velikost textu

Výsledky projektů za rok 2018

Článek v časopise | Kniha | Kapitola nebo část knihy | Jiný výsledek | Článek ve sborníku

Článek v časopise

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 489 zázn.)
926116JUDr. Petra Kamínková, Ph.D.KAMÍNKOVÁ, Petra. K čemu zákaz zneužití práva? (2. část). Daně a finance, 2017, sv. 25(1), s. 15–22. ISSN 1801-6006. [Článek v časopise]
32215Mgr. Denisa Jansová, Ph.D.Jansova Denisa. Localization of RNA and translation in the mammalian oocyte and embryo. PloS ONE, 2018, sv. -, s. -–-. ISSN 1932-6203. IF 2.806. [Článek v časopise]
The tight correlation between mRNA distribution and subsequent protein localization and function indicate a major role for mRNA localization within the cell. RNA localization, followed by local translation, presents a mechanism for spatial and temporal gene expression regulation utilized by various cell types. However, little is known about mRNA localization and translation in the mammalian oocyte and early embryo. Importantly, fully-grown oocyte becomes transcriptionally inactive and only utilizes transcripts previously synthesized and stored during earlier development. We discovered an abundant RNA population in the oocyte and early embryo nucleus together with RNA binding proteins. We also characterized specific ribosomal proteins, which contribute to translation in the oocyte and embryo. By applying selected markers to mouse and human oocytes, we found that there might be a similar mechanism of RNA metabolism in both species. In conclusion, we visualized the localization of RNAs and translation machinery in the oocyte, that could shed light on this terra incognita of these unique cell types in mouse and human.
728816Mgr. Martin KubánekKubánek, Martin. Role populismu ve volebním marketingu hnutí ANO před parlamentními volbami v roce 2013. Středoevropské politické studie, 2016, sv. 18, s. 319–353. ISSN 1212-7817. [Článek v časopise]
124317Mgr. et Mgr. Amalie Lososová, Ph.D.Pavlovská, Amalie. Pracovní uplatnitelnost profese adiktologa z pohledu absolventů studijních programů adiktologie. Adiktologie, 2018, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1213-3841. IF 0. [Článek v časopise]
Článek byl zpracován z výsledků projektu, který běžel jeden rok, proto byl připraven k publikaci až v závěru roku a podán do tisku v 12/2017. Přikládám manuskript článku a potvrzení o přijetí do tisku. Předpokládaný termín vydání je v roce 2018.
54515RNDr. Ing. Václav JarošJaroš, Václav. Social and transport exclusion. Geographia Polonica, 2017, sv. 90, s. 247–263. ISSN 0016-7282. [Článek v časopise]
136516MUDr. Barbora ŘepováMertl, Jiri Zackova, Eva Repova, Barbora. Quality of life of patients after total laryngectomy: Struggle against stigmatization and social exclusion using speech synthesis. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 2017, sv. 04/2017 , s. 1–11. ISSN 1748-3107. IF 0.71. [Článek v časopise]
Autorka projektu je spoluautorkou tohoto článku, shrnujícího studii kvality života u pacientů, kteří po totální larygektomii rehabilitují pomocí hlasové syntézy.
188214Mgr. Jan Stryhal, Ph.D.Stryhal, Jan, Huth, Radan. Trends in winter circulation over the British Isles and central Europe in twenty-first century projections by 25 CMIP5 GCMs. Climate Dynamics, 2018, sv. -, s. -–-. ISSN 0930-7575. IF 4.146. [Článek v časopise]
článek přijatý a publikovaný online
doi: 10.1007/s00382-018-4178-3
188214Mgr. Jan Stryhal, Ph.D.Stryhal, Jan, Huth, Radan. Classifications of atmospheric circulation patterns: Validation of CMIP5 GCMs over Europe and the North Atlantic. Climate Dynamics, 9999, sv. ---, s. ---–---. ISSN 0930-7575. IF 4.146. [Článek v časopise]
in revision
940214Mgr. Jakub Jeníček, Ph.D.Jeníček, Jakub; Drábová, Zuzana; Janatová, Markéta; Vítězník, Martin; Švestková, Olga. Pilotní studie efektu ambulantní funkční peroneální stimulace. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2018, sv. 81/114, s. 81–85. ISSN 1210-7859. IF 0.368. [Článek v časopise]
Publikace obsahuje dedikaci projektu GA UK a afiliaci FTVS UK.
170214RNDr. Jakub Began, Ph.D.Ticha, A., Stanchev, S., Vinothkumar, K. R., Mikles, D. C., Pachl, P., Began, J., Skerle, J., Svehlova, K., Nguyen, M. T. N., Verhelst, S. H. L., Johnson, D. C., Bachovchin, D. A., Lepsik, M., Majer, P., Strisovsky, K.. General and Modular Strategy for Designing Potent, Selective, and Pharmacologically Compliant Inhibitors of Rhomboid Proteases. Cell Chemical Biology, 2017, sv. 24, s. 1523–1536. ISSN 2451-9456. IF 6.743. [Článek v časopise]
1906214PharmDr. Pavel Horký, Ph.D.Horký Pavel. Nontoxic combretafuranone analogues with high in vitro antibacterial activity. European Journal of Medicinal Chemistry, 2018, sv. 143, s. 843–853. ISSN 0223-5234. IF 4.519. [Článek v časopise]
898716Mgr. Bohuslav RejzlRejzl, Bohuslav. Haličští uprchlíci v příbězích a kontextech české meziválečné literatury. Marginalia Historica, 2017, sv. 2/2016, s. 229–249. ISSN 1804-5367. [Článek v časopise]
Příspěvek se zabývá literární reflexí uprchlické problematiky za první světové války, kterou na příkladu válečných uprchlíků z Haliče sleduje ve vybraných titulech české literatury meziválečného období. Studie však reflektuje i dobové archivní prameny, díky nimž se podařilo sestavit demografický vývoj haličské uprchlické komunity v Praze během první světové války a poodhalit regionální specifika interakce mezi uprchlíky a hostitelskou komunitou, která ve stereotypním vyobrazení našla své uplatnění i v pozdější literární tvorbě.
200716Mgr. Jakub Slavík, Ph.D.Michálek, Martin, Pražák, Dalibor, Slavík, Jakub. Semilinear damped wave equation in locally uniform spaces.. Communications on Pure and Applied Analysis, 2017, sv. 16, s. 1673–1695. ISSN 1534-0392. IF 0.801. [Článek v časopise]
Impakt faktor v dobré víře převzat z https://www.scijournal.org/impact-factor-of-COMMUN-PUR-APPL-ANAL.shtml; odkazovaná stránka nefunguje,
2515RNDr. Kateřina Podolská, Ph.D.Podolská, Kateřina. The Impact of Ionospheric and Geomagnetic Changes on Mortality from Diseases of the Circulatory System. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 2018, sv. 2018, s. 404–417. ISSN 1052-3057. IF 1.517. [Článek v časopise]
2515RNDr. Kateřina Podolská, Ph.D.Podolská, Kateřina; Rychtaříková, Jitka. The Impact of Cosmic-origin Background Radiation on Human Survival in the Czech Republic. Demografie, 2017, sv. 59, s. 132–149. ISSN 0011-8265. [Článek v časopise]
Evidován v databázi Scopus
240015Mgr. Vít Kropjok, Ph.D.Kropjok, Vít. The Regulation of Too Big to Fail Financial Institutions in the United States and the European Union. Daně a Finance, 2016, sv. 1, s. 30–34. ISSN 1801-6006. [Článek v časopise]
240015Mgr. Vít Kropjok, Ph.D.Kropjok, Vít. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act v the Bank Recovery and Resolution Directive. Daně a Finance, 2016, sv. 3, s. 28–33. ISSN 1801-6006. [Článek v časopise]
240015Mgr. Vít Kropjok, Ph.D.Kropjok, Vít. The Costs of Feeling Sound and Safe – Financial Regulation in the Financial Crisis Aftermath. Daně a Finance, 2017, sv. 2, s. 28–33. ISSN 1801-6006. [Článek v časopise]
240015Mgr. Vít Kropjok, Ph.D.Kropjok, Vít. Lessons from Bailing in the European Banking Sector. Daně a Finance, 2017, sv. 3, s. 30–36. ISSN 1801-6006. [Článek v časopise]
240015Mgr. Vít Kropjok, Ph.D.Kropjok, Vít. Transatlantic Trade and Investment Treaty in the Light of the Newly Proposed Dispute Settlement System . Daně a Finance, 2016, sv. Supplementum, s. 105–108. ISSN 1801-6006. [Článek v časopise]
502316RNDr. Kamila Klingorová, Ph.D.Klingorová, Kamila, Gokariksel, Banu. “God was with me everywhere”: Women’s embodied practices and everyday experiences of sacred space. Gender, Place and Culture , 2017, sv. listopad, s. 1–24. ISSN 1360-0524. IF 1.605. [Článek v časopise]
Kamila Klingorová & Banu Gökarıksel (2017): ‘God was with me everywhere’: women’s embodied practices and everyday experiences of sacred space in Czechia, Gender, Place & Culture, DOI: 10.1080/0966369X.2017.1398138
502316RNDr. Kamila Klingorová, Ph.D.Klingorová, Kamila, Vojtíšek, Zdeněk . Women’s Everyday Spirituality in Diamond Way Buddhism: An Auto-Photographic Study. Journal of Cultural Geography , 2017, sv. září, s. 1–24. ISSN 1940-6320. [Článek v časopise]
Kamila Klingorová & Zdeněk Vojtíšek (2017): Women’s everyday spirituality in Diamond Way Buddhism: an auto-photographic study, Journal of Cultural Geography, DOI:10.1080/08873631.2017.1375783
161116Mgr. Salome Kylarová, Ph.D. S. Kylarova, D. Kosek, O. Petrvalska, K. Psenakova, P. Man, J. Vecer, J. Vecer, P. Herman, V. Obsilova, T. Obsil „Cysteine residues mediate high-affinity binding of thioredoxin to ASK1.“ FEBS Journal 283, 3821-3838 (2016), IF2015 = 4.237 D. Kosek*, S. Kylarova*, K. Psenakova, L. Rezabkova, P. Herman, J. Vecer, V. Obsilova, T. Obsil „Biophysical and Structural Characterization of the Thioredoxin-Binding Domain of Protein Kinase ASK1 and its Interaction with Reduced Thioredoxin.“ Journal of Biological Chemistry 279, 24463-24474 (2014), IF2015 = 4.258 V. Obsilova, M. Kopecka, D. Kosek, M. Kacirova, S. Kylarova, L. Rezabkova, T. Obsil . Biophysical and Structural Characterization of the Thioredoxin-Binding Domain of Protein Kinase ASK1 and its Interaction with Reduced Thioredoxin. Journal of Biological Chemistry , 2014, sv. 279, s. 24463–24474. ISSN 0021-9258. IF 4.258. [Článek v časopise]
580816PhDr. Martina TůmováTůmová, Martina. Města ve světle kartografických pramenů. Geografické rozhledy, 2017, sv. 2, s. 8–11. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
K článku byla zpracována také on-line obrazová příloha s názvem "Proměny měst a městeček na mapách panství". Dostupná zde: http://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/132.
24215RNDr. Daniel Šimsa, Ph.D.Patkóš, Vojtěch; Šimsa, Daniel; Zamastil, Jaroslav. Nonrelativistic QED Expansion for the Electron Self-energy. Physical Review A, 2017, sv. 95, s. 012507-1–012507-13. ISSN 2469-9926. IF 2.925. [Článek v časopise]
24215RNDr. Daniel Šimsa, Ph.D.Zamastil, Jaroslav; Šimsa, Daniel. Vacuum polarization in Coulomb field revisited. Annals of Physics, 2017, sv. 379, s. 131–149. ISSN 0003-4916. IF 2.465. [Článek v časopise]
24215RNDr. Daniel Šimsa, Ph.D.Zamastil, Jaroslav; Šimsa, Daniel. Quantum effects and quantum chaos in multidimensional tunneling. Physical Review E, 2017, sv. 96, s. 062201-1–062201-5. ISSN 2470-0045. IF 2.366. [Článek v časopise]
172915Mgr. Tomáš Gergelits, Ph.D.Papež, Jan; Strakoš, Zdeněk. On a residual-based a posteriori error estimator for the total error. IMA Journal of Numerical Analysis, 2017, sv. x, s. 1–21. ISSN 0000-0000. IF 1.703. [Článek v časopise]
Článek byl vydán zatím jen v elektronické podobě, nemá tedy zatím přidělen ISSN. Odkaz na elektronickou verzi je:

https://doi.org/10.1093/imanum/drx037
172915Mgr. Tomáš Gergelits, Ph.D.Papež, Jan; Strakoš, Zdeněk; Vohralík, Martin. Estimating and localizing the algebraic and total numerical errors using flux reconstructions. Numerische Mathematik, 2018, sv. 138, s. 681–721. ISSN 0029-599X. IF 2.152. [Článek v časopise]
98215RNDr. Jan Blecha, Ph.D.Blecha, Jan. Antioxidant defense in quiescent cells determines selectivity of electron transport chain inhibition-induced cell death. Free Radical Biology and Medicine, 2017, sv. 112, s. 253–266. ISSN 0891-5849. IF 5.606. [Článek v časopise]
201515RNDr. Přemysl Čech, Ph.D.Kohout, Jan; Komárek, Tomáš; Čech, Přemysl; Bodnár, Jan; Lokoč, Jakub. Learning communication patterns for malware discovery in HTTPs data. Expert Systems with Applications, 2018, sv. Volume 101, s. 129–142. ISSN 0957-4174. IF 3.928. [Článek v časopise]
3815Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D.Svatošová, Zuzana. Téma genderu v současném umění. Výtvarná výchova. Časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, 2018, sv. ?, s. ?–?. ISSN 1210-3691. [Článek v časopise]
Studie je přijata k recenznímu řízení. Viz příloha o přijetí.
3815Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D.Svatošová, Zuzana. Jinakost ve výtvarné výchově - gender jako specifické téma. Pedagogická orientace. Vědecký časopis České pedagogické společnosti, 2018, sv. ?, s. ?–?. ISSN 1211-4669. [Článek v časopise]
Podán abstrakt do monotématického čísla PedOr 2/2018, které je zaměřeno na téma "Být jiný" v české základní škole. Abstrakt byl přijat, nicméně vzhledem k okolnostem (nebyl dodržen termín dokončení studie z naší strany) byl postoupen do standartního vydání Pedagogické orientace. (Viz příloha o potvrzení o přijetí), Článek je ve rozpracovaném stavu a předpokládaný termín dokončení je květen 2018.
800216Mgr. Soňa Vodenková, Ph.D.Collins, Andrew. Abstracts of the 12th International Comet Assay Workshop held at the University of Navarra, Pamplona, Spain, 29–31 August 2017 (https://icaw.vito.be/). Mutagenesis, 2017, sv. 32, s. e1–e28. ISSN 0267-8357. IF 2.507. [Článek v časopise]
Otištěný abstrakt z mezinárodní konference v časopise s IF. Řešitelka grantu je jako prvoautor příspěvku, který se nachází na straně e9. U příspěvku je uvedena jak afiliace k fakultě, tak dedikace k projektu.
800216Mgr. Soňa Vodenková, Ph.D.Vodenková, Soňa. Do chromosomal damage and relative telomere length in peripheral blood lymphocytes predict cancer risk and patients’ long-term survival?. Mutagenesis, 2018, sv. submitted, s. submitted–submitted. ISSN 0267-8357. IF 2.507. [Článek v časopise]
Řešitelka grantu je prvoautor tohoto výstupu. V článku je uvedena jak afiliace k fakultě, tak dedikace k projektu. Článek byl odeslán do odborného časopisu s IF, nyní je v recenzním řízení a je veden pod číslem Mutage-18-023.
800216Mgr. Soňa Vodenková, Ph.D.Opattová, Alena. Ganoderma Lucidum induces oxidative DNA damage and enhances the effect of 5-Fluorouracil in colorectal cancer in vitro and in vivo. Food and Chemical Toxicology, 2018, sv. submitted, s. submitted–submitted. ISSN 0278-6915. IF 3.778. [Článek v časopise]
Řešitelka grantu je třetí autor tohoto výstupu. V článku je uvedena jak afiliace k fakultě, tak dedikace k projektu. Článek byl odeslán do odborného časopisu s IF, nyní je v recenzním řízení a je veden pod číslem FCT-S-18-00902.
800216Mgr. Soňa Vodenková, Ph.D.Vodenková, Soňa. Base excision repair capacity as a determinant of prognosis and therapy response in colon cancer patients. DNA Repair, 2018, sv. before submission, s. before submission–before submission. ISSN 1568-7864. IF 3.610. [Článek v časopise]
Řešitelka grantu je prvoautor tohoto výstupu. V článku je uvedena jak afiliace k fakultě, tak dedikace k projektu. Článek bude v následujících dnech odeslán do odborného časopisu s IF.
1110416Jan Vyhnálek, Ph.D.Vyhnálek, Jan. Meziškolní mobilita: přehledová studie výzkumných témat. Orbis Scholae, 2016, sv. 10, s. 63–96. ISSN 1802-4637. [Článek v časopise]
(omylem jsem smazal ve výstupech 2017, znovu nahrávám)
813216Mgr. Lucie KraicováBaruník Jozef, Kraicová Lucie. Common Cycles in Volatility and Cross Section of Stock Returns. IES Working Papers, 2017, sv. 19/2017, s. 0–20. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
We study the relationship between conditional quantiles of returns and the long-, medium- and short-term volatility in a portfolio of financial assets. We argue that the combination of quantile panel regression and wavelet decomposition of the volatility time series provides us with new insights into the pricing of risk and increases the accuracy of our estimates of re-turn quantiles. Our results contribute to the literature on the risk-return relationship with an emphasis on portfolio management under various investment horizons. Moreover, the analytical framework that we introduce should be applicable to a wide range of problems outside of our research area.

The paper is currently after several revisions and soon it will be ready for a submission to a journal with an impact factor. Proper dedication to this GAUK project will be included also in the final publication.
30216PharmDr. Lucie Zemčíková, Ph.D.Navrátilová Lucie, Ramos Mandíková Jana, Pávek Petr, Mladěnka Přemysl, Trejtnar František. Honey flavonoids inhibit hOATP2B1 and hOATP1A2 transporters and hOATP-mediated rosuvastatin cell uptake in vitro. Xenobiotica, 2017, sv. 18, s. 1–11. ISSN 0049-8254. IF 1.93. [Článek v časopise]
646216Mgr. Tereza Mašínová, Ph.D.Mašínová, Tereza; Yurkov, Andrey; Baldrian, Petr . Forest soil yeasts: decomposition potential and the utilization of carbon sources . Fungal Ecology, 2018, sv. in print, s. in print–in print. ISSN 1754-5048. IF 3.219. [Článek v časopise]
1110516Mgr. Jan JelínekJelínek, Jan; Škoda, Petr; Hoksza, David. Utilizing knowledge base of amino acids structural neighborhoods to predict protein-protein interaction sites. BMC Bioinformatics, 2017, sv. 18(15), s. 63–72. ISSN 1471-2105. IF 2.448. [Článek v časopise]
Odkaz na článek: https://doi.org/10.1186/s12859-017-1921-4
898416RNDr. Martina Nohejlová, Ph.D.Nohejlová, Martina, Fatka, Oldřich. Revision of Barrande’s specimen “Tige d'une Cystidée indéterminée” (Cambrian, Echinodermata, Eocrinoidea).. Carnets de Géologie, 2017, sv. 17(8), s. 153–160. ISSN 1634-0744. IF 0.878. [Článek v časopise]
1156216RNDr. Jakub MíšekMisek J., Zavoral F.. Semantic analysis of ambiguous types in dynamic languages. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2018, sv. 9, s. 1–8. ISSN 1868-5137. IF 1.588. [Článek v časopise]
Publisher Name: Springer Berlin Heidelberg
DOI: https://doi.org/10.1007/s12652-018-0731-5
338216Mgr. Martin Koutecký, Ph.D.Knop, Dušan; Koutecký, Martin. Scheduling meets n-fold integer programming. Journal of Scheduling, 2017, sv. ?, s. 1–11. ISSN 1094-6136. IF 1.281. [Článek v časopise]
Nakladatel (dosud) neurčil volume, článek je dostupný zde:
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10951-017-0550-0
307015RNDr. Lukáš Taraba, Ph.D.Taraba Lukáš, Křížek Tomáš. Study of polyaniline-coated silica gel as a stationary phase in different modes of capillary liquid chromatography. Monatshefte für Chemie, 2017, sv. 148, s. 1605–1611. ISSN 0026-9247. IF 1.282. [Článek v časopise]
710216RNDr. Helena Švihlová, Ph.D.Švihlová Helena, J. Hron, J. Málek, K. R. Rajagopal, K. Rajagopal. Determination of pressure data from velocity data with a view towards its application in cardiovascular mechanics. Part 2. A study of aortic valve stenosis. International Journal of Engineering Science, 2017, sv. 114, s. 1–15. ISSN 0020-7225. IF 4.261. [Článek v časopise]
Druhá část studie proudění ve stenotických chlopních je výsledkem spolupráce s dr. Rajagopalem (University of Texas-Houston/Memorial Hermann Texas Medical Center) a prof. Rajagopalem (Texas A&M University, Department of Mechanical Engineering). V této části je uveden přehled existujících metod pro kvantifikaci stenóz, resp. jejich fyziologické závažnosti. Matematický model odvozený na základě mechaniky kontinua v první části studie je použit k výpočtu proudění za předpokladu znalosti vstupního rychlostního a výstupního tlakového pole. Výsledkem je rychlostní a tlakové pole, kinetická a disipující energie. Tyto výsledky jsou funkcí času a pozice uvnitř idealizovaných geometrií, ale relevantních k realistickým geometriím, chlopní se symetrickou stenózou.
388215RNDr. Klára Nunvářová KabátováNunvářová Kabátová K., Chrtek J., Kolář F.. Does geography, evolutionary history or ecology drive ploidy and genome size variation in the Minuartia verna agg. (Caryophyllaceae) across Europe?. Plant Systematics and Evolution, 2018, sv. 1, s. 1–2. ISSN 0378-2697. [Článek v časopise]
Není možné vložit jinam
848217Mgr. Jindřich MatoušekMatoušek, Jindřich & Cingl, Lubomír. Collusion in Multi-Object Auctions: Experimental Evidence. Eastern European Economics, 2017, sv. 00, s. 1–29. ISSN 1557-9298. [Článek v časopise]
Jindřich Matoušek & Lubomír Cingl (2017): Collusion in Multi-Object Auctions:
Experimental Evidence, Eastern European Economics, DOI: 10.1080/00128775.2017.1394161

Link to this article: https://doi.org/10.1080/00128775.2017.1394161

Eastern European Economics, 00: 1–29, 2017
ISSN: 0012-8775 print / 1557-9298 online
235215MUDr. Marta PowellPowell, Marta; Cempírková, Dana; Dundr, Pavel; Heneberg, Petr. Retrospective epidemiologic study of clinicopathologic changes in patients that were surgically treated for colorectal cancer. X, 9999, sv. 99, s. 99–99. ISSN 9999-9999. IF 9. [Článek v časopise]
Pracovní verze rukopisu - během prvních měsíců roku 2018 jsme čistili tabulku s daty o pacientech od nepřesností, teprve v posledních dnech došlo k sepsání prvních verzí rukopisu. Submitování předpokládáme během května, do roka tedy snad publikovanou verzi.
391115RNDr. Vladimír MatěnaIlias Gerostathopoulos. Strengthening Adaptation in Cyber-Physical Systems via Meta-Adaptation Strategies. ACM Transactions on Cyber-Physical Systems, 2017, sv. 1, s. 13:1–13:25. ISSN 2378-962X. [Článek v časopise]
150316ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.Barbora Šmejdová. Argument, nebo svědectví? Radost, potěšení a touha jako téma fundamentální teologie u C. S. Lewise. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 2016, sv. 2, s. 187–200. ISSN 1804-5588. [Článek v časopise]
Avizováno již v minulém roce, vydáno v lednu 2017
150316ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.Barbora Šmejdová. Kříž jako princip křesťanské imaginace na základě díla C. S. Lewise. Theologická revue, 2018, sv. 1, s. 49–63. ISSN 1211-7617. [Článek v časopise]
v tisku
150316ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.Barbora Šmejdová. Křesťanství jako pravdivý mýtus: Kognitivní teorie metafory a její význam pro fundamentální teologii. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 2017, sv. 2, s. 39–56. ISSN 1804-5588. [Článek v časopise]
Článek v tisku, vydání plánováno na začátek roku 2018
850317Mgr. Anna Kroupová, Ph.D.Holubová Anna. Drogová závislost a perinatální stres. Československá fyziologie, 2017, sv. 66, s. 46–51. ISSN 1210-6313. IF 0. [Článek v časopise]
Metamfetamin (MA) je jednou z nejčastěji zneužívaných tvrdých drog v České republice se zvyšujícím se počtem uživatelů. Řada drogově závislých žen dokonce přechází během těhotenství z jiných tvrdých drog právě na MA. Prenatální expozice MA ovlivňuje morfologický i neurologický vývoj jejich potomků, kterým způsobuje změny v chování a kognici, ovlivňuje nocicepci a citlivost k epileptickým záchvatům. Potomci drogově závislých matek jsou také více zanedbáváni a vystaveni dlouhodobému perinatálnímu stresu. Prenatální stres, mateřská deprivace a zanedbávání v raném věku jsou spojeny s poruchami chování, mezi které patří deprese, úzkost, změna v reprodukčním chování, zhoršení kognitivních funkcí a samotné zneužívání drog. Naše výsledky ukazují, že kombinace perinatálního stresu a prenatální
aplikace MA negativně ovlivňuje mateřské chování a senzomotorický vývoj mláďat. Nicméně se zdá, že rozhodujícím faktorem pro dané poruchy je právě MA aplikovaný v těhotenství. Naopak, výsledky experimentu v Morrisově vodním bludišti u dospělých potkaních potomků ukazují převládající vliv postnatálního stresu vedoucího k deficitu učení a paměti.
850317Mgr. Anna Kroupová, Ph.D.Bernášková. Are changes in excitability in the hippocampus of adult male rats induced by prenatal methamphetamine exposure or stress?. Epilepsy Research, 2017, sv. 137, s. 132–138. ISSN 0920-1211. IF 2.367. [Článek v časopise]
Prenatal stress and drug exposure induce permanent alterations of the brain. Even though different brain structures are involved, alterations almost always refer to the hippocampus. The aim of this study was to investigate the excitability of hippocampal slices in low-magnesium epilepsy model of prenatally methamphetamine (MA, 5 mg/kg sc.) or saline (sc., stress model) exposed animals in adult male rats. The second aim was to investigate, if a low dose of MA (1 ml/kg s.c.) administered in adulthood changes the hippocampal activity of these animals. Adult Wistar male rats were divided into groups according to their prenatal treatment (C − naïve
control; Sa − saline; MA − MA administration). One half of the animals was treated with a challenge dose of MA (1 mg/kg sc.) 45 min before hippocampal slices were cut. The activity of 350 μ thick transversal slices of CA1
hippocampi was recorded (latencies of the first epileptiform discharge and the regular epileptiform activity) and evaluated in ACSF with low-magnesium concentration. Effects of prenatal exposure: The highest excitability was
found in the Sa (prenatally stressed) group in respect to C and MA groups. This group developed also the highest number of seizure-like events. In addition, the prenatally MA treated group had also higher excitability than C group. Effects of the MA challenge dose: The challenge dose decreased the excitability of prenatally SA- exposed group. To conclude, even a mild prenatal stress significantly increases hippocampal excitability in adulthood and a challenge dose of MA is able to dampen it.
280515Mgr. Petr Polák, M.Sc., Ph.D.Polák, Petr. The Euro’s Trade Effect: A Meta-Analysis. Journal of Economic Surveys, 2018, sv. forthcoming, s. 0–0. ISSN 1467-6419. IF 2.1. [Článek v časopise]
probíhá finální editace ze strany časopisu
267915RNDr. Hana Ševčíková, Ph.D.Ševčíková Hana; Mašková, Petra; Tarkowská, Danuše; Mašek, Tomáš; Lipavská, Helena. Carbohydrates and gibberellins relationship in potato tuberization. Journal of Plant Physiology, 2017, sv. 214, s. 53–63. ISSN 0176-1617. IF 3.121. [Článek v časopise]
187115Mgr. Tomáš KřenKřen, Tomáš; Pilát, Martin; Neruda, Roman. Automatic Creation of Machine Learning Workflows with Strongly Typed Genetic Programming. International Journal on Artificial Intelligence Tools, 2017, sv. 26, s. 1760020-1–1760020-24. ISSN 0218-2130. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.1142/S021821301760020X
36216Mgr. Zuzana Chmátalová, Ph.D.Chmatalova, Zuzana. Relation of Plasma Selenium and Lipid Peroxidation End Products in Patients With Alzheimer’s Disease. Physiological Research, 2017, sv. 66, s. 1049–1056. ISSN 0862-8408. IF 1.461. [Článek v časopise]
88615PharmDr. Monika Kopečná, Ph.D.Kopečná, Monika; Macháček, Miloslav; Prchalová, Eva; Štěpánek, Petr; Drašar, Pavel; Kotora, Martin; Vávrová, Kateřina. Galactosyl Pentadecene Reversibly Enhances Transdermal and Topical Drug Delivery. Pharmaceutical Research, 2017, sv. 34, s. 2097–2108. ISSN 0724-8741. IF 3.002. [Článek v časopise]
Článek shrnuje přípravu a hodnocení akcelerantů odvozených od monosacharidů. U účinného galaktosylového derivátu byl in vitro hodnocen jeho vliv na propustnost lidské kůže pro několik modelových léčiv s různými fyzikálně-chemickými vlastnostmi, reverzibilita (zkoumáno in vitro na lidské kůži) a mechanismus jeho účinku (IČ spektroskopie izolovaného lidského stratum corneum po aplikaci zkoumaného akcelerantu). Dále jsme studovali in vitro toxicitu tohoto účinného derivátu (na dvou buněčných liniích). Galaktosyl pentadecen prokázal přijatelnou in vitro toxicitu a reverzibilní akcelerační účinek založený na interakci s lipidovou složkou stratum corneum.
138214Kristýna Janurová, M.A.Janurová, Kristýna. The unbearable lightness of moving: Czech migrants making a home (or not) in the UK. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2018, sv. 3/2018, s. x–y. ISSN 0038-0288. IF 0.143. [Článek v časopise]
Článek přijatý do tisku - přikládám i potvrzení redakce o této skutečnosti. Vzhledem k tomu, že příslušné číslo časopisu se teprve připravuje, neuvádím čísla stránek - mohu je GAUKu dodat spolu s kopií publikovaného článku, až vyjde (plánováno na červenec 2018).
138214Kristýna Janurová, M.A.Janurová, Kristýna; Pavelková, Lenka. Česko jako malá laboratoř mezinárodní migrace. Geografické rozhledy, 2018, sv. 27, s. 20–23. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
Přikládám rukopis článku a doprovodné online přílohy obsahující aktivitu pro školy, obojí v tiskové podobě. Oba texty ještě projdou jazykovou korekturou. Online příloha projde také drobnými grafickými úpravami, a bude do ní doplněna dedikace GAUKu. Přikládám rovněž potvrzení redakce o přijetí článku do tisku. Podíl autorek na přípravě článku a školní aktivity je vyrovnaný.
165815Mgr. Jana Čopíková, Ph.D.Pourová, Radka; Čopíková Jana; Paděrová Jana; Dudáková Lubica; Kousal Bohdan; Lišková Petra. SD-OCT imaging as a valuable tool to support molecular genetic diagnostics of Usher syndrome type 1. Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 2018, sv. epub, s. 15-3–2018. ISSN 1091-8531. IF 0.997. [Článek v časopise]
Článek byl publikován 15.3.2018 online, je již uveden na pubmed.com (PMID:29551606), přesto dosud není manuskript finalizován. Přikládám poslední verzi zaslanou vydavatelem, verzi po našich změnách jsme dosud neobdrželi.
Dedikace je uvedena druhému spolupracujícímu GAUK, jak je vysvětleno ve zprávě.
896516Mgr. Michal PaulusKorbel, Václav; Paulus, Michal. Do Teaching Practices Impact Socio-Emotional Skills?. Education Economics, 2018, sv. Forthcoming, s. Forthcoming–Forthcoming. ISSN 0964-5292. [Článek v časopise]
Acceptance letter uploaded as an attachment (pdf file). Dedication to the GAUK project was uploaded on the separate title page (file: "Acknowledgement_Title page"). The accepted version of the paper (without title page) is also uploaded. Publishing year of the study is still not decided by the editor. Year 2018 is therefore just preliminary date of publication.
190315MUDr. Šimon CiproCipro, Šimon, Belhajová, Marie, Eckschlager, Tomáš, Zámečník, Josef. MicroRNAs expression in pediatric intracranial ependymomas and their potential value for tumor grading. Oncology Letters, 2018, sv. x, s. x–x. ISSN 1792-1074. IF 1.39. [Článek v časopise]
662214MUDr. Stanislav Lacko, Ph.D.Lacko, Stanislav. Severe acute heart failure – experimental model with very low mortality. Physiological Research, 2018, sv. Prijeti k publikovani, s. Prijeti k publikovani–Prijeti k publikovani. ISSN 0862-8408. IF 1.461. [Článek v časopise]
Rukopis originální práce s dedikací projektu a afiliaci univerzitě a 1. lékařské fakultě byl přijatý k publikaci v impaktovaném časopise Physiological Research, ref. č. rukopisu MS 933774. V příloze mail o potvrzení k schválení k tisku v časopise.
1310414Mgr. Lucie HereinováLandová, Eva; Bakhshaliyeva, Natavan; Janovcová, Markéta; Peléšková, Šárka; Suleymanova, Mesma; Polák, Jakub; Guliev, Akif; Frynta, Daniel. Association Between Fear and Beauty Evaluation of Snakes: Cross-Cultural Findings. Frontiers in Psychology, 2018, sv. 9, s. 1–15. ISSN 1664-1078. IF 2.321. [Článek v časopise]
V této studii jsme srovnávali odpovědi respondentů (na vnímání krásy a strachu z hadů) z oblastí s různou pravděpodobností výskytu jedovatých hadů, z České republiky (nízké riziko hadího kousnutí) a Ázerbájdžánu (s vysokým výskytem smrtelně jedovatých hadů). I přes tyto rozdíly je vysoká mezikulturní shoda při hodnocení obou emocí. Typ “zmije” (s trojúhelníkovou hlavou, odlišitelným krkem a zavalitějším tělem) je v obou zemích vnímaný jako strachový stimul. Vnímaný strach z těchto hadů není přímo vysvětlitelný současnými životními a kulturními rozdíly, ale postoj k hadům se v obou zemích liší, negativnější v Ázerbájdžánu.
228216Mgr. Jakub Novák, Ph.D.Novák Jakub, Fabrik Ivo, Link Marek, Linhartová Irena, Černý Ondřej, Stulík Jiří, Šebo Peter. Phosphoproteomics of cAMP signaling of Bordetella adenylate cyclase toxin in mouse dendritic cells. Scientific Reports, 2017, sv. 7(1), s. 16298–16298. ISSN 2045-2322. IF 4.259. [Článek v časopise]
Instead of first and last page numbers, article number is used.
228216Mgr. Jakub Novák, Ph.D.Novak Jakub, Cerny Ondrej, Osickova Adriana, Linhartova Irena, Masin Jiri, Bumba Ladislav, Sebo Peter, Osicka Radim. Structure-Function Relationships Underlying the Capacity of Bordetella Adenylate Cyclase Toxin to Disarm Host Phagocytes. Toxins, 2017, sv. 9(10), s. 300–300. ISSN 2072-6651. IF 3.030. [Článek v časopise]
Review. This journal uses article numbers instead of page numbers.
200216Mgr. Jan EignerEigner, Jan, Přichystal, Antonín, Dobeš, Miroslav. Časný a starší eneolit Kadaňska a horního Poohří pohledem kamenné industrie. Archeologie ve středních Čechách, 2017, sv. 21/2, s. 577–615. ISSN 1214-3553. [Článek v časopise]
Článek představuje přípravnou studii k dalšímu zpracování chronologicky starších nálezů, neboť se týká i jevů průběžných (využívání kamenných surovin), i otázek datování lokalit bez přítomnosti keramiky a dalších jevů (plošné retuše, křesadla atd.). Během zpracování muzejních sbírek a nepublikovaných výzkumů z dalších institucí se ukázalo, v regionu horního Poohří a na Kadaňsku obsahují tyto značné množství štípané kamenné industrie (a také nezanedbatelné množství industrie broušené), která unikala systematické pozornosti.
200216Mgr. Jan EignerZander, Annabell et al. Conference report: The 26th Annual Meeting of the German Mesolithic Workgroup. Archäologische Informationen, 2017, sv. 40, s. 401–422. ISSN 0341-2873. [Článek v časopise]
kompletní výčet autorů: Zander, Annabell, Gehlen, Birgit, Amkreutz, Luc, Andersen, Søren, Bjørnevad, Mathias, Briel, Mirjam, Conneller, Chantal, Craig, Oliver, Croft, Shannon, Czekaj-Zastawny, Agnieszka, Cziesla, Erwin, Divišová, Michaela, Eckmeier, Eileen, Eigner, Jan, Valentin Eriksen, Berit, Faasch, Felicitas, Fischer, Birgit, French, Charles, Geerts, Roderick, Gerken, Klaus, Goldhammer, Julia, Gray Jones, Amy, Grimm, Sonja, Groß, Daniel, Hartz, Sönke, Heinen, Martin, Heron, Carl, Hofmann, Daniela, Ismail-Weber, Maha, Jensen, Theis, Kabaciński, Jacek, Knight, Becky, Kotula, Andreas, Krahn, Christiane, Krüger, Sascha, Little, Aimée, Lübke, Harald, Lucquin, Alexandre, Mahlstedt, Svea, Meadows, John, Meyer, Ann-Katrin, Milner, Nicky, Nash, Bethany, Needham, Andy, Niekus, Marcel, Noack, Elisabeth, Oras, Ester, Orschiedt, Jörg, Brinch Petersen, Erik, Poelmann, Thomas, Pomstra, Diederik, Posch, Caroline, Pratsch, Stefan, Filip Prekop, Milan Řezáč, Thomas Richter, Harry Robson, Georg Roth, Charlotte Rowley, Ulrich Schmölcke, Schneid, Nele, Schön, Werner, Schulting, Rick, Smit, Bjørn, Sørensen, Mikkel, Spies, Benjamin, Stäuble, Harald, Steele, Val, Taylor, Barry, Thielen, Laura, Weber, Mara-Julia, Wild Markus & Wolters, Steffen

Krátká zpráva jako výstup z konference Archäologische Arbeitsgemeinschaft Mesolithikum, konané ve Wuppertalu v březnu 2017, informuje zvláště německé kolegy o výzkumu kulturně blízké (příp. s bavorskými nalezišti rovnocenné) stanici Tašovice 2 (s. 408).
200216Mgr. Jan EignerEigner, Jan, Prekop, Filip. Dvory 1 a Rybáře 2 – dvě mezolitické lokality na Karlovarsku. Archeologie západních Čech, 2018, sv. 14, s. ?–?. ISSN 1804-2953. [Článek v časopise]
článek v tisku, text přiložen spolu s dokladem o přijetí k recenznímu řízení a do tisku.

Předloženo vyhodnocení všech archeologických akcí a hmotných pramenů ze dvou lokalit na Karlovarsku (Dvory 1 a Rybáře 2), jež byly také zkoumány v rámci projektu. Článek obsahuje v závěrečném přehledu také informace o nových výzkumech v regionu (zvláště Tašovice 1 a 2), jež se podařilo uskutečněnit díky projektu GA UK.
17115Mgr. Barbora Vališková, Ph.D.Gregorová, Soňa. Modulation of Prdm9-controlled meiotic chromosome asynapsis overrides hybrid sterility in mice. eLife, 2018, sv. 0, s. 0–0. ISSN 2050-084X. [Článek v časopise]
Článek je dostupný online ve verzi podaného manuskriptu, proto není možné napsat svazek, počáteční a poslední stránku. Avšak publikace má již přiřazené DOI.
361615RNDr. Jitka Škrabalová, Ph.D.Skrabalova, Jitka, Karlovska, Ivana, Hejnova, Lucie, Novotny, Jiri. Protective Effect of Morphine Against the Oxidant‑Induced Injury in H9c2 Cells. Cardiovascular Toxicology, 2018, sv. -, s. -– -. ISSN 1559-0259. IF 2.712. [Článek v časopise]
Publikován online: 29.1.2018
doi: https://doi.org/10.1007/s12012-018-9448-0
952214RNDr. Jitka Škrabalová, Ph.D.Hejnova, Lucie; Skrabalova, Jitka; Novotny, Jiri. Prolonged morphine treatment alters expression and plasma membrane distribution of β-adrenergic receptors and some other components of their signaling system in rat cerebral cortex. Journal of Molecular Neuroscience, 2017, sv. 63 (3-4), s. 364–376. ISSN 1559-1166. IF 2.229. [Článek v časopise]
1734314Mgr. Kateřina Svobodová, Ph.D.Svobodová Kateřina. From the West to the East: Floral Design-Form and Meaning, part1. Anály Náprstkova muzea/Annals of the Náprstek Museum, 2018, sv. 39/1?, s. 1?–33?. ISSN 0231-844X. [Článek v časopise]
Článek je v recenzním řízení, oba posudky bych měla dostat během několika dnů. Na základě komunikace redakce s recenzenty a radou mi bylo oznámeno, že článek bude s menšími úpravami přijat k publikování. Podle předchozí informace by v takovém případě měl vyjít v č. 39/1 (viz přiložené kopie e-mailu). Jeho přesné umístění v daném čísle časopisu ještě neznám, a uvedené strany jsou tedy pouze stranami mého textu a mohou se po publikování v časopise lišit.
1734314Mgr. Kateřina Svobodová, Ph.D.Svobodová Kateřina. Iranian and Hellenistic Architectural Elements in Chinese Art. Sino-Platonic Papers, 2018, sv. 274, s. 1–36. ISSN 2157-9687. [Článek v časopise]
1734314Mgr. Kateřina Svobodová, Ph.D.Svobodová Kateřina. From the West to the East: Floral Design-Form and Meaning, part 2. Anály Náprstkova muzea/Annals of the Náprstek Museum, 2018, sv. 39/2?, s. 1?–16?. ISSN 0231-844X. [Článek v časopise]
Článek vyjde patrně v čísle 39/2, viz komentář u From the West to the East: Floral Design-Form and Meaning, part1.
198416Ing. Martin TribulaJan Šilar, Filip Ježek & Jiří Kofránek. PDEModelica1: a Modelica language extension for partial differential equations implemented in OpenModelica. International Journal of Modelling and Simulation, 2018, sv. Volume 38, s. 128–137. ISSN 0228-6203. [Článek v časopise]
323615Mgr. Aleš Urban, Ph.D.Urban, Aleš; Kyslý, Jan. Impacts of the 2015 heat waves on mortality in the Czech Republic—a comparison with previous heat waves. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2017, sv. 14, s. 1562–1580. ISSN 1661-7827. IF 2.101. [Článek v časopise]
Abstract: This study aimed to assess the impacts of heat waves during the summer of 2015 on mortality in the Czech Republic and to compare them with those of heat waves back to the previous record-breaking summer of 1994. We analyzed daily natural-cause mortality across the country’s entire population. A mortality baseline was determined using generalized additive models adjusted for long-term trends, seasonal and weekly cycles, and identified heat waves. Mortality deviations from the baseline were calculated to quantify excess mortality during heat waves, defined as periods of at least three consecutive days with mean daily temperature higher than the 95th percentile of annual distribution. The summer of 2015 was record-breaking in the total duration of heat waves as well as their total heat load. Consequently, the impact of the major heat wave in 2015 on the increase in excess mortality relative to the baseline was greater than during the previous record-breaking heat wave in 1994 (265% vs. 240%). Excess mortality was comparable among the younger age group (0–64 years) and the elderly (65+ years) in the 1994 major heat wave while it was significantly larger among the elderly in 2015. The results suggest that the total heat load of a heat wave needs to be considered when assessing its impact on mortality, as the cumulative excess heat factor explains the magnitude of excess mortality during a heat wave better than other characteristics such as duration or average daily mean temperature during the heat wave. Comparison of the mortality impacts of the 2015 and 1994 major heat waves suggests that the recently reported decline in overall heat-related mortality in Central Europe has abated and simple extrapolation of the trend would lead to biased conclusions even for the near future. Further research is needed toward understanding the additional mitigation measures required to prevent heat-related mortality in the Czech Republic and elsewhere
926217Mgr. Bc. Michaela Ramešová, Ph.D.Ramešová, Michaela. Benedikt Ried, Karel Fiala a portál do Staré sněmovny ve Starém královském paláci Pražského hradu . Průzkumy památek, 2017, sv. XXIV, s. 5–20. ISSN 1212-1487. [Článek v časopise]
352214Mgr. Lucie Olejníková, Ph.D.Olejníková, Lucie. Stress affects expression of the clock gene Bmal1 in the suprachiasmatic nucleus of neonatal rats via glucocorticoid-dependent mechanism. Acta Physiologica, 2018, sv. 222, s. 1–15. ISSN 1748-1716. IF 4.867. [Článek v časopise]
306714Mgr. Sylva Přerostová, Ph.D.Přerostová, Sylva. Hormonal dynamics durinag salt stress responses of salt-sensitive Arabidopsis thalina and salt-tolerant Thellungiella salsuginea. Plant Science, 2017, sv. 264, s. 188–198. ISSN 0168-9452. IF 3.437. [Článek v časopise]
Článek je zaměřen na charakterizaci rozdílů v hormonální dynamice citlivého a tolerantního druhu rostlin v průběhu reakce na solný stres. Článek byl přijat k publikaci v červenci 2017. V článku je uvedena afiliace k Přírodovědecké fakultě UK a poděkování za finanční podporu Grantové agentuře UK.
338015Mgr. Kateřina Horská, Ph.D.Horská, Kateřina. V šamanském stavu vědomí: technika neo-šamanského cestování v kontextu okultury. Biograf: časopis pro kvalitativní výzkum, 2018, sv. 65-66, s. 51–68. ISSN 1211-5770. [Článek v časopise]
315Mgr. Petr Šedivý, Ph.D.Sedivy, Petr, Dezortova, Monika, Drobny, Miloslav, Vlasakova, Zuzana, Herynek, Vit, Hajek, Milan. Differences in muscle metabolism in patients with type I diabetes studied by rest and dynamic 31P MR spectroscopy. Differences in muscle metabolism in patients with type I diabetes studied by rest and dynamic 31P MR spectroscopy. PHYSIOLOGICAL RESEARCH, 2018, sv. 3, s. ?–?. ISSN 0862-8408. IF 1.461. [Článek v časopise]
plná afiliace a dedikace ke GAUK, č.p. 315., v tisku (confirmation na začátku pdf).
315Mgr. Petr Šedivý, Ph.D.Šedivý, Petr, Herynek, Vít, Dezortová, Monika, Drobný, Miloslav, Gálisová, Andrea, Hájek, Milan. 31P a 19F MR spektroskopie a zobrazování v IKEM. Česká radiologie, 2017, sv. 71(4), s. 312–322. ISSN 1210-7883. [Článek v časopise]
pouze dedikace ke GAUK
315Mgr. Petr Šedivý, Ph.D.Sedivy, Petr, Drobny, Miloslav, Dezortova, Monika, Herynek, Vit, Roztocil, Karel, Cermakova, Helena, Nemcova, Andrea, Dubsky, Michal, Hajek, Milan. 31 P MR spectroscopy of patients with mild and serious lower limb ischemia. 1.37 , 2018, sv. ?, s. ?–?. ISSN 0392-9590. IF 1.37. [Článek v časopise]
Plná afiliace a dedikace ke GAUK č.p. 315. V tisku (confirmation na začátku pdf).
315Mgr. Petr Šedivý, Ph.D. Hájek, Milan, Šedivý, Petr, Dezortová, Monika. ynamická in vivo 31P MR spektroskopie. Chemické listy, 2017, sv. 111(8), s. 516–523. ISSN 1213-7103. IF 0.387. [Článek v časopise]
Plná dedikace a afiliace ke GAUK č.p, 315. Za publikaci udělena cena Karla Preise - nejlepší publikace v Chemických listech uveřejněná v roce 2017.
315Mgr. Petr Šedivý, Ph.D. Dezortová, Monika, Šedivý, Petr, Drobný, Miloslav, Roztočil, Karel, Čermáková, Helena, Němcová, Andrea, Dubský, Michal, Peregrin, Jan, Hájek, Milan. 31P MR Spectroscopy in patients with peripheral artery occlusive disease. Kazuistiky v angiologii, 2017, sv. 1, s. 11–11. ISSN 2336-2790. [Článek v časopise]
Jedná se o konferenční abstrakt, který je ale plnou součástí vydávaného čísla časopisu.
248815Mgr. Jan Karlický, Ph.D.Karlický, Jan; Huszár, Peter; Halenka Tomáš. Validation of gas phase chemistry in the WRF-Chem model over Europe . Advances in Science and Research, 2017, sv. 14, s. 181–186. ISSN 14-181. IF 0. [Článek v časopise]
1326214Mgr. Alice Jarošíková, Ph.D.Jarošíková, Alice; Ettler, Vojtěch; Mihaljevič, Martin; Penížek, Vít; Matoušek, Tomáš; Culka, Adam; Drahota, Petr . Transformation of arsenic-rich copper smelter flue dust in contrasting soils: A 2-year field experiment. Environmental Pollution, 2018, sv. 237, s. 83–92. ISSN 0269-7491. IF 5.099. [Článek v časopise]
1326214Mgr. Alice Jarošíková, Ph.D.Jarošíková, Alice; Ettler, Vojtěch; Mihaljevič, Martin; Drahota, Petr; Culka, Adam; Racek, Martin. Characterization and pH-dependent environmental stability of arsenic trioxide-containing copper smelter flue dust. Journal of Environmental Management, 2018, sv. 209, s. 71–80. ISSN 0301-4797. IF 4.010. [Článek v časopise]
2915Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.Poncarová, Petra Johana. Sorley MacLean's Other Clearance Poems. Studies in Scottish Literature, 2017, sv. 43, s. 124–134. ISSN 0039-3770. [Článek v časopise]
Časopis Studies in Scottish Literature patří k nejprestižnějším v oboru. Díky režimu Open Access dosahují články v něm publikované velkého dosahu v odborné komunitě. Článek ke stažení zde: https://scholarcommons.sc.edu/ssl/vol43/iss1/. K datu odevzdání zprávy dosáhl článek cca 100 stažení.
946217Mgr. Josef Řídký, Ph.D.Řídký, Josef. What Is Left from the Narrative in History?. není, 2018, sv. není, s. není–není. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
Při přidělení grantu byly změněny podmínky plnění, totiž namísto článku v odborném periodiku byl nově požadován článek v zahraničním odborném periodiku. Na nastudování dané problematiky, splnění dílčích aktivit, sepsání článku, jeho provedení recenzním řízením a otištění v zahraničním časopise byla roční lhůta příliš krátká. V příloze předkládám rukopis a žádám o odložení hodnocení. V nastávajícím roce provedu článek recenzním řízením k otištění. Dedikace je v poznámce č. 1.
256214Mgr. Jakub Vodička, Ph.D.Vodička, J., Fatka, O.. Výskyt chitinozoí v letenském souvrství barrandienského svrchního ordoviku (Česká republika). Zprávy o geologických výzkumech, 2017, sv. 50, s. 235–239. ISSN 2336-5757. [Článek v časopise]
4216Mgr. Romana Marková Volejníčková, Ph.D.Marková Volejníčková, Romana. Discovery of New Styles of Intensive Motherhood: Case of the Czech Republic. Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly , 2018, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1210-3055. [Článek v časopise]
Dne 11.4.2018 byl přes schvalovací systém časopisu zaslán e-mail s informací o přijetí článku k publikace (viz přílohy). Informace o tom, v jakém svazku a na jakých stránkách časopisu článek vyjde není zatím dostupná.
260214Mgr. Lucia Žifčáková, Ph.D.Zifcakova, Lucia. Feed in summer, rest in winter: Microbial carbon utilization in forest topsoil. Microbiome, 2017, sv. 5, s. 122–144. ISSN 2049-2618. IF 9.42. [Článek v časopise]
56214RNDr. Jitka Rybová, Ph.D.Rybová, Jitka. Specific storage of glycoconjugates with terminal α-galactosyl moieties in the exocrine pancreas of Fabry disease patients with blood group B. GLYCOBIOLOGY, 2018, sv. 28, s. 1–10. ISSN 0959-6658. IF 3.112. [Článek v časopise]
159315PhDr. Alena Kinclová, Ph.D.Sigmundová, Alena. Jazyková stránka matematických slovních úloh a její vliv na úspěšnost žákova řešení . Didaktické studie, 2017, sv. 2, s. 134–156. ISSN 1804-1221. [Článek v časopise]
742214MUDr. Nina PuškinaJeřábek Pavel, Havlickova Tereza, Puskina Nina, Charalambous Chrysostomos, Lapka Marek, Kacer Petr, Sustkova-Fiserova Magdalena. Ghrelin receptor antagonism of morphine-induced conditioned place preference and behavioral and accumbens dopaminergic sensitization in rats. Neurochemistry International , 2017, sv. 110, s. 101–113. ISSN 0197-0186. IF 3.262. [Článek v časopise]
742214MUDr. Nina PuškinaSustkova-Fiserova Magdalena, Charalambous Chrysostomos, Havlickova Tereza, Lapka Marek, Jeřábek Pavel, Puskina Nina, Syslova Kamila. Alterations in Rat Accumbens Endocannabinoid and GABA Content during Fentanyl Treatment:The Role of Ghrelin . International Journal of Molecular Sciences, 2017, sv. 18, s. 1–27. ISSN 1422-0067. IF 3.226. [Článek v časopise]
326515RNDr. Peter Matvija, Ph.D.Matvija, Peter. Electric-field-controlled phase transition in a 2D molecular layer. Scientific Reports, 2017, sv. 7, s. 7357–7357. ISSN 2045-2322. IF 4.259. [Článek v časopise]
326515RNDr. Peter Matvija, Ph.D.Matvija, Peter. Pair correlation function of a 2D molecular gas directly visualized by scanning tunneling microscope. Journal of Physical Chemistry Letters, 2017, sv. 8, s. 4268–4272. ISSN 1948-7185. IF 9.353. [Článek v časopise]
814116Mgr. Veronika MarianovskáDumbrovská, Veronika; Fialová, Dana. The City of One Hundred Souvenir Shops: Authenticity of Souvenirs in Prague. Journal of Tourism and Culture Change, 2018, sv. xx, s. xy–xy. ISSN 1747-7654. IF 0.732. [Článek v časopise]
Článek byl do časopisu odeslán 14. 10. 2017 prostřednictvím aplikace ScholarOne Manuscript. V současné době se článek nachází v procesu recenzního řízení. Pre-print článku byl publikován na Researche Gate pod DOI: 10.13140/RG.2.2.34476.36481

Abstrakt:
Souvenirs are one of the symbols of destination. The method of sale and the range available to tourist are also of significant interest. Tourists take souvenirs home as memories of their trip. The question is whether souvenirs use the local potential of a destination. This article investigates the relationship between souvenirs and local culture and heritage, in a case study of Prague’s historic centre, and thus reveals the causes for introducing ‘falsely authentic’ and ‘geographically displaced’ souvenirs into a particular tourist destination. Prague as a post-socialist urban destination represents a unique case in tourism studies. The survey comprises an analysis of shops and the products offered on the ‘Royal Way’, the most visited part of Prague. This is supplemented by a structured interview with sellers in selected establishments and a questionnaire survey of tourists in this area. The results show that, although there are a number of locally specific souvenirs, the wide range of ‘banal’, ‘globalized’, ‘geographically displaced’ or ‘falsely authentic’ souvenirs reduces the quality of Prague’s souvenirs in general. The reasons for this can be found in the combination of communist heritage and the transformation processes of 1990s.
190216Mgr. Silvie Tománková, Ph.D.Tománková, Silvie. The role of nitric oxide during embryonic epidermis development of Xenopus laevis. Biology open, 2017, sv. 6, s. 862–871. ISSN 2046-6390. [Článek v časopise]
546317MUDr. Lukáš MartinkovičHynčicová, Eva. Hodnocení životní spokojenosti u pa­cientů s klinicky izolovaným syndromem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2017, sv. 80 (6), s. 675–678. ISSN 1210-7859. IF 0.209. [Článek v časopise]
Ve článku jsme se zabývali zhodnocení mživotní spokojenosti u pacientů s klinicky izolovaným syndromem (CIS) a jejím vztahem k depresi, úzkosti, kognitivním obtížím a klinickému postižení. Vyšetřili jsme životní spokojenost pomocí Dotazníku životní spokojenosti (DŽS), kognitivní obtíže pomocí dotazníku Multiple Sclerosis Neuropsychological Screening Questionnaire (MSNQ), depresi a úzkost pomocí Beckovy škály deprese (BDΙ) a Beckovy škály úzkosti (BAI) u 60 pacientů s CIS a 42 dobrovolníků. U pacientů s CIS jsme hodnotili tíži klinického postižení pomocí Expanded Disability Status Scale (EDSS). Pacienti s CIS dosahovali nižších celkových skórů DŽS i skórů pro jednotlivé oblasti DŽS (zdraví, manželství a partnerství a sexualita) než kontrolní skupina (p ≤ 0,048). Pacienti s CIS dosahovali vyšších skórů pro BDI a BAI (p ≤ 0,026). Nalezli jsme negativní korelaci mezi skóry pro BDI, BAI a MSNQ a celkovým skórem DŽS a skóry pro jednotlivé oblasti DŽS u pacientů s CIS (rsp ≤ –0,260; p ≤ 0,045). Skór EDSS negativně koreloval se skórem DŽS v oblasti hodnocení práce a zaměstnání (rsp = –0,267; p = 0,041). V naší studii jsme prokázali menší životní spokojenost u pacientů s CIS, která více souvisela se závažností depresivní a úzkostné symptomatiky a kognitivními obtížemi než s tíží klinického postižení.
20214Mgr. Milan LokvencLokvenc, Milan; Kalinová, Markéta; Forsterová, Kristina; Klener, Pavel; Trněný, Marek; Froňková, Eva; Kodet, Roman. Cyclin D1 mRNA as a molecular marker for minimal residual disease monitoring in patients with mantle cell lymphoma. Annals of Hematology, 2018, sv. 97, s. 467–474. ISSN 1432-0584. IF 3.083. [Článek v časopise]
156416Mgr. Anna KernerováMartinec Nováková, Lenka; Vojtušová Mrzílková, Radka; Kernerová, Anna. Gender differences in influences of temperament on olfactory reactivity and awareness. Scientific Reports, 2017, sv. 7(1), s. nestránkováno–nestránkováno. ISSN 2045-2322. IF 4.259. [Článek v časopise]
359815Mgr. et Mgr. Daniel ProkopProkop, Daniel. Záleží na bydlení? Vztah nekvalitního bydlení a školních problémů dětí v chudých domácnostech ČR. Sociologický časopis, 2019, sv. v recenzním řízení, s. x–x. ISSN 0038-0288. IF 0.143. [Článek v časopise]
Do posledního kola recenzního řízení byla přijata upravená verze článku o asociaci problémů dětí z chudých domácností ČR ve škole a v bydlení.

NÁZEV ČESKY:
Záleží na bydlení? Vztah nekvalitního bydlení a školních problémů dětí v chudých českých domácnostech

NÁZEV ANGLICKY:
Does Housing Matter? Inadequate Housing and School Performance of Children from Poor Households in the Czech Republic

ABSTRAKT ANGLICKY:
The paper analyses the relationship between inadequate housing and school performance of children from poor Czech households. It shows that children (7–12 years old) from low-income households (up to 2.4 times minimum living income) have higher chances of serious school performance problems when living in unstable or non-residential housing. Effects of housing instability and non-residential character among children from low-income households are significant and substantial even when controlling for parents highest education and labor activity, family structure (single parent etc.), size and child’s age. Effects of other housing problems are significant only in their extreme forms (overcrowdedness) or when combined with other housing problems (housing cost burden). The findings are used to examine whether the currently discussed Czech Social Housing Bill is needed to help poor families with children and wheter its target group definition is sufficent to prevent Czech children from negative effects of inadequate housing.
528513Mgr. Martina Dluhošová, Ph.D.Anna Jonášová. Lenalidomide treatment in lower risk myelodysplastic syndromes—The experience of a Czech hematology center. (Positive effect of erythropoietin ± prednisone addition to lenalidomide in refractory or relapsed patients). Leukemia Research, 2018, sv. 69, s. 12–17. ISSN 0145-2126. IF 2.501. [Článek v časopise]
Článek: Lenalidomide treatment in lower risk myelodysplastic syndromes—The experience of a Czech hematology center. (Positive effect of
erythropoietin ± prednisone addition to lenalidomide in refractory or relapsed patients); v časopise Leukemia Research (IF 2,501) vznikl za podpory GAUK.
580716Mgr. Martin ŘebounDvorakova, Lenka. Genotype–phenotype correlation in 44 Czech, Slovak, Croatian and Serbian patients with mucopolysaccharidosis type II. Clinical Genetics, 2017, sv. 91, s. 787–796. ISSN 1399-0004. IF 3.326. [Článek v časopise]
580716Mgr. Martin ŘebounKrijt. Jakub. Activity of the liver enzyme ornithine carbamoyltransferase (OTC) in blood: LC-MS/MS assay for non-invasive diagnosis of ornithine carbamoyltransferase deficiency. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 2017, sv. 55, s. 1168–1177. ISSN 1434-6621. IF 3.432. [Článek v časopise]
1324214PharmDr. Jan Bureš, Ph.D.Bureš, Jan. Investigation of novel dexrazoxane analogue JR-311 shows significant cardioprotective effects through topoisomerase IIbeta but not its iron chelating metabolite. Toxicology, 2017, sv. 392, s. 1–10. ISSN 0300-483X. IF 3.582. [Článek v časopise]
1324214PharmDr. Jan Bureš, Ph.D.Jirkovský, Eduard. Pharmacokinetics of the Cardioprotective Drug Dexrazoxane and Its Active Metabolite ADR-925 with Focus on Cardiomyocytes and the Heart. The journal of pharmacology and experimental therapeutics, 2017, sv. 364 (3), s. 433–446. ISSN 0022-3565. IF 3.867. [Článek v časopise]
191415MUDr. Štěpán JeřábekJeabek, Stepan, Kovarnik, Tomas. Technical aspects and limitations of fractional flow reserve measurement. Acta Cardiologica, 2018, sv. https://doi.org/10.1080/00015385.2018.1444951, s. 1–8. ISSN 0001-5385. IF 0.808. [Článek v časopise]
[Epub ahead of print]
191415MUDr. Štěpán JeřábekJerabek, Stepan, Kovarnik, Tomas et al.. The relationship between endothelial dysfunction assessed by digital pletysmography and discrepancies between FFR and iFR measurements. Journal of Interventional Cardiology, 2018, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1540-8183. IF 1.88. [Článek v časopise]
v recenzním řízení
1752314PharmDr. Mgr. Adam Čepa, Ph.D.Čepa, Adam; Ráliš, Jan; Král, Vlastimil; Paurová, Monika; Kučka, Jan; Humajová, Jana; Lázníček, Milan; Lebeda, Ondřej . Applied Radiation and Isotopes. Applied Radiation and Isotopes, 2018, sv. 133, s. 9–1. ISSN 0969-8043. IF 1.128. [Článek v časopise]
191215Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.Stranjik, Helena. Větná melodie v chorvatské češtině. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek, 2017, sv. 35, s. 81–90. ISSN 1330-3880. [Článek v časopise]
Příspěvek „Větná melodie v chorvatské češtině“ představuje výsledky výzkumu, zaměřeného na větnou melodii v mluvě chorvatských Čechů, primárně na melodii otázek zjišťovacích s různou délkou posledního přízvukového taktu. Výzkum ukázal, že mluvčí výrazně upřednostňují antikadenci stoupavou před antikadencí stoupavo-klesavou. Popsány jsou ale i prvky v průběhu melodie, které nejsou zaznamenány na území ČR a vzhledem k četnosti výskytů se jeví jako charakteristické pro danou oblast, např. klesání na poslední slabice přízvukového taktu – a to klesání v antikadenci stoupavo-klesavé, kde melodie standardní češtiny neklesá takto výrazně, i v antikadenci stoupavé, kde v standardní češtině není klesání popsáno vůbec.
Časopis "Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek" vychází v nakladatelství NVI Jednota v české menšině v Chorvatsku a shrnuje veškerá zjištění a výsledky bádání, týkající se této menšiny anebo česko-chorvatských vztahů. Je tak hlavním zdrojem informací týkající se této tématiky, ale i základní platformou, sdružující všechny odborníky i laiky v Chorvatsku i v zahraničí se zájmem o českou menšinu v Chorvatsku (viz recenze časopisu v knize "Češi a Jihoslované" prof. Jaroslava Pánka).
1145016Mgr. Filip Šebesta, Ph.D.Šebesta, Filip; Baxová, Katarína; Burda, Jaroslav. Redox Potentials for Tetraplatin, Satraplatin, Its Derivatives, and Ascorbic Acid: A Computational Study. Inorganic Chemistry, 2018, sv. 57, s. 951–962. ISSN 0020-1669. IF 4.857. [Článek v časopise]
1145016Mgr. Filip Šebesta, Ph.D.Šebesta, Filip; Burda, Jaroslav. Side Reactions with an Equilibrium Constraint: Detailed Mechanism of the Substitution Reaction of Tetraplatin with dGMP as a Starting Step of the Platinum(IV) Reduction Process. The Journal of Physical Chemistry B, 2017, sv. 121, s. 4400–4413. ISSN 1520-6106. IF 3.117. [Článek v časopise]
1145016Mgr. Filip Šebesta, Ph.D.Šebesta, Filip; Burda, Jaroslav. Interactions of Ascorbic Acid with Satraplatin and its trans Analog JM576: DFT Computational Study. European Journal of Inorganic Chemistry, 2018, sv. 13, s. 1481–1491. ISSN 1434-1948. IF 2.444. [Článek v časopise]
1145016Mgr. Filip Šebesta, Ph.D.Šebesta, Filip; Burda, Jaroslav. Study on electronic properties, thermodynamic and kinetic parameters of the selected platinum(II) derivatives interacting with guanine. Journal of Inorganic Biochemistry, 2017, sv. 172, s. 100–109. ISSN 0162-0134. IF 3.348. [Článek v časopise]
80815RNDr. Barbora Heřmánková, Ph.D.Hermankova B, Kossl J, Javorkova E, Bohacova P, Hajkova M, Zajicova A, Krulova M, Holan V. The identification of interferon-γ as a key supportive factor for retinal differentiation of murine mesenchymal stem cells. Stem Cells and Development, 2017, sv. 26, s. 1399–1408. ISSN 1547-3287. IF 3.562. [Článek v časopise]
80815RNDr. Barbora Heřmánková, Ph.D.Hajkova M, Hermankova B, Javorkova E, Bohacova P, Zajicova A, Holan V, Krulova M. Mesenchymal stem cells attenuate the adverse effects of immunosuppressive drugs on distinct T cell subopulations. Stem Cell Reviews and Reports, 2016, sv. 13, s. 104–115. ISSN 1550-8943. IF 2.967. [Článek v časopise]
80815RNDr. Barbora Heřmánková, Ph.D.Javorkova E, Vackova J, Hajkova M, Hermankova B, Zajicova A, Holan V, Krulova M. The effect of clinically relevant doses of immunosuppressive drugs on human mesenchymal stem cells. Biomedicine and Pharmacotherapy, 2017, sv. 97, s. 402–411. ISSN 0753-3322. IF 2.759. [Článek v časopise]
80815RNDr. Barbora Heřmánková, Ph.D.Cejka C, Kossl J, Hermankova B, Holan V, Kubinova S, Zhang JH, Cejkova J. Therapeutic effect of molecular hydrogen in corneal UVB-induced oxidative stress and corneal photodamage. Scientific Reports, 2017, sv. 7, s. 18017–18017. ISSN 2045-2322. IF 4.259. [Článek v časopise]
80815RNDr. Barbora Heřmánková, Ph.D.Holan V, Hermankova B, Kossl J. Perspectives of stem cell-based therapy for age-related retinal degenerative diseases. Cell Transplantation, 2017, sv. 26, s. 1538–1541. ISSN 0963-6897. IF 3.006. [Článek v časopise]
296216Mgr. Dana KalábováKalábová, Dana; Šmídová, Aneta; Petrvalská, Olívia; Alblová, Miroslava; Košek, Dalibor; Man, Petr; Obšil, Tomáš; Obšilová, Veronika. Human procaspase-2 phosphorylation at both S139 and S164 is required for 14-3-3 binding. Biochemical and biophysical research communications, 2017, sv. 493, s. 940–945. ISSN 0006-291X. IF 2.466. [Článek v časopise]
816216Mgr. Dalibor Miklík, Ph.D.Miklík Dalibor, Šenigl Filip, Hejnar Jiří. Proviruses with Long-Term Stable Expression Accumulate in Transcriptionally Active Chromatin Close to the Gene Regulatory Elements: Comparison of ASLV-, HIV- and MLV-Derived Vectors. Viruses, 2018, sv. 10, s. E-116–E-116. ISSN 1999-4915. IF 3.465. [Článek v časopise]
816216Mgr. Dalibor Miklík, Ph.D.Šenigl Filip, Miklík Dalibor, Auxt Miroslav, Hejnar Jiří. Accumulation of long-term transcriptionally active integrated retroviral vectors in active promoters and enhancers. Nucleic Acids Research, 2017, sv. 45, s. 12752–12765. ISSN 0305-1048. IF 10.162. [Článek v časopise]
468216Mgr. David JeřábekJeřábek, David. Collection of clay sealings from the Pyramid temple of king Raneferef kept in the Náprstek museum. General properties of the corpus and its potential to study the administration of the latter pyramid complex. Annals of the Náprstek Museum, 2018, sv. NA, s. NA–NA. ISSN 0231-844X. [Článek v časopise]
Rukopis anglického článku připravený pro Annals of the Náprstek Museum
468216Mgr. David JeřábekJeřábek, David. Pečetní otisk jako artefakt a jako pramen. Pražské egyptologické studie, 2020, sv. NA, s. NA–NA. ISSN 1214-3189. [Článek v časopise]
Rukopis českého článku připravený do časopisu Pražské egyptologické studie
361215Mgr. Lenka ValáškováRoh, Jaroslav, Karabanovich, Galina, Vlčková, Hana, Carazo, Alejandro, Němeček, Jan, Sychra, Pavel, Valášková, Lenka, Pavliš, Oto, Stolaříková, Jiřina, Klimešová, Věra, Vávrová, Kateřina, Pávek, Petr, Hrabálek, Alexandr. Development of water-soluble 3,5-dinitrophenyl tetrazole and oxadiazole antitubercular agents. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2017, sv. 25, s. 5468–5476. ISSN 0968-0896. IF 2.930. [Článek v časopise]
Článek pojednává o ve vodě rozpustných derivátech, připravených v rámci řešení bodu 4. z cílů tohoto projektu. V publikaci je uvedeno poděkování projektu GAUK.
269415Mgr. Jakub KocurekSehnalová, Anna. Uvedení do tibetského lékařství II.: Základní principy a východiska. Nový Orient , 2017, sv. 72, s. 17–26. ISSN 0029-5302. [Článek v časopise]
159115MUDr. Barbora Kučerová, Ph.D.Frýbová Barbora, Kokešová Alena, Stýblová Jitka, Rygl Michal. Omfalokéla, gastroschíza – současné výsledky. Neonatologické listy, 2017, sv. 2, s. 16–17. ISSN 1211-1600. [Článek v časopise]
Článek s dedikací grantu.
159115MUDr. Barbora Kučerová, Ph.D.Frýbová Barbora, Kokešová Alena, Vlk Radovan, Rygl Michal. Predikce poškození střeva u pacientů s gastroschízou. Rozhledy v chirurgii, 2018, sv. březen , s. xx–xx. ISSN 0035-9351. [Článek v časopise]
Článek s dedikací grantu přijat do časopisu Rozhledy v Chirurgii s plánem publikace v březnu 2018. V příloze schválení finální korektury.
387515Mgr. Zdeňka Kubátová, Ph.D.Kulich, Ivan; Vojtíková, Zdeňka. Exocyst Subunit EXO70H4 Has a Specific Role in Callose Synthase Secretion and Silica Accumulation. Plant Physiology, 2018, sv. 176, s. 2040–2051. ISSN 0032-0889. IF 6.456. [Článek v časopise]
Published March 2018. DOI: https://doi.org/10.1104/pp.17.01693

Online ISSN: 1532-2548
Running title: EXO70H4: Beyond the Trichome
366415RNDr. Tereza Radostná, Ph.D.Schořálková, Tereza, Kratochvíl, Lukáš, Kubička, Lukáš. To fight or mate? Hormonal control of sex recognition, male sexual behavior and aggression in the gecko lizard. Hormones and Behavior, 2018, sv. 97, s. 18–24. ISSN 0018-506X. IF 3.378. [Článek v časopise]
366415RNDr. Tereza Radostná, Ph.D.Schořálková, Tereza, Kratochvíl, Lukáš, Kubička, Lukáš. Female sexual attractiveness and sex recognition in leopard gecko: Males are indiscriminate courters. Hormones and Behavior, 2018, sv. 99, s. 57–61. ISSN 0018-506X. IF 3.378. [Článek v časopise]
112515Mgr. Kateřina Jirásková, Ph.D.Catalano, Calogerina. Investigation of single and synergic effects of NLRC5 and PD-L1 variants on the risk of colorectal cancer. PLoS One, 2018, sv. 13(2), s. eCollection 2018–eCollection 2018. ISSN 1932-6203. IF 2.806. [Článek v časopise]
112515Mgr. Kateřina Jirásková, Ph.D.Jiraskova, Katerina. Functional polymorphisms in DNA repair genes are associated with sporadic colorectal cancer susceptibility and clinical outcome. Carcinogenesis, 2018, sv. Under review 6-3-2018, s. Under review 6-3-2018–Under review 6-3-2018. ISSN 0143-3334. IF 5.105. [Článek v časopise]
112515Mgr. Kateřina Jirásková, Ph.D.Catalano, Calogerina. Influence of regulatory NLRC5 variants on colorectal cancer survival and 5-fluorouracil-based chemotherapy. European Journal of Gastroenterology & Hepatology, 2018, sv. Accepted 2/2018, s. Accepted 2/2018–Accepted 2/2018. ISSN 0954-691X. IF 2.152. [Článek v časopise]
324215PharmDr. Sára Karbanová, Ph.D.Karbanová, Sára et al.. Role of nucleoside transporters in transplacental pharmacokinetics of nucleoside reverse transcriptase inhibitors zidovudine and emtricitabine. Placenta, 2017, sv. 60, s. 86–92. ISSN 0143-4004. IF 2.759. [Článek v časopise]
kolektiv autorů: S. Karbanova, L. Cerveny, M. Ceckova, Z. Ptackova, L. Jiraskova, S. Greenwood, F. Staud
726316PharmDr. Ivona Lhotská, Ph.D.Lhotská Ivona, Holznerová Anežka, Solich Petr, Šatínský Dalibor. Critical comparison of the on-line and off-line molecularly imprinted solid-phase extraction of patulin coupled with liquid chromatography. Journal of Separation Science, 2017, sv. 40, s. 4599–4609. ISSN 1615-9306. IF 2.557. [Článek v časopise]
204215Mgr. Anna ŠolcováMichal Horsák, Michal Hájek, Veronika Horsáková, Jaroslav Hlaváč, Petra Hájková, Daniel Dítě, Tomáš Peterka, Jan Divíšek, Anna Potůčková and Richard C. Preece. Refugial occurrence and ecology of the land snail Vertigo lilljeborgi in fen habitats in temperate mainland Europe. Journal of Molluscan Studies, 2017, sv. 83(4), s. 451–460. ISSN 0260-1230. IF 1.25. [Článek v časopise]
Článek se zabývá současným i historickým rozšířením druhu Vertigo lilljeborgi. První pozdno-glaciální nález tohoto druhu z celé střední Evropy byl učiněn právě na lokalitě Santovka-PB.
204215Mgr. Anna ŠolcováANNA ŠOLCOVÁ, LIBOR PETR, PETRA HÁJKOVÁ, JAN PETŘÍK, PETER TÓTH, JAN ROHOVEC, JOZEF BÁTORA AND MICHAL HORSÁK. Early and middle Holocene ecosystem changes at the Western Carpathian/Pannonian border driven by climate and Neolithic impact. Boreas, 2018, sv. x, s. x–x. ISSN 0300-9483. IF 2.348. [Článek v časopise]
Early View- nemá ještě stránky.
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Šmejkal, Libor; Jungwirth, Tomáš; Sinova, Jairo. Dirac and Weyl Antiferromagnetic Spintronics. physica status solidi - Rapid Research Letter, 2017, sv. 11, s. 1700044(1)–1700044(17). ISSN 1862-6270. IF 3.032. [Článek v časopise]
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Wagenknecht, David; Carva, Karel; Turek, Ilja. Fully relativistic temperature dependent electronic transport properties of magnetic alloys from the first principles. IEEE Transactions on Magnetics, 2017, sv. 53, s. 1–5. ISSN 0018-9464. IF 1.243. [Článek v časopise]
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Bodnar, Stanislav; Šmejkal, Libor; Turek, Ilja; Jungwirth, Tomáš; Gomonay, Olena; Sinova, Jairo; Sapozhnik, Alexey; Elmers, Hans-Joachim; Kläui, Mathias;. Jourdan, Martin. Writing and Reading antiferromagnetic Mn2Au: Néel spin-orbit torques and large anisotropic magnetoresistance. Nature Communications, 2018, sv. 9, s. 1–7. ISSN 2041-1723. IF 12.1. [Článek v časopise]
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Šmejkal, Libor; Železný, Jakub;, Sinova, Jairo; Jungwirth, Tomáš. Electric control of Dirac quasiparticles by spin-orbit torque in an antiferromagnet. Physical Review Letters, 2017, sv. 118, s. 106402-1– 106402-5. ISSN 1079-7114. IF 8.5. [Článek v časopise]
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Drchal, Václav; Kudrnovský, Josef; Wagenknecht, David; Turek, Ilja; Khmelevskyi, Sergii. Transport properties of iron at the Earth’s core conditions: the effect of spin disorder. Physical Review B, 2017, sv. 96, s. 024432–024437. ISSN 2469-9969. IF 3.836. [Článek v časopise]
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Šmejkal, Libor; Mokrousov, Yuriy; Yan, Binghai; MacDonald, Allan H.. Topological antiferromagnetic spintronics: Part of a collection of reviews on antiferromagnetic spintronics. Nature Physics, 2018, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1745-2481. IF 22.8. [Článek v časopise]
V době psaní grantové zprávy přijato k publikaci, online dostupné na https://arxiv.org/abs/1706.00670 .
338415Mgr. Filip Košek, Ph.D.Košek, Filip, Culka, Adam, Žáček, Vladimír, Laufek, František, Škoda, Radek a Jehlička, Jan. Native alunogen: A Raman spectroscopic study of a well-described specimen. Journal of Molecular Structure, 2018, sv. 1157, s. 191–200. ISSN 0022-2860. IF 1.753. [Článek v časopise]
338415Mgr. Filip Košek, Ph.D.Košek, Filip, Culka, Adam a Jehlička, Jan. Raman spectroscopic study of six synthetic anhydrous sulfates relevant to the mineralogy of fumaroles. Journal of Raman Spectroscopy, 2018, sv. -, s. 1–12. ISSN 1097-4555. IF 2.969. [Článek v časopise]
DOI: 10.1002/jrs.5363
v tisku
338415Mgr. Filip Košek, Ph.D.Košek, Filip, Culka, Adam a Jehlička, Jan. Field identification of minerals at burning coal dumps using miniature Raman spectrometers. Journal of Raman Spectroscopy, 2017, sv. 48, s. 1494–1502. ISSN 1097-4555. IF 2.969. [Článek v časopise]
364617MUDr. Tereza Lerchová, Ph.D.Dršková Tereza, Hradský Ondřej, Bronský Jiří. Identifikace prediktivních faktorů časného relapsu onemocnění u dětských pacientů s Crohnovou chorobou léčených thiopuriny. Česko-Slovenská Pediatrie, 2017, sv. 5/72, s. 282–289. ISSN 0069-2328. [Článek v časopise]
324015RNDr. Petr Hruška, Ph.D.Čížek, Jakub. Microstructure development of ultra fine grained Mg-22 wt%Gd alloy prepared by high pressure torsion. Materials Science & Engeneering A, 2017, sv. 704, s. 181–191. ISSN 0921-5093. IF 3.094. [Článek v časopise]
článek vložen jako příloha, publikace označena jako [3] v sekci Splnění cílů projektu
324015RNDr. Petr Hruška, Ph.D.Vlček, Marián. Hydrogen absorption in Mg-Gd alloy. International Journal of HYDROGEN ENERGY, 2017, sv. 42, s. 22598–22604. ISSN 0360-3199. IF 3.582. [Článek v časopise]
článek vložen jako příloha, publikace označena jako [1] v sekci Splnění cílů projektu
324015RNDr. Petr Hruška, Ph.D.Hruška, Petr. Hydrogen-Induced Defects in TitaniumDefect studies. Defect Diffusion Forum , 2017, sv. 373, s. 122–125. ISSN 1012-0386. IF 0.24. [Článek v časopise]
článek vložen jako příloha, publikace označena jako [2] v sekci Splnění cílů projektu
1394217RNDr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.Kratochvíl, Jiří. Plasma polymerized C:H:N:O thin films for controlled release of antibiotic substances. Plasma Processes and Polymers, 2017, sv. -, s. -–-. ISSN 1612-8869. IF 2.8. [Článek v časopise]
https://doi.org/10.1002/ppap.201700160

Článek byl přijat 21 Října 2017. Nyní je vydán jako early view.
196516Mgr. Ivan Kolář, Ph.D.Podolský, Jiří; Hruška, Ondřej. Yet another family of diagonal metrics for de Sitter and anti–de Sitter spacetimes. Physical Review D, 2017, sv. 95, s. 124052–124081. ISSN 2470-0010. [Článek v časopise]
196516Mgr. Ivan Kolář, Ph.D.Hejda, Filip; Bičák, Jiří. Kinematic restrictions on particle collisions near extremal black holes: A unified picture. Physical Review D, 2017, sv. 95, s. 084055–084077. ISSN 2470-0010. [Článek v časopise]
196516Mgr. Ivan Kolář, Ph.D.Kolář, Ivan; Krtouš, Pavel. NUT-like and near-horizon limits of Kerr-NUT-(A)dS spacetimes. Physical Review D, 2017, sv. 95, s. 124044–124068. ISSN 2470-0010. [Článek v časopise]
33315RNDr. Vít Musil, Ph.D.Cianchi, Andrea and Musil, Vít. Optimal domain spaces in Orlicz-Sobolev embeddings. Indiana University Mathematical Journal, 2018, sv. , s. – . ISSN 0022-2518. IF 1.064. [Článek v časopise]
92315Mgr. Filip Roskovec, Ph.D.Feistauer, Miloslav, Roskovec, Filip, Sändig, Anna-Margarete. Discontinuous Galerkin method for an elliptic problem with nonlinear Newton boundary conditions in a polygon. IMA Journal of Numerical Analysis, 2017, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0-0. IF 1.985. [Článek v časopise]
Zatím je dostupná pouze webová verze článku: http://dx.doi.org/10.1093/imanum/drx070
92315Mgr. Filip Roskovec, Ph.D.Dolejší, Vít, Roskovec Filip. GOAL-ORIENTED ERROR ESTIMATES INCLUDING ALGEBRAIC ERRORS IN DISCONTINUOUS GALERKIN DISCRETIZATIONS OF LINEAR BOUNDARY VALUE PROBLEMS. Applications of Mathematics, 2017, sv. 62 (2017), s. 579–606. ISSN 0862-7940. IF 0.525. [Článek v časopise]
64216MUDr. Jiří Nepožitek, Ph.D.Nepožitek Jiří; Šonka Karel. Excessive Fragmentary Myoclonus: What Do We Know?. Prague Medical Report, 2017, sv. 118, s. 5–13. ISSN 1214-6994. [Článek v časopise]
544217JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.Tuláček, Michal. Nakládání s informacemi vyměňovanými při mezinárodní spolupráci při správě daní. Acta Universitatis Carolniae Iuridica, 2018, sv. 64(1), s. 101–109. ISSN 0323-0619. [Článek v časopise]
544217JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.Tuláček, Michal. Vytěžování dat o daňových subjektech správcem daně se zřetelem na novou právní úpravu ochrany osobních údajů . Daně a finance, 2017, sv. 25(3), s. 12–18. ISSN 1801-6006. [Článek v časopise]
254715PhDr. Katarína Svitková, Ph.D.Svitková, Katarína. Resilience in the National Security Discourse. Defense and Strategy, 2017, sv. 17/1, s. 12–40. ISSN 1214-6463. [Článek v časopise]
275715Mgr. Barbora Bílková, Ph.D.Bílkova, Barbora, Swiderska, Zuzana, Zita, Lukás, Laloe, Denis, Charles, Mathieu, Benes, Vladimir, Stopka, Pavel & Vinkler, Michal . Domestic fowl breed variation in egg white protein expression: application of proteomics and transcriptomics. PROTEOMICS, 2018, sv. submitted manuscript, s. submitted manuscript–submitted manuscript. ISSN 0000-0000. IF 4.041. [Článek v časopise]
Avian egg white is essential for protecting and nourishing bird embryos during their development. Being produced in the female magnum, variability in hen oviduct gene expression may affect egg white composition in domestic chickens. Since traditional poultry breeds may represent a source of variation, in the present study we describe the egg white proteome (mass spectrometry) and corresponding magnum transcriptome (high-throughput sequencing) for twenty hens from five domestic fowl breeds (Araucana, Booted bantam, Czech golden pencilled, Minorca and Rosecomb bantam). In total, we identified 189 egg white proteins and 16391 magnum-expressed genes. The majority of egg white protein content comprised proteins with an antimicrobial function. Between-class Principal Component Analysis revealed significant breed-specific variability in protein composition, differentiating especially small and large breeds. Though we found strong association between magnum mRNA expression and egg white protein content across genes, co-inertia analysis revealed no transcriptome/proteome co-structure at the individual level. Our study is the first to show proteomic variation in egg white composition across chicken breeds with potential effects on egg quality, biosafety and chick development. The observed inter-individual variation probably results from post-transcriptional regulation creating a discrepancy between proteomic and transcriptomic data
275715Mgr. Barbora Bílková, Ph.D.Bílková, Barbora, Bainová, Zuzana, Janda, Jozef Zita, Lukáš , Vinkler, Michal. Different breeds, different blood: Cytometric analysis of whole blood cellular composition in chicken breeds. Veterinary Immunology and Immunopathology, 2017, sv. 118, s. 71–77. ISSN 0165-2427. IF 1.718. [Článek v časopise]
While haematological variation is well known in birds, variation in avian breeds (distinct morphotypes of the
same species) remains unexplored. Poultry breeds, in particular, may show interesting evolutionary patterns and
economically-relevant physiological differences. We performed a comparative examination of blood cellular
composition in five chicken (Gallus gallus domesticus) breeds: Araucana, Booted bantam, Czech, Minorca and
Rosecomb bantam. In standard-environment-reared hens whole-blood flow cytometry revealed remarkable
differences in most erythrocyte- and leukocyte-related parameters. We identified two extremes: Czech, a
European breed, with a low heterophil/lymphocyte (H/L) ratio and high CD4+ levels, and Araucana, a South-
American breed, with a high H/L ratio and high relative monocyte count. Such variation may reflect a
combination of artificial and natural selection acting on health- and stress-related traits in domestic populations.
Different breeds have evolved different immunological adaptations reflecting their original need to fight
pathogens and physiological constraint resulting from dissimilar physiological trade-offs.
52216Mgr. Petr Tureček, Ph.D.Kleisner, Karel & Tureček, Petr. Cultural and Biological Evolution: What is the Difference?. Biosemiotics, 2017, sv. 1, s. 1–4. ISSN 1875-4651. IF 0.964. [Článek v časopise]
34216Mgr. Šárka MichetschlägerováLeontovyč Ivan, Habart David, Loukotová Šárka, Kosinová Lucie, Kríž Jan, Saudek František, Koblas Tomáš. Synthetic mRNA is a more reliable tool for the delivery of DNA-targeting proteins into the cell nucleus than fusion with a protein transduction domain . PLoS One, 2017, sv. 12(8), s. 1–14. ISSN 1932-6203. IF 2.766. [Článek v časopise]
Tato práce se zabývá srovnáním efektivity metod vhodných k přeprogramování buněk. V této práci byly porovnávány metody založené buď na použití syntetické mRNA, nebo na rekombinantnách proteinech obsahující transdukční doménu. Obě tyto metody představují klinicky použitelné alternativy ke stávajícím způsobům buněčného přeprogramování, bez rizika zásahu do buněčné DNA. V publikované práci jsme prokázali, že využití metody založené na syntetických mRNA je výrazně efektivnější a univerzálně použitelnou metodou pro účely buněčného přeprogramování, nežli metoda založená na použití rekombinantích proteinů obsahujících transdukční doménu.
154215Mgr. Matouš Vobořil, Ph.D.Dobeš, Jan. A novel conditional Aire allele enables cell-specific ablation of the immune tolerance regulator Aire. European Journal of Immunology, 2018, sv. 48, s. 546–548. ISSN 1521-4141. IF 4.227. [Článek v časopise]
Principal researcher (Mgr. Matouš Vobořil) is co-author of this publication with affiliation to the faculty
488317Mgr. Matěj KucVozková, Karolína. The impact of net fee and commission income on the performance of EU banks. IES Working Paper, 2018, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
currently under review
488317Mgr. Matěj KucVozková, Karolína; Teplý, Petr. Determinants of bank fee income in the EU banking industry - does market concentration matter?. Prague Economic Papers, 2017, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
online version DOI: https://doi.org/10.18267/j.pep.645
488317Mgr. Matěj KucKuc, Matěj; Teplý, Petr. A Financial Performance Comparison of Czech Credit Unions and European Cooperative Banks. Prague Economic Papers, 2018, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
Accepted for publication in 2018
(see acceptance mail in attachments)
138215RNDr. Pavel Adámek, Ph.D.Torres-Pérez, Jose Vicente; Adamek, Pavel; Palecek, Jiri; Vizcaychipi, Marcela; Nagy, Istvan; Varga, Angelika. The Na(v)1.7 blocker protoxin II reduces burn injury-induced spinal nociceptive processing. Journal of Molecular Medicine , 2018, sv. 96, s. 75–84. ISSN 0946-2716. IF 4.7. [Článek v časopise]
Práce ukazuje významnou úlohu sodíkových receptorů typu Na(v)1.7 v nociceptivních, kapsaicin senzitivních (tzn. TRPV1 exprimujících) neuronech u modelu popáleninové bolesti. Ukázali jsme, že antagonista Na(v)1.7 kanálů Protoxin II účinně tlumí zvýšený synaptický přenos u modelu popáleninové bolesti. Hlavní řešitel projektu provedl přípravu modelu termálního poškození kůže, inkubaci a přípravu míšních řezů, veškerá elektrofyziologická měření, jejich analýzu a podílel se na přípravě draftu publikace.
138215RNDr. Pavel Adámek, Ph.D.Nerandzic, Vladimir; Mrozkova, Petra; Adamek, Pavel; Spicarova, Diana; Nagy, Istvan; Palecek, Jiri. Peripheral inflammation affects modulation of nociceptive synaptic transmission in the spinal cord induced by N-arachidonoylphosphatidylethanolamine. British Journal of Pharmacology, 2017, sv. E-pub XX, s. XX–XX. ISSN 0007-1188. IF 5.5. [Článek v časopise]
Práce je zatím dostupná pouze v elektronické verzi, bez kompletních bibliografických údajů (volume, čísla stran atd.) Cílem této studie bylo ukázat a vysvětlit, jak periferní zánět ovlivní efekt N-arachydonoyl-fosfatidylethanolaminu (prekurzoru anandamidu, endogenního agonisty TRPV1 a kanabinoidního CB1 receptoru) v porovnání s kontrolními jedinci. Hlavní řešitel provedl přípravu a inkubaci řezů pro stanovení anadamidu pomocí hmotnostní spektrometrie a podílel se na elektrofyziologických měřeních, analýze získaných dat a přípravě draftu publikace.
165115Mgr. Kateřina AlterováVondrakova Katerina, Posusta Antonin, Faberova Veronika, Kacer Petr, Paolo Francesco Fabene, James Burchfiel, Kubova Hana, Tsenov Grygoriy. Mechanisms of the development of seizures following endothelin receptors activation in immature brain. Journal of Neuropharmacology, 2018, sv. -, s. -–-. ISSN 0028-3908. [Článek v časopise]
under review
165115Mgr. Kateřina AlterováKaterina Vondrakova, Antonín Pošusta, Libor Uttl, Karel Valeš, Hana Kubova, Petr Kačer, Grygoriy Tsenov. DETERMINATION OF ENANTIOMERIC COMPOSITION OF AMINOACIDS: METHOD FOR BRAIN NEUROCHEMISTRY MONITORING. Journal of Analytical Biochemistry, 2018, sv. -, s. -–-. ISSN 0003-2697. [Článek v časopise]
under review
165115Mgr. Kateřina AlterováHejčl Aleš, Vondrakova Katerina, Kelbich Petr, Sameš Martin, Valeš Karel, Kacer Petr, Tsenov Grygoriy. Model cerebrálních vazospazmů a metabolomické mapování. Chemické listy, 2017, sv. 111/1, s. 56–61. ISSN 1213-7103. IF 0.387. [Článek v časopise]
772216PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D.Patková, Anna; Josková, Věra; Havel, Eduard; Kovařík, Miroslav; Kuchařová, Monika; Zadák, Zdeněk; Hronek, Miloslav. Energy, Protein, Carbohydrate, and Lipid Intakes and Their Effects on Morbidity and Mortality in Critically Ill Adult Patients: A Systematic Review. Advances in Nutrition, 2017, sv. 8, s. 624–634. ISSN 2156-5376. IF 5.233. [Článek v časopise]
772216PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D.Patková, Anna; Josková, Věra; Havel, Eduard; Najpaverová, Simona; Uramová, Daniela; Kovařík, Miroslav; Zadák, Zdeněk; Hronek, Miloslav. Prognostic value of respiratory quotients in severe polytrauma patients with nutritional support. Nutrition, 2018, sv. 49, s. 90–95. ISSN 0899-9007. IF 3.734. [Článek v časopise]
136416Mgr. Hana Drozdová VrchotickáVrchotická Hana. Dr. Emil Holub´s notebooks and diaries. Časopis Národního muzea. Řada historická., 2017, sv. 186, s. 53–63. ISSN 0139-9543. [Článek v časopise]
Časopis je v současnosti v tisku. Nahraný výsledek v příloze je verze článku pro poslední autorské korekce.
387115Mgr. Aleš HrdinaHrdina, Aleš. Evaluating Global Biodiversity Hotspots - Very Rich and Even More Endangered. Journal of Landscape Ecology, 2017, sv. 10, s. 108–115. ISSN 1589-4673. [Článek v časopise]
Článek hodnotící biodiverzitu, ohrožení a míru územní ochrany v prioritních oblastech světa - horkých skvrnách biodiverzity.
256216Mgr. Karolína PrůdkováMusilová, Karolína. Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních úrovních. Středoevropské politické studie, 2017, sv. 19, s. 55–75. ISSN 1213-2691. [Článek v časopise]
476417MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.Antonín Šebela, Jan Hanka, Michal Goetz, Pavel Mohr. Psychofarmaka v těhotenství a jejich dopad na neurobehaviorální vývoj dítěte II.: Antipsychotika, Stabilizátory nálady, Anxiolytika. Psychiatrie, 2017, sv. 21(4), s. 195–203. ISSN 1212-6845. [Článek v časopise]
Článek vznikl za podpory řešeného projektu. V přehledovém článku se věnujeme efektu prenatální expozice psychofarmakům na neurobehaviorální vývoj dítěte. Tématika má velice úzký vztah k řešenému projektu.
476417MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.Antonín Šebela, Jan Hanka, Michal Goetz, Pavel Mohr. Psychofarmaka v těhotenství - mírní, nebo zvyšují riziko pro plod? Část první: antidepresiva, antipsychotika. Pediatrie pro praxi, 2017, sv. 18(5), s. 282–286. ISSN 1213-0494. [Článek v časopise]
Článek vznikl za podpory řešeného projektu. V přehledovém článku se věnujeme efektu prenatální expozice psychofarmakům na prenatální vývoj dítěte. Tématika má velice úzký vztah k řešenému projektu.
476417MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.Antonín Šebela, Jan Hanka, Michal Goetz, Pavel Mohr. Psychofarmaka v těhotenství a jejich dopad na neurobehaviorální vývoj dítěte I.: Antidepresiva. Psychiatrie, 2017, sv. 21(3), s. 149–157. ISSN 1212-6845. [Článek v časopise]
Článek vznikl za podpory řešeného projektu. V přehledovém článku se věnujeme efektu prenatální expozice psychofarmakům na neurobehaviorální vývoj dítěte. Tématika má velice úzký vztah k řešenému projektu.
476417MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.Šebela Antonín, Tomáš Novák, David Kemlink, Michal Goetz. Sleep characteristics in child and adolescent offspring of parents with bipolar disorder: A case control study. BMC Psychiatry, 2017, sv. 17, s. 199–199. ISSN 1234-5678. IF 2.613. [Článek v časopise]
Článek vznikl za podpory řešeného projektu jako extenze pilotní studie.

DOI: 10.1186/s12888-017-1361-8

ISSN BMC Psychiatry:
1471-244X (electronic version)
Písmeno X nešlo zapsat do výše uvedené kolonky ISSN, proto je tam uvedeno chybné ISSN 1234-5678.
311015Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.Kučerová, Olga; Hoždorová, Zuzana. Silent reading comprehension in fifth grade pupils. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 2017, sv. 3, s. 0–0. ISSN 2533-7882. [Článek v časopise]
článek prošel recenzním řízením a je v tisku.
311015Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.Kučerová Olga; Kucharská, Anna. článek Acquiring penmanship and writing skills from the first to fifth grade of primary school. Journal of language and culural education, 2018, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1339-4584. [Článek v časopise]
Článek byl přijat a v současnosti čekáme na jeho recenzní posouzení.
798217JUDr. Bc. Lukáš Hrdlička, Ph.D.Hrdlička, Lukáš. Právní úprava oznámení zůstatku a hodnoty oznamovaného účtu jako mezera v zákoně o mezinárodní spolupráci při správě daní. Daně a finance, 2017, sv. 2, s. 11–15. ISSN 1801-6006. [Článek v časopise]
Při zkoumání automatické výměny informací při správě daní, která je součástí mezinárodní spolupráce při správě daní, byla odhalena jedna z mezer v právní úpravě této automatické výměně informací. Cílem článku bylo na tuto mezeru upozornit a navrhnout řešení de lege ferenda, která tuto mezeru zacelí.
134715Mgr. Jan BajerBajer Jan, Cieslar Miroslav, Šlapáková Michaela, Zimina Maria, Nový Zbyšek, Materna Aleš . Grain Structure and Microhardness Development of Twin-Roll Cast Aluminum Strips after Constrained Groove Pressing. Acta Physica Polonica A, 2018, sv. x, s. x–x. ISSN 0587-4246. IF 0.469. [Článek v časopise]
Článek v recenzním řízení do Acta Physica Polonica A. Byla zaslána opravená verze podle připomínek recenzenta.
307115RNDr. Zuzana Hampejsová, Ph.D.Širc, J.; Hampejsová, Z.; Trnovská, J.; Kozlík, P.; Hřib, J.; Hobzová R.; Zajícová, A.; Holáň, V.; Bosáková, Z. Cyclosporine A loaded electrospun poly(D,L-Lactic acid)/ poly(ethyleneglycol) nanofibers:drug carriers utilizable in Local immunosuppression. Pharmaceutical Research, 2017, sv. 34, s. 1391–1401. ISSN 0724-8741. IF 3.002. [Článek v časopise]
1080217Mgr. Thomas MigkosCatapano, Maria Carmen. The Stoichiometry of Isoquercitrin Complex with Iron or Copper Is Highly Dependent on Experimental Conditions. Nutrients, 2017, sv. 9, s. 1193(1)–1193(14). ISSN 2072-6643. IF 3.55. [Článek v časopise]
1080217Mgr. Thomas MigkosCatapano, Maria Carmen. Mono and dihydroxy coumarin derivatives: Copper chelation and reduction ability. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 2018, sv. 46, s. 88–95. ISSN 0946-672X. IF 3.225. [Článek v časopise]
932516Ing. Monika KulhaváPospíšilová, Monika; Seifrtová, Martina; Řezáčová, Martina. SMALL MOLECULE INHIBITORS OF DNA-PK FOR TUMOR SENSITIZATION TO ANTICANCER THERAPY. Journal of Physiology and Pharmacology, 2017, sv. 68 (3), s. 337–344. ISSN 1899-1505. [Článek v časopise]
128317RNDr. Attila Bartha, Ph.D.J.F. Yu, A. Bartha, J.Custers, S.R. Julian. de Haas-van measurements on the antiferromagnet URhIn5. Physical Review B, 2017, sv. 96, s. 115143-1–115143-6. ISSN 2469-9950. IF 3.836. [Článek v časopise]
362715RNDr. Tomáš Nosek, Ph.D.Adamson, Phil et al. (incl. Nosek, Tomáš a Soustružník, Karel). Measurement of the neutrino mixing angle θ23 in NOvA. Physical Review Letters, 2017, sv. 118, s. 151802-1–151802-7. ISSN 0031-9007. [Článek v časopise]
Článek byl vybrán jako "Editor's Suggestion", viz. https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.118.151802.
362715RNDr. Tomáš Nosek, Ph.D.Adamson, Phil et al. (incl. Nosek, Tomáš a Soustružník, Karel). Constraints on oscillation parameters from νe appearance and νμ disappearance in NOvA. Physical Review Letters, 2017, sv. 118, s. 231801-1–231801-7. ISSN 0031-9007. [Článek v časopise]
Článek byl vybrán jako "Editor's Suggestion", viz. https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.118.231801.
362715RNDr. Tomáš Nosek, Ph.D.Adamson, Phil et al. (incl. Nosek, Tomáš a Soustružník, Karel). Search for active-sterile neutrino mixing using neutral-current interactions in NOvA. Physical Review D, 2017, sv. 96, s. 072006-1–072006-9. ISSN 2470-0010. [Článek v časopise]
1074316Mgr. Marie PultarováMatěásková, Marie. Sociální sítě snížených lidí ve městě Náchodě – obraz bezectnosti ve východočeských matrikách (Pardubice, Náchod). Marginalia Historica : časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury, 2017, sv. 1, s. 101–130. ISSN 1804-5367. [Článek v časopise]
Článek byl odevzdán již v předchozím roce. Periodikum ovšem vyšlo až v roce 2017.
368115RNDr. Petr Doležal, Ph.D.Doležal Petr. Czochralski growth of LaPd2Al2 single crystals. Journal of Crystal Growth, 2017, sv. 475, s. 10–20. ISSN 0022-0248. IF 1.751. [Článek v časopise]
128216RNDr. Ondřej Chrenko, Ph.D.Chrenko, Ondřej; Brož, Miroslav; Lambrechts, Michiel. Eccentricity excitation and merging of planetary embryos heated by pebble accretion. Astronomy & Astrophysics, 2017, sv. 606, s. A114-1–A114-25. ISSN 0004-6361. IF 5.014. [Článek v časopise]
Viz též http://adsabs.harvard.edu/abs/2017A%26A...606A.114C. Článek popisuje dosavadní výsledky (viz Výroční zpráva) získané v rámci grantového projektu. Článek obsahuje jak dedikaci GAUK, tak afiliaci UK a pracovišti AÚ na MFF.
892217RNDr. Veronika Gajdošová, Ph.D.Sutrová, Veronika; Šloufová, Ivana; Melníková, Zuzana; Kalbáč, Martin; Pavlova, Ewa; Vlčková, Blanka. Effect of Ethanethiolate Spacer on Morphology and Optical Responses of Ag Nanoparticle Array−Single Layer Graphene Hybrid Systems. Langmuir, 2017, sv. 33, s. 14414–14424. ISSN 0743-7463. IF 3.833. [Článek v časopise]
507116Mgr. Nela KlímováFedele, Giorgio; Schiavoni, Ilaria; Adkins, Irena; Klimova, Nela; Sebo, Peter. Invasion of Dendritic Cells, Macrophages and Neutrophils by the Bordetella Adenylate Cyclase Toxin: A Subversive Move to Fool Host Immunity. Toxins, 2017, sv. 9, s. 293–308. ISSN 2072-6651. IF 3.030. [Článek v časopise]
This review article deals with a topic of the GAUK project. The principal researcher is a co-author of the review.
1074416Mgr. Veronika HorálkováMalíček, Jiří et al.. Corticolous sorediate Lecanora species (Lecanoraceae, Ascomycota) containing atranorin in Europe. Lichenologist, 2017, sv. 49, s. 431–455. ISSN 0024-2829. IF 1.224. [Článek v časopise]
V článku popsán nový druh z bukových pralesů střední Evropy.
1074416Mgr. Veronika HorálkováMalíček, Jiří. Středoevropské pralesy a lišejníky I. Příklady nejcennějších lokalit a ekologie lesních lišejníků. Živa, 2017, sv. 2017/4, s. 152–155. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
1074416Mgr. Veronika HorálkováMalíček, Jiří & Vondrák, Jan. Středoevropské pralesy a lišejníky II. Biodiverzita a srovnávání lokalit. Živa, 2017, sv. 2017/6, s. 290–293. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
526216Mgr. Alexandra IbrováŠtepanovský, Michal; Ibrová, Alexandra; Buk, Zdeněk; Velemínská, Jana. Since 2018 Since 2017 Since 2014 Custom range... Sort by relevance Sort by date include patents include citations Create alert Novel age estimation model based on development of permanent teeth compared with classical approach and other modern data mining methods. Forensic Science International, 2017, sv. 279, s. 72–82. ISSN 0379-0738. IF 2.307. [Článek v časopise]
Cílem bylo srovnání 22 různých metod pro určení dentálního věku u nedospělých jedinců z hlediska jejich přesnosti a komplexity, a detailní předvedení „nejlepší“ metody a vytvoření jednoduchého predikčního softwaru pro každodenní použití v antropologické praxi. Srovnání ukázalo, že pouze 3 metody z hodnocených 22 nabízejí přesné výsledky a zůstávají uživatelsky jednoduché, a že metodou s nejnižší přesností je tradiční model založený na věkových průměrech, neboť různé zuby mají pro predikci různou relevanci.
Detailně je prezentován "výherní" model i s technikou pro doplnění chybějících dat. Článek také obsahuje odkaz na jednoduchý predikční software.
526216Mgr. Alexandra IbrováIbrová, Alexandra; Dupej, Ján; Stránská, Petra; Velemínský, Petr; Poláček, Lumír; Velemínská, Jana. Facial skeleton asymmetry and its relationship to mastication in the Early Medieval period (Great Moravian Empire, Mikulčice, 9th–10th century). Archives of Oral Biology, 2017, sv. 84, s. 64–73. ISSN 0003-9969. IF 1.991. [Článek v časopise]
Cílem bylo zhodnotit stravovací rozdíly u dvou rozdílných socioekonomických skupin (hrad a podhradí) u populačního vzorku z období Velké Moravy. Tyto rozdíly byly sledovány pomocí hodnocení asymetrie faciálního skeletu a zubního opotřebení s využitím metod geometrické morfometrie. Analýza asymetrie dolní čelisti ukázala pravostrannou žvýkací preferenci u sledovaného populačního vzorku. Rozdíly v zubním opotřebení a ve tvaru dolní čelisti naznačují zvýšenou frekvenci žvýkání tuhého fibrózního materiálu, jako je například maso, u jedinců s vyšším socioekonomickým statutem.
290215Ing. Dita ŠetinováŠetinová, Dita. RNase III-Binding-mRNAs Revealed Novel Complementary Transcripts in Streptomyces. RNase III-Binding-mRNAs Revealed Novel Complementary Transcripts in Streptomyces, 2018, sv. 8, s. 1–12. ISSN 1664-302X. IF 4.076. [Článek v časopise]
Periodikum existuje v elektronické formě a nemá přiřazené číslování stránek ve svazku. Pro identifikaci publikace je uvedeno pouze její pořadí ve svazku - č.2693. Publikace má 12 stran.
363015RNDr. Petr Opletal, Ph.D.Opletal, Petr Prokleska, Jan Valenta, Jaroslav Sechovský, Vladimír. Electrical resistivity across the tricriticality in itinerant ferromagnet. AIP Advances, 2018, sv. 8, s. 055710-1 –055710-6. ISSN 2158-3226. IF 1.602. [Článek v časopise]
363015RNDr. Petr Opletal, Ph.D.Opletal, Petr Prokleška, Jan Valenta, Jaroslav Proschek, Petr Tkáč, Vladimír Tarasenko, Róbert Běhounková, Marie Matoušková, Šárka Abd-Elmeguid, Mohsen M. Sechovský, Vladimír. Quantum ferromagnet in the proximity of the tricritical point. npj Quantum Materials, 2017, sv. 2, s. 29–29. ISSN 2397-4648. [Článek v časopise]
1336314Mgr. Jan EhlEhl, Jan; Vukić, Jasna; Kratochvíl, Lukáš. Hormonal and thermal induction of sex reversal in the bearded dragon (Pogona vitticeps, Agamidae). Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology, 2017, sv. 271, s. 1–5. ISSN 0044-5231. IF 1.200. [Článek v časopise]
270515Mgr. Juraj SarkisjanSarkisjan, Juraj. Utilization of 3D scanners for pottery and daub data extraction. Measurement Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2018, sv. ?, s. ?–?. ISSN 0263-2241. IF 2.359. [Článek v časopise]
Článok je pripravovaný spolu s prof. Kampelom z Technickej Univerzity, ktorý je uvedený ako druhý autor.
187515MUDr. Slavomír BlažejKaška, Milan. The effect of three different surgical techniques for colon anastomosis on regional postoperative microperfusion: Laser Doppler Flowmetry study in pigs. Clinical Hemorheology and Microcirculation, 2018, sv. February 2018Clinical hemorheology and microcirculation 68(1):61-70 DOI10.3233/CH-170297, s. 61–70. ISSN 1386-0291. IF 1.679. [Článek v časopise]
Článek publikován školitelem je shrnutím celé experimentální práce zabývající se měřením změny prokrvení v oblasti anastomózy tračníku v závislosti na způsobu jejich konstrukce a času od jejich konstrukce. Výzkum, jak již uvedeno výše, probíhal na prasečích samicích ve věku 3 měsíců a hmotnosti 35-40kg v celkovém počtu 27, rozděleno do 3 skupin. Každá skupina čítající 9 prasat byla určena na základě způsobu konstrukce anastomózy a to šitím, staplerem nebo metodou lepením za pomocí stapleru. Ve stejných časových intervalech před a až do 120 minut po konstrukci anastomózy byly měřeny hodnoty prokrvení na antimezenteriální straně vždy ve stejné vzdálenosti od anastomózy orálně i aborálně. Metodou měření byla Laser Doppler Flowmetrie. Výsledky prokázaly, že nejmenší pokles prokrvení a tedy nejfyziologičtější se jeví konstrukce anastomózy šitím. U dalších dvou vlivem komprese tkání staplerem dochází k výraznějšímu poklesu hodnot prokrvení. Sedm dní od experimentu pokusná zvířata žily v kotcích a přijímaly per os. Ukončení pokusu na 7. den s excizí anastomózy, která byla mikroskopicky vyšetřena, prokázalo, že všechny anastomózy byly zhojeny v pořádku nejevily žádné známky komplikací. Závěrem lze říci, že metoda konstrukce anastomózy lepením je porovnatelnou metodou, co do kvality, s tradičně používanými anastomózami.
300216RNDr. Jan Záhlava, Ph.D.Němec, František, Čížek, Karel, Parrot, Michel, Santolík, Ondřej, Záhlava, Jan. Line Radiation Events Induced by Very Low Frequency Transmitters Observed by the DEMETER Spacecraft. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 2017, sv. 122, s. 7226–7239. ISSN 2169-9402. IF 3.426. [Článek v časopise]
224217RNDr. Michal Dibus, Ph.D.Gemperle, Jakub; Hexnerova, Rozlaie; Lepšík, Martin; Těšina, Petr; Dibus, Michal; Novotný, Marian; Brábek, Jan; Veverka, Václav; Rösel, Daniel. Structural characterization of CAS SH3 domain selectivity and regulation reveals new CAS interaction partners. Scientific Reports, 2017, sv. 7, s. 1–18. ISSN 2045-2322. IF 4.259. [Článek v časopise]
The paper was partially funded by this project.
1434217Mgr. František SklenářSklenář, František; Jurjević, Željko; Zalar, Polona; Frisvad, Jens C; Visagie, Cobus M; Kolařík, Miroslav; Houbraken, Jos; Chen, Amanda J; Yilmaz, Neriman; Seifert, Keith A; Coton, Monika; Déniel, Franck; Gunde-Cimerman, Nina; Samson, Robert A; Peterson, Stephen W; Hubka Vít. Phylogeny of xerophilic aspergilli (subgenus Aspergillus) and taxonomic revision of section Restricti. Studies in Mycology, 2017, sv. 88, s. 161–236. ISSN 0166-0616. IF 14.000. [Článek v časopise]
1434217Mgr. František SklenářChen, Amanda J; Hubka, Vít; Frisvad, Jens C; Visagie, Cobus M; Houbraken, Jos; Meijer, Martin; Varga, János; Demirel, Rasime; Jurjević Željko; Kubátová, Alena; Sklenář, František; Zhou, Ying-Qun; Samson, Robert A. Polyphasic taxonomy of Aspergillus section Aspergillus (formerly Eurotium), and its occurrence in indoor environments and food. Studies in Mycology, 2017, sv. 88, s. 37–135. ISSN 0166-0616. IF 14.000. [Článek v časopise]
704217RNDr. Alžběta Farná, Ph.D.Stranava Martin, Man Petr, Skálová Tereza, Kolenko Petr, Blaha Jan, Fojtikova Veronika, Martínek Václav, Dohnálek Jan, Lengalova Alzbeta, Rosůlek Michal, Shimizu Toru, Martínková Markéta. Coordination and redox state-dependent structural changes of the heme-based oxygen sensor AfGcHK associated with intraprotein signal transduction. The Journal of Biological Chemistry, 2017, sv. 292, s. 20921–20935. ISSN 0021-9258. IF 4.125. [Článek v časopise]
Metoda vodík-deuteriové výměny v kombinaci s hmotnostní spektrometrií (HDX-MS), kterou budeme využívat ke studiu Bach1/2 a k vysvětlení mechanismů interakcí mezi dvěma doménami těchto proteinů - senzorovou a funkční, tj. intraproteinových interakcí, v dalších letech řešení daného projektu, byla v této publikaci optimalizována. Vzhledem k tomu, že jsme přípravě modelových proteinových systémů museli věnovat daleko více času, než bylo původně plánováno, byla metoda HDX-MS optimalizovaná prostřednictvím lépe dostupného senzorového proteinu, konkrétně histidinkinasy s globinovou strukturou senzorové domény bakterie Anaeromyxobacter sp. (AfGcHK). Bylo zjištěno, že se jedná o metodu vhodnou pro studium interakce proteinů za různých stavů, a tedy vhodnou pro odhalení a vysvětlení mechanismů interakcí mezi dvěma doménami těchto proteinů - senzorovou a funkční, tj. intraproteinového přenosu signálu.
363715Mgr. Adam TurečekKratochvíl Lukáš, Kubička Lukáš, Vohralík Martin, Starostová Zuzana. Variability in vertebral numbers does not contribute to sexual size dimorphism, interspecific variability, or phenotypic plasticity in body size in geckos (Squamata: Gekkota: Paroedura). Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological and Integrative Physiology , 2018, sv. DOI: 10.1002/jez.2159, s. .–.. ISSN 2471-5638. IF 1.28. [Článek v časopise]
Rukopis prošel recenzním řízením, byl přijat k tisku 23.3.2018 a bylo mu již přiděleno identifikační číslo DOI (10.1002/jez.2159). Očekáváme vydání článku v roce 2018. Dopis od hlavního editora časopisu potvrzující přijetí rukopisu je spolu s rukopisem nahrán jako příloha ve formátu pdf.
1582417Mgr. Miloslav SurýnekL. Nádvorník, M. Surýnek, K. Olejník, V. Novák, J. Wunderlich, F. Trojánek, T. Jungwirth, and P. Němec. Fast Optical Control of Spin in Semiconductor Interfacial Structures. Physical Review Applied, 2017, sv. 8, s. 1–10. ISSN 2331-7019. IF 4.808. [Článek v časopise]
276015PhDr. Jiří KroupaKratochvílová, Markéta – Kroupa, Jiří K.. Otakar Ostrčil na břehu mořském: K historii jeho dirigentských vystoupení v Göteborgu v listopadu 1928. Clavibus unitis, 2016, sv. 5, s. 1–26. ISSN 1803-7747. [Článek v časopise]
Studie věnovaná dosud opomíjenému aspektu dirigentské a hudebně-propagátorské činnosti Otakara Ostrčila na základě studia a zhodnocení dosud neznámých archivních materiálů uložených v Göteborgu.
1286214Ing. Radomír Mach, Ph.D.Mach, Radomír, Weinzettel, Jan, Ščasný, Milan,. Environmental Impact of Consumption by Czech Households: Hybrid Input–Output Analysis Linked to Household Consumption Data. Ecological Economics, 2018, sv. 149, s. 62–73. ISSN 0921-8009. IF 2.965. [Článek v časopise]
Impact Factor (2016): 2.965
5-Year Impact Factor (from 2016): 4.055

https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.02.015
105815PhDr. Karolína Vozková, Ph.D.Vozková, Karolína, Teplý, Petr. DETERMINANTS OF BANK FEE INCOME IN THE EU BANKING INDUSTRY – DOES MARKET CONCENTRATION MATTER?. Prague Economic Papers, 2017, sv. online first, s. 1–18. ISSN 0-0000. IF 0.710. [Článek v časopise]
DOI: https://doi.org/10.18267/j.pep.645
105815PhDr. Karolína Vozková, Ph.D.Kuc, Matěj, Teplý, Petr. A Financial Performance Comparison of Czech Credit Unions and European Cooperative Banks. Prague Economic Papers, 2018, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0-00. IF 0.710. [Článek v časopise]
accepted, to be published online first in April 2018
800217Mgr. Tereza JuhászováAuzká, Tereza. The Troubled Pasts of Hungarian and German Minorities in Slovakia and Their Representation in Museums. Journal of Nationalism, Memory & Language Politics, 2018, sv. 12, s. xx–xx. ISSN 2570-5857. [Článek v časopise]
Článek "The Troubled Pasts of Hungarian and German Minorities in Slovakia and Their Representation in Museums" vychází z výsledků pracovní cesty do Bratislavy a plánované návštěvy Muzea kultury karpatských Němců.
Tento článek vyjde v červencovém vydání odborného časopisu Journal of Nationalism, Memory & Language Politics, přikládám potvrzení o přijetí do tisku.
Článek obsahuje afiliaci univerzitě a fakultě a dedikaci GA UK.
DOI 10.2478/jnmlp-2018-0002
1604214Mgr. Petra CifrováPratap Sahi Vaidurya, Cifrová Petra, García-González Judith, Kotannal Baby Innu, Mouillé Emilie Gineau Gregory, Müller Karel, Baluška František, Soukup Aleš, Petrášek Jan, Schwarzerová Kateřina. Arabidopsis thaliana plants lacking the ARP2/3 complex show defects in cell wall assembly and auxin distribution. Annals of Botany, 2017, sv. zatim neuvedeno, s. zatim neuvedeno–zatim neuvedeno. ISSN 0000-0000. IF 4.041. [Článek v časopise]
Pratap Sahi Vaidurya a Cifrová Petra jsou shodně uvedeni jako první autoři publikace.

ISSN, svazek a číslování stran zatím článek nemá přiděleno.

Článek lze nalézt na adrese:

https://academic.oup.com/aob/advance-article/doi/10.1093/aob/mcx178/4774595
794317Mgr. Jiří Pospíšil, Ph.D.Seydlová, Gabriela. Lipophosphonoxins II: Design, Synthesis, and Properties of Novel Broad Spectrum Antibacterial Agents.. Journal of Medicinal Chemistry, 2017, sv. 60(14), s. 6098–6118. ISSN 0022-2623. IF 6.259. [Článek v časopise]
Článek popisující mechanismus a účinnost druhé generace lipofosfonoxinů (antibakteriálních látek). V tomto článku byly použity techniky mikroskopování, optimalizované pro pozorování mykobakteriálních mutant, neobsahující Ms1.
1583517Bc. Marek MunzarKálosi, Ábel; Dohnal, Petr; Shapko, Dmytro; Roučka, Štěpán; Plašil, Radek; Johnsen, Rainer; Glosík, Juraj. Overtone spectroscopy of N2H+ molecular ions — application of cavity ring-down spectroscopy. Journal of Instrumentation, 2017, sv. 12, s. C10010–C10010-9. ISSN 1748-0221. IF 1.220. [Článek v časopise]
V tomto článku jsou publikovány první výsledky studia rekombinace iontů N2H+ s elektrony: polohy nově měřených a identifikovaných absorpčních čar a dalších pomocných dat.
36417MUDr. Pavlína Skalická, Ph.D.Dudakova, Lubica; Vercruyssen, Jang Hee J.; Balikova, Irina; Postolache, Lavina; Leroy, Bart P.; Skalicka, Pavlina; Liskova, Petra . Analysis of KERA in four families with cornea plana identifies two novel mutations. Acta Ophthalmologica, 2017, sv. NA, s. 1–5. ISSN 1755-3768. IF 3.157. [Článek v časopise]
36417MUDr. Pavlína Skalická, Ph.D.Dudakova, Lubica; Cheong Sek-Shir; Merjava, Stanislava Reinstein; Skalicka, Pavlina; Michalickova, Marcela; Palos, Michalis; Mahelková, Gabriela; Krizova, Deli; Hlozanek, Martin; Trkova, Marie; Chojnowski, Jena L.; Hrdlickova, Enkela; Pontikos, Nikolas; Plagnol, Vincent; Veselá, Viera; Jirsova, Katerina; Hardcastle, Alison J.; Filipec, Martin; Lauderdale, James D.; Liskova, Petra. Familial Limbal Stem Cell Deficiency: Clinical, Cytological and Genetic Characterization. Stem Cell Reviews and Reports, 2017, sv. NA, s. 1–4. ISSN 1558-6804. IF 2.967. [Článek v časopise]
88315Mgr. Mária ŠevčíkováŠevčíková, Mária. The influence of methamphetamine on maternal behavior and development of the pups during the neonatal period. International Journal of Developmental Neuroscience, 2017, sv. 59, s. 37–46. ISSN 0736-5748. IF 2.380. [Článek v časopise]
Since it enters breast milk, methamphetamine (MA) abuse during lactation can not only affect the quality of maternal behavior but also postnatal development of pups. The aim of the present study was to examine the effect of injected MA (5mg/kg) on maternal behavior of rats and the differences in postnatal development, during postnatal days (PD) 1-11, of pups when the pups were directly exposed (i.e., injected) to MA or received MA indirectly via breast milk. Maternal behavior was examined using observation test (PD 1-22) and pup retrieval test (PD 1-12). The following developmental tests were also used: surface righting reflex (PD 1-12), negative geotaxis (PD 9), mid-air righting reflex (PD 17), and the rotarod and beam-balance test (PD 23). The weight of the pups was recorded during the entire testing period and the day of eye opening was also recorded. MA-treated mothers groomed their pups less and returned the pups to the nest slower than control dams. The weight gain of pups indirectly exposed to MA was significantly slower. In addition, pups indirectly exposed to MA were slower on the surface righting reflex (on PD 1 and PD 2) and the negative geotaxis test. In females, indirect exposure to MA led to earlier eye opening compared to controls. At the end of lactation, males who received MA indirectly via breast milk performed worse on the balance beam test compared to males who received MA directly. However, direct exposure to MA improved performance on rotarod relative to controls. Our results suggest that indirect MA exposure, via breast milk, has a greater impact than direct MA exposure.
88315Mgr. Mária ŠevčíkováFarár, Vladimír. Mapping of the prenatal and postnatal methamphetamine effects on D1-like dopamine, M1 and M2 muscarinic receptors in rat central nervous system. Brain Research Bulletin, 2018, sv. 137, s. 17–22. ISSN 0361-9230. IF 3.033. [Článek v časopise]
Methamphetamine (MA) is worldwide known drug with high potential for addiction that causes dopamine, noradrenaline and serotonin release. MA is also able to increase acetylcholine levels in adult rodents. The aim of this study was to map changes in D1-like dopamine receptors (DR), M1 and M2 muscarinic receptors (MR), and the total number of MR (M1-M5 MR) in the CNS of rats exposed to MA prenatally and in adulthood. Rat mothers were exposed to MA (5mg/kg s.c.) or saline during the entire gestation period and their male offspring were administered in adulthood with single MA (1mg/kg) or saline injection. Thus, the animals were divided into 4 groups: prenatally MA-exposed rats treated with saline (MA/S) or MA (MA/MA) in adulthood and prenatally saline-exposed rats treated with saline (S/S) or MA (S/MA) in adulthood. One hour after the acute treatment animals were sacrificed and their brains were removed. The numbers of M1, M2, total MR, and D1-DR were measured by autoradiography. The main effect was detected in the hippocampus with the most affected M1 MR. D1-DR were decreased in motor cortex and substantia nigra. M1MR were decreased in caudate-putamen, dorsal hippocampus, CA1, CA3 and dentate gyrus (DG). M2MR were decreased in DG only. Total number of MR was moreover decreased in dorsal hippocampus, CA1, CA3 and DG. Our results have shown different patterns of changes in DR and MR, suggesting a pilot role of M1 MR in the CNS changes induced by prenatal and adult MA exposure.
706216RNDr. Ivana Petríková, Ph.D.Macúchová, Eva, Nohejlová, Kateryna, Ševčíková, Mária, Hrebíčková, Ivana, Šlamberová, Romana. Sex differences in the strategies of spatial learning in prenatally-exposed rats treated with various drugs in adulthood.. Behavioural Brain Research, 2017, sv. 327, s. 83–93. ISSN 0166-4328. [Článek v časopise]
In the present study we investigated the sex differences in the effect of adult long-term drug treatment
on cognitive functions of Wistar rats, which were prenatally exposed to MA (5 mg/kg) or saline.
Cognitive functions were tested as an ability of spatial learning in the Morris Water Maze (MWM),
which consisted of three types of tests: “Place Navigation Test”; “Probe Test”, and “Memory Recall
Test”. Adult animals were injected daily, after completion of the last trial, either with saline or cocaine
(COC; 5 mg/kg), MDMA (3,4-methylenedioxy-methamphetamine; 5 mg/kg), morphine (MOR; 5 mg/kg),
or delta-9-tetrahydrocannabinol (THC; 2 mg/kg). Results revealed worsened MWM performance in
female rats after drug treatment in adulthood. Not only were traditionally investigated parameters
affected by drug treatment (latency of platform acquisition, search strategy, distance traveled), but also
strategies used by animals (thigmotaxis, scanning). Analyses of search strategies observed in the Place
Navigation Test, as well as in the Memory Recall Test, demonstrated variations in the percentage of time
spent in thigmotaxis and scanning in females after treatment with COC, MDMA, MOR, and THC. Although
we did not see a sensitizing effect of prenatal MA, in some cases the effect of drug treatment in adulthood
differed depending on the prenatal drug exposure. The data presented in this study demonstrates that
exposure to drugs with various mechanisms of action alters spatial abilities of female rats in the MWM.
Alterations in the effect of adult drug treatment with reference to prenatal drug exposure were also found
in the present study.
706216RNDr. Ivana Petríková, Ph.D.Hrebíčková, Ivana, Ševčíková Mária, Macúchová, Eva, Šlamberová, Romana. How methamphetamine exposure during different neurodevelopmental stages affects social behavior of adult rats? . Physiology and Behavior, 2017, sv. 179, s. 391–400. ISSN 0031-9384. [Článek v časopise]
Social behavior involves complex of different forms of interactions between individuals that is essential for
healthy mental and physical development throughout lifespan. Psychostimulants, including methamphetamine
(MA), have neurotoxic effect, especially, if they are targeting CNS during its critical periods of development. The
present study was aimed on evaluation of changes in social interactions (SI) following scheduled prenatal/
neonatal MA treatment in combination with acute application in adulthood. Eight groups of male and eight
groups of female rats were tested in adulthood: rats, whose mothers were exposed to MA (5 mg/ml/kg) or saline
(SA, 1 ml/kg) during the first half of gestation (ED 1–11), the second half of gestation (ED 12–22) and neonatal
period (PD 1–11). To do this, we compared indirect neonatal applications via the exposed dams with group of rat
pups that received MA or SA directly through injections. In adulthood, half animals from each group were
injected with MA (1 mg/kg), second half with saline 45 min prior to the Social Interaction Test. Females and
males were observed for social and nonsocial activities of two unfamiliar individuals of the same sex and
treatment in a familiar Open field arena. The present study demonstrated that prenatal/neonatal MA exposure
leads to decrease the time spent in genital investigation, following and nonsocial activity. Acute dose of MA leads
to a decrease in all SI patterns and to an increase in nonsocial activities relative to acute SA. Females were more
active than males. Animals exposed to prenatal/neonatal treatment during the second half of gestation (ED
12–22) and throughout lactation period (PD 1–11 indirect/direct) had fewer SI and greater exploratory behavior
than animals exposed during the first half of gestation (ED 1–11).
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Tomcik, Michal Zerr, Pawel Palumbo-Zerr, Katrin Storkanova, Hana Hulejova, Hana Spiritovic, Maja Kodet, Ondrej Stork, Jiri Becvar, Radim Vencovsky, Jiri. Interleukin-35 is upregulated in systemic sclerosis and its serum levels are associated with early disease. Rheumatology, 2015, sv. 54(12), s. 2273–2282. ISSN 1462-0332. IF 4.524. [Článek v časopise]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Oreská S., Štorkánová H., Špiritović M., Tomčík M.. Ateroskleróza a kardiovaskulární riziko u pacientů se systémovou sklerodermií. Czech Rheumatology/Ceska Revmatologie, 2017, sv. 25(4), s. 173–183. ISSN 1210-7905. [Článek v časopise]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Husakova, Marketa Siebuhr, Anne Sofie Pavelka, Karel Spiritovic, Maja Bay-Jensen, Anne-Christine Levitova, Andrea. Changes of patient-reported outcomes and protein fingerprint biomarkers after exercise therapy for axial spondyloarthritis. Clinical rheumatology, 2017, sv. 0, s. 1–7. ISSN 0770-3198. IF 2.365. [Článek v časopise]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Romanowski, Mateusz Wojciech Špiritović, Maja Rutkowski, Radosław Dudek, Adrian Samborski, Włodzimierz Straburzyńska-Lupa, Anna. Comparison of Deep Tissue Massage and Therapeutic Massage for Lower Back Pain, Disease Activity, and Functional Capacity of Ankylosing Spondylitis Patients: A Randomized Clinical Pilot Study. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2017, sv. 2017, s. 1–7. ISSN 1741-427X. IF 1.740. [Článek v časopise]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Mateusz W. Romanowski, Maja Špiritović, Agata Zdanowska, Anna Kwaśniewska. Ocena wpływu terapii manualnej na sprawność funkcjonalną rąk chorych z twardziną układową–opis przypadku. Fizjoterapii Polskiej, 2016, sv. 16(4), s. 14–23. ISSN 1642-0136. [Článek v časopise]
472216Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Duchoň, Tomáš; Aulická, Marie; Schwier, Eike F.; Iwasawa, Hideaki; Zhao, Chuanlin; Xu, Ye; Veltruská, Kateřina; Shimada, Kenya; Matolín, Vladimír. Covalent versus localized nature of 4f electrons in ceria: Resonant angle-resolved photoemission spectroscopy and density functional theory. Physical Review B, 2017, sv. 95, s. 165124-1–165124-5. ISSN 2469-9969. IF 3.836. [Článek v časopise]
472216Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Hackl, Johanna; Duchoň, Tomáš; Gottlob, Daniel M.; Cramm, Stefan; Veltruská, Kateřina; Matolín, Vladimír; Nemšák, Slavomír; Schneider, Claus M.. On the growth mechanisms of polar (100) surfaces of ceria on copper (100). Surface Science, 2018, sv. 671, s. 1–5. ISSN 0039-6028. IF 2.062. [Článek v časopise]
472216Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Duchoň, Tomáš; Hackl, Johanna; Höcker, Jan; Veltruská, Kateřina; Matolín, Vladimír; Falta, Jens; Cramm, Stefan; Nemšák, Slavomír; Schneider, Claus M.; Flege, Jan Ingo; Senanayake, Sanjaya D.. Exploiting micro-scale structural and chemical observations in real time for understanding chemical conversion: LEEM/PEEM studies over CeOx-Cu(111). Ultramicroscopy, 2017, sv. 183, s. 84–88. ISSN 0304-3991. IF 2.843. [Článek v časopise]
186815Mgr. Petra Sudzinová, Ph.D.Seydlová, Gabriela; Pohl, Radek; Zborníková, Eva; Ehn, Marcel; Šimák, Ondřej; Panova, Natalya; Kolář, Milan; Bogdanová, Kateřina; Večeřová, Renata; Fišer, Radovan; Šanderová, Hana; Vítovská, Dragana; Sudzinová, Petra; Pospíšil, Jiří; Benada, Oldřich; Křížek, Tomáš; Sedlák, David; Bartůněk, Petr; Krásný, Libor and Rejman, Dominik. Lipophosphonoxins II: Design, Synthesis, and Properties of Novel Broad Spectrum Antibacterial Agents. Journal of Medicinal Chemistry, 2017, sv. 60, s. 6098–6118. ISSN 1520-4804. IF 6.259. [Článek v časopise]
394415Mgr. Alena Samková, Ph.D.Samková A., Janšta P. & Huber J. T.. Anaphes flavipes: redescription, neotype designatioand comparison with A. nipponicus (Hymenoptera: Chalcidoidea: Mymaridae). Acta Entomologica Musei Natioalis Praga, 2017, sv. 57(2), s. 677–711. ISSN 0374-1036. IF 0.632. [Článek v časopise]
269615Ing. Ivana Jedličková, Ph.D.van den Ameele J., Jedlickova I., Pristoupilova A., Sieben A., Van Mossevelde S., Ceuterick-de Groote C., Hůlková H., Matej R., Meurs A., Van Broeckhoven C., Berkovic S.F., Santens P., Kmoch S., Dermaut B.. Teenage-onset progressive myoclonic epilepsy due to a familial C9orf72 repeat expansion. Neurology, 2018, sv. 90(8), s. e658–e663. ISSN 0028-3878. IF 8.320. [Článek v časopise]
398216JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.Mulák, Jiří. Zpráva z mezinárodní vědecké konference "Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob - pět let poté". Právník, 2017, sv. 7, s. 642–644. ISSN 0231-6625. [Článek v časopise]
Zpráva z mezinárodní vědecké konference "Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob - pět let poté", která se konala dne 14. 3. 2017 v historických prostorách Karolina (http://web.ilaw.cas.cz/pravnik2.php?rok=2017&cislo=7).
398216JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.Mulák, Jiří. Zpráva z mezinárodní vědecké konference "Trestní právo procesní - minulost a budoucnost", která se konala dne 10. 11. 2016 v historických prostorách Karolina.. Právník, 2017, sv. 2, s. 166–170. ISSN 0231-6625. [Článek v časopise]
Zpráva z mezinárodní vědecké konference "Trestní právo procesní - minulost a budoucnost", která se konala dne 10. 11. 2016 v historických prostorách Karolina (http://web.ilaw.cas.cz/pravnik2.php?rok=2017&cislo=2)
530216RNDr. Kristýna RázkováHrma, Martin; Šichová, Kristýna; Svoboda, Jan; Vohlídal, Jiří. Assembling of bis(tpy)fluorenes with Zn2+ and Fe2+ ions into metallosupramolecular polymers with highly efficient white-light emission. Polymer, 2017, sv. 122, s. 22–33. ISSN 0032-3861. IF 3.684. [Článek v časopise]
Publikace se zabývá primárně syntézou unimerů fluorenu, syntézou jejich koordinačních polymerů a jejich charakterizací z hlediska optoelektronických vlastností. Tyto látky vykazují velice zajímavé absorpční a emisní vlastnosti, které se mění v závislosti na koordinaci unimerů na různá kovová centra.
Publikace obsahuje afiliaci tomuto projektu GAUK.
704216Mgr. Jana Frojdová, Ph.D.Frojdová, Jana, Pšenička, Josef, Bek, Jiří, Martínek, Karel. Revision of Dendraena pinnatilobata Němejc from the Pennsylvanian of the Czech Republic. Bulletin of Geosciences, 2017, sv. 92(1), s. 75–94. ISSN 1214-1119. [Článek v časopise]
Článek o revizi rodu Dendraena byl podporován převážně z GAČR a částečně z Výzkumného záměru GLÚ AV ČR a z GA UK.
704216Mgr. Jana Frojdová, Ph.D.Frojdová, Jana, Pšenička, Josef, Bek, Jiří. Revision of Pennsylvanian genus Sturia Němejc and its spores (Duckmantian, Czech Republic). Acta Palaeobotanica, 2017, sv. 57 (2), s. 153–163. ISSN 0001-6594. [Článek v časopise]
389915RNDr. Johana Rotterová, Ph.D.Bourland, William; Rotterová, Johana, Čepička, Ivan. Morphologic and molecular characterization of seven species of the remarkably diverse and widely distributed metopid genus Urostomides Jankowski,1964 (Armophorea, Ciliophora). European Journal of Protistology, 2017, sv. 61 (2017), s. 194–232. ISSN 0932-4739. IF 2.581. [Článek v časopise]
389915RNDr. Johana Rotterová, Ph.D.Rotterová, Johana; Bourland, William; Čepička, Ivan. Tropidoatractidae fam. nov., a deep branching lineage of Metopida (Armophorea, Ciliophora) found in diverse habitats and possessing prokaryotic symbionts. Protist, 2018, sv. -, s. -–-. ISSN 1434-4610. IF 2.794. [Článek v časopise]
Článek byl přijatý s minimálními úpravami.
389915RNDr. Johana Rotterová, Ph.D.Bourland, William; Rotterová, Johana, Čepička, Ivan. The little-known freshwater metopid ciliate, Idiometopus turbo (Dragesco and Dragesco-Kernéis, 1986) nov. gen., nov. comb., originally discovered in Africa, found on the Micronesian island of Guam. Protist, 2019, sv. -, s. -–-. ISSN 1434-4610. IF 2.794. [Článek v časopise]
Článek byl submitován.
389915RNDr. Johana Rotterová, Ph.D.Bourland, William; Rotterová, Johana, Čepička, Ivan. Morphologic and molecular characterization of Brachonella pulchra (Kahl, 1927) comb. nov. (Armophorea, Ciliophora) with comments on cyst structure and formation. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2018, sv. -, s. -–-. ISSN 1466-5034. IF 2.134. [Článek v časopise]
Článek byl submitován.
389915RNDr. Johana Rotterová, Ph.D.Beinart, Roxanne; Rotterová, Johana; Čepička, Ivan; Gast, Rebecca; Edgcomb, Virginia. The genome of an endosymbiotic methanogen is very similar to those of its free-living relatives. Environmental Microbiology, 2019, sv. -, s. -–-. ISSN 1462-2920. IF 5.395. [Článek v časopise]
Článek byl zrevidován a submitován.
404716RNDr. Michal Zamkovský, Ph.D.Cortina Gil, Eduardo et al.. The Beam and detector of the NA62 experiment at CERN. Journal of Instrumentation, 2017, sv. 12, s. 1–112. ISSN 1748-0221. IF 1.22. [Článek v časopise]
P05025
163015Mgr. Dan KašparKašpar, Dan; Hulíková Tesárková, Klára; Burcin, Boris. The Development of Regional Mortality Disparities in the Czech Republic in the Period 1991–2015. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje, 2017, sv. 59, s. 332–349. ISSN 0011-8265. [Článek v časopise]
Cílem článku byla analýza konvergenčních a divergenčních tendencí úmrtnosti v českých okresech po roce 1990. Pro její potřeby byly zkonstruovány úmrtnostní tabulky za pětiletá období mezi lety 1991 a 2015, na základě kterých byly zkoumány trendy diferenciace mezi okresy z hlediska celkové úrovně úmrtnosti, i v rámci vymezených věkových intervalů (0–50, 50–70, 70 a více let). Hodnocení konvergence bylo založeno na vývoji hodnot Giniho koeficientu (uvažována byla nevážená i populačně vážená forma výpočtu) a detailnější vhled do zjištěných agregátních tendencí poskytl průběh empirických distribučních funkcí dle dosažené úrovně úmrtnosti. Ačkoliv mezi obdobími 1991–1995 a 2011–2015 došlo z hlediska celkové úmrtnosti ke konvergenci, nejednalo se o kontinuální snižování nerovností mezi okresy v průběhu celého období. Z hlediska věku se podařilo doložit, že diferenciaci na úrovni celkové úmrtnosti ovlivňovala především variabilita úmrtnosti osob ve věku 70 a více let, z hlediska geografického se pak ukázal významný vliv zaostávání okresů s nejvyšší úrovní úmrtnosti. Článek ve formátu pdf je uveden v příloze.
728916RNDr. Miroslav Halló, Ph.D.Hallo, Miroslav; Asano, Kimiyuki; Gallovič, František. Bayesian inference and interpretation of centroid moment tensors of the 2016 Kumamoto earthquake sequence, Kyushu, Japan. Earth, Planets and Space, 2017, sv. 69:134, s. 1–19. ISSN 1880-5981. IF 2.773. [Článek v časopise]
338315PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D.Dusek, Jan. Steviol, an aglycone of steviol glycoside sweeteners, interacts with the pregnane X (PXR) and aryl hydrocarbon (AHR) receptors in detoxification regulation. Food and Chemical Toxicology, 2017, sv. 109, s. 130–140. ISSN 0278-6915. IF 3.778. [Článek v časopise]
42217RNDr. Lenka Havelková, Ph.D.Havelková, Lenka. Rozumějí žáci kartogramu a kartodiagramu?. Geografické rozhledy, 2017, sv. 2, s. 24–27. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
634217Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.Böhm, Martin, Veselý, Pavel. Online Chromatic Number is PSPACE-Complete. Theory of Computing Systems, 2018, sv. 62(6), s. 1366–1391 . ISSN 1432-4350. IF 0.458. [Článek v časopise]
URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00224-017-9797-2
634217Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.Bienkowski, Marcin, Bohm, Martin, Jeż, Łukasz, Laskoś-Grabowski, Paweł, Marcinkowski, Jan, Sgall, Jiří, Spyra, Aleksandra, Veselý, Pavel. Logarithmic price of buffer downscaling on line metrics. Theoretical Computer Science, 2018, sv. 707, s. 89–93. ISSN 0304-3975. IF 0.772. [Článek v časopise]
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304397517307363
410217Mgr. Bc. Ondřej Svoboda, Ph.D.Svoboda, Ondřej. No Reason to Party: United Kingdom as Party to EU Free Trade Agreements after Brexit. Czech Yearbook of Public & Private International Law 2017, 2017, sv. 8, s. 528–535. ISSN 1805-0565. [Článek v časopise]
588217RNDr. Aleš FlanderaScholtz, Martin; Flandera, Aleš; Gürlebeck, Norman. Kerr-Newman black hole in the formalism of isolated horizons. Physical Review D, 2017, sv. 96, s. 064024–064038. ISSN 2470-0029. IF 4.557. [Článek v časopise]
Část tohoto článku byla již hotova při žádání o GAUK, posléze byl ale nalezen nový lepší přístup k řešení. Článek byl proto značně přepracován a rozšířen. S ohledem na to, že tato práce již probíhala po přiznání podpory GAUK, byla podpora v článku uvedena.
1438317Mgr. Lucie Vaňková, Ph.D.Vaňková, Lucie; Košťák, Martin. The earliest Cretaceous (Berriasian) belemnites from Štramberk (Silesian Unit, Outer Western Carpathians), stratigraphy and stable isotope record. Mente et Malleo (MEM, Spravodajca slovenskej geologickej spoločnosti), 2017, sv. -neuvedeno-, s. 109–109. ISSN 2453-096X. [Článek v časopise]
Publikace v recenzovaném periodiku (abstrakt z 18th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference ve Vysokých Tatrách).
1438317Mgr. Lucie Vaňková, Ph.D.Vaňková, Lucie. Taxonomy and stratigraphy of the Lower Cretaceous belemnites from Štramberk (Czech Republic, Outer Western Carpathians) . Berichte der Geologischen Bundesanstalt, 2017, sv. 120, s. 267–267. ISSN 1017-8880. [Článek v časopise]
Publikace v recenzovaném periodiku (abstrakt z 10th International Symposium on the Cretaceous ve Vídni).
1438317Mgr. Lucie Vaňková, Ph.D.Košťák, Martin; Vaňková, Lucie; Mazuch, Martin. Stable isotope record (δ13C, δ18O), invertebrates and small vertebrate fauna from the Jurassic-Cretaceous transition of the Kurovice quarry (Czech Republic, Outer Western Carpathians). Berichte der Geologischen Bundesanstalt, 2017, sv. 120, s. 147–147. ISSN 1017-8880. [Článek v časopise]
Publikace v recenzovaném periodiku (abstrakt z 10th International Symposium on the Cretaceous ve Vídni).
404316Mgr. Tadeáš BilkaBilka, Tadeáš. The beam test measurements of the Belle II vertex detector modules. Journal of Instrumentation, 2017, sv. 12, s. 03–C03002. ISSN 1748-0221. IF 1.22. [Článek v časopise]
718214Mgr. Václav BřezinaBřezina, Václav; Ishihara, Shinsuke; Lang, Jan; Hanyková, Lenka; Ariga, Katsuhiko; Hill, Johnatan P.; Labuta, Jan. Structural Modulation of Chromic Response: Effects of Binding-Site Blocking in a Conjugated Calix[4]pyrrole Chromophore. ChemistryOpen, 2018, sv. 00, s. 00–00. ISSN 2191-1363. IF 2.918. [Článek v časopise]
V článku se pojednává o molekule oxoporfyrinogenu a jeho dvou N-substituovaných derivátech a jejich schopnosti absorbovat světlo při interakci s kyselinou (halochromismus), nebo polárním rozpouštědlem (solvatochromismus). Halochromismus i solvatochromismus byly studovány pomocí UV-vis a NMR titračních experimentů. Data byla nafitována příslušnými vazebnými izotermami, byly identifikovány jednotlivé protonované formy porfyrinogenů.
Článek byl přijat k publikaci, nicméně ještě nebyla přidělena čísla svazku a stránek. DOI článku je 10.1002/
open.201800005.
936216PharmDr. Michaela Sochorová, Ph.D.Sochorová, Michaela; Staňková, Klára; Pullmannová, Petra; Kováčik, Andrej; Zbytovská, Jarmila; Vávrová, Kateřina. Permeability Barrier and Microstructure of Skin Lipid Membrane Models of Impaired Glucosylceramide Processing. Scientific Reports, 2017, sv. 7, s. 6470–6470. ISSN 2045-2322. IF 4.259. [Článek v časopise]
Ceramide (Cer) release from glucosylceramides (GlcCer) is critical for the formation of the skin permeability barrier. Changes in β-glucocerebrosidase (GlcCer’ase) activity lead to diminished Cer, GlcCer accumulation and structural defects in SC lipid lamellae; however, the molecular basis for this impairment is not clear. We investigated impaired GlcCer-to-Cer processing in human Cer membranes to determine the physicochemical properties responsible for the barrier defects. Minor impairment (5–25%) of the Cer generation from GlcCer decreased the permeability of the model membrane to four markers and altered the membrane microstructure (studied by X-ray powder diffraction and infrared spectroscopy), in agreement with the effects of topical GlcCer in human skin. At these concentrations, the accumulation of GlcCer was a stronger contributor to this disturbance than the lack of human Cer. However, replacement of 50–100% human Cer by GlcCer led to the formation of a new lamellar phase and the maintenance of a rather good barrier to the four studied permeability markers. These findings suggest that the major cause of the impaired water permeability barrier in complete GlcCer’ase deficiency is not the accumulation of free GlcCer but other factors, possibly the retention of GlcCer bound in the corneocyte lipid envelope.
962216Mgr. Tomáš Mozr, Ph.D.Mozr Tomáš. Genius loci – geografie na příkladu percepce proměn meziválečné Prahy. Geografické rozhledy, 2017, sv. 2, s. 12–15. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
600217Mgr. Adéla ČmokováČmoková, Adéla. Neviditelná tajemství domácích mazlíčků aneb Houbová onemocnění kůže přenášená zvířaty. Živa, 2017, sv. 5, s. 262–265. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
328314MUDr. Iva KřížováValuskova, Paulina, Farar, Vladimir, Forczek, Sandor, Krizova, Iva, Myslivecek, Jaromir . Autoradiography of 3H-pirenzepine and 3H-AFDX-384 in mouse brain regions: possible insights into M1, M2 and M4 muscarinic receptors distribution. Frontiers in Pharmacology, 2018, sv. 9, s. 124–0. ISSN 1663-9812. IF 4.4. [Článek v časopise]
Souhrnné výsledky se nám podařilo publikovat v časopise, který patří do Q1 v oboru Pharmacology and Pharmacy, IF=4.4.
222214RNDr. Filip Scheiner, Ph.D.Scheiner, Filip, Holcová, Katarína, Milovský, Rastislav, Kuhnert, Henning. Temperature and isotopic composition of seawater in the epicontinental sea (Central Paratethys) during the Middle Miocene Climate Transition based on Mg/Ca, δ18O and δ13C from foraminiferal tests. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2018, sv. 495, s. 60–71. ISSN 0031-0182. IF 2.578. [Článek v časopise]
Článek v časopise s IF.
310416Mgr. Zdeňka Adamčíková, Ph.D.Adamčíková Zdeňka, Bernoldová Jana, Strnadová Iva, Chvál Martin. Připravenost sociálních pracovníků v terénních službách pro práci s rodiči s mentálním postižením. Fórum sociální politiky, 2017, sv. 5, s. 2–11. ISSN 1802-5854. [Článek v časopise]
189215MUDr. Martin Elišák, Ph.D.Carreño. Mar. Epilepsy Research, 2017, sv. 129, s. 101–105. ISSN 0920-1211. IF 2.367. [Článek v časopise]
189215MUDr. Martin Elišák, Ph.D.Mueller. Stafanie. Annals of Neurology, 2018, sv. přijato k publikaci, s. přijato k publikaci–přijato k publikaci. ISSN 1531-8249. IF 9.89. [Článek v časopise]
189215MUDr. Martin Elišák, Ph.D.Hanzlová Jitka . Protilátky proti povrchovým (membránovým a synaptickým) neuronálním antigenům – klinické a laboratorní zkušenosti. Alergie, 2018, sv. 1, s. 34–41. ISSN 1212-3536. [Článek v časopise]
925616RNDr. Milan Boublík, Ph.D.Kalíková Květa, Boublík Milan, Kučerová Gabriela, Kozlík Petr. The effect of buffer concentration and cation type in the mobile phase on retention of amino acids and dipeptides in hydrophilic interaction liquid chromatography. Chemical Papers, 2017, sv. 72, s. 139–147. ISSN 1336-9075. IF 1.258. [Článek v časopise]
Článek studuje vliv pufrů - jejich složení a iontové síly na retenční faktory strukturně odlišných analytů. Vliv těchto faktorů je zde diskutován na základě vlastností vyplývajících ze struktury analytů.
1071716Mgr. Petra ŠedinováŠedinová, P., Seidlová Málková, G.. Studie přínosů intervenčního programu pro systematickou podporu rozvoje pročtenářských dovedností v předškolním věku. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 2017, sv. 2/2017, s. 43–63. ISSN 2533-7890. [Článek v časopise]
ŠEDINOVÁ, P., & SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2017). Studie přínosů intervenčního programu pro systematickou podporu rozvoje pro-čtenářských dovedností v předškolním věku. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 1 (2). http://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/22017-2/
346315Mgr. Petra PolákováLandová, Eva; Bakhshaliyeva, Natavan; Janovcová, Markéta; Peléšková Šárka; Suleymanová, Mesma; Polák, Jakub; Guliev, Akif; Frynta Daniel. Association between fear and beauty evaluation of snakes: cross-cultural findings. Frontiers in Psychology, 2018, sv. 9, s. 1–15. ISSN 1664-1078. IF 2.321. [Článek v časopise]
346315Mgr. Petra PolákováŠimková, Olga; Frýdlová, Petra; Žampachová, Barbora; Frynta, Daniel, Landová, Eva. Development of behavioural profile in the Northern common boa ( Boa imperator ): Repeatable independent traits or personality. PLOS ONE, 2017, sv. 12 (5), s. 1–35. ISSN 1932-6203. IF 2.806. [Článek v časopise]
322815RNDr. Volha Ramaniuk, Ph.D.Ramaniuk Volha. Kinetic modelling and meta-analysis of the B. subtilis SigA regulatory network during spore germination and outgrowth. BBA - Gene Regulatory Mechanisms, 2017, sv. 1860(8), s. 894–904. ISSN 1874-9399. IF 5.018. [Článek v časopise]
252215MUDr. Lidmila FrancováZahrádka Ivan, Petr Vojtěch, Havrda Martin, Francová Lidmila, Krátká Karolína, Rychlík Ivan. SYMPTOMATIC HYPERCALCEMIA WITH ACUTE KIDNEY INJURY AS A CONSEQUENCE OF LACTATION ASSOCIATED OSTEOPOROSIS (case report and literature review). Frontiers in Endocrinology, 2018, sv. 0, s. 0–0. ISSN 2297-198X. IF 3.675. [Článek v časopise]
Case report Article - in review
252215MUDr. Lidmila FrancováFrancová Lidmila, Dusilová Sulková Sylvie, Táborský Petr, Tesař Vladimír, Viklický Ondřej, Švára František, Hybšová Aneta, Rychlík Ivan. Trends of pharmacological treatments of mineral bone disease among maintenance hemodialysis treatment patients – national wide five years‘ survey from the Czech Republic.. Frontiers in Endocrinology, 2018, sv. 0, s. 0–0. ISSN 2297-198X. IF 3.675. [Článek v časopise]
Original article - před podáním
72315Mgr. Ing. Jan ZápotockýZápotocký, Jan. Selfies, Stickers and Memes. Dumbing down on SNS in the Czech Political Discourse? . Open Cultural Studies, 2018, sv. 0, s. 0–0. ISSN 2451-3474. [Článek v časopise]
v recenzním řízení
815616Mgr. Anna AugustinováAugustinová, Anna - Stančo, Ladislav - Damašek, Ladislav - Khamidov, Odiljon - Kolmačka, Tobiáš - Shaydullaev, Shapulat. Archaeological Survey in the Oases of Maydon and Goz in the Piedmont of the Kugitang Mountains (South Uzbekistan) – Preliminary report for season 2017. Studia Hercynia, 2018, sv. XXI/2, s. xx–xx. ISSN 1212-5865. [Článek v časopise]
Článek je přijat redakcí - v příloze potvrzení o přijetí a rukopis odevzdaný a zredigovaný redakcí.
815616Mgr. Anna AugustinováAugustinová, Anna - Stančo, Ladislav - Damašek, Ladislav - Mrva, Michal - Shaydullaev, Shapulat. Archaeological Survey of the Oases of Zarabag, Karabag and Kampyrtepa in the Piedmont of the Kugitang Mountains, South Uzbekistan - Priliminary Report for the Season 2016. Studia Hercynia, 2017, sv. XXI/1, s. 104–148. ISSN 1212-5865. [Článek v časopise]
Dodatečně přiložený výstup za rok 2016, který byl při odevzdávání Průběžné zprávy za rok 2016 pouze přijat redakcí, ale čekal na publikaci.
10315RNDr. Vladislava Hronová, Ph.D.Vladislava Hronová, Mahabub Pasha Mohammad, Susan Wagner, Josef Pánek, Stanislava Gunišová, Jakub Zeman, Kristýna Poncová & Leoš Shivaya Valášek. Does eIF3 promote reinitiation after translation of short upstream ORFs also in mammalian cells?. RNA Biology, 2017, sv. 14, 2017, s. 1660–1667. ISSN 1547-6286. IF 3.9. [Článek v časopise]
816416Mgr. Jakub RantuchRantuch, Jakub. Rhynchostreon oyster´s beds from Orlové sandstones – New view for one of the most problematic palaeoekological queries of the Western Carpathian´s Klippen Belt (Klape unit, Western Carpathians). Berichte der Geologischen Bundesanstalt, 2017, sv. 120, s. 223–223. ISSN 1017-8880. [Článek v časopise]
Publikace v recenzovaném periodiku (abstrakt „10th International Symposium on the Cretaceous System“ vo Viedni)
915RNDr. Vojtěch Kovařík, Ph.D.Kalenda, Ondřej, Kovařík, Vojtěch. Absolute F sigma delta spaces. Topology and its Applications, 2018, sv. 233, s. 44–51. ISSN 0166-8641. IF 0.377. [Článek v časopise]
Impaktní faktor je uveden za rok 2016.
915RNDr. Vojtěch Kovařík, Ph.D.Kovařík, Vojtěch. Absolute F-Borel classes. Fundamenta Mathematicae, 2018, sv. ?, s. ?–?. ISSN 1730-6329. IF 0.609. [Článek v časopise]
Impaktní faktor je uveden za rok 2016. Článek byl přijat v roce 2017 a je na stránce časopisu uveden jako přijatý (viz https://www.impan.pl/en/publishing-house/journals-and-series/fundamenta-mathematicae/accepted ).
130217JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D.Tibitanzlová, Alena. A monetary amount intended for the state to provide financial assistance to victims of crime - theoretical and practical aspects. The Prague Law Working Papers Series, 2018, sv. I, s. 1–25. ISSN 2336-5811. [Článek v časopise]
130217JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D.Tibitanzlová, Alena. Recenze kolektivní monografie Trestní právo procesní - minulost a budoucnost. Bulletin advokacie, 2017, sv. 4, s. 50–51. ISSN 1210-6348. [Článek v časopise]
130217JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D.Tibitanzlová, Alena. Nutná obhajoba právnické osoby - ano či ne? - 1. část. Bulletin advokacie, 2018, sv. 6, s. 29–33. ISSN 1210-6348. [Článek v časopise]
130217JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D.Tibitanzlová, Alena. Zpráva z mezinárodní vědecké konference Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob - pět let poté. Trestní právo, 2017, sv. 2, s. 32–35. ISSN 1211-2860. [Článek v časopise]
1170716RNDr. Jakub Pekárek, Ph.D.Pekárek, Jakub; Zázvorka, Jakub; Belas, Eduard. Long-term stable surface treatments on CdTe and CdZnTe radiation detectors. Journal of Electronic Materials, 2017, sv. 46, s. 1996–2002. ISSN 0361-5235. IF 1.579. [Článek v časopise]
Článek se zabývá studiem povrchových úprav na detektorech CdTe/CdZnTe a jejich vlivem na detekční a transportní vlastnosti takto zhotovených detektorů. Hlavní zaměření je na časovou stabilitu povrchových úprav s návrhem optimální úpravy pro přípravu CdZnTe detektorů.
962316Mgr. Judith Garcia Gonzalez Pratap Sahi,Vaidurya; Cifrová, Petra; García-González, Judith; Kotannal Baby, Innu; Mouillé, Gregory; Gineau, Emilie; Müller , Karel; Baluška, František; Soukup, Aleš; Petrášek, Jan; Schwarzerová, Kateřina . Arabidopsis thaliana plants lacking the ARP2/3 complex show defects in cell wall assembly and auxin distribution. Annals of Botany, 2017, sv. 00, s. 1–13. ISSN 0000-0000. IF 4.041. [Článek v časopise]
This publication is not directly a result from this grant. However, here are published the results on which this project is based on. Both members of the research's team grant are co-authors of this publication.

doi: 10.1093/aob/mcx178
160214Ing. Klára Šmídová, Ph.D.Šetinová, Dita; Šmídová, Klára; Pohl, Pavel; Musić, Inesa; Bobek, Jan. RNase III-Binding-mRNAs Revealed Novel Complementary Transcripts in Streptomyces. Frontiers in Microbiology, 2018, sv. 8, s. 1–12. ISSN 1664-302X. IF 4.076. [Článek v časopise]
160214Ing. Klára Šmídová, Ph.D.Bobek, Jan; Šmídová, Klára; Čihák, Matouš. A Waking Review: Old and Novel Insights into the Spore Germination in Streptomyces. Frontiers in Microbiology, 2017, sv. 8, s. 1–12. ISSN 1664-302X. IF 4.076. [Článek v časopise]
160214Ing. Klára Šmídová, Ph.D.Čihák, Matouš; Kameník, Zdeněk; Šmídová, Klára; Bergman, Natalie; Benada, Oldřich; Kofroňová, Olga; Petříčková, Kateřina; Bobek, Jan;. Secondary Metabolites Produced during the Germination of Streptomyces coelicolor. Frontiers in Microbiology, 2017, sv. 8, s. 1–13. ISSN 1664-302X. IF 4.076. [Článek v časopise]
1600317PharmDr. Ondřej Martinec, Ph.D.Nováková Lucie. Current antiviral drugs and their analysis in biological materials – Part II: Antivirals against hepatitis and HIV viruses. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2018, sv. 147, s. 378–399. ISSN 0731-7085. IF 3.255. [Článek v časopise]
1600317PharmDr. Ondřej Martinec, Ph.D.Nováková Lucie. Current antiviral drugs and their analysis in biological materials—Part I: Antivirals against respiratory and herpes viruses. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2017, sv. 147, s. 400–416. ISSN 0731-7085. IF 3.255. [Článek v časopise]
1390217Mgr. Jana Vosáhlová, Ph.D.Baluchová, Simona; Barek, Jiří; Tomé, I. N. Luciana; Brett, M. A. Chrstopher; Schwarzová-Pecková, Karolina. Vanillylmandelic and Homovanillic Acid: Electroanalysis at NonModified and Polymer-Modified Carbon-Based Electrodes. Journal of Electroanalytical Chemistry, 2018, sv. -, s. -–-. ISSN 1572-6657. IF 3.012. [Článek v časopise]
Článek byl podán a nyní je v recenzním řízení
Manuscript Number: JELECHEM-D-17-01724
1390217Mgr. Jana Vosáhlová, Ph.D.Baluchova, Simona; Schwarzova-Peckova, Karolina. Vanillylmandelic and Homovanillic Acid Electroanalysis at Carbon-Based Electrodes. Czech Chemical Society Symposium Series, 2017, sv. 15, s. 52–55. ISSN 2336-7202. IF 0. [Článek v časopise]
348215Mgr. Klára KozákováZemanová, Lucie; Navrátilová, Hana; Andrýs, Rudolf; Šperková, Kristýna; Andrejs, Jiří; Kozáková, Klára; Marc, Meier; Moller, Gabriele; Novotná, Eva; Šafr, Miroslav; Adamski, Jerzy; Wsól, Vladimír. Initial characterization of human DHRS1 (SDR19C1), a member of the short-chain dehydrogenase/reductase superfamily. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 0000, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0000-0000. IF 4.561. [Článek v časopise]
Publikace se nachází v recenzním řízení.
1220217Mgr. Alžběta WolfováWolfová, Alžběta. Dělání ájurvédských těl. Cargo : časopis pro kulturní/sociální antropologii, 2017, sv. 15, s. ?–?. ISSN 1212-4923. [Článek v časopise]
Článek je přijatý do tisku, nicméně před poslední verzí zlomu, tudíž čísla stránek nejsou prozatím známe.
134415MUDr. Barbora Straka, Ph.D.Beňová, Barbora. Early Predictors Of Clinical And Mental Outcome In Tuberous Sclerosis Complex: A Prospective Study. European Journal of Paediatric Neurology, 2018, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1532-2130. IF 2.013. [Článek v časopise]
Jedná se o článek přijatý do tisku. Práce pojednává o prediktorech rozvoje farmakorezistentní epilepsie a kognitivního deficitu, včetně poruch autistického spektra u pacientů s TSC.
1530217RNDr. Dalibor PreislerPreisler, Dalibor; Stráský, Josef; Harcuba, Petr; Warchomicka, Fernando Gustavo; Janeček, Miloš. High temperature mechanical properties and microstructure of Ti-Nb-Zr-Ta-O biomedical alloy. Acta Physica Polonica A, 2018, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0587-4246. IF 0.469. [Článek v časopise]
Článek byl přijat k publikaci. Očekávané vydání v průběhu roku 2018.

Jako kopie článku je z tohoto důvodu přiložena jen draft verze z wordu. Po publikaci bude přiložena i finální kopie vysázeného článku.
1109416RNDr. Patrik Švančara, Ph.D.Švančara, Patrik; La Mantia, Marco. Flows of liquid 4He due to oscillating grids. Journal of Fluid Mechanics, 2017, sv. 832, s. 578–599. ISSN 1469-7645. IF 2.821. [Článek v časopise]
Abstract: We investigate cryogenic flows of liquid 4He between two grids oscillating in phase, at temperatures ranging from approximately 1.3 to 2.5 K, resulting in suitably defined Reynolds numbers up to 10^5 . We specifically study the flow-induced motions of small particles suspended in the fluid by using the particle tracking velocimetry technique. We focus on turbulent flows of superfluid 4He that occur below approximately 2.2 K and are known to display, in certain conditions, features different from those observed in flows of classical viscous fluids, such as water. We find that, at large enough length scales, larger than the mean distance between quantized vortices, representing the quantum length scale of the flow, the shapes of the velocity and velocity increment statistical distributions are very similar to those obtained in turbulent flows of viscous fluids. The experimental outcome strongly supports the view that, in the range of investigated parameters, particles probing flows of superfluid 4He behave as if they were tracking classical flows.
1077416Mgr. Tereza BlažkováKuklík, Jan, Němečková, Daniela. Majetkové změny v ČSR v letech 1945-1948. Paměť a dějiny, 2017, sv. 1/2017, s. 3–14. ISSN 802-8241. [Článek v časopise]
1077416Mgr. Tereza BlažkováBlažková Tereza, Blažek Lukáš. Lex Schwarzenberg - historicko-právní pohled . Paměť a dějiny, 2017, sv. 1/2017, s. 15–26. ISSN 802-8241. [Článek v časopise]
728616Mgr. Petr BartoňNouzák, Libor; Hsu, Sean; Malaspina, David; Thayer, Frederick; Ye, S. - Y.; Pavlů, Jiří; Němeček, Zdeněk; Šafránková, Jana; Sternovsky, Zoltán. Laboratory modeling of dust impact detection by the Cassini spacecraft. Planetary and Space Science, 2018, sv. 156, s. 85–91. ISSN 0032-0633. IF 1.82. [Článek v časopise]
1050216Mgr. Monika DuškováČerníková, Monika. Přímé a nepřímé metody identifikace bobtnání jílovitých zemin. Geotechnika, 2017, sv. 2, s. 13–21. ISSN 1211-913X. [Článek v časopise]
203215Mgr. Jan Daniel, Ph.D.Daniel,Jan. Building sovereigns? The UN peacekeeping and strengthening the authority of the state in Lebanon and Mali. Global Change, Peace & Security, 2017, sv. 29, s. 229–247. ISSN 1478-1158. [Článek v časopise]
Článek vychází z výzkumu provedeného v rámci projektu GAUK v Libanonu a porovnává vliv mírové mise UNIFIL na vývoj libanonského státu a posilování jeho autority na jeho území s novějším typem mírových misí jež kombinují udržování míru s asertivním prosazováním svého mandátu. Text poté argumentuje pro výraznější akcentování politické dimenze působení mírových misí a lokálního, kontextuálního vytváření jejich praktik. Jako takový výrazně benefitoval z možnosti provést terénní výzkum v samotném Libanonu a konfrontovat mezinárodní diskurz o mírových misích a jejich účelu s lokální, hybridní, praxí.
1620514Mgr. et Mgr. Vlastimil BernasBernas, Vlastimil. Nizozemská zámořská teritoria v komparativní perspektivě. Politologická revue, 2017, sv. 23(2), s. 31–63. ISSN 1211-0353. [Článek v časopise]
88217Mgr. Jiří SokolSedláček Jan, Sokol Jiří, Zedník Jiří, Faukner Tomáš, Kubů Martin, Brus Jiří, Trhlíková Olga. Homo- and Copolycyclotrimerization of Aromatic Internal Diynes Catalyzed with Co2(CO)8: A Facile Route to Microporous Photoluminescent Polyphenylenes with Hyperbranched or Crosslinked Architecture. Macromolecular Rapid Communications, 2018, sv. 39, s. 1–7. ISSN 1521-3927. IF 4.265. [Článek v časopise]
Této publikaci byla přiřazena dedikace a afiliace dle pravidel GAUK.
1418217Mgr. Alice MoravcováTichá, Anna; Buczkó, Krisztina; Houk, Václav. Notes to the use of Aulacoseira taxa in the palaeoecological reconstruction of the Bohemian Forest lakes. Studia botanica hungarica, 2017, sv. 48(2), s. 173–188. ISSN 0301-7001. [Článek v časopise]
Hlavní autorka článku (dříve Poštulková) se v minulém roce provdala a změnila příjmení na Tichá.
1888214MUDr. Libuše BrabcováBrabcová L., Roth J., Horáček O.,Kolářová M., Lísalová K., Jančok F. Ulmanová O., Klempíř J. Brožová H . Th effects of a specific inpatient multidisciplinary rehabilitation program on postural and gait stability in Huntington´s disease - pilot study. Journal o Huntington´s Disease, 2018, sv. 000, s. 000–000. ISSN 1879-6397. IF 1.58. [Článek v časopise]
Článek byl submitován, provedena revize associate editor, nyní odesláno k dalšímu review,letter of decision očekáváme do 3 týdnů.
578416Mgr. Jan Toman, Ph.D.Toman, Jan & Flegr, Jaroslav. Stability-based sorting: The forgotten process behind (not only) biological evolution. Journal of Theoretical Biology, 2017, sv. 435, s. 29–41. ISSN 0022-5193. IF 2.113. [Článek v časopise]
Formulace základního konceptu, který podle našich hypotéz stojí za modulárním zvyšováním hierarchické komplexity (převážně pohlavních) organismů. Uplatnění v různých evolvujících systémech.
38217Mgr. et Mgr. Petr KřížKříž, Petr. Fenomenologie a tělesnost: Jak jsme svým tělem. Česká Kinantropologie, 2018, sv. Vol. 22, No. 1, s. ??–??. ISSN 1211-9261. [Článek v časopise]
Článek je přijat do tisku, ale vzhledem k tomu, že dané číslo časopisu ještě nevyšlo, není zatím známo stránkování.
572216RNDr. Martin Šubr, Ph.D.Šubr, Martin et al.. Anisotropic Optical Response of Silver Nanorod Arrays: Surface Enhanced Raman Scattering Polarization and Angular Dependences Confronted with Ellipsometric Parameters. Scientific Reports, 2017, sv. 7, s. 1–11. ISSN 2045-2322. IF 4.847. [Článek v časopise]
282216Mgr. Markéta Křivánková, Ph.D.Jirátová, Markéta et al.. Biological characterization of a novel hybrid copolymer carrier system based on glycogen. Drug Delivery and Translational Research, 2018, sv. 8 (1), s. 73–82. ISSN 2190-393. IF 3.094. [Článek v časopise]
Z pilotních dat projektu byl publikován článek. Na tento článek bude navazovat v příštím roce další, kde budou data naměřená na experimentálních zvířatech s podkožními nádory.
829317Mgr. Petra Valíčková, Ph.D.Karel Janda, Jan Malek and Lukáš Rečka. The Influence of Renewable Energy Sources on the Czech Electricity Transmission System. IES Working Paper Series, 2017, sv. 6, s. 1–28. ISSN 2206-0332. [Článek v časopise]
This paper provides the first academic economic simulation analysis of the impact of
increase in predominantly German wind and solar energy production on the Czech
electricity transmission network. To assess the exact impact on the transmission
grid, updated state-of-the-art techno-economic model ELMOD is employed. Two
scenarios for the year 2025 are evaluated on the basis of two representative weeks.
The first scenario is considered as baseline and models currently used production
mix. The second scenario focuses on the effect of German Energiewende policy on
the transmission networks as expected in 2025. The results confirm that higher feedin
of solar and wind power increases the total transport of electricity between
transmission system operator areas as well as the average load of lines and volatility
of flows. Also, an increase in number of critical high-load hours is observable.
Taking into account only the Czech transmission system, considerable rise both in
transported volume and volatility are observed only on border transmission lines,
not inside the country. Moreover, our qualitative analysis shows that all these
mentioned effects are strenghtened by the presence of German-Austrian bidding
zone.
829317Mgr. Petra Valíčková, Ph.D.Karel Janda, Jan Malek and Lukáš Rečka. Influence of Renewable Energy Sources on Electricity Transmission Networks in Central Europe. IES Working Paper Series, 2017, sv. 5, s. 1–45. ISSN 2206-0332. [Článek v časopise]
This paper focuses on the influence of increased wind and solar power production
on the transmission networks in Central Europe. The model ELMOD is employed.
Two development scenarios for the year 2025 are evaluated on the basis of four
representative weeks. The first scenario focuses on the effect of Energiewende on
the transmission networks, the second one drops out nuclear phase-out and thus
assesses isolated effect of increased feed-in. The results indicate that higher feed-in
of solar and wind power increases the exchange balance and total transport of
electricity between transmission system operator areas as well as the average load of
lines and volatility of flows. Solar power is identified as a key contributor to the
volatility increase, wind power is identified as a key loop-flow contributor.
Eventually, it is concluded that German nuclear phase-out does not significantly
exacerbate mentioned problems.
829317Mgr. Petra Valíčková, Ph.D.Jan Malek, Lukas Recka and Karel Janda. Impact of German Energiewende on Transmission Lines in the Central European Region. CAMA Working Paper series, 2017, sv. 72, s. 1–32. ISSN 2206-0332. [Článek v časopise]
The impacts of renewable energy production and German nuclear phase-out on the
electricity transmission systems in Central Europe is investigated with focus on the
disparity between the growth of renewable production and the pace at which new
electricity transmission lines have been built, especially in Germany. This imbalance
endangers the system stability and reliability in the whole region. The assessment of
these impacts on the transmission grid is analysed by the direct current load flow model
ELMOD. Two scenarios for the year 2025 are evaluated from different perspectives. The
distribution of loads in the grids is shown. Hourly patterns are analysed. Geographical
decomposition is made, and problematic regions are identified. The high solar or wind
power generation decrease the periods of very low transmission load and increase the
mid- and high load on the transmission lines. High solar feed-in has less detrimental
impacts on the transmission grid than high wind feed-in. High wind feed-in burdens the
transmission lines in the north-south direction in Germany and water-pump-storage
areas in Austria.
66217Mgr. Martin Zach, Ph.D.Zach, Martin. Vědecký realismus jako kultivace ducha. Filozofia, 2017, sv. 72, s. 381–391. ISSN 0046-385X. [Článek v časopise]
66217Mgr. Martin Zach, Ph.D.Zach, Martin. Axel Gelfert: How to do science with models: A philosophical primer. Organon F, 2017, sv. 24, s. 546–552. ISSN 1335-0668. [Článek v časopise]
Recenzní studie
74417Ing. Lucie Máčiková, Ph.D.Vyklicka, Lenka. The human transient receptor potential vanilloid 3 channel is sensitized via the ERK pathway. Journal of Biological Chemistry, 2017, sv. 292(51), s. 21083–21091. ISSN 0021-9258. IF 4.125. [Článek v časopise]
32915RNDr. Jan NovákNovák, Jan, Panská Lucie, Macháček Tomáš, Kolářová Libuše, Horák Petr . Humoral response of mice infected with Toxocara canis following different infection schemes. Acta Parasitologica, 2017, sv. 62 (4), s. 823–835. ISSN 1230-2821. IF 1.185. [Článek v časopise]
584217RNDr. Erika Maringová, Ph.D.Maringová, Erika and Žabenský, Josef. On a Navier-Stokes-Fourier-like system capturing transitions between viscous and inviscid fluid regimes and between no-slip and perfect-slip boundary conditions. Nonlinear Analysis: Real World Applications, 2018, sv. 41, s. 152–178. ISSN 1468-1218. IF 1.659. [Článek v časopise]
606517JUDr. Martin Abel, M.Jur.Horák, Filip. Lidská důstojnost v ústavním právu: legitimní argument nebo axiom?. Jurisprudence, 2017, sv. 4, s. 3–14. ISSN 1802-3843. [Článek v časopise]
435616Mgr. Varvara SkibinaSKIBINA, Varvara. Kritéria stanovení frazeologického minima češtiny jako cizího jazyka. Cizí jazyky: časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům, 2018, sv. -, s. -–-. ISSN 1210-0811. [Článek v časopise]
Prochází recenzním řízením.
292217Mgr. Jakub MazanecMazanec, Jakub. The Delta Barrage — the Most Expensive Bridge of Its Time? The First Attempts at Taming the Nile. Prague Papers on the History of International Relations, 2017, sv. 2, s. 21–31. ISSN 2336-7105. [Článek v časopise]
156417PhDr. Daniel ŠárovecŠárovec, Daniel. Krajské volby 2016 a nové politické strany v České republice. Central European Journal of Politics, 2017, sv. 3, s. 1–25. ISSN 2464-479X. [Článek v časopise]
Článek obsahuje dedikaci projektu GA UK, ke kterému je publikace evidována jako výstup, a také afiliaci univerzitě a příslušné fakultě, za kterou je projekt podáván.
366216Mgr. Cinthia Antunes Correa, Ph.D.Antunes Correa, Cinthia; Perez, Olivier; Kopecek, Jaromir, Brazda, Petr; Klementova, Mariana; Palatinus, Lukas. Crystal structures of eta''-Cu3+xSi and eta'''-Cu3+xSi. Acta Crystallographica B, 2017, sv. 73, s. 767–774. ISSN 2052-5206. IF 2.032. [Článek v časopise]
doi: https://doi.org/10.1107/S2052520617006163
366216Mgr. Cinthia Antunes Correa, Ph.D.Antunes Correa, Cinthia; Brazda, Petr; Kopecek, Jaromir; Klementova, Mariana; Palatinus, Lukas. Incommensurately modulated crystal structures of Cu3Si. Acta Crystallographica A, 2016, sv. 72, s. s100–s100. ISSN 2053-2733. IF 5.725. [Článek v časopise]
doi: https://doi.org/10.1107/S2053273316098521
4315MUDr. Bohdan Kousal, Ph.D.Radka Pourova, Jana Paderova, Jana Copikova, Bohdan Kousal, Lubica Dudakova, Petra Liskova. SD-OCT imaging as a valuable tool to support molecular genetic diagnostics of Usher syndrome type 1. Journal of AAPOS, 2018, sv. [Epub ahead of print], s. [Epub ahead of print]–[Epub ahead of print]. ISSN 1091-8531. IF 0.997. [Článek v časopise]
188215Ing. Pavla Táborská, Ph.D.Taborska Pavla, Stakheev Dmitry, Strizova Zuzana, Vavrova Katerina, Podrazil Michal, Bartunkova Jirina, Smrz Daniel. Personalized ex vivo multiple peptide enrichment and detection of T cells reactive to multiple tumor-associated antigens in prostate cancer patients. Medical Oncology, 2017, sv. 34:173, s. 1–13. ISSN 1357-0560. IF 2.634. [Článek v časopise]
730216Mgr. Adam Emmer, Ph.D.Klimeš, J., Hartvich, F., Tábořík, P., J. Blahut, J., Briestensky, M., Stemberk, J., Emmer, A., R. Vargas, R., Balek, J. . Studies on selected landslides and their societal impacts: activity report of the Prague World Centre of Excellence, Czech Republic. Landslides, 2017, sv. 14, s. 1547–1553. ISSN 1612-5118. IF 3.657. [Článek v časopise]
730216Mgr. Adam Emmer, Ph.D.Emmer, Adam. Geomorphologically effective floods from moraine-dammed lakes in the Cordillera Blanca, Peru. Quaternary Science Reviews, 2017, sv. 177, s. 220–234. ISSN 0277-3791. IF 4.797. [Článek v časopise]
730216Mgr. Adam Emmer, Ph.D.Mergili, M., Emmer, A., Juřicová, A., Cochachin, A., Fischer, J.-T., Huggel, C., Pudasaini, S.P.. How well can we simulate complex hydro-geomorphic process chains? The 2012 multi-lake outburst flood in the Santa Cruz Valley (Cordillera Blanca, Perú). Earth Surface Processes and Landforms, 2018, sv. online first, s. online first–online first. ISSN 1096-9837. IF 3.697. [Článek v časopise]
322315Ing. Hana Hurychová, Ph.D.Hurychová, H., Kuentz, M., Šklubalová, Z.. A dynamic angle of repose study using harmaceutical excipients. Česká a slovenská farmacie, 2017, sv. 66, s. 241–242. ISSN 1210-7816. IF 0. [Článek v časopise]
322315Ing. Hana Hurychová, Ph.D.Hurychová, H., Kuentz, M., Šklubalová, Z.. Fractal aspects of static and dynamic flow properties of pharmaceutical excipients. Journal of Pharmaceutical Innovation, 2018, sv. 13 (1), s. 15–26. ISSN 1939-8042. IF 2.234. [Článek v časopise]
1170214Ing. Mikhail MaksimovMaksimov, M.A. and J. Velímský. Fast calculations of the gradient and the Hessian in the time-domain global electromagnetic induction inverse problem. Geophysical Journal International, 2017, sv. 210(1), s. 270–283. ISSN 0956-540X. IF 2.414. [Článek v časopise]
1168216Mgr. Serhiy Rednyk, Ph.D.Plašil Radek,Tran Thuy Dung, Roucka Štěpán et al.. Isotopic effects in the interaction of O− with D2 and H2 at low temperatures. PHYSICAL REVIEW A, 2017, sv. 96, s. 062703-1–062703-8. ISSN 1094-1622. IF 2.925. [Článek v časopise]
1168216Mgr. Serhiy Rednyk, Ph.D.Radek Plašil, Thuy D. Tran, Štěpán Roučka, Serhiy Rednyk, Artem Kovalenko,. Reactions of O− with D2 at temperatures below. Journal of Physics: Conference Series, 2017, sv. 875-012015, s. 1–4. ISSN 1742-6596. [Článek v časopise]
1168216Mgr. Serhiy Rednyk, Ph.D.Kovalenko Artem,Tran Thuy Dung, Rednyk Serhiy, Roučka Štěpán, et al.. OH+ Formation in the Low-temperature O+(4S) + H2 Reaction. The Astrophysical Journal, 2018, sv. 854:25, s. 1–5. ISSN 1538-4357. IF 5.533. [Článek v časopise]
1168216Mgr. Serhiy Rednyk, Ph.D.Tran Thuy Dung, Rednyk Serhiy, Kovalenko Artem, Roučka Štěpán, Petr Dohnal et al.. Formation of H2O+ and H3O+ Cations in Reactions of OH+ and H2O+ with H2:. The Astrophysical Journal, 2018, sv. 824:25, s. 1–5. ISSN 1538-4357. IF 5.533. [Článek v časopise]
341715Mgr. Jiří Stránský, Ph.D.Fulínová, Eliška. The Muses and Reflexive Nature of the World in Archaic Greek Thought. Eirene. Studia Graeca et Latina, 2018, sv. -, s. -–-. ISSN 0046-1628. [Článek v časopise]
Studie byla přijata do recenzního řízení a bude publikována v nejbližším možném termínu.
341715Mgr. Jiří Stránský, Ph.D.Šíma, Antonín. Jazyk, písmo a vyprávění o Theutovi a Thamovi v dialogu Faidros. Aithér, 2018, sv. -, s. -–-. ISSN 1803-7860. [Článek v časopise]
Studie byla přijata do recenzního řízení a bude publikována v nejbližším možném termínu.
341715Mgr. Jiří Stránský, Ph.D.Hladký, Vojtěch. Empedocles' Sphairos. Rhizomata, 2017, sv. 1, s. 1–24. ISSN 2196-5102. [Článek v časopise]
Studie byla publikována.
341715Mgr. Jiří Stránský, Ph.D.Šíma, Antonín. Předmět matematiky mezi Aristotelem a Platónem. Filosofický časopis, 2018, sv. -, s. -–-. ISSN 0015-1831. [Článek v časopise]
Studie byla přijata k publikaci a vyjde v nejbližším možném termínu.
341715Mgr. Jiří Stránský, Ph.D.Stránský, Jiří. Problematika kosmogonie v Platónově dialogu Tímaios. Reflexe, 2018, sv. -, s. -–-. ISSN 0862-6901. [Článek v časopise]
Studie byla přijata k publikaci a vyjde v nejbližším možném termínu.
341715Mgr. Jiří Stránský, Ph.D.Stránský, Jiří. Démiúrgos a jeho role v Platónově dialogu Tímaios. Listy filologické - Folia philologica, 2018, sv. -, s. -–-. ISSN 0024-4457. [Článek v časopise]
Studie byla přijata do recenzního řízení a bude publikována v nejbližším možném termínu.
202515PhDr. Klára RichterováRichterová, Klára; Rejzek, Jiří; Brhel, Michal; Fritz, Milan. Pojmenování měsíců v českém znakovém jazyce a v češtině. Časopis pro moderní filologii, 2019, sv. --, s. -–-. ISSN 0008-7386. [Článek v časopise]
Studie je v recenzním řízení
280216Mgr. Josef Vlček, Ph.D.Wcislo, Milosz, Eisner, Leo, Málek, Jiří, Fischer, Tomáš, Vlček, Josef, Kletetschka, Günther. Attenuation in West Bohemia: Evidence of High Attenuation in the Nový Kostel Focal Zone and Temporal Change Consistent with CO2 Degassing. Bulletin of the Seismological Society of America, 2018, sv. 108 (1), s. 450–458. ISSN 1943-3573. IF 2.146. [Článek v časopise]
Článek popisující zpětnou kalkulaci koncentrace plynu s použitím naší metodiky v západních Čechách roce 2008 (kdy naše síť ještě neexistovala, je využito dat od ČHMÚ z téže lokality) a její využití pro intepretaci seismických parametrů prostředí.
232515RNDr. Jan Rejšek, Ph.D.Rejšek, Jan. Ion source with laser triangulation for ambient mass spectrometry of nonplanar samples. Analytical Chemistry, 2017, sv. 89, s. 11452–11459. ISSN 0003-2700. IF 6.320. [Článek v časopise]
1264214Mgr. Ivana ŠvandováBolehovska, Petra; Driak, Daniel; Halaska, Michael; Asfaw Befekadu; Novotny, Jiri; Svandova, Ivana. Disturbed angiogenesis in intrauterine growth restriction-compromised placentas at term. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 2018, sv. 45, s. 1–6. ISSN 0390-6663. IF 0.429. [Článek v časopise]
112315RNDr. Sandra Lettlová, Ph.D.Lettlova, Sandra. MiR-301a-3p Suppresses Estrogen Signaling by Directly Inhibiting ESR1 in ERα Positive Breast Cancer. Cellular Physiology and Biochemistry, 2018, sv. 45, s. XX–XX. ISSN 1015-8987. IF 4.8. [Článek v časopise]
16415MUDr. Andrea Němcová, Ph.D.Němcová Andrea. Syndrom diabetické nohy - význam MR spektroskopie lýtkových svalů pro hodnocení končetinové ischemie a efektu revaskularizace. Vnitřní lékařství, 2017, sv. 63, s. 236–241. ISSN 0042-773X. [Článek v časopise]
488417MDDr. Romana Šindelářová, Ph.D.Šindelářová, Romana, Soukup, Petr, Broukal Zdeněk . The relationship of obesity to the timing of permanent tooth emergence in Czech children.. Acta Odontologica Scandinavica, 2017, sv. 22, s. 1–7. ISSN 0001-6357. IF 1.232. [Článek v časopise]
DOI: 10.1080/00016357.2017.1403649
488417MDDr. Romana Šindelářová, Ph.D.Šindelářová, Romana, Žáková Lucie, Broukal, Zdeněk. Standards for permanent tooth emergence in Czech children. BMC Oral Health, 2017, sv. 17, s. 1–8. ISSN 12903-017. IF 1.667. [Článek v časopise]
DOI: 10.1186/s12903-017-0427-9
815316Mgr. Juraj Kokavec, Ph.D.Kokavec, Juraj; Zikmund, Tomas; Savvulidi, Filip; Kulvait, Vojech; Edelmann, Winfried; Skoultchi, Arthur I.; Stopka, Tomas. The ISWI ATPase Smarca5 (Snf2h) Is Required for Proliferation and Differentiation of Hematopoietic Stem and Progenitor Cells. Stem Cells, 2017, sv. 35, s. 1614–1623. ISSN 1549-4918. [Článek v časopise]
In this publication we tackle the mechanisms underlying the loss of stem cell function in the transgenic Smarca5 model where deletion of this chromatin remodeling factor lead to complete loss of hematopoietic differentiation in fetal liver. We observe, that while definitive fetal liver hematopoiesis was timely initiated it failed to produce mature blood. FL stem and progenitor cell populations were greatly augmented such as Lin- c-Kit+ Sca1+ Cd34+, Flt3- Cd48+ Cd150+ myeloid-biased multipotent progenitors (MPPs). However, the Smarca5-null E13.5 fetal liver HSPCs completely failed to reconstitute hematopoiesis in adult sub-lethally irradiated hosts, pointing toward cell autonomous mechanism of stem cell failure. Furthermore, Smarca5-null progenitors failed to proliferate and differentiate in in vitro conditions. Importantly, we see up-regulation MAPK p38 pathway and its downstream targets leading to activation of p53 pathway and G2/M checkpoint activation in consequence of genotoxic stress, caused by dysregulation of chromatin structure.
165015MUDr. Veronika BandúrováZivicova V, Gal P, Mifkova A, Novak S, Kaltner H, Kolar M, Strnad H, Sachova J, Hradilova M, Chovanec M, Gabius HJ, Smetana K JR., Fik Z.. Detection of Distinct Changes in Gene-expression Profiles in Specimens of Tumors and Transition Zones of Tenascin-positive/-negative Head and Neck Squamous Cell Carcinoma.. Anticancer Research, 2018, sv. 3, s. 1279–1290. ISSN 0250-7005. IF 1.937. [Článek v časopise]
165015MUDr. Veronika BandúrováŽIVICOVÁ, Veronika - BROŽ, Petr - FÍK, Zdeněk - MIFKOVÁ, Alžběta - PLZÁK, Jan - ČADA, Zdeněk - KALTNER, Herbert - FIALOVÁ KUČEROVÁ, Jana - GABIUS, Hans-Joachim - SMETANA, Karel. Genome-wide Expression Profiling (with Focus on the Galectin Network) in Tumor, Transition Zone and Normal Tissue of Head and Neck Cancer: Marked Differences Between Individual Patients and the Site of Specimen Origin.. Anticancer Research, 2017, sv. 5, s. 2275–2288. ISSN 0250-7005. IF 1.937. [Článek v časopise]
1524217RNDr. Petr KadlečekIchim, Alexandru; Kadleček Petr; Kavan, Ladislav; Pauly, Mark. Phace: physics-based face modeling and animation. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2017, sv. 36, s. 153–167. ISSN 0730-0301. IF 4.088. [Článek v časopise]
Projekt v kolaboraci s kolegami z EPFL byl prezentovany v ramci prestizni konference SIGGRAPH 2017.
922616Mgr. Petra KřížkováJitka Vilímová, Petra Křížková, Petr Janšta, J.E. McPherson. Sexual dimorphism in external scent efferent system of metathoracic scent glands in Aradidae: First evidence within Heteroptera. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcz.2018.02.001. Zoologischer Anzeiger, 2018, sv. 272, s. 1–19. ISSN 0044-5231. [Článek v časopise]
362115RNDr. Mgr. Veronika Prošková, Ph.D.Stranava Martin, Man Petr, Skálová Tereza, Kolenko Petr, Blaha Jan, Fojtikova Veronika, Martínek Václav, Dohnálek Jan, Lengalova Alzbeta, Rosůlek Michal, Shimizu Toru, Martínková Markéta. Coordination and redox state-dependent structural changes of the heme-based oxygen sensor AfGcHK associated with intraprotein signal transduction. Journal of biological chemistry, 2017, sv. 292, s. 20921–20935. ISSN 0021-9258. [Článek v časopise]
1440217RNDr. Jan Klouda, Ph.D.Klouda, Jan; Barek, Jiří; Kočovský, Pavel; Herl, Thomas; Matysik, Frank-Michael; Nesměrák, Karel; Schwarzová-Pecková, Karolina. Bile acids: Electrochemical oxidation on bare electrodes after acid-induced dehydration. Electrochemistry Communications, 2018, sv. 86, s. 99–103. ISSN 1388-2481. IF 4.396. [Článek v časopise]
1108416Mgr. Tomáš HladkýHladký, Tomáš; Binter, Jakub; Bártová, Klára; Wells, J. Timothy. Differential focus on female face and body in relation to respective ratings of physical attractiveness and sexual desirability. The Journal of Sex Research, 2018, sv. -, s. -–-. ISSN 1559-8519. IF 2.902. [Článek v časopise]
Článek nebyl v době podání závěrečné zprávy dosud publikován, z tohoto důvodu zde nejsou uvedeny informace jako svazek a počáteční a poslední stránka. Konečná podoba článku a potvrzení o podání článku je přiloženo v příloze.
161216Mgr. Barbora Kalousková, Ph.D.Bláha, Jan; Kalousková, Barbora; Skořepa, Ondřej; Pažický, Samuel; Novák, Petr; Vaněk, Ondřej. High-level expression and purification of soluble form of human natural killer cell receptor NKR-P1 in HEK293S GnTI- cells. Protein expression and purification, 2017, sv. 140, s. 36–43. ISSN 1046-5928. IF 1.351. [Článek v časopise]
366115RNDr. Martina Šimsová, Ph.D.Zámečníková, Martina, Soldán, Pavel. Radiative decay of HeLi+(b³Σ+). Chemical Physics, 2018, sv. 500, s. 1–6. ISSN 0301-0104. IF 1.767. [Článek v časopise]
Publikácia sa zaoberá radiatívnymi dobami života ro-vibračných stavov molekulového iónu HeLi+, pričom sme sa obmedzili len na rotačné kvantové čísla J=0,1, a 2.
366115RNDr. Martina Šimsová, Ph.D.Zámečníková, Martina, Kraemer, Wolfgang P, Soldán, Pavel. Radiative association of He(2³P) with lithium cations: Π → Σ processes. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2017, sv. 191, s. 88–95. ISSN 0022-4073. IF 2.419. [Článek v časopise]
Publikácia je výsledok za rok 2016, kedy aj bola prijatá (uvedená ako "Jiný výsledek"). Publikovaná však bola až v roku 2017. Zaoberá sa radiatívnou asociáciou metastabilného hélia He(2³P) s katiónmi lítia. Skúmané sú procesy Π → Σ.
924616Mgr. Radka Bokorová, Ph.D.Bokorova R., Polak J., Kostecka A., Jonasova A., Neuwirtova R., Stopka T., Lauermannova M., Cermak J., Mikulenkova D., Zemanova Z., Brezinova J., Fuchs O. . Measurement of increase in cereblon mRNA level after addition of erythropoietin to lenalidomide may predict a clinical response to combination of both the drugs in patients with lower-risk myelodysplastic syndromes.. Blood, 2017, sv. 130, s. 5295–5295. ISSN 1528-0020. IF 13.164. [Článek v časopise]
vol. 130 no. Suppl 1
Abstract 5295

Print ISSN 0006-4971
Online ISSN 1528-0020
1484217Mgr. Tereza ĎurovcováPitňa, Alexander; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk; Franci, Luca. Decay of Solar Wind Turbulence behind Interplanetary Shocks. The Astrophysical Journal, 2017, sv. 844, s. 1–10. ISSN 0004-637X. [Článek v časopise]
1484217Mgr. Tereza ĎurovcováĎurovcová, Tereza; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk; Richardson, John D.. Evolution of Proton and Alpha Particle Velocities through the Solar Cycle. The Astrophysical Journal, 2017, sv. 850, s. 1–9. ISSN 0004-637X. [Článek v časopise]
615Mgr. Ondřej Korábek, Ph.D.Korábek, Ondřej; Petrusek, Adam; Juřičková, Lucie. Glacial refugia and postglacial spread of an iconic large European land snail, Helix pomatia (Pulmonata: Helicidae). Biological Journal of the Linnean Society, 2018, sv. 123, s. 218– 234. ISSN 0024-4066. IF 2.288. [Článek v časopise]
1522214Bc. Eliška TicháŠurinová, Mária; Jarošová, Andrea; Münzbergová, Zuzana. Microsatellite markers for study of the invasive species Rumex alpinus (Polygonaceae). Applications in Plant Sciences, 2018, sv. 6, s. 1–4. ISSN 2168-0450. [Článek v časopise]
Nově vyvinuté mikrosatelitní úseky a jejich základní charakteristiky byly publikované v článku Microsatellite markers for study of the invasive species Rumex alpinus (Polygonaceae). Celkem jsme získali 319 lokusů, z kterých 15 bylo detailně charakterizovaných na populační úrovni.
248915Mgr. Dominika RadostováUttl, Libor. Chronic MK-801 Application in Adolescence and Early Adulthood: A Spatial Working Memory Deficit in Adult Long-Evans Rats But No Changes in the Hippocampal NMDA Receptor Subunits. Frontiers in Pharmacology, 2018, sv. 9, s. 42–54. ISSN 1663-9812. [Článek v časopise]
1583317Mgr. Šárka VečeřováRusá, Šárka, Komárek, Arnošt, Lesaffre Emmanuel, Bruyneel, Luc . Multilevel Moderated Mediation Model with Ordinal Outcome. Statistics in Medicine, 2018, sv. 37, s. 1650–1670. ISSN 0277-6715. IF 1.861. [Článek v časopise]
The paper was accepted for publication on 13.12.2017 and was already assigned a DOI number 10.1002/sim.7605. It was published on 20.2.2018.
70515Mgr. Petr Vágner, Ph.D.Michal Pavelka. Non-equilibrium thermodynamic model of water sorption in Nafion membrane. Journal of Membrane Science, 2017, sv. 540, s. 35–49. ISSN 0376-7388. IF 6.035. [Článek v časopise]
70515Mgr. Petr Vágner, Ph.D.Petr Vágner. Pitfalls of Exergy analysis. Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics, 2017, sv. 42, s. 201–216. ISSN 1437-4358. IF 1.714. [Článek v časopise]
458216Mgr. Ondřej PalataHradilová, Naďa; Sadílková, Lenka; Palata, Ondřej; Myšíková, Dagmar; Mrázková, Hana; Lischke, Robert; Špíšek, Radek; Adkins, Irena. Generation of dendritic cell-based vaccine using high hydrostatic pressure for non-small cell lung cancer immunotherapy. PLOS ONE, 2017, sv. 12(2), s. 1–18. ISSN 1932-6203. IF 3.54. [Článek v časopise]
V článku je uvedena na první straně dedikace ke GAUK i k 2. lékařské fakultě.
538216MVDr. Michaela Popková, Ph.D.Janák, David. Detection of Microembolic Signals in the Common Carotid Artery Using Doppler Sonography in the Porcine Model of Acute Heart Failure Treated by Veno-Arterial Extracorporeal Membrane Oxygenation. Physiological Research, 2017, sv. Volume 66 (Suppl. 4), s. 529–536. ISSN 0862-8408. IF 1.461. [Článek v časopise]
Článek řešitelského kolektivu byl přijat k publikaci v supplementu časopisu Physiological research. Ten vyjde v lednu 2018.
1072116RNDr. David KrauseDavid Krause, Marek Křížek. Dating of recent avalanche events in the Eastern High Sudetes, Czech Republic. Quaternary International, 2018, sv. 470, s. 166–175. ISSN 1040-6182. IF 2.163. [Článek v časopise]
http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2017.09.001
728516Dávid Cielontko, Ph.D.Cielontko, Dávid. The Daughters of men in the Book of Watchers. Communio Viatorum, 2018, sv. 3, s. 252–275. ISSN 0010-3713. [Článek v časopise]
Článok vydaný v medzinárodnom žurnále indexovanom v databázach ERIH PLUS, Scopus, Web of Science. Afiliácia a dedikácia je uvedená.
113215Nikola Topolovčan, M.Ed., Ph.D.Araki, Y.; Topolovčan, N.; Kotora, M. . Ru-catalyzed Cross-Metathesis of Allyl Acetate and Styrenes: a Practical Approach to Synthesis of Tripolinolate A and Its Analogs.. European Journal of Organic Chemistry, 2017, sv. 2017, s. 1736–1739. ISSN 1099-0690. IF 2.834. [Článek v časopise]
Paper with the above stated title and with the descripted annotations was published with acknowledgement to GAUK
484516RNDr. Ivana Křížková, Ph.D.Přidalová, Ivana, Ouředníček, Martin. Role zahraniční migrace v měnící se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2017, sv. 53, s. 659–692. ISSN 0038-0288. IF 0.143. [Článek v časopise]
484516RNDr. Ivana Křížková, Ph.D.Přidalová, Ivana, Hasman, Jiří. Immigrant groups and the local environment: socio-spatial differentiation in Czech metropolitan areas. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 2018, sv. 118, s. 72–87. ISSN 0016-7223. IF 0.963. [Článek v časopise]
400215Mgr. Pavla Tonarová, Ph.D.Suchý Tomáš, Šupová Monika, Klapková Eva; Adámková Václava, Závora Jan, Žaloudková Margit, a Rýglová Šárk, Ballay Rastislav, Denk František, Pokorný Marek, Sauerová Pavla, Hubálek Kalbáčová Marie, Horný Lukáš, Veselý Jan, Voňavková Tereza, Průša Richard. . The Release Kinetics, Antimicrobial Activity and Cytocompatibility of Differently Prepared Collagen/Hydroxyapatite/Vancomycin Layers: Microstructure vs. Nanostructure. European Journal of Pharmaceutical Sciences , 2017, sv. 100, s. 219–229. ISSN 0928-0987. IF 3.756. [Článek v časopise]
400215Mgr. Pavla Tonarová, Ph.D.Verdánová Martina, Sauerová Pavla, Hempel Ute, Hubálek Kalbáčová Marie. Initial Cell Adhesion of Three Cell Types in the Presence and Absence of Serum Proteins. Histochemistry and Cell Biology , 2017, sv. 148, s. 273–288. ISSN 0948-6143. IF 2.553. [Článek v časopise]
400215Mgr. Pavla Tonarová, Ph.D.Suchý Tomáš, Šupová Monika, Bartoš Martin, Sedláček Radek, Piola Marco, Soncini Monica, Fiore G.B., Sauerová Pavla, Hubálek Kalbáčová Marie. Dry versus hydrated collagen scaffolds: are dry states representative of hydrated states?. Journal of Materials Science: Materials in Medicine. , 2017, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0957-453. IF 2.325. [Článek v časopise]
Manuscript under review!
220215Mgr. Jakub HromádkaIbehej, Tomas; Hromadka, Jakub; Hrach, Rudolf. Computer Simulation of Metal Ions Transport to Uneven Substrates during Ionized Plasma Vapour Deposition. Advances in Materials Science and Engineering, 2017, sv. 2017, s. 4283547-1–4283547-7. ISSN 1687-8434. IF 1.299. [Článek v časopise]
Ve zprávě značeno [1].
341015Mgr. Miroslava Kari Adamcová, Ph.D.Kardosova, Miroslava; Zjablovskaja, Polina; Danek, Petr; Angelisova, Pavla; Lobo de Figueiredo-Pontes, Lorena; Welner, S. Robert; Brdicka, Tomas; Lee, Sanghoon; Tenen, G. Daniel; Alberich-Jorda, Meritxell. C/EBPγ is dispensable for steady-state and emergency granulopoiesis. Haematologica, 2018, sv. zatím není známý, s. zatím není známá–zatím není známá. ISSN 1592-8721. IF 7.702. [Článek v časopise]
Článek byl přijatý k publikování dne 15.3.2018, je dostupný on-line a v PubMed databázi.
DOI: 10.3324/haematol.2017.173781
PMID: 29567783.
135115MUDr. Roman SobotkaSobotka Roman, Čapoun Otakar, Kalousová Marta, Hanuš Tomáš, Zima Tomáš, Koštířová Milada, Soukup Viktor. Prognostic importance of vitamins A and E and retinol binding protein 4 in renal cell carcinoma patients . Anticancer Research, 2017, sv. 37(7), s. 3801–3806. ISSN 0250-7005. IF 1.937. [Článek v časopise]
Low vitamin A, E and RBP4 levels at the time of renal cell carcinoma surgery may have an adverse impact on overall survival. It is evident from our results that RBP4 and vitamin A are important prognostic factors related to disease-specific survival. With serum RBP4 levels below 21.0 mg/l at the time of renal cell carcinoma diagnosis, the risk of RCC mortality is up to 13.5 times higher and with vitamin A levels below 0.52 mg/l, this risk is up to 7.7 times higher. Low baseline vitamin E levels increase the risk of renal cell carcinoma relapse.
498216RNDr. Karel Šindelka, Ph.D.Šindelka, Karel. Stabilization of coated inorganic nanoparticles by amphiphilic copolymers in aqueous media. Dissipative particle dynamics study. Colloid and Polymer Science, 2017, sv. 295, s. 1429–1441. ISSN 1435-1536. IF 1.723. [Článek v časopise]
281315Mgr. Lucie Schmiedová, Ph.D.Kropáčková, Lucie; Pechmanová, Hana; Vinkler, Michal; Svobodová, Jana; Velová, Hana; Těšický, Martin; Martin, Jean-François; and Kreisinger, Jakub. Variation between the oral and faecal microbiota in a free-living passerine bird, the great tit (Parus major). PLoS One, 2017, sv. 12 (6), s. e0179945–-. ISSN 1932-6203. IF 2.806. [Článek v časopise]
374216PhDr. Michaela Hiekischová, Ph.D.Hiekischová Michaela. Vznik Úřadu práce ČR: Příklad skupinového myšlení?. Politologická revue, 2017, sv. 23, s. 33–61. ISSN 1211-0353. [Článek v časopise]
726516Mgr. Martin Minařík, Ph.D.Minarik Martin, Stundl Jan, Fabian Peter, Jandzik David, Metscher Brian, Psenicka Martin, Gela David, Osorio-Pérez Adriana, Arias-Rodriguez Lenin, Horacek Ivan, Cerny Robert. Pre-oral gut contributes to facial structures in non-teleost fishes. Nature, 2017, sv. 547, s. 209–212. ISSN 0028-0836. IF 40.173. [Článek v časopise]
54216Mgr. Pavel Baloun, Ph.D.Baloun, Pavel. "Let´s Slaughter the Gypsies!" Anti-Roma Pogrom in Pobedim in 1928. Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století / entre. Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Centuries, 2017, sv. 8, s. 55–88. ISSN 1803-9243. [Článek v časopise]
v tisku
1016217RNDr. Peter Kúš, Ph.D.Khalakhan I., Choukourov A., Vorokhta M., Kúš P., Matolínová I., Matolín V.. In situ electrochemical AFM monitoring of the potential-dependent deterioration of platinum catalyst during potentiodynamic cycling. Ultramicroscopy, 2018, sv. 187, s. 64–70. ISSN 0304-3991. IF 2.843. [Článek v časopise]
1016217RNDr. Peter Kúš, Ph.D.Khalakhan I., Vorokhta M., Kúš P., Dopita M., Václavu M., Fiala R., Tsuda N., Skála T., Matolín V.. In situ probing of magnetron sputtered Pt-Ni alloy fuel cell catalysts during accelerated durability test using EC-AFM. Electrochimica Acta, 2017, sv. 245, s. 760–769. ISSN 0013-4686. IF 4.798. [Článek v časopise]
251715RNDr. Jan Čapek, Ph.D.Čapek, Jan. Dependence of twinned volume fraction on loading mode and Schmid factor in randomly textured magnesium. Acta Materialia, 2017, sv. 130, s. 319–328. ISSN 1359-6454. IF 5.301. [Článek v časopise]
542216MUDr. Karolína Adamcová, Ph.D.Adamcová, Karolína, Kolátorová L, Chlupáčová T, Šimková M, Jandíková H, Pařízek A, Stárka L, Dušková M.. Changes to fetal steroidogenesis caused by maternal smoking.. Physiological Research, 2017, sv. 66 (Suppl. 3), s. 375–386. ISSN 0862-8408. IF 1.461. [Článek v časopise]
Abstract

Smoking during pregnancy presents health risks for both the mother and her child. In this study we followed changes in the production of steroid hormones in pregnant smokers. We focused on changes in steroidogenesis in the blood of mothers in their 37(th) week of pregnancy and in mixed cord blood from their newborns. The study included 88 healthy women with physiological pregnancies (17 active smokers and 71 non-smokers). We separately analyzed hormonal changes associated with smoking according to the sex of newborns. In women with male fetuses, we found higher levels of serum cortisone, dehydroepiandrosterone (DHEA), 7alpha-OH-DHEA, 17-OH pregnenolone, testosterone, and androstenedione in smokers at the 37(th) week compared to non-smokers. In women with female fetuses, we found lower serum levels of 7beta-OH-DHEA and higher androstenedione in smokers at the 37(th) week. We found significantly higher levels of testosterone in newborn males of smokers and higher levels of 7alpha-OH-DHEA in female newborns of smokers. Smoking during pregnancy induces changes in the production of steroids in both the mother and her child. These changes are different for different fetal sexes, with more pronounced changes in mothers carrying male newborns as well as in the newborn males themselves.
542216MUDr. Karolína Adamcová, Ph.D.Adamcová, Karolína. Kouření v těhotenství - vliv na matku a dítě, možnosti léčby závislosti na tabáku.. Časopis lékařů českých, 2017, sv. 2017 Winter; 156, s. 9–12. ISSN 1803-6597. [Článek v časopise]
Abstract
The negative effect of smoking on fertility and also on pregnancy has been proved by many studies. Harmful substances in cigarette smoke penetrate to the fetus of a pregnant woman and cause serious complications. In the postnatal development of these children serious diseases are much more likely to occur. A pregnant smoker should therefore quit smoking as soon as possible. Nicotine replacement therapy is the first line pharmacotherapy in pregnancy as a safer solution than continued smoking.
1076016RNDr. Jan Blahut, Ph.D.Blahut, Jan; Bernášek, Karel; Gálisová, Andrea; Herynek, Vít; Císařová, Ivana; Kotek, Jan. Paramagnetic 19 F Relaxation Enhancement in Nickel(II) Complexes of N -Trifluoroethyl Cyclam Derivatives and Cell Labeling for 19 F MRI. Inorganic Chemistry, 2017, sv. 56, s. 13337–13348. ISSN 0020-1669. IF 4.857. [Článek v časopise]
1076016RNDr. Jan Blahut, Ph.D.A combined NMR and DFT study of conformational dynamics in lanthanide complexes of macrocyclic DOTA-like ligands. Blahut, Jan; Hermann, Petr; Tošner, Zdeněk; Platas-Iglesias, Carlos. Physical Chemistry Chemical Physics, 2017, sv. 19, s. 26662–26671. ISSN 1463-9076. IF 4.123. [Článek v časopise]
235115Mgr. Jiří FialkaFialka, Jiří. The Role of Popular Culture in Rural-to-Urban Transformation Contributing to the “Slušovice Miracle”. Lidé města/Urban People, 2017, sv. 19, 2017, 2, s. 211–230. ISSN 1212-8112. [Článek v časopise]
Ve vztahu k badatelským otázkám článek naznačuje význam veřejné prezentace družstva pro úspěšné řízení podniku. Na příkladu JZD Slušovice naznačuje zájem družstva proniknout do veřejného mínění také pomocí populární kultury: pořádáním dostihových závodů a velkých nákupních akcí, podporou sportovních týmů, výstavbou moderní architektury či prezentováním konzumního životního stylu. Ukazuje, že veřejná prezentace JZD byla v případě úspěšných družstev důležitou manažerskou strategií jak pomocí pozvaných politických delegací budovat silnější postavení při vyjednávání s nadřízenými orgány. Symbolická diferenciace od socialismu v sebeprezentaci zároveň odkazuje na "třetí cestu" po níž se JZD vydalo.
334515Mgr. Marie Altmanová, Ph.D.Rovatsos Michail, Farkačová Klára, Altmanová Marie, Johnson Pokorná Martina, Kratochvíl Lukáš . The rise and fall of differentiated sex chromosomes: Evolutionary tinkering with mammalian sex chromosomes in geckos. Molecular Ecology, 2018, sv. ., s. .–.. ISSN 0962-1083. IF 6.08. [Článek v časopise]
Rukopis je nyní v pokročilém stádiu recenzního řízení.
334515Mgr. Marie Altmanová, Ph.D.Schmid Michael, Steinlein Claus, Reiter Alina, Rovatsos Michail, Altmanová Marie, Mazzoleni Sofia, Johnson Pokorná Martina, Kratochvíl Lukáš. 5-Methylcytosine-rich heterochromatin in reptiles. Cytogenetic and genome research, 2018, sv. ., s. .–.. ISSN 1424-8581. IF 1.35. [Článek v časopise]
Rukopis prošel recenzním řízením a očekáváme předtiskové korektury.
1012216Mgr. Marie Altmanová, Ph.D.Schmid Michael, Steinlein Claus, Reiter Alina, Rovatsos Michail, Altmanová Marie, Mazzoleni Sofia, Johnson Pokorná Martina, Kratochvíl Lukáš. 5-Methylcytosine-rich heterochromatin in reptiles. Cytogenetic and Genome Research, 2018, sv. ., s. .–.. ISSN 1424-8581. IF 1.35. [Článek v časopise]
Rukopis prošel recenzním řízením a očekáváme předtiskové korektury.
1012216Mgr. Marie Altmanová, Ph.D.Rovatsos Michail, Altmanová Marie, Johnson Pokorná Martina, Velenský Petr, Sánchez Baca Antonio, Kratochvíl Lukáš. Evolution of karyotypes in chameleons. Genes, 2017, sv. 8(12), s. 382–382. ISSN 2073-4425. IF 3.60. [Článek v časopise]
1012216Mgr. Marie Altmanová, Ph.D.Altmanová Marie, Rovatsos Michail, Johnson Pokorná Martina, Veselý Milan, Wagner Florian, Kratochvíl Lukáš. All iguana families with the exception of basilisks share sex chromosomes. Zoology, 2018, sv. 126, s. 98–102. ISSN 0944-2006. IF 1.51. [Článek v časopise]
1108616Mgr. Jan Řehola, Ph.D.ŘEHOLA, Jan; ULRICH, Václav. Questions and Challenges Arising from Law Enforcement on the Internet:Lessons Learned from Recent Online Gambling Case Law. Daně a finance, 2017, sv. 3/2017, s. 36–42. ISSN 1801-6006. [Článek v časopise]
592216RNDr. Soňa Kauerová, Ph.D.Cejkova, Sona. The effect of adipose tissue products on monocyte adhesivity to the endothelium. Atherosclerosis, 2017, sv. 263, s. e132–e132. ISSN 0021-9150. IF 4.239. [Článek v časopise]
Publikovaný abstrakt z kongresu v impaktovaném časopisu.
392315Mgr. Michal Urban, Ph.D.Urban Michal, Franc Michael, Hofmanová Markéta, Císařová Ivana, Veselý Jan. The enantioselective addition of 1-fluoro-1-nitro (phenylsulfonyl)methane to isatin-derived ketimines. Organic & Biomolecular Chemistry, 2017, sv. 15, s. 9071–9076. ISSN 1477-0520. IF 3.564. [Článek v časopise]
173915MUDr. Katarína Jaššová, Ph.D.Albrecht Jakub, Mareš Tadeáš, Jaššová Katarína, Raboch Jiří, Anders Martin. Stimulační parametry repetitivní transkraniální magnetické stimulace v léčbě neuropsychiatrických onemocnění - protokoly a lokalizace.. Česká a Slovenská psychiatrie, 2017, sv. 113(4), s. 158–165. ISSN 1212-0383. [Článek v časopise]
173915MUDr. Katarína Jaššová, Ph.D.Jaššová Katarína, Albrech Jakub, Papežová Hana, Anders Martin. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) Treatment of Depression and Anxiety in a Patient with Anorexia Nervosa. Medical Science Monitor, 2018, sv. 24, s. 1–3. ISSN 1643-3750. IF 1.585. [Článek v časopise]
926416Mgr. Vojtěch Kaluža, Ph.D.Hušek, Radek; Šámal, Robert. Homomorphisms of Cayley graphs and Cycle Double Covers. Electronic Notes in Discrete Mathematics, 2017, sv. 61, s. 639–645. ISSN 1571-0653. [Článek v časopise]
Článek zkoumá následující hypotézu Matta DeVose: pokud existuje grafový homorfismus z Cayleyho grafu Cay(M, B) do Cayleyho grafu Cay(M', B'), tak každý graf, který má (M, B)-tok, má i (M', B')-tok. Tato hypotéza je motivována dualitou toků a tenzí. Článek ukazuje, že přirozené zesílení této hypotézy obecně neplatí, ale ukazuje pozitivní výsledek pro jisté speciální případy. Také ukazuje, že již původní verze hypotézy implikuje Cycle Double Cover hypotézu s malým počtem orientovaných cyklů.
926416Mgr. Vojtěch Kaluža, Ph.D.Colin de Verdière, Éric; Kaluža, Vojtěch; Paták, Pavel; Patáková, Zuzana; Tancer, Martin. A Direct Proof of the Strong Hanani-Tutte Theorem on the Projective Plane. Journal of Graph Algorithms and Applications, 2017, sv. 21, s. 939–981. ISSN 1526-1719. [Článek v časopise]
Článek obsahuje přímý důkaz silné Hanani-Tutteovy věty na projektivní rovině bez použití zakázaných minorů. Tento důkaz je "překreslovací", tedy postupným překreslováním převede dané HT nakreslení grafu na projektivní rovině na vnoření do proj. roviny; v principu je tedy algoritmický.
52215Mgr. Vojtěch Vorel, Ph.D.Fernau, Henning and Paramasivan, Meenakshi and Schmid, Markus L. and Vorel, Vojtěch. Characterization and complexity results on jumping finite automata. Theoretical Computer Science, 2017, sv. 379, s. 31–52. ISSN 0304-3975. IF 0.698. [Článek v časopise]
52215Mgr. Vojtěch Vorel, Ph.D.Vorel, Vojtěch. Complexity of a problem concerning reset words for Eulerian binary automata. Information and Computation, 2017, sv. 253, s. 497–509. ISSN 0890-5401. IF 1.05. [Článek v časopise]
276217JUDr. Lucie Budayová, Ph.D.Budayová, Lucie . Upuštění od uložení trestního opatření podle § 11 ZSVM. Trestněprávní revue, 2018, sv. 5, s. 109–115. ISSN 1213-5313. [Článek v časopise]
Článek je věnován institutu upuštění od uložení trestního opatření u mladistvých podle § 11 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, který představuje zvláštní formu trestněprávní reakce na provinění spáchané mladistvým a je jedním z prostředků, jimiž se dosahuje naplnění účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Příspěvek je zaměřen na postavení institutu upuštění od uložení trestního opatření, na jeho význam mezi ostatními možnými způsoby postihu provinění mladistvých, jeho odlišení od upuštění od potrestání u dospělých pachatelů, kritický rozbor jeho jednotlivých podmínek a návrh jejich možných legislativních změn. Pozornost není však věnována pouze teoretickým východiskům, ale rovněž je prezentováno uplatnění tohoto institutu v praxi.
181216PharmDr. Jakub Fibigr, Ph.D.Fibigr Jakub, Šatínský Dalibor, Solich Petr. A UHPLC method for the rapid separation and quantification of anthocyanins in acai berry and dry blueberry extracts. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2017, sv. 143, s. 204–213. ISSN 0731-7085. IF 3.255. [Článek v časopise]
181216PharmDr. Jakub Fibigr, Ph.D.Fibigr Jakub, Šatínský Dalibor, Solich Petr. A UHPLC method for the rapid separation and quantification of phytosterols using tandem UV/Charged aerosol detection – A comparison of both detection techniques. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2017, sv. 140, s. 274–280. ISSN 0731-7085. IF 3.169. [Článek v časopise]
130317Mgr. Ondřej Bárta, Ph.D.Bárta, Ondřej; Císařová, Ivana; Štěpnička, Petr. Phosphinomethylation of [1′-(diphenylphosphino)ferrocenyl]-methylamines as a route to unsymmetric ferrocene diphosphine ligands. Journal of Organometallic Chemistry, 2018, sv. 855, s. 26–32. ISSN 0022-328X. IF 2.184. [Článek v časopise]
274216PharmDr. Kateřina Plachká, Ph.D.Svoboda, Pavel, Sander, Daniel, Plachká, Kateřina, Nováková, Lucie. Development of matrix effect-free MISPE-UHPLC-MS/MS method for determination of lovastatin in Pu-erh tea, oyster mushroom, and red yeast rice. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2017, sv. 140, s. 367–376. ISSN 0731-7085. IF 3.255. [Článek v časopise]
Článek zabývající se
syntézou molekulárně vtištěných polymerů pro SPE extrakci potravinových vzorků s obsahem
lovastatinu a UHPLC-MS/MS metody pro jejich
následnou analýzu.
508216Mgr. Caterina Di Fazio, Ph.D.Caterina Di Fazio. Vision and Its Double. Chiasmi International, 2018, sv. 19, s. xxx–xxx. ISSN 1637-6757. [Článek v časopise]
Please find document attached.
I asked the publisher for the article to be dedicated to GA UK.
8515RNDr. Artem Musiienko, Ph.D.Musiienko, Artem. Characterization of polarizing semiconductor radiation detectors by laser-induced transient currents. Applied Physics Letters, 2017, sv. 111, s. 082103-1– 082103-5. ISSN 0003-6951. IF 3.41. [Článek v časopise]
Published
8515RNDr. Artem Musiienko, Ph.D.Musiienko, Artem. Dual-wavelength photo-Hall effect spectroscopy of deep levels in high resistive CdZnTe with negative differential photoconductivity. Journal of Applied Physics, 2018, sv. 123, s. 161502-1–161502-7. ISSN 0021-8979. IF 2.07. [Článek v časopise]
Published.
1438417Mgr. Jan KubovčiakKropáčková, Lucie. Codiversification of gastrointestinal microbiota and phylogeny in passerines is not explained by ecological divergence. Molecular Ecology, 2017, sv. 26, s. 5292–5304. ISSN 0962-1083. IF 6.086. [Článek v časopise]
484916Mgr. Simona FilováFilová, Simona. Sonya Marmeladova - Paradox of female power?. Mundo Eslavo, 2017, sv. 16 , s. 9–476. ISSN 1579-8372. [Článek v časopise]
Článek byl prezentován na konferenci Mezinárodní společnosti F.M.Dostojevského (IDS) v Granadě v červnu 2016. Vzhledem k potížím s financováním časopisu Mundo Eslavo, s kterým bylo dojednáno publikování textu, došlo k tisku až ke konci roku 2017.
135215Mgr. Hana Horáková, Ph.D.Nikolai, Tomas, Bezdicek, Ondrej, Markova, Hana, Stepankova, Hana, Michalec, Jiri, Kopecek, Miloslav, Dokoupilova, Monika, Hort, Jakub, & Vyhnalek, Martin. Semantic verbal fluency impairment is detectable in patients with subjective cognitive decline. Applied Neuropsychology: Adult, 2017, sv. -, s. 1–10. ISSN 2327-9095. IF 0.694. [Článek v časopise]
Epub ahead of print
135215Mgr. Hana Horáková, Ph.D.Markova, Hana, Andel, Ross, Stepankova, Hana, Kopecek, Miloslav, Nikolai, Tomas, Hort, Jakub, Thomas-Antérion, Catherine, & Vyhnalek, Martin. Subjective Cognitive Complaints in Cognitively Healthy Older Adults and Their Relationship to Cognitive Performance and Depressive Symptoms. Journal of Alzheimer´s Disease, 2017, sv. 59(3), s. 871–881. ISSN 1387-2877. IF 3.731. [Článek v časopise]
135215Mgr. Hana Horáková, Ph.D.Parizkova, Martina, Andel, Ross, Lerch, Ondrej, Markova, Hana, Gazova, Ivana, Vyhnalek, Martin, Hort, Jakub, & Lazcó, Jan. Homocysteine and Real-Space Navigation Performance among Non-Demented Older Adults. Journal of Alzheimer´s Disease, 2017, sv. 55(3), s. 951–964. ISSN 1387-2877. IF 3.731. [Článek v časopise]
42615Mgr. Petr Prášek, Ph.D.Prášek, Petr. Tři postavy současné fenomenologie ve Francii a otázka korelačního a priori. Reflexe: filosofický časopis, 2016, sv. 51, s. 105–132. ISSN 0862-6901. [Článek v časopise]
Výstup za první rok grantu (2015).
52315Mgr. Jindřich Libovický, Ph.D.Helcl, Jindřich, Libovický, JIndřich. Neural Monkey: An Open-source Tool for Sequence Learning. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 2017, sv. 107, s. 5–17. ISSN 0032-6585. [Článek v časopise]
8415Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.Zábranský, Martin; Císařová, Ivana; Štěpnička, Petr. Synthesis of Two Isomeric Ferrocene Phosphanylcarboxylic Acids and their Pd II Complexes with and without Auxiliary ortho-Metalated C,E-Ligands (E = N and S). European Journal of Inorganic Chemistry, 2017, sv. 2017, s. 2557–2572. ISSN 1434-1948. IF 2.444. [Článek v časopise]
1000216Shohag Bhargava, M.Sc., Ph.D.Bhargava Shohag, Cox Brian, Polydorou Christiana, Gresakova Veronika, Korinek Vladimir, Strnad Hynek, Sedlacek Radislav, Epp Trevor Allan, Chawengsaksophak Kallayanee. The epigenetic modifier Fam208a is required to maintain epiblast cell fitness. Scientific Reports, 2017, sv. 7:9322, s. s41598–017-09490-w. ISSN 2045-2322. IF 4.259. [Článek v časopise]
I am the first author in the research article. I duly acknowledged the grant agency and showed affiliation to the Faculty of Science, Charles University (currently being amended for the affiliation).
435016RNDr. Reinhard Peter Kaiser, M.Sc., Ph.D.Kaiser, Reinhard, Mosinger, Jiri, Cisarova, Ivana, Kotora, Martin. Synthesis of selectively 4-substituted 9,9´-spirobifluorenes and modulation of their photophysical properties. Organic & Biomolecular Chemistry, 2017, sv. 15, s. 6913–6920. ISSN 1477-0539. IF 3.564. [Článek v časopise]
ISSN for print:
1477-0520
888217Mgr. Alžběta Kadlecová, Ph.D.Kadlecová, Alžběta; Žonda, Martin; Novotný, Tomáš. Quantum dot attached to superconducting leads: Relation between symmetric and asymmetric coupling. Physical Review B, 2017, sv. 95(19), s. 195114–195114. ISSN 2469-9969. IF 3.836. [Článek v časopise]
196616Mgr. Kateřina Rejlová, Ph.D.Rejlová, Kateřina. Low HOX gene expression in PML-RARa-positive leukemia results from suppressed histone demethylation. Epigenetics, 2018, sv. 13(1), s. 73–84. ISSN 1559-2294. IF 4.394. [Článek v časopise]
112715Mgr. Petr DvořákKaman, Ondřej, Kuličková, Jarmila, Maryško, Miroslav, Veverka, Pavel, Herynek, Vít, Havelek, Radim, Královec, Karel, Kubániová, Denisa, Kohout, Jaroslav, Dvořák, Petr, Jirák, Zdeněk. Mn–Zn Ferrite Nanoparticles With Silica and Titania Coatings: Synthesis, Transverse Relaxivity, and Cytotoxicity. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 2017, sv. 53, s. 5300908–5300908. ISSN 0018-9464. [Článek v časopise]
756216Mgr. Tereza PeterkováPeterková, Tereza; Dolejš, David. Magmatic-hydrothermal evolution of highly evolved granite stock Knöttel near Krupka in Erzgebirge. Geoscience Research Reports, 2017, sv. 50, s. 189–194. ISSN 0514-8057. [Článek v časopise]
435216PhDr. Mgr. Marija Zulić, Ph.D.Marija Zulić, Vanda Hájková, Nina Brkić-Jovanović, Linda Rathousová, Sanja Tomić. Predictors of Social Participation of Children with Cerebral Palsy in Primary Schools in Czech Republic. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 2017, sv. 127(7), s. 1818–1830. ISSN 2522-3631. [Článek v časopise]
Práce získala certifikát za nejlepší článek na konferenci.
402214Mgr. Radka TrubačováMoravcova, Radka. TRH receptor mobility in the plasma membrane is strongly affected by agonist binding and by interaction with some cognate signaling proteins. Journal of Receptors and Signal Transduction, 2018, sv. 38, s. 20–26. ISSN 1079-9893. IF 1.614. [Článek v časopise]
156216Mgr. Barbora Šobáňová, Ph.D.Šobáňová, Barbora. Vladimír Poš a Česká Orffova škola. Ad Fontes Artis, 2017, sv. 2, s. 65–72. ISSN 2453-9694. [Článek v časopise]
748216PharmDr. Chrysostomos CharalambousSustkova-Fiserova, Magdalena; Charalambous, Chrysostomos et al. . Alterations in Rat Accumbens Endocannabinoid and GABA Content during Fentanyl Treatment: The Role of Ghrelin. International Journal of Molecular Sciences, 2017, sv. 18 (11), s. 1–27. ISSN 1422-0067. IF 3.226. [Článek v časopise]
Výsledky jsme publikovali v článku s dedikací GAUK
748216PharmDr. Chrysostomos CharalambousJerabek, Pavel; Havlickova, Tereza; Puskina, Nina; Charalambous, Chrysostomos et al. . Ghrelin receptor antagonism of morphine-induced conditioned place preference and behavioral and accumbens dopaminergic sensitization in rats. Neurochemistry International, 2017, sv. 110, s. 101–113. ISSN 0197-0186. IF 3.262. [Článek v časopise]
Další článkem, který byl v druhém roce řešení (2017) s dedikací GAUK publikován shrnoval naše předcházející výsledky s morfinem
1144616Artem Kovalenko, Ph.D.Radek, Plašil; Thuy Dung Tran; Štˇepán, Rouˇcka; Pavol, Jusko; Dmytro, Mulin; Illia, Zymak; Serhiy, Rednyk; Artem, Kovalenko; Petr, Dohnal; and Juraj, Glosík.. Isotopic effects in the interaction of O− with D2 and H2 at low temperatures. PHYSICAL REVIEW A, 2017, sv. 96, s. 062703-1–062703-8. ISSN 2469-9926. IF 2.925. [Článek v časopise]
254515Mgr. Jindřich ČeladínČeladín, Jindřich. Jonas Šliūpas a jeho článek o Janu Husovi. Historica Pragensia, 2018, sv. 7/2015, s. 310–316. ISSN 1801-1616. [Článek v časopise]
505616Mgr. Lucia OsvaldováHanák, Peter; Osvaldová, Lucia. The 1989 Revolution and Transformation in Slovak Public-Service Radio. Mediální studia, 2017, sv. 11, s. 6–26. ISSN 2464-4846. [Článek v časopise]
416217Rokia Aidahis Aberra, M.A.Aberra, Rokia Aidahis. Sociální studia / Social Studies. Cognitive and Non‑cognitive Gender Gap among Children: Evidence from Ethiopia., 2018, sv. 15, s. 101–119. ISSN 1214-813X. [Článek v časopise]
Published Article
309015Patrick Von Morgen, M.Sc., Ph.D.von Morgen, P; Burdova, K; Flower, TG; O'Reilly NJ; Boulton, SJ; Smerdon, SJ; Macurek, L; Horejsi, Z . MRE11 stability is regulated by CK2-dependent interaction with R2TP complex.. Oncogene, 2017, sv. 36, s. 4943–4950. ISSN 1476-5594. IF 8.459. [Článek v časopise]
In this publication we show that MRE11 interacts directly with the chaperone PIH1D1 in vivo and in vitro. This interaction depends on the PIH1D1 phospho-binding domain (PIH-N) and a CK2 mediated phosphorylation of MRE11 on Ser 688/9 and Ser 558/561. We showed that PIH1D1 is important for the stability of the MRN complex components. In addition we showed that PIH1D1 knockdown also negatively influences the repair of two different MRN dependent repair pathways, namely homologous recombination and the removal of TOP2-adducts from DNA. U2OS cell lines expressing GFP MRE11 WT or GFP MRE11 with Ser 688/9 and/or Ser 558/561 mutated to Alanine. Cellular stress by siRNA transfection decreased the stability of the GFP MRE11 mutated at Ser 688/9 but not of GFP MRE11 WT or GFP MRE11 mutated at Ser 558/561 (observed in multiple clones). These results further establish a role of PIH1D1 in the DNA damage response and indicate that the interaction between PIH1D1 and MRE11 is involved in assembly of the MRN complex
359615Mgr. Irina Soldatova, Ph.D.Irina Soldatova, Terezie Prilepskaja, Levon Abrahamyan, Jitka forstova and Sandra Huerfano. Interaction of the Mouse Polyomavirus capsid proteins with importins is required for efficient import of viral DNA into the cell nucleus. Viruses, 2018, sv. 10, s. 1–23. ISSN 1999-4915. IF 3.465. [Článek v časopise]
89415PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.Zadražilová, Iva. Potřeby seniorů v práci s internetem - výsledky kvalitativního šetření . Proinflow, 2017, sv. 9/2, s. 102–118. ISSN 1804-2406. [Článek v časopise]
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1677
89415PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.Lipková Helena; Římanová Radka; Jarolímková Adéla; Zadražilová Iva . Information Behavior of Elderly Citizens in Search for Information on Current Events . Proinflow, 2017, sv. 9/1, s. 1–22. ISSN 1804-2406. [Článek v časopise]
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1609
230516Alizé Lacoste Jeanson, Ph.D.Lacoste Jeanson, Alizé, Dupej, Ján, Villa, Chiara, Brůžek, Jaroslav. Body composition estimation from selected slices: Equations computed from a new semi-automatic thresholding method developed on whole-body CT scans. PeerJ, 2017, sv. 5, s. e3302–e3302. ISSN 2167-8359. IF 2.2. [Článek v časopise]
230516Alizé Lacoste Jeanson, Ph.D.Dupej, Ján, Lacoste Jeanson, Alizé, Pelikán, Josef, Brůžek, Jaroslav. Semiautomatic extraction of cortical thickness and diaphyseal curvature from CT scans. American Journal of Physical Anthropology, 2017, sv. 164, s. 868–876. ISSN 1096-8644. IF 2.824. [Článek v časopise]
230516Alizé Lacoste Jeanson, Ph.D.Lacoste Jeanson, Alizé, Santos, Frédéric, Villa, Chiara, Dupej, Ján, Lynnerup, Nils, Brůžek, Jaroslav. Body mass estimation from the skeleton: An evaluation of 11 methods. Forensic Science International, 2017, sv. 281, s. 183.e1–183.e8. ISSN 0379-0738. IF 1.989. [Článek v časopise]
362216Esther Martos Carrion, B.F.A., Ph.D.Martos, Esther. From offline to online collaboration: Theoretical approach on human cooperation studies and the sharing economy. Revista Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana SECCI, 2018, sv. 46, s. 0–0. ISSN 1576-3420. [Článek v časopise]
María Dolores Ochoa Ochoa, as editor of the scientific university journal SECCI, affiliated to Department CAP 2 of the Information Sciences Faculty, with ISSN 1576-3420, grants this:

CERTIFICATE
to: Dña. Esther Martos Carrión
Charles University of Prague

As author of the article: From offline to online collaboration: Theoretical approach on human cooperation studies and the sharing economy" which successfully passed the peer review evaluation, and will be published in nº 46, july 2018. http://www.seeci.net/revista/index.php
968216RNDr. Tomáš Hložek, Ph.D.Hložek, Tomáš. Quantification of paracetamol and 5-oxoproline in serum by capillary electrophoresis: Implication for clinical toxicology. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2017, sv. 145, s. 616–620. ISSN 0731-7085. IF 3.255. [Článek v časopise]
134615Mgr. Martin Valný, Ph.D.Valný, Martin. A single-cell analysis reveals multiple roles of oligodendroglial lineage cells during post-ischemic regeneration. Glia, 2018, sv. 00, s. 1–14. ISSN 1098-1136. IF 6.2. [Článek v časopise]
1556214Mgr. Kristýna HanušováPtáček Jan, Urfus Tomáš, Ekrt Libor. Tajnosnubnost aneb Pohled „pod zástěru“ na reprodukční strategie cévnatých výtrusných rostlin. Živa : časopis pro popularizaci biologie, 2017, sv. 6, s. 282–285. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
572214RNDr. Thuy Dung Tran, Ph.D.Plašil, Radek; Tran, Thuy Dung; Roučka, Štěpán; Jusko, Pavol; Mulin, Dmytro; Zymak, Illia; Rednyk, Serhiy; Kovalenko, Artem; Dohnal, Petr; Glosík,Juraj . Isotopic effects in the interaction of O − with D 2 and H 2 at low temperatures. PHYSICAL REVIEW A, 2017, sv. 96, s. 062703-1–062703-8. ISSN 2469-9934. IF 2.925. [Článek v časopise]
246216MUDr. Ivana ČopováČopová, Ivana. Importance of fecal calprotectin in screening and clinical assessment in adult and pediatric patients with inflammatory bowel disease. Gastroenterology and Hepatology, 2016, sv. 70(6), s. 480–484. ISSN 1804-803X. [Článek v časopise]
246216MUDr. Ivana ČopováHradsky, Ondrej; Soucek, Ondrej; Maratova, Klara; Matyskova, Jana; Copova, Ivana. Supplementation with 2,000 IU of cholecalciferol is associated with improvement of trabecular bone mineral density and muscle power in pediatric patients with IBD. Inflammatory Bowel Diseases, 2017, sv. 23(4), s. 514–523. ISSN 1078-0998. IF 4.36. [Článek v časopise]
246216MUDr. Ivana ČopováOhem, Jan; Hradsky, Ondrej; Zarubova, Kristyna; Copova, Ivana. Evaluation of infliximab therapy in children with Crohn's disease using trough level predictors. Digestive Diseases, 2017, sv. 36(1), s. 40–48. ISSN 0257-2753. IF 2.20. [Článek v časopise]
136215MUDr. Ivana ČopováHradsky, Ondrej; Soucek, Ondrej; Maratova, Klara; Matyskova, Jana; Copova, Ivana. Supplementation with 2,000 IU of cholecalciferol is associated with improvement of trabecular bone mineral density and muscle power in pediatric patients with IBD. Inflammatory Bowel Diseases, 2017, sv. 23(4), s. 514–523. ISSN 1078-0998. IF 4.36. [Článek v časopise]
136215MUDr. Ivana ČopováOhem, Jan; Hradsky, Ondrej; Zarubova, Kristyna; Copova, Ivana. Evaluation of Infliximab Therapy in Children with Crohn’s Disease Using Trough Levels Predictors. Digestive Diseases, 2018, sv. 36(1), s. 40–48. ISSN 0257-2753. IF 2.20. [Článek v časopise]
136215MUDr. Ivana ČopováCopova, Ivana; Hradsky, Ondrej; Zarubova, Kristyna, et al.. Basal fecal calprotectin as a predictor of its decrease at week 6 of exclusive enteral nutrition treatment in pediatric Crohn’s disease. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2017, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0000-0000. IF 2.79. [Článek v časopise]
V recenzním řízení
136215MUDr. Ivana ČopováZarubova, Kristyna; Hradsky, Ondrej; Copova, Ivana.. Endoscopic recurrence six months after ileocecal resection in children with Crohn's disease treated with azathioprine. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition , 2016, sv. 65(2), s. 207–211. ISSN 0277-2116. IF 2.62. [Článek v časopise]
926916Andres Kurismaa, Ph.D.Pavlova, Lucia P.; Berlov, Dmitrii N.; Kurismaa, Andres. Dominant and opponent relations in cortical function: An EEG study of exam performance and stress. AIMS Neuroscience, 2018, sv. 5(1), s. 32–55. ISSN 2373-7972. [Článek v časopise]
This paper demonstrates the applicability of anticipatory concepts to experimental cognitive and brain research. It was written in collaboration with a leading neuroscientist from St. Petersburg State University (Dr. Lucia P. Pavlova), who is a specialist in human EEG analysis. Based on our joint work and her experimental findings, we were able to show the modern relevance of early concepts in anticipation research, and how they can be applied empirically. (Individual EEG patterns of students in pre-exam resting conditions and initial exam stages are highly predictive of overall exam performance and subsequent restorative processes).
862217Mgr. Eva Dědečková, Ph.D.Dědečková, Eva. Komenský a Fink – Svet sub specie educationis. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, 2017, sv. 3/XIV/2017, s. 1–9. ISSN 1214-8725. [Článek v časopise]
896916Gizem Oyman EyrilmezJirouskova, Marketa . Plectin Controls Biliary Tree Architecture and Stability in Cholestasis. Journal of Hepatology, 2017, sv. xxx, s. xxx–xxx. ISSN 0168-8278. IF 12.486. [Článek v časopise]
932616Mgr. Klára HabartováHavelek, Radim, Seifrtova, Martina; Kralovec, Karel; Habartova, Klara; Cahlikova, Lucie; Rezacova, Martina. Chelidonine and homochelidonine induce cell death through cell cycle checkpoints and MAP kinase pathways. Natural Product Communications, 2017, sv. 12, s. 1419–1430. ISSN 1555-9475. [Článek v časopise]
1572317Ghada Basem Bouz, Ph.D.Bouz, Ghada; Juhás, Martin; Niklová, Pavlína; Jand’ourek, Ondˇrej; Paterová, Pavla; Janoušek, Jiří; Tůmová, Lenka; Kovalíková, Zuzana; Kastner, Petr; Doležal, Martin; Zitko, Jan. Ureidopyrazine Derivatives: Synthesis and Biological Evaluation as Anti-infectives and Abiotic Elicitors. Molecules , 2017, sv. 22, s. 1797–1797. ISSN 1420-3049. IF 2.861. [Článek v časopise]
No page numbers. Just article number (1797)
998217Mgr. Katarína VavrováCerna, Tereza. The Histone Deacetylase Inhibitor Valproic Acid Exerts a Synergistic Cytotoxicity with the DNA-Damaging Drug Ellipticine in Neuroblastoma Cells. International Journal of Molecular Sciences, 2018, sv. 19 (1), s. 164–164. ISSN 1422-0067. IF 3.226. [Článek v časopise]
84217Hezbullah Moiny, B.Sc., M.Sc.Jedlička, Radim; Faryad, Shah Wali. Felsic granulite with layers of eclogite facies rocks in the Bohemian Massif; did they share a common metamorphic history?. Lithos, 2017, sv. 286, s. 408–425. ISSN 0024-4937. IF 3.677. [Článek v časopise]
Publikace v impaktovaném mezinárodním časopisu Lithos (kategorie Q1) byla přijata do tisku v červnu 2017 po dvoukolové revizi. Manuskript měl dva recenzenty, jež zastupují světovou špičku v daném oboru. Tato publikace maximálně splňuje požadavky na úspěšné řešení grantového projektu.
26317MgA. Pavla Gajdošíková, Ph.D.Gajdošíková Pavla. Hledání jazyka interpretace vnímání a prožívání žitého prostoru člověkem v něm existujícím. Výtvarná výchova, 2017, sv. 57, s. ?–?. ISSN 1210-3691. [Článek v časopise]
Zpráva z probíhajícího výzkumu (artist-based research)

Článek se zabývá hledáním a zkoumáním skrze výtvarný projev a zároveň skrz slovo, interpretující jak výtvarné dílo, tak prostor našeho života samotný. Projekt tak současně zkoumá přesahy a společnou řeč napříč obory – architektury, výtvarného díla a pedagogiky, na cestě ke společnému průsečíku, který je tázáním se po roli a významu prostoru v životě člověka.
Zprostředkovávání konceptů architektury je výukou kompetentního zacházení s prostorem, který je v přímém vztahu k prožívání světa a k hledání vlastní identity v něm. Vnímání a uvědomování si prostoru tedy hraje zásadní úlohu v celém sytému poznávání.
Předvýzkum byl součástí doktorandské stáže na Vysoká škola pedagogickáv Lisabonu, Polytechnický Institut v Lisabonu, Portugalsko, kde již projekt inovace výuky probíhá. Sondu participačního typu jsme vedli ve spolupráci s Dr. Teresou Pereira, MgA. Janem Pfeifferem a se studenty 1. ročníku. (16 studentů ve věkovém rozmezí 19 – 24 let). Proběhla v březnu 2017 v rámci výuky malby o celkové délce 180 minut. Tématem workshopu, při kterém se výzkumná sonda uskutečnila, bylo téma Architecture / Mind Maps.

Nahoru

Kniha

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 17 zázn.)
926116JUDr. Petra Kamínková, Ph.D.KAMÍNKOVÁ, Petra. Zneužití práva jako hranice daňového plánování. Praha: BOVA POLYGON, 2018. 245 s. ISBN 978-80-7273-180-0. [Kniha]
126915Mgr. Jakub HornekHornek, Jakub. Politické dopady zadlužování malých obcí v České republice. Případová studie Karlovarského kraje 2010-2014. Praha: Sociologické nakladateství (SLON), 2016. 348 s. ISBN 978-80-7419-242-5. [Kniha]
Kniha se snaží postihnout politické dopady zadlužení malých obcí v ČR. Monografie upozorňuje na možné přičiny a podmínky, které mohou v důsledku zadlužení vést až k potencionálnímu zhroucení obcí v České republice.
Kniha de facto vyšla na jaře roku 2017, ale datována je rokem 2016.
Kniha obsahuje následujíci dedikaci: Tato monografie byla zpracována na základě finanční podpory projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy č. 126915 "Zhroucené obce v České republice". Tak také afiliaci a přihlášení se k Univerzitě a Fakultě sociálních věd.
328515Mgr. Michaela Filipa VáchováMichaela Váchová. Sbírka holandského malířství Dr. Vlastislava Zátky. České Budějovice: Herbia, 2017. 100 s. ISBN 978-80-270-3185-6. [Kniha]
Publikace se nachází ve fázi předtiskové přípravy (tiskárna Herbia)
2915Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.Poncarová, Petra Johana. Konec podzimu. Praha: Argo, 2018. 220 s. [Kniha]
Komentovaný překlad románu Konec podzimu opatřený úvodními studiemi vydá v roce 2018 nakladatelství Argo. Pozn. přiložená verze překladu románu ještě neprošla odbornou redakcí a korekturou.
159315PhDr. Alena Kinclová, Ph.D.Sigmundová, Alena. Čtení s porozuměním jako předpoklad úspěšné strategie řešení slovních úloh v matematice. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2017. 110 s. [Kniha]
Plánovaným výstupem projektu je vydání monografie s názvem Čtení s porozuměním jako předpoklad úspěšné strategie řešení slovních úloh v matematice (publikace typu B). Tato publikace je zahrnuta v edičním plánu nakladatelství Pedagogické fakulty UK pro rok 2018. Z důvodu narození dcery byla ovšem příprava monografie pozdržena. Tímto bych ráda požádala o odložení hodnocení projektu o jeden rok. Přiložená monografie je téměř připravena k podání do recenzního řízení – úplné zpracování teoretických a metodologických východisek výzkumu, zpracování tří pilotních studií a jejich výsledků, zpracování hlavního výzkumného šetření a jeho výsledků. Pro dokončení monografie zbývá tvorba úvodu a závěru, sepsání výsledků polostrukturovaných rozhovorů a zpracování celkových výsledků projektu včetně diskuze. Všechny uvedené části publikace budou dokončeny v průběhu dubna 2018 a ihned poté bude monografie odeslána k recenznímu řízení.
744214Mgr. Miroslav ŠvecMiroslav Švec. Komparativní analýza zahraničně-politických priorit a cílů Velké Británie a Francie 1949-1954: Přìpad Evropského obranného společenstvì. Tábor: RUDI, a.s., 2017. 173 s. [Kniha]
191215Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.Barteček, Ivo - Kočí, Jana, Kočí, Václav - Preissová Krejčí, Andrea - Skotáková, Jasna - Stranjik, Helena. Po českých stopách na Daruvarsku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 182 s. ISBN 978-80-244-5271-5. [Kniha]
Kniha Po českých stopách na Daruvarsku pojednává o minulosti a přítomnosti české menšiny v Chorvatsku, konkrétně v oblasti, v níž se soustředí nejpočetnější část českého osídlení ve Slavonii, ve městě Daruvar a přilehlých obcích. Právě sem směřovaly výzkumné cesty autorů publikace s cílem popsat dějinné milníky, které utvářely současnou podobu české krajanské menšiny v Chorvatsku, tj. v prostoru, který osidlovali jejich předci od konce 18. století. Autoři usilují o zachycení současné podoby života krajanů využívajíce poznatky z různých vědních oborů, od historie, přes sociologii a antropologii, po lingvistiku. Usilujeme o to odhalit podoby soukromého života krajanů, jak se české kořeny dosud odrážejí v každodenním životě krajanů, včetně problému jejich identity a otázky druhé vlasti. Je pojednáno o základních kamenech mozaiky vytvářející identitu Čechů ve Slavonii, mezi něž patří jednak jejich specifická kultura odrážející se ve vlastní umělecké tvorbě, folkloru i ve vnímání vlastní role v tomto prostoru, a jednak čeština, jako dosud živý jazyk určený k dorozumívání doma i ve veřejném prostoru.
106515PhDr. Tereza PluskalováPluskalová, Tereza. Strakova akademie jako příklad šlechtické nadace. Praha: Academia, 2020. cca 300 s. [Kniha]
Jedná se o ranou verzi připravované publikace obsahující především nastínění jednotlivých témat, která jsou prozatím zpracovávána samostatně ve velkém množství složek a nejsou zde proto kvůli své zdánlivé chaotičnosti a složitému uspořádání do jednoho přehledného textového souboru zahrnuta.
233315Mgr. Petra Šebešová, Ph.D.Šebešová, Petra (ed.). Proč a jak učit filosofii na středních školách: Antologie textů z německé didaktiky filosofie.. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 259 s. ISBN 978-80-7308-733-3. [Kniha]
269915JUDr. Veronika Fruthová, Ph.D.Fruthová, Veronika; Novák, Marek. Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes. Praha: Auditorium, 2018. 264 s. ISBN 978-80-87284-70-4. [Kniha]
311015Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.Kučerová, Olga; Kucharská, Anna . Vázaný a nevázaný vzor písma v českých školách. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2018. 137 s. ISBN 978-80-7290-969-8. [Kniha]
Stěžejním výstupem projektu : Vývoj písemného projevu od 1. do 5. třídy základní školy je právě výše uvedená publikace. V současné době je v recenzním řízení a přikládáme ji ve formě rukopisu. Z toho důvodu žádáme o odložené hodnocení projektu.
Výsledný text bude graficky upravován, z toho důvodu se s velmi vysokou pravděpodobností to bude znamenat změnu v celkovém počtu stran.
276015PhDr. Jiří KroupaKroupa, Jiří K.. Bohemika ve Švédsku. Praha: KLP, 2018. sine s. ISBN 978-80-87773-55-0. [Kniha]
Online dostupné textově-obrazové repertorium bohemikálních rukopisů a tisků uložených ve švédských knihovnách se zvláštním zřetelem k hudebním památkám, v přípravě.
898214Mgr. Renata VytejčkováVytejčková Renata. Dějiny českého ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing a.s. , 2018. 192 s. ISBN 978-80-271-0651-6. [Kniha]
Publikace byla zahrnuta do edičního plánu a tisku pro rok 2018. V příloze přiložena smlouva, potvrzení nakladatelství o zahrnutí do edičního plánu a náhled tiráže s uvedením dedikce a afiliace.
Tato publikace je hlavním výstupem grantu.
1077416Mgr. Tereza BlažkováTereza Blažková a kol.. Lex Schwarzenberg a pozemkové vztahy po roce 1945. Praha: Auditorium, 2017. 304 s. ISBN 978-80-87284-69-8. [Kniha]
341515JUDr. Daniela Králíková, Ph.D.Němečková, Daniela a kol.. Lidová spravedlnost: Mimořádné lidové soudy v letech 1945-1948. Praha: Auditorium, 2017. 634 s. ISBN 978-80-87284-68-1. [Kniha]
Kolektivní monografie retribuci zařazuje do historického a mezinárodněprávního kontextu. Monografie dále obsahuje kapitolu o očistě v průmyslových závodech v roce 1945, výklad k hlavním a vedlejším právním předpisům, vč. vývoje stanného práva, a výklad k dalším důležitým archivním dokumentům, které jsou též součástí monografie. Součástí je i anglické rozšířené resumé, vč. přeložených regest důležitých dokumentů do angličtiny, aby byly přístupné i pro zahraniční badatele. Monografie obsahuje i metodickou příručku pro práci se spisem mimořádného lidového soudu a výsledky statistické analýzy.
24216Mgr. et Mgr. Martin Bojda, Ph.D.Bojda, Martin. Theodicea přirozenosti. Praha: Togga, 2017. 550 s. [Kniha]
Kniha jde do tisku, t. č. se dokončuje obrazová příloha, vyjde v dubnu nebo nejpozději v květnu 2018.
44715Mgr. Šárka Ledinská, Ph.D.Ledinská, Šárka. Cesta mudrců. Praha: Epocha, 2018. 655 s. ISBN 978-80-7557-080-2. [Kniha]
Zatím jsem přiložila rukopis před poslední korekturou. Knihu, jakmile vyjde, osobně doručím na grantové oddělení.

Nahoru

Kapitola nebo část knihy

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 24 zázn.)
926116JUDr. Petra Kamínková, Ph.D.KAMÍNKOVÁ, Petra a Markus SEILER. Abuse of Tax Law. In TICHÝ, Luboš a Michael POTACS. Abuse of Law. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017. s. 261–288. ISBN 978-80-87975-63-3. [Kapitola nebo část knihy]
2615PhDr. David ČeněkČeněk, David. Robert Bresson v soukolí času. In Mylene Bresson. Bresson o Bressonovi. Praha : Csablanca, 2016. s. 270–285. ISBN 978-80-87292-36-5. [Kapitola nebo část knihy]
Studie byla příležitostí vyzkoušet si stanovenou metodologii druhé části dizertační práce na téma Čs.-fr. vztahů v kinematografii, která se bude týkat recepce.
2615PhDr. David ČeněkČeněk, David. On vous parle de la Tchécoslovaquie. In Kristian Feigelson (ed.). Chris Marker: pionnier et novateur. Paris: Éditions Charles Corlet, 2017. s. 113–120. ISBN 978-28-4706-684-5. [Kapitola nebo část knihy]
Studie se týká vztahů Chrise Markera a ČSSR a jde o původní nepublikovaný text. Jelikož nelze uložit skeny z knihy, je přiložen text po schválení.
898716Mgr. Bohuslav RejzlRejzl, Bohuslav. Zaměstnávání uprchlíků v Čechách v době první světové války . In Jitka Balcarová – Eduard Kubů – Jiří Šouša (eds.). Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době. Praha: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2017. s. 259–272. ISBN 978-80-86874-87-6. [Kapitola nebo část knihy]
234216PhDr. Jan Hornát, Ph.D.Jan Hornát. Pod tlakem vnějších událostí: Obamova podpora demokracie ve třetích zemích. In Magdalena Fiřtová, Jan Hornát, Jana Sehnálková (eds.). Prezidentství Baracka Obamy: naplněné vize?. Praha: Karolinum, 2017. s. 246–267. ISBN 978-80-246-3557-6. [Kapitola nebo část knihy]
Nedopatřením nebyla v tiráži otisknuta dedikace GAUK. Dedikace FSV UK však v publikaci je uvedena.
8615MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.Hubka, Vít; Peano, Andrea; Čmoková, Adéla; Guillot, Jacques. Common and emerging dermatophytoses in animals: well-known and new threats. In Seyedmousavi S, de Hoog GS, Guillot J, Verweij PE. Emerging and epizootic fungal infections in animals. Cham, Švýcarsko: Springer, 2018. s. 31–80. ISBN 978-3-319-72091-3. [Kapitola nebo část knihy]
Epidemiologie, taxonomie, populační genetika a klinický obraz dermatomykóz zvířat přenosných na člověka
3815Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D.Fulková, Marie, Svatošová, Zuzana. Cultural otherness in art education: an issue-based learning approach toward visual literacy. In Ligozat, Florenceꓼ Almqvist, Jonasꓼ Klette, Kirstiꓼ Rakhkochkine, Anatoli. Didactics in a Changing World. European Perspectives on Learning, Teaching and Curriculum. ?: ?, 2019. s. ?–?. [Kapitola nebo část knihy]
Přijatý abstrakt kapitoly do společné publikace, kterou tradičně publikuje síť odborníků sdružených díky EERA Network (27), Didactics - Learning and Teaching.
Abstrakt a potvrzení přijetí jsou přiloženy v aplikaci. Publikace bude vydána pravděpodobně v roce 2019.
165815Mgr. Jana Čopíková, Ph.D.Pourová, Radka. Genetika sluchových vad. In Dršata Jakub, Havlík Radan. Foniatrie - SLUCH. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2016. s. 53–59. ISBN 978-80-7311-159-5. [Kapitola nebo část knihy]
165815Mgr. Jana Čopíková, Ph.D.Pourová Radka. Genetika poruch sluchu. In Brdička Radim, Didden William. Genetika v klinické praxi V.. Praha: Galén, 2018. s. 99–117. ISBN 978-80-7492-331-9. [Kapitola nebo část knihy]
198416Ing. Martin TribulaKofránek Jiří. Počítačové a matematické modely kardiovaskulárního systému. In Kautzner Josef, Linhart Aleš, Táborský Miloš. Kardiologie (s USB). Česká Republika: Mladá fronta, a.s., 2017. s. 1–29. ISBN 978-80-204-4434-9. [Kapitola nebo část knihy]
1752314PharmDr. Mgr. Adam Čepa, Ph.D.Kozempel, Ján; Čepa, Adam, Vlk, Martin. Radiopharmaceuticals and Monoclonal Antibodies: Applications and Perspectives. In Ralph Santos-Oliveira. Radiopharmaceuticals: Application, Insights and Future. Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2016. s. 147–209. ISBN 978-3-659-96341-4. [Kapitola nebo část knihy]
52216Mgr. Petr Tureček, Ph.D.Tureček, Petr & Havlíček, Jan. Kultura jako předmět a produkt evoluce. In ed. Ovčáčková Lenka. O původu kultury. Praha: Academia, 2017. s. 185–231. [Kapitola nebo část knihy]
270515Mgr. Juraj SarkisjanSarkisjan, Juraj. Pottery Data Quantification. In Sandra L. López Varela. The SAS Encyclopedia of Archaeological Sciences. Indianapolis: Wiley, 2018. s. N/A–N/A. [Kapitola nebo část knihy]
Spolu s prof. Kampelom sme dostali potvrdenie, že náš članok bude zverejnený na jeseň v roku 2018.
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Maja Špiritović and Michal Tomčík. Nonpharmacological Treatment in Systemic Sclerosis. In Mislav Radić. Systemic Sclerosis. Rijeka: InTech, 2017. s. Ch.04–Ch.04. ISBN 978-953-51-3548-7. [Kapitola nebo část knihy]
398216JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.Mulák, Jiří. Pojetí základních zásad trestního řízení v připravované rekodifikaci trestního práva procesního. In Macková, Alena; Jelínek, Jiří; Tryzna, Jan; Bohuslav, Lukáš a kolektiv. Aktuální otázky civilního a trestního řízení se zaměřením na rekodifikaci občanského soudního řádu a trestního řádu ve světle principů demokratického a právního státu . Praha: Všehrd, spolek českých právníků, 2016. s. 107–115. ISBN 978-80-85305-51-7. [Kapitola nebo část knihy]
Zpracování kapitoly v rámci odborné monografie. Monografie vyšla počátkem roku 2017.
1075316Alexandra Zimt, Ph.D.Lichá, Alexandra. Scramble for Chemulp'o Port. In Ferklová, Blanka and Vladislava Mazaná (eds.). Korean Ways of Rebellion. Praha: Nová vlna, 2017. s. 185–200. ISBN 978-80-85845-67-9. [Kapitola nebo část knihy]
1075316Alexandra Zimt, Ph.D.Lichá, Alexandra. Rites of Colonial Past-age. In Foletti, Ivan and Adrien Palladino (eds.). Ritualizing the City: Collective Performances as Aspects of Urban Construction from Constantine to Mao. Roma: Viella s.r.l. - Masarykova Univerzita, 2017. s. 83–97. ISBN 978-88-6728-894-6. [Kapitola nebo část knihy]
72315Mgr. Ing. Jan ZápotockýMacková, Alena; Štětka, Václav; Zápotocký, Jan; Hladík, Radim. Who is afraid of the platforms? Adoption of and strategies for use of social media by politicians in the Czech Republic. In Surowiec, Pawel; Štětka, Václav. Social Media and Politics in Central and Eastern Europe. New York: Routledge, 2018. s. 23–44. [Kapitola nebo část knihy]
130217JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D.Tibitanzlová, Alena. K ukládání trestu vyhoštění trestním příkazem. In Jelínek, Jiří. Terorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie. Praha: Leges, 2017. s. 142–152. ISBN 978-80-7502-256-1. [Kapitola nebo část knihy]
341715Mgr. Jiří Stránský, Ph.D.Fulínová, Eliška. De caelo II, 2 - překlad a komentář. In E. Fulínová, R. Roreitner. Aristotelovo pojetí místa a prostoru. Praha: Pavel Mervart, 2018. s. -–-. [Kapitola nebo část knihy]
Překlad zmíněné kapitoly Aristotelova spisu De Caelo a komentář k němu vyjde v nakladatelství Pavel Mervart pravděpodobně v průběhu roku 2018 jakožto samostatná příloha monografie "Aristotelovo pojetí místa a prostoru". Kniha se v současné době nachází ve finálních stádiích příprav k publikaci.
362217Ing. Martina VlasákováOulická, Martina. Telemonitorovací systém Diani-český přínos ke sběru a analýze dat pacientů s diabetes mellitus 1. typu. In Kvapil, Milan a kol.. Diabetologie 2017. Praha: Triton, 2017. s. 183–187. ISBN 978-80-7387-656-2. [Kapitola nebo část knihy]
Uvedeno rodné příjmení Oulická, provdaná Vlasáková.
1110116Mgr. Edit SzénássyEdit Szénássy. Finding space for Romani women within the EU. In Eszer Kováts. The Future of the European Union: Feminist Perspectives from East-Central Europe. Budapest: Friedrich Erbert Stiftung, 2017. s. 37–45. [Kapitola nebo část knihy]
235115Mgr. Jiří FialkaFialka, Jiří. Boj o zrno na československém industrializovaném venkově (50. - 80. léta 20. století). In Balcarová, Jitka; Kubů, Eduard; Šouša Jiří. Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. s. 363–372. ISBN 978-80-86874-87-6. [Kapitola nebo část knihy]
Kniha je připravena do tisku. Kapitola na příkladech názvů jednotných zemědělských družstev (JZD Rudé armády Hustopeče, JZD Mír Chelčice..), filmů se zemědělskou tematikou (zdůrazňujících pomocí mužských atributů síly emancipaci žen díky mechanizaci) a na ideologických heslech (vyjadřujících orientaci na maximální produkci za každou cenu) ukazuje, že v zemědělské výrobě je ve veřejné prezentaci řízení zemědělství možné pozorovat téměř všudypřítomnost válečné rétoriky, která se projevovala mobilizační funkcí
508216Mgr. Caterina Di Fazio, Ph.D.Caterina Di Fazio. L'espace politique en tant que scène de l'apparaître. In Mathieu Cochereau, Marion Bernard. Phénoménologie et politique. Paris: Papiers Phénoménologiques, 2018. s. xxx–xxx. [Kapitola nebo část knihy]
Please find documents attached.
The publication is dedicated to GA UK.

Nahoru

Jiný výsledek

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 1357 zázn.)
730316Mgr. Kateřina VolnáVolná, Kateřina, Shrnutí situace projektu [Jiný výsledek]
236216Marcela Kravciv JanečkováJanečková, Marcela , Prezentace nizozemského systému péče o pacienty po cévních mozkových příhodách na odborné konferenci Střešovický podzim VIII. - Komplexní péče o pacienty po mozkové příhodě. [Jiný výsledek]
324615Mgr. Iva Filová, Ph.D.Macova, Iva; Pysanenko, Kateryna; Chumak, Tetyana; Dvorakova, Martina; Bohuslavova, Romana; Syka, Josef; Pavlinkova, Gabriela; Fritzsch, Bernd, Manuskript [Jiný výsledek]
324615Mgr. Iva Filová, Ph.D.Mácová, Iva, Poster - Inner Ear Biology conference [Jiný výsledek]
324615Mgr. Iva Filová, Ph.D.Macova, Iva; Dvorakova, Martina; Bohuslavova, Romana; Fritzsch, Bernd; Pavlinkova, Gabriela, Manuskript [Jiný výsledek]
32215Mgr. Denisa Jansová, Ph.D.Denisa Jansova, RNA localization and local translation 2017“, Barna, Italie, prezentace plakátového sdělení: RNA a translation machinery in oocyte and embryo [Jiný výsledek]
728816Mgr. Martin KubánekKubánek, Martin, Understanding of Populism in Terms of its Use in Electoral Marketing. Příspěvek prezentovaný na mezinárodní vědecké konferenci, Bukurešť, 29. 9. 2017. [Jiný výsledek]
728816Mgr. Martin KubánekKubánek, Martin, Identifikace konceptuálního vztahu populismu k volebnímu marketingu skrze ideologický přístup. Rukopis článku plánuji zaslat k recenznímu řízení do redakce časopisu Politické vedy v průběhu měsíce dubna 2017. O jeho stavu v recenzním řízení budu průběžně GAUK informovat (rukopis součástí přílohy). [Jiný výsledek]
124317Mgr. et Mgr. Amalie Lososová, Ph.D.Pavlovská, Amalie, Miovský, Michal, Poster s afiliací GA UK prezentovaný na konferenci Lisbon Addictions 2017. [Jiný výsledek]
124317Mgr. et Mgr. Amalie Lososová, Ph.D.Pavlovská, Amalie, Miovský, Michal, Vacek, Jaroslav, Prezentace uvedená na AT konferenci 2017 s afiliací GA UK. [Jiný výsledek]
54515RNDr. Ing. Václav JarošJaroš Václav, Transport exclusion and spatial mobility. 11th Slovak-Czech-Polish seminarium 2017. (konferenční příspěvek) odkaz na abstrakt příspěvku: http://humannageografia.sk/seminarium2017/participants_detail.php?id=41 [Jiný výsledek]
54515RNDr. Ing. Václav JarošJaroš Václav, Transport related social exclusion. 9th International Student and Early Career Conference New Wave 2017 (konferenční příspěvek) [Jiný výsledek]
54515RNDr. Ing. Václav JarošJaroš Václav, Marada Miroslav, High speed rails in midlle-sized European countries: a tool for domestic mobility or a mode of international connection? 2017. 6th EUGEO congress on the geography of Europe. (konferenční příspěvek) [Jiný výsledek]
54515RNDr. Ing. Václav JarošJaroš Václav, Marada Miroslav, Everyday Mobility & Transport Exclusion. RSA Annual Conference 2017. (konferenční příspěvek) odkaz na program konference: http://www.regionalstudies.org/uploads/documents/Academic_Programme_VFinal_V2.pdf [Jiný výsledek]
369015Mgr. Marek BasovníkMarek Basovník, Prezentace ke konferenci X Black Holes Workshop v Aveiro. [Jiný výsledek]
369015Mgr. Marek BasovníkKlozová Eliška, Podaný článek pro General Relativity and Quantum Cosmology (gr-qc). [Jiný výsledek]
369015Mgr. Marek BasovníkKlozová Eliška, Prezentace posteru: The 27th Workshop on General Relativity and Gravitation in Japan (JGRG27) [Jiný výsledek]
2615PhDr. David ČeněkČeněk, David, Vzhledem ke změně situace na knižním trhu a záměrů jednotlivých nakladatelů jsem nabídl výsledný text k publikaci NAMU, kde mám schválený i jiný publikační projekt. Přikládám potvrzení od ředitele NAMU. Projekt jsem představil Heleně Bendové z ediční rady FAMU, která mne podpořila. [Jiný výsledek]
2615PhDr. David ČeněkČeněk, David, Přikládám potvrzení o publikaci, jejíž vydání se bohužel posunulo. Jde o podstatně rozšířenou verzi konferenčního příspěvku, který vyjde v tematické publikaci AFRHC (Francouzská asociace filmových historiků) a přikládám text, jak byl přijat k publikování. [Jiný výsledek]
308315Mgr. Dita FrantíkováDita Frantíková, V roce 2017 jsem dále pracovala na zlepšení vyhledávání v chetitském digitalizovaném korpusu, který je uživatelům k dispozici na stránce www.goottite.com. [Jiný výsledek]
308315Mgr. Dita FrantíkováFrantíková, Dita, Během roku 2017 byl v rámci mého projektu GAUK přijat k tisku článek “The fate of Indo-European suppletive verbs in Hittite”, který vyjde formou příspěvku ve sborníku. Přikládám potvrzení editorů o přijetí. Rok vydání bude 2018. [Jiný výsledek]
308315Mgr. Dita FrantíkováFrantíková, Dita, Během roku 2017 byl v rámci mého projektu GAUK přijat k tisku článek "Hittite numerals", který bude publikován formou příspěvku ve sborníku. Přikládám potvrzení editora o přijetí. Rok vydání bude 2019. [Jiný výsledek]
362815Mgr. Zuzana RajchlováRajchlová Zuzana, článek v časopise - verze ještě není připravena k odeslání do časopisu, musí být revidována rodilým mluvčím [Jiný výsledek]
140215Mgr. Marie Kostelanská, Ph.D.Kostelanska, Marie; Hanusova, Zdenka; Mosko, Tibor; Kubac, Lubomir; Holada, Karel, 18. studentská vědecká konference 1. LF UK, 23. května 2017, Praha, Česká republika. Poster s názvem: Rozdíly v odolnosti prionových kmenů k fotodynamické inaktivaci sulfonovanými deriváty ftalocyaninů. [Jiný výsledek]
140215Mgr. Marie Kostelanská, Ph.D.Kostelanska, Marie; Fremuntova, Zuzana; Mosko, Tibor; Kubac, Lubomir; Holada, Karel, PRION 2017, May 23-26, 2017, Edinburgh, UK. Poster: Photodynamic inactivation of prion strains by sulfonated phthalocyanines. [Jiný výsledek]
140215Mgr. Marie Kostelanská, Ph.D.Kostelanska, Marie; Freisleben, Jaroslav; Holada, Karel, 6th Iberian Congress on Prions, October 26-27, 2017, Cordoba, Spain. Poster: The effect of light conditions on photodynamic inactivation of prions. [Jiný výsledek]
140215Mgr. Marie Kostelanská, Ph.D.Kostelanska, Marie; Mosko, Tibor; Kubac, Lubomir; Holada, Karel, XXVI. Tomaškovy dny mladých mikrobiologů, 8. - 9. června 2017, Brno, Česká republika. Prezentace na téma: Prionové kmeny vykazují rozdílnou citlivost k fotodynamické inaktivaci v závislosti na použitém derivátu ftalocyaninu. Sborník ISBN 978-80-210-8585-5. [Jiný výsledek]
140215Mgr. Marie Kostelanská, Ph.D.Kostelanska, Marie; Freisleben, Jaroslav; Fremuntova, Zuzana; Mosko Tibor; Vik, Robert; Moravcova, Daniela; Hamacek, Ales; Mosinger, Jiri; Holada, Karel, Článek: The photodynamic inactivation of prions by phthalocyanine photosensitizer: experimental conditions [Jiný výsledek]
170214RNDr. Jakub Began, Ph.D.Began, J. et al, 2018_manuscript, Attached is the latest version of our manuscript "Rhomboid intramembrane protease YqgP regulates magnesium transporter proteostasis in Bacillus subtilis." [Jiný výsledek]
898716Mgr. Bohuslav RejzlRejzl, Bohuslav, Social and cultural aspects of the temporary stay of Trentino refugees in Bohemia. Příspěvek na konferenci Colloque international: En guerre sans armes. Réfugiés et prisonniers du front austro-italien (1915–1918), 2.–3. 2. 2017, Inalco a Université Sorbonne Paris. Program: http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/in_guerra_fevrier2017_program.pdf [Jiný výsledek]
898716Mgr. Bohuslav RejzlRejzl, Bohuslav, Školy pro děti haličských Židů v Čechách v době první světové války [rukopis článku určeného k publikaci]. [Jiný výsledek]
898716Mgr. Bohuslav RejzlRejzl, Bohuslav, Social and cultural aspects of the temporary stay of Trentino refugees in Bohemia. [rukopis článku určeného k publikaci v kolektivní monografii: Guerra senz'armi, vyd. Peter Lang Brussels, 2018]; v současné době probíhá recenzní řízení a jazyková úprava textu; kontaktní osoba - Etienne Boisserie (etienne.boisserie@inalco.fr) [Jiný výsledek]
898716Mgr. Bohuslav RejzlRejzl, Bohuslav, Školy pro děti italských uprchlíků na Moravě v době prvních světové války [rukopis článku určeného k publikaci v časopise Marginalia Historica 1/2018]; v současné době probíhá recenzní řízení a jazyková úprava textu [Jiný výsledek]
200716Mgr. Jakub Slavík, Ph.D.Slavík, Jakub, Preprint článku "A suffcient and necessary condition for an infi nite dimensional exponential attractor in locally uniform spaces" zaslaný k publikaci. [Jiný výsledek]
359515Mgr. Martin Macek, Ph.D.Kopecký, Martin; Macek, Martin; Wild, Jan, poster: Forest plant distribution is controlled by topographic effects on maximum temperature [Jiný výsledek]
2515RNDr. Kateřina Podolská, Ph.D.Podolská, Kateřina, přednáška Variation of Numbers of Deaths from Circulatory and Nervous Diseases in the Czech Republic during Periods of Exceptional Solar Events (Podolská K.) na konferenci 8th Demographic conference of young demographers (Praha: 16.02-17.02.2017). [Jiný výsledek]
2515RNDr. Kateřina Podolská, Ph.D.Podolská, Kateřina, poster Changes of circulatory and nervous diseases mortality patterns during periods of exceptional solar events. příspěvek na konferenci EGU General Assembly 2017 (Vídeň: 23.04-28.04.2017). [Jiný výsledek]
296215Mgr. Barbora KrijtKrijt, Barbora, Článek s dedikací a afiliací GAUK Článek bude publikován v tomto roce pravděpodobně v Journal of Hydrology and Hydromechanics. Zdržení bylo způsobeno doporučením doplnit detailní numerické modely a rozšířit výstupy o třetí kapilární bariéru, tak aby měly výsledky vyšší vypovídající hodnotu a mohly být lépe aplikovány v praxi. [Jiný výsledek]
240015Mgr. Vít Kropjok, Ph.D.Kropjok, Vít, Disertace [Jiný výsledek]
86316Mgr. Petr HolpuchHolpuch, Petr, V příloze zasílám předběžné závěry z projektu, jelikož v uplynulém roce se mi nepodařilo práci dokončit. Nezískal jsem dostatečné množství kontaktů na vhodné respondenty a potíže jsem měl také s motivováním již nakontaktovaných osob ke spolupráci. Důvodem se zdá být jejich nechuť vracet se k životnímu období, které považují za stigmatizující, bolestné, a v určitých případech spojené s pácháním trestné činnosti. Mým záměrem je v této snaze pokračovat a v průběhu příštího roku zrealizovat rozhovor alespoň se sedmi dalšímí respondenty. Žádám proto o roční odložení hodnocení projektu. [Jiný výsledek]
502316RNDr. Kamila Klingorová, Ph.D.Klingorová, Kamila, dizertační práce [Jiný výsledek]
502316RNDr. Kamila Klingorová, Ph.D.Klingorová, Kamila, Klingorová, Kamila, Michal Semian & Banu Gökariksel. Exploring private path in the public space: A critical reflection on the use of auto-photography. Nordic Geographers Meeting, Session Visualizing Inequalities. Engaging with (critical) visual methods in Geography, Stockholm, Švédsko, 6/2017. [Jiný výsledek]
716217MUDr. Zdeňka Purkartová, Ph.D.J. Cendelín, Z. Purkartová, E. Porras-García, E. Ulbricht, J. kubík, Y. Kolinko, Konferenční abstrakt: Eleventh conference of the Czech Neuroscience Society (11/2017), Prague, Czech Republic Embryonic graft development in Lurcher mice [Jiný výsledek]
178215Mgr. Klára ŠrůtováKlára Šrůtová, Nikola Čuřík, Manuskript publikace s názvem BCR-ABL1 mediated miR-150 downregulation through MYC contributed to myeloid differentiation block and drug resistance in chronic myeloid leukemia, v recenzním řízení časopisu Haematologica. [Jiný výsledek]
178215Mgr. Klára ŠrůtováŠrůtová Klára, Abstrakt: Vliv miR-150 na patogenezi a rezistenci buněk chronické myeloidní leukémie, Autoři: Klára Šrůtová, Nikola Čuřík, Pavel Burda, Filipp Savvulidi, Giovanni Silvestri, Hana Klamová, Pavla Pecherková, Žofie Sovová, Jitka Koblihová, Tomáš Stopka, Danilo Perrotti, Kateřina Machová Poláková, byl prezentován na Studentské vědecké konferenci 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy [Jiný výsledek]
1078216Mgr. Petra Uhlík SpěváčkováSpěváčková Petra, Merglová, Vlasta, "Variabilita morfologie posteriorní dentice člověka a možnosti jejího měření", prezentace příspěvku na Studentské vědecké konferenci LF UK v Plzni, která se konala 17. května 2017. [Jiný výsledek]
1078216Mgr. Petra Uhlík SpěváčkováSpěváčková, Petra, Merglová, Vlasta, Přenáška "Variabilita morfologie posteriorní dentice: srovnání tradičních a alternativních morfometrických metod" na Dni výzkumných prací ČLS JEP v Praze dne 2. 6. 2017. [Jiný výsledek]
1078216Mgr. Petra Uhlík SpěváčkováSpěváčková Petra, Merglová, Vlasta, manuskript "Three-dimensional analysis of deciduous second and permanent first upper molars and the relationship of their size and shape in males and females" připravený k publikaci [Jiný výsledek]
8615MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.Čmoková, Adéla; Kolarik, Miroslav; ...; Hubka, Vít, Outbreak of children’s dermatophytosis due to highly virulent population of Trichophyton benhamiae. Mycoses 60(Suppl. 2): 134, P166. Abstrakt z konference. [Jiný výsledek]
8615MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.Hubka, Vít; Čmoková, A; Míková, Ivana; Gibas, Connie F.; Dobiáš, Radim; Kolařík, Miroslav, New clinical and soil-borne species of dermatophytes. Mycoses 60(Suppl. 2): 237, P380. Abstrakt z konference. [Jiný výsledek]
8615MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.Uhrlass, S; Schroedl, W; Mehlhorn, C; Krueger, C; Hubka, V; Maier, TH; Graeser, Y; Nenoff, P, Trichophyton quinckeanum - an emerging pathogen in Germany. Mycoses 60(Suppl. 2): 232, P369. Abstrakt z konference. [Jiný výsledek]
174815RNDr. Jaroslav Horáček, Ph.D.Horáček, Jaroslav, Koucký, Václav, Hladík, Milan, Článek Novel insight into algorithms used for computerized breath detection in lung function diagnostics připravený k publikaci. [Jiný výsledek]
174815RNDr. Jaroslav Horáček, Ph.D.Horáček, Jaroslav, Koucký, Václav, Hladík, Milan, Článek Applications of Interval Linear Algebra in Data Estimation zaslaný do žurnálu Electronic Journal of Linear Algebra [Jiný výsledek]
580816PhDr. Martina TůmováTůmová, Martina, Tůmová, M. (2017): Centra a periferie východních Čech v preindustriálním období. Poster. 13. historickogeografická konference Periferie: Krajina (bez)naděje?, 25. ledna 2017, Praha. [Jiný výsledek]
580816PhDr. Martina TůmováTůmová, Martina, Tůmová, M. (2017): Estate Maps of Bohemia as a Source of Information about Historical Landscape of Preindustrial Period. ESEH Biennial Conference 2017, 28. 6. – 2. 7. 2017, Záhřeb, Chorvatsko. [Jiný výsledek]
580816PhDr. Martina TůmováTůmová, Martina, Tůmová, M. (2017): Mapy panství jako zrcadlo proměn krajiny i společnosti preindustriálního období. 11. sjezd českých historiků, 13.–15. září 2017, Olomouc. [Jiný výsledek]
580816PhDr. Martina TůmováTůmová, Martina, Chodějovská, E., Tůmová, M.: Záznamy krajiny. Mapy panství jako obraz společnosti raného novověku. Přednáška z cyklu Barokní krajina. NPÚ, Jičín 1. 9. 2017. [Jiný výsledek]
580816PhDr. Martina TůmováTůmová, Martina, Tůmová, M. (2017): Historical landscape changes in Bohemia on estate maps from the 18th and the 19th centruries. 9th International Student and Early Career Conference New Wave, 25.–26. května 2017, Praha. [Jiný výsledek]
580816PhDr. Martina TůmováTůmová, Martina, Tůmová, M. (2017): Landscape and society of serfdom towns from the perspective of cartographic works from 18th and 19th centuries. 11th Slovak-Czech-Polisch Seminarium, 14.–16. června 2017, Trenčianske Teplice. [Jiný výsledek]
580816PhDr. Martina TůmováTůmová, Martina, Abstrakt příspěvku na mezinárodní konferenci 17th International Conference of Historical Geographers (Warsaw 2018). [Jiný výsledek]
420216Mgr. Bc. Jana AnděrováAnderova, Jana, Lopot, Frantisek, Moravek, Martin, Hadraba, Daniel, Jelen Karel, Structural change of scaffold as a result of external strain [Jiný výsledek]
302217MUDr. Petra Kovaříková, Ph.D.Vočková, Petra, Přílohy ke zprávě o řešení [Jiný výsledek]
172915Mgr. Tomáš Gergelits, Ph.D.Gergelits, Tomáš, konferenční příspěvek v podobě posteru, leden 2017, SNA 2017. Investigating finite-precision Krylov subspace methods via rank-de ficiency of the computed subspaces [Jiný výsledek]
172915Mgr. Tomáš Gergelits, Ph.D.Gergelits, Tomáš, konferenční příspěvek v podobě posteru, květen 2017, HPCSE 2017. Rank de ficiency and nearness to Krylov subspaces in finite-precision computations [Jiný výsledek]
172915Mgr. Tomáš Gergelits, Ph.D.Gergelits, Tomáš, konferenční příspěvek v podobě posteru, červenec 2017, MORE 2017. Structure of loss of orthogonality and nearness to Krylov subspaces in finite precision computations [Jiný výsledek]
172915Mgr. Tomáš Gergelits, Ph.D.Hrnčíř, Jakub; Pultarová Ivana; Strakoš Zdeněk, článek zaslaný do SMAI Journal of Computational Mathematics: Decomposition of subspaces and operator preconditioning. [Jiný výsledek]
203815ICLic. Mgr. Eva Vybíralová, Ph.D.Vybíralová, Eva, disertace [Jiný výsledek]
203815ICLic. Mgr. Eva Vybíralová, Ph.D.Vybíralová, Eva, potvrzení o přijetí do tisku [Jiný výsledek]
203815ICLic. Mgr. Eva Vybíralová, Ph.D.Vybíralová, Eva, příspěvek na semináři [Jiný výsledek]
322216RNDr. Lucie Rudl Kulhavá, Ph.D.Kulhavá, Lucie, Poster na konferenci HUPO2017 (17.-20.9.2017) v Dublinu, Irsko. [Jiný výsledek]
322216RNDr. Lucie Rudl Kulhavá, Ph.D.Eckhardt, Adam , Publikace Proteomic analysis of cardiac ventricles: baso-apical differences Adam Eckhardt, Lucie Kulhava, Ivan Miksik, Statis Pataridis, Marketa Hlavackova, Jana Vasinova, Frantisek Kolar, David Sedmera, Bohuslav Ostadal Received: 7 September 2017 / Accepted: 23 December 2017 © Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2018 Molecular and Cellular Biochemistry https://doi.org/10.1007/s11010-017-3266-8 [Jiný výsledek]
948417PhDr. Pavel SmržSmrž, Pavel, Mongolové a rusko-livonské obchodní vztahy ve 13. století, in: Rus a svět kočovníků (druhá polovina IX. - XVI. st.). Materiály ze VII. Mezinárodní konference, Plzeň, 23.-26. listopadu 2016, ed. Vitaliy Nagirnyy, Krakov 2017, Zaklad Historii Europy Wschodniej, Institut Historii Universytet Jagiellonski, ISSN 2353-219X, s. 249-258. [Jiný výsledek]
98215RNDr. Jan Blecha, Ph.D.BLECHA, Jan, prezentace projektu formou plakátového sdělení "Antioxidant defense in quiescent cells determines selectivity of electron transport chain inhibition-induced cell death" na mezinárodní konferenci Mitochondria, apoptosis and cancer (MAC 2017) – Bled, Slovinsko. 15. - 17.09.2017 [Jiný výsledek]
98215RNDr. Jan Blecha, Ph.D.BLECHA, Jan, Prezentace výsledků na mezinárodní odborné konferenci SFFR 2017 Japonsko [Jiný výsledek]
3815Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D.Svatošová, Zuzana, Příloha k závěrečné zprávě. [Jiný výsledek]
3815Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D.Svatošová, Zuzanaꓼ Fulková, Marie, Gender in Czech Art Education. Konferenční příspěvek na mezinárodní konferenci The European Conference on Educational Research (ECER 2017) s názvem Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and the role of educational research, konané ve dnech 22. - 25. srpna v Kodani. [Jiný výsledek]
188115RNDr. Jaroslav Valenta, Ph.D.Valenta, Jaroslav, Akceptovaný článek do Physical Review B s názvem: Antiferromagnetism and phase transitions in non-centrosymmetric UIrSi3 [Jiný výsledek]
188115RNDr. Jaroslav Valenta, Ph.D.Valenta, Jaroslav, Poster na konferenci SCES 2017, Praha, Metamagnetic transition in UIrSi3 single crystal [Jiný výsledek]
188115RNDr. Jaroslav Valenta, Ph.D.Valenta, Jaroslav, Ústní prezentace: Seminar in National Institute for Material Science (Tsukuba, Ibaraki, Japan): 26. prosince 2017 Metamagnetic transition in non-centrosymmetric UIrSi3 compound. [Jiný výsledek]
188115RNDr. Jaroslav Valenta, Ph.D.Valenta, Jaroslav, Poster na konferenci, EHPRG 2017, Poznaň, Pressure effect on metamagnetic transition in UIrSi3 [Jiný výsledek]
641416Mgr. Bc. et Bc. Lucie GillováGillová, Lucie, příspěvek "Errors and spoken language specific features - developing a new system" přijatý na konferenci IVACS 2018 na Maltě. [Jiný výsledek]
641416Mgr. Bc. et Bc. Lucie GillováGillová, Lucie, Abstrakt článku přijatého k vydání ve sborníku z konference Learner Corpus Research 2017, do kapitoly Feature analysis of learner corpus data using sophisticated statistical techniques. [Jiný výsledek]
641416Mgr. Bc. et Bc. Lucie GillováGillová, Lucie, poster "Inter-Annotator Agreement Measures for Error Annotation in Learner Corpus Linguistics", Learner Corpus Research Conference, Bolzano, 5.-7.řijna 2018, http://lcr2017.eurac.edu/ . [Jiný výsledek]
641416Mgr. Bc. et Bc. Lucie GillováGillová, Lucie, příspěvek na konferenci Language in Focus v Řecku 2018: Building a spoken intermediate learner corpus of English [Jiný výsledek]
641416Mgr. Bc. et Bc. Lucie GillováGillová, Lucie, Potvrzení o přijetí příspěvku "Inter-Annotator Agreement Measures for Error Annotation in Learner Corpus Linguistics" z konference do sborníku, včetně informací o jeho vydání. [Jiný výsledek]
800216Mgr. Soňa Vodenková, Ph.D.Vodenková, Soňa, Prezentace výsledků formou vyzvané přednášky na konferenci „12th International Comet Assay Workshop (ICAW 2017)“ v Pamploně, Španělsko (29.-31.8.2017). Udělení ocenění za nejlepší ústní sdělení „Best Oral Presentation Award for a very significant contribution in the field of Comet Assay: The effect of DNA repair in target tissue on response to treatment, disease progression and long-term survival in colon cancer patients.“ [Jiný výsledek]
1176217RNDr. Lukáš LedvinaAnton, Khirnov, Ledvinka, Tomáš, Presentace na konferenci The 27th Workshop on General Relativity and Gravitation in Japan. [Jiný výsledek]
1176217RNDr. Lukáš LedvinaHeyrovský, David, Ledvina, Lukáš, Poster na 231. AAS meetingu, Washington D.C., USA [Jiný výsledek]
1110416Jan Vyhnálek, Ph.D.Dvořák, Dominik; Vyhnálek, Jan, "Pupil Transfers in Horizontally Stratified School System(s)" Prezentace na mezinárodní konferenci ECER 2017 Copenhagen [Jiný výsledek]
1110416Jan Vyhnálek, Ph.D.Vyhnálek, Jan, "Čtyři teorie přestupů žáků" Prezentace na konferenci ČAPV 2017 [Jiný výsledek]
1110416Jan Vyhnálek, Ph.D.Vyhnálek, Jan; Dvořák, Dominik, Přestupy žáků na druhém stupni základní školy: srovnání tří případů (stať připravená k publikaci v recenzovaném odborném časopise) [Jiný výsledek]
1110416Jan Vyhnálek, Ph.D.Vyhnálek, Jan, Přestupy žáků mezi školami - teorie a praxe Metodika dalšiho vzdělávání pedagogických pracovníků [Jiný výsledek]
996216RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.Tumajer, Jan, Prezentace na mezinárodní konferenci "Tree-rings in Archeology, Climatology, Ecology 2017" s názvem "Decline in groundwater level has a common response in wood anatomy, but individualistic response in tree-ring widths in Quercus robur" [Jiný výsledek]
996216RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.Kašpar, Jakub, Prezentace na mezinárodní konferenci "Tree-rings in Archeology, Climatology, Ecology 2017" s názvem "Assessing the relation between tree growth and temperature to explain the formation of regional treelines" [Jiný výsledek]
996216RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.Kašpar, Jakub; Tumajer, Jan; Treml, Václav, Manuscript popisující balík funkcí "IncrementR" umožňující automatizovanou analýzu výškového přírůstu. V současné době v recenzním řízení v časopise Dendrochronologia (IF=2.259) [Jiný výsledek]
996216RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.Kašpar, Jakub; Anfodillo, Tommaso; Treml, Václav, Připravovaný článek "Morphometry and plasticity of tracheids in treeline conifers" zabývající se vztahem výšky stromů a kvantitativními paramtery anatomické stavby xylému v ekotonu horní hranice lesa [Jiný výsledek]
996216RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.Kašpar, Jakub; Tumajer, Jan; Treml, Václav, IncrementR: Balík v prostředí R pro automatizovanou analýzu výškového přírůstu stromů a rozložení anomálií tvaru letokruhů podél kmene. Instalace a dokumentace k balíku dostupné na github.com/jantumajer/IncrementR [Jiný výsledek]
1502617Mgr. Pavla HanouskováTomáš Pánek, Alexander K Tice, David Žihala, Pavla Hanousková, Miluše Hradilová, Courtney W Stairs, Petr Táborský, Eliška Zadrobílková, Martin Kolisko, Andrew J Roger, Marek Eliáš, Matthew W Brown a Ivan Čepička, Příspěvek na konferenci ICOP 2017 - přednáška: New transcriptomic and genomic data reveal the internal phylogeny of the Heterolobosea and evolution of the anaerobic lifestyle within the group [Jiný výsledek]
1502617Mgr. Pavla HanouskováDavid Žihala, Pavla Hanousková, Tomáš Pánek, Martin Kolisko, Denis Lynn, Eleni Gentekaki, Ivan Čepička a Marek Eliáš, Příspěvek na konferenci ICOP 2017 - přednáška: New perspectives on the evolution of the genetic code in eukaryotes [Jiný výsledek]
1502617Mgr. Pavla HanouskováPavla Hanousková, Petr Táborský a Ivan Čepička, Rukopis v recenzním řízení časopisu Journal of Eukaryotic Microbiology [Jiný výsledek]
1502617Mgr. Pavla HanouskováHanousková Pavla, Táborský Petr a Ivan Čepička, Příspěvek na konfeneci ICOP 2017 - přednáška: ‘Dactylomonas’ A novel deep-branching lineage of Heterolobosea [Jiný výsledek]
813216Mgr. Lucie KraicováBaruník Jozef, Kraicová Lucie, Presentation at the 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics in London (2017) [Jiný výsledek]
813216Mgr. Lucie KraicováBaruník Jozef, Kraicová Lucie, Presentation at the Humbolt University Research Seminar- Haindorf (2018). [Jiný výsledek]
30216PharmDr. Lucie Zemčíková, Ph.D.Navrátilová Lucie, Ramos Mandíková Jana, Lněničková Kateřina, Trejtnar František, účast na konferenci XVII. Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků, Milovy, hotel Devět Skal, 30. 5. 2017 – 1. 6. 2017; poster: Flavonoids as inhibitors of OATP-mediated rosuvastatin intestinal transport; abstrakt otištěn v Chemických Listech č. 5 (2017) [Jiný výsledek]
30216PharmDr. Lucie Zemčíková, Ph.D.Navrátilová Lucie, Applová Lenka, Mladěnka Přemysl, Pávek Petr, Trejtnar František, účast na konferenci BioMedical Transporters 2017, The Olympic Museum, Lausanne, Švýcarsko, 6. 8. 2017 – 10. 8. 2017; poster: Interactions of isoflavonoids daidzin, genistin and their metabolites with hOATP2B1 and hOATP1A2 in vitro [Jiný výsledek]
284317Mgr. Martin Dvořák, Ph.D.Dvořák, Martin, poster na mezinárodní odborné konferenci FPCP 2017 - 15th Conference on Flavor Physics and CP Violation, červen 2017, Praha: JUNO Supernovae Neutrino Potential [Jiný výsledek]
277215Mgr. Tomáš JanekJanek, Tomáš, Morphometry – A new Method in Roman Brick Stamp Comparison - rukopis k proceedings XXIII. Limes Congress 2015 [Jiný výsledek]
277215Mgr. Tomáš JanekJanek, Tomáš, Bricks and Barbarians: Spread of Brick Use among the Germanic Elites on the Middle Danube (ANCIENT COMMUNITIES AND THEIR ELITES FROM THE BRONZE AGE TO LATE ANTIQUITY, 6 th – 8 th October 2017, Trnava, Slovakia) [Jiný výsledek]
277215Mgr. Tomáš JanekJanek, Tomáš, článok v recenzovanom časopise "On the Production and Distribution of the Ceramic Building Material in Vindobona" vyjde v Studia Hercynia [Jiný výsledek]
277215Mgr. Tomáš JanekJanek, Tomáš, Prečo by sme veci robili jednoducho, keď ich môžeme robiť zložito: využitie počítačovej podpory vo výskume rímskych stavebných terakot, Počítačová podpora v archeologii, Písek 29.- 31.5. 2017 (prednáška) [Jiný výsledek]
815516Mgr. Kristýna ŠemberováŠemberová Kristýna, prezentace na mezinárodním workshopu [Jiný výsledek]
814216Mgr. et Mgr. Tereza Blažková, Ph.D.Blažková Tereza, THE LAYOUT OF LATE NEOLITHIC SETTLEMENT AREA IN PRAGUE – RUZYNĚ:EVIDENCE OF ARCHAEOLOGICAL FINDS AND STRUCTURES Orální prezentace dílčích výsledků na konferenci EAA (23rd Annual Meeting of Association of European Archaeologists) v nizozemském Maastrichtu- viz příloha. Publikace celkových závěrů bude možná až po kompletním vyhodnocení všech analýz. [Jiný výsledek]
810216Mgr. Martin KocourekKverková Kristina, 44. konference České a Slovenské etologické společnosti [Jiný výsledek]
810216Mgr. Martin KocourekKverková Kristina, Fylogenetický strom získaných a zpracovaných druhů, spolu s uvedenou velikostí mozku. [Jiný výsledek]
810216Mgr. Martin KocourekKocourek Martin, 44. konference České a Slovenské etologické společnosti [Jiný výsledek]
810216Mgr. Martin KocourekKocourek Martin, Abstrakt na konferenci Zoologické dny 2017 [Jiný výsledek]
435716MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.Milota Tomáš, Úloha T lymfocytů v dysregulaci imunitního systému u pacientů s CVID - posterová prezentace na konferenci ESID Meeting 2017 [Jiný výsledek]
898416RNDr. Martina Nohejlová, Ph.D.Nohejlová, Martina, Disertační práce: Eocrinoidní ostnokožci ze středního kambria barrandienské oblasti [Jiný výsledek]
398315Mgr. Zuzana Rania BrožováBrožová, Zuzana Rania, Prezentace na konferenci 6th International Conference for Young Chemists (ICYC), 16. - 18. 8. 2017, Georgetown, Malajsie. [Jiný výsledek]
398315Mgr. Zuzana Rania BrožováBrožová, Zuzana Rania, Syntéza další série derivátů [Jiný výsledek]
764217Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D.Kulhánek, Adam, Krátké sdělení o absolvování pracovní cesty do Centra pro výzkum závislostí při univerzitě v Oslo v bulletinu Jednička 1LF UK, vydání říjen-listopad 2017. Článek "Adiktologové spolupracují s univerzitou v Oslo", (p. 3) Ke stažení: https://www.lf1.cuni.cz/document/72762/jednicka-5-final.pdf [Jiný výsledek]
764217Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D.Kulhánek, Adam, Aktivní příspěvky řešitele projektu: Online intervence prevence relapsu u kuřáků tabáku, 26. 4. 2017,Seminář o využití informačních a komunikačních technologií v prevenci závislostí, Úřad vlády ČR, Praha - Pilotní testování mobilní aplikace pro kuřáky tabáku a její adaptování do českého prostředí, 23. 5. 2017, SVK 1. LF UK, Praha - Léčba závislosti na tabáku pomocí mobilní aplikace, AT konference 7. 6. 2017, Seč - Prevence a léčba závislosti na tabáku s pomocí mobilní aplikace, Konference Efektivní strategie podpory zdraví V, 15. 6. 2017, Praha - Využití přístupu eHealh u závislosti na tabáku, Purkyňka, 6. 9. 2017, Praha, Klinika adiktologie -Collaboration between 1st Faculty of Medicine in Prague and SERAF on Endre project, SERAF, 29/9/2017, Oslo, Norway [Jiný výsledek]
17215Mgr. Michaela Titmanová, Ph.D.Titmanová, Michaela, Poster PP RCH 2015 [Jiný výsledek]
17215Mgr. Michaela Titmanová, Ph.D.Titmanová, Michaela, Koťová, Magdalenoa, Poster 2017 QAK České Budějovice [Jiný výsledek]
17215Mgr. Michaela Titmanová, Ph.D.Titmanová, Michaela, Poster QAK 2018 Olomouc [Jiný výsledek]
544214Mgr. Jakub Záhora, Ph.D.Zahora, Jakub, Posudky z casopisu Security Dialogue [Jiný výsledek]
280217Ing. Kristýna Poncová, Ph.D.Poncová, Kristýna, Poster z konference Yeast 2017 [Jiný výsledek]
280217Ing. Kristýna Poncová, Ph.D.Poncová, Kristýna, Vyroční zpráva GA UK [Jiný výsledek]
307015RNDr. Lukáš Taraba, Ph.D.Taraba Lukáš, Křížek Tomáš, Kozlík Petr, Hodek Ondřej, Coufal Pavel, Protonation of polyaniline-coated silica stationary phase affects the retention behavior of neutral hydrophobic solutes in reversed-phase capillary LC, Journal of Separation Science (submitted) [Jiný výsledek]
307015RNDr. Lukáš Taraba, Ph.D.Taraba Lukáš, oceněný poster (Excellent poster presentation award) na 2nd IC3TC konferenci, Caparica, Portugalsko (2017) [Jiný výsledek]
710216RNDr. Helena Švihlová, Ph.D.Švihlová Helena, dizertační práce; název: Flow of biological fluids in patient specific geometries, vedoucí: RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D, obhájeno 27.11.2017 Časově závislé trojrozměrné proudění Newtonovské tekutiny je studováno v kontextu dvou biomechanických aplikací, proudění v mozkových výdutích a proudění ve stenotických cévách. V první části práce jsou výpočetní sítě, získané z medicínských zobrazovacích technik, použity na výpočet hemodynamických parametrů spojovaných s možností prasknutí mozkových výdutí. Druhá část práce je zaměřena na proudění ve stenotických chlopních. Je prezentován kompletní model mechaniky kontinua s fyziologicky relevantními okrajovými podmínkami a je ukázáno, že výsledky jsou konzistentní s naměřenými daty získanými z literatury. [Jiný výsledek]
730414Mgr. Jiří SýkoraHolub, Štěpán, Sýkora, Jiří, Binary equality words with two b's, Přijato do časopisu Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae ISSN 0010-2628 [Jiný výsledek]
197216Vladimír Novák, M.A., Ph.D.Novák, Vladimír and Willems, Tim, Revise and resubmit decision of the attached paper:"A note on optimal experimentation under risk aversion" from the Journal of Economic Theory. Currently major revision of the paper is under development. [Jiný výsledek]
197216Vladimír Novák, M.A., Ph.D.Matveenko, Andrei and Novák, Vladimír, Presentation slides for the paper:"Status quo and Polarisation of Rational Inattentive agents" which was presented at Cognitive and Decision Group Seminar at Columbia University. The paper was upgraded thoroughly from that time and currently we are working on the draft. [Jiný výsledek]
734217Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.Karel Hlaváček, Příspěvek na konferenci: X Critical Theory Conference in Rome (11.-13. 5. 2017) [Jiný výsledek]
734217Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.Karel Hlaváček, Studie v německém jazyce "Von Adorno zu Habermas: Vom Säkularismus zum Postsäkularismus?", časopis "Labyrinth. An International Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics." Tato studie úspěšně prošla recenzním řízením a byla přijata k publikaci. Publikována bude v prvním čísle časopisu pro rok 2018. Dedikace a afiliace byly doplněny. [Jiný výsledek]
232217Mgr. Hana Trojanová, Ph.D.Trojanová, Hana; Peška, Ladislav, Článek s názvem "Towards Assembling Photo Lineup Identification via Convolutional Neural Networks" přijatý na konferenci 2nd Young Researcher Skills Development Week. Článek by měl podle organizátorů vyjít v rámci konferenčního sborníku a být indexován v databázi EBSCO. [Jiný výsledek]
235215MUDr. Marta PowellPowell, Marta; Srna, Pavel; Dundr, Pavel; Špůrková, Zuzana; Heneberg, Petr, Kolorektální karcinom a endokrinopatie: klinicko-patologický pohled. Studentská vědecká konference 3. LF UK, 23. května 2017, poster č. 44 (prezentovala M. Powell). [Jiný výsledek]
235215MUDr. Marta PowellPowell, Marta; Srna, Pavel; Dundr, Pavel; Špůrková, Zuzana; Heneberg, Petr, Diabetes mellitus and hypothyreosis as potential drivers of colorectal cancer progression and mortality: view of the pathologist. 32nd Congress of the Federation of the International Danube Symposia on Diabetes Mellitus and 12th Congress of the Central European Diabetes Association, 22.-24. června 2017, Praha (prezentovala M. Powell). [Jiný výsledek]
235215MUDr. Marta PowellHeneberg, Petr; Powell, Marta K., Opportunistic infections in HIV-infected patients: HAART era did not lead toa change in their spectra in patients examined postmortem. The 7th Congress of European Microbiologists (FEMS 2017), 9.-13. července 2017, Valencia (prezentoval P. Heneberg). [Jiný výsledek]
150316ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.Barbora Šmejdová, Článek ve sborníku z doktorandského kolokvia KTF s názvem "K jádru významu a plnosti skutečnosti podle C. S. Lewise". Článek je v procesu recenzního řízení a jeho vydání se plánuje na první polovinu roku 2018. [Jiný výsledek]
150316ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.Barbora Šmejdová, Článek ve sborníku z doktorandské konference Obsah - Forma s názvem "Jeden obraz a mnoho pohledů: žánrová různorodost díla C. S. Lewise" Přijato do tisku. Vydání plánováno na leden 2018. [Jiný výsledek]
850317Mgr. Anna Kroupová, Ph.D.Holubová Anna, Prezentace výsledků na konferenci Behaviour 2017 (35th International Ethological Conference), Estoril, Portugalsko, 30. 7. - 4. 8. 2017. Poster s názvem: Effects of perinatal stress and drug abuse on cognitive functions. Anna Holubová, Nikol Tomášová, Ivana Lukášková, Mária Šuhajdová, Romana Šlamberová [Jiný výsledek]
850317Mgr. Anna Kroupová, Ph.D.Lukášková Ivana, Prezentace výsledků na Studentské vědecké konferenci 3. LF UK, 23. 5. 2017. Přednáška s názvem: Ovlivňuje perinatální stres kognitivní funkce potomků drogově závislých matek? Ivana Lukášková, Maria Šuhajdová, Nikol Tomášová, Holubová Anna, Šlamberová Romana Jedná se o ústní prezentaci výsledků studentek přihlášených na studentskou vědeckou aktivitu u vedoucí jejich práce Mgr. Anny Holubové. Práce měla úspěch, studentky se umístili na 3. místě ve své kategorii. [Jiný výsledek]
850317Mgr. Anna Kroupová, Ph.D.Holubová Anna, Prezentace výsledků na Studentské vědecké konferenci 3. LF UK, 23. 5. 2017. Poster s názvem: Vliv dlouhodobého postnatálního stresu na habituaci a pozornost ovlivněného jedince v dospělosti. Holubová Anna, Šlamberová Romana [Jiný výsledek]
97515MUDr. Petr FáberaFábera Petr, Sborník Abstrakt - 6th London-Innsbruck Colloquium on Status Epilepticus and Acute Seizures [Jiný výsledek]
277815RNDr. David Sadílek, Ph.D.Sadílek, David; Urfus, Tomáš; Vilímová, Jitka, The nuclear genome size and karyotype comparison of four Cimex and one Paracimex species (Heteroptera: Cimicidae) - rukopis připravený k publikaci [Jiný výsledek]
277815RNDr. David Sadílek, Ph.D.Sadílek, David; Urfus, Tomáš; Hadrava, Jiří; Vilímová, Jitka; Suda, Jan, Nuclear Genome Size in Contrast to Chromosome Number Variability in Human Bed Bug, Cimex lectularius (Heteroptera: Cimicidae) - rukopis připravený k publikaci [Jiný výsledek]
860216RNDr. Michaela Kohlová, Ph.D.Kohlová Michaela, Araújo Alberto, Amorim Célia, Solich Petr, Červinková Barbora, Santos Silva Alice, Montenegro Conceição, Conference abstract - Euroanalysis 2017 [Jiný výsledek]
860216RNDr. Michaela Kohlová, Ph.D.Kohlová Michaela, Amorim Célia, Araújo Alberto, Santos-Silva Alice, Solich Petr, Montenegro Maria Conceição, Review article with title: "Enhancing of biocompatibility of hemodialysis membranes: its impact in end-stage renal disease complications" submitted to journal Artificial Organs, Willey Online Library. Waiting for revision. [Jiný výsledek]
860216RNDr. Michaela Kohlová, Ph.D.Kohlová Michaela, Amorim Célia, Araújo Alberto, Solich Petr, Montenegro Conceicao, Conference abstract (oral presentation) - 7. Postgraduate Conference at Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University. [Jiný výsledek]
36216Mgr. Zuzana Chmátalová, Ph.D.Čechová, Kateřina, Chmátalová, Zuzana, poster ČNPS Jeseník 2018 [Jiný výsledek]
36216Mgr. Zuzana Chmátalová, Ph.D.Chmátalová, Zuzana , Poster Vědecká konference Motol, Praha 2017 [Jiný výsledek]
82415Mgr. Martina KramerováKramerová, Martina, Charakteristika a typologie numidských pohřebních staveb a jejich odraz v architektuře a výzdobě římských věžovitých monumentů a raně středověkých berberských djedarů Řešitelka má k hodnocení připravený rukopis připravený k publikaci. Ohledně publikace je domluvená s nakladatelstvím univerzity v Saarbrückenu. Název je stejný jako celý projekt. Přiíoha je vložena jako prostý text s několika obrazovými ukázkami. Součástí monografie je samozřejmě i obsah, všechny potřebné náležitosti, seznam literatury a daleko rozsáhlejší obrazový materiál. Do hodnocení je vložen prostý text. [Jiný výsledek]
88615PharmDr. Monika Kopečná, Ph.D.Kopečná, Monika; Sedláčková, Martina; Vencovská, Lenka; Vávrová, Kateřina, Poster "Transdermal and topical absorption of antiviral cidofovir and its prodrug brincidofovir: effects of enhancers and skin barrier perturbation" [Jiný výsledek]
88615PharmDr. Monika Kopečná, Ph.D.Kopečná, Monika; Kováčik, Andrej; Kučera, Ondřej; Macháček, Miloslav; Vávrová, Kateřina, Manuscript článku shrnující přípravu studium fluorescenčnch NBD akcelerantů [Jiný výsledek]
392715Mgr. Karel PacákKarel Pacák, Jiří Zachariáš , Ladislav Strnad, Rukopis v řízení Journal of Geochemical Exploration. [Jiný výsledek]
165815Mgr. Jana Čopíková, Ph.D.Pourová R, Čopíková J, Paděrová J, Lišková P, Křepelová A, Havlovicová M, Přednáška "Novinky v diagnostice hluchoslepoty v ČR" na konferenci 16. Kaprasův den – Klinická genetika, dne 15. února 2017. [Jiný výsledek]
165815Mgr. Jana Čopíková, Ph.D.Čopíková Jana, manuskript článku [Jiný výsledek]
165815Mgr. Jana Čopíková, Ph.D.Čopíková Jana, Tabulka ZZ1 [Jiný výsledek]
165815Mgr. Jana Čopíková, Ph.D.Kremlíková Pourová, Radka, Článek - rozhovor "Genetika nikdy není negativní" v časopise Dětský sluch, odborný magazín centra pro dětský sluch TAMTAM o.p.s. Tento výsledek dokládáme jako naši snahu o rozšíření povědomí o genetickém podkladu poruch sluchu a hluchoslepoty, navazuje článek doc. Liškové o Usherově syndromu. [Jiný výsledek]
165815Mgr. Jana Čopíková, Ph.D.Pourová R, Čopíková J, Paděrová J, Lišková P, Křepelová A, Havlovicová M, Přednáška "Novinky v genetické diagnostice hluchoslepoty v ČR" na Jihočeských ORL dnech 2017, Hluboká 26.27.4.2017. [Jiný výsledek]
896516Mgr. Michal PaulusKorbel, Václav; Paulus, Michal, "Dopady vzdělávacích metod na výsledky a sociálně-emoční schopnosti žáků: klasika vs. moderna". The paper is a short summary of the CERGE WP article (in Czech language) which was published as an IDEA CERGE-EI study. [Jiný výsledek]
896516Mgr. Michal PaulusKorbel, Václav; Paulus, Michal, "Do Teaching Practices Impact Socio-Emotional Skills?" Published in CERGE-EI Working Paper Series, No. 591, 2017 June. [Jiný výsledek]
896516Mgr. Michal PaulusKorbel, Václav; Paulus, Michal, Workshop presentation: 3rd Workshop on Educations Economics (Leuven), March 2017 [Jiný výsledek]
896516Mgr. Michal PaulusKorbel, Václav; Paulus, Michal, Workshop presentation: Fourth Lisbon Research Workshop Economics, Statistics and Econometrics of Education, January 2017 [Jiný výsledek]
178315RNDr. Eva BabuňkováŘádek Martin; Babuňková Eva; Špaček Martin; Kvasnička Tomáš; Kvasnička Jan, Determination of circulating and progenitor endothelial cells using multicolor flow cytometry in patients with thrombophilia [Jiný výsledek]
1310414Mgr. Lucie HereinováPeléšková, Šárka; Sedláčková, Kristýna; Janovcová, Markéta; Frynta, Daniel; Landová, Eva, Tyto výsledky byly prezentovány na konferenci Zoologické dny konané v Praze 2018 formou posteru s názvem Fyziologické parametry strachu a znechucení, které vyvolávají různé druhy hadů: změny kožního odporu. Cílem práce bylo zjistit, zda se liší fyziologická reakce u lidí při sledování různých druhů hadů. Při měření kožního odporu, lze odlišit hady vzbuzující strach od hadů vzbuzujících znechucení či od neutrálních stimulů (listy). [Jiný výsledek]
1310414Mgr. Lucie HereinováRádlová, Silivie; Peléšková, Šárka; Polák, Jakub; Landová, Eva; Frynta, Daniel, Tento článek Emoce vyvolané zvířaty II: strach a odpor je poslaný do elektronického odborného recenzovaného časopisu E-psychologie. Shrnuje naše dosavadní poznatky o negativních emocích, které v lidech vzbuzují zvířata. Zabývá se rozdíly mezi fungováním strachu a odporu, jejich vzájemným vztahem a také psychopatologiemi. V neposlední řadě se pak věnuje tomu, které konkrétní znaky zvířat ovlivňují nejen jejich přednostní vnímání, ale také pociťování specifických emocí, strachu a odporu, u různých skupin zvířat. [Jiný výsledek]
336815RNDr. Olga Vindušková, Ph.D.Vindušková, Olga, Frouz, Jan, [Submitted Manuscript] Method for acid removal of siderite in soils before total OC and 13C/12C analysis and for separate quantification of calcite/dolomite and siderite C [Jiný výsledek]
586214Mgr. Michal Geisler, Ph.D.Geisler, Michal, "Difficulties with understanding autism among members of the older generation as one of the important societal issues faced by autistic people and their parents". Příspěvek přednesený na semináři Centre for Research in Autism and Education, University College London. Londýn 1. 11. 2016. [Jiný výsledek]
586214Mgr. Michal Geisler, Ph.D.Geisler, Michal, "The Story of Autism in a Former Communist Country: An Example of Historical-sociological Research on the Condition". Příspěvek na kongresu "XI Autism-Europe International Congress" v Edinburghu, 16.–18. 9. 2016, pořadatelé: Autism-Europe, The National Autistc Society; [Jiný výsledek]
586214Mgr. Michal Geisler, Ph.D.Geisler, Michal, Příběh autismu v České republice: Historicko-sociologická analýza. Rukopis monografie (190 stran, 258 normostran). Souběžně s podáním této závěrečné zprávy (8. 4. 2018) jsem odeslal přihlášku k vydání monografie nakladatelství Portál. [Jiný výsledek]
586214Mgr. Michal Geisler, Ph.D.Geisler, Michal, "How Was the Concept of Autism Imported in the Czech Republic?". Příspěvek přednesený na konferenci The Globalisation of Autism, Londýn, 20.–21. 4. 2017, Queen Mary University of London. [Jiný výsledek]
270815Mgr. Jana GlivickáGlivická, Jana, Jedná se o rozpracovaný rukopis článku o modelech aritmetik s lineární indukcí. Očekáváme jeho brzké dopracování a přijetí článku k publikaci v průběhu roku 2018. [Jiný výsledek]
270815Mgr. Jana GlivickáGlivická, Jana, poster z konference Model Theory, Bedlewo [Jiný výsledek]
228416RNDr. Radka Čerychová, Ph.D.Čerychová, Radka, Článek “Adverse effects of Hif1a mutation and maternal diabetes on the offspring heart”, který aktuálně prochází recenzním řízením v časopise Cardiovascular Diabetology. [Jiný výsledek]
361615RNDr. Jitka Škrabalová, Ph.D.Skrabalova, Jitka; Hejnova, Lucie; Novotny, Jiri, Poster na mezinárodní vědecké konferenci: 42nd FEBS Congress "From molecules to cells and back" (Jeruzalém, Izrael); "Protective effect of morphine against the oxidant-induced injury in H9c2 cells is mediated through the p38 MAPK and PI3K pathways" [Jiný výsledek]
410216Mgr. Marek ŠirlŠirl M, Šnajdrová T, Gutiérrez-Alanís MD, Dubrovsky JG, Vielle-Calzada J-Ph, Soukup A., Poster "Localization of AHL18, root system shaping regulator factor" prezentovaný na konferenci 8th International Symposium on Root Development, Rooting 2017 - Umea, Sweden [Jiný výsledek]
410216Mgr. Marek ŠirlŠirl M, Šnajdrová T, Gutiérrez-Alanís MD, Dubrovsky JG, Vielle-Calzada J-Ph, Soukup A., Abstract k poteru "Localization of AHL18, root system shaping regulator factor" prezentovaný na konferenci 8th International Symposium on Root Development, Rooting 2017 - Umea, Sweden [Jiný výsledek]
1734314Mgr. Kateřina Svobodová, Ph.D.Svobodová Kateřina, Článek Western Motifs in the Decoration of the Yungang Caves odeslaný do recenzního řízení v časopise Journal of Inner Asian Art and Archaeology, výsledek řízení dosud neznám. [Jiný výsledek]
1300317Mgr. Jana Mrázková, Ph.D.Mrázková, Jana, Prezentace "Inkluzivní proces pohledem rodičů dětí bez postižení" přednesená na konferenci "Novinky v pedagogické a školní psychologii" konané 8. - 9.-11.2017 v Brně, pořádala Asociace školní psychologie; Katedra psychologie PdF MU a Ústav pedagogických věd FF MU. Program z konference [Jiný výsledek]
42915Mgr. Lenka KužvartováLenka Kužvartová, Text pro interní potřebu skupiny technické asistence Usina analyzující problémy ve fungování nehierarchických skupin [Jiný výsledek]
42915Mgr. Lenka KužvartováLenka Kužvartová, Nepublikovaný text o brazilské samosprávné výstavbě v češtině [Jiný výsledek]
42915Mgr. Lenka KužvartováLenka Kužvartová, Text příspěvku z mezinárodní konference From Contested_Cities to Global Justice, probíhající mezi 4. a 7. červencem 2016 v Madridu. Text je publikován na webové adrese: http://contested-cities.net/working-papers/wp-content/uploads/sites/8/2016/07/WPCC-162011-Ku%C5%BEvartov%C3%A1Lenka-SelfManagedHousingConstruction.pdf [Jiný výsledek]
540214Mgr. Hana Velová, Ph.D.Těšický, Martin; Vinkler, Michal; Reifová, Radka & Velová, Hana, Výsledky získané díky tomuto projektu byly prezentované spoluřešitelem Martinem Těšickým formou přednášky s názvem: „Shared variability in selected innate immune receptors (TLRs) in tit family (Paridae)“ na mezinárodní konferenci ESEB (Congress of the European Society for Evolutionary Biology) konané 20.-25. srpna 2017 v Groningenu v Nizozemí. V příloze je k nahlédnutí zmíněná prezentace ve formě pdf. [Jiný výsledek]
540214Mgr. Hana Velová, Ph.D.Těšický, Martin; Velová, Hana; Novotný, Marián; Kreisinger, Jakub; Beneš, Vladimír & Vinkler, Michal, Článek s názvem „Positive selection and convergent evolution shape molecular phenotypic traits of innate immunity receptors in tits (Paridae)“ připravovaný k publikaci v mezinárodním impaktovaném časopise (Evolution; IF= 4.201). Téměř hotový draft článku k nahlédnutí v příloze. Článek, který si klade za cíl popsat konvergentní evoluci na úrovni imunitních genů (TLRs) v čeledi sýkorovitých a vytipovat evoluční a ekologické faktory, či life history znaky, které by mohly být za konvergentní evoluci u daných druhů zodpovědné. [Jiný výsledek]
540214Mgr. Hana Velová, Ph.D.Velová, Hana; Gutowska-Ding, Maria W.; Burt, David W. & Vinkler, Michal, Článek s názvem „Toll-like receptor evolution in birds: gene duplication, pseudogenisation and diversifying selection“ v recenzním řízení v mezinárodním impaktovaném časopise (Molecular Biology and Evolution; IF=6.202). V příloze k nahlédnutí kromě pdf vlastního článku a souborů obsahujících „supplementary information“ (ESM) i velice kladné vyjádření oponentů i editora a zodpovězené jimi položené dotazy. Článek na základě celogenomově osekvenovaných druhů ptáků pokrývajících všechny řády ptačí fylogeneze popisuje kompletní repertoár přítomných TLRs, detekuje mezidruhový polymorfismus i působící selekci a predikuje zásadní funkční pozice těchto imunitních receptorů u ptáků. Podobná studie s tak komplexním přístupem zatím u ptáků chybí. [Jiný výsledek]
540214Mgr. Hana Velová, Ph.D.Králová, Tereza; Albrecht, Tomáš; Bryja, Josef; Hořák, David; Johnsen, Arild; Lifjeld, Jan; Novotný, Marian; Sedláček, Ondřej; Velová, Hana & Vinkler, Michal, Článek s názvem „Signatures of diversifying selection and convergence acting on passerine Toll-like receptor 4 in an evolutionary context“ v recenzním řízení v mezinárodním impaktovaném časopise (Molecular Ecology; IF=6.086). V příloze k nahlédnutí kromě pdf vlastního článku a souborů obsahujících „supplementary information“ (ESM) i velice kladné vyjádření oponentů i editora. Článek zabývající se adaptivní evolucí TLR4 u pěvců, kde byla testována pozitivní selekce, konzervativita jednotlivých aminokyselinových substitucí, či elektrostatický náboj povrchu vazebné oblasti receptoru a jejich souvislost s vybranými ekologickými faktory a fylogenezí. [Jiný výsledek]
944216PhDr. Žaneta Vobořilová Kadlecová, Ph.D.Vobořilová Kadlecová, Žaneta, Potvrzení o přijetí do tisku [Jiný výsledek]
944216PhDr. Žaneta Vobořilová Kadlecová, Ph.D.Vobořilová Kadlecová, Žaneta, Kniha - grafické zpracování (desky, copyrightová stránka, titul) [Jiný výsledek]
726716Mgr. Michal Malý, Ph.D.Malý, Michal, Advanced complexation linear model of electromigration for capillary zone electrophoresis. Poster, ITP 2017, Sopot, Polsko. [Jiný výsledek]
727816RNDr. Jitka Neburková, Ph.D.Neburková, Jitka, Příspěvek "Optical imaging of localized chemical events using programmable diamond quantum nanosensors" přednesený formou přednášky na mezinárodní konferenci (ECIS 2017 - 31th Conference of The European Colloid and Interface society, Madrid) - abstrakt. [Jiný výsledek]
727816RNDr. Jitka Neburková, Ph.D.Neburková, Jitka, Článek "Inhibitor–GCPII Interaction: Selective and Robust System for Targeting Cancer Cells with Structurally Diverse Nanoparticles" přijatý k publikaci (1. února 2018) v časopise Molecular Pharmaceutics, impact factor 4,44. DOI: 10.1021/acs.molpharmaceut.7b00889 Jitka Neburková je sdílenou první autorkou článku, na kterém pracovala v rámci tohoto projektu. [Jiný výsledek]
386815Mgr. Jaroslav ŘihošekSlavík, Martin; Bruthans, Jiří; Schweigstillová, Jana, Effect of biocrust: study of mechanical and hydraulic properties and erodibility. EGU General Assembly 2016, held 17-22 April, 2016 in Vienna Austria, p.14640 (poster) pozn. výsledek roku 2017 [Jiný výsledek]
315Mgr. Petr Šedivý, Ph.D.Sedivy, Petr, Drobny, Miloslav, et al., Abstrakt z ISMRM 2017 [Jiný výsledek]
173215Mgr. Tomáš Hron, Ph.D.Hron Tomáš, Poster na konferenci West Coast Retrovirus Meeting 2017, Palm Springs, CA, USA. Název příspěvku: THE EPIGENETIC LANDSCAPE OF CURRENTLY ENDOGENIZING GAMMARETROVIRUS PRESENT IN THE MULE DEER (ODOCOILEUS HEMIONUS) GENOME. V rámci konference jsem vyhrál první cenu za studentský příspěvek. [Jiný výsledek]
173215Mgr. Tomáš Hron, Ph.D.Hron Tomáš, Poster na konferenci The 29th International Workshop on Retroviral Pathogenesis, Liblice. Název příspěvku: Insight into the epigenetic landscape of currently endogenizing gammaretrovirus present in the mule deer (Odocoileus hemionus) genome. [Jiný výsledek]
173215Mgr. Tomáš Hron, Ph.D.Hron Tomáš, draft manuskriptu [Jiný výsledek]
1326214Mgr. Alice Jarošíková, Ph.D.Jarošíková, Alice, Disertační práce [Jiný výsledek]
2915Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.Poncarová, Petra Johana, Publikace úryvku z románu Konec podzimu v časopisu PLAV - měsíčník pro světovou literaturu (8/2017). [Jiný výsledek]
2915Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.Účast na akci Překladatelské zákulisí, Večer pro veřejnost zaměřený na překlad ze skotské gaelštiny a albánštiny pořádaný Městkou knihovnou v Praze (Dům čtení) a Obcí překladatelů: https://www.mlp.cz/cz/akce/e21121-prekladatelske-zakulisi/ [Jiný výsledek]
2915Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.1. místo v Překladatelské soutěži Jiřího Levého, Odkaz na web Obce překladatelů, která soutěž pořádá, s výsledky: http://www.obecprekladatelu.cz/soutez-jiriho-leveho.htm [Jiný výsledek]
2915Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.Poncarová, Petra Johana, Rozhovor pro časopis iLiteratura o moderní skotské gaelské literatuře a o překladu románu Konce podzimu (rozhovor proběhl v návaznosti na udělení Ceny Jiřího Levého): http://www.iliteratura.cz/Clanek/38395/poncarova-petra-johana [Jiný výsledek]
2915Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.Poncarová, Petra Johana, Aktivní účast na 2. světovém kongresu skotských literatur (Vancouver, 21.6. - 25. 6. 2017) s příspěvkem "Tormod Caimbeul's An Druim bho Thuath (2011)", prvním odborným referátem o posledním románu významného gaelského prozaika Tormoda Caimbeula. Program kongresu: https://dialoguesanddiasporas.files.wordpress.com/2015/12/final-final-program-june-17-pdf.pdf [Jiný výsledek]
4216Mgr. Romana Marková Volejníčková, Ph.D.Markova Volejnickova, Romana, Potvrzení redakce Gender a vyzkum o přijetí příspěvku po prvním kole recenzních posudků a po zanesení změn navržených v recenzních posudcích. [Jiný výsledek]
4216Mgr. Romana Marková Volejníčková, Ph.D.Markova Volejnickova, Romana, potvrzujicí emial od redakce časopisu Human Affairs o přijetí článku k publikaci ze dne 11.4.2018. [Jiný výsledek]
4216Mgr. Romana Marková Volejníčková, Ph.D.Markova,Volejnickova, Romana, Prezentace ve formátu .ptp prezentovaná na conference Age Agency Ambiguity - gender and generation in times of change (Oslo, Norsko) [Jiný výsledek]
618217MUDr. Petr JanskýJanský, Petr, ústní sdělení na 45. Slovenském a českém cerebrovaskulárním kongresu v Košicích a 31. českém a slovenském neurologickém sjezdu v Brně), poster na European Stroke Organisation Conference v Praze [Jiný výsledek]
1052214RNDr. David Kolář, Ph.D.Kolář, David, Obrazová dokumentace k přiloženému manuskriptu. [Jiný výsledek]
1052214RNDr. David Kolář, Ph.D.Kolář, David, Manuskript připravený k podání do Cell Metabolism. [Jiný výsledek]
326515RNDr. Peter Matvija, Ph.D.Matvija, Peter, konference ECASIA 2017, Montpellier, prezentace: Real-space visualization of the pair correlation function in a 2D molecular gas [Jiný výsledek]
326515RNDr. Peter Matvija, Ph.D.Matvija, Peter, konference IWSP-2017, Trzebnica, prezentace: Real-space visualization of the pair correlation function in a 2D molecular gas [Jiný výsledek]
326515RNDr. Peter Matvija, Ph.D.Matvija, Peter, konference ECOSS 2017, Szeged, prezentace: Real-space visualization of the pair correlation function in a 2D molecular gas [Jiný výsledek]
814116Mgr. Veronika MarianovskáDumbrovská, Veronika, Konferenční příspěvek: The 11th Slovak-Czech-Polish Seminarium, „Flows, Spaces and Societies in Central Europe“,14. - 16. června, 2017, Trenčanské Teplice. "Development of Urban Tourism Precincts: A Case Study of Prague’s historic centre", Dumbrovská, V. [Jiný výsledek]
814116Mgr. Veronika MarianovskáDumbrovská, Veronika, Konferenční příspěvek: Atlas Annual Conference 2017, 12th - 16th September 2017, Viana do Castelo, Portugal. "AirBnB in Prague: Sharing economy or the new way of commercialization?", Dumbrovská, V. [Jiný výsledek]
814116Mgr. Veronika MarianovskáDumbrovská, Veronika, Konferenční výstup: 2017 AAG Annual Meeting, April 5 - April 9, 2017, Boston. "The evolution of urban tourism precincts: A case study of Prague’s historic centre, Dumbrovská", V. [Jiný výsledek]
814116Mgr. Veronika MarianovskáMarianovská, Veronika; Fialová, Dana, Konferenční příspěvek - sekce plenárních přednášek, Fórum cestovního ruchu 2017: Udržitelný cestovní ruch, 15. - 16. 11. 2017, Tábor. Příspěvek jako zvaní plenární řečníci - půlená přednáška - 2. část - Městský cestovní ruch. Přednáška o dopadech cestovního ruchu - syntéza výsledků výzkumů v rámci grantu a jejich prezentace pro odbornou veřejnost. [Jiný výsledek]
814116Mgr. Veronika MarianovskáDumbrovská, Veronika, Prezentace na Dartmouth College (uzavřená přednáška pro profesory z katedry Geografie, doktorandy a hosty - např. prof. Anssi Paasi). Prezentována byla rozšířená verze příspěvku z 2017 AAG Annual Meeting. Prezentace shrnovala do té doby dosažené výsledky výzkumu a jejich teoretické zarámování, vč. konceptu vývoje turistických okrsků jako jednoho z hlavních teoretických výstupů výzkumu v rámci grantu a jeho aplikaci a ověření na případové studii historického centra Prahy. Dumbrovská, V. (2017). Touristification of Prague's historic centre: A case study of the Royal Way. Dartmouth College, Hanover, NH. [Jiný výsledek]
814116Mgr. Veronika MarianovskáMarianovská, Veronika, Konferenční příspěvek: 9th NEW WAVE Students and Early Career conference, 25th - 26th May, 2017, Prague. "Tourist traps: Changing ‘interpretation’ of culture in the historic centre of Prague", Marianovská, Veronika. [Jiný výsledek]
190216Mgr. Silvie Tománková, Ph.D.Tománková, Silvie, Poster konference (18th International Congress of Developmental Biology), Singapore 18 - 22 červen 2017 [Jiný výsledek]
60715MUDr. Václav Koucký, Ph.D.Koucký Václav, Uhlík Jiří, Hoňková Lenka, Pohunek Petr, abstrakt článku [Jiný výsledek]
816016MUDr. Petr Řehoušek, Ph.D.Řehoušek Petr, 2017 BRITISH TRAUMA SOCIETY 27TH ANNUAL MEETING THIS IS TO CERTIFY THAT PETR REHOUSEK, EDWARD JENNER, JAMES HOLTON & MARCIN CZYZ Have won the prize for Best Scientific Presentation, titled: ''Biomechanical comparison of cemented versus non-cemented screw fixation in type II odontoid fractures in elderly - a cadaveric study'' at the 2017 Annual Meeting of the British Trauma Society held on the 8th-9th November 2017, in Sheffield, UK. [Jiný výsledek]
546317MUDr. Lukáš MartinkovičHynčicová, Eva, ústní prezentace na mezinárodní konferenci Neurobrain 2017 na téma "Health-related quality of life, neuropsychiatric symptoms and structural brain changes in clinically isolated syndrome" [Jiný výsledek]
388615Mgr. Kateřina Lindnerová Mudroňová Římal, Václav; Lindnerová Mudroňová, Kateřina; Mojzeš, Peter, Prezentace výsledků formou posteru (Thermal changes and concentration-dependent folding of GGGN repeat) na mezinárodní konferenci G4thering 2017 v Praze (31. 5. - 3. 6. 2017). Výsledky prezentovali Mgr. Václav Římal a Doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. [Jiný výsledek]
112616Mgr. Terezie ProkopiusováProkopiusová, Terezie, Rukopis [Jiný výsledek]
1064317Mgr. Jaroslav Hrdlička, Ph.D.J. Hrdlička, Vliv aktivace epoxygenázové signální dráhy na akutní ischemickou toleranci srdce a rozvoj chronického srdečního selhání po infarktu myokardu u Ren-2 hypertenzních potkanů (přednáška). Komise experimentální kardiologie, 18.-20.10.2017, Kutná Hora. [Jiný výsledek]
1064317Mgr. Jaroslav Hrdlička, Ph.D.J. Hrdlička, L. Sedláková, Z. Husková, P. Alánová, B. D. Hammock, J. D. Imig, L. Červenka, F. Kolář, J. Neckář, Effect of epoxyeicosatrienoic acid analogue on myocardial tolerance to acute ischemia/reperfusion injury and postischemic heart failure development (přednáška). Výjezdní zasedání PhD studentů FgÚ, 20.-22.10.2017, Třešť. [Jiný výsledek]
1064317Mgr. Jaroslav Hrdlička, Ph.D.Jaroslav Hrdlička, Jan Neckář, Petra Alánová, Markéta Hlaváčková, František Papoušek, Jana Vašinová, František Kolář, Effect of continuous normobaric hypoxia and exercise training on acute myocardial ischemic tolerance and postinfarction heart failure (poster). ISHR-ES, 24.-27.7.2017, Hamburk. [Jiný výsledek]
156416Mgr. Anna KernerováKernerová, Anna; Martinec Nováková, Lenka; Havlíček, Jan, Etogram pro behaviorální studii (studie II). [Jiný výsledek]
156416Mgr. Anna KernerováKernerová, Anna; Martinec Nováková, Lenka; Fialová, Jitka; Sobotková, Markéta; Schaal, Benoist; Havlíček, Jan, Přednáška na konferenci ECRO 2017. [Jiný výsledek]
156416Mgr. Anna KernerováBoušová, Jiřina, Diplomová práce. [Jiný výsledek]
392615RNDr. Klára Hahnová, Ph.D.Hahnová Klára, Poster [Jiný výsledek]
1368217Mgr. Věra JeništováJeništová Věra, Přílohy [Jiný výsledek]
580716Mgr. Martin ŘebounŘeboun, Martin, Posterové sdělení: Řeboun M, Mušálková D, Pešková K, Sikora J, Dvořáková L. Srovnání variability poměrů inaktivace chromosomu X v solidních a periferních tkáních u žen s X-vázanými onemocněními. In Praha; 2017. [Jiný výsledek]
580716Mgr. Martin ŘebounŘeboun, Martin, Posterová prezentace: Řeboun M, Mušálková D, Hřebíček M, Sikora J, Kulhánek J, Včelák J, et al. Comparison of X chromosome inactivation in peripheral tissues and visceral organs in females with X-linked diseases. In Orlando, Florida; 2017 [Jiný výsledek]
580716Mgr. Martin ŘebounŘeboun, Martin, Posterové sdělení: Řeboun M, Pešková K, Chrastina P, Včelák J, Honzík T, Dvořáková L. Metabolický panel: příprava a analýza dat, první diagnostické výsledky. In Nesuchyně, Česká republika; 2017. [Jiný výsledek]
1015Mgr. Lena Obeidová, Ph.D.Obeidova, Lena; Hojny, Jan; Elisakova, Veronika; Kavec, Miriam; Seeman, Tomas; Reiterova, Jana; Stekrova, Jitka , The European Human Genetics Conference - poster [Jiný výsledek]
1015Mgr. Lena Obeidová, Ph.D.Obeidová, Lena; Hojný, Jan; Elišáková, Veronika; Kavec, Miriam; Reiterová, Jana; Seeman, Tomáš; Štekrová, Jitka, 21. celostátní konference DNA diagnostiky - přednáška [Jiný výsledek]
120616Mgr. Peter ZvirinskýIveta Mrázová, Peter Zvirinsky, Poster prezentovaný na konferencii ICAISC 2017. [Jiný výsledek]
454216Mgr. Bc. Edita WolfWolf, Edita, Překlad spisu De otio [Jiný výsledek]
454216Mgr. Bc. Edita WolfWolf, Edita, Překlad spisu De tranquillitate animi [Jiný výsledek]
454216Mgr. Bc. Edita WolfWolf, Edita, Rozpracovaná úvodní studie k překladu Senekových spisů [Jiný výsledek]
454216Mgr. Bc. Edita WolfWolf, Edita, Text kapitoly ve společné monografii o Senekovi [Jiný výsledek]
454216Mgr. Bc. Edita WolfPopelková, Eva, Kapitola ve společné monografii o Senekovi [Jiný výsledek]
144215Mgr. Martin HolýHolý, Martin, Problém sociální teologie Církve československé husitské [Jiný výsledek]
656314Mgr. Pavla HasilováHasilová, Pavla - Hasil, Jan, Rukopis článku "Cesty za každodenností pražského barokního opevnění" z konference Město a jeho hradby (Praha, říjen 2017), bude publikováno ve sborníku Documenta Pragensia. [Jiný výsledek]
656314Mgr. Pavla HasilováHasilová, Pavla - Hasil, Jan, Prezentace konferenčního příspěvku "Cesty za každodenností pražského barokního opevnění" z konference Město a jeho hradby (Praha, říjen 2017) [Jiný výsledek]
172214Mgr. Kateřina Kreisingerová, Ph.D.Vlčková, Kateřina; Vachtenheim, Jiří; Réda Jiří; Horák, Pavel; Ondrušová, Lubica, Publikace "ahead of print" s názvem Inducibly decreased levels of MITF do not affect proliferation and phenotype switching but reduce differentiation of human melanoma cells podpořená grantem GAUK, přijatá do časopisu Journal of Cellular and Molecular Medicine [Jiný výsledek]
172214Mgr. Kateřina Kreisingerová, Ph.D.Vlčková, Kateřina; Vachtenheim, Jiří; Réda Jiří; Horák, Pavel; Ondrušová, Lubica, Supplementary Files k publikace "ahead of print" s názvem Inducibly decreased levels of MITF do not affect proliferation and phenotype switching but reduce differentiation of human melanoma cells [Jiný výsledek]
191415MUDr. Štěpán JeřábekJerabek, Stepan et al., Posterové sdělení "The discrepancy between iFR and FFR: associated factors", mezinárodní kongres EuroPCR 2017, 16-.19.5.2017, Paris, France [Jiný výsledek]
191415MUDr. Štěpán JeřábekJerabek, Stepan et al., Posterové sdělení "The relationship between endothelial dysfunction assessed by digital pletysmography and discrepancies between FFR and iFR measurements", mezinárodní kongres EuroPCR 2018, 22.-25.5.2018, Paris, France [Jiný výsledek]
191415MUDr. Štěpán JeřábekJeřábek, Štěpán et al., Posterové sdělení "Možné vysvětlení rozdílných nálezů mezi FFR a iFR", XXVIII. intervenční workshop, 11.-13.4.2018, Hradec Králové [Jiný výsledek]
1752314PharmDr. Mgr. Adam Čepa, Ph.D.Čepa, Adam; Ráliš Jan; Marešová, Lenka; Kleinová, Markéta; Seifert, Daniel; Sieglová, Irena; Král, Vlastimil; Polášek, Miloslav; Paurová, Monika;Lázníček, Milan; Lebeda, Ondřej, Článek v impaktovaném časopise: Applied Radiation and Isotopes Radiolabeling of the antibody IgG M75 for epitope of human carbonic anhydrase IX by 61Cu and 64Cu and its biological testing Článek čeká na přijetí [Jiný výsledek]
376216Mgr. Lucie TrlifajováTrlifajová, Lucie, článek ve finální fázi recenzního řízení [Jiný výsledek]
376216Mgr. Lucie TrlifajováTrlifajová, Lucie, Článek k přepracování [Jiný výsledek]
1145016Mgr. Filip Šebesta, Ph.D.Šebesta, Filip; Sychrovský, Vladimír; Tanaka, Yoshiyuki; Burda, Jaroslav, manuskript článku: QM/MM Umbrella sampling MD Study of Thymine Interaction with Mercury Cation in Explicit Water Solution [Jiný výsledek]
923116Mgr. Jarmila Králová, Ph.D.Králová Jarmila, V roce 2017 jsem navštívila mezinárodní konferenci v Londýně (Signal Transduction in Health and Disease), kde jsem tento projekt prezentovala formou posteru. Poster a otištěný abstrakt přikládám do příloh. [Jiný výsledek]
1115PhDr. Václav Korbel, Ph.D.Cingl Lubomír, Korbel Václav, Prezentace výsledků poslední části projektu z věznic v ČR na UCSD [Jiný výsledek]
1115PhDr. Václav Korbel, Ph.D.Cingl Lubomír, Korbel Václav, Working paper: Underlying motivations for rule-violation among juvenile delinquents: A lab-in-the-field experiment [Jiný výsledek]
1115PhDr. Václav Korbel, Ph.D.Cingl Lubomír, Korbel Václav, Working paper: Delinquent identity and ingroup favoritism in juvenile detention centers [Jiný výsledek]
1115PhDr. Václav Korbel, Ph.D.Cingl Lubomír, Korbel Václav, Zpráva z třetí části projektu pro Vězeňskou službu ČR [Jiný výsledek]
80815RNDr. Barbora Heřmánková, Ph.D.Heřmánková, Barbora, Poster s názvem IMMUNOMODULATORY POTENTIAL OF MESENCHYMAL STEM CELLS IN THE TREATMENT OF RETINAL DISORDERS prezentovaný na cytometrické konferenci International Conference Analytical Cytometry IX v Praze. [Jiný výsledek]
80815RNDr. Barbora Heřmánková, Ph.D.Heřmánková, Barbora, Přednáška na téma Potenciál kmenových buněk v léčbě onemocnění sítnice prezentovaná na oftalmologické konferenci v Českém Krumlově. [Jiný výsledek]
80815RNDr. Barbora Heřmánková, Ph.D.Heřmánková, Barbora, Poster s názvem Therapeutic potential of mesenchymal stem cells for the treatment of retinal disorders prezentovaný na konferenci Bioimplantologie 2017 v Brně. [Jiný výsledek]
80815RNDr. Barbora Heřmánková, Ph.D.Heřmánková, Barbora, Poster s názvem THE SUPPORTIVE ROLE OF INTERFERON-γ IN RETINAL DIFFERENTIATION OF MESENCHYMAL STEM CELLS prezentovaný na oftalmologické konferenci EVER v Nice ve Francii. [Jiný výsledek]
106515PhDr. Tereza PluskalováNakladatelství Academia, Dohoda o vydání publikace o historii Strakovy akademie z pera řešitelky po dodání rukopisu a kladném recenzním řízení. [Jiný výsledek]
1046216Mgr. Eliška Kuťáková, Ph.D.Kuťáková, Eliška, Poster s názvem "Interactive plant-soil feedbacks in model micro-communities" byl prezentován na konferenci Ecology Across Borders: Joint Annual Meeting 2017 (11.-14.12., Ghent, Belgie). Poster ukazuje výsledky z posledního experimentu v rámci projektu. [Jiný výsledek]
296216Mgr. Dana KalábováKalabova, Dana; Alblova, Miroslava; Smidova, Aneta; Petrvalska, Olivia; Obsil, Tomas; Obsilova, Veronika., Prezentace výsledků práce formou posteru na konferenci Mitochondria, apoptosis and cancer, Bled, Slovenia, 16. 09. - 18. 09. 2017 Název: Biophysical characterization of the interaction between caspase-2 and 14-3-3 protein. [Jiný výsledek]
338815Mgr. Lenka Macháčková, Ph.D.Macháčková Lenka, Votavová Alena, Mikát Michael, Matějková Stanislava, Řehoř Ivan, Gillarová Simona, Straka Jakub, Manuskript článku [Jiný výsledek]
1109216RNDr. Jiří HelmichHelmich, Jiří, SW LinkedPipes Discovery UI: https://github.com/linkedpipes/discovery-ui [Jiný výsledek]
1109216RNDr. Jiří HelmichHelmich, Jiří, SW LinkedPipes Discovery: https://github.com/linkedpipes/discovery [Jiný výsledek]
275215Mgr. Marie VanišováRodinová, Marie, Poster pro konferenci Euromit 2017 [Jiný výsledek]
275215Mgr. Marie VanišováRodinová, Marie, Prezentace Výsledků na konferenci 32. Pracovní dny Dědičné metabolické poruchy [Jiný výsledek]
275215Mgr. Marie VanišováRodinová, Marie, Podrobná závěrečná zpráva [Jiný výsledek]
816216Mgr. Dalibor Miklík, Ph.D.Miklík Dalibor, Prezentace na konferenci: XVII. Interdisciplinary meeting of young biologists, biochemists and chemists The nature of stable expression of the human immunodeficiency virus type 1 [Jiný výsledek]
816216Mgr. Dalibor Miklík, Ph.D.Miklík Dalibor, Přednáška na konferenci: 29th International Workshop on Retroviral Pathogenesis, Liblice Accumulation of long-term transcriptionally active vectors in active promoters and enhancers [Jiný výsledek]
816216Mgr. Dalibor Miklík, Ph.D.Miklík Dalibor, Přednáška na konferenci: 6th International Conference on Retroviral Integration, Bordeaux Transcriptional start sites and enhancers are genomic loci permissive for long-term stable expression of proviruses [Jiný výsledek]
327515Mgr. Monika Paúrová, Ph.D.Paúrová, Monika, Manuskript New Journal of Chemistry: Optimization of selectivity and complexation rate of copper radioisotopes: Formation and dissociation kinetic studies of 1,4,8-trimethylcyclam-based ligands with different coordinating pendant arms (ID NJ-ART-01-2018-000419) [Jiný výsledek]
1484214PhDr. Marie Vyskočilová FouskováFousková Vyskočilová, Marie, Recenze na knihu Muži proti ohni. Motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války 1914-1918. (Jiří Hutečka, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016) Recenze bude otištěna v časopise Střed/Centre věhem roku 2018. [Jiný výsledek]
1484214PhDr. Marie Vyskočilová FouskováFousková Vyskočilová, Marie, "Za lepší život venkovské ženy. Obrazy občanského a politického aktérství žen v časopise Zvěstování před obecními volbami r. 1919." Zadána k publikaci do časopisu Soudobé dějiny. [Jiný výsledek]
468216Mgr. David JeřábekJeřábek, David, Abstrakt příspěvku přijatého na mezinárodní konferenci CRE 2018, která proběhne v Praze, v červnu 2018. [Jiný výsledek]
1472217Mgr. Jakub KrylKryl. Jakub, Konference CETEG 2017 (přednáška) Kryl J., Jeřábek P., Lexa O.: Distinct deformation microstructures related to deformation overprints identified in quartzo-feldspathic rocks of the Krušné hory Mountains (Erzgebirge) [Jiný výsledek]
196216RNDr. Marie KubínováHnětynková, Iveta; Kubínová, Marie; Plešinger Martin, Noise in residuals of LSQR, LSMR, and CRAIG regularization, poster, Computational Inverse Problems - Insight and Algorithms, August 23–25, 2017, Copenhagen, Denmark. [Jiný výsledek]
196216RNDr. Marie KubínováHnětynková, Iveta, Gergelits, Tomáš; Kubínová, Marie; Strakoš, Zdeněk, On Pairing Strategies Between Exact and Finite Precision Short-Recurrences, Book of Abstracts, pp. 143--145, Householder Symposium XX, June 19--23, 2017, Blacksburg, Virginia, USA [Jiný výsledek]
390615RNDr. Filip KrijtKrijt, Filip; Jiracek, Zbynek; Bures, Tomas; Hnetynka, Petr; Gerostathopoulos, Ilias, Intelligent Ensembles – a Declarative Group Description Language and Java Framework (Artifact), a companion artifact to the SEAMS'17 paper, published as part of the Dagstuhl Artifacts Series (DARTS), 2017 DOI: http://doi.org/10.4230/DARTS.3.1.6 [Jiný výsledek]
390615RNDr. Filip KrijtBures, Tomas; Gerostathopoulos, Ilias; Hnetynka, Petr; Plasil, Frantisek; Krijt, Filip; Vinarek, Jiri; Kofron, Jan, Trait-based Language for Smart Cyber-Physical Systems. A tech report on the TCOF-ADL, published as Tech. Report No. D3S-TR-2017-01, Department of Distributed and Dependable Systems, Charles University, January 2017 URI: http://d3s.mff.cuni.cz/publications/download/D3S-TR-2017-01.pdf [Jiný výsledek]
580516Mgr. Anna KnechtlováVeverková, Anna, Rozpracovaný seznam idiomatických výrazů [Jiný výsledek]
1272214RNDr. Jana Oltová, Ph.D.Oltová, Jana, Zebrabase: An intuitive tracking solution for aquatic model organisms [preprint] [Jiný výsledek]
159415PharmDr. Lucie Novosvětská, Ph.D.Zelená, Lucie, Prezentace výsledků na interním semináři Katedry analytické chemie Farmaceutické fakulty 14.6.2017. [Jiný výsledek]
159415PharmDr. Lucie Novosvětská, Ph.D.Zelená, Lucie, Příspěvek na konferenci ICFIA 2017, Petrohrad, Rusko - abstrakt. [Jiný výsledek]
159415PharmDr. Lucie Novosvětská, Ph.D.Zelená, Lucie, Příspěvek na koferenci ExTech 2017, Santiago de Compostela, Španělsko - abstrakt. [Jiný výsledek]
269415Mgr. Jakub KocurekSehnalová, Anna, Sehnalová, Anna (forthcoming). "Medicinal Mandala: Potency in Spatiality", HIMALAYA [https://himalayajournal.org/], special issue on 'Potent Substances' (vol 39.1). [Jiný výsledek]
269415Mgr. Jakub KocurekKocurek Jakub, Kocurek, Jakub. "The Lost Gardens of Heligan: Znovuzrození viktoriánského velkostatku a exotických zahrad." Článek byl sepsán po dohodě a podle instrukcí redakce recenzovaného časopisu Zahradnictví. [Jiný výsledek]
269415Mgr. Jakub KocurekSehnalová, Anna, Sehnalová, Anna (forthcoming). "Bonpo Mendrub Celebration: How Potency Becomes", HIMALAYA [https://himalayajournal.org/], special issue on 'Potent Substances' (vol 39.1). [Jiný výsledek]
269415Mgr. Jakub KocurekKocurek Jakub, Kocurek, Jakub (forthcoming). "WARDIAN CASE, JEDNODUCHÝ VYNÁLEZ, KTERÝ ZMĚNIL SVĚT: Nathaniel Bagshaw Ward a jeho vynález v kontextu dobové vědy, společnosti a kultury." Článek úspěšně prošel recenzním řízením v časopise Dějiny vědy a techniky a bude letos publikován. [Jiný výsledek]
269415Mgr. Jakub KocurekKocurek Jakub, Kocurek, Jakub. "VIKTORIÁNSKÉ ROSTLINNÉ MÁNIE A PERCEPCE ROSTLIN: Co vypovídají o lidském vnímání rostlin." Článek bude nabídnut recenzovanému časopisu Kuděj. [Jiný výsledek]
159115MUDr. Barbora Kučerová, Ph.D.Frýbová Barbora, Kokešová Alena, Vlk Radovan, Rygl Michal, prezentovaný poster s průběžnými výsledky grantu na Studentské vědecké konferenci 2017, 2. lékařské fakulty FN Motol. Název posteru: Může být i-FABP biomarkerem pro poškození střeva u pacientů s gastroschízou? Poster s dedikací grantu. [Jiný výsledek]
159115MUDr. Barbora Kučerová, Ph.D.Frybova Barbora, Kokesova Alena, Vlk Radovan, Rygl Michal, prezentovaný poster na evropskému kongresu EUPSA (European Paediatric Surgeons Association), Limassol, Kypr, květen 2017 Intestinal fatty acid-binding protein as the biomarker of intestinal damage in gastroschisis Poster s dedikací grantu. [Jiný výsledek]
159115MUDr. Barbora Kučerová, Ph.D.Frýbová Barbora, Kokešová Alena, Rygl Michal, Fotodokumentace uvedení silikonového sila do praxe - pacientka č. 1 a pacientka č. 2. Grafy porovnání hladin i-FABP u pacientky s použitím silikonového sila a u pacientů po primárním uzávěru/odloženém uzávěru a u pacientů se střevní atrézií. [Jiný výsledek]
159115MUDr. Barbora Kučerová, Ph.D.Kokešová Alena, Frýbová Barbora, Rygl Michal, Dynamika hladin i-FABP u pacientů se simple a complex gastroschisis v porovnání s kontrolní skupinou - grafy [Jiný výsledek]
159115MUDr. Barbora Kučerová, Ph.D.Frýbová Barbora, Publikace pro matky pacientů s gastroschízou, pomáhá při prenatální konzultaci před porodem i jako základní informace pro rodičky po porodu. Publikace nabízí základní informace o této vadě i pro studenty 2.LF UK, kteří stážují Klinice dětské chirurgie FN Motol. [Jiný výsledek]
598217RNDr. Miroslava Bursová, Ph.D.Bursová Miroslava , poster (Euroanalysis 2017) [Jiný výsledek]
698316MUDr. Radka SzotkowskáStraková Radka; Gojda Jan; Plíhalová Andrea; Weichet Jiří; Večeřová Lívia; Anděl Michal, "Využití dynamických metod magnetické rezonance ke stanovení krevní perfúze pankreatu", poster publikovaný na 53.diabetologických dnech v Luhačovicích 5.-8.4.2017 - oceněn 3.místem v posterové sekci [Jiný výsledek]
387515Mgr. Zdeňka Kubátová, Ph.D.Vojtíková, Zdeňka, Diplom - 2. místo - Science Slam UK [Jiný výsledek]
387515Mgr. Zdeňka Kubátová, Ph.D.Vojtíková, Zdeňka, Award for Outstanding Oral Presentation, 2. prize [Jiný výsledek]
387515Mgr. Zdeňka Kubátová, Ph.D.Vojtíková, Zdeňka, Prezentace - ENPER [Jiný výsledek]
964216Mgr. Pavel Pecháček, Ph.D.Hanzalová, Dana; Marešová, Jana; Rindoš, Michal; Faltýnek Fric, Zdeněk; Pecháček, Pavel, Molecular phylogeny and evolution of ultraviolet wing patterns of the genus Gonepteryx (Lepidoptera: Pieridae) /pracovní název/; připravovaný manuskript [Jiný výsledek]
964216Mgr. Pavel Pecháček, Ph.D.Hanzalová, Dana; Pecháček, Pavel; Marešová, Jana; Rindoš, Michal; Faltýnek Fric, Zdeněk, Molekulární fylogeneze žluťásků rodu Gonepteryx – první výsledky (POSTER) [Jiný výsledek]
964216Mgr. Pavel Pecháček, Ph.D.Pecháček, Pavel; Stella, David; Kleisner, Karel, Ultraviolet patterns are more condition-dependent than wing venation in the genus Gonepteryx (Lepidoptera, Pieridae); článek odeslaný do časopisu Ecological Entomology; v současné době probíhá jeho přepracování/revize [Jiný výsledek]
964216Mgr. Pavel Pecháček, Ph.D.Stella, David;, Faltýnek Fric, Zdeněk; Rindoš, Michal; Kleisner, Karel; Pecháček, Pavel, The Distribution of Ultraviolet Ornaments in Genus Colias Butterflies (Lepidoptera: Pieridae); článek odeslaný do čapisu Environmental Ecology [Jiný výsledek]
366415RNDr. Tereza Radostná, Ph.D.Schořálková, Tereza, Disertační práce na téma Hormonální kontrola pohlavně-dimorfních znaků ještěrů obhájená 15.9.2017 na Univerzitě Karlově. Odkaz na Repozitář závěrečných prací: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/144288/29637386/?q=%7B%22______searchform___search%22%3A%22Scho%5Cu0159%5Cu00e1lkov%5Cu00e1+plaz%22%2C%22______searchform___butsearch%22%3A%22Vyhledat%22%2C%22______facetform___facets___workType%22%3A%5B%22IP%22%5D%2C%22______facetform___facets___defenseYear%22%3A%5B%222017%22%5D%2C%22PNzzpSearchListbasic%22%3A1%7D&lang=cs [Jiný výsledek]
366415RNDr. Tereza Radostná, Ph.D.Schořálková, Tereza, Ústní prezentace na konferenci České herpetologické společnosti konané v Hradeci Králové 21.- 23.4.2017 na téma Jak poznám, že je to ona? Hormonální kontrola rozpoznávání pohlaví u gekončíka nočního [Jiný výsledek]
96217Mgr. Ivana MikováMiková Ivana, Conference Unravelling the Politics of Disarray, University of Nottingham “Cooperative logic of the East Asian economic regionalism” Thursday, 15 June 2017 [Jiný výsledek]
96217Mgr. Ivana MikováMiková Ivana, East Asian Economic Regionalism. Cooperation for economic development or power interests? the article is preliminarily accepted for the publication in 12:1 or 12:2 of The Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS) (Scopus) [Jiný výsledek]
96217Mgr. Ivana MikováMiková Ivana, Email confirmation of preliminary acceptance of the article to CEJISS. [Jiný výsledek]
96217Mgr. Ivana MikováMiková Ivana, 2017 IIPPE Conference in Berlin 8th Annual Conference in Political Economy sponsored by the International Initiative for Promoting Political Economy (IIPPE), the Critical Political Economy Research Network (CPERN) and the Institute for International Political Economy at the Berlin School of Economics and Law (IPE), hosted by the latter, 13-15 September 2017. [Jiný výsledek]
96217Mgr. Ivana MikováMiková Ivana, Research consultations with Dr Shogo Suzuki at Manchester University [Jiný výsledek]
112515Mgr. Kateřina Jirásková, Ph.D.Jirásková, Kateřina, Odůvodnění pro opoždění publikace [Jiný výsledek]
279715Mgr. Jakub Žárský, Ph.D.Žárský, Jakub, Poster na konferenci European Geosciences union EGU 2018 ve Vídni (8. - 13. 4. 2018) prezentující pilotní data zahrnutá do přihlášky GAČR 19-20451S. [Jiný výsledek]
324215PharmDr. Sára Karbanová, Ph.D.Karbanová, Sára et al., Posterové sdělení prezentované na konferenci International BioParadigms transporter conference - 2017 [Jiný výsledek]
1102217Ing. Olga SoučkováSoučková Olga, PREZENTACE Study of the purinosome in HeLa cells and Caenorhabditis elegans model systems (Gdaňsk, PL - Purine and Pyrimidine Society meeting PP17) [Jiný výsledek]
1102217Ing. Olga SoučkováSoučková Olga, POSTER/PREZENTACE Příprava modelového systému pro studium dynamického formování purinosomu a jeho regulace (Nesuchyně, ČR - 32. Pracovní Dny – Dědičné metabolické poruchy) [Jiný výsledek]
726316PharmDr. Ivona Lhotská, Ph.D.Lhotská Ivona, Holznerová Anežka, Gajdošová Barbora, Šatínský Dalibor, abstrakt přednášky, konference Vitatox [Jiný výsledek]
726316PharmDr. Ivona Lhotská, Ph.D.Lhotská Ivona, Holznerová Anežka, Šatínský Dalibor, abstrakt příspěvku, PGS konference 2017 [Jiný výsledek]
726316PharmDr. Ivona Lhotská, Ph.D.Lhotská Ivona, Parmová Martina, Gajdošová Barbora, Šatínský Dalibor, abstrakt posteru, konference HPLC 2017 [Jiný výsledek]
726316PharmDr. Ivona Lhotská, Ph.D.Lhotská Ivona, Parmová Martina, Gajdošová Barbora, Šatínský Dalibor, abstrakt posteru, konference Euroanalysis [Jiný výsledek]
726316PharmDr. Ivona Lhotská, Ph.D.Lhotská Ivona, Gajdošová Barbora, Solich Petr, Šatínský Dalibor, Publikace "Molecularly imprinted vs. reversed phase extraction for the determination of zearalenone: A critical comparison of sample clean-up efficiency achieved in an on-line coupled SPE chromatography system" odeslaná do časopisu Analytical and Bioanalytical Chemistry, recenzní řízení (major revision) [Jiný výsledek]
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Wagenknecht, David; Carva, Karel; Turek, Ilja, Zvaná přednáška na konferenci: SPIE Optics and Photonics: Spintronics X (San Diego, USA, srpen 2017). Spin-dependent electronic transport at finite temperatures from the first principles [Jiný výsledek]
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Šmejkal, Libor; Sinova, Jairo, Pozvaná přednáška na konferenci. SPICE Conference (Mainz, Německo, červen 2016). From Neel spin-orbit torques to Dirac fermions in antiferromagnets [Jiný výsledek]
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Wagenknecht, David; Carva, Karel; Turek, Ilja, Poster na konferenci: 6th Annual Conference of IT4Innovations and 1st Users Conference of IT4Innovations (Ostrava Česká Republika, říjen-listopad 2017). Fully relativistic ab initio calculations of temperature-dependent electrical transport [Jiný výsledek]
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Wagenknecht, David; Carva, Karel; Turek, Ilja, Poster na konferenci: Winter School: Magnetism (Vídeň, Rakousko, únor 2017). Temperature dependent ab initio calculatios of anomalous Hall effect for nickel alloys [Jiný výsledek]
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Šmejkal, Libor; Sinova, Jairo; Jungwirth, Tomáš, Poster na konferenci: Ab initio Spin-orbitronics (Pescara, Itálie, září 2017). Magnetotransport in Dirac and Weyl antiferromagnets [Jiný výsledek]
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Šmejkal, Libor, Pozvaná přednáška (Grenoble, Francie, říjen 2017). From anisotropic magnetoresistance to Dirac fermions in antiferromagnets [Jiný výsledek]
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Šebesta, Jakub; Baláž, Pavel;, Carva, Karel, Poster na konferenci: DPG (Deutsche Physikalische Gesellschaft, Drážďany, Německo, březen 2017). Influence of magnetic doping on the behavior of Bi2Se3 [Jiný výsledek]
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Wagenknecht, David; Carva, Karel; Turek, Ilja, Přednáška na konferenci: INTERMAG Dublin 2017 (Dublin Irsko, květen 2017). Fully relativistic temperature dependent electronic transport properties of magnetic alloys from the first principles [Jiný výsledek]
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Wagenknecht, David; Carva, Karel; Turek, Ilja, Přednáška na konferenci: DPG (Deutsche Physikalische Gesellschaft, Drážďany, Německo, březen 2017). Ab initio calculation of thermal dependent anomalous Hall effect [Jiný výsledek]
338415Mgr. Filip Košek, Ph.D.Košek, Filip; Culka, Adam; Jehlička, Jan, Košek, Filip; Culka, Adam; Jehlička, Jan, Tracking of Hydration States of Sulfates by Laboratory and in situ Raman Spectroscopy (poster). In: 27th Goldschmidt 2017, Praha, 13.-18. srpen 2017; abstrakt č. 2103. Dostupné z: https://goldschmidt.info/2017/abstracts/abstractView?id=2017004537 [Jiný výsledek]
269215Mgr. Radim KubaKUBA, R., FLEGR, J., HAVLÍČEK, J. , The age-gap and gender do matter! The effect of gender and age difference between siblings on educational achievements. (SFA). 29th Annual Meeting of Human Behavior and Evolution Society. USA, Idaho, Boise State University, 31.05.2017 - 03.06.2017. [Jiný výsledek]
269215Mgr. Radim KubaKREJCOVA, L., KUBA, R., Chovanec, FLEGR, J., M., WEISS, P., KLAPILOVÁ, K., Pornography Consumption in Czech and Slovak Women: Prevalence of Usual and Unusual Contents´ Use and Variables Associated with Overall Consumption Frequency (paper draft) [Jiný výsledek]
269215Mgr. Radim KubaKUBA, R., FLEGR, J., HAVLÍČEK, J. , The Effect of Birth Order on Educational Achievements. Intelligence (manuskript v recenzním řízení). [Jiný výsledek]
269215Mgr. Radim KubaKUBA, R., FLEGR, J., HAVLÍČEK, J. , Who is the second kindest relative? New support for the theory of paternity uncertainty. International Society for Human Ethology - 6th Summer Institute. USA, Idaho, Boise State University, 04.06.2017 - 06.06.2017. [Jiný výsledek]
324015RNDr. Petr Hruška, Ph.D.Hruška, Petr, Hruška, Petr, Hydrogen interaction with vacancies in Ti, ústní příspěvek na mezinárodní konferenci 17th Positron Studies of Defects (PSD-17), Dresden-Rossendorf (Německo), 3.9. - 8.9. 2017, https://www.hzdr.de/db/Cms?pNid=297, příspěvek vložen jako příloha [Jiný výsledek]
324015RNDr. Petr Hruška, Ph.D.Hruška, Petr, Hruška, Petr, Hydrogen interaction with vacancies in Ti, ústní příspěvek na mezinárodní konferenci 12th International Workshop on Positron and Positronium Chemistry (PPC12), Lublin (Polsko), 28.8. - 1.9. 2017, http://www.ppc12.umcs.pl, příspěvek vložen jako příloha [Jiný výsledek]
1394217RNDr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.Kratochvíl, Jiří, Oceněná (SFV “Michel Cantarel” student grant) přednáška na téma: Antibacterial thin films prepared by means of low temperature plasma, 8th International Conference on Innovations in Thin Film Processing and Characterization 23th - 27th of October 2017, Nancy, France. Abstrakt je v příloze. [Jiný výsledek]
1394217RNDr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.Kratochvíl, Jiří, Přednáška na téma: Antibacterial coatings based on plasma polymers and plasma polymer nanocomposites, 8th International Workshop on Polymer Metal Nanocomposites, 12th - 15th of September 2017, Prague, Czech Republic. Abstrakt je v příloze. [Jiný výsledek]
1394217RNDr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.Kratochvíl, Jiří, Přednáška na téma: Immobilization of antibiotics into plasma polymer thin films, 26th Week of Doctoral Students, 6th-8th of June 2017, Prague, Abstrakt je v příloze. [Jiný výsledek]
1394217RNDr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.Kratochvíl Jiří, Poster na téma: Stability of plasma polymer – metal nanocomposites, Nanocon 18th - 20th of October 2017, Brno, Czech Republic. [Jiný výsledek]
196516Mgr. Ivan Kolář, Ph.D.Hruška, Ondřej, Specific solutions to Quadratic Gravity. Prezentace na EREP 2017, Universidad de Málaga, Málaga, Spain, 13.9.2017. [Jiný výsledek]
196516Mgr. Ivan Kolář, Ph.D.Hejda, Filip, Progress in generalising the BSW effect to extremal rotating electrovacuum black holes. Prezentace na X Black Holes Workshop, Aveiro University, Aveiro, Portugal, 18.12.2017. [Jiný výsledek]
196516Mgr. Ivan Kolář, Ph.D.Hruška, Ondřej, Exact gravitational field of a tachyon moving in the (anti-)de Sitter universe. Prezentace na X Black Holes Workshop, Aveiro University, Aveiro, Portugal, 19.12.2017. [Jiný výsledek]
196516Mgr. Ivan Kolář, Ph.D.Kolář, Ivan, Higher-dimensional NUT-like and near-horizon geometries from Kerr–NUT–(A)dS metrics. Prezentace na EREP 2017, Universidad de Málaga, Málaga, Spain, 13.9.2017. [Jiný výsledek]
196516Mgr. Ivan Kolář, Ph.D.Hejda, Filip, Geometrical derivation of kinematic restrictions on particle collisions near extremal black holes. Prezentace na BritGrav17, University of Oxford, Oxford, United Kingdom, 7.4.2017. [Jiný výsledek]
196516Mgr. Ivan Kolář, Ph.D.Kolář, Ivan, NUT-like and near-horizon geometries from Kerr–NUT–(A)dS spacetimes. Poster na Summer School: Between Geometry and Relativity, Erwin Schrödinger Institute, Vienna, Austria, 19.7.2017. [Jiný výsledek]
168216RNDr. Petra Valášková, Ph.D.Valášková Petra, Výroční zpráva za rok 2018 grantového projektu GAUK 168216 detailní popis výsledků. [Jiný výsledek]
168216RNDr. Petra Valášková, Ph.D.Valášková, Petra, Šuk, Jakub, Vítek, Libor, Leníček, Martin, Muchová,Lucie, Výsledky byly prezentovány na mezinárodní konferenci Don Ostrow Trieste Yellow Retreat konanou v Terstu, které se zúčastnili přední světově uznávaní odborníci zabývající se problematikou katabolické dráhy hemu. Na konferenci byl prezentován příspěvek Antiinflammatory effects of bilirubin. V příloze je přiložen abstrakt a prezentace z konference. [Jiný výsledek]
168216RNDr. Petra Valášková, Ph.D.Valášková, Petra, Šuk, Jakub, Vítek, Libor, Muchová,Lucie, Dílčí výsledky byly prezentovány na konferenci XLV. Májové hepatologické dny 2017 konanou v Olomouci. Tato konference je pořádána každý rok Českou hepatologickou společností. Přednesená prezentace na téma Protizánětlivé účinky bilirubinu a abstrakt z této konference jsou přiloženy v příloze. [Jiný výsledek]
33315RNDr. Vít Musil, Ph.D.Musil, Vít, Fractional maximal operator in Orlicz spaces, preprint. [Jiný výsledek]
253115PharmDr. Lenka Applová, Ph.D.Najmannová Iveta, 11th World Congress on Polyphenols Applications - Najmanová, I.; Migkos, T.; Vopršalová, M.; Pourová, J.; Pilařová, V.; Nováková, L.; Mladěnka, P. Antihypertensive effects of quercetin metabolites [Jiný výsledek]
253115PharmDr. Lenka Applová, Ph.D.Najmannová Iveta, 67. Česko-Slovenské Farmakologické dny - Najmanová I., Pourová J., Migkos T., Vopršalová M., Mladěnka P. Vasorelaxant properties of quercetin metabolites [Jiný výsledek]
253115PharmDr. Lenka Applová, Ph.D.Najmannová Iveta, 21. Kongres o ateroskleróze - Najmanová, I.; Vopršalová, M.; Migkos, T.; Pourová, J.; Mladěnka, P. Quercetin vs. its metabolites - what is responsible for antihypertensive effect? [Jiný výsledek]
253115PharmDr. Lenka Applová, Ph.D.Applová Lenka, APPLOVÁ L, VELJOVIC E, KARLÍČKOVÁ J, MACÁKOVÁ K, ZAVRSNIK D, SASO L, DURIC C, HRDINA R, MLADĚNKA P. Antiplatelet effects of a series of 9-phenyl-2,6,7-trihydroxy-xanthene-3-ones derivatives. [Jiný výsledek]
253115PharmDr. Lenka Applová, Ph.D.Najmannová Iveta, 7. Postgraduální a 5. Postdoktorandská vědecká konference - Najmanova, I.; Pourová, J.; Migkos, T.; Mladěnka, P. The haemodynamic effects of flavonoid metabolite 4-methylcatechol [Jiný výsledek]
253115PharmDr. Lenka Applová, Ph.D.Applová Lenka, APPLOVÁ L, VELJOVIC E, KARLÍČKOVÁ J, MACÁKOVÁ K, ZAVRSNIK D, SASO L, DURIC C, HRDINA R, MLADĚNKA P. Evaluation of antiplatelet potential of 9-phenyl-2,6,7-trihydroxy-xanthene-3-ones derivatives, Sborník abstraktů 66. Česko-slovenských farmakologických dnů, 2017: 17 [Jiný výsledek]
92315Mgr. Filip Roskovec, Ph.D.Dolejší, Vít, May, Georg, Rangarajan, Ajay, Roskovec, Filip, Do časopisu SIAM Journal on Scientific Computing byl zaslán článek: GOAL-ORIENTED HIGH-ORDER ANISOTROPIC MESH ADAPTATION METHOD FOR LINEAR CONVECTION-DIFFUSION-REACTION PROBLEMS [Jiný výsledek]
850617Mgr. Jan KožákJan Kožák, prezentace výsledků rok 2017: 7. Postgraduální a 5. Postdoktorandská vědecká konference Farmaceutické fakulty UK Název: DEVELOPMENT OF A NOVEL BIORELEVANT IN-VITRO RELEASE TESTING METHOD FOR CONTROLLED RELEASE PARENTERAL PREPARATIONS [Jiný výsledek]
850617Mgr. Jan KožákJan Kožák, Prezentace výsledků rok 2018 : 8. Postgraduální a 6. Postdoktorandská vědecká konference Farmaceutické fakulty UK Název: SILK FIBROIN AND ITS APPLICATION IN PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY [Jiný výsledek]
1046217Mgr. Tomáš WeissWeiss, Tomáš; Slavík, Martin; Bruthans, Jiří, Conference poster with oral presentation: Model of near-surface flow in drying sandstone. – 5th International Conference, HYDRUS Software Applications to Subsurface Flow and Contaminant Transport Problems, 30–31 March 2017, Prague, Czech Republic. [Jiný výsledek]
1046217Mgr. Tomáš WeissWeiss, Tomáš, Conference oral presentation: Jednorozměrný matematický model proudění vody ve vertisolech semi-aridního klimatu. Kostelecké inspirování 2017, Kostelec nad Černými lesy, Czech Republic. [Jiný výsledek]
806217Mgr. Lucie MornsteinováMornsteinová Lucie , Příspěvek na mezinárodní konferenci: Iaponica Brunensia 2017, 22.-23.09.2017 "Solidifying the Status System, the case of outcast groups at the dawn of Tokugawa period" [Jiný výsledek]
806217Mgr. Lucie MornsteinováMornsteinová Lucie , Příspěvek na mezinárodním workshopu: The 9th EU Workshop, Kansai University, Charles University, Japan-EU Research Center, 30. 10. 2017, 身分制の固定化、徳川時代寸前の被差別民 (Proces utužování společenského systému, marginalizované skupiny bezprostředně před začátkem období Tokugawa) [Jiný výsledek]
729516RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.Pankrác, Jan, Effect of radicals and other reactive species on Trichobilharzia regenti, a neuropathogenic avian schistosome. Prezentace pokroku v dizertační práci, která zahrnuje problematiku řešenou v rámci tohoto projektu GAUK, na odborném semináři katedry parazitologie PřF UK. [Jiný výsledek]
729516RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.Pankrác, Jan; Macháček, Tomáš; Kašný, Martin; Horák, Petr, Effect of nitric oxide and hydrogen peroxide on avian schistosomes Trichobilharzia regenti and Trichobilharzia szidati. Ústní příspěvek na konferenci 23rd Helminthological Days, Duchonka (Slovensko), 8.–12. 5. 2017. [Jiný výsledek]
369315Mgr. Martin Pusztai, Ph.D.Pusztai, Martin; Čertnerová, Dora; Škaloudová, Magda; Škaloud, Pavel, Elucidating the evolution and diversity of Uroglena-like colonial chrysophytes - polyphyletic origin of the morphotype [Jiný výsledek]
369315Mgr. Martin Pusztai, Ph.D.Pusztai, Martin & Škaloud, Pavel, Elucidating the evolution and diversity of Uroglena-like colonial chrysophytes – polyphyletic origin of the morphotype. 57th Meeting of the Czech Phycological Society, Praha, 19-21 September 2016 [oral presentation] [Jiný výsledek]
394915Mgr. Jaroslav Kukla, Ph.D.Jaroslav Kukla, Timothy J. S. Whitfeld, Tomáš Cajthaml, Petr Baldrián, Hana Šimáčková and Jan Frouz, The effect of traditional shifting agriculture on soil organic matter and other soil properties in tropical ecosystems of Papua New Guinea, Land Degradation & Development, 2018 [Jiný výsledek]
394915Mgr. Jaroslav Kukla, Ph.D.Jaroslav Kukla, Poster na konferenci: Biogeomon 2017, 9th International Symposium on Ecosystem Behavior. [Jiný výsledek]
394915Mgr. Jaroslav Kukla, Ph.D.Jaroslav Kukla, Věda v zemi lidojedů, Přírodovědci 1/2016, s.30-31. (popularizační článek) [Jiný výsledek]
394915Mgr. Jaroslav Kukla, Ph.D.Jaroslav Kukla, Petr Heděnec, Tomáš Cajthaml, Vojtěch Novotný, Jabbar Moradi, Timothy J. S. Whitfeld, Jan Frouz, , The effect of Piper aduncum invasion on soil biota and soil chemistry in abandoned gardens of Papua New Guinea, Biotropica (rukopis) [Jiný výsledek]
435416Mgr. Václav Gergelits, Ph.D.Gregorová, Soňa; Gergelits Václav; Chvátalová, Irena; Bhattacharyya, Tanmoy; Vališková, Barbora; Fotopulosová, Vladana; Jansa, Petr; Wiatrowska, Diana; Forejt, Jiří, Preprint článku "Modulation of Prdm9-controlled meiotic chromosome asynapsis overrides hybrid sterility in mice", https://www.biorxiv.org/content/early/2017/10/15/203505 [Jiný výsledek]
435416Mgr. Václav Gergelits, Ph.D.Gergelits, Václav; Šimeček, Petr; Parvanov, Emil; Forejt, Jiří, Poster na mezinárodní konferenci EMBL Mammalian Genetics and Genomics: From Molecular Mechanisms to Translational Applications 2017 v Heidelbergu v Německu [Jiný výsledek]
435416Mgr. Václav Gergelits, Ph.D.Gergelits, Václav; Šimeček, Petr; Parvanov, Emil; Forejt, Jiří , Poster na mezinárodní konferenci EMBO Conference on Meiosis 2017 v Hvaru v Chorvatsku [Jiný výsledek]
435416Mgr. Václav Gergelits, Ph.D.Gergelits, Václav; Šimeček, Petr; Parvanov, Emil; Forejt, Jiří, Poster na české studentské konferenci 8th Dev & Cell Bio PhD Conference ve Svatém Janu pod Skalou [Jiný výsledek]
435416Mgr. Václav Gergelits, Ph.D.Gergelits, Václav, Přednáška na české studentské konferenci 10th IMG PhD Conference v Praze [Jiný výsledek]
254715PhDr. Katarína Svitková, Ph.D.Svitková, Katarína, Článek v recenzním řízení časopisu Revista INVI (Universidad de Chile, SCOPUS). [Jiný výsledek]
254715PhDr. Katarína Svitková, Ph.D.Svitková, Katarína, Panel presentation: Making cities resilient: Discourse, practice, and unintended consequences. International conference of the Stockholm Resilience Centre - Stockholm, Sweden. August 2017. [Jiný výsledek]
1054216PharmDr. Zbyněk Brůža, Ph.D.Brůža Zbyněk, OMOCS19- poster [Jiný výsledek]
1054216PharmDr. Zbyněk Brůža, Ph.D.Brůža Zbyněk, Pokroky v organické, anorganické a bioorganické chemii 2018- prezentace [Jiný výsledek]
344615PharmDr. Petra Reimerová, Ph.D.Reimerová, Petra, prezentace na fakultní vědecké postgraduální konferenci (leden 2018) [Jiný výsledek]
344615PharmDr. Petra Reimerová, Ph.D.Reimerová, Petra, posterová prezentace HPLC 2017 (Praha, Česká republika) [Jiný výsledek]
344615PharmDr. Petra Reimerová, Ph.D.Reimerová, Petra, Publikace připravená k odeslání do zahraničního časopisu s IF [Jiný výsledek]
344615PharmDr. Petra Reimerová, Ph.D.Reimerová, Petra, prezentace na fakultní postgraduální konferenci (únor 2017) [Jiný výsledek]
344615PharmDr. Petra Reimerová, Ph.D.Reimerová, Petra, posterová prezentace CECE 2017 (Veszprém, Maďarsko) [Jiný výsledek]
172515RNDr. Iveta Vojtěchová, Ph.D.Vojtechova, Iveta, Submitted manuscript (Behavioural Brain Research): Název: Neonatal immune activation by lipopolysaccharide causes inadequate emotional responses to novel situations but no changes in anxiety or cognitive behavior in Wistar rats Komentář: Manuskript pojednává o vlivu lipopolysacharidu (LPS) podaného mláďatům potkana Wistar v časné fázi postnatálního vývoje (5.-9. den) na chování v dospělosti. Tato manipulace vedla ke změnám v emocionalitě v reakci na nové a stresující prostředí. Jiné domény chování nebyly ovlivněny. Emocionalita se tedy jeví jako nejcitlivější ke změnám indukovaným neonatální imunitní aktivací u potkanů. Model by proto mohl být použit ke studiu příznaků v této doméně pozorovaných u pacientů se schizofrenií či autismem. [Jiný výsledek]
1474217Mgr. Jan BendlBendl, Jan, Přednáška na mezinárodní konferenci: Bendl, J., Hovorka, J. (2017). Child Exposure by Aerosol Particles inside a Bicycle Trailer during the Usual City Ride, AAAR 36th Annual Conference, October 16 - October 20, 2017, Raleigh, North Carolina, USA. Abstrakt dostupný online: http://aaarabstracts.com/2017/viewabstract.php?pid=302 [Jiný výsledek]
1474217Mgr. Jan BendlBendl, Jan, Ocenění za nejlepší přednášku na konferenci postgraduálních studentů Ústavu pro životní prostředí "Best Oral Presentation Award", 14. 11. 2017 [Jiný výsledek]
1474217Mgr. Jan BendlBendl, Jan, První místo v soutěži o nejlepší přednášku mladého vědce na konferenci České aerosolové společnosti, Třešť, 2017: "Dekati Award 2017 for the best presentation of young scientist on the Annual Conference of the Czech Aerosol Society: 1st place" [Jiný výsledek]
906216Mgr. Anna BauerováAnna Bauerová, Anna Bauerová, Lukáš Kratochvíl, Lukáš Kubička - Mám dost velkou přilbu? Hormonální kontrola pohlavně dimorfního růstu u chameleona jemenského, 32. konference České herpetologické společnosti, 22.4.2017 [Jiný výsledek]
325215Mgr. Barbora LepkováLepková, Barbora, Horčičková, Eva, Herben, Tomáš, Přednáška na konferenci BES 2017: Seed dispersal by deer – realised effect on plant communities [Jiný výsledek]
325215Mgr. Barbora LepkováLepková, Barbora, Horčičková, Eva, Herben, Tomáš, Přednáška na konferenci PopBio 2017: Vegetation response and post-disturbance development after deposition of deer droppings [Jiný výsledek]
325215Mgr. Barbora LepkováLepková, Barbora, Přednáška na konferenci ČSPE 2017: Seed germination after digestion by herbivores [Jiný výsledek]
992416Mgr. Hana Leontovyčová, Ph.D.Hana Krutinová, Vladimír Matěj Šašek, Petre Ivanov Dobrev, Lenka Burketová, Lucie Trdá, Přednáška na konferenci MiCom 2017 na téma The role of auxins in the interaction of plant and a hemibiotrophic fungal pathogen Leptosphaeria maculans [Jiný výsledek]
992416Mgr. Hana Leontovyčová, Ph.D.Hana Krutinová , Vladimír Matěj Šašek, Petre Ivanov Dobrev, Lucie Trdá, Lenka Burketová, Přednáška na konferenci DSEBR2017 s názvem AUXINS PRODUCED BY FUNGAL PLANT PATHOGEN AS A POSSIBLE VIRULENCE FACTOR [Jiný výsledek]
34216Mgr. Šárka MichetschlägerováKosinová, Lucie, EFFIECIENT DELIVERY OF MODIFIED SYNTHETITC mRNA INTO PANCREATIC ISLET CELLS. Prezentace výsledků formou plakátového sdělení na mezinárodní konferenci „5th International mRNA Health Conference“ ve dnech 1.-2.11.2017 v Berlíně, Německo. [Jiný výsledek]
128417Ing. Anna Zavaďáková, Ph.D.Zavadakova, Anna, Ocenění nejlepší přednášku prvně prezentujících na mezinárodní konferenci EWMA 2017 v Amsterdamu s příspěvkem "Characteristics of dermal fibroblasts in novel multifactorial 2D and 3D in vitro models of chronic wound". http://ewma.org/ewma-conference/2017-519/scientific/awards/prize-winners-2017/ [Jiný výsledek]
128417Ing. Anna Zavaďáková, Ph.D.Stunová, Anna, Aktivní účast (přednáška) na semináři Biomateriály a jejich povrchy, kde získala druhé místo ve studentské soutěži o nejlepší studentský příspěvek. [Jiný výsledek]
128417Ing. Anna Zavaďáková, Ph.D.Zavaďáková, Anna, Aktivní účast (poster) na mezinárodním symposiu Future Investigators of Regenerative Medicine 2017 ve Španělsku. [Jiný výsledek]
128417Ing. Anna Zavaďáková, Ph.D.Zavaďáková, Anna, Aktivní účast (přednáška) na mezinárodní konferenci Bioimplantologie 2017 [Jiný výsledek]
154215Mgr. Matouš Vobořil, Ph.D.Matouš Vobořil, Poster presented on Next Gene Immunology conference in Izrael [Jiný výsledek]
154215Mgr. Matouš Vobořil, Ph.D.Matouš Vobořil, Supplementary infromation on final report [Jiný výsledek]
154215Mgr. Matouš Vobořil, Ph.D.Matouš Vobořil, Kyoto T cell conference 2017, Short-talk presentation [Jiný výsledek]
966217RNDr. Lucie Zdvořáková, Ph.D.Steiningerová, Lucie, Poster prezentovaný na mezinárodní konferenci "18th International Symposium on the Biology of Actinomycetes", Jižní Korea. [Jiný výsledek]
200816RNDr. Lucie Wallenfels, Ph.D.Hernychová, Lucie, Publikace připravená k odeslání do vědeckého impaktovaného časopisu. [Jiný výsledek]
200816RNDr. Lucie Wallenfels, Ph.D.Hernychová, Lucie, Poster - 65th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics (Indianapolis, USA) [Jiný výsledek]
640616Mgr. Anna Pospíšilová, Ph.D.Pospisilova Anna, Stundl Jan, Minařik Martin & Cerny Robert, New fish models to assess developmental modularity of craniofacial diversity [poster presentation "The 29th CBD Meeting Mavericks, New Models in Developmental Biology, October Japan] [Jiný výsledek]
1075516Mgr. Jan Jerman, M.Sc.Jerman Jan, Mašín David., (in print): A hypoplastic model for soft clays incorporating strength anisotropy. NUMGE2018, Porto. [Jiný výsledek]
1075516Mgr. Jan Jerman, M.Sc.Jerman Jan, Mašín David, Ragni Rafaele, Bienen Britta., (in print): Modelling of spudcan foundation penetrations using an improved hypoplastic model for soft clays. 2018 GeoShanghai International Conference [Jiný výsledek]
284216Mgr. David RozmanRozman, David; Hrkal, Zbyněk; Tesař, Miroslav, Manuscript k publikaci v odborném časopisu. [Jiný výsledek]
540216Mgr. Tomáš TrochTroch, Tomáš, A completed draft of the article on the effect of reimbursement on provided health care. The article is in the submission process in IES working paper series and after comments and revision will be submitted into one of the journals of health economics. [Jiný výsledek]
138215RNDr. Pavel Adámek, Ph.D.Adamek, Pavel; Palecek, Jiri, POSTER: Chemotherapeutic drug paclitaxel modulates function of TRPV1 receptors in the spinal cord dorsal horn by TLR4 activation. The 38th World Congress of Physiological Sciences - IUPS 2017, Rio de Janeiro, August, 1-5, 2017. [Jiný výsledek]
138215RNDr. Pavel Adámek, Ph.D.Adamek, Pavel; Nerandzic, Vladimir; Mrozkova, Petra; Spicarova, Diana; Nagy, Istvan; Palecek, Jiri, POSTER: Peripheral inflammation alters N-arachydonoylphospatidylethanolamine (20:4-NAPE) induced modulation of nociceptive spinal cord synaptic transmission. Neuroscience 2017, Washington, November 11-15, 2017. [Jiný výsledek]
138215RNDr. Pavel Adámek, Ph.D.Adamek, Pavel; Palecek, Jiri, PŘEDNÁŠKA NA KONFERENCI: Activation of TLR4 receptors modulates function of TRPV1 receptors and nociceptive transmission in the model of paclitaxel induced neuropathy. 11th Conference of the Czech Neuroscience Society, Prague, November, 28-29, 2017. [Jiný výsledek]
138215RNDr. Pavel Adámek, Ph.D.Adamek, Pavel; Palecek, Jiri, POSTER: Modulation of inhibitory postsynaptic currents at spinal cord excitatory neurons in VGAT-ChR2-eYFP mice studied in different pain models. Neuroscience 2017, Washington, November 11-15, 2017. [Jiný výsledek]
138215RNDr. Pavel Adámek, Ph.D.Adamek, Pavel; Palecek, Jiri, POSTER: Function of presynaptic TRPV1 receptors in the spinal cord dorsal horn is modulated by chemotherapeutic drug paclitaxel. ISN-ESN Meeting 2017, Paris, August 20-24, 2017. [Jiný výsledek]
165115Mgr. Kateřina AlterováVondráková K., Fabera P., Uttl L., Kačer P., Kubová H., Tsenov G., Poster na konferenci The Eleventh Conference of the Czech Neuroscience Society (28.-29.11.2017) s názvem 'Role of inflammatory mechanisms in seizures development in models of perinatal brain insult'. Dedikace na projekt - ANO [Jiný výsledek]
165115Mgr. Kateřina AlterováZZ - výsledky, Dokument s výsledky k Závěrečné zprávě [Jiný výsledek]
165115Mgr. Kateřina AlterováVondrakova Katerina , Posusta Antonin , Kacer Petr , Paolo Francesco Fabene , James Burchfiel , Kubova Hana , Tsenov Grygoriy , Poster na konferenci The Fifteenth International Conference on Endothelin v Praze (4-7.10.2017) s názvem 'Role of endothelin receptors in the development of seizures in the immature brain'. Dedikace na projekt - ANO [Jiný výsledek]
389115Mgr. Jiří HausnerMöller Ingvar R., Při snaze dosáhnout v HDX-MS experimentech co nejvyššího rozlišení a sekvenčního pokrytí jsme testovali mnoho faktorů ovlivňujících digesci proteinu, která je pro HDX naprosto zásadním krokem. Výsledky prezentované na konferenci byly podkladem k navázání spolupráce se skupinou prof. Randa, se kterým jsme sledovali faktory ovlivňující digesci membránových proteinů v HDX-MS protokolu. Výsledkem je manuskript (v současné době v revizi) v Analytical Chemistry. Na článku se podílel celý tým GAUK grantu 389115 - Jiří Hausner, Alan Kádek a Petr Man. [Jiný výsledek]
389115Mgr. Jiří HausnerHausner, Jiří, "Study of pH dependent structural changes of ClC-ec1 chloride/proton antiporter." Účast v sekci plakátových sdělení na 6. konferenci České společnosti pro hmotnostní spektrometrii (29.-31.3.2017, Olomouc). [Jiný výsledek]
389115Mgr. Jiří HausnerHausner, Jiří, Obrázková příloha k Závěrečné zprávě. [Jiný výsledek]
389115Mgr. Jiří HausnerHausner, Jiří, "Study of pH dependent structural changes of ClC-ec1 chloride/proton antiporter." Účast v sekci plakátových sdělená na 1st Conference on Hydrogen Deuterium Exchange Mass Spectrometry (16. – 17.5.2017, Göthenburg, Śvédsko). [Jiný výsledek]
772216PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D.Josková, Věra; Patková, Anna; Havel, Eduard; Kovařík, Miroslav; Zadák, Zdeněk; Hronek, Miloslav, 7. Postgraduální a 5. Postdoktorandská vědecká konference FAF UK. Přednáška: The Effect of Fluid Intake on the Fluid Balance in Critically Ill Patients. [Jiný výsledek]
772216PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D.Josková, Věra; Patková, Anna; Havel, Eduard; Kovařík, Miroslav; Zadák, Zdeněk; Hronek, Miloslav, XXXIII. Mezinárodní kongres SKVIMP. Poster: Pozitivní tekutinová bilance a její vliv na prognózu polytraumatizovaných pacientů na JIP. [Jiný výsledek]
772216PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D.Patková, Anna; Josková, Věra; Havel, Eduard; Kovařík, Miroslav; Zadák, Zdeněk; Hronek, Miloslav, XIX. sympozium klinické farmacie René Macha, Mikulov. Přednáška: Klinické využití respiračního kvocientu z nepřímé kalorimetrie u kriticky nemocných pacientů na jednotce intenzivní péče. [Jiný výsledek]
772216PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D.Josková, Věra; Patková, Anna; Havel, Eduard; Kovařík, Miroslav; Zadák, Zdeněk; Hronek, Miloslav, 39th ESPEN Congress on Clinical Nutrition & Metabolism 2017, Hague, Netherlands. Poster: The Effect of Fluid Intake on Fluid Balance and Prognosis in Polytrauma Patients in ICU. [Jiný výsledek]
772216PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D.Patková, Anna; Josková, Věra; Havel, Eduard; Kovařík, Miroslav; Zadák, Zdeněk; Hronek, Miloslav, 7. Postgraduální a 5. Postdoktorandská vědecká konference FAF UK. Přednáška: Respiratory Quotient as a Prognostic Factor of Intensive Care Unit Length of Stay in Polytrauma Patients. [Jiný výsledek]
387115Mgr. Aleš HrdinaHrdina, Aleš, Článek Current Global Land Systems Classifications – Comparison of Methods and Outputs submitovaný v časopise Geografie. [Jiný výsledek]
310216MUDr. Silvie BrennerováHrubá S., Čakrt O., Čada Z., Fík Z., Chovanec M., Poster na 18. SVK 1.LF UK "Možnosti ovlivnění poruch rovnováhy po operaci vestibulárního schwannomu" [Jiný výsledek]
310216MUDr. Silvie BrennerováHrubá S.1, Čakrt O. 2, Fík Z. 1, Balatková Z.1, Čada Z.1, Abstrakt 4.Česká ORL akademie - kazuistika "Vestibulární rehabilitace s využitím biofeedbacku u pacienta po operaci vestibulárního schwannomu" [Jiný výsledek]
132616Mgr. Jana DuchoslavováDuchoslavová, Jana, Přednáška na konferenci Ekologie 2017 v Praze. [Jiný výsledek]
927516RNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D.Kubelka, Vojtěch; Šálek, Miroslav; Tomkovich, Pavel; Végvári, Zsolt; Freckleton, Robert & Székely, Tamás , odeslaný manuskript (12. 3. 2018) [Jiný výsledek]
452216PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D.Hubená, Kristýna, Baštová Miroslava, Plavecká výuka osob s poruchou autistického spektra. In Čechovská, I., Miler, T. Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum. (kapitola v knize) - V RECENZNÍM ŘÍZENÍ [Jiný výsledek]
311015Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.Kučerová, Olga; Kucharská, Anna , Kučerová, O., & Kucharská, A. (2017, 30–31. Ledna). Psaní na prvním stupni základní školy. Poster byl prezentován na konferenci Ph.D. existence 7 – psychologie v době internetu. Olomouc. [Jiný výsledek]
311015Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.Kučerová, Olga; Kucharská, Anna; Špačková, Klára , Příspěvek přednesený na mezinárodní konferenci věnované oblasti gramotnosti. učerová, O., Kucharská, A., & Špačková, K. (2017, 27. června). Handwriting in Czech Schools. Příspěvek byl prezentován na konferenci International symposium on educational literacy (ISEL/SILE) 2017, Ajjacio, France. [Jiný výsledek]
311015Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.Kučerová, Olga, Odkazy na časové plány navštívených konferencí [Jiný výsledek]
311015Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.Kučerová, Olga; Hoždorová, Zuzana; Kucharská, Anna , Příspěvek přednesený na konferenci Dyskorunka 2016 Kučerová, O., Kucharská, A, & Hoždorová. Z. (2016, 24. listopadu). Jak píší děti na prvním stupni základní školy? Příspěvek byl prezentován na konferenci Dyskorunka 2016, Praha. [Jiný výsledek]
311015Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.Kučerová, Olga; Kucharská, Anna , Příspěvek přednesený na výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu 2016 v Českých Budějovicích. Kučerová, O. , & Kucharská, A. (2016, 15. září). Vývoj písemného projevu od 1. do 5. třídy základní školy. Příspěvek byl prezentován na konferenci České asociace pedagogického výzkumu, Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu, České Budějovice. [Jiný výsledek]
311015Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.Kučerová, Olga, Rozšířená zpráva o řešení projektu [Jiný výsledek]
68216RNDr. Martin Zahradník, Ph.D.Zahradník, Martin; Maroutian, Thomas; Kurij, Georg; Agnus, Guillaume; Lecoeur, Philippe; Beran, Lukáš; Veis, Martin, Magneto-optical study of strain influence on electronic transitions in ultrathin layers of La2/3Sr1/3MnO3 - poster na mezinárodní vědecké konferenci INTERMAG 2017 [Jiný výsledek]
1508414Mgr. Kateřina EnglerováEnglerová, Kateřina, Klement, Daniel, Frynta, Daniel, Rokyta, Richard, Nekovářová, Tereza, Novelty reaction tests in monkeys: What does it mean to be neophobic? draft článku odeslaného k recenznímu řízení do American Journal of Primatology [Jiný výsledek]
1494217Mgr. Martin HůlaHůla, Martin; Flegr, Jaroslav, účast na 6th Summer Institute on Human Ethology (International Society for Human Ethology, 4. – 6. 6. 2017, Boise, USA) předáška Habitat selection theory and flower preference - an empirical study [Jiný výsledek]
580616Mgr. Jan VlachVlach, Jan; Pecháček, Pavel; Šípek, Petr, Souhrnný článek pod názvem "Vznik a význam strukturálního zbarvení u brouků" věnující se problematice strukturálního a UV reflektantního zbarvení, který si klade za cíl zpopularizování tématu v českém odborném tisku, vyšel 20. Dubna v časopise Živa (2/2017). [Jiný výsledek]
580616Mgr. Jan VlachVlach, Jan; Pecháček, Pavel; Šípek, Petr, Abstrakt k posteru s názvem "Strukturální zbarvení u brouků - review", kde jsme představili některé první výsledky společně se souhrnným přehledem UV reflektantního a strukturálního zbarvení. [Jiný výsledek]
580616Mgr. Jan VlachVlach, Jan; Pecháček, Pavel; Šípek, Petr, Poster s názvem "Strukturální zbarvení u brouků - review", kde jsme představili některé první výsledky společně se souhrnným přehledem UV reflektantního a strukturálního zbarvení. [Jiný výsledek]
134715Mgr. Jan BajerBajer Jan, Recenze článku: GRAIN STRUCTURE AND MICROHARDNESS DEVELOPMENT OF TWIN-ROLL CAST ALUMINUM STRIPS AFTER CONSTRAINED GROOVE PRESSING [Jiný výsledek]
48217Mgr. Eva Soares Moura, Ph.D.účast na konferenci, Seminário de Estudos Olímpicos - Legado e desafios dos Jogos Olímpicos. [Jiný výsledek]
307115RNDr. Zuzana Hampejsová, Ph.D.Hampejsová Zuzana, Bosáková Zuzana, Širc Jakub, Hobzová Radka, Poster prezentovaný na konferenci 24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Separation Techniques konající se v Sopotech v Polsku. [Jiný výsledek]
307115RNDr. Zuzana Hampejsová, Ph.D. Hobzova Radka, Hampejsova Zuzana, Plch Johana, Hrabeta Jan, Venclikova Kristyna, Jedelska Jarmila, Bakowsky Udo, Bosakova Zuzana, Lhotka Miloslav, Steinhart Milos, Kovarova Jana, Michalek Jiri, Sirc Jakub, článek v recenzním řízení v časopise Materials Science & Engineering C. [Jiný výsledek]
307115RNDr. Zuzana Hampejsová, Ph.D.Plch Johana, Venclikova Kristyna, Janouskova Olga, Hrabeta Jan, Eckschlager Tomas, Kopeckova Katerina, Hampejsova Zuzana, Bosakova Zuzana, Sirc Jakub, Hobzova Radka, článek přijatý v časopise Macromolecular Bioscience [Jiný výsledek]
486417Mgr. Magdaléna LenartováPavlíková, Magdaléna, Přiložené PDF obsahuje aktuální výsledky projektu "Charakterizace orálního mikrobiomu parodontálně zdravých osob". [Jiný výsledek]
1080217Mgr. Thomas MigkosMigkos, Thomas, posterové sdělení na kongres 11th World Congress on Polyphenols Applications, 20-21.06.2017, Viděn, Rakousko [Jiný výsledek]
1080217Mgr. Thomas MigkosMigkos, Thomas, posterové sdělení na konferenci 67. Česko-Slovenské farmakologické dni, 02-04.10.2017, Stará Lesná, Slovensko [Jiný výsledek]
932516Ing. Monika KulhaváHabartová, K.; Havelek, R.; Seifrtová, M.; Hošťálková, A.; Pospíšilová, M.; Cahlíková, L.; Řezáčová, M., A new isoquinoline alkaloid bersavine as a possible anticancer agent [Jiný výsledek]
1122217Mgr. Marek ŠustrŠustr, Marek, Poster ze Sympozia Rooting v Umeji. [Jiný výsledek]
643216Mgr. Václav AltAlt, Václav, Prezentace průbežných výsledků formou posteru na konferenci POSMOL 2017 na Magnetic Island v Austrálii. [Jiný výsledek]
643216Mgr. Václav AltAlt, Václav, Prezentace průbežných výsledků formou posteru na konferenci CEPAS 2017 v Praze. [Jiný výsledek]
484816Mgr. Eva PrchalováPrchalová, Eva, kritická edice notového textu "Otilie Suková - Klavírní skladby" [Jiný výsledek]
1276217Mgr. Jan Cvrček, Ph.D.Cvrček, Jan, Prezentace (příspěvek) na konferenci "Antropologické dny 2017" v Olomouci na téma "Ověření biologické příbuznosti pomocí morfologie paranasálních dutin u genealogicky dokumentovaných pozůstatků ze 17. - 21. století (předběžné výsledky)." zaměřená na srovnání morfologie čelních dutin u inbredních a běžných rodin. [Jiný výsledek]
1074316Mgr. Marie PultarováMatěásková, Marie, Účast na 11. sjezd českých historiků v Olomouci; Profesní setkání historiků a historiček České Republiky ve dnech 13.-15. září 2017. Aktivní prezentace příspěvku Rodina na okraji společnosti. Kati, pohodní a biřici v perspektivě rodinných struktur. [Jiný výsledek]
1074316Mgr. Marie PultarováMatěásková, Marie, Organizace a účast na mezioborovém setkání „Nové pohledy na dějiny Pardubic a Pardubicka 17. a 18. století“, které proběhlo dne 26. září 2017. Aktivní prezentace příspěvku Mezi normou a praxí. Postavení snížených lidí ve východních Čechách (Pardubice, Náchod). [Jiný výsledek]
128216RNDr. Ondřej Chrenko, Ph.D.Chrenko, Ondřej, Přednáška s názvem "Evolution of migrating protoplanets heated by pebble accretion". Hlavní řešitel prezentoval dosavadní výsledky grantového projektu a závěry článku Chrenko et al. (2017) na konferenci DPS 2017. Viz též: http://adsabs.harvard.edu/abs/2017DPS....4950005C. Podpora GAUK je zmíněna v sekci "Acknowledgements" přiložené pdf prezentace. [Jiný výsledek]
128216RNDr. Ondřej Chrenko, Ph.D.Brož, Miroslav, Poster s názvem "Evolution of 3-Earth-mass protoplanets towards eventual gap opening". Vedoucí hlavního řešitele prostřednictvím posteru prezentoval předběžné výsledky související s výzkumným úkolem 1) uvedeným ve Výhledu výroční zprávy. Poster byl na konferenci DPS 2017 veden pod názvem "Gap opening after merger events of 3-Earth-mass protoplanets". Viz též: http://adsabs.harvard.edu/abs/2017DPS....4941306B. [Jiný výsledek]
892217RNDr. Veronika Gajdošová, Ph.D.Sutrová, Veronika; Šloufová, Ivana; Nevoralová, Martina; Vlčková, Blanka, Book of Abstract, ICMS 2017 (International Conference on Molecular Spectroscopy), ISBN: 978-83-63663-94-0, 3.-7.9.2017, Bialka Tatrzanska, Polsko, p. 53, přednáška [Jiný výsledek]
616216PharmDr. Lenka Ťupová, Ph.D.Tupova, Lenka; Ceckova, Martina; Staud, Frantisek, Maraviroc is a substrate but not inhibitor of ABCB1. Abstrakt, ústní prezentace v anglickém jazyce - 6. PGS a 4. postdoc konference v Hradci Králové. [Jiný výsledek]
616216PharmDr. Lenka Ťupová, Ph.D.Tupová, Lenka; Ceckova Martina, Staud Frantisek, Transport of antiretroviral drug maraviroc across placental barrier - posterová a ústní prezentace na 10th Biomedical transporters conference in Lausanne [Jiný výsledek]
772214RNDr. Jakub Lenart, Ph.D.Lenart Jakub, Interference between antimicrobial resistance of ABC-F proteins, Msr(A) and Vga(A), and influence of erm(C) in the presence of Vga(A) [Jiný výsledek]
1372217Mgr. Štěpán KáplKápl Štěpán, Zitrický František, Ježek Karel, Poster presentation. Induced memory trace instability in rat hippocampus. Supported by GACR 15-20008S, the Charles University project GA UK No. 1372217, Progres Q-39 and NPU I LO1503 of the Czech Republic & SVV260 394 [Jiný výsledek]
1372217Mgr. Štěpán KáplKápl Štěpán, Ježek Karel, Poster presentation. The 11th Conference of the Czech Neuroscience Society. Induced memory trace instability in rat hippocampus. supported by the Charles University project GA UK No. 1372217, GACR 15-20008S, Progres Q-39 and NPU I LO1503 of the Czech Republic & SVV260 394. [Jiný výsledek]
1466217Bc. Rastislav ČvirikČvirik, Rastislav, Prezentace dosavadních výsledků formou posteru na konferenci 9th International Bioerosion Workshop v Římě. [Jiný výsledek]
1170217Mgr. Jarmila PrincováTvarůžková, Jarmila, Poster na konferenci The 9th International Fission Yeast Meeting 2017, 14.-19.5.2017, Banff, Kanada The Loss of Cbf11 Transcription Factor Leads to Mitochondrial Dysfunction and Oxidative Stress Jarmila Tvarůžková, Petr Daněk, Róbert Zach and Martin Převorovský [Jiný výsledek]
1060317Mgr. Jana KoukalováKřesťanová, Jana, Poster "The care of the elderly people in Czechia in the context of demographic aging“ prezentovaný na konferenci The British Society for Population Studies na University of Liverpool konanou 6.-8. září 2017 [Jiný výsledek]
1060317Mgr. Jana KoukalováKřesťanová, Jana, Šídlo, Luděk, Prezentace "Kdo se postará? Péče o seniory v Česku v kontextu demografického stárnutí společnosti" přednesená na konferenci České demografické společnosti konané ve dnech 18.-19. května 2017 v Jindřichově Hradci [Jiný výsledek]
1074416Mgr. Veronika HorálkováMalíček, Jiří, Lenzová, Veronika et al., Diverzita a bioindikátory pralesovitých a hospodářských horských smrčin v ČR: prezentace na Československé lichenologické konferenci [Jiný výsledek]
286517Mgr. Ing. Šarlota Smutná, M.Sc.Smutná, Šarlota, Presentation for students of course Environmental Economics and Consumer Preferences and for students of course Energy and Environmental Economics. [Jiný výsledek]
286517Mgr. Ing. Šarlota Smutná, M.Sc.Smutná, Šarlota; Ščasný, Milan, Working paper in IES Working Papers (21/2017) [Jiný výsledek]
1250317Mgr. Jan NovákNovák, Jan, Aktivní účast na konferenci Antropologické dny [Jiný výsledek]
1250317Mgr. Jan NovákNovák, Jan, Aktivní účast na konferenci Obezitologie a bariatrie 2017 [Jiný výsledek]
138417JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D.Šelleng, Dalibor, K otázkám trestní odpovědnosti právnických osob začleněných do koncernu 1. a 2. část (v současnosti v recenzním řízení). Dvojdílný článek se zabývá trestní odpovědností právnických osob, které jsou začleněny do koncernových skupin. Ve své první části popisuje možnosti trestní odpovědnosti mateřské společnosti za protiprávní jednání zástupců dceřiné společnosti, jejichž specifika vyplývají ze vztahu řízení a ovládání. Ve své druhé části se článek věnuje problematice vzniku trestní odpovědnosti právnické osoby, kdy pachatelem i poškozeným je některá z právnických osob začleněných do koncernu. Konečně se článek zabývá i některými trestnými činy, jejichž posuzování může být s ohledem na koncernové vazby v konkrétních případech problematické. [Jiný výsledek]
734216RNDr. Anna Němečková, Ph.D.Makrlíková, Anna, Čerpání rozpočtu projektu GAUK č.734216. [Jiný výsledek]
734216RNDr. Anna Němečková, Ph.D.Makrlíková, Anna, Získané výsledky ze stanovení nádorových biomarkerů v moči. [Jiný výsledek]
734216RNDr. Anna Němečková, Ph.D.Makrlíková, Anna; Matysik, Frank-Michael; Navrátil, Tomáš; Barek, Jiří; Vyskočil, Vlastimil, Připravený článek ("Optimization of conditions for detection of three tumor biomarkers (homovanillic acid, vanillylmandelic acid, and 5-hydroxyindoleacetic acid) using flow injection analysis with amperometric detection") k publikaci v časopise Electroanalysis. [Jiný výsledek]
734216RNDr. Anna Němečková, Ph.D.Makrlíková, Anna; Barek, Jiří; Vyskočil, Vlastimil; Navrátil, Tomáš, Článek ("Elektrochemické stanovení homovanilové, vanilmandlové a 5-hydroxy-3-indoloctové kyseliny jako biomarkerů nádorových onemocnění") přijatý k publikaci v časopise Chemické Listy. [Jiný výsledek]
360216Mgr. Jakub SoukupSoukup, Jakub, Poster prezentovaný na ISEV 2017 [Jiný výsledek]
360216Mgr. Jakub SoukupSoukup, Jakub, Abstrakt k posteru SVK 1. LF 2017 [Jiný výsledek]
360216Mgr. Jakub SoukupSoukup, Jakub, Abstrakt k posteru prezentovaném na International Conference Analytical Cytometry IX 2017 [Jiný výsledek]
188015Mgr. Aneta MarvanováAneta Benešová, A. Benešová, V. Tibenská, D. Kolář, L. Hejnová, P. Vebr, A. Podojilová, D.Horníková, Z. Drahota, J. Pavelka, J. Novotný, J. Polák, S. Vybíral, J. Žurmanová _ Poster z konference Komise experimentální kardiologie (KEK) v Kutné Hoře 18.10.-20.10.2017 [Jiný výsledek]
1148217Mgr. Klára Klimešová, Ph.D.Klimešová, Klára, Ústní prezentace projektu (Flash talk) na mikroskopickém semináři Advanced Fluorescence Imaging Techniques (25. - 30. 6. 2017, EMBL Heidelberg) [Jiný výsledek]
526216Mgr. Alexandra IbrováIbrová, Alexandra; Dupej, Ján; Stránská, Petra; Velemínský, Petr; Poláček, Lumír; Velemínská, Jana, Příspěvek ve formě posteru na mezinárodní antropologické konferenci AAPA 2017 (American Association of Physical Anthropology) v New Orleans, LA. Příspěvek má název "Human diet in the early medieval period: Tooth wear, mastication, enamel thickness and its relationship to social stratification" a prezentuje syntézu výsledků hodnocení opotřebení dentice, asymetrie dolní čelisti a prvních výsledků 3D analýzy tloušťky skloviny v souvislosti s mastikací a socioekonomickým statutem. [Jiný výsledek]
526216Mgr. Alexandra IbrováIbrová, Alexandra; Kaupová, Sylva; Bayle, Priscilla; Velemínský, Petr; Poláček, Lumír; Velemínská, Jana, Příspěvek ve formě posteru na mezinárodní konferenci dentální antropologie ISDM-IAPO-2017 (International Symposium on Dental Morphology and congress of the International Association for Paleodontology) v Bordeaux, FR. Příspěvek má název "Diet of the early Medieval elites (Great Moravian Empire, 9th – 10th century AD, Czech Republic): Synthesis of geochemical methods and virtual anthropology" a prezentuje syntézu výsledků analýzy stabilních izotopů a 3D analýzy tloušťky skloviny u elitních hrobů a srovnávacího vzorků neelitních hrobů III. kostela z Velkomoravského naleziště Mikulčice. Příspěvek vznikl díky mezinárodní spolupráci s Univerzitou v Bordeaux. [Jiný výsledek]
678216RNDr. Václav Zima, Ph.D.Zima, Václav, EFMC International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry, Vienna, Austria, 27-31. August 2017 Prezentace posteru. Viz. příloha: PREPARATION OF OSELTAMIVIR DERIVATIVES [Jiný výsledek]
678216RNDr. Václav Zima, Ph.D.Zima, Václav, Zpráva o řešení za rok 2017 [Jiný výsledek]
290215Ing. Dita ŠetinováŠetinová, Dita, konference 2017 [Jiný výsledek]
363015RNDr. Petr Opletal, Ph.D.Opletal, Petr, poster Ferromagnetic phase diagram of UCo1-xRuxAl in vicinity of tricriticalpoint na SCES 2017 v Praze [Jiný výsledek]
363015RNDr. Petr Opletal, Ph.D.Opletal, Petr, přednáška Quantum ferromagnet in the proximity of the tricritical point na MMM 2017 v Pittsburghu [Jiný výsledek]
363015RNDr. Petr Opletal, Ph.D.Opletal, Petr, poster Discontinous transition and tricritical wings in UCo1-xRuxAl na LT28 v Gothenburgu [Jiný výsledek]
244217RNDr. Petr Cejpek, Ph.D.Cejpek, Petr, Preparation of Ni2Mn(GaIn) crystals with Bridgman method and in floating zone - příspěvek ve formě posteru na konferenci MMM 2017 [Jiný výsledek]
1574517Mgr. Pavel JakubecJakubec, Pavel, Douša, Michal, Nováková, Lucie, JAKUBEC P., DOUŠA M., NOVÁKOVÁ L. - SFC IN CHIRAL SEPARATIONS: EVALUATION OF EQUIVALENCY OF POLYSACCHARIDE ENANTIOSELECTIVE STATIONARY PHASES, HPLC 2017 Prague, Czech Republic [Jiný výsledek]
1574517Mgr. Pavel JakubecJakubec, Pavel, Douša, Michal, Nováková, Lucie, Jakubec P., Douša M., Nováková L. Supekritická fluidní chromatografie - rychlý chirální screening a hodnocení ekvivalence chirálních stacionárních fází. Česká chromaografická škola HPLC 2017, Rožnov pod Radhoštěm. [Jiný výsledek]
361715Mgr. Šárka MikátováMáslo, Petr; Kadlec, Jakub; Mikátová, Šárka; Šípek, Petr; Sládeček, František X.J., Přednáška na konferenci Zoologické dny 2017: Hmyzí společenstva na malých mršinách: vliv velikosti mršiny [Jiný výsledek]
361715Mgr. Šárka MikátováKadlec, Jakub; Mikátová, Šárka; Máslo, Petr; Šípek, Petr; Sládeček, František X.J., Poster na konferenci Zoologické dny 2018: Potravní strategie vybraných druhů nekrobiontních brouků [Jiný výsledek]
361715Mgr. Šárka MikátováKadlec, Jakub; Mikátová, Šárka; Máslo, Petr; Šípek, Petr; Sládeček, František X.J., Přednáška na konferenci Kostelecké inspirování 2017: Potravní strategie vybraných skupin nekrobiotních brouků [Jiný výsledek]
512217RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.Laštovička, Josef, Štych, Přemysl, Hladký, Radovan, Holman, Lukáš., Poster z konference SGEM v Albeně, Bulharsko. [Jiný výsledek]
512217RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.Laštovička, Josef, Cerfitikát publikace SGEM konference. [Jiný výsledek]
512217RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.Hladký, Radovan, Prezentace Konference doktorandů Brno. [Jiný výsledek]
512217RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.Laštovička, Josef, Prezentace konference GIS Ostrava. [Jiný výsledek]
950217Mgr. Vojtěch Tláskal, Ph.D.Tláskal V, Štercová L, Vrška T, Baldrian P, Bacterial community shows adapted groups and various life strategies during the process of dead wood decomposition. Poster, 7th FEMS Congress, Valencia, Spain. 2017. [Jiný výsledek]
1042217Mgr. Petra SvobodováDarebná, Petra, Poster z konference 7th Symposium on Structural Proteomics ve Vídni a poster z konference 65th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics vIndianapolis, USA. [Jiný výsledek]
884216PharmDr. Barbora Vitverová, Ph.D.Vitverová, Barbora; Blažíčková, Kateřina; Najmanová, Iveta; Vicen, Matej; Pericacho, Miguel; Nachtigal, Petr, Aktivní účast na XXI. kongresu o ateroskleróze v Olomouci formou posterového sdělení s názvem: High soluble endoglin levels in combination with high fat diet induce the development of endothelial dysfunction in mouse aorta. [Jiný výsledek]
884216PharmDr. Barbora Vitverová, Ph.D.Vitverová, Barbora; Blažíčková, Kateřina; Najmanová, Iveta; Vicen, Matej; Pericacho, Miguel; Nachtigal, Petr, Aktivní účast na 25th Kraków Conference on Endothelium formou posterového sdělení s názvem: High soluble endoglin levels promote endothelial dysfunction in aorta in mice fed high fat diet. [Jiný výsledek]
884216PharmDr. Barbora Vitverová, Ph.D.Vitverová, Barbora; Blažíčková, Kateřina; Najmanová, Iveta; Vicen, Matej; Hyšpler, Radek; Doleželová, Eva; Němečková, Ivana; Tebbens, Jurjen; Bernabeu, Carmelo; Pericacho, Miguel; Nachtigal, Petr, Výsledky studie zabývající se vlivem vysokých hladin solubilního endoglinu v kombinaci s hypercholesterolémií na rozvoj endotelové dysfunkce jsou nyní ve formě manuskriptu odeslány k publikaci do Atherosclerosis. [Jiný výsledek]
884216PharmDr. Barbora Vitverová, Ph.D.Vitverová, Barbora; Blažíčková, Kateřina; Rathouská, Jana; Němečková, Ivana; Najmanova, Iveta; Chlopicki, Stefan; Bernabeu, Carmelo; Pericacho, Miguel; Lopez-Novoa, JM; Nachtigal, Petr, Aktivní účast na 12th HHT International Scientific Conference v Dubrovníku formou posterového sdělení s názvem: Aortic endoglin expression and soluble endoglin levels are changed during early development of endothelial dysfunction in mouse model of atherosclerosis. [Jiný výsledek]
884216PharmDr. Barbora Vitverová, Ph.D.Vitverová, Barbora; Blažíčková, Kateřina; Rathouská, Jana; Němečková, Ivana; Vicen, Matej; Najmanová, Iveta; Chlopicki, Stefan; Nachtigal, Petr, Aktivní účast na 85. kongresu Evropské společnosti pro aterosklerózu v Praze formou posterového sdělení s názvem: Changes of membrane and soluble endoglin levels during early development of endothelial dysfunction in mice. [Jiný výsledek]
426216Mgr. Vladimír PiskalaPiskala, Vladimír, Prezentovaný poster z konference EMS 2017 [Jiný výsledek]
426216Mgr. Vladimír PiskalaHynčica, Martin, Abstrakt z konference EMS 2017 v Dublinu [Jiný výsledek]
426216Mgr. Vladimír PiskalaPiskala, Vladimír, Abstrakt z konference EMS 2017 v Dublinu [Jiný výsledek]
616217Mgr. Eliška TichopádováFňukalová, Eliška, - poster pro PhD workshop IALE Europe v Belgii [Jiný výsledek]
616217Mgr. Eliška TichopádováFňukalová, Eliška; Romportl, Dušan, - poster pro konferenci ČSOP Ekologie 2017, Praha [Jiný výsledek]
368216RNDr. Katarína Pšenáková, Ph.D.Pšenáková, Katarína, Abstrakt pre konferenciu 42nd Congress of The Federation of the European Biochemical Societies (FEBS), From molecules to cells and back, September 10–14th, 2017, Jerusalem, Israel [Jiný výsledek]
368216RNDr. Katarína Pšenáková, Ph.D.Pšenáková, Katarína, Abstrakt pro konferenci EMBL CONFERENCE: Revolutions in Structural Biology, EMBL Heidelberg, Germany, 16 - 17 Nov 2017. [Jiný výsledek]
368216RNDr. Katarína Pšenáková, Ph.D.Pšenáková, Katarína, Abstrakt pro konferenci NMR Valtice, 2017, 32nd Central European NMR Meeting, April 23 – 26, 2017, Valtice Castle, Czech Republic. [Jiný výsledek]
270515Mgr. Juraj SarkisjanSarkisjan, Juraj, Prezentácia: Roman elites and their role in the expansion of Eastern cults to Noricum and Pannonia Medzinárodne konferencii v Trnave (SK) ANCIENT COMMUNITIES AND THEIR ELITES FROM THE BRONZE AGE TO LATE ANTIQUITY [Jiný výsledek]
270515Mgr. Juraj SarkisjanSarkisjan, Juraj, Prezentácia "A practical investigation for 3D pottery acquisition" na medzinárodnej konferencií Metrology for Archaeology and Cultural Heritage v roku 2017 v Lecce [Jiný výsledek]
932316Mgr. Michal RosůlekRosulek, Michal, Poster "Proteolytic MALDI Compatible Chips for Structural Proteomics" prezentovaný na 6. Konferenci České společnosti pro hmotnostní spektrometrii v olomouci [Jiný výsledek]
932316Mgr. Michal RosůlekRosulek, Michal, Poster "Limited proteolysis on MALDI compatible biochip" prezentovaný na 7th Symposium on Structural Proteomics ve Vídni [Jiný výsledek]
932316Mgr. Michal RosůlekRosulek, Michal, Poster "Proteolytic MALDI Compatible Chips for Limited Proteolysis and H/D Exchange Analysis" prezentovaný na 65th Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics v Indianapolis [Jiný výsledek]
1188217RNDr. Kristýna KolaříkováFlašarová, Kristýna, Strouhalová, Barbora,Šefrna, Luděk, Verecchia, Eric, Lauer Tobias, Ustní příspěvek na mezinárodní konferenci LoessFest 2017 v íránském Gorganu. [Jiný výsledek]
160816Leon Petani, M.A.Petani, Leon, A discussion paper to be published in the CergeEi DP series. draft attached [Jiný výsledek]
392115Mgr. Daniel BendaBenda D., Straka J., Manuskript článku Frozen Antarctic path for dispersal started parallel host-parasite evolution on different continents. [Jiný výsledek]
1158216Mgr. Jan BokBok, Jan, článek "Algorithmic aspects of graph-indexed random walks"; poslaný na preprintový server arXiv [Jiný výsledek]
1158216Mgr. Jan BokBok, Jan, článek "Graph-indexed random walks on special classes of graphs"; poslaný na preprintový server arXiv [Jiný výsledek]
1550217PharmDr. Hana Bavlovič Piskáčková, Ph.D.Piskáčková, Hana, Konference CECE 2017: Výsledky 1. roku projektu byly prezentovány na zahraniční vědecké konferenci 14th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis (CECE 2017), kde hlavní řešitelka byla oceněna za nejlepší poster - Ervin sz. Kováts Sudent Poster Prize. [Jiný výsledek]
286216Mgr. Jana SmolejováNováková, Eliška; Melichová, Zuzana; Hraníček, Jakub, 10.-16.6.2017, posterový příspěvek na konferenci CSI XL (CSI 2017), Pisa (It.), Téma: Te UV-photochemical vapour generation [Jiný výsledek]
286216Mgr. Jana SmolejováResslerová, Tina; Hraníček, Jakub, Příspěvěk formou posteru na konferenci XXIst Slovak - Czech Spectroscopic Conference konané 16.-20.10. 2016 v Liptovském Jánu (Slovensko) [Jiný výsledek]
286216Mgr. Jana SmolejováResslerová,Tina; Hraníček, Jakub, Prezentace formou posteru na konferenci 15th Workshop on Progress in Trace Metal Speciation for Environmental Analytical Chemistry konané 4.-7.9. 2016 v Gdaňsku (Polsko) [Jiný výsledek]
1075016Mgr. Kateřina BalounováBalounová, Kateřina, abstrakt pro výjezdní zasedání Ph.D. studentů v Třešti 2017 [Jiný výsledek]
618216Mgr. Denisa KirdajováKirdajova,Denisa, Results 2017 (Figures 1-4) [Jiný výsledek]
618216Mgr. Denisa KirdajováKirdajova,Denisa, Posters presented at Training school in Gothenburg, Conference Glia in Edinburgh, Neurosociety Conference in Prague [Jiný výsledek]
224217RNDr. Michal Dibus, Ph.D.Dibus, Michal; Gemperle, Jakub; Brábek, Jan; Rosel, Daniel, Poster describing the preliminary results was presented at the Protein Kinases and Protein Phosphorylation conference in Cambridge, UK. [Jiný výsledek]
1434217Mgr. František SklenářSklenář, František; Hubka, Vít, Abstrakt k posteru uveřejněný v knize abstraktů a poster, který byl prezentován na mezinárodním kongresu mykologie a eukaryotické mikrobiologie (IUMS 2017). [Jiný výsledek]
1168217PharmDr. Jiří Demuth, Ph.D.Demuth, Jiří, abstrakt k posteru na konferenci - 15th Conference on Methods and Applications in Fluorescence (MAF-2017), 9.9. - 13.9. 2017, Brugge, Belgie [Jiný výsledek]
1180217Mgr. Veronika SpišskáSpišská Veronika, Poster [Jiný výsledek]
704217RNDr. Alžběta Farná, Ph.D.Lengálová Alžběta, Fojtíková Veronika, Vávra Jakub, Mihalčin Peter, Watanabe-Matsui Miki, Igarashi Kazuhiko, Shimizu Toru, Martínková Markéta, Abstrakt posteru prezentovaného na konferenci (22. Mezioborová toxikologická konference ToxCon, 21.- 23.6.2017, Plzeň) Název příspěvku: Structure and function relationship of a model heme-containing sensor protein – the mammalian transcription factor which responds to heme concentration, Bach1 Tento abstrakt byl publikován v časopise: Interdisc. Toxicol., 10 (Suppl 1), 29 (2017) Komentář: Při studiu molekulárního mechanismu působení a funkce proteinu Bach1, resp. Bach2, využíváme metodu vodík-deuteriové výměny v kombinaci s hmotnostní spektrometrií. Prvotní studie potvrdily obecnou strukturu proteinu Bach1: většina molekuly je nestrukturovaná a strukturované jsou pouze dvě oblasti - BTB a ZIP doména. [Jiný výsledek]
1424217Mgr. Iveta DvořákováDvořáková, Iveta; Konrádová, Hana , Significance of sorbitol metabolism in abiotic stress tolerance acquisition [Jiný výsledek]
363715Mgr. Adam TurečekVohralík Martin, Variabilita v počtu obratlů a evoluce velikosti těla gekonů. Diplomová práce. Univerzita Karlova, 2016. Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/159401/29636887/?q=%7B%22______searchform___search%22%3A%22Vohral%5Cu00edk+gekon%5Cu016f%22%2C%22______searchform___butsearch%22%3A%22Vyhledat%22%2C%22______facetform___facets___workType%22%3A%5B%22DP%22%5D%2C%22______facetform___facets___defenseYear%22%3A%5B%222016%22%5D%2C%22PNzzpSearchListbasic%22%3A1%7D&lang=cs [Jiný výsledek]
363715Mgr. Adam TurečekTureček Adam, Vliv steroidních hormonů na pohlavně dimorfní růst kostí gekonů. Diplomová práce. Univerzita Karlova, 2017. Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/159396/29636911/?q=%7B%22______searchform___search%22%3A%22Ture%5Cu010dek+gekon%5Cu016f%22%2C%22______searchform___butsearch%22%3A%22Vyhledat%22%2C%22______facetform___facets___workType%22%3A%5B%22DP%22%5D%2C%22______facetform___facets___defenseYear%22%3A%5B%222017%22%5D%2C%22PNzzpSearchListbasic%22%3A1%7D&lang=cs [Jiný výsledek]
126715Mgr. Matěj RomanPíšková, Anna; Nývlt, Daniel; Roman, Matěj; Lirio, Juan Manuel; Kopalová, Kateřina, Revealing past environmental changes on the Antarctic Peninsula by analyzing high resolution sedimentary records from Lake Esmeralda, Vega Island. Geophysical Research Abstracts, vol. 19, EGU2017-6135. [Jiný výsledek]
126715Mgr. Matěj RomanKopalová, Kateřina; Bulínová, Marie; Píšková, Anna; Kulichová, Jana; Roman, Matěj; Lirio, Juan Manuel; Nývlt, Daniel, The past is the key to the future: Ecology and Holocene evolution of freshwater diatom communities in Esmeralda lake, Antarctica. In: Van de Putte, A. (ed.): Book of abstracts: XIIth SCAR Biology Symposium. Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), Cambridge, UK, p. 56. Leuven, Belgium, 10–14 July 2017. [Jiný výsledek]
126715Mgr. Matěj RomanRoman, Matěj; Chattová, Barbora; Lehejček, Jiří; Tejnecký, Václav; Vondrák, Daniel; Luláková, Petra; Němeček, Karel; Houška, Jakub; Drábek, Ondřej; Nývlt, Daniel, Integrated multi-proxy study of Late Holocene environmental changes from two infilled lakes in the Kobbefjord area, southwestern Greenland. Manuskript po revizi v recenzním řízení Journal of Paleolimnology (IF 2.017). Revize submitována 11.1.2018 [Jiný výsledek]
126715Mgr. Matěj RomanRoman Matěj, Correlation of abiotic proxies in Holocene lacustrine sediments of the Peri-Atlantic Arctic. Diplomová práce, 112 s. [Jiný výsledek]
126715Mgr. Matěj RomanRoman, Matěj; Nedbalová, Linda; Kohler, Tyler; Kopalová, Kateřina; Vignoni, Paula A.; Lecomte, Karina L.; Coria, Silvia H.; Lopez, Natasha; Lirio, Juan M.; Nývlt, Daniel, Lacustrine systems of Clearwater Mesa, James Ross Island, north-eastern Antarctic Peninsula: geomorphological settings and limnological characterization. In prep. [Jiný výsledek]
1396217Mgr. Alžběta MotyčkováKrupičková, Alžběta , Jírovcovy protozoologické dny 2017, Nové Hrady, poster [Jiný výsledek]
1396217Mgr. Alžběta MotyčkováKrupičková, Alžběta , Anaerobic protists: Integrating parasitology with mucosal microbiota and immunology 2017, Newcastle upon Tyne, UK, poster [Jiný výsledek]
1396217Mgr. Alžběta MotyčkováKrupičková, Alžběta , Zaúčtované položky a čerpání rozpočtu, 2017 [Jiný výsledek]
1292217Mgr. Aneta Škarková, Ph.D.Gandalovičová, Aneta., Poster presented at conference "Cytoskeleton: mechanical coupling from the plasma membrane to nucleus" in Helsinki, Finland in June 4.-8. 2017. [Jiný výsledek]
113115Ing. Magdalena BrůžováSmětáková, Magdalena, Výstup z real time PCR. Pro analýzu byla použita mozková tkáň zemřelého s potvrzenou diagnózou Alzheimerovy nemoci. Ze vzorku byla izolována RNA, ta byla následně ošetřena DNA-free pro odstranění kontaminace v podobě DNA. Takto ošetřená RNA byla následně přepsána do cDNA, která byla použita pro real time PCR reakci. Z výsledku je patrné, že exprese mRNA PAR2 v mozkové tkáni, získané ze zmraženého autoptického materiálu, je velmi nízká, nicméně s ohledem na přijatelné množství GAPDH uvažujeme, že mRNA byla ve vzorcích zachována v dostačujícím množství. [Jiný výsledek]
113115Ing. Magdalena BrůžováAdams, Mark N., Adams MN, Pagel CN, Mackie EJ, Hooper JD. Evaluation of antibodies directed against human protease-activated receptor-2. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2012;385(9):861-73 - článek shrnující hodnocení protilátek proti PAR2, na nějž se odkazujeme v závěrečné zprávě projektu [Jiný výsledek]
113115Ing. Magdalena BrůžováSmětáková, Magdalena, pozitivní imunoreaktivita proximálních a distálních tubulů ledviny v reakci s klonem SAM-11 sloužící jako kontrola pro imunohistochemickou detekci PAR2 [Jiný výsledek]
113115Ing. Magdalena BrůžováMouchová Zuzana, - uveden první autor, další autoři: Rohan, Zdeněk; Smětáková, Magdalena; Matěj, Radoslav: Analysis of selected protein biomarkers in cerebrospinal fluid of neuropathologically confirmed neurodegenerative diseases (poster prezentován na kongresu "the 29th European Congress of Pathology in Amsterdam", 3.-6.9.2017) [Jiný výsledek]
113115Ing. Magdalena BrůžováMouchová Zuzana, - uveden první autor, další autoři: Rohan, Zdeněk; Rusina, Robert; Kovacs, Gabor G.; Matěj Radoslav: Motor system neuropathology in progressive supranuclear palsy (poster prezentován na 20. semináři mladých patologů a 44. sjezdu Společnosti českých patologů, 31. března a 1. dubna 2017 v Litomyšli) [Jiný výsledek]
113115Ing. Magdalena BrůžováSmětáková, Magdalena, Výstup z real time PCR. Pro analýzu byla použita mozková tkáň zemřelého s potvrzenou diagnózou familiární Creutzfeldtovy-Jacobovy nemoci. Ze vzorku byla izolována RNA, ta byla následně ošetřena DNA-free pro odstranění kontaminace v podobě DNA. Takto ošetřená RNA byla následně přepsána do cDNA, která byla použita pro real time PCR reakci. Z výsledku je patrné, že exprese mRNA PAR2 v mozkové tkáni, získané ze zmraženého autoptického materiálu, je velmi nízká, nicméně s ohledem na přijatelné množství GAPDH uvažujeme, že mRNA byla ve vzorcích zachována v dostačujícím množství. [Jiný výsledek]
113115Ing. Magdalena BrůžováSmětáková, Magdalena, detekce PAR2 v mozkové tkáni zejména na endoteliích kapilár, zcela minimální imunoreaktivita v neuronech a glii [Jiný výsledek]
276015PhDr. Jiří KroupaKroupa, Jiří K., "Aquam vitae s mírou pij" aneb Ke genezi staročeské duchovní písně "Ruka tvá, mocný Bože", přispěvek přednesený na mezinárodní doktorandské konferenci "Prezentace současného výzkumu v oblasti staré hudby do roku 1800" (Brno, 16. 1. 2017) [Jiný výsledek]
276015PhDr. Jiří KroupaKroupa, Jiří K., "K počátkům nototisku na Moravě: tzv. Kancionál habrovanských (Náměšť nad Oslavou 1534) ", příspěvek přednesený na mezinárodní muzikologické konferenci "Hudba v zemích Koruny české v raném novověku – Ad honorem Georgii Sehnal (Slezské Rudoltice, 27. 5. 2016) [Jiný výsledek]
276015PhDr. Jiří KroupaKroupa, Jiří K. – Baťa, Jan, "Musica Rudolphina", poster na "45th Medieval and Renaissance Music Conference" (Praha, 4-8. 7. 2017) Bibl. reference: "45th Medieval and Renaissance Music Conference (Prague, 4-8 July 2017), ed. by Jiří K. Kroupa, Prague: Association for Central European Cultural Studies & Institute of Musicology, Charles University, 2017, s. 26, 94. [Jiný výsledek]
276015PhDr. Jiří KroupaKroupa, Jiří K. – Baťa, Jan, "Hymnologický odkaz Vladimíra Helferta", příspěvek přednesený na konferenci "K odkazu Vladimíra Helferta" (Brno, 18. 1. 2015) [Jiný výsledek]
552217Mgr. Nikoloz KudashviliKudashvili Nikoloz, Conference [Jiný výsledek]
18217Mgr. Martina MušutováMušutová, Martina , Abstrakt a poster prezentovány na konferenci [Jiný výsledek]
18217Mgr. Martina MušutováMušutová, Martina , Přehled dosažených výsledku [Jiný výsledek]
1308217Mgr. Anna MarešováRóbert Zach, Martin Převorovský, Poster na konferenci The 9th International Fission Yeast Meeting; Banff, Kanada 14.-19. květen 2017; Róbert Zach, Martin Převorovský - Connecting the threads: environment & lipid metabolism & mitosis [Jiný výsledek]
532217RNDr. David Korda, Ph.D.Korda, David, Švanda, Michal, Prezentace posteru na konferenci ESPM v Budapešti. Poster získal ocenění EPS Student Poster Prize. [Jiný výsledek]
532217RNDr. David Korda, Ph.D.Korda, David, Švanda, Michal, Recenzovaná publikace do sborníku WDS 2017. [Jiný výsledek]
528216Mgr. Diana Míčková[Míčková, Diana]; [Wollnerová, Dorotea], Poster z konference Current Research in Egyptology 2017 v Neapoli (3.-6.5.2017) [Jiný výsledek]
528216Mgr. Diana Míčková[Míčková, Diana; Wollnerová, Dorotea], Interlineární glosování povídky O trosečníkovi [Jiný výsledek]
528216Mgr. Diana Míčková[Míčková, Diana]; [Wollnerová, Dorotea], Část oglosovaného textu Povídky O výmluvném venkovanovi [Jiný výsledek]
105815PhDr. Karolína Vozková, Ph.D.Vozková, Karolína, Name of the pulication: The impact of net fee and commission income on the performance of EU banks Submitted to: IES Working Papers Sbmitted on: 22.11.2017 [Jiný výsledek]
974217Mgr. Daniela GajduškováBarbora Paříková, Martina Janebová, Klára Šneberková, Petr Sedlak a Jana Pařízková, Somatický profil předškolních dětí před 25 lety a dnes. Prezentace ve formátu pdf., která byla s úspěšností prezentována na Antropologických dnech v Olomouci 6. a 7. září 2017. Prezentace obsahuje afiliaci k projektu GA UK. [Jiný výsledek]
800217Mgr. Tereza JuhászováAuzká, Tereza, "The German minority in the Eastern Slovak town of Medzev and the manifestation of its identity in local graveyards" Vystoupení na konferenci "2. Konferenz für studentische Forschung" 21.—22. září 2017, Humboldt Universität zu Berlin. Program konference k nahlédnutí zde: https://www.hu-berlin.de/de/einrichtungen-organisation/verwaltung/bolognalab/zweite-konferenz-fuer-studentische-forschung/Programm/programmkomplett [Jiný výsledek]
800217Mgr. Tereza JuhászováAuzká, Tereza, Dalším výsledkem projektu bude diplomová práce "Manifestace identity německé menšiny na hřbitovech v Medzevě" odevzdaná na IMS FSV UK v LS 2018. [Jiný výsledek]
200317Mgr. Daniel BenákBenák, Daniel, postery [Jiný výsledek]
1578217Bc. Vojtěch KletečkaOhnoutek, Lukáš , Poster na konferenci Physics of Magnetism 2017 v Poznani [Jiný výsledek]
1578217Bc. Vojtěch KletečkaOhnoutek, Lukáš , Poster na konferenci New Frontiers in 2D materials: Approaches & Applications v Grenoblu [Jiný výsledek]
1510317Mgr. Samuel JeznýJezný, Samuel, Postava kráľa podľa Ezechiela. Konferenčný príspevok: In pluribus unitas: konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v oblasti teológie, organizovaná Evanjelickou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského a Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. Z konferencie bude v roku 2018 vydaný recenzovaný zborník [Jiný výsledek]
1510317Mgr. Samuel JeznýJezný, Samuel, Vzťah textu kódexu P967 a mazorétskeho textu knihy Ezechiel: rozdiely, vzájomný vzťah a možné riešenia. Konferenčný príspevok, Mezinárodní konference pro doktorandy biblických oborů. Organizátor: Centrum biblických studií AVČR a UK. [Jiný výsledek]
172615Ing. Vít Hradil, M.A.Hradil, Vít, CERGE-EI Working Paper #615: “Does Minimum Wage Affect Workplace Safety?” [Jiný výsledek]
388915Oľga Babošová, Ph.D.Babosova, Olga, Figures to the final report. [Jiný výsledek]
490617Vahan Sargsyan, M.A., Ph.D.Sargsyan Vahan, INTEGRATION OF MIGRANTS IN EUROPEAN COUNTRIES: FIRST AND SECOND GENERATIONS. Published CERGE-EI Discussion Paper Mach, 2018 [Jiný výsledek]
228716Mgr. Magdalena Bohutínská, Ph.D.Holcová, Magdalena, Master thesis: Molecular evolution of meiosis in diploids and tetraploids of Arabidopsis arenosa, acknowledged to GAUK, was defended with grade excelent. Moreover, it was nominated for deans as well as rectors prize for the best master thesis and it was selected as winner of the deans prize. [Jiný výsledek]
794317Mgr. Jiří Pospíšil, Ph.D.Pospíšil, Jiří, Poster "The mycobacterial transcription machine in vitro", prezentovaný na konferenci Biomania 2017 v Brně. [Jiný výsledek]
1583517Bc. Marek MunzarKálosi, Ábel; Dohnal, Petr; Shapko, Dmytro; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Příspěvek na konferenci: Application of cavity ring-down spectroscopy for diagnostics of low temperature N2H+ dominated afterglow plasmas. Book of Abstracts, 49th Conference of the European Group on Atomic Systems, Durham, UK, 2017, Poster A3. V tomto konferenčním příspěvku byly publikovány první spektroskopické výsledky studia disociativní rekombinace iontů N2H+ s elektrony. Formát abstraktu neumožnil vložit poděkování projektu. [Jiný výsledek]
1583517Bc. Marek MunzarKálosi, Ábel; Dohnal, Petr; Shapko, Dmytro; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Příspěvek na konferenci: Overtone spectroscopy of N2H+ molecular ions application of cavity ring-down spectroscopy. Report of Abstracts, 18th Laser Aided Plasma Diagnostics, Prague, Czech Republic, 2017, Abstract ID: 51. V tomto konferenčním příspěvku byly publikovány další spektroskopické výsledky studia disociativní rekombinace iontů N2H+ s elektrony. [Jiný výsledek]
908216Mgr. Matyáš HiřmanHiřman Matyáš, Obhájená diplomová práce. [Jiný výsledek]
924516Mgr. Jan ŠochŠoch, Jan, Diplomová práce [Jiný výsledek]
924516Mgr. Jan ŠochŠoch, Jan, Poster World Orchid Conference 22 [Jiný výsledek]
36417MUDr. Pavlína Skalická, Ph.D.Skalicka, Pavlina; Dudakova, Lubica; Liskova, Petra, Nové mutace u pacientů se vzácným onemocněním cornea plana. Přednáška. XXV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 14. 9. 2017 - 16. 9. 2017, Brno. [Jiný výsledek]
36417MUDr. Pavlína Skalická, Ph.D.Oprava dedikace, Kopie emailove komunikace s editorem casopisu Acta Ophthalmologica, kde nam prislibili zmenu cisla projektu. [Jiný výsledek]
88315Mgr. Mária ŠevčíkováŠlamberová, Romana, Prezentácia výsledkov na 93. Fyziologických dňoch, 31.1.– 2.2.2017, Košice, Slovensko [Jiný výsledek]
88315Mgr. Mária ŠevčíkováŠevčíková, Mária, Prezentácia výsledkov na 93. Fyziologických dňoch, 31.1.– 2.2.2017, Košice, Slovensko [Jiný výsledek]
88315Mgr. Mária ŠevčíkováHolubová, Anna, Prezentácia výsledkov na 93. Fyziologických dňoch, 31.1.– 2.2.2017, Košice, Slovensko [Jiný výsledek]
706216RNDr. Ivana Petríková, Ph.D.Hrebíčková, Ivana, Ševčíková, Mária, Šlamberová, Romana, Podmieňuje expozícia metamfetamínu v rôznych neuroontogenetických štádiách potkana jeho aktívne vyhľadávanie drogy v dospelosti? 93. Fyziologické dny, 31.1.– 2.2.2017, Košice, Slovensko. [Jiný výsledek]
706216RNDr. Ivana Petríková, Ph.D.Macúchová, Eva, Hrebíčková, Ivana, Ševčíková, Mária, Nohejlová, Kateryna, Šlamberová, Romana, Závisí účinek akutní aplikace drogy na sociální interakci laboratorního potkana na prenatální expozici metamfetaminu? Psychiatrie 21(Suppl. 1):57, 2017. 59. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, 4.-8.1.2017, Jeseník. [Jiný výsledek]
706216RNDr. Ivana Petríková, Ph.D.Hrebíčková, Ivana, Ševčíková, Mária, Macúchová, Eva, Šlamberová, Romana, Kritické vývojové periódy pre účinky metamfetamínu na sociálne správanie dospelého potkana. Psychiatrie 21(Suppl. 1):53, 2017. 59. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, 4.-8.1.2017, Jeseník. [Jiný výsledek]
706216RNDr. Ivana Petríková, Ph.D.Hrebíčková, Ivana, Ševčíková, Mária, Šlamberová, Romana, 17th Biennial Meeting of the European Behavioural Pharmacology Society, 31.8.-3.9.2017, Heraklion, Řecko. [Jiný výsledek]
706216RNDr. Ivana Petríková, Ph.D.Hrebíčková, Ivana, Ševčíková, Mária, Šlamberová, Romana, The impact of neonatal methamphetamine on spatial learning and memory of females in adulthood. 11th Conference of the Czech Neuroscience Society, 28.-29.11.2017, Praha. [Jiný výsledek]
706216RNDr. Ivana Petríková, Ph.D.Hrebíčková, Ivana, Ševčíková, Mária, Šlamberová, Romana, Critical neurodevelopmental period for the effects of methamphetamine on creating predisposition to drug addiction in adulthood. Behavior 2017, 30.7.-4.8.2017, Estoril, Portugalsko. [Jiný výsledek]
2000314Mgr. Anton Khirnov, Ph.D.Ledvina, Lukáš, Potvrzení od časopisu o přijetí článku. [Jiný výsledek]
2000314Mgr. Anton Khirnov, Ph.D.Khirnov, Anton, Komunikace s recenzenty, Physical Review D. [Jiný výsledek]
2000314Mgr. Anton Khirnov, Ph.D.Ledvina, Lukáš; Heyrovský, David; Dovčiak, Michal, Článek zaslaný do The Astrophysical Journal. [Jiný výsledek]
2000314Mgr. Anton Khirnov, Ph.D.Khirnov, Anton; Ledvinka, Tomáš, Článek zamítnutý v Physical Review D. [Jiný výsledek]
325515Mgr. Kristina KverkováKverková Kristina, Bělíková Tereza, Olkowicz Seweryn, Pavelková Zuzana, O'Riain M. Justin, Šumbera Radim, Burda Hynek, Bennett Nigel C., Němec Pavel, No social brain in eusocial mammals: Sociality does not drive the evolution of large brains in the African mole-rats. Scientific Reports, pending final decision [Jiný výsledek]
325515Mgr. Kristina Kverkovávan der Merwe Ingrid, Lukáts Ákos, Bláhová Veronika, Oosthuizen Maria K., Bennett Nigel C., Němec Pavel, The topography of rods, cones and intrinsically photosensitive retinal ganglion cells in the retinas of a nocturnal (Micaelamys namaquensis) and a diurnal (Rhabdomys pumilio) rodent. Plos One, under review [Jiný výsledek]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Oreska, S., Spiritovic, M., Cesak, P., Marecek, O., Storkanova, H., Kubinova, K., ... & Pavelka, K. (2017, October). , Decreased Lean Body Mass and Bone Mineral Density but Increased Body Fat in Myositis Patients Are Associated with Disease Duration, Inflammatory Status, Skeletal Muscle Involvement and Physical Activity. In ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY (Vol. 69). 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY. [Jiný výsledek]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Oreska, S., Spiritovic, M., Cesak, P., Cesak, M., Storkanova, H., Kubinova, K., ... & Pavelka, K. (2017, October). , Decreased Lean Body Mass, Body Fat and Bone Mineral Density in Scleroderma Patients Are Associated with Disease Activity and Physical Activity. In ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY (Vol. 69). 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY. [Jiný výsledek]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Storkanova, H., Krystufkova, O., Klein, M., Mann, H., Vernerova, L., Spiritovic, M., ... & Tomcik, M. (2017). , 08.01 Heat shock protein 90 is increased in muscle tissue and plasma in idiopathic inflammatory myopathies [Jiný výsledek]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Špiritović M, Alexanderson H, Štorkánová H, Oreská S, Heřmánková B, Romanowski MW, Pavlů D, Olejárová M, Tomčík M. , Nefarmakologická terapie u idiopatické zánětlivé myopatie – cvičení a jeho účinky na pacienty s IZM, od roku 1993 až po dnes. Přijato do Česká revmatologie 2018, číslo 3. [Jiný výsledek]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Tomcik, M., Zerr, P., Palumbo-Zerr, K., Storkanova, H., Hulejova, H., Spiritovic, M., ... & Pavelka, K. (2015). , FRI0435 Interleukin-35 is Overexpressed in Systemic Sclerosis and its Serum Levels are Elevated in Early Disease. [Jiný výsledek]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Storkanova, H., Hulejova, H., Spiritovic, M., Prajzlerova, K., Becvar, R., Pavelka, K., ... & Tomcik, M. (2015). , SAT0456 Heat Shock Protein 90 Plasma Levels Correlate with Disease Activity, Lung Involvement and Skin Fibrosis in Systemic Sclerosis. [Jiný výsledek]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Storkanova, H., Krystufkova, O., Klein, M., Mann, H., Vernerova, L., Spiritovic, M., ... & Tomcik, M. (2016). , OP0047 Expression of Heat Shock Protein 90 in Muscle Tissue and Plasma Is Increased in Idiopathic Inflammatory Myopathies and Correlates with Disease Activity, Skeletal Muscle, Heart and Lung Involvement. Annals of the Rheumatic Diseases, 75, 72. [Jiný výsledek]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Zamecnik, J., Storkanova, H., Krystufkova, O., Klein, M., Mann, H., Vernerova, L., ... & Tomcik, M. (2017). , Idiopathic inflammatory myopathies–increased expression of heat shock protein-90 in muscle tissue and plasma correlates with disease activity and skeletal muscle involvement. Neuromuscular Disorders, 27, S157. [Jiný výsledek]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Spiritovic, M., Oreska, S., Storkanova, H., Cesak, P., Rathouska, A., Kubinova, K., ... & Pavelka, K. (2018). , P099 Intensive 24-week physiotherapy programme in patients with idiopathic inflammatory myopathies–preliminary data from a single-centre controlled study. [Jiný výsledek]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Storkanova, H., Oreska, S., Spiritovic, M., Pavelka, K., Vencovský, J., Distler, J., ... & Tomcik, M. (2018)., P095 Plasma levels of HSP90 are increased in patients with systemic sclerosis with more severe organ involvement. [Jiný výsledek]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Storkanova, H., Krystufkova, O., Klein, M., Mann, H. F., Vernerova, L., Spiritovic, M., ... & Tomcík, M. (2015). , Plasma Levels of Heat Shock Protein 90 Are Increased in Idiopathic Inflammatory Myopathies and Correlate with Disease Activity, Skeletal Muscle, Heart and Lung Involvement. Arthritis & Rheumatology, 67, 428-429. [Jiný výsledek]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Oreska, S., Spiritovic, M., Cesak, P., Cesak, M., Storkanova, H., Kubinova, K., ... & Pavelka, K. (2017). , SAT0358 Decreased body fat, lean body mass and bone mineral density in patients with systemic sclerosis are associated with disease activity and physical activity. [Jiný výsledek]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Spiritovic, M., Oreska, S., Cesak, P., Cesak, M., Storkanova, H., Kubinova, K., ... & Pavelka, K. (2017). , 08.47 Decreased body fat, lean body mass and bone mineral density in scleroderma patients are associated with disease activity and physical activity. Annals of the Rheumatic Diseases, 76, A95. [Jiný výsledek]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Spiritovic, M., Oreska, S., Storkanova, H., Cesak, P., Rathouska, A., Kubinova, K., ... & Mann, H. (2017). , AB0653 Efficacy of an intensive 24-week physiotherapy programme in myositis patients-preliminary data from a single-center controlled study. [Jiný výsledek]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Oreska, S., Spiritovic, M., Cesak, P., Marecek, O., Storkanova, H., Kubinova, K., ... & Pavelka, K. (2017). , AB0671 Increased body fat but decreased lean body mass and bone mineral density in patients with idiopathic inflammatory myopathies are associated with disease duration, inflammatory status, skeletal muscle involvement and physical activity. [Jiný výsledek]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Oreska, S., Spiritovic, M., Cesak, P., Marecek, O., Storkanova, H., Kubinova, K., ... & Pavelka, K. (2017). , 08.48 Increased body fat but decreased lean body mass and bone mineral density in myositis patients are associated with disease duration, inflammatory status, skeletal muscle involvement and physical activity. Annals of the Rheumatic Diseases, 76, A96. [Jiný výsledek]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Storkanova, H., Oreska, S., Spiritovic, M., Pavelka, K., Vencovsky, J., Distler, J., ... & Tomcik, M. (2017, October). , Increased Plasma Levels of Hsp90 Are Associated with More Severe Organ Involvement in Patients with Systemic Sclerosis. In ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY (Vol. 69). 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY [Jiný výsledek]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Husakova, M., Pavelka, K., Spiritovic, M., & Levitova, A. (2017). , AB1180 The intensive exercise programme for non-radiographic axial spondyloarthritis and for ankylosing spondylitis may improved quality of life and disease activity. [Jiný výsledek]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Spiritovic, M., Smucrova, H., Oreska, S., Storkanova, H., Cesak, P., Rathouska, A., ... & Vencovsky, J. (2017). , 08.49 Efficacy of an intensive 24-week physiotherapy programme in scleroderma patients-preliminary data from a single-centre controlled study. Annals of the Rheumatic Diseases, 76, A96. [Jiný výsledek]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Spiritovic, M., Smucrova, H., Oreska, S., Storkanova, H., Cesak, P., Rathouska, A., ... & Vencovsky, J. (2017). , FRI0399 Efficacy of an intensive 24-week physiotherapy programme in patients with systemic sclerosis-preliminary data from a single-center controlled study. [Jiný výsledek]
214615Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.Špiritović M, Štorkánová H, Oreská S, Šmucrová H, Heřmánková B, Romanowski MW, Pavlů D, Olejárová M, Tomčík M. , Nefarmakologická terapie u systémové sklerodermie. Česká revmatologie 2018, číslo 2 – v tisku. [Jiný výsledek]
472216Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Duchoň, Tomáš, Zvaná přednáška na konferenci 250th ACS National Meeting (20.-24.8. 2017, Washington, DC, USA): "Orientation-dependent redox properties of ceria-copper interface" [Jiný výsledek]
472216Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Kettner, Miroslav; Duchoň, Tomáš; Wolf, Matthew J.; Kullgren, Jolla; Hermansson, Kersti; Ševčíková, Klára; Rafaj, Zdeněk; Veltruská, Kateřina; Nehasil, Václav , Poster na konferenci 250th ACS National Meeting (20.-24.8. 2017, Washington, DC, USA): "Modification of valence band of ceria via anion doping with fluorine" [Jiný výsledek]
472216Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Hackl, Johanna; Duchoň, Tomáš; Mueller, David N.; Kullgren, Jolla; Du, Dou; Mouls, Caroline; Gottlob, Daniel M.; Khan, Muhammad I.; Cramm, Stefan; Veltruská, Kateřina; Matolín, Vladimír; Nemšák, Slavomír; Schneider, Claus M., manuscript - Origin of the surface-orientation dependence of the reduction kinetics of ultrathin Ceria [Jiný výsledek]
472216Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Kettner, Miroslav; Duchoň, Tomáš; Wolf, Matthew J.; Kullgren, Jolla; Senanayake, Sanjaya D.; Hermansson, Kersti; Veltruská, Kateřina; Nehasil, Václav, manuscript : Anion-mediated Electronic Effects in Reducible Oxides: Tuning the Surface Chemistry of Ceria via Fluorine Doping [Jiný výsledek]
472216Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Duchoň, Tomáš, Přednáška na konferenci CSPES 2017 (13.-17.11. 2017, Plzeň, Česká Republika): "4f electrons in ceria" [Jiný výsledek]
186815Mgr. Petra Sudzinová, Ph.D.Sudzinová Petra, Wiedermannová Jana, Benada Oldřich, Kovaľ Tomáš, Převorovský Martin, Dohnálek Jan and Krásný Libor, Poster na konferenci 19th International Conference on Bacilli & Gram-Positive Bacteria (Berlín): HelD; a Novel Transcription Factor from Bacillus subtilis, and its Role in the Cell [Jiný výsledek]
100315MUDr. Jakub JežekJežek Jakub, Připravená publikace: Úloha vaskularizace v rozvoji hypertrofie ligamentum flavum a její vliv na jeho fyzikální vlastnosti u pacientů s lumbální spinální stenózou [Jiný výsledek]
100315MUDr. Jakub JežekJakub Ježek, Připravená publikace: Výsledky a komplikace po operačním řešení lumbální spinální stenózy v horizontu jednoho roku – prospektivní studie [Jiný výsledek]
100315MUDr. Jakub JežekJežek Jakub, Výsledky a komplikace po operačním řešení LSS v horizontu jednoho roku, přednáška, XIV. Kongresu České a Slovenské Spondylochirurgické společnosti, 15.-17. 10. 2017, Plzeň. [Jiný výsledek]
394415Mgr. Alena Samková, Ph.D.Samková A., Hadrava J., Huber J. T., Skuhrovec. J. & Janšta P., Rozpracované texty čtyř chystaných publikací. [Jiný výsledek]
394415Mgr. Alena Samková, Ph.D.Samková A., Hadrava J. & Janšta P. 2017, Publikace, časopis bez IF Samková A., Hadrava J. & Janšta P. 2017: The parasitic wasp Anaphes flavipes as a model for parasitoid host interactions: body size versus fitness, variable reproductive strategy of the wasp, and population density of host. Klapalekiana 53: 183-191. [Jiný výsledek]
238415RNDr. Tereza Mašková, Ph.D.Mašková, Tereza, Draft článku "Root/shoot ratio in developing seedlings: how seedlings change their allocation in response to seed mass and ambient nutrient availability". Článek je ve stavu "Major revision" v časopise Ecology and Evolution. [Jiný výsledek]
238415RNDr. Tereza Mašková, Ph.D.Mašková, Tereza, Draft článku "C:N:P seed stoichiometry of dicotyledonous plants". Článek je ve stavu posledních úprav před dokončením a jazykových korektur. Předpokládám submitování koncem dubna nebo začátkem května. [Jiný výsledek]
238415RNDr. Tereza Mašková, Ph.D.Mašková, Tereza, Poster na konferenci Ecological Society (GfÖ) - The 30th meeting, 18. - 20. května 2017, Halle [Jiný výsledek]
238415RNDr. Tereza Mašková, Ph.D.Mašková, Tereza, Poster na konferenci British Ecological Society - Annual meeting, 11. - 14. prosince 2017, Ghent [Jiný výsledek]
238415RNDr. Tereza Mašková, Ph.D.Mašková, Tereza, Draft článku "The roles of seed mass and soil resource availability in root system development". Článek je ve stavu "Submited" v časopise Plant and soil. [Jiný výsledek]
269615Ing. Ivana Jedličková, Ph.D.Ústní prezentace - Specifický vysokoškolský výzkum (SVV): Jedličková I., Hodaňová K., Hartmannová H., Stránecký V., Přistoupilová A., Barešová V., Živná M., Vyleťal P., Hůlková H., Sikora J., Sovová J., Trešlová H., Votruba M., Kmoch S, The Adult NCL Gene Discovery Consortium- Progress Report, Praha, 31.10.2017. [Jiný výsledek]
269615Ing. Ivana Jedličková, Ph.D.Ústní prezentace - 14th International Medical Postgraduate Conference: Jedličková I., Přistoupilová A., Stránecký V., Hartmannová H., Hodaňová K., Hůlková H., Sikora J., Barešová V., Sovová J., Kmoch S., The Adult NCL Gene Discovery Consortium, Defining Genetic Lesions in Adult Neuronal Ceroid Lipofuscinosis, 23.-24.11.2017. [Jiný výsledek]
269615Ing. Ivana Jedličková, Ph.D.Ocenění posteru, Genomics of Rare Disease 2017, Wellcome Genome Campus - Hinxton, Cambridge: "New DNAJC5 mutation initially missed by Sanger sequencing and whole-exome sequencing identified in a familial case of adult-onset neuronal ceroid lipofuscinosis (ANCL)". [Jiný výsledek]
269615Ing. Ivana Jedličková, Ph.D.První cena za ústní prezentaci, Studentská vědecká konference 1. LF UK, Praha: "New DNAJC5 mutation initially missed by Sanger sequencing and whole-exome sequencing identified in a familial case of adult-onset neuronal ceroid lipofuscinosis (ANCL)". [Jiný výsledek]
269615Ing. Ivana Jedličková, Ph.D.Posterové sdělení - AJHG 2017: Jedličková I., Cadieux-Dion M., Přistoupilová A., V. Stránecký, Hartmannová H., Hodaňová K., Barešová V., Sikora J., Hůlková H., Sovová J., Votruba M., Cossette P., Andermann E., Andermann F., Kmoch S., The Adult NCL Gene Discovery Consortium, New DNAJC5 mutation initially missed by Sanger sequencing and whole-exome sequencing identified in a familial case of adult-onset neuronal ceroid lipofuscinosis (ANCL), Orlando, USA, 17.-21.10.2017. [Jiný výsledek]
269615Ing. Ivana Jedličková, Ph.D.Posterové sdělení – Genomics of Rare Disease 2017: Jedličková I., Cadieux-Dion M., Přistoupilová A., V. Stránecký, Hartmannová H., Hodaňová K., Barešová V., Sikora J., Hůlková H., Sovová J., Votruba M., Cossette P., Andermann E., Andermann F., Kmoch S., The Adult NCL Gene Discovery Consortium, Identification of a novel DNAJC5 mutation missed by Sanger sequencing in a familial case of adult-onset neuronal ceroid lipofuscinosis (ANCL), Hinxton, UK, 5.-7.4.2017. [Jiný výsledek]
269615Ing. Ivana Jedličková, Ph.D.Ústní prezentace - 31. Czech-Slovak conference Bioenergetika 2017: Jedličková I., Rodinová M., Hartmannová H., Hodaňová K., Přistoupilová A., Stránecký V., Barešová V., Sovová J., Votruba M., Pecinová A., Pecina P., Kovářová N., Mráček T., Houštěk J., Palmieri L., van den Ameele J., Kmoch S. and The Adult NCL Gene Discovery Consortium, The Role of Mitochondrial Carrier SLC25A24 (APC1) in Neuronal Homeostasis - Manuscript Summary, 4.-6.10.2017. [Jiný výsledek]
269615Ing. Ivana Jedličková, Ph.D.Ústní prezentace – Studentská vědecká konference 1.LFUK 2017: Jedličková I., Cadieux-Dion M., Přistoupilová A., V. Stránecký, Hartmannová H., Hodaňová K., Barešová V., Sikora J., Hůlková H., Sovová J., Votruba M., Cossette P., Andermann E., Andermann F., Kmoch S., The Adult NCL Gene Discovery Consortium, Identification of a novel DNAJC5 mutation missed by Sanger sequencing in a familial case of adult-onset neuronal ceroid lipofuscinosis (ANCL), Praha, 23.5.2017. [Jiný výsledek]
364615Mgr. Adéla Přibylová, Ph.D.Růžičková, Adéla, Prezentace získaných výsledků v rámci GAUK na 14th Student Conference of Experimental Plant Biology formou přednášky "Can it really be so fast? De novo DNA methylation". [Jiný výsledek]
1170317RNDr. Peter Urbanovský, Ph.D.Urbanovský, Peter;, Poster s názvom "Searching for PARACEST effect in DOTA-like complexes with free pentant amine/amide" prezentovaný na konferencii Inorganic Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry (ISABC14), jún 2017, Toulouse, FR. Poster a autorov abstrakt (publikovaný v Abstract Book) sú priložené ako PDF súbory v prílohe. [Jiný výsledek]
1170317RNDr. Peter Urbanovský, Ph.D.Urbanovský, Peter;, Prednáška s názvom "An Investigation of the Versatile MRI Contrast Agents with Free Amino Group" prezentovaná na konferencii 17th International Symposium of PhD Students on Organometallic and Coordination Chemistry, apríl 2017, Kraskov, ČR. Prednáška a autorov abstrakt (publikovaný v Abstract Book) sú priložené ako PDF súbory v prílohe. [Jiný výsledek]
398216JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.Mulák, Jiří, Zpracování věcného rejstříku pro odbornou monografii "Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo procesní. Praha: Leges, 2016", s. 825-834 (10 s.) [Jiný výsledek]
398216JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.Mulák, Jiří, Zpracování věcného rejstříku pro odbornou monografii "Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. Praha: Leges, 2017", s. 959-976 (18 s.) [Jiný výsledek]
398216JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.Mulák, Jiří, Vystoupení na mezinárodní vědecké konferenci Naděje právní vědy 2017 - „Právní věda v praxi". Přednesen příspěvek Subsidiární žaloba v trestním řízení. [Jiný výsledek]
398216JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.Mulák, Jiří, Zpracování věcného rejstříku pro odbornou monografii "Jelínek, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád - s poznámkami a judikaturou. Praha: Leges, 2017", s. 1299-1312 (14 s.) [Jiný výsledek]
393615Mgr. Bedřich FormánekFormánek, Bedřich, „Závěrečná zpráva o řešení grantu GAUK 393615 za období 2015-2017“ [Jiný výsledek]
393615Mgr. Bedřich FormánekFormánek, Bedřich, Flash talk F23 - „International Symposium on Synthesis and Catalysis 2017 – ISySyCat 2017, Évora, Spain" [Jiný výsledek]
393615Mgr. Bedřich FormánekFormánek, Bedřich, Poster P26 - „International Symposium on Synthesis and Catalysis 2017 – ISySyCat 2017, Évora, Spain" [Jiný výsledek]
393615Mgr. Bedřich FormánekFormánek, Bedřich, Poster P19 - „52. Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii – Liblice 2017, Lázně Bělohrad“ [Jiný výsledek]
393615Mgr. Bedřich FormánekFormánek, Bedřich, Manuskript – synergická katalýza [Jiný výsledek]
393615Mgr. Bedřich FormánekFormánek, Bedřich, Manuskript – β-laktamy [Jiný výsledek]
1060216PharmDr. Jan Kollár, Ph.D.Kollár Jan, Abstrakt konference IPA 2017 [Jiný výsledek]
1060216PharmDr. Jan Kollár, Ph.D.Kollár Jan, Abstrakt - konference Liblice 2017 [Jiný výsledek]
394115Mgr. Šárka BenešováBenešová, Šárka, Přikládám verzi manuskriptu, která bude ještě před zasláním do časopisu opravena. [Jiný výsledek]
1304317Mgr. Dora ČertnerováČertnerová, Dora, postery na mezinárodních konferencích: - Čertnerová, D. & Škaloud, P. (2017): Smaller where it´s warmer, bigger where it´s colder: The genome size variation in European populations of Synura petersenii (Stramenopiles, Chrysophyceae) – “15th International Congress of Protistology”. Praha, Česká Republika - Čertnerová, D. & Škaloud, P. (2017): Genome size variation in chrysophyte genus Synura and its ecological and evolutionary consequences – “11th International Phycological Congress”. Štětín, Polsko [Jiný výsledek]
58217Ing. Kateřina ŽížalováŽížalová, Detailní rozpis výsledků za rok 2017 [Jiný výsledek]
216217Mgr. Veronika StrakováStraková, Veronika, Abstrakt z konference 53.diabetologické dny Luhačovice (Aktivní účast ve formě přednášky) [Jiný výsledek]
216217Mgr. Veronika StrakováStraková, Veronika, Poster z konference EASD-SGGD v Leidenu. [Jiný výsledek]
1190217Mgr. Michaela KlapkováKlapková, Michaela, Šídlo, Luděk, Konference RELIK - ústní příspěvek. [Jiný výsledek]
1190217Mgr. Michaela KlapkováKlapková, Michaela, Šídlo, Luděk, Výstup z konference Population Aging: Challenges and Opportunities. [Jiný výsledek]
1190217Mgr. Michaela KlapkováKlapková, Michaela, Šídlo, Luděk, Šprocha Branislav, Draft článku "REGIONAL DIFFERENCES IN POPULATION AGING IN EUROPE VIEWED THROUGH PROSPECTIVE INDICATORS". Článek byl zaslán do časopisu Erdkunde (IF) a v současné době je na základě doporučení hlouběji rozpracovávaná diskuse s literaturou. [Jiný výsledek]
1190217Mgr. Michaela KlapkováKlapková, Michaela, Šídlo, Luděk, Konference ČDS - posterová sekce. [Jiný výsledek]
1190217Mgr. Michaela KlapkováKlapková, Michaela, Šídlo, Luděk, Konference GIS - posterová sekce. [Jiný výsledek]
1086217Mgr. Barbara Zupková, Ph.D.Kramna, Barbara, Prezentace ze zahraniční konference 13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function. [Jiný výsledek]
194217Mgr. Milan PšeničkaPšenička, Milan, Pospíšil, Miroslav, Prezentace dosažených výsledků formou posteru s názvem "MOLECULAR SIMULATIONS OF GRADUAL RELEASE PROCESS OF NSAIDs INTERCALATED INTO LAYERED DOUBLE HYDROXIDES" v rámci konference 16th INTERNATIONAL CLAY CONFERENCE, Granada, Spain, 17.-21.07. 2017. [Jiný výsledek]
294215Mgr. Milan PšeničkaPšenička, Milan; Pospíšil, Miroslav, Pšenička, Milan; Pospíšil, Miroslav, Článek odeslaný v recenzovaném časopisu: název článku: Structural description and properties of Mg2Al-layered double hydroxides intercalated with the fluvastatin anions solved by molecular simulation methods; název časopisu: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, ISSN 1211-5894. [Jiný výsledek]
194217Mgr. Milan PšeničkaPšenička, Milan, Riedlová, Kamila, Prezentace dosažených výsledků formou přednášky s názvem "Classical and DFT atomistic simulations of intercalated LDH" v rámci studentské sekce ThUL School on Actinide Chemistry 2017, Jülich, Germany, 16.-20.10. 2017. [Jiný výsledek]
530216RNDr. Kristýna RázkováŠichová, Kristýna; Vohlídal, Jiří, Konferenční příspěvek - poster: K. Šichová, J. Vohlídal; Metallo-supramolecular alternating copolymers with conjugated backbone. 13th International Saint Petersburg Conference of Young Scientists «MODERN PROBLEMS OF POLYMER SCIENCE», St. Petersburg, Rusko, 13. – 16. 11. 2017; poster. [Jiný výsledek]
680216Mgr. Zuzana PokornáPokorná, Zuzana, Přehled abstrakt 2017 [Jiný výsledek]
704216Mgr. Jana Frojdová, Ph.D.Frojdová, Jana, Pšenička, Josef, Bek, Jiří, Wang, Jun, 18th Czech-Slovak-Polish Paleontological Conference 15.-16.6.2017 ve Staré Lesné - přednáška A new species of gleicheniacean fern Oligocarpia from the Carboniferous-Permian boundary, Inner Mongolia, China, kniha abstraktů str. 90. Zde bylo porovnání všech Oligocarpií, včetně těch ze sbírek v Berlíně či ve Vídni s novým typem z Číny. [Jiný výsledek]
44317PhDr. Jan Benda, Ph.D.Benda, Jan, Rukopis schválený do tisku a potvrzení redakce časopisu Československá psychologie o přijetí do tisku. [Jiný výsledek]
198215Mgr. Zuzana Novosadová, Ph.D.Novosadová, Zuzana, manuskript výstupní publikace projektu přijaté do recenzního řízení v časopise Scientific reports [Jiný výsledek]
198215Mgr. Zuzana Novosadová, Ph.D.Novosadová, Zuzana, Poster na EBRS (European biological rhythms society) konferenci [Jiný výsledek]
198215Mgr. Zuzana Novosadová, Ph.D.Novosadová, Zuzana, Poster na bilaterální konferenci IKEM-FGU [Jiný výsledek]
925416Mgr. Michaela Jirout Košová, Ph.D.Košová, Michaela, Prezentácia na konferencii v Olomouci. [Jiný výsledek]
925416Mgr. Michaela Jirout Košová, Ph.D.Košová, Michaela, Prezentácia na konferencii v Prahe. [Jiný výsledek]
925416Mgr. Michaela Jirout Košová, Ph.D.Košová, Michaela a Kopecký, Robin., Prezentácia na konferencii v Osnabrücku. [Jiný výsledek]
925416Mgr. Michaela Jirout Košová, Ph.D.Košová, Michaela, Verejná prednáška na podujatí StarCon. [Jiný výsledek]
925416Mgr. Michaela Jirout Košová, Ph.D.Košová, Michaela, Prezentácia na konferencii v Bratislave. [Jiný výsledek]
925416Mgr. Michaela Jirout Košová, Ph.D.Košová, Michaela, Verejná prednáška na podujatí Pátečníci (Český klub skeptiků Sisyfos). [Jiný výsledek]
925416Mgr. Michaela Jirout Košová, Ph.D.Košová, Michaela, Verejná prednáška na podujatí Pražská Muzejní noc. [Jiný výsledek]
925416Mgr. Michaela Jirout Košová, Ph.D.Kopecký, Robin a Košová, Michaela, Prezentácia na konferencii v Norwich. [Jiný výsledek]
366015Mgr. Luboš HanusHanus, Luboš; Vácha, Lukáš, Poster presentation of Frequency response analysis of monetary policy transmission, EcoSta 2017, Hong Kong [Jiný výsledek]
366015Mgr. Luboš HanusHanus, Luboš; Vácha, Lukáš, Growth cycles synchronization of the Visegrad Four and the European Union (1st revision – Journal of Empirical Economics, resubmitted in 2017) [Jiný výsledek]
366015Mgr. Luboš HanusHanus, Luboš; Vácha, Lukáš, Presentation of Frequency response analysis of monetary policy transmission, SEAM 2017, Košice [Jiný výsledek]
404716RNDr. Michal Zamkovský, Ph.D.Zamkovsky Michal, Poster NA62 Experiment at CERN. International Workshop on High Energy Circular Electron Positron Collider 2017, Beijing 06.11. 08.11. [Jiný výsledek]
404716RNDr. Michal Zamkovský, Ph.D.Zamkovsky Michal, Recent results and prospects from NA62. Prezentácia na konferencii Lake Louise Winter Institute 2017, 19.02.-25.02., Lake Louise, Kanada. https://indico.cern.ch/event/531113/contributions/2420155/ [Jiný výsledek]
928417Mgr. Věra KošťálováKřížová, Věra, Poster s názvem Ion-induced Ionization and Dissociation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons by keV Projectile Ions. Autoři: Věra Křížová, Ján Žabka, Illia Zymak, Miroslav Polášek. Konference KIDA 2017, Bordeaux 26. - 29.9.2017 [Jiný výsledek]
1062216Mgr. Barbora PukajováEliasova, Barbora; Weissova, Romana; Radova, Marie; Ziak, Jakub; Kolenicova, Denisa; Anderova, Miroslava; Sedlacek, Radislav; Balastik, Martin, Poster presented at EMBO meeting on Mechanisms of Neurodegeneration in Heidelberg, Germany in June 2017. [Jiný výsledek]
186216RNDr. Václav Pavlík, Ph.D.Pavlík, Václav, Prezentace na konferenci "Modest17" s názvem "Fitting self-similar core collapse in N-body models", Univerzita Karlova, Praha, září 2017 [Jiný výsledek]
186216RNDr. Václav Pavlík, Ph.D.Pavlík, Václav, Zvaná přednáška na Univerzitě v Římě, Řím, Itálie, listopad 2017 [Jiný výsledek]
186216RNDr. Václav Pavlík, Ph.D.Pavlík, Václav; Jeřábková, Tereza, Poster z konference "Modest17" s názvem "The black hole retention fraction in star clusters", Univerzita Karlova, Praha, září 2017 [Jiný výsledek]
186216RNDr. Václav Pavlík, Ph.D.Pavlík, Václav, Přednáška na Univerzitě v Pise, Pisa, Itálie, listopad 2017 [Jiný výsledek]
186216RNDr. Václav Pavlík, Ph.D.Pavlík, Václav, Prezentace na workshopu "Aarseth N-body meeting" s názvem "The black hole retention fraction in star clusters", Astronomický ústav UK, Praha, prosinec 2017 [Jiný výsledek]
376217Mgr. Andrej Antalík, Ph.D.Antalík, Andrej; Veis, Libor; Alavi Ali; Legeza, Örs; Pittner Jiří, poster s názvem: "The Intricate Case of Tetramethylenethane" na konferenci Central European Symposium on Theoretical Chemistry 2017, Wisła, Polsko a European Summerschool in Quantum Chemistry 2017, Torre Normanna, Itálie [Jiný výsledek]
376217Mgr. Andrej Antalík, Ph.D.Veis, Libor; Demel, Ondřej; Antalík, Andrej; Brabec, Jiří; Legeza, Örs; Neese, Frank; Pittner, Jiří, zvaná přednáška s názvem "DMRG-externally-corrected local pair natural orbital based coupled cluster method" na konferenci 11th Triennial Congress of the World Association of Theoretical and Computational Chemists, Mnichov, Německo [prezentována doc. Pittnerem] [Jiný výsledek]
163015Mgr. Dan KašparKašpar, Dan; Hulíková Tesárková, Klára, příspěvek na konferenci: Convergence of Cause-Specific Mortality in Selected European Countries: Methods of Analysis and Current Trends. The 2017 Annual Meeting Population Association of America. Chicago, 27.–29. dubna 2017. Poster ve formátu pdf je přiložen v příloze. [Jiný výsledek]
163015Mgr. Dan KašparKašpar, Dan, příspěvek na konferenci: Age Pattern of Mortality in the Czech Republic in Comparison to European Regions: Focus on Convergence and Divergence Tendencies. 8th Demographic Conference of "Young Demographers": Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 16.–17. února 2017. Prezentace ve formátu pdf je přiložena v příloze. [Jiný výsledek]
163015Mgr. Dan KašparKašpar, Dan, příspěvek na konferenci: Selected Analytical Approaches to Mortality at the Highest Age Groups: Illustration on France, Sweden, and Czech Republic. The 2017 Annual Meeting Population Association of America. Chicago, 27.–29. dubna 2017. Prezentace ve formátu pdf je přiložena v příloze. [Jiný výsledek]
406317Mgr. Nikol DibusBaloghová Nikol, Obrázek 1 [Jiný výsledek]
542217Mgr. Tereza RákosníkováDaňhelovská, Tereza, Rozšířená průběžná zpráva za rok 2017 [Jiný výsledek]
922216Mgr. Aneta FormáčkováHušková, Aneta, Konference Paleozoikum 2017 - abstrakt a prezentace [Jiný výsledek]
922216Mgr. Aneta FormáčkováHušková, Aneta, Vyúčtování [Jiný výsledek]
922216Mgr. Aneta FormáčkováHušková, Aneta, Konference ICOS 2017 - abstrakt a prezentace [Jiný výsledek]
1206517Mgr. Josef Škoda, Ph.D.Malek Azar, Poster at the EMBL Symposium Metabolism in Time and Space: Emerging Links to Cellular and Developmental Programs, 2017 in Heidelberg [Jiný výsledek]
510216Mgr. Michael KotykSebastian Cristian Treitli; Michael Kotyk; Naoji Yubuki; Eliška Jirounková; Jitka Vlasáková; Pavla Butovičová; Petr Šípek; Ivan Čepička; Vladimir Hamp, Rukopis v současnosti v recenzním řízení v časopisu Protist. [Jiný výsledek]
897316RNDr. Miroslav Kettner, Ph.D.Kettner, Miroslav, 18O and 16O oxygen exchange on model Rh/CeOx and Rh/CeOxFy systems, Sci-Mix Poster na konferenci ACS National Meeting - Washington DC 2017 [Jiný výsledek]
897316RNDr. Miroslav Kettner, Ph.D.Kettner, Miroslav, Modification of valence band of ceria via anion doping with fluorine, Poster na konferenci ACS National Meeting - Washington DC 2017 [Jiný výsledek]
897316RNDr. Miroslav Kettner, Ph.D.Kettner, Miroslav, 18O and 16O oxygen exchange on model Rh/CeOx and Rh/CeOxFy systems, Ústní prezentace výsledků na konferenci ACS National Meeting - Washington DC 2017 [Jiný výsledek]
897316RNDr. Miroslav Kettner, Ph.D.Kettner, Miroslav, Reactivity of transition metals – influence of the degree of oxidation of active substrate, Disertační práce hlavního řešitele [Jiný výsledek]
636316Mgr. Denisa KoleničováKoleničová Denisa, Objemové zmeny astrocytov v hipokampe po aplikácii 50mM K+ a inhibítorov (TBOA, bumetanid, DCPIB) v priebehu stárnutia (GRAFY). Postery z konferencií, na ktrých boli prezentované zatiaľ dosiahnuté výsledky. [Jiný výsledek]
361115RNDr. Simona Benediktová, Ph.D.Moravcová, Simona, Poster z konference, Amsterdam [Jiný výsledek]
361115RNDr. Simona Benediktová, Ph.D.Moravcová, Simona, manuskript v časopise Journal of Neuroimmunology [Jiný výsledek]
361115RNDr. Simona Benediktová, Ph.D.Moravcová, Simona, Experimentální podklady získané při řešení grantu GAUK č. 361115 použité pro přípravu návrhu projektu GAČR [Jiný výsledek]
338315PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D.Book of abstracts - 7PGS and 5Postdoc conference 2017, Abstrakt k ústnímu sdělení na 7.postgraduální a 5. postdoktorandské konferenci na Farmaceutické fakultě v HK, UK [Jiný výsledek]
932216RNDr. Martin Rejhon, Ph.D.Rejhon, Martin; Kunc, Jan; Hlídek, Pavel; Dědič, Václav; Franc, Jan, Rejhon, Martin; Kunc, Jan; Hlídek, Pavel; Dědič, Václav; Franc, Jan, Poster 'Electrolimonescent properties of Graphne/SiC' na konferenci Graphene week 2017 [Jiný výsledek]
932216RNDr. Martin Rejhon, Ph.D.Rejhon, Martin; Franc, Jan; Hlídek, Pavel; Dědič, Václav; Kunc, Jan, Publikace v recenzním řízení s názvem 'The electroluminescent properties based on bias polarity of the epitaxial graphene/aluminium SiC junction'. Take publikována na preprintovém serveru arxiv.org (https://arxiv.org/abs/1712.02563) [Jiný výsledek]
42217RNDr. Lenka Havelková, Ph.D.Havelková, Lenka; Hanus, Martin, Havelková, Lenka; Hanus, Martin. Prezentace konferenčního příspěvku „Faktory ovlivňující úroveň mapových dovedností žáků“ na konferenci České asociace pedagogického výzkumu v Hradci Králové (13. – 15. 9. 2017). [Jiný výsledek]
42217RNDr. Lenka Havelková, Ph.D.Havelková, Lenka; Hanus, Martin, Havelková, Lenka; Hanus, Martin. Prezentace konferenčního příspěvku „Factors Affecting Students‘ Map Skills Level“ na mezinárodním symposiu Komise pro geografické vzdělávání při Mezinárodní geografické unii (CGE IGU) v Lisabonu (26. – 28. 10. 2017). [Jiný výsledek]
42217RNDr. Lenka Havelková, Ph.D.Hanus, Martin; Havelková, Lenka, Vyžádaná přednáška: Faktory ovlivňující úroveň mapových dovedností žáků: teoretické pozadí a metodologické souvislosti. Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno. (30. 11. 2017) [Jiný výsledek]
42217RNDr. Lenka Havelková, Ph.D.Havelková, Lenka; Hanus, Martin, Prezentace konferenčního příspěvku "Faktory ovlivňující úroveň mapových dovedností žáků" na Česko-polsko-slovenském semináriu v Trenčianských Teplicích (14. – 16. června 2017). [Jiný výsledek]
42217RNDr. Lenka Havelková, Ph.D.Hanus, Martin; Havelková, Lenka, Prezentace konferenčního příspěvku „Vliv kartografické vyjadřovací metody na úroveň mapových dovedností žáků“ na Kartografické konferenci v Liberci (6. – 8. 9. 2017). [Jiný výsledek]
203715Mgr. Štěpán Matějka, Ph.D.Matějka, Štěpán, Jedním z přislíbených výstupů projektu bylo zveřejnění vědecky využitelného souboru dat k osvojování gramatických slov a tvarů v češtině. Tento soubor dat byl zveřejněn na stránkách Akviziční korpusy českého jazyka (AKCES), které provozuje Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK. V tomto souboru je možné najít data o osvojování jednotlivých gramatických slov a tvarů a může být využit výzkumníky, kteří se zabývají problematikou osvojování jazyka. Data byla sesbírána v rámci tohoto grantového projektu. Tento výstup je dedikován projektu GA UK. Vědecky využitelný soubor dat je možné najít na tomto odkaze: http://akces.ff.cuni.cz/node/155 [Jiný výsledek]
203715Mgr. Štěpán Matějka, Ph.D.Matějka, Štěpán – Smolík, Filip, Poster "Acquisition of noun inflection in Czech", který byl prezentován na zahraniční konferenci 50th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE 2017) v Curychu (10.–13. 9. 2017). Poster byl vykázán v OBD s uvedeným financováním z GA UK. [Jiný výsledek]
203715Mgr. Štěpán Matějka, Ph.D.Matějka, Štěpán – Smolík, Filip, Text článku "Osvojování předložek, tázacích slov, spojek a spojovacích výrazů v češtině", který byl poslán a přijat do recenzního řízení v časopise Studie z aplikované lingvistiky (https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/). Dále přikládám potvrzení o přijetí článku do recenzního řízení. [Jiný výsledek]
203715Mgr. Štěpán Matějka, Ph.D.Matějka, Štěpán – Smolík, Filip, Poster "Acquisition of case inflection of nouns in Czech: a parent-report study", který byl prezentován na zahraniční konferenci14th International Congress for the Study of Child Language (IASCL) v Lyonu (17.–21. 7. 2017). Poster byl vykázán v OBD s uvedeným financováním z GA UK. [Jiný výsledek]
22216Mgr. Dana BělohoubkováDana Bělohoubková, Příspěvek na konferenci Current Research in Egyptology konané v Neapoli ve dnech 3.5 - 5.5. 2017. Název příspěvku: Texts for the Divinisation of the Body Parts. A Comparison of the PT Spells with a Newly Discovered Late Period Text from Abusir. [Jiný výsledek]
410217Mgr. Bc. Ondřej Svoboda, Ph.D.Svoboda, Ondřej, Recenze: Catharine Titi. The Right to Regulate in International Investment Law. The Lawyer Quarterly, č. 3, 2017, ISSN: 1805-840X. [Jiný výsledek]
410217Mgr. Bc. Ondřej Svoboda, Ph.D.Svoboda, Ondřej, Recenze: C. L. Lim (ed.) Alternative Visions of the International Law on Foreign Investment: Essays in Honour of Muthucumaraswamy Sornarajah; Jürgen Kurtz. The WTO and International Investment Law: Converging Systems. Czech Yearbook of Public & Private International Law 2017, 2017, sv. 8, s. 629-632. ISSN 1805-0565. [Jiný výsledek]
40216RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.Nováková, Lucie; Vohralík, Vladimír, Analýza morfometrické variability populace rejska obecného (Sorex araneus) z Novohradských hor. Přednáška. In: Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.): Zoologické Dny 2017 Brno. Sborník abstraktů z konference 9. - 10. února 2017, 254 pp. [Jiný výsledek]
1210217Mgr. Dominika PačesováPačesová, Dominika, poster [Jiný výsledek]
1262217RNDr. Klaudia Fekete, Ph.D.Horváth, Klaudia; Drozdenko, Daria; Daniš, Stanislav; Garcés, Gerardo; Máthis, Kristián; Kim, Shae; Dobroň, Patrik, Článek: „Characterization of Microstructure and Mechanical Properties of Mg-Y-Zn Alloys with Respect to Different Content of LPSO Phase", Adv Eng Mater, Avalaible online: 31/08/2017 DOI: 10.1002/adem.201700396 IF: 2.319. [Jiný výsledek]
1262217RNDr. Klaudia Fekete, Ph.D.Dobroň, Patrik; Drozdenko, Daria; Hegedüs, Marius; Olejňák, Juraj; Horváth, Klaudia; Bohlen, Jan, Článek "Thermo-mechanical treatment of extruded Mg-1Zn alloy: cluster analysis of AE signals" accepted for publication in Mganesium Technology 2018 [Jiný výsledek]
1262217RNDr. Klaudia Fekete, Ph.D.Drozdenko, Daria; Dobroň, Patrik; Olejňák, Juraj; Hegedüs, Marius; Horváth, Klaudia; Bohlen, Jan, Článek "MECHANICAL PROPERTIES OF THERMO-MECHANICALLY TREATED EXTRUDED MG-ZN-BASED ALLOYS" accepted for publication in Mganesium Technology 2018 [Jiný výsledek]
1262217RNDr. Klaudia Fekete, Ph.D.D. Drozdenko, Š. Csáki, J. Bohlen, S. Yi, K. Horváth, P. Dobroň, Poster prezentován na EUROMAT2017: "Effect of thermo-mechanical treatment of extruded Z1 Mg alloy on resulting mechanical properties" [Jiný výsledek]
1262217RNDr. Klaudia Fekete, Ph.D.Horváth, Klaudia; Drozdenko, Daria; Máthis, Kristián; Garcés, Gerardo; Dobroň, Patrik, Článek: "Characterization of active deformation mechanisms in Mg alloys with LPSO phase" accepted for publiation in Acta Phyisica Polonica A, IF 0.43 [Jiný výsledek]
1262217RNDr. Klaudia Fekete, Ph.D.Horváth, Klaudia; Drozdenko, Daria; Máthis, Kristián; Garcés, Gerardo; Dobroň, Patrik, Článek "Acoustic emission study of high temperature deformation of Mg-Zn-Y alloys with LPSO phase" accepted for publication in Magnesium Technology 2018 [Jiný výsledek]
170217RNDr. Jiří NovotnýHajič, Jan, Detecting Noteheads in Handwritten Scores with ConvNets and Bounding Box Regression [Jiný výsledek]
170217RNDr. Jiří NovotnýHajič, Jan, Prototyping Full-Pipeline Optical Music Recognition with MUSCIMarker [Jiný výsledek]
20217Mgr. Eva Hejduková, Ph.D.Hejduková E., Jimel M., Polášková A., Polická P. , Prezentace na University Centre in Svalbard (UNIS), 29. 3. 2017: Microalgal Survival in the High Arctic (Poster) [Jiný výsledek]
20217Mgr. Eva Hejduková, Ph.D.Hejduková E., Konference České Algologické Společnosti, 18.–20. 9. 2017: Freezing Tolerance of Pennate Diatoms: Polar vs. Temperate Strains (Přednáška) [Jiný výsledek]
20217Mgr. Eva Hejduková, Ph.D.Hejduková E., Pinseel E., Nedbalová L., Elster J., Konference Arctic Science Summit Week, 1.–7. 4. 2017: Tolerance of Pennate Diatoms to Experimental Freezing: Comparison of Polar and Temperate Strains (Poster) [Jiný výsledek]
588217RNDr. Aleš FlanderaFlandera, Aleš, Kerr-Newman black hole in the formalism of isolated horizons. Prezentace výsledků ze stejnojmenného článku na Spanish-Portuguese Relativity Meeting (EREP) 2017. Edificio de Ingenierías, Universidad de Málaga, Málaga, Španělsko. 12. 9. 2017. Uvedena podpora GAUK. [Jiný výsledek]
588217RNDr. Aleš FlanderaFlandera, Aleš, Kerr-Newman black hole in the formalism of isolated horizons. Prezentace výsledků na studentské konferenci Week Of Doctoral Students 2017. Karlova Univerzita, Praha, Česká republika. 6. 6. 2017. Uvedena podpora GAUK. [Jiný výsledek]
588217RNDr. Aleš FlanderaFlandera, Aleš; Scholtz, Martin, Byl sepsán stručný přehled dosažených výsledků na téma Kerrovy-Newmanovy černé díry ve formalismu izolovaných horizontů pro sborník Proceedings of Contributed Papers vydávaný Week Of Doctoral Students. Tento příspěvek byl přijat k publikaci a čeká na vydání. Uvedena podpora GAUK. [Jiný výsledek]
588217RNDr. Aleš FlanderaFlandera, Aleš, Kerr-Newman black hole in the formalism of isolated horizons. Poster o stejnojmenném článku na Spanish-Portuguese Relativity Meeting (EREP) 2017. Edificio de Ingenierías, Universidad de Málaga, Málaga, Španělsko. 14. 9. 2017. Uvedena podpora GAUK. [Jiný výsledek]
588217RNDr. Aleš FlanderaFlandera, Aleš, Kerr-Newman black hole in the formalism of isolated horizons. Prezentace problematiky a výsledků formou semináře. Institute ZARM, Brémy, Německo. 19. 5. 2017. [Jiný výsledek]
1582217Mgr. Jan HronHron, Jan , Zúčastnil jsem se česko-slovenského badatelského kolokvia Spiritualita ženy, na kterém jsem přednesl příspěvek týkající se post-sekulární spirituality v kontextu náboženského turismu se specifickým zřetelem ke ženské spiritualitě. Tento příspěvek vycházel z mého výzkumu poutě na Moravě. Upravená přednáška byla sepsána do podoby článku, který právě probíhá recenzním řízením pro konferenční sborník. Přikládám jak článek, tak i vyjádření dr. Marie Opatrné o probíhajícím recenzním řízení. Zároveň jsem sepsal delší článek, který důkladněji rozvádí poznatky získané z terénního pozorování. Tento článek je prakticky sepsán, chystám ještě poslední úpravy (zkracování, změna názvu). Chystám jej poslat do časopisu Religio [Jiný výsledek]
298216Mgr. Daniela Glatzová, Ph.D.Glatzová Daniela, Prezentace posteru na konferenci "Signal transduction in health and desease" v Londýně. [Jiný výsledek]
304217RNDr. Kateřina Pleiner SládkováSládková Kateřina, Prezentace s názvem "Tidally induced deformation of icy moons" na Geofyzikálním doktorandském dni Geofyzikálního ústavu Akademi věd. (https://www.ig.cas.cz/geofyzikalni-doktorandsky-den) [Jiný výsledek]
304217RNDr. Kateřina Pleiner SládkováSládková, Kateřina, Prezentace s názvem "Slapová deformace ledových měsíců" na Geodynamickém semináři Katedry Geofyziky MFF UK. [Jiný výsledek]
1578714Mgr. Hana NěmečkováNěmečková, Hana; Krak, Karol; Chrtek, Jindřich jun., Complex pattern of ploidal and genetic variation in Seseli libanotis (Apiaceae), revidovaná verze článku, časopis Annales Botanici Fennici. [Jiný výsledek]
404316Mgr. Tadeáš BilkaBilka, Tadeáš; Kandra, Jakub, Článek zaslaný k publikaci ve sborníku konference Advanced Computing and Analysis Techniques in Physics Research (ACAT 2017): Alignment and Calibration Framework for the Belle II detector (T. Bilka, J. Kandra) [Jiný výsledek]
151016Mykola Babiak, M.A., Ph.D.Babiak, Mykola, Generalized Disappointment Aversion, Learning, and Asset Prices, CERGE-EI WP Series 606, 2017 [Jiný výsledek]
1350214Mgr. Jana Štundlová, Ph.D.Štundlová, Jana; Šmíd, Jiří; Nguyen, Petr; Šťáhlavský, František, Manuskript: Unexpected cryptic diversity and dynamic chromosome evolution in endemic Alpine scorpions (Euscorpiidae: Euscorpius) [Jiný výsledek]
1324217Mgr. Jana Štundlová, Ph.D.Štundlová, Jana, Kovařík, F., Nguyen, P., Sadílek, D., Šťáhlavský, F., Abstrakt - přednáška "Utilization of molecular cytogenetic markers in the study of karyotype dynamics in the family Buthidae (Arachnida, Scorpiones)" na mezinárodní konferenci 30th European Congress of Arachnology (Velká Británie, Nottingham) [Jiný výsledek]
1350214Mgr. Jana Štundlová, Ph.D.Plíšková, Jana, Šmíd, Jiří, Nguyen, Petr, Šťáhlavský, František, Abstrakt 30th European Congress of Arachnology Nottingham, Great Britain (prezentace posteru): Cryptic diversity, endemism and biogeographical history in Alpine scorpions (Euscorpiidae: Euscorpius). Oceněno jako nejlepší posterové sdělení. [Jiný výsledek]
936216PharmDr. Michaela Sochorová, Ph.D.Doláková Andrea, Mgr., Diplomová práce s názvem "Štúdium monovrstevných lipidových modelov ochorení kožnej bariéry" obhájená na Katedře farmaceutické technologie. Výsledek přinesl poznatky o fyzikálním chování sfingomyelinu v monovrstevném lipidovém modelu stratum corneum. [Jiný výsledek]
936216PharmDr. Michaela Sochorová, Ph.D.Sochorová Michaela, Prezentace výsledků formou posteru a krátké prezentace na zahraniční konferenci "XII Sphingolipid Club Meeting" pořádané v Trabia, Sicílie, Itálie. Název práce" Permeability Barrier and Microstructure of Skin Lipid Membrane Models of Impaired Glucosylceramide Processing". [Jiný výsledek]
936216PharmDr. Michaela Sochorová, Ph.D.Mihalová Veronika, Diplomová práce s názvem "Studium kožních onemocnění pomocí monovrstevných lipidových modelů" obhájená na Katedře farmaceutické technologie. Výsledek práce přinesl poznatky o fyzikálním chování glukosylsfingosinu v monovrstevném lipidovém modelu stratum corneum. [Jiný výsledek]
936216PharmDr. Michaela Sochorová, Ph.D.Sochorová Michaela, Prezentace výsledků formou posteru na mezinárodní konferenci "Gordon Research Conference: Barrier Function of Mammalian Skin" 2017 pořádané ve Waterville Valley, NH, USA. Název "Influence of cholesterol concentration on permeability and microstructure of model skin barrier lipid membranes". [Jiný výsledek]
962216Mgr. Tomáš Mozr, Ph.D.Mozr Tomáš, Nocturnal Experience: The Concept of Place and its Transformations (abstract) - 11th Slovak-Czech-Polish Seminarium; Trenčianské Teplice [Jiný výsledek]
962216Mgr. Tomáš Mozr, Ph.D.Mozr Tomáš, Okouzlující periferie: specifický koncept místa v kontextu polarizace prostoru (poster) - 13. historickogeografická konference v Praze [Jiný výsledek]
962216Mgr. Tomáš Mozr, Ph.D.Mozr Tomáš, Poetics of Terra Incognita: Place as 'Exotic' Phenomenon and its Perception in London (abstract) - 9th International Student and Early Career Conference NEW WAVE, Praha [Jiný výsledek]
962216Mgr. Tomáš Mozr, Ph.D.Mozr Tomáš, Teoreticko-metologická práce dizertační práce na téma Koncept místa v kontextu transatlantických transformací: socio-kulturní aspekty proměn vybraných metropolí v průběhu 20. století [Jiný výsledek]
600217Mgr. Adéla ČmokováČmoková, Adéla; Kolarik, Miroslav; Dobiašová, Stanislava; Dobiáš, Radim; Stubbe, Dirk; Stará, Jana; Lysková, Pavlína; Hoyer, Luis; Gräser, Ivonne; Mallatová, Naďa; Kano, Rui; Nenoff, Pietro; Uhrlaβ, Silke; Peano, Andrea; Mencl, Karel; Janouškovcová, Hana; Maier, Tomas; Hrabák, Jaroslav; Hubka, Vít, Poster hlavní řešitelky na konferenci Trends in Medical Mycology 2017 v Bělehradu [Jiný výsledek]
600217Mgr. Adéla ČmokováČmoková, Adéla, Přednáška hlavní řešitelky na 5. Česko-slovenské mykologické konferenci [Jiný výsledek]
201715Mgr. Jan SkořepaSkořepa, Jan, Prezentace "Chaotic behaviour via Lyapunov exponent of a three-layer quasigeostrophic model" na konferenci EMS Annual Meeting: European Conference for Applied Meteorology and Climatology 2017, Dublin, Irsko (4. - 8. září ). [Jiný výsledek]
1170516Mgr. Miroslav Vodolán, Ph.D.Vodolán, Miroslav, Článek "Hybrid Dialog State Tracker with ASR Features" publikovaný na EACL 2017 https://ufal.mff.cuni.cz/biblio/?section=publication&id=8779497956290716245&mode=view Tento článek představuje hybridní dialog state tracker, rozšířený o trénovatelnou jednotku zpracování přirozeného jazyka (SLU). Naše architektura je inspirována belief trackery založenými na neuronových sítích. Tento přístup navíc rozšiřujeme o derivovatelná prvidla, která umožní end-to-end trénink. Tato pravidla umožní našemu trackeru lépe generalizovat v porovnání s trackery založenými pouze na strojovém učení. Podle informací, které máme, náš tracker dosahuje state-of-the-art výsledků ve třech ze čtyř kategorií datasetu DSTC2. [Jiný výsledek]
1170516Mgr. Miroslav Vodolán, Ph.D.Vodolán, Miroslav, Článek "Denotation Extraction for Interactive Learning in Dialogue Systems" publikovaný na ASRU 2017 https://ufal.mff.cuni.cz/biblio/index.jsp?section=publication&id=9021175685567648916&mode=view Tento článek představuje novou úlohu na využití dat od uživatelů dialogových systémů v konverzacích člověk-stroj. Tato úloha se zaměřuje na sběr denotací extrahováním z přirozených vět získaných v průběhu dialogu. Získávání denotací při interakcích s uživateli například umožňuje online vylepšování komponent pro porozumění přirozenému jazyku a zjednodušit sběr trénovacích dat. Tento článek také prezentuje výsledky evaluace několika přístupů k extrakci denotací zahrnující modely založené na neuronových sítích s attention architekturou. [Jiný výsledek]
116217Mgr. Magda Dovhunová, Ph.D.Dovhunová, Magda; Dvořák, Martin; Dubský, Pavel, "From HVLR to HVL function: Development of injection zones in capillary zone electrophoresis"; poster na mezinárodní odborné konferenci HPLC 2017 (45th International symposium on high performance liquid phase separations and related techniques) červen 2017, Praha, ČR. [Jiný výsledek]
160415MUDr. Václav Hána, Ph.D.Hill Martin, Hána Václav jr., Velíková Marta, Pařízek Antonín, Šimják Patrik, Kancheva Radmila, Koucký Michal, Kokrdová Zuzana, Adamcová Karolína, Černý Andrej, Hájek Zdeněk, Dušková Michaela, Stárka Luboslav, A method for determination of one hundred endogenous steroids in the sera of adult men, women in follicular and luteal menstrual phases, pregnant women, and in umbilical cord sera by gas chromatography-tandem mass spectrometry in press v Physiological Research [Jiný výsledek]
160415MUDr. Václav Hána, Ph.D.Hána Václav et al., Prezentace výsledků: Vliv 1mg dexametazonového testu na steroidní metabolom u pacientů s incidentalomy nadledvin na 40. Endokrinologických dnech s mezinárodní účastí v Praze 19.-21.10.2017, ústní sdělení, dedikace GAUK i afiliace 1.LF UK uvedena [Jiný výsledek]
160415MUDr. Václav Hána, Ph.D.Hána Václav et al., Steroid metabolome changes in the 1 mg dexamethasone suppression test. Prezentace výsledků na ECE - 19th European congess of endocrinology, Lisabon 20.-23.5.2017, posterové sdělení, dedikace GAUK i afiliace 1.LF UK uvedena [Jiný výsledek]
160415MUDr. Václav Hána, Ph.D.Hána Václav jr., Ježková Jana, Kosák Mikuláš, Kršek Michal, Hána Václav, Hill Martin, Novel GC-MS/MS technique reveals a complex steroid fingerprint of subclinical hypercortisolism in adrenal incidentalomas [Jiný výsledek]
435116Mgr. David SvačinaSvačina, David, Paper presented at International Rome Conference on Money, Banking and Finance in Palermo [Jiný výsledek]
189215MUDr. Martin Elišák, Ph.D.Elišák Martin, The prevalence of antineuronal antibodies in temporal lobe epilepsy and clinical characteristics of seropositive patients - plná verze článku v recenzním řízení časopisu Seizure [Jiný výsledek]
189215MUDr. Martin Elišák, Ph.D.Elišák Martin, - recenze článku The prevalence of antineuronal antibodies in temporal lobe epilepsy and clinical characteristics of seropositive patients [Jiný výsledek]
925616RNDr. Milan Boublík, Ph.D.Boublík Milan, Riesová Martina, Dubský Pavel, Gaš Bohuslav, Abstrakt přednášky hlavního řešitele na konferenci 17th ISSB v Makedonii [Jiný výsledek]
925616RNDr. Milan Boublík, Ph.D.Milan Boublík, Martina Riesová, Pavel Dubský, Bohuslav Gaš, Abstrakt přednášky hlavního řešitele na konferenci ITP2017 v Polsku. [Jiný výsledek]
1088217Mgr. Rebeka Rmoutilová, Ph.D.Rmoutilová, Rebeka, Prezentace k příspěvku na konferenci Antropologické dny v Olomouci 2017 [Jiný výsledek]
1071716Mgr. Petra ŠedinováŠedinová Petra, Seidlová Málková Gabriela, Grafické úpravy- vytváření designu vzhledu ústředních postaviček intervenčního pregramotnostního programu Nakresleno: Markéta Šindlerová [Jiný výsledek]
1071716Mgr. Petra ŠedinováŠedinová, P., Seidlová Málková, G. , Prezentace konference Dyskorunka 30.11.2017 [Jiný výsledek]
346315Mgr. Petra PolákováRádlová, Silvie; Janovcová, Markéta; Polák Jakub; Landová, Eva; Frynta Daniel, Odeslaný článek do odborného časopisu bez IF. [Jiný výsledek]
346315Mgr. Petra PolákováLandová, Eva; Poláková Petra; Rádlová, Silvie; Janovcová, Markéta; Bobek, Miroslav; Frynta, Daniel, Rukopis článku připravený k odeslání [Jiný výsledek]
718217Mgr. Katarína Vaškovičová, Ph.D.Katarína Vaškovičová, Poster presentation at the 28th International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology (ICYGMB) (27.8.-1.9.2017, Prague, Czech Republic). [Jiný výsledek]
1584314Mgr. Vojtěch Vacek, Ph.D.Vojtěch Vacek, Lukáš V. F. Novák, Sebastian Treitli, Ivan Čepička, Martin Kolisko, Patrick J. Keeling, and Vladimír Hampl, Fe-S Cluster Assembly in Oxymonads and Related Protists (článek v přípravě - připomínkován spoluautory) [Jiný výsledek]
322815RNDr. Volha Ramaniuk, Ph.D.Ramaniuk Volha, Byl připraven manuskript článku, který v okamžiku podání závěrečné zprávy je v konečné fázi přípravy: „σI from Bacillus subtilis: Impact on Gene Expression and Characterization of σI-dependent Transcription”. Tento manuskript děkuje projektu GA UK No. 322815. [Jiný výsledek]
322815RNDr. Volha Ramaniuk, Ph.D.Ramaniuk Volha, V roce 2017 projekt byl prezentován na mezinárodní konferenci The 19th International Conference on Bacilli & Gram-Positive Bacteria v Berlíně v Německu v podobě posteru „σI from Bacillus subtilis: its regulon and properties in transcription initiation“. Kolektiv autorů: Volha Ramaniuk, Martin Převorovský, Jiří Pospíšil, Oldřich Benada and Libor Krásný. [Jiný výsledek]
816316PhDr. Diana Žigraiová, Ph.D.Žigraiová, Diana & Jakubík, Petr, "Updating the Long Term Rate in Time: A Possible Approach," Working Papers IES 2017/03, Charles University Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies. [Jiný výsledek]
816316PhDr. Diana Žigraiová, Ph.D.Žigraiová, Diana & Jakubík, Petr, "Updating the Ultimate Forward Rate over Time: A Possible Approach," Working Papers 2017/03, Czech National Bank, Research Department. [Jiný výsledek]
178715PhDr. Ludmila Matysková, Ph.D.Matysková, Ludmila, "Bayesian Persuasion with Costly Information Acquisition", CERGE-EI Working Paper no. 614, ISSN 1211-3298, March 2018. [Jiný výsledek]
178715PhDr. Ludmila Matysková, Ph.D.Matysková, Ludmila and Šípek, Jan, "Manipulation of Cursed Beliefs in Online Reviews", CERGE-EI Working paper no. 586, ISSN 1211-3298, April 2017. [Jiný výsledek]
334217Mgr. Gabriela Věchetová, Ph.D.Věchetová, Gabriela, Ústní pódiová prezentace výsledků a poster na téma The impact of non-motor symptoms on health-related quality of life in patients with functional movement disorders, předneseny na 3rd International Conference on Functional (Psychogenic) Neurological Disorders dne 6.9.2017 v Edinburghu. [Jiný výsledek]
334217Mgr. Gabriela Věchetová, Ph.D.Věchetová, Gabriela, Poster s názvem Vliv non-motorických symptomů na kvalitu života u pacientů s funkčními poruchami hybnosti, prezentován na 31. Českém a slovenském neurologickém sjezdu dne 24.11.2017 v Brně. [Jiný výsledek]
72315Mgr. Ing. Jan ZápotockýZápotocký, Jan, "Selfies, Stickers and Memes. Dumbing down on SNS in the Czech Political Discourse? ", NoPSA’s XVIII Political Science Congress, 8.-11. srpna, Odense, Dánsko [Jiný výsledek]
344315PharmDr. Aleš Šorf, Ph.D.Šorf A et al., Posterová prezentace na konferenci 10th annual SFB35 Symposium ve Vídni. [Jiný výsledek]
344315PharmDr. Aleš Šorf, Ph.D.Šorf A et al., Posterová prezentace na mezinárodní konferenci BioMedical Transporters 2017 v Lausanne [Jiný výsledek]
815616Mgr. Anna AugustinováAugustinová, Anna - Damašek, Ladislav, Výsledky výzkumu po sezoně 2016 v oázách Zarabag, Karabag a Kampyrtepa byly prezentovány na kolokviu Orientalia Antiqua Nova (17. ročník) v příspěvku s názvem: Anna Augustinová - Ladislav Damašek: Archeologický výzkum oáz v podhůří Kugitang v jižním Uzbekistánu. Přednesená prezentace je přiložena v příloze ve formátu pdf. [Jiný výsledek]
815616Mgr. Anna AugustinováAugustinová, Anna, Příspěvek "Through the villages, through the times: Archaeological Survey in the Oases in South Uzbekistan" přednesený na mezinárodní konferenci "PECLA 2017 - Resources" představoval výsledky dvouletého projektu. Program konference a příspěvek ve formátu pdf jsou nahrány v příloze. [Jiný výsledek]
10315RNDr. Vladislava Hronová, Ph.D.Hronová et al., poster 2017, poster [Jiný výsledek]
1066216Mgr. Tereza VágnerováPrůšová, Denisa; Adams, A., Klapilová, Kateřina; Lindová, Jitka, Dunbar, N, Prezentace na konferenci International communication association (ICA) 24.-29.5.2017 v San Diegu. “Successful dominance strategies in romantic couples’ conflict.” We identified 14 dominance strategies which featured qualities such as activity, pro-sociality, directness, and the strength of expressed behavior. We conclude that in real-life disputes of romantic couples, we can find several influential dominance strategies overlooked by the traditional socio-psychological literature, some of which are prosocial or indirect. A betterunderstanding of the variability in dominance behavior could help to improve diagnosis and therapy. [Jiný výsledek]
1066216Mgr. Tereza VágnerováPotyszová Kateřina; Bártová, Klára, Poster na konferenci ISHE: JEALOUSY IN HETEROSEXUAL AND HOMOSEXUAL INDIVIDUALS Heterosexual women were more jealous than heterosexual men and homosexual women were more jealous than gay men. Men in a relationship with a woman (versus men - man) showed higher SI jealousy, and similarly, women in a relationship with a woman (compared to women - man) also reported higher SI jealousy. Women in a relationship with a man (versus women - woman) showed higher jealousy to EI. In men we found no difference in the level of experiencing PJ in response to EI. The results of this study suggest differences in the experience of PJ in relation to the respondent's partner's sex. [Jiný výsledek]
1066216Mgr. Tereza VágnerováZikánová, Tereza; Bártová, Klára; Lindová, Jitka; Klapilová, Kateřina1,2, Poster na konferenci ISHE: "Attachment style and relationship satisfaction" These results show that the current relationship satisfaction in women does not relate with their own attachment style. Whereas men with secure style are more satisfied than men with Fearful and Preocupied style. Moreover, in people with Preocupied style is detected decreasing satisfaction over years. The interpretation is based on their seeking of high levels of intimacy and approval. They sometimes value intimacy to such an extent that their partner is not able to meet their needs as well as at the beginning of their relationship. [Jiný výsledek]
1066216Mgr. Tereza VágnerováZikánová, Tereza; Novák, Ondřej; Androvičová, Renáta & Klapilová Kateřina, Prezentace na konferenci ČSETS: Má mě ráda,nemá mě ráda? Eyetrackingová studie hodnocení neverbálních projevů žen Výsledky potvrdily, že neverbálním projevům dvoření věnují M i Ž více pozornosti než odmítavým projevům. Tento zvýšený zájem může zvyšovat biologickou zdatnost jedince – u M zvýšení pravděpodobnosti získání partnerky,u Ž zvýhodnění ve vnitropohlavní kompetici. S tím souvisí i rozdílné vnímání zájmu ženy u M a Ž. Vyšší citlivost pro rozpoznání dvořících projevů u Ž připravuje ženy na potenciální souboj o partnera. Zajímavá je nižší citlivost M při hodnocení odmítavých projevů, která může vést k: a.zbytečné investici mužů do ženy, která nemá zájem; b.rozšíření oblasti potenciálních partnerek o ty, které o muže v první chvíli zájem nejeví. [Jiný výsledek]
1162216Mgr. Vladislav Sláma, Ph.D.Sláma, Vladislav, Publikace na arXiv.org (arXiv:1801.08509). Článek v Scientific Reports v recenzním řízení [Jiný výsledek]
130217JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D.Tibitanzlová, Alena, Peněžitá částka určená státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti ve smyslu § 179g odst. 2 písm. b), § 307 odst. 2 písm. b) a § 309 odst. 1 písm. d) tr. řádu - teoretické a praktické aspekty. Celostátní soutěž Právník roku 2017, kategorie Talent roku, 2017 - 2018, 19 s. [Jiný výsledek]
130217JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D.Tibitanzlová, Alena, Nutná obhajoba právnické osoby - ano či ne? Studentská vědecká a odborná činnost. Doktorské studium, sekce Trestní právo. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2017, 32 s. [Jiný výsledek]
130217JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D.Tibitanzlová, Alena, K ukládání trestu vyhoštění trestním příkazem. Vystoupení na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2017, sekce Trestní právo. [Jiný výsledek]
1170716RNDr. Jakub Pekárek, Ph.D.Ridzoňová, K.; Pekárek, J.; Belas, E.; Grill, R.; Praus, P.; Ledinský, M., Poster na konferenci PSCO v Oxfordě 2017, Velká Británie: "Laser induced transient current technique measurements on CH3NH3PbI3 polycrystalline thin films and single crystals". Poster se zabýval charakterizací tranzientních proudů na perovskitovém materiálu CH3NH3PbI3. Převážně byl zkoumán vliv migrace iontů v materiálu a jejich reakce s kontakty vzorku, která vede ke změně tvaru měřených transientních křivek. [Jiný výsledek]
1170716RNDr. Jakub Pekárek, Ph.D.Belasa, Eduard; Pipeka, Jindřich; Grill, Roma; Praus, Petr, Poster na konferenci Iworid v Krakově 2017, Velká Británie: "Space charge generation in CdZnTe radiation detectors characterized by Laser-induced Transient Current Technique". Poster se zabýval srovnáním měřených transientních křivek s teoretickým modelem a vlivem hladin uvnitř vzorku na výsledná měření. [Jiný výsledek]
1170716RNDr. Jakub Pekárek, Ph.D.Kunc, Jan; Praus, Petr; Belas, Eduard; Dědič, Václav; Pekárek, Jakub; Grill, Roman, Publikace s názvem "Efficient Charge Collection in Coplanar Grid Radiation Detectors" ve Phys. Rev. Applied, která je momentálně v recenzním řízení. Článek se zabývá studiem transientních proudů v koplanárních detektorech na bázi CdZnTe. Řešením Poissonovy rovnice metodou konečných prvků a Shockley-Ramova teorému byl vytvořen teoretický model popisující transientní křivky v závislosti na dopování, depletiční délce a difúzi ve vzorku. Tyto numerické simulace jsou porovnány s experimentálně získanými daty. Ukazuje se, že prostorový náboj pod elektrodami a nehomogenní elektrické pole na koplanární anodě mají dominantní vliv na transientní křivky v koplanárních detektorech. [Jiný výsledek]
988216Mgr. Kateřina ČervenáČervená, Kateřina, Poster [Jiný výsledek]
204217Mgr. Markéta Chroustová, Ph.D.Houdková, Markéta, Poster prezentovaný ve spolupráci s dr. R. Pipíkem na konferenci 18th CZ-SK-PL Paleontological Conference 2017 s názvem Changes in oxic regime in the Turonian of the Úpohlavy section (Bohemian Cretaceous Basin). [Jiný výsledek]
277015RNDr. Iveta Chena Tichá, Ph.D.Tichá, Iveta, Jindrich Jindrich, Výstupem činnosti za rok 2015: posterové prezentace z mezinárodní konference v Lille a tuzemské konference v Milovech. Za rok 2016: posterová prezentace z tuzemské konference (Liblice 2016). Za rok 2017: posterové prezentace - mezinárodní konference v Lisabonu a tuzemská konference (Liblice 2017), ústní prezentace - mezinárodní konference Matrahaza, Maďarsko. Dalším výstupem činnosti jsou drafty publikací: 1) Draft článku (syntéza prekurzorů AC disubstituovaného CD derivátu) je připravený k odeslání do odborného časopisu. 2) Draft článku (zabývající se syntézou monosubstituovaných CD derivátů) je v procesu přípravy a bude v nejbližší době dokončen a odeslán do časopisu. Z tohoto důvodu žádám o odklad hodnocení do příštího roku [Jiný výsledek]
962316Mgr. Judith Garcia GonzalezSchwarzerova, Katerina, Invited lecture, Hamburg University: "Deciphering the role of plant Arp2/3 complex" [Jiný výsledek]
962316Mgr. Judith Garcia GonzalezGarcia Gonzalez, Judith, Poster presentation used in the following conferences - European Plant Cytoskeletal club in Karlsruhe (Germany) - European Network for Plant Endomembrane Research meeting (Czech Republic) [Jiný výsledek]
1600317PharmDr. Ondřej Martinec, Ph.D.Pavlík, Jakub, Prezentace výsledků na konferenci HPLC 2017 Prague [Jiný výsledek]
1600317PharmDr. Ondřej Martinec, Ph.D.Pavlík, Jakub,, Prezentace výsledků na konferenci ISSS 2017 [Jiný výsledek]
1600317PharmDr. Ondřej Martinec, Ph.D.Martinec, Ondřej, Prezentace průběžných výsledků na konferenci Farmakologické dni 2017. [Jiný výsledek]
1583217Mgr. Zuzana KlukováKluková, Zuzana, Poster z konference PHYSMOD 2017 Název příspěvku: Issues winth wind-tunnel measurements of turbulent pollution fluxes within a complex urban area [Jiný výsledek]
179515Mgr. Jelena PlazonjaPlazonja, Jelena, This document 'Experiment handout' is the document which contains instructions and in this form was given to experimental subjects during the experiment sessions. [Jiný výsledek]
179515Mgr. Jelena PlazonjaPlazonja, Jelena, The document 'Persuading the inattentive: a Gaussian-quadratic Framework' is the finalized part of the first part of the project. A theoretical paper in a version after being published as a discussion paper, and after the final editing process before it is published as a working paper. [Jiný výsledek]
179515Mgr. Jelena PlazonjaPlazonja, Jelena, Paper Persuading the Inattentive: a Gaussian-quadratic Framework was accepted for publication in CERGE-EI Working Paper Series. This is the confirmation. [Jiný výsledek]
179515Mgr. Jelena PlazonjaPlazonja, Jelena, This document 'Summary of Results' is a brief summary of results from experiment sessions. This is work in progress. [Jiný výsledek]
179515Mgr. Jelena PlazonjaPlazonja, Jelena, The document 'Persuading the inattentive: Generalization' is the work in progress of the third and last part of the project. A theoretical paper in a version after research stay. [Jiný výsledek]
179515Mgr. Jelena PlazonjaPlazonja, Jelena, The document 'Persuading the inattentive: experiment' is the second part of the project. It is the experimental design based on which we run multiple sessions of experiment and acquire data. [Jiný výsledek]
228617Gega Todua, M.A., Ph.D.Todua, Gega, and Kudashvili, Nikoloz, The preliminary results of the experiment show that students in the treatment and spillover groups revise their choices more than students in the control group implying that information provision on earnings and unemployment data has an effect. Interestingly, students in the 10th grade revise their choices more compared to 11th grade. [Jiný výsledek]
1030217Mgr. Hana MíkováKyclerová Hana, Kuchtiak Viktor, Balík Aleš, Bendová Zdeňka, Dosavadní výsledky ukázaly, že cirkadiánní změny v poměru flip/flop sestřihových variant GluA2 podjednotky AMPA receptoru jsou v suprachiasmatických jádrech hypotalamu (SCN) malé (Příloha; Obr. 1), stejně tak změna v přítomnosti editovaných forem v R/G editačním místě GluA2 je v cirkadiánním profilu jen velmi malá (Obr. 2). Získaná data také ukázala, že za světla v SCN převládá editovaná forma GluA2 podjednotky (guanosin), zatímco ve tmě převládá needitovaná forma s adenosinem (Obr. 3). Tyto výsledky ukazují, že editace GluA2 podjednotky pravděpodobně není vlastností endogenních cirkadiánních regulací, závisí na střídání světla a tmy, a může být jednou z forem plasticity, kterou se cirkadiánní pacemaker v SCN adaptuje na světelný režim. [Jiný výsledek]
1030217Mgr. Hana MíkováKyclerová Hana, Pačesová Dominika, Bendová Zdeňka, Poster na téma "Expression of Dexras1 mRNA in the rat brain structures after visual sensory deprivation" prezentovaný na mezinárodní konferenci EBRS 2017 v Amsterdamu. [Jiný výsledek]
348215Mgr. Klára KozákováKozáková Klára, Novotná Eva, Zemanová Lucie, Andrejs Jiří, Wsól Vladimír, Stanovení exprese enzymů DHRS7B a DHRS7C v lidských tkáních. XXIX. Xenobiochemické symposium, Telč, 24.-26. 5.2017 [Jiný výsledek]
387915Mgr. Tomáš DvořákEvangelista, Dominic; Kotyková Varadínová, Zuzana; Jůna, František; Grandoclas, Philippe; Legendre, Frédéric, Manuskript pro submitaci do Neotropical Entomology. [Jiný výsledek]
387915Mgr. Tomáš DvořákVlasáková, Blanka; Pinc Jan; Jůna, František; Kotyková Varadínová, Zuzana, Manuskript submitován do časopisu Plant Biology. [Jiný výsledek]
1220217Mgr. Alžběta WolfováMossad Pěničková, Daniela, Potvrzení o přijetí článku do tisku [Jiný výsledek]
134415MUDr. Barbora Straka, Ph.D.Hulshof, Hanna; Beňová, Barbora, Structural MRI reliably identifies the epileptogenic zone in epilepsy surgery patients with tuberous sclerosis complex. H.M. Hulshof1*, B. Benova2,6*, , P. Krsek2,6, M. Kyncl3,6, M.H. Lequin4, A. Belohlavkova2,6, P., Jezdik6, K.P.J. Braun1, F.E. Jansen1 *these authors contributed equally to the manuscript Přikládáme pdf. podaného manuskriptu k posouzení v časopisu Neuroimage Clinical. [Jiný výsledek]
134415MUDr. Barbora Straka, Ph.D.Beňová, Barbora, Abstrakt k přednášce na International Epilepsy Congress Barcelona 2018. Title: High agreement in the evaluation of structural MRI characteristics in tuberous sclerosis complex. Author(s): Hulshof HM*1, Benova B*5, Kyncl M3, Lequin M4, Belohlavkova A5, Jezdik P2, Braun KPJ1, Krsek P2, Jansen FE1. Institute(s): 1 Department of Pediatric Neurology, Brain Center Rudolf Magnus, and 4 Department of Radiology, University Medical Center, Utrecht, the Netherlands. 2 Department of Pediatric Neurology, and 3 Department of Radiology, Motol University Hospital, Prague, Czech Republic. 5 2nd faculty of medicine, Charles University, Prague, Czech Republic. [Jiný výsledek]
134415MUDr. Barbora Straka, Ph.D.Beňová, Barbora, Vysoká shoda mezi nezávislými neuroradiology při hodnocení MRI změn u tuberózní sklerózy. Přikládáme pdf. přednášky, která zazněla jako ústní prezentace na Vědecké konferenci 2.lf UK v r. 2017. [Jiný výsledek]
1436317Mgr. Lucie KuncováCsajbók, Z., Havlíček, J., Demetrovics, Z., & Berkics, M. (2017)., Translation and validation of the Mate Value Scale. Conference of the Polish Society for Human and Evolution Studies, Krakow, Poland, 20. - 22. 9. 2017. [Jiný výsledek]
1436317Mgr. Lucie KuncováKuncová, L., Tureček, P., Taskovská, K., Havlíček, J. & Štěrbová, Z. (2017)., Women do have their type! Repeatability of female mate choice in personality. Conference of the Polish Society for Human and Evolution Studies, Krakow, Poland, 20.-22. 9. 2017. [Jiný výsledek]
1436317Mgr. Lucie KuncováŠtěrbová, Z., & Bártová, K. (2017)., Problematika a definice partnerských vztahů v psychologickém výzkumu, XVII. ročník mezinárodní vědecké konference O sexualitě a lidských vztazích, Uherské Hradiště, Česká republika, 5. - 7. 6. 2017 [Jiný výsledek]
1436317Mgr. Lucie KuncováKuncová, L., Tureček, P., Taskovská, K., Havlíček, J. & Štěrbová, Z. (2017)., Ženy mají svůj typ! Konzistence výběru partnera v osobnostních charakteristikách. Konference České a slovenské etologické společnosti, Jihlava, Česká republika, 22.-25.11.2017, sborník str. 54 [Jiný výsledek]
1436317Mgr. Lucie KuncováŠtěrbová, Z., Třebický, V., Havlíček, J., Varella, M. A. C., Valentova, J. V. (2017)., Ovlivňuje tělesná konstituce otce partnerské preference a skutečný výběr? Konference České a slovenské etologické společnosti, Jihlava, Česká republika, 22. - 25. 11. 2017, sborník str. 40 [Jiný výsledek]
1530217RNDr. Dalibor PreislerPreisler, Dalibor; Stráský, Josef; Harcuba, Petr; Janeček, Miloš, Aktivní účast na konferenci METAL 2017, Brno, Czech Republic (24. 5. – 26. 5. 2017) Představen poster s názvem Effect of hot rolling on tensile properties and microstructure of Ti-Nb-Zr-Ta-O alloy [Jiný výsledek]
1530217RNDr. Dalibor PreislerPreisler, Dalibor; Stráský Josef; Harcuba Petr; Warchomicka, Fernando Gustavo; Janeček, Miloš, Aktivní účast na konferenci ISPMA 14, Praha, Czech Republic (10. 9. – 15. 9. 2017) Představen ústní příspěvek s názvem High temperature mechanical properties and microstructure of Ti-Nb-Zr-Ta-O biomedical alloy [Jiný výsledek]
1530217RNDr. Dalibor PreislerPreisler, Dalibor; Stráský Josef; Harcuba Petr; Warchomicka, Fernando Gustavo; Janeček, Miloš, Aktivní účast na konferenci Euromat 2017, Thessaloniki, Greece (17. 9. – 22. 9. 2017) Představen poster s názvem Effect of thermo-mechanical processing on microstructure, microhardness and tensile properties of Ti-Nb-Zr-Ta-O alloy [Jiný výsledek]
1530217RNDr. Dalibor PreislerPreisler, Dalibor; Stráský, Josef; Harcuba, Petr; Janeček, Miloš; Málek, Jaroslav; Halmešová, Kristýna, Aktivní účast na semináři XI. Seminar for Central European PhD Students in Materials Science, Wien, Austria (9. 11. – 10. 11. 2017) Představen ústní příspěvek s názvem Refinement of coarse grain structure of cast Ti-Nb-Ta-Zr-O alloy by cold swaging and subsequent annealing [Jiný výsledek]
386715Mgr. Radek CoufalCoufal, Radek, Poster - Danube Vltava Sava Polymer Meeting 2017 [Jiný výsledek]
1109416RNDr. Patrik Švančara, Ph.D.Švančara, Patrik; La Mantia, Marco, Investigation of Time Irreversibility in Quantum Turbulence. Oral presentation at the 16th European Turbulence Conference, August 21-24 2017, Stockholm, Sweden; http://www.etc16.se/ [Jiný výsledek]
1077416Mgr. Tereza BlažkováTereza Blažková a kolektiv, Vědecká konference s názvem "Lex Schwarzenberg a pozemkové změny v Československu po roce 1945", která se konala ve spolupráci s ÚSTR na Právnické fakultě UK dne 6. června 2017 [Jiný výsledek]
180516Mgr. Jakub Stauber, Ph.D.Stauber, Jakub - Cirhan, Tomáš, Changing Trends in Party Membership: The Story of ANO and VV in the Czech Republic. přednáška. Graduate Conference on Party Research (GraPa). Düsseldorf, 2017. [Jiný výsledek]
180516Mgr. Jakub Stauber, Ph.D.Stauber, Jakub, Patterns of Party Institutionalization in the Czech Republic. přednáška. 88th Annual Conference - Southern Political Science Association. New Orleans, USA, 2017. [Jiný výsledek]
654217MUDr. Ondřej LerchLerch,Ondřej, Poster ADPD 2017 - Vídeň [Jiný výsledek]
654217MUDr. Ondřej LerchLerch,Ondřej, Poster AAIC 2017 - Londýn [Jiný výsledek]
654217MUDr. Ondřej LerchLerch,Ondřej, Poster AAIC 2017 satellite symposium Varna [Jiný výsledek]
946417Mgr. Lucie Vančurová, Ph.D.Vančurová, Lucie; Peksa, Ondřej; Škaloud, Pavel, "Three ecologically diversified green algal genera established symbiosis with a single lichenized fungus" - poster na mezinárodní konferenci [Jiný výsledek]
1050216Mgr. Monika DuškováČerníková, Monika, Konferenční abstrakt: Černíková, Monika. Prediction of swelling in clayey soils In Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti, Vysoké Tatry 2017. ISBN 978-80-972667-8-3 [Jiný výsledek]
1050216Mgr. Monika DuškováČerníková, Monika, Přednáška: Prediction of swelling in clayey soils na mezinárodní konferenci Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti, Vysoké Tatry 2017. [Jiný výsledek]
1050216Mgr. Monika DuškováČerníková, Monika, Přednáška: Identifizierung von quellenden Böden in der geotechnischen Praxis) na 5. konferenci o geotechnice (5.Fachtagung Geotechnik an der HTVW Dresden) v Drážďanech [Jiný výsledek]
203215Mgr. Jan Daniel, Ph.D.Daniel, Jan, - The Army, the People and the Resistance: Contentious politics of relations between the Lebanese state and Hezbollah. Výsledkem je kapitola přijatá k publikaci ve sborníku Panorama of Global Security Environment 2017. Kapitola vychází z výzkumu provedeného v Libanonu a konzultací s výzkumníky působícími na American University of Beirut. Jako taková argumentuje pro nový způsob chápání role Hizballáhu v zemi a pro soustředění se na politickou dimenzi jako ozbrojených aktivit a sebeprezentaci jakožto "doplněk" státu a nikoli jeho konkurent. Kapitola tak poukazuje na domácí politickou a opakovaně vyjednávanou dimenzi libanonského hybridního politického systému. [Jiný výsledek]
1620514Mgr. et Mgr. Vlastimil BernasBernas, Vlastimil, Comparative Analysis of the Status of French Guiana, Mayotte and New Caledonia (odborný článek zaslán do Caribbean Studies) [Jiný výsledek]
1502317Mgr. Yicheng ZhangMarhounová, Lucie, Pravidla buněčného škálování mozku měkkozobých (Columbiformes); poster na 44. Etologické konferenci v Jihlavě [Jiný výsledek]
1502317Mgr. Yicheng ZhangZhang, Yicheng, Srovnání škálovacích pravidel mozku u ptáků a savců; přednáška na 44. Etologické konferenci v Jihlavě [Jiný výsledek]
300217Mgr. Kristýna Kekulová, Ph.D.Závišková, Kristýna, Obrázky ke zprávě o řešení za minulý rok [Jiný výsledek]
337815Ing. Jakub Šuk, Ph.D.Šuk, Jakub, Poster na hepatologické konferenci XLV. Májové hepatologické dny 2017, Olomouc - 1. místo v kategorii preklinický výzkum [Jiný výsledek]
337815Ing. Jakub Šuk, Ph.D.Šuk, Jakub, Prezentace na konferenci Don Ostrow Trieste Yellow Retreat 2017, Trieste, Itálie [Jiný výsledek]
337815Ing. Jakub Šuk, Ph.D.Šuk, Jakub, Závěrečná zpráva grantového projektu [Jiný výsledek]
337815Ing. Jakub Šuk, Ph.D.Šuk, Jakub, Manuskript [Jiný výsledek]
337815Ing. Jakub Šuk, Ph.D.Šuk, Jakub, Poster - AASLD Liver Meeting 2017, Washington D.C., USA (2017), Posters (Abstracts 264–2239). Hepatology, 66: 149-1185. doi:10.1002/hep.29501 [Jiný výsledek]
127315MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.Klocperk, Adam, 4th Workshop on Diagnostics of Immunodeficiencies 2017, Freiburg, Germany - Small patient with big problems [Jiný výsledek]
127315MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.Klocperk, Adam, Imunohistochemické zobrazení buněčných populací ve zdravé thymické tkáni [Jiný výsledek]
127315MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.Klocperk, Adam, ESID 2017 Edinburgh, Edinburgh, UK - A novel CASP8 mutation identified in a patient with lymphoproliferation, causing impaired NFκB signaling, apoptosis and aberrant cytokine production [Jiný výsledek]
394815Mgr. Juraj Sekereš, Ph.D.Sekereš J., Pejchar P., Pleskot R., Ruzickova M., Vukasinovic N., Zarsky V., Potocky M., The vesicle-tethering complex exocyst is the crucial cell polarity regulator and its subunit EXO70, known to directly bind phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate in opisthokont cells, is required for targeting of the complex. While represented by a single copy in animal and yeast cells, EXO70 expanded into more than 20 paralogs in plant genomes. Our work combines live cell imaging, in vitro lipid binding assays, structural homology modeling and molecular dynamic simulations to unravel specific roles of EXO70 isoforms in trafficking. EXO70A1 and EXO70B1 occupy two distinct plasma membrane domains in pollen tubes and colocalize to a different degree with markers for PIP2 and phosphatidic acid (PA). EXO70A1 directly binds both PIP2 and PA in vitro and in vivo [Jiný výsledek]
2115Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D.Doboš, Bohumil, Komunikace s vydavatelstvím ohledně publikace. [Jiný výsledek]
1888214MUDr. Libuše BrabcováBrabcová L., Roth J., Horáček O.,Kolářová M., Lísalová K., Jančok F. Ulmanová O., Klempíř J. Brožová H ,, The effects of speciffic rehabilitation program on postural and gait stability in Huntington´s Disease- abstract , forma posteru , European Huntington´s Disease Network Plenary Meeting 9/2018,Vídeń. [Jiný výsledek]
1888214MUDr. Libuše BrabcováBrabcová L., Roth J., Horáček O.,Kolářová M., Lísalová K., Jančok F. Ulmanová O., Klempíř J. Brožová H., Vliv specifické multidisciplinární rehabilitace na stabilitu chůze u Huntingtonovy nemoci - abstrakt, odesláno XXV. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny 5/2018 Luhačovice 35. Slovenský a Český neurologický sjezd 11/2018 v Martině. [Jiný výsledek]
578416Mgr. Jan Toman, Ph.D.Toman, Jan & Flegr, Jaroslav, "Třídění z hlediska stability: Objevili základní evoluční proces už staří Řekové?" Popularizační článek úzce související s tématem čekající na vydání v časopisu Vesmír. Ostatní, již vydané, popularizační publikace, případně přednášky, jsou vesměs lehce k dohledání. Na žádost zpravodaje je nicméně můžeme uploadovat. [Jiný výsledek]
578416Mgr. Jan Toman, Ph.D.Toman, Jan & Flegr, Jaroslav, "Macroevolutionary Freezing and the Janusian Nature of Evolvability: Is the Evolution (of Profound Biological Novelty) Going to End?" Článek procházející recenzním řízením časopisu Biosemiotics. [Jiný výsledek]
1071016Mgr. Vladimíra NajdrováNajdrová, Vladimíra, Poster "PUF proteins in Giardia intestinalis" [Jiný výsledek]
1071016Mgr. Vladimíra Najdrovázaúčtované položky 2017, přehled zaúčtovaných položek za rok 2017 [Jiný výsledek]
176317RNDr. Kateřina Veverová, Ph.D.Čechová, K., Chmátalová, Z., Maťoška V., Kaplan V., Laczo, J., Anděl, R., Poster prezentace "Vliv genetických polymorfismů v genech pro APOE a BDNF na kognitivní výkonnost u pacientů se zvýšeným rizikem rozvoje Alzheimerovy nemoci" na 60. České neuropsychofarmakologické konferenci v Jeseníku (10.-14. ledna 2018). [Jiný výsledek]
344215PhDr. Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D.Karmazin, Aleš, Čína a suverenita: pojetí suverenity v čínském odborném prostředí - článek pro časopis Mezinárodní vztahy - v recenzním řízení, ve stavu "revise and resubmit"; upravená verze byla odeslána k posouzení; čeká na vyjádření posledního recenzenta [Jiný výsledek]
344215PhDr. Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D.Karmazin, Aleš, Čínský politický vliv v Hongkongu - text připraven v rámci GAUK - vzhledem k pravidlům v rámci IPS FSV UK, která neumožňují souběžnou dedikaci GAUK a SVV, bude formálně dedikován pouze projektu SVV na IPS FSV UK - text v recenzním řízení v časopise Acta Politologica (Scopus) - ve fázi "revise and resubmit", upravená verze bude do redakce odeslána během dubna, či května [Jiný výsledek]
344215PhDr. Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D.Karmazin, Aleš - Hynek, Nik, USA, China Interactions with the Russian Revisionism - spoluautor doc. Nik Hynek (bude v případě úspěšného recenzního řízení dedikován GAUK z 50%) - abstrakt textu přijat do speciálního čísla o současném revisionismu, časopis Europe Asia Studie (WoS), speciální číslo editováno doc. N. Hynkem a dr. V. Stříteckým - plánované vydání speciálního čísla - 2019 - rukopis bude odeslán k recenznímu řízení do redakce v polovině 2018 (zatím vypracován pouze abstrakt) [Jiný výsledek]
344215PhDr. Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D.Karásek, Tomáš - Karmazin, Aleš, China's Grand Strategy and Liberal Security Order - spoluautor dr. Tomáš Karásek (v případě úspěšného recenzního řízení bude dedikován GAUK z 50%) - rukopis připraven - v době přípravy závěrečné zprávy (březn 2018) čekají autoři na neformální zpětnou vazbu od kolegů ze zahraničí - bude odeslán do časopisu Security Studie (WoS) nejpozději během dubna, či května 2018 [Jiný výsledek]
504816PhDr. Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D.Karmazin, Aleš - Svitková, Katarína, Rozpracovaná kostra článku o vztahu populace (obyvatelstva, občanství, národnosti) a velmocenských mezinárodních ambicí v rámci čínského a amerického snu Obsahuje: - vymezení článku a postupu - hlavních cílů a pravděpodobných argumentů - draft metodologické části - naznačení klíčové empirie [Jiný výsledek]
38217Mgr. et Mgr. Petr KřížKříž, Petr, nedokončený rukopis článku, který plánuji poslat do časopisu Sport, Ethics and Philosophy [Jiný výsledek]
897716Mgr. Tomáš Samec, Ph.D.Samec, Tomáš, Financialization of Housing through Discourse: Normalization of Mortgages in Media Discourse in the Czech Republic (proof; in review Housing, Theory and Society) [Jiný výsledek]
897716Mgr. Tomáš Samec, Ph.D.Samec, Tomáš, abstrakt (konference RC21, Leeds) - Normalization of Mortgages in Public Discourse(s) in Central Europe: The Making of “Necessary Evil” or “The Best Investment”? [Jiný výsledek]
341515JUDr. Daniela Králíková, Ph.D.Němečková, Daniela, Retribuční soudnictví mimořádných lidových soudů ve středních Čechách. Disertační práce. Dizertační práce obsahuje výklad k hmotněprávní a procesní části (zejm. laickému prvku) velkého retribučního dekretu, vč. příkladů z praxe MLS Praha, Mladá Boleslav a Kutná Hora. Dizertační práce obsahuje též přílohy s výkladem některých nacistických a fašistických organizací. [Jiný výsledek]
105415Mgr. Kristýna Skřenková, Ph.D.Skřenková, Kristýna, Plakátové sdělení prezentované na konferenci Gordon - Excitatory Synapses & Brain Function 2017 [Jiný výsledek]
105415Mgr. Kristýna Skřenková, Ph.D.Skrenkova Kristyna, Lee Sanghyeon, Lichnerova Katarina, Kaniakova Martina, Hansikova Hana, Zapotocky Martin, Suh Young Ho, Horak Martin. N-glycosylation regulates the trafficking and surface mobility of GluN3A-containing NMDA receptora, Publikace v recenzním řízení [Jiný výsledek]
1564217Mgr. Marie Komorná, Ph.D.Komorná_Marie, Dílčí část monografie Psané narativní texty českých neslyšících [Jiný výsledek]
572216RNDr. Martin Šubr, Ph.D.Peksa Vlastimil, Článek přijatý k publikaci do Journal of Raman Spectroscopy [Jiný výsledek]
282216Mgr. Markéta Křivánková, Ph.D.Jirátová, Markéta, M. Jiratova, A. Galisova, M.Rabyk, E. Sticova, D.Jirak, M.Hruby, A novel glycogen based drug delivery system for multimodal imaging, Abstract ID: 2714. Conference: 2017 Annual Meeting of CRS, 16. – 19.7.2017, Boston, MA, USA, Grants: the Grant Agency of the Ministry of Health, Czech Republic (grant # 15-25781a), MH CR-DRO (Institute for Clinical and Experimental Medicine IKEM, IN00023001) and Charles University Grant Agency, project No. 282216. [Jiný výsledek]
36817RNDr. Eva Bednářová, Ph.D.Bednářová, Eva, Dračinský, Martin, Malatinec, Štefan, Císařová, Ivana, Lamaty, Frédéric, Kotora, Martin, Manuskript připravený k zaslání do recenzního řízení časopisu Advanced Synthesis and Catalysis. [Jiný výsledek]
36817RNDr. Eva Bednářová, Ph.D.Bednářová, Eva, Detailní závěrečná zpráva pro GAUK [Jiný výsledek]
36817RNDr. Eva Bednářová, Ph.D.Bednářová, Eva, Lamaty, Frédéric, Kotora, Martin, 49. Symposium on Catalysis, 6. - 7. 11. 2017, Praha, Česká republika. Synthesis of New 2,2’-Bipyridines and Their Application as Ligands in Metal-Catalyzed Asymmetric Reactions. Orální prezentace. [Jiný výsledek]
36817RNDr. Eva Bednářová, Ph.D.Bednářová, Eva, Lamaty, Frédéric, Kotora, Martin, 52. Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii - Liblice 2017. 3. - 5. 11. 2017, Lázně Bělohrad, Česká republika. Synthesis of New 2,2’-Bipyridines and Their Application as Ligands in Metal-Catalyzed Asymmetric Reactions. Orální prezentace. [Jiný výsledek]
36817RNDr. Eva Bednářová, Ph.D.Bednářová, Eva, Lamaty, Frédéric, Kotora, Martin, International Symposium on Synthesis and Catalysis 2017, 5. - 8. 9. 2017, Évora, Portugalsko. Catalytic Cyclotrimerization of Halodiynes with Nitriles – Synthesis of 2- and 3-Halopyridines. Orální prezentace a poster. [Jiný výsledek]
1574417Mgr. Jan Dušek, Ph.D.Dušek, Jan, Poster z vědecké konference Nuclear Receptors Research Network [Jiný výsledek]
1574417Mgr. Jan Dušek, Ph.D.Dušek, Jan, Abstrakt z konference Nuclear Receptors research Network [Jiný výsledek]
66217Mgr. Martin Zach, Ph.D.Zach, Martin, Konferenční příspěvek: Against the direct fiction view of scientific models Konference: Ninth European Congress of Analytic Philosophy, Mnichov (Německo), 21.-26.8.2017 [Jiný výsledek]
66217Mgr. Martin Zach, Ph.D.Zach, Martin, Konferenční příspěvek: Vědecké modely jako fikce Konference: Studentská konference doktorandů filosofie, Olomouc (CZ), 9.-10.3.2017 [Jiný výsledek]
66217Mgr. Martin Zach, Ph.D.Zach, Martin, Draft článku "Against the direct fiction view of scientific models" (bude zaslán do recenzního řízení v první čtvrtině roku 2018) [Jiný výsledek]
66217Mgr. Martin Zach, Ph.D.Zach, Martin, Konferenční přednáška: Modifying the fiction view of scientific models Konference: Fifth Annual Meeting of the Nordic Network for Philosophy of Science, Kodaň (Dánsko), 20.-21.4.2017 [Jiný výsledek]
74417Ing. Lucie Máčiková, Ph.D.Máčiková, Lucie, Posterové sdělení prezentované na mezinárodní konferenci 19th IU/AB/11th EBSA/BBB/IoP Congress v Edinburghu [Jiný výsledek]
1504217RNDr. Vojtěch DočekalKhassenova, Gaukhar, Progress report-2017 [Jiný výsledek]
1504217RNDr. Vojtěch DočekalKhassenova, Gaukhar, 49th "Symposium on Catalysis" in Prague [Jiný výsledek]
1504217RNDr. Vojtěch Dočekal Dočekal, Vojtěch, Poster for the 52nd Conference: Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry – “Liblice 2017“ [Jiný výsledek]
1504217RNDr. Vojtěch DočekalKhassenova, Gaukhar, Poster "Phosphine-thiourea catalyst'" [Jiný výsledek]
1504217RNDr. Vojtěch DočekalKhassenova, Gaukhar, 52nd Conference: Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry – “Liblice 2017 [Jiný výsledek]
1504217RNDr. Vojtěch DočekalVojtěch Dočekal, Poster for the 52nd Conference: Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry – “Liblice 2017“ [Jiný výsledek]
228816Mgr. Jarmila BílaJan Mach, Jarmila Bíla, Kateřina Ženíšková, Dominik Arbon, Ronald Malych, Marie Glavanakovová, Eva Nývltová, Robert Sutak, Iron economy in Naegleria gruberi reflects its metabolic flexibility [Jiný výsledek]
228816Mgr. Jarmila BílaJan Mach, Jarmila Bíla, Kateřina Ženíšková, Dominik Arbon, Ronald Malych, Marie Glavanakovová, Eva Nývltová, Robert Sutak, Potvrzení o přijetí k publikaci v International Journal for Parasitology [Jiný výsledek]
1154217Mgr. Filip JabůrekHájková Michaela, Jabůrek Filip, poster - International Conference Analytical Cytometry IX (14.-17. 10. 2017), Praha [Jiný výsledek]
898217Mgr. Filip TomáškaTomáška, Filip, Images illustrating employed experimental methodology [Jiný výsledek]
32915RNDr. Jan NovákNovák, Jan; Panská, Lucie; Macháček, Tomáš; Kolářová, Libuše; Horák, Petr, Přednáška "HUMORAL RESPONSE OF MICE INFECTED WITH TOXOCARA CANIS FOLLOWING DIFFERENT INFECTION SCHEMES" na konferenci: Helminthological Days 2017, May 8 – 12, 2017, Duchonka, Slovakia, web: http://pau.saske.sk/helminthdays2017. Abstrakt v příloze [Jiný výsledek]
292217Mgr. Jakub MazanecMazanec, Jakub, Jedná se o článek v odborném periodiku Dvacáté stoleté - The Twentieth Century s názvem "ZAPADLÝ PROJEKT MUHAMMADA ALÍHO - BUDOVÁNÍ HRÁZE V DELTE NILU". Článek byl přijat do tisku (potvrzení přiloženo) a vyjde českojazyčně v čísle 2/2017, které však bude vydáno až v prvním čtvrtletí roku 2018. [Jiný výsledek]
393515Mgr. Jiří BurešJiří Bureš, Příspěvek na konferenci Komunikace, vědění a nové technologie II., 3. – 4. května 2018 Název příspěvku: "Věda bez vědců?" [Jiný výsledek]
393515Mgr. Jiří BurešJiří Bureš, Teoretická studie "Model kvantitativní analýzy vědy". [Jiný výsledek]
904414Mgr. Bc. Jakub Tesař, Ph.D.Tesař, Jakub, Quantum theory of International Relations: Modeling strategic interaction with quantum probability theory. Praha, 2018. 173 pages. Dissertation thesis (PhD.) - version for pre-defence. Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Studies. Department of International Relations. Supervisor prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. [Jiný výsledek]
904414Mgr. Bc. Jakub Tesař, Ph.D.Tesař, Jakub, no date, "Quantum model of strategic decision-making explains the Disjunction effect in the Prisoner’s Dilemma game". Manuscript under review, Cognitive Science. [Jiný výsledek]
904414Mgr. Bc. Jakub Tesař, Ph.D.Tesař, Jakub, no date, "How do the social norms and expectations about others in uence individual behavior?". Manuscript under review, Foundations of Science. [Jiný výsledek]
4315MUDr. Bohdan Kousal, Ph.D.Kousal Bohdan, Dudakova Lubica, Bujakowska Kinga, Liskova Petra, Genetic causes of deaf-blindness in sixteen Czech families. (Poster). 2017. European Association for Vision and Eye Research 2017 Congress, Nice, Francie, 27. - 30. 9. 2017. [Jiný výsledek]
4315MUDr. Bohdan Kousal, Ph.D.Liskova, Petra, Usherův Syndrom - rozhovor pro časopis "Dětský sluch TAMTAM" [Jiný výsledek]
4315MUDr. Bohdan Kousal, Ph.D.Kousal, Bohdan, Současné možnosti léčby geneticky podmíněných očních onemocnění. (Přednáška). 2017. Novinky ze světových oftalmologických kongresů, Brno, 26. 10. 2017. [Jiný výsledek]
188215Ing. Pavla Táborská, Ph.D.Taborska Pavla, Bartunkova Jirina, Smrz Daniel, Simultaneous in vitro generation of human CD34+-derived dendritic cells and mast cells from non-mobilized peripheral blood mononuclear cells (under review in Journal of Immunological Methods, IF 2.100) [Jiný výsledek]
188215Ing. Pavla Táborská, Ph.D.Taborska Pavla, Stakheev Dmitry, Strizova Zuzana, Vavrova Katerina, Podrazil Michal, Bartunkova Jirina, Smrz Daniel, Enrichment and detection of T cells reactive to multiple tumor-associated antigens in prostate cancer patients based on peptide-mediated lymphocyte stimulation and detection via activation-induced externalization of CD107a, Third CRI-CIMT-EATI-AACR International Cancer Immunotherapy Conference, 6. 9. – 9. 9. 2017, Mainz, Německo [Jiný výsledek]
925016Mgr. Kristýna KotkováKotková, Kristýna ; Matys Grygar, Tomáš ; Tůmová, Štěpánka ; Elznicová, Jitka, Contribution of geophysical methods in the study of the floodplain structure (the Litavka River, the Czech Republic) [Jiný výsledek]
268715Abhijith Radhakrishna Makki, M.Sc., Ph.D.Makki, Abhijith, Oral presentation: “A highly divergent protein translocase of the hydrogenosomal outer membrane in Trichomonas vaginalis”, EMBO conference on “Anaerobic protists: Integrating parasitology with mucosal microbiota and immunology”, Newcastle upon Tyne, UK, Aug-Sept 2017 [Jiný výsledek]
268715Abhijith Radhakrishna Makki, M.Sc., Ph.D.Makki, Abhijith; Rada, Petr and Tachezy, Jan, Presented poster titled, "Translocase of the Outer Membrane of the Hydrogenosomes: Divergence from the classical Mitochondria", EMBO Conference on Regulation and Mechanisms of Protein Translocation 2015, Dubrovnik, Croatia [Jiný výsledek]
268715Abhijith Radhakrishna Makki, M.Sc., Ph.D.Makki, Abhijith, Oral presentation - “Functional analysis of the Translocase of the Outer Membrane (TOM complex) of the Hydrogenosomes in Trichomonas vaginalis”, International Conference on Protistology, Jul-Aug 2017, Prague, Czech Republic - awarded best oral presentation [Jiný výsledek]
268715Abhijith Radhakrishna Makki, M.Sc., Ph.D.Makki, Abhijith; Rada, Petr and Tachezy, Jan, Presented a poster titled, "Translocase of the Outer Membrane (TOM complex) of the Hydrogenosomes of Trichomonas vaginalis" at Gordon Research Seminar and Conference on Protein transport across membranes, 2016, Galveston, USA [Jiný výsledek]
682217MUDr. Jakub Žiak, Ph.D.Maria M. Magiera, Satish Bodakuntla, Jakub Žiak, Mirjam I. Lutz, Sabrina Lacomme, Patricia Marques Sousa, Sophie Leboucher, Torben Hausrat, Christophe Bosc, Annie Andrieux, Matthias Kneussel, Marc Landry, André Calas, Tibor Harkany, Gabor G. Kovacs, Martin Balastik, Carsten Janke, Tubulin hyperglutamylation causes neurodegeneration and perturbs neuronal transport. Revised in Science, resubmitted in the same journal. [Jiný výsledek]
682217MUDr. Jakub Žiak, Ph.D.Jakub Ziak, Martin Balastik, Summary - the main findings in the first year. [Jiný výsledek]
682217MUDr. Jakub Žiak, Ph.D.Jakub Ziak, Romana Weissova, Barbora Eliasova, Marie Radova and Martin Balastik, Tuning the brain circuits: an introduction into axonal pruning. Presentation at student's meeting in Trest. [Jiný výsledek]
682217MUDr. Jakub Žiak, Ph.D.Jakub Ziak, Romana Weissova, Barbora Eliasova, Marie Radova, Katerina Jerabkova, Petr Kasparek, Roy Maimon, Monika Leischner, Xunlei Zhou, Meritxell Alberich Jorda, Thomas Misgeld, Gonzalo Alvarez-Bolado, Eran Perlson, Radislav Sedlacek and Martin Balastik, CRMP2 mediates both axon and dendritic spine pruning. Paper in preparation [Jiný výsledek]
262416PharmDr. Petr Matouš, Ph.D.Matouš Petr, Abstract - Postrgraduate and Postdoc Scientific Conference [Jiný výsledek]
262416PharmDr. Petr Matouš, Ph.D.Matouš, Petr, OMCOS conference - poster [Jiný výsledek]
322315Ing. Hana Hurychová, Ph.D.Hurychová, H., Kuentz, M., Šklubalová, Z. Hodnocení dynamického sypného úhlu farmaceutických excipientů, Technologický den, 5. 9. 2017, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Přednáška. [Jiný výsledek]
322315Ing. Hana Hurychová, Ph.D.Trpělková, Ž., Hurychová, H., Ondrejček, P., Šklubalová, Z. Charakterizace tokového chování a lisovatelnosti celet, slibných nosičů léčiv, Technologické dni, Témy: Nové trendy v oblasti výskumu a vývoja liekov a Inovácie v oblasti zdravotníckych pomôcok, 25. - 27. 10. 2017, Štrbské Pleso, Poster. [Jiný výsledek]
1071416Mgr. Anna Vavřínová, Ph.D.Vavřínová, Anna, Vliv sympatektomie na mRNA expresi adrenergních receptorů a příslušných G-proteinů v hladkosvalových buňkách aorty. [Jiný výsledek]
1071416Mgr. Anna Vavřínová, Ph.D.Vavřínová, Anna, Manuskript s názvem "Which sympathoadrenal abnormalities of adult spontaneously hypertensive rat can be traced to prehypertensive stage?" v recenzním řízení v časopise Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical [Jiný výsledek]
1071416Mgr. Anna Vavřínová, Ph.D.Vavřínová, Anna, Vliv sympatektomie na odpověď středního arteriálního tlaku po podání angiotenzinu II u bdělých potkanů. [Jiný výsledek]
1071416Mgr. Anna Vavřínová, Ph.D.Vavřínová, Anna, Vliv sympatektomie na mRNA expresi genů pro syntézu (Th, Ddc, Dbh, Pnmt), reuptake (Net) a degradaci (Comt, Maoa, Maob) [Jiný výsledek]
1071416Mgr. Anna Vavřínová, Ph.D.Vavřínová, Anna, Vliv sympatektomie na odpověď středního arteriálního tlaku po podání noradrenalinu nebo adrenalinu u bdělých potkanů. [Jiný výsledek]
992616Lin Huang, Ph.D.Huang, Lin; Bartušková, Alena; Klimešová, Jitka; Rejlová, Ludmila; Šmarda, Petr; Herben, Tomáš , A lecture in conference ČSPE 2017. The title is 'Looking for determinants of growth rates in 300+ perennial plants'. [Jiný výsledek]
992616Lin Huang, Ph.D.Huang,Li; Herben,Tomáš, A lecture has been shown in BES 2017 conference, The title: Patterns of temporal niche differentiation among habitats: is there evidence for overdispersion? [Jiný výsledek]
323415Mahabub Pasha Mohammad, M.Sc., Ph.D.Beznosková, Petra, Vítězný poster z RNA2017 v Praze s názvem " Cellular levels of readthrough inducing tRNAs and their consequences in yeast and mammals". Shrnuje výsledky specificikých cílů (D); (E) a (C). [Jiný výsledek]
816217Mgr. Jan MartinekSchwarzerová, Kateřina, Výstup: přednáška - K. Schwarzerová: Emerging role of ARP2/3 complex in cell wall building, European Plant Cytoskeletal Club, Karlsruhe, 2017. (Pro tento typ konference nejsou připravovány abstract books). [Jiný výsledek]
796217Ing. Mgr. Jana PilátováPilátová, Jana, poster – Electroporation-Based Technologies and Treatments, Ljubljana, Slovinsko [Jiný výsledek]
796217Ing. Mgr. Jana PilátováPilátová, Jana, přednáška oceněná první cenou poroty v kategorii Play with you PhD – Congress of the International Society for Applied Phycology, Nantes, Francie [Jiný výsledek]
796217Ing. Mgr. Jana PilátováPilátová, Jana, poster – International Congress of Protistology, Praha [Jiný výsledek]
796217Ing. Mgr. Jana PilátováPilátová, Jana, přednáška na konferenci České algologické společnosti, Ostrava [Jiný výsledek]
160716Mgr. Tereza Fousek Krobová, Ph.D.KROBOVÁ, Tereza, ŠVELCH, Jan, Kvantitativní část článku Gendering Magic – Men, Women and Eldrazi of Magic: the Gathering. [Jiný výsledek]
160716Mgr. Tereza Fousek Krobová, Ph.D.KROBOVÁ, Tereza, Kompletní, zatím nepublikovaný článek (I Wasn´t Looking at His Nice Ass: Female Gaze and Video Games) [Jiný výsledek]
1206617Mgr. Ludmila RejlováRejlová Ludmila & Urfus Tomáš, V rámci cytogeografické studie se nám podařilo podchytit hybridní jedince druhu Urtica kioviensis Rogow. a U. dioica L. (2x U. kioviensis × 4x U. dioica), který na lokalitách roste sympatricky s U. dioica L. Křížení zmíněných druhů nebylo zatím na území ČR popsáno. O hybridních jedincích vyjde zpráva v rámci série Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae v časopise Zprávy České botanické společnosti (submitted manuscript viz příloha). [Jiný výsledek]
202515PhDr. Klára RichterováRichterová, Klára a kol., pilotní verze internetové databáze kalendářních jednotek ve 20 znakových jazycích (finální verze bude zveřejněna do konce března 2018) [Jiný výsledek]
367015Mgr. Zuzana DrábováDrábová, Zuzana, Analysis of rainfall thresholds for the initation of debris flows in the Obří důl, Krkonoše Mts., Czech Republic. Poster na konferencii ČAG State of geomorphological research in 2017. Dátum.: 17-19.5.2017, Pec pod Sněžkou. [Jiný výsledek]
367015Mgr. Zuzana DrábováDrábová, Zuzana, Drábová, Z. (v recenzním řízení) The precipitation analysis of debris flows in Obří důl Valley in the Krkonoše Mts. AUC Geographica [Jiný výsledek]
367015Mgr. Zuzana DrábováDrábová, Zuzana, ŽÁDOST o Odložení hodnocení GAUK projektu č. 367015 s názvem Modelovanie mur vo vybraných lokalitách Krkonoš. [Jiný výsledek]
120516RNDr. Petra Cikrtová, Ph.D.Šíma, Michal, Konferenční příspěvek ve formě posteru. Šíma M., Ferencová B., Novotný M., Rohoušová I., Volf P. Yellow-related proteins in sand fly saliva and their roles in Leishmania-vector-host interactions. 6th World Congress on Leishmaniasis (Worldleish 6), 16. 5. - 20.5. 2017, Toledo, Španělsko. [Jiný výsledek]
120516RNDr. Petra Cikrtová, Ph.D.Sumová P., Šíma M., Volf P., Konferenční příspěvek ve formě posteru. Amine binding properties of sand fly salivary yellow-related proteins. 7th International Congress of the Society for Vector Ecology (SOVE), 30. 9. - 9. 10. 2017, Palma de Mallorca, Španělsko. [Jiný výsledek]
280216Mgr. Josef Vlček, Ph.D.Vlček, Josef, Prezentace naší měřící sítě s názvem "CO2 flow monitoring in West Bohemia", prezentováno na semináři doktorandů a postdoktorandů ÚSMH AV ČR, 15.11.2017 [Jiný výsledek]
280216Mgr. Josef Vlček, Ph.D.Woith, Heiko, Vlček, Josef, Fischer, Tomáš, Heinicke, Jens, Kolega Heiko Woith (GFZ Potsdam) prezentoval výsledky radonových měření v zápúadních Čechách "Radon and gas flow rates at a mofette", na kterých spolupracoval s námi v rámci konference "International Conference on Gas Geochemistry ICGG-14, Wrocław-Świeradów, Poland, 24-28 September 2017" [Jiný výsledek]
280216Mgr. Josef Vlček, Ph.D.Fischer, Tomáš, Vlček, Josef, Woith, Heiko, Heinicke, Jens, Prezentace našeho projektu v rámci konference "EGU General Assembly 2017", název prezentace "Monitoring of carbon-dioxide production in the seismoactive area of West Bohemia". V příloze je uložen abstrakt k této prezentaci. [Jiný výsledek]
490517Mgr. Ivana VrankováVranková, Ivana, článek Způsoby zvyšování návratnosti on-line průzkumů [Jiný výsledek]
194215MUDr. Lucia Karnišová, Ph.D.Karnisova Lucia, Poster [Jiný výsledek]
929216Mgr. Robin KopeckýKopecký, Robin, článek přijat k publikaci: Morální problémy autonomních vozidel. (Filosofický časopis). [Jiný výsledek]
929216Mgr. Robin KopeckýKopecký, Robin, prezentace Morální problémy superhrdinů [Jiný výsledek]
929216Mgr. Robin KopeckýKopecký, Robin, Preregistrace výzkumu [Jiný výsledek]
929216Mgr. Robin KopeckýKopecký, Robin; Košová, Michaela, Prezentace na konferenci v Norwich [Jiný výsledek]
929216Mgr. Robin KopeckýKošová, Michaela; Kopecký, Robin, prezentace na konferenci v Osnabrücku [Jiný výsledek]
929216Mgr. Robin KopeckýKopecký, Robin, Prezentace na studentské konferenci Scholé [Jiný výsledek]
929216Mgr. Robin KopeckýČerný, David; Kopecký, Robin, článek v Lidových novinách [Jiný výsledek]
929216Mgr. Robin KopeckýKopecký, Robin, prezentace na workshopu se Saulem Smilanskym [Jiný výsledek]
929216Mgr. Robin KopeckýKopecký, Robin, Jedna z variant přednášky o autonomních autech - filosofických problémech techniky, morálním soudu [Jiný výsledek]
112315RNDr. Sandra Lettlová, Ph.D.Lettlová, Sandra; Brynychová Veronika; Souček Pavel; Truksa, Jaroslav, plakátové sdělení s názvem: Regulation of estrogen receptor alpha by microRNA-301a in breast cancer prezentované na mezinárodní vědecké konferenci Biology of Cancer: Microenvironment & Metastasis konané v Cold Spring Harbor, NY (USA) [Jiný výsledek]
16415MUDr. Andrea Němcová, Ph.D.Němcová Andrea, Přednáška: Němcová A, Jirkovská A, Dubský M, Bém R, Fejfarová V, Šedivý P, Pyšná A. Hodnocení efektu revaskularizace u pacientů se syndromem diabetické nohy pomocí MR spektroskopie lýtkových svalů (Abstract) DMEV 2017;20(Suppl. 1):29-30, LIII. Diabetologické dny v Luhačovicích, 5. - 8. 4. 2017 [Jiný výsledek]
16415MUDr. Andrea Němcová, Ph.D.Němcová Andrea, Přijetí článku s názvem "Perfusion scintigraphy in the assessment of autologous cell therapy in diabetic patients with critical limb ischemia" k publikaci v časopise Physiological Research (IF 1,461) Článek bude publikován v čísle 4/2018, svazku 67 [Jiný výsledek]
16415MUDr. Andrea Němcová, Ph.D.Němcová Andrea, Odeslání článku s názvem "Difference in serum endostatin levels in diabetic patients with critical limb ischemia treated by autologous cell therapy or percutaneous transluminal angioplasty" k publikaci v časopise Cell Transplantation (IF 3.006) Článek je v současné době v recenzním řízení [Jiný výsledek]
16415MUDr. Andrea Němcová, Ph.D.Němcová Andrea, Přednáška: Němcová A, Jirkovská A, Dubský M, Bém R, Fejfarová V, Pyšná A, Skibová J. Comparison of long-term outcomes in diabetic patients with critical limb ischemia treated by autologous cell therapy, percutaneous transluminal angioplasty or conservative therapy (Abstract). DFSG Abstract Book 2017; 14(1):31 14th Scientific Meeting of Diabetic Foot Study Group, Porto, Portugalsko, 8. - 10. 9. 2017 [Jiný výsledek]
16415MUDr. Andrea Němcová, Ph.D.Němcová Andrea, Poster: Němcová A, Jirkovská A, Dubský M, Bém R, Fejfarová V, Pyšná A, Skibová J. Serum levels of angiogenic cytokines in the assessment of vasculogenesis after autologous cell therapy in diabetic patients with critical limb ischemia (Abstract). Diabetologia 2017;60(Suppl1):S1013 53rd Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, Lisabon, Portugalsko, 11. - 15. 9. 2017 [Jiný výsledek]
16415MUDr. Andrea Němcová, Ph.D.Němcová Andrea, Poster: Němcová A, Jirkovská A, Bém R, Fejfarová V, Wosková V, Pyšná A, Dubský M. Three-year mortality and amputation rates in diabetic with critical limb ischemia treated by autologous cell therapy (Abstract). EWMA Abstract Book 2017;17(1):EP014, 27th European Wound Management Association, Amsterdam, Nizozemí, 3. – 5. 5. 2017 [Jiný výsledek]
16415MUDr. Andrea Němcová, Ph.D.Němcová Andrea, Poster: Němcová A, Jirkovská A, Dubský M, Bém R, Fejfarová V, Pyšná A. Dlouhodobý vliv buněčné léčby kritické končetinové ischemie na mortalitu a amputace u pacientů se syndromem diabetické nohy. (Abstract). Léčba ran 2017 XV. celostátní kongres s mezinárodní účastí České společnosti pro léčbu a hojení ran, Pardubice, 26. - 27. 1. 2017 [Jiný výsledek]
488417MDDr. Romana Šindelářová, Ph.D.Šindelářová, Romana, Žáková, Lucie, Vliv obezity a nadměrné hmotnosti dětí na prořezávání stálých zubů. Elektronický poster na kongresu ČOS, 9/2017, poster. [Jiný výsledek]
248315Mgr. Hana NovotnáNovotná, Hana, Na mezinárodní konferenci Križovatky IX., která je zaměřená na problematiku ústavní výchovy, konané v Bratislavě v termínu 12. a 13. října 2018, byl aktivně prezentován posterovou formou příspěvek týkající se dílčích výstupů z výzkumu. Příspěvek bude součástí sborníku, který vyjde ve druhém čtvrtletí roku 2018. [Jiný výsledek]
815316Mgr. Juraj Kokavec, Ph.D.Kokavec, Juraj, Poster in the conference Hematopoietic Stem Cells: From the Embryo to the Aging Organism 2-6th June 2016 [Jiný výsledek]
758214RNDr. Andrea ŽivčákováEmail Shu , Vyjadrenie editora (Chi-Wang Shu) o publikovanie článku v JCP. [Jiný výsledek]
758214RNDr. Andrea ŽivčákováŽivčáková Andrea, Kučera Václav, Prijatý článok "Discontinuous Galerkin method for a nonlocal hydrodynamic model of flocking dynamics" prijatý s "major revision". [Jiný výsledek]
165015MUDr. Veronika BandúrováNjainday Pulo JobeVeronika ŽivicováAlžběta MifkováDaniel RöselBarbora DvořánkováOndřej KodetHynek StrnadMichal KolářAleksi ŠedoKarel SmetanaJr.Karolina StrnadováJan BrábekLukáš Lacina, Publikace, která je k dispozici zatím pouze online. Název: Fibroblasts potentiate melanoma cells in vitro invasiveness induced by UV-irradiated keratinocytes. doi: https://doi.org/10.1007/s00418-018-1650-4 [Jiný výsledek]
165015MUDr. Veronika BandúrováŽivicová V., Brož P., Fík Z., Mifková A., Plzák J., Čada Z., Kaltner H., Fialová Kučerová J., Gabius H.-J., Smetana K. Jr., Ocenění Best Paper Award z kongresu ICMBO 2017 v Bangkoku Název práce: EXPRESSION PROFILING OF SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF HEAD AND NECK (TUMOR, TRANSITION ZONE, NORMAL) BY WHOLE GENOME SCALE SEQUENCING [Jiný výsledek]
244215MUDr. Lukáš Farhád MirchiMirchi, L.F; Liška F, posterové sdělení - EMBL Conference Mammalian Genetics and Genomics: From Molecular Mechanisms to Translational Applications Heidelberg 10/17 L.F.Mirchi, F.Liška Per1, NR4a1, NR4a3 as candidate genes in essential hypertension; [Jiný výsledek]
244215MUDr. Lukáš Farhád MirchiMirchi L.F, Liška F., Comparative transcriptomic analysis between SHR and PD5, on standard diet vs. dexamethasone; liver tissue. [Jiný výsledek]
1018216Mgr. Monika Kofroňová, Ph.D.Kofroňová Monika, Mašková Petra, Soudek Petr, Pinkas Dominik, Lipavská Helena, Active multi-component antioxidative system including robust carbohydrate status is the essence of tobacco tolerance to arsenic stress [Jiný výsledek]
1524217RNDr. Petr KadlečekKadlecek, Petr; Kavan, Ladislav, Clanek s nazvem "Building Accurate Physics-based Face Models from Data" je v soucasne dobe v recenznim rizeni. V priloze je anonymizovana verze clanku. [Jiný výsledek]
656216Mgr. Eva HoffmannováHoffmannová, Eva, Poster na konferenci AAPA 2017, New Orleans [Jiný výsledek]
228217Mgr. Martin ZelenkaZelenka, Martin, Nezaměstnanost absolventů vysokých škol v letech 2002 – 2017 [Jiný výsledek]
1170816MUDr. Adam Skalický, Ph.D.Skalický, Adam, prezentace na studentské vědecké konferenci: Vliv zpomalení průtoku portální žilou při aplikaci kmenových buněk na výslednou regeneraci jater po resekci pravostranných segmentů jater u prasete domácího. prezentace na sjezdu lékařské komory Karlovarského kraje: Kmenové buňky a jejich využití v medicíně 21. století prezentace na mezinárodní chirurgické konferenci: Bidirekcionální vztah nádorů pankreatu a diabetu [Jiný výsledek]
818416RNDr. Matyáš Krijt, Ph.D.Krijt Matyáš, poster: Preparation of individual intermediates of de novo purine synthesis as standards for LC-MS/MS , Studentská vědecká konference 2017, Praha, Česká Republika [Jiný výsledek]
818416RNDr. Matyáš Krijt, Ph.D.Krijt Matyáš, Závěrečná zpráva - komplet [Jiný výsledek]
818416RNDr. Matyáš Krijt, Ph.D.Krijt Matyáš, prezentace: LC-MS/MS detection of biochemically prepared intermediates of de novo purine synthesis. Přednáška na 17th Symposium on Purine and Pyrimidine Metabolism in Man, Gdaňsk, Polsko, 20.-24.9.2017 [Jiný výsledek]
1109516Mgr. Jakub Rozehnal, Ph.D.Rozehnal, Jakub; Brož Miroslav, Recent impact on (4709) Ennomos? Authors: Rozehnal, Jakub; Broz, Miroslav Affiliation: AA(Astronomical Institute, Charles University), AB(Astronomical Institute, Charles University) Publication: American Astronomical Society, DPS meeting #49, id.110.41 Publication Date: 10/2017 Origin: AAS Abstract Copyright: (c) 2017: American Astronomical Society Bibliographic Code: 2017DPS....4911041R [Jiný výsledek]
274815Mgr. Dušan Hrčkulák, Ph.D.Hrckulak, Dusan, "The Wnt effector TCF4 is dispensable for Wnt singnling in intestinal tumor cells" - manuscript of an original article that will be sent for publishing in two months. [Jiný výsledek]
536217Mgr. Dominik PinkasPinkas, Dominik, Obrazová dokumentace ke zprávě o řešení projektu. [Jiný výsledek]
308216MUDr. Jiří Cerman, Ph.D.Cerman, Jiři, Poster prezentující rozšířený soubor pacientů a rozdíly v prostorové orientaci u různých demencí neurodegenerativní etiologie. [Jiný výsledek]
308216MUDr. Jiří Cerman, Ph.D.Cerman, Jiři, Poster prezentující pilotní data ze stabilometrického vyšetření. [Jiný výsledek]
1206417Mgr. Bc. Patrik Mik, Ph.D.Mik, Patrik; Králíčková, Anna; Pálek, Richard, Mapování rozložení jaterního vaziva u prasete domácího. 57. studentská vědecká konference 2017, 17. května 2017, Plzeň, s. 62. (Druhé místo v postgraduální sekci) [Jiný výsledek]
1206417Mgr. Bc. Patrik Mik, Ph.D.Mik, Patrik; Tonar, Zbyněk; Králíčková, Anna; Eberlová, Lada; Liška, Václav; Pálek, Richard; Králíčková, Milena; Witter Kirsti, Sampling desing for experimental surgery studies in porcine liver. 9th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy, 9. – 12. září 2017, Innsbruck, s. 147. [Jiný výsledek]
1440217RNDr. Jan Klouda, Ph.D.Klouda, Jan; Barek, Jiří; Nesměrák, Karel; Schwarzová-Pecková, Karolina, Bile Acids and Cholesterol: Possibilities of Electrochemical Oxidation and Reduction at Bare Electrode Materials. In XXIV International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics of the Bioelectrochemical Society. : Lyon, Francie, 3. – 7.7. 2017. s. 199. Ústní prezentace, kniha abstraktů. Pozn.:Dedikace projektu uvedena v prezentaci. Deadline pro registraci byla před vyhlášením výsledků soutěže GAUK, tj. v abstraktu není dedikace uvedena. [Jiný výsledek]
1440217RNDr. Jan Klouda, Ph.D.Klouda, Jan; Schwarzová-Pecková, Karolina; Barek, Jiří; Matysik, Frank-Michael, Bile Acids: Possibilities of Electrochemical Oxidation in Mixed Media of Acetonitrile and Water. In ANAKON 2017. : Tübingen, Německo, 3. – 6.4. 2017. s. 83. Posterová prezentace, kniha abstraktů. Pozn.: Dedikace projektu uvedena v prezentaci. Deadline pro registraci byla před vyhlášením výsledků soutěže GAUK, tj. v abstraktu není dedikace uvedena. [Jiný výsledek]
1440217RNDr. Jan Klouda, Ph.D.Habániková, Shannelle Diana, Electrochemical oxidation of selected bile acids in acetonitrile. Bakalářská práce, Praha, Přírodovědecká fakulta UK 2017. [Jiný výsledek]
1108416Mgr. Tomáš HladkýHladký, Tomáš; Wells, J. Timothy; Bártová, Klára; Potyszová, Kateřina; Krejčová, Lucie; Binter, Jakub, Facial features predict physical attractiveness but body predicts sexual desirability of women. Posterová sekce ISHE 6th Summer Institute, Boise, Idaho, USA. Přijatý abstrakt v programu konference na str. 37. [Jiný výsledek]
1108416Mgr. Tomáš HladkýBinter, Jakub; Boschetti, Silvia; Dadomo, Harold; Třebický, Vít; Palanza, Paola; Parmigiani, Stefano, Is fighting ability related to acces to more attractive partners in both sexes? Research proposal. Posterová sekce ISHE 6th Summer Institute, Boise, Idaho, USA. (Spolupodílení se na projetku). Přijatý abstrakt v programu konference na str. 49. [Jiný výsledek]
1108416Mgr. Tomáš HladkýHladký, Tomáš, Porovnání statické fyzické atraktivity a atraktivity neverbálního chování u žen. Diplomová práce hlavního řešitele úspěšně obhájena dne 7.2.2018. Vedoucí: Mgr. Jakub Binter, PhD. [Jiný výsledek]
1108416Mgr. Tomáš HladkýBinter, Jakub, Approach of Evolutionary Psychology to Research of Human Sexuality and Mate Choice. Dizertační práce Jakuba Bintera úspěšně obhájena dne 23.6.2017. [Jiný výsledek]
1108416Mgr. Tomáš HladkýPotyszová, Kateřina; Bártová, Klára; Wells, J. Timothy, Jelaousy in heterosexual and homosexual individuals. Posterová sekce ISHE 6th Summer Institute, Boise, Idaho, USA. (Spolupodílení se na projektu). Přijatý abstrakt v programu konference na str. 48. [Jiný výsledek]
1108416Mgr. Tomáš HladkýPotyszová, Kateřina; Varella Valentová, Jaroslava; Bártová, Klára, Jealousy in Homosexual Men. Posterová sekce Annual Meeting of the International Academy of Sex Research, Charleston, South Carolina, USA. (Spolupodílení se na projektu). [Jiný výsledek]
1108416Mgr. Tomáš HladkýHladký, Tomáš; Wells, J. Timothy; Bártová, Klára; Potyszová, Kateřina; Krejčová, Lucie; Binter, Jakub, Your face is beautiful but your body is sexy: cookbook of arousing stimuli used in studies focused on measures of sexual response (first results). Posterová sekce Annual Meeting of the International Academy of Sex Research, Charleston, South Carolina, USA. [Jiný výsledek]
1574317Mgr. Lucia MitašíkChrenková, Lucia, Pilařová, Veronika, Nováková, Lucie, Prezentace posteru: "Comparison of the sample preparation methods for determination of quercetin and its metabolites in biological samples" na konferenci XIX. Euroanalysis ve Švédsku. [Jiný výsledek]
161216Mgr. Barbora Kalousková, Ph.D.Bláha, Jan; Černý, Jiří; Kalousková, Barbora; Skálová, Tereza; Skořepa, Ondřej; Dohnálek, Jan; Vaněk, Ondřej, Increasing human NKR-P1 affinity by rational mutagenesis. Poster [Jiný výsledek]
161216Mgr. Barbora Kalousková, Ph.D.Bláha, Jan, Study of structure and interaction of human lymphocyte receptors. Disertační práce, PřF UK 2017. [Jiný výsledek]
161216Mgr. Barbora Kalousková, Ph.D.Bláha, Jan; Kalousková, Barbora; Skořepa, Ondřej; Skálová, Tereza; Dohnálek, Jan; Vaněk, Ondřej, Investigation of quaternary structure of natural killer cell receptor:ligand complexes by super resolution fluorescence microscopy. Poster [Jiný výsledek]
998216PharmDr. Jiří Janoušek, Ph.D.Janoušek, Jiří; Bárta, Pavel; Navrátilová, Lucie; Trejtnar, František, "THE INFLUENCE OF 99mTc-LABELING ON THE BINDING AFFINITY OF ANTI-VEGFR2 HUMAN MONOCLONAL ANTIBODY RAMUCIRUMAB" posterové sdělení na 67. Česko-slovenských farmakologických dnech, 2.-4. září, Stará Lesná, Slovensko [Jiný výsledek]
998216PharmDr. Jiří Janoušek, Ph.D.Janoušek, Jiří; Bárta, Pavel; Trejtnar, František, "INFLUENCE OF RADIOLABELING METHOD ON BINDING ABILITY OF ANTI-VEGFR2 MONOCLONAL ANTIBODY RAMUCIRUMAB" prezentace na 7. Postgraduální a 5. Postdoktorandské vědecké konferenci na FaF UK v Hradci Králové [Jiný výsledek]
998216PharmDr. Jiří Janoušek, Ph.D.Janoušek, Jiří; Bárta, Pavel; Trejtnar, František, "99mTc-HYNIC-ramucirumab: in vitro studies on binding to VEGFR2 and internalization in VEGFR2-positive cells." e-poster prezentovaný na 30th Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine 2017, 21.-25. října, Vídeň, Rakousko [Jiný výsledek]
812216RNDr. Lucie Jirásková, Ph.D.Jirásková Lucie, Posterová prezentace na konferenci BioMedical Transporters Conference 2017 (Švýcarsko, Lausenne) s názvem: Human equilibrative nucleoside transporter 1, Notch3 and micro RNA-21 can predict survival after gemcitabine therapy in resected pancreactic adenocarcinoma. [Jiný výsledek]
1134217Mgr. Tereza Fábryová, Ph.D.Fábryová, Tereza; Cheel, José; Tůmová, Lenka, Use Of HPCCC For Isolating Astaxanthin Esters From Microalgae Haematococcus pluvialis. 8. Postgraduální a 6. Postdoktorandská vědecká konference Farmaceutické fakulty UK (24. - 25. ledna 2018). Kniha abstraktů je možná ke stažení zde https://www.faf.cuni.cz/getattachment/Special/8PGS-6PostDoc-Konference/Program/Abstract-book-8PhD-and-6Postdoc-conference-FaF.pdf.aspx?lang=cs-CZ a zároveň vlastní příspěvek přikládám ve formě PDF. Ústní prezentace dne 24. ledna 2018. [Jiný výsledek]
1134217Mgr. Tereza Fábryová, Ph.D.Fábryová, Tereza; Cheel, José; Tůmová, Lenka, Extraction, Isolation, Identification, and Biological Assessment of Astaxanthin Esters from Microalgae Haematococcus pluvialis. 7. Postgraduální a 5. Postdoktorandská vědecká konference Farmaceutické fakulty (7. - 8. února 2017). [Jiný výsledek]
366115RNDr. Martina Šimsová, Ph.D.Zámečníková, Martina, Kraemer, Wolfgang P, Soldán, Pavel, Radiative charge transfer between metastable helium and lithium cations, Astronomy & Astrophysics, článok v príprave. [Jiný výsledek]
504616RNDr. Jiří Ryzner, Ph.D.Veselý, Jiří, Prezentace na X Black Holes Workshop v Aveiro, Portugalsko. [Jiný výsledek]
504616RNDr. Jiří Ryzner, Ph.D.Ryzner, Jiří, Prezentace na 7th Central European Relativity Seminar, Brémy, Německo. [Jiný výsledek]
504616RNDr. Jiří Ryzner, Ph.D.Veselý, Vítek, Prezentace na X Black Holes Workshop v Aveiro, Portugalsko [Jiný výsledek]
534217Mgr. Tereza KropáčkováLennerová, Tereza; Vernerová, Lucia; Klein, Martin; Hrušková, Veronika; Andrés Cerezo, Lucie; Šumová, Barbora; Tomčík, Michal; Oreská, Sabína; Mann, Heřman; Zámečník, Josef; Pavelka, Karel; Vencovský, Jiří; Šenolt Ladislav, Poster - ACR/ARHP Annual Meeting; San Diego, CA, USA, 3. - 8. 11. 2017 (Clusterin is upregulated in muscle tissue and serum in idiopathic inflammatory myopathies and is associated with clinical disease activity) [Jiný výsledek]
534217Mgr. Tereza KropáčkováLennerová, Tereza; Vernerová, Lucia; Klein, Martin; Hrušková, Veronika; Andrés Cerezo, Lucie; Šumová, Barbora; Tomčík, Michal; Mann, Heřman; Zámečník, Josef; Pavelka, Karel; Vencovský, Jiří; Šenolt Ladislav, Poster - 61. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů; Bratislava, Slovensko, 5. - 7. 10. 2017 (Clusterin is up-regulated in idiopathic inflammatory myopathies and is associated with disease activity) [Jiný výsledek]
1266217Mgr. Martin Ansorge, Ph.D.Ansorge, Martin; Dubský, Pavel; Ušelová, Kateřina, Odborný článek přijatý k publikování v časopise Electrophoresis (ISSN 0173-0835; IF=2,744): "Into the theory of the partial-filling affinity capillary electrophoresis and the determination of apparent stability constants of analyte-ligand complexes.", DOI 10.1002/elps.201700385. [Jiný výsledek]
1266217Mgr. Martin Ansorge, Ph.D.Ansorge, Martin; Ušelová, Kateřina; Dubský, Pavel, Poster na mezinárodní odborné konferenci ITP 2017 & PKChrom 2017 (24th Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques a XI Polska Konferencja Chromatograficzna) září 2017, Sopot/Gdaňsk, Polsko: „Partial Filling method – new approach for an alternative method for determination of stability constants“. [Jiný výsledek]
1266217Mgr. Martin Ansorge, Ph.D.Ansorge, Martin; Kanizsová, Lívie; Zusková, Iva, Poster a ústní miniprezentace na mezinárodní konferenci ISSSB 2017 (17th Internation Symposium and Summer School on Bioanalysis, červenec, Ohrid, Makedonie, prezentace formou posteru a ústní miniprezentace) červenec 2017, Ohrid, Makedonie: "Pindolol – enantioseparation and validation of the method". [Jiný výsledek]
1266217Mgr. Martin Ansorge, Ph.D.Ansorge, Martin; Ušelová, Kateřina; Dubský, Pavel; Riesová, Martina, Poster na mezinárodní odborné konferenci HPLC 2017 (45th International symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques) červen 2017, Praha, Česká republika: „Partial Filling method and Flow Induced Dispersion Analysis – alternative methods for determination of stability constants to Affinity Capillary Electrophoresis”. [Jiný výsledek]
1484217Mgr. Tereza ĎurovcováĎurovcová, Tereza; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk, Referát na konferenci: Solar wind properties deduced from helium abundance, European Geosciences Union General Assembly 2017, Vienna, Austria, April 23-28, 2017. [Jiný výsledek]
1484217Mgr. Tereza ĎurovcováĎurovcová, Tereza; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk, Referát na konferenci: Solar wind properties deduced from the measurements of proton and alpha components, Joint IAPSO-IAMAS-IAGA Assembly 2017, Cape Town, South Africa, August 27-September 1, 2017. [Jiný výsledek]
1484217Mgr. Tereza ĎurovcováĎurovcová, Tereza; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk, Referát na konferenci: Study of alpha-proton differential motion, Arcetri 2017 Workshop on Plasma Astrophysics, Florence, Italy, October 23-27, 2017. [Jiný výsledek]
1484217Mgr. Tereza ĎurovcováPitňa, Alexander; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk, Referát na konferenci: Turbulence in the pristine solar wind and foreshock, European Geosciences Union General Assembly 2017, Vienna, Austria, April 23-28, 2017. [Jiný výsledek]
1484217Mgr. Tereza ĎurovcováPitňa, Alexander; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk, Referát na konferenci: Evolution of Turbulence in Terrestrial Foreshock, Arcetri 2017 Workshop on Plasma Astrophysics, Florence, Italy, October 23-27, 2017. [Jiný výsledek]
1484217Mgr. Tereza ĎurovcováĎurovcová, Tereza; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk, Referát na letní škole: Study of alpha-proton differential motion, International School of Space Science-Complexity and Turbulence in Space Plasmas, L'Aquila, Italy, September 17-22, 2017. [Jiný výsledek]
124517Mgr. Petr TaušTauš, Petr, Kompletní zpráva .pdf [Jiný výsledek]
1110816Mgr. Jiří KozlíkKozlík J., Knapek M., Čapek J., Seiner H., Janeček M., "Modeling of the formation of stress-induced ω phase in metastable β titanium alloys" A poster presented by the principal project researcher J. Kozlík at the international conference ISPMA14, Prague 2017. [Jiný výsledek]
574216Mgr. Michala KlimešováKlimešová, Michala; Malavasi, Veronica; Lukešová, Alena; Škaloud, Pavel, Diversity and taxonomy of freshwater and subaerial members of Ulvales/Ulotrichales (Ulvophyceae, Chlorophyta) [Jiný výsledek]
1292417Sebastian Cristian Treitli, Ph.D.Treitli Sebastian Cristian, Kolisko Martin, Keeling Patrick, Hampl Vladimir, Presentation of the results at the Czech Protozoological days conference, in Nove Hrady. [Jiný výsledek]
1292417Sebastian Cristian Treitli, Ph.D.Treitli Sebastian Cristian, Kolisko Martin, Keeling Patrick, Hampl Vladimir, Presentation of the results at the 15th International Congress of Protistology, Prague. [Jiný výsledek]
1292417Sebastian Cristian Treitli, Ph.D.Treitli Sebastian Cristian, Kolisko Martin, Keeling Patrick, Hampl Vladimir, Presentation of the results at the EMBO workshop: Comparative genomics of eukaryotic microbes: Dissecting sources of evolutionary diversity, Sant Feliu de Guíxols, Spain [Jiný výsledek]
197116Mgr. Tomáš KoptíkKoptík, Tomáš, Korpuslinguistische und lexikographische Analyse deutscher Präverbien am Beispiel des Verbs „durchsuchen“. Linguistisches Doktorandenkolloquium am Institut für Germanistik, Universität Hamburg. 22. 6. 2017. Přednáška. [Jiný výsledek]
197116Mgr. Tomáš KoptíkKoptík, Tomáš, Korpuslinguistische Analyse deutscher komplexer Verben für didaktische und lexikographische Zwecke. Prager Germanistische Studententagung - PRAGESTT. Philosophische Fakultät, Karls-Universität Prag, 24. März 2017. Přednáška. [Jiný výsledek]
344217Mgr. Ivo Bakota, Ph.D.Bibliography, Bibliography [Jiný výsledek]
344217Mgr. Ivo Bakota, Ph.D.Ivo Bakota, Current Draft of the Paper [Jiný výsledek]
344217Mgr. Ivo Bakota, Ph.D.Slides from Conference, "1st International Scientific Conference on Economics in a Changing World", Croatia, August 2017 [Jiný výsledek]
198516Mgr. Kristýna Blažková, Ph.D.Blazkova, Kristyna, Sacha, Pavel, Konvalinka, Jan, Poster at the ASCB/EMBO Meeting 2017 [Jiný výsledek]
198516Mgr. Kristýna Blažková, Ph.D.Blazkova, Kristyna, Sacha, Pavel, Konvalinka, Jan, Poster presented at The Third Cri-CIMT-EATI-AACR International Cancer Immunotherapy Conference [Jiný výsledek]
358315Mgr. Michael Mikát, Ph.D.Mikát, M., Janošík, L., Černá, K., Matoušková, E., Hadrava J., Bureš., V., Straka J., Manuscript článku, submitovaný v časopise Current biology. v současnosti v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
358315Mgr. Michael Mikát, Ph.D.Mikát, M., Benda D., Straka J., Manuskript článku Structured maternal investment in bee with facultative nest guarding and costly male production [Jiný výsledek]
390115Mgr. Tereza DolejšováDolejšová, Tereza, Poster: „Insight into membrane topology of helices 1-3 of Colicin U pore-forming domain.“ T. Dolejšová, K. Riedlová, J. Bosák, D. Šmajs, L. Cwiklik, I. Konopásek, R. Fišer ETOX18 (European Workshops on Bacterial Protein Toxins), 26. - 30. 6. 2017 [Jiný výsledek]
390115Mgr. Tereza DolejšováDolejšová, Tereza, Manuskript publikace: „Pore-forming properties of Colicin U“ Tereza Dolejšová, Juraj Bosák, David Šmajs, Ivo Konopásek, Radovan Fišer [Jiný výsledek]
188515RNDr. Karel Kolář, Ph.D.Kolář, Karel, Ústní příspěvek na konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky (1. až 3. 9. 2017 v Olomouci) - "Proč učitel není hlavním zdrojem informací a motivace žáků pro účast v aktivitách pro nadané žáky?" prezentace je zveřejněna na https://prezi.com/p/gd8a5zs7fjoy/ [Jiný výsledek]
188515RNDr. Karel Kolář, Ph.D.Kolář, Karel, Abstrakt publikovaný ve sborníku - k ústnímu příspěvku na mezinárodní konferenci HSCI 2017 (Hands-on Science; 10. až 14. 7. 2017; Braga, Portugalsko) – "Implementation of Radioactivity Workshop in Science Center and its Improvements During the First Year in Action Research Design" [Jiný výsledek]
188515RNDr. Karel Kolář, Ph.D.Kolář, Karel, Ústní příspěvek na konferenci Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8 (21. až 23. 4. 2017, Kašperské hory) - "Stručný vhled do úskalí a nesnází online (fyzikálních) soutěží na případu Fyziklání online" prezentace je zveřejněná na https://prezi.com/fmur3exbtme7 [Jiný výsledek]
188515RNDr. Karel Kolář, Ph.D.Kolář, Karel, Ústní příspěvek na mezinárodní konferenci International Conference of Physics Students (organizované International Association of Physics Students; 6. až 15. 8. 2018 - Turín, Itálie) – "Activities of FYKOS for High School Students and its Educational Benefits for Participants" [Jiný výsledek]
188515RNDr. Karel Kolář, Ph.D.Kolář, Karel; Dupkala, Daniel; Hrbek, Tomáš, Workshop na mezinárodní konferenci International Conference of Physics Students (organizované International Association of Physics Students; 6. až 15. 8. 2018 - Turín, Itálie) – "IAPS Workshop – Ideas Worth Spreading – Physics Brawls" (prezentace z workshopu) [Jiný výsledek]
188515RNDr. Karel Kolář, Ph.D.Kolář, Karel, Ústní příspěvek na konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky (1. až 3. 9. 2017 v Olomouci) - "Jak umožnit středoškolákovi seznámit se během týdne s prací ve vědě?" prezentace je zveřejněná na https://prezi.com/p/papc9x84ijwr/ [Jiný výsledek]
188515RNDr. Karel Kolář, Ph.D.Kolář, Karel, Poster na mezinárodní konferenci GIREP-ICPE-EPEC 2017 (3. až 7. 7. 2017 – Dublin, Irsko) - "Sources of motivation of high school students for participation in physics competitions" [Jiný výsledek]
188515RNDr. Karel Kolář, Ph.D.Kolář, Karel, Sborníkový příspěvek na konferenci Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8 (21. až 23. 4. 2017, Kašperské hory) - "Stručný vhled do úskalí a nesnází online (fyzikálních) soutěží na případu Fyziklání online" - v současnosti probíhá recenzní řízení [Jiný výsledek]
188515RNDr. Karel Kolář, Ph.D.Kolář, Karel, Sborníkový příspěvek na mezinárodní konferenci GIREP-ICPE-EPEC 2017 (3. až 7. 7. 2017 – Dublin, Irsko) - "Sources of motivation of high school students for participation in physics competitions" - v současnosti v recenzním řízení [Jiný výsledek]
188515RNDr. Karel Kolář, Ph.D.Kolář, Karel et. al., Workshop na mezinárodní konferenci International Conference of Physics Students (organizované International Association of Physics Students; 6. až 15. 8. 2018 - Turín, Itálie) – "IAPS Workshop – Ideas Worth Spreading – Physics Brawls" (překlad zadání úloh a jejich přizpůsobení pro využití v rámci workshopu) [Jiný výsledek]
188515RNDr. Karel Kolář, Ph.D.Kolář, Karel, Ústní příspěvek na mezinárodní konferenci International Conference on Education and New Developments (24. až 26. 6. 2017 – Lisabon, Portugalsko) - "Methods used for determining of economical efficiency of selected activities for high school students" [Jiný výsledek]
188515RNDr. Karel Kolář, Ph.D.Kolář, Karel, Ústní příspěvek na mezinárodní konferenci HSCI 2017 (Hands-on Science; 10. až 14. 7. 2017; Braga, Portugalsko) – "Implementation of Radioactivity Workshop in Science Center and its Improvements During the First Year in Action Research Design" Prezentace je zveřejněná na https://prezi.com/p/m03o9wu8sd9n/ [Jiný výsledek]
248915Mgr. Dominika RadostováBrožka (Hatalová), Hana, Posterové sdělení prezentované na mezinárodní konferenci European Brain and Behavior Society (EBBS) v září 2017 ve Španělsku. [Jiný výsledek]
248915Mgr. Dominika RadostováBrožka, Radostová, Prozatím nedokončený manuskript [Jiný výsledek]
946317Mgr. Jan Boukal, Ph.D.Boukal, Jan, Přednáška na konferenci Kulturweg der Vögte [Jiný výsledek]
958216Mgr. Kristýna FadrhoncPlocek Vítězslav, [PS4-31] Plocek Vítězslav, Podholová Kristýna, Váchová Libuše, Palková Zdena: New insight into mitochondrial retrograde signaling in the developing yeast colony [Jiný výsledek]
958216Mgr. Kristýna FadrhoncPalková Zdena, [S3-2]Palkova Zdena, Plocek Vitezslav, Podholova Kristyna, Vachova Libuse:Metabolicdifferentiation: Role in ageing and long-term survival of yeast colonies [Jiný výsledek]
958216Mgr. Kristýna FadrhoncKruťová Kristýna, [PS4-32] Podholová Kristýna, Plocek Vítězslav, Váchová Libuše, Palková Zdena: Dynamic expression of Cit2p in developing yeast colonies is regulated by mitochondrial retrograde pathway [Jiný výsledek]
24216Mgr. et Mgr. Martin Bojda, Ph.D.Bojda, Martin, Studie o pojmu dějin a dějinnosti Jaspersova současníka a oponenta Ernsta Blocha ke 40. výročí jeho úmrtí r. 2017, v recenzním řízení. Srovnání Jaspersových postojů a osudů s Blochovými se věnuje mnoho prostoru v připravovaném hlavním výstupu grantu, disertaci o Jaspersovi. [Jiný výsledek]
24216Mgr. et Mgr. Martin Bojda, Ph.D.Togga, příslib vydání nakladatele , Potvrzení nakladatelova souhlasu s vydáním připravovaného díla navazujícího na u něj vydané předchozí dílo. [Jiný výsledek]
812316Mgr. Ivana FerencováVýsledky_GA UK_Ferencová, Vzhľadom k neočakávaným zmenám vo fenotype u nami použitých modelov v priebehu projektu a tiež z časovej náročnosti experimentov nebol manuskript zatiaľ spísaný. Počas projektu sme získali množstvo dát, ktorých analýzu v súčasnej dobe finalizujeme a pripravujeme manuskript. Touto cestou preto žiadam o odklad hodnotenia projektu. [Jiný výsledek]
812316Mgr. Ivana FerencováPOSTER_konferencia Hvar 2017, Výsledky projektu boli prezentované na konferencii Meiosis 2017, Hvar, Chorvátsko (27.8-1.9.2017) [Jiný výsledek]
1442217Mgr. Petra BenetkováBenetková, Petra, Vzhledem k tomu, že naplánovaná konference "Central European Workshop on Soil Zoology" byla přesunuta na rok 2018, což jsem se dozvěděla až po odevzdání přihlášky projektu, předkládám tedy abstrakt posteru, který budu v nejbližší době prezentovat na konferenci "Biology 18" v Neuchatelu (Švýcarsko). [Jiný výsledek]
458216Mgr. Ondřej PalataPalata Ondřej, Naďa Hradilová, Lenka Sadílková, Dagmar Myšíková, Irena Vančurová, Hana Mrázková, Robert Lischke, Radek Špíšek and Irena Adkins, Poster [Jiný výsledek]
538216MVDr. Michaela Popková, Ph.D.Hála Pavel, Autor posteru prezentovaném na 18. SVK 1. LF UK: Hemodynamika chronicky selhávající levé komory při průtoku VA ECMO [Jiný výsledek]
538216MVDr. Michaela Popková, Ph.D.Hála Pavel, Spoluřešitel Pavel Hála představil formou ústní prezentace na XXV. výročním sjezdu České kardiologické společnosti prezentaci řešitelského týmu na téma: Hemodynamika chronicky selhávající levé komory při průtoku VA ECMO. [Jiný výsledek]
538216MVDr. Michaela Popková, Ph.D.Pavel Hála, Článek spoluřešitelů byl přijat k publikaci v Journal of Visualized Experiments (JoVE). Článek je doplněn videodokumentací. Tachycardia-Induced Cardiomyopathy as a Chronic Heart Failure Model in Swine [Jiný výsledek]
538216MVDr. Michaela Popková, Ph.D.Popková Michaela, Autorka a komentující poster na Studentské vědecké konferenci 1.LF UK 2017: Hodnocení plicní perfuze pomocí elektrické impedanční tomografie na animálním modelu [Jiný výsledek]
728516Dávid Cielontko, Ph.D.Cielontko, Dávid, Účasť na "Mezinárodní konferenci pro doktorandy biblických oborů" organizovanej Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, 23. – 24.2.2017. Príspevok na tému: Význam astrologických textů v Podobenstvích Henochových. [Jiný výsledek]
728516Dávid Cielontko, Ph.D.Cielontko, Dávid, Účasť na medzinárodnej konferencií "XXV. Colloquium Biblicum: Biblische Frauengestalten" v Prahe v dňoch 19. – 22.4.2017. Príspevok: The Story of the Daugthers of Men in the Book of Watchers and its Reception. [Jiný výsledek]
728516Dávid Cielontko, Ph.D.Cielontko, Dávid, Účasť na medzinárodnej doktorandskej konferencii "In Pluribus Unitas - Jednota v mnohosti VI." v Bratislave (7. – 9.9.2017). Príspevok: Astrologické predstavy Bardesána z Edessy a ich využitie pre porozumenie Podobenstvám Henochovým. [Jiný výsledek]
643316Mgr. Miloš RoháčekRoháček, Miloš, Katalog. Rukopis. Souhrn kovových předmětů ze západní Anatolie. Poznámka: Celý katalog bude nakonec v angličtině, některé popisy zůstaly z původních dob v češtině. [Jiný výsledek]
262316Mgr. Karolína VoldřichováVoldřichová, Karolína; Dvořáková Martina; Hošek Adam; Mourečková Běla, Básně a cvičení: Dílna tvůrčího psaní poezie pod vedením Josefa Hrdličky. Raport!: Dílenská příloha. Sobotka: Spolek Splav!, 2017, 19(7), 10 - 11. [Jiný výsledek]
262316Mgr. Karolína VoldřichováVoldřichová, Karolína, Prezentace pro příspěvek na 6. lacanovském workshopu v Praze ze dne 22.4. 2017 [Jiný výsledek]
262316Mgr. Karolína VoldřichováVoldřichová, Karolína, Psychologické aspekty interpretace poezie - prezentace a analýza terénních dat. In Ivan Sarmány-Schuller. Agresivita ve verojnem priestore, Kniha abstraktov z mezinárodnej konferencie Psychologické dni 2017. : Slovenská psychologická společnosť pri SAV, 2017. s. 1–32. ISBN 978-80-88910-57-2. [Jiný výsledek]
113215Nikola Topolovčan, M.Ed., Ph.D.Topolovčan, Nikola, Panov, Illia, Hara, Shuto, Vician, Marek, Kotora, Martin, Conferences Attended: 1) 15th Ferrocene Colloquium, Mainz, Germany, February 19–21, 2017 (OP) 2) XVII. Interdisciplinary meeting of young biologists, biochemists, and chemists, Milovy, Czech Republic, May 30–June 01, 2017 (OP) 3) 19th IUPAC OMCOS19, Jeju, South Korea, June 25–29, 2017 (PP) 4) 52nd Conference on Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry, Lázně Bělohrad, Czech Republic, November 3–5, 2017 (PP) 5) ICPAC2018, Siem Reap, Cambodia, March 7-10, 2018 (OP) * OP = oral presentation PP = poster presentation [Jiný výsledek]
113215Nikola Topolovčan, M.Ed., Ph.D.Topolovčan, Nikola, Appendix-7-Detailed description of the obtained results for the year 2017 [Jiný výsledek]
114615PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D.Gecko, Tomáš, Příspěvek „Outsiderem“ na trhu s cementem. Podnikatelské strategie Sasko-české továrny na portlandský cement v Čížkovicích (1898-1918) se zaměřuje na podnikatelské strategie Sasko-české továrny na portlandský cement v Čížkovicích v kontextu působení předlitavských a německých cementářských kartelů. Článek byl nábídnut k publikování do Ústeckého sborníku historického, kde úspěšně prošel recenzním řízením a byl přijat k tisku (potvrzení viz příloha). [Jiný výsledek]
114615PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D.Gecko, Tomáš, Konferenční příspěvek Archivní prameny základem bádání? Možnosti a limity při výzkumu monopolizace československého a německého trhu s cementem (1918-1938) byl prezentován na mezinárodním semináři Obchodování v srdci Evropy. Československo-německé hospodářské vztahy (1918-1992) dne 26. října 2017 (program konference a text prezentace v příloze). [Jiný výsledek]
114615PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D.Gecko, Tomáš, Příspěvek Archivní prameny základem bádání? Možnosti a limity při výzkumu monopolizace československého a německého trhu s cementem (1918-1938) se zaměřuje na metodologické a koncepční otázky výzkumu monopolizace trhu s cementem ve střední Evropě. Studie byla přijata k tisku v kolektivní monografii Obchodování v srdci Evropy. Československo-německé hospodářské vztahy v letech 1918–1992, jejíž plánované publikování je na počátku druhé poloviny roku 2018 (text studie a potvrzení o přijetí do tisku viz příloha). [Jiný výsledek]
484516RNDr. Ivana Křížková, Ph.D.Přidalová, Ivana, (2017): A comparative perspective on immigrants’ impact on and perceived belonging to neighbourhoods: the UK and Czechia. 3rd Postgraduate Conference on Migration ‘Understanding Migration: States of (Un)Belonging’. Sheffield, UK, 16. 6. 2017. [Jiný výsledek]
484516RNDr. Ivana Křížková, Ph.D.Přidalová, Ivana, (2017): Migrace, cizinci a město: sociálně-prostorová diferenciace a lokální sociální prostředí. Disertační práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 71 s. [Jiný výsledek]
484516RNDr. Ivana Křížková, Ph.D.Klsák, Adam, (2017): Cizinci v městském regionu Karlových Varů: prostorová distribuce a vlivy na lokální prostředí. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 129 s. [Jiný výsledek]
484516RNDr. Ivana Křížková, Ph.D.Klsák, Adam, Cizinci v městském regionu Karlových Varů: nositelé změn? Workshop doktorandů a doktorandek: Geografie změn. Brno, 15. 9. 2017. [Jiný výsledek]
484516RNDr. Ivana Křížková, Ph.D.Přidalová, Ivana, Šimon, Martin, Klsák, Adam, (2017): Foreign citizens´ segregation in Czechia: a new evidence. The 7th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference (CAT-ference): A view on cities from elsewhere. Kyjev a Dnipro, Ukrajina, 26.-29. 9. 2017. [Jiný výsledek]
484516RNDr. Ivana Křížková, Ph.D.Šimon, Martin, Přidalová, Ivana, (2017): Residential segregation in and beyond capital cities: an evidence from low in-migration context (Czechia). 7th Nordic Geographers Meeting: Geographies of Inequalities. Stockholm, Švédsko, 18.-21. 6. 2017. [Jiný výsledek]
484516RNDr. Ivana Křížková, Ph.D.Přidalová, Ivana, Jak (ne)viditelnost migrantů utváří městské prostředí? Postřehy z tradiční a nové imigrační země. 6. konference urbánních studií "(Ne)viditelná města", Brno, 24.-25. 11. 2017. [Jiný výsledek]
484516RNDr. Ivana Křížková, Ph.D.Přidalová, Ivana, Klsák, Adam, (rukopis) Cizinci v Česku. Odrážejí postoje veřejnosti zkušenosti lokalit s výrazným zastoupením cizinců? Rukopis bude nabídnut k publikaci domácímu recenzovanému časopisu (Geografické rozhledy) v dubnu 2018. [Jiný výsledek]
50217Olexiy Kyrychenko, M.A.Kyrychenko Olexiy, GAUK project No 50217, Draft of the paper "The Impact of the Crisis-Induced Reduction in Air Pollution on Infant Mortality in India: A Policy Perspective". [Jiný výsledek]
336515Mgr. Bc. Jan KoberKober, Jan, Přednáška: Zapomenutá reforma první republiky - zrušení svěřenství. Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích. (Očekávaný budoucí výsledek - přednáška proběhne v květnu. Příloha: Plakát přednášky (na plakátku je původní březnový termín, který však musel být pro nemoc přesunut na jiný volný termín v květnu; aktualizovaný plakátek jsem dosud neobdržel, přidávám proto alespoň starý). [Jiný výsledek]
336515Mgr. Bc. Jan KoberKober, Jan, Přednáška: Zapomenutá reforma první republiky - zrušení svěřenství. Knihovna města Mladá Boleslav. (Očekávaný budoucí výsledek - přednáška proběhne v dubnu). Příloha: Plakát přednášky. [Jiný výsledek]
336515Mgr. Bc. Jan KoberKober, Jan, Má být pohřbena mrtvá ruka? Úvaha do soutěže Ius et societas, kde získala 1. cenu. Následně byla elektronicky publikována pořadatelkou soutěže, Vzdělávací nadací Jana Husa. Upozorňuji, že se jedná o text spíše esejistického zaměření (jak žádá zadání soutěže), snažící se o populární podání odborných poznatků. Text viz příloha. [Jiný výsledek]
336515Mgr. Bc. Jan KoberKober, J., I. cena v soutěži Ius et societas, udělená Vzdělávací nadací Jana Husa v Brně (porota tvořená představiteli Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu, a dále Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Sken diplomu v příloze. [Jiný výsledek]
336515Mgr. Bc. Jan KoberKober, Jan, Neschůdná cesta: Snahy o zrušení svěřenství v počátcích rakouské první republiky. Rukopis k publikaci v Českém časopise historickém. Rozsah 32 rkp. stran. Text viz příloha. [Jiný výsledek]
336515Mgr. Bc. Jan KoberKober, Jan, Jak ochránit svěřenské sbírky? Otázka uměleckých předmětů při československých přípravách zrušení svěřenství na počátku 20. let XX. století. Rukopis k publikaci v časopise Umění. Rozsah 20 rkp. stran. Text viz příloha. [Jiný výsledek]
253715Mgr. Denisa ŠkodováŠkodová Denisa , Antologie hispanoamerické modernistické poezie - rukopis připravený ke zpracování v nakladatelství Literární salon. [Jiný výsledek]
400215Mgr. Pavla Tonarová, Ph.D.Sauerová, Pavla, Poster s názvem: “Comparison of Seeding Efficiency on the Biodegradable Scaffolds of Different Composition and Cultivation Conditions”. Pavla Sauerová, Tomáš Suchý, Monika Šupová, Šárka Rýglová, Margit Žaloudková, Zbyněk Sucharda,Marco Piola, Monica Soncini, Tereza Kubíková, Zbyněk Tonar, Martin Bartoš, Marie Hubálek Kalbáčová. Prezentováno na mezinárodní konferenci Termis-EU 2017, Davos, Švýcarsko, 26.-30.6.2017 [Jiný výsledek]
400215Mgr. Pavla Tonarová, Ph.D.Hubálek Kalbáčová, Marie, Poster s názvem: “Colonization of Various Collagen-based Scaffolds by Mesenchymal Stem Cells Using Different Approaches”. Marie Hubálek Kalbáčová , Pavla Sauerová, Tereza Kubíková, Zbyněk Tonar Monika Šupová, Martin Bartoš, Tomáš Suchý. Prezentováno na mezinárodní konferenci ESB 2017, Athény, Řecko, 4.-8.9.2017. [Jiný výsledek]
400215Mgr. Pavla Tonarová, Ph.D.Sauerová, Pavla, Přednáška s názvem: “In vitro hodnocení resorbovatelné kolagenové nanovrstvy s řízenou elucí antibiotic”. Tomáš Suchý, Monika Šupová, Eva Klapková; Václava Adámková, Jan Závora,Margit Žaloudková, Šárka Rýglová, Rastislav Ballay, František Denk, Marek Pokorný, Pavla Sauerová, Marie Hubálek Kalbáčová, Lukáš Horný, Jan Veselý, Tereza Voňavková, Richard Průša - prezentováno na tuzemské Studentské vědecké konferenci SVK 2017 LF v Plzni UK, dne 17.5.2017 [Jiný výsledek]
220215Mgr. Jakub HromádkaHromadka, Jakub; Hrach, Rudolf, Fluid Modelling of DC Plasma Sheaths. Prezentace ve formě posteru na konferenci: 26th Annual Student Conference, Week of Doctoral Students 2017, 6 - 8 June 2017, Prague, Czech Republic. Ve zprávě značeno [2]. [Jiný výsledek]
220215Mgr. Jakub HromádkaHromadka, Jakub; Ibehej, Tomas; Hrach, Rudolf, Plasma-solid Interaction via Hybrid Computer Modelling. Prezentace ve formě posteru na konferenci: 25th International Conference on Numerical Simulation of Plasmas, 18 - 20 September 2017, Leuven, Belgium. Ve zprávě značeno [4]. [Jiný výsledek]
220215Mgr. Jakub HromádkaHromadka, Jakub; Ibehej, Tomas; Hrach, Rudolf, Applications of Hybrid Computer Models in Plasma Sheath Physics. Prezentaci ve formě posteru na akci: 54th Culham Plasma Physics Summer School, 17 - 28 July 2017, Culham, United Kingdom. Ve zprávě značeno [3]. [Jiný výsledek]
828617Mgr. et Mgr. Marta ChladováChladová, Marta, “They have to break through initial prejudice”: Female sports journalists from the perspective of male colleagues, European Association for Sociology of Sport, International conference Prague 2017, The Values of Sport: between tradition and (post)modernity, konferenční příspěvek [Jiný výsledek]
828617Mgr. et Mgr. Marta ChladováChladová, Marta, Women in Sports Newsroom: Victory or Just Another Disappointment, Sport & Society Research Network, International conference London 2017, Out of Bounds—Gender, Identity, and Participation in Sport, konferenční příspěvek [Jiný výsledek]
1215RNDr. Markéta Petrů, Ph.D.Markéta Petrů, Jeremy Wideman, Tomáš Pánek, Christopher Moore, Felicity Alcock, Marek Eliáš, Thomas Richards, Tracy Palmer, Pavel Dolezal, Manuskript „Evolution of mitochondrial TAT translocases illustrates the demise of bacterial protein transport machines in mitochondria“ [Jiný výsledek]
1215RNDr. Markéta Petrů, Ph.D.Petrů Markéta, Moore Kristoffer, Alcock Felicity, Pánek Tomáš, Eliáš Marek, Wideman Jeremy, Palmer Tracy, Doležal Pavel, Searching for a role of TatC, component of twin-arginine translocase, in the mitochondrion of Naegleria gruberi. (conference abstract) [Jiný výsledek]
135115MUDr. Roman SobotkaSobotka Roman, Čapoun Otakar, Kalousová Marta, Zima Tomáš, Hanuš Tomáš, Soukup Viktor, The importance of serum vitamin D and parameters of calcium-phosphate metabolism in renal cell carcinoma komentovaný poster na konferenci Central European Meeting, Plzeň, 19-20.10.2017 [Jiný výsledek]
135115MUDr. Roman SobotkaSobotka, Roman; Čapoun, Otakar; Hanuš, Tomáš; Zima, Tomáš; Kalousová, Marta; Soukup, Viktor, The importance of serum osteopontin and stanniocalcin-1 in renal cell carcinoma časopis Neoplasma IF: 1,871 článek přijatý k publikaci pod číslem 171123N759 (in print) [Jiný výsledek]
110217Mgr. Simona MužátkoMužátko, S., Komplexní analýza vývoje norem a hodnocení tělesné zdatnosti vojáků z povolání v letech 2008 až 2018. Příspěvek prezentovaný na konferenci Pohyb a zdraví 2017, Olomouc. [Jiný výsledek]
498216RNDr. Karel Šindelka, Ph.D.Šindelka, Karel, Prezentace výsledků posteru na mezinárodní konferenci "(bio)Macromolecular Ionic Systems 2017", 14. - 18. květen, Hrubá Skála, Česká republika. [Jiný výsledek]
498216RNDr. Karel Šindelka, Ph.D.Šindelka, Karel, Prezentace výsledků formou posteru na mezinárodní konferenci "WATOC 2017", 27. srpen - 1. září, Mnichov, Německo. [Jiný výsledek]
130517Mgr. Jiří Dynda, Ph.D.Dynda, Jiří, Russian and Polish Homiletics and Rural Magic in Middle Ages (konf. příspěvek na "Colloquia Russica VIII: Religions and beliefs of Rus’ (9th–16th c.)", Lvov, Ukrajina) ABSTRACT: The paper examines a few exemplary Polish (written in Latin) and Rus' (written in Old Church Slavonic) homilies that are concerned with the „pagan survivals in medieval popular culture”. The credibility and ideological filters of these sources are reconsidered in the prism of contemporary philology, cultural anthropology, and religious studies. The main focus is put on some rare concordances between the two scriptural homiletic traditions, concordances that refer to some magical practices and to the syncretic usage of Christian symbols in a non-Christian way. [Jiný výsledek]
281315Mgr. Lucie Schmiedová, Ph.D.Kropáčková, Lucie, Přednáška na konferenci: Kropáčková, Lucie; Kreisinger, Jakub; Požgayová, Milica; Honza, Marcel; Procházka, Petr (2018) Gastrointestinální mikrobiota u mláďat kukačky obecné a jejích hostitelů. Zoologické dny, Praha, ČR [Jiný výsledek]
281315Mgr. Lucie Schmiedová, Ph.D.Kropáčková, Lucie, Přednáška na mezinárodní konferenci: Kropáčková, Lucie; Kreisinger, Jakub; Požgayová, Milica; Honza, Marcel; Procházka, Petr (2017) Effect of host-intrinsic vs environmental factors on gut microbiota of a brood parasite, the common cuckoo (Cuculus canorus). European Ornithologists’ Union Conference, Turku, Finsko [Jiný výsledek]
281315Mgr. Lucie Schmiedová, Ph.D.Schmiedová, Lucie, draft článku: Schmiedová, Lucie; Kreisinger, Jakub; Požgayová, Milica; Honza, Marcel; Procházka, Petr, Disentangling effect of host-intrinsic vs environmental factors on gut microbiota in a host-brood parasite system in birds. [Jiný výsledek]
281315Mgr. Lucie Schmiedová, Ph.D.Kropáčková, Lucie, Poster na konferenci: Kropáčková L., Kreisinger J., Petrželková A., Tomášek O., Michálková R., Martin JF., Albrecht T.,(2017) Association between gastrointestinal microbiota and PHA-induced immune response in barn swallow juveniles. Zoologické dny, Brno, ČR [Jiný výsledek]
281315Mgr. Lucie Schmiedová, Ph.D.Kreisinger, Jakub, Submitovaný článek: Kreisinger J., Schmiedová L., Petrželková A., Tomášek O., Michálková R., Martin JF., Albrecht T., Faecal microbiota associated with phytohaemagglutinin-induced immune response in nestlings of a passerine bird. Submitted in Ecology and Evolution. [Jiný výsledek]
374216PhDr. Michaela Hiekischová, Ph.D.Hiekischová Michaela, Článek v odborném impaktovaném časopise Sociológia. V tisku (viz příloha - potvrzující e-mail) [Jiný výsledek]
374216PhDr. Michaela Hiekischová, Ph.D.Hiekischová Michaela, Článek v časopisu Transylvanian Review of Administrative Sciences. Název článku Policy Alienation as a Cause for Job Dissatisfaction and Lack of Organizational Commitment Among Employees of the Labor Office of the Czech Republic. Článek byl v listopadu 2017 zaslán do recenzního řízení, které v tuto chvíli probíhá. (viz příloha) [Jiný výsledek]
726516Mgr. Martin Minařík, Ph.D.Minařík, Martin; Černý, Robert, Premandibulární doména bichirů, jeseterů a kostlínů: ancestrální embryonální plán hlavy obratlovců u bazálních ryb (přednáška, Zoologické dny 2017, Brno, 2.2017) [Jiný výsledek]
134516Mgr. Adriana Roithová, Ph.D.Roithová Adriana, POSTER [Jiný výsledek]
251715RNDr. Jan Čapek, Ph.D.Čapek, Jan, Článek z mezinárodní konference ISPMA14: "Twinning evolution in magnesium alloys under biaxial loading" přijatý k publikaci v časopise Acta Physica Polonica A. [Jiný výsledek]
251715RNDr. Jan Čapek, Ph.D.Čapek, Jan, Study of twinning-detwinning effect in magnesium-aluminium binary alloys by the neutron diffraction, Přednáška na mezinárodní konferenci MECA SENS 2017, září 2017, Skukuza, JAR [Jiný výsledek]
251715RNDr. Jan Čapek, Ph.D.Čapek, Jan, In-situ neutron diffraction and acoustic emission during the biaxial loading of AZ31 alloy. Přednáška na mezinárodní konferenci TMS2017, únor 2016, San Diego, USA [Jiný výsledek]
251715RNDr. Jan Čapek, Ph.D.Čapek, Jan, Twinning evolution in magnesium alloys under biaxial loading. Přednáška na mezinárodní konferenci ISPMA14, září 2017, Praha [Jiný výsledek]
235115Mgr. Jiří FialkaKopeček, Martin, Články "Přední JZD v období "přestavby" v Československu (1985-1989)" a "Tržní prvky a jejich aplikace v zemědělském sektoru socialistických zemí: srovnání ČSSR a MLR" jsou v recenzním řízení vědeckého časopisu Prameny a studie a první jmenovaný ještě prochází korekturami. Ukazuje, že třetí cesta, kterou se družstva vydala, byla omezena nepříznivými vlivy zejména monopolního průmyslu, který náznaky tržního prostředí negoval. Krátký přesah do devadesátých let ukázal, že tato družstva, která byla považována za vlaštovky tržního hospodářství, se v kapitalismu většinou neprosadila. Výrobu měla uzpůsobenu státnímu socialismu, jehož podmínek uměla využívat. [Jiný výsledek]
235115Mgr. Jiří FialkaFialka, Jiří, Závěrečná práce "Škola hrou aneb Simulace „normalizovaného“ pracovního života na příkladu zemědělského družstevnictví" (vedoucí práce Kamil Činátl, oponent Zdeněk Beneš, obhájeno 1.6.2017). Z práce je v plánu vydat anglicko-jazyčný didaktický článek, jenž zkoumáním sociální praxe ukazuje, že řada reformních prvků probíhala pouze formálně či vůbec, a že mnohé přestavbové změny, jako např. chozrasčotové hospodářství s hmotnou zainteresovaností na výsledcích práce, byly překvapivě blízké prvkům družstevního hospodažení z 50. let (pracovní jednotky), v 80. letech však již dávno „překonaným“. [Jiný výsledek]
235115Mgr. Jiří FialkaFialka, Jiří, Monografie "Ministerstvo zemědělství 1938-1989" byla odevzdána a prochází korekturami. První 3 kapitoly (1938-1948, 60 stran) zpracoval Mgr. Petr Anev z ÚSTR, zbylé 3 kapitoly Mgr. Jiří Fialka (1948-1989, 160 stran). Ukazuje, že v zemědělských družstvech nikdy nebyla uplatněna direktivita ve finančním plánu a plánu práce, JZD hospodařila na vlastní účet, přičemž příjmy pracovníků byly závislé na dosažených výrobních a hospodářských výsledcích. Výzkum však také naznačil, že družstva nebyla úspěšná v důsledku státem podporovaného podnikání (podniky byly hodnoceny podle toho zda plní úkoly státního plánu), které by bylo bývalo v případě družstevní formy vlastnictví snazší, nýbrž v důsledku schopnosti řízení vedoucích pracovníků družstev. [Jiný výsledek]
235115Mgr. Jiří FialkaKopeček, Martin, Článek "Srpnem to neskončilo. JZD Chelčice jako příklad kontinuity reformistických přístupů po srpnu 1968" byl přijat do tisku sborníku "Československo 1968-1971". Na příkladu odvolání předsedy JZD Václava Tůmy ukazuje limity vnitropodnikové demokracie v souvislosti s rolí základní organizace KSČ v družstvu. Popisuje také praktický vliv nadpodnikového orgánu – okresní zemědělské správy – na samostatné řízení družstva pomocí aplikace sloučení s jiným družstvem, argumentace o škodlivosti nezemědělské výroby či o nepřehledném účetnictví. Zároveň zmiňuje způsoby vyjednávání (např. využití mnohastupňového a neprovázaného systému řízení zemědělství), které družstvo ve svůj prospěch používalo. [Jiný výsledek]
235115Mgr. Jiří FialkaKopeček, Martin, Konferenční příspěvek "Aplikace tržních prvků v zemědělském sektoru socialistických zemí: srovnání ČSSR a MLR" na mezinárodní vědecké konferenci "České, slovenské a československé dějiny 20. století XII", konané v Hradci Králové 11.4.2017. [Jiný výsledek]
1012216Mgr. Marie Altmanová, Ph.D.Altmanová Marie, Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypů u leguánů (Squamata: Pleurodonta). Disertační práce, Univerzita Karlova, Praha, září 2017. Školitel: prof. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.; Konzultantka: RNDr. Martina Johnson Pokorná, Ph.D. [Jiný výsledek]
1012216Mgr. Marie Altmanová, Ph.D.Rovatsos Michail, Johnson Pokorná Martina, Altmanová Marie, Kratochvíl Lukáš, Příspěvek na konferenci „Zoologické dny“ v Brně 2017. [Jiný výsledek]
1012216Mgr. Marie Altmanová, Ph.D.Altmanová Marie, Johnson Pokorná Martina, Rovatsos Michail, Kratochvíl Lukáš, Příspěvek na konferencích „11th European Cytogenetics Conference“ ve Florencii 2017; a „Zoologické dny“ v Praze 2018 [Jiný výsledek]
334515Mgr. Marie Altmanová, Ph.D.Farkačová Klára, Rovatsos Michail, Johnson Pokorná Martina, Altmanová Marie, Kratochvíl Lukáš, Příspěvek formou přednášky na konferenci „Zoologické dny“ v Brně 2017 [Jiný výsledek]
1172416Mgr. Petr VévodaVévoda, Petr, Kondapaneni, Ivo, Křivánek, Jaroslav, Bayesian online regression for adaptive direct illumination sampling. Článek přijatý na konferenci SIGGRAPH 2018. [Jiný výsledek]
592216RNDr. Soňa Kauerová, Ph.D.Čejková, Soňa, Posterová sekce na 23rd Annual Scandinavian Atherosclerosis Conference pořádané SSAR v Humlebæk, Dánsko. [Jiný výsledek]
592216RNDr. Soňa Kauerová, Ph.D.Čejková, Soňa, prezentace prlběžných výsledků formou komentovaného posteru na 85th EAS Congress s mezinárodní účastí pořádaném v Praze [Jiný výsledek]
392315Mgr. Michal Urban, Ph.D.Urban, Michal, Michal Urban: Internacional Symposium on Synthesis and Catalysis, Évora – September 5-8, 2017 formou prezentace. (Book of Abstracts: Flash communication F11, Enantioselective Fluoroalkylation Reactions to Ketimines, str. 141) [Jiný výsledek]
392315Mgr. Michal Urban, Ph.D.Franc Michael, Michael Franc: Prezentace na konferenci POKROKY V ORGANICKÉ, BIOORGANICKÉ A FARMACEUTICKÉ CHEMII – „LIBLICE 2017“ formou posteru. (Book of Abstracts: Poster 20, Enantioselective Addition to Isatin-Derived, str. 64) [Jiný výsledek]
392315Mgr. Michal Urban, Ph.D.Urban, Michal, Závěrečná zpráva o řešení grantu GAUK 392315 za období 2015-2018 Využití organokatalytického konceptu pro tvorbu sloučenin obsahující kvarterní uhlíkové centrum [Jiný výsledek]
1264217Mgr. Michal ČurdaČurda, Michal; Viktor, Goliáš; Jiří, Zachariáš. , Příspěvek ve sborníku: Mineralogical and structural aspects of the radioactive therme formation on the hydrogeological structure Geschieber in Jáchymov, Czech Republic. In Tadeusz A. Przylibski. XIVth International Conference on Gas Geochemistry. : Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, 2017. s. 9–10. ISBN 978-83-946706-3-4. [Jiný výsledek]
1264217Mgr. Michal ČurdaČurda, Michal, Goliáš, Viktor, Zachariáš, Jiří, Příspěvek ve sborníku: Mineralogické a strukturní aspekty formování radioaktivní termy na hydrogeologické struktuře Geschieber v Jáchymově. In J.V. Datel, J. Tomášek . Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. Hydrogeologického kongresu. : . PřF MU, ČAH a ČAIG. Brno , 2017. s. 184–185. ISBN 978-80-903635-5-7. [Jiný výsledek]
1264217Mgr. Michal ČurdaČurda, Michal, Goliáš, Viktor, Zachariáš, Jiří, Příspěvek ve sborníku: Mineralogické a strukturní aspekty formování radioaktivní termy na hydrogeologické struktuře Geschieber v Jáchymově. In L. Šimon et al.. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017. : Slovenská geologická spoločnosť. Bratislava, 2017. s. 17–17. ISBN 978-80-972667-7-6. [Článek ve sborníku] [Jiný výsledek]
882217Mgr. Nikola Leca, Ph.D.Pinterová Nikola, Prezentace výsledků formou prezentace na výjezdním zasedání Progres Q35 na 3.LF. Přiložen program. Pinterová N., Danda H., Šíchová K., Štefková K., Lhotková E., Páleníček T.: Vliv primární expozice kanabinoidy na adiktivní potenciál psychostimulačních drog [Jiný výsledek]
760216RNDr. Martina Šubová, Ph.D.Havlíková, Martina, Krajíček, Jan, Bosáková, Zuzana, Čabala, Radomír, Poster na konferenci 24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Separation Techniques, Sopot/Gdansk, Poland. Název: Analysis of Volatile Defensive Secretions of diferent species of true bugs by gas chromatography-mass spectrometry. [Jiný výsledek]
127615RNDr. Monika Balázsová, Ph.D.Monika Balázsová, Miloslav Feistauer, Miloslav Vlasák, Do impaktovaného časopisu Mathematical Modelling and Numerical Analysis byl zaslán k publikaci článek Monika Balázsová, Miloslav Feistauer, Miloslav Vlasák: Stability of the ALE space-time discontinuous Galerkin method for nonlinear convection-diffusion problems in time-dependent domains. Kopie článku přiložena, viz přílohy. [Jiný výsledek]
127615RNDr. Monika Balázsová, Ph.D.Monika Balázsová, Miloslav Vlasák, Do sborníku konference ENUMATH 2017 byl přijat k publikaci článek Monika Balázsová, Miloslav Vlasák: Stability of higher-order ALE-STDGM for nonlinear problems in time-dependent domains. Kopie článku přiložena, viz přílohy. [Jiný výsledek]
173915MUDr. Katarína Jaššová, Ph.D.Jaššová K, Albrecht J., Papežová H., přednáška: Uplatnění neuromodulace v léčbě PPP: Kazuistiky a diskuze k tématu, XI. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě, 9.-10.6.2017 [Jiný výsledek]
173915MUDr. Katarína Jaššová, Ph.D.Jaššová K., Čerešňáková S., Albrecht J. , rTMS in Binge Eating Disorder. Double blind controlled clinical study., poster, International Conference on Eating Disorder, 8.-10.2017 [Jiný výsledek]
414216Mgr. Barbora Valášková, Ph.D.Svobodová, Barbora, aktivní prezentace posteru na Czech Neuroscience Society conference [Jiný výsledek]
928216Ing. Bc. Pavla Hubálková, Ph.D.Hubálková, Pavla, P. Hubalkova, M. Ladislav, V. Vyklicky, L. Vyklicky: Neurosteroids are more potent inhibitors of NMDA receptors after increased intracellular Ca2+ concentration. Výjezdní zasedání Ph.D. studentů FGÚ, Třešť, CR, 20.-22. listopad 2017. (prezentace) [Jiný výsledek]
928216Ing. Bc. Pavla Hubálková, Ph.D.Hubálková, Pavla, Pavla Hubalkova, Marek Ladislav, Vojtech Vyklicky, Ladisla Vyklicky: NEUROSTEROIDS ARE MORE POTENT INHIBITORS OF NMDA RECEPTORS AFTER INCREASED INTRACELLULAR Ca2 + CONCENTRATION. 11th Conference of the Czech Neuroscience Society, Praha, CR, 28.-29. listopad, 2017. (poster) [Jiný výsledek]
928216Ing. Bc. Pavla Hubálková, Ph.D.Hubálková, Pavla, P. Hubalkova, B. Krausova, B. Slavikova, M. Nekardova, V. Vyklicky, H. Chodounska, E. Kudova, L. Vyklicky: HEMIESTER ANALOGUES OF PREGNENOLONE SULFATE: A NEW CLASS OF POSITIVE NMDA RECEPTOR MODULATORS. Neuroscience 2017, Washington, USA, 11.-15.listopad 2017. (poster) [Jiný výsledek]
414217Mgr. Ondřej SmolíkSmolík Ondřej, Postery aktivně prezentované na konferencích (2017-2018) [Jiný výsledek]
181216PharmDr. Jakub Fibigr, Ph.D.Fibigr Jakub, Lhotská Ivona, Šatínský Dalibor, Aktivní účast na konferenci HPLC 2017 (18. - 22. června 2017, Praha), plakátové sdělení na téma: "Rapid UHPLC determination of anthocyanins in acai berry and dry blueberry extracts" [Jiný výsledek]
181216PharmDr. Jakub Fibigr, Ph.D.Fibigr Jakub, Šatínský Dalibor, Ústní přednáška na konferenci 7th Postgraduate and 5th Postdoc conference (7. - 8. února 2017, Hradec Králové), téma: "APPLICATION OF CHARGED AEROSOL DETECTOR IN ANALYSIS OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN FOOD SUPPLEMENTS" [Jiný výsledek]
181216PharmDr. Jakub Fibigr, Ph.D.Fibigr Jakub, Majorová Michaela, Šatínský Dalibor, Aktivní účast na konferenci Euroanalysis 2017 (28. srpna - 1. září 2017, Stockholm, Švédsko), plakátové sdělení na téma: "UHPLC determination of chlorogenic acids in green coffee extracts" [Jiný výsledek]
181216PharmDr. Jakub Fibigr, Ph.D.Fibigr Jakub, Šatínský Dalibor, Aktivní účast na konferenci ExTech 2017 (27. - 30. června 2017, Santiago de Compostela, Španělsko), plakátové sdělení na téma: "SAMPLE PREPARATION AND UHPLC ANALYSIS OF ANTHOCYANINS IN FOOD SUPPLEMENTS WITH ACAI BERRY AND DRY BLUEBERRY EXTRACTS" [Jiný výsledek]
1100217Mgr. Zuzana Ezrová, Ph.D.Ezrová, Zuzana, Prezentace na konferenci formou plakátového sdělení [Jiný výsledek]
130317Mgr. Ondřej Bárta, Ph.D.Bárta, Ondřej; Císařová Ivana; Štěpnička Petr, Synthesis and catalytic use of a phosphinoferrocene guanidine. Posterová prezentace na konferenci Summer School 2017: Catalysis and Organometallic Synthesis, Wűrzburg (Německo), 24.-28. července 2017. [Jiný výsledek]
274216PharmDr. Kateřina Plachká, Ph.D.Plachká, Kateřina, Svoboda, Pavel, Zelená, Lucie, Sklenářová, Hana, Nováková, Lucie, Prezentace posteru "Determination of lovastatin in food samples using UHPLC-MS/MS method and automated molecularly imprinted solid phase extraction" spojená s krátkou přednáškou na konferenci 23rd International Symposium on Separation Science, Vídeň. [Jiný výsledek]
274216PharmDr. Kateřina Plachká, Ph.D.Zelená, Lucie, Svoboda, Pavel, Plachká, Kateřina, Nováková, Lucie, Sklenářová, Hana, Prezentace posteru "MISPE procedure for lovastatin determination - comparison of on-line and off-line approaches" na konferenci 19th International Symposium on Advance in Extraction Technologies, Santiago de Compostela. [Jiný výsledek]
274216PharmDr. Kateřina Plachká, Ph.D.Plachká, Kateřina, Zelená, Lucie, Svoboda, Pavel, Sklenářová, Hana, Nováková, Lucie, Prezentace posteru "Determination of lovastatin using UHPLC-MS/MS method and automated SPE procedure with laboratory-made molecularly imprinted polymer sorbent" na konferenci HPLC 2017, Prague. [Jiný výsledek]
274216PharmDr. Kateřina Plachká, Ph.D.Zelená, Lucie, Svoboda, Pavel, Nováková, Lucie, Sklenářová, Hana, Přednáška na téma "Lovastatin determination in dietary supplements by a fully automated MIP-SPE procedure" na konferenci 7th postgradual and 5th postdoctoral conference, Hradec Králové. [Jiný výsledek]
1106216RNDr. Kristina Bartha, Ph.D.Kristína Bartha, Josef Stráský, Anna Terynková, Jozef Veselý, František Lukáč, Veronika Polyakova, Irina Semenova, Miloš Janeček, Přednáška na konferenci LightMAT 2017 (Brémy, Německo, 15.11.-17.11.2017) s názvem: "The effect of ultra-fne grained structure on the phase transformations in metastable beta titanium alloys". [Jiný výsledek]
1106216RNDr. Kristina Bartha, Ph.D.Kristína Václavová, Josef Stráský, Anna Terynková, Pavel Zháňal, Jana Šmilauerová, Jozef Veselý, Veronika Polyakova, Irina Semenova, Miloš Janeček, Přednáška na konferenci NanoSPD7 (Sydney, Austrálie, 2.7.-7.7.2017) s názvem: "The effect of ultra-fine grained microstructure on the phase transformations in metastable beta Ti-15Mo alloy". [Jiný výsledek]
1106216RNDr. Kristina Bartha, Ph.D.Kristína Bartha, Josef Stráský, Anna Terynková, Jozef Veselý, František Lukáč, Veronika Polyakova, Irina Semenova, Miloš Janeček, Přednáška na konferenci ISPMA (Praha, 10.9.-15.9.2017): "Thermal stability of metastable beta Ti-15Mo alloy after severe plastic deformation". [Jiný výsledek]
900217Mgr. Barbora VobrubováKaftanová, Barbora, Poster "Behavior of three populations of the house mouse (Mus musculus sensu lato) in five exploration tests: An effect of subspecies and commensalism" na konferenci Mechanisms of Animal Behaviour ve Wroclawi (26.5.2017). [Jiný výsledek]
508216Mgr. Caterina Di Fazio, Ph.D.Caterina Di Fazio, Active participation to the conference organized by Charles University Faculty of Humanities, Progres Q 21 program, « Affectivité et imagination. Perspectives phénoménologiques ». Title of my paper: "De l’imaginaire de l’espace à l’imaginaire du politique". [Jiný výsledek]
504214Mgr. Lucie BuchtováŚwiderská, Zuzana; Šmídová, Adéla; Buchtová, Lucie; Bryjová, Anna; Fabiánová, Anežka; Munclinger, Pavel; Vinkler, Michal, Manuskript s názvem "Avian Toll-like receptor diversity far exceeds human polymorphism: an insight from 4 domestic chickens" submitovaný do MBE a posudky z jeho předchozích submitací (PNAS a Plos Genetics). [Jiný výsledek]
1438217Mgr. Barbora StrakováStraková, Barbora, Plakátové sdělení. [Jiný výsledek]
728016Mgr. Ing. Adam Kučera, Ph.D.Kucera, Adam and Marsal, Ales, Fiscal News and Yield Curve Dynamics. Unpublished Manuscript (draft version) [Jiný výsledek]
728016Mgr. Ing. Adam Kučera, Ph.D.Kucera, Adam, Interest Rates Modeling and Forecasting: Do Macroeconomic Factors Matter? IES Working Paper: 8/2017. Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague [Jiný výsledek]
728016Mgr. Ing. Adam Kučera, Ph.D.Kucera, Adam and Kocenda, Evzen and Marsal, Ales, Yield Curve Dynamics and Fiscal Policy Shocks. Unpublished Manuscript (ready to be submitted to the Journal of Money, Credit and Banking) [Jiný výsledek]
728016Mgr. Ing. Adam Kučera, Ph.D.Kucera, Adam, Conference Presentations [Jiný výsledek]
8515RNDr. Artem Musiienko, Ph.D.Musiienko, Artem, Poster presentation at the conference 2017 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference in Atlanta, USA. Poster title: "Carriers Recombination and Space Charge Formation in n-CdTe and p-CdZnTe Detector Studied by Laser-induced Transient Current Technique and Photo-Hall Spectroscopy". [Jiný výsledek]
8515RNDr. Artem Musiienko, Ph.D.Musiienko, Artem, Poster presentation at the conference IWORID-2017 in Krakow, Poland. Poster title: "Dynamical and Steady State Photo-Hall Effect Deep Level Spectroscopy in High Resistive p-(CdMn)Te". [Jiný výsledek]
8515RNDr. Artem Musiienko, Ph.D.Vasylchenko, Igor, Poster presentation at the conference IWORID-2017 in Krakow, Poland. Poster title: "Two-stage Polymeric Surface Passivation of (CdZn)Te Crystals". [Jiný výsledek]
1438417Mgr. Jan KubovčiakKreisinger, Jakub, Kdo je tady holobiont?Evoluční důsledky interakcí mezi střevní mikrobiotou a obratlovci (přednáška cyklu Biologické čtvrtky ve Viničné, 2. 11. 2017) [Jiný výsledek]
1574217PharmDr. Rona Karahoda, Ph.D.Karahoda, Rona, Active participation at the 10th Annual SFB35 Symposium "Transmembrane Transporters in Health and Disease" in Vienna, Austria; September 6 - September 8, 2017 [Jiný výsledek]
365115RNDr. Ing. Tomáš Figura, Ph.D.Figura,T; Ponert,J, Poster EOCCE 2018 [Jiný výsledek]
365115RNDr. Ing. Tomáš Figura, Ph.D.Manuskript: Figura,T; Weisser,M; Ponert,J, Orchid Seed Sensitivity to Nitrate Reflects Soil Nitrate Content [Jiný výsledek]
365115RNDr. Ing. Tomáš Figura, Ph.D.Figura,Tomáš, Ponert, Jan, Symbiotic orchid seed germination is regulated by nitrates at extremely low concentrations. - Poster s poděkováním GAUK Podekování Gauk je také v Abstract book [Jiný výsledek]
365115RNDr. Ing. Tomáš Figura, Ph.D.Figura,Tomáš, Ponert, Jan, Orchid seed germination is regulated by nitrates at extremely low concentrations - Poster s poděkováním GAUK, WOC 22, Guayaquil, Ekvádor. Poděkování je i v abstract book. [Jiný výsledek]
848517PhDr. Miroslav Palanský, Ph.D.Palanský, Miroslav, Jansky P., Palansky M.. (2017). "Estimating the Scale of Profit Shifting and Tax Revenue Losses Related to Foreign Direct Investment ” IES Working Paper 25/2017. IES FSV. Charles University. [Jiný výsledek]
560317Mgr. Lýdia MihalčíkováOchozková A., Mihalčíková L., Yamamotová A., Šlamberová R., The effect of prenatal methamphetamine exposure on adult male rat cognition and behavior in unknown environment. 11th Conference of the Czech Neuroscience Society, 28.-29.11.2017, Praha. [Jiný výsledek]
560317Mgr. Lýdia MihalčíkováMihalčíková L., Ochozková A., Šlamberová R., Paternal methamphetamine exposure affects development of rat offspring. 11th Conference of the Czech Neuroscience Society, 28.-29.11.2017, Praha. [Jiný výsledek]
484916Mgr. Simona FilováFilová, Simona, Článek Zločin a trest jako feministický román? byl přijat k publikování časopisem Svět literatury. V příloze je uvedeno potvrzení vystavené hlavním redaktorem, prof. Vladimírem Svatoněm. Článek bude vydán v čísle 58, které zatím nevyšlo tiskem, není zatím známa první a poslední stránka sazby a ISSN. V příloze je připojen text článku ve formátu pdf. [Jiný výsledek]
367615Mgr. Veronika HorváthováVeronika Hrušková, Obr. 1: ROC křivky ukazující signifikantní predikci dosažení remise nebo léčebného cíle v 6. měsíci na podkladě vyšší exprese miR-31, miR-342-3p a miR-125b před a po měsíci léčby.; Obr. 2: Vliv na hladiny cirkulující miR-125b a miR-342-3p u pacientů s časnou RA (ERA) před léčbou (M0), měsíc (M1) a tři měsíce (M3) po léčbě.; Obr. 3A: ROC křivky ukazující signifikantní predikci dosažení léčebné odpovědi v 6. měsíci terapie na podkladě vyšší plazmatické hodnoty exprese miR-191 po měsíci léčby.; Obr. 3B: Vyšší hladiny exprese miR-191 po měsíci léčby u pacientů, kteří odpověděli na léčbu hodnocenou pomocí SDAI a CDAI aktivity onemocnění v 6. měsíci léčby.; Obr. 4: Exprese miR-191 v PBMC se nelišily mezi pacienty s časnou RA a zdravými kontrolami (ZK). [Jiný výsledek]
367615Mgr. Veronika HorváthováVeronika Hrušková, Poster na mezinárodním kongresu ACR v San Diegu, USA [Jiný výsledek]
880216Mgr. Marek Ladislav, Ph.D.Ladislav, Marek; Černý, Jiří; Krůšek, Jan; Horák, Martin; Balík, Aleš; Vyklický, Ladislav, Molecular insight into the N-methyl-D-aspartate receptor channel gating: the role of LILI motif of M3-S2 linkers. Plakátové sdělení na konferenci Neuroscience SfN2017. [Jiný výsledek]
668216Mgr. Barbora Melkes, Ph.D.Melkes, Barbora, Poster z mezinárodní konference FEBS Congress: From molecules to cells and back organizované 10.-14.9.2017 v Izraeli (Jeruzalém). [Jiný výsledek]
135215Mgr. Hana Horáková, Ph.D.Markova, Hana, Alzheimer´s Association International Conference, 2017, prezentace posteru; autorský tým: Marková, H, Nikolai, T., Mazancová, A. F., Bezdíček, O., Laczó, J., Hort, J., & Vyhnálek, M. název: Paired cued recall in Memory Binding Test is associated with the level of cognitive worry in cognitively normal older adults. [Jiný výsledek]
135215Mgr. Hana Horáková, Ph.D.Fendrych Mazancova, Adéla, Alzheimer´s Association International Conference 2017, prezentace posteru; autorský tým: Fendrych Mazancova, A., Markova, H., Nikolai, T., Laczo, J., Hort, J., & Vyhnalek, M. název: What is the potential of the Czech version of the Face-Name Associative Memory Exam (CZ-FNAME-12) for assessing memory deficit? [Jiný výsledek]
135215Mgr. Hana Horáková, Ph.D.Vyhnalek, Martin, Alzheimer´s Association International Conference 2017, prezentace posteru; autorský tým: Vyhnalek, M., Markova, H., Nedelska, Z., Nikolai, T., Laczo, J., Andel, R., Uller, M., Sheardova, K., & Hort, J. název: Mediotemporal atrophy reflects specific subjective cognitive complaints and objective memory performance in nondemented older adults. [Jiný výsledek]
135215Mgr. Hana Horáková, Ph.D.Markova, Hana, Dotazník subjektivního kognitivního poklesu [Jiný výsledek]
42615Mgr. Petr Prášek, Ph.D.Prášek, Petr, článek "Existence a ontologická hra událostí. K fenomenologii události" bude publikován ve Filosofickém časopise v roce 2018 - viz potvrzení. Výstup za druhý rok grantu (2016). [Jiný výsledek]
42615Mgr. Petr Prášek, Ph.D.Prášek, Petr, kniha "Člověk v šíleném dění světa: filosofie Gillesa Deleuze" bude publikována v Karolinu v roce 2018 - viz potvrzení. Závěrečný výstup grantu (2017). [Jiný výsledek]
114815Mgr. Martina Bardoňová, Ph.D.Nováková Věra, Bardoňová Martina, Příspěvek na konferenci Generous Patrons Loyal Clients (organizovaná řešitelským týmem): Gifts which Obligates or Obligatory gifts. A question of evidence of a particular aspect of royal patronage (Old – Middle Kingdom) [Jiný výsledek]
816516PhDr. Anna Sehnalová, Ph.D.Yongdan, Luozang, Článek – Luozang Yongdan: “Precious Skin: the Rise and Fall of Otter Fur in Tibet.” přijatý do recenzního řízení v mezinárodním recenzovaném časopise Inner Asia. [Jiný výsledek]
816516PhDr. Anna Sehnalová, Ph.D.Sehnalová, Anna, Příspěvek na mezinárodní konferenci "Medicine and Yoga in South and Inner Asia: Body Cultivation, Therapeutic Intervention and the Sowa rigpa Industry”, Department of South Asian, Tibetan and Buddhist Studies, University of Vienna & Institute of Social Anthropology, Austrian Academy of Sciences, Vídeň, 1.-3.8.2017. Název: “Tibetan Bonpo Mendrub: the Bonpo precious formula’s transmission and practice.” [Jiný výsledek]
816516PhDr. Anna Sehnalová, Ph.D.Rýznar, Aleš , Veřejná přednáška doprovázející výstavu „Příběh Tibetu“, Náprstkovo muzeum, Praha, 4. 5. 2017. Název: “Skryté poklady tibetského buddhismu: magické artefakty zlatého věku.“ [Jiný výsledek]
816516PhDr. Anna Sehnalová, Ph.D.Sehnalová, Anna, Článek – Anna Sehnalová: "A Short Account of Amnye Machen’s 2014 Horse Year Pilgrimage: a Powerful Deity or a National Geopark?" přijatý do tisku v mezinárodním recenzovaném časopise Asian Highlands Perspectives, v jeho speciálním čísle "Rediscovering sacred landscapes in Tibet and the Himalayas" připravovaném k publikaci v roce 2018 editorem Dr. Olivierem Chironem. Číslo mělo vyjít v roce 2017, jeho publikace je však opožděna a plánována na rok 2018. [Jiný výsledek]
816516PhDr. Anna Sehnalová, Ph.D.Rýznar, Aleš , Článek – Aleš Rýznar: “Bon Earth Treasures: Concealment and Revelation of Sacred Texts in Tibet.“ Rukopis článku je připraven k odeslání do recenzního řízení v mezinárodním recenzovaném časopise Asian Highlands Perspectives. Řešitelé grantu předpokládají přijetí článku k publikaci. [Jiný výsledek]
816516PhDr. Anna Sehnalová, Ph.D.Sehnalová, Anna, Příspěvek na mezinárodním workshopu "The 2nd International workshop of the Amdo Research Network”, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 29.-30.1.2017. Název: “Power Politics of Nyanpo Yutse: the Divine Lineage of Golog Leaders.” [Jiný výsledek]
816516PhDr. Anna Sehnalová, Ph.D.Sehnalová, Anna, Článek – Anna Sehnalová: “Tibetan Bonpo Mendrup: the Precious Formula’s Transmission.” přijatý do tisku v mezinárodním recenzovaném časopise History of Science in South Asia, v jeho speciálním čísle "Transmutations: Rejuvenation, Longevity, and Immortality Practices in South and Inner Asia" připravovaném k publikaci na jaře roku 2018 editory Dr. Dagmar Wujastyk, Dr. Suzanne Newcombe a Dr. Christèle Barois. [Jiný výsledek]
816516PhDr. Anna Sehnalová, Ph.D.Sehnalová, Anna, Přednáška na Tibetan Graduate Students Seminar, Oriental Institute, University of Oxford, 4.5.2017. Název: “Power Politics of Nyanpo Yutse: the Divine Lineage of Golog Leaders.” [Jiný výsledek]
816516PhDr. Anna Sehnalová, Ph.D.Kocurek, Jakub , Článek – Jakub Kocurek: “DENATUROVANÁ PŘÍRODA ČISTÝCH ZEMÍ: Rostliny, zvířata a krajina v konceptu buddhistických čistých zemí.“ Rukopis článku je připraven k odeslání do recenzního řízení v domácím recenzovaném časopise Nový Orient. Obdržení a publikování článku je předběžně domluveno s editory Nového Orientu. [Jiný výsledek]
184217PharmDr. Anna Paraskevopoulou, Ph.D.Nováčková Anna, Poster z konference Gordon Research Conference "Barrier Function of Mammalian Skin" konané v srpnu 2017 v USA. [Jiný výsledek]
8415Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.Zábranský, Martin; Císařová, Ivana; Štěpnička, Petr, Poster použitý pro prezentaci výsledků v listopadu 2017 na konferenci 52. Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii "Liblice 2017" v Lázních Bělohrad, 3.-5. listopadu pod číslem příspěvku P 84. [Jiný výsledek]
8415Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.Zábranský, Martin, Dodatečné přílohy ke Zprávě o řešení za rok 2017 a k Závěrečné zprávě [Jiný výsledek]
8415Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.Zábranský, Martin; Císařová, Ivana; Štěpnička, Petr, Poster použitý pro prezentaci výsledků v červenci 2017 na Summer School on Catalysis and Organometallic Synthesis 2017 ve Würzburgu, 24.-28. července pod číslem příspěvku P 3. [Jiný výsledek]
1000216Shohag Bhargava, M.Sc., Ph.D.Bhargava S, Presentation of results of final year. [Jiný výsledek]
1054217Yuliia Kosto, Ph.D.Kosto, Yuliia, Prezentace na téma ''Studying of peroxidase-like activity of cerium oxide nanoparticles'', která byla prezentována v Praze na mezinárodní konferenci WDS'2017. [Jiný výsledek]
1054217Yuliia Kosto, Ph.D.Kosto, Yuliia, Poster na téma ''Investigation of the mechanism of peroxidase-like activity of cerium oxide nanoparticles'', který býl prezentován na konferenci ECASIA'17 ve Francii. [Jiný výsledek]
815116Mgr. Petra Ponocná, Ph.D.Ponocná, Petra, Potvrzení o přijetí do tisku [Jiný výsledek]
1402217Mgr. Lucie KnoblochováKnoblochová Lucie, Průběžná zpráva s obrázky [Jiný výsledek]
1402217Mgr. Lucie KnoblochováKnoblochová Lucie, Poster prezentovaný na konferenci Seeing is believing – Imaging the Processes of Life konané 4. - 7. 10. 2017 v Heidelbergu. [Jiný výsledek]
112715Mgr. Petr DvořákDvořák, Petr, Lang, Jan, Chemical Exchange in H2O/D2O Mixtures - prezentace formou posteru na konferenci EUROMAR2017 konané konané 2.7. - 6.7.2017 ve Varšavě (Polsko). [Jiný výsledek]
112715Mgr. Petr DvořákDvořák, Petr, Šoltésová, Mária, Lang, Jan, Microfriction correction to the Stokes-Einstein equation determined by comparison of NMR diffusion measurements with hydrodynamic simulations - rukopis článku [Jiný výsledek]
323015Mgr. Jan Kuřátko, Ph.D.Kuratko, Jan, Manuscript ``Solving Reachability Problems by a Scalable Constrained Optimization Method'' is in revision. [Jiný výsledek]
323015Mgr. Jan Kuřátko, Ph.D.Kuratko, Jan, Manuscript ``Factorization of Saddle-point Matrices in Dynamical Systems Optimization---Reusing Pivots'' is in revision. [Jiný výsledek]
44715Mgr. Šárka Ledinská, Ph.D.Ledinská, Šárka, Potvrzení o přijetí knihy do tisku. [Jiný výsledek]
644316Mgr. Eva CsémyováCsémyová, Eva, Konferenční příspěvek „Jak číst strop? Možnosti vnímání šablonové malby v prostoru středověkého kostela“, doktorská konference „Vnímat, myslet, číst. Perceptuální a konceptuální možnosti analýzy umění“, 19.-20.9.2017, Tranzitdisplay Praha [Jiný výsledek]
435216PhDr. Mgr. Marija Zulić, Ph.D.Marija Zulić, Nina Brkić- Jovanović, Publikace v pedagogickém odborném časopisu “Pedagoška stvarnost” (Pedagogická realita) Pedagogické společnosti Vojvodine a Katedry pro pedagogiku Filozofické fakulty, Univerzity v Novému Sadu, Srbsko. Práce odeslána v březnu 2018. Čeká se na recenze a zprávu o přijetí práce. [Jiný výsledek]
435216PhDr. Mgr. Marija Zulić, Ph.D.Marija Zulić, 22. srpen 2017.- Prezentace projektu: „Predictors of social participation of children with cerebral palsy in primary schools in the Czech republic and Republic of Serbia” na Ph.D Colloquium na TU Dortmund, Dortmund, Německo (program v přiloze) [Jiný výsledek]
402214Mgr. Radka TrubačováMoravcová, Radka, Poster Jeruzalém 2017 [Jiný výsledek]
846216Haiquan Sun, Ph.D.Sun, Haiquan, Mašín, David, I had a oral presentation in Third PETRUS-ANNETTE PhD and Early-Stage Researchers Conference 2017. [Jiný výsledek]
132415Mgr. Elena Školníková, Ph.D.Školníková, Elena, Abstrakt z konference 85th European Atheroslerosis Society Congres 2017 [Jiný výsledek]
132415Mgr. Elena Školníková, Ph.D.Šeda, Ondřej, Abstrakt z konference 53rd Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes 2017 [Jiný výsledek]
132415Mgr. Elena Školníková, Ph.D.Školníková, Elena, článek [Jiný výsledek]
132415Mgr. Elena Školníková, Ph.D.Školníková, Elena, Abstrakt přednášky z 18. Studentské vědecké konference 1. LF UK 2017 [Jiný výsledek]
1144616Artem Kovalenko, Ph.D.Kovalenko, Artem; Tran Thuy Dung; Rednyk, Serhiy; Roučka, Štěpán; Plašil, Radek; a Glosík, Juraj ., Experimental study of the reaction O+ + H2 using rf 22-pole ion trap at low temperatures, International Symposium on Molecular Beams 2017 [Jiný výsledek]
1144616Artem Kovalenko, Ph.D.Kovalenko, Artem; Tran Thuy Dung; Rednyk, Serhiy; Roučka, Štěpán; Plašil, Radek; a Glosík, Juraj, Studying reaction of N+ ions with D2 using rf 22 pole trap down to 10 K. International Conference on Research and Applications of Plasmas 2017 Polsko [Jiný výsledek]
940216RNDr. Jana Kohútová, Ph.D.Kohútová Jana, Posterová prezentace výsledků na konferencích. [Jiný výsledek]
1110716Mgr. Jaroslav PěničkaJaroslav Pěnička, Motivácia učiteľov k profesnému rozvoju a kariérnemu rastu na Slovensku (čaká sa na vydanie zborníka) [Jiný výsledek]
254515Mgr. Jindřich ČeladínČeladín, Jindřich, Aktivní účast na konferencích v roce 2017. Knihnosičství na Litvě v 2. polovině 19. století a jeho přínos k vytvoření moderního litevského národa. In: Knižní kultura 19. století. Muzeum Jindřichohradecka, 2017 Reformatorius Janas Husas išeivių žurnale „Laisvoji Mintis“. In: Reformacija ir lituanistika. Lietuvos Edukologijos Universitetas, Kėdainiai, 2017 Nad osudy bronzového pomníku velkoknížete Vytautase Velikého v Kaunasu. In: 57. seminář z dějin hutní výroby. Národní technické muzeum v Praze, 2017 [Jiný výsledek]
254515Mgr. Jindřich ČeladínČeladín, Jindřich, Smlouva s nakladatelstvím o vydání publikace s předběžným názvem "Konstituování moderní litevské historiografie v 19. století". Předpokládané datum vyjití - duben 2019. [Jiný výsledek]
505616Mgr. Lucia OsvaldováOsvaldová, Lucia, Prijatie článku "Nežná revolúcia v redakciách elektronických médií" do odborného časopisu Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, ktorý je od roku 2010 zaradený na Zoznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Obsahovo sa zameriava na odborné štúdie, články a recenzie z oblasti histórie, kulturnej histórie, dejín umenia, filozofie dejín a príbuzných odborov. [Jiný výsledek]
822217Ing. Michala Moravcová, Ph.D.Kočenda, Evžen a Moravcová, Michala, Kočenda, E., Moravcová, M. (2017). Exchange Rate Comovements, Hedging and Volatility Spillovers in New EU Forex Markets, IES Working Paper 27/2017. IES FSV, Charles University. http://ies.fsv.cuni.cz/sci/publication/show/id/5797/lang/cs [Jiný výsledek]
368217Mgr. Emil Varga, Ph.D.Varga, Emil; Skrbek, Ladislav, Poster prezentovaný na medzinárodnej konferencii ULT2017. Poster je zameraný na priestorové rozloženie teploty v tepelnom protiprúde a koreláciu medzi dynamikou teploty a hustoty vírových čiar. [Jiný výsledek]
368217Mgr. Emil Varga, Ph.D.Varga, Emil; Skrbek, Ladislav, Poster prezentovaný na medzinárodnej konferencií LT28. Prezentované boli výsledky ohľadne dynamiky hustoty vírových čiar v tepelnom protiprúde v supratekutom 4He. [Jiný výsledek]
368217Mgr. Emil Varga, Ph.D.Varga, Emil; Gao, Jian; Guo, Wei; Vinen, W. F., Prezentácia na Quantum Turbulence Workshop, Tallahassee, Florida, USA Prezentácia bola na tému dynamiky normálnej zložky v kvantovej turbulencií v toku za mriežkou, s konkrétnym zameraním na intermitenčné opravy v škálovaní štruktúrnych funkcií vyšších rádov. URL:https://nationalmaglab.org/news-events/events/for-scientists/quantum-turbulence-workshop [Jiný výsledek]
874216Mgr. Petra Alexandra HonováHonová, Petra A., Příspěvek na "7. olomoucké sociologické konferenci", 18. 10. 2017. Název příspěvku: Jiní lidé, jiné světy: Hranice mezi aktivismem a politikou. https://www.ksoc.upol.cz/veda_a_vyzkum/konference/7_podzimni_sociologicka_konference.html [Jiný výsledek]
874216Mgr. Petra Alexandra HonováBeránková, Petra A., Příspěvek na konferenci European Sociological Association, Athény, 2. 9. 2017. Název příspěvku: Instrumental and Distinctive Boundary Work between Activism and Politics. https://www.europeansociology.org/sites/default/files/uploads/esa2017-programme-book.pdf [Jiný výsledek]
337215Mgr. Zuzana KarpeckáKarpecká, Zuzana; Černý, Robert, Poster s názvem „Vývoj rohovinových zoubků mihule: podobnosti se zuby kalcifikovanými“ na konferenci Zoologické dny Praha 2018. [Jiný výsledek]
230316Liyousew Gebremedhin Borga, M.A., Ph.D.Borga, Liyousew, Papers presented at the International Scientific Conference on Economics in a Changing World – Experimental Economics Lab, 2017, Umag, Croatia [Jiný výsledek]
230316Liyousew Gebremedhin Borga, M.A., Ph.D.Borga, Liyousew and Pidkuyko, Myroslav, "Whoever Has Will Be Given More: Child Endowment and Human Capital Investment" (2018), CERGE-EI Working Paper Series No. 616 [Jiný výsledek]
780216Mgr. Martina Dvořáková, Ph.D.Dvorakova, Martina, Prezentace výsledků formou ústní přednášky na mezinárodním sympoziu Inner Ear Biology. Název prezentace: Conditional Sox2 deletion defines residual inner ear development [Jiný výsledek]
359615Mgr. Irina Soldatova, Ph.D.Irina Soldatova, Sandra Huerfano, Terezie Svobodova, Boris Ryabchenko, Levon Abrahamyan, Jitka Forstova , Results of GAUK project were presented in ICGEB DNA Tumor Virus Meeting, 2017, Birmingham, UK.“Nuclear entry of MPyV DNA is mediated by interaction between nuclear localization signal of viral capsid proteins and importins". Also, was prepared the manuscript. These results belong to the list of attained results - 2017. I accidentally removed results for the year 2017, therefore they are attached here. [Jiný výsledek]
89415PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.Zadražilová, Iva, Potřeby seniorů v práci s internetem - výsledky výzkumu. Příspěvek na konferenci Národní seminář informačního vzdělávání, Brno. Jak jsou uspokojovány zájmy seniorů o informace na internetu? Jak postupují při práci s internetem? Co je zajímá? Jak hodnotí vyhledaný obsah? Kde pociťují bariéry a nejsou si jistí? V příspěvku budou poprvé prezentovány závěry kvalitativního výzkumu zahájeného na jaře 2017 a vycházejícího ze standardu mediální a informační gramotnosti. Příspěvek proběhl v rámci konference NÁRODNÍ SEMINÁŘ INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (NASIV), Brno,13.-14. červen 2017. [Jiný výsledek]
89415PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.Zadražilová, Iva, Přednáška na zahraniční konferenci: ECIL 2017 (Europan Conference on Information Literacy), St. Malo, 18.-21.7.2017, Francie. Příspěvek s názvem „Information Literacy of Elderly People: Bridging the Digital Gap“ v rámci doktorské sekce (viz program http://ecil2017.ilconf.org/wednesday-20sep2017/) [Jiný výsledek]
1426217Sharina Jarmila Van BoheemenMagalhães, Ana, Erasmus Project Report: Ana Magalhães has completed a bachelor project with us and wrote a project report titled “Use of automatic recordings to reveal natural interactions among Yellowhammer males” for her home University in Portugal. [Jiný výsledek]
1426217Sharina Jarmila Van Boheemenvan Boheemen, Sharina, Oral presentation: The International Bioacoustic council conference in Haridwar, India was attended by Sharina van Boheemen and funded by GAUK. In an oral presentation, entitled “The relationship between song and colour in the Yellowhammer (Emberiza citrinella). A field study.”, the acoustic behaviour in interactions of dull and brightly coloured yellowhammers was discussed. The financial support by GAUK for the research and travel by GAUK was clearly acknowledged during the presentation. [Jiný výsledek]
1426217Sharina Jarmila Van Boheemenvan Boheemen, Sharina, Oral presentation: The European Ornithological Union conference in Finland, was attended by Sharina van Boheemen and was funded by herself (without GAUK contribution). In an oral presentation, entitled “The relationship between plumage colouration and song performance in quality signaling of a songbird: Yellowhammer (Emberiza citrinella) as a model”, an overview of the results of song and colour analyses was presented. The financial support by GAUK for the research was clearly acknowledged during the presentation. [Jiný výsledek]
1426217Sharina Jarmila Van BoheemenKauzál, Ondřej, Master Thesis: Ondřej Kauzál has successfully defended his master thesis titled “Signaling function of plumage coloration in Yellowhammer males” where he used the samples from the Yellowhammers from this project as a case study. [Jiný výsledek]
968216RNDr. Tomáš Hložek, Ph.D.Hložek, Tomáš, Abstrakt k posteru č. 246 (Application of hydrophobic deep eutectic solvents to the extraction of phytocannabinoids from Cannabis sativa) na mezinárodní konferenci Euroanalysis 2017. (Ve sborníku s názvem Poster Presentation Abstracts.) [Jiný výsledek]
134615Mgr. Martin Valný, Ph.D.Valný, Martin, Prezentace posteru na konferenci The XIII European Meeting on Glial Cells in Health and Disease, 8-11.červen 2017, Edinburgh, Skotsko [Jiný výsledek]
1556214Mgr. Kristýna HanušováHanušová Kristýna, Čertner Martin, Urfus Tomáš, Koutecký Petr, Košnar Jiří, Rothfels Carl J., Jarolímová Vlasta, Ptáček Jan, Ekrt Libor , Cytogeografická část projektu, zahrnující výsledky průtokové cytometrie včetně zjištěných rozdílů v monoploidní velikosti genomu a ekologických vazeb cytotypů, byla ukončena v podobě manuskriptu „Global cytogeography of fragile ferns (Cystopteris fragilis agg.; Cystopteridaceae): Widespread co-occurrence of multiple ploidy levels and minimal evidence of inter-ploidy genetic exchange suggests an incipient non-adaptive polyploid radiation.“ podaného do Journal of Biogeography (viz.příloha). [Jiný výsledek]
1584217RNDr. Thuy Dung Tran, Ph.D.Rednyk, Serhiy; Roučka, Štěpán; Kovalenko, Artem; Tran, Thuy Dung; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Konferenční poster: Study of the hydrogenation of nitrogen ions (towards ammonium cations) using 22‑Pole Ion Trap at low temperatures, relevant for astrochemistry, AstroModel2017 [Jiný výsledek]
1584217RNDr. Thuy Dung Tran, Ph.D.Roučka, Štěpán; Rednyk, Serhiy; Kovalenko, Artem; Tran, Thuy Dung; Dohnal, Petr; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Konferenční poster: Experimental study of endothermic isotope exchange at low temperatures, NACTI 2017 [Jiný výsledek]
1584217RNDr. Thuy Dung Tran, Ph.D.Tran, Thuy Dung; Kovalenko, Artem; Rednyk, Serhiy; Roučka, Štěpán; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Příspěvek na konferenci: Reaction complex H2O+ at low temperatures, International Symposium on Molecular Beams 2017. [Jiný výsledek]
1074816Mgr. Kateřina PotyszováKateřina Potyszová (1,2), Klára Bártová (1,2), JEALOUSY IN HETEROSEXUAL AND HOMOSEXUAL INDIVIDUALS (1) Department of Anthropology, Faculty of Humanities, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic (2) Group of Evolutionary Sexology and Psychopatology, National Institute of Mental Health, Klecany, Czech Republic This publication was supported by the Grant agency of the Charles University (GAUK n. 1074816, n. 1108416). This study is a result of the research funded by the project Nr. LO1611 with a financial support from the MEYS under the NPU I program. [Jiný výsledek]
1074816Mgr. Kateřina PotyszováTomáš Hladký (1), TimothyJ. Wells (1, 2), Klára Bártová (1, 2), Katerina Potyszová (1,2), Lucie Krejcová (1, 2) a Jakub Binter (1, 2), FACIAL FEATURES PREDICT PHYSICAL ATTRACTIVENESS BUT BODY PREDICTS SEXUAL DESIRABILITY OF WOMEN (1) Faculty of Humanities, Charles University, Prague, Czech Republic, (2) National Institute of Mental Health, Klecany, Czech Republic, (3)Faculty of Science, Charles University, Prague, Czech Republic [Jiný výsledek]
1074816Mgr. Kateřina PotyszováTomáš Hladký (1), TimothyJ. Wells (1, 2), Klára Bártová (1, 2), Katerina Potyszová (1, 2), Lucie Krejcová (1, 2) & Jakub Binter (1, 2, 3), YOUR FACE IS BEAUTIFUL BUT YOUR BODY IS SEXY: COOKBOOK OF AROUSING STIMULI USED IN STUDIES FOCUSED ON MEASURES OF SEXUAL RESPONSE (1) Faculty of Humanities, Charles University, Prague, Czech Republic; (2) National Institute of Mental Health, Klecany, Czech Republic; (3) Faculty of Science, Charles University, Prague, Czech Republic [Jiný výsledek]
1074816Mgr. Kateřina PotyszováKateřina Potyszová (1, 2), Jaroslava Varella Valentova (3), Klára Bártová (1,2), Jealousy in Homosexual Men (1) Department of Anthropology, Faculty of Humanities, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic (2) National Institute of Mental Health, Klecany, Czech Republic (3) Department of Experimental Psychology, Institute of Psychology, University of Sao Paulo, Brazil Source of Funding: This publication was supported by the Grant agency of the Charles University (GAUK n. 1074816, n. 1108416). This study is a result of the research funded by the project Nr. LO1611 with a financial support from the MEYS under the NPU I program. [Jiný výsledek]
1074816Mgr. Kateřina PotyszováPotyszová, Bártová, Článek v populárně vědeckém časopise Vesmír. Tato publikace vznikla za podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy (GAUK č.1074816). [Jiný výsledek]
136215MUDr. Ivana ČopováBasal fecal calprotectin as a predictor of its decrease at week 6 of exclusive enteral nutrition treatment in pediatric Crohn’s disease., Poster na mezinárodním kongresu - ESPGHAN 2017 [Jiný výsledek]
136215MUDr. Ivana ČopováBazální koncentrace fekálního kalprotektinu jako prediktor jejího poklesu v šestém týdnu léčby pomocí výhradní enterální výživy u dětských pacientů s nově diagnostikovanou Crohnovou nemocí, Poster na Vědecké konferenci 2.LF UK 2017 [Jiný výsledek]
344216RNDr. Kamila Hladíková, Ph.D.Hladíková Kamila, Partlová Simona, Koucký Vladimír, Bouček Jan, Zábrodský Michael, Grega Marek, Tachezy Ruth, Špíšek Radek and Fialová Anna: Frequency and phenotype of HPV-specific tumor infiltrating lymphocytes in head and neck squamous cell carcinoma [Jiný výsledek]
1182216Mgr. Eva Harazim, Ph.D.Kalužíková, Aneta, Maciejewska, Dominika; Harazim, Eva; Vrkoslav, Vladimír; Cvačka, Josef. plakátové sdělení: Sex-related characterization of polar lipids of vernix caseosa. ISSS 2017, Vídeň, Rakousko [Jiný výsledek]
488217MUDr. Adam KalinaKalina Adam, Aktivní účast v podobě posteru na 64. Společném sjezdu české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii v Českých Budějovicích 2017. [Jiný výsledek]
610317PhDr. František Čech, Ph.D.Čech, František; Baruník, Jozef, IES Working Papers 20/2017: "Measurement of Common Risk Factors: A Panel Quantile Regression Model for Returns " [Jiný výsledek]
1186217Daniil Nikitin, Ph.D.Nikitin Daniil, Choukourov Andrei, Madkour Sherif, Pleskunov Pavel, Schönhals Andreas, Biederman Hynek, "Specific Heat Spectroscopy for Characterization of Copper NPs – PEO Nanocomposite Films", poster at the 8th International Workshop on Polymer Metal Nanocomposites (Prague, 2017) [Jiný výsledek]
1186217Daniil Nikitin, Ph.D.Nikitin Daniil, Choukourov Andrei, Pleskunov Pavel, Titov Valerii, Sysolyatina Elena, Ermolayeva Svetlana, Hanus Jan, Shelemin Artem, Slavínská Danka, Biederman Hynek, "Copper nanoparticle-based composites for the production of antibacterial and non-fouling surfaces", oral presentation at the 21st International Colloquium on Plasma processes (CIP 2017, Nice). [Jiný výsledek]
1592217Mgr. Eva ŠimkováŠimková, Eva, poster s předběžnými výsledky na konferencii European conference on schizophrenia research [Jiný výsledek]
992916Mgr. Josef Greguš, DiS.Greguš, Josef; Sakala, Jakub; Kvaček, Jiří, Fossil Wood from the Pecínov quarry, Cenomanian of the Bohemian Cretaceous Basin, Central Europe, Czech Republic; XIX International Botanical Congress, Shenzhen, 2017. - Poster prezentovaný v elektronické i tištěné podobě na mezinárodní konferenci. [Jiný výsledek]
824217Mgr. Robert Minařík, Ph.D.Minařík, Robert, Hanuš, Jan a Langhammer Jakub, Poster Empirical radiometric and atmospheric correction of multispectral μMCA camera for UAV applications. (Zabývá se zabývá kvalitní kalibraci multispektrální kamery tak, aby data vstupující do analýzy obrazu byla radiometricky, atmosféricky korigována a převedena na reflektanci za účelem analýz zdravotního stavu lesa.) [Jiný výsledek]
824217Mgr. Robert Minařík, Ph.D.Langhammer, Jakub a Minařík Robert , Draft článku Detection of forest disturbance using UAV multispectral imagery. (Chystaný rukopis článku popisující metodiku snímkování a zpracování obrazových dat pro detekci jednotlivých fází disturbance lesa.) [Jiný výsledek]
824217Mgr. Robert Minařík, Ph.D.Minařík, Robert, Hanuš, Jan a Langhammer Jakub, Draft článku Empirical radiometric and atmospheric correction of multispectral μMCA camera for UAV applications. (Nabyté poznatky jsou nyní zpracovávány v rukopisu stejnojmeného článku pro publikaci v impaktovaném časopise.) [Jiný výsledek]
850216Ing. Tom Kocmi, Ph.D.Kocmi Tom, Variš Dušan, Bojar Ondřej, Title: CUNI NMT System for WAT 2017 Translation Tasks Year: 2017 Type: in proceedings without ISBN In: The 3rd Workshop on Asian Translation Proceedings [Jiný výsledek]
850216Ing. Tom Kocmi, Ph.D.Kocmi Tom, Bojar Ondřej, Title An Exploration of Word Embedding Initialization in Deep-Learning Tasks Proceedings: ICON 2017: Proceedings of the 14th International Conference on Natural Language Processing Publisher: NLP Association of India Institution: Jadavpur University [Jiný výsledek]
1114216Dr. Stephanie Lissette Proskauer PenaProskauer Pena,Stephanie L. Mallouppas, Konstatinos. Flosman,Petr. Mareš,Michae. Ježek, Karel., 13th International Conference in Alzheimer's and Parkinson's Diseases. ADPD2017. POSTER. TRANSGENIC RAT TG F344 AD MODEL WITH ABETA AND PRESENILIN 1: SPATIAL MEMORY IMPAIRMENT AND GENDER DIFFERENCES. Supported by GAUK 1114216, SVV 260281 and NPU I LO1503, Czech Republic [Jiný výsledek]
1114216Dr. Stephanie Lissette Proskauer PenaProskauer Pena,Stephanie L. Mallouppas, Konstatinos. Flosman,Petr. Mareš,Michae. Ježek, Karel., 1st International Symposium “Mexico in the Biomedical Research” . POSTER. SPATIAL NAVIGATION AND SOCIAL MEMORY IMPAIRMENT IN A NOVEL TRANSGENIC RAT MODEL OF ALZHEIMER ‘S DISEASE. Supported by GAUK 1114216, SVV 260281 and NPU I LO1503, Czech Republic [Jiný výsledek]
641216RNDr. Veronika Tibenská, Ph.D.Tibenská V., Marvanová A., Kolář D., Podojilová A., Hejnová L., Elsnicová B., Drahota Z., Novotný J., Vybíral S. and Zurmanová J., Poster EMC 2017 [Jiný výsledek]
222217Olha Khymych, DiS.Alberini, Anna, Khymych, Olha, Scasny Milan, The results from Ukrainian survey, conducted in 2016 titled ‘Response to Extreme Energy Price Changes: Evidence from Ukraine’ have been issued at CER-ETH – Center of Economic Research at ETH Zurich working paper 17/280 in November 2017. Link: https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/cer-eth-dam/documents/working-papers/WP-17-280.pdf [Jiný výsledek]
1270217Mina ObućaObuca,Mina, Mina Obuca was attending EMBO seminar: “Current Methods in Cell Biology” in EMBL Heidelberg (11-19 September 2017) where she presented results in a form of a poster. [Jiný výsledek]
932616Mgr. Klára HabartováHabartová, Klára; Havelek, Radim; Seifrtová, Martina Hošťálková, Pospíšilová, Monika; Cahlíková, Lucie; Řezáčová, Martina, A new isoquinoline alkaloid bersavine as a possible anticancer agent (Poster) [Jiný výsledek]
388217Ing. David Staněk, Ph.D.Staněk, David, "Databáze DNA variant z NGS české populace - sběr dat", Staněk D., Brožková Š.D., Laššuthová P., Seeman, P. - prezentace projektu na konferenci "DNA konference 2017" [Jiný výsledek]
928517Sonja SivčevSivcev, Sonja, I attended 42nd Symposium on hormones and cell regulation, 4.-7.10. 2017, Mont Ste Odile, Alsace, France. There I presented our results during the poster session with the topic: „Potentiation of ATP-activated P2X2 and P2X4 receptor channels by testosterone plasma membrane binding”, (Sivcev S, Slavikova B, Kudova E, Zemkova H). [Jiný výsledek]
1572317Ghada Basem Bouz, Ph.D.Bouz, Ghada; Juhás, Martin; Niklová, Pavlína; Dolezal, Martin; Zitko, Jan. , "Ureidopyrazine Derivatives: Synthesis and Anti-infective Evaluation". Poster in 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis, Bratislava, 2017 [Jiný výsledek]
1572317Ghada Basem Bouz, Ph.D.Bouz, Ghada; Semelkova, Lucia; Doležal, Martin; Zitko, Jan , "Derivatives of Pyrazine carboxylic acid: Synthesis and Anti-infective Evaluation". Short oral communication in 7th Postgraduate and 5th Postdoc conference, Faculty of Pharmacy, Charles University, 2017. Comment: The presentation was held before obtaining the GA UK funding. I have listed it here since it is related to my work. [Jiný výsledek]
272217MgA. Alena HönigováHönigová, Alena, JASONS VERMÄHLUNG Melodram Jásonův sńatek je jedním z Röslerových velkých scénických děl uložených archivu PK. Jeho forma kombinuje činohru, hudbu a deklamaci doprovázenou hudbou. Protože je dostupný pouze ručně psaný text v německém kurentu vepsaný v partituře, poskytuji zde jeho kompletní přepis. Tento text se týká pouze hudebních částí příběhu. Zbylou část děje jsem se pokusila zrekonstruovat na základě známých zpracování tématu (Medea) a došla k závěru, že libreto melodramu bylo silně inspirované zpracováním F. M. Klingera. Připojené pdf vysvětluje tento závěr a poskytuje doslovný přepis libreta. [Jiný výsledek]
272217MgA. Alena HönigováHönigová, Alena, Detailní vyúčtování obsahuje jednotlivé položky seřazené dle jednotlivých faktur (nebo paragonů). 1)Digitalizace Digitalizace byla účtována prostřednictvím 8 faktur. (5 faktur bylo účtováno na 4 opery a 1 melodram jednotlivě 1 faktura na kantáty, 1 faktura na instrumentální koncerty 1 faktura na moteto, sinfonie a partity.) 2) Tisk 3) Zahraniční literatura 4)) Jazykové konzultace. [Jiný výsledek]
272217MgA. Alena HönigováHönigová, Alena, Soupis přiložený jako pdf byl vytvořen jako podklad pro zveřejnění digitalizovaných rukopisů skladeb J. J. Röslera nacházejících se v archivu Knihovny Pražské konzervatoře. Protože je plánováno zveřejnění v různých typech knihoven, snažila jsem se informace koncipovat tak, aby výběr z nich mohl být použit jak pro digitalizované knihovny s vysokými standardy, tak pro knihovny pro širokou hudební veřejnost. Snažila jsem se zde také přehledně shromáždit informace, týkající se digitalizovaných děl, které se mi doposud podařilo získat. Soupis je tedy i vodítkem pro další práci, jejímž výsledkem bude zpráva o odkazu J. J. Röslera v archivu Pražské konzervatoře. [Jiný výsledek]
1216217PharmDr. Matej Vicen, Ph.D.Vicen, Matej, Varejckova, Michala, Havelek, Radim, Dolezelova, Eva, Prašnická, Alena, Vitverova, Barbora, Nachtigal, Petr, Aktívna účasť na konferencii kde som prezentoval poster s názvom: 7-KETOCHOLESTEROL EFFECTS ON THE EXPRESSION OF MEMBRANE ENDOGLIN, INLAMMATION AND ITS SIGNALING IN ENDOTHELIAL CELLS [Jiný výsledek]
1216217PharmDr. Matej Vicen, Ph.D.Vicen, Matej, Varejckova, Michala, Havelek, Radim, Dolezelova, Eva, Prašnická, Alena, Nachtigal, Petr , Aktívna účasť na konferencii s postrovým zdelením: 7-KETOCHOLESTEROL BUT NOT 22-HYDROXYCHOLESTEROL INDUCE ENDOGLIN EXPRESSION AND ENDOTHELIAL DYSFUNCTION – LIKE PHENOTYPE IN HUMAN AORTIC ENDOTHELIAL CELLS [Jiný výsledek]
1216217PharmDr. Matej Vicen, Ph.D.Vicen, Matej, Varejckova, Michala, Havelek, Radim, Dolezelova, Eva, Prašnická, Alena, Nachtigal Petr, Aktívna účasť na konferencii kde som prezentoval poster s názvom: ENZYMATIC AND NONENZYMATIC OXYSTEROLS HAVE DIFFERENT EFFECTS ON INFLAMMATION AND ENDOGLIN EXPRESSION IN HUMAN AORTIC ENDOTHELIAL CELLS [Jiný výsledek]
1216217PharmDr. Matej Vicen, Ph.D.Vicen, Matej, Varejckova, Michala, Havelek, Radim, Mrkvicová, Alena, Dolezelova, Eva, Nachtigal, Petr , Aktívna účasť na konferencii s postrovým zdelením: DOSE DEPENDENT EFFECT OF 7-KETOCHOLESTEROL TREATMENT ON THE EXPRESSION OF THE MEMBRANE ENDOGLIN AND CELL ADHESION MOLECULES IN HUMAN AORTIC ENDOTHELIAL CELLS – PILOT STUDY [Jiný výsledek]
1216217PharmDr. Matej Vicen, Ph.D.Vicen Matej , Aktívna účasť - prezentace na International atherosclerosis research school. [Jiný výsledek]
1216217PharmDr. Matej Vicen, Ph.D.Vicen, Matej, Varejckova, Michala, Havelek, Radim, Dolezelova Eva, Nachtigal Petr, Aktívna účasť na konferencii kde som prezentoval poster s názvom: 7-ketocholesterol treatment modulates expression of the cell adhesion molecules and endoglin in Human aortic endothelial cells – pilot study [Jiný výsledek]
84217Hezbullah Moiny, B.Sc., M.Sc.Jedlička, Radim; Faryad, Shah Wali, Aktivní účast na mezinárodní konferenci CETEG 2017 ve formě přednášky na téma: Common metamorphic history shared by felsic and mafic granulite from the Rychleby Mountains (Bohemian Massif). [Jiný výsledek]
356217Yannick Geert Klomberg, M.Sc., Ph.D.Mertens, Jan, At the Third Symposium on Ecological Networks conference in Uppsala, Sweden (11-15.9.2017), Jan Mertens presented a poster where he introduced our project and showed some initial findings from the dry season recordings of the higher elevations. [Jiný výsledek]
444217Mgr. Sofia MazzoleniMazzoleni, Sofia; Augstenova, Barbora; Kratochvil, Lukas; Rovatsos, Michail, Title: "Cytogenetic insights into chelid turtles (Testudines: Chelidae)". Oral presentation at Zoologizke Dny, 2017. Abstract at p. 129 Abstract book, in attachment. [Jiný výsledek]
444217Mgr. Sofia MazzoleniMazzoleni, Sofia; Augstenova, Barbora; Kratochvil, Lukas; Rovatsos, Michail, Title: Side-necked story: Cytogenetics of pleurodiran turtles. Oral presentation at Czech Herpetological Society conference 2017. Program of the conference in attachment. [Jiný výsledek]
26317MgA. Pavla Gajdošíková, Ph.D.Gajdošíková, Pavla, Někde se něco koná, Galerie Entrance, Břevnovský klášter, Praha, 2017, autorská výstava vztahující se k řešení tématu a následný artist-based reasearch, (společná výstava s Janem Pfeifferem) [Jiný výsledek]
26317MgA. Pavla Gajdošíková, Ph.D.Gajdošíková, Pavla, konceptové mapy, které jsou výsledkem kódovaní a následné reflexe probíhajícího artist- based výzkumu [Jiný výsledek]
26317MgA. Pavla Gajdošíková, Ph.D.Gajdošíková, Pavla, Dívám se jako když čtu, Fokus, Ůstí nad Labem. Autorská výstava vztahující se k tématu projektu. [Jiný výsledek]

Nahoru

Článek ve sborníku

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 181 zázn.)
200716Mgr. Jakub Slavík, Ph.D.Slavík, Jakub. Kolmogorov's epsilon-entropy of the attractor of the strongly damped wave equation in locally uniform spaces. In Mikula, Karol, Ševčovič, Daniel, Urbán, Jozef. Proceedings Of Equadiff 2017 Conference. : Slovak University of Technology, 2017. s. 69–78. [Článek ve sborníku]
174815RNDr. Jaroslav Horáček, Ph.D.Horáček, Jaroslav, Koucký, Václav, Hladík, Milan. Children Lung Function Diagnostics – New Methods For Handling of Clinical Data. In Junichi Suzuki, Tadashi Nakano, Henry Hess . Proceedings of the 9th EAI International Conference on Bio-inspired Information and Communications Technologies. : ICST, Brussels, 2016. s. 174–176. ISBN 978-1-63190-100-3. [Článek ve sborníku]
201515RNDr. Přemysl Čech, Ph.D.Lokoč, Jakub; Grošup, Tomáš; Čech, Přemysl; Pevný, Tomáš; Skopal, Tomáš. Malware Discovery Using Behaviour-Based Exploration of Network Traffic. In Christian Beeks, Felix Borutta, Peer Kröger, Thomas Seidl. Similarity Search and Applications (SISAP) 2017, LNCS. : Springer International Publishing, 2017. s. 315–323. ISBN 978-3-319-68474-1. [Článek ve sborníku]
201515RNDr. Přemysl Čech, Ph.D.Čech, Přemysl; Maroušek, Jakub; Lokoč, Jakub; Silva, Yasin; Starks, Jeremy. Comparing MapReduce-Based k-NN Similarity Joins on Hadoop for High-Dimensional Data. In Cong, G., Peng, W.-C., Zhang, W.E., Li, C., Sun, A.. Advanced Data Mining and Applications (ADMA) 2017, LNAI. : Springer International Publishing, 2017. s. 63–75. ISBN 978-3-319-69179-4. [Článek ve sborníku]
800216Mgr. Soňa Vodenková, Ph.D.Vodenková, Soňa. Abstract 1424: DNA repair capacity in colon cancer patients - The effect on the response to treatment and long-term survival. In Cancer Research. AACR Annual Meeting 2017. : Proceedings of the AACR, 2017. s. 1424–1424. [Článek ve sborníku]
1110516Mgr. Jan JelínekŠkoda, Petr; Hoksza, David; Jelínek, Jan. Platform for ligand-based virtual screening integration. In Hu, Xiaohua et al.. 2017 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM) . : IEEE, 2017. s. 2256–2259. ISBN 978-1-5090-3050-7. [Článek ve sborníku]
898416RNDr. Martina Nohejlová, Ph.D.Nohejlová, Martina, Nardin, Elise, Fatka, Oldřich. New occurrence of the blastozoan echinoderm Felbabkacystis in the mid-Cambrian of the Skryje–Týřovice Basin (Czech Republic). In Sutton, M. D. et al. . 61st Palaeontological Association Annual Meeting. : Imperial College London , 2017. s. 117–117. [Článek ve sborníku]
898416RNDr. Martina Nohejlová, Ph.D.Nohejlová, Martina, Nardin, Elise, Fatka, Oldřich. Revize eokrinoidního ostnokožce rodu Vyscystis z kambria Barrandienu. In Šimon, Ladislav a kol. . Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017. : Slovenská geologická spoločnosť, Mente et Malleo - Spravodajca SGS. Bratislava, 2017. s. 104–104. ISBN 978-80-972667-7-6. [Článek ve sborníku]
1156216RNDr. Jakub MíšekMisek J., Zavoral F.. Control Flow Ambiguous-Type Inter-Procedural Semantic Analysis for Dynamic Language Compilation. In -. Procedia Computer Science. : Elsevier B.V., 2017. s. 955–962. [Článek ve sborníku]
1156216RNDr. Jakub MíšekKratochvíl M.. Compiling Functional Code for System-Level Environment. In Brona Brejova. Proceedings of the 16th Conference Information Technologies Applications and Theory. : CEUR-WS.org, 2016. s. 3–10. [Článek ve sborníku]
338216Mgr. Martin Koutecký, Ph.D.Knop, Dušan; Koutecký, Martin; Mnich, Matthias. Voting and Bribing in Single-Exponential Time. In Heribert Vollmer, Brigitte Vallée. 34th Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science (STACS 2017). : Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2017. s. 46:1–46:14. ISBN 978-3-95977-028-6. [Článek ve sborníku]
338216Mgr. Martin Koutecký, Ph.D.Gajarský, Jakub; Hliněný, Petr; Koutecký, Martin; Onn, Shmuel. Parameterized Shifted Combinatorial Optimization. In Cao Y., Chen J.. Computing and Combinatorics. COCOON 2017. Lecture Notes in Computer Science. : Springer, 2017. s. 224–236. ISBN 978-3-319-62388-7. [Článek ve sborníku]
338216Mgr. Martin Koutecký, Ph.D.Knop, Dušan; Koutecký, Martin; Masařík, Tomáš; Toufar, Tomáš. Simplified Algorithmic Metatheorems Beyond MSO: Treewidth and Neighborhood Diversity. In Bodlaender H., Woeginger G.. raph-Theoretic Concepts in Computer Science. WG 2017.. : Springer, 2017. s. 344–357. ISBN 978-3-319-68704-9. [Článek ve sborníku]
338216Mgr. Martin Koutecký, Ph.D.Masařík, Tomáš; Toufar, Tomáš. Parameterized Complexity of Fair Deletion Problems. In Gopal T., Jäger G., Steila S.. Theory and Applications of Models of Computation. TAMC 2017.. : Springer, 2017. s. 628–642. ISBN 978-3-319-55910-0. [Článek ve sborníku]
338216Mgr. Martin Koutecký, Ph.D.Knop, Dušan; Koutecký, Martin ;Mnich, Matthias. Combinatorial n-fold Integer Programming and Applications. In Kirk Pruhs, Christian Sohler. 25th Annual European Symposium on Algorithms (ESA 2017). : Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2017. s. 54:1–54:14. ISBN 978-3-95977-049-1. [Článek ve sborníku]
338216Mgr. Martin Koutecký, Ph.D.Crampton, Jason; Gutin, Gregory; Koutecký, Martin; Watrigant, Rémi. Parameterized Resiliency Problems via Integer Linear Programming. In Fotakis D., Pagourtzis A., Paschos V.. Algorithms and Complexity. CIAC 2017.. : Springer, 2017. s. 164–176. ISBN 978-3-319-57585-8. [Článek ve sborníku]
307015RNDr. Lukáš Taraba, Ph.D.Taraba Lukáš, Křížek Tomáš. Influence of pH on retention behavior of polyaniline-coated silica gel stationary phase investigated using linear solvation energy relationships in capillary liquid chromatography. In RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.. Proceedings of the 13th ISC Modern Analytical Chemistry. : Charles University, Faculty of Science, 2017. s. 36–41. ISBN 978-80-7444-052-6. [Článek ve sborníku]
1514217RNDr. Tomáš MasaříkPavel Dvořák, Andreas E. Feldmann, Dušan Knop, Tomáš Masařík, Tomáš Toufar, Pavel Veselý. Parameterized Approximation Schemes for Steiner Trees with Small Number of Steiner Vertices. In Rolf Niedermeier, Brigitte Vallée. 35th Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science (STACS 2018). : Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik, Dagstuhl Publishing, Germany, 2018. s. 1–15. [Článek ve sborníku]
232217Mgr. Hana Trojanová, Ph.D.Peška, Ladislav; Trojanová, Hana. Towards Recommender Systems for Police Photo Lineup. In Balázs Hidasi, Alexandros Karatzoglou, Oren Sar Shalom, Sander Dieleman, Bracha Shapira, Domonkos Tikk. Proceedings of the 2nd Workshop on Deep Learning for Recommender Systems. : Association for Computing Machinery, 2017. s. 19–23. ISBN 978-1-4503-5353-3. [Článek ve sborníku]
391115RNDr. Vladimír MatěnaMatena, Vladimir. An Ensemble-Based Approach for Scalable QoS in Highly Dynamic CPS. In Michael Felderer, Helena Holmström Olsson, and Amund Skavhaug. 2017 43rd Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA). : IEEE Computer Society Conference Publishing Services (CPS), 2017. s. 234–238. ISBN 978-1-5386-2141-7. [Článek ve sborníku]
187115Mgr. Tomáš KřenKřen, Tomáš; Pilát, Martin; Neruda, Roman. Multi-Objective Evolution of Machine Learning Workflows. In IEEE. 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI). : IEEE Computer Society, 2017. s. 2460–2467. ISBN 978-1-5386-2726-6. [Článek ve sborníku]
187115Mgr. Tomáš KřenMoudřík, Josef; Křen, Tomáš; Neruda, Roman. Algorithm Discovery with Monte-Carlo Search: Controlling the Size. In IEEE. 2017 IEEE 29th International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI). : IEEE Computer Society, 2017. s. ?+1–?+6. [Článek ve sborníku]
187115Mgr. Tomáš KřenKřen, Tomáš; Moudřík, Josef; Neruda, Roman. Combining Top-Down and Bottom-Up Approaches for Automated Discovery of Typed Programs. In IEEE. 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI). : IEEE Computer Society, 2017. s. 938–945. ISBN 978-1-5386-2726-6. [Článek ve sborníku]
277815RNDr. David Sadílek, Ph.D.Sadílek, David; Urfus, Tomáš; Vilímová, Jitka. Am I really so smashed?. In Kalina Tomáš. International Conference Analytical Cytometry IX, Program and book of abstracts. : AMCA, Praha, 2017. s. 158–159. [Článek ve sborníku]
277815RNDr. David Sadílek, Ph.D.Sadílek, David; Urfus, Tomáš; Šťáhlavský, František; Vilímová, Jitka. The first evaluation of karyotype and nuclear DNA content of Enicocephalidae. In Fisher Herbert Markward . 8th Dresden Meeting on Insect Phylogeny, Abstracts of Talks and Posters. : Senckenberg, 2017. s. 44–44. [Článek ve sborníku]
94215Mgr. Eva Kozáková, Ph.D.Šustová, Petra, et al.. Who’s moving it? Sense of agency in schizophrenia. In Michal Vavrečka . Sborník z 16.ročníku konference Kognice a Umělý život (KUZ XVI). : CVUT v Praze, 2016. s. 91–96. ISBN 978-80-01-05915-9. [Článek ve sborníku]
165215Mgr. Hana Džmuráňová, Ph.D.Džmuráňová, Hana. Teplý, Petr. Hejdová, Martina.. INTEREST RATE SENSITIVITY OF NON-MATURING BANK PRODUCTS. In David Procházka. New Trends in Finance and Accounting. : Springer, 2018. s. 149–160. ISBN 978-3-319-49559-0. [Článek ve sborníku]
165215Mgr. Hana Džmuráňová, Ph.D.Džmuráňová, Hana. Hejdová, Martina. Teplý, Petr.. Liability Risk Management of Central European banks Under New Regulatory Requirements. In David Procházka. The Impact of Globalization on International Finance and Accounting. : Springer, 2017. s. 107–116. ISBN 978-3-319-68762-9. [Článek ve sborníku]
165815Mgr. Jana Čopíková, Ph.D.Pourová R., Čopíková J., Paděrová J., Macek M.. Distribution of pathogenic variants in non-GJB2 hearing impaired patients: initial NGS results from a Czech cohort. In IFOS 2017. ENT World Congress Paris 2017. : International Federation of Oto-rhino-laryngological Societies, 2017. s. 27–27. [Článek ve sborníku]
165815Mgr. Jana Čopíková, Ph.D.Pourová R, Čopíková J, Paděrová J, Havlovicová M, Dudáková L, Kousal B, Lišková P. Novinky v genetické diagnostice hluchoslepoty v ČR. In IX. Bilaterální česko-slovenské oftalmologické sympozium. Sborník abstrakt. : Produkce BPP, Zlín, 2017. s. 60–60. [Článek ve sborníku]
270815Mgr. Jana GlivickáGlivická, Jana; Glivický, Petr. Shepherdson's Theorems for Fragments of Open Induction. In Szarková, Dagmar; Letavaj, Peter; Richtáriková, Daniela; Prášilová, Monika. 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017 Proceedings. : Spektrum STU, Bratislava, 2017. s. 583–589. ISBN 978-80-227-4650-2. [Článek ve sborníku]
270815Mgr. Jana GlivickáGlivická, Jana. Realising Some Types While Omitting Others. In Szarková, Dagmar; Letavaj, Peter; Richtáriková, Daniela; Gabková, Jana. 17th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017 Proceedings. : Spektrum STU, Bratislava, 2018. s. 397–402. ISBN 978-80-227-4765-3. [Článek ve sborníku]
198416Ing. Martin TribulaJiří Kofránek, Martin Tribula, Pavol Privitzer. MODELY CIRKULACE A PŘENOSU KREVNÍCH PLYNŮ PRO LÉKAŘSKOU VÝUKU. In  Ing. Zeithamlová Milena – Agentura Action M. MEDSOFT 2017, sborník příspěvků. : Creative Connections s. r. o., 2017. s. 64–69. ISBN 978-80-86742-47-2. [Článek ve sborníku]
42915Mgr. Lenka KužvartováLenka Kužvartová. Jiná architektura je možná. In Karolína Plášková. Drazí architekti.... : Galerie Architektury Brno, 2018. s. 179–187. ISBN 978-80-907120-0-3. [Článek ve sborníku]
12415PhDr. Karin HofmeisterováHofmeisterová, Karin. The Picture of Jews in the Serbian Orthodox Church's Narrative of the Holocaust. In Dubravka Valić Nedeljković a Dinko Gruhonjić. Populizam, izbeglička kriza, religija, mediji. : Filozofski fakultet Novi Sad, Centar za istraživanje religije, politike i društva, 2017. s. 162–177. [Článek ve sborníku]
944216PhDr. Žaneta Vobořilová Kadlecová, Ph.D.Vobořilová Kadlecová, Žaneta. Ochrana památek na českém území v letech 1939-1945. In Magdalena Nová, Marie Opatrná. Obsah - Forma. : Univerzita Karlova, 2017. s. 320–326. ISBN 978-80-87922-10-1. [Článek ve sborníku]
1556217Mgr. Radoslav Krivák Krivák, Radoslav; Hoksza, David; Škoda, Petr. Improving quality of ligand-binding site prediction with Bayesian optimi