2.709. [Článek v časopise]
432119Helen Elizabeth DulferDulfer, Helen E., Margold, Martin., Engel, Zbynĕk, Braucher, Régis and the ASTER Team. Using 10Be dating to determine when the Cordilleran Ice Sheet stopped flowing over the Canadian Rocky Mountains. Quaternary Research, 2021, sv. 102, s. 222–233. ISSN 0033-5894. IF 2.72. [Článek v časopise]
1169420Manon PoignetHalenkova, Zuzana. How important are structural variants for speciation?. genes, 2021, sv. 12, s. 1–17. ISSN 2073-4425. IF 4.096. [Článek v časopise]
1169420Manon PoignetPoignet, Manon. Comparison of Karyotypes in two hybridizing passerine species: conserved chromosomal structure but divergence in centromeric repeats. Frontiers in genetics, 2021, sv. 12, s. 1–13. ISSN 1664-8021. IF 4.599. [Článek v časopise]
358119Mgr. Natalia ZiółkowskaZiółkowska, Natalia. Phosphorus-Containing Polymeric Zwitterion: A Pioneering Bioresponsive Probe for 31P-Magnetic Resonance Imaging. Macromolecular Bioscience, 2022, sv. e2100523, s. e2100523–e2100523. ISSN 1616-5195. IF 4.979. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.1002/mabi.202100523

31P-magnetic resonance (MR) is an important diagnostic technique currently used for tissue metabolites assessing, but it also has great potential for visualizing the internal body structures. However, due to the low physiological level of phosphorus-containing biomolecules, precise imaging requires the administration of an exogenous probe. Herein, this work describes the synthesis and MR characterization of a pioneering metal-free 31P-MR probe based on phosphorus-containing polymeric zwitterion. The developed probe (pTMPC) is a well-defined water-soluble macromolecule characterized by a high content of naturally rare phosphorothioate groups providing a high-intensity 31P-MR signal clearly distinguishable from biological background both in vitro and in vitro. In addition, pTMPC can serve as a sensitive 31P-MR sensor of pathological conditions in vivo because it undergoes oxidation-induced structural changes in the presence of reactive oxygen species (ROS). Add to this the favorable 1H and 31P T1/T2 relaxation times and biocompatibility, pTMPC represents a conceptually new diagnostic, whose discovery opens up new possibilities in the field of 31P-MR spectroscopy and imaging.
358119Mgr. Natalia ZiółkowskaZiółkowska, Natalia. Iron-doped calcium phytate nanoparticles as a bio-responsive contrast agent in 1H/31P magnetic resonance imaging. Scientific Reports, 2022, sv. 12, s. 2118–2118. ISSN 2045-2322. IF 4.380. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.1038s41598-022-06125-7

We present the MR properties of a novel bio-responsive phosphorus probe doped with iron for dual proton and phosphorus magnetic resonance imaging (1H/31P-MRI), which provide simultaneously complementary information. The probes consist of non-toxic biodegradable calcium phytate (CaIP6) nanoparticles doped with different amounts of cleavable paramagnetic Fe3+ ions. Phosphorus atoms in the phytate structure delivered an efficient 31P-MR signal, with iron ions altering MR contrast for both 1H and 31P-MR. The coordinated paramagnetic Fe3+ ions broadened the 31P-MR signal spectral line due to the short T2 relaxation time, resulting in more hypointense signal. However, when Fe3+ was decomplexed from the probe, relaxation times were prolonged. As a result of iron release, intensity of 1H-MR, as well as the 31P-MR signal increase. These 1H and 31P-MR dual signals triggered by iron decomplexation may have been attributable to biochemical changes in the environment with strong iron chelators, such as bacterial siderophore (deferoxamine). Analysing MR signal alternations as a proof-of-principle on a phantom at a 4.7 T magnetic field, we found that iron presence influenced 1H and 31P signals and signal recovery via iron chelation using deferoxamine.
1164620Dipl.-Ing. Thomas Klaus NindelNindel, Thomas. A gradient-based framework for 3D print appearance optimization. ACM Transactions on Graphics, 2021, sv. 40, s. 1–15. ISSN 0730-0301. IF 5.414. [Článek v časopise]
498119Mgr. Miroslava PapežováPapežová, Miroslava. Ladislav Rychman: transmediální cesta ke Starcům na chmelu. Iluminace, 2021, sv. Volume 33, 2021, No 1 (121), s. 77–102. ISSN 0862-397X. [Článek v časopise]
Tato publikovaná studie je splněním cíle projektu a hlavním publikačním výstupem tak, jak bylo v projektu naplánováno.
498119Mgr. Miroslava PapežováPapežová, Miroslava. Bezbřehá rozpínavost transmediality. Iluminace, 2022, sv. Volume 33, 2021, No 3 (123), s. 83–88. ISSN 0862-397X. [Článek v časopise]
Tato odborná recenze zahraničního sborníku, který řešitelka využila jako metodologický rámec studie (hlavního výstupu projektu) je dalším publikačním výstupem projektu.
574120Mgr. Lucia BajtošováBajtošová, Lucia, Králík, Rostislav, Křivská, Barbora, Veselý, Jozef, Fikar, Jan, Cieslar, Miroslav. In-situ TEM deformation of free-standing thin films and molecular dynamics simulations. AIP Conference Proceedings, 2021, sv. 2411, s. 030002-1–030002-6. ISSN 1551-7616. [Článek v časopise]
862119Binyi ZhangKarel, Janda; Ladislav, Kristoufek; Binyi, Zhang. Return and volatility spillovers between Chinese and U.S. clean energy related stocks. Energy Economics, 2022, sv. 108, s. -–-. ISSN 0140-9883. IF 7.042. [Článek v časopise]
Publication on Energy Economics. The published version can be found from the link below:
https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.105911
556218Fatemeh Alaei Faradonbeh, M.Sc.Alaei Faradonbeh, Fatemeh; Lastuvkova, Hana; Cermanova, Jolana; Hroch, Milos; Nova, Zuzana; Uher, Martin; Hirsova, Petra; Pavek, Peter; Micuda, Stanislav . Multidrug Resistance-Associated Protein 2 Deficiency Aggravates Estrogen-Induced Impairment of Bile Acid Metabolomics in Rats. Frontiers in Physiology, 2022, sv. (Lipid and Fatty Acid Research), s. 1–16. ISSN 1664-042X. IF 4.56. [Článek v časopise]
Our project's final evaluation, GAUK 556218, was postponed because we promised further publication. I attach it now to complete our report.
1082120Peter Wedekind, M.Ed., Ph.D.Wedekind, Peter. Paternalism: A Flawed Basis for Liberty-limiting Policies?. CZECH JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE / POLITOLOGICKÝ ČASOPIS, 2021, sv. 3/2021, s. 293–313. ISSN 1805-9503. [Článek v časopise]
Publication in the Czech Journal of Political Science, Volume 3/2021, pp. 293-313.

(Co-)dedicated to the Charles University Grant Agency, project GA UK No. 1082120.
379621Mgr. Mykola BrynzaMusiienko, Jakub Čížek, Hassan Elhadidy, Petr Praus, Kate Higgins, Bogdan Dryzhakov, Andrii Kanak, Franck Sureau, Jindřich Pipek, Eduard Belas, Marián Betušiak, Mykola Brynza, Eric Lukosi, Bin Hu, and Mahshid Ahmadi. Origin of Defects and Positron Annihilation in Hybrid and All-Inorganic Perovskites. Chemistry of Materials, 2021, sv. XXXX, s. XXX–XXX. ISSN 0897-4756. IF 9.811. [Článek v časopise]
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.1c03540
1706119Oksana Tsyklauri, Ph.D.Tsyklauri O, Niederlova V, Forsythe E, Prasai A, Drobek A, Kasparek P, Sparks K, Trachtulec Z, Prochazka J, Sedlacek R, Beales P, Huranova M, Stepanek O.. Bardet-Biedl Syndrome ciliopathy is linked to altered hematopoiesis and dysregulated self-tolerance.. EMBO Reports, 2021, sv. 22 (2), s. 1–18. ISSN 1469-221X. IF 8.807. [Článek v časopise]
1706119Oksana Tsyklauri, Ph.D.Niederlova V, Tsyklauri O, Chadimova T, Stepanek O.. CD8+ Tregs revisited: A heterogeneous population with different phenotypes and properties.. European Journal of Immunology, 2021, sv. 51 (3), s. 512–530. ISSN 0014-2980. IF 5.532. [Článek v časopise]
1110119Mgr. Andrei ChernyshevChernyshev, A.; Acharya, U.; Pfleger, J.; Trhlíková, O.; Zedník, J.; Vohlídal, J. Iron (II) Metallo-Supramolecular Polymers Based on Thieno[3,2-b]thiophene for Electrochromic Applications. Polymers, 2021, sv. 13, s. 362–362. ISSN 2073-4360. IF 4.329. [Článek v časopise]
204119Marta García RivasGarcía-Rivas, Marta, Jurčák, Jan, Bello González, Nazaret. Magnetic properties on the boundary of an evolving pore. Astronomy and Astrophysics, 2021, sv. 649, s. A129–A129. ISSN 1432-0746. IF 5.803. [Článek v časopise]
321421RNDr. Pavlína MoravcováKholová, Aneta. Comparison study of nanofibers, composite nano/microfiber materials, molecularly imprinted polymers, and core-shell sorbents used for on-line extraction-liquid chromatography of ochratoxins in Tokaj wines. Microchemical Journal, 2021, sv. 170, s. .–.. ISSN 1095-9149. IF 4.8. [Článek v časopise]
371621Ghulam AbbasAbbas Ghulam, Sonia Farjana J., Zafar Zahid Ali , Knízek Karel , Houdkova Jana, Jirícek Petr , Bousa Milan, Plsek Jan, Kalbac Martin, Cervenka  Jirí , Frank Otakar . Influence of structural properties on (de-)intercalation of ClO4 anion in graphite from concentrated aqueous electrolyte. Carbon, 2021, sv. 186, s. 612–623. ISSN 0008-6223. IF 9.594. [Článek v časopise]
Graphite intercalation compounds (GICs) are widely known for their remarkable multifold physicochemical properties and their numerous state-of-the-art applications, such as energy storage, sensors,
lubrication, catalysis, magneto-optics, superconductivity, etc. However, the properties of GICs largely
depend on the synthesis technique, structure, and morphology of the graphite; the size and properties of
the intercalant species and its concentration in the host material. Accordingly, in the field of electrochemical energy storage, the appearance of novel ionic systems and detailed investigations of GICs are
highly desired. In this study, two different types of graphite, natural graphite (NG) and kish graphite (KG),
were used to gain insights into the intercalation of ClO4 anion in graphite from a concentrated Al(ClO4)3
aqueous electrolyte solution through extensive electrochemical studies and various in situ and ex situ
spectroscopic characterization techniques. An analysis of cyclic voltammograms indicated the presence
of surface-controlled charge storage along with diffusion-controlled ion intercalation into the interlayer
spaces in NG and KG. Additionally, a comparative study on the electrochemical behavior of these two
types of graphite showed differences that can be correlated with their structural properties. These
findings open new perspectives for GIC formation in concentrated aqueous electrolytes and applications
in electrochemical energy storage.
371621Ghulam AbbasZafar Zahid Ali, Abbas Ghulam, Knizek Karel, Silhavik Martin, Kumar Prabhat, Jiricek Petr, Houdkova Jana, Frank Otakar, Cervenka Jiri. Chaotropic anion based “water-in-salt” electrolyte realizes a high voltage Zn–graphite dual-ion battery. Journal of Materials Chemistry A, 2022, sv. 10, s. XXX–XXX. ISSN 2050-7488. IF 12.732. [Článek v časopise]
Aqueous Zn-based batteries are promising candidates for grid energy storage due to their low cost, intrinsic
safety, and environmental friendliness. Nevertheless, they suffer from limited energy density due to the
utilization of low-voltage cathodes and electrolytes. Graphite could be a viable high-voltage cathode
material owing to its high redox potential (2.1–3.1 V vs. Zn/Zn2+). However, finding a suitable aqueous
electrolyte with high anodic stability remains a fundamental challenge. This work realizes a high-voltage
and low-cost aqueous Zn–graphite dual-ion battery based on a Zn(ClO4)2 water-in-salt electrolyte with
a wide electrochemical window of 2.80 V. The implementation of the supersaturated Zn(ClO4)2 waterin-salt electrolyte containing strong chaotropic ClO4
 anions expands the oxidative stability of the
aqueous electrolyte beyond 1.65 V vs. Ag/AgCl or 2.60 V vs. Zn/Zn2+, and facilitates reversible plating/
stripping of Zn2+ with a low overpotential of <50 mV at 1 mA cm2 and a high upper cut-off potential of
2.5 V vs. Zn/Zn2+. Consequently, the Zn–graphite dual-ion battery delivers a maximum discharge
capacity of 45 mA h g1 at 100 mA g1 with a mean discharge voltage of 1.95 V and cycle life of over
500 cycles.
371621Ghulam AbbasJindra, Martin, Velický, Matěj , Bouša, Milan, Abbas, Ghulam , Kalbáč, Martin and Frank, Otakar *. Localized Spectroelectrochemical Identification of Basal Plane and Defect-Related Charge-Transfer Processes in Graphene. The Journal of Physical Chemistry Letters, 2022, sv. 13, s. 642–648. ISSN 12256-12268. IF 6.475. [Článek v časopise]
It is well-known that structural defects play a decisive role in electrochemical
behavior of atomically thin materials, where all the defects are directly accessible by the
electrolyte. However, the vast majority of experimental techniques do not allow
disentanglement of the processes at the edges/defects from those at the intact basal plane.
Therefore, to address this issue, we introduce a localized spectroelectrochemical method
featuring a microdroplet electrochemical cell with simultaneous Raman spectroscopy
monitoring. The electrochemical and spectral responses of the basal planes of monolayer
graphene samples with varying levels of disorder were compared. Two contributions,
stemming from the intact and defective areas on the surface, respectively, were discovered
both in the Raman G band shifts and cyclic voltammetry using the hexaammineruthenium
complex. Consequently, two independent electron transfer processes of slower and faster rates
coexist in one sample, but they are restricted to the defect-free and defect-rich areas,
respectively
337121Marco Loche, M.Sc.Loche Marco, Scaringi Gianvito, Yunus Ali P., Catani Filippo, Tanyaş Hakan, Frodella William, Fan Xuanmei & Lombardo Luigi . Surface temperature controls the pattern of post-earthquake landslide activity. Scientific Reports, 2022, sv. 12, s. 1–11. ISSN 2045-2322. IF 4.379. [Článek v časopise]
337121Marco Loche, M.Sc.Scaringi Gianvito and Loche Marco. A thermo-hydro-mechanical approach to soil slope stability under climate change. Geomorphology, 2022, sv. 401, s. 1–7. ISSN 0169-555X. IF 3.819. [Článek v časopise]
337121Marco Loche, M.Sc.Loche Marco, Gianvito Scaringi, Jan Blahůt, Maria Teresa Teresa Melis, Antonio Funedda, Stefania Da Da Pelo, Ivan Erbì, Giacomo Deiana, Mattia Alessio Alessio Meloni, and Fabrizio Cocco. An Infrared Thermography Approach to Evaluate the Strength of a Rock Cliff. Remote Sensing, 2021, sv. 13, s. 1–13. ISSN 2072-4292. IF 4.509. [Článek v časopise]
890120RNDr. Jaroslav MercMártonfi, Pavol; Gális, Rudolf; Merc, Jaroslav. Long-term photometric activity of AX Persei. Open European Journal on Variable Stars, 2021, sv. 220, s. 26–36. ISSN 1801-5964. [Článek v časopise]
890120RNDr. Jaroslav MercDubovský, Pavol; Merc, Jaroslav; Gális, Rudolf, Wolf, Marek. Spectroscopic confirmation of the active dwarf nature of 2MASS J07363415+6538548. Research Notes of the AAS, 2021, sv. 5, s. 11–3pp. ISSN 2515-5172. [Článek v časopise]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Gális Rudolf; Vrašťák, Martin; Teyssier, Francois; Boyd, David; Leedjärv, Laurits; Wolf, Marek. Symbiotic binaries as ideal targets for amateur observers. Open European Journal on Variable Stars, 2021, sv. 220, s. 11–25. ISSN 1801-5964. [Článek v časopise]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Gális, Rudolf; Wolf Marek; Velez, Peter; Buil, Christian a kol.. Spectroscopic and photometric analysis of symbiotic candidates – I. Ten candidates on classical symbiotic stars. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2021, sv. 506, s. 4151–4162. ISSN 0035-8711. IF 5.287. [Článek v časopise]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Kalup, Csilla; Rathour, Rajeev, S.; Sánchez Arias, Julietta. P.; Beck, Paul, G.. Asteroseismology of the heartbeat star KIC 5006817. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2021, sv. 51, s. 45–57. ISSN 1336-0337. IF 0.316. [Článek v časopise]
140520Mgr. Kateřina GlässnerováCrous, Pedro W; et al. . Fungal Planet description sheets: 1284–1382. Persoonia, 2021, sv. 47, s. 178–374. ISSN 0031-5850. IF 11.051. [Článek v časopise]
Popis Aspergillus arizonicus sp. nov. na straně 273-274 (Fungal Planet 1334).
140520Mgr. Kateřina GlässnerováSklenář F, Jurjević Ž, Houbraken J, Kolařík M, Arendrup MC, Jørgensen KM, Siqueira JPZ, Gené J, Yaguchi T, Ezekiel CN, Pereira CS, Hubka V . Re-examination of species limits in Aspergillus section Flavipedes using advanced species delimitation methods and proposal of four new species. Studies in Mycology , 2021, sv. 99, s. 100120–100120. ISSN 0166-0616. IF 16.097. [Článek v časopise]
972120Mgr. Peter GorilákPeter Gorilak. A protocol for generation and live-cell imaging analysis of primary cilia reporter cell lines. STAR Protocols, 2022, sv. 3, s. 101199–101199. ISSN 2666-1667. [Článek v časopise]
Peter Gorilak generated reagents, optimized protocols, and edited the manuscript.
972120Mgr. Peter GorilákPeter Gorilak. Expansion microscopy facilitates quantitative super-resolution studies of cytoskeletal structures in kinetoplastid parasites. Open Biology, 2021, sv. 11, s. 210131–210131. ISSN 2046-2441. IF 6.411. [Článek v časopise]
Peter Gorilak was involved in methods development, data acquisition, data analysis, and writing manuscript.
510119Mgr. Ján Hreško, Ph.D.Hreško, Ján. Levinasova etika a učiteľ. Vyučovanie ako čas reči. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, 2020, sv. 17, s. 1–17. ISSN 1214-8725. [Článek v časopise]
Emmanuel Levinas emphasized that the other teaches me ethics by its face. He considers face expression as my primary learning before any other learning. The paper uses Levinas’s ethics to draw the
teacher–student relationship as asymmetrical and focuses on language understood as their teaching and learning time. Nevertheless, is it possible to bring Levinas’s philosophy and its critical points into the practice of teacher and simultaneously to avoid getting back into mere rhetoric and pedagogy? Although it is inevitable to thematize while teaching and to expect the answers while asking (the said in teacher role), presence of students as others remind the teacher to answer for himself (the saying as human vocation). The study wants to initiate a debate on the matter of how levinasian ethics could contribute to the understanding of a teacher’s profession and teaching itself.
510119Mgr. Ján Hreško, Ph.D.Hreško, Ján – Hrešková, Lucia. Sebou môžem byť vďaka druhému. Etika Levinasa a psychoterapeutický vzťah. Psychoterapie, 2021, sv. 15, s. 110–121. ISSN 2695-0200. [Článek v časopise]
This theoretical paper aims to bring Levinas’ ethics and its key points into the reflection of basic assumptions of psychotherapy and a therapist-patient relation. The Levinasian ethical understanding of human relation emphasizes its original asymmetry.
It is me who is responsible more than the
others. Therefore, we question whether it is
possible to understand a psychotherapeutic
relation in this way and see the patient as
the other. Since this profession is a calling
to respond to some stranger, who exposes
itself as vulnerable and speaks to the therapist.

The main thesis is that psychotherapist’
acceptance of its incalculable responsibility
in practice is what helps him or her being
human and focusing not only on measurable results but on the person entrusted to him or her. Psychotherapist feels its own responsibility as burdensome because of the trust that was put in him or her, however, finds its uniqueness and freedom at the same time.
102121Youssif A Youssif BudagagaDimitrios Vagiannis, Youssif Budagaga, Anselm Morell, Yu Zhang, Eva Novotná, Adam Skarka, Sarah Kammerer, Jan-Heiner Küpper, Ivo Hanke, Tomáš Rozkoš and Jakub Hofman. Tepotinib Inhibits Several Drug Efflux Transporters and Biotransformation Enzymes: The Role in Drug-Drug Interactions and Targeting Cytostatic Resistance In Vitro and Ex Vivo. International Journal of Molecular Sciences, 2021, sv. 22, s. 11936–11936. ISSN 1422-0067. IF 5.923. [Článek v časopise]
The paper is focusing on tepotinib, a novel c-MET tyrosine kinase inhibitor approved in February 2021 by FDA for the treatment of NSCLC. In the study, we aimed to characterize its potential to act as a modulator of pharmacokinetic cytostatic resistance and perpetrator of drug interactions. In accumulation studies, tepotinib exhibited potent inhibition of ABCB1 and ABCG2, while only moderate interaction was recorded for ABCC1 efflux transporter. In addition, tepotinib inhibited several recombinant cytochrome P450 (CYP) isoforms with differing potency. Furthermore, tepotinib synergistically reversed daunorubicin and mitoxantrone resistance in ex vivo explants derived from NSCLC patients with ABCB1 and ABCG2 overexpression, thus we demonstrated that tepotinib modulates MDR in patient-derived NSCLC explants, confirming its clinical chemosensitizing potential. Tepotinib was designated as ABCB1 substrate in monolayer transport assays, but the functional presence of the transporter had no significant influence on the anticancer effect. In conclusion, the drug might be potentially utilized as a valuable chemosensitizer in patients suffering from NSCLC tumors expressing ABCB1 and/or ABCG2. This GAUK project covered the ex vivo transporter part of the paper.
424420Mgr. Martin MaslišMasliš, Martin. Formal opacity of derived lexemes as a factor motivating semantic change: the case of Ancient Greek nominals. Graeco-Latina Brunensia, 2021, sv. 1, s. 117–133. ISSN 1803-7402. [Článek v časopise]
1166119Ivone Cristina Igreja e Sá, M.Sc.Igreja Sá, Ivone Cristina; Tripska, Katarina; Hroch, Milos; Hyspler, Radomir; Ticha, Alena; Lastuvkova, Hana; Schreiberova, Jolana; Dolezelova, Eva; Eissazadeh, Samira; Vitverova, Barbora; Najmanova, Iveta; Vasinova, Martina; Pericacho, Miguel; Micuda, Stanislav; Nachtigal, Petr.. Soluble endoglin as a potential biomarker of nonalcoholic steatohepatitis (NASH) development, participating in aggravation of NASH-related changes in mouse liver. International Journal of Molecular Sciences, 2020, sv. 21(23), s. 1–19. ISSN 1422-0067. IF 6.496. [Článek v časopise]
Article number: 9021. https://doi.org/10.3390/ijms21239021
1166119Ivone Cristina Igreja e Sá, M.Sc.Dolezelova, Eva; Igreja Sa, Ivone Cristina; Prasnicka, Alena; Hroch, Milos; Hyspler, Radomir; Ticha, Alena; Lastuvkova, Hana; Cermanova, Jolana; Pericacho, Miguel; Visek, Jakub; Lasticova, Martina; Micuda, Stanislav; Nachtigal, Petr.. High soluble endoglin levels regulate cholesterol homeostasis and bile acids turnover in the liver of transgenic mice. Life Sciences, 2019, sv. 232, s. 1–13. ISSN 0024-3205. IF 3.647. [Článek v časopise]
Article number 116643. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2019.116643.

For the first time, we have shown that high sEng plasma levels affect BA homeostasis on the basis of complex liver and intestinal effects. These results from healthy male mice show that high sEng modulates BA metabolism by increasing systemic plasma concentrations of BA due to their increased reabsorption in the ileum, as well as inducing synthesis of BA and promoting their biliary excretion.
1356120Sofiia TvorynskaTvorynska Sofiia, Barek Jiří, Josypčuk Bohdan. Flow amperometric uric acid biosensors based on different enzymatic mini-reactors: a comparative study of uricase immobilization. Sensors and Actuators B, 2021, sv. 344, s. 130252–130252. ISSN 0925-4005. IF 7.460. [Článek v časopise]
1356120Sofiia TvorynskaTvorynska Sofiia, Barek Jiří, Josypčuk Bohdan. Screen-printed amalgam electrodes. Sensors and Actuators B, 2021, sv. 347, s. 130583–130583. ISSN 0925-4005. IF 7.460. [Článek v časopise]
902218Ing. David SkalickýSkalický, David; Koucký, Václav; Hadraba, Daniel; Vítězník, Martin; Dub, Martin; Lopot, František. Detection of Respiratory Phases in a Breath Sound and Their Subsequent Utilization in a Diagnosis. Applied Sciences, 2021, sv. 11, s. 1–12. ISSN 2076-3417. IF 2.679. [Článek v časopise]
Citation: Skalicky, D.; Koucky, V.; Hadraba, D.; Viteznik, M.; Dub, M.; Lopot, F. Detection of Respiratory Phases in a Breath Sound and Their Subsequent Utilization in a Diagnosis. Appl. Sci. 2021, 11, 6535. https://doi.org/10.3390/app11146535
1372819Yuyan Zhang, Ph.D.Yuyan Zhang, Ang Li, Mehran Sajad, Katarína Fulajtárová, Michal Mazur, Martin Kubů, Mariya Shamzhy, Milan Hronec, Roman Bulánek, and Jiří Čejka. Imidazolium-type ionic liquid-assisted formation of the MFI zeolite loaded with metal nanoparticles for hydrogenation reactions. Chemical Engineering Journal, 2021, sv. 412, s. 128599-1–128599-11. ISSN 1385-8947. IF 13.273. [Článek v časopise]
Zeolites loaded with metal nanoparticles (NPs) stand out for their distinct activity and selectivity as heterogeneous catalysts. However, the poor stability of metal species limits their applications. Herein, we report a novel synthetic strategy for stabilizing metal nanoparticles inside the MFI zeolite. For the first time, alkoxysilane functional imidazolium-type ionic liquids (ImILs) were used as assistant agents to protect metal precursors (Pt and Pd) against precipitation during the hydrothermal synthesis of the MFI zeolite. The positively charged imidazolium groups in ImILs interact with the negatively charged metal precursors (PtCl42-, PdCl42- etc.), while the alkoxysilane groups participate in zeolite crystallization. Scanning transmission electron microscopy images indicate that most of the Pt and Pd nanoparticles (average diameters of approximately 1.0 nm and 1.7 nm, respectively) are confined in channels or intersections of the MFI zeolite. The shape-selectivity effect on nitroarene hydrogenation over Pt@MFI_ImILs confirmed the successful encapsulation of metal NPs into the MFI matrix. The conversion of the small molecule 4-nitrotoluene is >99%, whereas the bulky 1,3-dimethyl-5-nitrobenzene shows 5.8% conversion. Simultaneously, the Pd@MFI_ImILs catalyst affords a higher reaction rate (25 mmol/s/gMe) than the impregnated Pd@MFI_Imp catalyst (9 mmol/s/gMe) in propene hydrogenation, which is ascribed to the uniform distribution of Pd nanoparticles. The ImIL-assisted synthesis strategy can be therefore successfully used to confine small metal nanoparticles in the MFI zeolite while maintaining its high catalytic activity and shape-selectivity.
108119Mgr. Věra MiláčkováMiláčková Věra, Veverková Kamila. Theologie der Flucht vor Verfolgung. Historia Ecclesiastica, 2022, sv. 1, s. aa–a. ISSN 1338-4341. IF 0.09. [Článek v časopise]
Tento článek pojednává o teologickém zdůvodnění útěku, který je důsledkem náboženského pronásledování. Vznikl jako reakce na otázky spojené s legitimitou a cílem útěku křesťanů z Blízkého východu. V článku porovnáváme typy útěků a jejich zdůvodnění v Bibli s příběhy pronásledovaných křesťanů z Iráku a Egypta. Na základě těchto poznatků jsme identifikovali čtyři různé typy teologického přístupu – nebezpečí ztráty spásy, altruistický přístup, slyšení Božího hlasu a oportunistický přístup. Cílem článku je poskytnout pronásledovaným a těm, kdo s nimi pracují, možnost orientovat se ve zdůvodněních, která vedou pronásledované křesťany k útěku.

Časopis Historia Ecclesiastica je indexován ve SCOPUSu.
1650218Davide Alessandro BaselloBasello, Davide. A point mutation in human coilin prevents Cajal body formation . Journal of Cell Science, 2022, sv. Online ahead of print, s. Online ahead of print–Online ahead of print. ISSN 1477-9137. IF 5.285. [Článek v časopise]
1006120Jianwei Li, Ph.D.Li, Jianwei. Engineered nanogels shape templated by closo-dodecaborate nano-ion and dictated by chemical crosslinking for efficient boron delivery. Journal of Molecular Liquids, 2021, sv. 336, s. 116367–116374. ISSN 0167-7322. IF 6.165. [Článek v časopise]
The shape of nanoparticles is a key factor for efficient delivery of a cargo to cells. We prepared nanogels of
controllable shape suitable for boron delivery from cationic triblock terpolymers poly(ethylene oxide)-bpoly(
2-(N, N, N’, N’-tetramethyl guanidium) ethyl acrylate)-b-poly(2-(dimethylamino)ethyl acrylate),
PEO-b-PGEA-b-PDMAEA, and closo-dodecaborate nano-ions. The physical crosslinking based on ion pairing
of closo-dodecaborate with PGEA blocks led to preassembled nanogels of spherical and wormlike
shape. PDMAEA blocks were later chemically crosslinked with 1,2-bis(2-iodoethoxy)ethane, BIEE, to
maximize the boron loadings and the nanogels stability. Depending on the blocks lengths, a shape transition
was observed after the chemical crosslinking. As confirmed by flow cytometry and confocal microscopy
in cervical carcinoma cell lines in vitro, the wormlike chemically crosslinked nanogels were
internalized the most efficiently.
373521Marta Katarzyna Choińska-MlynarczykChoińska Marta Katarzyna, Šestáková Ivana, Hrdlička Vojtěch, Skopalová Jana, Langmaier Jan, Maier Vítězslav, and Navrátil Tomáš. Electroanalysis of Fentanyl and Its New Analogs: A Review. Biosensors, 2022, sv. 12, s. 26–26. ISSN 2079-6374. IF 5.519. [Článek v časopise]
814120Oleksandra KoloskovaMaskova-Cerna Silvie. Insight into the physics of the 5f-band antiferromagnet U2Ni2Sn from the pressure dependence of crystal structure and electrical resistivity. Physical Review B, 2021, sv. 103, s. 035104-1–035104-15. ISSN 2469-9950. IF 4.036. [Článek v časopise]
814120Oleksandra KoloskovaKoloskova Oleksandra. Hydrogen in U-T alloys: Crystal structure and magnetism of UH3-V. Journal of Alloys and Compounds, 2021, sv. 856, s. 157406-1–157406-8. ISSN 0925-8388. IF 5.316. [Článek v časopise]
378421Mgr. Miloslav ZlohStofkova, Andrea; Zloh, Miloslav; Andreanska, Dominika; Fiserova, Ivana; Kubovciak, Jan; Hejda, Jan; Kutilek, Patrik; Murakami, Masaaki. Depletion of Retinal Dopaminergic Activity in a Mouse Model of Rod Dysfunction Exacerbates Experimental Autoimmune Uveoretinitis: A Role for the Gateway Reflex. International Journal of Molecular Sciences, 2021, sv. 23, s. není číslování stránek–není číslování stránek. ISSN 1422-0067. IF 5.924. [Článek v časopise]
Publikace byla částečně podpořena grantom GAUK č. 378421.
1191619Lorenzo Clemente, Ph.D. Clemente Lorenzo, Mazzoleni Sofia, Pensabene Eleonora, Protiva Tomáš, Wagner Philipp, Fritz Uwe, Kratochvíl Lukáš, Rovatsos Michail. Cytogenetic Analysis of the Asian Box Turtles of the Genus Cuora (Testudines, Geoemydidae) . Genes, 2021, sv. 12, s. 156–156. ISSN 2073-4425. IF 4.096. [Článek v časopise]
The Asian box turtle genus Cuora currently comprises 13 species with a wide distribution in Southeast Asia, including China and the islands of Indonesia and Philippines. The populations of these species are rapidly declining due to human pressure, including pollution, habitat loss, and harvesting for food consumption. Notably, the IUCN Red List identifies almost all species of the genus Cuora as Endangered (EN) or Critically Endangered (CR). In this study, we explore the karyotypes of 10 Cuora species with conventional (Giemsa staining, C-banding, karyogram reconstruction) and molecular cytogenetic methods (in situ hybridization with probes for rDNA loci and telomeric repeats). Our study reveals a diploid chromosome number of 2n = 52 chromosomes in all studied species, with karyotypes of similar chromosomal morphology. In all examined species, rDNA loci are detected at a single medium-sized chromosome pair and the telomeric repeats are restricted to the expected terminal position across all chromosomes. In contrast to a previous report, sex chromosomes are neither detected in Cuora galbinifrons nor in any other species. Therefore, we assume that these turtles have either environmental sex determination or genotypic sex determination with poorly differentiated sex chromosomes. The conservation of genome organization could explain the numerous observed cases of interspecific hybridization both within the genus Cuora and across geoemydid turtles.

Nahoru

Kniha

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 11 zázn.)
1160119Mgr. Ivana Ryška Vajdová, Ph.D.Vajdova Ryška Ivana . Na hranici vyslovitelnosti s C. G. Jungem. Praha: Vyšehrad, 2022. 165 s. [Kniha]
508818JUDr. Petra Šmirausová, Ph.D.Šmirausová, Petra. Opatření proti vyhýbání se zdanění: ovládané zahraniční společnosti. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 220 s. ISBN 978-80-7676-248-0. [Kniha]
Monografie je publikací disertační práce, jejíž zpracování bylo jedním z cílů tohoto projektu financovaného z prostředků GAUK.
Předmětem publikace jsou teoretické aspekty vyhýbání se daňovým povinnostem, kterého poplatníci daně z příjmů dosahují prostřednictvím ovládaných zahraničních společností. Vyhýbání se zdanění v oblasti příjmových daní zahrnuje různorodá jednání poplatníků, která mohou být uskutečňována jak v rámci jednoho státu, tak na mezinárodní úrovni. Státy na takové jednání poplatníků obvykle reagují řadou opatření, s cílem zamezit snižování příjmů veřejných rozpočtů a současně zajistit spravedlivé a neutrální zdanění. Vzhledem ke skutečnosti, že mnohá z těchto opatření byla již podrobně zkoumána a jsou předmětem řady odborných publikací jak českých, tak zahraničních autorů, zaměřuje se tato publikace na zkoumání pravidel pro ovládané zahraniční společnosti, které jsou v rámci právního řádu ČR novým institutem, a proto mu doposud byla v akademické sféře v rámci ČR věnována pouze dílčí pozornost.
Publikace se soustředí na aktuální otázky souladu české právní úpravy CFC pravidel se smlouvami o zamezení dvojímu zdanění a s primárním právem EU a na otázku schopnosti této právní úpravy dosáhnout svého účelu, tj. zamezit vyhýbání se zdanění. Publikace se připojuje k doktrinální diskusi o koncepčních problémech spojených s CFC pravidly a předkládá závěry, které tvůrcům české daňové politiky umožní lépe se vypořádat s právní úpravou tohoto opatření a dosáhnout větší právní jistoty při jeho zakotvení.
V návaznosti na identifikované problematické aspekty jsou v publikaci navržena možná řešení, která by uvedené nedostatky eliminovala a která by současně byla v souladu s primárním právem EU a nepředstavovala zbytečně zatěžující transpozici směrnice ATAD.
Monografie je publikována jako e-kniha vydavatelstvím Wolters Kluwer, proto mají požadované přílohy podobu printscreenu jednotlivých stran e-knihy (strany 1 až 4 e-knihy a strany se seznamem autorů a dedikací).
778119Mgr. Martin RudišRudiš, Martin. Architektura káhirských mešit v 19., 20. a 21. století. Brno: Books & Pipes , 2022. Počet stran v závislosti na konečné grafické úpravě s. [Kniha]
Kniha bude vydána do konce roku 2022. V roce 2021 byly uzavřeny licenční smlouvy s nakladatelstvím Books & Pipes (viz přílohy) a byl odevzdán rukopis (viz příloha) o cca 200 normostranách textu + rozsáhlá obrazová příloha. Afiliace se nachází za 1. straně rukopisu, dedikace v poznámce pod čarou na straně 4.

Monografie vychází z textu disertace, který však musel být pro potřeby publikace upraven. Jelikož v českém prostředí ani mimo něj doposud nevyšla žádná publikace k tématu architektury káhirských mešit od 19. století do současnosti, rozhodl jsem se „záběr“ publikovaného textu poněkud rozšířit. Výsledný název připravované knihy zní tedy „Architektura káhirských mešit v 19., 20. a 21. století“. Vliv starších architektonických tradic je v ní prezentován jako jeden z hlavních fenoménů projevujících se napříč sledovaným obdobím. Díky obecnějšímu zaměření má kniha potenciál zaujmout širší okruh čtenářů. Zahrnuje téměř 350 barevných fotografií, map a půdorysů.
910319JUDr. Mgr. Martin ŠolcŠOLC, Martin. Nové metody v medicíně a právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022. cca 200 s. [Kniha]
Monografie, která představuje hlavní výstup projektu, byla přijata k publikaci a je zařazena do edičního plánu nakladatelství Wolters Kluwer ČR na rok 2022, jak dosvědčuje potvrzení přiložené k této závěrečné zprávě. Současně je přiložena také aktuální pracovní verze monografie, která se nachází těsně před dokončením. Publikace bude dedikovaná na příslušný projekt GAUK s afiliací Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Tematicky se v souladu s cíli projektu zaměřuje primárně na občanskoprávní odpovědnost za újmu na životě a zdraví vzniklou v souvislosti s medicínským výzkumem, konkrétně s použitím nových, dosud nezavedených metod. Adresuje přitom také informovaný souhlas subjektů výzkumu a další specifika pojednávané problematiky aplikovaná na systematicky vymezené případy aplikace nových metod. K tématu přistupuje jak z hlediska teorie civilní odpovědnosti či případného soudcovského aktivismu při dovozování odpovědnostních pravidel, tak také prakticky v podobě konkrétních doporučení.
270218JUDr. Adam Csukás, Ph.D.Csukás, Adam. Právní řád Českobratrské církve evangelické v historických souvislostech. Jihlava: Jan Keřkovský – Mlýn, 2022. iii, 343 s. ISBN 978-80-86498-73-7. [Kniha]
266120JUDr. Mgr. Bc. et Bc. Josef VacekVacek, Josef. Sexuální delikty před Apelačním soudem v letech 1687-1727: Proměna rozhodovací praxe po přijetí Constitutio criminalis Josephina. Praha: Academia, 2021. 186 s. ISBN 978-80-200-3226-3. [Kniha]
678218JUDr. Lenka Náhlovská, Ph.D.Náhlovská, Lenka. Kriminalita právnických osob - etiologie a prevence. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2022. 236 s. ISBN 978-80-7502-482-4. [Kniha]
Monografie byla vydána s dedikací GA UK v březnu roku 2022.

Monografie se věnuje základním kriminologickým aspektům korporátní kriminality. Rozebírá příčiny kriminálního jednání právnických osob a ukazuje možnosti kontroly korporátní kriminality v kontextu současné právní úpravy a soudní judikatury i zahraničních poznatků.

https://www.knihyleges.cz/kriminalita-pravnickych-osob-etiologie-a-prevence

Autorka přináší četné podněty, jak nastavit kvalitní systém compliance, díky kterému právnická osoba předchází trestné činnosti a postihu s ní spojenému. Zabývá se rovněž sankcionováním právnických osob. Zároveň uvádí doporučení pro zákonodárce k optimalizaci právní úpravy.

Publikace je určena pro odbornou veřejnost zaměřenou na prevenci, kontrolu a postih trestné činnosti právnických osob. Může významně pomoci právnickým osobám v jejich běžné praxi, bude však přínosem i pro vědecké poznání v této aktuální problematice.
806120Mgr. Elena Sochatzi BabičSochatzi Babich, Elena. „Homo deformis“. Fascinace deformovanou podobou lidského těla v českých zemích pod vlivem Habsburků mezi léty 1526–1620“. Praha: UK KTF, 2022. 226 s. [Kniha]
Předběžný text disertační práce, který je ještě potřeba upravit dle doporučení recenzentů.
1472120PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D.Koželuhová Eva . Čtenářské strategie v mateřské škole a u nečtenářů. Praha: Portál, 2022. 160 s. ISBN 978-80-262-1858-6. [Kniha]
Publikace obsahuje shrnutí teoretických východisek pro práci se čtenářskými strategiemi, doporučené metodické postupy a příklady ukázkových lekcí. Vše je doplněno odkazy na videonahrávky, které slouží jako doplněk pro osvojení si metodických postup.
Veškeré metodické materiály byly před publikací ověřeny v 11 mateřských školách.
208119Mgr. Michael RadaRada, Michael. Od Gigiri po Kakumu: Tlumočení a jeho role v moderní keňské společnosti. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2021. 135 s. ISBN 978-80-7671-041-2. [Kniha]
Závěrečná publikace.
1576219Kyle Ronald Lawrence Parsons, BA, M.A.Kyle R.L. Parsons. A Sanctuary in Time: Exploring Genesis 1's Memory of Creation. Lanham: Lexington Books, 2023. 267 s. [Kniha]
This is a work focused on ancient Israelite religion and the ancient Near East, applying social memory theory to it and its conception of creation. It has been accepted for publication. Although it is not directly connected to the GAUK project, the social memory part is. Much of my time and research on social memory theory is finding fruition with this monograph. As a result, I will be dedicating this work to either this GAUK project or a future one if I am lucky enough to receive another grant.

Nahoru

Kapitola nebo část knihy

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 13 zázn.)
650420JUDr. PhDr. Alexander Kult, Ph.D.Alexander Kult. Odpovědnost za škodu v oblasti zprostředkování pojištění. In Sedláček, M., Střeleček, T.. Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním. Praha: Wolters Kluwer, 2022. s. 165–178. ISBN 978-80-7598-867-6. [Kapitola nebo část knihy]
372821Mgr. Petra Hájková, DiS.Hájková P., Květoňová L., Hájková V. Aspekty mateřství žen s duševním onemocněním a jejich dopad na vývoj dítěte. In Pelcová N., Květoňová L. Emocionalita ve výchově prizmatem filosofické, psychologické a speciálněpedagogické reflexe. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021. s. 257–267. ISBN 978-80-7603-242-2. [Kapitola nebo část knihy]
54119Mgr. Pavel LanghammerLanghammer, Pavel. Fragmenty ‚suchých kostí‘ u Jana. Recepce Ez 37,1–14 v Janově evangeliu. In Dávid Cielontko - Filip Čapek. Kolektivní paměť v bibli a křesťanství. Od teoretických otázek k praktickým aplikacím. Praha: Karolinum, 2022. s. xx–xx. [Kapitola nebo část knihy]
Kniha se teprve chystá do sazby, proto není paginace kapitoly známá.
1460217Ing. Ievgeniia PoliakhTyleckova Jirina, Cervenka Jakub, Polihk Ievgeniia, Novak Jaromir, Kepkova Vodickova Katerina, Skalnikova Kupcova Helena, Vodicka Petr. Proteomic Analysis of Human Neural Stem Cell Differentiation by SWATH-MS. In Kursad Turksen. Cell Biology and Translational Medicine, Volume 15. Švýcarsko: Springer , 2022. s. nelze přiložit–nelze přiložit. [Kapitola nebo část knihy]
Metodická kapitola popisující protokol pro SWATH-MS analýzu proteinů vyvinutý a používaný v naší laboratoři. Protokol popisuje kompletní proces přípravy vzorků, získávání MS dat, jejich kompletní zpracování za použití Skyline software a statistickou analýzu za využití R a balíčku MSstats. Tento protokol byl použit i pro přípravu vzorků, jejich MS měření a zpracování dat pro vzorky prasečí CSF měřené v projektu GAUK a řešitelka projektu se podílela na jeho zavedení v laboratoři. Kapitola vyjde v nejbližších dnech.
368120Mgr. Michal KořenářKorenar, Michal; Pliatsikas, Christos. The Dynamic Restructuring Model and L2. In Morgan-Short, Kara; van Hell, Janet. The Routledge Handbook of Second Language Acquisition and Neurolinguistics. New York: Routledge, 2023. s. tbd–tbd. [Kapitola nebo část knihy]
The book will be published in 2023. I attach the chapter overview and the mansucript of my contribution which has been submitted and is currently under review.
760219Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.Bártová, A., Holmerová, I., Dostálová, V., Bláhová, H., Šteffl, M. Self-Reported Needs of People with Dementia Living at Home: A Scoping Review. In Juanita Hoe. Camberwell Assessment of Need for the Elderly: CANE, 2021. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. s. 10–19. ISBN 978-1-911-62336-6. [Kapitola nebo část knihy]
1034419Mgr. Anna KubíčkováKubíčková, Anna & Felcmanová, Lenka. 5.2 Pozitivní podpora chování ve škole zaměřená na naplňování potřeb a funkci chování – PBIS. In Felcmanová, Hečková, Myšková, et al.. Přístupy k náročnému chování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních a možnosti jeho řešení. Praha: Česká školní inspekce, 2021. s. 30–39. ISBN 978-80-88087-56-4. [Kapitola nebo část knihy]
Metodický dokument přispívající k efektivní podpoře vhodného chování pomocí trauma-respektujících přístupů pomáhajících předcházet nebo zmírnit re-traumatizaci dětí s vývojovým traumatem.
976219Mgr. Tereza LiepoldováLiepoldová, Tereza. Embryologie po Aristotelovi: raně novověké návaznosti. In Fulínová Eliška, Figura Roman, Hladký Vojtěch, Liepoldová, Tereza, Markoš, Anton. Aristotelés o rozmnožování živočichů. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2022. s. 329–370. [Kapitola nebo část knihy]
Kniha je v současné době v sazbě, finalizují se korektury, následně půjde kniha do tisku.

Kapitola v knize (Aristotelés o rozmnožování živočichů) je věnována návaznostem na aristotelskou biologii v raném novověku a vymezování se vůči ní v důsledku nástupu jiného epistemologického paradigmatu.
1574319RNDr. Adam KlsákKLSÁK, A., KŘÍŽKOVÁ, I.. Spatial Patterns of the Foreign Population in Prague and the Central Bohemian Region: The State 10 Years After the Financial Crisis. In Ouředníček, M. (ed.). Prague and Central Bohemia: Current Population Processes and Socio-Spatial Differentiation. Praha: Karolinum, 2022. s. 35–57. ISBN 978-80-246-5028-9. [Kapitola nebo část knihy]
297421Mgr. Tomáš SkálaMgr.Tomáš Skála. Rytmus a pohyb dokonalého člověka (píseň harmonizující duši a tělo) - Platón. In Anna Hogenová et al.. Odpovědnost za celek v dnešní době. Praha: Karolinum, 2021. s. 29–56. ISBN 978-80-7603-266-8. [Kapitola nebo část knihy]
297421Mgr. Tomáš SkálaAnna Hogenová, Tomáš Skála. K fenoménu „jsem tělem“ Co je to časové tělo? Vnímání a pohyb těla. In Anna Hogenová, Tomáš Skála. Rytmicko-metrický poměr jako podstata lidské temporality Kritická filozofická teze aktuálního pojetí časovosti člověka z pohledu hudební a pohybové teorie. Praha: PedF-UK, 2022. s. 8–200. [Kapitola nebo část knihy]
Tato kniha je v edičním plánu PedF-UK pro tento rok,
předpokládané odevzdání do tisku 5.5. 2022
1150218Mgr. Petra JansaJansa, Petra. Kvantitativní a kvalitativní analýza: systematická metoda výzkumu. In Hejzlarová Eva, Mouralová Magdaléna. Data a metody ve veřejné politice. Praha: Karolinum, 2022. s. ?–?. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola je po recenzním řízení, odevzdána, probíhá kompletace knihy a její grafická úprava, dle informací od editorek půjde do tisku na podzim 2022.V kapitole je mj. report a reflexe obsahové analýzy, která byla součástí výzkumného projektu podpořeného GA UK. Dedikace i afilace uvedeny.
286521Mgr. Ramil ZamanovZamanov, Ramil. CHALLENGES OF GENDER STUDIES IN AZERBAIJAN. In International Student Journal of Anthropology. IN:SIGHTS. Strasbourg: Association d’Ethnologie, 2022. s. 184–191. ISBN 978-2-9578162-1-7. [Kapitola nebo část knihy]

Nahoru

Jiný výsledek

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 1280 zázn.)
24121MUDr. Helena ŠtrofováŠtrofová Helena, Květoňová Lea, Poster NÁSTROJ K VČASNÉ DETEKCI ZRAKOVÝCH VAD NA ÚROVNI ZRAKOVÉHO APARÁTU U DĚTÍ S KOGNITIVNÍMI DEFICITY PRO SPECIÁLNÍ PEDAGOGY HELENA ŠTROFOVÁ 1,2, LEA KVĚTOŇOVÁ1 1 Pedagogická fakulta (katedra Speciální pedagogiky), Univerzita Karlova, Praha, ČR 2 Oční ordinace, Praha 8, ČR XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP 30.9.2021 - 2.10.2021, Praha [Jiný výsledek]
24121MUDr. Helena ŠtrofováŠtrofová Helena, Květoňová Lea, Poster A device for use by special educational needs teachers for the early detection of vision disorders of the ocular apparatus VISION PRAGUE 2021 ONLINE 8th ECPVI European Conference Psychology and Visual Impairment “Real life (In)dependence” 1 – 2 July, 2021 abstrakty na https://www.visionprague2020.cz/index.php/conference/abstracts/ https://www.visionprague2020.cz/index.php/presentation-prezentace/ [Jiný výsledek]
402321Mgr. Bc. Daniela KomanickáKomanická, Daniela, Podrobná evaluácia stáže z pohľadu výskumníčky i z pohľadu vedennia organizácie, v rámci ktorej stáž v Štokholme prebiehala. [Jiný výsledek]
397221Mgr. et Mgr. Marta ŠtrinclováŠtrinclová, Marta a Šiška, Jan, Podpora resilience dětí a dospívajících jako zdroj výchovně-vzdělávacího procesu a výzva pro pedagogy Aktivní příspěvek na konferenci Nouze ve vzdělávání Rukopis odevzdán jako příspěvek do sborníku z této konference [Jiný výsledek]
824120Mgr. Robin Pech, Ph.D.Pech, Robin, a) Kant, I. O neoprávněnosti padělání knih, přel. R. Pech, Filosofický časopis (přijato k publikaci). b) Kant, I. O výrobě knih, přel. R. Pech, Filosofický časopis (přijato k publikaci). c) Pech, R. Co je kniha? Kant k otázce autorských a nakladatelských práv, Filosofický časopis (přijato k publikaci). [Náhled sazby] [Jiný výsledek]
824120Mgr. Robin Pech, Ph.D.Pech, Robin, Pech, R., Umění klamu nebo umění výkladu? O vztahu Kantovy kritické filosofie k rétorice, Filosofický časopis (přijato k publikaci) [Autorský rukopis] [Jiný výsledek]
824120Mgr. Robin Pech, Ph.D.Pech, Robin, Pech, R., Jak si počínat ve sporu? Ke Kantovu pojetí polemického užívání rozumu, Agrese, lež, nenávist – a obrana před nimi, Letní filosofická škola, Velké Losiny, 1. – 12. 7. 2021. [Jiný výsledek]
886119Mgr. Adam ČajkaČajka, Adam, V kategorii popularizačních textů vzniklo na základě získaných dat několik kratších článků. Jedním z nich je Globální Jih a nerůstové hnutí: kořeny, inspirace a spojenectví (v příloze), který vyšel v časopise A2, který se zaměřuje na kulturu a politiku. Další texty přibližující jednotlivé případové studie alternativních ekonomik popularizační formou vznikly pro sociálně-ekologický časopis Sedmá generace anebo pro Pravý domácí časopis zabývající se alternativním životním stylem. [Jiný výsledek]
886119Mgr. Adam ČajkaČajka, Adam, Článek Examining long term sustainability of alternative economies: four case studies from India vznikl na základě zpracování dat získaných v první fázi projektu podpořeného GAUK. Studie zkoumá otázku dlouhodobé udržitelnosti alternativních ekonomik na příkladu čtyř iniciativ z Indie, u kterých proběhl sběr kvalitativních dat. K datu odevzdaní této závěrečné zprávy je text ve fázi finalizace, zapracovávání připomínek. Očekávám brzké dokončení, zaslání k proofreadingu a následné nabídnutí článku k publikaci v časopise s impakt faktorem z oblasti ekonomie, ekologie (Ecological Economics) či rozvojových studií (European Journal of Development Research). Draft článku je v příloze. [Jiný výsledek]
948417PhDr. Pavel SmržSmrž, Pavel, Rukopis textu Livonsko a středověká Rus [Jiný výsledek]
948417PhDr. Pavel SmržNakladatelství Epocha, Potvrzení o přijetí rukopisu [Jiný výsledek]
6217Mgr. Martina Topinková, Ph.D.Topinková, Martina, Certificate - process of review [Jiný výsledek]
160221Mgr. Zdeněk BenešBeneš, Zdeněk, Hrubá data z analýzy ED-XRF celkem 60 vzorků keramiky ze sídliště v Mlékojedech. [Jiný výsledek]
370120Mgr. Zuzana Dvořáková, Ph.D.Žalmanová, Julie; Krámská, Lenka; Dvořáková, Zuzana, Effort testing using Neuropsychological Assessment Battery Screening Module (NAB-SM). Poster na konferenci: 32nd International Congress of Psychology, 19. – 24.7. 2021, Prague, Czech republic. Komentář: Poster názvem „Effort testing using Neuropsychological Assessment Battery Screening Module (NAB-SM)“ byl přijat k posterové prezentaci na konferenci 32nd International Congress of Psychology, která se měla konat v Praze 18. – 23.7. 2021, nakonec probíhala on-line. Poster se zaměřoval na možnosti využití Screeningového modulu Neuropsychological Assessment Battery pro detekci nedostatečné snahy při testování. [Jiný výsledek]
650420JUDr. PhDr. Alexander Kult, Ph.D.Alexander Kult, Právní aspekty tvorby a distribuce pojištění osob - disertační práce [Jiný výsledek]
1720119MUDr. Azzat Al-RedouanAl-Redouan, Azzat; Theodorakioglou, Aimilia; Salavova, Sarka; Cvrcek, Jan; Veleminska, Jana; Veleminsky, Petr; Kachlik, David. , POSTER- Suprascapular osseous canal enclosing the passage between the suprascapular and spinoglenoid notches would hinder suprascapular nerve block and posterior surgical approach: Case report series 10.Sep.2021, The 52nd International Congress of the Czech Anatomical Society - Morphology 2021. Prague, ČR [Jiný výsledek]
1720119MUDr. Azzat Al-RedouanAl-Redouan, A.; Holding, K.; H.; Kachlík, D., POSTER- Mapping the suprascapular notch topographical variations as a guidance to ultrasound imaging.1-2.10.2020, The Scientific Conference of the Second Faculty of Medicine, Charles University, Prague, ČR [Jiný výsledek]
1720119MUDr. Azzat Al-RedouanAl-Redouan, Azzat; Sadat, Mehdi; Holding, Keiv; Theodorakioglou, Aimilia; Belbl, Miroslav, Zhauyrova, Madina; Nesterenko, Polina; Nanka, Ondrej; Kachlik, David. , POSTER - Mapping the suprascapular notch topographical variations as a guidance to ultrasound imaging 10.Sep.2021, The 52nd International Congress of the Czech Anatomical Society- Morphology 2021. Prague, ČR [Jiný výsledek]
1720119MUDr. Azzat Al-RedouanAl-Redouan, Azzat; Holding, Keiv; Kachlik, David. , ORAL PRESENTATION - “Suprascapular canal”: Anatomical and topographical description and its clinical implication in entrapment syndrome. 10.Sep.2021, The 52nd International Congress of the Czech Anatomical Society- Morphology 2021. Prague, ČR [Jiný výsledek]
1720119MUDr. Azzat Al-RedouanOlsona, Carl V. L.; Kachlik, David;, Al-Redouan, Azzat. , ORAL PRESENTATION - Calculating curvature through gradient descent and nonlinear regression: A novel mathematical approach to digital anatomical morphology 11.Sep.2021, The 52nd International Congress of the Czech Anatomical Society- Morphology 2021. Prague, ČR [Jiný výsledek]
58218Mgr. Petra VotavováGedeonová, Hedvika, Diplomová práce "Study of Time Evolution of Metastable States in Quantum Mechanics" [Jiný výsledek]
260121Mgr. Pavla LhotováLhotová, Pavla, přednáška: XXX. konference dětských hematologů a onkologů, Bratislava; název příspěvku: Změny kognitivního výkonu starších dětí s leukémií v průběhu a krátce po léčbě https://30konferencia2021.sk/wp-content/uploads/2021/10/Konferencia_program.pdf [Jiný výsledek]
846119Mgr. Ing. Denisa UrbanováUrbanová, Denisa, Pavelková, Isabella, Motivational, volitional and attitudinal aspects of boredom coping in educational context. Poster prezentovaný na The 32nd International Congress of Psychology: Psychology in 21st century - open minds, societies & the world, Praha (2021, červenec). Abstrakt příspěvku byl přijat do tisku pro Supplement of the International Journal of Psychology (Wiley). [Jiný výsledek]
300218Mgr. Ondřej Skovajsa, Ph.D.Ondřej Skovajsa, Stav přijímacího řízení studie v odborném časopisu Slovo a slovesnost [Jiný výsledek]
1568519Mgr. Markéta ZajíčkováVodvárková, Nikola, Diploma thesis [Jiný výsledek]
1568519Mgr. Markéta ZajíčkováZajíčková, Markéta, Conference abstracts and poster: 22nd School of mass spectrometry and 26 Helminthological days [Jiný výsledek]
1568519Mgr. Markéta ZajíčkováZajíčková, Markéta, Manuscript: Assessing the anthelmintic candidates BLK127 and HBK4 for their effi-2 cacy on Haemonchus contortus adults and eggs, and their hepatotoxicity 3 and biotransformation [Jiný výsledek]
1040419PhDr. Jaroslav ŠulcŠulc, Jaroslav, Objednávka a kalkulace knihy u nakladatelství Karolinum Univerzity Karlovy. [Jiný výsledek]
392119MUDr. Veronika SvobodováSvobodová Veronika a kol., European Academy of Otology & Neuro – Otology 2021: Changes in the auditory system accompanying unilateral hearing loss – first results [Jiný výsledek]
392119MUDr. Veronika SvobodováSvobodová, Veronika a kol., manuskript článku, t. č. v recenzním řízení [Jiný výsledek]
54119Mgr. Pavel LanghammerLanghammer, Pavel, "Kritika Harnackovy historické metodologie v díle 'Podstata křesťanství' z pohledu současné biblistiky" - článek přijatý do recenzního řízení Teologické reflexe. ISSN 1211-1872. [Jiný výsledek]
54119Mgr. Pavel LanghammerLanghammer, Pavel, Aktivní účast na konferenci – European Association of Biblical Studies (EABS) Annual Conference, Wuppertal (online), 2.–5. srpna 2021, přednesen příspěvek "Fragments of 'Dry Bones' in John. Keying and Framing in John's Reception of Ez 37,1-14". [Jiný výsledek]
310221Mgr. Ing. Michaela Ditrych LencDitrych Lenc, Michaela, This paper has been presented at the EUSOC conference as planned. [Jiný výsledek]
192121MUDr. Markéta Bonaventurováas.MUDr.Balatková Zuzana, PhD., doc.MUDr.Čada Zdeněk, PhD., MUDr.Bonaventurová Markéta, Příprava manuskriptu s názvem: Correlation between vestibular function and MRI of vestibular nerve after vestibular schwannoma surgery. Připraven k publikaci. Prezentace dílčích výsledků práce na ORL semináři Sedmihorky-Hrubá Skála 24.9.2022: „Využití virtuální reality u pacientů s poruchou rovnováhy.“ [Jiný výsledek]
373621Mgr. Jana ČernáČerná Jana, V rámci jednoho z dílčích projektových úkolů byla vytvořena Informační brožura, která obsahuje přehled psychických obtíží žen v těhotenství a po porodu. Účelem je nejen informovat, ale i snížit stigmatizaci, která je s tímto tématem i v 21.století stále bohužel spojena. Brožura bude využívána nejen jako součást projektu, ale bude distribuována i v rámci Psychologické ambulance GPK FN Plzeň, aby bylo využití prostředků, co nejefektivnější a nejširší. Fotky byly zakoupeny na náklady autora a je zajištěno jejich využití dle zakoupených práv. Na grafické úpravě projektu pro tisk pracovaly zaměstnankyně LF UK v Plzni. [Jiný výsledek]
1026120RNDr. Štěpán BalcarBalcar Štěpán, Peška Ladislav, Vojtáš Peter, Full Conference Paper: Hierarchical Portfolios in Recommender Ecosystems (accepted final version) 2022 8th International Conference on Computing and Artificial Intelligence 18 – 21. 3. 2022 Tianjin Polytechnic University, China [Jiný výsledek]
907019MUDr. Martina KodetováKodetová, Martina et. al. , Přednáška XXIX. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP 30.9.2021: Vývoj prasečího modelu retinoblastomu pro testování nových terapeutických možností. [Jiný výsledek]
907019MUDr. Martina KodetováKodetová, Martina; Hobzová, Radka; Širc, Jakub; Uhlík, Jiří; Dunovská, Kateřina; Švojgr, Karel; Cocarta, Ana Irina; Felšoová, Andrea; Slanař, Ondřej; Šíma, Martin; Kozák, Igor; Pochop Pavel, Článek odeslán do impaktovaného časopisu Pharmaceutics; název:The role of cryotherapy in vitreous concentrations of topotecan delivered by episcleral hydrogel implant [Jiný výsledek]
264721Mgr. et Mgr. Miroslav LangerLanger, Miroslav, What Is Sports News? The News Values for Sports Journalism Revisited. Conference Paper. IAMCR Online 2021 : Rethinking borders and boundaries: Beyond the global/local dichotomy in communication studies, Nairobi [Jiný výsledek]
1160119Mgr. Ivana Ryška Vajdová, Ph.D.Potvrzení vydavatelstva, Přikládám potvrzení od vydavatele. [Jiný výsledek]
365021Mgr. et Mgr. Ondřej PomahačPomahač, Ondřej, Poster, Jírovec's Protozological Days 2021 [Jiný výsledek]
998119Mgr. Michal JaníčkoMichal Janíčko, Rukopis článku "The Ideological Transformation of Milan Kučan in the Late 1980s: Views on Socialism and on the Coexistence of Nations in Yugoslavia". Článek prošel prvním kolem recenzního řízení v časopise Politička misao (Chorvatsko) a bude upraven podle požadavků recenzentů. V příloze abstrakt a posudky recenzentů s vyjádřením redakce. [Jiný výsledek]
504319Mgr. Kristina Pánková KratochvílováHádková, Kateřina; Kotvová, Miroslava; Pánková Kratochvílová Kristina, Překlad odborného textu - rukopis (ještě nepublikováno) [Jiný výsledek]
504319Mgr. Kristina Pánková KratochvílováPánková Kratochvílová, Kristina, rukopis publikace (pracovní verze, výzkum stále probíhá) [Jiný výsledek]
504319Mgr. Kristina Pánková KratochvílováPánková Kratochvílová, Kristina, Aktivní účast na mezinárodní konferenci pro neslyšící akademiky a výzkumníky (online) [Jiný výsledek]
504319Mgr. Kristina Pánková KratochvílováPánková Kratochvílová, Kristina, Příspěvek na mezinárodní konferenci DAC 2021 (prezentace) [Jiný výsledek]
60121Mgr. Markéta PeškováPešková, M., d'Hose, N., Exclusive π0 muoproduction at COMPASS. Prezentace předvedená online formou na konferenci The 24th International Spin Symposium (18. - 22.10.2021), Matsue, Shimane prefektura, Japonsko. https://indico2.riken.jp/event/3082/contributions/17153/attachments/10587/15613/SPIN21_Peskova_excl_pi0.pdf [Jiný výsledek]
60121Mgr. Markéta PeškováPešková, M. et al. (COMPASS GPD group), Exclusive π0 muoproduction in 2016 data. COMPASS Release Note, October 2021 (internal document of the collaboration). [Jiný výsledek]
60121Mgr. Markéta PeškováPešková, Markéta, Exclusive π0 Muoproduction at COMPASS. Proceeding k příspěvku na konferenci The 24th International Spin Symposium (18. - 22.10.2021), příspěvek přijat do tisku, bude teprve publikován. [Jiný výsledek]
60121Mgr. Markéta PeškováVentura, B., Giarra, J., Lin, P.-J., Pešková, M. et al. (COMPASS GPD group), Exclusive single photon production from the DVCS 2016 run Cross section and slope B of its t-dependence. COMPASS Release Note (internal document of the collaboration). [Jiný výsledek]
1154218Mgr. Jiří Motýl, Ph.D.Motyl, J., Friedova, L., Ganapathy Subramanian, R., Vaneckova, M., Fuchs, T. A., Krasensky, J., Blahova Dusankova, J., Kubala Havrdova, E., Horakova, D., Uher, T. , Submitovaný článek na téma rozdílů kognitivního výkonu vlivem pohlaví pacientů s RS. Sledováno bylo, zda markery tíhy onemocnění mohou dále prohlubovat sledované rozdíly v kognitivním výkonu dle pohlaví. Ženy měly lepší kognitivní výkon v testech SDMT a CVLT, naopak rozdíl mezi pohlavími nebyl sledován pro testy BVMT-R a PASAT. Paradoxně, ženy hodnotily svůj kognitivní výkon hůře než muži. Rozdíly v kognitivní výkonnosti mezi muži a ženami (SDMT a CVLT) zůstaly signifikantní i po zařazení možných kovariátů jako věk, EDSS, vzdělání, depresivita, atrofie mozku (BPF) a celkový objem T2 vážených lézí. Možné interakce mezi pohlavními rozdíly a rezonančními markery se ukázaly jako nesignifikantní po kontrole vlivu možných falešně-pozitivních výsledků. [Jiný výsledek]
308221Mgr. Michal SmrčinaSmrčina, Michal; Petruželka, Benjamin; Farkas, Pavel, rozšířený abstrakt z konference [Jiný výsledek]
16420Mgr. Filip KellerFilip Keller, Upravená verze závěrečné studie [Jiný výsledek]
104119MUDr. Silvie Baumann, Ph.D.Baumann, Silvie; Mareš, Tadeáš; Albrecht, Jakub; Anders, Martin; Vochosková, Kristýna; Hill, Martin; Bulant, Josef; Yamamotová, Anna; Šťastný, Ota; Holanová, Petra; Lambertová, Alena; Papežová, Hana, Poster ICED 2021 [Jiný výsledek]
104119MUDr. Silvie Baumann, Ph.D.Baumann, Silvie; Mareš, Tadeáš; Vochosková, Kristýna; Albrecht, Jakub; Anders, Martin; Papežová, Hana, Poster na české konferenci o PPP [Jiný výsledek]
1172119Mgr. Jindřich SedláčekJINDŘICH SEDLÁČEKa,b, DOMINIKA FASSMANNOVÁa,b,c, ALEŠ MACHARAa, KLÁRA GRANTZ ŠAŠKOVÁa,b*, SMALL-MOLECULE MODULATORS AFFECTING PROTEASOME ACTIVITY AND HEAT SHOCK RESPONSE FOR TREATMENT OF NEURODEGENERATIVE DISORDERS, Czech Chem. Soc. Symp. Ser. 19, 1-52 (2021). [Jiný výsledek]
546417Mgr. Eliška VrátnáVrátná, Eliška et al, Článek zaslaný do vědeckého zahraničního impactovaného periodika Frontiers in Endocrinology. Článek je již po revizi recenzentů a čeká se přijetí k tisku [Jiný výsledek]
288120Mgr. Stanislava EisováEisová, Stanislava; Velemínský, Petr; Bruner, Emiliano, Poster z konference ESHE (European Society for the study of Human Evolution): Eisová, S., Velemínský, P., Bruner, E. 2021. Craniovascular morphology in craniosynostosis: the evolutionary perspective [poster]. In: ESHE 2021, September 22-24. [Jiný výsledek]
288120Mgr. Stanislava EisováEisová, Stanislava; Velemínská, Jana; Velemínský, Petr; Bruner, Emiliano, Manuskript podaný k revizi do časopisu Annals of Anatomy: Eisová S., Velemínský P., Velemínská J., Bruner E. 2022. Diploic vein morphology in normal and craniosynostotic adult human skulls. [Jiný výsledek]
288120Mgr. Stanislava EisováEisová, Stanislava, Cvrček, Jan, Velemínský, Petr, Bruner, Emiliano, Předběžné výsledky a část prvního konceptu publikace, která se bude zabývat kraniovaskulární morfologií u jedinců se známými příbuzenskými vztahy. [Jiný výsledek]
1171620Mgr. Pavlína KellerováP. Kellerová, I. Vokřál, P. Matoušková, Výsledky z roku 2020 a 2021 byly prezentovány na tuzemské konferenci 26. ročníku Helmintologických dnů 20.-24.9.2021 v Orlických horách Chata Radost. Mgr. Pavlína Kellerová prezentovala v anglickém jazyce přednášku s názvem: „P-glycoprotein transporters in helminths zooming in on Haemonchus contortus“ Abstrakt je veřejně dostupný zde: https://portal.faf.cuni.cz/getattachment/HD2021/Home/sbornik_HD2021_full.pdf.aspx?lang=en-GB [Jiný výsledek]
1171620Mgr. Pavlína KellerováV. Funioková, P. Kellerová, P. Matoušková, Výsledky z roku 2020 a 2021 byly prezentovány na tuzemské konferenci 26. ročníku Helmintologických dnů 20.-24.9.2021 v Orlických horách Chata Radost. Bc. Valentýna Funioková prezentovala poster v anglickém jazyce s názvem: „Characterisation and localisation of P-glycoprotein-9.2 in Haemonchus contortus“. Abstrakt je veřejně dostupný zde: https://portal.faf.cuni.cz/getattachment/HD2021/Home/sbornik_HD2021_full.pdf.aspx?lang=en-GB a v příloze je přiložen poster. [Jiný výsledek]
1608218Mgr. Jan KretschmerKretschmer, Jan, Závěrečná zpráva 2021 [Jiný výsledek]
1608218Mgr. Jan KretschmerTomáš David, Jan Kretschmer, Martina Šotolová, Radek Pohl and Miloslav Polasek, Manuskript "Kinetic Inertness Revisited: Rules for Design of MRI Contrast Agents" [Jiný výsledek]
58420Mgr. Radka Smith SlámováSmith Slámová, R., příspěvek na konferenci v zahraničí: Smith Slamova, R. (2.9.2021). Parental choice of specialized classes at the primary school level: Evidence from Czechia [Paper presentation]. Emerging Researchers' Conference at ECER 2021, Geneva (online). Dedikace a afiliace uvedena v PowerPointové prezentaci a též v abstraktu příspěvku: https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/26/contribution/51568/ [Jiný výsledek]
58420Mgr. Radka Smith SlámováSmith Slámová, R., Social reproduction through specialized classes in Czechia: Why do parents dodge their local school? [Paper presentation]. The European Association for Research on Learning and Instruction 2021 Conference. Education and Citizenship: Learning and Instruction and the Shaping of Futures. Gothenburg (online). https://earli.org/sites/default/files/2021-08/EARLI2021-BOOK-OF-ABSTRACTS_1.pdf Dedikace a afiliace viz 1. slide prezentace. [Jiný výsledek]
58420Mgr. Radka Smith SlámováSmith Slámová, R., příspěvek na konferenci v zahraničí: Smith Slamova, R. (8.9.2021). Bilingual and regular classes at Czech primary schools: Comparison of learning conditions [Paper presentation]. European Conference on Educational Research 2021, Geneva (online). Dedikace a afiliace uvedena v PowerPointové prezentaci a též v abstraktu příspěvku: https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/26/contribution/50887/ [Jiný výsledek]
58420Mgr. Radka Smith SlámováSmith Slámová, R., příspěvek na konferenci v zahraničí: Smith Slamova, R. (19.3.2021). Social segregation through "specialty classes" in urban Czechia : Why do middle-class parents avoid their neighborhood school? [Paper presentation]. Association for Education Finance and Policy (AEFP)'s 46th Annual conference. Online. Dedikace a afiliace viz 1. slide prezentace. [Jiný výsledek]
1042218Mgr. Alena MarečkováMarečková, Alena, Table_1 [Jiný výsledek]
1042218Mgr. Alena MarečkováMarečková, Alena, Chernoff faces [Jiný výsledek]
1042218Mgr. Alena MarečkováMarečková, Alena, Table_2 [Jiný výsledek]
1042218Mgr. Alena MarečkováMarečková, Alena, Statistical Analysis and Results [Jiný výsledek]
424119PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D.Novotná, Gabriela, Vystoupení na didakticko-matematické semináři organizovaném KMDM PedF UK 3.3. 2022 – Vnímání vlastního porozumění v matematice, viz zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/didakticko-matematicky-seminar-18 [Jiný výsledek]
424119PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D.Novotná, Gabriela, manuskript "Doučování matematiky očima žáků 2. stupně základní školy" • Poslán do časopisu Orbis scholae, odmítnuto v srpnu 2021 • Zapracovány připomínky, posláno do Studia paedagogica, odmítnuto v listopadu 2021 • posláno do časopisu e-Pedagogium (prosinec 2021), přijato s drobnými úpravami 5. 4. 2022 • Manuskript, potvrzení a recenze přikládám v příloze [Jiný výsledek]
424119PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D.Novotná, Gabriela, článek v časopise Učitel matematiky Zlomek jako celek a část v řešeních žáků 2. stupně se zaměřením na kruhový a diskrétní model ve stádiu redakčních úprav [Jiný výsledek]
424119PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D.Novotná, Gabriela, manuskript „How lower secondary pupils approach understanding in mathematics and how they perceive it“ posláno do Scied a do Research in Mathematics Education, odmítnuto. Po zapracování připomínek poslán do časopisu LUMAT (Crossref, DOAJ, ERIC, Scopus, Google Scholar, Index Copernicus) pro monotematické číslo zaměřené na porozumění v matematice, kde byl nejprve přijat s malými úpravami (s poměrně pozitivní recenzí), následně ale odmítnut. Odmítnutí přišlo před třemi dny. V současné době tedy řešíme s bývalou školitelkou, kam manuskript poslat dále a jaký byl vlastně důvod odmítnutí. Přikládám v příloze. [Jiný výsledek]
580218MUDr. Petr HollýHollý, Petr, Článek "Práh pro somatosenzorickou časovou diskriminaci nediferencuje mezi pacienty s esenciálním a dystonickým třesem hlavy" je v recenzním řízení v časopise Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie - po prvním kole recenzí pouze minimální připomínky, očekáváno přijetí k publikaci. [Jiný výsledek]
896120Mgr. Ing. Robert HusákHusák, Robert; Míšek, Jakub; Zavoral, Filip; Kofroň, Jan, Žurnálový článek: "PeachPie: Mature PHP to CLI Compiler" Článek byl odeslán do žurnálu Journal of Computer Languages (ISSN: 2590-1184), v době psaní závěrečné zprávy ještě nebylo rozhodnuto o jeho přijetí. [Jiný výsledek]
896120Mgr. Ing. Robert HusákHusák, Robert; Kofroň, Jan; Míšek, Jakub; Zavoral, Filip, Konferenční článek: "Using Procedure Cloning for Performance Optimization of Compiled Dynamic Languages" Článek byl odeslán na konferenci ICSOFT 2022, v době psaní závěrečné zprávy ještě nebylo rozhodnuto o jeho přijetí. [Jiný výsledek]
818319Mgr. Václav HouskaHouska, Václav, Přiložený manuskript již prošel prvním kolem recenzního řízení v časopise Chemical Science. Dodatečné experimenty požadované recenzenty byly úspěšně provedeny a manuskript bude odeslán k dalšímu posouzení. Je připojena i experimentální část s řadou důležitých výsledků (NMR studie, kinetika atd.). [Jiný výsledek]
818319Mgr. Václav HouskaHouska, Václav, Doplněná závěrečná zpráva [Jiný výsledek]
818319Mgr. Václav HouskaHouska, Václav, Manuskript byl odmítnut v časopise Carbon a po přepracování bude odeslán do jiného vhodného časopisu. [Jiný výsledek]
540219Mgr. Petr MádrMádr, Petr, Dizertační práce. Rukopis dizertační práce byl odsouhlasen k obhajobě českým vedoucím práce, profesorem Richardem Králem. Vzhledem k administrativní náročnosti doktorátu pod dvojím vedením a nutnosti koordinovat odevzdání práce s francouzským vedoucím práce, profesorem Martuccim, ještě dizertančí práce nebyla formálně odevzdána. Text práce je ovšem finální a přikládám jej proto jako podklad pro hodnocení výstupů projektu. [Jiný výsledek]
1652119Mgr. Mark Dostalík, Ph.D.Bathory, Michal; Bulíček, Miroslav; Málek, Josef, Global weak solution of the diffusive Johnson--Segalman model of a viscoelastic heat-conducting fluid [Jiný výsledek]
1652119Mgr. Mark Dostalík, Ph.D.Boyaval, Sébastien; Dostalík, Mark, Non-isothermal viscoelastic flows with conservation laws and relaxation [Jiný výsledek]
1652119Mgr. Mark Dostalík, Ph.D.Bathory, Michal, Optimal inequalities in multiplication of derivatives of positive definite matrices and their powers [Jiný výsledek]
716120Mgr. Viktorie PaloušováPaloušová Viktorie, aktuální verze článku v recenzním řízení časopisu Security Journal [Jiný výsledek]
716120Mgr. Viktorie PaloušováPaloušová Viktorie, online poster prezentovaný na mezinárodní konferenci Eurocrim 2021 (v Bukurešti) [Jiný výsledek]
1450119Mgr. Tereza GötzováTereza Götzová, Ukázka vytvořeného testu k výzkumnému projektu [Jiný výsledek]
1450119Mgr. Tereza GötzováPotvrzení o přijetí článku, Potvrzení o přijetí článku "Úroveň čtenářské gramotnosti u žáků se sluchovým postižením na 2. stupni základní školy" k recenznímu řízení do časopisu Speciální pedagogika [Jiný výsledek]
1450119Mgr. Tereza GötzováPelcová Naděžda, Obsah sborníku "Existence a koexistence ve filosofické, speciálněpedagogické a psychologické reflexi" Odkaz na příspěvek „Čtenářská gramotnost u žáků se sluchovým postižením“ [Jiný výsledek]
1450119Mgr. Tereza GötzováTereza Götzová, Prezentace ke konferenci 55. Jahrestagung der Sektion Sonderpädagogik der DgfE 2020 - Univerzita Kolín [Jiný výsledek]
1450119Mgr. Tereza GötzováMgr. Tereza Götzová, doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D., Marie Komorná, Ph.D, Článek k příspěvku do sborníku ke konferenci 55. Jahrestagung der Sektion Sonderpädagogik der DgfE 2020 - Univerzita Kolín Přijat k připomínkám a následně přijat do sborníku. Bohužel nebyl do této doby sborníku publikován, nebo o tom nemáme žádné informace. O publikaci se snažíme od kolegů z univerzity v Německu stále zjistit, v jakém stavu je vydání sborníku. Proto není možné sborník zatím odcitovat [Jiný výsledek]
1188119Mgr. Josef KurkaBaruník, Jozef; Hanus, Luboš, Draft of the paper titled "Probabilistic Forecasting with Machine Learning and Big Data". [Jiný výsledek]
1188119Mgr. Josef KurkaBaruník, Josef; Kurka, Josef, IES Working Papers publication [Jiný výsledek]
1372217Mgr. Štěpán KáplKápl, Štěpán; Tichánek, Filip; Zitrický, František; Ježek, Karel, Článek zaměřující se na primární cíl projektu. Ukazujeme efekt konfliktních stimulů na stabilitu aktivity hipokampální sítě a separaci mentálních reprezentací prostoru, charakterizujeme jejich vývoj v čase a ukazujeme rozdíly v časování aktivace vzorců aktivity specifických pro aktuální či alternativní prostorový kontext. Manuskript je v současné době v recenzním řízení v impaktovaném časopise (Q1). [Jiný výsledek]
396721Mgr. Tomáš FaltínFaltín, Tomáš, Článek na konferenci USENIX ATC' 21 [Jiný výsledek]
1030119Mgr. Jiří HadravaHadrava et al., Přehled výsledků projektu ve formě prezentace [Jiný výsledek]
1030119Mgr. Jiří HadravaHadrava, Rukopis článku o nálezu pestřenky Psarus abdominalis (článek přijatý do časopisu Klapalekiana) [Jiný výsledek]
1030119Mgr. Jiří HadravaHadrava et al., Rukopis článku o nepůvodních druzích pestřenek v České republice [Jiný výsledek]
498218Mgr. Anna JuřicováJuřicová, Anna a kol., Jedná se o rozpracovaný článek s dedikací řešeného projektu s názvem "Tillage erosion as a neglected process in understanding soil organic carbon (SOC) dynamics in the intensively cultivated region", jehož první autorkou je hlavní řešitelka projektu. Poslání článku do vysoce impaktovaného časopisu je plánováno na jaro 2022. Nejedná se o finální verzi. [Jiný výsledek]
470119MUDr. Marko PetržalkaPetržalka, Marko, rukopis článku přikládám v příloze [Jiný výsledek]
384119Mgr. Martin BezdíčkaBezdíčka, Martin, Rukopis, který je nyní v recenzním řízení v impaktovaném časopisu Scientific Reports. [Jiný výsledek]
384119Mgr. Martin BezdíčkaBezdíčka, Martin, Doklad o zaslání rukopisu WT1 do časopisu Scientific Reports. [Jiný výsledek]
384119Mgr. Martin BezdíčkaBezdíčka, Martin, Doplňkový soubor k rukopisu o WT1. [Jiný výsledek]
1322119Mgr. Jakub SoukupSmolová Helena, Poster prezentovaný na konferenci CSAC 2021 konaný v Ostravě, [Jiný výsledek]
1322119Mgr. Jakub SoukupSmolová Helena, Abstrakt k posteru prezentovaném na konferenci CSAC 2021. [Jiný výsledek]
1322119Mgr. Jakub SoukupSoukup Jakub, Prezentace, která byla prezentovaná hlavním řešitelem na konferenci CSAC 2021 [Jiný výsledek]
1322119Mgr. Jakub SoukupSoukup Jakub, Abstrakt k prezentaci prezentované na konferenci CSAC 2021. [Jiný výsledek]
1098120MUDr. Anna MalečkováKochová, Petra; Malečková, Anna, Pálek, Richard; Liška, Václav; Bońkowski, Tomasz; Horák, Miroslav; Grajciarová, Martina; Tonar, Zbyněk, Porcine spleen as a model organ for blunt injury impact tests: An experimental and histological study. Original article submitted to impacted journal Anatomia, Histologia, Embryologia (IF = 1.114) [Jiný výsledek]
1098120MUDr. Anna MalečkováMalečková, Anna, Blunt injury of liver and spleen: mechanical response of the porcine abdominal organs in experimental impact test. Abstract of the lecture presented at the international conference Morphology 2021. [Jiný výsledek]
1094119Mgr. Milan ChroustChroust, Milan; Mazuch, Martin; Ivanov, Martin; Alba, David M., Luján, Angel H., Redescription of the soft-shell turtle Rafetus bohemicus (Testudines, Pan-Trionychidae) from the Early Miocene of Czechia. PeerJ. - rozpracovaný rukopis [Jiný výsledek]
320121JUDr. Štěpán PastorekPastorek, Štěpán a Stolička, Jáchym, Prezentace z konference European Labour Law Young Scholars Annual Meeting: Labour Law for the Future - Social Issues in a Post-Covid World. [Jiný výsledek]
320121JUDr. Štěpán PastorekPastorek, Štěpán a Stolička, Jáchym, Příspěvek "Social Issues in "the Best in Covid Country" do sborníku z konference European Labour Law Young Scholars Annual Meeting: Labour Law for the Future - Social Issues in a Post-Covid World. K vydání sborníku zatím nedošlo z důvodu nedodání rukopisů ze strany všech autorů. [Jiný výsledek]
320121JUDr. Štěpán PastorekPastorek, Štěpán, Prezentace "Oznámení nelegálního zaměstnávání cizinců – „odvetná opatření“ ze strany státu?" z konference Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa. [Jiný výsledek]
320121JUDr. Štěpán PastorekPastorek, Štěpán, Příspěvek "Smlouva o smlouvě budoucí ve světle povinnosti zaměstnavatele poskytovat informace o podstatných aspektech pracovněprávního vztahu" ve sborníku Work-life balance a transparentní pracovní podmínky - výzva pro pracovní právo. K vydání má dojít do konce roku 2021. Zařazení příspěvku do sborníku je potvrzeno. [Jiný výsledek]
368120Mgr. Michal KořenářKorenar, Michal; Treffers-Daller, Jeanine; Pliatsikas, Christos, Paper titled "Bilingual experiences cause dynamic changes to the volumes of the basal ganglia: evidence from interpreters and translators." presented at the international conference proceeding "Conference on Multilingualism 2021 (COM2021) organised by the University of Konstanz (presented on-line). The programme is available online: https://www.ling.uni-konstanz.de/com2021/programme/ [Jiný výsledek]
760219Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.Dostálová, V., Bártová, A., Bláhová, H., & Holmerová, I, The needs of older people in home health care from the nurses’ perspective: a qualitative study. V recenzním řízení v Nursing open. [Jiný výsledek]
760219Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.Dostálová Vladimíra; Bártová Alžběta; Bláhová Hana; Holmerová Iva, 28.10.2021 - 30.10.2021 Poster presentation. 3rd Krems Dementia konference: From Reaction to Action, Krems, Austria, The needs of informal carers of people living with dementia: A qualitative study [Jiný výsledek]
760219Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.Holmerová, Iva, Dostálová, Vladimíra, Bártová Alžběta, Bláhová Hana, Rukopis monografie - Potřeby starších vulnerabilních lidí v domácí a nemocniční péči [Jiný výsledek]
1313420MVDr. Martina GrajciarováGrajciarová Martina, In the form of a poster, we presented the work at the conference Biomaterials and their surfaces (Herbertov, September 2021). [Jiný výsledek]
1313420MVDr. Martina GrajciarováGrajciarová Martina, Supplement 1. Complete primary data of the morphometric analysis of the arterial segments. [Jiný výsledek]
1313420MVDr. Martina GrajciarováGrajciarová Martina, We illustrated and wrote the manuscript: Are ovine and porcine carotid arteries equivalent animal models for experimental cardiac surgery: A quantitative histological comparison. Our manuscript was accepted in the journal Annals of Anatomy (IF(JCR2021) =2.698. Q1(Anatomy&Morphology)). https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0940960222000255 [Jiný výsledek]
1088120Mgr. Michaela Sedláčková KnoblochováKnoblochova, Michaela, Potvrzení o aktivní účasti na světové psychologické konferenci ICP 2020+ [Jiný výsledek]
442220MUDr. Barbora PavlíkováPavlíková, Barbora, Článek - abstrakt v češtině, tabulky a grafy (anglický překlad manuscriptu článku již odeslán k publikaci) [Jiný výsledek]
442220MUDr. Barbora PavlíkováPavlíková, Barbora, Prospektiva - výsledky testů IVGTT [Jiný výsledek]
442220MUDr. Barbora PavlíkováPavlíková, Barbora, Prospektiva - průběžná data (základní vstupní, sledování, bioimpedance, dotazníky WHOQoL a DDS) u pacientů zavzatých do studie [Jiný výsledek]
442220MUDr. Barbora PavlíkováBreburdová Martina, Poster z kongresu Technologie v diabetologii 2021 Téma: Monitorování teplot při skladování inzulínu v lednicích našich pacientů [Jiný výsledek]
442220MUDr. Barbora PavlíkováPavlíková, Barbora, Poster z kongresu Technologie v diabetologii 2021 Téma: Retrospektivní analýza dat pacientů s FSL z DC FN Plzeň [Jiný výsledek]
339421Mgr. Linda HonskusováHonskusová, Linda, Aktivní účast na online konferenci ESERA 2021, from August 30th to September 3rd, 2021, University of Minho (Braga, Portugal). [O] Honskusová, L., Vojíř, K., & Rusek, M. (2021). The development of chemistry pre-service teachers' professional vision: an observation practice course improvement. The 14th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA 2021). Text viz přílohu. Prezentace viz přílohu. K dispozici je i video záznam. [Jiný výsledek]
339421Mgr. Linda HonskusováHonskusová, Linda, Aktivní účast na online konferenci DidSci+ 2021, Brno 23.-24. 6. 2021. [O] Honskusová, L., & Rusek, M. (2021). Preservice chemistry teachers’ noticing during pandemic: online reflective course. Conference on Research in Didactics of the Sciences (DidSci+). Abstrakt viz přílohu. Prezentace viz přílohu. [Jiný výsledek]
339421Mgr. Linda HonskusováHonskusová, Linda, Aktivní účast na online konferenci a sborník abstraktů: EUROVARIETY 2021, [O] Honskusová, L., & Rusek, M. (2021). Development of preservice chemistry teachers’ ability to notice even under lockdown. The 9th European Variety in University Chemistry Education Conference (EUROVARIETY 2021). Sborník abstraktů viz přílohu. Prezentace viz přílohu. [Jiný výsledek]
1066119MUDr. Anežka Bělohlávková, Ph.D.Bělohlávková, Anežka, Abstrakt Introducing of prospective quality of life assessment in pediatric epilepsy surgery patients: a pilot study. Výsledky studie prezentovány formou posteru v rámci 14th European Epilepsy Congress. [Jiný výsledek]
70220MUDr. Martin ŠatnýŠatný Martin, Článek o obecné charakteristice pacientů s FD - popis diagnostického algoritmu pacientů se susp. FD [Jiný výsledek]
70220MUDr. Martin ŠatnýŠatný Martin, Poster EAS 2021 - Charakteristika populace s FD [Jiný výsledek]
70220MUDr. Martin ŠatnýŠatný Martin, Poster EAPC 2022 - HTG skore u české kohorty pacientů s FD [Jiný výsledek]
70220MUDr. Martin ŠatnýŠatný Martin, Draft k publikaci - Obecná charakteristika české kohorty pacientů s FD, zhodnocení využitelnosti dg. kritérií [Jiný výsledek]
70220MUDr. Martin ŠatnýŠatný Martin, Draft k publikaci - polygenní hypertriglyceridemické skore u pacientů s FD [Jiný výsledek]
70220MUDr. Martin ŠatnýŠatný Martin, Statiny and inflammation - článek obecně o problematice aterosklerózy a léčby hypolipidemiky [Jiný výsledek]
1313120Mgr. Hana VáchováVachova, Hana, The attached manuscript is mainly about Hana Vachova's PhD project that focuses on proteins localized at the flagellar tip of T. brucei. RPIB appeared to be one of these proteins and due to its specific phenotype was characterized in the following way – the effect on its depletion on cell morphology, growth, flagellar length, cell swimming, and its evolutionary analysis. Hana Vachova performed all experiments with trypanosomes including characterization of RPIB (the topic of her GAUK project 1313120). This manuscript is in preparation, and attached is the current draft version with an introduction and results. The plan is to submit this substantial piece of work for publication this year. [Jiný výsledek]
1312820Mgr. Linda DaleckáDalecká Linda, Steklíková Klára, Hovořáková Mária, Odontogenic potential of the epitheliums in oral cavity Poster s našimi dosavadními výsledky prezentovaný na mezinárodní konferenci v Praze - Morphology 2021. Abstrakt v příloze. [Jiný výsledek]
264120Mgr. Filip StaněkStaněk, Filip, Staněk, F. (2021). Optimal Out-of-Sample Forecast Evaluation under Stationarity. CERGE-EI Working Paper Series 2021 (No. 712), 44. [Jiný výsledek]
364119MUDr. Barbora VakrmanováVakrmanová Barbora, Článek v přípravě: Mass cytometry identifies unique patterns of lineage switch in DUXr, PAX5-P80R and ZNF384r patients Vakrmanová B., Vášková M., Stuchlý J., Kužílková D., Žaliová M., Nováková M., Hrušák O., Kalina T., Mejstříková E. [Jiný výsledek]
364119MUDr. Barbora VakrmanováVakrmanová Barbora, Abstrakt na mezinárodní konfereknci formou posteru: Bone marrow and blood leukemic blasts following a week of corticosteroids. The 12th Biennial Childhood Leukemia and Lymphoma Symposium (CLLS 2021) 11.-12.3.2021 [Jiný výsledek]
364119MUDr. Barbora VakrmanováVakrmanová Barbora, Abstrakt ve formě posteru na konferenci: ČASNÁ ZTRÁTA CD38 PO PODÁNÍ DARATUMUMABU U PACIENTŮ S AKUTNÍ LYMFOBLASTICKOU LEUKÉMIÍ II. ČESKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD 12.-15.9.2021 [Jiný výsledek]
1034819MUDr. Eva FürstováFurstova, Eva, First report: Kaftrio® vs. Symkevi® in intestinal organoids [Jiný výsledek]
1034819MUDr. Eva FürstováFurstova, Eva, Complex CFTR allele p.(PheF508del;Leu467Phe) and the altered in vitro response to CFTR modulators [Jiný výsledek]
942119Mgr. Věra LatoňováLatonova, Vera et al., Prezentace výsledků gama ozářených diod n-v-p na RD50 workshopu. Prezentace se zabývala studiem objemového poškození diod při ozáření gama v rozsahu (10-366) Mrad za učelem doplnění již existujících studií využívající ozáření protony a neutrony. Byl pozorován lineární nárůst objemového proudu s ionizační dávkou. Dále byl zjištěn výrazný pokles napětí úplného vyprázdnění s rostoucí ionizační dávkou. Pro přesnější závěry bylo nutné pokračovat v ozařování diod na vyšší dávky. [Jiný výsledek]
942119Mgr. Věra LatoňováLatonova, Vera et al., Charakterizace velko-plošných senzorů po ozáření neutrony a gama. Dosud se ke studiu radiační odolnosti senzorů využívaly speciálně navržené testovací struktury. Tato studie je unikátní v tom, že byly ozářeny velké předprodukční senzory, které budou použity v experimentu ATLAS. Cílem studie bylo ověření kvality těchto senzorů po ozáření. Pozorovaný nárůst zpětného proudu a napětí úplného vyprázdnění byl v souladu s předpoklady. Po ozáření gama byl pozorován výrazný pokles mezistripového odporu. Po ozáření neutrony se tento odpor opět zvýšil. Měření strip po stripu, které se u testovacích struktur neprovádí, ukázalo, že ozářením neutrony a gama nevznikají defekty na stripech. Výsledky budou pravděpodobně později publikovány ITk Strip kolaborací. [Jiný výsledek]
942119Mgr. Věra LatoňováKroll, Jiri et al, Studium radiační odolnosti senzorů vůči ozáření gama, pokud při ozařování a annealingu bude mezi AC a DC pady aplikováno malé napětí. Studie byla provedena za účelem modelování reálné situace v ITk detektoru. Naměřené hodnoty mezistripového odporu před a po annealingu ukazují, že vyšší radiační poškození způsobené malým přiloženým napětím (do 0.5V) mezi AC a DC pady se vykompenzuje, pokud je toto napětí přiloženo i během annealingu. [Jiný výsledek]
942119Mgr. Věra LatoňováLatonova, Vera et al., Studium objemového poškození vzniklého jako důsledek ozáření gama - prezentováno na 17th Trento Workshopu. Studie navazující na předcházející prezentaci výsledků gama ozářených diod n-v-p. Diody byly ozářeny na ještě vyšší dávky s cílem podrobnější analýzy efektu známého jako "initial acceptor removal". Ukazuje se, že se tento efekt popsaný v literatuře převážně pro vzorky ozářené neutrony a protony, objevuje také o vzorku ozářených gama. Také zde lze pokles počáteční koncentrace akceptorů s rostoucí ionizační dávnou nafitovat exponenciální funkcí. [Jiný výsledek]
666420Rastislav RehákRehák, Rastislav, Technical Report [Jiný výsledek]
666420Rastislav RehákRehák, Rastislav and Senkov, Maxim, Working Paper [Jiný výsledek]
1360218Mgr. Klára LátrováLátrová Klára, Manustkript článku: R-type fonticins produced by Pragia fontium form large pores with high conductance [Jiný výsledek]
244120Mgr. Tereza AdamcováKosová, Tereza, Jiný výsledek. [Jiný výsledek]
96420Mgr. Lucie PoskočilováPOSKOČILOVÁ, Lucie., Audiovizuální prezentace: "Screaming Baboons, Howling Wolfs, Roaring Lions": Infrahumanization of Prison Society through the Perception of Sound. V tomto výstupu jsem zpracovala svůj konferenční příspěvek prezentovaný v angličtině na prestižní mezinárodní etnomuzikologické konferenci SEM do audiovizuální podoby. Video bylo zveřejněno v rámci aplikace whova, kde bylo dostupné členům etnomuzikologické společnosti. Později jsem jej uveřejnila také na svém akademickém profilu na academia.edu. Dostupné odborné veřejnosti z [https://www.academia.edu/video/l46zDj] [Jiný výsledek]
96420Mgr. Lucie PoskočilováPOSKOČILOVÁ, Lucie, Akustemologie českých věznic. In: 6. BIENÁLNÍ KONFERENCE CASA 17. – 18. 4. 2021, ONLINE. 2021, s. 19-20. Abstrakt konferenčního příspěvku. Prezentace předběžných výsledků projektu. Výklad zvuku nejen jako nositele informací, ale také jako na zdroje určitého druhu poznání o vězeňském režimu, sociálních situacích v něm a způsobu jejich prožívání. Teorií akustemologie odhaluji význam zvuku ve smyslu enkulturovaného slyšení. Zvukové projevy vězňů a jazyk, jakým se o nich vyjadřují odhalují proces dehumanizace, který se na subtilní úrovni odehrává uvnitř samotné vězeňské populace. Prezentované výsledky projektu tak ukazují, že akustické prožívání souvisí se subjektivním vnímáním vlastní pozice v sociální struktuře vězení. [Jiný výsledek]
96420Mgr. Lucie PoskočilováPOSKOČILOVÁ, Lucie., "Screaming Baboons, Howling Wolfs, Roaring Lions": Infrahumanization of Prison Society through the Perception of Sound. In: SEM 2021 Abstracts Book. 2021, s. 52-53. Konferenční příspěvek hlouběji rozpracovává teorii akustemologie vězeňské sociální struktury. Analýza sluchové zkušenosti odsouzených odhalila proces dehumanizace, který se zde odehrává mezi samotnými vězni. Ti si v dopisech stěžovali na zvuk. projevy spoluvěz., které opakovaně popisovali skrze animální metafory. Pro její výklad jsem využila psychosociální koncept infrahumanizace. Ukazuje se, že proces infrahumanizace je zde začleněn právě do samotného prožívání zvukového prostředí věznice a je zakódován do promluv o něm vyznačujících se v tomto případě animálními metaforami. [Jiný výsledek]
96420Mgr. Lucie PoskočilováPOSKOČILOVÁ, Lucie, Inmates' perceptions and experiences of the sonic environment: music and sound in Czech prisons. In: 4th SIMM-seminar: „Music in detention" neformální prezentace. 2021. Prezentace projektu na semináři o hudbě v detenčních zařízeních. Semináře se zúčastnilo přibližně dvacet badatelů ze třinácti zemí světa, a poskytl mi tak jedinečnou příležitost představit svůj projekt úzce zaměřenému odbornému publiku, a diskutovat specifika vězeňského bádání s kolegy s podobnými zkušenostmi. Týdenní mezinárodní seminář pro mě v tomto ohledu představoval výjimečnou, intenzivní a velmi cennou zkušenost setkání s předními světovými odborníky na hudbu ve vězení (např. Mary L. Cohen). Na platformě semináře se utvořila odborná komunita, jíž jsem součástí. [Jiný výsledek]
1580119Mgr. Jan BokBok, Jan, Jedličková, Nikola, Lajou, Dimitri, Narboni, Jonathan, Sopena, Éric, Coloring of signed graphs with given cyclomatic number - draft článku [Jiný výsledek]
1580119Mgr. Jan BokBok, Jan, Fiala, Jiří, Jedličková, Nikola, Kratochvíl, Jan, Rzazewski, Pavel, List covering of regular multigraphs - článek zaslaný na konfenci IWOCA 2022 [Jiný výsledek]
1580119Mgr. Jan BokBok, Jan, abstrakt v sborníku konference BCC 2021 - Acyclic, Star and Injective Colouring for H-free graphs [Jiný výsledek]
1580119Mgr. Jan BokBok, Jan, slajdy k přednášce MFCS 2021 [Jiný výsledek]
1580119Mgr. Jan BokBok, Jan, abstrakt na konferenci NORS 2021, název přednášky "Cooperative games under interval uncertainty" [Jiný výsledek]
126119JUDr. Štěpánka KučerováKučerová, Štěpánka, Odborný článek na téma "Kriminalizace nekonsensuální pornografie pohledem právní úpravy Anglie a Walesu, USA a České republiky" - v současné době přijat k publikaci v 6/2022 [Jiný výsledek]
126119JUDr. Štěpánka KučerováMonografie - koncept , Doposud nepublikovaný koncept monografie [Jiný výsledek]
186120Mgr. Karel ŠvátoraBenešová, Daniela; Švátora, Karel; Čepička Ladislav, Prozatím nepublikovaný rukopis. Rukopis byl v průběhu roku 21 a začátkem letošního roku zaslán do 3 impaktovaných časopisů. Dosud nebyl bohužel přijat k publikaci. V současné době (konec března 2022) jsou v rukopisu prováděny drobné úpravy pro zaslání do dalšího časopisu k publikaci. V rukopisu jsou uvedeny příslušné afiliace fakultě i dedikace projektu a po publikování bude zanesen do OBD. [Jiný výsledek]
186120Mgr. Karel ŠvátoraŠvátora, Karel, Data získaná v roce 2021. K prodlení ve sběru dat došlo v důsledku pandemie COVID-19. Dlouhou dobu možné kontaktní testování a následně byl výrazný problém s ochotou probandů. Nakonec se ale po uvolnění opatření podařilo získat poměrně rozsáhlý soubor dat. Data jsou v současné době statisticky vyhodnocována. Po vyhodnocení ihned budeme výsledky publikovat s příslušnou afiliací a dedikací. [Jiný výsledek]
38318Mgr. Ondřej Šmigol, Ph.D.Šmigol, Ondřej, Článek vycházející z práce byl bohužel odmítnut k publikaci. Po úpravách byl nabídnut jinému časopisu, konkrétně Journal of Modern European History. Čekám na vyjádření. [Jiný výsledek]
38318Mgr. Ondřej Šmigol, Ph.D.Šmigol, Ondřej, Kvůli nepředpokládaným komplikacím jsem nestihl podat disertaci k obhájení v minulém roce. Jednalo se především o úpravy vyžadované vedoucím, dlouhou jazykovou korekturu a nakonec o fakt, že jsem se zapomněl přihlásit na státní doktorskou zkoušku, jejíž splnění je podmínkou k připuštění k obhajobě. Státní zkoušku jsem tak splnil teprve v prosinci. Nicméně disertaci jsem již odevzdal. Obhajoba je naplánovaná na 25.5. Úspěšnému složení by nemělo nic bránit. [Jiný výsledek]
38318Mgr. Ondřej Šmigol, Ph.D.Šmigol, Ondřej, Vydání monografie je stále plánované, je ale podmíněné úspěšným obhájením disertace. Přikládám vyjádření docenta Rákosníka [Jiný výsledek]
1180119Ing. Eliška KoutnáKoutná, Eliška; Lux, Vanda; Veverka, Václav, Poster EMBL Conference: Chromatin and Epigenetics [Jiný výsledek]
1180119Ing. Eliška KoutnáKoutná, Eliška; Lux, Vanda; Veverka, Václav, Poster Cold Spring Harbor meeting: Mechanisms of Eukaryotic Transcription [Jiný výsledek]
1180119Ing. Eliška KoutnáKoutná, Eliška, Dinukleosomy a Tetranukleosomy (Příloha1) [Jiný výsledek]
1180119Ing. Eliška KoutnáKoutná, Eliška; Lux, Vanda; Nováček, Jiří; Srb, Pavel; Hexnerová, Rozálie; Škerlová, Jana; Kukačka, Zdeněk; Novák, Petr; Fábry, Milan; Poepsel, Simon; Veverka, Václav , Manuskript pro recenzní řízení [Jiný výsledek]
280721Ing. Michaela ŠvarcováŠvarcová et al. Manukript, Manuskript článku téměř připraveného pro podání do časopisu. [Jiný výsledek]
436121Mgr. Eliška KlimentováKlimentová, Eliška, Rukopis článku připravený pro publikaci v zahraničním impaktovaném periodiku. [Jiný výsledek]
436121Mgr. Eliška KlimentováKlimentová, Eliška, Předběžná data další publikační výstup. [Jiný výsledek]
1264119Mgr. Petr Kolář, Ph.D.Kolář, Petr, Časopisecká publikace v recenzním řízení: Název článku: Physics Curriculum in Upper Secondary Schools: What Leading Physicists Want Autoři: Vojtěch Žák, Petr Kolář Časopis: Scince Education (IF: 4.593) Komentář: Informace o přijetí nebo zamítnutí článku měla přijít do 28. 3. 2022, ale bohužel nepřišla. Z emailové komunikace s časopisem vyplynulo, že se čeká na třetího recenzenta. V příloze přikládám pracovní verzi článku, která byla poslána do časopisu, a také pdf-soubor potvrzující, že byl článek 15. 2. 2022 podán a v současné době je stále posuzován. Aktualizace 11. 4. 2022: článek byl přijat k revizím (viz přiložené pdf-soubory). [Jiný výsledek]
1264119Mgr. Petr Kolář, Ph.D.Kolář, Petr, Článek ve sborníku: Název příspěvku: Ideas of Various Groups of Experts as a Starting Point for a New Physics Textbook Autoři: Petr Kolář, Vojtěch Žák Editor sborníku: Lubomíra Valovičová a kol. Název sborníku: DIDFYZ 2021: Didactic Transfer of Physics Knowledge Through Distance Education Komentář: Článek byl do sborníku podán 15. 11. 2021. Konference byla z důvodu pandemie přesunuta z listopadu 2021 na konec dubna 2022 a předpokládáme, že sborník vyjde po jejím skončení. V přílohách je verze článku, kterou editoři sborníku přijali do tisku, a pdf-soubor potvrzující, že byl článek zadán do AIPCP. [Jiný výsledek]
664320Mgr. Klára ZáplatováZáplatová, Klára, Poster přijatý na konferenci WAS 2021. [Jiný výsledek]
1680218Mgr. Tereza RydzykováRydzyková Tereza, manuskript rozpracovaného článku [Jiný výsledek]
508818JUDr. Petra Šmirausová, Ph.D.Šmirausová Petra, Disertační práce [Jiný výsledek]
1446218Mgr. Filip KnopKnop Filip, Poster: SEL-5 kinase role in anterio-posterior cell outgrowth and migration. Presented at EMBO C. elegans meeting in Barcelona (C. elegans development, cell biology and gene expression, June 13-17-2018) and Visegrad Group Society for Developmental Biology: Inaugural Meeting in Brno (V4SDB meeting, September 7-9-2018). Virtual poster: SEL-5 kinase role in Wnt-dependent anterio-posterior cell outgrowth and migration. Presented at virtual European Worm Meeting in Marseille (July 12-15). [Jiný výsledek]
1516120Mgr. Dominika ŠpolcováSpolcova, Dominika and Pertold-Gebicka, Barbara , Article on that the principal researcher worked during the year 2021. [Jiný výsledek]
1516120Mgr. Dominika ŠpolcováPertold-Gebicka, Barbara and Spolcova, Dominika, Article on that the principal researcher worked during the year 2021. [Jiný výsledek]
1516120Mgr. Dominika ŠpolcováSpolcova, Dominika, Presentation of the very preliminary results [Jiný výsledek]
384120Mgr. Michael ŠkvrňákŠkvrňák, Michael, Not all incumbents are created equal: Effect of municipal newsletters in Czech local elections [draft paperu] [Jiný výsledek]
228121JUDr. Václav DvorskýDvorský, Václav, On the 8th of December 2021, I held a lecture in Polish called Kodeksy cywilne w XXI wieku - Czechy (Civil codes in the 21st century - Czechia) for Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych (Centre for Legislative and Economic Analyses), Warsaw (https://calg.pl/). Although it might seem such a topic somewhat differs from the GAUK topic, the GAUK funds nevertheless allowed me to prepare the lecture as the literature acquired and additional time that I did not have to devote to income pursuing activities were of much use. [Jiný výsledek]
228121JUDr. Václav DvorskýDvorský, Václav, Three first chapters of my thesis. [Jiný výsledek]
698119Mgr. Petr HolýHolý Petr, Program konference ENOR2021 s přiloženým abstraktem k přednášce prezentující výsledky genomické studie oxysterolových genů [Jiný výsledek]
698119Mgr. Petr HolýHolý Petr, Integrative analysis of somatic mutation levels and expression of oxysterol-related genes and the miRNome in early-stage luminal breast cancer. Rozpracovaný manuskript článku analyzujícího somatickou genetickou variabilitu a expresi mRNA v oxysterolových genech a expresi miRNomu. Souhrn výsledků dosud dokončených analýz, naznačeny budoucí směry ve vyhodnocování dat. Obsahuje rovněž teoretický úvod a metodiku. [Jiný výsledek]
698119Mgr. Petr HolýHolý Petr, Germline and somatic genetic variability of oxysterol-related genes in breast cancer patients with early disease of the luminal subtype. Manuskript a suplement článku analyzujícího variabilitu oxysterolových genů ve vztahu k přežívání a jiným klinickým datům pacientek. K datu podání závěrečné zprávy v recenzním řízení v časopise Biochimie (IF 4.079). [Jiný výsledek]
1424217Mgr. Iveta DvořákováIveta PLEYEROVÁ, Hana KONRÁDOVÁ, Helena LIPAVSKÁ, Manuscript: Responses to salt, drought and combined abiotic stresses in two contrast Plantago species: Insight into Tolerance Mechanisms [Jiný výsledek]
1424217Mgr. Iveta DvořákováPleyerová, Iveta; Hamet, Jaromír; Konrádová, Hana; Lipavská, Helena, Versatile roles of sorbitol in higher plants: luxury resource, effective defender or something else? Manuscript- PLAA-D-22-00145 Článek odeslaný do časopisu PLANTA, IF=4.116 [Jiný výsledek]
254319JUDr. Marek NovákPříloha 2, Příloha disertační práce: Seznam zpracovaných děl ze Strahovské knihovny uvedených v disertační práci [Jiný výsledek]
254319JUDr. Marek NovákPříloha 1, Rozpracovaný hlavní výstup projektu: disertační práce [Jiný výsledek]
254319JUDr. Marek NovákPříloha 3, Seznam svazků ve Strahovské knihovně [Jiný výsledek]
558119Mgr. Tomáš KrauskopfKrauskopf, Tomáš, příloha 5 [Jiný výsledek]
558119Mgr. Tomáš KrauskopfKrauskopf, Tomáš, příloha 7 [Jiný výsledek]
558119Mgr. Tomáš KrauskopfKrauskopf, Tomáš, příloha 1: Trends in intraseasonal temperature variability in Europe; podmíněčně přijatá verze článku (International Journal of Climatology; IF 4.069 (2020); ISSN 1097-0088) [Jiný výsledek]
558119Mgr. Tomáš KrauskopfKrauskopf, Tomáš, příloha 4 [Jiný výsledek]
558119Mgr. Tomáš KrauskopfKrauskopf, Tomáš, příloha 2: rozhodnutí o podmínečném přijetí článku do International Journal of Climatology [Jiný výsledek]
558119Mgr. Tomáš KrauskopfKrauskopf, Tomáš, příloha 3 [Jiný výsledek]
558119Mgr. Tomáš KrauskopfKrauskopf, Tomáš, příloha 6 [Jiný výsledek]
852119Mgr. Jiří ŠnebergerŠneberger Jiří , Výsledky analytické sekce biologické antropologie pro paleodemografické a paleopatologické hodnocení, stabilní izotopy pro rekonstrukci stravy a částečné výsledky genetické analýzy. [Jiný výsledek]
502119MUDr. Markéta RackováRacková, Markéta, Přednáška s názvem "A diagnostic conundrum: identification of a causal mutation in a patient with severe neonatal-onset bowel disease" s dedikací GAUK oceněná na 18th International Medical Postgraduate Conference v Hradci Králové první cenou, abstrakt v příloze. [Jiný výsledek]
502119MUDr. Markéta RackováRacková M, Přednáška "A DIAGNOSTIC CONUNDRUM: IDENTIFICATION OF A CAUSAL MUTATION IN A PATIENT WITH SEVERE NEONATAL-ONSET BOWEL DISEASE" s dedikací GAUK prezentovaná hlavní řešitelkou na Konferenci Analytické cytometrie 2021 v Ostravě [Jiný výsledek]
1434218Mgr. Marie HorňákováHorňáková, Marie; Špačková, Petra, Článek se nachází v recenzním řízení impaktovaného časopisu Urban Studies. V příloze je nahrán odevzdaný manuscript. [Jiný výsledek]
1154418Mgr. Tereza PalanskáJanský, Petr; Palanska, Tereza; Palansky Miroslav , UNU-WIDER Working Paper Hide–seek–hide? The effects of financial secrecy on cross-border financial assets [Jiný výsledek]
305020Mgr. Martin BrummerBrummer, Martin, Primární výsledek projektu: článek Jak si plukovník potřásl chlapsky rukou s Němci: možnosti aplikace teorií Winnicotta a Horneyové v psychobiografickém výzkumu. Text je určen k vydání v recenzovaném časopise E-psychologie. Text byl poslán redakci 19. listopadu 2021. V současnosti (9. ledna 2022) je v recenzním řízení. Preprint je k dispozici na internetových stránkách Researchgate. Viz: https://www.researchgate.net/publication/357680122_Jak_si_plukovnik_potrasl_chlapsky_rukou_s_Nemci_moznosti_aplikace_teorii_Winnicotta_a_Horneyove_v_psychobiografickem_vyzkumu [Jiný výsledek]
1396217Mgr. Alžběta MotyčkováFry et al., manuskript článku po revizi [Jiný výsledek]
1396217Mgr. Alžběta MotyčkováMotyčková, Alžběta, manuskript článku [Jiný výsledek]
26119Mgr. Václav VlčekVlček, Václav, Quantitative data on the composition of all national delegations in three UN General Assembly meetings (1995, 2005, 2015). The dataset was manually compiled and consists of more than 21000 observations (195 countries X 3 UN General Assembly meetings X 36 variables). The data and codebook are attached as pdf files. [Jiný výsledek]
26119Mgr. Václav VlčekVlček, Václav, Manuscript: Who Cares About the UN General Assembly? National Delegations Size from 1993 to 2016. Tha manuscript is currently under the revise and resubmit stage in the Global Policy journal (2020 impact factor: 2.084). I attach the manuscript and the email from the executive editor of the journal as a proof. [Jiný výsledek]
1134319Mgr. Kristýna ČunátováČunátová, Kristýna, Oral presentation : Deficiency in single oxidative phosphorylation system (OXPHOS) complex triggers downregulation of OXPHOS through attenuation of mitochondrial proteosynthesis. “Life is Biochemistry, Biochemistry is Life” (České Budějovice, Czech Republic, August 29th - September 1st, 2021) [Jiný výsledek]
1134319Mgr. Kristýna ČunátováČunátová, Kristýna, Progress report - data (2021) [Jiný výsledek]
1134319Mgr. Kristýna ČunátováČunátová, Kristýna, Poster presentation : Which factors determine oxidative phosphorylation complexes interdependence? EMBO Workshop “Mitochondrial homeostasis and human disease” (21 – 24 September 2021, Girona, Spain) [Jiný výsledek]
780120MUDr. Silvia KmetonyováKmetonyová Silvia, Poster na ČSNS 2021 [Jiný výsledek]
780120MUDr. Silvia KmetonyováKmetonyová Silvia, abstrakt k článku - česky [Jiný výsledek]
308521Mgr. Ivanna DovhorukDovhoruk Ivanna, Článek v anglickém jazyce + potvrzení Článek v českém jazyce + potvrzení [Jiný výsledek]
308521Mgr. Ivanna DovhorukDovhoruk Ivanna, Článek v českém jazyce + potvrzení [Jiný výsledek]
772119Mgr. Zuzana KorandováKorandová Zuzana, Poster prezentovaný na konferenci v Českých Budějovicích [Jiný výsledek]
772119Mgr. Zuzana KorandováKorandová Zuzana, Abstrakt k ústní přednášce na konferenci Bioenergetika 2021 [Jiný výsledek]
40217Mgr. Petra ZahajskáZahajská, Petra; Čepičková, Jana; Trubač, Jakub; Pedentchouk, Nikolai; Kvaček, Jiří, The results of this project will be presented as a poster with 3 minute lighthing talk at the Pages 6th Open Science Meeting in the session OSM33: Quantifying and predicting terrestrial ecosystem responses to changing climates and land use in May 2022 [Jiný výsledek]
336821Mgr. Tereza Kalkusovádoc. Josef Hrdlička, Potvrzení o přijetí článku k recenznímu řízení. [Jiný výsledek]
336821Mgr. Tereza KalkusováProf. RNDr. Petr Volf, Žádost o změnu rozpočtu [Jiný výsledek]
296221Mgr. Alexandra SeidlováAlexandra Seidlová, Příspěvek na konferenci EUGEO 2021 [Jiný výsledek]
516119Mgr. Eva JeníkováJeníková, Eva; Nováková, Eliška; Ruxová, Helena; Musil, Stanislav; Hraníček, Jakub, V této příloze se nachází rukopis druhé publikace s dedikací projektu, který bude odeslán do konce března 2022. [Jiný výsledek]
382218Mgr. Václava StauberováStauberová, Václava, Výsledky - dokumentace k pezentovaným datům [Jiný výsledek]
382218Mgr. Václava StauberováStauberová, Václava, Pracovní verze manuspriptu [Jiný výsledek]
1306120Mgr. Klára KořínkováKlára Kořínková, Abstrakt z konference [Jiný výsledek]
331121Mgr. Pavel Jonák, DiS.Jonák, Pavel, článek zaslaný pro královehradecký konferenční sborník z XVI. Konference České, slovenské a československé dějiny 20. století [Jiný výsledek]
1398218Mgr. Dagmar SchwambergováSlámová, Žaneta, Slámová, Ž., Schwambergová, D., Fialová Třebická, J., Třebický, V., Stella, D.,Kleisner, K, Havlíček, J Do attractive and healthy-looking men show a higher immunoreactivity? Evolution and Human Behavior (Článek podaný k recenznímu řízení) [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Pejzlová, Michaela, Bakalářská práce: Modifikace borem dopované diamantové elektrody poly-L-lysinem a její vliv na elektrochemické chování dopaminu a serotoninu. Praha, Přírodovědecká fakulta UK, 2021. [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baluchová, Simona; Taylor, Andrew; Míka, Luděk; Fischer, Jan; Fekete, Ladislav; Mortet, Vincent; Schwarzová-Pecková, Karolina, Effect of surface orientation and doping level on the electrochemical behaviour of single crystal boron-doped diamond electrodes, in: 17th International Students Conference “Modern Analytical Chemistry”, Prague, Czech Republic, 16 – 17 September 2021. Oral presentation (English). [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baluchová, Simona; Pejzlová, Michaela; Taylor, Andrew; Fischer, Jan; Schwarzová-Pecková, Karolina, Electrochemical behaviour of dopamine and serotonin on poly-L-lysine-coated boron-doped diamond electrode in biomimicking media in: VIII Doctoral Symposium on Chemistry in Lodz, Lodz, Poland, 24 September 2021. Book of Abstracts, p. 29. Oral presentation (English). [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Eremina, Anna, Diplomová práce: Studium povrchových úprav borem dopované diamantové elektrody pro voltametrii dopaminu a serotoninu. Praha, Přírodovědecká fakulta UK, 2021. [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Taylor, Andrew; Hubík, Pavel; Klimša, Ladislav; Kopeček, Jaromír; Baluchová, Simona; Schwarzová-Pecková, Karolina; Mortet, Vincent, Growth and comparison of high quality MW-PECVD grown B doped layers on (118), (115) and (113) single crystal diamond substrates, in: 31st International Conference on Diamond and Carbon Materials, online, 6 – 9 September 2021. [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Fischer, Jan; Pejzlová, Michaela; Baluchová, Simona; Schwarzová, Karolina, Voltametrické chování dopaminu a serotoninu na borem dopované diamantové elektrodě, in: 73rd Congress of Czech and Slovak Chemical Societies (73. Sjezd Chemiků), High Tatras, Slovakia, 6 - 10 September 2021. Book of Abstracts, p. 181. [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baluchová, Simona, Disertační práce: Porous Boron-Doped Diamond Electrodes: Characterisation and Application for Electroanalysis (Porézní borem dopované diamantové elektrody: Charakterizace a využití v elektroanalýze). Praha, Přírodovědecká fakulta UK, 2021. (Práce byla navržena na ocenění cum laude.) [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Hnízdilová, Lucie, Diplomová práce: Vliv úpravy povrchu borem dopovaných diamantových elektrod na elektrochemickou oxidaci fenolu a jeho derivátů. Praha, Přírodovědecká fakulta UK, 2021. [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baluchová, Simona; Taylor, Andrew; Sedláková, Silvia; Mortet, Vincent; Schwarzová-Pecková, Karolina, Structured architectures of boron-doped diamond for neuroscience, in: 20th Interdisciplinary meeting of young life scientists, online, 17 – 20 May 2021. Book of Abstracts, p. 6. Oral presentation (English). Nominace na nejlepší prezentaci v sekci "Materials Science for Life". [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baluchová, Simona; Schwarzová-Pecková, Karolina; Míka, Luděk; Fischer, Jan; Fekete, Ladislav; Klimša, Ladislav; Kopeček, Jaromír; Mortet, Vincent; Taylor, Andrew, Morphological and electrochemical characteristics of homoepitaxial single crystal boron-doped diamond electrodes, in: The 2021 De Beers Diamond Research Conference, online, 6 – 8 July 2021. Poster (English). [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baluchová, Simona; Schwarzová-Pecková, Karolina; Míka, Luděk; Fischer, Jan; Fekete, Ladislav; Klimša, Ladislav; Kopeček, Jaromír; Mortet, Vincent; Taylor, Andrew, Monokryštalické diamantové elektródy s rôznou úrovňou dopovania bórom, in: 73rd Congress of Czech and Slovak Chemical Societies (73. Sjezd Chemiků), High Tatras, Slovakia, 6 – 10 September 2021. Book of Abstracts, p. 154. Oral presentation (Slovak). Účast v soutěži o Cenu Marty Sališové pro mladé vědecké pracovníky a zisk ceny Metrohm. [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baluchová, Simona; Taylor, Andrew; Sedláková, Silvia; Mortet, Vincent; Schwarzová-Pecková, Karolina, Poly-L-lysine-modified planar and porous boron-doped diamond electrodes: Electrochemical behaviour and stability, in: 3rd Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (CBSEC), online, 8 – 9 April 2021. Book of Abstracts, p. 44. Oral presentation (English). Zisk jedné ze čtyř cen za nejlepší prezentaci (http://www-analytik.chemie.uni-regensburg.de/CBSEC_3/index_elach.htm). [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baroch, Martin; Baluchová, Simona; Mortet, Vincent; Taylor, Andrew; Sedláková, Silvia; Klimša, Ladislav; Kopeček, Jaromír; Schwarzová-Pecková, Karolina; Dejmková, Hana, Electrochemical characterisation of porous boron-doped-diamond electrode for amperometric detection, in: 3rd Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (CBSEC), online, 8 – 9 April 2021. Book of Abstracts, p. 60. [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Pejzlová, Michaela; Fischer, Jan, Studium vlivu modifikace borem dopované diamantové elektrody na elektrochemické chování vybraných neurotransmiterů, 25. ročník soutěže „O cenu Karla Štulíka 2022“ za nejlepší práci v oboru analytické chemie pro studenty bakalářského a magisterského studia, Brno, ČR, 9. únor 2022. Ústní prezentace. Zisk ceny poroty sponzorované firmou Metrohm Česká Republika. [Jiný výsledek]
424920Mgr. Petra ŠustováŠustová, Petra, Příloha č. 1 - poster [Jiný výsledek]
424920Mgr. Petra ŠustováŠustová, Petra, Příloha č. 3 - předběžné přijetí článku [Jiný výsledek]
424920Mgr. Petra ŠustováŠustová, Petra, Příloha č.2 - článek odeslaný k recenznímu řízení [Jiný výsledek]
412120Mgr. Jakub HavlíkStančo, Ladislav - Havlík Jakub, Výzkumy v jižním Uzbekistánu v sezóně 2021. Příspěvek prezentovaný dne 26. listopadu na Stretnutie českých a slovenských klasických a rímskoprovinciálnych archeológov, Trnava [online]. (ID záznamu v OBD: 602155) Vložena pouze část příspěvku vztahující se ke grantovému projektu. [Jiný výsledek]
412120Mgr. Jakub HavlíkHavlík, Jakub, Khaytabad Tepa Archaeological Survey : New contribution to study of settlement transformations in ancient northern Bactria. Příspěvek představený dne 3. března 2021 v rámci webináře Hellenistic Central Asia Research Network Lecture Series 2021 [online]. (ID záznamu v OBD: 592920) [Jiný výsledek]
412120Mgr. Jakub HavlíkHavlík, Jakub, První sezóna intenzivních povrchových sběrů na středním toku Surchandarji. Příspěvek představený dne 30. listopadu 2021 v rámci prezentace aktivit České archeologické expedice v Uzbekistánu [online]. (Bez ID záznamu v OBD) Pozn.: Nejedná se o konferenční příspěvek ale o prezentaci představenou na akci pro širší veřejnost. [Jiný výsledek]
412120Mgr. Jakub HavlíkHavlík, Jakub, Khaytabad Tepa Archaeological Survey: Preliminaries to the Intensive Survey of the Bactrian Lowland. Poster prezentovaný 8.-11. června 2021 na konferenci Landscape Archaeology Conference 2020+1, Madrid [online]. (ID záznamu v OBD: 595918). Online poster session konference je stále dostupná na odkazu https://lac2020-1.csic.es/poster-session/ [Jiný výsledek]
412120Mgr. Jakub HavlíkHavlík, Jakub, Dílčí výsledek: Formuláře finalizované a užité v sezóně 2021. (Vzhledem k jejich zásadní úloze a vztahu k metodologii si dovoluji formuláře uvést jako - svého druhu - dílčí výsledek.) [Jiný výsledek]
412120Mgr. Jakub HavlíkHavlík, Jakub, Předběžný report z terénního výzkumu (předběžná data - dílčí výsledky). Sestaveno pro potřeby výroční zprávy projektu za rok 2021. [Jiný výsledek]
668220Mgr. Daniel BenákBenák, Daniel, Poster z konference. [Jiný výsledek]
200317Mgr. Daniel BenákBenák, Daniel, Manuskript "FTO inhibition impairs cardiomyocyte tolerance to oxygen deprivation" submitovaný v časopise Molecular Therapy – Nucleic Acids (IF = 8.886), a to včetně potvrzení submitování. [Jiný výsledek]
164119Mgr. Jakub StřelecStřelec, Jakub, Prezentace na Konferenci sociální psychiatrie https://ksp2021.cz/sites/ksp2021.cz/files/2021-09/30_Kriminalita%20a%20n%C3%A1siln%C3%A9%20chov%C3%A1n%C3%AD%20pohledem%20soudn%C3%AD%20psychiatrie%20v%20komunistick%C3%A9m%20%C4%8Ceskoslovensku.pdf [Jiný výsledek]
164119Mgr. Jakub StřelecStřelec, Jakub, Odkaz na akci "Psy-sciences, expert knowledge and the ‘self’ in Europe after 1945" https://www.facebook.com/cefres/posts/3243520255677819:0 [Jiný výsledek]
670120Mgr. Stanislav HlaváčHlaváč, Stanislav, Anglický abstrakt příspěvku na konferenci Medialatinitas 2022, 22. - 24. 9. 2022, Praha. [Jiný výsledek]
670120Mgr. Stanislav HlaváčHlaváč, Stanislav, České znění studie The Parents of Francis of Assisi in Vita b. Francisci, která představuje detailní analýzu literárního obrazu rodičů. Řešitel ji plánuje vydat v italském odborném periodiku Collectanea Franciscana (Řím), momentálně ji nechává přeložit do angličtiny u překladatelky Kateřiny Šebkové, přiloženo je tedy alespoň české znění studie. Žlutě označené české citáty budou autorem nahrazeny anglickými překlady. [Jiný výsledek]
124320Mgr. Irena OlšanskáOlšanská, Irena, Průběžná data, konferenční abstrakty a poster za rok 2021 [Jiný výsledek]
822219Mgr. Natália PodhorskáMgr. Podhorská, Natália, Podhorská, Natália; Hraběta, Jan; Eckschlager, Tomáš, Dosavadní výsledky byly prezentovány formou posteru na konferenci: 2nd Prague sypmposium on cancer metabolism, October 20, 2021, Prague (Czech Republic) Název příspěvku: A POSSIBLE ROLE OF KDM5D IN THE DEVELOPMENT OF CHEMORESISTANCE TO CISPLATIN IN NEUROBLASTOMA [Jiný výsledek]
822219Mgr. Natália PodhorskáMgr. Podhorská, Natália, Závěrečné výsledky 2019-2022 [Jiný výsledek]
540119JUDr. Alena Chaloupková, Ph.D.Alena Chaloupková, Právní úprava ochrany přírody a krajiny ve vztahu k umisťování pozemních komunikací [disertační práce - obhájena na Katedře práva životního prostředí PF UK dne 14. 12. 2021] [Jiný výsledek]
1732218Mgr. Barbora ČernáČerná Barbora, Na základě žádostí jsem přidala nová data - detailnější expresi jednoho z klíčových proteinů. Článek byl znovu odeslán a nyní je opět ve schvalovacím řízení (Neuroscience Letters). Tvorba nových dat se protáhla z důvodu kolabsu laboratorního mrazáku a ztrátě veškerých vzorků, které bylo potřeba znovu vytvořit. Přikládám manuskript s nově získanými daty. [Jiný výsledek]
168120Mgr. Ondřej HoráčekKučera, Radim, Prezentace formou přednášky na 49. ročníku konference Syntéza a analýza léčiv. [Jiný výsledek]
168120Mgr. Ondřej HoráčekHoráček, Ondřej, Prezentace projektu formou přednášky na Pregraduální a Postgraduální konferenci FaF UK 2021 [Jiný výsledek]
168120Mgr. Ondřej HoráčekMarvalová, Jana, Diplomová práce (obhájena 1.6.2021) [Jiný výsledek]
168120Mgr. Ondřej HoráčekHoráček, Ondřej, Prezentace formou přednášky na konferenci STARSS 2021. [Jiný výsledek]
168120Mgr. Ondřej HoráčekHoráček, Ondřej, Prezentace formou přednášky na 49. ročníku konference Syntéza a analýza léčiv. [Jiný výsledek]
796119Mgr. Bc. Pavel MartiníkMartiník, Pavel, Část disertační práce - neuzavřený rukopis [Jiný výsledek]
796119Mgr. Bc. Pavel MartiníkPotvrzení o přijetí do tisku, Potvrzení o přijetí do tisku disertační práce, jejíž část je výstupem GAUK. [Jiný výsledek]
234120JUDr. Anna BrandtnerBrandtner, Anna, Práce SVOČ: Vymahatelnost práva a prevence v oblasti environmentální kriminality Soutěžní příspěvek nese název Vymahatelnost práva a prevence v oblasti environmentální kriminality. Příspěvek odpovídá na tři stěžejní otázky: 1) Z jakého důvodu je vymáhání práva a prevence v oblasti environmentální kriminality obtížné? 2) Jaké strategie lze uplatnit pro zlepšení vymahatelnosti práva v oblasti environmentální kriminality? 3) Jaké strategie lze uplatnit v rámci prevence environmentální kriminality? Při zkoumání těchto otázek se autorka opírá o dostupnou literaturu z oboru kriminologie. Problematika je ilustrována poznatky o environmentální kriminalitě v České republice. Práce SVOČ není publikovaná, je prezentovaná v rámci soutěžní studentské konference. [Jiný výsledek]
234120JUDr. Anna BrandtnerBrandtner, Anna, TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB ZA TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Příspěvek na konferenci, k publikaci ve sborníku dojde v roce 2022. Příspěvek se věnuje dvěma otázkám: 1) Jak se argumentace potřebou lepší ochrany životního prostředí projevovala v debatách o vhodnosti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob? 2) Do jaké míry zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“) naplnil očekávání týkající se zlepšení ochrany životního prostředí? [Jiný výsledek]
676119Mgr. Martin GálisGális, Martin, Příspěvek na 27.ročníku mezinárodní konference GESUS [Jiný výsledek]
1294120Mgr. Alžběta HejtmánkováCaisová, Helena, Příloha - fylogenetický strom [Jiný výsledek]
1294120Mgr. Alžběta HejtmánkováCaisová, Helena, Dokumentace nepublikovaných výsledků - Analýza sekvencí BKV [Jiný výsledek]
1294120Mgr. Alžběta HejtmánkováHejtmánková, Alžběta; Caisová, Helena; Španielová, Hana, Příloha Připravovaný manuskript publikace [Jiný výsledek]
1294120Mgr. Alžběta HejtmánkováHejtmánková, Alžběta, Příloha - dokumentace nepublikovaných výsledků (Příprava pseudovirionů na neutralizační experimenty) [Jiný výsledek]
1528119Mgr. Tereza DlabáčkováDlabáčková, Tereza, Engel, Zbyněk, Braucher, Régis, Asterteam, DLABÁČKOVÁ, T., ENGEL, Z., BRAUCHER, R., ASTERTEAM (2021): Období vzniku kamenných ledovců Západních Tater. In PLICHTA, A., TUREK, T., MAJOROŠOVÁ, K., IVANOV, M. (Eds.), Sborník abstraktů: Konference 26. Kvartér, Brno 3. prosince 2021. Brno: Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Česká geologická společnost, s. 11. ISBN 978-80-210-9987-6 [Jiný výsledek]
1528119Mgr. Tereza DlabáčkováDlabáčková, Tereza, Engel, Zbyněk, Braucher, Régis, Asterteam, DLABÁČKOVÁ, T., ENGEL, Z., BRAUCHER, R., ASTERTEAM (2021): Preliminary results of exposure and relative dating of rock glaciers in the Western Tatra Mts. In Sborník abstraktů: Natural Hazards in Mountain Areas, 22. dubna 2021. Online, s. 13. [Jiný výsledek]
244119Mgr. Terezie PrilepskajaPrilepskaja Terezie, Obrázek 1: Zpřesňování a ověření vazebného místa eIF5 na eIF3c. Dílčí výsledek [Jiný výsledek]
244119Mgr. Terezie PrilepskajaPrilepskaja Terezie, Obrázek 4: Ověření správného vnesení mutací ve vybraných koloniích stabilních linií HEK293T- eIF3c_F5A a HEK293T- eIF3c_R3N Dílčí výsledek [Jiný výsledek]
244119Mgr. Terezie PrilepskajaPrilepskaja Terezie, Obrázek 2: Testování aktivity Crispr/Cas9 s použitím odlišných gRNA na cílových sekvencích a potencionálních off-targetech. Dílčí výsledek [Jiný výsledek]
244119Mgr. Terezie PrilepskajaPrilepskaja Terezie, Obrázek 3: Přehled počtu získaných buněčných linií HEK293T po aplikaci Crispr/Cas9 a ssODN donorů nesoucích mutaci pro eIF3c_R3N či eIF3c_F5A. Dílčí výsledek [Jiný výsledek]
297821Mgr. Eliška Dana HärtelováRozpracované příspěvky jednotlivých řešitelů, V příloze [Jiný výsledek]
297821Mgr. Eliška Dana HärtelováAnotace příspěvků, konference. [Jiný výsledek]
297821Mgr. Eliška Dana HärtelováPlakát konference, . [Jiný výsledek]
1372319Mgr. Monika DokoupilováSmolík et al., Spoluautorský článek k tématu s kompletní dedikací a afiliací, momentálně poslán k revizi v časopise s impakt faktorem. [Jiný výsledek]
1674119Mgr. Veronika KerestešSkalická, Veronika, Poster na konferenci "DNA Topology in genomic transactions" s názvem "Investigation of XK469 potential in the management of anthracycline cardiotoxicity". [Jiný výsledek]
1674119Mgr. Veronika KerestešSkalická, Veronika, Připravovaný prvoautorský článek hlavní řešitelky se týká hodnocení efektu XK469 na srdeční buňky a jeho potenciálu snižovat toxicitu vyvolanou antracykliny (ANT). Pilotní data naznačují, že XK469 zmírňuje toxicitu vyvolanou ANT. Navíc XK469 snižuje fosforylaci H2AX a p53 vyvolanou ANT u NVCM. Nicméně při delších inkubacích kardiomyocytů s XK469 se projevuje jeho toxicita, která ve vyšších (ale stále klinicky relevantních) koncentracích dosahuje až toxicity DAU. Ve spolupráci se skupinou doc. Štěrby (Lékařská fakulta v Hradci Králové, UK) byla hodnocena schopnost XK469 snížit srdeční poškození vyvolané chronickým podáváním ANT u králičího modelu. Bylo zjištěno, že na rozdíl od DEX, XK469 v tomto modelu nesnižuje chronickou kardiotoxicitu indukovanou ANT. [Jiný výsledek]
1674119Mgr. Veronika KerestešJaščevská, Nikola, Diplomová práce - Vliv topoisomerasy II beta na citlivost nádorových buněk k protinádorové terapii [Jiný výsledek]
332119Mgr. Kristýna HergesellHergesell, Kristýna a další, Schválení článku k publikaci. [Jiný výsledek]
966119Mgr. Martin MirbauerMirbauer, Martin; Šikudová, Elena, Průběh práce na problému mapování texturových UV souřadnic: poznámky z posledních dvou schůzek/konzultací. Ukázka - animace konvergence (soubor out_crf23_run1.mp4 ze schůzky 2022-02-01) je ke stažení zde: http://cgg.mff.cuni.cz/~martinm/tmp/GAUK_final_report_2021/out_crf23_run1.mp4 [Jiný výsledek]
350321MUDr. Martina PoláchováNemčoková Martina, Článek přijatý do tisku Article Title : Preservation of corneal stromal lenticule: review DOI : 10.1007/s10561-021-09990-0 CATB-D-21-00132R1 [Jiný výsledek]
436119MUDr. Julie Nováková MartínkováHarms R, Ferrari A, Meier I, Martinkova J, Santus E, Marino N, Cirrilo D, Mellino S, Catuara Solarz S, Tamanas I, Szoeke C, Hort J, Valencia A, Ferreti MT, Seixas A, Santuccione Chadha A, Sex differences in a digital biomarker for Alzheimer’s disease. Článek zaměřený na pohlavní rozdíly ve funkci mozku reflektované digitálními biomarkery u pacientů napříč spektrem Alzheimerovy nemoci (zdraví, mírná kognitivní porucha, demence), s relevancí pro časnou diagnostiku AD a klinické testování léků pro Alzheimerovu nemoc. Aktuálně v recenzním řízení v časopise EPMA (IF 6.543 pro 2020, Q1 v Medical Biochemistry, Drug Discovery, Health Policy). [Jiný výsledek]
436119MUDr. Julie Nováková MartínkováNovakova Martinkova J, Ferretti MT, Ferrarri A, Lerch O, Nedelska Z, Matuskova V, Secnik J, Schmidt R, Hort J, Between-group differences in longitudinal choroid plexus enlargement: progression with female sex, cognitive decline and ApoE E4 homozygote status. Článek zaměřený na pohlavní rozdíly, rozdíly mezi diagnostickými skupinami a vliv ApoE na longitudinální zvětšování plexus choroideus v čase. Připraven k odeslání do recenzního řízení. [Jiný výsledek]
898120PhDr. et PhDr. Anna Rozsypal PajerováRozsypal Pajerová, Anna , Seznam získaných pramenů za druhý rok projektu (rok 2021) - více informací v dokumentu. [Jiný výsledek]
376121RNDr. Eva HavelkováHavelková Eva, Hnětynková Iveta, Příspěvek s názvem Parameter choice methods for inner-outer regularization in Single Particle Analysis na konferenci Seminar on Numerical Analysis (SNA'21) (Ostrava (online): 25.01-29.01.2021) [Jiný výsledek]
376121RNDr. Eva HavelkováHavelková Eva, Hnětynková Iveta, Příspěvek s názvem Numerical solution of inverse problems in 3D imaging na konferenci Day of Doctoral Students of the School of Mathematics (Prague (online): 10.06.2021) [Jiný výsledek]
990119Mgr. Kateřina BrázováMaláková, Kateřina, Poster "Feminization of the Medical Workforce" v rámci konference Young Demographers, která se konala v Praze, 1.–4. 2. 2022. [Jiný výsledek]
990119Mgr. Kateřina BrázováMaláková, Kateřina, Poster "Current Use of Health Care Services and the Potential of E-health" v rámci akce Workshop of the EAPS Health, Morbidity and Mortality Working Group, která se konala v Praze, 20.–22. 09.2021. [Jiný výsledek]
990119Mgr. Kateřina BrázováMaláková, Kateřina, Ústní příspěvek „Čerpání ambulantních zdravotních služeb diabetickými pacienty v Česku" v rámci 50. výroční konference České demografické společnosti, která se konala v Ostravě ve dnech 15.–17. září 2021. [Jiný výsledek]
340218Mgr. Pavlína StiblíkováStiblíková, Pavlína, Manuskript s názvem "Root foraging precision - do experimental conditions matter?". Tento manuskript byl v loňském roce zaslán do redakce Plant and Soil, kde ovšem nebyl přijat k publikování. Z toho důvodu jsme provedli poměrně rozsáhlé změny dle tří oponentur a rozhodli se manuskript zaslat do redakce časopisu Frontiers in Ecology and Evolution. V případě jeho přijetí v tomto časopise doplním zprávu o již vydaný článek. [Jiný výsledek]
1114119RNDr. Lukáš VacekVacek, Lukáš; Kučera, Václav, Rozpracovaný článek L2 stability for Godunov-like numerical fluxes. Plánované dokončení do července 2022. [Jiný výsledek]
1114119RNDr. Lukáš VacekVacek, Lukáš; Kučera, Václav, Rozpracovaný článek Godunov-like numerical fluxes for conservation laws on networks. Plánované dokončení v průběhu dubna 2022. [Jiný výsledek]
1114119RNDr. Lukáš VacekVacek, Lukáš; Kučera, Václav, Příspěvek v nerecenzovaném sborníku na konferenci ISTDM 2021. Název příspěvku: Discontinuous Galerkin method for macroscopic traffic flow models on networks using numerical fluxes at junctions. [Jiný výsledek]
1114119RNDr. Lukáš VacekVacek, Lukáš; Kučera, Václav, Příspěvek v nerecenzovaném sborníku na konferenci SNA‘21. Název příspěvku: Numerical solution of macroscopic traffic flow models on networks using numerical fluxes at junctions. [Jiný výsledek]
740119Mgr. Pavel PohlPohl Pavel, Abstrakt - 1st Student conference in structural biology. Online prezentace. Prezentace získala cenu "Prize of the Czech Society for Structural Biology". [Jiný výsledek]
740119Mgr. Pavel PohlPohl Pavel, Abstrakt - mezinárodní konference IUCr. Poster. [Jiný výsledek]
582119Mgr. Matyáš HiřmanHiřman, Matyáš, Příloha 1 - Výsledky analýzy druhu I. robusta. Obr.1 Ischyropsalis robusta:A-Giemsa samec;B-CGH metoda samec;C-C-pruhování u samce;D-C-pruhování u samice;E-FISH s 18S rDNA u samce;F-FISH s 18S rDNA u samice;G-barvení chromomycinem A3 u samce;H-barvení chromomycinem A3 u samice;I-FISH s telomerickou sekvencí (TTAGG)n u samce;J-FISH s tel. sek. (TTAGG)n u samice. Měř.=10 µm Obr. 2 Ichyropsalis robusta:A-FISH s repetetivní sekvencí AG(n) u samce;B-FISH s rep. sek. AAG(n) u samce;C-FISH s rrep. sek. ATT(n) u samce;D-FISH s rep. sek. ACT(n) u samce;E- FISH s rep. sek. CAT(n) u samce;F-FISH s rep. sek. CAG(n) u samce;G-FISH s rep. sek. GATA(n) u samce;H-FISH s rep. sek. GATA(n) u samice;IFISH s rep. sek. GACA(n) u samce.Měř.=10 µm [Jiný výsledek]
582119Mgr. Matyáš HiřmanHiřman, Matyáš, Hiřman, Matyáš - Příloha 2. Ukázka průběžných výsledků cytogenetických analýz u zástupců čtyř podřádů. Zleva ukázka výsledků FISH se sondou 18S rDNA na nově získaných druzích. Ukázka výsledků CGH u čtyř zástupců ze tří linií - výsledky jsou to teprve prvotní, je třeba je opakovat. Poslední sloupce jsou ukázkou aplikace FISH s mikrosatelity GATA, které by měly identifikovat případnou akumulaci genů určujících pohlaví. [Jiný výsledek]
582119Mgr. Matyáš HiřmanHiřman, Matyáš, Erratum k publikaci Hiřman et al. 2021 - upravené číslo GAUK projektu [Jiný výsledek]
1548119Mgr. Dominika EhrenbergerováPoláková, Nikol, How Bad Are Trade Wars: Evidence from Trade Costs. Prezentace článku na konferenci. [Jiný výsledek]
1548119Mgr. Dominika EhrenbergerováEhrenbergerova, Dominika, The Effect of Higher Capital Requirements on Bank Lending: The Capital Surplus Matters. Prezentace na konferenci. [Jiný výsledek]
1658119Mgr. Ivana FišerováIvana Fišerová, Aktuální verze článku pro publikaci v Cardiovascular Research. [Jiný výsledek]
260119Mgr. Klára KučerováKučerová Klára, Článek v recenzním řízení (od duben 2021) v časopise - Journal of Manipulative and Physiological therapeutics - Vestibular functions of adolescents with idiopathic scoliosis: A comprehensive assessment and comparative study [Jiný výsledek]
260119Mgr. Klára KučerováKučerová Klára, Přijatý abstrakt na konferenci SOSORT 2022 jako: Přednáška Název: Connection between head position and perception of subjective visual vertical in patients with idiopathic scoliosis [Jiný výsledek]
784120MUDr. Josef HorákHorák, Josef, Vybrané výsledky jak z aktuálně submitované publikace „MiR-140 leads to MRE11 downregulation and ameliorates oxaliplatin treatment and therapy response in CRC patients“, tak další výsledky, které budou součástí druhé publikace [Jiný výsledek]
784120MUDr. Josef HorákHorák, Josef, Abstrakt k článku „MiR-140 leads to MRE11 downregulation and ameliorates oxaliplatin treatment and therapy response in CRC patients“, který se bude v nejbližší době submitovat [Jiný výsledek]
192119Mgr. Petra BurešováBurešová, Petra, Erratum_Mucosal Immunol 2022 [Jiný výsledek]
192119Mgr. Petra BurešováBurešová, Petra, Figure 2_Final report. Detachment of intestinal epithelial cells from BM in Ple deficient intestinal epithelium. [Jiný výsledek]
192119Mgr. Petra BurešováBurešová, Petra, Refferences for final report [Jiný výsledek]
192119Mgr. Petra BurešováBurešová, Petra, Figure 1_final report. Plectin stabilizes hemidesmosomes of intestinal epithelial cells through KF recruitment. [Jiný výsledek]
1767618Mgr. Veronika TruhlářováLupše, Nik, Klodawska, Monika, Truhlářová, Veronika, Košátko, Prokop, Kašpar, Vojtěch, Bitja Nyom, Arnold Roger, Musilová, Zuzana, How the eyes age: opsin gene expression changes with development in ray5 finned fishes (Actinopterygii) (spoluautorský souhrnný článek s částí dat transkriptomů kaprovitých ryb (VT) a jeseterů (PK) - detail vizte doplnění závěrečné zprávy) [Jiný výsledek]
1767618Mgr. Veronika TruhlářováTruhlářová, Veronika, Horká, Petra, Pospíšilová, Anna, Musilová Zuzana, Visual system changes during ontogenesis in the European cyprinid fishes (manuskript v přípravě s afiliací GAUK - vizte doplnění závěrečné zprávy) [Jiný výsledek]
320721Mgr. Eliška MasnáMasná, Eliška, Abstrakt na konferenci IMISCOE 2022 [Jiný výsledek]
317421Mgr. et Mgr. Barbora Bezděková, Ph.D.Bezděková Barbora, Poster prezentovaný na letní škole ISAPP 2021. [Jiný výsledek]
317421Mgr. et Mgr. Barbora Bezděková, Ph.D.Bezděková Barbora, Potvrzení o účasti na konferenci The Spanish-Portuguese Relativity Meeting. [Jiný výsledek]
317421Mgr. et Mgr. Barbora Bezděková, Ph.D.Bezděková Barbora, Potvrzení o účasti na letní škole ISAPP 2021. [Jiný výsledek]
504119Mgr. Martin PtákPták, Martin, přehledka pro povrchový a detektrový průzkum, podklad ZM10 [Jiný výsledek]
504119Mgr. Martin PtákHiltscher, Tomáš - Pták Martin, Letecké snímky výzkumu podhradí 2020, v pozadí Prácheň. [Jiný výsledek]
504119Mgr. Martin PtákPták, Martin, Příspěvek Archeologický výzkum Práchně a jejího zázemí v roce 2020 přednesený na Plenárním zasedání Jihočeské pobočky ČAS ve Volyni dne 19. 6. 2021 [Jiný výsledek]
504119Mgr. Martin PtákPták, Martin, Dvě raně středověká nákončí pochev mečů z podhradí hradiště Prácheň (okr. Klatovy). článek před odevzdáním do AR nebo AVJČ, Abstrakt: Během výzkumů a detektorového průzkumu v podhradí hradiště Prácheň (okr. Klatovy) se podařilo získat soubor raně středověkých nálezů, mezi kterými vynikají dvě nákončí pochev mečů, které lze na základě analogií datovat do mladohradištního období. [Jiný výsledek]
504119Mgr. Martin PtákPták, Martin, Poster přihlášený na konferenci EEA 2022, Budapešť 31.8. – 3.9.2022: The non-ceramic material culture of the Medieval central site of Prácheň (Czech Republic), abstrakt v příloze. [Jiný výsledek]
504119Mgr. Martin PtákPták, Martin, kresebná a fotografická dokumentace nálezů [Jiný výsledek]
504119Mgr. Martin PtákPrůchová, Erika, expertní antropologický posudek na materiál z výzkumu předhradí v roce 2016. [Jiný výsledek]
504119Mgr. Martin PtákPták, Martin, soupis zjištěných archeologických akcí na hradišti Prácheň [Jiný výsledek]
504119Mgr. Martin PtákPták, Martin, zpracovaná dokumentace z výzkumné sezony 1976 [Jiný výsledek]
504119Mgr. Martin PtákKomárková Veronika, Ptáková Michaela, výsledky archeobotanické analýzy z obj. 1/2006 - přehledová tabulka [Jiný výsledek]
504119Mgr. Martin PtákPták, Martin, Na konferenci Trojí život středověké keramiky, která proběhla ve Žďáru nad Sázavou ve dnech 6. – 8. 10. 2021, byla přednesena přednáška Středověká keramika z hradiště Prácheň. Součástí prezentace byla i ukázka nálezů a diskuse nad nimi. [Jiný výsledek]
504119Mgr. Martin PtákKovačiková, Lenka, odborný posudek - archeozoologie, přehledová tabulka [Jiný výsledek]
388321Martin Mwongela KavuaMartin Mwongela Kavua , Questionnaires used to collect data and preliminary data files from the study are attached. [Jiný výsledek]
1198519Mgr. David KuboňKuboň, David, Mráz, František, Poster prezentovaný rámci konference FLAIRS 2021; získána cena za nejlepší poster. [Jiný výsledek]
812217Mgr. Marie BelhajováBelhajová, Marie, Manuskript [Jiný výsledek]
1034419Mgr. Anna KubíčkováKubíčková, Anna, Valkounová, Tereza, Článek "Wellbeing pomáhá efektivnímu učení a vzdělávání" pro časopis Učitelský měsíčník (nerecenzovaný, pro pedagogy). [Jiný výsledek]
1034419Mgr. Anna KubíčkováKubíčková, Anna, Šimáčková-Laurenčíková, Klára, Článek "Implementace systému pozitivní podpory chování na základních školách" pro Řízení školy (nerecenzovaný časopis pro pedagogy a ředitele škol). [Jiný výsledek]
1034419Mgr. Anna KubíčkováKubíčková, Anna, Šimáčková-Laurenčíková, Klára, Článek "Sledujme, zda děti při distančním vzdělávání nestrádají" pro Řízení školy (nerecenzovaný časopis pro pedagogy a ředitele škol). [Jiný výsledek]
1034419Mgr. Anna KubíčkováKubíčková, Anna, Hečková, Lenka, Článek "PBIS: Jak zavádět celoškolní preventivní podporu chování žáků" pro Učitelský měsíčník (nerecenzovaný časopis pro pedagogy). [Jiný výsledek]
1034419Mgr. Anna KubíčkováKubíčková, Anna, Článek "Jak poznat dítě v nouzi při online výuce" pro časopis Třídní učitel a vedení třídy (nerecenzovaný časopis pro pedagogy, II. čtvrtletí 2021). [Jiný výsledek]
1034419Mgr. Anna KubíčkováKubíčková, Anna, Felcmanová, Lenka, Článek "Příčiny nevhodného chování a efektivní způsoby jeho prevence" pro časopis Prevence (nerecenzovaný, pro školní poradenské pracovníky). [Jiný výsledek]
910319JUDr. Mgr. Martin ŠolcŠOLC, Martin, konference Právo-obchod-ekonomika X. 20.-21. 10. 2021, distanční účast. Pořadatel: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Název příspěvku: Umělá inteligence v legislativě a justici jako ohrožení demokratické legitimity? [Jiný výsledek]
1692218MUDr. Jan VotavaVotava Jan, Článek připravený k zaslání do odborných časopisů s názvem: Does robotic TME bring difference in lymph node yield and quality of TME? Zaslání plánováno do: ANZ Journal of Surgery (IF 1.872), případně do Acta Chirurgica Belgica (IF 1,105) [Jiný výsledek]
406317Mgr. Nikol DibusBaloghová, Nikol, Expanded view - EMBO J [Jiný výsledek]
406317Mgr. Nikol DibusBaloghová, Nikol, Manuskript - EMBO J [Jiný výsledek]
36121RNDr. Jakub PokornýPokorný, Jakub. Čížková, Hana. Van den Berg, Arie., Poster s názvem Feedbacks between subduction dynamics and slab deformation: Combined effects of nonlinear rheology of a weak decoupling layer and phase transitions. Prezentováno na konferenci GeoMod 2021, konané v termínu od 19.9.2021 do 23.9.2021 (Doorn - Holandsko). [Jiný výsledek]
36121RNDr. Jakub PokornýPokorný, Jakub. Čížková, Hana. Van den Berg, Arie., Ústní prezentace s názvem Nonlinear rheology of a weak decoupling layer: effects on deep slab evolution. Prezentováno v rámci letní školy MEREMA (International School on Mantle Dynamics) konané od 24.10.2021 do 29.10.2021 (Sestri Levante - Italie). [Jiný výsledek]
100120MUDr. Denisa Pohanková, Ph.D.Pohanková, Denisa, prezentace na 12. fakultní konferenci studentů DSP, Výukové centrum FN a LF Hradec Králové (16.10.2020): Cardiac doses in accelerated partial breast irradiation with perioperative multicatheter interstitial brachytherapy. Autoři: Pohanková D., Sirák I., Petera J. [Jiný výsledek]
132119Mgr. Michaela TomkováTomková, Michaela, Lysák, Jakub, Jančovič, Marián, Holman, Lukáš, Potůčková, Markéta, FILTERING OF AIRBORNE LASER SCANNING DATA IN SANDSTONE LANDSCAPES - článek v recenzním řízení časopisu Geomorphology (IF 4,1). Článek se zaměřuje na popis nedostatků použití tradičních filtračních algoritmů v oblastech pískovcových skalních měst a na představení možných alternativních přístupů - objektově orientované klasifikace a prostorově podmíněné klasifikace. Recenzní řízení je ve fázi zapracovávání připomínek od recenzentů. [Jiný výsledek]
676120PhDr. Pavla ChmelíkováChmelíková, Pavla, Abstrakt připravovaného odborného článku [Jiný výsledek]
676120PhDr. Pavla ChmelíkováChmelíková, Pavla, Rukopis rozpracovaného článku [Jiný výsledek]
1372519Mgr. Kateřina ChadimováChadimova, Katerina and Cahlikova, Jana and Cingl, Lubomir, Chadimova, Katerina and Cahlikova, Jana and Cingl, Lubomir, Foretelling What Makes People Pay: Predicting the Results of Field Experiments on TV Fee Enforcement (September 19, 2019, Updated: November 11, 2021). Working Paper of the Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance No. 2019-15, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3456513 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3456513 [Jiný výsledek]
1372519Mgr. Kateřina ChadimováCahlikova, Jana and Cingl, Lubomir and Chadimova, Katerina and Zajicek, Miroslav, Cahlikova, Jana and Cingl, Lubomir and Chadimova, Katerina and Zajicek, Miroslav, Carrots, Sticks, or Simplicity? Field Evidence on What Makes People Pay TV Fees (July 22, 2021). Working Paper of the Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance No. 2021-12 [Jiný výsledek]
552120Mgr. Jan DvořákDvořák, Jan, et al., Poster - POSMOL [Jiný výsledek]
552120Mgr. Jan DvořákDvořák, Jan, et al., Manuskript popisující model pro vibrační excitaci CO2. [Jiný výsledek]
552120Mgr. Jan DvořákAlt, Václav, Neúplné osobní poznámky [Jiný výsledek]
552120Mgr. Jan DvořákDvořák, Jan, et al., Poster - ICPEAC [Jiný výsledek]
552120Mgr. Jan DvořákŠarmanová, Martina, et al., Poster - ICPEAC [Jiný výsledek]
552120Mgr. Jan DvořákDvořák, Jan, et al., Manuskript shrnující hlavní výsledky studia vibračních excitací molekuly CO2. [Jiný výsledek]
552120Mgr. Jan DvořákŠarmanová, Martina, Stručný přehled výsledků [Jiný výsledek]
1166320Mgr. Daniel PražákPražák, Daniel; Dvořák, Dominik, Potvrzení o přijetí případové studie [Jiný výsledek]
1166320Mgr. Daniel PražákPražák, Daniel; Dvořák, Dominik, Rozpracovaná přehledová studie Síťování škol: typologie a vymezení před submitováním do časopisu Pedagogika [Jiný výsledek]
1166320Mgr. Daniel PražákPražák, Daniel, Abstrakt k příspěvku na konferenci ECER v Ženevě [Jiný výsledek]
119MUDr. Zuzana HladíkováHladíková, Zuzana, Obrazová příloha k Závěrečné zprávě [Jiný výsledek]
119MUDr. Zuzana HladíkováHladíková Zuzana, Abstrakt přednášky na III. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP, který se bude konat 6.–9. dubna 2022. [Jiný výsledek]
119MUDr. Zuzana HladíkováHladíková, Zuzana, Přehled literatury k Závěrečné zprávě [Jiný výsledek]
374721RNDr. Ivo VinklárekVinklárek, Ivo, Poster ke konferenci Virtual Humboldt Colloquium (23-24. září 2021) [Jiný výsledek]
374721RNDr. Ivo VinklárekVinklárek, Ivo, Abstrakt ke konferenci ISMB 2021 [Jiný výsledek]
374721RNDr. Ivo VinklárekVinklárek, Ivo, Prezentace ke konferenci International Symposium on Molecular Beams (virtual conference, July 1-2, 2021). [Jiný výsledek]
374721RNDr. Ivo VinklárekVinklárek Ivo, Abstrakt ke konferenci SASP 2022/Innsbruck. [Jiný výsledek]
1074120Mgr. Karolína ŠeborováKoucká, Kamila; Václavíková Radka; Souček, Pavel; Šeborová, Karolína; Fiala, Ondřej, Příloha 2. Abstrakt k přednášce z konference Prague Onco 2021 ve které byly prezentovány výsledky experimentů zaměřených na dlouhé nekódující RNA u karcinomu ledvin. Název prezentace zněl: Dlouhé nekódující RNA – lncRNA (long non-coding RNA) a jejich terapeutický význam u pacientů s karcinomem ledvin [Jiný výsledek]
1074120Mgr. Karolína ŠeborováŠeborová, Karolína; Bjørklund, Sunniva; Hlaváč, Viktor; Bouda, Jiří; Rob, Lukáš; Hruda, Martin; Kristensen, Vessela; Souček, Pavel; Václavíková Radka, Příloha 1. Abstrakt k přednášce shrnující dosavadní výsledky a byl prezentován na konferenci Prague Onco 2021. Název přednášky zněl: Charakterizace role dlouhých nekódujících RNA (lncRNA) u pacientek s karcinomem ovarií. [Jiný výsledek]
1780218Mgr. Čestmír VejmolaVEJMOLA, Č.SYROVÁ, K.ŠÍCHOVÁ, K.KOUDELKA, V.TESAŘ, M.KELEMEN, E.PÁLENÍČEK, T., Přednáška, Psilocin induces perceptual alterations in rats: visual discrimination study. XIII International Conference of the Lithuanian Neuroscience Association. Kaunas, Lithuania and Online. 26.11.2021 - 26.11.2021. [Jiný výsledek]
1780218Mgr. Čestmír VejmolaVEJMOLA, Č.LECA, N.GRISKOVA-BULANOVA, I.PÁLENÍČEK, T., Poster; Effect of psilocin on 40-Hz Auditory Steady-State Response in rats. IPEG Virtual Meeting 2021. Online. 27.10.2021 - 29.10.2021. Výhra 3. místo za nejlepší sdělení, spojené s udělením Prof. Dr. med. Werner M. Herrmann (1941–2002) Memorial Grantu [Jiný výsledek]
1780218Mgr. Čestmír VejmolaVejmola Čestmír, Syrová Kateřina, Šíchová Klára, Koudelka Vlastimil, Tesař Michael, Nekovářová Tereza, Kelemen Eduard, Páleníček Tomáš, Manuskript článku behaviorálního průkazu vizuálních halucinací [Jiný výsledek]
1780218Mgr. Čestmír VejmolaVEJMOLA, Č.SYROVÁ, K.ŠÍCHOVÁ, K.KOUDELKA, V.TESAŘ, M.DODOKOVÁ, A.NEKOVÁŘOVÁ, T.KELEMEN, E.PÁLENÍČEK, T. , Přednáška; Psilocin induces perceptual alterations in rats: visual discrimination study. Studentská vědecká konference 3.LF UK, Praha, Česká republika. online. 25.05.2021 - 25.05.2021. Spojené s výhrou 1. místo v sekci doktorandských přednášek [Jiný výsledek]
1158119Mgr. Michael KotykSoviš Matyáš, Diplomová práce Diversity of ciliates of the family Nyctotheridae in cockroaches [Jiný výsledek]
1158119Mgr. Michael KotykKotyk et al. , Předběžné výsledky pro první publikaci. [Jiný výsledek]
670119MUDr. Vendula MartinůMartinů, Vendula, Den inspirace 21.4.2021 – Primární ciliární dyskineze Přednáška o PCD, zejm. pro pneumology pro dospělé [Jiný výsledek]
670119MUDr. Vendula MartinůMartinů, Vendula, Koťátko, Petr, Uhlík, Jiří, Havránek, Jiří, KDYŽ KAŠEL, RÝMA A BOLESTI OUŠKA NEJSOU BANÁLNÍM ONEMOCNĚNÍM Článek v časopise - kazuistika Časopis - Pediatrie pro praxi Přijato k publikaci S dedikací GAUK [Jiný výsledek]
670119MUDr. Vendula MartinůMartinů, Venula, 8. Kongres Pediatrie pro praxi, Plzeň, 26. – 27. 11.2021, Kdy myslet na PCD? Přednáška s dedikací GAUK [Jiný výsledek]
670119MUDr. Vendula MartinůHoráková, Lenka, Koudová, Monika, Novák, Jan, Martinů, Vendula, Koblížek, Vladimír, Boday, Arpád, Kongres lékařské genetiky - XXXI. Izakovičov memoriál 2021 - Primární ciliární dyskineze (PCD) jako příčina neplodnosti, poster [Jiný výsledek]
670119MUDr. Vendula MartinůVarényiová, Žofia, Martinů, Vendula, Uhlík, Jiří, Benešová, Klára, Holubová, Andrea, Bořek-Dohalská, Lucie, Dvořáková, Petra, Pohunek, Petr, Primární ciliární dyskineze - detekce a protokol záchytu v dospělé populaci. - přehledový článek. Studia Pneumologica et Phthiseologica; 2021, Vol. 81 Issue 5, p198-203, 6p s dedikací GAUK [Jiný výsledek]
670119MUDr. Vendula MartinůMartinů, Vedula, Dvořáková, Petra, Pohunek, Petr, Cystická fibróza revue - článek Primární ciliární dyskineze v České republice - informační článek než s cílem zvýšení povědomí o PCD s dedikací GAUK [Jiný výsledek]
670119MUDr. Vendula MartinůMartinů, Vendula, Jarní symposium SPLDD 8.3.2021 - Primární ciliární dyskineze Přednáška o PCD [Jiný výsledek]
670119MUDr. Vendula MartinůFelšöová, Andrea, Sloboda, Tibor, Hudec, Lukáš, Koblížek, Miroslav, Pohunek, Petr, Martinů, Vendula, Varényiová, Žofie, Kadlecová, Simona, Uhlík, Jiří, 4th Czech Cilia meeting, 30.8.2021, Brno + Morphology 2021,9. – 11.9.2021, Praha Felšöová A, Sloboda T, Hudec L, Koblížek M, Pohunek P, Martinů V, Varényiová Ž, Kadlecová S, Uhlík J. Quantitative assessment of primary ciliary dyskinesia with use of automatic analysis: PCD Quant. 2x přednáška s dedikací GAUK [Jiný výsledek]
670119MUDr. Vendula MartinůMartinů, Vendula, Varényiová, Žofie, Bořek-Dohalská, Lucie, Pohunek, Petr, Felšöová, Andrea, Dvořáková, Petra, Kadlecová, Simona, Uhlík, Jiří, Pohunek, Petr, 4th Czech Cilia meeting, 30.8.2021, Brno Martinů V, Varényiová Ž, Bořek-Dohalská,L, Pohunek P, Felšöová A, Dvořáková P, Kadlecová S, Uhlík J. Primary ciliary dyskinesia in the Czech Republic. Diagnostic progress in the last two years. Přednáška s dedikací GAUK [Jiný výsledek]
484120Mgr. Tomáš JandáčJandáč, Tomáš. Šťastná, Lenka, Prevalence duálních diagnóz u dětí a mladistvých v psychiatrické péči, orální prezentace AT konference 2021 [Jiný výsledek]
586120MUDr. Marie RohlenováRohlenová, Marie, ePoster na conferenci ICNMD 2022 s názvem Liver or Muscle: CK/Transaminase Ratio in a Cohort of Boys with DMD Poster je k dispozici na adrese: https://api.ltb.io/show/ABATH [Jiný výsledek]
466119RNDr. Daniela Flimmel, Ph.D.Flimmel, Daniela and Heinrich, Lothar, We show a central limit theorem for the mean coverage of the planar cylinder process using the cumulant method having that the unmarked point process satisfies a strong type of Brillinger-mixing condition and the thickness of the typical cylinder has all moments finite. [Jiný výsledek]
466119RNDr. Daniela Flimmel, Ph.D.Flimmel, Daniela and Heinrich, Lothar, We prove a (weak) law of large numbers as well as a formula of the asymptotic variance for the area of the cylinder process in growing domain provided the unmarked point process that generates the cylinder process satisfies a Brillinger-type mixing condition and the thickness of the typical cylinder has a finite second moment. [Jiný výsledek]
664420RNDr. Aleš FlanderaFlandera, Aleš, Část článku, v současné době je připraveno přibližně 30 stran textu obsahujícího originální výsledky vzniklé při řešení projektu. Část těchto poznámek bude tvořit jádro připravovaného článku. Edit: Na žádost komise GAUK jsem přiložil i pdf s poznámkami pro článek. Tento text neobsahuje úvod ani závěr s ohledem na nedokončenou poslední část (jejíž výsledky nejsou v textu obsaženy). Zároveň jsem v textu ponechal vnitřní poznámky o věcech, které do finálního článku nepůjdou, nebo je naopak potřeba je na vhodné místo přidat. [Jiný výsledek]
1212219Mgr. Zuzana Cihlářová, Ph.D.Cihlarova Zuzana , Manuscript that is currently under revision in Nature Communication [Jiný výsledek]
166119MUDr. Jakub HurychHurych, Jakub, Tabulka 1. Charakteristika studovaných subjektů a jejich vzorků (JIA = juvenilní idiopatická artritida; CD = Crohnova choroba, IQR = interkvartilový rozsah) [Jiný výsledek]
166119MUDr. Jakub HurychHurych, Jakub, Obrázek 2. Vzorky stolice od účastníků studie IBD-anti-TNFA, vzorky od pacientů s Crohnovou chorobou, kteří byli léčeni anti-TNF-alfa; IBD-no interv, vzorky od pacientů, kterým nikdy nebyla podána anti-TNF-alfa. JIA, podobně u juvenilní idiopatické artritidy [Jiný výsledek]
166119MUDr. Jakub HurychHurych, Jakub, Obrázek 4. Ordinace vzdálenosti (Bray-Curtis) ukazuje, že rozptyl vzorků Crohnovy choroby je významně vyšší než u kontrol nebo JIA. Těžce nemocní pacienti mají často svůj vlastní bakteriom, nepodobný všem ostatním ve studii. [Jiný výsledek]
166119MUDr. Jakub HurychHurych, Jakub, Obrázek 1. Přehled rekrutovaných subjektů k 1.3.2022 a přírůstky za rok 2021 [Jiný výsledek]
166119MUDr. Jakub HurychHurych, Jakub, Obrázek 5. Relativní četnost třídy Clostridia a Bacteroidia v čase podle diagnózy a terapeutické skupiny (IBD = Crohnova choroba, JIA = Juvenilní idiopatická artritida), s barvami dle intervence anti-TNFα (červená = vzorek stolice odebraný na anti-TNF; modrá = vzorek stolice před podáním anti-TNFα). [Jiný výsledek]
166119MUDr. Jakub HurychHurych, Jakub, Obrázek 3. Alfa (v rámci vzorku) diverzita bakteriomu dle diagnózy. CTR = zdravá kontrola, IBD = Crohnova choroba, JIA = juvenilní idiopatická artritida [Jiný výsledek]
166119MUDr. Jakub HurychHurych, Jakub, Připravený rukopis s článkem o primárním cíli studie [Jiný výsledek]
166119MUDr. Jakub HurychHurych, Jakub, Abstrakt o prevalenci Blastocystis k prezentaci na ECCMID 2022 [Jiný výsledek]
1276818Mgr. Jan PačesPačes, Jan; Knížková, Karolina; Tušková, Liliana; Grobárová, Valéria; Zadražil, Zdeněk; Boes, Marianne; Černý, Jan, Článek v recenzním řízení odeslaný do časopisu Frontiers in Immunolgy (Manuscript ID: 912623) [Jiný výsledek]
1040519Mgr. Alžběta Větrovská ZemánkováAnna Kucharská, Potvrzení přijetí článku do druhého čísla šestého ročníku časopisu Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání (2/2022) [Jiný výsledek]
1040519Mgr. Alžběta Větrovská ZemánkováIva Šolcová, Potvrzovací email o přijetí článku „Stále aktuální otázka diagnostických markerů vývojové dysfázie“ do recenzního řízení časopisu Československá psychologie. [Jiný výsledek]
1040519Mgr. Alžběta Větrovská ZemánkováAlžběta Větrovská Zemánková, Excelová matice - zkontrolovaná a přepsaná data dosavadního vzorku skupiny dětí s vývojovou dysfázií (chybí přepis dat u testů Morfologie a Porozumění gramatice - jsou ve fázi kontroly záznamových archů dle audionahrávek) [Jiný výsledek]
1040519Mgr. Alžběta Větrovská ZemánkováAlžběta Větrovská Zemánková, Rukopis článku "Gramotnostní a pregramotnostní dovednosti u dětí s vývojovou dysfázií" [Jiný výsledek]
1040519Mgr. Alžběta Větrovská ZemánkováAlžběta Větrovská Zemánková, Teoretická část rukopisu, který bude zhodnocovat výsledky výzkumu [Jiný výsledek]
1040519Mgr. Alžběta Větrovská ZemánkováAlžběta Větrovská Zemánková, Gabriela Seidlová Málková, Rukopis článku "Stále aktuální otázka diagnostických markerů vývojové dysfázie". Článek byl přijat k recenznímu řízení do časopisu Československá psychologie. [Jiný výsledek]
1040519Mgr. Alžběta Větrovská ZemánkováAlžběta Větrovská Zemánková, Gabriela Seidlová Málková, Prezentace k přednášce „Předběžné sdělení – screening markerů vývojové dysfázie“, která proběhla na konferenci Psychologická diagnostika Brno 2021 [Jiný výsledek]
1294119Mgr. Vojtěch Bahenský, Ph.D.Bahenský, Vojtěch, Draft anglického textu prezentujícího hlavní výsledky výzkumu v rámci projektu formou článku, jehož podání do Journal of Strategic Studies (na základě doporučení z konferenční a seminární prezentace) po zapracování posledních úprav je předpokládáno v následujícím měsíci. [Jiný výsledek]
1294119Mgr. Vojtěch Bahenský, Ph.D.Bahenský, Vojtěch, Nepublikovaný manuscript vzniklý během řešení projektu, odkazovaný v závěrečné zprávě projektu jako ilustrace důvodů pro opuštění plánované kvantitativní větve výzkumu. [Jiný výsledek]
1294119Mgr. Vojtěch Bahenský, Ph.D.Bahenský, Vojtěch, Disertační práce podaná k obhajobě představující kompletní prezentaci výsledků výzkumu a základ pro následnou monografii. [Jiný výsledek]
1408618Mgr. Kateřina FraindováFraindová, Kateřina; Kliment, Zdeněk; Matoušková, Milada; Vlček, Lukáš; Vlach, Vojtěch; Špringerová, Pavla, článek publikovaný online v Hydrological Sciences Journal [Jiný výsledek]
1408618Mgr. Kateřina FraindováFraindová, Kateřina; Matoušková, Milada; Kliment, Zdeněk; Vlach, Vojtěch, článek publikovaný (online first) v časopise Geografie [Jiný výsledek]
940120MUDr. Luca MengozziMengozzi, Luca, Poster k prezentaci na konferenci [Jiný výsledek]
940120MUDr. Luca MengozziMegozzi, Luca, Abstrakt - potvrzení přijetí abstraktu k publikaci v JACC [Jiný výsledek]
372621Michal DvořanDvořan, Michal, Poster: Embryologie, laboratoř – výzkum, vize >> 10. Michal Dvořan: In vitro maturace oocytů: nejnovější molekulární mechanismy a jejich aplikace v klinické praxi, 31. Kongres asistované reprodukce, Brno 2021 [Jiný výsledek]
372621Michal DvořanDvořan, Michal, Images of in vitro matured cumulus-oocyte complexes (COC) and from those blastocysts sujected to IVF Blastocyst rate developmental competence of in vitro matured COC, denuded in vitro matured oocytes and in vivo matured oocytes. 18S & 28S rRNA qPCR reconstitution figures of polysomal fractions. (SSP-profiling) [Jiný výsledek]
70119Mgr. Chiazor Ugo OgadahOgadah, Chiazor Ugo, Conference Abstract: 13th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology [Jiný výsledek]
70119Mgr. Chiazor Ugo OgadahOgadah, Chiazor Ugo, Conference Abstract: 12th postgraduate and postodoctoral conference - IMPROVING THE SOLUBILITY AND DISSOLUTION RATE OF CYCLOSPORINE A BY THE LIQUISOLID TECHNIQUE [Jiný výsledek]
70119Mgr. Chiazor Ugo OgadahOgadah, Chiazor Ugo, Conference Poster: 13th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology. [Jiný výsledek]
70119Mgr. Chiazor Ugo OgadahOgadah, Chiazor Ugo, Manuscript Abstract: Advanced Powder Technology MILLING OF PHARMACEUTICAL POWDER CARRIER EXCIPIENTS: APPLICATION OF CENTRAL COMPOSITE DESIGN. Julia Marushka, Mgr. Jana Brokešová, Mgr. Chiazor Ugo Ogadah, Mgr. Arash Kazemi Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. Zdenka Šklubalová, Ph.D. [Jiný výsledek]
976219Mgr. Tereza LiepoldováLiepoldová, Tereza, Fulínová, Eliška, Müllerová, Barbora, Figura, Roman, Strnadová, Lucie, Kolokvium "Záhada zrození" organizovaného v rámci projektu Vizualita - věda - vnímání. Datum konání: 1.11.2021 Místo: Olomouc (Arcidiecézní muzeum Olomouc) [Jiný výsledek]
976219Mgr. Tereza LiepoldováLiepoldová, Tereza, Příspěvek s názvem "Epigeneze nebo evolutio? Formování živého a teorie plození v novověku" (pronesený na kolokviu "Záhada zrození" (projekt Vizualita - věda - vnímání)) [Jiný výsledek]
976219Mgr. Tereza LiepoldováFigura, Roman, Draft studie Aristotelova zoologie a současné myšlení - článek je v poslední fázi finalizace a bude v blízké době odevzdán do recenzního řízení [Jiný výsledek]
228218Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D.Krejčová, L., Popis výsledků dotazníkové studie "Psychofyziologické aspekty ženského orgasmu". [Jiný výsledek]
920119RNDr. Filip Horký, Ph.D.Horký, Filip, Prezentace_final [Jiný výsledek]
1193619Mgr. Klára KoupilováKoupilová, Klára; Koubek, Tomáš, Kasner, Marek; Janovský, Zdeněk, Manuskript článku (bude v dubnu odeslán do časopisu Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics): Impact of a pollinator-transmitted pathogen on population dynamics of a long-lived perennial [Jiný výsledek]
1193619Mgr. Klára KoupilováKoupilová, Klára, Poster a lightning talk na konferenci British Ecological Society 2021: Lifetime fitness consequences of anther smut pathogen for long-lived perennial plant [Jiný výsledek]
1193619Mgr. Klára KoupilováKoupilová, Klára, Přednáška na konferenci Scandinavian Association for Pollination Ecology 2021: Pollinator foraging behaviour in diseased plant patches [Jiný výsledek]
1193619Mgr. Klára KoupilováKoupilová, Klára, Poster a lightning talk na konferenci Symposium on Insect-Plant relationships 2021: Pollinator behaviour changes after encountering diseased plants during foraging bouts [Jiný výsledek]
1134119Mgr. Aneta KholováKholová, Aneta, Souhrn výsledků pro článek [Jiný výsledek]
1134119Mgr. Aneta KholováKholová, Aneta, Abstrakt_PGS konference_Hradec Králové_2021 [Jiný výsledek]
1134119Mgr. Aneta KholováKholová, Aneta, Draft článku k odeslání [Jiný výsledek]
514219Mgr. Petra HonzlováHonzlová, Petra, Poster, prezentováno na EBRS congress, Lyon 2019 [Jiný výsledek]
514219Mgr. Petra HonzlováHonzlová, Petra, Manuskript pro publikaci v impaktovaném časopise [Jiný výsledek]
514219Mgr. Petra HonzlováHonzlová, Petra, Prezentování výsledků formou přednášky s prezentací, Czech Neuroscience Society Meeting, Praha, 2021 [Jiný výsledek]
1310120Mgr. Kateřina SýkorováSýkorová, Kateřina, Fiala, Vojtěch, Hlaváčová, Jana, Kaňková, Šárka a Flegr, Jaroslav, článek sepsaný v mezičase, uložený v preprintovém archivu, nyní v revizi: Sýkorová, K., Fiala, V., Hlaváčová, J., Kaňková, Š., Flegr, J. 2021: Redheaded women are more sexually active than other women, but it is probably due to their suitors. OSF. https://doi.org/10.31219/osf.io/8frq7 Článek obsahuje dedikaci dřívějšímu projektu GAUK. [Jiný výsledek]
78120Mgr. Vojtěch LinkaLinka Vojtěch , An abstract of the conference paper. [Jiný výsledek]
78120Mgr. Vojtěch LinkaLinka Vojtěch , Doklad o účasti na konferenci [Jiný výsledek]
410119Mgr. Mária ZemkováZemková, Mária; Dlabáček, Zdeněk; Minárik, Peter, poster: Effect of sintering parameters on the mechanical properties and corrosion resistance of Mg-Nd and Mg-Y alloys prepared by spark plasma sintering na konferenci EUROMAT2021 (online: 13.09-17.09.2021) [Jiný výsledek]
410119Mgr. Mária ZemkováZemková, Mária; Lukáč, František; Bohlen, Jan; Král, Robert; Minárik, Peter, přednáška: Microstructure and corrosion properties of a novel biomedical WN43 magnesium alloy prepared by spark plasma sintering na konferenci YUCOMAT2021 (Herceg Novi, Černá Hora: 30.08-03.09.2021) [Jiný výsledek]
58121Mgr. et Mgr. Jakub SlámaSláma, Jakub, Článek v časopise s pracovním názvem "We need to talk about Grimshaw (1990): The diagnostics of argument structure in nominals are flawed". Článek bude odevzdán do časopisu Lingua (IF 0,719, ISSN 0024-3841). Výsledek nevkládám jako článek v časopise, protože to vyžaduje povinné vyplnění čísla časopisu a stránek. [Jiný výsledek]
906419Mgr. Jiří ČernýKáninský, Jakub, článek "Quantum Mechanical Observables under a Symplectic Transformation of Coordinates", arXiv:2007.10858v2, URL: https://arxiv.org/abs/2007.10858v2 [Jiný výsledek]
906419Mgr. Jiří ČernýPolcar, Lukáš, článek "Phantom scalar field counterpart to Curzon-Chazy spacetime", arXiv:2112.11738, URL: https://arxiv.org/abs/2112.11738v1 [Jiný výsledek]
1348119Mgr. Rastislav AntalAntal, Rastislav, Schémata k splnění cílů projektu [Jiný výsledek]
1348119Mgr. Rastislav AntalAntal, Rastislav, Manuskript [Jiný výsledek]
1348119Mgr. Rastislav AntalAntal, Rastislav, Schémata k závěreční správě [Jiný výsledek]
1348119Mgr. Rastislav AntalAntal, Rastislav, Poster - Liblice 2021 [Jiný výsledek]
1348119Mgr. Rastislav AntalKratocvhíl, Ondřej, Redukce elektronově deficitních dendralenů hydridovými činidly [Jiný výsledek]
1348119Mgr. Rastislav AntalAntal, Rastislav, Schémata k zprávě o řešení za rok 2021 [Jiný výsledek]
1348119Mgr. Rastislav AntalAntal, Rastislav, Poster - Zjazd 2021 [Jiný výsledek]
1348119Mgr. Rastislav AntalAntal, Rastislav, Abstrakt PGS 2021 [Jiný výsledek]
270218JUDr. Adam Csukás, Ph.D.Csukás, Adam, Právní řád Českobratrské církve evangelické – dějiny a současnost. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021. 313 s. Disertační práce. [Jiný výsledek]
316821Mgr. Ondřej NedělčevNedělčev, Ondřej, Jeníček Michal, Prezentace na konferenci Stretnutie snehárov: Změny sněhové pokrývky v horských povodích v Česku [Jiný výsledek]
120119Mgr. Kamila ChramostováChramostová, Kamila, Zpráva o řešení za rok 2021: datová příloha k textu v aplikaci [Jiný výsledek]
120119Mgr. Kamila ChramostováChramostová Kamila , V roce 2021 by mil přijat jako spoluautorce abstrakt na konferenci EMBL:Enhanceropathies: Understanding enhancer function to understand human disease, Santander, Španělsko v 6 – 9. 10. 2021. Z důvodu epidemiologické situace byla omezena kapacita a této konference zúčastnil pouze školitel. [Jiný výsledek]
120119Mgr. Kamila ChramostováChramostová Kamila , Vedle tohoto projektu jsem spoluautorem publikace souvisejícího projektu: Circulating microRNAs in Cerebrospinal Fluid and Plasma: Sensitive Tool for Detection of Secondary CNS Involvement, Monitoring of Therapy and Prediction of CNS Relapse in Aggressive B-NHL Lymphomas, která je v procesu revizí recenzního řízení a která je také dedikována mému GAUK. V této publikaci popisujeme použití PU.1 regulovaných mikroRNA pro včasnou detekci CNS lymfomů, a predikci jejich relapsu. [Jiný výsledek]
384321Mgr. Jana NovotnáNovotná, Jana, Na této stránce jsou uvedeny odkazy na aktuální draft publikací, které budou výstupem projektu. https://kam.mff.cuni.cz/~janca/draft_publikaci_gauk.html [Jiný výsledek]
362119Mgr. Martina FejtkováFejtková M., Suková M., Hložková K., Racková M., Škvárová Kramarzová K., Jakubec D., Bakardjieva M., Bloomfield M., Klocperk A., Paračková Z., Šedivá A., Nováková M., Kalina T., Froňková E., Hrušák O., Malcová H., Sedláček P., Libá Z., Kudr M., Starý J., Svatoň M., Kanderová V., Přednáška "Dysregulation in TLR8 and TLR7 signaling leads to autoimmune hemolytic anemia and autoinflammation in identical male twins" na konferenci pro analytickou cytometrii ČSAC 2021 v Ostravě. [Jiný výsledek]
146120RNDr. Dalibor PreislerPreisler, Dalibor, Ústní příspěvek na online konferenci Thermec 2021 (1. - 5. 6. 2021). Název přípěvku: "Preparation of Ti-Nb-Zr-O biomedical alloys from elemental powders by field assisted sintering technique" [Jiný výsledek]
146120RNDr. Dalibor PreislerPreisler, Dalibor, Ústní příspěvek na online konferenci Euromat 2021 (13. - 17. 9. 2021). Název přípěvku: "Obtaining TRIP/TWIP effects in metastable beta Ti alloys with high oxygen content – field assisted sintering technique as high throughput method". [Jiný výsledek]
1176219Mgr. Jonáš VidraKyjánek, Lukáš; Žabokrtský, Zdeněk; Vidra, Jonáš; Ševčíková, Magda, Universal Derivations v1.1. Dataset, Charles University, Prague, Czech Republic, http://hdl.handle.net/11234/1-3247 [Jiný výsledek]
1176219Mgr. Jonáš VidraVidra, Jonáš; Žabokrtský, Zdeněk; Kyjánek, Lukáš; Ševčíková, Magda; Dohnalová, Šárka; Svoboda, Emil; Bodnár, Jan, DeriNet v2.1. Dataset, Charles University, Prague, Czech Republic, http://hdl.handle.net/11234/1-3765 [Jiný výsledek]
1176219Mgr. Jonáš VidraKyjánek, Lukáš; Lyashevskaya, Olga; Nedoluzhko, Anna; Vodolazsky, Daniil; Žabokrtský, Zdeněk, DeriNet.RU v0.5. Dataset, Charles University, Prague, Czech Republic, http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~kyjanek/projects/DeriNetRU/DeriNetRU-0.5.zip [Jiný výsledek]
478119Mgr. Lenka SúkeníkováSúkeníková, Lenka, Co-author manuscript - submitted [Jiný výsledek]
478119Mgr. Lenka SúkeníkováSúkeníková, Lenka, Talk: SVV Annual Meeting 2019 - Patejdlovka [Jiný výsledek]
478119Mgr. Lenka SúkeníkováSúkeníková, Lenka, First author manuscript - in revision (all changes suggested by opponents highlighted, as requested for last version) [Jiný výsledek]
478119Mgr. Lenka SúkeníkováVěcek, Jan, Talk: SVV Annual Meeting 2021 - Patejdlovka [Jiný výsledek]
397121Mgr. Barbora KopeckáKopecká Barbora, Ravnik David, Jelen Karel, Bittner Václav, Článek Objective methods of muscle tone diagnosis and their application – a critical review, v současné době probíhá finalizace a odeslání k recenzi do časopisu Journal of Rehabilitation Medicine proběhne do konce ledna 2022. Návrh textu, který bude odeslán k recenzi (bez posledních úprav), je v příloze. Nejedná se o finální výsledek projektu, ale o průběžný výsledek, který vznikl na základě rešerše (viz Zpráva o řešení za minulý rok). [Jiný výsledek]
602120Mgr. Renáta TopinkováTopinková, Renáta; Diviák, Tomáš, Prezentace článku "It Takes Two to Tango: Desirability on a mobile dating app" v rámci online seminářů Complexity Science Hub Vienna. 11.3.2022. Pozvánka na event: https://www.csh.ac.at/event/csh-webtalk-by-alejandro-hermida-and-renata-topinkova/ [Jiný výsledek]
602120Mgr. Renáta TopinkováTopinková, Renáta; Diviák, Tomáš, Prezentace "It Takes Two to Tango: Desirability on a mobile dating app" na konferenci European Consortium for Sociological Research (online). 7.10.2021. [Jiný výsledek]
602120Mgr. Renáta TopinkováTopinková, Renáta; Diviák, Tomáš, Rukopis článku It Takes Two to Tango: Desirability on a mobile dating app. V současnosti v recenzním řízení New Media & Society (IF 8,061). [Jiný výsledek]
814119Mgr. Otakar BursaBursa, Otakar, konferenční výstupy [Jiný výsledek]
1292119Mgr. Jan VojtíšekVojtíšek, Jan, Příspěvek na konferenci EGU ve Vídni: PICO-přednáška "Erodibility of loess depending on its weathering: field experiments" [Jiný výsledek]
1292119Mgr. Jan VojtíšekVojtíšek, Jan, Draft článku "Evaluation of cohesion sources in loess: specimens leaching and tensile strength" [Jiný výsledek]
94121MUDr. Barbora HeřmanovskáBarbora Hermanovska, Radka Valkovicova, Barbora Benova, Lenka Krskova, Marketa Kalinova, Marketa Vlckova, Josef Zamecnik, Petra Lassuthova, Lucie Sedlackova, David Stanek, Alice Maulisova, Tichý Michal, Martin Kudr, Pavel Krsek, Case report: Super-refractory status epilepticus warranting life-saving hemispherotomy in a 5-year-old boy with focal cortical dysplasia and RANBP2 germline variant Článek je v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
1568619Mgr. Hana DaňkováDaňková, H., Vliv pořadí narození a pohlaví sourozenců na sexuální chování a preference (diplomová práce) [Jiný výsledek]
1568619Mgr. Hana DaňkováDAŇKOVÁ, H., KUBA, R., FLEGR, J., Birth Order Effects on Human Sexuality: Does the Sex of Siblings Matter? (rukopis podaný do časopisu Journal of Marriage and Family) [Jiný výsledek]
640120Mgr. Anna AltováAltová, Anna, Žádost etické komisi a posouzení. [Jiný výsledek]
822119Mgr. Katarína PrikrylováPrikrylová, Katarína, Submitovaný manuskript: The role of head and body cues in visual individual recognition in grey parrots (Psittacus erithacus) [Jiný výsledek]
570120Mgr. Jan PremusPremus, Jan; Gallovič, František, Ampuero, Jean Paul, Ústní prezentace na konferenci SSA Annual Meeting 2021 (19.-23. duben) s názvem: A Joint Dynamic Model of Seismic and Postseismic Slip of the 2014 South Napa Earthquake [Jiný výsledek]
1546119RNDr. Tereza KošutováKošutová, Tereza, Přednáška na konferenci 8th Plasma Science & Entrepreneurship Workshop [Jiný výsledek]
1546119RNDr. Tereza KošutováKošutová, Tereza, Přednáška na konferenci FCSE 2021 ve formě dynamického posteru [Jiný výsledek]
1546119RNDr. Tereza KošutováKošutová, Tereza, Přednáška na konferenci 10th International Workshop on Functional Nanocomposites [Jiný výsledek]
1546119RNDr. Tereza KošutováKošutová, Tereza, Přednáška na konferenci Plathinium2021 [Jiný výsledek]
309121MUDr. Ing. Lucie Šťovíčkovኝovíčková, Lucie, Mezinárodní 11. sympozium Society for Research on the Cerebellum and Ataxias – e-poster „Longitudinal Monitoring of FA Patients in the Czech Republic in Expectation of Gene Therapy“ 15.6.2021 [Jiný výsledek]
309121MUDr. Ing. Lucie Šťovíčkovኝovíčková, Lucie, ERN-RND Annual Meeting 2021 30.6.-2.7.2021 – krátká Prezentace Centra hereditárních ataxií a pediatrické části Centra hereditárních ataxií na výročním zasedání ERN-RND [Jiný výsledek]
309121MUDr. Ing. Lucie ŠťovíčkováMaulisová, Alice, Spoluautor (data, spolupráce na jejich vyhodnocení a revize prezentace): EPNS Research Meeting 2021 – prezentace Neuropsychological assessment of patients with early onset Friedreich's ataxia - Screening or comprehensive examination? 25.-26.11.2021 [Jiný výsledek]
309121MUDr. Ing. Lucie Šťovíčkovኝovíčková, Lucie, 54. česko-slovenské dny dětské neurologie – přednáška „Zařadíme Friedreichovu ataxii mezi kauzálně léčitelné choroby?“ 7.5.2021 [Jiný výsledek]
309121MUDr. Ing. Lucie Šťovíčkovኝovíčková, Lucie, Byl odeslán abstrakt do 34. českého a slovenského neurologického sjezdu 2021 – schválen ePoster „Friedreichova ataxie v ČR a předběžné výsledky komplexního zhodnocení 24 pacientů“, kongres byl pro nepříznivou epidemiologickou situaci v 12/2021 (původně 1.-3.12.2021) přesunut na první čtvrtletí 2022. [Jiný výsledek]
650520Mgr. Barbora RumlováRumlová, Barbora; Cvačka, Josef; Vrkoslav Vladimír, Manuskript: "Structural Characterization of Wax Ester Using Ultraviolet Photodissociation Mass Spectrometry" [Jiný výsledek]
650520Mgr. Barbora RumlováRumlová, Barbora, prezentace "17th Modern Analytical Chemistry" [Jiný výsledek]
650520Mgr. Barbora RumlováRumlová, Barbora, Konferenční příspěvek ve sborníku na studentskou konferenci " 17th Modern Analytical Chemistry" str. 193 [Jiný výsledek]
358921RNDr. Adam VrátnýKnoška, Šimon, Diplomová práce "Schwarzschild-Bach black holes" [Jiný výsledek]
358921RNDr. Adam VrátnýKnoška, Šimon, Účast na relativistickém semináři ÚTF; Odkaz - http://utf.mff.cuni.cz/virtualni_vyuka/NTMF006/RS_20211214-Simon_Knoska.mp4 [Jiný výsledek]
358921RNDr. Adam VrátnýVrátný, Adam, Účast na konferenci Black Holes Workshop XIV v portugalském Aveiru. [Jiný výsledek]
358921RNDr. Adam VrátnýKnoška, Šimon, Účast na konferenci Black Holes Workshop XIV v portugalském Aveiru. [Jiný výsledek]
358921RNDr. Adam VrátnýMiškovský, David, Diplomová práce "Mathematical methods and exact spacetimes in quadratic gravity" [Jiný výsledek]
460420Mgr. Filip HorákHorák, Filip, Článek Mezery v úpravě právních forem investičních fondů, který bude publikován ve sborníku z konference Naděje právní vědy 2021 pořádané právnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni. [Jiný výsledek]
460420Mgr. Filip HorákHorák, Filip, Rukopis článku SICAV IN THE CZECH REPUBLIC – success story or continuing failure?, který bude publikován v odborném časopise Financial Law Review. [Jiný výsledek]
408119PhDr. Petra KacafírkováKacafírková, Petra; Špačková, Klára; Valentová, Hana; Topková, Petra; Kucharská, Anna, Deliberate teaching of collocations – an intervention study of Czech upper-intermediate EFL students (článek, International Journal of Applied Linguistics) [Jiný výsledek]
408119PhDr. Petra KacafírkováKacafírková, Petra, Co nám brání a co pomáhá učit se cizí jazyk? (ústní prezentace, 3xKaM konference) [Jiný výsledek]
408119PhDr. Petra KacafírkováKacafírková, Petra; Špačková, Klára; Valentová, Hana; Kucharská, Anna, Explicit Teaching of Collocations – a way to fluency and naturalness (Poster, ICP) [Jiný výsledek]
408119PhDr. Petra KacafírkováKacafírková, Petra, Teach lexically with ease (workshop, 27th P.A.R.K. Conference) [Jiný výsledek]
980518Mgr. Kateřina TrumhováTrumhová, Kateřina, Abstrakt na 62. konferenci České algologické společnosti [Jiný výsledek]
980518Mgr. Kateřina TrumhováTrumhová, Kateřina, Obrázky k publikaci [Jiný výsledek]
980518Mgr. Kateřina TrumhováTrumhová, Kateřina, Publikace Seasonal dynamics of the mats formed by conjugating algae of the genus Zygnema (Zygnematophyceae) [Jiný výsledek]
980518Mgr. Kateřina TrumhováTrumhová, Kateřina, Table 2 [Jiný výsledek]
980518Mgr. Kateřina TrumhováTrumhová, Kateřina, Table 1 [Jiný výsledek]
258218Mgr. Daniela StehlíkováStehlíková, Daniela, Text, ktorý ešte dorábam a ktorý v priebehu 1-2 dní odošlem do Teologickej reflexie s názvom: "Zmluvy v Liste Rimanom" [Jiný výsledek]
258218Mgr. Daniela StehlíkováStehlíková, Daniela, Zaslaný text príspevku do časopisu Testimonia Theologica [Jiný výsledek]
258218Mgr. Daniela StehlíkováStehlíková, Daniela, Zaslaný text príspevku do časopisu: Studia theologica. [Jiný výsledek]
650120Mgr. Tomáš OchodekOchodek, Tomáš, Článek přijatý k publikaci v kolektivní monografii/sborníku v Německu (přesný vydavatel se ještě řeší), vycházející ze semináře "Výjezdní seminář COVID-19 a boj proti němu v mezinárodním srovnání", 29. 9. 2021 - 1. 10. 2021, Bayreuth, Německo. [Jiný výsledek]
650120Mgr. Tomáš OchodekOchodek, Tomáš, Prezentace příspěvku: Third-party dispute settlement in online content moderation: a necessary compliance requirement for online platforms or a constitutional aberration? Konference: 13th International Scientific Conference "Law in Business of Selected Member States of the European Union" November 4-5, 2021, Prague, Czech Republic [Jiný výsledek]
650120Mgr. Tomáš OchodekOchodek, Tomáš, Příspěvek na konferenci (nadcházející): EU ANTITRUST: HOT TOPICS & NEXT STEPS INTERNATIONAL CONFERENCE JANUARY 24-25, 2022 PRAGUE, CZECHIA [Jiný výsledek]
650120Mgr. Tomáš OchodekOchodek, Tomáš, Prezentace na semináři "Výjezdní seminář COVID-19 a boj proti němu v mezinárodním srovnání", 29. 9. 2021 - 1. 10. 2021, Bayreuth, Německo [Jiný výsledek]
1308220Mgr. Lenka ŠlegerováŠlegerová, Lenka and Michenka, Petr and Kočí, Martin, Draft of a paper: Motives and concerns of medical students on Paediatrics career pathway [Jiný výsledek]
496119Mgr. Lukáš FolwarcznýFolwarczný, Lukáš, Definice modelu obvodů, pro který bychom chtěli dokázat dolní odhady. [Jiný výsledek]
496119Mgr. Lukáš FolwarcznýFolwarczný, Lukáš, Článek On Protocols for Monotone Feasible Interpolation tak, jak byl odevzdán v květnu 2021 do časopisu ACM Transactions on Computation Theory. [Jiný výsledek]
1194019Mgr. Jan KulhánekKulhánek, Jan; Faryad, Shah, Wali; Jedlicka, Radim; Svojtka, Martin., Online oral presentation on the Joint SGA - UNCE Virtual Student Conference on the Faculty of Science, Charles University, 15th of April 2021. Presentation title was "Mass balance of Y+REEs during atoll garnet formation in eclogite". [Jiný výsledek]
1194019Mgr. Jan KulhánekKulhánek, Jan; Faryad, Shah, Wali; Jedlicka, Radim; Svojtka, Martin, Oral presentation on the 18th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETEeG) & 25th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), Terchová – Vrátna (Slovakia), 22-25th September 2021. Awarded as the best student oral presentation. Title of presentation: Mass balance of Y+REE during atoll garnet formation in eclogite facies rocks. [Jiný výsledek]
1194019Mgr. Jan KulhánekFaryad, Shah, Wali; Ježek, Josef; Kulhánek, Jan, Manuscript with a title "P-T path constraint of (U)HP rocks with reaction overstepping during subduction; example from the Western Gneiss Region (Norway)" was submitted to the Journal of Metamorphic Geology (IF 4,850) on 28th June 2021. The result was: Acceptable after Revision (13-Dec-2021). The re-submission was made on 5th January 2022. Currently it's occurring in revision process. [Jiný výsledek]
58920Mgr. Tadeáš HájekTadeáš Hájek, Poster s novými daty a výsledky ze zájmové lokality Sokolčí u Kaplice, prezentovaný na mezinárodní konferenci Bohemian Massif Meeting 2021. [Jiný výsledek]
1330120Mgr. Magdalena GajdošováBystřický Pavel Karel, Rutová Tereza, Brož Vojtěch, Gajdošová Magdalena, Juračka Petr Jan, Copilaş-Ciocianu Denis & Petrusek Adam, Manuskript připravený k zaslání do Freshwater Biology [Jiný výsledek]
986120Mgr. Jan MalečekMaleček, Jan, Potvrzení online účasti na konferenci 2021 NSCA National Conference - National Strength and Conditioning Association. [Jiný výsledek]
986120Mgr. Jan MalečekMaleček, Jan, Osvědčení o absolvování kurzu základů statistiky pro analýzu dat [Jiný výsledek]
986120Mgr. Jan MalečekMaleček, Jan, Poster prezentace na téma: "Reliability of a marksmanship test while using a laser-based marksmanship simulator system in military personnel" na konferenci 2021 NSCA National Conference - National Strength and Conditioning Association (FL, USA). NSCA 2021 Conference Abstracts, Journal of Strength and Conditioning Research: December 2021 - Volume 35 - Issue 12 - p 291-446 doi: 10.1519/JSC.0000000000004141 [Jiný výsledek]
986120Mgr. Jan MalečekMaleček, Jan, Abstrakt a potvrzení o odeslání poster prezentace na téma: Effect of total sleep deprivation and ammonia inhalants on handgun shooting accuracy in military personnel" na konferenci 2022 NSCA National Conference - National Strength and Conditioning Association (LA, USA). [Jiný výsledek]
986120Mgr. Jan MalečekMaleček, Jan, Abstrakt a potvrzení o odeslání poster prezentace na téma: "Effect of total sleep deprivation and ammonia inhalants on countermovement jump performance in military personnel" na konferenci 2022 NSCA National Conference - National Strength and Conditioning Association (LA, USA). [Jiný výsledek]
986120Mgr. Jan MalečekMaleček, Jan, Poster prezentace na téma: "Reliability of a marksmanship test while using a laser-based marksmanship simulator system in military personnel" na konferenci 2021 NSCA National Conference - National Strength and Conditioning Association (FL, USA). [Jiný výsledek]
337821Mgr. Miroslava KassayováShapko, Dmytro; Dohnal. Petr; Uvarova, Liliia, Kassayová, Miroslava; Roučka, Štěpán; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Implementation of microwave diagnostic in Cryo-SA-CRDS, EPS Plasma Physics Conference 2021, poster. [Jiný výsledek]
290321Mgr. Martin JakubecJakubec, Martin; Pšenáková, Karolína; Svehlova, Katerina, Curtis, Edward A., A manuscript depicting the characterization of a light-producing reaction catalyzed by the Supernova deoxyribozyme. These findings optimize the rate enhancement of light production and therefore significantly improve the potential of Supernova-based biosensors. The manuscript is currently under consideration at an impacted peer-reviewed journal. Note: The manuscript shown here was not originally promised in my grant proposal, nor does this manuscript replace the intended final publication for this project. This manuscript is a collection of my optimization experiments that have taken a significant portion of my time, and that will be of benefit to this grant's main goal. For these reasons, I think it's fitting to acknowledge the support of the GAUK. [Jiný výsledek]
290321Mgr. Martin JakubecJakubec, Martin; Kurfürst, Jaroslav, The attached figure shows a misfortunate phenomenon observed in the sequencing data from my first in vitro selection experiment - an unexpected bias towards sequencing where the randomized region (ordered as 12N) is dominated by poly-T. The numbers 57/60/63/66 refer to the complete length of the sequenced oligonucleotides as the initial library consisted of 4 distinct subpools with shortened triple helical region. Act1 = reacted, presence of the target; Act 0 = reacted, absence of the target; inact0 = unreacted, absence of the target; initial = initial pool, non-incubated. The numbers correspond to the frequency of individual nucleotides in the random region (12N) in the 100 sequences from each pool with the highest read number. [Jiný výsledek]
902120Mgr. Jan KrálKrál Jan, Příloha - tabulky, obrázky. [Jiný výsledek]
1350120RNDr. Vojtěch DočekalLóška, Ladislav, Lóška, L. Enantioselektívna syntéza chirálnych cyklohexenónov pomocou NHC katalýzy. Praha, 2021. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra organické chemie. Vedoucí práce: Veselý, J. [Jiný výsledek]
1350120RNDr. Vojtěch DočekalLóška, Ladislav, Enantioselective Synthesis of Chiral Cyclohexenones Using NHC Catalysis. 55th Conference: Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry – Liblice 2021, 3-6 listopad 2021, Špindlerův Mlýn. [Jiný výsledek]
1350120RNDr. Vojtěch DočekalDočekal, Vojtěch, Zpráva o řešení projektu 2021 [Jiný výsledek]
1084119Mgr. Ondřej KohoutKohout, Ondřej & Košťák, Martin, Výstava "Tropické moře Kouřimska" realizovaná 1.7. - 31. 10. 2020 mapuje paleontologický význam oblasti Kouřimska ve spodním turonu a významné osobnosti které se na něm od přelomu 19. a 20. století podílely. [Jiný výsledek]
1084119Mgr. Ondřej KohoutKohout, Ondřej, Mezinárodní konference 5th International Meeting of Early-stage Researchers in Palaeontology, kde měl řešitel prezentaci, jejíž abstrakt přikládá. [Jiný výsledek]
1626218Mgr. Tereza KrajzingrováKrajzingrova, Tereza, Plakátové sdělení [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, Manuscript 2 [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, TMG [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, Certificate of attandance, 6/2022 [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, Certificate of Attendance, 11/2022 [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, NUS1 [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, OGT a OGA [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, Prezentace [Jiný výsledek]
142120MUDr. Nikol JankovskáJankovská, Nikol; Olejár, Tomáš; Matěj, Radoslav, Sjezd českých patologů s mezinárodní účastí: komentovaný poster (5 min). [Jiný výsledek]
142120MUDr. Nikol JankovskáJankovská, Nikol; Olejár, Tomáš; Matěj, Radoslav, Evropský kongres patologie: komentovaný poster (15 min). [Jiný výsledek]
142120MUDr. Nikol JankovskáJankovská, Nikol; Rusina, Robert; Keller, Jiří; Kukal, Jaromír; Brůžová, Magdalena; Parobková, Eva; Olejár, Tomáš; Matěj, Radoslav, Sjezd českých patologů s mezinárodní účastí: komentovaný poster (5 min). [Jiný výsledek]
393121Bc. Veronika KočiščákováVeronika Kočiščáková, Mezinárodní konference Yucomat 2021, Herceg Novi, Černá Hora (srpen/ září 2021) - poster (Effect of molybdenum content on phase transformations in three binary titanium alloys Ti-Mo) [Jiný výsledek]
393121Bc. Veronika KočiščákováVeronika Kočiščáková, Mezinárodní konference FEMS Euromat 2021, Graz - online, Rakousko (září 2021) - ústní příspěvek (Effect of molybdenum content on phase transformations in binary Ti-Mo alloys) [Jiný výsledek]
76120Mgr. Karel PacovskýPacovský, Karel, Úvod (aktualizovaná verze) [Jiný výsledek]
76120Mgr. Karel PacovskýPacovský, Karel, 3. kapitola: Korunovační popis [Jiný výsledek]
76120Mgr. Karel PacovskýPacovský, Karel, Program mezinárodního workshopu pořádaného 8.-9. listopadu 2021 na CEU ve Vídni, na němž autor vystoupil s příspěvkem "Prague Benedictine nuns and their social networks", a prezentace k tomuto příspěvku. [Jiný výsledek]
76120Mgr. Karel PacovskýPacovský, Karel, 1. kapitola: Pamětní kniha svatojiřských kanovníků [Jiný výsledek]
76120Mgr. Karel PacovskýPacovský, Karel, 2. kapitola: Duchovní zrcadlo Vojtěcha Raňkova z Ježova (edice) [Jiný výsledek]
276421Mgr. Matěj KřepinskýKřepinský, Matěj, Příloha výroční zprávy projektu Proměna československo-albánských vztahů během vyčlenění Albánie ze sovětského bloku (1958-1962) [Jiný výsledek]
1152120Mgr. Anežka AdamcováAdamcová, Anežka, Publikace do Pharmaceuticals (IF 5,863) ve fázi Major revision. [Jiný výsledek]
1152120Mgr. Anežka AdamcováAdamcová, Anežka, Konference [Jiný výsledek]
1152120Mgr. Anežka AdamcováAdamcová, Anežka, konference [Jiný výsledek]
1152120Mgr. Anežka AdamcováAdamcová, Anežka, abstrakt CzechFoodChem [Jiný výsledek]
1152120Mgr. Anežka AdamcováAdamcová, Anežka, Rozepsané review do Food Chemistry (IF 7,514) [Jiný výsledek]
268120Mgr. Jana BrokešováBrokešová, Jana, Bunes, Andrea Suther; Šklubalová, Zdenka: Improving the dissolution rate of poorly soluble meloxicam using mixing and co-milling with a hydrophilic carrier, 13th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology, Gdansk, Poland, 16. - 18. 9. 2021 (abstrakt v příloze) [Jiný výsledek]
268120Mgr. Jana BrokešováBrokešová, Jana, Koktan, Jakub; Kuentz, Martin; Šklubalová, Zdenka: Surface energy analysis of binary meloxicam powder mixtures using inverse gas chromatography; 11th Postgraduate and Postdoc Conference, Hradec Králové, Czech Republic, 27. - 28. 1. 2021 (abstrakt v příloze) [Jiný výsledek]
268120Mgr. Jana BrokešováBrokešová, Jana, Koktan, Jakub; Kuentz, Martin; Šklubalová, Zdenka: Preparation of meloxicam interactive powder mixtures by mixing and co-milling: Surface energy and dissolution rate study, International Conference on Chemical Technology, Prague, Czech Republic, 3. - 5. 5. 2021 (abstrakt v příloze) [Jiný výsledek]
1152119Tijana MartinovićMartinovic, Tijana; Kohout, Petr; Baldrian, Petr, Online conference FEMS 2020: Bacterial community response to forest clearcutting (poster + short talk) [Jiný výsledek]
1152119Tijana MartinovićMartinovic, Tijana; Kohout, Petr; Masinova, Tereza; Starke, Robert;Baldrian, Petr, Draft manuscript for the clearcut study. Please note that this is still a working draft without any editing, but the results (figures) are finalized. [Jiný výsledek]
1152119Tijana MartinovićMartinovic, Tijana, Presentation about DNA-SIP (The Netherlands) 2021 [Jiný výsledek]
1152119Tijana MartinovićMartinovic, Tijana; Kohout, Petr; Baldrian, Petr, Online conference: The final conference of Lifegenmon project 2020 (recorded video poster presentation) [Jiný výsledek]
1152119Tijana MartinovićMartinovic, Tijana; Masinova, Tereza; Lopez-Mondejar, Ruben; Jansa, Jan; Stursova, Martina; Starke, Robert; Baldrian, Petr, Manuscirpt under review: Microbial utilization of simple and complex carbon compounds in a temperate forest soil [Jiný výsledek]
379421MDDr. Antonín Tichý, Ph.D.Tichý, Antonín; Šimková, Markéta; Bradna, Pavel, Mohou být dentální materiály rizikovým zdrojem bisfenolu A? Prezentace výsledků projektu ve formě virtuální přednášky na 22. studentské vědecké konferenci 1. lékařské fakulty UK, Praha, Česká republika, 20. 5. 2021. [Jiný výsledek]
379421MDDr. Antonín Tichý, Ph.D.Tichý, Antonín; Šimková, Markéta; Schweiger, Josef; Bradna, Pavel; Güth, Jan-Frederik, Release of Bisphenol A from Dental Polycarbonate Materials Prezentace výsledků projektu ve formě virtuální přednášky na konferenci evropské části IADR (International Association of Dental Research) - CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress, Brusel, Belgie, 16. - 18. 9. 2021 [Jiný výsledek]
1408119Mgr. Zuzana HejdánkováHejdánková, Zuzana, Oral presentation "Novel Lipid Nanoparticles For Nucleic Acid Delivery" at conference “Interdisciplinary Meeting of Young Life Scientists” [Jiný výsledek]
1191419Mgr. Tereza MatějkováMatějková Tereza, OMICS Workshop 2019 At the international conference organized as a part of MICOBION project in Prague, I presented my results in the project "Promiscuity and microbiota in different Apodemus species" which is supported by GAUK. [Jiný výsledek]
1191419Mgr. Tereza MatějkováStopková, R., Matějková, T., Žáček, P., Sedláček, R., Piálek, J., Stopka, P., Manuscript: Variation in mouse chemical signals is genetically controlled and environmentally modulated [Jiný výsledek]
383721Mgr. Veronika BernhäuserováBernhäuserová, Veronika; Havelková, Lenka; Hanus, Martin, Prezentace konferenčního příspěvku „Limits of GIS implementation in secondary education“ na 30th International Cartographic Conference (ICC 2021) ve Florencii (14.12. – 18.12.2021). [Jiný výsledek]
383721Mgr. Veronika BernhäuserováBernhäuserová, Veronika; Havelková, Lenka; Hanus, Martin, Poster „Limits of GIS implementation in lessons: A systematic review“ na konferenci IGU-CGE v Praze (10.8. – 13.8.2021). [Jiný výsledek]
383721Mgr. Veronika BernhäuserováBernhäuserová, Veronika; Havelková, Lenka; Hanus, Martin, Prezentace konferenčního příspěvku „Proč učitelé nezačleňují GIS do výuky? Výsledky systematického review“ na 24. kartografické konferenci v Ostravě (8.9. – 10.9. 2021). [Jiný výsledek]
383721Mgr. Veronika BernhäuserováBernhäuserová, Veronika; Havelková, Lenka; Hanus, Martin; Hátlová, Kateřina, Limits of GIS implementation in lessons: A systematic review. International Journal of Geo-Information - draft článku, který bude odeslán do recenzního řízení IJGI. [Jiný výsledek]
246219Mgr. Jan KubešOhnemichlová, Lenka, Diplomová práce na téma: Nové inhibitory topoisomerasy II - studie antiproliferačních účinků a vlivu na protinádorovou aktivitu etoposidu [Jiný výsledek]
246219Mgr. Jan KubešKubeš, Jan, Příspěvek na 11th Postgraduate and Postdoc Conference, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové [Jiný výsledek]
246219Mgr. Jan KubešKubeš, Jan, Příspěvek na 12th Postgraduate and Postdoc Conference, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové [Jiný výsledek]
246219Mgr. Jan KubešRoh, Jaroslav; Štěrba, Martin; Šimůnek, Tomáš; Štěrbová, Petra; Karabanovich, Galina; Jirkovská, Anna; Jirkovský, Eduard; Bavlovič Piskáčková, Hana; Kubeš, Jan; Jansová, Hana; Kollárová Petra, Mezinárodní patentová přihláška (PCT) [Jiný výsledek]
246219Mgr. Jan KubešKubeš, Jan, Příspěvek na pracovní konferenci Komise experimentální kardiologie 2021 [Jiný výsledek]
246219Mgr. Jan KubešKubeš, Jan, Příspěvek na Interdisciplinary Toxicology Conference TOXCON 2021 [Jiný výsledek]
246219Mgr. Jan KubešKubeš, Jan, Příspěvek na EMBO Virtual Workshop on DNA Topology in genomic transactions [Jiný výsledek]
960120Mgr. Lenka ArbonováL. Marková, V. Horáčková, A. Pastyříková, P. Doležal, Poster na téma "Using CRISPR/Cas9 to iluminate Giardia intestinalis encystation pathway" prezentovaný na konferenci "50. Jírovcovy protozoologické dny" pořádané v Nových Hradech. [Jiný výsledek]
6120Mgr. Kristýna PeterkováPeterková, Kristýna, Preliminary data 2021 [Jiný výsledek]
6120Mgr. Kristýna PeterkováPeterková, Kristýna, Conference abstract [Jiný výsledek]
462320Mgr. Simona KurkováMgr.Simona Kurková, Poster prezentace [Jiný výsledek]
308621Mgr. Kateřina TůmováTůmová Kateřina, Dobiášová Karolína, Holá Martina , Prezentace - příspěvek přednesený na konferenci XIII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIV. Studentská vědecká konference konané dne 9. 12. 2021 online formou. [Jiný výsledek]
1130120Mgr. Katarína TripskáTripská, Katarína, Poster prezentovaný na 25. kongrese o ateroskleróze (online), kde bol ocenený 1. miestom v posterovej súťaži. [Jiný výsledek]
1130120Mgr. Katarína TripskáTripská, Katarína, Poster prezentovaný na 89. európskom kongrese o ateroskleróze (online). [Jiný výsledek]
1464119Mgr. Hana HoráčkováHorackova, Hana, Presentation PGS conference 2022 [Jiný výsledek]
1464119Mgr. Hana HoráčkováHorackova, Hana, Presentation - conference Milovy - 2021 [Jiný výsledek]
144120Mgr. Anna FišerováAnna Fišerová, Jan Havlíček, Zuzana Štěrbová, Viz doložený abstrakt v příloze [Jiný výsledek]
816120Mgr. Michael DudzikDudzik, Michael, Přiložený dokument obsahuje obšírný popis postupu přípravy příspěvku, práce s prameny a rozebírá jednotlivé body s odkazem na vypracované cíle, jež byly určeny jako hypotézy v grantovém projektu podaném v roce 2019. [Jiný výsledek]
816120Mgr. Michael DudzikDudzik, Michael, Přiložený dokument obsahuje vyjádření šéfredaktora časopisu Hospodářské dějiny/Economic History o přijetí příspěvku a příslib jeho publikace v jednom z nejbližších čísel. [Jiný výsledek]
816120Mgr. Michael DudzikDudzik, Michael, Přiložený dokument obsahuje finální verzi článku po úpravě dle náležitostí vyžadovaných časopisem Hospodářské dějiny/Economic History. [Jiný výsledek]
42119Mgr. Adolf MelicharMelichar Adolf, Příloha ke zprávě za uplynulý rok [Jiný výsledek]
42119Mgr. Adolf MelicharMelichar Adolf, Rukopis publikace [Jiný výsledek]
374120Mgr. Aneta SeidlováSeidlová. Aneta, abstrakt na konferenci IMISCOE [Jiný výsledek]
374621Mgr. Jakub SlepičkaJ. Slepička, P. Adámek, J. Paleček , Increased sensitivity of spinal TRPV1 receptors in a model of chemotherapy induced neuropathic pain is dependent on glial activation [Jiný výsledek]
282120Mgr. Martin SýkoraSýkora, Martin, Submitted article with title "Comparison of The Symmetric Hyperbolic Thermodynamicall Compatible Framework with Hamiltonian Mechanics of Binary Mixtures". Principal result, addressing at least goals (1), (3) and (5). Pdf. of the arXiv version (https://arxiv.org/abs/2201.04460) attached. [Jiný výsledek]
282120Mgr. Martin SýkoraSýkora, Martin, Submitted article with title "On compatibility of the Natural configuration framework with GENERIC: Derivation of anisotropic rate-type models". ArXiv version here: https://arxiv.org/abs/2010.06903. Natural configuration is one of standard concepts to address elasto-plasticity in continuum physics, especially in models based on conservation laws. This manuscript compares it with the GENERIC framework (which is used in our GAUK project). Martin Sýkora performed numerical computations showing elasto-plastic-like behaviour of the GENERIC model. [Jiný výsledek]
1358120Mgr. Simona SucháSuchá, Simona, Abstract for oral presentation at the 26th Interdisciplinary Toxicology Conference [Jiný výsledek]
1358120Mgr. Simona SucháSuchá, Simona, Abstract for oral presentation at the 11th Postgraduate and Postdoc Conference [Jiný výsledek]
568120Mgr. Tereza TetourováTetourová Tereza; Zdeňková Simona; Sotáková Hana; Brom Cyril, Specifika práce asistentů pedagoga se žáky s PAS na běžných základních školách v oblasti rozvoje sociálních dovedností. Poster. Brno, 2021. [Jiný výsledek]
568120Mgr. Tereza TetourováTetourová, Tereza, Vývoj aplikace pro děti s PAS: zpětná vazba odborníků. Přednáška. Praha, 2021. [Jiný výsledek]
568120Mgr. Tereza TetourováTetourová Tereza; Javora Ondřej; Sotáková Hana; Brom Cyril, Interactive multimedia materials for social skills development of children with ASD (work in progress). Poster. Geneva, 2021. [Jiný výsledek]
364521Mgr. Martin HuličiakHuličiak Martin, Vokřál Ivan, Holas Ondřej, Martinec Ondřej, Štaud František, Červený Lukáš, Manuskript odoslaný do časopisu Pharmaceuticals: Evaluation of the potency of anti-HIV and anti-HCV drugs to inhibit P-glycoprotein mediated efflux of digoxin in Caco-2 cell line and human precision-cut intestinal slices, [Jiný výsledek]
194121Mgr. Magdaléna FialováFialová Magdaléna , Poster: Complete life cycle of Trypanosoma thomasbancrofti, an avian trypanosome transmitted by culicine mosquitoes. Mezinárodní konference: ENTO 2021 [Jiný výsledek]
304521JUDr. Martin Abel, M.Jur.Abel, Martin, In review: - Individualism of Rights/ a Historical Overview (to be published in 6/2022) - Přirozená práva v evropských filozofických tradicích pozdního středověku a raného novověku (to be published in Q1 2022) [Jiný výsledek]
360221Mgr. Dorota TuroňováMrštná Kristýna, Plakátové sdělení na téma: Optimization of UHPLC method for analysis of vitamin K in plasma and serum prezentované na konferenci s názvem Česká chromatografická škola-HPLC.cz 2021, která se uskutečnila 19.-22.9.2021 v Zaječí. Konference se zaměřovala na vývoj HPLC v čase, analýzou rostlinných materiálů, kapilární elektroforézou, praktickou HPLC, spojení separačních technik s MS a superkritickou fluidní chromatografií. [Jiný výsledek]
360221Mgr. Dorota TuroňováMrštná Kristýna, Plakátové sdělení s názvem: A MODERN UHPLC MS/MS METHOD FOR THE DETERMINATION OF VITAMIN K IN SERUM PLASMA , které bylo prezentované v rámci mezinárodní konference 5th International Caparica Christmas Conference on Sample Treatment 2021, která se konala 15. - 18. 11. 2021 v Caparice v Portugalsku. Konference byla zaměřená na úpravu vzorku v analytické chemii. [Jiný výsledek]
360221Mgr. Dorota TuroňováMrštná Kristýna, Plakátové sdělení s názvem: Mass Spectrometry in Clinical Laboratory Research: The Fat Soluble Vitamins Determination, které bylo prezentované v rámci konference s názvem Prague Meeting on Historical Perspectives of Mass Spectrometry, která se uskutečnila v Praze 13.-14.10.2021. Konference se zaměřovala na historický vývoj hmotnostní spektrometrie v České republice, na aplikace MS v rámci základního a klinického výzkumu i na perspektivy MS v budoucnosti. [Jiný výsledek]
106120Mgr. Jakub MazanecMazanec, Jakub, Czechoslovak-Ghanaian Cooperation in Water Resources Development: Cold War Technopolicy of a Small Socialist State, in: Cold War (A)Symmetries: Conflict, Cooperation and Trade, International Online Conference, University Valahia of Târgoviște, 28.-29.10.2021. [Jiný výsledek]
106120Mgr. Jakub MazanecMazanec, Jakub, Taming Nkrumah’s Rivers – Activity of the Czechoslovak Hydroprojekt in Ghana, in: Viva Africa 2021: Africa and (the Other) Europe: Imageries – Discourses – Exchanges, International Conference on African Studies, Prague, 15.-17.9.2021. [Jiný výsledek]
106120Mgr. Jakub MazanecMazanec, Jakub, Damming the Cold War – Czechoslovak Technopolicy in Ghana, in: 26th International Congress of History of Science and Technology, Prague, 25.-31.7.2021. [Jiný výsledek]
106120Mgr. Jakub MazanecMazanec, Jakub, DRAFT manuskriptu chystané studie: Cold War Technopolitics of a Small Actor -Activity of the Czechoslovak Hydroproject in Ghana. (dokončení plánováno v roce 2022) [Jiný výsledek]
1466120Mgr. Matěj BrožkaFrancová, Amálie, Diplomová práce s názvem: Kinematická analýza patovacího úderu u zdravého a hendikepovaného golfisty [Jiný výsledek]
1198419Mgr. Nikola JedličkováBok, Jan, Brewster, Richard, Feder, Tomás, Hell, Pavol, Jedličková, Nikola., Časopisecká verzia článku List homomorphism problems for signed trees zaslaná do žurnálu Discrete Mathematics. [Jiný výsledek]
1198419Mgr. Nikola JedličkováBok, Jan, Jedličková Nikola, Martin, Barnaby, Paulusma, Daniel, Smith, Siani., Acyclic, Star and Injective Colouring: A Complexity Picture for H-Free Graphs. Časopisecká verzia článku zaslaná do žurnálu Journal of Computer and System Sciences. [Jiný výsledek]
14120PharmDr. Zuzana OčovskáOčovská, Zuzana, Očovská Z, Maříková M, Kukrálová K, Vlček J. Drug-drug interactions in patients admitted to the hospital via the emergency department: Preliminary results of a cross-sectional study. [abstract 103]. European Journal of Clinical Pharmacology. 2021; 77(Suppl 1): S34-S35. doi:10.1007/s00228-021-03164-3 [Jiný výsledek]
14120PharmDr. Zuzana OčovskáHolmanová, Kateřina, Kukrálová K, Očovská Z, Maříková M, Vlček J. The prevalence of drug-drug interactions in patients admitted to the hospital via the emergency department [Conference presentation]. XXVIII. Student Scientific Conference of the Faculty of Pharmacy, 2021 April 13. Hradec Králové, Czech Republic [Jiný výsledek]
14120PharmDr. Zuzana OčovskáOčovská, Zuzana, Očovská Z, Maříková M, Kukrálová K, Vlček J. Characteristics of drug-drug interactions in patients admitted to the hospital via the emergency department: preliminary findings from a cross-sectional study [abstract PP086]. International Journal of Clinical Pharmacy. 2021; 43: 1790-1791.doi:10.1007/s11096-021-01352-w [Jiný výsledek]
14120PharmDr. Zuzana OčovskáOčovská, Zuzana, Očovská Z, Maříková M, Holmanová K, Vlček J. Lékové interakce u pacientů přijatých k hospitalizaci přes oddělení urgentní medicíny. [abstract] XXIII. symposium on Clinical Pharmacy René Mach, November 26–27, 2021; Hradec Králové, Czech Republic, Available in the Book of Abstracts: p.78, ISBN 978-80-908308-0-6 [Jiný výsledek]
14120PharmDr. Zuzana OčovskáHolmanová, Kateřina, Kukrálová K. Analýza lékových interakcí u pacientů přijatých k hospitalizaci (I.) [Master's thesis], Hradec Králové (Czech Republic): Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Social and Clinical Pharmacy; 2021. (supervisor: Jiří Vlček, consultant: Zuzana Očovská) [Jiný výsledek]
14120PharmDr. Zuzana OčovskáOčovská, Zuzana, Očovská Z, Maříková M, Kukrálová K, Vlček J. Drug-Drug Interaction Databases: Sensitivity and Specificity to Detect Manifest Drug-Drug Interactions, Reliability Ratings and Management Strategies of Potential Drug-Drug Interactions. Poster presented at: Virtual ISPOR Europe 2021; December 2, 2021 [Jiný výsledek]
552419RNDr. Jiří TáborskýTáborský, Jiří, Poster ICPEAC 2021. [Jiný výsledek]
552419RNDr. Jiří TáborskýTrnka, Jiří, Manuskript článku. [Jiný výsledek]
990217Mgr. Daniela Urbaczka Dudysová, M.A.Dudysová, Daniela et al., manuskript před odesláním [Jiný výsledek]
204220MUDr. Kateřina TrkováVáňová Kateřina, prezentace výsledků formou přednášky na XXX. Konferenci dětských hematologů a onkologů ČR a SR přikládám abstrakt přednášky [Jiný výsledek]
548518Mgr. Eliška KobercováKobercová, Eliška; Srba, Miroslav; Fischer, Lukáš , New selection systems for tobacco BY-2 cell line transformation; nitrogen-starved cells required for successful phosphinothricin selection. (sepsaný manuskript) [Jiný výsledek]
394119Mgr. Bc. Hana VondrováVondrová, Hana, Příspěvek Early medieval Budeč mass grave na Online spring school, University of Padova: Multidisciplinary approaches to Identity and Social Structure in the Postclassical World, dne 22.4.2021. [Jiný výsledek]
394119Mgr. Bc. Hana VondrováVondrová, Hana – Štefan, Ivo – Drtikolová Kaupová, Sylva – Fialová, Dana – Brzobohatá, Kristýna-Drozdová, Eva, Konferenční příspěvek Early medieval Budeč mass grave from a bioarchaeological perspective na 27th EAA Annual Meeting v Kielu dne 11.9. 2021 v sekci Bioarchaeology of Health, Lifestyle and Social Change in the Later Middle Ages [Jiný výsledek]
394119Mgr. Bc. Hana VondrováNikola Koštová – Katarína Kapustka – Eliška Zazvonilová – Roman Křivánek – Sylva Drtikolová Kaupová – Hana Vondrová – Aleš Bajer – Romana Kočárová, Rukopis článku Raně středověké pohřebiště v Přezleticích. V recenzním řízení v časopise Památky archeologické. [Jiný výsledek]
394119Mgr. Bc. Hana VondrováVondrová, Hana - Vytlačil, Zdeněk - Štefan, Ivo - Fialová, Dana - Brzobohatá, Kristýna - Drozdová, Eva - Chocholová, Eva, Rozpracovaný rukopis zahraniční publikace Mobility and origin of early medieval Budeč population. [Jiný výsledek]
394119Mgr. Bc. Hana VondrováVondrová, Hana - Drtikolová Kaupová, Sylva - Štefan, Ivo, Rozpracovaný rukopis zahraniční publikace Diet of early medieval Budeč population. [Jiný výsledek]
394119Mgr. Bc. Hana VondrováŠtefan, Ivo - Vondrová, Hana, Zahraniční přednáška The archaeology of dark events: Early medieval mass grave in Budeč hillfort, Otto-Friedrich-Universität Bamberg. 9.12. 2021 [Jiný výsledek]
1154119Mgr. Ivana ČernajováČernajová Ivana, Prezentace na konferenci: Černajová I. (2022) Cladonia luteoalba – enigmatická dutohlávka. VII. československá lichenologická konference, Hrachov u Sedlčan 21. - 23. 2. 2022. [Jiný výsledek]
548418Mgr. Vít Ulman, Ph.D.Ulman, Vít, Dialectal Varieties of Tsushima: Further Analysis, článek přijatý k publikaci ve Archív Orientální, vol. 90 (2022), (SCOPUS). [Jiný výsledek]
390218MUDr. Adam Skalický, Ph.D.Troup, Ondřej, Autorský kolektiv vypracoval manuskript prezentující veškeré výsledky projektu v anglickém jazyce s cílem publikovat v mezinárodním, impaktovaném, žurnálu. Manuskript byl předán ke zvážení publikace ve Special Issue Pharmacology and Pharmacokinetics of Cancer Drugs v žurnálu Biomedicines (IF 6.081), ve kterém nebyl přijat. Následně byl manuskript předán ke zvážení publikace v žurnálu In Vivo (IF 2.155). Zde byl manuskript kladně hodnocen oponentem a následně i přijat k publikaci. [Jiný výsledek]
92119Mgr. Milan KroulíkKroulík, Milan, Abstrakt konferenčního příspěvku. [Jiný výsledek]
297421Mgr. Tomáš SkálaTomáš Skála, Abstrakt prezentace na konferenci Mladá Filozofia, která se koná 29. a 30.4. 2022 na Filozofickém ústavu SAV, v. v. i. v Bratislavě [Jiný výsledek]
316120Mgr. Ondřej KáděKádě, Ondřej, Poster "TELEMEDICÍNA A METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ - PREDIKTOR HMOTNOSTI" na konferenci LifMat 2021 a Obezitologie a Bariatrie 2021 [Jiný výsledek]
1378219Mgr. Barbora Kalousková, Ph.D.Bláha, Jan, Pre-print manuskriptu "Crystal structure of the human NKR-P1 bound to its lymphocyte ligand LLT1 reveals receptor clustering in the immune synapse" dostupná na BioRxiv s identifikátorem doi:10.1101/2021.06.16.448687 [Jiný výsledek]
1378219Mgr. Barbora Kalousková, Ph.D.Bláha, Jan, Verze manuskriptu procházející recenzním řízení v Nature Communications [Jiný výsledek]
1378219Mgr. Barbora Kalousková, Ph.D.Kalousková, Barbora, Disertační práce "Harnessing soluble forms of NK cell receptors and their ligands for cancer immunotherapy" (online dostupná v digitálním repozitáři UK https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/171283) [Jiný výsledek]
1378219Mgr. Barbora Kalousková, Ph.D.Bláha, Jan, Supplementary information k manuskriptu procházejícímu recenzním řízením v Nature Communications [Jiný výsledek]
30121RNDr. Jakub Žák, Ph.D.Žák, Jakub, Popularization text in the Czech journal Akvarium. [Jiný výsledek]
30121RNDr. Jakub Žák, Ph.D.Žák, Jakub, Defended dissertation thesis [Jiný výsledek]
141020Mgr. Zuzana ProkopováProkopová, Zuzana; Jamrichová, Jana, Prezentace příspěvku s názvem "Nabývání dovedností u jedinců s poruchami autistického spektra s využitím přístupu založeného na aplikované behaviorální analýze" na mezinárodní konferenci VIII. Olomoucké speciálněpedagogické dny, pořádané v Olomouci ve dnech 13.10.2020 - 14.10.2020. [Jiný výsledek]
141020Mgr. Zuzana ProkopováProkopová, Zuzana; Bartoňová, Miroslava, Vystoupení na mezinárodní doktorandské konferenci Nouze ve vzdělávání pořádané Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy dne 28.05.2021. Tématem příspěvku byl "Přístup založený na aplikované behaviorální analýze ve vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v ZŠ speciální". [Jiný výsledek]
141020Mgr. Zuzana ProkopováProkopová, Zuzana; Jamrichová, Jana; Bartoňová, Miroslava; Hájková, Vanda, Příspěvek ve Sborníku anotací příspěvků XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu [Jiný výsledek]
141020Mgr. Zuzana ProkopováProkopová, Zuzana; Jamrichová, Jana; Bartoňová, Miroslava, Příspěvek na konferenci České asociace pedagogického výzkumu na téma Rozmanitost podpory učení v teorii výzkumu Prezentace posteru s názvem "Výuka mandů u jedinců s poruchou autistického spektra - přehledová studie" Místo a datum konání: Ostrava, 14.09.2020 - 16.09.2020 [Jiný výsledek]
141020Mgr. Zuzana ProkopováProkopová, Zuzana, Vystoupení na mezinárodní vědecké konferenci Educom 2020 s příspěvkem na téma "Zařizování a vedení ABA tříd v základní škole speciální - příklad dobré praxe". Konference se konala dne 3.12.2020. [Jiný výsledek]
1498119Mgr. Iva JadrnáPavel Škaloud, Iva Jadrná, Petr Dvořák, Zuzana Škvorová, Dora Čertnerová, Helena Bestová, Martin Pusztai, Karin Rengefors, "Rapid incipient speciation in a free-living protist is driven by climatic and habitat factors" - článek podstupující recenzní řízení v impaktovaném časopise. [Jiný výsledek]
264220Mgr. Tereza ĎurovcováĎurovcová, Tereza; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk, Study of the connection between the relative proton beam abundance and helium content in the solar wind, 43rd COSPAR Scientific Assembly, online. [Jiný výsledek]
264220Mgr. Tereza ĎurovcováĎurovcová, Tereza; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk, Alpha particle variations across the corotating rarefaction regions, Arcetri 2021 Workshop on Plasma Astrophysics, Florencie, Itálie. [Jiný výsledek]
264220Mgr. Tereza ĎurovcováĎurovcová, Tereza; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk, Study of alpha particle properties across rarefaction regions, EGU21-2864, EGU General Assembly 2021, online. [Jiný výsledek]
1302120Mgr. Michaela ŠadibolováŠadibolová, Michaela, Abstrakt z 11. postgraduálnej a postdockej konferencie. [Jiný výsledek]
1308120Mgr. Kristýna MíčkováOtčenášková Tereza, Stopková Romana, Zemanová Aneta, Míčková Kristýna, Harant Karel, Tomášek Oldřich, Albrecht Tomáš, Stopka Pavel, Manuskript "Comparative sperm proteomics in selected passerine birds reflects sperm morphology rather than phylogeny" připravený k odeslání do Scientific Reports během následujícího měsíce. [Jiný výsledek]
322218MUDr. Tomáš HermaHerma T., Článek v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
322218MUDr. Tomáš HermaHerma T., Článek v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
376221Mgr. Viktor KuchtiakKuchtiak, Viktor, Poster; Functional analysis of genetic variations in the cytosolic domain of NMDA receptors [Jiný výsledek]
752119Mgr. Jiří KozlíkKozlík, Jiří, Interface of Al6061/Ti composite prepared by field assisted sintering technique. In: THERMEC 2021 Virtual Conference. e-poster. online. květen 2021. [Jiný výsledek]
752119Mgr. Jiří KozlíkKozlík, Jiří, Phase Transformations in a Heterogeneous Ti-xNb-7Zr-0.8O Alloy Prepared by a Field-assisted Sintering Technique. In: Euromat 2021. Přednáška. online. září 2021. [Jiný výsledek]
752119Mgr. Jiří KozlíkKozlík, Jiří, Phase Transformations in a Heterogeneous Ti-xNb-7Zr-0.8O Alloy Prepared by a Field-assisted Sintering Technique. In: Yucomat 2021. Přednáška. Herceg Novi. srpen 2021. [Jiný výsledek]
752119Mgr. Jiří KozlíkKozlík, Jiří, Study of Phase Transformations in Ti-xNb-7Zr-0.8O Alloy over Wide Range of Compositions. In: Microscopy Conference 2021. e-poster. online. srpen 2021. [Jiný výsledek]
1488120Mgr. Maroš KaľataMaros Kalata, Tomas Maly, Mikulas Hank , Jakub Michalek, Konferenční příspěvek ve sborníku abstraktu: 18th Annual Scientific Conference of Montenegrin Sports Academy and 16th FIEP European Congress “Sport, Physical Education, Physical Activity and Health: Contemporary perspectives”: Dubrovnik, Croatia. 8-11 April 2021 [Jiný výsledek]
842119Mgr. Jana SkopalíkováJana Skopalíková, Jana Leong-Škorničková, Otakar Šída, Mark Newman, Zuzana Chumová, Tomáš Fér, Eliška Záveská, Manuskript s názvem "Ancient hybridization in Curcuma (Zingiberaceae) – fuel or brakes of lineage diversifications?" [Jiný výsledek]
1280218MUDr. Eliška SelingerováEliska Selinger, Manuela Neuenschwander, Alina Koller, Jan Gojda, Tilman Kühn, Lukas Schwingshackl, Janett Barbaresko, Sabrina Schlesinger, Evidence on vegan diet for health benefits and risks – an umbrella review of meta-analyses of observational and interventional studies: Resoruces from the project were used to develop cooperation with other reearchers fron Germany Together, we are workng on umbrella review on healthoutcomes of vegan diet, registered on Prospero: PROSPERO 2020 CRD42020173424 . Review is finalised and is currently in the review process for publication in IF journal (waiting for decision). Eliska Selinger is the first author of the manuscript, the review si dedicated to GAUK. [Jiný výsledek]
1370119Mgr. Lenka ŠebestováŠebestová, Lenka, Uhlířová, Jana, Sieger, Tomáš, Čapek, Martin, Novotný, Ivan, Fišerová, Jindřiška, Hozák, Pavel , 'Nucleoporin TPR is involved in the regulation of nuclear polarity via Lamin A/C' - Manuscript prepared for publication [Jiný výsledek]
1370119Mgr. Lenka ŠebestováŠebestová, Lenka, Poster - Developmental & Cell Biology PhD conference 2019 [Jiný výsledek]
1370119Mgr. Lenka ŠebestováŠebestová, Lenka, Abstract - Developmental & Cell Biology PhD conference 2019 [Jiný výsledek]
1370119Mgr. Lenka ŠebestováŠebestová, Lenka, Figures - Final Report 2021 [Jiný výsledek]
1370119Mgr. Lenka ŠebestováŠebestová, Lenka, Poster - Microscopy 2020 conference [Jiný výsledek]
1370119Mgr. Lenka ŠebestováŠebestová, Lenka, Abstract - Microscopy 2020 conference [Jiný výsledek]
1370119Mgr. Lenka ŠebestováŠebestová, Lenka, Figures - Annual Report 2019 [Jiný výsledek]
1370119Mgr. Lenka ŠebestováŠebestová, Lenka, Figures - Annual Report 2020 [Jiný výsledek]
702119Mgr. Tomáš BrabecBrabec, Tomas, The most current version of the revised manuscript. [Jiný výsledek]
1586119Mgr. Barbora BoltnarováBoltnarová Barbora, Abstract for 11th Postgraduate and Postdoc Conference in Hradec Králové [Jiný výsledek]
1586119Mgr. Barbora BoltnarováBoltnarová Barbora, The effect of our dexamethasone acetate-loaded NSs on THP-1 cell line.The results were obtained by RT-qPCR. We measured level of pro-inflammatory cytokines IL-1B and TNFalfa in pro-inflammatory macrophages stimulated by lipopolysaccharide (LPS+). We observed effect of our dexamethasone acetate-loaded NSs - decreasing of pro-inflammatory cytokines. [Jiný výsledek]
1586119Mgr. Barbora BoltnarováBoltnarová Barbora, Images from confocal microscope. Uptake of our dexamethasone acetate- loaded nanospheres by differentiated THP-1 cells, human macrophages. Our nanospheres were successfully uptaken. [Jiný výsledek]
1586119Mgr. Barbora BoltnarováBoltnarová Barbora, Oral presentation for Technologický den 2021 in Brno [Jiný výsledek]
304221Mgr. Karolina KočandrlováKožejová Jáklová, Lenka, Kočandrlová, Karolina, Dupej, Ján, Borský, Jiří, Velemínská, Jana, Kožejová Jaklová, L., Kočandrlová, K., Dupej, J., Borský, J., Velemínská, J. (2021). Morphometric Assessment of Facial Development in Infants with Different Types of Orofacial Clefts Compared to Healthy Individuals. 25th EACMFS Congress, Virtual event (14.-16.7.2021). [Jiný výsledek]
348821Mgr. Kristýna ŠtolcováŠtolcová, Kristýna; Hanus, Martin, Poster na konferenci IGU-CGE Praha (10. -13. 8. 2021) [Jiný výsledek]
348821Mgr. Kristýna ŠtolcováŠtolcová, Kristýna; Hanus, Martin, Prezentace na konferenci ICC Florencie 2021 (14. - 18. 12. 2021) [Jiný výsledek]
596120Mgr. Tereza Novotná JaroměřskáNovotná Jaroměřská Tereza, Article for Vesmír (1st pdf version, currently in review) [Jiný výsledek]
321621Mgr. Jakub VrbaMelichar, Bohumil, KSČ jako propagační agentura sovětského experimentu. Střety o dění v SSSR jako součást konkurenčních praktik uvnitř československé levice. Příspěvek na konferenci Radikální levice ve střední Evropě a její vývoj od konce první světové války do roku 1933 konané 14. 10. – 15. 10. 2021 v Národním archivu ČR a spolupořádené Historickým ústavem AV ČR (viz anotace v příloze). [Jiný výsledek]
321621Mgr. Jakub VrbaDolejský, Martin / Vrba, Jakub, Střelba do demonstrantů jako téma meziválečného tisku. Příspěvk na konferenci Krize a stát konané 23. a 24. 9. 2021 v Národním archivu ČR a spolupořádané Historickým ústavem AV ČR (viz anotace v příloze). [Jiný výsledek]
321621Mgr. Jakub VrbaDolejský, Martin / Melichar, Bohumil / Vrba, Jakub, Seznam vybraných článků do připravované antologie komunistického tisku, pracovní verze (viz také text Výroční zprávy) [Jiný výsledek]
262120Mgr. Lukáš FusekPankaj Kumar Samal, Poster, 16th European Vacuum Conference Marseille Name: Step Engineering for model electrocatalytic studies using ion erosion [Jiný výsledek]
262120Mgr. Lukáš FusekFusek Lukas, Poster, Bunsen Tagung 2021 Name: Atomically defined model electrocatalysts: Morphological and chemical analysis of Pt/Co3O4 [Jiný výsledek]
262120Mgr. Lukáš FusekFusek Lukas, Poster, 16th European Vacuum Conference Marseille Name: CeOx/Pt inverse model electrocatalyst: Relation between morphology, chemical state and stability in alkaline environment [Jiný výsledek]
158720Mgr. Kristýna NitschováNitschová, Kristýna, Využívání a zneužívání opia a morfinu v ústavech pro choromyslné v Předlitavsku [Jiný výsledek]
398120Mgr. Dominik MacháčekDominik Macháček, Multi-lingual Machine Translation, PhD thesis proposal, Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics, 2021. Available at https://ufal.mff.cuni.cz/~zabokrtsky/pgs/thesis_proposal/dominik-machacek-proposal.pdf . [Jiný výsledek]
398120Mgr. Dominik MacháčekMacháček, Dominik; Žilinec, Matúš and Bojar, Ondřej, Macháček, Dominik; Žilinec, Matúš and Bojar, Ondřej, 2021, ESIC 1.0 -- Europarl Simultaneous Interpreting Corpus, LINDAT/CLARIAH-CZ digital library at the Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, http://hdl.handle.net/11234/1-3719. [Jiný výsledek]
816218Mgr. Martin NeudörflNeudörfl, Martin, doplňující informace k vyčerpaným financím za rok 2021, vyčerpaných v rámci realizace třetího terénního výzkumu na ostrově Sark, posunutého z roku 2020 z důvodu pandemie Covid-19 na listopad/prosinec 2021, a k připravovaným výstupům na rok 2022 [Jiný výsledek]
816218Mgr. Martin NeudörflNeudörfl, Martin, Fotodokumentace projektu za rok 2021 [Jiný výsledek]
816218Mgr. Martin NeudörflNeudörfl, Martin, Zpráva k projektu za rok 2021 ve výroční zprávě společnosti La Société Serquaise, předložená Mgr. Martinem Neudörflem, pověřeným vedoucím jazykové sekce společnosti a řešitelem projektu, str. 5-6 [Jiný výsledek]
1620219Mgr. Marie HalaškováHalašková, Marie, Aktivní účast hlavní řešitelky na 12. Postgraduální a Postdoktorandské vědecké konferenci konané na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, kde byla prezentována část výsledků formou krátkého ústního sdělení s názvem Photobiological properties of the most active phthalocyanines from international cooperation as photosensitizers for phototdynamic therapy. [Jiný výsledek]
1620219Mgr. Marie HalaškováHalašková, Marie, Aktivní účast hlavní řešitelky na 11. Postgraduální a Postdoktorandské vědecké konferenci konané na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, kde byla prezentována část výsledků formou krátkého ústního sdělení s názvem Evaluation of peripherally crowded cationic phthalocyanines for photodynamic therapy. [Jiný výsledek]
1620219Mgr. Marie HalaškováHlbočanová, Ingrid, Bakalářská práce zapojené studentky s názvem Experimentálne stanovenie fotodynamickej účinnosti derivátov ftalocyanínov a stanovenie bunkovej smrti. [Jiný výsledek]
1620219Mgr. Marie HalaškováHalašková, Marie, Budoucí aktivní účast hlavní řešitelky na mezinárodní konferenci ICPP-12 (International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines) konané v Madridu ve dnech 10. - 15. července 2022., kde bude prezentována část výsledků formou posterového sdělení s názvem Biological evaluation of peripherally crowded cationic phthalocyanines as photosensitizers for photodynamic therapy of tumours. [Jiný výsledek]
1169120Mgr. Vojtěch FialaFiala, Vojtěch, Tureček, Petr, Akoko, Robert Mbe, Pokorný, Šimon, Kleisner, Karel, Africans and Europeans differ in their facial perception of dominance and sex-typicality: A multidimensional Bayesian approach [v recenzi v časopise Scientific Reports] [Jiný výsledek]
1198120Mgr. Kateřina PawlasováPawlasová, Kateřina, Kiderlen, Markus, Rozpracovaný manuskript s názvem On the radial spanning tree and directed spanningforest of a bivariate Poisson point process - spolupráce s prof. Kiderlenem z Aarhus University. [Jiný výsledek]
1198120Mgr. Kateřina PawlasováPawlasová, Kateřina, Dvořák, Jiří, Manuskript s názvem Supervised nonparametric classification in the context of replicated point patterns podaný do časopisu Image Analysis and Stereology. [Jiný výsledek]
298120Mgr. Jan VávraVávra, Jan; Komárek Arnošt, Manuscript of a paper sent to ADAC for peer-review. [Jiný výsledek]
1168820RNDr. Vojtěch VlachVlach, Vojtěch; Ledvinka, Ondřej; Matoušková, Milada, Doprovodná prezentace na EGU 2021 [Jiný výsledek]
1168820RNDr. Vojtěch VlachVlach, Vojtěch; Ledvinka, Ondřej; Matoušková, Milada, Prezentace na konferenci Hydrologické dny 2021 s názvem: "Hydrologické sucho na horních tocích šumavských, krušnohorských a krkonošských řek: Poznatky z posledního půlstoletí". [Jiný výsledek]
1168820RNDr. Vojtěch VlachVlach, Vojtěch; Matoušková, Milada; Ledvinka, Ondřej; Bejčková, Marie, Poster na konferenci MGS 2021 s názvem: "Effects of climate change on runoff seasonality in headwater areas of the Ore Mountains" [Jiný výsledek]
1168820RNDr. Vojtěch VlachVlach, Vojtěch; Ledvinka, Ondřej; Matoušková, Milada, Poster na konferenci EGU 2021 s názvem: "Changing low flow seasonality in Central European headwaters". [Jiný výsledek]
1056718PhDr. Mgr. Rostislav HavelHavel Rostislav, Ludmila Fialová , Zahraniční testy ověřující vědomosti v tělesné výchově a u pohybové gramotnosti Teoretický článek je zaměřený na komparaci testů, které ověřují vědomostní složku v tělesné výchově. [Jiný výsledek]
1056718PhDr. Mgr. Rostislav HavelHavel Rostislav, V souboru jsou uvedeny další informace ke splnění cílů projektu a závěrečné zprávě. [Jiný výsledek]
1056718PhDr. Mgr. Rostislav HavelHavel Rostislav, Ludmila Fialová , Pilotní studie didaktického testu z tělesné výchovy Článek prezentuje analýzu a vývoj vědomostního testu v rámci pilotní části výzkumu. Zároveň bylo cílem pilotní studie popsat základní vlastnosti a způsoby použití teorie odpovědi na položku a zjistit, zda jednotlivé položky ponechat v testu nebo je vyřadit při dalším vývoji vědomostního testu. [Jiný výsledek]
1056718PhDr. Mgr. Rostislav HavelHavel Rostislav, Přiložený soubor obsahuje data a analýzu finální verze vědomostního testu. Kromě metodiky a organizace výzkumu jsou uvedeny i výsledky položkové analýzy, reliability, validity. Jedná se o pracovní text, který bude dále upravován pro publikování v odborných časopisech. [Jiný výsledek]
1376219Mgr. Mária Šurinová, Ph.D.Marianna Černá, Diplomová práce Marianna Černá [Jiný výsledek]
1376219Mgr. Mária Šurinová, Ph.D.Barbora Hubáčková, Diplomová práce Barbora Hubáčková [Jiný výsledek]
1084218Mgr. Jakub SedláčekSedláček, Jakub, Data Coding and Preliminary Results [Jiný výsledek]
108121MUDr. MDDr. Jiří GenčurTonar, Zbyněk , Průběžný výsledek z histologického vyšetření [Jiný výsledek]
1728218MUDr. Yun Min KlimešováKlimešová Y.M., manuscript [Jiný výsledek]
1728218MUDr. Yun Min KlimešováKlimešová, Yun Min, prezentace na téma projektu XXVII. výroční sjezd ČOS 26.-28.9.2019 Hradec Králové Zpracování a využití rohovkové stromální lentikuly, získané při refrakční operaci ReLEx SMILE, pro transplantační účely. Klimešová Y. M., Studený P., Netuková M. Oční klinika FNKV a 3. LF UK, Praha [Jiný výsledek]
1728218MUDr. Yun Min KlimešováNěmčoková M, Dítě J, Klimešová YM et al, článek v časopise [Jiný výsledek]
1728218MUDr. Yun Min KlimešováKlimešová, Yun Min, prezentace na téma projektu https://ocniklinikahp.cz/o-nas/oftalmologicky-kongres/?lang=cs [Jiný výsledek]
828119MUDr. Světlana LevorováLevorová, Světlana; Podlipný, Jiří, Tabulka s předběžnými výsledky [Jiný výsledek]
1767318Mgr. Petra HoláHolá, Petra, Z důvodu obdržení výsledků posledního datování titanitů (měřeno v roce 2020) v únoru letošního roku nebylo možné dokončit manuskript včas, aby mohl být v tuto chvíli již publikován. Přikládám alespoň poslední verzi manuskriptu, která je momentálně v recenzích školitele a spoluautorů před submutováním do časopisu Lithos. [Jiný výsledek]
176120Mgr. Ondřej SmolíkSmolik, Ondrej, CUT&Tag-seq reveals the epigenetic role of ISL1 in pancreatic endocrine precursors; poster presented at Chromatin and Epigenetics 2021 (EMBL conference, virtual) [Jiný výsledek]
314321Bc. Johana Stejskalová, M.A.Vomáčka, Aleš;Tlustá Johana, Pracovní soubor - shrnutí obou kol dotazníků z prvního roku výzkumu obsahující tabulky týkající se vzorku respondentů a grafy a tabulky s daty z uzavřených odpovědí. [Jiný výsledek]
338021Mgr. Marie PangrácováPangrácová, Marie, Příloha obsahuje obrazovou dokumentaci výsledků uvedených v textové části [Jiný výsledek]
272119RNDr. Ondřej HotovýHotový, Ondřej; Jeníček, Michal, Abstrakt a prezentace k virtuální konferenci EGU 2021 [Jiný výsledek]
462120JUDr. Lukáš Lev ČervinkaČervinka, Lukáš Lev, primární data sociologického výzkumu v Itálii pozn. data ve formátu csv nelze vložit, mohu je však poskytnout na vyžádání [Jiný výsledek]
462120JUDr. Lukáš Lev ČervinkaČervinka, Lukáš Lev, primární data - CZE pozn. data ve formátu csv nelze vložit, mohu je však poskytnout na vyžádání [Jiný výsledek]
462120JUDr. Lukáš Lev ČervinkaČervinka, Lukáš Lev, Rozpracovaná disertační práce. [Jiný výsledek]
462120JUDr. Lukáš Lev ČervinkaČervinka, Lukáš Lev, Anotace konferenčního příspěvku - 13th CEE Forum Conference: Political Imagination and Utopian Energies in Central and Eastern Europe [Jiný výsledek]
266120JUDr. Mgr. Bc. et Bc. Josef VacekVacek, Josef, Vystoupení na mezinárodní konferenci SVOČ v Bratislavě konané ve dnech 16.–17. září 2021. [Jiný výsledek]
380021Mgr. Karel ŠvecKarel Švec, Tereza Veselská, Martin Kostovčík, Václav Havlíček, Miroslav Kolařík, Manuskript článku The core microbiome of Ips typographus [Jiný výsledek]
480119Mgr. Anna VozkováFranke, Helena; Vozková, Anna , Článek v časopise: Techniky kolegiálního sdílení ve školství očima školních psychologů a psycholožek Časopis Psychologie pro praxi, článek prošel recenzním řízením a je aktuálně v tisku [Jiný výsledek]
480119Mgr. Anna VozkováVozková, Anna , Přednáška Začínající a zkušení vyučující a děti se speciálními vzdělávacími potřebami, konference 3xKAM, 12.11. 2021 [Jiný výsledek]
480119Mgr. Anna VozkováVozková, Anna , Článek v časopise: Postoj vyučujících k inkluzi: obtíže v měření a co ho ovlivňuje? Článek prochází posledními úpravami před odesláním do redakce časopisu Speciální pedagogika, jedná se o přehledovou studii, která je zaměřená na obtíže s definováním pojmu inkluze, odlišné vnímání inkluze v ČR a zahraničí a měření postojů k inkluzi [Jiný výsledek]
480119Mgr. Anna VozkováVozková, Anna , Přednáška: Začínající vyučující a děti se speciálními vzdělávacími potřebami, Nouze ve vzdělávání, Praha, 28.05.2021 [Jiný výsledek]
480119Mgr. Anna VozkováVozková, Anna , Prezentace - PhD. studenti, Představení výzkumu na setkání PhD. studentů v Itálii (Řím, Lumsa University), v rámci navazování zahraniční spolupráce [Jiný výsledek]
480119Mgr. Anna VozkováVozková, Anna , Poster: Novice teachers and students with SEN: influence of individual self-efficacy and collective efficacy International Congress of Psychology (ICP 2021), Praha, 18.07.2021 - 23.07.2021 [Jiný výsledek]
562119PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.Vojíř, Karel; Rusek, Martin, Příspěvek na konferenci: Vojíř, K., & Rusek, M. (30. 8. - 3. 9. 2021). Opportunities for learning: analysis of tasks in lower-secondary chemistry textbooks. ESERA 2021, Braga, Portugal (online) [Jiný výsledek]
562119PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.Vojíř, Karel; Rusek, Martin, Příspěvek na konferenci: Vojíř, K., & Rusek, M. (4.-5. 11. 2021). How do teachers use chemistry textbooks components? Project-based education and other activating strategies in science education, Praha (online) [Jiný výsledek]
562119PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.Vojíř, Karel; Rusek, Martin, Příspěvek na konferenci: Vojíř, K., & Rusek, M. (23.-24. 6. 2021). Variability of tasks in Czech lower-secondary school chemistry textbooks: trends and typical elaboration. DidSci+ 2021, Brno (online) [Jiný výsledek]
330119Mgr. Tomáš KnotekKnotek, Tomáš, Výsledky 2021 [Jiný výsledek]
554219Mgr. Kryštof ŠtaflTrávníček, Martin, Srovnání fúzogenní aktivity obalových glykoproteinů [Jiný výsledek]
554219Mgr. Kryštof ŠtaflŠtafl, Kryštof, Overexprese receptoru MFSD2A v HEK293T. [Jiný výsledek]
554219Mgr. Kryštof ŠtaflŠtafl, Kryštof, Testování knockoutů receptoru MFSD2A [Jiný výsledek]
981118Mgr. Matěj PokornýPokorný, Matěj; Sacherová, Veronika; Cohen, Rosa Graciela; Nedbalová, Linda; Lirio, Juan Manuel, Phylogeography of fairy shrimps Branchinecta gaini and Branchinecta granulosa [Jiný výsledek]
981118Mgr. Matěj PokornýRoman, Matěj; Píšková, Anna; Sanderson, David C. W; Creswell, Alan; Bulínová, Marie; Pokorný, Matěj; Kavan, Jan; Jennings, Stephen J.A.; Lirio, Juan M; Nedbalová, Linda; Sacherová, Veronika; Kopalová, Kateřina; Nývlt, Daniel, Variable sedimentation in Antarctic lakes: evidence from Monolith Lake, OSL and 14C dated multi-proxy sedimentary record constraining the Late-Holocene deglaciation of James Ross Island --Manuscript Draft-- Quaternary Science Reviews [Jiný výsledek]
1484119Mgr. Václav TvrdýDias Patricia , abstrakt z konference TOXCON 2021 (26th Interdisciplinary Toxicology Conference Congress Hotel ACADEMIA, Stara Lesná, September 15-17, 2021) [Jiný výsledek]
1484119Mgr. Václav TvrdýTvrdý et al., aktuální verze článku, která byla zaslána jako revize do Toxicology, bohužel tato revize nebyla přijata. Příloha vložena, aby ukázala rozsah experimentální práce, která byla v rámci tohoto grantu vytvořena. [Jiný výsledek]
94120MUDr. Jan HorejsekHorejsek, J, Pořízka, M, Dvouvýběrový t-test a krabicový graf znázorňující součet změn cardiac indexu (CI) po provedení inspiračního a expiračního testu u pacientů fluid-nonresponzivních (responder=0) a fluid-responzivních (responder=1). Za fluid responzivní byli považováni pacienti, u kterých došlo po podání tekutinové výzvy k vzestupu cardiac indexu (CI) dle systému Vigileo alespoň o 15 %. [Jiný výsledek]
94120MUDr. Jan HorejsekHorejsek, J, Pořízka, M, Dvouvýběrový t-test a krabicový graf znázorňující míru kolapsibility jugulární žíly před podáním tekutin u pacientů fluid-nonresponzivních (responder=0) a fluid-responzivních (responder=1). Za fluid responzivní byli považováni pacienti, u kterých došlo po podání tekutinové výzvy k vzestupu cardiac indexu (CI) dle systému Vigileo alespoň o 15 %. [Jiný výsledek]
94120MUDr. Jan HorejsekHorejsek, J, Pořízka, M, Dvouvýběrový t-test a krabicový graf znázorňující změnu středního arteriálního tlaku (MAP) po podání tekutinové výzvy u pacientů fluid-nonresponzivních (responder=0) a fluid-responzivních (responder=1). Za fluid responzivní byli považováni pacienti, u kterých došlo po podání tekutinové výzvy k vzestupu cardiac indexu (CI) dle systému Vigileo alespoň o 15 %. [Jiný výsledek]
1748218MUDr. Minh Duc TrinhTrinh, Minh Duc, Článek s názvem Hypoxia-induced sarcoplasmic reticulum Ca2+ leak is reversed by ryanodine receptor stabilizer JTV-519 in HL-1 cardiomyocytes přijatý v časopise The Anatolian Journal of Cardiology (IF 1,596), nicméně ještě nepublikován. [Jiný výsledek]
678218JUDr. Lenka Náhlovská, Ph.D.Náhlovská, Lenka, Disertační práce: Kriminalita právnických osob: etiologie a prevence, obhájena 30.09.2021 [Jiný výsledek]
320120Mgr. Martin VeselýVeselý, Martin, Mapové přílohy. Výsledky inklinometrického měření. Výsledky měření půdních vlhkoměrů. [Jiný výsledek]
994218Mgr. Filip KostelanskýKostelanský, Filip, Patentová přihláška 2 V této přihlášce jsou popsané dva zcela nové akridinové deriváty, které mají řetězec nesoucí azidovou skupinu navázán přes vazbu uhlík-uhlík. [Jiný výsledek]
994218Mgr. Filip KostelanskýKostelanský, Filip, Patentová přihláška 1 V návaznosti na odpověď patentového úřadu bylo nutné podanou patentovou přihlášku upravit a výrazně omezit patentové nároky. Proto byla v dalších měsících sepsaná druhá patentová přihláška, kde bylo ale nutno doplnit syntézu jednoho ze dvou příkladů. Tato syntéza bohužel nebyla v té době ještě dokončena a bylo ji nutné dopracovat. I tato skutečnost nás zdržela při dokončení publikace. [Jiný výsledek]
994218Mgr. Filip KostelanskýKostelanský, Filip, závěrečná zpráva [Jiný výsledek]
994218Mgr. Filip KostelanskýKostelanský, Filip, Manuskript článku podaného do Nucleic Acid Research. Manuskript byl submittován 8.12.2021. Dne 28.12.2021 nám byly zaslány revize, na kterých v současné době pracujeme. Očekávané odeslání revizí je v květnu až červnu 2022. [Jiný výsledek]
1558119Mgr. Kateřina JarkovskáJarkovská, Kateřina; Malinský, Michal; Mede, Timon; Susič, Vasja, Článek s názvem: "Quantum nature of the minimal potentially realistic SO(10) Higgs model". Článek vznikl na základě práce odvedené na tomto projektu a je akceptován k publikování v časopise Physical Review D. V příloze přikládám samotný text článku a potvrzení o akceptování k publikování. [Jiný výsledek]
1558119Mgr. Kateřina JarkovskáJarkovská, Kateřina, Proceedings s názvem: "New advances in the minimal potentially realistic SO(10)". Toto proceedings vzniklo na základě posteru prezentovaného na konferenci EPS-HEP2021 a bylo akceptováno k publikování. V příloze přikládám samotný text a důkaz o akceptování k publikování. [Jiný výsledek]
1194119Mgr. Veronika OndrejčekováOndrejčeková, Veronika, V příloze přikládám abstrakt z letošní Postgraduální a postdoktorandské konference FaF. Konference se uskutečnila 1-2.2.2022 formou krátké prezentace. [Jiný výsledek]
534120RNDr. Aneta SkotnicováSvatoň, Michael, Poster (American Society of Hematology) [Jiný výsledek]
534120RNDr. Aneta SkotnicováSkotnicová, Aneta, Přednáška (ESHLo) [Jiný výsledek]
534120RNDr. Aneta SkotnicováHavlín, Jan, Publikace [Jiný výsledek]
838120Mgr. Veronika NiederlováNiederlova, Veronika, Poster presented at the 6th European Congress of Immunology - ECI 2021 (virtual format). [Jiný výsledek]
838120Mgr. Veronika NiederlováNiederlová, Veronika, Annual report with detailed results and figures for the year 2021. [Jiný výsledek]
1538119Mgr. Roman TuzhilkinTuzhilkin, Roman, Poster "Azurin: a model protein to study an electron transfer process" presented at 9th Annual Conference of the Czech Society for Mass Spectrometry (October 11th-12th, 2021, Prague, CR) [Jiný výsledek]
1538119Mgr. Roman TuzhilkinTuzhilkin, Roman, Presentation on azurin metal-forms shown at XXVI. Annual Congress of Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology (August 29th - September 1st, 2021, České Budějovice, CR). [Jiný výsledek]
1538119Mgr. Roman TuzhilkinTuzhilkin, Roman, Poster "Azurin: a model protein to study an electron transfer process" presented at 20th Interdisciplinary Meeting of Young Life Scientists (May 17th-20th, 2021, online) [Jiný výsledek]
206120Mgr. Marie Hévrová, Ph.D.Marie Hévrová, Tomáš Bořil, Rukopis pro plánovanou publikaci. Rukopis bude ještě vylepšován, zejména na jazykové úrovni. [Jiný výsledek]
84119Mgr. Pavla TefelnerováTefelnerová Pavla, Bernardová Kateřina, Alla G. Vinochodova, Příprava publikačního výstupu z projektu, článek s názvem: Analýza vývoje struktury a dynamiky vztahů a vazeb v posádce krátkodobého simulovaného vesmírného letu na Měsíc, připraveného pro recenzní řízení v časopise [Jiný výsledek]
84119Mgr. Pavla TefelnerováKateřina Bernardová, Radvan Bahbouh, Pavla Tefelnerová, Eva Chroustová, Anna Zubková, Realizace výzkumného projektu "AQUAKOSMOW 10" [Jiný výsledek]
84119Mgr. Pavla TefelnerováBernardová, Bahbouh, Chroustová, Tefelnerová, Zubková, Uspořádání odborné konference [Jiný výsledek]
84119Mgr. Pavla TefelnerováTefelnerová Pavla, Bernardová Kateřina, Chroustová Eva, Bahbouh Radvan, Prezentace dílčích výstupů projektu na mezinárodním kongresu HIS [Jiný výsledek]
68420Mgr. Jelizaveta GettaGetta, Jelizaveta, Potvrzení o aktivní účasti na konferenci 55th Linguistics Colloquium Inter- and Intralinguistic Contrasts [Jiný výsledek]
1374319Mgr. Žaneta PátkováPátková, Ž., Schwambergová, D., Třebická Fialová, J., Třebický, V., Stella, D., Kleisner, K., Havlíček, J., (under review) Do attractive and healthy-looking men show higher immunoreactivity? Evolution and Human Behavior. [Jiný výsledek]
1374319Mgr. Žaneta PátkováPátková, Ž., Třebický, V., Kocourek, M., Schwambergová, D Kleisner, K., Havlíček, J., Třebická Fialová, J., (in prep) Differences in visual attention to faces of potential mates and rivals [Jiný výsledek]
1374319Mgr. Žaneta PátkováTřebický, V., Delplanque, S., Ferdenzi, C., Fink, B., Kuncová, L., Pátková, Ž., Roberts, S.C., Roder, S., Saxton, T. K., Schambergová, D., Štěrbová, Z., Třebická Fialová, J., Havlíček., J., (under review) Attractiveness assessment across sensory modalities provides little support for the backup signals hypothesis: a systematic review and meta-analysis. Evolution and Human Behavior. [Jiný výsledek]
1374319Mgr. Žaneta PátkováSlámová, Ž., Třebický, V., Grygarová, D., Adámek, P., Třebická Fialová, J., Kleisner, K., Havlíček, J. , (2021). What are you looking at? Differences in visual attention to faces of potential mates and rivals. Human Ethology, 36(Suppl.), HES36. Biannual Congress of International Society for Human Ethology, 6.-10. července (online). [Jiný výsledek]
376320JUDr. Jakub DienstbierDienstbier, Jakub, Abstrakt článku zaslaného k otištění. [Jiný výsledek]
376320JUDr. Jakub DienstbierDienstbier, Jakub, Prezentace z vystoupení na výjezdním zasedání katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. [Jiný výsledek]
376320JUDr. Jakub DienstbierDienstbier, Jakub, Prezentace z vystoupení na vědeckém semináři katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy. [Jiný výsledek]
820120Mgr. Ing. Jiří VávraVávra, Jiří, Obr.8 Transport kyseliny močové kandidátním transportérem SLC22A18 [Jiný výsledek]
820120Mgr. Ing. Jiří VávraVávra, Jiří, Obr.5 Vliv jednobodových záměn na transport kyseliny močové transportérem OAT1 [Jiný výsledek]
820120Mgr. Ing. Jiří VávraVávra, Jiří, Obr.6 Vliv jednobodových záměn na transport kyseliny močové transportérem OAT3 [Jiný výsledek]
820120Mgr. Ing. Jiří VávraVávra, Jiří, Obr.7 Transport kyseliny močové kandidátním transportérem MATE1 [Jiný výsledek]
400120Mgr. Róbert KvakRóbert Kvak, Marek Kašpar, abstrakt článku s názvom "Mesoscale orographic effects on initiation of precipitating deep convection over complex terrain – A review", ktorý bol odoslaný v minulom roku a vrátený tento mesiac s požadovanou obsahovou korekciou pred znovuodoslaním. [Jiný výsledek]
400120Mgr. Róbert KvakRóbert Kvak, abstrakt na strane č. 15. Prezentovaný krátky príspevok s názvom "Supercells representing severe weather in the Western Carpathians" na jednodňovom online seminári Natural Hazards in Mountain Areas, 22.4.2021. [Jiný výsledek]
400120Mgr. Róbert KvakRobert Kvak, Ľuboslav Okon, Ladislav Méri, Vojtěch Bližňák, Marek Kašpar, abstrakt zatiaľ neprezentovaného príspevku s názvom "An arguable influence of terrain on intensity of supercells based on two-dimensional radar reflectivity data" na konferencii 11th European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology 2022 (ERAD), ktorá sa plánuje uskutočniť 29.8.-2.9.2022 vo Švajčiarsku. [Jiný výsledek]
400120Mgr. Róbert KvakRóbert Kvak, Ľuboslav Okon, Ladislav Méri, Vojtěch Bližňák, Marek Kašpar, abstrakt článku s názvom "Behavior and intensity of supercells: Response to terrain asymmetry in the Western Carpathians, Central Europe", ktorý bude začiatkom dubna 2022 odoslaný do časopisu Monthly Weather Review. [Jiný výsledek]
598120Mgr. Anna BrotánkováBrotánková, Anna, Prezentace posteru na Jírovcových protozoologických dnech s tématem ,,Trypanosomes of the group of T. theileri: phylogeny and new potential vectors" Prezentace výsledků detekcí savčích trypanosom u krevsajícího hmyzu. Přiložené pdf. [Jiný výsledek]
598120Mgr. Anna BrotánkováBrotánková, Anna; Fialová, Magdaléna; Čepička, Ivan; Brzoňová, Jana; Svobodová, Milena, Submitování manuskriptu ,,Trypanosomes of the Trypanosoma theileri group Phylogeny and new vectors" u Microorganisms. Abstrakt v příloze ve formě pdf. [Jiný výsledek]
1506318Mgr. Eliška NovotnáJakub Rohlena, Příloha ke zprávě. [Jiný výsledek]
340321Mgr. Viktorie PsutkováPsutková Viktorie, Nickl Petr, Machoň Ondřej, Poster na konferenci Vývojové biologie: Visegrád Group Society for Developmental Biology v Szegedu. [Jiný výsledek]
328121Mgr. Aneta RitomskáRitomská, Aneta, Money transfer from travel costs to other non-investment costs due to Covid-19 restrictions. [Jiný výsledek]
328121Mgr. Aneta RitomskáRitomská, Aneta, This file contains a preparation scheme of previously prepared derivatives. Part of this project was testing their cytotoxicity. On the second page, there are results of cytotoxicity testing. We can see that we have successfully prepared some derivatives that showed much better activity than the standard doxorubicin. There are structures of newly prepared derivatives that completed the esters series of ambelline derivatives on the last page. [Jiný výsledek]
70120Mgr. Lenka DvořákováDvořáková, Lenka, Poster "Výzkum účinnosti různých způsobů ochrany přírody ve vojenských prostorech" z konference Ochrana přírody v opuštěných vojenských prostorech v Brně 2. 9. 2021, vytvořený a prezentovaný Lenkou Dvořákovou. Vzhledem k účasti zahraničních přednášejících byl poster ve dvojjazyčné formě - česky a anglicky. [Jiný výsledek]
338321Mgr. Jan BlumensteinŠtěpánek Václav, Sigma regulatory network in Rhodococcus erythropolis CCM2595 [Jiný výsledek]
1380120Mgr. Barbora Vomáčková KykalováKykalová, Barbora, Scientific poster presented at international conference ENTO'21 organized by British Society for Entomology. The conference was held online on August 23-27, 2021. [Jiný výsledek]
332821Mgr. Martin JuhaščikJuhaščik, Martin, Kováčik, Andrej, Huerta-Ángles, Gloria, Manuskript prehľadového článku s titulom: "Recent advances of hyaluronan for skin delivery: From structure to fabrication strategies and applications" v Q1 impaktovanom časopise Carbohydrate polymers. Priložená je aktuálna revidovaná verzia. [Jiný výsledek]
1604218Mgr. Nikola ŠtěpánováŠtěpánová Nikola, rozpracovaný manuskript k projektu [Jiný výsledek]
158320Mgr. Tereza FilipiFilipi, Tereza, Poster na konferenci XV European Meeting on Glial cells in Health and Disease, July 5-9, 2021 [Jiný výsledek]
316521Mgr. Lenka NechvátalováNechvátalová Lenka and Baruník Jozef, Progress on project Deep reinforcement learning in portfolio selection. [Jiný výsledek]
316521Mgr. Lenka NechvátalováBaruník, Jozef and Hronec, Martin, Progress on Quantile maximizing portfolio selection [Jiný výsledek]
574119Mgr. Aldana VlasákováVlasáková, Aldana; Vlasák, Jonáš; Židek, Jan, Prezentace rozpracovaných dat pro monografii [Jiný výsledek]
1414120Mgr. Jana NedvědováJana Nedvedova, Poster: 13th European Biophysics Conference Characterization of TTLL11 As a Tubulin Polyglutamylase [Jiný výsledek]
1308119Mgr. Andrea ZounkováZounková, Andrea, Supplementary data [Jiný výsledek]
1308119Mgr. Andrea ZounkováZounková, Andrea; Mašková, Petra; Dybová Magdalena, Plakátové sdělení z konference FESPB 2021 [Jiný výsledek]
1308119Mgr. Andrea ZounkováZounková, Andrea; Mašková, Petra; Dybová Magdalena, Abstrakt z konference KDEBR 2021 [Jiný výsledek]
1308119Mgr. Andrea ZounkováZounková, Andrea, Diplomová práce [Jiný výsledek]
254119Mgr. Vojtěch BrlíkBrlík, Vojtěch, Rukopis evropské δ34S izotopové mapy. [Jiný výsledek]
254119Mgr. Vojtěch BrlíkBrlík, Vojtěch, Rukopis africké δ34S izotopové mapy a její aplikace. [Jiný výsledek]
254119Mgr. Vojtěch BrlíkBrlík, Vojtěch, Předběžné výsledky určení proporce migračních fenotypů napříč tahovým rozhraním ve střední Evropě. [Jiný výsledek]
374221Mgr. Zuzana OutláAdamová, Zuzana, Preliminary data [Jiný výsledek]
756119Mgr. Martin SpurnýSpurný, Martin, příspěvek na výroční konferenci České sociologické společnosti: Prekarizovaná práce v České republice – analýza let 2008 až 2020 [Jiný výsledek]
756119Mgr. Martin SpurnýSpurný, Martin, Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Centrum pro výzkum veřejného mínění. Naše společnost 2021 - srpen [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2021. DOI 10.14473/V2001b [Jiný výsledek]
270821Mgr. Vojtěch FrankVojtěch Frank, Konferenční příspěvek Sovětské operety jako problematický žánr: nástin hudebních charakteristik a kritické recepce sovětského hudebního divadla v Československu přednesený na Mezinárodní výroční konferenci ČSHV 2021. [Jiný výsledek]
336421Mgr. Katarína MolnárováMolnárová, Katarína; Kozlík, Petr, Analysis of glycopeptides using liquid chromatography-mass spectrometry, in: Ninth Annual Conference of the Czech Society for Mass Spectrometry, Prague, Czech Republic, October 11 – October 12, 2021. Book of Abstracts, pp. 17. Oral presentation (English). [Jiný výsledek]
336421Mgr. Katarína MolnárováMolnárová, Katarína; Ďuriš, Aleš; Ječmen, Tomáš*; Kozlík, Petr, Separation of human IgG glycopeptides using different mixed-mode hydrophilic interaction/ion-exchange liquid chromatography stationary phases, in: XXVI. Annual Congress of Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology, České Budějovice, Czech Republic, 29 August - 1 September 2021. Poster. [Jiný výsledek]
336421Mgr. Katarína MolnárováMolnárová, Katarína; Kozlík, Petr, Separation of glycopeptide isomers using hydrophilic interaction liquid chromatography, 17th International Students Conference “Modern Analytical Chemistry”, Prague, Czech Republic, 16-17 September 2021. Oral presentation. [Jiný výsledek]
336421Mgr. Katarína MolnárováMolnárová, Katarína; Ďuriš, Aleš; Ječmen, Tomáš; Kozlík, Petr, Separation of human IgG glycopeptides in mixed-mode hydrophilic interaction/ion- exchange liquid chromatography, in: 1st International Meeting for Young Analytical Chemists, Kraków, Poland, 27- 28 September 2021. Oral presentation (online conference). [Jiný výsledek]
336421Mgr. Katarína MolnárováMolnárová, Katarína; Kozlík, Petr, The Potential of Combination Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography and Ion−Exchange Chromatography in Glycopeptide Separation, in 73. Zjazd Chemikov, Vysoké Tatry, Slovakia, 6- 10 september 2021. Poster. [Jiný výsledek]
158120RNDr. Mgr. Jakub VávraVávra, Jakub, Abstrakt posteru prezentovaného na konferenci („20th Interdisciplinary Meeting of Young Life Scientists“, 17.-20.5.2021, on-line) Název příspěvku: INTERACTIONS OF HEME SENSOR PROTEINS WITH A HEME MOLECULE AS A POTENTIAL TOOL FOR BIOLOGICAL DOSIMETRY Tento abstrakt byl publikován v časopise CZECH CHEMICAL SOCIETY SYMPOSIUM SERIES, Vol. 19, No. 1, (2021). [Jiný výsledek]
158120RNDr. Mgr. Jakub VávraVávra, Jakub, Abstrakt krátké přednášky prezentované na konferenci („XXVI. Annual Congress of Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology with cooperation of Austrian and German Biochemical Section“, 29.8.-1.9.2021, České Budějovice) Název příspěvku: The role of hydrogen sulfide in heme sensor proteins signal transduction following oxidative stress processes [Jiný výsledek]
358120RNDr. Hana TurčinováTurčinová, Hana, Certifikát o účasti a prezentace uvedená na semináři na FSU Jena (nejaktuálnější, ale podobná prezentaci na 8ECM), ve které jsou shrnuty aktuální výsledky výzkumu včetně výsledků prvního článku a se zmínkou o výsledcích z plánovaného druhého článku. [Jiný výsledek]
836119Mgr. Jiří BřezinaBřezina Jiří, ECI conference short talk presentation [Jiný výsledek]
836119Mgr. Jiří BřezinaBřezina Jiří, EMDS conference online poster presentation [Jiný výsledek]
836119Mgr. Jiří BřezinaBřezina Jiří, PHD IMG conference oral presentation [Jiný výsledek]
306221Mgr. Jakub NetolickýPathogenic mutation GluN1-4a N650K alters single-channel properties, . [Jiný výsledek]
321921Bc. Daniel Kolář, M.Sc.Kolar Daniel, Working paper draft [Jiný výsledek]
20119RNDr. Anna VeverkováVeverková, Anna, Hlavní řešitelka prezentovala dosažené výsledky na mezinárodní konferenci TMS 2021, která se uskutečnila online ve dnech 15.-18. 3. 2021. Řešitelka zde prezentovala přednášku s názvem "Phase Transitions in Beta Ti and Beta Zr Alloys" [Jiný výsledek]
20119RNDr. Anna VeverkováVeverková, Anna, Hlavní řešitelka prezentovala dosažené výsledky na mezinárodní konferenci Yucomat 2021, která se uskutečnila v Herceg Novi, Černá hora, ve dnech 30. 8. - 3. 9. 2021. Řešitelka zde prezentovala přednášku s názvem "An in-situ study on phase transformations in metastable β titanium and zirconium alloys" [Jiný výsledek]
20119RNDr. Anna VeverkováVeverková, Anna, Hlavní řešitelka prezentovala dosažené výsledky na mezinárodní konferenci Thermec 2021, která se uskutečnila online ve dnech 2.-5. 6. 2021. Řešitelka zde prezentovala přednášku s názvem "Phase transformations in Ti-Mo and Zr-Nb alloys" [Jiný výsledek]
20119RNDr. Anna VeverkováVeverková, Anna, Hlavní řešitelka prezentovala dosažené výsledky na mezinárodní konferenci Euromat 2021, která se uskutečnila online ve dnech 12.-16. 9. 2021. Řešitelka zde prezentovala přednášku s názvem "In-situ study on phase transformations of novel metastable beta zirconium alloys and their comparison with well-known metastable beta titanium alloys" [Jiný výsledek]
1388119Ing. Bc. David SommerSommer, David, Hillert, Oliver, Král, David, Manuskript připravený k odeslání do časopisu Bulletin of Insectology (IF 1.711, Q3): Taxonomic revision of the genus Jekelius (Coleoptera: Geotrupidae) in the Levant region [Jiný výsledek]
722119Mgr. Marek JankásekJankásek, Marek; Hiřman, Matyáš; Šťáhlavský, František, Obrazový materiál k postupu aplikací mikrostelitních sond u vybraných druhů Oxyhaloinae. Vizualizace úbytku repetitivní složky genomu u Gromphadorhini (Aeluropoda insignis). [Jiný výsledek]
722119Mgr. Marek JankásekJankásek, Marek; Stuchlíková, Magdalena; Šťáhlavský, František; Kotyková Varadínová, Zuzana, Supplementary material pro manuskript Phylogeny and rapid karyotype evolution in African and Madagascar Oxyhaloinae cockroaches [Jiný výsledek]
722119Mgr. Marek JankásekJankásek, Marek; Stuchlíková, Magdalena; Šťáhlavský, František; Kotyková Varadínová, Zuzana, Rozpracovaná verze hlavního výstupního manuskriptu [Jiný výsledek]
120Mgr. Kristýna TomášováTomasova, Kristyna; Kroupa, Michal; Zinkova, Alzbeta; Korabecna, Marie; Vymetalkova, Veronika; Skrobanek, Pavel; Sojka, Ladislav; Levy, Miroslav; Hemminki, Kari; Liska, Vaclav; Hosek, Petr; Kumar, Rajiv; Vodickova, Ludmila; Vodicka, Pavel, Manuskript výsledkového článku. Toho času v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
348721Mgr. Lukáš CudlmanCudlman, Lukáš , Abstrakt z konference 22. Škola hmotnostní spektrometrie 2021 konané ve dnech 05.09. - 10.09.2021 ve Srní. Referování o dosažených výsledcích optimalizace hmotnostně-spektrometrické metody APCI v negativním módu pro studium isomerů estolidů triacylglycerolů formou ústní přednášky. [Jiný výsledek]
348721Mgr. Lukáš CudlmanCudlman, Lukáš , Poster z konference 20th Interdisciplinary meeting of young life scientists konané ve dnech 17.05. - 20.05.2021 formou on-line. Referování o dosažených výsledcích optimalizace hmotnostně-spektrometrické metody nanoESI v pozitivním módu pro studium isomerů estolidů triacylglycerolů. [Jiný výsledek]
348721Mgr. Lukáš CudlmanCudlman, Lukáš , Příloha: Hmotnostní spektra projektu (obrázky 1 až 4) [Jiný výsledek]
348721Mgr. Lukáš CudlmanCudlman, Lukáš , Abstrakt z konference Prague Meeting on Historical Perspectives of Mass Spectrometry, konané ve dnech 13.10. - 14.10.2021 v Praze. Referování o dosažených výsledcích identifikace derivatizovaných mastných kyselin v novorozeneckém mázku formou ústní přednášky. [Jiný výsledek]
962120Mgr. Iveta ŠtolhoferováSkalíková, Hana, Poster z Konference České a slovenské etologické společnosti. [Jiný výsledek]
1122218Mgr. Julie BöhmováBöhmová, Julie, Fylogenetický strom čeledi Megastigmidae zkonstruovaný metodou IQ Tree obsahující všechny v současnosti známe rody. [Jiný výsledek]
1122218Mgr. Julie BöhmováBöhmová, J.; Rasplus, J.Y.; Taylor, G. S.; Janšta, P., Description of two new Australian genera of Megastigmidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) with notes on the biology of the genus Bortesia Journal of Hymenoptera Research IF=1,733 (Článek přijatý do tisku zatím nepublikováno, nelze tedy přidat přes možnost "vložit výsledek - článek v časopise") [Jiný výsledek]
1000119Mgr. Matěj KotzKotz, Matěj, Draft článku "Karyotype and NOR evolution in Orb-weaver spiders (Araneae: Araneidae)" plánovaný pro podání v Comparative cytogenetics. [Jiný výsledek]
208121Mgr. Alžběta DyčkováKettner, Marek, Manuskript překladu eseje "Benjamin dopisovatel" (Benjamin, der Briefschreiber) [Jiný výsledek]
208121Mgr. Alžběta DyčkováDyčková, Alžběta, Manuskript překladu eseje "Umělec jako zástupce" (Der Artist als Statthalter). [Jiný výsledek]
208121Mgr. Alžběta DyčkováKettner, Marek, Manuskript překladu eseje "O lyrice a společnosti" (Rede über Lyrik und Gesellschaft) [Jiný výsledek]
208121Mgr. Alžběta DyčkováKettner, Marek, Manuskript překladu eseje "Interpunkční znaménka" ("Satzzeichen") [Jiný výsledek]
610419Mgr. Lukáš ChmelířChmelíř, Lukáš, Prezentace projektu na stránkách Hokej.cz (dedikace projektu v čase 4:39). https://hokej.cz/mladez-clanek/kazdy-trener-rychle-zjisti-uroven-dovednosti-hracu-jaky-test-mu-pomuze/5061206 [Jiný výsledek]
610419Mgr. Lukáš ChmelířChmelíř, Lukáš, Potvrzení o pokračování spolupráce s USA Hockey na torbě diagnostické aplikace pro diagnostiku hráčů ledního hokeje v oblasti uvolňování hráče s kotoučem. [Jiný výsledek]
610419Mgr. Lukáš ChmelířChmelíř, Lukáš, Prezentace projektu na stránkách Českého hokeje (dedikace projektu v čase 4:39). https://www.ceskyhokej.cz/clanky/vznikl-soubor-testu-pro-porovnani-technickych-dovednosti-mladych-hokejistu [Jiný výsledek]
336221MUDr. Tumisang Edward MasekoMaseko T, Melek J, Elkalaf M, Peterová E, Kučera O, Abstrakt ve sborníku abstrakt 17. fakultní konference studentu DSP LFHK. DIFFERENTIAL EFFECTS OF OLEATE AND PALMITATE IN HEPATOMA CELL MODELS OF NAFLD pages 15-17 [Jiný výsledek]
323721Mgr. Sára KoutnáKoutná, Sára, tabulka probandů, u kterých jsme dosud získaly data [Jiný výsledek]
323721Mgr. Sára KoutnáBárta, Martin, diplomová práce, která analyzuje část našich dosud získaných dat [Jiný výsledek]
323721Mgr. Sára KoutnáKoutná, Sára, předběžná statistika dosud získaných dat - porovnání uni a bilaterální implantace v průběhu dosud třech získaných měření. Je patrné, že bilaterální pacienti vykazují lepší parametry, při podobné celkové ploše výchylek u obou skupin, vykazují probandi s bilaterální KI jejich menší celkovou vzdálenost především v obtížnějších podmínkách měření. U bilat narozdíl od unilat KI je také patrný mírný progres parametru celkové vzdálenosti s odstupem 2-3 týdnů po operaci. Pro určení významnosti těchto tvrzení budeme však muset provést detailnější analýzu a statistické zpracování, na kterém v současnosti pracujeme. [Jiný výsledek]
1472120PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D.Koželuhová Eva , Vliv čtenářských strategií na rozvoj porozumění v předškolním věku Příspěvek přináší výsledky šetření, jejichž cílem bylo zjistit, jak je porozumění předčítaným textům ovlivněno záměrným využíváním čtenářských strategií ze strany učitele. Šetření bylo realizováno ve smíšeném designu. Výzkumný vzorek tvořily děti ve věku 3-6 let z 11 mateřských škol z České republiky (N=113). Výsledky ukázaly, že využívání čtenářských strategií vedlo u všech sledovaných dětí k nárůstu rozvoje některé dimenze porozumění a celkově zájmu o knihy a předčítání, a to ve všech sledovaných věkových kategoriích. Příspěvek je teď posuzován redakční radou časopisu Orbis Scholae [Jiný výsledek]
944120Mgr. Michal KadaníkKadaník, Michal, V příloze zasílám poster prezentovaný na konferenci Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry, Liblice 2021. [Jiný výsledek]
944120Mgr. Michal KadaníkKadaník, Michal, V příloze zasílám abstrakt z konference Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry, Liblice 2021. [Jiný výsledek]
944120Mgr. Michal KadaníkKadaník, Michal, V příloze zasílám abstrakt z konference konané na Farmaceutické fakultě UK: 11th Postgraduate and Postdoc Conference 2021. [Jiný výsledek]
944120Mgr. Michal KadaníkKadaník, Michal, Schémata k výroční zprávě za minulý rok. [Jiný výsledek]
208119Mgr. Michael RadaGetta, Jelizaveta, Der Einfluss deutscher Kolonialzeit auf den heutigen Status des Deutschen in Namibia und Tanzania. Předneseno na konferenci Formen der Erinnerungspflege nach Kriegs- und Gewalterfahrung. Freiburg, 10. 9. 2021. [Jiný výsledek]
208119Mgr. Michael RadaGetta, Jelizaveta, Abenteuerliche Forschung zum Deutschen in Afrika. Předneseno formou interaktivního workshopu na studentské mezinárodní germanistické konferenci Pragestt. Praha, 12. 3. 2021. [Jiný výsledek]
208119Mgr. Michael RadaGetta, Jelizaveta, Ethnographic Approach to Research on Interpreting in Tanzania: Challenges of Adjusting the Methodology. Předneseno na konferenci Field Research on Translation and Interpreting: Practices, Processes, Networks (FIRE-TI). Vídeň, 18. 2. 2022. [Jiný výsledek]
208119Mgr. Michael RadaGetta, Jelizaveta, Interpreters as Preservers of the National Identity in the 21 st Century – Case Study of Tanzania. In The Roles and Identities of Interpreters and Translators in an Ever-Changing World. : Interpreting and Translation Research Institute &amp; Graduate School of Interpretation and Translation Hankuk University of Foreign Studies, 2021. s. 149–159. Článek v e-sborníku [Jiný výsledek]
208119Mgr. Michael RadaGetta, Jelizaveta, Interpreters as Preservers of the National Identity in the 21st Century – Case Study of Tanzania. Předneseno na The 20th ITRI International Conference: The Roles and Identities of Interpreters and Translators in an Ever-Changing World. Soul, 23. 1. 2021. [Jiný výsledek]
208119Mgr. Michael RadaGetta, Jelizaveta, The Impact of the Colonial Language Policy in German South West Africa and German East Africa on the Current Language Situation in Namibia and Tanzania. Předneseno na Conference of the International Association of Colonial and Postcolonial Linguistics 2021. Kapské Město, 28. 6. 2021. [Jiný výsledek]
208119Mgr. Michael RadaGetta, Jelizaveta, Interkulturelle Kommunikation in Namibia und Tansania während der deutschen Kolonialzeit. Předneseno na doktorandském kolokviu EZS-Kolloquium Univerzity v Heidelbergu. Heidelberg, 20. 5. 2021. [Jiný výsledek]
265421Mgr. Jakub MarešMareš Jakub, Poster na mezinárodní konferenci EGU ve Vídni. [Jiný výsledek]
464220Mgr. Klára DaňkováHlaváček et al., in prep., Manuskript článku, který bude v následujících týdnech zaslán do časopisu Ecological Entomology. [Jiný výsledek]
580120Mgr. Barbora ŠmídováMajer Martin, Šmídová Barbora, Macháček Tomáš, Horák Petr, Immunomodulation by avian schistosomes: preliminary attempts to exploit species causing human cercarial dermatitis against autoimmune diseases and allergies. Parasites Online - British Society for Parasitology, online, 21. - 25. 6. 2021. Poster. Ocenění za nejlepší poster konference. [Jiný výsledek]
548120RNDr. Jiří MašekMašek Jiří, Certifikát o absolvování konference/workshopu Dendroecological fieldweek 2021. [Jiný výsledek]
359221Mgr. Lukáš FojtíkLukáš Fojtík, Jan Fiala, Petr Pompach, Zdeněk Kukačka, and Petr Novák, Abstrakt z konference České hmotnostní spektrometrie 2021. Název přednášky: Fast Fluoroalkylation of Proteins Uncovers Structure and Dynamics of Biological Macromolecules [Jiný výsledek]
359221Mgr. Lukáš FojtíkLukáš Fojtík, Jan Fiala, Petr Pompach, Josef Chmelík, Václav Matoušek, Petr Beier, Zdeněk Kukačka, and Petr Novák, Plakát z 69. Konference Americké společnosti pro hmotnostní spekttometrii (69th ASMS Conference) ve Filadelfii , USA Název plakátu: Fast Fluoralkylation of proteins (FFAP) uncovers structure and dynamics of biological macromolecules. [Jiný výsledek]
375221Mgr. Petr KašíkKašík, Petr, Komentovaný poster průběžných výsledků získaných v prvním roce řešení projektu. Výsledky byly prezentovány na European Muscle Conference (EMC 2021). [Jiný výsledek]
375221Mgr. Petr KašíkKašík, Petr, Komentovaný poster průběžných výsledků získaných v prvním roce řešení projektu. Výsledky byly prezentovány na konferenci Komise experimentální kardiologie 2021 (KEK 2021). [Jiný výsledek]
1172420Mgr. Agáta HoráčkováHoráčková, Agáta & Černý, Robert, Poster prezentovaný na konferenci Vysegrád Group Society for Developmental Biology, která proběhla v Segedínu (2. – 5. 9. 2021). [Jiný výsledek]
410920Mgr. Vladimíra TomáškováTomášková, Vladimíra , Příloha 1a - finální verze dotazníku pro osoby s DMO - část A [Jiný výsledek]
410920Mgr. Vladimíra TomáškováTomášková, Vladimíra , Příloha 1b - finální verze dotazníku pro osoby s DMO - část B [Jiný výsledek]
410920Mgr. Vladimíra TomáškováTomášková, Vladimíra , Příloha 2 - pilotní fáze-první výsledky a ukázky odpovědí [Jiný výsledek]
410920Mgr. Vladimíra TomáškováTomášková, Vladimíra , Příloha 3 - seznam expertů pro rozhovory [Jiný výsledek]
1165220Mgr. Tomáš IserIser, Tomáš, Current draft of a journal paper that we are aiming to submit to ACM TOG by May 2022 [Jiný výsledek]
410121Mgr. Martina DoubkováNovotny T, Eckhardt A, DOUBKOVA M, Knitlova J, Vondrasek D, Vanaskova E, Ostadal M, Uhlik M, Bacakova L, Musilkova J., ČLÁNEK V REVIZI: Tissue hypoxia as a key regulatory pathway in the development of Clubfoot relapses. Manuskript odeslán do Scientific Reports (17.12.2021; IF=4.13). Studie přináší data ukazující upregulaci proteinů souvisejících s hypoxií ve fibrotické tkáni kontrahované mediální strany pes equinovarus. Součástí jsou výsledky imunohistochemických analýz množství vybraných enzymů účastnících se posttranslačních modifikací kolagenu (lysyl oxidáza (LOX) a její homolog LOXL2) a tenascinu C. Tyto výsledky tvoří podklad pro další zkoumání rozdílů v produkci a kvalitě mezibuněčné hmoty, produkované buňkami izolovanými z obou typů tkání. Hlavní řešitelka projektu GA UK je zde spoluautorem a korespondenčním autorem. Článek je v revizním řízení. [Jiný výsledek]
410121Mgr. Martina DoubkováKnitlova, J; Doubkova, M; Ostadal, M; Eckhardt, A; Novotny, T., PŘEDNÁŠKA: In vitro application of antifibrotic substances on pes equinovarus derived cells. Bioimplantologie 2021, Mikulov, Česká republika, 7. - 8. 10. 2021. Abstrakt publikován ve sborníku abstraktů, str. 24. Přednáška shrnula zkušenosti naší výzkumné skupiny s aplikací různých antifibrotických látek in vitro na buňkách izolovaných z pes equinovarus (minoxidil, β-aminopropionitrile, relaxin), a další směřování výzkumu. Byly představeny různé metody směřující k vývoji 3D in vitro modelů (včetně modelu kultivace v makromolekulárně nahloučeném prostředí) a vysvětlen jejich princip. [Jiný výsledek]
410121Mgr. Martina DoubkováDoubkova, M; Knitlova, J; Eckhardt, A; Vondrasek, D; Ostadal, M; Novotny, T., PŘEDNÁŠKA: Pathophysiology of extracellular matrix in relapsed clubfoot and aplication of anti-fibrotic substances. IPHYS Retreat 2021, Nesuchyne, Česká republika, 8. - 9. 11. 2021. Přednáška shrnula dosavadní výsledky zkoumání tkání a buněk izolovaných z tkání pacientů s relapsem onemocnění talipes equinovarus. Tyto výsledky poskytují základ pro vývoj chybějících in vitro 3D modelů tohoto onemocnění a další výzkum aplikace potenciálně antifibrotických látek. Jednu z možností těchto modelů je právě vytvoření makromolekulárně nahloučeného prostředí (MMC) pro buněčnou kultivaci. V rámci prezentace byly zveřejněny výsledky testování koncentrací látek pro MMC na buňkách izolovaných z pes equinovarus a kontrolních buňkách NHDF. [Jiný výsledek]
410121Mgr. Martina DoubkováDoubková, M.; Knitlová, J.; Vondrášek D.; Filová, E., Příloha projektu GA UK č. 410121 - průběžná zpráva za rok 2021. [Jiný výsledek]
56121Ing. Martina ČiernaČierna, M, Predbežné dáta z prvého roku riešenia [Jiný výsledek]
918119MUDr. Lenka PaymováPaymová Lenka, Švabík Kamil, Neumann Adam, Ismail Khaled Mostafa, Kališ Vladimír, Rušavý Zdeněk, "VAGINAL BIRTH AFTER CAESAREAN SECTION AND LEVATOR ANI AVULSION"- online přednáška na XXVII. EUROPEAN CONGRESS OF PERINATAL MEDICINE, 14.-17.července 2021, Lisabon, Portugalsko [Jiný výsledek]
918119MUDr. Lenka PaymováPaymová Lenka, Švabík Kamil, Neumann Adam, Kališ Vladimír, Ismail Khaled Mostafa, Rušavý Zdeněk, "Vaginální porod po císařském řezu a jeho vliv na pánevní dno: výsledky observační kontrolní studie"- přednáška na XXX. celostátní konferenci Česká Urogynekologie 2021, 1.-2.12.2021 , Praha [Jiný výsledek]
918119MUDr. Lenka PaymováPaymová Lenka, Švabík Kamil, Kališ Vladimír, Ismail Khaled Mostafa, Rušavý Zdeněk , "Průběh porodu před císařským řezem a incidence avulze musculus levator ani při následujícím vaginálním porodu: pilotní studie"- článek přijatý k publikaci do odborného časopisu Česká Gynekologie [Jiný výsledek]
174121RNDr. Jakub PodgornýPodgorný, Jakub, Dovčiak, Michal, Goosmann, René, Marin, Frédéric, Matt, Giorgio, and Różańska, Agata, screenshot from an interactive conference poster: "Polarisation of reflected X-ray emission from accretion discs in Active Galactic Nuclei" at the online conference European Astronomical Society (EAS) Annual Meeting, Leiden, Netherlands: 28/06/2021-02/07/2021. [Jiný výsledek]
174121RNDr. Jakub PodgornýPodgorný, Jakub, Dovčiak, Michal, Marin, Frédéric, Goosmann, René and Różańska, Agata, a conference poster: "X-ray Polarisation of Black-hole Accretion Discs in Active Galactic Nuclei" at the online conference IAU Symposium 360: Astronomical Polarimetry 2020 - New Era of Multi-Wavelength Polarimetry (rescheduled to 2021), Hiroshima, Japan: 22/03/2021-26/03/2021. [Jiný výsledek]
349521Ing. Daniel HeblíkHeblík, Daniel, Prezentace z konference Syntéza a analýza léčiv. [Jiný výsledek]
68121MUDr. Petr KalaKala, Petr, ePoster na AHA Scientiffic Sessions 2021, téma: Combination Therapy with Selective Endothelin Type A Receptor Blockade and Angiotensin-converting Enzyme Blockade Improves Survival of Congestive Heart Failure Similarly to Both Monotherapies: Study in Ren-2 Transgenic Hypertensive Rats with Aorto-Caval Fistula [Jiný výsledek]
68121MUDr. Petr KalaKala, Petr, Soutěž mladých kardiologů České kardiologické společnosti - přednáška na téma: Animální model antracykliny indukované kardiotoxicity pro preklinický kardio-onkologický výzkum - oceněno 1. místem [Jiný výsledek]
312218MUDr. Sabína OreskáOreská, Sabína, e-poster: ACR/ARHP 2021 – Annual meeting, 3.11.2021, Online (Cardiovascular Risk in Myositis Patients Compared to General Population – Preliminary Data from a Single-centre Cross-sectional Study) [Jiný výsledek]
312218MUDr. Sabína OreskáOreská, Sabína, článek - publikace (hlavní řešitel je prvním autorem) s pilotními daty je přijata k publikaci v časopise Frontiers in Medicine, s IF (5,091; Q1). Prozatím z redakce přišlo oznámení o přijetí článku k publikaci, ale není možné vyplnit požadované údaje (vol., rozsah stránek), proto hlavní výsledek vkládám jako ,,jiný výsledek" nikoliv článek, s přílohou, kde je hlavní přijatý manuskript. [Jiný výsledek]
312218MUDr. Sabína OreskáOreská, Sabína, e-poster: ESC Preventive Cardiology 2021, 15.-17.4.2021, Online (Association of altered lipid profile with disease activity, duration, and glucocorticoid treatment in patients with idiopathic inflammatory myopathies) [Jiný výsledek]
530217Mgr. Zdeňka Bačkovská HanusováBačkovská Hanusová, Zdeňka, Doplnění závěrečné zprávy 2022 - Stručný přehled dosud získaných výsledků, které budou součástí impaktované publikace dedikované tomuto grantu. [Jiný výsledek]
686120Mgr. et Mgr. Anežka KotoučováKotoučová, Anežka, Potvrzení o účasti na mezinárodním doktorandském a postdoktorandském semináři New trends in research of the history of Habsburg imperial diplomacy (16th – 19th centuries, pořádaném Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice dne 17. září 2021 a písemná verze ústního příspěvku, zde prezentovaného. [Jiný výsledek]
686120Mgr. et Mgr. Anežka KotoučováKotoučová, Anežka, Potvrzení o účasti na konferenci Vita trans historiam, kterou pořádala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci se Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV, na níž jsem vystoupila online dne 13. září 2021 a písemná podoba ústního příspěvku, který jsem prezentovala. [Jiný výsledek]
488217MUDr. Adam KalinaKalina,Adam, Manuskript odeslaný do Clinical Neurophysiology [Jiný výsledek]
121PhDr. Alois Daněk, Ph.D.Daněk, Alois, Příspěvek na zahraniční konferenci, publikační výstup v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
121PhDr. Alois Daněk, Ph.D.DANĚK, Alois, Aktivní účast na Mezinárodní doktorandské konferenci Nouze ve vzdělávání Příspěvek:Problematika dvojí výjimečnosti v prostředí dětských domovů [Jiný výsledek]
121PhDr. Alois Daněk, Ph.D.DANĚK, Alois, Sborník abstraktů z XVIII. ročníku mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování a XII. ročníku Pražského fóra primární prevence 18.-19.10.2021 Příspěvek: Otázka prevence rizikového chování v prostředí hudebního školství [Jiný výsledek]
121PhDr. Alois Daněk, Ph.D.DANĚK, Alois, Aktivní účast na doktorandské konferenci Hudební fakulty Janáčkovy akademie muzických umění Příspěvek: Mezioborový přesah speciální pedagogiky do oblasti moderního hudebního školství [Jiný výsledek]
121PhDr. Alois Daněk, Ph.D.Daněk, Alois, Aktivní účast na mezinárodní konferenci Teorie a praxe hudební výchovy VII, příspěvek v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
121PhDr. Alois Daněk, Ph.D.Daněk, Alois, Aktivní vystoupení na mezinárodní konferenci Musica Viva in Schola, příspěvek v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
1442120Mgr. Barbora ČechováČechová B., Jurčovičová J., Vaculín Š., Šandera Š., Šlamberová R., Early postnatal methamphetamine administration and changes in environment alter levels of neurotransmitters and oxidative stress in different stages of adolescence in rats [Jiný výsledek]
362621Mgr. Kristýna JelšíkováJelšíková, Kristýna; Klouda, Jan; Schwarzová-Pecková, Karolina, Redoxní chování chenodeoxycholové a cholové kyseliny v oblasti pozitivních a negativních potenciálů, in: 73rd Congress of Czech and Slovak Chemical Societies, High Tatras, Slovakia, 6 – 10 September 2021. Book of Abstracts, p. 163. Poster. [Jiný výsledek]
362621Mgr. Kristýna JelšíkováSchwarzová-Pecková, Karolina; Klouda, Jan; Benešová, Lenka; Bláhová, Eva; Nesměrák, Karel; Jelšíková, Kristýna; Veselý, Jan; Kočovský, Pavel; Bhosale, Viraj Anandrao; Skopalová, Jana; Zajacová-Cechová, Monika; Nádvorníková, Jana, Electrooxidation of Sterols and Bile Acids on Bare Electrode Materials: Mechanism and Utilization in Electroanalysis, in: 72nd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Jeju Island, Korea, 29 August - 3 September 2021. Program of the 72nd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, p. 44, online abstract http://fpa.fontismedia.com/infiles/doc_production/ise183670.pdf. [Jiný výsledek]
764119Mgr. Tereza Fraňková Mikát, M, Fraňková, T., Benda, D., Straka, J, Evidence of sociality in European small Carpenter bees (Ceratina). Manuscript after minor revision, Apidologie Manuskript shrnuje hnízdní a sociální chování u sedmi druhů vyskytujících se na Kypru, přičemž sociální hnízda byla detekována u pěti z nich. Sociální hnízda mají obvykle větší počet za zásobovaných komůrek než hnízda samotářská. [Jiný výsledek]
764119Mgr. Tereza FraňkováMikát, M., Fraňková T., Benda D., Straka J., iparental care occurs in multiple species of small carpenter bees (Ceratina). Manuscript. Manuskript porovnává obourodičovské hnízdění u tří populací druhu C. nigrolabiata a dalších tří obourdičovských druhů. [Jiný výsledek]
764119Mgr. Tereza FraňkováMikát, M. and Straka, J., Genetic evidence for parthenogenesis in small carpenter bee, Ceratina dallatoreana. Manuscript. Manuskript ukazuje, že thelytokie je výrazně převažující nebo obligátní strategií reprodukce u druhu C. dallatoreana a to napříč areálem rozšíření druhu. [Jiný výsledek]
382421Bc. Iveta SekerášováSekerášová, Iveta, Předběžně zpracované výsledky [Jiný výsledek]
240121Mgr. Gabriela SvobodováVávrová, Gabriela , Výsledky za rok 2021 [Jiný výsledek]
662220Ing. Jan HrabovskýHrabovský, Jan, Složení systému skel TeO2-ZnO-Bi2O3 a příslušné provedené analýzy. [Jiný výsledek]
662220Ing. Jan HrabovskýHrabovský, Jan, Článek podaný k publikaci. Název: Glass formation and properties of the TeO2-ZnO-BaO tellurite optical glasses Autoři: J. Hrabovsky, F. Desevedavy, L. Strizik, G. Gadret, P. Kalenda, B. Frumarova, L. Benes, S. Slang, M. Veis, T. Wagner, F. Smektala Stav: Vrácen po review k zapracování navržených změn. [Jiný výsledek]
662220Ing. Jan HrabovskýHrabovský, Jan, Složení systému skel TeO2-BaO-Bi2O3 a příslušné provedené analýzy. [Jiný výsledek]
662220Ing. Jan HrabovskýHrabovský, Jan, Složení systému skel TeO2-ZnO-BaO dopovaných různými koncentracemi Er2O3 [Jiný výsledek]
662220Ing. Jan HrabovskýHrabovský, Jan, Skupina materiálů: TeO2 – ZnO – BaO: CeDy (TZB:CeDy) a TeO2-MnO2 [Jiný výsledek]
358121RNDr. Petr KrálKrál, Petr, Conference on Science at Extreme Conditions (CSEC-2021) 26 - 30 July 2021 Oral presentation Presentation title: La2Pd2In – new superconducting material Abstract in attachement [Jiný výsledek]
358121RNDr. Petr KrálKrál, Petr, La2Pd2In: superconductivity and lattice properties at ambient and elevated pressures Manuscript - revised version submitted to Journal of Physics: Condensed Matter [Jiný výsledek]
355521Mgr. Martin KihoulouKihoulou, Martin, Kalousová, Klára, Souček, Ondřej, Čadek, Ondřej:, Viscous relaxation of Pluto's clathrate-insulated ice shell below Sputnik Planitia, EPSC2021-180, https://doi.org/10.5194/epsc2021-180. Abstrakt prezentovaný na konferenci EPSC 2021. [Jiný výsledek]
355521Mgr. Martin KihoulouKihoulou, Martin, Kalousová, Klára, Souček, Ondřej:, Evolution of impact-deformed ice shell below Sputnik Planitia basin. Rukopis obsahující výsledky dosažené v rámci řešení grantu byl v lednu 2022 podán do časopisu Journal of Geophysical Research: Planets a v současné době je v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
1466119Mgr. Marcela HolláHollá, Marcela, Prezentácia priebežných výsledkov formou plakátového sdelení na tuzemskej konferencii Škola hmotnostní spektrometrie. [Jiný výsledek]
1466119Mgr. Marcela HolláHollá, Marcela, Prezentácia priebežných výsledkov práce formou prezentácie na tuzemskej konferencii Postgraduate and Postdoc Conference v Hradci Králové. [Jiný výsledek]
1466119Mgr. Marcela HolláMichal Karola, Diplomová práca M. Karolu so skrátenou optimalizáciou SFE a optimalizáciou separačnej metódy. [Jiný výsledek]
114121Mgr. Lukáš VeverkaVeverka, Lukáš, diplomová práce Menší města v Čechách jako laboratoře památkové péče 19. a 20. století. (NEDOKONČENÁ, DOSUD NEODEVZDÁNA K OBHAJOBĚ) [Jiný výsledek]
150120PharmDr. Anna ĎurinováĎurinová, Anna, Najvýznamnejšie výsledky za rok 2021 z testovania funkčnosti modelových línií s knockoutovaným LRP2 a stabilne transfekovaných MDCK II/hOCT2 sú zhrnuté v prílohe. [Jiný výsledek]
327521Mgr. Jakub ČernýJakub Černý, Prezentace prvních závěrů zaměřená zejm. na ORP a jejich personální kapacity. [Jiný výsledek]
372221Mgr. Katarína HarnádkováHarnádková Katarína, Kočandrlová Karolina, Kožejová Jaklová Lenka, Velemínská Jana, Konferenční abstrakt s názvem: Effect of age-related changes on facial asymmetry of Czech adults: 3D landmarks-based method [Jiný výsledek]
354821Mgr. Petr VitoušPetr Vitouš, Naměřená data anizotropie magnetické susceptibility ryolitových ignimbritů z komplexu Gréixeru, Španělsko [Jiný výsledek]
354821Mgr. Petr VitoušPetr Vitouš, Naměřená data anizotropie magnetické susceptibility z kamenolomu Kubo, Malé Žernoseky [Jiný výsledek]
842120Mgr. Jakub ŠtencMatoušková, Eva, Poster s výsledky laboratorního experimentu prezentovaný na konferenci SCAPE2021. Autorem je spoluřešitelka E. Matoušková a školitel Z. Janovský. Poster staví na know-how vybudovaném v rámci celého řešitelského týmu. [Jiný výsledek]
188321Mgr. Jan PrenerPrener, Jan, Podklad k SDZK (TMR): Prener, J. (2021): Významy stability lokálních a regionálních politických elit pro výzkum územních diferenciací problémových oblastí v Česku v posttotalitním období. Teoreticko-metodologická rozprava disertační práce. PřF UK, Praha, 36. [Jiný výsledek]
188321Mgr. Jan PrenerPrener, Jan, Chromý, Pavel, Průběžná zpráva projektu GA UK [Jiný výsledek]
188321Mgr. Jan PrenerPrener, Jan, Územní diferenciace lokálních politických elit a možnosti jejího hodnocení (připravovaný článek) [Jiný výsledek]
188321Mgr. Jan PrenerPrener, Jan, Výsledky provedených analýz – mapové a tabulkové výstupy. [Jiný výsledek]
188321Mgr. Jan PrenerPrener, Jan; Blažek, Vojtěch, Poster [Jiný výsledek]
20121Mgr. Jan GeistGeist, Jan, Holcová, Katarina, Vaňková, Lucie, Mazuch, Martin, Košťák, Martin, Draft článku (Belemnites and calcareous nannoplankton: Proxy tools for recognising of hidden geological history of Central Europe) v journalu Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments (toho času na revizích) [Jiný výsledek]
1436020Mgr. Jana HouserováHejl, Maxmilián, Optimalizace in vitro testů zaměřených na aktivaci NK buněk Bakalářská práce vypracovaná pod vedením Mgr. Barbory Kalouskové jako konzultantky. Metodika zavedená v této bakalářské práci bude využita pro studium aktivace NK buněk ligandy Epa1 a PCNA v tomto projektu. [Jiný výsledek]
358821Mgr. Veronika VáchalováMgr. Veronika Váchalová, Paper (in preparation): Dynamic changes in monoamine transport upon trophoblast differentiation; evidence for transcriptional and functional variability between primary human villous and BeWo trophoblasts Presentation: international meeting with scientists from Switzerland and Canada (Prof. Dr. Christiane Albrecht and Prof. Cathy Vaillancourt, PhD) [Jiný výsledek]
1380119Mgr. Lukáš JanošíkJanošik, Lukáš, manuscript Fungal Ecology [Jiný výsledek]
1380119Mgr. Lukáš JanošíkJanošik, Lukáš, manuscript nova hedwigia [Jiný výsledek]
360121Mgr. Kateřina FaltejskováFaltejsková, Kateřina, The open source application github repository: https://github.com/Caeph/paperfly/ [Jiný výsledek]
315221Mgr. Lucie ČermákováČermáková, Lucie, Grafické zpracování výsledků z "in vitro" inhibiční studie na rekombinantně připraveném enzymu AKR1C3 a experimentů na buněčné úrovni. [Jiný výsledek]
1150218Mgr. Petra JansaJansa, Petra, Mediated City of Ostrava: The Investigation of the Place-identity through the Media Archive (conference paper), presented at ECREA: The 8th European Communication Conference, 6-9 September 2021. [Jiný výsledek]
352119Mgr. Anna KampováKampová, Anna, Poster, PB CS 2021 [Jiný výsledek]
352119Mgr. Anna KampováKampová, Anna; Vosolsobě, Stanislav, Manuskript [Jiný výsledek]
373921Mgr. Tomáš NekvindaNekvinda, Tomáš, Prezentace na interním semináři ÚFAL [Jiný výsledek]
373921Mgr. Tomáš NekvindaNekvinda, Tomáš, Prezentace výzkumných cílů na 17th Workshop on Spoken Dialogue Systems for PhDs, PostDocs & New Researchers (YRRSDS 2021) [Jiný výsledek]
314821Jakob Matthias Marcks, M.A.Jakob Marcks, Presentation at Cold War Asymmetries Conference (Agenda indicating the principal researcher's name and presentation) [Jiný výsledek]
314821Jakob Matthias Marcks, M.A.Jakob Marcks, Presentation at Viva Africa Conference (Agenda indicating the principal researcher's name and presentation) [Jiný výsledek]
314821Jakob Matthias Marcks, M.A.Jakob Marcks, Draft article (not yet published or submitted to journal), findings of which were presented at different conferences. [Jiný výsledek]
314821Jakob Matthias Marcks, M.A.Jakob Marcks, Presentation at Global Cold War Summer School (Agenda indicating the principal researcher's name and presentation) [Jiný výsledek]
314821Jakob Matthias Marcks, M.A.Jakob Marcks, Draft of review article (not yet published or submitted), to be submitted to either AUC Studia Territorialia or to the Prague Papers on the History of International Relations. [Jiný výsledek]
389521Mgr. Ivan LoginovIvan Loginov, Abstrakty konferenčních příspěvků [Jiný výsledek]
818419MUDr. Jiří PavlackýPavlacký Jiří, Mito-Stress test of iPSC-cardiomyocytes derived from healthy controls (Figure 1) and Takotsubo patients (Figure 2) and subjected to different levels of isoprenaline. Preliminary results. [Jiný výsledek]
194421Mgr. Karolína ŠtěrbováŠtěrbová, Karolína, Průběžné výsledky změn v expresi vybraných SDR genů během ontogenetického vývoje u citlivého a rezistentního kmene H. contortus [Jiný výsledek]
194421Mgr. Karolína ŠtěrbováŠtěrbová, Karolína, Abstrakt - 26. Helmintologické dny Publikace výsledků formou prezentace v anglickém jazyce [Jiný výsledek]
1100120Mgr. Jan KožíšekKožíšek, Jan, diplomová práce [Jiný výsledek]
371021Mgr. Natan HoráčekNatan Horáček, Robert Hanus, Pavlína Kyjaková, Identification of polycyclic diterpenes from neotropical termites using mass and infrared spectroscopy 22. Škola hmotnostní spektrometrie, 5-10/9/2021, Srní, ČR, poster [Jiný výsledek]
704119Mgr. Rostislav KrálíkKrálík, Rostislav, Potvrzení o přijetí článku k publikaci v impaktovaném časopisu. [Jiný výsledek]
389821Mgr. Matej VarjanMichálek, Jakub, Aktivní účast na konferenci. Citace abstraktu ve sborníku abstraktů konference: Michalek, J., Maly, T., Kalata, M., & Kunzmann, E. (2021). Relationship of Maximal Aerobic Capacity and Match Physical Performance in Elite Youth Soccer Players. In: Bjelica, D., Popovic, S., Acinar, S., & Novak, D. (ed.). Abstracts from the 18th Annual Scientific Conference of Montenegrin Sports Academy and 16th FIEP European Congress “Sport, Physical Education, Physical Activity and Health: Contemporary perspectives". Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine, 10(S1). doi: 10.26773/mjssm.210401 [Jiný výsledek]
1190120Mgr. Pavel PeterkaPeterka, Pavel, Poster "Silicon nanostructures for efficient high-harmonic generation." 2021 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference (CLEO/Europe-EQEC). IEEE, 2021. [Jiný výsledek]
1468218MUDr. Maria ŠtěpánkováMaria Štěpánková, Histological evaluation of rib fracture healing after titanium plate osteosynthesis in a pilot study employing an experimental minipig model. [Jiný výsledek]
1468218MUDr. Maria ŠtěpánkováJitka Luňáčková, Vyhodnocení μCT [Jiný výsledek]
1468218MUDr. Maria ŠtěpánkováKristýna Kubášová, Vyhodnocení Biomechanické testy - Konference EAN 2021 [Jiný výsledek]
1468218MUDr. Maria ŠtěpánkováKristýna Kubášová, Jitka Luňáčková, Sborník Abstraktů odborného semináře Biomateriály a jejich povrchy [Jiný výsledek]
1468218MUDr. Maria ŠtěpánkováMaria Štěpánková, Draft manuskriptu submitovaný do Journal of Orthopedic Research [Jiný výsledek]
348221Mgr. Taťána GazárkováGazárková, T., Hromádko, J., Kočová Vlčková, H., Nováková L., Abstrakt prezentace posteru a plakátové školení z 22. Školy hmotnostní spektrometrie: The analysis of biogenic and synthetic steroids using chromatographic methods hyphenated to tandem mass spectrometry [Jiný výsledek]
348221Mgr. Taťána GazárkováGazárková, T., Hromádko, J., Kočová Vlčková, H., Nováková L., Svec, F., Abstrakt prezentace z konference Česká chromatografická škola - HPLC.cz 2021: Utilization of different separation potentials of UHPLC and UHPSFC methods in the analysis of stereoisomeric steroids [Jiný výsledek]
1162320Mgr. Justyna ZítekZítek Justyna, Hampl Vladimir, conference [Jiný výsledek]
1270217Mina ObućaObuca, Mina, Past year we have wrriten a manuscript called "Retinitis pigmentosa-linked mutation in DHX38 modulates its splicing activity" (manuscript draft is in attachment) that has beed accepted but still not published (a email of formal acceptance is in attachment) in PLOS ONE journal (ISSN 1932-6203, impact factor 3.24). [Jiný výsledek]
1262120Natividad Alquezar ArtiedaHlozkova, Katerina; Hermanova, Ivana; Safrhansova, Lucie; Alquezar-Artieda, Natividad; Kuzilkova, Daniela; Vavrova, Adela; Sperkova, Kristyna; Zaliova, Marketa; Stary, Jan; Trka, Jan; Starkova, Julia, Revised manuscript of PTEN paper [Jiný výsledek]
1164119Daniel Mendez Sanchez, M.Sc.Méndez-Sánchez, D., Pomahač, O., Rotterová, J., Bourland, A. W. & Ivan Čepička, Phylogeny and diversity of anaerobic ciliates of the class Odontostomatea (SAL, Ciliophora) and characterization of their methanogenic symbionts Figures of the manuscript that is under preparation. [Jiný výsledek]
1164119Daniel Mendez Sanchez, M.Sc.Méndez-Sánchez, D., Pomahač, O., Rotterová, J., Bourland, A. W. & Ivan Čepička, Morphological and molecular diversity of Bothrostoma, a neglected genus of Metopida (Ciliophora: Armophorea). Poster presentation during the 50th Protodays conference in Nove Hrady, Czech Republic, during 28th June to 2nd July, 2021. [Jiný výsledek]
1164119Daniel Mendez Sanchez, M.Sc.Méndez-Sánchez, D., Pomahač, O., Rotterová, J., Bourland, A. W. & Ivan Čepička, Diversity and phylogenetic position of Bothrostoma Stokes, 1887 (Ciliophora: Metopida), a poorly known ciliate genus, with description of four new species. PROTIST. Status, under review. [Jiný výsledek]
454120Salim TurdalievTurdaliev, Salim, IES Working Paper 37/2021. The IES Working Papers is an online paper series for works by the faculty and students of the Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, Czech Republic. The papers are peer-reviewed. Additional info at: ies@fsv.cuni.cz [Jiný výsledek]
454120Salim TurdalievTurdaliev, Salim, IES Working Paper 27/2021. The IES Working Papers is an online paper series for works by the faculty and students of the Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, Czech Republic. The papers are peer-reviewed. Additional info at: ies@fsv.cuni.cz [Jiný výsledek]
454120Salim TurdalievTurdaliev, Salim, Poster for Freiberg Autumn School [Jiný výsledek]
40119Qiudi Yue, Ph.D.Zhou, Jingtian; Yue, Qiudi; Opanasenko, Maksym; Chen, Xinyan; Tao, Yajun; Luo, Zhenlin, Revised in the Inorganic Chemistry Frontiers (IF: 6.569) Abstract: The assembly–disassembly–organisation–reassembly (ADOR) approach extends the synthesis of new zeolites. Understanding the disassembly and organisation mechanism is important to optimise the post-treatment process on germanosilicate zeolites. In situ synchrotron X-ray diffraction technique was applied to study the mechanism of these two steps in the HCl vapour that is often unfeasible to capture by conventional ex-situ characterisation. Three germanosilicate zeolites with different pore systems, i.e. UTL, UOV, IWR, were selected as models to compare the reaction behaviours. [Jiný výsledek]
281021Mgr. Zuzana ProcházkováProcházková, Zuzana, On the internal gravity wave - atmospheric circulation interaction. Praha, 2021. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky atmosféry. Vedoucí práce Šácha, Petr. [Jiný výsledek]
1164820Tobias Rittig, B.Sc., M.Sc.Rittig, Tobias, Detailed report document [Jiný výsledek]
1164820Tobias Rittig, B.Sc., M.Sc.Rittig, Tobias, The draft manuscript of a data structure paper we want to send to JCGT. This paper is NOT submitted yet but we plan to do so in April/May 2022. [Jiný výsledek]
176119Ing. Marek Novák, Ph.D.Novák, Marek; Rosina, Jozef; Hajer, Jan, Aktivní účast na konferenci s mezinárodní účastí GASTRO 2021 - posterová prezentace. Poster obsahuje GAUK dedikaci. [Jiný výsledek]
176119Ing. Marek Novák, Ph.D.Novák, Marek, Shrnutí výsledků vývoje (relevantní kapitoly z draftu dizertační práce) - enkapsulační metoda, výsledný pH senzor a neurostimulátor. [Jiný výsledek]
176119Ing. Marek Novák, Ph.D.Novák, Marek; Rosina, Jozef; Grebenyuk, Alexander; Gürlich, Robert; Durič, Tadej; Hajer, Jan, Článek zaslaný 1. září 2021 do časopisu Journal of Sensors. Z důvodů na straně časopisu došlo k přiřazení academic editora až na konci roku 2021, recenzní posudky stále nebyly zaslány. [Jiný výsledek]
176119Ing. Marek Novák, Ph.D.Státní zdravotní ústav, Výsledek testování biokompatibility materiálů a metod vyvinutých v rámci GAUK - zkoušky cytotoxicity a dráždivosti (in-vivo, in-vitro a LuSens). [Jiný výsledek]
402119Mgr. Martin LaryšLaryš, Martin , After rejections of the original article in 2020 and 2021, the manuscript has been revised and resubmitted to the prestigious Journal of Conflict Resolution under the title: To Run the Insurgency like a Business: Self-Defeating Patronage by the Principal in Donbas War. [Jiný výsledek]
1313620Mgr. Kristián FöldesKristian Foldes, Conference presentation [Jiný výsledek]
1313620Mgr. Kristián FöldesKristian Foldes, Invitation to the Centre of Doctoral Studies [Jiný výsledek]
372321Bc. Martina CsomováZvolská, Veronika, Průběžné výsledky projektu byly prezentovány v na tuzemské konferenci Komise experimentální kardiologie 2021 pořádané v Kroměříži s mezinárodní účastí. [Jiný výsledek]
488119Petar PongracPONGRAC, P., JERABEK, P., STUNITZ, H., RAIMBOURG, H., RACEK, M., HEILBRONNER, R., NEGRE, L., Abstract for conference: ''18th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETeG)'' VENUE: Terchova, Slovakia DATES: 22-25 September, 2021 PRESENTATION: Influence of H2O on deformation behaviour and microstructure changes in Tana-quartzite [Jiný výsledek]
488119Petar PongracPONGRAC, P., JEŘÁBEK, P, STÜNITZ, H., RAIMBOURG H., RACEK, M., HEIBRONNER, R., NÉGRE, L. & PRECIGOUT, J., Abstract for the conference: ''QUARTZ2021 - International Symposium on Quartz'' VENUE: Tonsberg, Norway DATES: 05-10 September, 2021 PRESENTATION: Role of H2O in quartz mechanical behavior and microstructure: deformation experiments on Tana-quartzite [Jiný výsledek]
488119Petar PongracPongrac, P., Jeřábek, P., Stünitz, H., Raimbourg, H., Racek, M., Nègre, L., Draft of the second manuscript [Jiný výsledek]
488119Petar PongracPongrac, P., Jeřábek, P., Stünitz, H., Raimbourg, H., Heilbronner, R., Racek, M., Nègre, L., Draft of the article resubmitted to the JSG after the revision [Jiný výsledek]
1374120Ayoub Stelate, M.Sc.Ayoub Stelate , I presented results at the Federation of the European Society of Plant Biologists (FESPB). Please see the attached poster + paper draft planning to submit it to PNAS [Jiný výsledek]
254121Mgr. Josef ManaMana, Josef, Abstrakt pro 2nd Expert Summit on the Future of Deep Brain Stimulation. [Jiný výsledek]
122121Mgr. Leona PlášilováPlášilová Leona, Posterová prezentace pro konferenci Psychologické aspekty pomáhání. [Jiný výsledek]
122121Mgr. Leona PlášilováPlášilová Leona, Prezentace z 29. kongresu sexuální výchovy s názvem "Typologie pachatelů sexuálního zneužívání dětí na internetu: Využití v sexuální výchově". [Jiný výsledek]
122121Mgr. Leona PlášilováPlášilová Leona, Abstrakt příspěvku na Sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. [Jiný výsledek]
122121Mgr. Leona PlášilováPlášilová Leona, Přijatý příspěvek pro konferenci European Society of Sexual Medicine, která se koná v únoru 2022. [Jiný výsledek]
122121Mgr. Leona PlášilováPlášilová Leona, Text příspěvku před revizemi s názvem "Typologie pachatelů sexuálního zneužívání dětí na internetu" do právního odborného periodika Rodinné listy. [Jiný výsledek]
1170620Anna SalohubSalohub, Anna; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk, Foreshock ULF fluctuations near the Moon: THEMIS observations, EGU21-2884, EGU General Assembly 2021, online [Jiný výsledek]
1170620Anna SalohubSalohub, Anna; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk, THEMIS observations of ULF fluctuations around the Moon: Statistical study, International Conference “Astronomy and Space Physics in Kyiv University ”, Kyiv, Ukraine, online [Jiný výsledek]
1171820MgA. Eva Šašinková, Ph.D.Šašinková, Eva , Potvrzení o přijetí monografie s názvem České interpretační umění – Významní pedagogové české kontrabasové školy současnosti k publikování v nakladatelství Karolinum. [Jiný výsledek]
1171820MgA. Eva Šašinková, Ph.D.Šašinková, Eva, Rukopis knihy: Významní pedagogové české kontrabasové školy na přelomu tisíciletí Fotodokumentace metodik, archivní fotografie, obrázky a tabulky byly připraveny pro tisk v požadovaném rozlišení a zaslány v samostatných souborech do nakladatelství. Kapitoly s fotodokumentací metodik jsou specifické, je nutné především správné uspořádání fotografií. Byly proto vytvořeny podklady pro vydavatele, které mohou sloužit pro zpracování jednotlivých kapitol. Rukopis knihy (včetně všech příloh a souborů s fotografiemi) byl předán na konci roku 2021 do nakladatelství Karolinum. Nyní se připravuje k vydání. [Jiný výsledek]
1346218Mgr. Michaela MartinčováMartinčová, Michaela, E-mail potvrdzujúci zaslanie manuskriptu do časopisu [Jiný výsledek]
1346218Mgr. Michaela MartinčováMartinčová, Michaela; Procházka, Michal; Soukup, Aleš, Supplementary information for paper - Close paralogs of AT-HOOK MOTIF NUCLEAR LOCALIZED transcription factors negatively regulate Arabidopsis thaliana root system development [Jiný výsledek]
1346218Mgr. Michaela MartinčováMartinčová, Michaela; Procházka, Michal; Soukup, Aleš, Martincova Submitted Manuscript - Close paralogs of AT-HOOK MOTIF NUCLEAR LOCALIZED transcription factors negatively regulate Arabidopsis thaliana root system development [Jiný výsledek]
343121Jelena BožovićBožović, Jelena, Other work in progress: - I am applying with the paper presented at the Gothenburg workshop for a CfP opened for the workshop participants, with the aim of publishing a special issue of the journal Linguistic Landscape (leading journal in this area) next year. If the paper is not accepted there, I will submit it elsewhere. - another publication is planned about Brčko District's education system (jointly with M. Runić) - a chapter proposal has been submitted for the following edited volume (still waiting publisher's approval): https://ylianarodriguez.wixsite.com/languageconflict [Jiný výsledek]
343121Jelena BožovićBožović, Jelena & Runić, Marija, A conference proceeding article, in co-authorship with Dr. Marija Runić (University of Banja Luka), concerning a research we conducted jointly in 2019 on Brčko District's language education policies. This research was complemented with data and material from my own field research under SVV (prior to GAUK, see report on research progress) and which I then processed and analyzed during the solving of my GAUK research project. The paper was presented on a conference organized online by the Institute of Slavic studies in Sarajevo in September 2021. The article has been submitted and it should be published in the conference proceedings in the second half of 2022. [Jiný výsledek]
343121Jelena BožovićBožović, Jelena, I am working on a paper on strategic bivalency as a language policy device in BiH (see Report on research progress). It will be based on data presented at the doctoral seminar (presentation attached) as well as on additional data I plan to collect in 2022. I plan to submit this paper before the end of the project. The topic is also interesting for the context of Czech-Slovak language contact, where strategic bivalency is studied by my supervisor and his colleagues. Possibilities of a collaborative research on this topic are now also being discussed. [Jiný výsledek]
343121Jelena BožovićBožović, Jelena, A presentation concerning the results of my research on linguistic landscape in Brčko District, which I conducted prior to GAUK during my field research under SVV programme. The data were analyzed and the results were elaborated as part of my GAUK research project. The research results were presented and discussed at a PhD online course/workshop organized by University of Gothenberg, with the topic “The political economy of language and space/place”. The discussion was valuable for yielding another important theoretical framework I am now applying in my research. [Jiný výsledek]
382521Mgr. Tomáš KašparTomáš Kašpar, Prezentace projektu ústní formou na Czech Plant Nucleus Workshop 2021 formou flash-talku. Ačkoliv je psán jako první autor spoluřešitel Vojtěch Čermák, tak projekt byl prezentován mnou, hlavním řešitelem, Tomášem Kašparem. [Jiný výsledek]
122220Benjamin James Stoker, B.Sc., M.Sc.Stoker, Benjamin, Manuscript submitted to Journal of Maps [Jiný výsledek]
122220Benjamin James Stoker, B.Sc., M.Sc.Stoker, Benjamin, Conference poster presentation [Jiný výsledek]
122220Benjamin James Stoker, B.Sc., M.Sc.Stoker, Benjamin, Conference oral presentation [Jiný výsledek]
952220Reza Syahputra, M.Sc.Syahputra, Reza, Poster presentation in 35th International Association of Sedimentologist (IAS) meeting of Sedimentology on June 21‒25, Prague (Title: Basin evolution during incipient rifting of ribbon terranes: an example from the bohemian massif). Received best poster award in student category. [Jiný výsledek]
1076119Dmytro Semenovykh, M.Med.Semenovykh, Dmytro, The poster was presented by the principal investigator at the EMBO Workshop: Cardiomyocyte Biology Virtual Meeting (2021) and EMBO | EMBL Virtual Symposium: Metabolism meets epigenetics (2021). [Jiný výsledek]
1076119Dmytro Semenovykh, M.Med.Semenovykh, Dmytro, The prepared for submission manuscript. [Jiný výsledek]
304121Mgr. Matúš MiklovičMiklovič, Matúš et al., Conference of the Commission of Experimental Cardiology 2021. Renal denervation in hypertensive rats with aorto-caval fistula (ACF) significantly reduced hypertrophy of left and right ventricle, systolic and diastolic volume of the left ventricle, ventricular-arterial coupling and had a beneficial effect on several contractility parameters in both chambers. In the right ventricle, renal denervation in ACF rats decreased systolic blood pressure and blood pressure at the end of diastole, which was increased due to heart failure, but blood pressure in the left ventricle remained unchanged after renal denervation. Our results showed cardioprotective effects of renal denervation in hypertensive transgenics rats with heart failure. [Jiný výsledek]
1408120Mgr. Veronika PáleníkováPalenikova Veronika, Pavlova Hana, Kratka Zuzana, Komrskova Katerina, Postlerova Pavla, Výsledky z daného projektu boli prezentované na konferencii SBIR 2021 vo forme posteru. Abstrakt aj poster boli v zborníku s ISBN 978-80-11-00233-6. [Jiný výsledek]
1408120Mgr. Veronika PáleníkováPalenikova Veronika Pavlova Hana, Kratka Zuzana, Komrskova Katerina, Postlerova Pavla, Výsledky získané vrámci tohoto projektu boli prezentované vo forme prezentácie na 31. kongrese asistovanej reprodukcie a abstrakt z tejto konferencie je súčasťou tejto prílohy. [Jiný výsledek]
1408120Mgr. Veronika PáleníkováPáleníková Veronika, Pavlová Hana, Postlerová Pavla, Podrobnejšie hodnotenie cieľov a výsledkov získaných v danom projekte. [Jiný výsledek]
308119Mgr. Anna Huňová OravetzováFinal report_Fig1.-Fig4., Figures to "Final report for the entire project" [Jiný výsledek]
315321Alessandro PariseParise, Alessandro, An article in Italian about similarities in style between sv. Jakub in Kutná Hora and Northern Italian Romanesque buildings is in preparation. An English version, concerning some additional relevant monuments, is going to follow. [Jiný výsledek]
448120Ádám MartonosiMartonosi, Ádám, The aimed outcome of the project was a publication in the CERGE-EI Working Paper series and an article in a well-established journal later on. Due to Covid situation purchase of the required IFR dataset was slower than expected, for that reason the research progress was still in an earlier stage than formerly expected. In the meanwhile the principal researcher's family conditions changed, which required that the principal researcher returned to the primary labor market. Due to the Covid pandemic, work and family duties, and despite the principal researcher's best efforts he could not go on with his research. This eventually lead to the termination of his studies by November 8, 2021. As a consequence, no results or preliminary results are provided. [Jiný výsledek]
1002119Raju Mandal, M.Sc.Mandal Raju, Kohoutova Klara, Petrvalska Olivia, Horvath Matej, Srb Pavel, Veverka Vaclav, Obsilova Veronika, and Obsil Tomas, Our manuscript was recently accepted for publication in Protein Science [Article DOI: 10.1002/pro.4287] and it will be printed in the April issue of Protein Science. The journal (Protein Science ) impact factor is 6.725 [Jiný výsledek]
1002119Raju Mandal, M.Sc.Mandal Raju, Kohoutova Klara, Petrvalska Olivia, Horvath Matej, Srb Pavel, Veverka Vaclav, Obsilova Veronika, and Obsil Tomas, I have presented my result in the form of a talk in XVIII Discussions in Structural Molecular Biology 5th User Meeting of CIISB. I am enclosing the abstract for your kind perusal. [Jiný výsledek]
1002119Raju Mandal, M.Sc.Mandal Raju, Petrvalska Olivia, Kohoutova Klara, Obsilova Veronika, and Obsil Tomas, I have presented my poster at the EMBO virtual practical course Integrative modelling of biomolecular Interactions. I am enclosing the abstract and attendance certificate for your kind perusal. [Jiný výsledek]
1002119Raju Mandal, M.Sc. Mandal Raju, Petrvalska Olivia, Kohoutova Klar, Obsilova Veronika, Obsil Tomas, I have presented my poster at 45th virtual FEBS congress and I am enclosing the abstract and attendance certificate for your kind perusal. [Jiný výsledek]
1002119Raju Mandal, M.Sc.Mandal Raju, I have presented my research work in EMBO practical course on Solution scattering from biological macromolecules courses in the form of a short talk. I am enclosing the attendance certificate for your kind perusal. [Jiný výsledek]
1002119Raju Mandal, M.Sc.Mandal Raju, Kohoutova Klara, Petrvalska Olivia, Veverka Vaclav, Obsilova Veronika, and Obsil Tomas, I have presented my data in the form of a talk at the 1st Student Conference in Structural Biology, I am enclosing the abstract for your kind perusal. [Jiný výsledek]
1002119Raju Mandal, M.Sc.Mandal Raju, Kohoutova Klara, Petrvalska Olivia, Horvath Matej, Veverka Vaclav, Obsilova Veronika, and Obsil Tomas, I have presented my poster at FEBS Advanced methods in macromolecular crystallization IX course and I am enclosing the poster for your kind perusal. [Jiný výsledek]
1002119Raju Mandal, M.Sc.Mandal Raju, Kohoutova Klara, Petrvalska Olivia, Horvath Matej, Veverka Vaclav, Obsilova Veronika, and Obsil Tomas, I have presented my poster at the 25th IUCR congress and I am enclosing the abstract and attendance certificate for your kind perusal. [Jiný výsledek]
1002119Raju Mandal, M.Sc.Mandal Raju, During editing the attachment file, by mistake, I have deleted the attachment file related to the second-year (2020) GAUK project report. So, I am enclosing the attachment file here again. I am sorry for my mistake. [Jiný výsledek]
34119Mgr. Matej ĽuptákĽupták, Matej; Fišar, Zdeněk; Hroudová, Jana, Poster Vliv nových antipsychotik na mitochondriální funkce - in vitro studie. Prezentován na konferenci ČNPS 2021. Abstrakt posteru byl publikován v časopisu Psychiatrie 2021; 25 (Suppl. 1): 31 [Jiný výsledek]
34119Mgr. Matej ĽuptákCikánková, Tereza; Ľupták, Matej; Fišar, Zdeněk; Yousra, Bakhouche; Hroudová, Jana, Poster In vitro účinky antipsychotik na mitochondriální respiraci. Prezentován na konferenci ČNPS 2020. Abstrakt posteru byl publikován v časopisu Psychiatrie 2020; 24 (Suppl. 1): 54 [Jiný výsledek]
710120Mgr. Lisa-Maria WeinholdWeinhold, Lisa-Maria, App1: 15Nspectra_Brd9Duf_blue [Jiný výsledek]
710120Mgr. Lisa-Maria WeinholdWeinhold, Lisa-Maria, App.2: 15Nspectraoverlay Brd9Gb1Duf_blue Brd9Gb1Duf+BicralMbpGltscr1_red [Jiný výsledek]
373121Rimjhim Tomar, M.Sc.Tomar, Rimjhim; Kostal, Lubomir, Poster title "Increasing Inter-spike Interval Variability May Yield Reliable Instantaneous Rate" [Jiný výsledek]
373121Rimjhim Tomar, M.Sc.Tomar, Rimjhim; Kostal, Lubomir, An oral presentation was given at the prestigious Neural Coding conference, titled "Instantaneous Firing Rate Dispersion Can Decrease With Increasing Inter-spike Interval Variability". The abstract of the talk is available here : https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.uw.edu/dist/b/8998/files/2021/07/Proceedings.pdf [Jiný výsledek]
1156120Irene SagrafenaSagrafena, Irene, Participation in the "50th Annual ESDR Meeting in the E2BRN section". [Jiný výsledek]
1156120Irene SagrafenaSagrafena, Irene, The manuscript was accepted for publication, however, it will be available in the issue of 2022. For this reason, only DOI is available at the moment. Sagrafena, I.; Paraskevopoulos, G.; Pullmannová, P.; Opálka, L.; Nováčková, A.; Lourantou, O.; Vávrová, K., Assembly of Human Stratum Corneum Lipids In Vitro: Fluidity Matters. Journal of Investigative Dermatology, Accepted December 2021, https://doi.org/10.1016/j.jid.2021.12.008, IF (2021) = 8.6; AIS (2019)= 2.3; D1. [Jiný výsledek]
300621Mgr. Mahak AroraArora Mahak, Pavlíková Zuzana , Canová Kutinová Nikolina , , RESULTS: Results of in vivo dietary model development in animals were presented as a poster at PARC symposium 1 and as an oral presentation in KVĚTINŮV DEN 2021. Pilot absorption study of Ku-0063794 whose results were presented at PARC symposium 2 in a poster presentation. Compiled results of in vivo studies in male mice and in vitro studies presented as e-poster at EPHAR 2021. List of attachments related to active result presentation of the project in abstracts, posters, and conferences: 1) List of result presentations at conferences, abstracts, and posters 2) PARC poster 1 3) PARC poster 2 4) Abstract for EPHAR 2021 5) Poster for EPHAR 2021 6) Certificate for EPHAR 2021 7) Abstract for KVĚTINŮV DEN 2021 8) Proceedings for KVĚTINŮV DEN 2021 [Jiný výsledek]
327421Yermone Sargsyan, M.Sc.Sargsyan, Yermone , IES Working Papers 32/2021. IES FSV. Charles University. The IES Working Papers is an online paper series for works by the faculty and students of the Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, Czech Republic. The papers are peer reviewed. [Jiný výsledek]
327421Yermone Sargsyan, M.Sc.Sargsyan, Yermone , Poster presented at the International Autumn School in Freiberg. [Jiný výsledek]
327421Yermone Sargsyan, M.Sc.Sargsyan, Yermone , Power point slides presented at the conferences and workshops [Jiný výsledek]
327421Yermone Sargsyan, M.Sc.Sargsyan, Yermone; Van Koten, Silvester; Turdaliev, Salim, Description of the information provision experiment in Armenia. [Jiný výsledek]
206320Mgr. Anna NovákováNováková, Anna, Příspěvek na konferenci: “Con esta uera Vuestra Excelencia las nueuas que corren”. Las redes de comunicación del cardenal Francisco de Dietrichstein". VII International Meeting of Young Researchers in Early Modern History. Lisabon, 22. - 24. 9. 2021. [Jiný výsledek]
206320Mgr. Anna NovákováNováková, Anna, Rukopis článku Los infromadores de Francisco de Dietrichstein en Flandes, připravený k odeslání do redakce časopisu Libros de la corte. Jedná se o článek zabývající se komunikací mezi středoevropským prostorem a Španělským Nizozemím na příkladu Františka z Ditrichštejna a jeho tamních informátorů Guillerma Verduga a Martina Somogyiho. [Jiný výsledek]
206320Mgr. Anna NovákováNováková, Anna, Příspěvek na konferenci: „Kata značí španělské mé jméno, však chci zůstat katem zůstat neproměnno nepřátelům vládce.“ (Nejen) životní osudy životní osudy španělského šlechtice Guillerma Verduga. Karel Bonaventura Buquoy a jeho doba. Nové Hrady, 25. - 27.11. 2021. [Jiný výsledek]
304620Alena Skolkova, M.A.Skolkova, Alena, Draft [Jiný výsledek]
206420Davit AduntsAdunts Davit, The paper is published in CERGE-EI working papers series N 696 (ISSN 1211-3298) https://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp696.pdf [Jiný výsledek]
546120Ella SargsyanSargsyan Ella, Violent Conflicts and Child Gender Preferences of Parents: Evidence from Nigeria. CERGE-EI Working Paper Series, 2022, sv. 723, ISSN 2788-0443. [Jiný výsledek]
136120Patricia Alexandra Alves DiasDias, Patrícia; Pourová, Jana; Vopršalová, Marie; and Mladěnka, Přemysl, Our main findings regarding the ex vivo vasodilatory activity of the flavonoid metabolite, 3-hydroxyphenylacetic acid, are going to be presented as a short lecture to the academic community at the 12th Postgraduate and Postdoc Conference at the premises of the Faculty of Pharmacy of Charles University in Hradec Králové on 1st and 2nd February 2022. The title of the presentation: “Flavonoid metabolite 3-hydroxyphenylacetic acid relaxes porcine coronary artery ex vivo: a mechanistic study“. [Jiný výsledek]
1070120Celestine Vubangsi GemuhGemuh, Celestine Vubangsi; Macháček, Miloslav; Horstkotte,Burkhard; Solich, Petr , A project on the magnetic functionalization of HLB sorbent, used for the development of an automated sample preparation method based on dispersive micro-solid phase extraction using the Lab-In-Syringe technique that was online coupled to liquid chromatography for the enrichment and determination of selected water contaminants was carried out. The manuscript to this experimental work is now finished and ready for submission to the scientific journal Analytica Chimica Acta. [Jiný výsledek]
218120Daniil KashkarovDaniil Kashkarov, As a result of the project, paper titled "RBTC and Human Capital: Accounting for Individual-Level Responses" has been published in CERGE-EI Working Paper Series (ISSN 2788-0443), in March 2022 [Jiný výsledek]
200120Jose Alejandro Duque Felfle, Ph.D.Duque, Jose; Roháč, Jakub; Mašín, David; Najser, Jan; Opršal, Jakub, Article entitled ´´Experimental investigation on Zbraslav sand under monotonic and cyclic loading: on the influence of cyclic preloadings´´ submitted for publication to the journal Acta Geotechnica in 2021 and is currently under review [Jiný výsledek]
200120Jose Alejandro Duque Felfle, Ph.D.Duque, Jose; Roháč, Jakub; Mašín, David; Najser, Jan, Poster presented in Aussois, France for the ALERT geomaterials conference and school 2021 held in Aussois, France. Title of the poster: Experimental database on Malaysian kaolin under monotonic and cyclic loading: inspection of undrained Miner’s rule [Jiný výsledek]
200120Jose Alejandro Duque Felfle, Ph.D.Ochmański, Maciej; Duque, Jose; Mašín, David, Poster presented in Aussois, France for the ALERT geomaterials conference and school 2021 held in Aussois, France. Title of the poster: Performance of tripod foundations for offshore wind turbines: a numerical study [Jiný výsledek]
200120Jose Alejandro Duque Felfle, Ph.D.Duque, Jose; Roháč, Jakub; Mašín, David; Najser, Jan, Article entitled ´´Experimental investigation on Malaysian kaolin under monotonic and cyclic loading: inspection of undrained Miner's rule and drained cyclic preloading´´´ that was submitted on 2021 and is currently under review in the journal Acta Geotechnica [Jiný výsledek]
200120Jose Alejandro Duque Felfle, Ph.D.Duque, Jose; Tafili, Merita; Seidalinov, Gaziz; Mašín, David; Fuentes, William, Article entitled ´´Inspection of four advanced constitutive models for fine-grained soils under monotonic and cyclic loading´´ are already accepted for publication in the journal Acta Geotechnica. The acceptance letter is found in the first page of the attached document. [Jiný výsledek]
274221Eleni PanoutsopoulouPanoutsopoulou, Eleni, Participation in the "50th Annual ESDR Meeting in the E2BRN section" [Jiný výsledek]
1170920Felix ZimmannZimmann, Felix, Figure 1: Immunostaining of retinal organoids [Jiný výsledek]
1170920Felix ZimmannZimmann, Felix, Figure 3: Alternative splicing analysis [Jiný výsledek]
1170920Felix ZimmannZimmann, Felix, Figure 2: Prpf8 levels in 168-days-old retinal organoids [Jiný výsledek]
1398119Jin Zhang, Ph.D.Zhang Jin, Yue Qiudi, Opanasenko Maksym, Přech Jan, Čejka Jiří, Shamzhy Mariya , Paper in Preparation [Jiný výsledek]
1034519Nino BuliskeriaBuliskeria, Nino; Baxa, Jaromir; Šestořád, Tomáš , Uncertain Economic Policy Uncertainty [Jiný výsledek]
1034519Nino BuliskeriaTwo optional drafts of the possible theoretical model. , I am attaching a very preliminary draft that cannot be considered a result of any sort but only for the partial transparency of the progress since I have mainly progressed on mastering the methodologies and estimation codes (I consider multiple specifications, have attached only two). [Jiný výsledek]
440120Aisha BaisalovaBaisalova, Aisha, 726. Baisalova Aisha. April 2022. “Exploring Border Effects: Sensitivity of Cigarette Consumption to Excise Tax”. CERGE-EI Working Papers. [Jiný výsledek]
1544120Mgr. Samuel HaluškaHaluška, Samuel; Janková-Drdová, Edita; Pejchař, Přemysl; Skokan, Roman; Žárský, Viktor; Potocký, Martin , Draft of the produced paper regarding the Exocyst complex subunits divergence within the whole Streptophyta, accompanied by the special focus on integrative phylogenetic and functional evolutionary analyses on the EXO70 subfamiles. [Jiný výsledek]
314421Mgr. Ján ŠubjakŠubjak, Ján, TESS Science Conference II - poster [Jiný výsledek]
422121Yu-Min WangWang,Y. M; Kálosi, A.; Halahovets,Y.; Slabý, J.; Bocková, M.; Svoboda, J.; Romanenko, I.; de los Santos Pereira, A.; Pop-Georgievski O., The research result was firstly presented as a poster in the attended conference. The abstract of the poster was listed in book of abstract of Dresden Polymer Discussion 17. [Jiný výsledek]
1108219Mgr. Francesco DionigiDionigi, Francesco, The attachments consist in a draft of the first paper about the project results that should be published soon, in a poster showing some of the results and some figures created using additional data and showing additional results. [Jiný výsledek]
1204120Mgr. Adam ReguliKocúrová-Lengvarská, Júlia, Prezentácia na PGS študentskej vedeckej konferencii, FaF [Jiný výsledek]
1204120Mgr. Adam ReguliReguli, Adam, Prezentácia na súťaži o cenu Karla Štulíka 2021, VŠCHT [Jiný výsledek]
18218Nadine Zimmann, Ph.D.Zimmann, Nadine, Conference "50th Jírovec’s Protozoological Days" in Nové Hrady, from June 28th - July 2nd, 2021. Oral presentation "Trichomonas vaginalis inner PacMan - Composition and Targeting of the Lysosomal Degradome" [Jiný výsledek]
337021Mgr. Monika KubalováKubalová, Monika, From 24th to 28th May 2021, I attended the Rooting 2021 conference (9th International Symposium on Root Development, University of Nottingham). At this conference, I presented a poster (including "flash talk") with results on AXR3-1 plants, mainly with results from transcriptomic analyses, their subsequent verification and following work procedures. [Jiný výsledek]
337021Mgr. Monika KubalováKubalová, Monika, 7th and 8th September 2021, I attended the conference 16th STUDENT DAYS OF PLANT BIOLOGY CS 2021, where I presented an oral talk. Mostly new results showed on AXR3-1 mutants (including overall phenotype, root morphology and transcriptomic analyses) were presented. [Jiný výsledek]
358321Gargi DasDas, Gargi, This pdf file shows the preliminary results obtained in the first year of the proposed project, focusing more on the selected 2 constructs as mentioned in the progress report. All data are unpublished. [Jiný výsledek]
379321Mgr. David DunlopDunlop, David, Groborz, Ondřej, Dračínský, Martin, Slanina, Tomáš, Lamač, Martin, Posterová prezentace na konferenci 52nd Symposium on Catalysis What Makes Them Tick? A Study of Inner‐Rotational Motion in Metallocene‐Type Compounds. [Jiný výsledek]
379321Mgr. David DunlopDunlop, David, Švec, Pavel, Petrov, Oleg, Lang, Jan, Štěpnička, Petr, Groborz, Ondřej, Loukotová, Šlouf, Miroslav, Hrubý, Martin, Slanina, Tomáš, Posterová prezentace na konferenci 55th Conference: Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry – Liblice 2021. Ferrocene-Based Redox-Responsive 19F MRI Agents: Introduction, Proof-of-Concept and Mechanism of Action [Jiný výsledek]
384721Marine JouventJouvent Marine, Abstract of the CETEG conference 2021: "''18th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups & 25th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group", in Terchova (Slovakia) [Jiný výsledek]
384721Marine JouventBudget report, year 2021 [Jiný výsledek]
1528120Shefali Thakur, Ph.D.Thakur Shefali, THAKUR S, Renard C, Cahais V, Cros M-P, Zikmund T, Stopka T, Korenjak M, Zavadil J. Electronic poster presentation. Genome topography remodelling during mutagen-driven primary cell immortalization. EACR 2021 Virtual Congress, 09–12 June 2021. [Jiný výsledek]
1528120Shefali Thakur, Ph.D.Thakur Shefali, Multivariate analysis for -omics data integration: principles and applications. IARC-WHO in collaboration with Swiss Institute of Bioinformatics. November 29–December 02, 2021, Lyon, France. [Jiný výsledek]
1528120Shefali Thakur, Ph.D.Thakur Shefali, Attendance and poster presentation. Single-cell RNA-seq & network analysis using Galaxy and Cytoscape, 2021. EMBO virtual Workshop. [Jiný výsledek]
1528120Shefali Thakur, Ph.D.Thakur Shefali, Thakur S, Turkova T, Zikmund T, Renard C, Cahais V, Stopka T, Korenjak M, J Zavadil. Poster presentation The role of the chromatin remodeler Smarca5 in the genotoxic insult defence and in oncogenic cell transformation. 58th IARC Scientific Council, France, Lyon. [Jiný výsledek]
1528120Shefali Thakur, Ph.D.Thakur Shefali, THAKUR S, Renard C, Cahais V, Cros M-P, Zikmund T, Turkova T, Stopka T, Korenjak M, Zavadil J. Oral presentation Mutagen-Driven Primary Cell Immortalization And Underlying Epigenomic And Transcriptomic Remodeling. 51st Environmental Mutagenesis and Genomics Society Virtual Meeting, September 22–25, 2021.. [Jiný výsledek]
1528120Shefali Thakur, Ph.D.Thakur Shefali, THAKUR S, Renard C, Cahais V, Cros MP, Jelinek J, Stopka T, Korenjak M, Zavadil J. Digital poster presentation. Chromatin and epigenetic remodelling during mutagen-driven primary cell immortalization: A multi-omics approach. EMBL Virtual Conference: Chromatin and Epigenetics. 17–20 May, 2021. [Jiný výsledek]
324421Dominik GardášGardáš, Dominik; Hruda, Martin; Rob, Lukáš; Heneberg, Petr; Šimčíková, Daniela, poster Metabolická heterogenita high-grade serózního ovariálního karcinomu. Studentská vědecká konference 3. LF UK 2021, 25. 5. 2021. [Jiný výsledek]
324421Dominik GardášGardáš, Dominik; Šimčíková, Daniela; Hruda, Martin; Halaška, Michael J.; Rob, Lukáš; Heneberg, Petr, The diverse OXPHOS status of primary high-grade serous ovarian carcinomas does not correlate with their response to metformin treatment. Biology of Cancer: Microenvironment & Metastasis. Cold Spring Harbor Laboratory Meeting, 12.-15. 10. 2021. [Jiný výsledek]
339821Mgr. Andrea BeňováAbstrakt- ECTS 2022 , V prílohe sa nachádza anstrakt k nadchádzajúcej medzinárodnej konferencii, na ktorej bude hlavná autorka prezentovať doposial dosiahnuté výsledky zo štúdie efektu TZD a ich analógu MSDC-0602 na molekulárne a metabolické charakteristiky kostných kmeňových buniek. [Jiný výsledek]
344321Amina GaffourAmina Gaffour , See attachment ' first year results' [Jiný výsledek]
1436220Mgr. Celeste de Sousa Santos AbreuVaněk, Ondřej; Kalousková, Barbora; Abreu, Celeste; Nejadebrahim, Shiva; Skořepa, Ondřej, Natural killer cell-based strategies for immunotherapy of cancer Manuskript přijatý k publikaci v Advances in Protein Chemical and Structural Biology, Volume 129: Immunotherapeutics. [Jiný výsledek]
142121Miroslav Stoyanov, M.Sc.Stoyanov, Miroslav, Tables and Figures [Jiný výsledek]
432119Helen Elizabeth DulferDulfer, Helen Elizabeth, Abstract for the Congress of European Geosciences Union (EGU) 2021 [Jiný výsledek]
432119Helen Elizabeth DulferDulfer, Helen Elizabeth, Abstract for the PaleoArc Conference [Jiný výsledek]
1568419Greta KukeliKukeli, Greta; Ouředníček, Martin, At the end of last year, we submitted an article to the Journal of Rural Studies (impact factor of 4.849). The article is currently under review. Attached to this report you might find the manuscript which acknowledges the GAUK grant and proof of the submission to the journal and its current status. The title of the article is "The suburban “kingdoms”: the role of mayors and local planning in Prague’s hinterland". [Jiný výsledek]
1542120Sadegh AdinehAdineh, Sadegh; Závada, Prokop; Bruthans, Jiri; Warsitzka, Michael , Poster: 18th meeting of the Central European Tectonic Group (CETeG), September 2021, Terchova, Slovakia, Poster. We showed how the structural evolution of the diapir and the documented halokinetic sequences in terms of the syn-collisional reactivation of this diapir in the Zagros Mts., with implications for the general understanding of salt flow dynamics, sedimentation rate, and the role of tectonic forces. Otherwise, we illustrated how salt diapirism has locally affected the construction of the sedimentary sequences around the salt diapir at the beginning of the shortening regime and what is the relationship between the sedimentation rate and salt rise rate during the collisional regime. [Jiný výsledek]
1404120Mgr. Silvia BoschettiHermann Prossinger, Jakub Binter, Silvia Boschetti, A conference presentation on International School of Ethology: Artificial Intelligence shows how current error-laden traditional statistical methods do not uncover personality traits: What if the Terminator was helping us? [Jiný výsledek]
1868218Mgr. Lucie Charvátová, M.A.Charvátová, Lucie, Článek s názvem "Vztah politika-byrokracie: Souboj nebo souhra ve vedení českých samospráv?" zaslaný do recenzního řízení časopisu Acta Politologica. [Jiný výsledek]
358119Mgr. Natalia ZiółkowskaZiółkowska, Natalia, Presentation on "Novel phosphorous-based polymer for 31P-magnetic resonance imaging" at ISMRM conference, 15-20.5.2021, virtual. [Jiný výsledek]
358119Mgr. Natalia ZiółkowskaZiółkowska, Natalia, Presentation on "Novel phosphorous-based polymer for 31P-magnetic resonance imaging" at ISMRM 2021 conference special X-nuclei meeting, virtual. [Jiný výsledek]
358119Mgr. Natalia ZiółkowskaZiółkowska, Natalia, Presentation on our research group and 31P-MR experiments supported by GAUK. The presentation was prepared for PROM programme (21-27.3.2021, Łódź, Poland), during which we started the colaboration on 31P-MR spectra quantification. There was no overlap with GAUK project. [Jiný výsledek]
358119Mgr. Natalia ZiółkowskaZiółkowska, Natalia, Presentation on "Novel phosphorous-based polymer for 31P-magnetic resonance imaging" at AKTION conference, 13-15.9.2021, Pozlovice, Czech Republic. [Jiný výsledek]
358119Mgr. Natalia ZiółkowskaZiółkowska, Natalia, Presentation on "Novel phosphorous-based polymer for 31P-magnetic resonance imaging" at EMIM conference, 24-27.8.2021, Gottingen, Germany. [Jiný výsledek]
1372219Srđan Grušanović, M.Sc.Grusanovic, Srdjan, Poster presentation at ASH conference [Jiný výsledek]
1372219Srđan Grušanović, M.Sc.Grusanovic, Srdjan, Chronic inflammation decreases HSC fitness via hyperactivation of the druggable IL-6/Jak/Stat3 signaling pathway [Jiný výsledek]
393221Mgr. Andrea SzabóováMáthis Kristián, Szabóová Andrea et al., On the Influence of Gadolinium Concentration on the Twin Propagation Rate in Magnesium Alloys - článek je v recenzi [Jiný výsledek]
584120Aizhamal RakhmetovaRakhmetova, Aizhamal; Hoffmann, Roman; Pytlikova, Mariola, Working Paper [Jiný výsledek]
323221Pavel IlinovPavel Ilinov, Screenshot about presentation on the seminar [Jiný výsledek]
323221Pavel IlinovPavel Ilinov, Andrei Matveenko, Maxim Senkov, Very preliminary draft with the main technical results [Jiný výsledek]
323221Pavel IlinovPavel Ilinov, Presentation on the Brown Bag in Copenhagen [Jiný výsledek]
323221Pavel IlinovMaxim Senkov, Presentation on the seminar in St Petersburg [Jiný výsledek]
736120Mohammad Ali Elminejad Anjileh, M.Sc.Buliskeria, Nino; Elminejad, Ali, Addressing welfare gains, our current work in progress, "Macroprudential Policies and (Un)employed Households," studies the effects of monetary and macroprudential policies on the behavior of households under the Two-Agent New Keynesian setting. We develop a Two-Agent New Keynesian DSGE model à la Gertler and Karadi (2011) and Gertler and Kiyotaki (2015) to compare different policy regimes' welfare and stabilization impacts. We investigate whether there is a welfare benefit from a conventional monetary policy if it incorporates macroprudential measures. Very preliminary results suggest that such monetary policy rules perform better than conventional monetary rules. [Jiný výsledek]
72121Cristian Cámara Outes, Ph.D.Anthology of the translation theory of Czech structuralism (1931-1948), Kompletní rukopis knihy "Antologie teorie překladu českého strukturalismu 1931-1948)". [Jiný výsledek]
363321Mgr. Tomáš MalečekMaleček, Tomáš, Abstrakt na konferenci [Jiný výsledek]
363321Mgr. Tomáš MalečekMaleček, Tomáš, AFM a XRD měření [Jiný výsledek]
363321Mgr. Tomáš MalečekMaleček, Tomáš, Vybraná magnetooptická spektra [Jiný výsledek]
1066120Alda Maria Domingues VieiraVieira, Alda, Financial reports [Jiný výsledek]
1066120Alda Maria Domingues VieiraVieira, Alda, ICESE 2021 Conference Agenda [Jiný výsledek]
1066120Alda Maria Domingues VieiraVieira, Alda, Manuscript draft submitted to Environmental Monitoring and Assessment [Jiný výsledek]
297921Bc. Alexandra PtákováZímová Lucie, Abstrakt a poster z konference ve Vídni (13th European Biophysics Conference) na téma Potent direct inhibition of TRPC5 by an approved antidepressant and analgesic drug duloxetine - příloha 6 a10 [Jiný výsledek]
297921Bc. Alexandra PtákováPtáková Alexandra, Výsledky pilotních experimentů pro další etapu - příloha 12 [Jiný výsledek]
297921Bc. Alexandra PtákováPtáková Alexandra, Abstrakt a poster z konference v Praze (The 13th Conference of the Czech Neuroscience Society) na téma Primary characteristics of human transient receptor potential canonical 5 as a cold-activated channel - příloha 7 a 11 [Jiný výsledek]
297921Bc. Alexandra PtákováPtáková Alexandra, Tabulka čerpání rozpočtu - příloha 13 [Jiný výsledek]
297921Bc. Alexandra PtákováPtáková Alexandra, Abstrakt a prezentace z konference v Lovani (The 4th International TRP Meeting) na téma Basic characteristics of TRPC5 as a cold-activated channel - příloha 5 a 9 [Jiný výsledek]
297921Bc. Alexandra PtákováPtáková Alexandra, Abstrakt z plánované publikace na téma Cellular context determines primary characteristics of human transient receptor potential canonical 5 as a cold-activated channel - příloha 8 [Jiný výsledek]
392221Sourabrata MukherjeeMukherjee Sourabrata, Balancing the Style-Content Trade-Off in Sentiment Transfer UsingPolarity-Aware Denoising. (Under review at ACL Rolling Review) [Jiný výsledek]
362521Mgr. Soňa GaluškováGalušková Soňa, Predbežné dáta - kontrolné vzorky [Jiný výsledek]
362521Mgr. Soňa GaluškováGalušková Soňa, Predbežné dáta - CJD vzorky [Jiný výsledek]
362521Mgr. Soňa GaluškováGalušková Soňa, Prezentácia SVK 2021 [Jiný výsledek]
862119Binyi ZhangKarel, Janda Ladislav, Kristoufek Binyi,Zhang, Working paper submission to FFA working series with the title "Return and volatility spillovers between Chinese and U.S. Clean Energy Related Stocks: Evidence from VAR-MGARCH estimations". The paper can be found from the link attached below: https://wp.ffu.vse.cz/artkey/wps-202201-0001_return-and-volatility-spillovers-between-chinese-and-u-s-clean-energy-related-stocks-evidence-from-var-mgarch.php [Jiný výsledek]
862119Binyi ZhangKarel, Janda; Binyi, Zhang, Paper submission to the European Association of Environmental and Resource Economists. The paper was accepted for presentation at the 2022 Pre-Conference Workshop on Green Bonds and Environmental Finance. The workshop will be held on 27 June, 2022. [Jiný výsledek]
862119Binyi ZhangKarel, Janda; Ladislav, Kristoufek; Binyi, Zhang, Woking paper submission to Centre for applied macroeconomic analysis (CAMA) working paper series with the title "Return and volatility spillovers between Chinese and US clean energy related stocks" The paper can be found from the link attached below: https://cama.crawford.anu.edu.au/publication/cama-working-paper-series/19920/return-and-volatility-spillovers-between-chinese-and-us [Jiný výsledek]
1082120Peter Wedekind, M.Ed., Ph.D.Wedekind, Peter, Visiting Researcher and Scholarship Holder in the “Barrande Fellowships Programme” at Montpellier Business School, Montpellier, France; Independent Research and Collaboration with Dr. Petros Sekeris, Associate Professor of Economics [Jiný výsledek]
1082120Peter Wedekind, M.Ed., Ph.D.Wedekind, Peter, Participation in the 25th Annual Conference of the “Central European Political Science Association”, Olsztyn, Poland Role: Panelist and presenter of the article “Marketization in Liberal Democracies: A Symptom of the Fall of a Hegemonic Political System?” [Jiný výsledek]
1082120Peter Wedekind, M.Ed., Ph.D.Wedekind, Peter, Participation in the 2021 Annual Conference of the “International Studies Association”(online) Role: Panelist and presenter of the article “Merits of a Flawed System: Liberalism's Role in Globalized World Politics” [Jiný výsledek]
1082120Peter Wedekind, M.Ed., Ph.D.Wedekind, Peter, Participation in the “8th European Workshop in International Relations” (online) Role: Participant and presenter of the article “The Quest for Equality of Opportunity: Policy Prescriptions for a Fundamental Philosophical Endeavor” [Jiný výsledek]
1082120Peter Wedekind, M.Ed., Ph.D.Wedekind, Peter, Participation in the 2021 “Olympia Summer Academy”, Athens, Greece; Workshop: “Leadership and Global Governance Challenges” [Jiný výsledek]
1082120Peter Wedekind, M.Ed., Ph.D.Wedekind, Peter, Participation in the “2021 IPSA World Congress of Political Science” (online) Role: Panelist and presenter of the article “Marketization: A Force of Social and Economic Segregation in Liberal Democracies?” [Jiný výsledek]
1348120Dmytro Iefremenko, M.Sc.IEFREMENKO, D., BOLTNAROVA, B., KUBAČKOVÁ, J., HOLAS, O.,, Presentation 2021 [Jiný výsledek]
1348120Dmytro Iefremenko, M.Sc.IEFREMENKO, D., BOLTNAROVA, B., LOCHMAN, L., HOLAS, O.,, Results 2022 [Jiný výsledek]
1348120Dmytro Iefremenko, M.Sc.IEFREMENKO, D., BOLTNAROVA, B., LOCHMAN, L., HOLAS, O.,, Abstract 2022 [Jiný výsledek]
379621Mgr. Mykola BrynzaMykola Brynza, Aktivní učast na konferenci: 2021 VIRTUAL IEEE NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM AND MEDICAL IMAGING CONFERENCE 28th International Symposium on Room-Temperature Semiconductor Detectors. 16 - 23 October 2021 Poster č. R-04-03 – Unravelling the electronic and charge transport properties in organic perovskites (#254) [Jiný výsledek]
309221Flavio MalnatiSIDE Presentation, Presentation-Short Version: this is the last presentation I gave at SIDE conference. [Jiný výsledek]
309221Flavio MalnatiBrown_Bag Presentation, Brown Bag Presentation: Long Version Presentation [Jiný výsledek]
341421Ing. Boris FišeraFisera, Boris, The manuscript of the first draft of the first paper "Exchange Rates and the Speed of Economic Recovery: The Role of Financial Development". This draft of the paper was prepared over the year 2021 and it will be presented at a few international conferences in 2022. Afterwards, the draft of the paper will be finalized and submitted to a field journal. [Jiný výsledek]
1706119Oksana Tsyklauri, Ph.D.Tsyklauri O, Chadimova T, Niederlova V, Kovarova J, Michalik J, Malatova I, Janusova S, Rossez H, Drobek A, Vecerova H, Galati V, Kovar M, Stepanek O., Preprint posted on bioRxiv: Tsyklauri O, Chadimova T, Niederlova V, Kovarova J, Michalik J, Malatova I, Janusova S, Rossez H, Drobek A, Vecerova H, Galati V, Kovar M, Stepanek O. Regulatory T cells suppress the formation of super-effector CD8 T cells by limiting IL-2. bioRxiv 2021.11.10.467495. [Jiný výsledek]
204119Marta García RivasGarcía Rivas, M., Jurčák, J., Bello González, N.,, "Magnetic Properties On The Boundary Of Evolving Pores" Contributed poster at the virtual conference IIA-50 “Advances in Observation and Modelling of Solar Magnetism and Variability”, Bengaluru, India, 1 - 4 March 2021 [Jiný výsledek]
204119Marta García RivasGarcía Rivas, M., Jurčák, J., Bello González, N.,, "The role of magnetic fields in the evolution of pores", Contributed parallel session talk at the virtual European Solar Physics Meeting ESPM-16, 6-10 September 2021 [Jiný výsledek]
204119Marta García RivasGarcía Rivas, M., Jurčák, J., Bello González, N.,, Contributed HMI Science Nugget #158 http://hmi.stanford.edu/hminuggets/?p=3553 [Jiný výsledek]
1170220Rahul Avaroth BhaskaranAvaroth Bhaskaran, Rahul, Gauk Results 2022 [Jiný výsledek]
1170220Rahul Avaroth BhaskaranAvaroth Bhaskaran, Rahul, Attended as an invited speaker in the conference 'Imaging principles of life 2021' organized by Czech-bioImaging Scientific Conference on October 26-27. The topic presented at the conference was on Quantitative whole‐brain mapping of neuronal and glial cell type distributions in birds and reptiles. The link for the conference program is as follows https://www.czech-bioimaging.cz/files/PDF/program-final-2021.pdf [Jiný výsledek]
1516119Guillermo Puertas FriasPuertas Frias, Guillermo, Poster presented at the EMBO Workshop “Mitochondrial homeostasis and human disease” (2021, Spain) [Jiný výsledek]
1516119Guillermo Puertas FriasPuertas Frias, Guillermo, Figures for final report [Jiný výsledek]
1516119Guillermo Puertas FriasPuertas Frias, Guillermo, Abstract submitted for the 2nd Symposium on Cancer and Metabolism, where the results were presented on an oral talk [Jiný výsledek]
371621Ghulam AbbasAbbas Ghullam , Velick ́y Matˇej , Sonia Farjana J. , Bouˇsa Milan , Cervenka Jiˇr ́ıˇ, Kalbac Martin , Frank Otakar , The ionic adsorption at electrolyte/two-dimensional (2D) material interface, whetherin capacitive or a redox regime, has a serious impact on structural and electronicproperties of atomically thin 2D materials such as graphene. Therefore, in situ Raman microspectroscopy combined with the micro dropletelectrochemical technique is introduced to interrogate the electrochemical behaviorof the material at localized microscale areas using aqueous electrolytes of differing concentrations. The primary goal of this study is to provide the insights on electronicproperties of graphene under the influence of the ionic strength and electrochemicaldoping. [Jiný výsledek]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Gális, Rudolf; Wolf, Marek a kol., Prednáška "Spectroscopic and photometric analysis of symbiotic candidates: Lessons learned from the ongoing campaign" na konferencii Bezovec 2021: Conference of young astronomers. 10. - 12. 9. 2021. Nová Lehota, Slovenská republika. [Jiný výsledek]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav, Prednáška "Is it a symbiotic binary?!" na Seminári Astronomického ústavu UK. 5. 5. 2021. Praha, Česká republika, online. [Jiný výsledek]
890120RNDr. Jaroslav MercGális, Rudolf; Merc, Jaroslav; Leedjärv, Laurits , Poster "Active and quiescent stages of the symbiotic system AG Draconis" na konferencii European Astronomical Society Annual Meeting 2021. 28. 6. - 2. 7. 2021. Leiden, Holandsko, online. [Jiný výsledek]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Mikołajewska, Joanna; Gromadzki, Mariusz a kol., Poster "Gaia18aen: First symbiotic binary discovered by Gaia" na konferencii European Astronomical Society Annual Meeting 2021. 28. 6. - 2. 7. 2021. Leiden, Holandsko, online. [Jiný výsledek]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Mikołajewska, Joanna; Gromadzki, Mariusz a kol., Prednáška "Gaia18aen: First symbiotic binary discovered by Gaia" na konferencii 11th OPTICON Gaia Science Alerts Workshop. 18. - 22. 1. 2021. Poľsko/Veľká Británia, online. [Jiný výsledek]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Gális, Rudolf; Wolf, Marek, Prednáška "Symbiotic binaries and where to find them" na workshope AstroWorkshop FMFI UK. 5. - 8. 3. 2021. Bratislava, Slovenská republika, online. [Jiný výsledek]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Gális, Rudolf; Wolf, Marek, Prednáška "New Online Database of Symbiotic Variables as a tool for understanding the symbiotic population" na konferencii ChETEC MC+WG Main Meeting. 8. - 10. 9. 2021. Lisabon, Portugalsko. [Jiný výsledek]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Gális, Rudolf; Wolf, Marek, Poster "Characterising cool giants in symbiotic binaries using the Gaia EDR3 data" na konferencii The 20.5th Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems, and the Sun. 2. - 4. 3. 2021. Veľká Británia, online. [Jiný výsledek]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Mikołajewska, Joanna; Gromadzki, Mariusz a kol., Prednáška "Gaia18aen: First symbiotic binary discovered by Gaia" na konferencii Bezovec 2021: Conference of young astronomers. 10. - 12. 9. 2021. Nová Lehota, Slovenská republika. [Jiný výsledek]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Gális, Rudolf; Wolf, Marek a kol., Prednáška "Spectroscopic and photometric analysis of symbiotic candidates" na konferencii 53rd Conference on Variable Star Research. 12. - 14. 11. 2021. Praha, Česká republika. [Jiný výsledek]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Mikołajewska, Joanna; Gromadzki, Mariusz a kol., Prednáška "Gaia18aen: First symbiotic binary discovered by Gaia" na konferencii 25th Conference of Slovak Physicists. 6. - 9. 9. 2021. Bratislava, Slovenská republika, online. [Jiný výsledek]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Gális, Rudolf; Wolf, Marek, Prednáška "Search for outbursting symbiotic stars using the Gaia Science Alerts" na konferencii 12th Gaia Science Alerts workshop and the First ORP Time-Domain meeting 8. - 12. 11. 2021. Heraklion, Grécko. [Jiný výsledek]
349921Pawan SutharSuthar, Pawan and Kozák, Martin, P. Suthar and M. Kozák, "Angular dependence of non-perturbative VUV harmonics in silicon," in 2021 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference, OSA Technical Digest (Optical Society of America, 2021), paper cg_p_15. [Jiný výsledek]
140520Mgr. Kateřina GlässnerováGlassnerova, Kateřina et al. , Draft publikace "A monograph of Aspergillus section Candidi". [Jiný výsledek]
1524119Monika Kłodawska, M.Sc.Klodawska Monika, Sommer Gina, A summary of our results on the retinal specializations in lacustrine cichlids and riverine mormyrids. [Jiný výsledek]
972120Mgr. Peter GorilákPeter Gorilak, Peter Gorilak and Lucia Bubelinyova attended a czech conference - Cytoskeletal Brew Vranovská Ves 2021 Peter Gorilak participated actively by giving a talk, where he included some of the results obtained in the supported GAUK project. [Jiný výsledek]
286521Mgr. Ramil ZamanovZamanov , Ramil, Presentation at 'Memory in Central and Eastern Europe: past traumas, present challenges, future horizons' conference: 'Militarized masculinities: analysis of hegemonic Azerbaijani masculinities during the II Nagorno Karabakh war' [Jiný výsledek]
1192819Ing. Zuzana PavlíkováPavlíková, Zuzana, Príloha 4 - Arginín v pozícii 10 proteínu eS30 (RPS30) hrá dôležitú úlohu v akomodácii glutamínovej tRNA v A mieste ribozómu. V prípade, že ribozómy obsahujú eS30 proteín s mutáciou R10A, je readthrough glutamínovej tRNA nesúcej adenín na pozícii 42 výrazne znížené na všetkých testovaným UAG stop kodónoch. Meranie bolo vykonané na UAG stop kodóne dual-luciferázovou metódou, pričom varianty glutamínovej tRNA boli zároveň jednotlivo overexprimované z vektora. Za UAG stop kodónom nasledovali nasledujúce sekvencie: A) - C; B) - G; C) - CAA CTA (=BSC4); D) - CAA TTA (=TMV). Štatistická signifikácia bola stanovená nepárovým dvojvýberovým t testom; kde **** predstavuje p < 0.0001; *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05; ns = nesignifikantné. [Jiný výsledek]
1192819Ing. Zuzana PavlíkováPavlíková, Zuzana, Príloha 5 - Všetky testované mutácie N konca eS30 (RPS30) proteínu, ktoré sa nachádzajú v oblasti zasahujúcej do A miesta ribozómu, ovplyvňujú účinnosť readthrough. Avšak, miera ich účinku je rôzna. Meranie bolo vykonané na UGA stop kodóne dual-luciferázovou metódou v kvasinkovom kmeni s wild-type alebo s mutantným RPS30. Za UGA stop kodónom nasledovala sekvencia z Tobacco mosaic virus (TMV = CAATTA) zvyšujúca readthrough. Štatistická signifikácia bola stanovená nepárovým dvojvýberovým t testom, pričom mutantné kmene RPS30 sú porovnané s wt RPS30 (**** predstavuje p < 0.0001; *** p < 0.001; ns = nesignifikantné). [Jiný výsledek]
380421Adél Petrovic, M.A., M.Sc.Petrovic, Adela, First-year’s results As promised, the webpage of the project is created and up-to-date with the description of the project, timeline of the research and outcomes. In the outcomes section, there is a presentation of the summary of the research results, which are visualised in maps, charts and tables. In addition, descriptions and photos are also presented from the ethnographic and participatory observation. Please follow the two links below. https://urrlab.cz/en/project/2947/ https://drive.google.com/file/d/1I4l2D3INuImR51ujmtfMaPDjy1FgkOJM/view [Jiný výsledek]
80120Isa Margarethe Irene Dallmer-Zerbe, M.Sc.Dallmer-Zerbe, Isa, Poster presentation at ENCODS2021, 4th - 6th June, https://sites.google.com/view/encods2021/home. Title: "Predicting excitation and inhibition changes underlying epileptic state transitions in hippocampal rodent slices with and without stimulation." [Jiný výsledek]
80120Isa Margarethe Irene Dallmer-Zerbe, M.Sc.Dallmer-Zerbe, Isa, Poster presentation at IEC2021, 28th August - 1st September 2021, https://www.epilepsycongress.org/iec/. Title: "Predicting excitation and inhibition changes underlying epileptic state transitions in hippocampal rodent slices with and without stimulation. Note: Poster was filled in on an online platform and could not be exported to pdf format. [Jiný výsledek]
80120Isa Margarethe Irene Dallmer-Zerbe, M.Sc.Dallmer-Zerbe, Isa, Highlight poster presentation (5min presentation) at EMEAC DIGITAL DAY, 26th October, replacement of ECCN2021 http://www.eccn2021-marseille.com/. Title: "Estimating synaptic transmission changes in the epileptic brain with and without stimulation." [Jiný výsledek]
80120Isa Margarethe Irene Dallmer-Zerbe, M.Sc.Dallmer-Zerbe, Isa, Participation in EBRAINS Infrastructure Training on MODEL VALIDATION 4th - 7th May 2021. Student project title: "Replicating hippocampal rodent slices with and without stimulation." [Jiný výsledek]
80120Isa Margarethe Irene Dallmer-Zerbe, M.Sc.Dallmer-Zerbe, Isa, Jiruška, Premysl, and Hlinka, Jaroslav, Submission of a review proposal entitled "Human brain modelling as a future tool for planning and optimizing epilepsy therapy" to the Brain journal that received a positive response. The full manuscript is about to be submitted. [Jiný výsledek]
80120Isa Margarethe Irene Dallmer-Zerbe, M.Sc.Dallmer-Zerbe, Isa, Presentation at the MAID2021 workshop, 7th - 8th December 2021, organized by the Cobra group of the Institute of Computer Science of the Czech Academy of Sciences in Prague (http://cobra.cs.cas.cz/MAID_2021/). Title: "Estimating synaptic transmission changes in the epileptic brain with and without stimulation." [Jiný výsledek]
1166119Ivone Cristina Igreja e Sá, M.Sc.Igreja Sá, Ivone, Abstract for oral presentation at 12th Postgraduate and Postdoc Conference at the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University [Jiný výsledek]
1166119Ivone Cristina Igreja e Sá, M.Sc.Igreja Sá, Ivone, Soluble endoglin as a risk factor of estrogen-induced cholestasis? – 3rd. Year [Jiný výsledek]
1166119Ivone Cristina Igreja e Sá, M.Sc.Igreja Sá, Ivone, Unpublished manuscript "Soluble endoglin as a risk factor of estrogen-induced cholestasis" [Jiný výsledek]
1166119Ivone Cristina Igreja e Sá, M.Sc.Igreja Sá, Ivone, ePoster presentation at EAS Congress 2021: A Virtual Congress [Jiný výsledek]
1166119Ivone Cristina Igreja e Sá, M.Sc.Igreja Sá, Ivone, Oral presentation at the 25th Congress on Atherosclerosis in Prague [Jiný výsledek]
1356120Sofiia TvorynskaTvorynska S., Barek J., Josypčuk B. , Oxidoreductase-based mini-reactor coupled with silver solid amalgam electrode as the perspective biosensing platform in flow analysis. 73rd Sjazd Chemikov, 6 September – 10 September 2021, Vysoké Tatry, Horný Smokovec, Slovakia. Book of abstracts P. 152 (oral). [Jiný výsledek]
1356120Sofiia TvorynskaTvorynska S., Barek J., Josypčuk B., Oxidoreductase-based mini-reactor coupled with silver solid amalgam electrode as the perspective biosensing platform in flow analysis. 73rd Sjazd Chemikov, 6 September – 10 September 2021, Vysoké Tatry, Horný Smokovec, Slovakia. Book of abstracts P. 152 (oral). [Jiný výsledek]
1356120Sofiia TvorynskaTvorynska S., Barek J., Josypčuk B., Development of acetylcholine biosensor with two enzymatic mini-reactors in flow injection analysis. 3rd Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry, 8 – 9 April 2021, Virtual Seminar. Book of Abstracts P. 59 (online, oral) [Jiný výsledek]
1356120Sofiia TvorynskaTvorynska S., Barek J., Josypčuk B., Comparison of biosensors based on different enzymatic mini-reactors for amperometric detection of uric acid using flow injection analysis. Flow analysis and capillary electrophoresis, 28 June – 1 July 2021, Krakow. Book of abstracts P. 109. (online, poster) [Jiný výsledek]
1356120Sofiia TvorynskaTvorynska S., Barek J., Josypčuk B., Flow amperometric biosensors based on the enzymatic mini-reactor and silver solid amalgam electrode. On-line webinar “Strategies for minimising electrode passivation in development of electrochemical biosensors” jointly organized by Charles University, Faculty of Science, Department of Analytical Chemistry and Macquarie University, Sydney, Department of Molecular Sciences on 11 November, 2021. [Jiný výsledek]
1356120Sofiia TvorynskaTvorynska S., Barek J., Josypčuk B., Development of amperometric acetylcholine and choline biosensors based on the spatially separated detection and biorecognition part in flow injection analysis. Flow analysis and capillary electrophoresis, 28 June – 1 July 2021, Krakow. Book of abstracts P. 102. (online, oral) [Jiný výsledek]
1356120Sofiia TvorynskaTvorynska S., Barek J., Josypčuk B., Investigation of flow amperometric biosensor based on two enzymatic mini-reactors for determination of acetylcholine. 72nd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 29 August – 3 September 2021, Jeju Island, Korea. (online, poster) [Jiný výsledek]
1356120Sofiia TvorynskaTvorynska S., Barek J., Josypčuk B., Flow amperometric biosensors based on the enzymatic mini-reactor and silver solid amalgam electrode. 1st International Meeting for Young Analytical Chemists, 27 – 28 September 2021.Book of abstracts P. 18. (online, oral). [Jiný výsledek]
1356120Sofiia TvorynskaTvorynska S., Barek J., Josypčuk B., A perspective biosensing platform in flow analysis: oxidoreductase-based mini-reactor coupled with silver solid amalgam electrode. On-line webinar “What's new in electroanalytical chemistry?” jointly organized by Charles University, Faculty of Science, Department of Analytical Chemistry and Hebrew University of Jerusalem, Institute of Chemistry, on 9 November, 2021. [Jiný výsledek]
302621Sargis MaghakyanSargis Maghakyan, The empirical results indicate that indeed the one percentage point increase (decrease) in federal funds rate on average increases (decreases) the deposit, consumer and business loan rates by 0.459, 0.2 and 0.689 percentage point respectively in the short run and the speed of adjustments is 0.37, 0.079 and 0.072 respectively. One may conclude that indeed there is a short run incomplete pass-through of interest rates. I introduced monopolistic competitive banks in the simpler three agent New Keynesian (TANK) model. The calibrated model was able to replicate endogenously the ratio of deposits to capital, share of government expenditures to output, Banks net worth to total assets. [Jiný výsledek]
1018120MgA. Daniel RůžičkaRůžička Daniel, Obsahová struktura cílové studie. [Jiný výsledek]
333221Sona BadalyanBadalyan Sona , I am attaching the current draft on the solo paper that I need to prepare by June 2022 for the Dissertation Workshop. Due to the sensitive nature of the German administrative records, I need a disclosure approval from the IAB to export the results externally which takes time; hence, the results are not in this draft. It includes short summaries of the literature review on Lazear's and others' theories about labor market. My committee members advised to base the research on existing theories and test them empirically as it can give a strength to the paper. In addition, I wrote the preliminary structure and plan of the paper as well as a policy and institutional setting description. [Jiný výsledek]
333221Sona BadalyanBadalyan Sona , I am attaching the pdf of the AEA RCT Registry (approved) for my co-authored project studying the labor demand and discrimination against hiring women and immigrants in terms of the chosen information disclosure passed from HR to the managers. The study reveals one of the important mechanisms behind the firm side in parental leave and hiring women. It is recommended to read it together with the Preliminary Results pdf. [Jiný výsledek]
984120Ing. Šárka JanušováJanusova, Sarka, Attached results of the aim's progress. [Jiný výsledek]
58620Mgr. Tomáš HrbekHrbek, Tomáš, Odborný článek "Sputtered Ir-Ru based catalysts for oxygen evolution reaction: Study of iridium effect on stability". Po recenzním řízení, ale zatím nevydaný. [Jiný výsledek]
362421Stefanie Magela Perdomo, M.Sc.Perdomo, Stefanie M., All the schemes about the results cited in the text, are collecting in this PDF. [Jiný výsledek]
328321Ing. Weizhi SunSun, Weizhi & Kristoufek Ladislav, After the principal researcher (Ing. Weizhi Sun) has sent the manuscript to IES Working Papers and successfully published it in IES Working Papers, we have submitted the manuscript to the Quarterly Review of Economics and Finance, and we are currently waiting for a response from the journal. [Jiný výsledek]
265021Ing. Soňa JonášováKlepek Jonášová, Soňa , Pouze průběžný doplňkový text k náhledu - aktuálně získaná data. [Jiný výsledek]
327321Mgr. Jakub TakáčMusil, Vít, Pick, Luboš, Takáč, Jakub, Positioning of Orlicz spaces and optimality (článek těsně před dokončením, bude odeslán k publikaci v roce 2022) (v příloze verze článku (work in progress) z data 21.4.2022) [Jiný výsledek]
327321Mgr. Jakub TakáčTakáč Jakub, Beamer prezentace prezentované na konferenci LUBOŠ60. [Jiný výsledek]
327321Mgr. Jakub TakáčTakáč Jakub, Beamer prezentace prezentované na postgraduálním semináři na University of Warwick (pro obecné matematické obecenstvo). [Jiný výsledek]
722120Danilo StojanovicStojanovic Danilo, The attachment contains manuscript and the letter of the editor of the CERGE-EI Working Papers series that confirms the acceptance of my paper for publication. [Jiný výsledek]
1678218Shivam ShuklaShivam Shukla, Abstract: Human histone deacetylase 6 (HDAC6) is a structurally unique, multidomain protein implicated in a variety of physiological processes. Our current understanding of the HDAC6 structure is limited to isolated domains and a holistic picture of the full-length protein structure, including possible domain interactions, is missing. Here, we used an integrative structural biology approach to build a solution model of HDAC6 by combining experimental data from several orthogonal biophysical techniques complemented by molecular modeling. We show that HDAC6 is best described as a mosaic of folded and intrinsically disordered domains that in-solution adopts an ensemble of conformations without any stable interactions between structured domains. [Jiný výsledek]
368321Shujing CuiShujing Cui, David Greger, We completed one paper concerning with delayed school entry and will submit to a journal in the following year. The submission will be done in the beginning of the new academic year. [Jiný výsledek]
383821Hagen SülzenSülzen, Hagen, Supplementary Figures for the Annual Report 2022 [Jiný výsledek]
383821Hagen SülzenZoll, Sebastian, Manuscript 'A multifaceted strategy to improve recombinant expression and structure determination of complex eukaryotic proteins: A Trypanosoma surface protein as an example', Sülzen et al., submitted for review to 'BBA - Proteins and Proteomics' on January 13th 2022. [Jiný výsledek]
938220Akinari KohrikiKoriki, Akinari, Manuscript clanku [Jiný výsledek]
956120Victory Armida Janine JaquesJaques, Victory Armida Janine, The high-resolution x-ray computed tomographical analysis of coccoliths in a matrix were not conclusive enough to be reported in an article. [Jiný výsledek]
956120Victory Armida Janine JaquesJaques, Victory Armida Janine, Manuscript submitted to Scientific Reports. It was previously submitted to the Journal of Archeological Methods and Theory but was rejected due to our article falling out of the scope of the Journal. [Jiný výsledek]
956120Victory Armida Janine JaquesJaques, Victory Armida Janine, Oral presentation at the TMS conference 2021 [Jiný výsledek]
956120Victory Armida Janine JaquesJaques, Victory Armida Janine, Manuscript about cross-section conductivity of Artworks for Scanning electron microscope in English revision that will be submitted end of April 2022 to Scientific Reports. [Jiný výsledek]
956120Victory Armida Janine JaquesJaques, Victory Armida Janine, Manuscript submitted to the journal of Cultural Heritage. It passed the technical and the editor control and is now being reviewed by two reviewers. [Jiný výsledek]
362221Samira EissazadehEissazadeh, Samira , Carotuximab effects on endoglin expression and signaling, soluble endoglin levels in altered mouse liver – 1. Year [Jiný výsledek]
262821Panagiota VelissariVelissari, Panagiota, • The results were presented at 55th Conference: Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry – Liblice 2021, an international conference for advanced chemistry applications. (Poster) • Project results were also presented at 11th Postgraduate and Postdoc Conference-2021, a conference that was organized from faculty of Pharmacy and was free of fee. (Oral presentation). [Jiný výsledek]
1136120Mgr. Martina NavrátilováDaniela, Vrábľová, Diplomová práce: Monitorovanie rozšírenia albednazolu z trusu ovce domácej v poľnohospodárskej pôde s pomocou LC-MS [Jiný výsledek]
1136120Mgr. Martina NavrátilováNavrátilová, Martina, Navrátilová, Martina, Abstrakt v knize abstraktu z konference + certifikát. [Jiný výsledek]
1136120Mgr. Martina NavrátilováAndrea Sochová , Diplomová práce: Sledování přestupu albendazolu z trusu ovce domácí do pícnin pomocí LC-MS [Jiný výsledek]
1136120Mgr. Martina NavrátilováNavrátilová, Martina, Abstrakt v knize abstraktu z konference + certifikát. [Jiný výsledek]
1136120Mgr. Martina NavrátilováNavrátilová, Martina, Navrátilová, Martina, Abstrakt v knize abstraktu z konference + certifikát. [Jiný výsledek]
1136120Mgr. Martina NavrátilováVrábľová a Sochová, Abstrakty k XXVIII. Studentská vědecká konference FaF UK [Jiný výsledek]
349721Vinod Sukanth Kumar PallabothulaPallabothula, Vinod Sukanth Kumar, 49th Conference Synthesis and Analysis of Drugs 2021 Hradec Králové Title: DESIGN, SYNTHESIS, SAR AND IN SILICO STUDIES OF 3-AMINOPYRAZINE-2-CARBOXAMIDES AS ANTIMICROBIALS [Jiný výsledek]
349721Vinod Sukanth Kumar PallabothulaKerda, Marek, 49th Conference Synthesis and Analysis of Drugs 2021 Hradec Králové Title: SYNTHESIS OF HYDROPHILIC SUBSTITUTED 3-BENZAMIDOPYRAZINE-2-CARBOXAMIDES AND DOCKING INTO HOMOLOGY MODELS OF MYCOBACTERIAL PROLYL-TRNA SYNTHETASE [Jiný výsledek]
373521Marta Katarzyna Choińska-MlynarczykChoińska Marta, Navrátil Tomáš, Hrdlička Vojtěch, Title: 3D printed materials for the electrochemical determination of biologically active compounds The presentation was presented at the conference 17th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’, September 16–17, 2021, Prague [Jiný výsledek]
373521Marta Katarzyna Choińska-MlynarczykChoińska Marta, Navrátil Tomáš, Fischer Jan, Dejmková Hana, Míka Luděk, Kolivoška Viliam, Title: Stability and Applicability of Four Popular 3D Printing Materials in Electroanalytical Chemistry The poster was presented at the conference 73. zjazd chemikov, 6. – 10. september 2021, Vysoké Tatry [Jiný výsledek]
373521Marta Katarzyna Choińska-MlynarczykChoińska Marta, Navrátil Tomáš, Langmaier Jan, Skopalová Jana, Maier Vítězslav, Title: Electrochemical Methods for Determination of Fentanyl, It’s Analogues and Derivatives The poster was presented at the conference 73. zjazd chemikov, 6. – 10. september 2021, Vysoké Tatry [Jiný výsledek]
373521Marta Katarzyna Choińska-MlynarczykChoińska Marta, Navrátil Tomáš, Hrdlička Vojtěch, Title: Determination of Selected Drugs using 3D Printed Electrodes The presentation was presented at the conference XL Moderní elektrochemické metody, 08.11-12.11.2021, Jetřichovice. [Jiný výsledek]
373521Marta Katarzyna Choińska-MlynarczykChoińska Marta, Fischer Jan, Hrdlička Vojtěch, Dejmková Hana, Míka Luděk, Vaněčková Eva, Kolivoška Viliam, and Navrátil Tomáš, Title: Application of selected 3D printing materials in electrochemistry, their advantages, and limitations The journal article is in preparation, it will be prepared and submitted in the near future [Jiný výsledek]
373521Marta Katarzyna Choińska-MlynarczykChoińska Marta, Dejmková Hana, Fischer Jan, Míka Luděk, Navrátil Tomáš , Title: Selected 3D printed materials in electrochemistry: their stability and influence on the various solutions and analytes The presentation was presented at the conference 72nd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 29 August – 03 September 2021, Jeju Island, Korea [Jiný výsledek]
814120Oleksandra KoloskovaN.-T.H. Kim-Ngan, Script of an article "Ru solubility in the bcc g-U phase and physical properties of the U-Ru alloys and their hydrides", in a pre-print state, ready for submission [Jiný výsledek]
814120Oleksandra KoloskovaFormation and physical properties of uranium hydrides: thin films study, Article script :"Formation and physical properties of uranium hydrides: thin films study", waiting for the last comments of co-authors [Jiný výsledek]
328221Mgr. Lutz Aloys NiemannLutz Niemann, Preliminary publication. Journal-Article Title: Durchbruch und Rückkehr – Ueda Shizuterus Phänomenologie des Selbst und das Denken Meister Eckharts Journal: Meister-Eckhart-Jahrbuch Volume: 13 Currently undergoing the peer-review process. [Jiný výsledek]
328221Mgr. Lutz Aloys NiemannLutz Niemann, Conference Participation [Jiný výsledek]
371721Atefeh BagherianziaratAtefeh Bagherianziarat, pre-submission manuscript of the full-text paper out of the first phase of the project to get submitted by the next to months. [Jiný výsledek]
371721Atefeh BagherianziaratAtefeh Bagherianziarat, The researcher submitted an extended abstract at the ECSR conference at the University of Amsterdam, the Netherlands from July 6 to July 8, 2022. [Jiný výsledek]
371721Atefeh BagherianziaratAtefeh Bagherianziarat, Presentation of a part of the study's results in an international conference (ICMWPMH001 2021: XV. International Conference on Mental Wellness and Positive Mental Health, Paris, JULY 19-20, 2021). [Jiný výsledek]
371721Atefeh BagherianziaratAtefeh Bagherianziarat, The research design for the following year (the second phase of the study). [Jiný výsledek]
371721Atefeh BagherianziaratAtefeh Bagherianziarat, The certification for the best presentation at the Paris conference 19 and 20 July 2021 [Jiný výsledek]
361121Mgr. Maxim BokovBokov Maxim, Abstract of the oral presentation at the 62nd Conference of the Czech Phycological Society (13.-15. 9. 2021, Třeboň) [Jiný výsledek]
8121Ing. Vojtěch NavrátilVlasáková Martina, Preprint článku Telemonitoring system Diani intervention in type 1 diabetes patients: unacceptability and feasibility study (Preprint), podaný 19.11.2021 do časopisu JMIR, doi: DOI: 10.2196/preprints.35064 [Jiný výsledek]
378421Mgr. Miloslav ZlohZloh, Miloslav; Fišerová, Ivana; Štofková Andrea, Abstrakt ze Studentské vědecké konference, 3. LF. UK, která se uskutečnila 25.5.2021. [Jiný výsledek]
378421Mgr. Miloslav ZlohZloh, Miloslav; Kutílek, Patrik; Štofková, Andrea, Abstrakt z konference 97. Fyziologické dny v Praze, 8.-9.2.2022. [Jiný výsledek]
365121Pascal Michel Samir Jorratt CallejasJorratt Pascal, Preliminary results in preparation for publication. [Jiný výsledek]

Nahoru

Článek ve sborníku

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 104 zázn.)
24121MUDr. Helena ŠtrofováŠtrofová Helena, Květoňová Lea, Šillová Zuzana. Nástroj k včasnému odhaleniu zrakových porúch na úrovni zrakového aparátu u detí s kognitívnymi poruchami pre špeciálnych pedagógov. In doc. PhDr. Andrej RAJSKÝ, PhD.. JUVENILIA PAEDAGOGICA 2021 Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov. : TRNAVSKÁ UNIVERZITA, PdF TRNAVA, 2021, 2021. s. 182–190. ISBN 978-80-568-0248-9. [Článek ve sborníku]
24121MUDr. Helena ŠtrofováŠtrofová Helena, Květoňová Lea. Návrh nástroje a zhodnocení jeho spolehlivosti a použitelnosti k včasnému odhalení zrakových poruch na úrovni zrakového aparátu u dětí s kognitivními deficity pro speciální pedagogy. In Buchtová Editor, Balaban Vlado. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XVI. : Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií, 2021. s. 407–413. ISBN 978-80-244-6011-6. [Článek ve sborníku]
650420JUDr. PhDr. Alexander Kult, Ph.D.Alexander Kult. Choice of law in insurance and liability for damage of the State. In Jan Škrabka, Nicole Grmelová. Challenges of Law in Business and Finance. : Adjuris, 2021. s. 59–71. ISBN 978-606-95351-1-0. [Článek ve sborníku]
260121Mgr. Pavla LhotováLhotová, Pavla. Vliv chemoterapie na kognitivní funkce dětí s leukémií. In 1. LF UK. 22. studentská vědecká konference. : 1. LF UK, 2021. s. 112–112. [Článek ve sborníku]
372821Mgr. Petra Hájková, DiS.Hájková P., Květoňová L. Development of health-promoting behaviour of a child as an educational goal in families of handicapped mothers with mental health disorders. In Carmo M. Education and New Developments 2021. : inScience Press, 2021. s. 411–414. ISBN 978-989-54-8158-3. [Článek ve sborníku]
1310920Bc. Gregor KovalčíkPeška, Ladislav and Kovalčík, Gregor and Souček, Tomáš and Škrhák, Vít and Lokoč, Jakub. W2VV++ BERT Model at VBS 2021. In Lokoč, Jakub and Skopal, Tomáš and Schoeffmann, Klaus and Mezaris, Vasileios and Li, Xirong and Vrochidis, Stefanos and Patras, Ioannis. 27th International Conference, MMM 2021, Prague, Czech Republic, June 22–24, 2021, Proceedings, Part II. : Springer International Publishing, 2021. s. 467–472. ISBN 978-3-030-67835-7. [Článek ve sborníku]
1050119Mgr. Ivana Kvapilíkováibn Alam, Md Mahfuz; Kvapilíková, Ivana; Anastasopoulos, Antonios; Besacier, Laurent; Dinu, Georgiana; Federico, Marcello; Gallé, Matthias, Koehn, Philipp; Nikoulina, Vassilina; Woo Jung, Kweon . Findings of the WMT Shared Task on Machine Translation Using Terminologies. In Barrault et al.. Proceedings of the Sixth Conference on Machine Translation. : Association for Computational Linguistics, 2021. s. 652– 663. ISBN 978-1-954085-94-7. [Článek ve sborníku]
546417Mgr. Eliška VrátnáVrátná, Eliška, Strnad Pavel. Výskyt syndromu diabetické nohy časně po orgánové transplantaci a faktory, které ho mohou ovlivnit. In Jiří Suchý a kol.. Scientia Movens 2021. : © Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Praha 2021 - online, 2021. s. 93–95. ISBN 978-80-87647-57-8. [Článek ve sborníku]
58420Mgr. Radka Smith SlámováSmith Slámová, Radka. Obavy z "běžné" školy u rodičů volících třídy se zaměřením na 1. stupni ZŠ. In Roman Švaříček, Hana Voňková. Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku. : Česká asociace pedagogického výzkumu a Masarykova univerzita, 2021. s. 180–183. ISBN 978-80-7392-367-9. [Článek ve sborníku]
424119PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D.Novotná, Gabriela. Zlomky – jak s nimi můžeme pracovat, aby jim žáci lépe rozuměli. In N. Vondrová. Dva dny s didaktikou matematiky 2021. Sborník příspěvků.. : KMDM PedF UK, 2021. s. 41–47. [Článek ve sborníku]
1094119Mgr. Milan ChroustChroust, Milan; Mazuch, Martin; Ivanov, Martin; Luján, Angel H.. A REAPPRAISAL OF TRIONYCHID TURTLE RAFETUS BOHEMICUS (LIEBUS, 1930) FROM THE EARLY MIOCENE OF BŘEŠŤANY CLAY (MOST BASIN, CZECH REPUBLIC). In Belvedere M., Díez Díaz V., Mecozzi B., Sardella R . Abstract book of the XVIII annual conference of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, online, 5th- 9th July 2021. Palaeovertebrata, 44, 65. : European Association of Vertebrate Palaeontologists (EAVP)., 2021. s. 53–53. [Článek ve sborníku]
320121JUDr. Štěpán PastorekPastorek, Štěpán, Pastorková Monika. Úvahy nad agenturním zaměstnáváním cizinců ze třetích zemí – výzvy doby současné i (post)covidové. In Morávek, Jakub. Pracovní právo 2021 - Sociální právo v době (post)covidové. : Eva Roztoková, 2021. s. 71–85. ISBN 978-80-7630-016-3. [Článek ve sborníku]
386021Mgr. Lukáš KrynskýKrynský, Lukáš. Jesus-John the Baptist relation as depicted in Luke 1-2 (with relation to 3-4). In Vogel, Jiří. Transformations of Religious Identity in Judaism and Christianity. : L. Marek, 2022. s. xxxx–xxxx. [Článek ve sborníku]
339421Mgr. Linda HonskusováHonskusová, Linda; Rusek, Martin. The shift in chemistry teacher students’ self-efficacy with respect to their ability to notice: Observation Practice Course’s effect. In Rusek, Martin; Tóthová, Martina; Vojíř, Karel. PROJECT-BASED EDUCATION AND OTHER ACTIVATING STRATEGIES IN SCIENCE EDUCATION XVIII.. : Charles University, Faculty of Education, 2021. s. 229–238. [Článek ve sborníku]
359821Mgr. Anna NožičkováNožičková, Anna; Wildová, Radka. AUDIT ZNAČKY KVALITY V DĚTSKÉ SKUPINĚ. In Roman Švaříček, Hana Voňková. NA CESTĚ KE SPRAVEDLNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ: PEDAGOGICKÝ VÝZKUM PRO LEPŠÍ PRAXI A POLITIKU. : Česká asociace pedagogického výzkumu a Masarykova univerzita, 2021. s. 448–451. [Článek ve sborníku]
1580119Mgr. Jan BokBok, Jan, Jedličková, Nikola, Martin, Barnaby, Paulusma, Daniel, Smith, Siani. Injective Colouring for H-Free Graphs. In R. Santhanam and D. Musatov. Computer Science – Theory and Applications, CSR 2021. : Springer Nature Switzerland AG, 2021. s. 18–30. [Článek ve sborníku]
1580119Mgr. Jan BokBok, Jan, Fiala, Jiří, Jedličková, Nikola, Kratochvíl, Jan, Seifrtová, Michaela. Computational Complexity of Covering Disconnected Multigraphs. In Bampis E., Pagourtzis A.. Fundamentals of Computation Theory. FCT 2021. : Springer Nature Switzerland AG, 2021. s. 85–99. [Článek ve sborníku]
1580119Mgr. Jan BokBok, Jan, Fiala, Jiří, Hliněný, Petr, Jedličková, Nikola, Kratochvíl, Jan. Computational Complexity of Covering Multigraphs with Semi-Edges: Small Cases. In Bonchi, Filippo and Puglisi, Simon J.. 46th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS 2021), Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs). : Schloss Dagstuhl -- Leibniz-Zentrum f{\"u}r Informatik, 2021. s. 21:1–21:15. [Článek ve sborníku]
180420Mgr. Elif GarajováGarajová, Elif; Rada, Miroslav; Hladík, Milan. Bilevel Linear Programming under Interval Uncertainty. In Hlavatý, Robert. 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2021) Conference Proceedings. : Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 123–128. ISBN 978-80-213-3126-6. [Článek ve sborníku]
180420Mgr. Elif GarajováGarajová, Elif; Rada, Miroslav; Hladík, Milan. Integer Programming Reformulations in Interval Linear Programming. In Cerulli R., Dell'Amico M., Guerriero F., Pacciarelli D., Sforza A.. Optimization and Decision Science. AIRO Springer Series, vol. 7. : Springer, Cham, 2021. s. 3–13. ISBN 978-3-030-86840-6. [Článek ve sborníku]
180420Mgr. Elif GarajováGarajová, Elif; Rada, Miroslav. Exact Method for the Worst Optimal Value of an Interval Transportation Problem. In S. Drobne, L. Zadnik Stirn, M. Kljajić Borštar, J. Povh, J. Žerovnik. Proceedings of the 16th International Symposium on Operational Research in Slovenia, SOR'21 in Slovenia, September 22 - 24, 2021, Online. : Slovenian Society INFORMATIKA – Section for Operational Research, Ljubljana, 2021. s. 545–550. ISBN 978-961-6165-57-0. [Článek ve sborníku]
899018Mgr. Zuzana Tichá, Ph.D.Frydrychová, Zuzana, Georgi, Hana. Visual selective attention training gains in older adults. In Georgi, Hana. Ageing 2021: Proceedings of the 5th Gerontological Interdisciplinary Conference. : Prague College of Psychosocial Studies, 2021. s. 42–54. [Článek ve sborníku]
305020Mgr. Martin BrummerBrummer, Martin. Mezi psychologií a historií: psychohistorie a její místo ve společenských vědách. In Eva Aigelová; Lucie Viktorová; Martin Dolejš. PhD existence 11 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. : Univerzita Palackého v Olomouc, 2021. s. 101–105. ISBN 978-80-244-5947-9. [Článek ve sborníku]
516119Mgr. Eva JeníkováJeníková, Eva; Hraníček, Jakub; Musil, Stanislav. Optimization of photochemical vapor generation of tellurium for analytical atomic spectrometry. In Karel Nesměrák. Proceedings of the 17th International Students Conference “Modern Analytical Chemistry”. : Charles University, Faculty of Science, 2021. s. 140–144. ISBN 978-80-7444-089-2. [Článek ve sborníku]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baluchová, Simona; Zelenský, Michal; Taylor, Andrew; Fekete, Ladislav; Fischer, Jan; Míka, Luděk, Mandal, Soumen; Williams, Oliver; Schwarzová-Pecková, Karolina. Electrochemical Properties of Flat Boron Doped Diamond Surfaces (Elektrochemické vlastnosti borem dopovaných diamantů s hladkými povrchy). In Navrátil, Tomáš; Fojta, Miroslav; Schwarzová, Karolina. Sborník přednášek mezinárodní odborné konference XL. Moderní Elektrochemické Metody. : Best servis Ústí nad Labem, 2021. s. 14–17. ISBN 978-80-905221-8-3. [Článek ve sborníku]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baluchová, Simona; Pejzlová, Michaela; Eremina, Anna; Horká, Blanka; Taylor, Andrew; Fischer, Jan; Krůšek, Jan; Schwarzová-Pecková, Karolina. Oxidation of Neurotransmitters on Boron Doped Diamond Electrode in Physiological Media (Oxidácia nervových prenášačov na bórom dopovanej diamantovej elektróde vo fyziologických médiách). In Navrátil, Tomáš; Fojta, Miroslav; Schwarzová, Karolina. Sborník přednášek mezinárodní odborné konference XL. Moderní Elektrochemické Metody. : Best servis Ústí nad Labem, 2021. s. 9–13. ISBN 978-80-905221-8-3. [Článek ve sborníku]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baluchová, Simona; Taylor, Andrew; Sedláková, Silvia; Mortet, Vincent; Klimša, Ladislav; Kopeček, Jaromír; Schwarzová-Pecková, Karolina. Porous architectures of boron-doped diamond for electroanalysis. In -. 15. Dresdner Sensor-Symposium 2021. : AMA Service GmbH, 2021. s. 43–46. ISBN 978-3-9819376-5-7. [Článek ve sborníku]
164119Mgr. Jakub StřelecJakub Střelec. From Psychosis to Psychopathy: Psychiatry and Crime in Communist Czechoslovakia (1948–70). In Anna Toropova, Claire Shaw. Technologies of the Mind and Body in the Soviet Union and the Eastern Bloc. . : Bloomsbury Publishing, 2022. s. 00–00. [Článek ve sborníku]
234120JUDr. Anna BrandtnerBrandtner, Anna. Environmentální zločiny, zločiny moných. In Knoll Vilém Hablovič Jakub Vnenk Vladislav . Naděje právní vědy 2020: Právní věda v praxi. : Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 912–922. ISBN 978-80-261-1007-1. [Článek ve sborníku]
1190119Mgr. Jana MarounováMarounová, Jana; Kácovský, Petr. How Czech Teachers Use Physics Experiments in Their Lessons. In V tisku. DIDFYZ 2021: Didactic Transfer of Physics Knowledge Through Distance Education. : AIP Conference Proceedings, 2022. s. V tisku–V tisku. [Článek ve sborníku]
1766318Mgr. Michal OplerJelínek, Vít; Opler, Michal; Pekárek, Jakub. Griddings of permutations and hardness of pattern matching. In Bonchi, Filippo and Puglisi, Simon J.. 46th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS 2021). : Schloss Dagstuhl -- Leibniz-Zentrum für Informatik, 2021. s. 65:1–65:22. ISBN 978-3-95977-201-3. [Článek ve sborníku]
1114119RNDr. Lukáš VacekVacek, Lukáš; Kučera Václav. Construction of fluxes at junctions for the numerical solution of traffic flow models on networks. In Chleboun, J.; Kůs, P.; Přikryl, P.; Rozložník, M.; Segeth, K.; Šístek, J.. Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 20. : Institute of Mathematics CAS, 2021. s. 149–158. ISBN 978-80-85823-71-4. [Článek ve sborníku]
1114119RNDr. Lukáš VacekVacek, Lukáš; Kučera Václav. Numerical solution of traffic flow models. In Vermolen, Fred; Vuik, Cornelis. Numerical Mathematics and Advanced Applications ENUMATH 2019. : Springer, 2021. s. 1069–1078. ISBN 978-3-030-55873-4. [Článek ve sborníku]
504119Mgr. Martin PtákPták, Martin. Prácheň pohledem archeologie. In Adámek, Jan. Prácheňské muzeum v Písku v roce 2021. : Prácheňské muzeum v Písku, 2022. s. ?–?. ISBN 978-80-86193-75-5. [Článek ve sborníku]
504119Mgr. Martin PtákPták, Martin. Archeologové na Práchni: malíř Alois Moravec a výzkum na hradišti Prácheň v roce 1976. In Adámek, Jan. Prácheňské muzeum v Písku v roce 2021. : Prácheňské muzeum v Písku, 2022. s. ?–?. ISBN 978-80-86193-75-5. [Článek ve sborníku]
1034419Mgr. Anna KubíčkováKubíčková, Anna. Pozitivní podpora chování v kontextu pandemie. In Zlatoš Michal, Kubíčková Anna, Rudorfer Filip Lothar, Kopalová Pavla., Kuznetsova Valentina, Frombergerová Anna. Nouze ve vzdělávání. : Karolinum, 2021. s. 105–114. [Článek ve sborníku]
1034419Mgr. Anna KubíčkováKubíčková, Anna, Felcmanová, Lenka. Využití systému PBIS při podpoře dětí s náročným chováním ve škole. In Pelcová, Naděžda, Květoňová, Lea. Emocionalita ve výchově prizmatem filosofické, psychologické a speciálněpedagogické reflexe. : Karolinum, 2021. s. 347–354. ISBN 978-80-7603-242-2. [Článek ve sborníku]
1034419Mgr. Anna KubíčkováKubíčková, Anna, Felcmanová, Lenka. Pozitivní podpora chování (PBIS) jako nástroj pro komplexní péči o duševní zdraví žáků. In Truhlářová, Zuzana, Zikl, Pavel, Daňková, Gabriela. Aktuální otázky a možnosti v oblasti intervence u osob se speciálními potřebami. : nakladatelství Univerzity Hradec Králové, 2021. s. 47–54. ISBN 978-80-7435-828-9. [Článek ve sborníku]
1034419Mgr. Anna KubíčkováKubíčková, Anna. Negativní dopady pandemie na duševní zdraví a vzdělávání žáků. In Ambrožová, Petra, Kaliba, Martin. ERIS 21. : Gaudeamus, 2021. s. 22–27. ISBN 978-80-7435-834-0. [Článek ve sborníku]
910319JUDr. Mgr. Martin ŠolcŠOLC, Martin. Umělá inteligence v legislativě a justici jako ohrožení demokratické legitimity? . In SUCHOŽA, Jozef, HUSÁR, Ján, HUČKOVÁ, Regina . Právo, obchod, ekonomika X. . : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. s. 207–227. ISBN 978-80-574-0035-6. [Článek ve sborníku]
1166320Mgr. Daniel PražákPražák, Daniel; Dvořák, Dominik. INTERORGANIZAČNÍ SÍTĚ ŠKOL: PŘEHLEDOVÁ STUDIE. In Švaříček, Roman; Voňková, Hana (eds.). Sborník příspěvků XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu NA CESTĚ KE SPRAVEDLNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ: PEDAGOGICKÝ VÝZKUM PRO LEPŠÍ PRAXI A POLITIKU. : MSD Brno pro Českou asociaci pedagogického výzkumu a Masarykovu univerzitu, 2021. s. 34–37. ISBN 978-80-7392-367-9. [Článek ve sborníku]
1780218Mgr. Čestmír VejmolaVEJMOLA, Č, .SYROVÁ, K., ŠÍCHOVÁ, K., KOUDELKA, V., TESAŘ, M., DODOKOVÁ, A., KELEMEN, E.PÁLENÍČEK, T.. Psilocin induces perceptual alterations in rats: visual discrimination study. In Eduard Vieta, MD, PhD. European Neuropsychopharmacology Volume 53, Supplement 1. : European College of Neuropsychopharmacology, 2021. s. S627–S627. [Článek ve sborníku]
344221Mgr. Jiří StratilStratil, Jiří. Trhy s finančními deriváty ve světle recentních událostí. In Mgr. Andrea Szakács, PhD., Mgr. Tibor Hlinka, PhD., Ing. Magdaléna Mydliarová, Mgr. Silvia Senková, Mgr. Michaela Durec Kahounová . MÍĽNIKY PRÁVA V STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE 2021. : Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě, 2021. s. 148–153. ISBN 978-80-7160-618-5. [Článek ve sborníku]
1162920Mgr. Jakub PalackýPalacký, Jakub; Rednyk, Serhiy; Roučka, Štěpán; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Ion Trap Study of the Isotope Exchange Reaction of OH- with HD. In Šafránková, Jana; Pavlů, Jiří. WDS'21 Proceedings of Contributed Papers — Physics. : MATFYZPRESS, 2021. s. 98–101. [Článek ve sborníku]
1176219Mgr. Jonáš VidraVidra, Jonáš; Žabokrtský, Zdeněk. Transferring Word-Formation Networks Between Languages. In Fiametta Namer; Nabil Hathout; Stéphanie Lignon; Magda Ševčíková; Zdeněk Žabokrtský. Proceedings of the Third International Workshop on Resources and Tools for Derivational Morphology (DeriMo 2021). : ATILF, 2021. s. 135–144. ISBN 978-2-9580006-0-8. [Článek ve sborníku]
359421Mgr. Ondřej RacekRacek Ondřej, Blahůt Jan, Hartvich Filip. Temperature and rock slope stability: a multi-sensor site monitoring network. In V.P. Marinos. PROCEEDINGS OF 3RD EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE OF IAEG/ ATHENS/ GREECE/ 6-10 OCTOBER 2021. : IAEG, 2021. s. 72–73. [Článek ve sborníku]
302120Mgr. Vojtěch HudečekSchaub, Léon-Paul; Hudeček, Vojtěch; Štancl, Daniel; Dušek, Ondřej; Paroubek, Patrick. Defining And Detecting Inconsistent System Behavior in Task-oriented Dialogues. In Association pour le Traitement Automatique des Langues, Paris, France. Proceedings of the 28th Conference on Natural Language Processing and the 23rd Meeting of Computer Science Student Researchers for NLP. : Association pour le Traitement Automatique des Langues, Paris, France, 2021. s. 142–153. [Článek ve sborníku]
302120Mgr. Vojtěch HudečekHudeček, Vojtěch;Dušek, Ondřej;Zhou, Yu. Discovering Dialogue Slots with Weak Supervision. In Association for Computational Linguistics. Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers). : Association for Computational Linguistics, 2021. s. 2430–2442. [Článek ve sborníku]
302120Mgr. Vojtěch HudečekKulhánek, Jonáš;Hudeček, Vojtěch;Nekvinda, Tomáš;Dušek, Ondřej. AuGPT: Auxiliary Tasks and Data Augmentation for End-To-End Dialogue with Pre-Trained Language Models. In Association for Computational Linguistics. Proceedings of the 3rd Workshop on Natural Language Processing for Conversational AI. : Association for Computational Linguistics, 2021. s. 198–210. ISBN 978-1-954085-86-2. [Článek ve sborníku]
1048120Mgr. Barbora ŠtádlerováŠtádlerová, Barbora, Dědina, Jiří, Musil, Stanislav. Comparison of radiation sources for atomic fluorescence spectrometry. In Karel Nesměrák. Proceedings of 17th Internation Students' Conference 'Modern Analytical Chemistry'. : Charles University, Faculty of Science, 2021. s. 152–157. ISBN 978-80-7444-089-2. [Článek ve sborníku]
978119Mgr. Michal AuerspergerAuersperger, Michal, Pecina Pavel. Solving SCAN Tasks with Data Augmentation and Input Embeddings. In Galia Angelova et al.. Proceedings of the International Conference on Recent Advances in Natural Language Processing. : INCOMA Ltd., 2021. s. 86–91. ISBN 78-954-452-072-4. [Článek ve sborníku]
650120Mgr. Tomáš OchodekOchodek, Tomáš. Third-party dispute settlement in online content moderation: a necessary compliance requirement for online platforms or a constitutional aberration?. In Škrabka, Jan, a Grmelová, Nicole. Challenges of Law in Business and Finance. : ADJURIS, 2021. s. 200–208. [Článek ve sborníku]
337821Mgr. Miroslava KassayováUvarova, Liliia; Rednyk, Serhiy; Plašil, Radek; Roučka, Štěpán; Dohnal, Petr; Glosík, Juraj. Study of Rotational Populations of OH– Anions in 22-pole Radiofrequency Ion Trap in the Temperature Range of 50–200 K. In Šafránková, Jana; Pavlů, Jiří. WDS'21 Proceedings of Contributed Papers. : Matfyzpress, 2021. s. 102–106. ISBN 978-80-7378-455-3. [Článek ve sborníku]
1084119Mgr. Ondřej KohoutKohout, Ondřej & Košťák, Martin. Anomální výskyt turonských amonitů v oblasti Kouřimska. In Ing. Ivo Rus. Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná. : Regionální muzeum v Kolíně, 2020. s. 9–14. [Článek ve sborníku]
383721Mgr. Veronika BernhäuserováBernhäuserová, Veronika; Havelková, Lenka; Hanus, Martin. Limits of GIS implementation in secondary education. In Abstracts of the International Cartographic Association. Abstracts of the International Cartographic Association. : x, 2021. s. 1–2. [Článek ve sborníku]
650119JUDr. Hana ŠimánováŠimánová, Hana. Trestněprávní ochrana cti v proměnách času: úvaha o dekriminalizaci a nestíhání pomluvy. In Janovec Michal, Malý Jan, Šíp Josef, Pohl Jakub, Zahradníčková Marika . COFOLA 2021 - část 3: Statické a dynamické aspekty trestního práva (sborník z konference). : Masarykova univerzita, 2021. s. 161–168. ISBN 978-80-210-8628-9. [Článek ve sborníku]
1198419Mgr. Nikola JedličkováBok,Jan, Brewster, Richard, Feder, Tomás, Hell, Pavol, Jedličková, Nikola. List Homomorphisms to Separable Signed Graphs. In Niranjan, Balachandran, R. Inkulu. Algorithms and Discrete Applied Mathematics. : Springer, 2022. s. 22–35. [Článek ve sborníku]
141020Mgr. Zuzana ProkopováProkopová, Zuzana. Zařizování a vedení ABA tříd v základní škole speciální - příklad dobré praxe. In Sirotová Mariana, Michvocíková Veronika. PEDAGOGICA ACTUALIS XII. Aktuálne trendy pedagogickej praxe v pregraduálnej príprave. : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. s. 148–169. ISBN 978-80-572-0066-6. [Článek ve sborníku]
141020Mgr. Zuzana ProkopováProkopová, Zuzana; Jamrichová, Jana. Nabývání dovedností u jedinců s poruchami autistického spektra s využitím přístupu založeného na aplikované behaviorální analýze. In Miluše Hutyrová & Veronika Růžičková. Rozvoj kognitivních schopností v multidisciplinárním kontextu . : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. s. 20–26. ISBN 978-80-244-5918-9. [Článek ve sborníku]
141020Mgr. Zuzana ProkopováProkopová, Zuzana. An Approach Based on Applied Behaviour Analysis in the Education of Pupils with Autism Spectrum Disorders in a Special Needs Primary School. In Zlatoš M., Kubíčková A., Rudorfer F. L., Kopalová P., Kuznetsova V., Frombergerová A.. Emergency in Education. : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021. s. 49–59. [Článek ve sborníku]
370721Mgr. Tomáš MusilMusil, Tomáš. Representations of Meaning in Neural Networks for NLP: a Thesis Proposal. In Esin Durmus, Vivek Gupta, Nelson Liu, Nanyun Peng, Yu Su. Proceedings of the 2021 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Student Research Workshop. : Association for Computational Linguistics, 2021. s. 24–31. ISBN 978-1-954085-50-3. [Článek ve sborníku]
264220Mgr. Tereza ĎurovcováĎurovcová, Tereza; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk. Study of Alpha Particle Properties Across Rarefaction Regions. In J. Šafránková and J. Pavlů. WDS'21 Proceedings of Contributed Papers — Physics. : Matfyzpress, 2021. s. 27–33. ISBN 978-80-7378-455-3. [Článek ve sborníku]
362120Mgr. Adam NovákNovák Adam . Neue Abfallgesetzgebung in der Tschechichen Republik - der Weg zur Kreislaufwirtschaft? . In Milan Damohorský, Vojtěch Stejskal, Erika Wagner. Adaptation to climate change from the perspective of private and public (international, european and national) law . : Eva Rozkotová, 2021. s. 291–305. ISBN 978-80-87488-40-9. [Článek ve sborníku]
362120Mgr. Adam NovákNovák Adam. Application of the Basel and Stockholm Conventions to regulation of microplastics management. In Vojtěch Stejskal. Climate change and water protection from the perspective of law . : Eva Rozkotová, 2022. s. xx–xx. ISBN 978-80-87488-44-7. [Článek ve sborníku]
348821Mgr. Kristýna ŠtolcováŠtolcová, Kristýna; Hanus, Martin. Map use in lessons: a videostudy findings. In International Cartographic Association. The Abstracts of the International Cartographic Association. : Copernicus Publications, 2021. s. 1–1. [Článek ve sborníku]
398120Mgr. Dominik MacháčekPolák, Peter; Bojar, Ondřej. Coarse-To-Fine And Cross-Lingual ASR Transfer. In František Mráz; Dana Pardubská; Martin Plátek. 2021: Praha, Czechia: WAFNL 2021: ITAT 2021 2nd Workshop on Automata, Formal and Natural Languages – WAFNL 2021. : Faculty of Mathematics and Physics, 2021. s. 154–160. [Článek ve sborníku]
398120Mgr. Dominik MacháčekMacháček, Dominik, Žilinec, Matúš a Bojar, Ondřej. Lost in Interpreting: Speech Translation from Source or Interpreter?. In ISCA. Proceedings of INTERSPEECH 2021. : ISCA, 2021. s. 2376–2380. [Článek ve sborníku]
1198120Mgr. Kateřina PawlasováKoňasová, Kateřina, Dvořák, Jiří. Techniques from functional data analysis adaptable for spatial point patterns. In Andreas Makridis, Fotios S. Milienos, Panagiotis Papastamoulis, Christina Parpoula, Athanasios Rakitzis. 22nd European Young Statisticians Meeting { Proceedings. : Department of Psychology & Department of Sociology, School of Social Science, 136, Syggrou Ave 17671 Athens, Greece, 2021. s. 56–60. ISBN 978-960-7943-23-1. [Článek ve sborníku]
298120Mgr. Jan VávraVávra Jan. Clustering Based on Multivariate Mixed Type Longitudinal Data with an application to the EU-SILC database. In Parpoula Christina. Proceedings of the 22nd European Young Statisticians Meeting. : Department of Psychology & Department of Sociology, School of Social Science, 2021. s. 148–152. ISBN 978-960-7943-23-1. [Článek ve sborníku]
298120Mgr. Jan VávraVávra Jan. GLMM Based Segmentation of Czech Households Using the EU-SILC Database. In Hlavatý Robert. Proceedings of the 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics. : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2021. s. 505–510. ISBN 978-80-213-3126-6. [Článek ve sborníku]
1168820RNDr. Vojtěch VlachVlach, Vojtěch; Matoušková, Milada; Ledvinka, Ondřej; Bejčková, Marie. Effects of climate change on runoff seasonality in headwater areas of the Ore Mountains. In Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL). Magdeburger Gewässerschutzseminar 2021 - Magdeburský seminář o ochraně vod 2021. : Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL), 2021. s. 152–154. [Článek ve sborníku]
1168820RNDr. Vojtěch VlachVlach, Vojtěch; Ledvinka, Ondřej; Matoušková, Milada. Changing low flow seasonality in Central European headwaters. In European Geosciences Union (EGU). EGU General Assembly 2021. : European Geosciences Union (EGU), 2021. s. 1–1. [Článek ve sborníku]
1168820RNDr. Vojtěch VlachVlach, Vojtěch; Ledvinka, Ondřej; Matoušková, Milada. Hydrologické sucho na horních tocích šumavských, krušnohorských a krkonošských řek: Poznatky z posledního půlstoletí. In Český hydrometeorologický ústav. Hydrologické dny 2021: IX. národní konference českých a slovenských hydrologů a vodohospodářů. : Český hydrometeorologický ústav, 2021. s. 59–60. ISBN 978-80-7653-019-5. [Článek ve sborníku]
562119PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.Vojíř, Karel; Rusek, Martin. Používání učebnic chemie na základních školách v České republice: tvorba a pilotní ověření dotazníku. In Rusek, Martin; Vojíř, Karel. Project-based education and other sctivating strategies in science education XVI.. : Charles University, Faculty of Education, 2019. s. 180–193. ISBN 978-80-7603-066-4. [Článek ve sborníku]
562119PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.Vojíř, Karel. What tasks are included in chemistry textbooks for lower-secondary schools: A qualitative view. In Rusek, Martin; Tóthová, Martina; Vojíř, Karel. Project-based Education and other activating Strategies in Science Education XVIII.. : Charles University, Faculty of Education, 2021. s. 247–256. [Článek ve sborníku]
1558119Mgr. Kateřina JarkovskáJarkovská, Kateřina. Proton decay in the minimal realistic SO(10) GUT. In Proceedings of Science. Proceedings, 40th International Conference on High Energy Physics (ICHEP2020). : Proceedings of Science, 2021. s. nelze určit–nelze určit. [Článek ve sborníku]
806120Mgr. Elena Sochatzi BabičSochatzi Babich, Elena. A Brief Comment on the Portraits of the Gonsalvus Family by Joris Hoefnagel (1542-1601) as Related to the Wild Man Tradition . In ?. Tradice - Autorita - Originalita. : UK , 2022. s. ?–?. [Článek ve sborníku]
156121Mgr. Kristýna PantůčkováPantůčková, Kristýna; Barták, Roman. Compilation-Based Approaches to Parallel Planning: An Empirical Comparison. In Sutcliffe, Geoff. The International FLAIRS Conference Proceedings. : LibraryPress@UF, 2021. s. 1–6. [Článek ve sborníku]
362621Mgr. Kristýna JelšíkováJelšíková, Kristýna; Klouda, Jan; Schwarzová-Pecková, Karolina. The development of electroanalytical methods for detection of bile acids possessing 7a hydroxyl group (Vývoj elektroanalytických metod pro detekci žlučových kyselin obsahujících 7a hydroxylovou skupinu). In M. Fojta, T. Navratil, K. Schwarzová. XL. Modern Electrochemical Methods, Jetřichovice. : Best Servis, Ústí nad Labem, 2021. s. 102–104. ISBN 978-80-905221-8-3. [Článek ve sborníku]
360121Mgr. Kateřina FaltejskováFaltejsková, Kateřina. Paperfly: a tool for analysis of ChIP-seq or similar sequencing data without a reference genome. In Jiří Vondrášek, Anna Strachotová, Natália Pižemová. ELIXIR CZ Annual Conference 2021. : Institute of Organic Chemistry and Biochemistry and ELIXIR CZ, 2021. s. 23–23. ISBN 978-80-86241-67-8. [Článek ve sborníku]
373921Mgr. Tomáš NekvindaKulhánek, Jonáš, Hudeček, Vojtěch, Nekvinda, Tomáš, Dušek, Ondřej. AuGPT: Auxiliary Tasks and Data Augmentation for End-To-End Dialogue with Pre-Trained Language Models. In Alexandros Papangelis. Proceedings of the 3rd Workshop on Natural Language Processing for Conversational AI. : Association for Computational Linguistics, 2021. s. 198–210. [Článek ve sborníku]
373921Mgr. Tomáš NekvindaNekvinda, Tomáš, Dušek, Ondřej. Shades of BLEU, Flavours of Success: The Case of MultiWOZ. In Antoine Bosselut. Proceedings of the 1st Workshop on Natural Language Generation, Evaluation. : Association for Computational Linguistics, 2021. s. 34–46. [Článek ve sborníku]
378119RNDr. Matěj KonečnýBalko, Martin; Chodounský, David; Dobrinen, Natasha; Hubička, Jan; Konečný, Matěj; Vena, Lluis; Zucker, Andy. Big Ramsey Degrees of the Generic Partial Order. In Nešetřil, Jaroslav; Perarnau, Guillem; Rué, Juanjo; Serra, Oriol. Extended Abstracts EuroComb 2021. : Springer International Publishing, 2021. s. 637–643. ISBN 978-3-030-83823-2. [Článek ve sborníku]
378119RNDr. Matěj KonečnýBalko, Martin; Chodounský, David; Hubička, Jan; Konečný, Matěj; Nešetřil, Jaroslav; Vena, Lluis. Big Ramsey Degrees and Forbidden Cycles. In Nešetřil, Jaroslav; Perarnau, Guillem; Rué, Juanjo; Serra, Oriol. Extended Abstracts EuroComb 2021. : Springer International Publishing, 2021. s. 436–441. ISBN 978-3-030-83823-2. [Článek ve sborníku]
378119RNDr. Matěj KonečnýCherlin, Gregory; Hubička, Jan; Konečný, Matěj; Nešetřil, Jaroslav. Ramsey Expansions of 3-Hypertournaments. In Nešetřil, Jaroslav; Perarnau, Guillem; Rué, Juanjo; Serra, Oriol. Extended Abstracts EuroComb 2021. : Springer International Publishing, 2021. s. 696–701. ISBN 978-3-030-83823-2. [Článek ve sborníku]
704119Mgr. Rostislav KrálíkKrálík Rostislav. The influence of Zener drag on recrystallization behaviour of twin-roll cast AA8079 alloy after homogenization. In Jan Džugan. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. : IOP PUBLISHING LTD, 2021. s. 1–6. [Článek ve sborníku]
704119Mgr. Rostislav KrálíkKrálík, Rostislav. Zener drag in twin-roll cast AA8079 alloy. In Sitek, Josef; Vajda, Jan; Jamnický, Igor. AIP Conference Proceedings 2411. : AIP Publishing, 2021. s. 030004-1–030004-6. [Článek ve sborníku]
375921Natalia KhomiakovaKhomiakova,Natalia; Kratochvílová, Eliška; Kuzminova, Anna; Kahoun, David; Kratochvíl, Jiří; Kylián, Ondřej. Plasma-based metallization of textiles. In Hugo A.M. de Haan, Ondřej Kylián, Milan Šimek. 8 th Plasma Science & Entrepreneurship Workshop Book of Abstracts. : Vision Dynamics Science & Entrepreneurship, 2021. s. 34–34. [Článek ve sborníku]
1170620Anna SalohubSalohub, Anna; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk. Statistical Study of ULF Waves in the Upstream Region: THEMIS Observations. In J. Šafránková and J. Pavlů. WDS'21 Proceedings of Contributed Papers. : Matfyzpress, 2021. s. 34–40. ISBN 978-80-7378-455-3. [Článek ve sborníku]
327421Yermone Sargsyan, M.Sc.Sargsyan, Yermone. Extended abstract of the 23rd Annual Conference on Environmental Economics, Policy, and International Relations VSE-UK. In Petr Šauer. Electricity Outages and Health Outcomes of Children: Empirical Evidence from Transition Economy. : Prague University of Economics and Business , 2021. s. TBA–TBA. ISBN 978-80-88320-63-0. [Článek ve sborníku]
338521Ing. Tomasz LimisiewiczLimisiewicz, Tomasz and Mareček, David. Examining Cross-lingual Contextual Embeddings with Orthogonal Structural Probes. In Association for Computational Linguistics. EMNLP 2021. : Association for Computational Linguistics, 2021. s. 4589–4598. ISBN 978-1-955917-09-4. [Článek ve sborníku]
338521Ing. Tomasz LimisiewiczLimisiewicz, Tomasz and Mareček, David. Introducing Orthogonal Constraint in Structural Probes. In Association for Computational Linguistics. Proceedings of the Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing. : Association for Computational Linguistics, 2021. s. 428–442. ISBN 978-1-954085-52-7. [Článek ve sborníku]
1528120Shefali Thakur, Ph.D.Thakur Shefali, Renard Claire, Cahais Vincent, Cros Marie-Pierre, Zikmund Tomas, Turkova Tereza, Stopka Tomas, Korenjak Michael, Zavadil Jiri. Mutagen-Driven Primary Cell Immortalization and Underlying Epigenomic and Transcriptomic Remodeling. In B.Gollapudi. ENVIRONMENTAL AND MOLECULAR MUTAGENESIS. : WILEY, 2021. s. 40–40. [Článek ve sborníku]
574120Mgr. Lucia BajtošováBajtošová, Lucia, Křivská, Barbora, Veselý, Jozef, Cieslar, Miroslav, Hanuš, Jan, Harcuba, Petr, Fikar, Jan. Tensile Deformation of Al Thin Films Studied by In-situ TEM and Molecular Dynamics Simulations. In Damien Alloyeau , Kristian S. Mølhave and Niels de Jonge. Proceedings of CISCEM 2021 - the 5th Conference on In-Situ and Correlative Electron Microscopy. : Microscopy and Microanalysis, 2021. s. 71–72. [Článek ve sborníku]
574120Mgr. Lucia BajtošováBajtošová, Lucia, Králík, Rostislav, Křivská, Barbora, Libenská, Hana, Veselý, Jozef, Cieslar, Miroslav. Microstructure of Al-Mg thin free-standing films. In Jan DŽUGAN. 6th International Conference on Recent Trends in Structural Materials (COMAT 2020) 30th November - 4th December 2020, Pilsen, Czech Republic. : IOP Publishing Ltd, 2021. s. 012005-1–012005-5. [Článek ve sborníku]
1172120Mgr. Jan DittrichDittrich, Jan; Čapek, Jan; Knapek, Michal; Minárik, Peter. Analysis of deformation mechanisms in a textured AZ31 magnesium alloy. In Jan Džugan. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. : IOP Publishing Ltd, 2021. s. 1178–1183. [Článek ve sborníku]
424420Mgr. Martin MaslišMasliš, Martin. Formal opacity and semantic (in)stability of derived nominal lexemes in Ancient Greek . In Barbora Machajdíková, Ľudmila Eliášová Buzássyová. Greek-Latin-Slavic, Aspects of Linguistics and Grammatography. : Narr Attempto Verlag, 2022. s. xxx–xxx. [Článek ve sborníku]
1356120Sofiia TvorynskaTvorynska Sofiia, Barek Jiří, Josypčuk Bohdan. Comparison of the Covalent Laccase Immobilization at Amino- and Carboxyl-functionalized Mesoporous Silica, Glassy Carbon, and Graphite Powders Using Different Coupling Agents for Optimal Biosensor Preparation. In Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.. Proceedings of the International Conference "XL Modern Electrochemical Methods". : Best Servis Ústí nad Labem, 2021. s. 248–252. ISBN 978-80-905221-8-3. [Článek ve sborníku]
1356120Sofiia TvorynskaTvorynska Sofiia, Barek Jiří, Josypčuk Bohdan. Construction and application of the amperometric uric acid biosensors based on the covalent immobilization of uricase by different strategies. In K. Nesměrák (ed.). Proceedings of the 17th international students conference "Modern Analytical Chemistry". : Charles University, Faculty of Science, 2021. s. 145–151. ISBN 978-80-7444-089-2. [Článek ve sborníku]
1356120Sofiia TvorynskaJosypčuk Bohdan, Langmaier Jan, Tvorynska Sofiia. Preparation, Testing and Application of Amalgam Screen-Printed Electrodes. In Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.. Proceedings of the International Conference "XL Modern Electrochemical Methods". : Best Servis Ústí nad Labem, 2021. s. 117–121. ISBN 978-80-905221-8-3. [Článek ve sborníku]
140320Ing. Zdeněk KasnerKasner, Zdeněk; Mille, Simon; Dušek, Ondřej. Text-in-Context: Token-Level Error Detection for Table-to-Text Generation. In Anya Belz, Angela Fan, Ehud Reiter, Yaji Sripada. Proceedings of the 14th International Conference on Natural Language Generation (INLG 2021). : Association for Computational Linguistics, 2021. s. 259–265. ISBN 978-1-954085-51-0. [Článek ve sborníku]
1171520Bc. Michal LeibnerLeibner, Michal. MECHANICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF CAST AL–ER–ZR ALLOY. In Drápala, Jaromír. CONFERENCE PROCEEDINGS - METAL 2021. : TANGER Ltd., 2021. s. 1095–1100. ISBN 978-80-87294-99-4. [Článek ve sborníku]
8121Ing. Vojtěch NavrátilNavrátil, Vojtěch. Pilotní provoz telemedicínského systému pro preventivní monitorování vybraných parametrů z oblasti osobního zdraví. In Jan Mužík. Telemonitorace chronickych onemocnen 2021 { sbornk konference. : České vysoké učení technické v Praze, 2021. s. 24–25. ISBN 978-80-01-06873-1. [Článek ve sborníku]
8121Ing. Vojtěch NavrátilHolubová, Anna. Využití telemedicínského systému Diani pro distanční monitoraci pacientů s esenciální hypertenzí. In Jan Mužík. Telemonitorace chronickych onemocnen 2021 { sbornk konference. : České vysoké učení technické v Praze, 2021. s. 8–9. ISBN 978-80-01-06873-1. [Článek ve sborníku]

Nahoru