velikost textu

Výsledky projektů za rok 2020

Článek v časopise | Kniha | Kapitola nebo část knihy | Jiný výsledek | Článek ve sborníku

Článek v časopise

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 465 zázn.)
50119PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.Svobodová Silvie. Testování vybraných charakteristik výzkumných nástrojů pro zjišťování afektivní dimenze environmentální gramotnosti žáků 2. stupně ZŠ. Scientia in educatione, 2019, sv. 10(2), s. 1–23. ISSN 1804-7106. [Článek v časopise]
50119PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.Svobodová Silvie. Environmentální gramotnost žáků úrovně ISCED 2 v Horním Rakousku – výzkumná sonda. Arnica, 2019, sv. 9(2), s. 73–84. ISSN 1804-8366. [Článek v časopise]
604218Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.Brom, Cyril; Dobrovolný, Viktor; Dechterenko, Filip; Stárková, Tereza; Bromová, Edita. It's Better to Enjoy Learning than Playing: Motivational Effects of an Educational Live Action Role-Playing Game. Frontline Learning Research, 2019, sv. 7, s. 64–90. ISSN 2295-3159. [Článek v časopise]
Na tomto článku uplatnil autor své získané statistické znalosti. Časopis není impaktovaný, ale je indexovaný ve Scopusu. Bohužel chybou v komunikaci vypadl ze sekce Acknowledgement afiliace GAUKu, nicméně afiliace univerzitě na článku je.
Tento výstup považujeme za doplňkový
696119PhDr. Mgr. Mihad Mujanović, Ph.D.Mujanović, Mihad. Obraz muslimské společnosti v Bosně a Hercegovině na stránkách Sarajevského listu (1881–1891). Slovanský přehled, 2019, sv. č. 2, roč. 105, s. 189–222. ISSN 0037-6922. [Článek v časopise]
420216Mgr. Bc. Jana AnděrováBuzgo Matej; Plencner Martin; Rampichova M.; Litvinec A.; Prosecká Eva; Staffa A.; Kráľovič Martin; Filová Eva; Doupnik M.; Lukasova V.; Vocetková Karolína; Anděrová Jana; Kubíková Tereza; Zajíček Robert; Lopot František; Jelen Karel; Tonar Zbyněk; Amler Evžen; Divín Radek; Fiori F. Poly-ϵ-caprolactone and polyvinyl alcohol electrospun wound dressings: Adhesion properties and wound management of skin defects in rabbits.. Regenerative Medicine, 2019, sv. 14(5), s. 423–445. ISSN 1746-0751. IF 2.383. [Článek v časopise]
Článek vychází, avšak opožděně, o rok později.

Karel Jelen školitel
940517MUDr. Lenka Hasíková, Ph.D.Hasikova, Lenka; Pavlikova, Marketa; Hulejova, Hana; Kozlik, Petr; Kalikova, Kveta; Mahajan, Aparna; Herrmann, Martin; Stiburkova, Blanka; Zavada, Jakub. Serum uric acid increases in patients with systemic autoimmune rheumatic diseases after 3 months of treatment with TNF inhibitors.. Rheumatology International, 2019, sv. 39(10), s. 1749–1757. ISSN 0172-8172. IF 2.200. [Článek v časopise]
940517MUDr. Lenka Hasíková, Ph.D.Kozlik, Petr; Hasikova, Lenka; Stiburkova, Blanka; Zavada, Jakub; Kalikova, Kveta. Rapid and reliable HILIC-MS/MS method for monitoring allantoin as a biomarker of oxidative stress. Analytical Biochemistry, 2020, sv. 589, s. 1–5. ISSN 0003-2697. IF 2.507. [Článek v časopise]
1068119Mgr. et Mgr. Bc. Marie ŠtěpánováMarie Štěpánová. Češi v Buenos Aires. Přehled kulturních, literárních a školních otázek, 2020, sv. 38, s. neznámá–neznámá. ISSN 1330-3880. [Článek v časopise]
* Článek přijat redakcí do tisku (viz potvrzení v příloze)
* Rozsah stran bude tedy editován
1068119Mgr. et Mgr. Bc. Marie ŠtěpánováŠtěpánová Marie. Nejstarší mluvčí češtiny v Buenos Aires: uchovávání a předávání jazyka předků. Nová čeština doma a ve světě, 2020, sv. 1/2020, s. neznámá–neznámá. ISSN 1805-367X. [Článek v časopise]
* Potvrzení z redakce v příloze.
* Čísla stránek aktuálně neznámá.
1502617Mgr. Pavla HanouskováHanousková, Pavla; Táborský, Petr a Čepička, Ivan. Dactylomonas gen. nov., a Novel Lineage of Heterolobosean Flagellates with Unique Ultrastructure, Closely Related to the Amoeba Selenaion koniopes Park, De Jonckheere & Simpson, 2012. Journal of Eukaryotic Microbiology, 2019, sv. 66.1, s. 120–139. ISSN 1550-7408. IF 2.361. [Článek v časopise]
Publikace je věnována objevu rodu Dactylomonas, bičíkovce z anoxického sladkovodního sedimentu s významnou fylogenetickou pozicí (linie představuje nový podkmen) a unikátní kombinací morfologických znaků v rámci kmene Heterolobosea. Detailtí ultrastrukturní studie ukázala, že ačkoli Dactylomonas sedí na bázi podkmene Tetramitia, nese ve svém bičíkovém aparátu plesiomorfní znaky typické pro podkmen Pharyngomonada (např. othogonální postavení bazálních tělísek, přítomnost mikrotubulárního kořene pR1). Zároveň je ale přítomna řada apomorfní (přítomnost prstovitého výběžku na zpětném bičíku, absence ventrální rýhy, výrazné rostrum podpořené velkou částí kořene R2, dvojí větvení mikrotubulárního kořene R2, kompletní mikrotubulární korzet). Z finální verze rukopisu nedopatřením vypadla sekce Acknowledgements (ošetřeno formou corrigenda).
728218MUDr. Ondřej Fabián, Ph.D.Fabian Ondrej, Hradsky Ondrej, Lerchova Tereza, Mikus Filip, Zamecnik Josef, Bronsky Jiri. Limited clinical significance of tissue calprotectin levels in bowel mucosa for the prediction of complicated course of the disease in children with ulcerative colitis.. Pathology: Research and practice, 2019, sv. 215(12), s. 152689–152689. ISSN 0344-0338. IF 1.794. [Článek v časopise]
728218MUDr. Ondřej Fabián, Ph.D.Fabian Ondrej, Hradsky Ondrej, Bronsky Jiri, Zamencik Josef. Histopatologické hodnocení intenzity a aktivity zánětu u zánětlivých střevních onemocnění: Důležitý doplněk endoskopie nebo marná snaha?. Česko-slovenská patologie, 2019, sv. 55(3), s. 158–164. ISSN 1210-7875. [Článek v časopise]
1516218Mgr. Jan KösslBoháčová, Pavla. Interleukin-10 production by B cells is regulated by cytokines, but independently of GATA-3 or FoxP3 expression. Cellular Immunology, 2019, sv. 347, s. 103987–103987. ISSN 1090-2163. IF 3.291. [Článek v časopise]
1516218Mgr. Jan KösslHermankova, Barbora. The Immunomodulatory Potential of Mesenchymal Stem Cells in a Retinal Inflammatory Environment. Stem Cell Reviews and Reports, 2019, sv. 15, s. 880–891. ISSN 2629-3269. IF 4.697. [Článek v časopise]
814216Mgr. et Mgr. Tereza Blažková, Ph.D.Blažková, Tereza. Uspořádání a chronologie prostoru mladoneolitického sídliště s rondelem v Praze-Ruzyni. Archeologie ve středních Čechách, 2020, sv. 24, s. 169–203. ISSN 1214-3553. [Článek v časopise]
Článek shrnuje výsledky celého projektu a obsahuje dedikaci projektu GAUK a afiliaci Filozofické fakultě UK. Příloha obsahuje PDF s tímto článkem.
280217Ing. Kristýna Poncová, Ph.D.Poncová, Kristýna . uS3/Rps3 controls fidelity of translation termination and programmed stop codon readthrough in co-operation with eIF3. Nucleic Acids Research, 2019, sv. 47, s. 11326–11343. ISSN 0305-1048. IF 11.14. [Článek v časopise]
Přikládám článek jako výstup z projektu.
1456217Mgr. Alena KvasilováKvasilová, Alena et al. HNK-1 in Morphological Study of Development of the Cardiac Conduction System in Selected Groups of Sauropsida. THE ANATOMICAL RECORD, 2019, sv. 302, s. 69–82. ISSN 1932-8486. IF 1.329. [Článek v časopise]
1456217Mgr. Alena KvasilováOlejníčková Veronika et al. Trabecular Architecture Determines Impulse Propagation Through the Early Embryonic Mouse Heart. Frontiers in Physiology, 2019, sv. 9, s. 1876–1876. ISSN 1664-042X. IF 3.201. [Článek v časopise]
1036218Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.Janyšková, Kristýna, Šiška, Jan. PODPORA DOSPĚLÝCH S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ TRUCHLENÍ: PŘÍSTUPY A METODY. Speciální pedagogika, 2018, sv. 4, s. 303–310. ISSN 1211-2720. [Článek v časopise]
Přehledový článek pro teorii i praxi speciální pedagogiky.
1036218Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.Janyšková, Kristýna, Šiška, Jan, Korandová, Zuzana. Questionnaire test for mourning people with intellectual disability: Capturing possible change in the mourning process in people with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 2019, sv. 63, s. 810–810. ISSN 0964-2633. IF 1.941. [Článek v časopise]
Abstrakt konferenčního příspěvku v zahraničním impaktovaném časopise Journal of Intellectual Disability Research.
624218Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.Wirthová, Jitka. Třetí vlna sociologie vzdělávání: Kritický přístup pro globalizovaný i partikularizovaný svět . Sociální studia, 2019, sv. 16/1, s. 165–184. ISSN 1214-813X. [Článek v časopise]
1514217RNDr. Tomáš MasaříkRadek Hušek, Dušan Knop, Tomáš Masařík. Approximation Algorithms for Steiner Tree Basedon Star Contractions: A Unified View. arXiv preprint, 2020, sv. 2002.03583, s. 1–27. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
This paper is currently under review in ESA 2020 conference.
664216Mgr. Petr DanielDaniel, Petr, Halada, Petr, Jelínek, Michael, Balušíková, Kamila, Kovář, Jan. Differentially expressed mitochondrial proteins in human MCF7 breast cancer cells resistant to paclitaxel. International Journal of Molecular Science, 2019, sv. 20, s. 1–20. ISSN 1422-0067. IF 4.183. [Článek v časopise]
Publikace.
Uvedena afiliace Karlově Univerzitě a dedikace k projektu GAUK 664216.
Řešitel projektu je zároveň prvním autorem.
1654218Mgr. Michael FrancKamlar, Martin; Franc, Michael; Císařová, Ivana; Gyepes, Róbert; Veselý, Jan. Formal [3+2] cycloaddition of vinylcyclopropane azlactones to enals using synergistic catalysis. Chemical Communications, 2019, sv. 55, s. 3829–3832. ISSN 1359-7345. IF 6.164. [Článek v časopise]
850317Mgr. Anna Kroupová, Ph.D.Holubová Anna. Different Oxytocin Responses to Acute Methamphetamine Treatment in Juvenile Female Rats Perinatally Exposed to Stress and/or Methamphetamine Administration. Frontiers in Physiology, 2019, sv. 10, s. 1–8. ISSN 1664-042X. IF 3.201. [Článek v časopise]
850317Mgr. Anna Kroupová, Ph.D.Ševčíková Mária. Methamphetamine Exposure During the First, but Not the Second Half of Prenatal Development, Affects Social Play Behavior. Physiological Research, 2020, sv. 2, s. 1–12. ISSN 0862-8408. IF 1.708. [Článek v časopise]
Článek je aktuálně v tisku.
860216RNDr. Michaela Kohlová, Ph.D.Kohlová, Michaela; AmorimGomes, Célia; Araújo de Nova, Alberto; Santos-Silva, Alice; Solich, Petr, Montenegro B. S. M., Maria Conceicao . In vitro assessment of polyethylene glycol. Journal of Materials Science, 2019, sv. 55, s. 1292–1307. ISSN 0022-2461. IF 3.442. [Článek v časopise]
Experimental publication describing development and optimization of newly prepared polysulfone flat sheet membrane.
528119JUDr. Gabriela JansováJansová, Gabriela. GAAR v České republice - právní úprava a praktická aplikace. Daně a finance, 2019, sv. 1-2/2019, s. 12–17. ISSN 1801-6006. [Článek v časopise]
S účinností od 1. dubna 2019 bylo do právního řádu České republiky transponováno obecné pravidlo proti zneužívání prostřednictvím nového ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Cílem přiloženého článku zveřejněného v časopisu Daně a finance je analýza důvodů a okolností, které vedly zákonodárce k transponování GAAR do českého právního řadu, dále pak analýza jednotlivých problematických oblastí implementace a aplikace GAAR a v neposlední řadě vyhodnocení provedené analýzy. V závěru článku je provedeno shrnutí provedené analýzy a konstatování hlavních závěrů.
410216Mgr. Marek ŠirlŠirl, M.; Šnajdrová, T.; Gutiérrez-Alanís, D.; Dubrovsky, J.G.; Vielle-Calzada, J.P.; Kulich, I.; Soukup, A., . AT-HOOK MOTIF NUCLEAR LOCALISED PROTEIN 18 as a Novel Modulator of Root System Architecture . International Journal of Molecular Sciences, 2020, sv. 21(5), s. 1886–1886. ISSN 1422-0067. [Článek v časopise]
190218Mgr. Ing. Petra Audy Martínek, Ph.D.Audy Martínek, Petra. Mapping methods of research on consumer engagement with brands on social media: A literature review. Methodological Innovations, 2021, sv. n/a, s. n/a–n/a. ISSN 2059-7991. IF 0. [Článek v časopise]
doi: 10.1177/2059799120985384
512216Mgr. Radek Divín[Kacírová, M][Bober, P][Alexovič, M][Tomková, Z][Tkáčiková, S][Talian, I][Mederová, L][Berešová, D][Tóth, R][Andrašina, I][Kožlejová, Z] [Kilík, ][Divín, Radek][Sabo, J]. Differential Urinary Proteomic Analysis of Endometrial Cancer.. Physiological Research, 2019, sv. 68, s. 483–490. ISSN 1802-9973. IF 1.701. [Článek v časopise]
512216Mgr. Radek Divín[Beznoska, Jiří][Uhlík, Jan][Keslerová, Andrea][Královič, Martin][Divín, Radek][Beneš, Jan][Beneš, Miroslav][Vocetková, Karolína][Sovková, Věra][Nečas, Alois][Nečasová, Alena][Holešovský, Jan][Amler, Evžen]. PVA and PCL nanofibers are suitable for tissue covering and regeneration.. Physiological Research, 2019, sv. 68, s. 501–508. ISSN 1802-9973. IF 1.701. [Článek v časopise]
512216Mgr. Radek Divín[Srnec, Robert][Divín, Radek][Škorič, Miša][Snášil, Robert][Krbec, M][Nečas, Alois]. Využití peptigelu s nanovlákny k léčbě defektů kostní tkáně. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca, 2018, sv. 85, s. 359–365. ISSN 0001-5415. IF 0.08. [Článek v časopise]
512216Mgr. Radek Divín[Kacírová, M][Bober, P][Alexovič, M][Tomková, Z][Tkáčiková, S][Talian, I][Mederová, L][Berešová, D][Tóth, R][Andrašina, I][Kožlejová, Z] [Kilík, ][Divín, Radek][Sabo, J]. Differential Urinary Proteomic Analysis of Endometrial Cancer.. Physiological Research, 2019, sv. 68, s. 483–490. ISSN 1802-9973. IF 1.701. [Článek v časopise]
512216Mgr. Radek Divín[Buzgo, Matej] [Plencner, Martin] [Rampichova, Michala] [Litvinec, Andrej] [Prosecka, Eva] [Staffa, Andrea] [Kralovic, Martin] [Filova, Eva] [Doupnik, Miroslav] [Lukasova, Vera] [Vocetkova, Karolina] [Anderova, Jana] [Kubikova, Tereza] [Zajicek, Robert] [Lopot, Frantisek] [Jelen, Karel] [Tonar, Zbynek] [Amler, Evzen] [Divin, Radek] [Fiori, Fabrizio]. Poly-ε-caprolactone and polyvinyl alcohol electrospun wound dressings: adhesion properties and wound management of skin defects in rabbits. Regenerative Medicine, 2019, sv. 14, s. 423–445. ISSN 1746-0751. IF 2.868. [Článek v časopise]
618217MUDr. Petr JanskýJanský, Petr. Detekce paroxysmální fibrilace síní u pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě. NEUROLOGIE PRO PRAXI, 2019, sv. 20(1), s. 21–24. ISSN 1213-1814. [Článek v časopise]
přehledový článek
907019MUDr. Martina KodetováCocarta Ana-Irina, Hobzova Radka, Sirc Jakub, Cerna Tereza, Hrabeta Jan, Svojgr Karel, Pochop Pavel , Kodetova Martina, Jedelska Jarmila, Bakowsky Udo , Uhlik Jiri . Hydrogel implants for transscleral drug delivery for retinoblastoma treatment. Materials Science & Engineering C, 2019, sv. 103, s. 1–12. ISSN 0928-4931. IF 4.959. [Článek v časopise]
276218PhDr. Klára Eliášková, Ph.D.Eliášková, Klára. Výuka mateřského jazyka v kontextu etatizace škol aneb Všem vroucně děkujeme upřímným „Zaplať Bůh“. Speciální pedagogika , 2019, sv. 29(2), s. 139–150. ISSN 1211-2720. [Článek v časopise]
276218PhDr. Klára Eliášková, Ph.D.Eliášková, Klára. Prostředky neverbální komunikace v mluvních projevech žáků se zrakovým postižením. Didaktické studie, 2019, sv. 11(1), s. 157–164. ISSN 1804-1221. [Článek v časopise]
524218Mgr. Romana WeissováZiak, Jakub, Weissova, Romana, Jerabkova, Katerina, Janikova, Martina, Maimon, Roy, Petrasek, Tomas, Pukajova, Barbora, Wang, Mengzhe, Brill, Monika, Kleisnerova, Marie, Kasparek, Petr, Zhou, Xunlei, Alvarez-Bolado, Gonzalo, Sedlacek, Radislav, Misgeld, Thomas, Stuchlik, Ales, Perlson, Eran and Balastik, Martin. CRMP2 mediates Sema3F-dependent axon pruning and dendritic spine remodelling. EMBO Reports, 2020, sv. e48512, s. 1–22. ISSN 1469-221X. IF 8.383. [Článek v časopise]
802216Mgr. Radka Houštecká, M.Sc.Houstecka, Radka; Hadzima, Martin; Fanfrlik, Jindrich; Brynda, Jiri; Pallova, Lenka; Hanova, Iva; Mertlikova-Kaiserova, Helena; Lepsik, Martin; Horn, Martin; Smrcina, Martin; Majer, Pavel; Mares, Michael. Biomimetic Macrocyclic Inhibitors of Human Cathepsin D: Structure-Activity Relationship and Binding Mode Analysis.. Journal of Medicinal Chemistry, 2020, sv. 63 (4), s. 1576–1596. ISSN 1520-4804. IF 6.054. [Článek v časopise]
1064218Mgr. Karolina Janků, Ph.D.Janků, Karolina. Filtrace modrého světla jako součást kognitivně behaviorální terapie insomnie. Psychiatrie, 2020, sv. 26, s. 41–41. ISSN 1211-7579. [Článek v časopise]
Abstrakt posteru, který byl prezentován na Česko-slovenské psycho-farmakologické konferenci v Jeseníku (leden 2020).
1064218Mgr. Karolina Janků, Ph.D.Janků, Karolina. Blue light blocking glasses and CBT-I: effect on subjective and objective sleep quality. Sleep Medicine, 2019, sv. 64, s. S174–S174. ISSN 1389-9457. IF 3.360. [Článek v časopise]
Abstrakt k posteru, který byl prezentován na Světovém spánkovém kongresu 2019 ve Vancouveru.
1064218Mgr. Karolina Janků, Ph.D.Šmotek, Michal. Augmenting CBT-I with blue-light blocking glasses improves anxiety in insomnia patients. Sleep Medicine, 2019, sv. 64, s. S358–S359. ISSN 1389-9457. IF 3.360. [Článek v časopise]
Abstrakt k posteru, který byl prezentován na Světovém spánkovém kongresu 2019 ve Vancouveru.
1064218Mgr. Karolina Janků, Ph.D.Janků, Karolina. Block the light and sleep well: Evening blue light filtration as a part of cognitive behavioral therapy for insomnia. Chronobiology International, 2019, sv. V tisku, s. V tisku–V tisku. ISSN 1525-6073. IF 2.562. [Článek v časopise]
Článek byl v listopadu 2019 přijat k publikaci. Nyní je ve fázi tisku, dostupný je v online formě. DOI: 10.1080/07420528.2019.1692859.
192718MUDr. Lucie LischkováLucie Lischkova  · Daniela Pelclova · Jiri Hlusicka · Tomas Navratil · Stepanka Vlckova · Zdenka Fenclova · Stepanka Dvorackova · Alexey Popov · Alena Michalcova · Ivo Marek · Pavel Mikuska · Vladimir Zdimal · Martin Kostejn · Jakub Ondracek · Jaroslav Schwarz · Sergey Zakharov. Detection and identification of engineered nanoparticles in exhaled breath condensate, blood serum, and urine of occupationally exposed subjects. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 2019, sv. (2019) 150, s. 511–523. ISSN 0026-9247. IF 1.501. [Článek v časopise]
Výsledek naší studie detekce nanočástic pomocí metody TEM a EDS
829417Markéta Mazáková Šetinová, M.Sc.Šetinová, Markéta; Chaloupková Klímová, Jana. Role kognitivních schopností ve výběrovém párování: partnerské preference mladých lidí. Sociologický časopis, 2019, sv. 55.2, s. 161–187. ISSN 2336-128X. [Článek v časopise]
598217RNDr. Miroslava Bursová, Ph.D.Bursová, Miroslava. Salting out assisted liquid-liquid extraction for liquid chromatography tandem-mass spectrometry determination of amphetamine-like stimulants in meconium. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis , 2019, sv. 172, s. 42–49. ISSN 0731-7085. IF 2.983. [Článek v časopise]
311016MUDr. Jaromír HáčekHáček Jaromír, Brisuda Antonín, Babjuk Marek, Zámečník Josef. Expression of cancer stem cells markers in urinary bladder urothelial carcinoma and its precursor lesions. Biomedical Papers, 2020, sv. X, s. xx–xx. ISSN 1213-8118. IF 1.141. [Článek v časopise]
Článek byl přijat k publikaci v časopise, přikládáme potvrzení o přijetí.
638218Mgr. Eva PotužníkováMartinková, Patrícia; Hladká, Adéla; Potužníková, Eva. Is academic tracking related to gains in learning competence? Using propensity score matching and differential item change functioning analysis for better understanding of tracking implications. Learning and Instruction, 2020, sv. 66, s. 1–11. ISSN 0959-4752. [Článek v časopise]
Článek vyjde v dubnu 2020. V online verzi, která je již dostupná na webových stránkách časopisu, nejsou uvedena finální čísla stránek.
doi: https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2019.101286
546517Mgr. Jakub Zelený, Ph.D.Zelený, Jakub; Bicking, Sabine; Dang, Kinh, Bac; Müller, Felix. Combining methods to estimate ecosystem integrity and ecosystem service potentials and flows for crop production in Schleswig-Holstein, Germany. Landscape online, 2020, sv. 79, s. ?–?. ISSN 1865-1542. [Článek v časopise]
Článek byl přijat do tisku v březnu 2020.

Článek popisuje aplikaci vyvinuté metodologie hodnocení ekologické integrity a ekosystémových služeb v kontextu severního Nemecka. Přízpěvek navazuje na metodiku vyvinutou v projektu GAUK a dále ji rozvíjí. Článek obsahuje afiliaci fakultě (FHS UK) a dedikaci projektu.

Odkaz na časopis:
https://www.landscape-online.org/index.php/lo

Finální podobu článku přikládám do přílohy
546517Mgr. Jakub Zelený, Ph.D.Daněk, Jan; Zelený, Jakub; Pecka-Sejková, Apolónie; Vačkářů, Dava. Exploring and Visualizing Stakeholder Value Regimes in the Context of Peri-Urban Park Planning. Society and Natural Resources, 2019, sv. NA, s. NA–NA. ISSN 1521-0723. IF 1.949. [Článek v časopise]
Článek a výzkum byl podpořen z financí GAUK. Obsahuje afiliaci fakultě (FHS UK) a dedikaci projektu GAUK
1302317MUDr. Michal ŠiranecVetrovsky, Tomas, Siranec Michal, et al.. Validity of six consumer-level activity monitors for measuring steps in patients with chronic heart failure. PLOS ONE, 2019, sv. 14, s. e0222569–e0222569. ISSN 1932-6203. IF 2.776. [Článek v časopise]
ePub in e-Collection 2019.
230217MUDr. Barbora BeňováSrpova, Barbora. Serum neurofilament light chain reflects inflammation-driven neurodegeneration and predicts delayed brain volume loss in early stage of multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 2020, sv. Epub ahead of print, s. Epub ahead of print–Epub ahead of print. ISSN 1477-0970. IF 5.649. [Článek v časopise]
Srpova, Barbora, et al. "Serum neurofilament light chain reflects inflammation-driven neurodegeneration and predicts delayed brain volume loss in early stage of multiple sclerosis." Multiple Sclerosis Journal (2020): 1352458519901272.
1178218MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D.Valeriánová, Anna. Factors Responsible for Cerebral Hypoxia in Hemodialysis Population. Physiological Research, 2019, sv. 68, s. 651–658. ISSN 1802-9973. IF 1.701. [Článek v časopise]
Tento článek shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na faktory ovlivňující cerebrální oxygenaci u hemodialyzovaných pacientů. Jako významná se ukázala souvislost snížené cerebrální oxygenace a přítomnosti srdečního selhání, zvýšené koncentrace natriuretického peptidu typu B a zvýšené distribuční šíře erytrocytů.
100217MVDr. Alžběta PátíkováKasoju N, Pátíková A , Wawrzynska E , Vojtíšková A , Sedlačík T , Kumorek M , Pop-Georgievski O , Sticová E , Kříž J , Kubies D. Bioengineering a pre-vascularized pouch for subsequent islet transplantation using VEGF-loaded polylactide capsules.. Biomaterials Science, 2020, sv. 2, s. 631–647 + 746. ISSN 2047-4830. IF 5.251. [Článek v časopise]
1394217RNDr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.Kratochvil, Jiri; Kahoun, David; Kylian, Ondrej; Sterba, Jan; Kretkova, Tereza; Kousal, Jaroslav; Hanus, Jan; Vaclova, Jana; Prysiazhnyi, Vadym; Sezemsky, Petr; Fojtikova, Pavla; Lieskovska, Jaroslava; Langhansova, Helena; Krakovsky, Ivan; Stranak, Vitezslav. Nitrogen enriched C:H:N:O thin films for improved antibiotics doping. Applied Surface Science, 2019, sv. 494, s. 301–308. ISSN 0169-4332. IF 5.2. [Článek v časopise]
Článek shrnující výzkum ohledně antibakteriálních povlaků, řešený v rámci projektu GAUK.
850617Mgr. Jan KožákKozak Jan. Silk Fibroin as a Novel Alcohol-Resistant Excipient for Sustained-Release Tablet Formulation. AAPS PharmSciTech, 2019, sv. 20, s. 1–12. ISSN 1530-9932. [Článek v časopise]
435416Mgr. Václav Gergelits, Ph.D.Lustyk Diana; Kinsky Slavomir; Ullrich Kristian Karsten; Yansockie Michelle; Kasikova Lenka; Gergelits Vaclav; Sedlacek Radislav; Chan Yingguang Frank; Odenthal-Hesse Linda; Forejt Jiri; Jansa Petr. Genomic Structure of Hstx2 Modifier of Prdm9-Dependent Hybrid Male Sterility in Mice. Genetics, 2019, sv. 213(3), s. 1047–1063. ISSN 0016-6731. IF 3.564. [Článek v časopise]
Genomic Structure of Hstx2 Modifier of Prdm9-Dependent Hybrid Male Sterility in Mice
546417Mgr. Eliška VrátnáVařeková, J., Vrátná, E., Daďová, K., Strnad, P., Vařeka, T.. Pohybová aktivita u jedinců s diabetem mellitem 2. typu. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2017, sv. 8, s. 57–66. ISSN 1804-4204. [Článek v časopise]
546417Mgr. Eliška VrátnáVAŘEKOVÁ, J., VRÁTNÁ, E., DAĎOVÁ, K., VAŘEKA, T. a FEJFAROVÁ, F.. Pohybová rehabilitace a její edukace u pacientů s DM 2. typu. Rehabilitácia, 2019, sv. 56, s. 48–60. ISSN 0375-0922. [Článek v časopise]
546417Mgr. Eliška VrátnáVRÁTNÁ, E., VAŘEKOVÁ, J., DAĎOVÁ, K., STRNAD, P., VAŘEKA, T. a PYŠKOVÁ, B. Rehabilitace u pacientů s prediabetem a diabetem mellitem 2. typu. Pohybové ústrojí, 2017, sv. 24, s. 212–224. ISSN 1212-4575. [Článek v časopise]
Rok vydání je podle časopisu 2017, ale článek i celý časopis vyšel až v roce 2019.
1054216PharmDr. Zbyněk Brůža, Ph.D.Z. Brůža, J. Kratochvíl, J. N. Harvey, L. Rulíšek, L. Nováková, J. Maříková, J. Kuneš, P. Kočovský, M. Pour. A New Insight into the Stereoelectronic Control of the Pd0‐Catalyzed Allylic Substitution: Application for the Synthesis of Multisubstituted Pyran‐2‐ones via an Unusual 1,3‐Transposition. Chemistry A European Journal, 2019, sv. 25, s. 8053–8060. ISSN 1521-3765. IF 5.16. [Článek v časopise]
906216Mgr. Anna BauerováBauerová, Anna, Kratochvíl, Lukáš, Kubička, Lukáš. Little if any role of male gonadal androgens in ontogeny of sexual dimorphism in body size and cranial casque in chameleons. Scientific Reports, 2020, sv. 10, s. 1–10. ISSN 2045-2322. IF 4.525. [Článek v časopise]
Článek zabývající se hormonální kontrolou růstu vyšel v mezinárodním renomovaném časopise Scientific Reports.
34216Mgr. Šárka MichetschlägerováKoblas Tomáš, Leontovyč Ivan, Loukotová Šárka, Saudek František. Reprogramming of Human Pancreatic Organoid Cells into Insulin-Producing β-Like Cells by Small Molecules and in Vitro Transcribed Modified mRNA Encoding Neurogenin 3 Transcription Factor. Folia Biologica, 2019, sv. 65, s. 109–123. ISSN 0015-5500. IF 1.073. [Článek v časopise]
Tato práce shrnuje dosavadní výsledky přeprogramování ne-endokrinní pankreatické buněčné linie CD133+ na buňky produkující insulin. Přeměna buněk byla navozena působením syntetické mRNA kódující transkripční faktor Neurogenin 3 v kombinaci s malými molekulami, které ovlivňují epigenetický stav a signální dráhy buňky. Ačkoliv u přeprogramovaných buněk byla prokázána přítomnost typických markerů lidských beta-buněk, svojí sekreční kapacitu měly omezenou. Při zvýšení hladiny extracelulární glukosy, přeprogramované buňky nereagovaly zvýšenou sekrecí insulinu. Z výsledků lze tedy usuzovat, že buňky vykazovaly charakter nezralých lidských beta-buněk.
1488217Mgr. Jakub Roháč, Ph.D.Roháč, J., Scaringi, G., Boháč, J., Kycl, P., & Najser, J. . Revisiting strength concepts and correlations with soil index properties: insights from the Dobkovičky landslide in Czech Republic. . Landslides, 2020, sv. 17(3), s. 597–614. ISSN 1612-510X. IF 4.252. [Článek v časopise]
1488217Mgr. Jakub Roháč, Ph.D.Roháč, J., Boháč, J., Najser, J. . Pevnost zemin – poznámky ke „koncové pevnosti“ a dalším problémům praxe. Geotechnika, 2018, sv. 2, s. 9–18. ISSN 1211-913X. [Článek v časopise]
Rok vydania článku je podľa redakcie Geotechniky 2018, článok bol ale finálne prijatý začiatkom roku 2020
488317Mgr. Matěj KucVozková, Karolína. THE IMPACT OF FEE INCOME SHARE ON EU BANKS' PERFORMANCE AND ITS IMPLICATIONS FOR DRIVERS OF BANKS' BUSINESS MODEL CHANGES. Prague Economic Papers, 2019, sv. published online (13 November 2019), s. 1–22. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
488317Mgr. Matěj KucKuc, Matěj; Teplý, Petr. PERFORMANCE COMPARISON OF EUROPEAN COOPERATIVE AND COMMERCIAL BANKS IN A LOW INTEREST RATE ENVIRONMENT. IES Working Papers, 2019, sv. 2019/36, s. 1–23. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
966217RNDr. Lucie Zdvořáková, Ph.D.Lucie Steiningerová, Zdeněk Kameník, Radek Gažák, Stanislav Kadlčík, Ghader Bashiri, Petr Man, Marek Kuzma, Magdaléna Pavlíková, Jiří Janata. Different Reaction Specificities of F420H2-Dependent Reductases Facilitate Pyrrolobenzodiazepines and Lincomycin To Fit Their Biological Targets. Journal of the American Chemical Society, 2020, sv. 142, s. 3440–3448. ISSN 0002-7863. IF 14.695. [Článek v časopise]
730119Mgr. Anna LukešováSimbartlová, Anna. Civic Integration Policies in Central Europe: The Case of the Czech Republic. Der Donauraum, 2019, sv. 59, s. 73–103. ISSN 0012-5415. [Článek v časopise]
Afiliace řešitelky je uvedena v přehledu autorů daného čísla časopisu, dedikace GA UK pak v samotném textu článku v poznámce č. 107.
476417MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.Šebela Antonín, Kolenič Marián, Fárková Eva, Novák Tomáš, Goetz Michal. Decreased need for sleep as an endophenotype of bipolar disorder: an actigraphy study.. Chronobiology international, 2019, sv. 36, s. 1227–1239. ISSN 1525-6073. IF 2.562. [Článek v časopise]
Článek popisuje hlavní výsledky projektu. Tento článek byl oceněn cenou Evropské psychiatrické asociace EPA Research Prize 2020 https://www.europsy.net/2019-winners-2/
1700119Mgr. Daniel Rejman, Ph.D.Daniel Rejman. Otec velkého třesku: Georges Lemaître – střídmý kosmolog, jemuž nestačila slova. Vesmír [online], 2019, sv. Jedná se o on-line článek., s. https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2019/09/otec-velkeho-tresku.html–https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2019/09/otec-velkeho-tresku.html. ISSN 1214-4029. [Článek v časopise]
Článek představuje českému prostředí náboženské okolnosti vzniku hypotézy prvotního atomu (respektive teorie velkého třesku) a myšlení jejího autora George Lemaîtra.
1700119Mgr. Daniel Rejman, Ph.D.Daniel Rejman. Historická naděje pro existenci svobodné vůle. Vesmír [online], 2020, sv. Jedná se o on-line článek., s. https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2020/03/–https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2020/03/. ISSN 1214-4029. [Článek v časopise]
Článek mapuje naděje, upírající se k rané kvantové fyzice, u přírodovědců blízkých Georgi Lemaîtrovi v případě existence svobodné vůle.
786119Mgr. Lada VikováViková Lada. „…jako cikán!, bez jakéhokoliv vzdělání pochopil za hranicema vážnost doby pro národ československý a přihlásil se dobrovolně do československé armády“ Ze životů romských vojáků zapojených do tzv. Československých legií. Bulletin Muzea romské kultury, 2019, sv. 27/2018, s. 10–45. ISSN 1212-0707. [Článek v časopise]
Tento odborný článek prošel úspěšně recenzním řízením a byl publikován v r. 2019. Vyšel tiskem i on-line, je dostupný na https://www.rommuz.cz/wp-content/uploads/2019/12/bulleti-rom-muz-vikova.pdf
a celé číslo tohoto časopisu na stránkách Muzea romské kultury:
https://www.rommuz.cz/wp-content/uploads/2019/10/bulleti-rom-muz-celek.pdf
846217Mgr. Ing. Matěj NevrlaKurka, Josef. Do cryptocurrencies and traditional asset classes influence each other?. Finance Research Letters, 2019, sv. 31, s. 38–46. ISSN 1544-6123. IF 1.709. [Článek v časopise]
1416218Mgr. Lucie HrůzováKrál, David; Hrůzová, Lucie; Šípek, Petr; Awale, Ahmed Ibrahim; Hurre, Ali Abdi & Sommer, David. Pachnoda iskuulka (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae), a new species from Somaliland, including description of its mature larva. Zootaxa, 2019, sv. 4604 (3), s. 482–496. ISSN 1175-5326. IF 0.990. [Článek v časopise]
1416218Mgr. Lucie HrůzováSommer, David, Hrůzová, Lucie & Král, David. Occurrence of the family Ochodaeidae (Coleoptera: Scarabaeoidea) on the Arabian Peninsula. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 2020, sv. 84, s. 93–97. ISSN 1211-376X. [Článek v časopise]
1080217Mgr. Thomas MigkosMigkos, Thomas. The influence of microbial isoflavonoid specific metabolites on platelets and transition metals iron and copper. Phytomedicine, 2019, sv. 62, s. 152974–152974. ISSN 0944-7113. IF 4.18. [Článek v časopise]
848617PhDr. Vladimíra PlzákováPlzáková, Vladimíra. Kognitivní rehabilitace u pacientů s Parkinsonovou nemocí: přehledová studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, sv. 116, s. 14–20. ISSN 1210-7859. IF 0.355. [Článek v časopise]
Článek s názvem Kognitivní rehabilitace u pacientů s Parkinsonovou nemocí: přehledová studie byl publikován v periodiku Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie a byl dedikován a afiliován GAUK. Článek shrnuje způsoby provádění kognitivní rehabilitace v ČR a ve světě, komparuje jednotlivé způsoby kognitivních intervencí. Článek byl vyhrál soutěž Hennerova nadačního fondu za rok 2019 za nejlepší původní publikaci.
540219Mgr. Petr MádrMádr, Petr. Article 51 of the EU Charter of Fundamental Rights from the Perspective of the National Judge . Review of European Administrative Law, 2020, sv. 13, s. 53–85. ISSN 1874-7981. [Článek v časopise]
Abstract: This article contributes to the growing scholarship on the national application of the EU Charter of Fundamental Rights ('the Charter') by assessing what challenges national courts face when dealing with Article 51 of the Charter, which sets out the Charter's material scope of application. In keeping with this aim, the relevant case law of the Court of Justice of the EU (CJEU) - with its general formulas, abstract guidance and implementation categories - is discussed strictly from the perspective of the national judge. The article then presents the findings of a thorough study of the case law of the Czech Supreme Administrative Court (SAC) and evaluates this Court's track record when assessing the Charter's applicability. National empirical data of that kind can provide valuable input into the CJEU-centred academic debate on the Charter's scope of application.
1652119Mgr. Mark Dostalík, Ph.D.Dostalík, Mark, Průša, Vít, Tůma, Karel. Finite Amplitude Stability of Internal Steady Flows of the Giesekus Viscoelastic Rate-Type Fluid. Entropy, 2019, sv. 21, s. 1–40. ISSN 1099-4300. IF 2.419. [Článek v časopise]
This publication does not contain acknowledgement of the Charles University Grant Agency project and thus cannot be regarded as a result of the project. We attach it to the annual report anyway, since it is connected to the project objectives.
624119RNDr. Ondřej Chrenko, Ph.D.Chrenko, Ondřej; Lambrechts, Michiel. Oscillatory migration of accreting protoplanets driven by a 3D distortion of the gas flow. Astronomy & Astrophysics, 2019, sv. 626, s. A109–A109-19. ISSN 0004-6361. IF 6.209. [Článek v časopise]
Shrnutí výsledků grantového projektu.
616216PharmDr. Lenka Ťupová, Ph.D.Lenka Ťupová. Interactions between Maraviroc and the ABCB1, ABCG2, and ABCC2 Transporters: An Important Role in Transplacental Pharmacokinetics. Drug Metabolism and Disposition, 2019, sv. 47(9), s. 954–960. ISSN 1521-009X. IF 3.35. [Článek v časopise]
256119Mgr. Tomáš Diviák, Ph.D.Diviák, Tomáš. Key aspects of covert networks data collection: Problems, challenges, and opportunities. Social Networks, 2019, sv. zatím nemá, s. zatím nemá–zatím nemá. ISSN 0378-8733. IF 2.949. [Článek v časopise]
Článek je již publikován v režimu online first s DOI: 10.1016/j.socnet.2019.10.002 . Doposud však nebyl členěn do konkrétního čísla a proto nemá údaje týkající se stran nebo svazku.
Původně byl tento článek zamýšlen do časopisu Connections. Publikací článku v Social Networks, což je žurnál v dané podoblasti světově nejprestižnější, je tak výrazně překročen původní plán.
1030119Mgr. Jiří HadravaJiří HADRAVA. První záznam pestřenky Callicera rufa (Diptera: Syrphidae) v České republice. Klapalekiana, 2019, sv. 55, s. 15–21. ISSN 1210-6100. [Článek v časopise]
1030119Mgr. Jiří HadravaHadrava, Jiří et al.. Blera miocenica: a new species of Early Miocene hoverfly (Diptera: Syrphidae) from the Czech Republic and its palaeoenvironmental significance. Insect Systematics & Evolution, 2019, sv. 2019, s. 1–9. ISSN 1876-312X. IF 1.194. [Článek v časopise]
Jedná se o popis fosilní pestřenky z území České republiky. Hlavním cílem gantového projektu jsou však recentní druhy českých pestřenek, takže tato publikace je spíše bočním výstupem grantového projektu.

Hodnotu impaktního faktoru jsem převzal ze stránky https://www.bioxbio.com/, do WoS se momentálně nemohu přihlásit kvůli technickým problémům s CAS.
1184119Mgr. Pavla Boháčová, Ph.D.Bohacova, Pavla; Kossl, Jan; Hajkova, Michaela; Hermankova, Barbora; Javorkova, Eliska; Zajicova, Alena; Krulova, Magdalena; Holan, Vladimir. Interleukin-10 production by B cells is regulated by cytokines, but independently of GATA-3 or FoxP3 expression.. Cellular Immunology, 2019, sv. [in print], s. [in print]–[in print]. ISSN 0008-8749. IF 3.291. [Článek v časopise]
1184119Mgr. Pavla Boháčová, Ph.D.Hermankova, Barbora; Kossl, Jan; Bohacova, Pavla; Javorkova, Eliska; Hajkova, Michaela; Krulova, Magdalena; Zajicova, Alena; Holan, Vladimir. The Immunomodulatory Potential of Mesenchymal Stem Cells in a Retinal Inflammatory Environment. Stem Cell Reviews and Reports, 2019, sv. [in print], s. [in print]–[in print]. ISSN 2629-3269. IF 4.697. [Článek v časopise]
1250317Mgr. Jan NovákNovák, Jan. The relationship between adolescent obesity and pelvis dimensions in adulthood: A retrospective longitudinal study. PeerJ, 2020, sv. , s. – . ISSN 2167-8359. IF 2.353. [Článek v časopise]
Publikace přijata do tisku.
1250317Mgr. Jan NovákNovák, Jan. The development of pelvic breadth in the context of obesity. PeerJ, 2020, sv. NA, s. NA–NA. ISSN 2167-8359. IF 2.353. [Článek v časopise]
Zaslaná publikace, nyní ji přepracováváme aby lépe zapadala do orientace časopisu.
34218JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.Drápal, Jakub. Ukládání trestů v případě jejich kumulace: Jak trestat pachatele, kteří spáchali další trestný čin před tím, než vykonali dříve uložené tresty. Jurisprudence, 2020, sv. 2, s. 1–17. ISSN 1802-3843. [Článek v časopise]
1590217MUDr. Nikola PetrováRobert Zajicek, Richard Kubok ,Nikola Petrova, Monika Tokarik, Eva Matouskova, Peter Gal. Complex approach of skin repair in extensively burned child: bilayer Integra® and skin grafting facilitated by non-cultured autologous skin cells and Xe-Derma®. Journal of Wound Care, 2020, sv. ?, s. ?–?. ISSN 0000-0000. IF 1.948. [Článek v časopise]
Článek byl přijat k tisku 05.02.2020
1094119Mgr. Milan ChroustChroust, Milan; Mazuch, Martin; Luján, Angel. New crocodilian material from the Eocene–Oligocene transition of the NW Bohemia (Czech Republic): an updated fossil record in Central Europe during the Grande Coupure. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, 2019, sv. 293, s. 73–82. ISSN 0077-7749. IF 0.778. [Článek v časopise]
1094119Mgr. Milan ChroustLuján, Angel; Chroust, Milan; Čerňanský Andrej; Fortuny, Josep; Mazuch, Martin; Ivanov, Martin. First record of Diplocynodon ratelii Pomel, 1847 from the earlyMiocene site of Tuˇsimice (Most Basin, Northwest Bohemia,Czech Republic). Comptes Rendul Palevol, 2019, sv. 18 (7), s. 877–889. ISSN 1631-0683. IF 1.818. [Článek v časopise]
1574517Mgr. Pavel JakubecPavel Jakubec et al.. Supercritical fluid chromatography in chiral separations: Evaluation of equivalency of polysaccharide stationary phases. Journal of Separation Science, 2020, sv. in press, s. x–y. ISSN 1615-9314. IF 2.516. [Článek v časopise]
64217MUDr. Vojtěch Krátký, Ph.D.Krátký Vojtěch, Kikerlová Soňa, Husková Zuzana, Sadowski Janusz, Kolář František, Červenka, Luděk . Enhanced Renal Vascular Responsiveness to Angiotensin II and Norepinephrine: A Unique Feature of Female Rats with Congestive Heart Failure . Kidney and Blood Pressure Research, 2019, sv. 44, s. 1128–1141. ISSN 1420-4096. IF 2.123. [Článek v časopise]
888218Mgr. Jiří MoravecMoravec, Jiří. The Perfect Digital Money That Nobody Wants. Daně a finance, 2019, sv. 27, 3-4, s. 30–35. ISSN 1801-6006. [Článek v časopise]
888218Mgr. Jiří MoravecMoravec, Jiří. Illicit Use of Bitcoin. Daně a Finance, 2020, sv. 2020, 28 1, s. xxx–xxx. ISSN 1801-6006. [Článek v časopise]
Článek byl přijat k publikace, plný text článku a potvrzení v příloze.
512217RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.Senf, Cornelius, Lastovicka, Josef, Okujeni, Akpona, Heurich, Marco. A generalized regression-based unmixing model for mapping forest cover fractions throughout three decades of Landsat data. Remote Sensing of Environment, 2020, sv. 240, s. 1–10. ISSN 0034-4257. IF 8.218. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.111691
(článek s IF; článek neobsahuje dedikaci GA UK; článek obsahuje afiliaci PřF UK; není Open Access, prosím tedy nesdílet veřejně)
512217RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.Paluba, Daniel, Štych, Přemysl, Laštovička, Josef. Hodnotenie metód a dát DPZ pre účely klasifikácie krajinnej pokrývky na príklade bývalých vojenských obvodov Brdy a Ralsko. Kartografické listy, 2018, sv. 26 (2), s. 76–90. ISSN 1336-5274. [Článek v časopise]
https://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/?p=2&l=sk&c=26&u=2
(recenzovaný článek; článek obsahuje dedikaci GA UK; článek obsahuje afiliaci PřF UK)
512217RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.Hladky, Radovan, Lastovicka, Josef, Holman, Lukas, Stych, Premysl. Evaluation of the influence of disturbances on forest vegetation using Landsat time series; a case study of the Low Tatras National Park. European Journal of Remote Sensing, 2020, sv. 53, s. 40–66. ISSN 2279-7254. IF 1.904. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.1080/22797254.2020.1713704
(článek s IF; článek obsahuje dedikaci GA UK; článek obsahuje afiliaci PřF UK)
512217RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.Stych, Premysl, Jerabkova, Barbora, Lastovicka, Josef, Riedl, Martin, Paluba, Daniel. A Comparison of WorldView-2 and Landsat 8 Images for the Classification of Forests A ected by Bark Beetle Outbreaks Using a Support Vector Machine and a Neural Network: A Case Study in the Sumava Mountains. Geosciences, 2019, sv. 9 (296), s. 1–24. ISSN 2076-3263. [Článek v časopise]
https://www.mdpi.com/2076-3263/9/9/396
(Scopus článek; článek obsahuje dedikaci GA UK; článek obsahuje afiliaci PřF UK)
512217RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.Stych, Premysl, Lastovicka, Josef, Hladky, Radovan, Paluba, Daniel. Evaluation of the Influence of Disturbances on Forest Vegetation Using the Time Series of Landsat Data: A Comparison Study of the Low Tatras and Sumava National Parks. International Journal of Geo-Information, 2019, sv. 8 (71), s. 1–28. ISSN 2220-9964. IF 1.840. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.3390/ijgi8020071
(článek s IF; článek obsahuje dedikaci GA UK; článek obsahuje afiliaci PřF UK)
512217RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.Štych, Přemysl, Laštovička, Josef, Paluba, Daniel. Změny české krajiny okem družic. Vesmír, 2019, sv. 98 (218), s. 218–221. ISSN 0042-4544. [Článek v časopise]
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2019/cislo-4/zmeny-ceske-krajiny-okem-druzic.html
(populárně naučný článek; článek neobsahuje dedikaci GA UK, do tohoto typu článku se dedikace nevkládá; článek obsahuje afiliaci PřF UK)
512217RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.Štych, Přemysl, Laštovička, Josef, Hladký, Radovan, Kabrda, Jan. České lesy od neolitu po současnost. Přírodovědci, 2017, sv. 3, s. 12–13. ISSN 1805-5591. [Článek v časopise]
(populárně naučný článek; článek neobsahuje dedikaci GA UK, do tohoto typu článku se dedikace nevkládá; článek obsahuje afiliaci PřF UK)
652217RNDr. Filip TichánekCendelin, Jan; Tichanek, Filip. Cerebellar degeneration averts blindness-induced despaired behavior during spatial task in mice. Neuroscience Letters, 2020, sv. 722, s. 134854–134854. ISSN 0304-3940. IF 2.173. [Článek v časopise]
652217RNDr. Filip TichánekTichanek, Filip; Salomova, Martina; Jedlicka, Jan; Kuncova, Jitka; Pitule, Pavel; Macanova, Tereza; Petrankova, Zuzana; Tuma, Zdeněk. Hippocampal mitochondrial dysfunction and psychiatric-relevant behavioral deficits in spinocerebellar ataxia 1 mouse model. Scientific Reports, 2020, sv. 10, s. 1–14. ISSN 2045-2322. IF 4.011. [Článek v časopise]
1278918Mgr. Eva Buriánková, Ph.D.Buriánková, Eva, Honzík, Petr. Rough Maximal Bilinear Singular Integrals. Collectanea Mathematica, 2019, sv. 70, s. 431–446. ISSN 0010-0757. IF 0.836. [Článek v časopise]
426216Mgr. Vladimír PiskalaHynčica, Martin. Long-term changes in precipitation phase in Europe in cold half year. Atmospheric Research, 2019, sv. 227, s. 79–88. ISSN 0169-8095. IF 4.114. [Článek v časopise]
426216Mgr. Vladimír PiskalaPiskala, Vladimír. Asymmetry of day-to-day temperature changes and its causes. Theoretical and Applied Climatology, 2020, sv. 140, s. 683–690. ISSN 1434-4483. IF 2.433. [Článek v časopise]
1188217RNDr. Kristýna KolaříkováFLAŠAROVÁ, Kristýna, STROUHALOVÁ, Barbora, ŠEFRNA, Luděk, VERRECCHIA, Eric, LAUER, Tobias, JUŘIČKOVÁ, Lucie, LOŽEK, Vojen, KOLAŘÍK, Petr.. Multiproxy evidence of Middle and Late Pleistocene environmental changes in the loess-paleosol sequence of Bůhzdař (Czech Republic). . Quaternary International, 2020, sv. in press, s. in press–in press. ISSN 1040-6182. IF 1.952. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.10.004
1188217RNDr. Kristýna KolaříkováFLAŠAROVÁ, Kristýna. Spraše, svědek prachových bouří z doby ledové. Geografické rozhledy, 2019, sv. 28 (3), s. 18–21. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/2859
942119Mgr. Věra LatoňováHunter, R.F.H., ..., Latonova, V., .... First bulk and surface results for the ATLAS ITk Strip stereo annulus sensors. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2019, sv. 924, s. 142–146. ISSN 0168-9002. IF 1.433. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.1016/j.nima.2018.08.031
942119Mgr. Věra LatoňováCindro, V., ..., Latonova,V., .... Measurement of the charge collection in irradiated miniature sensors for the upgrade of the ATLAS phase-II strip tracker. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2019, sv. 924, s. 153–159. ISSN 0168-9002. IF 1.433. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.1016/j.nima.2018.10.007
74218JUDr. Dominik Králik, Ph.D.Králik, Dominik. Lex societatis vs. lex fori concursus v rakúskom medzinárodnom práve súkromnom.. Acta Universitatis Carolinae. , 2019, sv. 3/ 2019, s. 132–152. ISSN 0323-0619. [Článek v časopise]
74218JUDr. Dominik Králik, Ph.D.Králik, Dominik. Evropský kontext českého a rakouského návrhu digitální daně. . Daně a finance, 2019, sv. 1-2, s. 8–12. ISSN 1801-6006. [Článek v časopise]
74218JUDr. Dominik Králik, Ph.D.Králik, Dominik. Digitalisierung und Innovationen in der Gesetzgebung.. Deutsch-Polnische Juristenzeitschrift, 2019, sv. 2, s. 16–20. ISSN 1615-9063. [Článek v časopise]
1734218Mgr. Anna ZunováZunova, Anna. Journalistic Ethics: How Do Universities in the Czech Republic Shape Student' Moral Perception. Journalism Education, 2020, sv. 8, s. 27–41. ISSN 2050-3930. [Článek v časopise]
1734218Mgr. Anna ZunováZunova, Anna. Book Review: Jo Healey Trauma reporting: A journalist’s guide to covering sensitive stories. Journalism, 2019, sv. 20, s. 1725–1727. ISSN 1464-8849. IF 2.691. [Článek v časopise]
550218Mgr. Tomáš LosAbbatiello, A.; Los, T.; Málek, J.; Souček, O. . On three dimensional flows of pore pressure activated Bingham fluids. Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2019, sv. 29, s. 2089–2125. ISSN 1793-6314. [Článek v časopise]
8119Mgr. Gabriela Rolová, Ph.D.Rolová, Gabriela, Gavurová, Beáta, Petruželka, Benjamin. Exploring health literacy in individuals with alcohol addiction: A mixed methods clinical study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, sv. 17(18), s. 1–20. ISSN 1660-4601. IF 2.849. [Článek v časopise]
1072218Mgr. Kristián SkálaVinklárek, Ivo; Vel'as, Lukáš; Riegrová, Petra; Skála, Kristián; Mikhalyov, Ilya; Gretskaya, Natalia; Hof, Martin; Šachl, Radek. Experimental Evidence of the Existence of Interleaflet Coupled Nanodomains: An MC-FRET Study. The Journal of Physical Chemistry Letters, 2019, sv. 10, s. 2024–2030. ISSN 1948-7185. IF 7.3. [Článek v časopise]
1075016Mgr. Kateřina BalounováVagnerová, Karla; Ergang, Peter; Soták, Matúš; Balounová, Kateřina et al.. Diurnal expression of ABC and SLC transporters in jejunum is modulated by adrenalectomy. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology, 2019, sv. 226, s. 108607–108607. ISSN 1532-0456. IF 2.697. [Článek v časopise]
vydaná publikace obsahující část výsledků týkajících se cirkadiánní rytmicity střevních transportérů
230218Mgr. Miroslava Kuľková, Ph.D.Miroslava Kulkova. From Negative to Positive Peace in Western Balkans: A Case for Eclectic Theory. Central European Journal of International and Security Studies, 2019, sv. 13, s. 26–47. ISSN 1802-548X. [Článek v časopise]
This article analyses a qualitative transformation of relations between
the Balkan states since the dissolution of the SFR Yugoslavia in the
90´s until 2008. It argues that military presence and interventions of
external powers were enough to make the belligerents fold weapons
and thus spread the negative peace but did not substantially aid the
qualitative transformation of their relations. Evolving cooperation,
mutual restraint, and resolution of conflicts by non-military means
that we have perceived in the Balkans since 2003 are results of liberal
strategies. It argues for the usefulness of eclectic explanations.
886317Mgr. Zdeněk Kašpar, Ph.D.Krizek, Filip, Kašpar, Zdeněk, Vetushka, Aliaksei, Kriegner, Dominik, Fiordaliso, Elisabetta M., Michalicka, Jan, Man, Ondřej, Zubáč, Jan, Brajer, Martin, Hills, Victoria A., Edmonds, Kevin W., Wadley, Peter, Campion, Richard P., Olejník, Kamil, Jungwirth, Tomáš, Novák, Vít. Molecular beam epitaxy of CuMnAs. Physical Review Materials, 2020, sv. 4, s. 1–9. ISSN 2475-9953. IF 2.926. [Článek v časopise]
abstract:
We present a detailed study of the growth of the tetragonal polymorph of antiferromagnetic CuMnAs by the molecular beam epitaxy technique. We explore the parameter space of growth conditions and their effect on the microstructural and transport properties of the material. We identify its typical structural defects and compare the properties of epitaxial CuMnAs layers grown on GaP, GaAs, and Si substrates. Finally, we investigate the correlation between the crystalline quality of CuMnAs and its performance in terms of electrically induced resistance switching.
156317Mgr. Elif GarajováGarajová, Elif; Hladík, Milan; Rada, Miroslav. The best, the worst and the semi-strong: optimal values in interval linear programming. Croatian Operational Research Review, 2019, sv. 10, s. 201–209. ISSN 1848-0225. [Článek v časopise]
234217Mgr. Lukáš Hájek, M.A., Ph.D.Hájek, Lukáš. Effects of age and tenure on MPs’ legislative behaviour in the Czech Republic. The Journal of Legislative Studies, 2019, sv. 25, s. 553–575. ISSN 1357-2334. [Článek v časopise]
234217Mgr. Lukáš Hájek, M.A., Ph.D.Hájek, Lukáš. Voting Dissent of MPs in the Czech Republic. Czech Journal of Political Science, 2020, sv. 27, s. 21–44. ISSN 1211-3247. [Článek v časopise]
1434217Mgr. František SklenářSklenář, František; Jurjević, Željko; Peterson, Stephen, W.; Kolařík, Miroslav; Nováková, Alena; Flieger, Miroslav; Stodůlková, Eva; Kubátová, Alena; Hubka, Vít. Increasing the species diversity in the Aspergillus section Nidulantes: Six novel species mainly from the indoor environment Plný název časopisu. Mycologia, 2020, sv. 112, s. -–-. ISSN 0027-5514. IF 2.861. [Článek v časopise]
Sekce Nidulantes patří k větším sekcím rodu Aspergillus a zahrnuje okolo 80 druhů. Tato studie se zaměřila na přezkoumání druhových hranic několika druhových komplexů z této sekce s využitím moderních metod pro delimitaci druhů. Výsledkem revize bylo potvrzení všech aktuálně akceptovaných druhů a popis šesti nových druhů. Vzhledem k tomu, že druhy ze sekce Nidulantes často produkují nebezpečné mykotoxiny, především sterigmatocystin (prekurzor aflatoxinu), byla testována schopnost nově popsaných druhů, produkovat tento metabolit. U dvou nových druhů byla produkce sterigmatocystinu potvrzena.
1168217PharmDr. Jiří Demuth, Ph.D.Demuth, Jiří. Synthesis and J-Dimer Formation of Tetrapyrazinoporphyrazines with Different Functional Groups for Potential Biomolecular Probe Applications. ChemPlusChem, 2020, sv. -, s. -–-. ISSN 2192-6506. IF 3.441. [Článek v časopise]
704217RNDr. Alžběta Farná, Ph.D.Lengálová Alžběta, Fojtíková-Prošková Veronika, Vávra Jakub, Martínek Václav, Stráňava Martin, Shimizu Toru, Martínková Markéta. Kinetic analysis of a globin-coupled diguanylate cyclase, YddV: Effects of heme iron redox state, axial ligands, and heme distal mutations on catalysis. Journal of Inorganic Biochemistry, 2019, sv. 201, s. 110833–-. ISSN 0162-0134. IF 3.224. [Článek v časopise]
704217RNDr. Alžběta Farná, Ph.D.Shimizu Toru, Lengálová Alžběta, Martínek Václav, Martínková Markéta. Heme: emergent roles of heme in signal transduction, functional regulation and as catalytic centres. Chemical Society Reviews, 2019, sv. 48, s. 5624–5657. ISSN 0306-0012. IF 40.443. [Článek v časopise]
704217RNDr. Alžběta Farná, Ph.D.Skalova Tereza, Lengalova Alzbeta, Dohnalek Jan, Harlos Karl, Mihalcin Peter, Kolenko Petr, Stranava Martin, Blaha Jan, Shimizu Toru, Martínková Markéta. Disruption of the dimerization interface of the sensing domain in the dimeric heme-based oxygen sensor AfGcHK abolishes bacterial signal transduction. Journal of Biological Chemistry, 2020, sv. 295, s. 1587–1597. ISSN 0021-9258. IF 4.011. [Článek v časopise]
1520218Mgr. Anna BednaříkováOCHOZKOVÁ, ANNA , MIHALČÍKOVÁ, LÝDIA, YAMAMOTOVÁ, ANNA, ŠLAMBEROVÁ, ROMANA. ADHD Symptoms Induced by Prenatal Methamphetamine Exposure. Physiological research, 2019, sv. 68 (Suppl. 3), s. S347–S352. ISSN 0862-8408. IF 1.701. [Článek v časopise]
1162218PhDr. Alena Kašparová, Ph.D.Kašparová A., a V. Novotná. Rytmické cítění u studentů UK FTVS a jeho posouzení v praxi. Studia Kinanthropologica, XX., 2019, (1), 2019, sv. 1, s. 35–40. ISSN 1213-2101. [Článek v časopise]
502119MUDr. Markéta RackováRacková Markéta, Bakardjieva-Mihaylova Violeta, Slámová Martina, Boublíková Ludmila, Škvárová Kramarzová Karolina. Genová editace systémem CRISPR/Cas9 a její využití v hematologii. Transfuze a hematologie dnes, 2019, sv. 25, s. 291–299. ISSN 1803-6597. IF 0. [Článek v časopise]
Přehledový článek o využití genové editace v hematologii v českém odborném časopise Transfuze a hematologie dnes, který shrnuje význam této technologie pro výzkum, diagnostiku a léčbu hematologických onemocnění. V dedikaci je uvedena podpora GAUK - projekt 502119.
18217Mgr. Martina MušutováMusutova Martina, Weiszenstein Martin, Koc Michal, Polak Jan.. Intermittent Hypoxia Stimulates Lipolysis, But Inhibits Differentiation and De Novo Lipogenesis in 3T3-L1 Cells.. Metabolic Syndrome and Related Disorders, 2020, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1557-8518. IF 1.597. [Článek v časopise]
Článek shrnující výsledky řešeného grantu - prolongované recenzní řízení, proto publikace se zpožděním.

Fulltext: https://doi.org/10.1089/met.2019.0112
1308217Mgr. Anna MarešováPrincová, Jarmila; Převorovský, Martin. Analysis of Lipid Droplet Content in Fission and Budding Yeasts using Automated Image Processing. Journal of visualized experiments, 2019, sv. 149, s. 1–9. ISSN 1940-087X. [Článek v časopise]
532217RNDr. David Korda, Ph.D.Korda, David, Švanda, Michal, Zhao, Junwei. Comparison of time-distance inversion methods applied to SDO/HMI Dopplergrams. Astronomy & Astrophysics, 2019, sv. 629, s. A55, 1–A55, 26. ISSN 0004-6361. IF 6.209. [Článek v časopise]
532217RNDr. David Korda, Ph.D.Korda, David, Švanda, Michal. Combined helioseismic inversions for 3D vector flows and sound-speed perturbations. Astronomy & Astrophysics, 2019, sv. 622, s. A163, 1–A163, 12. ISSN 0004-6361. IF 6.209. [Článek v časopise]
532217RNDr. David Korda, Ph.D.Wollmann, Jiří, Švanda, Michal, Korda, David, Roudier, Thierry. Evolution of photospheric flows under an erupting filament in the quiet-Sun region. Astronomy & Astrophysics, 2020, sv. ?, s. ?–?. ISSN 0004-6361. IF 6.209. [Článek v časopise]
Publikace je přijata k publikaci, ale zatím oficiálně nevydána.
406119Mgr. Viktor Sinica, Ph.D.Macikova, L.; Sinica, V.; Kadkova, A.; Villette, S.; Ciaccafava, A.; Faherty, J.; Lecomte, S.; Alves, I.; Alves, I.; Vlachova, V.. Putative interaction site for membrane phospholipids controls activation of TRPA1 channel at physiological membrane potentials. EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS, 2019, sv. 48, s. 170–170. ISSN 0175-7571. IF 2.527. [Článek v časopise]
Abstrakt práce získané v rámci řešení GAUK 74417 a prezentované na biofyzikální konferenci EBSA 2019 konané v Madridu, Španělsko, jejíž účast byla financované z prostředů GAUK 406119, byl publikován v EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS.
406119Mgr. Viktor Sinica, Ph.D.Máčiková, Lucie; Vyklická, Lenka; Barvík, Ivan; Sobolevsky I. A.; Vlachová V.. Cytoplasmic Inter-Subunit Interface Controls Use-Dependence of Thermal Activation of TRPV3 Channel. International Journal of Molecular Sciences, 2019, sv. 20 (16), s. 3990–4007. ISSN 1422-0067. IF 4.183. [Článek v časopise]
Článek vzešel z dat získaných v rámci GAUK 74417 a první etapy řešení GAUK 406119. Výsledky budou součástí mé dizertační práce.
1236218Mgr. Viktor Sinica, Ph.D.Máčiková, Lucie. Putative interaction site for membrane phospholipids controls activation of TRPA1 channel at physiological membrane potentials. The FEBS Journal, 2019, sv. 286(18), s. 3664–3683. ISSN 1742-4658. IF 4.739. [Článek v časopise]
Článek v impaktovaném časopise, který dokazuje, že proximální C-konec TRPA1 iontového kanálu je součástí vazebného místa pro regulační fosfolipidy. Publikace obsahuje afiliaci a dedikaci GAUK.
1236218Mgr. Viktor Sinica, Ph.D.Sinica, Viktor. Human and Mouse TRPA1 Are Heat and Cold Sensors Differentially Tuned by Voltage. Cells, 2019, sv. 9(1), s. 57–57. ISSN 2073-4409. IF 5.656. [Článek v časopise]
Článek v impaktovaném časopise porovnávající teplotní a napěťové charakteristiky myšího a lidského TRPA1 iontového kanálu. Publikace dokazuje, že oba orthology TRPA1 kanálu jsou aktivovány chladem i teplem a přináší nový alosterický mechanismus, který může stát za variabilitou teplotních odpovědí TRPA1. Článek obsahuje afiliaci a dedikaci projektu GAUK.
40217Mgr. Petra ZahajskáHermanova, Zuzana. Reinterpretation of fossil reproductive structures Zlivifructus microtriasseris (Normapolles complex, Fagales) from the Czech and Polish Late Cretaceous. Review of Palaeobotany and Palynology, 2019, sv. 268, s. 88–94. ISSN 0034-6667. IF 1.674. [Článek v časopise]
An co-author publication which resulted as by-product during my PhD studies. The data from my previous work were finally processed and published during the period when I was financed by GAUK. Therefore, I acknowledged GAUK and I thank for the support.
40217Mgr. Petra ZahajskáJurickova, Lucie. Early postglacial recolonisation, refugial dynamics and the origin of a major biodiversity hotspot. A case study from the Malá Fatra mountains, Western Carpathians, Slovakia. The Holocene, 2018, sv. 28, s. 583–594. ISSN 0959-6836. IF 2.547. [Článek v časopise]
This co-author publication originates from my early work, but it was finished and published during my PhD when I was already funded by GAUK. Due to higher number of authors and limited legnth of the publication set by the journal, the methods and the acknowledments do not include my texts. Only the results and the discussion contains my data and interpretation. This work was part of the very first investigation of salt marshes and high altitude water stresses reflected in compound specific stable carbon isotopes. In the publication, data from recent and fossil high altitude vegetation (Spruce - Picea abies) are presented.
302119Mgr. Klára ČervenáČervená, Klára. Diagnostic and prognostic impact of cell-free DNA in human cancers: Systematic review. Mutation Research-Reviews in Mutation Research, 2019, sv. 781, s. 100–129. ISSN 1383-5742. IF 6.081. [Článek v časopise]
974217Mgr. Daniela GajduškováPařízková, J., Samešová, D., Dvořáková, H., Janebová, M., & Sedlák, P.. Dlouhodobé změny ve složení těla, distribuci tuku a pohybové aktivitě u českých dětí. Czecho-Slovak Pediatrics/Cesko-Slovenska Pediatrie, 2019, sv. 74(2), s. 106–110. ISSN 0069-2328. [Článek v časopise]
974217Mgr. Daniela GajduškováSedlak Petr, Pařízková Jana, Novák Jan, Musálek Martin, Dvořáková Hana, and Samešová Daniela . Secular changes in body build and body composition in preschool children in the context of latent obesity. Plos One, 2020, sv. -, s. -–-. ISSN 1932-6203. IF 2.776. [Článek v časopise]
Druhá publikace byla zaslána do zahraničního časopisu s IF a je nyní v edičním řízení. V příloze je přiložený abstrakt v PDF
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baluchová, Simona; Taylor, Andrew; Mortet, Vincent; Sedláková, Silvia; Klimša, Ladislav; Kopeček, Jaroslav; Hák, Ondřej; Schwarzová-Pecková, Karolina. Porous boron doped diamond for dopamine sensing: Effect of boron doping level on morphology and electrochemical performance. Electrochimica Acta, 2019, sv. 327, s. 1–14. ISSN 0013-4686. IF 5.383. [Článek v časopise]
DOI: 10.1016/j.electacta.2019.135025
898616Mgr. Zuzana ČočkováČočková, Zuzana. Protein profiling of SH-SY5Y neuroblastoma cells: The effect of rhein. Journal of Biosciences, 2019, sv. 44, s. 88–104. ISSN 0250-5991. IF 1.823. [Článek v časopise]
1578119Mgr. Barbora HeřmánkováOreská, Sabina; Štorkánová, Hana; Špiritović, Maja; Heřmánková, Barbora; Tomčík, Michal. Gastrointestinální postižení u systémové sklerodermie – jeho následky a strategie terapie. Česká revmatologie, 2019, sv. 27(1), s. 16–28. ISSN 1210-7905. [Článek v časopise]
(český, recenzovaný, bez IF)
1578119Mgr. Barbora HeřmánkováHeřmánková, Barbora; Špiritović, Maja; Štorkánová, Hana; Oreská, Sabina; Tomčík, Michal. Sexuální dysfunkce u pacientů s chronickým revmatickým onemocněním – problém, o kterém se příliš nemluví. Acta Medicinae, 2019, sv. 9, s. 30–32. ISSN 1805-398X. [Článek v časopise]
(český, nerecenzovaný, bez IF)
S dedikací k tomuto projektu GAUK
1578119Mgr. Barbora HeřmánkováHeřmánková, Barbora; Špiritović, Maja; Tomčík, Michal. Sexuální dysfunkce u systémové sklerodermie. Česká revmatologie, 2019, sv. 27(2), s. 65–77. ISSN 210-7905. [Článek v časopise]
(český, recenzovaný, bez IF)
S dedikací k tomuto projektu GAUK
1366217Mgr. Natalie GalanováStehlíková, Zuzana. Oral Microbiota Composition and Antimicrobial Antibody Response in Patients with Recurrent Aphthous Stomatitis. Microorganisms, 2019, sv. 7 (12), s. 636–636. ISSN 2076-2607. IF 4.167. [Článek v časopise]
1578217Bc. Vojtěch KletečkaEva Jesenská, Takayuki Ishibashi, Lukáš Beran, Martin Pavelka, Jaroslav Hamrle, Roman Antoš, Jakub Zázvorka, Martin Veis . Optical and magneto-optical properties of GdxFe(100-x) thin films close to the compensation point. Scientific Reports, 2019, sv. 9, s. 16547–16547. ISSN 2045-2322. IF 4.122. [Článek v časopise]
540119JUDr. Alena Chaloupková, Ph.D.Chaloupková, Alena. Problematika fragmentace krajiny pozemními komunikacemi z pohledu práva. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica, 2019, sv. 65 (3), s. 21–33. ISSN 2336-6478. [Článek v časopise]
178518Mgr. Eliška Kohelová, Ph.D.KOHELOVÁ, E., PEŘINOVÁ, R., MAAFI, N., KORABEČNÝ, J., HULCOVÁ, D., MAŘÍKOVÁ, J., KUČERA, T., GONZÁLEZ, L.M., HRABINOVÁ, M., VORČÁKOVÁ, K., NOVÁKOVÁ, L., DE SIMONE, A., HAVELEK, R., CAHLÍKOVÁ. Derivatives of the Beta-Crinane Amaryllidaceae Alkaloid Haemanthamine as Multi-Target Directed Ligands for Alzheimer’s Disease. Molecules, 2019, sv. 24, s. 1–18. ISSN 1420-3049. IF 3.060. [Článek v časopise]
1832218Mgr. Adéla Plechatá, Ph.D.Plechatá, Adéla. Age-Related Differences With Immersive and Non-immersive Virtual Reality in Memory Assessment. Frontiers in Psychology, 2019, sv. 10, s. 1–12. ISSN 1664-1078. IF 2.129. [Článek v časopise]
Publikace shrnuje poznatky týkající se rozdílu mezi imerzivní a neimerzivní virtuální realitou v diagnostice paměťového deficitu. Publikace se zaměřuje na rozdíly mezi mladými dospělými a seniory ve vnímání uživatelské přívětivosti virtuální reality a z h
796119Mgr. Bc. Pavel MartiníkMartiník, Pavel. Soukromoprávní charakter ručení podle ustanovení § 109 zákona o DPH. e-Bulletin Komory daňových poradců, 2019, sv. 11, s. 25–28. ISSN 1211-9946. [Článek v časopise]
250217Mgr. Martina ŠalomováŠalomová, Martina; Tichánek, Filip; Jelínková, Dana; Cendelín, Jan. Abnormalities in the cerebellar levels of trophic factors BDNF and GDNF in pcd and lurcher cerebellar mutant mice. Neuroscience Letters, 2020, sv. 725, s. Article 134870–134870. ISSN 0304-3940. IF 2.173. [Článek v časopise]
Cílem studie bylo stanovit a porovnat bazální hladiny trofických faktorů BDNF a GDNF v mozečku dvou odlišných myších modelů mozečkové degenerace. Pro studii byly použity myši typu Lurcher a pcd. Kontrolami byly zdravé myši odpovídajícího kmene. Každá kohorta zahrnovala 12 myší ve věku 4 měsíce. Kvantitativní stanovení trofických faktorů v odebrané tkáni bylo provedeno pomocí metody ELISA. Rozložení astrocytů jsme hodnotili v histologických řezech mozečku pomocí anti-GFAP imunofluorescence. Ukázalo se, že bazální hladiny BDNF v mozečku jsou u obou mutantních modelů nižší než u zdravých kontrol. Hladiny GDNF však byly překvapivě zvýšeny v mozečku mutantních myší Lurcher ve srovnání s myšmi typu wild i pcd. Kromě toho byla u mutantních myší v mozečku zjištěna odlišná distribuce buněk pozitivních na GFAP. Oba mozečkoví mutanti vykazovali vyšší anti-GFAP imunofluorescenci než myši typu wild napříč všemi definovanými strukturami mozečku (molekulární vrstvou, granulární vrstvou a bílou hmotou). Zatímco u myší Lurcher byl nárůst signálu anti-GFAP imunofluorescence nejvýraznější v molekulární vrstvě, u myší pcd byl signál nejsilnější v bílé hmotě.
228716Mgr. Magdalena Bohutínská, Ph.D.Bohutínská, Magdalena, Roswitha Schmickl. Interspecific introgression mediates adaptation to whole genome duplication. Nature Communications, 2019, sv. 10, s. 1–11. ISSN 2041-1723. IF 11.878. [Článek v časopise]
The main outcome of the grant. Showing that adaptation of meiosis proteins to whole genome duplication is shared between two independently polyploid species: A. arenosa and A. lyrata.
1250218Mgr. Václav Brož, Ph.D.Brož, Václav, Pfeifer, Lukáš. Are the Risk Weights of Banks in the Czech Republic Procyclical?. Journal of Central Banking Theory and Practice, 2020, sv. Forthcoming in 2020, s. Forthcoming in 2020–Forthcoming in 2020. ISSN 0000-0000. IF 0. [Článek v časopise]
Článek je přijat k publikaci (viz první 2 strany přiloženého pdf), vyjde zřejmě v roce 2020.
1250218Mgr. Václav Brož, Ph.D.Brož, Václav, Hlaváček, Michal. What Drives the Distributional Dynamics of Client Interest Rates on Consumer Loans in the Czech Republic?. Czech Journal of Economics and Finance, 2019, sv. 69, 3, s. 275–297. ISSN 0015-1920. IF 0.604. [Článek v časopise]
1506119Mgr. Tomáš VlasákMinárik, P, Zimina, M., Čížek, J., Stráská J., Krajňák, T., Cieslar, M., Vlasák, T., Bohlen, J., Kurz, G., Letzig, D.. Increased structural stability in twin-roll cast AZ31 magnesium alloy processed by equal channel angular pressing. Materials Characterization, 2019, sv. 153, s. 199–207. ISSN 1044-5803. IF 3.22. [Článek v časopise]
V článku je prezentován výzkum vlivu plastické deformace na vznik klastrů a precipitační jevy ve slitině AZ31. Byla prozkoumána také teplotní stabilita ultrajemnozrnné struktury této slitiny a zotavení defektů krystalické mřížky vytvořených silnou plastickou plastickou deformací. Bylo zjištěno, že plastická deformace ovlivňuje rozložení a velikost částic b-fáze (Al12Mg17), které je podstatně homogennější. Částice b-fáze blokují růst zrn a podstatně zlepšují tepelnou stabilitu ultrajemnozrnné struktury.
1506119Mgr. Tomáš VlasákLiu, Meng, Guo Qianning, Zhang Xingpu, Wüstenhagen, Manuel, Čížek, Jakub, Banhart, John. Clustering phenomena in quenched Al, Al–Mg, Al–Si and Al–Mg–Si alloys. Scripta Materialia, 2020, sv. 177, s. 203–207. ISSN 1359-6462. IF 4.539. [Článek v časopise]
V článku bylo prozkoumáno shlukování atomů Mg a Si ve slitinách Al-Mg-Si s různým obsahem Mg a Si a jejich interakce s vakacemi při kalení vzorků a během přirozeného stárnutí na pokojové teplotě. Bylo zjištěno, že ve slitinách s obsahem Mg menším než 0.1 at.% aglomerují vakance během kalení do di a tri-vakancí, které následně pomáhají shlukování atomů příměsí během přirozeného stárnutí. Ve slitinách s obsahem Mg vyšším než 0.1 at.% zůstávají po zakalení ve vzorku monovakance, které umožňují vytvoření Si klastrů. Během následného přirozeného stárnutí tyto Si klastry postupně hrubnou a obohacují se atomy Mg.
1506119Mgr. Tomáš VlasákČížek, J., Janeček, M., Vlasák, T., Smola, B., Melikhova O., Islamgaliev, R.K., Dobatkin, S.V.. The Development of Vacancies during Severe Plastic Deformation. Materials Transactions, 2019, sv. 60, s. 1533–1542. ISSN 1345-9678. IF 0.764. [Článek v časopise]
V článku je popsán vliv vakancí vytvořených silnou plastickou deformací na mikrostrukturu, precipitační procesy a fyzikální vlastnosti materiálů. Detailně je popsán mechanismus vzniku vakancí a jejich vzájemná interakce a shlukování do drobných klastrů. V článku je dále prezentován metodický postup jak získat rozdělení velikostí a koncentraci shluků vakancí v pevných látkách pomocí pozitronové anihilační spektroskopie.
1583517Bc. Marek MunzarShapko, Dmytro; Dohnal, Petr; Kassayová, Miroslava; Kálosi, Ábel; Rednyk, Serhiy; Roučka, Štěpán; Plašil, Radek; Augustovičová, Lucie D.; Johnsen, Rainer; Špirko, Vladimír; Glosík, Juraj . Dissociative Recombination of N2H+ Ions with Electrons in the Temperature Range of 80–350 K. The Journal of Chemical Physics, 2020, sv. 152, s. 024301-1–024301-11. ISSN 0021-9606. IF 2.997. [Článek v časopise]
V tomto článku jsou souhrnně představeny výsledky studia rekombinace N2H+.
1583517Bc. Marek MunzarGlosík, Juraj; Dohnal, Petr; Kálosi, Ábel; Augustovičová, Lucie D.; Shapko, Dmytro; Roučka, Štěpán; Plašil, Radek. Electron-Ion Recombination in Low Temperature Hydrogen/Deuterium Plasma. The European Physical Journal Applied Physics, 2017, sv. 80, s. 30801-p1–30801-p5. ISSN 1286-0042. IF 0.800. [Článek v časopise]
V prvním roce řešení jsme studovali relaxaci excitovaných částic v dohasínajícím plazmatu. V minulých letech jsme ho opomněli uplatnit.
1583517Bc. Marek MunzarDohnal, Petr; Shapko, Dmytro; Kálosi, Ábel; Kassayová, Miroslava; Roučka, Štepán; Rednyk, Serhiy; Plašil, Radek; Hejduk, Michal; Glosík, Juraj. Towards State Selective Recombination of H3+ under Astrophysically Relevant Conditions. Faraday Discussions, 2019, sv. 217, s. 220–234. ISSN 1359-6640. IF 3.712. [Článek v časopise]
V článku je uvedena studie termalizace iontu H3+ za nízkých teplot a při různých frakcí para-H2. Tyto znalosti jsou důležité pro studium procesů v mezihvězdných oblacích plynů.
850218Mgr. Ondřej BartošBartoš, Ondřej, Dolejší, Vít, May, Georg, Rangarajan, Ajay, Roskovec, Filip. A goal-oriented anisotropic hp-mesh adaptation method for linear convection–diffusion–reaction problems. Computers & Mathematics with Applications, 2019, sv. 78(9), s. 2973–2993. ISSN 0898-1221. IF 2.811. [Článek v časopise]
1096216RNDr. Ing. Eva Fárková, Ph.D.Fárková Eva. Weight loss in conservative treatment of obesity in women is associated with physical activity and circadian phenotype: a longitudinal observational study. BioPsychoSocial Medicine, 2019, sv. 13,24 (2019), s. neznámé–neznámé. ISSN 1751-0759. [Článek v časopise]
Abstract
Introduction: The study investigates the association between circadian phenotype (CP), its stability (interdaily stability
- IS) and physical activity (PA) in a weight loss (WL) programme.
Methods: Seventy-five women in WL conservative treatment (BMI ≥ 25 kg/m2) were measured (for about 3 months in
between 2016 and 2018) by actigraphy.
Results: We observed a difference in time of acrophase (p = 0.049), but no difference in IS (p = 0.533) between women
who lost and did not lose weight. There was a difference in PA (mesor) between groups of women who lost weight
compared to those who gained weight (p = 0.007). There was a relationship between IS and PA parametres mesor:
p0.001; and the most active 10 h of a day (M10): p < 0.001 - the more stable were women in their rhythm, the more PA
they have. Besides confirming a relationship between PA and WL, we also found a relation between WL and CP based
on acrophase. Although no direct relationship was found for the indicators of rhythm stability (IS), they can
be considered very important variables because of their close connection to PA – a main factor that contributes to the
success of the WL programme.
Discussion: According to the results of the study, screening of the CP and its stability may be beneficial in the creation
of an individualized WL plan.
Keywords: Obesity, Actigraphy, Circadian rhythm, Stability of the rhythm, Physical activity, Sleep
36417MUDr. Pavlína Skalická, Ph.D.Skalicka, Pavlina; Dudakova, Lubica; Palos, Michalis; Huna, Lukas; Evans, Cerys J; Mahelkova, Gabriela; Meliska, Martin; Stopka, Tomas; Tuft, Stephen J.; Liskova, Petra, Liskova P.. Paraproteinemic keratopathy associated with monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS): clinical findings in twelve patients including recurrence after keratoplasty. Acta ophthalmologica, 2019, sv. 97, s. e987–e992. ISSN 1755-3768. IF 3.153. [Článek v časopise]
36417MUDr. Pavlína Skalická, Ph.D.Skalicka, Pavlina; Porter, Luis F.; Brejchova, Kristyna; Malinka, Frantisek; Dudakova, Lubica; Liskova, Petra. Brittle cornea syndrome: A systemic review of disease-causing mutations in ZNF469 and two novel variants identified in a patient followed for 26 years.. Biomedical Papers, 2019, sv. [Epub ahead of print], s. [Epub ahead of print]–[Epub ahead of print]. ISSN 1213-8118. IF 1.141. [Článek v časopise]
36417MUDr. Pavlína Skalická, Ph.D.Brejchova, Kristyna; Dudakova, Lubica; Skalicka, Pavlina; Dobrovolny, Robert; Masek, Petr; Putzova, Martina; Moosajee, Maria; Tuft, Stephen J.; Davidson, Alice E.; Liskova Petra. IPSC-Derived Corneal Endothelial-like Cells Act as an Appropriate Model System to Assess the Impact of SLC4A11 Variants on Pre-mRNA Splicing. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 2019, sv. 60, s. 3084–3090. ISSN 0146-0404. IF 3.812. [Článek v časopise]
36417MUDr. Pavlína Skalická, Ph.D.Dudakova, Lubica; Skalicka, Pavlina; Davidson, Alice E.; Liskova, Petra.. Coincidental Occurrence of Schnyder Corneal Dystrophy and Posterior Polymorphous Corneal Dystrophy Type 3.. Cornea, 2019, sv. 38, s. 758–760. ISSN 0277-3740. IF 2.313. [Článek v časopise]
36417MUDr. Pavlína Skalická, Ph.D.Dudakova, Lubica; Evans, Cerys J.; Pontikos, Nikolas; Hafford-Tear, Nathaniel J.; Malinka, Frantisek; Skalicka, Pavlina; Horinek, Ales; Munier, Francis L.; Voide, Nathalie; Studeny, Pavel; Vanikova, Lucia; Kubena, Tomas; Lopez, Karla E. Rojas; Davidson, Alice E.; Hardcastle, Alison J.; Tuft, Stephen J.; Liskova, Petra. The utility of massively parallel sequencing for posterior polymorphous corneal dystrophy type 3 molecular diagnosis.. Experimental Eye Research, 2019, sv. 182, s. 160–166. ISSN 0014-4835. IF 2.998. [Článek v časopise]
908217Mgr. Zuzana Stehlíková, Ph.D.Stehlíková Zuzana, Kostovčíková Klára, Kverka Miloslav, Rosmann Pavel, Dvořák Jiří, Novosádová Iva, Kostovčík Martin, Coufal Štěpán, Šrůtková Dagmar, Procházková Petra, Hudcovic Tomáš, Kozáková Hana, Štěpánková Renata, Rob Filip, Jůzlová Kateřina, Hercogová Jana, Tlaskalová-Hogenová Helena, Jirásková Zákostelská Zuzana. Crucial role of microbiota in experimental psoriasis revealed by a gnotobiotic mouse model. Frontiers in microbiology, 2019, sv. 10, s. 1–11. ISSN 1664-302X. IF 4.259. [Článek v časopise]
405716Mgr. Ivan PetrúšekPetrúšek, Ivan, Bašná, Kristýna. Unemployment rates and support for income redistribution in Europe. Journal of European Social Policy, 2021, sv. pravděpodobně 31, s. 0–0. ISSN 0958-9287. IF 2.119. [Článek v časopise]
Článek bude po proofreadingu anglického manuskriptu odevzdán do časopisu "Journal of European Social Policy".
Abstract:
The unemployment rate is one of the key indicators of the business cycle and the overall state/structure of the national economy. This paper studies the contextual effects of unemployment on people´s support for income redistribution in 21 European countries. More specifically, the paper studies the longitudinal and cross-sectional effects of unemployment on pro-redistributive attitudes. Results of the three-level within-between random-effects models estimated on eight rounds of the European Social Survey demonstrate a positive cross-sectional effect of unemployment but do not find a significant longitudinal effect. In other words, countries with higher levels of structural unemployment tend to have more pro-redistributive publics. However, there is no generalisable pattern of aggregate public response to within-country changes in unemployment rates. At the individual level, the article confirms the positive effect of being unemployed on individual support for redistribution. Strength of this relationship varies across European countries and time points within countries. Nevertheless, this varying effect of unemployment status on pro-redistributive attitudes cannot be explained by differing unemployment rates.
812217Mgr. Marie BelhajováPlch, Johana. KDM5 demethylases and their role in cancer cellchemoresistance. International Journal of Cancer, 2019, sv. 144(2), s. 221–231. ISSN 1097-0215. IF 4.982. [Článek v časopise]
1304317Mgr. Dora ČertnerováČertnerová, Dora; Čertner, Martin; Škaloud, Pavel. Molecular phylogeny and evolution of phenotype in silica-scaled chrysophyte genus Mallomnonas. Molecular phylogeny and evolution of phenotype in silica-scaled chrysophyte genus Mallomnonas, 2019, sv. 55, s. 912–923. ISSN 0022-3646. IF 2.831. [Článek v časopise]
216217Mgr. Veronika StrakováStraková, Veronika. Screening of monogenic autoimmune diabetes among children with type 1 diabetes and multiple autoimmune diseases: is it worth doing?. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 2019, sv. 32, s. 1147–1153. ISSN 2191-0251. IF 1.239. [Článek v časopise]
910319JUDr. Mgr. Martin ŠolcŠOLC, Martin. Limiting Access to Unapproved Therapies: A Paternalistic Practice?. Espaço Jurídico: Journal of Law , 2019, sv. 20, s. 215–232. ISSN 2179-7943. [Článek v časopise]
Článek publikovaný v recenzovaném brazilském právnickém časopise zařazeném v databázi ERIH PLUS se zabývá otázkou, zda omezení přístupu plně informovaných pacientů k dosud neschváleným terapiím, zejména k neregistrovaným léčivým přípravkům, představuje paternalistickou praxi. Autor argumentuje, že na omezení přístupu k předmětným terapiím je dán významný společenský zájem, kdy by mělo být umožněno pouze takové použití neschválených terapií, pro něž existuje dostatečné vědecké zdůvodnění. Za určitých okolností by ovšem mělo být pacientům umožněno experimentální léčbu hradit. Článek na pozadí těchto otázek analyzuje některé základní problémy vztahu pacienta - subjektu výzkumu a osob výzkum provádějících (zejm. zkoušejícího a zadavatele).

Odkaz na článek na internetových stránkách časopisu: https://doi.org/10.18593/ejjl.23247 (viz též přílohu)
910319JUDr. Mgr. Martin ŠolcŠOLC, Martin. Therapeutic Privilege as the Last Bastion of Paternalism?. Responsabilità Medica: Diritto e pratica clinica, 2019, sv. 3, s. 399–403. ISSN 2532-7607. [Článek v časopise]
Článek se zabývá problematikou informovaného souhlasu pacienta s poskytnutím zdravotních služeb a institutem tzv. terapeutického privilegia. Na tomto pozadí je analyzována podstata a význam informovaného souhlasu jako základního předpokladu poskytnutí zdravotních služeb včetně účasti na medicínském výzkumu.

Odkaz na článek na internetových stránkách časopisu: http://www.rivistaresponsabilitamedica.it/therapeutic-privilege-as-the-last-bastion-of-paternalism/ (viz též přílohu)
1190217Mgr. Michaela KlapkováŠídlo, Luděk, Šprocha, Branislav, Klapková, Michaela. Regional differences in population aging in Europe viewed through prospective indicators. Erdkunde, 2019, sv. 73, s. 225–240. ISSN 0014-0015. IF 0.868. [Článek v časopise]
1086217Mgr. Barbara Zupková, Ph.D.Barbara Kramna*, Sylva Prerostova, Radomira Vankova. Strigolactones in an experimental context. Plant Growth Regulation, 2019, sv. 88(2), s. 113–128. ISSN 0167-6903. IF 2.473. [Článek v časopise]
Jedná se o přehledový (review) článek u kterého jsem 1. a korespondenčním autorem.

Uvedený impakt faktor je za rok 2018. Data za rok 2019 ještě nejsou k dispozici.
1086217Mgr. Barbara Zupková, Ph.D.Sylva Prerostova1, Barbara Kramna1, Petre I. Dobrev, Alena Gaudinova, Petr Marsik, Roman Fiala, Vojtech Knirsch, Tomas Vanek, Gabriela Kuresova, Radomira Vankova. Organ-specific hormonal cross-talk in phosphate deficiency. Environmental and Experimental Botany, 2018, sv. 153, s. 198–208. ISSN 0098-8472. IF 3.712. [Článek v časopise]
U této publikace jsem sdíleným první autorem.

Impakt faktor 3,712 je hodnotou přímo pro rok 2018, ve kterém publikace vyšla.
194217Mgr. Milan PšeničkaPšenička, Milan, Škoda, Jakub, Pospíšil, Miroslav. Structural arrangement and properties of layered double hydroxide drug nanocarrier intercalated by sulindac and mefenamic acid solved by molecular simulation methods. Applied Clay Science, 2020, sv. 189, s. 105560–105569. ISSN 0169-1317. IF 3.89. [Článek v časopise]
194217Mgr. Milan PšeničkaGianni, Elenni, Avgoustakis, Konstantinos, Pšenička, Milan, Pospíšil, Miroslav, Papoulis, Dimitrios. Halloysite nanotubes as carriers for irinotecan: Synthesis and characterization by experimental and molecular simulation methods. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 2019, sv. 52, s. 568–576. ISSN 1773-2247. IF 2.606. [Článek v časopise]
Tento výsledek byl původně uváděn jako odeslaný k publikaci už ve zprávě za rok 2018. Záznam z roku 2018 byl smazán a nyní je uveden finální publikovaný výsledek z roku 2019.
680216Mgr. Zuzana PokornáPokorná Zuzana. In vitro and in vivo investigation of cardiotoxicity associated with anticancer proteasome inhibitors and their combination with anthracycline.. Clinical Science, 2019, sv. 133(16), s. 1827–1844. ISSN 0143-5221. IF 5.22. [Článek v časopise]
Publikace
612218Mgr. Lenka HrdinováHrdinová, Lenka. Pozemková reforma jako "spravedlivé" vypořádání se s aristokracií v Československu pohledem soudobých pramenů. Moderní dějiny, 2019, sv. 27, s. 115–130. ISSN 1210-6860. [Článek v časopise]
Moderní dějiny, 27, 2019, č. 2 bohužel nebylo vydáno k termínu odeslání zprávy o projektu, proto přikládám svou finální verzi a sazbu periodika, jak byla odeslána k tisku.
1062216Mgr. Barbora PukajováZiak, Jakub, Weissova, Romana, Jerabkova, Katerina, Janikova, Martina, Maimon, Roy, Petrasek, Tomas, Pukajova, Barbora, Kleisnerova, Marie, Wang, Mengzhe, Brill, Monika S., Kasparek, Petr, Zhou, Xunlei, Alvarez-Bolado, Gonzalo, Sedlacek, Radislav, Misgeld, Thomas, Stuchlik, Ales, Perlson, Eran & Balastik, Martin. CRMP2 mediates Sema3F-dependent axon pruning and dendritic spine remodeling. EMBO Reports, 2020, sv. 21, s. 1–22. ISSN 1469-3178. [Článek v časopise]
376217Mgr. Andrej Antalík, Ph.D.Antalík, Andrej; Veis, Libor; Brabec, Jiří; Demel, Ondřej; Legeza, Örs; Pittner, Jiří. Toward the efficient local tailored coupled cluster approximation and the peculiar case of oxo-Mn(Salen). The Journal of Chemical Physics, 2019, sv. 151, s. 084112–084112. ISSN 0021-9606. IF 2.997. [Článek v časopise]
1444217Mgr. Jan Hajič, Ph.D.Calvo-Zaragoza, Jorge; Hajič jr., Jan; Pacha, Alexander. Understanding Optical Music Recognition. ACM Computing Surveys, 2020, sv. ?, s. ?–?. ISSN 0360-0300. IF 6.131. [Článek v časopise]
Still under review -- previously returned with requests for revision (after more than a year).

Note that I stupidly forgot to add the project acknowledgment to the submitted manuscript (see attached), but if we get accepted, the camera-ready version will of course have it...
338119Mgr. Ing. Kateřina Turková, Ph.D.Mackova, Veronika, Turkova, Katerina. ‘I Have Won, and I Want to Share It’: The Ways Female Skiers Use Facebook as a Communication Tool. Communication Today, 2019, sv. 10, s. 94–109. ISSN 1338-130X. [Článek v časopise]
ABSTRACT:
The study examines the presence of female skiers, with and without a disability, on the social media platform Facebook. It focuses on Czech and foreign athletes and discusses their posts, as well as promotional and commercial content published on their official Facebook pages. The study is based on a quantitative and qualitative analysis of the published content (i.e. texts, photos and videos, links, hashtags), taking into consideration fans’ reactions posted on the official Facebook pages of the selected athletes. Personal Facebook pages of four female athletes are reflected on. These athletes were successful at the World Championships in 2017. To provide consistency, all of the selected athletes are skiers (Tereza Kmochová – the Czech hearing impaired alpine skier, Šárka Strachová – the Czech alpine skier, Henrieta Farkašová – the Slovak visually impaired alpine skier and Mikaela Shiffrin – the American champion in alpine skiing). Three key research questions are posed: How the female skiers in question use their official Facebook pages for communication, promotional and commercial purposes? What are the similarities and differences present in Facebook communication of the female athletes with and without a disability? What are the similarities and differences in Facebook communication of these Czech and foreign skiers? The results prove, for example, that the ablebodied athletes post significantly more content on their official Facebook pages than the athletes with the aforementioned disabilities. Moreover, Tereza Kmochová who also participates in standard competitions tends to post more promotional content than Henrieta Farkašová who competes only in para alpine skiing.

KEY WORDS:
disabled athletes, disabled sport, impairment, Facebook, mediated sport, social media
558218Mgr. Kristina Vlášková, Ph.D.Vlášková, Kristina. Evidence for spin-glass ground state in fluorite-defect Er2Zr2O7 single crystals. Physical Review B, 2019, sv. 100, s. 1–9. ISSN 2469-9969. IF 3.736. [Článek v časopise]
Článek shrnující výsledky objemových měřní na monokrystalu Er2Zr2O7 studovaným v souladu se záměrem tohoto projektu.
1582817RNDr. Ivo VinklárekVinklárek, Ivo; Bína, David; Malina, Tomáš; Collins Aaron M.; Litvín, Radek; Alster Jan; Pšenčík, Jakub. Triplet state quenching of bacteriochlorophyll c aggregates in a protein-free environment of a chlorosome interior. Chemical Physics, 2020, sv. 529, s. 110542–110548. ISSN 0301-0104. IF 1.822. [Článek v časopise]
Efficient quenching of (bacterio)chlorophyll triplet states by carotenoids prevents formation of reactive singlet oxygen in photosynthetic light-harvesting complexes. This protective process requires a close interaction between both types of pigments, which is usually ensured by a protein scaffold. Here we have studied quenching of bacteriochlorophyll c triplets in chlorosomes from the green photosynthetic bacterium Chloroflexus aurantiacus by nanosecond spectroscopy. Bacteriochlorophyll c forms aggregates in the chlorosome interior without involvement of a protein. We have observed that the triplet transfer from bacteriochlorophyll aggregates to carotenoids occurs with a transfer time of approximately 4 ns, being more than ten times slower that the estimates for the fastest triplet quenching in pigment-protein light-harvesting complexes. Nevertheless, together with aggregation-mediated shortening of excited state lifetimes, carotenoids provide efficient protection against formation of singlet oxygen in chlorosomes. Efficient triplet quenching was also observed in self-assembling, artificial light-harvesting complexes containing bacteriochlorophyll c aggregates and β-carotene. This is important for their future applications in solar energy conversion. Finally, we have studied the temperature dependence of triplet quenching in chlorosomes and determined the activation energy of the energy transfer to be about 0.08 eV. This value lies within the range estimated for pigment-protein light-harvesting complexes.
636316Mgr. Denisa KoleničováKolenicova D, Tureckova J, Pukajova B, Harantova L, Kriska J, Kirdajova D, Vorisek I, Kamenicka M, Valihrach L, Androvic P, Kubista M, Vargova L, Anderova M. High potassium exposure reveals the altered ability of astrocytes to regulate their volume in the aged hippocampus of GFAP/EGFP mice. Neurobiology of aging, 2020, sv. 86, s. 162–181. ISSN 0197-4580. IF 4.398. [Článek v časopise]
Hlavným výstupom práce je článok uverejnený vo vedeckom časopise Neurobiology of aging.
42217RNDr. Lenka Havelková, Ph.D.Havelková, Lenka; Hanus, Martin. Map skills in education: a systematic review of terminology, methodology, and influencing factors. Review of International Geographical Education Online, 2019, sv. 2, s. 361–401. ISSN 2146-0353. [Článek v časopise]
42217RNDr. Lenka Havelková, Ph.D.Havelková, Lenka; Hanus, Martin. Research into map-analysis strategies: theory- and data-driven approaches. Geografie, 2019, sv. 2, s. 187–216. ISSN 1212-0014. IF 0.540. [Článek v časopise]
42217RNDr. Lenka Havelková, Ph.D.Havelková, Lenka; Gołebiowska, M. Izabela. What Went Wrong for Bad Solvers during Thematic Map Analysis? Lessons Learned from an Eye-Tracking Study. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2020, sv. 9, s. 1–27. ISSN 2220-9964. IF 1.840. [Článek v časopise]
930218Mgr. Jana UhlířováFiserova, Jindriska. Nuclear pore protein TPR associates with lamin B1 and affects nuclear lamina organization and nuclear pore distribution. Cellular and molecular life sciences, 2019, sv. 76(11), s. 2199–2216. ISSN 1420-9071. IF 7.014. [Článek v časopise]
Co-author publication

The organization of the nuclear periphery is crucial for many nuclear functions. Nuclear lamins form dense network at the nuclear periphery and play a substantial role in chromatin organization, transcription regulation and in organization of nuclear pore complexes (NPCs). Here, we show that TPR, the protein located preferentially within the nuclear baskets of NPCs, associates with lamin B1. The depletion of TPR affects the organization of lamin B1 but not lamin A/C within the nuclear lamina as shown by stimulated emission depletion microscopy. Finally, reduction of TPR affects the distribution of NPCs within the nuclear envelope and the effect can be reversed by simultaneous knock-down of lamin A/C or the overexpression of lamin B1. Our work suggests a novel role for the TPR at the nuclear periphery: the TPR contributes to the organization of the nuclear lamina and in cooperation with lamins guards the interphase assembly of nuclear pore complexes.
1262217RNDr. Klaudia Fekete, Ph.D.Klaudia Horváth Fekete, Daria Drozdenko, Jan Čapek, Kristián Máthis, Domonkos Tolnai, Andreas Strak, Gerardo Garcés, Patrik Dobroň. Hot deformation of Mg-Y-Zn alloy with a low content of the LPSO phase studied by in-situ synchrotron radiation diffraction. Journal of Magnesium and alloys, 2020, sv. XXX, s. XXX–XXX. ISSN 1111-1111. IF 4.523. [Článek v časopise]
članek v tisku
https:// doi.org/ 10.1016/ j.jma.2019.11.009
20217Mgr. Eva Hejduková, Ph.D.Hejduková, E., Pinseel, E., Vanormelingen, P., Nedbalová, L., Elster J., Vyverman, W. & Sabbe, K.. Tolerance of pennate diatoms (Bacillariophyceae) to experimental freezing: comparison of polar and temperate strains. Phycologia, 2019, sv. 58, s. 382–392. ISSN 0031-8884. [Článek v časopise]
1374218RNDr. Katarína RidzoňováMusiienko, Artem. Deep levels, charge transport and mixed conductivity in organometallic halide perovskites . Energy and Environmental Science, 2019, sv. 12, s. 1413–1425. ISSN 1754-5692. IF 33.25. [Článek v časopise]
Hlavný riešiteľ projektu je spoluautorom článku.
1212219Mgr. Zuzana Cihlářová, Ph.D.Autor: Mahjoub Areej#, Cihlarova Zuzana#, Tétreault Martine, MacNeil Lauren, Sondheimer Neal, Caldecott W. Keith, Hanzlikova Hana*, Yoon Grace* #equal contribution; *corresponding authors. Homozygous pathogenic variant in BRAT1 associated with nonprogressive cerebellar ataxia. Neurology Genetics, 2019, sv. 5, s. 1–6. ISSN 2376-7839. [Článek v časopise]
The Neurology 2018 Impact Factor is 8.689.
So far, the Impact Factor has not been assigned to the journal Neurology genetics. We expect Impact Factor attribution during 2020.
814316MUDr. Mikuláš SkálaBarbora Hanousková, Mikuláš Skála, Veronika Brynychová, Tomáš Zárybnický, Veronika Skarková, Petra Kazimírová, Andrea Vernerová, Pavel Souček, Lenka Skálová, Radek Pudil, Petra Matoušková. Imatinib-induced changes in the expression profile of microRNA in the plasma and heart of mice – a comparison with doxorubicin. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2019, sv. 115, s. 1–7. ISSN 0753-3322. IF 3.46. [Článek v časopise]
904218Mgr. Jan Pinc, Ph.D.Pinc, Jan; Chretk Jindřich; Latzel, Vít; Mráz Patrik. Negative effect of inbreeding on fitness of an arctic–alpine Hieracium alpinum (Asteraceae), a species with a geographical parthenogenesis distribution pattern. Plant Systematics and Evolution, 2020, sv. 306, s. 1–10. ISSN 1615-6110. IF 1.328. [Článek v časopise]
1438317Mgr. Lucie Vaňková, Ph.D.Vaňková, Lucie. Taxonomy and stratigraphy of the Lower Cretaceous belemnites from Štramberk (Czech Republic, Outer Western Carpathians). Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis. Geologica et paleobiologica, 2018, sv. 52 (Special volume), s. 92–92. ISSN 1805-2371. [Článek v časopise]
Publikace v recenzovaném periodiku (abstrakt z 19th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference v Praze).
1438317Mgr. Lucie Vaňková, Ph.D.Vaňková, Lucie; Elbra, Tiiu; Pruner, Petr; Vašíček, Zdeněk; Skupien, Petr; Reháková, Daniela; Schnabl, Petr; Košťák, Martin; Švábenická, Lilian; Svobodová, Andrea; Bubík, Miroslav; Mazuch, Martin; Čížková, Kristýna; Kdýr, Šimon. Integrated stratigraphy and palaeoenvironment of the Berriasian peri-reefal limestones at Štramberk (Outer Western Carpathians, Czech Republic). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2019, sv. 532, s. 1–21. ISSN 0031-0182. IF 2.616. [Článek v časopise]
Publikace v mezinárodním periodiku s IF; hlavní výstup projektu; DOI: :(https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.109256)
600217Mgr. Adéla ČmokováČmoková, Adéla et al.. Resolving the taxonomy of emerging zoonotic pathogens in the Trichophyton benhamiae complex. Fungal Diversity, 2020, sv. 104, s. 333–387. ISSN 1560-2745. IF 15.386. [Článek v časopise]
116217Mgr. Magda Dovhunová, Ph.D.Dvořák, Martin. The dynamics of band (peak) shape development in capillary zone electrophoresis in the case of two co‐migrating analytes: The displacement and the tag‐along effects. Electrophoresis, 2019, sv. 0, s. 1–12. ISSN 0173-0835. IF 2.754. [Článek v časopise]
116217Mgr. Magda Dovhunová, Ph.D.Dovhunová, Magda. Generalized model of the linear theory of electromigration and its application to electrokinetic chromatography: Capillary zone electrophoretic systems with complex-forming equilibria. Journal of Chromatography A, 2020, sv. 1610, s. 1–10. ISSN 0021-9673. IF 3.858. [Článek v časopise]
954218MUDr. Markéta BloomfieldBloomfield, Markéta. Anti-IL6 Autoantibodies in an Infant With CRP-Less Septic Shock. Frontiers in Immunology, 2019, sv. 10, s. 2629–2629. ISSN 1664-3224. IF 4.716. [Článek v časopise]
954218MUDr. Markéta BloomfieldParackova, Zuzana. Mutual alteration of NOD2-associated Blau syndrome and IFNγR1 deficiency. Journal of Clinical Immunology, 2019, sv. 12, s. 720–726. ISSN 1573-2592. IF 6.78. [Článek v časopise]
doi:10.1007/s10875-019-00720-6

Čísla stránek a svazek JOCI neupřesňuje, k disopozici je pouze DOI. Uvádím nereálná čísla, aby bylo možné článek evidovat zde do systému.
1248119Mgr. Matěj Hudec, Ph.D.Faber, Thomas; Liu, Yang; Porod, Werner; Hudec, Matěj; Malinský, Michal; Staub, Florian and Kolešová, Helena. Collider phenomenology of a unified leptoquark model. Physical Review D, 2020, sv. 101, s. 095024-1–095024-20. ISSN 2470-0010. [Článek v časopise]
1088217Mgr. Rebeka Rmoutilová, Ph.D.Santos, Frederic; Guyomarc’h, Pierre; Rmoutilová, Rebeka; Brůžek, Jaroslav. A method of sexing the human os coxae based on logistic regressions and Bruzek's nonmetric traits. American Journal of Physical Anthropology, 2019, sv. 169, s. 435–447. ISSN 0002-9483. IF 2.66. [Článek v časopise]
1088217Mgr. Rebeka Rmoutilová, Ph.D.Rmoutilová, Rebeka; Gómez-Olivencia, Asier; Brůžek, Jaroslav; Holliday, Trenton; Ledevin, Ronan; Couture-Veschambre, Christine; Madelaine, Stephane; Džupa, Valer; Velemínská, Jana; Maureille, Bruno. A case of marked bilateral asymmetry in the sacral alae of the Neandertal specimen Regourdou 1 (Périgord, France). American Journal of Physical Anthropology, 2020, sv. 171, s. 242–259. ISSN 0002-9483. IF 2.66. [Článek v časopise]
334217Mgr. Gabriela Věchetová, Ph.D.Věchetová, Gabriela. Neuropsychological profile of patients with functional movement disorders [abstract]. Movement Disorders, 2019, sv. 34 (suppl 2), s. 165–165. ISSN 1531-8257. IF 8.222. [Článek v časopise]
Abstrakt Neuropsychological profile of patients with functional movement disorders publikovaný v suplementu Movement Disorders, příspěvek byl prezentován v podobě posterové prezentace na konferenci International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders® v Nice, Franci ve dnech 22.-26.9.2019.
212218Mgr. Tomáš Tlapa, Ph.D.Tlapa, Tomáš a Smetana, Pavel. Návrhy a reflexe lekcí k výuce filosofie na střední škole. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, 2018, sv. XV, s. 1–13. ISSN 1214-8725. [Článek v časopise]
228218Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D.Krejčová, Lucie a Klapilová, Kateřina. Ženský orgasmus a faktory ovlivňující jeho výskyt. Sexuólogia, 2018, sv. 2018, s. 13–17. ISSN 1335-8820. IF 0. [Článek v časopise]
228218Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D.Chmel, Roman, Nováčková, Marta, Fait, Tomáš, Zámečník, Libor, Krejčová, Lucie a Pastor, Zlatko. Clitoral Phimosis: Effects on Female Sexual Function and Surgical Treatment Outcomes. The Journal of Sexual Medicine, 2019, sv. 16, s. 257–266. ISSN 1743-6095. IF 3.649. [Článek v časopise]
1066216Mgr. Tereza VágnerováVágnerová, Tereza. Neverbální chování ve výzkumu lidské sexuality: metodologické přístupy. Sexuológia, 2019, sv. 2, s. 37–42. ISSN 1335-8820. [Článek v časopise]
Článek uveřejněn v recenzovaném časopise vydávaném Slovenskou Sexuologickou Společností
204217Mgr. Markéta Chroustová, Ph.D.Svobodova, Andrea, Kočí, Tomáš, Veselská, Martina, Ferré, Bruno, Košťák, Martin, Čech, Stanislav, Chroustová, Markéta. New biostratigraphic evidence (calcareous nannofossils, ostracods, foraminifers, ammonites, inoceramids) on the Mid dle Coniacian in the eastern Bohemian Cretaceous Basin. Geological Quarterly, 2019, sv. 63(3), s. 586–602. ISSN 1641-7291. IF 0.759. [Článek v časopise]
204217Mgr. Markéta Chroustová, Ph.D.Chroustová, Markéta; Pipík, Radovan. Late Turonian ostracod assemblages record a shift from mesotrophic to oligtrophic hemipelagic deposits in the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic). Cretaceous Research, 2019, sv. 104, s. 1–19. ISSN 0195-6671. IF 2.120. [Článek v časopise]
Článek zatím nestránkován.
1576517RNDr. Lukáš Beran, Ph.D.Fakhrul, Takian; Tazlaru, Stana; Beran, Lukáš; Zhang, Yan; Veis, Martin; Ross, Caroline A. Magneto‐Optical Bi: YIG Films with High Figure of Merit for Nonreciprocal Photonics. Advanced Optical Materials, 2019, sv. 7/13, s. 1900056–1900056. ISSN 2195-1071. IF 7.430. [Článek v časopise]
1576517RNDr. Lukáš Beran, Ph.D.Rosenberg, Ethan R.; Beran, Lukáš; Avci, Can O.; Zeledon, Cyrus; Song, Bingqian; Gonzalez-Fuentes, Claudio; Mendil, Johannes; Gambardella, Pietro; Veis, Martin; Garcia, Carlos; Beach, Geoffrey S. D.; Ross, Caroline A.. Magnetism and spin transport in rare-earth-rich epitaxial terbium and europium iron garnet films. Physical Review Materials, 2018, sv. 2/9, s. 094405–094405. ISSN 2475-9953. IF 2.926. [Článek v časopise]
962316Mgr. Judith Garcia GonzalezGarcia-Gonzalez, Judith; Kebrlová, Štěpánka; Semerák, Matěj; Lacek, Jozef; Kotannal Baby, Innu; Petrášek, Jan; Schwarzerová, Kateřina . Arp2/3 complex is required for auxindriven cell expansion through regulation of auxin transporter homeostasis. Frontiers in Plant Science, 2020, sv. -, s. -–-. ISSN 1664-462X. IF 4.106. [Článek v časopise]
This manuscript has been provisionally accepted and authors are awaiting proof of acceptance. A copy of the acceptance mail is attached as well.
DOI: 10.3389/fpls.2020.00486
Link to abstract: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.00486/abstract
1600317PharmDr. Ondřej Martinec, Ph.D.Ondrej Martinec, Martin Huliciak, Frantisek Staud, Filip Cecka, Ivan Vokral, Lukas Cerveny. Anti-HIV and Anti-Hepatitis C Virus Drugs Inhibit P-Glycoprotein Efflux Activity in Caco-2 Cells and Precision-Cut Rat and Human Intestinal Slices. ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY, 2019, sv. 63, s. e00910–19. ISSN 0066-4804. IF 4.715. [Článek v časopise]
1390217Mgr. Jana Vosáhlová, Ph.D.Brycht, Mariola; Baluchová, Simona; Taylor, Andrew; Mortet, Vincent; Sedláková, Silvia, Klimša, Ladislav; Kopeček, Jaromír; Schwarzová-Pecková, Karolina. Comparison of electrochemical performance of various boron-doped diamond electrodes: Dopamine sensing in biomimicking media used for cell cultivation. Bioelectrochemistry, 2020, sv. -, s. -–-. ISSN 0302-4598. IF 4.474. [Článek v časopise]
Článek byl podán v listopadu 2019 a nyní je v recenzním řízení
Manuscript Number: BIOELECHEM_2019_669
1390217Mgr. Jana Vosáhlová, Ph.D.Vosáhlová, Jana; Sochr, Jozef; Baluchová, Simona; Švorc, Ľubomír; Taylor, Andrew; Schwarzová-Pecková, Karolina . Comparison of performance of cresol isomers on carbon-based electrodes for their detection in voltammetry and HPLC with electrochemical detection. Electroanalysis, 2020, sv. -, s. -–-. ISSN 1521-4109. IF 2.691. [Článek v časopise]
Článek byl podán v březnu 2020 a nyní je v recenzním řízení
1584517Mgr. Pavel Ševeček, Ph.D.Vernazza, Pierre. A basin-free spherical shape as an outcome of a giant impact on asteroid Hygiea. Nature Astronomy, 2020, sv. 4, s. 136–141. ISSN 2397-3366. IF 10.5. [Článek v časopise]
Numerický kód vyvinutý během projektu byl použit pro simulace impaktu, který vytvořil rodinu Hygiea.
1584517Mgr. Pavel Ševeček, Ph.D.Ševeček, Pavel. Impacts into rotating targets: angular momentum draining and efficient formation of synthetic families. Astronomy & Astrophysics, 2019, sv. 629, s. 1–12. ISSN 0004-6361. IF 6.209. [Článek v časopise]
136418Mgr. Martin SýkoraSýkora, Martin. ITk Strip Module Design and Performance. Proceedings of Science, 2019, sv. 348, s. 57–57. ISSN 1824-8039. [Článek v časopise]
Jedná se o online journal organizace SISSA. Počáteční a poslední stránkou tu rozumějte pořadí ve svazku. Proceedings z konference VERTEX 2018 má 6 stran.
116119Mgr. Adam JarošJaroš, Adam; Bonab, Emaeil Farajpour; Straka, Michal; Foroutan-Nejad, Cina. Fullerene-Based Switching Molecular Diodes Controlled by Oriented External Electric Fields. Journal of the American Chemical Society, 2019, sv. 141, s. 19644–19654. ISSN 1520-5126. IF 14.695. [Článek v časopise]
668217MUDr. Vladimír KouckýKoucký, Vladimír . Immunology of plasmacytoid dendritic cells in solid tumors: A brief review. Cancers (Basel), 2019, sv. 11(4), s. x–y. ISSN 2072-6694. IF 6.1. [Článek v časopise]
1436317Mgr. Lucie KuncováKuncová, Lucie; Štěrbová, Zuzana; Havlíček, Jan. Výskyt a averze k incestu: kulturní a evoluční perspektiva. Česká a slovenská psychiatrie, 2020, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1212-0383. [Článek v časopise]
V recenzním řízení.
1792218Mgr. et Mgr. Branislav KrajčovičBranislav Krajcovic, Iveta Fajnerova, Jiri Horacek, Eduard Kelemen, Stepan Kubik, Jan Svoboda, Ales Stuchlik. Neural and neuronal discoordination in schizophrenia: From ensembles through networks to symptoms. Acta Physiologica, 2019, sv. Volume 226 / Issue 4, s. 1–29. ISSN 1748-1716. IF 5.9. [Článek v časopise]
Schizofrenie je komplexní neuropsychiatrické onemcnění, které je charakteristické rozmanitou sadou příznaků i subklinických projevů. Patofyziologie vzniku tohoto onemocnění není dostatečně objasněna. Narušení kognice – například zpracování kontextuální informace anebo rozlišení mezi relevantním/irelevantním – je považováno za základní rys schizofrenie, ze kterého následně vznikají navenek více či méně zjevné symptomy dezorganizace, halucinací a bludů.
V tomto široce pojatém přehledovém článku se na několika biologických úrovních detailně věnujeme hledání neurofyziologických mechanismů vzniku kognitivně-behaviorálních manifestací schizofrenie. Za tímto účelem čerpáme jak z animálních, tak humánních studií. Tato práce je založena na hypotéze tzv. neuronální diskoordinace, dle které jsou příznaky schizofrenie způsobeny narušením koordinace aktivity populací neuronů. V článku se nejprve věnujeme molekulárním abnormalitám, které byly pozorovány u pacientů, a poté jejich vlivu na interakci mezi inhibičními a excitačními neurony. Následně ukazujeme možné cesty jak narušení rovnováhy excitace-inhibice mezi neurony vede k diskoordinaci aktivity v lokálních neuronálních sítích i velkých neuronálních obvodech napříč mozkem. V závěru je objasněn způsob, jakým narušení koordinace neuronální aktivity vede ke kognitivně-behaviorálním symptomům i jemnějším abnormalitám pozorovaných u pacientů trpících schizofrenií.
270218JUDr. Adam Csukás, Ph.D.Csukás, Adam. Strategické plánování ve Skotské církvi. Český bratr, 2019, sv. 9, s. 23–24. ISSN 1211-6793. [Článek v časopise]
Článek popularizujícím způsobem představuje strategické plánování ve Skotské církvi, a to na základě autorových poznatků ze studijní cesty, kterou podnikl v červnu 2019.
270218JUDr. Adam Csukás, Ph.D.Csukás, Adam. Zemřel Lóránd Boleratzky. Revue církevního práva, 2019, sv. 77–4, s. 97–102. ISSN 1211-1635. [Článek v časopise]
Článek je podrobnou vzpomínkou na maďarského odborníka na církevní právo Lóránda Boleratzkého, jenž zemřel v roce 2019.
270218JUDr. Adam Csukás, Ph.D.Csukás, Adam. Právní flexibilita – princip křesťanského práva. Revue církevního práva, 2019, sv. 77–4, s. 31–43. ISSN 1211-1635. [Článek v časopise]
Autor se zabývá právní flexibilitou jako jedním z principů křesťanského práva. Poukazuje na uplatňování nástrojů pružnosti práva typických jak pro kanonické právo katolické církve, tak pro právní řád Českobratrské církve evangelické. Všechny nástroje právní flexibility mají týž účinek: uvolňují základní (první) pravidlo, místo něhož může příp. nastoupit pravidlo záložní (druhé), aby byla v individuálním případě zmírněna, příp. odstraněna tvrdost nebo přísnost církevního práva a bylo tak dosaženo jeho účelu. Autor vyjadřuje své přesvědčení, že myšlenka křesťanského práva, s níž přichází Norman Doe z Cardiffu se svými spolupracovníky, si zaslouží pozornost i místní reinterpretaci, a to nejenom v České republice.
270218JUDr. Adam Csukás, Ph.D.Csukás, Adam. Ústavní soud se nás zastal. Český bratr, 2019, sv. 11, s. 25–27. ISSN 1211-6793. [Článek v časopise]
Článek popularizujícím způsobem podává přehled odůvodnění nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 5/19 ze dne 1. října 2019 ve věci tzv. zdanění církevních restitucí.
1071116Mgr. Jan RaslMarková Ivana. Anti-angiogenic effects of the blue-green alga Arthrospira platensis on pancreatic cancer. Journal of Cellular and Molecullar Medicine, 2020, sv. 24, s. 2402–2415. ISSN 1582-1838. [Článek v časopise]
1530217RNDr. Dalibor PreislerPreisler, Dalibor; Janeček, Miloš; Harcuba, Petr; Džugan, Jan; Halmešová, Kristýna; Málek, Jaroslav; Veverková, Anna; Stráský, Josef. The Effect of Hot Working on the Mechanical Properties of High Strength Biomedical Ti-Nb-Ta-Zr-O Alloy. Materials, 2019, sv. 12(24), s. 4233–18. ISSN 1996-1944. IF 2.972. [Článek v časopise]
130318Mgr. Martin Janovský, Ph.D.Klír Tomáš, Janovský Martin, Malina Ondřej, Horák Jan. Zaniklá středověká ves Hol a její plužina. Natura Pragensis, 2018, sv. 24, s. 19–30. ISSN 0862-366X. [Článek v časopise]
Odkaz na stránky sborníku:
http://strednicechy.ochranaprirody.cz/akce-publikace/natura-pragensis-sbornik/
130318Mgr. Martin Janovský, Ph.D.Janovský Martin, Karlík Petr, Horák Jan, Šmejda Ladislav, Asare Opare Michael, Beneš Jaromír, Hejcman Michal. Catena. Catena, 2020, sv. nestanoveno, s. nestanoveno–nestanoveno. ISSN 0341-8162. IF 3.851. [Článek v časopise]
Odkaz na text:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0341816219304898

https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.104347

Článek je ve verzi In Press, Corrected Proof.
1308218Mgr. Viktorie KolátkováKolátková, Viktorie; Čepička, Ivan; Gargiulo, Gaetano Maurizio; Vohník, Martin. Enigmatic Phytomyxid Parasite of the Alien Seagrass Halophila stipulacea: New Insights into Its Ecology, Phylogeny, and Distribution in the Mediterranean Sea. Microbial Ecology, 2020, sv. 79, s. 631–643. ISSN 0095-3628. IF 3.611. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.1007/s00248-019-01450-3
1502317Mgr. Yicheng ZhangMarhounová, Lucie. Artificial selection on brain size leads to matching changes in overall number of neurons. Evolution, 2019, sv. 73(9), s. 2003–2012. ISSN 0014-3820. IF 3.573. [Článek v časopise]
300217Mgr. Kristýna Kekulová, Ph.D.Výborný Karel. Genipin and eDC crosslinking of extracellular matrix hydrogel derived from human umbilical cord for neural tissue repair . Scientific Reports, 2019, sv. 9, s. 10674–10 689‬. ISSN 2045-2322. IF 4.525. [Článek v časopise]
300217Mgr. Kristýna Kekulová, Ph.D.Petrenko Yuriy. A comparative Analysis of Multipotent Mesenchymal Stromal cells derived from Different Sources, with a Focus on neuroregenerative potential . Scientific Reports, 2020, sv. 10, s. 4290–4 305‬. ISSN 2045-2322. IF 4.525. [Článek v časopise]
80518Mgr. Ivana KučerováKučerová, Ivana; Hainsworth, Steven; Sharma, Rahul; Gibas, Connie F.C.; Hubka, Vit. Three-gene phylogeny of Arthroderma: Arthroderma melbournensis sp. nov., Arthroderma magnispora comb. nov., Arthroderma oceanitis comb. nov. and typification of Arthroderma terrestris comb. nov.. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology , 2020, sv. under review, s. under review–under review. ISSN 1466-5026. IF 2.166. [Článek v časopise]
Článek je v recenzním řízení.
80518Mgr. Ivana KučerováHubka, Vit; Kučerová, Ivana; Kubátová, Alena; Gibas, Connie F. C.; Hamal, Petr. Paraphyton cutaneum Hubka, Kucerova, Gibas, Kubátová & Hamal, sp. nov.. Persoonia, 2020, sv. 44, s. in press–in press. ISSN 0031-5850. IF 6.86. [Článek v časopise]
Popis nového druhu byl přijat do tisku v rámci publikace "Fungal Planet description sheets", která vyjde v červnovém čísle časopisu (Volume 44).
176317RNDr. Kateřina Veverová, Ph.D.Čechová K., Chmátalová Z., Matušková V., Maťoška, V., Hort J.. APOE a BDNF jako rizikové genetické markery pro predikci nástupu a rozvoje kognitivního deficitu při Alzheimerově nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, sv. X, s. X–X. ISSN 1210-7859. IF 0.355. [Článek v časopise]
Prvoautorský přehledový článek dedikovaný projektu GAUK (v recenzním řízení).
176317RNDr. Kateřina Veverová, Ph.D.Angelucci, Francesco; Cechova, Katerina; Valis, Martin; Kuca, Kamil; Bing, Zhang; Hort, Jakub. MicroRNAs in Alzheimer’s Disease: Diagnostic Markers or Therapeutic Agents?. Frontiers in Pharmacology, 2019, sv. 10, s. 1–*. ISSN 1663-9812. IF 3.845. [Článek v časopise]
Přehlový článek na téma potenciálních biologických markerů Alzheimerovy nemoci (spoluautor).
176317RNDr. Kateřina Veverová, Ph.D.Markova, Hana; Nikolai, Tomas; Fendrych Mazancova, Adela; Cechova, Katerina; Shearova, Katerina; Georgi, Hana; Kopecek, Miloslav; Laczó, Jan; Hort, Jakub; Vyhnalek, Martin. Differences in Subjective Cognitive Complaints Between Non-Demented Older Adults from a Memory Clinic and the Community. Journal of Alzheimer's disease, 2019, sv. 70, s. 61–73. ISSN 1387-2877. IF 3.517. [Článek v časopise]
Článek zabývající se specifickými subjektivními kognitivními stížnostmi u pacientů ve zvýšeném riziku rozvoje AN (spoluautor).
176317RNDr. Kateřina Veverová, Ph.D.Cechova K., Laczó, J., Parizkova M., Lerch, O., Andel, R., Matoska, V., Kaplan, V., Matuskova, V., Nedelska, Z., Vyhnalek, M., Hort., J.. The Combined Effect of APOE and BDNF Val66Met Polymorphisms on Spatial Navigation in Amnestic Mild Cognitive Impairment. Journal of Alzheimer's disease, 2020, sv. X, s. X–X. ISSN 1387-2877. IF 3.517. [Článek v časopise]
Sdílené prvoautorství článku, který se týká vlivu kombinace APOE a BDNF na prostorovou kognici u pacientů ve stádiu aMCI. Článek je dedikovaný projektu GAUK. V současné době v recenzním řízení.
176317RNDr. Kateřina Veverová, Ph.D.Cechova, K., Andel, R., Angelucci, F., Chmatalova, Z., Markova, H., Laczó, J., … Hort, J. . Impact of APOE and BDNF Val66Met gene polymorphisms on cognitive functions in patients with amnestic mild cognitive impairment.. Journal of Alzheimer’s Disease, 2020, sv. 73 (1), s. 247–257. ISSN 1387-2877. IF 3.517. [Článek v časopise]
Prvoautorský článek na téma vlivu rizukových genetických polymorfismů v genech pro APOE a BDNF na kognici u pacientů ve stádiu aMCI.
504816PhDr. Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D.Karmazin, Aleš. The Asian Infrastructure Investment Bank and China's Strategic Course. Korean Journal of Defense Analysis, 2019, sv. 31, s. 293–308. ISSN 1016-3271. IF 0.200. [Článek v časopise]
zaměřen na geopolitickou realizaci čínského snu v návaznosti na čínskou zahraniční politiku a projekt tzv. Pásu a stezky (Nové hedvábné cesty)
408119PhDr. Petra KacafírkováKacafírková Petra, Špačková Klára. Lexikálně orientované přístupy ve výuce anglického jazyka. Didaktické studie, 2019, sv. 11/1, s. 125–141. ISSN 1804-1221. [Článek v časopise]
1574417Mgr. Jan Dušek, Ph.D.Dušek, Jan. Stilbene compound trans-3,4,5,4'-tetramethoxystilbene, a potential anticancer drug, regulates constitutive androstane receptor (Car) target genes, but does not possess proliferative activity in mouse liver. Toxicology Letters , 2019, sv. 313, s. 1–10. ISSN 0378-4274. IF 3.499. [Článek v časopise]
Publikace se zabývá funkcí CAR v regulaci cílových genů účastnících se intermediárního metabolismu, metabolismu xenobiotik a regulace proliferace a apoptózy u myšího modelu. Publikace přímo neplní konkrétní cíle projektu, ale využíváme zde dříve zavedenou metodiku a přispíváme k objasnění mezidruhových rozdílů ve funkci CAR s ohledem na další experimenty s geneticky modifikovaným myším modelem
1786218Mgr. Monika Kliková, Ph.D.Sharpless, Brian A.; Kliková, Monika. Clinical features of isolated sleep paralysis. Sleep Medicine, 2019, sv. 58, s. 102–104. ISSN 1389-9457. IF 3.36. [Článek v časopise]
Ze vzájemné spolupráce s Dr. B.A. Sharplessem za podpory grantu GAUK č. 1786218 byla v loňském roce publikována studie v impaktovaném časopise. Studie využívá dat z kvalitativních rozhovorů a zabývá se prožitky a halucinacemi, které doprovázejí epizody izolované spánkové obrny, hodnocen je také level prožívaného distresu, který je s těmito stavy spojován.
368218RNDr. Štěpánka Skalová, Ph.D.Skalová, Štěpánka; Langmaier, Jan; Barek, Jiří; Vyskočil, Vlastimil; Navrátil, Tomáš. Doxorubicin determination using two novel voltammetric approaches: A comparative study. Doxorubicin determination using two novel voltammetric approaches: A comparative study, 2020, sv. 330, s. -–-. ISSN 0013-4686. IF 5.383. [Článek v časopise]
520317Bc. Anna TollarováMONTVILAITĖ, Geda – TOLLAROVÁ, Anna. Rankraštinio Lietuvių kalbos žodyno autorystės klausimas: nauji faktai, paaiškėję atliekant teismo rašysenos ekspertizę. Acta Linguistica Lithuanica, 2020, sv. 82, s. ??–??. ISSN 1648-4444. [Článek v časopise]
Článek "Rankraštinio Lietuvių kalbos žodyno autorystės klausimas: nauji faktai, paaiškėję atliekant teismo rašysenos ekspertizę" ("Otázka autorství rukopisného Litevského slovníku: nové poznatky získané při vypracování písmoznaleckého posudku") bude vydán roku 2020 v 82. díle časopisu "Acta Linguistica Lithuanica". Přikládáme potvrzení o přijetí v litevštině (včetně českého překladu).
670218Mgr. Petr Pelech, Ph.D.Kružík, Martin and Pelech, Petr and Schlömerkemper, Anja. Shape memory alloys as gradient-polyconvex materials. Journal of Optimization Theory and Applications, 2020, sv. 184, s. 5–20. ISSN 0022-3239. IF 1.6. [Článek v časopise]
A publication of the former manuscript from the previous year.
1590218Mgr. Markéta ČechováČechová Markéta. Sex estimation using external morphology of the frontal bone and frontal sinuses in a contemporary Czech population. International Journal of Legal Medicine, 2019, sv. 133, s. 1285–1294. ISSN 0937-9827. IF 2.094. [Článek v časopise]
1590218Mgr. Markéta ČechováMusilová Barbora. Sex and ancestry related differences between two Central European populations determined using exocranial meshes. Forensic Science International, 2019, sv. 297, s. 364–369. ISSN 0379-0738. IF 1.990. [Článek v časopise]
980518Mgr. Kateřina TrumhováKateřina Trumhová, Andreas Holzinger, Sabrina Obwegeser, Gilbert Neuner, Martina Pichrtová. The conjugating green alga Zygnema sp. (Zygnematophyceae) from the Arctic shows high frost tolerance in mature cells (pre-akinetes). Protoplasma, 2019, sv. 256, s. 1681–1694. ISSN 0033-183X. IF 2.6. [Článek v časopise]
1194019Mgr. Jan KulhánekKubínová, Šárka; Faryad, Shah Wali. Mineral textures of olivine minette and their significance for crystallization history of parental magma; an example from the Moldanubian Zone (the Bohemian Massif). Mineralogy and Petrology, 2019, sv. 113, s. 477–491. ISSN 0930-0708. IF 1.573. [Článek v časopise]
The first part of project was aimed to a petrological research of one of the best-preserved dykes of olivine minette among the lamprophyre dyke swarm in the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif (Czech Republic). The minette, exposed at Horní Kožlí Village (near Prachatice town), has porphyric texture with phenocrysts of olivine, clinopyroxene, orthopyroxene and biotite in a fine-grained matrix consisting of K-feldspar, biotite, clinopyroxene and minor plagioclase and quartz. Accessory minerals are apatite, Cr-rich spinel and iron sulphides. Olivine is mostly replaced by talc and rimmed by two zones (coronas) - a talc-rich inner zone and a biotite-rich outer zone. Rarely, larger grains of quartz with a corona of clinopyroxene are present. The clinopyroxene grows mostly perpendicular to the quartz rim and radially penetrates the quartz crystal.
Three stages of mineral crystallization were distinguished. The first stage with apatite, olivine, biotite, spinel, orthopyroxene and part of the clinopyroxene occurred in the mantle position. During the second stage, felsic phases (K-feldspar, plagioclase, quartz) in the matrix were crystallized. The enrichment of the residual melt by silica and Na occurred as the result of both fractionation and contamination during magma ascent through the granulite facies crust during post-collision orogeny in the Bohemian Massif. Minerals related to the third stage were formed during filling of the vesicles (quartz with reaction rims of clinopyroxene) and subsequent alteration (talc after olivine). The origin of quartz with clinopyroxene reaction rims (‘quartz ocelli’) is explained by filling of cavities formed by the escape of volatiles.
454218MUDr. Zdeněk LaštůvkaRiljak Vladimír, Laštůvka Zdeněk, Mysliveček Jaromír, Borbélyová Veronika, Otáhal Jakub. Early postnatal hypoxia induces behavioural deficits but not morphological damage in the hippocampus in adolescent rats. PHYSIOLOGICAL RESEARCH, 2020, sv. 69, s. 0–0. ISSN 1802-9973. IF 1.701. [Článek v časopise]
Pre-Press publikace shrnující pilotní model postnatální hypoxie u laboratorního potkana.
454218MUDr. Zdeněk LaštůvkaMurden Sarash, Borbélyová Veronika, Laštůvka Zdeněk, Mysliveček Jaromír, Otáhal Jakub, Riljak Vladimír . Gender Differences Involved in the Pathophysiology of the Perinatal Hypoxic-Ischemic Damage. PHYSIOLOGICAL RESEARCH, 2019, sv. 68, s. 207–217. ISSN 1802-9973. IF 1.701. [Článek v časopise]
Přehledový článek týkající se přímo problematiky a cílů tohoto projektu.
1504217RNDr. Vojtěch DočekalDočekal, Vojtěch; Formánek, Bedřich; Císařová , Ivana; Veselý, Jan. A formal [4 + 2] cycloaddition of sulfur-containing alkylidene heterocycles with allenic compounds. Organic Chemistry Frontiers, 2019, sv. 6, s. 3259–3263. ISSN 2052-4129. IF 5.076. [Článek v časopise]
1084119Mgr. Ondřej KohoutKošťák, Martin; Kohout, Ondřej; Mazuch, Martin; Čech, Stanislav; ; . An unusual occurrence of vascoceratid ammonites in the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) marks the lower Turonian boundary between the Boreal and Tethyan realms in central Europe. Cretaceous Research, 2020, sv. 108, s. 104338–104338. ISSN 0195-6671. IF 2.120. [Článek v časopise]
An unusual early Turonian ammonite fauna, comprising Fagesia peroni (Pervinquiere, 1907), Fagesia
catinus (Mantell, 1822) and Paramammites polymorphus (Pervinquiere, 1907), is recorded for the first time
from the southern margin of the Bohemian Cretaceous Basin (BCB) in central Europe. The occurrence of
these exotic ammonites also constitutes the northernmost record in the Mid-European seaway that links
the Boreal and Tethyan realms, because these taxa are missing from the western, eastern and northern
parts of the basin as well as from the Saxonian, Bavarian and northern European basins (except Fagesia
catinus from westernmost European parts). The stratigraphical distribution within the Fagesia catinus
Zone, newly documented here for the BCB, is also supported by records of the earliest Turonian inoceramid
Mytiloides puebloensis Walaszczyk and Cobban, 2000. The palaeobiogeographical distribution of
these ammonites marks a clear boundary in the BCB area and simultaneously documents a significant
Tethyan influence in the central European basin during the early Turonian. This migration pattern is
linked to the onset of the Turonian temperature rise and sea level highstand.
1154217Mgr. Filip JabůrekHájková, Michaela; Jabůrek, Filip. Cyclosporine A promotes the therapeutic effect of mesenchymal stem cells on transplantation reaction. Clinical Science, 2019, sv. 133, s. 2143–2157. ISSN 0143-5221. IF 5.220. [Článek v časopise]
156417PhDr. Daniel ŠárovecŠárovec, Daniel. Is the "new" always "new"? Theoretical framework problems of new political parties' research: The Czech Republic experience. Politics in Central Europe, 2019, sv. 15, s. 55–80. ISSN 1801-3422. [Článek v časopise]
Článek obsahuje dedikaci projektu GA UK, ke kterému je publikace evidována jako výstup, a také afiliaci univerzitě a příslušné fakultě, za kterou je projekt podáván.
796217Ing. Mgr. Jana PilátováDovilė Barcytė, Jana Pilátová, Peter Mojzeš, Linda Nedbalová. The Arctic Cylindrocystis (Zygnematophyceae, Streptophyta) Green Algae are Genetically and Morphologically Diverse and Exhibit Effective Accumulation of Polyphosphate. Journal of Phycology, 2019, sv. 56(1), s. 217–232. ISSN 0022-3646. IF 2.831. [Článek v časopise]
228316Mgr. Helena PaszekováZikmund Tomáš. Loss of ISWI ATPase SMARCA5 (SNF2H) in Acute Myeloid Leukemia Cells Inhibits Proliferation and Chromatid Cohesion. International Journal of Molecular Sciences, 2020, sv. 21 (6), s. E2073–E2086. ISSN 1422-0067. IF 4.183. [Článek v časopise]
1206617Mgr. Ludmila RejlováRejlová Ludmila. Polyploid evolution: The ultimate way to grasp the nettle. PLoS ONE, 2019, sv. 14(7), s. 1–24. ISSN 1932-6203. [Článek v časopise]
Rejlová L., Chrtek J., Trávníček P., Lučanová M., Vít P., Urfus T. (2019) Polyploid evolution: The ultimate way to grasp the nettle. PLoS ONE 14(7): e0218389. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218389
1188218Kostyantyn TuharinZanáška, M; Turek, Z; Hubička, Z; Čada, M; Kudrna, P; Tichý, M. Floating harmonic probe for diagnostic of pulsed discharges. Surface & Coatings Technology, 2019, sv. 357 (JAN), s. 879–885. ISSN 0257-8972. IF 3.192. [Článek v časopise]
1188218Kostyantyn TuharinZanáška, M; Kudrna, P; Čada, M; Tichý, M; Hubička, Z. In-situ impedance spectroscopy of a plasma-semiconductor thin film system during reactive sputter deposition. J. Appl. Phys., 2019, sv. 126 (2), s. 1–12. ISSN 0021-8979. IF 2.328. [Článek v časopise]
Art. No. 023301
952216Mgr. Kamila Weissová, Ph.D.Weissova, Kamila. The Effect of a Common Daily Schedule on Human Circadian Rhythms during the Polar Day in Svalbard: A Field Study. Journal of Circadian rhythms, 2019, sv. 17, s. 1–8. ISSN 1740-3391. IF 2.31. [Článek v časopise]
1440217RNDr. Jan Klouda, Ph.D.Klouda, Jan;Nesměrák, Karel; Kočovský, Pavel; Barek, Jiří; Schwarzová-Pecková Karolin. Novel voltammetric approach to detection of primary bile acids in serum samples. Bioelectrochemistry, 2020, sv. x, s. x–x. ISSN 1567-5394. IF 4.474. [Článek v časopise]
Článek prošel recenzním řízením s kladným výsledkem, kdy se všichni tři hodnotitelé vyjádřili pro jeho přijetí k publikaci po revizi. PDF podané revidované verze s komentáři recenzentů v příloze.
976718MUDr. Lukáš Plachý, Ph.D.Plachy, Lukas. High Prevalence of Growth Plate Gene Variants in Children With Familial Short Stature Treated With GH. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2019, sv. 104(10), s. 4273–4281. ISSN 0021-972X. IF 5.455. [Článek v časopise]
1502118Mgr. Barbora PokrývkováPokrývková, Barbora; Saláková, Martina; Šmahelová, Jana; Vojtěchová, Zuzana; Novosadová, Vendula; Tachezy, Ruth. Detailed Characteristics of Tonsillar Tumors with Extrachromosomal or Integrated Form of Human Papillomavirus. Viruses, 2020, sv. 12, s. 42–42. ISSN 1999-4915. IF 3.811. [Článek v časopise]
1442119Mgr. Lenka KřenkováLenka Křenková. Childlessness and social support in old age: A literature review. Finnish Yearbook of Population Research, 2019, sv. 53, s. 25–50. ISSN 1796-6191. [Článek v časopise]
1048317Mgr. Dávid Jakubec, Ph.D.Jakubec, Dávid; Vondrášek, Jiří. Efficient Estimation of Absolute Binding Free Energy for a Homeodomain–DNA Complex from Nonequilibrium Pulling Simulations. Journal of Chemical Theory and Computation, 2020, sv. XXXX, s. XXX–XXX. ISSN 1549-9618. IF 5.313. [Článek v časopise]
Článok popisujúci výsledky nerovnovážnych simulácií. V dobe písania tohto komentára článok ešte nemá priradené všetky bibliografické údaje, avšak je dostupný on-line: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jctc.0c00006
1048317Mgr. Dávid Jakubec, Ph.D.Jakubec, Dávid; Vondrášek, Jiří. Can All-Atom Molecular Dynamics Simulations Quantitatively Describe Homeodomain–DNA Binding Equilibria?. Journal of Chemical Theory and Computation, 2019, sv. 15, s. 2635–2648. ISSN 1549-9618. IF 5.313. [Článek v časopise]
Článok popisujúci výsledky rovnovážnych simulácií.
1134217Mgr. Tereza Fábryová, Ph.D.Fábryová, Tereza; Cheel, José; Kubáč, David; Hrouzek, Pavel; Vu, Dai Long; Tůmová, Lenka. Purification of lutein from the green microalgae Chlorella vulgaris by integrated use of a new extraction protocol and a multi-injection high performance counter-current chromatography (HPCCC). Algal Research-Biomass, Biofuels and Bioproducts, 2019, sv. 41, s. 1–10. ISSN 2211-9264. IF 3.7. [Článek v časopise]
V průběhu trvání projektu jsem se podílela i na výzkumu, kterého metodika (izolace látek z řas pomocí HPCCC) přímo korelovala s tématem grantu GAUK. Výsledky byly prezentovány jak na zahraniční konferenci, tak byly publikovány v časopisu s IF a obsahují afiliaci a dedikaci GAUK.
742217PhDr. Petra Slavíková, Ph.D.Slavíková, Petra. Reflexe roční zahraniční stáže v Anglii. Hudební výchova, 2019, sv. 1, s. 24–27. ISSN 1210-3683. [Článek v časopise]
Tento příspěvek reflektuje roční zahraniční pobyt studentky doktorského studia na University of York ve Velké Británii. Autorka představuje univerzitu a přibližuje, co studium na zahraniční univerzitě obnášelo. V následující části osvětluje zásadní rozdíly ve vzdělávacích systémech Anglie a České republiky, které byly zásadní pro její pozorování a pilotní výzkum. V závěru shrnuje postřehy z pozorování výuky a také celkový přínos zahraniční stáže.
1484217Mgr. Tereza ĎurovcováĎurovcová, Tereza; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk. Evolution of relative drifts in the expanding solar wind: Helios observations. Solar Physics, 2019, sv. 294, s. 97:1–97:15. ISSN 0038-0938. IF 2.405. [Článek v časopise]
1484217Mgr. Tereza ĎurovcováĎurovcová, Tereza; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk. Evolution of the α-proton differential motion across stream interaction regions. The Astrophysical Journal, 2019, sv. 873, s. 1–8. ISSN 0004-637X. IF 5.580. [Článek v časopise]
1484217Mgr. Tereza ĎurovcováPitňa, Alexander; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk; Franci, Luca; Pi, Gilbert; Montagud Camps, Victor. Characteristics of Solar Wind Fluctuations at and below Ion Scales. The Astrophysical Journal, 2019, sv. 879, s. 1–9. ISSN 0004-637X. IF 5.580. [Článek v časopise]
756218Mgr. Júlia TomšůBacakova M, Pajorova J, Broz A, Hadraba D, Lopot F, Zavadakova A, Vistejnova L, Beno M, Kostic I, Jencova V, Bacakova L. A two-layer skin construct consisting of a collagen hydrogel reinforced by a fibrin-coated polylactide nanofibrous membrane. International Journal of Nanomedicine, 2019, sv. 14, s. 5033–5050. ISSN 1178-2013. IF 5.115. [Článek v časopise]
Článek s dedikací GAUKu č. 756218
660218Mgr. Vít GabrielHrach, Rudolf, Novotný, Dušan, Gabriel, Vít, Novák, Stanislav. Morphology of discontinuous metal films with pronounced secondary nucleation. Vacuum, 2019, sv. 162, s. 168–174. ISSN 0042-207X. [Článek v časopise]
752119Mgr. Jiří KozlíkKozlík, Jiří; Becker, Hanka; Stráský, Josef; Harcuba, Petr; Janeček, Miloš. MSEA. Materials Science and Engineering: A, 2020, sv. 772, s. 138783–138766. ISSN 0921-5093. [Článek v časopise]
1280218MUDr. Eliška SelingerováSelinger, E at al. Vitamin B12 Deficiency Is Prevalent Among Czech Vegans Who Do Not Use Vitamin B12 Supplements. Nutrients, 2019, sv. 11, s. 3019–3030. ISSN 2072-6643. IF 4.171. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.3390/nu11123019
1292417Sebastian Cristian Treitli, Ph.D.Treitli Sebastian Cristian, Kolisko Martin, Husník Filip, Keeling Patrick, Hampl Vladimir. Revealing the metabolic capacity of Streblomastix strix and its bacterial symbionts using single-cell metagenomics. proceedings of the national academy of sciences of the united states of america, 2019, sv. 116, s. 19675–19684. ISSN 1091-6490. IF 9.58. [Článek v časopise]
602119Ing. Kristýna Kolouchová, Ph.D.David Babuka. Investigation of the internal structure of thermoresponsive diblock poly(2-methyl-2-oxazoline)-b-poly[N-(2,2-difluoroethyl)acrylamide] copolymer nanoparticles. European Polymer Journal, 2019, sv. 121, s. 109306–109314. ISSN 0014-3057. IF 3.621. [Článek v časopise]
Článek se zabývá pokročilým zkoumáním struktury a vlastností částic, jejichž struktura úzce souvisí s připravovanými ,,drug delivery systémy,, v rámci řešení projektu GAUK.
602119Ing. Kristýna Kolouchová, Ph.D.Groborz, Ondřej. Chelating Polymers for Hereditary Hemochromatosis Treatment. Macromolecular Bioscience, 2020, sv. 20, s. 2000254–2000254. ISSN 1616-5195. IF 3.416. [Článek v časopise]
688217Mgr. Barbora Vojtková, Ph.D.Sádlová Jovana, Vojtková Barbora, Tomáš Bečvář, Leštinová Tereza, Spitzová Tatiana, Bates Paul, Volf Petr. Host competence of the African rodents Arvicanthis neumanni, A. niloticus and Mastomys natalensis for Leishmania donovani from Ethiopia and L. (Mundinia) sp. from Ghana. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, 2020, sv. 11, s. 40–45. ISSN 2213-2244. IF 2.075. [Článek v časopise]
688217Mgr. Barbora Vojtková, Ph.D.Sádlová Jovana, Vojtková Barbora, Hrnčířová Kateřina, Leštinová Tereza, Spitzová Tatiana, Bečvář Tomáš, Votýpka Jan, Bates Paul, Volf Petr. Host competence of African rodents Arvicanthis neumanni, A. niloticus and Mastomys natalensis for Leishmania major. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, 2019, sv. 8, s. 118–126. ISSN 2213-2244. IF 2.075. [Článek v časopise]
538216MVDr. Michaela Popková, Ph.D.Hála, Pavel. Increasing venoarterial extracorporeal membrane oxygenation flow puts higher demands on left ventricular work in a porcine model of chronic heart failure. Journal of Translational Medicine, 2020, sv. 18, s. 75–87. ISSN 1479-5876. IF 4.098. [Článek v časopise]
Autorský kolektiv publikoval článek o vlivu mimotělní podpory VA ECMO na práci levé komory srdeční prasečího modelu chronického srdečního selhání.
192418RNDr. Ekaterina IgnatyevaIgnatyeva, Ekaterina. Symbolic and social boundaries of the integration of Russian immigrants in Czechia. AUC Geographica, 0000, sv. 00, s. 00–00. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
192418RNDr. Ekaterina IgnatyevaIgnatyeva, Ekaterina; Sýkora, Luděk. Cizí mezi svými: lokální interakce, integrace a segregace ruských imigrantů v Praze. Geografie, 2019, sv. 124 (3), s. 341–364. ISSN 1212-0014. IF 0.540. [Článek v časopise]
1674218Mgr. Antonín KnížekRimmer, Paul B., Ferus, Martin, Waldmann, Ingo P., Knížek, Antonín, Kalvaitis, Darius, Ivanek, Ondřej, Yurchenko, Sergei N., Burian, Tomáš, Dostál, Jiří, Juha, Libor, Dudžák, Roman, Krůs, Miroslav, Tennyson, Jonathan, Civiš, Svatopluk, Archibald, Alexander T., Granville-Willett, Alec. Identifiable Acetylene Features Predicted for Young Earth-like Exoplanets with Reducing Atmospheres undergoing Heavy Bombardment. The Astrophysical journal, 2020, sv. 888, s. 1–21. ISSN 0004-637X. IF 5.580. [Článek v časopise]
Článek shrnující výsledky z jedné z letošních experimentálních kampaní na laserovém pracovišti PALS týkající se přeměny planetárních atmosfér a jejím využití pro pozorování exoplanet.
1674218Mgr. Antonín KnížekCiviš, Svatopluk; Knížek, Antonín; Civiš, Petr. CHEMICAL ABIOGENESIS: ARTISTIC CONCEPT TURNED INTO SCIENTIFIC REALITY. Chemické listy, 2019, sv. 113, s. 223–232. ISSN 1213-7103. IF 0.311. [Článek v časopise]
Článek shrnující výsledky experimentů s fotokatalytickou přeměnou CO2 na planetárních površích v částečně filozoficko-uměleckém kontextu díla malíře Hieronyma Bosche.
210119Mgr. Lucie HavelkováSekerová, Lada; Březinová, Pavlína; Do, Thuy Tran; Vyskočilová, Eliška; Krupka, Jiří; Červený, Libor; Havelková, Lucie; Bashta, Bogdana; Sedláček, Jan. Sulfonated hyper‐cross‐linked porous polyacetylene networks as versatile heterogeneous acid catalysts.. ChemCatChem, 2020, sv. 12, s. 1075–1084. ISSN 1867-3899. IF 5.686. [Článek v časopise]
DOI: 10.1002/cctc.201901815
submitted: November, 2019
1072119RNDr. Tomáš KrajňákTomáš Krajňák, Jiří Vágner. Turismus na Blízkém východě: skvosty nebo hrozby?. Geografické rozhledy, 2020, sv. 29, s. 26–29. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
Dedikace viz strana 26
Afiliace viz strana 26
208217Mgr. Bc. Olga TrojánkováKovačiková, Lenka, Trojánková, Olga, Meduna, Petr, Starec, Petr, Burian, Martin, Čiháková, Jarmila, Frolík, Jan. Trendy v konzumaci masa a dalších živočišných produktů ve středověké Praze. Archeologické rozhledy, 2019, sv. LXXI, s. 529–552. ISSN 2570-9151. [Článek v časopise]
Soubory zvířecích kostí a zubů datované do 8. až 14. století byly shromážděny při archeologických výzkumech
na několika místech Prahy (Pražský hrad, Malá Strana a Staré Město). Získaný osteologický materiál
představuje odpad vznikající převážně při úpravě a konzumaci masa. Jeho detailní vyhodnocení se
zaměřením na druhové složení, úmrtní věk a pohlaví zvířat přináší bližší informace nejen o složení stravy
a kvalitě masa, ale i využívání dalších živočišných produktů. Porovnáním více souborů na prostorové
a časové úrovni jsme se pokusili lépe porozumět trendům v hospodaření se zvířaty a spotřebě jejich produktů
v prostoru středověké Prahy.
110217Mgr. Simona MužátkoMužátko, S., Harbichová, I., Komarc, M.. Výsledky výročního přezkoušení vojáků 43. Výsadkového praporu v letech 2011–2015: longitudinální studie. Česká kinantropologie, 2019, sv. 23, s. 32–42. ISSN 1211-9261. [Článek v časopise]
1056718PhDr. Mgr. Rostislav HavelHAVEL, ROSTISLAV.; FIALOVÁ, LUDMILA. VĚDOMOSTNÍ ASPEKT STANDARDŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY. Studia Kinanthropologica, 2018, sv. 19, s. 203–211. ISSN 1213-2101. [Článek v časopise]
Článek se zabývá výsledky předvýzkumné studie, jejímž cílem bylo ověřit ve školním prostředí vědomosti z navržených standardů pro
tělesnou výchovu na konci etapy základního vzdělávání. Výzkumný soubor tvořilo 669 žáků 9. ročníku základní školy. Základní výzkumnou metodou byl vědomostní test obsahující 22 úloh a administrovaný elektronickou online formou.
1056718PhDr. Mgr. Rostislav HavelHAVEL, ROSTISLAV; FIALOVÁ, LUDMILA; JASANSKÁ, KATEŘINA. NÁZORY UČITELŮ NA STANDARDY TĚLESNÉ VÝCHOVY. Česká kinantropologie, 2018, sv. 22, s. 24–36. ISSN 1211-9261. [Článek v časopise]
Cílem studie bylo zmapovat názory učitelů na problematiku
tělovýchovných standardů. Šetření se zúčastnilo 266 učitelů tělesné výchovy na
základní škole. Výsledky ukázaly na souhlas učitelů s ověřováním standardů pro
tělesnou výchovu. Nejvíce se přiklánějí k alternativě, aby ověřování probíhalo
dobrovolně v rámci tzv. školního testování.
134516Mgr. Adriana Roithová, Ph.D.Roithová. Adriana. Analysis of Spliceosomal snRNA Localization in Human Hela Cells Using Microinjection. Journal of Visualized Experiments, 2019, sv. 150, s. 1–5. ISSN 1940-087. IF 1.108. [Článek v časopise]
Tento metodický článek vznikl na pozvání editora JoVE, který si všiml našich výsledků a oslovil nás a nabídl nám publikaci naší mikroinjekční metody používané pro studium snRNA.
460218RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D.Bloomfield Marketa and Parackova Zuzana. Anti-IL6 autoantibodies in an infant with CRP-less septic shock . Frontiers in Immunology, 2019, sv. 10, s. 2629–2629. ISSN 1664-3224. IF 4.716. [Článek v časopise]
460218RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D.Parackova Zuzana. Mutual alteration of NOD2-associated Blau syndrome and IFNγR1 deficiency . Journal of Immunology, 2019, sv. xx, s. xx–xx. ISSN 1573-2592. IF 4.128. [Článek v časopise]
The article is available online. DOI: 10.1007/s10875-019-00720-6
460218RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D.Parackova Zuzana. Enhanced STAT3 phosphorylation and PD-L1 expression in myeloid dendritic cells indicate impaired IL-27Ralpha signaling in type 1 diabetes. Scientific Reports, 2020, sv. 10, s. 493–4693. ISSN 2045-2322. IF 4.525. [Článek v časopise]
The article is available online. DOI:10.1038/s41598-020-57507-8
460218RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D.Parackova Zuzana. NOVEL XIAP MUTATION CAUSING ENHANCED SPONTANEOUS APOPTOSIS AND DISTURBED NOD2 SIGNALLING IN A PATIENT WITH ATYPICAL ADULT ONSET CROHN’S DISEASE. Cell death and disease, 2020, sv. xx, s. xx–xx. ISSN 2041-4889. IF 6.211. [Článek v časopise]
the manuscript is under revision
828119MUDr. Světlana LevorováLevorová Světlana, Podlipný Jiří, Vevera Jan. Využití virtuální reality v léčbě závislosti na nikotonu. Česká a slovenská psychiatrie, 2019, sv. 115(6), s. 268–276. ISSN 1212-0383. [Článek v časopise]
32217Mgr. Nikola Karasová, Ph.D.Karasová, Nikola. Řecký antikomunismus z pohledu protikomunistické legislativy (1917–1967). Neograeca Bohemica, 2019, sv. 19, s. 47–68. ISSN 1803-6414. [Článek v časopise]
Článek v recenzovaném časopise, opatřený dedikací projektu. Jedná se o studii publikovanou v češtině s vročením 2019 (reálně byla publikována v únoru 2020). Text vychází z jedné z kapitol disertační práce. Disertace je psána v anglickém jazyce. O její publikaci v knižní podobě bude autorka usilovat po jejím úspěšném obhájení.
952218Mgr. Benjamin Petruželka, Ph.D.Petruželka, Benjamin. The relationship between the regulation of licit medications containing pseudoephedrine and the illicit methamphetamine market in Czechia and neighbouring countries. Drugs and Alcohol Today, 2019, sv. 20(1), s. 6–16. ISSN 1745-9265. [Článek v časopise]
Článek je uveden ve web of science.
952218Mgr. Benjamin Petruželka, Ph.D.Petruželka, Benjamin, Barták, Miroslav. Potential Indicators for the Analysis of the Association between Public Health and Drug Market Policing in the Czech Republic: Review of Public Health Indicators. Journal Adiktologie, 2020, sv. Přijato nevydáno, s. Přijato nevydáno–Přijato nevydáno. ISSN 1213-3841. [Článek v časopise]
Přijato čeká se na vydání. Potvrzení o přijetí v příloze.
952218Mgr. Benjamin Petruželka, Ph.D.Petruželka, Benjamin, Barták, Miroslav. Analysis of Association between Public Health and Drug Market Policing: Review of Law Enforcement Indicators. Journal Adiktologie, 2020, sv. Přijato nevydáno, s. Přijato nevydáno–Přijato nevydáno. ISSN 1745-9265. [Článek v časopise]
Čeká se na vydání čísla. Článek přijat k tisku. Potvrzení nahráno v příloze.
642217MUDr. Martina Trávníčková, Ph.D.Travnickova Martina, Pajorova Julia, Zarubova Jana, Krocilova Nikola, Molitor Martin, Bacakova Lucie. The Influence of Negative Pressure and of the Harvesting Site on the Characteristics of Human Adipose Tissue-Derived Stromal Cells from Lipoaspirates. Stem Cells International, 2020, sv. 2020, s. 1–13. ISSN 1687-9678. IF 3.902. [Článek v časopise]
doi: 10.1155/2020/1016231
414216Mgr. Barbora Valášková, Ph.D.Svobodova, Barbora. The efect of 808nm and 905nm wavelength light on recovery after spinal cord injury. Scientific Reports, 2019, sv. 9, s. 7660–7660. ISSN 2045-2322. IF 4.122. [Článek v časopise]
378219RNDr. Jitka Slabá, Ph.D.Slabá, Jitka. Nezaměstnanost ženy jako příčina deklarovaného odkladu založení rodiny?. Sociológia, 2020, sv. 52, s. 132–152. ISSN 0049-1225. IF 0.471. [Článek v časopise]
Text je přijat k publikaci s přiděleným DOI 10.31577/sociologia.2020.52.2.6.

Text se zabývá prožitkem nezaměstnanosti ve vztahu k časování plodnosti prvního pořadí. Analýza dat z výběrového šetření ukázala, že ztráta zaměstnání a nepříznivá situace na makroekonomické úrovni vedou k odkladu plodnosti prvního pořadí.
1570218Ing. Anna Jindrová, Ph.D.Tětková, Anna; Jansová, Denisa; Šušor, Andrej. Spatio-temporal expression of ANK2 promotes cytokinesis in oocytes. Scientific Reports, 2019, sv. 9, s. 1–13. ISSN 2045-2322. IF 4.525. [Článek v časopise]
Abstract
In the absence of transcription, the regulation of gene expression in oocytes is controlled almost exclusively at the level of transcriptome and proteome stabilization, and translation. A subset of maternal transcripts is stored in a translationally dormant state in the oocyte, and temporally driven translation of specific mRNAs propel meiotic progression, oocyte-to-embryo transition and early embryo development. We identified Ank2.3 as the only transcript variant present in the mouse oocyte and discovered that it is translated after nuclear envelope breakdown. Here we show that Ank2.3 mRNA is localized in higher concentration in the oocyte nucleoplasm and, after nuclear envelope breakdown, in the newly forming spindle where its translation occurs. Furthermore, we reveal that Ank2.3 mRNA contains an oligo-pyrimidine motif at 5'UTR that predetermines its translation through a cap-dependent pathway. Lastly, we show that prevention of ANK2 translation leads to abnormalities in oocyte cytokinesis.
668218Mgr. Kateřina VnoučkováVnoučková, Kateřina. The Iron Curtain Could Stop People, But Not the Environment. Der Donauraum, 2019, sv. 1-2, s. 47–58. ISSN 0012-5415. [Článek v časopise]
Tematické číslo časopisu Der Donauraum s podtitulem Cross-border cooperation in Central and South East Europe je složeno z příspěvků z konference Youth Scholars Forum, které se řešitelka zůčastnila v listopadu 2018 ve Vídni.
86218MUDr. Julius Lukeš, Ph.D.Lukes Jr, Julius. Chromosome 21 gain is dispensable for transient myeloproliferative disorder driven by a novel GATA1 mutation. Leukemia, 2020, sv. x, s. x–x. ISSN 1476-5551. IF 9.944. [Článek v časopise]
Článek zatím vyšel v predběžné elektronické verzi 24.02.2020
882218Mgr. Matyáš KřížkovskýKřížkovský, Matyáš. Tíživé dědictví nové politiky v Česku: Zelení jako případ neúspěšného morálního populismu. Central European Journal of Politics, 2019, sv. 5, s. 30–54. ISSN 2464-479X. [Článek v časopise]
1636218Mgr. Šárka PeléškováJanovcová, Markéta, Rádlová, Silvie, Polák, Jakub, Sedláčková, Kristýna, Peléšková, Šárka, Žampachová, Barbora, Frynta, Daniel, Landová, Eva. Human Attitude toward Reptiles: A Relationship between Fear, Disgust, and Aesthetic Preferences. Animals, 2019, sv. 9, s. 238–255. ISSN 2076-2615. IF 1.832. [Článek v časopise]
1636218Mgr. Šárka PeléškováFrynta, Daniel, Peléšková, Šárka, Rádlová, Silvie, Janovcová, Markéta, Landová, Eva. Human evaluation of amphibian species: a comparison of disgust and beauty. The Science of Nature, 2019, sv. 106, s. 41–60. ISSN 1432-1904. IF 1.839. [Článek v časopise]
1100217Mgr. Zuzana Ezrová, Ph.D.Boukalová, Štěpána. Dihydroorotate Dehydrogenase in Oxidative Phosphorylation and Cancer. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease, 2020, sv. 1866 (6), s. 165759–165770. ISSN 0925-4439. IF 4.328. [Článek v časopise]
Přehledový článek přijatý do tisku v BBA Molecular Basis of Disease
130317Mgr. Ondřej Bárta, Ph.D.Bárta, Ondřej; Císařová, Ivana; Schulz, Jiří; Štěpnička, Petr. Assessing the influence of phosphine substituents on the catalytic properties of self-stabilised digold(I) complexes with supporting ferrocene phosphinonitrile ligands. New Journal of Chemistry, 2019, sv. 43, s. 11258–11262. ISSN 1144-0546. IF 3.069. [Článek v časopise]
130317Mgr. Ondřej Bárta, Ph.D.Bárta, Ondřej; Císařová, Ivana; Mieczyńska, Ewa; Trzeciak, Anna M.; Štěpnička, Petr. Synthesis and Catalytic Evaluation of Phosphanylferrocene Ligands with Cationic Guanidinium Pendants and Varied Phosphane Substituents. European Journal of Inorganic Chemistry, 2019, sv. 45, s. 4846–4854. ISSN 1434-1948. IF 2.578. [Článek v časopise]
842218Mgr. Petr Fatka, Ph.D.Fatka, Petr. Cascade disruptions in asteroid clusters. Icarus, 2020, sv. 338, s. 0–0. ISSN 0019-1035. IF 3.565. [Článek v časopise]
Úplný seznam autorů: Petr Fatka, Petr Pravec a David Vokrouhlický

Počáteční a poslední stránka nejsou ještě určeny, číslo vychází v březnu roku 2020. Článek je dostupný online od 16. listopadu 2019.
842218Mgr. Petr Fatka, Ph.D.Pravec, Petr. Asteroid pairs: A complex picture. Icarus, 2019, sv. 333, s. 429–463. ISSN 0019-1035. IF 3.565. [Článek v časopise]
První tři autoři: P. Pravec, P. Fatka a D. Vokrouhlický, celkem 50 (spolu-)autorů
842218Mgr. Petr Fatka, Ph.D.Moskovitz, Nicholas. A common origin for dynamically associated near-Earth asteroid pairs. Icarus, 2019, sv. 333, s. 165–176. ISSN 0019-1035. IF 3.565. [Článek v časopise]
První tři autoři: Nicholas A. Moskovitz and Petr Fatka and Davide Farnocchia, celkem 22 (spolu-)autorů
522218Mgr. Kamila Šrédlová, Ph.D.Šrédlová, Kamila; Škrob, Zdena; Filipová, Alena; Mašín, Pavel; Holecová, Jana; Cajthaml, Tomáš. Biodegradation of PCBs in contaminated water using spent oyster mushroom substrate and a trickle-bed bioreactor. Water Research, 2020, sv. 170, s. 115274–115274. ISSN 0043-1354. IF 7.913. [Článek v časopise]
Prvoautorská publikace hlavní řešitelky, která vznikla z výsledků získaných v průběhu zpracovávání projektu.
1298218Ing. Magdaléna Tinková, Ph.D.Čech, Martin; Lachman, Dominik; Svoboda, Josef; Tinková, Magdaléna; Zemková, Kristýna. Universal quadratic forms and indecomposables over biquadratic fields. Mathematische Nachrichten, 2019, sv. 292, s. 540–555. ISSN 0025-584X. [Článek v časopise]
900217Mgr. Barbora VobrubováFrýdlová, Petra; Sedláčková, Kristýna; Žampachová, Barbora; Kurali, Anikó; Hýbl, Jan; Škoda, David; Kutílek, Patrik; Landová, Eva; Černý, Rudolf; Frynta, Daniel. A gyroscopic advantage: phylogenetic patterns of compensatory movements in frogs. Journal of Experimental Biology, 2019, sv. 222, s. -–-. ISSN 1477-9145. IF 3.017. [Článek v časopise]
Vedlejší výstup, spoluautorský podíl hlavní řešitelky
1376217Mgr. Jaromír HametŠevčíková Hana. Mixotrophic in vitro cultivations: the way to go astray in plant physiology. Physiologia Plantarum, 2019, sv. 167, s. 365–377. ISSN 0031-9317. IF 3.000. [Článek v časopise]
642218Mgr. Simona CibulkováKotěrová, Anežka. Impact of 3D surface scanning protocols on the Os coxae digital data: Implications for sex and age-at-death assessment. Journal of Forensic and Legal Medicine, 2019, sv. 68, s. 1–10. ISSN 1752-928X. IF 1.199. [Článek v časopise]
562119PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.Vojíř, Karel; Rusek, Martin. Science Education Textbook Research Trends: A Systematic Literature Review. International Journal of Science Education, 2019, sv. 41, s. 1496–1516. ISSN 0950-0693. IF 2.241. [Článek v časopise]
80918RNDr. Jiří VeselýVeselý, Jiří; Žofka, Martin. Cosmological magnetic field: The boost-symmetric case. Physical Review D, 2019, sv. 100, s. 044059–číslo článku. ISSN 2470-0029. IF 4.368. [Článek v časopise]
Publikace v PRD mají přiděleno pouze číslo článku, nikoli čísla stran. Článek má 7 stran.
80918RNDr. Jiří VeselýVeselý, Vítek; Žofka, Martin. How to glide in Schwarzschild spacetime. Classical and Quantum Gravity, 2019, sv. 36, s. 075011–číslo článku. ISSN 1361-6382. IF 3.487. [Článek v časopise]
Publikace v CQG mají přiděleno pouze číslo článku, nikoli čísla stran. Článek má 13 stran.
80918RNDr. Jiří VeselýVeselý, Jiří; Žofka, Martin. The Kerr–Newman–(anti-)de Sitter spacetime: Extremal configurations and electrogeodesics. General Relativity and Gravitation, 2019, sv. 51, s. 156–číslo článku. ISSN 1572-9532. IF 1.515. [Článek v časopise]
Publikace v GRG mají přiděleno pouze číslo článku, nikoli čísla stran. Článek má 22 stran.
1290218Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.Šejvl, Jaroslav, Linhartová, Hana, Kalina, Kamil. Alkohol a bible. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, 2019, sv. 2, s. 232–242. ISSN 2570-8120. IF 0. [Článek v časopise]
Článek popisuje historické souvislosti užívání alkoholu a možnosti jeho léčby.
1290218Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.Debnar, Alexandr, Šejvl, Jaroslav. Případová studie Červeného Dvora – část druhá (1971 až 2016). Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, 2019, sv. 2, s. 82–92. ISSN 2570-8120. IF 0. [Článek v časopise]
Článek se zabývá historickými souvislostmi léčby závislosti na alkoholu.
1290218Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.Šejvl, Jaroslav, Mašlániová, Miroslava, Miovský, Michal. The Oldest Addiction Treatment Institution on the Historical Territory of Slovakia: The Istebné nad Oravou Treatment Facility (1937–1949). Adiktologie, 2019, sv. 1, s. 17–25. ISSN 1213-3841. IF 0. [Článek v časopise]
Článek popisuje vznik, rozvoj a zánik prvního institucionálního specifického léčebného zařízení na Slovensku.
1290218Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.Šejvl, Jaroslav, Barták, Miroslav, Gavurová, Beáta, Mašlániová, Miroslava, Petruželka, Benjamin, Rogalewicz, Vladimír, Zacharov, Sergej, Miovský, Michal. PUBLIC HEALTH RESPONSE TO METHANOL MASS POISONING IN THE CZECH REPUBLIC IN 2012 – A CASE STUDY. Central European Journal of Public Health, 2019, sv. Supplementum, s. S29–S39. ISSN 1210-7778. IF 0.636. [Článek v časopise]
Článek popisuje otravu metylalkoholem v roce 2012 - 2013, a to včetně historických konsekvencí.
1290218Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.Šejvl, Jaroslav, Gavurová, Beáta, Barták, Miroslav, Mašlániová, Miroslava, Miovský, Michal. FIRST ALCOHOL TREATMENT INSTITUTIONS IN TODAY’S CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC. Central European Journal of Public Health, 2019, sv. Supplementum, s. S55–S65. ISSN 1210-7778. IF 0.636. [Článek v časopise]
Článek akcentoval vznik, rozvoj a zánik všech tří léčeben - Velké Kunčice (1911 - 1915), Tuchlov (1923 - 1938) a Istebné nad Oravou (1937 - 1939/1949).
981118Mgr. Matěj PokornýPíšková Anna, Roman Matěj, Bulínová Marie, Pokorný Matěj, Sanderson David, Cresswell Alan, Lirio Juan Manuel, Coria Silvia Herminda, Nedbalová Linda, Lami Andrea, Musazzi Simona, Van de Vijver Bart, Nývlt Daniel, Kopalová Kateřina. Late-Holocene palaeoenvironmental changes at Lake Esmeralda (Vega Island, Antarctic Peninsula) based on a multi-proxy analysis of laminated lake sediment. The Holocene, 2019, sv. 29 (7), s. 1155–1175. ISSN 0959-6836. IF 2.547. [Článek v časopise]
1574217PharmDr. Rona Karahoda, Ph.D.Karahoda, Rona. The inhibitory effect of antiretroviral drugs on the L-carnitine uptake in human placenta. Toxicology and Applied Pharmacology, 2019, sv. 368, s. 18–25. ISSN 0041-008X. IF 3.616. [Článek v časopise]
Experimental research paper on „The inhibitory effect of antiretroviral drugs on the L-carnitine uptake in human placenta“ published at the journal Toxicology and Applied Pharmacology.
848517PhDr. Miroslav Palanský, Ph.D.Janský, Petr; Palanský, Miroslav. Estimating the scale of corporate profit shifting and tax revenue losses related to foreign direct investment. International Tax and Public Finance, 2019, sv. 26(5), s. 1048–1103. ISSN 0000-0000. IF 0.824. [Článek v časopise]
560317Mgr. Lýdia MihalčíkováMihalčíková Lýdia, Ochozková Anna, Šlamberová Romana. Effect of Methamphetamine Exposure on Sexual Behavior and Locomotor Activity of Adult Male Rats.. Physiological Research, 2019, sv. 68(3), s. 339–346. ISSN 1802-9973. IF 4. [Článek v časopise]
678218JUDr. Lenka Náhlovská, Ph.D.Náhlovská, Lenka. Význam etického kodexu pro trestněprávní compliance. Bulletin advokacie, 2019, sv. 12, s. 34–41. ISSN 1210-6348. [Článek v časopise]
Příspěvek se věnuje významu etického kodexu pro trestněprávní compliance. Práce byla obhájena v rámci studentské soutěže SVOČ a na základě ocenění redakcí Bulletinu advokacie byla publikována v prosincovém čísle BA.
678218JUDr. Lenka Náhlovská, Ph.D.Náhlovská, Lenka. Institut ochranného opatření zabrání části majetku jako nástroje kontroly kriminality. Právní rozhledy, 2019, sv. 3, s. 99–105. ISSN 1210-6410. [Článek v časopise]
Článek byl připraven k publikaci již v roce 2018. nicméně otištěn byl až v únorovém čísle roku 2019. vykázán byl již v minulém roce jako připravovaná publikace.
1568218PharmDr. Dimitrios Vagiannis, Ph.D.Jakub Hofman. Interactions of Alectinib with Human ATP-Binding Cassette Drug Efflux Transporters and Cytochrome P450 Biotransformation Enzymes: Effect on Pharmacokinetic Multidrug Resistance. DRUG METABOLISM AND DISPOSITION, 2019, sv. 47, s. 699–709. ISSN 1521-009X. [Článek v časopise]
The main investigator participated as co-author.
1568218PharmDr. Dimitrios Vagiannis, Ph.D.Jakub Hofman. Brivanib Exhibits Potential for Pharmacokinetic Drug−Drug Interactions and the Modulation of Multidrug Resistance through the Inhibition of Human ABCG2 Drug Efflux Transporter and CYP450 Biotransformation Enzymes . Molecular Pharmaceutics, 2019, sv. 16, s. 4436–4450. ISSN 1543-8384. [Článek v časopise]
The main investigator participated as co-author.
668216Mgr. Barbora Melkes, Ph.D.Melkes, Barbora. Naloxone Is a Potential Binding Ligand and Activator of the Capsaicin Receptor TRPV1. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 2020, sv. 43, s. 1–6. ISSN 1347-5215. IF 1.54. [Článek v časopise]
184217PharmDr. Anna Paraskevopoulou, Ph.D.Kopečná, Monika; Macháček, Miloslav; Nováčková, Anna; Paraskevopoulos, Georgios; Roh, Jaroslav; Vávrová, Kateřina. Esters of terpene alcohols as highly potent, reversible, and low toxic skin penetration enhancers. Scientific Reports, 2019, sv. 9, s. 1–12. ISSN 2045-2322. IF 4.011. [Článek v časopise]
268218Mgr. Jelizaveta GettaGetta, Jelizaveta. Jazyková koloniální politika v bývalé Německé jihozápadní Africe. Časopis pro moderní filologii, 2019, sv. 101, s. 215–228. ISSN 2336-6591. [Článek v časopise]
Publikovaný článek o výuce a výzkumu jazyků v Německé jihozápadní Africe (uveden předběžně v průběžné zprávě projektu za rok 2018).
1054217Yuliia Kosto, Ph.D.Kosto, Yuliia. Electrochemical activity of the polycrystalline cerium oxide films for hydrogen peroxide detection. Applied Surface Science, 2019, sv. 488, s. 351–359. ISSN 0169-4332. IF 5.155. [Článek v časopise]
Polycrystalline cerium oxide thin films (15 nm) deposited on a glassy carbon substrate were used as an electrode in a mediator-free, non-enzymatic electrochemical sensor for hydrogen peroxide. The electrode surface was characterized by X-ray photoelectron spectroscopy, resonant photoelectron spectroscopy, scanning electron microscopy and atomic force microscopy. The electrode sensitivity, detection limit and pH range of sensor stability were determined by applying electrochemical techniques: cyclic voltammetry and chronoamperometry. It was found that the sensor reactivity to H2O2 is directly related to the presence of electroactive cerium centres of 3+ character on the electrode surface. The Michaelis–Menten mechanism of catalase-like activity of ceria film is suggested as an explanation of the data and discussed. The results confirmed the sensing abilities of technologically well-accessible nanostructured cerium oxide films for hydrogen peroxide detection without using a mediator, i.e. the enzymatic properties of CeO2/GC electrode.
622218Mgr. Karolína ČernáMudrochová, Radka; Lipská, Karolína. Les anglicismes sémantiques : un trait du néofrançais du XXIe siècle. Studia Romanistica, 2019, sv. 19(1), s. 83–98. ISSN 1803-6406. [Článek v časopise]
Článek o sémantických anglicismech v současné francouzštině, jehož obsah byl prezentován na konferenci v Ostravě věnované Janu Šabršulovi 15.–16. 11. 2018.

Dedikace je v poznámce pod čarou na druhé straně. Plné znění afiliace je na samém konci článku.

Odkaz na časopis: https://ff.osu.cz/kro/2052/studia-romanistica/
888217Mgr. Alžběta Kadlecová, Ph.D.Kadlecová, Alžeběta; Žonda, Maritn; Pokorný, Vladislav; Novotný, Tomáš. Practical Guide to Quantum Phase Transitions in Quantum-Dot-Based Tunable Josephson Junctions. Physical Review Applied, 2019, sv. 11(4), s. 044094– 044094.. ISSN 2331-7019. IF 4.532. [Článek v časopise]
616319ThDr. Magdalena VytlačilováVytlačilová, Magdalena. Ježíš a křesťanství v pohledu textů bábistické a bahá’istické menšiny. Parrésia: Revue pro východní křesťanství, 2019, sv. 13, s. 227–236. ISSN 1802-8209. [Článek v časopise]
V textu se zabývám interpretací křesťanství a Ježíše v bahá’ismu a bábismu. Věnuji se především proměnám tolerance k jiným náboženstvím, jež jsou patrné na bahá’istické interpretaci Bible, především pak Nového zákona.

poznámka: vložené pdf textu má špatnou paginaci. Správná paginace je uveden a zde (s. 227-236, svazek 13, rok 2019).
616319ThDr. Magdalena VytlačilováVytlačilová, Magdalena. Bábismus jako úspěšné náboženské hnutí. Theologická Revue, 2019, sv. 4, s. 453–479. ISSN 1211-7617. [Článek v časopise]
Jedná se o hlavní výstup projektu. Studie prošla recenzním řízením, je v tisku.
Abstrakt: Present text deals with application of Rodney Stark’s model „Why religious groups succeed or fail“ on Babism (babi faith). Babism is a post-islamic religion which has roots in 19th century Iran and whose charismatic founder Bab proclaimed radical break from Islam. Although Babism has rapidly spread across Iran and Iraq and quickly gained almost one hundred thousands adherents, today it has roughly three thousand adherents. In current study I am using Stark’s model to explain it's fast success in gaining adherents and arguing it can be regarded as a succeesful movement, eventhough it does not meet Stark’s basic criterion of success which is attracting at least one hundred thousand believers and lasting for as long as a century. I am arguing that this is the result of anachronic view of separation of baha’ism (which has it’s origin in babism) from babism which artificially leads to a decrease in the number of babi believers in 19th century but which does not correspond with historical reality.
616319ThDr. Magdalena VytlačilováVytlačilová, Magdalena. Hledání příčin vysoké míry apostáze v baháʾismu. Theologická revue, 2021, sv. 92, s. x–xx. ISSN 1803-2443. [Článek v časopise]
Studie byla původně uvedena jako výstup za minulý rok. Časopis však poté, co má studie byla přijata a prošla recenzním řízením, ukončil činnost a v uvedeném časopise tak nevyšla. Na místo toho byla zaslána redakci Theologické revue.

Abstract: Baháʾi faith is usually described as one of fastest growing religions in the world. In following article I am comparing numbers of Bahaʾi adherents given by official Baha’i statistics and by Association of Religious Data Archives (the Arda) with numbers from latest censuses. I am arguing that worldwide is less than 700 thousands active Baháʾist which is in conflict with numbers given by Arda and by Baha’i statistic (from six to seven millions of adherents). I am not trying to prove that data provided by Baháʾis are false or inflated but I am arguing that this data reflects good missionary results. However since Bahaʾi faith lacks conversion rituals and collective rituals which would strength religious identity, I am arguing that Baháʾi faith isn’t able to turn new converts into stable adherents.
1334218Mgr. Albert DamaškaDamaška, Albert F., Aston, Paul. Leaf litter and moss-inhabiting flea beetles of Hong Kong (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticini). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2019, sv. 59, s. 151–161. ISSN 1804-6487. IF 0.487. [Článek v časopise]
The paper is focused on taxonomic descriptions of new species of flea beetles including 2 new Clavicornaltica. We also present new findings on ecology of moss-inhabiting flea beetles.
20119RNDr. Anna VeverkováVeverková, Anna; Kozlík, Jiří; Bartha, Kristína; Chráska, Tomáš; Correa, Cinthia Antunes; Stráský, Josef. Mechanical Properties of Ti-15Mo Alloy Prepared by Cryogenic Milling and Spark Plasma Sintering. Metals, 2019, sv. 9, s. 1280–1280. ISSN 2075-4701. IF 2.259. [Článek v časopise]
1388119Ing. Bc. David SommerSOMMER, David, HRŮZOVÁ, Lucie, KRÁL, David. An additional paralectotype of Bolboceras vaulogeri (Coleoptera: Bolboceratidae). Klapalekiana, 2019, sv. 55 (1-2), s. 75–77. ISSN 1210-6100. IF 0. [Článek v časopise]
Článek který mohl být napsán díky návštěvě Muséum national d‘Histoire naturelle (Paříž, Francie) podpořené tímto grantem.
1388119Ing. Bc. David SommerKRÁL, David, HRŮZOVÁ, Lucie, ŠÍPEK, Petr, AWALE, Ahmed Ibrahim,HURRE, Ali Abdi & SOMMER, David. Pachnoda iskuulka (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae), a new species from Somaliland, including description of its mature larva. Zootaxa, 2019, sv. 4604 (3), s. 482–496. ISSN 1175-5326. IF 0.99. [Článek v časopise]
Článek netýkající se přímo projektu, avšak s obdobnou metodikou jako plánované morfologické studie.
1612218Mgr. Kateřina RosováProkop, Jakub; Krzemińska, Ewa; Krzemiński, Wiesław; Rosová, Kateřina; Pecharová, Martina; Nel, André; Engel, Michael S. . Ecomorphological diversification of the Late Palaeozoic Palaeodictyopterida reveals different larval strategies and amphibious lifestyle in adults. Royal Society Open Science, 2019, sv. 6, s. 1–10. ISSN 2054-5703. IF 2.515. [Článek v časopise]
693018MUDr. Martina LaczóKaterina Sheardova, Martin Vyhnalek, Zuzana Nedelska, Jan Laczo, Ross Andel, Rafal Marciniak, Jiri Cerman, Ondrej Lerch, Jakub Hort. Czech Brain Aging Study (CBAS): prospective multicentre cohort study on risk and protective factors for dementia in the Czech Republic. BMJ - Open, 2019, sv. 9, s. e030379– . ISSN 2044-6055. IF 2.376. [Článek v časopise]
100218PhDr. Martin ŠubrtŠubrt, Martin. The King-Byng Affair and Transformation of the role of Governor-General in Canada. Prague Papers on the History of International Relations, 2019, sv. ??, s. ??–??. ISSN 2336-7105. [Článek v časopise]
460217MUDr. Petr Krůpa, Ph.D.Skarkova Veronika, Krupova Marketa, Vitovcova Barbora, Skarka Adam, Kasparova Petra, Krupa Petr, Kralova Vera, Rudolf Emil. The Evaluation of Glioblastoma Cell Dissociation and Its Influence on Its Behavior. International Journal of Molecular Sciences , 2019, sv. 20(18): 4630, s. 1–14. ISSN 1422-0067. IF 4.183. [Článek v časopise]
756216Mgr. Tereza PeterkováPeterková, Tereza; Dolejš, David. Magmatic-hydrothermal transition of Mo-W-mineralized granite-pegmatite-greisen system recorded by trace elements in quartz: Krupka district, Eastern Krušné hory/Erzgebirge. Chemical Geology, 2019, sv. 523, s. 179–202. ISSN 0009-2541. IF 3.618. [Článek v časopise]
336218Mgr. Martina DoubkováEckhardt, Adam; Novotny, Tomas; DOUBKOVA, Martina; Hronkova, Lucia; Vajner, Ludek; Pataridis, Statis; Hadraba, Daniel; Kulhava, Lucie; Plencner, Martin; Knitlova, Jarmila; Liskova, Jana; Uhlik, Jiri; Zaloudikova, Marie; Vondrasek, David; Miksik, Ivan; Ostadal, Martin. A novel contribution to clubfoot pathogenesis: the possible role of extracellular matrix proteins. Journal of Orthopaedic Research, 2019, sv. 37(3), s. 769–778. ISSN 0736-0266. IF 3.043. [Článek v časopise]
Studie popisuje signifikantní rozdíly v proteinovém složení tkáně z mediální (kontrahované) a laterální (nekontrahované) části tkáně pes equinovarus. Vzorky tkáně byly odebrány pacientům během operace při relapsu pes equinovarus po léčbě Ponsetiho metodou. Kontrahovaná tkáň (M-side) byla odebírána z oblasti mezi mediálním malleolem, sustenaculum tali a os naviculare. Nekontrahovaná tkáň (L-side) byla odebrána z laterální strany na povrchu kalkaneokuboidálního kloubu.
Tato studie poslouží jako podklad pro následné porovnání výsledků proteinového složení tkáně a složení extracelulární matrix produkované buňkami izolovanými z této tkáně, kultivovanými při mechanické zátěži v přístroji STREX.
Článek nese dedikaci GA UK a afiliaci 2. LF UK, k publikaci byl přijat dne 11. 12. 2018 a publikován online 7. 1. 2019. Hlavní řešitelka projektu GA UK je zde spoluautorem. Podílela na zpracování dat, jejich analýze a přípravě samotné publikace. Spoluautory jsou také další řešitelé projektu GA UK.
1230218Mgr. Igor VasylchenkoVasylchenko, Igor. Charge Sharing in (CdZn)Te Pixel Detector Characterized by Laser-Induced Transient Currents. Sensors, 2019, sv. 20, s. 1–14. ISSN 1424-8220. IF 3.031. [Článek v časopise]
article number: 85
doi:10.3390/s20010085
1230218Mgr. Igor VasylchenkoMusiienko, Artem. Deep levels, charge transport and mixed conductivity in organometallic halide perovskites. Energy & Environmental Science, 2019, sv. 12, s. 1413–1425. ISSN 1754-5692. IF 33.250. [Článek v časopise]
doi:10.1039/C9EE00311H
Principal researcher is a co-author.
1476119Haiquan Sun, Ph.D.Sun Haiquan, Masin David, Najser Jan, Nedela Vilem, Navratilova. Fractal characteristics of pore structure of compacted bentonite studied by ESEM and MIP methods. Acta Geotechnica, 2019, sv. 0, s. 0–14. ISSN 1861-1133. IF 3.247. [Článek v časopise]
1476119Haiquan Sun, Ph.D.Sun Haiquan, Masin David, Najser Jan, Scaringi Gianvito. Water retention of a bentonite for deep geological radioactive waste repositories: High-temperature experiments and thermodynamic modeling. Engineering Geology, 2020, sv. 269, s. 1–14. ISSN 0013-7952. IF 3.909. [Článek v časopise]
This paper presents the influence of temperature on the water retention properties of bentonite. The authors use the thermodynamic model to predict the WRC by the internal relationship between relative humidity and sorption of heat. And the author summarizes this method, and it was validated by MX80 bentonite. This model can be future integrated into constitutive models.
1110716Mgr. Jaroslav PěničkaPENICKA, Jaroslav. . COMMON SIGNS AND DIFFERENCES BETWEEN THE DISCOURSE OF TEACHERS IN THE CZECH AND SLOVAK REPUBLICS ON THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND CAREER GROWTH. Slavonic Pedagogical Studies Journa, 2019, sv. Journal. 8(2),, s. 322–330. ISSN 1339-8660. [Článek v časopise]
1501318Mgr. Šárka KučerováBasinova, Nikola. Highly Textured Seed Layers for the Growth of Vertically Oriented ZnO Nanorods. Crystals, 2019, sv. 9, s. 1–13. ISSN 2073-4352. IF 2.061. [Článek v časopise]
32218MUDr. Petr KalaKala P, Červenka L, Škaroupková P, Táborský M, Kompanowska-Jezierska E, Sadowski J.. Sex-linked differences in the mortality in Ren-2 transgenic hypertensive rats with aorto-caval fistula: effects of treatment with angiotensin converting enzyme alone and combined with inhibitor of soluble epoxide hydrolase.. PHYSIOLOGICAL RESEARCH, 2019, sv. 68(4), s. 589–601. ISSN 0862-8408. IF 1.701. [Článek v časopise]
712218Mgr. Kamil Christoph Klosek, M.A., Ph.D.Kamil Christoph Klosek. Military Interventions in Civil Wars: Protecting Foreign Direct Investments and the Defence Industry. Civil Wars, 2020, sv. 22, s. 87–113. ISSN 1369-8249. [Článek v časopise]
Civil Wars has a Scopus CiteScore of 0.86
1426217Sharina Jarmila Van Boheemenvan Boheemen, S.J., Diblíková, L., Bílková, J., Petrusek, A., Petrusková, T.. Extraordinary variation in a simple song: No geographical patterns in initial phrase variation of the Yellowhammer, a passerine with pronounced dialects. The Auk: Ornithological Advances, 2019, sv. 136, s. 1–18. ISSN 1938-4254. IF 2.659. [Článek v časopise]
1380217Martina HasonHason, Martina. Zebrafish Models of Cancer—New Insights on Modeling Human Cancer in a Non-Mammalian Vertebrate. Genes (Basel), 2019, sv. 10, s. 935–965. ISSN 2073-4425. IF 3.331. [Článek v časopise]
530217Mgr. Zdeňka Bačkovská HanusováFremuntova Zuzana, Mosko Tibor, Soukup Jakub, Kucerova Johanka, Kostelanska Marie, Hanusova Zdenka, Filipova Marcela, Cervenakova Larisa, Holada Karel. Changes in cellular prion protein expression, processing and localization during differentiation of the neuronal cell line CAD 5. Biology of the Cell, 2020, sv. 112, s. 1–21. ISSN 1768-322X. IF 3.863. [Článek v časopise]
Publikace dedikovaná grantu GA UK, na její přípravě se podílely obě řešitelky projektu.
1584217RNDr. Thuy Dung Tran, Ph.D.Rednyk, Serhii; Roučka, Štěpán; Kovalenko, Artem; Tran, Thuy Dung; Dohnal, Petr; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Reaction of NH+, NH2+, and NH3+ ions with H2 at low temperatures-The pathway to ammonia production in the interstellar medium. Astronomy & Astrophysics, 2019, sv. 625, s. A74 1–A74 8. ISSN 0004-6361. IF 6.209. [Článek v časopise]
1074816Mgr. Kateřina PotyszováPotyszová, Kateřina; Bártová, Klára. Romantická žárlivost a nevěra z evolučního hlediska: definice, typologie a individuální faktory. Sexuólogia, 2019, sv. 2/2019, s. 30–36. ISSN 1335-8820. [Článek v časopise]
344216RNDr. Kamila Hladíková, Ph.D.Hladíková Kamila. Tumor-infiltrating B cells affect the progression of oropharyngeal squamous cell carcinoma via cell-to-cell interactions with CD8+ T cells. Journal for ImmunoTherapy of Cancer, 2019, sv. 16, s. 261–261. ISSN 2051-1426. IF 8.676. [Článek v časopise]
Publikace s názvem "Tumor-infiltrating B cells affect the progression of oropharyngeal squamous cell carcinoma via cell-to-cell interactions with CD8+ T cells", která vznikla za podpory grantu GAUK 344216, byla submitována v časopise Journal for ImmunoTherapy of Cancer (IF 8.676) dne 15.5.2019, ale z důvodu zdržení ze strany vydavatele bylo přijetí do tisku odloženo až do října tohoto roku.
708216Mgr. Adam KnotekWos, Guillaume; Mořkovská, Jana; Bohutínská, Magdalena; Šrámková, Gabriela; Knotek, Adam; Lučanová, Magdalena; Španiel, Stanislav; Marhold, Karol; Kolář, Filip . Role of ploidy in colonization of alpine habitats in natural populations of Arabidopsis arenosa. Annals of Botany, 2019, sv. 124, s. 255–268. ISSN 0305-7364. IF 3.454. [Článek v časopise]
168218Filip Gurjanov, M.A.Gurjanov, Filip. Perspectives on Photographic Vision with Early Heidegger: Enactment, Ontology, Aesthetics. Studies on Art and Architecture (Kunstiteaduslikke Uurimusi), 2020, sv. “Depiction: Contemporary Studies on Pictorial Representation“, s. unkown at this time–unkown at this time. ISSN 1406-2860. [Článek v časopise]
The information on the journal can be found under the following link: http://ktu.kty.ee/index.php?lang=eng&cont=2&id=.

The attachment is the last and up-to-date version of the paper that awaits last revisions and subsequent modifications, before it becomes final and can be published.

As proof of conditional acceptance for publication, I attach an e-mail from the editor.
1130218Mgr. Juraj Lörinčík, Ph.D.Lörinčík, Juraj. Velocities of Flare Kernels and the Mapping Norm of Field Line Connectivity. The Astrophysical Journal, 2019, sv. 881, s. 68–82. ISSN 1538-4357. IF 5.58. [Článek v časopise]
378119RNDr. Matěj KonečnýBalko, Martin; Chodounský, David; Hubička, Jan; Konečný, Matěj; Vena, Lluis. Big Ramsey degrees of 3-uniform hypergraphs. Acta Mathematica Universitatis Comenianae, 2019, sv. 88 (3), s. 415–422. ISSN 0862-9544. [Článek v časopise]
EUROCOMB 2019 extended abstract
378119RNDr. Matěj KonečnýKonečný, Matěj. Extending partial isometries of antipodal graphs. Discrete Mathematics, 2020, sv. 343 (1), s. 111633–13. ISSN 0012-365X. IF 0.728. [Článek v časopise]
Článek v časopise Discrete Mathematics, za nějž jsem získal cenu "William T. Tutte Student Paper Award". Zmíněný časopis přestal používat čísla stránek a místo toho používá čísla článků (mé je 111633, článek má 13 stránek). Článek v tisku vyšel až v r. 2020, ale DOI obdržel někdy v létě 2019.
378119RNDr. Matěj KonečnýHubička, Jan; Jahel, Colin; Konečný, Matěj; Sabok, Marcin. Extending partial automorphisms of n-partite tournaments. Acta Mathematica Universitatis Comenianae, 2019, sv. 88 (3), s. 807–811. ISSN 0862-9544. [Článek v časopise]
EUROCOMB 2019 extended abstract
378119RNDr. Matěj KonečnýHubička, Jan; Konečný, Matěj; Nešetřil, Jaroslav. Ramsey properties of edge-labelled graphs via completions. Acta Mathematica Universitatis Comenianae, 2019, sv. 88 (3), s. 801–805. ISSN 0862-9544. [Článek v časopise]
EUROCOMB 2019 extended abstract
1186217Daniil Nikitin, Ph.D.Nikitin Daniil, Hanuš Jan, Ali‐Ogly Suren, Polonskyi Oleksandr, Drewes Jonas, Faupel Franz, Biederman Hynek, Choukourov Andrei. The evolution of Ag nanoparticles inside a gas aggregation cluster source. Plasma Processes and Polymers, 2019, sv. 16, s. 1–7. ISSN 1612-8869. IF 3.173. [Článek v časopise]
1186217Daniil Nikitin, Ph.D.Nikitin Daniil, Madkour Sherif, Pleskunov Pavel, Tafiichuk Renata, Shelemin Artem, Hanus Jan, Gordeev Ivan, Sysolyatina Elena, Lavrikova Alexandra, Ermolaeva Svetlana, Titov Valerii, Schonhals Andreas, Choukourov Andrei . Cu nanoparticles constrain segmental dynamics of cross-linked polyethers: a trade-off between non-fouling and antibacterial properties. Soft Matter, 2019, sv. 15, s. 2884–2896. ISSN 1744-6848. IF 3.399. [Článek v časopise]
1592217Mgr. Eva ŠimkováŠimková,Eva; Bakštein, Eduard; Paštrnák, Martin; Flegr, Jaroslav; Španiel, Filip. Vygotsky was right: Developmental characteristics of inner speech based on a large survey of respondents. Developmental psychology, 2020, sv. TBA, s. TBA–TBA. ISSN 0012-1649. IF 2.93. [Článek v časopise]
článek je v recenzním řízení
1612319MUDr. Sima ŠarčevićRosendorf, Jáchym. Traumata tenkého a tlustého střeva. Rozhledy v Chirurgii, 2019, sv. 98 (8), s. 315–320. ISSN 1805-4579. [Článek v časopise]
Klinická retrospektivní studie věnující se léčbě a komplikacím u pacientů s poraněním dutých orgánů zažívacího traktu. Jedná se o pacienty, kteří by v budoucnu mohli profitovat z ev. aplikace nanomateriálového patche zejména v terénu rizikové spojky na nepřipraveném zažívacím traktu.
992916Mgr. Josef Greguš, DiS.Greguš, Josef; Kvaček, Jiří; Sakala, Jakub. Charcoalified homoxylous woods from the Cenomanian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic). Review of Palaeobotany and Palynology, 2020, sv. 278, s. 1–21. ISSN 0034-6667. IF 1.674. [Článek v časopise]
824217Mgr. Robert Minařík, Ph.D.Minařík, Robert; Langhammer, Jakub; Hanuš, Jan. Radiometric and Atmospheric Corrections of Multispectral µMCA Camera for UAV Spectroscopy. Remote Sensing, 2019, sv. 11, s. 1–31. ISSN 2072-4292. IF 4.118. [Článek v časopise]
Článek původně zamýšlený do Sensors (IF 3,031) byl nakonec vydán v Remote sensing (Q1, IF 4.118). Zabývá se kvalitní kalibraci multispektrální kamery používané v projektu tak, aby data vstupující do analýzy obrazu byla radiometricky, atmosféricky korigována a převedena na reflektanci za účelem analýz zdravotního stavu lesa.
1558218Kseniya Ustinova, Ph.D.Shen Sida, Hadley Melissa, Ustinova Kseniya, Pavlicek Jiri, Knox Tessa, Noonepalle Satish, Tavares Mauricio T., Zimprich Chad A., Zhang Guiping, Robers Matthew B., Bařinka Cyril, Kozikowski Alan P., Villagra Alejandro.. Discovery of a New Isoxazole-3-hydroxamate-Based Histone Deacetylase 6 Inhibitor SS-208 with Antitumor Activity in Syngeneic Melanoma Mouse Models. JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, 2019, sv. 62(18), s. 8557–8577. ISSN 0022-2623. IF 6.054. [Článek v časopise]
927116Jan Eli Jozef Mertens, M.Sc.Mertens, Jan, Janeček, Štepan, Dzekashu, Fairo, Chmelová, Eliska, Fokam, Eric, Tropek, Robert. Changes in pollinator community of Scadoxus cinnabarinus (Amaryllidaceae) along its elevational range on Mount Cameroon. Arthropod-Plant Interactions, 2020, sv. 14, s. 215–226. ISSN 1872-8847. IF 1.63. [Článek v časopise]
Article evidencing that butterflies were the most frequent visitorsand that they significantly contributed to the plant’s pollination. We found that the plant’s visitor composition had changed along its elevational range with proportionally more non-pollinating taxa visiting the flowers at both high and low elevations.
927116Jan Eli Jozef Mertens, M.Sc.Mertens, Jan E.J., Tropek, Robert, Dzekashu, F.Fairo, Maicher, Vincent, Fokam, Eric.B. and Janeček, Štepan.. Communities of flower visitors of Uvariopsis dioica (Annonaceae) in lowland forests of Mt. Cameroon, with notes on its potential pollinators. African Journal of Ecology, 2018, sv. 56, s. 146–152. ISSN 1365-2028. IF 0.893. [Článek v časopise]
976119Mgr. Martin PaštrnákPaštrnák, Martin; Šimková, Eva; Novák, Tomáš. A meta analysis of spatial differences of spontaneous brain activity between bipolar and unipolar depression-preliminary results.. European Neuropsychopharmacology. Supplement., 2019, sv. 29, s. S413–S414. ISSN 0924-977X. IF 4.468. [Článek v časopise]
Abstrakt v suplementu
996218Dipl.-Ing. Ivo KondapaneniIvo Kondapaneni, Petr Vevoda, Pascal Grittmann, Tomáš Skřivan, Philipp Slusallek, and Jaroslav Křivánek. Optimal multiple importance sampling. ACM Transactions on Graphics, 2019, sv. 38, s. 1–14. ISSN 0730-0301. IF 6.495. [Článek v časopise]
1426218Anastasiya Klebanovych, Ph.D.Klebanovych, Anastasiya; Sládková, Vladimíra; Sulimenko, Tetyana; Vosecká, Věra; Rubíková, Zuzana; Čapek, Martin; Dráberová, Eduarda; Dráber, Pavel; Sulimenko, Vadym. Regulation of Microtubule Nucleation in Mouse Bone Marrow-Derived Mast Cells by Protein Tyrosine Phosphatase SHP-1. Cells, 2019, sv. 8, s. e345–e345. ISSN 2073-4409. IF 5.656. [Článek v časopise]
The antigen-mediated activation of mast cells initiates signaling events leading to their degranulation, to the release of inflammatory mediators, and to the synthesis of cytokines and chemokines. Although rapid and transient microtubule reorganization during activation has been described, the molecular mechanisms that control their rearrangement are largely unknown. Microtubule nucleation is mediated by γ-tubulin complexes. In this study, we report on the regulation of microtubule nucleation in bone marrow-derived mast cells (BMMCs) by Src homology 2 (SH2) domain-containing protein tyrosine phosphatase 1 (SHP-1; Ptpn6). Reciprocal immunoprecipitation experiments and pull-down assays revealed that SHP-1 is present in complexes containing γ-tubulin complex proteins and protein tyrosine kinase Syk. Microtubule regrowth experiments in cells with deleted SHP-1 showed stimulation of microtubule nucleation, and phenotypic rescue experiments confirmed that SHP-1 represents a negative regulator of microtubule nucleation in BMMCs. Moreover, the inhibition of the SHP-1 activity by inhibitors TPI-1 and NSC87877 also augmented microtubule nucleation. The regulation was due to changes in γ-tubulin accumulation. Further experiments with antigen-activated cells showed that the deletion of SHP-1 stimulated the generation of microtubule protrusions, the activity of Syk kinase, and degranulation. Our data suggest a novel mechanism for the suppression of microtubule formation in the later stages of mast cell activation.
388217Ing. David Staněk, Ph.D.Staněk, David. Whole-exome Sequencing in Czech Patients with Neurogenetic Diseases. Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 2020, sv. 1, s. 1–5. ISSN 1945-0265. IF 1.121. [Článek v časopise]
Publikace je přijatá k tisku v březnu 2020, decision letter a proof s publikací přiložen v příloze.
388217Ing. David Staněk, Ph.D.Staněk, David. Prot2HG: a database of protein domains mapped to the human genome. Database-The Journal of Biological Databases and Curation, 2020, sv. 1, s. 1–10. ISSN 1758-0463. IF 3.683. [Článek v časopise]
Článek je přijatý k tisku, v příloze je přiložený decision letter a kopie článku.
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků Ladislav. Lyže a paragrafy - Z lyží za mříže 1. SNOW, 2019, sv. 117, s. 62–63. ISSN 1214-0007. [Článek v časopise]
Popularizující článek v nejvýznamnějším českém periodiku zaměřeném na lyžařskou veřejnost - téma sleduje a akcentuje prevenci rizik vznikajících při provozování tohoto masového a tradičního sportu v rámci ČR.
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků Ladislav. Zpráva z kongresu_IXº Forum Giuridico Europeo della Neve. Epravo.cz [online], 2019, sv. 20/11/2019, s. nestránkováno–nestránkováno. ISSN 1213-189X. [Článek v časopise]
Zpráva z Evropského kongresu sněžného práva
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků Ladislav. Lyže a paragrafy - Z lyží za mříže 2. SNOW, 2019, sv. 119, s. 52–53. ISSN 1214-0007. [Článek v časopise]
Popularizující článek v nejvýznamnějším českém periodiku zaměřeném na lyžařskou veřejnost - téma sleduje a akcentuje prevenci rizik vznikajících při provozování tohoto masového a tradičního sportu v rámci ČR.
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků Ladislav. Lyže a paragrafy - Z lyží za mříže 4. SNOW, 2020, sv. 122, s. 58–59. ISSN 1214-007. [Článek v časopise]
Popularizující článek v nejvýznamnějším českém periodiku zaměřeném na lyžařskou veřejnost - tématicky zameřený seriál článků sleduje a akcentuje prevenci rizik souvisejících s provozováním tohoto masového a tradičního sportu v rámci ČR.
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků Ladislav. Počátky a vývoj pravidel Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Tělesná výchova a sport mládeže, 2019, sv. 85, s. 41–48. ISSN 1210-7689. [Článek v časopise]
Česká republika je zemí s dlouhou historií lyžování, jejíž počátky se datují od konce 19. století. Během dalšího vývoje došlo k rozvoji lyžařského průmyslu a lyžování se stalo masovým sportem. Vzhledem k tomu, že lyžování je ve srovnání s jinými sporty výrazně rizikovější, přímo úměrně ke zmíněnému rozvoji a zvyšujícímu se počtu lyžařů, dochází i k nárůstu úrazovosti. I když většina úrazů je zaviněná samotným lyžařem, nezanedbatelná část má příčinu v jiných okolnostech, mezi nimiž mnohdy figuruje i zavinění jiného lyžaře. Zde musí soudy vyhodnotit a určit odpovědnost škůdce, při posuzování odpovědnosti pak vycházejí nejen z obecně závazných norem, zejména civilního kodexu, ale i ze specificky zaměřených podpůrných norem v podobě pravidel chování lyžařů kodifikovaných ve známém "Lyžařském desateru", resp. pravidlech Mezinárodní lyžařské federace FIS. Tato pravidla byla připravována řadu let, než dospěla k jejich dnes známé podobě, jejíž účelem je zvýšení bezpečnosti při provozování lyžařského sportu. Příspěvek umožňuje dosud nepublikovaný vhled do procesu jejich tvorby a vzniku aktuálního znění, čímž dokresluje jejich význam.
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků Ladislav. Bezpečnostní desatero FIS – jak vlastně vznikla magna charta lyžování?. SNOW, 2019, sv. 121, s. 42–43. ISSN 1214-0007. [Článek v časopise]
Článek předkládá čtenářům historický exkurz vzniku a vývoje Pravidel chování lyžaře FIS - navazuje na tématicky zaměřené články s cílem prevence a zvýšení lyžařské bezpečnosti s ohledem na masové rozšíření, rizikovost - vysoký index úrazovosti a tradici lyžování v ČR. Článek poskytuje historický profil Pravidel lyžařů Mezinárodní federace lyžování (FIS), známých jako "Bezpečnostní desatero" nebo též "Kodex chování lyžaře". Seznamuje s genezí tvroby dnešních FIS pravidel, uvádí jejich iiciátory, autory a skutečnou zemi původu Itálii, ačkoliv se někde nepřesně uvádí, že vznikla na Kongresu FIS v Bejrůtu v roce 1967, přičemž zde byla jen schválena jejich dnešní podoba. Text vychází z archivu původních materiálů ve vlastnictví potomka jednoho ze spoluautorů Avv. Tacchiniho.
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků Ladislav. Lyže a paragrafy 3. SNOW, 2019, sv. 121, s. 60–61. ISSN 1214-0007. [Článek v časopise]
Popularizující článek v nejvýznamnějším českém periodiku zaměřeném na lyžařskou veřejnost - tématicky zameřený seriál článků sleduje a akcentuje prevenci rizik vznikajících při provozování tohoto masového a tradičního sportu v rámci ČR.
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků Ladislav. Instruktorem lyžování v Evropské unii (Fenomén zvaný Eurotest). Právní rádce, 2020, sv. 29, s. 39–40. ISSN 1210-4817. [Článek v časopise]
Článek pojednává o problematice uznávání profesní kvalifikace instruktora lyžování v zemích EU - studuje zejména vyrovnávací opatření v případě podstatných rozdílů ve vzdělání, tzv. Eurotest.
Členské státy EU mají právo upravit si požadavky na příslušnou profesi, nicméně jejich vzájemnou snahou by mělo být sjednocování, a nikoliv vytváření bariér, jako je tomu v případě požadavků na kvalifikaci instruktorů lyžování.
1546218Mgr. Jan BatelkaBATELKA J., PERKOVSKY E. E., PROKOP J. . Diversity of Eocene Ripiphoridae with descriptions of the first species of Pelecotominae and larva of Ripidiinae (Coleoptera). . Zoological Journal of the Linnean Society , 2019, sv. 2019, s. 1–22. ISSN 1096-3642. IF 2.711. [Článek v časopise]
1546218Mgr. Jan BatelkaBATELKA J., PROKOP J.. Ripidinelia burmiticola gen. et sp. nov. from Cretaceous amber—the first species of Ripidiinae with tibial spurs (Coleoptera: Ripiphoridae) . Palaeoentomology , 2019, sv. 002, s. 633–642. ISSN 2624-2834. [Článek v časopise]
1546218Mgr. Jan BatelkaENGEL M.S., FALIN Z.H., BATELKA J. . A new genus of Pelecotominae from Mexico, with notes on the genera Clinops and Scotoscopus and the description of new species (Coleoptera, Ripiphoridae).. ZooKeys , 2019, sv. 857, s. 59–84. ISSN 1313-2970. IF 1.143. [Článek v časopise]
676218Mgr. Varvara ProkachevaProkacheva Varvara, Rud Oleg, Uhlı́k Filip, Borisov Oleg . Intramolecular micellization and nanopatterning in pH- and thermo-responsive molecular brushes. Soft Matter, 2019, sv. 16, s. 208–218 . ISSN 1744-6848. IF 3.399. [Článek v časopise]
978218Raju LunkadStaňo, Roman and Nová, Lucie and Uhlík, Filip and Košovan, Peter. Multivalent counterions accumulate in star-like polyelectrolytes and collapse the polymer in spite of increasing its ionization. Soft Matter, 2020, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1744-683X. IF 3.399. [Článek v časopise]
At the time of submitting the project report, the volume and page numbers for this article were not yet available. It was published online with DOI:https://doi.org/10.1039/C9SM02318F.
1372218Ilia Zhernov, Ph.D.Horníková, Lenka, Bruštíková, Kateřina, Ryabchenko, Boris, Zhernov, Ilia, Fraiberk, Martin, Mariničová, Zuzana, Lánský, Zdeněk, Forstová, Jitka . Article. Viruses, 2020, sv. 12(2), s. 227–227. ISSN 1999-4915. IF 3. [Článek v časopise]
Published
1372218Ilia Zhernov, Ph.D.Zhernov, Ilia, Diez, Stefan, Braun, Marcus, Lansky, Zdenek. Research Article. Current Biology, 2020, sv. xxx, s. xxx–xxx. ISSN 0960-9822. IF 9. [Článek v časopise]
Under review
22218Diana Angela LustykLustyk, Diana. Genomic Structure of Hstx2 Modifier of Prdm9-Dependent Hybrid Male Sterility in Mice. Genetics, 2019, sv. 213, s. 1047–1063. ISSN 1943-2631. IF 3.564. [Článek v časopise]
928517Sonja SivčevSivcev, Sonja. Synthetic testosterone derivatives modulate rat P2X2 and P2X4 receptor channel gating. Journal of Neurochemistry, 2019, sv. 150, s. 28–43. ISSN 1471-4159. [Článek v časopise]
170218Tien Le, M.Sc., Ph.D.Tien Le, Vojtěch Žárský, Eva Nývltová, Petr Rada, Karel Harant, Marie Vancová, Zdeněk Verner, Ivan Hrdý, and Jan Tachezy. Anaerobic peroxisomes in Mastigamoeba balamuthi. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2020, sv. /, s. /–/. ISSN 1091-6490. IF 9.58. [Článek v časopise]
This is the first times that anaerobic peroxisomes are described, breaking the paradigm that peroxisomes are absent in anaerobic eukaryotes. The work thus opens a vast new area of research to study evolution from the peroxisome point of view.
646218Dmytro ShapkoDohnal Petr, Shapko Dmytro, Kálosi Ábel, Kassayová Miroslava, Roučka Štěpán, Rednyk Serhiy, Plašil Radek, Hejduk Michal, Glosík Juraj. Towards state selective recombination of H3+ under astrophysically relevant conditions. Faraday Discussions, 2019, sv. 217, s. 220–234. ISSN 1359-6640. IF 3.712. [Článek v časopise]
V tomto článku byla popsána příprava iontů H3+ ve specifickém kvantovém stavu pro studium elektron - iontové rekombinace.
646218Dmytro ShapkoShapko Dmytro, Dohnal Petr, Kassayová Miroslava, Kálosi Ábel, Rednyk Serhiy, Roučka Štěpán, Plašil Radek, Augustovičová Lucie D., Johnsen Rainer, Špirko Vladimír, Glosík Juraj. Dissociative recombination of N2H+ ions with electrons in the temperature range of 80–350 K. The Journal of Chemical Physics, 2020, sv. 152, s. 024301-1–024301-11. ISSN 0021-9606. IF 2.997. [Článek v časopise]
Tento článek popisuje experimentální studium rekombinace iontů N2H+ s elektrony v teplotním rozsahu 80 - 350 K. Vůbec poprvé byla měřeny in-situ zároveň translační, rotační a vibrační teplota rekombinujících iontů.
898918Mgr. Andreas MatthiosDuintjer Tebbens Jurjen , Andreas Matthios. On parameter estimation in an in vitro compartmental model for drug-induced enzyme production in pharmacotherapy. Applications of Mathematics, 2019, sv. 64, s. 253–277. ISSN 0862-7940. IF 0.537. [Článek v časopise]
34119Mgr. Matej ĽuptákCikánková, Tereza; Fišar, Zdeněk; Bakhouche, Yousra; Ľupták, Matej; Hroudová, Jana. In vitro effects of antipsychotics on mitochondrial respiration. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 2019, sv. 392, s. 1209–1223. ISSN 1432-1912. IF 2.058. [Článek v časopise]
Abstract
Assessment of drug-induced mitochondrial dysfunctions is important in drug development as well as in the understanding of molecular mechanism of therapeutic or adverse effects of drugs. The aim of this study was to investigate the effects of three typical antipsychotics (APs) and seven atypical APs on mitochondrial bioenergetics. The effects of selected APs on citrate synthase, electron transport chain complexes (ETC), and mitochondrial complex I- or complex II-linked respiratory rate were measured using mitochondria isolated from pig brain. Complex I activity was decreased by chlorpromazine, haloperidol, zotepine, aripiprazole, quetiapine, risperidone, and clozapine. Complex II + III was significantly inhibited by zotepine, aripiprazole, quetiapine, and risperidone. Complex IV was inhibited by zotepine, chlorpromazine, and levomepromazine. Mitochondrial respiratory rate was significantly inhibited by all tested APs, except for olanzapine. Typical APs did not exhibit greater efficacy in altering mitochondrial function compared to atypical APs except for complex I inhibition by chlorpromazine and haloperidol. A comparison of the effects of APs on individual respiratory complexes and on the overall mitochondrial respiration has shown that mitochondrial functions may not fully reflect the disruption of complexes of ETC, which indicates AP-induced modulation of other mitochondrial proteins. Due to the complicated processes associated with mitochondrial activity, it is necessary to measure not only the effect of the drug on individual mitochondrial enzymes but also the respiration rate of the mitochondria or a similar complex process. The experimental approach used in the study can be applied to mitochondrial toxicity testing of newly developed drugs.
(Q2)
34119Mgr. Matej ĽuptákĽupták, Matej; Hroudová, Jana. Important roles of mitochondria and the effect of mood stabilizers on mitochondrial function. Physiological Research, 2019, sv. 68, s. 3–15. ISSN 1802-9973. IF 1.701. [Článek v časopise]
Summary
Mitochondria primarily serve as source of cellular energy through the Krebs cycle and β-oxidation to generate substrates for oxidative phosphorylation. Redox reactions are used to transfer electrons through a gradient to their final acceptor, oxygen, and to pump hydrogen protons into the intermembrane space. Then, ATP synthase uses the electrochemical gradient to generate adenosine triphosphate (ATP). During these processes, reactive oxygen species (ROS) are generated. ROS are highly reactive molecules with important physiological functions in cellular signalling. Mitochondria play a crucial role in intracellular calcium homeostasis and serve as transient calcium stores. High levels of both, ROS and free cytosolic calcium, can damage mitochondrial and cellular structures and trigger apoptosis. Impaired mitochondrial function has been described in many psychiatric diseases, including mood disorders, in terms of lowered mitochondrial membrane potential, suppressed ATP formation, imbalanced Ca2+ levels and increased ROS levels. In vitro models have indicated that mood stabilizers affect mitochondrial respiratory chain complexes, ROS production, ATP formation, Ca2+ buffering and the antioxidant system. Most studies support the hypothesis that mitochondrial dysfunction is a primary feature of mood disorders. The precise mechanism of action of mood stabilizers remains unknown, but new mitochondrial targets have been proposed for use as mood stabilizers and mitochondrial biomarkers in the evaluation of therapy effectiveness.
(Q3)
1572317Ghada Basem Bouz, Ph.D.Bouz, G.; Al Hasawi, N. . The Zebrafish Model of Tuberculosis – No Lungs Needed. . Critical Reviews in Microbiology, 2019, sv. 44, s. 779–792. ISSN 1040-841X. IF 5.697. [Článek v časopise]
1572317Ghada Basem Bouz, Ph.D.Bouz, G.; Juhás, M.; Pausas Otero, L.; Paredes de la Red, C.; Jand’ourek, O.; Konečná, K.; Paterová, P.; Kubíček, V.; Janoušek, J.; Doležal, M.; Zitko, J. . Substituted N-(pyrazin-2-yl)benzenesulfonamides; Synthesis, Anti-infective Evaluation, Cytotoxicity, and In Silico Studies. . molecules, 2020, sv. 25, s. 138–138. ISSN 1420-3049. IF 3.060. [Článek v časopise]
1572317Ghada Basem Bouz, Ph.D.Bouz, G.; Semelková, L.; Jand’ourek, O.; Konečná, K.; Paterová, P.; Navrátilová, L.; Kubíček, V.; Kuneš, J.; Doležal, M.; Zitko, J. . Derivatives of 3-Aminopyrazine-2-carboxamides: Synthesis, Antimicrobial Evaluation, and in Vitro Cytotoxicity. molecules, 2019, sv. 24, s. 1212–1212. ISSN 1420-3049. IF 3.060. [Článek v časopise]
160119Jesús Rubén López-Roso Redondo, Ph.D.Redondo, Jesus; Lazar, Peter; Procházka, Pavel; Průša, Stanislav; Mallada, Benjamín; Cahlík, Aleš; Lachnitt, Jan; Berger, Jan; Šmíd, Břetislav; Kormoš, Lukáš; Jelínek, Pavel; Čechal, Jan; Švec, Martin. Identification of Two-Dimensional FeO2 Termination of Bulk Hematite α-Fe2O3(0001) Surface. The Journal of Physical Chemistry C, 2019, sv. 123, s. 14312–14318. ISSN 1932-7447. IF 4.309. [Článek v časopise]
1428218Dominik Gardᚊimčíková, Daniela, Heneberg Petr. Identification of alkaline pH optimum of human glucokinase because of ATP-mediated bias correction in outcomes of enzyme assays. Scientific Reports, 2019, sv. 9, s. 11422–11422. ISSN 2045-2322. [Článek v časopise]
1428218Dominik GardášTěšínský, Miroslav, Šimčíková, Daniela, Heneberg, Petr. First evidence of changes in enzyme kinetics and stability of glucokinase affected by somatic cancer-associated variations. Biochimica et Biophysica Acta - Proteins and Proteomics, 2019, sv. 1867, s. 213–218. ISSN 1570-9639. [Článek v časopise]
1428218Dominik Gardᚊimčíková, Daniela, Heneberg Petr. Refinement of evolutionary medicine predictions based on clinical evidence for the manifestations of Mendelian diseases. Scientific Reports, 2019, sv. 9, s. 18577–18577. ISSN 2045-2322. [Článek v časopise]
1868218Mgr. Lucie Charvátová, M.A.Charvátová, Lucie. Local coalitions in the Czech Republic: Crucial cohesion factor. Politologický časopis, 2020, sv. 27 (1), s. 45–64. ISSN 1211-3247. [Článek v časopise]
1396119Kay Condie Erb, B.Sc., M.Sc., Ph.D.Erb, KC & Hlinka J. Vector and bidirector representations of magnetic point groups. Phase Transitions, 2019, sv. 93, s. 1–42. ISSN 1029-0338. [Článek v časopise]
792218Shuo Li, Ph.D.Li Shuo, He Junjie, Nachtigall Petr, Grajciar Lukáš, Brivio Federico. Control of spintronic and electronic properties of bimetallic and vacancy-ordered vanadium carbide MXenes via surface functionalization. Physical Chemistry Chemical Physics, 2019, sv. 21, s. 25802–25808. ISSN 1463-9076. IF 3.567. [Článek v časopise]
998217Mgr. Katarína VavrováIndra Radek. Ellipticine-loaded apoferritin. Ellipticine-loaded apoferritin nanocarrier retains DNA adduct-based cytochrome P450-facilitated toxicity in neuroblastoma cells, 2019, sv. 419, s. 40–54. ISSN 0300-483X. IF 3.547. [Článek v časopise]
1216217PharmDr. Matej Vicen, Ph.D.Vicen, Matej, Vitverova, Barbora, Havelek, Radim, Blazickova, Katerina, Machacek, Miloslav, Rathouska, Jana, Najmanova, Iveta, Dolezelova, Eva, Prasnicka, Alena, Sternak, Magdalena, Bernabeu, Carmelo, Nachtigal, Petr. Regulation and role of endoglin in cholesterol-induced endothelial and vascular dysfunction in vivo and in vitro. The FASEB Journal, 2019, sv. 33, s. 6099–6114. ISSN 0892-6638. IF 5.391. [Článek v časopise]
doi: 10.1096/fj.201802245R
356217Yannick Geert Klomberg, M.Sc., Ph.D.Klomberg, Yannick. The role of ultraviolet reflectance and pattern in the pollination system of Hypoxis camerooniana (Hypoxidaceae). AoB PLANTS, 2019, sv. 11(5), s. 1–10. ISSN 2041-2851. IF 2.27. [Článek v časopise]
444217Mgr. Sofia MazzoleniMazzoleni, Sofia; Augstenova, Barbora; Clemente, Lorenzo; Auer, Markus; Fritz, Uwe; Praschag, Peter; Protiva, Tomas; Velensky, Petr; Kratochvil, Lukas; Rovatsos, Michail. Sex is determined by XXXY sex chromosomes in Australasian side-necked turtles (Testudines Chelidae). Scientific Report, 2020, sv. 10.1, s. 1–11. ISSN 2045-2322. [Článek v časopise]
444217Mgr. Sofia MazzoleniMazzoleni, Sofia; Augstenova, Barbora; Clemente, Lorenzo; Auer, Markus; Fritz, Uwe; Praschag, Peter; Protiva, Tomas; Velensky, Petr; Kratochvil, Lukas; Rovatsos, Michail. Turtles of the genera Geoemyda and Pangshura (Testudines: Geoemydidae) lack differentiated sex chromosomes: the end of a 40-year error cascade for Pangshura.. PeerJ, 2019, sv. 7, s. e6241–e6241. ISSN 2167-8359. [Článek v časopise]
1006218Neslihan BukumBukum, Neslihan. Buparlisib is a novel inhibitor of daunorubicin reduction mediated by aldoketo reductase 1C3. Chemico-Biological Interactions, 2019, sv. 302, s. 101–107. ISSN 0009-2797. IF 3.407. [Článek v časopise]
1372819Yuyan Zhang, Ph.D.Yuyan Zhang, Katarína Fulajtárová, Martin Kubů, Michal Mazur, Milan Hronec, Jiří Čejka. Electronic/steric effects in hydrogenation of nitroarenes over the heterogeneous Pd@BEA and Pd@MWW catalysts. Catalysis Today, 2019, sv. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2019.11.020, s. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2019.11.020–https://doi.org/10.1016/j.cattod.2019.11.020. ISSN 0920-5861. IF 4.885. [Článek v časopise]
Hydrogenation of nitroarenes is a catalytic reaction of high interest owing to the importance of the resulting aromatic amines in the chemical industry. Up to date, various metal@zeolite catalysts have been reported for this transformation. Herein, Pd@Beta and Pd@MWW catalysts were synthesized by ion exchange with Pd(NH3)4(NO3)2 and characterized by XRD, nitrogen sorption, ICP-OES, electron microscopy and FTIR(CO). Structural and textural analysis proved no significant changes of the zeolites after the Pd precursor was introduced. STEM images proved the uniform distribution of metal species in zeolite crystals. Average size of Pd NPs is 2.6 nm and 1.7 nm for Beta and MWW zeolites, respectively. The resulting Pd@Beta catalyst exhibited higher catalytic activity compared to Pd@MWW in the hydrogenation of nitroarenes. The electronic/steric effects of substrates and products were also investigated for both catalysts. Nitroarenes with electron donating groups exhibit higher initial reaction rates than nitroarenes containing electron-withdrawing groups. The nitroarenes bearing functionalized groups in the ortho-position are harder to hydrogenate than corresponding meta- and para- isomers because of the steric hindrance effect.
108119Mgr. Věra MiláčkováMiláčková, Věra. Typologie pronásledování křesťanů. Theologická Revue, 2019, sv. -, s. -–-. ISSN 1211-7617. [Článek v časopise]
Tento článek je přijat k otištění v ThR 2019.

Tento článek prezentuje různé aspekty náboženského pronásledování včetně statistického přehledu stavu pronásledování křesťanů v současnosti se zaměřením na důvody náboženského pronásledování, typologii pronásledovatelů, formy, intenzitu a frekvenci pronásledování. Rovněž se zabývá otázkou identity křesťana a její rolí v náboženském pronásledování.
1552218Silvia Carina Magalhães NovaisBajzikova, Martina. Reactivation of Dihydroorotate Dehydrogenase-Driven Pyrimidine Biosynthesis Restores Tumor Growth of Respiration-Deficient Cancer Cells.. Cell Metabolism, 2019, sv. 29, s. 399–416. ISSN 1932-7420. IF 22.415. [Článek v časopise]
Cancer cells without mitochondrial DNA (mtDNA) do not form tumors unless they reconstitute oxidative phosphorylation (OXPHOS) by mitochondria acquired from host stroma. To understand why functional respiration is crucial for tumorigenesis, we used time-resolved analysis of tumor formation by mtDNA-depleted cells and genetic manipulations of OXPHOS. We show that pyrimidine biosynthesis dependent on respiration-linked dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) is required to overcome cell-cycle arrest, while mitochondrial ATP generation is dispensable for tumorigenesis. Latent DHODH in mtDNA-deficient cells is fully activated with restoration of complex III/IV activity and coenzyme Q redox-cycling after mitochondrial transfer, or by introduction of an alternative oxidase. Further, deletion of DHODH interferes with tumor formation in cells with fully functional OXPHOS, while disruption of mitochondrial ATP synthase has little effect. Our results show that DHODH-driven pyrimidine biosynthesis is an essential pathway linking respiration to tumorigenesis, pointing to inhibitors of DHODH as potential anti-cancer agents.
1460218Jordan Bishop, M.Sc., Ph.D.Bishop, Jordan et al. Sabbea gen. nov., a new diatom genus (Bacillariophyta) from continental Antarctica. Phytotaxa, 2019, sv. 418(1), s. 042–056. ISSN 1179-3163. IF 1.168. [Článek v časopise]
62418Mgr. Jitka PolívkováPolívková Jitka a Suchý Jiří. Změny výkonnosti v Illinois agility testu po krátkodobé inhalaci koncentrovaného kyslíku. Studia Kinanthropologica, 2018, sv. 19, s. 251–257. ISSN 1213-2101. [Článek v časopise]
468217Mgr. Bc. Marharyta KolchevaSkrenkova, K., Hemelikova, K., Kolcheva, M., Kortus, S., Kaniakova, M., Krausova, B., Horak, M. Structural features in the glycine-binding sites of the GluN1 and GluN3A subunits regulate the surface delivery of NMDA receptors. Scientific Reports, 2019, sv. 9(1), s. 12303–12319. ISSN 2045-2322. IF 4.011. [Článek v časopise]
468217Mgr. Bc. Marharyta KolchevaVyklicky, V., Krausova B., Cerny J., Ladislav, M., Smejkalova, T., Kysilov, B., Korinek, M., Danacikova, S., Horak, M., Chodounska, H., Kudova, E., Vyklicky, L. Surface Expression, Function, and Pharmacology of Disease-Associated Mutations in the Membrane Domain of the Human GluN2B Subunit.. Frontiers in Molecular Neuroscience, 2018, sv. 11, s. 110–130. ISSN 1662-5099. IF 3.720. [Článek v časopise]
468217Mgr. Bc. Marharyta KolchevaHemelikova, K., Kolcheva, M., Skrenkova, K., Kaniakova, M, Horak, M. Lectins modulate the functional properties of GluN1/GluN3-containg NMDA receptors.. Neuropharmacology , 2019, sv. 157, s. 107671–107683. ISSN 0028-3908. IF 4.367. [Článek v časopise]
902217Mgr. Kateřina SkulinováSkulinová, Kateřina, Novák, Jan, Kašný, Martin & Kolářová, Libuše. Seroprevalence of Larval Toxocarosis in the Czech Republic. Acta parasitologica, 2019, sv. ., s. 1–9. ISSN 1896-1851. IF 1.05. [Článek v časopise]
Impakt faktor uveden za posledních 5 let. Impakt faktor za rok 2018 je 0,968. Za rok 2019 není uveden.
1392217Chen LeiLyu, Pengbo; Ertl, Michael; Heard, J. Christopher; Grajciar, Lukáš; Radha, A.V.; Martin, Thomas ; Breu, Josef; Nachtigall , Petr.. Structure determination of the oxygen evolution catalyst mössbauerite. The Journal of Physical Chemistry C, 2019, sv. 123, s. 25157–25165. ISSN 1932-7447. IF 4.309. [Článek v časopise]
Layered double hydroxides (LDHs) of various compositions have been shown to be potent photo- and electrocatalysts. Recently, mössbauerite, obtained by chemical oxidation of an all-iron, mixed-valence green rust (GR) LDH, was introduced as an efficient oxygen evolution reaction (OER) electrocatalyst. An accurate characterization of the structure of mössbauerite is necessary for a knowledge-based future optimization of OER performance. However, as is typical for layered materials, massive defects hamper the understanding of its true structure. In this work, we elucidate the structure of mössbauerite and gain insight into the structure-property relationships relevant to its potential as an OER catalyst. Density functional theory calculations show that upon oxidation of a GR precursor to mössbauerite, the direct grafting of interlayer anions to octahedral iron becomes energetically feasible. This indicates that the grafted and interlayer carbonate anions may coexist in a random interstratification. This prediction is supported by analysis of infrared spectroscopy and X-ray powder diffraction data, which show that an interstratified model with turbostratic planar disorder provides a good fit with the experiment.
1392217Chen LeiErtl, Michael; Ma, Zili; Thersleff, Thomas; Lyu, Pengbo; Huettner, Sven; Nachtigall, Petr; Breu, Josef; Slabon, Adam. Mössbauerite as iron-only layered oxyhydroxide catalyst for WO3. Inorganic Chemistry, 2019, sv. 58, s. 9655–9662. ISSN 0020-1669. IF 4.85. [Článek v časopise]
Mössbauerite, a trivalent iron-only layered oxyhydroxide, has been recently identified as an electrocatalyst for water oxidation. We investigated the material as potential cocatalyst for photoelectrochemical water oxidation on semiconductor photoanodes. The band edge positions of mössbauerite were determined for the first time with a combination of Mott–Schottky analysis and UV–vis diffuse reflectance spectroscopy. The positive value of the Mott–Schottky slope and the flatband potential of 0.34 V vs reversible hydrogen electrode (RHE) identifies the material as an n-type semiconductor, but bare mössbauerite does not produce noticeable photocurrent during water oxidation. Type-II heterojunction formation by facile drop-casting with WO3 thin films yielded photoanodes with amended charge carrier separation and photocurrents up to 1.22 mA cm–2 at 1.23 V vs RHE. Mössbauerite is capable of increasing the charge carrier separation at lower potential and improving the photocurrent during photoelectrochemical water oxidation. The rise in photocurrent of the mössbauerite-functionalized WO3 photoanode thus originates from improved charge carrier separation and augmented hole collection efficiency. Our results highlight the potential of mössbauerite as a second-phase catalyst for semiconductor electrodes.
26317MgA. Pavla Gajdošíková, Ph.D.Gajdošíková Pavla. Research study “The Memory of Place,” realized in Lisbon on the basis of the A/r/t/ography concept. Synnyt/Origins: Finnish Studies in Art Education journal. Special Issue: InSEA Congress 2018: Scientific and Social Interventions in Art Education, 2019, sv. 2, s. 605–618. ISSN 1795-4843. [Článek v časopise]
Odborný článek ve formě vizuální eseje zabýbající se danou problematikou.

Nahoru

Kniha

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 18 zázn.)
1372419PhDr. Anna Hamrlová, Ph.D.Hamrlová, Anna. Nástěnná malba v městském prostředí 16. a počátku 17. století na pomezí Čech a Moravy. Praha: Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019. 358 s. ISBN 978-80-7415-196-5. [Kniha]
Kniha s názvem „Nástěnná malba v městském prostředí 16. a počátku 17. století na pomezí Čech a Moravy“ studuje nástěnnou malbu na pomezí Čech a Moravy z hlediska vztahu umění periferie k uměleckým centrům přibližně odpovídající období renesance. Zaměřuje se přitom především na vztah maleb k výtvarným předlohám pocházejícím z významných center doby a dále na otázku konfesního stanoviska objednavatele či prostředí, ve kterém díla vznikala. Studium bylo přitom zaměřeno jak na výzdobu městských domů, tak i na ztvárnění chrámových interiérů dochovaných v dané lokalitě. Téma se zabývá realizacemi regionální úrovně dochovanými v dnešních okresech Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Jihlava, které historicky přibližně odpovídají pozdější etnografické oblasti České a Jihlavské Horácko. Nedílnou součástí je studie obdobných situací v zahraničí, především v Německu, které mohly sloužit jako jeden ze zdrojů inspirace. Publikace je doplněna bohatou barevnou obrazovou přílohou a rejstříkem.
405316Mgr. Bc. Matouš TurekGeoffrey Chaucer. Legenda o dobrých ženách. Praha: Vydavatelství FF UK, 2020. 180 s. [Kniha]
Rozpracovaný rukopis se mi bohužel nepodařilo dokončit, publikace tedy nemohla vyjít včas. Vydání knihy je po dohodě s redaktorem ediční řady stále v plánu pro rok 2020, tedy po ukončení grantu.
1300317Mgr. Jana Mrázková, Ph.D.Mrázková Jana . Inkluzivní vzdělávání pohledem vedení škol a školních speciálních pedagogů. Praha : Pedagogická fakulta UK, 2020. 300 s. [Kniha]
Rozpracovaná publikace včetně ukázky dotazníku a výsledků kvantitativní části výzkumu v základním zpracování v podobě grafického výstupu
544217JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.Tuláček, Michal. Právní aspekty elektronizace správy daní. Praha: Leges, 2020. ? s. [Kniha]
Odevzdán rukopis knihy a bylo potvrzeno její vydání
1074316Mgr. Marie PultarováPultarová, Marie. V našem poníženém způsobu: Kati, rasi a biřici v raněnovověkých městech východních Čech. České Budějovice: Nakladatelství Veduta, 2020. 159 s. [Kniha]
V roce 2020 byly předány nakladatelství Veduta data k vydání knihy s názvem V našem poníženém způsobu: Kati, rasi a biřici v raněnovověkých městech východních Čech. Publikace je hlavním a závěrečným výstupem projektu Fenomén cti a bezectnosti v prostoru raněnovověkého města financovaného GA UK.
Pro sepsání rukopisu bylo využito množství zahraniční literatury a pramenné matérie, kterou mohla autorka nastudovat díky předchozím zahraničním a tuzemským výjezdům. Po vyřešení posledních pracovních kroků s nakladatelstvím, včetně vyřešení autorských práv k obrazovým přílohám, je kniha předána do tisku a bude vydána v průběhu roku 2020.
26417Mgr. Tomáš Halamka, Ph.D.Halamka, Tomáš – Virdzek, Andrej (ed.). Jak číst politické myslitele?. Praha: Karolinum, 2020. 361 (provizorní) s. ISBN 978-80-246-4408-0. [Kniha]
782218Mgr. Jan OrtOrt, Jan. “’For Gadže’s Sake…‘ The Roma and Negotiating Non-Conflict in an Eastern-Slovak Village“. Praha: Nakladatelství Karolinum/University of Chicago Press, 2020. 170 s. [Kniha]
Rukopis je v recenzním řízení. Přiložen je jednak samotný rukopis, rovněž ale smlouva mezi Filozofickou fakultou a Nakladatelstvím Karolinum, ve které se nakladatelství zavazuje k publikaci rukopisu.
682218Mgr. Jakub Hankiewicz, Ph.D.Hrdlička Josef, Pšenička Martin, Snelling Alena, eds.. Věci v básních. Od Achilleova štítu po hyperobjekty. Praha: Vydavatelství FF UK, 2020. 454 s. [Kniha]
Jedná se o sazbu po první korektuře, finální korektury jsme tento měsíc odevzdali do vydavatelství
176317RNDr. Kateřina Veverová, Ph.D.Čechová, Kateřina; Fendrych Mazancová, Adéla; Marková, Hana a kolektiv. V bludišti jménem Alzheimer. Praha: Albatros media a.s., 2019. 432 s. ISBN 978-80-264-2707-0. [Kniha]
Populárně naučná kniha o problematice Alzheimerovy nemoci.
1698318Mgr. Helena ChalupováChalupová, Helena. Na pomoc upadajícímu věku. Praha: Vydavatelství UK PedF, 2020. 350 s. ISBN 978-80-7603-164-7. [Kniha]
V současné době je text rámcově hotov, s jeho vydáním se počítá v letošním roce. Bohužel dokončovací práce se pozdržely v souvislosti s opatřeními týkající se koronavirové pandemie, čili nelze přiložit náhled rukopisu, přikládám tedy alespoň potvrzení od vydavatelství o publikaci.
228217Mgr. Martin ZelenkaZelenka, Martin. Nezaměstnanost absolventů vysokých škol v letech 2002–2018. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2019. 74 s. ISBN 978-80-7603-082-4. [Kniha]
Studie se zabývá nezaměstnaností absolventů vysokých škol v České republice. Její stěžejní část se týká analýzy míry nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v letech 2002 až 2018 na základě dat z databáze SIMS, MŠMT a úřadu práce MPSV. S pomocí těchto dat je popsán vývoj míry nezaměstnanosti čerstvých vysokoškoláků na úrovni stupně vzdělání, zaměření fakulty, typu zřizovatele a jednotlivých vysokých škol a fakult. Výsledky ukazují, že současní absolventi vysokých škol přicházejí na trh práce v unikátní situaci, kdy je jejích míra nezaměstnanosti historicky nejnižší. Studie navíc zasazuje problematiku zaměstnatelnosti českých absolventů do mezinárodního kontextu. Na datech Eurostat ukazuje na jejich současnou výjimečnou situaci i v rámci zemí Evropské unie. Na závěr studie ukazuje příklady praxe zjišťování nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v zahraničí.
742217PhDr. Petra Slavíková, Ph.D.Slavíková, Petra. Dětská hudební tvořivost v preprimárním vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, 2020. 72 s. ISBN 978-80-7603-124-1. [Kniha]
Tato publikace představuje výzkumný projekt zaměřený na dětskou hudební tvořivost dětí předškolního věku a pedagogickou tvořivost učitelek a učitelů v českých mateřských školách. Nejprve shrnuje současné teoretické poznatky na národní a mezinárodní úrovni, ze kterých v následující výzkumné části vychází. Praktická část zkoumá hudební tvořivost dětí prostřednictvím kvalitativního výzkumu (experiment) a výzkumu názorového spektra rodičů dětí (dotazník). Pro výzkum pedagogické tvořivosti užívá smíšených metod (dotazník, rozhovor). Výsledky ukázaly, že děti předškolního věku jsou schopné hudebnětvořivého rozvoje, ale že jejich dosažená úroveň ostatních hudebních schopností nemusí nutně souviset s kvalitou hudebnětvořivých schopností. Ukázalo se, že velký pozitivní vliv na rozvoj dětské hudební tvořivosti vykazuje kvalita pedagoga, konkrétně v jeho obecných a hudebnětvořivých schopnostech a hudebních dovednostech, kterými může ovlivňovat hudebnětvořivé projevy dětí v mateřských školách. Publikace vychází jako výstup výzkumného projektu Výzkum pedagogické a dětské hudební kreativity v podmínkách transformace předškolního vzdělávání a výchovy č. 742217, podpořeného Grantovou Agenturou Univerzity Karlovy. K podpořenému projektu vydala souhlasné stanovisko Komise pro etiku ve výzkumu PedF UK. Publikace byla recenzovaná doc. PaedDr. Marianou Kološtovou, Ph.D.
doc. PaedDr. Milošem Kodejškou, CSc.
1674218Mgr. Antonín KnížekKnížek, Antonín; Civiš, Svatopluk, Ferus, Martin. The Chemistry of CO2 and TiO2: From Breathing minerals to life on Mars. Cham, Switzerland: Springer, 2019. 100 s. ISBN 978-3-030-24031-8. [Kniha]
Kniha shrnující výsledky současných experimentů v kontextu výzkumu prováděného v naší laboratoři během posledních let až desítek let.
268218Mgr. Jelizaveta GettaGetta, Jelizaveta. JAK SE TLUMOČILO A TLUMOČÍ V NAMIBII Přehled od dob koloniálních až po současnost. Praha: Vydavatelství FF UK, 2019. 162 s. ISBN 978-80-7308-918-4. [Kniha]
Odborná publikace, která zprostředkovává přehled o tlumočnických službách v Německé jihozápadní Africe. Kniha se taktéž věnuje tlumočení po zániku kolonie a zasahuje i do současnosti dané profese v Namibii. Na závěr předkládá návrhy na zlepšení mezikulturní komunikace v dané zemi do budoucna a doporučuje další podněty pro výzkum.
268218Mgr. Jelizaveta GettaGetta, Jelizaveta. INTERPRETING IN NAMIBIA: PAST AND PRESENT Overview from Colonial Times to the Present Day. Praha: Vydavatelství FF UK, 2019. 80 s. [Kniha]
Připravovaná anglická mutace publikace. Přiložený výstup není konečným výsledkem, jedná se o sazbu v druhé korektuře. ISBN zatím nepřiděleno.
1104217Mgr. Luboš Mazanec, Ph.D.MAZANEC, Luboš. Delisting – proces ukončení obchodování účastnických cenných papírů. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. N/A s. [Kniha]
862119Binyi ZhangKarel Janda, Binyi Zhang. 21st Annual Conference “ENVIRONMENTAL ECONOMICS, POLICY AND INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL RELATIONS”. Prague: University of Economics, Prague, 2019. 14 s. [Kniha]
26317MgA. Pavla Gajdošíková, Ph.D.Gajdošíková Pavla. Hledáme-li nejbližší, dívejme se na obzor. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 48 s. ISBN 978-80-7603-105-0. [Kniha]
Autorský katalog Pavly Gajdošíkové, který popisuje projekt a výstavu. Výstava představuje proces dlouhodobé spolupráce mezi studenty a pedagogem
a reflektuje projekt, který se snaží uchopit žitý prostor z různých úhlů pohledu. Tento projekt zahrnoval mnoho aktivit, byl to několikaletý výzkum uměním, realizování skupinových a samostatných výstav, workshopů a pedagogických projektů. Výstava je proto výsledkem několikaletého úsilí, jež je součástí a/r/tografického výzkumu disertační práce Pavly Gajdošíkové.
V tomto „a/r/tografickém prostředí“ se autorka zabývá hledáním a zkoumáním reflexí, souvisejících s výtvarným projevem, interpretujících jak výtvarné dílo, tak samotný prostor našeho života. Současně tak reflektuje přesahy a společnou řeč napříč obory architektury, výtvarného díla a výtvarné pedagogiky na cestě ke společnému průsečíku, kterým je tázání se po roli a významu prostoru v životě člověka.

Nahoru

Kapitola nebo část knihy

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 22 zázn.)
276218PhDr. Klára Eliášková, Ph.D.Eliášková, Klára. Úskalí tradičního vyučování mateřského jazyka ve vztahu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. In Štěpáník et al. (eds.). Vztah jazyka a komunikace v česko-slovensko-polské didaktické reflexi (The relation of language and communication in Czech-Slovak-Polish reflection). Praha: Karolinum, 2019. s. 191–211. ISBN 978-80-246-4353-3. [Kapitola nebo část knihy]
546517Mgr. Jakub Zelený, Ph.D.Zelený, Jakub; Bettín, Daniel. Evaluation of ecological integrity in landscape context using remote sensing data. In Westra, Laura; Bosselman, Klaus; Fermeglia, Matteo. Perspective on Ecological Integrity in Science and Law. Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2020. s. ?–?. ISBN 978-3-030-46258-1. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola popisuje vyvinutou metodologii hodnocení regionální ekologické integrity v bioregionu Třeboňsko. Příspěvek obsahuje afiliaci fakultě (FHS UK) a dedikaci projektu GAUK.

Kapitola byla přijata k publikaci ve zmíněné knize a je právě v procesu tisku. Samotná kniha je publikovaná a její odkaz je k dispozici na následujícím odkaze:

https://www.springer.com/gp/book/9783030462581

Kniha je právě v tisku a její finální podobu bych měl obdržet každým dnem - Bohužel zatím ji k dipozici nemám, nemohu tedy jako přílohu dodat první stráku knihy se seznamem autorů. Místo toho jsem tedy přiložil celou kapitolu
546417Mgr. Eliška VrátnáEliška Vrátná, Robert Charvát. Fyzická aktivita. In Jirkovská, A., Jirkovská, J., Čechová, K., Havlová, V. a kol.. Skupinová edukace diabetiků. Jak na to.... Semily: Nakladatelství GEUM, s.r.o., 2017. s. 93–99. ISBN 978-80-87969-33-5. [Kapitola nebo část knihy]
48217Mgr. Eva Soares Moura, Ph.D.Válková, Eva. ‘Maria Macho’: Gender analysis of two SDP programs in Brazil. In Alexander Cárdenas, Claudia Rojas,Simona Šafaříková, . Sport for Development and Peace in Ibero-America. Kolumbie: 00, 2020. s. 00–00. [Kapitola nebo část knihy]
1182217PhDr. Boris MoskovičVojtěchovský, Ondřej - Mosković, Boris - Pelikán, Jan. Hlavní vývojové tendence jugoslávství v průběhu 20. století. In Hudek, Adam - Kopeček, Michal - Mervart, Jan (eds.). Čechoslovakismus . Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019. s. 394–420. ISBN 978-80-7422-679-3. [Kapitola nebo část knihy]
1182217PhDr. Boris MoskovičMosković, Boris. Srbská otázka 1966-1989. In Rychlík, Jan a kol.. Mezi Terstem a Istanbulem. Balkánské národy ve 20. století. Praha: Vyšehrad, 2020. s. 139–152. ISBN 978-80-7601-252-3. [Kapitola nebo část knihy]
178218Mgr. Tomáš Bárta PražákBárta Pražák, Tomáš. Emanuel Arnošt z Valdštejna jako teolog z praxe: kazatel při Metropolitní kapitule sv. Víta v Praze. In Vlnas, Vít – Barus, Martin – Bárta Pražák, Tomáš – Břízová, Eva – Hrbek, Jiří – Chadimová, Jana – Přibyl, Stanislav – Šrejber, Adam. Na rozhraní času – Litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna (1716–1789) a jeho svět. Praha: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích – Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy – NLN, s. r. o., 2019. s. 55–65. ISBN 978-80-7422-727-1. [Kapitola nebo část knihy]
Mimo kapitolu autor zpracoval i některá hesla pro katalogovou část knihy. Jmenovitě heslo "Štambuch" na str. 175, "Emanuel Arnošt z Valdštejna: Quis revolvet nobis lapidem ab ostio monumenti – Kdo nám odvalí kámen ode dveří hrobových" na str. 198 a "Hortulano" na str. 206.
532217RNDr. David Korda, Ph.D.Švanda, Michal, Jurčák, Jan, Korda, Daivd, Kašparová, Jana. Exploiting solar visible-range observations by inversion techniques: from flows in the solar subsurface to a flaring atmosphere. In Kabáth, Petr, Jones, David, Skarka, Marek. Reviews in Frontiers of Modern Astrophysics -- From Space Debris to Cosmology. ?: Springer International Publishing, 2020. s. ?–?. ISBN 978-3-030-38508-8. [Kapitola nebo část knihy]
Přiložena akceptovaná verze kapitoly před posledními úpravami editorů.
1848218Mgr. Veronika Lorencová, Ph.D.Veronika Lorencová. Paolo Pagani’s iconographic interpretation of St Wenceslas in the drawings in the Research Library in Olomouc. In kolektiv autorů. Drawing is a basis of every Art. Praha: Katolická teologická fakulta Univerzita Karlova, 2019. s. 115–120. ISBN 978-80-87922-22-4. [Kapitola nebo část knihy]
kolektivní monografie v současnosti v tisku (s vročením 2019)

studie publikována včetně dedikace GA UK a afiliace KTF UK.

přiloženo potvrzení o přijetí do tisku.
1578119Mgr. Barbora HeřmánkováHermankova, Barbora. Sexual dysfunction in patients with systemic sclerosis. In Tomcik, Michal . New insights into systemic sclerosis. London: IntechOpen, 2019. s. 115–133. ISBN 978-953-51-7734-0. [Kapitola nebo část knihy]
Available from:https://www.intechopen.com/online-first/sexual-dysfunction-in-patients-with-systemic-sclerosis
S dedikací k tomuto projektu GAUK
1832218Mgr. Adéla Plechatá, Ph.D.Plechatá, Adéla. Age-Related Differences With Immersive and Non-immersive Virtual Reality in Memory Assessment. In Slater, Mel; Sanchez-Vives,Maria; Rizzo, Albert; Bergamasco, Massimo. The Impact of Virtual and Augmented Reality on Individuals and Society. Lausanne: Frontiers Media, 2019. s. 5–16. ISBN 978-2-88963-064-6. [Kapitola nebo část knihy]
Publikace Age-Related Differences With Immersive and Non-immersive Virtual Reality in Memory Assessment byla zařazena do e-knihy The Impact of Virtual and Augmented Reality on Individuals and Society.
924616Mgr. Radka Bokorová, Ph.D.Fuchs Ota a Bokorová Radka. Molecular mechanisms of lenalidomide action in hematologic malignancies. In Leon V. Berhardt (Editor). Advances in Medicine and Biology Volume 150. New York, USA: NOVA SCIENCE PUBLISHERS, 2019. s. 91–122. ISBN 978-1-53616-223-3. [Kapitola nebo část knihy]
Chapter 3. Molecular Mechanisms of Lenalidomide Action in Hematologic Malignancies
(Ota Fuchs and Radka Bokorova, Institute of Hematology and Blood Transfusion, Prague, Czech Republic)

Dedikácia je uvedená pred literatúrou v uvedenej kapitole
924616Mgr. Radka Bokorová, Ph.D.Fuchs Ota a Bokorová Radka. Lenalidomide as an Important Drug in Hematologic Malignancies. In Leon V. Berhardt (Editor). Advances in Medicine and Biology Volume 150. New York, USA: NOVA SCIENCE PUBLISHERS, 2019. s. 35–90. ISBN 978-1-53616-223-3. [Kapitola nebo část knihy]
Chapter 2. Lenalidomide as an Important Drug in Hematologic Malignancies
(Ota Fuchs and Radka Bokorova, Institute of Hematology and Blood Transfusion, Prague, Czech Republic)

Dedikácia je uvedená pred literatúrou v uvedenej kapitole.
32217Mgr. Nikola Karasová, Ph.D.Karasová, Nikola. Conspiracy Theories during the Greek Crisis: Local Context, Global Character. In Blanuša, Nebojša. Conspiracy Theories in and about the Balkans. London: Routledge, 2020. s. 0–0. [Kapitola nebo část knihy]
Kniha je momentálně editována a připravována k publikaci. Plánovaný rok vydání je 2020 (smlouva ke knize byla podepsána v roce 2019). Přikládám text kapitoly s dedikací projektu a dále anotaci ke knize se seznamem kapitol.
882218Mgr. Matyáš KřížkovskýKřížkovský, Matyáš. Political Ecology as the ground for “new” antisystemic politics? The case of Extinction Rebellion and catastrophic imaginaries. In -. -. -: -, 2021. s. -–-. [Kapitola nebo část knihy]
Kniha je nyní v procesu, kdy jsou odevzdané texty a bude procházet prvním kolem editace. Publikování knihy je očekáváno v roce 2021.
758119Mgr. Zuzana BýmováBýmová, Zuzana. Imaginárno u Blanchota a Lévinase. In Andrea Javorská. Intuícia a imaginácia vo filozofii a vede. Bratislava: Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2020. s. 146–154. ISBN 978-80-973092-3-7. [Kapitola nebo část knihy]
Jedná se o kapitolu v kolektivní monografii, která vzešla z příspěvku na konferenci SFZ při SAV "Intuícia a imaginácia vo filozofii a vede" v Staré Lesné.
Kapitola byla již zaslána příslušným editorům (viz. příloha "Potvrzení o přijetí") a kolektivní monografie je připravována k vydání.
758119Mgr. Zuzana BýmováBýmová, Zuzana. Psaní jinakosti. Na pomezí myšlení Emmanuela Lévinase a Maurice Blanchota. In Ondřej Sikora, Tereza Matějčková, Petr Vaškovic, Jakub Sirovátka, Daniele De Santis, Ladislav Benyovszky, Ondřej Švec, Jakub Čapek, Miroslav Petříček, Marie Větrovcová, Zuzana Býmová, Hynek Kaplan, Jan Bierhanzl. Lévinas v konfrontaci. Praha: OIKOYMENH, 2020. s. 208–230. ISBN 978-80-7298-268-4. [Kapitola nebo část knihy]
Původní předpokládaný termín vydání byl koncem roku 2019. Následně byl posunut na rok 2020.
622218Mgr. Karolína ČernáMudrochová, Radka; Lipská, Karolína. La famille morphologique de hashtag en français et en tchèque. In Tallarico, Giovanni; Humbley; Jacquet-Pfau, Christine. Nouveaux horizons pour la néologie en français: Hommage à Jean-François Sablayrolles. Limoges: Lambert-Lucas, 2020. s. 179–198. ISBN 978-2-35935-288-7. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola v kolektivní monografii prezentující výhledy francouzské neologie a věnované prof. Jean-François Sablayrollesovi. Obsah kapitoly byl prezentován na konferenci ve Veroně 17.–18. 5. 2018. Kniha vyšla v prestižním francouzském nakladatelství Lambert-Lucas zaměřeném na odborné publikace z oblasti společenských věd, zejména lingvistiky.

V přílohách je text kapitoly, Prt Scr mailové komunikace potvrzující její přijetí, obsah knihy a její titulní strana (omylem byla přidána titulní strana k jiné publikaci, která nejde smazat, titulní strana k dané publikaci je soubor s názvem "titulní strana - oprava").

Dedikace je v poznámce pod čarou na první straně, afiliace pod jmény autorek, v poznámce pod čarou je v rámci dedikace projektu GA UK uvedena i afiliace Filozofické fakultě UK (Faculté des Lettres).

Odkaz na publikaci:
http://www.lambert-lucas.com/livre/nouveaux-horizons-pour-la-neologie-en-francais/
1074816Mgr. Kateřina PotyszováPotyszová, Kateřina; Bártová, Klára. Jealousy & Infidelity . In Shackelford, Todd K, v. Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science . USA: Springer, 2022. s. 1–15. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola je přijata a je v tisku. Encyklopedie bude v dostání v online i v. tištěné verzi.
168218Filip Gurjanov, M.A.Gurjanov, Filip. Zu einer Ort-Logik des Fotografierens Perspektiven mit Nishida Kitarō . In Krings, Leon; Greco, Francesca; Kuwayama, Yukiko. "Übergänge – Transitions – 移り渡り". Nagoya: Chisokudo, Nanzan Institute for Religion & Culture, 2020. s. unkown at this time–unkown at this time. [Kapitola nebo část knihy]
The peer-reviewed conference volume "Übergänge – Transitions – 移り渡り" will be published in the series "Frontiers of Japanese Philosophy" with the vol. 10. Website of the series is found here: https://nirc.nanzan-u.ac.jp/en/publications/ejp/.

While the book hasn't yet been published, it is in the end-phase of editing. I attach the final draft of the paper (with the dedication to GAUK at the very end), as well as written confirmation by the editors concerning the publication of my paper in the volume. Should any further information be needed, I can contact the editors.
1742218Ayten Yesim SemchenkoSemchenko, A.Y., Havlicek, J. Costs and Benefits of Mate Poaching. In Shackelford T., Weekes-Shackelford V.. Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Springer Nature Switzerland AG 2019: Springer, Cham, 2020. s. 1–6. ISBN 978-3-319-16999-6. [Kapitola nebo část knihy]
946218Ekaterina Zheltova, M.A.Zheltova Ekaterina. When confusion makes sense: Micro-politics of categories and cultural intimacy in the Albanian-Greek borderlands. In Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová. Etnické komunity. Neviditelní, přehlížení, zapomenutí . Prague: Fakulta humanitních studií UK, 2019. s. 187–214. ISBN 978-80-7571-030-7. [Kapitola nebo část knihy]

Nahoru

Jiný výsledek

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 1518 zázn.)
1324218Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D.Trunečka, Ondřej, About sports news, commentaries and interviews from the other side. Journalists through the eyes of athletes. [Jiný výsledek]
940617Mgr. Kristina JarošováJarošová, Kristina, Katalogy [Jiný výsledek]
940617Mgr. Kristina JarošováJarošová, Kristina - Pažout, Adam, Rukopis v recenzním řízení: Settlement Structure of Chios and Lesvos Island during the Bronze Age Period [Jiný výsledek]
940617Mgr. Kristina JarošováJarošová, Kristina, Prezentace z konference ve Varšavě [Jiný výsledek]
940617Mgr. Kristina JarošováJarošová, Kristina, Potvrzení o recenzním řízení [Jiný výsledek]
940617Mgr. Kristina JarošováJarošová, Kristina, Mapové podklady vytvořené v prostředí GIS [Jiný výsledek]
890218Mgr. Tereza JohanidesováJohanidesová, Tereza; Kolich, Tomáš, Elektronický sborník anotací příspěvků přednesených na 7. zasedání k problematice písemných pramenů pro dějiny umění pořádaného v Akademickém konferenčním centru v Husově ulici 5 v Praze 1 Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. a Archivem Národního muzea 27. listopadu 2018 [Jiný výsledek]
890218Mgr. Tereza JohanidesováJohanidesová, Tereza; Kolich, Tomáš, Odborný článek „Historik umění v roli odborného poradce u filmu: případová studie Václav Mencl“ byl nabídnut do recenzovaného impaktovaného časopisu Umění. Článek momentálně prochází prvním recenzním řízením. Rukopis článku je v příloze. Protože článek v době psaní této závěrečné zprávy ještě není přijat k publikaci, žádá řešitelský tým Grantovou radu o odložení hodnocení projektu. [Jiný výsledek]
136516MUDr. Barbora ŘepováBarbora Řepová, Článek byl přijat k tisku v časopise Biomedical Papers s IF 1,141. V příloze zasílám kompletní text článku a printscreen obrazovky s potvrzujícím emailem. Bude-li potřeba, jsem domluvena s redakcí časopisu o zaslání oficiálního potvrzení o přijetí na hlavičkovém papíře. [Jiný výsledek]
50119PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.Svobodová Silvie, Poster - XXVII. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie, ČAPV a Katedra pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU Liberec; 12. – 13. 09. 2019 PROMĚNNÉ OVLIVŇUJÍCÍ ENVIRONMENTÁLNÍ GRAMOTNOST ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ V ČESKÉ REPUBLICE? [Jiný výsledek]
50119PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.Svobodová Silvie, Abstrakt k prezentaci - konference Role univerzit pro rozvoj environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj III; Pedagogická fakulta UK Praha; 15. 11. 2019 ENVIRONMENTÁLNÍ GRAMOTNOST ŽÁKŮ ÚROVNĚ ISCED 2 V POLSKU – PILOTNÍ STUDIE [Jiný výsledek]
50119PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.Svobodová Silvie, Poster - Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů Výzvy pro učitele v 21. století; Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; 06. - 07. 11. 2019 ENVIRONMENTÁLNÍ GRAMOTNOST ŽÁKŮ ÚROVNĚ ISCED 2 V RAKOUSKU - VÝZKUMNÁ SONDA [Jiný výsledek]
696119PhDr. Mgr. Mihad Mujanović, Ph.D.Mujanović, Mihad, /recenze v časopise/ Enes Omerović: Politička djelatnost dr. Mehmeda Spahe (1906–1939). Bošnjaci pod jugoslovenskom diktaturom, 2017. In: Slovanský přehled, roč. 105 (2019), č. 2, s. 305-313. [Jiný výsledek]
696119PhDr. Mgr. Mihad Mujanović, Ph.D.Mujanović, Mihad, /přednáška/ Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK, přednáška: Modernita ve stínu půlměsíce, o počátcích bosňáckého národního hnutí v Bosně a Hercegovině v letech 1878−1918, dne 20. 5. 2019, 17:30-19:00, nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (místnost 308B). [Jiný výsledek]
1834218Mgr. Dagmar BezděkováBezděková, Dagmar, Poster na konferenci ADPD 2019, Lisabon [Jiný výsledek]
940517MUDr. Lenka Hasíková, Ph.D.Hasikova, Lenka; Pavlikova, Marketa; Kozlik, Petr; Kalikova, Kveta; Stiburkova, Blanka; Zavada, Jakub, Hasikova L, Pavlikova M, Kozlik P, Kalikova K, Stiburkova B, Zavada J. AB0872 Oxidative stress marker allantoin is not associated with the change of serum uric acid level in patients with systemic rheumatic diseases after abrogation od systemic inflammation by TNF inhibition. Annals of the rheumatic diseases. 2019; 78(Suppl 2):1904-1904. (abstrakt EULAR 2019, Madrid) [Jiný výsledek]
302217MUDr. Petra Kovaříková, Ph.D.Vočková Petra, článek ve Folia Biologica [Jiný výsledek]
302217MUDr. Petra Kovaříková, Ph.D.Vočková Petra, publikace č. 2 - článek Biomaterials, spoluautor [Jiný výsledek]
948417PhDr. Pavel SmržSmrž, Pavel, Rukopis připravený k publikaci [Jiný výsledek]
1193819MUDr. Kateřina KissKubíčková Kateřina, Poster (10th Euro-Mediterranean Symposium on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) Implementation of laser spectroscopy in skin tumor analysis Kateřina Kubíčkova 1,2, Pavel Pořízka 3, Milan Kaška 1,2, Aleš Fibír 1,2, Lukáš Krbal 2,4, Jozef Kaiser 3 1 Department of Surgery, University Hospital in Hradec Kralove, Sokolska 581, 500 05 Hradec Kralove, Czech Republic, 2 Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Simkova 870, 500 03 Hradec Kralove, Czech Republic, 3 Central European Institute of Technology (CEITEC), Brno University of Technology, Purkyňova 656/123, 612 00 Brno, Czech Republic, 4 The Fingerland Department of Pathology, University Hospital in Hradec Kralove, Sokolska 581, 500 05 Hradec Kralove, Czech Republic [Jiný výsledek]
1502617Mgr. Pavla HanouskováHanousková, Pavla, Přílohy k sekci závěrečná zpráva [Jiný výsledek]
1502617Mgr. Pavla HanouskováHanousková, Pavla, Poster na národní konferenci 49. Jirovcovy protozoologické dny věnovaný diverzitě skupiny Breviatea [Jiný výsledek]
566218PhDr. Ing. Jana KasíkováKasíková, Jana, Profil řešitelky ke zveřejnění na webových stránkách mezinárodní platformy Netzwerk Displaced Persons-Forschung (viz https://www.netzwerkdpforschung.uni-bonn.de) [Jiný výsledek]
566218PhDr. Ing. Jana KasíkováKasíková, Jana, Rukopis článku vypracovaného rovněž na základě práce na grantovém projektu (nad rámec plánovaného počtu výstupů) a připraveného k zaslání do odborného historického časopisu. [Jiný výsledek]
899918Mgr. Tomáš JanekJanek, Tomáš, prednáška Využitie fotogrametrie a RTI pri výskume výrobných technológií rímskej stavebnej keramiky: Počítačová podpora v archeologii (Kočovce, Slovensko: 29.05-31.05.2019) [Jiný výsledek]
899918Mgr. Tomáš JanekJanek, Tomáš, On the research of ceramic building material from Vindobona and its surroundings: článok v recenzovanom konferenčnom zborníku Proceedings of the XXIVth Limes Congress (prijatý do tlače) [Jiný výsledek]
1516218Mgr. Jan KösslKössl, Jan, Abstrakt na konferenci TERMIS EU 2019, ze kterého vychází druhá připravovaná publikace. Název: LOCAL PRODUCTION OF CYTOKINES BY INJURED CORNEA IN IN VITRO AND IN VIVO EXPERIMENTAL MODELS AFTER THE TREATMENT WITH MESENCHYMAL STEM CELLS. [Jiný výsledek]
1516218Mgr. Jan KösslČejka, Čestmír, Abstrakt článku s dedikací: Immunohistochemical Study of the Increase in the Antioxidant Capacity of Corneal Epithelial Cells by Molecular Hydrogen Leading to the Suppression of Alkali-Induced Oxidative Stress Článek je ve stádiu schvalování v časopise Oxidative Medicine and Cellular Longevity (IF 4.868) [Jiný výsledek]
1516218Mgr. Jan KösslKössl, Jan, Prezentace posteru na oftalmologické konferenci EVER 2019 v Nice, Francie. Název: ANTI-APOPTOTIC PROPERTIES OF MESENCHYMAL STEM CELLS IN MOUSE MODEL OF CORNEAL INJURY [Jiný výsledek]
1516218Mgr. Jan KösslKössl, Jan, Draft článku ANTI‐APOPTOTIC PROPERTIES OF MESENCHYMAL STEM CELLS IN MOUSE MODEL OF CORNEAL INJURY. Článek bude v brzké době dokončen a zaslán k publikaci v impaktovaném časopise. [Jiný výsledek]
1516218Mgr. Jan KösslKössl, Jan, Přednáška na semináři pořádaném ÚEM AVČR. Název: Immunomodulatory potential of mesenchymal stem cells during the treatment of injured cornea [Jiný výsledek]
1516218Mgr. Jan KösslKössl, Jan, Prezentace posteru na mezinárodní konferenci TERMIS EU 2019, Rhodos, Řecko. Název: LOCAL PRODUCTION OF CYTOKINES BY INJURED CORNEA IN IN VITRO AND IN VIVO EXPERIMENTAL MODELS AFTER THE TREATMENT WITH MESENCHYMAL STEM CELLS [Jiný výsledek]
810216Mgr. Martin KocourekKverková, Kristina, Manuscript, submitted Brain, Behavior and Evolution. [Jiný výsledek]
1720119MUDr. Azzat Al-RedouanAl-Redouan, Azzat.; Hudák, Radovan.; Naňka, Ondrej.; Kachlík, David., POSTER- Morphological stenosis pattern of suprascapular notch and potential risk of suprascapular nerve anatomical entrapement according to its variant types.10.-11.4.2019, The Scientific Conference of the Second Faculty of Medicine, Charles University, Prague, ČR [Jiný výsledek]
1720119MUDr. Azzat Al-RedouanAl-Redouan, A.; Kachlík, D., POSTER- Scapula – new anatomical terms of not yet described structures: a modified Delphi approach. 5.-7.9. 2019,The 45th International Congress of the Slovak Anatomical Society – Morphology 2019, Štrbské Pleso, Slovakia [Jiný výsledek]
1720119MUDr. Azzat Al-RedouanAl-Redouan, Azzat; Hudák, Radovan; Naňka, Ondrej; Kachlík, David., POSTER- orphological Stenosis Pattern of Suprascapular Notch in Human Concerning Suprascapular Nerve Anatomical Entrapment. 9.-11.8.2019, The 19th Congress of International Federation of Associations of Anatomists (IFAA 2019), London, United Kingdom. M [Jiný výsledek]
1140217Mgr. Petra NevečeřalováNeveceralova, Petra, Supplementary Information - výsledky, které jsou aktuálně sepisovány do článku [Jiný výsledek]
1140217Mgr. Petra NevečeřalováEmma L. Carroll, Paulo H. Ott, Louise F. McMillan, Bárbara Galletti Vernazzani, Petra Neveceralova, Els Vermeulen, Oscar E. Gaggiotti, Artur Andriolo, C. Scott Baker, Connor Bamford, Peter Best, Elsa Cabrera, Susannah Calderan, Andrea Chirife, Rachel M. Fewster, Paulo A. C. Flores, Timothy Frasier, Thales R. O. Freitas, Karina Groch, Pavel Hulva, Amy Kennedy, Russell Leaper, Matthew S. Leslie, Michael Moore, Larissa Oliveira, Jon Seger, Emilie N. Stepien, Luciano O. Valenzuela, Alexandre Zerbini, Jennifer A. Jackson, Manuskript článku, který byl přijat do časopisu Journal of Heredity a nyní je ve fázi úprav po první revizi [Jiný výsledek]
846119Mgr. Ing. Denisa UrbanováUrbanová, Denisa; Pavelková, Isabella , Motivational, volitional and attitudinal aspects of boredom coping in educational settings. Abstrakt pro prezentaci příspěvku na Mezinárodním psychologickém kongresu (ICP 2020) v Praze. [Jiný výsledek]
846119Mgr. Ing. Denisa UrbanováUrbanová, Denisa, Pavelková, Isabella, (21. 10. 2019). Žákovská nuda jako významný motivační problém. Příspěvek na mezinárodní konferenci Psychologický deň 2019: Čo nás (ešte) čaká a neminie? Výzvy pre psychológiu v detstve, dospelosti a v starobe. Bratislava, SPS při SAV a ČMPS. [Jiný výsledek]
1456217Mgr. Alena KvasilováOlejníčková, Veronika; 2017, EB 2017 - Chicago (poster): The Nkx2.5 mutation affects chamber differentiation and conduction in early embryonic mouse heart [Jiný výsledek]
1456217Mgr. Alena KvasilováKvasilová, Alena, 2019, Morphology meeting (poster): Development of the cardiac conduction system in avians: chick versus other species [Jiný výsledek]
1456217Mgr. Alena KvasilováKvasilová, Alena; 2019, ESC Working Group – DAP (poster): Immunohistochemical study of developing cardiac conduction system using HNK-1 and pan-neuronal markers [Jiný výsledek]
1456217Mgr. Alena KvasilováKvasilová, Alena; 2020, (dokončovaná publikace): Developmentally linked appearance of the atrioventricular conduction system and ventricular septation [Jiný výsledek]
1456217Mgr. Alena KvasilováOlejníčková, Veronika; 2020, (aktuálně přijatá publikace): What is the optimal light source for optical mapping using voltage- and calcium- sensitive dyes? [Jiný výsledek]
1036218Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.Janyšková, Kristýna, Šiška, Jan, Přednáška + interaktivní workshop pro studenty PedF - 2x pro různé skupiny studentů v akademickém roce 2018/2019 a 2019/2020 Téma: Truchlení osob s mentálním postižením [Jiný výsledek]
1036218Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.Janyšková, Kristýna, Šiška, Jan, Přednáška + interaktivní workshop pro pracovníky Chráněného bydlení na Xaverově, Praha [Jiný výsledek]
1036218Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.Janyšková, Kristýna, Šiška, Jan, Truchlení osob s mentálním postižením. Fenomén smrti, proces truchlení a mentální postižení PŘÍSPĚVEK V KONFERENČNÍM SBORNÍKU (SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ v kontextu sociální práce 2019) Anotace: Předkládaný příspěvek se zabývá truchlením osob s mentálním postižením. Jeho cílem je popsat obecné zákonitosti zármutku a truchlení včetně reakcí na ztrátu blízkého člověka, přiblížit specifika zármutku osob s mentálním postižením a navrhnout možné způsoby podpory procesu truchlení osob s mentálním postižením. Zejména poslední uvedené považujeme za velmi důležité, neboť podpora procesu truchlení může být velmi jednoduchá a intuitivní, uvedené příklady tedy lze prakticky využít během práce s truchlícími osobami s mentálním postižením. [Jiný výsledek]
1036218Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.Janyšková Kristýna, Šiška Jan, Konferenční příspěvek (poster) na mezinárodní konferenci International Association for Scientific Studies of Intellectual Disabilities (IASSIDD), termín 6.-9.8.2019 v Glasgow. Prezentace výsledků výzkumu. [Jiný výsledek]
1036218Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.Janyšková, Kristýna, Šiška, Jan, Korandová, Zuzana, Truchlení osob s mentálním postižením - Kvantitativní dotazníkové šetření s pracovníky Domovů pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a chráněného bydlení (CHB) - přijatý příspěvek na konferenci Abstrakt posteru na konferenci VIII. Speciálněpedagogické dny - XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami - termín 24.-25.3.2020 - zrušena kvůli COVID-19 Dotazníkové šetření mezi pracovníky Domovů pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „DOZP“) a chráněného bydlení (dále jen „CHB“) bylo zpracováno v rámci širšího Projektu podpůrné skupiny pro truchlící osoby s mentálním postižením. [Jiný výsledek]
1036218Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.Janyšková, Kristýna, Šiška, Jan, Přednáška + interaktivní workshop pro posluchače konference Hradecké dny sociální práce 2019 Termín: 12.9.2019 Název: Fenomén smrti a proces truchlení v kontextu mentálního postižení: Projekt podpůrné skupiny [Jiný výsledek]
1036218Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.Janyšková, Kristýna, Šiška, Jan, Přednáška na konferenci IV. odborná konference Zdravotní postižení v kontextu sociální práce, termín 26.9.2019, Cyrilometodějská teologická fakulta, Olomouc [Jiný výsledek]
1036218Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.Janyšková, Kristýna, Šiška, Jan, Fenomén smrti a proces truchlení v kontextu mentálního postižení: Projekt podpůrné skupiny - přijatý příspěvek na konferenci Abstrakt přednášky na konferenci VIII. Speciálněpedagogické dny - XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami - termín 24.-25.3.2020 - zrušena kvůli COVID-19 Uvedený příspěvek shrnuje výsledky dvouletého projektu Fenomén smrti a proces truchlení v kontextu mentálního postižení: Projekt podpůrné skupiny. Cílem této studie bylo otestovat v České republice zahraniční Manuál podpůrné skupiny pro truchlící osoby s mentálním postižením a zhodnotit vliv účasti na podpůrné skupině na proces truchlení zapojených účastníků. [Jiný výsledek]
1036218Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.Powell, Jane, překlad Janyšková, Kristýna, Šiška, Jan, Souhlas autorky a vydavatele zahraničního Manuálu pro truchlící osoby s mentálním postižením s jeho překladem a volným využitím v kontextu České Republiky. [Jiný výsledek]
1036218Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.Janyšková, Kristýna, Šiška, Jan, DOTAZNÍKOVÝ TEST PRO TRUCHLÍCÍ OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ZACHYCENÍ MOŽNÉ ZMĚNY V PROCESU TRUCHLENÍ JEDINCŮ ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU PODPŮRNÉ SKUPINY PRO TRUCHLÍCÍ OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM [Jiný výsledek]
1036218Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.Janyšková, Kristýna, Šiška, Jan, Kvantitativní dotazníkové šetření s pracovníky Domovů pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a chráněného bydlení (CHB) [Jiný výsledek]
300218Mgr. Ondřej Skovajsa, Ph.D.Skovajsa, Ondřej, "The Mnemopoetics of Czech Ballad (rukopis studie, která prošla úspěšně recenzním řízením a je v tisku) [Jiný výsledek]
300218Mgr. Ondřej Skovajsa, Ph.D.Skovajsa, Ondřej, Potvrzení o úspešném recenzním řízením a přijetí studie Ondřeje Skovajsy "The Mnemopoetics of Czech Traditional Ballads" do tisku ve sborníku "Ballads and Memory" (2020) [Jiný výsledek]
616219Vladimír Novák, M.A., Ph.D.Novák, Vladimír; Matveenko, Andrei; Ravaioli, Silvio, We have created a combined paper of the theoretical result from the previous GAUK and the experimental results from the current GAUK project that I have used as my job market paper this year. Based on the feedback that I have collected during the job market flyouts and interviews, we are currently conducting a revision and the paper will be ready for journal submission in the following two months. [Jiný výsledek]
624218Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.Wirthová, Jitka, recenzovaný článek: Wirthová, Jitka. 2019. “How to Write a Proof: Patterns of Justification in Strategic Documents for Educational Reform.” Teorie vědy/Theory of Science 41(2):307–35. Retrieved (http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/488/489). [Jiný výsledek]
624218Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.Wirthová, Jitka, recenzovaný impaktovaný článek: Wirthová, Jitka. 2020. “Legitimizace Vzdělávacích Reforem: Strategické Dokumenty a Konkurenční Režimy Vědění (Legitimising Educational Reforms: Strategic Documents and Competing Knowledge Regimes).” Sociologický Časopis /Czech Sociological Review 56(4):491–521. Retrieved (https://doi.org/10.13060/csr.2020.016). [Jiný výsledek]
624218Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.Wirthová, Jitka, výuka již druhého ročníku vlastního kurzu Současné problémy sociologie vzdělávání na KS FSV UK, JSB 550 https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=0e46e65c5621b5efbc6e46a019ff9437&tid=&do=predmet&kod=JSB550 [Jiný výsledek]
624218Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.Wirthová, Jitka, 21.11. 2019 Čtvrteční sociologické semináře Sociologického ústavu AV ČR – přednesený příspěvek: Ekologie legitimizačních praktik ve vzdělávání: Ospravedlňování českých vzdělávacích reforem [Jiný výsledek]
624218Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.Wirthová, Jitka, zpráva z workshopu: Wirthová, Jitka. 2019. “Zpráva / Notice: Debating the Norms of Scientific Writing: International Workshop for Young Researchers.” Teorie vědy/Theory of Science 2(41):339–47. Retrieved (http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/489/490). [Jiný výsledek]
624218Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.Wirthová, Jitka, 3.-6.9. 2019 ECER 2019, Hamburg, "Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future" (Hamburg University) – přednesený příspěvek: A Sociological Perspective on Normativity in Education: Educational Legitimisation Ecology záznam v OBD: TIT A Sociological Perspective on Normativity in Education: Educational Legitimisation Ecology AUT Wirthová Jitka ZDR RPT ID 564388 | rok 2019 | může do RIV? Ne | součásti: FSV | spravuje FSV: KS | vlastník: Jitka Wirthová (FSV) financování: [>S< GAUK624218] • F08. Přednášky DRU PŘEDNÁŠKA, POSTER (přednáška) [Jiný výsledek]
624218Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.Wirthová, Jitka, zpráva z konference: Wirthová, Jitka. 2020. “Evropská Konference Výzkumu ve Vzdělávání 2019 (European Conference on Educational Research 2019, ECER) „Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future“ Hamburk, 2.–6. 9. 2019.” Sociologický Časopis /Czech Sociological Review 56(1):123–26. Retrieved (https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2020/01/09.pdf). [Jiný výsledek]
624218Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.Nelli Piattoeva, Jitka Wirthova, Sofia Viseu, Spolupráce na tvorbě special call-u sítě Sociologies of Education Evropské asociace výzkumu ve vzdělávání (EERA) pro konferenci ECER Glasgow 2020.Title of the special call: Return of the nation? Sociologies of education in an era of rising nationalism and populism. https://eera-ecer.de/networks/28-sociologies-of-education/ecer-2020-nw-28-special-call/nw-28-sociologies-of-education-return-of-the-nation-sociologies-of-education-in-an-era-of-rising-nationalism-and-populism/ [Jiný výsledek]
1654218Mgr. Michael FrancMichael Franc, Prezentace na konferenci POKROKY V ORGANICKÉ, BIOORGANICKÉ A FARMACEUTICKÉ CHEMII – „LIBLICE 2019“ formou prezentace. (Book of Abstrakt: OC5, Stereoselective Synthesis of Spirocyclic Heterocycles using Synergistic Catalysis, str. 35 [Jiný výsledek]
1654218Mgr. Michael FrancMichael Franc, International Symposium on Synthesis and Catalysis 2019, Évora, formou posteru (Book of Abstract: poster P94, Enantioselective Synthesis of Spirocyclic Compounds with Heterocyclic Motif by Synergistic Approach, str. 292) [Jiný výsledek]
232217Mgr. Hana Trojanová, Ph.D.Trojanová, Hana; Peška, Ladislav; Boukalová, Hedvika, A comparison of lineup fairness in human and computer-made photo arrays of different ethnicities. In: Book of Abstracts. 2019, s. 276-276. [Jiný výsledek]
232217Mgr. Hana Trojanová, Ph.D.Trojanová, Hana; Boukalová Hedvika, (2020). Férovost rekognice. Československá psychologie. Přehledová studie. Přijato k publikování – viz přiložené potvrzení. [Jiný výsledek]
232217Mgr. Hana Trojanová, Ph.D.Trojanová, Hana; Peška, Ladislav; Boukalová, Hedvika, Verbal Description and Accuracy in a Cross-Race Effect Study. In: SANMARCO, Jessica - ARIAS, Esther. Annual Conference of the European Association of Psychology and Law, 2019. Tórculo Comunicación Gráfica, S. A.: 2019, s. 171-171. ISBN 978-84-12-07319-5. [Jiný výsledek]
1568519Mgr. Markéta ZajíčkováZajíčková, Markéta, Abstract 25th Helminthological Days: Current trends in the discovery and development of new drugs against gastrointestinal nematodes [Jiný výsledek]
1568519Mgr. Markéta ZajíčkováZajíčková, Markéta, Summary of hepatotoxicity tests [Jiný výsledek]
850317Mgr. Anna Kroupová, Ph.D.Holubová Anna, Prezentace výsledků na konferenci Fyziologické dny 2019 konané na 3. LF UK, Praha, 2019. Poster s názvem: Vliv perinatálního stresu a metamfetaminu na chování dospělých samců laboratorního potkana. Holubová A., Ševčíková M., Petríková I., Šlamberová R. [Jiný výsledek]
850317Mgr. Anna Kroupová, Ph.D.Holubová Anna, Prezentace výsledků na konferenci Genes, Brain and Behavior, Edinburgh, UK, V. 2019. Poster s názvem: Different social behavior and oxytocin responses to acute methamphetamine treatment in juvenile female rats perinatally exposed to stress and/or drug administration. Holubová A., Poništ S., Jurčovičová J., Šlamberová R. [Jiný výsledek]
850317Mgr. Anna Kroupová, Ph.D.Holubová Anna, Prezentace výsledků na konferenci Neuroscience, San Diego, USA, XI, 2018. Poster s názvem: Different oxytocin responses to acute methamphetamine treatment in juvenile female rats perinatally exposed to stress and/or methamphetamine administration. Holubová A., Poništ S., Jurčovičová J., Šlamberová R. [Jiný výsledek]
850317Mgr. Anna Kroupová, Ph.D.Holubová Anna, Prezentace výsledků na konferenci European Brain and Behaviour Society - "the 48th Annual General Meeting of European Brain and Behaviour Society", 21.-24. 9. 2019. Poster s názvem: Perinatal stress and methamphetamine affect behavior of adult male rats. Holubová A., Šlamberová R. [Jiný výsledek]
860216RNDr. Michaela Kohlová, Ph.D.Kohlová, Michaela; Amorim, Célia; Rocha, Susana; Valente, Maria Joao, Santos-Silva, Alice; Moreira, Rui;Solich, Petr, Montenegro, Conceicao, Abstract "Inhibition of human neutrophil elastase by mean of enriched polysulfone membrane by synthetic elastase inhibitor" published at the international conference: XXVI Meeting of Portuguese Chemical Society, 2019 [Jiný výsledek]
538218Mgr. Kristýna EliášováKristýna Eliášová, Přednáška na European Hedgehog Research Group 2019 v Londýně [Jiný výsledek]
538218Mgr. Kristýna EliášováKristýna Eliášová, Poster 8th European Congress of Mammalogy ve Varšavě [Jiný výsledek]
528119JUDr. Gabriela JansováJansová, Gabriela , Příspěvek na konferenci Olomoucké debaty mladých právníků. Do dne podání zprávy nebyl vydán sborník, jakožto výstup konference. Příspěvek bude nahrán seprátně do příloh ve formátu pdf. V rámci příspěvku je zejména rozebráno obecné pravidlo proti zneužívání (GAAR), jakožto přímý důsledek implementace ATAD a v návaznosti na to další vybraná Anti-Tax Avoidance pravidla. Cílem příspěvku je nejenom stručné shrnutí a popis hlavních důvodů implementace těchto pravidel do českého právního řádu, ale zejména indikace dopadů této implementace do aplikační praxe (např. přenastavování daňových struktur obchodních korporací, postupy a rozhodovací činnost správce daně, rozhodovací činnost soudů atd.). [Jiný výsledek]
228216Mgr. Jakub Novák, Ph.D.Novák Jakub, Fabrik Ivo, Jurnečka David, Holubová Jana, Šebo Peter, The journal article "Bordetella pertussis acetylome is shaped by the lysine deacetylase Bkd1" with the acknowledgement of the Charles University Grant Agency and affiliation to the Faculty of Science, Charles University was submitted in mid-March 2020 and is currently under revision in the Journal of Proteome Research (impact factor 2018: 3.78). PDF file with the submitted manuscript is attached (confidential, please use only for evaluation purpose). [Jiný výsledek]
392119MUDr. Veronika SvobodováSvobodová Veronika a kol., Česká ORL Akademie 2019: poster Změny ve sluchovém systému u jednostranné poruchy sluchu – první výsledky, viz příloha [Jiný výsledek]
926217Mgr. Bc. Michaela Ramešová, Ph.D.Ramešová, Michaela, Monografie: Portály z okruhu Benedikta Rieda II Tvorba Riedovy huti na Pražském hradě a její zahraniční souvislosti (rukopis v rec. řízení) [Jiný výsledek]
926217Mgr. Bc. Michaela Ramešová, Ph.D.Ramešová, Michaela, Licenční smlouva nakladatelská na vydání díla: Portály z okruhu Benedikta Rieda II. Tvorba Riedovy huti na Pražském hradě a její zahraniční souvislosti (tisk v roce 2020) [Jiný výsledek]
1300317Mgr. Jana Mrázková, Ph.D.Mrázková Jana , 10.-12. 5. 2019 konference: Child Language Symposium 2019, Sheffield, Velká Británie – konference zaměřená na problematiku obtíží v jazykových dovednostech u dětí a na možnosti podpory – účast na panelové diskusi [Jiný výsledek]
1300317Mgr. Jana Mrázková, Ph.D.Mrázková Jana , 26.2.2019 prezentace: Problematika hodnocení v inkluzivním vzdělávání (pro ZŠ Uherské Hradiště) [Jiný výsledek]
1300317Mgr. Jana Mrázková, Ph.D.Mrázková Jana, 14.5.2019 - přednáška pro Univerzitu České Budějovice - téma: Školní poradenské pracoviště, profese školního psychologa a speciálního pedagoga, kurz CŽV [Jiný výsledek]
1300317Mgr. Jana Mrázková, Ph.D.Mrázková Jana , 9.12.2019 Webinář pro pedagogické pracovníky k legislativním změnám, která budou v oblasti inkluzivního vzdělávání platná od 1.1.2020 [Jiný výsledek]
1300317Mgr. Jana Mrázková, Ph.D.Mrázková Jana , 27.1.2018 Přednáška pro kurz CŽV - Školní poradenské služby - Legislativa pro inkluzivní vzdělávání [Jiný výsledek]
1300317Mgr. Jana Mrázková, Ph.D.Mrázková Jana , 6.12.2019 přednáška pro kurz CŽV - Školní pedagogicko - psychologické služby Úvod do profese školního psychologa a školního speciálního pedagoga [Jiný výsledek]
1300317Mgr. Jana Mrázková, Ph.D.Mrázková Jana , 4. a 11. 6. 2019 webinář pro lektory a pro pedagogickou veřejnost – 1. stupeň podpůrných opatření - Plán pedagogické podpory [Jiný výsledek]
1300317Mgr. Jana Mrázková, Ph.D.Mrázková Jana, 19.1.2019 Přednáška v rámci CŽV - Školní pedagogicko - psychologické služby, téma: Podpora žáků s SVP v prostředí školy, role ŠPP, inkluzivní pohled očima aktérů - školních speciálních pedagogů, ředitelů, rodičů [Jiný výsledek]
1300317Mgr. Jana Mrázková, Ph.D.Mrázková Jana , 2.9.2019 Prezentace pro začínající školní speciální pedagogy a školní psychology - Poradenský pracovník a systém školy [Jiný výsledek]
1300317Mgr. Jana Mrázková, Ph.D.Mrázková Jana , Diskuse se studenty pregraduálního studia - podpůrná opatření, pohled ředitelů škol a školních speciálních pedagogů na inkluzivní vzdělávání v porovnání s postoji studentů (duben 2019) [Jiný výsledek]
1300317Mgr. Jana Mrázková, Ph.D.Jana Mrázková, 28. 2. 2019 Konference: Diagnostika, terapia a intervencia detí v inklúzii, Slovensko – Partizánské; Příspěvek: Inkluzivní proces pohledem rodičů a školních speciálních pedagogů" [Jiný výsledek]
1300317Mgr. Jana Mrázková, Ph.D.Mrázková Jana , 11.1.2019 prezentace výstupů z Focus group – školní speciální pedagogové (pro pracovníky ŠPP Středočeského kraje - ZŠ Velvary) [Jiný výsledek]
1300317Mgr. Jana Mrázková, Ph.D.Mrázková Jana , 21.6.2019 2 roky poté - Závěry z analýzy implementace společného vzdělávání v letech 2016-2018 (pro kurz CŽV – Školní poradenské služby) [Jiný výsledek]
54119Mgr. Pavel LanghammerLanghammer, Pavel, Aktivní účast na konferenci – European Association of Biblical Studies (EABS) Annual Conference, Varšava, 11.–14. srpna 2019, přednesen příspěvek "Social Memory Theory and New Testament: Dimensions of Intersections". [Jiný výsledek]
54119Mgr. Pavel LanghammerLanghammer, Pavel, Aktivní účast na konferenci – VIII. ročník konference In Pluribus Unitas, Praha, 19. – 21. září 2019, přednesen příspěvek "Aplikace teorie sociální paměti v novozákonní biblistice: její podoby a trendy". [Jiný výsledek]
608218MUDr. Michaela DankováDanková, Michaela, poster Československý neurologický sjezd 2019 [Jiný výsledek]
608218MUDr. Michaela DankováDanková, Michaela, poster "video Head Impulse test in patients with downbeat nystagmus" prezentován na Evropském neurologickém kongresu EAN v 6/2019 [Jiný výsledek]
608218MUDr. Michaela DankováDanková, Michaela, článek "3Hz postural tremor as a sign of cerebellar dysfunction in patients with cerebellar ataxia" - t.č. ve 3.kole recenzního řízení v časopisu Clinical Neurophysiology [Jiný výsledek]
512216Mgr. Radek DivínVocetkova, Karolina; Divin, Radek; Sovkova, Vera; Blahnova, Veronika; Lukasova, Vera; Amler, Evzen; Rehakova, Karolina; Brozek, Jiri; Filova, Eva, Polyesteramide Nanofibrous Scaffolds for Bone Tissue Engineering. MCM XIV, Srbsko 2019. [Jiný výsledek]
512216Mgr. Radek DivínDivin, R; Vocetkova, K; Rehakova, K; Sovkova, V; Brozek, J; Amler, E, Polyesteramidove nanovlakenne nosice pro tkanove inzenyrstvi kuze. BFD Kolin, 2019. [Jiný výsledek]
512216Mgr. Radek DivínHlinkova, Jana; Blahnova, Veronika; Divin, Radek; Burysova, Sarka; Vocetkova, Karolina; Filova, Eva, PCL Nanofibers as a Novel Drug Delivery System for Osteogenic/Chondrogenic Differentiatoin of Human MSCs. ScSB Conference, Finsko 2019. [Jiný výsledek]
512216Mgr. Radek DivínFilova, Eva; Hlinkova, Jana; Bitti, Giuseppe; Divin, Radek; Dorazilova, Jana; Amler, Evzen; Vojtova, Lucy, Funkcionalizovana nanovlakna na hojeni makkych tkaniv. Biomaterialy a jejich povrchy XII, Herbertvo 2019. [Jiný výsledek]
512216Mgr. Radek DivínFilova, Eva; Kolinko, Yaroslav; Litvinec, Andrej; Blahnova, Veronika; Pavlinakova, V; Sovkova, Vera; Lukasova, Vera; Vocetkova, Karolina; Rampichova, Michala; Divin, Radek; Amler, Evzen; Kralickova, M; Tonar, Z; Vojtova, Lucy, Composite Bilayer Scaffold for the Regeneration of Osteochondral Defects in Rabbits. ScSB Conference, Finsko 2019. [Jiný výsledek]
618217MUDr. Petr JanskýJansky, Petr, Abstrakt ústního sdělení na kongresu 5th International Confenrence on Neurological Disorders (Osaka 2019) [Jiný výsledek]
546317MUDr. Lukáš MartinkovičNema, Eva, Kalina A, Nikolai T, Vyhnálek M, Meluzínová E, Laczó J. Spatial navigation in early multiple sclerosis: a neglected cognitive marker of the disease? Multiple sclerosis. V recenzním řízení. [Jiný výsledek]
546317MUDr. Lukáš MartinkovičLaczo, Jan, posterová prezentace na mezinárodní konferenci European Academy of Neurology, Oslo, 2019 na téma „Spatial navigation changes in clinically isolated syndrome“ [Jiný výsledek]
826218JUDr. Lucia Kvočáková, Ph.D.Lucia Kvočáková, Cesta k slovenskému mýtu. Konštrukcia identity slovenskej moderny v kontexte idey čechoslovakizmu. Rukopis publikácie + Licenčná zmluva s Vydavateľstvom FFUK [Jiný výsledek]
276218PhDr. Klára Eliášková, Ph.D.Eliášková, Klára, Přednáška k tématu práce na setkání doktorandů oborových didaktik Univerzity Karlovy dne 6. 11. 2019 [Jiný výsledek]
276218PhDr. Klára Eliášková, Ph.D.Eliášková, Klára, Prezentace výsledků výzkumu při vědecké zasedání členů katedry a oborové rady dne 5. září 2019 na Pedagogické fakultě UK. [Jiný výsledek]
200119Mgr. Michaela KubátováPejchalová, Michaela, Humor ve výuce matematiky. Abstrakt příspěvku na konferenci ČAPV 11. - 13. 9. 2019 v Liberci. [Jiný výsledek]
200119Mgr. Michaela KubátováPejchalová, Michaela, Humor ve výuce matematiky. Ústní příspěvek na konferenci České asociace pedagogického výzkumu 11. - 13. 9. 2019 v Liberci. [Jiný výsledek]
200119Mgr. Michaela KubátováPejchalová, Michaela, Co víme o vlivu humoru na učení žáků a studentů? - článek v redakčním řízení časopisu Orbis Scholae (12/2019) [Jiný výsledek]
972218Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.Fapšo, Marek, článek zaslaný redakci časopisu Marginalia Historica (Pedagogická fakulta UK) [Jiný výsledek]
972218Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.Fapšo, Marek, připravený článek o dějinách oka nabídnutý časopisu Dějiny a současnost [Jiný výsledek]
972218Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.Fapšo, Marek, potvrzení o vydání článku v Dějinách a současnosti [Jiný výsledek]
972218Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.Fapšo, Marek, potvrzení o publikování článku [Jiný výsledek]
524218Mgr. Romana WeissováWeissova, Romana, Pukajova, Barbora, Ziak, Jakub, Kleisnerova, Marie and Balastik, Martin, Abstract for presentation of results on 10th Developmental and Cell Biology PhD conference in Prague. [Jiný výsledek]
524218Mgr. Romana WeissováWeissova, Romana, Pukajova, Barbora and Balastik, Martin, Preliminary data describing interaction of FKBP12 and CRMP2A. [Jiný výsledek]
376216Mgr. Lucie TrlifajováČada, Karel, Trlifajová, Lucie , The Fear of Losing Control: Belonging, Penal Populism, and Local Policies of Social Inclusion in the Czech Republic (Draft článku) [Jiný výsledek]
680217Mgr. Lucie ČernáČerná, Lucie, Článek s názvem "Procesy rozhodování při volbách: Co voliče spojuje, když ne strana, kterou volí?" pojednávající o procesech rozhodování voličů, který byl odeslán do recenzního řízení v Sociologickém časopisu. [Jiný výsledek]
680217Mgr. Lucie ČernáČerná, Lucie, Podklad k prezentaci projektu na konferenci Interpolis v listopadu 2017. [Jiný výsledek]
692818Mgr. Adéla Fendrych Mazancová, Ph.D.Marková, Hana; Fendrych Mazancová, Adéla; Čechová, Kateřina; Nikolai, Tomáš; Nedelska, Zuzana; Lerch, Ondřej; Uller, M; Laczó, Jan; Hort, Jakub; Vyhnálek, Martin , Semantic memory binding is associated with medial temporal lobe volumes and cortical thickness in cognitively normal older adults – findings from the Czech Brain Aging Study [Jiný výsledek]
692818Mgr. Adéla Fendrych Mazancová, Ph.D.Vyhnalek, Martin; Markova, Hana; Laczó, Jan; De Beni, Rossana; Di Nuovo, Santo, Assessment of Memory Impairment in Early Diagnosis of Alzheimer’s Disease [Jiný výsledek]
1046216Mgr. Eliška Kuťáková, Ph.D.Kuťáková, Eliška, Článek v recenzním řízení [Jiný výsledek]
700217Mgr. Petr ZimaSomberg, Petr; Zima, Petr, Killing spinor-valued forms and their integrability conditions. Preprint (2020). Available online at: https://arxiv.org/abs/2003.12431 [Jiný výsledek]
1472217Mgr. Jakub KrylKryl, Jakub, Rozpracovaný draft článku, zatím NEpublikovaný [Jiný výsledek]
480218Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.Pondelicek Jiri, Preliminary paper was presented at two conferences. Final manuscript has been submitted and accepted for a review by external reviewers by the Journal of Cold War Studies (one of the four considered as suitable in the project proposal). [Jiný výsledek]
829417Markéta Mazáková Šetinová, M.Sc.Topinková, Renata; Šetinová, Markéta, Článek "Věková homofilie na české online seznamce" přijatý do recenzního řízení Sociologického časopisu, nyní odeslána přepracovaná verze k posouzení [Jiný výsledek]
829417Markéta Mazáková Šetinová, M.Sc.Šetinová, Markéta; Topinková, Renata, Článek "Partner preference and age: Real-user mating behavior in online dating", zaslaný do časopisu Personal Relationships [Jiný výsledek]
580516Mgr. Anna KnechtlováVeverková, Anna, Rozpracované soubory se slovníkovými hesly [Jiný výsledek]
1160119Mgr. Ivana Ryška Vajdová, Ph.D.Ryška Vajdová, Ivana, Přehled čerpání financí [Jiný výsledek]
1160119Mgr. Ivana Ryška Vajdová, Ph.D.Ryška Vajdová, Ivana, Smlouva s nakladatelstvím Vyšehrad [Jiný výsledek]
1160119Mgr. Ivana Ryška Vajdová, Ph.D.Ryška Vajdová, Ivana, On the Brink of the Expressible. Adolf Portmann meets Carl Gustav Jung at Eranos Ground, nakladatelství Springer [Jiný výsledek]
476318Mgr. Luboš MrkvaMrkva, Luboš, Abstrakt příspěvku, který se týká rozvoje eutrofizace v zátoce Mastníku byl zaslán v rámci 1. cirkuláře na mezinárodní konferenci Magdeburger Gewässerschutzseminar 2020, která se bude konat v říjnu v Dessau v Německu. Příspěvek zde bude prezentován jako přednáška, případně poster. [Jiný výsledek]
476318Mgr. Luboš MrkvaMrkva, Luboš, Článek s názvem "Development of water quality in the Bay of Mastník River at flows into the Slapy Reservoir" týkající se jakosti vod v zátoce Mastníku je v recenzním řízení časopisu AUC Geographica. [Jiný výsledek]
528217PhDr. Jaroslava PospíšilováPospíšilová, Jaroslava, Odborný článek připravený k jazykové korektuře a podání do zahraničního časopisu. [Jiný výsledek]
598217RNDr. Miroslava Bursová, Ph.D.Bursová Miroslava, poster (mezinárodní konference TIAFT 2019 Birmingham, 2.- 9. 9. 2019) [Jiný výsledek]
638218Mgr. Eva PotužníkováPotužníková, Eva, Možnosti a meze hodnocení kvality škol pomocí modelů přidané hodnoty. Příspěvek prezentovaný na konferenci ČAPV v Liberci, 12.-13. 9. 2019 [Jiný výsledek]
638218Mgr. Eva PotužníkováMartinková, Patrícia; Potužníková, Eva; Drabinová (Hladká), Adéla, Is Academic Tracking Related to Gains in Learning Competence? Combining Propensity Score Matching and Analysis of Differential Item Functioning. Příspěvek prezentovaný na konferenci ECER v Hamburku (2.-6. 9. 2019) Abstrakt příspěvku je dostupný na https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/24/contribution/47845/ [Jiný výsledek]
638218Mgr. Eva PotužníkováPotužníková, Eva, Zohledňování kontextu při zveřejňování výsledků škol. In ČŠI, Zpráva o vybraných zahraničních přístupech k monitorování spravedlivosti vzdělávacího systému (s. 104-130) [Jiný výsledek]
638218Mgr. Eva PotužníkováMartinková, Patrícia; Potužníková, Eva; Hladká, Adéla, Změny v kompetenci k učení podle typu školy. Příspěvek prezentovaný na konferenci ČAPV v Liberci, 12.-13. 9. 2019 [Jiný výsledek]
546517Mgr. Jakub Zelený, Ph.D.Zelený, Jakub; Bettín, Daniel, Finalizovaný manuskript článku, zamýšlený do impaktového časopisu "Ecological Indicators" včetně afiliace fakultě (FHS UK) a GAUK. Článek rozpracovává metodiku vyvinutou v rámci projektu GAUK [Jiný výsledek]
998119Mgr. Michal JaníčkoMichal Janíčko, Příklad získaných materiálů: magnetogram ze 17. zasedání Předsednictva ÚV Svazu komunistů Jugoslávie, prosinec 1986. [Jiný výsledek]
998119Mgr. Michal JaníčkoMichal Janíčko, Seznam materiálů z fondu Archivu Jugoslávie č. 507 - Ústřední výbor Svazu komunistů Jugoslávie k využití v analýze. [Jiný výsledek]
1154218Mgr. Jiří MotýlMotyl, Jiri, Poster na mezinárodní konferenci AAN 2019 ve Filadelfii, USA, pod názvem: COGNITION AS A DISABILITY PROGRESSION MARKER: TWO-YEARS FOLLOW-UP OF PEOPLE WITH MULTIPLE SCLEROSIS [Jiný výsledek]
1154218Mgr. Jiří MotýlFriedova, Lucie, Poster na mezinárodní konferenci IMSCOGS 2019 v Amsterodamu pod názvem The association between speech and cognitive performance in multiple sclerosis: a pilot study. [Jiný výsledek]
1154218Mgr. Jiří MotýlFriedova, Lucie, Poster na mezinárodní konferenci ECTRIMS 2019 ve Stokholmu pod názvem SLOWED ARTICULATION RATE IS ASSOCIATED WITH INFORMATION PROCESSING SPEED DECLINE IN MULTIPLE SCLEROSIS: A PILOT STUDY [Jiný výsledek]
1154218Mgr. Jiří MotýlMotyl, Jiri, Poster na mezinárodní konferenci IMSCOGS 2019 v Amsterodamu pod názvem CZECH NORMATIVE STUDY: BICAMS TESTS FOR COGNITIVE SCREENING [Jiný výsledek]
230217MUDr. Barbora BeňováBarbora Srpova, Poster (ČSNS 2019( Stanovení lehkých řetězců neurofilament v likvoru a séru u pacientů s relaps remitentní roztroušenou sklerózou [Jiný výsledek]
1178218MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D.Valeriánová, Anna, Echocardiographic changes in patients with high-flow arteriovenous fistula after flow reducing surgery. Přednáška na konferenci - 11th Congress of Vascular Access Society, Rotterdam (Nizozemsko), 11.-13.4.2019 [Jiný výsledek]
1178218MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D.Valeriánová, Anna, Echokardiografické změny u pacientů s arteriovenózním zkratem po chirurgické redukci průtoku zkratem. Přednáška na konferenci - XXVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 12.-15.5.2019 [Jiný výsledek]
1178218MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D.Valeriánová, Anna, Efekt redukce průtoku zkratem na srdce. Přednáška na konferenci - IX. Symposium České společnosti pro cévní přístup, Praha 14.11.2019 [Jiný výsledek]
1178218MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D.Valeriánová, Anna, Left ventricle hypertrophy and diastolic dysfunction in haemodialysis patients after surgical reduction of arteriovenous fistula blood flow. Poster. EuroEcho, Vídeň (Rakousko), 4.-7.12.2019 [Jiný výsledek]
140119Mgr. Lucie Korecká, Ph.D.Korecká, Lucie, Dosavadním výsledkem projektu jsou překlady narativních pramenů, odborná studie a kulturně-historický úvod budou vytvořeny v dalším roce. Přiložený soubor obshuje kompletní překlady včetně vysvětlivek. [Jiný výsledek]
100217MVDr. Alžběta PátíkováAlžběta Pátíková, Dana Kubies, Lucie Kosinová, Eva Sticová, Daniel Jirák, František Saudek, Jan Kříž, Aktivní účast na XVII. Mezioborovém setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků v Milovech ve dnech 30. 5. - 1. 6. 2017 formou posterového sdělení s názvem Creation of the artificial cavity for subsequent transplantation of pancreatic islets using PLCL scaffold. [Jiný výsledek]
100217MVDr. Alžběta PátíkováAzbeta Patikova, Lucie Kosinova, Alzbeta Vojtiskova, Zuzana Berkova, Eva Sticova, Frantisek Saudek, Jan Kriz, Aktivní účast na konferenci Advanced Cell Therapies and Tissue Engineering v Miláně ve dnech 14. – 16. 11. 2019 formou posterového sdělení s názvem The timing is crucial for adequate blood perfusion of an artificial subcutaneous site for islet transplantation. Kniha asbtraktů, str. 82. [Jiný výsledek]
100217MVDr. Alžběta PátíkováPatikova Alzbeta, Kosinova Lucie, Vojtiskova Alzbeta, Sticova Eva, Kriz Jan, Aktivní účast na konferenci SFB 2018 Annual Meeting and Exposition v Atlantě, USA ve dnech 11. - 14. 4. 2018 formou přednášky s názvem The timing is crucial for adequate blood perfusion of an artificial subcutaneous site for islet transplantation. [Jiný výsledek]
1394217RNDr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.Kratochvil, Jiri; Kahoun, David; Sterba, Jan; Stranak, Vitezslav, Nano-objects for (bio)applications, European Material Research Society Fall Meeting, 16th-19th of September 2019, Warsaw, Poland Zvaná přednáška shrnující výsledky projektu GAUK [Jiný výsledek]
1394217RNDr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.Kratochvil, Jiri; Stranak, Vitezslav; Kahoun, David; Vaclova, Jana; Prysiazhnyi, Vadym; Kylian, Ondrej, C:H:N:O plasma polymers films for storage/release of antibiotics, 24th International Symposium on Plasma Chemistry, 9th-14th of June 2019, Naples, Italy Ústně prezentované výsledky ohledně projektu GAUK, za kterou byla udělena cena 2nd Best Oral Presentation [Jiný výsledek]
1394217RNDr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.Kratochvil, Jiri; Stranak, Vitezslav; Prysiazhnyi, Vadym; Dycka, Filip; Kus, Peter; Sterba, Jan; Kylian, Ondrej, Plasmonic nanoparticles for nanoparticle-assisted laser desorption/ionization mass spectroscopy, Euromat, 1st-5th of September, 2019, Stockholm, Sweeden. Přednáška shrnující výsledky ohledně LDI aplikace připravených nanokompozitů [Jiný výsledek]
490317Mgr. Barbora GregorMalinská, Barbora, Paper was published in IES Working Papers series (IES Working Papers 7/2020). Shortened abstract: We examine time-varying explanatory power of realized moments on subsequent bond futures excess returns using more than 12 years of high-frequency data from U.S. and German sovereign bond markets. We detect realized volatility and realized kurtosis to carry valuable information for next-day open-close excess returns on the U.S. market which is not priced in traditional bond return predictors such as term or default spreads. Most importantly, we reveal the bond excess return predictability to be significantly dynamic and to increase during crisis period. [Jiný výsledek]
490317Mgr. Barbora GregorMalinská, Barbora, Paper was published in IES Working Papers series (IES Working Papers 11/2019). Short abstract: This paper examines both intertemporal and contemporaneous relationship between excess US Treasury futures returns and realized moments - realized volatility, realized skewness and realized kurtosis using high-frequency data. Moreover, in addition to strong explanatory power of realized skewness for contemporaneous excess returns, we find evidence of intra-temporal returnvolatility trade-off dependent on skewness regime (i.e. positive or negative skewness). [Jiný výsledek]
104119MUDr. Silvie Baumann, Ph.D.Mareš T., Čerešňáková S. et al., Článek v časopise Frontiers in psychiatry - The onset of diabetes during transcranial direct current stimulation treatment of anorexia nervosa - a case report [Jiný výsledek]
104119MUDr. Silvie Baumann, Ph.D.Čerešňáková S., Mareš T. et al., Prezentace na XII. Mezinárodní interdisciplinární konferenci o poruchách příjmu potravy a obezitě [Jiný výsledek]
729516RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.Šmídová, Barbora, The role of nitric oxide in mice infected with Trichobilharzia regenti, the neuropathogenic schistosome. Praha, 2019. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra parazitologie. Vedoucí práce Macháček, Tomáš. [Podpora GAUK je uvedena v sekci Acknowledgements, plný text práce je dostupný na https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/109940.] [Jiný výsledek]
729516RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.Macháček, Tomáš; Šmídová, Barbora; Pankrác, Jan; Bulantová, Jana; Horák, Petr, Manuskript "Nitric oxide debilitates the neuropathogenic schistosome in mice by inhibiting its vital peptidases" odeslaný to redakce časopisu Parasites & Vectors (IF 2018 = 3,031), nyní v recenzním řízení. [Dedikace GAUK a afiliace k fakultě/univerzitě jsou uvedeny.] Poznámka: Snížená kvalita obrazové dokumentace je důsledkem komprese souborů redakčním systémem, který toto PDF generoval. V případě potřeby je možné doložit originální obrázky ve vyšší kvalitě. [Jiný výsledek]
1182517Mgr. Petra KroupováKroupová Petra, Soubory obsahují část manuskriptu popisující výsledky získané v rámci tohoto projektu a soubor s přehledem všech dosažených výsledků. [Jiný výsledek]
435416Mgr. Václav Gergelits, Ph.D.Gergelits Vaclav, Parvanov Emil, Simecek Petr, Forejt Jiri, Publikace na preprintovém serveru bioRxiv Zároveň ve druhém kole recenzního řízení časopisu Genetics https://www.biorxiv.org/content/10.1101/792226v1 Autor: Gergelits Vaclav, Parvanov Emil, Simecek Petr, Forejt Jiri Název článku: "Chromosome-wide distribution and characterization of meiotic noncrossovers between homologs from two mouse subspecies" Rok vydání: 2019 [Jiný výsledek]
544217JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.Tuláček, Michal, Právní aspekty elektronizace správy daní. Praha: 2019. Disertační práce. Univerzita Karlova. Právnická fakulta. Školitel Radim BOHÁČ. [Jiný výsledek]
546417Mgr. Eliška VrátnáVrátná, Eliška, Abstrakt na konferenci Technologie v diabetologii 31.10.2017 [Jiný výsledek]
546417Mgr. Eliška VrátnáVrátná, Eliška, Poster na konferenci Technologie v diabetologii 30.10.2017 - Darová [Jiný výsledek]
546417Mgr. Eliška VrátnáVrátná, Eliška a kol., Abstrakt v suplementu Kazuistiky v diabetologii a komentovaný poster na konferenci Syndrom diabetické nohy - 30.11.2018 [Jiný výsledek]
546417Mgr. Eliška VrátnáVrátná, Eliška a kol., Komentovaný poster a abstrakt v abstrakt book na zahraniční konferenci 8.-9.10. 2017 Porto [Jiný výsledek]
546417Mgr. Eliška VrátnáVrátná, Eliška a kol., Komentovaný poster a abstrakt v abstrakt book na zahraniční konferenci DFSG - 28.-30.9. Berlín [Jiný výsledek]
546417Mgr. Eliška VrátnáVrátná, Eliška a kol., Přednáška na mezinárodním kongresu XVII. celostátní kongres s mezinárodní účastí - Česká komora pro léčbu ran - Pardubice 24.-25.1. 2019 [Jiný výsledek]
546417Mgr. Eliška VrátnáVrátná, Eliška, Abstrakt v suplementu Kazuistiky v diabetologii - ročník 15, 2017. Poster na konferenci Syndrom diabetické nohy 24.11.2017 [Jiný výsledek]
940717Mgr. Vít SýkoraSýkora, Vít et al., Poster prezentovaný na 9th Dresden Meeting on Insect Phylogeny s průběžnými výsledky projektů týkajících se novozélandských Elmidae [Jiný výsledek]
1298119Mgr. Martin TremčinskýTremčinský, Martin, ""African Money in the Heart of Europe": Bitcoin and Monetary Pluralism within Central-European Economy" Prezentace na mezinárodní konferenci ESA 2019 Manchester [Jiný výsledek]
1062119Mgr. Bc. Vít MacháčekMacháček, Vít; Srholec, Martin, Globalization of Science: Evidence from Authors in Academic Journals by Country of Origin. IDEA Study 6/2019. An interactive app available at http://www.globalizationofscience.com/ [Jiný výsledek]
1474217Mgr. Jan BendlMašková, Ludmila, Posudek oponenta bakalářské práce Karolíny Nechvátalové [Jiný výsledek]
1474217Mgr. Jan BendlBendl, Jan, Zápis o části bakalářské zkoušky - obhajoba bakalářské práce studentky Karolíny Nechvátalové, výsledek hodnocení: výborně (1) [Jiný výsledek]
1474217Mgr. Jan BendlNechvátalová, Karolína; Bendl, Jan, Bakalářská práce studentky Karolíny Nechvátalové: "Expozice dětí aerosolovými částicemi v přívěsných vozících za jízdním kolem". [Jiný výsledek]
1474217Mgr. Jan BendlBendl, Jan, Posudek školitele bakalářské práce Karolíny Nechvátalové [Jiný výsledek]
906216Mgr. Anna BauerováBauerová, Anna, Kratochvíl, Lukáš, Kubička, Lukáš, Poster na konferenci Wildlife Research and Conservation 2019 v Berlíně (30.9. - 2.10.2019) - Hormonal control of sexual dimorphism in chameleons [Jiný výsledek]
128417Ing. Anna Zavaďáková, Ph.D.Zavaďáková, Anna Kanta, Jiří, Review „Role of fibronectin in chronic venous diseases“, které je nyní v recenzním řízení impaktovaného časopisu Vascular Medicne (obor: kardiovaskulární systém a kardiologie, Q2, IF 2,876). [Jiný výsledek]
128417Ing. Anna Zavaďáková, Ph.D.Zavaďáková, Anna; Vištejnová, Lucie; Sauerová, Pavla, Výsledky projektu byly zpracovány do publikace s názvem: "Functional responses of dermal fibroblasts to low nutrition and pro-inflammatory stimuli mimicking wound environment in vitro".Tento příspěvek je nyní v recenzním řízení časopisu Frontiers in Pharmacology (obor: farmakologie a farmacie, Q1, IF 3,845). [Jiný výsledek]
910119Mgr. Petra HadlováHadlova, Petra, No conference attendance nor a publication was achieved in the first 3 months. So I am presenting a typical output of my lab work: Hadlova, Petra, Figure 1. Exemplary analysis visualization of data from PBMC stained with QC (whole blood differential) panel. A.Unsupervised analysis performed by EmbedSOM analytical tool (v 1.9.1.) in R. Each marker is expressed in a heatmap ranging from blue (no expression) to red (high expression). The first density plot depicts all measured cells. The last depicts the individual clusters generated in the metaclustering step. B.FCS file exported from EmbedSOM has been annotated in FlowJo, supervised, based on the expression of individual markers. Accuracy of the gating was confirmed by backgating, not shown in the figure. [Jiný výsledek]
1488217Mgr. Jakub Roháč, Ph.D.Roháč, J., Scaringi, G., Boháč, J., Kycl, P., & Najser, J., Are empirical correlations still an option? A conscious approach to avoiding soil shear testing. In Nadia Benahmed, Antoine Wautier: ALERT Geomaterials, 30th Alert Workshop/poster session, – IRSTEA, Aix-en-Provence - France. France [Jiný výsledek]
1488217Mgr. Jakub Roháč, Ph.D.Roháč, J., Scaringi, G., Boháč, J., Kycl, P., & Najser, J., Conventional Laboratory Investigations are Never Out of Fashion: Correlations of Shear Strength with Plasticity Index Revisited on the Case Study of Dobkovičky Landslide in Czech Republic. In Prof. Dr. Dennes T. Bergado. First Himalayan Engineering geological Congress (HEGC-I), Abstract Volume. : Nepal society of engineering geologists (NSEG), 2019. s. 78–78. [Jiný výsledek]
966217RNDr. Lucie Zdvořáková, Ph.D.Steiningerová, Lucie, Mezinárodní konference "2nd Synthetic Biology for Natural Products Conference, Mexico" - poster, prezentace posteru formou "mini-talk" [Jiný výsledek]
1608218Mgr. Jan KretschmerKretschmer, Jan, Zpráva o řešení za rok 2019 [Jiný výsledek]
1608218Mgr. Jan KretschmerJan Kretschmer, Tomas David, Miloslav Polasek,, World molecular imaging congress 2019-poster [Jiný výsledek]
1042218Mgr. Alena MarečkováČiženkova, Alena, Poster na konferenci International Academy of Sex Research [Jiný výsledek]
1042218Mgr. Alena MarečkováNicole, Komjatiová, Diplomová práce [Jiný výsledek]
1042218Mgr. Alena MarečkováČiženkova, Alena, Vítězný abstrakt na konferenci ČSSM [Jiný výsledek]
824218Mgr. Ing. Martin Štěpánek, M.A., Ph.D.Stepanek, Martin, Sectoral Impacts of International Labour Migration and Population Ageing in the Czech Republic. IES Working Papers 15/2019. (2019) IES FSV. Charles University, Prague, Czech Republic. [Jiný výsledek]
136416Mgr. Hana Drozdová VrchotickáDrozdová Vrchotická Hana, Potvrzení o vydání publikace [Jiný výsledek]
136416Mgr. Hana Drozdová VrchotickáRukopis, Rukopis, který byl předán nakladatelství (bez obrazové přílohy) [Jiný výsledek]
476417MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.Šebela Antonín, Spánkové koreláty časného rizika bipolární afektivní poruchy u dětí a adolescentů. [Sleep correlates of early risk of bipolar disorder in children and adolescents]. Praha, 2019. 109 stran, 2 přílohy. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Psychiatrická klinika; Národní ústav duševního zdraví, Klecany. MUDr. Michal Goetz, Ph.D.; MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.. Hlavní řešitel projektu GAUK, Antonín Šebela zpracoval výsledky projektu v rámci svého Ph.D. studia na 1. LF UK, které dne 17.9.2019 úspěšně obhájil a získal titul Ph.D. https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/172145/ [Jiný výsledek]
476417MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.Kolenič Marián, Novák Tomáš, Fárková Eva, Michal Goetz, Šebela Antonín, SLEEP-WAKE CYCLE INSTABILITY OF CHILDREN IN HIGH-RISK FOR BIPOLAR DISORDER Poster prezentován na The 19th WPA World Congress of Psychiatry Lisbon, Portugal 21-24 August, 2019. [Jiný výsledek]
1583117RNDr. Zuzana BílkováBílková, Zuzana; Šorel, Michal , Projection methods for finding intersection of two convex sets and their use in signal processing problems, článek v recenzním řízení časopisu Journal of Mathematical Imaging and Vision [Jiný výsledek]
1700119Mgr. Daniel Rejman, Ph.D.Daniel Rejman, Tato vznikající disertační práce bude před odevzdáním k oponentuře ještě dále rozšířena a revidována. [Jiný výsledek]
1700119Mgr. Daniel Rejman, Ph.D.Daniel Rejman, Dne 9. prosince 2019 proběhla na KTF UK přednáška s účastí širší veřejnosti s názvem Georges Lemaître a jeho teologická předporozumění v kosmologii, jejíž obsah vycházel z badatelské činnosti, spojené s projektem. Viz také https://www.ktf.cuni.cz/AKTUALITY-9014-version1-pozvanka_bbt.jpg [Jiný výsledek]
1672119MUDr. Ľubomír MinaříkMinařík, Ľubomír, Ústní prezentace: Genetic profiling of 83 patients with high-risk myelodysplastic syndrome identifies a set of putative candidates employed in AZA resistance. Konference Stem Cells and Cell Therapy: From Research to Modern Clinical Applications, Lednice, 10.-11.10.2019 s afiliací GA UK a 1. LF UK [Jiný výsledek]
786119Mgr. Lada VikováViková Lada, Seznam cest a zprávy z nich. [Jiný výsledek]
786119Mgr. Lada VikováViková Lada, Aktivní účast na mezinárodní konferenci v Reykjavíku, v srpnu 2019. Příspěvek s názvem "Towards the theme of Czechoslovak Legionnaires (1914-1920) with Romani origin (About their lifes in period between two wars and during the WWII)" byl prezentován dne 16.8.2019 v panelu "Roma in the Period between WWI and WWII". V příloze je uveden program konference. Na konferenci bylo v prezentaci uvedeno, že výzkumný projekt byl realizován s podporou projektu GAUK. [Jiný výsledek]
786119Mgr. Lada VikováViková Lada, pracovní verze prvních stran disertační práce - s uvedením GAUK v poděkování [Jiný výsledek]
1501218Mgr. Barbora BendováBendová, Barbora, Poster na dvou mezinárodních konferencích: Bendová B., Piálek J, Ďureje Ľ, Schmiedová L., Čížková D, Martin J.-F., Kreisinger J. (2019) Does synanthropy take guts? Comparison of gut bacteriome and mycobiome of two mouse species with different ecologies. 5th International Mouse Meeting 2019, Brno, ČR a 8th Congress of European Microbiologists FEMS 2019, Glasgow, Velká Británie. [Jiný výsledek]
424119PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D.Novotná, Gabriela, Prezentace projektu a výstupů na konferencích Dva dny s didaktikou matematiky 2019, Jak učit matematice žáky ve věku 10–16, na konferenci CERME v Utrechtu, na stáži v Hamburku, na doktorandském semináři pro studenty KMDM PedF UK a doktorandské škole KMDM PedF UK. [Jiný výsledek]
580218MUDr. Petr HollýHollý, Petr, Abstrakt na EAN (the European Academy of Neurology) 2020, Paříž - prezentace posteru [Jiný výsledek]
846217Mgr. Ing. Matěj NevrlaNevrla, Matěj, Tail Risks, Asset Prices, and Investment Horizons. IES Working Paper 10/2019 [Jiný výsledek]
846217Mgr. Ing. Matěj NevrlaKurka, Josef, Do Cryptocurrencies and Traditional Asset Classes Influence Each Other? IES Working Paper 29/2017. [Jiný výsledek]
1494217Mgr. Martin HůlaHůla, Martin, Šámalová, Pavlína, Flegr, Jaroslav, Účast na konferenci "Humans in Evolutionary Perspective" (6th International Conference of the Polish Society for Human and Evolution Studies -PTNCE 2019), Praha, CZ Příspěvěk "Are there any individual differences in the rating of flower beauty?" obdžel cenu za 3. nejlepší studentskou přednášku. Výsledky byly získány částečně ze současného projektu GAUK. Účast si autoři hradili z vlastních zdrojů, v prezentaci poděkovali GAUK za podporu projektu. [Jiný výsledek]
1494217Mgr. Martin HůlaHůla, Martin; Šámalová, Pavlína; Flegr, Jaroslav, Účast na konferenci 7th Summer Institute of the International Society for Human Ethology (ISHE 2019), Zadar (HR). Příspěvěk: "The role of shape and color in human aesthetic perception of real flowers and their photographs". Autoři si účast hradili z vlastních zdrojů, během prezentace a na posteru poděkovali GAUK za podporu, kterou poskytla projektu. [Jiný výsledek]
1494217Mgr. Martin HůlaHůla, Martin, Flegr, Jaroslav, Článek: Habitat Selection Theory and the Preference for Flowers – Is There Empirical Support? - v současnosti v recenzním řízení v Journal of Environmental Psychology (IF = 3,6) - publikovaný jako preprint na SocArXiv DOI: https://doi.org/10.31235/osf.io/ya2e5 [Jiný výsledek]
1494217Mgr. Martin HůlaHůla, Martin, Šámalová, Pavlína, Flegr, Jaroslav, Rozpracovaný rukopis druhého článku: Symmetry, prototypicality, complexity, color and human aesthetic response to flowers and their photographs [Jiný výsledek]
1494217Mgr. Martin HůlaHůla, Martin; Flegr, Jaroslav, Účast s posterem "Habitat selection theory and flower preferences- is there empirical support?" na konferenci European Human Behaviour and Evolution Associaton (EHBEA 2019) v Toulouse (FR). Účast si autoři hradili z vlastních zdrojů. Prezentovány byly některé výsledky spoučasného projektu. Autoři na posteru poděkovali GAUK za podporu, kterou poskytla projektu. [Jiný výsledek]
1494217Mgr. Martin HůlaHůla, Martin, Šámalová, Pavlína, Flegr, Jaroslav, Veřejná přednáška v rámci cyklu "Biologické čtvrtky ve Viničné" Přednáška shrnovala dosavadní výzkum hlavního řešitele projektu a diskutovala výsledky dosažené v současném projektu. GAUK bylo poděkováno za podporu. Odkaz na záznam z přednášky: https://www.bioctvrtky.cz/index.php/2019/04/18/m-hula-a-ted-se-ukaz-darwine/ [Jiný výsledek]
1494217Mgr. Martin HůlaHůla, Martin, Šámalová, Pavlína, Flegr, Jaroslav, Zvaná přednáška hlavního řešitele projektu na Max Planck Institute for Human Development, skupina Dr. Annie Wertz (Berlín, DE) Autor shrnul svůj dosvadní výzkum a diskutoval výsledky současného projektu. Během přednášky poděkoval GAUK za podporu projektu. [Jiný výsledek]
1416218Mgr. Lucie HrůzováSommer, David; Hrůzová, Lucie & Král, David, Occurrence of the family Ochodaeidae (Coleoptera: Scarabaeoidea ) in the Arabian peninsula. (poster) [Jiný výsledek]
1416218Mgr. Lucie HrůzováHrůzová, Lucie; Sommer, David & Král, David, A new species of Pachnoda (Coleoptera: Cetoniinae) from Somaliland. (poster) [Jiný výsledek]
1767518Mgr. Jakub ČervenkaČervenka, Jakub et al., Poster prezentovaný na konferenci The 5th Animal Models of Neurodegenerative Diseases, 15.-18. září 2019, Liblice, ČR. [Jiný výsledek]
1767518Mgr. Jakub ČervenkaIevgeniia, Poliakh; Červenka, Jakub et al., Kapitola Proteomic analysis of neural stem cells differentiation by SWATH-MS do knihy Stem Cell Renewal and Cell-Cell Communication, edice Methods in Molecular Biology, nakladatelství Springer - v současnosti v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
1767518Mgr. Jakub ČervenkaČervenka, Jakub et al., Abstrakt k připravované publikaci Proteomic characterization of human neural stem cells and their secretome during in vitro differentiation in respect to cell therapies of CNS disorders schválený do plánovaného speciálního čísla Stem Cells Secretome in CNS Pathological Conditions časopisu Frontiers in Cellular Neuroscience. [Jiný výsledek]
1767518Mgr. Jakub ČervenkaČervenka, Jakub et al., Abstrakt k přednášce na konferenci 6. Neformální proteomické setkání, 29.-30. listopadu 2019, Olomouc, ČR. [Jiný výsledek]
48217Mgr. Eva Soares Moura, Ph.D.Válková, Eva, Účast a prezentace výsledků výzkumu na letní škole věnované sociologii a historii sportu. [Jiný výsledek]
48217Mgr. Eva Soares Moura, Ph.D.Válková, Eva, Přednáška [Jiný výsledek]
486417Mgr. Magdaléna LenartováPavlíková, Magdaléna, Poster (konference FEMS2019, Glasgow, Scotland) [Jiný výsledek]
486417Mgr. Magdaléna LenartováPavlíková, Magdaléna, Příloha k závěrečné zprávě - výsledky [Jiný výsledek]
486417Mgr. Magdaléna LenartováPavlíková, Magdaléna, Rozpracovaná publikace [Jiný výsledek]
818319Mgr. Václav HouskaHouska, Václav, Abstrakt konference Liblice2019 [Jiný výsledek]
818319Mgr. Václav HouskaHouska, Václav, Výroční zpráva za rok 2019 [Jiný výsledek]
818319Mgr. Václav HouskaHouska, Václav, Poster Nanocon2019 [Jiný výsledek]
672119Mgr. Kristína PapcunováPapcunová, Kristína, príspevok "Construction Of The Feminist Consciousness As Part Of The Collective Identity" (konferencia European Conference of Politics and Gender, Amsterdam: 04.07-06.07.2019) [Jiný výsledek]
672119Mgr. Kristína PapcunováPapcunová, Kristína, Abstrakt článku "Rethinking Feminist Consciousness: Between Solidarity and Injustice" zaslaného do Call for Papers v Journal of Gender Studies (Tijdschrift voor Genderstudies) [Jiný výsledek]
672119Mgr. Kristína PapcunováPapcunová, Kristína, príspevok "Gender injustice as part of the feminist consciousness" (konferencia ATGENDER Spring Conference 2019, Gijón: 08.05-10.05.2019) [Jiný výsledek]
672119Mgr. Kristína PapcunováPapcunová, Kristína, Revisiting Solidarity: Identity between the Nation and Gender (rukopis připravený k publikaci) [Jiný výsledek]
1080217Mgr. Thomas MigkosApplová, Lenka, Disertační práce: "Ovlivnění aktivace krevních destiček polyfenolickými látkami a jejich metabolity" [Jiný výsledek]
1080217Mgr. Thomas Migkos Klimková, Kateřina, Diplomová práce: "Stanovení stechiometrie komplexů dehydrosilybinu A s mědí" [Jiný výsledek]
1080217Mgr. Thomas MigkosZsáková, Emily, Diplomová práce: "Interference redukujících látek s hematoxylinovým stanovením chelatace měďnatých iontů" [Jiný výsledek]
1080217Mgr. Thomas Migkos Zuzana, Lomozová, Diplomová práce: "Interakce tamarixetinu a isorhamnetinu s mědí" [Jiný výsledek]
1080217Mgr. Thomas MigkosMigkos, Thomas, posterové sdělení na 2019 XXIII ISHR WORLD CONGRESS, 3-6.6.2019, Peking, Čína [Jiný výsledek]
698217Mgr. Aneta BrunováZelenka Ondřej, Draft článku [Jiný výsledek]
644217Mgr. Václav JanovecJanovec Václav, Předběžná data - invazivita nádorové linie CT26 a MEF - provedeno Mgr. Anetou Gandalovičovou [Jiný výsledek]
1122217Mgr. Marek ŠustrŠustr, Marek, Prezentace k přednášce na studentských dnech v rámci PlantBio CS 2019. [Jiný výsledek]
1122217Mgr. Marek ŠustrŠustr, Marek, Manuskript připravený k recenznímu řízení. [Jiný výsledek]
856218Mgr. Josef SoučekSouček, Josef, Příspěvek na konferenci PeClA 2019. Building the environment. Modularity in Roman landscape painting and modern video game design. [Jiný výsledek]
856218Mgr. Josef SoučekSouček, Josef, Pre-print článku ve sborníku z konference. What were they thinking? Villa landscapes as a source of architectural comparanda. [Jiný výsledek]
1460217Ing. Ievgeniia PoliakhPoliakh, Ievgeniia, Manuscript in preparation. We are currently finishing supplementary files and repositing the data into PRIDE. Also, co-authors are reading and commenting on the manuscript. Please as it is a manuscript in preparation, it is only for the purpose of GAUK report, keep it confidential. [Jiný výsledek]
1276217Mgr. Jan Cvrček, Ph.D.Cvrček Jan, Kaupová Sylva, Půtová Lenka, Velemínský Petr, Brůžek Jaroslav., 25th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Bern, Switzerland, September 3rd – September 8st 2019. Poster presentation – An unusual documented burial of a ten-year-old boy in the context in the end of the First World War in Czech lands. [Jiný výsledek]
848617PhDr. Vladimíra PlzákováPlzáková, Vladimíra, Mana, Josef, Test reakční rychlosti Popis: Jedná se o krátký test reakční rychlosti naprogramovaný v interaktivním programovém prostředí MATLAB. Test se skládá ze čtyř nezávislých subtestů, z nichž každý testuje jiný druh reakční rychlosti (základní, výběrovou, diskriminační a go/no-go). [Jiný výsledek]
848617PhDr. Vladimíra PlzákováPlzáková, Vladimíra, Aktivní účast na konferenci: IX. Medzinárodný neurorehabilitačný kongres Neurorehab 2019, 28.3. - 29. 3. 2019, Rožumberok, Slovensko Přednáška na téma: EFEKTIVITA POČÍTAČOVÝCH A NEPOČÍTAČOVÝCH METOD KOGNITIVNÍ REHABILITACE U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ [Jiný výsledek]
848617PhDr. Vladimíra PlzákováPlzáková, Vladimíra, Aktivní účast na konferenci: VI. KLADRUBSKÉ NEUROREHABILITAČNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí, ZAMĚŘENÍ NA INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE, REHABILITAČNÍ MANAGEMENT, TELEMEDICÍNU A DOZOROVÉ TERAPEUTICKÉ SYSTÉMY, 31. 10. - 1. 11. 2019, Rehabilitační ústav Kladruby u Vlašimi Přednáška na téma: POŠKOZENÍ MOZKU JAKO MOŽNÝ PRECIPITOR PARKINSONOVY NEMOCI [Jiný výsledek]
848617PhDr. Vladimíra PlzákováPlzáková, Vladimíra, Aktivní účast na konferenci: Seminář neurorehabilitační sekce SRFM ČLS JEP, datum konání: středa 22. ledna 2020, místo: přednáškový sál Lékařského domu, Sokolská 490/31, Praha 2. Přednáška na téma: Kognitivní rehabilitace u pacientů s Parkinsonovou nemocí [Jiný výsledek]
848617PhDr. Vladimíra PlzákováPlzáková, Vladimíra, Abstrakt na konferenci: the International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders in Philadelphia, Pennsylvania, USA from September 13-17, 2020 Abstrakt na téma: The feasibility of cognitive telerehabilitation in patients with Parkinson´s disease: the pilot data [Jiný výsledek]
848617PhDr. Vladimíra PlzákováPlzáková, Vladimíra, Příprava článku: Proveditelnost kognitivní rehabilitace a její přínos pro pacienty s Parkinsonovou nemocí: pilotní data [Jiný výsledek]
848617PhDr. Vladimíra PlzákováPlzáková, Vladimíra, Enström Daniela, Článek do časopisu určeného pro pacienty s Parkinsonovou nemocí a pečující osoby. Článek: Kognitivní rehabilitace, Časopis Vlny, vydává společnost Parkinson-Help, z.s., VLNY 17/2019 Článek: Hudba léčí?, Časopis Vlny, vydává společnost Parkinson-Help, z.s. VLNY 17/2019 [Jiný výsledek]
848617PhDr. Vladimíra PlzákováPlzáková, Vladimíra, Aktivní účast na konferenci: První česká tele-neurorehabilitační konference, 6. 6. 2019, Lázně Bělohrad Přednáška na téma: KOGNITIVNÍ TELEREHABILITACE U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ: proveditelnost a efektivita [Jiný výsledek]
848617PhDr. Vladimíra PlzákováPlzáková, Vladimíra, Hoang, Doan, Tvorba aplikace a programování robotické pomůcky (robot EV3 Mindstorm) pro trénink exekutivních funkcí pacientů s Parkinsonovou nemocí. [Jiný výsledek]
848617PhDr. Vladimíra PlzákováPlzáková, Vladimíra, Aktivní účast na mezinárodní konferenci: International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders® NICE, FRANCE • SEPTEMBER 22-26, 2019. Prezentován poster na téma: The efficiency of group cognitive rehabilitation to patients with Parkinson’s disease in comparison to relaxation therapy: pilot data [Jiný výsledek]
1450119Mgr. Tereza GötzováGötzová, Tereza, Zaslané znění příspěvku do sborníku ke konferenci "Existence a koexistence ve filosofické a speciálně pedagogické reflexi". [Jiný výsledek]
1450119Mgr. Tereza GötzováGötzová, Tereza, Anotace k příspěvku na konferenci "Existence a koexistence ve filosofické a speciálně pedagogické reflexi" konané v roce 2019 s dodanou prezentací v pdf. [Jiný výsledek]
506718RNDr. Michal Růžek, Ph.D.Růžek, Michal, Oulehle, Filip, přednáška na konferenci České společnosti pro ekologii [Jiný výsledek]
506718RNDr. Michal Růžek, Ph.D.Růžek, Michal, Oulehle, Filip, Změna půdního chemismu ovlivňuje míru dekompozice v horských lesních ekosystémech - poster na konferenci České pedologické společnosti [Jiný výsledek]
506718RNDr. Michal Růžek, Ph.D.Růžek, Michal, Oulehle, Filip, Guggenberger, Georg, manuscript článku připravený k odeslání [Jiný výsledek]
506718RNDr. Michal Růžek, Ph.D.Růžek, Michal, Oulehle, Filip, Experimentally altered soil chemistry affects decomposition rates in mountainous forest ecosystems - poster EGU [Jiný výsledek]
1522218RNDr. Jan KonečnýKonečný, Jan, Úspěšné adaptování pH indikátoru do média pro včasné odhalení kontaminací, které sužovaly kultivační prostory. Bromokresolový purpur je zbarven do červenohněda, v průběhu kultivace je médium okyselováno a žloutne. Kontaminanty rostliny přerůstají a změna pH je velmi rychle viditelná - plísně typicky médium okyselují a vytváří zářivě žluté skvrny (pH < 5), kdežto některé bakterie pH média zvedají a vytváří sytě fialové zabarvení. Adaptováno na základě literární rešerše a zejm. článku ze sousední katedry: Palková Z., Forstová J. (2000) Yeast colonies synchronise their growth and development. J. Cell Sci. 113, 1923–1928 [Jiný výsledek]
1522218RNDr. Jan KonečnýKonečný, Jan, Foto transformovaného listu bramboru po 2 měsících). Poraněný list kokultivovaný s Agrobakteriem vytváří nezelenou kalusovitou hmotu zejména v oblasti odřízlého řapíku, nikoliv z řezů na hlavní žilce. Důvodem je pravděpodobně velmi malá velikost listů této linie bramboru oproti běžným, kulturním bramborům. Optimalizace kultivačních podmínek pro maximalizaci velikosti listů jsou předmětem tohoto projektu. [Jiný výsledek]
1372217Mgr. Štěpán KáplKápl Štěpán, Ježek Karel, Poster presentation. Prolonged destabilisation of neural network activity in rat pharmacological model of psychosis. Supported by the Charles University project GA UK No. 1372217, PRIMUS 27051, Progres Q-39 and NPU I LO1503 of the Czech Republic & SVV260 394. [Jiný výsledek]
1372217Mgr. Štěpán KáplKápl Štěpán, Ježek Karel, Poster presentation. Dizocilpine-induced instability of mental representations following virtual teleportation task in rats. Supported by the Charles University project GA UK No. 1372217, PRIMUS 27051, Progres Q-39 and NPU I LO1503 of the Czech Republic & SVV260 394. [Jiný výsledek]
256119Mgr. Tomáš Diviák, Ph.D.Diviák, Tomáš, Dynamics and disruption: structural and individual effects of police interventions on two Dutch jihadi networks. European Social Networks Conference, Zurich, Switzerland (2019). konferenční příspěvek [Jiný výsledek]
256119Mgr. Tomáš Diviák, Ph.D.Diviák, Tomáš, Dynamics and disruption: structural and individual effects of police interventions on two Dutch jihadi networks. Spring Conference of the Section on Social Network Analysis of the German Sociological Association, Brémy (2020). [Jiný výsledek]
256119Mgr. Tomáš Diviák, Ph.D.Diviák, Tomáš, článek Diviák, T., van Nassau, C. S., Dijkstra, J. K., Snijders, T. A. B. (2019). Dynamics and disruption: structural and individual effects of police interventions on two Dutch jihadi networks. přijat do recenzního řízení časopisu Social Forces [Jiný výsledek]
1170217Mgr. Jarmila PrincováPrincová, Jarmila, Poster na konferenci EMBO Workshop on Fission Yeast 10th International Meeting, 14.-19.7.2019, Barcelona, Španělsko. Název posteru: Lipid droplet analysis in fission and budding yeasts using automated image processing. Autoři: Jarmila Princová, Martin Schätz, Ondřej Ťupa, and Martin Převorovský [Jiný výsledek]
1170217Mgr. Jarmila PrincováPrincová, Jarmila, Rozpracovaný manuskript - Disrupted redox homeostasis in a fission yeast mitotic mutant [Jiný výsledek]
1182217PhDr. Boris MoskovičMosković, Boris, Recenze v časopisu Střed [Jiný výsledek]
1030119Mgr. Jiří HadravaHadrava, Jiří et al., poster prezentovaný na "10th International Symposium on Syrphidae" s názvem "Distribution of hoverflies in the Czech Republic" abstrakt vytištěný ve sborníku zde: https://iucn-hsg.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/Programme-and-Book-of-Abstracts-ISS10.pdf [Jiný výsledek]
507116Mgr. Nela KlímováKlímová, Nela; Holubová, Jana; Streparola, Gaia; Makovický, Petr; Traganová, Veronika; Bumba, Ladislav and Sebo, Peter, Poster form the ETOX 2019 conference: Pertussis toxin activity interferes with the trafficking of Bordetella pertussis into mediastinal lymph nodes [Jiný výsledek]
507116Mgr. Nela KlímováMasin, Jiri; Osickova, Adriana; Jurnecka, David; Klimova, Nela; Khaliq, Humaira; Sebo, Peter and Osicka, Radim , Retargeting from CR3 to the LFA-1 receptor uncovers the adenylyl cyclase enzyme-translocating segment of Bordetella adenylate cyclase toxin: a manuscript submitted to The Journal of Biological Chemistry [Jiný výsledek]
1090119Mgr. Noemi MészárosováMészárosová, Noemi; Skála, Roman; Matoušková, Šárka, Abstract presented at the Goldschmidt Conference 2019 in Barcelona, Spain [Jiný výsledek]
1090119Mgr. Noemi MészárosováMészárosová, Noemi; Skála, Roman, Abstract presented at the Annual Meeting of the Meteoritical Society 2019 in Sapporo, Japan [Jiný výsledek]
1090119Mgr. Noemi MészárosováMészárosová, Noemi; Skála, Roman; Matoušková, Šárka, Poster presented at the Goldschmidt conference 2019 in Barcelona, Spain [Jiný výsledek]
816119MgA. Marie Papežová Erlebachová, DiS., Ph.D.Papežová Erlebachová, Marie, Zaslaný příspěvek s názvem "Specifika klavírní spolupráce s vybranými hudebními nástroji" do sborníku z mezinárodní konference Teorie a praxe hudební výchovy VI. [Jiný výsledek]
470119MUDr. Marko PetržalkaPetržalka, Marko, Prezentace projektu na Jedličkových neuroimunologických a likvorologických dnech 2019 v Praze [Jiný výsledek]
470119MUDr. Marko PetržalkaPetržalka, Marko, Článek přijat do tisku Název článku: Efektivita prodlouženého dávkovacího intervalu natalizumabu u pacientů s roztroušenou sklerózou Název časopisu: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Příloha: potvrzující mail od šéfredaktora - prof. Herzig [Jiný výsledek]
1184119Mgr. Pavla Boháčová, Ph.D.Boháčová Pavla, Poster s názvem The effects of IFN-γ on development of suppressive action of B cells na konfrenci Stem Cells and Cell Therapy: From Research to Modern Clinical Applications v Lednici. [Jiný výsledek]
1250317Mgr. Jan NovákNovák, Jan, Aktivní účast na konferenci (přednáška) - Annual Congress of Europen Childhood Obesity Group (Katowice, PL) [Jiný výsledek]
1250317Mgr. Jan NovákNovák, Jan, Aktivní účást (přednáška) na konferenci - 6th International Anthropological Congress of Dr. Ales Hrdlicka (Humpolec, ČR) [Jiný výsledek]
1250317Mgr. Jan NovákNovák, Jan, Aktivní účast na konferenci (poster) - Annual Congress of Europen Childhood Obesity Group (Katowice, PL) [Jiný výsledek]
514218RNDr. Eliška Polášková, Ph.D.Polášková, Eliška, Prezentace s názvem "Equal-Spin Limit of the Kerr-NUT-(A)dS spacetime" přednesená na konferenci "29th Workshop on General Relativity and Gravitation in Japan - JGRG29" v Kóbe. [Jiný výsledek]
514218RNDr. Eliška Polášková, Ph.D.Vrátný, Adam, Prezentace s názvem "Accelerating Taub-NUT black hole" přednesená na konferenci "Week of Doctoral Students 2019" v Praze. [Jiný výsledek]
514218RNDr. Eliška Polášková, Ph.D.Vrátný, Adam, Poster s názvem "Conformal tools for stationary axisymmetric metrics" prezentovaný na konferenci "XII Black Holes Workshop" v Guimaraes. [Jiný výsledek]
1760218Mgr. Anna LučanováLučanová, Anna, Poster prezentovaný na konferenci Zoologické dny 2019 v Brně [Jiný výsledek]
1322119Mgr. Jakub SoukupSoukup Jakub, Poster z konference GSEV 2019. [Jiný výsledek]
1322119Mgr. Jakub SoukupSoukup, Jakub, Abstrakt konference GSEV 2019 [Jiný výsledek]
1322119Mgr. Jakub SoukupPekárková, Kristýna, Abstrakt SVK LF1 2019 (jméno hlavní řešitelky později změněno z Vrbová na Pekárková) [Jiný výsledek]
360216Mgr. Jakub SoukupSoukup, Jakub, Dopis z redakce Immunology Letters potvrzující přijetí manuskriptu ke zvážení k publikaci. Dopis obsahuje manukript. [Jiný výsledek]
360216Mgr. Jakub SoukupSoukup, Jakub, PDF soubor dokumentující dosažené výsledky. [Jiný výsledek]
1758218Mgr. Zuzana BauriedlováBlascheová, Zuzana; Namyslov, Jiří; Janoušková, Jana;Soukup, Aleš; Tylová, Edita, Poster z konference PaDiBa 2019 v Bonnu. [Jiný výsledek]
1758218Mgr. Zuzana BauriedlováBlascheová, Zuzana; Namyslov, Jiří; Janoušková, Jana;Soukup, Aleš; Tylová, Edita, Poster z konference Plant biology CS 2019 [Jiný výsledek]
34218JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.Vyjádření děkana PF UK, Vyjádření děkana PF UK vztahující se k vyjednávání s Rejstříkem trestů o poskytnutí údajů. (nahráno do výsledků, jelikož aplikace neumožňuje nahrání jiných příloh) [Jiný výsledek]
1306119Mgr. Eliška HacaperkováHacaperková, Eliška, Poster na mezinárodní konferenci ICBIC 19 [Jiný výsledek]
1306119Mgr. Eliška HacaperkováHacaperková, Eliška, Prezentace na semináři Katedra Anorganické Chemie [Jiný výsledek]
1306119Mgr. Eliška HacaperkováHacaperková, Eliška; Jaroš, Adam; Kotek, Jan; Straka, Michal; Kubíček, Vojtěch; Hermann, Petr, Abstrakt k publikaci Al(III)-NTA-Fluoride: A Simple Model System for Al–F Binding with Unexpected Thermodynamics (v recenzentním řízení) [Jiný výsledek]
1148217Mgr. Klára Klimešová, Ph.D.Klimešová, Klára, Poster (prezentován na konferencích RNA 2019, Krakov a RNP network dynamics in development and disease, Lublaň 2019) [Jiný výsledek]
504218Mgr. Magdalena BělováBělová, Magdalena, Přednáška na symposiu Anti-Predator Coloration (4. – 5. 7. 2019, Penryn, UK): Social learning of avoidance of aposematic prey: effect of type of social information [Jiný výsledek]
766119Ing. Pavel ŠvecŠvec, Pavel, Konferenční abstrakt, 71. Zjazd Chemikov [Jiný výsledek]
766119Ing. Pavel ŠvecŠvec, Pavel, Příloha k výsledkům dosaženým v roce 2019. [Jiný výsledek]
766119Ing. Pavel ŠvecGroborz, Ondřej, Článek odeslaný k recenznímu řízení [Jiný výsledek]
766119Ing. Pavel ŠvecKolouchová, Kristýna, Článek odeslaný k recenznímu řízení [Jiný výsledek]
1094119Mgr. Milan ChroustChroust, Milan; Ivanov, Martin; Čerňanský, Andrej; Fortuny, Josep; Mazuch, Martin; Luján, Angel, Poster: NEW DIPLOCYNODON REMAINS FROM THE LOWER MIOCENE SITE OF AHNÍKOV/MERKUR MINE (NORTH-WEST BOHEMIA, CZECH REPUBLIC) [Jiný výsledek]
448218Mgr. Veronika Hefka BlahnováHefka Blahnová, Veronika, Příspěvek na XI. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2019“. Prezentace ve formě posteru. [Jiný výsledek]
448218Mgr. Veronika Hefka BlahnováHefka Blahnová, Veronika, Publikace s názvem "Combinations of growth factors for human mesenchymal stem cell proliferation and osteogenic differentiation", aktuálně v recenzním řízení v Bone & Joint Research. [Jiný výsledek]
448218Mgr. Veronika Hefka BlahnováHefka Blahnová, Veronika, Abstrakt na konferenci XLII. dny lékařské biofyziky. Příspěvek byl prezentován ve formě posteru. [Jiný výsledek]
1698218Mgr. Filip Kostka, Ph.D.Kostka, Filip, Poster entitled "Dynamic source inversion for physical parameters controlling the 2017 Lesvos earthquake" at the NMEM 2019 conference in Slovakia. [Jiný výsledek]
760219Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.Vladimíra Dostálová, Alžběta Bártová, Hana Bláhová and Iva Holmerová, Článek s názvem: The Needs of Older People Receiving Home Care: A Scoping Review byl podán k publikaci do zahraničního periodika Aging Clinical and Experimental Research (IF 2,331) a v současné době probíhá zpracování připomínek recenzenta. [Jiný výsledek]
760219Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.Alžběta Bártová; Hana Bláhová; Vladimíra Dostálová; Iva Holmerová; Kateřina Hájková; Richard Papík, Orální příspěvek "Uspokojené a neuspokojené potřeby zvláště vulnerabilních pacientů vyššího věku se zaměřením na pacienty s demencí" na Pražských gerontologických dnech 17. - 18. září 2019 [Jiný výsledek]
760219Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D. Hana Bláhová, Alžběta Bártová, Vladimíra Dostálová, Iva Holmerová, Článek s názvem: The Needs of Vulnerable People in Hospital Care: A Scoping Review je připraven k podání do odborného zahraničního recenzovaného periodika s impakt faktorem. [Jiný výsledek]
760219Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D. Alžběta Bártová, Hana Bláhová, Vladimíra Dostálová, Iva Holmerová , Článek s názvem: Self-reported Needs of People with Dementia je připraven k podání do odborného zahraničního recenzovaného periodika [Jiný výsledek]
760219Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.DOSTÁLOVÁ Vladimíra, BÁRTOVÁ Alžběta, BLÁHOVÁ Hana, SHIELLS Kate, HOLMEROVÁ Iva , Poster "The needs of vulnerable older patients receiving healthcare at home with focus on persons with dementis" prezentován na konferenci 23. – 25. října 2019 - The 29th Alzheimer Europe Conference (Haag, Nizozemsko) [Jiný výsledek]
760219Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D. Alžběta Bártová, Hana Bláhová, Vladimíra Dostálová, Iva Holmerová , Poster "The needs of people with dementia: persons with dementia as important informants of one’s individual needs" prezentován na konferenci 5. – 7. listopadu 2019 – First Krems Dementia conference (Krems, Rakousko) [Jiný výsledek]
1630218RNDr. Petr Opletal, Ph.D.Opletal, Petr, Poster na workshopu Quantum Ferromagnetism and Related Phenomena [Jiný výsledek]
1630218RNDr. Petr Opletal, Ph.D.Opletal, Petr, Poster na konferenci SCES 2019 [Jiný výsledek]
1630218RNDr. Petr Opletal, Ph.D.Opletal, Petr, Poster na konferenci EHPRG 2019 [Jiný výsledek]
1630218RNDr. Petr Opletal, Ph.D.Opletal, Petr, Připravovaný článek s názvem "Different universality classes of isostructural UTX compounds" [Jiný výsledek]
226217Klára Svitáková, M.Phil.Svitáková, Klára and Šoltés, Michal, (2020). Sorting of Candidates: Evidence from 20,000 Electoral Ballots. CERGE-EI Working Paper Series, (652). [Jiný výsledek]
244217RNDr. Petr Cejpek, Ph.D.Petr Cejpek, Poster ECM 2019 [Jiný výsledek]
244217RNDr. Petr Cejpek, Ph.D.Petr Cejpek, Poster MMM 2019 [Jiný výsledek]
244217RNDr. Petr Cejpek, Ph.D.Petr Cejpek, Manuskript článku [Jiný výsledek]
244217RNDr. Petr Cejpek, Ph.D.Lukáš Beran, Výsledky z magnetooptického měření [Jiný výsledek]
1574517Mgr. Pavel JakubecJakubec Pavel, Plachka Kateřina, Nováková Lucie, Plakátové sdělení na konferenci SFC 2019 [Jiný výsledek]
64217MUDr. Vojtěch Krátký, Ph.D.Krátký, Vojtěch, prezentace formou přednášky na 95. Fyziologických dnech s názvem "Manipulation of the renin-angiotensin system and its impact on cardiac functions in rats with high-output heart failure" (5. – 7. února 2019, Praha, Česká republika) [Jiný výsledek]
64217MUDr. Vojtěch Krátký, Ph.D.Krátký, Vojtěch, prezentace formou přednášky a posteru na Experimental Biology 2018 s názvem "Effects of Venous Congestion and Intrarenal Renin-Angiotensin System Activation on Renal Hemodynamics in Rats with High-Output Heart Failure" (6. – 9. dubna 2019, Orlando, USA) [Jiný výsledek]
888218Mgr. Jiří MoravecMoravec, Jiří, Aktivní účast na mezinárodní konferenci [Jiný výsledek]
1352218Mgr. Tomáš VrbickýVrbický T., Přikryl R., Jedlička P., XIII International Mineral Processing and Recycling Conference (XIII IMPRC), 8-10 May 2019, Belgrade, Serbia. Vrbický T., Přikryl R., Jedlička P. (2019): Processing experiments of feldspar raw material using combined magnetic and gravity concentrating separations. (Poster) [Jiný výsledek]
1352218Mgr. Tomáš VrbickýBotula J., Přikryl R., Vrbický T., European Geosciences Union, General Assembly, 7-12 April 2019, Vienna, Austria. Botula J., Přikryl R., Vrbický T. (2019): Small-scale processing experiments of feldspar raw material by magnetic separation combined with air gravity concentrating table. (Poster) [Jiný výsledek]
1352218Mgr. Tomáš VrbickýVrbický T., Přikryl R., Jedlička P., European Geosciences Union, General Assembly, 7-12 April 2019, Vienna, Austria. Vrbický T., Přikryl R., Jedlička P. (2019): Impact of accompanying colourants in experimentally burnt feldspar raw material from Krásno feldspar (albitite-feldspatite) deposit. (Poster) [Jiný výsledek]
512217RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.Laštovička, Josef, Švec, Pavel, Paluba, Daniel, Kobliuk, Natalia, Svoboda, Jan, Hladký, Radovan, Připravený článek do periodika Remote Sensing od MDPI s IF 4.118. (článek obsahuje dedikaci GA UK) [Jiný výsledek]
512217RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.Laštovička, Josef, Švec, Pavel, Paluba, Daniel, Hladký, Radovan, Riedl, Martin, Příspěvek na GIS Ostrava 2019 [Jiný výsledek]
512217RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.Laštovička, Josef, Prezentace GIS Ostrava 2019 [Jiný výsledek]
950217Mgr. Vojtěch Tláskal, Ph.D.Vojtěch Tláskal, Tomáš Větrovský, Ulisses N. da Rocha, João P. Saraiva, Lummy M. O. Monteiro, Petr Baldrian, Insight into genomic potential of uncultivated bacteria associated with decomposing wood, 4th Thünen Symposium on Soil Metagenomics, Německo 2019, poster [Jiný výsledek]
950217Mgr. Vojtěch Tláskal, Ph.D.Vojtěch Tláskal, Vendula Brabcová, Tomáš Větrovský, Mayuko Jomura, Rubén López-Mondéjar, Lummy Maria Oliveira Monteiro, João Pedro Saraiva, Zander Rainier Human, Tomáš Cajthaml, Ulisses Nunes da Rocha, Petr Baldrian, Cross-domain cooperation between bacteria and fungi mediates deadwood decomposition. Manuskript připravený k odeslání do recenze. Plánované odeslání 04/2020. [Jiný výsledek]
1042217Mgr. Petra SvobodováDvořák, Josef, poster [Jiný výsledek]
1042217Mgr. Petra SvobodováDvořák, Josef, poster [Jiný výsledek]
1484218Mgr. Jaroslava ŘáhováŘáhová, Jaroslava a kol., posterový příspěvek na konferenci Graphene week 2019 [Jiný výsledek]
652217RNDr. Filip TichánekTichánek, Filip, Příloha obsahující grafy s vybranými předběžnými výsledky. [Jiný výsledek]
1066119MUDr. Anežka Bělohlávková, Ph.D.Dana Buršíková Brabcová, Jiří Kohout, Anežka Bělohlávková, Matyáš Ebel, Pavel Kršek, Influence of cognitve and behavioral comorbidities on the level of depression and anxiety among children with epilepsy, poster presentation, 13 European Paediatric Neurology Congress, Athens) [Jiný výsledek]
1066119MUDr. Anežka Bělohlávková, Ph.D.Anežka Bělohlávková, Pavel Kršek, Kvalita života u dětí s farmakorezistentní epilepsií: Jaká je realita? XXIII. postgraduální kurz epileptologie "Dny Jiřího Dolanského", přednáška, [Jiný výsledek]
884216PharmDr. Barbora Vitverová, Ph.D.Vitverová, Barbora, Posudky oponentů PLOS ONE [Jiný výsledek]
884216PharmDr. Barbora Vitverová, Ph.D.Vitverová, Barbora, Zaslaný manuskript do časopisu PLOS ONE. [Jiný výsledek]
927916Mgr. Ondřej Skořepa, Ph.D.Skořepa, Ondřej, Článek odeslaný k recenznímu řízení v časopise Cancers (vydavatelství MDPI, IF 6,162) do jeho special issue "Cancer Immunotherapy Using Natural Killer Cells: Successes and Challenges of the Field". [Jiný výsledek]
426216Mgr. Vladimír PiskalaPiskala Vladimír, Článek v rezenzním řízení [Jiný výsledek]
616217Mgr. Eliška TichopádováFňukalová Eliška, Zýka Vladimír, Romportl Dušan, Připravovaná publikace: Green infrastructure for Central Europe: an ecological network based on ecosystem service potential [Jiný výsledek]
1752218Mgr. Eva Neuwirthová, Ph.D.Neuwirthová, Eva, prezentace výsledků na mezinárodní konferenci: Plant Biology CS 2019 25.-30.8.2019 v Českých Budějovicích v podobě posteru [Jiný výsledek]
1752218Mgr. Eva Neuwirthová, Ph.D.Neuwirthová, Eva, prezentaci výsledků na mezinárodní konferenci 11th EARSeL SIG Imaging Spectroscopy Workshop 2019; 6.2.-8.2.v Brně v podobě posteru [Jiný výsledek]
884218Mgr. Vladimír SuchánekSuchánek, Vladimír, Abstrakty ke konferencím (viz. přiloha). [Jiný výsledek]
1188217RNDr. Kristýna KolaříkováFlašarová, K., Lauer, T., Žatecká, M., Strouhalová, B., Kadlec, J., Kolařík, P. , Paleoclimate change record in the Dejvice loess-paleosol sequence (Prague, Czech Republic). Poster, International Union for Quaternary Research 2019. Dublin, Irsko. [Jiný výsledek]
1188217RNDr. Kristýna KolaříkováFlašarová, K., Lauer, T., Žatecká, M., Strouhalová, B., Kadlec, J., Kolařík, P. , Multiproxy evidence of Middle and Late Pleistocene environmental changes in the loess-paleosol sequences of Central Bohemia(CzechRepublic). ústní příspěvek, International Symposium on září 2019 "Loess Deposits as Archives of Environmental Change in the Past". Jerevan, Arménie. [Jiný výsledek]
1188217RNDr. Kristýna KolaříkováFlašarová, K., Lauer, T., Žatecká, M., Strouhalová, B., Kadlec, J., Kolařík, P. , Rekonstrukce paleoklimatických změn v pleistocénu pomocí multiproxy záznamu z vybraných sprašových sérií ve středních Čechách. Světový den půdy 2019. Sborník abstraktů. s. 5 [Jiný výsledek]
1188217RNDr. Kristýna KolaříkováKolařík P., Strouhalová B., Truba J., Flašarová K., Šefrna L., Dynamics of n-alkanes in loess-derived soils of Czechia. ústní příspěvek, International Symposium on září 2019 "Loess Deposits as Archives of Environmental Change in the Past". Jerevan, Arménie. [Jiný výsledek]
1500119Mgr. Pavla NovotnáNovotná, Pavla, Aktivní prezentace výsledků na 7th Conference on Physiology of Yeast and Filamentous Fungi, Milano, Itálie, kde byly výsledky prezentovány formou panelového sdělení (abstrakt přiložen v příloze). [Jiný výsledek]
364119MUDr. Barbora VakrmanováVakrmanová Barbora, Abstrakt na XXIX. Konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR , 1.-3.11.19, Hradec Králové, prezentace formou přednášky [Jiný výsledek]
988218Mgr. Julie Vacková, Ph.D.Vacková, Julie , Materiál k ústní prezentaci, kterou jsem ukázala na "PhD Conference in Immunology". [Jiný výsledek]
988218Mgr. Julie Vacková, Ph.D.Vacková, Julie , Poster prezentovaný na BIOCEV Days [Jiný výsledek]
942119Mgr. Věra LatoňováLatonova, Vera, Shrnutí výsledků testování vlivu vzdušné vlhkosti na stabilitu senzorů. Shrnutí výsledků snahy zmenšit vliv relativní vzdušné vlhkosti na stabilitu senzorů pomocí "vypékání". [Jiný výsledek]
942119Mgr. Věra LatoňováMikestikova, Marcela, ..., Latonova, Vera, ..., Electrical characterization of surface properties of the ATLAS17LS sensors after neutron, proton and gamma irradiation. Prezentace na " 12th International "Hiroshima" Symposium on the Development and Application of Semiconductor Tracking Detectors (HSTD12) at Hiroshima, Japan". [Jiný výsledek]
942119Mgr. Věra LatoňováMikestikova, Marcela, Latonova, Vera, ..., Prezentace výsledků studia objemového poškození senzorů po ozáření gama na RD50 Workshop. [Jiný výsledek]
942119Mgr. Věra LatoňováMikestikova, Marcela, Latonova, Vera, ..., Prezentace výsledků studia objemového poškození senzorů po ozáření gama na poradě ITK Strip Community. [Jiný výsledek]
942119Mgr. Věra LatoňováLatonova, Vera, Poster prezentovaný na VIII International Course "Detectors and Electronics for High Energy Physics, Astrophysics, Space and Medical Applications zaměřený na studium objemového poškození senzorů po ozáření protony. [Jiný výsledek]
942119Mgr. Věra LatoňováLatonova, Vera, Prezentace prvních výsledků testování vlivu vzdušné vlhkosti na stabilitu senzorů na poradě ITk Community. [Jiný výsledek]
942119Mgr. Věra LatoňováFernandez-Tejero, Xavi, ..., Latonova, Vera, Prezentace zabývající se citlivostí senzorů na relativní vzdušnou vlhkost. Prezentováno na: "12th International "Hiroshima" Symposium on the Development and Application of Semiconductor Tracking Detectors (HSTD12) at Hiroshima, Japan. [Jiný výsledek]
942119Mgr. Věra LatoňováLatonova, Vera, Prezentace dalších výsledků testování vlivu vzdušné vlhkosti na stabilitu senzorů na poradě ITk Community. V prezentaci je také prezentován vliv "vypékání" senzorů na jejich pozdější stabilitu při vyšší relativní vzdušné vlhosti. [Jiný výsledek]
1270218Mgr. Martin HronecHronec Martin; Ondrej Tobek, Does It Pay to Follow Anomalies Research? Machine Learning Approach with International Evidence, Reworked paper titled Does It Pay to Follow Anomalies Research? Machine Learning Approach with International Evidence sent to Journal of Financial Markets with revise and resubmit. [Jiný výsledek]
1270218Mgr. Martin HronecBarunik Jozef and Hronec Martin, Progress on project Asset Pricing with Quantile Machine Learning. [Jiný výsledek]
1360218Mgr. Klára LátrováHryzáková, Klára, Poster prezentovaný na konferenci ETOX19 v Davosu (Švýcarsko) v červnu 2019. [Jiný výsledek]
74218JUDr. Dominik Králik, Ph.D.Králik, Dominik, Disertační práce [Jiný výsledek]
1290119Ing. Monika Martišková, Ph.D.Martiskova, Monika, ILERA presentation [Jiný výsledek]
1290119Ing. Monika Martišková, Ph.D.Martiskova, Monika, ILERA abstract accepted [Jiný výsledek]
90119RNDr. Jiří Švancara, Ph.D.Barták Roman, Krasičenko Ivan, Švancara Jiří, Multi-Agent Path Finding on Real Robots Příspěvek na demo sekci konference ICAPS 2019 [Jiný výsledek]
1580119Mgr. Jan BokBok, Jan, prispevek ve sborniku konference PhD Summer School Rogla 2019 [Jiný výsledek]
1580119Mgr. Jan BokBok, Jan, rozsireny abstrakt v sborniku konference Bordeaux Graph Workshop 2019 [Jiný výsledek]
1550217PharmDr. Hana Bavlovič Piskáčková, Ph.D.Hana Bavlovič Piskáčková, Výsledky byly prezentovány na konferencích formou posteru (HPLC 2019 Milano, Itálie) a přednášky (PGS konference, FaF UK, Abstrakty viz příloha 15). Byl podána patentová přihláška zaměřená na kardioprotektivní účinek JAS-2 (oficiální kódové označení ICRF-193): Použití analogu ICRF-193 k prevenci chronické kumulativní kardiotoxicity způsobené terapií antracyklinovými protinádorovými léčivy (příloha 16 a 17). Hlavní řešitelka i garant jsou mezi původci patentu. Podání patentové přihlášky však zpomalilo proces publikace výsledků tohoto projektu. V současné době jsou výsledky projektu sepsány do formy článku připraveného pro zaslání do časopisu s IF (příloha 18). Stejně jako u patentové přihlášky je v článku použito označení ICRF-193 [Jiný výsledek]
550218Mgr. Tomáš LosAbbatiello, A.; Bulíček, M.; Los, T.; Málek, J.; Souček, O., Rozšíření článku "Abbatiello, A.; Los, T.; Málek, J.; Souček, O.:On three dimensional flows of pore pressure activated Bingham fluids" (uvažujeme obecnější model, kdy se látka chová jako ideálně plastická, dokud rychlost smyku nepřekročí kritickou mez, až poté jako vazká tekutina) a realističtější data úlohy (méně regulární objemové síly). Aktuální verzi téměř připravenou na zaslání k recenzi přikládám. [Jiný výsledek]
550218Mgr. Tomáš LosBulíček, M.; Los, T.; Lu, Y.; Málek, J., Existenční teorie pro Giesekus model ve dvou prostorových dimenzích. Zmíněný model patří do třídy modelů Burgersova typu používaných k popisu viskoelastických látek (tekutina ve sklivci, asfaltové pojivo). Soubor je téměř připravený na zaslání k recenzi. [Jiný výsledek]
8119Mgr. Gabriela Rolová, Ph.D.Rolová, Gabriela, (2019). Health literacy in people with alcohol addiction. The results of the pilot study and the consequences of low health literacy in the context of substance use. II. International Conference on Prevention: Addictions and other Problematic Behaviors. Sevilla, Španělsko, 17. - 18. 10. 2019. [Jiný výsledek]
8119Mgr. Gabriela Rolová, Ph.D.Rolová, Gabriela, (2019). Zdravotní gramotnost lidí léčících se ze závislosti na alkoholu. XXV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 58. česko-slovenská konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Seč, Česká republika, 3. - 6. 6. 2019. [Jiný výsledek]
8119Mgr. Gabriela Rolová, Ph.D.Rolová, Gabriela, (2019). Health literacy in people with alcohol addiction -- A pilot study. Lisbon Addictions 2019. Lisbon, Portugal, 23. - 25. 10. 2019. [Jiný výsledek]
8119Mgr. Gabriela Rolová, Ph.D.Rolová, Gabriela, (2019). Zdravotní gramotnost osob se závislostí na alkoholu. 20. studentská vědecká konference 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pod záštitou děkana 1. LF UK prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc. Praha: 1. LF UK (sborník abstrakt). [Jiný výsledek]
1501818Mgr. Jan SýkoraSýkora, Jan; Špačková, Petra, Draft článku do impaktovaného časopisu s názvem Neighbourhood at the Crossroads: Differentiation in Residential Change and Gentrification in a Post-socialist Inner-city Neighbourhood (verze po vypořádání prvního kola recenzí) [Jiný výsledek]
1501818Mgr. Jan SýkoraSýkora, Jan, draft připravované publikace s názvem Dynamika proměn pražského vnitřního města [Jiný výsledek]
1501818Mgr. Jan SýkoraSýkora, Jan, Příspěvek na zahraniční konferenci CATference v Bělehradě s názvem Neighbourhood Change Dynamics of Prague Inner city [Jiný výsledek]
1501818Mgr. Jan SýkoraSýkora, Jan; Horňáková, Marie, Příspěvek na domácí konferenci New Wave v Brně s názvem Neighbourhood Change Dynamics of Prague Inner City [Jiný výsledek]
900119Mgr. Jan Grebík, Ph.D.Grebik Jan, σ-lacunary actions of Polish groups, submitted. Research article about continuous actions of Polish group on Polish spaces. We prove that every essentially countable such action is σ-lacunary. Paper has been accepted to Proceedings of the American Mathematical Society. [Jiný výsledek]
900119Mgr. Jan Grebík, Ph.D.Grebik Jan, Rocha Israel, Fractional Isomorphism of Graphons, submitted. Research article about extension of the notion of fractional isomorphism of finite graphs to the setting of graphons. Joint work with Israel Rocha. Paper is submitted to a journal. [Jiný výsledek]
546217Mgr. Hana MartínkováMartínková, Hana, Smetana, Michal, Article published in the Journal Politics (Online First, will appear in print later this year) Name of Article: Dynamics of norm contestation in the Chemical Weapons Convention: The case of ‘non-lethal agents’ doi: https://doi.org/10.1177/0263395720904605 Journal: Politics Impact factor: 1.377 [Jiný výsledek]
912218Mgr. Jana MaršíkováMaršíková, Jana; Wilkinson, Derek; Váchová, Libuše; Palková, Zdena, Poster: TORC1 Function and Regulation During Yeast Colony Develepment. [Jiný výsledek]
1075016Mgr. Kateřina BalounováBalounová, Kateřina; Soták,Matúš; Ergang, Peter; Vodička, Martin; Vagnerová, Karla; Pácha, Jiří, publikace v recenzním řízení do časopisu Mechanisms of Ageing and Development obsahující hlavní část výsledků studia existence cirkadiánní rytmicity genů buněčného cyklu během stárnutí a tumorigeneze tlustého střeva [Jiný výsledek]
1075016Mgr. Kateřina BalounováBalounová, Kateřina, výsledky byly prezentovány formou přednášky Affect of Aging and Neoplastic Transformation on Diurnal Expression of the Cell Cycle Genes in the Colon na výjezdním zasedání PhD studentů FGU AVČR, které se konalo od 29. do 31.10. 2019 v Seči [Jiný výsledek]
1200317Mgr. Petra NovákováNováková, Petra, Průběžné výsledky jsou popsány v Popisu příloh a zdůvodněny ve Splnění cílů a Závěrečné zprávě. [Jiný výsledek]
138217Mgr. Katarína EvansováBaranyaiová Katarína, Abstrakt v časopise Neuropsychobiology [Jiný výsledek]
138217Mgr. Katarína EvansováEvansová Katarína, Manuscript Draft vygenerovaný systémem po odeslání do časopisu. [Jiný výsledek]
1294317Mgr. Dominika ŠubováFassmannova, Dominika, Final report [Jiný výsledek]
1180119Ing. Eliška KoutnáKoutná, Eliška, 2D klasifikace nukleosomu H3K36me2 [Jiný výsledek]
1180119Ing. Eliška KoutnáKoutná, Eliška; Lux, Vanda; Veverka, Václav, LEDGF/p75 interaction network in the nucleosomal context - poster na zahraniční konferenci [Jiný výsledek]
910219Mgr. Jan BilwachsBilwachs, Jan, Symbola der erwirdigen und hocherleuchten Menner : 01 - Dr. Martini Lutheri symbolum (PDF ukázka připravované digitální edice) [Jiný výsledek]
910219Mgr. Jan BilwachsBilwachs, Jan, Symbola der erwirdigen und hocherleuchten Menner : 02 - Dr. Martini Lutheri symbolum (PDF ukázka připravované digitální edice) [Jiný výsledek]
910219Mgr. Jan BilwachsBilwachs, Jan, Schöner außerleßner deutscher Psalm ... : 17 - Herr, nun lässest du deinen Diener (PDF ukázka připravované digitální edice) [Jiný výsledek]
910219Mgr. Jan BilwachsBilwachs, Jan, Příspěvek prezentovaný na Medieval and Renaissance Music Conference 2019 [Jiný výsledek]
910219Mgr. Jan BilwachsBilwachs, Jan, Schöner außerleßner deutscher Psalm ... : 02 - Neun Stück sind, die ich in meinem Herzen (PDF ukázka připravované digitální edice) [Jiný výsledek]
899018Mgr. Zuzana Tichá, Ph.D.Georgi, Hana, Heissler, Radek, Frydrychová, Zuzana, Potrapte své šedé buňky mozkové: trénink pozornosti a pracovní paměti ve starším věku, prezentováno na konferenci Týden mozku (Praha: 11.03-17.03.2019), viz program konference http://www.tydenmozku.cz/#uvidite [Jiný výsledek]
1286218PharmDr. Žofie Jarolímová, Ph.D.Trpělková, Žofie; Ondrejček, Pavel; Šklubalová, Zdeňka, Preparation of the fast disintegrating layer for the multi-layer tablets with controlled release; 3rd European conference on pharmaceutics, Bologna, Italy, 25. – 26. 3. 2019 (poster a abstrakt v příloze) [Jiný výsledek]
1286218PharmDr. Žofie Jarolímová, Ph.D.Trpělková, Žofie; Šklubalová, Zdeňka, Can the angle of internal friction be predicted from simple dynamic consolidation?; Pokroky ve farm. technologii, pracovní den Sekce technologie léků České farm. společnosti ČLS JEP a FF VFU Brno, 4. 9. 2019, přednáška (abstrakt v příloze) [Jiný výsledek]
224217RNDr. Michal Dibus, Ph.D.Dibus, Michal, The Role of PKN3 in Cancer Signaling. The Protein Kinases and Protein Phosphorylation Conference: Mechanisms to Therapeutics, Palm Springs, CA, USA. 2019 [Jiný výsledek]
1680218Mgr. Tereza RydzykováRydzyková, Tereza; Szczurowska Ewa; Petránová, Erika; Vejmola, Čestmír; Kelemen, Eduard , Poster s prezentací behaviorálních dat [Jiný výsledek]
1434217Mgr. František SklenářSklenář, František; Jurjević, Željko; Peterson, Stephen, W.; Kolařík, Miroslav; Nováková, Alena; Kubátová, Alena; Hubka, Vít., Poster Six new species in Aspergillus section Nidulantes 18. Kongres evropských mykologů (18th Congress of European Mycologists) ve Varšavě a Bělověži (Polsko) [Jiný výsledek]
834119Mgr. Michaela BartekováKarasová, Michaela, Článek zaslaný do sborníku z mezinárodní konference 3rd International Conference Literacy and Contemporary Society: Identities, Texts, Institutions, Cyprus. [Jiný výsledek]
834119Mgr. Michaela BartekováKarasová, Michaela, Dopis ředitelům základních škol [Jiný výsledek]
834119Mgr. Michaela BartekováKarasová, Michaela, Diagnostická metoda [Jiný výsledek]
834119Mgr. Michaela BartekováKarasová, Michaela, Příspěvek na mezinárodní konferenci 3rd International Conference Literacy and Contemporary Society: Identities, Texts, Institutions, Cyprus. [Jiný výsledek]
1168217PharmDr. Jiří Demuth, Ph.D.Demuth, Jiří, Příloha za rok 2019 + Závěrečná zpráva [Jiný výsledek]
1168217PharmDr. Jiří Demuth, Ph.D.Demuth, Jiří, Aktivní účast na World Congress on Light and Life (17th Congress of the International Union of Photobiology and 18th Congress of the European Society for Photobiology) v Barceloně 25. -30. 8. 2019 formou posteru. [Jiný výsledek]
1168217PharmDr. Jiří Demuth, Ph.D.Demuth, Jiří, Aktivní účast na konferenci Liblice 2019 ve Špindlerově Mlýně (6. - 8. 11. 2019) formou posteru. [Jiný výsledek]
1168217PharmDr. Jiří Demuth, Ph.D.Matěj, Machan, Syntéza azaftalocyaninových zhášečů fluorescence vhodných pro vazbu doprostřed oligonukleotidového řetězce (diplomová práce) [Jiný výsledek]
178218Mgr. Tomáš Bárta PražákPražák, Tomáš, přednáška na téma "Kazatelna jako mediální element aneb Každodennost vkázáních Emanuela Arnošta z Valdštejna" na Mezinárodní konferenci doktorských studijních programů "Posvátný prostor. Teologie – Umění – Dějiny" pořádanou 11. 4. 2019 na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Příspěvek byl postoupen k recenznímu řízení pro publikován v konferenčním sborníku. [Jiný výsledek]
1180217Mgr. Veronika SpišskáSpišská Veronika, Poster prezentovaný na konferenci XVI European Biological Rhythms Society Congress, Lyon, Francie, 2019 [Jiný výsledek]
1180217Mgr. Veronika SpišskáSpišská Veronika, Manuskript odeslaný do časopisu Brain Research [Jiný výsledek]
698119Mgr. Petr HolýHolý Petr, Poster: Holý P., Hlaváč V., Spálenková A., Koževníkovová R., Raus K., Kopečková K., Měšťáková S., Václavíková R., Ehrlichová M. a Souček P.: Searching for breast cancer biomarkers in oxysterol-related genes using target-enriched DNA sequencing – methodology, COST STRATAGEM WG1 Meeting, Medizinische Universität Wien, 20. 9. 2019 [Jiný výsledek]
704217RNDr. Alžběta Farná, Ph.D.Jméno: Lengálová, Alžběta; Mihalčin, Peter; Skálová, Tereza, Kolenko, Petr, Dohnálek, Jan, Stráňava, Martin; Martínková, Markéta, Abstrakt posteru prezentovaného na konferenci (44th Congress of the Federation of the European Biochemical Societies – FEBS: 6. - 11. 7. 2019, Krakow, Polsko). Název příspěvku: Mechanism of signal transduction in a two-component system formed by a globin-coupled histidine kinase, AfGcHK (a heme-based oxygen sensor) [Jiný výsledek]
704217RNDr. Alžběta Farná, Ph.D.Lengálová, Alžběta; Vávra, Jakub; Mihalčin, Peter; Watanabe-Matsui, Miki; Igarashi, Kazuhiko; Shimizu, Toru; Martínková, Markéta, Abstrakt posteru prezentovaného na konferenci (XIX. Interdisciplinary Meeting of Young Life Sciences: 20. - 23. 5. 2019, Milovy, ČR) Název příspěvku: Study on structure and function relationship of the heme-containing sensor protein, Bach1 [Jiný výsledek]
1424217Mgr. Iveta DvořákováDvorakova, Iveta, Poster prezentovaný na konferenci Integrative Plant Physiology, Sitges 2019 [Jiný výsledek]
1520218Mgr. Anna BednaříkováOchozková Anna, Ochozková A., Mihalčíková L., Yamamotová A., Šlamberová R, ADHD SYMPTOMS AND PRENATAL METHAMPHETAMINE EXPOSURE [Jiný výsledek]
1520218Mgr. Anna BednaříkováOchozkova A., Mihalcikova L., Yamamotova A., Slamberova R., Prenatal methamphetamine exposure, prenatal hypoxia may affect short term memory [Jiný výsledek]
1520218Mgr. Anna BednaříkováANNA OCHOZKOVÁ*1 , ROMANA ŠLAMBEROVÁ1 , LÝDIA MIHALČÍKOVÁ1 , ANNA YAMAMOTOVÁ1, Prenatal methamphetamine exposure and prenatal hypoxia influence short term memory [Jiný výsledek]
1520218Mgr. Anna BednaříkováA. Ochozková, L. Mihalčíková, A.Yamamotová, R. Šlamberová, Prenatal methamphetamine exposure and prenatal hypoxia influence on short term memory [Jiný výsledek]
254319JUDr. Marek NovákNovák, Marek, Příspěvek na konferenci Dny práva pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně na téma Povolená míra rušení v sousedských vztazích pohledem římského a novodobého práva. [Jiný výsledek]
254319JUDr. Marek NovákNovák, Marek, Příspěvek na konferenci právních romanistů ČR a SR IUS HONORARIUM - Římské magistratury a jejich činnost pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně na téma Recepce honorárního práva v Knize písaře Jana. [Jiný výsledek]
558119Mgr. Tomáš KrauskopfKrauskopf, Tomáš, abstrakt - Trends in intra-seasonal temperature variability in Europe [Jiný výsledek]
558119Mgr. Tomáš KrauskopfKrauskopf, Tomáš, Trendy proměnlivosti teploty a průměrné teploty v Evropě [Jiný výsledek]
1076218Mgr. Zdeněk VytlačilVytlačil, Zdeněk, Schválení žádosti o převod financí v rámci projektu [Jiný výsledek]
1076218Mgr. Zdeněk VytlačilVytlačil, Zdeněk, "Residential mobility in Great Moravia investigated using strontium isotope analysis" - poster prezentovaný na 6. Mezinárodním antropologickém kongresu dr. Aleše Hrdličky. Představeny jsou předběžné výsledky analýzy stroncia. [Jiný výsledek]
1434218Mgr. Marie HorňákováHorňáková, Marie; Sýkora, Jan, Manuscript [Jiný výsledek]
1434218Mgr. Marie HorňákováHorňáková, Marie, Článek [Jiný výsledek]
1434218Mgr. Marie HorňákováHorňáková, Marie; Sýkora, Jan, Konferenční příspěvek - PPT [Jiný výsledek]
1434218Mgr. Marie HorňákováHorňáková, Marie; Sýkora, Jan, Konfereční příspěvek - Abstrakt [Jiný výsledek]
1434218Mgr. Marie HorňákováHorňáková, Marie; Sýkora, Jan, Konferenční příspěvek - Abstrakt [Jiný výsledek]
692718Mgr. Ondřej RosendorfRosendorf, Ondřej, Schedule of the upcoming International Studies Association conference in Honolulu. [Jiný výsledek]
692718Mgr. Ondřej RosendorfRosendorf, Ondřej, Program of the Czech Association for International Affairs conference held on 7th May 2019. [Jiný výsledek]
692718Mgr. Ondřej RosendorfRosendorf, Ondřej, Draft of a new article titled "Determinants of Support for a Ban on Killer Robots: Preventive Arms Control as an Anticipatory Response to Military Innovation". [Jiný výsledek]
692718Mgr. Ondřej RosendorfRosendorf, Ondřej; Vranka, Marek; Smetana, Michal, Proof of submission to the Security Studies journal. [Jiný výsledek]
692718Mgr. Ondřej RosendorfRosendorf, Ondřej, Program of the conference "Peace and War in the Age of Turmoil" organized by Peace Research Center Prague. [Jiný výsledek]
692718Mgr. Ondřej RosendorfRosendorf, Ondřej, Application for a conference organized by European Political Science Association scheduled 18th to 20th June, Prague. [Jiný výsledek]
692718Mgr. Ondřej RosendorfRosendorf, Ondřej, Policy memo addressed to the Ministry of Defense. [Jiný výsledek]
692718Mgr. Ondřej RosendorfRosendorf, Ondřej, Presentation from the conference organized by Peace Research Center Prague in December 2019. [Jiný výsledek]
692718Mgr. Ondřej RosendorfRosendorf, Ondřej, Presentation from the International Studies Association conference held in October 2019, Denver. [Jiný výsledek]
692718Mgr. Ondřej RosendorfRosendorf, Ondřej; Vranka, Marek; Smetana, Michal, Proof of submission to the Journal of Conflict Resolution. [Jiný výsledek]
692718Mgr. Ondřej RosendorfRosendorf, Ondřej, Program of the Internatonal Studies Association conference held in October 2019, Denver. [Jiný výsledek]
692718Mgr. Ondřej RosendorfRosendorf, Ondřej, Presentation from the conference by Czech Association for International Affairs held on 7th May 2019. [Jiný výsledek]
1582417Mgr. Miloslav SurýnekZ. Kašpar, M. Surýnek, J. Zubáč, F. Krizek, V. Novák, R. P. Campion, M. S. Wörnle, P. Gambardella, X. Marti, P. Němec, P. Wadley, J. Wunderlich, T. Jungwirth and K. Olejník, High resistive electrical and optical switching in a thin-film antiferromagnet. Odesláno do Nuture Electronics [Jiný výsledek]
1582417Mgr. Miloslav SurýnekM. Surýnek , V. Saidl , V. Novák , R.P. Campion , P. Wadley , and P. Němec, Pump-probe Optical and Magneto-optical Studies of Compensated Antiferromagnet CuMnAs. Odesláno do Journal of Applied Physics [Jiný výsledek]
1582417Mgr. Miloslav SurýnekM. Surýnek, L. Nádvorník, E. Schmoranzerová, and P. Němec, Quasi-nondegenerate pump-probe magnetooptical experiment in GaAs/AlGaAs heterostructure based on spectral filtration. Odesláno do Physical Review Applied [Jiný výsledek]
1358218Mgr. Romana UrfusováUrfusová (Bartošová), Romana, Poster z mezinárodní konference International Conference on Polyploidy [Jiný výsledek]
1358218Mgr. Romana UrfusováUrfusová (Bartošová), Romana, Přijatý článek do časopisu JSE [Jiný výsledek]
1396217Mgr. Alžběta MotyčkováMotyčková, Alžběta, Jírovcovy protozoologické dny_2019_Kostelec [Jiný výsledek]
1396217Mgr. Alžběta MotyčkováMotyčková, Alžběta, 7th International Giardia and Cryptosporidium Conference_2019_Rouen [Jiný výsledek]
1396217Mgr. Alžběta MotyčkováMotyčková, Alžběta, Zaúčtované položky a čerpání rozpočtu_2019 [Jiný výsledek]
1396217Mgr. Alžběta MotyčkováMotyčková, Alžběta, Manuskript článku [Jiný výsledek]
26119Mgr. Václav VlčekVlcek, Vaclav, Quantitative data on the size of national delegations in IOs. Almost 3500 observations involving 14 IOs and all existing states. The data were manually compiled. [Jiný výsledek]
26119Mgr. Václav VlčekVlcek, Vaclav, The data on the size of national permanent representations in 3 UN offices. The dataset consists of 247 observations. [Jiný výsledek]
26119Mgr. Václav VlčekVlcek, Vaclav, Draft version (from November 2019) of the first article to be submitted. After some feedback from fellow PhD students and the supervisor, the article is revised in order to be submitted in the following weaks, most likely to The British Journal of Politics and International Relations which has already published an article dealing with a similar issue. Regarding the changes, there will be some revisions in the theoretical framing which requires modification of the statistical model and new calculations. [Jiný výsledek]
1332217Mgr. Barbora BoleslavskáBoleslavská, Barbora, abstrakt k plakátovému sdělení na mezinárodní vědecké konferenci Embo Young Scientist Forum 2019 v Praze, Česká republika (B. Boleslavská: „Identification of proteins that associate with RNA:DNA hybrids formed upon replication stress“) [Jiný výsledek]
1332217Mgr. Barbora BoleslavskáBoleslavská, Barbora, abstrakt plakátového sdělení na mezinárodní vědecké konferenci 14th Charles Rudolphe Brupbacher Symposium 2019: Breakthroughs in Cancer Research and Therapy v Zurichu, Švýcarsko (B. Boleslavská: „Identification of proteins associated with RNA:DNA hybrids formed upon replication stress“) [Jiný výsledek]
1332217Mgr. Barbora BoleslavskáBoleslavská, Barbora, Obrázek 1, Obrázek 2, Obrázek 3 k Závěrečné zprávě projektu GAUK [Jiný výsledek]
1332217Mgr. Barbora BoleslavskáBoleslavská, Barbora, abstrakt k plakátovému sdělení na mezinárodní vědecké konferenci RNA in epigenetic and chromatin regulation v Paříži, Francie (B. Boleslavská: „Identification of proteins associated with RNA:DNA hybrids formed upon replication stress“) [Jiný výsledek]
1332217Mgr. Barbora BoleslavskáBoleslavská, Barbora, abstrakt k plakátovému sdělení na studentské konferenci 10th Developmental & Cell Biology PhD conference v Praze, Česká republika (B. Boleslavská: „Identification of proteins that associate with RNA:DNA hybrids formed upon replication stress“) [Jiný výsledek]
1134319Mgr. Kristýna ČunátováČunátová, Kristýna, Annual report - results [Jiný výsledek]
1134319Mgr. Kristýna ČunátováČunátová, Kristýna, Poster presentation : Mechanisms of interdependency in biogenesis of OXPHOS enzyme complexes I and IV. [Jiný výsledek]
1292217Mgr. Aneta Škarková, Ph.D.Gandalovičová, Aneta, Poster at conference Seed and Soil: Mechanisms of metastasis 2019. Inflammation-associated signaling is associated with the amoeboid invasion mode in melanoma cells. This poster summarized the results of this project by presenting the role of IFN signalling on melanoma invasion plasticity. [Jiný výsledek]
1292217Mgr. Aneta Škarková, Ph.D.Gandalovičová, Aneta, Manuscript in preparation for the final publication summarizing our results on IFN associated signaling in melanoma invasion plasticity. Manuscript will be finalized and send for peer review in an impact journal within the next few weeks. [Jiný výsledek]
1292217Mgr. Aneta Škarková, Ph.D.Čermák, Vladimír; Gandalovičová, Aneta; Merta, Ladislav; Harant, Karel; Rösel, Daniel; Brábek, Jan, High-throughput Transcriptomic and Proteomic Profiling of Mesenchymal-Amoeboid Transition in 3D Collagen. In revision in Scientific Data. This publication summarizes transcriptomic and proteomic results demonstrating that pro-inflammatory signaling is upregulated after mesenchymal amoeboid transition. [Jiný výsledek]
884119Mgr. Galyna Babak, Ph.D.Babak Galina, Odborný článek "Vasyl Boiko. Formalism a Marxism" (potvrzení o přijetí do tisku). [Jiný výsledek]
422119Mgr. Vendula Lužná, Ph.D.Čečmanová Vendula, poster z konference EMBO Young Scientists Forum [Jiný výsledek]
422119Mgr. Vendula Lužná, Ph.D.Čečmanová Vendula, Poster z konference EBRS v Lyonu evropské společnosti pro biologické rytmy [Jiný výsledek]
772119Mgr. Zuzana KorandováKorandová Zuzana, Obrázková příloha s předběžnými výsledky [Jiný výsledek]
1308217Mgr. Anna MarešováPřevorovský, Martin, Přednáška na konferenci The 10th Central European Genome Stability and Dynamics Meeting, Bratislava, Slovensko, 26. – 27. 9. 2019; Převorovský M; Loss of CSL transcription factor causes chromosome instability in fission yeast – but why? [Jiný výsledek]
1308217Mgr. Anna MarešováJordáková, Anna, Poster na konferenci The 10th Central European Genome Stability and Dynamics Meeting, Bratislava, Slovensko, 26. – 27. 9. 2019; Jordáková A, Převorovský M; (In)dispensable CSL transcription factors in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe - an unsolved puzzle [Jiný výsledek]
1308217Mgr. Anna MarešováJordáková, Anna, Poster na konferenci The 10th International Fission Yeast Meeting, Barcelona, Španělsko, 14. – 19. 7. 2019; Jordáková A, Převorovský M; CSL transcription factors in Schizosaccharomyces pombe: When biological functions are mediated by distinct DNA binding modes… [Jiný výsledek]
1308217Mgr. Anna MarešováPřevorovský, Martin, Poster na konferenci The 10th International Fission Yeast Meeting, Barcelona, Španělsko, 14. – 19. 7. 2019; Převorovský M, Zach R, Princová J, Zemlianski V, Schätz M, Ťupa O; Ammonium suppresses mitotic defects in lipid metabolism “cut” mutants [Jiný výsledek]
40217Mgr. Petra ZahajskáZahajska, Petra, Poster at IMOG 2019, Göteborg [Jiný výsledek]
1190218Mgr. Jan UlčUlč, Jan, Poster OMCOS 2019 [Jiný výsledek]
1190218Mgr. Jan UlčUlč, Jan, Poster Isyscat 2019 [Jiný výsledek]
1190218Mgr. Jan UlčUlč, Jan, Poster Liblice 2019 [Jiný výsledek]
1190218Mgr. Jan UlčUlč, Jan, Zpráva za rok 2019 [Jiný výsledek]
1190218Mgr. Jan UlčUlč, Jan, Přednáška ICHAC 2019 [Jiný výsledek]
516119Mgr. Eva JeníkováJeníková, Eva, Přednáška na 15th ISC ‘Modern Analytical Chemistry’. 19th September 2019, Prague, Czech Republic: Jeníková, E.; Nováková E.; Hraníček J.: Comparison of two UV-photoreactors for photochemical determination of volatile tellurium species. [Jiný výsledek]
382218Mgr. Václava StauberováStauberová, Václava, Poster: Effect of Jag_N, KH and R3H domains on cell morphology, growth and localization of Jag/KhpB/EloR protein in S. pneumoniae. "Cell Biology of Prokaryotes", Banz Abbey, Německo, 2019 [Jiný výsledek]
382218Mgr. Václava StauberováStauberová, Václava, Příloha - Výsledky - dokumentace k prezentovaným výsledkům [Jiný výsledek]
1576119Mgr. Kateřina SkálováSkálová, Kateřina, Poster - EBRS, Lyon 2019: Diagnosis of hypersomnia in mother and daughter: Use of circadian markers to improve diagnostic practice [Jiný výsledek]
974217Mgr. Daniela GajduškováSamešová, Daniela, obhajoba diplomového projektu ( klasifikováno výborně) [Jiný výsledek]
974217Mgr. Daniela Gajdušková SAMEŠOVÁ Daniela, SEDLAK Petr, NOVÁK Jan, ONDŘEJÍKOVÁ Leona, PAŘÍZKOVÁ Jana, příspěvek (forma poster) na mezinárodním kongresu dr. Aleše Hrdličky v Humpolci Název: Secular changes in body composition and fat distribution in Czech preschool children [Jiný výsledek]
1450218Mgr. Tomáš VlastaVlasta, Tomáš, Poster prezentovaný na konferenci PopBio 2019 Ve Varšavě. [Jiný výsledek]
1450218Mgr. Tomáš VlastaVlasta, Tomáš; Jarošová, Andrea; Šurinová, Maria; Münzbergová, Zuzana, Manuskript publikace přijaté do odborného časopisu Applications in Plant Sciences [Jiný výsledek]
104218Mgr. Jana HlaváčováHlaváčová, Jana, Poster z VI. International Congress on Congenital Toxoplasmosis [Jiný výsledek]
104218Mgr. Jana HlaváčováHlaváčová, Jana, Článek submitovaný do impaktovaného časopisu Journal of Epidemiology and Community Health [Jiný výsledek]
1374919Mgr. Monika PlíhalováPlíhalová, Monika, Humor v současném pojetí výtvarné výchovy. Poster ke konferenci „Výzvy pro učitele 21. století“ v Olomouci, 6. – 7. 11. 2019. Anotace: V současném pojetí vzdělávání nezůstávají žáci pasivními příjemci informací. V progresivní pedagogice je humor vnímán jako přirozená součást komunikace ve třídě. V kontextu pedagogiky mu je připisována řada pozitivních funkcí – od zvyšování motivace žáka po podněcování divergentního myšlení (Bell, Pomerantz, 2016; Mareš, Křivohlavý, 1995; Šeďová, 2013). Cílem posteru je představit dílčí výsledky výzkumného projektu (GA UK), jehož záměrem je na základě přímého pozorování výuky specifikovat projevy humoru ve výtvarné výchově, jejich přínos a vzdělávací potenciál. [Jiný výsledek]
1374919Mgr. Monika PlíhalováPlíhalová, Monika, Humor ve výuce výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu. Příspěvek na konferenci České sekce INSEA „Pozice české výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu“ v Plzni, 17. 6. – 18. 6. 2019. Anotace: Příspěvek je věnován mezinárodnímu kontextu kvalitativního výzkumu humoru ve výtvarné výchově. Terénní výzkumné šetření humoru ve výuce výtvarné výchovy je součástí autorčina projektu doktorského studia. V rámci konferenčního příspěvku jsou naznačeny dosavadní výzkumné nálezy a představeny některé zahraniční odborné přístupy k této problematice. [Jiný výsledek]
1192217Mgr. Tereza SoukupováSlámová, Tereza; Šanda, Radek; Vukić, Jasna, Mezinárodní setkání PhD studentů evoluční biologie (Německo, Česká Republika), přednáška hlavní řešitelky (2. -4. 3. 2018, Svatý Jan pod Skalou) [Jiný výsledek]
1192217Mgr. Tereza SoukupováSlámová, Tereza; Šanda, Radek; Vukić, Jasna, XVIII. Kongres ČLS a SLS, přednáška hlavní řešitelky (25.-29.6.2018, Kořenov) [Jiný výsledek]
1192217Mgr. Tereza SoukupováSlámová, Tereza; Šanda, Radek; Vukić, Jasna, Přednáška hlavní řešitelky na Setkání mladých limnologů (4.-6.10.2019, Pasohlávky) [Jiný výsledek]
1192217Mgr. Tereza SoukupováČekovská, Katarína; Šanda, Radek; Vukić, Jasna, Přednáška spoluřešitelky na Setkání mladých limnologů (4.-6.10.2019, Pasohlávky) [Jiný výsledek]
1192217Mgr. Tereza SoukupováChalupecká, Katarína; Šanda, Radek; Vukić, Jasna, Přednáška prezentovaná spoluřešitelkou na XVI. Kongresu evropské ichtyologické společnosti (2. -6. 9.2019, Lausanne, Švýcarsko) [Jiný výsledek]
1192217Mgr. Tereza SoukupováČekovská, Katarína; Šanda, Radek; Kovačić, Marcelo; Zogaris, Stamatis; Pappalardo, Maria, Anna; Slámová, Tereza; Vukić, Jasna, Rukopis článku odeslán do časopisu Mediterranean Marine Science. [Jiný výsledek]
1192217Mgr. Tereza SoukupováSlámová, Tereza; Šanda, Radek; Vukić, Jasna, Molekulární datování Gobius linie [Jiný výsledek]
1192217Mgr. Tereza SoukupováSlámová, Tereza; Šanda, Radek; Vukić, Jasna, Fylogenetický strom rodu Gobius [Jiný výsledek]
1192217Mgr. Tereza SoukupováSlámová, Tereza; Šanda, Radek; Vukić, Jasna, Fylogenetický strom Gobius linie [Jiný výsledek]
1192217Mgr. Tereza SoukupováKovačić, Marcelo; Chalupecká, Katarína; Šanda, Radek; Slámová, Tereza; Vukić, Jasna, Rukopis článku, bude v nejbližší době odeslán do časopisu Mediterranean Marine Science [Jiný výsledek]
1398218Mgr. Dagmar SchwambergováSchwambergová, Dagmar, Schwambergová D., Slámová, Ž., Třebická Fialová, J., Havlíček, J., Does human body odour contain cues to health status?, 6th Annual Conference of the Polish Society for Human and Evolution Studies, Praha, Česká republika, 24-27.9.2019 [Jiný výsledek]
1398218Mgr. Dagmar SchwambergováSlámová, Žaneta, Slámová, Ž., Schwambergová, D., Třebická Fialová, J., Třebický, V., Havlíček, J., Association between immune system reactivity and facial attractiveness in men. 14th Annual Conference of the European Human Behaviour and Evolution Association, Toulouse, Francie, 23.-26. 4. 2019 [Jiný výsledek]
1398218Mgr. Dagmar SchwambergováSchwambergová, Dagmar, Schwambergová D., Slámová, Ž., Třebická Fialová, J., Havlíček, J., Obsahuje tělesný pach vodítka k aktuálnímu zdravotnímu stavu?, 46. konference České a slovenské etologické společnosti, Bratislava, Slovensko, 7.-10.11.2019 [Jiný výsledek]
1398218Mgr. Dagmar SchwambergováSlámová, Žaneta, Slámová, Ž., Schwambergová, D., Třebická Fialová, J., Třebický, V., Havlíček, J. (2019). Are men with more reactive immune system perceived as attractive and healthy? 6th Conference of the Polish Society for Human and Evolution Studies. Praha, Česká republika, 24.-27.9.2019 [Jiný výsledek]
1398218Mgr. Dagmar SchwambergováSchwambergová, Dagmar, Schwambergová D., Slámová, Ž., Třebická Fialová, J., Havlíček, J., Is reactivity of immune system related to human body odour quality?, Symposium V. Making sense of scents: Investigating human olfaction, 7th Summer Institute ISHE 2019, Zadar, Chorvatsko;, 21.-24.8.2019 [Jiný výsledek]
1398218Mgr. Dagmar SchwambergováSlámová, Žaneta, Slámová, Ž., Schwambergová, D., Třebická Fialová, J., Třebický, V., Havlíček, J. (2019). Are men with more reactive immune system perceived as attractive and healthy? 7th Summer Institute of International Society for Human Ethology, Zadar, Chorvatsko, 21.-24.8.2019. [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baluchová, Simona; Sedláková, Silvia; Taylor, Andrew; Klimša, Ladislav; Kopeček, Jaromír; Mortet, Vincent; Schwarzová-Pecková, Karolina, Morphological and Biosensing Properties of Porous Boron Doped Diamond Based Electrodes, in: 52nd Heyrovsky Discussions, Liblice, 16 - 20 June 2019. Book of Abstracts, pp. 9. Oral presentation (English). [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baluchová, Simona; Taylor, Andrew; Mortet, Vincent; Brycht, Mariola; Schwarzová-Pecková, Karolina, Boron doped diamond films synthetized by a MW-LA-PECVD system: Characterization and evaluation of biosensing properties, in: 30th International Conference on Diamond and Carbon Materials, Seville, Spain, 08 - 12 September 2019. Poster. [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baluchová, Simona, Tabulka 1: Přehled testovaných BDD materiálů během prvního roku (2019) řešení grantového projektu č. 390119. [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baluchová, Simona; Taylor, Andrew; Mortet, Vincent; Schwarzová-Pecková, Karolina, Electrode materials based on structured boron-doped diamond: Characterization and application for electroanalysis, in: 2nd Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (CBSEC), České Budějovice, Czech Republic, 10 - 12 April 2019. Book of Abstracts, pp. 19–20. Oral presentation (English). [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baluchová, Simona; Sedláková, Silvia; Taylor, Andrew; Klimša, Ladislav; Kopeček, Jaromír; Mortet, Vincent; Schwarzová-Pecková, Karolina, Characterization and sensing properties of porous boron-doped diamond electrode material, in: VII Doctoral Symposium on Chemistry in Lodz, Lodz, Poland, 09 - 10 May 2019. Book of Abstracts, pp. 25. Oral presentation (English). Zisk ocenění za nejlepší ústní prezentaci. [Jiný výsledek]
390119RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.Baluchová, Simona; Taylor, Andrew; Mortet, Vincent; Schwarzová, Karolina, Dopamine Sensing by Boron-Doped Diamond Electrode Fabricated by Microwave Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition Process With Linear Antenna Delivery, XXV International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics, Limerick, Ireland, 26 - 30 May 2019. Book of Abstracts, p. 170. Poster. [Jiný výsledek]
496218Mgr. Veronika GrossováGrossová, Veronika, Diplomová magisterská práce úspěšně obhájena u SZZ na IMS FSV UK dne 13.9.2019. [Jiný výsledek]
496218Mgr. Veronika GrossováGrossová, Veronika, Doporučeno k přepracování dle posudků. [Jiný výsledek]
1196218Mgr. Zuzana SejfováJanečková, Petra, manuskript: Janečková, P., Sejfová, Z., Janeček, Š., Chmel, K., Chmelová, E. and Ewome, F. L. Behavioural correlates of drinking speed in two West African sunbird species. [Jiný výsledek]
1196218Mgr. Zuzana SejfováSejfová, Zuzana , výsledky analýz kompletních dat pro C. oritis z obou let projektu [Jiný výsledek]
1196218Mgr. Zuzana SejfováSejfová, Zuzana, poster prezentovaný na BES/gtö symposiu UTE 2019 v Edinburghu [Jiný výsledek]
1196218Mgr. Zuzana SejfováSejfová, Zuzana , diplomová práce: Sunbird foraging behaviour on flowers of Impatiens sakeriana. [Jiný výsledek]
1196218Mgr. Zuzana SejfováSejfová, Zuzana, poster prezentovaný na Zoologických dnech 2019 v Brně [Jiný výsledek]
200317Mgr. Daniel BenákBenák, Daniel, Poster - ISHR Beijing 2019 [Jiný výsledek]
766218PharmDr. Hedvika Raabová, Ph.D.Raabová Hedvika, Abstrakt Milano [Jiný výsledek]
766218PharmDr. Hedvika Raabová, Ph.D.Raabová, Hedvika, draft publikace před odesláním do časopisu [Jiný výsledek]
766218PharmDr. Hedvika Raabová, Ph.D.Háková, Martina, přijatá publikace s dedikací GAUK 766 218 [Jiný výsledek]
766218PharmDr. Hedvika Raabová, Ph.D.Raabová, Hedvika, draft publikace, která je ve fázi "rejection and resubmission" [Jiný výsledek]
766218PharmDr. Hedvika Raabová, Ph.D.Háková, Martina, draft tutorialu [Jiný výsledek]
1366217Mgr. Natalie GalanováGalanová, Natalie, pdf přednášky v rámci XIV. Symposia Společnosti pro probiotika a prebiotika v Praze 2019 [Jiný výsledek]
1366217Mgr. Natalie GalanováGalanová, Natalie, rozpracovaný manuskript článku PSC, fungi and immune response to gut microbiota in inflammatory bowel disease do Cells 2020 [Jiný výsledek]
1366217Mgr. Natalie GalanováGalanová, Natalie, poster na XVI. Mezinárodní Konferenci Přirozené Imunity na Rhodosu 2019 [Jiný výsledek]
822219Mgr. Natália PodhorskáPodhorská, Natália, Průběžné výsledky za rok 2019 [Jiný výsledek]
822219Mgr. Natália PodhorskáPodhorská, Natália; Hraběta, Jan; Eckschlager, Tomáš, Dosavadní výsledky byly prezentovány formou posteru na konferenci: 10th International Conference Analytical Cytometry, September 21 – 24, 2019, Seč-Ústupky (Czech Republic) Název příspěvku: KDM5D is associated with neuroblastoma chemoresistance to ellipticine. [Jiný výsledek]
1578217Bc. Vojtěch KletečkaP. Mazalski, L. Ohnoutek, V. Kletecka,I. Sveklo, L. Beran, Z. Kurant, W. Powroźnik, A. Wawro, M. O. Liedke, M. Butterling, A. Wagner, J. Fassbender, J. Hamrle, R. Antoš, M. Veis and A. Maziewski, Manuscript publikace poslaný do recenzního řízení v impaktovaném časopise. [Jiný výsledek]
1732218Mgr. Barbora ČernáČerná, Barbora; Tabáková Petra, prezentovaný poster na konferenci EBBS 2019 v Praze [Jiný výsledek]
178518Mgr. Eliška Kohelová, Ph.D.KOHELOVÁ, E., MAŘÍKOVÁ, J., CAHLÍKOVÁ, L., KOUTOVÁ, D., Posterová prezentace na téma: Amaryllidaceae alkaloids from Zephyranthes citrina and their biological activity, 48. Syntéza a analýza léčiv (Bratislava, Slovensko). [Jiný výsledek]
178518Mgr. Eliška Kohelová, Ph.D.KOHELOVÁ, E., KUNEŠ, J., CAHLÍKOVÁ, L., OPLETAL, L., Krátká přednáška Isolation of Amaryllidaceae alkaloids from zephyranthes citrina [Jiný výsledek]
1832218Mgr. Adéla Plechatá, Ph.D.Manuál, Manuál k Úloze Nákupu ve Virtuálním Supermarketu. [Jiný výsledek]
796119Mgr. Bc. Pavel MartiníkMartiník, Pavel, Příspěvek "Sharing Economy and Taxpayers’ Rights" na konferenci 4th International Conference of Taxpayers Rights. [Jiný výsledek]
250217Mgr. Martina ŠalomováŠalomová, Martina; Tichánek, Filip; Jelínková, Dana; Cendelín, Jan, Účast na konferenci 94. fyziologické dny České a Slovenské fyziologické společnosti. 2018. Název příspěvku: Vliv nucené fyzické aktivity na projevy neurodegenerace u myšího modelu cerebelární degenerace. Abstrakt viz příloha [Jiný výsledek]
778119Mgr. Martin RudišRudiš, Martin, PDF obsahující seznam zkoumaných projektů evropských architektů působících v Káhiře v 19. a 20. století s fotografickou dokumentací. Během výzkumu řešitel studoval řadu dalších budov. Předkládaný výčet představuje výběr, s nímž řešitel momentálně pracuje. Stavby obsažené v tomto výběru a jejich jednotlivé rysy budou porovnány se stavbami starších architektonických tradic islámského světa, na základě čehož bude možné určit konkrétní inspirační zdroje. V závěru dokumentu se rovněž nachází seznam architektů dle národnosti. [Jiný výsledek]
778119Mgr. Martin RudišRudiš, Martin, Řešitel projektu souběžně s přípravou monografie, jež se bude věnovat výhradně evropským architektům, pracuje na přípravě konferenčního příspěvku a článku, jejichž koncepce bude poněkud odlišná. Na rozdíl od vlastní monografie se v nich řešitel zaměří obecně na vliv starších architektonických tradic islámského světa na náboženskou a funerální architekturu Káhiry od 19. do 21. století. Z toho důvodu řešitel vypracoval také druhý pracovní seznam staveb doplněný o fotodokumentaci, který odpovídá této koncepci (viz příloha). Také v tomto případě seznam slouží jako výchozí materiál pro stylistickou analýzu zkoumaných budov a k určení hlavních inspiračních zdrojů. [Jiný výsledek]
676119Mgr. Martin GálisMartin Gális, Draft čítanky [Jiný výsledek]
1528119Mgr. Tereza DlabáčkováDlabáčková, Tereza a Engel, Zbyněk, Abstrakt ve sborníku (seminář ,,25. Kvartér") DLABÁČKOVÁ, T. a ENGEL, Z. (2019): Relativní datování vybraných kamenných ledovců a představení projektu expozičního datování kamenných ledovců Západních Tater. In KLEPRLÍKOVÁ, L., PLICHTA, A., TUREK, T. (Eds.), Sborník abstraktů: Konference 25. Kvartér, Brno 29. listopadu 2019. Brno: Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Česká geologická společnost, s. 22. ISBN 978-80-210-9470-3 [Jiný výsledek]
244119Mgr. Terezie PrilepskajaPrilepskaja Terezie, Poster prezentovaný na EMBO konferenci „Protein Synthesis and Translation Control“ [Jiný výsledek]
244119Mgr. Terezie PrilepskajaBochler et al., (Prilepskaja Terezie, Leoš Valášek) , Připravovaný manuskript [Jiný výsledek]
1510317Mgr. Samuel JeznýJezný, Samuel, Účasť na konferencií: "Posvatný prostor: teologie - umění - dějiny". Organizátor: Katolická teologická fakulta UK. 11.4.2019. Názov príspevku: Ezekielian vision of the Restored Temple. [Jiný výsledek]
1372319Mgr. Monika DokoupilováDokoupilová, Monika, PDF Poster z domácí konference v roce 2019 [Jiný výsledek]
284119Mgr. Magdalena Bohutínská, Ph.D.Bohutínská, Magdalena, An R script for analysis and sanity checks of QTL data. [Jiný výsledek]
1674119Mgr. Veronika KerestešKlieber, Robin, Byla dokončena diplomová práce Mgr. Robina Kliebera: "Použití RNA interference pro ovlivnění hladin DNA topoisomerasy II v nádorových buňkách a její vliv na protinádorový účinek antracyklinových cytostatik". [Jiný výsledek]
1250218Mgr. Václav Brož, Ph.D.Brož, Václav, Kočenda, Evžen, Mortgage-Related Bank Penalties and Systemic Risk Among U.S. Banks (IES WP) [Jiný výsledek]
1250218Mgr. Václav Brož, Ph.D.Opatrný, Matěj, The Impact of the Brexit Vote on UK Financial Markets: A Synthetic Control Method Approach (IES WP) [Jiný výsledek]
118119Mgr. Jakub PekárekDvořák, Zdeněk a Pekárek, Jakub, Induced odd cycle packing number, independent sets, and chromatic number, submitted. [Jiný výsledek]
616218Mgr. Jakub JelínekJelínek, Jakub, Potvrzení redakce odborného periodika "Československá psychologie" o přijetí článku do recenzního řízení dne 8.1. 2020. [Jiný výsledek]
616218Mgr. Jakub JelínekJelínek, Jakub, Článek - výstup z grantového projektu (v recenzním řízení) [Jiný výsledek]
332119Mgr. Kristýna HergesellŠulcová, Kristýna, Prezentace výsledků na Mezinárodní kosmetologické konferenci. [Jiný výsledek]
1506119Mgr. Tomáš VlasákVlasák Tomáš, Poster prezentovaný Tomášem Vlasákem na konferenci 15th International Workshop on Slow Positron Beam Techniques & Applications (SLOPOS-15), Praha, 2.9-6.9. 2019, https://physics.mff.cuni.cz/kfnt/slopos/ [Jiný výsledek]
1583517Bc. Marek MunzarMunzar, Marek; Roučka, Štepán; Shapko, Dmytro; Dohnal, Petr; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Poster „Collision-radiative model for study of electron temperature in cryogenic afterglow plasma“ na konferenci 24th International Symposium on Plasma Chemistry, 9. - 14. 6. 2019, Neapol. [Jiný výsledek]
436119MUDr. Julie Nováková MartínkováFerretti, Maria Teresa, Martínková, Julie et al, Sex differences in Alzheimer’s disease: current challenges and implications for clinical research. Prezentace, která byla prezentována na kongresu European Academy of Neurology v Oslu 2019. [Jiný výsledek]
672218Jakub Grossmann, Ph.D.Grossmann, Jakub, Draft [Jiný výsledek]
1000218RNDr. Michal KaramazovKaramazov, Michal, poster na konferenci Matera Oscura [Jiný výsledek]
1000218RNDr. Michal KaramazovKaramazov, Michal, poster na konferenci Tracing Cosmic Evolution with Clusters of Galaxies [Jiný výsledek]
990119Mgr. Kateřina BrázováMaláková, Kateřina; Šídlo, Luděk, Ústní příspěvek "Ageing and availability of health services in Czechia" v rámci konference PopFest 2019, která se konala v Londýně, UK, 27.–30. 5. 2019. [Jiný výsledek]
990119Mgr. Kateřina BrázováMaláková, Kateřina; Šídlo, Luděk; Bělobrádek, Jan, Poster "Region, věk a dostupnost zdravotních služeb: případ všeobecného praktického lékařství v Česku" v rámci 49. konference České demografické společnosti na téma "Demografie – město – venkov", která se konala v Lednici, ČR, 22.–24. 5. 2019 [Jiný výsledek]
990119Mgr. Kateřina BrázováŠídlo, Luděk; Maláková, Kateřina, Ústní příspěvek "(Geo)demografické aspekty čerpání diabetologických ambulantních zdravotních služeb v Česku" v rámci konference RELIK (Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti), která se konala v Praze, ČR, 07.–08.11.2019. [Jiný výsledek]
340218Mgr. Pavlína StiblíkováKnobová, Pavlína, poster z konference Ekologie 2019 [Jiný výsledek]
340218Mgr. Pavlína StiblíkováKnobová, Pavlína, přednáška z konference Kostelecké inspirování 2019 [Jiný výsledek]
340218Mgr. Pavlína StiblíkováKnobová, Pavlína, prezentace z konference BES Annual Meeting 2019 [Jiný výsledek]
740119Mgr. Pavel PohlPohl, Pavel, Abstrakt pro výroční setkání PhD studentů FGÚ v Seči. Výsledky zde byly prezentovány formou posteru. Poster i abstrakt jsou součástí přílohy ve formátu *.pdf [Jiný výsledek]
582119Mgr. Matyáš HiřmanHiřman Matyáš, Šťáhlavský František, Mohagan Alma, Submitovaný článek v časopise Journal of Arachnology zabývající se zástupcem podřádu Cyphophthalmi - Miopsalis hynkoviorum. Hiřman M, Mohagan A, Šťáhlavský F (2020) Unexpectedly high number of 18S rDNA clusters of family Stylocellidae (Opiliones: Cyphophthalmi: Boreophthalmi): Miopsalis hynkoviorum sp. n. from Mindanao (Philippines). Journal of Arachnology, submitted [Jiný výsledek]
582119Mgr. Matyáš HiřmanHiřman Matyáš, Ukázka výsledků po aplikaci metod FISH s detekcí 18S rDNA (C) a GATA mikrosatelitů (E) a metody CGH (D) u druhu Ischyropsalis nodifera (Dyspnoi). [Jiný výsledek]
1548119Mgr. Dominika EhrenbergerováPolák, Petr, Poláková, Nikol, Luková Veronika, Prezentace paperu na konfereci [Jiný výsledek]
1548119Mgr. Dominika EhrenbergerováPanoš Jiří a Polák, Petr, How to improve the model selection procedure within a stress testing framework? ČNB Working paper 9/2019 [Jiný výsledek]
1548119Mgr. Dominika EhrenbergerováPoláková Nikol, Prezentace předběžných výsledků na konferenci [Jiný výsledek]
900418Mgr. Dominika EhrenbergerováEhrenbergerová, D., Malovaná, S., "The Effect of Capital Requirements on Bank Lending: The Capital Surplus Matters." Presentation at the Czech Economic Society and Slovak Economic Association Meeting 2019, Brno, Czech Republic. [Jiný výsledek]
900418Mgr. Dominika EhrenbergerováEhrenbergerová, D., Malovaná, S., "The Effect of Higher Capital Requirements on Bank Lending: The Capital Surplus Matters". Submitted to a journal with the impact factor. [Jiný výsledek]
900418Mgr. Dominika EhrenbergerováGechert, S., Havránek, T., Iršová, Z., Ehrenbergerová, D., "The elasticity of substitution between capital and labor: A meta-analysis." Presentation at the International Atlantic Economic Society Conference, Miami, US, October 2019. [Jiný výsledek]
900418Mgr. Dominika EhrenbergerováGechert, S., Havránek, T., Iršová, Z., Ehrenbergerová, D. , "The elasticity of substitution between capital and labor: A meta-analysis". Presentation at the FMM Conference: The Euro at 20 - Macroeconomic Challenges, Berlin, Germany, October 2019. [Jiný výsledek]
900418Mgr. Dominika EhrenbergerováEhrenbergerová, D., Malovaná, S. (2019), "The Effect of Higher Capital Requirements on Bank Lending: The Capital Surplus Matters". IES Working Paper 5/2019. Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague. [Jiný výsledek]
924516Mgr. Jan ŠochPonert, Jan, Trehalose hydrolysis in orchid mycorrhiza is essential for mycotrophy. Jan Ponert, Jan Šoch, Stanislav Vosolsobě, Klara Čiháková, Helena Lipavská. Annals of Botany. [Jiný výsledek]
924516Mgr. Jan ŠochŠoch, Jan, Trehalose utilization by orchid protocorms and trehalase activity in orchid mycorrhizal roots. J. Šoch, S. Vosolsobě, H. Lipavská, J. Ponert. Plant Biology CS 2019, České Budějovice. [Jiný výsledek]
1658119Mgr. Ivana FišerováVítková, Ivana , Vlivem isoprenalinu dochází ke snížení mitochondriálního membránového potenciálu a tak k možné degradaci mitochondrií. [Jiný výsledek]
1658119Mgr. Ivana FišerováVítková, Ivana , Během analýzy mitochondriálních funkcí jsme prokázali změny aerobního metabolismu u HL-1 kardiomyocytů exponovaných isoprenalinu (viz graf 1). Bazální respirace byla zvýšena u koncentrace 2,5 mM o 19 ± 6,6 % a u koncentrace 5 mM o 22 ± 9 %. Produkce ATP byla snížena o 20 ± 11 %, u 2,5 mM a o 17 ± 5 % u 5 mM. Maximální respirace byla snížena u 2,5 mM o 42 ± 9 %, u 5 mM o 23 ± 11 %. Protonový leak byl zvýšen u 5 mM o 19 ± 3 %. [Jiný výsledek]
850218Mgr. Ondřej BartošBartoš, Ondřej, konferenční přispěvek ve formě posteru, září 2019, CSAM 2019. Goal-oriented a posteriori error estimates for elliptic problems discretized by the DG method [Jiný výsledek]
850218Mgr. Ondřej BartošBartoš, Ondřej, konferenční příspěvek ve formě prezentace, říjen 2019, ENUMATH 2019. Goal-oriented a posteriori error estimates for elliptic problems discretized by the Discontinuous Galerkin method [Jiný výsledek]
192119Mgr. Petra BurešováBurešová, Petra, Preliminary data for project preiod 2019/2020 in figure. [Jiný výsledek]
1767618Mgr. Veronika TruhlářováTruhlářová, Veronika, Opsin gene expression and vision modification during ontogeny in European cyprinid fishes [poster] [Jiný výsledek]
258318RNDr. Tomáš Rusý, Ph.D.Rusý Tomáš, Druhé místo v rámci soutěže PhD studentů při konferenci Mathematical Methods in Economics, 2019 [Jiný výsledek]
258318RNDr. Tomáš Rusý, Ph.D.Rusý Tomáš, Druhé místo v soutěží České ekonometrické společnosti o nejlepší studentskou práci z teoretické ekonomie 2019 [Jiný výsledek]
693118RNDr. Tereza Bosáková, Ph.D.Bosáková, Tereza, přijatý odborný článek [Jiný výsledek]
693118RNDr. Tereza Bosáková, Ph.D.Bosáková, Tereza, Prezentace na mezinárodní studentské konferenci 15ISC “Modern Analytical Chemistry”, pořádané na Katedře analytické chemie, PřF UK v roce 2019 [Jiný výsledek]
693118RNDr. Tereza Bosáková, Ph.D.Bosáková, Tereza, Prezentace posteru na konferenci HPLC2019 Kjoto. [Jiný výsledek]
504119Mgr. Martin PtákPták, Martin, referát Raně středověká keramika - výroba, morfologie, chronologie, problematika tzv. hrnčířských značek. (s praktickou ukázkou nálezů z hradiště Prácheň a dalších nalezišť) - workshop Keramika ve středověku, Trocnov 5.7.2019, prezentace přiložena v příloze. [Jiný výsledek]
1198519Mgr. David KuboňKuboň, David, Mráz, František, Poster prezentovaný na konferenci MICAI 2019 [Jiný výsledek]
1198519Mgr. David KuboňKuboň, David, Mráz, František, Technická zpráva Katedry software a výuky informatiky 2020/1/KSVI. [Jiný výsledek]
1212218Mgr. Adéla Přibylová, Ph.D.Růžičková (Přibylová), Adéla, Prazentace z konference Plant Biology CS 2019, České Budějovice [Jiný výsledek]
1212218Mgr. Adéla Přibylová, Ph.D.Růžičková (Přibylová), Adéla, Prezentace z konference SEB Seville 2019 – Španělsko [Jiný výsledek]
812217Mgr. Marie BelhajováBelhajová M., Podhorská N., Hraběta J., Eckschlager T., Abstrakt konference Olomouc 25.-27.11.2019 [Jiný výsledek]
812217Mgr. Marie BelhajováBelhajová Marie, GAUK Výsledky 2019 [Jiný výsledek]
562216Mgr. Matěj ManMan, Matěj, Man M., Wild J., Macek M., Kopecký M., 2020, Microclimate as a driver of bryophyte assemblages cannot be fully substituted by topographic proxies; Landscape Ecology; manuscript prepared for language correction. Will be submitted until the end of May 2020. [Jiný výsledek]
981018Mgr. Ing. Kristián ŠrámSram, Kristian, Konferenční příspěvek, Ph.D. konference ISS FSV, 2019 [Jiný výsledek]
981018Mgr. Ing. Kristián ŠrámSram, Kristian, Introduction to Theories of Neoliberalism. Lecture in Course Economic Sociology. Fall 2019, Charles University. [Jiný výsledek]
981018Mgr. Ing. Kristián ŠrámSram, Kristian, Brief Story of Neoliberalism. Lecture at the University of Salamanca during International Week. BA students of the Global Studies program. [Jiný výsledek]
981018Mgr. Ing. Kristián ŠrámSram, Kristian, Syllabus of the course that draws on the GAUK research. Co-created and co-taught with Ondrej Pekacek. This is a version of the up-to-date syllabus. Each semester the syllabus is slightly revised [Jiný výsledek]
981018Mgr. Ing. Kristián ŠrámSram, Kristian, The academic CV should enable reviewers to evaluate the extent of project's secondary results. [Jiný výsledek]
1034419Mgr. Anna KubíčkováKubíčková, Anna, Text s názvem "Role Croydonských škol v boji proti násilí v komunitě" publikován jako zpráva v čísle 2/2019 časopisu Speciální pedagogika [Jiný výsledek]
1304317Mgr. Dora ČertnerováČertnerová, Dora; Čertner, Martin; Škaloud, Pavel, příspěvek (poster) na konferenci [Jiný výsledek]
1304317Mgr. Dora ČertnerováČertnerová, Dora; Škaloud, Pavel, podaný manuskript [Jiný výsledek]
58217Ing. Kateřina ŽížalováŽížalová, Kateřina, Poslední verze manuskriptu, který je od záři 2019 v recenzním řízení časopisu Scientific Reports. [Jiný výsledek]
58217Ing. Kateřina ŽížalováŽížalová, Kateřina, Komentáře oponentů [Jiný výsledek]
58217Ing. Kateřina ŽížalováŽížalová, Kateřina, Další výsledky z grantového projektu. [Jiný výsledek]
984318Mgr. Jan ŠoboraJan Šobora, Šobora, Jan, In the first quarter of 2020, an article "Contemporary State of Regulation of Digital Economy in the Czech Republic" which was written by the main researcher as a part of the research, was accepted for print in a renowned Czech legal journal applying double peer review, Daně a Finance, which is issued quarterly and thus the article is to be issued in the second quarter of 2020 at the latest (all necessary affiliations and dedications will be included). As proof please see attached the confirmation of acceptance signed by the Managing Director of the Publisher of Daně a finance. [Jiný výsledek]
910319JUDr. Mgr. Martin ŠolcŠOLC, Martin, Příspěvek na téma "Patients and Privacy: GDPR Compliance for Healthcare Organizations in the Czech Republic" přednesený na konferenci "Private Enforcement of General Data Protection Regulation: New Chances, New Challenges" dne 3. října 2019 v Bergamu, Itálie. Pozn. k přílohám: v počátečních přípravách konference bylo uvažováno o společném příspěvku tří prezentujících (viz příloha Conference flyer), později však od toho bylo upuštěno a hlavní řešitel byl jediným autorem a prezentujícím předneseného příspěvku (jak je potvrzeno v příloze Confirmation of authorship). [Jiný výsledek]
1086217Mgr. Barbara Zupková, Ph.D.Barbara Kramna1,2, Sylva Prerostova1, Eva Kobzová1, Radomira Vankova1, Konference "9th Gene Quantification Event qPCR dPCR & NGS 2019" ve Freising-Weihenstephan, Německo (18. - 22.3. 2019). Poster "Strigolactone mediated age- and organ-specific gene expression in Arabidopsis thaliana" [Jiný výsledek]
1086217Mgr. Barbara Zupková, Ph.D.Barbara Kramna1,2, Sylva Prerostova1, Eva Kobzová1, Radomira Vankova1, Konference "Plant Biology CS 2019". České Budějovice, ČR (25.8. - 30.8. 2019). Poster "Strigolactone- and age-dependent modulation of phosphate acquisition and antioxidant properties" [Jiný výsledek]
1086217Mgr. Barbara Zupková, Ph.D.Barbara Kramna1,2, Sylva Prerostova1, Eva Kobzová1, Radomira Vankova1, Letní škola "International CEPLAS Summer School 2019; Transatlantic Summer School - Frontiers in Plant Sciences". Maria in der Aue, Wermelskirchen, Německo (27.5 - 31.5. 2019). Poster "Strigolactone modulates the antioxidant response during phosphate starvation" [Jiný výsledek]
194217Mgr. Milan PšeničkaPšenička, Milan, Škoda, Jakub, Pospíšil, Miroslav, Gianni, Eleni, Prezentace dosažených výsledků formou přednášky s názvem "Structural analysis of clay minerals intercalated with drugs solved by classical molecular dynamics and DFT methods" v rámci kolokvia Struktura2019, Žďár nad Sázavou, Czech Republic, 10.-13.06.2019. [Jiný výsledek]
194217Mgr. Milan PšeničkaPšenička, Milan, Škoda, Jakub, Pospíšil, Miroslav, Prezentace dosažených výsledků formou posteru s názvem "Sulindac and Mefenamic acid intercalated into LDHs described by combination of DFT and classical MD simulations" v rámci konference Euroclay2019, Paris, France, 01.-05.07.2019. [Jiný výsledek]
194217Mgr. Milan PšeničkaŠkoda, Jakub, Pospíšil, Miroslav, Pšenička, Milan, Kovář, Petr , Prezentace dosažených výsledků formou přednášky s názvem "Study of arrangement of intercalated organic species within layered materials by molecular simulation methods" v rámci kolokvia Struktura2019, Žďár nad Sázavou, Czech Republic, 10.-13.06.2019. [Jiný výsledek]
194217Mgr. Milan PšeničkaPšenička, Milan, Škoda, Jakub, Pospíšil, Miroslav, Prezentace dosažených výsledků formou přednášky s názvem "COMPUTATIONAL DESCRIPTION OF CLAY BASED DRUG NANOCARRIERS" v rámci konference Workshop on Layered Materials 2019, Liblice, Czech Republic, 02.-06.09.2019. [Jiný výsledek]
680216Mgr. Zuzana PokornáPokorná, Zuzana, Rozšířená závěrečná zpráva projektu 2019 [Jiný výsledek]
680216Mgr. Zuzana PokornáBrázdová-Kollárová, Petra, Manuskript t.č. v tisku v Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics (IF 3,615, Q1). Manukript byl přijat k publikaci dne 23.3.2020. Přijatý manuscript a potvrzení o přijetí jsou přiloženy. [Jiný výsledek]
1042317MUDr. Jana NociarováNociarová,Jana, Příloha k závěrečné zprávě 2020 [Jiný výsledek]
612218Mgr. Lenka HrdinováGrantová agentura UK, Potvrzení schválení žádosti o změnu financí projektu č. 612218 (čj. UKRUK/320910/2019) [Jiný výsledek]
376217Mgr. Andrej Antalík, Ph.D.Antalík, Andrej; Nachtigallová, Dana; Lo, Rabindranath; Matoušek, Mikuláš; Lang, Jakub; Legeza, Örs; Pittner, Jiří; Hobza, Pavel; Veis, Libor, článek s názvem "Ground state of the Fe(II)-porphyrin model system corresponds to the quintet state: A DFT and DMRG-based tailored CC study". Rukopis zaslaný do ChemComm. [Jiný výsledek]
376217Mgr. Andrej Antalík, Ph.D.Antalík, Andrej; Pittner Jiří, Metoda LPNO-TCCSD dostupná v programu ORCA. Po doladění bude k dispozici také metoda DMRG-CASSCF využívající nový DMRG kód MOLMPS. [Jiný výsledek]
376217Mgr. Andrej Antalík, Ph.D.Antalík, Andrej; Veis, Libor; Brabec, Jiří; Legeza, Örs; Pittner, Jiří, poster s názvem: "The Peculiar Case of Oxo-Mn(Salen)" na konferencích 9th Molecular Quantum Mechanics v Heidelberg, Německo, a 10th Triennial Congress of the International Society for Theoretical Chemical Physics, Tromsø, Norsko [Jiný výsledek]
1444217Mgr. Jan Hajič, Ph.D.Hajič jr., Jan, Jan Hajič jr.: Report for GA UK Project Multimodal Optical Music Recognition using Deep Learning. ÚFAL MFF UK. Technical report, 2020. Final report describing the contributions of the project. [Jiný výsledek]
1776218PharmDr. Mária KováčováKováčová Mária, Poster pro konferenci BIBM 2019 [Jiný výsledek]
1776218PharmDr. Mária KováčováKováčová Mária, Zkrácený článek pro konferenci BIBM 2019 [Jiný výsledek]
406317Mgr. Nikol DibusBaloghová, Nikol, Abstrakt z konference [Jiný výsledek]
406317Mgr. Nikol DibusBaloghová, Nikol, Vybrané výsledky [Jiný výsledek]
406317Mgr. Nikol DibusBaloghová, Nikol, Review [Jiný výsledek]
542217Mgr. Tereza RákosníkováDaňhelovská, Tereza, manuskript v přípravě [Jiný výsledek]
542217Mgr. Tereza RákosníkováDaňhelovská, Tereza, Abstrakt SVK2018 [Jiný výsledek]
542217Mgr. Tereza RákosníkováDaňhelovská, Tereza, Abstrakt, AussieMit2018 [Jiný výsledek]
542217Mgr. Tereza RákosníkováDaňhelovská, Tereza, Rozšířená závěrečná zpráva [Jiný výsledek]
542217Mgr. Tereza RákosníkováDaňhelovská, Tereza, abstrakt, konference Černá Hora, září 2019 [Jiný výsledek]
542217Mgr. Tereza RákosníkováDaňhelovská, Tereza, Abstrakt Bioenergetika 2018 [Jiný výsledek]
542217Mgr. Tereza RákosníkováDaňhelovská, Tereza, Abstrakt, MIP Jurmala [Jiný výsledek]
542217Mgr. Tereza RákosníkováDaňhelovská, Tereza, Abstrakt Berlín 2017 [Jiný výsledek]
542217Mgr. Tereza RákosníkováDaňhelovská, Tereza, abstrakt FEBS2018 [Jiný výsledek]
542217Mgr. Tereza RákosníkováDaňhelovská, Tereza, Rozšířená průběžná zpráva za rok 2018 [Jiný výsledek]
542217Mgr. Tereza RákosníkováDaňhelovská, Tereza, Abstrakt, Studentská vědecká konference 2019 [Jiný výsledek]
542217Mgr. Tereza RákosníkováDaňhelovská, Tereza, Abstract Book, EMBO Young Scientists Forum 2019 [Jiný výsledek]
1698119Mgr. Aneta FormáčkováHušková, Aneta, Poster prezentovaný na International Congress on Stratigraphy 2. - 5. 6. 2019 v Miláně a sborník abstraktů (abstrakt k posteru je na straně 186). [Jiný výsledek]
132119Mgr. Michaela TomkováTomková, Michaela, Experimentální laserové skenování pískovcových skal z UAV - poster prezentující prvotní zpracování naskenovaných dat byl odprezentován na Konferenci GIS Esri v ČR (6. - 7. 11. 2019) a byl oceněn odbornou porotou jako nejlepší poster tohoto ročníku. [Jiný výsledek]
338119Mgr. Ing. Kateřina Turková, Ph.D.Mackova, Veronika, Turkova, Katerina, World Congress of Sociology of Sport (ISSA) 2019, Dunedin, New Zeland Active atteandance and presentation: “Still Keep in Touch, I am on Social Networks”: The Motivation for Using Social Media by Athletes with and without Disabilities at the conference World Congress of Sociology of Sport 2019, International Sociology of Sport Association (ISSA), Dunedin, New Zealand (with Mgr. Veronika Mackova). [Jiný výsledek]
338119Mgr. Ing. Kateřina Turková, Ph.D.Turkova, Katerina, Book chapter "Kapitola (Ne)dobrovolně podstupované riziko: Případová studie zaměřená na komunikaci českých profesionálních sportovkyň na sociálních sítích a reakce "fanoušků"" in monography "Život v průsečíku rizik" (Karolinum) Book chapter was accepted (by peer review process), the book is currently in the review [Jiný výsledek]
1372519Mgr. Kateřina ChadimováChadimova, Katerina, Chadimova, Katerina and Cahlikova, Jana and Cingl, Lubomir, Foretelling What Makes People Pay: Predicting the Results of Field Experiments on TV Fee Enforcement (September 19, 2019). Working Paper of the Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance No. 2019-15. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3456513 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3456513 [Jiný výsledek]
1306218PharmDr. Simona Najpaverová, Ph.D.NAJPAVEROVÁ SIMONA; KOVAŘÍK MIROSLAV; KACEROVSKÝ MARIAN; ZADÁK ZDENĚK; HRONEK MILOSLAV, 41th ESPEN Congress on Clinical Nutrition & Metabolism 2019, Krakow, Poland, Posterová sekcia: Changes in nutritional energy and substrate intake in pregnant czech women in the last decade. (31.8.2019-3.9.2019) [Jiný výsledek]
1306218PharmDr. Simona Najpaverová, Ph.D.NAJPAVEROVÁ SIMONA; KOVAŘÍK MIROSLAV; KACEROVSKÝ MARIAN; HRONEK MILOSLAV, 9. Postgraduálna a 7. Postdoktorandská vedecká konferencia FaF UK. (23.1.2019) [Jiný výsledek]
1306218PharmDr. Simona Najpaverová, Ph.D.NAJPAVEROVÁ SIMONA; KOVAŘÍK MIROSLAV; KACEROVSKÝ MARIAN; HRONEK MILOSLAV, 95. Fyziologické dni v Prahe, Posterová sekcia: Zmeny príjmu energie a nutričných substrátov u tehotných žien za posledných 10 rokov. (5.2.2019-7.2.2019) [Jiný výsledek]
1206517Mgr. Josef Škoda, Ph.D.Skoda, Josef, Epigenomics, Nuclear Receptors and Disease Summer school, Spetses 2019 Short talk and poster participation: Constitutive androstane receptor (NR1I3, CAR) enhanced effect on endogenous metabolism: way through ligand optimization to ideal transcriptomic profile [Jiný výsledek]
119MUDr. Zuzana HladíkováHladíková, Zuzana, Abstrakt - poster 10th EPITA Symposium & 39th AIDPIT Workshop [Jiný výsledek]
1582817RNDr. Ivo VinklárekMalina, Tomáš, Poster [Jiný výsledek]
1158217Mgr. Martin TěšickýTěšický Martin, Krajzingrová Tereza, Velová Hana, Svobodová Jana, Bauerová Petra, Albrecht Tomáš, Vinkler Michal, Age-dependent changes in plasma testosterone level in a longitudinally monitored free-living population of the great tit (Parus major). The Zoological days, Olomouc, Czech Republic 2020 (účast formou přednášky). [Jiný výsledek]
1158217Mgr. Martin TěšickýTěšický Martin, Krajzingrová Tereza, Velová Hana, Svobodová Jana, Bauerová Petra, Albrecht Tomáš, Vinkler Michal, Age-dependent changes in plasma testosterone level in a longitudinally monitored free-living population of the great tit (Parus major). Připravený draft manuskriptu. [Jiný výsledek]
1158217Mgr. Martin TěšickýDominika Soukupová, Mikrobiom ptačího vejce u sýkory koňadry (Parus major). Středoškolská odborná činnost, Plzeň. 2020 (školitel Mgr. Martin Těšický) [Jiný výsledek]
1158119Mgr. Michael KotykKotyk, Soviš, Čepička, Strom popisující fylogenetické vztahy v řádu Clevelandellida založený na malé ribozomální podjednotce s vyobrazením nových druhů rodu Clevelandella. [Jiný výsledek]
670119MUDr. Vendula MartinůKadlecová, Simona, Kadlecová, S., Martinů, V., Pohunek, P., Uhlík, J.: Confirmation of ultrastructural findings by immunofluorescent examination in primary ciliary dyskinesia. Programme and Abstracts of the 45th International Congress of Slovak Anatomical Society and 56th Lojda Symposium in Histochemistry, September 5-7, 2019, Štrbské Pleso, High Tatras, Slovak Republic. ISBN: 978-80-8152-758-6, s. 81. [Jiný výsledek]
670119MUDr. Vendula MartinůPohunek Petr, PRIMÁRNÍ CILIÁRNÍ DYSKINEZE - ONEMOCNĚNÍ ZNÁMÉ, NEZNÁMÉ A PODCENĚNÉ POHUNEK PETR, MARTINŮ VENDULA, DVOŘÁKOVÁ PETRA*, UHLÍK JIŘÍ,* přednáška [Jiný výsledek]
670119MUDr. Vendula MartinůUhlík, Jiří, Uhlík, J., Martinů, V., Kadlecová, S., Dvořáková, P., Pohunek, P.: Primary ciliary dyskinesia – microscopic diagnostics. Přednáška na 5. setkání členů Klubu uživatelů JEOL TEM mikroskopů, UP Olomouc, 13.-14.11.2019 [Jiný výsledek]
670119MUDr. Vendula MartinůMartinů, Vendula, Martinů, V., Pohunek, P., Dvořáková, P., Uhlík, J.: Primary ciliary dyskinesia, Diagnostics and update 2019, přednáška na 2nd Czech Cilia Meeting, ČSAV, Praha, 20.6.2019 [Jiný výsledek]
42217RNDr. Lenka Havelková, Ph.D.Havelková, Lenka; Hanus, Martin, Prezentace konferenčního příspěvku „Eye-tracking in Geographic Education Research: A Case Study Of Students’ Strategies During an Analysis of Thematic Maps" na symposiu IGU CGE v Londýně, Spojené království. [Jiný výsledek]
42217RNDr. Lenka Havelková, Ph.D.Havelková, Lenka, Prezentace konferenčního příspěvku „Eye-tracking in Geographic Education Research: A Case Study Of Students’ Strategies During an Analysis of Thematic Maps" na konferenci EUROGEO v Paříži, Francie. [Jiný výsledek]
42217RNDr. Lenka Havelková, Ph.D.Havelková, Lenka; Gołebiowska, M. Izabela, Prezentace konferenčního příspěvku "Podobnosti a odlišnosti ve strategiích při analýze tematických map" na 23. kartografické konferenci v Kutné Hoře. [Jiný výsledek]
42217RNDr. Lenka Havelková, Ph.D.Havelková, Lenka; Peterková, Tereza; Midlochová, Andrea, Prezentace konferenčního příspěvku "Students' misconceptions during hypsography interpretation" na Česko-polsko-slovenském semináriu v Łochowě, Polsko. [Jiný výsledek]
930218Mgr. Jana UhlířováUhlirova, Jana, Manuscript preparation: TPR regulates myogenic differentiation via LSD1 [Jiný výsledek]
930218Mgr. Jana UhlířováUhlirova, Jana, Oral presentation at 26th Wilhelm Bernhard Workshop on the Cell Nucleus: TPR, chromatin organization, gene expression and cell development [Jiný výsledek]
1618218Mgr. Růžena Filandrová, Ph.D.Filandrová, Růžena; Kúdelová, Veronika; Fiala, Jan; Vališ, Karel a Novák, Petr, Poster prezentovaný na VIB konferenci: Next-Generation Protein Analysis and Detection (3rd edition) s názvem „Combining native MS and H/D exchange for quick evaluation of transcription factor-DNA complexes", ve kterém je shrnuta velká část výsledků získaných v průběhu roku 2019 [Jiný výsledek]
1022217Mgr. Simona MacháčováMacháčová, Simona, Poster prezentovaný na setkáních v roce 2019 [Jiný výsledek]
1210217Mgr. Dominika PačesováPačesová, Dominika, Přehled výsledků, které byly získány z experimentů, ve kterých byl morfin podáván matkám v pití a jejich mláďata sledována až v dospělosti (P90). [Jiný výsledek]
1210217Mgr. Dominika PačesováPačesová, Dominika, Přehled výsledků, které byly získány z experimentů, ve kterých byl podáván matkám morfin nebo metadon a jejich mláďata byla sledována v P20. [Jiný výsledek]
1210217Mgr. Dominika PačesováPačesová, Dominika, Poster s názvem "The effect of chronic prenatal and postnatal morphine or methadone exposure on developing circadian system in Wistar rats" prezentovaný na mezinárodní konferenci EBRS 2019. [Jiný výsledek]
1262217RNDr. Klaudia Fekete, Ph.D.Klaudia Horváth, Daria Drozdenko, Kristián Máthis, Gergely Farkas, Gerardo Garcés, Dong Ma, Ke An, Patrik Dobroň, Prezentace na mezinárodním konferenci TMS2019 - San Antonio, Texas, USA [Jiný výsledek]
1262217RNDr. Klaudia Fekete, Ph.D.Klaudia Fekete (née Horváth), Daria Drozdenko, Jan Čapek, Kristián Máthis, Domonkos Tolnai, Gerardo Garcés, Patrik Dobroň, Prezentace na mezinárodním konferenci EUROMAT 2019 - Stockholm, Švédsko [Jiný výsledek]
20217Mgr. Eva Hejduková, Ph.D.Hejduková, E., Nedbalová, L., How to survive winter? Annual study of freshwater diatoms in the Arctic. 7. konference České společnosti pro ekologii, 2019, poster [Jiný výsledek]
20217Mgr. Eva Hejduková, Ph.D.Hejduková, E., Winter survival of freshwater diatoms in the High Arctic. Konference České algologické společnosti, 2019, přednáška. [Jiný výsledek]
20217Mgr. Eva Hejduková, Ph.D.Hejduková, E., Elster, J. & Nedbalová, L., Annual cycle of freshwater diatoms in the High Arctic revealed by multiparameter fluorescent staining. Microbial Ecology, v současnosti v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
1374218RNDr. Katarína RidzoňováRidzoňová, Katarína, Poster - Light-induced improvement of CH3NH3PbBr3 single crystals- prezentovaný na medzinárodnej konferencii PSCO v Lausanne. [Jiný výsledek]
588217RNDr. Aleš FlanderaFlandera, Aleš, Prezentace dosažených výsledků formou semináře na Ústavu teoretické fyziky MFF UK. S ohledem na úmrtí školitele byl tento seminář zaměřen na navázání nové spolupráce v rámci mateřského ústavu. Seminář se konal 19. listopadu 2019 v délce 1 hodina. [Jiný výsledek]
588217RNDr. Aleš FlanderaFlandera, Aleš, Prezentace výsledků, formou prezentace v celkové délce 15 minut, na konferenci The 29th Workshop on General Relativity and Gravitation in Japan, 25. až 29. listopadu 2019. Uvedena podpora GAUK. [Jiný výsledek]
298216Mgr. Daniela Glatzová, Ph.D.Glatzova, Daniela, Rozpracovaný manuskript článku. [Jiný výsledek]
304217RNDr. Kateřina Pleiner SládkováSládková, Kateřina; Souček, Ondřej; Kalousová, Klára; Běhounková Marie, Článek s názvem "Tidal walking on Europa's strike-slip faults - insight from numerical modeling" podaný do časopisu "Journal of Geophysical Research Planets" dne 11.12. 2019. [Jiný výsledek]
304217RNDr. Kateřina Pleiner SládkováSládková, Kateřina, Přednáška na EPSC-DPS 2019 v Ženevě s názvem uvedeným ve sborníku jako "Shallow subsurface lakes on Europa? Probably not...". Odprezentovaná přednáška nesla název "Tidal walking on Europa? Probably yes...". [Jiný výsledek]
904218Mgr. Jan Pinc, Ph.D.Pinc, Jan; Rozhon, Wilfred; Mráz, Patrik, Testing experimental demethylation in plants: Effect, efficiency and temporal stability (manuscript) [Jiný výsledek]
904218Mgr. Jan Pinc, Ph.D.Jan Pinc, Disertační práce: Origin, inheritance and ecological significance of apomixis in the genus Hieracium s.str.: The role of genetic and epigenetic mechanisms [Jiný výsledek]
1788218Maria Khalikova, CSc.Luboš Fical, Diplomová práce: Vývoj UHPLC-MS/MS metody pro analýzu vybraných antivirotik v HILIC a RP módu [Jiný výsledek]
1276818Mgr. Jan PačesPačes, Jan; Knížková, Karolína, Poster prezentovaný na PhD Conference in Immunology 2019 v Praze. Byly prezentovány pokroky dosažené při vytváření 3D modelů tkání prostřednictvím pokročilých zobrazovacích metod. [Jiný výsledek]
1040519Mgr. Alžběta Větrovská ZemánkováAlžběta Větrovská Zemánková, Gabriela Seidlová Málková, Prezentace k přednášce na odborné konferenci (Struktura produktivní slovní zásoby u předškolních dětí s vývojovou dysfázií, konference Psychologické dni) [Jiný výsledek]
1040519Mgr. Alžběta Větrovská ZemánkováAlžběta Větrovská Zemánková, Gabriela Seidlová Málková, Prezentace k přednášce na odborné konferenci ("Diagnostické markery vývojové dysfázie", Pražský logopedický den) [Jiný výsledek]
1040519Mgr. Alžběta Větrovská ZemánkováAlžběta Větrovská Zemánková, Kriteriální testy (Sestavený soubor testů s úlohami, z nichž budou, po sběru a vyhodnocení dat, vybrány ty, které se ukáží být vhodnými diagnostickými markery vývojové dysfázie) [Jiný výsledek]
1040519Mgr. Alžběta Větrovská ZemánkováEva Feithová, Akceptační list (odborná stáž) [Jiný výsledek]
1040519Mgr. Alžběta Větrovská ZemánkováAlžběta Větrovská Zemánková, Gabriela Seidlová Málková, Studie verbální produkce předškolních dětí s vývojovou dysfázií - článek přijat do recenzního řízení. [Jiný výsledek]
1040519Mgr. Alžběta Větrovská ZemánkováAlžběta Větrovská Zemánková, Prezentace k přednášce k předmětu "Ontogenetický vývoj řeči a jazyka" [Jiný výsledek]
744218Mykola Babiak, M.A., Ph.D.Babiak, Mykola, Preliminary Draft of the Second Paper [Jiný výsledek]
744218Mykola Babiak, M.A., Ph.D.Babiak, Mykola, CERGE-EI Working Paper [Jiný výsledek]
1324217Mgr. Jana Štundlová, Ph.D.Šťáhlavský, F., Nguyen, P., Sadílek, D., Štundlová, J., Just, P., Haddad, C., Koc, H., Ranawana, K., Yagmur, E., Kovařík, F. , Evolutionary dynamics of rDNA clusters on chromosomes of buthid scorpions (Chelicerata: Arachnida). Manuskript odeslaný do časopisu Biological Journal of Linnean Society. [Jiný výsledek]
1324217Mgr. Jana Štundlová, Ph.D.Just, P., Šťáhlavský, F., Kovařík, F. Štundlová, J., Tracking the trends of karyotype differentiation in the phylogenetic context in Gint Kovařík et al., 2013, a scorpion group endemic to the Horn of Africa (Scorpiones: Buthidae). Manuskript v přípravě na odeslání do časopisu The Science of Nature. [Jiný výsledek]
507018MUDr. MDDr. Martin Bartoš, Ph.D.Martin Bartoš, Tomáš Suchý, Michal Španko, René Foltán, konference Biomateriály a jejich povrchy, 2019, Herbertov, ČR Mikro-CT a 3D analýza: standard bez standardizace? Poster [Jiný výsledek]
507018MUDr. MDDr. Martin Bartoš, Ph.D.Martin Bartoš, Tomáš Suchý, Michal Španko, René Foltán, konference Physics for the life sciences, Petrohrad, Rusko Micro-CT application in collagen-based porous tissue engineering scaffolds Přednáška [Jiný výsledek]
507018MUDr. MDDr. Martin Bartoš, Ph.D.Tomáš Suchý, Martin Bartoš, Radek Sedláček et al., článek odeslaný do impaktovaného časopisu [Jiný výsledek]
1782218Mgr. Kateřina Faltusová, Ph.D.Kateřina Faltusová, Příloha obsahuje podrobný popis experimentů a obrázky z publikace „Altered erythro-myeloid progenitor cells are highly expanded in intensively regenerating hematopoiesis“, která je v současné době v recenzním řízení v časopise Frontiers in Cell and Developmental Biology ve fázi „,moderate revision“. [Jiný výsledek]
1782218Mgr. Kateřina Faltusová, Ph.D.Kateřina Faltusová, Abstrakt publikace "Altered erythro-myeloid progenitor cells are highly expanded in intensively regenerating hematopoiesis", která je v současné době v recenzním řízení v časopise Frontiers in Cell and Developmental Biology ve fázi „,moderate revision“. [Jiný výsledek]
156119Mgr. Pavlína BláhováBláhová, Pavlína, Abstrakt připravovaného článku [Jiný výsledek]
1256218PharmDr. Alžbeta Štefela, Ph.D.Horvatova Alzbeta, poster presentation at FEBS workshop [Jiný výsledek]
304119Mgr. Jan Šedek, Ph.D.Sedek, Jan, presentation in Lisbon Meetings 2019 [Jiný výsledek]
600217Mgr. Adéla ČmokováČmoková, Adéla; Kolarik, Miroslav; Dobiašová, Stanislava; Dobiáš, Radim; Stubbe, Dirk; Stará, Jana; Lysková, Pavlína; Hoyer, Luis; Gräser, Ivonne; Mallatová, Naďa; Kano, Rui; Nenoff, Pietro; Uhrlaβ, Silke; Peano, Andrea; Mencl, Karel; Janouškovcová, Hana; Maier, Tomas; Hrabák, Jaroslav; Hubka, Vít,, Poster hlavní řešitelky na konferenci klinické mykologie TIMM 2019, Francie [Jiný výsledek]
600217Mgr. Adéla ČmokováHubka, Vít; Čmoková Adéla, Poster prezentovaný na konferenci "Asian Mycological Congress" AMC 2019. [Jiný výsledek]
116217Mgr. Magda Dovhunová, Ph.D.Dovhunová, Magda; Malý, Michal; Dubský, Pavel, "Application of the generalized model of electromigration to EKC", poster na mezinárodní odborné konferenci ITP 2019 (26th International Symposium on Electro-and Liquid Phase-separation Techniques), září 2019, Toulouse, Francie. [Jiný výsledek]
1408618Mgr. Kateřina FraindováFraindová, Kateřina; Matoušková, Milada; Kliment, Zdeněk; Špringerová, Pavla; Vlach, Vojtěch, prezentace na workshopu "Spatial and temporal dynamics of hydrometeorological extremes in montane areas Project workshop, Kvilda , 15 18.10.2019", název příspěvku "Changes of water chemistry in headwaters in context of different rainfall runoff conditions" [Jiný výsledek]
1408618Mgr. Kateřina FraindováFraindová, Kateřina; Matoušková, Milada; Kliment, Zdeněk; Vlček, Lukáš; Špringerová, Pavla; Navrátilová, Denisa; Vlach, Vojtěch, článek v recenzním řízení "Effects of rainfall-runoff events, different land cover and human impact on biogeochemistry in headwater areas of the Elbe River basin" [Jiný výsledek]
1408618Mgr. Kateřina FraindováVlach, Vojtěch, prezentace na konferenci "Konferencia mladých odborníkov 2019", Slovensko, Bratislava, název příspěku "Hydrologické sucho v pramenných oblastech Krušných hor" [Jiný výsledek]
788119Mgr. Maroš TimkoTimko, Maroš, "De Gottwald a Franco: El exilio checo y eslovaco en la España franquista". Článok v španielskom jazyku, ktorý bol zaslaný k publikácii do časopisu Acta Hispanica. (Rukopis pripravený k publikácii) [Jiný výsledek]
788119Mgr. Maroš TimkoTimko, Maroš, "La causa común cristiana: el exilio checo y eslovaco y su reflexión de la España franquista“. Príspevok na medzinárodnom sympóziu "Cien años de las relaciones diplomáticas checo-españolas”, Středisko Ibero-amerických studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 18.10.2019. [Jiný výsledek]
474119PhDr. Petra SkřivánkováSkřivánková, Petra, Odprezentovaný E-poster ve Varšavě na konferenci EPA 2019 [Jiný výsledek]
899518Mgr. Jana ŠofránkováŠofránková, Jana, Na konferencii PeCla 2019 som na posteri prezentovala prehľad jednotlivých lokalít z Moravy, prebrala som rozdiely vo váhe medzi praslenmi z neolitu a eneolitu. Na mape som v diagramoch zvýraznila pomery rôznych typov praslenov - na neolitických lokalitách prevyšoval jeden typ, na eneolitických už boli zastúpené jednotlivé typy približne rovnako. Keďže z tejto oblasti je veľa praslenov s dekoráciou, tak som sa venovala aj jej - vyšlo mi že 11% všetkých eneolitických praslenov je s dekoráciou, ide o rytú výzdobu, zväčša o línie, bodky a znak písmena ´X´. [Jiný výsledek]
899518Mgr. Jana ŠofránkováŠofránková, Jana, Výsledkom bol poster na konferencii VII PURPUREAE VESTES v Granade, ktorá trvala od 2.-4. 10. 2019. Táto konferencia prebieha každé tri roky a je jednou z dvoch najdôležitejších konferencií v oblasti výskumu archeologického textilu, teda som mala možnosť prediskutovať hlavné problémy s poprednými odborníkmi na danú oblasť. Na posteri som prezentovala terajšie výsledky, kde som porovnala prasleny z v rámci období ako aj oblasti. Takisto som sa venovala dôvodom prečo na niektorých lokalitách z eneolitu sa nachádza viac praslenov ako na iných. [Jiný výsledek]
1248119Mgr. Matěj Hudec, Ph.D.Matěj Hudec, Příspěvek s názvem "Minimal SU(4) models and B-meson anomalies" na konferenci Phenomenology 2019 v Pittsburghu (USA), shrnující naše dosavadní poznatky. Abstrakt a slidy jsou trvale zvěřejněné na webu konference: https://indico.cern.ch/event/777988/contributions/3410567/ [Jiný výsledek]
1248119Mgr. Matěj Hudec, Ph.D.Hudec, Matěj, "Confronting quark-lepton unification with LFUV", Proceedings of 40th International Conference on High Energy physics, Proceedings of Science, vol. 390 (2021), 380. https://doi.org/10.22323/1.390.0380 (Ke dni uzavření této zprávy pouze pre-publikováno, sborník oficiálně ještě nevyšel.) [Jiný výsledek]
1088217Mgr. Rebeka Rmoutilová, Ph.D.Rmoutilová, Rebeka et al., New insight on the Neandertal pelvis: Virtual reconstruction of the pelvis of Regourdou 1 specimen. 88th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, 2019. Cleveland, Ohio. [Jiný výsledek]
1088217Mgr. Rebeka Rmoutilová, Ph.D.Rmoutilová, Rebeka et al., Revision of sex in Neandertals using visual and morphometric methods. Paleoanthropological Society Meeting, 2019. Albuquerque, New Mexico. [Jiný výsledek]
598218PhDr. Jiří SmržSmrž, Jiří, referát "Die Zunftmeister und die Verwaltung der Prager Städte in der Frühen Neuzeit" přednesený dne 1.3.2019 na 23. setkání bohemistů v Mnichově (23. Münchner Bohemisten-Treffen) [Jiný výsledek]
598218PhDr. Jiří SmržSmrž, Jiří, pracovní verze studie "Správa Malé Strany v 16. a 17. století ve světle zápisů o obnovách rad a městských úřadů" přijatá do recenzního řízení Pražského sborníků historického (č. 47 s vročením 2019, předpokládaný rok vydání 2020) [Jiný výsledek]
1071716Mgr. Petra ŠedinováŠedinová Petra, Seidlová Málková Gabriela, Větuška a Slovánek v lese plném hlásek a písmen Metodický materiál pro podporu rozvoje předčtenářských dovedností [Jiný výsledek]
1071716Mgr. Petra ŠedinováŠedinová Petra, Seidlová Málková Gabriela, Článek přehledový "Specifické otázky implementace intervenčních programů pro podporu rozvoje počátečního čtení" -posíláme do redakce, pošleme potvrzení o přijetí [Jiný výsledek]
1071716Mgr. Petra ŠedinováŠedinová Petra, Seidlová Málková Gabriela, Prezentace na konferenci [Jiný výsledek]
334217Mgr. Gabriela Věchetová, Ph.D.Věchetová, Gabriela, Článek s názvem Attentional impairment in functional movement disorders: A neuropsychological study, připravený k publikaci. [Jiný výsledek]
334217Mgr. Gabriela Věchetová, Ph.D.Věchetová, Gabriela, Aktivní účast na International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders® v podobě posterové prezentace s názvem Neuropsychological profile of patients with functional movement disorders. Kongres se uskutečnil v Nice, Francii, ve dnech 22.-26.9.2019. Prezentace hlavních výstupů projektu GAUK. [Jiný výsledek]
334217Mgr. Gabriela Věchetová, Ph.D.Hanzlíková, Zuzana; Věchetová, Gabriela, Aktivní účast na tuzemské IX. konferenci Neuropsychiatrického fóra s příspěvkem v podobě posterové prezentace s názvem Prepulse inhibition of the blink reflex is abnormal in functional movement disorders, která se uskutečnila ve dnech 24. 4. až 26. 4. 2019 v Praze. Dedikováno GAUK. [Jiný výsledek]
914218MUDr. Hana HalmováNohejlová Hana, 17th European School of Neuroimmunology Course (ESNI 2019) - poster "Utility of CXCL-8,-10,-13 and CCL-2 chemokines in patients with isolated optic neuritis or transverse myelitis"(Nohejlova H, Kayserova J, Liba Z) [Jiný výsledek]
914218MUDr. Hana HalmováLibá Zuzana, 29. Bratislavské postgraduální dny dětské neurologie - přednáška "Likvorové nálezy u autoimunitních onemocnění centrálního nervového systému u dětí" (Libá Z, Nohejlová H, Kayserová J, Vášková M) [Jiný výsledek]
914218MUDr. Hana HalmováNohejlová Hana, 19. Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny - poster "Roztroušená skleróza u dětí – klinické a likvorové nálezy" (Nohejlová H, Libá Z) [Jiný výsledek]
914218MUDr. Hana HalmováNohejlová Hana, 35th congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis(ECTRIMS 2019) - poster "Immunological features and clinical outcome in pediatric patients with longitudinal extensive transverse myelitis (LETM)" (Nohejlova H, Valkovicova R, Liba Z) [Jiný výsledek]
976219Mgr. Tereza LiepoldováLiepoldová, Tereza; Figura Roman, Studie Název: Epigeneze, nástup preformismu a recepce aristotelismu v raném novověku Časopis: Dějiny věd a techniky - článek prošel recenzním řízením a byl přijat k vydání [Jiný výsledek]
976219Mgr. Tereza LiepoldováLiepoldová, Tereza, Rozpracovaná verze studie "Nekonečně malý svět" [Jiný výsledek]
1474218Mgr. Vojtěch Čermák, Ph.D.Metličková Magdalena, Čermák Vojtěch, Fischer Lukáš, Poster prezentovaný na konferenci Plant Biology CS 2019 [Jiný výsledek]
212218Mgr. Tomáš Tlapa, Ph.D.Tlapa, Tomáš a kol., "Cvičebnice k rozvoji filosofického myšlení pro střední školy" Publikace se připravuje k vydání ve Vydavatelství UK PedF a bylo jí přiděleno ISBN 978-80-7603-152-4. [Jiný výsledek]
228218Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D.Krejčová, Lucie, Prezentace na konferenci 45th Annual Meeting of the International Academy of Sex Research "Kamasutra in practice" [Jiný výsledek]
228218Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D.Krejčová, Lucie, Prezentace na konferenci Sympozium České společnosti pro sexuální medicínu 2019 "Ženský orgasmus a faktory ovlivňující jeho výskyt". [Jiný výsledek]
1066216Mgr. Tereza VágnerováVágnerová, Tereza, The Courtship Process: A Review of Nonverbal Behavior from the Perspective of Human Ethology [Jiný výsledek]
1066216Mgr. Tereza VágnerováVágnerová, Tereza, Proces dvoření: review neverbálních projevů z pohledu etologie člověka [Jiný výsledek]
1066216Mgr. Tereza VágnerováJakešová, Eva, Bakalářská práce s názvem "Strategie seznamování homosexuálních mužů", která vznikla pod vedením hlavní řešitelky projektu Terezy Vágnerové (roz. Zikánové). Tato práce vychází z dat získaných z projektu GAUK - Neverbální projevy dvoření a sexuální orientace (projekt č. 1066216) [Jiný výsledek]
870218Mgr. Jana VallováVallová Jana, Prezentácia výsledkov z konferencie ÚEM [Jiný výsledek]
870218Mgr. Jana VallováVallová Jana, Poster Chicago 2019 [Jiný výsledek]
962316Mgr. Judith Garcia GonzalezGarcia-Gonzalez,Judith; Schwarzerová, Kateřina, Poster presented in the Cytoskeletal Club 2019 in Prague. Title: On ARP2/3 complex subunit expression. [Jiný výsledek]
1688119Michaela Watrelot, Ph.D.Watrelot, Michaela, Môj doterajší výskum financovaný z GAUK viedol k prijatiu odborného článku k publikovaniu v medzinárodnom zborníku, ktorý bol zaradený do edičného plánu vydavateľstva Brill. Editorkou je Dr. Joanna Smalcerz z inštitútu Dejín umenia na Univerzite v Berne, zborník nadväzuje na medzinárodnú konferenciu "Wilhelm von Bode and the Art Market", ktorá sa konala v Berne 8-9. Novembera 2018. Abstrak príspevku prikladám ako samostatný dokument. [Jiný výsledek]
920119RNDr. Filip Horký, Ph.D.Horký, Filip, Prezentace, Seminář Katedry anorganické chemie [Jiný výsledek]
920119RNDr. Filip Horký, Ph.D.Horký, Filip, Poster, International conference on heteroatom chemistry 2019 Poster obsahuje prekurzor použitý pro přípravu primárních fosfinů. [Jiný výsledek]
920119RNDr. Filip Horký, Ph.D.Horký, Filip, Poster prezentovaný na konferenci Liblice 2019 a 51th Symposium on Catalysis [Jiný výsledek]
920119RNDr. Filip Horký, Ph.D.Horký, Filip, Příloha výroční zprávy 2020 grantového projektu č. 920119 [Jiný výsledek]
1600317PharmDr. Ondřej Martinec, Ph.D.Martinec O., Biel C., Červený L., Vokřál I., De GraaF IA., Olinga P. , Abstrakt a poster z konference Meet the Experts Transporter Conference Boston 2019, SOLVO 2019 [Jiný výsledek]
1600317PharmDr. Ondřej Martinec, Ph.D.Martinec O., Biel C., Červený L., Vokřál I., De GraaF IA., Olinga P. ,, Abstrakt z konference "Farmakologické dny 2019" [Jiný výsledek]
1600317PharmDr. Ondřej Martinec, Ph.D.Martinec O., Biel C., Červený L., Vokřál I., De GraaF IA., Olinga P. ,, Abstrakt z fakultní postdoktorandské a postrgraduální konferenci, konané na FaF [Jiný výsledek]
1390217Mgr. Jana Vosáhlová, Ph.D.Brycht, Mariola; Vosáhlová, Jana; Schwarzová, Karolina; Taylor, Andrew; Dittert, Ivan; Krůšek, Jan, Boron-doped diamond macro/microelectrodes for dopamine sensing, 2nd Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (CBSEC), České Budějovice, Czech Republic, 10-12/04/2019, pp. 36–37, oral presentation [Jiný výsledek]
1390217Mgr. Jana Vosáhlová, Ph.D.Brycht, Mariola; Vosáhlová, Jana; Schwarzová, Karolina; Taylor, Andrew; Mortet, Vincent; Dittert, Ivan; Krůšek, Jan, Bio-Sensing Of Dopamine And Its Precursors Using Boron-Doped Diamond Microelectrodes, XXV International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics, Limerick, Ireland, 26-30/05/2019, p. 173, poster [Jiný výsledek]
1390217Mgr. Jana Vosáhlová, Ph.D.Brycht, Mariola; Baluchová, Simona; Schwarzová, Karolina; Taylor, Andrew; Mortet, Vincent, Morphological, Spectral, And Electrochemical Characterization Of Boron-Doped Diamond Electrodes, And Their Application In The Sensing Of Neurotransmitter Dopamine, in: 52nd Heyrovsky Discussions, Liblice, 16-20/06/2019, p. 11, oral presentation [Jiný výsledek]
1390217Mgr. Jana Vosáhlová, Ph.D.Vosáhlová, Jana; Brycht, Mariola; Krůšek, Jan; Dittert, Ivan; Mortet, Vincent; Taylor, Andrew; Schwarzová, Karolina, Boron doped diamond microelectrodes: Fabrication, spectral and electrochemical characterization for estimation of coverage quality, XXV International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics, Limerick, Ireland, 26-30/05/2019, p. 241, poster [Jiný výsledek]
1583217Mgr. Zuzana KlukováKluková, Zuzana; Nosek, Štěpán; Fuka, Vladimír; Jaňour, Zbyněk; Chaloupecká, Hana; Ďoubalová, Jana, "The importance of roof shape on street-canyon ventilation incorporated into a complex urban area" Původní článek odeslaný 25. 3. 2020 do žurnálu "Building and Environment" (impact factor 4,82). Jedná se o hlavní výstup projektu, který mezi sebou porovnává všechny zkoumané konfigurace idealizované městské zástavby. Pokud je nám známo, je to první systematická studie zkoumající ventilaci uličních kaňonů s ohledem na tvar střech, neuniformnost výšky budov a pozici zdroje. V příloze je pdf vygenerované editačním systémem žurnálu obsahující pochopitelně i celý článek. [Jiný výsledek]
1193619Mgr. Klára KoupilováKoupilová, Klára, Přednáška na konferenci Wild Plant Pathosystems 2019: Pollinator response to plant spatial aggregation drives transfer of anther smut [Jiný výsledek]
1193619Mgr. Klára KoupilováKoupilová, Klára; Štenc, Jakub; Janovský, Zdeněk, Manuskript článku: Pollen dispersal is driven by pollinator response to plant disease and plant spatial aggregation [Jiný výsledek]
1134119Mgr. Aneta KholováKholová, Aneta, Abstrakt_Gent_HTC 2020 [Jiný výsledek]
1134119Mgr. Aneta KholováKholová, Aneta, Abstrakt_Zaječí_HPLC 2019 [Jiný výsledek]
1134119Mgr. Aneta KholováKholová, Aneta, Abstrakt_Lisabon_Mycotoxin workshop [Jiný výsledek]
1134119Mgr. Aneta KholováKholová, Aneta, Poster_Lisabon_Mycotoxin workshop [Jiný výsledek]
1134119Mgr. Aneta KholováKholová, Aneta, Přednáška_Zaječí_HPLC 2019 [Jiný výsledek]
1030217Mgr. Hana MíkováMíková Hana, Kuchtiak Viktor, Balík Aleš, Bendová Zdeňka , Poster s výsledky projektu s názvem „A-to-I RNA editing of AMPA receptors in the rat master clock and other brain structures under different light conditions“ byl prezentován hlavní řešitelkou projektu na mezinárodní chronobiologické konferenci EBRS 2019 v Lyonu ve Francii. [Jiný výsledek]
1030217Mgr. Hana MíkováMíková Hana, Kuchtiak Viktor, Svobodová Irena, Spišská Veronika, Pačesová Dominika, Chumchal Lukáš, Balík Aleš, Bendová Zdeňka, Manuskript souhrnných výsledků grantového projektu. [Jiný výsledek]
590218Mgr. Ingrid KnapováKnapová Ingrid, Abstrakt a prezentácia z konferencie 7th Workshop on Nuclear Level Density and Gamma Strength, Oslo, 27.-31. 5. 2019. Webová stránka konferencie: http://tid.uio.no/workshop2019/ [Jiný výsledek]
1494218Mgr. Kateřina SýkorováSýkorová, Kateřina a Flegr, Jaroslav, draft článku: Faster life history strategy manifested as lower age at menarche, higher sexual desire, and earlier reproduction in people with worse health. Článek obsahuje dedikaci projektu GAUK. [Jiný výsledek]
1494218Mgr. Kateřina SýkorováSýkorová, Kateřina a Flegr, Jaroslav, poster na konferenci: Higher sexual desire in ill people as a manifestation of their fast life strategy. 6th International Conference of the Polish Society for Human and Evolution Studies (PTNCE) in Prague 2019. Dedikace projektu GAUK je v pravém dolním rohu posteru. [Jiný výsledek]
1494218Mgr. Kateřina SýkorováFlegr, Jaroslav a Sýkorová, Kateřina, článek v preprintovém archivu a v recenzním řízení: Flegr J., Sýkorová K., Fiala V., Hlaváčová J., Bičíková M., Máčová L., Kaňková Š. 2019: Increased calcidiol level in redhaired people: Could redheadedness be an adaptation to temperate climate? bioRxiv. https://doi.org/10.1101/2019.12.30.890889 Nyní v recenzním řízení v eLife. Článek obsahuje dedikaci projektu GAUK. [Jiný výsledek]
1494218Mgr. Kateřina SýkorováFlegr, Jaroslav a Sýkorová, Kateřina, publikovaný článek: Flegr, J., Sýkorová, K. 2019: Skin fairness is a better predictor for impaired physical and mental health than hair redness. Scientific Reports 9, 18138. https://doi.org/10.1038/s41598-019-54662-5 Článek neobsahuje dedikaci projektu GAUK. [Jiný výsledek]
116119Mgr. Adam JarošJaroš, Adam; Bonab, Emaeil Farajpour; Straka, Michal; Foroutan-Nejad, Cina, Poster prezentující výsledky z publikovaného článku, který byl použit na zmíněných konferencích a kurzech. [Jiný výsledek]
668217MUDr. Vladimír KouckýKoucký, Vladimír, Biology of plasmacytoid dendritic cells in head and neck cancer, poster, ESMO Immuno Oncology Congress, Geneva 7-10 December 2017 [Jiný výsledek]
1118119Mgr. Lucie KuncováCsajbók, Z., Berkics, M., & Havlíček, J. , (2019, April). The selective, the modest, and the lustful – Variations in mating strategies. Poster presented at the XIII. Annual Conference of the European Human Behaviour and Evolution Association. Toulouse, France. [Jiný výsledek]
1118119Mgr. Lucie KuncováCsajbók, Z., Berkics, M., & Havlíček, J. , (2019, September). The comparison of the Additive and Threshold Models of mate choice. Presentation at the VI. Annual Conference of the Polish Society for Human and Evolution Studies. Prague, Czech Republic. [Jiný výsledek]
1118119Mgr. Lucie KuncováCsajbók, Z., Havlíček, J., & Berkics, M. , (2019, August). Necessary dealbreakers and dealmakers in mate choice. Poster presented at the 7th Biannual Summer Institute of the International Society for Human Ethology. Zadar, Croatia. [Jiný výsledek]
1436317Mgr. Lucie KuncováKuncová, Lucie; Štěrbová, Zuzana; Havlíček, Jan, Podobnost tělesné vůně mezi matkou a partnerkou: Preliminární výsledky, konference České a Slovenské Etologické společnosti (ČSEtS) 2019, Bratislava, Slovenská republika, 7.-10.11.2019. [Jiný výsledek]
1436317Mgr. Lucie KuncováKuncová, Lucie; Štěrbová, Zuzana; Havlíček, Jan, Father-Partner similarity in body odour doesn’t affect relationship and sexual satisfaction. Summer institute of the International Society for Human Ethology 2019 (ISHE), Zadar, Croatia, 21.-24.8.2019. [Jiný výsledek]
1436317Mgr. Lucie KuncováKuncová, Lucie; Štěrbová, Zuzana; Havlíček, Jan, Women choose partner resembling their father in body odour, 18th Czech-Germany ENT Days, Pardubice, Česká republika, 19.-21.9.2019. [Jiný výsledek]
906419Mgr. Jiří ČernýČerný, Jiří, poster "Canonical Quantization of Spherically Symmetric Non-Vacuum Black Holes" prezentovaný na konferenci XII Black Holes Workshop, konané 2019 v Guimarães, v Portugalsku. [Jiný výsledek]
906419Mgr. Jiří ČernýPolcar, Lukáš, poster "Lie series method in a perturbed black hole spacetime" prezentovaný na konferenci Conference on the occasion of Jerzy Lewandowski's 60th birthday, konané 2019 ve Varšavě, v Polsku. [Jiný výsledek]
906419Mgr. Jiří ČernýPolcar, Lukáš, přednáška "Probing chaos around perturbed black holes: Melnikov method" přednesená na konferenci XII Black Holes Workshop, konané 2019 v Guimarães, v Portugalsku. [Jiný výsledek]
1348119Mgr. Rastislav AntalAntal, Rastislav, Schémata k zprávě o řešení za rok 2019. [Jiný výsledek]
1348119Mgr. Rastislav AntalAntal, Rastislav, Prezentácia výsledkov na konferenciách formou posteru. [Jiný výsledek]
813516Mgr. Ivana PiptováPiptová, Ivana, Licenční smlouva na knižní vydání překladů. Práce je momentálně v korektuře a přípravě k tisku. Pro časopis Plav připraven článek Otázky překladu v Polovážném dopise Giovanniho Bercheta. V zimním semestru 2019/20 byl jako výstup z grantu vyučován seminář AITV00018 Život a dílo Giacoma Leopardiho a v letním seminář AITV00019 Italská romantická diskuse [Jiný výsledek]
270218JUDr. Adam Csukás, Ph.D.Csukás, Adam, Zahraniční výzkumný pobyt. Ve dnech 18. až 27. června 2019 se hlavní řešitel zúčastnil výzkumného pobytu v Edinburghu za účelem studia v místních knihovnách a archivech a konzultací s pracovníky Skotské církve (Church of Scotland). Absolvoval celkem šest konzultací, které mu poskytly aktuální informace o církevním právu Skotské církve, o aktuálních změnách v církvi a o výzvách, které vedení církve v následujících letech čekají. Ve Skotské národní knihovně (National Library of Scotland) studoval rozsáhlý archivní fond Světové misijní rady, který je zde uložen. Zaměřil se na vztahy českých a moravských reformovaných evangelíků se skotskými presbyteriány ve druhé polovině 19. století. [Jiný výsledek]
270218JUDr. Adam Csukás, Ph.D.Csukás, Adam, Právní flexibilita v Českobratrské církvi evangelické. Hlavní řešitel se zúčastnil mezinárodní vědecké konference Bratislavské právnické fórum 2019, která se uskutečnila ve dnech 14. až 15. února 2019 na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V sekci Zmírňování tvrdosti práva v římském honorárním a kanonickém právu vystoupil s příspěvkem na téma Právní flexibilita v Českobratrské církvi evangelické, v němž se zabýval právní flexibilitou coby principem křesťanského práva. Srovnal v něm nástroje právní flexibility v kanonickém právu katolické církve a v církevním právu Českobratrské církve evangelické, přičemž poukázal na velkou míru podobnosti těchto nástrojů v obou právních řádech. [Jiný výsledek]
270218JUDr. Adam Csukás, Ph.D.Csukás, Adam, „Vojenská církev“: Evangelická vojenská duchovní správa (1919–1950). Hlavní řešitel se zúčastnil 25. ročníku konference Církev a stát, která se uskutečnila dne 5. září 2019 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Vystoupil s příspěvkem na téma „Vojenská církev“: Evangelická vojenská duchovní správa (1919–1950), v němž podal přehled vztahů Evangelické superintendentury branné moci při Ministerstvu národní obrany s Českobratrskou církví evangelickou a poukázal na několik společných rysů mezi minulou a současnou právní úpravou duchovní služby v armádě. [Jiný výsledek]
960119RNDr. Ondřej BouchalaBouchala, Ondřej;Hencl, Stanislav;Molchanova, Anastasia, Článek "Injectivity almost everywhere for weak limits of Sobolev homeomorphisms", zaslaný k publikaci. [Jiný výsledek]
120119Mgr. Kamila ChramostováChramostová, Kamila, Jako spoluatorce mi byl přijat abstrakt na Society for Experimental Hematology (ISEH) Annual Scientific Meeting 2019. Abstrakt z ISEH konference byl publikován v Experimental hematology viz GRADED PU.1 LEVELS ACTIVATE GRANULOCYTE VS. MACROPHAGE GENES VIA MULTIPLE (SUPER)ENHANCER ELEMENTS Pospíšil, Vit , Pavle Krsmanovic1, Kamila Chramostová1, Martin Vokurka1, Peter Laslo2, Tomas Stopka1 Experimental Hematology, Volume 76, S82 Této konference jsem se neúčastnila. [Jiný výsledek]
120119Mgr. Kamila ChramostováChramostová, Kamila, Předběžné výsledky, data k zprávě o řešení za minulý rok [Jiný výsledek]
120119Mgr. Kamila ChramostováChramostová,Kamila, V roce 2019 mi byl jako spoluautorce přijat abstrakt na IMB Conference : Chromosome Territories & Nuclear Architecture”, 30.10 -1. 11. 2019, Mainz, Německo. Této konference jsem se účastnila.V přílohách přikládám poster, abstrakt a certifikát, že jsem se konference zúčastnila. [Jiný výsledek]
1554218Mgr. Jan PtáčekPtáček, Jan, V červnu 2019 jsem se zúčastnil konference „International Conference on Polyploidy“ (11-14.6., Ghent, Belgie), kde jsem vystoupil s příspěvkem ve formě posteru na téma „Polyploidization and genome size variability in alpine plants of the American Cordilleras“ (poster k nahlédnutí v příloze). [Jiný výsledek]
1554218Mgr. Jan PtáčekPtáček, Jan, V druhé polovině roku byla sumarizována data velikosti genomu, polyploidie a reprodukčních strategií v rodu Azorella (Azorelloideae, Apiaceae) do podoby manuskriptu s názvem Andean Azorelloideae evidence microevolutionary roles of polyploidization and pentaploid endosperm in Southern Hemisphere (viz příloha), který bude odeslán do časopisu Annals of Botany (IF=3.454) na přelomu leden/únor 2020. [Jiný výsledek]
1277018Mgr. Jana NovotnáDabrowski, K; Masařík, T; Novotná, J; Paulusma; Rzążewski,P, Harnessing the power of atoms. In Bordeaux Graph Workshop, France, October 28-31, 2019. (Extended abstract ve sborníku) [Jiný výsledek]
1277018Mgr. Jana NovotnáNovotná, Jana ; Okrasa, Karolina ; Pilipczuk, Michal ; Rzazewski, Pawel ; van Leeuwen, Erik Jan ; Walczak, Bartos, rozšířená verze článku Subexponential-Time Algorithms for Finding Large Induced Sparse Subgraphs (submitnut do Algorithmica) [Jiný výsledek]
1277018Mgr. Jana NovotnáKlimošová, Tereza; Malík, Josef; Masařík, Tomáš; Novotná, Jana; Paulusma, Daniel; Slívová, Veronika, Článek Colouring (P_r+P_s)-Free Graphs, In Algorithmica 2020+ accepted. (budoucí článek v časopise) [Jiný výsledek]
362119Mgr. Martina FejtkováFejtková, Martina, Poster s názvem Functional Flow Cytometry-Based Approaches for Validation of Novel Mutations Causing Inborn Errors of Immunity with Autoinflammatory Phenotype [Jiný výsledek]
362119Mgr. Martina FejtkováFejtková, Martina, Abstrakt "Functional Flow Cytometry-Based Approaches for Validation of Novel Mutations Causing Inborn Errors of Immunity with Autoinflammatory Phenotype" pro konferenci ČSAC 2019 [Jiný výsledek]
1530217RNDr. Dalibor PreislerPreisler, Dalibor; Stráský, J.; Šmilauerová, J.; Harcuba, P.; Halmešová K.; Janeček M., Aktivní účast na konferenci Metal 2019, Brno (22. 5. – 24. 5. 2019). Představen ústní příspěvek s názvem "Microstructural response of metastable beta Ti alloys to cold swaging and annealing" [Jiný výsledek]
1530217RNDr. Dalibor PreislerPreisler, Dalibor; Stráský, J.; Hájek, M.; Harcuba, P.; Kretková, T.; Janovská, M.; Halmešová K.; Janeček M., Aktivní účast na studentské konferenci WDS 2019, Praha (4. 6. 2019). Představen ústní příspěvek s názvem "Ti-Nb-Ta-Zr-O alloys with high strength and low Young’s modulus achieved by the reduction of beta stabilizers content" [Jiný výsledek]
1530217RNDr. Dalibor PreislerPreisler, Dalibor; Stráský, J.; Harcuba, P.; Kretková, T.; Dopita, M.; Janovská, M.; Hájek M.; Janeček M., Aktivní účast na konferenci Euromat 2019, Stockholm, Švédsko (1. 9. - 5. 9. 2019). Představen poster s názvem "Phase Transformations in Ti-Nb-Zr-Ta-O Beta Titanium Alloys with High Oxygen and Reduced Nb and Ta Content" [Jiný výsledek]
1530217RNDr. Dalibor PreislerPreisler, Dalibor; Stráský, J.; Harcuba, P.; Kretková, T.; Janovská, M.; Halmešová K.; Janeček M., Aktivní účast na konferenci Titanium 14, Nantes, Francie (10. 6. – 14. 6. 2019). Představen ústní příspěvek s názvem "Achieving high strength and low Young’s modulus by controlling the beta stabilizers content in Ti-Nb-(Ta)-(Zr)-O alloys" [Jiný výsledek]
1176219Mgr. Jonáš VidraVidra, Jonáš; Žabokrtský, Zdeněk; Kyjánek, Lukáš; Ševčíková, Magda; Dohnalová, Šárka, Vidra Jonáš, Žabokrtský Zdeněk, Kyjánek Lukáš, Ševčíková Magda, Dohnalová Šárka: DeriNet verze 2.0. Data/software, LINDAT/Clarin, Praha, Czechia, http://hdl.handle.net/11234/1-2995, May 2019 [Jiný výsledek]
1176219Mgr. Jonáš VidraKyjánek, Lukáš; Žabokrtský, Zdeněk; Vidra, Jonáš; Ševčíková, Magda, Universal Derivations v0.5. Data/software, Charles University, Prague, Czechia, https://lindat.mff.cuni.cz/repository/xmlui/handle/11234/1-3041, Sep 2019 [Jiný výsledek]
478119Mgr. Lenka SúkeníkováSúkeníková, Lenka, Presentation of results, POSTER: ENII Immunology Summer School 2019 and 5th PhD conference in Immunology [Jiný výsledek]
654217MUDr. Ondřej LerchLerch Ondřej, Poster na konferenci : AAIC 2019 [Jiný výsledek]
734218Mgr. Mário HelešHeleš, Mário; Mrózková, Petra; Šulcová, Dominika; Adámek, Pavel; Špicarová, Diana; Paleček, Jiří., Ústní sdělení: CCL2 attenuates opioid-induced inhibition of nociceptive signaling in the spinal cord while activation of TRPV1 mediates opioid-induced hypersensitivity. The 12th Conference of the Czech Neuroscience Society, Prague, Czech Rep. November 26-27, 2019. [Jiný výsledek]
734218Mgr. Mário HelešAdámek, Pavel; Heleš, Mário; Paleček, Jiří., Poster: Mechanical Allodynia and Enhanced Sensitivity of Spinal TRPV1 Receptors to Capsaicin Are Mediated by Phosphatidylinositol 3-Kinase in a Model of Paclitaxel-induced Peripheral Neuropathy. 7th International Congress on Neuropathic Pain, London, Great Britain, May 9-11, 2019. [Jiný výsledek]
734218Mgr. Mário HelešAdámek, Pavel; Heleš, Mário; Paleček, Jiří., Ústní sdělení: Specific inhibition of phosphatidylinositol-3-kinase: A promising new strategy to prevent neuropathic pain development during chemotherapy. The 12th Conference of the Czech Neuroscience Society, Prague, Czech Rep. November 26-27, 2019. [Jiný výsledek]
734218Mgr. Mário HelešAdámek, Pavel; Heleš, Mário; Paleček, Jiří., Poster: PI3K inhibition reduces mechanical allodynia and sensitization of spinal TRPV1 in a model of paclitaxel-induced neuropathy. ISN-ASN meeting. Montreal, Canada, August 4-8, 2019. [Jiný výsledek]
734218Mgr. Mário HelešHeleš, Mário; Mrózková, Petra; Šulcová, Dominika; Adámek, Pavel; Špicarová, Diana; Paleček, Jiří., CCL2 attenuates opioid-induced inhibition of nociceptive signaling in the spinal cord in a microglia-dependent manner. Neuroscience 2019, Chicago, IL., USA, October 19-23, 2019. [Jiný výsledek]
946417Mgr. Lucie Vančurová, Ph.D.Vančurová, Lucie; Kalníková, Veronika; Peksa, Ondřej; Škvorová, Zuzana; Malíček, Jiří; Moya, Patricia; Chytrý, Kryštof; Škaloud, Pavel, Konferenční příspěvek "The dynamics of phycobionts on the river gravel bars" [Jiný výsledek]
946417Mgr. Lucie Vančurová, Ph.D.Vančurová, Lucie; Kalníková, Veronika; Peksa, Ondřej; Škvorová, Zuzana; Malíček, Jiří; Moya, Patricia; Chytrý, Kryštof; Černajová, Ivana; Škaloud, Pavel, manuskript v recenzním řízení "Diversity of lichen phycobionts along river gravel bar successional gradients" [Jiný výsledek]
814119Mgr. Otakar BursaBursa, Otakar, dotazníkové šetření [Jiný výsledek]
814119Mgr. Otakar BursaBursa, Otakar, výstupy z analýzy dat [Jiný výsledek]
814119Mgr. Otakar BursaBursa, Otakar, konferenční výstupy [Jiný výsledek]
130318Mgr. Martin Janovský, Ph.D.Klír Tomáš, Janovský Martin, příspěvek Seasonal activities and settlements in medieval and early modern Czech Lands (KLÍR T., JANOVSKÝ M.) a poster Research of seasonality and seasonal settlements in the Czech lands na konferenci The Ruralia XIII Conference (Stirling, Scotland: 09.09-15.09.2019). [Jiný výsledek]
130318Mgr. Martin Janovský, Ph.D.Janovská Viktorie, Klír Tomáš, Poster z konference Archaeologia Historica 2019 na Křivoklátě. Název: Nedestruktivní výzkum středověkého sídelního areálu Havransko (okr. Nymburk) [Jiný výsledek]
130318Mgr. Martin Janovský, Ph.D.Janovský Martin, Horák Jan, Klír Tomáš, poster Geochemical research in the area of deserted medieval village (JANOVSKÝ M., HORÁK J., KLÍR T.) na konferenci SABA 2019 - International Student Conference on Archaeology (University of Bamberg: 25.04-27.04.2019). [Jiný výsledek]
130318Mgr. Martin Janovský, Ph.D.Janovský Martin, Shai Itzhaq, Ackermann Oren, Horák Jan, Tavger Aharon, Šmejda Ladislav, Hejcman Michal, Proslovený příspěvek na konferenci Environmentální archeologie 2020. Odkaz: https://cea.fzp.czu.cz/en/r-15512-conference-output [Jiný výsledek]
1308218Mgr. Viktorie KolátkováKolátková, Viktorie, diplomová práce [Jiný výsledek]
1406218Mgr. Kamila MachováMachová, Kamila, Výsledky projektu byly prezentovány pomocí posteru na konerenci PTNCE, která se konala 24. - 27. 9. 2019. Abstrakt najdete ve sboníku pod číslem 35. [Jiný výsledek]
1202219Mgr. Tereza ČernáČerná, Tereza, analýza reálných vzorků otoků z čistíren odpadních vod [Jiný výsledek]
1202219Mgr. Tereza ČernáČerná, Tereza, kompostování endokrinních disruptorů [Jiný výsledek]
1568619Mgr. Hana DaňkováPitáková, Hana & Kuba, Radim, poster „Návrh projektu – vliv pořadí narození na vybrané aspekty lidské sexuality“ prezentovaný na 46. konferenci České a Slovenské etologické společnosti [Jiný výsledek]
1568619Mgr. Hana DaňkováPitáková, Hana & Kuba, Radim, abstrakt „Návrh projektu – vliv pořadí narození na vybrané aspekty lidské sexuality“ publikovaný ve sborníku 46. konference České a Slovenské etologické společnosti [Jiný výsledek]
822119Mgr. Katarína PrikrylováPrikrylová, Katarína, Poster na ESCBC - 6th European Student Conference on Behaviour & Cognition (Padova, Itálie) Téma: Visual individual recognition in African grey parrots (Psittacus erithacus) [Jiný výsledek]
822119Mgr. Katarína PrikrylováPrikrylová, Katarína, Poster - návrh výzkumu - 46. konference České a Slovenské etologické společnosti Téma: Cross-modálne individuálne rozpoznávanie u papagája sivého (Psittacus erithacus) [Jiný výsledek]
1546119RNDr. Tereza KošutováKretková, Tereza, Poster na konferenci SAXS Excites [Jiný výsledek]
1546119RNDr. Tereza KošutováKretková, Tereza, Přednáška na konferenci ECASIA19 [Jiný výsledek]
552318Mgr. Jakub PlachýPlachý, Jakub; Vranka, Marek, Aktuální podoba článku, u kterého probíhá finalizace podle expertní zpětné vazby. [Jiný výsledek]
552318Mgr. Jakub PlachýPlachý, Jakub, Teoreticko-metodologické zápisy projektu č. 552318 [Jiný výsledek]
552318Mgr. Jakub PlachýPlachý, Jakub, Potvrzení o účasti na "The 7th International Academic Conference on Social Sciences" [Jiný výsledek]
748618Zuzana DaňkováZuzana Daňková, Článek "Representational Capacity of Judgement: Wittgenstein's Objection to Russell's Multiple Relation Theory of Judgement" zaslaný do Journal for the History of Analytical Philosophy (JHAP), ale odmítnutý [Jiný výsledek]
748618Zuzana DaňkováZuzana Daňková, Článek "The Role of Truth and Propositions in G. E. Moore’s Early Philosophy" zaslaný 24. 3. 2020 do časopisu Organon F, čeká na posouzení [Jiný výsledek]
748618Zuzana DaňkováZuzana Daňková, Článek "Kantianism in Early Wittgenstein Re-Examined: Transcendental Subject and the Overall Unity of Language", který ještě nebyl zaslán, ale je téměř hotový (cca měsíc do dopracování) [Jiný výsledek]
748618Zuzana DaňkováZuzana Daňková, Článek "Reprezentační schopnost soudu: Wittgensteinova odpověď na Russellovu mnohorelační teorii souzení", 27. 1. 2020 přijat k publikaci (potvrzení v příloze). [Jiný výsledek]
1502317Mgr. Yicheng ZhangMarhounová, Lucie, Poster - European Conference on Comparative Neurobiology 2019 [Jiný výsledek]
1502317Mgr. Yicheng ZhangZhang, Yicheng, Poster - European Conference on Comparative Neurobiology 2019 [Jiný výsledek]
1740318Mgr. Denis CmuntCmunt, Denis; Kalousková, Barbora; Nepokojová, Tereza; Bláha, Jan; Grobárová, Valéria; Vaněk, Ondřej, NK cell activating ligands in fusion with nanobodies: The role of arrangement on their binding capacity. Poster prezentovaný na konferenci XVI. Discussions in Structural Molecular Biology, Nové Hrady, ČR, 21.-23. 3. 2019 [Jiný výsledek]
1740318Mgr. Denis CmuntVaněk, Ondřej; Kalousková, Barbora; Cmunt, Denis, Nanobody fusion constructs for NK cell immunotherapy The role of arrangement on their binding capacity. Poster prezentovaný vedoucím projektu na symposiu 24th International Analytical Ultracentrifugation Workshop and Symposium, Christchurch, Nový Zéland, 24.-29. 8. 2019 [Jiný výsledek]
1740318Mgr. Denis Cmunt Kalousková, Barbora; Cmunt, Denis; Grobárová, Valeria; Skořepa, Ondřej; Bláha, Jan; Abreu, Celeste; Houserová, Jana; Nepokojová, Tereza; Vaněk, Ondřej, Rational design of bispecific NK cell activating immunoligands for their utilization in immunotherapy - draft připravovaného článku [Jiný výsledek]
1740318Mgr. Denis CmuntKalousková, Barbora; Cmunt, Denis; Nepokojová, Tereza; Bláha, Jan; Grobárová, Valéria; Vaněk, Ondřej, NK cell activating ligands in fusion with nanobodies:Respecting proper arrangement to conserve binding capacity. Poster prezentovaný spoluřešitelkou na kongresu The 2019 British Society for Immunology Congress, Liverpool, Velká Británie, 2.-.5. 12. 2019 [Jiný výsledek]
1740318Mgr. Denis CmuntCmunt, Denis, Příprava fúzních domén lidských imunoreceptorů pro jejich využití v imunoterapii. Diplomová práce hlavního řešitele, která vznikla v rámci řešení projektu a byla obhájena v září 2019. [Jiný výsledek]
300217Mgr. Kristýna Kekulová, Ph.D.Kekulová, Kristýna, poster z konference The 12th Conference of the Czech Neuroscience Society [Jiný výsledek]
88217Mgr. Jiří SokolBashta, Bogdana; Sokol, Jiří; Hašková, Alena; Faukner, Tomáš; Brus, Jiří; Sedláček, Jan, Amino- and aldehyde functionalized microporous polymer network prepared by template approach. Posterové sdělení na 51. Symposium on Catalysis, Praha, listopad 2019 [Jiný výsledek]
88217Mgr. Jiří SokolZapletalová-Vrbková, Eva; Gruberová, Anna; Vyskočilová, Eliška; Hašková, Alena; Sedláček, Jan; Červený, Libor, Polyacetylene networks with pyridinium ions as efficient green catalysts in styrene oxide carboxylation. Posterové sdělení na FCCat 2019 - French Conference on Catalysis 2019, Frejus, červen 2019 [Jiný výsledek]
88217Mgr. Jiří SokolHašková, Alena; Bashta, Bogdana; Sedláček, Jan; Šorm, David, Hyper-Cross-Linked Polyacetylenes with Schiff Base Segments and Their Application for Chemisorption of Primary Amines and Hydrazines. Posterové sdělení na BPS 2019 - Bayreuth Polymer Symposium 2019, Bayreuth, září 2019 [Jiný výsledek]
88217Mgr. Jiří SokolHašková, Alena; Havelková, Lucie; Bashta, Bogdana; Faukner, Tomáš; Sedláček, Jan; Balcar, Hynek; Kubů, Martin, Polyacetylene-type microporous networks with releaseble links. Posterové sdělení na 49. Symposium on Catalysis, Praha, listopad 2017 [Jiný výsledek]
1418217Mgr. Alice MoravcováMoravcová Alice, poster na konferenci AGU 2019: Millennial-scale dynamics of submerged macrophytes (Isoëtes) reflecting long-term environmental changes at Prášilské jezero, Central Europe [Jiný výsledek]
1418217Mgr. Alice MoravcováMoravcová Alice, prezentace na konferenci INQUA 2019: Holocene fire dynamics mitigate the negative effect of catchment acidification on mountain submerged macrophytes (Isoëtes) in Central Europe [Jiný výsledek]
1418217Mgr. Alice MoravcováMoravcová Alice, rukopis po revizích resubmitovaný do časopisu Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology [Jiný výsledek]
1418217Mgr. Alice MoravcováKadlec Martin, bakalářská práce: Postglaciální vývoj fyzikálních a chemických vlastností litorálních sedimentů Prášilského jezera [Jiný výsledek]
1071016Mgr. Vladimíra NajdrováNajdrová Vladimíra, Příloha obsahuje manuskript přijatý k revizi v BMC Biology včetně "personal letter". [Jiný výsledek]
1071016Mgr. Vladimíra NajdrováNajdrová Vladimíra, Dopis od editora z BMC Biology [Jiný výsledek]
176317RNDr. Kateřina Veverová, Ph.D.Čechová, K., Chmátalová, Z., Marková, H., Matušková, V., Vyhnálek, M., Laczó, J., Lerch, O., Anděl, R., Angelucci, F., Maťoška, V., Hort, J., Orální prezentace na téma "Impact of genetic variant of APOE E4 and BDNF Met on BDNF levels, cognition and brain morphometry in mild cognitive impairment" na světovém neurologickém kongresu (Word Congres of Neurology 2019) v Dubaji s dedikací projektu GAUK. [Jiný výsledek]
504816PhDr. Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D.Svitková, Katarína, text zaměřen na vnitropolitickou dynamiku diskurzu a vládních praktik amerického snu v oblasti lidské bezpečnosti, bezpečnostního vládnutí a (lidského) rozvoje se zohledněním vazeb mezi národní a vnitrostátní/lokální úrovní (částečně též se zohledněním, jak do dané tematické oblasti vstupují i nestátní aktéři) - po odmítnutí v časopise Obrana a strategie, je text v současnosti v recenzím řízení v časopise Politické vedy. Pokud bude přijat, bude dedikován projektu GAUK (případně i dodatečně) [Jiný výsledek]
1564217Mgr. Marie Komorná, Ph.D.KOMORNÁ, Marie, Psané narativní texty českých neslyšících_dílčí_části_monografie [Jiný výsledek]
1582517Mgr. Veronika Voráčková, Ph.D.Voráčková Veronika, Knytl Pavel, Španiel Filip, Paujelo Dita, Renka Jiří, Mohr Pavel, Cognitive deficit in patients with schizophrenia related to spectroscopic changes in key nodes of the salience network článek je aktuálně hodnocen vedoucím řešitele projektu [Jiný výsledek]
1582517Mgr. Veronika Voráčková, Ph.D.Voráčková Veronika, Knytl Pavel, Renka Jiří, Paujelo Dita, Španiel Filip, Mohr Pavel, Kognitivní deficit u pacientů se schizofrenií v souvislosti se spektroskopickými změnami v hlavních uzlech salientní sítě [Jiný výsledek]
346218Ing. Hana LaštůvkováLaštůvková Hana, Efekt carvedilolu, atorvastatinu a kombinace obou léčiv na tok žluče (obr. A) a biliární sekreci žlučových kyselin ve žluči (obr. B) u kontrolních myší (C) a myší krmených vysokotukovou dietou (H). Léčiva carvedilol (CC, HC), atorvastatin (CA, HA) a kombinace obou léčiv (CAC, HAC) byla podávána per os po dobu 21 dní. Grafy C a D prezentují biochemické parametry ALT a AST (ukat/L) v plné krvi. mRNA exprese transporteru Bsep a enzymu Cyp7a1 v játrech (obr. E, F). Data jsou uvedena jako průměr ± SD (n = 8) *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 vs. kontrolní skupině, † p < 0.05 vs. skupině krmené vysokotukovou dietou (H). [Jiný výsledek]
1574417Mgr. Jan Dušek, Ph.D.Dušek, Jan, Poster ze konference  International Conference on Cytochrome P450, The University of Queensland, Brisbane, Australia, 23 – 27 June 2019 [Jiný výsledek]
1786218Mgr. Monika Kliková, Ph.D.Sharpless, Brian A.; Kliková, Monika, V termínu 6.-9.4.2019 jsem se za podpory grantu GAUK č. 1786218 jako prezentující autor e-posteru s názvem "Characteristic Symptoms and Hallucinations in Isolated Sleep Paralysis: A Two-Site Study" aktivně zúčastnila 27. Evropského psychiatrického kongresu ve Varšavě, Polsko. [Jiný výsledek]
1786218Mgr. Monika Kliková, Ph.D.Kliková, Monika; Bušková, Jitka; Sharples, Brian A., Výsledky společné studie s Dr. Sharplessem byly prezentovány také v českém prostředí na Studentské vědecké konferenci 3. LF UK 21.5.2019 v Praze ve formě posteru s názvem "Halucinace a další symptomy doprovázející epizody izolované spánkové obrny". [Jiný výsledek]
1786218Mgr. Monika Kliková, Ph.D.Kliková, Monika; Manková, Denisa; Bušková, Jitka, V termínu16.-20. ledna 2019 jsem se aktivně zúčastnila 61. Česko-slovenské psychofarmakologické konference ve formě posteru s názvem "Spánková obrna - strategie předcházení a přerušení epizod". [Jiný výsledek]
1278217Mgr. Petr Daněk, Ph.D.Danek, Petr, Manuscript figures [Jiný výsledek]
1278217Mgr. Petr Daněk, Ph.D.Danek, Petr, Manuscript submitted to Blood, currently under revision. [Jiný výsledek]
1278217Mgr. Petr Daněk, Ph.D.Danek, Petr, Poster presented at 61st ASH Annual Meeting in Orlando (Fl, USA) [Jiný výsledek]
66217Mgr. Martin Zach, Ph.D.Zach, Martin, Konference Third International Conference of the German Society for Philosophy of Science, 25.-27.2.2019, Kolín nad Rýnem (Německo); příspěvek: „Idealization and understanding with diagrammatic biological models“ [Jiný výsledek]
66217Mgr. Martin Zach, Ph.D.Zach, Martin, Konference International Society for the History, Philosophy, and Social Studies of Biology, 7.-12.7.2019, Oslo (Norsko); příspěvek: „The case of mechanistic explanation in molecular biology: abstraction or idealization?“ [Jiný výsledek]
66217Mgr. Martin Zach, Ph.D.Zach, Martin, Konference XXIII. slovensko-české sympozium o analytické filosofii, 4.-6.9.2019, Bratislava (Slovensko); příspěvek: „Reprezentační úloha modelových organismů v preklinickém výzkumu“ [Jiný výsledek]
368218RNDr. Štěpánka Skalová, Ph.D.Skalová, Štěpánka; Fischer, Jan; Barek, Jiří; Vyskočil, Vlastimil; Navrátil, Tomáš; Krejčí, Jan, Konferenční příspěvek na 52nd Heyrovský Discussion in Liblice, ČR: Voltammetric Determination of Anthraquinone-2-Sulphonate in Physiological Saline Solution on Various Electrode Surfaces [Jiný výsledek]
368218RNDr. Štěpánka Skalová, Ph.D.Skalová, Štěpánka; Fischer, Jan; Barek, Jiří; Navrátil, Tomáš; Krejčí, Jan; Kučerová, Jarmila; Vyskočil, Vlastimil, Konferenční příspěvek na 15th ISC "Modern Analytical Chemistry", Praha, ČR: Continuous Monitoring of Anthraquinone-based Anticancer Drugs by Amperometric Technique [Jiný výsledek]
368218RNDr. Štěpánka Skalová, Ph.D.Skalová, Štěpánka, Disertační práce: Vývoj nových elektrochemických metod s využitím různých membránových materiálů pro sledování vybraných protinádorových léčiv a fytochelatinů [Jiný výsledek]
368218RNDr. Štěpánka Skalová, Ph.D.Skalová, Štěpánka; Fischer, Jan; Navrátil, Tomáš; Barek, Jiří; Vyskočil, Vlastimil, Konferenční příspěvek na 2nd Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry České Budějovice: Amperometric Detection of Anthraquinone-2-Sulphonate at a Dual Glassy Carbon Electrode [Jiný výsledek]
368218RNDr. Štěpánka Skalová, Ph.D.Skalová, Štěpánka; Fischer, Jan; Barek, Jiří; Vyskočil, Vlastimil; Navrátil, Tomáš; Krejčí, Jan, Konferenční příspěvek na XXV International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics, Limerick, Irsko: Voltammetric Detection of Anthraquinone-2-Sulfonate After its Separation by Means of a Microdialysis Catheter [Jiný výsledek]
606218Mgr. Kristýna StrnadováStrnadová, Kristýna, Open Access publikace, IHR Shorts Připravováno k odevzdání do peer review [Jiný výsledek]
520317Bc. Anna TollarováKolektiv řešitelů, Dokončený přepis Litevského slovníku F. L. Čelakovského. [Jiný výsledek]
520317Bc. Anna TollarováKolektiv řešitelů , LSČ: Litevský slovník Františka Ladislava Čelakovského [online databáze Litevského slovníku]. Dostupné z: http://lsc.ff.cuni.cz/. [Jiný výsledek]
520317Bc. Anna TollarováTollarová, Anna, Rukopisný Litevský slovník v kontextu české baltistiky první poloviny 19. století: koncepční záměr slovníku a otázka autorství. [studie zaslaná do časopisu "Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum", aktuálně v recenzním řízení]. [Jiný výsledek]
1574319RNDr. Adam KlsákŠimon, Martin, Křížková, Ivana, Klsák, Adam, Článek v recenzním řízení (druhé kolo připomínkování), časopis Geografie. Název: Migranti ve vybraných městech Česka 2008–2015: změny prostorového rozmístění s využitím populačního rastru. [Jiný výsledek]
1574319RNDr. Adam KlsákNemeškal, Jiří, Klsák, Adam, Dvořáková, Nina, Konfereční příspěvěk "Contemporary trends in population change and migration in Central Bohemia". 7th Congress on the Geography of Europe. [Jiný výsledek]
1574319RNDr. Adam KlsákOuředníček, Martin, Klsák, Adam, Nemeškal, Jiří, Příspěvek na workshopu "Czech suburbanization in post-transformation era – the development, evaluation and challenges". Suburban Revolution and Peripheral Urban Territories in the Post-Soviet Space. [Jiný výsledek]
1574319RNDr. Adam KlsákKlsák, Adam, Ouředníček, Martin, Konferenční příspěvek "Do foreigners tend to suburbanize in the Prague metropolitan region?". CAT-ference 2019: 8th International Urban Geographies of Post-communist States Conference) [Jiný výsledek]
670218Mgr. Petr Pelech, Ph.D.Pelech, Petr, Talk at The Meeting of European SIAM and GAMM Student Chapters (MESIGA) 2019. [Jiný výsledek]
670218Mgr. Petr Pelech, Ph.D.Pelech, Petr, Talk at the 18th-GAMM-Seminar on Microstructures 2019. [Jiný výsledek]
670218Mgr. Petr Pelech, Ph.D.Pelech, Petr, Poster at workshop New trends and challenges in the mathematics of optimal design, INI Cambridge. [Jiný výsledek]
670218Mgr. Petr Pelech, Ph.D.Pelech, Petr, Poster at Joint European Thermodynamics Conference 2019. [Jiný výsledek]
624217Mgr. Lenka PůtováPůtová, Lenka; Smrčka, Václav; Trubač, Jakub, Půtová, L., Smrčka, V., Trubač, J., (2019) Diet reconstruction in High Middle Ages to Early Modern Period Population (Horaždovice, western Bohemia), 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička, Česká antropologická společnost,Humpolec [Jiný výsledek]
1590218Mgr. Markéta ČechováČechová Markéta, Poster "Sex estimation using external morphology of the frontal bone and frontal sinuses in a contemporary Czech population" - prezentovaný ve dnech 27. - 28. března 2019 na konferenci National Symposium Geometric Morphometrics Austria on methods and applications of GM in organismal evolution and ecology. [Jiný výsledek]
1304119RNDr. Kateřina Bělonožníková, Ph.D.Bělonožníková, Kateřina, I include a list of budget items from the system. [Jiný výsledek]
1304119RNDr. Kateřina Bělonožníková, Ph.D.Bělonožníková, Kateřina, I include a summary of preliminary results of 2019. [Jiný výsledek]
1304119RNDr. Kateřina Bělonožníková, Ph.D.Bělonožníková, Kateřina, I am one of the co-authors of a submitted manuscript “Controversial role of Hsp70 protein in tobacco plants infected with Potato virus Y “. [Jiný výsledek]
1304119RNDr. Kateřina Bělonožníková, Ph.D.Bělonožníková, Kateřina, Some preliminary results of this project were shown in the form of poster „Could heat shock or oomycete Pythium oligandrum treatment affect the course of viral infection in plants?“ at Plant Developmental and Production Biology under Global Climate Change, Mendel University in Brno (9-11.9.2019). I and my supervisor are the co-authors. [Jiný výsledek]
980518Mgr. Kateřina TrumhováPichrtová M., Trumhová K., Poster z konference EPC7 - The role of cold acclimation in freezing tolerance of Zygnema (Zygnematophyceae) from different climatic conditions [Jiný výsledek]
980518Mgr. Kateřina TrumhováTrumhová K., Pichrtová M., Poster z konference EPC7 v Záhřebu - Seasonal dynamics of mats composed by green conjugating alga Zygnema sp. (Zygnematophyceae) [Jiný výsledek]
258218Mgr. Daniela StehlíkováStehlíková, Daniela, Aktívna účasť na konferencii In pluribus unitas, 19. - 21. 9. 2019 v Prahe s príspevkom s názvom: Pavlov obraz olivovníka a jeho indikácie pre "teológiu Izraela". Text bol zaslaný na publikáciu do zborníka. V súčasnosti by mal byť na recenznom konaní. Pripájam potvrdenie o účasti, ako aj text príspevku. [Jiný výsledek]
496119Mgr. Lukáš FolwarcznýFolwarczný, Lukáš, Článek Graph Communication Protocols tak, jak byl zaslán na konferenci CCC (Computational Complexity Conference), kde ovšem nebyl přijat. [Jiný výsledek]
1194019Mgr. Jan KulhánekKubínová, Šárka, Disertation: Kubínová, Š., 2019. Mineral and chemical changes of magma crystallization during formation of post-Variscan intrusions and veins in the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif. Univerzita Karlova, Praha, 168 pp. [Jiný výsledek]
1198218Mgr. Eva FilipovskáFilipovská Eva, Poster s názvem "The role of the Jak-STAT signalling pathway in the molecular clock of SCN astrocytes and glioblastoma cells" prezentovaný na konferenci European Biological Rhythm Society 2019. [Jiný výsledek]
1030218Mgr. Tereza MikulášováTereza Mikulášová, Poster presented at Join Retreat 2019 student conference [Jiný výsledek]
1504217RNDr. Vojtěch DočekalDočekal, Vojtěch; Formánek, Bedřich; Veselý, Jan, International Symposium on Synthesis and Catalysis 2019 (ISySyCat2019), Évora, Portugal, 3-6 September. An Organocatalytic (Formal) [4+2] Cycloaddition: Access to Tricyclic Sulfur-Containing Heterocycles. (Poster presentation, P93). [Jiný výsledek]
1504217RNDr. Vojtěch DočekalDočekal, Vojtěch, Zpráva o řešení projektu za rok 2019 [Jiný výsledek]
1504217RNDr. Vojtěch DočekalDočekal, Vojtěch, Závěrečná zpráva o řešení grantu GAUK (č. 1504217) za období 2017-2019 [Jiný výsledek]
1626218Mgr. Tereza KrajzingrováTěšický, Martin, Abstrakt přednášky (Ageing in free-living great tits: multimarker evidence for age-related increase in oxidative and physiological stress; ESEB 2019). [Jiný výsledek]
1626218Mgr. Tereza KrajzingrováBauerová, Petra, Abstrakt manuskriptu odeslaného do Science of the Total Environment (Lifetime bioaccumulation and health effects of heavy metals revealed in longitudinally monitored urban bird blood ) [Jiný výsledek]
1626218Mgr. Tereza KrajzingrováKrajzingrová, Tereza, Plakátové sdělení (The age dependent changes in haematological traits and respiratory burst in great tits and their association with reproduction and heavy metal pollution; 23rd Evolutionary Biology Meeting at Marseilles) [Jiný výsledek]
1626218Mgr. Tereza KrajzingrováKrajzingrová, Tereza, Plakátové sdělení (Pollution and age dependent changes in haematological traits in great tits and their association with reproduction; Zoologické dny 2019) [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, účast na konferencích a seminářích v roce 2019 s dedikací k projektu GAUK 110119 [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, Seznam pacientů s mutacemi v proteinu fosfomanomutasy 2 (PMM2-CDG) [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, Chamber volume comparison in O2k [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, Congenital disorders of glycosylation and their impact on cellular and energetic metabolism [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, Poster [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, abstract 4WCCDG [Jiný výsledek]
110119Mgr. Lucie ZdražilováZdražilová, Lucie, Platform comparison [Jiný výsledek]
1204217Mgr. Miroslava JindrováJindrova, Miroslava, Jindrová M., Telenský P., Psychophysiological correlates of emotional valence and arousal ratings of affective pictures presented on a computer screen (submitted manuscript, preprint available at Biorxiv.org). [Jiný výsledek]
1204217Mgr. Miroslava JindrováJindrova, Miroslava, Předběžné výsledky prezentované na mezinarodní vědecké konferenci European Brain and Behaviour Society v září 2019 ve formě posteru. [Jiný výsledek]
1152119Tijana MartinovićMartinović Tijana, Mašínová Tereza, Štursová Martina, Baldrian Petr, Microbial carbon utilization in temperate forest soil. Conference poster. 4th Thünen Symposium on Soil Metagenomics, Braunschweig, Germany, December 11-13 2019. (best poster presentation award, travel grant). [Jiný výsledek]
1152119Tijana MartinovićMartinović Tijana, Mašínová Tereza, Štursová Martina, Baldrian Petr, Microbial carbon utilization in the soil of a temperate forest. Conference poster. FEMS2019 8th Congress of European Microbiologists, July 7-11 2019, Glasgow, Scotland (FEMS travel grant awarded) [Jiný výsledek]
1408119Mgr. Zuzana HejdánkováKružíková, Zuzana, Poster presentation “Development of nanoparticles targeting HBV cccDNA” at the 2019 HBV International Meeting in Melbourne. [Jiný výsledek]
1408119Mgr. Zuzana HejdánkováKružíková, Zuzana, Poster presentation "Delivery of CRISPR/Cas9 targeting cccDNA of hepatitis B virus in the in vitro transfection assay" at the Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting in Bratislava. [Jiný výsledek]
246219Mgr. Jan KubešKubeš, Jan, Zúčastnil jsem se mezinárodní konference Physiology 2019 (Aberdeen, UK) včetně Sattelite Symposium 'Cellular mechanisms of anti-cancer induced cardiotoxicity', kde jsem prezentoval vlastní výsledky formou posteru s názvem 'ASSESSMENT OF EFFECTS OF STRUCTURALLY DIFFERENT TOPOISOMERASE II INHIBITORS ON CARDIOTOXICITY OF ANTHRACYCLINES IN VITRO'. [Jiný výsledek]
790217Mgr. Vendula MarkováMarková, Vendula, Připravený manuskript [Jiný výsledek]
1154217Mgr. Filip JabůrekJabůrek, Filip, poster 10th International Conference Analytical Cytometry [Jiný výsledek]
1464119Mgr. Hana HoráčkováHoráčková Hana, Presentation for Pharmacological Days 2019. [Jiný výsledek]
1464119Mgr. Hana HoráčkováŠtaud František, Karahoda Rona, Horáčková Hana, Presentation for EPPW [Jiný výsledek]
1234119RNDr. Jindřich PipekPipek, Jindřich, Prezentace posteru s názvem Transport Properties of CdZnTeSe X-ray and Gamma-ray Detectors na 2019 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference v Manchesteru, Spojené království. [Jiný výsledek]
1234119RNDr. Jindřich PipekBrynza, Mykola, Prezentace posteru s názvem Electrical and spectroscopic properties of SiC detectors with metal contacts na 2019 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference v Manchesteru, Spojené království. [Jiný výsledek]
650119JUDr. Hana ŠimánováHana Šimánová, Příspěvek na téma "Míra důkazu potřebná pro postavení obviněného před soud". V současné době připravuje hlavní řešitelka příspěvek na konferenci OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD PROSTŘEDKY TRESTNÍHO PRÁVA PROCESNÍHO, pořádanou katedrou trestního práva PF UK dne 12. 3. 2020 ve Vlasteneckém sále Karolina. Sekce č. 2 konference nese název "Princip presumpce neviny" a je tedy vhodnou platformou pro přednesení příspěvku na výše uvedené téma. Výstupem z konference bude kolektivní monografie, v níž bude publikován řešitelčin příspěvek. Přílohou je připojen abstrakt řešitelčina příspěvku a pozvánka na konferenci. [Jiný výsledek]
156417PhDr. Daniel ŠárovecŠárovec, Daniel, Konferenční příspěvek "Teoretické aspekty nástupu nových politických stran", Nové politické strany: teorie a praxe, 27. 11. 2017, FF UJEP, Ústí nad Labem, Česká republika. [Jiný výsledek]
156417PhDr. Daniel ŠárovecŠárovec, Daniel, Konferenční příspěvek "Theoretical and Practical Aspects of New Political Parties' Emergence: The Czech Republic Case", 2019 CPSA Annual Conference, 4.-6. 6. 2019, Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada. [Jiný výsledek]
156417PhDr. Daniel ŠárovecŠárovec, Daniel, Konferenční příspěvek "Movement ANO 2011: From "Action of Dissatisfied Citizens" to Winner of National Elections 2017", 25th IPSA World Congress of Political Science, 21.-25. 7. 2018, Brisbane, Queensland, Austrálie. V rámci konference účast na metodologickém kurzu "Research Method Course - An Introduction into Comparative Case Study Research", prof. Werner Patzelt, Griffith University, Griffith Graduate Centre, 21. 7. 2018, Brisbane, Queensland, Australia. [Jiný výsledek]
156417PhDr. Daniel ŠárovecŠárovec, Daniel, Konferenční příspěvek "Nástup nových politických stran v České republice", Medzinárodná vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov Slovensko-Európa-Svet, 16. 5. 2019, FF UPJŠ, Košice, Slovensko. [Jiný výsledek]
156417PhDr. Daniel ŠárovecŠárovec, Daniel, Výzkumný pobyt, 5.-11. 11. 2017, Vrije Universiteit Amsterdam, Nizozemí. [Jiný výsledek]
156417PhDr. Daniel ŠárovecŠárovec, Daniel, Konferenční příspěvek "Metodologické problémy výzkumu nových politických stran", Výzkum nových politických stran, 16. 4. 2018, FF UJEP, Ústí nad Labem, Česká republika. [Jiný výsledek]
156417PhDr. Daniel ŠárovecŠárovec, Daniel, Konferenční příspěvek "Od Úsvitu do soumraku? Úsvit přímé demokracie jako rozštěpená nová strana", Nové fenomény v současné politice, 27.-28. 4. 2017, ARC - Vysoká škola politických a společenských věd, Kutná Hora, Česká republika. [Jiný výsledek]
156417PhDr. Daniel ŠárovecŠárovec, Daniel, Konferenční příspěvek "Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010, 2013 a 2017: nové strany na vzestupu?", VII. ročník Košických politologických dialógov, 23.-24. 11. 2017, FF UPJŠ, Košice, Slovensko. [Jiný výsledek]
156417PhDr. Daniel ŠárovecŠárovec, Daniel, Účast na workshopu "European Election Day Exploratory Workshop", EUROPAEUM, 24.-26. 9. 2017, Graduate Institute of International and Development Studies, Ženeva, Švýcarsko. [Jiný výsledek]
156417PhDr. Daniel ŠárovecŠárovec, Daniel, Konferenční příspěvek "From Dawn Till Dusk? The Movement Dawn of Direct Democracy: From the New Party to Split", ECPR General Conference 2017, 6.-9. 9. 2017, Oslo, Norsko. [Jiný výsledek]
1198419Mgr. Nikola JedličkováJedličková, Nikola, prispevek ve sborniku BGW 2019 [Jiný výsledek]
1198419Mgr. Nikola JedličkováJedličková, Nikola, diplomova prace [Jiný výsledek]
1198419Mgr. Nikola JedličkováJedličková, Nikola, prispevek Rogla 2019 [Jiný výsledek]
1606119Mgr. Lucia KočiščákováKočiščáková Lucia, Schválenie prevodu financií [Jiný výsledek]
1606119Mgr. Lucia KočiščákováKočiščáková Lucia, Abstrakt z konferencie v Rusku [Jiný výsledek]
1606119Mgr. Lucia KočiščákováKočiščáková Lucia, Abstrakt z konferencie "Liblice 2019" [Jiný výsledek]
1606119Mgr. Lucia KočiščákováKočiščáková Lucia, Príloha [Jiný výsledek]
990217Mgr. Daniela Urbaczka Dudysová, M.A.Dudysová, Daniela, Sleep spindle decline in aging and its relation to changes of thalamocortical system and consolidation of declarative memory (manuskript - first draft) [Jiný výsledek]
990217Mgr. Daniela Urbaczka Dudysová, M.A.Dudysová, Daniela, abstrakt: "Změny spánku a struktury mozku během stárnutí jako cesty ke zhoršení paměti" Konference XVI. Slovensko-český a XXI. Český kongres spánkovej medicíny [Jiný výsledek]
816217Mgr. Jan MartinekMartinek Jan, finální manuskript článku ARP2/3 complex associates with peroxisomes in plants [Jiný výsledek]
796217Ing. Mgr. Jana PilátováPeter Mojzeš, Lu Gao, Tatiana Ismagulov, Jana Pilátová, Šárka Moudříková, Anya Salih, Olga A Gorelova, Ladislav Nedbal, Alexei E Solovchenko, submitovaný manuskript do časopisu PNAS s názvem: Guanine, a high capacity and rapid turnovernitrogen reserve of microalgal cells [Jiný výsledek]
796217Ing. Mgr. Jana PilátováPilátová, Jana, Přednáška na konferenci 49th Jírovec’s Protozoological Days 22.-26.4.2019, Kostelec nad Černými lesy, ČR: The purine microcrystals – particularly guanine and uric acid – are comonly present in all main groups of protists serving as the N-rich depots [Jiný výsledek]
796217Ing. Mgr. Jana PilátováPilátová, Jana, Přednáška na konferenci VIII European Congress of Protistology - ISOP Joint Meeting 28.7.-2.8.2019, Řím, Itálie: On the Chemical Nature of Intracellular Inclusions in the Eustigmatophyte – Vacuoliviride crystalliferum Using In-Situ Analysis by Raman Microspectroscopy AWARDS: Holz-Conner Travel Award [Jiný výsledek]
796217Ing. Mgr. Jana PilátováPilátová, Jana, Poster na konferenci 7th European Phycological Congress 25.-30.8.2019, Záhřeb, Chorvatsko: ON THE CHEMICAL NATURE OF INTRACELLULAR INCLUSIONS IN THE EUSTIGMATOPHYTE VACUOLIVIRIDE CRYSTALLIFERUM USING IN SITU ANALYSIS BY RAMAN MICROSPECTROSCOPY AWARDS: Best flash talk award Scholarship for members of European Phycological societies [Jiný výsledek]
796217Ing. Mgr. Jana PilátováPilátová, Jana, Poster na konferenci 6th International Congress on Microscopy and Spectroscopy 2019, 12.-18.5.2019, Ölüdeniz, Turecko: On the Composition of Crystalline Body and Reddish Globule in the Eustigmatophyte – Vacuoliviride crystalliferum NIES-2860 [Jiný výsledek]
796217Ing. Mgr. Jana PilátováPilátová, Jana, Přednáška na konferenci 60. konference České algologické společnosti 23.-25.9.2019, České Budějovice, ČR: On the Purine Crystals in Protists AWARD: Best students' talk [Jiný výsledek]
796217Ing. Mgr. Jana PilátováPilátová, Jana, Přednáška na konferenci 60. konference České algologické společnosti 23.-25.9.2019, České Budějovice, ČR: On the Purine Crystals in Protists přednáška: THE ARCTIC CYLINDROCYSTIS (ZYGNEMATOPHYCEAE, STREPTOPHYTA) GREEN ALGAE ARE GENETICALLY AND MORPHOLOGICALLY DIVERSE AND EXHIBIT EFFECTIVE ACCUMULATION OF POLYPHOSPHATE [Jiný výsledek]
1206617Mgr. Ludmila RejlováRejlová Ludmila, Rejlová L., Chrtek J., Trávníček P., Chumová Z., Lučanová M., Vít P., Urfus T. Cytogeographic pattern of Urtica dioica in Europe relates to morphology and habitat preferences. International Conference on Polyploidy (11. – 14. 2019 Ghent, BE). [Jiný výsledek]
1206617Mgr. Ludmila RejlováPodaná žádost a schválené povolení ke vstupu do národní přírodní rezervace Ranšpurk., Pro umístění experimentálních ploch pro zjištění míry heteroploidní hybridizace a ploidní dynamiky populací na předem vytipovaných, ploidně smíšených lokalitách jsme zvolili národní přírodní rezervaci Ranšpurk, která je oplocená a nedochází zde k okusu zvěří, a tím narušení experimentu. Za tímto účelem byla podána žádost o vstup do rezervace, které bylo vyhověno. [Jiný výsledek]
1206617Mgr. Ludmila RejlováRejlová Ludmila, Podaný manuskript (2020) Rejlová L., Böhmová A., Chumová Z., Hořčicová Š., Josefiová J., Schmidt P.-A., Trávníček P., Urfus T., Vít P., Chrtek J. Incongruence between morphology and genetics in Urtica dioica (Urticaceae). [Jiný výsledek]
1206617Mgr. Ludmila RejlováRejlová Ludmila, Připravený manuskript: Clarification of the taxonomic identity of the endemic Urtica (Urticaceae) from Cyprus. [Jiný výsledek]
1206617Mgr. Ludmila RejlováRejlová Ludmila, Rejlová L., Chrtek J., Trávníček P., Chumová Z., Lučanová M., Vít P., Urfus T. Urtica dioica complex in Europe: multi-approach insight into polyploid speciation. Fifth Conference on Plant Genome Evolution (29. 9. – 10. 10. 2019, Sitges, Spain) [Jiný výsledek]
548518Mgr. Eliška KobercováKobercová, Eliška; Fischer, Lukáš , Uncovering the role of plastidic glutamine synthetase GS2 in Arabidopsis thaliana - příspěvek na konferenci Plant Biology CS 2019. Dosažené výsledky byly prezentovány formou přednášky v rámci sekce Photosynthesis. [Jiný výsledek]
548518Mgr. Eliška KobercováKobercová, Eliška, Průběžné výsledky - Fenotyp crisprových mutantů v genu GS2 na pozadí wt a na pozadí mutantů v cytosolických isoformách GLN1;1 a GLN1;2. [Jiný výsledek]
862218Mgr. Jakub MikulkaMikulka, Jakub, Preliminary version of the paper. [Jiný výsledek]
490517Mgr. Ivana VrankováVranková, Ivana; Vranka, Marek, Problematika non-respondentů a způsoby zvyšování návratnosti on-line šetření." článek v recenzním řízení v Československé psychologii. [Jiný výsledek]
490517Mgr. Ivana VrankováVranková, Ivana; Vranka, Marek, empircká studie v recenzním řízení v Journal of Social Research Methodology [Jiný výsledek]
490517Mgr. Ivana VrankováVranková, Ivana; Vranka, Marek, manuskript [Jiný výsledek]
1698318Mgr. Helena ChalupováChalupová, Helena, Referát s názvem "Sláva a pád sedmihradského turkobijce. Zikmund Báthory v Libochovicích", proslovený na konferenci Poohří 9. Paměť a tradice Louny – radnice, 10.–11. října 2019. [Jiný výsledek]
1698318Mgr. Helena ChalupováChalupová, Helena, Popularizační přednáška pro laickou veřejnost, proslovená 7. února 2020 v Městské knihovně Libochovice. [Jiný výsledek]
394119Mgr. Bc. Hana VondrováDrtikolová Kaupová, Sylva, Průběžná zpráva - izotopové analýzy. [Jiný výsledek]
394119Mgr. Bc. Hana VondrováFialová, Dana, Průběžná zpráva analýzy aDNA [Jiný výsledek]
10119Mgr. Petra HorkáHorká, Petra, Plakátové sdělení: LOKALIZACE POLOH DVOJNÝCH A TROJNÝCH VAZEB U METHYLESTERŮ MASTNÝCH KYSELIN POMOCÍ HPLC/APCI-MS2 Konference:20. Škola hmotnostní spektrometrie 9. - 13. září2019, Špindlerův Mlýn Ocenění: 3. místo za plakátové sdělení [Jiný výsledek]
548418Mgr. Vít Ulman, Ph.D.Ulman, Vít, Článek určený pro publikaci ve sborníku, prošlý recenzním řízením, po většině úprav, odhad data publikace konec ledna 2020, případně začátek února. [Jiný výsledek]
92119Mgr. Milan KroulíkKroulík, Milan, Abstrakt konferenčního příspěvku. [Jiný výsledek]
92119Mgr. Milan KroulíkKroulík, Milan, Abstrakt článku, který pošlu do časopisu Film Philosophy. [Jiný výsledek]
1188218Kostyantyn TuharinTuharin Kostyantyn; Turek Zdeněk; Zanáška Michal; Kudrna Pavel; Tichý Milan, "Iron Oxide and Iron Sulfide Films Prepared for Dye-Sensitized Solar Cells", Materials 2020, 13(8), 1797; https://doi.org/10.3390/ma13081797 [Jiný výsledek]
1501718Mgr. Michal RoskotRoskot Michal, Článek do sborníku GIREP-ICPE-EPEC-MPTL 2019 Conference s názvem Conceptual Test in Wave Optics je právě v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
1501718Mgr. Michal RoskotRoskot, Michal, Prezentace z konference GIREP-ICPE-EPEC-MPTL – 2019 [Jiný výsledek]
1501718Mgr. Michal RoskotRoskot, Michal, Prezentace z konference GIREP-MPTL 2018, San Sebastian, Španělsko [Jiný výsledek]
1501718Mgr. Michal RoskotRoskot, Michal, Abstrakt z konference GIREP-MPTL 2018, San Sebastian, Španělsko [Jiný výsledek]
536217Mgr. Dominik PinkasPinkas, Dominik; Fišer, Radovan; Kozlík, Petr; Dolejšová, Tereza; Hryzáková, Klára; Konopásek, Ivo; Mikušová, Gabriela , Manuskript "Cardiolipin protects Bacillus subtilis membrane against surfactin-induced permeabilization" [Jiný výsledek]
536217Mgr. Dominik PinkasPinkas, Dominik; Fišer, Radovan; Mikušová, Gabriela , Poster "Cardiolipin containing membranes are more resistant to surfactin-induced permeabilization" [Jiný výsledek]
536217Mgr. Dominik PinkasDominik Pinkas, Obr. 1 [Jiný výsledek]
536217Mgr. Dominik PinkasDominik Pinkas, Obr. 2 [Jiný výsledek]
1440217RNDr. Jan Klouda, Ph.D.Zárybnická, Adéla; Klouda, Jan; Schwarzová, Karolina, VÝVOJ ELEKTROANALYTICKÉ METODY PRO STANOVENÍ 7-DEHYDROCHOLESTEROLU – MARKERU SMITHOVA-LEMLIHO-OPITZOVA SYNDROMU, in: 23. ročník soutěže "O cenu Karla Štulíka", Prague, CR, 12 – 13 February 2020. Book of abstracts, p. 76. Oral Presentation. [Jiný výsledek]
1440217RNDr. Jan Klouda, Ph.D.Klouda, Jan; Barek, Jiří; Zárybnická, Adéla; Schwarzová-Pecková, Karolina, Voltammetric Determination of Smith-Lemli-Opitz Syndrome Biomarker 7-Dehydrocholesterol, in: 2nd Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry, České Budějovice, CR, 10 – 12 April 2019. Book of abstracts, p. 28–29. Oral Presentation. [Jiný výsledek]
1440217RNDr. Jan Klouda, Ph.D.Benešová, Lenka; Yershova, Polina; Klouda, Jan; Schwarzová-Pecková, Karolina, Development of Non-enzymatic Electroanalytical Methods for Detection of Cholesterol, in: XXV International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics, Limerick, Ireland, 26 – 30 May 2019. Book of abstracts, p. 171. Poster Presentation. [Jiný výsledek]
1440217RNDr. Jan Klouda, Ph.D.Gajdár, Julius; Benešová, Lenka; Veselý, Jan; Skopalová, Jana; Klouda, Jan; Schwarzová, Karolina, Chemical and Electrochemical Rection Steps of Steroids in Acetonitrile Containing Strong Acids, in: 11th Central European Meeting on Molecular Electrochemistry, Chemnitz, Germany, 17 – 19 November 2019. Book of abstracts, p. 56. Poster Presentation. [Jiný výsledek]
1440217RNDr. Jan Klouda, Ph.D.Klouda, Jan; Barek, Jiří; Zárybnická, Adéla; Schwarzová-Pecková, Karolina, A Novel Approach to 7-dehydrocholesterol Determination in Smith-Lemli-Opitz syndrome Diagnosis, in: XXV International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics, Limerick, Ireland, 26 – 30 May 2019. Book of abstracts, p. 113. Oral Presentation. [Jiný výsledek]
1440217RNDr. Jan Klouda, Ph.D.Benešová, Lenka; Klouda, Jan; Yershova, Polina; Schwarzová-Pecková, Karolina, Development of electroanalytical methods for detection of cholesterol and its precursor 7-dehydrocholesterol, in: 2nd Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry, České Budějovice, CR, 10 – 12 April 2019. Book of abstracts, p. 26–27. Oral Presentation. [Jiný výsledek]
1440217RNDr. Jan Klouda, Ph.D.Zárybnická, Adéla; Klouda, Jan; Schwarzová, Karolina, VOLTAMETRICKÉ STANOVENÍ 7-DEHYDROCHOLESTEROLU JAKO BIOMARKERU SMITHOVA-LEMLIHO-OPITZOVA SYNDROMU, in: Študentská vedecká konferencia - Chémia a technológie pre život, Bratislava, Slovakia, 6 November 2019. www.uiam.sk/svk_registration/zoznam_prispevkov.php; 223. Oral Presentation. [Jiný výsledek]
1440217RNDr. Jan Klouda, Ph.D.Klouda, Jan; Benešová, Lenka; Nesměrák, Karel; Zárybnická, Adéla; Zelenský, Michal; Yershova, Polina; Schwarzová-Pecková, Karolina, Towards detection of steroids: Electrooxidation on bare electrode materials after acid-induced dehydration, in: XXV International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics, Limerick, Ireland, 26 – 30 May 2019. Book of abstracts, p. 140. Oral Presentation. [Jiný výsledek]
626217RNDr. Anna Aldorfová, Ph.D.Hanzelková, Věra; Aldorfová, Anna; Münzbergová, Zuzana, talk at POPBIO conference [Jiný výsledek]
626217RNDr. Anna Aldorfová, Ph.D.Hanzelková, Věra; Aldorfová, Anna, Master thesis of a co-researcher, supervised by the principal researcher, defended in 2019, dealing with the effect of native vs invasive species on soil biotic and abiotic characteristics. [Jiný výsledek]
976718MUDr. Lukáš Plachý, Ph.D.Plachy, Lukas, Abstrakt popisující kohortu pacientů s FSS na podkladě heterozygotních mutací v genu NPR2 - abstrakt byl přijat k ústní prezentaci na Pediatrickém kongresu v Olomouci [Jiný výsledek]
976718MUDr. Lukáš Plachý, Ph.D.Plachy, Lukas, Abstrakt popisující kohortu pacientů s FSS na podkladě heterozygotních mutací v genu NPR2 - abstrakt byl přijat k ústní prezentaci na konferenci ESPE 2019 ve Vídni [Jiný výsledek]
1574317Mgr. Lucia MitašíkSyřínek, Jakub Eduard, NEW -SPE METHODS FOR UHPLC-MS/MS DETERMINATION OF PHENOLICS [Jiný výsledek]
610219Mgr. Milan FrydrychFrydrych, Milan, Economic Growth and Culture: IVBMA Framework [Jiný výsledek]
748318MUDr. Jana KarolováKarolová, Jana, Materiál pro t.č. submitovaný článek: Výsledky analýzy zdravé populace a deskriptivní statistika exprese PD-1,L1 a L2 na povrchu B a T lymfocytů u pacientů s MCL a CLL ve srovnání se zdravými kontrolami + analýza exprese PD-1 na povrchu T lymfocytů u pacientů s MCL a CLL ve srovnání se zdravými kontrolami. [Jiný výsledek]
1442119Mgr. Lenka KřenkováKřenková, Lenka, Příspěvek 'Childlessness in Old Age and Social Support Networks' prezentovaný na konferenci 'MIRDEC-13th International Academic Conference Social Science Discussions and Contemporary Trends in Social Science' (18.6.-20.6. 2019, Madrid) [Jiný výsledek]
1442119Mgr. Lenka KřenkováKřenková, Lenka, Rozpracovaný článek 'Childlessness and Social Support in Old Age in Czechia', který je v recenzním řízení Českého Sociologického Časopisu. [Jiný výsledek]
1378219Mgr. Barbora Kalousková, Ph.D.Skořepa, Ondřej, Výsledky byly prezentovány Mgr. Ondřejem Skořepou formou posteru na výroční konferenci COST akce CA15126 MOBIEU (18.-20. 3. 2019, Záhřeb). [Jiný výsledek]
1378219Mgr. Barbora Kalousková, Ph.D.Kalouskova, Barbora, Výsledky byly prezentovány Mgr. Barborou Kalouskovou formou posteru na výroční konferenci COST akce CA15126 MOBIEU (18.-20. 3. 2019, Záhřeb). Poster byl vybrán i ke krátké ústní prezentaci. Kalousková B., Bláha J., Skořepa O., Skálová T., Dohnálek J., Vaněk O.: Quaternary Structure of Human NK Cell Receptor:Ligand complexes by the Looking Glass of Super-resolution Microscopy. ARBRE-MOBIEU 2019 Plenary Meeting, 18.-20. 3. 2019, Záhřeb, Chorvatsko, s. 99. [Jiný výsledek]
1134217Mgr. Tereza Fábryová, Ph.D.Fábryová, Tereza; Tůmová, Lenka; da Silva Correia, Daniela; Pereira M., David; Andrade B., Paula; Valentão, Patrícia; Hrouzek, Pavel; Kopecký, Jiří; Cheel, José, Manuskript s názvem "Obtaining of astaxanthin monoesters from the microalgae Haematococcus pluvialis by high performance countercurrent chromatography (HPCCC) combined with HPLC" - v současné době resubmitován v časopise Algal Research-Biomass, Biofuels and Bioproducts (IF 3.7). Oba recenzenti manuskript doporučili k publikování. [Jiný výsledek]
1134217Mgr. Tereza Fábryová, Ph.D.Fábryová, Tereza; Da Silva, Daniela C., Andrade, Paula B.; Valentão, Patrícia; Pereira, David M.; Kopecký, Jiří; Cheel, José; Tůmová, Lenka, Cytotoxic Evaluation Of Astaxanthin Monoesters From Microalgae Haematococcus pluvialis. 10. Postgraduální a postdoktorandská vědecká konference Farmaceutické fakulty UK (22. - 23. ledna 2020). [Jiný výsledek]
6119Mgr. Tomáš Liďák, Ph.D.Tomáš Liďák, Poster prezentovaný na vědecké konferenci v Cold Spring Harbor v roce 2019. [Jiný výsledek]
352217Mgr. Robert RädischRapoport, Andrej, Prezentace posteru: Tomáškovy dny 2019. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. [Jiný výsledek]
925516Mgr. Veronika KosováKosová, Veronika, manuskript [Jiný výsledek]
534217Mgr. Tereza KropáčkováKropáčková, Tereza, Potvrzení o odeslání publikace do časopisu Clinical and experimental rheumatology [Jiný výsledek]
534217Mgr. Tereza KropáčkováKropáčková, Tereza; Vernerová, Lucia; Štorkánová, Hana; Horváthová, Veronika; Vokurková, Martina; Klein, Martin; Oreská, Sabína; Špiritovič, Maja; Heřmánková, Barbora; Kubínová, Kateřina; Andrés Cerezo, Lucie; Kryštůfková, Olga; Mann, Heřman; Ukropec, Jozef; Ukropcová, Barbara; Zámečník, Josef; Tomčík, Michal; Vencovský, Jiří; Šenolt, Ladislav, Abstrakt - EULAR (European League Against Rheumatism) Annual European Congress of Rheumatology 2020 [Jiný výsledek]
534217Mgr. Tereza KropáčkováKropáčková, Tereza, Předběžné výsledky - Clusterin u časné revmatoidní artritidy [Jiný výsledek]
534217Mgr. Tereza KropáčkováKropáčková, Tereza; Vernerová, Lucia; Štorkánová, Hana; Horváthová, Veronika; Vokurková, Martina; Klein, Martin; Oreská, Sabína; Špiritovič, Maja; Heřmánková, Barbora; Kubínová, Kateřina; Andrés Cerezo, Lucie; Kryštůfková, Olga; Mann, Heřman; Ukropec, Jozef; Ukropcová, Barbara; Zámečník, Josef; Tomčík, Michal; Vencovský, Jiří; Šenolt, Ladislav, Odeslaná publikace v recenzním řízení [Jiný výsledek]
534217Mgr. Tereza KropáčkováKropáčková, Tereza, Potvrzení o odeslání publikace do časopisu Clinical and experimental rheumatology [Jiný výsledek]
1498119Mgr. Iva JadrnáIva Jadrná, V příloze přikládám poster prezentovaný na zahraniční konferenci. [Jiný výsledek]
1266217Mgr. Martin Ansorge, Ph.D.Ansorge, Martin; Malý, Michal; Gaš, Bohuslav; Šteflová, Jana; Vigh, Gyula, poster na mezinárodní konferenci MSB 2019 (35th International Symposium on Microscale Separation and Bioanalysis, březen, Corvallis, OR, USA, prezentace formou posteru) březen 2019, Corvallis, OR, USA: "pI Markers in Capillary Isoelectric Focusing: Determination of their Electrophoretic Properties." [Jiný výsledek]
1266217Mgr. Martin Ansorge, Ph.D.Ansorge, Martin; Ušelová, Kateřina; Gaš, Bohuslav, poster a ústní miniprezentace na mezinárodní konferenci ISSSB 2019 (19th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, červenec, Baia Sprie, Rumunsko, prezentace formou posteru a ústní miniprezentace) červenec 2019, Baia Sprie, Rumunsko: "Use of pI Markers for Determination of pH Profile of Various Carrier Ampholyte Mixtures." [Jiný výsledek]
924616Mgr. Radka Bokorová, Ph.D.Bokorová Radka, Fuchs Ota, Myslivcová Denisa, Čermák Jaroslav, Arsenic Trioxide Upregulates Cereblon mRNA Expression and Potentiates Sensitivity of SKM-1 and MDS-L Cells to Lenalidomide, Blood (2019) 134, (Supplement_1): 5397, https://doi.org/10.1182/blood—2019—126443 [Jiný výsledek]
924616Mgr. Radka Bokorová, Ph.D.Bokorova Radka, V danom pdf sa nachádzajú výsledky z merania hladiny cereblon mRNA u MDS-L a SKM-1 buniek a hladiny cereblon proteinu u MDS-L buniek. [Jiný výsledek]
1484217Mgr. Tereza ĎurovcováPitňa, Alexander; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk; Franci, Luca; Pi, Gilbert, Referát na konferenci: Compressibility of solar wind fluctuations around ion scales, European Geosciences Union General Assembly 2019, Vienna, Austria, April 7-12, 2019. [Jiný výsledek]
1484217Mgr. Tereza ĎurovcováĎurovcová, Tereza; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk, Referát na konferenci: Evolution of alpha particle properties across stream interaction regions, European Geosciences Union General Assembly 2019, Vienna, Austria, April 7-12, 2019. [Jiný výsledek]
1484217Mgr. Tereza ĎurovcováĎurovcová, Tereza; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk, Referát na konferenci: Development of proton beam properties in the inner heliosphere, 27th IUGG General Assembly, Montreal, Canada, July 8-18, 2019. [Jiný výsledek]
1484217Mgr. Tereza ĎurovcováĎurovcová, Tereza; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk, Referát na konferenci: Local changes of relative helium abundance within the solar wind, Ion Composition in the Sun-Earth System (ICSES): Measurements/Implications/Theory, Durango, Colorado, 28th July-3rd August, 2019. [Jiný výsledek] [Jiný výsledek]
316218Mgr. Marina BakardjievaBakardjieva Marina, rukopis SCID-RTE Tube [Jiný výsledek]
316218Mgr. Marina BakardjievaBakardjieva Marina, poster na konferenci BSI a UKPIN 2019 [Jiný výsledek]
756218Mgr. Júlia TomšůPajorová, Júlia, poster [Jiný výsledek]
92218Mgr. Martin FormanForman Martin, Forman M., Ávila Herrera I.M., Pappová M. , Hrubá B., Košátko P., Pajpach F., Sadílek D. , Nguyen P., Král J. (2019) Evoluce organizátorů jadérka u pavouků. Zoologické Dny, 7.-8. února 2019, Brno, Abstract Book pp 59- 60, poster [Jiný výsledek]
660218Mgr. Vít GabrielGabriel, Vít, Kocán, Pavel, Referát na konferenci: Study of Early Stages Growth of Thin Films by Atomistic Modeling, WDS 2019, Prague, Czech republic, June 4-6, 2019. [Jiný výsledek]
660218Mgr. Vít GabrielGabriel, Vít, Kocán, Pavel, Palacký, Jakub, Referát na konferenci: Computational study of thin films growth by plasma deposition using atomistic modelling, ICPIG 2019, Sapporo, Japan, July 14-19, 2019. [Jiný výsledek]
1598218RNDr. Marek Tuhý, Ph.D.Tuhý, Marek, Abstrakt - ICMGP2019 [Jiný výsledek]
1598218RNDr. Marek Tuhý, Ph.D.Tuhý, Marek, Abstrakt - Goldschmidt 2019 [Jiný výsledek]
1598218RNDr. Marek Tuhý, Ph.D.Tuhý, Marek, Abstrakt - Word Soil Day 2019 [Jiný výsledek]
1598218RNDr. Marek Tuhý, Ph.D.Tuhý, Marek, Abstrakt - UNCE PhD Conference 2019 [Jiný výsledek]
506116Mgr. Lydie MedkováMarek, Luboš, potvrzení nakladatele [Jiný výsledek]
506116Mgr. Lydie MedkováWeis, Martin, recenzní posudek [Jiný výsledek]
506116Mgr. Lydie MedkováNová, Monika, recenzní posudek [Jiný výsledek]
1206218Mgr. Viktor KuchtiakPříloha 2, Poster [Jiný výsledek]
1206218Mgr. Viktor KuchtiakPříloha 1, Bioinformatická analýza [Jiný výsledek]
752119Mgr. Jiří KozlíkKozlík, Jiří, Preparation of Ti-Nb-Zr-O Biomedical Alloy by Spark Plasma Sintering. Oral presentation presented at: Week of Doctoral Students 2019; 2019 Jun; Praha. [Jiný výsledek]
752119Mgr. Jiří KozlíkKozlík, Jiří, Interface of Al6061/Ti Composite Manufactured by Spark Plasma Sintering. Poster presented at: Gordon Research Conference on Heterogeneous Materials; 2019 Jun; Hong Kong. [Jiný výsledek]
752119Mgr. Jiří KozlíkKozlík, Jiří, Stráský J, Harcuba P, Chráska T, Janeček M. Microstructure and texture in cryomilled and spark plasma sintered Ti Grade 2. The 14th World Conference on Titanium proceedings (MATEC Web of Conferences), In print [Jiný výsledek]
752119Mgr. Jiří KozlíkKozlík, Jiří, Phase transformations of Ti-Nb-Zr-O biomedical alloy prepared by spark plasma sintering. Oral presentation presented at: TMS 2019; 2019 Mar; San Antonio. [Jiný výsledek]
752119Mgr. Jiří KozlíkKozlík, Jiří, Microstructure and Texture in Cryomilled and Spark Plasma Sintered Ti Grade 2. Oral presentation presented at: The 14th World Conference on Titanium; 2019 Jun; Nantes. [Jiný výsledek]
842119Mgr. Jana SkopalíkováSkopalíková, Jana, Předběžná tabulka vzorků podrodu Curcuma subg. Curcuma [Jiný výsledek]
1280218MUDr. Eliška SelingerováSelinger E, Prezentace: Potenciální rizika čistě rostlinné stravy a jejich prevence SKVIMP 2019 http://www.skvimp.cz/soubory/Program-kongresu-2019.pdf [Jiný výsledek]
1280218MUDr. Eliška SelingerováSelinger Eliška, Gojda Jan, Prezentace: Nutriční stav české veganské populace: vliv užívání suplementů a délky trvání veganského stravování http://konferencevyzivaazdravi.cz/wp-content/uploads/2019/09/18.9.2019.pdf [Jiný výsledek]
1280218MUDr. Eliška SelingerováSelinger, E et al, 20636 Health attitudes and behaviours among Czech vegans E Selinger, J Gojda, T Kuehn ISBNPA 2019 http://isbnpa2019.venuewest.com/wp-content/uploads/2019/06/ISBNPA-2019-pr12-compressed-FINAL-VERSION-1.pdf [Jiný výsledek]
1502018Mgr. Julie Nekola NovákováNovakova, Julie; Machová, Kamila; Sýkorová, Kateřina; Zíka, Vojtěch; Flegr, Jaroslav, Poster na Česko-slovenské etologické konferenci (7. – 10. 11. 2019): “Testing Trivers”: Mixed evidence for reciprocity-modulating factors in human altruism [Jiný výsledek]
1502018Mgr. Julie Nekola NovákováNovakova, Julie; Machová, Kamila; Sýkorová, Kateřina; Zíka, Vojtěch; Flegr, Jaroslav, Poster na PTNCE (24. - 27. 9. 2019): Looking like a million dollars - or not? Attractiveness priming doesn’t increase altruism in experimental games [Jiný výsledek]
1502018Mgr. Julie Nekola NovákováNovakova, Julie; Flegr, Jaroslav, Přednáška na Prague Conference on Behavioral Sciences (5. - 6. 4. 2019, Praha) [Jiný výsledek]
1502018Mgr. Julie Nekola NovákováNovakova, Julie; Machová, Kamila; Sýkorová, Kateřina; Zíka, Vojtěch; Flegr, Jaroslav, Článek submitovaný do Journal of Evolutionary Biology. [Jiný výsledek]
1580817Mgr. Lukáš FusekKomárková, Zuzana; Fusek, Lukáš; Fiala Roman, Manuskript článku [Jiný výsledek]
1352219Mgr. Kristýna Blažková, Ph.D.Kristyna Blazkova1,2, Jana Beranova1,3, Martin Hradilek1, Libor Kostka5, Vladimir Subr5, Pavel Sacha1,4 and Jan Konvalinka1,4, Abstract from CICON 2019. [Jiný výsledek]
688217Mgr. Barbora Vojtková, Ph.D.Vojtková Barbora, Komínková Iveta, Spitzová Tatiana, Leštinová Tereza, Hájková Michaela, Volf Petr, Sádlová Jovana, Poster "Central Asian rodents as model animals for leishmaniasis: susceptibility to Leishmania major and infectiousness to Phlebotomus duboscqi" - 10th Symposium of Phlebotomine Sandflies, Galapágos 2020 [Jiný výsledek]
688217Mgr. Barbora Vojtková, Ph.D.Hrnčířová Kateřina, Diplomová práce s názvem "Role hlodavců rodu Arvicanthis jako rezervoárů Leishmania major: xenodiagnostika a experimentální infekce flebotomy" [Jiný výsledek]
688217Mgr. Barbora Vojtková, Ph.D.Vojtková Barbora, Sádlová Jovana, Leštinová Tereza, Spitzová Tatiana, Votýpka Jan, Petr Volf, přednáška " Repeated sand fly bites have effect on Leishmania infection in BALB/c mice" - 1Oth Symposium of Phlebotomine Sandflies - Galapágos 2020 [Jiný výsledek]
688217Mgr. Barbora Vojtková, Ph.D.Sádlová Jovana, Vojtková Barbora, Hrnčířová Kateřina, Leštinová Tereza, Spitzová Tatiana, Bečvář Tomáš, Bates Paul, Volf Petr, Přednáška "Are Arvicanthis and Mastomys Sub-Saharan reservoirs for Leishmania major and L. donovani? Xenodiagnoses by P. duboscqi and P. orientalis" - 10th Symposium of Phlebotomine Sandflies, Galapágos 2020 [Jiný výsledek]
538216MVDr. Michaela Popková, Ph.D.Popková, Michaela, Increasing Veno-arterial Extracorporeal Membrane Oxygenation Flow Reduces Electrical Impedance of the Lung Regions in Porcine Acute Heart Failure Rukopis odeslaný do časopisu Physiological research. [Jiný výsledek]
538216MVDr. Michaela Popková, Ph.D.Popková, Michaela, Vliv průtoku VA ECMO na elektrickou impedanci plic modelu srdečního selhání. Poster na 20. Studentské vědecké konferenci 1.LF (2019). [Jiný výsledek]
538216MVDr. Michaela Popková, Ph.D.Popková, Michaela, Vliv průtoku VA ECMO na elektrickou impedanci plic u modelu akutního srdečního selhání. Přednáška na 17. konferenci České asociace akutní kardiologie, Karlovy Vary 2019. Práce byla oceněna předsedou ČAAK jako nejlepší prezentace konference. [Jiný výsledek]
538216MVDr. Michaela Popková, Ph.D.Popková, Michaela, Vliv mimotělní hemodynamické podpory na elektrickou impedanci plicí. Ústní presentace dílčích výsledků práce na 95. Fyziologických dnech v Praze (2019). [Jiný výsledek]
816218Mgr. Martin NeudörflNeudörfl Martin, Fotodokumentace terénního výzkumu (ostrov Sark, listopad 2019) [Jiný výsledek]
192418RNDr. Ekaterina IgnatyevaIgnatyeva, Ekaterina, Teoreticko-metodologická rozprava k disertační práci a projektu "Víceúrovňová separace ruských imigrantů v postsocialistickém městě". [Jiný výsledek]
192418RNDr. Ekaterina IgnatyevaIgnatyeva, Ekaterina, Konferenční příspěvek: "How social media impact immigrant integration? Multiple online interactions of Russians in Czechia". The 12th Polish-Czech-Slovak geographic seminar, Poland, Łochów 2019. [Jiný výsledek]
192418RNDr. Ekaterina IgnatyevaIgnatyeva, Ekaterina; Sýkora, Luděk, Konferenční příspěvek: "Rivals on the host field: Russians and Ukrainians in Prague". CAT-ference 2019: 8th International Urban Geographies of Post-communist States Conference, Serbia, Belgrade 2019. [Jiný výsledek]
1674218Mgr. Antonín KnížekKnížek, Antonín, Civiš, Svatopluk, Zvaná přednáška na setkání uživatelů Bruker v Brně 3.10.2019 s názvem Bruker IFS 120 and 125HR High resolution spectroscopy and its applications. Cílem přednášky bylo představit spektrometry v naší laboratoři komunitě uživatelů spektrometrů Bruker a jako příkladová aplikace byly použity výsledky fotokatalytické přeměny CO2 jako součásti planetárních atmosfér. [Jiný výsledek]
1674218Mgr. Antonín KnížekKnížek, Antonín, Prezentace na národní konferenci Výzkum meziplanetární hmoty a extrasolárních systémů, 8.-10.11.2019, Hotel Charbulák, Staré Hamry, s názvem Markers of exoplanetary chemistry. [Jiný výsledek]
1674218Mgr. Antonín KnížekKnížek, Antonín, Civiš, Svatopluk, Rimmer, Paul B, Ferus, Martin, Kubelík, Petr, Zukalová, Markéta, Kavan Ladislav, Chatzitheodoridis, Elias, Poster na konferenci EANA 2019, Univ. Orléans, Orléans, Francie, s názvem Formation of (per)chlorates on Mars prezentující výsledky fotochemických přeměn během posledních dvou let výzkumu. Poster byl oceněn cenou EANA poster award 2019. [Jiný výsledek]
1620219Mgr. Marie HalaškováHalašková, Marie, Aktivní účast hlavní řešitelky na zahraniční konferenci ESP-IUPB WORLD CONGRESS, LIGHTandLIFE, 17th International Congress on Photobiology, 18th Congress of the European Society for Photobiology konané v Barceloně, Španělsko. Prezentace výsledků formou posteru s názvem: In vitro evaluation of photodynamic activity of the novel hydrophilic and amphiphilic anionic (aza)phthalocyanine derivatives for treatment of tumorous diseases. [Jiný výsledek]
696318Olexiy Kyrychenko, M.A.Kyrychenko, Olexiy, Air quality regulations and infant mortality in India: A reexamination [Jiný výsledek]
696318Olexiy Kyrychenko, M.A.Kyrychenko, Olexiy, Presentation on the EAERE-FEEM European Summer School 2019: Econometric Approaches for Environmental Policy Evaluation, June 30 – July 6, 2019, Venice, Italy [Jiný výsledek]
1294417Mgr. Kristýna BubeníkováBubeníková, Kristýna; Pujade-Villar, Juli; Janšta, Petr, Příloha č. 1 Jedná se o submitovaný článek. [Jiný výsledek]
1294417Mgr. Kristýna BubeníkováBubeníková Kristýna; Janšta, Petr; Peters, Raplh, Příloha č. 2 Abstrakt k přednášce na konferenci "Zoologické dny 2019" [Jiný výsledek]
1294417Mgr. Kristýna BubeníkováBubeníková, Kristýna; Janšta, Petra et al., Příloha č. 3 Předběžný výsledek - předběžný fylogenetický strom, který bude součástí výsledků druhého manuskriptu. [Jiný výsledek]
210119Mgr. Lucie HavelkováHavelková, Lucie; Šorm, David; Bashta, Bogdana; Sedláček, Jan; Vyskočilová, Eliška; Vrbková, Eva, Hyper-cross-linked polyacetylene networks extensively substituted with reactive aldehyde groups: multifunctional microporous polymers. Poster presentation & short oral poster presentation; Bayreuth Polymer Symposium (BPS ´19), Bayreuth, Germany, 22.-24.9.2019; Best poster award winner [Jiný výsledek]
210119Mgr. Lucie HavelkováŠorm, David; Bahta, Bogdana; Sedláček, Jan, Organometallic polyacetylene networks. Poster presentation; 51st Symposium on Catalysis, Praha, 4.-5.11.2019 [Jiný výsledek]
1072119RNDr. Tomáš KrajňákTomáš Krajňák, Prezentace příspěvku - New Wave 2019, Brno, Česko [Jiný výsledek]
1072119RNDr. Tomáš KrajňákTomáš Krajňák, Prezentace příspěvku - Polsko-česko-slovenské seminárium 2019, Lochów, Polsko [Jiný výsledek]
1072119RNDr. Tomáš KrajňákTomáš Krajňák, Prezentace příspěvku - ATLAS Annual Conference 2019, Girona, Španělsko [Jiný výsledek]
208217Mgr. Bc. Olga TrojánkováKovačiková, Lenka, Trojánková, Olga, Limburský, Petr, Starec, Petr, Meduna, Petr, rukopis odeslaný do redakce časopisu Archaeological and Anthropological Sciences. [Jiný výsledek]
208217Mgr. Bc. Olga TrojánkováTrojánková, Olga, Kovačiková, Lenka, Čiháková, Jarmila, poster prezentovaný na konferenci 8th PZAF – Postgraduate Zooarchaeology Forum (Yerevan, Armenia, 21th-23th June 2019) s příspěvkem Trojánková, O., Kovačiková, L., Čiháková, J.: Breeding of domestic animals and its management at the site of Lesser Town (Prague). Archaeozoological and stable isotope analyses. [Jiný výsledek]
208217Mgr. Bc. Olga TrojánkováTrojánková, Olga, Kovačiková, Lenka, Starec, Petr, Čiháková, Jarmila, Frolík, Jan, poster prezentovaný na konferenci: 51. Archaeologia Historica (Křivoklát, Česká republika, 23. - 26. 9. 2019) s příspěvkem Trojánková, O., Kovačiková, L., Starec, P., Čiháková, J., Frolík, J.: Zvířata ve středověké Praze. Archeozoologie a analýza stabilních izotopů [Jiný výsledek]
208217Mgr. Bc. Olga TrojánkováTrojánková, Olga, Kovačiková, Lenka, Frolík, Jan, Starec, Petr, Čiháková, Jarmila, rukopis zaslaný do redakce časopisu Archaeologia Historica [Jiný výsledek]
1374119Mgr. Oldřich VondráčekVondráček Oldřich, Bulantová Jana, Horák Petr, Téma bylo představeno v rámci rozsáhlejší prezentace “Proteins of developmental stages of trematodes interacting with vertebrate host” na odborném semináři katedry parazitologie PřF UK. [Jiný výsledek]
1374119Mgr. Oldřich VondráčekVondráček Oldřich, Proteomická data týkající se katepsinů L, B a D u dospělců Fascioloides magna. [Jiný výsledek]
1056718PhDr. Mgr. Rostislav HavelHavel, Rostislav; Fialová Ludmila, V recenzním řízení časopisu „Paidagogos – Journal of Education in Contexts“ je teoreticky zaměřený článek "Standardy tělesné výchovy v kontextu vzdělávací politiky" [Jiný výsledek]
314218Mgr. Michal ŠvecŠvec, Michal, Seznam pořízených publikací - rozšíření fondu KJP FF UK [Jiný výsledek]
314218Mgr. Michal ŠvecŠvec, Michal, Překlady účastníků kurzu workshopu Překlad finské lyriky I (vybrané texty před publikováním projdou výraznou redakční úpravou) [Jiný výsledek]
314218Mgr. Michal ŠvecŠvec, Michal, Překlady účastníků kurzu workshopu Překlad finské lyriky II (vybrané texty před publikováním projdou výraznou redakční úpravou) [Jiný výsledek]
314218Mgr. Michal ŠvecŠvec, Michal, Seznam kopií v archivu kopií překladů finské lyriky v českých periodikách [Jiný výsledek]
134516Mgr. Adriana Roithová, Ph.D.Roithová, Adriana, Manuscript v recenzním řízení v Nucleic Acids Research. [Jiný výsledek]
1108616Mgr. Jan Řehola, Ph.D.Jan Řehola, Disertační práce - „Alea iacta est –Východiska současné právní úpravy hazardních her s důrazem na finančněprávní aspekty jejich regulace“ Práce hlavního řešitele se zabývá obecnými východisky stávající právní úpravy provozování hazardních her na území České republiky. Kromě podrobného zkoumání základů právní úpravy je pozornost věnována také finančněprávním aspektům regulace hazardních her včetně analýzy doposud neprobádané otázky využití kryptoměn a technologie blockchain k provzování hazardních her. Práce si zakládá na komplexním uchopení zkoumané problematiky a při zkoumání obecných východisek regulace zdůrazňuje multidisciplinární přesah zkoumané oblasti, když nahlíží fenomén hazardních her mimo jiné také optikou neprávních vědních oborů. [Jiný výsledek]
1108616Mgr. Jan Řehola, Ph.D.Václav Ulrich, Disertační práce „Správní trestání v oblasti hazardních her“ Tato disertační práce se zaměřuje na analýzu toho, do jaké míry se specifičnost regulace provozování hazardních her promítá do interpretace a aplikace norem správního práva trestního v tomto odvětví. V tomto směru je věnována hlavní pozornost tomu, jakým způsobem jsou aplikovány principy správního trestání v rámci projednávání hazardních přestupků, přičemž tato analýza se opírá zejména o konkrétní správní rozhodnutí vydaná příslušných správními orgány, tj. Ministerstvem financí a orgány celní správy. I v tomto případě práce svým rozsahem a zaměřením představuje novum v české odborné literatuře. [Jiný výsledek]
32217Mgr. Nikola Karasová, Ph.D.Karasová, Nikola, “The Deep State in the Greek Historiography [Parastát v řecké historiografii]”. Konferenční příspěvek prezentovaný na konferenci Modern Greek Studies Association (MGSA), Sacramento State University (Sacramento, California, USA, 7-9. listopadu 2019). V příloze powerpointová prezentace s dedikací projektu GAUK. [Jiný výsledek]
952218Mgr. Benjamin Petruželka, Ph.D.Petruželka, Benjamin, Aktivní příspěvek na AT konferenci, který prezentoval první dosažené výsledky analýzy. "Vliv nárůstu policejní aktivity v oblasti ilegálních drog na veřejné zdraví v této oblasti: představení prvních výsledků analýzy" [Jiný výsledek]
952218Mgr. Benjamin Petruželka, Ph.D.Petruželka, Benjamin, Na konferenci Lisbon Addiction 2019 byly prezentovány výsledky projektu pomocí posteru pod názvem: "Impact of increased drug law enforcement on public health: first results from Czech Republic". [Jiný výsledek]
952218Mgr. Benjamin Petruželka, Ph.D.Petruželka, Benjamin, Na konferenci Kriminologické dny 2019 byly prezentovány výsledky analýzy pomocí aktivního příspěvku pod názvem: "VLIV NÁRŮSTU POLICEJNÍ AKTIVITY V OBLASTI ILEGÁLNÍCH DROG NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ V TÉTO OBLASTI: PŘEDSTAVENÍ PRVNÍCH VÝSLEDKŮ ANALÝZY". [Jiný výsledek]
882217Mgr. Nikola Leca, Ph.D.Štefková, Kristýna, Draft manuskriptu s dedikací GAUK a afiliací 3.LF [Jiný výsledek]
882217Mgr. Nikola Leca, Ph.D.Pinterova-Leca, Nikola, Prvoautorský článek s dedikací GAUK a afiliací 3.LF přijat k publikaci do Addiction Biology, IF: 4,223. Manuskript a Decision letter přiložen. [Jiný výsledek]
882217Mgr. Nikola Leca, Ph.D.Danda, Hynek, Draft manuskriptu s dedikací GAUK a afiliací 3.LF [Jiný výsledek]
882217Mgr. Nikola Leca, Ph.D.Danda, Hynek, Poster na konferenci EBPS v Portu. Strana 158 v AbstractBook (st.165 v pdf). [Jiný výsledek]
882217Mgr. Nikola Leca, Ph.D.Pinterova-Leca, Nikola, Prvotní výsledky podmíněné preference místa a mikrodialýzy [Jiný výsledek]
712217RNDr. Ladislav Merta, Ph.D.Merta, Ladislav, Poster na konferenci Seed and Soil 2019 Transkriptomická analýza systémů podstupujících MAT či AMT ukazuje geny MALAT1 a NEAT1 jako konzistentně upregulované v améboidní formě buněk. Dále je prezentována zvýšená hladina lncRNA MALAT1 v buňkách podstupujících MAT. Tohoto přechodu je dosaženo 2 různými přístupy – expresí konstitutivně aktivního RhoA či pomocí dasatinibu. Oba přístupy byly aplikovány ve třech převážně mezenchymálních buněčných liniích (MDA-MB-231, BLM, HT1080). Naopak, v primárně améboidní buněčné linii A375m2 dojde po snížení hladiny MALAT1 ke zvýšení frakce mezenchymálních buněk. Následná analýza získaných klonů ukazuje, že po snížení hladiny MALAT1 je signifikantně zvýšena proliferace a invazivita těchto buněk ve 3D prostředí. [Jiný výsledek]
712217RNDr. Ladislav Merta, Ph.D.Čermák, Vladimír; Gandalovičová, Aneta; Merta, Ladislav; Harant, Karel; Rösel, Daniel; Brábek, Jan, High-throughput Transcriptomic and Proteomic Profiling of Mesenchymal-Amoeboid Transition in 3D Collagen Jedná se o článek, který je aktuálně ve třetím kole revizí v časopisu Scientific Data. Tento článek prezentuje ustanovení a transkriptomickou analýzu našeho modelu MAT odvozeného od buněčné linie HT1080. V rámci této analýzy se MALAT1 objevil jako jeden z upregulovaných genů v améboidní formě těchto buněk. Manuskript je přiložen jako pdf soubor a doplňkové materiály jsou dostupné online (https://figshare.com/collections/Mesenchymal-Amoeboid_Transition/4623947) Jelikož článek ještě časopisem přijat, uvádím ho pouze jako "jiný výsledek". [Jiný výsledek]
712217RNDr. Ladislav Merta, Ph.D.Merta, Ladislav; Gandalovičová, Aneta; Čermák, Vladimír; Dibus, Michal; Gutschner, Tony; Diederichs, Sven; Rösel, Daniel; Brábek, Jan, Increased Level of Long Non-Coding RNA MALAT1 Represents a Hallmark of Amoeboid Invasion Tento článek je hlavním výstupem a shrnutím výsledků mého projektu. Článek byl původně zaslán do časopisu RNA Biology, kde se dostal do revizního řízení, ale nakonec byl časopisem odmítnut. Jeho přijetí komplikuje jeho návaznost na článek Čermák et. al., který je rovněž uveden mezi "jinými výsledky" projektu. V současné obě je článek připraven k zaslání do časopisu Cancers. Jelikož článek v současné době není časopisem přijat, uvádím ho pouze jako "jiný výsledek". [Jiný výsledek]
642217MUDr. Martina Trávníčková, Ph.D.Bacakova Lucie, Travnickova Martina, Filova Elena, Matejka Roman, Stepanovska Jana, Musilkova Jana, Zarubova Jana, Molitor Martin, Vascular smooth muscle cells (VSMCs) in blood vessel tissue engineering: the use of differentiated cells or stem cells as VSMC precursors. In: Muscle Cell and Tissue, Ed. Kunihiro Sakuma. IntechOpen, London, United Kingdom, kapitola 14, s. 289-308; 2018. ISBN 978-953-51-6092-2. doi 10.5772/intechopen.77108. Kapitola v knize. [Jiný výsledek]
642217MUDr. Martina Trávníčková, Ph.D.Travnickova Martina, Sedlar Antonin, Musilkova Jana, Slepickova Kasalkova Nikola, Slepicka Petr, Svorcik Vaclav, Bacakova Lucie, Different behaviour of adipose tissue-derived stem cells and vascular smooth muscle cells on modified poly(L-lactic acid) foils. Engineering of biomaterials. 2019. sv. XXII. č. 153. s. 72. ISSN 1429-7248. Posterové sdělení a konferenční abstrakt na konferenci Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro, Polsko, 2019. [Jiný výsledek]
642217MUDr. Martina Trávníčková, Ph.D.Travnickova Martina, Slepickova Kasalkova Nikola, Sedlar Antonin, Molitor Martin, Musilkova Jana, Slepicka Petr, Svorcik Vaclav, Bacakova Lucie, A comparison between the behaviour of adipose tissue-derived stem cells and vascular smooth muscle cells on modified poly (L-lactide) foils. Zaslaný manuscript, aktuálně v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
1767318Mgr. Petra HoláHolá, Petra, přednáška na 17. ročníku mezinárodní konference CETEG v Rozdrojovicích u Brna [Jiný výsledek]
1767318Mgr. Petra HoláHolá, Petra, Plánovaná prezentace současných výsledků ve formě posteru na konferenci CETEG 2020, která byla kvůli současné zdravotní situaci odložena [Jiný výsledek]
860217Mgr. Jan Bartoň, Ph.D.Barton, Jan, Published manuscript: Nanoscale Dynamic Readout of a Chemical Redox Process Using Radicals Coupled with Nitrogen-Vacancy Centers in Nanodiamonds https://doi.org/10.1021/acsnano.0c04010 [Jiný výsledek]
860217Mgr. Jan Bartoň, Ph.D.Bartoň, Jan,, Poster "Relaxometric detection of radicals trapped in a polymer shell using NV- centers in nanodiamonds" na konferenci Hasselt Diamond Workshop 2019 [Jiný výsledek]
1584017Mgr. Petr ProschekProschek, Petr, Poster na téma: Ambient pressure characterization of the EuRu2P2 single crystal, na konferenci CSMAG 2019 konanou v Košicích, Slovensko. Pdf soubor posteru v příloze [Jiný výsledek]
1584017Mgr. Petr ProschekProschek, Petr, Poster na téma: Pressure characterization of the EuRu2P2 single crystal, na konferenci EHPRG 2019 konanou v Praze, Česká Republika. Pdf soubor posteru v příloze [Jiný výsledek]
1584017Mgr. Petr ProschekProschek, Petr, Plánovaný článek v přípravě do impaktovaného časopisu se souhrnem výsledků dosažených na EuRu2P2. Vzhledem k získání posledních dat zásadních pro rozhodnou argumentaci teprve na přelomu roku 2019 a 2020, je tento článek momentálně ve stadiu finalizace manuskriptu pro podání k publikaci. Jeho odeslání do časopisu JALCOM proběhne v horizontu 3-6 týdnů (ke dni podání zprávy – tj. ke konci dubna 2020). [Jiný výsledek]
414217Mgr. Ondřej SmolíkNaraine R et al., under review, Manuskript ve druhém kole recenzního řízení Computational and Structural Biotechnology Journal [Jiný výsledek]
1560218Mgr. Eliška VacurováDavidová Eliška, Přiloženým výsledkem je plakátové sdělení, které bylo prezentováno na konferencích, jichž se hlavní řešitelka zúčastnila v roce 2019 a na něž byly použity finance poskytnuté projektem GAUK. [Jiný výsledek]
1560218Mgr. Eliška VacurováHubáčková Soňa, Přiloženým výsledkem je finální podoba manuskriptu s názvem: Replication and ribosomal stress induced by targeting pyrimidine synthesis and cellular checkpoints suppress p53-deficient tumors, který byl v listopadu 2019 přijat v časopise Cell Death and Disease. Hlavní řešitelka projektu GAUK, Eliška Davidová, je spolu se Soňou Hubáčkovou sdíleným prvním autorem tohoto článku. [Jiný výsledek]
1570218Ing. Anna Jindrová, Ph.D.Jindrová, Anna; Aleshkina, Daria; Jansová, Denisa; Končická, Markéta; Iyyappan, Rajan; Šušor, Andrej, Preliminary title, abstract and selected data of second manuscript. [Jiný výsledek]
668218Mgr. Kateřina VnoučkováVnoučková, Kateřina, Přednesení příspěvku na workshopu The Environmental History of the Central European Borderlands since the 1980s. Přiložen abstrakt, prezentace a zpráva z workshopu. [Jiný výsledek]
668218Mgr. Kateřina VnoučkováVnoučková, Kateřina, Prezentace příspěvku na virtuální twitter conferenci v rámci konference ESEH2019 - 10th Biennial conference of the European Society for Environmental History. Přiloženo pdf s vláknem příspěvků na Twitteru. [Jiný výsledek]
1070119Mgr. Petr AdámekAdámek et. al.,, POSTER - Disturbance of visual salience and attention in patients with schizophrenia – eye-tracking pilot study (phase 1), 8th European Conference on Mental Health – ECMH, 2. – 4. 11. 2019, Belfast, United Kingdoms [Jiný výsledek]
86218MUDr. Julius Lukeš, Ph.D.Lukes Jr., Julius, Aktivní účast ve formě prezentace posteru na prestižní mezinárodní hematologické konferenci ASH (American Society of Hematology) v Orlandu, 2019 [Jiný výsledek]
882218Mgr. Matyáš KřížkovskýKřížkovský, Matyáš, Křížkovský, Matyáš, Příspěvek „Political Ecology as the ground for ‚new‘ antisystemic politics? The case of Extinction Rebellion and catastrophic imaginaries“ na konferenci Power to destroy, power to create: building a culture of resistance – towards radical social change pořádané Transnacionálním institutem pro sociální ekologii. Odkaz na program: http://trise.org/2019/08/27/program-of-trises-2019-conference/ [Jiný výsledek]
1636218Mgr. Šárka PeléškováStaňková, Helena, Poster ze 46. konference ČSEtS 2019: Je strach a znechucení ze zvířat biologicky relevantní? [Jiný výsledek]
1636218Mgr. Šárka PeléškováStaňková, Helena, Poster z konference Zoologické dny 2019: Negativní emoce (strach a znechucení) vyvolané zvířaty u dětí [Jiný výsledek]
1636218Mgr. Šárka PeléškováSedláčková, Kristýna, Poster z konference Zoologické dny 2019: Human attitudes towards reptiles: the relationship between fear, disgust, and aesthetic preferences [Jiný výsledek]
272119RNDr. Ondřej HotovýHotový, Ondřej; Jeníček Michal, Manuskript článku submitový do časopisu Hydrological Processes [Jiný výsledek]
272119RNDr. Ondřej HotovýHotový, Ondřej; Jeníček Michal, Abstrakt k příspěvku PICO na konferenci EGU ve Vídni [Jiný výsledek]
1100217Mgr. Zuzana Ezrová, Ph.D.Ezrová, Zuzana, Rukopis "SMAD4 loss limits the vulnerability of pancreatic cancer cells to complex I inhibition via promotion of autophagy" v současné době zaslán pro posouzení recenzenty do časopisu Autophagy [Jiný výsledek]
1100217Mgr. Zuzana Ezrová, Ph.D.Ezrová, Zuzana, Prezentace projektu formou plakátového sdělení na konferenci Metabolism in health and disease v Puerto Vallarta, Mexiko 2019 [Jiný výsledek]
1100217Mgr. Zuzana Ezrová, Ph.D.Ezrová, Zuzana, Prezentace projektu formou plakátového sdělení na konferenci Mitochondria, apoptosis and cancer v Praze 2019 [Jiný výsledek]
1100217Mgr. Zuzana Ezrová, Ph.D.Herst, Patries M., Rukopis "A simple indirect colorimetric assay for measuring glycolytic metabolism based on uncoupling sensitivity" v současné době podaný k posouzení recenzenty do BBA Bioenergetics [Jiný výsledek]
1312218Mgr. Adéla ŠimkováŠimková, Adéla, Konferenční příspěvek - IPS 2019 Interfaces in Proteolysis, Mariánské lázně, ČR - poster [Jiný výsledek]
1312218Mgr. Adéla ŠimkováŠimková, Adéla, Patent: Sloučeniny pro inhibici fibroblastového aktivačního proteinu. Patentová přihláška byla podána k datu 30. 3. 2020. [Jiný výsledek]
1312218Mgr. Adéla ŠimkováŠimková, Adéla, Konferenční příspěvek - ABPP 2019 Target discovery and visualization using chemical probes, Leuven, Belgium - poster [Jiný výsledek]
130317Mgr. Ondřej Bárta, Ph.D.Bárta, Ondřej; Císařová, Ivana; Štěpnička, Petr, Comparing the performance of ferrocene phosphinonitrile ligands in gold(I)-catalyzed reactions. Prezentace výsledků formou plakátu na konferenci EuCOMC XXIII, 23rd Conference on Organometallic Chemistry. 16.-20. 6. 2019, Helsinki, Finsko. [Jiný výsledek]
130317Mgr. Ondřej Bárta, Ph.D.Bárta, Ondřej; Císařová, Ivana; Mieczyńska, Ewa; Trzeciak, Anna M.; Štěpnička, Petr, Synthesis and catalytic evaluation of phosphanylferrocene ligands with cationic guanidinium pendants and varied phosphane substituents. Přednáška na konferenci 51. Symposium on Catalysis. 4.-5. 11. 2019, Praha. [Jiný výsledek]
842218Mgr. Petr Fatka, Ph.D.Fatka, Petr, Abstrakt z workshopu Binaries in the Solar System (2019) [Jiný výsledek]
842218Mgr. Petr Fatka, Ph.D.Fatka, Petr, Abstrakt z konferece EPSC+DPS 2019 [Jiný výsledek]
900217Mgr. Barbora VobrubováVobrubová, Barbora; Fraňková, Marcela; Štolhoferová, Iveta; Kaftanová, Barbora; Rudolfová, Veronika; Chomik, Aleksandra; Chumová, Petra; Palme, Rupert; Frynta, Daniel, Poster Utíkám před stresem: Vztah mezi explorační aktivitou a glukokortikoidovými metabolity u krysy obecné (Rattus rattus), 46. konference ČSEtS, 7.-10.11.2019, Bratislava [Jiný výsledek]
900217Mgr. Barbora VobrubováŠtolhoferová, Iveta; Holubová, Kristína; Vobrubová, Barbora; Kaftanová, Barbora; Frynta, Daniel, Manuskript v časopise Behavioural Processes, stav: resubmission [Jiný výsledek]
900217Mgr. Barbora VobrubováŽampachová, Barbora; Fraňková, Marcela; Štolhoferová, Iveta; Kaftanová, Barbora; Rudolfová, Veronika; Chomik, Aleksandra; Chumová, Petra; Palme, Rupert; Frynta, Daniel, Poster Glukokortikoidové metabolity u krysy obecné (Rattus rattus): validizace metody, cirkadiální rytmus a souvislost s exploračním chováním, Zoologické dny, 7.-8.2.2019, Brno [Jiný výsledek]
900217Mgr. Barbora VobrubováVobrubová, Barbora; Fraňková, Marcela; Štolhoferová, Iveta; Kaftanová, Barbora; Rudolfová, Veronika; Chomik, Aleksandra; Chumová, Petra; Stejskal, Václav; Palme, Rupert; Frynta, Daniel, Manuskript Relationship between exploratory activity and adrenocortical activity in the black rat (Rattus rattus), připraven k odeslání do časopisu Physiology and behavior [Jiný výsledek]
900217Mgr. Barbora VobrubováŠtolhoferová, Iveta; Holubová, Kristína; Kaftanová, Barbora; Žampachová, Barbora; Kahounová, Hana; Landová, Eva; Frynta, Daniel, Poster Synantropní a nesynantropní bodlinaté myši rodu Acomys v testu vertikální aktivity, Zoologické dny, 7.-8.2.2019, Brno [Jiný výsledek]
900217Mgr. Barbora VobrubováŠtolhoferová, Iveta; Kowalski, Michal, Výstupy z programu Etho3D pro sledování pohybu zvířete ve 3D prostoru. [Jiný výsledek]
1376217Mgr. Jaromír HametHamet, Jaromír, Poster prezentovaný na International Conference on Integrative Plant Physiology 2019 (Sitges, Španělsko). [Jiný výsledek]
1438217Mgr. Barbora StrakováStraková, Barbora, Plakátové sdělení, Brain size Evolution in Birds, International Congress of Vertebrate Morphology, Prague, 21.–25. 7. 2019 [Jiný výsledek]
1438217Mgr. Barbora StrakováStraková, Barbora, Celkový souhrn příspěvků na konferencích. [Jiný výsledek]
1438217Mgr. Barbora StrakováPavelková, Zuzana, Draft článku: Zuzana Pavelková, Barbora Straková, Jiří Mlíkovský & Pavel Němec: Different scenarios of brain size evolution in mammals and birds. In prep. [Jiný výsledek]
1438217Mgr. Barbora StrakováKocourek, Martin, Draft článku: Martin Kocourek, Yicheng Zhang, Seweryn Olkowicz, Lucie Marhounová, Barbora Straková, Zuzana Pavelková, Tomáš Kušta, Radek K. Lučan, Tomáš Hájek & Pavel Němec: Cellular scaling rules for brains of the galliform birds (Aves, Galliformes): Basal and crown avian [Jiný výsledek]
1438217Mgr. Barbora StrakováKocourek, Martin, Plakátové sdělení. Cellular scaling rules for brains of Paleognath birds: Implications for the evolution, 9th European Conference on Comparative Neurobiology, Murcia, 24. - 26. 4. 2019 [Jiný výsledek]
1438217Mgr. Barbora StrakováKocourek, Martin, Plakátové sdělení, Developmental mechanisms underlying enlargement of the telencephalon differ in their potential to generate large neuronal populations: a case of galliform and anseriform birds, International Congress of Vertebrate Morphology, Prague, 21.–25. 7. 2019 [Jiný výsledek]
1438217Mgr. Barbora StrakováKocourek, Martin, Plakátové sdělení. Pravidla buňěčného škálování mozku u běžců (Paleognathae), 46. konferencia ČSEtS, Bratislava, 7. – 9. 11. 2019. [Jiný výsledek]
1438217Mgr. Barbora StrakováStehlík, Patrik, Patrik Stehlík (2019) Evoluce koncového mozku u blanatých obratlovců (Bakalářská práce, obhájená na PřF UK v Praze v září 2019). [Jiný výsledek]
642218Mgr. Simona CibulkováKotěrová, Anežka, poster z konference American Association of Physical Anthropologists, Cleveland, USA [Jiný výsledek]
642218Mgr. Simona CibulkováKotěrová, Anežka, poster z konference Society for American Archaeology, Albuquerque, USA [Jiný výsledek]
562119PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.Vojíř, Karel; Rusek, Martin, Příspěvek na konferenci Vojíř, K., & Rusek, M. (2019). Analysis of structural elements in Lower-secondary Chemistry Textbooks in Czechia. In The world conference on Future of Education, Rome, Italy: WCFEDUCATION. [Jiný výsledek]
562119PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.Vojíř, Karel; Rusek, Martin; Honskusová, Linda, Příspěvek na konferenci Vojíř, K., Rusek, M., & Honskusová, L. (2019). How do teachers use teacher’s books and workbooks published within lower-secondary chemistry textbooks series in Czechia. In L. Held & J. Fančovičová (Eds.), Book of Abstracts, Innovations, Trends and Research in Science Education in Central Europe: DidSci+ and IOSTE 2019 (s. 70), Trnava, Slovensko: TYPI. [Jiný výsledek]
562119PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.Vojíř, Karel; Rusek, Martin, Příspěvek na konferenci Vojíř, K., & Rusek, M. (2019). Using of structural elements in lower-secondary chemistry textbooks in Czech republic. In M. Rusek & K. Vojíř (Eds.), Project-based education and other activating strategies in science education XVII. Book of abstracts (s. 58), Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. [Jiný výsledek]
562119PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.Vojíř, Karel; Rusek, Martin, Příspěvek na konferenci Vojíř, K., & Rusek, M. (2019). Analysis of structural elements in Lower-secondary Chemistry Textbooks in Czechia. In K. Szarka, A. Vargová, I. Bucseková & G. Juhász (Eds.), 15th International Conference of Doctoral Studies in the Field of Education of Natural Sciences (s. 45), Komárno, Slovensko: J. Selye University. [Jiný výsledek]
1438417Mgr. Jan KubovčiakKubovčiak, Jan, 8th Congress of European Microbiologists (FEMS 2019), přednes posteru: Analyzing holobiontic associations between host and microbiota in passerines [Jiný výsledek]
1438417Mgr. Jan KubovčiakKubovčiak, Jan, Draft článku: Within-community variation of host-specific divergence patterns of gut mictobiota in passerines [Jiný výsledek]
1438417Mgr. Jan KubovčiakSchmiedová, Lucie, Článek zaslaný do odborného časopisu: Gut microbiota in a host–brood parasite system: insights from common cuckoos raised by two warbler species [Jiný výsledek]
330119Mgr. Tomáš KnotekBelov Kirdajová, Denisa, Aktivní účast na tuzemské konferenci - ústní prezentace: Belov Kirdajova D., Krocianova D., Kriska J., Knotek T., Valihrach L., Anderova M. (2019) Heterogeneity of NG2 cells following different types of brain disorders. The 12th Conference of the Czech Neuroscience Society, 26.11.2019 - 27.11.2019, Praha, ČR [Jiný výsledek]
330119Mgr. Tomáš KnotekKnotek, Tomáš, Aktivní účast na tuzemské konferenci - poster: Knotek T., Kriska J., Belov Kirdajova D., Hermanova Z., Janeckova L., Kozmik Z., Taketo M. M., Korinek V., Anderova M. (2019) Reaction of NG2 glia to ischemic injury is affected by the Wnt signaling pathway. The 12th Conference of the Czech Neuroscience Society, 26.11.2019 - 27.11.2019, Praha, ČR [Jiný výsledek]
330119Mgr. Tomáš KnotekHeřmanová, Zuzana, Aktivní účast na tuzemské konferenci - poster: Hermanova Z., Belov Kirdajova D., Knotek T., Anderova M. (2019) The contribution of Aquaporin 4 and Transient Receptor Potential Vanilloid 4 to astrocyte volume regulation. The 12th Conference of the Czech Neuroscience Society, 26.11.2019 - 27.11.2019, Praha, ČR [Jiný výsledek]
330119Mgr. Tomáš KnotekKriška, Ján, Aktivní účast na tuzemské konferencí - ústní prezentace: Kriska J., Janeckova L., Belov Kirdajova D., Knotek T., Kolenicova D., Vojtechova M., Butenko O., Dzamba D., Honsa P., Nahacka Z., Kozmik Z., Takote M. M., Andera L., Korinek V., Anderova M. (2019) Canonical Wnt signaling and ischemic injury alter the differentiation potential of neural stem/progenitor cells from the subventricular zone. The 12th Conference of the Czech Neuroscience Society, 26.11.2019 - 27.11.2019, Praha, ČR [Jiný výsledek]
330119Mgr. Tomáš KnotekKnotek, Tomáš, Průběžné výsledky 2019 [Jiný výsledek]
554219Mgr. Kryštof ŠtaflŠtafl, Kryštof, Mikroskopické snímky buněčných fúzí vyvolaných interakcí Syncytinu-2 s receptorem MFSD2A [Jiný výsledek]
80918RNDr. Jiří VeselýRyzner, Jiří, Prezentace "Exact solutions of Einstein-Maxwell(-dilaton) equations with discrete translational symmetry", Domoschool 2019 [Jiný výsledek]
80918RNDr. Jiří VeselýVeselý, Vítek, Poster "Gliding into a Black Hole", XII Black Holes Workshop [Jiný výsledek]
1290218Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.Šejvl, Jaroslav, Kořeny středoevropské ústavní léčby závislosti na alkoholu v Ellikonu: 1888 – 2018. Seminář Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, 16. 1. 2019. [Jiný výsledek]
1290218Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.Šejvl, Jaroslav, Miovský, Michal, Vliv abstinentního hnutí na vznik institucionální protialkoholní léčby na našem území. XI. adiktologická konference Středočeského kraje – Válka s drogami. 11. – 12. 4. 2019, Hotel Lions, Nesuchyně. [Jiný výsledek]
1290218Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.Šejvl, Jaroslav, Kováčová, Tereza, Miovský, Michal, Pěstová, Tereza, Popov, Petr, Slopovská, Hana, Historický exkurz do počátků tří léčebných přístupů na našem historickém území. XXV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 58. česko-slovenská konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP a AT sekce Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, Ústupky u Seče, 2. – 6. 6. 2019. [Jiný výsledek]
1290218Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.Šejvl, Jaroslav, Mašlániová, Miroslava, Miovský, Michal, Specializovaná zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu na našem území v letech 1900–1945 – inspirace pro vznik apolinářského modelu léčby závislosti. 18. Česko – Slovenský psychiatrický sjezd: Po stopách Česko-Slovenské psychiatrie na cestě do budoucnosti, Brno 25. – 27. 9. 2019. [Jiný výsledek]
1290218Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.Šejvl, Jaroslav, Miovský, Michal, Popov, Petr, Vznik a vývoj prvních zařízení s léčebnými programy pro pacienty závislé na alkoholu v Čechách: analýza odborného historického a institucionálního společenského rámce a kontextu vzniku, vývoje a zániku těchto programů do roku 1945. Historický exkurz do počátků tří léčebných přístupů na našem historickém území. XXV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 58. česko-slovenská konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP a AT sekce Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, Ústupky u Seče, 2. – 6. 6. 2019. [Jiný výsledek]
1290218Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.Šejvl, Jaroslav, Závislost na alkoholu – historické konsekvence let 1900 až 1945 s přesahem do naší doby. XVI. ročník konference primární prevence rizikového chování. Kvalita v prevenci je nejlepší investicí do budoucnosti: Reflexe tvorby a vývoje politiky kvality. Praha: 7. – 8. 10. 2019. [Jiný výsledek]
1290218Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.Šejvl, Jaroslav, Barták, Miroslav, Prevence užívání alkoholu v obrazových veřejnozdravotních materiálech dříve a nyní – od tiku k sociálním sítím a zpět. XVI. ročník konference primární prevence rizikového chování. Kvalita v prevenci je nejlepší investicí do budoucnosti: Reflexe tvorby a vývoje politiky kvality. Praha: 7. – 8. 10. 2019. [Jiný výsledek]
1290218Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.Šejvl, Jaroslav, Mašlániová, Miroslava, Miovský, Michal, Nejstarší institucionální zařízení pro léčbu závislostí na Slovensku – Istebné nad Oravou – významný prvek pro poválečnou tvorbu závislostní léčby. 11. bojnická AT konference; 11. – 13. 10. 2019, Bojnice. [Jiný výsledek]
981118Mgr. Matěj PokornýPokorný, Matěj, Přednáška na konferenci,Setkání mladých limnologů, Název přednášky: Kolonizace sladkovodních jezer maritimní Antarktidy žábronožkou Branchinecta gaini a dalšími sladkovodními bezobratlými [Jiný výsledek]
1574217PharmDr. Rona Karahoda, Ph.D.Karahoda, Rona, Joint Oral Presentation with Prof. Frantisek Staud at the 12th European Placental Perfusion Workshop in Nijmegen, Netherlands, an international workshop gathering together experts in the field of placenta. [Jiný výsledek]
1574217PharmDr. Rona Karahoda, Ph.D.Karahoda, Rona, Oral presentation at the International Federation of Placenta Associations Conference in Buenos Aires, an international expert conference focused on placental research. [Jiný výsledek]
1574217PharmDr. Rona Karahoda, Ph.D.Karahoda, Rona, Oral Presentation at the 9th Postgraduate and 7th Postdoctoral Scientific Conference - Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove. [Jiný výsledek]
1574217PharmDr. Rona Karahoda, Ph.D.Karahoda, Rona, Submitted revised manuscript at Acta Physiologica (IF=5.868), from whom we already have positive replies from the reviewers and at the time of writing up this summary (February 2020), we are waiting a second evaluation. [Jiný výsledek]
468318RNDr. Ing. Tomáš Figura, Ph.D.Figura, Tomáš; Ponert Jan, Certifikovaná metodika publikovaná v roce 2018. [Jiný výsledek]
468318RNDr. Ing. Tomáš Figura, Ph.D.Figura,Tomáš; Tylová Edita; Šoch Jan; Selosse Marc-André; Ponert Jan, Přednáška s názvem: "Pyroloid in vitro germination. A novel method allowing to study these mixotrophic plants" byla prezentována na konferencii ICOM 10 v Méridě. Přiložen je abstrakt. [Jiný výsledek]
468318RNDr. Ing. Tomáš Figura, Ph.D.Figura,Tomáš; Tylová Edita; Šoch Jan; Selosse Marc-André; Ponert Jan, Poster: Convergent evolution of orchid and pyroloid protocorm prezentován na konferencii: International orchid conservation congres 7 v Kew, Velká Británie. Přiložena pdf verze posteru. [Jiný výsledek]
1748218MUDr. Minh Duc TrinhTrinh, Minh Duc, Poster [Jiný výsledek]
1578717Mgr. Filip MatznerHabart, David, Spinacle: a novel method for islet volume estimation [Jiný výsledek]
848517PhDr. Miroslav Palanský, Ph.D.Janský, Petr; Palanský, Miroslav, (2019). The most important tax havens and the role of intermediaries. COFFERS Working Paper D6.7, COFFERS. [Jiný výsledek]
848517PhDr. Miroslav Palanský, Ph.D.Janský, Petr; Palanský, Miroslav, (2019). The progress of global financial transparency: Evidence from the Financial Secrecy Index 2009–2018. IES Working Paper 41/2019. IES FSV, Charles University. [Jiný výsledek]
560317Mgr. Lýdia MihalčíkováMihalčíková, L., Ochozková, A., Šlamberová, R, Poster IBRO 2019 Jižní Korea, Daegu : Does methamphetamine exposure affect sexual behavior and locomotor activity in male rats? [Jiný výsledek]
560317Mgr. Lýdia MihalčíkováMihalčíková, L., Ochozková, A., Šlamberová, R, Abstract-The 12th Conference of Czech Neuroscience Society, Praha [Jiný výsledek]
560317Mgr. Lýdia MihalčíkováMihalčíková, L., Ochozková, A., Šlamberová, R, Poster 96. Fyziologické dni, Martin, Slovensko: Paternitná expozícia metamfetamínom- vplyv na lokomočnú aktivitu mláďat. [Jiný výsledek]
560317Mgr. Lýdia MihalčíkováMihalčíková, L., Ochozková, A., Šlamberová, R, Abstract 95. Fyziologické dni, Praha 2019 [Jiný výsledek]
606216Mgr. Karel MusilMusil Karel, Čabala Radomír, Český patent [Jiný výsledek]
606216Mgr. Karel MusilMusil Karel, Čabala Radomír, Užitný vzor č.33328 [Jiný výsledek]
606216Mgr. Karel MusilMusil Karel, prezentace přednesená na 15th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’ [Jiný výsledek]
536218Mgr. Michaela Falátková, Ph.D.Falátková, Michaela, Datový soubor k digitální mapě [Jiný výsledek]
1568218PharmDr. Dimitrios Vagiannis, Ph.D.Vagiannis, Dimitrios, Abstract of the poster presentation at 11th international BioMedical Transporters Conference entitled “Membrane transporters and channels: From basic research to drug development and clinical application” held in Lucerne, Switzerland, (4-8. 8. 2019), an international expert conference focused on the research in the field of drug transporters. [Jiný výsledek]
1568218PharmDr. Dimitrios Vagiannis, Ph.D.Vagiannis, Dimitrios, Abstract of the oral presentation at 9th Postgraduate and 7th Postdoc Conference in Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove, Charles University (23-24. 1. 2019), a national pharmacological conference. [Jiný výsledek]
994218Mgr. Filip KostelanskýKostelanský, Filip, Abstrakt [Jiný výsledek]
994218Mgr. Filip KostelanskýKostelanský, Filip, Abstrakt [Jiný výsledek]
184217PharmDr. Anna Paraskevopoulou, Ph.D.Mihalová, Veronika, Diplomová práce obhájena 2017. Studium kožních onemocnění pomocí monovrstevných lipidových modelů. Studium lipidových modelů simulujících zvýšenou expresi sfingomyelin-glukosylceramid-N-deacylázy. [Jiný výsledek]
184217PharmDr. Anna Paraskevopoulou, Ph.D.Paraskevopoulos, Georgios; Nováčková, Anna; Langerová, Martina; Chladová, Pavlína; Houšková, Denisa; Vávrová, Kateřina, Novel polyamidoamine dendrimers for skin delivery (poster; IDS11 - 11th International Dendrimer Symposium, Madeira, červenec 2019) [Jiný výsledek]
184217PharmDr. Anna Paraskevopoulou, Ph.D.Nováčková, Anna; Slepička, Petr; Zbytovská, Jarmila; Vávrová, Kateřina, Glucosylceramide-to-ceramide processing during skin barrier formation studied by monolayers (poster; Skin and Formulation 5th Symposium and 17th Skin Forum, Remeš, září 2019) [Jiný výsledek]
184217PharmDr. Anna Paraskevopoulou, Ph.D.Růžičková, Karolína, Diplomová práce obhájena 2019; obhájeno jako rigorózní práce 2020. Hodnocení přípravy monovrstevných lipidových modelů kožní bariéry. Vývoj lipidových modelů kožní bariéry a optimalizace podmínek těchto experimentů (pH subfáze, množství nanášeného vzorku, rychlost přibližování bariér) [Jiný výsledek]
184217PharmDr. Anna Paraskevopoulou, Ph.D.Hladký, Pavel, Diplomová práce obhájena 2018; obhájeno jako rigorózní práce 2018. Formulace a (trans)dermální podání imiquimodu. Formulace a in vitro permeační pokusy na lidské kůži s lipozomálními přípravky s přídavkem akcelerantů DDAK a 2-Pro. [Jiný výsledek]
184217PharmDr. Anna Paraskevopoulou, Ph.D.Langerová, Martina, Diplomová práce obhájena 2018; obhájeno jako rigorózní práce 2019. Nové polyamidoaminodendrimery s ethylendiaminovým jádrem a aminoskupinami na periferii: Syntéza a potenciální využití při (trans)dermálním přenosu léčiv. Vývoj syntézy dendrimerů vhodných pro (trans)dermální podání léčiv a jejich charakterizace. [Jiný výsledek]
184217PharmDr. Anna Paraskevopoulou, Ph.D.Tirala, Petr, Diplomová práce obhájena 2018; obhájeno jako rigorózní práce 2018. Formulace a (trans)dermální podání lipozómů s obsahem imiquimodu. Formulace a in vitro permeační pokusy na lidské kůži s lipozomálními přípravky s přídavkem akcelerantů DDAK a 2-Pro. [Jiný výsledek]
1194119Mgr. Veronika OndrejčekováSommerová, Veronika, Přikládám poster ze zahraniční konference, která byla velmi přínosná pro získání nejnovějších poznatků z oboru kožní bariéry. [Jiný výsledek]
1538119Mgr. Roman TuzhilkinTuzhilkin, Roman, Poster "Azurin (electron transport protein) oligomerization study" presented at 9th Symposium on Structural Proteomics (November 3rd-6th, 2019, Gottingen, Germany) [Jiný výsledek]
1538119Mgr. Roman TuzhilkinTuzhilkin, Roman, Presentation titled "Azurin (elektron-transportni cupredoxin): model pro studium prenosu elektronu a oligomerizace proteinu" shown at "6. neformalni proteimicke setkani" (November 29th-30th, 2019, Olomouc, CR) [Jiný výsledek]
1538119Mgr. Roman TuzhilkinTuzhilkin, Roman, Poster "Photo-initiated cross-linking & electron release: structure functional study of azurin" presented at “8. konference české společnosti pro hmotnostní spektrometrii” (March 27th-29th, 2019, Olomouc, CR). [Jiný výsledek]
84119Mgr. Pavla TefelnerováTefelnerová, Pavla, Diplomová práce hlavní řešitelky - obsahující rešerši zkoumaných oblastí. [Jiný výsledek]
154119Mgr. Filip SeitlSeitl, Filip, paper submitted into journal: title: Existence and simulation of Gibbs-Delaunay-Laguerre tessellations; authors: Jahn, Daniel and Seitl, Filip; journal: Kybernetika; date of submission: 27.8.2019. [Jiný výsledek]
268218Mgr. Jelizaveta GettaGetta, Jelizaveta, Prezentace k příspěvku na konferenci Pragestt. [Jiný výsledek]
268218Mgr. Jelizaveta GettaGetta, Jelizaveta, Zkrácený abstrakt k příspěvku předneseném na studentské germanistické konferenci Pragestt. Tento text byl otištěn v brožuře krátkých abstraktů, kterou obdrželi všichni aktivní i pasivní účastníci konference. [Jiný výsledek]
268218Mgr. Jelizaveta GettaGetta, Jelizaveta, Pracovní list k workshopu pro dějepisný seminář na gymnáziích ve Středočeském kraji: Jazyková a kulturní situace v dnešní Namibii s ohledem na koloniální minulost. [Jiný výsledek]
1374319Mgr. Žaneta PátkováKysilková, L., Třebická Fialová, J., Šámalová, P., Schaal, B., Durand, K. & Havlíček, J., (2019) Areolar morphology: Distribution and number of areolar glands. 6th International Conference of the Polish Society for Human and Evolution Studies. Praha, Česká republika, 24. - 27.9.2019 [Jiný výsledek]
1374319Mgr. Žaneta PátkováSlámová, Ž., Schwambergová, D., Třebická Fialová, J., Třebický, V., Havlíček, J., (2019). Are men with more reactive immune system perceived as attractive and healthy? 6th Conference of the Polish Society for Human and Evolution Studies. Praha, Česká republika, 24.-27.9.2019 [Jiný výsledek]
1374319Mgr. Žaneta PátkováSlámová, Ž., Schwambergová, D., Třebická Fialová, J., Třebický, V., Havlíček, J., (2019). Are men with more reactive immune system perceived as attractive and healthy? 7th Summer Institute of International Society for Human Ethology. Zadar, Chorvatsko, 21.-24.8.2019. [Jiný výsledek]
1374319Mgr. Žaneta PátkováSlámová, Ž., Schwambergová, D., Třebická Fialová, J., Třebický, V., Havlíček, J., (2019). Association between immune system reactivity and facial attractiveness in men. 14th Annual Conference of the European Human Behaviour and Evolution Association. Toulouse, France, 23.-26. 4. 2019 [Jiný výsledek]
1374319Mgr. Žaneta PátkováSlámová, Ž., Schwambergová, D., Třebická Fialová, J., Třebický, V., Havlíček, J., (v přípravě) Association between the reactivity of the immune system and facial attractiveness. Evolution and Human Behavior. [Jiný výsledek]
758119Mgr. Zuzana BýmováBýmová, Zuzana, 06.05.2019 - aktivní účast na mezinárodním workshopu s Danem Zahavim. Příspěvek s názvem: "Writing the Otherness. At the Limit of Thought between Emmanuel Levinas and Maurice Blanchot". [Jiný výsledek]
622218Mgr. Karolína ČernáMudrochová, Radka; Lipská, Karolína, Příspěvek prezentovaný na konferenci Les migrations postmodernes : Le Canada v Bělehradě, konané ve dnech 5.–6. 4. 2019.Tematicky navazuje na příspěvek z ostravské konference věnované Janu Šabršulovi v Ostravě (listopad 2018), který byl v prosinci 2019 vydán jako článek v časopise Studia Romanistika. Bělehradský příspěvek rozšiřuje teoretickou část a v praktické části přidává kontrastivní pohled srovnáním vybraných sémantických anglicismů v kanadské a evropské francouzštině. [Jiný výsledek]
888217Mgr. Alžběta Kadlecová, Ph.D.Kadlecová, Alžběta, Poster presentation of our work published in PRA 11(4), 2019. [Jiný výsledek]
888217Mgr. Alžběta Kadlecová, Ph.D.Kadlecová, Alžběta, preliminary data. The comparison of the critical current measured via photon-assisted tunnelling by the group of R. Deblock with the theoretical prediction for the first Fourier component of the AC current in a quantum point contact. Publication expected in 2020. [Jiný výsledek]
1506318Mgr. Eliška NovotnáNovotná, Eliška, Plakátové sdělení prezentované na konferenci MAC’19 (6th Biannual Meeting on Mitochondria, Apoptosis and Cancer) v Praze [Jiný výsledek]
1604218Mgr. Nikola ŠtěpánováŠtěpánová, Nikola, poster na konferenci Plant Biology CS 2019: The effect of aromatic cytokinins on somatic embryogenesis in Norway spruce. [Jiný výsledek]
616319ThDr. Magdalena VytlačilováVytlačilová, Magdalena , Recenze "Rodney Stark: Why God?" v Theologická Revue 4, 2019. ISSN 1211-7617. [Jiný výsledek]
574119Mgr. Aldana VlasákováJonáš Vlasák, Příspěvěk na konferenci ACAS pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci, 22.-23.11.2019. Společně s Janem Židkem. [Jiný výsledek]
574119Mgr. Aldana VlasákováAldana Vlasáková, Prezentace předběžných výsledků na konferenci ACAS, pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci, 22.-23.2019 [Jiný výsledek]
574119Mgr. Aldana VlasákováJan Židek, Příspěvěk na konferenci ACAS pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci, 22.-23.11.2019. Společně s Jonášem Vlasákem (viz přílohu Vlasák) [Jiný výsledek]
1308119Mgr. Andrea ZounkováZounková, Andrea, Plakátové sdělení z konference Plant Biology CS 2019 [Jiný výsledek]
408218Mgr. Johana HanzlíčkováJankolová, Lucie, PCA morfologie květů (Neotinea) [Jiný výsledek]
408218Mgr. Johana HanzlíčkováJankolová, Lucie et al., poster [Jiný výsledek]
408218Mgr. Johana HanzlíčkováJankolová, Lucie, cytometrické výsledky (Neotinea) [Jiný výsledek]
990218Daria RapoportRapoport, Daria, Daria Rapoport, Marketa Sagova-Mareckova , Ivo Sedláček , Jan Provaznik , Stanislava Králová, Dinko Pavlinic, Vladimir Benes, Jan Kopecky. Trebonia kvetii gen. nov., sp. nov., a novel acidophilic actinobacterium, and proposal of the new actinobacterial family Treboniaceae fam. nov.( under revision at International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, IF 2.166 (2018)) [Jiný výsledek]
990218Daria RapoportRapoport,Daria; Bruresova, Andrea ;Mareckova, Marketa; Kopecky, Jan., poster „Trebon Clade actinobacterium as an effector of bacterial interactions in soil“ at FEMS 2019 (Federation of European Microbiological Societies) conference. [Jiný výsledek]
990218Daria RapoportRapoport, Daria, Preliminary results of HPLC profiles of chosen interactive and non-interactive plates. [Jiný výsledek]
756119Mgr. Martin SpurnýSpurný, Martin, příspěvek na 9. olomoucké sociologické konferenci: Prekarizované pracovní pozice na českém pracovním trhu [Jiný výsledek]
20119RNDr. Anna VeverkováVeverková, Anna, Hlavní řešitelka prezentovala dosažené výsledky na mezinárodní konferenci euroPM 2019, která se uskutečnila v Maastrichtu, Nizozemsko ve dnech 13.-16. 10. 2019. Řešitelka zde prezentovala poster s názvem "Master sintering curve of cryomilled and spark plasma sintered CP Ti" [Jiný výsledek]
20119RNDr. Anna VeverkováVeverková, Anna, Hlavní řešitelka prezentovala dosažené výsledky na mezinárodní konferenci EUROMAT 2019, která se uskutečnila ve Stockholmu, Švédsko ve dnech 1.-5. 9. 2019. Řešitelka vystoupila s přednáškou s názvem "Mechanical properties of Ti-15Mo alloy prepared by cryogenic milling and spark plasma sintering" [Jiný výsledek]
20119RNDr. Anna VeverkováVeverková, Anna, Hlavní řešitelka prezentovala dosažené výsledky na mezinárodní konferenci Titanium 2019, která se uskutečnila v Nantes, Francie ve dnech 10.-14. 6. 2019. Řešitelka vystoupila s přednáškou s názvem "Ti-15Mo alloy prepared by cryogenic milling and spark plasma sintering" [Jiný výsledek]
20119RNDr. Anna VeverkováVeverková, Anna, Hlavní řešitelka prezentovala dosažené výsledky na mezinárodní konferenci Nanotechnology 2019, která se uskutečnila v Kuala Lumpur, Malajsie ve dnech 2.-4. 12. 2019. Řešitelka zde prezentovala poster s názvem "Ultrafine-grained metastable Ti15Mo alloy prepared by the powder metallurgy technique of spark plasma sintering" [Jiný výsledek]
1388119Ing. Bc. David SommerSOMMER, David, HRŮZOVÁ, Lucie, KRÁL, David, Occurrence of the family Ochodaeidae (Coleoptera: Scarabaeoidea) in the Arabian peninsula. Pp. 88. In: HARABIŠ F., ŘEŘICHA M. & ŠEVČÍK R. (eds): Sborník abstraktů 11. ročníku konference 14. – 15. listopadu 2019. Kostelecké inspirování, Kostelec nad Černými Lesy, 98 pp. (poster) [Jiný výsledek]
722119Mgr. Marek JankásekJankásek, Marek, 9th Dresden Meeting on Insect Phylogeny - poster [Jiný výsledek]
722119Mgr. Marek JankásekJankásek, Marek , Kladogram s namapovanými cytogenetickými daty [Jiný výsledek]
722119Mgr. Marek JankásekJankásek, Marek, Fylogenetický strom Oxyhaloinae [Jiný výsledek]
722119Mgr. Marek JankásekJankásek, Marek, Karyotypová evoluce podčeledi Oxyhaloinae [Jiný výsledek]
722119Mgr. Marek JankásekJankásek, Marek, Získané sekvence Oxyhaloinae [Jiný výsledek]
1612218Mgr. Kateřina RosováRosová, Kateřina; Sinitshenkova, Nina; Prokop, Jakub, Poster na konferenci 8th International Conference on Fossil Insects, Arthropods & Amber 2019 v Santo Domingo, Dominikánská republika. Přiložen je abstrakt ze sborníku. [Jiný výsledek]
1122218Mgr. Julie BöhmováBöhmová, Julie, Abstrakt posteru na konferenci Zoologické dny [Jiný výsledek]
1122218Mgr. Julie BöhmováBöhmová, Julie, Získaný fylogenetický strom. Fylogeneze ukázala nutnost nového morfologického vymezení rodů, ale v některých případech se jedná o špatnou identifikaci a vzorky budou všechny pečlivě přeurčeny než budou výsledky prezentovány na konferenci Zoologické dny. [Jiný výsledek]
693018MUDr. Martina LaczóParizkova Martina, Wiener Jan-Malte, Kalinova Jana, Vyhnalek Martin, Matoska Vaclav, Kaplan Vojtěch, Hort Jakub, Laczó Jan, E-presentation - Virtual navigation assessment and apoE genotype in early Alzheimer´s disease (4rd Congress of the European Academy of Neurology, Oslo, Norway) [Jiný výsledek]
693018MUDr. Martina LaczóLaczó Jan , Parizkova Martina, Lerch Ondřej, Markova Hana, Cechova Kateřina, Nedelska Zuzana, Vyhnalek Martin, Hort Jakub, Poster - Hippocampus mediates the association between entorhinal cortex, basal forebrain and separation of spatial information in early clinical Alzheimer’s disease (The Alzheimer's Association International Conference, Los Angeles, USA) [Jiný výsledek]
693018MUDr. Martina LaczóLerch Ondřej, Laczo Jan, Nedelska Zuzana, Parizkova Martina, Hort Jakub, Poster - Association between volume of the medial septum and allocentric spatial navigation is mediated by hippocampal volume (The Alzheimer's Association International Conference, Los Angeles, USA) [Jiný výsledek]
693018MUDr. Martina LaczóPařízková Martina, Kalinová Jana, Vyhnálek Martin, Hort Jakub, Laczó Jan, Poster - Testování prostorové orientace v časných stadiích Alzheimerovy nemoci (Studentská vědecká konference, 2.LF UK) [Jiný výsledek]
693018MUDr. Martina LaczóLaczó Jan, Pařízková Martina, Kalinová Jana, Vyhnálek Martin, Hort Jakub, Poster - Screening of spatial navigation abilities in early Alzheimer´s disease (Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases Conference, Lisbon, Portugal) [Jiný výsledek]
693018MUDr. Martina LaczóParizkova Martina, Kalinova Jana, Vyhnalek Martin, Hort Jakub, Wiener Jan-Malte, Laczó Jan, Poster - Virtual and real-space navigation assessment in early Alzheimer´s disease (Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases Conference, Lisbon, Portugal) [Jiný výsledek]
208119Mgr. Michael RadaGetta, Jelizaveta, Rukopis článku pro mezinárodní translatologický časopis Babel (přípravná verze) Název článku: Interpreting in Tanzania Intercultural Communication on the Local and International Level [Jiný výsledek]
208119Mgr. Michael RadaGetta, Jelizaveta, Rukopis článku pro historický časopis Dějiny a současnost (přípravná verze) Název článku: Komunikace v Tanzánii a Namibii v období německé koloniální správy [Jiný výsledek]
208119Mgr. Michael RadaGetta, Jelizaveta, Přijatý příspěvek na konferenci VI STIAL Salamanca (plánované datum přednesení: 26. - 27. 3. 2020) Název příspěvku: Dolmetschen in den ehemaligen deutschen Kolonien [Jiný výsledek]
812218Mgr. Kateřina PolákováPoláková, Kateřina, barvení dusičnanem stříbrným, viditelné jsou důležité morfologické struktury pro identifikaci druhů [Jiný výsledek]
812218Mgr. Kateřina PolákováPoláková, Kateřina, poster z konference European Congress of Protistology v Římě [Jiný výsledek]
812218Mgr. Kateřina PolákováPoláková, Kateřina, autofluorescence ektosymbiontů u mořského zástupce [Jiný výsledek]
812218Mgr. Kateřina PolákováPoláková, Kateřina, snímek ze skenovacího el. mikroskopu, viditelní ektosymbionti [Jiný výsledek]
336218Mgr. Martina DoubkováDOUBKOVÁ, Martina; Knitlová, Jarmila; Ošťádal, Martin; Eckhardt, Adam, Poster: Mechanical stimulation of fibroblast-like cells isolated from relapsed idiopathic talipes equinovarus. SICOT 40th Orthopaedic World Congress, Muscat, Oman, 4.-7.12. 2019. Poster No. 53546. -- E-poster shrnuje výsledky sledování účinku inhibitoru lysyl hydroxylázy, minoxidilu, in vitro na ukládání kolagenu typu I buňkami do ECM a buněčnou kontrakci v 3D gelech (kontrakční esej; bod 2 projektu). Dále obsahuje popis a výsledky modelu mechanické stimulace buněk z PEC, připravovaného pro potřeby dalšího zkoumání a sledování účinku látek s potenciálem využití jako podpůrné léčby při standardní terapii relapsu PEC. Poster nese dedikaci GA UK a afiliaci 2.LF UK. Abstrakt byl publikován online. Kopie posteru a potvrzení o prezentaci jsou přiloženy. [Jiný výsledek]
336218Mgr. Martina DoubkováDOUBKOVÁ, Martina; Eckhardt, Adam; Novotný, Tomáš; Knitlová, Jarmila; Osťádal, Martin; Vandrovcová, Marta., Poster: Pathology of extracellular matrix proteins in idiopathic pes equinovarus tissue contracture: Modelling cell response to mechanical stress. EMBO|FEBS Molecular mechanisms of tissue injury, repair and fibrosis, Spetses island, Greece, 23.-31.5. 2019. Poster No. 014. -- Poster představuje projekt zkoumání tkáně a buněk PEC komplexněji, s obecnějším úvodem a cíli. Obsahuje vybraná data z histologické a proteomické analýzy tkáně a některé výsledky z buněčných pokusů: zastoupení buněčných typů v kultuře vyizolované z tkáně, účinky mechanické stimulace na buňky a její potenciální využití v při studiu PEC in vitro. Poster nese dedikaci GA UK a afiliaci 2.LF UK. Abstrakt byl publikován online. Kopie posteru a abstraktu jsou přiloženy. [Jiný výsledek]
336218Mgr. Martina DoubkováDoubková, Martina; Knitlová, Jarmila; Vondrášek, David; Plencner, Martin; Eckhardt, Adam; Ošťádal, Martin, Příloha závěrečné zprávy: souhrn dat z projektu [Jiný výsledek]
336218Mgr. Martina DoubkováKnitlova*, Jarmila; DOUBKOVA*, Martina; Plencner, Martin; Vondrasek, David; Eckhardt, Adam; Ostadal, Martin; Musilkova, Jana; Bacakova, Lucie; Novotny, Tomas, Original research article: Minoxidil decreases collagen I deposition and tissue-like contraction in clubfoot-derived cells: A way to improve conservative treatment of relapsed clubfoot? -- In vitro studie na buňkách PEC demonstruje potenciální relevanci inhibitoru lysyl hydroxylázy, minoxidilu, pro využití v doplňkové léčbě ke standartní terapii relapsu PEC. Součástí jsou výsledky charakterizace primární buněčné kultury izolované z PEC a kontrakčních esejí v 3D gelech (bod 1 a 2 projektu). Článek nese dedikaci GA UK a afiliaci 2. LF UK. Řešitelé jsou sdílenými prvoautory a spoluautory. Hlavní řešitelka je zároveň korespondenčním autorem. Manuskript je v recenzním řízení v Connective Tissue Research (IF=2,167). Přiložena proof of submission. [Jiný výsledek]
918119MUDr. Lenka PaymováPaymová Lenka, Kališ Vladimír, Nová Věra, Neumann Adam, Martan Alois, Švabík Kamil, Rušavý Zdeněk, "Mají ženy rodící vaginálně po císařském řezu zvýšené riziko avulzního poranění musculus levator ani?" přednáška na 9.konferenci Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků 21.-23.11.2019, Praha [Jiný výsledek]
918119MUDr. Lenka PaymováLenka Paymová, Kališ Vladimír, Věra Nová, Smažinka Martin, Rušavý Zdeněk, "Mají ženy rodící vaginálně po císařském řezu zvýšené riziko poranění musculus levator ani? " přednáška na 40.celostátní konferenci Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP 27.- 29.9.2019, Brno [Jiný výsledek]
834218Olena Chorna, M.A.Chorna, Olena, Final Manuscript of the Paper [Jiný výsledek]
834218Olena Chorna, M.A.Chorna, Olena, IES Working Papers 14/2019. IES FSV. Charles University [Jiný výsledek]
1476119Haiquan Sun, Ph.D.Sun Haiquan, Masin David, Najser Jan, The poster presents the water retention properties and microstructure properties of Czech bentonite under different suction levels. The fractal dimension was used to distinguish the different pores and the results consistent with the mercury intrusion porosity tests. [Jiný výsledek]
1110716Mgr. Jaroslav PěničkaPěnička, Jaroslav, /Konferenčný príspevok/ Spoločné znaky a rozdielnosti medzi diskurzom učiteľov o profesijnom rozvoji a kariérnom raste v Čechách a na Slovensku Medzinárodná vedecká konferencia EDUCA XV., Nitra, Slovenská republika, Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 25. apríl 2019 [Jiný výsledek]
1110716Mgr. Jaroslav PěničkaPěnička, Jaroslav, /Konferenčný príspevok/ Quo vadis systému ďalšieho vzdelávania učiteľov; spoločné znaky a rozdiely medzi diskurzom učiteľov v Čechách a na Slovensku XXVII. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu "Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie", Technická univerzita v Liberci, Liberec, 12.-13. září 2019. [Jiný výsledek]
456417Mgr. Markéta KláskováKlásková, Markéta, Ondřej Císař, Přepracovaná verze manuskriptu "Agents of Europeanization: Think Tanks Discussing the Refugee Crisis in the Czech Republic" aktuálně v recenzním řízení v časopise East European Politics and Societies. A také vyjádření recenzenta, které jsme dostali po prvním kole recenzního řízení. [Jiný výsledek]
1501318Mgr. Šárka KučerováKučerová, Šárka, TEM study of growth mechanisms of highly ordered ZnO nanorods, Nanowire Week 2019, Pisa, Italy, 23-27 September 2019, poster [Jiný výsledek]
1501318Mgr. Šárka KučerováKučerová, Šárka, Detailní výsledky z roku 2019. [Jiný výsledek]
1501318Mgr. Šárka KučerováFaitová, Hana, Arrays of ZnO nanorods prepared by FIB lithography, Tescan Users Meeting, Brno, Czech Republic, 26-28 February 2019, prezentace [Jiný výsledek]
1501318Mgr. Šárka KučerováKučerová, Šárka, TEM Study of ZnO Nanorods to Unveil their Growth Mechanisms, 21st International Conference on Microscopy of Semiconducting Materials (MSM-XXI), Cambridge, UK, 9-12 April 2019, poster [Jiný výsledek]
1501318Mgr. Šárka KučerováFaitová, Hana, Study of the Nucleation and Growth of ZnO Nanorods on GaN Substrates, Week of Doctoral Students, Praha, Czech Republic, 4-6 June 2019, poster [Jiný výsledek]
1501318Mgr. Šárka KučerováKučerová, Šárka, TEM Study of Defects in Highly Ordered ZnO Nanorods, International Conference on Defects-Recognition, Imaging and Physics in Semiconductors (DRIP XVIII), Berlin, Germany, 8-12 September 2019, poster [Jiný výsledek]
1501318Mgr. Šárka KučerováFaitová, Hana, TEM Characterization of Periodic Arrays of ZnO Nanorods, EuFN, Drážďany 12-14 June 2019, poster [Jiný výsledek]
1501318Mgr. Šárka KučerováFaitová, Hana, Focused Ion Beam Controlled Nucleation and Growth of ZnO Nanorods, Tomsk, Russia, 25-30 August 2019, poster Příspěvěk oceněn cenou za nejlepší poster. [Jiný výsledek]
1501318Mgr. Šárka KučerováFaitová, Hana, The origin of the nucleation of ZnO nanorods on GaN substrates modified with focused ion beam, Nanocon, 16-18 October, 2019, prezentace [Jiný výsledek]
32218MUDr. Petr KalaKala, Petr, Prezentace průběžných výsledků formou přednášky na XXVII. Výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně (12. - 15. 5. 2019) v sekci Soutěž mladých kardiologů s názvem - "Pohlavní rozdíly v odpovědi na farmakoterapii srdečního selhání indukovaného aorto-kavální fistulí u Ren-2-transgeních hypertenzních potkanů". [Jiný výsledek]
32218MUDr. Petr KalaKala, Petr, Prezentace průběžných výsledků formou posteru na Výročním sjezdu Evropské kardiologické společnosti (ESC 2019) v Paříži (31. 8. - 4. 9. 2019). [Jiný výsledek]
78318Theodora Lendzioch, M.Sc.Lendzioch, Theodora, Paper preparation and data processing methodology [Jiný výsledek]
1034216Mgr. Matej Fabišik, Ph.D.Simon Borna, Matej Fabisik, Kristyna Ilievova, Tomas Dvoracek and Tomas Brdicka, Výsledok práce na projekte GAUK č.:1034216 je článok: Differential threshold for sensing Src-family kinase activity by B cell and T cell antigen receptors Článok bol submitovaný do časopisu Journal of Biological Chemistry (Impact factor: 4.106) a momentálne prechádza recenzným riadením [Jiný výsledek]
1426217Sharina Jarmila Van BoheemenJ. Kouřil, BSc., Poster presentation at the 46th conference of the Czech and Slovak ethological society titled “Individual acoustic monitoring - a tool to study local cultural evolution of song and its functions”. Presented the first results of his fieldwork for this master thesis “Cultural evolution: changes of yellowhammer song in time”. [Jiný výsledek]
1404217Andra-Stefania MartiníkováAndra S. Vieru (Martiníková), Part 2 explained in the "Report on research progress for the last year". [Jiný výsledek]
1404217Andra-Stefania MartiníkováAndra S. Martiníková, Marcel A.T.M. van Vugt, Sergi Guerrero, Miroslav Stoyanov, Kamila Burdová, Libor Macůrek, Poster presented at the "DNA damage response in cell physiology and disease" conference which took place in Attica, Greece, between 07-11.10.2019: http://meetings.embo.org/event/19-ddr [Jiný výsledek]
1404217Andra-Stefania MartiníkováAndra S. Vieru (Martiníková), Part 1 explained in the "Report on research progress for the last year" [Jiný výsledek]
530217Mgr. Zdeňka Bačkovská HanusováBackovska Hanusova Zdenka, Fremuntova Zuzana, Mosko Tibor, Matej Radoslav, Holada Karel, Spheroid cell culture as an innovative model for studies of prion infection and cellular prion protein function. Poster, 8th Iberian Congress on Prions, Castelo Branco, Portugalsko, 24. - 25. 10. 2019. [Jiný výsledek]
530217Mgr. Zdeňka Bačkovská HanusováBačkovská Hanusová Zdeňka, Fremuntová Zuzana, Holada Karel, Sferoidová kultura buněk CAD5 umožňuje propagaci infekce různými kmeny prionů v 3D in vitro prostředí. Abstrakt ve sborníku, 20. Studentská vědecká konference 1. lékařské fakulty UK, Praha, ČR, 23. 5. 2019. [Jiný výsledek]
530217Mgr. Zdeňka Bačkovská HanusováBackovska Hanusova Zdenka, Fremuntova Zuzana, Mosko Tibor, Matej Radoslav, Holada Karel, Spheroid cell culture as an innovative model for studies of prions and prion infection. Abstrakt ve sborníku, FEBS 2019, Krakow, Polsko, 6. - 11. 7. 2019. [Jiný výsledek]
1192019RNDr. Tomáš Hložek, Ph.D.Hložek, Tomáš, Poster: Application of hydrophobic deep eutectic solvents to the extraction of phytocannabinoids from Cannabis sativa [Jiný výsledek]
1584217RNDr. Thuy Dung Tran, Ph.D.Tran, Thuy Dung; Kovalenko, Artem; Rednyk, Serhiy; Roučka, Štěpán; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Příspěvek na konferenci: International Symposium on Molecular Beams 2019 dostupný na http://ismbedinburgh2019.eps.hw.ac.uk/documents/ISMB_Abstract_Book.pdf. [Jiný výsledek]
1074816Mgr. Kateřina PotyszováPotyszová, Kateřina; Bártová, Klára, Submitovaný článek "Romantic jealousy in heterosexual and homosexual individuals: A qualitative analysis" v journale Personality and Individual Differences. [Jiný výsledek]
1074816Mgr. Kateřina PotyszováPotyszová, Kateřina; Bártová, Klára, Článek "Romantická žárlivost u heterosexuálních a homosexuálních jedinců z pohledu evoluční psychologie" v impaktovaném časopise Československá psychologie. Nyní v recenzním řízení, submitováno již po revizích od recenzentů. [Jiný výsledek]
1074816Mgr. Kateřina PotyszováPotyszová, Kateřina; Bártová, Klára, Prezentace poster: Jealousy in Homosexual men, 46th Workshop on: “Ethology, Psychology, Psychiatry: An Evolutionary approach”, Sicily, October, 2019 [Jiný výsledek]
1074816Mgr. Kateřina PotyszováPotyszová, Kateřina; Bártová, Klára, Submitován čánek "Romantic jealousy in heterosexual and homosexual individuals: A qualitative analysis" v journale Evolutionary Psychology. [Jiný výsledek]
1494119Mgr. Ondřej SochaSocha, Ondřej; Dračínský, Martin, Poster na mezinárodní konferenci, NMR Study of Phase Transitions in Acetic Acid, 60th Experimental Nuclear Magnetic Resonance Conference, Asilomar Conference Center, Pacific Grove, California, USA [Jiný výsledek]
1494119Mgr. Ondřej SochaSocha, Ondřej; Dračínský, Martin, Manuskript: Dimerization of acetic acid in the gas phase – NMR experiments and quantum-chemical calculations [Jiný výsledek]
708216Mgr. Adam KnotekKnotek, Adam; Konečná, Veronika; Wos, Guillaume; Požárová, Doubravka; Šrámková, Gabriela; Bohutínská, Magdalena; Zeisek, Vojtěch; Marhold, Karol; Kolář; Filip, Podán do PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES; článek je v recenzním řízení. Odkaz na preprint: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.13.948158v1 [Jiný výsledek]
488217MUDr. Adam KalinaBehncke Joos, Hammer Jiří, Kalina Adam, Marusič Petr, Schulze-Bonhage Andreas, Wolfram Burgar, Ball Tonio, článek "A core system for error processing delineated by intracranial EEG", aktuálně v recenzním řízení (NeuroImage) [Jiný výsledek]
488217MUDr. Adam KalinaKalina, Adam, Aktivní účast v podobě posteru na 33. českém a slovenském neurologickém sjezdu v Praze, listopad 2019 [Jiný výsledek]
488217MUDr. Adam KalinaHammer Jiří, Schirrmeister Robin Tibor, Hartmann Kay Gregor, Kalina Adam, Marusič Petr, Kršek Pavel, Schulze-Bonhage Andreas, Hutter Frank, Ball Tonio, rukopis "Learned Representations of EEG Signals in Deep Artificial Neural Networks", připraveno k odeslání do Nature Communications [Jiný výsledek]
488217MUDr. Adam KalinaKalina Adam, Hammer Jiří, Fábera Petr, Ježdík Petr, Marusič Petr, rukopis "Comparison of electrical signal localization from scalp and intracranial EEG" (in preparation) [Jiný výsledek]
786218Mgr. Jana Dušek PražákováDusek Prazakova, Jana, Paper Manuscript_Conference Proceedings_University of Pardubice [Jiný výsledek]
1052217Mgr. Nuria Viñuela RodríguezViñuela Rodríguez, Nuria, Viñuela Rodríguez N, Šanda R, Zogaris S, Vukić J (Submitted manuscript). Distribution and genetic diversity of two species of Pelasgus minnows (Leuciscidae) in southern Greece. Submitted to Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems. [Jiný výsledek]
1052217Mgr. Nuria Viñuela RodríguezViñuela Rodríguez, Nuria, Preliminary results [Jiný výsledek]
1052217Mgr. Nuria Viñuela RodríguezViñuela Rodríguez, Nuria, Abstracts of Conferences [Jiný výsledek]
1258217Mgr. Martin HlubeňHlubeň, Martin, Abstrakt Society for Experimental Biology Annual Meeting (2018) [Jiný výsledek]
1258217Mgr. Martin HlubeňHlubeň, Martin, Abstrakt 33. Konference Ceske herpetologicke spolecnosti (2018) [Jiný výsledek]
1258217Mgr. Martin HlubeňHlubeň, Martin, Manuskript [Jiný výsledek]
1258217Mgr. Martin HlubeňHlubeň, Martin, Abstrakt Zoologicke dny 2018 (2018) [Jiný výsledek]
1258217Mgr. Martin HlubeňHlubeň, Martin, Abstrakt 20th European Congress of Herpetology (2019) [Jiný výsledek]
168218Filip Gurjanov, M.A.Gurjanov, Filip, This result refers to the conference participation in 2019 at the 5th Annual Conference of the European Network of Japanese Philosophy "Philosophy and Beauty". I presented on 30th of August with a talk "Photography as Aesthetic Practice: Perspectives with Nishida Kitarō”. I am attaching the conference program as well as the powerpoint presentation used. [Jiný výsledek]
1466119Mgr. Marcela HolláHollá, Marcela, POSTER Evaluation of phenolic compounds content in apples – correlation of results from HPLC separation and DPPH assay [Jiný výsledek]
1466119Mgr. Marcela HolláHollá, Marcela, ABSTRAKT Evaluation of phenolic compounds content in apples – correlation of results from HPLC separation and DPPH assay [Jiný výsledek]
1380119Mgr. Lukáš JanošíkJanošík, Lukáš, Evolution of ascospore morphology in Bryophilous Pezizales - Poster s predbežnými výsledkami projektu prezentovaný na 6. česko-slovenskej mykologickej konferencií v Starej Lesnej a na 18th Congress of European Mycologists vo Varšave (a sken ceny ktorú získal) [Jiný výsledek]
352119Mgr. Anna KampováKampová, Anna, Poster z konference Plant Biology CS, České Budějovice, srpen 2019 [Jiný výsledek]
352119Mgr. Anna KampováKampová, Anna, Rosení nemá vliv na otevírání květu, naopak oddaluje dehiscenci prašníků Arabidopsis arenosa. [Jiný výsledek]
352119Mgr. Anna KampováKampová, Anna, Fotografie prašníku A. arenosa z konfokálního mikroskopu za použití PFD jako projasňovací kapaliny. Obarveno PI. [Jiný výsledek]
352119Mgr. Anna KampováKampová, Anna, Kořenový segment Arabidopsis lyrata, 4 týdny po transformaci 35S::PRX-mCherry. [Jiný výsledek]
352119Mgr. Anna KampováKampová, Anna, Kultivační box s rosícím zařízením a kamerami pro monitorování průběhu dehiscence. [Jiný výsledek]
1130218Mgr. Juraj Lörinčík, Ph.D.Lörinčík, Juraj, Poster prezentovaný na konferencií 9th Coronal Loops Workshop "κ-distributions in the solar corona:distributions in the solar corona: electron distributions in an active region and quiet Sun" Juraj Lörinčík, Jaroslav Dudík, Giulio Del Zanna, Elena Dzifčáková, Helen Mason [Jiný výsledek]
1130218Mgr. Juraj Lörinčík, Ph.D.Lörinčík, Juraj, Poster prezentovaný na konferencií Hinode-13/IPELS 2019 v Tokiu "Observations of 3D magnetic reconnection in an eruption of a quiescent filament" autori: Juraj Lörinčík, Jaroslav Dudík, Guillaume Aulanier [Jiný výsledek]
1130218Mgr. Juraj Lörinčík, Ph.D.Lörinčík, Juraj, Draft článku v stave k 7.1.2020 "Plasma Diagnostics From Active Region and Quiet Sun Spectra Observed by Hinode/EIS: Quantifying the Departures from a Maxwellian Distribution" Juraj Lörinčík, Jaroslav Dudík, Giulio del Zanna, Elena Dzifčáková, Helen E. Mason článok plánujeme začiatkom roku 2020 odoslať do časopisu The Astrophysical Journal [Jiný výsledek]
1130218Mgr. Juraj Lörinčík, Ph.D.Kotek, Jan, Poster prezentovaný na škole Multiple approaches to plasma physics from laboratory to astrophysics v Les Houches vo Francúzsku "3D MHD code using discontinuous Galerkin FEM" autori: Jan Kotek, Lukas Korous, Jan Skala, Miroslav Barta [Jiný výsledek]
818419MUDr. Jiří PavlackýPavlacký, Jiří; Polák, Jan, "Technical Feasibility and Physiological Relevance of Hypoxic Cell Culture Models." Review paper, pending for publication in journal Frontiers in Endocrinology (IF 3.634). One of the two reviewers has already endorsed the publication, endorsement of the second reviewer is being awaited. This paper is a result of collaboration with Department of Pathophysiology, 3. LF UK as described in Report on research progress for the last year. The paper deals with problems regarding in vitro research of hypoxia and, among other topics, discusses methodology used for precise control of pericellular oxygen concentration that will also be utilized in future cardiomyocyte maturation experiments. [Jiný výsledek]
818419MUDr. Jiří PavlackýPavlacký, Jiří, Figure 1 [Jiný výsledek]
1186217Daniil Nikitin, Ph.D.Nikitin Daniil, Polonskyi Oleksandr, Drewes Jonas, Hanuš Jan, Faupel Franz, Choukourov Andrei, Biederman Hynek, In-situ monitoring of nanoparticle formation in cluster source by UV-Vis spectroscopy, flash-presentation and poster at the 24th International Symposium on Plasma Chemistry (Naples, Italy, June 9-14, 2019). [Jiný výsledek]
1612319MUDr. Sima ŠarčevićRosendorf, Jáchym, Příspěvek ve sborníku z konference 13th European Colorectal Congress, St. Gallen (12/2019) s názvem Fortification of intestinal anastomoses using nanofibrous materials je přijat a bude publikován v periodiku Techniques in Coloproctology, IF 1,9, ISSN:1128045X, 11236337. [Jiný výsledek]
1612319MUDr. Sima ŠarčevićRosendorf, Jáchym, Příspěvek ve sborníku z konference 13th European Colorectal Congress, St. Gallen (12/2019) s názvem Intestinal and Bowel Injury in Abdominal Trauma je přijat a bude publikován v periodiku Techniques in Coloproctology, IF 1,9, ISSN:1128045X, 11236337. [Jiný výsledek]
824217Mgr. Robert Minařík, Ph.D.Minařík, Robert, Zvaná přednáška na téma "Multispectral UAV Photogrammetry of bark-beetle driven forest disturbance" na Czech stakeholders workshop pořádaný Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity 19. 6. 2019. (https://mysustainableforest.com/2019/06/25/my-sustainable-forest-project-presented-in-czech-republic-to-main-local-stakeholders/) [Jiný výsledek]
824217Mgr. Robert Minařík, Ph.D.Langhammer, Jakub, Minařík, Robert, Lendzioch, Theodora., Rozpracovaný článek "Detection of bark beetle disturbance in an urban mixed forest using UAV multispectral imagery". Článek je plánován k odeslání na konci dubna 2020 do časopisu Sensors (IF 3.031). Článek se zabývá automatickým rozpoznáním smrku od jiných druhů a detekcí časné fáze napadení stromu kůrovcem se zaměřením na maximální jednoduchost a efektivitu pro praktické nasazení metodiky v městských lesích. [Jiný výsledek]
1558218Kseniya Ustinova, Ph.D.Ustinova Kseniya, Conferences: The EMBO Young Scientists Forum (EYSF) was held 27th – 28th June 2019 in Prague, Czech Republic. The meeting covered topics such as cell biology, structural biology of the CRISPR/Cas system, organ development, in vivo imaging, bacterial pathogenesis, and aging. I was presenting the short talk and the poster. The Reversible Protein Acetylation in Health and Disease Conference was held 4th – 9th August 2019 in Lisbon, Portugal. The conference was mainly focused on the structure, functions, mechanisms, and regulation of HDACs, sirtuins, bromodomains, and Lys acetyltransferase. I was presenting the short talk and the poster. [Jiný výsledek]
446217Verena Henrichs, Ph.D.Henrichs, Verena, The work funded by this grant was presented by means of an oral presentation and/or poster at the below mentioned conferences. As the posters and abstracts were nearly identical for all conferences, only the latest version is uploaded. - ASCB|EMBO Meeting, Walter E. Washington Convention Center, Washington DC, USA - 6th Conference on Mitochondria, Apoptosis and Cancer, BIOCEV, Vestec, Czech Republic - BioNano Symposium: Molecular Transport in Cell Biology and Nanotechnology, B CUBE, Dresden, Germany - 10th Developmental & Cell Biology PhD conference, IMG, Prague, Czech Republic - Seminar at the Institute of Biotechnology, BIOCEV, Vestec, Czech Republic - EMBO Young Scientists Forum in Prague, Czech Republic. [Jiný výsledek]
446217Verena Henrichs, Ph.D.Henrichs, Verena, The paper financed by this grant is under revision in the journal Nature Communications and anticipated for acceptation within a month. [Jiný výsledek]
1114216Dr. Stephanie Lissette Proskauer PenaProskauer-Peña SL., Mallouppas K., Oliveira AM., Quintanilla-Sánchez C., Flosman P., Zitrický F.,Duddler C., Pitule P, Ježek K., Manuscript ready for submission. Title. Early cognitive spatial impairment and sex specific impact in a novel transgenic rat model of Alzheimer’s Disease. Biomedical Center, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University. [Jiný výsledek]
1114216Dr. Stephanie Lissette Proskauer PenaFrantisek Zitricky, Stephanie Lissette Proskauer-Pena, Petr Flosman, Annu Kala, Karel Jezek & Karel Blahna, POSTER. Title. Hippocampal network activity during sleep in transgenic Alzheimer rat model. Objectives Sleep is essential for memory processing and sleep impairment might contribute to memory deficits in Alzheimer disease. We thus aimed at study sleep associated hippocampal activity in TgF344-AD rat model of Alzheimer pathology. TgF344 -AD rat model - genes for APP, PES1 and PES2 - models both amyloid and tau pathology - memory deficits detected since 6 months of ag [Jiný výsledek]
641216RNDr. Veronika Tibenská, Ph.D.Tibenska V., Benesova A., Vebr P., Vybiral S., Hejnová L., Hornikova D., Elsnicova B.,Novotny J., Novakova O. and Zurmanova J.M., Abstrakt k orální prezentaci EMC Cantenburry [Jiný výsledek]
1394218Ing. Radka ŠtorchováŠtorchová, Radka, Příloha k výroční zprávě za rok 2019 [Jiný výsledek]
1394218Ing. Radka ŠtorchováŠtorchová, Radka, Poster prezentovaný v Roscoffu na konferenci "Genome instability: When RNA meets chromatin." [Jiný výsledek]
927116Jan Eli Jozef Mertens, M.Sc.Mertens, Jan, Abstract of CSPE 2019 conference [Jiný výsledek]
927116Jan Eli Jozef Mertens, M.Sc.Mertens, Jan; Souto-Vilarós, Daniel; Suchan, Tomasz; Janeček, Štěpán; Tropek, Robert, , Preliminary results of our main study on pollen metabarcoding in a lepidopteran pollination network. We focus on specialization along an altitudinal gradient and the possibility of long-distance pollen dispersal. The document contains several figures and a table summarizing the first results of the study. [Jiný výsledek]
927116Jan Eli Jozef Mertens, M.Sc.Mertens, Jan E.J.; Brisson, Lucas; Janeček, Štěpán; Klomberg, Yannick; Maicher, Vincent; Sáfián, Szabolcs; Potocký, Pavel; Ishmeal N., Kobe; Pyrcz, Tomasz; Tropek, Robert , Draft of manuscript assessing the role of butterflies and hawkmoths as pollinators along elevation and season on Mount Cameroon. We found that butterflies and hawkmoths are important as pollinators of a few specific plants but generally play a limited role in the pollination systems as a whole. They are more abundant as pollinators during dry season and at lower elevations. We also find that that different butterfly families prefer different flowering plants based on trait analyses. [Jiný výsledek]
102216Mgr. Kateřina Švehlová, Ph.D.Svehlova, Katerina et al., Attached is a manuscript prepared for submission to a high-impact journal. Part of the work described in this manuscript is also subject of a patent application. For this reason, certain images and parts of the text were excluded for confidentiality reasons. Please contact Dr. Edward Curtis or Katerina Svehlova for more information. [Jiný výsledek]
976119Mgr. Martin PaštrnákPaštrnák Martin, Šimková Eva, Novák Tomáš, Poster: A meta analysis of spatial differences of spontaneous resting brain activity between bipolar and unipolar depression - preliminary results, SVK, 5/2019 [Jiný výsledek]
976119Mgr. Martin PaštrnákPaštrnák Martin, Šimková Eva, Novák Tomáš, Poster : A meta-analysis of spatial differences of spontaneous brain activity between bipolar and unipolar depression (preliminary results), ECNP, 9/2019 [Jiný výsledek]
1828218Mgr. Taťána GazárkováPlachká, Kateřina; Jakubec, Pavel; Švec, František; Nováková, Lucie, Poster prezentovaný na konferenci SFC 2019 s názvem: Effect of different make-up solvent compositions on ionization in supercritical fluid chromatography-mass spectrometry [Jiný výsledek]
1426218Anastasiya Klebanovych, Ph.D.Nejedlá, Michaela; Klebanovych, Anastasiya; Sulimenko, Vadym; Sulimenko, Tetyana; Dráberová, Eduarda; Dráber, Pavel; Karlsson, Roger, The submitted manuscript #LSA-2020-00655-T: "The Actin regulator Profilin 1 is Functionally Associated with the Mammalian Centrosome". [Jiný výsledek]
794218Natividad Alquezar ArtiedaAlquezar-Artieda, Natividad, Poster presentation in MAC'19 conference, Prague [Jiný výsledek]
794218Natividad Alquezar ArtiedaAlquezar-Artieda, Natividad, Abstracts book of ISCaM conference, that includes my abstract, page 97 [Jiný výsledek]
1164119Daniel Mendez Sanchez, M.Sc.Rotterová, Johana; Bourland, William; Edgcomb, Virginia P.; Beinart, Roxanne; Kolísko, Martin;Táborský, Petr; Salomaki, Eric; Žihala, David; Čepička, Ivan , Where oxygen is not popular – anaerobiosis in SAL super-group (Ciliophora) Oral presentation at the VIII European Congress of Protistology- ISOP Joint meeting, in Rome, Italy, 2019. Abstract attached. [Jiný výsledek]
1164119Daniel Mendez Sanchez, M.Sc.Rotterová, Johana; Bourland, William; Edgcomb, Virginia P.; Beinart, Roxanne; Kolísko, Martin;Táborský, Petr; Salomaki, Eric; Žihala, David; Čepička, Ivan, Genomics of new ciliate lineages provides insight into the evolution of obligate anaerobiosis Manuscript of a research article accepted for submission to Current Biology. [Jiný výsledek]
700119Mgr. Ladislav Jack Janků, LL.M.Janků Ladislav, REPUBBLICA CECA Legislazione e Giurisprudenza del Diritto dello Sci (storia – situazione attuale – prospettive) Příspěvek autora na Evropském právnickém kongresu sněžného práva (IX. ročník) v Itálii - shrnut v rámci prezentace a zařazen do online sborníku kongresu v r. 2019. [Jiný výsledek]
40119Qiudi Yue, Ph.D.Yue, Qiudi; Opanasenko, Maksym, This attached file is the preliminary results of isomorphously substituted chabazites [Jiný výsledek]
40119Qiudi Yue, Ph.D.Yue, Qiudi; Opanasenko, Maksym, This file is the poster for two conferences of Himat 2019 and Workshop on Layered Materials 2019. [Jiný výsledek]
676218Mgr. Varvara ProkachevaProkacheva Varvara, Rud Oleg, Uhlı́k Filip, Borisov Oleg, The European Polymer Congress 2019, 9-14 June 2019, Hersonissos, Greece. Title of a poster: "The pearl necklace structure of comb-like polyelectrolytes in a poor solvent" (see the poster in the attachment combs_2019). [Jiný výsledek]
676218Mgr. Varvara ProkachevaProkacheva Varvara, Rud Oleg, Uhlı́k Filip, The 16th Pacific Polymer Conference, 8-12 December 2019, Singapore. Title of a poster: "Theoretical Study of the Salinity Effect on the Core-Shell Structure of Star-like Polyelectrolytes" (see the poster in the attachment stars_2019). The result was presented by PI. [Jiný výsledek]
676218Mgr. Varvara ProkachevaKazakov Alexander, Prokacheva Varvara, Uhlı́k Filip, The 16th Pacific Polymer Conference, 8-12 December 2019, Singapore. Title of a poster: "The coil-to-flower transition of a linear chain in a polymer brush" (see the poster in the attachment brush_2019). The result was presented by co-researcher. [Jiný výsledek]
1676119Bohdan Kysilov, M.Sc.Smejkalova Tereza, Kysilov Bohdan, Krausova Barbora, Vyklicky Vojtech, Balik Ales, Korinek Miloslav, Ladislav Marek, Hubalkova Pavla, Horak Martin, Nekardova Michaela, Chodounska Hana, Kudova Eva, Cerny Jiri, Vyklicky Ladislav, Results of the study were presented in poster form at the 50th Society for Neuroscience's Annual Meeting (Chicago, USA) and in the form of oral presentation at the Twelfth Conference of the Czech Neuroscience Society (Prague, Czech Republic) and the Biannual Meeting for the PhD students from the Institute of Physiology CAS in Seč (Seč, Czech Republic). (the poster and the abstracts are attached). [Jiný výsledek]
978218Raju LunkadLunkad, Raju and Murmiliuk, Anastasiia and Hebbeker, Pascal and Boublı́k, Milan and Dubský, Pavel and Štěpánek, Miroslav and Košovan, Peter , We showed how the peptide sequence affects its ionization with and without the polymer. First, we simulated the single-bead model of the free peptides in solution and verified by comparing with experimentally determined ionization from capillary zone electrophoresis and potentiometric titration. We obtained good agreement between simulations and both experimental methods. Later, we simulated these peptides in the presence of star-like polyelectrolytes. We observed that the Glu(5)−His(5) peptide which has a small difference in their pKa values, adsorbed on both the right and wrong side of the isoelectric point. In contrast, the Asp(5)−Lys(5) peptide adsorbed on only the right side of isoelectric point because of a big difference in the pKa values. [Jiný výsledek]
978218Raju LunkadLunkad, Raju and Murmiliuk, Anastasiia and Štěpánek, Miroslav and Košovan, Peter, We used a three-bead model to investigate the ionization behavior of a polyzwitterion poly(dehydroalanine). This work is a collaboration with prof. Felix Schacher at the University of Jena, who has synthesized the poly-zwitterion. [Jiný výsledek]
1372218Ilia Zhernov, Ph.D.Zhernov, Ilia, Matura, Radan, Diez, Stefan, Lansky, Zdenek, Braun, Marcus, Kinesin-3 KIF14 Exhibits Bimodal Motion, Either Diffusive or Superprocessive Poster presentation and a flash talk (5 min) at Biophysical Society Meeting 2019 in Baltimore, US [Jiný výsledek]
1372218Ilia Zhernov, Ph.D.Zhernov, Ilia, Bertaux, Eloise, Braun, Marcus, Lansky, Zdenek, Hamel, Virginie, Guichard, Paul , Poster presentation at American Society of Cell Biology Meeting 2019 in Washington DC, US [Jiný výsledek]
1372218Ilia Zhernov, Ph.D.Schmidt-Cernohorska, Marketa, Zhernov, Ilia, Steib, Emmanuelle, Le Guennec, Maeva, Achek, Rim, Borgers, Susanne, Demurtas, Davide, Mouawad, Liliane, Braun, Marcus, Lansky, Zdenek, Hamel, Virginie, Guichard, Paul, From Pole to Pole: Molecules and Mechanisms of the Spindle, Barcelona, 30 May - 1 June 2019 Talk [Jiný výsledek]
1742218Ayten Yesim SemchenkoSemchenko, A.Y., Evsel, G., Csajbok, Z., Sterbova, Z., Kaya-Kurtman, P., Havlicek, J., The analysis of the interviews identified various types of relationships (e.g., marriage, friends with benefits, arranged marriage with/out consent, and rebound relationships) and relationship characteristics (e.g., planning a future, friendship, temporality, commitment, family approval, and consensuality). The content analysis of the latter study resulted in additional relationship types (e.g., pre-engagement, and patchwork relationships) and relationship characteristics (e.g., genetic relatedness between partners, approval from social network, perceived warmness, overtness in familial/social/public environment, and having mutual respect) compared to the previous study. [Jiný výsledek]
1742218Ayten Yesim SemchenkoSemchenko, A.Y., Lewis, D.M.G., Linear mixed-effect model analysis showed that men rated the blurred images as more attractive than the clear images and this effect was driven exclusively by unattractive targets. Men's ratings of the images were higher when they saw the blurred images first compared to when they saw the blurred images second in the block. Blurriness and order of presentation had no significant effect on women's ratings. Women viewing attractive targets gave lower ratings to the blurred images while women viewing unattractive targets gave higher ratings to the blurred images compared to the clear images. [Jiný výsledek]
1380218Mgr. Ondřej PekáčekOndrej, Pekacek, Type of result: Workshop presentation, Name of the event: 1st Lisbon Winter School for the Study of Communication: Media and Populism Result title: Czech Media and the Refugee Crisis: media populism and journalistic culture in mainstream and alternative news outlets, Date & place: 15.1.-19.1.2019 / Universidade Católica Lisbon, Faculty of Human Sciences [Jiný výsledek]
176119Ing. Marek Novák, Ph.D.Novák, Marek, Přiložený dokument zobrazuje výsledek vývoje v roce 2019 - je k dispozici plně funkční elektronika implantovatelného zařízení, přijímač pro obousměrný přenos dat mezi počítačem a implantovatelným zařízením a vodotěsné zapouzdření pH senzoru, které zachovává jeho miniaturnost. [Jiný výsledek]
176119Ing. Marek Novák, Ph.D.Novák, Marek, Pro prezentaci výsledků prvního roku řešení projektu bylo vytvořeno video, které názorně ukazuje funkci pH senzoru a software, který byl vyvinut. Odkaz na video: www.youtube.com/watch?v=oZUo0egbJmI [Jiný výsledek]
176119Ing. Marek Novák, Ph.D.Hajer, Jan; Novák, Marek; Rosina, Jozef, V roce 2019 byl publikován článek v impaktovaném časopisu "Gastroenterology Research and Practice". Vzhledem k tomu, že článek byl publikován v časopisu předtím, než byl projektu udělen grant GAUK , neobsahuje dedikaci GAUK. Nicméně práce na začátku roku 2019 a výsledky publikované v článku výraznou měrou přispěly k práci v tomto roce. [Jiný výsledek]
176119Ing. Marek Novák, Ph.D.Novák, Marek; Hajer, Jan; Rosina, Jozef, Předběžný abstrakt článku, který bude v únoru 2020 zaslán do redakce impaktového časopisu JoVE. [Jiný výsledek]
856119Zachary John Kramer, M.A.Kramer, Zachary, Text of first publication, an article set to be submitted to Scopus-listed academic journal Transition States and Societies by mid-November, 2019. [Jiný výsledek]
488119Petar PongracPongrac, Petar, Poster presented at the ''22nd International Conference on Deformation Mechanism, Rheology and Tectonics'' in Tuebingen. [Jiný výsledek]
36119Sergei MikhalishchevMatveenko, Andrei and Mikhalishchev Sergei , CERGE-EI working paper. [Jiný výsledek]
22218Diana Angela LustykLustyk, Diana, Poster presented at EMBO Meiosis Workshop in La Rochelle, France. [Jiný výsledek]
928517Sonja SivčevSivcev, Sonja, Manuscript [Jiný výsledek]
170218Tien Le, M.Sc., Ph.D.Tien Le, Approval of transferring TRAVEL COSTS into NON-INVESTMENT COSTS [Jiný výsledek]
1346218Mgr. Michaela MartinčováMartinčová, Michaela; Širl, Marek; Soukup, Aleš, Prezentácia na konferencii Plant Biology CS 2019, České Budějovice. Názov: Interaction of AHL genes and their effect on root system development [Jiný výsledek]
898918Mgr. Andreas MatthiosDuintjer Tebbens Jurjen, Andreas Matthios, Abstract ID: 563 Presentation number: LB005 Title: Population analysis for assessing the factors influencing placental extraction of serotonin from fetal circulation in rats Presenting author: Andreas Matthios Session name: Poster Session: Late breaking Cardiovascular And Respiratory Pharmacology Presenting date: 15/12/2019 Presenting time: 14:00-15:00 [Jiný výsledek]
1076119Dmytro Semenovykh, M.Med.Semenovykh, Dmytro, Poster were presented on Ph.D. students conference in Sec, Czech Republic (October 2019) and Epigenomics of Common Diseases, Wellcome Genome Campus, UK (November 2019). [Jiný výsledek]
82318Mgr. Jana JedličkováMoravíková, Jana, European Academy for Biomedical Science (ENABLE) 13.10. – 15.10.2019, Nijmegen, Netherlands Poster: Moravikova J., Dudakova L., Kozmik Z., Liskova P.: Evaluation of defective splicing in patients with mutations in PAX6 gene (13.11. – 15.11.2019, Nijmegen, Netherlands) [Jiný výsledek]
82318Mgr. Jana JedličkováMoravíková, Jana, The European Association for Vision and Eye Research (EVER) 17.10. – 19.10.2019, Nice, France Přednáška: Moravíková Jana: Familial aniridia spectrum in four families of Czech origin with PAX6 mutations. (17.10. – 19.10.2019, Nice, France) Poster: Moravikova J., Dudakova L., Kozmik Z., Skalicka P., Liskova P.: Familial aniridia spectrum in four families of Czech origin with PAX6 mutations. (17.10. – 19.10.2019, Nice, France). Poster 1. místo v kategorii molekulární biologie [Jiný výsledek]
684218MgA. Ondřej Javora, Ph.D.Javora, Ondřej, Konferenční příspěvěk (presentace) Cyberspace 2019 (Brno 29. - 30. 11. 2019) [Jiný výsledek]
132218Darya KorlyakovaKorlyakova, Darya, First working paper (draft version) [Jiný výsledek]
132218Darya KorlyakovaKorlyakova, Darya, Survey results (slides) [Jiný výsledek]
132218Darya KorlyakovaKorlyakova, Darya, Pilot within the second project (abstract, design, hypotheses) [Jiný výsledek]
1572317Ghada Basem Bouz, Ph.D.Bouz, Ghada; Dolezal, Martin; Zitko, Jan, Oral presentation entitled "Hybridization Approach Towards Novel Antituberculars: Design, Synthesis, And Antimicrobial Evaluation of Hybrid Compounds Combining Pyrazinamide and p-aminosalicylic Acid" representing Czech Republic in EFMC young medicinal chemist meeting in Athens, Greece, September 2019. [Jiný výsledek]
1572317Ghada Basem Bouz, Ph.D.Bouz, Ghada; Dolezal, Martin; Zitko, Jan, Poster entitled "HYBRID COMPOUNDS COMBINING PYRAZINAMIDE AND p AMINOSALICYLIC ACID: DESIGN, SYNTHESIS, AND ANTIMICROBIAL EVALUATION." in EFMC symposium in Krakow, Poland, June, 2019 [Jiný výsledek]
1572317Ghada Basem Bouz, Ph.D.Bouz, Ghada; Dolezal, Martin; Zitko, Jan, Poster entitled "HYBRID COMPOUNDS COMBINING PYRAZINAMIDE AND p-AMINOSALICYLIC ACID: DESIGN, SYNTHESIS, AND ANTIMICROBIAL EVALUATION." at JMMC, 2019, June in Prague. [Jiný výsledek]
1572317Ghada Basem Bouz, Ph.D.Bouz, Ghada, Oral Presentation entitled in the 9th Postgraduate and 7th Postdoc Conference in Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove. Presentation title: Design, synthesis, and structure activity relationships of hybrid compounds combining pyrazinamide and p-aminosalicylic acid as potential antimycobacterials [Jiný výsledek]
1398119Jin Zhang, Ph.D.Zhang Jin, Yue Qiudi, Mazur Michal, Opanasenko Maksym, Shamzhy Mariya, Čejka Jiři , Poster for conference (Himat) [Jiný výsledek]
1398119Jin Zhang, Ph.D.Zhang Jin, Summary of recent results, which I presented in our group meeting [Jiný výsledek]
1034519Nino BuliskeriaBuliskeria, Nino; Elminejad, Ali, Together with Ali Elminejad, we are working on a theoretical model of how financial development affects inequality and the economic well-being of the less fortunate. We are looking at the role of frictions. The general hypothesis is that financial frictions (lack of access to the financial sector, borrowing constraints, geographical proximity to financial intermediaries, etc.), has a deterministic effect on the relationship between financial development and inequality. [Jiný výsledek]
1034519Nino BuliskeriaBuliskeria, Nino; Baxa, Jaromir, Under the GAUK project, with the help of Professor Jaromir Baxa, I have written a replication study of a paper by R. Burgess and R. Pande on the effects of rural banking, published in AER, 2005. I have discovered that their proof of the positive impact of rural banking on mitigating poverty relies on the assumption that no other similar policies were adopted simultaneously, which is at odds with the historical evidence. Hence, I performed clear-cut tests pointing to the limitations of Burgess and Pande‘s paper. Our replication study has been accepted as an IES WP, and sent for feedback to R. Burgess and R. Pande, before submission for journal publication. The paper will appear as an IES WP after receiving feedback from R. Burgess and R. Pande. [Jiný výsledek]
1108219Mgr. Francesco DionigiMarhounova, Lucie, Poster _ CSETS conference [Jiný výsledek]
1108219Mgr. Francesco DionigiMarhounova, Lucie, Poster2_CSETS conference [Jiný výsledek]
1108219Mgr. Francesco DionigiDionigi, Francesco, Preliminary data [Jiný výsledek]
18218Nadine Zimmann, Ph.D.Zimmann, Nadine, Conference on Tropical Medicine and Global Health 2019 In Munich, Germany, from 4th to 6th April 2019. Poster presentation "Trichomonas vaginalis lysosomes - a study on a protist stomach" [Jiný výsledek]
18218Nadine Zimmann, Ph.D.Zimmann, Nadine, Molecular Parasitology Meeting 2019 in Woods Hole, USA, from 15th to 19th September 2019. I presented my poster "Show me your ID and come in - Targeting of the lysosomal degradome in Trichomonas vaginalis" [Jiný výsledek]
1590119Mgr. Eliška VoříškováVoříšková Eliška, Abstrakt [Jiný výsledek]
1428218Dominik Gardᚊimčíková Daniela, Gardáš Dominik, Heneberg Petr, Poster prezentovaný na konferenci MAC 2019 [Jiný výsledek]
1428218Dominik Gardᚊimčíková Daniela, Gardáš Dominik, Heneberg Petr, Preliminary data 1 [Jiný výsledek]
1375219Anastasiia Murmiliuk, Ph.D.Fanova, Anstasiia, Abstract for poster presentation at Nordic Polymer Days 2019 [Jiný výsledek]
1375219Anastasiia Murmiliuk, Ph.D.Murmiliuk, Anastasiia, Abstract for oral presentation at Okinawa Colloids 2019 [Jiný výsledek]
1375219Anastasiia Murmiliuk, Ph.D.Murmiliuk, Anastasiia, Accepted proposal for Small-Angle Neutron Scattering measurements at MLZ (Garching, Germany) [Jiný výsledek]
1375219Anastasiia Murmiliuk, Ph.D.Murmiliuk, Anastasiia, Presentation for conference [Jiný výsledek]
1375219Anastasiia Murmiliuk, Ph.D.Murmiliuk, Anastasiia, Abstract for lecture at Nordic Polymer Days 2019 [Jiný výsledek]
1375219Anastasiia Murmiliuk, Ph.D.Murmiliuk, Anastasiia, Draft of the manuscript [Jiný výsledek]
432119Helen Elizabeth DulferDulfer, Helen Elizabeth, attended the INQUA 2019 conference in Dublin and presented a poster entitled "using glacial geomorphology to constrain the final deglaciation of the central sector of the Cordilleran Ice Sheet, northern British Columbia". The poster was created in collaboration with three external researchers; Dr Julien Seguinot (Switzerland), Dr Jakob Heyman (Sweden) and Dr Arjen Stroeven (Sweden). The poster received a lot of interest at the conference and allowed me to meet other researchers interested in the Cordilleran Ice Sheet. [Jiný výsledek]
432119Helen Elizabeth DulferDulfer, Helen Elizabeth, attended the Arctic Workshop 2019 which was held in Stockholm in April. At the conference I presented a poster entitled "Reconstructing the central sector of the Cordilleran Ice Sheet through the last glacial period". This was the first conference I attended as part of my PhD and during the conference I met a wide variety of people interested in ice sheet reconstructions. [Jiný výsledek]
1568419Greta KukeliKukeli,Greta; Ouředníček, Martin;Kopecká, Zuzana; Klsák, Adam, Conference abstract [Jiný výsledek]
1568419Greta KukeliKUKELI, G., NEMEŠKAL, J., Changes in the Buildings ' Density and Its Connection with the Population in the Central Bohemia Region 2010-2018. Specialized map. Faculty of Science, Charles University. [Jiný výsledek]
1568419Greta Kukeli Kukeli,G., Ouředníček.M , Conference abstract [Jiný výsledek]
358119Mgr. Natalia ZiółkowskaVít, Martin, Vít, Martin, Active presentation of results on workshop „Pokročilé zobrazovací metody pro interdisciplinární výzkum v biologii a chemii“ 14–15. 11. 2019; Branišovice, Czech Republic. Part of the presentation is dedicated to construction of the 31P coil. [Jiný výsledek]
358119Mgr. Natalia ZiółkowskaZiółkowska, Natalia, Active presentation of results on ESMRMB conference, 3 - 5.10.2019, Rotterdam, Netherlands [Jiný výsledek]
358119Mgr. Natalia ZiółkowskaZiółkowska, Natalia, Active presentation of results on Czech-Austrian Workshop on „Magnetic Resonance Imaging and Spectrosopy“ AKTION, 18 - 20.09.2019, Frein an der Mürz, Austria [Jiný výsledek]
358119Mgr. Natalia ZiółkowskaVit, Martin, Design and construction of radiofrequency coils for small laboratory animals and contrast probes at high magnetic field strength 4.7 T. [Jiný výsledek]
1396119Kay Condie Erb, B.Sc., M.Sc., Ph.D.Erb, KC & Hlinka J, Poster presented at ISIF 2019. [Jiný výsledek]
1396119Kay Condie Erb, B.Sc., M.Sc., Ph.D.Erb KC & Hlinka J, Poster presented to TOPO 2019 [Jiný výsledek]
758219Anna PestovaPestova Anna, Mamonov Mikhail , Working paper "Credit Supply Shocks and Household Defaults" [Jiný výsledek]
792218Shuo Li, Ph.D.Li Shuo, Brivio Federico, Grajciar Lukáš, Nachtigall Petr, This is the poster for the 10th Triennial Congress of the International Society for Theoretical Chemical Physics, July 11-17, 2019 at Tromsø, Norway. Check the attachment for details. [Jiný výsledek]
464218Hana Janečková, M.A.Janečková, Hana, Conference Paper Science Museum June 2019 [Jiný výsledek]
464218Hana Janečková, M.A.Janečková, Hana, Art Is Not A Thing. How To Navigate, Operate And Constitute A Contemporary Art Institution Without Alienating Your Audience? critique of a project of contemporary art https://blokmagazine.com/art-is-not-a-thing-how-to-navigate-operate-and-constitute-a-contemporary-art-institution-without-alienating-your-audience/ [Jiný výsledek]
464218Hana Janečková, M.A.Janečková, Hana, Symposium Monstrosity, Desire and Death April 2019 with Prof Margrit Shildrick and Dr. Kateřina Kolářová http://www.display.cz/en/projects/multilogues-on-the-now-technologie-tela/multilogues-on-the-now-monstrosity-desire-and-death [Jiný výsledek]
464218Hana Janečková, M.A.Janečková, Hana, Boutique meats it could happen to you essay on humans, non humans, art and ecology Institute of Anxiety to be published in a printed anthology in 2020 http://institutuzkosti.cz/events/velkochovy-hana-janeckova-maso-jako-z-butiku-muze-se-to-stat-i-vam?src=cz [Jiný výsledek]
464218Hana Janečková, M.A.Janečková, Hana; Jakalová, Zuzana, Multilogues on the Now 3: Technologies of the Body curator and researcher The third and final part of three years annual programme revolving around politics of the body, performace, technology and feminism at the contemporary art institution Display, Prage http://www.display.cz/en/projects/multilogues-on-the-now-technologie-tela [Jiný výsledek]
464218Hana Janečková, M.A.Janečková, Hana, If Not Us, Who? If Not Now, When? essay about performativity in the work of Anetta Mona Chisa Lucia Tkáčová https://fotografmagazine.cz/en/magazine/archaeology-of-euphoria/profiles/anetta-mona-chisa-a-lucia-tkacova/ [Jiný výsledek]
464218Hana Janečková, M.A.Janečková, Hana, Access Note, Poznámka k přístupnosti Symposium Academy of Visual Arts Prague, active contribution at symposium https://www.avu.cz/event/2019-04-26/aula-avu-sympozium-pozn%C3%A1mka-k-p%C5%99%C3%ADstupnosti-accessibility-note-symposium-5879 [Jiný výsledek]
464218Hana Janečková, M.A.Janečková, Hana; Jakalová, Zuzana, Symposium Technologies of the Body at Display Prague March 2019 organiser and co-curator with Zuzana Jakalova http://www.display.cz/en/projects/multilogues-on-the-now-technologie-tela/sympozium-multilogues-on-the-now-technologies-of-the-body [Jiný výsledek]
998217Mgr. Katarína VavrováVavrová Katarína; Černá Tereza, Výsledky za rok 2019 jsou uvedeny v příloze. [Jiný výsledek]
1216217PharmDr. Matej Vicen, Ph.D.Vicen, Matej, Havelek, Radim, Machacek, Miloslav, Tripska, Katarína, Vitverova, Barbora, Nachtigal, Petr, Poster s názvom: "Endoglin plays role in cholesterol-induced endothelial dysfunction and monocyte trafficking in Human aortic endothelial cells" odprezentovaný na EAS congress, 26-29.5.2019 v Maastrichte [Jiný výsledek]
1216217PharmDr. Matej Vicen, Ph.D.Vicen, Matej et al., Prezentace "Endoglin is involved in cholesterol induced endothelial dysfunction and monocyte adhesion in Human aortic endothelial cells" odprezentovaná na 9. Postgraduální a 7. Postdoktorandská vědecká konference, 24.1.2019 v Hradci Králové [Jiný výsledek]
556218Fatemeh Alaei Faradonbeh, M.Sc.Alaei Faradonbeh-Fatemeh, Figure 1. Ethinylestradiol (EE) induced significant impairment of bile flow in both wild-type Lewis rats (LW) and Mrp2-deficient rats (TR, transporter restricted). Iron depletion (ID) induced by diet applied over 21 days produced discrepant bile flow changes in WT, and TR animals. However, simultaneous iron depletion and EE administration led to worsening of EE-induced cholestasis in LW as well as in TR female rats. ***P < 0.001. Figure 2. Metformin (M) increased bile flow in vehicle (P) treated female mice, while it reduced this parameter in ethinylestradiol-administered (EE) group. *P < 0.05 , ***P < 0.001 vs vehicle treated group (P); †††P < 0.001 vs. EE group. [Jiný výsledek]
1576219Kyle Ronald Lawrence Parsons, BA, M.A.Parsons, Kyle, I delivered a paper at the International Research Conference: Social Memory Theory and Conceptions of Afterlife in Early Judaism and Christianity. The paper title is: "From Romans to Colossians: Making Sense of Competing Conceptions of Resurrection." This conference paper has led to a publication that will be submitted to Brill as a chapter in an upcoming volume. [Jiný výsledek]
1706119Oksana Tsyklauri, Ph.D.Tsyklauri Oksana, Preliminary results (figures). [Jiný výsledek]
1110119Mgr. Andrei ChernyshevChernyshev, A.; Zedník, J.; Vohlídal, J., 5th International Conference on Polymer Science and Technology - Poster presentation certificate [Jiný výsledek]
1110119Mgr. Andrei ChernyshevChernyshev, A.; Zedník, J.; Vohlídal, J., 5th International Conference on Polymer Science and Technology - Oral presentation certificate [Jiný výsledek]
1110119Mgr. Andrei ChernyshevChernyshev, A.; Zedník, J.; Vohlídal, J., Draft of the paper [Jiný výsledek]
1110119Mgr. Andrei ChernyshevChernyshev, A.; Zedník, J.; Vohlídal, J., 5th International Conference on Polymer Science and Technology - Poster [Jiný výsledek]
204119Marta García RivasGarcía-Rivas, M., Jurčák, J., Bello González, N., Schilenmaier, R. , Poster presented at the IAU Symposium 354, Solar and Stellar Magnetic Fields: Origins and Manifestations, 30 June - 6 July, 2019, Copiapó, Chile. [Jiný výsledek]
1516119Guillermo Puertas FriasPuertas Frias, Guillermo, Poster presented at MAC19 [Jiný výsledek]
1516119Guillermo Puertas FriasPuertas Frias, Guillermo, Figures related to the 2019 annual report [Jiný výsledek]
1340119Mgr. Eva KollárováKollárová Eva, Stillerová Lenka, Baquero Forero Anežka, Oulehlová Denisa and Cvrčková Fatima, The partial results were presented by the main investigator on two conferences: European Plant Cytoskeletal Club (EPCC 2019), June 20-21, Charles University, Viničná 5, Prague 2, Czech Republic. 26thCytoskeletal Club, 19-21 May 2019, Vranovská Ves. [Jiný výsledek]
1610218Betül Melike OganKoladiya, Abhishek, This poster was presented at CEM in Vienna in 2019, as per plan new samples from TURBT and/or cystoscopy washouts were be collected, processed, bio-banked. Abhishek Koladiya re-analyzed selected bio-banked patient samples (N=18) based on clinical classification following the following criteria: patient samples with higher number of cellularity (>100 000 cells), positivity of KRT18 (general bladder epithelial) and clinical/pathological information – patient samples were divided in 4 cohorts – control, Low Grade (N=8) High Grade (N=5) High Grade+CIS (N=4) Progressor (N=1). In order to identify cancer stem cells (CSCs) the data were analyzed using EmbedSOM algorithm. [Jiný výsledek]
1610218Betül Melike OganOgan, Betul Melike , I presented this poster at a poster at the Czech Society for Analytical Cytometry (CSAC) 2019 in Prague from 21to 24th Sept 2019. Result: 7-color panel (see it on the poster and in the last year results) was used to identify EMT / proliferation / ploidy in different cell types (basal, intermediate and luminal or squamous). Bladder cancer (BLCA) patient samples show very high heterogeneity with unsupervised analysis of current data. [Jiný výsledek]
356217Yannick Geert Klomberg, M.Sc., Ph.D.Klomberg, Yannick, Talk on: The role of floral traits as predictor of pollinators along elevation and season on Mount Cameroon. Presented at the 33rd Annual Meeting of SCAPE, Höör, Sweden (24-27.10.2019). [Jiný výsledek]
356217Yannick Geert Klomberg, M.Sc., Ph.D.Tropek, Robert, Preliminary draft of the paper on elevational and seasonal patterns of specialisation in pollination networks in Afrotropical rainforests of Mount Cameroon. Planning to submit to Ecology Letters. The planned author list: Robert Tropek, Jan E.J. Mertens, Yannick Klomberg, Jiří Hodeček, Ishmeal N. Kobe, Sailee Sakhalkar, Nestoral T. Fominka, Jan Raška, Vincent Maicher, Ivan Šonský, Eliška Chmelová, Karolína Hrubá, Michael Bartoš, Eric B. Fokam, Štěpán Janeček [Jiný výsledek]
356217Yannick Geert Klomberg, M.Sc., Ph.D.Klomberg, Yannick, Draft of manuscript on the role of floral traits in predicting pollinators. After edits we plan to submit to Nature Ecology & Evolution. The author list: Yannick Klomberg, Robert Tropek, Jan E.J. Mertens, Daniel Souto-Vilarós, Ishmeal N. Kobe, Jiří Hodeček, Jan Raška, Nestoral T. Fominka, Eric B. Fokam, Štěpán Janeček. [Jiný výsledek]
356217Yannick Geert Klomberg, M.Sc., Ph.D.Klomberg, Yannick, Poster on the Hypoxis case study. Presented at the 6th Conference of the ČSPE, Prague, Czech Republic (25-27.09.2017) [Jiný výsledek]
356217Yannick Geert Klomberg, M.Sc., Ph.D.Klomberg, Yannick, Talk on seasonal and elevation shifts in trait importance in pollination systems at the 7th Conference of the ČSPE, Olomouc, Czech Republic (4-6.09.2019). [Jiný výsledek]
444217Mgr. Sofia MazzoleniMazzoleni, Sofia; Mrugala, Agata; Vasileiadou, Katerina; Gomes Sotero-Caio, Cibele; Augstenová, Barbora; Clemente, Lorenzo; Velenský, Petr; Auer, Markus; Fritz, Uwe; Kratochvil, Lukáš; Rovatsos, Michail, Abstract poster presentation at the 2019 Congress of the European Society for Evolutionary Biology, Turku (Finland) Title: When the species name is not a reproductive barrier: cases of interspecific hybridization in turtles. [Jiný výsledek]
444217Mgr. Sofia MazzoleniMazzoleni, Sofia; Augstenova, Barbora; Clemente, Lorenzo; Auer, Markus; Fritz, Uwe; Praschag, Peter; Protiva, Tomas; Velensky, Petr; Kratochvil, Lukas; Rovatsos, Michail, Abstract oral presentation at National congress on turltes and tortoises, Albenga (Italy), 2019 [Jiný výsledek]
444217Mgr. Sofia MazzoleniMazzoleni, Sofia; Augstenova, Barbora; Clemente, Lorenzo; Auer, Markus; Fritz, Uwe; Praschag, Peter; Protiva, Tomas; Velensky, Petr; Kratochvil, Lukas; Rovatsos, Michail, Abstract oral presentation at Zoologicke dny 2019 Title: Turtles of the genera Geoemyda and Pangshura (Testudines: Geoemydidae) lack differentiated sex chromosomes: the end of a 40-year error cascade for Pangshura. [Jiný výsledek]
444217Mgr. Sofia MazzoleniMazzoleni Sofia; Augstenova Barbora, Clemente Lorenzo, Auer Markus, Fritz Uwe, Praschag Peter, Protiva Tomas, Velensky Petr, Kratochvil Lukas, Rovatsos Michail, Abstract oral presentation at World Congress of Herpetology, 2020, Dunedin (New Zealand) Title: Sex is determined by XX/XY sex chromosomes in Australasian side-necked turtles (Testudines: Chelidae). [Jiný výsledek]
444217Mgr. Sofia MazzoleniMazzoleni, Sofia; Mrugala, Agata; Vasileiadou, Katerina; Gomes Sotero-Caio, Cibele; Augstenová, Barbora; Clemente, Lorenzo; Velenský, Petr; Auer, Markus; Fritz, Uwe; Kratochvil, Lukáš; Rovatsos, Michail, Abstract poster presentation Zoologicke dny 2020 [Jiný výsledek]
510119Mgr. Ján Hreško, Ph.D.Hreško, Ján, Potvrdenie o aktívnej účasti na odbornom filozofickom seminári 7th Annual Levinas Philosophy Summer Seminar, New York, USA (júl 2019). Abstrakty z príspevkov a abstrakt prvej štúdie. [Jiný výsledek]
1192819Ing. Zuzana PavlíkováPavlíková, Zuzana, Glutamínová tRNA sa inkorporuje na stop kodón vo vyššej miere len v prípade, ak je dodržané Watson-Crick párovanie medzi bázami v pozíciách 28 a 42 a zároveň len v prítomnosti purínu (adenínu alebo guanínu) na 42. pozícii v tRNA. [Jiný výsledek]
1192819Ing. Zuzana PavlíkováPavlíková, Zuzana, Poster prezentujúci vplyv primárnej štruktúry glutamínovej tRNA na rozpoznanie stop kodónu spolu so získanými výsledkami v prvom roku riešenia projektu GA UK. Poster bol prezentovaný na medzinárodnej konferencii "Protein Synthesis and Translational Control" organizovanej EMBL Heidelberg v Nemecku. [Jiný výsledek]
1166119Ivone Cristina Igreja e Sá, M.Sc.Igreja Sá, Ivone, Poster 23rd Congress on Atherosclerosis in Pilsen [Jiný výsledek]
1166119Ivone Cristina Igreja e Sá, M.Sc.Igreja Sá, Ivone, Soluble endoglin as a risk factor of estrogen-induced cholestasis? – 1. Year [Jiný výsledek]
1006218Neslihan BukumBüküm, Neslihan, Abstract Buparlisib [Jiný výsledek]
1006218Neslihan BukumBüküm, Neslihan, Poster presentation [Jiný výsledek]
946218Ekaterina Zheltova, M.A.Zheltova Ekaterina, December 8-10 2019, CENTRAL conference, Vienna; presentation of the PhD project [Jiný výsledek]
946218Ekaterina Zheltova, M.A.Zheltova Ekaterina, May 2-4 2019, ASN Annual World Convention 2019, New York; “The state doesn’t exist here”: Statehood, statecraft, and “normal life” in the Albanian-Greek borderlands [Jiný výsledek]
946218Ekaterina Zheltova, M.A.Zheltova Ekaterina, November 8-9 2019, 5 th Balkan Express Conference “Living together: Tolerance, coexistance, reconciliation”, Prague; Narrating Love and Peace in the Albanian-Greek Borderlands: The Good Life, Self, and Political Imagination [Jiný výsledek]
946218Ekaterina Zheltova, M.A.Zheltova Ekaterina , Paper “How come we don’t speak, we do”: Narrating Greek-Albanian language use in the Konitsa area submitted to the BCN (Border Crossing Network) 5th Volume [Jiný výsledek]
1142119Ing. Eliška PospíšilováPospíšilová, Eliška , Byly publikovány 1.výsledky na konferenci 4th Advances in Circulating Tumor Cells “Liquid Biopsy: Latest Advances and Future Challenges” . Konference se konala od 2-5. října 2019 na Corfu. V příloze přikládám prezentovaný poster. [Jiný výsledek]
494217Jacob Alan Maze, M.A., Ph.D.Maze, Jacob, International Conference: "Moderation in ideology, immoderation in tactics: The hybrid transformation of the pro-Kurdish parties in Turkey." Conference Presentation at Middle East Studies Association's (MESA) 2019 annual conference: Sheraton Hotel, New Orleans, USA, 14-17 November 2019. https://mesana.org/annual-meeting/program. [Jiný výsledek]
494217Jacob Alan Maze, M.A., Ph.D.Maze, Jacob, Maze, Jacob (2020). "Normativity versus Normalisation: Reassembling Actor-Network Theory through Butler and Foucault." Culture, Theory and Critique [Early Online Edition] [Jiný výsledek]
494217Jacob Alan Maze, M.A., Ph.D.Maze, Jacob, Manuscript Under Review: "Performative Memory: Judith Butler and Remembering Turkey's 2016 Coup." Submitted to Culture Unbound on 2 November 2019. [Jiný výsledek]
1552218Silvia Carina Magalhães NovaisMagalhaes-Novais, Silvia, Abstract for the EMBO/FEBS conference attended in 2019. Oxidative phosphorylation provides stress resistance in quiescent cells. [Jiný výsledek]
1650218Davide Alessandro BaselloBasello Davide Alessandro, three colors STED [Jiný výsledek]
1650218Davide Alessandro BaselloDavide A. Basello, Michaela Efenberkova, Radek Machan, Nicola Maghelli, David Stanek , Poster [Jiný výsledek]
1460218Jordan Bishop, M.Sc., Ph.D.Bishop, Jordan , CED Abstract [Jiný výsledek]
1460218Jordan Bishop, M.Sc., Ph.D.Bishop, Jordan , EPC Certificate of Participation [Jiný výsledek]
1460218Jordan Bishop, M.Sc., Ph.D.Bishop, Jordan , Manuscript submitted to Diatom Research: "A re-investigation of lake sediment diatoms from the Vestfold Hills, Antarctica, using an updated, fine-grained taxonomy" [Jiný výsledek]
62418Mgr. Jitka PolívkováPolívková Jitka, Výsledky - Wingate test [Jiný výsledek]
62418Mgr. Jitka PolívkováPolívková Jitka, Výsledky - hladina laktátu v krvi [Jiný výsledek]
62418Mgr. Ji