velikost textu

Výsledky projektů za rok 2016

Článek v časopise | Kniha | Kapitola nebo část knihy | Jiný výsledek | Článek ve sborníku

Článek v časopise

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 685 zázn.)
1110314PhDr. Marie Pospíšilová, Ph.D.Dlouhá, Marie. Kudy na vrchol?. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2014, sv. 15 (2), s. 123–126. ISSN 1213-0028. [Článek v časopise]
recenze knihy Fagan, Colette, González Menèndez, Maria C., Gómez Ansón, Silvia
(eds.). 2012. Women on Corporate Boards and in Top Management: European Trends and Policy. New York: Palgrave Macmillan.
jedná se o nerecenzovaný výstup
1110314PhDr. Marie Pospíšilová, Ph.D.Dlouhá, Marie; Nancy, Jurik; Křížková, Alena. Genderové inovace v malém podnikání. Institucionální podmínky a dosahování genderové (ne)rovnosti u podnikatelských párů. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2014, sv. 15 (2), s. 87–100. ISSN 1213-0028. [Článek v časopise]
1110314PhDr. Marie Pospíšilová, Ph.D.Dlouhá, Marie. Téma genderu a diverzity na konferenci Evropské akademie managementu (EURAM) . Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2015, sv. 16 (2), s. 102–106. ISSN 1213-0028. [Článek v časopise]
jedná se o nerecenzovaný výstup
1110314PhDr. Marie Pospíšilová, Ph.D.Dlouhá, Marie. Jak přistupovat k ženám v podnikání? Zpráva z Diana International Research Conference 2014. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2014, sv. 15 (2), s. 121–126. ISSN 1213-0028. [Článek v časopise]
jedná se o zprávu z konference (nerecenzovaný výstup)
306414Mgr. Jan Švelch, Ph.D.Švelch, Jan. Towards a typology of video game trailers: Between the ludic and the cinematic. G|A|M|E: The Italian Journal of Game Studies, 2015, sv. 4, s. 1–1. ISSN 2280-7705. IF 0. [Článek v časopise]
Článek vyšel v nerecenzované části časopisu G|A|M|E, tzv. Critical Notes. Časopis vychází online v režimu open access bez poplatku za publikaci, článek nemá stránkování a je dostupný zde http://www.gamejournal.it/svelch_trailers/. Článek obsahuje dedikaci projektu i univerzitě.
1122214Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.Angelovská, Olga, Dobiášová, Karolína. Reformy financování českého zdravotnictví v kontextu světové ekonomické krize. Zdravotnictví v České republice, 2014, sv. 3-4/XVII, s. 12–16. ISSN 1213-6050. [Článek v časopise]
Článek analyzuje reformní kroky v oblasti financování zdravotnictví v České republice v kontextu světové ekonomické krize, která přinesla snahy o úspory nákladů v oblasti zdravotnictví ve všech státech EU. Přestože reformy českého zdravotnictví v letech 2007-2013 nebyly přímou reakcí na ekonomickou krizi, jejich obsah v první řadě kopíroval koncept úspornosti.
1122214Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.Háva, Petr. Institucionální analýza. Porozumění ideovým, institucionálním a sociálním změnám ve vývoji zdravotní politiky.. Zdravotnictví v České republice, 2014, sv. 3-4/XVII, s. 2–11. ISSN 1213-6050. [Článek v časopise]
Metodicky zaměřený článek přehledu vývoje přístupů historického, normativního, sociologického a politického institucionalismu, se zachycením jejich rozdílů ve vymezení předmětu výzkumu a možností uplatnění institucionální analýzy v průběhu 20. století. Institucionální analýza je chápána jako analytický rámec, využívající kombinaci výzkumných metod, zaměřených na jednání aktérů ve vztahu ke změnám formálních a neformálních institucí (pravidel) v rámci sociálních změn (reforem) a na hodnocení dosahovaných výsledků v průběhu institucionálního vývoje s využitím odpovídajících hodnotících rámců. Práce je zaměřena na možnosti uplatnění institucionální analýzy v oblasti výzkumu zdravotní politiky v kontextu idejí, poznání, sociálních, politických a ekonomických změn, vývoje demokracie, hodnocení role a odpovědnosti zúčastněných aktérů v systémech víceúrovňového vládnutí. Článek vychází z poznatků obecné teorie institucionální změny, založené na syntéze evolučních sociálních procesů, zaměřených na (1) věcné, ideové/ideologické a mocenské střety, odehrávající se v současných politických systémech při nastolení agend a při formulaci cílů veřejných politik, (2) uplatnění poznatků nezávislého výzkumu, diverzifikující přístupy jednotlivých vědních disciplín v rámci společenských věd, paradigmatické posuny, (3) občanskou demokratickou participaci, (4) vývoj práva a spravedlnosti, význam lidských práv a mechanismů jejich ochrany. Možnosti uplatnění institucionální analýzy spočívají v kombinaci výzkumných metod, jejichž cílem je zvýšit míru porozumění kontroverzním přístupům, příčinám vývoje tvorby zdravotní politiky a dosahovaných výsledků realizovaných změn.
567112PharmDr. Jiří Mikušek, Ph.D.Špulák, Marcel; Pourová, Jana; Vopršálová, Marie; Mikušek, Jiří; Kuneš, Jiří; Vacek, Jan; Ghavre, Mukund; Gathergood, Nicholas; Pour, Milan. Novel bronchodilatory quinazolines and quinoxalines: Synthesis and biological evaluation. European Journal of Medicinal Chemistry, 2014, sv. 74, s. 65–72. ISSN 0223-5234. IF 3.447. [Článek v časopise]
1360313RNDr. Tomáš JandaSchmoranzerová, Eva; Tesařová, Naďa; Janda, Tomáš; Butkovičová, Dagmar; Trojánek, František; Malý, Petr; Novák, Vít; Olejník, Kamil; Jungwirth, Tomáš; Němec, Petr. Probing of Spin Wave Resonances in (Ga,Mn)As by Time-Resolved Magneto-Optical Technique. IEEE Transactions on Magnetics, 2014, sv. 50, s. 2401604–2401604. ISSN 0018-9464. IF 1.213. [Článek v časopise]
1360313RNDr. Tomáš JandaTesařová, N.; Butkovičová, D.; Campion, R. P.; Rushforth, A. W.; Edmonds, K. W.; Wadley, P.; Gallagher, B. L.; Schmoranzerová, E.; Trojánek, F.; Malý, P.; Motloch, P.; Novák, V.; Jungwirth, T.; Němec, P.. Comparison of micromagnetic parameters of the ferromagnetic semiconductors (Ga,Mn)(As,P) and (Ga,Mn)As. Physical Review B, 2014, sv. 90, s. 155203-1–155203-12. ISSN 1098-0121. IF 3.664. [Článek v časopise]
1360313RNDr. Tomáš JandaRamsay, A. J.; Roy, P. E.; Haigh, J. A.; Otxoa, R. M.; Irvine, A. C.; Janda, T.; Campion, R. P.; Gallagher, B. L.; Wunderlich, J.. Optical Spin-Transfer-Torque-Driven Domain-Wall Motion in a Ferromagnetic Semiconductor. Physical Review Letters, 2015, sv. 114, s. 067202-1–067202-5. ISSN 0031-9007. IF 7.512. [Článek v časopise]
1360313RNDr. Tomáš JandaNádvorník, L.; Němec, P.; Janda, T.; Olejník, K.; Novák, V.; Skoromets, V.; Němec, H.; Kužel, P.; Trojánek, F.; Jungwirth, T.; Wunderlich, J.. Long-range and high-speed electronic spin-transport at a GaAs/AlGaAs semiconductor interface. Scientific Reports, 2016, sv. 6, s. 22901-1–22901-8. ISSN 2045-2322. IF 5.578. [Článek v časopise]
1234214Mgr. Pavel ŠebestaŠebesta, Pavel; Kleisner, Karel; Kočnar Tomáš; Akoko, Robert Mbe; Jash, Rosina; Třebický, Vít; Havlíček, Jan. Acoustic predictors of male vocal attractiveness based on African recordings. Evolutionary Psychology, 0000, sv. 00, s. 0–00. ISSN 1474-7049. IF 1.389. [Článek v časopise]
Článek je připraven k podání do recenzního řízení.
1508214MUDr. Naděžda ŠimánkováŠimánková Naděžda. POLYOMAVIRUS BK INFEKCE U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI LEDVINY. Aktuality v nefrologii, 2015, sv. 4, s. 137–146. ISSN 1210-955X. [Článek v časopise]
recenzovaný časopis
54515RNDr. Ing. Václav JarošBURDA, T., JAROŠ, V., MARADA, M. . Importance of administrative borders in the integration of internal peripheries into a regional system: Example of transport links on the border of Central Bohemia.. Moravian Geographical Reports, 2015, sv. údaj neznámý, s. údaj neznámý–údaj neznámý. ISSN 1210-8812. IF 0.872. [Článek v časopise]
Článek byl přijat do redakce časopisu 13. 12. 2015. Recenzní řízení nebylo doposud zahájeno. Draft článku je nyní přepracováván.
188214Mgr. Jan Stryhal, Ph.D.Stryhal, Jan, Huth, Radan. Klasifikace atmosférické cirkulace. Geografie, 2016, sv. 121 (2), s. 300–323. ISSN 1212-0014. IF 0.415. [Článek v časopise]
1868214doc. PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D.Opálka, Lukáš; Kováčik, Andrej; Sochorová, Michaela; Roh, Jaroslav; Kuneš, Jiří; Lenčo, Juraj; Vávrová, Kateřina. Scalable Synthesis of Human Ultralong Chain Ceramides. Organic Letters, 2015, sv. 17, s. 5456–5459. ISSN 1523-7060. IF 6.364. [Článek v časopise]
Publikace v zahraničním časopisu pojednává o totální syntéze ceramidů typu EO.
200213RNDr. Petr Těšina, Ph.D.Těšina, Petr. Multiple cellular proteins interact with LEDGF/p75 through a conserved unstructured consensus motif. Nature Communications, 2015, sv. 6, s. /–/. ISSN 2041-1723. IF 11.47. [Článek v časopise]
V rámci řešení grantu bylo dosaženo významných experimentálních výsledků. Dosažené výsledky mají vysokou relevanci a byly v rámci zahraniční spolupráce publikovány ve vysokoimpaktovém zahraničním odborném periodiku (Nature Communications, IF 11,47).
580313Mgr. Petr Brož, Ph.D.Brož, Petr; Čadek, Ondřej; Hauber, Ernst; Rossi, Angelo Pio. Scoria cones on Mars: Detailed investigation of morphometry based on high-resolution digital elevation models. Journal of Geophysical Research: Planets, 2015, sv. 120, s. 1512–1527. ISSN 2169-9100. IF 3.426. [Článek v časopise]
Článek v prestižním impaktovaném časopise pojednává o výskytu marsovských sypaných kuželů ve třech oblastech na povrchu Marsu.
580313Mgr. Petr Brož, Ph.D.Brož, Petr; Hauber, Ernst; Platz, Thomas; Balme, Matt. Evidence for Amazonian highly viscous lavas in the southern highlands on Mars. Earth and Planetary Science Letters, 2015, sv. 415, s. 200–212. ISSN 0012-821X. IF 4.734. [Článek v časopise]
Článek v prestižním časopise o malých sopkách na povrchu Marsu, které jsou tvořeny vysoce viskózním magmatem.
580313Mgr. Petr Brož, Ph.D.Brož, Petr. Jak může prostředí ovlivnit sopky na Marsu? Odpověď nabízí sypané kužele. Aldebaran bulletin, 2015, sv. 10, s. 1–3. ISSN 1214-1674. [Článek v časopise]
Popularizační článek o vzhledu sypaných kuželů na povrchu Marsu, dostupný na http://www.aldebaran.cz/bulletin/2015_10_bum.php
618212MUDr. Olga Zimmermannová, Ph.D.Szotkowski T, Jarosova M, Zimmermannova O, Meyer C, Marschalek R, Zuna J, Hubacek J, Indrak K. Long-term remission of therapy-related acute myeloid leukemia with a new t(11;18)(q23;q21.2) translocation and KMT2A-ME2 (MLL-ME2) fusion gene.. Cancer Genetics, 2015, sv. 208(12), s. 610–614. ISSN 2210-7762. IF 2.975. [Článek v časopise]
1156214Mgr. Jana Teplá, Ph.D.Teplá, Jana. Mládež ve fotografiích v Mladém světě 1960-1990. Mediální studia, 2015, sv. 9, s. 54–68. ISSN 1801-9978. [Článek v časopise]
240015Mgr. Vít Kropjok, Ph.D.Kropjok, Vít. Řešení selhání specifických subjektů finančního trhu v Evropské unii. Daně a Finance, 2015, sv. 4, s. 4–9. ISSN 1801-6006. [Článek v časopise]
1270213RNDr. Jan Šrámek, Ph.D.Šrámek, Jan; Němcová-Fürstová, Vlasta; Balušíková, Kamila; Daniel, Petr; Jelínek, Michael; James, Roger; Kovář, Jan. Int J Mol Sci. International Journal of Molecular Sciences, 2016, sv. 17, s. 159–174. ISSN 1422-0067. IF 2.862. [Článek v časopise]
558313Mgr. Jakub Opršal, Ph.D.Donovan, D., Griggs, T., McCourt, T., Opršal, J., Stanovský, D.. Distributive and Anti-distributive Mendelsohn Triple Systems. Canadian Mathematical Bulletin, 2015, sv. 59, no. 1, s. 36–49. ISSN 0008-4395. IF 0.408. [Článek v časopise]
558313Mgr. Jakub Opršal, Ph.D.Bulín, J., Delić, D., Jackson, M., Niven T.. A finer reduction of constraint problems to digraphs. Logical Methods in Computer Science, 2015, sv. 11(4:18), s. 1–33. ISSN 1860-5974. IF 0.357. [Článek v časopise]
386214RNDr. Radka ZelenáNováková, Radka; Neustupa, Jiří. Microalgal biofilms on common yew needles in relation to anthropogenic air pollution in urban Prague, Czech Republic. Science of the Total Environment, 2015, sv. 508, s. 7–12. ISSN 0048-9697. IF 4.099. [Článek v časopise]
667612Mgr. Jana KřížováSpáčilová Jana, Hůlková Martina, Hruštincová Andrea, Čapek Václav, Tesařová Markéta, Hansíková Hana a Zeman Jiří. Analysis of expression profiles of genes involved in FoF1-ATP synthase biogenesis during perinatal development in rat liver and skeletal muscle. Physiological Research, 2016, sv. 0 (0), s. 1–21. ISSN 0862-8408. IF 1.293. [Článek v časopise]
Publikace v tisku. Předpokládané zařazení v ročníku 65 (3), 2016. Zatím nezařazena. Dostupná je zatím pouze "pre-press" verze článku.
665412Mgr. Tomáš ChmelaPetřík, Jan – Daňhel, Miroslav – Gregerová, Miroslava – Všianský, Dalibor – Chmela, Tomáš. Hrnčířská produkce na nížinném sídlišti ze starší doby bronzové, Hulín-Pravčice, střední Morava. Archeologické rozhledy, 2015, sv. LXVII, s. 1–22. ISSN 0323-1267. [Článek v časopise]
Souhrnný článek objasňující metodologii studia mikropetrografických výbrusů keramiky na jedné ze zapojených lokalit - s cílem určit provenienci a technologickou variabilitu hrnčířské produkce.
272215PhDr. Mgr. Jana PeroutkováPeroutková Jana. Transforming Babylon into Jerusalem: Chronology and dating of the architectural sculpture of the Church of Our Lady before Týn in the days of the Luxembourgs. Umění, 2015, sv. 4/2015, s. 263–288. ISSN 0049-5123. [Článek v časopise]
Oborný článek shrnuje problematiku architektonické skulptury Týnského chrámu; stylovou a formální stránku díla, ikonografii a ikonologický kontext vzniku sochařských děl a jejich zasazení do dobové evropské sochařské produkce.

issn online 1804 6509
68413Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.Děchtěrenko, Filip; Lukavský, Jiří, Holmqkvist, Kenneth. Flipping the stimulus: Effects on scanpath coherence?. Behavior research methods, 2016, sv. -, s. 1–12. ISSN 1554-3528. IF 2.928. [Článek v časopise]
Hlavní výstup z projektu. Článek zabývající se možností geometrické transformace stimulů při úloze sledování více objektů. V článku představujeme nové metody pro porovnávání skupin scan patternů.

doi:10.3758/s13428-016-0708-2
68413Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.Brom, Cyril; Buchtová ,Michaela; Šisler, Vít; Děchtěrenko, Filip; Palme, Rupert; Glenk, Lisa Maria. Flow, social interaction anxiety and salivary cortisol responses in serious games: A quasi-experimental study. Computers & Education, 2014, sv. 79, s. 69–100. ISSN 0360-1315. IF 2.556. [Článek v časopise]
Článek, na kterém se hlavní řešitel podílel jako statistik.
68413Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.Brom, Cyril; Bromová, Edita; Děchtěrenko, Filip; Buchtová, Michaela; Pergel, Martin. Personalized messages in a brewery educational simulation: Is the personalization principle less robust than previously thought?. Computers & Education, 2014, sv. 72, s. 339–366. ISSN 0360-1315. IF 2.556. [Článek v časopise]
Článek, na kterém se hlavní řešitel podílel jako statistik.
198213Mgr. Alena KalfusováKalfusova Alena, Hilska Irena, Krskova Lenka, Kalinova Markéta, Linke Zdenek, Kodet Roman. Gastrointestinal stromal tumors - quantitative detection of the Ki-67, TPX2, TOP2A, and hTERT telomerase subunit mRNA levels to determine proliferation activity and a potential for aggressive biological behavior. Neoplasma, 2016, sv. 63, s. 484–492. ISSN 1338-4317. IF 1.865. [Článek v časopise]
1498214PhDr. Kristýna Kaucká, Ph.D.Kaucká, Kristýna. Jednání Fürstenbergů se státem ohledně pozemkové reformy na velkostatku Křivoklát. Středočeský sborník historický, 2015, sv. 40, s. 40–81. ISSN 0585-4172. [Článek v časopise]
Příspěvek přibližuje průběh pozemkové reformy v období první Československé republiky na příkladu velkostatku Křivoklát. Stručně rekapituluje zákonné normy, jež agrární reformu upravovaly a analyzuje důvody vedoucí majitele velkostatku k odprodeji jádra pozemkového vlastnictví státu. Soustředí se zejména na mezinárodní rozměr pozemkové reformy (možnosti pro vyjednávání na základě mírových smluv), hodnotí daňové zatížení velkostatku a rozpracovává jednání mezi majitelem velkostatku Fürstenbergem a Státním pozemkovým úřadem, který zastupoval Československou republiku
1498214PhDr. Kristýna Kaucká, Ph.D.Kaucká, Kristýna. První československá pozemková reforma před Společností národů. Majetkoprávní spory s říšskoněmeckými a maďarskými velkostatkáři. Moderní dějiny , 2015, sv. 23, s. 127–154. ISSN 1210-6860. [Článek v časopise]
Příspěvek se věnuje první československé pozemkové reformě se zaměřením na její mezinárodní projednávání před Společností národů. Prvně obecně pojednává institut smíšených soudů vzniklých na základě mírových smluv a v konkrétních kapitolách poukazuje na fungování Československo-německého a Československo-maďarského smíšeného rozhodčího soudu. Upozorňuje na úřad zástupce státu a jeho personální zajišťování. Dále nastiňuje strategie německé menšiny v Československu organizované v rámci Völkerbundligy pod vedením Wilhelma von Medingera.
1498214PhDr. Kristýna Kaucká, Ph.D.Kaucká, Kristýna. Pozemková reforma na Křivoklátsku. Minulostí Berounska, 2014, sv. 17, s. 31–71. ISSN 1211-9512. [Článek v časopise]
Příspěvek se zaměřuje na průběh první pozemkové reformy na velkostatku Křivoklát v letech 1918 - 1938. Převážně akcentuje vznik zbytkových statků, průběh vnucené správy - pronajímání a otevíraní dolů a celkový dopad na hospodářství.
836813Mgr. Barbora Čapinská, Ph.D.Čapinská, Barbora. Free from State Violence or Free to Comply? A Revised Typology of Coercion and Repression in Liberal Democracies. Democratic Theory, 2016, sv. 3, s. 32–51. ISSN 2332-8894. [Článek v časopise]
Jelikož článek bude vydán teprve v létě 2016, proto připojuji alespoň verzi téměř finální, připravenou pro tisk. Pro potvrzení publikace připojuji také oficiální dopis editora časopisu.
734214doc. PhDr. Michal Smetana, Ph.D.Smetana, Michal, Ditrych, Ondřej. The More the Merrier: Time for a Multilateral Turn in Nuclear Disarmament. Bulletin of the Atomic Scientists, 2015, sv. 71, s. 30–37. ISSN 0096-3402. IF 0.69. [Článek v časopise]
242213PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.Pivarč, Jakub. Pupils' Misconception as a Psychosocial Barrier in the Context of Inclusive Education. Educational Studies, 2015, sv. 37, s. 363–376. ISSN 1233-6688. [Článek v časopise]
242213PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.Pivarč, Jakub. Prekoncepce mentálního postižení: tři pohledy žáků základních škol. e-Pedagogium, 2015, sv. 15, s. 117–127. ISSN 1213-7758. [Článek v časopise]
242213PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.Pivarč, Jakub. Children’s Conceptions of Social Pathology Phenomena: Interpretational Framework of Selected Primary School Pupils. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2014, sv. 4, s. 35–38. ISSN 1804-7890. [Článek v časopise]
242213PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.Pivarč, Jakub. Diagnostics of Children’s Conceptions in a Low-threshold Facilities for Children and Youth. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2015, sv. 5, s. 67–70. ISSN 1804-7890. [Článek v časopise]
242213PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.Pivarč, Jakub. Psychosociální bariéry v kontextu inkluzivního vzdělávání žáků s mentálním postižením. Paidagogos, 2015, sv. 2, s. 88–106. ISSN 1213-3809. [Článek v časopise]
8615MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.Scholtz, V; Soušková, H; Hubka, V; Švarcová, M; Julák, J . Inactivation of human pathogenic dermatophytes by non-thermal plasma. Journal of Microbiological Methods, 2015, sv. 119, s. 53–58. ISSN 0167-7012. IF 2.026. [Článek v časopise]
8615MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.Hubka, V; Nissen, CV; Jensen, RH; Arendrup, MC; Cmokova, A; Kubatova, A; Skorepova, M; Kolarik, M. Discovery of a sexual stage in Trichophyton onychocola, a presumed geophilic dermatophyte isolated from toenails of patients with a history of T. rubrum onychomycosis. Medical Mycology, 2015, sv. 53, s. 798–809. ISSN 1369-3786. IF 2.335. [Článek v časopise]
Popis pohlavního cyklu u nového druhu, který je známý ze dvou případů onychomykózy u pacienta z ČR a Dánska.
8615MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.Lyskova, P; Hubka, V; Petricakova, A; Dobias, R; Cmokova, A; Kolarik, M. Equine dermatophytosis due to Trichophyton bullosum, a poorly known zoophilic dermatophyte masquerading as T. verrucosum. Mycopathologia, 2015, sv. 180, s. 407–419. ISSN 0301-486X. IF 1.528. [Článek v časopise]
898313RNDr. Peter Svoboda, Ph.D.Svoboda, Peter; Ouředníček, Martin. Flexibilita a lokalizace práce: přehled konceptuálních náhledů a jejich relevance pro výzkum metropolitních regionů v Česku. Ekonomický časopis, 2015, sv. 5, s. 465–485. ISSN 0013-3035. IF 0.434. [Článek v časopise]
898313RNDr. Peter Svoboda, Ph.D.Svoboda, Peter. Newsletter a web ČGS: alternativní zdroje dat pro výzkum časové a prostorové flexibility práce českých geografů. Informace ČGS, 2015, sv. 2, s. 17–37. ISSN 1213-1075. [Článek v časopise]
684213Mgr. Jaroslava Zavázalová, Ph.D.Zavazalova, Jaroslava; Prochazkova, Katerina; Schwarzova-Peckova, Karolina. Boron-doped Diamond Electrodes for Voltammetric Determination of Benzophenone-3. Analytical Letters, 2016, sv. 49, s. 80–91. ISSN 0003-2719. IF 1.030. [Článek v časopise]
684213Mgr. Jaroslava Zavázalová, Ph.D.Vosahlova, Jana; Zavazalova, Jaroslava; Petrak, Vaclav; Schwarzova-Peckova, Karolina. Factors influencing voltammetric reduction of 5-nitroquinoline at boron-doped diamond electrodes. Monatshefte Fur Chemie - Chemical Monthly, 2016, sv. 147, s. 21–29. ISSN 0026-9247. IF 1.222. [Článek v časopise]
1436314RNDr. Michal Kusák, Ph.D.Křížek, Marek, Kusák, Michal. Variability of the morphometric characteristics of valley networks caused by variations in a scale. Acta Universitatis Carolinae - Geographica, 2014, sv. 48, s. 33–42. ISSN 2336-1980. [Článek v časopise]
1436314RNDr. Michal Kusák, Ph.D.Kusák, Michal. Review article: Methods of Fractal Geometry Used in the Study of Complex Geomorphic Networks. Acta Universitatis Carolinae - Geographica, 2014, sv. 48, s. 99–110. ISSN 2336-1980. [Článek v časopise]
1436314RNDr. Michal Kusák, Ph.D.Kusák, Michal, Maca, Vít. Etiopie: Lidé, geologie a eroze. Přírodovědci, 2015, sv. 1, s. 36–37. ISSN 0000-000. [Článek v časopise]
1436314RNDr. Michal Kusák, Ph.D.Kusák, Michal. Letní škola v horách Kyrgyzstánu. Přírodovědci, 2016, sv. 48, s. 35–35. ISSN 0000-000. [Článek v časopise]
851413Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.Mlynář, Jakub. Language and Collective Memory: Insights from Social Theory. Slovak Journals of Political Sciences, 2014, sv. 14, s. 217–236. ISSN 1338-3140. IF 0. [Článek v časopise]
Various attempts to conceptualize the often vaguely used term collective memory come to the conclusion that collective memory is deeply related to linguistic and narrative phenomena. In the present paper, I aim to provide an overview and discussion of the link between language and collective memory in the context of social theory. In the case of the founding theoretical figures, M. Halbwachs and J. Assmann, the importance of language in relation to the issues of collective memory is profound. In the past two decades, the specific role of narrative and conversation had become an important subject in researching collective memory. In empirical research, on the other hand, the relationship of language and collective memory seems to be rather underrepresented. Various fields and disciplines deal with similar topics quite differently, and they also differ in the degree of explicit scrutiny of the collective memory phenomena.
851413Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.Mlynář, Jakub. Pluralita identit v autobiografickém vyprávění československých Židů žijících v zahraničí. Historická sociologie, 2016, sv. 1/2016, s. N/A–N/A. ISSN 1804-0616. IF 0. [Článek v časopise]
This article explores selected aspects of narrative expression of identification with social entities in Holocaust survivors’ oral history testimonies, including the related conflicts of identities. In its empirical dimension, the study is based on secondary analysis of archived interviews with people born in Czechoslovakia and labelled as Jews by the Nürnberg laws, who had left Czechoslovakia and remained abroad. Oral history interview is conceived as a social and linguistic interaction of interviewer and interviewee, aiming towards collaborative production of a comprehensible account of the past. The results show how the religious, ethnical, political and national identity of narrators is expressed in the interview as a part of the life-story plot. Second explored topic is the spoken tongue as an attribute of national identity during the pre-war, war and post-war period. Considering the characteristics of the analysed interview-sample it is precisely the (absence of) language knowledge, which is reflected in the interviews as an obstacle that had to be overcome by the narrators, often quite soon after the traumatic events of the wartime.
913613RNDr. Jiřina Žáčková Suchanová, Ph.D.Hron, Tomáš; Španielová, Hana; Suchanová, Jiřina; Forstová, Jitka . The Cre/loxP recombination system for production of infectious mouse polyomavirus.. Virus Research, 2013, sv. 176, s. 128–136. ISSN 0168-1702. IF 2.745. [Článek v časopise]
V publikaci jsme popsali nový, účinný a reproducibilní systém pro přípravu polyomavirových mutant, který v našem projektu využíváme pro produkci virových částic pozměněných metodami cílené evoluce.
1404214PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D., Ph.D.Sklenář, Michal. Liturgika a příbuzná témata na stránkách časopisu Vyšehrad (1945–1948). Acta Universitatis Carolinae Theologica, 2015, sv. 5, s. 303–319. ISSN 1804-5588. [Článek v časopise]
1564214Mgr. Daniela HannováDaniela Hannová. Kontakty arabských komunistů s Komunistickou stranou Francie v 50. a 60. letech 20. století a meze vzájemného kulturního transferu. Dějiny, teorie, kritika, 2015, sv. 2-2015, s. 132–153. ISSN 1111-1111. [Článek v časopise]
Přiložená kopie je pouhá hrubá verze před tiskem.
1564214Mgr. Daniela HannováDaniela Hannová. ARAB STUDENTS INSIDE THE SOVIET BLOC : A CASE STUDY ON CZECHOSLOVAKIA DURING THE 1950S AND . European Scientific Journal, 2014, sv. June 2014, s. 371–379. ISSN 1857-7881. [Článek v časopise]
Článek je původně příspěvkem na konferenci 1st
MEDITERRANEAN INTERDISCIPLINARY FORUM ON SOCIAL
SCIENCES AND HUMANITIES, kterou jsem navštívila v rámci grantu v Bejrútu v dubnu 2014.
528613Mgr. Lukáš Falteisek, Ph.D.Falteisek, Lukáš; Duchoslav, Vojtěch; Čepička, Ivan. Substantial variability of multiple microbial communities collected at similar acidic mine water outlets. Microbial ecology, 2016, sv. není známo, s. není známo–není známo. ISSN 0095-3628. IF 2.973. [Článek v časopise]
Článek byl přijat k publikaci 27. 3. 2016, číslo svazku a stránek zatím nebylo přiděleno.
203815ICLic. Mgr. Eva Vybíralová, Ph.D.Vybíralová, Eva. Geheime Weihen in der DDR. Zur Geschichte der geheimen Weihen für die Untergrundkirche in der Tschechoslowakei durch deutsche Bischöfe in der Zeit der kommunistischen Diktatur. Jahrbuch für mitteldeutsche Kirchen- und Ordensgeschichte , 2015, sv. 11, s. 159–204. ISSN 1861-7662. [Článek v časopise]
Vytištený exemplář jsem zatím neobdržela.

Info na webu: http://www.jmkog.de/dokumente/inhalt_11_jahrbuch_mitteldeutsche_kirchen_und_ordensgeschichte_ausgabe.pdf
797213Mgr. Eliška PospíšilováPospíšilová, Eliška. (1)H, (13)C and (15)N resonance assignments of human DCL-1 (CD302) extracellular domain. Biomolecular NMR Assignments, 2016, sv. 10, s. 189–192. ISSN 1874-2718. IF 0.760. [Článek v časopise]
Článek stručně popisuje způsob přípravy 13C a 15N značeného rekombinantního proteinu - extracelulární domény leukocytárního receptoru DCL-1.
Dále je zde uveden seznam provedených NMR experimentů, způsob zpracování dat a přiřazení signálů jednotlivým atomům v NMR spektrech. Je zde popsána dosažená úroveň přiřazení.
Graficky (i slovně) je zde znázorněna predikce sekundárních struktur programem TALOS-N.
V posledním odstavci je uvedeno číslo depozitu chemických posunů v BMRB databázi.
626512RNDr. Tomáš Faukner, Ph.D.Faukner, Tomáš. Ionic π-Conjugated Polyelectrolytes by Catalyst Free Polymerization of Bis(pyridyl)acetylenes and Bis[(pyridyl)ethynyl]benzenes . Macromolecular Chemistry and Physics, 2015, sv. 216, s. 1540–1554. ISSN 1022-1352. IF 2.616. [Článek v časopise]
Článek úspěšně přijat.
1598214RNDr. Jan Ponert, Ph.D.Ponert, Jan; Trávníček, Pavel; Vuong, Truong Ba; Rybková, R; Suda, Jan. A New Species of Cleisostoma (Orchidaceae) from the Hon Ba Nature Reserve in Vietnam: A Multidisciplinary Assessment. PLoS ONE, 2016, sv. 11, s. e0150631–23. ISSN 1932-6203. IF 3.234. [Článek v časopise]
364313JUDr. Andrea Beranová, Ph.D.Beranová, Andrea. Adhezní řízení ve Švýcarsku - inspirace pro českého zákonodárce. Právník, 2015, sv. 154, s. 801–820. ISSN 0231-6625. [Článek v časopise]
126313Mgr. Ladislav Peška, Ph.D.Peška, Ladislav; Vojtáš, Peter . Using Implicit Preference Relations to Improve Recommender Systems . Journal On Data Semantics , 2016, sv. online first, s. 1–16. ISSN 1861-2032. [Článek v časopise]
Článek je schválen k publikaci ve special issue - 'Selected Papers of EC-Web 2015'
110213RNDr. Tereza Krchová, Ph.D.Krchová, Tereza; Gálisová, Andrea; Jirák, Daniel; Hermann, Petr; Kotek, Jan. Ln(III)-complexes of DOTA analogue with ethylenediamine pendant arm as pH-responsive PARACEST contrast agents. Dalton Transactions, 2016, sv. 45, s. 3486–3496. ISSN 1477-9226. IF 4.197. [Článek v časopise]
174214RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.Tumajer, Jan, Treml, Václav. Reconstruction ability of dendrochronology in dating avalanche events in the Giant Mountains, Czech Republic. Dendrochronologia, 2015, sv. 31, s. 1–9. ISSN 1125-7865. IF 1.797. [Článek v časopise]
174214RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.Tumajer, Jan, Burda, Jan, Treml, Václav. Dating of rockfall events using vessel lumen area in Betula pendula. IAWA Journal, 2015, sv. 36, s. 286–299. ISSN 0928-1541. IF 1.074. [Článek v časopise]
1280214Mgr. Veronika PetruškováBenešová, Veronika; Kinterová, Veronika; Kaňka, Jiří; Toralová, Tereza. Characterization of SCF-Complex during Bovine Preimplantation Development. PLoS ONE, 2016, sv. 11(1), s. e0147096–e0147096. ISSN 1932-6203. IF 3.234. [Článek v časopise]
O funkci SCF komplexu během preimplantačního vývoje skotu není doposud dostatek informací. Proto se náš článek detailně zabývá charakterizací exprese jak na úrovni mRNA, tak i proteinů, a dále popisuje aktivitu tohoto komplexu od MII oocytů do stádia blastocysty. Protože k aktivaci mRNA Cul1 a Skp1 dochází v časných stádiích embyonálního vývoje, 4buněčném a časném 8buněčném stádiu, tedy těsně před zahájením embryonální genomové aktivace. Domníváme se, že tyto geny jsou důležité pro správný průběh časného vývoje u skotu.
570213Mgr. Martin Dvořák, Ph.D.Dvořák,Martin; Svobodová, Jana; Dubský, Pavel; Riesová, Martina; Vigh, Gyula; Gaš, Bohuslav. Equivalent peak resolution: Characterization of the extent of separation for two components based on their relative peak overlap. Electrophoresis, 2015, sv. 36, s. 646–654. ISSN 0173-0835. IF 3.028. [Článek v časopise]
570213Mgr. Martin Dvořák, Ph.D.Dubský, Pavel; Dvořák, Martin; Műllerová, Ludmila; Gaš, Bohuslav. Determination of the correct migration time and other parametrs of the Haarhoff - van der Linde function from the peak geometry characteristics. Electrophoresis, 2015, sv. 36, s. 655–661. ISSN 0173-0835. IF 3.028. [Článek v časopise]
430214RNDr. Andrea Strejcová, Ph.D.Hájková, Andrea; Barek Jiři; Vyskočil Vlastimil. Voltammetric Determination of 2-Aminofluoren-9-one and Investigation of Its Interaction with DNA on a Glassy Carbon Electrode. Electroanalysis, 2015, sv. 27, s. 101–110. ISSN 1521-4109. IF 2.471. [Článek v časopise]
430214RNDr. Andrea Strejcová, Ph.D.Blašková Marta; Hájková, Andrea; Vyskočil Vlastimil. Voltametrické stanovení anthracenu pomocí elektrody ze skelného uhlíku modifikované deoxyribonukleovou kyselinou. Chemické listy, 2015, sv. 109, s. 235–240. ISSN 1213-7103. IF 0.279. [Článek v časopise]
430214RNDr. Andrea Strejcová, Ph.D.Hájková, Andrea; Vyskočil, Vlastimil; Josypčuk, Bohdan; Barek Jiří. A miniaturized electrode system for voltammetric determination of electrochemically reducible environmental pollutants. Sensors and Actuators: B Chemical, 2016, sv. 227, s. 263–270. ISSN 0925-4005. IF 4.758. [Článek v časopise]
956213Mgr. Ing. Daniel Hadraba, Ph.D.Fanta Ondrej, Boucek Jan, Hadraba Daniel, Billich Richard, Kubovy Petr, Jelen Karel. Kinematic and dynamic biomechanical values in relation to muscle activity during contact head impact. Neuro-endocrinology letters, 2014, sv. 35, s. 290–296. ISSN 0172-780X. IF 0.799. [Článek v časopise]
956213Mgr. Ing. Daniel Hadraba, Ph.D.Veselý Jan, Hadraba Daniel, Chlup Hynek, Horný Lukáš, Adámek Tomáš , Žitný Rudolf . Constitutive Modelling and Histology of Vena Saphena. Applied Mechanics and Materials, 2014, sv. 486, s. 249–254. ISSN 1662-7482. [Článek v časopise]
956213Mgr. Ing. Daniel Hadraba, Ph.D.Fanta Ondrej, Hadraba Daniel, Lopot Frantisek, Kubovy Petr, Boucek Jan, Jelen Karel. Pre-activation and muscle activity during frontal impact in relation to whiplash associated disorders. Neuro-endocrinology letters, 2013, sv. 34, s. 708–716. ISSN 0172-780X. IF 0.799. [Článek v časopise]
956213Mgr. Ing. Daniel Hadraba, Ph.D.Bacakova Marketa,Lopot Frantisek, Hadraba Daniel, Varga Marian, Zaloudkova Margit, Stranska Denisa, Suchy Tomas, Bacakova Lucie. Effects of fiber density and plasma modification of nanofibrous membranes on the adhesion and growth of HaCaT keratinocytes. Journal of Biomaterial applications, 2014, sv. 29, s. 837–853. ISSN 0885-3282. IF 2.197. [Článek v časopise]
802214MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Kalina, Tomas, Flores-Montero, Juan, Lecrevisse , Quentin, Pedreira, Carlos E., van der Velden, Vincent H. J., Novakova, Michaela, Mejstrikova, Ester, Hrusak, Ondrej, Bottcher, Sebastian, Karsch, Dennis, Sedek, Łukasz, Trinquand, Amelie, Boeckx, Nancy, Caetano, Joana,Asnafi, Vahid,Lucio, Paulo, Lima, Margarida, Santos, Ana Helena, Bonaccorso, Paola, van der Sluijs-Gelling, Alita J., Langerak, Anton W., Martin-Ayuso, Marta, Szczepanski, Tomasz, van Dongen, Jacques J. M., Orfao, Alberto . ), Quality assessment program for EuroFlow protocols: Summary results of four-year (2010-2013) quality assurance rounds. . Cytometry. Part A : The Journal of the International Society for Analytical Cytology, 2015, sv. 87(2), s. 146–156. ISSN 1552-4922. IF 2.928. [Článek v časopise]
Článek popisuje výsledky testování kvality v 11 laboratořích konsorcia Euroflow pomocí standardizované metody nastavení cytometru, postupu zpracování vzorku a použití reagencií. Výsledky umožňují mezilaboratorní srovnání a včasné odhalení technických chyb v jednotlivých laboratořích. Vytvoření mezilaboratorního srovnání standardizovaných testování mnohobarevné cytometrie byl jedním z cílů projektu GA UK č. 802214 a tento grant včetně afiliace fakulty je v tomto článku dedikován. Článek byl publikován v roce 2015 (elektronicky 2014).
914613MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Polgárová, Kamila, Vášková, Martina, Froňková, Eva, Slámová, Lucie, Kalina, Tomáš, Mejstříková, Ester, Dobiášová, Alena, Fišer, Karel, Hrušák, Ondřej. Quantitave expression of regulatory and differentiation-related genes in the key steps of human hematopoiesis: The LeukoStage Database. Differentiation; research in biological diversity., 2015, sv. X, s. X–X. ISSN 0301-4681. IF 3.437. [Článek v časopise]
Ve článku ukazujeme výsledky analýzy exprese 90 vybraných genů pomocí nově zavedené qPCR array u maligních i nemaligních buněčných populací. Data umožňují srovnat expresi znaků v sortovaných buněčných populací od pacientů s liniovým přesmykem s jejich lymfoidními i myeloidními nemaligními protějšky získaných od zdravých kontrol, a podobně porovnat blasty od pacientů se swALL s leukemickými blasty od pacientů bez liniového přesmyku. Pomocí array bylo hodnoceno 10 diagnostických vzorků pacientů s liniovým přesmykem, dále 4 vzorky z dne 8 po zahájení terapie, 9 vzorků mezipopulace a 9 vzorků monocytoidních buněk od pacientů se swALL. Bližší informace viz článek v příloze a volně přístupná LeukoStage Database prezentující výsledky projektu. Výsledky analýzy byly dále korelovány s výsledky vyšetření transkriptomu (viz závěrečná zpráva).
V současné době je k dispozici zatím elektronická verze (e-pub ahead of print).
914613MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Slamova, Lucie, Starkova, Julia, Fronkova, Eva, Zaliova, Marketa, Reznickova, Leona, van Delft, Frederik Willem, Vodickova, Elena, Volejnikova, Jana, Zemanova, Zuzana, Polgarova, Kamila, Cario, Gunnar, Figueroa, Maria, Kalina, Tomas, Fiser, Karel, Bourquin, Jean Pierre, Bornhauser, Beat, Dworzak, Michael, Zuna, Jan, Trka, Jan, Stary, Jan, Hrusak, Ondrej, Mejstrikova, Ester. CD2-positive B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia with an early switch to the monocytic lineage. Leukemia, 2014, sv. 28(3), s. 609–620. ISSN 0887-6924. IF 10.431. [Článek v časopise]
Článek s dedikací grantu GAUK a afiliací fakulty.
76213RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.Klicpera, Milan; Javorský, Pavel. Development of crystal structure and magnetism in RCuAl3-xGax solid solutions. Journal of Alloys and Compounds , 2015, sv. 621, s. 78–85. ISSN 0925-8388. [Článek v časopise]
76213RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.Klicpera, Milan; Javorský, Pavel; Diviš, Martin. Magnetization and electrical resistivity measurements on CeCuAl3 single crystal. Journal of Physics: Conference Series , 2015, sv. 592, s. 012014–012014. ISSN 1742-6596. [Článek v časopise]
76213RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.Klicpera, Milan; Pastzorová, Jana; Javorský, Pavel. Specific heat study in (Ce,La)Pd2X2 compounds (X = Al, Ga). Journal of Superconductivity and Novel Magnetism , 2015, sv. 28, s. 859–862. ISSN 1557-1939. [Článek v časopise]
76213RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.Klicpera, Milan; Doležal, Petr; Prokleška, Jan; Prchal, Jiří; Javorský, Pavel. Magnetic and transport properties of CePd2Al2 single crystal. Journal of Alloys and Compounds , 2015, sv. 639, s. 51–59. ISSN 0925-8388. [Článek v časopise]
76213RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.Doležal, Petr; Klicpera, Milan; Prchal, Jiří; Javorský, Pavel. Structural phase transition in CePd2Ga2 under hydrostatic pressure. Acta Physica Polonica A , 2015, sv. 127, s. 219–221. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
DOI: 10.12693/APhysPolA.127.219
76213RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.Klicpera, Milan; Javorský, Pavel; Čermák, Petr; Schneidewind, Astrid; Ouladdiaf, Bachir; Diviš, Martin. Neutron scattering study of magnetic order in CeCuAl3 single crystal. Physical Review B , 2015, sv. 91, s. 224419–224419. ISSN 1098-0121. [Článek v časopise]
44214MUDr. Alžběta Fíková, Ph.D.Trylčová Jana. Effect of cancer-associated fibroblasts on the migration of glioma cells in vitro. Tumor Biology, 2015, sv. 36, s. 5873–5879. ISSN 1423-0380. IF 3.611. [Článek v časopise]
Dosažené výsledky za rok 2014 byly publikovány v roce 2015 v časopise Tumor biology.
592513Mgr. Tomáš Vendl, Ph.D.Vendl, Tomáš, Vondráček, Dominik, Kubáň, Vítězslav, Šípek, Petr. Immature stages of Taenioderini (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae): a report of hidden morphological diversity. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2014, sv. 54 (2), s. 571–604. ISSN 0374-1036. IF 0.574. [Článek v časopise]
1470414RNDr. Martina Borčinová, Ph.D.Plačková, Martina, Pitkina, Anastasiya, Marešová, Helena, Štěpánek, Václav, Kyslík, Pavel. Microbial community of soil subjected to industrial production of antibiotics: community characteristics and biotechnological potential. FEMS Microbiology Ecology, 2016, sv. --, s. --–--. ISSN 0000-0000. IF 3.568. [Článek v časopise]
Publikace bude odeslaná do připravovaného tématického vydání: Special Thematic Issue on Ecology of Soil Microorganisms
(deadline na odeslání manukriptu: 15.4.2016).

Manuskript, který právě podléhá interním korekcím je přiložen.

Zdržení v publikaci těchto výstupů bylo zapříčiněno nutností opakovat klíčové experimenty pro získání průkazně relevantních dat.
84314RNDr. Jarmila VargováHušková, Hana; Korecká, Katarína; Karban, Josef; Vargová, Jarmila; Vargová, Karina; Dusílková, Nina; Trněný, Marek; Stopka, Tomáš. Oncogenic microRNA‑155 and its target PU.1: an integrative gene expression study in six of the most prevalent lymphomas. International Journal of Hematology, 2015, sv. 102, s. 441–450. ISSN 0925-5710. IF 1.918. [Článek v časopise]
Spolupráce na publikaci věnující se studiu exprese onkogenní microRNA-155 a jejího targetu PU.1 u šesti typů B-buněčných lymfomů. Studie ukázala zvýšenou expresi miR-155 a sníženou expresi PU.1 u 5 testovaných malignit – CLL, DLBLC, HL, MZL a FL. Pouze u MCL se projevil mírně odlišný obrázek vztahu mezi miR-155 a PU.1. U nodálního typu MCL jsme pozorovali expresi PU.1 sníženou, zatímco exprese miR-155 nebyla změněna vůči zdravým kontrolám, a u cirkulujících MCL buněk (leukemizující MCL) byla exprese PU.1 normální na pozadí zvýšených hladin miR-155. Tyto nálezy mohou být rovněž důležité pro pochopení leukemizace u MCL.
84314RNDr. Jarmila VargováBurda, Pavel; Vargová, Jarmila; Čuřík, Nikola; Šálek, Cyril; Papadopoulos, Giorgio Lucio; Strouboulis, John; Stopka, Tomáš. GATA-1 inhibits PU.1 gene via DNA and histone H3K9 Methylation of its Distal Enhancer in Erythroleukemia. PLOS ONE, 2016, sv. 11, s. e0152234–0. ISSN 1932-6203. IF 3.234. [Článek v časopise]
Spolupráce na publikaci věnující se vzájemné interakci dvou důležitých hematopoetických faktorů GATA-1 a PU.1. V práci bylo ukázáno, že GATA-1 se váže na gen PU.1 a reguluje jeho expresi. Narušení tohoto mechanizmu vede k aberantní expresi PU.1, což přispívá k navození leukemického stavu.
776213RNDr. Martina Nohejlová, Ph.D.Nohejlová, Martina; Fatka, Oldřich. Ontogeny and morphology of Cambrian eocrinoid Akadocrinus (Barrandian area, Czech Republic). Bulletin of Geosciences , 2016, sv. 91, issue 1, s. 141–153. ISSN 1214-1119. IF 1.515. [Článek v časopise]
1624314Mgr. Piotr Paweł PierścieniakLuhanová, Eliška; Pierścieniak Piotr. Výsledky výzkumu v rámci grantu GA UK č. 1624314: Analýza textové složky dialogického typu v učebnicích češtiny jako cizího jazyka. Studie z aplikované lingvistiky, 2016, sv. 1/2016, s. ?–?. ISSN 1804-3200. [Článek v časopise]
Analýza textové složky dialogického typu v učebnicích češtiny jako cizího jazyka je roční grant č. 1624314 v rámci projektu GA UK v Praze, který proběhl v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze. Grant byl realizován v letech 2014/2015 a jeho řešiteli byli současní a bývalí studenti ÚČJTK FF UK v Praze Adriana Filas, Eliška Luhanová a Piotr Pierścieniak.

Článek by měl být přijat k publikaci v recenzovaném časopise (číslo 1-2016 nebo 2-2016). Prozatím nemáme potvrzení o přijetí do tisku. V rámci projektu vznikl korpus dialogových replik, které které respondenti (během výzkumu) v různé míře ohodnotili jako neautentické, nepřirozené nebo dokonce. nevhodné. Databáze je dostupná všem pedagogům ÚČJTK a také studentům oboru Učitelství češtiny jako cizího jazyka. Metodologie výzkumu bude prezentována v semináři Didaktické nástroje (učebnice, programy, korpusy) a práce s nimi - ABO500436 a v semináři Testování, měření a hodnocení v didaktice jazyka - ABO500585. Výsledky výzkumu poslouží k inovaci zmíněných předmětů.
1444214Mgr. Bohdana Divišová, Ph.D.Divišová, Bohdana. Krátká zpráva Ottaviana Roveretiho (1556-1626), lékaře Rudolfa II.. Dějiny věd a techniky, 2015, sv. 48., s. 151–173. ISSN 0300-4414. [Článek v časopise]
1638314PhDr. Mgr. Kristina Zábrodská, Ph.D.Zábrodská, Kristina. Our Grandmas didn´t just eat porridge. Culture, 2015, sv. 9, s. 113–122. ISSN 1857-7725. [Článek v časopise]
Článek na základě účasti na konferenci.
456213Mgr. Jakub Zahumenský, Ph.D.Gášková, Dana; Plášek, Jaromír; Jakub Zahumenský; Benešová, Ivana; Buriánková, Ľuboslava; Sigler, Karel. Alcohols are inhibitors of Saccharomyces cerevisiae multidrug-resistance pumps Pdr5p and Snq2p. Alcohols are inhibitors of Saccharomyces cerevisiae multidrug-resistance pumps Pdr5p and Snq2p, 2013, sv. 13(8), s. 782–795. ISSN 1567-1356. IF 2.818. [Článek v časopise]
Vzhledem k značné homologii zkoumaných kvasinkových proteinů Pdr5p a Snq2p s lidským P-glykoproteinem mají výsledky získané v téhle studii velký potenciální význam nejen pro léčbu kvasinkových onemocnění, ale též pro léčbu rakoviny. Jak Pdr5p a Snq2p, tak P-glykopreotein se totiž výrazně podílejí na vzniku fenoménu mnohočetné lékové rezistence v kvasinkách (Pdr5p a Snq2p) a lidských, zejména nádorových, buňkách (P-glykoprotein).

Poděkováni Grantové Agentuře bylo nedopatřením smazáno při úpravách sekce "Acknowledgements", které jsme dělali při sloupcových korekturách. Poděkování se však objeví jak v článku již odeslaném do tisku, tak v dalších dvou, které budou v blízké době odeslány.
624214Mgr. Jaromír Mazák, Ph.D.Mazák, Jaromír. Teorie sociálních hnutí: přehledová studie. Acta Universtitatis Carolinae (AUC), 2016, sv. teprve vyjde, s. ještě nemá oficiální stránkování–ještě nemá oficiální stránkování. ISSN 0567-8293. [Článek v časopise]
Článek byl dokončen v létě 2015 a s dobrým ohlasem prošel recenzním řízením (drobné připomínky byly zapracovány). Nyní článek čeká na publikování.
1334614Mgr. Alena Koukalová, Ph.D.Šachl, Radek, Amaro, Mariana, Aydogan, Gokcan, Koukalova, Alena, Mikhalyov, Ilya, Boldyrev, Ivan, Humpolíčková, Jana, Hof, Martin. On multivalent receptor activity of GM1 in cholesterol containing membranes. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 2015, sv. 1853, s. 850–857. ISSN 0167-4889. IF 5.019. [Článek v časopise]
324413PhDr. Eva Krulichová, Ph.D.Podaná, Z., Moravcová, E.. Juvenile Delinquency in the Czech Republic: First Results of the ISRD-3 Self-Report Survey. AUC Philosophica et Historica 2/2012: Studia Sociologica XVIII - Studies on Criminology, 2014, sv. 2, s. 57–68. ISSN 0567-8293. [Článek v časopise]
324413PhDr. Eva Krulichová, Ph.D.Moravcová, E.. Methodological Aspects of Gang Membership: the Case of the Czech Republic. AUC Philosophica et Historica 2/2012: Studia Sociologica XVIII - Studies on Criminology, 2014, sv. 2, s. 69–83. ISSN 0567-8293. [Článek v časopise]
324413PhDr. Eva Krulichová, Ph.D.Buriánek, J., Moravcová, E.. Faktory vzniku delikventních tendencí u školní mládeže. Geografické rozhledy, 2015, sv. 24, s. 26–27. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
934213Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.Kmentová, Milena. Funkční ovlivňování témbrového a fonematického sluchu předškolních dětí. Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, 2015, sv. 23/2015/číslo 2, s. 23–25. ISSN 1210-3683. [Článek v časopise]
690214RNDr. Martin Balko, Ph.D.Balko, Martin and Valtr, Pavel. A SAT attack on the Erdős–Szekeres conjecture. Electronic Notes in Discrete Mathematics, 2015, sv. 49, s. 425–431. ISSN 1571-0653. [Článek v časopise]
A classical conjecture of Erdős and Szekeres states that every set of 2^(k−2)+1 points in the plane in general position contains k points in convex position. In 2006, Peters and Szekeres introduced the following stronger conjecture: every red-blue coloring of the edges of the ordered complete 3-uniform hypergraph on 2^(k−2)+1 vertices contains an ordered k-vertex hypergraph consisting of a red and a blue monotone path that are vertex disjoint except for the common end-vertices.

Applying the state of art SAT solver, we refute the conjecture of Peters and Szekeres. We also apply techniques of Erdős, Tuza, and Valtr to refine the Erdős–Szekeres conjecture in order to tackle it with SAT solvers.
1262213RNDr. Martin Balko, Ph.D.Eliáš, Marek and Matoušek, Jiří and Roldán-Pensado, Edgardo and Safernová, Zuzana . Lower bounds on geometric Ramsey functions. SIAM Journal on Discrete Mathematics, 2014, sv. 28, s. 1960–1970. ISSN 0895-4801. [Článek v časopise]
We continue a sequence of recent works studying Ramsey functions for semialgebraic predicates in $\mathbb{R}^d$. A $k$-ary semialgebraic predicate $\Phi(x_1,\ldots,x_k)$ on $\mathbb{R}^d$ is a Boolean combination of polynomial equations and inequalities in the $kd$ coordinates of $k$ points $x_1,\ldots,x_k\in\mathbb{R}^d$. A sequence $P=(p_1,\ldots,p_n)$ of points in $\mathbb{R}^d$ is called $\Phi$-homogeneous if either $\Phi(p_{i_1}, \ldots,p_{i_k})$ holds for all choices $1\le i_1<\cdots<i_k\le n$, or it holds for no such choice. The Ramsey function $R_\Phi(n)$ is the smallest $N$ such that every point sequence of length $N$ contains a $\Phi$-homogeneous subsequence of length $n$. Conlon et al. constructed the first examples of semialgebraic predicates with the Ramsey function bounded from below by a tower function of arbitrary height: for every $k\ge 4$, they exhibit a $k$-ary $\Phi$ in dimension $2^{k-4}$ with $R_\Phi$ bounded below by a tower of height k-1. We reduce the dimension in their construction, obtaining a $k$-ary semialgebraic predicate $\Phi$ on $\mathbb{R}^{k-3}$ with $R_\Phi$ bounded below by a tower of height k-1. We also provide a natural geometric Ramsey-type theorem with a large Ramsey function. We call a point sequence $P$ in $\mathbb{R}^d$ order-type homogeneous if all (d+1)-tuples in $P$ have the same orientation. Every sufficiently long point sequence in general position in $\mathbb{R}^d$ contains an order-type homogeneous subsequence of length $n$, and the corresponding Ramsey function has recently been studied in several papers. Together with a recent work of Bárány, Matoušek, and Pór, our results imply a tower function of $\Omega(n)$ of height $d$ as a lower bound, matching an upper bound by Suk up to the constant in front of $n$.
690214RNDr. Martin Balko, Ph.D.Matoušek, Jiří and Patáková, Zuzana. Multilevel Polynomial Partitions and Simplified Range Searching. Discrete & Computational Geometry, 2015, sv. 54, s. 22–41. ISSN 0179-5376. [Článek v časopise]
The polynomial partitioning method of Guth and Katz has numerous applications in discrete and computational geometry. It partitions a given n-point set P in R^d using the zero set Z(f) of a suitable d-variate polynomial f. Applications of this result are often complicated by the problem, “What should be done with the points of P lying within Z(f)?” A natural approach is to partition these points with another polynomial and continue further in a similar manner. So far this has been pursued with limited success—several authors managed to construct and apply a second partitioning polynomial, but further progress has been prevented by technical obstacles. We provide a polynomial partitioning method with up to d polynomials in dimension d, which allows for a complete decomposition of the given point set. We apply it to obtain a new algorithm for the semialgebraic range searching problem. Our algorithm has running time bounds similar to a recent algorithm by Agarwal et al., but it is simpler both conceptually and technically. While this paper has been in preparation, Basu and Sombra, as well as Fox, Pach, Sheffer, Suk, and Zahl, obtained results concerning polynomial partitions which overlap with ours to some extent.
1592614RNDr. Anna Svatoňová, Ph.D.Chytilová Anna. Tumour necrosis factor-a contributes to improved cardiac ischaemic tolerance in rats adapted to chronic continuous hypoxia. Acta Physiologica, 2015, sv. 214, s. 97–108. ISSN 1748-1716. IF 4.382. [Článek v časopise]
667712Mgr. et Mgr. Markéta Ježková, Ph.D.Ježková, Markéta. Hans von Aachen: Unpublished drawings of cameos from the collection of the Granvelle family. Studia Rudolphina, 2015, sv. 15, s. 37–47. ISSN 1213-5372. [Článek v časopise]
66214RNDr. Zuzana Vojtěchová, Ph.D.Vojtechova, Zuzana, Sabol, Ivan, Salakova, Martina, Turek, Lubomir, Grega, Marek, Smahelova, Jana, Vencalek, Ondrej, Lukesova, Eva, Klozar, Jan, Tachezy, Ruth . Analysis of the integration of human papillomaviruses in head and neck tumours in relation to patients´ prognosis. International Journal of Cancer, 2016, sv. 138, s. 386–395. ISSN 1097-0215. IF 5.085. [Článek v časopise]
Publikace je stěžejním výstupem celého projektu. Zahrnuje výsledky analýzy statusu HPV genomu v souboru tonsilárních nádorů řešenou různými metodickými přístupy (mapování E2 genu, APOT assay, Southern blot). Vzhledem k možnosti využití metody mapování E2 genu také na řezech tonsilárních nádorů zalitých v parafínu, byla provedena analýza vlivu integrace HPV do hostitelského genomu na prognózu pacienta u souboru 186 pacientů.
1130214Mgr. Zuzana DudováCrous, PW; ...; Hubka, V; ....; Kolařík, M; et al.. Fungal Planet description sheets: 371–399. Persoonia, 2015, sv. 35, s. 264–327. ISSN 0031-5850. IF 5.3. [Článek v časopise]
Popis nového druhu Aspergillus citocrescens.
Plná citace: Crous, PW; Wingfield, MJ; Le, Roux, JJ; Richardson, DM; Strasberg, D; Shivas, RG; Alvarado, P; Edwards, J; Moreno, G; Sharma, R; Sonawane, MS; Tan, YP; Altés, A; Barasubiye, T; Barnes, CW; Blanchette, RA; Boertmann, D; Bogo, A; Carlavilla, JR; Cheewangkoon, R; Daniel, R; de, Beer, ZW; de, Jesús, Yáñez-Morales, M; Duong, TA; Fernández-Vicente, J; Geering, ADW; Guest, DI; Held, BW; Heykoop, M; Hubka, V; Ismail, AM; Kajale, SC; Khemmuk, W; Kolařík, M; Kurli, R; Lebeuf, R; Lévesque, CA; Lombard, L; Magista, D; Manjón, JL; Marincowitz, S; Mohedano, JM; Nováková, A; Oberlies, NH; Otto, EC; Paguigan, ND; Pascoe, IG; Pérez-Butrón, JL; Perrone, G; Rahi, P; Raja, HA; Rintoul, T; Sanhueza, RMV; Scarlett, K; Shouche, YS; Shuttleworth, LA; Taylor, PWJ; Thorn, RG; Vawdrey, LL; Solano-Vidal, R; Voitk, A; Wong, PTW; Wood, AR; Zamora, JC; Groenewald, JZ (2015) Fungal Planet description sheets: 371–399. Persoonia 35: 264-327.
1130214Mgr. Zuzana DudováHubka, V; Novakova, A; Peterson, SW; Frisvad, JC; Sklenar, F; Matsuzawa, T; Kubatova, A; Kolarik, M. Reappraisal of Aspergillus section Nidulantes with descriptions of two new sterigmatocystin producing species. Plant Systematics and Evolution, 2016, sv. under review, s. under review–under review. ISSN 0027-5514. IF 1.422. [Článek v časopise]
Popis dvou nových druhů a dvou nových sekcí rodu Aspergillus.
1130214Mgr. Zuzana DudováHubka, V; Novakova, A; Samson, RA; Houbraken, J; Frisvad, J; Sklenar, F; Pereira, CS; Kolarik, M. Aspergillus europaeus sp. nov., a widely distributed soil-borne species related to A. wentii (section Cremei). Plant Systematics and Evolution, 2016, sv. under review, s. under review–under review. ISSN 0027-5514. IF 1.422. [Článek v časopise]
1130214Mgr. Zuzana DudováJurjevic, Z; Kubatova, A; Kolarik, M; Hubka , V. Taxonomy of Aspergillus section Petersonii sect. nov. encompassing indoor and soilborne species with predominant tropical distribution. Plant Systematics and Evolution, 2015, sv. 301, s. 2441–2462. ISSN 0027-5514. IF 1.422. [Článek v časopise]
Popis dvou nových druhů a tří nových sekcí rodu Aspergillus.
1130313PhDr. Magdaléna Gorčíková, Ph.D.Gorčíková, Magdaléna; Šafr, Jiří. Interakce dětí s rodiči a vývoj rané čtenářské gramotnosti na počátku školní docházky. Československá psychologie: časopis pro teorii a praxi, 2016, sv. Czechoslovak psychology 2016, SUPPLEMENT 1, s. xx–xx. ISSN 0009-062X. IF 0.239. [Článek v časopise]
Abstrakt byl přijat, článek byl revidován a je v recenzním řízení.
1682214PhDr. Jitka Lešanovská, Ph.D.Tomas Havranek, Zuzana Irsova, Jitka Lesanovska. Bank efficiency and interest rate pass-through: Evidence from Czech loan products. Economic Modelling, 2016, sv. Volume 54, s. 153–169. ISSN 0264-9993. [Článek v časopise]
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999316000080
236213Mgr. Zuzana Chmátalová, Ph.D.Chmátalová, Zuzana, Skoumalová, Alice. Oxidační stres u Alzheimerovy choroby a jeho důsledky. Klinická biochemie a metabolismus, 2014, sv. 22 (43), s. 190–196. ISSN 1210-7921. [Článek v časopise]
236213Mgr. Zuzana Chmátalová, Ph.D.Chmátalová, Zuzana, Vyhnálek, Martin, Laczó, Jan, Hort, Jakub, Skoumalová, Alice. Analysis of lipophilic fluorescent products in blood ofAlzheimer’s disease patients. Journal of cellular and molecular medicine, 2016, sv. XX, s. 1–6. ISSN 1582-4934. IF 4.014. [Článek v časopise]
Článek zatím vyšel pouze online jako open-access a lze ho citovat pomocí doi: 10.1111/jcmm.12824
1404213PharmDr. Monika Kopečná, Ph.D.Diblíková Denisa, Kopečná Monika, Školová Barbora, Krečmerová Marcela, Roh Jaroslav, Hrabálek Alexandr, Vávrová Kateřina. Transdermal delivery and cutaneous targeting of antivirals using a penetration enhancer and lysolipid prodrugs. Pharmaceutical research, 2014, sv. 31, s. 1071–1081. ISSN 0724-8741. IF 3.42. [Článek v časopise]
Článek shrnuje výsledky studia antivirových léčiv ze skupiny derivátů acyklických nukleosid fosfonátů. (ANP) z hlediska jejich prostupu skrz a kumulaci v lidské kůži a ovlivnění obou těchto dějů použitím akcelerantu DDAK. Schopnost ANP samotných prostupovat skrz lidskou kůži je velmi nízká, ovšem použitím DDAK je tento prostup zvýšen do míry přijatelné pro transdemální podání zkoumaných léčiv. Na druhou stranu lysolipidová proléčiva výše zmíněných látek se hromadila výhradně ve svrchních vrstvách kůže, aniž by ve významném množství prostupovala skrz kůži. Použitím kombinace ANP s DDAK nebo volbou jejich lipofilních proléčiv tedy lze cílit léčbu jako systémovou (transdermální podání) či lokální (kumulace ve svrchních vrstvách kůže).
754213Mgr. Barbora Opelka Somerová, Ph.D.Jančůchová-Lásková, Jitka; Landová, Eva; Frynta,Daniel. Are genetically distinct lizard species able to hybridize? A review . Current Zoology , 2015, sv. 61 (1), s. 155–180. ISSN 1674-5507. IF 1.594. [Článek v časopise]
Review dostupné literatury o mezidruhové hybridizaci v rámci řádu Squamata. V rámci tohoto článku se autoři zaměřili na partenogenitecké a polyploidní druhy z čeledí Lacertidae, Teiidae a Gekkonidae. K určení genetické divergence byly použity sekvence jaderného HKY85 a mitochondriálního cyt b genu. Z dostupných dat vyplynulo, že horní hranice divergence u hybridizujících druhů se pohybuje mezi 18 - 21%, což je srovnatelné s jinými skupinami obratlovců. Narozdíl však od jiných skupin, F1 hybridi bývají u šupinatých alespoň částečně fertilní a to umožňuje genetickou introgressi i mezi geneticky vzdálenými druhy. Spojitost s genetickou divergencí a fertilitou F1 hybridů nebyla v tomto článku prokázána.
754213Mgr. Barbora Opelka Somerová, Ph.D.Abramjan, Andran; Bauerová, Anna; Somerová, Barbora; Frynta, Daniel. Why is the tongue of blue-tongued skinks blue? Reflectance of lingual surface and its consequences for visual perception by conspecifics and predators. The Science of Nature, 2015, sv. 102:42, s. 1–12. ISSN 0028-1042. IF 2.098. [Článek v časopise]
Zvířata z rodu tiliqua jsou charakteristická svými modře zbarvenými jazyky, které dost často ukazů v případě, že se cítí ohrožena. Z dostupné literatury nebylo jasné, zda je neobvyklé zbarvení jazyků antipredačních mechanismem či slouží spíše k mezidruhové komunikaci. Pomocí spektrofotometrických měření a vizuálního modelování autoři dospěli k závěrům:
1) Zbarvení jazyku není podstatně ovlivněno množstvím melaninu obsaženého v kůži.
2) Lingvální a ústní tkáň jsou UV-reflektivní, modré jazyky mají podobné chrimatické vlastnosti jako modrá kůže kůže jiných druhů ještěrů.
3) Vzhledem k větší UV citlivosti ve vidění denních ještěrů, sociálnímu chování a vyšší agresivitě mezi jedinci rodu Tiliqua, se autoři spíše domnívají, že modré jazyky slouží ke komunici s jinými ještěry na mezidruhové úrovni a anti-predační efekt je pouze sekundární funkcí.
754213Mgr. Barbora Opelka Somerová, Ph.D.Frýdlová, Petra; Frynta, Daniel. Strong support for Rensch’s rule in an American clade of lizards (Teiidae and Gymnophtalmidae) and a paradox of the largest tejus. The Science of Nature, 2015, sv. 102 (5-6), s. 1–11. ISSN 0028-1042. IF 2.098. [Článek v časopise]
Podle Renschova pravidla se velikostní pohlavní dimorfismus (SSD) zvyšuje s velikostí těla v taxonech, kde je větší samec než samice a v toxonech, kde je větší samice se zmenšuje. V tomto článku byla studována aplikace tohoto pravidla na ještěrky z čeledí Teiidae a Gymnophthalmidae z Nového světa. Poznatky získané analýzou velikosti u jedinců z těchto čeledí až na jednu výjimku potvrdili správnost tohoto pravidla. U podčeledi Tupinambinae byl SSD prokázán pouze v omezené míře. Naopak případy extrémního SSD byly zjištěny u rodů Ameiva a Cnemidophorus. u kterých je samec výrazně větší. Tyto nové poznatky stojí o další prozkoumání.
Data získaná v rámci tohoto grantu během jeho řešení pomohla k sepsání tohoto článku doktorce Frýdlové a docentu Fryntovi.
754213Mgr. Barbora Opelka Somerová, Ph.D.Frýdlová, Petra; Cikánová, Veronika; Velenský, Petr; Frynta, Daniel. Offenders tend to be heavier: experimental encounters in Mangrove-dwelling monitor lizards (Varanus indicus). Zoology, 2016, sv. NA, s. NA–NA. ISSN 0944-2006. IF 1.670. [Článek v časopise]
V tomto článku bylo zkoumáno agresivní chování mezi samci varanů druhu Varanus indicus. Analýzy objevily významnost jak relativní tak absolutní velikosti těla. S rostoucí hmotností těla roste i intenzita útoků.
Článek byl zatím submitován 2.1.2016 do IF časopisu Zoology a čeká se na vyjádření recenzentů.
270513MUDr. Karolína Vocetková, Ph.D.Amler, Evzen; Filova, Eva; Buzgo, Matej; Prosecka, Eva; Rampichova, Michala; Necas, Alois; Nooeaid, Patcharakamon; Boccaccini, Aldo R. Functionalized nanofibers as drug-delivery systems for osteochondral regeneration. Nanomedicine, 2014, sv. 9, s. 1083–1094. ISSN 1743-5889. IF 5.413. [Článek v časopise]
270513MUDr. Karolína Vocetková, Ph.D.Plencner, Martin; Prosecka, Eva; Rampichova, Michala; East, Barbora; Buzgo, Matej; Vyslouzilova, Lucie; Hoch, Jiri; Amler, Evzen. Significant improvement of biocompatibility of polypropylene mesh for incisional hernia repair by using poly-ε-caprolactone nanofibers functionalized with thrombocyte-rich solution. International Journal of Nanomedicine, 2015, sv. 10, s. 2635–2646. ISSN 1178-2013. IF 4.383. [Článek v časopise]
270513MUDr. Karolína Vocetková, Ph.D.Plencner, Martin; East, Barbora; Tonar, Zbynek; Otahal, Martin; Prosecka, Eva; Rampichova, Michala; Krejci, Tomas; Litvinec, Andrej; Buzgo, Matej; Mickova, Andrea; Necas, Alois; Hoch, Jiri; Amler, Evzen. Abdominal closure reinforcement by using polypropylene mesh functionalized with poly-ε-caprolactone nanofibers and growth factors for prevention of incisional hernia formation. International Journal of Nanomedicine, 2014, sv. 9, s. 3263–3277. ISSN 1178-2013. IF 4.383. [Článek v časopise]
270513MUDr. Karolína Vocetková, Ph.D.Rampichova, Michala; Buzgo, Matej; Chvojka, Jiri; Prosecka, Eva; Kofronova, Olga; Amler, Evzen. Cell penetration to nanofibrous scaffolds: Forcespinning®, an alternative approach for fabricating 3D nanofibers. Cell Adhesion & Migration, 2014, sv. 8, s. 36–41. ISSN 1933-6918. IF 4.505. [Článek v časopise]
36213PhDr. Magdaléna Rysová, Ph.D.Rysová, Magdaléna. Způsoby vyjadřování vztahu příčiny a důsledku v textu – alternativy pro „proto“ a „protože“. Didaktické studie, 2013, sv. 5, s. 39–54. ISSN 1804-1221. [Článek v časopise]
716314RNDr. Petr Křišťan, Ph.D.Jakubisova, Eva. Magneto-optical studies of BaFe12O19 films grown by metallo-organic decomposition. OPTICAL MATERIALS EXPRESS, 2015, sv. 5(6), s. 1323–1330. ISSN 2159-3930. IF 2.844. [Článek v časopise]
716314RNDr. Petr Křišťan, Ph.D.Kohout, Jaroslav. Low temperature behavior of hyperfine fields in amorphous and nanocrystalline FeMoCuB. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 2015, sv. 117(17), s. 17B718-1–17B718-4. ISSN 0021-8979. IF 2.183. [Článek v časopise]
716314RNDr. Petr Křišťan, Ph.D.Křišťan, Petr. Nuclear Magnetic Resonance in Hexaferrite/Maghemite Composite Nanoparticles. ACTA PHYSICA POLONICA A, 2015, sv. 127(2), s. 514–516. ISSN 0587-4246. IF 0.530. [Článek v časopise]
716314RNDr. Petr Křišťan, Ph.D.Křišťan, Petr. Structure of Iron Oxide Nanoparticles Studied by Fe-57 NMR. ACTA PHYSICA POLONICA A, 2014, sv. 126(1), s. 138–139. ISSN 0587-4246. IF 0.530. [Článek v časopise]
662214MUDr. Stanislav Lacko, Ph.D.Ošťádal, Petr. Increasing venoarterial extracorporeal membrane oxygenation flow negatively affects left ventricular performance in a porcine model of cardiogenic shock.. Journal of Translational Medicine, 2015, sv. Aug 15, s. 266–266. ISSN 1479-5876. IF 3.93. [Článek v časopise]
Mlcek M, Kruger A, Hala P, Lacko S, Mates M, Vondrakova D, Svoboda T, Hrachovina M, Janotka M, Psotova H, Strunina S, Kittnar O, Neuzil P.
1310414Mgr. Lucie HereinováLandová, Eva; Musilová, Veronika; Polák, Jakub; Sedláčková, Kristýna; Frynta, Daniel. Antipredatory reaction of the leopard gecko Eublepharis macularius to snake predators. Current Zoology, 2016, sv. 62, s. 439–450. ISSN 1674-5507. IF 1.594. [Článek v časopise]
Podpořili jsme a účastnili se tohoto projektu, abychom poukázali na to, že vrozený strach z hadů je více rozšířený fenomén. Můžeme ho nalézt i u gekončíků.
546613RNDr. Michaela Hájková, Ph.D.Hajkova, Michaela. A local application of mezenchymal stem cells and cyclosporine A attenuates immune response by a swich in macrophage phenotype. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 2015, sv. xx, s. xx–xx. ISSN 0000-0000. IF 5.19. [Článek v časopise]
Článek přijatý v červnu 2015. Zatím jen online verze (29.6.2015)
(J Tissue Eng Regen Med. 2015 Jun 29. doi: 10.1002/term.2044. [Epub ahead of print])
546613RNDr. Michaela Hájková, Ph.D.Javorkova, Eliska. Modulation of the Early Inflammatory Microenvironment in the Alkali-Burned Eye by Systemically Administred Interferon--Treated Mesenchymal Stromal Cells. Stem Cells and Development, 2014, sv. 23, s. 2490–2500. ISSN 2013-0568. IF 3.727. [Článek v časopise]
248213MUDr. Klára Roženková, Ph.D.Rozenkova, Klara; Malikova, Jana; Nessa, Azizun; Dusatkova, Lenka; Bjørkhaug, Lise; Obermannova, Barbora; Dusatkova, Petra; Kytnarova, Jitka; Aukrust, Ingvild; Najmi, Laeya A.; Rypackova, Blanka; Sumnik, Zdenek; Lebl, Jan; Njølstad Pal R.; Hussain, Khalid; Pruhova, Stepanka . High Incidence of Heterozygous ABCC8 and HNF1A Mutations in Czech Patients With Congenital Hyperinsulinism.. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2015, sv. 100 (12), s. 1540–1549. ISSN 0021-972X. IF 6.209. [Článek v časopise]
1164213Mgr. Klára Bártová, Ph.D.Bártová Klára, Valentova Varella, Jaroslava. Homosexualita a homosocialita z evoluční perspektivy.. Vesmír, 2015, sv. 94, s. 360–361. ISSN 1214-4029. [Článek v časopise]
Odkaz na online versi: http://casopis.vesmir.cz/clanek/homosexualita-a-homosocialita-z-evolucni-perspektivy
1164213Mgr. Klára Bártová, Ph.D.Bártová, Klára, Štěrbová, Zuzana, Valentova Varella, Jaroslava. Souvislost genderové nonkonformity a mužské homosexuální orientace: přehledový článek.. Československá psychologie, 2016, sv. X, s. XXX–XXX. ISSN 0009-062X. IF 0.24. [Článek v časopise]
Publikace byla přijata do tisku. Potvrzení o přijetí viz příloha.

Článek zaslaný k recenznímu řízení (kvůli slepému recenznímu řízení zatím bez dedikací a afiliace) viz příloha.
1164213Mgr. Klára Bártová, Ph.D.Valentova Varella, Jaroslava, Bártová, Klára, Štěrbová, Zuzana, Varella Corrêa, Marco Antonio. Preferred and actual relative height are modulated by sex, sexual orientation, and dominance: evidence from Czech Republic and Brazil.. Personality and Individual Differences, 2016, sv. X, s. XXX–XXX. ISSN 0191-8869. IF 1.951. [Článek v časopise]
Článek je zatím dostupný pouze v online versi.

doi:10.1016/j.paid.2016.01.049
842313RNDr. Kristýna Boušová, Ph.D.Boušová Kristýna. PIP2 and PIP3 interact with N-terminus region of TRPM4 channel. Biophysical Chemistry, 2015, sv. 205, s. 24–32. ISSN 0301-4622. IF 1.986. [Článek v časopise]
ABSTRACT:
The transient receptor potential melastatin 4 (TRPM4) is a calcium-activated non-selective ion channel broadly
expressed in a variety of tissues. Receptor has been identified as a crucial modulator of numerous calcium
dependent mechanisms in the cell such as immune response, cardiac conduction, neurotransmission and insulin
secretion. It is known that phosphoinositide lipids (PIPs) play a unique role in the regulation of TRP channel
function. However the molecular mechanism of this process is still unknown. We characterized the binding
site of PIP2 and its structural analogue PIP3 in the E733–W772 proximal region of the TRPM4 N-terminus via
biophysical and molecular modeling methods. The specific positions R755 and R767 in this domain were
identified as being important for interactions with PIP2/PIP3 ligands. Their mutations caused a partial loss of
PIP2/PIP3 binding specificity. The interaction of PIP3 with TRPM4 channels has never been described before.
These findings provide new insight into the ligand binding domains of the TRPM4 channel.
842313RNDr. Kristýna Boušová, Ph.D.Boušová Kristýna. Characterization of the part of N-terminal PIP2 binding site of the TRPM1 channel. Biophysical Chemistry, 2015, sv. 207, s. 135–142. ISSN 0301-4622. IF 1.986. [Článek v časopise]
ABSTRACT:
Transient receptor potential melastatin-1 (TRPM1) is a calciumchannel that is essential for the depolarization of
photo-responsive retinal bipolar cells, but most of the physiological functions and cellular roles of this channel
are still poorly understood. Most transient receptor potential (TRP) channels are typically regulated by intracellular
proteins and other signalingmolecules. Phosphatidylinositol-4,5 bisphosphate (PIP2), a minor phospholipid
component of cellmembranes, has previously been shown to directly bind TRP channels and to play a unique role
inmodulating receptor function. To characterize the binding of PIP2 as a potential regulator of TRPM1, weutilized
biophysical methods and molecular modeling to study the interactions of PIP2 with an N-terminal fragment of
TRPM1 (residues A451–N566). The basic N-terminal residue K464 of TRPM1 suggests that it is part of putative
pleckstrin homology (PH) domain and is involved in the interactions with PIP2. This is the first report detailing
the binding of PIP2 at the N-terminus of the TRPM1 receptor.
308414Mgr. Františka Jirousová, Ph.D.Jirousová, Františka. Teilhard de Chardin's Theory of Spiritual Evolution. Teilhard Studies , 2015, sv. 70, Spring 2015, s. 1–24. ISSN 0739-2303. [Článek v časopise]
108214Mgr. Lucie Kosinová, Ph.D.Kosinová, Lucie. Impaired gene expression in pancreatic islets early after isolation can affect the results of gene expression studies. Transplantation, 2015, sv. 99, s. S180–S180. ISSN 0041-1337. IF 3.828. [Článek v časopise]
Jedná se o abstrakt z konference IPITA-IXA-CTS 2015 Joint Congress konané 15.-19. listopadu 2015 v Melbourne v Austrálii, kde byly prezentovány průběžné výsledky grantového projektu. Abstrakt byl uveřejněn v příloze listopadového vydání časopisu Transplantation a poskytuje tak citovatelnou publikaci.
546113MUDr. Ivana WolfováGažová Ivana. Spatial navigation in young versus older adults.. Frontiers of Aging Neuroscience, 2013, sv. 5, s. 94–94. ISSN 1663-4365. IF 2.843. [Článek v časopise]
546113MUDr. Ivana WolfováLaczó Jan. APOE and spatial navigation in amnestic MCI: results from a computer-based test.. Neuropsychology, 2014, sv. 28(5), s. 676–684. ISSN 0894-4105. IF 3.269. [Článek v časopise]
546113MUDr. Ivana WolfováLaczó Jan. The effect of TOMM40 on spatial navigation in amnestic mild cognitive impairment.. Neurobiology of Aging, 2015, sv. 36(6), s. 2024–2033. ISSN 0197-4580. IF 5.013. [Článek v časopise]
323615Mgr. Aleš Urban, Ph.D.Urban, Aleš; Kyselý, Jan. Application of spatial synoptic classification in evaluating links between heat stress and cardiovascular mortality and morbidity in Prague, Czech Republic. International Journal of Biometeorology, 2015, sv. -, s. 1–12. ISSN 1432-1254. IF 3.246. [Článek v časopise]
Publikováno online:
DOI 10.1007/s00484-015-1055-1

Abstrakt: Spatial synoptic classification (SSC) is here first employed in assessing heat-related mortality and morbidity in central Europe. It is applied for examining links between weather patterns and cardiovascular (CVD) mortality and morbidity in an extended summer season (16 May–15 September) during 1994–2009. As in previous studies, two SSC air masses (AMs) – dry tropical (DT) and moist tropical (MT) – are associated with significant excess CVD mortality in Prague, while effects on CVD hospital admissions are small and insignificant. Excess mortality for ischaemic heart diseases is more strongly associated with DT, while MT has adverse effect especially on cerebrovascular mortality. Links between the oppressive AMs and excess mortality relate also to conditions on previous days, as DT and MT occur in typical sequences. The highest CVD mortality deviations are found one day after a hot spell’s onset, when temperature as well as frequency of the oppressive AMs are highest. Following this peak is typically DT- to MT-like weather transition, characterized by decrease in temperature and increase in humidity. The transition between upward (DT) and downward (MT) phases is associated with the largest excess CVD mortality, and the change contributes to the increased and more lagged effects on cerebrovascular mortality. The study highlights the importance of critically evaluating SSC’s applicability and benefits within warning systems relative to other synoptic and epidemiological approaches. Only a subset of days with the oppressive AMs is associated with excess mortality, and regression models accounting for possible meteorological and other factors explain little of the mortality variance.
606112Mgr. Ilona Kalasová, Ph.D.Kalasova Ilona, Fáberová Veronika, Kalendová Alžběta, Yildirim Sukriye, Uličná Lívia, Venit Tomáš, Hozák Pavel. Tools for visualization of phosphoinositides in the cell nucleus. Histochemistry and cell biology, 2016, sv. -, s. -–-. ISSN 0948-6143. IF 3.054. [Článek v časopise]
691412RNDr. Jakub Klener, Ph.D.Klener, Jakub; Štěpánek, Josef. UV resonance Raman study of PolyA and PolyU complexes: Mg2+-induced formation of PolyU.PolyA.PolyU triplexes. Vibrational Spectroscopy, 2015, sv. 81, s. 32–39. ISSN 0924-2031. IF 2.003. [Článek v časopise]
1092214RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.Pitoňák, Michal; Spilková, Jana. Homophobic Prejudice in Czech Youth: a Sociodemographic Analysis of Young People’s Opinions on Homosexuality. Sexuality Research and Social Policy, 2015, sv. online first, s. online first–online first. ISSN 1553-6610. IF 0.871. [Článek v časopise]
Článek, byl publikován v režimu online-first v prestižním žurnále Sexuality Research and Social Policy, 22. prosince 2015. Článek je významným příspěvkem v problematice regionální analýzy homofobie a heteronormativity a jejich determinant působících na populaci mladistvých, u kterých jsme analýzu prováděli. Článek má relevanci pro celou oblast střední a východní Evropy a je prvním článkem který empiricky studuje determinanty homofobního klimatu v ČR. Předpokládáme tak více než formální impakt, ale rovněž i impakt společenský a politicko-formativní.
396213Mgr. Daniel Šmít, Ph.D.Šmít, Daniel, Fouquet, Coralie, Pincet, Frederic,Trembleau, Alain, Zapotocky, Martin. Axon zippering in neuronal cell culture and its biophysical modeling. BMC Neuroscience, 2015, sv. 16, s. 298–298. ISSN 1471-2202. IF 2.67. [Článek v časopise]
Recenzovaný rozšířený abstract posterového sdělení na kongresu CNS 2015 v Praze.
540214Mgr. Hana Velová, Ph.D.Těšický, Martin & Vinkler, Michal. Trans-Species Polymorphism in Immune Genes: General Pattern or MHC-Restricted Phenomenon?. Journal of Immunology Research, 2015, sv. Volume 2015, Article ID 838035, s. 1–10. ISSN 2314-7156. IF 2.812. [Článek v časopise]
Cílem tohoto článku bylo shrnout dostupnou literaturu zabývající se mezidruhovým polymorfismem (trans-species polymorphism, TSP) u imunitních genů, vytvořit souhrnnou databázi příkladů TSP u genů vrozené a získané imunity a pokusit se nastínit možné otázky výzkumu TSP. Za tímto účelem byla systematicky prohledávaná databáze odborných článků Web of Science podle klíčových slov (jako TSP, či trans-species polymorphism atd.). Článek se snaží odpovědět na otázku, zda to, že se většina studií zabývajících se TSP v současnosti zaměřuje především na geny hlavního histokompatibilního komplexu (MHC geny) a jen výrazně menší pozornost je věnována jiným skupinám genů, znamená, že jde pouze o MHC specifický fenomén anebo se jedná o univerzálně rozšířený fenomén zachování starobylé imunitní variability. Ukazuje se, že TSP jako výsledek působení dlouhotrvající silné balancující selekce u funkčně významných lokusů není jev omezen pouze na MHC nebo na imunitní geny, ale jev univerzálně rozšířený, přestože působení silné balancující selekce je spíše vzácné. Vhodné kandidátní geny pro hledání TSP mimo MHC by mohly být další geny vrozené imunity, např. Pattern recognition receptory (včetně Toll-like receptorů), které jsou geneticky variabilní a běžně se nacházejí pod působením silné balancující selekce.
239715Mgr. Magda BartoškováBartošková, Magda; Preiss, Marek; Mikoláš, Pavol; Ševčíková, Marcela; Uhmannová, Markéta. Deprese perspektivou evoluční teorie. Psychiatrie, 2015, sv. 19/3, s. 147–152. ISSN 1211-7579. [Článek v časopise]
1004214PhDr. Martin Husák, Ph.D.Husák, Martin. Zahraničně obchodní činnost hudebních vydavatelství v Československu v období normalizace: Podnik pro zahraniční obchod (PZO) Artia. Naše společnost, 2015, sv. 2, s. 27–34. ISSN 1214-438X. IF 0. [Článek v časopise]
Tato studie, na které se podílel v různých fázích výzkumu celý řešitelský tým, pojednává o zahraničně obchodní činnosti hudebních vydavatelství v Československu v období normalizace na příkladu činnosti PZO Artia. Sledování dynamicky se proměňujícího střetu ideologických a ekonomických zájmů v oblasti ediční a obchodní politiky Artie je zajímavé zejména v období nastupující normalizace charakteristické zesílenou kontrolou ideologické čistoty uměleckého projevu, a nejen proto je toto téma vhodné pro všechny zájemce o multidisciplinární zkoumání kulturních dějin Československa. Text s dedikací GAUK byl vydán v průběhu prosince 2015 a kromě tištěné podoby je k dispozici také elektronicky pod odkazem http://cvvm.soc.cas.cz/2015-2/zahranicne-obchodni-cinnost-hudebnich-vydavatelstvi-v-ceskoslovensku-v-obdobi-normalizace-podnik-pro-zahranicni-obchod-pzo-artia-2
1004214PhDr. Martin Husák, Ph.D.Husák, Martin. ‘God Save the Queen’. Media coverage of the punk music in the United Kingdom in late 1970s. Proc. of KISMIF Conference 2015, "Keep it Simple, Make it Fast! Crossing Borders of Underground Music Scenes", 2016, sv. 2, s. 33–40. ISSN 0000-0000. IF 0. [Článek v časopise]
Text je hlavním výstupem výzkumného pobytu hlavního řešitele projektu na University of Sunderland. Jde o případovou studii reflektující mediální zobrazení hudební skupiny Sex Pistols po vydání jejich singlu 'God Save the Queen' v roce 1977 s využitím přístupu k archivům dobového tisku (The Times a The Daily Mail). Cílem této studie bylo objasnit roli a podíl médií na procesu inkorporace punku ve VB na konci 70. let do struktur mainstreamové a komercionalizované kultury v rámci kapitalistického systému. Přijaté závěry nabízí, i přes odlišný politický a ideologický diskurz, pozoruhodné paralely s československou alternativní hudební scénou a její apropriací v oficiálních médiích. Celý sborník je dostupný pod následujícím odkazem: http://www.kismifconference.com/en/2016/02/15/kismif-conference-2015-book-of-proceedings-2/
914813RNDr. Jindřich SoukupSoukup, Jindřich; Cisar, Petr; Šroubek, Filip. Segmentation Method of Time-Lapse Microscopy Images with the Focus on Biocompatibility Assessment. Microscopy and Microanalysis, 2016, sv. NA, s. NA–NA. ISSN 1431-9276. IF 1.872. [Článek v časopise]
Článek ještě v časopise zatím nevyšel, proto jsou některé kolonky vyplněny pomocí NA. Článek byl ovšem přijat k publikaci, a to 31. března. V příloze přidáváme pdf článku a rovněž pdf akceptačního mailu od editora.
1410213RNDr. Libor Nouzák, Ph.D.Vyšinka, Marek et al.. Sputtering of Spherical SiO2 Samples. IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE, 2016, sv. 44, s. 1–8 (submitted). ISSN 0093-3813. IF 1.101. [Článek v časopise]
Článek Vyšinka et al. [2016] se zabývá studiem iontového odprašování jednoho prachového zrna skla počátečního průměru 1um pro dvě různé konfigurace měření. Pro prachové zrno volně levitující v prostoru a nepohyblivé zrno umístěné na podložce. V případě volně levitujícího zrna využívá autor principu elektrodynamické pasti, ve které je zrno zachyceno a vystaveno působení svazku iontů vycházejícího z iontového děla. V druhém případě je využito fokusovaného iontového svazku Ga pro odprašování a SEM pro zobrazování prachového zrna. Pro obě zmíněné metody autor stanovuje odprašovací výtěžek prachového zrna skla a porovnává ho s odprašovácím výtěžkem určeným pomocí simulace v programu SRIM.
1410213RNDr. Libor Nouzák, Ph.D.Vaverka, Jakub et al.. The influence of secondary electron emission on the floating potential of tokamak-born dust. PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION, 2014, sv. 56, s. 1–11. ISSN 0741-3335. IF 2.386. [Článek v časopise]
Článek Vaverka et al. [2014] se zabývá modelováním nabíjení prachových zrn v maxwellovském plazmatu v podmínkách relevantních k tokamaku. Využívá při tom i model sekundární elektronové emise vyvíjený na naší katedře (R-model) a výsledky z tohoto modelu srovnává s výsledky nabíjení pro Sternglassův model (S-model). Pro výpočty byly použity materiály prachových zrn, které nejlépe odpovídají vzorkům sebraných z tokamaku COMPASS-D. Výpočty byly provedeny i na beryliu, které bude součástí i první stěny tokamaku ITER.
1410213RNDr. Libor Nouzák, Ph.D.Pavlů, Jiří et al.. Secondary electron emission from Martian soil simulant. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, 2014, sv. 119, s. 1–9. ISSN 2169-9100. IF 3.44. [Článek v časopise]
Článek Pavlů et al. [2014] studuje nabíjení marsovského simulantu JSC Mars-1 vlivem sekundární elektronové emise (SEE). Ukazuje se, že aby tento typ nabíjení byl významný, musí energie primárních elektronů překročit 4 keV. Tyto energie elektronů nejsou u marsovského povrchu běžně dostupné během klidné doby, ale mohou výrazně narůst během prachových bouří. Autoři poukazují na fakt, že proces SEE může výrazně ovlivňovat chování blesků během těchto bouří. Současné studie vysvětlují vznik blesků v důsledku tribolektrického nabíjení, kdy jsou malá prachová zrna nabíjena záporně, zatímco velká kladně a vlivem gravitačních sil dochází k separaci náboje a tím i ke vzniku velkých elektrických polí vedoucích k výbojům. SEE však působí přesně opačně, což by tedy mělo mít za následek zánik těchto polí a redukování bleskové aktivity na Marsu.
1410213RNDr. Libor Nouzák, Ph.D.Nouzák, Libor et al.. Investigations of Photoemission From Lunar Dust Simulant. IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE, 2016, sv. 44, s. 1–7 (accepted). ISSN 0093-3813. IF 1.101. [Článek v časopise]
Článek Nouzák et al. [2016] se zabývá studiem fotoemisního nabíjení prachového zrna měsíčního simulantu (náhražky) zachyceného v lineární elektrodynamické pasti. Naměřená data poukazují, že výstupních práce prachového zrna MLS-1 (Minnesota Lunar Simulant) je větší než 5 eV. Autoři článku provedli měření výstupní práce na dvou různých prachových zrnech stejného materiálu. Zjištěnou odchylku v naměřených hodnotách výstupních prací autoři přisoudili k rozdílnému tvaru či složení studovaných prachových zrn. V rámci studia fotoemisního nabíjení MLS-1 byl taktéž stanoven fotoelektronový výtěžek zachyceného zrna pro emisní čáru He I (21.2 eV) jako η (21.2 eV) = 0.05.
386815Mgr. Jaroslav ŘihošekRihosek, Jaroslav; Bruthans, Jiri; Masin, David; Filippi, Michal; Carling, Gregory T.; Schweigstillova, Jana . Gravity-induced stress as a factor reducing decay of sandstone monuments in Petra, Jordan. Journal of Cultural Heritage, 2015, sv. 17, s. *1–*11. ISSN 1296-2074. IF 1.568. [Článek v časopise]
doi:10.1016/j.culher.2015.10.004

dostupný online: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1296207415001636
644313RNDr. Miroslava Alblová, Ph.D.Kopecka, Miroslava; Kosek, Dalibor; Kukacka, Zdenek; Rezabkova, Lenka; Man, Petr; Novak, Petr; Obsil, Tomas; Obsilova, Veronika. Role of the EF-hand-like motif in the 14-3-3 protein-mediated activation of yeast neutral trehalase Nth1. Journal of Biological Chemistry, 2014, sv. 289 (20), s. 13948–13961. ISSN 0021-9258. IF 4.693. [Článek v časopise]
644313RNDr. Miroslava Alblová, Ph.D.Macakova, Eva; Kopecka, Miroslava; Kukacka, Zdenek; Veisova, Dana; Novak, Petr; Man, Petr; Obsil, Tomas; Obsilova, Veronika. Structural basis of the 14-3-3 protein-dependent activation of yeast neutral trehalase Nth1. Biochimica Et Biophysica Acta - General Subjects, 2013, sv. 1830 (10), s. 4491–4499. ISSN 0304-4165. IF 3.848. [Článek v časopise]
315Mgr. Petr Šedivý, Ph.D.Sedivy, Petr, Dezortova, Monika, Drobny, Miloslav, Rydlo, Jan, Peregrin, Jan, Cermakova, Roztocil, Karel, Hajek, Milan. Dynamic 31P MR spectroscopy in patients with peripheral arterial occlusive disease. Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, 2015, sv. 28, ISSUE I, s. 167–168. ISSN 1352-8661. IF 3.571. [Článek v časopise]
Jedná se spíše o sborník příspěvků z konference ESMRMB 2015 v Edinburgu, který je součástí vydávaného čísla časopisu Magma.

DOI 10.1007/s10334-015-0488-1
494214PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D.Lochman, Lukas; Svec, Jan; Roh, Jaroslav; Novakova, Veronika. . The role of the size of aza-crown recognition moiety in azaphthalocyanine fluorescence sensors for alkali and alkaline earth metal cations. Dyes and Pigments, 2015, sv. 121, s. 178–187. ISSN 0143-7208. IF 3.966. [Článek v časopise]
177215RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.Šmilauerová, Jana; Harcuba, Petr; Kriegner, Dominik; Janeček, Miloš; Holý, Václav. Growth kinetics of ω particles in β-Ti matrix studied by in situ small-angle X-ray scattering. Acta Materialia, 2015, sv. 100, s. 126–134. ISSN 1359-6454. IF 4.465. [Článek v časopise]
916314MUDr. Kgalalelo Mighty Kemelo, Ph.D.Kemelo, Mighty. Comparative effects of Quercetin and SRT1720 against D-galactosamine/lipopolysaccharide-induced hepatotoxicity in rats: biochemical and molecular biological investigations. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 2016, sv. -, s. -–-. ISSN 2284-0729. IF 1.213. [Článek v časopise]
In press
916314MUDr. Kgalalelo Mighty Kemelo, Ph.D.Wojnarová, Lea. Sirtuin 1 Modulation in Rat Model of Acetaminophen-Induced Hepatotoxicity. Physiological Research, 2015, sv. 64 (Suppl. 4), s. S477–S487. ISSN 2284-0729. IF 1.293. [Článek v časopise]
1308214Mgr. Hana ŠtufkováKratochvílová Hana, Rodinová Marie, Sládková Jana, Klempíř Jiří, Lišková Irena, Motlík Jan, Zeman Jiří, Tesařová Markéta. Acyl-CoA binding domain containing 3 (ACBD3) protein in Huntington's disease human skin fibroblasts. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015, sv. 78/111 (Supplementum 2), s. 34–38. ISSN 1210-7859. IF 0.165. [Článek v časopise]
Kratochvilova H, Rodinova M, Sladkova J, Klempir J, Liskova I, Motlik J, Zeman J, Hansikova H, Tesarova M. Acyl-CoA binding domain containing 3 (ACBD3) protein in Huntington's disease human skin fibroblasts, Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(Supplementum 2): 34-38. IF 0,165
1812214JUDr. Lukáš Blažek, Ph.D.Bláhova Ivana, JUDr., Němečková Daniela, Mgr.. Laický prvek a zákon o zlidovění soudnictví. Moderní dějiny, 2015, sv. 1, s. 259–280. ISSN 1210-6860. [Článek v časopise]
220214Mgr. Libuše VaněčkováTurjanicová, Libuše, Mikeš, Libor, Pecková, Monika, Horák, Petr. Antibody response of definitive hosts against antigens of two life stages of the neuropathogenic schistosome Trichobilharzia regenti. Parasites & Vectors, 2015, sv. 8, s. 1–11. ISSN 1756-3305. IF 3.43. [Článek v časopise]
1916214RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.Macháček, Miloslav. Far-red-absorbing cationic phthalocyanine photosensitizers: synthesis and evaluation of the photodynamic anticancer activity and the mode of cell death induction. Journal of Medicinal Chemistry , 2015, sv. 58, s. 1736–1749. ISSN 1520-4804. IF 5.447. [Článek v časopise]
742213Mgr. Anna Kallistová, Ph.D.Kallistová Anna, Skála Roman, Malíková Radana, Horáček Ivan. Influence of sample preparation on the microstructure of tooth enamel apatite. Journal of Applied Crystallography, 2015, sv. 48, s. 763–768. ISSN 1600-5767. IF 3.984. [Článek v časopise]
108213RNDr. Karel Škoch, Ph.D.Škoch Karel, Císařová Ivana, Štěpnička Petr. Synthesis and Catalytic Use of Gold(I) Complexes Containing a Hemilabile Phosphanylferrocene Nitrile Donor. Chemistry – A European Journal, 2015, sv. 21, s. 15998–16004. ISSN 1521-3765. IF 5.731. [Článek v časopise]
108213RNDr. Karel Škoch, Ph.D. Škoch Karel, Císařová Ivana, Štěpnička Petr. Phosphinoferrocene Ureas: Synthesis, Structural Characterization, and Catalytic Use in Palladium-Catalyzed Cyanation of Aryl Bromides. Organometallics, 2015, sv. 34, s. 1942–1956. ISSN 0276-7333. IF 4.126. [Článek v časopise]
108213RNDr. Karel Škoch, Ph.D.Škoch Karel, Císařová Ivana, Štěpnička Petr. 1′-(Diphenylphosphino)-1-cyanoferrocene: A Simple Ligand with Complicated Coordination Behavior toward Copper(I). Inorganic Chemistry, 2014, sv. 53, s. 568–577. ISSN 0020-1669. IF 4.762. [Článek v časopise]
1362513Mgr. Petra Vladařová, Ph.D.Vladařová, Petra. Židovský hřbitov v Oseku u Rokycan. Theologická revue, 2014, sv. 85, s. 565–574. ISSN 1211-7617. [Článek v časopise]
1370214RNDr. Zita Bukovská, Ph.D.Bukovská, ZIta, Jeřábek, Petr, Morales, Luiz Fernando Grafulha. Major softening at brittle-ductile transition due to interplay between chemical and deformation processes: An insight from evolution of shear bands in the South Armorican Shear Zone. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2016, sv. 2016, s. 0–0. ISSN 2169-9356. IF 3.42. [Článek v časopise]
Ve článku je v poděkování uveden chybný projekt GAUK, omylem došlo k zadání dřívějšího projektu.
1316213PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D.Šrámková, Ivana; Chocholouš, Petr; Sklenářová, Hana; Šatínský, Dalibor. On-line coupling of Micro-Extraction by Packed Sorbent with Sequential Injection Chromatography system for direct extraction and determination of betaxolol in human urine. Talanta, 2015, sv. 143, s. 132–137. ISSN 0039-9140. IF 3.545. [Článek v časopise]
Článek popisuje spojení mikroextrakce a přečištění vzorku pomocí MEPS kolonky zapojené do SIC systému s následnou separaci na monolitické koloně zapojené ve stejném systému. Metoda byla použita na fluorimetrické stanovení beaxololu v moči.
1316213PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D.Šrámková, Ivana; Horstkotte, Burkhard; Solich, Petr; Sklenářová, Hana. Automated in-syringe single-drop head-space micro-extraction applied to the determination of ethanol in wine samples. Analytica Chimica Acta, 2014, sv. 828, s. 53–60. ISSN 0003-2670. IF 4.513. [Článek v časopise]
Článek popisuje automatizaci mikroextrakční techniky "head-space single drop microextraction" s použitím průtokové techniky In-Syringe Analysis
498214RNDr. Adam Obr, Ph.D.Obr, Adam; Roselová, Pavla; Grebeňová, Dana; Kuželová, Kateřina. Real-Time Analysis of Imatinib- and Dasatinib-Induced Effects on Chronic Myelogenous Leukemia Cell Interaction with Fibronectin. PLoS One, 2014, sv. 9, s. 1–11. ISSN 1932-6203. IF 3.234. [Článek v časopise]
618812Mgr. Pavla DostálováDed, Lukas. In vivo exposure to 17β-estradiol triggers premature sperm capacitation in cauda epididymis.. Reproduction, 2013, sv. 145(3), s. 255–263. ISSN 1470-1626. IF 3.262. [Článek v časopise]
V článku je uvedeno interní číslo GAUKu. Toto číslo je opraveno v erratu.
790314Mgr. Gabriela Nachtigall, Ph.D., MBAKučerová, Gabriela, Kalíková, Květa, Procházková, Hana, Popr, Martin, Jindřich, Jinddřich, Coufal, Pavel, Tesařová, Eva. Chromatographic Characterization of a New Cationic β-CD Based Stationary Phase Prepared by Dynamic Coating. Chromatographia, 2016, sv. x, s. x–x. ISSN 0009-5893. IF 1.41. [Článek v časopise]
Článek je v revizním řízení, proto není uveden rozsah a číslo svazku.
848413RNDr. Marek Scholz, Ph.D.Scholz, Marek; Biehl, Anna-Louisa; Dědic, Roman; Hála, Jan. Singlet-oxygen-sensitized delayed fluorescence in mammalian cells: a time-resolved microscopic approach. Photochemical & Photobiological Sciences, 2015, sv. 14, s. 700–713. ISSN 1474-905X. IF 2.267. [Článek v časopise]
848413RNDr. Marek Scholz, Ph.D.Scholz, Marek; Dědic Roman; Breitenbach, Thomas; Hála, Jan. Singlet oxygen-sensitized delayed fluorescence of common water-soluble photosensitizers. Photochemical & Photobiological Sciences, 2013, sv. 12, s. 1873–1884. ISSN 1474-905X. IF 2.267. [Článek v časopise]
848413RNDr. Marek Scholz, Ph.D.Scholz, Marek; Dědic, Roman; Valenta, Jan; Breitenbach, Thomas; Hála, Jan;. Real-time luminescence microspectroscopy monitoring of singlet oxygen in individual cells. Photochemical & Photobiological Sciences, 2014, sv. 13, s. 1203–1212. ISSN 1474-905X. IF 2.267. [Článek v časopise]
388615Mgr. Kateřina Lindnerová MudroňováMudroňová, Kateřina; Římal, Václav; Peter, Mojzeš. Effect of ribose versus 2′-deoxyribose residue in guanosine 5′-monophosphates on formation of G-quartets stabilized by potassium and sodium cations. Vibrational Spectroscopy, 2016, sv. 82, s. 60–65. ISSN 0924-2031. IF 2.003. [Článek v časopise]
962214Mgr. Martin Komarc, Ph.D.Komarc, Martin; Harbichová, Ivana; Tichý, Jiří. Psychometric properties of the Edinburgh Handedness Inventory in children.. Československá psychologie, 2014, sv. 58 (6), s. 512–523. ISSN 0009-062X. IF 0.24. [Článek v časopise]
962214Mgr. Martin Komarc, Ph.D.Komarc, Martin; Harbichová, Ivana. Analýza meziskupinových rozdílů pomocí strukturálního modelování: možnosti využití v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Česká kinantropologie, 2015, sv. 19 (4), s. 15–22. ISSN 1211-9261. [Článek v časopise]
454213Mgr. Ivan SoukupSoukup Ivan. Regularity for a generalized Jeffrey's integral model for viscoelastic fluids. Acta Mathematica Scientia, 2015, sv. 35, s. 1251–1284. ISSN 0252-9602. IF 0.742. [Článek v časopise]
2002214RNDr. František Lukáč, Ph.D.Lukáč František, Čížek Jakub, Knapp Jan, Procházka Ivan, Zháňal Pavel, Islamgaliev Rinat. Ultra fine grained Ti prepared by severe plastic deformation. Journal of Physics: Conference Series, 2016, sv. 674, s. 012007–012007. ISSN 1742-6588. IF 0. [Článek v časopise]
doi:10.1088/1742-6596/674/1/012007
Open access: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/674/1/012007/meta
573112Mgr. Vojtěch Žárský, Ph.D.Žárský Vojtěch, Tachezy Jan. Evolutionary loss of peroxisomes–not limited to parasites. Biology Direct, 2015, sv. 10, s. 1–10. ISSN 1745-6150. IF 4.66. [Článek v časopise]
837413Mgr. Daniel BenčíkKřehlík, Tomáš. Combining high frequency data with non-linear models for forecasting energy market volatility. Expert Systems with Applications, 2016, sv. 55, s. 222–242. ISSN 0957-4174. IF 2.24. [Článek v časopise]
266213Mgr. Šárka Jíchová, Ph.D.Hampl, Václav; Herget, Jaroslav; Bíbová, Jana; Baňasová, Alena; Husková, Zuzana; Vaňourková, Zdenka; Jíchová, Šárka; Kujal, Petr; Vernerová, Zdenka; Sadowski, Janusz; Červenka, Luděk. Intrapulmonary Activation of the Angiotensin-Converting Enzyme Type 2/Angiotensin 1-7/G-Protein-Coupled Mas Receptor Axis Attenuates Pulmonary Hypertension in Ren-2 Transgenic Rats Exposed to Chronic Hypoxia. Physiology Reaserch, 2015, sv. 64, s. 25–38. ISSN 1802-9973. IF 1.293. [Článek v časopise]
Tento článek obsahuje data tohoto grantu pouze okrajově.
266213Mgr. Šárka Jíchová, Ph.D.Červenka, Luděk; Bíbová, Jana; Husková, Zuzana; Vaňourková, Zdenka; Kramer, Herbert J; Herget, Jaroslav; Jíchová, Šárka; Sadowski, Janusz; Hampl, Václav. Combined Suppression of the Intrarenal and Circulating Vasoconstrictor Renin-ACE-ANG II Axis and Augmentation of the Vasodilator ACE2-ANG 1-7-Mas Axis Attenuates the Systemic Hypertension in Ren-2 Transgenic Rats Exposed to Chronic Hypoxia. Physiology Research, 2015, sv. 64, s. 11–24. ISSN 1802-9973. IF 1.293. [Článek v časopise]
Tento článek obsahuje data tohoto grantu pouze okrajově.
238515PhDr. Jan Hájek, Ph.D.Hájek, Jan; Horváth, Roman. The Spillover Effect of Euro Area on Central and Southeastern European Economies: A Global VAR Approach. Open Economies Review, 2016, sv. 27 (2), s. 359–385. ISSN 1573-708X. IF 0.679. [Článek v časopise]
List na publikaci: http://link.springer.com/article/10.1007/s11079-015-9378-4
318413Mgr. Daniel Baránek, Ph.D.Baránek, Daniel. Instituce rabinátu v emancipačních židovských komunitách na Moravě a ve Slezsku v letech 1860–1918. Český časopis historický, 2015, sv. 3/2015, s. 782–813. ISSN 0862-6111. [Článek v časopise]
615712Mgr. David MarekMarek, David; Blažek, Jiří. The challenge of breaking the academia–business firewall in Czechia: comparing the role of differentiated knowledge bases in collaborative R&D projects. European Planning Studies, 2016, sv. 24, s. 809–831. ISSN 0965-4313. IF 1.228. [Článek v časopise]
Contemporary innovation processes increasingly involve a large number of networked actors, and cross-fertilization between knowledge institutions and firms has thus become a significant driver for innovation. Important insights into the differing nature of research and development (R&D) collaboration in particular sectors have been provided by research inspired by the knowledge-base approach embedded within innovation system (IS) theory. This study aims to contribute to this body of literature by applying the concept of differentiated knowledge bases to the former state-socialist countries, where the IS operates through a firewall between academia and industry. Data on collaborative R&D projects co-financed by public resources have allowed a detailed analysis of the nature of collaboration networks, revealing emerging patterns of academia–industry linkages and questioning the propositions stemming from the knowledge-based approach. The study concludes that collaborative science–industry networks show a very distinct topography when analytical and synthetic knowledge is compared.
615712Mgr. David MarekBrabcová, Štěpánka; Blažek, Jiří. Czech aircraft companies within the global production networks and their inter-sectoral upgrading. Neuveden, 2016, sv. 00, s. 00–00. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
Článek před odesláním do zahraničního impaktovaného časopisu.
Abstrakt: Today’s global manufacturing including the aircraft industry is organized within global production networks. The Czech aircraft industry has a long history of more than one hundred years. The aim of the study was to find the extent, to which the Czech avionic firm are involved in global production networks (GPN) and to investigate their position in these networks. We have created a unique database of Czech companies involved in aircraft production. The results show that 124 Czech companies deal with aviation production, of which 34 companies are engaged in global production networks led by large aircraft firms such as Boeing and Airbus. The remaining enterprises produce small airplanes (or their components) for the international market. Aircraft production is a very specific sector with small batch production. Due to this specificity, the most of companies have to supply several chains or produce for other industrial sectors as well. Therefore, an inter-sectoral upgrading was found to be quite typical for the Czech aircraft industry.
615712Mgr. David MarekMarek, David. Spolupráce podniků a znalostních institucí formou kolaborativních projektů: možnosti využití dat IS VaVaI pro cílenější podporu. Ergo, 2015, sv. 10, s. 22–34. ISSN 1802-2006. [Článek v časopise]
Vědecká stať v recenzovaném neimpaktovaném časopise.
Abstrakt: Do inovačního procesu se v současnosti zapojuje velké množství vzájemně propojených aktérů s komplementárními dovednostmi. Husté vazby a efektivní komunikace mezi podniky a znalostními institucemi vytváří příhodné podmínky pro četnější využití výsledků výzkumu a vývoje a k rozvoji inovačních kapacit. Tento příspěvek se na základě rozsáhlých dat z Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pokouší přiblížit realitu znalostních toků, které jsou v českém prostředí vytvářeny na základě společných projektů podpořených z veřejných zdrojů. Hodnotí jejich charakteristické znaky, věnuje pozornost atributům zapojených subjektů a kombinuje obě tyto perspektivy v analýze sítí, které jsou na základě projektové spolupráce vytvářeny. Použité datové zdroje a metody jejich zpracování i přes četná omezení ukazují příklad postupu, pomocí kterého lze lépe porozumět realitě znalostní spolupráce, a ze závěrů vyvodit opatření pro její účinnější podporu.
1182313PharmDr. Antonín Cidlina, Ph.D.Cidlina, Antonín; Nováková, Veronika; Miletín, Miroslav; Zimčík, Petr. Peripheral substitution as a tool for tuning electron-accepting properties of phthalocyanine analogs in intramolecular charge transfer. Dalton Transactions, 2015, sv. 44, s. 6961–6971. ISSN 1477-9226. IF 4.197. [Článek v časopise]
Článek (Dalton Trans., 2015, 44, 6961-6971) se zabývá přípravou nesymetrických azaftalocyaninů se zafixovanou donorovou jednotkou a různými periferními substituenty. Právě vliv těchto periferních substituentů hraje důležitou roli v donor-akceptorových vlastnostech celého makrocyklu a tedy také v mohutnosti probíhajícího ICT. Bylo pozorováno, že pro co nejvyšší účinnost ICT je vhodný výběr substituentu s elektron akceptorovými vlastnosti, což zesiluje elektron deficitní charakter AzaPc makrocyklu. Látky byly hodnoceny z hlediska jejich spektrálních, fotofyzikálních i elektrochemických parametrů.
224214Mgr. Roman HájekHájek, Roman; Vávra, Jan; Svobodová, Tereza. Threats to Mutual Trust: Czech Local Politicians and Local Journalists in the Era of Professional Political Communication. Medijske Studije / Media Studies, 2015, sv. 6, s. 36–50. ISSN 1847-9758. [Článek v časopise]
Článek využívá rešerší zpracovaných v rámci projektu a částečně i některá empirická data, která byla pořízena díky grantu GA UK.
656314Mgr. Pavla HasilováHasilová, Pavla - Hasil, Jan. Hradba jako kulturněhistorický problém: barokní fortifikace pražského levobřeží v písemnostech fortifikační komise Českého místodržitelství. Archaeologia Historica, 2015, sv. 40/2, s. 353–367. ISSN 0231-5823. [Článek v časopise]
272314RNDr. Soňa Procházková, Ph.D.Procházková, Soňa; Hraníček, Jakub; Kubíček, Vojtěch; Hermann, Petr. Formation kinetics of europium(III)complexes of DOTA and its bis(phosphonate) bearing analogues. Polyhedron, 2016, sv. x, s. x–x. ISSN 0277-5387. [Článek v časopise]
v tisku, DOI: 10.1016/j.poly.2016.03.039, Available online 25 March 2016
810214Mgr. Hana BednářováPerlín, Radim - Bednářová, Hana. Hazardní Česko. Geografické rozhledy, 2015, sv. 24, s. 5–7. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
Článek se explicitně nezmiňuje o mimořádných volbách, nicméně poukazuje na jeden z aspektů nestability zastupitelstva, kterým je rozpor mezi zájmy obyvatelstva, podnikatelských subjektů a ochotou a vůlí zastupitelstva.
64213RNDr. Pavla Štenclová, Ph.D.Rais, David, Menšík, Miroslav, Štenclová-Bláhová, Pavla, Svoboda, Jan, Vohlídal, Jiří, Pfleger, Jiří. Time-Resolved Transient Optical Absorption Study of Bis(terpyridyl)oligothiophenes and Their Metallo-Supramolecular Polymers with Zn(II) Ion-Couplers. The Journal of Physical Chemistry A, 2015, sv. 119, s. 6203–6214. ISSN 1089-5639. IF 2.775. [Článek v časopise]
64213RNDr. Pavla Štenclová, Ph.D.Štenclová, Pavla, Šichová, Kristýna, Šloufová, Iva, Zedník, jiří, Svoboda, Jan, Vohlídal, Jiří. Alcohol- and Water-soluble Bis(tpy)quaterthiophenes with Phosphonium Side Groups: New Conjugated Units for Constitutional Dynamic Polyelectrolytes. Dalton Transactions, 2016, sv. 45, s. 1208–1224. ISSN 1477-9226. IF 4.197. [Článek v časopise]
64213RNDr. Pavla Štenclová, Ph.D.Štenclová-Bláhová, Pavla, Svoboda, Jan, Šloufová, Iva, Vohlídal, Jiří, . Alcohol-Soluble Bis(tpy)thiophenes - New Building Units for Constitutional Dynamic Conjugated Polyelectrolytes. Physical Chemistry Chemical Physics, 2015, sv. 17, s. 13743–13756. ISSN 1463-9076. IF 4.493. [Článek v časopise]
688213RNDr. Katarína Hemelíková, Ph.D.Lichnerová. Two N-glycosylation sites in the GluN1 subunit are essential for releasing N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors from the endoplasmic reticulum. Journal of Biological Chemistry, 2015, sv. 290, s. 18379–18390. ISSN 0021-9258. IF 4.573. [Článek v časopise]
688213RNDr. Katarína Hemelíková, Ph.D.Lichnerová. Distinct region within the GluN2C subunit regulate the surface delivery of NMDA receptors. Frontiers in Cellular Neuroscience , 2014, sv. 8, s. 375–386. ISSN 1662-5102. IF 4.289. [Článek v časopise]
688213RNDr. Katarína Hemelíková, Ph.D.Kořínek. Cholesterol modulates open probability and desensitization of NMDA receptors. Journal of Physiology, 2015, sv. 593, s. 2279–2293. ISSN 1469-7793. IF 5.037. [Článek v časopise]
1756214Mgr. Jana Bernoldová, Ph.D.Adamčíková Zdeňka, Bernoldová Jana, Strnadová Iva, Klusáček Jan. Mateřství žen s mentálním postižením pohledem sociálních pracovníků: Bezmoc, ale čí?. Časopis Sociální práce / Sociálna práca, 2015, sv. 5, s. 28–40. ISSN 1213-6204. [Článek v časopise]
Matky s mentálním postižením (MP) byly velmi dlouhou dobu opomíjenou skupinou jak ve výzkumu, tak v každodenní praxi sociálních pracovníků a speciálních pedagogů. Přitom zkušenosti, postoje, kvalifikovanost a nabízená podpora ze strany odborníků do jisté míry určují kvalitu života těchto matek a zejména jejich dětí. Cílem výzkumu prezentovaného v tomto článku bylo analyzovat klíčová témata determinující úspěšné či neúspěšné zvládání mateřské role matek s MP z hlediska sociálních pracovníků. Autoři provedli dotazníkové šetření dovedností, zkušeností a postojů sociálních pracovníků k vybraným aspektům těhotenství a mateřství žen s mentálním postižením. Výzkumu se zúčastnilo 329 odborníků (sociálních pracovníků, speciálních pedagogů). Výzkum potvrdil, že odbornost a nabízená podpora ze strany sociálních pracovníků není dostatečná. Rozvoj klíčové sociální služby (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) společně s posílením kapacit a dalším profesním rozvojem odborníků se z hlediska adekvátní podpory matek s MP jeví do budoucna jako stěžejní.
108313RNDr. Petr Šácha, Ph.D.Šácha, Petr. Enhanced internal gravity wave activity and breaking over the northeastern Pacific–eastern Asian region. Atmospheric Chemistry and Physics, 2015, sv. 15, s. 13097–13112. ISSN 1680-7316. IF 5.053. [Článek v časopise]
V tomto článku předkládáme objev nové oblasti aktivity gravitačních vln, která může mít velký význam pro mnoho atmosférických fenoménů (náhlá stratosférická oteplení, stratosféricko-troposférická výměna). Tento objev byl učiněn pomocí metodiky vyvinuté v předchozích letech projektu.
108313RNDr. Petr Šácha, Ph.D.Kuchař, Aleš. The 11-year solar cycle in current reanalyses: a (non)linear attribution study of the middle atmosphere. Atmospheric Chemistry and Physics, 2015, sv. 15, s. 6879–6895. ISSN 1680-7316. IF 5.053. [Článek v časopise]
Studie manifestace solárního cyklu v posledních verzích reanalýz.
1354213PhDr. Josef Ženka, Ph.D.Ženka, Josef. Las notas manuscritas como fuente sobre la Granada del siglo XV: La gran inundación del año 1478 en un manuscrito Escurialense. Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, 2017, sv. 66, s. 265–278. ISSN 0544-408X. IF 000. [Článek v časopise]
Časopis byl roku 2016 zařazen do Web of Science. Původní vědecká studies se věnuje se vzájemnému vztahu autorů fatew, jejich rukopisným pozůstalostem a ilustraci bohatosti tohoto dochvovaného materiálu na editaci marginální poznámky týkající se granadské povodně z roku 1478.
1354213PhDr. Josef Ženka, Ph.D.Ženka, Josef. Išqalyūla, no Ašqīlūla: el nombre correcto de la familia fundadora del Emirato Nazarí. Anaquel de Estudios Árabes, 2014, sv. 25 , s. 195–208. ISSN 1130-3964. [Článek v časopise]
Původní vědecká studie publikovaná v zahraničním recenzovaném časopise evidovaném v databázi ERIH plus.
1584814Mgr. Božena Kubíčková, Ph.D.Nosková Libuše, Kubíčková Božena, Vašková Lucie, Bláhová Barbora, Wimmerová Michaela, Stiborová Marie, Hodek Petr. Fluorescent Cellular Assay for Screening Agents Inhibiting Pseudomonas aeruginosa Adherence. Sensors, 2015, sv. 15, s. 1945–1953. ISSN 1424-8220. IF 2.245. [Článek v časopise]
1584814Mgr. Božena Kubíčková, Ph.D.Kubíčková Božena, Majerová Barbora, Hadrabová Jana, Nosková Libuše, Stiborová Marie, Hodek Petr. Effect of chicken antibodies on inflammation in human lung epithelial cell lines. Neuroendocrinology Letters, 2014, sv. 35, s. 99–104. ISSN 0172-780X. IF 0.935. [Článek v časopise]
1584814Mgr. Božena Kubíčková, Ph.D.Hadrabová Jana, Majerová Barbora, Černá Věra, Moserová Michaela, Holuša Radim, Mandys Václav, Stiborová Marie, Stříž Ilja, Hodek Petr. Chicken immunoglobulins for prophylaxis: Effect of inhaled antibodies on inflammatory parameters in rat airways. Journal of Applied Biomedicine , 2015, sv. 13, s. 19–22. ISSN 1214-021X. IF 1.302. [Článek v časopise]
318314JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.Tomšej, Jakub. Chystá se konec úrazového pojištění zaměstnanců. Právní rádce, 2015, sv. 2/2015, s. 62–63. ISSN 1210-4817. [Článek v časopise]
Článek představuje zamýšlenou novelu zákoníku práce, jíž se má taktéž rušit zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zamýšlí se de lege ferenda nad nároky zaměstnanců v případě pracovního úrazu a nemoci z povolání.
1200213Mgr. Marcela Filipová, Ph.D.Hanusová Zdeňka. Prionový protein, jeho úloha v buněčné proliferaci, diferenciaci a vývoji nervové soustavy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015, sv. 78/111, s. 406–412. ISSN 1210-7859. IF 0.165. [Článek v časopise]
570513RNDr. František Bárta, Ph.D.Stiborová, Marie, Bárta, František, Levová, Kateřina, Hodek, Petr, Frei, Eva, Arlt, Volker M., Schmeiser, Heinz H.. The influence of ochratoxin A on DNA adduct formation by the carcinogen aristolochic acid in rats. Archives of Toxicology, 2015, sv. 89, s. 2141–2158. ISSN 0340-5761. IF 5.980. [Článek v časopise]
570513RNDr. František Bárta, Ph.D.Bárta, František, Levová, Kateřina, Hodek, Petr, Schmeiser, Heinz H., Arlt, Volker M. Stiborová, Marie. The effect of heavy metal ions, phthalates and oxhratoxin A on oxidation of carcinogenic aristolochic acid I causing Balkan endemic nephropathy. Neuroendocrinology Letters, 2015, sv. 36, s. 13–21. ISSN 0172-780X. IF 0.799. [Článek v časopise]
570513RNDr. František Bárta, Ph.D.Bárta, František, Levová, Kateřina, Hodek, Petr, Arlt, Volker M., Schmeiser, Heinz H., Stiborová, Marie. Mycotoxin ochratoxin A decreases cytochrome P450-mediated detoxication of carcinogenic aristolochic acid thereby increases its genotoxic potential in rats in vivo. Toxicology Letters, 2015, sv. 328S, s. S237–S237. ISSN 0378-4274. IF 3.262. [Článek v časopise]
51st Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX), Porto, Portugalská republika, 13. – 16. září 2015
522214RNDr. Vít Orava, Ph.D.Orava, V.; Souček, O.; Cendula, P.. Multi-phase modeling of non-isothermal reactive flow in fluidized bed reactors. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2015, sv. 289, s. 282–295. ISSN 0377-0427. IF 1.266. [Článek v časopise]
134215Mgr. Renáta Konášová, Ph.D.Konášová, Renáta; Jaklová Dytrtová, Jana; Kašička, Václav. Determination of acid dissociation constants of triazole fungicides by pressure assisted capillary electrophoresis. Journal of Chromatography A, 2015, sv. 1408, s. 243–249. ISSN 0021-9673. IF 4.169. [Článek v časopise]
532212Mgr. Filip Šebesta, Ph.D.Šebesta, Filip; Burda, Jaroslav V.. Reduction Process of Tetraplatin in the Presence of Deoxyguanosine Monophosphate (dGMP): A Computational DFT Study. Chemistry - A European Journal, 2016, sv. 22, s. 1037–1047. ISSN 0947-6539. IF 5.731. [Článek v časopise]
554213PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.Havránek, Tomáš; Iršová, Zuzana; Rusnák, Marek; Horváth, Roman. Cross-country Heterogeneity in Intertemporal Substitution. Journal of International Economics, 2015, sv. 96, s. 100–118. ISSN 0022-1996. IF 2.368. [Článek v časopise]
554213PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.Havránek, Tomáš. Measuring Intertemporal Substitution: The Importance of Method Choices and Selective Reporting. Journal of the European Economic Association, 2015, sv. 13(6), s. 1180–1204. ISSN 1542-4774. IF 3.333. [Článek v časopise]
80815RNDr. Barbora Heřmánková, Ph.D.Heřmánková, Barbora. Suppression of IL-10 production by activated B cells via a cell contact-dependent cyclooxygenase-2 pathway upregulated in IFN-γ-treated mesenchymal stem cells. Immunobiology, 2016, sv. 221, s. 129–136. ISSN 0171-2985. IF 3.044. [Článek v časopise]
Zaměřili jsme se na inhibiční efekt MSC na produkci IL-10 u B buněk. B buňky stimulované LPS a IFN-γ produkují zvýšené množství IL-10 oproti buňkám stimulovaným pouze LPS. Pokud byly do kultur k B buňkám stimulovaných LPS a IFN-γ přidány MSC, došlo k významnému potlačení produkce IL-10 B buňkami. Pomocí kultivace buněk oddělených semipermeabilní membránou bylo zjištěno, že k inhibičnímu efektu je potřebný kontakt mezi B buňkami a MSC. Po stimulaci MSC pomocí LPS a IFN-γ dochází k jejich aktivaci a ke zvýšené expresi imunomodulačních molekul. K identifikaci molekuly zodpovědné za inhibici byla použita kultivace s inhibitory IDO a COX-2 a protilátkou anti-PD-L1. K potlačení inhibičního vlivu MSC na produkci IL-10 B buňkami došlo pouze v kulturách s inhibitorem COX-2. K ověření inhibičního efektu COX-2 dráhy byl přidán do kultur aktivovaných B buněk prostaglandin E2 (produkt COX-2).
944214Mgr. Jan Zumr, Ph.D.Zumr, Jan. 99. SS-Standarte. Vznik, organizace a činnost znojemského pluku Allgemeine-SS. Securitas Imperii, 2015, sv. 27 (02/2015), s. 62–88. ISSN 1804-1612. [Článek v časopise]
Článek analyzuje pozadí vzniku 99. SS-Standarte, jednoho z pluků Allgemeine-SS, jeho organizaci a činnosti.
Po okupaci jižní Moravy v říjnu 1938 zahájilo velení SS na tomto území – stejně jako v celém okupovaném pohraničí – nábor nových členů do řad Allgemeine-SS. Jižní Morava byla ovšem příliš malá na výstavbu úplného pluku, a proto byly k nově vybudované znojemské 99. SS-Standarte přiděleny i dosavadní útvary Allgemeine-SS v severovýchodní části Dolních Rakous. Vzniklá jednotka tak představovala unikátní případ přeshraničního sjednocení, neboť všechny ostatní pluky Allgemeine-SS v okupovaném pohraničí byly postaveny výhradně na českém území. Dalším rozdílem oproti těmto útvarům bylo skromné zastoupení místních Němců na nejvyšších důstojnických místech i nižší počet příslušníků jednotky. Svou strukturou a služební náplní, která zahrnovala především sport, ideologická školení a účast na nejrůznějších nacistických oslavách, se ovšem 99. SS-Standarte nijak nelišila od ostatních pluků Allgemeine-SS. Po vypuknutí druhé světové války většina příslušníků znojemského pluku narukovala do Wehrmachtu a k ozbrojeným útvarům SS a předválečné aktivity zbývajících členů byly výrazně omezeny. Po osvobození vyvíjely československé a rakouské justiční orgány snahu o dopadení příslušníků 99. SS-Standarte, před soudem však stanuli pouze tři muži.
1416213Mgr. Marek Polák, Ph.D.Polák, Marek a Chytil, Martin a Jakubec, Karel a Kudelas, Vladimír a Piják, Peter a Nečaský Martin a Holubová Irena. Data and Query Adaptation using DaemonX. Computing and Informatics Journal, 2015, sv. 14, s. 1001–1039. ISSN 1335-9150. IF 0.504. [Článek v časopise]
270915MUDr. Adéla Krajčová, Ph.D.Krajčová Adéla, Waldauf Petr, Anděl Michal, Duška František. Propofol infusion syndrome: a structured review of experimental studies and 153 published case reports.. Critical Care, 2015, sv. Volume 19;2015, s. 398:1–9. ISSN 1466-609X. IF 4.476. [Článek v časopise]
Provedli jsme review všech dosud publikovaných kazuistik popisujících syndrom propofolové infuze (v letech 1990-2014). Od všech pacientů, kteří tento syndrom prodělali, jsme extrahovali následující data: klinické symptomy, laboratorní parametry, EKG změny, histologické vyšetření kosterního svalu apod. a s pomocí statistika jsme následně provedli metaanalýzu všech získaných dat. Zaměřili jsme se také na review všech experimentálních studií popisujících možné patofyziologické mechanismy. V prvních letech byl PRIS sledován hlavně u dětí, nicméně recentně bylo popsáno více dospělých pacientů s tímto syndromem. U těchto pacientů jsme pozorovali také častější výskyt syndromu po menší dávce propofolu, přičemž vznik arytmie, hypertriglyceridémie a horečky byly méně časté s menší mortalitou.
Faktory asociované s vyšší mortalitou souvisely s vyšší dávkou a dobou podávání propofolové infuze, kraniotraumatem a horečkou. Srdeční selhání a metabolická acidóza byly pozorovány v časné fázi syndromu (s rizikem zvyšujícím se se stoupající dávkou propofolu), naopak rhabdomyolýza a srdeční arytmie spíše ve fázi pozdější (s rizikem vzrůstajícím především při dlouhodobějším podávání propofolu).
630512MUDr. Tomáš DědičDědič T, Jirsa M, Keil R, Rygl M, Šnajdauf J, Kotalová R. Alagille syndrome mimicking biliary atresia in early infancy. PLOS ONE, 2015, sv. 10(11), s. 1–7. ISSN 1932-6203. IF 3.234. [Článek v časopise]
54313PharmDr. Pavel Jeřábek, Ph.D.Sustkova-Fiserova Magdalena. Ghrelin and endocannabinoids participation in morphine-induced effects in the rat nucleus accumbens. Psychopharmacology, 2016, sv. 233(3), s. 469–484. ISSN 0033-3158. IF 3.875. [Článek v časopise]
54313PharmDr. Pavel Jeřábek, Ph.D.Sustkova-Fiserova Magdalena. Ghrelin receptor antagonism of morphine-induced accumbens dopamine release and behavioral stimulation in rats. Psychopharmacology, 2014, sv. 231, s. 2899–2908. ISSN 0033-3158. IF 3.875. [Článek v časopise]
570214RNDr. Magdalena FialováKašková, Magdalena; Chromý, Pavel. Regional product labelling as part of the region formation process. The case of Czechia. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, 2014, sv. 49, s. 87–98. ISSN 0300-5402. [Článek v časopise]
570214RNDr. Magdalena FialováKašková, Magdalena; Chromý, Pavel. Přitažlivost „značkových“ míst. Geografické rozhledy, 2015, sv. 24, s. 10–11. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
1968214RNDr. Daniel Duda, Ph.D.Duda, Daniel; Švančara, Patrik; La Mantia, Marco; Rotter, Miloš; Skrbek, Ladislav. Visualization of viscous and quantum flows of liquid He4 due to an oscillating cylinder of rectangular cross section. PHYSICAL REVIEW B , 2015, sv. 92, s. 064519-1–064519-9. ISSN 1550-235X. IF 3.736. [Článek v časopise]
DOI: 10.1103/PhysRevB.92.064519
1282214Mgr. Jana Vokurková, Ph.D.Sedláček,Ondřej;Vokurková Jana; Ferenc, Michal; Djomo, Eric Nana; Albrecht, Tomáš;Hořák, David. A comparison of point counts with a new acoustic sampling method: a case study of a bird community from the montane forests of Mount Cameroon. Ostrich: Journal of African Ornithology, 2015, sv. 86, s. 213–220. ISSN 306525-1049669. IF 0.414. [Článek v časopise]
364215RNDr. Radim Geryk, Ph.D.Geryk, Radim; Švidrnoch, Martin; Přibylka, Adam; Kalíková, Květa; Maier, Vítězslav; Tesařová, Eva. Supercritical fluid chromatography method for the systematic toxicology analysis of cannabinoids and their metabolites. Analytical Methods, 2015, sv. 7, s. 6056–6059. ISSN 1759-9679. IF 1.821. [Článek v časopise]
http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2015/AY/C5AY01107H
364215RNDr. Radim Geryk, Ph.D.Riesová, Martina; Geryk, Radim; Kalíková, Květa; Šlechtová, Tereza; Voborná, Markéta; Martínková, Monika; Bydžovská, Adéla; Tesařová, Eva. Direct CE and HPLC methods for enantioseparation of tryptophan and its unnatural derivatives . Separation and Purification Technology, 2016, sv. 158, s. 24–30. ISSN 1383-5866. IF 3.091. [Článek v časopise]
720214RNDr. Michal Vališka, Ph.D.Vališka, Michal. Evolution of ferromagnetic and non-Fermi-liquid states with doping: The case of Ru-doped UCoGe. Physical Review B, 2015, sv. 92, s. 4–15. ISSN 1098-0121. IF 3.736. [Článek v časopise]
Abstrakt:
We have investigated the impact of Ru substitution for Co on the behavior of the ferromagnetic superconductor UCoGe by performing x-ray diffraction, magnetization, specific heat, and electrical resistivity measurements on polycrystalline samples of the UCo1−xRuxGe series (0≥x≤0.9). The initial Ru substitution up to x≈0.1 leads to a simultaneous sharp increase of the Curie temperature and spontaneous magnetization up to maximum values of TC=8.6K and MS=0.1μB per formula unit, respectively, whereas superconductivity vanishes already for x≈0.03. Further increase of the Ru content beyond x≈0.1 leads to a precipitous decrease of both TC and MS towards a ferromagnetic quantum critical point (QCP) at xcr=0.31. Consequently, the T−x magnetic phase diagram consists of a well-developed ferromagnetic dome. We discuss the evolution of ferromagnetism with x on the basis of band structure changes due to varying 5f-ligand hybridization. This scenario is supported by the results of electronic structure calculations and consideration of the simplified periodic Anderson model. The analysis of the temperature dependencies of the electrical resistivity and heat capacity at low temperatures of the samples in the vicinity of the QCP reveals a non-Fermi-liquid behavior and assigns the ferromagnetic quantum phase transition to be most likely of a continuous Hertz-Millis type.
720214RNDr. Michal Vališka, Ph.D.Vališka, Michal. Gradual Localization of 5f States in Orthorhombic UTX Ferromagnets:Polarized Neutron Diffraction Study of Ru Substituted UCoGe. Journal of the Physical Society of Japan, 2015, sv. 84, s. 084707–084707. ISSN 0031-9015. IF 1.585. [Článek v časopise]
Abstrakt:
We report on a microscopic study of the evolution of ferromagnetism in the Ru substituted ferromagnetic superconductor (FM SC) UCoGe crystallizing in the orthorhombic TiNiSi-type structure. For that purpose, two single crystals with composition UCo0.97Ru0.03Ge and UCo0.88Ru0.12Ge have been prepared and characterized by magnetization, AC susceptibility, specific heat and electrical resistivity measurements. Both compounds have been found to order ferromagnetically below TC = 6.5 and 7.5 K, respectively, which is considerably higher than the TC = 3 K of the parent compound UCoGe. The higher values of TC are accompanied by enhanced values of the spontaneous moment μspont = 0.11 μB/f.u. and μspont = 0.21 μB/f.u., respectively in comparison to the tiny spontaneous moment of UCoGe (about 0.07 μB/f.u.). No sign of superconductivity was detected in either compound. The magnetic moments of the samples were investigated on the microscopic scale using polarized neutron diffraction (PND) and for UCo0.88Ru0.12Ge also by soft X-ray magnetic circular dichroism (XMCD). The analysis of the PND results indicates that the observed enhancement of ferromagnetism is mainly due to the growth of the orbital part of the uranium 5f moment μULμLU, reflecting a gradual localization of the 5f electrons with Ru substitution. In addition, the parallel orientation of the U and Co moments has been established in both substituted compounds. The results are discussed and compared with related isostructural ferromagnetic UTX compounds (T: transition metals, X: Si, Ge) in the context of a varying degree of the 5f-ligand hybridization.
906613MUDr. Lucia HrnčířováHrnčířová, Lucia, Krejsek, Jan, Šplíchal, Igor, Hrnčíř, Tomáš. Crohn's Disease: A Role of Gut Microbiota and Nod2 Polymorphisms in Disease Pathogenesis. Acta Medica, 2014, sv. 57, s. 89–96. ISSN 1211-4286. [Článek v časopise]
Souhrnný článek popisující úlohu střevní mikroflóry a polymorfismů genu Nod2 v patogenezi Crohnovy choroby.
368313Mgr. Ivana Ryška Vajdová, Ph.D.Vajdová Ryška Ivana. Three Dimensions of Living Forms – brief look into parallels between Adolf Portmann and C.G. Jung. HUMANUM – International Socio-humanistic Studies, 2016, sv. -, s. -–-. ISSN 1898-8431. [Článek v časopise]
368313Mgr. Ivana Ryška Vajdová, Ph.D.Vajdová Ryška Ivana. INDIVIDUATION AS A PROCESS OF ACHIEVING THE SELF ARCHETYPE. STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA, 2016, sv. -, s. -–-. ISSN 1224-8754. [Článek v časopise]
368313Mgr. Ivana Ryška Vajdová, Ph.D.Vajdová Ryška Ivana. Jung's psychological analysis of Imago Dei.. Spirituality Studies , 2016, sv. -, s. -–-. ISSN 1339-9578. [Článek v časopise]
395615Mgr. David Janda, Ph.D.Janda, David, Pilous, Derek. Grafy funkcí z pohledu žáků a studentů základních, středních a vysokých škol. Učitel matematiky, 2016, sv. x, s. x–x. ISSN 1210-9037. [Článek v časopise]
Zasláno k recenznímu řízení
516912MUDr. Václav Šmíd, Ph.D.Šmíd, Václav et al.. Changes in liver ganglioside metabolism in obstructive cholestasis - the role of oxidative stress. Folia Biologica, 2016, sv. zatím není znám, s. zatím není známa–zatím není známa. ISSN 0015-5500. [Článek v časopise]
Článek s názvem "Changes in liver ganglioside metabolism in obstructive cholestasis - the role of oxidative stress" kolektivu Šmíd et al. byl přijat k tisku v impaktovaném časopisu Folia Biologica.
V době podání závěrečné zprávy však není známo přesné datum vydání, stejně jako svazek (volume) a počáteční a poslední stránka.
Potvrzení o přijetí článku k tisku naleznete v sekci "Jiný výsledek".
159115MUDr. Barbora Kučerová, Ph.D.Frybova, Barbora. Vlk, Radovan. Kokesova, Alena. Rygl, Michal. Isolated prenatal ultrasound findings predict the postnatal course in gastroschisis . Pediatr Surg Int., 2015, sv. 2015 Apr;31(4), s. 381–387. ISSN 0179-0358. IF 1.01. [Článek v časopise]
V dubnu 2015 publikoval řešitelský tým článek v Pediatric Surgery Int.: Isolated prenatal ultrasound findings predict the postnatal course in gastroschisis, ve kterém srovnáváme prenatální ultrazvukové nálezy s pozdějším outcomem našich pacientů.
338915Mgr. Michal Novák, Ph.D.Nedoluzhko, Anna; Toldova, Svetlana; Novák, Michal. Coreference chains in Czech, English and Russian: Preliminary findings. Computational Linguistics and Intellectual Technologies, 2015, sv. 14, s. 474–486. ISSN 2221-7932. [Článek v časopise]
338915Mgr. Michal Novák, Ph.D.Novák, Michal; Nedoluzhko, Anna. Correspondences between Czech and English Coreferential Expressions. Discours: Revue de linguistique, psycholinguistique et informatique, 2015, sv. 16, s. 1–41. ISSN 1963-1723. [Článek v časopise]
1164214Mgr. Veronika Zuzana Harmáčková, Ph.D.Harmáčková, Zuzana; Vačkář, David. Assessing regulating ecosystem service trade-offs across landscape scenarios in Třeboňsko Biosphere Reserve, Czech Republic. Ecological Modelling, 2015, sv. 295, s. 207–215. ISSN 0304-3800. IF 2.321. [Článek v časopise]
plné znění článku viz příloha
468214RNDr. Tereza Birhanzlová, Ph.D.Rumlová, Tereza; Kabátová, Anežka; Fojta, Miroslav; Barek, Jiří. Determination of 2-nitrophenol using carbon film electrode. Monatshefte fur Chemie - Chemical Monthly, 2016, sv. 147, s. 173–179. ISSN 0026-9247. IF 1.222. [Článek v časopise]
Publikováno online v listopadu roku 2015, v tištěné formě v lednu 2016 (vol. 147, issue 1, str. 173-179). V publikaci je uvedeno poděkování grantové agentuře UK. Publikace je věnována voltametrickému stanovení pesticidu 2-nitrofenolu (2-NP) s použitím uhlíkové filmové elektrody, vzniklé modifikací povrchu stříbrné tuhé amalgamové elektrody pomocí filmu tvořeného z mikrokrystalického grafitu. Byla vyvinuta nová DCV a DPV metoda pro stanovení 2-NP na základě katodické redukce, optimalizovány podmínky měření (vhodné pH prostředí, čištění elektrodového povrchu pomocí vkládání regeneračních potenciálů, sledována opakovatelnost měření), změřeny kalibrační závislosti v deionizované vodě (mez stanovitelnosti 1,2 µmol L-1 pro DCV a 2 µmol L-1 pro DPV). V rámci práce byla ověřena možnost přímého stanovení v modelových vzorcích pitné vody (mez stanovitelnosti pro DCV 0,3 µmol L-1 a 1 µmol L-1 pro DPV).
468214RNDr. Tereza Birhanzlová, Ph.D.Rumlová, Tereza; Jiránek, Ivan; Vyskočil, Vlastimil; Barek, Jiří. Electrochemical study of 5-nitroquinoline using carbon film electrode and its determination in model samples of drinking and river water. Monatshefte fur Chemie - Chemical Monthly, 2016, sv. 147, s. 153–158. ISSN 0026-9247. IF 1.222. [Článek v časopise]
Publikováno online v říjnu roku 2015, v tištěné formě v lednu 2016 (vol. 147, issue 1, str. 153-158). V publikaci je uvedeno poděkování grantové agentuře UK. Publikace je věnována voltametrickému stanovení mutagenního 5-nitrochinolinu (5-NQ) s použitím uhlíkové filmové elektrody, vzniklé modifikací povrchu stříbrné tuhé amalgamové elektrody pomocí filmu tvořeného z mikrokrystalického grafitu. Byly vyvinuty nové metody (DC voltametrie a DP voltametrie) stanovení 5-NQ, optimalizovány podmínky měření (vhodné pH prostředí, čištění elektrodového povrchu pomocí vkládání regeneračních potenciálů, sledována opakovatelnost měření), změřeny kalibrační závislosti v deionizované vodě (mez stanovitelnosti 1 µmol L-1 pro DCV a 0,4 µmol L-1 pro DPV) a následně aplikována DPV metoda na modelové vzorky pitné a říční vody (mez stanovitelnosti pro pitnou vodu 0,2 µmol L-1, mez stanovitelnosti pro říční vodu 0,6 µmol L-1).
134214RNDr. Marie Hrůzová Kratochvílová, Ph.D.Kratochvílová, Marie; Prokleška, Jan; Uhlířová, Klára; Tkáč, Vladimír; Dušek, Michal; Sechovský, Vladimír; Custers, Jeroen. Coexistence of Antiferromagnetism and Superconductivity in Heavy Fermion Cerium Compound Ce3PdIn11. Scientific Reports, 2015, sv. 5, s. 15904-1–15904-11. ISSN 2045-2322. [Článek v časopise]
134214RNDr. Marie Hrůzová Kratochvílová, Ph.D.Kratochvílová, Marie; Uhlířová, Klára; Prchal, Jiří; Prokleška, Jan; Míšek, Martin; Sechovský, Vladimír. Tuning the pressure-induced superconductivity in Pd-substituted CeRhIn5. Journal of Physics: Condensed Matter, 2015, sv. 27, s. 095602-1–095602-8. ISSN 0953-8984. [Článek v časopise]
134214RNDr. Marie Hrůzová Kratochvílová, Ph.D.Prokleška, Jan; Kratochvílová, Marie; Uhlířová, Klára; Sechovský, Vladimír; Custers, Jeroen. Magnetism, superconductivity, and quantum criticality in the multisite cerium heavy-fermion compound Ce3PtIn11. Physical Review B, 2015, sv. 92, s. 161114-1–161114-5. ISSN 1098-0121. [Článek v časopise]
134214RNDr. Marie Hrůzová Kratochvílová, Ph.D.Kratochvílová, Marie; Uhlířová, Klára; Prokleška, Jan; Daniš, Stanislav; Čermák, Petr; Sechovský, Vladimír. Evolution of magnetism in Pd-substituted Ce2RhIn8 single crystals. Physica B: Condensed Matter, 2015, sv. 468-469, s. 96–100. ISSN 0921-4526. [Článek v časopise]
1570314Mgr. Jan Hanzelka, Ph.D.Hanzelka, J., Reif, J. Relativní míra predace umělých hnízd v invazních akátových a přírodě blízkých dubových porostech. Sylvia, 2015, sv. 51, s. 63–73. ISSN 0231-7796. [Článek v časopise]
1570314Mgr. Jan Hanzelka, Ph.D.Hanzelka, J., Reif, J. Responses to the black locust (Robinia pseudoacacia) invasion differ between habitat specialists and generalists in central European forest birds. Journal of Ornithology, 2015, sv. 156, s. 1015–1024. ISSN 2193-7206. IF 1.711. [Článek v časopise]
764313Mgr. Pavel Pecháček, Ph.D.Pecháček, Pavel. Žluťásek řešetlákový a plasticita ultrafialových kreseb motýlů v závislosti na prostředí. Živa, 2013, sv. 61, s. 79–81. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
764313Mgr. Pavel Pecháček, Ph.D.Pecháček, Pavel. Ultrafialový svět rostlin I. Jak vzniká zbarvení – od nositele k interpretovi. Živa, 2016, sv. 64, s. 64–65. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
Článek vyjde v čísle 2/2016. Tento článek zároveň obsahuje dedikaci dalšímu projektu GAUK, kterého je autor článku hlavním řešitelem. Další díly seriálu už obsahují poděkování pouze tomuto projektu (764313)
764313Mgr. Pavel Pecháček, Ph.D.Pecháček, Pavel. Ultrafialový svět rostlin III.. Živa, 2016, sv. 64, s. 00–00. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
Článek vyjde v čísle 4/2016. Podnadpis se bude zřejmě ještě měnit během redakčních úprav, pro jej neuvádíme.
764313Mgr. Pavel Pecháček, Ph.D.Pecháček, Pavel; Stella, David; Keil, Petr; Kleisner, Karel. Environmental effects on the shape variation of male ultraviolet patterns in the brimstone butterfly (Gonepteryx rhamni, Pieridae, Lepidoptera). Naturwissenschaften, 2014, sv. 101, s. 1055–1063. ISSN 0028-1042. IF 2.1. [Článek v časopise]
Hlavní výstup projektu. Článek se věnuje vlivu prostředí na expresi UV-reflektantních vzorů na křídlech samců druhu Gonepteryx rhamni.
571213Mgr. Pavel Pecháček, Ph.D.Pecháček, Pavel. Recepce Darwinovy evoluční teorie v díle Johna Lubbocka (1834–1913) a Williama Crookese (1832–1919). Dějiny věd a techniky, 2016, sv. 49, s. 00–00. ISSN 0300-4414. [Článek v časopise]
Hlavní výstup projektu. Článek prošel recenzním řízením a byl přijat do tisku. Vyjde v první čísle ročníku 2016. Potvrzení o přijetí přiloženo.
764313Mgr. Pavel Pecháček, Ph.D.Pecháček, Pavel. Ultrafialový svět rostlin II.. Živa, 2016, sv. 64, s. 00–00. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
Článek vyjde v čísle 3/2016. Podnadpis se bude zřejmě ještě měnit během redakčních úprav, pro jej neuvádíme.
571213Mgr. Pavel Pecháček, Ph.D.Pecháček, Pavel. Poslední renesanční muž viktoriánské Anglie, Sir John Lubbock (1834-1913). Vesmír, 2013, sv. 92, s. 296–298. ISSN 1214-4029. [Článek v časopise]
571213Mgr. Pavel Pecháček, Ph.D.Pecháček, Pavel. Ultrafialový svět rostlin I. Jak vzniká zbarvení – od nositele k interpretovi. Živa, 2016, sv. 64, s. 64–65. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
První díl seriálu o ultrafialových vzorech na květech rostlin. Článek se věnuje Johnu Lubbockovi z hlediska historie výzkumu citlivosti zraku živočichů k UV záření.
571213Mgr. Pavel Pecháček, Ph.D.Pecháček, Pavel; Průša, Petr. Čtvrté skupenství hmoty, thallium a síla mysli: Sir William Crookes v kontextu viktoriánské vědy a ohlas jeho díla v českých zemích. Československý časopis pro fyziku, 2016, sv. 66, s. 00–00. ISSN 0009-0700. [Článek v časopise]
Článek byl přijat do tisku, na základě sdělení šéfredakora Ing. Libora Juhy, CSc. by se měl objevit ve druhém čísle ročníku 2016. Jelikož je šéfredaktor dlouhodobě v zahraničí a neměl možnost přiložit oficiální potvrzení o přijetí, přikládám část komunikace z emailu a poslední, již revidou verzi rukopisu.
571213Mgr. Pavel Pecháček, Ph.D.Pecháček, Pavel. Českojazyčná vydání knih Johna Lubbocka z přelomu 19. a 20. století a jeho korespondence s českými překladateli. Dějiny věd a techniky, 2016, sv. 49, s. 00–00. ISSN 0300-4414. [Článek v časopise]
Jedná se o materiálové sdělení v rozsahu cca 10 NS založené na studiu korespondence Johna Lubbocka s českými překladateli a studiem daných překladů. Článek byl v rámci recenzního řízejí přijat k tisku a měl by vyjít v čísle 1/2016. Přikládám zprávu z emailu potvrzující přijetí článku a posílám jeho konečnou verzi přijatou k tisku.
1496214Mgr. Lenka UlrychováFajtová, P., Štefanić S, Hradilek M., Dvořák J., Vondrášek J., Jílková A., Ulrychová L., McKerrow J. H., Caffrey C. R., Mareš M., Horn M.. Prolyl Oligopeptidase from the Blood Fluke Schistosoma mansoni: From Functional Analysis to Anti-schistosomal Inhibitors. Plos Neglected Tropical Diseases, 2015, sv. 9.6, s. 1–24. ISSN 1935-2727. IF 4.446. [Článek v časopise]
Hlavní řešitelka je u tohoto článku spoluautorkou
596213Mgr. Martina Pecharová, Ph.D.Pecharová, Martina, Prokop, Jakub, Ren, Dong. Early Pennsylvanian aykhalids from Xiaheyan, northern China and their palaeogeographical significance (Insecta: Megasecoptera). Comptes Rendus Palevol, 2015, sv. 14, s. 613–624. ISSN 1631-0683. IF 1.19. [Článek v časopise]
596213Mgr. Martina Pecharová, Ph.D.Pecharová, Martina, Ren, Dong, Prokop, Jakub. A new palaeodictyopteroid (Megasecoptera: Brodiopteridae) from the Early Pennsylvanian of northern China reveals unique morphological traits and intra-specific variability. Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology, 2015, sv. 39, s. 236–249. ISSN 0311-5518. IF 1.12. [Článek v časopise]
279715Mgr. Jakub Žárský, Ph.D.Tobias R. Vonnahme, Miloslav Devetter, Jakub D. Zarsky, Marie Sabacka, and Josef Elster. Controls on microalgal community structures in cryoconite holes upon high Arctic glaciers, Svalbard. Biogeosciences, 2016, sv. neznámý, s. neznámý–neznámý. ISSN 1726-4189. IF 3.978. [Článek v časopise]
Článek, který byl dnešním dnem (15. 1. 2016) přijat k publikaci, pojednává o vlivu potenciálních konzumentů (želvušek a vířníků) a vlivu živinových poměrů ovlivněných recyklací na formování populací ledovcových řas a sinic v Arktidě. Lokality na kterých studie vznikla jsou všechny v oblasti Petunia, na Svalbardu, včetně dvou na ledovci Nordejskiöld, který figuruje jako jedna z našich lokalit v programu na rok 2016 s typicky hojným výskytem ledovcových řas.
Motivace této studie byly v podstatě těsně spjaty se vznikem projektu GAUK, kdy jsme se snažili dozvědět něco o ekologii těchto organismů a výsledky získané dalším průběhem GAUK umožní tento směr bádání plynule rozvíjet a rozšířit na evoluční časovou škálu.
V přijaté (přiložené) verzi schází identifikátor GAUK (uvedena je pouze afiliace PřF UK), ale v publikované verzi bude uveden.
474214PhDr. Mgr. Jakub Holický, Ph.D.Holický, Jakub; Kaplan, Aleš; Honsová, Šárka. Postoje k pohybovým aktivitám u chlapců mladšího školního věku. Česká kinantropologie, 2014, sv. 18(1), s. 53–62. ISSN 1211-9261. [Článek v časopise]
474214PhDr. Mgr. Jakub Holický, Ph.D.Holický, Jakub; Jura, Ondřej; Kandrac, Robert; Süss. The effect of postural stability on performance in Ronaldo Speed Test in prepubertal soccer players. Sporto mokslas, 2014, sv. 75(1), s. 52–56. ISSN 1392-1401. [Článek v časopise]
474214PhDr. Mgr. Jakub Holický, Ph.D.Česák, Michal; Holický, Jakub; Česák, Petr; Bunc, Václav. Porovnání tělesného složení u dětí z odlišných socioekonomických regionů. Studia Kinanthropologica, 2014, sv. 15(3), s. 153–160. ISSN 1213-2101. [Článek v časopise]
474214PhDr. Mgr. Jakub Holický, Ph.D.Holický, Jakub; Kokštejn, Jakub; Musálek, Martin. Psychomotor development differences between Czech adolescents from orphanages and adolescents from majority society. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 2015, sv. 45(3), s. 147–154. ISSN 2336-4912. [Článek v časopise]
474214PhDr. Mgr. Jakub Holický, Ph.D.Holický, Jakub; Mess, Filip. The comparison of psychomotor development between adolescents aged 14 and 15 from Prague orphanages and their peers from grade schools. International Journal of Physical Education, 2015, sv. 52(3), s. 2–13. ISSN 0341-8685. [Článek v časopise]
474214PhDr. Mgr. Jakub Holický, Ph.D.Holický, Jakub; Kaplan, Aleš; Honsová, Šárka. Postoje k pohybovým aktivitám u dívek mladšího školního věku. Studia sportiva, 2014, sv. 8(1), s. 133–140. ISSN 1802-7679. [Článek v časopise]
1808214Mgr. Ing. Robert Klement, Ph.D.Klement, Robert; Carciofi, Alex Cavalieri; Rivinius, Thomas; Panoglou, Despina; Vieira, Rodrigo Georgetti; Bjorkman, Jon; Štefl, Stanislav; Tycner, Christopher; Faes, Daniel Moser; Korčáková, Daniela; Muller, Andre; Zavala, Robert; Cure, Michel. Multitechnique testing of the viscous decretion disk model. I. The stable and tenuous disk of the late-type Be star β CMi. Astronomy & Astrophysics, 2015, sv. 584, s. article A85–33 pages in total. ISSN 0004-6361. IF 4.378. [Článek v časopise]
Článek byl z daného čísla vybrán jako jediný Highlight ze sekce 'Interstellar and circumstellar matter' (viz http://www.aanda.org/2015-highlights/1166)
903313Mgr. Evgeny Kuznetsov, Ph.D.Kuznetsov Evgeny. SUN Family Proteins Sun4p, Uth1p and Sim1p Are Secreted from Saccharomyces cerevisiae and Produced Dependently on Oxygen Level. PLOS ONE, 2013, sv. Volume 8, s. 1–11. ISSN 1932-6203. IF 3.234. [Článek v časopise]
545313RNDr. Věra Lukášová, Ph.D.Buzgo M., Greplová J., Soural M., Bezděková D., Míčková A., Olga Kofroňová, Benada O., Hlaváčová J., Amler E.. PVA immunonanofibers with controlled decay. Polymer, 2015, sv. 77, s. 387–398. ISSN 0032-3861. IF 3.562. [Článek v časopise]
V průběhu řešení tohoto projektu řešitelský kolektiv pracoval rovněž na publikaci: PVA immunonanofibers with controlled decay. Výsledeky publikované v článku byly získané za přispění aktuálního projektu, kde proces modifikace pomocí proteinů je analogický k modifikaci pomocí peptidů. Publikace řeší princip modifikace.
92315Mgr. Filip Roskovec, Ph.D.Vít Dolejší, Filip Roskovec, Miloslav Vlasák. Residual based error estimates for the space–time discontinuous Galerkin method applied to the compressible flows. Computers & Fluids, 2015, sv. 117, s. 304–324. ISSN 0045-7930. IF 1.876. [Článek v časopise]
Článek se zabývá reziduálními odhady chyby pro časoprostorovou Galerkinovu metodu. V tomto přístupu se odhad chyby počítá jako supremum z rezidua úlohy přes nějaký nadprostor prostoru diskrétního řešení. V případě DWR odhadů můžeme postupovat podobně, ovšem supremum je nahrazeno reziduem pro rekonstrukci diskrétního řešení duálního problému.
Některé postupy publikované v článku tedy přímo souvisí s cílem tohoto projektu.
1318514MUDr. Pavel LukášDurila Miroslav, Pavel Lukáš, Marta Astraverkhava. Thromboelastometry (ROTEM)-guided Diagnosis and Therapy of Coagulation Reduces Fresh Frozen Plasma Consumption Compared with Prothrombine Time-INR. Transfusion Medicine, 2015, sv. 25, s. 43–43. ISSN 0958-7578. IF 2.9. [Článek v časopise]
Abstrakt P72-Abstracts of the 16th Annual NATA Symposium.
1318514MUDr. Pavel LukášDurila Miroslav, Pavel Lukáš, Marta Astraverkhava. Tracheostomy in intensive care unit patients can be performed without bleeding complications in case of normal thromboelastometry results (EXTEM CT) despite increased PT-INR: a prospective pilot study. BMC Anesthesiology, 2015, sv. 15, s. 89–95. ISSN 1471-2253. IF 1.38. [Článek v časopise]
Zjistili jsme, že chirurgickou tracheostomii lze provést bez krvácivých komplikací i při prodlouženém čase PT, v případě že je výsledek ROTEM-EXTEM v normě.
Je uváděná podpora grantem.
603712Mgr. Jan Kapusta, Ph.D.Kapusta, Jan. Mayská náboženská bratrstva v antropologické imaginaci. AntropoWebzin, 2012, sv. 3/2012, s. 191–198. ISSN 1801-8807. [Článek v časopise]
603712Mgr. Jan Kapusta, Ph.D.Kapusta, Jan. Div a zázrak v mayských poutích do Esquipulas. Historická sociologie, 2013, sv. 1/2013, s. 89–102. ISSN 1804-0616. [Článek v časopise]
254214Mgr. Tereza Šlechtová, Ph.D.Riesová, Martina; Geryk, Radim; Kalíková, Květa; Šlechtová, Tereza; Voborná, Markéta; Martínková, Monika; Bydžovská, Adéla; Tesařová, Eva. Direct CE and HPLC methods for enantioseparation of tryptophan and its unnatural derivatives. Separation and Purification Technology, 2016, sv. 158, s. 24–30. ISSN 1383-5866. IF 3.091. [Článek v časopise]
254214Mgr. Tereza Šlechtová, Ph.D.Šlechtová, Tereza; Gilar, Martin; Kalíková, Květa; Tesařová, Eva. Insight into Trypsin Miscleavage: Comparison of Kinetic Constants of Problematic Peptide Sequences. Analytical Chemistry, 2015, sv. 87, s. 7636–7643. ISSN 1520-688. IF 5.636. [Článek v časopise]
1846214PharmDr. Zuzana Kočí, Ph.D.Tukmachev, Dmitry; Forostyak, Serhiy; Kočí, Zuzana; Závišková, Kristýna; Vacková, Irena; Výborný, Karel; Sandvig, Ioanna; Sandvig, Axel; Medberry, Christopher; Badylak, Stephen; Syková, Eva; Kubinová Šárka. Injectable extracellular matrix hydrogels as scaffolds for spinal cord injury repair. Tissue Engineering Part A, 2016, sv. 22, s. 306–317. ISSN 1937-3341. IF 4.916. [Článek v časopise]
Prvním autorem této publikace je spoluřešitel projektu GAUK. Hlavní řešitel (Kočí) je společně se spoluřešitelkou (Záviškovou) na třetím místě. Hlavní řešitel připravuje další dvě impaktované publikace s dedikaci GAUK. Obě publikace budou během dubna finalizovány a publikovány 2016.
1176213PharmDr. Zbyněk Brůža, Ph.D.Kratochvíl, J. Fully Substituted Pyranones via Quasi-Heterogeneous Genuinely Ligand-Free Migita−Stille Coupling of Iodoacrylates. Organic letters, 2015, sv. 17, s. 520–523. ISSN 1523-7060. IF 6.364. [Článek v časopise]
380214Mgr. Pavel JustJust, Pavel. Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa. Živa, 2015, sv. 63(2), s. 75–77. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
275715Mgr. Barbora Bílková, Ph.D.Bílková, Barbora, Vinklerová, Jitka a Vinkler, Michal. The relationship between health and cell-mediated immunity measured in ecology: Phytohaemagglutinin skin-swelling test mirrors blood cellular composition. Journal of Experimental Zoology Part A, 2015, sv. 323, s. 767–777. ISSN 1932-5223. IF 1.440. [Článek v časopise]
810213Mgr. Michaela RatajováPodroužková, Štěpánka, Janovský, Zdeněk, Horáčková, Jitka, Juřičková Lucie. Do snails eat exotic plant species invading river floodplains?. Journal of Molluscan Studies, 2014, sv. 81, s. 139–146. ISSN 1464-3766. IF 1.362. [Článek v časopise]
810213Mgr. Michaela RatajováPodroužková, Štěpánka, Juřičková, Lucie, Hronová, Hana, Beran, Luboš, Říhová, Dagmar, Ložek, Vojen. Měkkýši údolí horního a středního Kačáku. Malacologica Bohemoslovaca, 2015, sv. 14, s. 74–90. ISSN 1336-6939. [Článek v časopise]
810213Mgr. Michaela RatajováPodroužková, Štěpánka, Ložek, Vojen, Horáčková, Jitka, Juřičková, Lucie. Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu. Malacologica Bohemoslovaca, 2015, sv. 14, s. 21–73. ISSN 1336-6939. [Článek v časopise]
394214Mgr. Alena MusilováKotrova, Michaela; Muzikova, Katerina; Mejstrikova, Ester; Novakova, Michaela; Bakardjieva-Mihaylova, Violeta; Fiser, Karel; Stuchly, Jan; Giraud, Mathieu; Salson, Mikaël; Pott, Christiane; Brüggemann, Monika; Füllgrabe, Marc; Stary, Jan; Trka, Jan; Fronkova, Eva. The Predictive Strength of Next Generation Sequencing MRD Detection for Relapse Compared with Current Methods in Childhood ALL. Blood, 2015, sv. 126, s. 1045–1047. ISSN 0006-4971. IF 10.452. [Článek v časopise]
406214PhDr. Veronika Skalecká, Ph.D.Trestrová, Veronika. Vztah KSČ, autocenzura a zpětné hodnocení médií: rozhovory s českými regionálními novináři z období normalizace. Mediální studia, 2015, sv. 01/2015, s. 6–28. ISSN 1801-9978. [Článek v časopise]
Cílem článku je představit výsledek výzkumu využívajícího metody orální historie k poznání postojů a práce českých novinářů a novinářek, působících v 70. a 80. letech 20. století v regionálních (krajských a okresních) médiích řízených komunistickou stranou. Rozhovory byly vedeny celkem se 13 novináři a novinářkami z celkem 7 redakcí z různých měst České socialistické republiky. Výzkumná část článku je tedy rozdělena do pěti podkapitol v souvislosti s hlavními výzkumnými otázkami: autocenzura; zpětné hodnocení práce a úlohy (regionálního) komunistického tisku; vztah ke KSČ, výběr témat a vliv externích subjektů a preferovaná vs. zakazovaná témata; a poslední část, zahrnující konkrétní případy, kvůli kterým se novináři a novinářky dostali do potíží, většinou na základě publikovaného materiálu, který nevyhovoval politice KSČ.
502313Mgr. Roman Leontovyč, Ph.D.Lucie Jedličková, Hana Dvořáková, Martin Kašný, Jana Ilgová, David Potěšil, Zbyněk Zdráhal a Libor Mikeš. Major acid endopeptidases of the blood-feeding monogenean Eudiplozoon nipponicum (Heteronchoinea: Diplozoidae). Parasitology, 2016, sv. 143, s. 494–506. ISSN 1469-8161. IF 2.56. [Článek v časopise]
604412Ing. Lukáš Rambousek, Ph.D.Rambousek, Lukáš; Kletečková, Lenka; Kubešová, Anna; Jirák, Daniel; Valeš, Karel, Fritschy, Jean-Marc. Rat intra-hippocampal NMDA infusion induces cell-specific damage and changes in expression of NMDA and GABAA receptor subunits. Neuropharmacology, 2016, sv. 105, s. 594–606. ISSN 0028-3908. IF 5.1. [Článek v časopise]
424213Mgr. Jana Daňková, Ph.D.Amler 2014. Functionalized nanofibers as drug-delivery systems for osteochondral regeneration.. NANOMEDICINE, 2014, sv. 9, s. 1083–1094. ISSN 1743-5889. IF 5.413. [Článek v časopise]
424213Mgr. Jana Daňková, Ph.D.Plencner, Martin. Abdominal closure reinforcement by using polypropylene mesh functionalized with poly-epsilon-caprolactone nanofibers and growth factors for preventiv of incisional hernia formation. . International Journal of Nanomedicine, 2014, sv. 9, s. 3263–3277. ISSN 1178-2013. IF 4.383. [Článek v časopise]
424213Mgr. Jana Daňková, Ph.D.Plencner, Martin. Significant improvement of biocompatibility of polypropylene mesh for incisional hernia repair by using poly-ε-caprolactone nanofibers functionalized with thrombocyte-rich solution.. International Journal of Nanomedicine, 2015, sv. 10, s. 2635–2646. ISSN 1178-2013. IF 4.383. [Článek v časopise]
424213Mgr. Jana Daňková, Ph.D.Daňková, Jana. Highly efficient mesenchymal stem cell proliferation onPCL nanofibers with embedded magnetic nanoparticles.. International Journal of Nanomedicine, 2015, sv. 10, s. 7307–7317. ISSN 1178-2013. IF 4.383. [Článek v časopise]
424213Mgr. Jana Daňková, Ph.D.Sukhorukova, I.V.. Two approaches to form antibacterial surface: Doping with bactericidal element and drug loading.. Applied Surface Science, 2015, sv. 330, s. 339–350. ISSN 0169-4332. IF 2.711. [Článek v časopise]
1380214Mgr. Jan DědičCulka, Martin; Milichovský, Jan; Jeřábek, Petr; Stiborová, Marie; Martínek, Václav. Ferrous and ferric state of cytochromes P450 in intact Escherichia coli cells: a possible role of cytochrome P450-flavodoxin interaction. Neuroendocrinology Letters, 2015, sv. 36 (S1), s. 101–109. ISSN 0172-780X. IF 0.799. [Článek v časopise]
307115RNDr. Zuzana Hampejsová, Ph.D.Hřib, Jakub, Širc, Jakub, Hobzová, Radka, Hampejsová, Zuzana, Bosáková, Zuzana, Munzarová, Marcela, Michálek, Jiří. Nanofibers for drug delivery – incorporation and release of model molecules, influence of molecular weight and polymer structure. Belstein Journal of Nanotechnology, 2015, sv. 6, s. 1939–1945. ISSN 2190-4286. IF 2.67. [Článek v časopise]
268213PhDr. Marta LéblováLéblová, Marta. Arcibiskup Schwarzenberg na prvním vatikánském koncilu z pohledu pozorovatelů. Theologická revue, 2014, sv. 85, s. 339–350. ISSN 1211-7617. [Článek v časopise]
362214RNDr. Attila Bartha, Ph.D.Bartha, Attila; Kratochvílová, Marie; Dušek, Martin; Diviš, Martin; Custers, Jeroen; Sechovský, Vladimír. Single crystal study of layered UnRhIn3n+2 materials: case of the novel U2RhIn8 compound. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2015, sv. 381, s. 310–315. ISSN 0304-8853. [Článek v časopise]
362214RNDr. Attila Bartha, Ph.D.Bartha, Attila; Kratochvílová, Marie; Sechovský, Vladimír; Custers, Jeroen; Dušek, Martin. Anisotropic Magnetic Properties of URhIn5 compound. Acta Physica Polonica A, 2015, sv. 127, s. 339–341. ISSN 0587-4246. [Článek v časopise]
692214Mgr. Ábel Kálosi, Ph.D.Hejduk, Michal; Dohnal, Petr; Rubovič, Peter; Kálosi, Abel; Plašil, Radek; Johnsen, Rainer; Glosík, Juraj. Flowing-afterglow study of electron-ion recombination of para-H3+ and ortho-H3+ ions at temperatures from 60 K to 300 K. The Journal of Chemical Physics, 2015, sv. 143, s. 044303-1–044303-10. ISSN 0021-9606. IF 2.952. [Článek v časopise]
V tomto článku jsou publikovány výsledky studia teplotní závislosti rekombinace iontů para-H3+ a ortho-H3+ s elektrony. Výsledky naměřené na aparatuře SA-CRDS byly částečně získány při řešení tohoto projektu.
692214Mgr. Ábel Kálosi, Ph.D.Glosík, Juraj; Dohnal, Petr; Rubovič, Peter; Kálosi, Ábel; Plašil, Radek; Roučka, Štěpán; Johnsen, Rainer. Recombination of H3+ ions with electrons in He/H2 ambient gas at temperatures from 240 K to 340 K. Plasma Sources Science and Technology, 2015, sv. 24, s. 065017-1–065017-10. ISSN 0963-0252. IF 3.591. [Článek v časopise]
V tomto článku jsou publikovány výsledky studia teplotní závislosti ternární rekombinace iontů H3+ s elektrony, kde roli třetí částice hraje H2. Autoři rozšiřují navrhovaný model ternární rekombinace v plazmatu, který popisuje závislost efektivního rekombinačního koeficientu na koncentraci H2.
692214Mgr. Ábel Kálosi, Ph.D.Dohnal, Petr; Kálosi, Abel; Kovalenko, Artem; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Recombination of H2D+ and HD2 + ions with electrons at 80 K. Journal of Physics: Conference Series, 2015, sv. 635, s. 052065-1–052065-1. ISSN 1742-6596. [Článek v časopise]
V tomto článku jsou publikovány první výsledky studia rekombinace iontů H2D+ a HD2+ s elektrony, které byly prezentovány na konferenci XXIX International Conference on Photonic, Electronic, and Atomic Collisions (ICPEAC 2015).
595912MUDr. Bokang Calvin Maswabi, Ph.D.Maswabi, Bokang. Significantly higher numbers of proB cells in healthy Caucasians compared to Asians: Is there association with incidence of CLL?. Blood Cells Molecules and Diseases, 2016, sv. 57, s. 118–119. ISSN 1079-9796. IF 2.65. [Článek v časopise]
Authors Bokang Maswabi and Jan Molinsky equally contributed to the report.
1482314PhDr. Marika Kupková, Ph.D.Kupková, Marika. Z mého života: když má film právo na všechny postavy dějin. Slovo a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia , 2015, sv. 24, s. 155–170. ISSN 1214-7915. [Článek v časopise]
Studie zkoumá vazby životopisného filmu o Bedřichu Smetanovi "Z mého života" (Václav Krška, 1955) na vnější sociální a historického diskurzy. Text postupuje od vývojového shrnutí dosavadní životopisné filmové produkce přes proměny kultu Bedřicha Smetany v první polovině 20. století k ideologické povaze sledovaného filmu. Sleduje, jak tyto dlouhodobé i aktuální okolnosti a vlivy ovlivnily styl a narativ filmu. Soupeřící mocenské zájmy jsou vykládány prostřednictvím jednoho z bezprostředních aktérů – Jiřího Mařánka jako autora námětu a scénáře. Tato orientace umožňuje dílčí, ale autentický náhled na fungování kinematografie a kultury v poúnorovém etapě. Jedná se také o případovou studii, pojednávající o soudobém fenoménu literarizace českého filmu.
1926314Mgr. Tereza SteinhartováChoukourov, Andrei. Plasma Polymerization on Mesoporous Surfaces: N-Hexane on Titanium Nano-Particles. The Journal of Physical Chemistry C, 2015, sv. 119, s. 28906–28916. ISSN 1932-7447. IF 4.772. [Článek v časopise]
1926314Mgr. Tereza SteinhartováMelnichuk, Iurii. Direct covalent coupling of proteins to nanostructured plasma polymers: a route to tunable cell adhesion. Applied Surface Science, 2015, sv. 351, s. 537–545. ISSN 0169-4332. IF 2.71. [Článek v časopise]
1062214RNDr. Ondřej Chrenko, Ph.D.Chrenko, Ondřej. The origin of long-lived asteroids in the 2:1 mean-motion resonance with Jupiter. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2015, sv. 451, s. 2399–2416. ISSN 0035-8711. IF 5.107. [Článek v časopise]
Publikace zahrnuje většinu hlavních výsledků grantového projektu a podává ucelenou studii původu dynamicky stabilních planetek ve 2:1 rezonanci s Jupiterem. Podpora GA UK je zmíněna v sekci 'Acknowledgements'.
584213Mgr. Tomáš Dršata, Ph.D.Dršata, Tomáš; Lankaš, Filip. Multiscale modelling of DNA mechanics. Journal of Physics: Condensed Matter, 2015, sv. 27, s. 323102–323102. ISSN 0953-8984. IF 2.346. [Článek v časopise]
584213Mgr. Tomáš Dršata, Ph.D.Liebl, Korbinian; Dršata, Tomáš; Lankaš, Filip; Lipfert, Jan; Zacharias, Martin. Explaining the striking difference in twist-stretch coupling between DNA and RNA: A comparative molecular dynamics analysis. Nucleic Acids Research, 2015, sv. 43, s. 10143–10156. ISSN 0305-1048. IF 8.808. [Článek v časopise]
546214Mgr. Jakub Šebesta, Ph.D.Šebesta, Jakub. Magnetism in TmCo2. ACTA PHYSICA POLONICA A, 2015, sv. 127, s. 379–381. ISSN 0587-4246. IF 0.53. [Článek v časopise]
2030214Mgr. Nikol FranzRoubíčková Nikol, Brojáč Jan, Císařová Dagmar. Rodičovství a homosexualita. Rodinné listy, 2015, sv. 2, s. 30–35. ISSN 1805-0824. [Článek v časopise]
2030214Mgr. Nikol FranzBurkertová Eva, Krejčíková Helena, Váňová Lucie. Homosexuálové a právo na rodinný život. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2015, sv. 5, s. 25–37. ISSN 1804-8137. [Článek v časopise]
Autorkami článku jsou dvě řešitelky projektu, a to JUDr. Eva Burkertová a JUDr. Helena Krejčíková Ph.D., spolu se kterými se dále na článku podílela Lucie Váňová.
2030214Mgr. Nikol FranzRoubíčková Nikol, Brojáč Jan, Císařová Dagmar. PARENTHOOD AND HOMOSEXUALITY WITHIN THE CONTEXT OF ASSISTED REPRODUCTION – ARE WE READY FOR HOMOPARENTAL FAMILIES?. The Lawyer Quaterly, 2015, sv. 5, s. 286–299. ISSN 1805-840X. [Článek v časopise]
800413Mgr. Michal RosůlekKukačka, Zdeněk. Mapping protein structural changes by quantitative cross-linking. Methods, 2015, sv. 89, s. 112–120. ISSN 1046-2023. IF 3.645. [Článek v časopise]
800413Mgr. Michal RosůlekKopecká, Miroslava. Role of the EF-hand-like Motif in the 14-3-3 Protein-mediated Activation of Yeast Neutral Trehalase Nth1. The Journal of Biological Chemistry, 2014, sv. 289, s. 13948–13961. ISSN 0021-9258. IF 4.573. [Článek v časopise]
800413Mgr. Michal RosůlekŘeha, David. Molecular dynamics comparison of E. coli WrbA apoprotein and holoprotein. Journal of Molecular Modeling, 2014, sv. 20, s. 2400–2414. ISSN 0948-5023. IF 1.736. [Článek v časopise]
800413Mgr. Michal RosůlekMacáková, Eva. Structural basis of the 14-3-3 protein-dependent activation of yeast neutral trehalase Nth1. Biochimica et Biophysica Acta, 2013, sv. 1830, s. 4491–4499. ISSN 0304-4165. IF 4.381. [Článek v časopise]
1246314Mgr. Věra Sovková, Ph.D.Daňková,Jana. Highly efficient mesenchymal stem cell proliferation on poly-ε-caprolactone nanofibers with embedded magnetic nanoparticles. International Journal of Nanomedicine, 2015, sv. 10, s. 7307–7317. ISSN 1178-2013. IF 4.383. [Článek v časopise]
1746214Haig Utidjian, Ph.D.Utidjian, Haig. Review of Grigor Magistros Magnalia Dei. Parrésia, Revue pro východní křesťanství, 2015, sv. VIII(2014), s. 642–644. ISSN 1802-8209. [Článek v časopise]
Review of Prof. Terian's new critical text and annotated translation of 11th-century Grigor Magistros' poem Magnalia Dei
1746214Haig Utidjian, Ph.D.Utidjian, Haig. Óda na svatou Bohorodičku Řehoře z Nareku. Parrésia, Revue pro východní křesťanství, 2015, sv. VIII(2014), s. 523–530. ISSN 1802-8209. [Článek v časopise]
Ode for the Mother-of-God by St. Gregory of Narek: Commentary, textual anaylsis and annotated Czech translation
1746214Haig Utidjian, Ph.D.Utidjian, Haig, Pičmanová, Martina, Liška, Luděk. „Písni podivuhodná“. Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 2015, sv. 4/2015, s. 21–23. ISSN 1802-4734. [Článek v časopise]
Historical introduction, commentary, textual criticism based on early manuscript and printed witnesses, and annotated Czech translation of ode by St. Gregory of Narek
1746214Haig Utidjian, Ph.D.Utidjian, Haig. Review of Armenian Ornamental Script. Parrésia, Revue pro východní křesťanství, 2015, sv. VIII(2014), s. 652–656. ISSN 1802-8209. [Článek v časopise]
Review of new codicological album by Kyurkchyan and Khatcherian furnishing examples Armenian ornamental script from mediaeval codices including neumated hymnals and other liturgical compilations
1746214Haig Utidjian, Ph.D.Utidjian, Haig. Poezie a hudba sv. Řehoře z Nareku jako zrcadlo arménské historie v druhém tisíciletí. Parrésia, Revue pro východní křesťanství, 2015, sv. VIII(2014), s. 331–370. ISSN 1802-8209. [Článek v časopise]
We describe the evolution of perceptions of the legacy of St. Gregory of Narek over the second millenium, with the corpus serving as a mirror of the mindsets of the various communities and readerships; the analysis also sheds light on aspects of the corpus itself that laid it open to diverse interpretation. The article discusses the neumatic structure of the earliest two manuscript witnesses for a celebrated ode by the author, and includes a criticism of the manner in which the age and provenance of orally transmitted versions was assessed by Soviet-era musicologists.
1746214Haig Utidjian, Ph.D.Utidjian, Haig. Review of Gohar Muradean "The echoes of old Greek legends in Armenian mediaeval literature". Parrésia, Revue pro východní křesťanství, 2015, sv. VIII(2014), s. 635–637. ISSN 1802-8209. [Článek v časopise]
Review of major new book by Gohar Muradean on aspects of interactions between Greek classical mythology and Armenian mediaeval literature
790214MUDr. Jiří Marvan, Ph.D.Marvan Jiří. Fixation of Distal Fibular Fractures: A Biomechanical Study of Plate Fixation Techniques. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2016, sv. -, s. -–-. ISSN 1509-409X. IF 0.894. [Článek v časopise]
Publikace přijata k uveřejnění plně vycházející z výsledků výzkumu podporovaného GAUK ve shodě s tématem diszertační práce doktoranda.
Publikace je dedikována jak fakultě, tak grantu.
DOI: 10.5277/ABB-00557-2016-02
790214MUDr. Jiří Marvan, Ph.D.Marvan Jiří. .: Kirschner wire transfixation of unstable ankle fractures: indication, surgical technique and outcomes. . Acta chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologicae Čechoslovaca, 2015, sv. 82, s. 216–221. ISSN 0001-5415. IF 0.388. [Článek v časopise]
Článek je věnován problematice řešené doktorandem v disertační práci s plným vztahem k tématu grantu - přístupy a operační řešení nestabilních zlomenin hlezna. Publikace je dedikována jak fakultě, tak grantu.
24213Mgr. Věra Soukupová, Ph.D.Vojtíšek, Jan. Entre idéal et polémique La littérature politique dans la Bohême des Luxembourg. Médiévales, 2014, sv. 67, s. 11–30. ISSN 0751-2708. [Článek v časopise]
Jan Vojtíšek je spoluautorem článku. Svoji část dedikoval GAUKu (na straně 20).
24213Mgr. Věra Soukupová, Ph.D.Vybíralová, Sára. « Oyez, fidèles, la ruse diabolique ! » La ruse et la trahison dans la chanson polémique de l’époque hussite. Médiévales, 2014, sv. 67, s. 67–84. ISSN 0751-2708. [Článek v časopise]
Studie se zabývá motivem zrady v písňové tvorbě husitského období a instrumentalizací tohoto média pro vyjádření vlastní/cizí identity.
24213Mgr. Věra Soukupová, Ph.D.Biederman, Jan. L’art militaire dans les ordonnances tchèques du xve siècle et son évolution : la doctrine du Wagenburg comme résultat de la pratique. Médiévales, 2014, sv. 67, s. 85–102. ISSN 0751-2708. [Článek v časopise]
Přípravná studie pro kapitolu závěrečné publikace grantu. Zabývá se rolí motivu vozové hradby při vnímání českých zemí v 15. století.
24213Mgr. Věra Soukupová, Ph.D.Bažant, Vojtěch. Prostor a vyprávění. Narativní strategie středověkého cestopisu. Mediaevalia Historica Bohemica, 2015, sv. 18/2, s. 133–161. ISSN 0862-979X. [Článek v časopise]
Teoretické zhodnocení setkávání se středověkého člověka s jinakostí, skrze které formuluje identitu vlastní i identitu druhého. V rámci projektu studie zaujímá teoreticko-metodologickou roli.
24213Mgr. Věra Soukupová, Ph.D.Vejrychová, Věra. Figures de reines dans les chroniques tchèques du XIVe siècle : idéal, pouvoir, transgressions. Médiévales, 2014, sv. 67, s. 31–48. ISSN 0751-2708. [Článek v časopise]
Studie pojednává o rolích královny v české středověké společnosti na základě kronikářské tvorby 14. století. Mj. se zabývá otázkou domácího vs. cizího původu královen.
187515MUDr. Slavomír BlažejBlažej S, Páral J, Kaška M. VÝVOJ KONSTRUKCÍ STŘEVNÍCH ANASTOMÓZ A SOUČASNÝ STAV JEJICH MOŽNOSTÍ. Rozhledy v chirurgii, 2015, sv. 94, s. 316–321. ISSN 1803-6597. [Článek v časopise]
Anastomóza střeva patří k nejčastějším výkonům v břišní chirurgii. Vývoj techniky střevní anastomózy prodělal od konce 19. století zásadní změny, což se týká jak šicích materiálů a nástrojů, tak způsobu provedení anastomózy. Riziko dehiscence anastomózy je v jistém smyslu hnacím motorem neustálého zdokonalování technologie i techniky spojení střeva při elektivních i akutních operačních výkonech. Toto souhrnné sdělení představuje vývoj chirurgických technik střevních spojení v klinické praxi i v souvislosti s experimenty realizovaného projektu zaměřenými na všestranné zvyšování kvality střevní anastomózy.
558713Mgr. Dominika ŠpolcováKokes, Ondrej; Havranek, Tomas. Elasticity of Gasoline Demand: A Meta-Analysis. Energy Economics, 2015, sv. 47(1), s. 77–86. ISSN 0140-9883. IF 2.708. [Článek v časopise]
558713Mgr. Dominika ŠpolcováReckova, Dominika; Irsova, Zuzana. Publication Bias in Measuring Anthropogenic Climate Change. Energy and Environment, 2015, sv. 26(5), s. 853–862. ISSN 2048-4070. IF 0.655. [Článek v časopise]
558713Mgr. Dominika ŠpolcováIrsova, Zuzana; Havranek, Tomas; Janda, Karel; Zilberman, David. Selective Reporting and the Social Cost of Carbon. Energy Economics, 2015, sv. 51, s. 394–406. ISSN 0140-9883. IF 2.708. [Článek v časopise]
126715Mgr. Matěj RomanRoman, Matěj. Vznik a vývoj arktických jezer. Geografické rozhledy, 2015, sv. 25 (2), s. 28–29. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
V článku není uvedena dedikace a poděkování GA UK, neboť to v tomto populárně naučném periodiku není úplně obvyklé a také kvůli příliš velkému rozsahu rukopisu, který musel být co nejvíce zkrácen, aby se vešel na dvě tiskostrany, ale nebyly ztraceny podstatné informace a hlavní smysl článku.
862213RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.Stacke V., Tábořík P. . Interaction of the hillslopes and valley bottoms on the NW slope of the Lysá hora Mt., the highest peak of the Western Beskids. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2015, sv. 10(2), s. 159–174. ISSN 1842-4090. IF 0.727. [Článek v časopise]
910813Aysheshm Kassahun Gelaglie, M.Sc., Ph.D.Kasap O.E., Dvorak V., Depaquit J., Alten B., Votypka J. & Volf P. . Phylogeography of the subgenus Transphlebotomus Artemiev with description of two new species, Phlebotomus anatolicus n. sp. and Phlebotomus killicki n. sp.. Infection, Genetics and Evolution, 2015, sv. 34, s. 467–479. ISSN 1567-1348. IF 3.015. [Článek v časopise]
910813Aysheshm Kassahun Gelaglie, M.Sc., Ph.D.Mathis A., Depaquit J., Dvořák V., Tuten H., Bañuls A-L., Halada P., Zapata S., Lehrter V., Hlavačková K., Prudhomme J., Volf P., Sereno D., Kaufmann Ch., Pflüger V. and Schaffner F.. Identification of phlebotomine sand flies using one MALDI-TOF MS reference database and two mass spectrometer systems. Parasites & Vectors , 2015, sv. 8:266, s. 1–9. ISSN 1756-3305. IF 3.430. [Článek v časopise]
910813Aysheshm Kassahun Gelaglie, M.Sc., Ph.D.Dvorak V., Halada P., Hlavackova K., Dokianakis E., Antoniou M. and Volf P. . Identification of phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae) by matrix-assisted laser desorption/ionization time of flight mass spektrometry. Parasites & Vectors , 2014, sv. 7:21, s. 1–7. ISSN 1756-3305. IF 3.430. [Článek v časopise]
276015PhDr. Jiří Kroupa† Fukač, Jiří [Kroupa, Jiří K. – Spáčilová, Jana (eds.)]. Dochované katalogy chotkovské hudební sbírky na zámku Kačina. Antiqua Cuthna, 2015, sv. 5-11 [Chotkové a Kutnohorsko], s. 42–64. ISSN 1803-1374. [Článek v časopise]
Revidovaná a nově okomentovaná studie k chotkovským hudebním inventářům, kterou z pozůstalosti Jiřího Fukače vydali Jiří K. Kroupa a Jana Spáčilová.
1230214Mgr. Nemanja Vukašinović, Ph.D.Nemanja Vukasinovic. Dissecting a Hidden Gene Duplication: The Arabidopsis thaliana SEC10 Locus. Plos ONE, 2014, sv. 9 (4), s. e94077–e94077. ISSN 1932-6203. IF 3.234. [Článek v časopise]
1294214Mgr. Michal Tkoč, Ph.D.Tkoč, Michal, Nel, André, Prokop, Jakub. Discovery of a new species of the Cretaceous genus Microphorites Hennig, 1971 (Diptera: Dolichopodidae s. lat.) in Paleogene amber from eastern Moravia (Czech Republic). Insect Systematics & Evolution, 2016, sv. 47, s. 1–13. ISSN 1399-560X. IF 0.806. [Článek v časopise]
Tento článek je připraven k publikaci a je po korekturách, vyjde v jednom z prvních číslel roku 2016.
376213Nuno Morgado Valentim Albino, M.Pol.Sc., Ph.D.Morgado, Nuno. Novoje otkrytije těllurokratičeskoj geopolitiki v Central'noj Jevrope : (k postanovke problemy naučnogo podchoda k německoj škole geopolitiki). Political Science - Russian Academy of Sciences, 2014, sv. 8, s. 204–221. ISSN 1998-1775. [Článek v časopise]
238214Ing. Michaela VodičkováJirku, Michaela; Bumba, Ladislav; Bednarova, Lucie; Kubala, Martin; Sulc, Miroslav; Franek, Miloslav; Vyklicky, Ladislav; Vondrasek, Jiri; Teisinger, Jan; Bousova, Kristyna. Characterization of the part of N-terminal PIP2 binding site of the TRPM1 channel. Biophysical Chemistry, 2015, sv. 207, s. 135–142. ISSN 0301-4622. IF 1.986. [Článek v časopise]
Článek obsahuje afiliaci a dedikaci projektu GA UK, hlavní řešitelka je první autorkou.
238214Ing. Michaela VodičkováBousova, Kristyna; Jirku, Michaela; Bumba, Ladislav; Bednarova, Lucie; Sulc, Miroslav; Franek, Miloslav; Vyklicky, Ladislav; Vondrasek, Jiri; Teisinger, Jan. PIP2 and PIP3 interact with N-terminus region of TRPM4 channel. Biophysical Chemistry, 2015, sv. 205, s. 24–32. ISSN 0301-4622. IF 1.986. [Článek v časopise]
Článek obsahuje afiliaci a dedikaci projektu GA UK, hlavní řešitelka je spoluautorkou.
640413Mgr. Anna MarešováPřevorovský, Martin. Fission Yeast CSL Transcription Factors: Mapping Their Target Genes and Biological Roles. PLoS One, 2015, sv. 10, s. 1–23. ISSN 1932-6203. [Článek v časopise]
1310514Andrea Čapkovičová, M.Sc.Čapkovičová, Andrea; Hlavsa, Tomáš. Approaching the service-based economy: regionally differentiated employment growth in Czechia. Approaching the service-based economy: regionally differentiated employment growth in Czechia, 2015, sv. 117, s. 10–19. ISSN 2063-0476. [Článek v časopise]
Impakt Factor od Thomson Reuters neni uvedený z dovôdu, že bude ešte len vyčíslený. Podľa informácií na stránke časopisu (https://www.aki.gov.hu/studies) platí nasledujúce: Studies in Agricultural Economics is included in the Thomson Reuters™ Web of Science™ Core Collection. Impact factor (CitEc, 2014): 0.18.
1310514Andrea Čapkovičová, M.Sc.Čapkovičová, Andrea. Transformation of the employment base in Czech rural regions. Transformation of the employment base in Czech rural regions, 2016, sv. open access, s. not known yet–not known yet. ISSN 2168-1376. [Článek v časopise]
Jedná sa o článok v recenzovanom časopise Regional Studies, Regional Science. Jeho avizovaná publikácie vo forme open access je 29.4.2016. Prikladám podpísanú licenčnú zmluvu.
2038214Mgr. Zuzana KaraščákováKaraščáková, Zuzana. Journalists on Czech Twitter: A Case Study of the 2014 European Parliament Election. Medijske Studije : Media Studies, 2017, sv. xx (forthcoming), s. 0–0. ISSN 1847-9758. [Článek v časopise]
Publikácia bola zaslaná do časopisu, na základe komunikácie so šéfredaktorkou bol stanovený predbežný termín jeho publikovania na budúci rok.

Kópiu vyjadrenia šéfredaktorky pripájam v prílohe.
1882314RNDr. Daria Drozdenko, Ph.D.Drozdenko, Daria, Bohlen, Jan, Chmelík, František, Lukáč, Pavel, Dobroň, Patrik. Acoustic emission study on the activity of slip and twin mechanisms during compression testing of magnesium single crystals. Materials Science and Engineering A, 2016, sv. 650, s. 20–27. ISSN 0921-5093. IF 2.567. [Článek v časopise]
1882314RNDr. Daria Drozdenko, Ph.D.Dobroň, Patrik, Drozdenko, Daria, Bohlen, Jan, Yi, Sangbong, Letzig, Dietmar, Chmelík, František. Influence of pre-compression on tensile behaviour in wrought Mg-Zn-Rare earth alloy. Acta Physica Polonica A , 2015, sv. 128 (4), s. 790–794. ISSN 0587-4246. IF 0.530. [Článek v časopise]
1882314RNDr. Daria Drozdenko, Ph.D.Drozdenko, Daria, Bohlen, Jan, Chmelík, František, Dietmar, Lietzig, Dobroň, Patrik. The influence of rolling conditions on deformation behavior of magnesium alloy sheets. Acta Physica Polonica A , 2015, sv. 128 (4), s. 795–800. ISSN 0587-4246. IF 0.530. [Článek v časopise]
1010213MUDr. Jana Hurňáková, Ph.D.Hurňáková, J; Horváth, R; Gatterová, J; Pavelka, K.. Ultrazvuková detekce entezitid u pacientů se spondyloartritidou. Česká revmatologie, 2015, sv. 23 (3), s. 91–99. ISSN 1210-7905. [Článek v časopise]
1010213MUDr. Jana Hurňáková, Ph.D.Hurnakova, Jana; Zavada, Jakub; Hanova, Petra, Hulejova, Hana; Klein, Martin; Mann, Herman; Sleglova, Olga; Olejarova, Marta; Forejtova, Sarka; Ruzickova, Olga; Komarc, Martin; Vencovsky, Jiri; Pavelka, Karel; Senolt, Ladislav. Serum calprotectin (S100A8/9): an independent predictor of ultrasound synovitis in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Research & Therapy, 2015, sv. 17, s. 252–257. ISSN 1478-6354. IF 3.75. [Článek v časopise]
88315Mgr. Mária ŠevčíkováŠlamberová, Romana. Do the effects of prenatal exposure and acute treatment of methamphetamine on anxiety vary depending on the animal model used?. Behavioural Brain Research, 2015, sv. 292, s. 361–369. ISSN 0166-4328. IF 3.03. [Článek v časopise]
The aim of the present study was an evaluation of prenatal exposure to acute methamphetamine (MA)
treatment on manifestations of anxiety. Anxiety was evaluated in adult animals in three different experimental
models: the Elevated plus-maze (EPM), Social interaction test (SIT) and Ultrasound vocalization
(USV). Female rats were administered saline (S) or MA (5 mg/kg) daily throughout their entire gestation
period. The male progeny, in adulthood, were administered with challenge dose of S or MA (1 mg/kg)
prior to evaluation of anxiety. The study demonstrated that prenatal MA exposure increased the anxiogenic
effect on evaluated behaviour patterns in the USV model and to a lesser degree in the EPM model.
In addition, the acute MA challenge in adulthood decreased the time spent during social interaction suggesting
an anxiogenic effect in the SIT model as well. On the other hand, some of the evaluated parameters
(e.g. the number of head-dipping in the EPM and number of dropped boluses in the SIT) also suggest MAinduced
anxiolytic effects. Sensitization to aMA challenge was apparent in several parameters of the EPM
(e.g. increased number of entries to the closed arms, increased stretched attend postures and increased
approach-avoid conflicts) and SIT (total social interaction and following). The present data demonstrate
that prenatalMAexposure and adult challenge of the same drug have diverse effects on animal behaviour
that depends on the type of anxiety model used.
876213RNDr. Sviatoslav Hladysh, Ph.D.Gladyš, Sviatoslav. Polythiophene-based conjugated polyelectrolyte: Optical properties and association behavior in solution. SYNTHETIC METALS , 2015, sv. 202, s. 16–24. ISSN 0379-6779. IF 2.252. [Článek v časopise]
Prezentace výsledků projektu v impaktovaném časopise.
876213RNDr. Sviatoslav Hladysh, Ph.D.Bondarev, Dmitrij. Transport properties and ion binding in aqueous solutions of alkali metal salts of poly(thiophen-3-ylacetic acid). Journal of Molecular Liquids, 2014, sv. 198, s. 173–180. ISSN 0167-7322. IF 2.515. [Článek v časopise]
Poděkování GAUK projektů bývalým spoluřešitelem
328514Xiu Wang, Ph.D.Wang, Xiu; Lísal, Martin; Procházka, Karel; Limpouchová, Zuzana. Computer Study of Chromatographic Separation Process: A Monte Carlo Study of H-shaped and Linear Homopolymers in Good Solvent. Macromolecules, 2016, sv. XXX, s. XXX–XXX. ISSN 0024-9297. IF 5.800. [Článek v časopise]
Článek je nově přijat a DOI přidělené tomuto článku je http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.5b02327
30213Mgr. Veronika RůžičkováSuchá, Veronika, Mihaljevič, Martin, Ettler, Vojtěch, Strnad, Ladislav. The pH-dependent release of platinum group elements (PGEs) from gasoline and diesel fuel catalysts: Implication for weathering in soils. Journal of Environmental Management, 2016, sv. 171, s. 52–59. ISSN 0301-4797. IF 2.723. [Článek v časopise]
2000314Mgr. Anton Khirnov, Ph.D.Witzany, Vojtěch; Semerák, Oldřich; Suková, Petra. Free motion around black holes with discs or rings: between integrability and chaos - IV. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2015, sv. 451, s. 1770–1794. ISSN 0035-8711. IF 5.107. [Článek v časopise]
540813Mgr. Eva Kubátová, Ph.D.Kubátová, Eva. Stereotypizace nizozemské kolonizace v románech Madelon Lulofsové: analýza barev aplikovaných na účastníky kolonizačního procesu. časopis pro humanitní a společenské vědy Člověk, 2015, sv. online, http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2015081001, s. online–online. ISSN 1801-8785. [Článek v časopise]
V závěrečné zprávě za rok 2014 bylo uvedeno přijetí článku do časopisu Člověk, který byl následně vydán v srpnu 2015.
Dostupný online: http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2015081001 (dedikace GAUK v první poznámce pod čarou).
794313Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Aulická, Marie; Duchoň, Tomáš; Dvořák, Filip; Stetsovych, Vitalii; Beran, Jan; Veltruská, Kateřina; Mysliveček, Josef; Mašek, Karel; Matolín, Vladimír. Faceting Transition at the Oxide–Metal Interface: (13 13 1) Facets on Cu(110) Induced by Carpet-Like Ceria Overlayer. Journal of Physical Chemistry C, 2015, sv. 119, s. 1851–1858. ISSN 1932-7447. IF 4.772. [Článek v časopise]
794313Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Duchoň, Tomáš; Dvořák, Filip; Aulická, Marie; Stetsovych, Vitalii; Vorokhta, Mykhailo; Mazur, Daniel; Veltruská, Kateřina; Skála, Tomáš; Mysliveček, Josef; Matolínová, Iva; Matolín, Vladimír. Ordered Phases of Reduced Ceria as Epitaxial Films on Cu(111). Journal of Physical Chemistry C, 2014, sv. 118, s. 357–365. ISSN 1932-7447. IF 4.772. [Článek v časopise]
794313Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Duchoň, Tomáš; Dvořák, Filip; Aulická, Marie; Stetsovych, Vitalii; Vorokhta, Mykhailo; Mazur, Daniel; Veltruská, Kateřina; Skála, Tomáš; Mysliveček, Josef; Matolínová, Iva; Matolín, Vladimír. Comment on “Ordered Phases of Reduced Ceria as Epitaxial Films on Cu(111)”. Journal of Physical Chemistry C, 2014, sv. 118, s. 5058–5059. ISSN 1932-7447. IF 4.772. [Článek v časopise]
794313Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Ševčíková, Klára; Kolářová, Tatiana; Skála, Tomáš; Tsud, Nataliya; Václavů, Michal; Lykhach, Yaroslava; Matolín, Vladimír; Nehasil, Václav. Impact of Rh–CeOx interaction on CO oxidation mechanisms. Applied Surface Science, 2015, sv. 332, s. 747–755. ISSN 0169-4332. IF 2.711. [Článek v časopise]
794313Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Ševčíková, Klára; Nehasil, Václav; Vorokhta, Mykhailo; Haviar, Stanislav; Matolín, Vladimír; Matolínová, Iva; Mašek, Karel; Píš, Igor; Kobayashi, Keisuke; Kobata, Masaaki; Nagata, Takahiro; Matsushita, Yoshitaka; Yoshikawa, Hideki. Altering properties of cerium oxide thin films by Rh doping. Materials Research Bulletin, 2015, sv. 67, s. 5–13. ISSN 0025-5408. IF 2.288. [Článek v časopise]
794313Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Höcker, Jan; Duchoň, Tomáš; Veltruská, Kateřina; Matolín, Vladimír; Falta, Jens; Senanayake, Sanjaya D.; Flege, J. Ingo. Controlling Heteroepitaxy by Oxygen Chemical Potential: Exclusive Growth of (100) Oriented Ceria Nanostructures on Cu(111). Journal of Physical Chemistry C, 2016, sv. 120, s. 4895–4901. ISSN 1932-7447. IF 4.772. [Článek v časopise]
700214RNDr. Tomáš Husek, Ph.D.Husek, T., Kampf, K. a Novotný, J.. Radiative corrections to the Dalitz decay π° → e+e−γ revisited. Physical Review D, 2015, sv. 92, s. 054027-1–054027-15. ISSN 1550-7998. IF 4.643. [Článek v časopise]
700214RNDr. Tomáš Husek, Ph.D.Husek, T. a Leupold, S.. Two-hadron Saturation for the Pseudoscalar-Vector-Vector Correlator and Phenomenological Applications. European Physical Journal C, 2015, sv. 75, s. 586(1)–586(19). ISSN 1434-6044. IF 5.084. [Článek v časopise]
394315Mgr. Kateřina Procházková, Ph.D.Procházková, Kateřina, Němcová, Yvonne, Kulichová, Jana & Neustupa, Jiří. Morphology and phylogeny of parasitic and free-living members of the genus Phyllosiphon (Trebouxiophyceae, Chlorophyta). Nova Hedwigia, 2015, sv. 101, s. 501–518. ISSN 0029-5035. [Článek v časopise]
802514Mgr. Mariana PospíšilováTýkalová, Tereza; Pospíšilová Mariana; Čmejla, Roman; Jeřábek, Jaroslav; Mareš, Pavel; Rusz, Jan.. Speech changes after coordinative training in patients with cerebellar ataxia: a pilot study.. Neurological Sciences, 2016, sv. 37(2), s. 293–296. ISSN 1590-3478. IF 1.447. [Článek v časopise]
Článek v plném znění v příloze.
802514Mgr. Mariana PospíšilováStehlíková, Mariana; Čakrt, Ondřej; Bodlák, Igor; Čada, Zdeněk; Černý, Rudolf; Jeřábek, Jaroslav. . Interindividuální variabilita provádění Sémontova repozičního manévru. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015, sv. 78/111 (1), s. 38–43. ISSN 1210-7859. IF 0.165. [Článek v časopise]
Článek v plném znění v příloze.
1408213Mgr. Jana ŠestákováŠestáková, Jana. Case Study of Using Peer Instruction at Upper Secondary School. Scientia in educatione, 2016, sv. Vol 7 No 1, s. X–X. ISSN 1804-7106. [Článek v časopise]
v recenzním řízení
1070314Mgr. Jiří Havelka, Ph.D.Havelka, Jiří. Názory českých ženských katolických spolků na politickou aktivitu žen (20. a 30. léta 20.století) . Východočeské listy historické, 2015, sv. 33, s. 21–33. ISSN 1211-8184. [Článek v časopise]
Článek "Názory českých ženských katolických spolků na politickou aktivitu žen (20. a 30. léta 20. století" se zaměřoval na neoficiální katolické pojetí femininity a ženství ve veřejné sféře.
1578514JUDr. Martin Hobza, Ph.D.Hobza, Martin. Povinnost nahradit škodu způsobenou informací nebo radou při poskytování investičního poradenství. Obchodněprávní revue, 2015, sv. 11-12, s. 313–319. ISSN 1803-6554. [Článek v časopise]
1578514JUDr. Martin Hobza, Ph.D.Hobza, Martin, Sejkora, Tomáš. Svěřenské fondy jako fondy investiční – Díl III.. Daně a finance, 2015, sv. 2, s. 10–14. ISSN 1801-6006. [Článek v časopise]
Výstup projektu za rok 2014, vydaný v roce 2015.
1578514JUDr. Martin Hobza, Ph.D.Hobza, Martin, Sejkora, Tomáš. Svěřenské fondy jako fondy investiční – Díl II. . Daně a finance, 2015, sv. 1, s. 20–25. ISSN 1801-6006. [Článek v časopise]
Výstup projektu za rok 2014, vydaný v roce 2015.
550214Mgr. Jan Hajič, Ph.D.Pešek, Jan, Hoksza, David. Large RNA Secondary Structure Conservation Annotation using Secondary Structure-Based MSA. International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, 2016, sv. 6, s. 18–25. ISSN 2010-3638. [Článek v časopise]
PřÍspěvek byl prezentován na konferenci 4th International Conference on Bioinformatics and Computational Biology, 2. - 4. 2. 2016 v Kuala Lumpur.
539512Ing. Markéta Škereňová, Ph.D.Škereňová, Markéta, Mikulová, Veronika, Čapoun, Otakar, Zima, Tomáš. The characterization of four gene expression analysis in circulating tumor cells made by Multiplex-PCR from the AdnaTest kit on the lab-on-a-chip Agilent DNA 1000 platform. Biochemia Medica , 2016, sv. 26(1), s. 103–113. ISSN 1330-0962. IF 2.67. [Článek v časopise]
Rodné příjmení autorky je Jančíková.
906513Mgr. Miroslav BurjakŽák, Jiří, Sláma, jiří, Burjak, Miroslav. Rapid extensional unroofing of a granite–migmatite dome with relics of high-pressure rocks, the Podolsko complex, Bohemian Massif. Geological Magazine, 2016, sv. v tisku, doi:10.1017/S0016756816000030, s. 1–27. ISSN 0016-7568. IF 2.482. [Článek v časopise]
Syntetická publikace shrnující výsledky práce v podolském komplexu
906513Mgr. Miroslav BurjakFaryad, Wali Shah, Žák, Jiří . High-pressure granulites of the Podolsko complex, Bohemian Massif: An example of crustal rocks that were subducted to mantle depths and survived a pervasive mid-crustal high-temperature overprint. Lithos, 2016, sv. 246-247, s. 246–260. ISSN 0024-4937. IF 4.482. [Článek v časopise]
Publikace zaměřená na petrologický vývoj reliktních granulitů podolského komplexu
750213Mgr. Nikola Kovářová, Ph.D.Mráček Tomáš, Holzerová Eliška, Drahota Zdeněk, Kovářová Nikola, Vrbacký Marek, Ješina Pavel, Houštěk Josef. ROS generation and multiple forms of mammalian mitochondrial glycerol-3-phosphate . Biochimica et Biophysica Acta – Bioenergetics, 2014, sv. 1837, s. 98–111. ISSN 0005-2728. IF 5.353. [Článek v časopise]
Ukázali jsme, že mitochondriální glycerol-3-fosfát dehydrogenáza tvoří funkční homooligomery a superkomplex, které generují kyslíkové radikály na úrovni
ubichinonu mechanismem odlišným od tvorby ROS sukcinát dehydrogenázou.
1964314Mgr. Klára Perlíková, Ph.D.Perlíková, Klára. Può un tepee fermare un oleodotto? (Can a Tipi Stop a Pipeline?). Teepee, Bolletino di informazione per I soci di soconas incomindios, 2015, sv. 2, s. 51–56. ISSN 1825-5655. [Článek v časopise]
Článek vyšel v periodiku vycházejícím v italském jazyce, a proto byl též přeložen do italštiny.
898214Mgr. Renata VytejčkováDragounová, Leona, Vytejčková, Renata, Dragoun, Václav. Využití medu v léčbě chronických ran. Florence-odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky, 2015, sv. 12, s. 36–39. ISSN 1801-464X. [Článek v časopise]
892213Mgr. Dominika PačesováPačesová Dominika. The effect of chronic morphine or methadone exposure and withdrawal on clock gene expression in the rat suprachiasmatic nucleus and AA-NAT activity in the pineal gland. Physiological Research, 2016, sv. 65, s. ?–?. ISSN 0862-8408. [Článek v časopise]
V příloze je potvrzení o přijetí publikačního poplatku za výše uvedený článek, kde je jasně potvrzeno přijetí tohoto článku k tisku v časopise Physiological Research.
892213Mgr. Dominika PačesováPačesová Dominika. The effect of chronic morphine or methadone exposure and withdrawal on clock gene expression in the rat suprachiasmatic nucleus and AA-NAT activity in the pineal gland . Physiological Research, 2016, sv. 65, s. ?–?. ISSN 0862-8408. [Článek v časopise]
V příloze je článek s názvem "The effect of chronic morphine or methadone exposure and withdrawal on clock gene expression in the rat suprachiasmatic nucleus and AA-NAT activity in the pineal gland", který je přijat do tisku v časopise Physiological Research. Vydání článku je plánováno v čísle 4/2016, ve svazku 65.
140213Mgr. Martin Klement, Ph.D.Kessler, Vojtěch; Klement, Martin. Vzpomínání turnerů na 4. březen 1919. Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, 2015, sv. 2, s. 105–133. ISSN 1210-6860. [Článek v časopise]
140213Mgr. Martin Klement, Ph.D.Kessler, Vojtěch; Klement, Martin. Jahnheim u Horního Slavkova - místo komunikace německonacionálních organizací?. Akta Fakulty Filozofické Západočeské univerzity v Plazni, 2015, sv. 1, s. 27–50. ISSN 2336-6346. [Článek v časopise]
140213Mgr. Martin Klement, Ph.D.Kessler, Vojtěch; Klement, Martin. O původu, významu a budoucnosti turnerského kříže na skále u Dubé . Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska , 2013, sv. 23, s. 105–127. ISSN 1211-9172. [Článek v časopise]
140213Mgr. Martin Klement, Ph.D. Kessler, Vojtěch; Klement, Martin. Jahnova mohyla u Chebu. Od germánského obřadiště po symbol nacismu?. Dějiny a současnost, 2013, sv. 7, s. 32–33. ISSN 0418-5129. [Článek v časopise]
Redakci periodika "Dějiny a současnost" jsme žádali o uveřejnění afiliační doložky u našeho příspěvku. Podle vyjádření redakce však v "Dějinách a současnosti" obecně není zvyklostí dodávat u článků tyto informace. V tomto případě tudíž u naší studie afiliační doložka chybí.
683412RNDr. Tomáš Štor, Ph.D.Štor, Tomáš. Změny fluviálního stylu během svrchního pleistocénu a holocénu na příkladu nivy řeky Ploučnice v severních Čechách. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2015, 2016, sv. x, s. x–x. ISSN 0514-8057. [Článek v časopise]
1692214JUDr. Klára Hurychová, Ph.D.Hurychová, Klára. OECD zveřejnila revidované Principy corporate governance. Obchodněprávní revue, 2015, sv. 10, s. 302–303. ISSN 1803-6554. [Článek v časopise]
Článek pojednává o nové verzi pravidel corporate governance ze září 2015, která nahradila předchozí verzi z roku 2004. Tato původní verze posloužila mimo jiné jako vzor pro kodex corporate governance v České republice.
1692214JUDr. Klára Hurychová, Ph.D.Hurychová, Klára. Zásada rovného zacházení se všemi akcionáři – k významu ustanovení § 244 odst. 2 ZOK. Obchodněprávní revue, 2015, sv. 10, s. 285–290. ISSN 1803-6554. [Článek v časopise]
Cílem tohoto článku bylo krátké zamyšlení nad významem § 244 odst. 2 ZOK v rámci systému pravidel corporate governance, mezi jehož základní pilíře patří požadavek rovného zacházení se všemi společníky (akcionáři). Autorka si zde klade otázku, zda je v souladu se smyslem a účelem zákona, aby obecné pravidlo akciového práva stanovilo nejpřísnější možnou sankci v podobě zdánlivosti právního jednání pro porušení principu rovného zacházení s akcionáři, když úprava reglementující zvláštní situace, při nichž hrozí nebo dochází k takovémuto nerovnému zacházení (ať již mezi společníky, či mezi akcionáři), počítá se sankcemi mírnějšími (zpravidla v podobě relativní neplatnosti). Takové uspořádání systému ochrany akcionářů považuje autorka za nesystematické a vnitřně rozporné. V článku se proto pokouší načrtnout vhodný způsob výkladu komentovaného ustanovení a možná legislativní řešení.
926213PharmDr. Rudolf Andrýs, Ph.D.Andrýs, Rudolf. Carbonyl-reducing enzymes as targets of a drug-immobilised affinity carrier. Chemico-Biological Interactions, 2015, sv. 234, s. 169–177. ISSN 009-2797. IF 2.38. [Článek v časopise]
510112Mgr. Jakub Ptáček, Ph.D.Barinka, Cyril; Ptacek, Jakub; Richter, Antonia; Novakova, Zora; Morath, Volker; Skerra, Arne. Selection and characterization of Anticalins targeting human prostate-specific membrane antigen (PSMA). Protein engineering, design and selection, 2015, sv. 29, s. 105–115. ISSN 1741-0126. IF 2.537. [Článek v časopise]
1344214Mgr. Adéla ČmokováČmoková, Adéla; Kolařík, Miroslav; Větrovský, Tomáš; Dobiášová, Stanislava; Dobiáš, Radim; Stubbe, Dirk; Skořepová, Magdalena; Lysková, Pavlína; Hoyer, Lois; Mallátová, Naďa; Kano, Rui; Nenoff, Pietro; Uhrlass, Silke; Peano, Andrea; Koubková, Jitka; Mencl, Karel; Janouškovcová, Helena; Hubka,Vít. Molecular typization of Arthroderma benhamiae, a zoonotic agent of epidemic dermatophytosis in Central, Europe. Mycoses, 2015, sv. 58, Suppl. 4, s. 124–124. ISSN 1439-0507. IF 2.239. [Článek v časopise]
Publikovaný abstrakt z konference TIMM 2015 (7th Trends in Medical Mycology) v Lisabonu konané v říjnu 2015.
1344214Mgr. Adéla ČmokováLysková, Pavlína; Hubka, Vít; Petričáková, Anna; Dobiáš, Radim; Čmoková, Adéla, Kolařík, Miroslav. Equine dermatophytosis due to Trichophyton bullosum, a poorly known zoophilic dermatophyte masquerading as T. verrucosum. Mycopathologia, 2015, sv. 180, s. 407–419. ISSN 1573-0832. IF 1.528. [Článek v časopise]
Publikace se zabývá zoofilním druhem Trichophyton bullosum z komplexu Arthroderma benhamiae. Význam tohoto druhu, zřejmě běžně způsobujícího infekce u koní a oslů, může být často podceňovaný v důsledku časté záměny za druh T. verrucosum.
510214Mgr. Magda Dovhunová, Ph.D.Müllerová, Ludmila; Dubský, Pavel; Ördogövá, Magda; Gaš, Bohuslav. Determination of relative enantiomer migration order using a racemic sample. Journal of Chromatography A, 2015, sv. 1424, s. 139–143. ISSN 0021-9673. IF 4.17. [Článek v časopise]
330214Radek Ocelák, M.Sc.Ocelák, Radek. The Myth of Unique Hues. Topoi: An International Review of Philosophy , 2015, sv. 34, s. 513–522. ISSN 0167-7411. [Článek v časopise]
330214Radek Ocelák, M.Sc.Ocelák, Radek. 'Categorical perception' and linguistic categorization of color. Review of Philosophy and Psychology, 2016, sv. 7, s. 55–70. ISSN 1878-5158. [Článek v časopise]
382313RNDr. Martin Petr, Ph.D.Petr, Martin; Kylián, Ondřej; Hanuš, Jan; Kuzminova, Anna; Vaidulych, Mykhailo; Khalakhan, Ivan; Choukourov, Andrei; Slavínská, Danka; Biederman, Hynek. Surfaces With Roughness Gradient and Invariant Surface Chemistry Produced by Means of Gas Aggregation Source and Magnetron Sputtering. Plasma Processes and Polymers, 2016, sv. DOI: 10.1002/ppap.201500202, s. 1–9. ISSN 1612-8850. IF 2.453. [Článek v časopise]
382313RNDr. Martin Petr, Ph.D.Šubr, Martin; Petr, Martin; Kylián, Ondřej; Kratochvíl, Jiří; Procházka, Marek. Large-scale Ag nanoislands stabilized by a magnetron-sputtered polytetrafluoroethylene film as substrates for highly sensitive and reproducible surface-enhanced Raman scattering (SERS). Journal of Materials Chemistry C, 2015, sv. 3, s. 11478–11485. ISSN 2050-7526. IF 4.696. [Článek v časopise]
382313RNDr. Martin Petr, Ph.D.Petr, Martin; Hanuš, Jan; Kylián, Ondřej; Kratochvíl, Jiří; Solař, Pavel; Slavínská, Danka; Biederman, Hynek. Superhydrophobic fluorine-free hierarchical coatings produced by vacuum based method. Materials Letters, 2016, sv. 167, s. 30–33. ISSN 0167-577X. IF 2.489. [Článek v časopise]
Dedikace GAUK není uvedena, avšak je uvedena afiliace fakultě.
378215Mgr. Petra Růna Vochozková, Ph.D.Valekova Ivona, Butalova Nikola, Vidinska Daniela, Juhas Stefan, Kovarova Hana, Motlik Jan. P19 Characterization of immune cell function in N-terminal fragment minipig model of Huntington´s disease. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015, sv. 78/111 (suppl 2), s. 2S24–2S25. ISSN 1210-7859. IF 0.165. [Článek v časopise]
Ročník 2015 / Supplementum 2
(publikovaný abstrakt)
378215Mgr. Petra Růna Vochozková, Ph.D.Vochozkova Petra, Kocurova Gabriela, Hrnciarova Eva, Ardan Taras, Jan Motlik. P20 Histological characterization of 36 months old TgHD minipigs. The 3rd Conference on Animal Models for Neurodegenerative Diseases. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015, sv. 78/111 (suppl 2), s. 2S25–2S25. ISSN 1210-7859. IF 0.165. [Článek v časopise]
Ročník 2015 / Supplementum 2
(publikovaný abstrakt)
189215MUDr. Martin Elišák, Ph.D.Elišák, Martin . Kdy v klinické praxi myslet na vzácná autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému. Neurologie pro praxi, 2015, sv. 6, s. 340–344. ISSN 1213-1814. [Článek v časopise]
189215MUDr. Martin Elišák, Ph.D.Elišák, Martin . Neurologické syndromy sdružené s protilátkami proti membránovým a synaptickým antigenům. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015, sv. 4, s. 453–458. ISSN 1210-7859. IF 0.366. [Článek v časopise]
189215MUDr. Martin Elišák, Ph.D.Liba Zuzana. Anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis: the clinical course in light of the chemokine and cytokine levels in cerebrospinal fluid.. Journal of Neuroinflammation, 2016, sv. 13, s. 55–63. ISSN 1742-2094. IF 4.667. [Článek v časopise]
196213RNDr. Pavel Klavík, Ph.D.Klavík, Pavel; Kratochvíl, Jan; Otachi, Yota; Rutter, Ignaz; Saitoh, Toshiki; Saumell, Maria; Vyskočil, Tomáš. Extending Partial Representations of Proper and Unit Interval Graphs. Algorithmica, 2016, sv. nepřiřazeno, s. 1–34. ISSN 0178-4617. IF 0.791. [Článek v časopise]
Článek je zatím publikován pouze online, svazek není přiřazen.
196213RNDr. Pavel Klavík, Ph.D.Klavík, Pavel; Kratochvíl, Jan; Otachi, Yota; Saitoh, Toshiki. Extending partial representations of subclasses of chordal graphs. Theoretical Computer Science, 2015, sv. 576, s. 85–101. ISSN 0304-3975. IF 0.657. [Článek v časopise]
744213Mgr. Jan Prančl, Ph.D.Prančl, Jan. Lakušníky - výkladní skříň evoluce skrytá v našich vodách. Živa, 2015, sv. 63, s. 12–15. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
Popularizační článek do časopisu Živa, který obdržel Cenu Živy pro autory ve věku 26 až 30 let).
252215MUDr. Lidmila FrancováFrancová, Lidmila. Přežívání diabetiků v dialyzačním léčení – role primární renální diagnózy. Národní studie u pacientů v pravidelném dialyzačním léčení v České republice.. Aktuality v nefrologii, 2015, sv. 21, s. 122–127. ISSN 1210-955X. [Článek v časopise]
1070213Mgr. Lukáš Rečka, Ph.D.Rečka, Lukáš; Ščasný Milan. Analýza dopadů regulace v českém elektrickém systému – aplikace dynamického lineárního modelu MESSAGE. Politická ekonomie, 2013, sv. 2, s. 248–273. ISSN 0032-3233. IF 0.650. [Článek v časopise]
Časopis Politická ekonomie nezpřístupňuje články v elektronické podobě. Obdržel jsem pouze fyzický autorský výtisk vydání s mým příspěvkem. Proto v přiloženém souboru nemusí být zapracovány všechny závěrečné korektury. Odkaz na abstrakt článku v Politické ekonomii: http://www.vse.cz/polek/abstrakt.php3?IDcl=897
1330213Mgr. Dominika Grygarová, Ph.D.Grygarová, Dominika - Kozelka, Pavel - Adámek, Petr. Eye tracking: Od duševního zdraví k umělecké intenci. Vesmír, 2016, sv. 95, s. 28–29. ISSN 1214-4029. IF 0. [Článek v časopise]
Jedná se o popularizující časopis, který nemá poznámkový aparát: dedikace byla proto vypuštěna.
228214RNDr. Eliška Nováková, Ph.D.Rybínová, M., Červený, V., Hraníček, J., Rychlovský, P. UV-photochemical vapor generation with quartz furnace atomic absorption spectrometry for simple and sensitive determination of selenium in dietary supplements. Microchemical Journal, 2016, sv. 124, s. 584–593. ISSN 0026-265X. IF 2.746. [Článek v časopise]
228214RNDr. Eliška Nováková, Ph.D.Rybínová, M., Červený, V., Hraníček, J. and Rychlovský, P. UV-Photochemical Generation of Volatiles in Atomic Spectrometric Methods. Chemické Listy, 2015, sv. 109, s. 930–937. ISSN 1213-7103. IF 0.278. [Článek v časopise]
228214RNDr. Eliška Nováková, Ph.D.Rybínová, M., Červený V., Rychlovský, P. UV-photochemical vapour generation with in situ trapping in a graphite tube atomizer for ultratrace determination of selenium. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2015, sv. 30, s. 1752–1763. ISSN 0267-9477. IF 3.466. [Článek v časopise]
1256214RNDr. Tereza KocováKocová, Tereza. Miskoncepce ve výuce geografie II. . Geografické rozhledy, 2015, sv. 25, 2, s. 12–13. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
1256214RNDr. Tereza KocováKocová, Tereza; Marada, Miroslav. An analysis of the macro- and micro-mechanisms affecting the relationship between education and development. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 2015, sv. 50, 2, s. 125–137. ISSN 0300-5402. [Článek v časopise]
1256214RNDr. Tereza KocováKocová, Tereza. Miskoncepce ve výuce geografie I. . Geografické rozhledy, 2015, sv. 25, 1, s. 12–13. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
1584414Mgr. Jana NoskováLepší, Martin; Lepší, Petr; Koutecký, Petr; Bílá, Jana; Vít, Petr. Taxonomic revision of Sorbus subgenus Aria occurring in the Czech Republic. Preslia, 2015, sv. 87, s. 109–162. ISSN 0032-7786. IF 4.104. [Článek v časopise]
312213Mgr. Lucie DiblíkováPipek, Pavel; Pyšek, Petr; Blackburn, Tim M.. How the Yellowhammer became a Kiwi: the history of an alien bird invasion revealed. NeoBiota, 2015, sv. 24, s. 1–31. ISSN 1619-0033. [Článek v časopise]
New Zealand harbours a considerable number of alien plants and animals, and is often used as a model region for studies on factors determining the outcome of introductions. Alien birds have been a particular focus of research attention, especially to understand the effect of propagule pressure, as records exist for the numbers of birds introduced to New Zealand. However, studies have relied on compilations of bird numbers, rather than on primary data. Here, we present a case study of the alien yellowhammer (Emberiza citrinella) introduced from the UK to New Zealand, to demonstrate how recourse to the primary literature highlights significant data gaps and misinterpretations in these compilations. We show that the history of the introduction, establishment and spread of the yellowhammer in New Zealand can be reconstructed with surprising precision, including details of the ships importing yellowhammers, their survival rates on board, the numbers and locations of release, and the development of public perception of the species. We demonstrate that not all birds imported were released, as some died or were re-transported to Australia, and that some birds thought to be introductions were in fact translocations of individuals captured in one region of New Zealand for liberation in another. Our study confirms the potential of precise historical reconstructions that, if done for all species, would address criticisms of historical data in the evidence base for the effect of propagule pressure on establishment success for alien populations.
312213Mgr. Lucie DiblíkováPetrusková, Tereza; Diblíková, Lucie; Pipek, Pavel; Frauendorf, Eckehard; Prochazka, Petr; Petrusek, Adam. A review of the distribution of Yellowhammer (Emberiza citrinella) dialects in Europe reveals the lack of a clear macrogeographic pattern. Journal of Ornithology, 2015, sv. 156, s. 263–273. ISSN 2193-7192. IF 1.711. [Článek v časopise]
The Yellowhammer (Emberiza citrinella) is a bird with a very long history of research in geographic song variation, dating back to the 1920s. Numerous features make the Yellowhammer a suitable model for studying songbird dialects: it is a common and easily recognizable species, has a simple song, keeps singing long into the season, and has dialects (defined by the final song phrase) that are relatively easy to identify. Numerous works have focused on Yellowhammer dialects and their geographic distribution in various parts of Europe, often revealing mosaic-like patterns even at relatively restricted spatial scales. However, it has been repeatedly suggested that Yellowhammer dialects can be divided into two groups showing a macrogeographic pattern of distribution (in some recent works, eastern and western groups of dialects have been mentioned). To evaluate this assumption, data scattered in various published sources need to be pooled. Comparing historical records is nevertheless challenging, as various nomenclatures for Yellowhammer dialects were used until the mid-1980s (when a detailed system coined by Poul Hansen in Denmark was adopted), and older studies often did not differentiate between dialects recognized at present. To facilitate further work on song variation of this species, we summarized published information on the distribution of Yellowhammer dialects in Europe, added data from recordings publicly available online and in selected sound collections, and unified the different dialect nomenclatures used in the past. We demonstrate that the continentalwide distribution patterns of Yellowhammer dialects do not support the existence of broad, geographically distinct dialect groups (eastern vs. western). Furthermore, some of the presently recognized distinct dialect types seem to be parts of a broader continuum. Based on our conclusions, we discuss potential future avenues for Yellowhammer dialect research.
312213Mgr. Lucie DiblíkováPipek, Pavel; Pyšek, Petr; Blackburn, Tim M.. A clarification of the origins of birds released by the Otago Acclimatisation Society from 1876 to 1882. Notornis, 2015, sv. 62, s. 105–112. ISSN 0029-4470. [Článek v časopise]
Records of birds introduced into New Zealand in the 19th and 20th centuries for the purposes of acclimatization underpin several of the analyses that show propagule pressure (sensu Lockwood et al. 2005) is a key driver of the establishment success of alien populations (reviewed in Blackburn et al. 2009a, 2009b). Recently, however, the accuracy of the data used in these analyses has been called into question. In particular, two articles published in Notornis claimed to provide evidence of new and previously unreported records of bird introductions from Europe to New Zealand (Santos 2012; Moulton et al. 2014). These records have already been cited several times as evidence of the unreliability of previous studies of the effect of propagule pressure(Santos et al. 2013; Santos & Nakagawa 2013; Moulton & Cropper 2014, 2015). Here, we point out that most of the information presented by Santos (2012) and Moulton et al. (2014) is incorrect, as a result of the data being compiled without using all available historical documents. Our aim is to prevent these new inaccuracies becoming incorporated into further analyses of the establishment success of birds introduced to New Zealand.
1228413Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D.Klapilová, Kateřina; Brody, Stuart; Krejčová, Lucie; Husárová, Barbara; Binter, Jakub. Sexual Satisfaction, Sexual Compatibility, and Relationship Adjustment in Couples : The Role of Sexual Behaviors, Orgasm, and Men's Discernment of Women's Intercourse Orgasm. Journal of Sexual Medicine, 2015, sv. 12(3), s. 667–675. ISSN 1743-6095. IF 3.151. [Článek v časopise]
1228413Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D.Krejčová, Lucie; Pastor, Zlatko; Klapilová, Kateřina. Ženský orgasmus, historická reminiscence a současné názory . Sexuológia, 2015, sv. 2, s. 7–10. ISSN 1335-8820. [Článek v časopise]
1090214RNDr. Miroslav Šifta, Ph.D.Šifta, Miroslav. Sémantika a symbolika obecního znaku: Co lze vyčíst a dozvědět se o obci z jejího znaku. OBEC & Finance, 2015, sv. 20, s. 62–63. ISSN 1211-4189. [Článek v časopise]
1090214RNDr. Miroslav Šifta, Ph.D.Šifta, Miroslav. Příběh vzniku grafického symbolu obce. OBEC & Finance, 2015, sv. 20, s. 54–55. ISSN 1211-4189. [Článek v časopise]
1090214RNDr. Miroslav Šifta, Ph.D.Šifta, Miroslav; Chromý, Pavel. Symboly a identita regionu: analýza vnímání přírodních symbolů oblastí s intenzivně přeměněnou krajinou v Česku. Geografický časopis, 2014, sv. 66, s. 401–415. ISSN 0016-7193. [Článek v časopise]
časopis v databázi SCOPUS
1090214RNDr. Miroslav Šifta, Ph.D.Šifta, Miroslav. Obecní znak – symbol obce. OBEC & Finance, 2015, sv. 20, s. 36–37. ISSN 1211-4189. [Článek v časopise]
1090214RNDr. Miroslav Šifta, Ph.D.Šifta, Miroslav. Význam obecního znaku. OBEC & Finance, 2015, sv. 20, s. 64–65. ISSN 1211-4189. [Článek v časopise]
2052214RNDr. Lukáš Šedivý, Ph.D.Šedivý, Lukáš. Positron annihilation spectroscopy of vacancy-related defects in CdTe:Cl and CdZnTe:Ge at different stoichiometry deviations. Scientific Reports, 2016, sv. 6, s. 20641–20657. ISSN 2045-2322. IF 5.578. [Článek v časopise]
686512RNDr. Vítězslav Plocek, Ph.D.Podholová, Kristýna; Plocek, Vítězslav; Rešetárová, Stanislava, Kučerová, Helena; Hlaváček, Otakar; Váchová, Libuše and Palková, Zdena. Divergent branches of mitochondrial signaling regulate specific genes and the viability of specialized cell types of differentiated yeast colonies. Oncotarget, 2016, sv. Vol 7, No 13, s. 15299–15314. ISSN 1949-2553. IF 6.359. [Článek v časopise]
DOI: 10.18632/oncotarget.8084
592613Mgr. Kateřina ČervenáČervená, Kateřina. Delayed Effect of the Light Pulse on Phosphorylated ERK1/2 and GSK3β Kinases in the Ventrolateral Suprachiasmatic Nucleus of Rat. Journal of Molecular Neuroscience, 2015, sv. 56, s. 371–376. ISSN 1559-1166. IF 2.343. [Článek v časopise]
Náš výzkumný kolektiv se dlouhodobě zabývá regulací fosforylovaných forem kináz pERK1/2 a pGSK3β, které jsou zásadní pro synchronizaci hodinového mechanismu. Z rozpočtu tohoto projektu GAUK jsme financovali i část experimentů, které vedly k publikaci článku „Delayed Effect of the Light Pulse on Phosphorylated ERK1/2 and GSK3β Kinases in the Ventrolateral Suprachiasmatic Nucleus of Rat“, který přikládám k výsledkům. Data získaná při práci na tomto grantovém projektu mohou být dobrým srovnáním úlohy těchto kináz v synchronizaci cirkadiánních hodin pomocí světelných stimulů a doplnit předchozí výsledek kolektivu o úlohu pERK1/2 a pGSK3β v synchronizaci hodin nesvětelnými stimuly.
559813Mgr. Martin Modrák, Ph.D.Černý, Martin;Plch, Tomáš;Marko, Matěj;Gemrot, Jakub;Ondráček, Petr;Brom, Cyril. Using Behavior Objects to Manage Complexity in Virtual Worlds. IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games, 2016, sv. N/A, s. N/A–N/A. ISSN 1943-068X. IF 1.481. [Článek v časopise]
Článek byl přijat k publikaci 2. 2. 2016, svazek a stránky nejsou zatím známy. Článek má 15 stran.
559813Mgr. Martin Modrák, Ph.D.Černý, Martin, Barták, Roman, Brom, Cyril, Gemrot, Jakub. To Plan or To Simply React? An Experimental Study of Action Planning in a Game Environment. Computational Intelligence, 2016, sv. (pouze přijato), s. 1–43. ISSN 1467-8640. IF 0.673. [Článek v časopise]
Článek přijat k publikaci a dostupný online ze stránek časopisu, ale zatím nezařazen do konkrétního čísla.
338214Mgr. Michaela Walterová, Ph.D.Tosi, N., Čadek, O., Běhounková, M., Káňová, M., Plesa, A.-C., Grott, M., Breuer, D., Padovan, S. a Wieczorek, M. A.. Mercury’s low-degree geoid and topography controlled by insolation-driven elastic deformation. Geophysical Research Letters, 2015, sv. 42, s. 7327–7335. ISSN 1944-8007. IF 4.196. [Článek v časopise]
Výše zmíněný podprogram pro výpočet povrchové teploty byl v článku použit k určení teplotního rozložení v tenké vrstvičce na povrchu Merkuru.
420214Mgr. Ivana BorovičkováKelnarová, Ivana; Koukol, Ondřej; Černý, Karel . Sazná nemoc kůry – hrozba pro naše kleny?. Živa, 2016, sv. 1/2016, s. 14–17. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
420214Mgr. Ivana BorovičkováKolařík, Miroslav; Spakowicz, Daniel J; Gazis, Romina; Shaw, Jeffery J; Kubátová, Alena; Nováková, Alena; Chudíčková, Milada; Forcina, Giovani C.; Kang, Ki-Wong; Kelnarová, Ivana; Skaltsas, Demetra; Portero, Carolina C.; Strobel, Scott A.; Narváez-Trujillo, Alexandra . Biatriospora (Acomycota: Pleosporales) is a diverse genus comprising facultative marine fungi and endophytes with great biotechnological potential. . Plant Systematics and Evolution, 2016, sv. xx, s. xx–xx. ISSN 0378-2697. IF 1.422. [Článek v časopise]
Submitováno, ke dnešnímu datu ve stavu Under Review.
386715Mgr. Radek CoufalR. Coufal, M. Prusková, I. Císařová, D. Drahoňovský, J. Vohlídal. Simple and Effcient Access to Pyrazine-2,5- and -2,6-dicarbaldehydes. Synthetic Communications, 2016, sv. DOI: 10.1080/00397911.2015.1136647, s. 348–354. ISSN 0039-7911. IF 1.377. [Článek v časopise]
Efficient two-step synthesis of pyrazine-2,5- and -2,6-dicarbaldehydes is presented that consists of transformation of easy available corresponding dimethylpyrazines to distyryl derivatives and oxidation of the latters with the tandem system osmium tetroxide/periodate ions. The proper choice of dehydration agent in the first reaction step and the high efficiency of the subsequent low-temperature oxidation are the key points of the developed protocol. Other examined synthesis routes were much less successful, but one of them lead to new powerful routes to methyl (5-hydroxymethyl)pyrazine-2-carboxylate and dimethyl 3,4-dihydropyrazine-2,6-dicarboxylate. So far unknown characteristics of the title compounds are reported.
632513Mgr. Ivana Heřmanová, Ph.D.Heřmanová, Ivana; Arruabarrena-Aristorena, Amaia; Vališ, Karel; Nůsková, Hana; Alberich-Jorda, Meritxell; Fišer, Karel; Fernandez-Ruiz, Sonia; Kavan, Daniel; Pecinová, Alena; Niso-Santano, Mireia; Žaliová, Markéta; Novák, Petr; Houštěk, Josef; Mráček, Tomáš; Kroemer, Guido; Carracedo, Arkaitz; Trka, Jan; Starková, Júlia. Pharmacological inhibition of fatty-acid oxidation synergistically enhances the effect of L-asparaginase in childhood ALL cells. Leukemia, 2015, sv. 30, s. 209–218. ISSN 0887-6924. IF 10.431. [Článek v časopise]
1822214Mgr. Martin Kováč, Ph.D.Kováč, Martin - Vinš, Petr Jan - Wagner, David František. Nástin dějin Starokatolické církve v Československu po roce 1968 (I. část). Theologická revue, 2014, sv. 85, s. 590–606. ISSN 211-7617. [Článek v časopise]
Úvodná štúdia predstavujúca základné perspektívy po roku 1968, dostupné archiválie, ako aj postavy a smerovanie cirkvi.
1822214Mgr. Martin Kováč, Ph.D.Wagner, David František - Vinš, Petr Jan - Kováč, Martin. Doktor Miloš Josef Pulec jako případ intelektuála na scestí. Motivace spolupráce s StB. Marginalia historica, 2016, sv. X, s. X–X. ISSN 1804-5367. [Článek v časopise]
Článok o jednom z hlavných aktérov sledovaného obdobia, prijatý do tlače.
570313Mgr. Lucie Vančurová, Ph.D.Vančurová, Lucie; Peksa, Ondřej; Němcová, Yvonne; Škaloud, Pavel. Vulcanochloris (Trebouxiales, Trebouxiophyceae), a new genus of lichen photobiont from La Palma, Canary Islands, Spain. Phytotaxa, 2015, sv. 219, s. 118–132. ISSN 1179-3155. IF 1.318. [Článek v časopise]
Článek popisuje nový rod lišejníkového fotobionta, Vulcanochloris, se třemi rody, V. canariensis, V. guanchorum a V. symbiotica. Tyto řasy byly objeveny jako fotobionti lišejníku Stereocaulon vesuvianum rostoucího na svazích vulkánů a lávových polích ostrova La Palma. Popis tohoto rodu byl jedním z hlavních cílů projektu.
812213RNDr. Jaroslav Srp, Ph.D.Srp, Jaroslav a Mareš, Michael. KUNITZOVY PROTEASOVÉ INHIBITORY Z ROSTLIN: STRUKTURNÍ A FUNKČNÍ DIVERZITA. Chemické listy, 2016, sv. přijat do tisku, s. přijat do tisku–přijat do tisku. ISSN 1213-7103. IF 0.272. [Článek v časopise]
Článek detailně popisuje strukturní a funkční variabilitu rostlinných proteinů z Kunitzovy rodiny, které fungují jako inhibitory proteas. Tyto proteiny mají klíčovou úlohu jako obranné proteiny rostlin cílené proti trávicím proteasám hmyzích herbivorů. Studie přináší první srovnávací strukturní analýzu Kunitzových inhibitorů a jejich interakce s proteasami, která umožňuje vysvětlit unikátní diverzita těchto proteinů.
579412doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.Nikolai Tomáš. Posttraumatic growth but not abnormal personality structure are typical for patients with essential blepharospasm. Basal Ganglia, 2016, sv. 6, s. 115–120. ISSN 2210-5336. [Článek v časopise]
Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 0.409ℹ
SCImago Journal Rank (SJR): 0.478
327615PhDr. Hana Moraová, Ph.D.Moraová Hana. The Role of Publishers in Production of Textbooks. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2016, sv. v tisku, s. v tisku–v tisku. ISSN 1877-0428. [Článek v časopise]
Článek, ve kterém se zaměřuji na roli vydavatelů učebnic matematiky a který vychází z rozhovorů s redaktory ze tří různých vydavatelství učebnic, hledá odpověď na otázku, jaký vliv mají na konečnou podoby učebnice a tedy oficiální pedagogický dokument, který je často základním stavebním kamenem školních vzdělávacích programů, jejich vydavatelé.

Článek je přijat k publikaci. Příslušné číslo časopisu by mělo vyjít na jaře 2016.

Přikládám potvrzení o přijetí i samotný článek.
851613Mgr. Zuzana PavelkováOlkowicz, Seweryn; Kocourek, Martin; Lučan, Radek K.; Porteš, Michal; Fitch, W. Tecumseh; Herculano-Houzel, Suzana; Němec, Pavel. Birds have primate-like numbers of neurons in the forebrain. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2016, sv. -, s. -–-. ISSN 0027-8424. IF 9.674. [Článek v časopise]
V současné době je před konečným přijetím, oponenti vyžadují jen drobné stylistické změny.
628412Mgr. Dita Sotáková, Ph.D.Dita Kašparová. Cardioprotective and nonprotective regimens of chronic hypoxia diversely affect the myocardial antioxidant systems. Physiological Genomics, 2015, sv. 47(12), s. 612–620. ISSN 1094-8341. IF 2.757. [Článek v časopise]
127315MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.Klocperk, Adam. Low marginal zone-like B lymphocytes and natural antibodies characterize skewed B-lymphocyte subpopulations in del22q11 DiGeorge patients. Clinical Immunology, 2015, sv. 161, s. 144–149. ISSN 1521-6616. IF 3.67. [Článek v časopise]
Všichni autoři: Klocperk Adam, Mejstříková Ester, Kayserová Jana, Kalina Tomáš, Šedivá Anna

Volume: 161
Issue: 2
1288213Michaela Rossi, Ph.D.Rossi Žáčková, Michaela. “…questo Bassista è buona persona…”. A short overview of sources for the Rudolfine Imperial court environment's studies.. Musicologica Brunensia, 2016, sv. č. 1/2016, s. v tisku–ve fázi impaginace a korektur. ISSN 1212-0391. [Článek v časopise]
Jmenovaný příspěvek byl přednesen na výročním 50. brněnském muzikologickém kolokviu v říjnu 2015, jako důležitý výstup grantového projektu GAUK 2013-2014 č. 20150329.
Musicologica Brunensia je recenzovaný vědecký časopis, který vydává Masarykova univerzita a který uveřejňuje příspěvky z oblasti hudební vědy i příbuzných disciplín. Letošní první číslo bude věnováno monograficky všem předneseným příspěvkům, jako sborník z této významné mezinárodní konference.
496213RNDr. Jiří Vackář, Ph.D.Novotný, Oldřich; Vackář, Jiří; Sokos, Efthimios. Dispersion of love waves from the 2010 Efpalio earthquake in the Corinth Gulf region, Greece. Journal of Seismology, 2015, sv. 19, s. 801–806. ISSN 1383-4649. IF 1.386. [Článek v časopise]
496213RNDr. Jiří Vackář, Ph.D.Vackář, Jiří; Burjánek, Jan; Zahradník, Jiří. Automated Detection of Long-Period Disturbances in Seismic Records; MouseTrap Code. Seismological Research Letters, 2015, sv. 86, s. 442–450. ISSN 0895-0695. IF 2.156. [Článek v časopise]
496213RNDr. Jiří Vackář, Ph.D.Vackář, Jiří; Zahradník, Jiří; Sokos, Efthimios. Strong fast long-period waves in the Efpalio 2010 earthquake records: explanation in terms of leaking modes. Journal of Seismology, 2014, sv. 18, s. 81–91. ISSN 1383-4649. IF 1.386. [Článek v časopise]
341115Ing. Aneta Mazouchová, Ph.D.Hybšová, Aneta. Statistická gramotnost v RVP. Informační bulletin České statistické společnosti, 2015, sv. 4, s. 1–12. ISSN 1210-8022. [Článek v časopise]
in press
341115Ing. Aneta Mazouchová, Ph.D.Hybšová, Aneta; Leppink, Jimmie. The subject of statistics in natural science curricula: a case study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2015, sv. 8, s. 8–14. ISSN 1803-1617. [Článek v časopise]
1790214Mgr. Jana Vargovčíková, Ph.D.Vargovčíková, Jana. Le lobbying, un vrai métier politique ? Éléments pour une sociologie des lobbyistes professionnels en Pologne et en République tchèque. Revue d’études comparatives Est-Ouest, 2015, sv. 46, s. 79–119. ISSN 0338-0599. IF 0.333. [Článek v časopise]
1790214Mgr. Jana Vargovčíková, Ph.D.Vargovčíková, Jana. Traduire la transparence aux niveaux nationaux : le cas des réglementations du lobbying en Pologne et en République tchèque. Not known yet, 2018, sv. Not known yet, s. Not known yet–Not known yet. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
This is a draft of the article to be submitted to the journal "Politique européenne" as a part of a special issue that should come out of the conference attended in March 2016 in Lyon. The article has to be submitted before the 20th May 2017 (has not been submitted yet).
1624414Mgr. Tomáš Samec, Ph.D.Samec, Tomáš. Černá, Lucie. Na stejné lodi, ale na kapitánském můstku: jak čeští politici konstruují symbolické hranice. Naše společnost, 2015, sv. 2, s. 3–12. ISSN 1214-438X. [Článek v časopise]
V rámci článku jsou shrnuty výsledky (kritické diskurzivní) analýzy rozhovorů s politiky za využití konceptu symbolických hranic.
1624414Mgr. Tomáš Samec, Ph.D.Grznár, Miroslav. Beránková, Petra Alexandra. Narratives of Crises and Conversational Repertoires: Political Culture in the Czech Republic. French Journal For Media Research , 2015, sv. 5, s. nestránkováno–-. ISSN 2264-4733. [Článek v časopise]
1642314Mgr. Nikola Polanská, Ph.D.Kostalova Tatiana, Lestinova Tereza, Sumova Petra, Vlkova Michaela, Rohousova Iva, Berriatua Eduardo, Oliva Gaetano, Fiorentino Eleonora, Scalone Aldo,Gramiccia Marina, Gradoni Luigi, Volf Petr . Canine Antibodies against Salivary Recombinant Proteins of Phlebotomus perniciosus: A Longitudinal Study in an Endemic Focus of Canine Leishmaniasis. PLOS Neglected Tropical Diseases, 2015, sv. 9(6), s. e0003855–e0003855. ISSN 1935-2735. IF 4.446. [Článek v časopise]
Bylo testováno použití slinného rekombinantního proteinu P. perniciosus 43 kDa yellow-related protein jako náhrady celého homogenátu sliných žláz. Využití rekombinanntího proteinu, jako markeru expozice poštípání P. perniciosus, bylo testováno na sérech psů pocházejících z endemické oblasti psí leishmaniózy v jižní Itálii. Pomocí ELISA metody byla testována séra psů na přítomnost specifických protilátek proti danému slinnému proteinu. Psi byli testováni i na leishmaniovou infekci sérologicky, kultivačně a metodou PCR. Psi, kteří měli aktivní leishmániovou infekci, vykazovali rovněž zvýšené hadiny IgG protilátek oproti celým slinám, ale ne již oproti 43 kDa yellow-related proteinu. Výsledky titrů psích protilátek proti 43 kDa yellow-related proteinu výrazně korelovaly s hladinami protilátek proti homogenátu celých slinných žláz P. perniciosus. Tyto výsledky prokázaly, že 43 kDa yellow-related protein představuje validní náhradu za homogenát celých slinných žláz a může být tak použit i v rozsáhlých epidemiologických studiích. Do získávání výsledků pro tento článek se kromě jiných autorů zapojili čtyři řešitelé tohoto projektu včetně vedoucího (Košťálová, Leštinová, Sumová, Rohoušová-Kolářová). Článek obsahuje dedikaci GAUK a afiliaci Přírodovědecké fakulty UK v Praze.
68313Mgr. Ondřej Borovec, Ph.D.Vohník, Martin; Borovec, Ondřej; Kolařík, Miroslav. Communities of Cultivable Root Mycobionts of the Seagrass Posidonia oceanica in the Northwest Mediterranean Sea Are Dominated by a Hitherto Undescribed Pleosporalean Dark Septate Endophyte. Microbial ecology, 2016, sv. 2 (71), s. 442–451. ISSN 0095-3628. IF 2.973. [Článek v časopise]
68313Mgr. Ondřej Borovec, Ph.D.Vohník, Martin; Borovec, Ondřej; Župan, Ivan; Vondrášek, David; Petrtýl, Miloslav; Sudová, Radka. Anatomically and morphologically unique dark septate endophytic association in the roots of the Mediterranean endemic seagrass Posidonia oceanica. Mycorrhiza, 2015, sv. 25 (8), s. 663–672. ISSN 0940-6360. IF 3.459. [Článek v časopise]
640214Mgr. Lucie Kalferstová, Ph.D.Kalferstova Lucie. Gene expression profiling of Burkholderia cenocepacia at the time of cepacia syndrome: loss of motility as a marker of poor prognosis?. Journal of Clinical Microbiology, 2015, sv. 53, s. 1515–1522. ISSN 0095-1137. IF 3.993. [Článek v časopise]
Cíl publikované práce:

Porovnání expresních profilů izolátů bakterií Burkholderia cenocepacia ST32 získaných ze sputa s izoláty získanými z krve od pacientů s CF, kteří podlehli cepacia syndromu. Cílem porovnání bylo odhalit ty geny, které by mohly mít spojení s cepacia syndromem. Během této práce se nám podařilo vytipovat několik takových genů. Vybrané geny byly následně podrobeny testování na širším panelu izolátů získaných od více pacientů kvantitativním PCR, nebo jednoduchým funkčním testem pro sledování schopnosti motility.
904414Mgr. Bc. Jakub Tesař, Ph.D.Tesař, Jakub. Quantum Theory of International Relations: Approaches and Possible Gains. Human Affairs, 2015, sv. 25 (4), s. 486–502. ISSN 1337-401X. [Článek v časopise]
226214Mgr. Martin Weiszenstein, Ph.D.Pavlíková, Nela; Weiszenstein, Martin; Pala, Jan; Halada, Petr; Šeda Ondřej; Elkalaf, Moustafa; Trnka, Jan; Kovář Jan; Polák, Jan. THE EFFECT OF CULTUREWARE SURFACES ON FUNCTIONAL AND STRUCTURAL COMPONENTS OF DIFFERENTIATED 3T3-L1 PREADIPOCYTES . CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS , 2015, sv. Volume 20, s. 919–936. ISSN 1425-8153. IF 1.59. [Článek v časopise]
226214Mgr. Martin Weiszenstein, Ph.D.Weiszenstein, Martin; Pavlíková Nela; Elkalaf, Moustafa; Halada, Petr; Šeda, Ondřej; Trnka Jan; Kovář, Jan; Polák, Jan. The Effect of Pericellular Oxygen Levels on Proteomic Profile and Lipogenesis in 3T3-L1 Differentiated Preadipocytes Cultured on Gas-Permeable Cultureware. Plos One, 2016, sv. 11, s. e0152382–e0152382. ISSN 1932-6203. IF 3.23. [Článek v časopise]
2048514RNDr. Andrii Tovt, Ph.D.Dvorak, F; Camellone, MF; Tovt, A; Tran, N-D; Negreiros, FR; Vorokhta, M; Skala, T; Matolinova, I; Myslivecek, J; Matolin, V; Fabris, S. Creating single-atom Pt-ceria catalysts by surface step decoration. Nature Communications, 2016, sv. 7, s. 10801-1–10801-8. ISSN 2041-1723. IF 11.470. [Článek v časopise]
2048514RNDr. Andrii Tovt, Ph.D.Stetsovych, Vitalii; Skála, T; Beran, J; Dvořák, F; Mazur, D; Tsud, N; Mašek, K; Mysliveček, J; Matolín, V. Two-dimensional, high valence-doped ceria: Ce6WO12(100)/W(110). Applied Surface Science, 2016, sv. 372, s. 152–157. ISSN 0169-4332. IF 2.711. [Článek v časopise]
1206314Mgr. Kristýna BartůňkováBartůňková, Kristýna, Sokol, Zbyněk, Pop Lukáš. Simulations of the influence of lake area on local temperature with the COSMO NWP model. Atmospheric Research, 2014, sv. 147-148, s. 51–67. ISSN 0169-8095. IF 2.844. [Článek v časopise]
70413Mgr. Adam Emmer, Ph.D.Emmer, Adam; Cochachin, Alejo. The causes and mechanisms of moraine-dammed lake failures in the Cordillera Blanca, North American Cordillera and Himalaya. AUC Geographica, 2013, sv. 48(2), s. 5–15. ISSN 0300-5402. [Článek v časopise]
70413Mgr. Adam Emmer, Ph.D.Emmer, Adam; Vilímek, Vít; Huggel, Christian; Klimeš, Jan; Schaub, Yvonne. Limits and challenges to compiling and developing a database of glacial lake outburst floods. Landslides, 2016, sv. not yet assigned - online first, s. not yet assigned - online first–not yet assigned - online first. ISSN 1612-5118. [Článek v časopise]
70413Mgr. Adam Emmer, Ph.D.Emmer, Adam; Vilímek, Vít. Review article: Lake and breach hazard assessment for moraine-dammed lakes: an example from the Cordillera Blanca (Peru). Natural Hazards and Earth System Sciences, 2013, sv. 13, s. 1551–1565. ISSN 1561-8633. [Článek v časopise]
70413Mgr. Adam Emmer, Ph.D.Emmer, Adam; Loarte, Edwin; Klimeš, Jan; Vilímek, Vít. Recent evolution and degradation of the bent Jatunraju glacier (Cordillera Blanca, Peru). Geomorphology, 2015, sv. 228, s. 345–355. ISSN 0169-555X. [Článek v časopise]
70413Mgr. Adam Emmer, Ph.D.Vilímek, Vít; Emmer, Adam; Huggel, Christian; Schaub, Yvonne; Würmli, Sara. Database of Glacial lake Outburst Floods (GLOFs) – IPL Project No. 179. Landslides, 2014, sv. 11(1), s. 161–165. ISSN 1612-5118. [Článek v časopise]
70413Mgr. Adam Emmer, Ph.D.Vilímek, Vít; Klimeš, Jan; Emmer, Adam; Benešová, Miroslava. Geomorphologic impacts of the glacial lake outburst flood from Lake No. 513 (Peru). Environmental Earth Sciences, 2016, sv. 73, s. 5233–5244. ISSN 1866-6280. [Článek v časopise]
70413Mgr. Adam Emmer, Ph.D.Emmer, Adam; Vilímek, Vít; Zapata, Marco. Hazard mitigation of glacial lake outburst floods in the Cordillera Blanca (Peru): the effectiveness of remedial works. Journal of Flood Risk Management, 2016, sv. not yet assigned - online first, s. not yet assigned - online first–not yet assigned - online first. ISSN 1753-318X. [Článek v časopise]
70413Mgr. Adam Emmer, Ph.D.Emmer, Adam; Vilímek, Vít . New method for assessing the susceptibility of glacial lakes to the outburst floods in the Cordillera Blanca, Peru. Hydrology and Earth System Sciences, 2014, sv. 18, s. 3461–3479. ISSN 1027-5606. [Článek v časopise]
992214PharmDr. Lukáš Hroch, Ph.D.Hroch, Lukas; Aitken, Laura; Benek, Ondrej; Dolezal, Martin; Kuca, Kamil; Gunn-Moore, Frank; Musilek, Kamil. Benzothiazoles - Scaffold of Interest for CNS Targeted Drugs. Current Medicinal Chemistry, 2015, sv. 22, s. 730–747. ISSN 1875-533X. IF 3.715. [Článek v časopise]
322315Ing. Hana Hurychová, Ph.D.Šklubalová, Z., Hurychová, H.. The effect of the size of a conical hopper aperture on the parameters of the flow equation of sorbitol and its size fractions. Česká a slovenská farmacie, 2015, sv. 64, s. 14–18. ISSN 1805-4439. [Článek v časopise]
322315Ing. Hana Hurychová, Ph.D.Hurychová, H., Šklubalová, Z., Stoniš, J.. Hodnocení sypných a konsolidačních vlastností prášků ve farmaceutické technologii. Česká a slovenská farmacie, 2015, sv. 64, s. 187–188. ISSN 1805-4439. [Článek v časopise]
966214Mgr. Anna Vavřínová, Ph.D.Vavřínová, Anna. The Importance of the Selection of Appropriate Reference Genes for Gene Expression Profiling in Adrenal Medulla or Sympathetic Ganglia of Spontaneously Hypertensive Rat. Physiological Research, 2016, sv. 65, s. 000–000. ISSN 0862-8408. IF 1.293. [Článek v časopise]
Přiloženo Potvrzení o přijetí článku k publikaci a manuskript ve fázi korektury.
253515Mgr. Dominik AndreskaAndreska Dominik. Environmentální a právní aspekty mořského rybolovu (1). Biologie, chemie, zeměpis, 2016, sv. 2, s. 58–62. ISSN 1210-3349. [Článek v časopise]
Článek popularizační formou analyzuje vývoj právní úpravy mořského rybolovu z hlediska mezinárodního práva. Chronologicky se zabývá spory o jurisdikci ve věcech a rybolovu a zabývá se i politickým a ekonomickým přesahem této problematiky.
Zamýšleným cílem je, aby - s ohledem na povahu časopisu - článek posloužil jako podklad při environmentálním vzdělávání na základních a středních školách.

Článek byl rozdělen na dvě části.
253515Mgr. Dominik AndreskaAndreska Dominik. Judikatura mezinárodních soudů ve věci ochrany mořského prostředí a mořských živých zdrojů. České právo životního prostředí, 2016, sv. 1, s. x–y. ISSN 1213-5542. [Článek v časopise]
Článek analyzuje judikaturu mezinárodních soudních a rozhodčích institucí (Mezinárodní soudní dvůr, mezinárodní rozhodčí soud, Mezinárodní tribunál pro mořské právo, arbitrážní panely GATT a WTO) ve věci ochrany mořského prostředí. Všímá si zejména toho, nakolik soudy v rozhodování zohledňují nebo nezohledňují principy mezinárodního práva životního prostředí.

Článek byl prozatím pouze přijat k publikaci a úspěšně prošel recenzním řízením. Nemohu proto specifikovat stránkový rozsah ani přiložit přesné finální znění.
253515Mgr. Dominik AndreskaAndreska Dominik. Environmentální a právní aspekty mořského rybolovu (2). Biologie, chemie, zeměpis, 2016, sv. 3, s. x–y. ISSN 1210-3349. [Článek v časopise]
Článek popularizační formou analyzuje vývoj právní úpravy mořského rybolovu z hlediska mezinárodního práva. Chronologicky se zabývá spory o jurisdikci ve věcech a rybolovu a zabývá se i politickým a ekonomickým přesahem této problematiky.
Zamýšleným cílem je, aby - s ohledem na povahu časopisu - článek posloužil jako podklad při environmentálním vzdělávání na základních a středních školách.

Druhá část článku dosud nevyšla, nemohu proto připojit přesný stránkový rozsah ani článek v pdf, tak jak bude zalomen, a přikládám proto v pdf původní text před zalomením.
253515Mgr. Dominik AndreskaAndreska Dominik. Aktuální problémy ochrany mořských savců. Biologie, chemie, zeměpis, 2016, sv. 1, s. 6–13. ISSN 1210-3349. [Článek v časopise]
Článek popularizační formou analyzuje soudobé zdroje ohrožení mořských savců a to, jak tyto hrozby řeší národní i mezinárodní právo. Cílem je, aby - s ohledem na povahu časopisu - článek posloužil jako podklad při environmentálním vzdělávání na základních a středních školách.
604212Mgr. Dávid Džamba, Ph.D.Džamba, Dávid. Quantitative Analysis of Glutamate Receptors in Glial Cells from the Cortex of GFAP/EGFP Mice Following Ischemic Injury: Focus on NMDA Receptors. Cellular and Molecular Neurobiology, 2015, sv. 35, s. 1187–1202. ISSN 0272-4340. IF 2.506. [Článek v časopise]
1160214Mgr. Hana Nůsková, Ph.D.Nůsková, Hana, Mráček, Tomáš, Mikulová, Tereza, Vrbacký, Marek, Kovářová, Nikola, Kovalčíková, Jana, Pecina, Petr, Houštěk, Josef. Mitochondrial ATP synthasome: Expression and structural interaction of its components.. Biochemical and biophysical research communications, 2015, sv. 464 (3), s. 787–793. ISSN 1090-2104. IF 2.297. [Článek v časopise]
1828214Mgr. Ondřej Hudeček, Ph.D.Hudeček, Ondřej. Protipovodňové instrukce a jiná opatření orgánů veřejné moci proti povodním v Praze na sklonku 18. století. Historická geografie, 2015, sv. 41, s. 131–154. ISSN 0323-0988. [Článek v časopise]
Studie navazuje na dosavadní výzkumy počátků systematické povodňové prevence v Čechách. Na základě dosud prakticky nevyužívaných archivních pramenů z posledních dvou desetiletí 18. století sleduje snahu zemských úřadů předcházet povodňovým škodám – především v letech 1789 a 1795 – a přibližuje situaci, za níž byla v únoru 1795 vydána dosud nejstarší známá pražská tištěná protipovodňová instrukce.
1828214Mgr. Ondřej Hudeček, Ph.D.Hudeček, Ondřej. „Obecný lid nejvíc ziskem k činům se popuzuje.“ Záchrany lidí před utonutím v Čechách na konci 18. století. Cornova, 2017, sv. neznámo, s. neznámo–neznámo. ISSN 1804-6983. [Článek v časopise]
Rukopis studie odevzdané do recenzního řízení. V příloze text i komunikace se zástupcem šéfredaktora. Abstrakt: Studie se zabývá způsoby administrace případů záchrany osob před utonutím na území Čech v 80. a 90. letech 18. století a odměňováním zachránců. Na základě dochovaných vyšetřovacích spisů k jednotlivým případům a vydaných norem přibližuje průběh vyšetřování, podmínky, které musel zachránce splnit, aby mohl žádat o odměnu z fondů českého zemského gubernia, i úlohu dalších aktérů událostí – svědků a lékařů. Analýza je založena na přesvědčení, že toto odměňování zachránců bylo součástí širšího procesu zavádění osvícenských představ o světě do každodenní praxe tehdejších úřadů, procesu, který v této době postihoval všechny oblasti lidského života. Studie je příspěvkem k výzkumu procesu postupného postátňování tradičních patrimoniálních úřadů a institucí, který se v důsledku osvícenských správních reforem zintenzivnil ve druhé polovině 18. století, a rozvoje nově koncipované, centralizované policejní organizace v Čechách.
888413PhDr. Marek Rusnák, Ph.D.Rusnák, Marek. Revisions to the Czech National Accounts: Properties and Predictability. Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 2013, sv. 63(3), s. 244–261. ISSN 0015-1920. [Článek v časopise]
888413PhDr. Marek Rusnák, Ph.D.Rusnák, Marek. Nowcasting Czech GDP in real time. Economic Modelling, 2016, sv. 54, s. 26–39. ISSN 0264-9993. [Článek v časopise]
664313RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D.Prokešová, Michaela; Dvořák, Jiří; Jensen, Eva B.V.. Two-step estimation procedures for inhomogeneous shot-noise Cox processes. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2016, sv. (), s. 1–30. ISSN 0020-3157. IF 0.820. [Článek v časopise]
Publikováno v režimu "online-first", dostupné zde: http://link.springer.com/article/10.1007/s10463-016-0556-y
DOI: 10.1007/s10463-016-0556-y
664313RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D.Dvořák, Jiří; Prokešová, Michaela. Parameter estimation for inhomogeneous space-time shot-noise Cox point processes. Scandinavian Journal of Statistics, 2016, sv. (), s. 1–23. ISSN 0303-6898. IF 0.867. [Článek v časopise]
Článek přijatý k publikaci, po opravě proofs, čeká na zveřejnění v režimu "online-first". Potvrzení o přijetí k publikaci přiloženo.
554214Mgr. Lenka Hovorková, Ph.D.Linhartova J., Hovorkova L., Soverini S., Benesova A., Jaruskova M., Klamova H., Zuna J., Machova Polakova K.. Characterization of 46 patient-specific BCR-ABL1 fusions and detection of SNPs upstream and downstream the breakpoints in chronic myeloid leukemia using next generation sequencing. Molecular Cancer, 2015, sv. 14, s. 89–89. ISSN 1476-4598. IF 4.257. [Článek v časopise]
1472314Mgr. Miloš Duchoslav, Ph.D.Duchoslav, Miloš; Fischer, Lukáš. Parallel subfunctionalisation of PsbO protein isoforms in angiosperms revealed by phylogenetic analysis and mapping of sequence variability onto protein structure. BMC Plant Biology, 2015, sv. 15, s. 133–133. ISSN 1471-2229. IF 3.813. [Článek v časopise]
Článek je volně dostupný na adrese http://www.biomedcentral.com/1471-2229/15/133.
1006613Mgr. Petr Lukáš, Ph.D.Petr Lukáš. Optimization of parameters in SDFEM for different spaces of parameters. Applied Mathematics and Computation, 2014, sv. 267, s. 711–715. ISSN 0096-3003. IF 1.551. [Článek v časopise]
1584214Mgr. Martin Bachura, Ph.D.Bachura, Martin. Coda Attenuation Analysis in the West Bohemia/Vogtland Earthquake Swarm Area. Pure and Applied Geophysics, 2015, sv. Na, s. Na–Na. ISSN 0033-4553. IF 1.618. [Článek v časopise]
Rozsiahla publikácia s DOI 10.1007/s00024-015-1137-3 prijatá v júni 2015.
1264214Mgr. Ivana ŠvandováBolehovská, Petra, Sehnal, Borek, Driák, Daniel, Halaška, Michael, Magner, Martin, Novotný, Jiří, Švandová, Ivana. Changes in placental angiogenesis and their correlation with foetal intrauterine restriction (Změny v angiogenezi placenty a jejich korelace s rozvojem intrauterinní růstové retardace plodu). Česká Gynekologie, 2015, sv. 80(2), s. 144–150. ISSN 1210-7832. [Článek v časopise]
2036214MUDr. Zbyněk Straňák[Popelka, Stepan]; [Studenovska, Hana]; [Abelova Lucie]; [Ardan Taras]; [Studeny Pavel]; [Stranak, Zbynek]; [Klima Jiri]; [Dvorankova, Barbora]; [Kotek, Jiri]; [Hodan, Jiri]; [Rypacek, Frantisek]. A frame-supported ultrathin electrospun polymer membrane for transplantation of retinal pigment epithelial cells . BIOMEDICAL MATERIALS , 2015, sv. 10, s. 1088–1103. ISSN 1748-6041. IF 3.697. [Článek v časopise]
98214Mgr. Luboš Voleman, Ph.D.Martincová Eva, Voleman Luboš, Pyrih Jan, Žárský Vojtěch, Vondráčková Pavlína, Kolísko Martin, Tachezy Jan, Doležal Pavel. Probing the Biology of Giardia intestinalis Mitosomes Using In Vivo Enzymatic Tagging. Molecular and cellular biology, 2015, sv. 2015 Aug;35(16), s. 2864–2874. ISSN 0270-7306. IF 5.228. [Článek v časopise]
368214PhDr. Ilona MasopustováKofroň, J.; Kruntorádová, I.. Česká cesta metodologického vzdělávání v politické vědě v mezinárodní perspective. Mezinárodní vztahy, 2015, sv. 50 (2015), s. 26–48. ISSN 0323-1844. [Článek v časopise]
Metodologie a metody představují jedno ze základních a trvalých témat vědeckých debat, zejména v západní politické vědě. Usilování české politické vědy o aktivní působení v mezinárodním vědeckém prostředí však může narážet mimo jiné i na nedostatečnou metodologickou připravenost výzkumníků. Předkládaný text hledá odpověď na otázku, (i) jaký je rozdíl v metod(olog)ickém vzdělávání na prestižních amerických, západoevropských univerzitách a předních českých vysokých školách, (ii) jak se v uplynulých letech proměnilo metodologické vzdělávání v ČR, (iii) jaké jsou hlavní implikace českého zaostávání ve výuce určitých metodologií a (iV) jaké jsou hlavní příčiny specifického českého vývoje. Ve snaze o zodpovězení těchto otázek jsme sestavili databázi kurzů věnovaných metodám (metodologii) na špičkových univerzitách v USA, v Evropě a v ČR.
Časopis Mezinárodní vztahy je indexován v databázi Scopus (SJR: 0,143)
368214PhDr. Ilona MasopustováJüptner, P.; Valušová, P.; Kruntorádová, I.. Participation and Elements of Direct Democracy in the Czech Republic: Part II.. Public Policy and Administration, 2015, sv. 14, s. 279–291. ISSN 1648-2603. [Článek v časopise]
Článek představuje případovou studii zaměřenou na definici, politickou diskusi, aplikaci a zkušenosti s přímými volbami a referendy na lokální, regionální i národní úrovni českého politického systému v kontextu participace a prvků přímé demokracie. V první části textu jsou prezentovány výsledky výzkumu v podobě originální typologie místních referend konaných v ČR, druhá část článku pokračuje analýzou volební účasti místních referend a problematikou přímých voleb. V závěru druhé části je aplikace vybraných prvků přímé demokracie a přímých voleb zasazena do evropského kontextu a jsou analyzovány hlavní trendy, které vedle samotného tématu vypovídají i o motivacích politických aktérů a vztazích mezi jednotlivými úrovněmi vládnutí v České republice.
Časopis Public Policy and Administration publikuje odborné články zaměřující se na problematiku veřejné správy ve státech střední a východní Evropy. Časopis vychází čtvrtletně a je indexován (mj.) v databázi Scopus (SJR: 0,367).
296314PharmDr. Martin Ambrož, Ph.D.Ambrož, Martin; Boušová, Iva; Skarka, Adam; Hanušová, Veronika; Králová, Věra, Matoušková, Petra; Skálová, Lenka. The influence of sesquiterpenes from Myrica rubra on the antiproliferative and pro-oxidative efects of doxorubicine and its accumulation in cancer cells.. Molecules, 2015, sv. 20, s. 15343–15358. ISSN 1420-3049. IF 2.416. [Článek v časopise]
580214RNDr. Eva Slováková, Ph.D.Stahlová Sabina. Chain-growth copolymerization of functionalized ethynylarenes with 1,4-diethynylbenzene and 4,4′-diethynylbiphenyl into conjugated porous networks. European Polymer Journal, 2015, sv. 67, s. 252–263. ISSN 0014-3057. IF 3.005. [Článek v časopise]
We report the synthesis of conjugated highly cross-linked polyacetylene-type networks with a high content of functional groups (–CH2OH, –NO2, –Ph2N, content up to 3.9 mmol/g) via a chain-growth copolymerization of either 1,4-diethynylbenzene or 4,4-diethynylbiphenyl with functionalized mono- and diethynylbenzenes. The backbone of the networks consists of substituted polyene main chains that are cross-linked by arylene links. The optimized combinations of comonomers in the feed provide functionalized networks with a Brunauer–Emmett–Teller specific surface area up to 667 m2/g and enhanced affinity for CO2 adsorption (compared to the non-functionalized hydrocarbon networks of the same type). The dependence of the specific surface area of the networks on the size and architecture of the comonomers used for the synthesis is discussed in the paper. The reported networks can be classified into the group of conjugated microporous polymers (CMPs). Contrary to the CMPs synthesized by step-growth couplings, significantly lower average comonomer functionality in the feed (f = 1.5 – 2.0) is sufficient for the high specific surface area to be achieved in the reported polyacetylene-type CMPs.
580214RNDr. Eva Slováková, Ph.D.Slováková Eva. Chain-growth insertion polymerization of 1,3-diethynylbenzene high internal phase emulsions into reactive π-conjugated foams. Macromolecules, 2014, sv. 47, s. 4864–4869. ISSN 0024-9297. IF 5.800. [Článek v časopise]
The π-conjugated micro/macroporous polyacetylene-type polyHIPE foams were synthesized for the first time by a chain-growth insertion polymerization of high internal phase emulsions (HIPEs). In the first step, the π-conjugated polyHIPE foams were prepared by polymerization of 1,3-diethynylbenzene HIPEs using [Rh(nbd)acac] complex as a catalyst. The π-conjugated polyHIPE foams consist of ethynylphenyl-substituted polyene main chains which are cross-linked by the 1,3-phenylene linkers. In the second step, the foams were chemically and thermally postmodified by applying the alkyne−azide cycloaddition reaction and the solvent free solid phase hyper-cross-linking at temperature of 280 °C. Thus, obtained polyacetylene-type polyHIPE foams exhibit hierarchically structured micro/macroporous morphology with sizes of the macropores and interconnecting pores of 3.4 ± 0.3 μm (or 4.8 ± 0.8 μm) and 0.96 μm (or 1.1 μm), respectively, wherein a substantial volume of micropores is also found within the macroporous walls as revealed by the calculations from the t-plots. The BET (Brunaer−Emmett−Teller) surface area of up to 110 and 380 m2/g was determined before and after solid phase hyper-cross-linking, respectively.
580214RNDr. Eva Slováková, Ph.D.Slováková Eva. Transition-metal-catalyzed chain-growth polymerization of 1,4-diethynylbenzene into microporous crosslinked poly(phenylacetylene)s: the effect of reaction conditions. Macromolecular Chemistry and Physics, 2014, sv. 215, s. 1855–1869. ISSN 1022-1352. IF 2.616. [Článek v časopise]
Chain-growth polymerization of 1,4-diethynylbenzene into conjugated crosslinked polyacetylene-type poly(1,4-diethynylbenzene)s (PDEBs) is reported. While metathesis catalysts (WCl6/Ph4Sn, MoCl5 /Ph4Sn, Mo Schrock carbene) fail in this polymerization, insertion Rh catalysts ([Rh(nbd)acac], [Rh(nbd)Cl]2 ) provide microporous PDEBs in high yields. The Brunauer–Emmett–Teller (BET) surface, S(BET) , of PDEBs prepared with [Rh(nbd)acac] increases, in dependence on the polymerization solvent, in the order: THF << pentane < benzene < methanol < CH2Cl2. S(BET) further increases with both increasing monomer concentration and increasing polymerization temperature and reaction time, reaching a highest value of 1469 m2/g . In addition to micropores, PDEBs contain mesopores. The mesopore volume and average mesopore diameter increase with the time and the temperature of the polymerization up to 2.52 cm3/g and 22 nm (72 h, 75 °C). The post-polymerization thermal treatment of PDEB (280 °C) results in formation of new crosslinks and modifi cation of PDEB texture and sorption behavior manifested mainly by enhancement of H2 adsorption capacity up to 4.55 mmol/g (77 K, 750 Torr).
631612Mgr. Michal KlivickýKlivický, Michal. Solid-Phase Extraction of Ibuprofen from Pharmaceuticals via Ligand Exchange Using Zirconium Dioxide. Current Analytical Chemistry, 2016, sv. 12, s. 1–6. ISSN 1111-1111. IF 1.132. [Článek v časopise]
Publikace je přijatá k tisku, ale zatím nemá ISSN.

DOI: 10.2174/1573411012666151022194146
938214Mgr. Renáta SucháČervená, Lucie; Kupková, Lucie; Jakešová, Lucie; Suchá, Renáta. KartografieTerénní průzkum pro hodnocení vegetace pomocí dálkového průzkumu Země na příkladu tundry v Krkonošském národním parku. Geografické rozhledy, 2016, sv. 3/2015-16, s. 22–23. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
V příloze je náhled článku, který vyjde v roce 2016 v časopise Geografické rozhledy.
274415Mgr. Martin Kryšpín VimmrMartin Kryšpín Vimmr. Political Representation of Ethnic Minorities at Local Level: Factors, Context and Empirical Examples. Slovak Journal of Political Sciences, 2015, sv. 15, s. 352–373. ISSN 1335-9096. [Článek v časopise]
Článek se zabývá problematikou reprezentace politických menšina na lokální úrovni na příkladu 4 evropských měst a slouží jako uvedení do problematiky etnických menšin na lokální úrovni.
622213Mgr. et Mgr. Kateřina Smyčková, Ph.D.Smyčková, Kateřina. Rukopisné hymnografické školy na Moravě. Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica, 2014, sv. (v tisku), s. n–n. ISSN 0567-8293. [Článek v časopise]
Abstrakt:
Studie upozorňuje na neznámé prameny české duchovní písně - barokní rukopisné kancionály ze střední a východní Moravy. Zamýšlí se nad pojmem tzv. hymnografických škol: skupin rukopisů, které vykazují podobnost výtvarné výzdoby i repertoáru. Zabývá se písněmi dochovanými pouze v rukopisných pramenech, jejich specifiky a vazbami k tištěné produkci.

Studie byla přijata do tisku, ale nebyla dosud publikována.
622213Mgr. et Mgr. Kateřina Smyčková, Ph.D.Smyčková, Kateřina. Prameny k lidovému zpěvu při mši v 17. a 18. století. Hudební věda, 2014, sv. 51, č. 1-2, s. 133–148. ISSN 0018-7003. [Článek v časopise]
Abstrakt:
Studie shrnuje dosavadní poznatky o českém zpěvu při mši: podává stručný nástin jeho původu a dalšího vývoje spolu se srovnáním s podobou vernakulárního zpěvu v sousedních zemích. Ústředním bodem zkoumání je lidový zpěv při katolické bohoslužbě v Čechách v 17. a 18. století; jako prameny k jeho výzkumu slouží oficiální církevní předpisy, tištěné i rukopisné kancionály. Analýza tištěných a zvláště rukopisných zpěvníků ukazuje, že český bohoslužebný zpěv se v mnohém odlišoval od závazných římských norem: běžné bylo patrně nejen zpívání doprovázející tichou mši (missa lecta), ale také praxe českých tropovaných ordinárií.
622213Mgr. et Mgr. Kateřina Smyčková, Ph.D.Smyčková, Kateřina. Rukopisné kancionály Pavla Rašky. Slovácko, 2014, sv. 56, s. 173–180. ISSN 0583-5569. [Článek v časopise]
Abstrakt:
Studie se věnuje rozsáhlému písařskému a iluminátorskému dílu Pavla Rašky z Nové Lhoty (1706–1776). Zvláštní pozornost je věnována dvěma zpěvníkům uchovávaným ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.
1108214MUDr. Ivana Mokrišová, Ph.D.Laczó J, Andel R, Vyhnalek M, Matoska V, Kaplan V, Nedelska Z, Lerch O, Gazova I, Moffat SD, Hort J. The effect of TOMM40 on spatial navigation in amnestic mild cognitive impairment. Neurobiology of Aging, 2015, sv. 36(6), s. 2024–2033. ISSN 0197-4580. [Článek v časopise]
1108214MUDr. Ivana Mokrišová, Ph.D.Sheardova K, Laczó J, Vyhnalek M, Mokrisova I, Telensky P, Andel R, Hort J. Spatial Navigation Complaints are Associated with Anxiety Regardless of the Real Performance in Non-Demented Elderly. Journal of Depression and Anxiety, 2015, sv. 4:4, s. 1–6. ISSN 2167-1044. [Článek v časopise]
362115RNDr. Mgr. Veronika Prošková, Ph.D.Fojtikova Veronika, Stranava Martin, Vos Marten, Liebl Ursula, Hranicek Jakub, Kitanishi Kenichi, Shimizu Toru, Martinkova Marketa. Kinetic Analysis of a Globin-Coupled Histidine Kinase, AfGcHK: Effects of the Heme Iron Complex, Response Regulator, and Metal Cations on Autophosphorylation Activity. Biochemistry, 2015, sv. 54, s. 5017–5029. ISSN 0006-2960. IF 3.015. [Článek v časopise]
362115RNDr. Mgr. Veronika Prošková, Ph.D.Shimizu Toru, Huang Dongyang, Yan Fang, Stranava Martin, Bartosova Martina, Fojtíková Veronika, Martínková Markéta. Gaseous O2, NO, and CO in signal transduction: structure and function relationships of heme-based gas sensors and heme-redox sensors. Chemical Reviews, 2015, sv. 115, s. 6491–6533. ISSN 0009-2665. IF 46.568. [Článek v časopise]
366115RNDr. Martina Šimsová, Ph.D.Augustovičová, Lucie, Zámečníková, Martina, Kraemer, Wolfgang P, Soldán, Pavel. Radiative association of He(2³P) with lithium cations. Chemical Physics, 2015, sv. 462, s. 65–70. ISSN 0301-0104. IF 1.652. [Článek v časopise]
282213Ing. Josef Rott, Ph.D.Mašín, David; Rott, Josef. Small strain stiffness anisotropy of natural sedimentary clays: review and a model.. Acta Geotechnica, 2014, sv. 9(2), s. 299–312. ISSN 1861-1125. IF 1.86. [Článek v časopise]
282213Ing. Josef Rott, Ph.D.Rott, Josef. Homogenisation and modification of composite steel-concrete lining, with the modulus of elasticity of sprayed concrete growing with time (In Czech). TUNEL, 2014, sv. 23(3), s. 53–60. ISSN 1211-0728. [Článek v časopise]
282213Ing. Josef Rott, Ph.D.Rott, Josef; Mašín, David; Boháč, Jan; Mohyla, Tomáš; Krupička, Martin. Evaluation of K0 in stiff clay by back-analysis of convergence measurements from unsupported cylindrical cavity.. Acta Geotechnica, 2015, sv. in print, s. in print–in print. ISSN 1861-1133. IF 2.493. [Článek v časopise]
8313RNDr. Tomáš Kmječ, Ph.D.Brázda Petr, Kohout Jaroslav, Bezdička Petr, Kmječ Tomáš. α‑Fe2O3 versus β‑Fe2O3: Controlling the Phase of the Transformation Product of ε‑Fe2O3 in the Fe2O3/SiO2 System. Crystal Growth & Design, 2014, sv. 14, s. 1039–1046. ISSN 1528-7505. IF 4.891. [Článek v časopise]
8313RNDr. Tomáš Kmječ, Ph.D.Kohout Jaroslav, Brázda Petr, Závěta Karel, Kubániová Denisa, Kmječ Tomáš, Kubíčková Lenka, Klementová Mariana, Šantavá Eva, Lančok Adriana. The magnetic transition in ε-Fe2O3 nanoparticles: Magnetic properties and hyperfine interactions from Mössbauer spectroscopy. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 2015, sv. 117, s. 17D505-1–17D505-4. ISSN 0021-8979. IF 2.183. [Článek v časopise]
42314Ing. Dita Mušálková, Ph.D.Musalkova Dita, Minks Jakub, Storkanova Gabriela, Dvorakova Lenka, Hrebicek Martin. Identification of novel informative loci for DNA-based X-inactivation analysis. Blood Cells, Molecules and Diseases, 2015, sv. 54, s. 210–216. ISSN 1079-9796. IF 2.646. [Článek v časopise]
42314Ing. Dita Mušálková, Ph.D.Kostalova Eva, Pavelka Karel, Vlaskova Hana, Musalkova Dita, Stiburkova Blanka. Hyperuricemia and gout due to deficiency of hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase in female carriers: New insight to differential diagnosis. Clinica Chimica Acta, 2015, sv. 440, s. 214–217. ISSN 0009-8981. IF 2.824. [Článek v časopise]
42314Ing. Dita Mušálková, Ph.D.Musalkova Dita, Dvorakova Lenka, Luksan Ondrej, Jirsa Milan, Sikora Jakub, Hrebicek Martin. Analysis of XCI mosaicism in the liver from a patient with OTC deficiency. FEBS Journal, 2015, sv. 282 (Suppl. 1) , s. 56–56. ISSN 1742-4658. IF 4.001. [Článek v časopise]
(jedná se o speciální výtisk s abstrakty z konference)
946213RNDr. Ing. Michal Knapek, Ph.D.Molnárová Orsolya. Acoustic Emission Study of Plastic Instabilities in AlSi1MgMn. Acta Physica Polonica A, 2015, sv. 128(4), s. 801–804. ISSN 1898-794X. IF 0.53. [Článek v časopise]
946213RNDr. Ing. Michal Knapek, Ph.D.Zimina Mariia. THE STUDY OF THE BEHAVIOR OF CONSTRAINED GROOVE PRESSED MAGNESIUM ALLOY AFTER HEAT TREATMENT. Acta Physica Polonica A, 2015, sv. 128(4), s. 775–778. ISSN 1898-794X. IF 0.53. [Článek v časopise]
946213RNDr. Ing. Michal Knapek, Ph.D.Knapek Michal. ACOUSTIC EMISSION DURING FIRING OF THE ILLITE-BASED CERAMICS WITH FLY ASH ADDITION. Acta Physica Polonica A, 2015, sv. 128(4), s. 783–786. ISSN 1898-794X. IF 0.53. [Článek v časopise]
946213RNDr. Ing. Michal Knapek, Ph.D.Knapek Michal. MONITORING OF THE DEFORMATION OF CEREAL GRAINS BY THE ACOUSTIC EMISSION TECHNIQUE. Journal of food and nutrition research, 2015, sv. 54(3), s. 275–279. ISSN 1336-8672. IF 0.80. [Článek v časopise]
946213RNDr. Ing. Michal Knapek, Ph.D.Knapek Michal. STUDY OF MICROCRACKING IN ILLITE-BASED CERAMICS DURING FIRING. Journal of the European Ceramic Society, 2016, sv. 36(1), s. 221–226. ISSN 0955-2219. IF 2.95. [Článek v časopise]
434313Mgr. Miloslava HodúlováHodúlová Miloslava ; Šedová Lucie ; Křenová Drahomíra ; Liška František ; Krupková Michaela ; Kazdova Ludmila ; Tremblay Johanne ; Hamet Pavel ; Křen Vladimír ; Šeda Ondřej . Genomic Determinants of Triglyceride and Cholesterol Distribution into Lipoprotein Fractions in the Rat. Plos One, 2014, sv. 9(10), s. -–-. ISSN 1932-6203. IF 3.234. [Článek v časopise]
1398214Denis Copilas, B.Sc.Copilas-Ciocianu Denis, Petrusek Adam. The southwestern Carpathians as an ancient centre of diversity of freshwater gammarid amphipods: insights from the Gammarus fossarum species complex. Molecular Ecology, 2015, sv. 24, s. 3980–3992. ISSN 1365-294X. IF 6.494. [Článek v časopise]
1398214Denis Copilas, B.Sc.Copilas-Ciocianu Denis, Boros Bianca-Vanesa. Contrasting life history strategies in a phylogenetically diversecommunity of freshwater amphipods (Crustacea: Malacostraca). Zoology, 2015, sv. in press, s. in press–in press. ISSN 0944-2006. IF 1.670. [Článek v časopise]
615Mgr. Ondřej Korábek, Ph.D.Korábek, Ondřej, Juřičková, Lucie, Petrusek, Adam. Splitting the Roman snail Helix pomatia Linnaeus, 1758 (Stylommatophora: Helicidae) into two: redescription of the forgotten Helix thessalica Boettger, 1886. Journal of Molluscan Studies, 2016, sv. 82, s. 11–22. ISSN 0260-1230. IF 1.362. [Článek v časopise]
320313RNDr. Marie Aulická, Ph.D.Duchoň, Tomáš; Dvořák,Filip; Aulická, Marie; Stetovych, Vitalii; Vorokhta, Mykhailo; Mazur, Daniel; Veltruská, Kateřina; Skála, Tomáš; Mysliveček, Josef; Matolínová, Iva; Matolín, Vladimír. Ordered Phases of Reduced Ceria As Epitaxial Films on Cu(111). The Journal of Physical Chemistry C, 2014, sv. 118, s. 357–365. ISSN 1932-7447. IF 4.814. [Článek v časopise]
Předložený článek se zabývá přípravou a studiem tenkých redukovaných vrstev oxidu ceru na povrchu Cu(111). Vrstvy byly připravovány napařováním kovového ceru na povrch CeO2(111)/Cu(111) s následným žíháním na 600°C. Byly studovány chemické a strukturní změny probíhající během redukce z CeO2 na Ce2O3 a zpětné oxidace. Byly objeveny 3 mezifáze vykazující rekonstrukce (√7x√7)R19.1°, (3x3) a (4x4) vzhledem k substrátu CeO2(111). Bylo zjištěno, že interakce kov-oxid na rozhraní je natolik významná, že je možné tímto způsobem připravit i jinak nestabilní vrstvu kubického Ce2O3.
320313RNDr. Marie Aulická, Ph.D.Duchoň, Tomáš; Dvořák, Filip; Aulická, Marie; Stetsovych, Vitalii; Vorokhta, Mykhailo; Mazur, Daniel; Veltruská, Kateřina; Skála, Tomáš; Mysliveček, Josef; Matolínová, Iva; Matolín, Vladimír. Comment on "Ordered Phases of Reduced Ceria as Epitaxial Films on Cu(111)". The Journal of Physical Chemistry C, 2014, sv. 118, s. 5058–5059. ISSN 1932-7447. IF 4.814. [Článek v časopise]
Předložený článek navazuje na článek s názvem "Ordered Phases of Reduced Ceria As Epitaxial Films on Cu(111)". Článek se zabývá přípravou a studiem tenkých redukovaných vrstev oxidu ceru na Ru(0001) pomocí metod XPS a LEED a jasně dokazuje, že jsou vlastnosti tenkých vrstev oxidu ceru z hlediska jejich struktury nezávislé na materiálů substrátu. Je ukázáno, že je postup přípravy vrstev uvedený v předložené práci univerzální metodou umožňují růst tenkých vrstev oxidu ceru s kontrolovanou koncentrací a pozicí kyslíkových vakancí.
320313RNDr. Marie Aulická, Ph.D.Aulická, Marie; Duchoň, Tomáš; Dvořák, Filip; Stetsovych, Vitalii; Beran, Jan; Veltruská, Kateřina; Mysliveček, Josef; Mašek, Karel; Matolín, Vladimír. Faceting Transition at the Oxide–Metal Interface: (13 13 1) Facets on Cu(110) Induced by Carpet-Like Ceria Overlayer. The Journal of Physical Chemistry C, 2015, sv. 119, s. 1851–1858. ISSN 1932-7447. IF 4.835. [Článek v časopise]
V rámci této práce byly připraveny a studovány tenké vrstvy uspořádaného oxidu ceru na povrchu Cu(110). Bylo zjištěno, že na rozhraní kov-oxid dochází k tvorbě fazet Cu(13 13 1) a na takto přeuspořádaném substrátu rostou vrstvy oxidu ceru v módu "Carpet-like". Pro tento systém je z elastické teorie předpovězen vznik periodické modulace elektronové struktury na rozhraní měď-oxid ceru, která povede k výrazným změnám katalytických vlastností těchto materiálů.
904314RNDr. Petr Kozlovcev, Ph.D.Kozlovcev Petr, Přikryl Richard. Devonian micritic limestones used in the historic production of Prague hydraulic lime (‘pasta di Praga’): characterization of the raw material and experimental laboratory burning. Materiales de Construcción, 2015, sv. 65, s. 1–16. ISSN 0465-2746. IF 0.961. [Článek v časopise]
ABSTRACT: The Devonian micritic limestones from the Prague Basin (Barrandian area, Bohemian Massif, Czech Republic), which were the primary raw material used for natural hydraulic lime burned in Prague, exhibit a feebly to eminently hydraulic character. Based on a laboratory experimental study, the burned product is composed of dominant free-lime (CaO) and/or portlandite (Ca(OH)2), larnite-belite (bicalcium silicate 2CaO.SiO2), and quartz (SiO2) - i.e. phases formed due to the decomposition of carbonate and quartz, present in the original limestones. Proportions of the newly formed phases depend on: the composition of the raw material, maximum burning temperature (the highest amount of larnite-belite appearing at a burning temperature of 1200 °C), and the granulometry of the experimental batches (a coarsely-ground batch exhibited a higher amount of larnite-belite compared to the finely-ground one). The presence of minor phyllosilicates in the raw material contributed to the formation of gehlenite, brownmillerite, wollastonite, calcium aluminate, and/or spurrite.
1270214MUDr. Lucie LatečkováKlener Pavel. Immunotherapy Approaches in Cancer Treatment. Current Pharmaceutical Biotechnology,, 2015, sv. 16, s. 771–781. ISSN 000-000. IF 1.950. [Článek v časopise]
1922214Mgr. Petr CagašŠafránková, J., Němeček, Z., Němec, F., Přech, L., Pitňa, A., Chen, C.H.K., Zastenker, G.N.. Solar wind density spektra around the ion break. The Astrophysical Journal, 2015, sv. 803, s. 107–114. ISSN 0004-637X. [Článek v časopise]
113215Nikola Topolovčan, M.Ed., Ph.D.Topolovcan Nikola, Panov Illia, and Kotora Martin. Bisallylation of Zirconacyclopentenes and Ring-Closing Metathesis: A Route to Eight-Membered-Ring Compounds. Synlett, 2015, sv. 26, s. A–E. ISSN 0936-5214. IF 2.419. [Článek v časopise]
Paper with the above stated title and with the descripted annotations was published with acknowledgement to GAUK
113215Nikola Topolovčan, M.Ed., Ph.D.Topolovcan Nikola, Panov Illia, and Kotora Martin. Reaction of Bicyclic Zirconacyclopentenes with Aldehydes and a Potential Pathway to Condensed 5–7–6(Ar) Ring Systems. European Journal of Organic Chemistry, 2015, sv. 2015, s. 2868–2878. ISSN 1099-0690. IF 3.065. [Článek v časopise]
Paper with the above stated title and with the descripted annotations was published before the date of GAUK board decision for funding the research proposal.
512313RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.Janovský, Zdeněk. Surrounding vegetation mediates frequency of plant–herbivore interactions in leaf-feeders but not in other herbivore groups. Basic and Applied Ecology, 2016, sv. xxx, s. xxx–xxx. ISSN 1439-1791. IF 1.942. [Článek v časopise]
Článek přijat v tisku, paginace a zařazení do čísla bude učiněno v průběhu roku 2016.
1184214Mgr. Petr TáborskýZhang, Qianqian; Táborský, Petr; Silberman, D. Jeffrey; Pánek, Tomáš; Čepička, Ivan; Simpson, Alastair A. G. . Marine Isolates of Trimastix marina Form a Plesiomorphic Deep-branching Lineage within Preaxostyla, Separate from Other Known Trimastigids (Paratrimastix n. gen.). Protist, 2015, sv. 166, s. 468–491. ISSN 1434-4610. IF 3.045. [Článek v časopise]
1168214RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.Janštová, Vanda; Jáč, Martin. Výuka molekulární biologie na gymnáziích: analýza současného stavu a možnosti její podpory. Scientia in Educatione, 2015, sv. 6, s. 14–39. ISSN 1804-7106. [Článek v časopise]
1168214RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.Janštová, Vanda; Jáč, Martin; Dvořáková, Radka. Faktory motivující žáky středních škol k zájmu o obor biologie a účasti v předmětových soutěžích s biologickou tematikou. e-Pedagogium, 2015, sv. 15, s. 56–71. ISSN 1213-7499. [Článek v časopise]
756213Mgr. Lenka HájkováGoliáš, Viktor. Albrechtický chloridový okrsek. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013/H-Hydrogeologie, 2014, sv. 29, s. 165–170. ISSN 0514-8057. [Článek v časopise]
Spoluautoři:
Lenka Hrušková, Tomáš ČerníkJiří Bruthans, Petr Nakládal, Zdeňka Churáčková, Agata Kula
400215Mgr. Pavla Tonarová, Ph.D.Suchý, Tomáš. The effects of different cross-linking conditions on collagen-based nanocomposite scaffolds—an in vitro evaluation using mesenchymal stem cells. Biomedical Materials, 2015, sv. 10, s. 1–14. ISSN 1748-6041. IF 3.697. [Článek v časopise]
Biomed. Mater. 10 (2015) 0650 08
doi:10.1088/1748-6041/10/6/065008
220215Mgr. Jakub HromádkaHromadka, Jakub; Ibehej, Tomas; Hrach, Rudolf. Computer Modelling of Electronegative Plasma Sheaths and Their Mutual Interaction. Physica Scripta, 2015, sv. 90, s. 105603-1–105603-8. ISSN 0031-8949. IF 1.126. [Článek v časopise]
Ve zprávě značeno [1].
1440214Mgr. Ing. Marek VrankaVranka, Marek; Houdek, Petr. Many Faces of Bankers’ Identity: How (not) to study dishonesty. Frontiers in Psychology, 2015, sv. 6:302, s. 1–4. ISSN 1664-1078. IF 2.56. [Článek v časopise]
(publikace je afiliována FF UK, nedopatřením byla ale místo dedikace GAUKu do článku uvedena dedikace z předchozí publikace hl. řešitele - specifický výzkum číslo 263105)
574312Mgr. Alena Voříšková, Ph.D.Voříšková, Alena; Janoušková, Martina; Slavíková, Renata; Pánková, Hana; Daniel, Ondřej; Vazačová, Kristýna; Rydlová, Jana; Vosátka, Miroslav; Münzbergová, Zuzana. Effect of past agricultural use on the infectivity and composition of a community of arbuscular mycorrhizal fungi. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2016, sv. 221, s. 28–39. ISSN 0167-8809. IF 3.402. [Článek v časopise]
1574414PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D.Doležalová, Eliška. Vývoj syntaxe psané češtiny u žáků staršího školního věku. Jazyk - literatura - komunikace, 2015, sv. ?, s. ?–?. ISSN 1805-689X. [Článek v časopise]
Článek byl přijat do tisku.
320813Mgr. Peter Berta, Ph.D.ATLAS Collaboration. Measurement of the differential cross-section of highly boosted top quarks as a function of their transverse momentum in sqrt(s)=8  TeV proton-proton collisions using the ATLAS detector. Physical Review D, 2016, sv. 93, s. 032009-1–032009-34. ISSN 2470-0010. IF 4.643. [Článek v časopise]
Hlavní řešitel se stal autorem publikací experimentu ATLAS 6.6.2013. Hlavní řešitel významně přispěl k analýze dat publikovanou v tomto článku.
793913RNDr. Miroslava Kacířová, Ph.D.Kacirova, Miroslava, Kosek, Dalibor, Kadek, Alan, Man, Petr, Vecer, Jaroslav, Herman, Petr, Obsilova, Veronika, Obsil, Tomas. Structural Characterization of Phosducin and Its Complex with the 14-3-3 Protein. The Journal of Biological Chemistry, 2015, sv. 290, s. 16246–16260. ISSN 0021-9258. IF 4.573. [Článek v časopise]
Článek shrnuje naše dosavadní výsledky týkající se strukturní charakterizace fosducinu (Pd) a komplexu Pd s proteinem 14-3-3 (14-3-3/Pd).
V rámci tohoto projektu GAUK byly k charakterizaci Pd použity techniky CD, AUC, DLS, SAXS a časově-rozlišená měření dohasínání fluorescence ANS. Zjistili jsme, že N-terminální doména volného Pd (Pd-ND) in vitro je značně nestrukturovaná, zatímco C-term. doména (Pd-CD) je strukturovaná. Navrhli jsme možné konformery volného Pd v roztoku.
V rámci tohoto projektu GAUK byly k charakterizaci 14-3-3/Pd použity techniky HDX-MS, AUC a zhášení tryptofanové fluorescence na Pd. Zjistili jsme, že na stabilitě komplexu se nejvíce podílí Pd-ND, KD se pohybuje v jednotkách μM, Pd-ND se v komplexu nachází převážně v centrálním kanálu 14-3-3, ale Pd-CD pravděpodobně slabě interaguje s vnějšími nekonzervovanými oblastmi 14-3-3. Při vazbě nedochází ke značné strukturalizaci Pd-ND, Pd spíše vykazuje tzv. „fuzzy charakter“.
1006213PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D.Hlaváčová, Lucie. Výuka evoluční biologie na základních a středních školách. Scientia in educatione , 2015, sv. 6(2), s. 104–120. ISSN 1804-7106. [Článek v časopise]
1006213PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D.Müllerová, Lucie. Evoluční principy v díle Ch. R. Darwina a jejich pojetí v současné evoluční biologii. Culturologia The Journal of Culture, 2014, sv. 1(3), s. 28–39. ISSN 1805-2886. [Článek v časopise]
1006213PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D.Müllerová, Lucie. Termín „evoluce a jeho vymezení a použití v českých a britských učebnicích přírodopisu a biologie. Scientia in educatione , 2015, sv. 6(1), s. 40–79. ISSN 1804-7106. [Článek v časopise]
1594214PharmDr. Lucia Semelková, Ph.D.Semelková, Lucia. Synthesis and Biological Evaluation of N-alkyl-3-(alkylamino)pyrazine-2-carboxamides. Molecules, 2015, sv. 20, s. 8687–8711. ISSN 1420-3049. IF 2.416. [Článek v časopise]
Článek shrnuje přípravu a výsledky testování biologických aktivit látek ze sérií 4 a 7 - N-alkyl-3-chloropyrazin-2-karboxamidů a N-alkyl-3-(alkylamino)pyrazin-2-karboxamidů. Nejaktivnější látky vůči M. tuberculosis s MIC=25 μg/mL byly 3-(hexylamino), 3-(heptylamino)-N-methylpyrazin-2-karboxamidy a N-methyl-3-(oktylamino)pyrazin-2-karboxamid.
756214Mgr. Martin Stráňava, Ph.D.Yan F, Fojtikova V, Man P, Stranava M, Martínková M, Du Y, Huang D, Shimizu T.. Catalytic enhancement of the heme-based oxygen-sensing phosphodiesterase EcDOS by hydrogen sulfide is caused by changes in heme coordination structure. Biometals, 2015, sv. 28(4), s. 637–652. ISSN 0966-0844. IF 2.503. [Článek v časopise]
Práce se zabývá senzorovým proteinem EcDOS z bakterie E. coli, který je spolu s YddV odpovědný za regulaci hladiny c-di-GMP. I když studium tohoto proteinu nebylo hlavní náplní projektu GAUK, v naší laboratoři se jeho výzkumu také věnujeme a řešitel se v tomto případě podílel na některých experimentech. V práci byl studován vliv sulfidu sodného na katalytickou aktivitu proteinu EcDOS. Bylo pozorováno, že sulfid sodný zvyšuje aktivitu EcDOS a po jeho přidání dochází k tvorbě hexakoordinovaného komplex Fe(III)-SH a Fe(II)-O2. Studie jako prvá charakterizuje protein EcDOS v přítomnosti sulfidu sodného a popisuje jeho vliv na spektrální charakteristiky a katalytickou aktivitu.
756214Mgr. Martin Stráňava, Ph.D.Fojtikova V, Stranava M, Vos MH, Liebl U, Hranicek J, Kitanishi K, Shimizu T, Martinkova M.. Kinetic Analysis of a Globin-Coupled Histidine Kinase, AfGcHK: Effects of the Heme Iron Complex, Response Regulator, and Metal Cations on Autophosphorylation Activity. Biochemistry, 2015, sv. 54(32), s. 5017–5029. ISSN 0006-2960. IF 3.015. [Článek v časopise]
Publikace se věnuje charakterizaci kinetických parametrů histidinkinázy AfGcHK. Byly určeny parametry jako Km(ATP), Vmax, kcat pro protein za různých podmínek a v různých koordinačních stavech iontu železa v hemu lokalizovaném v senzorové doméně [Fe(III)-OH, Fe(III)-CN, Fe(III)-Imidazol, Fe(II), Fe(II)-O2, Fe(II)-CO], bez hemového kofaktoru nebo v přítomnosti interakčního partnera RR. Rovněž byl studován vliv různých kationtů na enzymovou aktivitu proteinu. Z těchto kinetických parametrů pak byly vyvozeny i základní informace o struktuře a možném uspořádání celého modelového systému.
756214Mgr. Martin Stráňava, Ph.D.Shimizu T, Huang D, Yan F, Stranava M, Bartosova M, Fojtíková V, Martínková M.. Gaseous O2, NO, and CO in signal transduction: structure and function relationships of heme-based gas sensors and heme-redox sensors. Chemical Reviews, 2015, sv. 115(13), s. 6491–6533. ISSN 0009-2665. IF 46.568. [Článek v časopise]
Souhrnný článek široce shrnující poznatky v oblasti hemových senzorových proteinů a velký prostor je věnován i oběma modelovým systémům, tj. AfGcHK a YddV.
756214Mgr. Martin Stráňava, Ph.D.Pavlou A, Martínková M, Shimizu T, Kitanishi K, Stranava M, Loullis A, Pinakoulaki E.. Probing the ligand recognition and discrimination environment of the globin-coupled oxygen sensor protein YddV by FTIR and time-resolved step-scan FTIR spectroscopy. Physical Chemistry Chemical Physics, 2015, sv. 17(26), s. 17007–17015. ISSN 1463-9076. IF 4.493. [Článek v časopise]
V práci byla studována role klíčových aminokyselin v distální části hemu proteinu YddV metodikou časově rozlišené infračervené spektroskopie spojené s Fourierovou transformací. Pro studium byly použité mutantní proteiny Leu65Met, Leu65Tyr, Tyr43Ala, Tyr43Phe, Tyr43Trp a zkoumán vliv těchto změn na dynamiku proteinu po fotodisociaci molekuly CO. Byla prokázána důležitost Leu65 a Tyr43 pro vazbu a dynamiku ligandu v aktivním centru a i když je senzorová doména YddV podobná např. proteinu HemAT, vazba ligandů CO nebo O2 je velice odlišná. Hlavně konformační změny po disociaci ligandu jsou mnohem pomalejší u YddV, zatímco propionáty hemu se chovají po vazbě nebo disociaci ligandu velice podobně.
756214Mgr. Martin Stráňava, Ph.D.Lambry JC, Stranava M, Lobato L, Martinkova M, Shimizu T, Liebl U, Vos MH.. Ultrafast Spectroscopy Evidence for Picosecond Ligand Exchange at the Binding Site of a Heme Protein: Heme-Based Sensor YddV. The Journal of Physical Chemistry Letters, 2016, sv. 7(1), s. 69–74. ISSN 1948-7185. IF 7.458. [Článek v časopise]
Jednou z důležitých charakteristik hemoproteinů je jak rychle mohou molekuly vyskytující se v blízkém okolí hemu nahradit ligandy vázané na tento kofaktor. V práci byla metodou ultrarychlé spektroskopie zkoumána dynamika senzorové domény proteinu YddV po fotodisociaci ligandu NO u mutantu Leu65Gly. Bylo zjištěno, že v případě, kdy se nachází v blízkosti hemu molekula vody (typicky u Leu65Gly), probíhá nahrazení ligandu NO molekulou vody mnohem rychleji (~ 4 ps) než je tomu např. u myoglobinu. YddV Leu65Gly je prvním systémem kde bylo možné studovat vzájemnou záměnu dvou ligandů současně přítomných v těsné blízkosti hemu.
834214Mgr. et Mgr. Vilém Řehák, Ph.D.Řehák, Vilém.  US Trade Policy and sub-Saharan Africa: Current Trends and Its Implications for Eastern Africa. Dvacáté století / The Twentieth Century, 2014, sv. 6, s. 9–33. ISSN 1803-750X. [Článek v časopise]
Text byl připraven v průběhu léta 2014 a odeslán do recenzního řízení časopisu Dvacáté století / The Twentieth Century. Text byl přijat k publikaci v říjnu 2014 do čísla 2/2014, které nicméně dle informace z redakce z technických důvodů vyšlo až v říjnu 2015, proto je příspěvek vykazován až v roce 2015.
888513RNDr. Anna Kádková, Ph.D.Zíma, Vlastimil; Witschas, Katja; Hynkova, Anna; Zímová, Lucie; Barvík, Ivan; Vlachova, Viktorie. Structural modeling and patch-clamp analysis of pain-related mutation TRPA1-N855S reveal inter-subunit salt bridges stabilizing the channel open state. Neuropharmacology, 2015, sv. 93, s. 294–307. ISSN 0028-3908. IF 5.106. [Článek v časopise]
Tato publikace má tři první autory, kteří se na ní podíleli stejnou měrou. Jsou jimi Vlastimil Zíma, Katja Witschas a Anna Hynková.
930414PhDr. Jana Kurešová, Ph.D.Šubrtová, Jana. Poznámky ke vztahu benátsko-padovské rukopisné produkce 13. století k výzdobě Františkánské bible z Knihovny Národního muzea v Praze. Studie o rukopisech, 2015, sv. XLV, s. 5–36. ISSN 0585-5691. [Článek v časopise]
Příspěvek se zabývá výzdobou Františkánské bible (XII.B.13), kterou lze zařadit do pozdního okruhu padovské dílny Giovanniho da Gaibana. Základní systém rozvrhu výzdoby vychází z hlavního díla padovského skriptoria − Epištoláře padovské katedrály (ms. E. 2), jehož objednavatel byl Vladislav Slezský, budoucí salcburský arcibiskup. Výzdoba dále navazuje na rukopisy patřící k jádru přímé dílenské produkce – Dvousvazkovou Bibli z kláštera v Altzellu (Ms 13, 14), Sedmisvazkovou Bibli z lipské Univerzitní knihovny (Ms 37, 42, 46, 64, 65, 74, 89), Misál z Admontu (ms. La 222) a Oxfordský žaltář (MS. Canon. Liturg. 370), současně je analogická s díly pozdního období dílny či okruhu iluminátorů pokračujících v dědictví padovské dílny, s Vídeňským žaltářem (Cod. 1898), Kapesní Biblí z klášterní knihovny v Herzogenburgu (Cod. 110). V těchto rukopisech se nachází nejtěsnější analogie a východiska pro výzdobu Františkánské bible. Vliv benátsko-padovské rukopisné produkce dosahující za Alpy a dále do střední Evropy je spojitelný se salcburským arcibiskupem Vladislavem Slezským. V Salcburku pak působila malířská dílna, v níž vedle sebe pravděpodobně pracovali malíři, kteří snad poznali tvorbu padovského skriptoria na vlastní oči, jejich spolupracovníci a následovníci, kteří pracovali podle vzorníků. A právě pomocí vzorníků kolujících mezi skriptorii střední Evropou se šířil vliv benátsko-padovské rukopisné produkce. V rámci střední Evropy pak docházelo k propojení domácích motivů s da Gaibanovským stylem a dalšími vlivy, což se stalo i u výzdoby Františkánské bible, kde došlo ke spojení benátsko-padovských, středorýnských a toskánských vzorů. Kvalitou provedení, způsobem konstrukce iniciál a četností prvků dekorativního tvarosloví lze Františkánskou bibli umístit na pomyslný vrchol pozdního okruhu da Gaibanovské rukopisné produkce.
566213Mgr. Dana DrožováŠípek, Petr; Drožová Dana; Janšta, Petr; Král, David. Jak dlouho žije chrobák? Neobvyklé pozorování z jednoho neúspěšného pokusu. Živa, 2015, sv. 1, s. 30–31. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
1284214PharmDr. Kateřina Blažíčková, Ph.D.Nemeckova, Ivana; Serwadczak, Agnieszka; Oujo, Barbara; Jezkova, Katerina; Rathouska, Jana; Fikrova, Petra; Varejckova, Michala; Bernabeu, Carmelo; Lopez-Novoa, Jose Miguel; Chlopicki, Stefan; Nachtigal, Petr . High soluble endoglin levels do not induce endothelial dysfunction in mouse aorta.. PLoS One, 2015, sv. 2015 Mar 13, s. 1–13. ISSN 1932-6203. IF 3.234. [Článek v časopise]
580413Mgr. Klára DolejšováFougeyrollas, Romain; Dolejšová, Klára; Sillam-Dussès, David; Roy, Virginie; Poteaux, Chantal; Hanus, Robert; Roisin, Yves. Asexual queen succession in the higher termite Embiratermes neotenicus. Proceedings of the Royal Society B, 2015, sv. 282, s. 1–7. ISSN 0962-8452. IF 5.051. [Článek v časopise]
1702214Mgr. Miroslav GrznárGrznár, Miroslav, Beránková, Petra. Narratives of Crises and Conversational Repertoires: Political Culture in the Czech Republic. French Journal for Media Research, 2015, sv. 5, s. 1–14. ISSN 2264-4733. IF 0. [Článek v časopise]
Článek dostupný on-line zde: http://frenchjournalformediaresearch.com/lodel/docannexe/file/770/grznar_pdf.pdf
1910214RNDr. Vít Saidl, Ph.D.Wadley P., Hills V., Shahedkhah M. R., Edmonds K. W., Campion R. P., Novák V., Ouladdiaf B., Khalyavin D., Langridge S., Saidl V., Němec P., Rushforth A. W., Gallagher B. L., Dhesi S. S., Maccherozzi F., Železný J., Jungwirth T.. Antiferromagnetic structure in tetragonal CuMnAs thin films. Scientific reports, 2015, sv. 5, s. 17079–17079. ISSN 2045-2322. IF 5.578. [Článek v časopise]
1054213RNDr. Jakub Zázvorka, Ph.D.Zázvorka, Jakub; Hlídek, Pavel; Franc, Jan; Pekárek, Jakub; Grill, Roman. Photoluminescence study of surface treatment effects on detector-grade CdTe:In. Semiconductor Science and Technology, 2016, sv. 31, s. 025014-1–025014-7. ISSN 0268-1242. IF 2.190. [Článek v časopise]
Obsah článku se zabývá studiem povrchové úpravy detektorů záření a jejich vlivem na hluboké hladiny a sběr náboje. Při mechanickém opracování materiálu byla zjištěna zvýšená luminiscence hluboké hladiny a snížený sběr náboje. Tato hluboká hladina se zdá být spojena s mechanickým stresem v povrchové vrstvě vzorku a ovlivňuje parametry výsledného detektoru.
1054213RNDr. Jakub Zázvorka, Ph.D.Franc, Jan; Dědič, Václav; Rejhon, Martin; Zázvorka, Jakub; Praus, Petr; Touš, Jan; Sellin, Paul. Control of electric field in CdZnTe radiation detectors by above-bandgap light. Journal of Applied Physics, 2015, sv. 117, s. 165702-1–165702-7. ISSN 0021-8979. IF 2.183. [Článek v časopise]
Ve článku jsou zveřejněny výsledky měření polarizace detektoru při ozáření diodou s vlnovou délkou 910 nm a korelace elektrických polí při ozáření rentgenovým zářením. Výsledkem je možnost pro studium vnitřního elektrického pole využití světla místo rentgenova záření a depolarizace detektoru při osvícení dodatečným viditelným světlem. Spektrálním skenováním jsou zkoumány hluboké hladiny zodpovědné za polarizaci detektoru.
1054213RNDr. Jakub Zázvorka, Ph.D.Dědič, Václav; Franc, Jan; Rejhon, Martin; Zázvorka, Jakub; Grill, Roman. De-polarization of a CdZnTe radiation detector by pulsed infrared light. Applied Physics Letters, 2015, sv. 105, s. 032105-1–032105-4. ISSN 0003-6951. IF 3.302. [Článek v časopise]
Ve článku byly publikovány výsledky měření Pockelsova jevu pomocí periodického osvětlení de-polarizačního světla. Byla zkoumána velikost depolarizace v závislosti na intenzitě, době osvětlení a frekvenci de-polarizačního světla s energií fotonu menší než je zakázaný pás materiálu. Bylo navrhnuty parametry osvětlení pro využití v praxi.
620312RNDr. Petra Mrózková, Ph.D. Mrózková Petra, Paleček Jiří, Špicarová Diana. The role of protease-activated receptor type 2 in nociceptive signaling and pain. Physiological research, 2016, sv. 65, číslo 4., s. 32–38. ISSN 0862-8408. IF 1.293. [Článek v časopise]
Článek byl přijat do tisku a bude publikován.
236214RNDr. Peter Kúš, Ph.D.Miroslav Kettner, et al.. Influence of the Ce–F interaction on cerium photoelectron spectra in CeOxFy layers. Chemical Physics Letters, 2015, sv. 639, s. 126–130. ISSN 0009-2614. IF 1.897. [Článek v časopise]
V priebehu 2. roku trvania projektu sa realizovala podrobná XPS charakterizácia vplyvu fluóru na pás 3d fotoelektrónového spektra céru. Fluór je častým kontaminantom oxidu céru, jeho prítomnost býva pri mnohých aplikáciach (vrátane senzoriky) tolerovaná, no vplyv na elektronickú štruktúru a chemické vlastnosti CeOx zostáva neobjasnený. Súčasťou experimentu bolo tiež vystavenie modelových vrstiev redukujúcemu CO a oxidujúcemu O2. Najzaujímavejšie výsledky boli publikované v Chem. Phys. Lett.
251715RNDr. Jan Čapek, Ph.D.Čapek, Jan. Twinning Evolution as a Function of Loading Direction in Magnesium. ACTA PHYSICA POLONICA A, 2015, sv. 128, s. 762–764. ISSN 0587-4246. IF 0.53. [Článek v časopise]
251715RNDr. Jan Čapek, Ph.D.Máthis, Kristián. Investigation of the dependence of deformation mechanisms on solute content in polycrystalline Mg-Al magnesium alloys by neutron diffraction and acoustic emission. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2015, sv. 642, s. 185–191. ISSN 0925-8388. IF 2.999. [Článek v časopise]
251715RNDr. Jan Čapek, Ph.D.Máthis, Kristián. Effect of Loading Mode on the Evolution of the Dislocation Structure in Magnesium. ACTA PHYSICA POLONICA A, 2015, sv. 128, s. 700–703. ISSN 0587-4246. IF 0.53. [Článek v časopise]
251715RNDr. Jan Čapek, Ph.D.Máthis, Kristián. Effect of the loading mode on the evolution of the deformation mechanisms in randomly textured magnesium polycrystals - Comparison of experimental and modeling results. INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY, 2015, sv. 72, s. 127–150. ISSN 0749-6419. IF 5.567. [Článek v časopise]
140214Mgr. Zuzana ŠirlováKrejčová, Zuzana; Barek, Jiří; Vyskočil, Vlastimil. Voltammetric Determination of Nitrofurantoin at a Mercury Meniscus Modified Silver Solid Amalgam Electrode. Electroanalysis, 2015, sv. 27, s. 185–192. ISSN 1521-4109. IF 2.138. [Článek v časopise]
Článek byl již uváděn do výsledků projektu minulý rok, jelikož online vyšel v listopadu 2015.
140214Mgr. Zuzana ŠirlováKrejčová, Zuzana; Barek, Jiří; Vyskočil, Vlastimil . Voltammetric determination of fenitrothion and study of its interaction with DNA at a mercury meniscus modified silver solid amalgam electrode. Monatshefte für Chemie, 2016, sv. 147, s. 135–142. ISSN 0026-9247. IF 1.222. [Článek v časopise]
Článek již vyšel online v listopadu 2015 (10.1007/s00706-015-1595-4), v papírové verzi vychází v lednu 2016.
298514RNDr. Jan Polášek, Ph.D.Polášek, Jan. Effects of oxygen addition in reactive cluster beam deposition of tungsten by magnetron sputtering with gas aggregation. Thin Solid Films, 2015, sv. 591, s. 194–199. ISSN 0040-6090. IF 1.759. [Článek v časopise]
V tomto článku jsou podrobně rozepsány možnosti vytváření klastrů oxidu wolframu pomocí magnetronového naprašování s plynovou agregací. Jsou zde prozkoumány vlivy parametrů klastrovacího procesu, zejména pak příměsi kyslíku v pracovním plynu, na strukturní a chemické vlastnosti vzniklých klastrů. Výsledky dávají potřebný základ k budoucí tvorbě klastrů s řízenými vlastnostmi.
575312RNDr. Magda StarcováStarcová Magda, Vohralík Vladimír, Kryštufek Boris, Černá Bolfíková Barbora, Hulva Pavel. Phylogeography of the Alpine shrew, Sorex alpinus (Soricidae, Mammalia).. Folia Zoologica, 2016, sv. 65, s. 111–111. ISSN 0139-7893. IF 0.724. [Článek v časopise]
Níže přikládám kopii emailu s potvrzením přijetí článku do tisku.

21-Mar-2016

Dear Mrs. Starcová:

It is a pleasure to accept your manuscript entitled "Phylogeography of the Alpine shrew, Sorex alpinus (Soricidae, Mammalia)." in its current form for publication in Folia Zoologica. The comments of the reviewer(s) who reviewed your manuscript are included at the foot of this letter.

Thank you for your fine contribution. On behalf of the Editors of Folia Zoologica, we look forward to your continued contributions to the Journal.

Sincerely,
Dr. Jan Zima
Editor in Chief, Folia Zoologica
jzima@brno.cas.cz
684412Mgr. Jakub VitáčekVitáček, Jakub, Janšta, Petr. Biogeografie a šíření kudlanky nábožné v Evropě. Živa, 2016, sv. 2, s. 84–86. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
Publikace přijatá do tisku. Vyjde 21.4. v čísle 2/2016. Oba autoři uvádějí afiliaci k PřF UK v Praze. Afiliace autorů jsou uvedeny v daném čísle na zvláštní straně.
1402213Mgr. et Mgr. Anna Přistoupilová, Ph.D.Berkovic, Samuel F; Staropoli, John F; Carpenter, Stirling; Oliver, Karen L; Kmoch, Stanislav; Anderson, Glenn W; Damiano, John A; Hildebrand, Michael S; Sims, Katherine B; Cotman, Susan L; Bahlo, Melanie; Smith, Katherine R; Cadieux-Dion, Maxime; Cossette, Patrick; Jedličková, Ivana; Přistoupilová, Anna; Mole, Sara E on behalf of the ANCL Gene Discovery Consortium. Diagnosis and Misdiagnosis of Adult Neuronal Ceroid Lipofuscinosis (Kufs Disease). Neurology, 0000, sv. x, s. x–x. ISSN 0028-3878. [Článek v časopise]
1402213Mgr. et Mgr. Anna Přistoupilová, Ph.D.Bolar, Nikhita Ajit; Golzio, Christelle; Živná, Martina; Hayot, Gaëlle; Van Hemelrijk, Christine; Schepers, Dorien; Hoischen, Alexander; Huyghe, Jeroen R.; Raes, Ann; Matthys, Erve; Sys, Emiel; Azou, Myriam; Gubler, Marie-Claire; Praet, Marleen; Van Camp, Guy; McFadden, Kelsey; Pediakitakis, Igor; Přistoupilová, Anna; Hodaňová, Kateřina; Vyleťal, Petr; Hartmannová, Hana; Stránecký, Viktor; Hůlková, Helena; Barešová, Veronika; Jedličková, Ivana; Sovová, Jana; Hnízda, Aleš; Kidd, Kendrah; Bleyer, Anthony J.; Sprong, Richard S.; Walle, Johan Vande; Mortier, Geert; Brunne, Han; Van Laer, Lut; Kmoch, Stanislav; Katsani, Nicholas and Loeys, Bart L.. Heterozygous loss-of-function mutations in XXX cause autosomal dominant tubulo-interstitial and glomerulocystic kidney disease associated with congenital anemia.. The American Journal of Human Genetics, 0000, sv. x, s. x–x. ISSN 0002-9297. [Článek v časopise]
127615RNDr. Monika Balázsová, Ph.D.Balázsová, Monika, Feistauer, Miloslav. On the stability of the ALE space-time discontinuous Galerkin method for nonlinear convection-diffusion problems in time-dependent domains. Applications of Mathematics, 2015, sv. 60(2015), s. 501–526. ISSN 0862-7940. IF 0.400. [Článek v časopise]
889113Mgr. Peter Trošan, Ph.D.Holáň Vladimír. A Comparative Study of the Therapeutic Potential of Mesenchymal Stem Cells and Limbal Epithelial Stem Cells for Ocular Surface Reconstruction.. Stem Cells Translational Medicine , 2015, sv. 4 (9), s. 1052–1063. ISSN 2157-6564. IF 5.7. [Článek v časopise]
889113Mgr. Peter Trošan, Ph.D.Čejka Čestmír. The Favorable Effect of Mesenchymal Stem Cell Treatment on the Antioxidant Protective Mechanism in the Corneal Epithelium and Renewal of Corneal Optical Properties Changed after Alkali Burns. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2015, sv. 2016, s. 1–12. ISSN 1942-0900. IF 3.5. [Článek v časopise]
889113Mgr. Peter Trošan, Ph.D.Javorkova Eliska. Modulation of the early inflammatory microenvironment in the alkali-burned eye by systemically administered interferon-γ-treated mesenchymal stromal cells.. Stem Cells and Development, 2014, sv. 23 (20), s. 2490–2500. ISSN 1547-3287. IF 4.7. [Článek v časopise]
22214Ing. Štěpán Kortus, Ph.D.Kortus, Stepan; Srinivasan, Chinnapaiyan; Forostyak, Oksana; Ueta, Yoichi; Sykova, Eva; Chvatal, Alexandr; Zapotocky, Martin,; Verkhratsky, Alexei; Dayanithi, Govindan . Sodium-calcium exchanger and R-type Ca2+ channels mediate spontaneous [Ca2+]i oscillations in magnocellular neurones of the rat supraoptic nucleus. Cell Calcium, 2016, sv. 59, s. 289–298. ISSN 0143-4160. IF 2.909. [Článek v časopise]
22214Ing. Štěpán Kortus, Ph.D.Kortus, Stepan; Srinivasan, Chinnapaiyan; Forostyak, Oksana; Ueta, Yoichi; Sykova, Eva; Chvatal, Alexandr; Zapotocky, Martin,; Verkhratsky, Alexei; Dayanithi, Govindan. Physiology of spontaneous [Ca2+]i oscillations in the isolated vasopressin and oxytocin neurones of the rat supraoptic nucleus. Cell Calcium, 2016, sv. 59, s. 280–288. ISSN 0143-4160. IF 2.909. [Článek v časopise]
52215Mgr. Vojtěch Vorel, Ph.D.Vorel, Vojtěch and Roman, Adam. Parameterized complexity of synchronization and road coloring. Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, 2015, sv. 17(1), s. 307–330. ISSN 1462-7264. IF 0.324. [Článek v časopise]
60313RNDr. Julija Erban KocherginaKochergina Yulia, Ackerman Lukáš, Kovács Andrea, Erban Vojtěch, Magna Tomáš. Highly siderophile element and Re-Os isotopic compositions of Mohelno-Biskoupky peridotite, Bohemian Massif, Czech Republic. Mineralogia. Special Papers, 2015, sv. 43, s. 49–50. ISSN 1899-8518. [Článek v časopise]
60313RNDr. Julija Erban KocherginaKochergina, Yulia V.; Ackerman, Lukáš; Erban, Vojtěch; Matusiak-Małek, Magdalena; Puziewicz, Jacek; Halodová, Patricie; Špaček, Petr; Trubač, Jakub; Magna, Tomáš. Rhenium–osmium isotopes in pervasively metasomatized mantle xenoliths from the Bohemian Massif and implications for the reliability of Os model ages. Rhenium–osmium isotopes in pervasively metasomatized mantle xenoliths from the Bohemian Massif and implications for the reliability of Os model ages, 2016, sv. in press, s. 1–54. ISSN 0009-2541. IF 3.524. [Článek v časopise]
Článek přijat k tisku
704213Ing. Ivana Gergelitsová, Ph.D.Gergelitsová, Ivana; Tauchman, Jiří; Císařová, Ivana; Veselý, Jan. Bifunctional (Thio)urea-Phosphine Organocatalysts Derived from d-Glucose and a-Amino Acids and Their Application to the Enantioselective Morita-Baylis-Hillman Reaction. Synlett, 2015, sv. 26, s. 2690–2696. ISSN 0936-5214. IF 2.419. [Článek v časopise]
704213Ing. Ivana Gergelitsová, Ph.D.Ceban, Victor; Tauchman, Jiří; Meazza, Marta; Gallagher, Greg; Light, Mark E.; Gergelitsová, Ivana; Veselý, Jan; Rios, Ramon. Expanding the scope of Metal-Free enantioselective allylic substitutions: Anthrones. Scientific Reports, 2015, sv. 5, s. 1–9. ISSN 2045-2322. IF 5.578. [Článek v časopise]
920413PhDr. Jiří Michalec, Ph.D.Bezdíček, Ondřej; Nikolai, Tomáš; Michalec, Jiří; Kališová, Lucie; Harsa, Pavel. KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ U NEMOCNÝCH SCHIZOFRENIÍ - ČESKÁ VERZE STANDARDIZOVANÉHO NÁSTROJE MATRICS. Česká a slovenská psychiatrie, 2015, sv. 111, s. 79–86. ISSN 1212-0383. IF 0. [Článek v časopise]
920413PhDr. Jiří Michalec, Ph.D.Bezdíček, Ondřej; Michalec, Jiří; Nikolai, Tomáš; Havránková, Petra; Roth, Jan; Jech, Robert; Růžička, Evžen. Clinical Validity of the Mattis Dementia Rating Scale in Differentiating Mild Cognitive Impairment in Parkinson’s Disease and Normative Data. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 2015, sv. 39, s. 303–311. ISSN 1420-8008. IF 3.55. [Článek v časopise]
920413PhDr. Jiří Michalec, Ph.D.Michalec, Jiří; Bezdíček, Ondřej; Nikolai, Tomáš; Harsa, Pavel; Žaloudková, Hana; Růžička, Evžen; Shallice, Tim. Standardization of the Czech Version of the Tower of London Test –  Administration, Scoring, Validity. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, sv. 110, s. 596–601. ISSN 1210-7859. IF 0.165. [Článek v časopise]
920413PhDr. Jiří Michalec, Ph.D.Bezdicek, Ondrej; Lukavsky, Jiri; Stepankova, Hana; Nikolai, Tomas, Axelrod, Bradley; Michalec, Jiri; Ruzicka, Evzen; Kopecek, Miloslav. The Prague Stroop Test: Normative standards in older Czech adults and discriminative validity for mild cognitive impairment in Parkinson’s disease. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 2016, sv. 37, s. 794–807. ISSN 1380-3395. IF 2.083. [Článek v časopise]
920413PhDr. Jiří Michalec, Ph.D.Zemanová, Nela; Bezdíček, Ondřej; Michalec, Jiří; Nikolai, Tomáš; Roth, Jan; Jech, Robert; Růžička, Evžen. Validační studie české verze Bostonského testu pojmenování. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2016, sv. v tisku, s. v tisku–v tisku. ISSN 1210-7859. IF 0.165. [Článek v časopise]
Přijato do tisku.
1860214RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.Kácovský, Petr. Grammar school students’ misconceptions concerning thermal phenomena. Journal of Baltic Science Education, 2015, sv. 2, s. 194–206. ISSN 1648-3898. IF 0.448. [Článek v časopise]
1254314Mgr. Monika ŠrámkováŠrámková, Monika. Levels of adipokines and some steroids during the menstrual cycle. Physiological research, 2015, sv. 64, s. 147–154. ISSN 0862-8408. IF 1.293. [Článek v časopise]
1254314Mgr. Monika ŠrámkováŠrámková, Monika. Změny vybraných adipokinů v průběhu menstruačního cyklu. Diabetologie - Metabolismus - Endokrinologie - Výživa, 2015, sv. 18, s. 196–201. ISSN 1211-9326. IF 0. [Článek v časopise]
960214RNDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.Vávrová, Kateřina; Bartůnková, Jiřina; Horváth, Rudolf. Adoptivní buněčná terapie pomocí lymfocytů T v léčbě nádorů. Onkologie, 2015, sv. 9 (1), s. 7–9. ISSN 1802-4475. [Článek v časopise]
8415Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.Zábranský, Martin; Císařová, Ivana; Štěpnička, Petr. Ferrocenylmethylation reactions with a phosphinoferrocene betaine. Dalton Transactions, 2015, sv. 44, s. 14494–14506. ISSN 1477-9226. [Článek v časopise]
836613Mgr. Jan Benada, Ph.D.Benada, Jan; Macurek, Libor. Targeting the Checkpoint to Kill Cancer Cells. Biomolecules, 2015, sv. 5, s. 1912–1937. ISSN 2218-273X. [Článek v časopise]
Abstract: Cancer treatments such as radiotherapy and most of the chemotherapies act by
damaging DNA of cancer cells. Upon DNA damage, cells stop proliferation at cell cycle
checkpoints, which provides them time for DNA repair. Inhibiting the checkpoint allows
entry to mitosis despite the presence of DNA damage and can lead to cell death. Importantly,
as cancer cells exhibit increased levels of endogenous DNA damage due to an excessive
replication stress, inhibiting the checkpoint kinases alone could act as a directed anti-cancer
therapy. Here, we review the current status of inhibitors targeted towards the checkpoint
effectors and discuss mechanisms of their actions in killing of cancer cells.
1474314Mgr. Aleš Kuchař, Ph.D.Kuchar, A., Sacha, P., Miksovsky, J., and Pisoft, P.. The 11-year solar cycle in current reanalyses: a (non)linear attribution study of the middle atmosphere. Atmospheric Chemistry and Physics, 2015, sv. 15, s. 6879–6895. ISSN 1680-7316. IF 5.053. [Článek v časopise]
1474314Mgr. Aleš Kuchař, Ph.D.Sacha, P., Kuchar, A., Jacobi, C., and Pissoft, P.. Enhanced internal gravity wave activity and breaking over the northeastern Pacific–eastern Asian region. Atmospheric Chemistry and Physics, 2015, sv. 15, s. 13097–13112. ISSN 1680-7316. IF 5.053. [Článek v časopise]
146213Mgr. Adéla Petrželková, Ph.D.Petrželková, Adéla; Michálková, Romana; Albrechtová, Jana; Cepák, Jaroslav; Honza, Marcel; Kreisinger, Jakub; Munclinger, Pavel; Soudková, Martina; Tomášek, Oldřich; Albrecht, Tomáš. Brood parasitism and quasi-parasitism in the European barn swallow Hirundo rustica rustica. BEHAVIORAL ECOLOGY AND SOCIOBIOLOGY, 2015, sv. 69, s. 1405–1414. ISSN 0340-5443. IF 2.350. [Článek v časopise]
918214Mgr. Jitka Třebická Fialová, Ph.D.Fialová, Jitka, Roberts, S. Craig & Havlíček, Jan. Consumption of garlic has positive effect on axillary body odor. Appetite, 2016, sv. 97, s. 8–15. ISSN 0195-6663. IF 2.691. [Článek v časopise]
918214Mgr. Jitka Třebická Fialová, Ph.D.Třebický, Vít, Fialová, Jitka, Kleisner, Karel, Roberts, S. Craig, Little, Anthony, C. & Havlíček, Jan . Further evidence for links between facial width-to-height ratio and fighting success: Commentary on Zilioli et al. (2014). Aggressive Behavior, 2015, sv. 41, s. 331–334. ISSN 1098-2337. IF 2.275. [Článek v časopise]
798214RNDr. Alan Liška, Ph.D.Flídrová, Karolína; Liška, Alan; Ludvík, Jiří; Eigner, Václav; Lhoták, Pavel. Fullerene recognition by 5-nitro-11,17,23,29-tetramethylcalix[5]arene. Tetrahedron Letters, 2015, sv. 56, s. 1535–1538. ISSN 0040-4039. IF 2.379. [Článek v časopise]
Těžiště článku je syntetická práce, která se odehrávala na korespondujícím pracovišti na VŠCHT, proto není uvedeno poděkování GAUK.
798214RNDr. Alan Liška, Ph.D.Ludvík, Jiří; Liška, Alan; Lhoták, Pavel. Electrochemical Reduction of Oligo-nitrocalix[4]arenes - Molecules with Multiple Redox Centers. Different Conformations and Variable Shape. ECS Transactions, 2015, sv. 66 (26), s. 23–31. ISSN 1938-6737. [Článek v časopise]
V práci jsou popsána návaznost projektu na předchozí studium modelových nitrobenzenů a cone-polynitrokalix[4]arenů včetně dřívějších UV-VIS-NIR-EPR-spektroelektrochemických studií a teoretických výpočtů. Jednotlivé látky z uvedené série jsou diskutovány rovněž s ohledem na jejich dynamické vlastnosti v roztoku a příslušnou elektrochemickou odezvu. V závěru publikace je přehled problematiky týkající se záměny redoxní sondy za nitrososkupinu a rozdíly v její poloze (p-/m- vzhledem k dolnímu okraji).

Plný text je v příloze pod názvem Clanek2.
798214RNDr. Alan Liška, Ph.D.Liška, Alan; Flídrová, Karolína; Lhoták, Pavel; Ludvík, Jiří. Influence of structure on electrochemical reduction of isomeric mono- and di-, nitro- or nitrosocalix[4]arenes. Monatshefte für Chemie, 2015, sv. 146, s. 857–862. ISSN 0026-9247. IF 1.222. [Článek v časopise]
V práci jsou shrnuty výsledky týkající se dynamických vlastností (rigidity vs. flexibility) cone-p-/m-polynitro-/nitrosokalix[4]arenů.

Plný text v příloze pod názvem Clanek1.
1370313RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.R. Seidl et al. (Belle Collaboration). Inclusive cross sections for pairs of identified light charged hadrons and for single protons in e+e− at s√=10.58  GeV. Physical Review D, 2015, sv. 92, s. 092007-1–092007-25. ISSN 1550-7998. IF 4.864. [Článek v časopise]
1370313RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.C. Oswald et al. (Belle Collaboration). Semi-inclusive studies of semileptonic Bs decays at Belle. Physical Review D, 2015, sv. 92, s. 072013-1–072013-13. ISSN 1550-7998. IF 4.864. [Článek v časopise]
1370313RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.I. Jaegle et al. (Belle Collaboration). Search for the Dark Photon and the Dark Higgs Boson at Belle. Physical Review Letters, 2015, sv. 114, s. 211801-1–211801-8. ISSN 0031-9007. IF 7.728. [Článek v časopise]
1370313RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.D. Dutta et al. (Belle Collaboration). Search for B0s→γγ and a measurement of the branching fraction for B0s→ϕγ. Physical Review D, 2015, sv. 91, s. 011101-1–011101-6. ISSN 1550-7998. IF 4.864. [Článek v časopise]
1370313RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.A. Garmash et al. (Belle Collaboration). Amplitude analysis of e+e−→ϒ(nS)π+π− at s√=10.866  GeV. Physical Review D, 2015, sv. 91, s. 072003-1–072003-16. ISSN 1550-7998. IF 4.864. [Článek v časopise]
1370313RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.L. Pesántez et al. (Belle Collaboration). Measurement of the Direct CP Asymmetry in B¯→Xs+dγ Decays with a Lepton Tag. Physical Review Letters, 2015, sv. 114, s. 151601-1–151601-7. ISSN 0031-9007. IF 7.728. [Článek v časopise]
1370313RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.M. Huschle et al. (Belle Collaboration). Measurement of the branching ratio of B¯→D(*)τ−ν¯τ relative to B¯→D(*)ℓ−ν¯ℓ decays with hadronic tagging at Belle. Physical Review D, 2015, sv. 92, s. 072014-1–072014-14. ISSN 1550-7998. IF 4.864. [Článek v časopise]
1370313RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.A. Abdesselam et al. (BaBar Collaboration, Belle Collaboration). First Observation of CP Violation in B¯0→D(*)CPh0 Decays by a Combined Time-Dependent Analysis of BABAR and Belle Data. Physical Review Letters, 2015, sv. 115, s. 121604-1–121604-10. ISSN 0031-9007. IF 7.728. [Článek v časopise]
1370313RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.S.-K. Choi et al. (The Belle Collaboration). Measurements of B→D¯D*+s0(2317) decay rates and a search for isospin partners of the D*+s0(2317). Physical Review D, 2015, sv. 91, s. 092011-1–092011-12. ISSN 1550-7998. IF 4.864. [Článek v časopise]
1370313RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.B. Pal et al. (Belle Collaboration). Evidence for the decay B0→ηπ0. Physical Review D, 2015, sv. 92, s. 011101-1–011101-7. ISSN 1550-7998. IF 4.864. [Článek v časopise]
1370313RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.U. Tamponi et al. (Belle Collaboration). First Observation of the Hadronic Transition ϒ(4S)→ηhb(1P) and New Measurement of the hb(1P) and ηb(1S) Parameters. Physical Review Letters, 2015, sv. 115, s. 142001-1–142001-7. ISSN 0031-9007. IF 7.728. [Článek v časopise]
1370313RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.A. Bala et al. (Belle Collaboration). Observation of X(3872) in B→X(3872)Kπ decays. Physical Review D, 2015, sv. 91, s. 051101-1–051101-7. ISSN 1550-7998. IF 4.864. [Článek v časopise]
1370313RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.A. Vinokurova (Belle Collaboration). Search for B decays to final states with the η c meson. Journal of High Energy Physics, 2015, sv. 132, s. 10617-1–10617-23. ISSN 1029-8479. IF 6.220. [Článek v časopise]
1370313RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.Y. Yook et al. (Belle Collaboration). Search for B+→e+νe and B+→μ+νμ decays using hadronic tagging. Physical Review D, 2015, sv. 91, s. 052016-1–052016-8. ISSN 1550-7998. IF 4.864. [Článek v časopise]
1370313RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.T. Saito et al. (Belle Collaboration). Measurement of the B⎯⎯⎯→Xsγ branching fraction with a sum of exclusive decays. Physical Review D, 2015, sv. 91, s. 052004-1–052004-13. ISSN 1550-7998. IF 4.864. [Článek v časopise]
1370313RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.J. Wiechczynski et al. (Belle Collaboration). Measurement of B0→D−sK0Sπ+ and B+→D−sK+K+ branching fractions. Physical Review D, 2015, sv. 91, s. 032008-1–032008-9. ISSN 1550-7998. IF 4.864. [Článek v časopise]
1370313RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.A. Heller et al. (Belle Collaboration). Search for B+→ℓ+νℓγ decays with hadronic tagging using the full Belle data sample. Physical Review D, 2015, sv. 91, s. 112009-1–112009-11. ISSN 1550-7998. IF 4.864. [Článek v časopise]
1370313RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.Y. M. Goh et al. (Belle Collaboration). Search for the decay B+→K⎯⎯⎯*0K*+ at Belle. Physical Review D, 2015, sv. 91, s. 071101-1–071101-8. ISSN 1550-7998. IF 4.864. [Článek v časopise]
1370313RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.B. Kronenbitter et al. (Belle Collaboration). Measurement of the branching fraction of B+→τ+ντ decays with the semileptonic tagging method. Physical Review D, 2015, sv. 92, s. 051102–051102-8. ISSN 1550-7998. IF 4.864. [Článek v časopise]
1370313RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.X. L. Wang et al. (Belle Collaboration). Measurement of e+e−→π+π−ψ(2S) via initial state radiation at Belle. Physical Review D, 2015, sv. 91, s. 112007-1–112007-15. ISSN 1550-7998. IF 4.864. [Článek v časopise]
1370313RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.Y.-Y. Chang et al. (Belle Collaboration). Observation of B0→pΛ¯D(*)−. Physical Review Letters, 2015, sv. 115, s. 221803-1–221803-8. ISSN 0031-9007. IF 7.728. [Článek v časopise]
1370313RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.D. Matvienko et al. (The Belle Collaboration). Study of D** production and light hadronic states in the B¯0→D*+ωπ− decay. Physical Review D, 2015, sv. 92, s. 012013-1–012013-28. ISSN 1550-7998. IF 4.864. [Článek v časopise]
1254213Mgr. Tomáš ZelenýZelený, Tomáš; Bencko, Vladimír. Healthcare System Financing and Profits: All That Glitters is Not Gold. Central European journal of Public Health, 2015, sv. 23(1), s. 3–7. ISSN 1803-1048. IF 0.798. [Článek v časopise]
Impaktní faktor je k roku vydání.
1254213Mgr. Tomáš ZelenýQuinn, John; Zelený, Tomáš; Bencko, Vladimír. Food Is Security: The Nexus of Health Security in Fragile and Failed States. Food and Nutrition Sciences, 2014, sv. sv. Vol.5 No.19, s. 1828–1842. ISSN 2157-9458. [Článek v časopise]
1254213Mgr. Tomáš ZelenýQuinn, John; Zelený, Tomáš; Bencko, Vladimír. Carbon Monoxide Poisoning: The Culture of Indoor Burning. . Case Reports in Clinical Medicine, 2014, sv. sv. Vol.3 No.8, s. 465–468. ISSN 2325-7083. [Článek v časopise]
1254213Mgr. Tomáš ZelenýJohn, Quinn; Sajana, Ukwatta; Chris, Luke; Tomas, Zeleny; Vladimir, Bencko; . First Masquerading as Gallstones, Pulmonary Hypertension Mimics PE. Case Reports in Clinical Medicine, 2015, sv. 04(12), s. 376–380. ISSN 2325-7083. [Článek v časopise]
1254213Mgr. Tomáš ZelenýQuinn, John; Zelený, Tomáš; Bencko, Vladimír. Vaccine: Public Health and Prevention in Times of Financial Austerity. Advances in Research , 2014, sv. 212(12):918-925019, s. 918–925. ISSN 2348-0394. [Článek v časopise]
556912Mgr. Jana Jašprová, Ph.D.Jasprova, Jana; Dal Ben, Matteo; Vianello, Eleonora; Goncharova, Iryna; Urbanova, Marie; Vyroubalova, Karolina; Gazzin, Silvia; Tiribelli, Claudio; Sticha, Martin; Cerna, Marcela; Vitek, Libor. The Biological Effects of Bilirubin Photoisomers. PLoS ONE, 2016, sv. 10(2), s. e0148126-1–e0148126-16. ISSN 1932-6203. IF 3.234. [Článek v časopise]
Fototerapie je používána jako zlatý standard v léčbě novorozenecké žloutenky již od 50. let 20. století. Využívá schopnosti modrého světla přeměnit nepolární bilirubin na polárnější deriváty, lumirubin a ZE-/EZ-bilirubin. Nicméně účinky těchto fotoderivátů nejsou dosud objasněny. Cílem předkládaného článku byla izolace fotoderivátů bilirubinu v čisté formě a následné zjištění jejich biologických účincích v in vitro experimentech na lidských neuroblastomových buňkách SH-SY5Y.
Prostřednictvím chromatografických separačních metod se nám podařilo připravit dostatečné množství fotoderivátů bilirubinu, které jsme využili ke studiu jejich biologických účinků. V provedených experimentech jsme zjistili, že lumirubin se váže na odlišné vazebné místo v molekule albuminu než bilirubin a že směs fotoderivátů bilirubinu nemá vliv na koncentrace volného bilirubinu. Dále jsme zjistili, že fotoderiváty bilirubinu nijak neovlivňují buněčnou viabilitu, expresi genů zahrnutých v katabolické dráze hemu nebo buněčný cyklus. Předkládaná práce je v oboru fotoderivátů bilirubinu první svého druhu a vyplývá z ní, že fotoderiváty bilirubinu jsou netoxické a nemají vliv na vazbu bilirubinu s albuminem.
556912Mgr. Jana Jašprová, Ph.D.Goncharova, Iryna; Jašprová, Jana; Vítek, Libor; Urbanová, Marie. Photo-isomerization and oxidation of bilirubin in mammals is dependent on albumin binding. Analytical Biochemistry, 2015, sv. 490, s. 34–45. ISSN 0003-2697. IF 2.219. [Článek v časopise]
Bilirubin je považován za neurotoxický, jeho přeměna na méně škodlivé analyty jako jsou fotoizomery a biliverdin probíhá prostřednictvím bilirubin-biliverdin antioxidačního cyklu, nebo fotoizomerace. Oba procesy probíhají s větší intenzitou, pokud je bilirubin navázán na albumin.
V předkládaném článku jsme prostřednictvím fluorescenčních metod a metod cirkulárního dichroismu odhalili vazebná místa na lidském albuminu, která vážou bilirubin a jeho deriváty (mesobilirubin, bilirubin ditaurát, biliverdin, xantobilirubinovou kyselinu a lumirubin). Zjistili jsme, že bilirubin a jeho metabolické produkty se vážou do dvou různých na sobě nezávislých vazebných míst. Tyto výsledky podporují existenci antioxidačního redoxního cyklu pro bilirubin a podporují prospěšný účinek fototerapie, která přeměnou bilirubinu na lumirubin zapříčiní uvolnění vazebného místa v molekule albuminu pro další bilirubin..
196215Mgr. Jana Martáková Styblíková, Ph.D.Jana Martáková Styblíková. The process of acquiring the linguistic concept of conjunction by primary school pupils. GRANT journal, 2015, sv. 1, s. 46–52. ISSN 1805-0638. [Článek v časopise]
586213Mgr. Jaroslav BranišJanoštiak, Radoslav. CAS directly interacts with vinculin to control mechanosensing and focal adhesion dynamics. Cellular and Molecular Life Sciences, 2014, sv. 71, s. 727–744. ISSN 1420-682X. IF 5.808. [Článek v časopise]
586213Mgr. Jaroslav BranišJanoštiak, Radoslav. Mechanosensors in integrin signalling: The emerging role of p130Cas . European Journal of Cell Biology, 2014, sv. 93, s. 445–454. ISSN 0171-9335. IF 3.825. [Článek v časopise]
1554314Ing. Kateřina Mácová, Ph.D.Kaprová, Kateřina. Recreation values and the value of recreation demand modelling: The case of the Šumava NP. Journal of Landscape Management, 2015, sv. 6 (2), s. 38–48. ISSN 1804-2821. [Článek v časopise]
The article focuses at recreation demand modelling and the estimation of a single site travel cost model for the Šumava National Park. Particular theoretical and practical steps of the application and issues concerning the method are discussed and comprehensively revealed also to non-economists: from the definition of travel cost, sampling, modelling, estimation of recreation value and further use of the results in decisionmaking and policy assessment.
The final output of the article is the estimate of recreation value for the Šumava National Park in monetary terms. The consumer surplus associated with one average trip for an average visitor to the Šumava National Park is estimated at 399 CZK (23.2 EUR); yearly estimate of recreation surplus for an average visitor mounts to 773 CZK (44.9 EUR).
1554314Ing. Kateřina Mácová, Ph.D.Kaprová, Kateřina. Definition of the recreation shadow price and its implications on recreation welfare estimation. Journal of Landscape Management, 2015, sv. 6 (1), s. 7–16. ISSN 1804-2821. [Článek v časopise]
The article presents the results of recreation demand analysis for the Šumava National Park, and focuses on a sensitivity analysis to the specification of the shadow price of recreation (travel cost). In the sensitivity analysis, I examine whether it matters to use calculated rather than theoretically correct perceived travel costs, and also discuss whether the travel costs stated by respondents are reliable.
Based on the results, the perceived costs directly stated by respondents may be considered unbiased and may be validly employed in the analysis of recreation demand and other travel-based models. The relative absolute error of respondents stating the travel cost is stable for close and far trips, and does not alter with trip frequency or socio-economic characteristics of the respondents.
To examine the effect of the specification on the recreation demand results, several recreation demand models are estimated, using truncated stratified negative binomial model. Regardless of the travel cost specification employed, the performance of the models is very similar. On the other hand, the effects on estimated consumer surplus are apparent for calculated travel cost specifications based on less precise estimation of travel distance and time. When relying on the results of existing simplified studies in decision-making, it is therefore necessary to reduce the bias caused by simplification of the study; in the Czech case, it is sufficient to consider an interval estimate of consumer surplus.
366213Mgr. Emil Varga, Ph.D.Varga, Emil; Babuin, Simone; Skrbel, Ladislav. Second-sound studies of coflow and counterflow of superfluid 4He in channels. Physics of Fluids, 2015, sv. 27, s. 065101-1–065101-22. ISSN 1070-6631. IF 2.031. [Článek v časopise]
366213Mgr. Emil Varga, Ph.D.Babuin, S.; Varga, E.; Vinen, W. F.; Skrbek, L.. Quantum turbulence of bellows-driven 4 He superflow: Decay. Physical Review B, 2015, sv. 28, s. 184503-1–184503-13. ISSN 1098-0121. IF 3.736. [Článek v časopise]
Článok neobsahuje dedikáciu grantu GAUK, iba afiliáciu autorov k Univerzite.
366213Mgr. Emil Varga, Ph.D.Varga, Emil; Barenghi, C. F.; Sergeev, Y. A.; Skrbel, L. Backreaction of Tracer Particles on Vortex Tangle in Helium II Counterflow. Journal of Low Temperature Physics, 2016, sv. 183, s. 215–221. ISSN 0022-2291. IF 1.021. [Článek v časopise]
626214RNDr. Markéta Nováková, Ph.D.Šídlo, Luděk; Novák, Martin; Kocová, Markéta; Bartoň, Pavel . Physicians in the Czech Republic: A Demographic Perspective. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje, 2015, sv. 57, s. 309–318. ISSN 1805-2991. [Článek v časopise]
1322713Mgr. Zdeňka Bačkovská HanusováJindrová Zuzana, Hanusová Zdeňka, Holada Karel. Proteasami-aktivované receptory: aktivace, inhibice a farmaceutický význam. Chemické listy, 2015, sv. 109, s. 507–514. ISSN 1213-7103. IF 0.272. [Článek v časopise]
Přehledový článek o proteázami-aktivovaných receptorech, publikován v roce 2015 v českém impaktovaném časopise. Hlavní řešitelka projektu se na něm podílela jako spoluautorka.
348214Mgr. Martina HoráčkováHoráčková, Martina; Řehounková, Klára; Prach, Karel. Are seed and dispersal characteristics of plants capable of predicting colonization of post-mining sites?. Environmental Science and Pollution Research, 2016, sv. 23(14), s. 13617–13625. ISSN 0944-1344. IF 2.876. [Článek v časopise]
DOI 10.1007/s11356-015-5415-5
541413RNDr. Zuzana Chumová, Ph.D.Chumová, Zuzana; Krejčíková, Jana; Mandáková, Terezie; Suda, Jan; Trávníček, Pavel. Evolutionary and Taxonomic Implications of Variation in Nuclear Genome Size: Lesson from the Grass Genus Anthoxanthum (Poaceae). PLoS ONE, 2015, sv. 10(7), s. e0133748– . ISSN 1932-6203. IF 3.234. [Článek v časopise]
541413RNDr. Zuzana Chumová, Ph.D.Chumová, Zuzana; Mandáková, Terezie; Trávníček, Pavel. Are B-chromosomes responsible for the extraordinary genome size variation in selected Anthoxanthum annuals?. Plant Systematics and Evolution, 2016, sv. DOI 10.1007/s00606-016-1295-5, s. 1–8. ISSN 0378-2697. IF 1.422. [Článek v časopise]
Článek ještě nevyšel v tištěné podobě, zatím ve verzi "first online", doi: 10.1007/s00606-016-1295-5
572214RNDr. Thuy Dung Tran, Ph.D.Plašil, Radek; Roučka Štěpán; Mulin, Dmytro; Rednyk, Serhiy; Tran, Thuy Dung; Kumar, Sunil S.; Glosík, Juraj. Reaction of NH+ with atomic hydrogen at low temperatures - an experimental study. Journal of Physics: Conference Series, 2015, sv. 635, s. 022024–022024. ISSN 1742-6588. [Článek v časopise]
572214RNDr. Thuy Dung Tran, Ph.D.Roučka, Štěpán; Mulin, Dmytro; Jusko, Pavol; Čížek, Martin; Eliášek, Jiří; Plašil, Radek. Electron Transfer and Associative Detachment in Low-Temperature Cllisions of D- with H. The Journal of Physical Chemistry Letters, 2015, sv. 23, s. 4762–4766. ISSN 1948-7185. IF 7.458. [Článek v časopise]
572214RNDr. Thuy Dung Tran, Ph.D.Mulin, Dmytro; Roučka, Štěpán; Jusko, Pavol; Zymak, Illia; Plašil, Radek; Gerlich, Dieter; Wester, Roland; Glosík, Juraj. H/D exchange in reactions of OH- with D2 and of OD- with H2 at low temperatures. Physical Chemistry Chemical Physics, 2015, sv. 17, s. 8732–8739. ISSN 1463-9076. IF 4.493. [Článek v časopise]
572214RNDr. Thuy Dung Tran, Ph.D.Roučka, Štěpán; Mulin, Dmytro; Jusko, Pavol; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Ion trap study of the charge transfer and associative detachment. Journal of Physics: Conference Series, 2015, sv. 635, s. 022092–022092. ISSN 1742-6588. [Článek v časopise]
572213Mgr. Adam KnotekKolář, Filip; Lučanová, Magdalena; Koutecký, Petr; Dortová, Markéta; Knotek, Adam; Suda, Jan. Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of Galium valdepilosum in central Europe. Preslia, 2014, sv. 86, s. 155–178. ISSN 0032-7786. IF 4.104. [Článek v časopise]
903113PharmDr. Vít Šesták, Ph.D.Šesták, Vít; Stariat, Ján; Cermanová, Jolana; Potůčková, Eliška; Chládek, Jaroslav; Roh, Jaroslav; Bureš, Jan; Jansová, Hana; Průša, Petr; Štěrba, Martin; Mičuda, Stanislav; Šimůnek, Tomáš; Klinowski, Danuta S.; Richardson Des R.; Kovaříková, Petra;. Novel and potent anti-tumor and anti-metastatic di-2- pyridylketone thiosemicarbazones demonstrate marked differences in pharmacology between the first and second generation lead agents. Oncotarget, 2015, sv. 6, s. 42411–42428. ISSN 1949-2553. IF 6.359. [Článek v časopise]

Nahoru

Kniha

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 26 zázn.)
554413PhDr. Jiří Vácha, Ph.D.Vacha Jiří. Vzorované tkaniny 16.–18. století z chrámových sbírek Českobudějovické diecéze. České Budějovice: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016. 200 s. ISBN 978-80-87922-06-4. [Kniha]
Kniha je v současnosti ve fázi přijetí do tisku v tiskárně Herbia spol. s r.o.
Plánované vydání knihy je počátek května 2016
521412Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Jan Hasil. Chebsko v raném středověku: archeologie středoevropského regionu v 7. - 12. století. Praha: NLN, s.r.o., 2016. 250 s. [Kniha]
Přiložen aktuální stav rukopisu (03/2016) s vyznačenou grantovou dedikací a afiliací.
267715ThLic. Mgr. et Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D.Matějec, Tomáš. Barokní prelát a Písmo svaté: biblistické výklady Jeronýma Hirnhaima ve spise Theologia universalis. Praha: Strahovská knihovna, 2016. 120 s. ISBN 978-80-88009-07-8. [Kniha]
Publikace seznamuje s výklady Jeronýma Hirnhaima o teologických a historicko-filologických otázkách vztahujícíci se k biblickým textům, jmenovitě o otázkách vztahu mezi Písmem svatým a tradicí, o otázkách inspirace, lidského autorství biblických knih, biblického kánonu a rozdělení biblických knih, o otázkách spojených se starověkými překlady Písma, zvláště s latinskou Vulgátou, a o otázkách spojených s výkladem a četbou biblických textů.
324413PhDr. Eva Krulichová, Ph.D.Moravcová, E., Podaná, Z., Buriánek, J.. Delikvence mládeže: Trendy a souvislosti. Praha: Triton, 2015. 231 s. ISBN 978-80-7387-860-3. [Kniha]
934213Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.Kmentová, Milena. Hudební a řečové projevy předškolních dětí a jejich vzájemné ovlivňování. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2015. 75 s. ISBN 978-80-7290-869-1. [Kniha]
Publikace shrnuje výsledky projektu Hudba jako výrazný prostředek kultivace řeči předškolních dětí, který podpořila Grantová agentury UK v Praze (č. 934213). Teoretická část se věnuje múzickým faktorům řeči, neurofyziologii hudebních i řečových projevů a jejich vývoji u dětí v předškolním věku. Další kapitoly přibližují vztahy mezi sluchovou pozorností, poruchami hudebnosti a řeči. Zvláštní kapitola je věnována tematice osvojování češtiny jako cizího nebo druhého jazyka. Autorka připomíná několik starších i novějších metod, které cíleně používají hudební výchovu a muzikoterapii k podpoře řeči dětí a k reedukaci specifických poruch učení. Praktická část publikace popisuje organizaci, průběh a výsledky terénního výzkumu, který probíhal v několika mateřských školách, v základní umělecké škole a v přípravných ročnících základních škol. Čtenáři jsou seznámeni s principy metodiky Hudební činnosti v logopedické prevenci, kterou autorka publikace vytvořila pro experimentální část výzkumu. Podrobně je dále představen diagnostický materiál používaný k hodnocení hudebních a řečových schopností předškolních dětí. V závěrečných kapitolách jsou prezentovány výsledky základního výzkumu i experimentu. Cílem základního výzkumu bylo podchycení společných rysů chování dětí s atypickým vývojem řeči při hudebních činnostech v mateřské škole a hodnocení četnosti paralelního výskytu amúzie a poruch řeči. Experiment, který sledoval vliv zařazení experimentální metodiky Hudební činnosti v logopedické prevenci na rozvoj řečových a hudebních schopností předškolních dětí, prokázal pozitivní vliv ověřované metodiky. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji fonematického sluchu prostřednictvím specifických vokálních činností. Ze závěrů teoretického i terénního výzkumu vyvozuje řešitelka projektu konkrétní doporučení do pedagogické praxe.
772413JUDr. Petr Navrátil, LL.M., Ph.D.Petr Navrátil. Mimosmluvní odpovědnost EU. Praha: Nakladatelství Eva Rozkotová, 2016. cca 100 s. ISBN 978-80-87975-46-6. [Kniha]
Kniha doposud nebyla nevyšla, avšak s její publikací se počítá v průběhu roku 2016.
544713Mgr. Eva HorynováHorynová, Eva. Zahraniční sběratelé českého umění v době Studené války (1946-1989). Praha: Exempla, 2016. 180 s. [Kniha]
Publikace je momentálně připravena k tisku vzhledem k přepisu špatně nahraného rozhovoru s Janem Saudkem, který bude do knihy vzápětí vložen. V úvodu knihy je uvedena dedikace GA UK, kniha je uvedena jako výstup GA UK a má afiliaci příslušné fakultě - Katolická-teologická fakulta Univerzity Karlovy, Thákurova 676/3, Praha 6.
526112Mgr. Martin Odler, Ph.D.Odler, Martin. Old Kingdom Copper Tools and Model Tools. Oxford: Archaeopress, 2016. 250 s. [Kniha]
Rukopis bol odovzdaný vydavateľovi. Po nevyhnutných jazykových a technických úpravách rukopisu by mal byť vydaný do konca roku 2016.
628214PhDr. Kateřina Šimová, Ph.D.Šimová, Kateřina; Kolenovská Daniela. Obraz sovětského Ruska ve svědectvích československých intelektuálů . Praha: Prostor, 2016. 560 s. ISBN 978-80-7260-331-2. [Kniha]
Přijato do tisku. Přiložena licenční nakladatelská smlouva.
1530214Ing. Aleš Bartušek, Ph.D.Bartušek, Aleš. Rozbor metodologií a výsledků světových žebříčků vysokých škol do roku 2015. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. 58 s. ISBN 978-80-7290-855-4. [Kniha]
Publikace byla předána do tisku. V příloze: kopie první stránky knihy, kopie stránky s dedikací a potvrzení o přijetí do tisku.
24213Mgr. Věra Soukupová, Ph.D.Biederman, Jan, Bažant, Vojtěch, Lošťáková, Kateřina, Petrášek, Jiří, Pjecha, Martin, Vejrychová, Věra, Vodička, Ondřej, Vojtíšek, Jan, Vybíralová, Sára. Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku. Praha: Filosofia, 2016. 320 s. [Kniha]
Publikace byla přijata do tisku. Vyjde jako kolektivní monografie v nakladatelství Filosofia. Editoři jsou Vojtěch Bažant a Věra Vejrychová. Počet stran je uveden podle odhadu nakladatelství na základě odevzdaného rukopisu.
1076314Mgr. MgA. Markéta Magidová, Ph.D.Ondřej Buddeus, Markéta Magidová (eds.). Třídit slova. Literatura a konceptuální tendence 1949-2015. Praha: tranzit.cz, 2015. 528 s. ISBN 978-80-87259-34-4. [Kniha]
540813Mgr. Eva Kubátová, Ph.D.Kubátová, Eva. Surinam a Nizozemské Antily. Praha: Libri, 2015. 224 s. ISBN 978-80-7277-540-8. [Kniha]
Historicky první česky psaná publikace na téma dějin Surinamu a bývalých Nizozemských Antil, vydaná u nakladatelství Libri, za finanční participace Velvyslanectví Nizozemského království v Praze. Tato publikace shrnuje výzkum financovaný Grantovou agenturou UK.
K vydání jako takovému nebyly využity finanční prostředky GA UK, poděkování na str. 5 je tedy formulováno ve smyslu výzkumu vedoucímu k vydání publikace.
898214Mgr. Renata VytejčkováVytejčková Renata a kol.. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III.. Praha: Grada publishing a.s., 2015. 304 + 4 str. barevná příloha s. ISBN 978-80-247-3421-7. [Kniha]
Uvedena příslušnost ke grantu v tiráži knihy

Kniha obsahuje v jednotlivých kapitolách historické úvodníky.

Publikace dostupná v pdf s ISBN 978-80-247-9742-7

Publikace dostupná též jako elektronická kniha s ISBN 978-80-247-9743-4
140213Mgr. Martin Klement, Ph.D.Kessler, Vojtěch; Klement, Martin. Vytoužená, nepochopená, zapomenutá. Jahnova mohyla u Chebu. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2014. 143 s. ISBN 978-80-7422-351-8. [Kniha]
1764214Mgr. Olga Pavlova, Ph.D.Pavlova, Olga (ed.). Lék proti entropii lidského myšlení. Praha: FFUK, 2014. 90 s. [Kniha]
Sborník vznik v první polovině řešení projektu jako předpříprava chystané odborné monografie.
1330213Mgr. Dominika Grygarová, Ph.D.Grygarová, Dominika. Historik umění a neurovědy. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016. cca 200 s. [Kniha]
Kniha bude vydána do konce roku 2016
1822214Mgr. Martin Kováč, Ph.D.Kováč, Martin - Vinš, Petr Jan - Wagner, David František. Starokatolická církev v Československu 1968-1989. Brno: L. Marek, 2016. X s. [Kniha]
Pripravovaná kolektívna monografia, ktorej vydanie zabezpečí nakladateľstvo L. Marek druhej polovici roka 2016.
1288213Michaela Rossi, Ph.D.Rossi Žáčková, Michaela. The Musicians at the Court of Rudolph II. The Musical Entourage of Rudolph II (1576-1612) reconstructed from the Imperial Accounting Ledgers - Volume II. Praha: Association for Central European Cultural Studies & KLP, 2016. 250 cca s. [Kniha]
Předkládaný druhý díl monografie, který byl podstatou tohoto grantu, má manuálovou podobu a je složen převážně ze soupisů různých kategorií plateb rudolfinským hudebníkům.
V rámci této zprávy se přikládá rukopis v zip složce s textem vstupní části, chronologickými grafy a s ukázkami tabulek s platbami na ošacení, penze, provize i doplatky ke stálým platům hudebního personálu.
Součástí zip složky je potvrzení o přijetí do tisku.
1300213Mgr. Veronika ŠímováBursová, Veronika. Hospodářské a sociální postavení sklářských dělníků na Jablonecku v období první Československé republiky (1918–1938). Liberec: Bor, 2016. 109 s. [Kniha]
Publikace se soustředí na pět klíčových tezí, které jsou v jednotlivých kapitolách analyzovány. V prvé řadě se jedná o závislost jabloneckého sklářského průmyslu na exportu, která výrazně ovlivňovala charakter jeho hospodářského vývoje po celé meziválečné období a v souvislosti s tím i hospodářské a sociální postavení zdejších sklářských dělníků. Druhou výchozí myšlenku představují státní zásahy ve sklářství v průběhu 30. let motivované snahou vyřešit jeho krizovou situaci. Další teze se zaměřuje na charakteristiku způsobů výroby a rafinace skla na Jablonecku v souvislosti s hospodářským a sociálním postavením sklářských dělníků a jejich vztahy se zaměstnavateli. Analyzována je také problematika dodržování ustanovení těch právních předpisů, které ovlivňovali podmínky práce jabloneckých sklářských dělníků. Poslední tezi tvoří pokusy státu, různých sklářských organizací, ale i jednotlivců o řešení špatných hospodářských a sociálních poměrů v jabloneckém sklářství.
Rukopis knihy odevzdala Mgr. Veronika Bursová v listopadu 2015 vydavateli. Rukopis je v současné době přijat vydavatelem do tisku. V příloze je naskenovaná licenční smlouva, potvrzení vydavatele o přijetí rukopisu knihy do tisku a samotný rukopis knihy.
358214PhDr. Zdeněk PolanskýTeplý, František. Pouť mého života. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015. 271 s. ISBN 978-80-7308-583-4. [Kniha]
Edici pamětí připravil a úvodní studii opatřil Zdeněk Polanský
622213Mgr. et Mgr. Kateřina Smyčková, Ph.D.Smyčková, Kateřina. Růže chuti přerozkošné. Antologie moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 180 s. ISBN 978-80-7308-563-6. [Kniha]
Anotace:
Moravské rukopisné kancionály 17. a 18. století jsou odborné veřejnosti téměř neznámé a jejich písně nikdy nebyly edičně zpřístupněny, přestože mohou být pozoruhodným pramenem pro poznání barokní literatury, hudby, lidové zbožnosti a iluminačního umění. Značnou část repertoáru přejímají rukopisné zpěvníky ze starší, tištěné produkce, ale mnoho písní se dochovalo pouze v rukopisné podobě a díky orálnímu předávání z generace na generaci. Antologie Růže chuti přerozkošné vybírá z tohoto rukopisného repertoáru celkem čtyřicet písní s mariánskou a eucharistickou tematikou. Text písní je kriticky upraven s ohledem na specifika barokní češtiny a rukopisné produkce. Přibližně polovina textů se dochovala spolu s notací, antologie ji přináší v moderním přepisu. Texty jsou opatřeny vysvětlujícím komentářem, textově a hudebně kritickým aparátem. Úvodní studie objasňuje úlohu rukopisné hymnografie v dějinách českého písemnictví, podává přehled všech známých moravských rukopisných kancionálů a blíže osvětluje písně zařazené do antologie.
480214PhDr. ThLic. Jaroslav Mrňa, Ph.D.Jaroslav Mrňa. 300 let poutí do Netína (1714-2014). Velké Meziříčí: zkušební vydání, 2015. 62 s. [Kniha]
Vzhledem ke stále pokračující badatelské činnosti bylo vydáno pouze zkušební vydání publikace, jejímiž korektory jsou dotčení duchovní správci, dlouholetí poutníci a jiné oslovené osoby. Konečné vydání publikace je plánováno na léto 2016 k příležitosti hlavní netínské pouti.
930414PhDr. Jana Kurešová, Ph.D.Šubrtová, Jana. Františkánská bible z Národního muzea v Praze a knižní malba 13. století. České Budějovice: Nakladatelství HALAMA, 2016. 496 s. ISBN 978-80-87082-34-8. [Kniha]
527012PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.Izdný, Jakub, Spurná, Kateřina (ed.). Widukind z Corvey: Dějiny Sasů. Praha: Argo, 2016. 207 s. ISBN 978-80-257-1743-1. [Kniha]
Součástí svazku je úvodní studie o autorovi, díle a vztahu kroniky k českému prostředí.
1776214Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.Procházková, Lenka. Analýza příprav na hodinu CLIL. Praha: LIKA KLUB, s. r. o., 2016. 68 s. [Kniha]
Publikace ve stručnosti prezentuje metodologii výzkumu, představuje jeho výsledky a je doplněna o pět konkrétních příprav na hodinu s komentářem autorů přípravy, učitelů, kteří přípravy učili, i autorů výzkumu.

ISBN 978-80-8606996-8

Nahoru

Kapitola nebo část knihy

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 48 zázn.)
339415Mgr. Jana Kerhartová, Ph.D.Kerhartová, Jana. Visual humour and the concept of freedom in Europe. In SALDANHA, A., TRIGO, C., PARDINAS, M.J.A., DE ECA, T.T. Risks and Opportunities for Visual Arts Education in Europe. Lisabon: APECV, 2015. s. 197–201. ISBN 978-989-99073-2-4. [Kapitola nebo část knihy]
V tisku, mělo vyjít během ledna 2016.

Dostupné z:
http://www.insea.org/docs/inseapublications/proceedings/procedingsInSEAEuropeancongressLisbon2015.pdf

Článek v časopise International Journal of Education through Art = výsledek nahrazen
665412Mgr. Tomáš ChmelaChmela, Tomáš. Putování pravěkou minulostí Bánova. In Jančář, Radovan (Ed.). Bánov. Kroniky promlouvají. Uherské Hradiště: Obec Bánov, 2014. s. 8–17. ISBN 978-80-86528-55-7. [Kapitola nebo část knihy]
Shrnující stať mapující pravěký vývoj, dálkové i regionální kontakty a distribuční mechanismy jedné ze zkoumaných lokalit - Bánov-Hrad.
1498214PhDr. Kristýna Kaucká, Ph.D.Kaucká, Kristýna. Činnost Maxmiliána Egona Fürstenberga ve Svazech velkostatkářů na pozadí pozemkové reformy. In Tomáš Hradecký, Pavel Horák. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. . Ústí nad Orlicí: Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 291–300. ISBN 978-80-7405-362-7. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek se zaměřil na Svazy velkostatkářů, které vznikaly v období první republiky jako obranná platforma proti pozemkové reformě. Konkrétně se bude věnovat majiteli velkostatku Křivoklát: Říšskému Němci Maxmiliánu Egonovi II. Fürstenbergovi, který v roce 1921 převedl majetek na svého syna téhož jména, ale i přesto zůstal členem Svazů. Zaměříme se na jeho činnost, či spíše nečinnou činnost v těchto institucích.
734214doc. PhDr. Michal Smetana, Ph.D.Smetana, Michal. Nuclear infrastructure, strategic hedging, and the implications for disarmament. In Hynek, Nik, Smetana, Michal. Global Nuclear Disarmament: Strategic, political, and regional perspectives. London: Routledge, 2016. s. 44–60. [Kapitola nebo část knihy]
851413Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.Mlynář, Jakub. Vztah paměti a identity v soudobé sociologii. In Maslowski, Nicolas, Šubrt, Jiří a kol.. Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám. Praha: Karolinum, 2014. s. 257–276. ISBN 978-80-246-2689-5. [Kapitola nebo část knihy]
913613RNDr. Jiřina Žáčková Suchanová, Ph.D.Suchanová, Jiřina, Španielová, Hana a Forstová, Jitka. Applications of Viral Nanoparticles Based on Polyomavirus and Papillomavirus Structures. In Khudyakov, Yury a Pumpens, Paul. Viral Nanotechnology. USA: CRC Press, 2015. s. 303–362. ISBN 978-1-4665-8353-5. [Kapitola nebo část knihy]
V poměrně rozsáhlé kapitole jsme shrnuli dosavadní znalosti o využití polyomavirů a papilomavirů v nanotechnologiích. U obou systému byly diskutovány vhodné aplikace jako jsou vakcíny a transport genů, proteinů, léčiv a dalších látek, včetně výhod a nevýhod spojených s konkrétním typem využití.
Dedikace k projektu GAUK je uvedena v kapitole na straně 344. Titulní strana knihy je k nahlédnutí na tomto odkazu: https://www.crcpress.com/Viral-Nanotechnology/Khudyakov-Pumpens/9781466583528
430214RNDr. Andrea Strejcová, Ph.D.Vyskočil, Vlastimil; Hájková, Andrea. Novel electrochemical DNA biosensors as tools for investigation and detection of DNA damage. V knize: Trends in Bioelectroanalysis. In Matysik, Frank-Michael. Trends in Bioelectroanalysis. Cham: Springer, 2016. s. 203–222. [Kapitola nebo část knihy]
(doi:10.1007/11663_2015_5002)
956213Mgr. Ing. Daniel Hadraba, Ph.D.Hadraba Daniel. The effect of mechanical loading of hypokinesia on the structures of the extracellular matrix and functional changes in soft tissues.. In Jelen Karel, Šorfová Monika, Tlapáková Eva, Billich Richard. Biomechanical reflection of human hypokinetic stress and its identificators. Praha: Karolinum Press, 2013. s. 131–142. ISBN 978-80-246-2182-1. [Kapitola nebo část knihy]
1222213Mgr. Kamila Stloukalová, Ph.D.Stloukalová, Kamila. Reflexe některých institutů římského práva osob v moderních kodifikacích. In Stloukalová, Kamila (ed.). Soudobé reflexe římského práva. Římské právo v moderních kodifikacích. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015. s. 39–50. ISBN 978-80-87975-29-9. [Kapitola nebo část knihy]
1896314Mgr. et Mgr. Tereza Blažková, Ph.D.Blažková, Tereza. Transport dřeva plavením v době industrializace v horských oblastech Čech: vodní dopravní zařízení a jejich relikty. In Matoušek Václav - Blažková Tereza. Les a industrializace. Praha: Togga, 2016. s. 95–131. ISBN 978-80-7476-091-4. [Kapitola nebo část knihy]
Kniha - kolektivní monografie - vyjde v prvním pololetí roku 2016. Přikládám potvrzení hlavního editora o přijetí kapitoly a PDF s kapitolou. Jedná se však o soubor, určený ke korektuře, takže tam např. chybí popisky k obrázkům, a také číslování stan knihy se může ještě změnit. Dedikace je uvedena v závěru kapitoly v poděkování.
776213RNDr. Martina Nohejlová, Ph.D.Nohejlová, Martina; Fatka, Oldřich. Blastozoan Echinoderms from the Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic). In Zamora, S. and Rábano, I.(Eds.). Progress in Echinoderm Palaeobiology. Cuadernos del Museo Geominero. Madrid: Instituto Geológico y Minero de España, 2015. s. 119–123. ISBN 978-84-7840-961-7. [Kapitola nebo část knihy]
Jedná se o číslo nepravidelně vydávané publikace Cuadernos del Museo Geominero. Celá kniha je věnována současnému stavu znalostí fosilních ostnokožců a vznikla v rámci konference Progress in Echinoderm Palaeobiology. Příspěvky prošly klasickým recenzním řízením.
1238214RNDr. Kateřina Hátlová, Ph.D.KUČEROVÁ, S. R., KUČERA, Z., NOVOTNÁ, K., ŠIFTA, M.. Die Veränderung der Identität von Regionen in tschechischen Geographieschulbüchern vor und nach 1989. In Matthes, E., Schütze, S. (eds.). ’1989’ and Educational Media. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2016. s. – . [Kapitola nebo část knihy]
(v tisku)
1238214RNDr. Kateřina Hátlová, Ph.D.KUČEROVÁ, S. R., NOVOTNÁ, K., HÁTLE, J., BLÁHA, J. D.. Geographical Names Frequency Map as a Tool for the Assessment of Territorial Representations in Geography Textbooks. In Knecht, P., Matthes, E., Schütze, S., Aamotsbakken, B. (eds.). Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2014. s. 264–275. [Kapitola nebo část knihy]
822213Mgr. Vít Peřestý, Ph.D.Peřestý, Vít; Lexa, Ondrej; Jeřábek, Petr; Racek, Martin; Rapprich, Vladislav; Petronis, Michael. Early Variscan (and pre-Variscan) evolution of the western part of the Teplá-Barrandian Unit. In Peřestý, Vít; Lexa, Ondrej; Jeřábek, Petr; Racek, Martin; Rapprich, Vladislav; Petronis, Michael. Field Guide, CETEG 2015, 13th Meeting of the Central European Tectonic Groups. Praha: Czech Geological Survey, 2015. s. 3–30. ISBN 978-80-7075-881-6. [Kapitola nebo část knihy]
Exkurzní průvodce ke konferenci CETEG 2015.
18214Mgr. Eliška Fulínová, Ph.D.Luhanová, Eliška. Le lieu et l’espace chez Aristote: une conception dynamique. In Spaak, Claude Vishnu; Stanciu, Ovidiu. Patočka lecteur d’Aristote: Phénoménologie, ontologie, cosmologie. Argenteuil: Le Cercle herméneutique, 2015. s. 239–267. ISBN 978-2-917957-24-0. [Kapitola nebo část knihy]
1310414Mgr. Lucie HereinováLandová, Eva; Lišková, Silvie; Frynta, Daniel. Je krása zvířat vstupenkou na archu Noemovu?. In Dadejík, Ondřej; Jaroš, Filip; Kaplický, Martin (eds.). Krása a zvíře, studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat. Pelhřimov: Dokořán, 2015. s. 33–102. ISBN 978-80-7363-684-5. [Kapitola nebo část knihy]
Byli jsme spoluautory části kapitoly v knize Krása a zvíře, kde byla publikována část našich výsledků. Nebylo zde pojednáno jen o kráse námi hodnocených hadů, ale také o strachu, který vzbuzují. Dále zde byly popsány znaky, které přispívají k pocitu strachu nebo krásy a jaký vliv má tvar.
1092214RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.Pitoňák, Michal. Queer prostor(y). In Matoušek, Roman; Osman, Robert. Prostor(y) Geografie. Praha: Karolinum, 2014. s. 123–146. ISBN 978-80-246-2733-5. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola reálně vyšla až začátkem roku 2015, kapitola výrazně rozšiřuje mou publikaci v časopise Geografie a přispívá k zodpovězení základních teoretických otázek mého grantového výzkumu tj. k otázkám zdali ne-heterosexuální lidé podléhají určité komodifikaci, zdali se segregují, byli nebo jsou segregováni a které faktory působí na organizaci časoprostorových životů ne-heterosexuálních lidí. Kapitola je tak důležitým výstupem tohoto projektu, přičemž její ilustrace (např. fotografie Stonewallského baru v NY, USA) byly pořízeny díky podpoře v rámci tohoto projektu.
848413RNDr. Marek Scholz, Ph.D.Scholz, Marek; Dědic Roman. Singlet oxygen sensitized delayed fluorescence. In S. Nonell, C. Flors. Singlet Oxygen: Applications in Biosciences and Nanosciences. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2016. s. Volume 2, 63–Volume 2, 81. ISBN 978-1-78262-697-8. [Kapitola nebo část knihy]
86214Mgr. Tereza DvořákováDaňková, Tereza. Životopisy v obnovené Jednotě bratrské.Prostředek utváření a posilování společné identity. In : Nekvapil, Ladislav (ed.). Kultura psaní v dějinách. Pardubice: Univerzita Pardubice , 2016. s. 137–161. ISBN 978-80-7395-956-2. [Kapitola nebo část knihy]
Souborná monografie je v tisku (vyjde v první polovině roku 2016)
538213Mgr. Nikola Schmidt, Ph.D.Schmidt, Nikola. Sociological Approach to Cyberspace Conceptualization and Implications for International Security. In Drmola, Jakub. Perspectives on Cybersecurity. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 70–77. ISBN 978-80-210-7870-3. [Kapitola nebo část knihy]
764313Mgr. Pavel Pecháček, Ph.D.Kleisner, Karel; Brejcha, Jindřích; Pecháček, Pavel. Evoluce a zdroje proměnlivosti sémantických orgánů. In Dadejík, Ondřej; Jaroš, Filip; Kaplický, Martin. Krása a zvíře: Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat . Praha: Dokořán, 2014. s. 103–160. ISBN 978-80-7363-684-5. [Kapitola nebo část knihy]
Součástí kapitoly je rozsáhlá rešerše na téma ultrafialové komunikace v přírodě. Text této části se soustředí především na motýly a obsahuje výsledky dosažené v rámci tohoto grantového projektu. Kapitola obsahuje dedikaci GAUK. Kniha vyšla v roce 2015, zpětně byla vročena do roku 2014. Dedikace GAUK je uvedena na konci textu kapitoly (před seznamem literatury).
269915JUDr. Veronika Fruthová, Ph.D.Štětinová, Veronika, Mgr.. Vydržení v římském právu a dnes. In Stloukalová, Kamila. Soudobé reflexe římského práva. Římské právo v moderních kodifikacích.. Beroun: nakladatelství Eva Rozkotová, 2015. s. 117–126. ISBN 978-80-87975-29-9. [Kapitola nebo část knihy]
1318514MUDr. Pavel LukášDurila Miroslav. Tromboelastografie a tromboelastometrie. In Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. Na Popelce 3144/10a, 15000, Praha 5: Galén, 2014. s. 197–200. ISBN 978-80-7492-066-0. [Kapitola nebo část knihy]
I díky naším výsledkům bylo možné kapitolu napsat.
24213Mgr. Věra Soukupová, Ph.D.Bažant, Vojtěch. Prostor Svaté země v českých cestopisech 15. století. In Jiří Hrabal. Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. s. 55–67. ISBN 978-80-244-4876-3. [Kapitola nebo část knihy]
Případová studie zpracovávající konfrontaci apriorních představ cestovatele s realitou jeho zkušenosti.
1076314Mgr. MgA. Markéta Magidová, Ph.D.Václav Magid. Strategie práce s textem v moskevském konceptualismu a „konceptuální psaní“. In Ondřej Buddeus, Markéta Magidová (eds.). Třídit slova. Literatura a konceptuální tendence 1949-2015. Praha: tranzit.cz, 2015. s. 156–184. ISBN 978-80-87259-34-4. [Kapitola nebo část knihy]
1076314Mgr. MgA. Markéta Magidová, Ph.D.Markéta Magidová. Absurdní racionalita konceptuálních tendencí. In Ondřej Buddeus, Markéta Magidová (eds.). Třídit slova. Literatura a konceptuální tendence 1949-2015. Praha: tranzit.cz, 2015. s. 14–46. ISBN 978-80-87259-34-4. [Kapitola nebo část knihy]
1076314Mgr. MgA. Markéta Magidová, Ph.D.Ondřej Buddeus. Konceptuální linie? Poválečná experimentální literatura a možná východiska soudobého „konceptuálního psaní“. In Ondřej Buddeus, Markéta Magidová (eds.). Třídit slova. Literatura a konceptuální tendence 1949-2015. Praha: tranzit.cz, 2015. s. 48–69. ISBN 978-80-87259-34-4. [Kapitola nebo část knihy]
276015PhDr. Jiří KroupaKroupa, Jiří K.. Provenienční rejstřík tiskařů a nakladatelů. – Autorský rejstřík skladatelů, hudebních teoretiků a editorů. – Rejstřík osob.. In Daněk, Petr. Historické tisky vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby v českých zemích do roku 1630. Se soupisem tisků z let 1488-1628 uložených v Čechách. Praha: KLP, 2015. s. 206–223. ISBN 978-80-87773-13-0. [Kapitola nebo část knihy]
Analytické rejstříky k repertoriu hudebních tisků z let 1488-1628 uložených v českých zemích.
540813Mgr. Eva Kubátová, Ph.D.Kubátová, Eva. DE KOSMOPOLITISCHE ERFENIS VAN DE SPAANSE GLOBALE HEGEMONIE: EEN PLEK VAN GROTE UITDAGINGEN EN TELEURSTELLINGEN (HET GEVAL ADRIAAN BOOT). In Jana Engelbrechtová (ed.), Ludo Beheydt, Reka Bozzay, Lucie Doležilová, Wilken Engelbrecht, Ivan Koláčný, Eva Kubátová, Magdalena Lipnicka, István Németh, Jelica Novaković-Lopušina, Sven Peeters, Milan Potočar, Gábor Pusztai, Jo Sterckx. De Nederlandstalige cultuur internationaal. Centraal-Europa en de Lage Landen. Olomouc: Palacký University in Olomouc, 2015. s. 129–154. ISBN 978-80-244-4823-7. [Kapitola nebo část knihy]
V závěrečné zprávě za rok 2014 byla uvedena plánovaná publikace z kongresu nederlandistů Comenius na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tato byla vydána tiskem v roce 2015, dedikace GAUK se nachází na tiskové str. 129 v poznámce pod čarou.
898214Mgr. Renata VytejčkováVytejčková, Renata. Péče o rány. In Vytejčková Renata a kol.. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III.. Praha: Grada publishing a.s., 2015. s. 199–222. ISBN 978-80-247-3421-7. [Kapitola nebo část knihy]
Příslušnost ke grantu uvedena v tiráži knihy.
Kapitola obsahuje historický úvodník.
898214Mgr. Renata VytejčkováVytejčková, Renata. Drény a drenážní systémy. In Vytejčková Renata a kol.. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III.. Praha: Grada publishing a.s., 2015. s. 247–261. ISBN 978-80-247-3421-7. [Kapitola nebo část knihy]
Příslušnost ke grantu uvedena v tiráži knihy.
Kapitola obsahuje historický úvodník.
898214Mgr. Renata VytejčkováVytejčková, Renata. Invazivní vstupy. In Vytejčková Renata a kol.. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III.. Praha: Grada publishing a.s., 2015. s. 76–124. ISBN 978-80-247-3421-7. [Kapitola nebo část knihy]
Příslušnost ke grantu uvedena v tiráži knihy.
Podkapitoly obsahují historické úvodníky.
898214Mgr. Renata VytejčkováVytejčková, Renata. Malé chirurgické výkony. In Vytejčková Renata a kol.. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III.. Praha: Grada publishing a.s., 2015. s. 261–267. ISBN 978-80-247-3421-7. [Kapitola nebo část knihy]
Příslušnost ke grantu uvedena v tiráži knihy.
898214Mgr. Renata VytejčkováVytejčková, Renata. Podávání léků. In Vytejčková Renata a kol.. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III.. Praha: Grada publishing a.s., 2015. s. 11–25. ISBN 978-80-247-3421-7. [Kapitola nebo část knihy]
Příslušnost ke grantu uvedena v tiráži knihy.
Kapitola obsahuje historický úvodník.
898214Mgr. Renata VytejčkováVytejčková, Renata. Obvazová technika. In Vytejčková Renata a kol.. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III.. Praha: Grada publishing a.s., 2015. s. 172–192. ISBN 978-80-247-3421-7. [Kapitola nebo část knihy]
Příslušnost ke grantu uvedena v tiráži knihy.
Kapitola obsahuje historický úvodník.
1090214RNDr. Miroslav Šifta, Ph.D.KUČEROVÁ, S. R.; KUČERA, Z. ;NOVOTNÁ, K.; ŠIFTA, M.. Die Veränderung der Identität von Regionen in tschechischen Geographieschulbüchern vor und nach 1989. In Matthes, E.; Schütze, S. (eds.). 1989’ and Educational Media. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2016. s. 109–123. ISBN 978-3-7815-2085-1. [Kapitola nebo část knihy]
559813Mgr. Martin Modrák, Ph.D.Černý, Martin, Plch, Tomáš, Brom, Cyril. Beyond Smart Objects: Behavior-Oriented Programming for NPCs in Large Open Worlds. In Lengyel, Eric. Game Engine Gems 3. USA: CRC Press, 2016. s. 267–280. ISBN 978-1-4987-5565-8. [Kapitola nebo část knihy]
Jelikož kniha má vyjít až 22. dubna 2016, nemám k dispozici první stranu knihy, kterou bych mohl přiložit. Zároveň vydavatel neposkytuje práva na sdílení PDF kapitoly (nejedná se o akademickou publikace, kniha je cílena na herní průmysl). Přikládám proto po konzultaci s RUK alespoň dohodu o publikaci.

Obsah knihy lze též nahlédnout online: http://www.gameenginegems.net/geg3.php
1822214Mgr. Martin Kováč, Ph.D.Vinš, Petr Jan. Dopad dekretů na německojazyčné církevní struktury – případ německé evangelické a starokatolické církve. In Petr Osina (ed.). Dekrety prezidenta republiky 70 let poté: Teoretické aspekty, aplikační praxe, komparativní pohled. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2015. s. 143–155. ISBN 978-80-87382-67-7. [Kapitola nebo část knihy]
Komparatívna štúdia, ktorá mapuje teoretické východiská nami sledovaného obdobia - najmä dôvody, prečo mohla Starokatolícka cirkev v Československu pôsobiť aj po 2. svetovej vojne, narozdiel od zrušenej nemeckej evanjelickej cirkvi.
1822214Mgr. Martin Kováč, Ph.D.Kováč, Martin. Starokatolícko–rímskokatolícky dialóg po 2. vatikánskom koncile. In Svatoň, Robert (ed.). Velehradské dialogy II. Olomouc: Refugium, 2016. s. X–X. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola o globálnej ekumenickej situácii starokatolíckych cirkví Utrechtskej únie po roku 1968. Prijaté do tlače.
1822214Mgr. Martin Kováč, Ph.D.Kováč, Martin - Vinš, Petr Jan - Wagner, David František. Sektetariát pro věci církevní a pražské jaro 1968. In Říhová, Ladislava (ed.). Církevní dějiny. Praha: HTF UK, 2016. s. X–X. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola v kolektívnej monografii vypracovaná na základe rovnomenného konferenčného príspevku, prezentovaného v rámci doktorandskej konferencie Církevní dějiny na HTF UK v Prahe.
70413Mgr. Adam Emmer, Ph.D.Emmer, Adam; Vilímek, Vít; Klimeš, Jan; Cochachin, Alejo . Glacier retreat, lakes development and associated natural hazards in the Cordillera Blanca (Peru). In W.Shan et al. (eds.). Landslides in Cold Regions in the Context of Climate Change. Switzerland: Springer, 2014. s. 231–252. [Kapitola nebo část knihy]
70413Mgr. Adam Emmer, Ph.D.Vilímek, Vít; Klimeš, Jan; Emmer, Adam; Novotný, Jan. Natural Hazards in the Cordillera Blanca of Peru During the Time of Global Climate Change. In K.Sassa (ed.). Landslide Science for a Safer Geo-Environment, Vol. 1. Switzerland: Springer, 2014. s. 261–266. [Kapitola nebo část knihy]
1300213Mgr. Veronika ŠímováBursová, Veronika. Státní intervencionismus ve sklářské výrobě v období hospodářské krize 30. let 20. století. In Hradecký Tomáš, Horák Pavel. České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII.. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013. s. 219–227. ISBN 978-80-7405-324-5. [Kapitola nebo část knihy]
Zhoršující se hospodářské podmínky ve 30. letech 20. století v Československu vyústily v zesílených státních zásazích v průmyslu. Státní intervence se s nástupem hospodářské krize rozmohla i ve sklářství. Regulativní funkci ve sklářském průmyslu plnily především kartely. V roce 1933 byl schválen kartelový zákon, kterým stát omezil původní kontraktační svobodu jednotlivých hospodářských subjektů. Ve sklářství, kde pracovalo mnoho firem, vznikaly kartely velmi obtížně. Proto zde československá vláda v roce 1935 přistoupila k další cestě koncentrace výroby, nucené syndikalizaci. V důsledku hospodářské krize zůstávala část výrobní kapacity sklářských závodů nevyužita. V průběhu roku 1934 byl tedy ve sklářském průmyslu vyhlášen numerus clausus, který značně omezil zakládání nových a rozšiřování stávajících sklářských podniků.
1300213Mgr. Veronika ŠímováBursová, Veronika. Exportní zaměření československého sklářského průmyslu a jeho vliv na hospodářský vývoj tohoto odvětví mezi léty 1918–1938 (s důrazem na oblast Jablonecka). In Hradecký Tomáš, Horák Pavel, Boštík Pavel. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX.. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014. s. 279–290. ISBN 978-80-7405-362-7. [Kapitola nebo část knihy]
Sklářský průmysl představoval v meziválečném Československu významné exportní odvětví. Exportní zaměření československého sklářství výrazně ovlivňovalo jeho hospodářský vývoj a v souvislosti s tím také sociální postavení sklářů. Závislost sklářského průmyslu na obchodu s cizinou ho činila velmi zranitelným, protože snadno podléhal ekonomickým změnám na zahraničních trzích. Tento handicap se projevil zejména v první polovině 30. let v době probíhající hospodářské krize. Jednu z nejdůležitějších československých sklářských lokalit představovalo mezi léty 1918–1938 Jablonecko, jehož produkce se výraznou měrou podílela na vývozu skla a skleněného zboží z Československa.
622213Mgr. et Mgr. Kateřina Smyčková, Ph.D.Smyčková, Kateřina. Vliv cenzury na hymnografický kánon v pobělohorských rukopisných kancionálech. In Hrabal, Jiří (ed.). Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 171–185. ISBN 978-80-244-4389-8. [Kapitola nebo část knihy]
Abstrakt:
Kapitola se věnuje dosahu pobělohorské cenzury na rukopisnou kancionálovou produkci, upozorňuje na přetrvávání nekatolického hymnografického kánonu a zasazuje získané poznatky do rámce paměťových studií.
660612PhDr. Tomáš LysoněkLysoněk, Tomáš. Příliš dlouho v krizi - pokles mediální pozornosti u problematiky nezaměstnanosti. In Ed: Jana Gibarti. Otázky médií dnešní doby. Ostrava: Anagram, 2015. s. 192–214. ISBN 978-80-7342-282-0. [Kapitola nebo část knihy]
354214PhDr. Anna BatistováBatistová, Anna. Kulturní život československých exulantů v Londýně na příkladu kulturní publicistiky. In T. Hradecký, P. Horák, P. Boštík. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX.. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 255–266. ISBN 978-80-7405-362-7. [Kapitola nebo část knihy]
630012Mgr. Anna Oravcová, Ph.D.Oravcová, Anna. 'Rap on Rap Is Sacred' : The Appropriation of Hip Hop in the Czech Republic. In Matthias Schwartz, Heike Winkel. Eastern European Youth Cultures in Global Context. UK: Palgrave MacMillan, 2016. s. 111–130. ISBN 978-1-137-38512-3. [Kapitola nebo část knihy]
Předtisková verze. Nakladatel ještě nezaslal autorský výtisk.

Nahoru

Jiný výsledek

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 1585 zázn.)
1110314PhDr. Marie Pospíšilová, Ph.D.Dlouhá, Marie, Gender Innovations in Small Enterprises: Strategies for Work-Life Balance in Business. Přednáška - příspěvek na konferenci Diana International Research Conference 2014 - Stockholm, Švédsko. [Jiný výsledek]
1110314PhDr. Marie Pospíšilová, Ph.D.Dlouhá, Marie, Gendered practices of division of family and work responsibilities between Slovak copreneurial couples. Přednáška - příspěvek na konferenci RENT XXIX conference - Research in Entrepreneurship and small business 2015 - Záhřeb, Chorvatsko. ISSN 2219-5572. [Jiný výsledek]
1110314PhDr. Marie Pospíšilová, Ph.D.Dlouhá, Marie, Partners in business, home and life in the Czech and Slovak Republic. Přednáška - příspěvek na konferenci EURAM Doctoral Colloquium 2015 - Varšava, Polsko. [Jiný výsledek]
241815PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.Hradilová, T., Kotvová, M., Spoluautorka příspěvku prezentovaného na konferenci Multidimenzionalita - východisko rozvoja súčasnej špeciálněj pedagogiky konané 25.11. 2015 v Bratislavě: "Výzkum kvality života osob se sluchovým postižením v České republice" [Jiný výsledek]
241815PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.Kotvová, Miroslava, Hádková, Kateřina, "Čtení s porozuměním u žáků s kochleárním implantátem v souvislosti s úrovní zrakové paměti" - příspěvek na Slovensko-českém fóru doktorandov špeciálnej pedagogiky, konané dne 29.4. 2015 v Bratislavě s názvem: (přislíbeno vydat ve sborníku konference, zatím nevydáno) [Jiný výsledek]
1122214Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.Dobiášová, Karolína, Angelovská, Olga, Příspěvek "Dostupnost zdravotní péče pro migranty ze třetích zemí v ČR pohledem migrantů a zdravotníků" na konferenci Aplikovaná antropologie ve veřejném prostoru, 18. – 19. 9. 2015. [Jiný výsledek]
1122214Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.Kotrusová, Miriam, Dobiášová, Karolína, Angelovská, Olga, Článek odeslaný do časopisu Zdravotnictví v České republice, v současné době v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
1122214Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.Tušková, Eva, Dobiášová, Karolína, Mašková, Pavla, Angelovská, Olga, Ježková, Monika, The Development of Mental Health Policies in the Czech Republic and Slovak Republic since 1989 - článek do časopisu CEJPP (v databázi Scopus) - v recenzním řízení po zapracování připomínek recenzentů, předpokládané vydání v červnu 2016. [Jiný výsledek]
567112PharmDr. Jiří Mikušek, Ph.D.Mikušek, Jiří; Matouš, Petr; Janoušek, Martin; Matoušová, Eliška; Kuneš, Jiří; Pour, Milan, "Substrate Control in the AuI-Catalyzed Cyclization of β-Propargylamino Acrylic Esters And Further Transformations of the Resultant Dihydropyridines" - Pracovní verze manuskriptu připravená k odeslání do "Journal of Organic Chemistry"(Předpoklad: polovina dubna 2016) [Jiný výsledek]
599912Mgr. Helena Bestová, Ph.D.Bestová, Helena and Škaloud, Pavel, "Competition and environmental filtering in desmid communities - insights from community phylogenetics" manuscript [Jiný výsledek]
599912Mgr. Helena Bestová, Ph.D.Bestová, Helena; Munoz, Francois; Svoboda, Pavel; Škaloud, Pavel and Violle, Cyrille, prezentace, "Everything is NOT everywhere: network and trait-based approaches to microbial communities", Annual Meeting of British Ecological Society 2015, Edinburgh [Jiný výsledek]
599912Mgr. Helena Bestová, Ph.D.Bestová, Helena; Munoz, Francois; Svoboda, Pavel; Škaloud, Pavel and Violle, Cyrille, "Aquatic, microscopic, but not everywhere: environment and biogeography both influence desmid biodiversity from local to regional scale", manuscript under review [Jiný výsledek]
324615Mgr. Iva Filová, Ph.D.Mácová, I., Chumak, T.; Bohuslavová, R.; Syka, J.; Fritzsch, B; Pavlinkova, G., The Effects of Atoh1 and Neurod1 Deletion on Inner Ear Development. (poster) The Tenth Conference of the Czech Neuroscience Society. Praha, Česká Republika, listopad 2015. [Jiný výsledek]
324615Mgr. Iva Filová, Ph.D.Mácová, I., Bohuslavová, R.; Syka, J.; Chumak, T.; Pavlinkova, G., Cooperation of Islet1 and bHLH Transcription Factors during the Inner Ear Development. (poster) Annual MidWinter Meeting of Association for Research in Otolaryngology, Baltimore, USA, únor 2015. [Jiný výsledek]
396313RNDr. Bc. Matyáš Šíma, Ph.D.Sohrabi Yahya, Kobets Tatyana, Šíma Matyáš et. al., Strong epistasis in genetics of leishmaniasis - Genomes of two resistant mouse strains combine to generate a susceptible strain. Mapping of Responsible Genetic Loci in Recombinant Congenic Strains. (Manuskript publikace) [Jiný výsledek]
32215Mgr. Denisa Jansová, Ph.D.Jansová Denisa a Tětková Anna, Výsledky projektu byly prezentovány formou posteru na podzim roku 2015 na RNA Clubu v Českých Budějovicích. [Jiný výsledek]
32215Mgr. Denisa Jansová, Ph.D.Jansová Denisa, Metodický článek v elektronické verzi. [Jiný výsledek]
1510214Mgr. Jakub Binter, Ph.D.Bártová, K., Štěrbová, Z., Nováková Martinec, L., Binter, J., Varella, M. A. C., Valentova Varella, J., Prezentace příspěvku "Souvislost maskulinity – femininity a partnerské spokojenosti u dlouhodobých mužských homosexuálních párů" na mezinárodní konferenci XXVII. Bohnické sexuologické dny, která se konala ve dnech 26.-27.2. 2015 v Praze. [Jiný výsledek]
1510214Mgr. Jakub Binter, Ph.D.Krejčová, L., Binter, J., Pastor, Z., Weiss, P. & Klapilová K. , Prezentace příspěvku "Female Sexual Response To Erotic Texts Is Associated With Attitudes Towards Sexuality". 41th Annual Meeting of The International Academy of Sex Research, August 9-12, Toronto, Canada. Book of abstracts p. 113. [Jiný výsledek]
1510214Mgr. Jakub Binter, Ph.D.Zikánová, T., Binter, J., Klapilová, K., & Pivoňková V, Prezentace příspěvku "Hormonal responses to winning and losing in female basketball players" na 2nd International Conference of The Polish Society for Human and Evolution Studies, 21. - 23. 9. 2015, Poznaň, Poland, Book of abstracts p. 101. [Jiný výsledek]
1510214Mgr. Jakub Binter, Ph.D.Binter, Jakub; Hladký, Tomáš; Bártová, Klára; Krejčová, Lucie; Varella Valentová, Jaroslava; Kleisner, Karel; Keil, Tomáš; Klapilová, Kateřina, Prezentace příspěvku "Vztah sexuální orientace a submisivně dominantních preferencí v české sadomasochistické komunitě" na mezinárodní konferenci XXVII. Bohnické sexuologické dny, která se konala ve dnech 26.-27.2. 2015 v Praze. [Jiný výsledek]
1510214Mgr. Jakub Binter, Ph.D.Krejčová, L., Binter, J., Pastor, Z., Weiss, P. & Klapilová, K. , Prezentace příspěvku "Dopad postojů k sexualitě na ženské sexuální vzrušení: studie, využívající dvou typů imaginativních stimulů" na mezinárodní konferenci XXVII. Bohnické sexuologické dny, která se konala ve dnech 26.-27.2. 2015 v Praze. [Jiný výsledek]
1510214Mgr. Jakub Binter, Ph.D.Binter, J., Bártová, K., Krejčová, L., Varella Valentová, J., Weiss P. & Klapilová K., Prezentace příspěvku "Intrasexual Variation in the Size of Sexual Fantasy Repertoire". 41th Annual Meeting of The International Academy of Sex Research, August 9-12, Toronto, Canada. Book of abstracts p. 66. [Jiný výsledek]
1510214Mgr. Jakub Binter, Ph.D.Zikánová, T., Binter, J., Klapilová, & K., Pivoňková V., Prezentace příspěvku "It is not important to win, but to take part… What?!" na workshopu Adapted mind, Adapted body: The evolution of human behavior and its neuroendocrine regulation, The International School of Ethology, 17. - 22. 6. 2015, Erice, Itálie. [Jiný výsledek]
1510214Mgr. Jakub Binter, Ph.D.Zikánová, T., Binter, J. & Klapilová , Prezentace příspěvku "Hormonal responses to winning and losing in female basketball players" na 42nd Conference of Czech and Slovak Ethological Society, 4. - 7. 11, České Budějovice, Czech Republic. Book of abstracts p. 45. [Jiný výsledek]
1510214Mgr. Jakub Binter, Ph.D.Hladký, T., Klapilová, K., Bártová, K., Krejčová, L., Kleisner, K., Keil, P. & Binter, J., Prezentace příspěvku "Relationship between Sexual Orientation and Submissive-Dominant Behavior in Czech Sado-Masochist Community" na 42nd Conference of Czech and Slovak Ethological Society, 4. - 7. 11, České Budejovice, Czech Republic. Book of abstracts p.65. [Jiný výsledek]
1510214Mgr. Jakub Binter, Ph.D.Ježková, K., Binter. J., Klapilová K. & Lindová, J. , Prezentace příspěvku "Relationship between Non-verbal Displays during Cortship and Endocrine Response" na 42nd Conference of Czech and Slovak Ethological Society, 4. - 7. 11, České Budejovice, Czech Republic. Book of abstracts p.73. [Jiný výsledek]
1510214Mgr. Jakub Binter, Ph.D.Binter J, Leongómez J. D., Bártová K., Krejčová, L., Zikánová, T., Šebesta P., Wells, T. J., Mueller, S., Androvičová R., Ježková, K., Lindová J. & Klapilová K. , Prezentace příspěvku "Change of Level of Steroid Hormones and Vocal Displays in Young-Adult Men during Competition over Partner", na 42nd Conference of Czech and Slovak Ethological Society, 4. - 7. 11, České Budejovice, Czech Republic. Book of abstracts p.16. [Jiný výsledek]
1510214Mgr. Jakub Binter, Ph.D.Binter, J., Bártová., K., Krejčová, L., Prezentace příspěvku (workshop) "Implementation of Immersive Virtual Reality With Haptic Interface as Innovative Approach to Sexual Education and Representation of History of Czech Sexology: ‘The Story of Czech Sexology’. National SexEd Conference, December 9-11, New Brunswick, USA. [Jiný výsledek]
1510214Mgr. Jakub Binter, Ph.D.Binter, J., Hladký, T., Bártová, K., Krejčová, L., Varella Valentová, J., Kleisner, K., Keil, T., Weiss, P., Wells, T. J. & Klapilová K. , Prezentace příspěvku "Mohou negativní emoce zvyšovat sexuální vzrušení?" na konferenci VIII. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči,10. - 11. 9. 2015, Levoča, Slovensko. (zvaná přednáška) [Jiný výsledek]
1510214Mgr. Jakub Binter, Ph.D.Binter, J., Hladký, T., Bártová, K., Krejčová, L., Varella Valentová, J., Kleisner, K., Keil, T., Weiss, P., Wells, T. J. & Klapilová K. , Prezentace příspěvku "Negative emotions increase sexual arousal?: The case of zoophilic preferences in Czech Sado-Masochistic Community" na 29th Annual EFPSA Congress, 23.4.2015, Srní, Česká Republika. (zvaná přednáška) [Jiný výsledek]
1510214Mgr. Jakub Binter, Ph.D.Bártová, K., Štěrbová, Z., Martinec-Nováková, L., Binter, J., Varella, M. A. C., Prezentace příspěvku "Homogamy in Masculinity - Femininity Is Positively Linked To Relationship Quality in Male Homosexual Couples" na konferenci 41th Annual Meeting of The International Academy of Sex Research, August 9-12, Toronto, Canada. Book of abstracts p. 4. [Jiný výsledek]
1510214Mgr. Jakub Binter, Ph.D.Klapilová, K., Binter, J., Kuba, R. & Flegr, J. , Prezentace příspěvku "Seeking for Sexual Normality: Sexual A ctivities across Czech Population". 41th Annual Meeting of The International Academy of Sex Research, August 9-12, Toronto, Canada. Book of abstracts p. 111. [Jiný výsledek]
1572314Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D.Rosa Rudolf, MSTperl parser (2015-05-19). Software. http://hdl.handle.net/11234/1-1480 [Jiný výsledek]
1572314Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D.Nivre Joakim et al., Universal Dependencies 1.2. Data. http://hdl.handle.net/11234/1-1548 [Jiný výsledek]
1572314Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D.Rosa Rudolf, MSTperl delexicalized parser transfer scripts and configuration files. Software. http://hdl.handle.net/11234/1-1485 [Jiný výsledek]
1572314Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D.Rosa Rudolf, Parsing Natural Language Sentences by Semi-supervised Methods.Teze ke státní doktorské zkoušce, ÚFAL MFF UK, Praha, Czechia, 2015 [Jiný výsledek]
1572314Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D.Zeman Daniel, Mareček David, Mašek Jan, Popel Martin, Ramasamy Loganathan, Rosa Rudolf, Štěpánek Jan, Žabokrtský Zdeněk, HamleDT 3.0. Data. http://hdl.handle.net/11234/1-1508 [Jiný výsledek]
1360313RNDr. Tomáš JandaJanda, T.; Roy, P. E.; Otxoa, R. M.; Šobáň, Z.; Ramsay, A. J.; Irvine, A. C.; Trojánek, F.; Campion, R. P.; Gallagher, B. L.; Němec, P.; Jungwirth, T.; Wunderlich, J., současná verze textu článku, který bude během dubna 2016 zaslán do časopisu Nature Physics [Jiný výsledek]
1234214Mgr. Pavel ŠebestaŠebesta, Pavel; Kleisner, Karel; Kočnar Tomáš; Akoko, Robert, Mbe , Příspěvek na II. konferenci PTNCE v Pozańi (Polsko) s názvem: Vocal attractiveness in underweight men: Support for the “bad genes” hypothesis of vocal attractiveness? http://ptnce.pl/konferencja/2015/_main.php?page=program&subpage=plan22&lang=en [Jiný výsledek]
1234214Mgr. Pavel ŠebestaŠebesta, Pavel; Havlíček, Jan; Akoko, Robert Mbe; Kleisner, Karel, Aktivní příspěvek na 40. konferenci ČSEtS (13. - 16. 11. 2013 - Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach): Chceš-li mužně zníti, musíš pouze sestry míti: Vliv počtu bratrů na výšku hlasu kamerunských mužů. http://www.csets.sk/konf2013/dokumenty/sbornik40csets.pdf http://www.csets.sk/konf.php [Jiný výsledek]
1234214Mgr. Pavel ŠebestaŠebesta, Pavel; Kleisner, Karel; Třebický, Vít; Kočnar, Tomáš; Akoko, Robert Mbe; Havlíček, Jan, Příspěvek na konferenci PTNCE 2014 ve Wroclavi (23-24. 10. 2014): Are average voices attractive? http://www.ptnce.pl/konferencja/2014/_main.php?page=program&lang=en [Jiný výsledek]
1508214MUDr. Naděžda ŠimánkováŠimánková Naděžda, Poster 8.mezinárodní kongres IPNA 2015 [Jiný výsledek]
1508214MUDr. Naděžda ŠimánkováŠimánková Naděžda, Pelák Ondřej, Demonstrace vyšetření BKV-specifických T-lymfocytů jednoho pacienta [Jiný výsledek]
54515RNDr. Ing. Václav JarošJAROŠ, V., (2015): Approaches to delimitation of transport excluded areas based on secondary data. 10th Czech - Polish - Slovak seminarium, Litomyšl. 2. 6. 2015 (příspěvek na konferenci) [Jiný výsledek]
54515RNDr. Ing. Václav JarošJAROŠ, V., (2015): Sociální exkluze a její dopravní podmíněnost – dopravní exkluze. Vztahy mezi sociálním a materiálním, Workshop doktorandek a doktorandů 2015, Masarykova univerzita Brno, 18. 9. 2015 (příspěvek na konferenci - formou grafické facilitace - přiložena vytvořená grafika) [Jiný výsledek]
54515RNDr. Ing. Václav JarošJAROŠ, V., (2015): Transport exclusion - conceptualisation and delimitation. New Wave 2015, International Student and Early Career Conference. 22. 5. 2015 (příspěvek na konferenci) [Jiný výsledek]
369015Mgr. Marek BasovníkBasovník Marek, Prezentace na mezinárodní konferenci "GR 100 years in Lisbon" [Jiný výsledek]
369015Mgr. Marek BasovníkKlozová Eliška, Poster na mezinárodní konferenci GR 100 years in Lisbon. [Jiný výsledek]
369015Mgr. Marek BasovníkBasovník Marek, Podaná dvojce článků do "General Relativiy and Gravitation". Čekáme na oponenturu a schválení. [Jiný výsledek]
308315Mgr. Dita FrantíkováFrantíková Dita, Konferenční příspěvek Příspěvek na konferenci "Hrozný and Hittite: the First hundred Years" (http://www.ff.cuni.cz/hrozny-2015) na téma Problems of digitalizing Hittite (http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2015/07/hrozny2015_program_final.pdf, sobota 11,30). Příspěvek bude publikován v proceedings z konference v roce 2016. Prezentace z konference v příloze (s dedikací na prvním slidu) [Jiný výsledek]
339415Mgr. Jana Kerhartová, Ph.D.Kerhartová, Jana, Rukopis a rozpracované grafické řešení knihy "Humor a hra v Galerii H" přijaté do tisku [Jiný výsledek]
339415Mgr. Jana Kerhartová, Ph.D.Kerhartová, Jana, Prezentace dílčích výsledků projektu na XIV. mezinárodním setkání historiků a příznivců orální historie, Sovinec (10. – 11. 6. 2015) Přednáška: Galerie H – místo k setkávání, vzdělávání a prezentaci umění [Jiný výsledek]
339415Mgr. Jana Kerhartová, Ph.D.Kerhartová, Jana, Příprava a koncepce výstavy prezentující výsledky projektu. [Jiný výsledek]
339415Mgr. Jana Kerhartová, Ph.D.Kerhartová, Jana, Prezentace dílčích výsledků projektu na mezinárodní konferenci INSEA 'RISKS AND OPPORTUNITIES FOR VISUAL ARTS EDUCATION IN EUROPE', LISABON (7. – 9. 7. 2015) Poster na téma: Visual humour and the concept of freedom [Jiný výsledek]
105315Mgr. Karel KůtKůt, Karel - Kučová, Stanislava, POSTER: Archaeological Evidence of the Site of Hrdly (Litoměřice district) – Interdisciplinary Analysis of the Material. Umístěn na konferenci: ,,Perspectives of Classical Archaeology 2015“, The 4th International Postgraduate Conference held at the Charles University in Prague [Jiný výsledek]
140215Mgr. Marie Kostelanská, Ph.D.Kostelanska, Marie; Holada, Karel, V4 International Conference Analytical Cytometry VIII, October 3-6, 2015, Olomouc, Czech Republic. Poster and abstract: Kostelanska M, Holada K, Photodynamic inactivation of prions using phthalocyanine derivates. [Jiný výsledek]
720414RNDr. Jiří Zahradník, Ph.D. Kolenko, Petr, Zahradník, Jiří., Zusková, Iva, Černý, Jiří, Palyzova, Andrea, Kysliková, Eva, Schneider, Bohdan, Crystal structure of Glycerol Trinitrate Reductase XdpB from Agrobacterium sp. R89-1 (Apo form) Protein Data Bank (http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do) Deposition (2015-11-11), PDB ID: 5EPD [Jiný výsledek]
720414RNDr. Jiří Zahradník, Ph.D.Zahradník, Jiří, Draft genome sequence of Agrobacterium sp. R89-1 Agrobacterium sp. R89-1 Whole Genome Shotgun Submission SUB1208695 Accession: LNUW01000000 [Jiný výsledek]
720414RNDr. Jiří Zahradník, Ph.D.Zahradník, Jiří, Draft Genome of the strain Bacillus licheniformis V30 GenBank: LQRR00000000 [Jiný výsledek]
188214Mgr. Jan Stryhal, Ph.D.Stryhal, Jan, poster, IUGG 2015 [Jiný výsledek]
940214Mgr. Jakub Jeníček, Ph.D.Jeníček, Jakub; Drábová, Zuzana, Moderní systémy pro funkční elektrostimulaci dostupné pro klinickou praxi v ČR. In: XXII. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2015, str. 19. ISBN 978-80-87450-13-0 [Jiný výsledek]
940214Mgr. Jakub Jeníček, Ph.D.Jenicek, Jakub; Drabova, Zuzana; Svestkova, Olga, Effect of peroneal nerve electrical stimulation on gait in patiens with stroke: comparison of community-based vs. outpatient approach. Neurologie & Rehabilitation (abstracts of the 3rd European Congress of NeuroRehabilitation), 2015, 21 (6), ISSN 0947-2177 [Jiný výsledek]
940214Mgr. Jakub Jeníček, Ph.D.Jeníček, Jakub, Testování chůze u pacientů po poškození mozku pomocí testu Emory Functional Ambulation Profile. In: Sborník abstrakt z konference Interprofesní rehabilitace, funkční diagnostika a intervence. Praha: KRL 1.LF UK a VFN, 2015, str. 20, ISBN 978-80-260-7539-4 [Jiný výsledek]
170214RNDr. Jakub Began, Ph.D.Began, Jakub; Brezinova Jana; Skerle Jan; Strisovsky, Kvido, The results were presented as the poster: J. Began, J. Brezinova, J. Skerle, K. Strisovsky, Identification of substrate repertoire of rhomboid intramembrane protease GlpG from Escherichia coli, at the conference EMBL Symposia- New approaches and concepts in microbiology in Heidelberg Germany, 11-14 October 2015. GAUK grant agency was acknowledged for the funding of this project. [Jiný výsledek]
1906214PharmDr. Pavel Horký, Ph.D.Horký Pavel, Poster Belgie [Jiný výsledek]
200213RNDr. Petr Těšina, Ph.D.Těšina, Petr, Plakátové sdělení na zahraniční konferenci 29th Annual Symposium of The Protein Society v Barceloně (Španělsko) 22. - 25.7.2015. Multiple cellular proteins interact with LEDGF/p75 through a conserved unstructured consensus motif Petr Tesina1,2,3, Kateřina Čermáková4, Magdalena Hořejší3, Milan Fábry3, Frauke Christ4, Jonas Demeulemeester4, Zeger Debyser4, Jan De Rijck4, Václav Veverka1, Pavlína Řezáčová1,3 1IOCB ASCR, Czech Republic; 2IMG ASCR, Czech Republic, 3Faculty of Science, Charles University in Prague 4KU Leuven, Belgium [Jiný výsledek]
580313Mgr. Petr Brož, Ph.D.Brož, Petr: účast na konferenci EGU 2015 , PICO přednáška na mezinárodní zahraniční konferenci EGU, která se odehrála v rakouské Vídni. http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2015/EGU2015-7355.pdf [Jiný výsledek]
580313Mgr. Petr Brož, Ph.D.Brož, Petr: účast na konferenci IUGG 2015, účast s přednáškou a posterem na konferenci IUGG 2015 [Jiný výsledek]
580313Mgr. Petr Brož, Ph.D.Brož, Petr: účast na konferenci EPSC 2015, Přednáška na mezinárodní zahraniční konferenci EPSC 2015, která se konala ve francouzském města Nantes (http://meetingorganizer.copernicus.org/EPSC2015/EPSC2015-99.pdf) [Jiný výsledek]
1148213PharmDr. Josef Řezníček, Ph.D.Reznicek, Josef; Ceckova, Martina; Cerveny, Lukas; Müller, Fabian; Staud, Frantisek., Článek s názvem "Emtricitabine is a substrate of MATE1 but not of OCT1, OCT2, P-gp, BCRP or MRP2 transporters" přijatý k tisku v časopise Xenobiotica, IF = 2,199 [Jiný výsledek]
359515Mgr. Martin Macek, Ph.D.Macek, Martin; Kopecký, Martin & Hédl, Radim, "Modelled niche parameters along soil reaction gradient outperform Ellenberg indicator values" přednáška na konferenci 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science: Understanding broad-scale vegetation patterns, 19.-24.7.2015, Brno, Czech Republic www.iavs2015.cz/files/IAVS-Brno-2015-Abstracts.pdf [Jiný výsledek]
2515RNDr. Kateřina Podolská, Ph.D.Podolská, Kateřina, The Impact of Changes of Ionospheric and Geomagnetic Parameters on Mortality from the Circulatory System Diseases. Článek odeslaný k recenznímu řízení do časopisu Population and Environment, ISSN 0199-0039. [Jiný výsledek]
2515RNDr. Kateřina Podolská, Ph.D.Podolská, Kateřina, Risks of cosmogenic radionuclides for human health and mortality. Článek odeslaný k recenznímu řízení do časopisu Demografie, ISSN 0011-8265. [Jiný výsledek]
2515RNDr. Kateřina Podolská, Ph.D.Podolská, Kateřina , Conditional dependence of long period time series of numbers of deaths by individual causes. Changing patterns of mortality and morbidity : age-, time-, cause- and cohort-perspectives, Workshop of the EAPS Health, Morbidity and Mortality Working Group,Prague, 16.09. - 18.09.2015. přednáška [F08] [Jiný výsledek]
2515RNDr. Kateřina Podolská, Ph.D.Podolská, Kateřina , The impact of occurrence of exceptional solar events on mortality from diseases of the nervous system. Geophysical Research Abstracts,2015,Vol. 17,3357-3358. ISSN 1607-7962.European Geosciences Union General Assembly 2015, Vídeň, 12.04. - 17.04.2015. Abstrakt v konferenčním sborníku (F04. Abstrakty v časopisech) [Jiný výsledek]
2515RNDr. Kateřina Podolská, Ph.D.Podolská, Kateřina , The effect of changes in solar, geomagnetic and ionospheric parameters on mortality from diseases of the nervous system. 6th Demographic conference of Young Demographers, Praha, Česká republika, 12.02. - 13.02.2015. přednáška [F08] [Jiný výsledek]
456214RNDr. Dmytro Bavol, Ph.D.Hana Dejmkova, Hana Axmannova and Jiri Zima, H. Dejmkova, H. Axmannova, J. Zima, Determination of nitrophenylhydrazines and their hydrazones by HLC with dual electrode detection, Euroanalysis XVIII. Bordeaux, France, 2015 [Jiný výsledek]
456214RNDr. Dmytro Bavol, Ph.D.Dmytro Bavol, Hana Dejmkova, Matteo Scampicchio, Jiri Zima, and Jiri Barek, D. Bavol, H. Dejmkova, M. Scampicchio, J. Zima, J. Barek, Utilization of fast scan differential pulse voltammetry for determination of antioxidants, Euroanalysis XVIII. Bordeaux, France, 2015 [Jiný výsledek]
456214RNDr. Dmytro Bavol, Ph.D.Dmytro Bavol, Hana Dejmkova, Jiri Zima, and Jiri Barek, D. Bavol, H. Dejmkova, J. Zima, J. Barek, Determination of Biologically Active Organic Compounds by Differential Pulse Voltammetry and Spectrophotometric Methods, in: T. Navratil, M. Fojta, K. Schwarzova (Eds.) XXXV. Modern Electrochemical Methods, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetrichovice, 2015 [Jiný výsledek]
236815Mgr. Jan Kolář, Ph.D.Jan Kolář, Úspěšně proslovená přednáška "Sebedestruktivní chování v socialistické společnosti. Sebevražednost, sebepoškozování, alkoholismus a toxikomanie v ČSSR 1968 - 1989". (Ústav hosp. a soc. dějin, LS 2015. [Jiný výsledek]
1216214MUDr. Simona Poisson Marková, Ph.D.Marková, Simona, Bioinformatické vyhodnocení dat získaných z panelu vybraných genů AR-NSHL [Jiný výsledek]
1216214MUDr. Simona Poisson Marková, Ph.D.Marková, Simona et al., Článek: Mutations in eight small DFNB genes are not a frequent cause of nonsyndromic hereditary hearing loss in Czech patients (článek poslán k revizi, obdobné výsledky prezentovány na 19. celostátní konferenci DNA diagnostiky 2015) [Jiný výsledek]
694414MUDr. Olga Zimmermannová, Ph.D.Zimmermannova Olga, poster na konferenci: V4 International Conference Analytical Cytometry VIII, 03.-06.10. 2015, Olomouc, Czech Republic [Jiný výsledek]
618212MUDr. Olga Zimmermannová, Ph.D.Zimmermannova O, Zaliova M, Moorman A, Fronkova E, Zemanova Z, Kalina T, Stary J, Trka J, Hrusak O, Zuna J, rukopis: Slow onset acute lymphoblastic leukemia – dynamics of preleukemic clone and possible mechanisms of temporary immunosurveillance [Jiný výsledek]
1156214Mgr. Jana Teplá, Ph.D.Teplá, Jana, Prezentace projektu na workshopu Media analysis techniques. [Jiný výsledek]
1156214Mgr. Jana Teplá, Ph.D.Teplá, Jana, Prezentace projektu na konferenci International visual methods conference. [Jiný výsledek]
296215Mgr. Barbora KrijtKrijt, Barbora; Mls, Jiří, AGU Fall Meeting, San Francisco, 14-18 December, 2015, poster session: Environmental Vadose Zone Hydrology. [Jiný výsledek]
328515Mgr. Michaela Filipa VáchováMichaela Váchová, příspěvěk na mezinárodní konferenci [Jiný výsledek]
1270213RNDr. Jan Šrámek, Ph.D.Šrámek, Jan; et al., Abstrakt ve sborníku: Jan Šrámek, Vlasta Němcová-Fürstová, Kamila Balušíková, Petr Daniel, Jan Kovář: Apoptosis-inducing saturated fatty acid activates p38 MAPK but inhibits ERK signaling pathways in human pancreatic β-cells NES2Y. ECDO 2015: 23rd Euroconference „Death pathways and beyond“, Ženeva (Švýcarsko), 7.-10. 10. 2015, abstract book, p. 36. [Jiný výsledek]
1270213RNDr. Jan Šrámek, Ph.D.Šrámek, Jan; et al., Abstrakt ve sborníku: Jan Šrámek, Vlasta Němcová-Fürstová, Kamila Balušíková, Jan Kovář: The role of p38 MAPK and ERK signalling pathways in apoptosis regulation by fatty acids in pancreatic beta-cells NES2Y. ECDO 2014: 22nd Euroconference on Apoptosis, Cell Death & Rejuvenation, Hersonissos (Kréta), 1.-4. 10. 2014, abstract book, p. 211. [Jiný výsledek]
1270213RNDr. Jan Šrámek, Ph.D.Šrámek, Jan; Kovář, Jan, Jde o přehledový článek připravený k odeslání. [Jiný výsledek]
1270213RNDr. Jan Šrámek, Ph.D.Šrámek, Jan; et al., Abstrakt ve sborníku: Jan Šrámek, Vlasta Němcová-Fürstová, Jan Kovář: The role of p38 MAPK and ERK signalling pathways in apoptosis regulation by fatty acids in pancreatic beta-cells NES2Y. The fifth EMBO meeting 2013, Amsterdam (Nizozemsko), 10.-14. 4. 2013, abstract book, p.61-62. [Jiný výsledek]
1270213RNDr. Jan Šrámek, Ph.D.Šrámek, Jan; et al., Abstrakt ve sborníku: Jan Šrámek, Vlasta Němcová-Fürstová, Kamila Balušíková, Jan Kovář: Molecular mechanisms of apoptosis regulation by fatty acids in pancreatic beta-cells NES2Y. Stará Lesná (Slovensko), 24.-26. 9. 2014, Indisciplinary Toxicology 7(1)77, 2014. [Jiný výsledek]
1270213RNDr. Jan Šrámek, Ph.D.Šrámek, Jan; et al., Abstrakt ve sborníku: Jan Šrámek, Vlasta Němcová-Fürstová, Kamila Balušíková, Petr Daniel, Jan Kovář: The role of p38 MAPK and ERK signalling pathways in apoptosis regulation by fatty acids in pancreatic BETA-cells NES2Y. ICDS 2015: implementation of knowledge of cell death, Praha (Česká republika), 28.-30. 5. 2015, abstract book, p. 61. [Jiný výsledek]
558313Mgr. Jakub Opršal, Ph.D.Opršal, Jakub, Taylors modularity conjecture and related problems for idempotent varieties, zasláno do časopisu. [Jiný výsledek]
558313Mgr. Jakub Opršal, Ph.D.Barto, L., Opršal, J., Pinsker, M., The wonderland of reflections, zasláno do časopisu. [Jiný výsledek]
386214RNDr. Radka ZelenáZelená, Radka; Neustupa, Jiří, Poster představený na Evropské algologické konferenci v Londýně. [Jiný výsledek]
665412Mgr. Tomáš ChmelaSlavíček, Karel - Petřík, Jan - Všianský, Dalibor - Chmela, Tomáš, Výzkumná zpráva: Petroarcheologická analýza keramiky z lokality Otrokovice/Malenovice [Jiný výsledek]
665412Mgr. Tomáš ChmelaHlavica, Michal - Chmela, Tomáš, Výzkumná zpráva: Nákladové modelování průchodnosti terénu v oblasti Bílých Karpat [Jiný výsledek]
665412Mgr. Tomáš ChmelaSlavíček, Karel - Petřík, Jan - Chmela, Tomáš, Výzkumná zpráva: Petroarcheologická analýza keramiky z lokality Uherský Brod - Katovka [Jiný výsledek]
665412Mgr. Tomáš ChmelaPetřík, Jan - Chmela, Tomáš , Výzkumná zpráva: Petroarcheologická analýza keramiky z lokality Tvrdonice [Jiný výsledek]
68413Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.Děchtěrenko, Filip; Lukavský, Jiří, Poster prezentovaný na konferenci ECVP 2015 [Jiný výsledek]
68413Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.Děchtěrenko, Filip; Lukavský, Jiří; Holmqvist, Kenneth, Poster prezentovaný na konferenci ECEM 2015 [Jiný výsledek]
68413Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.Děchtěrenko, Filip; Kocián, Matěj; Lukavský, Jiří, Poster prezentovaný na konferenci ECEM 2015 [Jiný výsledek]
68413Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.Děchtěrenko, Filip; Lukavský, Jiří, Poster prezentovaný na konferenci ECVP 2014 [Jiný výsledek]
68413Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.Děchtěrenko, Filip; Lukavský, Jiří, Poster prezentovaný na konferenci MathPsych 2013 [Jiný výsledek]
132215Mgr. Klára Dáňová, Ph.D.Dáňová, Klára, Prezentace posteru: Modulation of autoimmune T cell reaction in patients with type 1 diabetes by tolerogenic dendritic cells. Klara Danova, Anna Grohova, Zdenek Sumnik, Stanislava Kolouskova, Barbora Obermannova, Stepanka Pruhova, Lenka Petruzelkova, Jan Lebl, Radek Spisek, Lenka Palova Jelinkova. V4 International Conference Analytical Cytometry VIII, 2015, Olomouc (ČR). [Jiný výsledek]
596313Mgr. Zuzana VondráčkováNěmec P, Vondráčková Z, Bláhová V, Schleich CE, Subcortical visual system of subterranean Tuco-tuco, Ctenomys talarum (Rodentia, Ctenomys). Článek připravovaný do tisku. [Jiný výsledek]
596313Mgr. Zuzana VondráčkováOndřej Kott, Pavel Němec, Aneta Fremlová , Vladimír Mazoch & Radim Šumbera, Behavioural tests reveal severe visual deficits in the strictly subterranean African mole-rats (Bathyergidae) but efficient vision in the fossorial rodent coruro (Spalacopus cyanus, Octodontidae) Článek přijatý do tisku. [Jiný výsledek]
596313Mgr. Zuzana VondráčkováIngrid van der Merwe, Veronika Bláhová, Ákos Lukáts, Pavel Němec, Nigel C. Bennett, The topography of rods, cones and intrinsically photosensitive retinal ganglion cells in the retinas of a nocturnal (Micaelamys namaquensis) and a diurnal (Rhabdomys pumilio) rodent Článek připraven k odeslání. [Jiný výsledek]
596313Mgr. Zuzana VondráčkováVondráčková, Zuzana, Obrazová příloha ke zprávě . Apendix 2: Analýza morfologie retinálních gangliových buněk (GB) druhu Fukomys mechowii Zatím nepublikované výsledky. [Jiný výsledek]
596313Mgr. Zuzana VondráčkováVondráčková Zuzana , Olkowicz Seweryn, Wielkopolska Ewa, Turlejski Kris , Němec Pavel, Identification of the primary visual cortex in two strictly subterranean, congenitally microphthalmic rodents. Článek připraven k odoslání. [Jiný výsledek]
596313Mgr. Zuzana VondráčkováVondráčková, Zuzana, Obrazová příloha ke zprávě . Apendix 1: Analýza morfologie retinálních gangliových buněk (GB) pomocí protilátek. Katalog GB u druhu Fukomys anselii Zatím nepublikované výsledky. [Jiný výsledek]
198213Mgr. Alena KalfusováKalfusová Alena, Hilská Irena, Babu Pavithra, Linke Zdeněk, Kodet Roman, 20th World Congress on Advances in Oncology and 18th International Symposium on Molecular Medicine, 8.10.-10.10.2015, Athény, Řecko, posterová prezentace [Jiný výsledek]
198213Mgr. Alena KalfusováKalfusová Alena, Hilská Irena, Kalinová Markéta, Krsková Lenka, Linke Zdeněk, Kodet Roman, Dni molekulovej patológie, 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou, Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii, 4.6.-5.6.2015, Martin, Slovenská republika, přednáška [Jiný výsledek]
1498214PhDr. Kristýna Kaucká, Ph.D.Kaucká, Kristýna, Výstup na konferenci: České, slovenské a československé dějiny 20. století X., Filozofická fakulta UHK ve dnech 31. března a 1. dubna 2015; příspěvek (Ne)úspěšný pokus o diskreditaci první pozemkové reformy - Völkerbundliga a její aktivity na mezinárodním fóru [Jiný výsledek]
1498214PhDr. Kristýna Kaucká, Ph.D.Kaucká, Kristýna, Výstup na konferenci: České, slovenské a československé dějiny 20. století IX., Filozofická fakulta UHK ve dnech 2. a 3. dubna 2014; příspěvek Činnost Maxmiliána Egona Fürstenberga ve Svazích velkostatkářů [Jiný výsledek]
178215Mgr. Klára ŠrůtováČuřík Nikola, Abstrakt BCR-ABL MODULUJE EXPRESI MYB VÍCERO NEZÁVISLÝMI MECHAMISMY A DEREGULUJE TAK MYB-DEPENDENTNÍ ONKOGENNÍ DRÁHU U CML, N. Čuřík, K. Šrůtová, et al., prezentován formou přednášky na XVII. Slovensko-českém hematologickém a transfuziologickém zjazdu v Bratislavě, Slovensko, dne 25.9.2015 [Jiný výsledek]
178215Mgr. Klára ŠrůtováČuřík Nikola, Abstrakt BCR-ABL UPREGULATES MYB THROUGH MULTIPLE MECHANISMS LEADING TO DEREGULATION OF MYB-DEPENDENT ONCOGENIC PATHWAY IN CML, N. Curik, K. Srutova, et al., byl prezentován formou přednášky na 17th Annual John Goldman Conference on Chronic Myeloid Leukemia: Biology and Therapy v Estorilu, Portugalsko, dne 3.10.2015 [Jiný výsledek]
178215Mgr. Klára ŠrůtováŠrůtová Klára, Abstrakt Patients with Chronic Myeloid Leukemia Show Different Modulation of MYB-Dependent Oncogenic Pathway in the Course of Hematopoietic Differentiation upon Sensitivity to the TKI Treatment, Klara Srutova, et al., byl prezentován formou posteru na Annual Meeting of American Society of Hematology v Orlandu, USA, dne 4.12.2015 [Jiný výsledek]
162415PhDr. Radek Janhuba, M.A., Ph.D.Janhuba, Radek, Prezentace první (předběžné) verze studie na konferenci MVEA [Jiný výsledek]
242213PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.Pivarč, Jakub, QUAERE 2015, Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů/ vědecká konference konaná v Praze (25. 5. - 30. 9. 2015). Příspěvek v sekci na téma: Koncept kvality života u osob s mentálním postižením. [Jiný výsledek]
242213PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.Pivarč, Jakub, The European Conference on Educational Research 2015 (ECER). Mezinárodní konference konaná při Corvinus University v Budapešti, Maďarsko (7. 9. - 11. 9. 2015) s podtitulem ,,Education and Transition. Contributions from Educational Research’’. Posterový příspěvek prezentovaný v generální sekci na téma: The changing paradigm of education in the Czech Republic: inclusion phenomenon and its conception of primary school pupils. [Jiný výsledek]
242213PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.Pivarč, Jakub, The European Conference on Educational Research 2015 (ECER). Mezinárodní konference konaná při Corvinus University v Budapešti, Maďarsko (7. 9. - 11. 9. 2015) s podtitulem ,,Education and Transition. Contributions from Educational Research’’. Příspěvek prezentovaný v interaktivní posterové sekci na téma: The modern social pathology phenomena and their related health risks from a perspective of primary school pupils. [Jiný výsledek]
242213PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.Pivarč, Jakub, 8th Inclusive and Supportive Education Congress, 2015. Lisbon, Portugal (26. 7. - 29. 7. 2015). Mezinárodní odborný kongres na téma ,,Equity and Inclusion’’. Příspěvek v sekci na téma: Research on pupils' preconceptions of intellectual disability in a context of the current changing paradigm of education in the Czech Republic. [Jiný výsledek]
242213PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.Pivarč, Jakub, Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2015, roč. VI. (14. 12. - 18. 12. 2015). Příspěvek v sekci na téma: Prekoncepce a miskoncepce vybraných sociálně patologických jevů u žáků základních škol. [Jiný výsledek]
8615MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.Hubka, V, Přednáška na mezinárodní konferenci: New and rediscovered dermatophyte species. 19th ISHAM Congress, Melbourne. Australia, 4-8 May 2015. [Jiný výsledek]
8615MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.Hubka, V, Přednáška na mezinárodní konferenci: Molecular epidemiology of dermatophytosis in the Czech Republic: results of a three-year survey. 19th ISHAM Congress, Melbourne, Australia, 4-8 May 2015. [Jiný výsledek]
898313RNDr. Peter Svoboda, Ph.D.Přidalová, Ivana; Ouředníček, Martin, Konferenční příspěvek: PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2015): Migrace cizinců a vývoj etnické diferenciace Prahy. V. brněnská urbánní konference: „Čas(y) měst: 100 let urbánních studií", FSS MU, Brno, Česko (12. - 14. 11. 2015). [Jiný výsledek]
898313RNDr. Peter Svoboda, Ph.D.Svoboda, Peter, Konferenční příspěvek: SVOBODA, P. (2015): Flexibility and Localization of Work in Czechia. International Student and Early Career Conference NEW WAVE 7th, Prague, Czechia (21. - 22. 5. 2015). [Jiný výsledek]
898313RNDr. Peter Svoboda, Ph.D.Svoboda, Peter, Konferenční příspěvek: SVOBODA, P. (2015): Changes of Work Localization in Czechia 1991-2011. 10th Czech-Polish-Slovak Seminarium "Changing Geographies: The transformation of Subject and Object Orientation in Geographical Research", Litomyšl, Czechia (1. - 3. 6. 2015). [Jiný výsledek]
898313RNDr. Peter Svoboda, Ph.D.Přidalová, Ivana, Konferenční příspěvek: PŘIDALOVÁ, I.(2015): Foreigners as a factor of change to local social environment: The case of Hůrka in Prague. 10th Czech-Polish-Slovak Seminarium "Changing Geographies: The transformation of Subject and Object Orientation in Geographical Research", Litomyšl, Czechia (1. - 3. 6. 2015). [Jiný výsledek]
898313RNDr. Peter Svoboda, Ph.D.Svoboda, Peter, Konferenční příspěvek: SVOBODA, P. (2015): Changes of work localization in the Prague metropolitan region 1991-2011. 6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: "25 years of urban change" (CATference), Prague, Czechia (23. - 26. 9. 2015). [Jiný výsledek]
898313RNDr. Peter Svoboda, Ph.D.Svoboda, Peter, Konferenční příspěvek: SVOBODA, P., (2015): Flexibilita a lokalizace práce v Pražském metropolitním regionu. V. brněnská urbánní konference: „Čas(y) měst: 100 let urbánních studií", FSS MU, Brno, Česko (12. - 14. 11. 2015). [Jiný výsledek]
898313RNDr. Peter Svoboda, Ph.D.Přidalová, Ivana, Konferenční příspěvek: PŘIDALOVÁ, I., (2015): International Migration as a factor of change to socio-spatial differentiation of Prague. Migrants in the City: New Dynamics of Migration in Urban Settings, Sheffield, UK (12. - 13. 10. 2015). [Jiný výsledek]
898313RNDr. Peter Svoboda, Ph.D.Ouředníček, Martin; Přidalová, Ivana, Konferenční příspěvek: OUŘEDNÍČEK, M., PŘIDALOVÁ, I.(2015):The Role of Foreign Migration in Changing Socio-Spatial Differentiation in Prague Metropolitan Area. 6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: "25 years of urban change" (CATference), Prague, Czechia (23. - 26. 9. 2015). [Jiný výsledek]
24215RNDr. Daniel Šimsa, Ph.D.Zamastil Jaroslav, Šimsa Daniel, Rozepsaný článek "Vacuum polarization in Coulomb Field". [Jiný výsledek]
684213Mgr. Jaroslava Zavázalová, Ph.D.Zavazalova, Jaroslava, Vosahlova, Jana; Prochazkova, Katerina; Sloufova, Ivana; Schwarzova-Peckova, Karolina, Comparison of electrochemical and spectral characteristics of laboratory-made and commercially available boron-doped diamond electrodes with different boron content. 18th edition of EuroAnalysis, the European Conference on Analytical Chemistry, Bordeaux, Francie, 6. - 10. 9. 2015, poster. [Jiný výsledek]
684213Mgr. Jaroslava Zavázalová, Ph.D.Vosáhlová, Jana, Borem dopované diamantové elektrody: Využití pro stanovení redukovatelných organických látek. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, 2015. [Jiný výsledek]
851413Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.Mlynář, Jakub, Název příspěvku: Similarity, Difference and Selfhood: Narrative Expression of Collective Identities in the Holocaust Survivors' Testimonies. Konference "Jews and Gentiles in East Central Europe in the 20th Century" Místo konání: Praha (FSV UK) Datum zahájení: 26.05.2014 Datum ukončení: 01.06.2014 [Jiný výsledek]
851413Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.Mlynář, Jakub, Název příspěvku: Kde je "kolektivní paměť"? Konference "Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití (střední Evropa)" Místo konání: Lichtenštejnský palác Datum zahájení: 10.10.2014 Datum ukončení: 11.10.2014 Organizátor akce: Prof. Dr. Manfred Weinberg Poznámka: http://schoolxmemory.eu [Jiný výsledek]
851413Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.Mlynář, Jakub, Název příspěvku: Language of Similarity and Difference: Speaking about Identities in Czech(oslovak) Holocaust Survivors' Testimonies. Konference "21st Annual Conference on Language, Interaction, and Social Organization (LISO)" Místo konání: University of California, Santa Barbara Datum zahájení: 30.05.2015 Datum ukončení: 31.05.2015 Organizátor akce: Anna Bax Poznámka: http://liso.ucsblinguist.org/ [Jiný výsledek]
851413Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.Mlynář, Jakub, Název příspěvku: Remembering Revenge: Narrative accounts of revenge in the Czech Holocaust survivors' testimonies. Konference :Reflections on Revenge: A conference on the culture and politics of vengeance" Místo konání: University of Leicester Datum zahájení: 04.09.2015 Datum ukončení: 04.09.2015 Organizátor akce: Sarah Hodgkinson Poznámka: http://www2.le.ac.uk/departments/criminology/research/current-projects/revenge [Jiný výsledek]
851413Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.Mlynář, Jakub, "Jacques Le Goff: Must We Divide History Into Periods?" [Recenze] Název časopisu: Historická sociologie ISSN: 1804-0616 Typ časopisu: časopis z databáze ERIH PLUS (ERIHPlus) Stát vydání časopisu: CZ Ročník časopisu: 2015 Číslo časopisu: 2 Stránkový rozsah od-do: 121-123 Počet stran článku: 3 [Jiný výsledek]
851413Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.Navrátilová, Kateřina; Slouková, Radka; Michalíková, Jana; Vrbová, Daniela; Mlynář, Jakub, "Přepis a překlad vybraných nahrávek z Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation" - zpřístupnění materiálů v Centru vizuální historie Malach při Univerzitě Karlově v Praze [Jiný výsledek]
851413Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.Mlynář, Jakub, Název příspěvku: Continuity and discontinuity of the past in the (auto)biographical narratives of the elites. Workshop "Elites in the 20th Century: Continuity or Discontinuity?" Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1 Datum zahájení: 20.11.2015 Datum ukončení: 20.11.2015 Organizátor akce: Martin Krummholz [Jiný výsledek]
851413Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.Mlynář, Jakub, Název příspěvku: Between Remembrance and Indifference: Reflection of the Shoah during the Post-War period as Narrated by the Czech Survivors. Workshop "Suppressed Historiography, Erased Memory? The Perception of the Shoah in East Central Europe during Socialist Rule" Místo konání: Hallischer Saal (Burse zur Tulpe), Universitätsring 5, Halle (Saale), Deutschland Datum zahájení: 30.11.2015 Datum ukončení: 01.12.2015 Organizátor akce: Aleksander-Brückner-Zentrum für Polenstudien, Židovské muzeum v Praze [Jiný výsledek]
913613RNDr. Jiřina Žáčková Suchanová, Ph.D.Suchanová, Jiřina, Prezentace průběžných výsledků jako součást posteru na konferenci DNA Tumour Virus Meeting - Birmingham July 2013, název posteru byl "Utilization of polyomavirus-based nanoparticles in cancer diagnostics and therapy" a autory byli J.Suchanová, H.Španielová, P.Šácha, J.Forstová [Jiný výsledek]
913613RNDr. Jiřina Žáčková Suchanová, Ph.D.Suchanová, Jiřina, Prezentace průběžných výsledků jako součást posteru na konferenci DNA Tumour Virus Meeting - Trieste July 2015, název posteru byl "Retargeting of polyomavirus virus-like particles using directed evolution methods" a autory byli J.Suchanová, J. Váňová, H.Španielová, J.Forstová [Jiný výsledek]
1404214PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D., Ph.D.Sklenář, Michal, Vývoj a proměny české katolické liturgiky v české liturgické literatuře (1772) 1852–1962. Licenciátní práce. [Jiný výsledek]
1404214PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D., Ph.D.Vopřada, David, Potvrzení o přijetí textu. [Jiný výsledek]
1564214Mgr. Daniela HannováDaniela Hannová, Program konference 1st MEDITERRANEAN INTERDISCIPLINARY FORUM ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, MIFS 2014 [Jiný výsledek]
172915Mgr. Tomáš Gergelits, Ph.D.Gergelits, Tomáš, konferenční příspěvek, 29.10.2015, SIAM Conference on Applied Linear Algebra, Atlanta, USA. Interpretation of algebraic preconditioning as transformation of the discretization basis [Jiný výsledek]
172915Mgr. Tomáš Gergelits, Ph.D.Papež, Jan, konferenční příspěvek, 30.10.2015, SIAM Conference on Applied Linear Algebra, Atlanta, USA. Bounds on algebraic, discretization, and total numerical errors for linear diffusion PDEs [Jiný výsledek]
172915Mgr. Tomáš Gergelits, Ph.D.Papež, Jan, konferenční příspěvek, 24. 6. 2015, 26th Biennial Conference on Numerical Analysis, Glasgow, Skotsko, Interpretation of the algebraic error in numerical solution of PDEs [Jiný výsledek]
172915Mgr. Tomáš Gergelits, Ph.D.Gergelits, Tomáš, příspěvek na letní škole, 23. 6. 2015, CIME Summer School 2015, Cetraro, Itálie. Properties of the CG method in finite precision computations [Jiný výsledek]
278015Mgr. Vít PrchalPrchal Vít, Vyskočil Vlastimil, Barek Jiří, Abstrakt a přednáška z konference "XX Meeting of the Portuguese Electrochemical Society", konané 21. - 23. října 2015 ve městě Braga, Portugalsko. [Jiný výsledek]
203815ICLic. Mgr. Eva Vybíralová, Ph.D.Vybíralová, Eva, Program konferencí [Jiný výsledek]
98215RNDr. Jan Blecha, Ph.D.plakátové sdělení, Prezentace posteru na mezinárodních konferencích zaměřených na mitochondrie [Jiný výsledek]
1448514Mgr. Jan Štundl, Ph.D.Pospíšilová, Anna; Štundl, Jan; Minařík, Martin; Gela, David; Černý, Robert, Poster na konferenci IAFSB2015 (Tavira, Portugalsko) [Jiný výsledek]
1448514Mgr. Jan Štundl, Ph.D.Štundl, Jan; Dobiášová, Barbora; Minařík, Martin; Černý, Robert, Prezentace na Zoologických dnech 2015 [Jiný výsledek]
1448514Mgr. Jan Štundl, Ph.D.Pospíšilová, Anna, Diplomová práce [Jiný výsledek]
1448514Mgr. Jan Štundl, Ph.D.Pospíšilová, Anna; Štundl, Jan; Kralovič, Martin; Macháčová, Simona; Gela, David; Černý, Robert, Poster na konferenci Zoologické Dny 2015 [Jiný výsledek]
1448514Mgr. Jan Štundl, Ph.D.Štundl, Jan; Gela, David; Černý, Robert, Poster na IAFSB 2015 (Tavira, Portugalsko) [Jiný výsledek]
390213Mgr. Lucia Motlová, Ph.D.Motlová Lucia, Bumba Ladislav, Fišer Radovan , "The structure of anticipated folding core of the RTX-proteins"; The 3rd Prato Conference on Pore Forming Proteins 2015, 11-14.5.2015 na Monash University Prato Centre v Prato, Itálie. Prezentace výsledků plakátovým sdělením. [Jiný výsledek]
390213Mgr. Lucia Motlová, Ph.D.Bumba Ladislav, Masin Jiri, Macek Pavel, Wald Tomas, Motlova Lucia, Bibova Ilona, Klimova Nela, Bednarova Lucie, Veverka Vaclav, Kachala Michael, Svergun Dmitri I., Barinka Cyril, Sebo Peter, Calcium-Driven Folding of RTX Domain b-Rolls Ratchets Translocation of RTX Proteins through Type I Secretion Ducts, Molecular Cell (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.molcel.2016.03.018. Pracovní verze manuskriptu. [Jiný výsledek]
1598214RNDr. Jan Ponert, Ph.D.Ponert, Jan; Vosolsobě, Stanislav; Čiháková, Klára; Lipavská, Helena, Prezentace přednášky "Orchids utilize trehalose from mycorrhizal fungi by the action of trehalase" na konferenci "TORC15: International Conference on Temperate Orchids Research & Conservation", Vathi, Samos, Řecko, 13.4. - 19.4.2015. [Jiný výsledek]
1598214RNDr. Jan Ponert, Ph.D.Ponert, Jan; Vosolsobě, Stanislav; Čiháková, Klára; Lipavská, Helena, prezentace plakátu (posteru) "Orchids utilize trehalose from mycorrhizal fungi by the action of trehalase" na konferenci "36th New Phytologist Symposium: Cell biology at the plant–microbe interface", Mnichov, Německo, 29.11. - 1.12.2015. [Jiný výsledek]
3815Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D.Svatošová, Zuzana, Poster: Gender ve výtvarné výchově. Prezentovaný na domácí konferenci Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy – reflexe kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání. (Kvv PedF UP Olomouc a Česká sekce INSEA, 1.- 2.prosince 2015) [Jiný výsledek]
3815Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D.Svatošová, Zuzana, Poster: Gender in Art Education. Prezentovaný na mezinárodní konferenci Risks and Opportunities for Visual Arts Education in Europe (evropský kongres INSEA, Lisabon, 9. 7. – 10. 7. 2015( [Jiný výsledek]
188115RNDr. Jaroslav Valenta, Ph.D.Valenta Jaroslav, Poster na konferenci CCFES2015, Krakov, Magnetism and its suppression in CeCo0.715Si2.285 Hlavní řešitel se v průběhu několika let podílí na výzkumu necentrosymetrických Ce sloučenin, jež souvisí s tématem tohoto grantu. V rámci výzkumu sloučenin CeTX3, kde T značí Co a X značí Si, který je problematikou stejný tomuto projektu, byla připravena nová sloučenina CeCo0.715Si2.285 , jejíž vlastnosti hlavní řešitel prezentoval na konferenci CCFES2015. [Jiný výsledek]
188115RNDr. Jaroslav Valenta, Ph.D.Valenta Jaroslav, Účast na konference Joint AIRAPT-25 and EHPRG-53, Madrid. V rámci prezentace na této konferenci byly diskutovány problematiky měření AC-magnetické susceptibility pod vysokým tlakem s použitím Bridgmanových cel. Diskuze probíhala s odborníky v oboru vysokotlakých technik. [Jiný výsledek]
364313JUDr. Andrea Beranová, Ph.D.Beranová, Andrea, Potvrzení o přijetí publikace v nakladatelství Leges [Jiný výsledek]
364313JUDr. Andrea Beranová, Ph.D.Beranová, Andrea, Adhezní řízení z pohledu práva EU. Praha, 2015. 22 s. Studentská vědecká a odborná činnost (obhájená). Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního práva. [Jiný výsledek]
1216313Mgr. Klára FiedlerováFIEDLEROVÁ, Klára, SÝKORA, Luděk, (2016) Everyday Conviviality in the Emerging Multicultural Neighborhood: Insights from a Postsocialist City. - manuskript v recenzním řízení. Manuksript obsahuje poděkování GAUKu. [Jiný výsledek]
1216313Mgr. Klára FiedlerováFIEDLEROVÁ, Klára, TRLIFAJOVÁ, Lucie, (2015) Karlovy Vary – město, kde každý chytrý Čech má svého Rusa. časopis Já du. Goethe institut. [Jiný výsledek]
1216313Mgr. Klára FiedlerováSÝKORA Luděk, FIEDLEROVÁ, Klára, FREIDINGEROVÁ, Tereza, SVOBODOVÁ, Andrea, ČERMÁKOVÁ, Dana , (2016): Soužití v městské čtvrti: majorita a Vietnamci v Praze-Libuši. Sociologický časopis. – přijato V článku bude přiřazeno poděkování projektu GAUK. Kopie začátku emailu obsahující potvrzení přijetí článku: From: Ondrej Cisar [mailto:ondrej.cisar@soc.cas.cz] Sent: Monday, February 29, 2016 6:03 PM To: Luděk Sýkora <sykora@natur.cuni.cz>; nikola.pflegerova <nikola.pflegerova@soc.cas.cz> Vazeny pan kolego, vas text prosel uspesne druhym kolem rec. rizeni a bude navrzen redakcni rade k publikaci. ..... Srdecne, O. Cisar [Jiný výsledek]
126313Mgr. Ladislav Peška, Ph.D.Marussy, Krystof; Peska, Ladislav; Buza, Krisztian, Konferenční příspěvek: Recommendations of Unique Items Based on Bipartite Graphs, 9th Japanese-Hungarian Symposium on Discrete Mathematics and Its Applications [Jiný výsledek]
126313Mgr. Ladislav Peška, Ph.D.Peška, Ladislav, Disertační práce: Recommender systems - methods, models, experiments, MFF UK, 2015 [Jiný výsledek]
678214Ing. Branislav Žúdel, M.A., Ph.D.Žúdel, Branislav, Branislav ŽÚDEL: HOW MUCH DID WE INHERIT? SOCIAL NORMS AS A LEGACY OF SOCIALISM Discussion Paper No. 2015 – 238 October 2015 [Jiný výsledek]
368715Mgr. Jan Vodička NovákNovak, Jan, Willingness to pay for green electricity, diploma thesis, defended on September 2015, Institute of Economic Studies, Faculty of social sciences, Charles University in Prague [Jiný výsledek]
110213RNDr. Tereza Krchová, Ph.D.Krchová, Tereza; Kotek, Jan; Tošner, Zdeněk; Jirák, Daniel; Gálisová, Andrea; Hermann, Petr; Lukeš, Ivan, Poster prezentovaný konferenci EUFEN4 (European F-Element Network), Lisabon, Portugalsko, 11.–12. dubna, 2015. poster: Ln(III)-DOTA-like Complexes with Pendant Diamine as pH-responsive PARACEST Contrast Agents for MRI [Jiný výsledek]
110213RNDr. Tereza Krchová, Ph.D.Krchová, Tereza; Blahut, Jan; Císařová, Ivana; Kotek, Jan, Poster prezentovaný na 67. Sjezdu chemiků, Starý Smokovec, Slovensko, 7.–11. září, 2015. poster: Lanthanide(III)-DOTA-like Complexes with Pendant Aminophosphonate as new PARACEST Contrast Agents for MRI (udělena IUPAC Poster Prize) [Jiný výsledek]
110213RNDr. Tereza Krchová, Ph.D.Krchová, Tereza, Přednáška na soutěži mladých pracovníků v anorganické chemii, Ústav Anorganické chemie AV ČR, Řež, 5. listopadu 2015 (1. cena) [Jiný výsledek]
174214RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.Tumajer, Jan, Prezentace na 26th European Dendroecological Fieldweek (Zawoja, Polsko) s příspěvkem "Impact of droughts, floods and underground water level fluctuations on VLA and TRW of floodplain Quercus sp." [Jiný výsledek]
174214RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.Tumajer, Jan, Prezentace na konferenci TRACE 2015 (Sevilla, Španělsko) s příspěvkem "Testing the potential of vessel lumen area changes in Betula pendula (Roth.) for reconstruction of rockfall events". [Jiný výsledek]
1766314Mgr. Michaela PovolnáPovolná, Michaela, Přednáška v anglickém jazyce v rámci cyklu přednášek pořádaných Centrem zdravotnického práva PF UK pro studenty kurzu LLM - Human Rights, Medicine and the Law. Název přednášky: Healthcare Rationing (aktualizovaná powerpointová prezentace je vložena do systému). [Jiný výsledek]
1766314Mgr. Michaela PovolnáŠustek, Petr, Povolná, Michaela, V návaznosti na předchozí články byl připraven shrnující článek v anglickém jazyce s názvem “Right to healthcare, sustainability of the insurance system and the situation in the Czech Republic”, jenž byl v prosinci 2015 přijat k publikaci v zahraničním odborném časopise Espaco Juridico Journal of Law. [Jiný výsledek]
1766314Mgr. Michaela PovolnáPovolná, Michaela, Hlaváček, Karel, Přednáška v rámci cyklu přednášek pořádaných Centrem zdravotnického práva PF UK. Téma přednášky: K problematice preskripčních limitů (prezentace byla vložena do systému) [Jiný výsledek]
1280214Mgr. Veronika PetruškováBenešová, Veronika; Kinterová, Veronika; Kaňka, Jiří; Toralová, Tereza, Prezentace výsledků na konferenci Ovarian Club VI: It´s all about energy: What more can we do to imporve pregnancy success rates?, Barcelona, Španělsko, 14.-15.11.2015. - poster [Jiný výsledek]
1280214Mgr. Veronika PetruškováBenešová, Veronika, Zdůvodnění převodu nevyčerpaných peněz z cestovného na ostatní neinvestiční náklady. [Jiný výsledek]
267715ThLic. Mgr. et Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D.Tomáš Matějec, přednáška "Písmo svaté očima barokního intelektuála", konaná dne 10. března 2016 na Katolické teologické fakultě UK [Jiný výsledek]
430214RNDr. Andrea Strejcová, Ph.D.Vyskočil, Vlastimil; Jurečková, Zuzana; Hájková, Andrea, 20th Meeting of the Portuguese Electrochemical Society, Braga, Portugalsko, 21.–23.10.2015. Příspěvek ve formě prezentace: Novel Electrochemical Biosensors for Detection of DNA Damage Caused by Hydroxyl Radicals. [Jiný výsledek]
430214RNDr. Andrea Strejcová, Ph.D.Jurečková, Zuzana, Diplomová práce: Detekce oxidačního stresu pomocí elektrochemických DNA biosenzorů. [Jiný výsledek]
430214RNDr. Andrea Strejcová, Ph.D.Hájková, Andrea; Vyskočil, Vlastimil; Iffelsberger, Christian; Matysik, Frank-Michael, 18th edition of EuroAnalysis, the European Conference on Analytical Chemistry, Bordeaux, Francie, 6.9.2015 – 10.9.2015. Příspěvek ve formě posteru: Characterization a new electrochemical DNA biosensor using scanning electrochemical microscopy. [Jiný výsledek]
430214RNDr. Andrea Strejcová, Ph.D.Vyskočil, Vlastimil; Blašková, Marta; Hájková, Andrea, 4th International Conference on Bio-Sensing technology, Lisabon, Portugalsko, 10.5.2015 – 13.5.2015. Příspěvek ve formě posteru: Voltammetric Determination of Anthracene and Investigation of Its Interaction with DNA Using a Simple Label Free DNA Biosensor. [Jiný výsledek]
430214RNDr. Andrea Strejcová, Ph.D.Hájková, Andrea; Barek, Jiři; Vyskočil, Vlastimil, 15. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, Brno, Česká republika, 26.5.2015 – 27.5.2015. Příspěvěk ve formě posteru: Voltammetric Determination of DNA Damage Caused by 2-Aminofluorene and Its Metabolite 2-Acetylaminofluorene. [Jiný výsledek]
430214RNDr. Andrea Strejcová, Ph.D.Vyskočil, Vlastimil; Hájková, Andrea; Blašková, Marta; Jurečková, Zuzana; Iffelsberger, Christian; Matysik, Frank-Michael, 17th Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry, Saint-Malo, Francie, 31.5.2015 – 3.6.2015. Příspěvek ve formě posteru: Complex Electrochemical Detection of Damage to DNA Using Simple Label- Free DNA Biosensors. [Jiný výsledek]
430214RNDr. Andrea Strejcová, Ph.D.Vyskočil, Vlastimil; Krejčová, Zuzana; Stávková, Klára; Hájková, Andrea, 9th International Conference on Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications, Kalamata, Řecko, 20.9.2015 – 24.9.2015. Příspěvek ve formě prezentace: How alive can electrochemical DNA biosensors be? [Jiný výsledek]
430214RNDr. Andrea Strejcová, Ph.D.Hájková, Andrea; Vyskočil, Vlastimil; Barek, Jiří, Proceedings of the 11th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’, Praha, Česká republika, 22.9.2015 – 23.9.2015, Katalogizace v knize – Národní knihovna (Eds: K. Nesměrák, ISBN), Praha 2015. Příspěvěk ve formě prezentace: Simple Electrochemical DNA Biosensor for Detection of DNA Damage Induced by Hydroxyl Radicals. [Jiný výsledek]
956213Mgr. Ing. Daniel Hadraba, Ph.D.Hadraba Daniel, Lopot Frantisek, Suchy Tomas, Moravek Martin, Bacakova Marketa, Zaloudkova Margit, Ameloot Marcel, Jelen Karel, The response of nanofibrous PLA mats to mechanical stress, poster presentation at IMC Prague, 2014. [Jiný výsledek]
956213Mgr. Ing. Daniel Hadraba, Ph.D.Hadraba Daniel, Lopot Frantisek, Peasen Rik, Ameloot Marcel, Jelen Karel, Biomechanics and label-free imaging of connective tissue, poster presentation at Nano-Spectroscopy & Bio-Imaging, Photonex, United Kingdom, 2015. [Jiný výsledek]
956213Mgr. Ing. Daniel Hadraba, Ph.D.Hadraba Daniel, Janacek Jiri, Lopot Frantisek, Filova Eva, Burdikova Zuzana, Fanta Ondrej, Amler Evzen, Jelen Karel, The use of nonlinear optical methods in combination with tensile testing of cennective tissue in respect to ageing, poster presentation at ISB Brasil, 2013. [Jiný výsledek]
956213Mgr. Ing. Daniel Hadraba, Ph.D.Hadraba Daniel, Vesely Jan, Chlup Hynek, Lopot Frantisek, Fanta Ondrej, Burdikova Zuzana, Jelen Karel, Label free optical methods for evaluation of mechanically exposed proteins in vein, oral presentation at Focus on Microscopy, Maastricht, 2013. [Jiný výsledek]
277215Mgr. Tomáš JanekJanek, Tomáš, "Production and distribution of Roman building terracotta in the area of Vindobona" - príspevok prezentovaný ako predbežný výstup z grantu na Conference on Roman Brick and Tile, Ghent 4.-6. 12. 2015 [Jiný výsledek]
277215Mgr. Tomáš JanekJanek, Tomáš, "Morphometry of Roman building terracotta" príspevok odprezentovaný ako predbežný výstup z grantu na CAA Visegrad 28. -30. 5. 2015, Cieszyn [Jiný výsledek]
277215Mgr. Tomáš JanekJanek, Tomáš, "Morphometry as new, promising method in the problematic of Roman building terracotta" - príspevok odprezentovaný ako predbežný výstup z grantu v rámci session "Building material" XIII International Limes Congress Ingolstadt 12.-23. September 2015 (príspevok bude publikovaný v rámci proceedings) [Jiný výsledek]
248214Mgr. Bc. Helena ÖzörencikHelena Özörencik, Abstrakt The standardization of Bosnian language between micro and macro [Jiný výsledek]
248214Mgr. Bc. Helena ÖzörencikHelena Özörencik, Prezentace Jak se dělá standardní jazyk - faktory standardizace bosenštiny [Jiný výsledek]
248214Mgr. Bc. Helena ÖzörencikHelena Özörencik, ABSTRAKT Codification as linguistic and social phenomenon [Jiný výsledek]
802214MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Nováková, Michaela, Žaliová, Markéta, Froňková, Eva, Wlodarski, Marcin, Janda, Aleš, Suková, Martina, Zemanová, Zuzana, Campr, Vít, Zapletal, Ondřej, Kuhn, Tomáš, Pospíšilová, Dagmar, Lejhancová, Kateřina, Vodičková, Elena, Trka, Jan, Starý, Jan, Hrušák, Ondřej, Mejstříková, Ester, GATA-2 deficiency in children in the Czech Repulic: Flow cytometry findings and prevalence within myelodysplastic syndrome (posterové sdělení s ústní prezentací, 7th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes, JMML and Bone Marrow Failure Syndromes, 1-3.10.2015, Aarhus, Dánsko) [Jiný výsledek]
802214MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Mejstříková, Ester, Nováková, Michaela, Votava, Tomáš, Smíšek, Petr, Froňková, Eva, Kanderová, Veronika, Starý, Jan, Hrušák, Ondřej, Eosinophilia driven by abnormal T lymphoid population in childhood. Role of flow cytometry in diagnostic algorithm (posterové sdělení, 7th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes, JMML and Bone Marrow Failure Syndromes, 1-3.10.2015, Aarhus, Dánsko) [Jiný výsledek]
802214MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Nováková, Michaela, Žaliová, Markéta, Froňková, Eva, Wlodarski, Marcin, Janda, Aleš, Suková, Martina, Zemanová, Zuzana, Campr, Vít, Zapletal, Ondřej, Kuhn, Tomáš, Pospíšilová, Dagmar, Lejhancová, Kateřina, Vodičková, Elena, Trka, Jan, Starý, Jan, Hrušák, Ondřej, Mejstříková, Ester, Prevalence mutace v transkripčním faktoru GATA-2 u dětí s myelodysplastickým syndromem v České republice (posterové sdělení, konference XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 31.5.-2.6.2015, Olomouc) [Jiný výsledek]
914613MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Dobiasova, Alena, Fiser, Karel, Slamova, Lucie, Starkova, Julia, Fronkova, Eva, Kubricanova-Zaliova, Marketa, Polgarova, Kamila, Figueroa, Maria, Kalina, Tomas, Zuna, Jan, Trka, Jan, Stary, Jan, Hrusak, Ondrej, Mejstrikova, Ester , Genome-wide molecular characterization of BCP-ALL with the switch towards monocytic lineage (vyzvaná přednáška, 7th Midsummer Meeting on Pediatric Hematology, Oncology and Stem Cell Transplantation, 19-21.6.2015, Liberec, Česká republika) [Jiný výsledek]
914613MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Dobiasova, Alena, Fiser, Karel, Slamova, Lucie, Starkova, Julia, Fronkova, Eva, Zaliova, Marketa, Polgarova, Kamila, Figueroa, Maria, Kalina, Tomas, Zuna, Jan, Trka, Jan, Stary, Jan, Hrusak, Ondrej, Mejstrikova, Ester, Molecular background of BCP-ALL cases with an early switch to monocytic lineage (přednáška, XXIX. Olomoucké dny s mezinárodní účastí&8th Symposium on Advances in Molecular Hematology, 31.5.-2.6.2015, Olomouc, Česká republika) [Jiný výsledek]
914613MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Dobiášová, Alena, Hrušák, Ondřej, Mejstříková, Ester, Fišer, Karel, Detection and molecular characterisation of leukemic cell populations from BCP-ALL with switch towards monocytic lineage (posterové sdělení, V4 International Conference Analytical Cytometry VIII, 3-6.10.2015, Olomouc, Česká republika) [Jiný výsledek]
802214MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Nováková, Michaela, Mejstříková, Ester, GATA-2 deficiency in children: overview and report from Czech Republic (edukační přednáška, 7th Midsummer Meeting on Pediatric Hematology, Oncology and Stem Cell Transplantation, 19-21.6.2015, Liberec) [Jiný výsledek]
914613MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Dobiášová Alena, Nováková Michaela, Obr. 1. RNAseq exprese 2 nejvíce rozdílných genů mezi swALL a BCP-ALL a 4 genů liniových markerů (CD19, CD34, CD14, CD33), u kterých pozorujeme změnu exprese na proteinové úrovni [Jiný výsledek]
914613MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Dobiášová Alena, Nováková Michaela, Obr. 2. Porovnání celogenomových sekvenačních metod s klasickými laboratorními metodamy. eRRBS - klasické bisulfitové sekvenování, RNAseq - qPCR. [Jiný výsledek]
802214MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Nováková, Michaela, Žaliová, Markéta, Froňková, Eva, Wlodarski, Marcin, Janda, Aleš, Suková, Martina, Zemanová, Zuzana, Campr, Vít, Zapletal, Ondřej, Kuhn, Tomáš, Pospíšilová, Dagmar, Lejhancová, Kateřina, Vodičková, Elena, Trka, Jan, Starý, Jan, Hrušák, Ondřej, Mejstříková, Ester, GATA-2 deficit u dětí v České republice: cytometrické nálezy a prevalence v rámci MDS (přednáška, XVII. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou, 24-27.9.2015, Bratislava, Slovenská republika) [Jiný výsledek]
802214MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Nováková, Michaela, Žaliová, Markéta, Froňková, Eva, Wlodarski, Marcin, Janda, Aleš, Suková, Martina, Zemanová, Zuzana, Campr, Vít, Zapletal, Ondřej, Kuhn, Tomáš, Pospíšilová, Dagmar, Lejhancová, Kateřina, Vodičková, Elena, Trka, Jan, Starý, Jan, Hrušák, Ondřej, Mejstříková, Ester, The prevalence of GATA-2 mutation among pediatric patients with myelodysplastic syndrome in Czech Republic (posterové sdělení, 20th Congress of the European Hematology Association, 11-14.6.2015, Vídeň, Rakousko) [Jiný výsledek]
670213Mgr. Kristýna ŠemberováŠemberová, Kristýna, poster konference [Jiný výsledek]
1222213Mgr. Kamila Stloukalová, Ph.D.Stloukalová, Kamila, Článek Transitio ad plebem vložený v českém jazyce, který je nyní překládán do angličtiny a ruštiny a bude publikován v časopise Ius antiquum. [Jiný výsledek]
1222213Mgr. Kamila Stloukalová, Ph.D.Stloukalová, Kamila, Článek "Odpovědnost otce rodiny za zachování familie" bude publikován v recenzovaném časopise v roce 2016. [Jiný výsledek]
1222213Mgr. Kamila Stloukalová, Ph.D.Stloukalová, Kamila, Příspěvek "Noxální ručení aneb kolik mancipací syna provést?" přednesený na konferenci SIHDA v Istanbulu, zaslaný na žádost profesorům z univerzit v Číně a Chile (v angličtině a italštině). V současné době čeká na potvrzení k případné publikaci v některém z těchto států. Pokud nebude publikován tam, autorka jej poskytne k publikaci recenzovanému časopisu. [Jiný výsledek]
76213RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.Klicpera, Milan, Sepsání disertační práce hlavního řešitele úzce spjaté s tématem projektu. Název: Electron properties of the substituted cerium compounds [Jiný výsledek]
1896314Mgr. et Mgr. Tereza Blažková, Ph.D.Blažková Tereza, Prezentace příspěvku "THE ŠUMAVA MOUNTAIN WOODLANDS: TRANSFORMATION DUE TO THE HUMAN INTERACTION (NOT ONLY IN 19TH CENTURY)" a posteru "THE SYSTEM OF WATER CANAL AND DAMS IN WOODLANDS OF ŠUMAVA MOUNTAINS FOR TRANSPORT OF TIMBER WOOD IN 19TH CENTURY" Na mezinárodní konferenci "21st Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Glasgow, 2015", od 2. do 5. září 2015 ve Velké Británii. Přikládám poster, prezentaci i program a knihu abstraktů [Jiný výsledek]
1896314Mgr. et Mgr. Tereza Blažková, Ph.D.Blažková Tereza, Poster "TRANSFORMATIONS OF THE ŠUMAVA MOUNTAIN LANDSCAPE (SW CZECH REPUBLIC): TESTYMONY OF THE 19TH CENTURY TIMBER TRADE AND LUMBERMAN SETTLEMENT" Na mezinárodní konferenci "Biennial Conference of the Finnish Anthropological Society 2015 - Landscapes, sociality and materiality" v Helsinách, 21.–22. října 2015. Přikládám program, knihu abstraktů a poster. [Jiný výsledek]
1896314Mgr. et Mgr. Tereza Blažková, Ph.D.Blažková Tereza, Poster "Transformation of the Šumava Mountain Landscape: The 19th Century Timber Trade and Lumberman Settlement" na mezinárodní konferenci "11. Conference of Environmental Archaeology 2015", od 9. do 11. února 2015 v Českých Budějovicích, JČU Přikládám PDF s programem konference a s posterem s dedikací GAUK a FHS. [Jiný výsledek]
44214MUDr. Alžběta Fíková, Ph.D.Mifková Alžběta, Průběžné výsledky z roku 2015. [Jiný výsledek]
1114213MUDr. Pavel Hála, Ph.D.Hála Pavel, Přednáška, České fyziologické dny, 2016, České Budějovice Název: HEMODYNAMIKA CHRONICKY SELHÁVAJÍCÍ LEVÉ KOMORY PŘI PRŮTOKU VA ECMO [Jiný výsledek]
1114213MUDr. Pavel Hála, Ph.D.Hála Pavel, Originální článek, publikován v Physiological Research, 2016. Název: Regional Tissue Oximetry Reflects Changes in Arterial Flow in Porcine Chronic Heart Failure Treated with Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation [Jiný výsledek]
1114213MUDr. Pavel Hála, Ph.D.Hála Pavel, Originální práce, ve fázi zpracování dat. Určeno k publikaci v roce 2016. Název: Increasing venoarterial extracorporeal membrane oxygenation flow puts higher demands on left ventricular work in a porcine model of chronic heart failure [Jiný výsledek]
592513Mgr. Tomáš Vendl, Ph.D.Vendl, Tomáš, Šípek, Petr, Immature stages of the giants: morphology and growth characteristics of Goliathus Lamarck, 1801 larvae (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae) indicate a predatory way of life - článek v recenzním řízení [Jiný výsledek]
592513Mgr. Tomáš Vendl, Ph.D.Vendl, Tomáš, Kratochvíl, Lukáš, Šípek, Petr, Ontogeny of sexual size dimorphism in the hornless rose chafer (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae: Pachnoda marginata) - článek v recenzním řízení [Jiný výsledek]
188915PhDr. Mgr. Ján Palguta, Ph.D.Palguta, Jan , CERGE-EI Working paper #549: Political Rent-Seeking in Public Procurement: Evidence from the Entry of Political Challengers at Electoral Thresholds [Jiný výsledek]
1470414RNDr. Martina Borčinová, Ph.D.Klíčník, Simon; Kyslík, Pavel, Téma: Konstrukce a screening metagenomické knihovny půd zasažených xenobiotiky Typ výstupu: Individualní studie (rozsah 43 stran) Typ publikace: Středoškolská odborná soutěž (SOČ) Popis: SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované od ledna 2014 Národním istitutem pro další vzdělávání je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. [Jiný výsledek]
1470414RNDr. Martina Borčinová, Ph.D.Pitkina, Anastasiya, Diplomová práce - Mikrobiální společenstva a metagenom průmyslově znečištěných půd: výskyt genů kódujících AEH Status: obhájeno (výborně) Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Biologie Studijní obor: Genetika, molekulární biologie a virologie [Jiný výsledek]
84314RNDr. Jarmila VargováVargová, Jarmila, Výsledky (příloha závěrečné zprávy). [Jiný výsledek]
84314RNDr. Jarmila VargováStopka, Tomáš; Vargová, Karin; Kulvait, Vojtěch; Vargová, Jarmila; Dusílková, Nina; Jonášová, Anna, ASXL1, TET2, DNMT3A and TP53 GENE MUTATIONS IN AZACITIDINE-TREATED MDS PATIENTS ASSOCIATE WITH ADVERSE PROGNOSIS. Spolupráce na posteru prezentovaném ve Washington, D.C. (USA) na 13. mezinárodním sympoziu o myelodysplastickém syndromu. [Jiný výsledek]
84314RNDr. Jarmila VargováStopka, Tomáš; Vargová, Karin; Kulvait, Vojtěch; Vargová, Jarmila; Dusílková, Nina; Minařík, Ľubomír; Polgárová, Kamila; Jonášová, Anna, TRACKING THE SOMATIC MUTATIONS IN AZACITIDINE-TREATED MDS PATIENTS DOCUMENTS CLONAL DEVELOPMENT AND AZA RESPONSIVENESS. Spolupráce na posteru prezentovaném na konferenci American Society of Hematology - ASH 2015 v Orlandu, USA. [Jiný výsledek]
604313RNDr. Štěpánka Hrdá, Ph.D.Soukal, Petr; Hrdá, Štěpánka; Karnkowska, Anna; Szabová,Jana; Hroudová, Miluše; Vlček, Čestmír; Hampl, Vladimír, Transcriptome of Rhabdomonas costata and the testing of “plastid-late” hypothesis for the euglenid plastid origin Poster - ICOP XIV 2013 Canada [Jiný výsledek]
604313RNDr. Štěpánka Hrdá, Ph.D.Hrdá, Štěpánka; Vlček, Čestmír; Hroudová, Miluše; Hampl,Vladimír , Assembly and Annotation of Mitochondrial Genome of Green Alga Pyramimonas parkeae Poster - Konference 45. Jírovcovy protozoologické dny [Jiný výsledek]
604313RNDr. Štěpánka Hrdá, Ph.D.Soukal, Petr; Hrdá, Štěpánka; Karnkowska, Anna; Hroudová, Miluše; Vlček, Čestmír; Hampl, Vladimír, Gene transfer accompanying the secondary endosymbiosis of euglenid plastid. Oral presentation at Protist 2014: ISEP/ISOP meeting, Banff, Alberta, 3.-8.8.2014 and oral presentation at 45th Jírovec's Protozoological Days [Jiný výsledek]
604313RNDr. Štěpánka Hrdá, Ph.D.Soukal, Petr; Hrdá, Štěpánka; Hampl,Vladimír, Tabulka 1 a 2: Počty genů a procenta transkriptů příbuzných různým skupinám řas [Jiný výsledek]
604313RNDr. Štěpánka Hrdá, Ph.D.Soukal, Petr; Karnkowska, Anna; Hroudová, Miluše; Strnad, Hynek; Vlček, Čestmír; Hampl, Vladimír, Genomic survey of the osmotrophic euglenid Rhabdomonas costata Poster - EMBO Conference Exploring the genomic complexity and diversity of eukaryotes 17 – 22 October 2015,Sant Feliu de Guixols, Spain [Jiný výsledek]
1600214Mgr. Alžběta VazačováVazačová Alžběta, Příspěvek na konferenci Česko-polsko-slovenské seminárium v Litomyšli [Jiný výsledek]
1600214Mgr. Alžběta VazačováVazačová Alžběta, Příspěvek na ESRS konferenci v Aberdeenu ve Skotsku [Jiný výsledek]
1194213PhDr. Simona ŠustováHlaváčová, Simona, Teze dizertační práce [Jiný výsledek]
398315Mgr. Zuzana Rania BrožováHrušková, Zuzana Rania, Syntéza látek s potenciální aktivitou na CAR receptor. [Jiný výsledek]
398315Mgr. Zuzana Rania BrožováHrušková, Zuzana Rania, Poster z účasti na konferenci Frontiers in Medicinal Chemistry 2015, Antwerpy, Belgie, 14.-16. 9. 2015 [Jiný výsledek]
398315Mgr. Zuzana Rania BrožováHrušková, Zuzana Rania, Článek [Jiný výsledek]
1072313Mgr. Iva Jančíková, Ph.D.Jančíková, Iva, Článek s názvem "Similarities and differences in transport activity of KlPdr5p and ScPdr5p using diS-C3(3) screening assay" byl odeslán do časopisu FEMS Yeast Research, manuscript ID FEMSYR-16-03-0058 [Jiný výsledek]
1606314Mgr. Barbora AntošováAntošová, Barbora, Průběžné ýsledky práce byly prezentovány formou odborného posteru na mezinárodní konferenci EMBO Conference : Genetic Control of Development and Evolution. Hlavní řešitelka je prvním autorem na tomto posteru. [Jiný výsledek]
456213Mgr. Jakub Zahumenský, Ph.D.Zahumenský, Jakub; Drietomská, Andrea; Sigler, Karel; Hlaváček, Otakar; Plášek, Jaromír; Gášková, Dana, Poster na konferenci 31st Small Meeting on Yeast Transport and Energetics v Antalyi, v Turecku, 2013: "Complex regulation of the yeast membrane potential in response to CCCP-induced depolarization and cell acidification" [Jiný výsledek]
456213Mgr. Jakub Zahumenský, Ph.D.Zahumenský, Jakub; Drietomská, Andrea; Švenkrtová, Andrea; Hlaváček, Otakar; Hendrych, Tomáš; Plášek, Jaromír; Sigler, Karel; Gášková, Dana, Orální prezentace na konferenci 33rd Small Meeting on Yeast Transport and Energetics v Lisabonu, v Portugalsku, 2015: "Comparison of Tok1p and Pma1p roles in membrane potential maintenance of fermenting and respiring S. cerevisiae cells challenged with chemically induced acidification and depolarization" [Jiný výsledek]
456213Mgr. Jakub Zahumenský, Ph.D.Zahumenský, Jakub; Drietomská, Andrea; Švenkrtová, Andrea; Hlaváček, Otakar; Plášek, Jaromír; Sigler, Karel; Gášková, Dana, Orální prezentace na konferenci 32nd Small Meeting on Yeast Transport and Energetics v Montrealu, v Kanadě, 2014: "In vivo monitoring of membrane potential changes in yeast under CCCP-induced stress: the respective roles of Tok1p and H+-ATPase" poznámka: pôvodní název přednášky "H+-ATPase activation and Tok1p channel opening work in synergy to restore yeast plasma membrane potential under CCCP-induced stress" byl upraven po přijetí abstraktu z důvodu námitek ohledně "synergie" [Jiný výsledek]
456213Mgr. Jakub Zahumenský, Ph.D.Jančíková, Iva; Zahumenský, Jakub; Plášek, Jaromír; Gbelská, Yvetta; Gášková, Dana, Odeslán rukopis článku do recenzního řízení časopisu FEMS Yeast Research (IF=2.818) "Similarities and differences in transport activity of KlPdr5p and ScPdr5p using diS-C3(3) diagnostic assay". (Manuscript ID FEMSYR-16-03-0058) Článek výrazným způsobem přispíva k charakterizaci vazebné kapsy membránového transportéru Pdr5p kvasinek Saccharomyces cerevisiae a Kluyveromyces lactis a porovnává její odlišnosti a podobnosti u těchto dvou kvasinkových druhů. [Jiný výsledek]
588314Mgr. Tomáš Křehlík, Ph.D.Hanus, Luboš; Vácha, Lukáš, Paper "Business cycle synchronization of the Visegrad Four and the European Union" was published within IES WP and is currently in resubmission process. [Jiný výsledek]
588314Mgr. Tomáš Křehlík, Ph.D.Baruník, Jozef; Křehlík, Tomáš, Paper Coupling high-frequency data with nonlinear models in multiple-step-ahead forecasting of energy markets' volatility is currently submitted and due for review in Expert Systems with Applications. [Jiný výsledek]
588314Mgr. Tomáš Křehlík, Ph.D.Baruník, Jozef; Křehlík, Tomáš, Paper Measuring the frequency dynamics of financial and macroeconomic connectedness is currently due for revision and resubmission. [Jiný výsledek]
250215Mgr. Ondřej Lhotka, Ph.D.Lhotka, Ondřej; Kyselý, Jan, Přednáška s názvem "Heat waves over Central Europe in regional climate models: evaluation and future projections" na výroční konferenci EMS v Sofii. [Jiný výsledek]
480613Mgr. Paulína Valušková, Ph.D.Krizova, Iva; Valuskova, Paulina; Farar, Vladimir and Myslivecek Jaromir, M4 muscarinic receptors regulate locomotor activity biorhythm but not temperature biorhythm. Abstract in Acta Physiologica 215, S9-O2, 39, 2015. [Jiný výsledek]
480613Mgr. Paulína Valušková, Ph.D.Valuskova, Paulina; Farar, Vladimir; Janisova, Katerina; Ondicova, Katarina; Mravec, Boris; Kvetnansky, Richard and Myslivecek, Jaromir, Brain region-specific effects of immobilization stress on cholinesterases. Manuscript submitted to European Journal of Neuroscience, 2016 [Jiný výsledek]
307015RNDr. Lukáš Taraba, Ph.D.Taraba Lukáš, poster prezentovaný na 43rd HPLC konferenci, Beijing, Čína (2015). [Jiný výsledek]
624214Mgr. Jaromír Mazák, Ph.D.Mazák, Jaromír, Vystoupení na 5. olomoucké sociologické konferenci [Jiný výsledek]
624214Mgr. Jaromír Mazák, Ph.D.Mazák, Jaromír, Vystoupení na konferenci European Sociological Association (ESA) 2015. [Jiný výsledek]
1124513Mgr. Blanka ZajacováZajacová, Blanka, Článek Students’ Epistemological Beliefs about Sciences – Results of Assigning the EBAPS Instrument in the Czech Republic, bude publikován ve sborníku konference GIREP-EPEC 2015, která se konala ve dnech 6.-10.7.2015 ve Vratislavi. [Jiný výsledek]
1124513Mgr. Blanka ZajacováZajacová, Blanka, Článek "Research of Learning Styles – Getting to Know Students’ Individualities," který bude v průběhu měsíce dubna 2016 otištěn v impaktovaném časopise The Anthropologist. Článek je již přijat do tisku (po recenzním řízení). [Jiný výsledek]
1238214RNDr. Kateřina Hátlová, Ph.D.KUČEROVÁ, S. R., Možnosti nahlížení učebnic zeměpisu: tři epistemologické přístupy současného výzkumu. Panel příspěvků na 23. sjezdu České geografické společnosti a 16. kongresu Slovenskej geografickej spoločnosti, Praha, 25. – 28. 8. 2014. [Jiný výsledek]
1238214RNDr. Kateřina Hátlová, Ph.D.NOVOTNÁ, K., KUČEROVÁ, S. R., ŠIFTA, M., HÁTLE, J., Školní učebnice jako nástroj formování obrazu krajin a regionů. Ústní prezentace na 1. slovensko-českej historickogeografickej konferencii „Krajina písmom a obrazom“, Nitra, Slovensko, 30. 10. 2014. [Jiný výsledek]
1238214RNDr. Kateřina Hátlová, Ph.D.HÁTLE, J., Hodnocení kartografického znázornění percipovaného prostoru – příklad řešení úlohy Zeměpisné olympiády. Ústní prezentacena 23. sjezdu České geografické společnosti a 16. kongresu Slovenskejgeografickej spoločnosti, Praha, 25. – 28. 8. 2014. [Jiný výsledek]
1238214RNDr. Kateřina Hátlová, Ph.D.NOVOTNÁ, K., KUČEROVÁ S. R., ŠIFTA, M., Učebnice zeměpisu jako nástroj pro formování identit regionů. Ústní prezentace na konferenci XXIII. sjezd ČGS a 16. kongres SGS. 25. - 28. 8. 2014. [Jiný výsledek]
1238214RNDr. Kateřina Hátlová, Ph.D.ŠIFTA, M., KUČEROVÁ, S. R., HÁTLE, J., NOVOTNÁ, K., Assessment of Territorial Representations in Geography Textbooks: A Tool Called ‘Topographical Names Map. Poster na 5th EUGEO Congress on the Geography of Europe. Budapest, Madařsko, 30. 8.–2. 9. 2015. [Jiný výsledek]
1238214RNDr. Kateřina Hátlová, Ph.D.HÁTLE, J., KUČEROVÁ, S. R., NOVOTNÁ, K., ŠIFTA, M., Assessment of Territorial Representations in Geography Textbooks: A Tool Called “Topographical Names Map”. Poster na mezinárodní konferenci European Conference on Educational Research, Porto, Portugalsko, 2. – 5. 9.2014. [Jiný výsledek]
1238214RNDr. Kateřina Hátlová, Ph.D.NOVOTNÁ, K., KUČEROVÁ, S. R., HÁTLE, J. , Mapa četnosti geografických jmen jako jeden z nástrojů hodnocení regionálních učebnic zeměpisu. Poster na XXII. konferenci České asociace pedagogického výzkumu, Olomouc, 8. – 10. 9. 2014. [Jiný výsledek]
1238214RNDr. Kateřina Hátlová, Ph.D.NOVOTNÁ. K., KUČEROVÁ S. R., HÁTLE, J., Kartografické hodnocení školních učebnic zeměpisu. Poster na konferenci GIS ESRI v ČR, Praha 4. – 5. 11. 2015. [Jiný výsledek]
1238214RNDr. Kateřina Hátlová, Ph.D.NOVOTNÁ, K., KUČEROVÁ, S. R., MENTLÍK, P. (2016):, Učebnice zeměpisu ve vyučovacím procesu na střední škole. Geografické rozhledy (v redakci). [Jiný výsledek]
1238214RNDr. Kateřina Hátlová, Ph.D.NOVOTNÁ, K., Geographical names frequency map as a tool of evaluation of textbook. Ústní prezentace na The NEW WAVE 6th, Přf UK v Praze, Praha, 16. – 17. 5. 2014. [Jiný výsledek]
1334614Mgr. Alena Koukalová, Ph.D.Šachl, Radek, Amaro, Mariana, Koukalová, Alena, Aydogan, Gokcan, Mikhalyov, Ilya, Humpolíčková, Jana, Hof, Martin, Plakátové sdělení FRET is a powerful tool for determination of nanodomain sizes and reveals fluid nanoregions close to the microscopic phase separation boundary prezentované na konferenci Seeing is Believing - Imaging the Processes of Life (Heidelberg, Německo) [Jiný výsledek]
1334614Mgr. Alena Koukalová, Ph.D.Koukalová, Alena, Pokorná, Šárka, Fišer, Radovan, Kopecký, Vladimír Jr., Humpolíčková, Jana, Černý, Jan, Hof, Martin, Plakátové sdělení: Membrane Activity of Pentaene Macrolide Didehydroroflamycoin Investigated on Model Lipid Bilayers prezentované na konferenci 10th European Biophysics Congress (Drážďany, Německo) [Jiný výsledek]
643912Mgr. Jan Stuchlý, Ph.D.Stuchlý Jan, Článek odeslaný do časopisu Haematologica, v současnosti v recenzním řízení [Jiný výsledek]
934213Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.Kmentová, Milena, V součinnosti s interním rozvojovým projektem Implementace nových metod a učebních materiálů v oblasti hudební výchovy do studijních programů učitelství pro mateřské školy, č. 236065-1515, vznikla sada pracovních listů Hudební činnosti v logopedické prevenci - pracovní listy pro předmět Hudební činnosti v MŠ I, II, dostupné na: http://pages.pedf.cuni.cz/khv/studium/predskolni-pedagogika-a-vychovatelstvi/ucitelstvi-pro-ms/studijni-materialy-ke-stazeni/, tiskem 80ks Obsahově úzce navazuje na experimentální metodiku použitou v projektu GA UK. [Jiný výsledek]
934213Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.Kmentová, Milena, spoluautorství v publikací: Logopedárium od A do Ž. Nakladatelství FORUM s.r.o., Praha 2015. (březen) část 7.61-7.76. ISBN 978-80-87983-02-7. [Jiný výsledek]
934213Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.Kmentová, Milena, Workshop Hudební činnosti pro děti s atypickým vývojem řeči - proběhl v rámci konference Teorie a praxe hudební výchovy IV, 12. 11. 2015 v Praze, v příloze anotace workshopu [Jiný výsledek]
934213Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.Kmentová, Milena, Témbrový a fonematický sluch předškolních dětí s atypickým vývojem řeči - odevzdaný příspěvek do recenzovaného sborníku mezinárodní vědecké studentské konference "Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech doktorských studijních programů XI" Potvrzení o přijetí příspěvku a text příspěvku v přílohách. [Jiný výsledek]
1062413Mgr. Radka Heisslerová, Ph.D.Radka Heisslerová, Rukopis studie. [Jiný výsledek]
1062413Mgr. Radka Heisslerová, Ph.D.Radka Heisslerová, Potvrzení o přijetí do tisku. [Jiný výsledek]
1262213RNDr. Martin Balko, Ph.D.Kano, Mikio and Kynčl, Jan, The hamburger theorem, odesláno do časopisu, 2015. Preprint: http://arxiv.org/abs/1503.06856. [Jiný výsledek]
1262213RNDr. Martin Balko, Ph.D.Balko, Martin and Kynčl, Jan, Bounding the pseudolinear crossing number via simulated annealing. Prodloužený abstrakt v (neformálním) sborníku Proceedings of the XVI Spanish Meeting on Computational Geometry, pages 37-40, 2015. [Jiný výsledek]
654912Mgr. Jan AndrleAndrle, Jan, Příspěvek "Modlitební knížky jako nástroj „osvícení“ lidových vrstev" přednesený na V. bienále České společnosti pro výzkum 18. stol. Osvícenství - to jsme my: Formování a vzestup drobné inteligence v 18. století pořádaném ve spolupráci s FF UK a ÚČL AV ČR 10.-12. září 2015 v Praze (program viz příloha č. 2, abstrakt příspěvku příloha č. 3, prezentace k příspěvku příloha č. 4, viz též webové stránky Společnosti: <http://www.18stoleti.cz/>). [Jiný výsledek]
822213Mgr. Vít Peřestý, Ph.D.Peřestý, Vít; Lexa, Ondrej; Holder, Robert; Jeřábek, Petr; Racek, Martin; Štípská, Pavla; Schulmann, Karel, Hacker, Bradley, Manuskript podaného článku. Metamorphic inheritance of Rheic passive margin evolution and its early Variscan overprint in the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif, Journal of Metamorphic Geology, IF 4.147 V den podání zprávy "under review." [Jiný výsledek]
235215MUDr. Marta PowellPowell, Marta, Personalizace léčby nádorových onemocnění u obézních pacientů. VII. studentská konference Výživa, potraviny a zdraví 2015. Společnost pro výživu, o. s., Výživaservis s.r.o., 3. lékařská fakulta UK, Praha a Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Praha, 2. 12. 2015, přednáška. [Jiný výsledek]
235215MUDr. Marta PowellPowell, Marta; Benková, Kamila, Oportunní infekce v pitvách HIV pacientů v období 2002-2014. Studentská vědecká konference 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 19. 5. 2015. Poster č. 17. [Jiný výsledek]
1592614RNDr. Anna Svatoňová, Ph.D.Chytilová Anna, poster na konferenci- 33rd Annual Meeting of the European Section of the ISHR; 1.7. – 4.7.2015; Bordeaux, Francie [Jiný výsledek]
1478214Mgr. Monika Šťastná, Ph.D.Horázná, Monika, poster na EMBO Workshop "Stem cell mechanobiology in development and disease" název: MSX1 gene function in intestinal stem cells and colorectal cancer [Jiný výsledek]
1874214PharmDr. Kateřina Lněničková, Ph.D.Lněničková, Kateřina, Lnenickova K., B. Szotakova, L. Skalova, H. Bartikova, A. Pakostova, The activities of conjugation enzymes in proliferating and differentiated Caco-2 cell line. XXVIII. Xenobiochemickém simpóziu. 2015, p. 33 [Jiný výsledek]
1874214PharmDr. Kateřina Lněničková, Ph.D.Lněničková, Kateřina, Lnenickova K., B. Szotakova, The effect of catechins on selected biotransformation enzymes. 2015 [Jiný výsledek]
1342214Mgr. Hana Oberpfalzerová, Ph.D.Oberpfalzerová, Hana, Ullrich, Johannes a Jeřábek, Hynek, This research aims at contributing to the debate on dealing with the past versus social forgetting. The authors study the NGO initiative “My Story” that promotes reconciliation in Bosnia through storytelling by war victims. Listeners of the stories have reported a positive attitude change while the negative impacts were minimal. Empathy seems to be the key mechanism. Some respondents advocated social forgetting. These authors sustain that this initiative can deconstruct some parts of conflict narratives and attitudes that prevent reconciliation. This is a nonviolent form of dealing with the past in a country where no truth commission will probably ever be founded and where past traumas contribute to mobilization for war instead of being truly forgotten. [Jiný výsledek]
340915RNDr. Jiří VorbaVorba, Jiří a Křivánek Jaroslav, Publikace jak byla odevzdaná do recenzního řízení konference ACM SIGGRAPH 2016 dne 18.1. 2016. [Jiný výsledek]
160315MUDr. Radek Štichhauer, Ph.D.Štichhauer Radek, Vulnerabilita a možnosti reparace peroperačního iatrogenního poškození chámovodu v experimentu Štichhauer R., Koudelka J., Ryška A., Kaška M., Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové. Prezentováno na 61. Výroční konferenci České urologické společnosti ČLK JEP- Olomouc 21.- 23.10.1015 [Jiný výsledek]
160315MUDr. Radek Štichhauer, Ph.D.Štichhauer Radek, Possibilities of lesional vas deferens repair in the experiment MUDr. Radek Štichhauer, Dept. of Pediatric Surgery, Academic Department of Surgery,Medicical Faculty, Charles University, Hradec Králové. Co-authors: J. Koudelka, K. Petkov, A. Ryška, M. Kaška. The 12th International Medical Postgraduate Conference, November 26. - 27., 2015. Hradec Králové, Czech Republic. [Jiný výsledek]
280515Mgr. Petr Polák, M.Sc., Ph.D.Polák, Petr, The productivity paradox: A Meta-analysis, submitted to Information Economics and Policy Does ICT investment result in higher productivity of firms?, accepted by Canadian International Journal of Social Science and Education - conference journal, should be printed in mid 2017 [Jiný výsledek]
674512RNDr. Tomáš Uxa, Ph.D.Uxa, Tomáš; Mida, Peter; Křížek, Marek, Large-Scale Sorted Circles and Polygons in the Northern Billefjorden, Central Svalbard: Distribution, Morphology and Development. Bude odesláno do časopisu Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography (IF2014 = 1,15) [Jiný výsledek]
674512RNDr. Tomáš Uxa, Ph.D.Uxa, Tomáš; Mida, Peter; Křížek, Marek, Distribution and Morphology of Sorted Circles and Polygons in the Northern Billefjorden, Central Svalbard. XI. International Conference on Permafrost. 20 - 24 June 2016, Potsdam, Germany. Poster [Jiný výsledek]
267915RNDr. Hana Ševčíková, Ph.D.Hana Ševčíková, Helena Lipavská, Petra Mašková, Posterová prezentace na 13. Konferenci doktorandů experimentální biologie rostliny. PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF POTATO PHOTOAUTOTROPHIC IN VITRO CULTURES. Viz. příloha. Poster byl ohodnocen mezi třemi nejlepšími postery konference. [Jiný výsledek]
66214RNDr. Zuzana Vojtěchová, Ph.D.Tachezy, Ruth, Přednáška s názvem "Comparison of the miRNA profile in HPV positive and negative tonsillar tumors and HPV-immortalised human keratinocyte clones" byla prezentována vedoucím hlavního řešitele u příležitosti "2nd BIOCEV Annual Conference" v únoru 2015. [Jiný výsledek]
66214RNDr. Zuzana Vojtěchová, Ph.D.Vojtechova, Zuzana, Poster s názvem „MiRNA expression profiles in HPV-positive and HPV-negative tonsillar tumors“ byl prezentovaný hlavním řešitelem na mezinárodní konferenci 30th International Papillomavirus Conference & Clinical and Public Health Workshops v září 2015 v Portugalsku. [Jiný výsledek]
66214RNDr. Zuzana Vojtěchová, Ph.D.Sochorova, Zuzana, Poster s názvem „Comparison of the miRNA profile in HPV-positive and HPV-negative tonsillar tumors and HPV-immortalized human keratinocyte clones“ byl prezentovaný hlavním řešitelem na mezinárodní konferenci Emerging Oncogenic Viruses 2014 v Itálii. [Jiný výsledek]
894513RNDr. Martin Ston, Ph.D.Ston, Martin, Potvrzení o vystavení na LaboExpo 2015 [Jiný výsledek]
894513RNDr. Martin Ston, Ph.D.Ston, Martin, Leták Chromservis [Jiný výsledek]
894513RNDr. Martin Ston, Ph.D.Ston, Martin, ECONOMIC FLOW MODULATOR FOR COMPREHENSIVE TWO-DIMENSIONAL GAS CHROMATOGRAPHY WITH SIMULTANEOUS FLAME IONIZATION AND QUADRUPOLE MASS SPECTROMETRIC DETECTION [Jiný výsledek]
894513RNDr. Martin Ston, Ph.D.Ston, Martin; Cabala, Radomir; Bierhanzl, Vaclav; Krajicek, Jan; Bosakova, Zuzana, Rukopis připravený k publikaci [Jiný výsledek]
894513RNDr. Martin Ston, Ph.D.Ston, Martin, Fotografie modulátoru [Jiný výsledek]
97515MUDr. Petr FáberaFábera, Petr, Sborník Workshopu Qualitas - Multioborový přístup pro pochopení mechanizmů epilepsie - Přednáška - Fábera: Vliv epileptického statu na změny v excitabilitě hipokampu [Jiný výsledek]
97515MUDr. Petr FáberaFábera, Petr, Poster z aktivní účasti na 31st International Epilepsy Congress v Istanbulu [Jiný výsledek]
97515MUDr. Petr FáberaFábera, Petr, Certifikát aktivní prezentace posteru s dílčími výsledky projektu s dedikací GAUK [Jiný výsledek]
661712Mgr. Jakub WolfWolf, Jakub, Účast na konferenci s příspěvkem k pojmům kulturního významu a hodnoty v kontextu současné filosofie, konkrétněji sémiologie. V rámci účasti na konferenci bylo uvedeno, že se jedná o výsledek řešení projektu. [Jiný výsledek]
661712Mgr. Jakub WolfWolf, Jakub, Podíl na organizaci tuzemské mezioborové konference Krajina–Komunita–Kontext, Blatná, 23. 5. 2015. Materiály ke konferenci obsahují informaci o tom, že konference navazuje na řešení projektu. [Jiný výsledek]
1130313PhDr. Magdaléna Gorčíková, Ph.D.Gorčíková, Magdaléna, Na třetí sociologické fórum International Sociological Association (Third ISA Forum of Sociology), které proběhne dnech 10-14. července 2016 v rakouské Vídni, byl přijat abstrakt příspěvku s názvem "The Impact of Socio-Cultural Background on Children's Literacy Development". Příspěvek v podobě Distributed paper (rozsah 25 NS) bude krátce ústně prezentován a rozdán účastníkům sekce RC25 (“Language and Society"). Po zapracování připomínek z konference bude článek upraven a nabídnut časopisu sekce RC25 Language, Discourse, & Society. [Jiný výsledek]
460413RNDr. Anna Malinová, Ph.D.Malinová Anna, Poster z konference "RNA 2015" (Madison, Wisconsin) [Jiný výsledek]
1682214PhDr. Jitka Lešanovská, Ph.D.Jitka Lešanovská, Laurent Weill, Does Greater Capital Hamper the Cost Efficiency of Banks?, CNB WP No. 10/2015, https://www.cnb.cz/en/research/research_publications/cnb_wp/2015/cnbwp_2015_10.html [Jiný výsledek]
236213Mgr. Zuzana Chmátalová, Ph.D.Chmátalová, Zuzana, Chmátalová Z., Skoumalová A., Vyhnálek M., Laczó J., Hort J. 2015, Produkty lipoperoxidace jako potenciální biomarkery Alzheimerovy choroby. Laboratórna diagnostika, 1 (20), 41. ISSN1335-2644. (abstrakt k přednášce na Vědecko-pedagogické konferenci, Košice) [Jiný výsledek]
236213Mgr. Zuzana Chmátalová, Ph.D.Chmátalová, Zuzana, Chmátalová Z., Skoumalová A., Vyhnálek M., Laczó J., Hort J. 2015, Produkty oxidačního poškození jako potencionální biomarkery Alzheimerovy choroby (abstrakt k posteru na Vědecké konferenci v Motole, Praha). (Bohužel se mi nepodařilo zpětně vyhledat PDF verzi sborníku abstrakt, proto je zde k této konferenci vložen alespoň poster s našimi výsledky, který byl prezentován.) [Jiný výsledek]
236213Mgr. Zuzana Chmátalová, Ph.D.Chmátalová Zuzana, Chmátalová Z., Skoumalová A., Vyhnálek M., Laczó J., Hort J. 2014, PRODUKTY LIPOPEROXIDACE JAKO POTENCIÁLNÍ BIOMARKERY ALZHEIMEROVY CHOROBY (abstrakt k přednášce na konferenci Stárnutí 2014, Praha) [Jiný výsledek]
82415Mgr. Martina KramerováKramerová, Martina, Poster ke konferenci Perspectives in Classical Archaeology s názvem The forunners of the Numidian royal tombs in the area of the Mediterranean sea, který pojednává o předchůdcích numidských pohřebních staveb ve Středomoří, které se pro ty severoafrické staly vzory jak z hlediska architektury, tak z pohledu výzdoby. [Jiný výsledek]
82415Mgr. Martina KramerováKramerová, Martina, Aktivní příspěvek na konferenci Orientalia Antiqua Nova při FF Zápodočeské univerzity v Plzni s názvem Numidská stopa v Alžírsku: Hrobka křesťanské ženy. [Jiný výsledek]
88615PharmDr. Monika Kopečná, Ph.D.Sochorová, Michaela, Srpen 2015 – Sochorová, M.; Staňková, K.; Pullmannová, P.; Kováčik, A.; Vávrová, K. A biophysical insight into a disturbed skin lipid barrier in β-glucocerebrosidase deficiency: lack of ceramides or accumulation of glucosylceramides? (poster). Gordon Research Conference: Barrier Function of Mammalian Skin, Waterville Valley (NH, USA) [Jiný výsledek]
1404213PharmDr. Monika Kopečná, Ph.D.Kopečná, Monika; Macháček, Miloslav; Roh, Jaroslav; Vávrová, Kateřina, Poster shrnujjící výsledky studia akcelerantů transdermální permeace odvozených od DDAK. Prezentace na Gordon Research Conference v USA v srpnu 2015. [Jiný výsledek]
88615PharmDr. Monika Kopečná, Ph.D.Škarda, Filip, Listopad 2015 - Škarda, F.; Říha, M.; Vávrová, K. Approaches towards polyene-labelled fluorescent ceramides (poster). “Liblice 2015,” Olomouc. [Jiný výsledek]
1404213PharmDr. Monika Kopečná, Ph.D.Kopečná, Monika; Macháček, Miloslav; Roh, Jaroslav; Vávrová, Kateřina, Abstrakt z Postgraduální studentské vědecké konference shrnující výsledky hodnocení akcelerantů ze skupiny derivátů monosacharidů. [Jiný výsledek]
138214Kristýna Janurová, M.A.Peychlová, Kristýna, (2015). Migrant civic engagement and its relation to “belonging.” [poster]. Differences, Inequalities and Sociological Imagination. 12th Conference of the European Sociological Association, 25.–28. srpna, Praha. [Jiný výsledek]
138214Kristýna Janurová, M.A.Peychlová, Kristýna, (2015). Migrant civic engagement and its relation to “belonging.” [prezentace PDF]. 7th International Student and Early Career Conference NEW WAVE, 21.-22. května, Univerzita Karlova v Praze. [Jiný výsledek]
138214Kristýna Janurová, M.A.Peychlová, Kristýna, Teoreticko-metodologická rozprava k disertační práci. [Jiný výsledek]
138214Kristýna Janurová, M.A.Peychlová, Kristýna, (2015). Post-socialist new member state migrants within the EU: case study of Czechia. [Zatím nepublikovaný working paper]. [Jiný výsledek]
138214Kristýna Janurová, M.A.Peychlová, Kristýna, (2015). Migrant civic engagement and its relation to “belonging”. [Rozpracovaný článek]. [Jiný výsledek]
138214Kristýna Janurová, M.A.Peychlová, Kristýna, (2015). Eurostars and the rest: why use the transnational perspective when studying intra-EU mobility of East Europeans. [prezentace PDF]. Příspěvek na konferenci " Transnational migration: disciplinary impacts, 29.-30. ledna, Malmö University. [Jiný výsledek]
165815Mgr. Jana Čopíková, Ph.D.Sabová Jana, Vědecká konference 2.LF UK, Praha (Příloha 1) [Jiný výsledek]
165815Mgr. Jana Čopíková, Ph.D.Sabová Jana, 6TH CROATIAN CONGRESS ON HUMAN GENETICS, Split (Příloha 4) [Jiný výsledek]
165815Mgr. Jana Čopíková, Ph.D.Pourová Radka, Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČSL JEP a 48. výroční cytogenetická konference, Brno (Příloha 5) [Jiný výsledek]
165815Mgr. Jana Čopíková, Ph.D.Sabová Jana, ESHG 2015, Glasgow (Příloha 2) [Jiný výsledek]
165815Mgr. Jana Čopíková, Ph.D.Sabová Jana, XXVI. Izakovičov memoriál, Zemplínska Šírava, SR (Příloha 3) [Jiný výsledek]
1200314Mgr. Tereza KunickáKunická, Tereza; Procházka, Pavel; Krus, Ivona; Bendová, Petra; Protivová, Martina; Šůsová, Simona; Hlaváč, Viktor; Liška, Václav; Novák, Petr; Schneiderová, Michaela; Pitule, Pavel; Vodička, Pavel; Souček, Pavel., Molecular profile of 5-fluorouracil pathway genes in colorectal carcinoma. 18th ECCO – 40th ESMO European Cancer Congress, Vienna, Austria, 25. - 29. září 2015. Prezentace formou posteru. Abstrakt ve sborníku dostupném on-line na http://www.europeancancercongress.org/Scientific-Programme/Abstract-search [Jiný výsledek]
270513MUDr. Karolína Vocetková, Ph.D.Vocetkova, Karolina; Amler, Evzen, Trombocyty adherované na nanovlákenné nosiče stimulují viabilitu a proliferaci melanocytů. SVK 2. LF UK, 2015. [Jiný výsledek]
270513MUDr. Karolína Vocetková, Ph.D.Vocetkova, Karolina; Sovkova, Vera; Dankova, Jana; Rampichova, Michala, Nanovlakenne nosice obohacene o trombocyty pro kultivaci keratinocytu. Trombocyty v netransfusnich aplikacich, Brno 2015. [Jiný výsledek]
270513MUDr. Karolína Vocetková, Ph.D.Vocetkova, Karolina; Buzgo, Matej; Amler, Evzen, Composite Polymeric Scaffolds for Keratinocyte Stimulation. Term Stem 2015, Portugalsko. [Jiný výsledek]
270513MUDr. Karolína Vocetková, Ph.D.Vocetkova, Karolina; Buzgo, Matej; Kodedova, Barbora; Amler, Evzen, Platelet-Enriched Nanofibrous Scaffolds for Melanocyte Cultivation. European Society for Pigment Cell Research 2015, UK. [Jiný výsledek]
36213PhDr. Magdaléna Rysová, Ph.D.Rysová, Magdaléna, Diskurzní konektory v češtině (Od centra k periferii). Disertační práce, Univerzita Karlova v Praze, Praha, 2015. [Jiný výsledek]
36213PhDr. Magdaléna Rysová, Ph.D.Rysová, Magdaléna, Discourse Connectives in Broader Sense. 46th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea – Book of Abstracts. Split University, Split. 2013. [Jiný výsledek]
1310414Mgr. Lucie HereinováPrůšová, Lucie; Nácar, David; Lišková, Silvie; Landová, Eva; Frynta, Daniel, Část naší práce jsme prezentovali na etologické konferenci 2015 konané v Českých Budějovicích. Srovnávali jsme zde výsledky hodnocení hadů získané "obrázkovou metodou" s výsledky získanými pomocí eyetrackeru. Díky této metodě můžeme zjistit, na kterého hada se lidé zaměřují více, déle ho sledují. [Jiný výsledek]
128215Mgr. Dominika WaldováJelínková, Dominika, 15.5.2015 se konala na HTF UK doktorandská vědecká konference Církevní dějiny. Aktivně jsem se jí zúčastnila a výstupem je článek v recenzovaném "Vztah Tomáše Garrigue Masaryka ke křesťanství". [Jiný výsledek]
546613RNDr. Michaela Hájková, Ph.D.Hajkova, Michaela, poster na konferenci: Stem Cells: From basic research to bioprocessing, London, UK, 2015 [Jiný výsledek]
546613RNDr. Michaela Hájková, Ph.D.Hájková, Michaela, Výsledky prezentované na tuzemské konferenci formou ústní prezentace (1st PhD conference in Immunology - sv.Jan) [Jiný výsledek]
772413JUDr. Petr Navrátil, LL.M., Ph.D.Petr Navrátil, Aktivní účast na mezinárodní konferenci "Dny práva" pořádané PF MU s příspěvkem na téma "Mimosmluvní odpovědnost EU: cui bono?". Příspěvek bude publikován v recenzovaném sborníku (již byl doporučen k vydání v recenzním řízení). [Jiný výsledek]
248213MUDr. Klára Roženková, Ph.D.Roženková, Klára; Dušátková, Lenka; Dušátková, Petra; Nessa, Azizun; Obermannová, Barbora; Kytnarová, Jitka; Šumník, Zdeněk; Cinek, Ondřej; Lebl, Jan; Hussain, Khalid; Průhová, Štěpánka, Prezentace formou posteru na 54th ESPE Meeting (European Society for Pediatric Endocrinology) v Barceloně, Španělsko - 10/2015, poster "FUNCTIONAL ANALYSIS OF NOVEL ABCC8 MUTATIONS FOUND IN CZECH PATIENTS WITH CONGENITAL HYPERINSULINISM". Abstrakt s uvedenou plnou podporou GAUK publikován v Hormone Research in Paediatrics 2015;84 (suppl 1): p276. [Jiný výsledek]
248213MUDr. Klára Roženková, Ph.D.Roženková, Klára; Dušátková, Lenka; Dušátková, Petra; Nessa, Azizun; Obermannová, Barbora; Kytnarová, Jitka; Šumník, Zdeněk; Cinek, Ondřej; Lebl, Jan; Hussain, Khalid; Průhová, Štěpánka, Prezentace formou posteru na 54th ESPE Meeting (European Society for Pediatric Endocrinology) v Barceloně, Španělsko - 10/2015, poster "CONGENITAL HYPERINSULINISM CAUSED BY A COMBINATION OF NOVEL HETEROZYGOUS ABCC8 AND KCNJ11 MUTATIONS". Abstrakt s uvedenou plnou podporou GAUK publikován v Hormone Research in Paediatrics 2015;84 (suppl 1): p276-277. [Jiný výsledek]
248213MUDr. Klára Roženková, Ph.D.Roženková, Klára; Dušátková, Lenka; Kytnarová, Jitka; Dušátková, Petra; Průhová, Štěpánka, Ústní prezentace průběžných výsledků na 19th MEWPE (Middle European Workshop of Paediatric Endocrinology) ve Vyhne, Slovensko - 11/2013, prezentace "Molecular genetic analysis of patients with persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy and genotype-phenotype correlation". Abstrakt byl s uvedenou plnou podporou GAUK publikován v Endocrine Regulations Vol.47, No.4, p.227. [Jiný výsledek]
248213MUDr. Klára Roženková, Ph.D.Roženková, Klára; Dušátková, Lenka; Kytnarová, Jitka; Dušátková, Petra; Obermannová, Barbora; Cinek, Ondřej; Šumník, Zdeněk; Průhová, Štěpánka, Prezentace formou posteru na XXXVI. Endokrinologických dnech v Plzni - 10/2013, poster " Molekulárně genetická analýza pacientů s perzistentní hyperinzulinemickou hypoglykémií a vztah genotyp-fenotyp". Abstrakt s uvedenou plnou podporou GAUK byl publikován v Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2013, Vol.16, Příloha 1, p.33. [Jiný výsledek]
248213MUDr. Klára Roženková, Ph.D.Roženková, Klára; Dušátková, Lenka; Kytnarová, Jitka; Dušátková, Petra; Průhová, Štěpánka, Ústní prezentace průběžných výsledků na ES-PCR (European Society of Pediatric Clinical Research Meeting) v Hradci Králové - 06/2013, prezentace "Molecular genetic analysis of patients with persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy and genotype-phenotype correlation". Abstrakt byl publikován ve sborníku příspěvků s uvedenou plnou podporou GAUK. [Jiný výsledek]
248213MUDr. Klára Roženková, Ph.D.Roženková, Klára; Dušátková, Lenka; Dušátková, Petra; Nessa, Azizun; Malíková, Jana; Obermannová, Barbora; Kytnarová, Jitka; Rygl, Michal; Kodet, Roman; Šumník, Zdeněk; Cinek, Ondřej; Lebl, Jan, Hussain, Khalid; Průhová, Štěpánka, Ústní prezentace na studentské vědecké konferenci 2. LF UK v Praze konané 22.-23.4.2015 v Praze. Prezentace "Genetická a funkční analýza českého souboru pacientů s vrozeným hyperinzulinismem" získala cenu za nejlepší přednášku. Abstrakt s uvedenou plnou podporou GAUK byl publikován ve sborníku příspěvků. [Jiný výsledek]
248213MUDr. Klára Roženková, Ph.D.Roženková, Klára; Dušátková, Lenka; Dušátková, Petra; Kytnarová, Jitka; Obermannová, Barbora; Rypáčková, Blanka; Šumník, Zdeněk; Lebl, Jan; Cinek, Ondřej; Průhová, Štěpánka1, Prezentace formou posteru na 53rd ESPE Meeting (European Society for Pediatric Endocrinology) v Dublinu, Irsko - 09/2014, poster "Molecular genetic analysis of Czech patients with congenital hyperinsulinism: surprisingly high incidence of HNF1A mutations". Abstrakt publikován v Hormone Research in Paediatrics 2014;82 (suppl 1): p144. [Jiný výsledek]
248213MUDr. Klára Roženková, Ph.D.Roženková, Klára; Dušátková, Lenka; Dušátková, Petra; Nessa, Azizun; Malíková, Jana; Obermannová, Barbora; Kytnarová, Jitka; Rygl, Michal; Kodet, Roman; Šumník, Zdeněk; Cinek, Ondřej; Lebl, Jan, Hussain, Khalid; Průhová, Štěpánka, Ústní prezentace formou posteru na XXXVIII. Endokrinologických dnech ve Špindlerově Mlýně - 10/2015, přednáška "Genetická a funkční analýza českého souboru pacientů s vrozeným hyperinzulinismem". Abstrakt s uvedenou plnou podporou GAUK byl publikován ve sborníku příspěvků. [Jiný výsledek]
586214Mgr. Michal Geisler, Ph.D.Geisler, Michal, Přehledová stať řešitele projektu s názvem Autismus jako společenskovědní téma byla přijata k publikaci v recenzovaném časopise Historická sociologie (nakladatelství Karolinum) a vyjde v prvním čísle roku 2016 (viz potvrzení o přijetí k publikaci a rukopis textu). [Jiný výsledek]
1164213Mgr. Klára Bártová, Ph.D.Bártová, Klára, Preference a reálný výběr partnera u homosexuálních jedinců. Disertační práce. Obhájená dne 15.1.2016 na Fakultě humanitních studií, Univerzitě Karlově v Praze [Jiný výsledek]
1164213Mgr. Klára Bártová, Ph.D.Bártová, K., Štěrbová, Z., Nováková Martinec, L., Binter, J., Varella, M. A. C., Valentova, J. V, XXVII. Bohnické sexuologické dny, Praha, Česká republika, 26.2 – 27.2. („Souvislost maskulinity – femininity a partnerské spokojenosti u dlouhodobých mužských homosexuálních párů„) - ústní přednáška. [Jiný výsledek]
1164213Mgr. Klára Bártová, Ph.D.Bártová, K., Štěrbová, Z., Nováková Martinec, L., Binter, J., Varella, M. A. C., Valentova, J. V, 41st Annual Meeting of The International Academy of Sex Research, Toronto, Kanada, 9. – 12.8. („Homogamy in masculinity-femininity is positively link to relationship quality in male homosexual couples“) - ústní prezentace [Jiný výsledek]
1164213Mgr. Klára Bártová, Ph.D.Breslerová, Kateřina, Binter, Jakub, Bártová, Klára, 42. konference České a Slovenské etologické společnosti., České Budějovice, 4. – 7.11. („Souvislost mezi partnerskou dominancí a genderovou nonkonformitou u homosexuálních mužů“) - poster [Jiný výsledek]
1164213Mgr. Klára Bártová, Ph.D.Zelenková, Klára, Bártová, Klára, Štěrbová, Zuzana, 42. konference České a Slovenské etologické společnosti., České Budějovice, 4. – 7.11. („Vliv bratrů na partnerský výběr žen“) - poster [Jiný výsledek]
1164213Mgr. Klára Bártová, Ph.D.Štěrbová, Zuzana, Bártová, Klára, Nováková Martinec, Lenka, Varella, Marco A.C., Havlíček, Jan, Valentova Varella, Jaroslava, European Human Behaviour and Evolution, Helsinky, Finsko, 29. 4. - 1. 3. („Assortative mating on personality characteristics predicts relationship satisfaction in heterosexual and homosexual men from Czech Republic and Brazil“) - ústní prezentace [Jiný výsledek]
1164213Mgr. Klára Bártová, Ph.D.Potyszová, Kateřina, Valentova Varella, Jaroslava, Bártová, Klára, 42. konference České a Slovenské etologické společnosti., České Budějovice, 4. – 7.11. („Žárlivost u homosexuálních mužů“) - poster [Jiný výsledek]
1164213Mgr. Klára Bártová, Ph.D.Binter, J., Hladký, T., Bártová, K., Krejčová, L., Wells, T. J., Kleisner, K., Keil, P., Klapilová, K., XXVII. Bohnické sexuologické dny, Praha, Česká republika, 26.2 – 27.2. („Vztah sexuální orientace a submisivně dominantních preferencí v české sadomasochistické komunitě„) - přednáška [Jiný výsledek]
1164213Mgr. Klára Bártová, Ph.D.Štěrbová, Bártová, Klára, Varella, Marco, Varella Valentova, Jaroslava, British Society for the Psychology of Individual Differences, York, Velká Británie, 10. 4. („Sociosexuality is predicted by relationship with parents during childhood differently in Czech and Brazilian females“) – ústní prezentace [Jiný výsledek]
1164213Mgr. Klára Bártová, Ph.D.Binter, Jakub,Leongómez, Juan David, Šebesta, Pavel, Bártová, Klára, Krejčová, Lucie, Wells,Timothy Jason, Mueller, Sven, Androvičová, Renata, Klapilová, Kateřina , 42. konference České a Slovenské etologické společnosti., České Budějovice, 4. – 7.11. („Změna hladiny steroidních hormonu a hlasového projevu u dospívajících mužů v průběhu kompetice o partnerku“) - ústní prezentace [Jiný výsledek]
1164213Mgr. Klára Bártová, Ph.D.Binter, Jakub, Krejčová, Lucie, Bártová, Klára, Varella Valentova, Jaroslava, Klapilová, Kateřina, 41st Annual Meeting of The International Academy of Sex Research, Toronto, Kanada, 9. – 12.8. („Intrasexual Variation in the Size of Sexual Fantasy Repertoire“) - poster [Jiný výsledek]
1164213Mgr. Klára Bártová, Ph.D.Štěrbová, Zuzana, Bártová, Klára, Nováková Martinec, Lenka, Varella, Marco A.C., Havlíček, Jan, Valentova Varella, Jaroslava, 42. konference České a Slovenské etologické společnosti., České Budějovice, 4. – 7.11. („Vnímaná a preferovaná míra homogamie u heterosexuálních a homosexuálních mužů z Brazílie a České republiky“) - ústní prezentace [Jiný výsledek]
1164213Mgr. Klára Bártová, Ph.D.Štěrbová, Zuzana, Bártová, Klára, Nováková Martinec, Lenka, Varella, Marco A.C., Havlíček, Jan, Valentova Varella, Jaroslava, International Society for Human Ethology, Atény, Řecko, 13. - 16. 5. („Actual and preferred homogamy among different-sex and same-sex male couples: A cross-cultural study“) - ústní prezentace [Jiný výsledek]
1164213Mgr. Klára Bártová, Ph.D.Hladký, Tomáš, Klapilová, Kateřina, Bártová, Klára, Krejčová, Lucie, Kleisner, Karel, Keil, Petr, Binter, Jakub, 42. konference České a Slovenské etologické společnosti., České Budějovice, 4. – 7.11. („Vztah sexuální orientace a submisivně dominantního chování v české sadomasochistické online komunitě“) - poster [Jiný výsledek]
842313RNDr. Kristýna Boušová, Ph.D.Boušová Kristýna, Poster prezentovaný na konferencích za rok 2015 s afiliací a dedikací k 2. lf uk. [Jiný výsledek]
165515Mgr. Františka Jirousová, Ph.D.Baudry, Barbara, Faktura z jezuitského archivu za kopírování a zaslání Teilhardova deníku. [Jiný výsledek]
165515Mgr. Františka Jirousová, Ph.D.Baudry, Barbara, Potvrzení o přijetí platby a informace o charakteru deníku. [Jiný výsledek]
165515Mgr. Františka Jirousová, Ph.D.Jirousová, Františka, Anglická verze článku "Pojetí utrpení a zla v Teilhardově křesťanské evoluční teorii" [Jiný výsledek]
165515Mgr. Františka Jirousová, Ph.D.Jirousová, Františka, Index k Teilhardovu dílu. V PDF nebude vidět struktura celého souboru, ale ve Wordu je jednoduché ho používat: Po otevření Navigačního okna lze klikat na jednotlivá hesla a hned tak přejít k obsahu. [Jiný výsledek]
165515Mgr. Františka Jirousová, Ph.D.Jirousová, Františka , Článek "Pojetí utrpení a zla v Teilhardově křesťanské evoluční teorii" přijatý v přepracované verzi k recenznímu řízení do časopisu Reflexe v lednu 2015. [Jiný výsledek]
165515Mgr. Františka Jirousová, Ph.D.Jirousová, Františka, Článek "Pojem komplexity v díle Teilharda de Chardin" přijatý v lednu 2015 k recenznímu řízení do časopisu Filosofie dnes. [Jiný výsledek]
165515Mgr. Františka Jirousová, Ph.D.Jirousová, Františka, Výchozí text dizertační práce z roku 2014, který přepracovávám. V současné době mohu nabídnout pouze zcela "rozoranou" verzi (vypadá to ale na opravdu poslední kolo chaosu před výsledným řádem), takže raději posílám text, ze kterého vycházím. [Jiný výsledek]
165515Mgr. Františka Jirousová, Ph.D.Němec, Václav, Potvrzení o přijetí přepracovaného článku "Pojetí utrpení a zla v Teilhardově..." do recenzního řízení v časopise Reflexe. [Jiný výsledek]
108214Mgr. Lucie Kosinová, Ph.D.Kosinová, Lucie, Prezentace průběžných výsledků na mezinárodní konferenci The Joint Meeting of The Islet Study Group & Beta Cell Workshop 3.-7. května 2015 v Jeruzalémě v Izraeli. Plakátové sdělení s názvem INHIBITION OF TISSUE FACTOR EXPRESSION IN PANCREATIC ISLETS BY SIRNA a IMPAIRED GENE EXPRESSION IN PANCREATIC ISLETS EARLY AFTER ISOLATION (abstrakty viz příloha). [Jiný výsledek]
108214Mgr. Lucie Kosinová, Ph.D.Kosinová, Lucie, Prezentace průběžných výsledků na mezinárodní konferenci 5th EPITA Winter Symposium & 34th AIDPIT Workshop 25.-27. ledna v Igls v Rakousku. Plakátové sdělení s názvem INHIBITION OF TISSUE FACTOR EXPRESSION IN PANCREATIC ISLETS BY SIRNA (abstrakt viz příloha). [Jiný výsledek]
1990214ThDr. Ladislava Říhová, Ph.D.Říhová, Ladislava, Recenze knihy Daniely Urbanové Latinské proklínací tabulky na území římského impéria, jež byla uveřejněna v časopise Pantheon (1/2015). [Jiný výsledek]
1990214ThDr. Ladislava Říhová, Ph.D.Říhová, Ladislava, Anotace semináře "Krize pohanského polyteismu očima křesťanského konvertity: nevšední apologie Arnobia ze Sikky" [Jiný výsledek]
1990214ThDr. Ladislava Říhová, Ph.D.Říhová, Ladislava, Text chystaného publikačního výstupu [Jiný výsledek]
1990214ThDr. Ladislava Říhová, Ph.D.Antropologie a problém duše v Arnobiově spise Adversus nationes - posudek recenzenta, Vzhledem ke skutečnosti, že článek "Antropologie a problém duše v Arnobiově spise Adversus nationes: teologické aspekty", jehož vydání je vázáno na publikaci sborníku z konference In pluribus unitas - Jednota v mnohosti 2015, kde byl autorkou přednesen stejnojmenný příspěvek, nebyl dosud vydán, prošel však recenzním řízením, přikládám jako přílohu posudek recenzenta. [Jiný výsledek]
1990214ThDr. Ladislava Říhová, Ph.D.Říhová, Ladislava, Text konferenčního příspěvku "Arnobius a Kristus: Pojetí Krista v Arnobiově spisu Adversus nationes", který byl přednesen v rámci aktivní účasti autorky na Patristiké konferenci 2015 v Olomouci dne 24. 9. 2015. Zmíněný text tvoří též osnovu vznikajícího stejnojmenného článku - výstupu z konference, jenž součástí přílohy odborného teologického časopisu Studia theologica. Předpokládaným termínem publikace je třetí čtvrtletí tohoto roku. [Jiný výsledek]
1990214ThDr. Ladislava Říhová, Ph.D.Říhová, Ladislava, Tematické okruhy semináře "Krize pohanského polyteismu očima křesťanského konvertity: nevšední apologie Arnobia ze Sikky" [Jiný výsledek]
362015Mgr. Martina Bajzíková, Ph.D.Bajzíková Martina, poster na konferenci Multifaced Mitochondria [Jiný výsledek]
17115Mgr. Barbora Vališková, Ph.D.Faltusová, Barbora; Balcová, Maria; Gergelits, Václav; Bhattacharyya, Tanmoy; Mihola, Ondřej; Knopf, Corinna; Fotopulosová, Vladana; Trachtulec, Zdeněk; Chvátalová, Irena; Gregorová, Soňa; Forejt, Jiří, Poster na konferenci EMBO Conference: Meiosis 2015, Oxford, UK. Variation of genome-wide recombination rate between mouse subspecies [Jiný výsledek]
546113MUDr. Ivana WolfováGažová Ivana, Visual memory binding is impaired in healthy elderly - poster [Jiný výsledek]
723612Mgr. et Mgr. Zuzana Pavlovská, Ph.D.Pavlovská Zuzana, Publikace Mnohonárodnostní podmínky českých Židů mezi léty 1760 – 1820 je zaměřena na období moderních dějin židovského národa na historickém území českého státu a v evropském kontextu a jeho změn, které nastaly v období židovského osvícenství tzv. Haskaly. Období, na které se tato publikace zaměřuje, je vymezeno lety 1760-1820, které byly rozhodující pro postavení židovského obyvatelstva na našem území a jeho následné začlenění do sekulární společnosti. Přináší přehled proměn židovské společnosti v jednotlivých evropských zemích, které byly zasaženy haskalou a na jednotlivých příkladech přináší přehled změn, kterými významné i židovské komunity procházely. Důležitou součástí je výběr významných židovských osobnosti, představitelů haskaly. [Jiný výsledek]
361615RNDr. Jitka Škrabalová, Ph.D.Skrabalova, Jitka; Hahnova, Klara; Volfova, Barbora; Moravcova, Radka; Novotny, Jiri, Prezentace posteru "The protective effect of high doses of morphine on rat cardiomyoblasts H9c2" na mezinárodní vědecké konferenci GPCRs: Beyond Structure Towards Therapy (Prato, Itálie) a na konferenci 43. Komise experimentální kardiologie (Buchlovice, Česká Republika). [Jiný výsledek]
1734314Mgr. Kateřina Svobodová, Ph.D.Svobodová Kateřina, Iranian and Hellenistic architectural elements in Chinese art, původní příspěvek přednesený 9. 4. na mezinárodní konferenci Symposia Iranica, Downing college, University of Cambridge, Velká Británie, program konference viz http://symposia-iranica.com/second-biennial/day2/ v příloze kopie první a poslední strany prezentace (celá nešla kvůli velikosti nahrát do IS) a vstupenka na konferenci [Jiný výsledek]
512214RNDr. Vladimír Ďorďovič, Ph.D.Vladimír Ďorďovič, Manuscript in RCS Advances: Cation-Sensitive Compartmentalization in Metallacarborane Containing Polymer Nanoparticles. [Jiný výsledek]
512214RNDr. Vladimír Ďorďovič, Ph.D.Ďorďovič, Vladimír, Poster presentation at the conference ECIS 2015, Bordeaux, France. Dordovic, V.; Matejicek, P.; Vrbata, D.; Zhigunov, A.; Ruokolainen, J.: Interaction of cobalt bis(dicarbollide) anion with PEG and glucose-PEG derivatives. Poster contribution at ECIS 2015, Bordeaux, France, September 7-11th 2015. [Jiný výsledek]
80915Mgr. Bc. Michaela Ramešová, Ph.D.Ramešová, Michaela, Via negativa Mikuláše Kusánského. Metafory a analogie v portálové architektuře okruhu B. Rieda; Článek ve sborníku V. sjezdu historiků umění (v tisku); [Jiný výsledek]
352214Mgr. Lucie Olejníková, Ph.D.Olejníková Lucie, Prezentace posteru na konferenci The Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythm v Kodani. [Jiný výsledek]
1092214RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.Pitoňák, Michal, (2015): Queer geographies of sexualities: sociocultural organization of sexualities in space and (de)construction of heteronormativity. Disertační práce. Mou disertační práci jsem se rozhodl po vzoru svých kolegů v zahraničí pojmou zcela inovativním způsobem, od začátku práce na disertaci jsem ji psal jako knihu, ačkoliv se jednalo o práci založenou na propojení 4 publikovaných prací. Svou práci jsem kvůli její relevanci i v zahraničí a kvůli potřebě získat i vnější zpětnou vazbu napsal v anglickém jazyce a v malém nákladu 20 kusů vytiskl z prostředků grantu a zaslal svým kolegům, formálním i neformálním konzultantům a obecně tak přispěl k její vyšší smysluplnosti mimo příslušnou poličku knihovny geografie. [Jiný výsledek]
306714Mgr. Sylva Přerostová, Ph.D.Přerostová Sylva, Plakátové sdělení na mezinárodní konferenci Plant Abiotic Stress Tolerance III (29.6.-1.7.2015): Prerostova S., Dobrev P.I., Gaudinova A., Hosek P., Knirsch V., Vankova R.: Dynamic of phytohormones levels in Arabidopsis thaliana during moderate salt stress; Abstract Book (2015, Vienna, Austria, p.69) [Jiný výsledek]
306714Mgr. Sylva Přerostová, Ph.D.Přerostová Sylva, Plakátové sdělení na mezinárodním sympoziu EPPN Plant Phenotyping Symposium (11.-12.11.2015): Prerostova S., Dobrev P. I., Koerber N., Pieruschka R., Brzobohaty B., Cerny M., Spichal L., Gaudinova A., Knirsch V., Fiorani F., Vankova R.: Elucidation of the functions of the plant hormones cytokinins during the drought stress response in Arabidopsis; Abstract Book (2015, Barcelona, Spain, p.32) [Jiný výsledek]
42915Mgr. Lenka KužvartováLenka Kužvartová, Prezentace brazilské samosprávné architektury ostravské Akční skupině s lidmi bez domova v září 2015 s debatou o možnosti přenosu brazilské zkušenosti do ČR. [Jiný výsledek]
42915Mgr. Lenka KužvartováLenka Kužvartová, Prezentace výzkumného tématu - brazilské samosprávné architektury - na workshopu pořádaném Graduiertenkolleg Wert und Äquivalent Goethovy univerzity v Frankfurtu nad Mohanem ve dnech 12. až 14. června 2015. [Jiný výsledek]
42915Mgr. Lenka KužvartováLenka Kužvartová, Prezentace tématu brazilské samosprávné architektury studentům architektury na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze v dubnu 2015. [Jiný výsledek]
42915Mgr. Lenka KužvartováLenka Kužvartová, Prezentace tématu brazilské samosprávné architektury studentům dějin umění na Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v květnu 2015. [Jiný výsledek]
144214Mgr. Petra MichalováRajterová Petra, Studie pro odborný recenzovaný časopis Marginalia historica (Vydavatel Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, ISSN: 1804-5367, evidenční číslo MK ČR: E 19664) s názvem: Prostředky panovnické reprezentace Přemysla Otakara II. v zemích babenberského dědictví (studie byla odevzdána redakci časopisu) [Jiný výsledek]
396213Mgr. Daniel Šmít, Ph.D.Šmít, Daniel, Fouquet, Coralie, Pincet, Frederic, Trembleau, Alain, Zapotocky, Martin, Poster "Biofyzikální modelování zipovacích procesů v axonální síti neuronální kultury" prezentovaný na konferenci Dny Lékařské Biofyziky v Doksech. [Jiný výsledek]
396213Mgr. Daniel Šmít, Ph.D.Šmít, Daniel, Zapotocky, Martin, Nástroj k automatizované obrazové analýze experimentů prováděných mikromanipulační technikou biomembránové silové sondy (Biomembrane force probe - BFP). Jedná se o software s rozsáhlým grafickým uživatelským rozhraním vytvořený v prostředí Matlab. Aplikace obsahuje řadu analytických i podpůrných funkcí. BFP je nenáročná technika umožňující kalibrované manipulace in vitro silami řádově 1 nN. Nástroj i s popisem a manuálem jsou k dispozici na webové adrese http://www.biomed.cas.cz/~zapotocky/BFPTool/ nebo na platformě GitHub, https://github.com/smitdaniel/BFPtool. Doprovodný článek je připravován k podání do časopisu BMC Biophysics. [Jiný výsledek]
396213Mgr. Daniel Šmít, Ph.D.Šmít, Daniel, Fouquet, Coralie, Pincet, Frederic,Trembleau, Alain, Zapotocky, Martin, Poster "Axon zippering in neuronal cell culture and its biophysical modeling" prezentovaný v rámci kongresu CNS 2015 v Praze. [Jiný výsledek]
396213Mgr. Daniel Šmít, Ph.D.Šmít, Daniel, Fouquet, Coralie, Pincet, Frederic,Trembleau, Alain, Zapotocky, Martin, Rukopis článku "Zippering dynamics regulates axon fasciculation in neuronal cell cultures", který je připravován k podání do časopisu PNAS. Přiložený text rukopisu a soubor s obrázky (figures) představují hlavní část článku. Soubor appendix předkládá podrobný matematický popis biofyzikálního modelu a formou apendixu bude zařazen do článku. [Jiný výsledek]
540214Mgr. Hana Velová, Ph.D.Velová, Hana, konference mezinárodní: Genetic collections and Biodiversity Research and Conservation Workshop (Studenec, ČR, 18.-20.11. 2015). Název příspěvku: „DNA biobanking from the user's perspective: immunogenetics in birds“ (přednáška). [Jiný výsledek]
540214Mgr. Hana Velová, Ph.D.Bainová, Hana; Gutowska, M. Weronika; Burt, W. David & Vinkler, Michal, konference národní: Zoologické dny (Brno 12.-13.2. 2015). Název příspěvku: „Toll-like receptory u ptáků: příběh ztráty i zisku funkčních genů a positivní selekce“ (přednáška). [Jiný výsledek]
540214Mgr. Hana Velová, Ph.D.Těšický, Martin; Vinkler, Michal; Bryjová, Anna; Reifová, Radka; Bainová, Zuzana & Bainová, Hana, konference národní: Zoologické dny (Brno 12.-13.2. 2015). Název příspěvku: „Mezidruhový polymorfismus vybraných genů vrozené a získané imunity u sýkor (Paridae)“ (poster). [Jiný výsledek]
540214Mgr. Hana Velová, Ph.D.Bainová, Hana; Gutowska, M. Weronika; Burt, W. David & Vinkler, Michal, konference mezinárodní: The 15th Congress of the European Society for Evolutionary Biology (Lausanne, Švýcarsko, 10.-14.8. 2015). Název příspěvku: „Toll-like receptors in birds: diversifying selection, pseudogenization and gene duplication“ (přednáška). [Jiný výsledek]
239715Mgr. Magda BartoškováBartošková, Magda, Ševčíková, Marcela , Bartošková, M., Ševčíková, M. Adaptivní hypotézy deprese. Poster prezentovaný na konferenci ČASP – Moc emocí. Praha, 2015. [Jiný výsledek]
239715Mgr. Magda BartoškováPreiss, Marek, Bartošková, Magda, Ševčíková, Marcela, Uhmannová, Markéta, Preiss, M., Bartošková, M., Ševčíková, M., Uhmannová, M. Pozitivní aspekty deprese. Přednáška prezentovaná na konferenci ČASP – Moc emocí. Praha, 2015. odkaz na záznam přednášky: http://slideslive.com/38893347/pozitivni-aspekty-deprese [Jiný výsledek]
239715Mgr. Magda BartoškováBartošková, Magda, Ševčíková, Marcela , Bartošková, M., Ševčíková, M. Positive aspect of depression: rumination as an adaptive function. Poster prezentovaný na mezinárodním kongresu VIII Congreso Internacional y XIII Nacional de Psicología Clínica. Granada - Španělsko, 2015. [Jiný výsledek]
1004214PhDr. Martin Husák, Ph.D.Husák, Martin, Aktivní vystoupení hlavního řešitele projektu s příspěvkem o komparaci reflexe alternativních hudebních forem v tištěných médií na příkladu hudebních skupin Sex Pistols a The Plastic People of the Universe na konferenci "Keep it Simple, Make it Fast! Crossing Borders of Underground Music Scenes" na University of Porto v Portugalsku v období od 15.7.2015 do 18.7. 2015. [Jiný výsledek]
1004214PhDr. Martin Husák, Ph.D.Husák, Martin, Aktivní vystoupení hlavního řešitele projektu s příspěvkem o aplikaci vybraných teoretických přístupů v případové studii o Sex Pistols na konferenci ‘Songs of Social Protest’ na University of Limerick v Irsku v období od 30.4.2015 do 2.5.2015. [Jiný výsledek]
386815Mgr. Jaroslav ŘihošekŘihošek, Jaroslav; Slavík, Martin; Bruthans, Jiří, V rámci popularizační činnosti bylo vytvořeno 6 videí zobrazujících vznik různých forem pískovcového reliéfu pro trvalou expozici Domu přírody Českého ráje. [Jiný výsledek]
644313RNDr. Miroslava Alblová, Ph.D.Kopecka, Miroslava; Kukacka, Zdenek; Man, Petr; Obsil, Tomas; Obsilova, Veronika, Poster s názvem: Structural study of the yeast enzyme neutral trehalase Nth1 and pNth1:Bmh1 protein complex. The 29th Annual Symposium of The Protein Society, Barcelona, Spain, July 22 – 25, 2015, Poster board #: PC-006, Presentation data/time: 7/22/2015, 11:45 - 01:15 [Jiný výsledek]
644313RNDr. Miroslava Alblová, Ph.D.Kopecka, Miroslava; Kukacka, Zdenek; Kalabova, Dana; Man, Petr; Obsil, Tomas; Obsilova, Veronika, Poster s názvem: Structural study of the yeast enzyme neutral trehalase and its complex with the 14-3-3 protein. 13th Discussions in Structural Molecular Biology, Nove Hrady, Czech Republic, March 19 – 21, 2015, Materials Structure, 2015, sv. 22, no. 1, s. 41 – 42 [Jiný výsledek]
644313RNDr. Miroslava Alblová, Ph.D.Kopecká, Miroslava; Man, Petr; Kukačka, Zdeněk; Obšilová, Veronika, Prezentace s názvem: Strukturní studie enzymu kvasničné neutrální trehalasy a jeho komplexu s proteinem 14-3-3. XV. Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků, Milovy, ČR, 12. – 15. května 2015, Chemické Listy, 2015, sv. 5, s. 20 – 21 [Jiný výsledek]
494214PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D.Lochman, Lukas, 16th International Symposium on Novel Aromatic Compounds (ISNA-16), Madrid, Španělsko. Prezentace výsledků formou posterového sdělení, téma: Tweezers arrangement of aza-crowns as a recognition moiety of sensoric azaphthalocyanines. [Jiný výsledek]
494214PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D.Lochman, Lukáš , 5. Postgraduální a 3. Postdoktorandská vědecká konference FAF UK, Hradec Králové, Česká republika. Ústní prezentace výsledků, téma: The role of size of aza-crown recognition moiety in cation-sensing azaphthalocyanine fluorescence indicators. [Jiný výsledek]
177215RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.Šmilauerová, Jana; Holý, Václav; Harcuba, Petr; Kriegner, Dominik; Pospíšil, Jiří; Janeček, Miloš, Prezentace na mezinárodní konferenci Ti-2015, San Diego, USA. Název příspěvku: In-situ small-angle x-ray scattering study of growth kinetics of ω particles in metastable β-Ti alloys. [Jiný výsledek]
177215RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.Šmilauerová, Jana; Holý, Václav; Matěj, Zdeněk; Pospíšil, Jiří, Prezentace na konferenci Struktura 2015, Pozlovice, ČR. Název příspěvku: Study of ω particle growth in titanium alloys using x-ray diffraction. [Jiný výsledek]
1450213PhDr. Oldřich Chládek, Ph.D.Oldřich Chládek, Disertační práce (v roce 2016 bude vydána tiskem nakladatelstvím Veduta). [Jiný výsledek]
173215Mgr. Tomáš Hron, Ph.D.Hron Tomas, Farkasova Helena, Elleder Daniel, The Biomania Student Scientific Meeting 2015 abstract and presentation [Jiný výsledek]
173215Mgr. Tomáš Hron, Ph.D.Farkasova Helena, Hron Tomas, Elleder Daniel, Draft abstraktu k XVI. Mezioborovému setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků [Jiný výsledek]
248815Mgr. Jan Karlický, Ph.D.Karlický, Jan, Halenka, Tomáš, Belda, Michal, Kluková, Zuzana, Skalák, Petr , Poster na 26th IUGG General Assembly 2015, 22. 6. – 2. 7. 2015, Praha. [Jiný výsledek]
248815Mgr. Jan Karlický, Ph.D.Karlický, Jan, Halenka, Tomáš, Belda, Michal, Kluková, Zuzana, Skalák, Petr, Prezentace na 15th EMS Annual Meeting, 07. –11. 9. 2015, Sofia. [Jiný výsledek]
1326214Mgr. Alice Jarošíková, Ph.D.Jarošíková, Alice, Ettler, Vojtěch, Mihaljevič, Martin, Penížek, Vít, Poster na konferenci ISEB22 [Jiný výsledek]
1326214Mgr. Alice Jarošíková, Ph.D.Jarošíková, Alice, Ettler, Vojtěch, Mihaljevič, Martin, Penížek, Vít, Poster na konferenci Goldschmidt 2015 [Jiný výsledek]
1326214Mgr. Alice Jarošíková, Ph.D.Jarošíková, Alice, Ettler, Vojtěch, Mihaljevič, Martin, Penížek, Vít, Poster na konferenci Environmental impacts of mining and smelting 2015 [Jiný výsledek]
2915Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.Poncarová, Petra Johana, První dva díly série popularizačních článků o skotské gaelské literatuře doplněné překlady: "Christopher Whyte" a "Derick Thomson". Publikováno na serveru iLiteratura.cz s dedikací GA UK. http://iliteratura.cz/Clanek/35039/whyte-christopher http://iliteratura.cz/Clanek/35265/thomson-derick-macth242mais-ruaraidh- [Jiný výsledek]
2915Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.Poncarová, Petra Johana, Beseda se skotským gaelským básníkem Christopherem Whytem a autorské čtení překladů z gaelštiny do češtiny. Café FRA, 22. října 2015, 19:30. Fotografie z besedy: https://www.flickr.com/photos/fraflickr/sets/72157660167122066/ Zvukový záznam: https://soundcloud.com/fracz/christopher-whyte-skotsko [Jiný výsledek]
2915Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.Poncarová, Petra Johana, Aktivní účast na konferenci "Place and Space in Scottish Literature", University of Gdansk, 8-10 October 2015, Organised by the Scottish Studies Research Group at the University of Gdańsk, the Society for Scottish Studies in Europe. Mgr. Petra Johana Poncarová: “‘O uilebheist mo dhomhain’ (O monster of my world): An Rathald Cian le Ruaraidh MacThòmais (Derick Thomson’s The Far Road, 1970)” [Jiný výsledek]
2915Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.Poncarová, Petra Johana,, Studie "Překlad ve skotské gaelské literatuře" publikovaná v časopise pro světovou literaturu PLAV (11/2015). Dedikace GA UK. [Jiný výsledek]
916314MUDr. Kgalalelo Mighty Kemelo, Ph.D.Kemelo, Mighty, SCOPE School London (Londýn, červen 2015): Na základě předložených abstraktů získal MUDr. Kemelo registrační stipendium ve výši 325 £. Během této konference byla prostřednictvím aktivní účasti na praktických schůzkách, přednáškách a panelových diskusích prezentována naše zjištění ohledně resveratrolu a quercetinu jako aktivátorů SIRT1 konkrétně, jak se jejich účinnost vyrovná silnějším syntetickým aktivátorům typu SRT1720. MUDr. Kemelovi byl udělen certifikát o účasti a byla mu doporučena účast na dalších akcích SCOPE v budoucnosti. [Jiný výsledek]
916314MUDr. Kgalalelo Mighty Kemelo, Ph.D.Kemelo, Mighty, Treatment with SRT1720, a SIRT1 allosteric activator, ameliorates D-Galactosamine/ Lipopolysaccharide-induced hepatotoxicity. 16. Studentská Vědecká Konference 1. LF UK, Praha; 06.05. 2015 (abstract in press). [Jiný výsledek]
1308214Mgr. Hana ŠtufkováTesařová Markéta, Kratochvílová Hana, Rodinová Marie, Stránecký Viktor, Hartmannová Hana, Vondráčková Alžběta, Spáčilová Jana, Hansíková Hana, Zeman Jiří, ABSTRAKT Z KONFERENCE European Human Genetics Conference 2015: Role of ACBD3 protein in the mitochondrial energy metabolism. European Human Genetics Conference 2015, 6.-9.6.2015 Glasgow, Scotland, European Jornal of Human Genetics, Volume 23, Supplement 1, s. 136 (poster) [Jiný výsledek]
1308214Mgr. Hana ŠtufkováTesařová Markéta, Kratochvílová Hana, Rodinová Marie, Stránecký Viktor, Marková Michaela, Vondráčková Alžběta, Honzík Tomáš, Hansíková Hana, Zeman Jiří, ABSTRAKT Z KONFERENCE 30. Pracovní dny Dědičné metabolické poruchy: Might homozygous mutation in ACBD3 gene result in OXPHOS deficiency? 30. Pracovní dny Dědičné metabolické poruchy, 20.-22.5.2015, Dolní Morava ČR, sborník abstrakt, s. 56 (poster) [Jiný výsledek]
1308214Mgr. Hana ŠtufkováKratochvílová Hana, Rodinová Marie, Befekadu Asfaw, Kuchař Ladislav, Hůlková Helena, Knopová Suzana, Dvořáková Lenka, Hansíková Hana, Zeman Jiří, Tesařová Markéta, ABSTRAKT Z KONFERENCE 16. Studentská vědecká konference: Dopad změn v buněčné distribuci cholesterolu na mitochondriální energetický metabolismus u pacientů s onemocněním Niemann-Pick typ C1, 16. Studentská vědecká konference, 1. LF UK, 6.5.2015, Praha ČR, sborník abstrakt, s. 58 (prezentace) [Jiný výsledek]
1308214Mgr. Hana ŠtufkováKratochvílová Hana, Rodinová Marie, Hůlková Helena, Knopová Suzana, Dvořáková Lenka, Nováková Markéta, Hansíková Hana, Zeman Jiří,Tesařová Markéta, ABSTRAKT Z KONFERENCE Bioenergetika 2015: Impaired mitochondrial function in Niemann Pick type C1 patients´ cells and tissues, Bioenergetika 2015, 14.-16.10.2015, Desná, ČR, sborník s. 21 (prezentace) [Jiný výsledek]
1308214Mgr. Hana ŠtufkováKratochvílová Hana, Rodinová Marie, Stránecký Viktor, Marková Michaela, Vondráčková Alžběta, Sládková Jana, Honzík Tomáš, Hansíková Hana, Zeman Jiří, Tesařová Markéta, ABSTRAKT Z KONFERENCE XII. Celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie: Role proteinu ACBD3 v mitochondriálním energetickém metabolism, (Role of ACBD3 protein in mitochondrial energy metabolism), XII. Celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí 20.9.-22.9.2015, Brno, ČR, Klinická Biochemie a Metabolismus 3, 23 (2015) s. 148 (poster) [Jiný výsledek]
1308214Mgr. Hana ŠtufkováKratochvílová Hana, ROZŠÍŘENÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU GRANTOVÉ AGENTURY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE: Studium funkce proteinu ACBD3 ve vztahu k michondriálnímu energetickému metabolismu buňky [Jiný výsledek]
1308214Mgr. Hana Štufková Kratochvílová Hana, Rodinová Marie, Hůlková Helena, Knopová Suzana, Dvořáková Lenka, Nováková Markéta, Hansíková Hana, Zeman Jiří, Tesařová Markéta, ABSTRAKT Z KONFERENCE MiP2015, 11th Conference on Mitochondrial Physiology: Mitochondrial dysfunction in Niemann Pick type C1 patient´s cells and tissues. MiP2015, 11th Conference on Mitochondrial Physiology, 7. – 11.9. 2015, Luční Bouda, Giant National Park ČR, sborník abstrakt s. 19 (poster) [Jiný výsledek]
1308214Mgr. Hana ŠtufkováKratochvílová Hana, Rodinová Marie, Befekadu Asfaw, Kuchař Ladislav, Hůlková Helena, Dvořáková Lenka, Knopová Suzana, Hansíková Hana, Zeman Jiří, Tesařová Markéta, ABSTRAKT Z KONFERENCE 30. Pracovní dny Dědičné metabolické poruchy: Impact of impaired cholesterol homeostasis on mitochondrial energy metabolism and mitochondrial ultrastructure in NPC1 patient cells and tissues, 30. Pracovní dny Dědičné metabolické poruchy, 20.-22.5.2015, Dolní Morava ČR, sborník abstrakt, s. 47 (poster) [Jiný výsledek]
1308214Mgr. Hana ŠtufkováKratochvílová Hana, Rodinová Marie, Vondráčková Alžběta, Stránecký Viktor, Hartmanová Hana, Sládková Jana, Honzík Tomáš, Hansíková Hana, Zeman Jiří, Tesařová Markéta, ABSTRAKT Z KONFERENCE 6th World Congress on Targeting Mitochondria: Impact of Acyl-CoA binding domain containing 3 protein (ACBD3) deficiency on mitochondrial energy metabolism, 6th World Congress on Targeting Mitochondria, JWMS, Journal World mitochondria Society, Vol.1, s. 136, Berlin, DE, 28.-30.10.2015 (poster) [Jiný výsledek]
256214Mgr. Jakub Vodička, Ph.D.Vodička, J., Manda, Š. , (2015): Chitinozoans across lundgreni and kozlowskii events: A comparison of the extinction pattern. In Melchin, M. & Jin, J: 5th International Symposium on the Silurian System and the 5th Annual Meeting of the IGCP 591 - The Lower to Middle Paleozoic Revolution, Quebec City, July 8-11, 2015, Abstracts, s. 55-56. – Institut national de la recherche scientifique, Quebec City. Quebec, Canada [Jiný výsledek]
468313Mgr. Vojtěch Bartoš, Ph.D.Bartos, Vojtech, Seasonal Scarcity and Sharing Norms [Jiný výsledek]
468313Mgr. Vojtěch Bartoš, Ph.D.Bartos, Vojtech; Baul, Tushi, Caste differences in risk sharing attitudes [Jiný výsledek]
468313Mgr. Vojtěch Bartoš, Ph.D.Bartos, Vojtech; Levely, Ian, Contract enforcement and trustworthiness across ethnic groups [Jiný výsledek]
1812214JUDr. Lukáš Blažek, Ph.D.Bláhová Ivana, JUDr. , Zásady trestního práva procesního v trestním řádu z roku 1950. (článek v časopise) [Jiný výsledek]
220214Mgr. Libuše VaněčkováVaščiková, Michaela, Turjanicová, Libuše and Horák, Petr, Molecular and serological diagnosis of infections caused by Trichobilharzia spp. Proceedings of the 22th Helminthological Days, Programme and Abstracts, Recreational facility FTVS UK, Dvorce near Straž nad Nežárkou, Czech Republic, 4 - 8 May 2015 Czech Republic, Book of Abstracts. [Jiný výsledek]
220214Mgr. Libuše VaněčkováVaščiková, Michaela, Molekulárna a sérologicka diagnostika nákaz trichobilharziemi, Praha 2015, Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta [Jiný výsledek]
220214Mgr. Libuše VaněčkováTurjanicová, Libuše and Mikeš, Libor, Enolase: A suitable antigen for the immunodiagnostics of Trichobilharzia regenti infections in ducks Proceedings of the 22th Helminthological Days, Programme and Abstracts, Recreational facility FTVS UK, Dvorce near Straž nad Nežárkou, Czech Republic, 4 - 8 May 2015 Czech Republic, Book of Abstracts. [Jiný výsledek]
1916214RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.Macháček, Miloslav, Poster, konference ISSX Glasgow 2015 [Jiný výsledek]
742213Mgr. Anna Kallistová, Ph.D.Kallistová Anna, Horáček Ivan, Skála Roman, přednáška: Enamel embryonic development and its impact on microstructure of tooth hydroxyapatite. The 13th International Symposium on Biomineralization (BiominXIII), Granada, Spain, 15.-19.září.2015. [Jiný výsledek]
742213Mgr. Anna Kallistová, Ph.D.Kallistová Anna, Horáček Ivan, Skála Roman, Sborník abstraktů: Materials structure in chemistry, biology, physics and technology, 2014, 21 (2), s. 116. ISSN 1211-5894. příspěvek: Závislost mikrostruktury dentálního hydroxyapatitu na délce vývoje zubu [Jiný výsledek]
742213Mgr. Anna Kallistová, Ph.D.Kallistová Anna, Horáček Ivan, Skála Roman, poster presentation: Embryonic development of tooth enamel: the growth of bio-apatites. Goldschmidt2015, Praha, Česká Republika,16-21.srpen 2015. [Jiný výsledek]
742213Mgr. Anna Kallistová, Ph.D.Kallistová Anna, Horáček Ivan, Čejchan Petr, Skála Roman, poster presentation: Tooth embryonic development and its effect on enamel microstructure. The 29th European Crystallographic Meeting, Rovinj, Chorvatsko, srpen 23-28, 2015. [Jiný výsledek]
742213Mgr. Anna Kallistová, Ph.D.Kallistová Anna, Skála Roman, Malíková Radana, Horáček Ivan, Sborník abstraktů: Proceedings of the international symposium CEMC 2014, Masaryk University, Czech Geological Survey 2014, editor: Ivo Macek, 59-60, ISBN 978-80-210-6832-2 příspěvek: An influence of sample preparation on microstructure of dental hydroxyapatite. [Jiný výsledek]
742213Mgr. Anna Kallistová, Ph.D.Kallistová Anna, Horáček Ivan, Skála Roman, Sborník abstraktů: Goldschmidt2015 Abstracts, Cambridge, 2015, s.1497 příspěvek: Embryonic development of molars in terms of XRD [Jiný výsledek]
742213Mgr. Anna Kallistová, Ph.D.Kallistová Anna, Horáček Ivan, Čejchan Petr, Skála Roman, Sborník abstraktů: 29th European Crystallographic Meeting, Acta Crystallographica Section A: foundantions and advances (2015). A71, s298-s299 doi: 10.1107/S2053273315095480 příspěvek: Enamel microstructure and tooth embryonic development [Jiný výsledek]
742213Mgr. Anna Kallistová, Ph.D.Kallistová Anna, Horáček Ivan, Skála Roman, Sborník abstraktů: BiominXIII: programme and abstract book, Granada, Universidad de Granada, 2015, s. 70. [Jiný výsledek]
742213Mgr. Anna Kallistová, Ph.D.Kallistová Anna, Skála Roman, Malíková Radana, Horáček Ivan, poster presentation; An influence of sample preparation on microstructure of dental hydroxyapatite. 4th Central European Mineralogical Conference - Skalský Dvůr 2014, international symposium, 23. - 26. dubna 2014. [Jiný výsledek]
742213Mgr. Anna Kallistová, Ph.D.Kallistová Anna, Horáček Ivan, Skála Roman, přednáška: Závislost mikrosktruktury dentálního hydroxyapatitu na délce vývoje zubu. Struktura2014, kolokvium krystalografické společnosti, Kutná Hora, 9.-12. 6. 2014. [Jiný výsledek]
360015Mgr. Lucia Žifčáková, Ph.D.Zelenka, Tomáš, Diplomová práce - Porovnání ITS nrDNA a alternativních markerů pro metabarcoding hub v environmentálních vzorcích [Jiný výsledek]
270015Mgr. Martin ŠlosarŠlosar, Martin, Kapitola do kolektivní monografie z XVII. Konference právních romanistů České republiky a Slovenské republiky - "Právní úprava odpovědnosti republikánských úředníků v římském právu" (výstup přihlášen do RIV) STLOUKALOVÁ, Kamila (ed.). Soudobé reflexe římského práva. Římské právo v moderních kodifikacích. Beroun: nakladatelství Eva Rozkotová, 2015. ISBN 978-80-87975-29-9. [Jiný výsledek]
159315PhDr. Alena Kinclová, Ph.D.SIGMUNDOVÁ, Alena, Vliv lingvistické stránky slovních úloh na kvalitu žákova řešení. Příspěvek prezentovaný na konferenci Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka pořádané ve dnech 28. až 30. dubna 2015 v Praze-Klánovicích. Prezentace k příspěvku je přiložena. [Jiný výsledek]
742214MUDr. Nina PuškinaNina Pushkina, Petr Popov, Petr Potměšil, Marek Malý, Magdaléna Šustková-Fišerová, Vývěskové sdělení [Jiný výsledek]
742214MUDr. Nina PuškinaHavlíčkováTereza, Jeřábek Pavel, Pushkina Nina*, Kršiak Miloslav, Šustková – Fišerová Magdalena, Vývěskové sdělení [Jiný výsledek]
1052214RNDr. David Kolář, Ph.D.Kolář David, Grešíková Milada, Wasková-Arnoštová Petra, Kohútová Jana, Elsnicová Barbara, Neckář Jan, Nováková Olga,Novotný Jiří, Kolář František a Žurmanová Jitka, ADAPTACE NA HYPOXII SNIŽUJE PRAVDĚPODOBNOST AKTIVACE APOPTÓZY V PRŮBĚHU ISCHÉMIE A REPERFÚZE - poster na KEK Buchlovice 2015 [Jiný výsledek]
1052214RNDr. David Kolář, Ph.D.Brabcová Iveta, Kolář David, Elsnicová Barbara, Neckář Jan, Pravenec Michal, Nováková Olga a Žurmanová Jitka, ADAPTATION TO HYPOXIA ENHANCES GLUCOSE METABOLISM OF THE HEART IN SHR RATS AND CONPLASTIC STRAIN SHR-mtBN - Poster Berlín Targeting mitochondria 2015 [Jiný výsledek]
326515RNDr. Peter Matvija, Ph.D.Matvija Peter, Konference ECOSS-31, Barcelona (31.8.-5.9.2015) – poster: Si(111)/Tl-(1x1) surface as a metal-like passivated Si substrate for growth of nanostructures [Jiný výsledek]
326515RNDr. Peter Matvija, Ph.D.Matvija Peter, Konference WDS-2015, Praha (2.-4.6.2015) – poster: STM Study of the Si(111)/Tl-(1x1) Surface as a Metal-Like Passivated Si Substrate for Growth of Nanostructures [Jiný výsledek]
326515RNDr. Peter Matvija, Ph.D.Matvija Peter, Konference IWSP-2015, Wroclaw (21.-25.6.2015) – poster: Si(111)/Tl-(1x1) surface as a metal-like passivated Si substrate for growth of nanostructures [Jiný výsledek]
326515RNDr. Peter Matvija, Ph.D.Matvija Peter, Obdorné soustředění KFPP MFF UK, Dolní Morava (9.-13.1.2015) – oral: Studium interakce adsorbátu s pasivovanými povrchy Si pomocí STM [Jiný výsledek]
326515RNDr. Peter Matvija, Ph.D.Matvija Peter, Field-induced molecular self-assembly on the functionalized silicon surface - MANUSCRIPT [Jiný výsledek]
1362513Mgr. Petra Vladařová, Ph.D.Vladařová Petra, Námět, spolupráce na scénáři a odborný garant dokumentárního cyklu Hádanky domů života : dokument o židovských hřbitovech II. Součástí tohoto desetidílného dokumentu jsou i hřbitovy v Radnicích a Oseku, které jsou součástí grantového projektu. [Jiný výsledek]
1370214RNDr. Zita Bukovská, Ph.D.Bukovská, Zita, Manuskript zatím nedokončeného článku připravovaného k submitu. [Jiný výsledek]
72415Mgr. Aneta Novotnáprof. PaedDr. Radka Wildová CSc., Mgr. Aneta Novotná , Abstrakt, který byl poslán a schválen do časopisu Pedagogická Orientace v roce 2015. V roce 2016 by měl celý článek projít dvoukolovým recenzním řízením a měl by být publikován v Pedagogické Orientaci. [Jiný výsledek]
72415Mgr. Aneta NovotnáWildová Radka, Novotná Aneta, Žádost o prerozdělní stipendia spoluřešitelky, která od projektu GA UK s číslem 72415 odstoupila_25.08.2015 [Jiný výsledek]
72415Mgr. Aneta NovotnáWildová Radka, Novotná Aneta , 3 minutová prezentace v rámci 23rd annual NALDIC conference 14. 11. 2015 Londýn, King's College Příspěvek odprezentován na konferenci bude vložen na webové stránky www.naldic.org.uk [Jiný výsledek]
72415Mgr. Aneta NovotnáWildová Radka, Novotná Aneta, 28. 11. 2015 Prezentace v rámci 14th School of Education Research Conference University of Birmingham School of Education [Jiný výsledek]
72415Mgr. Aneta NovotnáWildová Radka, Novotná Aneta, 28. 11. 2015 Plakát v rámci 14th School of Education Research Conference University of Birmingham School of Education [Jiný výsledek]
1316213PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D.Šrámková,I., Schválení změny - Cestovné [Jiný výsledek]
1316213PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D.Šrámková, Ivana; Horstkotte, Burkhard; Fikarová, Kateřina; Sklenářová, Hana; Solich, Petr, Abstrakt z konference 9th International Conference on Instrumental Methods of Analysis; prezentovaný poster: mikroextrakce do kapky. [Jiný výsledek]
1316213PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D.Śrámková, I., Schválení změny - Pojistné [Jiný výsledek]
1316213PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D.Lhotská, Ivona; Šatínský, Dalibor; Havlíková, Lucie; Solich, Petr, Přijatý manuskript (DOI: 10.1007/s00216-016-9402-6) Článek popisuje on-line SPE-HPLC citlivou metodu pro stanovení dvou mykotoxínu v nápojích. [Jiný výsledek]
618812Mgr. Pavla DostálováDostalova, Pavla, Dostalova P., Dorosh A., Elzeinova F., Ded L., Dvorakova-Hortova K. and Peknicova J. Expression of Estrogen Receptor Beta in the Male Reproductive Tract and Sperm in Mice. Annual Meeting of the Society for the Study of Reproduction. Puerto Rico, USA (18.6.–22.6.2015) [Jiný výsledek]
802414Mgr. Iryna KureyVolkova Valeriya, KobetsTatyana, Kurey Iryna, Sohrabi Yahya, Šíma Matyáš, Gusareva Elena, Koubková Gizela, Havelková Helena, Grekov Igor, Svobodová Milena, Demant Peter, Lipoldová Marie, The locus Lmr3 controls resistance to Leishmania major via interaction with Lmr5. [Jiný výsledek]
60715MUDr. Václav Koucký, Ph.D.Koucký, Václav, Přednáška a abstrakt k přednášce; název akce: 24th Scientific Meeting of the European Society of Pediatric Clinical Research, Budapest; název příspěvku: Use of nitrogen multiple breath washout test in CF patients; obsah: představení metodiky funkčně diagnotické části projektu + prezentace prvních funkčně diagnostických výsledků; přednáška oceněna mezi 4 nejlepšími pracemi [Jiný výsledek]
60715MUDr. Václav Koucký, Ph.D.Koucký, Václav, Přednáška a abstrakt přehledového článku; název časopisu: Studia pneumologica et phthiseologica; název článku: Využití metody vícedechového vyplavování inertního plynu z plic ve funkční plicní diagnostice u dětí [Jiný výsledek]
60715MUDr. Václav Koucký, Ph.D.Koucký, Václav, Přednáška a abstrakt k přednášce; název akce: V. konference ve funkčním vyšetřování plic; téma přednášky: Test vícedechového vyplavování dusíku z plic a možnosti jeho využití [Jiný výsledek]
60715MUDr. Václav Koucký, Ph.D.Koucký, Václav, Hoáček Jaroslav, Hladík, Milan, Short paper/rozšířený abstrakt a přednáška název akce: 9th EAI International Conference on Bio-inspired Information and Communications Technologies název článku: Children Lung Function Diagnostics – New Methods For Handling of Clinical Data Výsledek byl vytvořen za podpory 2 grantů - GAUK č. 60715 a GAUK č. 174815. [Jiný výsledek]
790314Mgr. Gabriela Nachtigall, Ph.D., MBAKučerová, Gabriela, Kalíková, Květa, Tesařová, Eva, Separation potential of novel PEMPDA-β-cyclodextrin stationary phase, comparison with commercially available β-cyclodextrin column Poster na konferenci HPLC 2015 v Ženevě. abstrakt PSB-COL-56, Book of abstracts p. 272. [Jiný výsledek]
790314Mgr. Gabriela Nachtigall, Ph.D., MBAKučerová, Gabriela, Kalíková, Květa, Jindřich, Jindřich, Tesařová, Eva, Novel pempda β–cyclodextrin stationary phase, Study of its separation potential; přednáška na konferenci CECE 2015 Brno. Book of abstract p. 57-60. [Jiný výsledek]
790314Mgr. Gabriela Nachtigall, Ph.D., MBAGeryk, Radim, Kučerová, Gabriela, Kalíková, Květa, Tesařová, Eva, Jak ovlivnit (enantio)separaci v HPLC? Stacionární fáze versus mobilní fáze, přednáška na konferenci Česká chromatografická škola 2015, Rožnov pod Radhoštěm. [Jiný výsledek]
388615Mgr. Kateřina Lindnerová MudroňováMudroňová, Kateřina; Římal, Václav; Peter, Mojzeš, Effect of the ribose versus 2’-deoxyribose residue in 5’-GMP on the formation of G-quartets stabilized by K+ and Na+, 5th International Meeting on Quadruplex Nucleic Acids, 26. - 28. 5. 2015, Bordeaux, France (conference poster) [Jiný výsledek]
388615Mgr. Kateřina Lindnerová MudroňováMudroňová, Kateřina; Římal, Václav; Peter, Mojzeš, G-quartets and Supramolecular Structures of Guanosine-5'-monophosphates: Effect of the Ribose versus 2'-deoxyribose Residue, Biophysical Society networking event, Prague, Czech Republic (conference poster) [Jiný výsledek]
388615Mgr. Kateřina Lindnerová MudroňováMudroňová, Kateřina; Římal, Václav; Peter, Mojzeš, G-quartets and Supramolecular Structures of Guanosine-5'-monophosphates: Effect of the Ribose versus 2'-deoxyribose Residue, 8th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy, 12. - 17. 7. 2015, Wien, Austria (conference poster) [Jiný výsledek]
798813Mgr. Jaroslav Hrdlička, Ph.D.Hrdlička, Jaroslav, ISHR Bordeaux 2015, abstrakt k posterové prezentaci [Jiný výsledek]
798813Mgr. Jaroslav Hrdlička, Ph.D.Hrdlička, Jaroslav, Publikace - Physiological Research [Jiný výsledek]
798813Mgr. Jaroslav Hrdlička, Ph.D.Hrdlička, Jaroslav, Advances in Cardiovascular Research, Smolenice 2015, abstrakt k posterové prezentaci [Jiný výsledek]
798813Mgr. Jaroslav Hrdlička, Ph.D.Hrdlička, Jaroslav, Potvrzení o přijetí článku k publikaci [Jiný výsledek]
798813Mgr. Jaroslav Hrdlička, Ph.D.Hrdlička, Jaroslav, Komise experimentální kardiologie, Buchlov 2015, abstrakt k přednášce [Jiný výsledek]
798813Mgr. Jaroslav Hrdlička, Ph.D.Hrdlička, Jaroslav, Výjezdní zasedání PhD. studentů Fyziologického ústavu AV ČR, Třešť 2015, abstrakt k přednášce [Jiný výsledek]
136214Mgr. Kristýna VojtíškováVojtíšková, Kristýna, rozpracovaný český překlad ve stavu ke dni 21.3.2016 [Jiný výsledek]
962214Mgr. Martin Komarc, Ph.D.Harbichová, Ivana; Komarc, Martin, Physical self-concept and global self-esteem in a sample of Czech university students (poster presented at the International scientific conference SPAH 2014, Comenius University, Bratislava) [Jiný výsledek]
962214Mgr. Martin Komarc, Ph.D.Komarc, Martin; Harbichová, Ivana, Possibilities and potentials of the structural equation modeling in analysis of betwee-group differences (poster presented at the International scientific conference SPAH 2014, Comenius University, Bratislava) [Jiný výsledek]
454213Mgr. Ivan SoukupSoukup Ivan, 17.2.2016 - prijeti clanku s nazvem "Numerical method based on DGM for solving the system of equations describing motion of viscoelastic fluid with memory" do sborniku ENUMATH 2015 Proceedings. Publikovan by mel byt behem dubna/kvetna 2016. [Jiný výsledek]
20214Mgr. Milan LokvencLokvenc, Milan, poster (Vědecká konference 2.LF UK 2015) [Jiný výsledek]
2002214RNDr. František Lukáč, Ph.D.Hruška Petr, Čížek Jakub, Lukáč František, Knapp Jan, Mašková Silvie, Drahokoupil Jan, Melikhova Oksana, Ivan Prochazka Ivan, Výsledky projektu byly prezentovány na mezinárodní konferenci o pozitronové anihilaci ICPA17 a budou publikovány v Materials Science Forum. Vzhledem k době trvání projektu 2 roky není možné potvrzení publikování, které je předpokládáno až po 30.3.2016. Přiložen manuscript s poděkováním grantové agentuře. [Jiný výsledek]
528513Mgr. Martina Dluhošová, Ph.D.Dluhošová, Martina, Experimentální data [Jiný výsledek]
837413Mgr. Daniel BenčíkBenčík, Daniel, A paper on range-based volatility forecasting has been written. Current methods for range-based volatility forecasting have turned out to be difficult to improve due to large inefficiency of range-based volatility estimators in general. [Jiný výsledek]
837413Mgr. Daniel BenčíkKraicová, Lucie, A paper called "Estimation of Long Memory in Volatility Using Wavelets" has been finished and is currently in the submission/revision process. We hope for its’ acceptance for publication during the year 2016. [Jiný výsledek]
1015Mgr. Lena Obeidová, Ph.D.Obeidová, Lena, Projekt byl prezentován formou přednášky s názvem „Role DNA analýzy v diferenciální diagnostice autozomálně recesivní polycystické choroby ledvin” na 19. Celostátní konferenci DNA diagnostiky v Českých Budějovicích a plakátovým sdělením na Celostátním sjezdu lékařské genetiky a 48. Výroční cytogenetické konferenci v Brně (poster s názvem: Molekulárně-genetická diagnostika v rodinách s polycystickou chorobou ledvin). [Jiný výsledek]
266213Mgr. Šárka Jíchová, Ph.D.Jíchová, Šárka; Doleželová, Šárka; Kopkan, Libor; Kompanowska-Jezierska, Elzbieta; Sadowski, Janusz; Červenka, Luděk, Fenofibrate attenuates malignant hypertension by suppression of the renin-angiotensin system and not through 20-hydroxyeicosatetraenoic acid-mediated natriuresis: a study in Cyp1a1-Ren-2 transgenic rats. Článek submitovaný do mezinárodního časopisu Journal of Hypertension. Bohužel stále čekáme na vyjádření oponentů. Chtěli bychom požádat o odklad doložení tohoto výsledku. V příloze přikládáme text článku a potvrzení o jeho submitování. [Jiný výsledek]
266213Mgr. Šárka Jíchová, Ph.D.Jíchová, Šárka; Kopkan, Libor; Husková, Zuzana; Doleželová, Šárka; Neckář, Jan; Kujal, Petr; Vernerová, Zdenka; Kramer, Herbert J; Sadowski, Janusz; Kompanowska-Jezierska, Elzbieta; Reddy, Rami N; Falck, John R; Imig, John D; Červenka, Luděk., Epoxyeicosatrienoic acid analog attenuates the development but brings no improvement in established malignant hypertension: a study in Cyp1a1-Ren-2 transgenic rats. Článek submitovaný do mezinárodního časopisu Journal of Hypertension. Bohužel stále čekáme na vyjádření oponentů. Prosíme o odložení doložení tohoto výsledku. V příloze přikládáme text článku a potvrzení o jeho submitování. [Jiný výsledek]
266213Mgr. Šárka Jíchová, Ph.D.Jíchová Šárka, Prezentace výsledků na mezinárodní konferenci ISN Forefronts symposium of Intristic Regulation of Kidney Function 2014 v Charlestonu, USA a to formou ústní prezentace. Jako doklad přikládáme poster, abstrakt a potvrzení o prezentaci. [Jiný výsledek]
615712Mgr. David MarekMarek, David, Příspěvek na GLOBELICS Academy 2015, Tampere (+ paper na webu konference). [Jiný výsledek]
615712Mgr. David MarekMarek, David, Collaborative projects as a way of science-industry cooperation - prezentace, mezinárodní konference New Vawe, PřF UK, květen 2014 [Jiný výsledek]
615712Mgr. David MarekMarek, David, Příspěvek na konferenci DRUID Academy 2015, Aalborg (+ paper na webu konference). Abstract: Contemporary innovation process is increasingly involving a large number of networked actors with complementary capabilities. Especially cross-fertilization between knowledge institutions and firms has become significant driver for innovation. Based on extensive data set, this paper aims at deeper understanding of knowledge linkages that have been created within joint RDI projects. It combines individual characteristics of projects and actors involved to describe diverse pattern of knowledge linkages. In addition to the spatial dimension of networks, the paper observes underlying characteristics of knowledge as these shape the collaboration pattern. [Jiný výsledek]
615712Mgr. David MarekMarek, David, Příspěvek na konferenci EuSPRI ECC 2015, Bergamo [Jiný výsledek]
1456414PhDr. Mgr. Přemysl Štěpánek, Ph.D.Štěpánek, Přemysl, Studie, včetně příloh, zatím není k dispozici potvrzení o přijetí k publikaci. [Jiný výsledek]
1182313PharmDr. Antonín Cidlina, Ph.D.Cidlina, Antonín; Nováková, Veronika; Zimčík, Petr, Přednáška na 5. Postgraduální a 3. Postdoktorandské vědecké konference FAF UK konané ve dnech 3.2. a 4. 2. 2015 na půdě Farmaceutiké fakultě v Hradci Králové s názvem: "Coupling approach to pyrazine-2,3-dicarbonitriles with π-extended linkers between donor (N,N-dimethylamino) and acceptor moieties". [Jiný výsledek]
1182313PharmDr. Antonín Cidlina, Ph.D.Cidlina, Antonín; Nováková, Veronika; Zimčík, Petr, Prezentace práce formou informačního platáku na konferenci ESOC 2015 konané v Lisabonu ve dnech 12.7 - 16.7.2015 s názvem "Coupling approaches to unsymmetrical phthalocyanine analogues with π-extended linkers between donor (N,N-dimethylamino) and acceptor moieties". [Jiný výsledek]
1214214RNDr. Iveta Nedvědová, Ph.D.Iveta Brabcová, Adaptace na hypoxii posiluje glukózový metabolismus srdce u SHR a konplastického kmene SHR-mtBN. Adaptace na hypoxii zvýšila expresi proteinu GLUT4 o 84%, GLUT1 o 61%, HK2 o 83% u obou kmenů. Enzym. aktivita HK po adaptaci vzrostla přibližně o 40% u obou kmenů, u SHR-mtBN byla aktivita jak v normoxii tak i hypoxii vyšší o 20% vzhledem k SHR. Exprese AKT2 u SHR-mtBN vzrostla o 34%, zatímco u SHR se nezměnila. [Jiný výsledek]
224214Mgr. Roman HájekHájek, Roman, Politicising Platform, or Another Campaign Tool: Locality-Related Differences in the Perception of Facebook’s Role in Pre-Election Period článek zaslaný do časopisu Observatorio v červnu 2015 [Jiný výsledek]
224214Mgr. Roman HájekHájek, Roman, Context Matters: Perceptions of the Role of Media in Pre-Election Campaigns before Local Elections článek zaslaný do časopisu Medijske Studije v únoru 2016 [Jiný výsledek]
224214Mgr. Roman HájekHájek, Roman, příspěvek Politicizing Platform, or Another Campaign Tool: Locality Related Differences in Perception of Facebook’s Role in Pre-Election Period konference CEECOM 2015, The Digital Media Challange Zagreb, 12–14 June 2015 [Jiný výsledek]
1324214PharmDr. Jan Bureš, Ph.D.Bureš, Jan, Průběžné výsledky [Jiný výsledek]
1324214PharmDr. Jan Bureš, Ph.D.Bureš, Jan, Plakátové sdělení na vědecké konferenci HPLC 2015, 21. - 25. 6. 2015, Ženeva, Švýcarsko [Jiný výsledek]
1336213PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.KOZMANOVÁ, Irena, Ideologische Intervention in der Frühen Neuzeit. Beispiel der Republik der Vereinigten Niederlande und der Landstände von Kleve-Mark in den 1640er und 1650er Jahren, manuskript disertační práce Praha/Antwerpen 2015. [Jiný výsledek]
656314Mgr. Pavla HasilováHasilová, Pavla - Hasil, Jan, Poster z mezinárodní konference Archaeologia Historica 2015. [Jiný výsledek]
272314RNDr. Soňa Procházková, Ph.D.Procházková, Soňa; Kubíček, Vojtěch; Hermann, Petr; Helm, Lothar, New Gd-DOTA-like complexes responsive to biogenic metal ions; COST TD1004 Action, Belgrade, Serbia, 10−11 September 2015. Poster [Jiný výsledek]
369915Mgr. Ing. Veronika EretováEretová, Veronika, Do recenzního řízení v časopise AUC Geographica (Scopus) byl odeslán článek s názvem "The past, the present and the future of diversification in Czechia [Jiný výsledek]
810214Mgr. Hana BednářováBednářová, Hana, 10. Česko-polsko-slovenské seminárium, 1.–3. 6. 2015, Litomyšl: příspěvek s názvem "The participation in municipal elections" [Jiný výsledek]
810214Mgr. Hana BednářováBednářová, Hana, Seminář Venkov 2015, 5.2.2015, Praha: příspěvek s názvem "Jak se volí starosta" [Jiný výsledek]
810214Mgr. Hana BednářováBednářová, Hana, XXVI. European Society for Rural Sociology Congress, 18.–21. 8. 2015, Aberdeen: příspěvek s názvem "The participation in municipal elections" [Jiný výsledek]
64213RNDr. Pavla Štenclová, Ph.D.Bláhová, Pavla , Prezentace výsledků na konferenci formou posteru. Bláhová, P.; Šichová, K.; Vohlídal, J.; Svoboda, J.: Bis(tpy)thiophene bearing ammonium or phosphonium ionic group – preparation, properties and assembling with Zn2+ and Fe2+ ions. EPF 2015, Dresden, Germany, June 21 – 26, 2015. (Poster SYN-P-091) [Jiný výsledek]
64213RNDr. Pavla Štenclová, Ph.D.Šichová, Kristýna, Prezentace výsledků na konferenci formou přednášky. Šichová, K.; Štenclová, P.; Svoboda, J.; Vohlídal, J.: Alcohol-soluble bis(tpy)quaterthiophenes and their assembly with Zn2+and Fe2+ions into constitutional dynamic polyelectrolytes. EuSIPs, Uppsala, Sweden, September 24 – 26, 2015. (Lecture L23) [Jiný výsledek]
64213RNDr. Pavla Štenclová, Ph.D.Šichová, Kristýna, Prezentace výsledků na konferenci formou posteru. Šichová, K.; Štenclová, P.; Svoboda, J.; Vohlídal, J.: Supramolecular polymers based on conjugated bis(terpyridyl)quaterthiophene units substituted by ionic groups. EPF 2015, Dresden, Germany, June 21 – 26, 2015. (Poster SYN-P-079) [Jiný výsledek]
1356213Mgr. Aleš Tamchyna, Ph.D.Tamchyna, Aleš, Barančíková, Petra, Manual and Automatic Paraphrases for MT Evaluation Článek přijatý k prezentaci na konferenci Language Resources and Evaluation 2016 (LREC). [Jiný výsledek]
1356213Mgr. Aleš Tamchyna, Ph.D.Barančíková, Petra; Tamchyna, Aleš , Automatic Paraphrases of Czech Reference Sentences for WMT11, 13 and 14 - korpus automatických parafrází referenčních překladů pro několik standardních testovacích datasetů strojového překladu - vydán jako jazykový zdroj s následujícím URL: http://hdl.handle.net/11234/1-1665 [Jiný výsledek]
1122313Mgr. Andrea Průchová Hrůzová, Ph.D.Průchová, Andrea, Konferenční příspěvek “Picturing the Political Violence in Children’s Educational Materials“ (The Politics of Memory: Victimization, Violence and Contested Narratives of the Past. 3. – 5. 12. 2015, Columbia University, New York City). [Jiný výsledek]
1386214RNDr. Mgr. Václav Pavlíček, Ph.D.Pavlíček Václav, Tůma Petr, Manuskript článku "The use of capillary electrophoresis with contactless conductivity detection for sensitive determination of stevioside and rebaudioside A in foods and beverages" odeslaný do časopisu s IF. Plánovaný hlavní výstup projektu. [Jiný výsledek]
1386214RNDr. Mgr. Václav Pavlíček, Ph.D.Pavlíček Václav, Tůma Petr, Determination of rebaudioside A and stevioside in food supplements and beverages by capillary electrophoresis with contactless conductivity detector. Ve sb. ChemZi - SLOVENSKÝ ČASOPIS O CHÉMII PRE CHEMICKÉ VZDELÁVANIE, VÝSKUM A PRIEMYSL, Ročník 11, Číslo 1, Rok 2015, str. 117, ISSN 1336-7242. 67. ZJAZD CHEMIKOV, Vysoké Tatry, Horný Smokovec, 7. – 11. September 2015. http://67zjazd.schems.sk/. Poster oceněn - IUPAC Poster Award. [Jiný výsledek]
1386214RNDr. Mgr. Václav Pavlíček, Ph.D.Pavlíček Václav, Tůma Petr, Samcová Eva, A NEW ELECTROPHORETIC APPROACH USING COUPLED CAPILLARIES FOR THE RAPID DETERMINATION OF SUBSTANCES ON COMMERCIAL CAPILLARY INSTRUMENTS - 21ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRO- AND LIQUID PHASE-SEPARATION TECHNIQUES & THE 20TH LATIN-AMERICAN SYMPOSIUM ON BIOTECHNOLOGY, BIOMEDICAL, BIOPHAR-MACEUTICAL AND INDUSTRIAL APPLICATIONS OF CAPILLARY ELECTROPHORESIS AND MICROCHIP TECHNOLOGY, Natal – RN Brazil October 04 – 08, 2014, PP-A-68, http://latince.com. Získána cena za posterovou prezentaci a přínosnou inovaci v oblasti analytických metod. [Jiný výsledek]
942314MUDr. Petra Krupičková, Ph.D.Krupičková Petra, Mlček Mikuláš, Huptych Michal, Bouček Tomáš, Belza Tomáš, Bělohlávek Jan, poster na konferenci EuroELSO 2015 - 4th International Congress "Microcirculation in a porcine model of cardiac arrest" [Jiný výsledek]
942314MUDr. Petra Krupičková, Ph.D.Bělohlávek Jan, Mlček Mikuláš, Huptych Michal, Bouček Tomáš, Belza Tomáš, Krupičková Petra, Linhart Aleš, Kittnar Otomar, poster na konferenci EuroELSO 2015 - 4th International Congress: "Body position during transport in refractory cardiac arrest model" [Jiný výsledek]
942314MUDr. Petra Krupičková, Ph.D.Krupičková Petra, Mlček Mikuláš, Huptych Michal, Bouček Tomáš, Mormanová Zuzana, Bělohlávek Jan, přednáška na 13. konferenci PS Akutni kardiologie CKS 2015: "MIKROCIRKULACE U PRASEČÍHO MODELU SRDEČNÍ ZÁSTAVY" [Jiný výsledek]
191415MUDr. Štěpán JeřábekJeřábek, Štěpán, Ústní sdělení na XXXIV. Dnech mladých internistů. Přednáška oceněna prvním místem - cenou předsedy České internistické společnosti. [Jiný výsledek]
191415MUDr. Štěpán JeřábekJeřábek, Štěpán, Ústní sdělení "Korelace indexu iFR s hodnocením frakční průtokové rezervy koronárního řečiště" na XXV. workshopu Intervenční kardiologie a na XXIII. sjezdu České kardiologické společnosti. [Jiný výsledek]
1354213PhDr. Josef Ženka, Ph.D.Ženka, Josef, “Selecting a new emir & unofficial bay’a in Nasrid Granada.” Society for Medieval Mediterranean conference. Lincoln, July 2015. Aktivní účast na zahraniční konferenci [Jiný výsledek]
1354213PhDr. Josef Ženka, Ph.D.Ženka, Josef, Nawazil al-Sayyid al-Mufti Abí Amr b. Manzúr, In Ženka, Josef, The chief judge of Granada Abū ‛Amr Ibn Manẓūr (d. 1482). Prague: FF UK, 2016. Kritická edice nevydaných fatew Abu Amra b. Manzura objevených řešitelem v unikátním kodexu granadských fatew roku 2014. [Jiný výsledek]
1354213PhDr. Josef Ženka, Ph.D.Ženka, Josef, “The formation of the Nasrid political elite as a necessary human reform of the 13th century Andalusi society.” International Medieval Congress. Leeds, July 2015. Aktivní účast na zahraničním kongresu [Jiný výsledek]
1354213PhDr. Josef Ženka, Ph.D.Ženka, Josef, Kapitola týkající fatew, každodennosti a rukopisných pozůstalostí v knize Ženka, Josef, The chief judge of Granada Abū ‛Amr Ibn Manẓūr (d. 1482). Prague: FF UK, 2016. Kniha vyjde v roce 2016 v anglickém a arabském jazyce v nakladatelství FF UK [Jiný výsledek]
1354213PhDr. Josef Ženka, Ph.D.Ženka, Josef, Ahmad Damaj y José Antonio García Luján Documentos árabes granadinos del archivo del marqués de Corvera (1399-1495). Edición y estudio Proemio por Íñigo María de Bustos y Pardo Manuel de Villena Fundación Nuestra Señora del Carmen y fundación Portillo, Huéscar, 2012. Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y Su reino, 26 (2014), pp. 499-501. Recenze [Jiný výsledek]
1354213PhDr. Josef Ženka, Ph.D.Ženka, Josef, Messages from al-Andalus to Mamluk sultanate, their transmission and use (14th and 15th centuries).” Second Conference of the School of Mamlūk studies. Liége, Belgium, June 2015. Pořádání panelu a aktivní účast na zahraniční konferenci [Jiný výsledek]
1584814Mgr. Božena Kubíčková, Ph.D.Kubíčková Božena, Hadrabová Jana, Koblas Tomáš, Stiborová Marie, Hodek Petr, Effect of chicken antibodies on the development of Pseudomonas aeruginosa infection in respiratory tract of model animals. abstrakt k posteru zveřejněn ve Sborníku příspěvků, s. 69, vydanému u příležitosti konference XVII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů v Brně, ČR, 10.-11.11. 2015 [Jiný výsledek]
1584814Mgr. Božena Kubíčková, Ph.D.Kubíčková Božena, Hadrabová Jana, Mandys Václav, Vadinská Kateřina, Stiborová Marie, Hodek Petr, Does the animal treatment with neuraminidase induce airway conditions similar to those of lungs from CF patients? abstrakt k posteru byl zveřejněn ve sborníku příspěvků s. 81, vydanému u příležitosti konference TOXCON 2015 v Brně, ČR, 27.-29.5. 2015 [Jiný výsledek]
318314JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.Tomšej, Jakub, Hlavní řešitel využil poznatky z provedeného výzkumu v rámci vlastní výuky v předmětu Pracovní právo II. [Jiný výsledek]
1752314PharmDr. Mgr. Adam Čepa, Ph.D.Čepa, Adam - Ráliš, Jan - Pavelka, A. - Marešová, L. - Kleinová, M. - Seifert, Daniel - Sieglová, Irena - Král, Vlastimil - Polášek, Miroslav - Lebeda, Ondřej - Paúrová, M. - Lázníček, , Radiolabeling of antibody for epitope of human carbonic anhydrase IX (IgG M75) by 61Cu and 64Cu and its biological testing. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. Roč. 42, S (2015), s. 465-466. ISSN 1619-7070. [28th Annual congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM). 10.10.2015-14.10.2015, Hamburg] [Jiný výsledek]
1752314PharmDr. Mgr. Adam Čepa, Ph.D.Čepa Adam - Ráliš J. - Pavelka A. - Seifert D. - Sieglová I. - Král V. - Polášek M. - Paurová M. - Lebeda O. - Lázníček M., Radiolabeling of antibody IgG M75 for epitope of human carbonic anhydrase IX by radionuclides 61Cu and 64Cu Abstrakt-prezentace Ceska A Slovenska Farmacie: Casopis Ceske Farmaceuticke Spolecnosti A Slovenske Farmaceuticke Spolecnosti [Ceska Slov Farm] 2015 Spring; Vol. 64 (1-2), pp. 35. ISSN: 12107816 [Jiný výsledek]
1752314PharmDr. Mgr. Adam Čepa, Ph.D.Čepa Adam - Komárek Pavel - Lebeda Ondřej - Lázníček Milan - Buncová Marie, Aplikace značených biologických léčiv pro nukleární medicínu (Vybraná abstrakta 52. Dnů nukleární medicíny, Universita Hradec Králové) Nukleární medicína-molekulární výzkum, diagnostika a terapie, ročník 4 (3), 2015 ISSN: 1805-1146 [Jiný výsledek]
1752314PharmDr. Mgr. Adam Čepa, Ph.D.Čepa Adam - Komárek Pavel - Lebeda Ondřej - Lázníček Milan - Buncová Marie, Potenciál biologických léčiv v radiofarmacii (XXXVII. pracovní dny Radiofarmaceutické sekce) Čes. slov. Farm. 2015; 64, 100–110 ISSN 1805-4439 [Jiný výsledek]
1200213Mgr. Marcela Filipová, Ph.D.Jindrová Zuzana, Poster prezentovaný na konferenci Analytické cytometrie v Olomouci. [Jiný výsledek]
1200213Mgr. Marcela Filipová, Ph.D.Jindrová Zuzana, Abstrakt prezentace z 15. studentské vědecké konference 1.LF UK, za kterou byla Mgr. Zuzaně Jindrové udělena mimořádná cena. Abstrakt byl publikován ve sborníku 16. studentské vědecké konference 1.LF UK. [Jiný výsledek]
1200213Mgr. Marcela Filipová, Ph.D.Filipová Marcela, Závěrečná zpráva GAUK - přílohy [Jiný výsledek]
1288214RNDr. Marie Kusovská, Ph.D.Kusovská, Marie, Webbův graf jako metoda analýzy pohybu obyvatel na regionální úrovni . Příspěvek na konferenci "Workshop doktorandů a doktorandek: Prostor ve své transdisciplinaritě". Brno, 12.-13. září 2014. [Jiný výsledek]
1288214RNDr. Marie Kusovská, Ph.D.Kusovská, Marie; Šídlo, Luděk, Stabilita sítě kapacit základních škol v čase a prostoru. Příspěvek prezentovaný na konferenci "Workshop doktorandů a doktorandek: Vztahy mezi sociálním a materiálním", Brno, 18. září 2015. [Jiný výsledek]
1288214RNDr. Marie Kusovská, Ph.D.Kusovská, Marie; Šídlo, Luděk, Vojenské újezdy a jejich role v populačním vývoji šumavských obcí. Článek v recenzním řízení Revue Šumava. [Jiný výsledek]
1288214RNDr. Marie Kusovská, Ph.D.Kusovská, Marie; Šídlo, Luděk, Regional changes in the number of primary school pupils and demographic change in Czechia after 1990. Článek odeslán do Applied Spatial Statistics and Policy. [Jiný výsledek]
1288214RNDr. Marie Kusovská, Ph.D.Kusovská, Marie; Šídlo, Luděk, The Impact of Population Development Changes in the Central Bohemian Region on Elementary School Capacities after 1991. Poster na konferenci Young demographers "Recent demographic research not only in Europe", Praha, 12.-13. únor 2015. [Jiný výsledek]
1288214RNDr. Marie Kusovská, Ph.D.Kusovská, Marie, Changes in Spatial Pattern of Children in Age of Compulsory School Attendance in Czechia after 1990. Poster na konferenci Young demographers "Recent demographic research not only in Europe". Praha, 11.-12. únor 2016. [Jiný výsledek]
669812RNDr. Lenka Macková, Ph.D.Macková Lenka, Vít Petr, Ďurišová Luba, Eliáš Pavol jun., Urfus Tomáš, manuskript "Hybridization success is largely limited to homoploid Prunus hybrids – a multidisciplinary approach" v pokročilé fázi recenzního řízení [Jiný výsledek]
152214RNDr. Ondřej Linhart, Ph.D.Smolejová, Jana; Vlčková, Anna; Linhart, Ondřej; Červený, Václav; Hraníček, Jakub; Rychlovský, Petr, Determination of arsenic by UV-photochemical generation of its volatile specie with AAS detection, 11th ISC Modern Analytical Chemistry, Prague 2015, přednáška [Jiný výsledek]
152214RNDr. Ondřej Linhart, Ph.D.Kolorosová, Alžběta; Linhart, Ondřej; Červený, Václav; Kratzer, Jan; Hraníček, Jakub; Rychlovský, Petr, Extraction of selected compounds of mercury from the real samples for speciation analysis using RP-HPLC-UV-CVG-QTAAS, Colloquium Spectroscopicum Internationale CSI XXXIX, Coimbra, Portugalsko 2015 - posterová prezentace [Jiný výsledek]
522214RNDr. Vít Orava, Ph.D.Orava, Vít, Prezentace na konferenci Multiphase flow 2015, 20.-22.4. 2015, Valencie, Španělsko. [Jiný výsledek]
522214RNDr. Vít Orava, Ph.D.Orava, Vít, Poster na konferenci ModVal 12, 26-27.3. 2015, Freiburg, Německo [Jiný výsledek]
522214RNDr. Vít Orava, Ph.D.Orava, Vít, Prezentace na konferenci COMSOL Conference 2015, 14.-16.10. 2015, Grenoble, Francie. [Jiný výsledek]
522214RNDr. Vít Orava, Ph.D.Orava, Vít, Poster na konferenci COMSOL Conference 2015, 14.-16.10. 2015, Grenoble, Francie. [Jiný výsledek]
522214RNDr. Vít Orava, Ph.D.Orava, Vít, Poster na konferenci projektu ERC-CZ „MOdelling REvisited + MOdel REduction“ (MORE), 6.-10. 2015, Plzeň – ČR. [Jiný výsledek]
376214RNDr. Ondřej Pelák, Ph.D.Pelák Ondřej, Poster na 4th European Congress of Immunology 2015 [Jiný výsledek]
376214RNDr. Ondřej Pelák, Ph.D.Pelák, Ondřej, Potvrzení o přijetí publikace s názvem Appearance of CMV Specific T-cells Predicts Fast Resolution of Viremia post Hematopoietic Stem Cell Transplantation, k tisknu v impactovaném časopise Cytometry: Part B - Clinical Cytometry [Jiný výsledek]
376214RNDr. Ondřej Pelák, Ph.D.Pelák Ondřej, Poster na V4 International Conference Analytical Cytometry VIII [Jiný výsledek]
900214Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.Dobeš, Jan, Příloha závěrečné zpávy [Jiný výsledek]
840214Mgr. Veronika FikarováFikarová, Veronika, Příspěvek na Česko-polsko-slovenském semináriu v Litomyšli. [Jiný výsledek]
134215Mgr. Renáta Konášová, Ph.D.Konášová, Renáta; Jaklová Dytrtová, Jana; Kašička, Václav, poster: Determination of acid dissociation constants of triazole fungicides by pressure assisted capillary electrophoresis Konference ISSS 2015, Ljubljana, Slovinsko [Jiný výsledek]
134215Mgr. Renáta Konášová, Ph.D.Konášová, Renáta; Jaklová Dytrtová, Jana; Kašička, Václav, přednáška: Study of solvent effects on formation of dibenzo-18-crown-6 complex with alkali metal ions by affinity capillary electrophoresis konference ITP 2015, Helsinki, Finsko [Jiný výsledek]
532212Mgr. Filip Šebesta, Ph.D.Šebesta, F.; Sláma, V.; Melcr, J.; Futera, Z.; Burda, J. V. , Manuskript k článku "Estimation of transition-metal empirical parameters for molecular mechanical force fields" [Jiný výsledek]
192215PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D.Kukačka, Jiří, Baruník, Jozef, 'Simulated ML Estimation of Financial Agent-Based Models'. IES Working Paper 7/2016. IES FSV. Charles University. Abstract: please, see the abstract in the attached .pdf file. JEL: C14, C51, C63, D84, G02, G12. Keywords: Heterogeneous Agent Model, Heterogeneous Expectations, Behavioural Finance, Intensity of Choice, Switching, Non-Parametric Simulated Maximum Likelihood Estimator. Download at: http://ies.fsv.cuni.cz/sci/publication/show/id/5456/lang/en [Jiný výsledek]
275015Mgr. Libuše NoskováNosková, Libuše, Plakátové sdělení (poster) - Avidity of antineurocytoskeletal antibodies in serum of Alzheimer´s disease patients (autoři: Nosková L., Fialová L., Bartoš A.) prezentované L. Noskovou na XVII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů v Brně (listopad 2015). Abstrakt uvedeného příspěvku je součástí oficiálního sborníku: ISBN - 978-80-210-8015-7 [Jiný výsledek]
1578214PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.Schwarz, Jiří; Kurka, Josef, Základ datasetu pro druhý článek o patent trollech [Jiný výsledek]
554213PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.Polák, Petr, The Productivity Paradox: A Meta-Analysis. IES Working Papers 28/2014, submitted to Information Economics and Policy with IF = 1.146 [Jiný výsledek]
1578214PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.Schwarz, Jiří; Štěpánek, Martin, Patents: A Means to Innovation or Strategic Ends? (draft) [Jiný výsledek]
554213PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.Havránek, Tomáš; Rusnák, Marek; Sokolova, Anna, Habit Formation in Consumption: A Meta-Analysis. IES Working Papers 15/2015 and Czech National Bank Working Papers 3/2015, reject and resubmit in European Economic Review with IF = 1.144 [Jiný výsledek]
80815RNDr. Barbora Heřmánková, Ph.D.Heřmánková, Barbora, Výsledky jsem prezentovala prostřednictvím posteru na konferenci World Conference on Regenerative Medicine v Lipsku(viz příloha). [Jiný výsledek]
80815RNDr. Barbora Heřmánková, Ph.D.Heřmánková, Barbora, Výsledky jsem prezentovala prostřednictvím posteru na konferenci Stem cells: from basic research to bioprocessing v Londýně (viz příloha). [Jiný výsledek]
86214Mgr. Tereza DvořákováDaňková, Tereza - Wágnerová, Kateřina, Misie obnovené Jednoty bratrské v Jižní Africe na přelomu 18. a 19. století - monografie v tisku (viz Potvrzení o zařazení do edičního plánu na rok 2016 - Vydavatelství UK) [Jiný výsledek]
106515PhDr. Tereza PluskalováPluskalová, Tereza, Badatelská činnost - studium odborné literatury a pramenů z Národního archivu ve fondu AStr a fondů dalších institucí (jako Archiv hlavního města Prahy, Národní památkový ústav, Muzeum hlavního města Prahy atp.) týkajících se tématu dizertační práce, která je také výstupem z grantu. Přijetí disertační práce k vydání nakladatelstvím Academia. Připravovaná výstava o Strakově akademii u příležitosti 120 let od postavení budovy Strakovy akademie a 240 let od vzniku nadace v kooperaci s Úřadem vlády ČR a Národním archivem za účelem propagace Strakovy akademie jako významné nadace vzdělávající nemajetné šlechtice českých šlechtických rodů, což je jedním z výstupů grantu. [Jiný výsledek]
1416213Mgr. Marek Polák, Ph.D.Polák, Marek, Disertační práce. [Jiný výsledek]
54313PharmDr. Pavel Jeřábek, Ph.D.Jeřábek, Pavel, Seznam prezentací podpořených z projektu GAUK 54313 [Jiný výsledek]
338815Mgr. Lenka Macháčková, Ph.D.Macháčková L., Votavová A., Řehoř I., Matějková S., Černá K., Straka J.:, Zoologické dny Brno 2015: Značení potravy u hmyzu pomocí lanthanoidů: možnosti a úskalí použitelnosti nové metody značení: přednáška a abstrakt ve sborníku [Jiný výsledek]
202715MUDr. Nina Borisovna Dusílková, Ph.D.Dusílková Nina, Předběžné výsledky [Jiný výsledek]
570214RNDr. Magdalena FialováKašková, Magdalena, KAŠKOVÁ, M. (2016): Regionální produkty a regionální značky v identitě severozápadních Čech. In: Chromý, P. (ed.): …. [rukopis]. Rukopis knihy prochází redakcí; pedpokládaný rok vydání je 2016. [Jiný výsledek]
570214RNDr. Magdalena FialováKašková, Magdalena, 10th Czech-Polish-Slovak Geographic Seminar „Changing Geographies: The Transformation of Subject and Object Orientation in Geographical Research“. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, sekce geografie. Litomyšl (Česko), 1.–3. 6. 2015. KAŠKOVÁ, Magdalena: Regional symbols as a mirror of relations among regional stakeholders (příspěvek) [Jiný výsledek]
570214RNDr. Magdalena FialováKučera, Zdeněk; Kašková, Magdalena, 16th International Conference of Historical Geographers. Royal Geographical Society, The Institute of British Geographers. Londýn (Velká Británie), 5.–10. 7. 2015. KUČERA, Zdeněk, KAŠKOVÁ, Magdalena: Transformations of regional identities in the borderland areas of Czechia in the 20th century: The case of the Krušnohoří / Erzgebirge area (příspěvek) [Jiný výsledek]
570214RNDr. Magdalena FialováKašková, Magdalena, Výsledky řešení projektu 2015 [Jiný výsledek]
570214RNDr. Magdalena FialováKašková, Magdalena; Kučera, Zdeněk, Chromý, Pavel, KAŠKOVÁ, M., KUČERA, Z., CHROMÝ, P. (2016): Místo jako produkt: place branding a problémy jeho aplikace. Informace ČGS, roč. 35, č. 2 [v recenzním řízení]. Článek prochází recenzním řízením; předpokládaný rok vydání je 2016. [Jiný výsledek]
570214RNDr. Magdalena FialováKašková, Magdalena, New Wave 6th: International Students' and Early Careers' Conference. UK v Praze, PřF, sekce geografie. Praha (Česko), 16.–17. 5. 2014. KAŠKOVÁ, Magdalena: What are telling us regional product labels? Alternative food initiatives and the formation of space and spatial identities in Czechia (příspěvek). [Jiný výsledek]
570214RNDr. Magdalena FialováKašková, Magdalena, 23. Sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej spoľočnosti. Česká geografická společnost, Středočeská-Pražská pobočka. Praha (Česko), 25.–28. 8. 2014. KAŠKOVÁ, Magdalena: Regionální identita a rozvoj regionů: příklad systémů značení regionálních produktů v Česku (příspěvek). [Jiný výsledek]
570214RNDr. Magdalena FialováKašková, Magdalena, 26th session of the Permanent European Conference for the Studies of Rural Landscape. University of Gothenburg, Sweden. Gothenburg – Mariestad (Švédsko), 8.–12. 9. 2014. KAŠKOVÁ, Magdalena: Regional product labelling schemes as means for shaping images of the region and its landscapes? Case of the Association of Regional Brands, Czechia (příspěvek). [Jiný výsledek]
570214RNDr. Magdalena FialováKučera, Zdeněk; Kašková, Magdalena, CHeriScape Conference I „Landscape as Heritage in Policy“. Ghent University. Gent (Belgie), 1.–2. 7. 2014. KUČERA, Zdeněk; KAŠKOVÁ, Magdalena: From conservation to active (re)presentation: Landscape as heritage in the proces of formation of local and regional identities (poster). [Jiný výsledek]
570214RNDr. Magdalena FialováKašková, Magdalena, New Wave 7th: International Students' and Early Careers' Conference. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, sekce geografie. Praha (Česko), 21.–22. 5. 2015. KAŠKOVÁ, Magdalena: Branding places: practices and problems (poster) [Jiný výsledek]
570214RNDr. Magdalena FialováKučera, Zdeněk; Kašková, Magdalena, CHeriScape Conference II „Landscape as Heritage in Science“. The Cultural Heritage Agency of the Netherlands. Amersfoort (Nizozemsko), 5.–7. 11. 2014. KUČERA, Zdeněk; KAŠKOVÁ, Magdalena: Transformed landscape of the Czech borderland as a mean of transmission and (re)creation of memories, meanings and values (poster) [Jiný výsledek]
570214RNDr. Magdalena FialováKašková, Magdalena, Celkové výsledky řešení projektu (2014-2015) [Jiný výsledek]
570214RNDr. Magdalena FialováKučera, Zdeněk; Kašková, Magdalena, CHeriScape Conference III „Landscape Community“. CHeriScape. Oslo (Norsko), 18.–20. 5. 2015. KUČERA, Zdeněk, KAŠKOVÁ, Magdalena: Community induced landscape transformations in the Czech borderland after 1989 (poster) [Jiný výsledek]
570214RNDr. Magdalena FialováKašková, Magdalena; Chromý, Pavel; Kučera, Zdeněk , AAG Annual Meeting 2016. Association of American Geographers. San Francisco (USA), 29. 3.–2. 4. 2015 KAŠKOVÁ, Magdalena; CHROMÝ, Pavel; KUČERA, Zdeněk: Regional product labelling schemes as both constituting and reflecting the process of regions and regional identities construction. The case of Czechia (příspěvek) [Jiný výsledek]
275215Mgr. Marie VanišováRodinová, Marie, Přednáška v rámci projektu SVV UK 260148/2015 [Jiný výsledek]
275215Mgr. Marie VanišováRodinová, Marie, Abstrakt k posteru [Jiný výsledek]
275215Mgr. Marie VanišováRodinová Marie, Průběžná zpráva - podrobná [Jiný výsledek]
275215Mgr. Marie VanišováRodinová, Marie, Poster z konference 6th World Congress on Targeting Mitochondria (28.-30.10.2015, Berlin) [Jiný výsledek]
275215Mgr. Marie VanišováRodinová, Marie, Přednáška na 16. Studentské vědecké konferenci 1. lékařské fakulty UK v Praze [Jiný výsledek]
1156213doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.Cahlíková, Jana, dissertation thesis of Jana Cahlikova, ONLY CHAPTER 3 as the outcome of this project [Jiný výsledek]
1156213doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.Cingl, Lubomír, 2013 presentation at University of British Columbia, Vancouver, Canada [Jiný výsledek]
1156213doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.Cahlíková, Jana, Cingl, Lubomír, Levely, Ian, CERGE-EI Discussion paper no. 2016 – 246 [Jiný výsledek]
1156213doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.Cahlíková, Jana, Presentation - 2016 ASSA/AEA meeting in San Francisco [Jiný výsledek]
1156213doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.Cingl, Lubomír, Presentation - 2014 Nordic Conference on Experimental and Behavioral Economics in Aarhus, Denmark [Jiný výsledek]
1156213doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.Cahlíková, Jana, Presentation - 2014 Norwegian School of Economics seminar [Jiný výsledek]
1156213doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.Cingl, Lubomír, Poster presented at conference 2015 Interdisciplinary perspectives on decision making, Berlin, Germany [Jiný výsledek]
1156213doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.Cingl, Lubomír, Presentation - ESA North American Meeting 2015, Dallas, USA [Jiný výsledek]
327515Mgr. Monika Paúrová, Ph.D.Paúrová Monika, Hermann Petr, Kotek Jan, Abstrakt (Poster): 67. Zjazd chemikov, Vysoké Tatry, Slovensko, 7.-11. září 2015. [Jiný výsledek]
327515Mgr. Monika Paúrová, Ph.D.Paúrová Monika, Kotek Jan, Hermann Petr, Abstrakt (Poster): 6th French-Czech "Vltava" Chemistry Meeting, Brno, Česká Republika, 27.-28. srpen 2015. [Jiný výsledek]
327515Mgr. Monika Paúrová, Ph.D.Paúrová Monika, David Tomáš, Hermann Petr, Pietzsch Hans-Jurgen, Kotek Jan , Poster [Jiný výsledek]
1968214RNDr. Daniel Duda, Ph.D.Duda, Daniel; Švančara, Patrik; La Mantia, Marco; Rotter, Miloš; Skrbek, Ladislav, [Příspěvek na konferenci]; Název příspěvku: Makroskopické víry v supratekutém héliu; Konference: 29th Symposium on Anemometry; Místo: Litice (Česká republika); Datum: 2. - 3. června 2015 [Jiný výsledek]
1968214RNDr. Daniel Duda, Ph.D.Švančara, Patrik; Duda, Daniel; La Mantia, Marco; Rotter, Miloš; Skrbek, Ladislav, [Poster]; Název: Visualization of 4He Flows around an Oscillating Rectangular Cylinder; Poster byl vystaven panem profesorem Skrbkem na konferenci 2015 International Symposium on Quantum Fluids and Solids pořádané 9. - 15. srpna 2015 v Niagara Falls, USA [Jiný výsledek]
1968214RNDr. Daniel Duda, Ph.D.Duda, Daniel; Švančara, Patrik; La Mantia, Marco; Rotter, Miloš; Skrbek, Ladislav, [Příspěvek na konferenci]; Název: Liquid helium flows around an oscillating cylinder; Konference: 15th European Turbulence Conference 2015; Místo: Delft (Holandsko); Datum: 25. - 28. srpna 2015; (Poznámky: Přednáška ve formátu pptx (obsahuje videa, proto ji nešlo přiložit jako přílohu): http://uloz.to/xszR5ttn/etc2015-duda-v3-pptx adresa abstraktu: http://www.etc15.nl/proceedings/proceedings/display_manuscript/144.htm ) [Jiný výsledek]
1484214PhDr. Marie Vyskočilová FouskováFousková, Marie, Výuka - volitelný jednosemestrální seminář „Ženské hnutí v českých zemích od r. 1890 do současnosti“ v LS 2014/2015 na ÚPOL FF UK. Přikládám syllabus. [Jiný výsledek]
1484214PhDr. Marie Vyskočilová FouskováVyskočilová Fousková, Marie, Aktivní účast na VI. Kongresu Společnosti pro politické vědy v Praze (9. - 11. 9. 2015). Příspěvek: „Moderní apoštolát našich zásad.“ Český katolický ženský tisk a ženská politická angažovanost ve volebních letech 1919 – 1935. [Jiný výsledek]
1484214PhDr. Marie Vyskočilová FouskováVyskočilová Fousková, Marie, Úspěšná obhajoba kapitoly z dizertační práce: Oslovování voliček v předvolebním tisku lidové strany v Čechách, 1919 – 1935. [Jiný výsledek]
1484214PhDr. Marie Vyskočilová FouskováVyskočilová Fousková, Marie, Studie "Moderní apoštolát našich zásad. Český katolický ženský tisk a ženská politická angažovanost ve volebních letech 1919 – 1920", zadána k publikaci v tematickém čísle časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum. CfP zde: http://www.genderonline.cz/cs/article/33-aktualni-vyzva-k-podani-abstraktu-politicke-akterstvi-zen-v-historii-stredoevropsky-kontext [Jiný výsledek]
38715Mgr. Martin Odler, Ph.D.Kmošek, Jiří, Jamborová, Tereza, Msallamová, Šárka, Odler, Martin, "Raná metalurgie mědi ve starověkém Egyptě. Případová studie na materiálu z Ägyptisches Museum der Universität Leipzig", poster prezentovaný na Konferenci restaurátorů-konzervátorů v Plzni, 8.-10. září 2015 [Jiný výsledek]
38715Mgr. Martin Odler, Ph.D.Odler, Martin; Kmošek, Jiří; Jamborová, Tereza; Msallamová, Šárka; Kmoníčková, Martina; Šálková, Kateřina, Rukopis článku "Staroegyptské měděné a bronzové artefakty v Egyptském muzeu Lipské univerzity. Průběžná zpráva o projektu" odevzdaný do časopisu Pražské egyptologické studie, odhadovaný rok vydání 2016 [Jiný výsledek]
38715Mgr. Martin Odler, Ph.D.Kmošek, Jiří, Odler, Martin, "Aktuelle Forschungen: Eine Kooperation Prag - Leipzig", postery prezentovány na výstavě Gegossene Götter v Ägyptisches Museum der Universität Leipzig, 10. 12. 2015 - 29. 5. 2016 [Jiný výsledek]
38715Mgr. Martin Odler, Ph.D.Odler, Martin, Blokový seminář "An Introduction to Ancient Egyptian Metallurgy", letní semestr ak. roku 2014/2015, Ägyptologisches Institut der Universität Leipzig [Jiný výsledek]
361515Mgr. Lukáš Laibl, Ph.D.Laibl, Lukáš; Esteve, Jorge, Rukopis článku, který bude předložen do tisku v impaktovaném časopise na začátku roku 2016. Zbývá doplnit poslední komentáře od spoluautora a seznam literatury. [Jiný výsledek]
1282214Mgr. Jana Vokurková, Ph.D.Vokurková, Jana; Motombi, Francis N.; Ferenc, Michal; Hořák, David; Sedláček, Ondřej, Year-Round Singing Activity of a Bird Community in an Afrotropical Lowland Rainforest. Biotropica, článek v recenzním řízení [Jiný výsledek]
1282214Mgr. Jana Vokurková, Ph.D.Zenklová, Tereza; Vokurková Jana; Motombi Francis Nje, Ferenc, Michal, Albrecht, Tomáš; Hořák, David, Sedláček, Ondřej, Sezonalita tropického deštného lesa z ptačí perspektivy. časopis ŽIVA. 2016 [Jiný výsledek]
361215Mgr. Lenka ValáškováValášková, Lenka, Roh, Jaroslav, Karabanovich, Galina, Němeček, Jan, Stolaříková, Jiřina, Vávrová, Kateřina, Klimešová, Věra, Hrabálek, Alexandr,, ,,Nitro Group-Containing Substituted Tetrazoles: New Highly Efficient Antitubercular Agents" Aktivní účast-poster na konferenci Syntéza a analýza léčiv, Brno, 2-4.9.2015 Příspěvek v příloze. [Jiný výsledek]
364215RNDr. Radim Geryk, Ph.D.Geryk, Radim; Švidrnoch, Martin; Přibylka, Adam; Kalíková, Květa; Maier, Vítězslav; Tesařová, Eva;, POSTER: Supercritical fluid chromatography method for the screening analysis of synthetic cannabinoids and their metabolites, HPLC 2015, Ženeva, Švýcarsko [Jiný výsledek]
364215RNDr. Radim Geryk, Ph.D.Geryk, Radim; Riesová, Martina; Kalíková, Květa; Voborná, Markéta; Martínková, Monika; Bydžovsk, Adéla; Tesařová, Eva;, PŘEDNÁŠKA: HPLC vs CE Competition: Chiral Separation of Tryptophan Derivatives, 15th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Targu Mures, Rumunsko [Jiný výsledek]
364215RNDr. Radim Geryk, Ph.D.Geryk, Radim; Švidrnoch, Martin; Přibylka, Adam; Kalíková, Květa; Maier, Vítězslav; Tesařová, Eva;, POSTER: SFC method for the analysis of synthetic cannabinoids and their metabolites, CECE 2015, Brno, Česká republika [Jiný výsledek]
364215RNDr. Radim Geryk, Ph.D.Geryk, Radim; Kučerová, Gabriela, Kalíková, Květa; Tesařová, Eva, PŘEDNÁŠKA: How to influence (enantio)separation in HPLC? Stationary phase versus mobile phase; Česká chromatografická škola, Rožnov pod Radhošťem [Jiný výsledek]
720214RNDr. Michal Vališka, Ph.D.Vališka, Michal, Přednáška na workshopu DGKK2015, Augsburg. Single crystal growth of 4f and 5f electron intermetallics using Czochralski, Bridgman and floating zone method [Jiný výsledek]
720214RNDr. Michal Vališka, Ph.D.Vališka, Michal, Poster na konferenci ICM 2015, Barcelona. CePd2Zn3 - a new Kondo lattice antiferromagnet [Jiný výsledek]
720214RNDr. Michal Vališka, Ph.D.Vališka, Michal, Přednáška na konferenci JdA 2015, Průhonice. Polarized neutron diffraction and X-ray magnetic circular dichroism study of Ru doped UCoGe [Jiný výsledek]
720214RNDr. Michal Vališka, Ph.D.Vališka, Michal, Poster v rámci kurzu HERCULES 2015, Grenoble. Evolution of magnetism in UCo1-xRuxGe system studied by polarized neutron diffraction [Jiný výsledek]
906613MUDr. Lucia HrnčířováHrnčířová, Lucia, Přednáška na XX. vědecké konferenci LFHK a FNHK (20. 1. 2016). [Jiný výsledek]
906613MUDr. Lucia HrnčířováHrnčíř, Tomáš, Hrnčířová, Lucia, Hrnčíř, Tomáš, Hudcovic, Tomáš, Plakát popisující vliv konzervačních látek na diverzitu lidské střevní mikroflóry byl prezentován na 2nd World Congress on Targeting Microbiota v Paříži (2014). [Jiný výsledek]
906613MUDr. Lucia HrnčířováHrnčířová, Lucia, Hudcovic, Tomáš, Krejsek, Jan, Hrnčíř, Tomáš, Draft publikace pro časopis Applied and Environmental Microbiology (IF 3,668) nazvaný "Sensitivity of Human Gut Microbiota to Antimicrobial Food Additives: in vitro studies". [Jiný výsledek]
906613MUDr. Lucia HrnčířováHrnčířová, Lucia, Hrnčíř, Tomáš, Krejsek, Jan, Plakát pro Mezinárodní kongres slizniční imunologie v Berlině (2015). Sdělení popisuje citlivost jednotlivých bakteriálních kmenů vůči aditivům. Jedná se o in vitro experimenty. [Jiný výsledek]
906613MUDr. Lucia HrnčířováHrnčířová, Lucia, Přednáška na Náchodských mezioborových dnech (13. 11. 2013). [Jiný výsledek]
906613MUDr. Lucia HrnčířováHrnčířová, Lucia, Přednáška na Náchodských mezioborových dnech (14. 11. 2014). [Jiný výsledek]
906613MUDr. Lucia HrnčířováHrnčířová, Lucia, Přednáška na 11.fakultní konferenci studentů doktorského studia (26. 10. 2015). [Jiný výsledek]
906613MUDr. Lucia HrnčířováHrnčířová, Lucia, Schválení změny - stipendium [Jiný výsledek]
906613MUDr. Lucia HrnčířováHrnčířová, Lucia, Abstrakt - XVIII. vědecká konference Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradci Králové. [Jiný výsledek]
906613MUDr. Lucia HrnčířováHrnčířová, Lucia, Abstrakt pro konferenci: XIX. vědecká konference Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové. [Jiný výsledek]
892214Mgr. Štěpánka BrabcováBrabcová, Štěpánka, konferenční příspěvek "Prostorové změny textilního a oděvního průmyslu v období ekonomické transformace po roce 1989" [Jiný výsledek]
892214Mgr. Štěpánka BrabcováBrabcová, Štěpánka, Konferenční příspěvek "Trendy českého textilního a oděvního průmyslu a příklady strategií firem" [Jiný výsledek]
892214Mgr. Štěpánka BrabcováBrabcová, Štěpánka, Konferenční příspěvek "There is no clothing industry in Czechia, is it?" [Jiný výsledek]
390214RNDr. Ing. Otakar TrundaTrunda, Otakar, Článek na Doktorandském konsorciu v rámci konference International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART) 2015. Článek získal ocenění Best PhD Student Award a byl zařazen do sborníku konference jako mimořádný příspěvek. [Jiný výsledek]
390214RNDr. Ing. Otakar TrundaTrunda, Otakar, Článek na Doktorandském konsorciu v rámci konference International Conference on Automated Planning and Scheduling (ICAPS) 2015. [Jiný výsledek]
390214RNDr. Ing. Otakar TrundaTrunda, Otakar, Plakát prezentovaný na konferenci International Conference on Automated Planning and Scheduling (ICAPS) 2015. [Jiný výsledek]
368313Mgr. Ivana Ryška Vajdová, Ph.D.Vajdova Ryška Ivana , Zatim nepubl., planovano publikovat v impaktovaném časopise International Journal of Jungian Studies nebo Jung Journal Culture & Psyche) [Jiný výsledek]
368313Mgr. Ivana Ryška Vajdová, Ph.D.Vajdova Ryška Ivana , Překlad kritiky Jungových archetypu biologem A. Portmannem, In: Biologie und Geist, přednesen na konferenci Eranos pri příležitosti Jungových 75. narozenin. - 2 texty. Dobové ponímaní Jungových archetypu biologem Alverdesem, Účinek archetypů v instinktivním chování zvířat. (Z originalu: In: Zoologisher Anzeiger.Die Wirksamkeit von Archetypen in den Instinkthandlungen der Tiere) - 1 text [Jiný výsledek]
368313Mgr. Ivana Ryška Vajdová, Ph.D.Vajdova Ryška Ivana , Rozhovor s profesorem S. Shamdasanim je plánován vydat v Respektu. Žádá si ještě doeditování. [Jiný výsledek]
1272214RNDr. Jana Oltová, Ph.D.Oltová, Jana, 9th European Zebrafish Meeting (Oslo, 2015) Poster: Deciphering Disp3 function in development [Jiný výsledek]
337015Mgr. Andrea HuczmanováHarasimowicz Jan, Huczmanová Andrea, Afilace k Der Cranach-Altar in der Augustusburger Schlosskapelle Afilace je ve sborníku vložena na jeho konec, a proto je nahrána jako samostatná příloha spolu se základními údaji o Arbeitsheftu. [Jiný výsledek]
816413Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.Polla, S., Springer, A., Gruber, B., Tuslova, P., Weissova, B., Bakardzhiev, S., Poster "The content of Roman and Late Antique Amphorae as economic proxy. A case study on the analysis of the organic residues in amphorae from the Black Sea Hinterland (Yambol Region, southeastern Bulgaria)" předcházející následnému článku, viz také zde. [Jiný výsledek]
816413Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.Tušlová Petra, článek přijatý k publikaci: Late Roman Amphorae from the 6th Century AD House at the Site of Dodoparon in South-Eastern Bulgaria. In: D. DIXNEUF – J.-Y. EMPEREUR (eds.): Études Alexandrines. Actes du congrès LRCW: la céramique culiniare et les amphores de l’Antiquité tardive en Méditerranée: archéologie et archéométrie (Alexandrie, avril 2014), accepted November 2015. [Jiný výsledek]
816413Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.Bonato, E., Amicone, S., Tušlová P., Poster “Transport amphorae from Dodoparon: tracing commercial routs in Late Antique Bulgaria”. Presented on “The Fourth Balkan Symposium on Archaeometry” in Nessebar, Bulgaria, 27-30 September Tento poster vyhrál cenu za nejlepší poster konference [Jiný výsledek]
816413Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.Polla, S., Springer, A., Gruber, B., Tuslova, P., Weissova, B., článek připravený k publikaci: Inland Trade and Consumption in Context. A Case Study on the Organic Residue Analysis of Transport Amphorae from the Balkan Peninsula (Yambol District, South-Eastern Bulgaria). In: Proceedings of the International Interactive Conference Roman Amphora Contents, Reflection on Maritime Trade of Foodstuffs in Antiquity, 5–7 October 2015, Cadiz, Spain. Roman and Late Antique Mediterranean Pottery series, Oxford. Článek jsme odevzdali před týdnem a stále čekám na potvrzení k publikaci, které ale bohužel v tuto chvíli nemám k dispozici [Jiný výsledek]
516912MUDr. Václav Šmíd, Ph.D.Šmíd, Václav et al., Potvrzení o přijetí manuskriptu Šmíd V., et al., "Changes in liver ganglioside metabolism in obstructive cholestasis - the role of oxidative stress" k tisku v časopisu Folia Biologica. [Jiný výsledek]
516912MUDr. Václav Šmíd, Ph.D.Šmíd, Václav et al., Václav Šmíd et al., Potvrzení z webové aplikace o přijetí manuskriptu k tisku v časopisu Folia Biologica. [Jiný výsledek]
159415PharmDr. Lucie Novosvětská, Ph.D.Zelená Lucie, Lopes Elizabeth, Segundo Marcela, Miró Manuel, Hyršová Lucie, Pávek Petr, Sklenářová Hana, Aktivní účast na konferenci IMA 2015 – plakátové sdělení na téma „Automation of drug transport monitoring using sequential injection manifold“. [Jiný výsledek]
159415PharmDr. Lucie Novosvětská, Ph.D.Zelená Lucie, Margues Sara S., Segundo Marcela A., Miró Manuel, Pávek Petr, Sklenářová Hana, Solich Petr, Manuskript s názvem „Fully automatic flow-based device for monitoring of drug permeation across a cell monolayer“, který byl přijat 12.11.2015 do časopisu Analytical and Bioanalytical Chemistry nakladatelství Springer (IF 3,436, DOI 10.1007/s00216-015-9194-0). [Jiný výsledek]
159415PharmDr. Lucie Novosvětská, Ph.D.Zelená Lucie, Lopes Elizabeth, Fibigr Jakub, Segundo Marcela, Miró Manuel, Sklenářová Hana, Aktivní účast na konferenci Flow Analysis 2015 (5.-10.7.2015, Praha) – plakátové sdělení na téma „Automated monitoring of drug permeation studies using Rhodamine 123 as a marker“. [Jiný výsledek]
628214PhDr. Kateřina Šimová, Ph.D.Šimová, Kateřina, Účast na Mezinárodní konferenci mladých slavistů "Křižovatky Slovanů" (FF UK, 6.–7. 11. 2014) Příspěvek: "Cesty do utopie. Obraz sovětského Ruska v rámci československé kulturní levice ve 20. a 30. letech dvacátého století". [Jiný výsledek]
628214PhDr. Kateřina Šimová, Ph.D.Šimová, Kateřina, Účast na mezinárodní konferenci mladých vědeckých pracovníků "České, slovenské a československé dějiny 20. století IX." (FF UHK, 2.-3.4.2014). Příspěvek: "Vývoj utopického obrazu sovětského Ruska u české meziválečné kulturní levice na příkladu recepce osudu a poetiky Vsevoloda Mejercholda“ [Jiný výsledek]
628214PhDr. Kateřina Šimová, Ph.D.Kateřina Šimová, Přednáška: Obraz sovětského Ruska v rámci meziválečné československé kulturní levice. Výzkumný seminář pořádaný Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR a Institutem mezinárodních studií FSV UK (4. dubna 2016). [Jiný výsledek]
628214PhDr. Kateřina Šimová, Ph.D.Šimová, Kateřina, Účast na mezinárodní vědecké konferenci mladší generace historiků "České, slovenské a československé dějiny 20. století XI." (FF UHK, 30.-31.3.2016). Příspěvek: "Dilemata puškinských oslav v Československu roku 1937.“ Příspěvek bude zařazen do recenzované kolektivní monografie. [Jiný výsledek]
387515Mgr. Zdeňka Kubátová, Ph.D.Michal Andrle, Článek v Přírodovědci.cz [Jiný výsledek]
387515Mgr. Zdeňka Kubátová, Ph.D.Vojtíková Zdeňka, Plakát - SEB [Jiný výsledek]
387515Mgr. Zdeňka Kubátová, Ph.D.Kulich Ivan, Plakát ENPER [Jiný výsledek]
387515Mgr. Zdeňka Kubátová, Ph.D.Michal Andrle, Neznámá struktura známé rostliny - "Otvírák" na natur.cuni.cz (https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/neznama-struktura-zname-rostliny) [Jiný výsledek]
468214RNDr. Tereza Birhanzlová, Ph.D.Rumlová, Tereza; Vyskočil, Vlastimil; Barek, Jiří, Výsledky byly prezentovány na mezinárodní vědecké konferenci v Bordeaux (Euroanalysis 2015) ve formě posterového příspěvku na téma: Modification of silver solid electrode with carbon nanotubes for voltammetric determination of genotoxic environmental pollutants. V abstraktu i v posterovém příspěvku je uvedeno poděkování grantové agentuře UK. [Jiný výsledek]
1570314Mgr. Jan Hanzelka, Ph.D.Hanzelka, J., Kadlec, T., Štrobl, M., Hejda, M., Reif, J, Poster s názvem "Factors responsible for birds’ sensitivity to plant invasions: a case study from the city of Prague" prezentovaný na konferenci 10th Conference of the European Ornithologists' Union, Badajoz 2015. [Jiný výsledek]
764313Mgr. Pavel Pecháček, Ph.D.Pecháček, Pavel; Stella, David; Kleisner, Karel, /// Seznam přednášek přednesených v rámci projektu a dedikovaných GAUK. /// Pecháček P., Stella D., Kleisner K: The Ultraviolet Umwelt - An Indispensable Part of Animal’s Visual World. Gatherings in Biosemiotics, 2015, Copenhagen. 30. 6. – 4. 7. 2015. /// Pecháček P., Stella D., Kleisner K: Vliv prostředí na tvarovou variabilitu ultrafialových vzorů žluťásků rodu Gonepteryx (Pieridae, Lepidoptera). Zoologické dny, 2015, Brno. 12 – 13. 2. 2015. /// Stella D., Pecháček P., Kleisner K.: Kovariance mezi intenzitou UV-reflektance, tvarem křídla a proměnnými prostředí u Pieris napi (Lepidoptera: Pieridae). Zoologické dny, 2014, Ostrava. 6 – 7. 2. 2014. [Jiný výsledek]
244214Mgr. Jindřich LechnerLechner, Jindřich, Bylo ukázáno, že prostory typu C(K) jsou 1-Grothendieckovy, jestliže K je totálně nesouvislý kompaktní prostor takový, že algebra jeho obojetných podmnožin má tzv. vlastnost subsekvenciální úplnosti. [Jiný výsledek]
596213Mgr. Martina Pecharová, Ph.D.Pecharová Martina, Ren Dong, Prokop Jakub, Brodioptera sinensis Pecharová et al., 2015 (Megasecoptera: Brodiopteridae): nový druh hmyzu ze svrchního karbonu Číny odkrývá unikátní morfologické stuktury [POSTER - Zoologické dny 2015] [Jiný výsledek]
324215PharmDr. Sára Karbanová, Ph.D.Karbanová, Sára; et al., Posterové sdělení na konferenci TOXCON 2015: "NUCLEOSIDE TRANSPORTERS DOES NOT AFFECT TRANSPORT OF ZIDOVUDINE ACROSS THE PLACENTA" [Jiný výsledek]
324215PharmDr. Sára Karbanová, Ph.D.Karbanová, Sára; et al., Posterové sdělení na konferenci Farmakologické dny: "ENT1 AND ENT2 DOES NOT AFFECT TRANSPORT OF ZIDOVUDINE ACROSS THE PLACENTA" [Jiný výsledek]
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Wagenknecht, David, Přednáška 17.12.2015, Seminář teorie kondenzovaného stavu (KFKL MFF UK, Praha), Ab initio calculations of temperature dependent resistivity for transition metals [Jiný výsledek]
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Šmejkal, Libor, Zaslaná publikace: C. Ciccarelli, L. Anderson, V. Tshitoyan, A. J. Ferguson, F. Gerhard, C. Gould, L. W. Molenkamp, J. Gayles, J. Zelezny, L. Smejkal, Z. Yuan, J. Sinova, F. Freimuth, T. Jungwirth: Room-temperature spin-orbit torque in NiMnSb, eprint arXiv:1510.03356, 10/2015, zasláno do Nature Material [Jiný výsledek]
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Wagenknecht, David, Přednáška 4.6.2015, Week of Doctoral Students (Praha) : Ab initio calculations of temperature dependent resistivity for transition metals [Jiný výsledek]
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Šmejkal, Libor, Přednáška 13.12.2015, Spintronics meeting in Lanna (Praha), prezentace, L. Šmejkal et al.: Microscopic theories of relativistic magnetotransport and spin torque phenomena in ferro and antiferromagnets [Jiný výsledek]
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Šmejkal, Libor, Poster 22.-25.5.2015, Computational Quantum Magnetism Workshop (Mainz, Germany), L. Šmejkal et al.: Anisotropic Magnetoresistance and Anomalous Hall Effect in IrMn from first principles [Jiný výsledek]
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Šmejkal, Libor, Poster 19.11.2015, International Workshop: Spintronics (13th RIEC International Workshop on Spintronics, Sendai, Japan), L. Šmejkal, J. Gayles, J. Železný, F. Freimuth, J. Sinova, and T. Jungwirth: Spin-orbit torques and anisotropic magnetoresistance in NiMnSb from first principles [Jiný výsledek]
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Wagenknecht, David, Poster na konferenci Psi-k (6. - 10. 10. 2015, Španělsko) s názvem "Ab initio calculations of temperature dependent resistivity for transition metals" [Jiný výsledek]
280815RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.Šmejkal, Libor, Přednáška 7.9.2015, Psi-k 2015 Conference (San Sebastian, Spain), contributed talk, L. Šmejkal et al.: Magnetotransport in Disordered Antiferromagnets from First Principles [Jiný výsledek]
338415Mgr. Filip Košek, Ph.D.Košek, Filip; Culka, Adam; Jehlička, Jan, Application of portable Raman spectroscopy in exobiology: In situ identification of sulfate minerals (poster). In: 25th Goldschmidt 2015, Praha, 16.-21. srpen 2015; abstrakt č. 1664. Dostupné z: http://goldschmidt.info/2015/uploads/abstracts/finalPDFs/1664.pdf [Jiný výsledek]
269215Mgr. Radim KubaKuba, Radim, Flegr, Jaroslav, Havlíček, Jan., poster „Jsou prvorození lepší biologové? Vliv rodinných konstelací na vzdělání s ohledem na věkové odstupy a pohlaví sourozenců“ prezentovaný na 42. konferenci České a Slovenské etologické společnosti. V příloze přikládám pdf s posterem. [Jiný výsledek]
324015RNDr. Petr Hruška, Ph.D.Hruška, Petr, Hydrogen-induced defects in titanium, ústní příspěvek na mezinárodní konferenci 17th Internation Conference on Positron Annihilation (ICPA17), Wuhan (China), 20.9-25.9 2015, http://positron.physik.uni-halle.de/ICPA-17/ [Jiný výsledek]
324015RNDr. Petr Hruška, Ph.D.Vlček, Marián, M. Vlček, J. Čížek, O. Melikhova, P. Hruška, I. Procházka, M. Vlach, I. Stulíková, B. Smola, Early stages of precipitation in Mg-RE alloys studied by positron annihilation spectroscopy, Journal of Physics: Conference Series 2016, přijato k publikaci. Článek je přiložen jako příloha [Jiný výsledek]
324015RNDr. Petr Hruška, Ph.D.Hruška, Petr, P. Hruška, J. Čížek, F. Lukáč, J. Knapp, S. Mašková, J. Drahokoupil, O. Melikhova, I. Procházka, Hydrogen-induced defects in titanium, Materials Science Forum 2016, přijato k publikaci Článek je přiložen jako příloha. [Jiný výsledek]
903313Mgr. Evgeny Kuznetsov, Ph.D.Poster, 27-th International Conference on Yeast genetics and Molecular Biology Levico Terme (Trento), Italy, Sep.6 - Sep. 12 [Jiný výsledek]
903313Mgr. Evgeny Kuznetsov, Ph.D.Kuznetsov Evgeny , (Kuznetsov, E. et al, Cellular localization of Sun4p and its interaction with proteins of the yeast birth scar (2015), Book of abstracts "Yeast", Volume 32, Supplement 1, Page S121) [Jiný výsledek]
545313RNDr. Věra Lukášová, Ph.D.Sovková V., Daňková J., Vocetková K., Lukášová V., Buzgo M., Amler E., Poster z konference: Trombocyty (nejen) v netransfuzních aplikacích. [Jiný výsledek]
545313RNDr. Věra Lukášová, Ph.D.Lukášová V.,Buzgo M., Sovková V., Daňková J., Rampichová M., Amler E., Manuskript článku, který byl napsán na základě výsledků získaných v průběhu řešení projektu. Manuskript máme v plánu, po minoritních úpravách, zaslat do časopisu Journal of Nanomedicine. [Jiný výsledek]
253115PharmDr. Lenka Applová, Ph.D.Mladěnka, Přemysl, Jedná se o posterové sdělení s názvem "Are really flavonoids able to revert catecholamine myocardial injury?" prezentované na 7. Mezinárodní konferenci o polyfenolech a zdraví. [Jiný výsledek]
253115PharmDr. Lenka Applová, Ph.D.Applová, Lenka, Jedná se o posterové sdělení s názvem "Effect of isoflavonoids on platelet aggregation" prezentované na 7. Mezinárodní konferenci o polyfenolech a zdraví [Jiný výsledek]
1228214Mgr. Barbora VoltrováKodedová, Barbora, Viz odstavec: zpráva o řešení za minulý rok [Jiný výsledek]
10415Mgr. Rozálie Hexnerová, Ph.D.Rozálie Hexnerová, Plakátové sdělení na semináři a konferenci Computational Aspects - Biomolecular NMR Gordon Research Seminar, 6.-7. června 2015, a Computational Aspects - Biomolecular NMR Gordon Research Conference, 7.-12. června 2015, Renaissance Tuscany Il Ciocco Lucca (Barga) v Itálii. [Jiný výsledek]
394915Mgr. Jaroslav Kukla, Ph.D.Kukla, Jaroslav; Frouz, Jan, Poster na konferenci Ecology of Soil Microorganisms 2015 [Jiný výsledek]
1318514MUDr. Pavel LukášDurila Miroslav, článek poslán k publikaci do časopisu Bratislavské listy (IF 0,5) s názvem: Coagulation profile after esophagectomy in SIRS and sepsis evaluated by thromboelastography and relationship with organ dysfunction development. Je uváděná podpora grantem. [Jiný výsledek]
1318514MUDr. Pavel LukášDurila Miroslav, prezentace výsledků na domácím 6. hemofilickém dni s mezinárodní účastí v Poděbradech 2015 (pozvání od hematologů na jejich sympozium) [Jiný výsledek]
1318514MUDr. Pavel LukášAstraverkhava Marta, Durila Miroslav, článek poslán do časopisu Transfusion Medicine s IF 2,9. Název: Thromboelastometry based coagulation assessment reduces plasma and platelet consumption at intensive care: clinical analysis of 4678 patients and literature search. je uváděna podpora grantem. [Jiný výsledek]
1318514MUDr. Pavel LukášLukáš Pavel, Durila Miroslav, Astraverkhava Marta, prezentace formou posteru na IX. Kongresu české společnosti intenzivní medicíny 2015 [Jiný výsledek]
1318514MUDr. Pavel LukášDurila Miroslav, Pavel Lukáš, Marta Astravekrhava, Poster na mezinárodní NATA (Network for Advancement of Patient Blood Management, Haemostasis and Trombosis) sympoziu v Praze. Je uváděna podpora grantem. [Jiný výsledek]
1318514MUDr. Pavel LukášLukáš Pavel, Durila Miroslav, Článek poslán do BMC Anesthesiology (IF 1,38) s názvem: Rotational thromboelastometry versus standard coagulation tests before surgical interventions (brief report of prospective pilot study). Je uváděná podpora grantem. [Jiný výsledek]
838214Mgr. Filip Herza, Ph.D.Herza, Filip, Úvodní kapitoly k disertačnímu projektu. [Jiný výsledek]
838214Mgr. Filip Herza, Ph.D.Herza, Filip, Příspěvek ve sborníku "Egypt and Austria": HERZA, Filip. Black Don Juan and the Ashanti from Asch: Representations of “Africans” in Prague and Vienna, 1892–1899. In: JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla, Lucie STORCHOVÁ a Libor JŮN. Visualising the Orient: Central Europe and the Near East in the 19th and 20th Centuries. Prague: Academy of Performing Arts in Prague (AMU), Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague (FAMU), 2016, s. 95-106. [Jiný výsledek]
307415Mgr. Jan Horák, Ph.D.Horák, Jan, Janovský, Martin, Deserted medieval village „Hol“ near Prague (Czechia) – its geochemical signature - článek připravený k odeslání do redakce, momentálně překládaný do angličtiny před odesláním - bude odeslán do IANSA, Interdiscplinaria Archaeologica - Natural Sciences in Archaeology (časopis evidovaný ve Scopus) [Jiný výsledek]
307415Mgr. Jan Horák, Ph.D.Horák,Jan, Klír, Tomáš, Pedogenesis, pedochemistry and the functional structure of the field system of Spindelbach deserted medieval village - konference KEA 2016 - poster [Jiný výsledek]
307415Mgr. Jan Horák, Ph.D.Horák, Jan, Klír, Tomáš, Pedogenesis, pedochemistry and the functional structure of the Waldhufendorf field system of the deserted medieval village Spindelbach, the Czech Republic - článek v recenzním řízení, odeslaná verze po zapracování připomínek recenzentů - IANSA, Interdisciplinaria Archaeologica - Natural Sciences in Archaeology (časopis evidovaný ve Scopus) [Jiný výsledek]
307415Mgr. Jan Horák, Ph.D.Horák, Jan, Medieval arable fields’ management and present geochemistry of forest soils: Lovětín (Czech Republic) case study - článek recenzním řízení - Soil and Water Research (časopis evidovaný na Web of Science) [Jiný výsledek]
307415Mgr. Jan Horák, Ph.D.Horák, Jan, Spatial characteristics and scales of past human impact on soils by arable agriculture: Regenholz, deserted medieval village (Czech Republic) - článek v recenzním řízení - Agriculture, Ecosystems and Environment (časopis evidovaný na Web of Science) [Jiný výsledek]
307415Mgr. Jan Horák, Ph.D.Horák,Jan, Janovský, Martin, Klír, Tomáš, Šmejda, Ladislav, Legut-Pintal,Maria, Medieval land use management and geochemistry - spatial analyses on scales from households properties to whole fields systems - konference EGU 2017 Vídeň (European Geosciences Union) [Jiný výsledek]
307415Mgr. Jan Horák, Ph.D.Horák,Jan, Legut-Pintal,Maria, Šmejda, Ladislav, Geochemical characteristics of forest soils on previous medieval fields – Goschwitz (Strzelin Hills, Poland) - rozpracovaný rukopis věnovaný lokalitě Goschwitz [Jiný výsledek]
307415Mgr. Jan Horák, Ph.D.Horák, Jan, Janovský, Martin, Spatial analyses of medieval fields geochemistry reveals past land use management – preliminary results - konference KEA 2017 - poster [Jiný výsledek]
254214Mgr. Tereza Šlechtová, Ph.D.Šlechtová, Tereza; Gilar, Martin; Kalíková, Květa; Tesařová, Eva, Determination of kinetic constants of tryptic miscleavage patterns, HPLC 2015, Ženeva, Švýcarsko, poster [Jiný výsledek]
254214Mgr. Tereza Šlechtová, Ph.D.Šlechtová, Tereza; Gilar, Martin; Kalíková, Květa; Tesařová, Eva, Tryptic digestion kinetics of miscleavage sequence motifs, Česká chromatografická škola 2015, Rožnov pod Radhoštěm, ČR, poster [Jiný výsledek]
254214Mgr. Tereza Šlechtová, Ph.D.Šlechtová, Tereza; Gilar, Martin; Kalíková, Květa; Tesařová, Eva, The Influence of Protein Structure to Trypsin Digestion Kinetics, 15th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Targu Mures, Rumunsko, přednáška [Jiný výsledek]
1846214PharmDr. Zuzana Kočí, Ph.D.Zuzana, Koci; Karel, Vyborny; Irena, Vackova; Christopher J., Medberry; Stephen F., Badylak; Eva, Sykova; Sarka, Kubinova, Táto připravovaná publikace se bude během dubna finalizovat a zasílat do impaktovaného časopisu (Tissue Engineering, Cytotherapy). Prvním autorem této publikace je hlavní řešitel projektu GAUK. [Jiný výsledek]
254715PhDr. Katarína Svitková, Ph.D.Svitková, Katarína, Securing Cities in exceptional events. Vyžádaná prednáška na International Seminar of Global Criminology, Španělská národní asociace kriminologických a forenzních věd. Valladolid, Španělsko, 12.11.2015 [Jiný výsledek]
254715PhDr. Katarína Svitková, Ph.D.Svitková, Katarína, Security Governance in Cities: Vulnerability, resilience and politics in the age of complexity. Prezentace, 15.10.2015, Universidad Autonoma de Barcelona [Jiný výsledek]
1176213PharmDr. Zbyněk Brůža, Ph.D.Brůža Zbyněk, Účast na posterové sekci konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii 2015 , poster na téma Intramolecular Tsuji-Trost Allylation –Enantioselectivity Outlook v příloze. [Jiný výsledek]
1176213PharmDr. Zbyněk Brůža, Ph.D.Brůža Zbyněk, Účast na posterové sekci konference 18th IUPAC International Symposium on Organometallic Chemistry Directed Towards Organic Synthesis (OMCOS 18). Poster Metallic palladium catalyzed ligand-free Migita-Stille coupling v příloze. [Jiný výsledek]
344615PharmDr. Petra Reimerová, Ph.D.Reimerová, Petra, Poster prezentovaný na konferenci International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis (CECE 2015, 21.9. - 23.9. 2015, Brno, Česká republika) je spolu s abstraktem vložen do příloh. [Jiný výsledek]
380214Mgr. Pavel JustJust, Pavel; Dolejš, Petr; Opatová, Věra; Buchar, Jan, Rukopis ve fázi těsně před dokončením a před doplněním molekulárně fylogenetických dat. [Jiný výsledek]
380214Mgr. Pavel JustJust, Pavel, Diplomová práce hlavního řešitele [Jiný výsledek]
325215Mgr. Barbora LepkováLepková, Barbora, Horčičková, Eva, Vojta, Jaroslav, Herben, Tomáš, Poster na konferenci IAVS 2015: Seed dispersal by free-ranging herbivores and its impact on vegetation [Jiný výsledek]
325215Mgr. Barbora LepkováLepková, Barbora, Horčičková, Eva, Vojta, Jaroslav, Herben, Tomáš, Přednáška na konferenci BES 2015: Seed dispersal by free-ranging herbivores and its impact on vegetation [Jiný výsledek]
154215Mgr. Matouš Vobořil, Ph.D.Voboril, Matous, Supplement file 2015 [Jiný výsledek]
154215Mgr. Matouš Vobořil, Ph.D.Voboril, Matous, FEBS Summer school 2015 Poster [Jiný výsledek]
750214Mgr. Adéla PištíkováPištíková Adéla, Poster konference Jeseník 2016 [Jiný výsledek]
750214Mgr. Adéla PištíkováPištíková Adéla, Grafické znázornění výsledků obou experimentů. [Jiný výsledek]
750214Mgr. Adéla PištíkováPištíková Adéla, Rozpracovaný článek. [Jiný výsledek]
334315Bc. Tomáš FialaFiala, Tomas & Havranek, Tomas, We have submitted an original research paper in early 2015. This paper is currently under revision by the authors, as the paper received a Revise&Resubmit decision in Economic Modelling. The authors aim to finish the revision in the first quarter of 2016. [Jiný výsledek]
138215RNDr. Pavel Adámek, Ph.D.Adámek, Pavel; Mrózková, Petra; Paleček, Jiří, Paclitaxel modulates TRPV1 activity on presynaptic endings of spinal cord neurons by TLR4 activation; Představení dílčích výsledků projektu GAUK formou plakátového sdělní na mezinárodní konferenci Tenth Conference of the Czech Neuroscience Society together with Czech-Taiwan Neuroscience Symposium (18. - 19. 11. 2015; Praha, ČR). [Jiný výsledek]
138215RNDr. Pavel Adámek, Ph.D.Adámek, Pavel, Ústní prezentace dosažených výsledků projektu na studentské konferenci Ph.D. Meeting in Trest 2015 (Třešť, ČR) [Jiný výsledek]
138215RNDr. Pavel Adámek, Ph.D.Adámek, Pavel; Mrózková, Petra; Paleček, Jiří, Paclitaxel modulates TRPV1 receptors in dorsal horn through TRL4 receptors activation; Představení dílčích výsledků projektu GAUK formou plakátového sdělní na mezinárodní konferenci Neuroscience 2015 (17. - 21. 10. 2015; Chicago, Illinois, USA). [Jiný výsledek]
138215RNDr. Pavel Adámek, Ph.D.Adámek, Pavel; Mrózková, Petra; Paleček, Jiří, Paclitaxel modulates TRPV1 activity on presynaptic endings of spinal cord neurons by TLR4 activation; Představení dílčích výsledků projektu GAUK formou plakátového sdělní na mezinárodní konferenci FENS Featured Regional Meeting 2015 (7. - 10. 10. 2015; Soluň, Řecko). [Jiný výsledek]
165115Mgr. Kateřina AlterováVondrakova, Katerina; Kleteckova, Lenka; Syslova, Kamila; Mikoska, Milos; Kacer, Petr; Vales, Karel; Tsenov, Grygoriy, Poster na FENS SfN Summer School 2015 “Shared mechanisms and specificity in neurodegenerative diseases” Bertinoro, Itálie (7.-13.6.2015). Název "The effect of 3α5β-pregnanolone glutamate treatment on neurochemical changes during focal cerebral ischemia induced by intrahippocampal injection of the endothelin-1 in immature rats" Dedikace na projekt - ANO. [Jiný výsledek]
389115Mgr. Jiří HausnerHausner, Jiří, "Dynamics of chloride channel from E. coli studied by hydrogen/deuterium exchange." Účast v sekci plakátových sdělení na 5th Symposium on Structural Proteomics. [Jiný výsledek]
389115Mgr. Jiří HausnerHausner, Jiří, "Dynamics of chloride channel from E. coli studied by hydrogen/deuterium exchange." První místo v sekci plakátových sdělení na 4. konferenci České společnosti pro hmotnostní spektrometrii. [Jiný výsledek]
1466214Mgr. Martin ŠtrbaZachariáš, Jiří; Němec, Matěj, Rukopis článku předložený do časopisu: Zachariáš, J., Němec, M.: Gold to aurostibite transformation and formation of Au-Ag-Sb phases: the Krásná Hora deposit, Czech Republic. (předloženo 29. 3. 2016 do časopisu Mineralogical Magazine; IF 2.026) [Jiný výsledek]
502313Mgr. Roman Leontovyč, Ph.D.Leontovyč Roman et al.,, Draft článku "Cathepsin L: Predominant digestive cysteine peptidase of liver fluke Fascioloides magna" [Jiný výsledek]
502313Mgr. Roman Leontovyč, Ph.D.Leontovyč Roman, Prezentace na konferencích [Jiný výsledek]
1508414Mgr. Kateřina EnglerováSkalnikova, Petra, Frynta, Daniel, Abramjan, Andran, Rokyta, Richard, Nekovarova, Tereza, EBBS (European Brain Behaviour Society) & EBPS (European Behavioural Pharmacology Society) Joint Meeting, Verona, Itálie, 12.-15. září 2015, poster: Spontaneous color preference in rhesus macaques (Macaca mulatta) [Jiný výsledek]
1508414Mgr. Kateřina EnglerováEnglerová, Kateřina, Rejlová, Markéta, Skalniková, Petra, Rokyta, Richard, Nekovářová, Tereza, EBBS (European Brain Behaviour Society) & EBPS (European Behavioural Pharmacology Society) Joint Meeting ,Verona, Itálie, 12.-15. září 2015, poster: Test of novelty reactions in primates: Neophobia or Neophilia? [Jiný výsledek]
400213Mgr. Lenka Kramná, Ph.D.Kramná Lenka, Dřevínek Pavel, Lin Jake, Vilimovská - Dědečková Klára, Cinek Ondřej, , Manuskript, který byl odeslán k recenznímu řízení v časopise Journal of Cystic Fibrosis (IF = 3.475). [Jiný výsledek]
400213Mgr. Lenka Kramná, Ph.D.Kramná Lenka, Kolářová Kateřina, Vilimovská-Dědečková Klára, Dřevínek Pavel, Cinek Ondřej, Poster přijatý k prezentování na konferenci ESCMID, Amsterdam, 2016. [Jiný výsledek]
388315Mgr. Martin HůlaHůla, Martin a Flegr, Jaroslav, Poster na 42. konferenci ČSEtS (4. - 7. 11. 2015, České Budějovice) [Jiný výsledek]
388315Mgr. Martin HůlaHůla, Martin a Flegr, Jaroslav, draft článku (nyní v recenzním řízení) [Jiný výsledek]
134715Mgr. Jan BajerBajer Jan, diplomová práce: Mikrostruktura a mechanické vlastnosti hliníkových slitin po intenzivní plastické deformaci [Jiný výsledek]
1380214Mgr. Jan DědičCulka, Martin; Milichovský, Jan; Jeřábek, Petr; Stiborová, Marie; Martínek Václav, Posterová prezentace: Ferrous and ferric states of cytochromes P450 in intact Escherichia coli cells – possible role of cytochrome P450-flavodoxin interactions; konference 20. Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference, Brno 2015 Abstrakt zveřejněn ve sborníku konference [Jiný výsledek]
1380214Mgr. Jan DědičMilichovský, Jan; Dědič, Jan; Bláha, Jan; Stiborová, Marie; Martínek, Václav, Interaction of cytochromes P450 1A1/2 with cytochrome b5 in liposomes and nanodiscs Přednáška na konferenci 4th International Workshop on expression, structure and function of membrane proteins; Florencie, Itálie, 2015; Abstrakt zveřejněn ve sborníku konference [Jiný výsledek]
1380214Mgr. Jan DědičMrízová, Iveta; Moserová, Michaela; Milichovský, Jan; Šulc, Miroslav; Guengerich, Frederick; Arlt, Volker; Stiborová, Marie, Posterová prezentace: Expression of human cytochrome P450 2S1 and its role in metabolism of benzo[a]pyrene; konference XVII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno 2015 Abstrakt zveřejněn ve sborníku konference [Jiný výsledek]
1380214Mgr. Jan DědičMrízová, Iveta; Moserová, Michaela; Milichovský, Jan; Šulc, Miroslav; Guengerich, Frederick; Arlt, Volker; Stiborová, Marie, Posterová prezentace: Expression of human cytochrome P450 2S1 in Escherichia coli and study of its enzymatic activity; konference European Environmental Mutagenesis and Genomics Society, Praha 2015 Abstrakt zveřejněn ve sborníku konference [Jiný výsledek]
307115RNDr. Zuzana Hampejsová, Ph.D.Hampejsová, Zuzana, Bosáková, Zuzana, Širc, Jakub, Trnovská, Jana, Kozlík, Petr, Poster s pilotními výsledky výzkumu, prezentovaný na konferenci Euroanalysis v Bordeauy ve Francii probíhající od 6.-10.9.2015. [Jiný výsledek]
268213PhDr. Marta LéblováLéblová, Marta, Doktorská disertační práce [Jiný výsledek]
268213PhDr. Marta LéblováLéblová, Marta, Rok 1848 v pražské arcidiecézi. Potvrzení přijetí příspěvku do tisku v kolektivní monografii. [Jiný výsledek]
122215PhDr. Irena Valková, Ph.D.Valko Irina , Účast na mezinárodní konferenci "Russia: Identities and Foreign Policy", 16 - 17. 04. 2015, Západočeská univerzita, Plzeň. Název příspěvku: "The Power of the Capability Constraint: Russia’s Preferences in the Arctic Sovereignty Game.” [Jiný výsledek]
692214Mgr. Ábel Kálosi, Ph.D.Kálosi, Ábel; Dohnal, Petr; Rubovič, Peter; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Příspěvek na konferenci: Influance of H2 number density on recombination of H3+ ions with electrons. BOOK OF ABSTRACT, 11th Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics, 2015, strana 44/78. V tomto konferenčním příspěvku byly publikovány částečné výsledky studia teplotní závislosti ternární rekombinace iontů H3+ s elektrony, kde v roli třetí částice vystupuje H2. [Jiný výsledek]
692214Mgr. Ábel Kálosi, Ph.D.Kálosi, Ábel; Dohnal, Petr; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Příspěvek na konferenci: Time resolved absorption spectroscopy of helium dimers. BOOK OF ABSTRACT, 32nd International Conference on Phenomena in Ionized Gases, 2015, P2.11. V tomto konferenčním příspěvku byly publikovány první výsledky studia relaxace excitovaných částic v plazmatu (metastabilních neutrálních héliových dimerů). [Jiný výsledek]
324815Mgr. Anna Krausová, Ph.D.Anna Krausová, "Rebuilding the White Earth Nation: Tracing the Long-Term Process of Institutional Development," manuskript odborného článku, který bude předložen k posouzení do časopisu New Political Science. [Jiný výsledek]
1530214Ing. Aleš Bartušek, Ph.D.Bartušek, Aleš, http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/app/crossranking/ [Jiný výsledek]
702214Mgr. Miroslava LoudováLoudová Miroslava, Diplomová práce řešitelky na téma: Zavedení metod RAD sekvenování do výzkumu genetické struktury ježků rodu Erinaceus [Jiný výsledek]
702214Mgr. Miroslava LoudováČerná Bolfíková, Barbora & Eliášová, Kristýna, Manuscript článku pojednávající o genetické struktuře ježka východnícho (Erinaceus roumanicus) v oblasti Balkánského refugia [Jiný výsledek]
368115RNDr. Petr Doležal, Ph.D.Doležal, Petr, Prezentace na mezinárodní konferenci: International conference on magnetism“ – ICM 2015, poster presentation Název: Superconductivity in LaPd2Al(2-x)Gax compounds [Jiný výsledek]
1926314Mgr. Tereza SteinhartováSteinhartová, Tereza, orální konferenční příspěvek: "Plasma post-treatment of Cu/a-C:H nanocomposite films", 7th international workshop on Polymer/Metal Nanocomposite, November 2-5, 2015, Jaipur, India [Jiný výsledek]
1926314Mgr. Tereza SteinhartováChoukourov, Andrei, zvaná přednáška: “Plasma‐based methods for nano‐structuring of surfaces”, 7th Kobe University Brussels European Centre Symposium, October 20, 2015, Brusel, Belgie [Jiný výsledek]
1926314Mgr. Tereza SteinhartováChoukourov, Andrei, orální konferenční příspěvek: “Nano-granular titanium films overcoated-impregnated with C:H plasma polymer”, 22d International Symposium on Plasma Chemistry, July 5-10, 2015, Antwerp, Belgie [Jiný výsledek]
1062214RNDr. Ondřej Chrenko, Ph.D.Chrenko, Ondřej, Diplomová práce hlavního řešitele s názvem 'Interakce migrujících obřích planet a malých těles sluneční soustavy'. Práce byla úspěšně obhájena v červnu 2015. Shrnuje podstatnou část výsledků grantového projektu, obsahuje diskuzi numerických metod včetně ukázek zdrojového kódu a rovněž kopii publikace v časopisu MNRAS. Podpora GA UK je zmíněna v úvodním poděkování. [Jiný výsledek]
1062214RNDr. Ondřej Chrenko, Ph.D.Chrenko, Ondřej, Poster s názvem 'Planetesimals embedded in protoplanetary discs versus mean-motion resonances'. Poster byl prezentován jako příspěvek na konferenci AAS DPS 2015 v sekci 'Origins of planetary systems'. Podpora GA UK je zmíněna v sekci 'References & Acknowledgments' a rovněž v abstraktu konferenčního příspěvku, který je volně dostupný v databázi ADS (http://adsabs.harvard.edu/abs/2015DPS....4741802C). [Jiný výsledek]
363515RNDr. Veronika Gajdošová, Ph.D.Sutrová, Veronika, 3. místo v soutěži Mladých spektroskopiků pořádaných Spektroskopickou společností Jana Marka Marci v kategorii diplomové práce. [Jiný výsledek]
363515RNDr. Veronika Gajdošová, Ph.D.Sutrová, Veronika; Šloufová, Ivana; Vlčková, Blanka, Single molecule level of SER(R)S spectral detection of [Ru(bpy)3]2+ incorporated in liquid overlayed Ag nanosponge aggregates; ICAVS 8 (8th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy),12. - 17. 7. 2015, Vídeň, Rakousku, str. 282, prezentace posteru [Jiný výsledek]
363515RNDr. Veronika Gajdošová, Ph.D.Prusková, Markéta; Šloufová, Ivana; Vlčková, Blanka; Vohlídal, Jiří; Šlouf, Miroslav, Relationship between morphology and spectral characteristics of Ag and Au nanoparticles/terpyridyl-based oligomers interfacial films, XIII th International Conference on Molecular Spectroscopy, 9. - 13.9.2015, Wroclaw, Polsko, str. 143, prezentace posteru [Jiný výsledek]
363515RNDr. Veronika Gajdošová, Ph.D.Sutrová, Veronika; Šloufová, Ivana; Vlčková, Blanka; Hromádková, Jiřina; Šlouf, Miroslav, Morphological characterization and testing of 3D Ag nanosponge aggregates as substrates for phosphorescence life-time imaging microscopy, Mikroskopie 2015, 12. - 13.5.2015, Lednice na Moravě, Česká republika, prezentace posteru [Jiný výsledek]
772214RNDr. Jakub Lenart, Ph.D.Lenart Jakub, GRAF 2 - Interferencia medzi Msr(A) a Vga(A)LC [Jiný výsledek]
772214RNDr. Jakub Lenart, Ph.D.Lenart Jakub, GRAF 1 - Akumulácia [3H]-linkomycínu u klinických izolátov Staphylococcus haemolyticus [Jiný výsledek]
772214RNDr. Jakub Lenart, Ph.D.Lenart Jakub, Zieglerová Leona, Správy zo zahraničného pobytu - CESAR 2015 [Jiný výsledek]
1566314Mgr. Nataliia Kalynovska, Ph.D.Kalynovska, Nataliia, plakátové sdělení na konferenci Neuroscience 2015 (17. – 21. října 2015, Chicago, USA) Nataliia Kalynovska, Mickael Diallo, Jiri Palecek, "The role of proinflammatory cytokines and TRPV1 receptors in paclitaxel induced peripheral neuropathy" [Jiný výsledek]
1566314Mgr. Nataliia Kalynovska, Ph.D.Kalynovska, Nataliia, plakátové sdělení na konferenci FENS Regional Meeting 2015 (7. – 10. října 2015, Soluň, Řecko) Nataliia Kalynovska, Mickael Diallo and Jiri Palecek, "Paclitaxel-induced alterations in spinal cord expression of TRPV1 receptors and proinflammatory cytokines" [Jiný výsledek]
1566314Mgr. Nataliia Kalynovska, Ph.D.Kalynovska, Nataliia, plakátové sdělení na konferenci Neuroscience 2014 (15. – 19. listopadu 2014, Washington, USA) Nataliia Kalynovska, Mickael Diallo, Jiri Palecek, "Losartan attenuates development of neuropathic pain induced by spinal nerve ligation in rats" [Jiný výsledek]
1566314Mgr. Nataliia Kalynovska, Ph.D.Kalynovska, Nataliia, manuskript článku názvem "The Angiotensin II receptor type 1 antagonist losartan attenuates development of neuropathic pain induced by peripheral nerve injury in rats" [Jiný výsledek]
1566314Mgr. Nataliia Kalynovska, Ph.D.Kalynovska, Nataliia, plakátové sdělení na konferenci ISNIM Congress 2014 (25. – 27. září 2014, Liege, Belgie) Nataliia Kalynovska, Mickael Diallo, Jiri Palecek, "Losartan attenuates development of neuropathic pain induced by spinal nerve ligation in rats" [Jiný výsledek]
584213Mgr. Tomáš Dršata, Ph.D.Dršata Tomáš; Lankaš Filip, Zvaná přednáška na mezinárodní konferenci: "Applying coarse-grained models to investigate structure and dynamics of oxidatively generated DNA lesions", CECAM workshop "DNA damages: modeling and rationalize structure and reactivity", Lyon 3.11 - 6.11.2015. [Jiný výsledek]
1016214Mgr. Dmitry Kazantsev, Ph.D.Manakov, Dmitry , Účast v 43. pracovní konference Komise Experimentální Kardiologie. Byl presentován poster s názvem "Lokalizace vybraných komponent adrenergního signálního systému v lipidových raftech izolovaných ze srdce spontánně hypertenzního potkana". [Jiný výsledek]
2030214Mgr. Nikol FranzRoubíčková Nikol, Brojáč Jan, Příspěvěk na konferenci pořádané Evropskou asociací zdravotnického práva (European Association of Health Law) s tématem konference "Zdravotnické právo a poskytování přeshraniční zdravotní péče v Evropě" ("Health Law and Cross Border Health Care in Europe"). Název příspěvku řešitelů projektu: Legal Aspects and Consequences of Reproductive Tourism within the EU. [Jiný výsledek]
290215Ing. Dita ŠetinováŠetinová Dita, V příloze jsou vypsány konference za rok 2015, na kterých jsem aktivně prezentovala výsledky našeho projektu formou přednášky nebo posteru. U všech byla uvedena podpora GAUK s číslem projektu (viz Prezentace výsledků). Souhrn identifikovaných nových asRNA, jejich zjištěná sekvence a lokalizace v genomu S.coelicolor je v příloze pod názvem Výsledky projektu. [Jiný výsledek]
363015RNDr. Petr Opletal, Ph.D.Opletal, Petr, Posterová prezentace z konference ICM 2015 - Barcelona, Španělsko [Jiný výsledek]
363015RNDr. Petr Opletal, Ph.D.Opletal, Petr, Přednáška na konferenci Journées des Actinides 45th - Praha, ČR [Jiný výsledek]
363015RNDr. Petr Opletal, Ph.D.Opletal, Petr, Přednáška na konferenci 6.CSSVKF – Košice, Slovensko [Jiný výsledek]
361715Mgr. Šárka MikátováKadlec Jakub, Diplomová práce na téma: Sukcese společenstev nekrobiontního hmyzu na mršinách malých obratlovců se zaměřením na brouky (Coleoptera) [Jiný výsledek]
1336314Mgr. Jan EhlEhl, Jan; Vukić, Jasna; Kratochvíl, Lukáš, "Hormonální reverze pohlaví u ještěra s diferencovanými pohlavními chromozomy" Abstrakt ve sborníku konference Zoologické dny 2016, České Budějovice. [Jiný výsledek]
270515Mgr. Juraj SarkisjanSarkisjan Juraj, "The Utilization of Bulk Finds for a Better Understanding of the Mysteries of Eastern Cults" príspevok prezentovaný ako predbežný výstup z grantu v rámci session "Religious Space and Boundaries in Roman Imperial Times" na XXI Svetovom kongrese IAHR v Erfurte, August 23-29. 2015. [Jiný výsledek]
270515Mgr. Juraj SarkisjanSarkisjan Juraj, "Bulk finds from the temples of the Eastern cults in Upper Danubian provinces" príspevok prezentovaný ako predbežný výstup z grantu v rámci session 18 "Roman soldiers and religion" na XXIII Limes Kongrese v Ingolstadte, 12.-23. September 2015. [Jiný výsledek]
800413Mgr. Michal RosůlekRosůlek, Michal, Plakátové sdělění "From monomer to tetramer: Mass spectrometric study of WrbA protein multimerization" prezentované na strukturně proteomickém symposiu [Jiný výsledek]
1246314Mgr. Věra Sovková, Ph.D.Vocetková, Karolína, Nanovlákenné nosiče obohacené o trombocyty pro kultivaci keratinocytů Trombocyty nejen v netrasfuzních aplikacích, Brno 2015 [Jiný výsledek]
1246314Mgr. Věra Sovková, Ph.D.Sovková, Věra, STIMULACE BUNĚK NA NANOVLÁKENNÝCH NOSIČÍCH Z POLY-ε-KAPROLAKTONU PROSTŘEDNICTVÍM TROMBOCYTÁRNÍCH DERIVÁTŮ. Vědecká konference 2.lf, UK, Praha Poster [Jiný výsledek]
1246314Mgr. Věra Sovková, Ph.D.Sovková, Věra, STIMULACE BUNĚK NA NANOVLÁKENNÝCH NOSIČÍCH Z POLYKAPROLAKTONU PROSTŘEDNICTVÍM TROMBOCYTÁRNÍCH DERIVÁTŮ Trombocyty nejen v netrasfuzních aplikacích, Brno 2015 [Jiný výsledek]
269815Mgr. Anna NožičkováKropáčková, Jana; Smolíková, Anna; Bobková, Petra, Účast na konferenci. Plánovaná konference na PedF UK s tématem vzdělávání učitelů. Účast MŠMT, PedF UK, NÚV. [Jiný výsledek]
269815Mgr. Anna NožičkováKropáčková, Jana; Smolíková, Anna; Bobková, Petra,, Článek, zaslaný do redakce časopisu e-Pedagogium. [Jiný výsledek]
790214MUDr. Jiří Marvan, Ph.D.Marvan Jiří, Fractures of the distal fibula – biomechanical analysis in relation to functional classifications. 7th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA); Bratislava, Slovakia, September 17-20, 2015. Rev Arg de Anat Clin; 2015, 7 (3): 217. [Jiný výsledek]
790214MUDr. Jiří Marvan, Ph.D.Marvan Jiří, Fractures of the distal fibula clinical classification with biomechanical aspects. Book of Abstracts INTERNATIONAL CONGRESS OF CLINICAL ANATOMY; Rouen, France, June 24th - 27th, 2015. [Jiný výsledek]
790214MUDr. Jiří Marvan, Ph.D.Marvan Jiří, Osteon Directions in Compact Bone of the Distal Human Fibula - Preliminary Study on Morphological and Biomechanical Aspects. Abstract book 18th Congress of the International Federation of Associations of Anatomists (IFAA); Beijing, China, August 8-10, 2014. [Jiný výsledek]
790214MUDr. Jiří Marvan, Ph.D.Marvan Jiří, Haversian systems in distal human fibula preliminary study. THE 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CLINICAL AND APPLIED ANATOMY (ISCAA); Rijeka, Croatia, June 26th- 29th, 2014; Rev Arg de Anat Clin; 2014, 6 (2): 119. [Jiný výsledek]
790214MUDr. Jiří Marvan, Ph.D.Marvan Jiří, Some biomechanical aspects of fractures of the distal fibula. Book of Abstracts str.101/88; JUBILEE WORLD CONGRESS TO THE 80th ANNIVERSARY OF THE FOUNDING OF THE INTERNATIONAL COLLEGE OF SURGEONS (ICS); Prague and Pilsen, Czech Republic, September 9th – 12th, 2015. [Jiný výsledek]
24213Mgr. Věra Soukupová, Ph.D.Vejrychová, Věra, Bažant, Vojtěch, Uspořádání konference "Vyjádřit odlišnost: pohled na střední Evropu na sklonku středověku", konané 21. října 2014 v AKC AV. V příloze je program se seznamem účastníků, jenž je z větší části tvořen spoluřešiteli projektu. [Jiný výsledek]
1076314Mgr. MgA. Markéta Magidová, Ph.D.Markéta Magidová, Ondřej Buddeus, Václav Magid, Zprávy z badatelských cest řešitelů projektu. [Jiný výsledek]
1076314Mgr. MgA. Markéta Magidová, Ph.D.tranzit.cz, Potvrzení o přijetí publikace do tisku. [Jiný výsledek]
460214Mgr. Jana MaršíkováMaršíková, Jana; Schierová, Michaela; Hatáková, Ladislava; Váchová, Libuše; Palková, Zdena, Poster: Mgr. Maršíková poster Trento Itálie 2015 [Jiný výsledek]
862213RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.Tábořík P., Stemberk J. jr., Štěpančíková P., Fischer T., Seznam publikační činnosti řešitelského týmu za rok 2015 [Jiný výsledek]
862213RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.Tábořík P., Hartvich F., Belov T., Vlček L., Blahůt J., Stacke V., Prokešová R., Time-lapse resistivity measurements in landslide monitoring – benefits, difficulties and what we have learned so far. Poster presentation. [Jiný výsledek]
862213RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.Stemberk J. jr., Štěpančíková, P., Tábořík, P., Stemberk J. jr., Štěpančíková, P., Tábořík, P. (2015): Valley evolution of the Biala Lądecka river. Poster presentation. [Jiný výsledek]
910813Aysheshm Kassahun Gelaglie, M.Sc., Ph.D.Dvorak et al. (oral presentation), GERI (Genes, Evolution and Risk of Infection), Heraklion, April 21-23 2015: Vit Dvorak, Ozge Erisoz Kasap, Bulent Alten, Jerome Depaquit, Kristyna Hlavackova, Jan Votypka, Petr Halada and Petr Volf: Molecular taxonomy of sand flies: which species are out there and how can we find out? [Jiný výsledek]
910813Aysheshm Kassahun Gelaglie, M.Sc., Ph.D.Dvorak et al. (oral presentation), EurNegVec-1, Cluj, Romania, April 8-11 2014: Vit Dvorak, Petr Halada, Kristyna Hlavackova, Emmanouil Dokianakis, Maria Antoniou, Petr Volf: Identification of phlebotomine sand flies (diptera: psychodidae) by matrix-assisted laser desorption/ionization time of flight mass spektrometry. [Jiný výsledek]
910813Aysheshm Kassahun Gelaglie, M.Sc., Ph.D.Dvorak et al. (oral presentation), ISOPS-8, Iguazu, Argentina, September22-26 2014: Vit Dvorak, Ozge Erisoz Kasap, Jerome Depaquit, Bulent Alten, Jan Votypka, Petr Volf: Two new species of the subgenus Transphlebotomus revealed by molecular taxonomy. [Jiný výsledek]
910813Aysheshm Kassahun Gelaglie, M.Sc., Ph.D.Dvorak et al. (oral presentation), ISOPS-8, Iguazu, Argentina, September22-26 2014: Vit Dvořák, Jérôme Depaquit, Valentin Pflüger, Petr Halada, Kristýna Hlavačková, Veronique Lehrter, Jorian Prudhomme, Sonja Zapata, Petr Volf, Alexander Mathis: Rapid identification of phlebotomine sand flies by MALDI-TOF mass spectrometry. [Jiný výsledek]
910813Aysheshm Kassahun Gelaglie, M.Sc., Ph.D.Dvorak et al. (oral presentation), ESOVE-19, Thessaloniki, Greece, October 13-17 2014: Kristyna Hlavackova, Aysheshm Kassahun, Vit Dvorak, Jan Votypka, Pet Volf: Molecular taxonomy of Sergentomyia species in Ethiopia. [Jiný výsledek]
910813Aysheshm Kassahun Gelaglie, M.Sc., Ph.D.Dvorak et al. (oral presentation), ESOVE-19, Thessaloniki, Greece, October 13-17 2014: Vit Dvořák, Jérôme Depaquit, Valentin Pflüger, Petr Halada, Kristýna Hlavačková, Veronique Lehrter, Jorian Prudhomme, Sonja Zapata, Petr Volf, Alexander Mathis: Rapid identification of phlebotomine sand flies by MALDI-TOF mass spectrometry. [Jiný výsledek]
38214Ing. Markéta Zikmundová, Ph.D.Bačáková Markéta, abstrakt v conference abstract book, konference International Conference on Tissue Enginnering, 25. 6. -27. 6. 2015, Lisabon, Portugalsko [Jiný výsledek]
38214Ing. Markéta Zikmundová, Ph.D.Bačáková Markéta, publikace: The potential applications of fibrin-coated electrospun polylactide nanofibers in skin tissue engineering, International Journal of Nanomedicine, IF=4,383 (přijatá po revizi 7. 1. 2016) [Jiný výsledek]
38214Ing. Markéta Zikmundová, Ph.D.Bacakova Marketa, prezentace, International Conference on Tissue Engineering, 25. 6. - 27. 6. 2015, Lisabon, Portugalsko [Jiný výsledek]
1852214Ing. Jana Doubravová, Ph.D.Doubravová, Jana, Příspěvek na konferenci EGU ve Vídní formou posteru s názvem "Automatic event detection based on arti cial neural networks" se spoluautory J. Wisniowkim a J. Horálkem [Jiný výsledek]
1852214Ing. Jana Doubravová, Ph.D.Doubravová, Jana, Příspěvek na konferenci IUGG v Praze formou posteru s názvem "Automatic event detection using arti cial neural networks - application to swarms in West Bohemia" se spoluautory J. Wisniowkim a J. Horálkem [Jiný výsledek]
178515PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.Šťastný, V.; Terreros, B., (2015, září). Analýza nabídky poskytovatelů soukromého doučování pro žáky základních a středních škol. Poster prezentovaný na 23. konferenci ČAPV, Plzeň. Poster vyhrál ocenění v posterové sekci ČAPV. [Jiný výsledek]
178515PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.Šťastný, Vít, Prezentace z konference ECER 2015 [Jiný výsledek]
178515PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.Šťastný, Vít, Diseminace výsledků na odborném semináři CERC (potvrzení o semináři v příloze, zpráva na webu University of Hong Kong zde: http://cerc.edu.hku.hk/stories/welcoming-a-shadow-education-researcher-from-europe/) [Jiný výsledek]
178515PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.Šťastný, Vít, Prezentace z konference ČAPV 2015 (Soukromé doučování z pohledu doučujících). [Jiný výsledek]
26214Mgr. Ján Kriška, Ph.D.Kriška, Ján, Účast na mezinárodní konferenci (poster): 19.-22.8.2015; Manly Beach, Sydney, NSW, Austrálie; Understanding the Function of Glia in the Healthy and Diseased CNS; Kriska J., Honsa P., Dzamba D., Butenko O., Tumova L., Korinek V., Anderova M.: Differentiation potential of neonatal neural stem/progenitor cells is affected by Wnt signaling. [Jiný výsledek]
26214Mgr. Ján Kriška, Ph.D.Kriška, Ján, Účast na mezinárodní konferenci (poster): 23.-27.8.2015; Cairns, QLD, Austrálie; 25th ISN-APSN Joint Biennial Meeting; Kriska J., Honsa P., Dzamba D., Butenko O., Tumova L., Korinek V., Anderova M.: Differentiation potential of neonatal neural stem/progenitor cells is affected by Wnt signaling. [Jiný výsledek]
26214Mgr. Ján Kriška, Ph.D.Kriška, Ján, Účast na mezinárodní konferenci (poster): 28.-31.8.2015; Fitzroy Island, Cairns, QLD, Austrálie; 12th Biennial ISN Satellite Meeting on Myelin Biology; Kriska J., Honsa P., Dzamba D., Butenko O., Tumova L., Korinek V., Anderova M.: Differentiation potential of neonatal neural stem/progenitor cells is affected by Wnt signaling. [Jiný výsledek]
26214Mgr. Ján Kriška, Ph.D.Kriška, Ján, Účast na mezinárodní konferenci (poster): 18.-19.11.2015; Praha, Česká republika; 10th Conference of the Czech Neuroscience Society; Kriska J., Honsa P., Dzamba D., Butenko O., Kolenicova D., Tumova L., Nahacka Z., Andera L., Korinek V., Anderova M.: Wnt signaling promotes neonatal neural stem/progenitor cells differentiation into cells with neuronal characteristics. [Jiný výsledek]
26214Mgr. Ján Kriška, Ph.D.Kriška, Ján, Účast na vědecké konferenci (přednáška): 22.-23.4.2015; Praha, Česká republika; Vědecká konference 2015; Kriska J., Honsa P., Dzamba D., Butenko O., Janeckova L., Korinek V., Anderova M.: Neonatal neural stem/progenitor cells differentiation is affected by Wnt signaling. [Jiný výsledek]
1676214Igor Bieloshapka, Ph.D.Bieloshapka Igor, Soubor je v pdf formátu v příloze (jmenuje se clanek pdf) [Jiný výsledek]
629312Njainday Jobe, M.Sc., Ph.D.Jobe Njainday, Rösel Daniel, Dvořánková Barbora, Kodet Ondrej, Lacina Lukas, Mateu Rosana, Smetana Jr. Karel, Brábek Jan., Manuscript in Histochemistry and Cell Biology, in revision. [Jiný výsledek]
191615Mgr. Nikoloz KudashviliKudashvili Nikoloz, EERC conference in Kyiv, June 27, 2015 [Jiný výsledek]
186315MUDr. Iuliia Gurieva, Ph.D.Vokurka Martin, Gurieva Iuliia, Frýdlová Jana, Přikryl Petr, Krijt Jan , Secondary Iron Overload Interferes with Erythroferrone Signaling. Poster na konferenci International Bioiron Society v září 2015 v Chang-čou v Číně. [Jiný výsledek]
238214Ing. Michaela VodičkováJirku, Michaela; Bousova, Kristyna; Bumba, Ladislav; Vondrasek, Jiri; Bednarova, Lucie; Teisinger, Jan , Poster na mezinárodní konferenci 7th Asia Pacific Biotech Congress (Peking, Čína; 2015). [Jiný výsledek]
238214Ing. Michaela VodičkováJirku, Michaela; Bousova, Kristyna; Bumba, Ladislav; Vondrasek, Jiri; Bednarova, Lucie; Teisinger, Jan , Poster na mezinárodní konferenci XIII Discussions in Structural Molecular Biology (Nové Hrady, ČR; 2015). [Jiný výsledek]
238214Ing. Michaela VodičkováJirku, Michaela; Bousova, Kristyna; Bumba, Ladislav; Vondrasek, Jiri; Bednarova, Lucie; Teisinger, Jan , Prezentace na Konferenci mladých biologů a chemiků (Milovy, ČR; 2015). [Jiný výsledek]
640413Mgr. Anna MarešováJordáková Anna, Převorovský Martin, Poster prezentovaný na semináři Katedry buněčné biologie PřF UK (19.5.2015; A. J.): Anna Jordáková, Martina Oravcová, Martin Převorovský: CSL transcription factors: indirect binding to DNA in fission yeast? [Jiný výsledek]
640413Mgr. Anna MarešováJordáková Anna, Převorovský Martin, Poster na mezinárodní konferenci British Yeast Group Meeting (BYG), March 25-27, 2015, Manchester, UK: Anna Jordáková, Martina Oravcová, Martin Převorovský: Characterization of DNA binding of CSL transcription factors in the yeast Schizosaccharomyces pombe [Jiný výsledek]
365215Mgr. Viktor Sinica, Ph.D.Synytsya, Viktor, Plakátové sdělení na konferenci EBSA 2015, Drážďany, Německo. [Jiný výsledek]
105815PhDr. Karolína Vozková, Ph.D.Kuc, Matěj, Teplý, Petr, A Financial Performance Comparison of Czech Credit Unions and European Cooperative Banks. 2015. Prague Economic Papers, University of Economics, Prague. (Unpublished, Submitted to PEP). [Jiný výsledek]
105815PhDr. Karolína Vozková, Ph.D.Růžičková, Karolína, Teplý, Petr, Determinants of Banking Fee Income in the EU Banking Industry – Does Market Concentration Matter?. IES Working Paper 4/2015. IES FSV. CHarles University in Prague. [Jiný výsledek]
105815PhDr. Karolína Vozková, Ph.D.Kuc, Matěj, Teplý, Petr, A Comparison of Financial Performance of Czech Credit Unions and European Cooperative Banks. IES Working Paper 18/2015. IES FSV. CHarles University in Prague. [Jiný výsledek]
105815PhDr. Karolína Vozková, Ph.D.Růžičková, Karolína, Blažek, Petr, Finanční produkty v době nízkých úrokových sazeb – případová studie na zavedení IMU v České republice. 20th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2015. Prague. 17.04.2015 – 18.04.2015. Oeconomica, 2015, s. 9. ISBN: 978-80-245-2089-6. [Jiný výsledek]
172615Ing. Vít Hradil, M.A.Hradil, Vít, Labor Lunch Seminar given at the Industrial Relations Section, Department of Economics, Princeton University (http://www.irs.princeton.edu/events/vit-hradil-cerge-ei-can-minimum-wage-legislation-cause-physical-pain-and-mental-disorder) [Jiný výsledek]
620314Danijela Vuletić Čugalj, M.A., Ph.D.Vuletic, Danijela, I have published a Working Paper named "How Effective are Reminders and Frames in Incentivizing Blood Donations?" in CERGE-EI Working Paper Series No. 554. [Jiný výsledek]
658414Suren Vardanyan, M.A.Vardanyan Suren, Discussion paper in CERGE-EI discussion paper series. DP number is 235. [Jiný výsledek]
1604214Mgr. Petra CifrováMartinek, Jan, Poster: JAN MARTINEK, PETRA SCHIEBERTOVÁ, LENKA SIKOROVÁ, JAN PETRÁŠEK, KATEŘINA SCHWARZEROVÁ (2015): ARP2/3 KOMPLEX ASOCIUJE S PEROXISOMY - Brno, 14. Konference Experimentální Biologie Rostlin 2015,(7-11. 9. 2015) [Jiný výsledek]
1604214Mgr. Petra CifrováSchiebertová, Petra, Poster: P. Schiebertová, K. Müller, J. Fischer, J. Petrášek, K. Schwarzerová (2015): Disruption of ARP2/3 complex stoichiometry affects Arabidopsis thaliana on an organ-specific level, Dny studentů Experimentální biologie rostlin, Brno (7.-8.9. 2015) [Jiný výsledek]
1604214Mgr. Petra CifrováSchiebertová, Petra, Zvaná přednáška: P. Schiebertová, L. Dvořáková, L. Fischer, J. Petrášek, K. Schwarzerová (2015) Multiple ARP2/3 mutant analysis in Arabidopsis thaliana - Washington University, Seattle, USA (21.5.2015) [Jiný výsledek]
1604214Mgr. Petra CifrováMartinek, Jan, Přednáška: JAN MARTINEK, PETRA SCHIEBERTOVÁ, LENKA SIKOROVÁ, JAN PETRÁŠEK, KATEŘINA SCHWARZEROVÁ (2015): Visualisation of ARP2/3 complex in plants - 23.Cytoskeletal Club, Vranovská ves (20. - 23. 5. 2015) [Jiný výsledek]
1010213MUDr. Jana Hurňáková, Ph.D.Hurňáková, Jana; Horváth, Rudolf; Gatterová, Jindriška; Pavelka, Karel, Ultrazvuk při hodnocení synovitidy a entezitidy u revmatoidní artritidy a spondyloartritidy, publikace přijata do tisku - časopis Ortopedie, s dedikací GAUK grantu [Jiný výsledek]
1010213MUDr. Jana Hurňáková, Ph.D.Hurňáková, Jana a kol., Zpráva o řešení za minulý rok. [Jiný výsledek]
1010213MUDr. Jana Hurňáková, Ph.D.Hurnakova, Jana; Horvath, Rudolf; Danova, Klara; Zavada, Jakub; Mann, Herman; Palova Jelinkova, Lenka; Hulejova, Hana; Hanova, Petra; Klein, Martin; Sleglova, Olga; Komarc, Martin; Olejarova, Marta; Forejtova, Sarka; Ruzickova, Olga; Spisek, Radek; J. Vencovsky, Jiri; Pavelka, Karel; Senolt, Ladislav, Serum visfatin and resistin, but not adiponectin or leptin, are associated with ultrasound synovitis in patients with rheumatoid arthritis. Abstract submitován na evropský revmatologický kongres EULAR 2016 v Londýně s dedikací GAUK grantu. [Jiný výsledek]
1010213MUDr. Jana Hurňáková, Ph.D.Hurňáková, Jana; Horváth, Rudolf; Gkalpakiotis, Spyridon; Pavelka, Karel, Muskuloskeletální ultrasonografie u pacientů s psoriázou a psoriatickou artritidou - publikace přijata do tisku - časopis Česko-slovenská dermatologie, s dedikací GAUK grantu [Jiný výsledek]
1010213MUDr. Jana Hurňáková, Ph.D.Hurňáková, Jana a kol., Závěrečná zpráva za celý projekt [Jiný výsledek]
88315Mgr. Mária ŠevčíkováŠlamberová, Romana, Prezentácia výsledkov na 10th Conference of the Czech Neuroscience Society, Praha 18.-19.11.2015 [Jiný výsledek]
88315Mgr. Mária ŠevčíkováŠevčíková, Mária, Prezentácia výsledkov na 10th Conference of the Czech Neuroscience Society, Praha 18.-19.11.2015 [Jiný výsledek]
88315Mgr. Mária ŠevčíkováMacúchová, Eva, Prezentácia výsledkov na 10th Conference of the Czech Neuroscience Society, Praha 18.-19.11.2015 [Jiný výsledek]
88315Mgr. Mária ŠevčíkováŠevčíková, Mária, Prezentácia výsledkov na konferencii Society for Neuroscience, 45th Annual Meeting of the Society od Neuroscience, Chicago,USA, 17.-20.10.2015 [Jiný výsledek]
88315Mgr. Mária ŠevčíkováŠevčíková, Mária, Prezentácia výsledkov na 20. konferenci patologické a klinické fyziologie v Plzni 22. - 24.9.2015 [Jiný výsledek]
876213RNDr. Sviatoslav Hladysh, Ph.D.Hladysh, Sviatoslav, Certifikát o účasti na mezinárodní konferenci (10-13.04.2015) v Římě s příspěvkem: Novel water-soluble conjugated polyelectrolytes with thiophene main chains and phosphonium side groups. [Jiný výsledek]
876213RNDr. Sviatoslav Hladysh, Ph.D.Hladysh, Sviatoslav, Připraven draft publikace, která bude zaslána do tisku. Publikace týkající polyelektrolyty na bázi polythiofenu s triethyl- a trifenyl- fosfoniovými skupinami. Název: Novel conjugated polyelectrolytes based on polyhexylthiophene bearing quaternary phosphonium side groups [Jiný výsledek]
876213RNDr. Sviatoslav Hladysh, Ph.D.Hladysh, Sviatoslav, Připraven draft publikace, která bude zaslána do tisku. Nové oligothiofeny s koncovými oxazolinové ligandy popsané. Název: Synthesis, characterization of novel α,ω-bis(oxazoline)-containing unimers and their binding to metallo-supramolecular polymers. [Jiný výsledek]
876213RNDr. Sviatoslav Hladysh, Ph.D.Hladysh, Sviatoslav, Poster na mezinárodní konferenci. International Conference on Hybrid and Organic Photovoltaics 2015 konané v Římě. [Jiný výsledek]
328514Xiu Wang, Ph.D.Wang, Xiu, Prezentace získaných výsledků formou posteru. Prezentováno na "(bio)Macromolecular Ionic Systems", 10. - 14. květen, Český Krumlov, Česká republika [Jiný výsledek]
328514Xiu Wang, Ph.D.Suchá, Lucie, Prezentace získaných výsledků formou posteru. Prezentováno na "10th European Conference on Computational Chemistry", 31. srpen - 3.září, Fulda, Německo [Jiný výsledek]
328514Xiu Wang, Ph.D.Wang, Xiu, Prezentace získaných výsledků formou posteru. Prezentováno na "European Polymer Federation Congress 2015", 21. - 26. červen, Drážďany, Německo [Jiný výsledek]
328514Xiu Wang, Ph.D.Wang, Xiu, Prezentace získaných výsledků formou posteru. Prezentováno na "The 43rd Symposium of HPLC and related techniques", 21. - 25. září, Peking, Čína [Jiný výsledek]
30213Mgr. Veronika RůžičkováSuchá, Veronika, Mihaljevič, Martin, Ettler, Vojtěch, Strnad, Ladislav, abstrakt - příspěvek na konferenci SEGH 2015, Bratislava [Jiný výsledek]
30213Mgr. Veronika RůžičkováSuchá, Veronika, Mihaljevič, Martin, Ettler, Vojtěch, Strnad, Ladislav, abstrakt - příspěvek na konferenci MedGeo2015, Portugalsko [Jiný výsledek]
2000314Mgr. Anton Khirnov, Ph.D.Khirnov, Anton; Ledvinka, Tomáš, Gauge choice in numerical evolution of the Brill data, poster na GR100 [Jiný výsledek]
2000314Mgr. Anton Khirnov, Ph.D.Ledvina, Lukáš; Heyrovský, David, Modelling Quasar Microlensing, prezentace na WDS 2015 [Jiný výsledek]
2000314Mgr. Anton Khirnov, Ph.D.Khirnov, Anton; Ledvinka, Tomáš, Gauge Choice in Numerical Evolution of the Brill Data, prezentace na WDS15 [Jiný výsledek]
2000314Mgr. Anton Khirnov, Ph.D.Ledvina, Lukáš; Heyrovský, David, Modeling of Spectral Features on the Iron Line During the Microlensing Event, příspěvek na CPP15 [Jiný výsledek]
2000314Mgr. Anton Khirnov, Ph.D.Witzany, Vojtěch, A pseudo-Newtonian limit for test motion in arbitrary space-times, pre-print [Jiný výsledek]
2000314Mgr. Anton Khirnov, Ph.D.Ledvina, Lukáš; Heyrovský, David; Dovčiak, Michal, Quasar Microlensing Effect on X-ray Line Profiles, poster na GR100 [Jiný výsledek]
2000314Mgr. Anton Khirnov, Ph.D.Khirnov, Anton; Ledvinka, Tomáš, Gauge Choice in Numerical Evolution of the Brill Data, prezentace na ERE 2015 [Jiný výsledek]
540813Mgr. Eva Kubátová, Ph.D.Kubátová, Eva, "Differences of Dutch and Spanish Colonization Styles in the New World" (pracovní název, bude upřesněno). Plánovaný článek do časopisu Historie - Otázky - Problémy (FF UK, ISSN 2336-6672) na základě workshopu Civilisation and the World between Conflicts, Cooperation and Dialogue. Předpokládaný termín vydání: 2016. [Jiný výsledek]
540813Mgr. Eva Kubátová, Ph.D.Kubátová, Eva, Přednáška na základě pozvání ze strany Institutu historického bádání (Instituto de Investigaciones Históricas) na Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (Morelia, Mexiko). Dedikace GA UK uvedena na posledním slidu přednášky, afiliace k FF UK a zmínění GA UK současně také na plakátu k přednášce. [Jiný výsledek]
540813Mgr. Eva Kubátová, Ph.D.Kubátová, Eva, Článek v elektronickém sborníku z konference Congreso Latinoamericano de Antropología (říjen 2015, Mexico City), bez ISBN. Kubátová, Eva: ¿Imagología como método de trabajo del historiador? In: Memorias del IV Congreso Latinoamericano de Antropología, Simposio 79: Hacer antropología en y sobre el Caribe. Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales A.C.(CEAS A.C.), Ciudad de México, 2015. Dostupné online: http://www.ala.iia.unam.mx/memorias/simposios/ponenciasok/79/79.%20Imagolog%C3%ADa%20como%20m%C3%A9todo%20del%20trabajo%20del%20historiador.%20Eva%20Kub%C3%A1tov%C3%A1.pdf Dedikace GA UK v první poznámce pod čarou. [Jiný výsledek]
540813Mgr. Eva Kubátová, Ph.D.Kubátová, Eva, "10-10-2010: fin de la época colonial neerlandesa en América" Plánovaný příspěvek do časopisu Iberoamericana Quinqueecclesiensis, vydávaného na Univerzitě v Pécsi (Maďarsko), na základě konferenčních výstupů z kongresu Jornadas Iberoamericanas de Pécs (účast v roce 2015). Editor: Centro Iberoamericano. Předpokládaný termín vydání: 2016. ISSN časopisu: 1785-7716. [Jiný výsledek]
806314Mgr. Šárka VackováDoleželová Šárka, Manuscript shrnující výsledky našeho výzkumu - v současné době v recenzním řízení Clinical and Experimental Hypertension [Jiný výsledek]
794313Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Duchoň, Tomáš; Dvořák, Filip; Aulická, Marie; Stetsovych, Vitalii; Vorokhta, Mykhailo; Mazur, Daniel; Veltruská, Kateřina; Skála, Tomáš; Mysliveček, Josef; Matolínová, Iva; Matolín, Vladimír, Poster na workshopu "Fundamentals and Applications of Cerium Dioxide in Catalysis" (11.-14.7. 2014, Udine, Itálie): "The Relation Between Stoichiometry and Surface Structure in Ceria Films" [Jiný výsledek]
794313Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Duchoň, Tomáš; Aulická, Marie; Veltruská, Kateřina; Matolín, Vladimír, Prezentace na konferenci 246th ACS National Meeting (8.-12.9. 2013, Indianapolis, USA): "Epitaxial ceria films on Cu(111) - from CeO2 to c-Ce2O3" [Jiný výsledek]
794313Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Duchoň, Tomáš; Aulická, Marie; Schwier, Eike F.; Iwasawa, Hideaki; Zhao, Chuanlin; Xu, Ye; Veltruská, Kateřina; Schimada, Kenya; Taniguchi, Masaki; Matolín, Vladimír, Poster na 3rd General Meeting of COST Action CM1104 (12.-14.11. 2014, Barcelona, Španělsko): "Covalency in Ceria: A RES-ARPES and DFT Study" [Jiný výsledek]
794313Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Duchoň, Tomáš; Aulická, Marie; Veltruská, Kateřina; Matolín, Vladimír, Prezentace na studentské konferenci Week of Doctoral Students (3.-5.6. 2014, Praha, Česká Republika): "Localized 4f Electrons in Ceria: Interplay between DFT and Experiment" [Jiný výsledek]
794313Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Duchoň, Tomáš, Přednáška na Letní škole vakuové techniky (26.-29.5. 2014, Kouty, Česká Republika): "Vysokotlaké XPS: Studium chemických reakcí za reálných podmínek" [Jiný výsledek]
794313Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Aulická, Marie; Duchoň, Tomáš; Dvořák, Filip; Stetsovych, Vitalii; Beran, Jan; Veltruská, Kateřina; Mysliveček, Josef; Mašek, Karel; Matolín, Vladimír, Prezentace na konferenci 250th ACS National Meeting (16.-20.8. 2015, Boston, USA): " Faceting transition at the oxide–metal interface: The case of ceria on copper" [Jiný výsledek]
794313Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Duchoň, Tomáš, Přednáška na Gemeinsames Festkörperphysik-Seminar (28.10. 2014, Brémy, Německo): "4f electrons in ceria: Interplay between DFT and experiment" [Jiný výsledek]
794313Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Duchoň, Tomáš, Článek ve zpravodaji České vakuové společnosti (1/2014, sborník Letní školy vakuové techniky 2014): "Vysokotlaké XPS: Studium chemických reakcí za reálných podmínek" [Jiný výsledek]
794313Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Höcker, Jan; Duchoň, Tomáš; Veltruská, Kateřina; Matolín, Vladimír; Falta, Jens; Senanayake, Sanjaya D.; Flege, J. Ingo, Přední stránka časopisu Journal of Physical Chemistry C (svazek 120 (9)). [Jiný výsledek]
700214RNDr. Tomáš Husek, Ph.D.Husek, T., Decays of neutral pions: Electromagnetic form factors and radiative corrections. Prezentace předvedená na konferenci Svenskt kärnfysikermöte och SFAIR årsmöte 2015, 9-11.11. 2015, Lund, Švédsko. http://melba.its.uu.se/contributionDisplay.py?contribId=19&sessionId=1&confId=222 [Jiný výsledek]
700214RNDr. Tomáš Husek, Ph.D.Kadavý, T., Green functions of currents in the odd-intrinsic parity sector of QCD. Prezentace předvedená na konferenci 18th High-energy physics international conference in Quantum Chromodynamics (QCD 15), 29.6.-3.7. 2015, Montpellier, Francie. http://www.lupm.univ-montp2.fr/users/qcd/qcd15/Talks_and_Proceedings.html [Jiný výsledek]
186815Mgr. Petra Sudzinová, Ph.D.Sudzinová P., Jirát Matějčková J. and Krásný L., Poster na konferenci 8th International Conference on Gram-Positive Microorganisms 2015, Itálie, Montecatini Terme a poster na konferenci RNA club 2015, České Budějovice. THE EFFECT OF DNA TOPOLOGY ON REGULATION OF PROMOTER ACTIVITY IN BACILLUS SUBTILIS [Jiný výsledek]
394315Mgr. Kateřina Procházková, Ph.D.Procházková, Kateřina, Němcová, Yvonne, Kulichová, Jana & Neustupa, Jiří, poster "Morphology and phylogeny of parasitic and free-living members of the genus Phyllosiphon (Trebouxiophyceae, Chlorophyta)" prezentovaný na 6th European Phycological Congress v Londýně a na 56. pracovní konferenci České algologické společnosti v Českých Budějovicích [Jiný výsledek]
802514Mgr. Mariana PospíšilováPospíšilová, Mariana; Čakrt, Ondřej; Slabý, Kryštof., Poster - mezinárodní vědecký kongres International Society for Posture and Gait. Téma: Rapid postural changes in patients with cerebellar degenerations. [Jiný výsledek]
802514Mgr. Mariana PospíšilováPospíšilová, Mariana; Čakrt, Ondřej; Bodlák, Igor; Jeřábek, Jaroslav., Poster - mezinárodní vědecký kongres International Society for Posture and Gait. Téma: Variability in processing Sémont liberatory maneuver. [Jiný výsledek]
100315MUDr. Jakub JežekJežek J. Jirásek T. Krbec M., Etiopatogeneze lumbální spinální stenózy: úloha vaskularizace v rzvoji hyperrofie ligamentum flavum. přednáška, XIII. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI, 4.-6. 10 2015, Ústí nad Labem [Jiný výsledek]
394415Mgr. Alena Samková, Ph.D.Samková, Alena; Hadrava, Jiří; Janšta, Petr, Poster Zoologické dny 2015 Brno, název: Reprodukční strategie jako faktor určující fitness vaječných parazitoidů (prezentování pilotní studie). [Jiný výsledek]
238415RNDr. Tereza Mašková, Ph.D.Mašková, Tereza, Draft článku The role of seed mass and resource availability in root system development. Článek je ve stavu Submitted ve Special issue of Annals of Botany zaměřené na Root Research. [Jiný výsledek]
238415RNDr. Tereza Mašková, Ph.D.Mašková, Tereza, Poster na konferenci České společnosti pro ekologii v Českých Budějovicích, 23. - 25. 10. 2015. [Jiný výsledek]
269615Ing. Ivana Jedličková, Ph.D.Jedlickova Ivana, Stranecky Viktor, Pristoupilova Anna, Hodanova Katerina, Hartmannova Hana, Palmieri Luigi, Houstek Josef, Baresova Veronika, Hulkova Helena, Rodinova Marie, Kmoch Stanislav, The 29th Czech-Slovak conference Bioenergetika 2015: SLC25A24 mutations in FTD/ANCL families. Ústní prezentace. [Jiný výsledek]
269615Ing. Ivana Jedličková, Ph.D.Jedlickova Ivana, Stranecky Viktor, Pristoupilova Anna, Hodanova Katerina, Hartmannova Hana, Palmieri Luigi, Houstek Josef, Baresova Veronika, Hulkova Helena, Rodinova Marie, Kmoch Stanislav, 2015 cell biology ACSB annual meeting: Genetic and molecular basis of Adult-onset neuronal ceroid lipofuscinoses (ANCL). Posterové sdělení. [Jiný výsledek]
269615Ing. Ivana Jedličková, Ph.D.Jedlickova Ivana, Stranecky Viktor, Pristoupilova Anna, Hodanova Katerina, Hartmannova Hana, Palmieri Luigi, Houstek Josef, Baresova Veronika, Hulkova Helena, Rodinova Marie, Kmoch Stanislav, 56th Annual Short Course on Medical and Experimental Mammalian Genetics: Genetic and molecular basis of Adult-onset neuronal ceroid lipofuscinoses (ANCL). Posterové sdělení. [Jiný výsledek]
364615Mgr. Adéla Přibylová, Ph.D.Růžičková, Adéla, Poster prezentovaný na konferenci KEBR 2016. Téma Dynamika umlčování GFP v Arabidopsis thaliana [Jiný výsledek]
393615Mgr. Bedřich FormánekBedřich Formánek, Poster - 19th European Symposium of Organic Chemistry in 2015 (ESOC2015)-Lisabon [Jiný výsledek]
393615Mgr. Bedřich FormánekBedřich Formánek, prezentace „Diskuse nad trendy v syntéze a katalýze 2015“ [Jiný výsledek]
1070314Mgr. Jiří Havelka, Ph.D.Havelka, Jiří, "Svaz československých žen a dívek v Čechách a Svaz katolických žen a dívek Republiky československé o politické aktivitě žen (20. a 30. léta minulého století)". Aktivní účast na konferenci popsala obraz katolické ženy ve veřejné sféře v meziválečném Československu. Konkrétně se zabývala pohledem katolicismu (na stranách katolického ženského tisku) na politickou aktivitu žen. [Jiný výsledek]
294215Mgr. Milan PšeničkaPšenička, Milan; Pospíšil, Miroslav, Prezentace dosažených výsledků formou posteru s názvem "Intercalation of pravastatin drug into LDH - molecular simulation study" v rámci konference Euroclay2015, Edinburgh, UK, 05.-10.07.2015. [Jiný výsledek]
294215Mgr. Milan PšeničkaPšenička, Milan; Pospíšil, Miroslav; Constantino, Vera R. L., Prezentace dosažených výsledků formou posteru s názvem "Intercalation of pravastatin drug into LDH in water environment- molecular simulation study" v rámci konference Workshop on layered materials, Třešť, ČR, 15.-19.09.2015. [Jiný výsledek]
294215Mgr. Milan PšeničkaPšenička, Milan; Pospíšil, Miroslav, Prezentace dosažených výsledků formou posteru s názvem "First insight into intercalated statins into LDH by molecular simulations" v rámci workshopu slovenské jílové společnosti - Ílové minerály a vybrané nerudné suroviny v materiálovom výskume, priemyselných aplikáciách a životnom prostredí, Smolenice, Slovensko, 13.-15.05.2015. [Jiný výsledek]
389915RNDr. Johana Rotterová, Ph.D.Johana Rotterová, Poster presented by author at the latest international protistological conference ECOP VII 2015 in Seville, Spain. [Jiný výsledek]
198215Mgr. Zuzana Novosadová, Ph.D.Novosadová, Zuzana, Výsledky z úspěšné kultivace organotypických explantátů pankreatu byly prezentovány ve formě posteru na zahraniční konferenci EMBO/EMBL Symposia: Biological Oscillators: Design, Mechanism, Function. [Jiný výsledek]
366015Mgr. Luboš HanusHanus, Luboš; Vácha, Lukáš, Business cycle synchronization of the Visegrad Four and the European Union, IES Working Papers 19/2015, and is currently in submission process. [Jiný výsledek]
335515Mgr. Tereza PachlováPachlová, Tereza, Draft [Jiný výsledek]
1576214Jakob Hurrle, dipl. ing., Ph.D.Hurrle, Jakob; Sýkora, Luděk; Trlifajová, Lucie; Kučera, Petr, We add here as other result our article "Socially Excluded Localities Revisited". A first version of this article was presented to the editoral board of "Geografie" on July 29th, 2015. The evaluation of the submission (attached as well with our reactions) was obtained only in January 2016. We are confident that that the editorial board of Geografie will accept relatively soon the revised article either in the form attached here or with minor changes. [Jiný výsledek]
163015Mgr. Dan KašparKAŠPAR, Dan; HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, Klára, příspěvek na konferenci: Mortality Convergence and Divergence among Selected European Countries, 1959-2009. 2nd Annual International Conference on Demography and Population Studies. Athény, 15.–18. červen 2015. Prezentace ve formátu pdf je přiložena v příloze. [Jiný výsledek]
163015Mgr. Dan KašparKAŠPAR, Dan; HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, Klára; ZIMMERMANN, Pavel, příspěvek na konferenci: Why and how to study convergence and divergence tendencies of mortality? 6th Demographic Conference of "Young Demographers": Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 12.–13. únor 2015. Prezentace ve formátu pdf je přiložena v příloze (v prezentaci není uvedeno poděkování GA UK, protože v době finalizace prezentace nebylo přidělení grantu potvrzeno). [Jiný výsledek]
163015Mgr. Dan KašparKAŠPAR, Dan; HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, Klára; ZIMMERMANN, Pavel, příspěvek na konferenci: Possibilities of Study of the Mortality Convergence and Divergence among Selected Countries: Case-Study of the Post-Communist Countries' Approach to the Rest of the European Countries. EUGEO Congress on the Geography in Europe. Budapešť, 30. srpen–2. září 2015. Prezentace ve formátu pdf je přiložena v příloze. [Jiný výsledek]
163015Mgr. Dan KašparKAŠPAR, Dan; HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, Klára, příspěvek na konferenci: Mortality convergence and divergence among selected European countries: methodology and application to cause-specific data and selected regions. Workshop of the EAPS Health, Morbidity and Mortality Working Group. Praha, 16.–18. září 2015. Prezentace ve formátu pdf je přiložena v příloze. [Jiný výsledek]
1578514JUDr. Martin Hobza, Ph.D.Hobza, Martin, Rigorózní práce: Distribuce investičních nástrojů [Jiný výsledek]
1578514JUDr. Martin Hobza, Ph.D.Hobza, Martin, Soutěžní práce SVOČ: Odpovědnost za radu v kontextu práva finančního trhu [ Hobza, Martin Odpovědnost za radu v kontextu práva finančního trhu - Studentská vědecká a odborná činnost - doktorské studium. Odpovědnost za radu v kontextu práva finančního trhu [Systém ASPI] StudPr - Studentské práce [cit. 2016-1-4] ASPI_ID LIT162049CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. ] [Jiný výsledek]
640213Mgr. Michael KotykKotyk, Michael & Varadínová, Zuzana, Abstrakt z konference Zoodny 2015 [Jiný výsledek]
640213Mgr. Michael KotykKotyk, Michael & Varadínová, Zuzana, Manuskript článku [Jiný výsledek]
640213Mgr. Michael KotykVaradínová, Zuzana; Kotyk, Michael; Frynta, Daniel & Beccaloni, George, Poster z konference 7th Dresden Insect Phylogeny Meeting v Drážďanech [Jiný výsledek]
640213Mgr. Michael KotykKotyk, Michael & Varadínová, Zuzana, Rozšířený abstrakt konferenčního příspěvku v tuzemském časopise Klapalekiana [Jiný výsledek]
796713Mgr. David Vrbata, Ph.D.Dordovic, V.; Matejicek, P.; Vrbata, D.; Zhigunov, A.; Ruokolainen, J., Interaction of cobalt bis(dicarbollide) anion with PEG and glucose-PEG derivatives. Poster contribution at ECIS 2015, Bordeaux, France, September 7-11 th 2015. [Jiný výsledek]
796713Mgr. David Vrbata, Ph.D.Vrbata David, Draft [Jiný výsledek]
726214Mgr. Jana Kovalčíková, Ph.D.Kovalčíková Jana, Abstrakt ve sborníku - MiP School London 2015. [Jiný výsledek]
726214Mgr. Jana Kovalčíková, Ph.D.Kovalčíková Jana, Abstrakt z XV. Mezioborového setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků ve speciálním vydání časopisu Chemické listy. [Jiný výsledek]
338315PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D.Tomas Smutny, Morfologie iHep v den 1 a 8. Detekce hepatalnich biomarkeru a viability iHep a HepG2 bunek pomoci konfokalniho mikroskopie. Toxicitni studie - MTS a LDH metoda (vlozeny obrazky morfologie iHep pred a po expozici latkou). [Jiný výsledek]
546213Mgr. Barbora ProkopováProkopová, Barbora, Diplomová práce [Jiný výsledek]
521212Mgr. Jan Mašek, Ph.D.Mašek, Jan, Manuskript v revizi: Jan Mašek, Vladimír Kořínek, M. Mark Taketo, Ondřej Machoň, and Zbyněk Kozmik; Tcf7l1 protects the anterior neural fold from adopting the neural crest fate. časopis Development, IF= 6.462, v současné chvíli v minor revision Projekt GAUK je uveden mezi ostatními granty v poděkování. viz příloha [Jiný výsledek]
750213Mgr. Nikola Kovářová, Ph.D.Kovářová, Nikola, příloha 1 [Jiný výsledek]
750213Mgr. Nikola Kovářová, Ph.D.Kovářová, Nikola, příloha 3 [Jiný výsledek]
750213Mgr. Nikola Kovářová, Ph.D.Kovářová, Nikola, příloha 5 [Jiný výsledek]
750213Mgr. Nikola Kovářová, Ph.D.Kovářová, Nikola, příloha 6 [Jiný výsledek]
750213Mgr. Nikola Kovářová, Ph.D.Kovářová, Nikola, příloha 2 [Jiný výsledek]
203715Mgr. Štěpán Matějka, Ph.D.Matějka, Štěpán, Poster Acquisition of prepositions and question words in Czech, který byl prezentován na mezinárodní Letní škole lingvistiky v Dačicích konané 15.–22. srpna 2015. V rámci posteru byla prezentována data ze dvou dotazníkových šetření (tzv. rodičovské dotazníky) zaměřených na osvojování předložek a tázacích slov v češtině. Data byla získána od dětí ve věku od 18 do 48 měsíců. Dotazník na osvojování předložek zahrnoval data od 118 dětí, dotazník na osvojování tázacích slov data od 106 dětí. Poster byl vykázán v OBD s uvedeným financováním z GA UK. V příloze přikládám jak samotný poster, tak potvrzení o prezentaci tohoto posteru na Letní škole lingvistiky. [Jiný výsledek]
1486214Mgr. Radek AdámekAdámek, R., diplomová práce (obhájena 7.9.2015). Adámek, R., 2015. Sezónní vývoj a vertikální distribuce korýšů v hluboké stratifikované nádrži Josefův Důl v Jizerských horách. Diplomová práce, PřF UK. 79 s. [Jiný výsledek]
1486214Mgr. Radek AdámekAdámek, R., Hořická, Z., abstrakt ve sborníku z konference. Adámek, R. & Z. Hořická, 2015. Zooplankton vodárenské nádrže Josefův Důl (Jizerské hory): zotavování z acidifikace. Abstrakt. In: Rádková, V. & J. Bojková (eds), Sborník příspěvků 17. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“, Mikulov, 29.6.-3.7.2015: 26. Masarykova univerzita, Brno. ISBN 978-80-210-7874-1. [Jiný výsledek]
1486214Mgr. Radek AdámekHořická, Z. a kol., popularizační článek. Hořická, Z., D. Vondrák, L. Procházková, M. Švátora & O. Lepšová-Skácelová, 2015. Jizerské hory po éře kyselých dešťů. Veronica 29(4): 40-45. ISSN 1213-0699. [Jiný výsledek]
1486214Mgr. Radek AdámekAdámek, R. a kol., poster z konference. Adámek, R., T. Bímová & Z. Hořická, Zooplankton nádrže Josefův Důl: zotavování z acidifikace. 17. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“, Mikulov, 29.6.-3.7.2015. [Jiný výsledek]
364715RNDr. Ing. Bc. Marek Pederzoli, M.Sc., Ph.D.Molecular dynamics with non-adiabatic and spin-orbit effects applied to deactivation of thiophene and selenophene, poster odprezentevaný hlavním autorem na konferenci Royal Society of Chemistry, Faraday Discussions v Londýně [Jiný výsledek]
1964314Mgr. Klára Perlíková, Ph.D.Perlíková, Klára, Prezentace na konferenci AIW 2014. [Jiný výsledek]
187915Jekaterina Kuliomina, M.A., Ph.D.Kuliomina, Jekaterina, The paper "Does election of an additional female councilor increase women's candidacy in the future?" was published in the CERGE-EI Working Paper series under the number 559. [Jiný výsledek]
202615RNDr. Roman Šolc, Ph.D.Šolc, Roman; Klugerová, Michaela; Hirschfeldová, Kateřina; Baxová, Alice; Kuklík, Miroslav, Molekulárně genetická analýza u pacientů s trichorhinofalangeálním syndromem (prezentace k přednášce na 19. konferenci DNA diagnostiky) [Jiný výsledek]
202615RNDr. Roman Šolc, Ph.D.Šolc, Roman; Klugerová, Michaela; Hirschfeldová, Kateřna; Baxová, Alice; Kuklík, Miroslav, Strukturní aberace chromozomové oblasti 8q24 a mutace v kódujících oblastech genu TRPS1 u pacientů s trichorhinofalangeálním syndromem (poster na 48. cytogenetické konferenci) [Jiný výsledek]
683412RNDr. Tomáš Štor, Ph.D.Schaller M. et al. 2016a, Potvrzení o submitování článku do Earth and Planetary Science Letters 5,143 IF (five-year impact factor) [Jiný výsledek]
683412RNDr. Tomáš Štor, Ph.D.Schaller M. et al. 2016b, Potvrzení o submitování do Geomorphology 3,256 IF (5-Year Impact Factor) [Jiný výsledek]
1692214JUDr. Klára Hurychová, Ph.D.H