velikost textu

Výsledky projektů za rok 2021

Článek v časopise | Kniha | Kapitola nebo část knihy | Jiný výsledek | Článek ve sborníku

Článek v časopise

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 432 zázn.)
50119PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.Svobodová Silvie. Environmental literacy of pupils and its investigation in the Czech Republic. Sociální pedagogika/Social Education, 2020, sv. 8, s. 88–104. ISSN 1805-8825. [Článek v časopise]
604218Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.Děchtěrenko, Filip; Lukavský, Jiří; Štipl, Jiří. False memories for scenes using the DRM paradigm. Vision Research, 2021, sv. 178, s. 48–59. ISSN 0042-6989. IF 2.610. [Článek v časopise]
hlavní výstup projektu
696119PhDr. Mgr. Mihad Mujanović, Ph.D.Mujanović, Mihad. Muslimani na stranicama Bosansko-hercegovačkih novina (1878–1881) i Sarajevskog lista (1881–1891). Prilozi, 2020, sv. 49, s. 89–136. ISSN 0581-7404. [Článek v časopise]
http://iis.unsa.ba/wp-content/uploads/Prilozi-IIS-49-2020_.pdf
1834218Mgr. Dagmar BezděkováHromádková, Lenka; Bezděková, Dagmar. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) promotes molecular polarization and differentiation of immature neuroblastoma cells into definitive neurons. BBA - Molecular Cell Research, 2020, sv. 1867, s. 118–129. ISSN 0167-4889. IF 4.105. [Článek v časopise]
512120MUDr. Vojtěch DotlačilDotlacil, Vojtech. The Impact of Anti-Tumor Necrosis Factor Alpha Therapy on Postoperative Complications in Pediatric Crohn's Disease. European Journal of Pediatric Surgery, 2020, sv. 1, s. 27–32. ISSN 0939-7248. IF 1.703. [Článek v časopise]
1193819MUDr. Kateřina KissAnna Šindelářová. Methodology for the Implementation of Internal Standard to Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Analysis of Soft Tissues. Sensors, 2021, sv. 21(3), s. 1–13. ISSN 1424-8220. IF 3.427. [Článek v časopise]
1193819MUDr. Kateřina KissKateřina Kiss. Imaging margins of skin tumors using laser-induced breakdown spectroscopy and machine learning. ournal of Analytical Atomic Spectrometry, 2021, sv. -, s. -–-. ISSN 1364-5544. IF 3.498. [Článek v časopise]
Článek byl přijat k publikaci 17.3.2021.
284317Mgr. Martin Dvořák, Ph.D.An F. P. et al.. Search for electron-antineutrinos associated with gravitational-wave events GW150914, GW151012, GW151226, GW170104, GW170608, GW170814, and GW170817 at Daya Bay. Chinese Physics C, 2021, sv. přijat k publikaci, s. přijat k publikaci–přijat k publikaci. ISSN 1674-1137. IF 2.463. [Článek v časopise]
Článek, který byl přijat k publikaci časopisem Chinese Physics C, se zabývá tím, jak experiment Daya Bay hledal události pocházející z interakcí elektronových antineutrin, které by časově koincidovaly s pozorováním gravitačních vln emitovaných při spojení černých děr nebo neutronových hvězd. Daya Bay je podobně jako JUNO neutrinový experiment, jehož je skupina členem a s jehož daty hlavní řešitel a spoluřešitel pracovali vzhledem k tomu, že experiment JUNO zatím není v provozu. Téma článku úzce souvisí s projektem, neboť v rámci projektu zkoumaný kolaps supernovy, kdyby k němu došlo, by rovněž byl zdrojem gravitačních vln. Právě pozorování takovýchto událostí (kolaps supernovy, spojení černých děr či neutronových hvězd a další) různými metodami (pomocí elektromagnetického záření, neutrin, gravitačních vln, kosmického záření) je základem rychle se rozvíjející multi-messenger astronomie.
1516218Mgr. Jan KösslKössl, Jan. Antiapoptotic properties of mesenchymal stem cells in a mouse model of corneal inflammation. Stem cells and development, 2021, sv. Online ahead of print, s. -–-. ISSN 1547-3287. IF 3.153. [Článek v časopise]
Přijatý prvoautorský článek s afiliací i dedikací. Přiložen soubor zaslaný k proofs i s mými opravami. Zatím nemám přístup k publikovanému článku.
PMID: 33607933 DOI: 10.1089/scd.2020.0195
1516218Mgr. Jan KösslBoháčová, Pavla. Difference between mitogen-stimulated B and T cells in nonspecific binding of R-phycoerythrin-conjugated antibodies. Journal of Immunological Methods , 2021, sv. 493, s. 113013–-. ISSN 0022-1759. IF 1.901. [Článek v časopise]
650420JUDr. PhDr. Alexander Kult, Ph.D.Alexander Kult, Jan Škrabka. Regulace flotilového pojištění po novele v reflexi názorů ČNB . Pojistné rozpravy, 2020, sv. 2020/37, s. 58–64. ISSN 2571-1059. [Článek v časopise]
1720119MUDr. Azzat Al-RedouanAl-Redouan, Azzat; Holding, Keiv; Kachlik, David. “Suprascapular canal”: Anatomical and topographical description and its clinical implication in entrapment syndrome. . Annals of Anatomy, 2021, sv. 233, s. 151593–151602. ISSN 0940-9602. IF 2.698. [Článek v časopise]
DOI: 10.1016/j.aanat.2020.151593.
IF 2.698/2020 (Q1)
1720119MUDr. Azzat Al-RedouanAl-Redouan, Azzat; Hudak, Radovan; Nanka, Ondrej; Kachlik, David.. The morphological stenosis pattern of the suprascapular notch is revealed yielding higher incidence in the discrete type and elucidating the inevitability of osteoplasty in horizontally oriented stenosis. . Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. , 2021, sv. 29(7), s. 2272–2280. ISSN 0942-2056. IF 4.342. [Článek v časopise]
DOI:10.1007/s00167-020-06168-1.
IF 4.342/2020 (Q1)
1720119MUDr. Azzat Al-RedouanAl-Redouan, Azzat; Hudak, Radovan; Nanka, Ondrej; Kachlik, David. . Morphological Stenosis Pattern of Suprascapular Notch in Human Concerning Suprascapular Nerve Anatomical Entrapment.. Journal of Anatomy, 2019, sv. 236, s. 295–296. ISSN 0021-8782. IF 2.638. [Článek v časopise]
This is an INDEXED CONFERENCE ABSTRACT.
19th Congress of International Federation of Associations of Anatomists (IFAA 2019) (9.-11.8.2019), London, United Kingdom.
Accession Number: WOS:000524885900538
IF 2.638/2018 (Q1)
846119Mgr. Ing. Denisa UrbanováUrbanová, Denisa, Pavelková, Isabella. Boredom coping in the context of secondary education. Pedagogická orientace, 2020, sv. 30(4), s. 486–510. ISSN 1211-4669. [Článek v časopise]
624218Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.Wirthová, Jitka. zpráva / notice: Debating the Norms of Scientific Writing: International Workshop for Young Researchers. Teorie vědy/Theory of Science, 2019, sv. 2, s. 339–347. ISSN 1210-0250. [Článek v časopise]
http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/489/490
624218Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.Wirthová, Jitka. Legitimizace vzdělávacích reforem: strategické dokumenty a konkurenční režimy vědění . Sociologický časopis /Czech Sociological Review, 2020, sv. 56, s. 491–521. ISSN 0038-0288. IF 0.412. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.13060/csr.2020.016
624218Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.Wirthová, Jitka. How to Write a Proof: Patterns of Justification in Strategic Documents for Educational Reform. Teorie vědy/Theory of Science, 2019, sv. 2, s. 307–335. ISSN 1210-0250. [Článek v časopise]
http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/488/489
538218Mgr. Kristýna EliášováLoudová Miroslava. 3D Geometric Morphometrics Reveals Convergent Character Displacement in the Central European Contact Zone between Two Species of Hedgehogs (Genus Erinaceus). Animal, 2020, sv. 10, s. 1803–1803. ISSN 2076-2615. IF 2.323. [Článek v časopise]
Díky intenzivnímu sběru vzorků bylo možné publikovat článek zaměřený na geometrickou morfometriku, jehož spoluautorem je Miroslava Loudová a který obsahuje afiliaci univerzitě a dedikaci tomuto projektu GA UK
1026120RNDr. Štěpán BalcarBalcar Štěpán, Pilát Martin. Heterogeneous Island Models and Their Application to Recommender Systems and Electric Vehicle Charging. International Journal on Artificial Intelligence Tools, 2020, sv. 03n04, s. 1–20. ISSN 0218-2130. IF 0.689. [Článek v časopise]
In this paper we describe a general framework for parallel optimization based on the island model of evolutionary algorithms. The framework runs a number of optimization methods in parallel with periodic communication, in this way, it essentially creates a parallel ensemble of optimization method. At the same time, the system contains a planner that decides which of the available optimization methods should be used to solve the given optimization problem and changes the distribution of such methods during the run of the optimization. Thus, the system effectively solves the problem online parallel portfolio selection. The proposed system is evaluated in a number of common benchmarks with various problem encodings as well as in two real-life problems -- the optimization in recommender systems and the training of neural networks for the control of electric vehicle charging.
608218MUDr. Michaela DankováDankova Michaela, Vyhnalek Martin, Funda Tomas, Jerabek Jaroslav, Cakrt Ondrej. 3 Hz postural tremor: A specific and sensitive sign of cerebellar dysfunction in patients with cerebellar ataxia. Clinical Neurophysiology, 2020, sv. 131, s. 2349–2356. ISSN 1388-2457. IF 3.2. [Článek v časopise]
200119Mgr. Michaela KubátováKubátová, Michaela; Klusák, Miroslav. Revize rozborů výzkumu efektu učitelova humorného působení na výsledky učení žáků a studentů. Pedagogika, 2021, sv. -, s. -–-. ISSN 0031-3815. [Článek v časopise]
Článek byl doporučen k publikování po zapracování připomínek recenzentů. Čeká se na vyjádření redakce. Email přiložen.
692818Mgr. Adéla Fendrych Mazancová, Ph.D.Markova, Hana; Nikolai, Tomas; Fendrych Mazancova, Adela; Cechova, Katerina; Sheardova, Katerina; Georgi, Hana; Kopecek, Miloslav; Laczo, Jan; Hort, Jakub; Vyhnalek, Martin. Differences in Subjective Cognitive Complaints Between Non-Demented Older Adults from a Memory Clinic and the Community. JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE, 2019, sv. 70, s. 61–73. ISSN 1387-2877. IF 3.909. [Článek v časopise]
692818Mgr. Adéla Fendrych Mazancová, Ph.D.Di Nuovo, Santo; De Beni, Rossana; Borella, Erika; Markova, Hana; Laczó, Jan; Vyhnalek, Martin. Cognitive Impairment in Old Age Is the Shift From Healthy to Pathological Aging Responsive to Prevention?. EUROPEAN PSYCHOLOGIST, 2020, sv. 25, s. 174–185. ISSN 1016-9040. IF 2.907. [Článek v časopise]
692818Mgr. Adéla Fendrych Mazancová, Ph.D.Nikolai, Tomas; Cechova, Katerina; Bukacova, Katerina; Fendrych Mazancova, Adela; Markova, Hana; Bezdicek, Ondrej; Hort, Jakub; Vyhnalek, Martin. Delayed matching to sample task 48: assessment of malingering with simulating design. AGING NEUROPSYCHOLOGY AND COGNITION, 2020, sv. 0, s. 1–15. ISSN 1382-5585. IF 1.75. [Článek v časopise]
692818Mgr. Adéla Fendrych Mazancová, Ph.D.Fendrych Mazancova, Adela; Ruzicka, Evzen; Jech, Robert; Bezdicek, Ondrej. Test the Best: Classification Accuracies of Four Cognitive Rating Scales for Parkinson's Disease Mild Cognitive Impairment. ARCHIVES OF CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY, 2020, sv. 35, s. 1069–1077. ISSN 0887-6177. IF 2.154. [Článek v časopise]
252519Mgr. Jan BrožBrož, Jan. Jak se jedná s labouristy. Českoslovenští sociální demokraté v exilu a Labour Party během druhé světové války. Historica Olomucensia, Sborník prací historických, 2020, sv. 59, s. 155–171. ISSN 1803-9561. [Článek v časopise]
829417Markéta Mazáková Šetinová, M.Sc.Topinková, Renata; Šetinová, Markéta. Věková homofilie na české online seznamce. Sociologický časopis, 2020, sv. 56(4), s. 447–470. ISSN 1234-5678. [Článek v časopise]
829417Markéta Mazáková Šetinová, M.Sc.Šetinová, Markéta; Topinková Renata. Partner preference and age: User’s mating behavior in online dating. Journal of Family Research, 2021, sv. TBD, s. TBD–TBD. ISSN 1234-5678. [Článek v časopise]
Přijatý k publikace, čeká na vydání v tomto roce
1767818Mgr. Jan Gajdošík, Ph.D.Jiří Baláš, Jan Gajdošík, Dominika Krupková, Leona Chrastinová, Alžběta Hlaváčková, Radka Bačáková, David Giles . Psychophysiological responses to treadwall and indoor wall climbing in adult female climbers. Scientific Reports, 2021, sv. 11, s. 1–8. ISSN 2045-2322. IF 3.998. [Článek v časopise]
1767818Mgr. Jan Gajdošík, Ph.D.Jan Gajdošík, Jiří Baláš, Nick Draper. Effect of Height on Perceived Exertion and Physiological Responses for Climbers of Differing Ability Levels. Frontiers in Psychology, 2020, sv. 11, s. 1–6. ISSN 1664-1078. IF 2.067. [Článek v časopise]
408120MUDr. Ledjona ToniToni Ledjona. Etiologie a diagnostika poruchy růstu u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk (SGA) s přetrvávající malou výškou v dětství (SGA-SS). Česko-slovenská pediatrie, 2020, sv. 75 (4), s. 240–248. ISSN 0069-2328. [Článek v časopise]
Přehledový článek o etiologii a patogenézi poruchy růstu u dětí narozených malé na svůj gestační věk s perzistující poruchou růstu v dětství.
998119Mgr. Michal JaníčkoMichal Janíčko. The Position of Slovenian Representatives in Disputes in the Leadership of the League of Communists of Yugoslavia from 1986 to 1988. Slovanský přehled, 2021, sv. 107(1), s. 117–167. ISSN 0037-6922. [Článek v časopise]
1154218Mgr. Jiří MotýlMotyl, Jiri; Friedova, Lucie; Vaneckova, Manuela; Krasensky, Jan; Lorincz, Balazs; Blahova Dusankova, Jana; Andelova, Michaela, Fuchs, Tom A.; Kubala Havrdova, Eva; Benedict, Ralph H. B.; Horakova, Dana; Uher, Tomas. Isolated Cognitive Decline in Neurologically Stable Patients with Multiple Sclerosis. Diagnostics, 2021, sv. 11, s. 464–464. ISSN 2075-4418. IF 3.110. [Článek v časopise]
Článek zkoumající zastoupení kognitivního horšení u pacientů s RS při longitudinálním sledování testem SDMT. Až u 6 % pacientů s roztroušenou sklerózou při každoročním měření může být zaznamenán významný kognitivní pokles měřitelný testem SDMT. U zhruba 4 % pacientů s RS pak tento kognitivní pokles není doprovázen neurologickým horšením.

Analýza je založena na starších datech z let 2012 - 2015. Cílem analýzy v rámci tohoto projektu GA UK je umožnit následné srovnání využití nově adaptovaných měřítek testu SDMT vyvinutých v rámci tohoto projektu při zpřesnění longitudinálního sledování. Cílem je ověřit, zda nově zavedená měřítka testu SDMT mohou zvýšit záchyt kognitivního horšení při každoročním longitudinálním sledování v porovnání se zde představenými daty.
1154218Mgr. Jiří MotýlFriedova, Lucie; Motyl, Jiri; Srpova, Barbora; Oechtering, Johanna; Barro, Christian; Vodehnalova, Karolina; Andelova, Michaela; Noskova, Libuse; Fialova, Lenka; Kubala Havrdova, Eva; Horakova Dana; Benedict, Ralph H. B.; Kuhle, Jens; Uher, Tomas. The weak association between neurofilament levels at multiple sclerosis onset and cognitive performance after 9 years. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 2020, sv. 46, s. 102534–102534. ISSN 2211-0348. IF 2.889. [Článek v časopise]
Článek zkoumající longitudinální asociaci mezi novým nadějným biomarkerem poškození CNS (sNFL - neurofilamenta v séru) na počátku onemocnění RS a pozdějším kognitivním výkonem po 9 letech sledování aktivity onemocnění RS. Asociace mezi hodnotami sNFL na počátku onemocnění a kognitivním výkonem po 9 letech trvání nemoci je zcela minimální.

Abstrakt:
Background: Neurofilament light chain level in serum (sNfL) and cerebrospinal fluid (CSF-NfL) is a promising biomarker of disease activity in multiple sclerosis (MS). However, predictive value of neurofilaments for de-velopment of cognitive decline over long-term follow-up has not been extensively studied. Objective: To investigate the relationship between early neurofilament levels and cognitive performance after 9- years. Methods: We included 58 MS patients from the SET study. sNfL levels were measured at screening, at 1 and 2 years. CSF-NfL were measured in 36 patients at screening. Cognitive performance was assessed by the Brief International Cognitive Assessment for Multiple Sclerosis and the Paced Auditory Serial Addition Test-3 s at baseline, at 1, 2 and 9 years. Association between neurofilament levels and cognition was analyzed using Spearman ́s correlation, logistic regression and mixed models. Results: We did not observe associations among early sNfL levels and cross-sectional or longitudinal cognitive measures, except of a trend for association between higher sNfL levels at screening and lower California Verbal Learning Test-II (CVLT-II) scores at year 1 (rho=-0.31, unadjusted p = 0.028). Higher sNfL level was not associated with increased risk of cognitive decline, except of a trend for greater risk of CVLT-II decrease in patients with higher sNfL levels at 1 year (OR=15.8; 95% CI=1.7–147.0; unadjusted p = 0.015). Similar trends were observed for CSF-NfL. Conclusion: We found only weak association between sNfL levels at disease onset and evolution of cognitive performance over long-term follow-up.
104119MUDr. Silvie Baumann, Ph.D.Mareš, Tadeáš. The Onset of Diabetes During Transcranial Direct Current Stimulation Treatment of Anorexia Nervosa. The Onset of Diabetes During Transcranial Direct Current Stimulation Treatment of Anorexia Nervosa— A Case Report, 2020, sv. 11, s. 40–40. ISSN 1664-0640. IF 2.849. [Článek v časopise]
Článek prezentuje kazuistiku vzniklou během transkraniální stimulace stejnosměrným proudem u 24 leté pacientky hospitalizované na oddělení pro poruchy příjmu potravy. Pacientce se během série našich stimulací objevily somatické obtíže jako rozmazané vidění, žízeň, nadměrný příjem tekutin a polyurie. V laboratorních výsledcích byl nález hyperglykémie a v rámci následné interní hospitalizace byl zjištěň DM 1. typu. Stimualce byly přerušeny a byla nasazena interní léčba.
1163520Mgr. Hana SplavcováSplavcová Hana. Děti raného věku v mateřské škole a dalších institucích. Učitelské noviny, 2021, sv. 14/2021, s. 21–22. ISSN 0139-5718. [Článek v časopise]
1298119Mgr. Martin TremčinskýTremčinský, Martin. Bitcoin and its spheres of consumption: Transactional orders of consuming money in the Czech and Slovak Bitcoin community. Economic Anthropology, 2020, sv. early view, s. 01–12. ISSN 2330-4847. [Článek v časopise]
DOI:10.1002/sea2.12189
1298119Mgr. Martin TremčinskýTremčinský, Martin. Proof-of-work as a proof-of-worth: Production of Bitcoin through the labour theory of value. Dialectical Anthropology, 2021, sv. 00, s. 0–0. ISSN 0304-4092. [Článek v časopise]
Text byl přijat do recenzního řízení pro tematické číslo
288120Mgr. Stanislava EisováEisová, Stanislava; Naňka, Ondřej; Velemínský, Petr; Bruner, Emiliano. Craniovascular traits and braincase morphology in craniosynostotic human skulls. Journal of Anatomy, 2021, sv. 239(5), s. 1050–1065. ISSN 0021-8782. IF 2.610. [Článek v časopise]
1042218Mgr. Alena MarečkováČiženkova, Alena. Erotické stimuly používané při měření ženské sexuální reaktivity: přehledový článek. Sexuologia, 2021, sv. 2020/2, s. 36–43. ISSN 1335-8820. [Článek v časopise]
Souhrn
Měření sexuální vzrušivosti žen během expozice erotických stimulů je komplikované a přináší rozporuplné výsledky. V současnosti neexistuje standardizovaná, všeobecně akceptovaná sada eroticko-sexuálních stimulů pro měření ženského sexuálního vzrušení. Je to způsobeno zejména disproporcí mezi subjektivně vnímaným vzrušením a objektivně měřenými fyziologickými reakcemi, nízkou reaktivitou žen na statické obrazové stimuly a velkou variabilitou v subjektivních preferencích žen. Článek podává přehled doposud používaných erotických stimulů a nastiňuje jejich výhody a nevýhody.

Kľúčové slová: erotické stimuly – sexuální vzrušení – psychofyziologická sexuální reaktivita – ženská sexualita
1501218Mgr. Barbora BendováBarbora Bendová, Jaroslav Piálek, Ľudovít Ďureje, Lucie Schmiedová, Dagmar Čížková, Jean-Francois Martin, Jakub Kreisinger. How being synanthropic affects the gut bacteriome and mycobiome: comparison of two mouse species with contrasting ecologies. BMC Microbiology, 2020, sv. 20, s. 1–13. ISSN 1471-2180. IF 2.989. [Článek v časopise]
424119PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D.Novotná, Gabriela. Novotná, G. (2020). Kim, Y. C., & Jung, J.–H. Shadow Education as Worldwide Curriculum Studies [Curriculum Studies Worldwide series] [recenze kolektivní monografie]. Orbis scholae, 2020, sv. 14(2), s. 109–111. ISSN 1802-4637. [Článek v časopise]
review of a book
1416218Mgr. Lucie HrůzováSommer, David, Hrůzová, Lucie & Král, David. First country record of Pseudoathyreus orientalis (Coleoptera: Bolboceratidae: Athyreinae) from Pakistan. Journal of Insect Biodiversity, 2020, sv. 15 (1), s. 22–25. ISSN 2147-7612. [Článek v časopise]
1416218Mgr. Lucie HrůzováSommer, David, Hillert, Oliver, Hrůzová, Lucie & Král, David. Bolbelasmus (Bolbelasmus) zagrosensis (Coleoptera: Scarabaeoidea: Bolboceratidae), a new species from Iran, along with an updated key to the western Palaearctic species of the subgenus. Zootaxa, 2021, sv. 4920 (3), s. 380–394. ISSN 1175-5334. IF 0.955. [Článek v časopise]
486417Mgr. Magdaléna LenartováNajmanova, Lucie; Sabova, Lenka; Lenartova, Magdalena; Janatova, Tatjana; Mysak, Jaroslav; Vetrovsky, Tomas; Tesinska, Barbora; Balikova Novotna, Gabriela; Koberska, Marketa; Broukal, Zdenek; Duskova, Jana; Podzimek, Stepan; Janata, Jiri. R/G Value—A Numeric Index of Individual Periodontal Health and Oral Microbiome Dynamics. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 2021, sv. 11, s. 1–13. ISSN 2235-2988. IF 4.300. [Článek v časopise]
Jedná se o publikaci, kde jsem jako hlavní řešitelka projektu spoluautorkou. Část vzorků odebraných v rámci projektu GAUK byla využita pro nezávislé hodnocení spolehlivosti R/G poměru jako indikátoru orálního zdraví, nemoci či rizika onemocnění, definovaného na jiném souboru vzorků.
486417Mgr. Magdaléna LenartováLenartova, Magdalena; Tesinska, Barbora; Janatova, Tatjana; Hrebicek, Ondrej; Mysak, Jaroslav; Janata, Jiri; Najmanova, Lucie. The Oral Microbiome in Periodontal Health. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 2021, sv. 11, s. 1–16. ISSN 2235-2988. IF 4.300. [Článek v časopise]
Tato publikce, kde jsem jako hlavní řešitelka projektu první autorkou, představuje hlavní výstup celého grantu. Přiložená publikace splňuje všechny cíle projektu.
698217Mgr. Aneta BrunováZelenka, Ondřej, Novák, Ondřej, Brunová, Aneta, Syka, Josef. Heterogeneous associative plasticity in the auditory cortex induced by fear learning – novel 2 insight into the classical conditioning paradigm. Physiological Research, 2021, sv. UNK, s. UNK–UNK. ISSN 1802-9973. IF 1.65. [Článek v časopise]
článek je akceptován a vyjde v aktuálním čísle
1122217Mgr. Marek ŠustrŠustr, Marek. 134Cs uptake and growth at various Cs+ and K+ levels in Arabidopsis AtKUP7 mutants. Plants, 2020, sv. 9, s. 1525-1–1525-13. ISSN 2223-7747. IF 2.762. [Článek v časopise]
Revidovaný manuskript se nám podařilo publikovat v časopise Plants.
540219Mgr. Petr MádrKrál, Richard; Mádr, Petr. On the (in)applicability of the EU Charter of Fundamental Rights to national measures exceeding the requirements of minimum harmonisation Directives. European Law Review, 2021, sv. 46, s. 81–91. ISSN 0307-5400. IF 0.768. [Článek v časopise]
Abstract: This article responds to the Court of Justice of the European Union’s (CJEU’s) recent judgment in TSN and AKT (C-609/17 and C-610/17), in which the Grand Chamber ruled on the fundamental question of whether the EU Charter of Fundamental Rights is applicable to national measures that exceed the requirements of minimum harmonisation EU directives. Faced with a choice between two competing theories which had developed in the case law and scholarship, the CJEU decided—against the advice of AG Bot—that such national measures, insofar as they exceed those minimum requirements, do not fall within the scope of the EU Charter. This article discusses the reasoning relied on by the Advocate General and the Grand Chamber respectively, with an emphasis on the key difference between power-granting and power-recognising clauses in EU directives. The article then reflects on some conceptual and terminological implications of the CJEU’s ruling. The aim is to bring further clarity, and a certain refinement, when it comes to determining the Charter’s applicability to national “toppings” to minimum harmonisation EU directives.
1652119Mgr. Mark Dostalík, Ph.D.Dostalík, Mark, Průša, Vít, Stein, Judith. Unconditional finite amplitude stability of a viscoelastic fluid in a mechanically isolated vessel with spatially non-uniform wall temperature. Mathematics and Computers in Simulation, 2021, sv. 189, s. 5–20. ISSN 0378-4754. [Článek v časopise]
1652119Mgr. Mark Dostalík, Ph.D.Dostalík, Mark, Průša, Vít, Rajagopal, K. R.. Unconditional finite amplitude stability of a fluid in a mechanically isolated vessel with spatially non-uniform wall temperature. Continuum Mechanics and Thermodynamics, 2021, sv. 33, s. 515–543. ISSN 1432-0959. [Článek v časopise]
1652119Mgr. Mark Dostalík, Ph.D.Bathory, Michal, Bulíček, Miroslav, Málek, Josef. Large data existence theory for three-dimensional unsteady flows of rate-type viscoelastic fluids with stress diffusion. Advances in Nonlinear Analysis, 2021, sv. 10, s. 501–521. ISSN 2191-950X. [Článek v časopise]
506718RNDr. Michal Růžek, Ph.D.Růžek, Michal. Litter decomposition in European coniferous and broadleaf forests under experimentally elevated acidity and nitrogen addition. Plant and Soil, 2021, sv. xxx, s. 0–0. ISSN 1573-5036. IF 3.299. [Článek v časopise]
Článek nemá zatím svazek (volume) ani stránkování. Byl čerstvě zveřejněn.


https://doi.org/10.1007/s11104-021-04926-9
1030119Mgr. Jiří Hadravavan Steenis J., van Zuijen M.P., Bot S., van der Ent L.J., Barkalov A., van Eck A., Fleury J., Földesi R., Heimburg H., Hadrava J., Koch B., Lutovinovas E., Mazánek L., Van de Meutter F., Mielczarek L., Palmer C.J., Popov G.V., Radenković S., Reemer M., Ssymank A.M., van Steenis W., Tóth S., Vujić A. & Wakkie B.. Faunistical overview of the European species of the genera Brachyopa Meigen, 1822 and Hammerschmidtia Schummel, 1834 (Diptera, Syrphidae). Bonn zoological Bulletin, 2020, sv. 69, s. 309–367. ISSN 2190-7307. IF 0.38. [Článek v časopise]
Tento článek se na celoevropské úrovni věnuje ochranářsky významným pestřenkám rodů Brachyopa a Hammerschmidtia. Do této publikace byl zpracován všechen materiál pestřenek rodů Brachyopa a Hammerschmidtia z Národního Muzea v Praze, Moravského zemského muzea v Brně, Západočeského muzea v Plzni a Muzea východních Čech v Hradci Králové a publikace shrnuje nejnovější informace o celkovém rozšíření a ohroženosti všech evropských druhů těchto rodů. Poprvé je v tomto článku také doložen výskyt druhu Brachyopa gruenwaldensis z území ČR. J. Hadrava se na tomto článku podílel určováním materiálu z českých muzeí, přípravou těchto záznamů pro zpracování do článku a podílel se na psaní textu. Naopak tvorba map a analýza dat jsou dílem holandských kolegů.
364218MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.Strizova Z, Vachtenheim J Jr, Snajdauf M, Lischke R, Bartunkova J, Smrz D. . Tumoral and paratumoral NK cells and CD8+ T cells of esophageal carcinoma patients express high levels of CD47. Scientific Reports, 2020, sv. (10) 2020, s. 1–9. ISSN 2045-2322. IF 3.998. [Článek v časopise]
364218MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.Strizova Z, Snajdauf M, Stakheev D, Taborska P, Vachtenheim J Jr, Biskup J, Lischke R, Bartunkova J, Smrz D. . The paratumoral immune cell signature reveals the potential for the implementation of immunotherapy in esophageal carcinoma patients. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 2020, sv. May 2020, s. 1979–1992. ISSN 0171-5216. IF 3.081. [Článek v časopise]
364218MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.Strizova Z, Bartunkova J, Smrz D. . The challenges of adoptive cell transfer in the treatment of human renal cell carcinoma. Cancer Immunology Immunotherapy, 2019, sv. 68(11), s. 1831–1838. ISSN 1432-0851. IF 4.846. [Článek v časopise]
364218MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.Strizova Z, Taborska P, Stakheev D, Partlová S, Havlova K, Vesely S, Bartunkova J, Smrz D. . NK and T cells with a cytotoxic/migratory phenotype accumulate in peritumoral tissue of patients with clear cell renal carcinoma. . Urologic Oncology, 2019, sv. July 2019, 37(7), s. 503–509. ISSN 1873-2496. IF 2.59. [Článek v časopise]
1184119Mgr. Pavla Boháčová, Ph.D.Bohacova P, Kossl J, Hajkova M, Hermankova B, Holan V, Javorkova E.. Difference between mitogen-stimulated B and T cells in nonspecific binding of R-phycoerythrin-conjugated antibodies. . Journal of Immunological Methods, 2021, sv. [in print], s. [in print]–[in print]. ISSN 0022-1759. IF 1.901. [Článek v časopise]
1184119Mgr. Pavla Boháčová, Ph.D.Kossl J, Bohacova P, Hermankova B, Javorkova E, Zajicova A, Holan V.. Antiapoptotic Properties of Mesenchymal Stem Cells in a Mouse Model of Corneal Inflammation. . Stem Cells and Development, 2021, sv. [in print], s. [in print]–[in print]. ISSN 1547-3287. IF 3.082. [Článek v časopise]
514218RNDr. Eliška Polášková, Ph.D.Podolský, Jiří and Vrátný, Adam. Accelerating NUT black holes. Physical Review D, 2020, sv. 102, s. 084024-1–084024-27. ISSN 2470-0029. [Článek v časopise]
1758218Mgr. Zuzana BauriedlováNamyslov, Jiří; Bauriedlová, Zuzana; Janoušková, Jana; Soukup, Aleš; Tylová, Edita. Exodermis and Endodermis Respond to Nutrient Deficiency in Nutrient-Specific and Localized Manner. Plants, 2020, sv. 9(2), s. 201–202. ISSN 2223-7747. IF 2.76. [Článek v časopise]
Řešitelka se na článku podílela jako sdílený autor.
1870218PhDr. Jakub DopierallaDopieralla, Jakub. Battling procedural windmills: introductions of proposals to change U. S. Senate procedure. Politologický časopis, 2021, sv. není k dispozici, s. 115–129. ISSN 1211-3247. [Článek v časopise]
článek vydán
34218JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.Drápal, Jakub. Using Re-Conviction Data to Measure Re-Offending: Incorporating Seriousness and Frequency into a Single Non-Binary Measure. Prague Law Working Papers Series, 2021, sv. I, s. 1–29. ISSN 2336-5811. [Článek v časopise]
Working paper published as part of Prague Law Working Papers Series on SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3795384
34218JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.Drápal, Jakub. Sentencing Multiple Conviction Offenders. European Journal of Criminology, 2021, sv. PublishedFirst, s. 1–19. ISSN 1477-3708. IF 1.671. [Článek v časopise]
Sentenced offenders who re-offend prior to serving their previously imposed sentence (multiple conviction offenders) are situated between multiple and repeat offenders. This article examines how they should be sentenced based on censure, consequentialist and desert theories. I conclude that these aims cannot be achieved if they are treated as repeat offenders, and neither can the requirement of proportionality. Censure is, similarly, communicated primarily via hard treatment not via sentence pronouncement. I further analyse all continental European penal codes; half of them do not have any provision governing the sentencing of multiple conviction offenders (tacitly treating them as repeat offenders) and only two countries provide detailed sentencing guidance. I conclude by offering recommendations for the principled sentencing of multiple conviction offenders.

Comments regarding the Journal and publication: The Journal is ranked in the field of Criminology & Penology as 23 out of 69 in JCR 2019 (upper half of Q2). The article has not yet been published in a print version, as the time between publishing online and in a print version takes up approximately 1 year in EJC.
34218JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.Drápal, Jakub; Šoltés, Michal. Databáze InfoSoud a možnosti jejího využití: Ukládají soudy přísnější tresty po podání odporu proti trestnímu příkazu?. Česká kriminologie, 2021, sv. TBA, s. TBA–TBA. ISSN 2464-6210. [Článek v časopise]
Oficiálně poskytované datasety v některých případech neobsahují informace, které výzkumníci potřebují pro zodpovězení výzkumných otázek. V takových případech se výzkumníci snaží oficiální datasety spojit s jinými dostupnými daty. Článek rozebírá jeden takový dataset, databázi InfoSoud, která obsahuje detailní informace o soudních řízeních. Článek ji nejdříve představuje a následně využívá k tomu, aby kvantifikoval odpověď na otázku, nakolik soudy po podání odporu proti trestnímu příkazu ukládají tresty, které by nemohly uložit trestním příkazem. Tato situace není neobvyklá, přičemž nezřídka jsou po podání odporu ukládané nepodmíněné tresty odnětí svobody. Podobně po podání odporu není často shledána vina obviněného. Článek též ukazuje heterogenitu dopadů na různé pachatele, různé přístupy okresních soudů a jejich důvody. Na závěr analyzuje zda je současný přístup nevhodný, případně jakými cestami by jej bylo možné napravit.

Pozn. k publikaci: Článek je ve finální části recenzního řízení v rámci speciálního čísla České kriminologie „Oficiální statistiky kriminality: analýza, limity, přísliby“. Obě recenze jsou pozitivní, článek vyjde v okamžiku, kdy bude kompletní celé číslo (nejspíše v květnu 2021).
1306119Mgr. Eliška HacaperkováHacaperková, Eliška, Jaroš, Adam, Kotek, Jan, Notni, Johannes, Straka, Michal, Kubíček, Vojtěch, Hermann, Petr. Al(III)-NTA-fluoride: a simple model system for Al–F binding with interesting thermodynamics. Dalton Transaction, 2020, sv. 49, s. 13726–13736. ISSN 1477-9226. IF 4.174. [Článek v časopise]
Publikace v první části projektu.
766119Ing. Pavel ŠvecKolouchová, K.; Jirák, D.; Groborz, O.; Sedláček, O.; Ziolkowska, N.; Vít, M.; Sticová, E.; Galisová, A.; Švec, P.; Trousil, J.; Hájek, M.; Hrubý, M.. Implant-forming polymeric 19F MRI-tracer with tunable dissolution. Journal of Controlled Release, 2020, sv. 327, s. 50–60. ISSN 1873-4995. IF 7.727. [Článek v časopise]
766119Ing. Pavel ŠvecŠvec, P.; Nový, Z.; Kučka, J.; Petřík, M.; Sedláček, O.; Kuchař, M.; Lišková, B.; Medvedíková, M.; Kolouchová, K.; Groborz, O.; Loukotová, L.; Konefał, R. Ł.; Hajdúch, M.; Hrubý, M.. Iodinated Choline Transport-Targeted Tracers. Journal of Medicinal Chemistry, 2020, sv. 63, s. 15960–15978. ISSN 1520-4804. IF 6.205. [Článek v časopise]
766119Ing. Pavel ŠvecGroborz, O.; Poláková, L.; Kolouchová, K.; Švec, P.; Loukotová, L.; Miriyala, V. M.; Francová, P.; Kučka, J.; Krijt, J.; Páral, P.; Báječný, M.; Heizer, T.; Pohl, R.; Dunlop, D.; Czernek, J.; Šefc, L.; Beneš, J.; Štěpánek, P.; Hobza, P.; Hrubý, M.. Chelating Polymers for Hereditary Hemochromatosis Treatment. Macromolecular Bioscience, 2020, sv. 20, s. 2000254–-. ISSN 1616-5195. IF 3.416. [Článek v časopise]
448218Mgr. Veronika Hefka BlahnováHefka Blahnová, Veronika, Daňková, Jana, Rampichová, Michaela, Filová, Eva. Combinations of growth factors for human mesenchymal stem cell proliferation and osteogenic differentiation. Bone and Joint Research, 2020, sv. 9, s. 412–420. ISSN 2046-3758. IF 3.532. [Článek v časopise]
Publikovaná práce pojednává o vlivu specifických růstových faktorů na osteogenní diferenciaci lidských mezenchymálních kmenových buněk z kostní dřeně.
760219Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.Bláhová Hana, Bártová Alžběta, Dostálová Vladimíra, Holmerová Iva. The needs of older patients in hospital care: a scoping review. Aging Clinical and Experimental Research, 2020, sv. Neuveden, s. nestránkováno–nestránkováno. ISSN 1720-8319. IF 2.697. [Článek v časopise]
Článek zatím publikován on-line
Doi: 10.1007/s40520-020-01734-6
760219Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.Dostálová Vladimíra, Bártová Alžběta, Bláhová Hana, Holmerová Iva. The needs of older people receiving home care: a scoping review. Aging Clinical and Experimental Research, 2020, sv. Neuveden, s. nestránkováno–nestránkováno. ISSN 1594-0667. IF 2.697. [Článek v časopise]
Článek zatím publikován online.
Doi: 10.1007/s40520-020-01505-3
1352218Mgr. Tomáš VrbickýVrbický, Tomáš a Přikryl, Richard. Recovery of some critical raw materials from processing waste of feldspar ore related to hydrothermally altered granite: labor-atory-scale beneficiation. minerals, 2021, sv. xxx, s. xxx–xxx. ISSN 0000-0000. IF 2.250. [Článek v časopise]
Článek byl do časopisu podán a v současné době se nachází v recenzním řízení.
950217Mgr. Vojtěch Tláskal, Ph.D.Tláskal, Vojtěch, Brabcová, Vendula, Větrovský, Tomáš, Jomura, Mayuko, López-Mondéjar, Ruben, Monteiro, Maria Oliveira Lummy, Saraiva, Pedro João, Human, Zander Rainier, Cajthaml, Tomáš, Nunes da Rocha, Ulisses, Baldrian, Petr. Complementary Roles of Wood-Inhabiting Fungi and Bacteria Facilitate Deadwood Decomposition. mSystems, 2021, sv. 6, s. e01078-20–e01078-20. ISSN 2379-5077. IF 6.633. [Článek v časopise]
Výstup shrnující hlavní výsledky studie věnující se dekompozici dřeva, ve kterém je pomocí metagenomiky a metatranskriptomiky objasněna role mikroorganizmů při rozkladu rostlinných polymerů a při fixaci vzdušného dusíku.
1484218Mgr. Jaroslava ŘáhováAndroulidakis Ch., Koukaras E.N., Sampathkumar, K., Rahova, J., Galiotis, C., Frank, O.. Hierarchy of nanoscale graphene wrinkles on compliant substrate: Theory and experiment. Extreme Mechanics Letters, 2020, sv. 40 , Article Number 100948, s. 1–6. ISSN 2352-4316. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.1016/j.eml.2020.100948
1066119MUDr. Anežka Bělohlávková, Ph.D.Buršíková Brabcová, Dana; Bělohlávková, Anežka; Kohout, Jiří; Ebel, Matyáš; Rokytová, Jitka; Kršek, Pavel. Psychometric properties of the Czech versions of the Impact of Pediatric Epilepsy Scale (IPES) and Quality of Life in Epilepsy Inventory for Adolescents (QOLIE-AD-48). Epilepsy and Behavior, 2021, sv. 114, s. 107629–xx. ISSN 1525-5050. IF 2.508. [Článek v časopise]
online 9. prosince 2020, doi: 10.1016/j.yebeh.2020.107629
1313120Mgr. Hana VáchováVachova, Hana; Alquicer, Glenda; Sedinova, Miroslava; Sachova, Jana; Hradilova, Miluse; Varga, Vladimir. A rapid approach for in locus overexpression of Trypanosoma brucei proteins. Molecular and Biochemical Parasitology, 2020, sv. 239, s. 1–12. ISSN 0166-6851. IF 1.571. [Článek v časopise]
This publication describes one of the methods we have been developing for the needs of the current study funded by GA UK. It enables inducible overexpression of a trypanosome protein of interest from its endogenous locus. Instead of conventional cloning with restriction enzymes, we employed a PCR only-based system. This approach consists of a single-step PCR with a template pPOT plasmid with long forward and reverse primers matching the sequences in the gene coding for the protein of interest. We created a novel pPOT plasmid, which in addition to His6 tag for protein purification and a fluorescence marker introduces also a tetracycline-inducible overexpression cassette. We showed for a number of flagellar and flagellum tip-localizing proteins that the approach can be used to tag and overexpress a range of proteins. In the current study, we used the system to generate the TbRpiB overexpression cell line.
884218Mgr. Vladimír SuchánekVondrák, Daniel. Litostratigrafie a stáří sedimentů šumavských jezer: prvotní zhodnocení. Zprávy o geologických výzkumech, 2019, sv. 52, s. 75–83. ISSN 2336-5757. [Článek v časopise]
The Bohemian Forest lakes are situated along the Czech-German-Austrian border. In addition to the existing eight glacial lakes, other eight infilled lakes were found so far. These sites represent important natural archives, allowing reconstructions of past environmental changes since the end of the last deglaciation. Although these sediments became a subject of increasing scientific interest during the last decades, a comparison among the individual lakes is still lacking. To fulfil our research aim, we studied lake sediment cores from three localities (Plešné jezero, Prášilské jezero, Stará jímka) and compared them with the published data on other two sites (Malé Černé jezero, Rachelsee), using AMS radiocarbon dating simplified description of the lithology, and LOI. Sediments of Late Glacial age contain aseries of silt- and clay-dominated layers with low proportion of organic matter indicated by LOI with concentrations usually <10%. In contrast, the Holocene sediment consists of gyttja. In the infilled lakes, this sediment gradually becomes peaty in the upper layers. The oldest 14C date based on AMS dating of terrestrial plant remains corresponds to the Bølling interstadial. Despite repeated sampling, no evidence of Late Glacial sediments was documented in Prášilské jezero. Based on the first results obtained from the sediment cores, we conclude that:– The age of sedimentation onset in the Bohemian Forest lakes may differ from age of the moraines damming the lake water.– The oldest natural archives represented by the Bohemian Forest lake sediments cover at least the whole Late Glacial period. – Besides individualities in historical development of each catchment, the lake sediments reflect the general regional changes due to climatically driven deglaciation and forest establishment.– The future investigation of the Bohemian Forest lake sediments needs to be based on a uniform and coherent approach.
884218Mgr. Vladimír SuchánekHolcová, Katarína. THE FIRST EVIDENCE OF BIOEROSION IN CHITINOUS LACUSTRINE MICROFOSSILS FROM GLACIALLAKES (LATE PLEISTOCENE AND HOLOCENE, BOHEMIAN FOREST). THE FIRST EVIDENCE OF BIOEROSION IN CHITINOUS LACUSTRINE MICROFOSSILS FROM GLACIALLAKES (LATE PLEISTOCENE AND HOLOCENE, BOHEMIAN FOREST), 2020, sv. 35, s. 317–326. ISSN 1938-5323. IF 1.827. [Článek v časopise]
Microbioerosion structures are a common sign of microbial activity known mainly from marine environments and calcareous substrates, or from pollen records. However, the same phenomenon has been overlooked in animal fossils preserved in lake sediments. We studied 430 fragments of chitinous microfossils from three central European glacial lakes and detected microboring structures in approximately 10%. The microfossils belong to two size groups: (1) spherical objects with lengths ranging from 50 to 300 μm that are probably microturbelarian (Turbellaria: Rhabdocoela) cocoons, and (2) larger remnants (up to 2 mm long) of caddisfly (Insecta: Trichoptera) frontoclypeal apotomes. Four microbioerosion morphotypes were distinguished: (1) small holes (< 0.6 μm) oriented perpendicular to microfossil walls, likely produced by bacteria or fungi; (2) simple meandering tunnels and; (3) asterisk-like tunnel structures produced by fungi and/or fungus-like organisms; and (4) abrasions caused by biofilms. The maximum diameter of the simple holes and both tunnel structures depended on host-microfossil size: a higher diversity of microbioerosions was found on larger chitinous fragments. We propose that the good preservation of microfossils in the studied sediment samples might be due to rapid transport to the anoxic profundal zone or by rapid burial in anoxic sediments.
980218RNDr. Vít Kubelka, Ph.D.Vít Kubelka, Bohdan Maslowski. Filtering of gaussian processes inhilbert spaces. Filtering of gaussian processes inhilbert spaces, 2020, sv. 20(03):2050020, s. 2050020-1–2050020-22. ISSN 1793-6799. IF 0.742. [Článek v časopise]
Jedná se o první a základní článek v daném projektu.
364119MUDr. Barbora VakrmanováNovakova Michaela. DUX4r, ZNF384r and PAX5-P80R mutated B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia frequently undergo monocytic switch. Haematologica, 2020, sv. Volume 106(8), s. 2066–2075. ISSN 0390-6078. IF 7.941. [Článek v časopise]
hlavní řešitelka jako spoluautor publikace
364119MUDr. Barbora VakrmanováVakrmanová Barbora. Blast clearance after one week of corticosteroids correlates with outcome and genetics but does not justify adding a residual disease time point in acute lymphoblastic leukemia treatment. Leukemia & Lymphoma, 2020, sv. 62, s. 752–754. ISSN 1042-8194. IF 3.280. [Článek v časopise]
Hlavní řešitelka jako první autor
988218Mgr. Julie Vacková, Ph.D.Julie Vacková, Adrianna Piataková, Ingrid Poláková a Michal Šmahel. Abrogation of IFN gamma Signaling May not Worsen Sensitivity to PD-1/PD-L1 Blockade. International Journal of Molecular Sciences, 2020, sv. 21, s. 1806–1806. ISSN 1422-0067. IF 4.556. [Článek v časopise]
Publikace Vacková et al. (2020) je zaměřena na význam signalizace IFN-γ v myších onkogenních buňkách se sníženou expresí PD-L1 a MHC-I při imunoterapii nádorů blokováním dráhy PD-1/PD-L1. Ukázali jsme v ní, že ke stimulaci exprese PD-L1 a MHC-I in vitro a také in vivo v myších nádorech přispívají kromě IFN-γ také interferony typu I, IFN-α a IFN-β. Blokování PD-1/PD-L1 inhibovalo nejen růst nádorů citlivých k IFN-γ, ale také růst nádorů vytvořených nádorovými buňkami s deaktivací signalizace IFN-γ. Přitom přítomnost mutací v signální dráze IFN-γ v nádorech pacientů rezistentních na léčbu blokováním interakce PD-1/PD-L1 je dávána do souvislosti s rezistencí k této léčbě. Naše práce ale ukazuje, že při výběru pacientů vhodných pro léčbu blokováním PD-1/PD-L1 by v nádorových buňkách měla být zohledněna kromě signalizace IFN-γ i funkce IFN typu I v nádorech.
942119Mgr. Věra LatoňováHara, Kazuhiko, ..., Latonova Vera, .... Charge collection study with the ATLAS ITk prototype silicon strip sensors ATLAS17LS. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2020, sv. 983, s. 1–6. ISSN 0168-9002. IF 1.265. [Článek v časopise]
942119Mgr. Věra LatoňováMikestikova, Marcela, ..., Latonova, Vera, .... Electrical characterization of surface properties of the ATLAS17LS sensors after neutron, proton and gamma irradiation. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2020, sv. 983, s. 1–7. ISSN 0168-9002. IF 1.265. [Článek v časopise]
942119Mgr. Věra LatoňováFernandez-Tejero, Javier, ..., Latonova, Vera, .... Humidity sensitivity of large area silicon sensors: Study and implications. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2020, sv. 978, s. 1–6. ISSN 0168-9002. [Článek v časopise]
1270218Mgr. Martin HronecHronec, Martin; Tobek, Ondrej. Does it pay to follow anomalies research? Machine learning approach with international evidence. Journal of Financial Markets, 2021, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1386-4181. IF 1.677. [Článek v časopise]
Article is accepted and for now has "In Press" status. It can be seen here: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386418120300574
190119Mgr. Radka RutschToušek, Jiří; Rutsch, Radka; Toušková, Jana. Explanation of the high conductivity of HCl protonated polyaniline films. Materials Chemistry and Physics , 2021, sv. 260, s. 1–8. ISSN 0254-0584. [Článek v časopise]
article 124153
1056119RNDr. Zdeněk Mihula, Ph.D.Cavaliere, Paola a Mihula, Zdeněk. Compactness of Sobolev-type embeddings with measures. Communications in Contemporary Mathematics, 2021, sv. Online Ready, s. 2150036–41 pages. ISSN 1793-6683. [Článek v časopise]
doi: 10.1142/S021919972150036X
1290119Ing. Monika Martišková, Ph.D.Martišková, M., Kahancová, M., Kostolný, J.. Negotiating wage (in)equality: changing union strategies in high-wage and low-wage sectors in Czechia and Slovakia . Transfer: European Review of Labour and Research, 2021, sv. X, s. 1–22. ISSN 1024-2589. IF 2.367. [Článek v časopise]
1550217PharmDr. Hana Bavlovič Piskáčková, Ph.D.Bavlovič Piskáčková Hana, Jansová Hana, Kubeš Jan, Karabanovich Galina, Váňová Nela, Kollárová-Brázdová Petra, Melnikova Iulia., Jirkovská Anna, Lenčová-Popelová Olga, Chládek Jaroslav, Roh Jaroslav, Šimůnek Ttomáš, Štěrba Martin, Štěrbová-Kovaříková Petra. Development of water-soluble pro-drugs of bisdioxopiperazine topoisomerase IIβ inhibitor ICRF 193 as potential cardioprotective agents against anthracycline cardiotoxicity. Scientific reports, 2021, sv. 11, s. číslo článku: 4456–Počet stran: 14. ISSN 2045-2322. IF 3.998. [Článek v časopise]
DOI: 10.1038/s41598-021-83688-x
1550217PharmDr. Hana Bavlovič Piskáčková, Ph.D.Bavlovič Piskáčková Hana, Øiestad Elisabeth L., Váňová Nela, Lengvarská Júlia, Štěrbová-Kovaříková Petra, Pedersen-Bjergaard Stig. Electromembrane extraction of anthracyclines from plasma: Comparison with conventional extraction techniques. Talanta, 2021, sv. 223, s. číslo článku: 121748–Počet stran: 10. ISSN 0039-9140. IF 5.339. [Článek v časopise]
DOI: 10.1016/j.talanta.2020.121748
550218Mgr. Tomáš LosAbbatiello, A.; Bulíček, M.; Los, T.; Málek, J.; Souček, O.. On unsteady flows of pore pressure-activated granular materials. Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Physik, 2020, sv. 72, s. 77–94. ISSN 1420-9039. [Článek v časopise]
126119JUDr. Štěpánka KučerováKučerová Štěpánka. Nové nebezpečí digitální doby nazývané Revenge porn. Kriminalistika, 2020, sv. 2, s. 140–151. ISSN 1210-9150. [Článek v časopise]
Článek se zabývá relativně novým fenoménem kyberkriminality známým pod pojmem Revenge porn, a to se zaměřením na problematiku vytvoření vhodné legální definice uvedeného fenoménu a zanalyzování současných právních nástrojů sloužících k ochraně proti Revenge porn v České republice. V textu je proveden též rozbor existující právní úpravy kriminalizující uvedené jednání ve Walesu, Anglii, Skotku a Francii a v návaznosti na uvedené se autorka v textu dále zabývá argumenty pro kriminalizaci předmětného jednání prostřednictvím samostatné skutkové podstaty v českém trestním zákoníku. Ve svém závěru se článek věnuje jednotlivým trestným činům ze zvláštní části trestního zákoníku, jež za určitých okolností mohou na šíření nekonsensuální pornografie dopadat.
8119Mgr. Gabriela Rolová, Ph.D.Rolová, Gabriela. Health literacy in residential addiction treatment programs: Study protocol of a cross-sectional study in people with substance use disorders. Adiktologie, 2020, sv. 20(3-4), s. 145–150. ISSN 2570-8113. [Článek v časopise]
899018Mgr. Zuzana Tichá, Ph.D.Frydrychova, Zuzana; Lukavsky, Jiri, Jaeggi, Susanne M., Buschkuehl, Martin; Georgi, Hana. Selective attention training - specific transfer. Journal of cognitive enhancement, 2021, sv. -, s. -–-. ISSN 2509-3304. [Článek v časopise]
899018Mgr. Zuzana Tichá, Ph.D.Georgi, Hana; Frydrychová, Zuzana. SuperAging - společnost a lidé: úvod do problematiky. E-psychologie, 2020, sv. 14 (1), s. 55–69. ISSN 1802-8853. [Článek v časopise]
1286218PharmDr. Žofie Jarolímová, Ph.D.Trpělková, Žofie; Hurychová, Hana; Ondrejček, Pavel; Svěrák, Tomáš; Kuentz, Martin; Šklubalová, Zdeňka. Predicting the Angle of Internal Friction from Simple Dynamic Consolidation Using Lactose Grades as Model. Journal of Pharmaceutical Innovation, 2020, sv. 15, s. 380–391. ISSN 1939-8042. IF 1.692. [Článek v časopise]
1286218PharmDr. Žofie Jarolímová, Ph.D.Trpělková, Žofie; Hurychová, Hana; Kuentz, Martin; Vraníková, Barbora; Šklubalová, Zdeňka. Introduction of the energy to break an avalanche as a promising parameter for powder flowability prediction. Powder Technology, 2020, sv. 375, s. 33–41. ISSN 0032-5910. IF 4.142. [Článek v časopise]
508818JUDr. Petra Šmirausová, Ph.D.Šmirausová, Petra. Daňová jurisdikce z pohledu CFC pravidel. Daně a finance , 2020, sv. 1-4, s. 4–9. ISSN 1801-6006. [Článek v časopise]
Příspěvek se věnuje rozsahu daňové jurisdikce a jeho vlivu na podobu a aplikaci CFC pravidel. Vymezení tohoto vztahu je předpokladem jak pro zkoumání daňových struktur, jejichž součástí jsou ovládané zahraniční společnosti, tak pro zkoumání CFC pravidel, jakožto opatření daňového práva, jehož cílem je minimalizovat daňové důsledky těchto struktur, které jsou z pohledu daňové politiky státu, který aplikuje tato pravidla, nežádoucí.
1180217Mgr. Veronika SpišskáSpišská, Veronika Pačesová, Dominika Míková, Hana Pohanová, Petra Telenský, Petr Novotný, Jiří Bendová, Zdeňka. Prenatal exposure to lipopolysaccharide induces changes in the circadian clock in the SCN and AA-NAT activity in the pineal gland. Brain Research, 2020, sv. 1743, s. 146952–146952. ISSN 0006-8993. IF 2.733. [Článek v časopise]
698119Mgr. Petr HolýKloudová-Spálenková Alžběta, Holý Petr, Souček Pavel. Oxysterols in Cancer Management: From Therapy to Biomarkers. British Journal of Pharmacology , 2020, sv. NA, s. NA–NA. ISSN 0007-1188. IF 7.730. [Článek v časopise]
Online ahead of print - nelze zatím vyplnit čísla svazku a stránek.

Zabývá se nejnovějšími poznatky v oboru výzkumu oxysterolů a potenciálem jejich využití jako modulátorů hormonální terapie, chemoterapie, imunoterapie a radioterapie, stejně jako biomarkerů pro monitoring nádorových onemocnění, nebo přímo jako protinádorových léčiv. Tento článek byl publikován v časopise British Journal of Pharmacology, který s IF 7.730 leží na 9. místě v žebříčku Journal Citation Reports světových farmakologických časopisů (97. percentil)
698119Mgr. Petr HolýHlaváč Viktor, Holý Petr, Souček Pavel. Pharmacogenomics to Predict Tumor Therapy Response: A Focus on ATP-Binding Cassette Transporters and Cytochromes P450 . Journal of Personalized Medicine , 2020, sv. 10(3), s. 108–108. ISSN 2075-4426. IF 4.433. [Článek v časopise]
Hodnotí využitelnost farmakogenomických a jiných „omics“ metod pro predikci odpovědi nádorů na léčbu. Konkrétně se zaměřuje na skupiny ABC transportérů a cytochromů P450, z nichž se řada zástupců podílí i na interakcích s oxysteroly a jsou studovány v rámci toho projektu. Tento článek byl publikován v časopise Journal of Personalized Medicine s IF 4.433, který patří do prvního decilu v kategorii Health Care Sciences & Services. Všichni tři autoři jsou řešiteli tohoto projektu.
680119Mgr. Tomáš ZadražilZadražil, Tomáš. Peer instruction a výuka podobnosti. Matematika-fyzika-informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, 2021, sv. 30 (1), s. 1–17. ISSN 1210-1761. [Článek v časopise]
680119Mgr. Tomáš ZadražilZadražil, Tomáš. The Crucial Importance of Typical Discussion Roles of Pupils for the Effective Implementation of Peer Instruction in Teaching Primary School Mathematics . Scientia in educatione, 2020, sv. 11(2), s. 53–70. ISSN 1804-7106. [Článek v časopise]
Anglicky psaný článek shrnující nejvýznamnější výsledky studie.
254319JUDr. Marek NovákNovák, Marek. Derelikce nemovitosti a její právněhistorické kořeny. Právněhistorické studie, 2020, sv. 51/2, s. -–-. ISSN 0079-4929. [Článek v časopise]
Článek byl přijat k publikaci, bude vydán v roce 2021.
558119Mgr. Tomáš KrauskopfKrauskopf, Tomáš. Temperature trends in Europe: comparison of different data sources. Theoretical and Applied Climatology, 2019, sv. 139, s. 1305–1316. ISSN 0177-798X. IF 2.882. [Článek v časopise]
1076218Mgr. Zdeněk VytlačilVytlačil Zdeněk, Drtikolová Kaupová Sylva, Jílková Michaela, Poláček Lumír, Ackerman Lukáš, Velemínský Petr. Residential mobility in Great Moravia: strontium isotope analysis of a population sample from the early medieval site of Mikulčice-Valy (ninth–tenth centuries). Archaeological and Anthropological Sciences, 2021, sv. 13, s. 1–15. ISSN 1866-9565. IF 2.063. [Článek v časopise]
852119Mgr. Jiří ŠnebergerFrolik, Jan; Sneberger, Jiri; Svetlik, Ivo; Kaupová, Sylva; Brabcova, Katerina; Ovsonkova Zuzana. THE OLDEST RULERS OF EARLY MEDIEVAL BOHEMIA AND RADIOCARBON DATA. Radiocarbon, 2020, sv. 62, s. 1529–1542. ISSN 0963-9462. IF 1.975. [Článek v časopise]
502119MUDr. Markéta RackováSvatoň, Michael; Škvárová Kramarzová, Karolina. A homozygous deletion in the SLC19A1 gene as a cause of folate-dependent recurrent megaloblastic anemia. Blood, 2020, sv. 135, s. 2427–2431. ISSN 0006-4971. IF 17.543. [Článek v časopise]
692718Mgr. Ondřej RosendorfRosendorf, Ondrej. Predictors of support for a ban on killer robots: Preventive arms control as an anticipatory response to military innovation. Contemporary Security Policy, 2020, sv. 42, s. 30–52. ISSN 1352-3260. IF 1.880. [Článek v časopise]
1358218Mgr. Romana UrfusováRomana Urfusová, Václav Mahelka, František Krahulec,Tomáš Urfus. Evidence of widespread hybridization among couch grasses (Elymus, Poaceae). Journal of Systematics and Evolution, 2021, sv. 59, s. 113–124. ISSN 1759-6831. IF 2.779. [Článek v časopise]
962119Mgr. Petra VinšováVinšová, Petra. Global Biogeochemical Cycles. Subglacial ecosystem on the edge: biogeochemical properties of bulk sediments and insights into organic matter origin (circum-Arctic comparison), 0000, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0000-0000. IF 4.608. [Článek v časopise]
The manuscript will shortly be submitted to the journal Global Biogeochemical Cycles.
808120Mgr. Martina Vacková ReiterováReiterová, Martina. "Une arme de premier ordre": Representation of Breton and Welsh in Revivalist Discourse around 1900. Litteraria Pragensia: Studies in Literature and Culture, 2020, sv. 30, s. 62–76. ISSN 0862-8424. [Článek v časopise]
1332217Mgr. Barbora BoleslavskáNaščáková Zuzana, Boleslavská Barbora, Urban Václav, Oravetzová Anna, Vlachová Edita, Janščák Pavel, Dobrovolná Jana . RAD51 inhibition induces R-loop formation in early G1 phase of the cell cycle . International Journal of Molecular Sciences , 2021, sv. -, s. -–-. ISSN 0000-0000. IF 4.6. [Článek v časopise]
Manuskript k vědeckému článku "RAD51 inhibition induces R-loop formation in early G1 phase of the cell cycle" byl akceptován k publikaci 1.4.2021. Níže přikládám emailové potvrzení od editora časopisu.


Dear all,

The following article has now been accepted for publication:

Manuscript ID: ijms-1146475
Type of manuscript: Article
Title: RAD51 inhibition induces R-loop formation in early G1 phase of the
cell cycle
Authors: Zuzana Nascakova, Barbora Boleslavska, Vaclav Urban, Anna
Oravetzova, Edita Vlachova, Pavel Janscak *, Jana Dobrovolna *
Received: 28 February 2021
Institute: University and University Hospital of Zurich
E-mails: zuzana.nascakova@img.cas.cz, barbora.boleslavska@img.cas.cz,
VasekU@seznam.cz, anna.oravetzova@img.cas.cz, krizovaedita@seznam.cz,
pjanscak@imcr.uzh.ch, jana.dobrovolna@img.cas.cz

Kind regards,
Mr. Peter Tang
Assistant Editor
E-Mail: peter.tang@mdpi.com
1134319Mgr. Kristýna ČunátováPajuelo Reguera, David; Čunátová, Kristýna; Vrbacký, Marek; Pecinová, Alena; Houštěk, Josef; Mráček, Tomáš; Pecina, Petr. Cytochrome c Oxidase Subunit 4 Isoform Exchange Results in Modulation of Oxygen Affinity. Cells, 2020, sv. 9, s. 1–19. ISSN 2073-4409. IF 4.366. [Článek v časopise]
Proteomic analysis of COX4 KO cells supported by this GA UK project was used for this study analyzing functional differences between two isoforms of COX4 subunit.
884119Mgr. Galyna Babak, Ph.D.Galina Babak. Vasyl Boiko “Formalism i Marxism”. Neprikosnovennyi zapas, 2021, sv. 1, s. 73–92. ISSN 1815-7912. [Článek v časopise]
Článek je v ruštině
422119Mgr. Vendula Lužná, Ph.D.Lužná, Vendula; Liška Karolína; Sládek, Martin; Sumová, Alena. Hormonal fine-tuning of clock in decidual region of mouse placenta by dopamine, melatonin, insulin, leptin and ghrelin . Placenta, 2021, sv. -, s. -–-. ISSN 0143-4004. IF 3.177. [Článek v časopise]
Článek byl již přijat k publikování (acceptance letter přiložen), nicméně ještě není k dispozici v online formě, tudíž není možné vyplnit strany. Článek je přiložen ve formě finálního manuskriptu.
406119Mgr. Viktor Sinica, Ph.D.Zímová, Lucie; Barvíková, Kristýna; Máčiková, Lucie; Vyklická, Lenka; Sinica, Viktor; Barvík, Ivan; Vlachová, Viktorie. Proximal C-Terminus Serves as a Signaling Hub for TRPA1 Channel Regulation via Its Interacting Molecules and Supramolecular Complexes. Frontiers in Physiology, 2020, sv. 11, s. 189–198. ISSN 1664-042X. [Článek v časopise]
Článek v impaktovaném časopise s afiliací a dedikací GAUK 406119.
406119Mgr. Viktor Sinica, Ph.D.Barvíková, Kristýna; Barvík Ivan; Sinica, Viktor; Zímová, Lucie; Vlachová, Viktorie. Phospho-Mimetic Mutation at Ser602 Inactivates Human TRPA1 Channel. International Journal of Molecular Science, 2020, sv. 21, s. 7995–8009. ISSN 1422-0067. [Článek v časopise]
Článek o fosforylaci TRPA1 kanálu s dedikací projektu GAUK 406119.
302119Mgr. Klára ČervenáČervená Klára. Methylation-Based Therapies for Colorectal Cancer. Cells, 2020, sv. 9, s. 1540–15400. ISSN 2073-4409. IF 4.366. [Článek v časopise]
302119Mgr. Klára ČervenáŠišková, Anna. Colorectal Adenomas—Genetics and Searching for New Molecular Screening Biomarkers. International journal of molecular sciences, 2020, sv. 21, s. 3260–3260. ISSN 1422-0067. IF 4.556. [Článek v časopise]
302119Mgr. Klára ČervenáVodenkova. 5-fluorouracil and other fluoropyrimidines in colorectal cancer: Past, present and future. Pharmacology & Therapeutics, 2020, sv. 206, s. 1–2. ISSN 0163-7258. IF 10.557. [Článek v časopise]
974217Mgr. Daniela GajduškováSedlak Petr, Pařízková Jana, Samešová Daniela, Musálek Martin, Dvořáková Hana a Novák Jan . Secular changes in body build and body composition in Czech preschool children in the context of latent obesity. Children, 2021, sv. 8 (1), s. 18–30. ISSN 2227-9067. IF 2.078. [Článek v časopise]
Publikace prezentuje výsledky studie souboru 758 českých předškolních dětí ve věku 4 – 6 let vyšetřených v rámci grantového projektu a porovnává jejich tělesné parametry s referenčními daty dětí z roku 1990. Dominujícím výsledkem studie bylo doložení vysoce signifikantních změn v tělesném složení u současných dětí se smyslu výrazného nárůstu adipozity a naopak redukce komponent aktivní tělesné hmoty při normostenických hodnotách BMI. Tento jev již dříve řešitelé grantového projektu popsali v literatuře jako tzv. skrytou, neboli latentní obezitu. Tato forma obezity, která uniká běžným skríningovým metodám, vykazuje stejně závažné koreláty zdravotního stavu jako obezita zjevná a představuje tak od raného věku významné riziko rozvoje závažných komorbidit spojených se zvýšenou adipozitou.
1450218Mgr. Tomáš VlastaVlasta, Tomáš; Jarošová, Andrea; Šurinová M.; Műnzbergová Z.. Development of microsatellite markers for the perennial plant Tofieldia calyculata. Applications in Plant Sciences, 2020, sv. 8, s. 1–5. ISSN 2168-0450. IF 1.591. [Článek v časopise]
104218Mgr. Jana HlaváčováHlaváčová, Jana; Flegr, Jaroslav; Řežábek, Karel; Calda, Pavel; Kaňková Šárka. Male-to-female presumed transmission of toxoplasmosis between sexual partners. American Journal of Epidemiology, 2021, sv. 190(3), s. 386–392. ISSN 0002-9262. IF 4.526. [Článek v časopise]
104218Mgr. Jana HlaváčováKaňková, Šárka; Bičíková, Marie; Máčová, Ludmila; Hlaváčová, Jana; Sýkorová, Kateřina; Jandová, Dobroslava; Flegr, Jaroslav. Latent toxoplasmosis and vitamin D concentration in humans: three observational studies. Folia Parasitologica, 2021, sv. 68:005, s. 1–7. ISSN 0015-5683. IF 1.648. [Článek v časopise]
104218Mgr. Jana HlaváčováHlaváčová, Jana; Flegr, Jaroslav; Řežábek, Karel; Calda, Pavel; Kaňková Šárka. Association between latent toxoplasmosis and fertility parameters of men. Andrology, 2021, sv. in print, s. in print–in print. ISSN 2047-2919. IF 2.860. [Článek v časopise]
1374919Mgr. Monika PlíhalováPlíhalová, Monika. Smích výtvarné učebny: terénní výzkum pojetí humoru ve výtvarné výchově na 2. stupni ZŠ. Výtvarná výchova, 2021, sv. 61, s. -–-. ISSN 1210-3691. [Článek v časopise]
Abstrakt: Studie reaguje na tendence progresivní pedagogiky, které spatřují v humoru přínos pro učení a vyučování. Humor může být považován za kompenzační mechanismus umožňující učitelům i žákům zvládat nároky školní instituce (Woods, 2012), narušit rigiditu lidského jednání (Bergson, 1993) či probouzet tvořivé myšlení. (Koestler, 1968; Ziv & Ziv, 2002) Cílem empirické studie je zmapovat specifika humoru ve výtvarné výchově, zachytit je v jejich komplexitě a vyjádřit pomocí typologie humorných situací vyskytujících se ve výuce a naznačit edukační potenciál těchto výukových situací. Kvalitativní šetření nachází východiska ve školní etnografii (Kučera, 1992; Woods, 2012) a v etnografických přístupech využitých ve výzkumech pedagogiky umění. (Uhl Skřivanová, 2011, Brücknerová, 2011) Sběr dat proběhl přímým pozorováním 52 vyučovacích hodin výtvarné výchovy ve výuce 5 zapojených učitelů z 2. stupně základních škol, prostřednictvím fotodokumentace žákovské tvorby a rozhovorů s učiteli. S využitím kvalitativní analýzy obsahu dle P. Mayringa (2000) byly zformulovány kategorie zahrnující specifické situační projevy humoru ve výuce výtvarné výchovy. Zachycená specifika humoru lze využít v rámci edukace, kdy vyučující výtvarné výchovy může záměrně humorem přispět k úspěšnému zvládnutí výtvarné úlohy, a tedy zkvalitnit výuku.
1192217Mgr. Tereza SoukupováKovačić, Marcelo, Šanda, Radek, Čekovská, Katarína, Soukupová, Tereza, Vukić, Jasna. Zebrus pallaoroi sp. nov.: a new species of goby (Actinopterygii: Gobiidae) from the Mediterranean Sea with a dna-based phylogenetic analysis of the Gobius-lineage. Contributions to zoology, 2021, sv. Online First, s. 1–31. ISSN 0067-8546. IF 2.139. [Článek v časopise]
1192217Mgr. Tereza SoukupováČekovská, Katarína, Šanda, Radek, Eliášová, Kristýna, Kovačić, Marcelo, Zogaris, Stamatis, Pappalardo, Maria, Anna, Soukupová, Tereza, Vukić, Jasna. Population Genetic Diversity of Two Marine Gobies (Gobiiformes: Gobiidae) from the North-Eastern Atlantic and the Mediterranean Sea. Marine Science and Engineering, 2020, sv. 8, s. 1–18. ISSN 2077-1312. IF 2.033. [Článek v časopise]
1192217Mgr. Tereza SoukupováIglésias, Samuel, P., Vukić, Jasna, Sellos, Daniel, Y., Soukupová, Tereza, Šanda, Radek. Gobius xoriguer, a new offshore Mediterranean goby (Gobiidae), and phylogenetic relationships within the genus Gobius. Ichthyological Research, 2021, sv. Online First, s. 1–15. ISSN 1341-8998. IF 1.01. [Článek v časopise]
410120Mgr. Veronika Konečná, Ph.D.Konečná, Veronika, Levi, Yant, Kolář, Filip. The Evolutionary Genomics of Serpentine Adaptation. Frontiers in Plant Science, 2020, sv. 11:574616, s. 1–10. ISSN 1664-462X. IF 4.402. [Článek v časopise]
Serpentine barrens are among the most challenging settings for plant life. Representing a perfect storm of hazards, serpentines consist of broadly skewed elemental profiles, including abundant toxic metals and low nutrient contents on drought-prone, patchily distributed substrates. Accordingly, plants that can tolerate the challenges of serpentine have fascinated biologists for decades, yielding important insights into adaptation to novel ecologies through physiological change. Here we highlight recent progress from studies which demonstrate the power of serpentine as a model for the genomics of adaptation. Given the moderate – but still tractable – complexity presented by the mix of hazards on serpentine, these venues are well-suited for the experimental inquiry of adaptation both in natural and manipulated conditions. Moreover, the island-like distribution of serpentines across landscapes provides abundant natural replicates, offering power to evolutionary genomic inference. Exciting recent insights into the genomic basis of serpentine adaptation point to a partly shared basis that involves sampling from common allele pools available from retained ancestral polymorphism or via gene flow. However, a lack of integrated studies deconstructing complex adaptations and linking candidate alleles with fitness consequences leaves room for much deeper exploration. Thus, we still seek the crucial direct link between the phenotypic effect of candidate alleles and their measured adaptive value – a prize that is exceedingly rare to achieve in any study of adaptation. We expect that closing this gap is not far off using the promising model systems described here.
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Wert, Stefan; Baluchová, Simona; Schwarzová-Pecková, Karolina; Sedláková, Silvia; Taylor, Andrew; Matysik, Frank-Michael. A cost-efficient approach for simultaneous scanning electrochemical microscopy and scanning ion conductance microscopy. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 2020, sv. 151, s. 1249–1255. ISSN 0026-9247. IF 1.349. [Článek v časopise]
340220Mgr. Jakub NovákNovák, Jakub. Postural and respiratory function of the abdominal muscles: A pilot study to measure abdominal wall activity using belt sensors.. Isokinetics and Exercise Science, 2021, sv. 29, s. -–-. ISSN 1878-5913. IF 0.474. [Článek v časopise]
Článek bude publikován až 29.1.

Received 15 August 2020 | Accepted 1 October 2020 | Published: 30 October 2020
1578119Mgr. Barbora Heřmánková*Bubova Kristyna, *Storkanova Hana, Oreska Sabina, Spiritovic Maja, Hermankova Barbora, Mintalova Katerina, Gregova Monika, Husakova Marketa, Horinkova Jana, Forejtova Sarka, Gatterova Jindriska, Stolfa Jiri, Komarc Martin, Vencovsky Jiri, Pavelka Karel, Senolt Ladislav, Tomcik Michal. Plasma Hsp90 levels in patients with spondyloarthritis and their relation to structural changes: a cross-sectional study. Biomarkers in Medicine, 2020, sv. 15(1), s. 5–13. ISSN 0000-0000. IF 2.851. [Článek v časopise]
Q3
DOI: 10.2217/bmm-2020-0360
1578119Mgr. Barbora HeřmánkováŠtorkánová Hana, Oreská Sabina, Špiritović Maja, Heřmánková Barbora, Bubová Kristýna, Komarc Martin, Pavelka Karel, Vencovský Jiří, Distler Jörg HW, Šenolt Ladislav, Bečvář Radim, Tomčík Michal . Plasma Hsp90 levels in patients with systemic sclerosis and relation to lung and skin involvement: a cross-sectional and longitudinal study. Scientific Reports, 2021, sv. 11(1), s. 1–1. ISSN 0000-0000. IF 4.380. [Článek v časopise]
Q1
DOI: 10.1038/s41598-020-79139-8
1578119Mgr. Barbora HeřmánkováVernerová Lucia, Horváthová Veronika, Kropáčková Tereza, Vokurková Martina, Klein Martin, Tomčík Michal, Oreská Sabina, Špiritović Maja, Štorkánová Hana, Heřmánková Barbora, Kubínová Kateřina, Kryštůfková Olga, Mann Herman, Ukropec Jozef, Ukropcová Barbora, Vencovský Jiri. Alterations in activin A-myostatin-follistatin system associate with disease activity in inflammatory myopathies. Rheumatology (Oxford), 2020, sv. 59(9), s. 2491–2501. ISSN 1462-0324. IF 7.580. [Článek v časopise]
Q1
1578119Mgr. Barbora HeřmánkováHeřmánková Barbora, Šmucrová Hana, Mikulášová Markéta, Oreská Sabína, Špiritović Maja, Štorkánová Hana, Bečvář Radim, Vencovský Jiří, Mann Heřman, Tomčík Michal. Validace české verze dotazníků hodnotících únavu a pohybovou aktivitu u pacientů s revmatickými onemocněními: Fatigue Impact Scale (FIS), Multidimensional Assessment of Fatigue Scale (MAF), Human Activity Profile (HAP). Česká revmatologie, 2020, sv. 28(3), s. 132–151. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
766218PharmDr. Hedvika Raabová, Ph.D.Raabová, Hedvika. Poly-ε-caprolactone Nanofibrous Polymers: A Simple Alternative to Restricted Access Media for Extraction of Small Molecules from Biological Matrixes. Analytical Chemistry, 2020, sv. 92, s. 6801–6805. ISSN 1520-6882. IF 6.785. [Článek v časopise]
1578217Bc. Vojtěch KletečkaMazalski P., Ohnoutek L., Sveklo I. , Beran L.,Kurant Z., Powroznik W., Wawro A.,Liedke M. O. ,Butterling M.,Wagner A.,Fassbender J., Hamrle J.,Antos R.,Kletecka V.,Veis M.,Maziewski A.. Ultrathin Co films with Pt and Au covers—magnetic and structural properties driven by Ga+ ion irradiation. New Journal of Physics, 2021, sv. 23, s. 023015-1–023015-16. ISSN 1367-2630. IF 3.539. [Článek v časopise]
Finální vyšlá publikace zabývající se modifikací rozhraní vrstev Pt/Co/Pt a jejich následných magnetických a magnetooptických vlastností pomocí ozáření ionty Ga+. Jená se o shrnutí hlavních výsledků dosažených během řešení projektu. V autorském kolektivu jsou oba dva hlavní řešitelé i člen řešitelského kolektivu.
540119JUDr. Alena Chaloupková, Ph.D.Chaloupková, Alena. Pozemní komunikace s negativním vlivem na lokality soustavy Natura 2000 ve stanoviscích Evropské komise a v judikatuře Soudního dvora EU. České právo životního prostředí, 2020, sv. 58, s. x–x. ISSN 1213-5542. [Článek v časopise]
Článek je přijat k publikaci, vyjde v čísle 4/2020 (58). Přikládám potvrzení.
168120Mgr. Ondřej HoráčekHoráček, Ondřej; Papajová-Janetková, Monika; Grüner, Bohumír; Lochman, Lukáš; Štěrbová-Kovaříková, Petra; Vespalec, Radim; Kučera, Radim. The first chiral HPLC separation of dicarba-nido-undecarborate anions and their chromatographic behavior. Talanta, 2021, sv. 222, s. -–-. ISSN 0039-9140. IF 5.339. [Článek v časopise]
178518Mgr. Eliška Kohelová, Ph.D.PEŘINOVÁ, R., MAAFI, M., KORÁBEČNÝ, J., KOHELOVÁ, E., DE SIMONE, A., AL MAMMUN, A., HULCOVÁ, D.,MARKOVÁ, J., KUČERA, T., JUN, D., ŠAFRATOVÁ, M., MAŘÍKOVÁ, J., ANDRISANO, V., JENČO, J., KUNEŠ, J., MARTINEZ, A., NOVÁKOVÁ, L., CAHLÍKOVÁ, L.. Functionalized aromatic esters of the Amaryllidaceae alkaloid haemanthamine and their in vitro and in silico biological activity connected to Alzheimer´s disease. Bioorganic Chemistry, 2020, sv. 100, s. 1–10. ISSN 0045-2068. IF 4.83. [Článek v časopise]
178518Mgr. Eliška Kohelová, Ph.D.MAŘÍKOVÁ, J., RITOMSKÁ, A., KORÁBEČNÝ, J., PEŘINOVÁ, R., AL MAMMUN, A., KUČERA, T., KOHELOVÁ, E., HULCOVÁ, D., KOBRLOVÁ, T., KUNEŠ, J., NOVÁKOVÁ, L., CAHLÍKOVÁ, L.. Aromatic Esters of the Crinane Amaryllidaceae Alkaloid Ambelline as Selective Inhibitors of Butyrylcholinesterase. Journal of natural products, 2020, sv. 83, s. 1359–1367. ISSN 0163-3864. IF 3.78. [Článek v časopise]
178518Mgr. Eliška Kohelová, Ph.D.KOHELOVÁ, E., MAŘÍKOVÁ, J., KORÁBEČNÝ, J., HULCOVÁ, D., KUČERA, T., JUN, D., CHLEBEK, J., JENČO, J., ŠAFRATOVÁ, M., HRABINOVÁ, M., RITOMSKÁ, A., MALANÍK, M., PEŘINOVÁ, R., BREITEROVÁ, K., KUNEŠ, J., NOVÁKOVÁ, L., OPLETAL, L., CAHLÍKOVÁ, L.. Alkaloids of Zephyrantes citrina (Amaryllidaceae) and their implication to Alzheimerʼs disease: isolation, structural elucidation and biological activity. Bioorganic Chemistry, 2021, sv. 107, s. 1–11. ISSN 0045-2068. IF 4.83. [Článek v časopise]
796119Mgr. Bc. Pavel MartiníkMartiník,Pavel. Daně z příjmů a jak na ně v čase COVID II. E-Bulletin Komory daňových poradců České republiky, 2020, sv. 6, s. 3–4. ISSN 1211-9946. [Článek v časopise]
796119Mgr. Bc. Pavel MartiníkMartiník, Pavel. Institut reverse charge v praxi. E-Bulletin Komory daňových poradců České republiky, 2020, sv. 3, s. 3–4. ISSN 1211-9946. [Článek v časopise]
796119Mgr. Bc. Pavel MartiníkMartiník, Pavel. Vrácení nesporné části daně z přidané hodnoty. E-Bulletin Komory daňových poradců České republiky, 2020, sv. 7-8, s. 7–8. ISSN 1211-9946. [Článek v časopise]
250217Mgr. Martina ŠalomováŠalomová, Martina; Tichánek, Filip; Jelínková, Dana; Cendelín, Jan. Forced activity and environmental enrichment mildly improve manifestation of rapid cerebellar degeneration in mice. Behavioural Brain Research, 2020, sv. Online ahead of print, s. 113060–113060. ISSN 0166-4328. IF 2.977. [Článek v časopise]
Cílem projektu bylo zkoumat možnosti podpory nervové plasticity u myšího modelu cerebelární degenerace pomocí nucené fyzické aktivity a obohaceného prostředí. Vliv terapie byl posuzován pomocí série motorických, behaviorálních a kognitivních testů, měřením hladiny BDNF v mozkových strukturách a histologicky. Dlouhodobá fyzická aktivita zvýšila hladinu BDNF v mozečku postižených myší o 57 % a zlepšila u nich motorické učení o 26 %. Obohacené prostředí naopak zmírnilo některé behaviorální deficity, zejména projevy behaviorální disinhibice, konkrétně chování ve vyvýšeném křížovém bludišti a v testu nuceného plavání.

Článek přijat do tisku, od 11.12.2020 dostupný online: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166432820307592?via%3Dihub
1116120Mgr. Soňa KrpálkováKrpálková, Soňa. Nové volby do zastupitelstev obcí v evropské perspektivě. Politologická revue, 2021, sv. 2/2020, s. 79–104. ISSN 1211-0353. [Článek v časopise]
234120JUDr. Anna BrandtnerBrandtner, Anna. Italský proces Eternit. Trestněprávní revue, 2020, sv. 3, s. 155–162. ISSN 1213-5313. [Článek v časopise]
Přestože ochrana životního prostředí je jedním z nejzásadnějších témat 21. století, role trestního práva na cestě k zeleným standardům zůstává stále nevyjasněna. Od roku 2004 až do roku 2016 probíhal v Itálii největší evropský trestní proces, který se týkal úmrtí, újmy na zdraví a dalších škod souvisejících se zpracováváním azbestu. Tento gigantický případ řešící environmentální důsledky činnosti nadnárodní společnosti je v mnohém mimořádně zajímavý a dobře ilustruje problémy, s nimiž se právní řád musí vyrovnat v případech environmentální kriminality právnických osob. Článek přibližuje českému publiku průběh procesu a rozebírá obtíže, které v něm vyvstaly z pohledu obžaloby i obhajoby. Problematické aspekty procesu vyplývaly především z jeho rozsahu a charakteru. Je možné předpokládat, že podobné obtíže mohou nastat v dalších případech ekologické kriminality související s činností právnických osob. Příspěvek proto také okrajově zmiňuje nástroje trestního práva procesního, které by usnadnily trestní stíhání případu takového rozsahu a charakteru v České republice.
244119Mgr. Terezie PrilepskajaBochler, Anthony. Structural Differences in Translation Initiation between Pathogenic Trypanosomatids and Their Mammalian Hosts. Cell Reports, 2020, sv. 33, s. 108534–108534. ISSN 2211-1247. IF 8.1. [Článek v časopise]
Publikace vznikla ze spolupráce s francouzkou labortoří doktora Yasera Hashema. Hlavní řešitelka sdílí prvoautorství s dalšími dvěma kolegy z této laboratoře. Tito kolegové získali a zpracovali data z CryoEM struktury 43S preinicačního komplexu Trypanosoma cruzi, my jsme přispěli vazebnými studiemi. Společně jsme zpracovali článek, který charakterizuje atributy, které jsou unikátní pro kinetoplastida a které jsou obecné pro eukaryota. Popisujeme rozdíly mezi organismem T.cruzi a jeho lidským hostitelem. V publikaci prezentujeme data mapující vazebná místa pro lidské iniciační faktory eIF1 a eIF5 na eIF3c (cíl C i.). Data jsou zde prezentované v kombinaci s analogickou studií pro organismus T.cruzi a se strukturními daty T.cruzi 43S-PIC. Tato struktura je mimo jiné unikátní v tom, že zachycuje molekulární detaily vazebného místa eIF1 na eIF3c. Pomocí srovnání sekvencí eIF3c různých eukaryotických organismů diskutujeme posun vazebných míst eIF1 a eIF5 u eukaryot. V publikaci prezentujeme i další vazebné studie lidských iniciačních faktorů a to včetně eIF3d a eIF3e.
1372319Mgr. Monika DokoupilováVíchová Monika. SHLUKOVÁNÍ A PŘEPÍNÁNÍ V TESTU VERBÁLNÍ FLUENCE: NÁVRH ADAPTACE KRITÉRIÍ DO ČESKÉHO JAZYKA A SHODA POSUZOVATELŮ.. Československá Psychologie., 2020, sv. 64, s. 306–320. ISSN 0009-062X. [Článek v časopise]
284119Mgr. Magdalena Bohutínská, Ph.D.Bohutínská, Magdalena. De-novo mutation and rapid protein (co-)evolution during meiotic adaptation in Arabidopsis arenosa. Molecular Biology and Evolution, 2021, sv. -, s. -–-. ISSN 0000-0000. IF 11.062. [Článek v časopise]
article is accepted but not yet published, submission pdf and acceptance letters are attached.
14320JUDr. Viktor DerkaDerka, Viktor. Pověření předsedové soudů jako kompetenční problém. Správní právo, 2020, sv. 8. číslo, s. 0–0. ISSN 0139-6005. [Článek v časopise]
Článek je upravenou SVOČ prací téhož jména, která byla vypracována a podána do soutěže v roce 2020. V červnu byl článek zaslán k publikaci u časopisu Správní právo, kde byl dle emailové komunikace z října 2020 přijat k publikaci v 8. čísle, které dosud nevyšlo.
746120MUDr. Hana MojžišováMojžišová Hana; Elišák Martin; Hanzalová Jitka; Petržalka, Marko; Marusič, Petr. Autoimunitní encefalitidy s negativitou neurálních protilátek – klinické charakteristiky a možnosti detekce protilátek. Československá neurologie a neurochirurgie, 2020, sv. 83/16 (3), s. 251–256. ISSN 1210-7859. IF 0.390. [Článek v časopise]
1506119Mgr. Tomáš VlasákVlach, Martin. Phase transformations in novel hot-deformed Al–Zn–Mg–Cu–Si–Mn–Fe (–Sc–Zr) alloys. Materials and Design, 2020, sv. 193, s. 108821–11. ISSN 0264-1275. IF 6.289. [Článek v časopise]
V článku byly detailně prozkoumány raná stadia precipitace a fázové transformace ve slitině Al-Zn-Mg-Cu-Si-Mn-Fe. Byl prostudován vliv na Sc a Zr příměsí na tyto precipitační procesy. Zvláštní pozornost byla věnována zakaleným vakancím a jejich vlivu na shlukování atomů příměsí a průběh raných stadií precipitace. S použitím ab-initio teoretických výpočtů provedených v rámci teorie funkcionálů hustoty byly vypočteny vazebné energie mezi vakancemi a atomy jednotlivých příměsí. Pro experimentální studium vakancí a jejich role při vzniku precipitátů byla použita metoda pozitronové anihilační spektroskopie.
1506119Mgr. Tomáš VlasákProcházka, Ivan. Quenched-in Vacancies and Hardening of Fe–Al Intermetallics. Acta Physica Polonica A, 2020, sv. 137, s. 255–259. ISSN 1898-794X. IF 0.579. [Článek v časopise]
V článku byla použita pozitronová anihilační spektroskopie ve spojení s měřením mikrotvrdosti pro studium vakancí zakalených v Fe-Al slitinách a na prozkoumání jejich vlivu na mechanické vlastnosti těchto slitin. Pomocí měření zpětné difúze pomalých pozitronů byla změřena koncentrace vakancí v těchto slitinách a bylo zjištěno, že koncentrace vakancí silně narůstá s rostoucím obsahem Al. Vakance představují překážky pro pohyb dislokací a způsobují významné vytvrzení slitin.
1506119Mgr. Tomáš VlasákLiu, Meng. Clustering phenomena in quenched Al, Al–Mg, Al–Si and Al–Mg–Si alloys. Scripta Materialia, 2020, sv. 177, s. 203–207. ISSN 1359-6462. IF 5.079. [Článek v časopise]
V článku bylo prozkoumáno shlukování atomů Si a Mg během přirozeného stárnutí ve slitinách Al-Mg-Si podrobených rozpouštěcímu žíhání. Pomocí pozitronové anihilační spektroskopie bylo zjištěno, že změnou obsahu Si je možné urychlit nebo naopak zpomalit proces přirozeného stárnutí. Změnou obsahu Mg dochází nejen ke změně kinetiky, ale ke změně celého mechanismu přirozeného stárnutí. Pokud je obsah Mg menší než 0.1 at.% vakance během zakalení vytvoří drobné klastry obsahující 2-3 vakance. Pokud je obsah Mg vyšší než 0.1 at.% zůstanou ve vzorku po zakalení monovakance, které vytvoří páry s atomy Mg.
436119MUDr. Julie Nováková MartínkováFerreti, Maria Teresa, Martinkova, Julie, Biskup, Ewelina, Benke, Thomas, Nedelska, Zuzana, Rauen, Katrin, Mantua, Valentina, Religa, Dorota, Hort, Jakub, Santucciona Chadha, Antonella, Schmidt, Reinhold. Sex and gender differences in Alzheimer’s disease: current challenges and implications for clinical practice. European Journal of Neurology, 2020, sv. 27(6), s. 928–943. ISSN 1351-5101. IF 4.516. [Článek v časopise]
436119MUDr. Julie Nováková MartínkováMartinkova J, Quevenco FC, Karcher H, Ferrari A, Sandset EC, Szoeke C, Hort J, Schmidt R, Santuccione Chadha A, Ferretti MT. Proportion of Women and Reporting of Outcomes by Sex in Clinical Trials for Alzheimer Disease: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Network Open, 2021, sv. 4 (9), s. 1–17. ISSN 2574-3805. IF 8.485. [Článek v časopise]
1000218RNDr. Michal KaramazovKaramazov, Michal; Timko, Lukáš; Heyrovský, David. Gravitational Lensing By a Massive Object in a Dark Matter Halo. I. Critical Curves and Caustics. The Astrophysical Journal, 2021, sv. 9XX, s. 1–47. ISSN 0004-637X. IF 5.746. [Článek v časopise]
Článek je v recenzním řízení, výše uvedená čísla svazku a stránek jsou pouze provizorní. Preprintová plná verze je veřejně dostupná na adrese https://arxiv.org/abs/2103.16965 .
990119Mgr. Kateřina BrázováMaláková, Kateřina; Šídlo, Luděk; Bělobrádek, Jan . Region, věk a dostupnost zdravotních služeb: Případ všeobecného praktického lékařství v Česku. Demografie, 2020, sv. 62, s. 14–26. ISSN 0011-8265. [Článek v časopise]
582119Mgr. Matyáš HiřmanJindrová, H.; Hiřman, M.; Sadílek, D.; Bezděčka, P.; Šťáhlavský, F.. Distribution of 18S rDNA clusters in Central European harvestmen of the suborder Eupnoi (Arachnida: Opiliones). European Journal of Entomology, 2020, sv. 117, s. 282–288. ISSN 1802-8829. [Článek v časopise]
Článek sleduje základní chromozomové charakteristiky u podřádu Eupnoi s detekcí 18S rDNA. U tohoto podřádu v minulosti byly detekovány pohlavní chromozomy pouze na základě základních cytogenetických metod. Nám se naopak po aplikaci pokročilejších metod v tomto článku nepodařilo identifikovat potenciální diferencované pohlavní chromozomy, což potvrzuje naši hypotézu o jejich absenci u tohoto řádu.
260119Mgr. Klára KučerováKučerová, Klára, Bouček, Jan, Slabý Kryštof, Jeřábek, Jaroslav, Čakrt, Ondřej . Vestibulární funkce u pacientů s kochleárním implantátem. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgi, 2020, sv. 83(2), s. 198–201. ISSN 1210-7859. IF 0.377. [Článek v časopise]
1034120Mgr. Jaroslav FábikFabik, Jaroslav; Kovacova, Katarina; Kozmik, Zbynek; Machon, Ondrej . Neural crest cells require Meis2 for patterning the mandibular arch via the Sonic hedgehog pathway. Biology Open, 2020, sv. 9 (6), s. 1–11. ISSN 2046-6390. IF 2.029. [Článek v časopise]
258318RNDr. Tomáš Rusý, Ph.D.Kopa, Miloš; Rusý, Tomáš. A decision-dependent randomness stochastic program for asset–liability management model with a pricing decision. Annals of Operations Research, 2020, sv. 1, s. 1–25. ISSN 0254-5330. IF 2.583. [Článek v časopise]
Článek byl přijatý k publikace, zatím dostupný pouze na internetu pod DOI: 10.1007/s10479-020-03583-y. Tento článek shrnuje hlavní výsledky výzkumu na grantu, kde analyzujeme vícestupňový stochastický program s endogení náhodou pro optimální rozhodování úvěrové společnosti.
750120MUDr. David Megvinet-ChucesovKoucký, Václav; Šulc, Jan; Megvinet-Chucesov, David; Pohunek, Petr. Jak a kdy vyšetřovat funkci plic u nespolupracujících dětí. Československá pediatrie, 2020, sv. 75 (7), s. 410–415. ISSN 0069-2328. IF 0. [Článek v časopise]
Spoluautorský přehledový článek.
1198519Mgr. David KuboňKuboň, David, Mráz, František. How to Learn Picture Languages. Research in Computing Science, 2020, sv. 148, s. 115–126. ISSN 1870-4069. [Článek v časopise]
Analysis of sentences in a natural language is often based on similar methods as analysis of formal languages. Analogically, analysis of pictures could be based on analysis of formal picture languages. However, the field of formal picture languages is not developed enough for this purpose. This paper presents several models of automata accepting twodimensional languages and outlines their learning capabilities. Further, it examines the possibility of transforming a two-dimensional language into a one-dimensional language and applying machine learning techniques in a single dimension. In this paper, we propose a new representation for formal picture languages consisting of two components – a picture-tostring function and a string language. The function rewrites any twodimensional picture into a string. A picture language is then the set of all pictures that the function maps into the given string language. Using this representation, picture languages can be learned by applying methods of grammatical inference for string languages.
1212218Mgr. Adéla Přibylová, Ph.D.Přibylová, Adéla. DNA methylation can alter CRISPR/Cas9 editing frequency and DNA repair outcome in a target-specific manner. New Phytologist, 2022, sv. xxx, s. xxx–xxx. ISSN 1111-1111. IF 10.15. [Článek v časopise]
Práce má statut under review.
58217Ing. Kateřina ŽížalováŽížalová, Kateřina. Enzymatic methods may underestimate the total serum bile acid concentration. PLoS ONE, 2020, sv. 15, s. e0236372–e0236372. ISSN 1932-6203. IF 2.74. [Článek v časopise]
910319JUDr. Mgr. Martin ŠolcŠOLC, Martin. Klinické hodnocení léčiv jako případ objektivní odpovědnosti?. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2020, sv. 10, s. 71–83. ISSN 1804-8137. [Článek v časopise]
Hlavní řešitel se v článku vyjadřuje k jedné ze zcela klíčových otázek projektu, totiž zda je možné a vhodné v medicínském výzkumu uplatnit objektivní odpovědnost za újmu na zdraví či životě (dílčí výzkumná otázka projektu č. 5).
910319JUDr. Mgr. Martin ŠolcŠOLC, Martin. Patients and Privacy: GDPR Compliance for Healthcare Organisations in the Czech Republic. European Journal of Privacy Law & Technologies, 2020, sv. 2020, s. 51–62. ISSN 2704-8012. [Článek v časopise]
V článku vycházejícím z konference konané v italském Bergamu v roce 2019 hlavní řešitel analyzuje problematiku ochrany osobních údajů zejména v medicínském výzkumu, čímž se mj. dotýká otázek protiprávnosti ve vztahu ke způsobení újmy účastníkovi výzkumu.
100120MUDr. Denisa Pohanková, Ph.D.Novotná, Veronika, Sirák, Igor, Pohanková, Denisa, Jandík, Pavel, Kašaová, Linda, Grepl, Jakub, Paluska, Petr, Motyčka, Petr, Asqar, Ahmed, Kretzler, Lucie, Petera, Jiří. Cardiac doses of accelerated partial breast irradiation with preoperative multi catheter interstitial brachytherapy. Srtahlentherapie und Onkologie, 2020, sv. 16, s. 01699–01704. ISSN 00066-020. IF 2.899. [Článek v časopise]
1306218PharmDr. Simona Najpaverová, Ph.D.NAJPAVEROVA SIMONA; KOVARIK MIROSLAV; KACEROVSKY MARIAN; ZADAK ZDENEK; HRONEK MILOSLAV. The Relationship of Nutritional Energy and Macronutrient Intake with Pregnancy Outcomes in Czech Pregnant Women. Nutrients, 2020, sv. 12, s. 1–11. ISSN 2072-6643. IF 4.546. [Článek v časopise]
558218Mgr. Kristina Vlášková, Ph.D.Klicpera, Milan. Characterization and Magnetic Properties of Heavy Rare-Earth A2Ir2O7 Pyrochlore Iridates, the Case of Tm2Ir2O7. The Journal of Physical Chemistry C, 2020, sv. 124, s. 20367–20375. ISSN 1932-7455. IF 4.189. [Článek v časopise]
V článku jsou shrnuty výsledky objemových měření magnetizace a měrného tepla pro sloučeniny Er2Ir2O7, Tm2Ir2O7 a Yb2Ir2O7 společně s modely magentického chování v aproximaci středního pole.
558218Mgr. Kristina Vlášková, Ph.D.Klicpera, Milan. Spin-Glass State in Defect-Fluorite Er2Zr2O7. Acta Physica Polonica A, 2020, sv. 137, s. 750–752. ISSN 1898-794X. IF 0.579. [Článek v časopise]
V článku jsou publikována doplňující měření magnetizace na monokrystalu Er2Zr2O7 a neutronového rozptylu svědčící pro stav spinového skla se vznikem magnetických korelací pod kritickou teplotou.
558218Mgr. Kristina Vlášková, Ph.D.Vlášková, Kristina. High Temperature Study on Er2Ti2O7 Single Crystal. Acta Physica Polonica A, 2020, sv. 137, s. 753–755. ISSN 1898-794X. IF 0.579. [Článek v časopise]
V tomto konferenčním článkuje jsou shrnuty výsledky vysokoteplotní dilatometrické studie a rentgenové difrakce na monokrystalu Er2Ti2O7. Pozorované chování naznačuje blížící se strukturní transformaci z pyrochlorové do méně symetrické struktury.
558218Mgr. Kristina Vlášková, Ph.D.Vlášková, Kristina. Synthesis of Er2Ir2O7 pyrochlore iridate by solid-state-reaction and CsCl flux method. Material Chemistry and Physics, 2021, sv. 258, s. 1–7. ISSN 0254-0584. IF 3.408. [Článek v časopise]
Článek shrnuje studii přípravy sloučeniny Er2Ir2O7 pomocí techniky reakce pevné fáze, reakce pevné fáze za asistence anorganické soli CsCl a hydrotermální syntézy. Kvalitní materiál se podařilo připravit za užití soli CsCl, tato metoda byla použita i pro přípravu dalších A2Ir2O7.
558218Mgr. Kristina Vlášková, Ph.D.Klicpera, Milan. Low-temperature properties of pyrochlore Lu2Ir2O7. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2020, sv. 506, s. 1–6. ISSN 0304-8853. IF 2.717. [Článek v časopise]
Článek shrnuje výsledky objemových měření na polykrystalu Lu2Ir2O7. Na základě těchto dat byla provedena také analýza dalších vzácnozeminných sloučenin v rámci tohoto projektu.
558218Mgr. Kristina Vlášková, Ph.D.Vlášková, Kristina. Magnetic properties and crystal field splitting of the rare-earth pyrochlore Er2Ir2O7. Physical Review B, 2020, sv. 102, s. 1–11. ISSN 2469-9969. IF 3.575. [Článek v časopise]
Článek shrnuje dosažené výsledky objemových a mikroskopických měření na sloučenině Er2Ir2O7.
558218Mgr. Kristina Vlášková, Ph.D.Vlášková, Kristina. Low-temperature study of an Er2Ti2O7 single crystal synthesized by floating zone technique and simplified feed rod preparation route. Journal of Crystal Growth, 2020, sv. 546, s. 1–5. ISSN 0022-0248. IF 1.632. [Článek v časopise]
Publikace nového způsobu přípravy A2B2O7 oxidů v optické peci a srovnání kvality krystalu na základě rentgenové a neutronové strukturní analýzy a nízkoteplotních měření magnetizace a měrného tepla.
119MUDr. Zuzana HladíkováHladíková, Zuzana. Jak připravit "bioarteficiální" pankreas. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2020, sv. 23/4, s. 150–154. ISSN 1211-9326. [Článek v časopise]
Článek v českém jazyce věnující se decelularizaci orgánů a jejímu využití. Publikace pojednává o významu extracelulární matrix pro funkci Langerhansových ostrůvků a dále o běžícím projektu v Laboratoři Langerhansových ostrůvků IKEM a přípravě decelularizované matrix pankreatu.
1158217Mgr. Martin TěšickýTěšický, Martin; Velová, Hana; Novotný, Marian; Kreisinger, Jakub; Beneš, Vladimír; Vinkler, Michal . Positive selection and convergent evolution shape molecular phenotypic traits of innate immunity receptors in tits (Paridae). Molecular Ecology, 2020, sv. 29, s. 3056–3070. ISSN 1365-294X. IF 5.163. [Článek v časopise]
670119MUDr. Vendula MartinůGOUTAKI, Myrofora, Florian S. HALBEISEN, Angelo BARBATO, et al. Late Diagnosis of Infants with PCD and Neonatal Respiratory Distress. Journal of Clinical Medicine , 2020, sv. -, s. -–-. ISSN 2077-0383. IF 3.303. [Článek v časopise]
spoluautorství publikace
670119MUDr. Vendula MartinůKOPECKA, Tereza, MARTINU, Vendula, POHUNEK, Petr, LZICAROVA, Daniela, BEBROVA, Eliska, MELTER, Oto. Exophiala Dermatitidis in Primary Ciliary Dyskinesia-A Case Study. Journal of Pediatrics, Perinatology and Child Health , 2020, sv. -, s. 20–26. ISSN 2641-7405. IF 2.8. [Článek v časopise]
670119MUDr. Vendula MartinůMartinů, Vendula, Dvořáková, Petra, Uhlík, Jiří, Varényiová, Žofia, Bořek-Dohalská, Lucie, Pohunek, Petr . Kdy pomýšlet na řasinkové dysfunkce?. Česko-Slovenská Pediatrie, 2020, sv. 7, s. 401–409. ISSN 0069-2328. IF 0. [Článek v časopise]
přehledový článek o primární ciliární dyskinezi
1618218Mgr. Růžena Filandrová, Ph.D.Filandrová, Růžena; Vališ, Karel; Černý, Jiří; Chmelík, Josef; Slavata, Lukáš; Fiala, Jan; Rosůlek, Michal; Kavan, Daniel; Man, Petr; Chum, Tomáš; Cebecauer, Marek; Fabris, Daniele; Novák, Petr. Motif orientation matters: structural characterization of TEAD1 recognition of genomic DNA. Structure, 2021, sv. 29, s. 1–12. ISSN 1878-4186. IF 4.862. [Článek v časopise]
V rámci tohoto článku byly publikovány výsledky týkající se vlivu orientace DNA vazebného motivu na jeho interakci s transkripčním faktorem TEAD1. Za využití metod strukturní hmotnostní spektrometrie, počítačového modelování a biochemických technik jako je smFRET, ChIP-qPCR nebo fluorescenční anisotropie bylo zjištěno, že TEAD1 je schopen vazby na nízkoafinní invertovaný M-CAT motiv a byla také vysvětlena strukturní podstata této vazby.
1374218RNDr. Katarína RidzoňováRidzoňová, Katarína. Space charge limited photocurrents and transient currents in CdZnTe radiation detectors. Physical Review Applied, 2020, sv. 13, s. 064054-1–064054-15. ISSN 2331-7019. IF 4.194. [Článek v časopise]
904218Mgr. Jan Pinc, Ph.D.Pinc, Jan; Chretk Jindřich; Latzel, Vít; Mráz Patrik. Negative effect of inbreeding on fitness of an arctic–alpine Hieracium alpinum (Asteraceae), a species with a geographical parthenogenesis distribution pattern. Plant Systematics and Evolution, 2020, sv. 306, s. 1–10. ISSN 1615-6110. IF 1.328. [Článek v časopise]
1788218Maria Khalikova, CSc.Luboš Fical, Maria Khalikova, Hana Kočová Vlčková, Ivona Lhotská, Zuzana Hadysová, Ivan Vokřál, Lukáš Červený, František Švěc, Lucie Nováková. Determination of Antiviral Drugs and their Metabolites Using Micro-Solid Phase Extraction and UHPLC-MS/MS in Reversed- Phase and Hydrophilic Interaction Chromatography Modes. Molecules, 2021, sv. 26/2123, s. 1–24. ISSN 1420-3049. IF 3.267. [Článek v časopise]
doi.org/ 10.3390/molecules26082123
1276818Mgr. Jan PačesPačes, Jan. COVID-19 and the immune system. Physiological research, 2020, sv. 69(3), s. 379–388. ISSN 1802-9973. IF 1.655. [Článek v časopise]
1040519Mgr. Alžběta Větrovská ZemánkováAlžběta Větrovská Zemánková, Gabriela Seidlová Málková. Studie verbální produkce českých předškolních dětí s vývojovou dysfázií. E-Psychologie elektronický časopis ČMPS, 2020, sv. 13 (3), s. 31–48. ISSN 1802-8853. [Článek v časopise]
Článek zkoumá lexikálně sémantickou jazykovou rovinu u dětí s vývojovou dysfázií v komparaci jejich intaktními vrstevníky a to ve vztahu k diagnostickým markerům vývojové dysfázie, tedy k tématu výzkumného projektu.
1324217Mgr. Jana Štundlová, Ph.D.Šťáhlavský, F. , Nguyen, P., Sadílek, D., Štundlová, J., Just, P., Haddad, C.R., Koc, H., Ranawana, K.B., Stockmann, M., Yagmur, E.A., Kovařík, F. . Evolutionary dynamics of rDNA clusters on chromosomes of buthid scorpions (Chelicerata: Arachnida). Biological Journal of the Linnean Society, 2020, sv. 131 (3), s. 547–565. ISSN 0024-4066. IF 1.961. [Článek v časopise]
1782218Mgr. Kateřina Faltusová, Ph.D.Kateřina Faltusová. Altered Erythro-Myeloid Progenitor Cells Are Highly Expanded in Intensively Regenerating Hematopoiesis. Frontiers in Cell and Developmental Biology, 2020, sv. 8, s. 1–19. ISSN 2296-634X. IF 5.186. [Článek v časopise]
Regeneration of severely damaged adult tissues is currently only partially understood. Hematopoietic tissue provides a unique opportunity to study tissue regeneration due to its well established steady-state structure and function, easy accessibility, well established research methods, and the well-defined embryonic, fetal, and adult stages of development. Embryonic/fetal liver hematopoiesis and adult hematopoiesis recovering from damage share the need to expand populations of progenitors and stem cells in parallel with increasing production of mature blood cells. In the present study, we analyzed adult hematopoiesis in mice subjected to a submyeloablative dose (6 Gy) of gamma radiation and targeted the period of regeneration characterized by massive production of mature blood cells along with ongoing expansion of immature hematopoietic cells. We uncovered significantly expanded populations of developmentally advanced erythroid and myeloid progenitors with significantly altered immunophenotype. Their population expansion does not require erythropoietin stimulation but requires the SCF/c-Kit receptor signaling. Regenerating hematopoiesis significantly differs from the expanding hematopoiesis in the fetal liver but we find some similarities between the regenerating hematopoiesis and the early embryonic definitive hematopoiesis. These are in (1) the concomitant population expansion of myeloid progenitors and increasing production of myeloid blood cells (2) performing these tasks despite the severely reduced transplantation capacity of the hematopoietic tissues, and (3) the expression of CD16/32 in most progenitors. Our data thus provide a novel insight into tissue regeneration by suggesting that cells other than stem cells and multipotent progenitors can be of fundamental importance for the rapid recovery of tissue function.
1782218Mgr. Kateřina Faltusová, Ph.D.Kateřina Faltusová. Regenerující krvetvorba se podobá embryonální krvetvorbě nezávislé na kmenových buňkách. Transfuze a hematologie dnes, 2020, sv. 26 (3), s. 157–166. ISSN 1213-5763. [Článek v časopise]
Regenerace poškozené tkáně je komplexní proces závislý na buňkách s potenciálem obnovit struktury a funkce poškozené tkáně a na řídicích faktorech z tkáňového mikroprostředí. Krvetvorná tkáň má velkou schopnost regenerace, která je přičítána přítomnosti kmenových buněk. Znalosti o složení krvetvorné tkáně a funkci jejích kmenových a progenitorových buněk jsou především z experimentálního výzkumu myší krvetvorby. V práci jsou shrnuty současné pohledy na hierarchii a funkci nezralých krvetvorných buněk, včetně buněk kmenových. Je také stručně pojednáno o třech fázích embryonální a fetální krvetvorby, které předchází ustavení krvetvorby dospělého jedince. Stručně prezentuje výsledky experimentálního výzkumu časné fáze regenerace kostní dřeně po jejím poškození ionizujícím zářením. Výzkum ukázal na významnou roli, kterou v intenzivní fázi regenerace mají vývojově pozdní myeloidní progenitorové buňky, které dočasně nahradí chybějící buňky kmenové a multipotentní progenitory. Protože zdrojem krevních buněk jsou v intenzivně regenerující kostní dřeni buňky progenitorové, ne buňky kmenové a multipotentní progenitory, nelze regenerující kostní dřeň účinně transplantovat. Studie poukazuje na podobnost mezi intenzivně regenerující kostní dření dospělého jedince a embryonální krvetvorbou, která předchází vzniku krvetvorných kmenových buněk a jejímž zdrojem jsou erytroidní-myeloidní buňky progenitorové.
1256218PharmDr. Alžbeta Štefela, Ph.D.Stefela, Alzbeta et al. 3β-Isoobeticholic acid efficiently activates the farnesoid X receptor (FXR) due to its epimerization to 3α-epimer by hepatic metabolism. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2020, sv. 202, s. 1–13. ISSN 0960-0760. IF 3.813. [Článek v časopise]
600217Mgr. Adéla ČmokováLe Barzic, Cécile; Čmoková, Adéla; Denaes, Chloé; Pascal, Arné; Hubka, Vít; Guillot, Jacques; Risco-Castillo, Veronica. Detection and Control of Dermatophytosis in Wild European Hedgehogs (Erinaceus europaeus) Admitted to a French Wildlife Rehabilitation Centre. Journal of Fungi, 2021, sv. 7, s. 1–14. ISSN 2309-608X. IF 4.621. [Článek v časopise]
954218MUDr. Markéta BloomfieldPrucha, Miroslav. Mendelian susceptibility to mycobacterial disease: the first case of a diagnosed adult patient in the Czech Republic. Hindawi: Case reports in Immunology, 2020, sv. 0, s. 0–0. ISSN 2090-6617. [Článek v časopise]
doi: 10.1155/2020/8836685

online časopis, neuvádí stránkování
954218MUDr. Markéta BloomfieldParackova Zuzana. Neutrophils mediate Th17 promotion in COVID-19 patients. Journal of Leukocyte Biology, 2021, sv. 109, s. 73–76. ISSN 1938-3673. IF 3.8. [Článek v časopise]
DOI: 10.1002/JLB.4COVCRA0820-481RRR
474119PhDr. Petra SkřivánkováPáv, Marek, Skřivánková, Petra, Vňuková, Martina, Ptáček, Radek, Vevera, Jan. Hodnocení rizika násilného jednání. Česká a slovenská psychiatrie, 2020, sv. 116, s. 66–73. ISSN 1212-0383. [Článek v časopise]
474119PhDr. Petra SkřivánkováPáv, Marek, Skřivánková, Petra, Wiseman, Chantelle, Vňuková, Martina, Blatníková, Šárka, Hollý, Martin. Forensic Treatment Services in the Czech Republic: Current State and Future Challenges. International Journal of Forensic Mental Health, 2020, sv. 19, s. 269–282. ISSN 1499-9013. IF 1.121. [Článek v časopise]
899518Mgr. Jana ŠofránkováŠofránková, Jana . Predmety používané pri výrobe textilu z Hlinska-Nad Zbružovým. Analýza praslenov a tkáčskych závaží na základe ich hmotnosti a rozmerov.. Studia archaeologica Brunensia, 2021, sv. 2, s. -–-. ISSN 1805-918X. [Článek v časopise]
Článok je momentálne v procese recenzovania a bude prijatý do tisku. Odpoveď od redaktora
Mgr. Petr Dresler, Ph.D: článek dodáme to do sešitu 2 loňského čísla.
598218PhDr. Jiří SmržSmrž, Jiří. Správa Malé Strany v 16. a 17. století v rozšířených pamětních zápisech o obnovách městských rad. Pražský sborník historický, 2019, sv. 47, s. 11–76. ISSN 0555-0238. [Článek v časopise]
914218MUDr. Hana HalmováNohejlová Hana. Paediatric onset of multiple sclerosis: Analysis of chemokine and cytokine levels in the context of the early clinical course. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 2020, sv. 46, s. 102467– 102467. ISSN 2211-0348. IF 2.889. [Článek v časopise]
Nohejlova H, Kayserova J, Capek V, Toman T, Krsek P, Liba Z. Paediatric onset of multiple sclerosis: Analysis of chemokine and cytokine levels in the context of the early clinical course. Mult Scler Relat Disord. 2020 Nov;46:102467. doi: 10.1016/j.msard.2020.102467
914218MUDr. Hana HalmováLibá Zuzana. An immunotherapy effect analysis in Rasmussen encephalitis. BMC Neurology, 2020, sv. 20:359, s. 1–12. ISSN 1471-2377. IF 2.356. [Článek v časopise]
Liba Z, Vaskova M, Zamecnik J, Kayserova J, Nohejlova H, Ebel M, Sanda J, Ramos-Rivera GA, Brozova K, Liby P, Tichy M, Krsek P. An immunotherapy effect analysis in Rasmussen encephalitis. BMC Neurol. 2020 Sep 24;20(1):359. doi: 10.1186/s12883-020-01932-9
976219Mgr. Tereza LiepoldováLiepoldová, Tereza. Nekonečně malý svět: obraz utváření živého, raněnovověká věda a mikroskopie. Opuscula historiae artium, 2020, sv. 69, s. 0–0. ISSN 1211-7390. [Článek v časopise]
Článek je v současné době v sazbě, není proto možné uvést počáteční a konečnou stranu. Finální text článku a potvrzení o přijetí v přílohách.
976219Mgr. Tereza LiepoldováLiepoldová, Tereza, Figura, Roman. Epigeneze, nástup preformismu a recepce aristotelismu v raném novověku. Dějiny věd a techniky = History of sciences and technology, 2019, sv. LII, s. 208–227. ISSN 0300-4414. [Článek v časopise]
228218Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D.Krejčová, Lucie, Kuba, Radim, Flegr, Jaroslav, Klapilová, Kateřina. Kamasutra in Practice: The Use of Sexual Positions in the Czech Population and Their AssociationWith Female Coital Orgasm Potential. Sexual Medicine, 2020, sv. 8, s. 767–776. ISSN 2050-1161. IF 1.923. [Článek v časopise]
1193619Mgr. Klára KoupilováKoupilová Klára, Jakub Štenc, Zdeněk Janovský. Pollen dispersal is driven by pollinator response to plant disease and plant spatial aggregation. Basic and Applied Ecology, 2021, sv. 50, s. 77–86. ISSN 1439-1791. IF 3.156. [Článek v časopise]
Článek se podle názvu věnuje disperzi pylu, ale výsledky pokusů se dají shodně interpretovat jako disperze spor květní sněti, protože byl použit práškový analog namísto reálného pylu nebo spor. Hlavním sdělením článku je, že disperze práškového analogu je silně ovlivněna přítomností nakažených rostlin v experimentální patchi, a to tím způsobem, že disperze je nejintenzivnější, když opylovači potkávají nakažené rostliny vmísené mezi zdravé a zároveň jsou rostliny rozmístěné v prostoru blízko sebe. Důvodem pro zvýšenou intenzitu disperze je zřejmě diskriminace opylovačů proti nakaženým rostlinám, která vede k intenzivnějšímu pohybu mezi rostlinami s cílem vyhledat zdravé rostliny.
1134119Mgr. Aneta KholováKholová, Aneta; Lhotská, Ivona; Uhrová, Adéla; Špánik, Ivan; Machyňáková, Andrea; Solich, Petr; Švec, František; Šatínský, Dalibor. Determination of Ochratoxin A and Ochratoxin B in Archived Tokaj Wines (Vintage 1959–2017) Using On-Line Solid Phase Extraction Coupled to Liquid Chromatography. Toxins, 2020, sv. 12, s. 739–750. ISSN 2072-6651. IF 3.531. [Článek v časopise]
Kholová_článek v časopise_Toxins
864120Mgr. Jakub Rondoš, Ph.D.Rondoš, Jakub a Spurný, Jiří. An Amir–Cambern theorem for subspaces of Banach lattice-valued continuous functions. Banach Journal of Mathematical Analysis , 2021, sv. 15, s. -–-. ISSN 2662-2033. IF 0.969. [Článek v časopise]
1030217Mgr. Hana MíkováMíková Hana, Kuchtiak Viktor, Svobodová Irena, Spišská Veronika, Pačesová Dominika, Balík Aleš, Bendová Zdeňka. Circadian Regulation of GluA2 mRNA Processing in the Rat Suprachiasmatic Nucleus and Other Brain Structures. Molecular Neurobiology, 2020, sv. , s. 1–11. ISSN 0893-7648. IF 4.5. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.1007/s12035-020-02141-8
Souhrnné výsledky grantového projektu byly publikované v září 2020 v mezinárodním vědeckém časopise Molecular Neurobiology.
590218Mgr. Ingrid KnapováSimbirtseva N. , Krtička M, Casten R. F., Couture A., Furman W. I., Knapová I., O’Donnell J. M., Rusev G., Ullmann J. L., and Valenta S.. Examination of photon strength functions and nuclear level density in measured at the DANCE facility 196 Pt from the γ-ray spectra. Physical Review C, 2020, sv. 102, s. 024302-1–024302-17. ISSN 1536-6065. [Článek v časopise]
Fotónové silové funkcie z merania 195Pt(n,gamma)196Pt pomocou detektoru DANCE v Národnom laboratóriu Los Alamos.
1494218Mgr. Kateřina SýkorováFlegr, Jaroslav, Sýkorová, Kateřina, Fiala, Vojtěch, Hlaváčová, Jana, Bičíková, Marie, Máčová, Ludmila, Kaňková, Šárka. Increased 25(OH)D3 level in redheaded people: Could redheadedness be an adaptation to temperate climate?. Experimental Dermatology, 2020, sv. 29, s. 598–609. ISSN 0906-6705. IF 3.368. [Článek v časopise]
publikovaný článek
https://doi.org/10.1111/exd.14119
Článek obsahuje dedikaci projektu GAUK.
410119Mgr. Mária ZemkováMinárik,Peter; Zemková,Mária; Lukáč, František; Bohlen, Jan; Knapek, Michal; Král, Robert. Microstructure of the novel biomedical Mg–4Y–3Nd alloy prepared by spark plasma sintering. Journal of Alloys and Compounds, 2020, sv. 819, s. 153008–153008. ISSN 0925-8388. IF 4.65. [Článek v časopise]
410119Mgr. Mária ZemkováMinárik,Peter; Zemková,Mária; Knapek,Michal; Šašek, Stanislav, Dittrich, jan; Lukáč, František; Kozlík, Jiří; Král, Robert. Effect of Short Attritor-Milling of Magnesium Alloy Powder Prior to Spark Plasma Sintering . Materials, 2020, sv. 13, s. 3973–3973. ISSN 1996-1944. IF 3.057. [Článek v časopise]
410119Mgr. Mária ZemkováZemková, Mária; Minárik, Peter; Knapek, Michal; Šašek, Stanislav; Dittrich, Jan; Král, Robert. Microstructure and Mechanical Strength of Attritor-Milled and Spark Plasma Sintered Mg-4Y-3Nd Alloy. Crystals, 2020, sv. 10, s. 574–574. ISSN 2073-4352. IF 2.404. [Článek v časopise]
116119Mgr. Adam JarošJaroš, Adam; Foroutan-Nejad, Cina; Straka, Michal. From π Bonds without σ Bonds to the Longest Metal–Metal Bond Ever: A Survey on Actinide–Actinide Bonding in Fullerenes. Inorganic Chemistry, 2020, sv. 59, s. 12608–12615. ISSN 0020-1669. IF 4.825. [Článek v časopise]
668217MUDr. Vladimír KouckýKoucký, Vladimír. The cytokine milieu compromises functional capacity of tumor-infiltrating plasmacytoid dendritic cells in HPV-negative but not in HPV-positive HNSCC. Cancer Immunology, Immunotherapy, 2021, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0000-0000. IF 5.4. [Článek v časopise]
článek publikován online
DOI: 10.1007/s00262-021-02874-y
1434120Mgr. Lucie RömerLucie Römer, Markéta Supa, Vojtěch Hodboď. Media Literacy Education Nurturing Civic Participation of Disadvantaged Youth, or not?. Learning, Media, and Technology, 2021, sv. zatím neznámo, s. zatím neznámo–zatím neznámo. ISSN 1743-9892. IF 2.547. [Článek v časopise]
článek aktuálně probíhá peer-review
1434120Mgr. Lucie RömerRÖMER, Lucie. Mediální výchovou k rozvoji politické participace absolventů SOU/SOŠ. Civilia - Odborná revue pro didaktiku společenských věd, 2020, sv. 2020, roč. 11, č. 2, s. 63–69. ISSN 1805-3963. [Článek v časopise]
270218JUDr. Adam Csukás, Ph.D.CSUKÁS, Adam. Církevní zřízení Českobratrské církve evangelické v letech 1922–1945. Revue církevního práva, 2020, sv. 79–2, s. 39–64. ISSN 1211-1635. [Článek v časopise]
960119RNDr. Ondřej BouchalaBouchala, Ondřej; Hencl, Stanislav; Molchanova, Anastasia. Injectivity almost everywhere for weak limits of Sobolev homeomorphisms. Journal of Functional Analysis, 2020, sv. 279, s. 1–32. ISSN 0022-1236. IF 1.496. [Článek v časopise]
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022123620302019?via%3Dihub
1554218Mgr. Jan PtáčekPfanzelt, Simon, Ptáček, Jan, Sklenář, Petr, Bernard von Hagen, K, Albach, C. Dirk. Genome size in South American Gentianella (Gentianaceae, Swertiinae), with a special emphasis on species from the bolivian and ecuadorian Andes. Annals of the Missouri Botanical Garden, 2021, sv. 106, s. 31–46. ISSN 2162-4372. IF 1.942. [Článek v časopise]
U rodu Gentianella jsme zjistili, že většina tropických druhů je tetraploidních, popř. oktoploidních. Velikost genomu není korelována s teplotou, srážkami či nadmořskou výškou. Na druhou stranu, signifikantní rozdíl ve velikosti genomu byl nalezen v rámci jednotlivých taxonomických skupin v rámci habitatu a reprodukce (monokarpie vs. polykarpie).
1277018Mgr. Jana NovotnáKlimošová, Tereza; Malík, Josef; Masařík, Tomáš; Novotná, Jana; Paulusma, Daniel; Slívová, Veronika. Colouring (Pr + Ps)-Free Graphs. Algorithmica, 2020, sv. 82, s. 1833–1858. ISSN 0178-4617. IF 0.650. [Článek v časopise]
Plná verze článku.
1277018Mgr. Jana NovotnáNovotná, Jana ; Okrasa, Karolina ; Pilipczuk, Michal ; Rzazewski, Pawel ; van Leeuwen, Erik Jan ; Walczak, Bartosz. Subexponential-Time Algorithms for Finding Large Induced Sparse Subgraphs. Algorithmica, 2020, sv. Special Issue on Parameterized and Exact Computation (IPEC 2019), s. x–x. ISSN 0178-4617. IF 0.650. [Článek v časopise]
Publikováno online v červenci 2020, tištěná verze ještě nevyšla.
1277018Mgr. Jana NovotnáHompe, Patrick; Pelikánová, Petra; Pokorná, Aneta; Spirkl, Sophie:. On Aharoni’s rainbow generalization of the Caccetta–Häggkvist conjecture. Discrete Mathematics, 2021, sv. 344, s. 112319–112319. ISSN 0012-365X. IF 0.770. [Článek v časopise]
1176219Mgr. Jonáš VidraKyjánek, Lukáš; Žabokrtský, Zdeněk; Ševčíková, Magda; Vidra, Jonáš. Universal Derivations 1.0, A Growing Collection of Harmonised Word-Formation Resources. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 2020, sv. 115, s. 5–30. ISSN 0032-6585. [Článek v časopise]
654217MUDr. Ondřej LerchPařizková, Martina. Spatial pattern separation in early Alzheimer’s disease. Journal Of Alzheimer's disease, 2020, sv. 76, s. 121–138. ISSN 1387-2877. IF 3.909. [Článek v časopise]
Submitovaná publikace byla přijata k publikaci po uzávěrce závěrečné zprávy GAUK 2020
1480218Mgr. Marie Dunovská, Ph.D.Dunovská Marie. 5th Visegrad Doctoral Conference on Music Education Theory and Practice from Postgraduate Students' Point of View - Prague 2017. Ars inter culturas, 2017, sv. 6, s. 327–336. ISSN 2083-1226. [Článek v časopise]
Jako datum vydání časopisu je uveden rok 2017, reálně vyšel v roce 2018.

Časopis je indexován v následujících referenčních databázích:
BazHum
CEJSH
CEEOL
Index Copernicus
https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/index

Web časopisu: https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/issue/view/6
1480218Mgr. Marie Dunovská, Ph.D.Dunovská Marie. Když učitelé se studenty tvoří aneb Hudební pohádky se zpěvníčkem pro děti předškolního a mladšího školního věku. Hudební výchova, 2021, sv. 1/2021, s. 23–24. ISSN 1210-3683. [Článek v časopise]
https://pages.pedf.cuni.cz/hudebnivychova/aktualni-cislo/
130318Mgr. Martin Janovský, Ph.D.Janovský Martin, Horák Jan, Ackermann Oren, Tavger Aharon, Cassuto Deborah, Šmejda Ladislav, Hejcman Michal, Anker Yaakov, Shai Itzhaq. The contribution of POSL and PXRF to the discussion on sedimentary and site formation processes in archaeological contexts of the southern Levant and the interpretation of biblical strata at Tel Burna. Quaternary International, 2020, sv. nestanoveno, s. nestanoveno–nestanoveno. ISSN 1040-6182. IF 2.003. [Článek v časopise]
130318Mgr. Martin Janovský, Ph.D.Janovská Viktorie, Klír Tomáš. NEDESTRUKTIVNÍ VÝZKUM ZANIKLÉ HAVRANĚ (OKRES NYMBURK). PŘÍSPĚVEK K PODOBĚ RANĚ STŘEDOVĚKÝCH CENTER NIŽŠÍHO ŘÁDU. Archaeologia historica, 2020, sv. 45, s. 67–91. ISSN 2336-4386. [Článek v časopise]
1308218Mgr. Viktorie KolátkováKolátková, Viktorie; Čepička, Ivan; Hoffman, Razy; Vohník, Martin. Marinomyxa Gen. Nov. Accommodates Gall-Forming Parasites of the Tropical to Subtropical Seagrass Genus Halophila and Constitutes a Novel Deep-Branching Lineage Within Phytomyxea (Rhizaria: Endomyxa). Microbial Ecology, 2020, sv. online, s. 1–14. ISSN 0095-3628. IF 3.356. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.1007/s00248-020-01615-5
80318Mgr. Lucie PagáčováNunvar J., Pagacova L., Vojtechova Z., Smahelova J., Salakova M., Tachezy R.. Lack of conserved miRNA deregulation in HPV-induced squamous cell carcinomas.. International Journal of Molecular Sciences, 2021, sv. 22, s. xxx–xxx. ISSN 1422-0067. IF 4.556. [Článek v časopise]
Publikace je hlavním výstupem projektu a shrnuje získané výsledky analýzy NGS na čtyřech typech HPV-asociovaných nádorů. Studie byla v březnu 2021 předložena k publikaci ve speciálním čísle „Human Papillomavirus from Lab to Life: Insights from Molecular Researches“ časopisu International Journal of Molecular Sciences (IF 4,556) a nyní prochází recenzním řízením. V příloze přikládáme manuskript a potvrzení o jeho podání.
1292119Mgr. Jan VojtíšekBernatek‐Jakiel, Anita. Sediment detachment in piping‐prone soils: Cohesion sources and potential weakening mechanisms. Earth Surface Processes and Landforms, 2020, sv. 45, s. 3185–3201 . ISSN 0197-9337. IF 3.7. [Článek v časopise]
Spoluautorství na článku o erozních mechanismech pipingu a určení zdrojů koheze hlín odvozených ze spraší
1048120Mgr. Barbora ŠtádlerováŠtádlerová, Barbora, Kolrosová, Marta, Dědina, Jiří, Musil, Stanislav. Atomic fluorescence spectrometry for ultrasensitive determination of bismuth based on hydride generation – the role of excitation source, interference filter and flame atomizers. Journal od Analytical Atomic Spectrometry, 2020, sv. 35, s. 993–1002. ISSN 0267-9477. IF 3.498. [Článek v časopise]
1546119RNDr. Tereza KošutováKošutová, Tereza. Synthesis and microstructure investigation of heterogeneous metal-plasma polymer Ag/HMDSO nanoparticles. Surface and Interface Analysis, 2020, sv. 52, s. 1023–1028. ISSN 1096-9918. IF 1.665. [Článek v časopise]
460420Mgr. Filip HorákHorák, Filip. Obhospodařovatel a investoři: partneři nebo rivalové? . Obchodněprávní revue, 2020, sv. 2020, s. 283–288. ISSN 1803-6554. [Článek v časopise]
1418217Mgr. Alice MoravcováMoravcová Alice. Mountain aquatic Isoëtes populations reflect millennial-scale environmental changes in the Bohemian Forest Ecosystem, Central Europe. The Holocene, 2021, sv. on line , s. 1–14. ISSN 0959-6836. IF 2.595. [Článek v časopise]
1582517Mgr. Veronika Voráčková, Ph.D.Voráčková, Veronika, Knytl, Pavel, Španiel, Filip, Šustová, Petra, Renka, Jiří, Mohr, Pavel. Cognitive profiles of healthy siblings of first-episode schizophrenia patients. Early Intervention in Psychiatry, 2020, sv. 2020, s. 1–9. ISSN 1751-7893. IF 2.257. [Článek v časopise]
1786218Mgr. Monika Kliková, Ph.D.Monika, Kliková;Brian, A., Sharpless; Jitka, Bušková. Could sleep paralysis be pleasant?. Journal of Sleep Research, 2020, sv. e13154, s. 1–7. ISSN 0962-1105. IF 3.623. [Článek v časopise]
Ve spolupráci s s Dr. B.A. Sharplessem a za finanční podpory GAUK č. 1786218 vyšel v loňském roce článek v mezinárodně uznávaném impactovaném časopise (Q1), který se zabývá příjemným prožíváním spánkové obrny. Jedná se o první studii, která se zabývá tímto jevem a rozšiřuje poznání o možném emočním prožívání během epizod spánkové obrny, které jsou obvykle výrazně strachuplné a nepříjemné.
1278217Mgr. Petr Daněk, Ph.D.Danek, Petr. β-Catenin-TCF/LEF signaling promotes steady-state and emergency granulopoiesis via G-CSF receptor upregulation. Blood, 2020, sv. 136, s. 2574–2587. ISSN 1528-0020. IF 17.5. [Článek v časopise]
The original goal of the project - the ex vivo expansion of HSPCs via b-catenin-TCF/LEF inhibition - was not achieved. In search for the general function of b-catenin-TCF/LEF signaling in the hematopoietic system, we discovered that this signaling pathway directly upregulates G-CSF-R through which it promotes neutrophilic differentiation of HSPCs. Consistently, loss of b-catenin-TCF/LEF signaling resulted in reduced neutrophil counts and enhanced susceptibility of experimental mice to the infection. These results were published in the attached publication.
606218Mgr. Kristýna StrnadováStrnadová, Kristýna. An Exhortation to Regular Canons against the Vice of Ownership. Acta Universitatis Carolinae Philologica, 2021, sv. 4/2021, s. -–-. ISSN 0567-8269. [Článek v časopise]
Článek byl přijat do recenzního řízení.
520317Bc. Anna TollarováTollarová, Anna. Rukopisný Litevský slovník v kontextu české baltistiky první poloviny 19. století: koncepční záměr slovníku a otázka autorství . Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum, 2020, sv. 65, s. 5–18. ISSN 2570-6861. [Článek v časopise]
Vydaný článek. V předchozím roce procházel recenzním řízením.
520317Bc. Anna TollarováMontvilaitė, Geda – Tollarová, Anna. Rankraštinio Lietuvių kalbos žodyno autorystės klausimas: nauji faktai, paaiškėję atliekant teismo rašysenos ekspertizę. Acta Linguistica Lithuanica, 2020, sv. 82, s. 153–172. ISSN 1648-4444. [Článek v časopise]
Vydaný článek. V předchozím roce jsme disponovali potvrzením o přijetí do tisku.
1574319RNDr. Adam KlsákKlsák, Adam. Proměny "ruských" Karlových Varů: aktuální trendy v migraci, zahraničních investicích a cestovním ruchu. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2020, sv. 9(4), s. 43–53. ISSN 1805-3246. [Článek v časopise]
1574319RNDr. Adam KlsákŠimon, Martin, Křížková, Ivana, Klsák, Adam. Migranti ve vybraných městech Česka 2008–2015: Analýza změny prostorového rozmístění s využitím populačního rastru.. Geografie, 2020, sv. 125(3), s. 343–174. ISSN 1212-0014. IF 0.957. [Článek v časopise]
Tento článek je dedikovaný také souběžně řešenému projektu GAČR s účastí řešitele.
1590218Mgr. Markéta ČechováČechová, Markéta. Biological relationships and frontal sinus similarity in skeletal remains with known genealogical data. Journal of Anatomy, 2020, sv. 237, s. 798–809. ISSN 0021-8782. IF 2.013. [Článek v časopise]
J. Cvrček, R. Rmoutilová, M. Čechová, T. Jor, J. Velemínská, J. Brůžek, O. Naňka, P. Velemínský: Biological relationships and frontal sinus similarity in skeletal remains with known genealogical data, Journal of Anatomy, 2020, vol.: 237 (4), p.: 798-809, DOI: https://doi.org/10.1111/joa.13246
1590218Mgr. Markéta ČechováČechová, Markéta. A test of the Bulut et al. (2016) landmark-free method of quantifying sex differences in frontal bone roundness in a contemporary Czech sample. Journal of Forensic Sciences, 2020, sv. 66, s. 694–699. ISSN 0022-1198. IF 1.441. [Článek v časopise]
M. Čechová, J. Dupej, J. Brůžek, Š. Bejdová, J. Velemínská: A test of the Bulut et al. (2016) landmark-free method of quantifying sex differences in frontal bone roundness in a contemporary Czech sample. Journal of Forensic Sciences, 2020, vol.: 66 (2), p.: 694-699, DOI: https://doi.org/10.1111/1556-4029.14603
1590218Mgr. Markéta ČechováSuchá, Barbora. Age-related differences in cranial sexual dimorphism in contemporary Europe. International Journal of Legal Medicine, 2021, sv. -, s. -–-. ISSN 0937-9827. IF 2.222. [Článek v časopise]
Odevzdáno v roce 2020, publikováno v březnu 2021.

J. Velemínská, N. Fleischmannová, B. Suchá, J. Dupej, Š. Bejdová, A. Kotěrová, J. Brůžek. Age-related differences in cranial sexual dimorphism in contemporary Europe. International Journal of Legal Medicine, DOI: https://doi.org/10.1007/s00414-021-02547-6
1304119RNDr. Kateřina Bělonožníková, Ph.D.Bělonožníková, K., Vaverová, K., Vaněk, K., Kolařík, M., Hýsková, V., Vaňková, R., Dobrev, P., Křížek, T., Hodek, O., Čokrtová, K., Štípek, A., Ryšlavá, H.. Novel Insights into the Effect of Pythium Strains on Rapeseed Metabolism. Microorganisms, 2020, sv. 8, s. 1–24. ISSN 2076-2607. IF 4.152. [Článek v časopise]
The journal does not count standard pages, The article's ID is 1472.
https://doi.org/10.3390/microorganisms8101472
1304119RNDr. Kateřina Bělonožníková, Ph.D.Hýsková, V., Bělonožníková, K., Doričová, V., Kavan, D., Gillarová, S., Henke, S., Synková, H., Ryšlavá, H., Čeřovská, N.. Effects of heat treatment on metabolism of tobacco plants infected with Potato virus Y. Plant Biology, 2021, sv. Online ahead of print., s. 1–11. ISSN 1438-8677. IF 2.167. [Článek v časopise]
The article is online ahead of print. The volume and pages have not been specified in the journal yet.
https://doi.org/10.1111/plb.13234
1304119RNDr. Kateřina Bělonožníková, Ph.D.Hýsková, V., Bělonožníková, K., Čeřovská, N., Ryšlavá H.. HSP70 plays an ambiguous role during viral infections in plants. Biologia Plantarum, 2021, sv. In Press, s. 1–11. ISSN 1573-8264. IF 1.602. [Článek v časopise]
The article is currently in press. I have uploaded the pre-proofed version.
1194019Mgr. Jan KulhánekKulhánek, Jan; Faryad, Shah, Wali; Jedlicka, Radim; Svojtka, Martin. Dissolution and reprecipitation of garnet during eclogite facies metamorphism; major and trace elements transfer during atoll garnet formation. Journal of Petrology, 2021, sv. 62, s. 1–22. ISSN 0022-3530. IF 4.515. [Článek v časopise]
The article was also awarded by the editor of the journal as the "editor's choice". Which is as written on the journal website: collection of high quality articles published in the Journal of Petrology, handpicked by the Editor. The articles are free to read online then.
454218MUDr. Zdeněk LaštůvkaLaštůvka Zdeněk, Borbélyová Veronika, Janišová Kateřina, Otáhal Jakub, Mysliveček Jaromír, Riljak Vladimír. Neonatal Hypoxic-Ischemic Brain Injury Leads to Sex-Specific Deficits in Rearing and Climbing in Adult Mice. Physiological Research, 2020, sv. 69 (Suppl. 3), s. 499–512. ISSN 1802-9973. IF 1.655. [Článek v časopise]
Hlavní článek řešitele projektu.
454218MUDr. Zdeněk LaštůvkaFrajewicki Ari, Laštůvka Zdeněk, Borbélyová Veronika, Khan Sami, Jandová Kateřina, Janišová Kateřina, Otáhal Jakub, Mysliveček Jaromír, Riljak Vladimír . Perinatal Hypoxic-Ischemic Damage: Review of the Current Treatment Possibilities. Physiological Research, 2020, sv. 69 (Suppl. 3), s. 379–401. ISSN 1802-9973. IF 1.655. [Článek v časopise]
Přehledový článek související s problematikou řešeného projektu
480120RNDr. Anna DoležalováDoležalová, Anna; Hrubešová, Marika; Roskovec, Tomáš. Hausdorff measure of critical set for Luzin N condition. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2021, sv. 493, s. 1–14. ISSN 0022-247X. IF 1.220. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2020.124528
1350120RNDr. Vojtěch DočekalDočekal, Vojtěch; Petrželová, Simona; Císařová, Ivana; Veselý, Jan. Enantioselective Cyclopropanation of 4-Nitroisoxazole Derivatives. Advanced Synthesis & Catalysis , 2020, sv. 362, s. 2597–2603. ISSN 1615-4150. IF 5.85. [Článek v časopise]
1626218Mgr. Tereza KrajzingrováBauerová, Petra. ongitudinally monitored lifetime changes in blood heavy metal concentrations and their health effects in urban birds. Science of the Total Environment, 2020, sv. 723, s. nestránkováno–nestránkováno. ISSN 0048-9697. IF 6.551. [Článek v časopise]
142120MUDr. Nikol JankovskáJankovska, Nikol; Olejar, Tomas; Matej, Radoslav. Extracellular Amyloid Deposits in Alzheimer's and Creutzfeldt-Jakob Disease: Similar Behavior of Different Proteins?. International Journal of Molecular Sciences, 2021, sv. 22, s. 7–7. ISSN 1422-0067. IF 4.556. [Článek v časopise]
142120MUDr. Nikol JankovskáJankovska, Nikol; Olejar, Tomas; Kukal, Jaromir; Matej, Radoslav. Different Morphology of Neuritic Plaques in the Archicortex of Alzheimer's Disease with Comorbid Synucleinopathy: A Pilot Study. Current Alzheimer Research, 2021, sv. 17, s. 948–958. ISSN 1875-5828. IF 3.289. [Článek v časopise]
Jedná se o poslední autorskou editaci, článek je v tisku.
910120Mgr. Jiří DoležalDoležal, Jiří. Mechano-Optical Switching of a Single Molecule with Doublet Emission. ACS Nano, 2020, sv. 14, s. 8931–8938. ISSN 1936-0851. IF 14.588. [Článek v časopise]
With this paper, the primary objective was fulfilled. We show that the adsorption position (Na vs. Cl in the NaCl lattice and number of NaCl layers 2 vs. 3) of the CuPc molecules influences the exciton energy. With the help of TD-DFT calculations we explained this effect by spatially dependent Coulomb interaction occurring at the molecule–insulator interface, which tunes the local dielectric environment of the emitter.
1191419Mgr. Tereza MatějkováMatejkova, Tereza, Hajkova, Petra, Stopkova, Romana, Stanko, Michal, Martin, Jean-Francois, Kreisinger, Jakub, Stopka, Pavel. Oral and vaginal microbiota in selected field mice of the genus Apodemus: a wild population study. Scientific Reports, 2020, sv. 10, s. 1–11. ISSN 2045-2322. IF 3.998. [Článek v časopise]
The first paper funded by this GAUK describes the changes in oral and vaginal microbiota in four species of wild living rodent Apodemus. Furthermore, one of the Apodemus species was introduced into captivity and the influence of captivity on the microbiota changes was observed.
790217Mgr. Vendula MarkováMelkes Barbora. β-Arrestin 2 and ERK1/2 Are Important Mediators Engaged in Close Cooperation between TRPV1 and µ-Opioid Receptors in the Plasma Membrane. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2020, sv. 21, s. 4626–4642. ISSN 1422-0067. IF 4.556. [Článek v časopise]
1464119Mgr. Hana HoráčkováKarahoda, Rona. Serotonin homeostasis in the materno-foetal interface at term: Role of transporters (SERT/SLC6A4 and OCT3/SLC22A3) and monoamine oxidase A (MAO-A) in uptake and degradation of serotonin by human and rat term placenta. Acta Physiologica, 2020, sv. 229, s. e13478–e13478. ISSN 1748-1716. IF 5.816. [Článek v časopise]
106120Mgr. Jakub MazanecMazanec, Jakub. Československý Hydroprojekt v Africe. Paměť a dějiny, 2020, sv. XIV, s. 33–41. ISSN 1802-8241. [Článek v časopise]
106120Mgr. Jakub MazanecMazanec, Jakub. Z Blanska do tropické Afriky. S Antonínem Petlachem o expertní misi československého Hydroprojektu v Ghaně v roce 1961. Paměť a dějiny, 2020, sv. XIV, s. 42–45. ISSN 1802-8241. [Článek v časopise]
1466120Mgr. Matěj BrožkaGryc, Tomáš; Marenčáková, Jitka; Brožka, Matěj; Zahálka, František. GOLF SWING VARIABILITY IN ELITE FEMALE JUNIOR GOLFERS. Lekar a technika – Clinician and Technology, 2020, sv. 49(3), s. 87–91. ISSN 0301-5491. [Článek v časopise]
204220MUDr. Kateřina VáňováCarol C.L. Chen et al.. Histone H3.3G34-Mutant Interneuron Progenitors Co-opt PDGFRA for Gliomagenesis. Cell, 2020, sv. 183, s. 1617–1633. ISSN 1097-4172. IF 38.6. [Článek v časopise]
Tuto výbornou publikaci naše pracovní skupina "Prague Brain Tumor Research Group" získala díky blízké mezinárodní spolupráci s Dr. Nadou Jabado z Montrealu. Do této studie jsme poskytli výsledky pacientů, které molekulárně- biologicky charakterizujeme v rámci mého Ph.D. projektu. Vzhledem k rozsáhlosti studie nebylo možné mou grantovou podporu výslovně uvést.
412217MUDr. Tereza Doušová, Ph.D.1. Silva IAL, Duarte A, Marson FAL, Centeio R, Doušová T, Kunzelmann K, et al. . Assessment of Distinct Electrophysiological Parameters in Rectal Biopsies for the Choice of the Best Diagnosis/Prognosis Biomarkers for Cystic Fibrosis. Frontiers in Physiology, 2020, sv. 11, s. 1735–1735. ISSN 1664-042X. IF 3.367. [Článek v časopise]
412217MUDr. Tereza Doušová, Ph.D.Silva I, Doušová T, Ramalho S et al.. Organoids as a personalized medicine tool for ultra-rare mutations in cystic fibrosis: The case of S955P and 1717-2A>G. Biochemica et Biophysica Acta – Molecular Basis of Disease, 2020, sv. 1866, s. svazek 11–svazek 11. ISSN 0925-4439. IF 4.352. [Článek v časopise]
536217Mgr. Dominik PinkasPinkas, Dominik; Fišer, Radovan; Kozlík, Petr; Dolejšová, Tereza; Hryzáková, Klára; Konopásek, Ivo; Mikušová, Gábriela. Bacillus subtilis cardiolipin protects its own membrane against surfactininduced permeabilization. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes, 2020, sv. Volume 1862, Issue 10, s. 183405–183405. ISSN 0005-2736. IF 3.411. [Článek v časopise]
316120Mgr. Ondřej KáděMatoulek, Martin. Fyzická aktivita v léčbě obezity v praxi. Vnitřní lékařství, 2020, sv. 66/8, s. 483–488. ISSN 1801-7592. IF 0.240. [Článek v časopise]
Článek v časopise Vnitřní lékařství na téma Fyzická aktivita v léčbě obezity. Článek je zaměřen na efekt PA v léčbě obezity a hlavně přidružených onemocnění a v neposlední řadě využití telemedicíny v léčbě a také prevenci.
976718MUDr. Lukáš Plachý, Ph.D.Plachy, Lukas. Familial short stature - a novel phenotype of growth plate collagenopathies. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2021, sv. -, s. -–-. ISSN 1945-7197. IF 5.399. [Článek v časopise]
1502118Mgr. Barbora Pokrývková Pokrývková, Barbora; Šmahelová, Jana; Dalewská, Natálie; Grega, Marek; Vencálek, Ondřej; Šmahel, Michal; Nunvář, Jaroslav; Klozar, Jan; Tachezy, Ruth. ARG1 mRNA Level Is a Promising Prognostic Marker in Head and Neck Squamous Cell Carcinomas. Diagnostics, 2021, sv. 11, s. 628–628. ISSN 2075-4418. IF 3.110. [Článek v časopise]
1574317Mgr. Lucia MitašíkHana Kočová Vlčková Maria Carmen Catapano Lucia Mitašík Ondřej Kotland Iveta Nejmanová Jana Pourová Přemysl Mladěnka Lucie Nováková. Featuring ultimate sensitivity of high‐resolution LC‐MS analysis of phenolics in rat plasma. Journal of Separation Science, 2021, sv. in press, s. 1–11. ISSN 1615-9314. IF 2.878. [Článek v časopise]
748318MUDr. Jana KarolováPytlík R., Polgárová K., Karolová J., Klener P.. Current Immunotherapy Approaches in Non-Hodgkin Lymphomas. Vaccines, 2020, sv. 8 (issue 4), s. 1–45. ISSN 2076-393X. IF 4.760. [Článek v časopise]
748318MUDr. Jana KarolováKarolová Jana. PD-1, PD-L1 and PD-L2 expression in Mantle cell lymphoma and healthy population. Folia Biologica, 2020, sv. 66, s. 117–122. ISSN 0015-5500. IF 0.691. [Článek v časopise]
Článek t.č. není dostupný v plné verzi on-line, ale vyšel tiskem, proto v rámci přílohy figuruje preview a titulní strana článku.
88120Mgr. Anna KrýsováKrýsová, Anna. Esthetische verschuivingen in contemporaine literatuur en hun methodologische principes. Neerlandica Wratislaviensia, 2021, sv. XXX, s. 77–88. ISSN 0860-0716. [Článek v časopise]
1498119Mgr. Iva JadrnáJadrná, Iva, Siver, Peter A. , Škaloud, Pavel . Morphological evolution of silica scales in the freshwater genus Synura (Stramenopiles). Journal of Phycology, 2020, sv. 0, s. 1–15. ISSN 0022-3646. IF 2.99. [Článek v časopise]
264220Mgr. Tereza ĎurovcováNěmeček, Zdeněk; Ďurovcová, Tereza; Šafránková, Jana; Richardson, John D.; Šimůnek, Jiří; and Stevens, Michael L.. (Non)radial Solar Wind Propagation through the Heliosphere. The Astrophysical Journal Letters, 2020, sv. 897, s. 1–7. ISSN 2041-8205. IF 8.201. [Článek v časopise]
316218Mgr. Marina BakardjievaKalina T, Bakardjieva M, Blom M, Perez-Andres M, Barendregt B, Kanderová V, Bonroy C, Philippé J, Blanco E, Pico-Knijnenburg I, Paping JHMP, Wolska-Kuśnierz B, Pac M, Tkazcyk J, Haerynck F, Akar HH, Formánková R, Freiberger T, Svatoň M, Šedivá A, Arriba-Méndez S, Orfao A, van Dongen JJM, van der Burg M.. EuroFlow Standardized Approach to Diagnostic Immunopheneotyping of Severe PID in Newborns and Young Children. Frontiers in Immunology, 2020, sv. 11, s. 78–91. ISSN 1664-8714. IF 5.085. [Článek v časopise]
756218Mgr. Júlia TomšůPajorova J, Skogberg A, Hadraba D, Broz A, Travnickova M, Zikmundova M, Honkanen M, Hannula M, Lahtinen P, Tomkova M, Baaakova L, Kallio P. Cellulose Mesh with Charged Nanocellulose Coatings as a Promising Carrier of Skin and Stem Cells for Regenerative Applications. Biomacromolecules, 2020, sv. 21, s. 4857–4870. ISSN 1525-7797. IF 6.092. [Článek v časopise]
Článek s dedikací GAUKu č. 756218
92218Mgr. Martin FormanÁvila Herrera Ivalú M., Král Jiří, Pastuchová Markéta, Forman Martin, Musilová Jana, Kořínková Tereza, Šťáhlavský František, Zrzavá Magda, Nguyen Petr, Just Pavel, Haddad Charles R., Hiřman Matyáš, Koubová Martina, Sadílek David, Huber Bernhard A.. Evolutionary pattern of karyotypes and meiosis in pholcid spiders (Araneae: Pholcidae): implications for reconstructing chromosome evolution of araneomorph spiders. BMC Ecology and Evolution, 2021, sv. 21, s. 1–37. ISSN 2730-7182. IF 3.252. [Článek v časopise]
Accepted: 25 Jan 2021, v příloze proofs
92218Mgr. Martin FormanŠťáhlavský František , Forman Martin, Just Pavel, Denič Filip, Haddad Charles R., Opatova Vera. Cytogenetics of entelegyne spiders (Arachnida, Araneae) from southern Africa. Comparative Cytogenetics, 2020, sv. 14, s. 107–138. ISSN 1993-0771. IF 1.036. [Článek v časopise]
1598218RNDr. Marek Tuhý, Ph.D.Tuhý, Marek; Ettler, Vojtěch. Přírodní požáry a remobilizace kovů. Vesmír, 2020, sv. 99, s. 458–460. ISSN 0042-4544. IF 0. [Článek v časopise]
1598218RNDr. Marek Tuhý, Ph.D.Tuhý, Marek; Rohovec, Jan; Matoušková, Šárka; Mihaljevič, Martin; Kříbek, Bohdan; Vaněk, Aleš; Mapani, Ben; Göttlicher, Jörg; Steininger, Ralph; Majzlan, Juraj; Ettler, Vojtěch. The potential wildfire effects on mercury remobilization from topsoils and biomass in a smelter-polluted semi-arid area. Chemosphere, 2020, sv. 247, s. 1–7. ISSN 0045-6535. IF 5.778. [Článek v časopise]
1598218RNDr. Marek Tuhý, Ph.D.Tuhý, Marek; Hrstka, Tomáš; Ettler, Vojtěch. Automated mineralogy for quantification and partitioning ofmetal(loid)s in particulates from mining/smelting-polluted soils. Environmental Pollution, 2020, sv. 266, s. 1–10. ISSN 0269-7491. IF 6.793. [Článek v časopise]
Open Acess
752119Mgr. Jiří KozlíkKozlík, Jiří; Preisler, Dalibor; Stráský, Josef; Veselý, Jozef; Veverková, Anna; Chráska, Tomáš; Janeček, Miloš. Phase transformations in a heterogeneous Ti-xNb-7Zr-0.8O alloy prepared by a field-assisted sintering technique. Materials & Design, 2021, sv. 198, s. n/a–n/a. ISSN 0264-1275. IF 6.289. [Článek v časopise]
752119Mgr. Jiří KozlíkKozlík, Jiří; Veselý, Jozef; Stráský, Josef; Chráska, Tomáš; Janeček, Miloš. Interface of a Al6061/Ti Composite Prepared by Field Assisted Sintering Technique. Metals, 2021, sv. 11, s. n/a–n/a. ISSN 2075-4701. IF 2.117. [Článek v časopise]
1488120Mgr. Maroš KaľataKaľata Maros, Malý Tomáš, Hank Mikuláš, Michálek Jakub, Bujnovský David, Kunzman Egon, Zahálka František. Unilateral and bilateral strength asymmetry among young elite athletes of various sports. Medicina-Lithuania, 2020, sv. 56, s. 683–692. ISSN 1010-660X. IF 2.43. [Článek v časopise]
362120Mgr. Adam NovákNovák Adam . Zavedení daně z plastů?. České právo životního prostředí , 2020, sv. 4, s. 1–15. ISSN 1213-5542. [Článek v časopise]
362120Mgr. Adam NovákNovák Adam . K pojmu převzetí odpadu. České právo životního prostředí , 2020, sv. 2, s. 13–33. ISSN 1213-5542. [Článek v časopise]
Afiliace k Právnické fakultě Univerzity Karlovy je uvedena na konci článku.
262120Mgr. Lukáš FusekYang Tian. Selective Electrooxidation of 2-Propanol on Pt Nanoparticles Supported on Co 3 O 4 : An In-situ Study on Atomically Defined Model Systems. Journal of Physics D: Applied Physics, 2021, sv. -, s. -–-. ISSN 0022-3727. IF 2.89. [Článek v časopise]
The article is currently in the state of accepted manuscript
262120Mgr. Lukáš FusekBertram Manon. Cobalt Oxide-Supported Pt Electrocatalysts: Intimate Correlation between Particle Size, Electronic Metal–Support Interaction and Stability. The Journal of Physical Chemistry Letters, 2020, sv. 11, s. 8365–8371. ISSN 1948-7185. IF 7.33. [Článek v časopise]
602119Ing. Kristýna Kolouchová, Ph.D.Babuka, David. Internal Structure of Thermoresponsive Physically Crosslinked Nanogel of Poly[N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide]-Block-Poly[N-(2,2-difluoroethyl)acrylamide], Prominent 19F MRI Tracer. Nanomaterials, 2020, sv. 10, s. 2231–2232. ISSN 2079-4991. IF 4.358. [Článek v časopise]
602119Ing. Kristýna Kolouchová, Ph.D.Kolouchová, Kristýna. Implant-forming polymeric 19F MRI-tracer with tunable dissolution. Journal of Controlled Release, 2020, sv. 327, s. 50–60. ISSN 0168-3659. IF 7.727. [Článek v časopise]
958217RNDr. Jakub StarostaStarosta, Jakub. Genetic variability in the Physconia muscigena group (Physciaceae, Ascomycota) in the Northern H. The Lichenologist, 2020, sv. 52, s. 305–317. ISSN 0024-2829. IF 1.360. [Článek v časopise]
Spoluautor: Svoboda David
828120Mgr. Miloš RoháčekFranković, Filip; Kmošek, Matěj; Roháček, Miloš; Đukić, Ana; Pavúk, Peter; Mihelić, Sanjin. A Preliminary Report on the Results of the Lovas Archaeological Project (LAP) in Eastern Croatia. Seasons 2011, 2017 and 2018. Studia Hercynia, 2021, sv. 2020/1, s. 1–27. ISSN 1212-5865. [Článek v časopise]
Článek přijatý do tisku, mapující aktivity projektu z předchozích období, ale i loňský rok 2020 (který spadá pod tento GAUK projekt) je zde místy obsažen. Větší autorský kolektiv. Hlavní řešitel a školitel jsou zde jako spoluautoři. Dedikace GAUKu a afiliace fakultě jsou uvedeny vzadu (Acknowledgements).
816218Mgr. Martin NeudörflMartin Neudörfl. Záhadný morfém [-t] a slovesná paradigmata v sarkézské normanštině. Časopis pro moderní filologii, 2020, sv. 06/2020, s. 194–217. ISSN 2336-6591. [Článek v časopise]
Studie představuje stěžejní poznatky týkající se morfologie sloves v sarkézské normanštině, jichž bylo dosaženo prostřednictvím terénních výjezdů v rámci projektu. Předložená data a analýzy zásadně rozporují dosavadní představy o systému slovesných koncovek v sarkézštině, založené na datech prezentovaných v minulosti v odborné literatuře, přičemž studie rovněž přináší nové argumenty do diskuse o historickém vývoji slovesných paradigmat v severo-galorománských jazycích.
1132218Mgr. Adéla KábelováKábelová, Adéla, Malínská, Hana, Marková, Irena, Oliyarnyk, Olena, Chylíková, Blanka, Šeda, Ondřej. Ellagic Acid Affects Metabolic and Transcriptomic Profiles and Attenuates Features of Metabolic Syndrome in Adult Male Rats. Nutrients, 2021, sv. 13, s. 1–15. ISSN 2072-6643. IF 4.546. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.3390/nu13030804
192418RNDr. Ekaterina IgnatyevaIgnatyeva Ekaterina. Symbolic and social boundaries of the integration of Russian immigrants in Czechia. Symbolic and social boundaries of the integration of Russian immigrants in Czechia, 2020, sv. 55 (2), s. 137–148. ISSN 0300-5402. [Článek v časopise]
1674218Mgr. Antonín KnížekFerus, Martin; Rimmer, Paul; Cassone, Giuseppe; Knížek, Antonín; Civiš, Svatopluk; Šponer, Judit E; Ivanek, Ondřej; Šponer, Jiří; Saeidfirozeh, Homa; Kubelík, Petr; Dudžák, Roman; Petera, Lukáš; Juha, Libor; Pastorek, Adam; Křivková, Anna; Krůs, Miroslav. One-Pot Hydrogen Cyanide-Based Prebiotic Synthesis of Canonical Nucleobases and Glycine Initiated by High-Velocity Impacts on Early Earth. Astrobiology, 2020, sv. 20, s. 1476–1488. ISSN 1531-1074. IF 4.280. [Článek v časopise]
1674218Mgr. Antonín KnížekKnížek, Antonín; Kubelík, Petr; Bouša, Milan; Ferus, Martin; Civiš, Svatopluk. Acidic Hydrogen Enhanced Photocatalytic Reduction of CO2 on Planetary Surfaces. ACS Earth and Space Chemistry, 2020, sv. 4, s. 1001–1009. ISSN 2472-3452. IF 3.418. [Článek v časopise]
1294417Mgr. Kristýna BubeníkováKristýna Bubeníková , Juli Pujade-Villar & Petr Janšta. Description of Torymus lasallei, sp. nov. (Hymenoptera: Torymidae), a species with an unusual ovipositor. Journal of Natural History, 2020, sv. 54, s. 791–800. ISSN 0022-2933. IF 1.032. [Článek v časopise]
210119Mgr. Lucie HavelkováBashta, Bogdana; Hašková, Alena; Faukner, Tomáš; Elsawy, Moataz A.; Šorm, David; Brus, Jiří; Sedláček, Jan . Microporous hyper-cross-linked polyacetylene networks: Covalent structure and texture modification by reversible Schiff-base chemistry. European Polymer Journal, 2020, sv. 136, s. 109914– . ISSN 0014-3057. IF 4.598. [Článek v časopise]
DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2020.109914
1072119RNDr. Tomáš KrajňákKrajňák, Tomáš. The effects of terrorism on tourism demand: A systematic review. Tourism Economics, 2020, sv. OnlineFirst, s. 1–23. ISSN 2044-0375. IF 1.819. [Článek v časopise]
Dedikace viz strana 19
Afiliace viz strana 1
1168820RNDr. Vojtěch VlachVlach, Vojtěch; Ledvinka, Ondřej; Matoušková, Milada. Changing Low Flow and Streamflow Drought Seasonality in Central European Headwaters. Water, 2020, sv. 12, s. 1–2. ISSN 2073-4441. IF 2.544. [Článek v časopise]
1084218Mgr. Jakub SedláčekSedláček, Jakub. Digitální stopa: Konec empirické sociologie?. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2020, sv. 56(4), s. 471–490. ISSN 0038-0288. IF 0.412. [Článek v časopise]
202120Mgr. Benjamin Petruželka, Ph.D.Petruželka, Benjamin, Barták, Miroslav. The Identification of Precursor Regulation Impact on the Methamphetamine Market and Public Health Indicators in the Czech Republic: Time Series Structural Break Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, sv. 17(21), s. 1–28. ISSN 1660-4601. IF 2.849. [Článek v časopise]
202120Mgr. Benjamin Petruželka, Ph.D.Petruželka, Benjamin, Barták, Miroslav. Primary drug-related crimein the Czech Republic from a geographical perspective: study of urban, suburbanand rural differences. GEOSCAPE, 2020, sv. 14(2), s. 134–142. ISSN 1802-1115. [Článek v časopise]
1584017Mgr. Petr ProschekProschek, Petr et al.. Weakly anisotropic ferromagnet EuRu2P2: Ambient and hydrostatic pressure characterization . Journal of Alloys and Compounds , 2021, sv. 864, s. 158753-1–158753-6. ISSN 0925-8388. IF 4.350. [Článek v časopise]
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.158753
1560218Mgr. Eliška VacurováHubáčková Soňa. Replication and ribosomal stress induced by targeting pyrimidine synthesis and cellular checkpoints suppress p53-deficient tumors. Cell Death & Disease, 2020, sv. 11, s. 1–16. ISSN 2041-4889. IF 6.304. [Článek v časopise]
DOI: https://doi.org/10.1038/s41419-020-2224-7
1636218Mgr. Šárka PeléškováStaňková, Helena, Janovcová, Markéta, Peléšková, Šárka, Sedláčková, Kristýna, Landová, Eva & Frynta, Daniel. The Ultimate List of the Most Frightening and Disgusting Animals: Negative Emotions Elicited by Animals in Central European Respondents. Animals, 2021, sv. 11, s. 747–767. ISSN 2076-2615. IF 2.323. [Článek v časopise]
272119RNDr. Ondřej HotovýHotový, Ondřej; Jeníček, Michal. The impact of changing subcanopy radiation on snowmelt in a disturbed coniferous forest. Hydrological Processes, 2020, sv. 34, s. 5298–5314. ISSN 1099-1085. IF 3.256. [Článek v časopise]
1312218Mgr. Adéla ŠimkováŠimková, Adéla. Molecular recognition of fibroblast activation protein for diagnostic and therapeutic applications. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics, 2020, sv. 1868, s. 140409–140426. ISSN 1570-9639. IF 2.371. [Článek v časopise]
Jedná se o souborný článek (review) na téma úzce spojené s předmětem výzkumu v rámci projektu.
1298218Ing. Magdaléna Tinková, Ph.D.Tinková, Magdaléna; Voutier, Paul. Indecomposable integers in real quadratic fields. Journal of Number Teory, 2020, sv. 212, s. 458–482. ISSN 0022-314X. [Článek v časopise]
1298218Ing. Magdaléna Tinková, Ph.D.Krásenský, Jakub; Tinková, Magdaléna; Zemková, Kristýna. There are no universal ternary quadratic forms over biquadratic fields. Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, 2020, sv. 63, s. 861–912. ISSN 0013-0915. [Článek v časopise]
1438417Mgr. Jan KubovčiakSchmiedová, Lucie. Gut microbiota in a host-brood parasite system: insights from common cuckoos raised by two warbler species. FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY , 2020, sv. 96, s. 1–10. ISSN 0168-6496. IF 3.675. [Článek v časopise]
80918RNDr. Jiří VeselýVeselý, Jiří. Cylindrical spacetimes due to radial magnetic fields. Physical Review D, 2021, sv. 103, s. 024048–číslo článku. ISSN 2470-0029. IF 4.833. [Článek v časopise]
Publikace v PRD mají přiděleno pouze číslo článku, nikoli čísla stran. Článek má 8 stran.
178220Mgr. Nikola CapkováAnnalisa Bianco, Aleš Dvořák, Nikola Capková, Camille Gironde, Claudio Tiribelli ,Christophe Furger, Libor Vitek and Cristina Bellarosa . The Extent of Intracellular Accumulation of Bilirubin Determines Its Anti- or Pro-Oxidant Effect. Frontiers in Pharmacology | Drug Metabolism and Transport, 2020, sv. 21(21), s. 1–17. ISSN 1422-0067. [Článek v časopise]
Severe hyperbilirubinemia can cause permanent neurological damage in particular in neonates, whereas mildly elevated serum bilirubin protects from various oxidative stress-mediated diseases. The present work aimed to establish the intracellular unconjugated bilirubin concentrations (iUCB) thresholds differentiating between anti- and pro-oxidant effects. Methods: Hepatic (HepG2), heart endothelial (H5V), kidney tubular (HK2) and neuronal (SH-SY5Y) cell lines were exposed to increasing concentration of bilirubin. iUCB, cytotoxicity, intracellular reactive oxygen species (ROS) concentrations, and antioxidant capacity (50% efficacy concentration (EC50)) were determined. Results: Exposure of SH-SY5Y to UCB concentration > 3.6 µM (iUCB of 25 ng/mg) and >15 µM in H5V and HK2 cells (iUCB of 40 ng/mg) increased intracellular ROS production (p < 0.05). EC50 of the antioxidant activity was 21 µM (iUCB between 5.4 and 21 ng/mg) in HepG2 cells, 0.68 µM (iUCB between 3.3 and 7.5 ng/mg) in SH-SY5Y cells, 2.4 µM (iUCB between 3 and 6.7 ng/mg) in HK2 cells, and 4 µM (iUCB between 4.7 and 7.5 ng/mg) in H5V cells. Conclusions: In all the cell lines studied, iUCB of around 7 ng/mg protein had antioxidant activities, while iUCB > 25 ng/mg protein resulted in a prooxidant and cytotoxic effects. UCB metabolism was found to be cell-specific resulting in different iUCB.
178220Mgr. Nikola CapkováMaaike Blankestijn, Ivo P. van de Peppel, Ales Dvorak, Nikola Capkova, Libor Vitek, Johan W. Jonker & Henkjan J. Verkade. Induction of fecal cholesterol excretion is not effective for the treatment of hyperbilirubinemia in Gunn rats. Pediatric Research, 2020, sv. #########, s. 1–8. ISSN 0-0. [Článek v časopise]
Unconjugated hyperbilirubinemia, a feature of neonatal jaundice or Crigler–Najjar syndrome, can lead to neurotoxicity and even death. We previously demonstrated that unconjugated bilirubin (UCB) can be eliminated via transintestinal excretion in Gunn rats, a model of unconjugated hyperbilirubinemia, and that this is stimulated by enhancing fecal fatty acid excretion. Since transintestinal excretion also occurs for cholesterol (TICE), we hypothesized that increasing fecal cholesterol excretion and/or TICE could also enhance fecal UCB disposal and subsequently lower plasma UCB concentrations.
468318RNDr. Ing. Tomáš Figura, Ph.D.Figura, Tomáš, Tylová, Edita, Šoch, Jan, Selosse, Marc-André, Ponert, Jan. In vitro axenic germination and cultivation of mixotrophic Pyroloideae (Ericaceae) and their post-germination ontogenetic development . Annals of Botany, 2019, sv. 123, s. 625–639. ISSN 0305-7364. IF 4.005. [Článek v časopise]
Plná verze článku
1748218MUDr. Minh Duc TrinhTrinh, Minh Duc. Obstructive sleep apnoea increases lipolysis and deteriorates glucose homeostasis in patients with type 2 diabetes mellitus. Scientific Reports, 2021, sv. 11, s. 3567–3567. ISSN 2045-2322. IF 3.998. [Článek v časopise]
678218JUDr. Lenka Náhlovská, Ph.D.Náhlovská, Lenka. Důvěrnost komunikace klienta s advokátem z pohledu tzv. internal investigations. Bulletin advokacie, 2020, sv. 12, s. 23–28. ISSN 1210-6348. [Článek v časopise]
1568218PharmDr. Dimitrios Vagiannis, Ph.D.Vagiannis, Dimitrios. Ensartinib (X-396) Effectively Modulates Pharmacokinetic Resistance Mediated by ABCB1 and ABCG2 Drug Efflux Transporters and CYP3A4 Biotransformation Enzyme. Cancers (Basel) , 2020, sv. 12, s. 813–813. ISSN 2072-6694. IF 6.126. [Článek v časopise]
The main investigator participated as the first author.
154119Mgr. Filip SeitlJahn, Daniel and Seitl, Filip. Existence and simulation of Gibbs-Delaunay-Laguerre tessellations. Kybernetika, 2020, sv. 56, s. 617–645. ISSN 0023-5954. [Článek v časopise]
622218Mgr. Karolína ČernáMudrochová, Radka; Lipská, Karolína. Les mots en -ing en français actuel dans le contexte du corpus Araneum et des dictionnaires choisis. Synergies Europe, 2020, sv. 15, s. N/A–N/A. ISSN 1951-6088. [Článek v časopise]
Článek v zahraničním scopusovém časopise Synergies Europe. Text je výstupem samostatného výzkumu vedoucí projektu, který však tematicky i metodologicky zapadá do tématu grantového projektu. I z tohoto důvodu byla k jeho sepsání přizvána hlavní řešitelka projektu, jejíž podíl na článku byl vyčíslen na 10 %. Dedikace se nachází v první poznámce na konci dokumentu.
Článek byl přijat do tisku - viz mailová komunikace; v době psaní zprávy probíhá závěrečná kontrola komisí.
64120Mgr. Miroslav Hanzelka, Ph.D.Hanzelka, Miroslav; Santolík, Ondřej; Omura, Yoshiharu; Kolmašová, Ivana; Kletzing, Craig. A Model of the Subpacket Structure of Rising Tone Chorus Emissions. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 2020, sv. 125, s. e2020JA028094– . ISSN 2169-9402. IF 2.8. [Článek v časopise]
616319ThDr. Magdalena VytlačilováVytlačilová, Magdalena . Bahá’ismus jako neúspěšné náboženské hnutí. Theologická revue, 2020, sv. 91, s. 365–389. ISSN 1211-7617. [Článek v časopise]
Jedná se o hlavní výstup projektu za rok 2020.

Abstrakt: The present text deals with the application of Rodney Stark’s model „Why religious groups succeed or fail“ on the Baha’ism (Baha’i faith) in the USA. Baha’ism is a relatively young and ambitious religious movement originally from Iran whose goal is to spread to all countries in the world and to establish a so co-called „world Bahá’i civilization.“ The central role was assigned to the United States of America, where is located the biggest western Baha’i community. Based on Stark’s model, we can say that the Baha’ism (it meets only two criteria of ten) is an unsuccessful religious movement, which is consistent with a low number of adherents according to the US censuses.
990218Daria RapoportRapoport​,Daria , Sagova-Mareckova, Marketa, Sedláček​, Ivo et al.. Trebonia kvetii gen. nov., sp. nov., an acidophilic actinobacterium, and proposal of the new actinobacterial family Treboniaceae fam. nov. . INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 2020, sv. 70, s. 5106–5114. ISSN 1466-5026. IF 2.415. [Článek v časopise]
This article describes the main object of the study - interacting strain 15TR583 Trebonia kvetii, which was assigned to a new family of Actinobacteria.
1334218Mgr. Albert DamaškaDamaška, Albert F., Mohagan, Dale J., Fikáček, Martin. Moss-inhabiting flea beetles in the Philippines (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae). ZooKeys, 2020, sv. 960, s. 125–142. ISSN 1313-2970. IF 1.137. [Článek v časopise]
1334218Mgr. Albert DamaškaRuan, Yongying, Konstantinov, Alexander S., Damaška, Albert F.. The biology and immature stages of the moss-eating flea beetle Cangshanaltica fuanensis sp. nov. (Coleoptera, Chrysomelidae, Galerucinae, Alticini), with description of a fan-driven high-power Berlese funnel.. Insects, 2020, sv. 11(9), s. 1–27. ISSN 2075-4450. IF 2.220. [Článek v časopise]
756119Mgr. Martin SpurnýSpurný, Martin. Prekarizovaná práce mezi zaměstnanci v ČR v letech 2008−2018 . Fórum sociální politiky, 2021, sv. 15, s. 7–13. ISSN 1803-7488. [Článek v časopise]
Článek v souladu s cíli projektu, přichází s operacionalizací prekarizované práce, předběžně tento přístup v několika krocích validizuje, tak aby bylo možné s touto operacionalizací pracovat v dalších projektech. Dále popisuje vývoj prekarizované práce v České republice v letech 2008 až 2018.
20119RNDr. Anna VeverkováVeverková, Anna; Preisler, Dalibor; Zimina, Mariia; Košutová, Tereza; Harcuba, Petr; Janeček, Miloš; Stráský, Josef. Novel α + β Zr Alloys with Enhanced Strength. Materials, 2021, sv. 14(2), s. 418–430. ISSN 1996-1944. IF 3.057. [Článek v časopise]
Obsahem článku je studium mikrostruktury a mechanických vlastností ternálních alfa + beta slitin zirkonia (Zr-4Sn-4Nb a Zr-8Sn-4Nb) v různých fázích termomechanického zpracování.
20119RNDr. Anna VeverkováVeverková, Anna; Kozlík, Jiří; Bartha, Kristína; Chráska, Tomáš; Correa, Cinthia Antunes; Stráský, Josef. Mechanical Properties of Ti-15Mo Alloy Prepared by Cryogenic Milling and Spark Plasma Sintering. Metals, 2019, sv. 9, s. 1280–1280. ISSN 2075-4701. IF 2.117. [Článek v časopise]
Obsahem článku je charakterizace mechanických vlastností slitiny Ti-15Mo připravené metodou SPS.
1388119Ing. Bc. David SommerHUCHET Jean-Bernard, SOMMER, David, HILLERT, Oliver & KRÁL, David . Nouvelle espèce du genre Jekelius López-Colón, 1989, pour la faune paléarctique (Coleoptera, Scarabaeoidea, Geotrupidae). Coléoptères , 2020, sv. 26 (1), s. 1–10. ISSN 1265-3357. IF 0. [Článek v časopise]
120Mgr. Kristýna TomášováKroupa Michal, Rachakonda Sivaramakrishna, Vymetalkova Veronika, Tomasova Kristyna, Liska Vaclav, Vodenkova Sona, Cumova Andrea, Rossnerova Andrea, Vodickova Ludmila, Hemminki Kari, Soucek Pavel, Kumar Rajiv, Vodicka Pavel. Telomere length in peripheral blood lymphocytes related to genetic variation in telomerase, prognosis and clinicopathological features in breast cancer patients. Mutagenesis, 2020, sv. -, s. -–-. ISSN 1464-3804. IF 3.379. [Článek v časopise]
Článek je momentálně ve fázi ,,ahead of print". Proto zatím nejsou vyplněny položky svazek, a počáteční a poslední strana.
1366218Mgr. Jitka KučerováAbhijith Makki, Petr Rada, Vojtěch Žárský, Sami Kereïche, Lubomír Kováčik, Marian Novotný, Tobias Jores, Doron Rapaport, Jan Tachezy. Triplet-pore structure of a highly divergent TOM complex of hydrogenosomes in Trichomonas vaginalis. PLOS Biology, 2019, sv. 17(1), s. 1–32. ISSN 1544-9173. IF 7.076. [Článek v časopise]
1366218Mgr. Jitka KučerováSamuel Rout, Silke Oeljeklaus, Abhijith Makki, Jan Tachezy, Bettina Warscheid, and André Schneider. Determinism and contingencies shaped the evolution of mitochondrial protein import. PNAS, 2021, sv. 118(6), s. 1–10. ISSN 1091-6490. IF 9.412. [Článek v časopise]
693018MUDr. Martina LaczóNelson E. Monica, Andel Ross, Nedelska Zuzana, Martinkova Julie, Cechova Katerina, Markova Hana, Matuskova Veronika, Nikolai Tomas, Lerch Ondrej, Parizkova Martina, Laczo Jan, Vyhnalek Martin, Hort Jakub. The Association Between Homocysteine and Memory in Older Adults. Journal of Alzheimer´s Disease, 2021, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1387-2877. IF 3.909. [Článek v časopise]
Článek přijat k puklikaci v únoru 2021, zatím není znám svazek a strany
693018MUDr. Martina LaczóLaczó Jan, Cechova Katerina, Parizkova Martina, Lerch Ondrej, Andel Ross, Matoska Vaclav, Kaplan Vojtech, Matuskova Veronika, Nedelska Zuzana, Vyhnalek Martin, Hort Jakub . The Combined Effect of APOE and BDNF Val66Met Polymorphisms on Spatial Navigation in Older Adults. Journal of Alzheimer´s Disease, 2020, sv. 78, s. 1473–1492. ISSN 1387-2877. IF 3.909. [Článek v časopise]
693018MUDr. Martina LaczóPařízková, Martina; Lerch Ondřej, Andel Ross, Kalinova Jana, Markova Hana, Vyhnalek Martin, Hort Jakub, Laczó Jan. Spatial Pattern Separation in Early Alzheimer's Disease. Journal of Alzheimer´s Disease, 2020, sv. 76, s. 121–138. ISSN 1387-2877. IF 3.909. [Článek v časopise]
208119Mgr. Michael RadaGetta, Jelizaveta. Na počátku (kolonizace) bylo slovo… Komunikace v Tanzanii a Namibii v období německé koloniální správy. Dějiny a současnost, 2020, sv. 5, s. 30–33. ISSN 0418-5129. [Článek v časopise]
208119Mgr. Michael RadaGetta, Jelizaveta. Výzkum tlumočení v Afrických zemích. ToP, 2020, sv. 136, s. 27–30. ISSN 2336-8888. [Článek v časopise]
740120Mgr. Veronika KolomazníkováDibus, Michal; Brábek, Jan; Rösel, Daniel. A Screen for PKN3 Substrates Reveals an Activating Phosphorylation of ARHGAP18. International Journal of Molecular Sciences, 2020, sv. 21, s. 1–17. ISSN 1422-0067. IF 4.556. [Článek v časopise]
580120Mgr. Barbora ŠmídováMacháček, Tomáš; Parohová, Irena. Paraziti a roztroušená skleróza: spouštěči onemocnění, nebo nástroj terapie?. Živa, 2020, sv. 3, s. 129–132. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
Článek byl publikován na základě literární rešerše provedené při přípravě projektu.
812218Mgr. Kateřina PolákováPoláková, Kateřina. Phylogenetic position of three well-known ciliates from the controversial order Loxocephalida (Scuticociliatia, Oligohymenophorea) and Urozona buetschlii (Schewiakoff, 1889) with improved morphological descriptions. Protist, 2021, sv. XXX, s. XXX–XXX. ISSN 1434-4610. IF 1.989. [Článek v časopise]
Článek je právě po první revizi a měl by být v dohledné době publikován.
918119MUDr. Lenka PaymováPaymová Lenka, Kališ Vladimír, Šperlová Tereza, Nová Věra, Rušavý Zdeněk. Mají ženy rodící vaginálně po předchozím císařském řezu větší riziko avulzního poranění musculus levator ani?. Česká gynekologie, 2020, sv. 5/85, s. 296–301. ISSN 1210-7832. [Článek v časopise]
1501318Mgr. Šárka KučerováTiagulskyi, Stanislav Yatskiv, Roman Faitová, Hana Kučerová, Šárka Roesel, David Vaniš, Jan Grym, Jan Veselý, Jozef. Highly rectifying heterojunctions formed by annealed ZnO nanorods on gan substrates. Nanomaterials, 2020, sv. 10, s. 1–13. ISSN 2079-4991. IF 4.034. [Článek v časopise]
1501318Mgr. Šárka KučerováČernohorský, Ondřej Grym, Jan Faitová, Hana Bašinová, Nikola Kučerová, Šárka Yatskiv, Roman Veselý, Jozef. Modeling of Solution Growth of ZnO Hexagonal Nanorod Arrays in Batch Reactors. Crystal Growth and Design, 2020, sv. 20, s. 3347–3357. ISSN 1528-7505. IF 4.089. [Článek v časopise]
32218MUDr. Petr KalaKala, P.; Bartušková, H.; Piťha, J.; Vaňourková, Z.; Kikerlová, S.; Jíchová, Š.; Melenovský, V.; Hošková, L.; Veselka, J.; Kompanowska-Jezierska, E.; Sadowski, J.; Gawrys, O.; Maxová, H.; Červenka, L.. Deleterious Effects of Hyperactivity of the Renin-Angiotensin System and Hypertension on the Course of Chemotherapy-Induced Heart Failure after Doxorubicin Administration: A Study in Ren-2 Transgenic Rat.. International Journal of Molecular Sciences, 2020, sv. 21 (24), s. 1–20. ISSN 1422-0067. IF 4.556. [Článek v časopise]
78318Theodora Lendzioch, M.Sc.Lendzioch, Theodora. Mapping the Groundwater Level and Soil Moisture of a Montane Peat Bog Using UAV Monitoring and Machine Learning. Remote Sensing , 2021, sv. Volume 13, s. 1–29. ISSN 2072-4292. IF 4.509. [Článek v časopise]
This research gives insights into how to use different UAV applications in terms of camera systems and how to invent them to create lots of maps using machine learning that provide information about the peat bog environment over time.
1404217Andra-Stefania MartiníkováMartinikova, Andra Stefania; Burocziova, Monika; Stoyanov, Miroslav; Macurek, Libor. Truncated PPM1D Prevents Apoptosis in the Murine Thymus and Promotes Ionizing Radiation-Induced Lymphoma. Cells, 2020, sv. 9, s. 2068–2126. ISSN 2073-4409. [Článek v časopise]
614119RNDr. Veronika Kodetová, Ph.D.Kodetová Veronika, Vlach Martin, Kudrnová Hana, Leibner Michal, Málek Jaroslav, Cieslar Miroslav, Bajtošová Lucia, Harcuba Petr, Neubert Volkmar. Annealing effects in commercial aluminium hot-rolled 7075(-Sc-Zr) alloys. Journal of thermal analysis and calorimetry, 2020, sv. 142, s. 1613–1623. ISSN 1388-6150. IF 2.731. [Článek v časopise]
614119RNDr. Veronika Kodetová, Ph.D.Vlach Martin, Čížek Jakub, Kodetová Veronika, Leibner Michal, Cieslar Miroslav, Harcuba Petr, Bajtošová Lucia, Kudrnová Hana, Vlasák Tomáš, Neubert Volkmar, Černošková Eva, Kutálek Petr. Phase transformations in novel hot-deformed Al-Zn-Mg-Cu-Si-Mn-Fe(-Sc-Zr) alloys. Materials and Design, 2020, sv. 193, s. 1–11. ISSN 0264-1275. IF 6.289. [Článek v časopise]
614119RNDr. Veronika Kodetová, Ph.D.Vlach Martin, Kodetová Veronika, Kudrnová Hana, Leibner Michal, Cieslar Miroslav, Šíma Vladimír, Bajtošová Lucia, Kekule Tomáš, Očenášek Vladivoj, Čížek Jakub. Influence of heat treatment on microhardness and phase transformations in cast and homogenized 7075(-Sc-Zr) aluminium alloys. Diffusion Foundations, 2020, sv. 27, s. 25–34. ISSN 2296-3642. [Článek v časopise]
1192019RNDr. Tomáš Hložek, Ph.D.Hložek Tomáš. Large volume sample stacking of antiepileptic drugs in counter current electrophoresis performed in PAMAPTAC coated capillary. Talanta, 2021, sv. 221, s. 121626–121626. ISSN 1873-3573. IF 5.339. [Článek v časopise]
1192019RNDr. Tomáš Hložek, Ph.D.Hložek Tomáš. Sensitive CE-MS method for monitoring of riociguat and desmethylriociguat levels in human serum. Electrophoresis, 2020, sv. 0, s. 1–4. ISSN 1522-2683. IF 3.081. [Článek v časopise]
686120Mgr. et Mgr. Anežka KotoučováKotoučová, Anežka. Салон габсбургского посла графа Карла Людвига фон Фикельмона в Санкт- Петербурге как центр культуры и дипломатии. Центральноевропейские исследования, 2022, sv. neznám, s. neznáma–neznáma. ISSN 2619-0877. [Článek v časopise]
Přikládám rozpracovaný rukopis ruskojazyčné studie, která měla jako výstup po prvním roce kompenzovat případnou neúčast na jedné z konferencí. Studie nebyla z časových důvodů dokončena, a tudíž není oficiálním výstupem z projektu.
786218Mgr. Jana Dušek PražákováDušek Pražáková, Jana. Interview with Katja Fusek. iLiteratura, 2019, sv. online, s. unpaged–unpaged. ISSN 1214-309X. [Článek v časopise]
The interview was conducted in Basel in September 2018 and was published by the iLiteratura online journal in August 2019.
The publication contains both an acknowledgement of this project and the affiliation to the university and faculty.
http://www.iliteratura.cz/Clanek/42005/fusek-katja
786218Mgr. Jana Dušek PražákováDušek Pražáková, Jana. Interview with Irena Brežná. iLiteratura, 2019, sv. online, s. unpaged–unpaged. ISSN 1214-309X. [Článek v časopise]
The interview was conducted in Basel in September 2018 and was published by the iLiteratura online journal in August 2019.
The publication contains both an acknowledgement of this project and the affiliation to the university and faculty.
http://www.iliteratura.cz/Clanek/42001/brezna-irena
786218Mgr. Jana Dušek PražákováDušek Pražáková, Jana. Die grausamen Jahre? Das Fremd- und Frauwerden in der Schweiz bei Irena Brežná, Katja Fusek und Ilma Rakusa. Oxford German Studies, 2019, sv. 48:2, s. 285–302. ISSN 1745-9214. IF 0.09. [Článek v časopise]
The publication contains both an acknowledgement of this project and the affiliation to the university and faculty.
786218Mgr. Jana Dušek PražákováDušek Pražáková, Jana. Interview with Ilma Rakusa. iLiteratura, 2019, sv. online, s. unpaged–unpaged. ISSN 1214-309X. [Článek v časopise]
The interview was conducted in Zurich in September 2018 and was published by the iLiteratura online journal in August 2019.
The publication contains both an acknowledgement of this project and the affiliation to the university and faculty.
http://www.iliteratura.cz/Clanek/41999/rakusa-ilma
536120Mgr. Jan MrvaMrva, Jan. Vertikalismus na španělsko-portugalském pomezí: leonština a mirandština . Časopis pro moderní filologii, 2021, sv. (103)1, s. ?–?. ISSN 2336-6591. [Článek v časopise]
Článek byl přijat k tisku, ale ještě nebyl publikován
1052217Mgr. Nuria Viñuela RodríguezNuria Viñuela Rodríguez, Radek Šanda, Stamatis Zogaris, Jasna Vukić. Distribution and genetic diversity of two species of Pelasgus minnows (Leuciscidae) in southern Greece. Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems, 2020, sv. 421, s. 1–12. ISSN 1961-9502. IF 1.364. [Článek v časopise]
764119Mgr. Tereza FraňkováMikát, M., Benda, D., Korittová, C., Mrozková, J., Reiterová, D., Waldhauserová, J., Brož, V., Straka, J., . Natural history and maternal investment of Ceratina cucurbitina, the most common European small carpenter bee, in different European regions. Journal of Apicultural Research, 2020, sv. 59, s. 1–12. ISSN 2078-6913. [Článek v časopise]
764119Mgr. Tereza FraňkováMikát, M., Waldhauserová, J., Fraňková, T., Čermáková, K., Brož, V., Zeman, Š., Dokulilová, M., Straka, J.. Only mothers feed mature offspring in European Ceratina bees.. Insect Science, 2020, sv. 00, s. 1–14. ISSN 1744-7917. [Článek v časopise]
826120Mgr. Adrián BíroAdrián Bíro a Jan Baťa. Hudobě-ikonografické prvky Smíškovské kaple v kostele sv. Barbory v Kutné Hoře. Muzikologické fórum, 2021, sv. 10/2021, s. 5*–20*. ISSN 1805-3866. [Článek v časopise]
Článok je v tisku, respektíve časť písaná Janom Baťom sa ešte len finalizuje, to je dôvod pre približné uvedenie strán.
1130218Mgr. Juraj Lörinčík, Ph.D.Dudík, Jaroslav. Electron Densities in the Solar Corona Measured Simultaneously in the Extreme Ultraviolet and Infrared. The Astrophysical Journal, 2021, sv. 906, s. eid 118–16 pp. ISSN 1538-4357. [Článek v časopise]
1130218Mgr. Juraj Lörinčík, Ph.D.Joshi, Reetika. Multi-thermal atmosphere of a mini-solar flare during magnetic reconnection observed with IRIS. Astronomy and Astrophysics, 2021, sv. 640, s. eid 80–19 pp. ISSN 1432-0746. [Článek v časopise]
1130218Mgr. Juraj Lörinčík, Ph.D.Lörinčík, Juraj. Imaging Evidence for Solar Wind Outflows Originating from a Coronal Mass Ejection Footpoint. The Astrophysical Journal, 2021, sv. 906, s. eid 62–15 pp. ISSN 1538-4357. [Článek v časopise]
1130218Mgr. Juraj Lörinčík, Ph.D.Lörinčík, Juraj. Plasma Diagnostics from Active Region and Quiet-Sun Spectra Observed by Hinode/EIS: Quantifying the Departures from a Maxwellian Distribution. The Astrophysical Journal, 2020, sv. 893, s. eid 34–19 pp. ISSN 1538-4357. [Článek v časopise]
378119RNDr. Matěj KonečnýEvans, David M.; Hubička, Jan; Konečný, Matěj; Nešetřil, Jaroslav. EPPA for two-graphs and antipodal metric spaces. Proceedings of the American Mathematical Society, 2020, sv. 148, s. 1901–1915. ISSN 0002-9939. IF 0.927. [Článek v časopise]
818419MUDr. Jiří PavlackýPavlacký Jiří; Polák Jan. Technical Feasibility and Physiological Relevance of Hypoxic Cell Culture Models . Frontiers in Endocrinology, 2020, sv. 11:57, s. 1–15. ISSN 1664-2392. IF 3.644. [Článek v časopise]
1558218Kseniya Ustinova, Ph.D.Ustinova Kseniya. The disordered N-terminus of HDAC6 is a microtubule-binding domain critical for efficient tubulin deacetylation. The Journal of biological chemistry, 2020, sv. 295 (9), s. 2614–2628. ISSN 0021-9258. IF 4.106. [Článek v časopise]
A crosstalk between the MBD (microtubule-binding domain) and the catalytic domains is critical for recognition and efficient deacetylation of free tubulin dimers both in vitro and in vivo. The N-terminal domain increases HDAC6 deacetylase activity against free tubulin by more than 100-fold. These findings show the critical role of domains outside the catalytic core in the modulation of HDAC6 deacetylase activity. It may lead to new strategies in the selective inhibition of substrate deacetylation by HDAC6.
1394218Ing. Radka ŠtorchováStorchova, Radka; Burdova, Kamila; Palek, Matous; Medema, Rene;Macurek, Libor. A novel screening assay identifies DBC1 as a substrate of WIP1 phosphatase. The FEBS Journal, 2021, sv. x, s. x–x. ISSN 1742-4658. IF 4.392. [Článek v časopise]
článek nyní připravujeme do druhého kola recenzního řízení
386218Ing. Monika Holubová, Ph.D.Holubová, M., Lobaz, V., Loukotová, L., Rabyk, M., Hromádková, J., Trhlíková, O., Pechrová, Z., Štěpánek, P. a Hrubý, M. . Does polysaccharide glycogen behave as a promoter of amyloid fibril formation at physiologically relevant concentrations?. Soft Matter, 2021, sv. XXXX, s. XXXX–XXXX. ISSN 1744-683X. IF 3.14. [Článek v časopise]
386218Ing. Monika Holubová, Ph.D.Holubová, M., Lobaz, V., Loukotová, L., Rabyk, M., Hromádková, J., Trhlíková, O., Pechrová, Z., Štěpánek, P. a Hrubý, M.. Chemically modified glycogens: how they influence formation of amyloid fibrils?. Soft Matter, 2021, sv. XXXX, s. XXXX–XXXX. ISSN 1744-683X. IF 3.14. [Článek v časopise]
386218Ing. Monika Holubová, Ph.D.Holubová, M., Štěpánek, P. a Hrubý, M. Polymer materials as promoters/inhibitors of amyloid fibril formation. Colloid and Polymer Science, 2020, sv. XXXX, s. XXXX–XXXX. ISSN 0303-402X. IF 1.536. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.1007/s00396-020-04710-8
794218Natividad Alquezar ArtiedaHlozkova, Katerina; Pecinova, Alena; Alquezar-Artieda, Natividad; Pajuelo-Reguera, David; Simcikova, Marketa; Hovorkova, Lenka; Rejlova, Katerina; Zaliova, Marketa; Mracek, Tomas; Kolenova, Alexandra; Stary, Jan; Trka, Jan; Starkova, Julia. Metabolic profile of leukemia cells influences treatment efficacy of L-asparaginase. BMC Cancer, 2020, sv. 20, s. 526–526. ISSN 1471-2407. [Článek v časopise]
As a co-author of this paper, I was performing the following tasks: DNA isolation, qPCR, flow cytometry assays and measurement
of patient samples
1164119Daniel Mendez Sanchez, M.Sc.Rotterová, Johana; Salomaki, Eric; Pánek, Tomas; Bourland, William; Žihala, David; Táborský, Pter; Edgcomb, Virginia; Beinart, Roxanne; Kolísko, Martin; Čepička, Ivan. Genomics of New Ciliate Lineages Provides Insight into the Evolution of Obligate Anaerobiosis. Current Biology, 2020, sv. 30, s. 2037–2050. ISSN 0960-9822. IF 9.601. [Článek v časopise]
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků Ladislav. Bezpečnost lyžařských areálů ve Švýcarsku. Právo a bezpečnost, 2020, sv. 3-2020, s. 40–62. ISSN 2336-5323. [Článek v časopise]
Článek poskytuje krátký vhled do švýcarského sněžného práva, zabývajícího se zde konkrétně problematikou úpravy bezpečnosti lyžařských areálů při provozování zimních sportů. Švýcarsko nemá ve svém právním řádu implementován žádný zvláštní předpis, který by upravoval bezpečnost lyžování a lyžařských areálů, což je předmětem řady odborných diskusí, a to zejména v posledních dekádách, kdy dochází ke značnému rozvoji těchto volnočasových aktivit, expanzi lyžařských středisek a stále rostoucí komplikovanosti tohoto provozu.Poskytuje krátký exkurz do švýcarské problematiky bezpečnosti provozu lyžařských areálů a provozování sněžně sportovních aktivit, popisuje aktuální právní úpravu, rozhodovací praxi článků švýcarské soudní soustavy, nastiňuje možná východiska. V první části nabízí náhled do historie, důležitá data, ze kterých lze dovodit potřebu zvláštní úpravy bezpečnosti a stručný popis aktuálního stavu právní úpravy. Ve druhé části srozumitelným způsobem přibližuje Směrnice SKUS, které lze považovat za pomyslný středobod příslušné regulace, část třetí je pak věnována výběru a krátké analýze švýcarské soudní praxe.
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků, Ladislav. Lyžování před soudem - Pád přes překážku mimo sjezdovku - může se lyžař domáhat náhrady škody?. SNOW, 2020, sv. 128, s. 78–78. ISSN 1214-0007. [Článek v časopise]
Úrazy a srážky lyžařů mívají nejen nepříjemné zdravotní následky, ale čím dál častěji také následky právní a finanční. I když zvyšující se počet případů řešených soudně postupně vede k lepšímu povědomí veřejnosti a jednotnější praxi, nemalým rizikem zůstává právě značná nepředvídatelnost soudního rozhodnutí. Seriál případů ukazuje, jak se v české justici jen pomalu prosazuje jednotný pohled na závazná pravidla lyžování. Článek popisuje případ, kdy v jednom z krkonošských lyžařských areálů se v r. 2002 lyžaři přihodil vážný úraz poté, co při úhybném manévru na dojezdu sjezdovky vjel na dobře viditelnou hromadu sněhu v prostoru sjezdovky, přeskočil ji a zapadl do jámy s kamením a zbytky betonu, která se za muldou nacházela. Jako žalobce se domáhal náhrady škody ve výši téměř tři miliony korun.
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků Ladislav, Dvořáková Klára. Má lyžování v Evropě jednotná pravidla? . COT, 2020, sv. 10-2020, s. 22–22. ISSN 1212-4281. [Článek v časopise]
Asi nebudeme daleko od pravdy, když označíme lyžování za český národní sport. V honbě za ním často migrujeme do zahraničí, abychom si užili širší, delší a komplexnější sjezdovky, převážně v alpských zemích. Přitom si často nejsme vědomi právních nástrah přeshraničního lyžování. Letošní sezona bude možná specifická. Autoři tohoto článku jsou však optimisté a věří, že jeho informační hodnota nebude pro letošní lyžařskou sezonu jen teoretická.
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků Ladislav. Lyže a paragrafy - Z lyží za mříže 5. SNOW, 2020, sv. 123, s. 56–57. ISSN 1217-0007. [Článek v časopise]
Česká republika je zemí, kde je lyžování na čelních pozicích žebříčku v oblíbenosti mezi všemi lokálně provozovanými sporty, dalo by se říci, že vedle hokeje a fotbalu jde o národní sport. Co se týče rekreačního provozování lyžování, pak je lyžování zřejmě nejmasovějším sportem, kde údaje Svazu lyžařů ČR hovoří o 20% lyžující populace, což čítá 2.000.000 lyžařů. To vše je dáno díky souhře několika faktorů, mezi nimiž je možné vyzdvihnout geomorfologický charakter území, geografickou polohu, a s tím související vhodné klimatické podmínky. Dalším faktorem je tradice lyžování, jehož počátky v ČR lze datovat až do 19. století, podporovaná existencí nejstaršího lyžařského svazu na světě (1903) a zejména výjimečným rozvojem výuky lyžování, která byla zavedena do škol všech stupňů jako povinná. Když k masovému rozvoji a tradici lyžování přičteme i obecně charakteristický rys tohoto sportu, kterým je vyšší rizikovost, přinášející četnější úrazy, pak nám zde vzniká koktejl, který nutně vyvolává otázky řešení bezpečnosti takto rozšířeného sportu. Bezpečnost lyžování je v centru pozornosti tohoto příspěvku, který má rovněž za cíl čtenáře seznámit s aktuální situací v oblasti bezpečnosti lyžování a relevantní právní úpravy v České republice. Příspěvek předkládá extrakt obecné právní úpravy a relevantní judikatury ve formě srozumitelné pro laickou lyžařskou veřejnost.Akcent je kladen na význam FIS pravidel se smyslu podpůrného kodexu norem chování lyžaře dlouhodobě uznávaných v mezinárodním kontextu i orgány justice.
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků, Ladislav. Lyžování před soudem - Srážka Čecha s Rakušanem v Rakousku. SNOW, 2020, sv. 124, s. 56–56. ISSN 1214-0007. [Článek v časopise]
Úrazy a srážky lyžařů mívají nejen nepříjemné zdravotní následky, ale čím dál častěji také následky právní a finanční. I když zvyšující se počet případů řešených soudně postupně vede k lepšímu povědomí veřejnosti a jednotnější praxi, nemalým rizikem zůstává právě značná nepředvídatelnost soudního rozhodnutí. Seriál případů ukazuje, jak se v české justici jen pomalu prosazuje jednotný pohled na závazná pravidla lyžování. V budoucnosti pak přijdou na řadu i judikáty ze zahraničí. V případě zahraničních soudů se k záludnostem může přidat i neznalost místních pravidel a jazyková bariéra. Článek popisuje jak soudy řeší lyžařské kolize dvou cizinců v zahraničí a jaké rozhodné právo aplikuje.
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků, Ladislav. Lyžování před soudem - Případ: Úraz malé lyžařky na lanovém vleku - Jak odpovídá provozovatel vleku za případná zranění?. SNOW, 2020, sv. 128, s. 120–120. ISSN 1214-0007. [Článek v časopise]
Článek ze seriálu kazuisticky zaměřených témat "Lyžování před soudem" popisuje projednávání konkrétního případu před soudem.V lednu 2002 se při nastupování na dětský lanový vlek zranila šestiletá lyžařka. Lano ji vtáhlo do poháněcího soukolí vleku a de facto jí amputovalo palec pravé ruky. Provozovatel lyžařského vleku byl následně zažalován.
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků, Ladislav. Jaké právní normy upravují lyžování v Česku. SNOW, 2021, sv. 130, s. 94–94. ISSN 1214-0007. [Článek v časopise]
Článek navazuje na seriál s popisem případů lyžařských nehod, jejíž následky byly předmětem projednávání u soudu. Jednm z důvodů proč jsou rozhodnutít soudů nižších stupňů často nejednotná a nepředvídatelná je i absence zvláštní úpravy lyžování v českém právním řádu. Článek tedy stručně mapuje aktuální obecnou úpravu v rovině občanskoprávní a trestněprávní formou extraktu srozumitelného lyžařské veřejnosti, zdůrazňuje klíčovou roli mezinárodních Pravidel FIS, zmiňuje z dnešního pohledu již obsoletní technickou normu, včetně jejich nedostatků. Uzavírá závazností Pravidel FIS, jakožto jediného mezinárodně uznávaného a dlouhodobě zaužívaného kodexu norem chování lyžaře.
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků, Ladislav. Lyžování před soudem / Případ: Zranění na zledovatělém výstupišti lanovky - Odpovídá provozovatel areálu za úrazy ve stanicích lanovek?. SNOW, 2020, sv. 126, s. 90–90. ISSN 1214-0007. [Článek v časopise]
V druhé polovině 90. let se v krkonošském středisku zranila lyžařka, když po výstupu ze sedačkové lanovky uklouzla po vrstvě ledu na výstupní plošině a následně spadla z výstupní plošiny na svah, čímž si přivodila frakturu bederního obratle. Případ popisuje úvahy a závěry soudů a uzavírá doporučením pro provozovatele lanové dopravy.
1546218Mgr. Jan BatelkaBatelka J., Straka J., Vávra J. Ch., Škorpík M. &, Prokop J.. Female calling, life cycle and microstructures of the parasitic beetle Ripidius quadriceps Abeille de Perrin. Journal of Morphology, 2021, sv. 2021, 282, s. 520–532. ISSN 1097-4687. [Článek v časopise]
318120Aleksandr KazakovKazakov, Alexander D. and Prokacheva, Varvara M. and Uhlík, Filip and Košovan, Peter and Leermakers, Frans A. M.. Computer modeling of polymer stars in variable solvent conditions: a comparison of MD simulations, self-consistent field (SCF) modeling and novel hybrid Monte Carlo SCF approach. Soft Matter, 2021, sv. XXX, s. XXX–XXX. ISSN 1744-683X. [Článek v časopise]
1676119Bohdan Kysilov, M.Sc.Hrcka Krausova, Barbora; Kysilov, Bohdan; Cerny, Jiri; Vyklicky, Vojtech; Smejkalova, Tereza; Ladislav, Marek; Balik, Ales; Korinek, Miloslav; Chodounska, Hana; Kudova, Eva; Vyklicky, Ladislav. Site of Action of Brain Neurosteroid Pregnenolone Sulfate at the N-Methyl-D-Aspartate Receptor . The Journal of Neuroscience, 2020, sv. 40(31), s. 5922–5936. ISSN 0270-6474. IF 5.673. [Článek v časopise]
978218Raju LunkadLunkad, Raju; Murmiliuk Anastasiia; Hebbeker, Pascal; Boublík, Milan; Tošner, Zdeněk; Štěpánek, Miroslav; and Košovan Peter. Quantitative prediction of charge regulation in oligopeptides. Molecular Systems Design & Engineering, 2020, sv. 0, s. 1–10. ISSN 2058-9689. IF 3.323. [Článek v časopise]
978218Raju LunkadLandsgesell, Jonas; Hebbeker, Pascal; Rud, Oleg; Lunkad, Raju; Košovan, Peter; and Holm, Christian. "Grand-reaction method for simulations of ionization equilibria coupled to ion partitioning. Macromolecules, 2020, sv. 53, s. 3007–3020. ISSN 0024-9297. IF 5.918. [Článek v časopise]
978218Raju LunkadLunkad, Raju; Murmiliuk, Anastasiia; Tošner, Zdeněk; Štěpánek, Miroslav; and Košovan, Peter. Role of pKA in Charge Regulation and Conformation of Various Peptide Sequences. Polymers, 2021, sv. 13, s. 1–21. ISSN 2073-4360. IF 3.426. [Článek v časopise]
308120Václav Hrnčíř, Ph.D.Hrnčíř, Václav; Vondrovský, Václav; Květina, Petr. Post-marital residence patterns in LBK: Comparison of different models. Journal of Anthropological Archaeology, 2020, sv. 59, s. 1–16. ISSN 0278-4165. IF 2.252. [Článek v časopise]
Hlavním výstupem projektu byl článek v impaktovaném časopise Journal of Anthropological Archaeology, napsaný ve spolupráci s Václavem Vondrovským a vedoucím projektu Petrem Květinou.
918120Sonja SivčevSivcev, Sonja; Slavikova, Barbora; Ivetic, Milorad; Knezu, Michal; Kudova, Eva; Zemkova, Hana. Lithocholic acid inhibits P2X2 and potentiates P2X4 receptor channel gating. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2020, sv. 202, s. 1–15. ISSN 0960-0760. [Článek v časopise]
646218Dmytro ShapkoShapko, Dmytro; Dohnal, Petr; Roučka, Štěpán; Uvarova, Liliia; Kassayová, Miroslava; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Cavity Ring-Down Spectroscopy study of neon assisted recombination of H3+ ions with electrons. Journal of Molecular Spectroscopy, 2021, sv. -, s. -–-. ISSN 0022-2852. IF 1.229. [Článek v časopise]
Článek je přijatý k publikace.
Potvrzení je v .pdf souboru v priloze.
https://doi.org/10.1016/j.jms.2021.111450
898918Mgr. Andreas MatthiosKarahoda Rona, Horackova Hana, Kastner Petr, Matthios Andreas, Cerveny Lukas, Kucera Radim, Kacerovsky Marian, Duintjer Tebbens Jurjen, Bonnin Alexandre, Abad Cilia Abad, Staud Frantisek . Serotonin homeostasis in the materno-foetal interface at term: Role of transporters (SERT/SLC6A4 and OCT3/SLC22A3) and monoamine oxidase A (MAO-A) in uptake and degradation of serotonin by human and rat term placenta . Acta Physiologica, 2020, sv. 229, s. e13478–e13478. ISSN 1748-1708. IF 5.542. [Článek v časopise]
The GAUK number was not mentioned in this article. It is part of additional work done in the context of mathematical modeling.
308119Mgr. Anna Huňová OravetzováAndrs, Martin; Hasanova, Zdenka; Oravetzová, Anna; Dobrovolna, Jana; Janscak, Pavel. RECQ5: A Mysterious Helicase at the Interface of DNA Replication and Transcription. Genes, 2020, sv. 11, s. 232–244. ISSN 2073-4425. IF 3.759. [Článek v časopise]
82318Mgr. Jana JedličkováMoravíková, Jana. Phenotype variability in Czech patients carrying PAX6 disease-causing variants. Folia Biologica, 2020, sv. 66, s. 123–132. ISSN 2533-7602. IF 0.709. [Článek v časopise]
Prvoautorská publikace. Článek přijat a otištěn v časopise Folia Biologica.
Autoři: Jana Moravikova, Zbynek Kozmik, Lucia Hlavata, Martina Putzova, Pavlina Skalicka, Michel Michaelidese, Frantisek Malinkaa, Lubica Dudakova, Petra Liskova
684218MgA. Ondřej Javora, Ph.D.Sýkora, Tomáš. Can narrative cutscenes improve home learning from a math game? An experimental study with children. British Journal of Educational Technology, 2021, sv. 52, s. 42–56. ISSN 1467-8535. IF 2.951. [Článek v časopise]
STUDIE B – na základě podnětů z recenzního řízení byla podle plánu dokončena publikace „Can narrative cutscenes improve home learning from a math game? An experimental study with children“; publikace byla přijata do časopisu British Journal of Educational Technology (IF = 2,95). Hlavním autorem je původní spoluřešitel projektu a alumni FF ÚK Tomáš Sýkora; spoluautorkou je původní hlavní řešitelka projektu Tereza Stárková.
206320Mgr. Anna NovákováNováková, Anna. K odměnám a výhodám pro šlechtické klienty a agenty. Guillermo Verdugo ve službách Františka z Ditrichštejna . Theatrum historiae, 2020, sv. 26, s. 93–110. ISSN 1802-2502. [Článek v časopise]
Článek se zaměřuje na odměny a výhody, které získával za své služby Guillermo Verdugo, informátor Františka z Ditrichštejna z oblasti Flander a bruselského dvora.
334120Ziba Sabet, M.Sc.Dimitrios Vagiannis , Zhang Yu , Eva Novotna , Anselm Morell , Jakub Hofman. Entrectinib reverses cytostatic resistance through the inhibition of ABCB1 efflux transporter, but not the CYP3A4 drug-metabolizing enzyme. Biochemical Pharmacology, 2020, sv. 178, s. 1–13. ISSN 0006-2952. IF 4.960. [Článek v časopise]
The paper is focusing on entrectinib, a novel tyrosine kinase inhibitor approved in 2019 by FDA for the treatment of NSCLC. In the study, we aimed to characterize its potential to act as a modulator of pharmacokinetic cytostatic resistance and perpetrator of drug interactions. In accumulation studies, entrectinib exhibited potent inhibition of ABCB1, while only moderate interaction was recorded for ABCG2 and ABCC1 efflux transporters. Furthermore, incubation assays revealed the potential of this drug to inhibit various recombinant cytochrome P450 enzymes, which can be ranked according to inhibitory affinities as follows: CYP2C8 ≈ CYP3A4 > CYP2C9 > CYP2C19 ≈ CYP3A5 > CYP2D6 > CYP2B6 > CYP1A2. Additionally, in silico docking analysis confirmed entrectinib’s interactions with ABCB1 and CYP3A4 and resolved their possible molecular background. In subsequent drug combination experiments, we demonstrated the ability of entrectinib to synergize with daunorubicin in various ABCB1-expressing cellular models. Moreover, the comparative proliferation study results suggested that the anticancer efficacy of entrectinib is not affected by the functional presence of tested ABC transporters. In contrast to ABCB1-related data, no resistance reversal effect was recorded for the combination with docetaxel in HepG2-CYP3A4 cells. In the final experimental set, we observed no significant changes in ABCB1, ABCG2, ABCC1 or CYP3A4 gene expression in NSCLC cells exposed to entrectinib. In summary, our work indicates that entrectinib may be a perpetrator of clinically relevant pharmacokinetic drug interactions and modulator of ABCB1-mediated resistance. Our in vitro results might provide a valuable foundation for future clinical investigations.
1142218Sarah Godar, M.A.Godar, Sarah; Janský, Petr. Corporate profit misalignment: evidence from German headquarter companies and their foreign affiliates. Post-communist economies, 2020, sv. published online, s. 1–25. ISSN 1465-3958. IF 0.875. [Článek v časopise]
This article has been published online
https://doi.org/10.1080/14631377.2020.1827201
1398119Jin Zhang, Ph.D.Podolean Iunia, Zhang Jin, Shamzhy Mariya, Pârvulescu Vasile, Čejka Jiří . Solvent-free ketalization of polyols over germanosilicate zeolites: the role of the nature and strength of acid sites. Catalysis Science & Technology, 2020, sv. 10, s. 8254–8264. ISSN 2044-4761. IF 5.721. [Článek v časopise]
1398119Jin Zhang, Ph.D.Zhang Jin, Yue Qiudi, Mazur Michal, Opanasenko Maksym, Shamzhy Mariya, Čejka Jiří. Selective Recovery and Recycling of Germanium for the Design of Sustainable Zeolite Catalysts. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2020, sv. 8, s. 8235–8246. ISSN 2168-0485. IF 7.632. [Článek v časopise]
1590119Mgr. Eliška VoříškováMatouš Petr. Nucleophile-assisted cyclization of β-propargylamino acrylic compounds catalyzed by gold(I): a rapid construction of multisubstituted tetrahydropyridines and their fused derivatives. Organic Chemistry Frontiers, 2020, sv. 7, s. 3356–3367. ISSN 2052-4129. IF 5.155. [Článek v časopise]
Článek publikovaný spoluřešitelem tohoto projektu zahrnuje dílčí výsledky dosažené při této práci. Publikace je dedikována GAUK.
1528120Shefali Thakur, Ph.D.Tomas Zikmund , Helena Paszekova , Juraj Kokavec , Paul Kerbs, Shefali Thakur, Tereza Turkova , Petra Tauchmanova , Philipp A Greif , Tomas Stopka . Loss of ISWI ATPase SMARCA5 (SNF2H) in Acute Myeloid Leukemia Cells Inhibits Proliferation and Chromatid Cohesion.. International Journal of Molecular Sciences (online), 2020, sv. 21, s. 1–13. ISSN 1422-0067. IF 4.5. [Článek v časopise]
792218Shuo Li, Ph.D.Li Shuo, He Junjie, Nachtigall Petr, Grajciar Lukáš, Brivio Federico. Doping isolated one-dimensional antiferromagnetic semiconductor vanadium tetrasulfide (VS4) nanowires with carriers induces half-metallicity. Journal of Materials Chemistry C, 2021, sv. 9, s. 3122–3128. ISSN 2050-7534. IF 7.059. [Článek v časopise]
This article is part of the themed collection: Journal of Materials Chemistry C HOT Papers
556218Fatemeh Alaei Faradonbeh, M.Sc.Prasnicka, Alena; Lastuvkova, Hana; Alaei Faradonbeh, Fatemeh; Cermanova, Jolana; Hroch, Milos; Mokry, Jaroslav; Dolezelova, Eva; Pavek, Petr; Zizalova, Katerina; Vitek, Libor; Nachtigal, Petr; Micuda, Stanislav. . Iron overload reduces synthesis and elimination of bile acids in rat liver. Scientific Reports, 2019, sv. 9, s. 1–12. ISSN 2045-2322. IF 3.998. [Článek v časopise]
During the first year of the project, we also finished preparation for the project solution by resolving the iron-overload study with the introduction of all necessary methods for the current study. Results have been published in Scientific Reports journal (IF (3.9) - article is enclosed. Thus, the project with proper affiliation to the Charles University and dedication to the Grant Agency of the Charles University has been presented in one paper, and the second is under revision. The third manuscript focusing on core results of the project, i.e. iron depletion and bile acid homeostasis during estrogen-induced cholestasis, will be completed this year (2021).
1082120Peter Wedekind, M.Ed.Wedekind, Peter. From the 'End of History' to the 'End of Liberalism'? A Re-evaluation of the Merits of Liberal Democracies in Contemporary Global Political Philosophy. POLITIKON: The IAPSS Journal of Political Science, 2020, sv. 45, s. 59–74. ISSN 2414-6633. [Článek v časopise]
1082120Peter Wedekind, M.Ed.Wedekind, Peter. Against Coercive Paternalism: A Case for Soft Paternalism and the Preservation of Autonomy. Annales Scientia Politica, 2020, sv. 9, No. 2, 2020, s. 5–15. ISSN 1339-0732. [Článek v časopise]
1172120Mgr. Jan DittrichMinárik, P., Zemková, M., Knapek, M., Šašek, S., Dittrich, J., Lukáč, F., Kozlík, J., Král, R.. Effect of Short Attritor-Milling of Magnesium Alloy Powder Prior to Spark Plasma Sintering. Materials, 2020, sv. 13, s. 3973–3985. ISSN 1996-1944. IF 3.057. [Článek v časopise]
1172120Mgr. Jan DittrichZemková, M., Minárik, P., Knapek, M., Šašek, S., Dittrich, J., Král, R.. Microstructure and Mechanical Strength of Attritor-Milled and Spark Plasma Sintered Mg-4Y-3Nd Alloy. Crystals, 2020, sv. 10, s. 574–584. ISSN 2073-4352. IF 2.404. [Článek v časopise]
204119Marta García RivasAbbasvand, V., Sobotka, M., Švanda, M., Heinzel, P., García-Rivas, M. et al. . Observational study of chromospheric heating by acoustic waves. Astronomy & Astrophysics, 2020, sv. 642, s. A52–A52. ISSN 1432-0746. IF 5.636. [Článek v časopise]
1340119Mgr. Eva KollárováKollárová, Eva; Baquero Forero, Anežka; Cvrčková Fatima . The Arabidopsis thaliana Class II Formin FH13 Modulates Pollen Tube Growth. Frontiers in Plant Science, 2021, sv. 12:599961, s. 1–17. ISSN 1664-462X. IF 4.402. [Článek v časopise]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Gális, Rudolf; Kára, Jan; Wolf, Marek; Vrašťák, Martin. The nature of the symbiotic candidate 2MASS J07363415+6538548 in the field of NGC 2403. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2020, sv. 499, s. 2116–2123. ISSN 0035-8711. IF 5.357. [Článek v časopise]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Mikołajewska, Joanna; Gromadzki, Mariusz a kol.. Gaia18aen: First symbiotic star discovered by Gaia. Astronomy & Astrophysics, 2020, sv. 644, s. A49–10pp. ISSN 0004-6361. IF 5.636. [Článek v časopise]
1006218Neslihan BukumMorell Anselm, Novotna Eva, Milan Jaroslav, Danielisova Petra, Bukum Neslihan, Wsol Vladimir. Selective inhibition of aldo‑keto reductase 1C3: a novel mechanism involved in midostaurin and daunorubicin synergism. Archives of Toxicology, 2021, sv. 95, s. 67–78. ISSN 0340-5761. [Článek v časopise]
1218120Mariia GrechnikovaMaria Grechnikova, Kateřina Ženíšková, Ronald Malych, Jan Mach and Robert Sutak. Copper detoxification machinery of the brain eating amoeba Naegleria fowleri involves copper translocating ATPase and the antioxidant system. International Journal for Parasitology: Drugs and Drug Resistance, 2020, sv. 14, s. 126–135. ISSN 2211-3207. IF 3.009. [Článek v časopise]
58620Mgr. Tomáš HrbekHrbek, Tomáš. Sputter-etching treatment of proton-exchangemembranes: Completely dry thin-film approach tolow-loading catalyst-coated membranes for waterelectrolysis. International Journal of Hydrogen Energy, 2020, sv. 45, s. 20776–20786. ISSN 0360-3199. IF 4.939. [Článek v časopise]
462520Lucie KepkováPálek Richard. Influence of Mesenchymal Stem Cell Administration on The Outcome of Partial Liver Resection in a Porcine Model of Sinusoidal Obstruction Syndrome. Anticancer Research, 2020, sv. 40, s. 6817–6833. ISSN 1791-7530. IF 1.94. [Článek v časopise]
1142119Ing. Eliška PospíšilováKlezl, Petr, Pospisilova, Eliska, Kolostova, Katarina, Sonsky, Jindrich, Maly, Ondrej, Grill, Robert, Pawlak, Ireneusz, Bobek, Vladimir. Detection of Circulating Tumor Cells in Renal Cell Carcinoma: Disease Stage Correlation and Molecular Characterization. Journal of Clinical Medicine, 2020, sv. 9, s. 1372–1381. ISSN 2077-0383. IF 3.3. [Článek v časopise]
The presence of circulating tumor cells (CTCs) in patients with solid tumors is associated
with poor prognosis. However, there are limited data concerning the detection of CTCs in renal
cell cancer (RCC). The aim of this study is to evaluate the presence of CTCs in peripheral blood of
patients with RCC undergoing surgery (n = 186). CTCs were tested before and after surgery as well
as during the follow-up period afterwards. In total 495 CTC testing in duplicates were provided.
To enrich CTCs, a size-based separation protocol and tube MetaCell® was used. CTCs presence
was evaluated by single cell cytomorphology based on vital fluorescence microscopy. Additionally,
to standardly applied fluorescence stains, CTCs viability was controlled by mitochondrial activity.
CTCs were detected independently on the sampling order in up to 86.7% of the tested blood samples
in patients undergoing RCC surgery. There is higher probability of CTC detection with growing tumor
size, especially in clear cell renal cell cancer (ccRCC) cases. Similarly, the tumor size corresponds
with metastasis presence and lymph node positivity and CTC detection. This paper describes for
the first-time successful analysis of viable CTCs and their mitochondria as a part of the functional
characterization of CTCs in RCC.
494217Jacob Alan Maze, M.A., Ph.D.Jacob Maze. Normativity versus normalisation: reassembling actor-network theory through Butler and Foucault. Culture, Theory and Critique, 2020, sv. Early Online Edition [22 June 2020], s. 1–15. ISSN 0000-0000. IF 0.565. [Článek v časopise]
This article was excepted in a very good international journal that is highly valued in my field.
1191619Lorenzo Clemente, Ph.D.Lorenzo Clemente, Sofia Mazzoleni, Eleonora Pensabene Bellavia, Barbora Augstenová, Markus Auer, Peter Praschag, Tomáš Protiva, Petr Velenský, Philipp Wagner, Uwe Fritz, Lukáš Kratochvíl, Michail Rovatsos. Interstitial Telomeric Repeats Are Rare in Turtles. Genes, 2020, sv. 11, s. 657–657. ISSN 2073-4425. IF 3.759. [Článek v časopise]
Telomeres are nucleoprotein complexes protecting chromosome ends in most eukaryotic organisms. In addition to chromosome ends, telomeric-like motifs can be accumulated in centromeric, pericentromeric and intermediate (i.e., between centromeres and telomeres) positions as so-called interstitial telomeric repeats (ITRs). We mapped the distribution of (TTAGGG)n repeats in the karyotypes of 30 species from nine families of turtles using fluorescence in situ hybridization. All examined species showed the expected terminal topology of telomeric motifs at the edges of chromosomes. We detected ITRs in only five species from three families. Combining our and literature data, we inferred seven independent origins of ITRs among turtles. ITRs occurred in turtles in centromeric positions, often in several chromosomal pairs, in a given species. Their distribution does not correspond directly to interchromosomal rearrangements. Our findings support that centromeres and non-recombining parts of sex chromosomes are very dynamic genomic regions, even in turtles, a group generally thought to be slowly evolving. However, in contrast to squamate reptiles (lizards and snakes), where ITRs were found in more than half of the examined species, and birds, the presence of ITRs is generally rare in turtles, which agrees with the expected low rates of chromosomal rearrangements and rather slow karyotype evolution in this group.

Nahoru

Kniha

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 16 zázn.)
1300317Mgr. Jana Mrázková, Ph.D.Mrázková Jana . Inkluzivní vzdělávání pohledem vedení škol a školních speciálních pedagogů. Praha : Pedagogická fakulta UK, 2020. 260 s. ISBN 978-80-87983-08-9. [Kniha]
276218PhDr. Klára Eliášková, Ph.D.Eliášková, Klára. Historický vývoj mateřského jazyka u žáků se zrakovým postižením. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2020. 218 s. ISBN 978-80-7603-237-8. [Kniha]
Monografie se zaměřuje na jazykové vzdělávání žáků se zrakovým postižením (dále jen ZP) na 2. a 3. stupni škol. Zkoumá historické formování didaktiky českého jazyka žáků se ZP v dobových kulturních a společenských souvislostech v období od roku 1807 do roku 1989 se zvláštním zřetelem k období od roku 1945 až po současnost. Historický výzkum se soustřeďuje na specifické aspekty jazyko-vého vyučování dětí se ZP, pro nějž je charakteristická skutečnost, že je realizováno bez možnosti vizuálních podnětů. Pro výzkum kombinujeme badatelské metodologické přístupy obvyklé pro lingvodidaktické (obsahová analýza primárních pramenů, řízené rozhovory s pamětníky jako doplňková metoda) a speciálně pedagogické obory (historicko-srovnávací metoda) s cílem propojit obě roviny v konzistentní pohled na zkoumanou problematiku. Zpracování historického vývoje didaktiky mateřského jazyka u žáků se ZP v odborné literatuře zcela chybí. Identifikace důležitých míst (koncepce osnov předmětu, vývoj vzdělávacích cílů, kvalifikace učitele českého jazyka, speciální učebnice české-ho jazyka apod.) v minulosti může podpořit teoretická východiska pro rozvoj soudobé inkluzivní didaktiky předmětu český jazyk akceptující speciální vzdělávací potřeby žáků.
140119Mgr. Lucie Korecká, Ph.D.Korecká, Lucie. Věk Sturlungů: Ságy o Islandu třináctého století. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020. 458 s. ISBN 978-80-7308-999-3. [Kniha]
178218Mgr. Tomáš Bárta PražákBárta Pražák Tomáš. Emanuel Arnošt z Valdštejna: Conciones meæ Bohemicæ. Praha: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2020. 700 s. ISBN 978-80-87922-26-2. [Kniha]
Také jako ebook s ISBN 978-80-87922-25-5 dostupný na https://ecuni.publi.cz/?book=1311-emanuel-arnost-z-valdstejna-conciones-meae-bohemicae
884119Mgr. Galyna Babak, Ph.D.Galina Babak. Atlantis sovětského národního modernismu. Formální metoda na Ukrajině: 20. léta – počátek 30. let XIX století. Rusko, Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 2021. 500 s. [Kniha]
Rukopis knihy "Atlantis sovětského národního modernismu. Formální metoda na Ukrajině: 20. léta – počátek 30. let XIX století"
506918JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D.Dvořák, Marek. Rekognice osob v trestním řízení. Praha: Leges, 2021. bude upřesněno (cca 200) s. [Kniha]
Přikládáno potvrzení o přijetí publikace do tisku, kniha bude vydána ve druhé polovině tohoto roku. Rukopis byl předložen nakladatelství a vydání je potvrzeno. Řešitel přikládá též jednu z variant rukopisu v pdf. Rukopis je nyní finalizován podle drobných připomínek nakladatelství a vedoucího projektu. Rukopis obsahuje na 200 stran a pojímá rekognici v celém kontextu, jak bylo cílem projektu. Afiliace i dedikace je obsažena a nakladatelství potvrzena.
474119PhDr. Petra SkřivánkováSkřivánková, Petra. SAVRY: Strukturované hodnocení rizika násilí u dospívajících. Praha: Hogrefe-Testcentrum, 2020. 65 s. [Kniha]
1688119Michaela Watrelot, Ph.D.Watrelot, Michaela. Wilhelm von Bode and Adalbert Lanna (predbežný názov). Praha: Katolická teologická fakulta, 2021. zatiaľ neznáme s. ISBN 978-80-87922-24-8. [Kniha]
Vzhľadom k tomu, že som v priebehu výskumu objavila nové archívne materiály – Bodeho korešpondencie z viacerými významnými osobnosťami z Českého prostredia, ktorých spracovanie výrazne prispeje k vytvoreniu objektívnejšieho obrazu o Bodeho pôsobení v Čechách, došlo k miernemu posunu v časovom pláne dokončenia publikácie. Tento sklz bol spôsobený najmä prebiehajúcou pandémiou Covid 19, ktorá mi znemožnila efektívne cestovať do archívov a knižníc. Vydanie v roku 2021 však pokladám za realistické.
V prílohe posielam potvrdenie o zaradení publikácie do edičného plánu fakulty.
270218JUDr. Adam Csukás, Ph.D.CSUKÁS, Adam. Právní řád Českobratrské církve evangelické v historických souvislostech. Jihlava: Mlýn, 2021. 125 s. [Kniha]
Disertační práce hlavního řešitele, jejíž pracovní verze je v příloze tohoto záznamu, byla zařazena do edičního plánu Nakladatelství Mlýn a vyjde ve 2. pololetí 2021.
1480218Mgr. Marie Dunovská, Ph.D. Kodejška Miloš, Dunovská Marie, Vereb Jaroslav, Schulmeisterová Dagmar, Nováková Zuzana, Andriantsarazo Erica, Arijčuková Klára, Karadzasová Kristýna, Nachtigalová Marie, Nováková Blanka, Pulkrábková Markéta, Šupová Jaroslava, Žáková Barbora, Žáková Petra. Hudební pohádky se zpěvníčkem pro děti předškolního a mladšího školního věku. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 172 s. ISBN 978-80-7603-181-4. [Kniha]
1480218Mgr. Marie Dunovská, Ph.D.Slavíková Petra, Kodejška Miloš, Pazúrik Milan, Králová Eva, Kaščáková Lenka . Teorie a praxe hudební výchovy VI. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, vydání, 2020. 368 s. ISBN 978-80-7603-163-0. [Kniha]
Odkaz na web konference - http://www.czechcoordinatoreas.eu/tphv6/docs/TPHV6pozvanka.pdf
606218Mgr. Kristýna StrnadováStrnadová, Kristýna. Ownership as a Sin: Regular Canons, Monks and Property in Late Medieval England and Central Europe. London: University of London Press, 2021. 80 s. [Kniha]
Přijato k posouzení.
314218Mgr. Michal ŠvecŠvec, Michal (ed.). Bílé přeludy na vlnách. Antologie finské lyriky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2020. 328 s. ISBN 978-80-7465-467-1. [Kniha]
Přikládáme předtiskové PDF celé knihy.
678218JUDr. Lenka Náhlovská, Ph.D.Náhlovská, Lenka. Prevence kriminality obchodních korporací. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2021. 200+ s. ISBN 978-80-7502-482-4. [Kniha]
Monografie bude vydána v druhém pololetí roku 2021, po odevzdání a obhajobě jako disertační práce hlavní řešitelky.
Rukopis disertační práce v rozsahu 256 normostran je připojen (na celkové úpravě práce se právě provádí závěrečné připomínky a úpravy před odevzdáním).
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Ladislav J. Janků. Lyžařské právo ve Švýcarsku. Praha: Leges, 2020. 96 s. ISBN 978-80-7502-477-0. [Kniha]
Publikace poskytuje vhled do švýcarského sněžného práva, které se zabývá bezpečností při provozování zimních sportů se zvláštním důrazem na sport lyžařský. Monografie tak přibližuje švýcarskou problematiku bezpečnosti sněžně sportovních aktivit, popisuje aktuální právní úpravu, rozhodovací praxi švýcarské soudní soustavy, názory odborné veřejnosti, včetně možných východisek. V první části poskytuje historický exkurz a popis aktuální právní úpravy. Ve druhé části srozumitelně přibližuje a komentuje Směrnice SKUS (Švýcarské komise pro prevenci nehod na sjezdových tratích pro sněžné sporty), které lze považovat za těžiště právní regulace. Část třetí je věnována výběru a stručné analýze švýcarské soudní praxe s uvedením přehledu relevantních soudních rozhodnutí. Přílohy tvoří český překlad Směrnic SKUS. Kniha je určena jak zástupcům justičních profesí, tak i milovníkům sněžných sportů, profesním a sportovním institucím, outdoorovým pracovníkům, a zejména provozovatelům lyžařských areálů a lyžařských přepravních zařízení.
464218Hana Janečková, M.A.Janečková Hana, Jakalová Zuzana ed.. Multilogues on the Now: On Glands, Membranes and Cavities . Prague: Display Association for Research and Collective Practice , 2021. 150 s. [Kniha]
A collective monograph Multilogues on the Now 4: On Glands, Membranes and Cavitieswill comprise a series of research papers, combined with interviews, activist accounts, and images generated by my GAUK project. The book will be designed by artist Anetta Mona Chisa and graphic designer Magda Scheryová. It will be published both in English and Czech and distributed with Sternberg Press across Europe. It will be published both in Czech and English.

Nahoru

Kapitola nebo část knihy

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 15 zázn.)
650420JUDr. PhDr. Alexander Kult, Ph.D.Alexander Kult. Jednání pojišťovacího zprostředkovatele za pojišťovnu a klienta. In SEDLÁČEK, M., STŘELEČEK, T. a kol. . Zastoupení. Specifika a kontext. . Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. s. 0–0. ISBN 978-80-7598-867-6. [Kapitola nebo část knihy]
Kniha je v tisku, čísla stránek zatím nejsou známa.
650420JUDr. PhDr. Alexander Kult, Ph.D.Alexander Kult. Podstatné změny pojištění ve světle novely . In GERLOCH, A.; ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, K. (eds.).. Právo v měnícím se světě. . Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. s. 692–701. ISBN 978-80-7380-828-0. [Kapitola nebo část knihy]
Sborník je v tisku
1460217Ing. Ievgeniia PoliakhIevgeniia Poliakh, Jirina Tyleckova, Petr Vodicka. Protein biomarkers of neurodegeneration in cerebrospinal fluid. In Jan Motlik, Jiri Klima, Monika Baxa, Michaela Vaskovicova, Petr Solc, David Sekac, Ivona Valekova, Petra Smatlikova, Katerina Vodickova Kepkova, Petr Vodicka, Jakub Cervenka, Ievgeniia Poliakh, Jirina Tyleckova, Jaromir Novak, Helena Kupcova Skalnikova, Tereza Pankova, Nguyen The Duong, Zdenka Ellederova, Sonali Rohiwal, Lucie Tichotova, Taras Ardan, Yaroslav Nemesh, Jana Juhasova, Stefan Juhas, Vratislav Horak, Anna Palanová, Veronika Miltrová, Tomas Duricek, Lucie Knoblochova, Anna Komrskova, David Drutovic, Marketa Koubovska, Johana Vinsova (IAPG, CAS) and Irena Liskova (First faculty of medicine, CUNI. Translational Research in Serious Human Diseases. Praha: Academia, 2020. s. nelze přiložit–nelze přiložit. ISBN 978-80-200-3158-7. [Kapitola nebo část knihy]
Minireview - kapitola 12 s názvem Protein biomarkers of neurodegeneration in cerebrospinal fluid v knize Translational Research in Serious Human Diseases. Dedikace přímo za kapitolou.
1162218PhDr. Alena Kašparová, Ph.D.Kašparová, Alena. Rytmické cítění. In Novotná, V. a kol.. Programy gymnastiky a tance. Praha: Karolinum, 2020. s. 40–47. ISBN 978-80-246-4599-5. [Kapitola nebo část knihy]
540119JUDr. Alena Chaloupková, Ph.D.Chaloupková, Alena. Ochrana zemědělské krajiny ve vazbě na strukturu zemědělských subjektů. In Vomáčka, Vojtěch; Židek, Dominik; Tkáčiková, Jana. Půda v právních vztazích - aktuální otázky. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 295–319. ISBN 978-80-210-9695-0. [Kapitola nebo část knihy]
506918JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D.Dvořák, Marek. Rekognice osob ve světle principu nemo tenetur se ipsum accusare a problematika opakování rekogničního úkonu . In Jelínek, Jiří. Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení. Praha: Leges, 2020. s. 403–417. ISBN 978-80-7502-444-2. [Kapitola nebo část knihy]
338119Mgr. Ing. Kateřina Turková, Ph.D.Turkova, Katerina. (Ne)dobrovolně podstupované riziko: Případová studie zaměřená na komunikaci českých profesionálních sportovkyň na sociálních sítích a reakce "fanoušků". In Buriánek, Jiří; Richter, Eva (eds.). Život v průsečíku rizik. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. s. 163–185. ISBN 978-80-246-4644-2. [Kapitola nebo část knihy]
The chapter focuses on the communication of selected Czech professional female athletes on social networks and the reaction of "fans" as a risk associated with their self-presentation in this environment. Critical comments addressed to athletes through social media can negatively affect both their career growth and personal life. On the other hand, social media are an opportunity for female athletes to present their achievements and opinions. Due to the fact that their male colleagues have received greater interest in traditional mass media, female athletes can partially "balance the ratio" through social media. Therefore, female athletes can not avoid the social media communication; hence it is highly desirable for them. As part of more extensive research focused on the communication of popular Czech professional athletes through Facebook, it was noted that female athletes face criticism more often than their male counterparts. This case study aims to reveal how these athletes communicate with their supporters via Facebook, and how fans respond to published messages. Furthermore, it is taken into account whether negative and annoying comments appear on selected official pages of selected Czech female athletes on social media, and if so, what they are aimed at. The results of the research show that, as far as the public perception of the described problem is concerned, the first step should be to stop being silent about the risks of communication between female athletes on social media and to start a cultivated discussion that could help alert these threats and reassure female athletes that they are "not alone."
1618218Mgr. Růžena Filandrová, Ph.D.Filandrová, Růžena; Kavan, Daniel; Kádek, Alan; Novák, Petr; Man, Petr. Studying Protein–DNA Interactions by Hydrogen/Deuterium Exchange Mass Spectrometry. In Poterszman, Arnaud (Editor). Multiprotein Complexes: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology (2247)). New York: Humana Press, 2021. s. 193–219. ISBN 978-1-0716-1125-8. [Kapitola nebo část knihy]
V této publikaci byl představen optimalizovaný protokol pro provádění experimentů vodík/deuteriové výměny ve spojení s hmotnostní spektrometrií na komplexech transkripčních faktorů s DNA, který byl získán během provádění těchto experimentů v rámci práce na tomto projektu.
1688119Michaela Watrelot, Ph.D.Watrelot Michaela. Wilhelm von Bode and Collector Adalbert von Lanna. In Joanna Smalcerz (ed.). Wilhelm von Bode and the Art Market. Leiden: Brill, 2022. s. zatiaľ neznáme–zatiaľ neznáme. [Kapitola nebo část knihy]
V prílohách posielam rukopis, ktorý bol prijatý do tlače, vrátane potvrdenia od editora publikácie Dr. Joanna Smalcerz za vydateľstvo Brill. Kvôli pandémii Covid 19 bolo vydanie posunuté na rok 2022.
Dedikácia GAUK a afiliácia fakulte je uvedená v prvej poznámke.
130318Mgr. Martin Janovský, Ph.D.Hejcman Michal - Janovský Martin. Geochemický průzkum lokalit Hradišťany a Štěpánovská hora. In kolektiv autorů. Hradiště Hradišťany. Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2017–2020). Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2021. s. 71–77. ISBN 978-80-85321-92-0. [Kapitola nebo část knihy]
1164320Mgr. Tomáš KroczekKroczek, Tomáš; Vilímek, Vít. Rockfall/Rockslide Hazard, Lake Expansion and Dead-Ice Melting Assessment: Lake Imja, Nepal. In Vít Vilímek, Fawu Wang, Alexander Strom, Kyoji Sassa, Peter T. Bobrowsky, Kaoru Treasure Takara. Catastrophic Landslides , Causes and Consequences . Cham: Springer, 2021. s. 103–110. [Kapitola nebo část knihy]
678218JUDr. Lenka Náhlovská, Ph.D.Náhlovská, Lenka. Veškeré úsilí právnické osoby a možnost otočení důkazního břemene. In Tlapák Navrátilová Jana, Galovcová Ingrid (ed.) a kol.. Pocta Jiřímu Jelínkovi. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2020. s. 247–255. ISBN 978-80-7502-464-0. [Kapitola nebo část knihy]
622218Mgr. Karolína ČernáLipská, Karolína. Un aperçu aux emprunts lexicaux contemporains en gastronomie en français et en tchèque. In Fenclová, Marie; Koláříková, Dagmar. Le francais écrit, le francais parlé. Plzeň: Nava, 2020. s. 90–99. ISBN 978-80-7211-593-8. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola v kolektivní monografii tematicky vycházející z prezentace hlavní řešitelky na konferenci ProfiLingua v září 2018. V přílohách text kapitoly a foto titulní strany, knihu bohužel zatím nemám fyzicky k dispozici a nemohu vyfotit obsah (foto titulní strany je od kolegyne z Plzně). Dedikace a afiliace jsou na první straně (dedikace v poznámce pod čarou).
464218Hana Janečková, M.A.Hana Janečková. “Cripping the Curatorial. In edited by Elke Krasny, Sophie Lingg, Lena Fritsch et al.. "Radicalizing Care. Feminist and Queer Activism in Curating".. Vienna, Austria: Academy of Art Vienna/Sternberg Press , 2021. s. 6–25. [Kapitola nebo část knihy]
From activist manifestos to
focused case studies, the contributions explore how art, care and curating might converge in the
fields of environmentalism, feminism, Crip and disability activism and decolonization. Care is
a powerful lens through which to approach such vast and wide-ranging topics, bringing into
focus a wide range of relationships, structures and approaches.The essays offers visions of different ways in which artists, institutions and communities canwork in partnership while remaining clear-sighted about challenges to the work of inclusion.
1576219Kyle Ronald Lawrence Parsons, BA, M.A.Kyle R.L. Parsons. From Romans to Colossians: Making Sense of Competing Conceptions of Resurrection. In Thomas R. Hatina and Jiri Lukes. Social Memory Theory and Conceptions of Afterlife in Jewish and Christian Antiquity. Leiden: Brill, 2022. s. 128–148. [Kapitola nebo část knihy]
The volume has been delayed due to COVID-19. I have received a final draft of the book, and according to one of the editors, it will be going to Brill for publication any day now.

Nahoru

Jiný výsledek

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 993 zázn.)
1767418Mgr. Ludmila VeseláVeselá Ludmila, Publikace týkající se ARE5-ABCF proteinu LmrC uveřejněna v bioRxiv (https://doi.org/10.1101/2020.10.16.343517) [Jiný výsledek]
1767418Mgr. Ludmila VeseláVeselá Ludmila, Poster z mezinárodního vědeckého kongresu FEMS 2019 [Jiný výsledek]
1767418Mgr. Ludmila VeseláVeselá Ludmila, Příloha k závěrečné zprávě projektu č. 1767418 [Jiný výsledek]
50119PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.Svobodová Silvie, PŘÍSPĚVEK DO SBORNÍKU Svobodová, S. (2020). Pilotní testování autorského analytického nástroje pro měření environmentální gramotnosti žáků 2. stupně ZŠ v České republice a Polsku. Sborník příspěvků z XIV. ročníku mezinárodní vědecké konference EDUCO 2019; Tatranská Štrba; Přírodovědecká fakulta UK, Praha. [Jiný výsledek]
50119PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.Svobodová Silvie, DISERTAČNÍ PRÁCE Svobodová, S. (2021). Environmentální gramotnost žáků úrovně ISCED 2 v České republice, Slovensku, Polsku a Německu [Disertační práce]. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, s. 234. [Jiný výsledek]
50119PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.Svobodová Silvie, ABSTRAKT V KONFERENČNÍM SBORNÍKU Svobodová, S. (2020). Konativní dimenze environmentální gramotnosti žáků úrovně ISCED 2 na Slovensku. XXVIII. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu, ČAPV a Centrum pedagogického výzkumu a Katedra pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. ISBN 978-80-7599-196-6 [Jiný výsledek]
50119PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.Svobodová Silvie, ABSTRAKT V KONFERENČNÍM SBORNÍKU Svobodová, S. (2020). Environmentální gramotnost žáků ISCED 2 v ČR s použitím autorského analytického nástroje. Konference Trendy v didaktice biologie 2020, PedF UK Praha. ISBN 978-80-7603-190-6 [Jiný výsledek]
50119PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.Svobodová Silvie, POSTER Environmentální gramotnost žáků ISCED 2 v ČR s použitím autorského analytického nástroje. Konference Trendy v didaktice biologie 2020, PedF UK Praha [Jiný výsledek]
50119PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.Svobodová Silvie, ČLÁNEK DO ČASOPISU V RECENZNÍM ŘÍZENÍ (Journal of Biological Education) Svobodová, S. & Chvál, M. (2021). Environmental literacy of ISCED 2 pupils in the Czech Republic. Journal of Biological Education [Jiný výsledek]
824120Mgr. Robin Pech, Ph.D.Kant, Immanuel, O neoprávněnosti padělání knih, přel. R. Pech (rukopis překladu) [Jiný výsledek]
824120Mgr. Robin Pech, Ph.D.Pech, Robin, Co je kniha? Fakticita lidského rozumu, myšlení a filosofie podle Immanuela Kanta (rukopis konferenčního příspěvku) [Jiný výsledek]
824120Mgr. Robin Pech, Ph.D.Kant, Immanuel, O výrobě knih, přel. R. Pech (rukopis překladu) [Jiný výsledek]
824120Mgr. Robin Pech, Ph.D.Pech, Robin, Co je kniha? Kant k otázce autorských a nakladatelských práv (rukopis úvodní studie a komentáře k překladu) [Jiný výsledek]
1834218Mgr. Dagmar BezděkováRiegerová, Petra, Odeslaný článek do JAD, v současné době se zpracovávají připomínky oponentů. [Jiný výsledek]
948417PhDr. Pavel SmržNakladatelství Epocha, Potvrzení přijetí rukopisu do edičního plánu [Jiný výsledek]
948417PhDr. Pavel SmržSmrž, Pavel, Rukopis práce [Jiný výsledek]
948417PhDr. Pavel SmržUniverzita třetího věku, Program kurzu Středověké Livonsko [Jiný výsledek]
948417PhDr. Pavel SmržColloquia Russica, Program konference [Jiný výsledek]
948417PhDr. Pavel SmržSenioruniverzita, Program [Jiný výsledek]
370120Mgr. Zuzana Dvořáková, Ph.D.Žalmanová, Julie; Krámská, Lenka; Dvořáková, Zuzana, Abstrakt s názvem „Effort testing using Neuropsychological Assessment Battery Screening Module (NAB-SM)“ byl přijat k posterové prezentaci na konferenci 32nd International Congress of Psychology, která se bude konat v Praze 19. – 24.7. 2021. Poster bude zaměřen na možnosti využití Screeningového modulu Neuropsychological Assessment Battery pro detekci nedostatečné snahy při testování. Vzhledem k datu konání konference je finální podoba posteru v přípravě, bude doložena do aplikace později. Abstrakt je přiložen v samostatném souboru. [Jiný výsledek]
370120Mgr. Zuzana Dvořáková, Ph.D.Krámská, Lenka; Dvořáková, Zuzana; Žalmanová, Julie, Poster - Adaptation and initial validation of the Czech version of Neuropsychological Assessment Battery Screening Module. Poster na konferenci: International Neuropsychological Society 2020 Virtual Event, “The Neuropsychology of Pleasure, Dreaming and Memories”, 1.-2.7.2020. Komentář: Poster s názvem „Adaptation and initial validation of the Czech version of Neuropsychological Assessment Battery Screening Module“ byl prezentován na mezinárodní konferenci International Neuropsychological Society 2020 Virtual Event, “The Neuropsychology of Pleasure, Dreaming and Memories”, která se konala 1.-2.7.2020. Poster se zaměřoval na psychometrické vlastnosti Screeningového modulu NAB a především na jeho konvergentní validitu. Poster je přiložen v pdf verzi. [Jiný výsledek]
370120Mgr. Zuzana Dvořáková, Ph.D.Dvořáková, Zuzana; Krámská, Lenka; Žalmanová, Julie, Rukopis připravený k publikaci: Článek - Validizační studie české verze Neuropsychological Assessment Battery. Časopis: Diskuze v psychologii, ISSN 2694-8338. Komentář: Článek s názvem „Validizační studie české verze Neuropsychological Assessment Battery“ shrnuje výsledky plnění projektu. Článek byl odeslán do recenzovaného českého časopisu Diskuze v psychologii, v současné době probíhá jeho recenzní řízení. Aktuální podoba článku je přiložena v samostatném pdf souboru. [Jiný výsledek]
284317Mgr. Martin Dvořák, Ph.D.Dohnal, Tadeáš, poster na mezinárodní odborné konferenci ICHEP 2020 - 40th International Conference on High Energy Physics, červenec / srpen 2020, Praha: Measurement of Liquid Scintillator Nonlinearity [Jiný výsledek]
728218MUDr. Ondřej Fabián, Ph.D.Zarubova Kristyna, Fabian Ondrej, Hradsky Ondrej, Lerchova Tereza, Mikus Filip, Dotlacil Vojtech, Pos Lucie, Skaba Richard, Bronsky Jiri. , Predictive value of tissue calprotectin for disease recurrence after ileocecal resection in pediatric Crohn´s disease Manuscript je v současné chvíli odeslán ke zvážení přijetí do zahraničního impaktovaného periodika. [Jiný výsledek]
1720119MUDr. Azzat Al-RedouanAl-Redouan, Azzat; Holding, Keiv; Kachlik, David., ORAL PRESENTATION- “Suprascapular canal”: Anatomical and topographical description and its clinical implication in entrapment syndrome. 1-2.10.2020, The Scientific Conference of the Second Faculty of Medicine, Charles University, Prague, ČR [Jiný výsledek]
1720119MUDr. Azzat Al-RedouanOlson, Carl, V. L.; Al-Redouan, Azzat; Kachlik, David., POSTER- Calculating curvature through gradient descent and nonlinear regression: A novel mathematical approach to digital anatomical morphology. 1-2.10.2020, The Scientific Conference of the Second Faculty of Medicine, Charles University, Prague, ČR [Jiný výsledek]
58218Mgr. Petra VotavováPetra Votavová, Tsveta Miteva, Nicolas Sisourat and Přemysl Kolorenč, Draft of a paper [Jiný výsledek]
300218Mgr. Ondřej Skovajsa, Ph.D.Skovajsa, Ondřej, "Příspěvky k mnemopoetice a symbolice moravské lidové písně" (studie) [Jiný výsledek]
624218Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.Wirthová, Jitka, vlastní kurz: Contemporary Issues in Sociology of Education - JSB578 https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JSB578 [Jiný výsledek]
624218Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.Wirthová, Jitka, dizertace - verze po malé obhajobě - před velkou obhajobou: SOUČASNÁ LEGITIMIZAČNÍ EKOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ: POZICE, VĚDĚNÍ A KRITIKA [Jiný výsledek]
624218Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.Wirthová, Jitka, příspěvek na on-line konferenci: Wirthová, Jitka. 2021. “Czech Ecology of Expertise as a Case of Simultaneous Evading and Intervening the State within the European Educational Governance.” in Conference 12.-13. 3. 2021 - Geopolitics of Knowledge and Education Policy. Hong Kong: CESHK (Comparative Education Society of Hong Kong). Retrieved (https://sites.google.com/view/ceshk-conference-2021/home?pli=1&authuser=1). [Jiný výsledek]
624218Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.Wirthová, Jitka, First Published Online, February 23, 2021 - Wirthová, Jitka. 2021. “Patterns of Actorship in Legitimation of Educational Changes: The Role of Transnational and Local Knowledge.” European Educational Research Journal (First Published Online, February 23, 2021):22. Retrieved (https://doi.org/10.1177/1474904121993251). [Jiný výsledek]
1108120Mgr. Filip PřeučilKampf, Karol; Novotný, Jiří; Přeučil, Filip; Trnka, Jaroslav, Multi-spin soft bootstrap and special scalar-vector Galileon theories, Abstract of our paper that is currently being prepared. The paper is close to completion and will be submitted in the following weeks. [Jiný výsledek]
1654218Mgr. Michael FrancFranc, Michael, Závěrečná zpráva o řešení grantu GAUK 1654218 za období 2018-2021 [Jiný výsledek]
1654218Mgr. Michael FrancFranc, Michael; Císařová, Ivana; Veselý, Jan, Manuskript spirothiazolony 2020 [Jiný výsledek]
1654218Mgr. Michael FrancFranc, Michael, Zpráva o řešení projektu za rok 2020 [Jiný výsledek]
1568519Mgr. Markéta ZajíčkováZajíčková, Markéta, Anthelmintics: Discovery to Resistance IV meeting - abstract and poster [Jiný výsledek]
1568519Mgr. Markéta ZajíčkováZajíčková, Markéta, Results [Jiný výsledek]
538218Mgr. Kristýna EliášováKristýna Eliášová, přednáška Zoologické dny 2020 [Jiný výsledek]
538218Mgr. Kristýna EliášováKristýna Eliášová, Manuskript s názvem „Genomic scan reveals contrasting patterns and evolution of reproductive isolation within two hedgehog hybrid zones of different establishment age“ submitovaný do žurnálu Heredity, který bude hlavním výstupem projektu. Manuskript je nyní v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
528119JUDr. Gabriela JansováJansová, Gabriela , Příspěvek v časopise Daně a finance, který je součástí čísla 1/2020. Autorka bohužel nemá k dispozici fyzický výtisk publikace pro doplnění identifikačních údajů. Článek je přiložen v podobě, ve které byl odeslán k tisku. Zde uvádím link na informace o vydání s anotací článku: http://www.comeniusprint.cz/dane-a-finance/issue/136 [Jiný výsledek]
528119JUDr. Gabriela JansováJansová, Gabriela , Příspěvek ve sborníku, který bude výsledkem konference Naděje právní vědy. Do data zpracování závěrečné zprávy bohužel nebyl sborník zveřejněn. Příspěvek má název: Agresivní daňové plánování a jeho limitace v tuzemském právním řádu a byl prezentován dne 27. listopadu 2020, prostřednictvím distančního přístupu přes aplikaci Teams. Do příloh jsou přiloženy i průvodní dokumenty ke konferenci samé. [Jiný výsledek]
392119MUDr. Veronika SvobodováSvobodová Veronika a kol., XVIII. kongres mladých otorinolaryngologů 2020: Změny ve sluchovém systému u jednostranné poruchy sluchu, prezentace viz příloha [Jiný výsledek]
54119Mgr. Pavel LanghammerLanghammer, Pavel, Příspěvek z konference In pluribus unitas 2019 Aplikace teorie sociální paměti v novozákonní biblistice: její podoby a trendy. [Jiný výsledek]
54119Mgr. Pavel LanghammerLanghammer, Pavel, Aktivní účast na workshopu - příspěvek: "Fragmenty 'suchých kostí' u Jana. Recepce Ez 37,1-14 v Janově evangeliu" Kolektivní paměť, biblistika a studium raného křesťanství - Workshop pořádaný KKS FLÚ AV ČR dne 5. 11. 2020, online. [Jiný výsledek]
608218MUDr. Michaela DankováDanková, Michaela, rukopis článku „Danková M, Jeřábek J, Jester DJ, Zumrová A, Paulasová Schwabová J, Černý R, Kmetonyová S, Vyhnálek M. Dynamic visual acuity in patients with cerebellar ataxia and vestibulopathy“ - t.č. v druhém kole recenzního řízení v časopisu PLOS ONE [Jiný výsledek]
608218MUDr. Michaela DankováDanková, Michaela, rukopis článku „Danková M, Mušová Z, Jeřábek J, Paulasová Schwabová J, Zumrová A, Vyhnálková E, Skalská S, Mazanec R, Vyhnálek M. CANVAS (cerebellar ataxia, neuropathy, vestibular areflexia syndrome) – nově identifikovaná genetická příčina ataxie s pozdním nástupem - soubor tří kazuistik” - submitován do časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie [Jiný výsledek]
907019MUDr. Martina KodetováRadka Hobzova , Martina Kodetova , Pavel Pochop , Jiri Uhlik , Katerina Dunovska , Karel Svojgr , Jan Hrabeta , Barbara Feriancikova , Ana-Irina Cocarta , Jakub Sirc, článek odeslán do impaktovaného časopisu Journal of Controlled Released; název: Hydrogel implants for transscleral diffusion delivery of topotecan: In vivo proof of concept in a rabbit eye model [Jiný výsledek]
907019MUDr. Martina KodetováKodetová Martina, 17.9.2020: XXVIII výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLSJEP Přednáška: Sledování farmakokinetiky topotecanu po episklerální aplikaci hydrogelového nosiče Autoři: Kodetová M. (1), Uhlík J. (2), Širc J. (3), Hobzová R. (3), Cocarta A.I. (3), Dunovská K. (4), Švojgr K. (5), Pochop P. (1) 1 Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika 2 Ústav histologie a embryologie 2. LF UK, Praha, Česká republika 3 Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha, Česká republika 4 Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika 5 Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika Abstrakt viz příloha [Jiný výsledek]
200119Mgr. Michaela KubátováKubátová Michaela, Humor ve výuce matematiky (rukopis zprávy z výzkumu) [Jiný výsledek]
200119Mgr. Michaela KubátováKubátová Michaela, Sbírka humorných příkladů do výuky matematiky [Jiný výsledek]
524218Mgr. Romana WeissováWeissova, Romana; Barta, Tomas; Pukajova, Barbora; Ziak, Jakub; Buran, Peter; Kostal, Lubomir; Balastik, Martin, Poster presented at the FENS 2020 Virtual Forum. [Jiný výsledek]
524218Mgr. Romana WeissováWeissova, Romana; Janke, Carsten; Balastik, Martin, Preliminary results showing the effect of FKBP12-CRMP2A on microtubule dynamics. [Jiný výsledek]
524218Mgr. Romana WeissováWeissova, Romana; Pukajova, Barbora; Balastik, Martin, Preliminary results showing the effect of FKBP12 on neuronal migration during embryonic development. [Jiný výsledek]
524218Mgr. Romana WeissováMaimon, Roy, Ankol, Lior, Altman, Topaz, Weissova, Romana, Pery, Tal Gradus, Ostrovsky, Michael, Tank, Elizabeth, Alexandra, Gayster, Shelestovich, Natalia, Opatowsky, Yarden, Dori, Amir, Barmada, Sami, Balastik, Martin, Perlson, Eran, Manuscipt of the paper which is under revision for the EMBO Journal. [Jiný výsledek]
1310920Bc. Gregor KovalčíkSouček, Tomáš and Lokoč, Jakub, Submitted to arXiv, a free distribution service and an open-access archive scholarly articles (not peer reviewed): TransNet V2: An effective deep network architecture for fast shot transition detection. [Jiný výsledek]
692818Mgr. Adéla Fendrych Mazancová, Ph.D.Markova, Hana; Fendrych Mazancova, Adela; Jester, Dylan J.; Cechova, Katerina; Matuskova, Veronika; Nikolai, Tomas; Nedelska, Zuzana; Uller, Miroslav; Laczó, Jan; Hort, Jakub; Vyhnalek, Martin, Different memory paradigms and their hippocampal associations across the cognitive continuum preceding dementia [Jiný výsledek]
692818Mgr. Adéla Fendrych Mazancová, Ph.D.Fendrych Mazancova, Adela; Markova, Hana; Cechova, Katerina; Nikolai, Tomas; Nedelska, Zuzana; Laczó, Jan; Hort, Jakub; Vyhnalek, Martin, The results from the Czech Brain Aging Study: Associative memory performance is related to volumes and thicknesses of medial temporal structures in cognitively normal older adults [Jiný výsledek]
692818Mgr. Adéla Fendrych Mazancová, Ph.D.Matuskova, Veronika; Nikolai, Tomas; Markova, Hana; Cechova, Katerina; Laczó, Jan; Hort, Jakub; Vyhnalek, Martin, Neuropsychiatrické symptomy jako časná manifestace Alzheimerovy nemoci [Jiný výsledek]
692818Mgr. Adéla Fendrych Mazancová, Ph.D.Markova, Hana; Fendrych Mazancova, Adela; Cechova, Katerina; Nikolai, Tomas; Matuskova, Veronika; Nedelska, Zuzana; Sheardova, Katerina; Laczó Jan; Hort, Jakub; Vyhnalek, Martin, Cognitive worry in cognitively normal older adults is associated with decreased memory binding, hippocampal volume and parahippocampal thickness [Jiný výsledek]
192718MUDr. Lucie LischkováLischková, Lucie; Vlčková, Štěpánka; Kolesníková, Viktoriia; Pelclová, Daniela; Fenclová, Zdenka; Navrátil,Tomáš; Michalcová, Alena; Ivo, Marek; Dvořáčková, Štěpánka; Popov, Alexey; Mikuška, Pavel; Ždímal, Vladimír; Koštejn, Martin; Schwarz, Jaroslav; Ondráček, Jakub; Zacharov, Sergej, Poster prezentovaný na 72. sjezdu chemiků, 6.-9. září 2020, Praha, s mezinárodní účastí [Jiný výsledek]
192718MUDr. Lucie LischkováLischková, Lucie; Vlčková, Štěpánka; Kolesníková, Viktoriia; Pelclová, Daniela; Fenclová, Zdenka; Navrátil,Tomáš; Michalcová, Alena; Ivo, Marek; Dvořáčková, Štěpánka; Popov, Alexey; Mikuška, Pavel; Ždímal, Vladimír; Koštejn, Martin; Schwarz, Jaroslav; Ondráček, Jakub; Zacharov, Sergej, Přednáška o detekci nanočástic na XXXIV. kongresu pracovního lékařství, s mezinárodní účastí, 24.–25. září 2019 v Mariánských lázních. [Jiný výsledek]
192718MUDr. Lucie LischkováLischková, Lucie; Pelclová, Daniela; Hlušička, Jiří; Regenda, Marián; Vlčková,Štěpánka; Fenclová, Zdenka; Navrátil,Tomáš; Michalcová, Alena; Ivo, Marek; Dvořáčková, Štěpánka; Popov, Alexey; Mikuška, Pavel; Ždímal, Vladimír; Koštejn, Martin; Schwarz, Jaroslav; Ondráček, Jakub; Zacharov, Sergej , Poster prezentovaný na mezinárodním toxikologickém kongresu EAPCCT 2019 v Neapoli [Jiný výsledek]
829417Markéta Mazáková Šetinová, M.Sc.Šetinová, Markéta, Dopsání rukopisu kvalitativního článku (viz příloha), který nyní čeká na zapracování zpětné vazbu a po zeditování bude zaslán do Sociologického časopisu (v horizontu několika týdnů). [Jiný výsledek]
698316MUDr. Radka SzotkowskáSzotkowská Radka, Gojda Jan, Plíhalová Andrea, Weichet Jiří, Potočková Jana, Havlík Jan, Polák Jan, Anděl Michal, Visceral fat accumulation is related to impaired pancreatic blood perfusion and beta-cell dysfunction in obese women - rukopis přijatý do recenzního řízení [Jiný výsledek]
998119Mgr. Michal JaníčkoMichal Janíčko, Pracovní přehled témat z archivního materiálu k využití ve druhé studii [Jiný výsledek]
504319Mgr. Kristina Pánková KratochvílováPánková Kratochvílová, Kristina, Poster na XXI. mezinárodní konferenci k problematice osob se specifickými potřebami (VIII. Olomoucké speciálněpedagogické dny) [Jiný výsledek]
1154218Mgr. Jiří MotýlVodehnalová, Karolína, Poster P1189: The Correlation of Lateral Ventricles, Corpus Callosum and Thalamus Volume Changes: A Potential New Biomarker for Multiple Sclerosis Poster na mezinárodní vědecké konferenci 6th EAN Congress (European Academy of Neurology), proběhlé vzhledem ke karanténním opatřením virtuálně mezi 23. a 26. květnem 2020. [Jiný výsledek]
1154218Mgr. Jiří MotýlMotýl, Jiří, První draft základních výsledků projektu - adaptovaná verze SDMT. Rozcestník pro přípravu článku této části projektu a další potřebné analýzy. [Jiný výsledek]
1154218Mgr. Jiří MotýlNovotná, Klára; Motýl, Jiří; Friedová, Lucie; Menkyová, Ingrid; Andělová, Michaela; Vodehnalová, Karolína; Lízrová Preiningerová, Jana; Uher, Tomáš; Horáková, Dana, Submitovaný článek představující v rámci aktuálního grantu GA UK nově validovanou metodu DYMUS, která slouží k zachycení pacientů s RS s rizikem polykacích obtíží. Metoda byla přeložena, validována a byla vytvořena základní normativní data. Článek byl submitován do časopisu Dyspahgia (https://www.springer.com/journal/455) [IF 2.591], prošel prvním kolem recenzního řízení a v průběhu března 2021 byl po úpravách odeslán do druhého kola recenzního řízení. [Jiný výsledek]
104119MUDr. Silvie Baumann, Ph.D.Čerešňáková Silvie a kol., Poster na mezinárodní konferenci o poruchách příjmu potravy (ICED - Sydney, 2020) [Jiný výsledek]
1050119Mgr. Ivana KvapilíkováKvapilíková, Ivana; Bojar, Ondřej, CUNI Machine Translation Systems for the Covid-19 MLIA Initiative. Rolling Technical Report (Round 1). Available at: https://bitbucket.org/covid19-mlia/cunimt/src/master/report/CUNI_Machine_Translation_Systems_for_the_Covid_19_MLIA_Initiative.pdf. 2020. [Jiný výsledek]
818120Mgr. Sabrina MuchováMuchová, Sabrina , Rukopis zaslaný do odborného periodika (Filosofický časopis) [Jiný výsledek]
940717Mgr. Vít SýkoraSeidel, Matthias; Sýkora, Vít; Leschen, Richard A.B.; Clarkson, Bruno; Fikáček, Martin, Ancient relicts or recent immigrants? Different dating strategies alter diversification scenarios of New Zealand aquatic beetles (Coleoptera: Hydrophilidae: Berosus) [Jiný výsledek]
940717Mgr. Vít SýkoraSýkora, Vít et al., Unfinished manuscript of the phylogeny and biogeography of austral Elmidae [Jiný výsledek]
940717Mgr. Vít SýkoraSýkora, Vít et al., Time-calibrated species level phylogeny of Hydora [Jiný výsledek]
1298119Mgr. Martin TremčinskýTremcčinský, Martin, Prezentace na EASA 16th Biennial Conference, Lisbon, "Spheres of exchange 2.0: Conversions and conveyances in Bitcoin economy" [Jiný výsledek]
1171620Mgr. Pavlína KellerováKellerová, Pavlína; Nguyen, Linh Thuy; Rychlá, Nikola; Wengrynová, Barbora; Vokřál, Ivan; Matoušková, Petra , Výsledky s názvem: P-glycoprotein in Haemonchus contortus: constitutive expression, sex-differences and resistance-related differences jsou v příloze "Výsledky za rok 2020". [Jiný výsledek]
1062119Mgr. Bc. Vít MacháčekVít Macháček, Submitted version the article Globalization of Science: Evidence from authors in academic journals by country of origin to Scientometrics [Jiný výsledek]
730119Mgr. Anna LukešováLukešová, Anna, Prezentace připravovaného článku k publikaci s názvem "Civic integration policies in Austria and Czechia: bottom-up or top-down?" na mezinárodní konferenci IMISCOE v červenci 2020. IMISCOE představuje významnou akademickou asociaci mezinárodního charakteru zaměřující se na migrační studia. [Jiný výsledek]
1608218Mgr. Jan KretschmerKretschmer, Jan, Zpráva o řešení za rok 2020 [Jiný výsledek]
58420Mgr. Radka Smith SlámováSmith Slámová, Radka, 1. Bilingual and regular classes at Czech primary schools: Comparison of learning conditions. 2. Parental choice of classes with a special emphasis in Czech primary schools. Příspěvky přijaté na zrušenou konferenci ECER 2020 (Glasgow). Účast přeložena na rok 2021. [Jiný výsledek]
1042218Mgr. Alena MarečkováČiženkova, Alena, prezentace na sympoziu České společnosti pro sexuální medicínu [Jiný výsledek]
36317MUDr. Kristýna JunkováJunková Kristýna, Potvrzení o přijetí článku k publikaci [Jiný výsledek]
36317MUDr. Kristýna JunkováJunková Kristýna, Poslední verze článku před publikací [Jiný výsledek]
304220Mgr. Matouš KvapilKvapil, Matouš, Vůle k moci a naladění v Heideggerově interpretaci Nietzscheho pojetí umění (rukopis) [Jiný výsledek]
396218Mgr. Karolína Liška, Ph.D.Liška, Karolína, Manuskript s názvem Selective regional sensitivity of hippocampal clocks to systemic and local entrainment signals, s afiliací 3. LF UK a dedikací GAUK, který se nyní nachází v recenzním řízení a stane se výstupem uděleního grantu GAUK. [Jiný výsledek]
1501218Mgr. Barbora BendováBendová, Barbora; Mikula, Ondřej; Piálek, Jaroslav; Ďureje, Ľudovít; Vošlajerová-Bímová, Barbora; Hiadlovská, Zuzana; Macholán, Miloš; Daniszová, Kristina; Schmiedová, Lucie; Čížková, Dagmar; Martin, Jean-Francois; Kresinger, Jakub, manuskript článku "Different parts of the gut host different microbiota in two closely related house mouse subspecies", který popisuje rozdíly v gastrointestinální mikrobiotě mezi dvěma poddruhy myši domácí (Mus musculus), třemi částmi střeva a střevní stěnou a obsahem [Jiný výsledek]
1501218Mgr. Barbora BendováBendová, Barbora, Poster na téma: "Vliv střevních helmintů na gastrointestinální mikrobiotu u myši domácí v polopřirozených chovech" prezentovaný na konferenci Zoologické dny Olomouc 2020. [Jiný výsledek]
424119PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D.Novotná, Gabriela, článek v angličtině v časopise SciEd, od loňského roku v recenzním řízení (viz příloha) [Jiný výsledek]
424119PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D.Novotná, Gabriela, Novotná, Gabriela, článek v časopise učitel matematiky: Koronamatika – výuka matematiky během distanční výuky očima žáků Ukončena fáze recenzního řízení a redakčních úprav, aktuálně ve fázi produkce (viz příloha). [Jiný výsledek]
424119PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D.Novotná, Gabriela, Prezentace projektu na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky 2020 a na semináři pro doktorandy KMDM PedF UK. [Jiný výsledek]
424119PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D.Novotná, Gabriela, Obhájení disertační práce - Novotná, G. (2020). Vnímání kvality vlastního poznání v matematice a jeho souvislost s individuálním doučováním (Dizertační práce). [Jiný výsledek]
798217JUDr. Bc. Lukáš Hrdlička, Ph.D.Hrdlička, Lukáš, Obhájená disertační práce [Jiný výsledek]
1416218Mgr. Lucie HrůzováHrůzová, Lucie, Sommer, David & Král, David, Description of mature larva of Trox (Granulitrox) sordidatus (Coleoptera: Trogidae) - nedokončený rukopis koncipovaný pro časopis Zootaxa. [Jiný výsledek]
818319Mgr. Václav HouskaHouska, Václav, Závěrečná zpráva shrnující dosažené výsledky [Jiný výsledek]
818319Mgr. Václav HouskaHouska, Václav , Příloha obsahuje rozpracovaný manuskript, který bude po dokončení jazykových a grafických úprav odeslán k recenznímu řízení. [Jiný výsledek]
818319Mgr. Václav HouskaHouska, Václav, Příloha obsahuje rozpracovaný manuskript, který bude po dokončení jazykových a grafických úprav odeslán k recenznímu řízení. [Jiný výsledek]
874120MUDr. Jan LazákLazák Jan , statistická analýza dat souboru 53 pacientů ve skupině wait and rescan. [Jiný výsledek]
644217Mgr. Václav JanovecVáclav Janovec, Manuskript: TLR4-mediated recognition of mouse polyomavirus promotes cancer-associated fibroblast-like phenotype and cell invasive ness. Manuskript odeslán do časopisu Cancers (IF=6.126), Section Tumor Microenvironment, under revision (Major revisions), Manuscript ID: cancers-1155502 [Jiný výsledek]
1460217Ing. Ievgeniia PoliakhTyleckova Jirina, Poliakh Ievgeniia, Cervenka Jakub, Kotrcova Eva, Harant Karel, Rehulkova Helena, Vodicka Petr, Manuscript s názvem "Quantitative proteomic analysis of pig brain tissue", který je ve fázi spoluautorského čtení a bude submitován do Journal of Proteomics. Pdf s manuscriptem přikládám v příloze. [Jiný výsledek]
540219Mgr. Petr MádrMádr, Petr, Původní článek v anglickém jazyce s názvem "Legal effects of the EU Charter of Fundamental Rights in proceedings before the Czech Supreme Administrative Court: A typology" [Jiný výsledek]
716120Mgr. Viktorie PaloušováPaloušová Viktorie, poster prezentovaný na konferenci VIII. Kriminologické dny [Jiný výsledek]
716120Mgr. Viktorie PaloušováPaloušová Viktorie, Článek před finální editací k odeslání do recenzního řízení International Journal of Law, Crime and Justice. [Jiný výsledek]
1522218RNDr. Jan KonečnýKonečný, Jan, Optimalizace kultivačních podmínek. Zvětšení listové plochy je důležité pro úspěšnou transformaci rostlin. Zdravý a uniformní vzhled rostlinného materiálu je důležitou součástí řádné experimentální práce. Navýšení sklizené čerstvé hmotnosti listů z jednotlivé rostliny usnadňuje množení materiálu pro analýzy, v některých případech analýzu dokonce umožňuje. Zavedená kultivace rostlin však působila proti těmto cílům. Snížením koncentrací živných solí na polovinu (1/2 MS) a kultivací s pro plyny propustnými víčky bylo těchto cílů dosaženo u S. t. ssp. andigena, linie 7540. Tyto charakteristiky byly dále zlepšeny použitím thiosíranu stříbrného, látky vychytávající fytohormon etylén z kultivační nádoby. V příloze fotografie. [Jiný výsledek]
1372217Mgr. Štěpán KáplKápl, Štěpán; Tichánek, Filip; Zitrický, František; Ježek, Karel, Rukopis charakterizující výsledky naší studie řešící první cíl projektu, tedy vliv konfliktní stimulace a časové blízkosti zkušeností na asociaci příslušných prostorových paměťových stop. Článek popisuje zejména prolongovanou destabilizaci aktivity neurální sítě a dynamiku aktivace korelátů paměťových stop v rámci jednoho theta cyklu. [Jiný výsledek]
498218Mgr. Anna JuřicováJuřicová, Anna a kol., Příloha je připravovaný text článku. Nejedná se o finální verzi. [Jiný výsledek]
1184119Mgr. Pavla Boháčová, Ph.D.Bohacova Pavla, Poster s názvem The effects of cytokines on development of suppressive B cells na koferenci International Conference Analytical Cytometry X, Seč, The Czech Republic 2019 [Jiný výsledek]
1184119Mgr. Pavla Boháčová, Ph.D.Bohacova Pavla, Poster s názvem The effects of IFN-γ on development of suppressive action of B cells presentovaný na konferenci International Congress of Immunology 2019, Beijing, China , [Jiný výsledek]
1184119Mgr. Pavla Boháčová, Ph.D.Bohacova Pavla, Seznam dosažených výsledků za 2 roky GAUK 1184119. [Jiný výsledek]
128218Mgr. Kateřina BurkartováBurkartová, Kateřina, Ke zprávě je přiložen soubor obsahující manuskript s výsledky projektu. [Jiný výsledek]
514218RNDr. Eliška Polášková, Ph.D.Polášková, Eliška, Disertační práce s názvem "Properties and interpretation of black hole spacetimes". [Jiný výsledek]
1140218Mgr. Dušan VarišDušan Variš, Katsuhito Sudoh, Satoshi Nakamura, Název článku: "Image Captioning with Visual Object Representations Grounded in the Textual Modality" - pre-print na webu arxiv.org (https://arxiv.org/abs/2010.09413) (Článek doposud neprošel recenzním řízením.) [Jiný výsledek]
1148217Mgr. Klára Klimešová, Ph.D.Klimešová, Klára, Obrázky do manuskriptu. [Jiný výsledek]
504218Mgr. Magdalena BělováExnerová, Alice, Poster na konferenci Congress of the European Society for Evolutionary Biology (19. – 24. 8. 2019, Turku, FIN): Role of differeng types of social information in learning to avoid aposematic prey [Jiný výsledek]
766119Ing. Pavel ŠvecŠvec, P.; Petrov, O. V.; Lang, J.; Štěpnička, P.; Blahut, J.; Groborz, O.; Kolouchová, K.; Loukotová, L.; Sedláček, O.; Heizer, T.; Tošner, Z.; Šlouf, M.; Hoogenboom, R.; Hrubý M., Fluorinated Ferrocene Moieties as a Platform for Potential Polymeric 19F MRI Theranostics (Předběžný rukopis) [Jiný výsledek]
766119Ing. Pavel ŠvecŠvec P., Syntéza konjugovatelného derivátu cholinu jako cílící skupiny a příprava jeho polymerního konjugátu [Jiný výsledek]
766119Ing. Pavel ŠvecKolouchová, K.; Groborz, O.; Černochová, Z.; Škárková, A.; Brábek, J. Rosel, D.; Švec, P.; Starčuk, Z.; Šlouf, M.; Hrubý, M., Thermo- and ROS-Responsive Self-Assembled Polymer Nanoparticle Tracers for 19F MRI Theranostics. Rukopis v rencenzním řízení (Biomacromolecules). [Jiný výsledek]
1098120MUDr. Anna MalečkováMalečková, Anna, Annual report [Jiný výsledek]
1094119Mgr. Milan ChroustChroust, M., Mazuch, M., Ivanov, M., Ekrt, B. & Luján, À.H, . 2021. First remains of Diplocynodon cf. ratelii from the early Miocene sites of Ahníkov (Most Basin, Czech Republic). Bulletin of Geosciences 96(2), 123 - 138. DOI:10.3140/bull.geosci.1803 [Jiný výsledek]
1094119Mgr. Milan ChroustChroust, Milan, Popularizační minipříspěvky http://www.muzeumusti.cz/c2132/Tretihorni-zelvy-a-moderni-technologie-aneb-fosilni-exponaty-pod-CT-skenem/ https://www.facebook.com/groups/329650687587789/permalink/758358988050288 [Jiný výsledek]
1094119Mgr. Milan ChroustChroust, Milan; Mazuch, Martin; Ivanov, Martin; Luján, Àngel, 2020. In Europe alone: A revision of the soft-shell turtle Rafetus bohemicus (Liebus 1930) from Břešťany Clay (Lower Miocene, Czech Republic) - Konferenční abstrakt Odkaz na videopřednášku: https://www.youtube.com/watch?v=uFTF8VcMk30 [Jiný výsledek]
448218Mgr. Veronika Hefka BlahnováHefka Blahnová, Veronika, Abstrakt na konferenci Biomateriály a jejich povrchy XIII. k posteru "Dediferenciace chondrocytů z aurikulární chrupavky králíka". [Jiný výsledek]
448218Mgr. Veronika Hefka BlahnováHefka Blahnová, Veronika, Článek "The role of collagen type I/bioceramic scaffold pore size and solubility in MSCs growth and osteogenesis" je aktuálně v recenzním řízení v Journal of Nanobiotechnology. [Jiný výsledek]
368120Mgr. Michal KořenářCelý tým projektu, 1. EEG experiment vytvořený v programu E-prime 2, obsahující čínská a anglická slova s experimentálně ověřenou emoční valencí. 2. Experimentální design pro měření v magnetické rezonanci vytvořený v programu E-prime 3, obsahující český a anglická slova s experimentálně ověřenou emoční valencí. Seznamy stimulů a i samotné soubory s experimenty je možné zaslat, stejně jako je možné zaslat behaviorální data naměřená na české verzi experimentu. Data z magentické rezonance nebo z EEG jsou příliš velká (cca 200GB) na zaslání. Možností v případě zájmu by bylo projít tato data při online telefonátu se sdílením obrazovky. [Jiný výsledek]
1698218Mgr. Filip Kostka, Ph.D.Kostka, Filip; Zahradník, Jiří; Sokos, Efthimios; Gallovič, František, BAYESIAN DYNAMIC SOURCE INVERSION WITH PROGRESSIVELY MORE CONSTRAINTS: APPLICATION TO THE 2017 Mw 6.3 LESVOS EARTHQUAKE: Článek podaný 8.2. 2021 do časopisu Geophysical Journal International. [Jiný výsledek]
760219Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.Dostálová Vladimíra, Bártová Alžběta, Bláhová Hana, Holmerová Iva, Článek prezentující výsledky kvalitativních šetření. Připraven k podání do impaktovaného zahraničního časopisu [Jiný výsledek]
760219Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.Bártová Alžběta, Holmerová Iva, Dostálová Vladimíra, Bláhová Hana, Štefl Michal, Článek prezentující výsledek scoping review. Připraven k podání do impaktovaného zahraničního časopisu [Jiný výsledek]
760219Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.Dostálová Vladimíra, Bártová Alžběta, Bláhová Hana, Holmerová Iva, 2nd Krems Dementia Conference; Dealing with Dementia: Preventio, Timely detection and Awareness (Krems, Austria; Online). Orální příspěvek: Perception of professional carers on quality of care of home dwelling people [Jiný výsledek]
760219Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.Bártová Alžběta, Holmerová Iva, Dostálová Vladimíra, Bláhová Hana, Štefl Michal, V monografii 2nd edition of the Camberwell Assessment of Need for the Elderly, published by Cambridge University Press bude publikována kapitola: Self-repordet Needs of People with Dementia [Jiný výsledek]
760219Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.Bláhová Hana, Bártová Alžběta, Dostálová Vladimíra, Holmerová Iva, Článek prezentující výsledek scoping review. Připraven k podání do impaktovaného zahraničního časopisu [Jiný výsledek]
760219Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.Dostálová Vladimíra, Bártová Alžběta, Bláhová Hana, Holmerová Iva, Článek prezentující výsledky kvalitativních šetření. Připraven k podání do impaktovaného zahraničního časopisu [Jiný výsledek]
760219Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.Bláhová Hana, Bártová Alžběta, Dostálová Vladimíra, Holmerová Iva, Článek prezentující výsledky kvalitativních šetření. Připraven k podání do impaktovaného zahraničního časopisu [Jiný výsledek]
760219Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.Bláhová Hana, Bártová Alžběta, Dostálová Vladimíra, Holmerová Iva, 30th Alezheimer Europe Conference; Dementia in a changing Word (Alzeheimer Europe; Online) Poster: The needs of people living with dementia in acute hospital care [Jiný výsledek]
1313420MVDr. Martina GrajciarováGrajciarová Martina, Methods [Jiný výsledek]
1313420MVDr. Martina GrajciarováGrajciarová Martina, First results [Jiný výsledek]
1088120Mgr. Michaela Sedláčková KnoblochováMudrák, J., Slepička, P., Slepičková, I., Zábrodská, K., Knoblochová, M., název článku: Motivational beliefs and subjective effort in adolescent athletes název časopisu: International journal of sport psychology stav: v tisku [Jiný výsledek]
1088120Mgr. Michaela Sedláčková KnoblochováKnoblochová, Michaela, Přijatý abstrakt na ICP 2020 - 32nd International Congress of Psychology, Prague. [Jiný výsledek]
1088120Mgr. Michaela Sedláčková KnoblochováKnoblochová, M., Mudrák, J., & Slepička, P. , název článku: Achievement goal orientations, sport motivation and competitive outcomes in elite beach volleyball players název časopisu: Acta Gymnica stav: v recenzním řízení [Jiný výsledek]
442220MUDr. Barbora PavlíkováPavlíková, Barbora, Tabulky a grafy s výsledky retrospektivní studie zařazené do článku (zatím ve fázi korektur, v plánu odeslání k publikaci v první půlce r. 2021). [Jiný výsledek]
442220MUDr. Barbora PavlíkováPavlíková, Barbora, Výsledky IVGTT u vybraných zařazených pacientů (celkem 4 z 6 provedených, u 2 subjektů bude teprve měření zpracováno). [Jiný výsledek]
442220MUDr. Barbora PavlíkováPavlíková, Barbora, Vybrané průběžné výsledky pacientů zařazených do studie - vstupní charakteristiky, sledované parametry, průběžné bioimpedanční měření, výpočty parametrů HOMA2, sledovaná laboratoř. [Jiný výsledek]
442220MUDr. Barbora PavlíkováPavlíková, Barbora, Abstrakt článku (přiložen v češtině): Prediktivní faktory úspěšného převodu z intenzifikovaného inzulínového režimu na GLP-1 analog (s nebo bez bazálního inzulínu) u pacientů s diabetem mellitem 2. typu: Asociace mezi průměrnou glykémií během testu hladověním a naáslednou úspěšností změny terapie. (Predictive factors of switch from intensified insulin therapy to GLP-1 (with or without basal insulin) in type 2 diabetes: Association between mean glycemia during a fasting test and good response to the switch.) [Jiný výsledek]
1278918Mgr. Eva Buriánková, Ph.D.Buriánková, Eva, Grafakos, Loukas, He, Danqing, Honzík, Petr, Článek s názvem The Lattice Bump Multiplier Problem, odeslaný do časopisu Studia. [Jiný výsledek]
576120Mgr. Martin MazanecMazanec, Martin, Přiložený dokument "GAUK_2020_MM.pdf" shrnuje průběh prvního roku projektu GAUK č. 576120. Oproti „Zprávě o řešení za minulý rok“, která má omezený počet znaků, detailněji rozvádí postup a jeho hodnocení. Vzhledem k tomu, že předpokládaným výstupem z projektu je odborná publikace a prezentace na konferenci, nemá projekt v prvním roce svého průběhu žádný publikovaný odborný výstup. Nicméně v současné době probíhá příprava publikace, která se zabývá stanovením parametru Vs30 pro seismické stanice sítě WEBNET a která, díky využití dat sloužících zároveň pro projektu GAUK, bude tomuto projektu dedikována. [Jiný výsledek]
616217Mgr. Eliška TichopádováFňukalová Eliška, Zýka Vladimír, Romportl Dušan, Připravovaná publikace: The network of green infrastructure based on ecosystem servicespotential in Central Europe [Jiný výsledek]
1752218Mgr. Eva Neuwirthová, Ph.D.Neuwirthová, Eva, Publikace: “Linking specular and total reflectance to leaf structural and pigment traits of Arabidopsis mutants and Hieracium species ”; podaná do mezinárodního časopisu Journal of Experimental Biology (IF: 5.9) v listopadu 2020. V lednu roku 2021 vrácen k přepracování. V současné době probíhají rozsáhle revize rukopisu, který byl časopisem doporučen k přepracování a znovupodání. Plánované znovupodání článku do konce dubna 2021. V příloze podoba článku ve formátu PDF v době prvního podání v listopadu 2020. EDIT 24.3.2022- Článek byl v přepracované podobě publikován pod názvem: "Leaf Surface Reflectance Does Not Affect Biophysical Traits Modelling from VIS-NIR Spectra in Plants with Sparsely Distributed Trichomes." [Jiný výsledek]
218218Mgr. Michal Šoltés, M.A., Ph.D.Soltes, Michal, Manuscript: Consequences of Inconvenient Information: Evidence from Sentencing Disparity [Jiný výsledek]
218218Mgr. Michal Šoltés, M.A., Ph.D.Soltes, Michal, Manuscript: Svitáková, K., & Šoltés, M. (2020). Sorting of Candidates: Evidence from 20,000 Electoral Ballots. CERGE-EI Working Paper Series, (652). [Jiný výsledek]
218218Mgr. Michal Šoltés, M.A., Ph.D.Soltes, Michal, Manuscript: Drápal J., Šoltés M., Sentencing Decisions Around Thresholds Dividing Subsections of Offenses: Theory and Experiment [Jiný výsledek]
980218RNDr. Vít Kubelka, Ph.D.Vit Kubelka, Bohdan Maslowski, Článek doporučený k publikaci v časopise 9již prošel recenzním řízením) Kubelka, V., & Maslowski, B. Filtering of stochastic delayed differential equations in Hilbert spaces, Communications in Information and Systems, 2020, recommended for publication [Jiný výsledek]
980218RNDr. Vít Kubelka, Ph.D.Vít Kubelka, Bohdan maslowski, Ondřej Týbl, Článek odeslaný k publikaci v impaktovaném časopise: Kubelka, V., & Maslowski, B., & Ondrej, T.. Parameter-dependent filtering of Gaussian processes in Hilbert spaces, Submitted to: Stochastic Analysis and Applications [Jiný výsledek]
988218Mgr. Julie Vacková, Ph.D.Vacková Julie, Poláková Ingrid, Johari Shweta Dilip, Šmahel Michal , Rukopis článku připravený k odeslání do tisku: "CD80 expression on tumor cells alters tumor microenvironment and efficacy of cancer immunotherapy by CTLA-4 blockade". V této práci jsme ukázali, že nádory vyvolané buňkami TC-1/dCD80-1 s deaktivovaným genem CD80 jsou více imunogenní než nádory TC-1. Deaktivace molekuly CD80 vedla k přítomnosti vyššího podílu imunitních buněk (lymfoidních i myeloidních) a výrazně zvýšila citlivost nádorů TC-1/dCD80-1 k léčbě protilátkou anti-CTLA-4 oproti nádorům TC-1. Molekula CD80 by mohla být dále studována jako možný predikční znak odpovědi na léčbu anti-CTLA-4. Vývoj nových léčiv založených na principu cíleného blokování CD80 na nádorových buňkách by mohl přispět k imunoterapii nádorů. [Jiný výsledek]
942119Mgr. Věra LatoňováLatonova, Vera, Prezentace na ITk Week: "Humidity sensitivity tests" [Jiný výsledek]
942119Mgr. Věra LatoňováLatonova, Vera, Poster na konferenci ICHEP: "Radiation-Hard Silicon Strip Sensors for the ATLAS Phase-2 Upgrade" [Jiný výsledek]
942119Mgr. Věra LatoňováKlein, Christoph, Prezentace na ATLAS Upgrade Week: "Latest news from Studies on humidity sensitivity" [Jiný výsledek]
1270218Mgr. Martin HronecHronec, Martin; Barunik, Jozef, Portfolio selection of a quantile optimizer (draft) [Jiný výsledek]
1270218Mgr. Martin HronecHronec, Martin; Barunik, Jozef, Portfolio selection of a quantile maximizer (presentation) [Jiný výsledek]
666420Rastislav RehákRehák, Rastislav, Annual Report 2020 [Jiný výsledek]
190119Mgr. Radka RutschKotorová, Soňa; Váry, Tomáš; Chlpík, Juraj; Toušek, Jiří; Toušková, Jana; Rutsch, Radka; Végső, Karol; Šiffalovič, Peter; Nadáždy, Vojtech; Májková, Eva; Cirák, Július, Manuskript zaslaný k publikácii [Jiný výsledek]
190119Mgr. Radka RutschToušek, Jiří; Rutsch, Radka; Křivka, Ivo; Toušková, Jana, Manuskript zaslaný k publikácii [Jiný výsledek]
1360218Mgr. Klára LátrováLátrová Klára, Příloha 2: Manuskript připravovaného článku [Jiný výsledek]
1360218Mgr. Klára LátrováLátrová Klára, Havlová Noemi, Večeřová Renata, Pinkas Dominik, Bogdanová Kateřina, Kolář Milan, Fišer Radovan, Konopásek Ivo, Duy Dinh Do Pham, Rejman Dominik, Mikušová Gabriela, Příloha 3: Outer membrane and phospholipid composition of the target membrane affect the antimicrobial potential of first- and second-generation lipophosphonoxins [Jiný výsledek]
1360218Mgr. Klára LátrováLátrová Klára, Příloha 1: Obrazová příloha k Závěrečné zprávě [Jiný výsledek]
244120Mgr. Tereza AdamcováKosová, Tereza, Viz přiložené PDF "Jiný výsledek_zpráva_GAUK_Kosová_Tereza". [Jiný výsledek]
1290119Ing. Monika Martišková, Ph.D.Martišková, M., A draft paper [Jiný výsledek]
96420Mgr. Lucie PoskočilováPoskočilová, Lucie, Ukázka průběžných dat výzkumu. Při formální kontrole této zprávy jsem byla upozorněna, že v zájmu kladného hodnocení bych měla doložit průběžná data, která povedou k sepsání článku, jenž je podmínkou a cílem tohoto projektu. Vzhledem k etickým zásadám výzkumu bohužel nemohu taková data třetí osobě poskytnout. Pokusím se ale vyjít vstříct všem náležitostem, a přikládám proto alespoň ilustrační fotografie z průběhu korespondence a osobních rozhovorů (fotografie s vězeňským kaplanem). 1.) balíčky připravené před odesláním do jedné z věznic 2.) ilustrační fotografie části korespondence 3.) fotografie s vězeňským kaplanem po rozhovoru. Pevně doufám, že komise GA UK přijme předložené informace s důvěrou a pochopením. [Jiný výsledek]
96420Mgr. Lucie PoskočilováPoskočilová, Lucie, Abstrakt konferenčního příspěvku "Hudební antropologie českých věznic" byl přijat na 5. bienální konferenci CASA 2020 (Česká asociace sociální antropologie). Příspěvek byl zařazen do panelu Etnomuzikologie / Hudební antropologie. Konference se měla uskutečnit 18.-19. dubna 2020, ale z důvodu pandemie byla zrušena a její konání se přeložilo na letošní rok. [Jiný výsledek]
1734218Mgr. Anna ZunováZunová, Anna, A presentation at The Twenty-First Annual Convention of the Media Ecology Association. The video piece titled Challenges of Journalism in the Classroom: Ethical Choices of Czech and American Students was debating the current findings connected to this project and is available on the YouTube Channel of the Institute of Communication Studies and Journalism: https://www.youtube.com/watch?v=_gLmj22e3KE&t=207s [Jiný výsledek]
1580119Mgr. Jan BokBok, Jan, Jedličková Nikola, Martin, Barnaby, Paulusma, Daniel, Smith, Siani, článek zaslaný na konferenci CSR 2021 [Jiný výsledek]
1580119Mgr. Jan BokBok, Jan, abstrakt na konferenci CroCoDays 2020 [Jiný výsledek]
1580119Mgr. Jan BokBok, Jan, abstrakt na konferenci 51st Southeastern International Conference on Combinatorics, Graph Theory & Computing [Jiný výsledek]
550218Mgr. Tomáš LosBulíček, M.; Los, T.; Lu, Y.; Málek, J., Preprint "On planar flows of viscoelastic fluids of Burgers type (2021)", dostupný na stránkách http://ncmm.karlin.mff.cuni.cz/publications/. Pojednává o existenci slabých řešení zobecněných modelů Burgersova typu, dokázána je existence slabých řešení modelu, který je směsí dvou Giesekusových modelů, ve dvou prostorových dimenzích. [Jiný výsledek]
8119Mgr. Gabriela Rolová, Ph.D.Rolová, Gabriela, (2021). Zdravotní gramotnost a zdravotní kompetence lidí se závislostí na alkoholu. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku (QAK). Praha, Česká republika 8. 2. 2021 [Jiný výsledek]
8119Mgr. Gabriela Rolová, Ph.D.Gabriela Rolová, Gavurová, Beáta, Petruželka, Benjamin, (2021). Health literacy, self-perceived health, and substance use behavior among young people with alcohol and substance use disorders - článek v recenzním řízení v časopise International Journal of Environmental Research and Public Health, IF 2.849 [Jiný výsledek]
8119Mgr. Gabriela Rolová, Ph.D.Rolová, Gabriela, Petruželka Benjamin, Gavurová, Beáta, (2021). Health Literacy and its Correlates in People Undergoing Residential Addiction Treatment in the Czech Republic - článek v recenzním řízení v časopise Health Promotion International, IF 1.980 [Jiný výsledek]
1501818Mgr. Jan SýkoraSýkora, Jan, Horňáková, Marie, prezentace výzkumu na semináři: Changing Place Attachment of Long-term Residents in Gentrifying Post-socialist Inner-city Neighbourhood [Jiný výsledek]
1501818Mgr. Jan SýkoraSýkora, Jan, Horňáková, Marie, Visser, Kirsten, Bolt, Gideon, draft odborného článku do impaktovaného časopisu: ‘It is natural’: Life course as a key element of long-term residents’ place attachment in a gentrifying neighbourhood [Jiný výsledek]
1501818Mgr. Jan SýkoraSýkora, Jan, Špačková, Petra, odborný článek v impaktovaném časopise: Neighbourhood at the crossroads: differentiation in residential change and gentrification in a post-socialist inner-city. Housing Studies, s. 1-28 [online]. [Jiný výsledek]
1501818Mgr. Jan SýkoraSýkora, Jan, draft odborného článku do impaktovaného časopisu: Neighbourhood Change Dynamics of Prague Inner City [Jiný výsledek]
1501818Mgr. Jan SýkoraSýkora, Jan, teoreticko-metodologická rozprava disertační práce: Dynamika proměn pražského vnitřního města [Jiný výsledek]
1200317Mgr. Petra NovákováNováková, Petra, článek [Jiný výsledek]
192218Mgr. Ladislav PolákPolák, Ladislav, Long-lived enriched mantle and a link to super-continent cycles evidenced by carbonatites [Jiný výsledek]
192218Mgr. Ladislav PolákPolák, Ladislav, Lu–Hf isotope systematics of carbonatites; conference Abstract [Jiný výsledek]
192218Mgr. Ladislav PolákAckerman, Lukáš, Článek Petrogenesis of silica-rich carbonatites from continental rift settings: A missing link between carbonatites and carbonated silicate melts? [Jiný výsledek]
186120Mgr. Karel ŠvátoraŠvátora, Karel, Data získaná v roce 2020. [Jiný výsledek]
1294317Mgr. Dominika ŠubováSiva Monika, Haberecht-Müller Stefanie, Prochazkova Michaela, Prochazka Jan, Sedlak Frantisek, Chawengsaksophak Kallayanee, Kasparek Petr, Sedlacek Radislav, Konvalinka Jan, Krüger Elke, Grantz Saskova Klara, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.16.423023v1 [Jiný výsledek]
38318Mgr. Ondřej Šmigol, Ph.D.Ondřej Šmigol, Manuskript monografie [Jiný výsledek]
38318Mgr. Ondřej Šmigol, Ph.D.Ondřej Šmigol, Manuskript článku. Přikládám rovněž zkrácený text potvrzovacího e-mailu: Dear Mr Šmigol: Your manuscript entitled "Thatcherite Aid and Legacy in Czechoslovakia" has been successfully submitted online and is presently being given full consideration for publication in Contemporary British History. Your manuscript ID is FCBH-2021-0014. You can also view the status of your manuscript at any time by checking your Author Centre after logging in to https://mc.manuscriptcentral.com/fcbh. Thank you for submitting your manuscript to Contemporary British History. Sincerely, Contemporary British History Editorial Office [Jiný výsledek]
1180119Ing. Eliška KoutnáKoutná, Eliška, Výsledky - kryo-elektronová mikroskopie [Jiný výsledek]
1180119Ing. Eliška KoutnáKoutná, Eliška, Výsledky - interakční studie [Jiný výsledek]
1180119Ing. Eliška KoutnáKoutná, Eliška; Lux, Vanda; Veverka, Václav, Poster - CSHL Virtual Meeting: Epigenetics and Chromatin [Jiný výsledek]
910219Mgr. Jan BilwachsBilwachs, Jan, Podklady ke kritické edici [Jiný výsledek]
910219Mgr. Jan BilwachsBilwachs, Jan, Rozpracovaná verze studie [Jiný výsledek]
899018Mgr. Zuzana Tichá, Ph.D.Frydrychova, Zuzana; Georgi, Hana, Přednáška - Trénink vizuální selektivní pozornosti u seniorů - předběžné výsledky (Stárnutí 2021: 5. gerontologická mezioborová konference; Praha, 11.-12.2.2021), Abstrakt viz program konference: https://www.konferencestarnuti.cz/files/Starnuti_2021_sbornik_abstrakt.pdf Nahrávka přednášky: https://www.youtube.com/watch?v=ABK2iAL1lsc [Jiný výsledek]
899018Mgr. Zuzana Tichá, Ph.D.Frydrychova, Zuzana; Georgi, Hana; Lukavsky, Jiri, https://filterit.ff.cuni.cz/ [Jiný výsledek]
899018Mgr. Zuzana Tichá, Ph.D.Frydrychova, Zuzana; Georgi, Hana, Poster přijatý k prezentaci na konferenci (The 32nd International Congress of Psychology, ICP2020): Cognitive training "Filter It" in older adults - post-test and follow-up test (konference odložena na termín 18.-23.7.2021) [Jiný výsledek]
1286218PharmDr. Žofie Jarolímová, Ph.D.Brokešová, J.; Trpělková, Ž.; Peciar, P.; Šklubalová, Z., The properties of chitosan as a drug carrier, 9. Postgraduální a postdoktorandská vědecká konference FaF UK, 23. - 24. 1. 2019, Hradec Králové (abstrakt přednášky v příloze) [Jiný výsledek]
1286218PharmDr. Žofie Jarolímová, Ph.D.Trpělková, Ž.; Šklubalová, Z., The use of gravitational consolidation for the prediction of angle of internal friction, 9. Postgraduální a postdoktorandská vědecká konference FaF UK, 23. - 24. 1. 2019, Hradec Králové (abstrakt přednášky v příloze) [Jiný výsledek]
1286218PharmDr. Žofie Jarolímová, Ph.D.Jarolímová, Ž.; Kuentz, M.; Šklubalová, Z., The use of break energy, an avalanching parameter, for powder flowability prediction, 11. Postgraduální a postdoktorandská vědecká konference FaF UK, 27. - 28. 1. 2021, Hradec Králové (abstrakt přednášky v příloze) [Jiný výsledek]
1286218PharmDr. Žofie Jarolímová, Ph.D.Brokešová, Jana; Trpělková, Žofie; Šklubalová, Zdeňka, Využití chitosanu jako hydrofilního nosiče pro zvýšení rozpustnosti meloxikamu; X. Zjazd Slovenskej farmaceutickej spolčnosti - QUO VADIS SCIENTIA PHARMACEUTICA, Bratislava, Slovensko, 5. - 6.9.2019, přednáška (abstrakt v příloze) [Jiný výsledek]
1286218PharmDr. Žofie Jarolímová, Ph.D.Brokešová, J.; Trpělková, Ž.; Koktan, J.; Šklubalová, Z., Improving the dissolution rate of poorly soluble meloxicam by co-milling, 10. Postgraduální a postdoktorandská vědecká konference FaF UK, 22. - 23. 1. 2020, Hradec Králové (abstrakt přednášky v příloze) [Jiný výsledek]
1286218PharmDr. Žofie Jarolímová, Ph.D.Trpělková, Ž.; Šklubalová, Z., Avalanche testing and its relationship to cohesion of powders, 10. Postgraduální a postdoktorandská vědecká konference FaF UK, 22. - 23. 1. 2020, Hradec Králové (abstrakt přednášky v příloze) [Jiný výsledek]
1286218PharmDr. Žofie Jarolímová, Ph.D.Trpělková, Žofie; Ondrejček, Pavel; Šklubalová, Zdeňka, Comparison of flow and consolidation properties of microcrystalline cellulose and cellets; 16th International conference and exhibition on Pharmaceutical Formulations, Rome, Italy, 26. - 27. 7. 2018 (poster a abstrakt v příloze) [Jiný výsledek]
1680218Mgr. Tereza RydzykováRydzyková, Tereza; Szczurowska Ewa; Petránová, Erika; Vejmola, Čestmír; Kelemen, Eduard , rozpracovaný článek [Jiný výsledek]
508818JUDr. Petra Šmirausová, Ph.D.Šmirausová, Petra, Rukopis pracovní verze části disertační práce. [Jiný výsledek]
508818JUDr. Petra Šmirausová, Ph.D.Šmirausová Petra, Potvrzení o přijetí publikace disertační práce do edičního plánu nakladatelství Wolters Kluwer ČR pro rok 2021. Disertační práce bude pro účely publikace doplněna o související problematiku opatření proti hybridním nesouladům. Za tímto účelem bude publikace zpracována ve spoluautorství s Mgr. Lukášem Hrdličkou, Ph.D., který zpracoval téma hybridních nesouladů. [Jiný výsledek]
834119Mgr. Michaela BartekováKarasová, Michaela, Příspěvek na konferenci Škola jako místo setkávání 2020 [Jiný výsledek]
834119Mgr. Michaela BartekováKarasová, Michaela, Prezentace k zaškolení administrátorů [Jiný výsledek]
178218Mgr. Tomáš Bárta PražákBárta Pražák Tomáš, přednáška na téma "Barokní humanista-kazatel Emanuel Arnošt z Valdštejna při metropolitní kapitule sv. Víta v Praze" na Zimním kolokviu doktorandů církevních a obecných dějin, 8. 1. 2020 na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. [Jiný výsledek]
1424217Mgr. Iveta DvořákováDvořáková, Iveta; Hamet, Jaromír; Konrádová, Hana; Lipavská, Helena, Review- Sorbitol metabolism roles in higher plants: luxury resource enrichment, effective defence agent or even something else? Publikace připravená do časopisu Planta, zvací dopis přiložen jako pdf [Jiný výsledek]
680119Mgr. Tomáš ZadražilZadražil, Tomáš, Článek: "Variace KoncepTestů z kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky" ve sborníku konference: "Cesty k matematice IV" pořádané Katedrou didaktiky matematiky MFF UK. Z důvodu covidové pandemie byla konference, a tedy i vydání sborníku, přesunuta z podzimu 2020 na jaro 2021. [Jiný výsledek]
680119Mgr. Tomáš ZadražilZadražil, Tomáš, Webinář: "Interaktivní techniky a aplikace" realizovaný v rámci projektu KDM MFF UK: "Matematická Gramotnost". Webinář proběhl dvakrát pro veřejnost (tj. středoškolské učitele matematiky registrované do projektu) a jednou neoficiálně pro studenty 5. ročníku učitelství matematiky na KDM MFF UK. Ve webináři bylo přímo odkazováno na projekt GAUK a jeho obsah těsně souvisel s tématem projektu GAUK, a sice technikou peer instruction. http://mg.karlin.mff.cuni.cz/?vse=1&page=kurzy [Jiný výsledek]
680119Mgr. Tomáš ZadražilZadražil, Tomáš, Článek: "Funkce v pojetí Peer Instruction" v konferenčním sborníku: "Dva dny s didaktikou matematiky 2020 Sborník příspěvků" vydávaném Katedrou didaktiky matematiky Pedagogické fakulty UK. Článek je přijat k tisku - sborník ale dosud nevyšel. [Jiný výsledek]
1520218Mgr. Anna BednaříkováŠlamberová, R, Petríková, I., Ochozková, A., Mihalčíková, L., Čechová, B., Mikulecká, A., Zahraniční cesta Vliv okolního prostředí na chování, kognici a hladiny neurotransmiterů adolescentních potkaních samců exponovaných metamfetaminu časně postnatálně. 96. Fyziologické dni, 4.2. – 6.2.2020, Martin (Slovensko). [Jiný výsledek]
1162218PhDr. Alena Kašparová, Ph.D.Kašparová, A., Doležalová, K. & V. Novotná. (2021). , Creation of a test battery for the evaluation of rhythmic feelings in university students in the field of Physical Education and sport. Science of gymnastice, 13, (2), 231 – 241. doi: 10.52165/sgj. Jedná se o článek, který prošel recenzním řízením a byl vydán v zahraničním časopise Journal of Gymnastics. Obsahuje popis a statistickou analýzu stěžejních výsledků výzkumného projektu. [Jiný výsledek]
1162218PhDr. Alena Kašparová, Ph.D.Kašparová, Alena, Ověření rytmických schopností u vysokoškolských studentů v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport.(2020). Disertační práce. Praha: UK FTVS. [Jiný výsledek]
558119Mgr. Tomáš KrauskopfKrauskopf, Tomáš, Příloha 3 [Jiný výsledek]
558119Mgr. Tomáš KrauskopfKrauskopf, Tomáš, příloha 1 [Jiný výsledek]
558119Mgr. Tomáš KrauskopfKrauskopf, Tomáš, Příloha 2 [Jiný výsledek]
1434218Mgr. Marie HorňákováHorňáková, M., Teoreticko-metodologická rozprava [Jiný výsledek]
1434218Mgr. Marie HorňákováHorňáková, M., Špačková, P., Draft článku [Jiný výsledek]
1434218Mgr. Marie HorňákováHorňáková, M., Jíchová, J. , Článek [Jiný výsledek]
1434218Mgr. Marie HorňákováHorňáková, M., Špačková, P., Prezentace z workshopu [Jiný výsledek]
1434218Mgr. Marie HorňákováHorňáková, M., Sýkora, J., Manuscript článku [Jiný výsledek]
692718Mgr. Ondřej RosendorfRosendorf, Ondrej, "Who wants to ban killer robots?". Contemporary Security Policy, 2020. http://contemporarysecuritypolicy.org/who-wants-to-ban-killer-robots/ [Jiný výsledek]
692718Mgr. Ondřej RosendorfRosendorf, Ondřej; Vranka, Marek; Smetana, Michal, Proof of submission to the Journal of Science and Engineering Ethics. [Jiný výsledek]
692718Mgr. Ondřej RosendorfZiegler, Holger, Recommendation letter from the head of the Capability Delivery Section at NATO mentioning the contribution to NATO' studies on autonomy [Jiný výsledek]
692718Mgr. Ondřej RosendorfRosendorf, Ondřej; Vranka, Marek; Smetana, Michal, Proof of submission to the Conflict Management and Peace Science journal. [Jiný výsledek]
1154418Mgr. Tereza PalanskáJanský, Petr; Palanská, Tereza; Palanský, Miroslav, Paper 2: The effects of financial secrecy Current status: Final stage, to be submitted to IES WP by summer 2020 and at the same time to be submitted to Journal of Public Economics. [Jiný výsledek]
1154418Mgr. Tereza PalanskáPalanská, Tereza, Paper 1: The reaction of US multinationals to changes in transfer pricing regulations Current status: Final stage, to be submitted to IES WP by summer 2020. After acceptance at IES WP, to be submitted to International Tax and Public Finance. [Jiný výsledek]
1358218Mgr. Romana UrfusováUrfusová (Bartošová), Romana, Mahelka, Václav, Krahulec, František, Veškrna, Ondřej, Urfus, Tomáš, Manuskript submittovaný do časopisu Preslia: The mentor effect increases a rate of selfing in couchgrasses. [Jiný výsledek]
1396217Mgr. Alžběta MotyčkováMotyčková, Alžběta, Manuskript článku [Jiný výsledek]
962119Mgr. Petra VinšováVinsova, Petra, The origin and fate of organic matter in circum-Arctic subglacial ecosystems. Display presentation. EGU General Assembly 2020, Vienna, Austria (05/2020). Conference was held online. [Jiný výsledek]
962119Mgr. Petra VinšováVinsova, Petra, Comamonadaceae in Arctic glacial habitats. Preliminary results. [Jiný výsledek]
962119Mgr. Petra VinšováVinsova, Petra, Experimental simulation of the transition from glacial to proglacial ecosystem. Presentation. A Changing Arctic, Tromsø, Norway (06/2020). Conference was cancelled due to COVID-19 outbreak. [Jiný výsledek]
962119Mgr. Petra VinšováVinsova, Petra, Preliminary results from long-term incubation experiment. [Jiný výsledek]
808120Mgr. Martina Vacková ReiterováReiterová, Martina, Aktivní účast na mezinárodním workshopu Minority Languages in a Globalized World (6.března 2020) [Jiný výsledek]
26119Mgr. Václav VlčekVlcek, Vaclav, Newly collected quantitative dataset on national delegations' size in UN General Assembly meetings from 1993 to 2017. Almost 5000 manually compiled Excel rows. [Jiný výsledek]
26119Mgr. Václav VlčekVlcek, Vaclav, How Many at the Table? Size Variation of National Delegations to Plenary Meetings of International Organizations - accepted article in the Czech Journal of International Relations. Currently in proofreading and production process. [Jiný výsledek]
1332217Mgr. Barbora BoleslavskáBoleslavská Barbora, Přílohy k doplňující závěrečné zprávě: Příloha 1 - Přehled MS analýzy; Příloha 2 - Manuskript přijatý k publikaci; Příloha 3 - Výstupy projektu [Jiný výsledek]
1332217Mgr. Barbora BoleslavskáBoleslavská Barbora, abstrakt k plakátovému sdělení na mezinárodní vědecké konferenci pořádané virtuální formou: Transcription and RNA Meet DNA Replication and Repair (B. Boleslavská: „RAD51 inhibition induces R-loop formation in early G1 phase of the cell cycle“) [Jiný výsledek]
1134319Mgr. Kristýna ČunátováČunátová, Kristýna; Pajuelo Reguera, David; Vrbacký, Marek; Fernández-Vizarra, Erika; Ding, Shujing; Fearnley, Ian M.; Zeviani, Massimo; Houštěk, Josef; Mráček, Tomáš; Pecina, Petr , Čunátová et. al. : Loss of COX4i1 leads to combined respiratory chain deficiency and impaired mitochondrial protein synthesis. Manuscript is currently under review in Cells journal. [Jiný výsledek]
1134319Mgr. Kristýna ČunátováČunátová, Kristýna, Progress report - data (2020) [Jiný výsledek]
884119Mgr. Galyna Babak, Ph.D.Galina Babak, Roman Jakobson and the Development of the Formal Method in Ukraine in the 1920s // Harvard Ukrainian Studies. 2021 (v tisku). [Jiný výsledek]
772119Mgr. Zuzana KorandováMonika Oláhová, Bradley Peter, Zsolt Szilagyi, Hector Diaz, Ewen W. Sommerville, Emma L. Blakely, Jack Collier, Emily Hoberg, Viktor Stránecký, Hana Hartmannová, Anthony J. Bleyer, Kim L. McBride, Sasigarn A. Bowden, Zuzana Korandová, Alena Pecinová, Hans Hilger Ropers, Kimia Kahrizi, Hossein Najmabadi, Mark Tarnopolsky, Lauren I. Brady, Nicole Weaver, Carlos E. Prada, Katrin Õunap, Monica H. Wojcik, Sander Pajusalu, Safoora B. Syeda, Lynn Pais, Elicia A. Estrella, Christine C. Bruels, Louis M. Kunkel, Peter B. Kang, Penelope Bonnen, Tomáš Mráček, Stanislav Kmoch, Gráinne Gorman, Maria Falkenberg, Claes Gustafsson, Robert W. Taylor, Rukopis článku: POLRMT mutations impair mitochondrial transcription causing neurological disease [Jiný výsledek]
1378319Mgr. Ivana DobiášovskáDobiášovská, Ivana, Poster presentation, Joint Retreat 2019, 25.-26.6.2019, Kouty (CZ) [Jiný výsledek]
1378319Mgr. Ivana DobiášovskáDobiášovská, Ivana , Poster presentation, 11th European Zebrafish Meeting 2020, 26.-27.10. 2020, Praha (CZ) [Jiný výsledek]
248120Mgr. Anna MarešováPoláková, Silvia; Převorovský, Martin; Jordáková, Anna; et. al., - V rámci spolupráce s lab. Dr. Silvie Bágeľové Polákové ze Slovenské akademie věd máme spoluautorskou publikaci s dedikací na projekt GAUK (rukopis byl v lednu 2021 přijat časopisem Nucleic Acids Research, IF=11.5; PDF zatím není k dispozici). - Repression of a large number of genes requires interplay between homologous recombination and HIRA (Polakova, Silvia; Misova, Ivana; Pitelova, Alexandra; Budis, Jaroslav; Gazdarica, Juraj; Sedlackova, Tatiana; Jordakova, Anna; Benko, Zsigmond; Smondrkova, Maria; Mayerova, Nina; Pichlerova, Karoline; Strieskova, Lucia; Prevorovsky, Martin; Gregan, Juro; Cipak, Lubos; Szemes, Tomas) [Jiný výsledek]
406119Mgr. Viktor Sinica, Ph.D.Máčiková, Lucie, Vliv mutací v oblasti vazebné kapsy fosfolipidu myšího TRV3 kanálu na aktivaci a senzitizaci opakovanou aplikací agonisty 2-APB. Z normalizovaných proudových odpovědí kanálů byla vyhodnocena amplituda kinetika senzitizace. [Jiný výsledek]
406119Mgr. Viktor Sinica, Ph.D.Sinica, Viktor, Vliv mutací ve vazebné kapse membránových fosfolipidů myšího TRPV3 kanálu na aktivaci a senzitizaci podprahovou teplotní stimulací 50°C. Byla porovnávána teplotní závislost průměrných proudových odpovědí na 1. a 2. teplotní stimulaci. [Jiný výsledek]
1848218Mgr. Veronika Lorencová, Ph.D.Lorencová, Veronika , plánovaná prezentace příspěvku "The Authority of Accademia del Nudo in the Originality of Paolo Pagani's drawings" na Mezinárodní konferenci doktorských studijních programů, Authorithy - Tradition - Originality, KTF UK, 23.4.2020 (konference přesunuta z důvodu Covid-19); 22.10.2020 (konference zrušena z důvodu Covid-19). Plánované následné publikování ve sborníku konference (zrušeno z důvodu Covid-19). přiložen program konference [Jiný výsledek]
1848218Mgr. Veronika Lorencová, Ph.D.Lorencová, Veronika , VARIARUM DELINEATIORUM ET PLERARUM PAULI PAGANI ET ALIORUM. Kresby Paola Paganiho a umělců z jeho okruhu v albech Vědecké knihovny v Olomouci, disertační práce na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy Hlavní část disertační práce.Neúplný, předběžný text. Finální práce bude dále rozšířena s ohledem na studium v následujícím roce a doplněna rozsáhlou obrazovou přílohou. Uvedena bude dedikace GAUK. [Jiný výsledek]
1190218Mgr. Jan UlčUlč Jan, Rukopis Naftochinoziliniové soli [Jiný výsledek]
1190218Mgr. Jan UlčUlč, Jan, Závěrečná zpráva GAUK 1190218 [Jiný výsledek]
1190218Mgr. Jan UlčUlč Jan, Rukopis Azatrifenylen [Jiný výsledek]
382218Mgr. Václava StauberováStauberová, Václava, Výsledky - dokumentace k prezentovaným datům [Jiný výsledek]
382218Mgr. Václava StauberováStauberová, Václava, Připravovaný manuskript [Jiný výsledek]
302119Mgr. Klára ČervenáČervená Klára, Manuskript (Analysis of microRNA expression changes during the course of therapy in rectal cancer patients) ve fázi revizního řízení v časopise Carcinogenesis (IF: 4.6) [Jiný výsledek]
1450218Mgr. Tomáš VlastaVlasta T.; Műnzbergová Z. , Manuskript publikace zaslané do odborného časopisu - submitováno v časopise Conservation genetics 3/2021: Genetic variation in lowland and mountain populations of Tofieldia calyculata and their ability to survive within low levels of genetic diversity [Jiný výsledek]
1374919Mgr. Monika PlíhalováPlíhalová, Monika., Humorné prvky ve vizuálně obrazném vyjádření dospívajících – příspěvek na mezinárodní online konferenci „CRLC Conference in Pilsen 2020: Czech Republic and the Lusophone Countries: Education, Art, Digital Technology in Teaching“ (19. – 29. 10. 2020 organizátoři: Katedra hudební výchovy a kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Institute of Czech-Brazilian Academic Cooperation (INCBAC), web konference: https://crlcconference.wordpress.com/) [Jiný výsledek]
1374919Mgr. Monika PlíhalováPlíhalová, Monika., Koronavirus, humor a výtvarná výchova. Listy České sekce INSEA. 2021 (3). (Zpráva v informačním periodiku pro učitele výtvarné výchovy.) [Jiný výsledek]
1398218Mgr. Dagmar SchwambergováSchwambergová, Dagmar, Schwambergová D., Kaňková Š., Třebická Fialová, J., Hlaváčová J., Havlíček, J., Vliv patogenního ohrožení na aktivaci behaviorálního imunitního systému, 47. konference České a slovenské etologické společnosti, online, 30.-31.10.2020 [Jiný výsledek]
1398218Mgr. Dagmar SchwambergováSlámová, Žaneta, Slámová, Ž., Schwambergová, D., Fialová Třebická, J., Třebický, V., Stella, D., Havlíček, J. Relationship between immune system reactivity and male facial attractiveness and heathiness. Evolution and Human Behavior. V přípravě (před podáním). [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Horká, Blanka, Oxidace dopaminu a serotoninu na borem dopované diamantové elektrodě v pufrovaných fyziologických roztocích. Bakalářská práce, Praha, Přírodovědecká fakulta UK 2020. [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baluchová, Simona; Brycht, Mariola ; Taylor, Andrew; Mortet, Vincent; Krůšek, Jan; Dittert, Ivan; Sedláková, Silvia; Klimša, Ladislav; Kopeček, Jaromír; Schwarzová-Pecková, Karolina, Článek s názvem "Electrochemical behaviour of dopamine on bare and poly-L-lysine-modified porous boron-doped diamond electrodes with different thickness" podaný do impaktovaného časopisu Electrochimica Acta (IF 6,22); momentálně "under review". [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baluchová, Simona, Přehled výsledků získaných na porézních BDD elektrodách deponovaných na různé substráty (SiO2 nanovlákna, uhlíkové nanotrubičky a jejich směs v poměru 1:1), konvenční planární BDD elektrodě a elektrodě ze skelného uhlíku; 5 analytů: dopamin, tyrosin, L-DOPA, serotonin, tryptofan [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baluchová, Simona; Brycht, Mariola; Nedvěd, Michal; Taylor, Andrew; Sedláková, Silvia; Mortet, Vincent; Schwarzová-Pecková, Karolina, Enhanced electrochemical performance of structured boron doped diamond electrodes by increasing the number of deposited porous layers, in: 72nd Congress of Czech and Slovak Chemical Societies (72. Sjezd chemiků), Prague, Czech Republic, 6 - 9 September 2020. Book of Abstracts, pp. 145. Oral presentation (Slovak). [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baluchová, Simona; Klouda, Jan; Barek, Jiří; Schwarzová-Pecková, Karolina; Wong, Danny K. Y., Dopamine detection at antifouling conical-tip carbon electrodes, in: 16th International Students Conference “Modern Analytical Chemistry”, Prague, Czech Republic, 17 - 18 September 2020. Book of Abstracts, pp. 19 - 24.Oral presentation (English). [Jiný výsledek]
424920Mgr. Petra ŠustováŠustová Petra, abstrakt k posteru na Konferenci katedry psychologie [Jiný výsledek]
424920Mgr. Petra ŠustováŠustová Petra, rozpracovaný článek [Jiný výsledek]
424920Mgr. Petra ŠustováŠustová, Petra, abstract ICP [Jiný výsledek]
412120Mgr. Jakub HavlíkHavlík, Jakub, Dálkový průzkum krajiny středního povodí Surchandarji (jižní Uzbekistán). Konferenční příspěvek představený dne 25. listopadu 2020 na kolokviu Vítr stepí, hradby oáz II: Příspěvky ke studiu dějin a kultury Střední Asie [online]. (ID záznamu v OBD: 585688) [Jiný výsledek]
412120Mgr. Jakub HavlíkHavlík, Jakub - Dědková, Vendula - Havlíková, Hana - Krčál, Jan - Matznerová, Jana - Tsuvaltsidis, Aude, Dálkový průzkum Země a studium topografických map: Přípravná fáze intenzivních povrchových sběrů ve středním povodí Surchandarji (jižní Uzbekistán). Poster představený dne 5. listopadu na konferenci Počtačová podpora v archeologii [online]. (ID záznamu v OBD: 584751) [Jiný výsledek]
1196218Mgr. Zuzana SejfováPetra Janečková, Zuzana Sejfová, Štěpán Janeček, Kryštof Chmel, Eliška Chmelová, Francis Luma Ewome, Petra Janečková, Zuzana Sejfová, Štěpán Janeček, Kryštof Chmel, Eliška Chmelová, Francis Luma Ewome. 2021. Behavioural correlates of drinking speed in two West African sunbird species. Bird Study, accepted [Jiný výsledek]
1196218Mgr. Zuzana SejfováZuzana Sejfová, Jiří Mlíkovský, Francis Luma Ewome, Petra Janečková, Marcus Mokake Njie, Yannick Klomberg, Štěpán Janeček, Sunbird tendency to hover: the role of energetics, plant architecture and rain. Journal of Avian Biology, major revisions [Jiný výsledek]
164119Mgr. Jakub StřelecStřelec, Jakub, Anotace k prezentaci přednesené na workshopu. "Psychopaths as ‘New Danger’ to the Socialist Society. Forensic psychiatry, Criminology and Crime in Czechoslovakia in the 1960s" Program workshopu. [Jiný výsledek]
1320218Mgr. Zuzana ČočkováČočková, Zuzana, Poster prezentovaný na konferenci FENS 2020 [Jiný výsledek]
1320218Mgr. Zuzana ČočkováČočková, Zuzana, Manuskript 1 (v recenzním řízení) [Jiný výsledek]
1320218Mgr. Zuzana ČočkováČočková, Zuzana, Manuskript 2 draft [Jiný výsledek]
670120Mgr. Stanislav HlaváčHlaváč, Stanislav, Naučit se žít: Napomenutí Františka z Assisi jako „duchovní cvičení“? Koncept článku [Jiný výsledek]
766218PharmDr. Hedvika Raabová, Ph.D.Hedvika Raabová, draft článku odeslaného do recenzního řízení časopisu Talanta [Jiný výsledek]
1722218Mgr. Ondřej HoncHonc, Ondřej, Předběžná data [Jiný výsledek]
124320Mgr. Irena OlšanskáOlšanská, Irena, Průběžné výsledky řešení projektu za rok 2020 [Jiný výsledek]
822219Mgr. Natália PodhorskáMgr. Podhorská, Natália, Průběžné výsledky za rok 2020 [Jiný výsledek]
540119JUDr. Alena Chaloupková, Ph.D.Chaloupková, Alena, Právní úprava ochrany přírody a krajiny ve vztahu k umisťování pozemních komunikací: Úvod práce [pracovní verze k 24. 3. 2021] [Jiný výsledek]
1732218Mgr. Barbora ČernáČerná Barbora, Článek je právě ve schvalovacím procesu Neuroscience Letters. Připojuji manuscript. [Jiný výsledek]
178518Mgr. Eliška Kohelová, Ph.D.KOHELOVÁ, E., HULCOVÁ, D., MAŘÍKOVÁ, J., CAHLÍKOVÁ, L., 10. Postgraduální a 8. Postdoktorská konference (Hradec Králové, ČR, krátká přednáška: Alkaloids of Zephyranthes citrina (Amaryllidaceae) and their implication to Alzheimer's disease: Isolation, structural elucidation and biological activity) [Jiný výsledek]
778119Mgr. Martin RudišRudiš, Martin, Pracovní verze seznamu významných architektů evropského původu působících v rámci sledovaného období v káhirském prostředí a jejich projektů včetně fotodokumentace. [Jiný výsledek]
778119Mgr. Martin RudišRudiš, Martin, Teze disertační práce, která má být v upravené podobě vydána v podobě monografie jako konečný výstup projektu. Teze byly odevzdány na jaře roku 2020 a byly Oborovou hodnoceny jako "příkladně vypracované". [Jiný výsledek]
778119Mgr. Martin RudišRudiš, Martin, Článek připravený pro časopis Nový Orient, jenž byl odeslán do recenzního řízení v září 2020. Předpokládá se jeho vydání v průběhu roku 2021. [Jiný výsledek]
234120JUDr. Anna BrandtnerBrandtner, Anna, Vystoupení na konferenci Naděje právní vědy pořádané Právnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni s příspěvkem "Environmentální zločiny, zločiny mocných?". Z konference vznikne také recenzovaný sborník, do něhož jsem vytvořila příspěvek dedikovaný tomuto grantovému projektu. Anotace příspěvku: Krátký sborníkový příspěvek stručně shrnuje hlavní teorie o systémových příčinách environmentální kriminality. Poté se zaměřuje na teorie, které obviňují mocné (ať už politicky či ekonomicky). Popisuje jejich hlavní závěry a rozebírá možnosti falzifikace těchto teorií. V poslední části textu autorka předkládá hypotézy o možných příčinách stereotypního pohledu na mocného pachatele (heuristika dostupnosti, logické chyby, protipříklady). [Jiný výsledek]
1294120Mgr. Alžběta HejtmánkováHejtmánková, Alžběta, Příloha - dokumentace nepublikovaných výsledků [Jiný výsledek]
244119Mgr. Terezie PrilepskajaPrilepskaja, Terezie, Poster prezentovaný na online konferenci CSHL 2020 (Cold Spring Harbor Laboratory) [Jiný výsledek]
244119Mgr. Terezie PrilepskajaPrilepskaja, Terezie., Obrázek 1 (Sui assay GUG, AAG) [Jiný výsledek]
244119Mgr. Terezie PrilepskajaPrilepskaja Terezie, Obrázek 2: Protein-proteinová interakce eIF3c-NTD s GST-eIF5. [Jiný výsledek]
562120RNDr. Martin UherUher, Martin, dosažené výsledky (předběžná data) viz příloha (Obr. 1 - Metformin neovlivňoval histopatologické ani plazmatické biochemické parametry poškození jater způsobené ethinylestradiolem.; Obr. 2 - Metformin zvyšoval plazmatické koncentrace žlučových kyselin u myší s EE-indukovanou cholestázou.; Obr. 3 - Změny v jaterní expresi proteinů klíčových žlučových kyselin homeostatických enzymů a transportérů.) [Jiný výsledek]
1296120Mgr. Alena HaškováHašková, Alena; Titlová, Štěpánka; Bashta, Bogdana; Sedláček, Jan; Vrbková, Eva; Vyskočilová, Eliška, Porézní hypersesíťované polyacetyleny s pyridinovými a N-ethylpyridiniovými segmenty. Přednáška na 72. sjezdu chemiků, Praha, 6. - 9. září 2020 [Jiný výsledek]
1674119Mgr. Veronika KerestešSkalická, Veronika, Předběžná data - hodnocení poškození DNA v buňkách po expozici topoisomerasovými inhibitory, hodnocení antiproliferační účinnosti topoisomerasových inhibitorů v buněčné linie s depletovanou isoformou TOP2B [Jiný výsledek]
1674119Mgr. Veronika KerestešSkalická, Veronika, Poster s názvem "Topoisomerase II inhibitors XK469 and BNS-22 modulate anthracycline-induced DNA damage" na konferenci "Chromatin dynamics and nuclear organization in genome maintenance" pořádané společností EMBO online. [Jiný výsledek]
616218Mgr. Jakub JelínekJelínek, Jakub, Název článku: EMOČNÍ INTELIGENCE A REGULACE EMOCÍ U HETEROSEXUÁLNÍCH A HOMOSEXUÁLNÍCH JEDINCŮ OBOU POHLAVÍ Jedná se o výstup formou článku ve sborníku příspěvků, článek byl přijat do tisku (viz další příloha), sborník jako takový vyjde v tomto roce dle informací ve zprávě potvrzující přijetí do tisku. [Jiný výsledek]
616218Mgr. Jakub JelínekJelínek, Jakub, Název posteru: EMOČNÍ INTELIGENCE A REGULACE EMOCÍ U HETEROSEXUÁLNÍCH A HOMOSEXUÁLNÍCH JEDINCŮ OBOU POHLAVÍ Jedná se o výstup formou posteru na odborné psychologické konferenci s názvem Sociální procesy a osobnost, jež proběhla v roce 2020, poster byl na této konferenci veřejně prezentován, byl vystaven v online podobě na webových stránkách konference, a jeho přijetím na konferenci vznikl také podrobný článek jakožto výstup, který byl přijat do tisku sborníku z konference (viz další přiložená příloha). [Jiný výsledek]
616218Mgr. Jakub JelínekJelínek, Jakub, Zpráva s potvrzením přijetí do tisku ve sborníku článků. [Jiný výsledek]
332119Mgr. Kristýna HergesellŠulcová, Kristýna, Prezentace výsledků na 10th Postgraduate and Postdoc Conference [Jiný výsledek]
966119Mgr. Martin MirbauerMirbauer, Martin, Předběžné výsledky určování měřítka 3D objektu – scatter plot se skutečnou (ground truth) a predikovanou velikostí každého objektu. Případně interaktivní prohlížeč a predikovaná a ground truth data jsou k dispozici na https://cgg.mff.cuni.cz/~martinm/tmp/scale_scatter_viewer_src.zip Nahoře stránky s grafem "scatter+screenshot.html" lze vybrat soubor s daty o predikci: "pred_scale=mlp(fc3_fc2_fc1_maxpool_(128_64))_loss_scale_incr3_loss_abs_lin.csv", pak po najetí myší na bod se zobrazí ShapeNetSem ID objektu, predikovaná/skutečná velikost a náhled objektu pro snazší hledání outlierů. [Jiný výsledek]
966119Mgr. Martin MirbauerMirbauer, Martin; Krabec, Miroslav; Křivánek, Jaroslav; Šikudová, Elena, Survey and Evaluation of Neural 3D Shape Classification Approaches. Článek odeslaný k publikaci v časopise IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. Stránka článku s kódem a dalšími materiály: https://cgg.mff.cuni.cz/~martinm/papers/2021-survey-eval/ [Jiný výsledek]
966119Mgr. Martin MirbauerMirbauer, Martin, Předběžné výsledky určování rotace 3D objektu. [Jiný výsledek]
1344120Mgr. Petr MiřátskýMiřátský, Petr , Etická komise EK 205/2020 [Jiný výsledek]
436119MUDr. Julie Nováková MartínkováMartinkova, Julie, Ferretti, Maria Teresa, Quevenco, Frances Catherine, Hort, Jakub, Santuccione Chadha, Antonella, Schmidt, Reinhold, Enrolment of women and reporting of sex-stratified results in clinical trials for Alzheimer’s disease, prezentace z virtuální conference AAT-AD/PD 2020 (Vienna virtual meeting), prezentováno jako orální prezentace [Jiný výsledek]
898120PhDr. et PhDr. Anna Rozsypal PajerováRozsypal Pajerová, Anna , Seznam dosažených výsledků za první rok projektu (rok 2020) - více informací v dokumentu. [Jiný výsledek]
1000218RNDr. Michal KaramazovKaramazov, Michal, poster na konferenci COSMO 2018 (konala se v roce 2018) [Jiný výsledek]
1000218RNDr. Michal KaramazovHeyrovský, David; Timko, Lukáš; Karamazov, Michal, interaktivní poster na konferenci 235th Meeting of the American Astronomical Society (dostupný online: https://aas235-aas.ipostersessions.com/Default.aspx?s=A2-54-53-5C-94-31-78-65-F4-19-A6-0A-7A-85-35-AA) [Jiný výsledek]
1766318Mgr. Michal OplerJelínek, Vít; Karpilovskij, Marek, Fillings of skew shapes avoiding diagonal patterns, to appear in DMTCS. [Jiný výsledek]
990119Mgr. Kateřina BrázováMaláková, Kateřina; Šídlo, Luděk, Poster „Dojížďka za vybranými ambulantními zdravotními službami v Česku z geodemografického pohledu" v rámci konference Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů pořádanou Českou geografickou společností, která se konala v Plzni, ČR, 08.–10. 09. 2020 [Jiný výsledek]
340218Mgr. Pavlína StiblíkováStiblíková, Pavlína, Manuskript s názvem "Root foraging precision - do experimental conditions matter?" odeslaný na začátku března do redakce časopisu Plant and Soil. Nyní čekáme na rozhodnutí o přijetí či zamítnutí. [Jiný výsledek]
340218Mgr. Pavlína StiblíkováStiblíková, Pavlína, Poster na konferenci British Ecological Society 2020, která proběhla v online formě. [Jiný výsledek]
582119Mgr. Matyáš HiřmanHiřman M, Mohagan A, Šťáhlavský F , (2020) Unexpectedly high number of 18S rRNA gene clusters in Miopsalis dillyi (Opiliones: Cyphophthalmi: Stylocellidae) from Mindanao, Philippines. Journal of Arachnology 48. Resubmitted and Accepted. [Jiný výsledek]
582119Mgr. Matyáš HiřmanHiřman, Matyáš, Výsledky analýzy druhu I. robusta (Dyspnoi) připravené k publikaci. Obr.1 Ischyropsalis robusta:A-Giemsa samec;B-CGH metoda samec;C-C-pruhování u samce;D-C-pruhování u samice;E-FISH s 18S rDNA u samce;F-FISH s 18S rDNA u samice;G-barvení chromomycinem A3 u samce;H-barvení chromomycinem A3 u samice;I-FISH s telomerickou sekvencí (TTAGG)n u samce;J-FISH s tel. sek. (TTAGG)n u samice. Měř.=10 µm Obr. 2 Ichyropsalis robusta:A-FISH s repetetivní sekvencí AG(n) u samce;B-FISH s rep. sek. AAG(n) u samce;C-FISH s rrep. sek. ATT(n) u samce;D-FISH s rep. sek. ACT(n) u samce;E- FISH s rep. sek. CAT(n) u samce;F-FISH s rep. sek. CAG(n) u samce;G-FISH s rep. sek. GATA(n) u samce;H-FISH s rep. sek. GATA(n) u samice;IFISH s rep. sek. GACA(n) u samce.Měř.=10 µm [Jiný výsledek]
1548119Mgr. Dominika EhrenbergerováPolák, Petr, Poláková, Nikol, Tlustá Anna, How bad are trade wars? Evidence from tariffs, ČNB Working paper 15/2020 [Jiný výsledek]
1548119Mgr. Dominika EhrenbergerováPolák, Petr, Panoš, Jiří, The Impact of Expectations on IFRS 9 Loan Loss Provisions, ČNB RPN 3/2019 [Jiný výsledek]
850218Mgr. Ondřej BartošRoskovec, Filip, Goal-oriented a posteriori error estimates and adaptivity for the numerical solution of partial differential equations, dizertace [Jiný výsledek]
850218Mgr. Ondřej BartošBartoš, Ondřej, konferenční příspěvek ve formě prezentace, červen 2020, PANM 20, Goal-Oriented A Posteriori Error Estimates for Elliptic Problems Discretized by the DG Method [Jiný výsledek]
850218Mgr. Ondřej BartošBartoš, Ondřej, konferenční příspěvek ve formě prezentace, červen 2020, ESCO 2020, Guaranteed Goal-Oriented A Posteriori Error Estimates for Elliptic Problems Discretized by the DG Method [Jiný výsledek]
850218Mgr. Ondřej Bartoš[Bartoš, Ondřej], [Dolejší, Vít], [Roskovec, Filip], Goal-oriented mesh adaptation method for nonlinear problems including algebraic errors, CAMWA, 2021, ve druhém kole recenzního řízení [Jiný výsledek]
192119Mgr. Petra BurešováBurešová, Petra, IECs of PledIEC display abberant cell-ECM and cell-cell junctions and less-ordered keratin meshwork. [Jiný výsledek]
1767618Mgr. Veronika TruhlářováTruhlářová, Veronika, Exprese opsinových genů a modifikace zraku v průběhu ontogeneze u kaprovitých ryb [poster] [Jiný výsledek]
693118RNDr. Tereza Bosáková, Ph.D.Bosakova, Tereza; Tockstein, Antonin; Bosakova, Zuzana; Komrskova, Katerina, Do estrogens act the same during sperm capacitation? Kinetic 3 study of 17α-estradiol activity in comparison with 17β-estradiol 4 and 17α-ethynylestradiol. Catalysts, 2021, 11, IF 3.520 Publikace je v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
504119Mgr. Martin PtákPták, Martin, Hradiště Prácheň pohledem archeologie. panely k výstavě konané v Městském muzeu v Horažďovicích. [Jiný výsledek]
504119Mgr. Martin PtákPták, Martin, prezentace mezinárodní konference EAA 2020 [Jiný výsledek]
1322120Mgr. Marcel HrubšaHrubša, Marcel, Predbežné výsledky časti vykonaných experimentov. [Jiný výsledek]
812217Mgr. Marie BelhajováBelhajová, Marie, GAUK Výsledky 2020 [Jiný výsledek]
981018Mgr. Ing. Kristián ŠrámSram, Kristian, Request for postponing the final evaluation [Jiný výsledek]
981018Mgr. Ing. Kristián ŠrámSram, Kristian, Course "Eurostory: Rise of Populism in Neoliberal Times." This course was co-created with Ondrej Pekacek, from Fall 2020 I taught and revised the course alone. The course discusses the economic and cultural impact of neoliberalism on European politics and societies. These parts draw on GAUK research. [Jiný výsledek]
981018Mgr. Ing. Kristián ŠrámSram, Kristian, Syllabus of the course Economic Sociology and European Capitalism co-taught with Dr. Christoph Sorg. The course draws heavily GAUK project research in areas dedicated to neoliberalism. [Jiný výsledek]
1034419Mgr. Anna KubíčkováKubíčková Anna, Ráda bych tímto způsobem objasnila účel a přesné částky čerpaných financí v roce 2019 na pobytové náklady. Jedná se o reakci na posudek výroční zprávy za rok 2019, jež si žádá doplnění. Všechny přikládané dokumenty byly v řádném termínu odevzdány na zahraničním a ekonomickém oddělení PedF UK. Bohužel omezení kolonky pro komentář k vyčerpaným financím (3000 znaků) neumožňoval vše detailně popsat. [Jiný výsledek]
1034419Mgr. Anna KubíčkováKubíčková Anna, Ráda bych tímto způsobem objasnila účel a přesné částky čerpaných financí v roce 2019 na pobytové náklady. Jedná se o reakci na posudek výroční zprávy za rok 2019, jež si žádá doplnění. Všechny přikládané dokumenty byly v řádném termínu odevzdány na zahraničním a ekonomickém oddělení PedF UK. Bohužel omezení kolonky pro komentář k vyčerpaným financím (3000 znaků) neumožňoval vše detailně popsat. [Jiný výsledek]
1034419Mgr. Anna KubíčkováKubíčková Anna, Hečková Lenka, Článek pro Školní poradenství v praxi (nerecenzovaný časopis pro pedagogy). Jde o jeden ze tří článků na příbuzné téma. Jelikož se nejedná o recenzované odborné periodikum a nebylo možné v textu uvést afiliaci, nejedná se o výstup projektu jako takový, ale pouze o informaci o probíhajícím úsilí rozšířit povědomí o systému PBIS. [Jiný výsledek]
1034419Mgr. Anna KubíčkováKubíčková Anna, Ráda bych tímto způsobem objasnila účel a přesné částky čerpaných financí v roce 2019 na pobytové náklady. Jedná se o reakci na posudek výroční zprávy za rok 2019, jež si žádá doplnění. Všechny přikládané dokumenty byly v řádném termínu odevzdány na zahraničním a ekonomickém oddělení PedF UK. Bohužel omezení kolonky pro komentář k vyčerpaným financím (3000 znaků) neumožňoval vše detailně popsat. [Jiný výsledek]
910319JUDr. Mgr. Martin ŠolcŠOLC, Martin, konference Private Law Relationships in the Time of Pandemic. 19. 11. 2020, distanční konference. Pořadatel: University of Wroclaw, Faculty of Law, Administration and Economics, Department of Civil Law and Private International Law. Název příspěvku: When Science Races: The Standard of Care and Medical Negligence in the Times of COVID-19. [Jiný výsledek]
1042317MUDr. Jana NociarováNociarová,Jana, manuskript publikace [Jiný výsledek]
612218Mgr. Lenka HrdinováHrdinová, Lenka, Přijatý příspěvek do konferenčního sborníku České, slovenské a československé dějiny 20. století XV. s názvem Rod Kinských v době nacistické okupace. V současné době v tisku. [Jiný výsledek]
406317Mgr. Nikol DibusBaloghová, Nikol, Manuskript: FBXO28 controls nuclear RAC1 activity and safeguards efficient heterochromatin DNA repair by targeting ARHGEF6/7 for degradation [Jiný výsledek]
542217Mgr. Tereza RákosníkováDaňhelovská, Tereza, Rozšířená závěrečná zpráva o řešení projektu za rok 2017-2019, obohacená o nové výsledky, získané v roce 2020. [Jiný výsledek]
542217Mgr. Tereza RákosníkováDaňhelovská, Tereza, Submitovaná verze manuskriptu: Knock-out of ACBD3 leads to dispersed Golgi structure, but unaffected mitochondrial functions in HEK293 and HeLa cells. [Jiný výsledek]
1698119Mgr. Aneta FormáčkováHušková, Aneta, Poster prezentovaný na online konferenci Progressive Palaeontology 2020 a abstrakt ze sborníku abstraktů [Jiný výsledek]
1698119Mgr. Aneta FormáčkováHušková, Aneta, Článek do časopisu Bulletin of Geosciences [Jiný výsledek]
1698119Mgr. Aneta FormáčkováHušková, Aneta, Přehled čerpání rozpočtu [Jiný výsledek]
100120MUDr. Denisa Pohanková, Ph.D.Pohanková, Denisa, publikace prezentace s názvem: DÁVKY NA SRDCE PŘI AKCELEROVANÉ PARCIÁLNÍ IRADIACI LEVÉHO PRSU TECHNIKOU PERIOPERAČNÍ MULTIKATETROVÉ BRACHYTERAPIE S VYSOKÝM DÁVKOVÝM PŘÍKONEM na konferenci PragueOnco (onkologický kongres konaný v České republice 20-22.1.2021). [Jiný výsledek]
338119Mgr. Ing. Kateřina Turková, Ph.D.Turkova, Katerina, Accepted abstract for IAMCR 2021 Conference, Nairobi (on-line), Media, Communication and Sport Section (MCS) "(In)Visible Promotion: The Attitudes of Czech Professional Athletes towards Labeling Commercial Content on Social Media" [Jiný výsledek]
338119Mgr. Ing. Kateřina Turková, Ph.D.Turkova, Katerina, Mackova, Veronika, Nemcova Tejkalova, Alice, Turkova, Katerina, Mackova, Veronika, Nemcova Tejkalova, Alice. IAMCR 2020 Online Conference, Tampere, Finland. Active attendance and presentation: "(In)voluntary Risk: Communication of the Czech Female Athletes on Social Media and Possible Fan Reactions" at the conference "IAMCR 2020 Online Conference" (video presentation and conference paper presentation) Abstract available at: https://iamcr.org/node/12857 [Jiný výsledek]
1306218PharmDr. Simona Najpaverová, Ph.D.NAJPAVEROVÁ SIMONA; KOVAŘÍK MIROSLAV; KACEROVSKÝ MARIAN; HRONEK MILOSLAV, 10. Postgraduálna a 8. Postdoktorandská vedecká konferencia FaF UK (22.1.2020) [Jiný výsledek]
1306218PharmDr. Simona Najpaverová, Ph.D.NAJPAVEROVÁ SIMONA; KOVAŘÍK MIROSLAV; KACEROVSKÝ MARIAN; ZADÁK ZDENĚK; HRONEK MILOSLAV, 2020 ESPEN Virtual Congress on Clinical Nutrition and Metabolism, Lyon, France, Posterová sekcia: The relationship of maternal nutrition with resting energy expenditure and pregnancy outcomes in Czech pregnant women. (19.9.2020-21.9.2020) [Jiný výsledek]
1306218PharmDr. Simona Najpaverová, Ph.D.NAJPAVEROVÁ SIMONA; KOVAŘÍK MIROSLAV; KACEROVSKÝ MARIAN; HRONEK MILOSLAV, XXII. sympozium klinické farmacie René Macha, Posterová sekcia: Vzťah nutričného príjmu energie a makronutrientov ku kľudovému energetickému metabolizmu a pôrodným parametrom u českých tehotných žien (20.11.2020-22.11.2020) [Jiný výsledek]
1306218PharmDr. Simona Najpaverová, Ph.D.NAJPAVEROVÁ SIMONA; KOVAŘÍK MIROSLAV; HRONEK MILOSLAV, Manuál riešenia nutričných deficitov u zdravých, českých, tehotných a kojacich žien [Jiný výsledek]
1306218PharmDr. Simona Najpaverová, Ph.D.NAJPAVEROVÁ SIMONA; KOVAŘÍK MIROSLAV; KACEROVSKÝ MARIAN; HRONEK MILOSLAV, 96. Fyziologické dni v Prahe, Posterová sekcia: Príjem nutričnej energie a makronutrientov vo vzťahu ku kľudovému energetickému metabolizmu a pôrodným parametrom u českých tehotných žien. (4.2.2020-6.2.2020) [Jiný výsledek]
1306218PharmDr. Simona Najpaverová, Ph.D.NAJPAVEROVÁ SIMONA; KOVAŘÍK MIROSLAV; KACEROVSKÝ MARIAN; ZADÁK ZDENĚK; HRONEK MILOSLAV, The relationship between body composition and nutrition with milk production in Czech breastfeeding women [Jiný výsledek]
552120Mgr. Jan DvořákŠarmanová, Martina, Stručný přehled průběžných výsledků [Jiný výsledek]
552120Mgr. Jan DvořákDvořák, Jan, Nekompletní řešitelovy poznámky o konstrukci modelu vibračních excitací CO2 na základě R-maticových dat. [Jiný výsledek]
552120Mgr. Jan DvořákDvořák, Jan, Nekompletní řešitelovy poznámky o zobecnění ECD modelu pro vibrační excitace molekuly CO2. [Jiný výsledek]
1166320Mgr. Daniel PražákPražák, Daniel, Dvořák, Dominik, Článek Síťování škol: Přehledová studie zaměřená na případ Anglie, po zapracování připomínek recenzentů pro časopis Orbis Scholae [Jiný výsledek]
558218Mgr. Kristina Vlášková, Ph.D.Colman, Ross Harvey, Článek popisující výsledky experimentu muonové spektroskopie provedené na polykrystalickém vzorku Er2Ir2O7. Článek je finalizován a společně s výsledky doplňkového experimentu na jiném instrumentu pro muonovou spektroskopii budou výsledky publikovány v následujících měsících. [Jiný výsledek]
558218Mgr. Kristina Vlášková, Ph.D.Vlášková, Kristina, Článek shrnující výsledky měření objemových vlastností na polykrystalu Dy2Ir2O7 a modelu magnetického chování na základě aproximace středního pole. Vedle nízkoteplotní a vysokoteplotní anomálie v měrném teple byla nově popsána přítomnost další anomálie na teplotě 20 K, kterou nelze popsat pomocí dosavadních modelů, což činí z Dy2Ir2O7 atraktivní objekt dalších fyzikálních studií. Článek byl odeslán do časopisu Journal of Magnetism and Magnetic Materials. [Jiný výsledek]
119MUDr. Zuzana HladíkováHladíková, Zuzana, Dílčí zpráva 2020 - dodatek [Jiný výsledek]
119MUDr. Zuzana HladíkováHladíková, Zuzana, Poster prezentovaný na konferenci 10th EPITA Symposium & 39th AIDPIT Workshop 26.-28.1.2020. [Jiný výsledek]
119MUDr. Zuzana HladíkováHladíková, Zuzana, Abstrakt zvané přednášky, která měla být prezentována na konferenci Společnosti pro orgánové transplantace. Z epidemiologických důvodů byla přesunuta pravděpodobně na toto jaro v online podobě. [Jiný výsledek]
1074120Mgr. Karolína ŠeborováSeborova Karolina, Spalenkova Alzbeta, Koucka Kamila, Bjørklund Sunniva, Fongaard Marie, Balatka Stepan, Urbanova Tereza, Soucek Pavel, Vaclavikova Radka, Posterové sdělení na konferenci TOXCON2020 (3. - 5. 9. 2020, Praha) s názvem Long non-coding RNA (lncRNA) knockdown: Methodology for in vitro functional studies of lncRNAs in multidrug resistence. [Jiný výsledek]
1780218Mgr. Čestmír VejmolaVejmola, Čestmír, Pdf prezentace přednášené na 61. konferenci České neuropsychofarmakologické společnosti (leden 2019) v rámci sekce Nový výzkum. [Jiný výsledek]
1780218Mgr. Čestmír VejmolaVejmola, Čestmír, Manuskript článku elektrofyziologických korelátů účinků psychedelik [Jiný výsledek]
1780218Mgr. Čestmír VejmolaVejmola, Čestmír, Manuskript článku průkazu existence vizuálních halucinací behaviorálním přístupem [Jiný výsledek]
1780218Mgr. Čestmír VejmolaVejmola, Čestmír, poster prezentovaný na IPEG (International Pharmaco-EEG Group) konferenci, 21.-25.11.2018 in Zurich, Švýcarsko. Poster byl oceněn 1. místem za nejlepší sdělení, spojené s udělením Prof. Dr. med. Werner M. Herrmann (1941–2002) Memorial Grantu [Jiný výsledek]
1780218Mgr. Čestmír VejmolaVejmola, Čestmír, Poster prezentovaný na 63. konferenci České neuropsychofarmakologické společnosti (leden 2021) v Jeseníku. [Jiný výsledek]
1158217Mgr. Martin TěšickýText manuskriptu, Těšický Martin, Krajzingrová Tereza, Velová Hana, Svobodová Jana, Bauerová Petra, Albrecht Tomáš, Vinkler Michal, Age-dependent changes in plasma testosterone level in a longitudinally monitored free-living population of the great tit (Parus major). Manuskript odeslaný do časopisu Oecologia. [Jiný výsledek]
1158217Mgr. Martin TěšickýTěšický, Martin; Krajzingrová, Tereza; Świderská, Zuzana; Syslová, Kamila; Bílková, Barbora; Eliáš, Jiří; Velová, Hana; Svobodová, Jana; Bauerová, Petra; Albrecht, Tomáš; Vinkler, Michal, Longitudinal evidence for immunosenescence and inflammaging in free-living great tits. Těšický, Martin; Krajzingrová, Tereza; Świderská, Zuzana; Syslová, Kamila; Bílková, Barbora; Eliáš, Jiří; Velová, Hana; Svobodová, Jana; Bauerová, Petra; Albrecht, Tomáš; Vinkler, Michal. Manuskript připravený k odeslání. [Jiný výsledek]
1158119Mgr. Michael KotykSalomaki E. D., Terpis L. X., Rueckert S., Kotyk M., Kotyková Varadínová Z., Čepička I., Lane Ch. E., Kolisko M., Manuskript submitovaný do BMC Biology [Jiný výsledek]
670119MUDr. Vendula MartinůMartinů, Vendula, Bořek-Dohalská, Lucie, Dvořáková, Petra, Varényiová, Žofia, Uhlík, Jiří, Pohunek, Petr, Zvýšení efektivity záchytu primární ciliární dyskineze v ČR - poster na Vědecké konferenci 2. LF UK [Jiný výsledek]
670119MUDr. Vendula MartinůMartinů, Vendula, Martinů V., Varényiová Ž., Bořek-Dohalská L., Pohunek P., Dvořáková P., Uhlík J.: PCD, nemoc dětí i dospělých. Přednáška. V. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. XXVIII. Moravskoslezské pneumologické dny. XXIV. Hradecké pneumologické dny, Brno, 9. – 10.10.2020 [Jiný výsledek]
484120Mgr. Tomáš JandáčSvobodová, Barbora, Pro úplnost přidávám k nahlédnutí bakalářskou práci studentky Barbory Svobodové, která obsahuje prvotní analýzu dat Ambulance dětské a dorostové adiktologie. Bibliografický záznam: SVOBODOVÁ, Barbora. Charakteristika dětí a dospívajících v ambulantní adiktologické léčbě. [Characteristics of children and adolescents attending the outpatient addiction treatment]. Praha, 2020. 53 str. 1 příl. Bakalářská práce (bc). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. [Jiný výsledek]
484120Mgr. Tomáš JandáčJandáč, Tomáš. Šťastná, Lenka, Citace prezentovaného posteru na konferenci European conference on mental health 2020: Jandáč, T. & Šťastná, L. (2020, October). Dual diagnosis prevalence in children and adolescent addictology. Poster presented at 9th European Conference on Mental Health (Online). [Jiný výsledek]
1210217Mgr. Dominika PačesováPačesová, Dominika, Publikace s názvem "Maternal morphine intake during pregnancy and lactation affects the circadian clock of rat pups" (příloha 4). Část výsledků, reprezentujících záznamy lokomoční aktivity, byla k publikaci připojena ve formátu "data in brief" pod označením "Circadian rhythms of locomotor activity in rats: Data on the effect of morphine administered from the early stages of embryonic development until weaning " (součástí přílohy 4). Publikace byla na začátku ledna zaslána do časopisu Brain Research Bulletin. V současné době se publikace nachází ve stavu "under review" (přílohy č. 5 a 6).  [Jiný výsledek]
586120MUDr. Marie RohlenováRohlenová, Marie; Mensová, Livie; Jílková, Markéta; Mazanec, Radim; Haberlová, Jana, Liver or Muscle – CK / Transaminase Ratio in a Cohort of Patients with Muscular Dystrophy Abstakt přijatý k posterové prezentaci na ICNMD 2021 (celý abstrakt přiložen jako pdf) [Jiný výsledek]
586120MUDr. Marie RohlenováRohlenová, Marie; Haberlová, Jana, ANALÝZA SVALOVÝCH A JATERNÍCH PARAMETRŮ U CHLAPCŮ S DUCHENNOVOU SVALOVOU DYSTROFIÍ Poster prezentovaný na VK 2LF UK 2020. Přiložen v příloze. [Jiný výsledek]
466119RNDr. Daniela Flimmel, Ph.D.Flimmel, Daniela and Heinrich, Lothar, Central Limit Theorem for Planar Cylinder Processes Driven by Stationary Brillinger-mixing Point Processes - preprint [Jiný výsledek]
466119RNDr. Daniela Flimmel, Ph.D.Dereudre, David and Flimmel, Daniela, draft [Jiný výsledek]
166119MUDr. Jakub HurychHurych, Jakub, 1) Beta diverzita po podání anti-TNF - předběžné výsledky 2) Přehled subjektů ve studii [Jiný výsledek]
1040519Mgr. Alžběta Větrovská ZemánkováAlžběta Větrovská Zemánková, Prezentace ke konferenčnímu příspěvku "Gramotnostní a pregramotnostní dovednosti u dětí s vývojovou dysfázií" na konferenci Škola místo setkávání [Jiný výsledek]
1040519Mgr. Alžběta Větrovská ZemánkováAlžběta Větrovská Zemánková, Gabriela Seidlová Málková, Abstrakt odeslaný na zrušenou konferenci The Society for Research on Learning Disorders Conference (Oslo, 18.-19.6.2020) [Jiný výsledek]
1040519Mgr. Alžběta Větrovská ZemánkováAlžběta Větrovská Zemánková, Rukopis článku Gramotnostní a pregramotnostní dovednosti u dětí s vývojovou dysfázií [Jiný výsledek]
1040519Mgr. Alžběta Větrovská ZemánkováAlžběta Větrovská Zemánková, Informační letáček o probíhajícím výzkumu jazykových schopností, které mají sloužit k vyhledávání a oslovování potenciálních participantů s vývojovou dysfázií [Jiný výsledek]
1040519Mgr. Alžběta Větrovská ZemánkováAlžběta Větrovská Zemánková, Doporučení pro rozvoj gramotnostních dovedností u dětí s vývojovou dysfázií při práci s pexesem (odměna pro participanty) [Jiný výsledek]
1324217Mgr. Jana Štundlová, Ph.D.Just, P., Šťáhlavský, F., Kovařík, F., Štundlová, J., Tracking the trends of karyotype differentiation in the phylogenetic context in Gint Kovařík et al., 2013, a scorpion group endemic to the Horn of Africa (Scorpiones: Buthidae). submitovaný do Zoological Journal of the Linnean Society [Jiný výsledek]
1782218Mgr. Kateřina Faltusová, Ph.D.Kateřina Faltusová, Sdělení, které mělo být presentováno formou posteru na konferenci Regenerating hematopoiesis resembles stem cell-independent embryonic hematopoiesis 8.-11.3.2020 v Heidelbergu: [Jiný výsledek]
1782218Mgr. Kateřina Faltusová, Ph.D.Kateřina Faltusová, Výsledky transplantačních pokusů prováděných v roce 2020. Abstrakt a kapitola části Results připravovaného rukopisu, který je momentálně upravován podle požadavků recenzního řízení časopisu Frontiers in Cell and Developmental Biology. [Jiný výsledek]
1782218Mgr. Kateřina Faltusová, Ph.D.Tomáš Heizer, Příloha s výsledky single cell qPCR analýz provedených v roce 2020. [Jiný výsledek]
1408618Mgr. Kateřina FraindováFraindová, Kateřina; Kliment, Zdeněk; Matoušková, Milada; Vlček, Lukáš; Vlach, Vojtěch; Špringerová, Pavla, článek v recenzním řízení do časopisu Hydrological Sciences Journal [Jiný výsledek]
1408618Mgr. Kateřina FraindováFraindová, Kateřina; Matoušková, Milada; Kliment, Zdeněk; Vlach, Vojtěch, článek v recenzním řízení do časopisu Ecohydrology & Hydrobiology [Jiný výsledek]
940120MUDr. Luca MengozziMengozzi, Luca, Návrh (draft) odborné publikace obsahující poznatky o doposud provedených částech studie (projektu). Tento návrh bude následně doplněn o pasáže související se samotnou analýzou. [Jiný výsledek]
899518Mgr. Jana ŠofránkováŠofránková, Jana, Databáza nástrojov na výrobu textilu s viac ako 2000 položkami. Databáza je vo formáte SQL, preto nie je pripojená. Databázu postupne ešte upravujem. [Jiný výsledek]
899518Mgr. Jana ŠofránkováŠofránková, Jana, Textilná produkcia v mladšom praveku, analýza praslenov na základe ich hmotnosti. Prednáška na konferencii Otázky neolitu a eneolitu, 39. Na tejto prednáške som sa venovala hlavným rozdielom medzi eneolitickými a neolitickými praslenmi a teda i rôznym typom nití, ktoré sa z nich priadli. Prihliadala som aj na prírodne podmienky a na výsledky výskumov z okolitých krajín. [Jiný výsledek]
899518Mgr. Jana ŠofránkováŠofránková, Jana, príspevok na konferencii usporiadanou EAA 2020, poster prezentovaný ústne v rámci online sekcie. [Jiný výsledek]
899518Mgr. Jana ŠofránkováŠofránková, Jana, Prednáška v rámci prednáškového cyklu Výroba a technológie (AKA100098): Textilná výroba v antike. Prierez od doby bronzovej po dobu rímsku. [Jiný výsledek]
1248119Mgr. Matěj Hudec, Ph.D.Hudec, Matěj; Gedeonová, Hedvika, Výběr nejdůležitějších dosavadních výsledků druhé fáze projektu. [Jiný výsledek]
598218PhDr. Jiří SmržSmrž, Jiří, rukopis monografie přijatý do recenzního řízení a do tisku [Jiný výsledek]
70119Mgr. Chiazor Ugo OgadahOGADAH CHIAZOR UGO, Abstract - 11th postgraduate and postdoctoral conference: EFFECT OF POLYMER COMBINATIONS ON THE DISSOLUTION PROFILES OF A MODEL DRUG IN BIORELEVANT MEDIA. [Jiný výsledek]
70119Mgr. Chiazor Ugo OgadahOGADAH CHIAZOR UGO, Abstract - 3rd Symposium of Young Researchers on Pharmaceutical Technology, Biotechnology and Regulatory Science: Biorelevant Dissolution Testing of Matrix Systems Based on Combination of Mucoadhesive Polymers [Jiný výsledek]
976219Mgr. Tereza LiepoldováFigura, Roman, Draft článku s prozatimním názvem "Recepce aristotelského myšlení v soudobé biologii". Článek má za cíl analýzou myšlení vybraných biologů 20. století ukázat ne vždy nevědomou "návaznost" na biologické myšlení toho antického myslitele. Záměrem autora je uveřejnit studii v roce 2021 v časopise Dějin věd a techniky. [Jiný výsledek]
976219Mgr. Tereza LiepoldováLiepoldová, Tereza, Figura Roman, Draft populárně-naučného článku "Světy okem nespatřené?" (viz příloha) Článek má za cíl představit čtenářům současné (teoretické) přístupy k vědeckému zobrazování; Na příkladu embryologie 17. a 18. století pak některé zmíněné teorie a přístupy ukázat "v praxi". Zároveň chce čtenářům představit roli mikroskopie v zobrazování a proměně teorií. [Jiný výsledek]
228218Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D.Krejčová, Lucie, Bártová Klára, Prezentace na konferenci Sympozium České společnosti pro sexuální medicínu 2019 "Na co ženy sexuálně reagují? Teorie nespecifičnosti ženské sexuality". [Jiný výsledek]
870218Mgr. Jana VallováDubisova, Jana, Prikladám vypracovaný manuskript k mojmu projektu [Jiný výsledek]
1434720Mgr. Natálie ProcházkováProcházková, Natálie, Poster presented at the Czech and Slovak epileptological conference held 10.-11. 9. 2020 in Ostravice, Czech Republic. [Jiný výsledek]
1434720Mgr. Natálie ProcházkováProcházková, Natálie, Methodical achievements [Jiný výsledek]
920119RNDr. Filip Horký, Ph.D.Filip Horký, Ivana Císařová, Petr Štěpnička, Synthesis, Reactivity and Coordination of Semi-Homologous Dppf Congeners Bearing Primary Phosphine and Primary Phosphine Oxide Groups, Organometallics, 5. 12. 2020 odesláno k recenznímu řízení [Jiný výsledek]
920119RNDr. Filip Horký, Ph.D.Filip Horký, Ivana Císařová, Petr Štěpnička, A Stable Primary Phosphane Oxide and Its Heavier Congeners, Chem. Eur. J. přijato k tisku, https://doi.org/10.1002/chem.202003702 [Jiný výsledek]
920119RNDr. Filip Horký, Ph.D.Filip Horký, Ivana Císařová, Petr Štěpnička, Prezentace, 72. sjezd chemiků, Izolovatelné primární fosfinochalkogenidy, Praha, Česká Republika, 6.-9. září 2020 [Jiný výsledek]
920119RNDr. Filip Horký, Ph.D.Filip Horký, Výroční zprávy grantového projektu 2021 [Jiný výsledek]
1004120MUDr. Martin KrbecKrbec Martin, Koudelková Kateřina a Duška František , Albumin Is Not a Buffer in Human Plasma [abstrakt]. V Meeting Abstracts ESICM LIVES 2020, virtuální kongres, 6.-9.12.2020. Intensive Care Med Exp. 2020;8(Suppl.2). [Jiný výsledek]
1193619Mgr. Klára KoupilováKoupilová, Klára, Přednáška na konferenci British Ecological Society 2020: Pollinator behaviour changes after encountering diseased plants during foraging bouts [Jiný výsledek]
1134119Mgr. Aneta KholováRaabová, Hedvika, Přednáška_HTC_2020 [Jiný výsledek]
1134119Mgr. Aneta KholováKholová, Aneta, Abstrakt_Sample treatment_Caparica 2020 [Jiný výsledek]
1134119Mgr. Aneta KholováKholová, Aneta, Poster_Gent_HTC 2020 [Jiný výsledek]
1134119Mgr. Aneta KholováKholová, Aneta, Cena za Excellent Poster Presentation_Caparica 2020 [Jiný výsledek]
1134119Mgr. Aneta KholováRaabová, Hedvika, Abstrakt_Bratislava 2020_konference odsunuta na další rok [Jiný výsledek]
1134119Mgr. Aneta KholováKholová, Aneta, Poster_Sample treatment_Caparica 2020 [Jiný výsledek]
136418Mgr. Martin SýkoraSýkora, Martin, Prezentace na poradě ITk Strip Community: First Prague ABC130 R0 Module [Jiný výsledek]
864120Mgr. Jakub Rondoš, Ph.D.Rondoš, Jakub, Článek odeslaný do časopisu. [Jiný výsledek]
590218Mgr. Ingrid KnapováKnapová I., Bečvář F., Casten R.F., Couture A., Fry C., Krtička M., O’Donnell J. M., Prokop C. J., Rusev G., Ullmann J. L. and Valenta S., Draft článku "Applicability of the statistical model in presence of short-lived isomers". [Jiný výsledek]
1494218Mgr. Kateřina SýkorováSýkorová, Kateřina a Flegr, Jaroslav, článek v preprintovém archivu a v recenzním řízení: Sýkorová, K., Flegr, J. 2020: Faster life history strategy manifests itself by lower age at menarche, higher sexual desire, and earlier reproduction in people with worse health. OSF Preprints. https://doi.org/10.31219/osf.io/s2vqk Nyní v recenzním řízení v Scientific reports. Článek obsahuje dedikaci projektu GAUK. [Jiný výsledek]
78120Mgr. Vojtěch LinkaLinka Vojtěch , "Hippocrate on Pain, A Draft" [Jiný výsledek]
78120Mgr. Vojtěch LinkaLinka Vojtěch, Aristotle on Pain, A Draft [Jiný výsledek]
410119Mgr. Mária ZemkováZemková, Mária; Kozlík, Jiří; Král, Robert; Minárik, Peter, The Evolution of Microstructure of Attritor-milled and Spark Plasma Sintered WN43, Euro PM 2020 Proceedings, 5-7 October 2020, Virtual Congress. [Jiný výsledek]
116119Mgr. Adam JarošTučková, Lucie; Jaroš, Adam; Straka, Michal, Poster shrnující průběžné výsledky screeningu vhodných systémů pro fullerenové memristory. [Jiný výsledek]
116119Mgr. Adam JarošBonab, Emaeil Farajpour; Jaroš, Adam; Straka, Michal; Foroutan-Nejad, Cina, Poster shrnující dosavadní výsledky ve spinristorové části výzkumu. [Jiný výsledek]
1118119Mgr. Lucie KuncováCsajbók, Zsófia, (2020). Mate preferences and their integration to mate choice. Doctoral dissertation (Faculty of Science, Charles University). [Jiný výsledek]
906419Mgr. Jiří ČernýPolcar, Lukáš, Prezentace průběžných výsledků formou přednášky "Spherical Curzon-Chazy spacetime" na online konferenci Black Holes Workshop XIII, pořádané Instituto Superior Técnico v Lisabonu 21-22. prosince 2020. [Jiný výsledek]
906419Mgr. Jiří ČernýKáninský, Jakub, Prezentace průběžných výsledků formou přednášky "Discrete black holes" na online konferenci Black Holes Workshop XIII, pořádané Instituto Superior Técnico v Lisabonu 21-22. prosince 2020. [Jiný výsledek]
1348119Mgr. Rastislav AntalAntal, Rastislav, 72. Sjezd chemiků [Jiný výsledek]
1348119Mgr. Rastislav AntalAntal, Rastislav, 10. Postgraduální a postdoktorandská vědecká konference Faf UK v HK [Jiný výsledek]
1348119Mgr. Rastislav AntalAntal, Rastislav, Schémata k zprávě o řešení za rok 2020 [Jiný výsledek]
270218JUDr. Adam Csukás, Ph.D.CSUKÁS, Adam, Pandemie COVID-19 pohledem církevního ústředí. Hlavní řešitel se aktivně zúčastnil 26. ročníku konference Církev a stát, který se konal 17. září 2020 v Brně. Vystoupil s příspěvkem, v němž popsal způsob, jakým se s mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru vypořádala Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické. [Jiný výsledek]
120119Mgr. Kamila ChramostováChramostová, Kamila, Zpráva o řešení za rok 2020: datová příloha k textu v aplikaci [Jiný výsledek]
1162920Mgr. Jakub PalackýKovalenko, Artem; Roučka, Štěpán; Tran, Thuy Dung; Rednyk Serhiy; Plašil, Radek; Dohnal, Petr; Glosík Juraj, Článek v recenzním řízení: The reaction of O+(4S) ions with H2, HD, and D2 at low temperatures: Experimental study of the isotope effect. [Jiný výsledek]
1162920Mgr. Jakub PalackýPalacký, Jakub, Prezentace výsledků na zimním semináři katedry [Jiný výsledek]
1554218Mgr. Jan PtáčekPtáček J., Sklenář P., Pinc J., Calviño I. C., Urfusová R. & Urfus T. , Andean Azorella (Apiaceae) documents the microevolutionary role of polyploidization and pentaploid endosperm in the Southern Hemisphere Manuskript submitován do časopisu Flora (IF = 1,591) [Jiný výsledek]
1554218Mgr. Jan PtáčekPtáček J., Sklenář P., Romoleroux K., Vidal-Russell, R. & Urfus T., Apomixis, a common feature of alpine vegetation across American Cordilleras Manuskript ve finální fázi úprav před odesláním do časopisu - Journal of Biogeography (IF = 3,723). [Jiný výsledek]
1277018Mgr. Jana NovotnáNovotná, Jana, Prezentace článku "Clique-Width: Harnessing the Power of Atoms" na konferencích: 1) 20th Haifa Workshop on Interdisciplinary Applications of Graphs, Combinatorics and Algorithms; June 7-8, 2020, University of Haifa, Israel (online). 2) 46th International Workshop on Graph-Theoretic Concepts in Computer Science; Leeds, Great Britain, June 24-26, 2020 (online). Prezentace článků "Clique-Width: Harnessing the Power of Atoms" a "Note on 3-Coloring of (2P4, C5)-Free Graphs" na semináři: 3) SFU Discrete Math Seminar: Women In Discrete Mathematics Seminar Series, October 28 2020 (online). [Jiný výsledek]
1277018Mgr. Jana NovotnáDabrowski, Konrad; Masařík, Tomáš; Novotná, Jana; Paulusma, Daniel; Rzążewski, Paweł, Plná verze článku Clique-Width: Harnessing the Power of Atoms, dostupná na https://arxiv.org/abs/2006.03578. Odesláno do Journal of Graph Theory. [Jiný výsledek]
1277018Mgr. Jana NovotnáJelínek, Vít; Klimošová, Tereza ; Masařík, Tomáš; Novotná, Jana; Pokorná, Aneta, Článek: Note on 3-Coloring of (2P4, C5)-Free Graphs. Plná verze dostupná na https://arxiv.org/abs/2011.06173. Konferenční verze odeslána k recenzi na WG 2021. [Jiný výsledek]
362119Mgr. Martina FejtkováFejtková, Martina, Svobodová, Tamara, Borna Šimon, Suková, Martina, Svatoň, Michael, Froňková, Eva, Škvárová-Kramarzová, Karolina, Hložková, Kateřina, Racková, Markéta, Kalina, Tomáš, Klocperk, Adam, Paračková, Zuzana, Šedivá, Anna, Brdička, Tomáš, Martinů, Vendula, Lebl, Jan, Starý Jan, Hrušák, Ondřej, Kanderová, Veronika , Abstrakt na XXXVII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů (8. – 9. 10. 2020, konáno on-line). Abstrakt byl odprezentován formou přednášky. Název: Nové genové mutace způsobující vrozená autoinflamatorní onemocnění. Text v PDF příloze. [Jiný výsledek]
146120RNDr. Dalibor PreislerPreisler, Dalibor, Ústní příspěvek na online konferenci MSE 2020 (22. - 25. 9. 2020). Název přípěvku: "Metastable beta titanium alloys with high oxygen content – behavior near the stability limit and resulting mechanical properties". [Jiný výsledek]
1176219Mgr. Jonáš VidraKyjánek, Lukáš; Žabokrtský, Zdeněk; Vidra, Jonáš; Ševčíková, Magda, Universal Derivations v1.0. Dataset, Charles University, Prague, Czech Republic, https://lindat.mff.cuni.cz/repository/xmlui/handle/11234/1-3236, 2020 [Jiný výsledek]
478119Mgr. Lenka SúkeníkováSukenikova, Lenka, Poster [Jiný výsledek]
602120Mgr. Renáta TopinkováKlímová-Chaloupková, Jana; Topinková, Renáta; Šetinová, Markéta, Článek v recenzním řízení časopisu Sociological Journal Online. Článek prošel úpravami v rámci revise and resubmit, nyní čeká na finální rozhodnutí žurnálu. [Jiný výsledek]
1042120Mgr. Tomáš BártaBárta, Tomáš; Košťál, Lubomír, Poster prezentovaný online na konferenci Bernstein Conference 2020. Pro usnadnění online prezentace byl poster prezentován jako krátká prezentace. Abstrakt příspěvku je dostupný online na adrese https://abstracts.g-node.org/conference/BC20/abstracts#/uuid/f7a83ced-bdcb-48e6-b304-ab0f46df7b6e, případně pod DOI: 10.12751/nncn.bc2020.0061 [Jiný výsledek]
1042120Mgr. Tomáš BártaBárta, Tomáš; Košťál, Lubomír, Do redakce časopisu Physical Review E jsme zaslali manuscript ukazující překvapivý vliv inhibice na spolehlivost odpovědi neuronu. Inhibice typicky přínáší dodatečný šum do vstupu do neuronu. V našem příspěvku ovšem ukazujeme, že pokud je model vstupu dostatečně biologicky realistický, inhibice může přispívat ke stabilnějšímu membránovému potenciálu a pro určité modely neuronů i k pravidelnější produkci akčních potenciálů, čímž je zvýšena spolehlivost odpovědi neuronu z pohledu frekvenčního kódování. Manuskript je aktuálně v druhém kole recenzního řízení. [Jiný výsledek]
1480218Mgr. Marie Dunovská, Ph.D.Nytrová Olga, Ždichynec Bohumil, Kodejška Miloš, Dvořáková Jiřina, Dunovská Marie, Slavíková Petra, Hlavní řešitelka aktivně umělecky participovala (literární vstup) v příspěvku MUDr. Bohumila Ždichynce a PhDr. Olgy Nytrové s názvem: „Výchovné poslání uměleckého slova a hudby“, který byl prezentován na MŠMT ČR v rámci visegrádské doktorandské konference „Teorie a praxe hudební výchovy VI“ v roce 2019. Na této konferenci působila také jako členka výboru pro organizační zajištění. [Jiný výsledek]
1480218Mgr. Marie Dunovská, Ph.D.Dunovská Marie, Anotace příspěvku „Hudebně integrativní tvorba studentů Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy“, který autorka aktivně prezentovala na MŠMT ČR v rámci visegrádské doktorandské konferenci „Teorie a praxe hudební výchovy VI“ v roce 2019. Anotace je uvedena v konferenční příručce anotací na str. 2-3. [Jiný výsledek]
814119Mgr. Otakar BursaBursa, Otakar, konferenční výstupy [Jiný výsledek]
302120Mgr. Vojtěch HudečekKulhánek Jonáš, Hudeček Vojtěch, Nekvinda Tomáš a Dušek Ondřej , Publikace a prezentace článku "AuGPT: Dialogue with Pre-trained Language Models and Data Augmentation" na workshopu při AAAI 2021. (koná se v únoru) [Jiný výsledek]
302120Mgr. Vojtěch HudečekHudeček, Vojtěch, Prezentace výzkumu na workshopu [Jiný výsledek]
1406218Mgr. Kamila MachováMachová, Kamila & Flegr, Jaroslav, Manuskript článku "Does Viewing Cats and Dogs Influence People’s Mood, Optimism and the Desire to Have Children?" přijatý do časopisu Society & Animals [Jiný výsledek]
1292119Mgr. Jan VojtíšekVojtíšek, Jan, Příspěvek na konferenci EGU ve Vídni: přednáška "Combination of stress-controlled erosion and tensile failures during development of piping conduits in locked sand" [Jiný výsledek]
1048120Mgr. Barbora ŠtádlerováVyhnanovský, Jaromír, Yildiz, Dilek, Štádlerová, Barbora, Musil, Stanislav, článek v recenzním řízení časopisu Microchemical Journal [Jiný výsledek]
1568619Mgr. Hana DaňkováDAŇKOVÁ, H., KUBA, R., FLEGR, J., The Effect of Birth Order on Sexuality (draft článku) [Jiný výsledek]
1568619Mgr. Hana DaňkováDaňková, H., Nejedná se o výsledek projektu, ale o přílohu obsahující přehled vyčerpaných financí za první rok řešení (2019) a komentář, které dokládáme v reakci na komentář zpravodaje k výroční zprávě za rok 2019. [Jiný výsledek]
640120Mgr. Anna AltováAltová Anna , Otázky, které budou pokládány respondentkám v rámci dotazníkového šetření Lékařského informačního centra (dotazník pak samozřejmě obsahuje i standardní sociodemografické charakteristiky). [Jiný výsledek]
640120Mgr. Anna AltováAltová Anna , Článek přijatý do recenzního řízení časopisu Central European Journal of Public Health. [Jiný výsledek]
822119Mgr. Katarína PrikrylováPrikrylová, Katarína, Poster - Vizuálne individuálne rozpoznávanie známych ľudí u papagája sivého (Psittacus erithacus) - konference ČSEtS 2020 [Jiný výsledek]
570120Mgr. Jan Premus Jan,Premus a František Gallovič, Dynamic source inversion of the 2014 Mw6 South Napa, California, earthquake. Poster prezentován online na konferenci EGU General Assembly, 4.-8.5.2020. [Jiný výsledek]
1546119RNDr. Tereza KošutováKošutová, Tereza, Přednáška na konferenci PSE 2020 [Jiný výsledek]
552318Mgr. Jakub PlachýPlachý, Jakub, Emailová komunikace s Jamesem Morleyem - hlavním editorem časopisu „The Journal of Phenomenological Psychology“ [Jiný výsledek]
552318Mgr. Jakub PlachýPlachý, Jakub; Vranka, Marek, Finální verze článku o metodě ADIA pro časopis s názvem The Journal of Phenomenological Psychology [Jiný výsledek]
1502317Mgr. Yicheng ZhangKverková Kristina, Zhang Yicheng, Marhounová Lucie, Polonyiová Alexandra, Němec Pavel, Data report [Jiný výsledek]
1740318Mgr. Denis CmuntKalousková, Barbora; Skořepa, Ondřej; Cmunt, Denis; Abreu, Celeste; Krejčová, Kateřina; Pažický, Samuel; Bláha, Jan; Sieglová, Irena; Pola, Robert; Pechar, Michal; Vaněk, Ondřej, Coiled coil polymeric carrier suitable for binding of tumor marker B7-H6 usable for targeted therapy by activation of human natural killer cells. (manuskript v přípravě) [Jiný výsledek]
392120Mgr. Jan JarošJaroš, Jan , Pozvánka a osvědčení o aktivní účasti na konferenci. [Jiný výsledek]
978119Mgr. Michal AuerspergerAuersperger, Michal, Disentangled Representations for Natural Language Processing. Teze obhájené v rámci státní doktorské zkoušky [Jiný výsledek]
1582517Mgr. Veronika Voráčková, Ph.D.Voráčková Veronika, Předkládáme výsledná data studie. V úvodu představuji krátký přehled ohledně teorie triple network dysfunction. Dále je popsán design výzkumu, představeny jsou získané výsledky a jejich rozbor v diskuzi. [Jiný výsledek]
346218Ing. Hana LaštůvkováLaštůvková Hana, poster: Carvedilol reduces hepatic fat accumulation in mouse model of NASH [Jiný výsledek]
346218Ing. Hana LaštůvkováLaštůvková Hana, manuskript: Atorvastatin modulates bile acid homeostasis in mice with diet-induced steatohepatitis [Jiný výsledek]
1786218Mgr. Monika Kliková, Ph.D.Kliková, Monika; Miletínová, Eva; Piorecký, Marek; Janků, Karolina; Dudysová, Urbaczka, Daniela; Bušková, Jitka, Výsledky polysomnografické části studie s názvem "Polysomnographic parameters in recurrent isolated sleep paralysis" podpořené GAUK č. 1786218 byly prezentovány na mezinárodním 25 Congress of the European Sleep Research Society ve formě posteru. Prezentujícím autorem byla Monika Kliková. Abstrakty z aktivních příspěvků jsou publikovány v impactovaném časopise Journal of Sleep Research (IF = 3,6). [Jiný výsledek]
1786218Mgr. Monika Kliková, Ph.D.Kliková, Monika; Piorecký, Marek; Miletínová, Eva; Karolina, Janků; Dudysová, Urbaczka, Daniela; Bušková, Jitka, Výsledky z polysomnografické části studie byly sepsány do článku, který byl odeslán a přijat do recenzního řízení v časopise Sleep, které aktuálně probíhá. Jedná se o špičkový impactovaný časopis zabývající se problematikou spánku (IF = 4,8; Q1). [Jiný výsledek]
1786218Mgr. Monika Kliková, Ph.D.Kliková, Monika; Janků, Karolina; Miletínová, Eva; Piorecký, Marek; Dudysová, Urbaczka, Daniela; Bušková, Jitka, Výsledky polysomnografické části studie s názvem "Objective and subjective sleep quality in individuals experiencing recurrent isolated sleep paralysis" podpořené GAUK č. 1786218 byly prezentovány na mezinárodním 25th Congress of the European Sleep Research Society ve formě posteru. Prezentujícím autorem byla Karolina Janků. Abstrakty z aktivních příspěvků jsou publikovány v impactovaném časopise Journal of Sleep Research (IF = 3,6). [Jiný výsledek]
520317Bc. Anna TollarováFrank, Vojtěch – Tollarová, Anna, František Ladislav Čelakovský a česká baltistika [článek připravený pro baltistické číslo časopisu Oriens Aliter, aktuálně v recenzním řízení]. [Jiný výsledek]
1574319RNDr. Adam KlsákKlsák, Adam, Prostorové aspekty rezidenční mobility cizinců v Karlovarském kraji k 31. 12. 2019. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Tato mapa byla vytvořena po dohodě s krajským koordinátorem pro menšiny Karlovarského kraje a poskytnuta pro potřeby krajského výboru pro národnostní menšiny (potažmo celé krajské samosprávy). [Jiný výsledek]
1574319RNDr. Adam KlsákKlsák, Adam, Mapová aplikace zobrazující interaktivní formou charakteristiky rozmístění cizinců v Česku je k dispozici zde: https://cuni.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3838a7d5dd1047ca9da015ce9e46686b [Jiný výsledek]
1574319RNDr. Adam KlsákKlsák, Adam, Konferenční příspěvek: "Proměny "ruských" Karlových Varů: pět let od anexe Krymu." Výroční konference České geografické společnosti 2020: Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů. [Jiný výsledek]
1574319RNDr. Adam KlsákKlsák, Adam, Křížková, Ivana, Spatial patterns of the foreign population in Prague and Central Bohemia: 10 years after the financial crisis. Kapitola v editované knize M. Ouředníčka, vydavatelství Carolinum. Plánované vydání: přelom 20201/22. Kapitola je ve fázi po jazykové revizi, externí recenzi - je třeba zapracovat pouze několik drobných připomínek recenzentů. Chybí finální grafika a formátování jednotné pro celou knihu (grafy vloženy z draftu). Tato kapitola je dedikována také souběžně řešenému projektu GAČR s účastí řešitele. [Jiný výsledek]
1574319RNDr. Adam KlsákKlsák, Adam, Nemeškal, Jiří, Ouředníček, Martin, Konferenční příspěvek "The role of foreigners in crucial (post)transformation processes within Prague Metropolitan Region". IGU Urban Geography Commission annual meeting 2020. Rozšířený abstrakt byl přijat s menšími požadavky dvou recenzentů na úpravy textu a specifikaci některých bodů. Konference byla z důvodu pandemie COVID-19 a situace v Libanonu odložena (aktuálně) na léto 2021. Příspěvek byl s vyžádanými úpravami odeslán znovu (s garantovaným přijetím na odloženou konferenci) a bude v tomto roce prezentován ve fyzické (pokud to pandemická situace dovolí) nebo online formě. Vložený rozšířený abstrakt je po úpravách, zaslaný na konferenci pro rok 2021. [Jiný výsledek]
1574319RNDr. Adam KlsákKlsák, Adam, Ouředníček, Martin, Konferenční příspěvek: "The role of foreigners in crucial (post)transformation processes in Czechia: a case study of the Prague Metropolitan Region." Third International Conference on Migration and Mobilities 2020. Konference byla posunuta na neurčito/zrušena - viz http://www.imigmob2020.org/43837. [Jiný výsledek]
624217Mgr. Lenka PůtováPůtová, Lenka; Smrčka Václav, Diet reconstruction in High Middle Ages to Early Modern Period Population from Horažďovice [Jiný výsledek]
1304119RNDr. Kateřina Bělonožníková, Ph.D.Bělonožníková, K., Hýsková, V., Čeřovská, N., Kavan, D., Ryšlavá, H., What lies behind the beneficial effects of Pythium oligandrum?, abstract for conference. The principal researcher Kateřina Bělonožníková will deliver a lecture at the online conference “The BioTech 2020 and 8th Czech-Swiss Symposium”, June 16-19, 2021, Prague, Czech Republic. This conference was planned for 2020 but unfortunately because of COVID-19 pandemic had to be postponed. However, based on our abstract “What lies behind the beneficial effects of Pythium oligandrum?”, the committee recommended our contribution for a review to a special issue of Biotechnology Advances. In case of the acceptance by the journal reviewers, the publication will be dedicated to GAUK. The abstract is included in pdf (abstract-Biotechnol-Adv.pdf). [Jiný výsledek]
1304119RNDr. Kateřina Bělonožníková, Ph.D.Bělonožníková, K., Kavan, D., FINAL REPORT We prepared a final report in a pdf form with graphs to support the text. [Jiný výsledek]
980518Mgr. Kateřina TrumhováTrumhová, Kateřina, Table 1 - kmeny použité ve studii [Jiný výsledek]
980518Mgr. Kateřina TrumhováTrumhová, Kateřina, Table 3 - parametry fluorescence [Jiný výsledek]
980518Mgr. Kateřina TrumhováTrumhová, Kateřina, Abstrakt na Konferenci České algologické společnosti konané v roce 2020 [Jiný výsledek]
980518Mgr. Kateřina TrumhováTrumhová, Kateřina, Publikace Seasonal dynamics of the mats formed by conjugating algae of the genus Zygnema (Zygnematophyceae) - hrubopis metodiky a výsledků + obrazové tabule [Jiný výsledek]
980518Mgr. Kateřina TrumhováTrumhová, Kateřina, Table 2 - proporce pre-akinet, vodní režim [Jiný výsledek]
258218Mgr. Daniela StehlíkováStehlíková, Daniela, Prijatý abstrakt na EABS Graduate Symposium, ktoré bolo plánované na 31.3. - 3. 4. 2020 v Jeruzaleme. Toto sympózium bolo z dôvodu pandémie preložené na jeseň (august/september) a neskôr zrušené a presunuté na nový rok. Názov akceptovaného abstraktu môjho príspevku bol: "Paul’s mission and Israel in God’s purpose in Romans 9-11 with special attention to Rom 11:1-15." Nový termín prednesenia môjho príspevku je plánovaný počas hybridného EABS Graduate Symposium, 26.-28. 5. 2021 (Mainz + online). Takže by mali odpadnúť problémy s opatreniami. [Jiný výsledek]
258218Mgr. Daniela StehlíkováStehlíková, Daniela, Akceptovaný abstrakt na EABS Annual Conference, ktorá mala byť vo Wuppertali, v Nemecku, 3.-6. 8. 2020. Aj táto bola neskôr z dôvodu pandémie zrušená. Abstrakt bol zaslaný do sekcie: Open Forum for New Testament and Early Christian Studies, a názov znel: "Same Things in Different Worlds? A Literary Analysis and Juxtaposition of Romans 2:28-29 and 9:6". Abstrakt bol automaticky prijatý na nový termín EABS, Annual Conference 2.-5. 8. 2021 Wuppertal (Germany). [Jiný výsledek]
650120Mgr. Tomáš OchodekHořeňovský, Jan, Příspěvek na konferenci "Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie" dne 6. 11. 2020, Praha, Bratislava (online) s názvem: "REGULATION OF SOCIAL MEDIA NETWORKS THROUGH THE ARTICLE 102 TFEU" [Jiný výsledek]
650120Mgr. Tomáš OchodekOchodek, Tomáš, Příprava článku "What actually is 'Harmful Content': the (lack of) definition in content moderation measures" - sběr dat pro empirickou část bude ukončen na začátku roku 2021, následně se předpokládá publikace v anglicky psaném recenzovaném časopisu. [Jiný výsledek]
650120Mgr. Tomáš OchodekOchodek, Tomáš, Příspěvek na konferenci NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 2020„Právní věda v praxi“ s názvem "Regulace boje s dezinformacemi v EU: od Code of Practice on Disinformation k závazným pravidlům", dne 27. 11. 2020 (Plzeň, konáno online). [Jiný výsledek]
650120Mgr. Tomáš OchodekOchodek, Tomáš, Příprava článku "Boj s dezinformacemi během pandemie a svoboda projevu" k zaslání do časopisu Jurisprudence [Jiný výsledek]
650120Mgr. Tomáš OchodekHořeňovský, Jan, Příspěvek ve sborníku (přijato k publikaci) HOŘEŇOVSKÝ, J. Ústavněprávní aspekty nuceného stáhnutí představení Jaroslava Duška během koronavirové krize. In: Antoš, M., Wintr, J. (eds.): Ústavní právo a koronavirus. Praha: Leges, 2021, s. 77-85 [Jiný výsledek]
650120Mgr. Tomáš OchodekOchodek, Tomáš, Příspěvek v recenzovaném sborníku "NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 2020 Právní věda v praxi" (přijat k publikaci, přesné údaje o sborníku budou teprve autorům zaslány) s názvem "Jak zabránit šíření dezinformací na sociálních sítích? K unijnímu návrhu Code of Practice on Disinformation a jeho implementaci." [Jiný výsledek]
496119Mgr. Lukáš FolwarcznýFolwarczný, Lukáš; de Rezende, Susanna F., Důkaz, že pro každou monotónní funkci existuje malý protokol s disjunktností, který ji řeší. [Jiný výsledek]
496119Mgr. Lukáš FolwarcznýFolwarczný, Lukáš, Poznámky k protokolům pro více hráčů. [Jiný výsledek]
496119Mgr. Lukáš FolwarcznýFolwarczný, Lukáš, Významně přepracovaný článek o protokolech, který ovšem ještě není zcela kompletní. [Jiný výsledek]
1198218Mgr. Eva FilipovskáFilipovská, Eva, Poster pro konferenci FENS 2020 [Jiný výsledek]
1198218Mgr. Eva FilipovskáFilipovská, Eva, Souhrn výsledků [Jiný výsledek]
1350120RNDr. Vojtěch DočekalDočekal, Vojtěch, Zpráva o řešení projektu – 2020 [Jiný výsledek]
1626218Mgr. Tereza KrajzingrováKrajzingrova, Poster [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, ELMI [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, ENZYMY [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, NUS1 [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, Glycolysis [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, Comparison [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, ATP [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, PDH [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, Zdrazilova_L [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, O2k [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, Certificate [Jiný výsledek]
142120MUDr. Nikol JankovskáJankovska, Nikol; Olejar Tomas; Matej, Radoslav, Diversity of Neuritic Plaques in the Archicortex of Alzheimer Disease with Comorbid Synucleinopathy. Studentská vědecká konference 3. LF UK, postgraduální sekce, přednášky. 2020 Nov 15. Dostupné online: https://svk.trimed.cz/#/cs/Abstracts. [Jiný výsledek]
76120Mgr. Karel PacovskýPacovský, Karel, Příspěvek "Elžka legit et relegit. Pražská benediktinka na počátku 15. století jako čtenářka a knihovnice", který byl pronesen na mezinárodní konferenci Monastica Historia V v broumovském klášteře 7. prosince 2020 a který vychází z výzkumu rkp. NK I F 29. Přikládám program konference, resumé i samotnou prezentaci, která vystoupení na konferenci doprovázela. [Jiný výsledek]
76120Mgr. Karel PacovskýPacovský, Karel, Rozpracovaná (ale takřka finalizovaná) kapitola z připravované publikace "Svatojiřský klášter v Praze očima pisatelů doby předhusitské" (jako hlavní výstup tohoto projektu by měla jít do tisku v roce 2022), věnovaná korunovačnímu popisu z roku 1400 a obsahující úvodní studii, edici textu a jeho překlad. [Jiný výsledek]
76120Mgr. Karel PacovskýPacovský, Karel, Rozpracovaný (ale takřka finalizovaný) úvod k připravované publikaci "Svatojiřský klášter v Praze očima pisatelů doby předhusitské", která by měla jako hlavní výstup tohoto projektu jít o tisku v roce 2022. [Jiný výsledek]
910120Mgr. Jiří DoležalDoležal, Jiří, Exciton-trion dynamics of a single molecule in a radio-frequency cavity. When this paper will be published the secondary objective will be fulfilled. We investigate exciton-trion dynamics by phase fluorometry, combining radio-frequency modulated scanning tunnelling luminescence with time-resolved single photon detection. We generate excitons and trions in single Zinc Phthalocyanine (ZnPc) molecules on NaCl/Ag(111), determine their dynamics and trace the evolution of the system in the picosecond range with atomic resolution. In addition, we explore dependence of effective lifetimes on bias voltage and propose a conversion of neutral excitons into trions via charge capture as the primary mechanism of trion formation. [Jiný výsledek]
1152120Mgr. Anežka AdamcováAdamcová, Anežka, Rozepsaná publikace [Jiný výsledek]
1152120Mgr. Anežka AdamcováAdamcová, Anežka, Příloha k publikaci [Jiný výsledek]
1152120Mgr. Anežka AdamcováAdamcová, Anežka, Manuscript draft [Jiný výsledek]
1152120Mgr. Anežka AdamcováAdamcová, Anežka, Prezentace získaných výsledků [Jiný výsledek]
268120Mgr. Jana BrokešováBrokešová, Jana, Trpělková, Ž., Koktan, J., Šklubalová, Z.: Improving the dissolution rate of poorly soluble meloxicam by co-milling; 10th Postgraduate and Postdoc Conference, Hradec Králové, Czech republic, 22.-23.1.2020 (abstrakt v příloze) [Jiný výsledek]
246219Mgr. Jan KubešTrnka, Tomáš, Diplomová práce na téma: IN VITRO STUDIE NOVÝCH KATALYTICKÝCH INHIBITORŮ TOPOISOMERASY II [Jiný výsledek]
246219Mgr. Jan KubešKubeš, Jan, přehledové výsledky vlastní toxicity a kardioprotekce studovaných různorodých inhibitorů TOP2 na NVCM [Jiný výsledek]
246219Mgr. Jan KubešKubeš, Jan, Zúčastnil jsem se konference TOXCON 2020, kde jsem prezentoval vlastní výsledky formou posteru s názvem 'MODULATION OF ANTHRACYCLINE CYTOTOXICITY TOWARDS CARDIAC AND CANCER CELLS BY DIFFERENT TOPOISOMERASE II INHIBITORS'. [Jiný výsledek]
246219Mgr. Jan KubešMelicharová, Růžena, Diplomová práce na téma: DETEKCE KOVALENTNÍCH KOMPLEXŮ PROTEINŮ S DNA S POUŽITÍM FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE [Jiný výsledek]
790217Mgr. Vendula MarkováMarková Vendula, Manuskript [Jiný výsledek]
6120Mgr. Kristýna PeterkováPeterková, Kristýna, Preliminary results GAUK 2020 [Jiný výsledek]
1130120Mgr. Katarína TripskáTripská, Katarína, Poster prezentovaný na 88. európskom kongrese o ateroskleróze [Jiný výsledek]
816120Mgr. Michael DudzikDudzik, Michael, Konečným výstupem je článek pojednávající o francouzsko-belgických vztazích na přelomu 18. a 19. století v interdisciplinárním pohledu, tedy shrnující poznatky z legislativního, hospodářského, podnikatelského, finančního, školského a v neposlední řadě politického hlediska. Hlavní řešitel vyčkává na hotový odborný překlad, který musí zároveň projít důkladnou korekturou, aby mohl být předložen buď do zahraničního časopisu European Review of Economic History nebo v případě neúspěchu do Economic History Review či American Historical Review. [Jiný výsledek]
374120Mgr. Aneta SeidlováSeidlová, Aneta, Poster, konference ČGS 8. - 10.9. 2020, Dopady rozvojové pomoci na migraci ve vybraných regionech Etiopie: Kvalitativní komparativní analýza [Jiný výsledek]
282120Mgr. Martin SýkoraSýkora, Martin, Numerical results showing a difference between SHTC and GENERIC. Computations performed at the reduced parabolical variants of SHTC and GENERIC. [Jiný výsledek]
282120Mgr. Martin SýkoraSýkora, Martin, Poster presenting the goals 1, 3 under simplified assumptions of having a binary isothermal mixture. [Jiný výsledek]
1358120Mgr. Simona SucháSucha, Simona, Abstract for oral presentation [Jiný výsledek]
222120RNDr. Petr VosáhloVosáhlo, Petr; Franc, Michal; Harmach, Petr; Císařová, Ivana; Štěpnička, Petr, Plakátové sdělení na konferenci: 72. sjezd chemiků (6. 9. - 9. 9. 2020, Praha). Název: Isokyanoferrocen a jeho karbenové komplexy Abstrakt byl publikován ve sborníku příspěvků: Czech Chem. Soc. Symp. Ser. 18, 107 (2020) [Jiný výsledek]
650119JUDr. Hana ŠimánováHana Šimánová, Abstrakt k článku [Jiný výsledek]
650119JUDr. Hana ŠimánováHana Šimánová, Abstrakt k článku [Jiný výsledek]
1466120Mgr. Matěj BrožkaBrožka Matěj, Odsouhlasená žádost k výzkumnému projektu od Etické komise UK FTVS pod číslem 187/2020. [Jiný výsledek]
1466120Mgr. Matěj BrožkaBrozka, M., Gryc, T., Miratsky, P., & Zahalka, F., An assessment of the relationships between ball flight results, impact factors, and golf performance. Human Movement. 2021. [článek přijat k publikaci] [Jiný výsledek]
1198419Mgr. Nikola JedličkováJedličková, Nikola, abstrakt ke konferenci 51st Southeastern International Conference on Combinatorics, Graph Theory & Computing [Jiný výsledek]
1198419Mgr. Nikola JedličkováJedličková, Nikola, abstrakt ke konferenci CroCoDays 2020 [Jiný výsledek]
14120PharmDr. Zuzana OčovskáOčovská, Zuzana; Maříková Martina; Vlček Jiří, Drug-related hospital admissions following emergency department visits: Preliminary results of a cross-sectional study. Poster presented at: 36th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management - ICPE All Access; September 16–17, 2020; virtual meeting. Abstract available in ICPE All Access conference abstracts. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2020; 29(3):604. doi:10.1002/pds.5114 [Jiný výsledek]
14120PharmDr. Zuzana OčovskáOčovská, Zuzana; Maříková, Martina; Kočí, Jaromír; Vlček Jiří, Polékové hospitalizace u pacientů přijatých přes oddělení urgentní medicíny: průřezová studie. Poster presented at: XXII. symposium on Clinical Pharmacy René Mach, November 20–21, 2020; Hradec Králové, Czech Republic. Abstract available in Book of Abstracts: p.65, ISBN 978-80-906644-6-3 [Jiný výsledek]
552419RNDr. Jiří TáborskýTrnka, Jiří, Rovnice použité pro řešení nelokální dynamiky systému. [Jiný výsledek]
990217Mgr. Daniela Urbaczka Dudysová, M.A.Dudysová, Daniela, Sleep spindle decline in aging and its relation to changes of thalamocortical system and consolidation of declarative memory - manuscript [Jiný výsledek]
990217Mgr. Daniela Urbaczka Dudysová, M.A.Dudysová, Daniela, Sleep spindle decline in aging and its relation to changes of thalamocortical system and consolidation of declarative memory - presentation of preliminary findings [Jiný výsledek]
990217Mgr. Daniela Urbaczka Dudysová, M.A.Manková, Denisa, Dudysová, Daniela et al., Reliability and validity of the Czech version of the Pittsburgh Sleep Quality Index in patients with sleep disorders and healthy controls - manuscript in revision [Jiný výsledek]
204220MUDr. Kateřina VáňováVáňová Kateřina, Přednáška na Vědecké konferenci 2. LF UK v říjnu 2020 s názvem: Unikátní biologické charakteristiky radioterapií indukovaných gliomů. V prezentaci byla uvedena podpora GAUK. [Jiný výsledek]
204220MUDr. Kateřina VáňováVáňová Kateřina, poster na dvou mezinárodních konferencích s tématem: "Unique biological characteristics of radiation induced gliomas" ISPNO 2020, Japonsko SIOP 2020, Kanada obě konference proběhly virtuální formou [Jiný výsledek]
394119Mgr. Bc. Hana VondrováDrtikolová Kaupová, Sylva, Vondrová, Hana, Výsledky analýzy stabilních izotopů dusíku a uhlíku pro zjištění výživy u 20 jedinců z venkovského pohřebiště v Přezleticích. Výsledky budou součástí připravované souborné studie o pohřebišti v Přezleticích, v plánu je publikace studie v Památkách archeologických. [Jiný výsledek]
394119Mgr. Bc. Hana VondrováKoštová Nikola, Výsledky radiokarbonového měření jedinců z Budče Na Týnici. [Jiný výsledek]
394119Mgr. Bc. Hana VondrováBřezinová, Hana, Hasil, Jan, Drtikolová Kaupová, Sylva, Ottenwelter, Estell, Štefan, Ivo, Vondrová, Hana, Rukopis studie o mimořádně bohatém hrobě H2 na hradišti Praha - Vinoř. Publikace by měla vyjít na přelomu roku 2020/2021. Předběžná citace: Březinová, H. - Hasil, J. - Kaupová, S. - Ottenwelter, E. - Vondrová H. 2020:Bohatě vybavený pohřeb dívky H2 na hradišti v Praze-Vinoři. In: J. Klápště - T. Klír - I. Štefan, Krajina středověké Prahy, Praha (v tisku). [Jiný výsledek]
394119Mgr. Bc. Hana VondrováFialová Dana, Brzobohatá Kristýna, Drozdová Eva, Molekulárně-biologická analýza jedinců z masového hrobu Budeč Na Týnici - průběžná zpráva za rok 2020 [Jiný výsledek]
10119Mgr. Petra HorkáHorká, Petra, Manuskript "Structural characterization of unusual fatty acids with double and triple bonds using HPLC/APCI-MS2 with acetonitrile in-source derivatization" Supplementary [Jiný výsledek]
10119Mgr. Petra HorkáHorká, Petra, Poster "CHARAKTERIZACE MASTNÝCH KYSELIN S KONJUGOVANÝMI, KUMULOVANÝMI A TROJNÝMI VAZBAMI V PŘÍRODNÍCH VZORCÍCH POMOCÍ HPLC/APCI-MS2" Konference 21. Škola hmotnostní spektrometrie, 13.-18.9.20 Srní 1. místo za plakátové sdělení [Jiný výsledek]
442120Mgr. Markéta KocmanováKocmanová, Markéta, The tangible results achieved for the year of 2020 are represented by an overview of the total sum of the collected interviews, an article proposal in repsonse to Call for Articles to the Romani Studies journal Romano Džaniben which was accepted by the editors of a special issue of the journal; and a synopsis of the major research article intended to be submitted to the Journal of Peace Research. All detailed results for the 2020 run of the GAUK project can be found in the attachment section. [Jiný výsledek]
548418Mgr. Vít Ulman, Ph.D.Ulman, Vít, Článek podaný do Archívu Orientálního (SCOPUS), v současné době v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
92119Mgr. Milan KroulíkKroulík, Milan, text článku v recenzním řízení v Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities [Jiný výsledek]
92119Mgr. Milan KroulíkKroulík, Milan, Potvrzení přijetí článku. Publikován bude v 2021 v CINEMA. [Jiný výsledek]
92119Mgr. Milan KroulíkKroulík, Milan, text článku v recenzním řízení v Cinema. [Jiný výsledek]
92119Mgr. Milan KroulíkKroulík, Milan. Submission Angelaki, Potvrzení příjetí ANGELAKI. [Jiný výsledek]
906319Mgr. Valerija IvanovaIvanova, Valerija , Potvrzení o přijetí rukopisu stati redakcí odborného časopisu. [Jiný výsledek]
906319Mgr. Valerija IvanovaIvanova, Valerija , One More Liquid for Armenian [submitted into: Linguistica Brunensia] [Jiný výsledek]
626217RNDr. Anna Aldorfová, Ph.D.Drtinová, L., Master thesis of a co-researcher, defended in 2020, dealing with biotic and abiotic components of soil in plant-soil feedback of invasive and native plant species [Jiný výsledek]
626217RNDr. Anna Aldorfová, Ph.D.Hanzelková, V., Aldorfová, A., Cajthaml, T., Münzbergová, Z., Poster at British Ecological Society 2020 conference: Effect of congeneric invasive and native plant species on soil properties. [Jiný výsledek]
626217RNDr. Anna Aldorfová, Ph.D.Hanzelková, V., Aldorfová, A., Pánková, H., Münzbergová, Z., manuscript on the effect of invasive and native species on abiotic and biotic soil characteristics [Jiný výsledek]
626217RNDr. Anna Aldorfová, Ph.D.Aldorfová, A., Drtinová, L., Hanzelková, V., Cajthaml, T., Münzbergová, Z. , manuscript on the effect of Cirsium vulgare and C. oleraceum on soil biotic and abiotic properties and differences between the plants abiotic, microbial and total biotic plant-soil feedback [Jiný výsledek]
976718MUDr. Lukáš Plachý, Ph.D.Plachy, Lukas, Familial Short Stature - a Novel Phenotype of Growth Plate Collagenopathies - přednáška na virtuálním kongresu ENDO 2021 [Jiný výsledek]
976718MUDr. Lukáš Plachý, Ph.D.Plachy, Lukas, Nesyndromické kolagenopatie jsou častou příčinou familiárně malého vzrůstu. [Jiný výsledek]
552219MUDr. Jan PudilPudil, Jan MD; Steyerová, Petra MD; Macová, Iva MD; Zemánek, David MD, PhD; Král, Aleš MD, PhD; Pad’our, Michal MD; Chen, Zhi MSc; Daneš, Jan MD, PhD; Kovárník, Tomáš MD, PhD, Coronary artery disease prediction based on breast arterial calcification in women undergoing mammography as a screening for breast cancer. článek přijatý k publikaci v časopise Menopause (IF=3,305 2019) odkaz na článek do sekce print-ahead: https://journals.lww.com/menopausejournal/Abstract/9000/Coronary_artery_disease_prediction_based_on_breast.96985.aspx [Jiný výsledek]
552219MUDr. Jan PudilPudil J., Kovárník T., Chen Z., Paďour M., Král A., Zemánek D., Steyerová P., Macová I., Daneš J., Linhart A., abstrakt přijatý do Soutěže mladých kardiologů v rámci XXIX. Sjezdu České kardiologické společnosti v roce 2021 [Jiný výsledek]
1378219Mgr. Barbora Kalousková, Ph.D.Kalousková, Barbora, Manuskript připravované publikace o strukturní biologii komplexu NKR-P1:LLT1 zahrnující data ze super-rozlišovací mikroskopie. [Jiný výsledek]
1378219Mgr. Barbora Kalousková, Ph.D.Kalousková Barbora, Průběžné výsledky projektu byly prezentovány hlavní řešitelkou v rámci zvané přednášky "Receptor clustering in super-resolution microscopy - how to capture reality on the cell membrane" během workshopu "Image analysis and data processing in superresolution microscopy: fairSIM, ThunderSTORM open source systems and NIS elements" pořádaného Laboratoří konfokální a fluorescenční mikroskopie PřF UK 24.-26. 8. 2020. [Jiný výsledek]
6119Mgr. Tomáš Liďák, Ph.D.Liďák Tomáš , Prezentace prezentovaná na semináři Ústavu molekulární genetiky v únoru roku 2020. [Jiný výsledek]
88120Mgr. Anna KrýsováAnna Krýsová, Case study 3. In the third case study, I analyse Zonder noorden komt niemand thuis (2009), a novel by Nelleke Noordervliet. I utilize the methodological potential of the concept of dominant by choosing certain textual strategies and characteristics of the novel that foreground various questions. I focus on the difference between ontological and epistemological questions and contemporary affective questions. I also describe how the principle of oscillation captures the novel's movement between different questions. This textual and formal focus sets my research apart from other analyses of contemporary novels in the Dutch and Flemish literary field, because these are mostly ideologically motivated and thematically focused. [Jiný výsledek]
88120Mgr. Anna KrýsováAnna Krýsová, Case study 2. In the second case study I analyse the novel Onschuld (2014) by a Flemish writer Jeroen Theunissen. This analysis is structured around four shifts away from postmodernism that are visible in the contemporary novel. The focus on affect brings out questions of commitment, impasse of agency, the processing of current political crises (war in Syria) and ethics. My methodological focus of oscillation helps to trace the ambiguities, ironies and attempts at sincerity present in the novel. [Jiný výsledek]
88120Mgr. Anna KrýsováAnna Krýsová, Introduction. This is an introduction to my dissertation in which I outline the problems facing researchers attempting to find principles that bring structure and clarity into the diversity and richness of contemporary literary production. My research has literary historiographical ambitions but aims to avoid the simplifying and restrictive perspectives inherent to the attempts at periodization. The text describes the challenges of this attempt, poses the research question and outlines the methodology that will be employed in the analyses of the novels in an attempt to answer the research question. [Jiný výsledek]
88120Mgr. Anna KrýsováAnna Krýsová, Case study 1. In my first case study I have analysed the novel Klont (2017) by Maxim Februari. This first attempt at analysis according to the affective dominant has produced an ideologically critical reading of the affective and political crises caused (among other things) by the current neoliberal phase of capitalism. This is a committed analysis of one of the problems that our society faces: misuse of data and the use of artificial intelligence. A focus on affect in characters shows that the novel emphasizes the value of individual's moral responsibility in the face of overwhelming challenges and threats. At the same time clearly shows that individuals can be powerless against some threats and represents the affective consequences of that. [Jiný výsledek]
534217Mgr. Tereza KropáčkováKropáčková, Tereza; Vernerová, Lucia; Štorkánová, Hana; Horváthová, Veronika; Vokurková, Martina; Klein, Martin; Oreská, Sabína; Špiritovič, Maja; Heřmánková, Barbora; Kubínová, Kateřina; Andrés Cerezo, Lucie; Kryštůfková, Olga; Mann, Heřman; Ukropec, Jozef; Ukropcová, Barbara; Zámečník, Josef; Tomčík, Michal; Vencovský, Jiří; Šenolt, Ladislav, Článek v časopise Clinical and experimental rheumatology - IF: 3,319. Clusterin is upregulated in serum and muscle tissue in idiopathic inflammatory myopathies and associates with clinical disease activity and cytokine profile. Online ahead of print, PMID: 33124569. [Jiný výsledek]
534217Mgr. Tereza KropáčkováKropáčková, Tereza; Mann, Heřman; Růžičková, Olga; Šléglová, Olga; Vernerová, Lucia; Horváthová, Veronika; Tomčík, Michal; Pavelka, Karel; Vencovský, Jiří; Šenolt, Ladislav, Článek v recenzním řízení v časopise Scientific Reports - IF: 3,998. Clusterin serum levels are elevated in patients with early rheumatoid arthritis and predict disease activity and treatment response. [Jiný výsledek]
264220Mgr. Tereza ĎurovcováĎurovcová, Tereza; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk, Příspěvek na konferenci: Study of the Connection Between the Proton Beam and Alpha Particles in the Solar Wind, Week of Doctoral Students 2020, online, September 22–24, 2020. [Jiný výsledek]
264220Mgr. Tereza ĎurovcováĎurovcová, Tereza and the PSP team, Příspěvek na konferenci: Comparison of properties of the solar wind helium component close to the Sun and at 1 AU, EGU General Assembly 2020, online, May 4-8, 2020. [Jiný výsledek]
264220Mgr. Tereza ĎurovcováPřech, Lubomír; Ďurovcová, Tereza; Fedorov, Andrey; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk; Louarn, Philippe; Owen, Christopher and the international SWA and MAG teams on Solar Orbiter, Příspěvek na konferenci: Solar Orbiter – Solar Wind Analyser (SWA) Suite: Initial Results of an Alpha-particle Relative Abundance Study within 0.5–1 AU, AGU Fall meeting 2020, online, December 1-17, 2020. [Jiný výsledek]
1302120Mgr. Michaela ŠadibolováŠadibolová, Michaela, Časť dát z aktuálne pripravovaného článku. [Jiný výsledek]
1302120Mgr. Michaela ŠadibolováŠadibolová, Michaela, Abstrakt z konferencie Toxcon 2020. [Jiný výsledek]
1598218RNDr. Marek Tuhý, Ph.D.Tuhý, Marek; Ettler, Vojtěch; Rohovec, Jan; Matoušková, Šárka; Mihaljevič, Martin; Kříbek, Bohdan; Mapani, Ben, Metal(loid)s remobilization and mineralogical transformations in smelter-polluted savanna soils under simulated wildfire conditions, Submitted to Journal of Environmental Management, 2021 IF 5.647 [Jiný výsledek]
1598218RNDr. Marek Tuhý, Ph.D.Tuhý, Marek, Abstrakt - EGU 20202 [Jiný výsledek]
1206218Mgr. Viktor KuchtiakKuchtiak, Viktor, Functional analysis of mutations [Jiný výsledek]
1206218Mgr. Viktor KuchtiakHirschfeldova K., Cerny J., Bozikova P., Kuchtiak V., Rausch T., Benes V., Horacek J., Vyklicky L., Balik A., Manuskript, Příloha 1 [Jiný výsledek]
1206218Mgr. Viktor KuchtiakKuchtiak, Viktor, DNA methylation analysis [Jiný výsledek]
752119Mgr. Jiří KozlíkKozlík, Jiří, Microstructure and Texture in Cryomilled and Spark Plasma Sintered Ti Grade 2. In: TMS 2020. Přednáška. San Diego, únor 2020. [Jiný výsledek]
752119Mgr. Jiří KozlíkKozlík, Jiří, Cryogenic Milling and Spark Plasma Sintering of Commercially Pure Ti and Metastable Beta Ti15Mo Alloy. In: TMS 2020. Přednáška. San Diego, únor 2020. [Jiný výsledek]
1488120Mgr. Maroš KaľataKaľata, Maroš Malý, Tomáš Hank, Mikuláš Michálek, Jakub, Submitace abstraktu (15.1.2021) pro konferenci MSA Conference and FIEP European Congress 2021 (Dubrovník) [Jiný výsledek]
1280218MUDr. Eliška SelingerováProchazkova M, Budinska E., Kuzma M., Pelantova H., Selinger E, Hradecky J., Heczkova M., Daskova N., Bratova M., Modos I., Videnska P., Splichalova P., Sowagh S., Kralova M., Chalupsky K., Sedlacek R., Gojda J., Cahova M., Kühn T., Vegan diet influence the metabolic performance of gut microbiota: association with health-promoting effects (submitted for publication) Abstract: We employed clinical assessment and integrated multi-omics approach to compare measures of dietary intake, metabolic health, intestinal permeability, gut microbiome and fecal, serum and urine metabolome.our data show that vegan diet has only moderate effect on gut microbiome composition but significantly alters its metabolic activity. We observed a significant shift from protein towards carbohydrate fermentation. Vegans had diet was associated with lower abundance of the potentially harmful and higher occurrence of the potentially beneficial metabolites. [Jiný výsledek]
702119Mgr. Tomáš BrabecBrabec, Tomas, As described in the final report, manuscript containing results obtained during this project is already prepared and is now in the publication process. Since it has not been accepted yet, we provide pdf file containing whole manuscript and kindly ask GAUK for patience, till the manuscript will be published. We expect that the manuscript will be published during year 2021, likely in the first half. [Jiný výsledek]
1586119Mgr. Barbora BoltnarováBoltnarová Barbora , Poster [Jiný výsledek]
1586119Mgr. Barbora BoltnarováBoltnarová Barbora, Pictures from confocal microscope - Mouse bone marrow-derived macrophages treated by our samples. Control - untreated cells, RhB solution - solution of Rhodamin B without encapsulation, PLGA A2 - one of our samples. RhB loaded in our nanoparticles is in the cells in higher amount than RhB in solution without loading in NPs. [Jiný výsledek]
1586119Mgr. Barbora BoltnarováBoltnarová Barbora , Abstract of presentation [Jiný výsledek]
362120Mgr. Adam NovákNovák Adam, V rámci monografie Environmentální hrozby pro 21. století se řešitel spoluautorsky podílel na kapitole s názvem Zdroje ohrožení životního prostředí ve třetím tisíciletí z právního pohledu. [Jiný výsledek]
596120Mgr. Tereza Novotná JaroměřskáJaroměřská Tereza, Introduction to the conference talk in the abstract book. [Jiný výsledek]
596120Mgr. Tereza Novotná JaroměřskáJaroměřská Tereza, Manuscript for the journal Biogeosciences (in review). [Jiný výsledek]
1502018Mgr. Julie Nekola NovákováNovakova, Julie; Machová, Kamila; Sýkorová, Kateřina; Zíka, Vojtěch; Flegr, Jaroslav, Článek "Looking like a million dollars: Does attractiveness priming increase altruism in experimental games?" prošel prvním kolem recenzního řízení ve Frontiers of Psychology a nyní čeká na finální vyjádření recenzentů a editorky. [Jiný výsledek]
1502018Mgr. Julie Nekola NovákováNovakova, Julie; Flegr, Jaroslav, Vedlejším výsledkem projektu se stal článek o změně preferované mezilidské vzdálenosti (interpersonal distance: IPD) v průběhu současné pandemie koronaviru. Data kontinuálně sbíraná od roku 2018 ke komplementaci tohoto grantového projektu s ohl. na testování vztahu zdravotního stavu a altruismu obsahovala mj. otázku na preferovanou IPD. Proto jsme se rozhodli zjistit, zda se tato vzdálenost měnila ve vztahu k počtu infikovaných a mrtvých (volně dostupné datasety MZ ČR). Zjistili jsme, že v průběhu pandemie preferovaná IPD vzrostla významně ve vztahu k počtu mrtvých v daném měsíci, se silným trendem vůči počtu nově nakažených. Ač se tato práce nezabývá otázkou altruismu, jádrem tohoto grantového projektu, vznikla jako dílčí výsledek díky jeho podpoře. [Jiný výsledek]
1502018Mgr. Julie Nekola NovákováNovakova, Julie; Tureček, Petr; Machová, Kamila; Sýkorová, Kateřina; Zíka, Vojtěch; Flegr, Jaroslav, Článek "Signaling men and reciprocating women: Evidence for opposing effects of testosterone and cortisol on altruism by gender" byl submitován do Nature Human Behavior a čeká na recenzní řízení. [Jiný výsledek]
158720Mgr. Kristýna NitschováNitschová, Kristýna, Diplomová práce. V projektu byla diplomová práce uvedena jako jedna z forem prezentace výsledků projektu. [Jiný výsledek]
158720Mgr. Kristýna NitschováNitschová Kristýna, Nehotový článek [Jiný výsledek]
602119Ing. Kristýna Kolouchová, Ph.D.Kolouchová, Kristýna, Kolouchova, K.; Groborz, O.; Černochová, Z.; Gandalovicova, A.; Svec, P.; Slouf, M.; Hruby, M. Thermo- and ROS-Responsive Self-Assembled Polymer Nanoparticle Tracers for 19F MRI Theranostic, submitted to Biomacromolecules (9.9.2020) Článek je ve fázi finální revize (R3), kde je potřeba dodat návrh na cover art. [Jiný výsledek]
602119Ing. Kristýna Kolouchová, Ph.D.Babuka, David, Babuka, D.; Kolouchova, K.; Loukotova, L.; Sedlacek, O.; Groborz, O.; Skarkova, A.; Zhigunov, A.; Pavlova, E.; Hoogenboom, R.; Hruby, M.; Stepanek, P. Self-assembly of block and gradient copolymers of 2-methyl-2-oxazine and 2-n-propyl/butyl-2- oxazoline, Submitted to Macromolecules (24.3.2021) [Jiný výsledek]
1442217Mgr. Petra BenetkováBenetková, Petrra, Finální verze manuskriptu před jazykovou korekturou. [Jiný výsledek]
816218Mgr. Martin NeudörflNeudörfl Martin, Odkaz na článek k vystoupení žáků, účastnících se výuky, v rámci pěvecké folklórní soutěže v roce 2020 odkaz The Guernsey Press (16. března 2020) https://guernseypress.com/news/2020/03/16/sark-children-take-part-in-own-language/ [Jiný výsledek]
1674218Mgr. Antonín KnížekKnížek, Antonín, Přednáška "Chemistry, eergy and radiation in planetary atmospheres" přednesená na konferenci Na hranici Země a vesmíru v Karlových Varech 13.10.2020. Přednáškapřináší přehled o chemii, energii a áření ve vztahu ke studiu planetárních atmosfér v intencích GAUK. [Jiný výsledek]
1620219Mgr. Marie HalaškováHalašková, Marie, Aktivní účast hlavní řešitelky na 10. Postgraduální a Postdoktorandské vědecké konferenci konané na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, kde byla prezentována část výsledků formou krátkého ústního sdělení s názvem Novel photodynamically active hydrophilic and amphiphilic anionic (aza)phthalocyanine derivatives for treatment of tumorous diseases. [Jiný výsledek]
1620219Mgr. Marie HalaškováKollár Jan, Disertační práce spoluřešitele s názvem Syntéza anionických derivátů ftalocyaninů jako potenciálních fotodynamicky aktivních látek. [Jiný výsledek]
1198120Mgr. Kateřina PawlasováKoňasová, Kateřina, Dvořák, Jiří, Manuskript Supervised nonparametric classification in the context of replicated point patterns byl podán do časopisu Advances in Data Analysis and Classification. Náhled manuskriptu společně s potvrzením o podání je k dispozici v samostatném pdf souboru. [Jiný výsledek]
1118120Olexiy Kyrychenko, M.A.Olexiy Kyrychenko, Poster presentation at the 2020 Annual SISC Conference “ClimRisk2020: Time for Action! Raising the ambition of climate action in the age of global emergencies.” SISC stands for the Italian Society for Climate Sciences. SISC is a non-profit and non-advocacy association, which aims at contributing to scientific progress and the innovation of climatic sciences in Italy by promoting the convergence of disciplines and multidisciplinary research. SISC aims to be a reference point for all scholars dealing with climate-related sciences and their applications. The uploaded file is the poster presented at the conference; it bears an acknowledgment of the GAUK support and affiliation with CERGE-EI. [Jiný výsledek]
1294417Mgr. Kristýna BubeníkováBubeníková Kristýna, Janšta Petr et al.., Prozatimní fylogenetický strom z výsledků AHE sekvenování v CAP FSU ( 1101 exonů). Tento výsledek bude součástí druhého článku, nicméně bude dataset doplněn o stěžejní taxony z dat získaných v ZFMK v Bonnu. Druhý manuskript se bude zabývat vymezením rodu Torymus a dalších rodů v tribu Torymini [Jiný výsledek]
210119Mgr. Lucie HavelkováŠorm, David; Havelková, Lucie; Bashta, Bogdana; Sedláček, Jan; Sekerová, Lada; Vyskočilová, Eliška, Hypersesíťované porézní polyacetylenys koordinovanými ionty Cu2+.; 72. Sjezd chemiků, Praha, 6.-9.9.2020, (lecture in Czech) Czech Chem. Soc. Symp. Ser. 18, 57–248 (2020) [Jiný výsledek]
210119Mgr. Lucie HavelkováHavelková, Lucie; Bashta, Bogdana; Sedláček, Jan, Porézní organické polymery s karbaldehydovými skupinami a laditelnou texturou.; 72. Sjezd chemiků, Praha, 6.-9.9.2020, (poster presentation) Czech Chem. Soc. Symp. Ser. 18, 57–248 (2020) [Jiný výsledek]
1072119RNDr. Tomáš KrajňákKrajňák, Tomáš; Vágner, Jiří; Schmude, Jürgen, Prezentace příspěvku - ‘Violence and Society’ International Conference - LCIR 2020, Londýn, Velká Británie (online) [Jiný výsledek]
1072119RNDr. Tomáš KrajňákKrajňák, Tomáš, Data - procházkové rozhovory vyvolávající strach - tabulky v rámci rámcové analýzy (pro funkčnost přílohy je zapotřebí přepsat přílohu staženého souboru na "xlsx") [Jiný výsledek]
1072119RNDr. Tomáš KrajňákKrajňák, Tomáš, Data - systematický přehled literatury - přehled informací o článcích (pro funkčnost přílohy je zapotřebí přepsat přílohu staženého souboru na "xlsx") [Jiný výsledek]
1072119RNDr. Tomáš KrajňákKrajňák, Tomáš; Vágner, Jiří; Schmude, Jürgen , Prezentace příspěvku - Výroční konference ČGS 2020, Plzeň, Česko [Jiný výsledek]
1072119RNDr. Tomáš KrajňákKrajňák, Tomáš; Vágner, Jiří; Schmude, Jürgen, Prezentace příspěvku - International Conference on Tourism, Rethymnon, Řecko (online) [Jiný výsledek]
1072119RNDr. Tomáš KrajňákKrajňák, Tomáš, Prezentace příspěvku - Aktuální problémy cestovního ruchu 2020, Jihlava, Česko [Jiný výsledek]
1374119Mgr. Oldřich VondráčekOldřich Vondráček, Proteomická data k Schistosoma mansoni (základní přehled) [Jiný výsledek]
1374119Mgr. Oldřich VondráčekOldřich Vondráček, Proteomická data k Trichobilharzia regenti (základní přehled) [Jiný výsledek]
1374119Mgr. Oldřich VondráčekTomáš Macháček, Roman Leontovyč, Barbora Šmídová, Martin Majer, Oldřich Vondráček, Iveta Vojtěchová, Tomáš Petrásek, Petr Horák, Manuskript s názvem "Trichobilharzia regenti (Schistosomatidae) neuroinvasion: Mechanisms of the host immune response and helminth-induced neuropathogenicity" [Jiný výsledek]
1168820RNDr. Vojtěch VlachNavrátilová, Denisa, Změny geochemismu povrchových vod ve vybraných povodích Krušných hor. [Jiný výsledek]
1056718PhDr. Mgr. Rostislav HavelHavel Rostislav, Vědomostní test "TV9_Standardy (verze A)" - test obsahuje 28 úloh, které ověřují vědomosti ze Standardů pro základní vzdělávání oboru Tělesná výchova. [Jiný výsledek]
1056718PhDr. Mgr. Rostislav HavelHavel Rostislav, Vědomostní test "TV9_Standardy (verze B)" - test obsahuje 28 úloh, které ověřují vědomosti ze Standardů pro základní vzdělávání oboru Tělesná výchova. [Jiný výsledek]
1056718PhDr. Mgr. Rostislav HavelHavel Rostislav, Databanka vědomostních úloh - Tělesná výchova 9. ročník [Jiný výsledek]
202120Mgr. Benjamin Petruželka, Ph.D.Petruželka, Benjamin, Podaný článek. [Jiný výsledek]
202120Mgr. Benjamin Petruželka, Ph.D.Petruželka, Benjamin, Článek v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
1767318Mgr. Petra HoláRacek, Martin, Ve vzorku metagabra z Poběžovického masivu byla pozorována zrna sulfidů, která byla podrobena dalším analýzám a následně bude zpracována do publikace Formation of Ti-bearing sulphides related to ilmenite breakdown in , ketrmetagabbros (Teplá-Barrandian Domain, Bohemian Massif) Martin Racek, Petra Holá Tato publikace je předběžně přijata po recenzích do časopisu Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen (IF=1,0) [Jiný výsledek]
1767318Mgr. Petra HoláHolá, Petra, Prezentace dosavadních výsledků na odložené mezinárodní konferenci CETEG 2021. Prezentace ve formě posteru: Features related to destabilization of magmatic labradorite with increasing metamorphic grade of metagabbros from the west of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif a přednášky: Geochronological, geochemical and petrological constrains on magmatic and metamorphic evolution of the metagabbros from the Western part of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif [Jiný výsledek]
1560218Mgr. Eliška VacurováVacurová Eliška, Přiloženým výsledkem je rukopis s názvem: Targeting mitochondria as a novel approach to treatment of type 2 diabetes mellitus, který byl začátkem roku 2021 odeslán do časopisu Nature Communications (IF: 12.121). Hlavní řešitelka projektu GAUK, Eliška Vacurová, je hlavní autorkou článku. [Jiný výsledek]
1636218Mgr. Šárka PeléškováJanovcová, Markéta, Peléšková, Šárka, Staňková, Helena, Landová, Eva & Frynta, Daniel, Plakát se seznamem a fotografiemi druhů k Hodnotící výstavě živých bezobratlých [Jiný výsledek]
1636218Mgr. Šárka PeléškováPeléšková, Šárka, Janovcová, Markéta, Staňková, Helena, Sedláčková, Kristýna, Frynta, Daniel & Landová, Eva, Výsledky jednotlivých experimentů provedených v rámci projektu včetně dosud nepublikovaných. [Jiný výsledek]
1636218Mgr. Šárka PeléškováPeléšková, Šárka, Janovcová, Markéta, Sedláčková, Kristýna, Frynta, Daniel & Landová, Eva, Psychofyziologická studie negativních emocí, které vyvolávají různé druhy pavouků. Poster prezentovaný na konferenci Zoologické dny, Olomouc, 6.-7.2.2020 [Jiný výsledek]
272119RNDr. Ondřej HotovýHotový, Ondřej; Jeníček, Michal, Abstrakt k virtuální konferenci EGU 2020 ve Vídni [Jiný výsledek]
462120JUDr. Lukáš Lev ČervinkaČervinka, Lukáš Lev, kapitola knihy věnující se teoretických základům práce - establishmentu [Jiný výsledek]
462120JUDr. Lukáš Lev ČervinkaČervinka, Lukáš Lev, Článek v časopise (v recenzním řízení) Časopis pro právní vědu a praxi. Název článku: Právní interpretace pod vlivem de Saussurovým. [Jiný výsledek]
462120JUDr. Lukáš Lev ČervinkaČervinka, Lukáš Lev, Článek v časopise (v recenzním řízení) Ratio Juris Název článku: “Trialectics” of Legal Interpretation [Jiný výsledek]
462120JUDr. Lukáš Lev ČervinkaČervinka, Lukáš Lev, Otázky s podklady k dotazníkovému šetření v ČR [Jiný výsledek]
1298218Ing. Magdaléna Tinková, Ph.D.Zemková, Kristýna, Composition of Binary Quadratic Forms over Number Fields, článek přijatý k publikaci v časopisu Mathematica Slovaca [Jiný výsledek]
1298218Ing. Magdaléna Tinková, Ph.D.Kala, Vítězslav; Tinková, Magdaléna, Universal quadratic forms, small norms and traces in families of number fields, článek v recenzním řízení, zaslán do časopisu Journal für die reine und angewandte Mathematik [Jiný výsledek]
1298218Ing. Magdaléna Tinková, Ph.D.Tinková, Magdaléna, On the Pythagoras number of the simplest cubic fieds, článek v recenzním řízení, zaslán do časopisu New York Journal of Mathematics [Jiný výsledek]
1298218Ing. Magdaléna Tinková, Ph.D.Zemková, Kristýna, Composition of Bhargava's Cubes over Number Fields, článek v recenzním řízení [Jiný výsledek]
1298218Ing. Magdaléna Tinková, Ph.D.Tinková, Magdaléna, Arithmetics in number systems with cubic base, článek přijatý k publikaci v časopisu Publicationes Mathematicae Debrecen [Jiný výsledek]
1298218Ing. Magdaléna Tinková, Ph.D.Faye, Bernadette; Matthiesen, Lilian; Schindler, Damaris; Tinková, Magdaléna; Zemková, Kristýna, Integers represented by ternary quadratic forms, článek přijatý k publikování ve sborníku konference Women in Numbers Europe 3 [Jiný výsledek]
266120JUDr. Mgr. Bc. et Bc. Josef VacekVacek, Josef, Text článku, který byl postoupen redakci časopisu Rakovnický historický sborník. [Jiný výsledek]
266120JUDr. Mgr. Bc. et Bc. Josef VacekVacek, Josef, Rukopis knihy, který byl odevzdaný nakladatelství Academia. Publikace se očekává v první polovině roku 2021. [Jiný výsledek]
1376217Mgr. Jaromír HametHamet, Jaromír; Dvořáková, Iveta; Konrádová, Hana; Lipavská, Helena, Sorbitol metabolism roles in higher plants: luxury resource enrichment, effective defence agent or even something else? [Jiný výsledek]
480119Mgr. Anna VozkováVozková, Anna , Příspěvek na konferenci - Škola jako místo setkání Název příspěvku: Začínající učitelé a děti se speciálními vzdělávacími potřebami [Jiný výsledek]
1438217Mgr. Barbora StrakováKocourek, Martin, Přijatý článek (decision letter je vložen jako příloha) v impaktovaném časopise Communications Biology (IF 4.165). [Jiný výsledek]
642218Mgr. Simona CibulkováMgr. Anežka Kotěrová, PhD., Dizertační práce [Jiný výsledek]
642218Mgr. Simona CibulkováMgr. Anežka Kotěrová, PhD., Abstrakt EAA 2021 (podaný) [Jiný výsledek]
562119PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.Vojíř, Karel; Rusek, Martin, Příspěvek na konferenci: Vojíř, K., & Rusek, M. (5.-6. 11. 2020). An analysis of tasks from lower-seconary chemistry textbooks. Project-based education and other activating strategies in science education XVIII., Praha (online). [Jiný výsledek]
562119PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.Vojíř, Karel; Rusek, Martin, Příspěvek na konferenci: Vojíř, K., & Rusek, M. (20. – 21. 11. 2020). Analýza úloh v učebnicích chemie pro základní školy. 16th International seminar for PhD students of chemistry didactics and related doctoral study programs, Hradec Králové (online). [Jiný výsledek]
562119PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.Vojíř, Karel; Tóthová, Martina; Rusek, Martin, Příspěvek na konferenci: Vojíř, K., Tóthová, M., & Rusek, M. (17.-19. 6. 2020). An analysis of tasks from lower-secondary chemistry textbooks. 8th international conference on research in didactics of the sciences. Didsci 2020, Kraków, Poland (online). [Jiný výsledek]
1438417Mgr. Jan KubovčiakKubovčiak, Jan, Graf popisující relativní zastoupení bakteriálních kmenů ve vzorcích z vybraných zoologických zahrad (Plzeň, Brno, Ostrava, Jihlava, Dvůr Králové nad Labem). [Jiný výsledek]
1438417Mgr. Jan KubovčiakKubovčiak, Jan, Článek zaslaný do odborného časopisu FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY: Within-community variation of interspecific divergence patterns in passerine gut microbiota [Jiný výsledek]
1438417Mgr. Jan KubovčiakKreisinger, Jakub, Draft článku: Gut microbiota differentiation between tropical vs. temperate passerine birds and due to migration strategy [Jiný výsledek]
802120Mgr. Pavlína SoukupováSoukupová, Pavlína, Leták k výzkumu RCFT [Jiný výsledek]
802120Mgr. Pavlína SoukupováSoukupová, Pavlína, Workshop "Test Rey- Osterriethovy komplexní figury" realizovaný v Národním ústavu duševního zdraví [Jiný výsledek]
802120Mgr. Pavlína SoukupováSoukupová, Pavlína, Testová baterie [Jiný výsledek]
330119Mgr. Tomáš KnotekKnotek, Tomáš, Přilohy - Průběžné výsledky (Imunohistochemie) [Jiný výsledek]
330119Mgr. Tomáš KnotekKriška, Ján, Abstrakt článku s dedikací GAUK a afiliací 2.LF UK (v recenzním řízení). [Jiný výsledek]
330119Mgr. Tomáš KnotekKnotek, Tomáš, Aktivní účast na virtuální zahraniční konferenci GLIA IN HEALTH & DISEASE: Reaction of NG2 glia to ischemic injury is affected by the Wnt signaling pathway. T. Knotek, J. Kriška, D. Belov Kirdajová, Z. Heřmanová, L. Janečková, Z. Kozmík, M. M. Taketo, V. Kořínek, M. Anděrová. [Jiný výsledek]
330119Mgr. Tomáš KnotekHeřmanová, Zuzana, Aktivní účast na virtuální zahraniční konferenci GLIA IN HEALTH & DISEASE: The contribution of Aquaporin 4 and Transient Receptor Potential Vanilloid 4 to astrocyte volume regulation. Z. Heřmanová, J. Kriška, L. Valihrach, M. Maheta, T. Knotek, M. Anděrová [Jiný výsledek]
330119Mgr. Tomáš KnotekBelov Kirdajová, Denisa, Aktivní účast na virtuální zahraniční konferenci GLIA IN HEALTH & DISEASE: Proliferation and differentiation of NG2-glia following different types of brain disorders. D. Kirdajová, D. Kročianová, T. Filipi, J. Kriška, L. Valihrach, M. Anděrová. [Jiný výsledek]
554219Mgr. Kryštof ŠtaflŠtafl, Kryštof, Obr. 1: Předběžné pozorování fúzogenní aktivity Syncytinu-2 [Jiný výsledek]
554219Mgr. Kryštof ŠtaflŠtafl, Kryštof, Obr. 2: Předběžné stanovení množství infekčního viru produkovaného do média [Jiný výsledek]
178220Mgr. Nikola CapkováCapková Nikola, Kompletní závěrečná zpráva s výsledky v příloze [Jiný výsledek]
1484119Mgr. Václav TvrdýTvrdý, Václav, Poster na konferenci TOXCON 2020 - Praha [Jiný výsledek]
94120MUDr. Jan HorejsekHorejsek, Pořízka, Dvouvýběrový t-test a krabicový graf znázorňující změnu středního arteriálního tlaku (MAP) po podání tekutinové výzvy u pacientů fluid-nonresponzivních (responder=0) a fluid-responzivních (responder=1). Za fluid responzivní byli považováni pacienti, u kterých došlo po podání tekutinové výzvy k vzestupu cardiac indexu (CI) dle systému Vigileo alespoň o 15 %. [Jiný výsledek]
94120MUDr. Jan HorejsekHorejsek, Pořízka, Dvouvýběrový t-test a krabicový graf znázorňující míru kolapsibility jugulární žíly před podáním tekutin u pacientů fluid-nonresponzivních (responder=0) a fluid-responzivních (responder=1). Za fluid responzivní byli považováni pacienti, u kterých došlo po podání tekutinové výzvy k vzestupu cardiac indexu (CI) dle systému Vigileo alespoň o 15 %. [Jiný výsledek]
94120MUDr. Jan HorejsekHorejsek, Pořízka, Dvouvýběrový t-test a krabicový graf znázorňující součet změn cardiac indexu (CI) po provedení inspiračního a expiračního testu u pacientů fluid-nonresponzivních (responder=0) a fluid-responzivních (responder=1). Za fluid responzivní byli považováni pacienti, u kterých došlo po podání tekutinové výzvy k vzestupu cardiac indexu (CI) dle systému Vigileo alespoň o 15 %. [Jiný výsledek]
1748218MUDr. Minh Duc TrinhTrinh, Minh Duc, Výsledky genové exprese při intermitentní hypoxie [Jiný výsledek]
1748218MUDr. Minh Duc TrinhTrinh, Minh Duc, Optimalizace zobrazování intenzity fluorescence v reálném čase. [Jiný výsledek]
1748218MUDr. Minh Duc TrinhTrinh, Minh Duc, Předběžný manuskript. [Jiný výsledek]
320120Mgr. Martin VeselýVeselý, Martin, Priloha 1 - Vybrané výsledky inklinometrických měření v prostoru výsypky Slatinice, komentář viz výroční zpráva projektu. Mapové výstupy z geotechnického modelu Pokrok Priloha 2-4: Priloha 2 - sklon podložky výspky Priloha 3 - geologické poměry podloží výsypky Priloha 4 - prostorové rozšíření zdokumentovaných sesuvů, sanační a hydrotechnická opatření [Jiný výsledek]
536218Mgr. Michaela Falátková, Ph.D.Falátková, Michaela, Rukopis odborné monografie "Adamnanus z Iony: O svatých místech [Jiný výsledek]
1568218PharmDr. Dimitrios Vagiannis, Ph.D.Vagiannis, Dimitrios, EMD1214063 reverses multidrug resistance by inhibiting the efflux function of ABCB1 and ABCG2 transporters (oral presentation) [Jiný výsledek]
994218Mgr. Filip KostelanskýKostelanský, Filip, Závěrečná zpráva [Jiný výsledek]
994218Mgr. Filip KostelanskýKostelanský, Filip, Abstrakt [Jiný výsledek]
994218Mgr. Filip KostelanskýKostelanský, Filip, Poster [Jiný výsledek]
1194119Mgr. Veronika OndrejčekováMajcher, Adam, Obhájení diplomové práce. V příloze přikládám abstrakt. [Jiný výsledek]
1194119Mgr. Veronika OndrejčekováOndrejčeková, Veronika, Prezentace dosažených výsledků na 10. Postgraduální a 8. Postdoktorandská vědecká konference Farmaceutické fakulty UK. V příloze přikládám abstrakt. [Jiný výsledek]
838120Mgr. Veronika NiederlováVeronika Niederlová, Annual report [Jiný výsledek]
1538119Mgr. Roman TuzhilkinTuzhilkin, Roman, Poster "Azurin: a model protein to study an electron transfer process" presented at “ToxCon 2020” (September 3rd-5th, 2020, Prague, CR) [Jiný výsledek]
1538119Mgr. Roman TuzhilkinRychlá Anna, Bachelor's thesis: "Studium strukturně funkčních vztahů elektron-transportních systémů anaerobní respirace P. aeruginosa metodikou PIXL-MS", tutor doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D., Prague, Faculty of Science, Charles University, ID 219860. [Jiný výsledek]
1538119Mgr. Roman TuzhilkinTuzhilkin Roman, Diploma thesis: "The novel combinations of experimental approaches: mass spectrometry (MS) and photo-induced surface labelling, electron release (PIER), or cross-linking (PIXL)", tutor doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D., Prague, Faculty of Science, Charles University, ID 207394. [Jiný výsledek]
206120Mgr. Marie Hévrová, Ph.D.Hévrová Marie, Zde přikládáme podklady, které nám poslouží k sepsání teoretické a metodologické části publikace. V rámci projektu jsme pořídili velké množství dat, ta však nepřikládáme z důvodu ochrany osobních dat mluvčích. Zároveň jsme letos vytvořili rozsáhlé skripty pro akustické a statistické analýzy, které však neplánujeme zveřejnit před publikováním výsledků. [Jiný výsledek]
84119Mgr. Pavla TefelnerováBernardová, Tefelnerová, Chroustová, Zápis z pracovní cesty z projektu "Mission 1, Jesenný 2020" [Jiný výsledek]
84119Mgr. Pavla TefelnerováBernardová, Tefelnerová, Úvodní stránky závěrečné zprávy z výzkumu "SIRIUS 18/19", tzv. HF Monitor 2, s informací o podpoře ze strany GA UK. [Jiný výsledek]
84119Mgr. Pavla TefelnerováBernardová, Tefelnerová, Informace o mezinárodním kongresu "The problem of stress caused by prolonged physical and social isolation. The SIRIUS project: the results and prospects of the isolation stress major research areas" pořádaného IBMP RAS a NASA v 12/2020. Program konference a úvodní slide prezentace s informací o podpoře GA UK. [Jiný výsledek]
154119Mgr. Filip SeitlSeitl, Filip, Existence of Gibbs GBPDs [Jiný výsledek]
154119Mgr. Filip SeitlStoyan, Dietrich and Benes, Viktor and Seitl, Filip, Dependent radius marks of Laguerre tessellations: A case study. Accepted in Australian & New Zealand Journal of Statistics, 2020. [Jiný výsledek]
68420Mgr. Jelizaveta GettaGetta, Jelizaveta, Potvrzení o přijetí k tisku článku "Geneze a zahraniční recepce Umění překladu Jiřího Levého" do periodika Svět literatury [Jiný výsledek]
68420Mgr. Jelizaveta GettaGetta, Jelizaveta, Potvrzení o přijetí článku „Překladatelské problémy a posuny v překladu Umění překladu do němčiny: srovnávací analýza“ k tisku do časopisu Časopis pro moderní filologii. [Jiný výsledek]
68420Mgr. Jelizaveta GettaGetta, Jelizaveta, Rukopis článku "El arte de la traducción de Jiří Levý: desde la génesis del original hasta su recepción en el mundo hispanófono y lusófono" [Jiný výsledek]
68420Mgr. Jelizaveta GettaGetta, Jelizaveta, Rukopis článku "On the Genesis and International Reception of Jiří Levý’s The Art of Translation", který se nyní nachází v recenzním řízení periodika The Translator. [Jiný výsledek]
68420Mgr. Jelizaveta GettaGetta, Jelizaveta, Rukopis článku 依瑞·列维《 翻译的艺术》: 复杂的历史和国际接受, jenž se nyní nachází v recenzním řízení časopisu Translation Quarterly. [Jiný výsledek]
68420Mgr. Jelizaveta GettaGetta, Jelizaveta, Rukopis článku "L’évolution des traductions de L’Art de la traduction et sa réception à l’étranger", který se nyní nachází v recenzním řízení periodika Écho des études romanes. [Jiný výsledek]
68420Mgr. Jelizaveta GettaGetta, Jelizaveta, Potvrzení o přijetí abstraktu názvem „The Evolution of The Art of Translation by Jiří Levý: A Contrastive Analysis of the Czech Original and its German Translation“ na konferenci II Coloquio Hermeneus, která byla zrušena v důsledku pandemie Covid-19. [Jiný výsledek]
1374319Mgr. Žaneta PátkováSlámová, Ž., Schwambergová, D., Třebická Fialová, J., Třebický, V., Havlíček, J., (v přípravě) Association between the reactivity of immune system and facial attractiveness. Evolution and Human Behaviour. [Jiný výsledek]
820120Mgr. Ing. Jiří VávraVávra, Jiří, Obr.3. Předběžný výsledek funkční studie uptaku kyseliny močové transportérem SLC16A9. Z výsledků je patrný možný uptake kyseliny močové výměnou za intracelulární chloridové ionty. Dále signifikantní eflux kyseliny močové z cytoplazmy při draslíkové depolarizaci cytoplazmatické membrány. [Jiný výsledek]
820120Mgr. Ing. Jiří VávraVávra, Jiří, Obr.4. Předběžný výsledek funkční studie uptaku kyseliny močové transportéry SLC22A15 a SLC22A18. Výsledky ukazují možný uptake kyseliny močové symportem s extracelulárními chloridovými ionty u transportéru SLC22A15. Naopak transportér SLC22A18 zřejmě nevykazuje schopnost transportovat kyselinu močovou. [Jiný výsledek]
400120Mgr. Róbert KvakRobert Kvak, Ľuboslav Okon, Petr Zacharov, Marek Kašpar, Abstrakt; strana č. 302. Neprezentovaný príspevok na 11th European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology 2020 (ERAD) s druhou časťou projektu (zatiaľ nepublikovanou) o problematike trasovania, konvektívnom prostredí a vzťahu supercelárnych búrok k terénu v horskom prostredí slovenských Západných Karpát. Spolupráca s Ing. Ľuboslavom Okonom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, s RNDr. Petrom Zacharovom, PhD. a RNDr. Marekom Kašparom, PhD. z UFA AV ČR. [Jiný výsledek]
400120Mgr. Róbert KvakRóbert Kvak, Ladislav Méri, Michal Neštiak, Marek Kašpar, Abstrakt schválený na 19th Conference on Mountain Meteorology (American Meteorological Society), avšak nakoniec stiahnutý kvôli zrušeniu konferencie. [Jiný výsledek]
758119Mgr. Zuzana BýmováZuzana Býmová, 06.11.2020 - aktivní účast na online konferenci Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti. Příspěvek s názvem: "Blanchotova literární zkušenost v kontextu současných literárních děl". [Jiný výsledek]
598120Mgr. Anna BrotánkováChalupová, Barbora, Diplomová práce Haemoproteus u pěvců: prevalence a dynamika infekce. Obhájeno září 2020 [Jiný výsledek]
598120Mgr. Anna BrotánkováJaníčková, Lada, Prezentace na katedrovém semináři Vektoři ptačích plasmodií v ČR a jejich potravní preference [Jiný výsledek]
1506318Mgr. Eliška NovotnáNovais, Silvia et al, Mitochondrial respiration is necessary to combat oxidative stress in quiescent cells [Jiný výsledek]
1506318Mgr. Eliška NovotnáNovotná, Eliška et al, Mitochondrial Her2 promotes tumorigenicity and metastatic potential by an interaction with the respiratory chain [Jiný výsledek]
70120Mgr. Lenka DvořákováDvořáková, Lenka, Ukázka mapy jedné ze studovaných lokalit, vytvořené pro účely výzkumu pomocí leteckých snímků. Součástí mapy jsou sčítací linie sloužící pro standardizaci ornitologického průzkumu lokalit. Mapa je doplněna o dana získaná na této lokalitě v roce 2020, a to jednak data z mapování biotopů, a zároveň data z ornitologického průzkumu. [Jiný výsledek]
1380120Mgr. Barbora Vomáčková KykalováKykalová, Barbora, Gene expression profiles. Relative expression of immunity genes in Phlebotomus papatasi infected with Leishmania major. [Jiný výsledek]
1604218Mgr. Nikola ŠtěpánováŠtěpánová, Nikola, diplomová práce- Vliv aplikace meta-topolinu na průběh somatické embryogeneze smrku ztepilého [Jiný výsledek]
1604218Mgr. Nikola ŠtěpánováŠtěpánová, Nikola, abstrakt k posteru na konferenci Plant Biology CS 2019 [Jiný výsledek]
388120Mgr. Lucia MravcováMravcová, Lucia, Oral presentation of our preliminary results at the conference Week of Doctoral Students (Prague) [Jiný výsledek]
388120Mgr. Lucia MravcováMravcová, Lucia, Oral presentation of our preliminary results at the conference 25th National Solar Physics Meeting (Hurbanovo, Slovakia) [Jiný výsledek]
1666218Mgr. Natalia Ewa JanowiczJanowicz Natalia, Husova Michaela, Zikova-Panicucci Alena, Kunji Edmund, Dolezal Pavel, Draft of manuscript "Mitochondrial carrier proteins in Fornicata" [Jiný výsledek]
1666218Mgr. Natalia Ewa JanowiczHoráčková Vendula, Voleman Luboš, D. Hagen Kari, Petrů Markéta, Vinopalová Martina, Weisz Filip, Janowicz Natalia, Marková Lenka, Motyčková Alžběta, Najdrová Vladimíra, Tůmová Pavla, Dawson Scott C., Doležal Pavel, Manuscript entitled "Efficient CRISPR/Cas9-mediated gene disruption in the tetraploid protist Giardia intestinalis" acknowledging this GAUK grant from Charles University (1666218) is accepted by the Editor for publication in Open Biology. [Jiný výsledek]
616319ThDr. Magdalena VytlačilováVytlačilová, Magdalena, Recenze monografie britského sociologa Steva Bruceho v recenzovaném periodiku Sociologický časopis(2021, 57(1), 128-130) s impact faktorem 0,412. [Jiný výsledek]
574119Mgr. Aldana VlasákováVlasák, Jonáš; Židek, Jan; Vlasáková, Aldana, Článek (v tisku) v periodiku Mongolica pragensia, s vročením 2020. Přiložené pdf manuskriptu [Jiný výsledek]
408218Mgr. Johana HanzlíčkováHanzlíčková, Johana, První verze manuskriptu [Jiný výsledek]
990218Daria RapoportRapoport, Daria, Figures of the main results which are planned to be included in the article. The whole draft for submission is in preparation. The publication is planned to be submitted to the journal APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY (IF 4.016). [Jiný výsledek]
1334218Mgr. Albert DamaškaA. F. Damaška, M. Fikáček, O mechu, kapradí a nerozřešených stromech: co víme o evoluci dřepčíků (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae)? Zoologické dny, Brno, 2020 (conference talk) [Jiný výsledek]
1334218Mgr. Albert DamaškaA. F. Damaška, A. Konstantinov, C.-F. Lee, Y. Ruan, D. J. Mohagan, M. Fikáček, Molecular phylogeny of moss-inhabiting flea beetles from the Chabria group (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticini) reveals multiple colonizations and radiations in Taiwan“. Submitted to Systematic Entomology (IF=3.9), under review. [Jiný výsledek]
1163020Mgr. Tomáš MalinaMalina, Tomáš, Průběžné dosažené výsledky provedených experimentů. Část výsledků byla prezentována v Diplomové práci obhájené řešitelem v roce 2020 Artificial light-harvesting antenna based on an aggregation of bacteriochlorophyll c with selected pigments. [Jiný výsledek]
1402217Mgr. Lucie KnoblochováKnoblochová, Lucie, Výsledkem práce na mém projektu je článek, který je nyní v revizi v časopisu Nature: Ruth, Katherine S; Day, Felix R; Hussain, Jazib; Martínez-Marchal, Ana et al. Genetic insights into the biological mechanisms governing human ovarian aging. Nature. 2021, in revision. Další výsledky z projektu GAUK chci publikovat v roce 2022 ve vysoce impaktovaném časopise. Výsledky naleznete v příloze v rámci závěrečné zprávy. [Jiný výsledek]
158120RNDr. Mgr. Jakub VávraVávra Jakub, Abstrakt posteru prezentovaného na konferenci (TOXCON 2020, 3.-5.9.2020, Prague, Czech Republic) Název příspěvku: Heme sensor proteins as potential biomarkers of oxidative stress caused by ionizing radiation. Tento abstrakt byl publikován v časopise Interdisciplinary Toxicology, Vol. 13, Suppl. 1, 75 (2020) [Jiný výsledek]
836119Mgr. Jiří BřezinaBřezina Jiří, Supplementary figures 2021 request for continutation [Jiný výsledek]
722119Mgr. Marek JankásekJankásek, Marek, online Databáze Karyotypů Blattodea [Jiný výsledek]
722119Mgr. Marek JankásekJankásek, Marek, manuskript Blattodea Karyotype Database [Jiný výsledek]
722119Mgr. Marek JankásekJankásek, Marek, Obrázek 1 [Jiný výsledek]
1612218Mgr. Kateřina RosováRosová, Kateřina; Sinitshenkova, Nina; Prokop, Jakub, Rukopis s názvem "Evidence for wing development in the Late Palaeozoic Palaeodictyoptera revisited" submitovaný 18.3.2021 v časopise Arthropod Strucutre and Development, nyní v recenzním řízení se statutem minor revision. [Jiný výsledek]
1612218Mgr. Kateřina RosováRosová, Kateřina, Diplomová práce obhájená na katedře zoologie 7.9.2020, název práce "The growth and development of wings during ontogeny with emphasis on Palaeodictyoptera". [Jiný výsledek]
1612218Mgr. Kateřina RosováRosová, Kateřina; Prokop, Jakub, Poster na konferenci Zoologické dny 2020 s názvem "Růst larválních křídelních pochev u skupiny Palaeodictyopterida". [Jiný výsledek]
962120Mgr. Iveta ŠtolhoferováŠtolhoferová, Iveta, Poster [Jiný výsledek]
962120Mgr. Iveta ŠtolhoferováŠtolhoferová, Iveta, Manuskript odeslaný do časopisu s IF [Jiný výsledek]
1122218Mgr. Julie BöhmováBöhmová, Julie, Poster prezentovaný na konferenci Zoologické dny 2020 v Olomouci. [Jiný výsledek]
1122218Mgr. Julie BöhmováBöhmová, Julie, Rozpracovaný manuskript o evoluci čeledi Megastigmidae. [Jiný výsledek]
1122218Mgr. Julie BöhmováBöhmová, Julie, Diplomová práce řešitelky obhájená v září 2020. [Jiný výsledek]
290120Mgr. Alžbeta KuižováKuižová, Alžbeta; Kuzminova, Anna; Kylián, Ondřej, Kočišová, Eva, Prijatý abstrakt (poster) na konferenciu ICORS 2020/2021. [Jiný výsledek]
290120Mgr. Alžbeta KuižováKuižová, Alžbeta; Přikryl, Mikuláš; Kočišová, Eva; Procházka, Marek, Manuskript pripravovanej publikácie [Jiný výsledek]
1000119Mgr. Matěj KotzKotz, Matěj, Obhájená diplomová práce s částí získaných výsledků. [Jiný výsledek]
610419Mgr. Lukáš ChmelířChmelíř, Lukáš, Potvrzení o účasti na semináři pro trenéry ledního hokeje SZĹH pod záštitou IIHF. [Jiný výsledek]
610419Mgr. Lukáš ChmelířChmelíř, Lukáš, Potvrzení prezentace výsledků na trenérsko-metodické komisi mládeže Českého hokeje. [Jiný výsledek]
693018MUDr. Martina LaczóParizkova Martina, Kalinova Jana, Vyhnalek Martin, Hort Jakub, Laczó Jan, Poster - 6th Congress of the European Academy of Neurology, Perspective taking in Alzheimer´s disease [Jiný výsledek]
693018MUDr. Martina LaczóParizkova Martina, Kalinova Jana, Vyhnalek Martin, Hort Jakub, Laczó Jan, Poster - Alzheimer's Association International Conference (virtual), Virtual navigation and scene exploration in earlyAlzheimer´s disease [Jiný výsledek]
693018MUDr. Martina LaczóParizkova Martina, Kalinova Jana, Vyhnalek Martin, Hort Jakub, Wiener Jan, Laczó Jan, Přednáška - Vědecká konference 2020, 2. Lékařská fakulta Prostorová orientace a vizuální pozornost v časných stadiích Alzheimerovy nemoci [Jiný výsledek]
693018MUDr. Martina LaczóParizkova Martina, Kalinova Jana, Laczó Jan, 17. mezinárodní lékařská postgraduální konference, Prezentace "Early Diagnosis of Alzheimer´s Disease Using Spatial Navigation Assessment" [Jiný výsledek]
944120Mgr. Michal KadaníkKadaník, Michal, Přikládám schémata 1-5 z výroční zprávy pro rok 2020. [Jiný výsledek]
944120Mgr. Michal KadaníkKadaník, Michal, Přikládám abstrakt z nekonané konference "Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii- Liblice 2020". [Jiný výsledek]
208119Mgr. Michael RadaGetta, Jelizaveta, Článek pro časopis Babel (rukopis v recenzním řízení) [Jiný výsledek]
1172420Mgr. Agáta HoráčkováHoráčková, Agáta, poster s bředběžnými daty analýzi exprese faryngeálních genů v POG, prezentován na konferenci konferenci GRC Craniofacial meeting v Itálii (22. –28. 2.) [Jiný výsledek]
812218Mgr. Kateřina PolákováPoláková, Kateřina, Data připravená pro publikaci článku o popisu nových rodů sladkovodních anaerobních skutikociliátů a jejich metanogenních endosymbiontů. [Jiný výsledek]
812218Mgr. Kateřina PolákováPoláková, Kateřina, Data připravená pro publikaci článku o diverzitě mořských anaerobních skutikociliátů s popisem nového anaerobního řádu. [Jiný výsledek]
152120Mgr. Ráchel SgallováSgallová, Ráchel, Preliminary results from sorting the spectra of the tetrad library (256 sequences with same loop sequence and all possible nucleotide combinations at positions corresponding to the middle tetrad in the reference G-quadruplex); note that some of these results need to be confirmed by additional experiments. [Jiný výsledek]
410920Mgr. Vladimíra TomáškováLazárková, Gabriela, Analýza aktérů [Jiný výsledek]
410920Mgr. Vladimíra TomáškováTomášková, Vladimíra, Analýza nástrojů sociální a zdravotní politiky [Jiný výsledek]
410920Mgr. Vladimíra TomáškováTomášková, Vladimíra, Sada otázek pro dotazníky [Jiný výsledek]
1165220Mgr. Tomáš IserIser, Tomáš, This is a supplemental document for the yearly report for 2020 that shows pictures of our progress in setting up a measurements lab, and simulating and numerically optimizing light scattering using Monte Carlo light tracing. [Jiný výsledek]
918119MUDr. Lenka PaymováRusavy, Zdenek. Paymova, Lenka. Kozerovsky, Michal. Veverkova, Adela. Kalis, Vladimir. Kamel Rasha Ahmed Mostafa, Ismail Khaled. , manuscript:" Levator Avulsion Systematic Evidence Review (LASER)" ( British Journal of Obstetrics and Gynecology) DOI: 10.22541/au.160518071.15507481/v1 [Jiný výsledek]
918119MUDr. Lenka PaymováPaymova, Lenka. Svabik, Kamil. Neumann, Adam. Kalis,Vladimir. Ismail, Khaled. Rusavy, Zdenek. , manuscript: "Vaginal Birth After Cesarean section and levator ani avulsion: a case control study" (Ultrasound in Obstetrics and Gynecology) [Jiný výsledek]
356120Olena Chorna, M.A.Chorna, Olena, IES Working Papers 36/2020 - Do Woman Benefit From Minimum Wages [Jiný výsledek]
1501318Mgr. Šárka KučerováFaitová, Hana, Konferenční příspěvek ve formě prezentace na DMSRE 2020 v Pavlově. Název příspěvku: Heterostructures of ZnO on GaN Substrates Modified by Focused Ion Beam. [Jiný výsledek]
1501318Mgr. Šárka KučerováKučerová, Šárka, Detailní výsledky z roku 2020 [Jiný výsledek]
1501318Mgr. Šárka KučerováKučerová, Šárka , Konferenční příspěvek ve formě prezentace na DMSRE 2020 v Pavlově. Název příspěvku: High-quality seed layers for patterned growth of ordered ZnO nanorods arrays. [Jiný výsledek]
32218MUDr. Petr KalaKala, Petr, Prezentace průběžných výsledků formou e-posteru na AHA Sceintific Sessions 2020 (online, 13.-17.11.2020) s názvem - "Preclinical Animal Model of Doxorubicin-induced Left Ventricular Dysfunction: Echocardiography and Pressure-volume Analysis". [Jiný výsledek]
32218MUDr. Petr KalaKala, Petr, Prezentace průběžných výsledků formou přednášky na XXVIII. Výročním sjezdu České kardiologické společnosti (online, 13.-24.09.2020) a ocenění 2. místem v sekci Soutěž mladých kardiologů s názvem - "EFEKT BLOKÁDY ENDOTELINOVÉHO RECEPTORU TYPU A NA PRŮBĚH CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ: PREKLINICKÁ STUDIE NA REN-2 TRANSGENNÍCH HYPERTENZNÍCH POTKANECH S AORTO-KAVÁLNÍ PÍŠTĚLÍ". [Jiný výsledek]
312218MUDr. Sabína OreskáOreská, Sabína, abstrakt EULAR 2020 [Jiný výsledek]
312218MUDr. Sabína OreskáOreská, Sabína, poster EWRR 2020 [Jiný výsledek]
312218MUDr. Sabína OreskáOreská, Sabína, abstrakt, kongres ACR 2019 - přijato jako přednáška [Jiný výsledek]
488217MUDr. Adam KalinaKalina, Adam, Aktivní účast na Vědecké konferenci 2. LF UK, přednáška "Co nám intrakraniální EEG říká o vzdálených zdrojích?" [Jiný výsledek]
488217MUDr. Adam KalinaKalina Adam, Fábera Petr, Ježdík Petr, Marusič Petr, Hammer Jiří, Comparison of electrical source imaging from scalp and intracranial EEG based on localization of somato-sensory evoked potentials (in preparation) [Jiný výsledek]
786218Mgr. Jana Dušek PražákováDušek Pražáková, Jana, Guest in the discussion on the contemporary Swiss literature, its reception in the Czech Republic and the translated works from the Swiss literature in the last five years (Překladatelský čtvrtek/Translation Thursday "Sem a tam", Goethe-Institut, 26.11.2020) [Jiný výsledek]
141220Marin Drlje, Ph.D.Marin Drlje, Drlje, Marin. May 2020. “Identification of School Admission Effects Using Propensity Scores Based on a Matching Market Structure”, CERGE-EI WP no 658 [Jiný výsledek]
1052217Mgr. Nuria Viñuela RodríguezViñuela Rodríguez, Nuria, Viñuela Rodríguez, N., Šanda, R., Zogaris, S., Vukić, J. Evolutionary history of the Balkan endemic ancient freshwater fish genus Pelasgus (Cypriniformes: Leuciscidae). In proofreading. To be submitted to Molecular Phylogenetics and Evolution [Jiný výsledek]
1258217Mgr. Martin HlubeňHlubeň, Martin, Draft (Journal of Evolutionary Biology) [Jiný výsledek]
662220Ing. Jan HrabovskýHrabovský, Jan, Abstrakt, 9th International Conference on Optical, Optoelectronic and Photonic Materials and Applications, zrušena kvůli epidemiologické situaci [Jiný výsledek]
662220Ing. Jan HrabovskýJan Hrabovský, Dílčí výsledky byly prezentovány v rámci ¨Week of doctoral students 2020¨ jako online příspěvek. konference se konala online formou. Název:Tellurite Glasses of the TeO2-ZnO-BaO System for Optical Applications Autoři: Hrabovsky J., Desevedavy F., Strizik L., Kalenda P., Wagner T., Smektala F., Veis M. Sborník abstraktů je online dostupný pod odkazem: https://www.mff.cuni.cz/veda/konference/wds/proc/WDS20_Book_of_abstracts.pdf [Jiný výsledek]
662220Ing. Jan HrabovskýHrabovský, Jan, Manuscript shrnující výsledky měření na systému skel TeO2-ZnO-BaO - strukturní, termické a optické vlastnosti. Manuscript byl rozeslán spoluautorům na poslední kolo připomínek a následně bude přihlášen k publikaci. Jako vhodný časopis se jeví Journal of the American Ceramic Society (Q1). [Jiný výsledek]
1466119Mgr. Marcela HolláHollá, Marcela, Prikladám podrobnú priebežnú správu, ktorej súčasťou sú aj chromatogramy a tabuľky. [Jiný výsledek]
1466119Mgr. Marcela HolláMajerčíková, Jana, Diplomová práca [Jiný výsledek]
1466119Mgr. Marcela HolláHollá, Marcela, Abstrakt z 11th Postgraduate and Postdoc Conference [Jiný výsledek]
150120PharmDr. Anna ĎurinováHornová, Aneta, Nejdůležitější výsledky za rok 2020 [Jiný výsledek]
652320Bc. Nicol SchlezingerováNicol Schlezingerová, Statistické vyhodnocení HRV a GSR doposud získaných dat. [Jiný výsledek]
1436020Mgr. Jana HouserováHouserová, Jana, Dosažené výsledky byly podkladem pro sepsání diplomové práce hlavní řešitelky „Studium interakce receptoru NKp46 s adhesinem Epa1“, která byla na Katedře biochemie PřF UK v září 2020 úspěšně obhájena. Z důvodu pandemie COVID-19 nebylo možné se zúčastnit zahraničních ani tuzemských konferencí. [Jiný výsledek]
1380119Mgr. Lukáš JanošíkVega, Marcel; Janošík, Lukáš; Eckstein, Jan; Martínez-Gil,Rubén; Rubio, Enrique, Warts galore – on three new Lamprospora De Not. species (Pezizales) from Southern Europe and Macaronesia and a type revision of three species described from the US by F. J. Seaver in the 1910s Manuskript článku v ktorom aj na základe dát získaných v tomto projekte popisujeme tri nové druhy z rodu Lamprospora. Článok je momentálne submitovaný v časopise Cryptogamie Mycologie (IF 2.245). [Jiný výsledek]
1150218Mgr. Petra JansaJansa, Petra, Mediated City of Ostrava: The Investigation of the Place-identity through the Media Archive (conference paper. The Worlds of Imagination: Media, Place and Tourism in Today’s Global World (7-9 April 2021, Rotterdam/online). https://www.worldsofimagination.eu/conference/ [Jiný výsledek]
352119Mgr. Anna KampováKampová, Anna, Diplomová práce [Jiný výsledek]
1130218Mgr. Juraj Lörinčík, Ph.D.Kotek, Jan, Draftová verzia článku z 11.3.2021 "A Class of MHD solvers for simulation in stellar atmospheres" Kotek, Jan, Karban, Pavel, Skala, Jan, Korous, Lukas [Jiný výsledek]
1130218Mgr. Juraj Lörinčík, Ph.D.Lörinčík, Juraj, Poster prezentovaný na konferencií ESWS 2020. "Plasma outflows imaged in a core dimming" Lörinčík, Juraj, Dudík, Jaroslav, Guillaume Aulanier, Brigitte Schmieder, Leon Golub [Jiný výsledek]
442420Lukáš BlažejBlažej, Lukáš, Článek v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
442420Lukáš BlažejBlažej, Lukáš, Popularizační článek [Jiný výsledek]
818419MUDr. Jiří PavlackýPavlacký Jiří, Pluripotency markers, screenshots of beating cardiomyocytes, Mito Stress test [Jiný výsledek]
1100120Mgr. Jan KožíšekKožíšek, Jan, draft článku: Kozisek-raman-Fe-komplexy Abstrakt: DP_Hrncirova [Jiný výsledek]
1612319MUDr. Sima ŠarčevićRosendorf, Jáchym, Předběžná data: rozpracovaný Manuskript článku typu Review, k publikaci v roce 2021. [Jiný výsledek]
946120Rafael Santos BaietaBaieta, Rafael, This is the manuscript of the article submitted to the Journal of African Earth Sciences, which has already been reviewed and is waiting on the Editor's take. (Without pictures). [Jiný výsledek]
1558218Kseniya Ustinova, Ph.D.Ustinova Kseniya, I presented my work at Online EMBO/EMBL Symposium - Microtubules: from atoms to complex systems, 3-6 June 2020, Heidelberg, Germany. This is an important meeting that unifies the community and brings together researchers from different disciplines interested in microtubule research. It was mainly focused on structural determinants of microtubule formation, control of microtubule dynamics, microtubules in cell division and cilia formation / function. [Jiný výsledek]
1558218Kseniya Ustinova, Ph.D.Ustinova Kseniya, I took part at the fourth COST-sponsored ARBRE-MOBIEU plenary meeting. It took place on February 24-26, 2020 in Prague, Czech Republic. The programme was focused on Multi-level biophysics: from single-molecule to higher-order cellular assemblies, New optical and spectroscopic tools to study events at cellular level, Molecular biophysics integrative approaches. I was awarded the price for the best talk. [Jiný výsledek]
1394218Ing. Radka ŠtorchováŠtorchová, Radka, vyjádření editora k článku v The FEBS Journal [Jiný výsledek]
1394218Ing. Radka ŠtorchováŠtorchová, Radka, Příloha k závěrečné zprávě 2021. Obr. 1 [Jiný výsledek]
1190120Mgr. Pavel Peterka Kozák, Martin; Peterka, Pavel; Dostál, Jakub; Trojánek, František; Malý, Petr, Článek zaslaný do časopisu Optics and Laser Technology. "Generation of few-cycle laser pulses at 2 μm with passively stabilized carrier-envelope phase characterized by f-3f interferometry" [Jiný výsledek]
938120Mgr. Barbora KřivskáKřivská, Barbora, Nepublikované výsledky obsahující vyhodnocení mikrostruktury a mikrotvrdosti slitiny Al-Li-Cu-Mg s a bez příměsi Sc. [Jiný výsledek]
1468218MUDr. Maria ŠtěpánkováBlassová, Tereza, Histologická analýza - pilotní pokusy [Jiný výsledek]
1468218MUDr. Maria ŠtěpánkováSedláček, Radek, , Protokol o zkoušce - České vysoké učení technické [Jiný výsledek]
1828218Mgr. Taťána GazárkováPlachká, Kateřina; Gazárková, Taťána; Nováková, Lucie., Přednáška prezentovaná na konferenci 11th Postgraduate and Postdoc Conference s názvem: Hyphenation of Supercritical Fluid Chromatography and Triple Quadrupole Mass Spectrometry [Jiný výsledek]
1828218Mgr. Taťána GazárkováGazárková, Taťána; Plachká, Kateřina; Nováková Lucie., Poster prezentovaný na konferenci 21. Škola hmotnostní spektrometrie s názvem: Study of the conditions for hyphenation of Supercritical Fluid Chromatography and Mass Spectrometry [Jiný výsledek]
1828218Mgr. Taťána GazárkováPlachká, Kateřina; Gazárková, Taťána; Nováková, Lucie., Abstrakt připravované publikace [Jiný výsledek]
1270217Mina ObućaObuca, Mina, Preliminary results and poster are in attachment. Poster was presented in the 24th Annual Meeting of the RNA Society that was held in Krakow, Poland, from June 11 to June 16, 2019, at the ICE Kraków Congress Centre. [Jiný výsledek]
794218Natividad Alquezar ArtiedaAlquezar-Artieda, Natividad, Oral presentation in the student conference 2020 of the second faculty of medicine [Jiný výsledek]
794218Natividad Alquezar ArtiedaAlquezar-Artieda, Natividad, Draft of the impact of the bone marrow microenvironment on the metabolic rewiring on leukemia cells upon ASNase treatment [Jiný výsledek]
454120Salim TurdalievTurdaliev, Salim, “Labour Force Participation of Married Woman in Russia” IES Working Papers 26/2020. IES FSV. Charles University. [Jiný výsledek]
454120Salim TurdalievTurdaliev, Salim, Presentation slides used on conferences for the paper: LABOUR FORCE PARTICIPATION OF MARRIED WOMAN IN RUSSIA [Jiný výsledek]
454120Salim TurdalievTurdaliev, Salim. Alberini, Anna. Scasny, Milan, Presentation slides used on conferences for the paper: PRICE RESPONSIVNESS AND CARBON EMISSIONS REDUCTIONS IN THE RESIDENTIAL SECTOR: EVIDENCE FROM A NATURAL EXPERIMENT IN RUSSIA. [Jiný výsledek]
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků, Ladislav, Závěrečná zpráva-PDF [Jiný výsledek]
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků Ladislav, Dvořáková Klára, Návrh novely Zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu - pracovní verze. Bohužel práce na přípravě novely byly zastaveny díky pandemii Covid-19, gestor zákona vytyčil jiné priority, mezi nimiž zejména záchrana cestovního ruchu. Činnost pracovní skupiny tak v tomto důsledku byla zastavena. Nebyl tak dodržen Plán legislativních prací, dle kterého něl být prezentován vládní návrh v listopadu 2020. Nebylo a zejvně ani nebude naplněno Programové prohlášení vlády v sekci Cestovní ruch - Bezpečný pohyb na horách. [Jiný výsledek]
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků, Ladislav, ARGENTINSKÁ SOUDNÍ PRAXE V OBLASTI LYŽAŘSKÝCH NEHOD - připraveno k publikaci (prozatím neumístěno) [Jiný výsledek]
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků, Ladislav, ČESKÁ REPUBLIKA Legislativa a judikatura v oblasti lyžařského práva - česká verze příspěvku (původně v italském jazyce) [Jiný výsledek]
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků, Ladislav, Náměty k legislativnímu záměru „Bezpečnost pohybu na horách“ - vypracováno pro MMR [Jiný výsledek]
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků, Ladislav, LYŽAŘSKÉ PRÁVO – PRÁVNÍ ÚPRAVA A JUDIKATURA VE SLOVINSKU (připraveno k publikaci) [Jiný výsledek]
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků, Ladislav, EXTRAKT Z JAPONSKÉ JUDIKATURY VE VĚCECH LYŽAŘSKÝCH NEHOD (připraveno k pubilkaci) [Jiný výsledek]
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků, Ladislav, LYŽAŘSKÉ PRÁVO – PRÁVNÍ ÚPRAVA A JUDIKATURA VE ŠPANĚLSKU (připraveno k publikaci) [Jiný výsledek]
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků, Ladislav, LYŽAŘSKÉ PRÁVO – PRÁVNÍ ÚPRAVA A JUDIKATURA VE FRANCII - připraveno k publikaci [Jiný výsledek]
1546218Mgr. Jan BatelkaBatelka J. et al. (in prep.), Strom 2 [Jiný výsledek]
1546218Mgr. Jan BatelkaBatelka et al. (in prep.), Strom 1 [Jiný výsledek]
40119Qiudi Yue, Ph.D.Yue, Qiudi, Poster for attending the Workshop on Low dimensional Materials 2020 in Liblice, Czech. [Jiný výsledek]
40119Qiudi Yue, Ph.D.Yue, Qiudi, Results of M-CHA for separation of CO2/CH4 [Jiný výsledek]
676218Mgr. Varvara ProkachevaProkacheva, V., Kazakov, A., Uhlík F., Planar brush In this year, we extended our study of planar brush using the Molecular Dynamics modeling and the SF-SCF calculations. We showed that one linear chain grafted into the brush made of the second generation dendrons can occur a coil-“flower” transition not only with changing a grafting density of dendrons but also with changing its length. Overall results are plotted in two diagrams of the linear chain states in coordinates of chain length and dendrons grafting density (see Figure 1). The results of both methods show a similar tendency: the region of coexistence of the two-state coil and “flower” of the linear chain becomes wider with a decrease the grafting density of the dendrons. [Jiný výsledek]
978218Raju Lunkad Murmiliuk, Anastasiia, Ph.D. thesis of Anastasiia Murmiliuk [Jiný výsledek]
978218Raju Lunkad Staňo, Roman, Master thesis of Roman Staňo [Jiný výsledek]
978218Raju LunkadStaňo Roman, Electrostatically cross-linked reversible gels - effects of pH and ionic strength, R. Staňo, P. Košovan, A. Tagliabue, C. Holm, under review in Macromolecules (IF 5.9). [Jiný výsledek]
1588218Roberto Fernandez Alvarez, M.Sc., Ph.D.Fernandez Alvarez, Roberto, Manuscript for submission at the end of January to Macromolecules or similar impact factor journal. [Jiný výsledek]
1742218Ayten Yesim SemchenkoSemchenko, A.Y., Evsel, G., Csajbok, Z., Kaya-Kurtman, P., Sterbova, Z.,& Havlicek, J. , (in revision, submitted in November, 2020). Exploring variation among romantic relationship types in Turkey through qualitative studies. Archives of Sexual Behavior (impact factor: 3.46) [Jiný výsledek]
1742218Ayten Yesim SemchenkoLewis, D.M.G, Evans, K., Semchenko, A.Y., & Al-Shawaf, L., (required reviews completed, waiting for a decision, submitted in September, 2020). Hot or not? Using error management theory to discover two previously unknown biases in initial person perception. Evolution and Human Behavior (impact factor: 2.96) [Jiný výsledek]
1742218Ayten Yesim SemchenkoLewis, D.M.G., Al-Shawaf, L., Senveli, Z., Flores, J., Forrest, M.R.L, Ranson, J., Read, O., Semchenko, A.Y., & Buss, D.M., (in revision, submitted in December, 2020). Human lordosis. Personality and Social Psychology Bulletin (impact factor: 2.97) [Jiný výsledek]
922120Mgr. Markéta PelantováŠkarková, Aneta, Preliminary results obtained during internship at Institut Pasteur. [Jiný výsledek]
1164820Tobias Rittig, B.Sc., M.Sc.Rittig, Tobias, Collected intermediate results and pictures that are referenced in the report. [Jiný výsledek]
176119Ing. Marek Novák, Ph.D.Novák, Marek, Článek zaslaný do impaktovaného časopisu "Journal of Healthcare Engineering" (IF 1.8) včetně potvrzení o zaslání do redakce časopisu ze dne 17.01.2021. [Jiný výsledek]
402119Mgr. Martin LaryšLaryš Martin, Rejected [Jiný výsledek]
402119Mgr. Martin LaryšLaryš Martin and Aslan Emil , Accepted in July 2021 [Jiný výsledek]
856119Zachary John Kramer, M.A.Kramer Zachary, As requested in the review of the previous mid-term report, I attach the first manuscript produced in connection with this study. It was initially submitted to "Studies of Transition States and Societies", where it was unfortunately rejected twice. It has since been resubmitted to "Revue d’études comparatives Est-Ouest [Review of Comparative East-West Studies]", where it is currently under review and awaiting final evaluation. Due to changes in the overall structure of my dissertation project, this output reflects more closely the themes of "publication no. 2" in my initial GAUK project outline. [Jiný výsledek]
308120Václav Hrnčíř, Ph.D.Hrnčíř, Václav; Květina, Petr; Vondrovský, Václav, Druhým výstupem byla přednáška POST-MARITAL RESIDENCE PATTERNS IN EARLY NEOLITHIC CENTRAL EUROPE: MODELS BEYOND THE BIOARCHAEOLOGY, přednesená na mezinárodní konferenci 26th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, která se konala virtuálně v srpnu 2020. [Jiný výsledek]
488119Petar PongracPongrac, Petar; Jerabek, Petr; Stunitz, Holger; Raimbourg, Hugues; Negre, Lucille; Precigout, Jacques, Presentation for the ''EGU General Assembly 2020: Sharing Geoscience Online'' [Jiný výsledek]
36119Sergei MikhalishchevMatveenko, Andrei and Mikhalishchev Sergei, CERGE-EI Working Paper Series No. 645 [Jiný výsledek]
1170620Anna SalohubSalohub Anna; Šafránková Jana; Němeček Zdeněk; Přech Lubomír; Ďurovcová Tereza, Long-term properties of the solar wind and their relation to solar cycles, konference Evropské Geofyzikální Unie (EGU), Vídeň, Rakousko, duben 2020, poster [Jiný výsledek]
1170620Anna SalohubA. Salohub, J. Šafránková, Z. Němeček, G. Pi, and F. Němec, Two-point observations of ULF fluctuations in the foreshock, konference 29th Annual Conference of Doctoral Students (WDS) 2020, Praha, Česká republika, přednaška [Jiný výsledek]
1170620Anna SalohubA. Salohub, Učast v semináři skupiny Kosmické fyziky: Observation ULF Waves Around the Moon Under Radial IMF [Jiný výsledek]
1346218Mgr. Michaela MartinčováMartinčová, Michaela; Šefrnová, Yvetta; Soukup, Aleš, Manuskript "Close AHL paralogs act together to shape root system architecture" [Jiný výsledek]
1346218Mgr. Michaela MartinčováMartinčová, Michaela; Šefrnová, Yvetta; Soukup, Aleš, Supplementary material for "Close AHL paralogs act together to shape root system architecture" [Jiný výsledek]
646218Dmytro ShapkoShapko, Dmytro; Dohnal, Petr; Roučka, Štěpán; Kassayová, Miroslava; Uvarova, Liliia; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Příspěvek na konferenci: Deexcitation of helium buffered plasma, XXV EurophysicS Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases (ESCAMPIG 2020), Paříž, Francie (Plánovaná na 15-18.07.2020, zrušena kvůli COVID-19, příspěvek vyšel v elektronickém sborníku konference, stranka 6). V tomto konferenčním příspěvku byly publikovány částečné výsledky studia prvních kalibrační měření koncentrace elektronů pomoci mikrovlnné diagnostiky během rekombinace H3+ iontů v dohasínajícím plazmatu na nové kryogenní aparatuře vybavené CRD spektrometrem. [Jiný výsledek]
122220Benjamin James Stoker, B.Sc., M.Sc.Stoker, Benjamin, Abstract for a presentation at the EGU 2020 General Assembly [Jiný výsledek]
898918Mgr. Andreas MatthiosMatthios Andreas, British Pharmacological Society Meeting 2020. Mathematical modeling of FXR signaling pathways. (proof of iposter attached) [Jiný výsledek]
1408120Mgr. Veronika PáleníkováPáleníková, Veronika, Poster s dosiahnutými výsledkami za predchádzajuci rok. [Jiný výsledek]
710120Mgr. Lisa-Maria WeinholdWeinhold, Lisa-Maria, 1D 1H NMR Spectra of the bromodomain (bd_1D_1H_220uM_20200916.pdf) and DUF312 domain (baf_duf_1D_1H_20uM_20201209.pdf) [Jiný výsledek]
82318Mgr. Jana JedličkováMoravíková, Jana, European Human Genetics Virtual Conference. ESHG 2020.2 - Live in Your Living Room JUNE 6–9, 2020. Prezentace výsledků formou krátké přednášky: Molecular genetic causes of non-syndromic congenital and juvenile cataracts in the Czech population. [Jiný výsledek]
82318Mgr. Jana JedličkováMoravíková, Jana, Dodatečné doložení diplomové práce řešitelky. Téma: Molekulárně genetické příčiny vývojových onemocnění předního segmentu oka. [Jiný výsledek]
82318Mgr. Jana JedličkováMoravíková, Jana, Odeslání abstraktu na 21. Studentskou vědeckou konferenci 1.LF. UK Téma: Molekulární genetické příčiny nesyndromových vrozených a juvenilní katarakt v české populaci Přednášející: Mgr. Jana Moravíková Autoři: Jana Moravíková, Martin Schwarz, Lucia Hlavatá, František Malinka, Petra Lišková, Ľubica Ďuďáková [Jiný výsledek]
684218MgA. Ondřej Javora, Ph.D.Brom, Cyril, Konferenční příspěvek (presentace), "Dataville and Computing Pre-conceptions of Primary School Children: or the Voyage into the Computer and Back Again", Cyberspace 2020 (online, 26. - 30. 11. 2020). [Jiný výsledek]
684218MgA. Ondřej Javora, Ph.D.Sýkora, Tomáš, Konferenční příspěvek (presentace), "Vliv příběhu na učební výsledky při využití výukových digitálních her pro děti mladšího školního věku", ČAPV (Liberec, 11. - 13. 9. 2019). [Jiný výsledek]
684218MgA. Ondřej Javora, Ph.D.Javora, Ondřej, Konferenční příspěvek (poster), "Emotional design in learning games for children: effects of visual aspects", ČAPV (Ostrava, 14. – 16. 11. 2020). [Jiný výsledek]
684218MgA. Ondřej Javora, Ph.D.Javora, Ondřej, Článek přijatý k recenznímu řízení - Customization in Educational Computer Games and its Effect on Learning: Experimental Study with Primary School Children - Journal of Computer Assisted Learning; Edited By: Paul A. Kirschner and Jeroen Janssen; Impact factor:2.126; Online ISSN:1365-2729 [Jiný výsledek]
684218MgA. Ondřej Javora, Ph.D.Javora, Ondřej, Konferenční příspěvek (presentace), "Visual customization in serious games and its effect on learning outcomes: a study with children", EARLI SIG 2 Comprehension of Text and Grahics (online, 31. 8. - 2. 9. 2020). [Jiný výsledek]
1156120Irene SagrafenaSagrafena, Irene, Abstract for 11th Postgraduate and Postdoc Conference, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove. [Jiný výsledek]
108120Ing. Matěj Bělín, M.A.Matěj Bělin, Available from: https://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp688.pdf [Jiný výsledek]
132218Darya KorlyakovaKorlyakova, Darya, Pre-analysis plan (2nd paper) [Jiný výsledek]
132218Darya KorlyakovaKorlyakova, Darya, Preliminary results (2nd paper) [Jiný výsledek]
132218Darya KorlyakovaKorlyakova, Darya, CERGE-EI Working Paper No. 689 [Jiný výsledek]
546120Ella SargsyanSargsyan Ella, Draft of the paper "Violent Conflicts and Child Gender Preferences" [Jiný výsledek]
136120Patricia Alexandra Alves DiasPourová, J.; Mladěnka, P.; Vopršálová, M.; Najmanová, I.; Dias, P; Fradaersada J., In 2020, our work primarily focused on the mechanism of vasodilatory action of a small phenolic metabolite, 3-hydroxyphenylacetic acid (3HPAA), using the ex vivo method of isolated rat aorta. Then, the vasodilatory effects of 3-hydroxyphenylacetic acid were verified in vivo in preliminary experiments using the normotensive Wistar rats. As we obtained a new device for ex vivo experiments, we tested the mechanism of action of other three small metabolites (3-(3-hydroxyphenyl)propionic acid) - 3HPPA; 4-methylcatechol – (4-MC), and 3,4-dihydroxyphenylacetic acid – (3,4DHPA)) to confirm our preliminary results. In all cases, the new results fit the previous experiments. A description of our preliminary results is in the attachment (Results2020.pdf). [Jiný výsledek]
1070120Celestine Vubangsi GemuhGemuh Celestine Vubangsi, Abstract of my results which shall be submitted to a journal and presentation of my results during my research stay in the USA at the STARSS internal conference at the Faculty of Pharmacy Hradec Kralove. [Jiný výsledek]
218120Daniil KashkarovKashkarov, Daniil, Preliminary version of the Working Paper "Automation and Human Capital: Accounting for Individual-Level Responses" [Jiný výsledek]
1170920Felix ZimmannZimmann, Felix, preliminary result: Maturation of retinal organoids [Jiný výsledek]
1142218Sarah Godar, M.A.Godar, Sarah , Godar, S. (2018): "Tax Haven Investors and Corporate Profitability - Evidence of Profit Shifting by German-Based Affiliates of Multinational Firms". IES Working Papers 36/2018, IES FSV, Charles University. [Jiný výsledek]
1142218Sarah Godar, M.A.Godar, Sarah, Revised version for re-submission to Finanzarchiv: "Tax Haven Investors and Corporate Profitability - Evidence of Profit Shifting by German Affiliates of Multinational Firms" [Jiný výsledek]
1398119Jin Zhang, Ph.D.Zhang Jin, Veselý Ondřej, Tošner Zdeněk, Mazur Michal, Opanasenko Maksym, Čejka Jiří, Shamzhy Mariya , Accepted by Chemistry of Materials as a full article entitled “Towards Controlling Disassembly Step within the ADOR Process for the Synthesis of Zeolites”. [Jiný výsledek]
314119Bohdana Kurylo, M.A.Kurylo Bohdana, Expected publication in the CERGE-EI working paper series. [Jiný výsledek]
1034519Nino BuliskeriaBuliskeria, Nino; Baxa, Jaromir; , Together with Professor Jaromir Baxa, we have written a replication study of a paper by R. Burgess and R. Pande on the effects of rural banking, published in AER, 2005. we have discovered that their proof of the positive impact of rural banking on mitigating poverty relies on the assumption that no other similar policies were adopted simultaneously, which is at odds with the historical evidence. We have received R. Burgess and R. Pande’s comments and reviewed the work. Later, the paper was published in IES WP Series. Next, we have further modified the paper according to the Journal of Applied Econometrics’s submission requirements and submitted it to the JAE on September 16, 2020. Currently, it is under consideration. [Jiný výsledek]
1034519Nino BuliskeriaBuliskeria, Nino; Elminejad, Ali;, Together with Ali Elminejad, we have been working on a theoretical model of how financial frictions affect income and wealth inequality. Considering the complexity of the model, we suppose to finalize the model by mid-2021. In the attached draft of the paper "Financial frictions and Income inequality,” we have summarized the model’s main building blocks. We also intend to introduce heterogeneity in the agents' initial endowment of wealth and introduce channels from which financial growth (modeled we the credit to output ratio and decreasing interest on the debt) affects the economy. We believe that these changes will enrich our model and let us further evaluate the effect of financial growth on inequality in the presence of financial frictions. [Jiný výsledek]
440120Aisha BaisalovaBaisalova Aisha, Preliminary results related to the first two working papers presented on Dissertation Workshop defense. [Jiný výsledek]
1108219Mgr. Francesco DionigiDionigi, Francesco, The pdf file attached shows the preliminary analysis of the data we have created so far in Figure 2, 3 and 4. Figure 1 shows a cladogram of the species already processed. Table 1 shows all the fish species we have collected so far. [Jiný výsledek]
1204120Mgr. Adam ReguliJúlia Lengvarská, Prezentácia na Seminári výskumnej skupiny KFCHFA [Jiný výsledek]
18218Nadine Zimmann, Ph.D.Zimmann, Nadine, Summary of main results [Jiný výsledek]
1590119Mgr. Eliška VoříškováVoříšková Eliška, Závěrečné shrnutí práce. [Jiný výsledek]
1382120Aleksandra MarkovićAleksandra Marković, Preliminary data [Jiný výsledek]
1428218Dominik Gardᚊimčíková, Daniela, Gardáš, Dominik, Hložková, Kateřina, Hruda, Martin, Rob, Lukáš, Heneberg, Petr, Hexokinase 1 is responsible for metformin resistance in ovarian cancer. Rukopis odeslaná do časopisu Cancer Research. [Jiný výsledek]
1436220Mgr. Celeste de Sousa Santos AbreuKalousková, Barbora, Bakalářská práce Gabriely Chytré, týkající se studia vlivu N-vázané glykosylace na funkci nanoprotilátky cílící receptor HER2 a popisující přípravu jejích mutovaných forem, vypracovaná pod vedením Mgr. Barbory Kalouskové jako konzultantky. [Jiný výsledek]
1375219Anastasiia Murmiliuk, Ph.D.Murmiliuk, Anastasiia, Supporting information for the manuscript [Jiný výsledek]
1375219Anastasiia Murmiliuk, Ph.D.Murmiliuk, Anastasiia, The manuscript that was submitted to the Journal of Colloid and Interface Science and uploaded as a preprint to ChemRxiv (doi:10.26434/chemrxiv.13365659.v1) [Jiný výsledek]
1375219Anastasiia Murmiliuk, Ph.D.Murmiliuk, Anastasiia, Report for SANS measurements performed at FRMII [Jiný výsledek]
1375219Anastasiia Murmiliuk, Ph.D.Murmiliuk, Anastasiia, Characterization of the thermo-responsiveness of PLA-PNIPAM [Jiný výsledek]
1375219Anastasiia Murmiliuk, Ph.D.Murmiliuk, Anastasiia, Presentation at the “Czech-Bavarian mini-school on large scale facilities and open data” [Jiný výsledek]
1375219Anastasiia Murmiliuk, Ph.D.Murmiliuk, Anastasiia, Abstract for the “Czech-Bavarian mini-school on large scale facilities and open data” [Jiný výsledek]
432119Helen Elizabeth DulferDulfer, Helen Elizabeth, Abstract for the students in polar and alpine research conference [Jiný výsledek]
432119Helen Elizabeth DulferDulfer, Helen Elizabeth, EGU abstract 2021 [Jiný výsledek]
432119Helen Elizabeth DulferDulfer, Helen Elizabeth, Draft manuscript for the Journal of Maps [Jiný výsledek]
432119Helen Elizabeth DulferDulfer, Helen Elizabeth, Journal article that has been accepted by Quaternary Research and is currently in press. [Jiný výsledek]
1568419Greta KukeliKUKELI GRETA, Conference abstract [Jiný výsledek]
1568419Greta KukeliKUKELI GRETA, Extended conference abstract and image of initial analyses [Jiný výsledek]
1169420Manon PoignetPoignet, Manon, Manuscript untitled “Karyotype evolution and divergence of centromeric repeats in Muscicapidae birds” submitted into Frontiers in Genetics journal for the Special Issue “Cytogenomics: Structural organization and evolution of genomes”. [Jiný výsledek]
1868218Mgr. Lucie Charvátová, M.A.Charvátová, Lucie, Scénář polostrukturovaného rozhovoru. [Jiný výsledek]
1868218Mgr. Lucie Charvátová, M.A.Charvátová, Lucie, Způsob řešení, systematizace a operacionalizace práce. [Jiný výsledek]
358119Mgr. Natalia ZiółkowskaZiółkowska, Natalia, Presentation on New class of biodegradable responsive phosphorus–containing contrast agent for 1H/31P MR. EMIM conference, virtual. [Jiný výsledek]
358119Mgr. Natalia ZiółkowskaZiółkowska, Natalia , Presentation on New class of biodegradable responsive phosphorus–containing contrast agent for 1H/31P MR. ISMRM conference, virtual. [Jiný výsledek]
358119Mgr. Natalia ZiółkowskaVít, Martin, Presentation on Development of small animal coil for 1H/31P MR imaging. EMIM conference, virtual. [Jiný výsledek]
1164620Dipl.-Ing. Thomas Klaus NindelThomas, Nindel, Paper as it was submitted to Siggraph Asia 2020. See the annual summary for details [Jiný výsledek]
498119Mgr. Miroslava PapežováPapežová, Miroslava, První verze rukopisu, kterou řešitelka v těchto dnech dopracovává do finální podoby a odesílá k recenznímu řízení do impaktovaného časopisu Iluminace, kam je studie coby výstup projektu od počátku směřována. Publikace studie se předpokládá ještě v první polovině tohoto roku. Situace ohledně vydání byla komunikována se školitelkou a šéfredaktorkou Iluminace. Řešitelka vše podrobně zdůvodňuje ve zprávě o řešení projektu a v komentáři ke splnění cílů projektu. Současně řešitelka na základě uvedeného a na základě přiložené první verze rukopisu studie zdvořile žádá o odklad hodnocení projektu. [Jiný výsledek]
758219Anna PestovaPestova Anna, Mamonov Mikhail , Credit Supply Shocks and Household Defaults. CERGE-EI Working Paper [Jiný výsledek]
736120Mohammad Ali Elminejad Anjileh, M.Sc.Elminejad, Ali; Havranek,Tomas; Horvath, Roman, In this study, we study the source of heterogeneity among estimated Frisch extensive elasticities in the literature. We collect 723 estimates from 36 studies along with 22 explanatory variables reflecting studies’ characteristics and address model uncertainty by Bayesian and frequentist model averaging. Using linear and non-linear techniques, we find that publication bias exaggerates the mean of reported elasticities in the literature from 0.25 to 0.49. Our findings also suggest that two principal characteristics affect the magnitude of estimates systematically. First, identification bias: studies that follow a quasi-experimental approach tend to report smaller estimates. Second, aggregation bias: studies using macro data tend to report larger estimates. [Jiný výsledek]
1368120Mgr. Milan MaďarMaďar, Milan, Poster prezentovaný vrámci konferencie 72. sjezd chemiků [Jiný výsledek]
792218Shuo Li, Ph.D.Li Shuo, Brivio Federico, Grajciar Lukáš, Nachtigall Petr, This is the poster for the Workshop on Low Dimensional Materials, 8-11 September, 2020, Liblice, Czech Republic. Check the attachment for details. [Jiný výsledek]
1066120Alda Maria Domingues VieiraKolínská Iva, financial report [Jiný výsledek]
1066120Alda Maria Domingues VieiraVieira, Alda, Results and correlation coefficients [Jiný výsledek]
464218Hana Janečková, M.A.Hana Janečková, A research essay discussing the role of reenactment as an artistic performative strategy in contemporary feminist art Curatorial Project Restless Image ETC project Prague January 2020 https://etcgalerie.cz/en/neklid-obrazu-iv-feminismus-a-soucasne-umelecke-video-promitaci-pasmo/ [Jiný výsledek]
464218Hana Janečková, M.A.Hana Janečková, Vyjímečný stav kultury Článek diskutující vliv digitální kultury na politiku současných uměleckých institucí, v době pandemie https://artalk.cz/2020/11/30/vyjimecny-stav-kultury/ [Jiný výsledek]
464218Hana Janečková, M.A.Digital Archive of Project, http://display.cz/en/projects/multilogues-on-the-now-technologie-tela http://display.cz/en/projects/multilogue-on-now-o-zdravi-praci-a-emocich [Jiný výsledek]
464218Hana Janečková, M.A.Association for Art History Conference Paper, https://eu-admin.eventscloud.com/website/2065/political-appropriations/ Tento konfereční příspěvek byl minulý rok odložen kvůli pandemii, ale konference probíhá letos online. [Jiný výsledek]
556218Fatemeh Alaei Faradonbeh, M.Sc.Alaei Faradonbeh, Fatemeh; Lastuvkova, Hana; Cermanova, Jolana; Hroch, Milos; Nova,Zuzana; Nachtigal, Petr; Pavek, Petr., In EE/ID-EE groups: 1- (ethinylestradiol) 1-increased plasma BA – Iron depletion is a risk factor for cholestasis 2-Bile secretion of bile acids BA unchanged but Cyp7a1 which is one of the major bile acid synthesis enzymes is increased. reduced bile flow mainly by reduced Bile secretion of glutathione - due to reduced Mrp2 In TR/TR-EE groups: 1-Plasma bile acid was unchanged 2-Bile secretion of bile acids reduced due to reduction of Ntcp / Bsep transporters and also bile synthesis enzymes such as Cyp7a1 and Cyp8b1. Iron depletion and Mrp2 deficiency worsen the ethinylestradiol-induced cholestasis. note: EE(ethinylestradiol), ID(iron depletion diet), TR(Mrp2 negative Rats). [Jiný výsledek]
556218Fatemeh Alaei Faradonbeh, M.Sc.Alaei Faradonbeh, Fatemeh; Igreja Sae, Ivone; Lastuvkova, Hana; Cermanova, Jolana; Hroch, Milos; Faistova, Hana; Mokry, Jaroslav; Nova,Zuzana; Uher, Martin; Nachtigal, Petr; Pavek, Petr., We introduced a mice model of ethinylestradiol-induced cholestasis as preparation for the possibility of using Mrp2-deficient mice, which are accessible on the market. These data were summarized and send as a manuscript to Chemico-Biological Interactions (IF 3.7) journal, where it passes first evaluation and reviewers demanded just minor modification - the manuscript is enclosed. [Jiný výsledek]
1082120Peter Wedekind, M.Ed.Wedekind, Peter, Official Invitation Letter for 2021 IPSA world congress. [Jiný výsledek]
1082120Peter Wedekind, M.Ed.Wedekind, Peter, WORK IN PROGRESS article, currently undergoing the review process at the Czech Journal of Political Science [Jiný výsledek]
1348120Dmytro Iefremenko, M.Sc.IEFREMENKO, D, Abstract for conference [Jiný výsledek]
1706119Oksana Tsyklauri, Ph.D.Tsyklauri Oksana, Figure 1. Preliminary results of GA UK project How Do Regulatory T Cells Reduce the Risk of Autoimmunity Mediated by CD8+ T Cells (A) Recombinant IL-2 interferes with Treg-mediated suppression of CD8+ T cell proliferation. (B-D) Tregs are unable to suppress autoimmunity in mice in the presence of IL-2 immunocomplexes (S4B6). (E-F) pSTAT5 and CD25 expression is upregulated in Treg-depleted mice. (G-H) Treg-depleted mice immunized with OVA, R4Q7, or R4H7 peptide develop less OT1 with effector phenotype, then mice having Tregs. [Jiný výsledek]
1110119Mgr. Andrei ChernyshevChernyshev, A.; Acharya, U.; Pfleger, J.; Trhlíková, O.; Zedník, J.; Vohlídal, J., Journal ”Polymers”, decision letter and peer-review reports [Jiný výsledek]
204119Marta García RivasGarcía Rivas, M., Jurčák, J., Bello González, N., "Solar pores. A magnetic evolution laboratory", Poster and flash talk at the online Solar-Stellar Connection STFC Summer School, 14-18 September 2020 [Jiný výsledek]
204119Marta García RivasGarcía Rivas, M., Jurčák, J., Bello González, N., "Vertical magnetic fields on evolving pores", contributed talk at the virtual 25th National Solar Physics Meeting, Hurbanovo, Slovakia, 20-22 October 2020 [Jiný výsledek]
204119Marta García RivasGarcía Rivas, M., Jurčák, J., Bello González, N., "Solar pores - A magnetic evolution laboratory", Contributions to the XIV.0 Scientific Meeting (virtual) of the Spanish Astronomical Society, held 13-15 July 2020, online at https://www.sea-astronomia.es/reunion-cientifica-2020, id.198 [Jiný výsledek]
204119Marta García RivasGarcía Rivas, M., Jurčák, J., Bello González, N., "Vertical magnetic fields on the boundary of evolving pores", Contributed talk at the virtual Annual Meeting of the German Astronomical Society, 21-25 September 2020 [Jiný výsledek]
1170220Rahul Avaroth BhaskaranMSc. Rahul Avaroth Bhaskaran, Results [Jiný výsledek]
1516119Guillermo Puertas FriasPuertas Frias, Guillermo, Figures related to the 2020 annual report [Jiný výsledek]
1038120Christos Feidakis, M.Sc.Feidakis, Christos, Table 1. Performance comparison of an early version of P2Rank for ions with other existing predictors on a benchmark dataset. [Jiný výsledek]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Gális, Rudolf; Wolf, Marek , Prednáška "Spectroscopic analysis of selected symbiotic candidates" (Week of Doctoral Students 2020 focused on physical study branches. 22. - 24. 9. 2020. Praha, Česká republika, online) [Jiný výsledek]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Gális, Rudolf; Vrašťák, Martin; Teyssier, Francois; Leedjärv, Laurits; Wolf, Marek , Prednáška "Symbiotic binaries as ideal targets for amateur observers" (52. konference o výzkumu proměnných hvězd a exoplanet. 6. - 7. 11. 2020. Praha, Česká republika, online) [Jiný výsledek]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav, Prednáška "Symbiotic binaries: The mystery of cool giants and hot dwarfs" (Seminar of Stellar Physic Department of AI ASCR. 10. 12. 2020. Ondřejov, Česká republika, online) [Jiný výsledek]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Gális, Rudolf; Wolf, Mare, Prednáška "Characterizing the symbiotic population using the Gaia data" (International Annual Meeting of the German Astronomical Society. 21. - 25. 9. 2020. Nemecko, online) [Jiný výsledek]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Gális, Rudolf; Leedjärv, Laurits , Prednáška "Symbiotic binaries in the scope of the ChETEC project" (ChETEC Period 4 Main Event. 3. - 4. 9. 2020. Split, Chorvátsko, online) [Jiný výsledek]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Gális, Rudolf; Wolf, Marek, Poster "Characterizing the symbiotic population using the Gaia data" (European Astronomical Society Annual Meeting 2020. 29. 6. - 3.7. 2020. Leiden, Holandsko, online) [Jiný výsledek]
890120RNDr. Jaroslav MercGális, Rudolf; Merc, Jaroslav; Leedjärv, Laurits , Poster "Clumpy environment around accreting compact objects in symbiotic systems" (European Astronomical Society Annual Meeting 2020. 29. 6. - 3. 7. 2020. Leiden, Holandsko, online) [Jiný výsledek]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Gális, Rudolf; Teyssier, Francois, Poster "A need for long-term spectroscopic data in the investigation of symbiotic binaries" na konferencii European Astronomical Society Annual Meeting 2020 (Leiden, Holandsko, online) [Jiný výsledek]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Gális, Rudolf; Wolf, Marek, Poster "New Online Database of Symbiotic Variables" (Royal Astronomical Society Early Career Poster Exhibition. 13. 9. 2020. Veľká Británia, online) [Jiný výsledek]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav, Prednáška "Symbiotic binaries: A story of giants and dwarfs" (Seminar of the Astronomical Institute of Charles University. 14. 10. 2020. Praha, Česká republika, online) [Jiný výsledek]
510119Mgr. Ján Hreško, Ph.D.Hreško, Ján, Článok "Sebou môžem byť vďaka druhému. Etické myslenie Levinasa a psychoterapeutický vzťah" bol v roku 2020 zaslaný do recenzovaného časopisu Psychoterapie. Autori čakajú na potvrdenie jeho publikovania v roku 2021. [Jiný výsledek]
510119Mgr. Ján Hreško, Ph.D.Hreško, Ján , Článok "Levinasova etika a učiteľ. Vyučovanie ako čas reči" prešiel recenzným kolom v časopise Paideia a bude publikovaný v čísle 1/2021. . [Jiný výsledek]
1192819Ing. Zuzana PavlíkováPavlíková, Zuzana, Príloha 1: Ribozomálny proteín uS19 (RPS15) ovplyvňuje readthrough, avšak nehrá rolu v akomodácii glutamínovej tRNA. (A) Kvasinkový kmeň nesúci mutáciu 128AAAAAAA134 v uS19 proteíne vykazuje pomalší rast v porovnaní s pôvodným kmeňom. (B) Mutácie R130A a 128AAAAAAA134 uS19 proteínu zvyšujú účinnosť readthrough. (C) uS19 nemá vplyv na rozdielnu inkorporáciu jednotlivých foriem glutamínovej tRNA. [Jiný výsledek]
1192819Ing. Zuzana PavlíkováPavlíková, Zuzana, Príloha 2: Hoci neprítomnosť neesenciálneho ribozomálneho proteínu eS25 (RPS25) v bunkách Saccharomyces cerevisiae má za následok zníženie readthrough, zdá sa, že eS25 nehrá rolu v akomodácii Gln tRNA. (A) Delécia eS25 neovplyvňuje rast buniek vo výraznej miere. (B) Delécia eS25 znižuje účinnosť readthrough. (C) eS25 nemá vplyv na rozdielnu inkorporáciu jednotlivých foriem Gln tRNA. Zaujímavý je ale vplyv eS25 na inkorporáciu Tyr tRNA, u ktorej badáme pokles v readthrough v delečnom kmeni eS25. Vedecká skupina pod vedením O.Namy ukázala, že v kvasinkách sa na UAG inkorporuje prevažne Tyr tRNA. Preto za robustným poklesom readthrough v delečnom kmeni eS25 ukázaným v bode (B) môže pravdepodobne zhoršená inkorporácia Tyr tRNA na stop kodón. [Jiný výsledek]
1192819Ing. Zuzana PavlíkováPavlíková, Zuzana, Príloha 3: Mutácie N konca ribozomálneho proteínu eS30 (RPS30) zasahujúceho do A miesta ribozómu ovplyvňujú readthrough v rôznej miere. Dôležitú úlohu v akomodácii glutamínovej tRNA v A mieste hrá arginín v pozícii 10 v eS30 proteíne. (A) Pomalší rast voči pôvodnému kmeňu pozorujeme u Δ2-6 a u 5AAAAAA10. (B) Všetky testované mutácie N konca eS30 ovplyvňujú účinnosť readthrough. Avšak, miera ich účinku je rôzna. (C) Hoci mutantný kmeň R10A ovplyvňuje readthrough len nepartne, zdá sa, že je to práve arginín v pozícii 10, ktorý hrá rolu v akomodácii Gln tRNA v A mieste. Totiž, v prípade overexpresie Gln tRNA pozorujeme značný pokles readthrough v kmeni R10A, čo poukazuje na pravdepodobnosť existencie špecifickej interakcie Gln tRNA s arginínom v pozícii 10. [Jiný výsledek]
80120Isa Margarethe Irene Dallmer-Zerbe, M.Sc.Dallmer-Zerbe, Isa, Presentation given at the Neural Information Processing Group, TUB, Berlin, 4.12.2020 is attached. Further presentations were given in the groups of Jaroslav Hlinka, Department of Complex Systems, ICS CAS, Prague, 10.11.2020, and Premysl Jiruska, Department of Physiology, 2nd LK UK, Prague, 11.12.12020. [Jiný výsledek]
1166119Ivone Cristina Igreja e Sá, M.Sc.Igreja Sá, Ivone, Soluble endoglin as a risk factor of estrogen-induced cholestasis? – 2nd. Year [Jiný výsledek]
1166119Ivone Cristina Igreja e Sá, M.Sc.Igreja Sá, Ivone, Poster presentation at EAS 2020 online conference [Jiný výsledek]
1356120Sofiia TvorynskaTvorynska Sofiia, PowerPoint presentation of the report: Comparison of the covalent glucose oxidase and laccase immobilization at amino- and carboxyl- functionalized powdered supports for optimal preparation of the flow biosensors based on the enzymatic mini-reactors. On-line webinar “What's new in electroanalytical chemistry?” jointly organized by Charles University, Faculty of Science, Department of Analytical Chemistry and Hebrew University of Jerusalem, Institute of Chemistry, on 18 November, 2020. [Jiný výsledek]
1006218Neslihan BukumBukum Neslihan, Novotna Eva, Morell Anselm, Želazková Jana, Laštovičková Lenka, Čermáková Lucie, Portillo Ramon, Solich Petr, Wsól Vladimir, Inhibition of AKR1B10-mediated metabolism of daunorubicin as a novel off-target for Bcr-Abl tyrosine kinase inhibitor dasatinib. [Jiný výsledek]
1006218Neslihan BukumBüküm, Neslihan, OVERCOMING DAUNORUBICIN RESISTANCE MEDIATED BY ALDO-KETO REDUCTASE 1B10. BUKUM, N., MORELL, A., NOVOTNA, E., WSOL, V., Department of Biochemical Sciences, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove, Charles University, Czech Republic bukumn@faf.cuni.cz [Jiný výsledek]
1018120MgA. Daniel RůžičkaKřemen Pavel, Text článku, který vyšel v časopise Paměť a dějiny č. 2/2020.(OD STR. 56) [Jiný výsledek]
1018120MgA. Daniel RůžičkaKřemen Pavel, Růžička Daniel, Vlček Tomáš, koncepce obsahu cílové studie - 1. verze [Jiný výsledek]
1018120MgA. Daniel RůžičkaRůžička Daniel, Kapitola do kolektivní monografie Film a dějiny (vydavatel ÚSTR a Casablanca) - vyjde v roce 2021. [Jiný výsledek]
1018120MgA. Daniel RůžičkaVlček Tomáš, Text pro interní publikaci Českého rozhlasu SVĚT ROZHLASU. [Jiný výsledek]
984120Ing. Šárka JanušováJanusova, Sarka, GAUK report [Jiný výsledek]
984120Ing. Šárka JanušováJanusova, Sarka, 13th IMG PhD Conference, Prague, October 2020, oral presentation: Analysis of GITR signaling pathway and role of Abin1 in T cell development [Jiný výsledek]
984120Ing. Šárka JanušováJanusova, Sarka, Results 2020 [Jiný výsledek]
140320Ing. Zdeněk KasnerKasner, Zdeněk, Prezentace výsledků na interním semináři Ústavu formální a aplikované lingvistiky [Jiný výsledek]
946218Ekaterina Zheltova, M.A.Zheltova, Ekaterina; Vaxevanou, Theodora; Manousopoulou, Mariana; Kalogianni, Despina, “How come we don’t speak, we do”: Narrating Greek-Albanian language use in the Konitsa area Co-authored paper submitted to Anthropology of East Europe review (accepted with minor corrections) To be published in 2021 [Jiný výsledek]
946218Ekaterina Zheltova, M.A.Zheltova, Ekaterina, Presentation "Between the Northern Epirus and Chameria: (Linguistic) imaginaries in the Albanian-Greek Borderlands" CEFRES/IMS Epistemological seminar [Jiný výsledek]
946218Ekaterina Zheltova, M.A.Zheltova, Ekaterina, Up-to-date summary of the dissertation (including a plan by chapters) [Jiný výsledek]
1552218Silvia Carina Magalhães NovaisMagalhaes-Novais, Silvia, Manuscript which will be sent soon to Cell Metabolism. [Jiný výsledek]
1552218Silvia Carina Magalhães NovaisMagalhaes-Novais, Silvia, Oral Presentation at "19th Biennial Meeting of International Society of Free Radical Research (SFRRI)” in March 15-18, 2021. [Jiný výsledek]
1460218Jordan Bishop, M.Sc., Ph.D.Bishop, Jordan , Vestfold Hills Publication entitled, " A re-investigation of lake sediment diatoms from the Vestfold Hills, Antarctica, using an updated, fine-grained taxonomy" published in Diatom Research https://doi.org/10.1080/0269249X.2020.1794982 [Jiný výsledek]
1460218Jordan Bishop, M.Sc., Ph.D.Bishop, Jordan , Brno Meeting for Biosciences and Polar Alpine Research. Invited talk. [Jiný výsledek]
1460218Jordan Bishop, M.Sc., Ph.D.Bishop, Jordan , Page proofs of "Diatom communities differ among Antarctic moss and lichen vegetation types" in Antarctic Science, DOI: 10.1017/S0954102020000620 within a forthcoming paper publication [Jiný výsledek]
1460218Jordan Bishop, M.Sc., Ph.D.Bishop, Jordan , Canceled (COVID) Poster presentation from the European Diatom Meeting 2020 in Cardiff, Wales. [Jiný výsledek]
1460218Jordan Bishop, M.Sc., Ph.D.Bishop, Jordan , Dissertation [Jiný výsledek]
1678218Shivam ShuklaFigures, Figures [Jiný výsledek]
1618119Ing. Kateřina ČermákováČermáková Kateřina, Supplementary data for final report [Jiný výsledek]
1062120Mgr. Jiří MalíkMalík, Jiří; Souček, Ondřej, Výsledky studie entalpické metody byly shrnuty do podoby článku Assessing accuracy of enthalpy-based methods through a semi-analytical benchmark for the Stefan problem (rukopis v příloze), podaném do Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals, který aktuálně prochází recenzním řízením. [Jiný výsledek]
956120Victory Armida Janine JaquesJaques, Victory and Holcova, Katarina , Talk at the TMS online conference 2020. [Jiný výsledek]
956120Victory Armida Janine JaquesJaques, Victory and Holcova, Katarina and Trubac, Jakub and Rathousky, Jiri, This is the manuscript under construction that will be submitted and published this year. The text needs to be reviewed by the co-authors and graphics and tables need to be finalized. For those reasons, no actual submission was attempted and we consider it as actually unfinished. [Jiný výsledek]
1136120Mgr. Martina NavrátilováNavrátilová, Martina, Vliv ABZ na aktivitu antioxidačních enzymů M. sativa a T. pratense [Jiný výsledek]
902217Mgr. Kateřina SkulinováSkulinová Kateřina, Novák Jan, Kolářová Libuše, Kašný Martin , Manuskript druhé publikace "Antigenic proteins from excretory-secretory products of Toxocara canis larvae and evaluation of their potential for immunodiagnostics of larval toxocarosis". [Jiný výsledek]
902217Mgr. Kateřina SkulinováSkulinová Kateřina, Novák Jan, Kolářová Libuše, Kašný Martin , Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 19. studentská vědecká konference „Identification of immunodominant antigens in excretory-secretory products from Toxocara canis L3 larvae.“ 17. 5. 2018, poster [Jiný výsledek]
902217Mgr. Kateřina SkulinováSkulinová Kateřina, Novák Jan, Kolářová Libuše, Kašný Martin , Helmintological Days 2018, Rejčkov, Czech Republic „Identification of immunogenic proteins in excretory-secretory products of Toxocara canis larvae.“ 7.–11. 5. 2018, přednáška [Jiný výsledek]
902217Mgr. Kateřina SkulinováSkulinová Kateřina, Novák Jan, Kolářová Libuše, Kašný Martin , XIIIth Slovak and Czech Parasitological Days, Košice, Slovakia „Characterization of immunodominant antigens in Toxocara canis L3 larvae excretory-secretory products.“ 21.–25. 5. 2018, poster [Jiný výsledek]
902217Mgr. Kateřina SkulinováSkulinová Kateřina, Novák Jan, Kašný Martin, Kolářová Libuše , XXIX. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů, Brno, (ONLINE) „Séroprevalence larvální toxokarózy v České republice“, červen 2020, přednáška [Jiný výsledek]

Nahoru

Článek ve sborníku

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 93 zázn.)
50119PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.Svobodová Silvie. Environmental literacy of pupils at ISCED level 2 in Germany – research probe. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy. INTED2021 Proceedings. : IATED Academy, 2021. s. 2712–2722. ISBN 978-84-09-27666-0. [Článek ve sborníku]
50119PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.Svobodová Silvie. Affective dimensions of environmental literacy of Slovak pupils at ISCED level 2. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy. INTED2020 Proceedings. : IATED Academy, 2020. s. 0155–0162. ISBN 978-84-09-17939-8. [Článek ve sborníku]
650420JUDr. PhDr. Alexander Kult, Ph.D.Alexander Kult. Volba práva v pojistných smlouvách sjednávaných na dálku se zaměřením na cestovní pojištění.. In Jan Škrabka. Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie. : TROAS s. r. o., 2021. s. 0–0. [Článek ve sborníku]
846119Mgr. Ing. Denisa UrbanováUrbanová, Denisa; Pavelková, Isabella. ŽÁKOVSKÁ NUDA JAKO VÝZNAMNÝ MOTIVAČNÍ PROBLÉM. In Bratská, Mária, Blaho, Radoslav. ČO NÁS (EŠTE) ČAKÁ A NEMINIE? VÝZVY PRE PSYCHOLÓGIU V DETSTVE, DOSPELOSTI A V STAROBE. Výzvy pre psychológiu v detstve, dospelosti a v starobe. : Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV, 2019. s. 51–60. ISBN 978-80-8127-254-7. [Článek ve sborníku]
1108120Mgr. Filip PřeučilPřeučil, Filip. Scalar-Vector Effective Field Theories from Soft Limits. In Doležal, Zdeněk et al.. Proceedings of 40th International Conference on High Energy physics (ICHEP2020). : Sissa Medialab srl, 2021. s. 670–675. [Článek ve sborníku]
1026120RNDr. Štěpán BalcarBalcar Štěpán, Peška Ladislav. Personalized Implicit Negative Feedback Enhancements for Fuzzy D’Hondt’s Recommendation Aggregations. In Maria Indrawan-Santiago, Eric Pardede, Ivan Luiz Salvadori, Matthias Steinbauer, Ismail Khalil, Gabriele Kotsis. Proceedings of the 22nd International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services. : International Conference Proceedings Series, 2020. s. 210–215. ISBN 978-1-4503-8924-2. [Článek ve sborníku]
200119Mgr. Michaela KubátováPejchalová, Michaela. Humor ve výuce matematiky. In Kolektiv autorů ČAPV. Sborník anotací příspěvků výroční konference ČAPV: Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie. : Technická univerzita v Liberci, 2019. s. 157–158. ISBN 978-80-7494-475-8. [Článek ve sborníku]
1310920Bc. Gregor KovalčíkKovalčík, Gregor and Škrhák, Vít and Souček, Tomáš and Lokoč, Jakub. VIRET Tool with Advanced Visual Browsing and Feedback. In Gurrin, Cathal and Schoeffmann, Klaus and Þór Jónsson, Björn and Dang-Nguyen, Duc-Tien and Lokoč, Jakub and Tran, Minh-Triet and Hürst, Wolfgang. Proceedings of the Third Annual Workshop on Lifelog Search Challenge. : Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2020. s. 63–66. ISBN 978-1-4503-7136-0. [Článek ve sborníku]
1160119Mgr. Ivana Ryška Vajdová, Ph.D.Vajdová Ryška, Ivana . Imaginácia a intuícia v diele C.G. Junga. In Andrea Javorská - Peter Kyslan. Intuícia a imaginácia vo filozofii a vede. : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2019. s. 127–137. ISBN 978-80-973092-3-7. [Článek ve sborníku]
1050119Mgr. Ivana KvapilíkováKvapilíková, Ivana; Kocmi, Tom; Bojar, Ondřej. CUNI Systems for the Unsupervised and Very Low Resource Translation Task in WMT20. In Barrault et al.. Proceedings of the Fifth Conference on Machine Translation. : Association for Computational Linguistics, 2020. s. 1123–1128. ISBN 978-1-948087-81-0. [Článek ve sborníku]
1050119Mgr. Ivana KvapilíkováKvapilíková, Ivana; Artetxe, Mikel; Labaka, Gorka; Agirre, Eneko; Bojar, Ondřej . Unsupervised Multilingual Sentence Embeddings for Parallel Corpus Mining. In Rijhwani et al.. Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Student Research Workshop. : Association for Computational Linguistics, 2020. s. 255–262. ISBN 978-1-952148-03-3. [Článek ve sborníku]
546417Mgr. Eliška VrátnáVrátná, Eliška. VLIV 12 TÝDENNÍHO INTERVENČNÍHO POHYBOVÉHO PROGRAMU NA MUSKULOSKELETÁLNÍ SYSTÉM U PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY – RANDOMIZOVANÁ KONTROLOVANÁ STUDIE. In Jiří Suchý. Scientia Movens 2020. : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020. s. 22–23. ISBN 978-80-87647-53-0. [Článek ve sborníku]
58420Mgr. Radka Smith SlámováSmith Slámová, Radka. Rodičovská volba tříd se zaměřením při vstupu dítěte do primárního vzdělávání v České republice. In Červenková, Iva. Sborník anotací XXVIII. výroční konference ČAPV Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu. : Ostravská univerzita, 2020. s. 206–208. ISBN 978-80-7599-196-6. [Článek ve sborníku]
424119PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D.Novotná, Gabriela. Zlomky – jak s nimi můžeme pracovat, aby jim žáci lépe rozuměli. In N. Vondrová. Dva dny s didaktikou matematiky 2020. Sborník příspěvků.. : KMDM PedF UK, 2020. s. v tisku–v tisku. [Článek ve sborníku]
896120Mgr. Ing. Robert HusákHusák, Robert; Zavoral, Filip; Kofroň, Jan. Optimizing Transformations of Dynamic Languages Compiled to Intermediate Representations. In Cristina Ceballos. 2020 International Symposium on Theoretical Aspects of Software Engineering. : IEEE Computer Society Conference Publishing Services, 2020. s. 145–152. ISBN 978-1-7281-4086-5. [Článek ve sborníku]
818319Mgr. Václav HouskaHouska, Václav. MATHEMATICAL METHOD FOR SUBMOLECULAR RESOLUTION OF HELICENE-BASED MACROCYCLES BY ATOMIC FORCE MICROSCOPY IN AIR. In Neznámý. 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. : Tanger spol. s.r.o., 2020. s. 561–567. ISBN 978-80-87294-95-6. [Článek ve sborníku]
856218Mgr. Josef SoučekSouček, Josef. What Were They Thinking? Villa Landscapes As a Source of Architectural Comparanda. In Giulierini, Paolo - Coralini, Antonella - Sampaolo, Valeria. La pittura vesuviana. : SilvanaEditoriale, 2020. s. 227–233. [Článek ve sborníku]
514218RNDr. Eliška Polášková, Ph.D.Polášková, Eliška and Krtouš, Pavel. Equal-spin limit of the Kerr-NUT-(A)dS spacetime. In Elia Battistelli, Robert T. Jantzen and Remo Ruffini. Proceedings of the Fifteenth Marcel Grossman Meeting on General Relativity. : World Scientific, Singapore, 2021. s. 0–0. [Článek ve sborníku]
1088120Mgr. Michaela Sedláčková KnoblochováKnoblochová, M., & Mudrák, J. . Orientace na dosažení cíle a sportovní motivace u elitních hráčů plážového volejbalu. In Suchý Jiří a kol.. Scientia Movens 2020 - Sborník abstrakt z mezinárodní studentské vědecké konference konané dne 5. června 2020. : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020. s. 69–70. ISBN 978-80-87647-53-0. [Článek ve sborníku]
190119Mgr. Radka Rutsch Rutsch, Radka; Toušek, Jiří; Toušková, Jana. NEW VIEW ON THE ORIGIN OF HIGH CONDUVTIVITY OF POLYANILINE FILMS PROTONATED BY HYDROCHLORIC ACID. In Ing. RNDr. Andrea Džubinská, PhD., prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.. 20th CONFERENCE OF CZECH AND SLOVAK PHYSICISTS PROCEEDINGS. : Slovak Physical Society, Czech Physical Society, 2020. s. 137–138. ISBN 978-80-89855-13-1. [Článek ve sborníku]
1224120Mgr. Peter ZemanKlavík, Pavel; Knop, Dušan; Zeman, Peter. Graph Isomorphism Restricted by Lists. In Isolde Adler, Haiko Müller. Graph-Theoretic Concepts in Computer Science. : Springer, 2020. s. 106–118. ISBN 978-3-030-60439-4. [Článek ve sborníku]
90119RNDr. Jiří Švancara, Ph.D.Škopková Věra, Barták Roman, Švancara Jiří. What Does Multi-agent Path-finding Tell Us About Intelligent Intersections. In Rocha Ana Paula, Steels Luc, van den Herik H. Jaap. Proceedings of the 12th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, ICAART 2020. : SCITEPRESS 2020, 2020. s. 250–257. [Článek ve sborníku]
90119RNDr. Jiří Švancara, Ph.D.Vodrážka Jindrich, Barták Roman, Švancara Jiří. On Modelling Multi-Agent Path Finding as a Classical Planning Problem. In Harabor Daniel, Vallati Mauro. Proceedings of the Thirteenth International Symposium on Combinatorial Search, SOCS 2020. : AAAI Press 2020, 2020. s. 141–142. [Článek ve sborníku]
90119RNDr. Jiří Švancara, Ph.D.Vodrážka Jindrich, Barták Roman, Švancara Jiří. On Modelling Multi-Agent Path Finding as a Classical Planning Problem. In Alamaniotis Miltos, Pan Shimei. Proceedings of the IEEE 32th International Conference on Tools with Artificial Intelligence, ICTAI 2020. : IEEE 2020, 2020. s. 23–28. [Článek ve sborníku]
1580119Mgr. Jan BokBok, Jan, Brewster, Richard, Feder, Tomás, Hell, Pavol, Jedličková, Nikola. List Homomorphism Problems for Signed Graphs. In Javier Esparza and Daniel Kr{\'a}ľ. 45th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS 2020). : Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs), 2020. s. 20:1–20:14. ISBN 978-3-95977-159-7. [Článek ve sborníku]
1580119Mgr. Jan BokBok, Jan, Jedličková, Nikola, Martin, Barnaby, Paulusma, Daniel, Smith, Siani. Acyclic, Star and Injective Colouring: A Complexity Picture for H-Free Graphs. In Fabrizio Grandoni and Grzegorz Herman and Peter Sanders. 28th Annual European Symposium on Algorithms (ESA 2020). : Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs), 2020. s. 22:1–22:22. [Článek ve sborníku]
180420Mgr. Elif GarajováGarajová, Elif; Hladík, Milan; Rada, Miroslav. Interval transportation problem: The best and the worst (feasible) scenario. In Kapounek, Svatopluk; Vránová, Hana. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2020 (MME 2020). Conference Proceedings. : Mendel University in Brno, 2020. s. 122–127. ISBN 978-80-7509-734-7. [Článek ve sborníku]
180420Mgr. Elif GarajováGarajová, Elif; Rada, Miroslav; Hladík, Milan. Outcome Range Problem in Interval Linear Programming: An Exact Approach. In Huynh VN., Entani T., Jeenanunta C., Inuiguchi M., Yenradee P.. Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making. IUKM 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol. 12482. : Springer, Cham, 2020. s. 3–14. ISBN 978-3-030-62508-5. [Článek ve sborníku]
899018Mgr. Zuzana Tichá, Ph.D.Frydrychová, Zuzana; Georgi, Hana. Visual selective attention training gains in older adults. In Georgi, Hana. Ageing 2021: Proceedings of the 5th Gerontological Interdisciplinary Conference. : Prague College of Psychosocial Studies, 2021. s. -–-. [Článek ve sborníku]
834119Mgr. Michaela BartekováKarasová M., Kucharská A., Kučerová O.. Expressive Writing in the Czech Counselling system. In In Conference Proceedings. 3rd International Conference Literacy and Contemporary Society: Identities, Texts, Institutions. Nicósia, Cyprus. : MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, SPORT AND YOUTH, CYPRUS PEDAGOGICAL INSTITUTE, 2020. s. 640–651. ISBN 978-9963-0-9202-4. [Článek ve sborníku]
680119Mgr. Tomáš ZadražilZadražil, Tomáš. Peer instruction in elementary mathematics with the Pythagorean Theorem. In Barzel, Bärbel. Proceedings of the 14th International Conference on Technology in Mathematics Teaching – ICTMT 14. : DuEPublico, Duisburg-Essen Publications Online, University of Duisburg-Essen, 2020. s. 340–348. ISBN 978-3-940402-23-3. [Článek ve sborníku]
680119Mgr. Tomáš ZadražilZadražil, Tomáš. Co přináší a co obnáší vyučovat s pomocí metody peer instruction. In Bastl, Bohumír a Lávička, Miroslav. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2020. : Společnost učitelů matematiky, sekce JČMF, 2020. s. 115–120. ISBN 978-80-86843-69-8. [Článek ve sborníku]
680119Mgr. Tomáš ZadražilZadražil, Tomáš. Pythagorova věta v pojetí Peer Instruction. In Vondrová, Naďa. Dva dny s didaktikou matematiky 2019 Sborník příspěvků. : Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2019. s. 76–81. ISBN 978-80-7603-110-4. [Článek ve sborníku]
680119Mgr. Tomáš ZadražilZadražil, Tomáš. Relationship between normalized learning gains of individuals and their typical role in group discussions with peers. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2020 Proceedings. : IATED Academy, 2020. s. 2318–2327. ISBN 978-84-09-17939-8. [Článek ve sborníku]
254319JUDr. Marek NovákNovák, Marek. Povolená míra rušení v sousedských vztazích pohledem římského a novodobého práva. In Vojáček, Ladislav; Salák, Pavel; Valdhans, Jiří. Dny práva 2019, část V., Hranice – spolupráce, spory, přesahy. : Masarykova univerzita, 2020. s. 117–127. ISBN 978-80-210-9701-8. [Článek ve sborníku]
1374919Mgr. Monika PlíhalováPlíhalová, Monika. Humorné prvky ve vizuálně obrazném vyjádření dospívajících. In Feiferlíková, R., Falavigna, G. a kol.. Czech Republic and the Lusophonic Countries: Education, Art, Digital Technology in Teaching. : -, 2021. s. -–-. [Článek ve sborníku]
60120Mgr. Jaromír VyhnanovskýVyhnanovský, Jaromír; Musil, Stanislav. Photochemical vapor generation of cobalt for detection by inductively coupled plasma mass spectrometry. In Nesměrák, Karel. Proceedings of the 16th International Students Conference “Modern Analytical Chemistry”. : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2020. s. 123–128. ISBN 978-80-7444-079-3. [Článek ve sborníku]
540119JUDr. Alena Chaloupková, Ph.D.Chaloupková, Alena. Legal Aspects of Protection of Natura 2000 Sites in Connection with Road Construction in the Czech Republic. In Damohorský, Milan; Pokorný, Jiří. Doctoral Thesis of Environmental Law: "My Ph.D. Research". : Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2020. s. 75–92. ISBN 978-80-87488-36-2. [Článek ve sborníku]
540119JUDr. Alena Chaloupková, Ph.D.Chaloupková, Alena. TEN-T (roads) and the environment: Commission’s proposal to facilitate TEN-T implementation and its implications for the Czech environmental law. In Damohorský, Milan; Kerschner, Ferdinand; Stejskal, Vojtěch; Wagner, Erika. Klima- und Ressourcenschutzrecht. Sammelband aus dem Internationalen Studentenseminar. : Eva Rozkotová Beroun, 2021. s. x–x. ISBN 978-80-87488-40-9. [Článek ve sborníku]
832120Mgr. Pavla KopalováŠusterová, Pavla. Diagnostika komunikačních schopností osob s kombinovaným postižením. In Scholtzová Iveta, Klimovič Martin. DOKOPY 2020 Doktorandská konferencia Pedagogickej fakulty PU, Zborník rozšírených abstraktov. : Prešovská univerzita v Prešove, 2020. s. 76–77. ISBN 978-80-555-2632-4. [Článek ve sborníku]
1766318Mgr. Michal OplerJelínek, Vít; Opler, Michal; Pekárek, Jakub. A Complexity Dichotomy for Permutation Pattern Matching on Grid Classes. In Esparza, Javier; Král’, Daniel. 45th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS 2020). : Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum für Informatik, 2020. s. 52:1–52:18. ISBN 978-3-95977-159-7. [Článek ve sborníku]
1114119RNDr. Lukáš VacekVacek, Lukáš; Kučera, Václav. Traffic flow model on networks using numerical fluxes at the junctions. In Frolkovič, Peter; Mikula, Karol; Ševčovič, Daniel. Proceedings of the Conference Algoritmy 2020. : Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2020. s. 41–50. ISBN 978-80-227-5032-5. [Článek ve sborníku]
1658119Mgr. Ivana FišerováVítková, Ivana. VLIV ISOPRENALINU NA MITOCHONDRIÁLNÍ FUNKCE V HL-1 KARDIOMYOCYTECH. In prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.. 96 Fyziologické dni. : Martin, 2019. s. 121–121. [Článek ve sborníku]
1658119Mgr. Ivana FišerováVítková, Ivana. VLIV ISOPRENALINU NA MITOCHONDRIÁLNÍ FUNKCE V HL-1 KARDIOMYOCYTECH. In Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA, . XXVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. : Česká kardiologická společnost, 2020. s. 259–259. [Článek ve sborníku]
1198519Mgr. David KuboňKuboň, David, Mráz, František. Learning Picture Languages Represented as Strings. In Roman Barták, Eric Bell. PROCEEDINGS OF THE THIRTY-THIRD INTERNATIONAL FLORIDA ARTIFICIAL INTELLIGENCE RESEARCH SOCIETY CONFERENCE. : AAAI, 2020. s. 529–532. ISBN 978-1-57735-821-3. [Článek ve sborníku]
910319JUDr. Mgr. Martin ŠolcŠOLC, Martin. Možnosti umělé inteligence při hodnocení protiprávnosti v medicínskoprávních sporech. In SUCHOŽA, Jozef, HUSÁR, Ján, HUČKOVÁ, Regina. Právo, obchod, ekonomika. : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. s. 272–286. ISBN 978-80-8152-930-6. [Článek ve sborníku]
612218Mgr. Lenka HrdinováHrdinová, Lenka. Šlechta mezi nacismem a stalinismem. Rod Kinských v době tzv. Třetí republiky. In Kabešová, Monika - Bekera, Matěj. České, slovenské a československé dějiny 20. století XIV.. : Univerzita Hradec Králové, 2020. s. 59–70. [Článek ve sborníku]
132119Mgr. Michaela TomkováTomková, Michaela, Lysák, Jakub; Potůčková, Markéta. SEMANTIC CLASSIFICATION OF SANDSTONE LANDSCAPE POINT CLOUD BASED ON NEIGHBOURHOOD FEATURES. In Paparoditis N., Mallet C., Lafarge F., Remondino F., Toschi I., Fuse F.. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. : Copernicus GmbH (Copernicus Publications), 2020. s. 333–338. [Článek ve sborníku]
132119Mgr. Michaela TomkováTomková, Michaela; Lysák, Jakub. Zpracování dat laserového skenování pískovcových skal z UAV. In Inspektor T., Horák J., Růžička J.. Symposium GIS Ostrava 2020 Prostorová data pro Smart City a Smart Region. : VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2020. s. 0–0. ISBN 978-80-248-4398-8. [Článek ve sborníku]
578218Mgr. Jakub NáplavaNáplava, Jakub; Straka, Milan; Straková, Jana. Diacritics Restoration using BERT with Analysis on Czech language. In Jan Hajič. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics. : Charles University , 2021. s. 0–0. [Článek ve sborníku]
1780218Mgr. Čestmír VejmolaVejmola, Čestmír. EEG Correlates of the Effect of Psychedelics in Rat – Spectral Maps and Coherence. In Werner Strik. Neuropsychobiology 2018/2019;77:119–162. : Karger, 2019. s. 142–143. [Článek ve sborníku]
899518Mgr. Jana ŠofránkováStaničová, Jana. Prehistoric Spindle whorls from Central Europe: Preliminary results. In Macarena Bustamante-Álvarez, Elena H. Sánchez López, Javier Jiménez Ávila (eds.). REDEFINING ANCIENT TEXTILE HANDCRAFT STRUCTURES, TOOLS AND PRODUCTION PROCESSES. : Universidad de Granada, 2020. s. 131–137. ISBN 978-84-338-6776-6. [Článek ve sborníku]
270218JUDr. Adam Csukás, Ph.D.CSUKÁS, Adam. Církevní právo v hledáčku reformy právnického studia. In HORÁK, Záboj, SKŘEJPKOVÁ, Petra. Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi. : Leges, 2020. s. 81–100. ISBN 978-80-7502-439-8. [Článek ve sborníku]
270218JUDr. Adam Csukás, Ph.D.CSUKÁS, Adam. Classis in the Evangelical Church of Czech Brethren. In BROEKE, Leon van den, JANSSEN, Allan J.. A Collegial Bishop Revisited: Classis and Presbytery at Issue. : Summum Academic Publications, 2020. s. 85–101. ISBN 978-9-49-270114-5. [Článek ve sborníku]
1277018Mgr. Jana Novotná Dabrowski, Konrad; Masařík, Tomáš; Novotná, Jana; Paulusma, Daniel; Rzążewski, Paweł. Clique-Width: Harnessing the Power of Atoms. In Isolde Adler; Haiko Müller. Graph-Theoretic Concepts in Computer Science. WG 2020. Lecture Notes in Computer Science. : Springer, 2020. s. 119–133. ISBN 978-3-030-60439-4. [Článek ve sborníku]
1176219Mgr. Jonáš VidraVidra, Jonáš; Žabokrtský, Zdeněk. Next Step in Online Querying and Visualization of Word-Formation Networks. In Sojka, Petr; Kopeček, Ivan; Pala, Karel; Horák, Aleš. Proceedings of the 23rd International Conference on Text, Speech and Dialogue. : Springer, 2020. s. 144–152. ISBN 978-3-030-58322-4. [Článek ve sborníku]
1480218Mgr. Marie Dunovská, Ph.D.Dunovská Marie. Hudebně integrativní tvorba studentů Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. In Slavíková Petra. Teorie a praxe hudební výchovy VI. : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. s. 257–262. ISBN 978-80-7603-163-0. [Článek ve sborníku]
1048120Mgr. Barbora ŠtádlerováŠtádlerová, Barbora, Vyhnanovský, Jaromír, Dědina, Jiří, Musil, Stanislav. Photochemical vapour generation of bismuth coupled with atomic fluorescence spectrometry. In Karel Nesměrák. Proceedings of 16th Internation Students' Conference 'Modern Analytical Chemistry'. : Charles University, Faculty of Science, 2020. s. 97–103. ISBN 978-80-7444-079-3. [Článek ve sborníku]
460420Mgr. Filip HorákHorák, Filip. Regulatorní omezení technologií ve finančním sektoru . In Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2020 . : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2020. s. 258–263. ISBN 978-80-7160-576-8. [Článek ve sborníku]
408119PhDr. Petra KacafírkováKacafírková, Petra. ZÁMĚRNÉ UČENÍ KOLOKACÍ JAKO PROSTŘEDEK K DOSAŽENÍ PLYNULOSTI A PŘIROZENOSTI VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA. In Maierová Eva. PhD Existence 10. : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. s. 312–320. ISBN 978-80-244-5731-4. [Článek ve sborníku]
1164320Mgr. Tomáš KroczekKroczek, Tomáš; Vilímek, Vít. Evaluation of natural hazards of glacial lake Imja, Nepal. In Tejkl, A., Báčová, M., Kavka, P.. Sborník Hydrologie, GIS a životní prostředí 2020. : Czech Technical University in Prague, 2020. s. 18–18. ISBN 978-80-01-06800-7. [Článek ve sborníku]
1198419Mgr. Nikola JedličkováBok, Jan, Jedličková Nikola, Martin, Barnaby, Paulusma, Daniel, Smith, Siani. Acyclic, Star and Injective Colouring: A Complexity Picture for H-Free Graphs. In Fabrizio Grandoni and Grzegorz Herman and Peter Sanders. 28th Annual European Symposium on Algorithms (ESA 2020). : Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs), 2020. s. 22:1–22:22. ISBN 978-3-95977-162-7. [Článek ve sborníku]
1198419Mgr. Nikola JedličkováBok, Jan, Brewster, Richard, Feder, Tomás, Hell, Pavol, Jedličková, Nikola. List Homomorphism Problems for Signed Graphs. In Javier Esparza and Daniel Kr{\'a}ľ. 45th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS 2020). : Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs), 2020. s. 20:1–20:14. [Článek ve sborníku]
548418Mgr. Vít Ulman, Ph.D.Ulman, Vít. The current state of the Tsushima dialect. In Jarosz, Aleksandra. Japan: Fictions and Reality. : Toruń University Press, 2020. s. 173–191. [Článek ve sborníku]
264220Mgr. Tereza ĎurovcováĎurovcová, Tereza; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk. Connection Between Proton Beam and Alpha Core in the Solar Wind. In Jana Šafránková and Jiří Pavlů. WDS'20 Proceedings of Contributed Papers — Physics. : MATFYZPRESS, 2020. s. 7–13. ISBN 978-80-7378-435-5. [Článek ve sborníku]
544218Mgr. Lada Peksová, Ph.D.Peksová Lada. Modular operads with connected sum and Barannikov's theory. In Martin Čadek. Archivum Mathematicum. : Masaryk University, 2020. s. 287–300. [Článek ve sborníku]
398120Mgr. Dominik MacháčekDominik Macháček, Jonáš Kratochvíl, Sangeet Sagar, Matúš Žilinec, Ondřej Bojar, Thai-Son Nguyen, Felix Schneider, Philip Williams, Yuekun Yao. ELITR Non-Native Speech Translation at IWSLT 2020. In Marcello Federico, Alex Waibel, Kevin Knight, Satoshi Nakamura, Hermann Ney, Jan Niehues, Sebastian Stüker, Dekai Wu, Joseph Mariani, Francois Yvon . Proceedings of the 17th International Conference on Spoken Language Translation. : Association for Computational Linguistics, 2020. s. 200–208. ISBN 978-1-952148-07-1. [Článek ve sborníku]
398120Mgr. Dominik MacháčekPeter Polák, Sangeet Sagar, Dominik Macháček, Ondřej Bojar. CUNI Neural ASR with Phoneme-Level Intermediate Step for Non-Native SLT at IWSLT 2020. In Marcello Federico, Alex Waibel, Kevin Knight, Satoshi Nakamura, Hermann Ney, Jan Niehues, Sebastian Stüker, Dekai Wu, Joseph Mariani, Francois Yvon. Proceedings of the 17th International Conference on Spoken Language Translation. : Association for Computational Linguistics, 2020. s. 191–199. ISBN 978-1-952148-07-1. [Článek ve sborníku]
398120Mgr. Dominik MacháčekDominik Macháček, Ondřej Bojar. Presenting Simultaneous Translation in Limited Space. In Martin Holeňa (a), Tomáš Horváth (b,c), Alica Kelemenová (d), František Mráz (e), Dana Pardubská (f), Martin Plátek (g), Petr Sosík (d) . Proceedings of the 20th Conference Information Technologies - Applications and Theory (ITAT 2020). : CEUR Workshop Proceedings , 2020. s. 34–39. ISBN 979-10-95546-34-4. [Článek ve sborníku]
298120Mgr. Jan VávraVávra, Jan. Identification of Temporal Patterns in Income and Living Conditions of Czech Households: Clustering Based on Mixed Type Panel Data from the EU-SILC Database. In Kapounek, Svatopluk and Vránová, Hana. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics, Conference Proceedings . : Mendel University Publishing Center, 2020. s. 612–617. ISBN 978-80-7509-734-7. [Článek ve sborníku]
1168820RNDr. Vojtěch VlachVlach, Vojtěch; Ledvinka, Ondřej; Matoušková, Milada. Spatiotemporal analysis of hydrological drought in selected Central European headwaters. In Tejkl, A.; Báčová, M; Kavka, P.. Sborník Hydrologie, GIS a životní prostředí 2020. : Czech Technical University in Prague, 2020. s. 19–20. ISBN 978-80-01-06800-7. [Článek ve sborníku]
272119RNDr. Ondřej HotovýHotový, Ondřej; Jeníček, Michal. Changes in the snowpack energy balance and changes in occurence and extremity of rain-on-snow events due to climate change. In Tejkl, Adam; Báčová, Markéta; Kavka, Petr. Sborník Hydrologie, GIS a životní prostředí 2020, online. : Czech Technical University in Prague, 2020. s. 4–5. ISBN 978-80-01-06800-7. [Článek ve sborníku]
266120JUDr. Mgr. Bc. et Bc. Josef VacekVacek, Josef. Prameny k činnosti Apelačního soudu kolem roku 1700. In Tauchen, Jaromír. VIII. ČESKO-SLOVENSKÉ PRÁVNĚHISTORICKÉ SETKÁNÍ DOKTORANDŮ A POSTDOKTORANDŮ. : Masarykova univerzita, 2020. s. 343–353. [Článek ve sborníku]
480119Mgr. Anna VozkováVozková, Anna. Aspergerův syndrom a emoce: rozpoznávání a empatie. In Naděžda Pelcová a Lea Květoňová. EMOCIONALITA VE VÝCHOVĚ PRIZMATEM FILOSOFICKÉ, PSYCHOLOGICKÉ A SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ REFLEXE. : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021. s. 319–333. ISBN 978-80-7603-242-2. [Článek ve sborníku]
1748218MUDr. Minh Duc TrinhTrinh, Minh Duc. VLIV SETRVALÉ HYPOXIE NA GENOVOU EXPRESI VÁPNÍKOVÝCH KANÁLŮ V SARKOPLAZMATICKÉM RETIKULU. In Česká kardiologická společnost. XXVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. : Česká kardiologická společnost, 2020. s. 248–248. [Článek ve sborníku]
614119RNDr. Veronika Kodetová, Ph.D.Kodetová Veronika, Vlach Martin, Leibner Michal, Kudrnová Hana, Harcuba Petr, Bajtošová Lucia, Cieslar Miroslav. Thermal characteristics and electrical properties of hot deformed AA7075 alloys with and without Sc,Zr-additions. In Different authors. 29th International Conference on Metallurgy and Materials - Conference proceedings. : Tanger Ltd. Ostrava, 2020. s. 1024–1029. ISBN 978-80-87294-97-0. [Článek ve sborníku]
786218Mgr. Jana Dušek PražákováDušek Pražáková, Jana. Vestimentäre Poetik in den literarischen Texten von Irena Brežná und Ilma Rakusa. In Knápek, Pavel; Beníšková, Bianca. Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung 4/2020. : Univerzita Pardubice, 2020. s. 87–96. ISBN 978-80-7560-327-2. [Článek ve sborníku]
704119Mgr. Rostislav KrálíkKrálík, Rostislav. Recrystallization of a twin-roll cast AA8079 alloy after homogenization. In Ing. RNDr. Andrea Dzubinska, PhD.; prof. RNDr. Marian Reiffers, DrSc. . 20th conference of czech and slovak physicists proceedings. : Equilibria s.r.o., 2020. s. 157–158. [Článek ve sborníku]
938120Mgr. Barbora KřivskáCieslar, Miroslav; Králík, Rostislav; Belejová, Sára; Křivská, Barbora; Šlapáková, Michaela; Bajtošová, Lucia; Švrčková, Jana. Phase transformations in Al-Li-based alloy studied by in-situ TEM. In Džubinská, Andrea; Reiffers, Marián. 20th Conference of Czech and Slovak Physicists Proceedings. : Slovak Physical Society, Czech Physical Society, 2020. s. 141–142. ISBN 978-80-89855-13-1. [Článek ve sborníku]
454120Salim TurdalievTurdaliev, Salim. Alberini, Anna. Scasny, Milan. PRICE RESPONSIVNESS AND CARBON EMISSIONS REDUCTIONS IN THE RESIDENTIAL SECTOR: EVIDENCE FROM A NATURAL EXPERIMENT IN RUSSIA. In CURRENT AND FUTURE CHALLENGES TO ENERGY SECURITY 5th AIEE Energy Symposium – Conference Proceedings. The Italian Association of Energy Economists. : The Italian Association of Energy Economists, Rome, Italy, 2020. s. TBA–TBA. ISBN 978-88-942781-9-4. [Článek ve sborníku]
454120Salim TurdalievTurdaliev, Salim. LABOUR FORCE PARTICIPATION OF MARRIED WOMAN IN RUSSIA. In 16 th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Pavel Ondra. : Tomas Bata University in Zlín Faculty of Management and Economics, 2020. s. 529–547. ISBN 978-80-7454-935-9. [Článek ve sborníku]
316119Tereza Anna PřívratskáPřívratská, Tereza. Building a string quartet: Pedagogical and socio-psychological insights. In S. Alex Ruthmann & Marie-Louise Bowe . Proceedings of the 23rd International Seminar of the ISME Music in Schools and Teacher Education Commission (MISTEC) . : International Society for Music Education , 2020. s. 216–217. ISBN 978-1-922303-02-8. [Článek ve sborníku]
1170620Anna SalohubA. Salohub, J. Šafránková, Z. Němeček, G. Pi, and F. Němec. Two-point Observations of ULF Fluctuations in the Foreshock. In Jana Šafránková and Jiří Pavlů. WDS 2020 — Proceedings of Contributed Papers — Physics. : MATFYZPRESS, 2020. s. 14–20. ISBN 978-80-7378-435-5. [Článek ve sborníku]
646218Dmytro ShapkoUvarova, Liliia; Shapko, Dmytro; Kassayová, Miroslava; Dohnal, Petr; Plašil, Radek; Roučka, Štěpán;Glosík, Juraj. Time Resolved Electron Number Density Measurements in Low Temperature Afterglow Plasma. In J. Šafránková and J. Pavlů. WDS'20 Proceedings of Contributed Papers — Physics . : Prague, Matfyzpress, 2020. s. 94–99. ISBN 978-80-7378-435-5. [Článek ve sborníku]
574120Mgr. Lucia BajtošováBajtosova Lucia, Králik Rostislav, Křivská Barbora, Libenská Hana, Veselý Jozef, Cieslar Miroslav. Characterization of thin free-standing Al-Mg films. In Ing. RNDr. Andrea Džubinská, PhD., prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.. 20th conference of czech and slovak physicists. : Slovak Physical Society, Czech Physical Society, 2020. s. 155–156. ISBN 978-80-89855-13-1. [Článek ve sborníku]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Gális, Rudolf; Wolf, Marek. Spectroscopic analysis of selected symbiotic candidates. In Šafránková Jana; Pavlů Jiří. WDS'20 Proceedings of Contributed Papers. : Matfyzpress, 2020. s. 45–51. ISBN 978-80-7378-435-5. [Článek ve sborníku]
890120RNDr. Jaroslav MercMerc, Jaroslav; Gális, Rudolf; Leedjärv, Laurits; Wolf, Marek. Yellow symbiotic star AG Draconis in the scope of the New Online Database of Symbiotic Variables. In Giovannelli Franco. The Golden Age of Cataclysmic Variables and Related Objects V (GOLDEN2019). : Proceedings of Science, 2020. s. 368/043–11pp. [Článek ve sborníku]
1356120Sofiia TvorynskaTvorynska Sofiia, Barek Jiří, Josypčuk Bohdan. A comparative study of covalent glucose oxidase and laccase immobilization techniques at powdered supports for biosensors fabrication. In K. Nesměrák (ed.). Proceedings of the 16th International Students Conference “Modern Analytical Chemistry”. : Charles University, Faculty of Science, 2020. s. 25–30. ISBN 978-80-7444-079-3. [Článek ve sborníku]
902218Ing. David SkalickýSkalický, David, Koucký, Václav, Vítězník, Martin, Lopot, František. Properties of Respiratory Sound and Their Use. In Martin Fusek, Jakub Cienciala, Michal Kořínek, Vojtěch Machalla, Jiří Šmach. Experimental Stress Analysis 2020 Book of full Papers. : VŠB – Technical University of Ostrava, 2020. s. 456–463. ISBN 978-80-248-4451-0. [Článek ve sborníku]
140320Ing. Zdeněk KasnerLibovický, Jindřich; Kasner, Zdeněk; Helcl, Jindřich; Dušek, Ondřej. Expand and Filter: CUNI and LMU Systems for the WNGT 2020 Duolingo Shared Task. In Alexandra Birch, Andrew Finch, Hiroaki Hayashi, Kenneth Heafield, Marcin Junczys-Dowmunt, Ioannis Konstas, Xian Li, Graham Neubig, Yusuke Oda. Proceedings of the Fourth Workshop on Neural Generation and Translation. : Association for Computational Linguistics, 2020. s. 153–160. ISBN 978-1-952148-17-0. [Článek ve sborníku]
140320Ing. Zdeněk KasnerKasner, Zdeněk; Dušek, Ondřej. Train Hard, Finetune Easy: Multilingual Denoising for RDF-to-Text Generation. In Thiago Castro Ferreira, Claire Gardent, Nikolai Ilinykh, Chris van der Lee, Simon Mille, Diego Moussallem, Anastasia Shimorina. Proceedings of the 3rd WebNLG Workshop on Natural Language Generation from the Semantic Web (WebNLG+ 2020). : Association for Computational Linguistics, 2020. s. 171–176. [Článek ve sborníku]
140320Ing. Zdeněk KasnerDušek, Ondřej; Kasner, Zdeněk. Evaluating Semantic Accuracy of Data-to-Text Generation with Natural Language Inference. In Brian Davis, Yvette Graham, John Kelleher, Yaji Sripada. Proceedings of the 13th International Conference on Natural Language Generation (INLG 2020). : Association for Computational Linguistics, 2020. s. 131–137. ISBN 978-1-952148-54-5. [Článek ve sborníku]
140320Ing. Zdeněk KasnerKasner, Zdeněk; Dušek, Ondřej. Data-to-Text Generation with Iterative Text Editing. In Brian Davis, Yvette Graham, John Kelleher, Yaji Sripada. Proceedings of the 13th International Conference on Natural Language Generation (INLG 2020). : Association for Computational Linguistics, 2020. s. 60–67. ISBN 978-1-952148-54-5. [Článek ve sborníku]

Nahoru