velikost textu

Výsledky projektů za rok 2012

Článek v časopise | Kniha | Kapitola nebo část knihy | Jiný výsledek | Článek ve sborníku

Článek v časopise

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 436 zázn.)
82109PhDr. Kamil Švec, Ph.D.Švec, Kamil. Financování českých obcí v kontextu funkce a samostatnosti. Politologická revue, 2012, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1211-0353. [Článek v časopise]
Článek úspěšně prošel recenzním řízením a dle vyjádření výkonného redaktora bude publikován v červnovém čísle Politologické revue v roce 2012. V příloze přikládám rukopis a pdf-verze dvou posudků.
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Jakubík, Petr. Relationship Lending in Emerging Markets: Evidence from the Czech Republic. Comparative Economic Studies, 2011, sv. 53, s. 575–596. ISSN 0888-7233. [Článek v časopise]
spoluautor A. Geršl
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Jakubík, Petr. How Important Is the Adverse Feedback Loop for the Banking Sector? Simulation for the CR. Ekonomický časopis, 2012, sv. 60, s. 5–25. ISSN 0013-3035. [Článek v časopise]
spoluautor A. Geršl
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Jakubík, Petr. Dopady změn parametrů pojištění vkladů v roce 2008. Politická ekonomie, 2011, sv. 5, s. 659–679. ISSN 0032-3233. [Článek v časopise]
spoluautor V. Holá
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Jakubík, Petr. The JT Index as an Indicator of Financial Stability of Corporate Sector. Prague Economic Papers, 2011, sv. 2, s. 157–176. ISSN 1210-0455. [Článek v časopise]
spoluautor P. Teplý
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Seidler, J., Jakubík, P. . Implied Market Loss Given Default in the Czech Republic: structural-model approach. Czech Journal of Economics and Finance, 2009, sv. 59, s. 20–40. ISSN 0015-1920. IF 0.28. [Článek v časopise]
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Seidler, J.. Estimating Expected Loss Given Default in an Emerging Economy: The Case of Czech Republic. Journal of Financial Transformation, 2009, sv. 27, s. 69–73. ISSN 1755-361x. [Článek v časopise]
spoluautori: P. Jakubík, R. Horváth
122309doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.Chlebek, Jakub; Macáková, Kateřina; Cahlíková, Lucie; Kurfürst, Milan; Kuneš, Jiří . Acetylcholinesterase and Butyrylcholinesterase Inhibitory Compounds from Corydalis cava (Fumariaceae). Natural Product Communications, 2011, sv. 6, s. 607–610. ISSN 1934-578X. IF 0.894. [Článek v časopise]
Anglický abstrakt:
Tubers of Corydalis cava were extracted with ethanol and fractionated using n-hexane, chloroform and ethanol.Repeated column chromatography, preparative TLC and crystallization led to the isolation of fifteen isoquinoline alkaloids. The chemical structures of the isolated compounds were determined on the basis of spectroscopic techniques and by comparison with literature data. All isolated compounds were tested for human blood acetylcholinesterase (HuAChE) and human plasma butyrylcholinesterase (HuBuChE) inhibitory activity. (+)-Canadaline inhibited acetylcholinesterase as well as butyrylcholinesterase in a dose-dependent manner with IC50 values of 20.1 ± 1.1 μM and 85.2 ± 3.2 μM, respectively. (+)-Canadine, with an IC50 value of 12.4 ± 0.9 μM, was the most potent inhibitor of acetylcholinesterase, whilst (±)-corycavidine and (+)-bulbocapnine were effective inhibitors of butyrylcholinesterase with IC50 values of 46.2 ± 2.4 μM and 67.0 ± 2.1 μM, respectively. The other isolated alkaloids were considered inactive (IC50 > 100 μM).
122309doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.Cahlíková, Lucie; Macáková, Kateřina; Zavadil, Stanislav; Jiroš, Pavel; Opletal, Lubomír; Urbanová, Klára; Jahodář, Luděk . Analysis of Amaryllidaceae Alkaloids from Chlidanthus fragrans by GC-MS and their Cholinesterase Activity. Natural Product Communications, 2011, sv. 5(6), s. 603–606. ISSN 1934-578X. IF 0.894. [Článek v časopise]
Anglický abstrakt:
The underivatized alkaloid mixture extracted from the bulbs of Chlidanthus fragrans Herb. was investigated by capillary GC/MS for the first time. Fifteen known Amaryllidaceae alkaloids of five structure types were identified. The main alkaloids were tazzetine (9, tazettine-type), chlidanthine (2, galanthamine-type), belladine (8, belladine-type) and lycorine (12, lycorine-type). The alkaloid extract from the bulbs showed promising human blood acetylcholinesterase (IC50 = 20.1 ± 2.9 μg/mL) and human plasma butyrylcholinesterase (IC50 = 136.8 ± 6.9 μg/mL) inhibitory activity.
122309doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.Cahlíková, Lucie; Valterová, Irena; Macáková, Kateřina; Opletal, Lubomír . Analysis of Amaryllidaceae alkaloids from Zephyranthes grandiflora by GC/MS and their cholinesterase activity. Revista Brasileira de Farmacognosia Brazilian Journal of Pharmacognosy, 2011, sv. 21(4), s. 575–580. ISSN 0102-695X. IF 0. [Článek v časopise]
Anglický abstrakt:
Amaryllidaceae are known as ornamental plants, furthermore some species of this family contain galanthamine, an acetylcholinesterase inhibitor approved for the treatment of Alzheimer´s disease, and other alkaloids with interesting pharmacological activity. The chemical composition of alkaloids from Zephyranthes grandiflora Lindl. was analyzed by GC/MS. Seven known compounds, belonging to five structural types of Amaryllidaceae alkaloids, were identified. The alkaloid extract from the bulbs showed promising cholinesterase inhibitory activities against human blood acetylcholinesterase (HuAChE; IC50 39.2±3.0 μg/mL) and human plasma butyrylcholinesterase (HuBuChE; IC50 356±9.3 μg/mL).
31610PhDr. Mgr. Milan RippelRippel, Milan, Jánský, Ivo. VaR Forecasting in Times of Increased Volatility. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, sv. 59/2011, s. 1418–1424. ISSN 2010-3778. [Článek v časopise]
Článek v časopise indexovaném ve Scopusu.
31610PhDr. Mgr. Milan RippelRippel, Milan, Teplý, Petr.. Operational Risk - Scenario Analysis. Prague Economic Papers, 2011, sv. 1, s. 23–39. ISSN 1210-0455. IF 0.305. [Článek v časopise]
31610PhDr. Mgr. Milan RippelRippel, Milan, Šolc, Jan, Flasza, Robert. Modeling Prices of Electricity Futures at EEX. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2011, sv. 78/2011, s. 673–677. ISSN 2010-3778. [Článek v časopise]
Článek v časopise indexovaném ve Scopusu
263211Mgr. Eva TuškováHáva, Petr; Tušková, Eva; Müller, Lukáš. Význam kvalitativních metod ve výzkumu zdravotní politiky: diskursivní analýza a kritická diskursivní analýza. Zdravotnictví v České republice, 2011, sv. 14(4), s. 2–10. ISSN 1213-6050. [Článek v časopise]
Předmětem této práce je kritický přehled aplikačních možností vybraných kvalitativních metod ve výzkumu zdravotní politiky. Pozornost je věnována zejména diskursivní analýze a kritické diskursivní analýze. Článek diskutuje možná využití těchto metod v kontextu jejich vývoje ve 20. století.
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Motl Jiří. Kritická analýza konceptu psychospirituální krize. Československá psychologie, 2011, sv. 6/LV, s. 546–555. ISSN 0009-062X. IF 0.23. [Článek v časopise]
80509Mgr. Jiří Kamas, Ph.D.Vysoká, Helena. Flow and mean residence time in karst unsaturated zone (Ochoz Cave, Moravian Karst). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008, 2009, sv. 2009, s. 255–257. ISSN 0514-8057. IF 0. [Článek v časopise]
recenzovaný časopis, neimpaktovaný
80509Mgr. Jiří Kamas, Ph.D.Vysoká, Helena. Response of the karst phreatic zone to flood events in a major river (Bohemian Karst, Czech Republic) and its implication for cave genesis. Journal of Cave and Karst Studies, 2012, sv. 73, s. 1–17. ISSN 1090-6924. IF 0.842. [Článek v časopise]
V tisku, rozsah stran 17 přesné stránkové umístění není dosud známo;
DOI: 10.4311/2010ES0178R
69810MUDr. Karin MalíčkováMalíčková K, Ďuricová D, Bortlík M, Machková N, Janatková I, Lukáš M.. Sérové hladiny infliximabu a indukce tvorby protilátek proti infliximabu při bioloigcké léčbě nemocných s idiopatickými střevními záněty . Alergie, 2011, sv. 13, s. 216–222. ISSN 1212-3536. [Článek v časopise]
69810MUDr. Karin MalíčkováMalíčková K, Duricová D, Bortlík M, Hrušková Z, Svobodová B, Machková N, Komárek V, Fučíková T, Janatková I, Zima T, Lukáš M.. Impaired deoxyribonuclease I activity in patients with inflammatory bowel diseases. Autoimmune diseases, 2011, sv. 2011, s. 1–5. ISSN 2090-0430. [Článek v časopise]
69810MUDr. Karin MalíčkováMalíčková K, Ďuricová D, Brodská H, Bortlík M, Machková N, Janatková I, Zima T, Lukáš M. . Vliv albuminemie na farmakokinetiku infliximabu u nemocných s idiopatickými střevními záněty. Gastroenterologie a hepatologie, 2011, sv. 65, s. 70–74. ISSN 1804-7874. [Článek v časopise]
421511RNDr. Zuzana Patáková, Ph.D.Tancer, Martin. d-representability of simplicial complexes of fixed dimension. Journal of Computational Geometry, 2011, sv. 2(1), s. 183–188. ISSN 1920-180X. [Článek v časopise]
Klasický výsledek od Wegnera (1967) dokazuje, že libovolný simpliciální komplex dimenze d lze reprezentovat konvexními množinami v dimenzi 2d+1. Cílem článku je ukázat, že existují d-dimenzionální komplexy, které nelze reprezentovat v dimenzi 2d. Wegner navrhl, o které komplexy by se mělo jednat, důkaz ale nebyl dříve znám. Důkaz využívá vlastností Van Kampenovy obstrukce.
421511RNDr. Zuzana Patáková, Ph.D.Tancer, Martin. Strong d-collapsibility. Contributions to Discrete Mathematics, 2011, sv. 6, s. 32–35. ISSN 1715-0868. [Článek v časopise]
Článek zjednodušuje důkaz, že nerv systému množin, kde každá množina má velikost nejvýše d, je d-kolabovatelný (s pomocí nově zavedené silné d-kolabovatelnosti).
54710Mgr. Jozef JuríčekJuríček, Jozef. Maximization of the information divergence from multinomial distributions. Acta Universitatis Carolinae, Mathematica et Physica, 2011, sv. 52, s. 27–35. ISSN 0001-7140. [Článek v časopise]
278011Mgr. Valéria Vaškaninová, Ph.D.Vaškaninová, Valéria. Notes on a new revision of the genus Radotina (Placodermi). Ichthyolith Issues , 2011, sv. Special Publication 12, s. 51–52. ISSN 1302-1314. [Článek v časopise]
Vydavatel z grafických důvodů neuváděl poděkování grantu. To bylo uvedeno při ústní prezentaci.
278011Mgr. Valéria Vaškaninová, Ph.D.Vaškaninová, Valéria. Placoderm localities in the Barrandian area (Czech Republic). Mineralia Slovaca. Geo vestník, 2011, sv. 43, s. 76–76. ISSN 0369-2086. [Článek v časopise]
Vydavatel z grafických důvodů neuváděl poděkování grantu. To bylo uvedeno při ústní prezentaci.
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Plašil, Radek; Varju, Jozef; Hejduk, Michal; Dohnal, Petr; Kotrík, Tomáš; Glosík, Juraj. Experimental study of para- and ortho-H3+ recombination . Journal of Physics: Conference Series, 2011, sv. 300, s. 12023–12030. ISSN 1742-6596. [Článek v časopise]
Měření kvantově selektivní disociativní rekombinace H3+ v podmínkách, kde by měla probíhat i CRR.
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Dohnal, Petr; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Korolov, Igor; Glosík, Juraj. Recombination in low temperature Ar+ dominated plasma. Journal of Physics: Conference Series, 2011, sv. 300, s. 12021–12024. ISSN 1742-6596. [Článek v časopise]
Měření srážkově radiativní rekombinace (CRR) při teplotách 77 - 300 K. Teplotní závislost získaných rychlostních koeficientů souhlasí s teorií.
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Roučka, Štěpán; Jusko, Pavol; Plašil, Radek; Glosík, Juraj; Johnsen, Rainer. Collsional Radiative Recombination Ar+ + e + e; Experimental Study at 77-180 K. Physical Review A, 2011, sv. 83, s. 32720–32727. ISSN 1050-2947. IF 2.861. [Článek v časopise]
Určení rychlostních koeficientů srážkově radiativní rekombinace iontů Ar+ s elektrony pro teploty 77 - 180 K. Potvrzení teoretické teplotní závislosti.
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Varju, Jozef; Hejduk, Michal; Dohnal, Petr; Jílek, Mojmír; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Gerlich, Dieter; Glosík, Juraj. Nuclear Spin Effect on Recombination of H3+ Ions with Electrons at 77 K. Physical Review Letters, 2011, sv. 106, s. 203201–203204. ISSN 0031-9007. IF 7.622. [Článek v časopise]
Kvantově selektivní rekombinace iontů H3+ s elektrony při teplotě 77 K. Bylo nutné porozumět procesu CRR pro vyhodnocení rychlostního koeficientu dvoučásticové a heliem asistované ternární rekombinace.
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Rubovič, Peter; Plašil, Radek; Roučka, Štěpán; Opanasiuk, Sergii; Glosík, Juraj. Cryo-FALP study of collisional-radiative recombination of Ar+ ions at 40-200 K. The European Physical Journal Applied Physics, 2011, sv. 56, s. 24011–24014. ISSN 1286-0042. IF 0.899. [Článek v časopise]
Měření rychlosti plazmatu, rozložení koncentrací iontů a teploty plynu podél proudové trubice nové aparatury Cryo-FALP. První získané rychlostní koeficienty srážkově radiativní rekombinace.
113210Mgr. Jiří Eliášek, Ph.D.Šulc M., Čurík R., Ziesel J.-P., Jones N.C., and Field D., J.. A new type of interference phenomenon in cold collisions of electrons with N2. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 2011, sv. 44, s. 195204–195211. ISSN 0953-4075. IF 1.902. [Článek v časopise]
113210Mgr. Jiří Eliášek, Ph.D.Miller K.A., Bruhns H., Eliášek J., Čížek M., Kreckel H., Urbain X., and Savin D.W.. Associative detachment of H− + H → H2 + e−. Physical Review A, 2011, sv. 84, s. 52709–52717. ISSN 1050-2947. IF 2.861. [Článek v časopise]
270911Mgr. Jana Nováčková, Ph.D.Bučková, Jana. Genetické kořeny středoevropské populace z pohledu variability chromozomu Y. Živa, 2011, sv. 6, s. 262–263. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
135409RNDr. Jakub Hruška, Ph.D.Hruška Jakub, Žofka Martin. Generating Method Based on Conformal Invariance of the Maxwell Field. Journal of Physics: Conference Series, 2011, sv. 314, s. 1–4. ISSN 1742-6596. [Článek v časopise]
Příspěvek ve sborníku z konference ERE2010 (nemá impaktní faktor), viz. minulý rok.
135409RNDr. Jakub Hruška, Ph.D.Hruška Jakub, Žofka Martin. Conformally related non-vacuum spacetimes. Classical and Quantum Gravity, 2011, sv. 28, s. 1–5. ISSN 0264-9381. IF 3.099. [Článek v časopise]
Článek zaslaný v roce 2010.
392111RNDr. Richard Řezníček, Ph.D.Chlan, Vojtěch, Štěpánková, Helena, Řezníček, Richard, Novák, Pavel. Anisotropy of hyperfine interactions as a tool for interpretation of NMR spectra in magnetic materials. Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 2011, sv. 40, s. 27–30. ISSN 0926-2040. IF 1.804. [Článek v časopise]
doi: 10.1016/j.ssnmr.2011.04.002
264311Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.Charvát, Jakub. Re/konstrukce volebních systémů v procesu postkomunistické demokratické tranzice. Člověk, 2011, sv. 23, s. 1–26. ISSN 1801-8785. [Článek v časopise]
http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2011071001
264311Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.Charvát, Jakub. Teorie společenské volby a volební design 1989 až 1990. Aplikace filozoficko-teoretického konceptu v politické praxi. Slovenská politologická revue, 2011, sv. 11, s. 277–295. ISSN 1335-9096. [Článek v časopise]
http://revue.kpol.ff.ucm.sk/rocnik-11/cislo-4/charvat-studie.pdf
164010Mgr. Dagmar BezděkováMicková, Andrea, Buzgo, Matej, Benada, Oldřich, Rampichová, Michala, Fisar, Zdeněk, Filova, Eva, Tesarova, Martina, Lukas, David, Amler, Evžen. Core/Shell Nanofibers with Embedded Liposomes as a Drug Delivery System. Biomacromolecules, 2012, sv. ?, s. 1–12. ISSN 1525-7797. IF 5.327. [Článek v časopise]
Submitted article
Článek vrácený na minor revision
164010Mgr. Dagmar BezděkováProsecká E, Buzgo M, Rampichová M, Kocourek T, Kochová P, Vysloužilová L, Tvrdík D, Jelínek M, Lukáš D, Amler E.. Thin-layer hydroxyapatite deposition on a nanofiber surface stimulates mesenchymal stem cell proliferation and their differentiation into osteoblasts. Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2012, sv. 2012, s. 1–10. ISSN 1110-7243. IF 1.230. [Článek v časopise]
316911Mgr. Jaroslava Schovancová, Ph.D.The ATLAS Collaboration. Measurement of the top quark-pair production cross section with ATLAS in pp collisions at sqrt(s)=7 TeV.. The European Physics Journal C, 2011, sv. 71, s. 1577–1607. ISSN 1434-6044. IF 3.248. [Článek v časopise]
Článek "Measurement of the top quark-pair production cross section with ATLAS in pp collisions at sqrt(s)=7 TeV.", jehož autorem je celá kolaborace experimentu ATLAS, byl publikován v žurnálu "EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C". Bližší informace o článku jsou k dispozici na stránce [1]. Preprint článku je k dispozici na ArXiv.org (arXiv:1012.1792) a také na CERN Document Serveru (https://cdsweb.cern.ch/) jako zpráva č. CERN-PH-EP-2010-064.
[1] http://inspirehep.net/record/880002
31009Mgr. Jan Dědek, Ph.D.Dědek, Jan. Vojtáš, Peter. Vomlelová, Marta. Fuzzy ILP classification of web reports after linguistic text mining. Information Processing & Management, 2011, sv. Available online 12 March 2011, s. 0–0. ISSN 0306-4573. IF 1.673. [Článek v časopise]
Článek je v tisku a zároveň k dispozici na webu:
http://dx.doi.org/10.1016/j.ipm.2011.02.008
437911RNDr. Leona Rezková ŘezníčkováVolejníková J. at al.. Minimal residual disease in peripheral blood at day 15 identifies a subgroup of. Haematologica, 2011, sv. 96, s. 1815–1821. ISSN 0390-6078. IF 6.532. [Článek v časopise]
298811PhDr. Anna Páchová, Ph.D.Páchová Anna, Rendl, Miroslav. Proč romské děti selhávají v inteligenčních testech?. Pedagogika, 2012, sv. in press, s. 0–0. ISSN 0031-3815. [Článek v časopise]
Rozdíly ve výsledcích inteligenčních testů se zabývá mnoho studií. Jejich výsledky ukazují, že některým skupinám se v testech daří méně než skupinám jiným. Cílem naší práce bylo přispět k objasnění důvodů selhávání romských dětí v úlohách inteligenčních testů.
Za tímto účelem byl vybrán pretestový a retestový soubor matic ze souborů Ravenových progresivních matic a byly vytvořeny tři soubory učebních matic. Potvrdilo se, že míru porozumění principům progresivních matic je možné pomocí mediačně prováděné kognitivní stimulace rozvíjet, že tedy výsledky v maticových úlohách nejsou odrazem pouze neměnných vrozených faktorů, ale jsou ovlivněny sociokulturním prostředím, ve kterém dítě vyrůstá.
V obou testových souborech (v pretestu i v retestu) byly výsledky českých dětí statisticky významně lepší než výsledky romských dětí (v retestu však byly rozdíly na hranici statistické významnosti). Míra zlepšení byla naopak vyšší u romských dětí. Díky fázi kognitivní stimulace se tedy výsledky romských a českých dětí přiblížily. Horší výsledky romských dětí tedy nelze připisovat kognitivní nedostačivosti, ale spíše obecně méně podnětnému sociokulturnímu prostředí, se kterým souvisí absence zprostředkovaného učení a jehož důsledkem je fakt, že romské děti méně realizují potenciál zóny nejbližšího vývoje.
28510RNDr. Lenka Faltová, Ph.D.Řežábková, Lenka. Structural Basis for the 14-3-3 Protein-dependent Inhibition of the Regulator of G Protein Signaling 3 (RGS3) Function.. Journal of Biological Chemistry, 2011, sv. 286(50), s. 43527–43536. ISSN 0021-9258. IF 5.3. [Článek v časopise]
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek Jakub. Několik úvah nad rozhodováním Nejvyššího správního soudu ohledně pravomocí ÚOOÚ. Právní rozhledy, 2011, sv. 9, s. 305–309. ISSN 1210-6410. [Článek v časopise]
Článek se věnuje rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu ohledně pravomocí ÚOOÚ na základě § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Vedle toho zde autor předkládá svůj pohled na danou problematiku.
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek Jakub. K poskytování údajů o zaměstnancích odměňovaných z veřejných prostředků v kontextu rozhodnutí NSS. Právník, Teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2012, sv. 5, s. 1–15. ISSN 0231-6625. [Článek v časopise]
Řešitel se v článku věnuje rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které se dotýkalo zveřejňování informací o platech v kontextu zákona o svobodném přístupu k informacím. Článek vyjde v květnu roku 2012 - článek byl redakcí přijat v září 2011. Počáteční stránka a závěrečná stránka neodpovídají stránkám, na kterých bude článek publikován v rámci časopisu, pouze odráží počet stran textu v příloze.
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek Jakub. Kdy lze jako důkazní prostředek připustit záznam z kamerového systému?. Právní rozhledy, 2011, sv. 13, s. 457–463. ISSN 1210-6410. [Článek v časopise]
Autor se v článku věnuje otázce přípustnosti důkazních prostředků v podobě záznamu z kamerového systému v rámci jak správního, tak občanského soudního a trestního řízení.
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek Jakub. Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví. Zdravotnické fórum, 2012, sv. 2, s. 2–5. ISSN 1804-9664. [Článek v časopise]
Řešitel se v článku věnuje základním otázkám týkajícím se ochraně osobních údajů ve zdravotnictví.
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek Jakub. Sledování zaměstnanců v kontextu novely zákoníku práce. Právní rozhledy, 2012, sv. 5, s. 1–9. ISSN 1210-6410. [Článek v časopise]
Řešitel se v kontextu novely zákoníku práce, která nabyla účinnosti dne 1.ledna 2012, věnuje otázce sledování zaměstnanců při výkonu práce.

Počáteční a poslední strana nedopovídá zařazení v časopise - v den podání zprávy ještě nebyl k dispozici.
18110Mgr. Kateřina Bruštíková, Ph.D.Podolska, Katerina, Svoboda Petr. Targeting genes in living mammals by RNA interference. Briefings in Functional Genomics, 2011, sv. 10(4), s. 238–247. ISSN 2041-2649. IF 0. [Článek v časopise]
Počtem článků a citací se jedná o impaktovaný časopis, ale kvůli dočasné chybě v systému "thomson reuters" se impakt jeví jako nula.
92010Mgr. Jaroslava Zavázalová, Ph.D.Maixnerova L., Barek J., Peckova K.. Thin-Layer and Wall-Jet Arrangement of Amperometric Detector with Boron-Doped Diamond Electrode: Comparison of Amperometric Determination of Aminobiphenyls in HPLC-ED. Electroanalysis, 2012, sv. 24, s. 0–0. ISSN 1521-4109. IF 2.721. [Článek v časopise]
92010Mgr. Jaroslava Zavázalová, Ph.D.Zavazalova, J., Dejmkova, H., Barek, J., Peckova, K.. Ampérometrická a spektrofotometrická detekce aminobifenylů a aminonaftalenů v HPLC. Chemické listy, 2011, sv. 105, s. 0–0. ISSN 1213-7103. IF 0.620. [Článek v časopise]
strana s87-s89
92010Mgr. Jaroslava Zavázalová, Ph.D.Dedik, J., Janovcova, M., Dejmkova, H., Barek, J., Peckova, K.. Voltametrická a ampérometrická detekce amino derivátů bifenylu a naftalenu na sítotiskové uhlíkové elektrodě. Chemické listy, 2012, sv. 106, s. 0–0. ISSN 1213-7103. IF 0.620. [Článek v časopise]
v tisku
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Hasil, Jan. Stefan Eichert: Die frühmittelalterlichen Grabfunde Kärntens. Die materielle Kultur Karantaniens anhand der Grabfunde von der Spätantike bis ins 11. Jahrhundert (Klagenfurt am Wörthersee 2010) Anotace: Recenze publikace Stefana Eicherta "Stefan Eichert: Die frühmittelalterlichen Grabfunde Kärntens. Die materielle Kultur Karantaniens anhand der Grabfunde von der Spätantike bis ins 11. Jahrhundert", Klagenfurt am Wörthersee, 2010.. Archeologické rozhledy, 2011, sv. 63, s. 348–353. ISSN 0323-1267. [Článek v časopise]
Recenze publikace zakoupené pro ÚPRAV z prostředků projektu.
48910RNDr. Václav Dědič, Ph.D.Kubat, J; Franc, J; Dedic, V; Belas, E; Moravec, P; Babentsov, V; Hoschl, P; Grill, R. Photoconductivity Mapping of Semi-Insulating CdZnTe. IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE, 2011, sv. 58, Issue 4, s. 1953–1957. ISSN 0018-9499. [Článek v časopise]
Publikace se zabývá kontaktním a bezkontaktním mapováním fotovodivosti detektorového materiálu.
48910RNDr. Václav Dědič, Ph.D.Franc J; Dedic V; Sellin P J; Grill R; Veeramani P. Radiation induced control of electric field in Au/CdTe/In structures. APPLIED PHYSICS LETTERS, 2011, sv. 98 Issue: 23, s. 1–3. ISSN 0003-6951. [Článek v časopise]
Článek pojednává o vlivu náboje vzniklého na rozhraní kov-polovodič a náboje akumulovaného na hlubokých hladinách na rozložení elektrického pole v detektoru.
130409Mgr. Eva DuškováSklenář P., Dušková E., Kolář F. . Rostliny z podvrcholků rovníkových And 1. Historický vývoj květeny párama. Živa, 2011, sv. 59, s. 19–22. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
Popularizační článek
130409Mgr. Eva DuškováKolář F., Sklenář P., Zeisek V., Dušková E., Diazgranados M.. Rostliny zpod vrcholků rovníkových And 3. Adaptivní radiace a bohatství růstových forem v páramu. Živa, 2011, sv. 59, s. 115–118. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
Popularizační článek
132010MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.Závada, Jakub. Seroprevalence and specificity of NMO-IgG (anti-aquaporin 4 antibodies) in patients with neuropsychiatric systemic lupus erythematosus.. Rheumatology International, 2011, sv. Online First™, 29 October 2011, s. 1–1. ISSN 1437-160X. IF 1.493. [Článek v časopise]
Práce publikována on line, zatím bez určení svazku publikace a stran
132010MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.Nytrová, Petra. Roztroušená skleróza, neuromyelitis optica a antifosfolipidový syndrom z diferenciálně diagnostického pohledu neurologa. Postgraduální medicína, 2011, sv. 13, s. 767–773. ISSN 1212-4184. [Článek v časopise]
Určeno pro širokou neurologickou společnost.
166410RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D.Kazim, Samrana. SERS active systems of water soluble polythiophene and plasmonic nanoparticles: preparation and optical properties. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS, 2011, sv. 55, s. 23905–23905. ISSN 1286-0042. IF 0.902. [Článek v časopise]
Aggregated systems of silver (Ag) and gold (Au) nanoparticles coated with cationic polythiophene were prepared, which showed optical properties typical for strongly coupled plasmonic excitations. The procedure allowed tune up the three-dimensional arrangement of nanoparticles assembly for achieving strong SERS effect at the excitation wavelength depending on the polymer concentration. By combination with an anionic derivative of polythiophene thin multilayer films composed of alternating anionic and cationic polythiophene with mutually interacting plasmonic Au nanoparticles were successfully prepared using layer-by-layer deposition.
34609Mgr. Petra Koblová, Ph.D.Koblová Petra, Sklenářová Hana, Chocholouš Petr, Polášek Miroslav, Solich Petr. Simple automated generation of gradient elution conditions in sequential injection chromatography using monolithic column. Talanta, 2011, sv. 84, s. 1273–1277. ISSN 0039-9140. IF 3.722. [Článek v časopise]
Použitelnost a separační účinnost SIC a HPLC s gradientovou elucí byla demonstrována na separaci a současném stanovení účinné látky indometacinu a jeho dvou rozkladných produktů v topickém farmaceutickém přípravku (Indobene gel 1%). Ketoprofen byl použit jako vnitřní standard.V závěru je uvedeno poděkování GAUKu.
57109Mgr. Ondřej Faktor, Ph.D.Ondřej Faktor. Sňatek létajícího krále. Dějiny a současnost, 2011, sv. Roč.33, č.11 (2011), s. 17–19. ISSN 0418-5129. [Článek v časopise]
V r. 2010 a 2011 uplynulo 700 let od svatby Elišky Přemyslovny s Janem Lucemburským a od jeho nástupu na český trůn. V souvislosti s výročím byly uspořádány výstavy “Královský sňatek” (Praha, Galerie hl.m. Prahy-Dům U kamenného zvonu) a “Jan Lucemburský, král, který létal” (Ostrava, Městské muzeum).Obě výstavy prezentovaly unikátní umělecká díla od konce 13. stol. do lucemburské éry, publikované v monumentálních výstavních katalozích. Poměrně velký počet děl z pozdní přemyslovské éry však poněkud znejasnil koncept pražské výstavy, až leckdo mohl tápat, neocitl-li se na výstavě věnované Přemyslovcům a na okraj trochu Janu Lucemburskému a jeho době.Díla z pozdější doby Lucemburkova panování se na výstavě ani v knize neobjevila. Z uměleckohistorického hlediska bylo jednoznačným plusem ostravské výstavy shromáždění soch okruhu Mistra Michelské madony. Autoři ostravské výstavy se proti Královskému sňatku více zaměřili na Jana Lucemburského a jeho dobu, avšak bohužel místy až daleko za ní, neboť do expozice i publikace se dostala díla i z 15. a 16. stol.
91010MUDr. Michal Malina, Ph.D.Fencl F, Malina M, Stará V, Zieg J, Mixová D, Seeman T, Bláhová K.. Discordant expression of a new WT1 gene mutation in a family with monozygotic twins presenting with congenital nephrotic syndrome.. EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, 2011, sv. 1, s. 1–1. ISSN 1432-1076. IF 1.644. [Článek v časopise]
Abstract
Congenital nephrotic syndrome (CNS) is a heterogeneous group of diseases with different causes and prognoses. Two thirds of cases of NS in the first year of life are caused by mutations in four genes (NPHS1, NPHS2, WT1, and LAMB2). The mutation of WT1 gene can lead to Denys-Drash syndrome (DDS). We report on female monozygotic twins with CNS presenting at 7 and 8 weeks of age with anuric renal failure. Both twins were treated by peritoneal dialysis. Renal biopsy proved diffuse mesangial sclerosis. Genetic analysis detected a new heterozygote WT1 mutation R434P in both twins. One child developed a unilateral nephroblastoma. Both twins died because of complications of CNS (sepsis and extensive thrombosis of central venous system/sepsis and sudden heart failure) at ages 23 weeks/13.5 months, respectively. DNA analysis showed the same WT1 mutation in the father, who showed at his age of 41 years no clinical consequences of this mutation and no signs of DDS. In conclusion, we report the third family with monozygotic twins with DDS due to WT1 mutation. The DDS has very rapidly led to end-stage renal failure and death in both twins which is in striking contrast to the manifestation in their father.
53009Mgr. Martina Vítková, Ph.D.Vítková, Martina, Ettler, Vojtěch, Hyks, Jiri, Astrup, Thomas, Kříbek, Bohdan. Leaching of metals from copper smelter flue dust (Mufulira, Zambian Copperbelt). Applied Geochemistry, 2011, sv. 26, s. 263–266. ISSN 0883-2927. IF 2.017. [Článek v časopise]
53009Mgr. Martina Vítková, Ph.D.Vítková, Martina, Ettler, Vojtěch, Mihaljevič, Martin, Šebek, Ondřej. Effect of sample preparation on contaminant leaching from copper smelting slag. Journal of Hazardous Materials, 2011, sv. 197, s. 417–423. ISSN 0304-3894. IF 3.723. [Článek v časopise]
84309RNDr. Anna Janská, Ph.D.Janská, Anna, Maršík, Petr, Zelenková, Sylva, Ovesná, Jaroslava. Cold stress and acclimation – what is important for metabolic adjustment?. Plant Biology, 2010, sv. 12, s. 395–405. ISSN 1435-8603. IF 2.223. [Článek v časopise]
84309RNDr. Anna Janská, Ph.D.Janská, Anna, Ovesná, Jaroslava, Zámečník, Jiří, Aprile, Alessio. DNA čipy – prostředky ke studiu chladového otužování ječmene. Úroda, 2009, sv. 57, s. 22–24. ISSN 0139-6013. [Článek v časopise]
81410RNDr. Mária Šoltésová, Ph.D.Šoltésová, Mária; Benda, Ladislav; Czernek, Jiří; Lang, Jan. Estimation of the Size of Alcohol Clusters through PFG NMR Diffusion Measurement. diffusion-fundamentals.org, 2011, sv. 16, s. 1–2. ISSN 1862-4138. IF 0. [Článek v časopise]
3609RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.Matoušek, Roman, Sýkora, Luděk. Environmental Justice and Residential Segregation in Czechia: the Case of Roma Resettlement in the Town of Vsetín. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 2011, sv. 46 (2), s. 81–94. ISSN 0300-5402. [Článek v časopise]
73610RNDr. Kateřina Štěpánová, Ph.D.Šinkora Marek, Štěpánová Kateřina, Butler John E., Francis David, Santiago-Mateo Kristina, Potočková Hana, Karová Kristýna, Šinkorová Jana. Ileal Peyer's patches are not necessary for systemic B cell development and maintenance and do not contribute significantly to the overall B cell pool in swine.. The Journal of Immunology, 2011, sv. 187, s. 5150–5161. ISSN 0022-1767. IF 5.745. [Článek v časopise]
20310RNDr. Josef Brůna, Ph.D.Zajíčková, Linda, Brůna, Josef, Vojta, Jaroslav, Kopecký, Martin, Klagová, Zuzana . Od zemědělské krajiny k novodobým pralesům. Živa, 2011, sv. 4, s. 155–158. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
94410Mgr. et Mgr. Bc. Michal ZourekZourek, Michal . Tania mezi mýtem a skutečností. Dějiny a současnost, 2011, sv. 8, s. 21–23. ISSN 0418-5129. [Článek v časopise]
Článek pojednává o pobytu argentinské revolucionářky Tamary Bunke (Tania) v Československu.
330611Mgr. Eva Prosecká, Ph.D.Prosecká E., Rampichová M., Vojtová L., Tvrdík D., Melčáková Š., Juhasová J., Plencner M., Jakubová R., Jančář J., Nečas A., Kochová P., Klepáček J., Tonar Z., Amler E.. Optimized conditions for mesenchymal stem cells to differentiate into. journal of Biomedicine Materials Research- Part A, 2011, sv. 99A, s. 307–315. ISSN 1552-4965. IF 3.044. [Článek v časopise]
Článek pojednává o určení vhodného složení kompozitního nosiče z kolagenu a hydroxyapatitu pro náhradu kostní tkáně. Vliv složení nosiče byl testován na mesenchymálních buňkách diferencovaných do osteoblastů.
13009RNDr. Michaela Kindlová, Ph.D.Vlkova Michaela; Rohousova Iva; Drahota Jan; Stanneck Dorothee; Kruedewagen Eva Maria; Mencke Norbert; Otranto Domenico, Volf Petr. Canine antibody response to Phlebotomus perniciosus bites negatively correlates with the risk of Leishmania infantum transmission. PLoS Neglected Tropical Diseases, 2011, sv. 5, s. 1–9. ISSN 1935-2735. IF 4.69. [Článek v časopise]
Článek číslo e1344.
18209Mgr. Daniela Vrbová, Ph.D.Vrbová, Daniela. Med udlængsel i blodet: det mandlige og det kvindelige syn på den gamle verden og erobringen af den nye i 1930’erne under den danske kolonisation i Argentina. Acta universitatis Carolinae - Philologica, 2011, sv. 1, s. 10–32. ISSN 0567-8269. [Článek v časopise]
Recenzovaný časopis Ústavu germánských studií FF UK v Praze.
Publikace je v tisku (smlouva uzavřena), vyjít by měla v roce 2012.
Počáteční a poslední stránka článku uvedena orientačně. Pořadí článků v časopise ještě není stanoveno.
112409PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D.Vávrová, Anna, Popelová, Olga, Štěrba, Martin, Jirkovský, Eduard, Hašková, Pavlína, Mertlíková-Kaiserová, Helena, Geršl, Vladimír, Šimůnek, Tomáš. In vivo and in vitro assessment of the role of glutathione antioxidant system in anthracycline-induced cardiotoxicity. Archives of toxicology, 2011, sv. 85, s. 525–535. ISSN 0340-5761. IF 4.041. [Článek v časopise]
153010Mgr. Jan Pyrih, Ph.D.Jedelský P.L., Doležal P., Rada P., Pyrih J., Šmíd O., Hrdý I., Šedinová M., Marcinciková M., Voleman L., Perry A.J., Beltrán N.C., Lithgow T., Tachezy J.. The Minimal Proteome in the Reduced Mitochondrion of the Parasitic Protist Giardia intestinalis . PLoS ONE, 2011, sv. 6, s. 0–0. ISSN 1932-6203. IF 4.411. [Článek v časopise]
64110Mgr. Tomáš Gavenčiak, Ph.D.Gavenčiak, Tomáš. Catching a Fast Robber on Interval Graphs . Lecture Notes in Computer Science 6648: Theory and Applications of Models of Computation, 2011, sv. 6648, s. 353–364. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
Proceedings konference Theory and Applications of Models of Computation 2011 publikované v rámci série Lecture notes in Computer Science (vydavatel Springer).
89910doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.Iršová, Zuzana a Havránek, Tomáš. Measuring Bank Efficiency: A Meta-Regression Analysis. Prague Economic Papers, 2010, sv. 4, s. 307–328. ISSN 210-0455. [Článek v časopise]
89910doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.Iršová, Zuzana a Havránek, Tomáš. Bank Efficiency in Transitional Countries: Sensitivity to Stochastic Frontier Design. Transition Studies Review , 2011, sv. 18(2), s. 230–270. ISSN 1614-4007. [Článek v časopise]
78810Mgr. Tereza Veselská, Ph.D.Tylová, Tereza, Kolařík, Miroslav, Olšovská, Jana. The UHPLC-DAD fingerprinting method for analysis of extracellular metabolites of fungi of the genus Geosmithia (Acomycota: Hypocreales). . Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2011, sv. 400, s. 2943–2952. ISSN 1618-2642. [Článek v časopise]
124409PharmDr. Zbyněk Nový, Ph.D.Trejtnar, Frantisek. Distribution, Elimination, and Renal Handling of 99mTechnetium-Demogastrin 1. Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals, 2012, sv. 27(2), s. 169–174. ISSN 1084-9785. IF 1.873. [Článek v časopise]
Pdf článku přiloženo.
124409PharmDr. Zbyněk Nový, Ph.D.Novy, Zbynek. A comparison of in vitro methods for determining the membrane receptor expression in cell lines. Nuclear Medicine and Biology, 2012, sv. NUCMEDBIO-D-11-00272R2, s. 1–7. ISSN 0969-8051. IF 2.62. [Článek v časopise]
Článek přijat k publikaci v únoru 2012. Místo čísla svazku je uvedeno číslo manuskriptu. Potvrzující zpráva je přiložena. Pdf akceptovaného manuskriptu přiloženo.
157710RNDr. Vladislav MartínekMartínek, Vladislav; Žemlička, Michal. Complex Navigation Systems - Some Issues and Solutions. International Journal On Advances in Intelligent Systems, 2010, sv. 3, s. 273–285. ISSN 1942-2679. [Článek v časopise]
Odkaz na obsah časopisu:
http://www.iariajournals.org/intelligent_systems/tocv3n34.html
367611Mgr. Stanislav KobrleHaas, Jaroslav; Šubr, Ladislav; Vokrouhlický, David. Secular theory of the orbital evolution of the young stellar disc in the Galactic Centre. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2011, sv. 416, s. 1023–1032. ISSN 1365-2966. IF 4.888. [Článek v časopise]
424411Mgr. Brankica Kubátová, Ph.D.Šurlan, B.; Hamann, W.-R.; Kubát, J.; Oskinova, L.; Feldmeier, A.. 3-D radiative transfer in clumped hot star winds I. Influence of clumping on the resonance line formation. Astronomy & Astrophysics, 2011, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0004-6361. IF 4.410. [Článek v časopise]
submitted 06.12.2011
384311Mgr. Matej BuzgoEva Prosecká,1,2* Matej Buzgo,1,2* Michala Rampichová,1,2 Tomáš Kocourek,3 Petra Kochová, 4 Lucie Vysloužilová,5 Daniel Tvrdík,6 Miroslav Jelínek,3 David Lukáš,5 Evžen Amler1,2. Thin-layer hydroxyapatite deposition on a nanofiber surface stimulates mesenchymal stem cell proliferation and their differentiation into osteoblasts. Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2012, sv. in press, s. 1–1. ISSN 1110-7243. IF 1.225. [Článek v časopise]
154110Mgr. Eva Balcarová, Ph.D.Matasová Klára, Kozubíková Eva, Svoboda Jiří, Jarošík Vojtěch, Petrusek Adam. Temporal variation in the prevalence of the crayfish plague pathogen, Aphanomyces astaci, in three Czech spiny-cheek crayfish populations. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 2011, sv. 401 (14), s. 1–9. ISSN 1961-9502. IF 0.304. [Článek v časopise]
154110Mgr. Eva Balcarová, Ph.D.Kozubíková Eva, Vrålstad Trude, Filipová Lenka, Petrusek Adam. Re-examination of the prevalence of Aphanomyces astaci in North American crayfish populations in Central Europe by TaqMan MGB real-time PCR. Diseases of Aquatic Organisms, 2011, sv. 97, s. 113–125. ISSN 0177-5103. IF 1.572. [Článek v časopise]
154110Mgr. Eva Balcarová, Ph.D.Kozubíková Eva, Viljamaa-Dirks Satu, Heinikainen Sirpa, Petrusek Adam. Spiny-cheek crayfish Orconectes limosus carry a novel genotype of the crayfish plague pathogen Aphanomyces astaci. Journal of Invertebrate Pathology, 2011, sv. 108, s. 214–216. ISSN 0022-2011. IF 2.049. [Článek v časopise]
112410PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.Dobiášová Karolína, Hnilicová Helena. Migranti a zdravotní péče z pohledu praxe. Praktický lékař : časopis pro další vzdělávání lékařů v praxi, 2011, sv. 91, s. 590–595. ISSN 0032-6739. [Článek v časopise]
Článek pojednává o výsledcích kvalitativního výzkumu zaměřeného na zkušenosti lékařů při poskytování péče migrantům z jejich každodenní praxe. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit nejvýznamnější problémy, se kterými se čeští zdravotníci setkávají, když léčí cizince. Výzkumnou metodou byly semi-strukturované rozhovory s lékaři a některými dalšími zdravotníky. Respondenti byli z oblasti primární péče, ambulantní specializované péče i z nemocnic. Získané odpovědi byly podrobeny obsahové analýze.
Ukázalo se, že naši zdravotníci se při poskytování zdravotní péče cizincům potýkají s řadou praktických problémů, které vyplývají z nedostatečné informovanosti jak cizinců, tak zdravotníků samotných. Jako nejvýznamnější jsou vnímány problémy související s úhradou zdravotní péče, včetně složité administrativy a komunikační překážky.
112410PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.Hnilicová Helena, Dobiášová Karolína. Migrants' Health and Access to Healthcare in the Czech Republic. Central European Journal of Public Health, 2011, sv. 19 , s. 134–138. ISSN 1210-7778. [Článek v časopise]
Časopis je od roku 2011 impaktovaný, je uváděn v databázi Web of Science. Vzhledem k tomu, že v Journal Citation Reports jsou zatím dostupné informace jen za rok 2010, není možno uvést výši impaktního faktoru časopisu.
Článek pojednává o současném stavu české zdravotní politiky ve vztahu k migraci. Předkládá údaje o zdravotním stavu migrantů a o dostupnosti zdravotní péče pro jednotlivé skupiny migrantů v ČR. Jsou zde diskutována možná zdravotní rizika spojená s migrací. Autoři dospívají k závěru, že nejnaléhavějším problémem české zdravotní politiky ve vztahu k migrantům je nedostatečné zajištění právního nároku na zdravotní péči pro velkou skupinu migrantů s dlouhodobým pobytem ze zemí mimo Evropskou unii. Problematická je dostupnost zejména pro vulnerabilní skupinu dětí.
112410PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.Dobiášová Karolína, Hnilicová Helena, Šimandlová Nikola, Háva Petr. Dostupnost zdravotní péče pro migranty v Německu – příklady dobré praxe. Zdravotnictví v České republice, 2011, sv. 9, s. 39–43. ISSN 1213-6050. [Článek v časopise]
Tento článek se zaměřuje na dostupnost zdravotní péče pro migranty v Německu v širších souvislostech současné migrace. Rozebírá legální nárok jednotlivých kategorií migrantů na zdravotní péči: migrantů s legálním pobytovým statusem, žadatelů o azyl a iregulérních migrantů. Zvláštní pozornost je věnována přístupu dětí ke zdravotní péči. Článek rovněž
předkládá vybrané příklady dobré praxe
ke zlepšení dostupnosti zdravotní péče
a k začleňování migrantů do mainstreamového zdravotnického systému v Německu.
112410PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.Dobiášová Karolína, Hnilicová Helena. Migranti a zdravotní politika v ČR. Zdravotnictví v ČR, 2010, sv. 8, s. 122–127. ISSN 1213-6050. [Článek v časopise]
Článek pojednává o vývoji a současné podobě zdravotní politiky ve vztahu k migraci a migrantům v ČR v evropském kontextu. Popisuje právní nároky migrantů na zdravotní péči při pobytu v ČR, seznamuje s problematikou komerčního zdravotního pojištění a v tomto kontextu upozorňuje na existující nerovnosti v dostupnosti zdravotní péče u migrantů z tzv. třetích zemí a na některé další problémy, kterým musí migranti při čerpání zdravotní péče čelit.
133310Mgr. Miloš Cabala, Ph.D.Cabala, Milos. Electronic and adsorption properties of Ce-Ag layers . Surface and Interface Analysis, 2011, sv. 43, s. 1539–1542. ISSN 0142-2421. IF 1.249. [Článek v časopise]
Príloha č. 1
60310RNDr. Bernard Lidický, Ph.D.Ekstein, Jan; Holub, Přemysl; Lidický, Bernard. Packing chromatic number of distance graphs. Discrete Applied Mathematics, 2012, sv. 160, s. 518–524. ISSN 0166-218X. IF 0.822. [Článek v časopise]
60310RNDr. Bernard Lidický, Ph.D.Kardoš, František; Král’, Daniel; Volec, Jan. Fractional colorings of cubic graphs with large girth. SIAM Journal on Discrete Mathematics, 2011, sv. 25, s. 1454–1476. ISSN 0895-4801. IF 0.799. [Článek v časopise]
60310RNDr. Bernard Lidický, Ph.D.Dvořák, Zdeněk; Lidický, Bernard; Škrekovski, Riste. Graphs with Two Crossings Are 5-Choosable. SIAM Journal on Discrete Mathematics, 2011, sv. 25, s. 1746–1753. ISSN 0895-4801. IF 0.799. [Článek v časopise]
60310RNDr. Bernard Lidický, Ph.D.Fiala, Jiří; Golovach, Petr A.; Kratochvíl, Jan; Lidický, Bernard; Paulusma, Daniel. Distance three labelings of trees. Discrete Applied Mathematics, 2012, sv. 160, s. 764–779. ISSN 0166-218X. IF 0.822. [Článek v časopise]
59410MUDr. Michaela Čabiňaková, Ph.D.CABINAKOVA, Michaela, TESAROVA, Petra. Disseminated and circulating tumor cells and their role in breast cancer.. FOLIA BIOLOGICA, 2012, sv. 58, s. 0–0. ISSN 0015-5500. IF 0.729. [Článek v časopise]
Článek je v tisku.
51009RNDr. Martina Riesová, Ph.D.Kalíková, Květa; Riesová, Martina; Chudoba, Richard; Schmid, Martin G.; Tesařová Eva. Separation and Quantification of 1,4-benzodiazepines: HPLC versus CZE. CROATICA CHEMICA ACTA, 2011, sv. 84, s. 367–373. ISSN 0011-1643. IF 0.713. [Článek v časopise]
51009RNDr. Martina Riesová, Ph.D.Hruška Vlastimil; Riesová, Martina; Gaš, Bohuslav. Nonlinear Electrophoretic Model for PeakMaster: I. Mathematical Model. Electrophoresis, 2012, sv. 33, s. 0–0. ISSN 0173-0835. IF 3.569. [Článek v časopise]
Článek (DOI 10.1002/elps201100554) byl přijat k publikování v uvedeném časopise

vyjde březen/duben 2012, zatím známo pouze číslo svazku

V příloze je článek přiložen ve formě, v které byl zaslán do uvedeného časopisu, finální podoba článku není ke dni odevzdání závěrečné zprávy dostupná.
51009RNDr. Martina Riesová, Ph.D.Riesová, Martina; Hruška Vlastimil; Gaš, Bohuslav. Nonlinear Electrophoretic Model for PeakMaster: II. Experimental verification. Electrophoresis, 2012, sv. 33, s. 0–0. ISSN 0173-0835. IF 3.569. [Článek v časopise]
Článek (DOI 10.1002/elps201100555) byl přijat k publikování v uvedeném časopise

vyjde březen/duben 2012, zatím známo pouze číslo svazku

V příloze je článek přiložen ve formě, v které byl zaslán do uvedeného časopisu. V této verzi článku chybí kapitola "Poděkování", která byla ale v pozdějších korekcích doplněna. Finální podoba článku není ke dni odevzdání závěrečné zprávy dostupná.
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Benešová, Barbora. A thermodynamically consistent model of shape-memory alloys. Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2011, sv. 11, s. 355–356. ISSN 1617-7061. IF 0. [Článek v časopise]
58410PhDr. Mgr. Goran Serdarevič, M.A.Serdarevic, Goran. The Efficiency of EU Merger Control during the Period from1990-2008. Finance a Úvěr, 2011, sv. 3/2011, s. 253–276. ISSN 0015-1920. IF 0.2. [Článek v časopise]
58410PhDr. Mgr. Goran Serdarevič, M.A.Šinka, Michal, Teplý, Petr . The (non)sense of private equity regulation?. Scientific Papers University of Pardubice, 2011, sv. 2/2011, s. 155–165. ISSN 1211-555X. IF 0. [Článek v časopise]
283111Mgr. Petr Hampl, Ph.D.Hampl, Petr. Vladimír J. A. Novák (1919–1997) a dějiny jedné koncepce. Dějiny věd a techniky, 2011, sv. 44, s. 147–164. ISSN 0300-4414. [Článek v časopise]
309MUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D.Šafka Brožková, Dana. DFNB49 is an important cause of non-syndromic deafness in Czech Roma patients but not in the general Czech population. Clinical Genetics, 2012, sv. epub, s. 0–0. ISSN 1399-0004. IF 2.942. [Článek v časopise]
Článek byl přijat k publikování v časopise Clinical Genetics, než bude zařazen do některého z dalších výtisků, je přístupný online na stránkách časopisu.
271111Ing. Jan Novotný, M.A., Ph.D.Hanousek, Jan, Novotný, Jan. Price Jumps in Visegrad Country Stock Markets: An Empirical Analysis. Emerging Markets Review, 2012, sv. 13, s. 184–201. ISSN 1566-0141. [Článek v časopise]
The paper studies the Visegrad Stock Markets from the perspective of extreme price movements, or price jumps.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566014112000064
132510RNDr. Petr Jan Juračka, Ph.D.Juračka, Petr Jan; Laforsch, Christian; Petrusek, Adam. Neckteeth formation in two species of the Daphnia curvirostris complex (Crustacea: Cladocera). Journal of Limnology, 2011, sv. 70 (2), s. 359–368. ISSN 1723-8633. IF 1.140. [Článek v časopise]
Článek o obranných antipredačních strukturách D. curvirostris a D. hrbaceki.
6210Mgr. Kateřina SchlöglováSchloglová, Kateřina, Faryad, Shah Wali, Dolejš, David, Klápová, Helena. Mineral assemblages and metamorphic history of granulites in the Rychleby Mts., Bohemian Massif. Mineralogical Magazine, 2011, sv. 75 (3) S, s. 1817–1817. ISSN 0026-461X. IF 0.74. [Článek v časopise]
příspěvek v podobě abstraktu pro mezinárodní konferenci Goldschmidt, Praha 2011
340911MUDr. Katarína Beránková, Ph.D.Beránková Katarína. Aktuální pohled na léčbu astmatu u dětí nejnižších věkových skupin.. Pediatrie pro praxi, 2011, sv. 12, s. 239–241. ISSN 1213-0494. [Článek v časopise]
103809MUDr. Marie Kalfeřtová, Ph.D.Kalfeřtová Marie, Burova Mariya, Jirásková Naďa, Nekolová Jana, Rozsíval Pavel . Metoda Aqualase - vliv na vznik sekundární katarakty a její bezpečnost. Česká a slovenská oftamologie, 2011, sv. 5-6, s. 150–153. ISSN 1211-9059. [Článek v časopise]
103809MUDr. Marie Kalfeřtová, Ph.D.Kalfertova Marie, Burova Mariya, Nekolova Jana, Jiraskova Nada, Rozsival Pavel. Evaluation of posterior capsule opacification after cataract surgery using Liquifaction Method. Acta Ophthalmologica, 2011, sv. 89, Issue Supplement s248, s. 0–0. ISSN 1755-3768. IF 2.809. [Článek v časopise]
Abstrakt k posteru prezentovaném na kongresu EVER 2011, Hersonissos, Řecko, 10/2011
103809MUDr. Marie Kalfeřtová, Ph.D.Kalfeřtová Marie, Burova Mariya, Jirásková Naďa, Rozsíval Pavel . Suprachoroidální hemoragie bez souvislosti s operačním výkonem. Česká a slovenská oftamologie, 2011, sv. 5-6, s. 175–177. ISSN 1211-9059. [Článek v časopise]
30310RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.Kušniráková, Tereza. Česká stopa ve Vietnamu. Geografické rozhledy, 2011, sv. 21, s. 26–27. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
30310RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.Kušniráková, Tereza, Čižinský, Pavel. Dvacet let migrační politiky Česka. Liberální, restriktivní, anebo ještě jiná?. Geografie, 2011, sv. 116, s. 497–516. ISSN 1212-0014. IF 0.787. [Článek v časopise]
ČLÁNEK JE PŘIJAT K TISKU. VYJDE V PROSINCOVÉM ČÍSLE ČASOPISU GEOGRAFIE.
30310RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.Kušniráková, Tereza. Z Vietnamu do srdce Evropy a zpět: vztah vietnamských navrátilců předlistopadové imigrace k nástupnickým státům Československa. Český lid, 2012, sv. 99, s. 1–17. ISSN 0009-0794. IF 0.343. [Článek v časopise]
ČLÁNEK JE V RECENZNÍM ŘÍZENÍ
30310RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.Kušniráková, Tereza. Využití Gestalt principu „tady a teď“ ve výzkumu mezinárodních migrací. Konferenční sborník Geoinovace, 2012, sv. 1, s. 1–15. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
příspěvek vyjde v konferenčním sborníku
394211Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.KOPALOVÁ, K., NEDBALOVÁ, L., DE HAAN, M. & DE VIJVER, B.V.. Description of five new species of the diatom genus Luticola (Bacillariophyta, Diadesmidaceae) found in lakes of James Ross Island (Maritime Antarctic Region). Phytotaxa, 2011, sv. 27, s. 44–60. ISSN 1179-3155. [Článek v časopise]
Časopis zařazen do databáze WOS, ale IF zatím nebyl přidělen.
147610Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Javůrková, Veronika; Šizling, Arnošt, Leoš; Kreisinger, Jakub; Albrecht, Tomáš. An Alternative Theoretical Approach to Escape Decision- Making: The Role of Visual Cues. PLoS ONE, 2012, sv. 7 (3), s. 32522–32522. ISSN 1932-6203. IF 4.411. [Článek v časopise]
147610Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Javůrková, Veronika; Hořák, David; Kreisinger, Jakub; Klvaňa, Petr; Albrecht, Tomáš. Factors Affecting Sleep/vigilance Behaviour in Incubating Mallards. Ethology, 2011, sv. 117 (4), s. 345–355. ISSN 1439-0310. IF 1.945. [Článek v časopise]
103609Mgr. Lucie Poláková, Ph.D.Jínová, Pavlína. Diverzita významů konektivních prostředků v rámci anotace mezivýpovědních významových vtahů v PDT: výraz přitom. Bohemica Olomucensia, 2012, sv. 2/2012, s. 1–8. ISSN 1803-876X. IF 0. [Článek v časopise]
Příspěvek se na příkladu výrazu přitom zabývá diverzitou významů konektivních prostředků tak, jak se ukazuje v rámci právě probíhající anotace mezivýpovědních významových vztahů v Pražském závislostním korpusu (PDT). Cílem příspěvku je představit škálu významů, jakých výraz přitom v textech nabývá, a na drobném příkladu tak ukázat možné využití zmíněné anotace pro lepší poznání nadvětné syntaxe současné češtiny.
87309RNDr. Klára Palupčíková, Ph.D.Frynta, Daniel; Palupčíková, Klára; Bellinvia, Erica; Benda Petr; Skarlantová, Hana; Schwarzová Lucie; Modrý, David. Phylogenetic relationships within the cahirinus-dimidiatus group of the genus Acomys (Rodentia: Muridae): new mitochondrial lineages from Sahara, Iran and the Arabian Peninsula. Zootaxa, 2010, sv. 2660, s. 46–56. ISSN 1175-5326. IF 0.853. [Článek v časopise]
Tato práce vznikla jako vedlejší produkt projektu.
164510Ing. Anna Artemenko, Ph.D.Kylian Ondrej. Deposition of amino-rich coatings by RF magnetron sputtering of Nylon: In-situ characterization of the deposition process. Surface & Coatings Technology, 2011, sv. 205, s. 558–561. ISSN 0257-8972. IF 2.141. [Článek v časopise]
164510Ing. Anna Artemenko, Ph.D.Rodriguez-Emmenegger Cesar. Substrate-Independent Approach for the Generation of Functional Protein Resistant Surfaces. Biomacromolecules, 2011, sv. 12, s. 1058–1066. ISSN 1525-7797. IF 5.327. [Článek v časopise]
164510Ing. Anna Artemenko, Ph.D.Finke Bridget. Plasma processes for cell-adhesive titanium surfaces based on nitrogen-containing coatings. Surface & Coatings Technology, 2011, sv. 205, s. 520–524. ISSN 0257-8972. IF 2.141. [Článek v časopise]
164510Ing. Anna Artemenko, Ph.D.Artemenko Anna. Deposition of amino-rich coatings by RF magnetron sputtering of Nylon: Investigation of their properties related to biomedical applications. Surface & Coatings Technology, 2011, sv. 205, s. 529–533. ISSN 0257-8972. IF 2.141. [Článek v časopise]
164510Ing. Anna Artemenko, Ph.D.Kylian Ondrej. Control of Wettability of Plasma Polymers by Application of Ti Nano-Clusters. Plasma Processes and Polymers, 2012, sv. 9, s. 180–187. ISSN 1612-8850. IF 1.643. [Článek v časopise]
394411PhDr. Eliška Baťová, dipl. um.Baťová, Eliška. Liturgická specifika a řazení obsahu českých kancionálů 15. a 16. století . Hudební věda XLVIII, 2011, sv. č. 2-3, s. 133–142. ISSN 0018-7003. [Článek v časopise]
116510MUDr. Mgr. Ondřej ČernýNěmec, Pavel. Further support for the alignment of cattle along magnetic field lines: reply to Hert et al.. Journal of comparative Physiology , 2011, sv. A (2011) 197, s. 1127–1133. ISSN 0340-7594. IF 2.000. [Článek v časopise]
432411MUDr. Petra Kanioková VeseláVeselá Petra, Bayer Milan. Úloha leptinu v metabolických procesech během prenatálního a raně postnatálního života. Osteologický bulletin, 2010, sv. 3, s. 102–104. ISSN 1211-3778. [Článek v časopise]
Článek se zabývá úlohou leptinu v kostním metabolismu u předčasně narozených dětí.
52410RNDr. Josef Cibulka, Ph.D.Matoušek, Jiří; Safernová, Zuzana. On the nonexistence of k-reptile tetrahedra. Discrete and Computational Geometry, 2011, sv. 46, s. 599–609. ISSN 0179-5376. IF 0.824. [Článek v časopise]
64610Mgr. Lenka Rajdlová, Ph.D.Rajdlová, Lenka. Oltáře sochaře Leopolda Huebera v katedrále svatého Mikuláše v Českých Budějovicích. Jihočeský sborník historický, 2011, sv. 80, s. 73–83. ISSN 0323-004X. [Článek v časopise]
21709Ing. Roman Vozdek, Ph.D.Ma, Dengke K.; Vozdek, Roman; Bhatla, Nikhil; Horvitz, H.Robert. CYSL-1 Interacts with the O(2)-Sensing Hydroxylase EGL-9 to Promote H(2)S-Modulated Hypoxia-Induced Behavioral Plasticity in C. elegans.. Neuron, 2012, sv. 73, s. 925–940. ISSN 1097-4199. IF 14.027. [Článek v časopise]
21709Ing. Roman Vozdek, Ph.D.Vozdek, Roman; Hnizda, Ales; Krijt, Jakub; Kostrouchova, Marta; Kozich, Viktor. Novel structural arrangement of nematode cystathionine beta-synthases: characterization of Caenorhabditis elegans CBS-1. Biochemical Journal, 2012, sv. 443, s. 0–0. ISSN 1470-8728. IF 5.016. [Článek v časopise]
410511RNDr. Martin Svoboda, Ph.D.Stárka, Jakub - Svoboda, Martin - Sochna, Jan - Schejbal, Jiří - Mlýnková, Irena - Bednárek, David. Analyzer - A Complex System for Data Analysis. The Computer Journal, 2011, sv. 2011-10-13, s. 1–26. ISSN 0010-4620. IF 1.363. [Článek v časopise]
96610Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Rampichová, Michala, Martinová, Lenka, Koštáková, Eva, Filová, Eva, Míčková, Andrea, Buzgo, Matej, Michálek, Jiří, Přádný, Martin, Nečas, Alois, Lukáš, David, Amler, Evžen. A simple drug anchoring microfiber scaffold for chondrocyte seeding and proliferation. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE, 2012, sv. 23, s. 555–563. ISSN 0957-4530. IF 2.325. [Článek v časopise]
Vlastnosti mikrovlákenných nosičov pripravených z poly(2-hydroxyethyl methacrylate)(PHEMA)výrazne závisia od chemického zloženia, následného cross-linkovania a nebulizačného procesu. PHEMA mikrovlákna sa javili ako vhodný nosič pre kultiváciu a proliferáciu chondrocytov.Podarilo sa nám pripavit funkcionalizované PHEMA nosiče s adherovanými lipozómami obsahujúce fetálne bovinné sérum FBS.Takto pripravené nosiče výrazne zlepšili adhéziu a proliferáciu chodnrocytov. Scaffoldy pripravené z materiálu PHEMA v kombinácii s lipozómami sú vhodným nanovláknovým nosičom pre dodávanie liečiv.
96610Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Micková, Andrea, Buzgo, Matej, Benada, Oldřich, Rampichová, Michala, Fisar, Zdeněk, Filova, Eva, Tesarova, Martina, Lukas, David, Amler, Evžen. Core/Shell Nanofibers with Embedded Liposomes as a Drug Delivery System. Biomacromolecules, 2012, sv. ?, s. 1–54. ISSN 1525-7797. IF 5.327. [Článek v časopise]
Submitted article
Článok vrátený na minor revision
Journal:Biomacromlecules
Manuscript ID: bm-2011-018118.R1
Title:Core/Shell Nanofibers with Embedded Liposomes as a Drug Delivery System
96610Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Knotek, Petr, Pouzar, Miloslav, Buzgo, Matej, Křížková, Barbora, Vlček, Milan, Míčková, Andrea, Plencner, Martin, Návesník, Jakub, Amler, Evžen, Bělina, Petr. Cryogenic grinding of electrospun poly-ε-caprolactone mesh submerged in liquid media. Materials science & engineering C-Materials for Biological Applications , 2012, sv. ?, s. 1–36. ISSN 0928-4931. IF 2.180. [Článek v časopise]
Submitted article,
Clanek vratený na minor revision
Journal:Materials Science and Engineering C
Manuscript Number: MSEC-D-11-00412R2
Title: Cryogenic grinding of electrospun poly-ε-caprolactone mesh submerged in liquid media
96610Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Jakubová Radka, Míčková, Andrea, Buzgo, Matej, Rampichová, Michala, Prosecká, Eva, Tvrdík, Daniel, Amler, Evžen. Immobilization of thrombocytes on PCL nanofibres enhances chondrocyte proliferation in vitro. Cell Proliferation, 2011, sv. 44, s. 183–191. ISSN 0960-7722. IF 2.742. [Článek v časopise]
Cieľom štúdie bol vývoj funkcionalizovaného nanovláknového nosiča pre dodávanie bioaktívnych látok. Nanovlákna vyrobené z polykaprolaktónu boli funkcionalizované pomocou adhézie trombocytov na ich povrch. Imobilizované trombocyty slúžili ako zdroj nativných (autolognych) proliferačých a diferenciačných faktorov in vitro. V štúdii bol preukázaný pozitivny efekt postupného uvolňovania rastových faktorov z rozpadávajúcich sa trombocytov na zvýšenú proliferáciu prasačích chondrocytov.
96610Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Prosecká, Eva, Buzgo, Matej, Rampichová, Michala, Kocourek, Tomáš, Kochová, Petra, Vysloužilová, Lucie, Tvrdík, Daniel, Jelínek, Miroslav, Lukáš, David, Amler, Evžen. Thin-Layer Hydroxyapatite Deposition on a Nanofiber Surface StimulatesMesenchymal Stem Cell Proliferation and Their Differentiation into Osteoblasts. Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2012, sv. 2012, s. 1–10. ISSN 1110-7243. IF 1.230. [Článek v časopise]
Článok dostupný v elektronickej forme-Article ID 428503
Pulzná laserová depozícia bola prekázaná ako vhodná metóda k nanášaniu tenkých hydroxyapatitových (HA) vrstiev na koaxiálne nanovlákna z poly-εcaprolakton/polyvinylalkoholu (PCL / PVA). Na nanovlákna bola nanesená vrstva HA o hrúbke 200, 400 a 800 nm. U HA vrstiev o hrúbke 200 nm a 400 nm byla zachovaná vláknitá štruktúra nanovlákien, so zvyšujúcou sa hrôbkou vrstvy sa vláknitý charakter strácal. Nanesením HA vrstiev sa signifikantne zlepšili biomechanické vlastnosti nanovlákien v hodnotách Youngovho modulu pružnosti. V našej štúdii bolo preukázané, že koaxiálne PCL/PVA nanovlákna obohatené HA vrstvou pomocou pulznej laserovej depozície stimulujú viabilitu mesenchymálnych kmeňových buniek a ich diferenciáciu do osteoblastov. Optimálna, pre kostné tkanivové inžinierstvo sa javila vrstva 800 nm.
22310Mgr. Mykhailo Barchuk, Ph.D.Barchuk, Mykhailo. Diffuse x-ray scattering from stacking faults in a-plane GaN epitaxial layers. PHYSICAL REVIEW B, 2011, sv. 84, s. 1–8. ISSN 1550-235X. IF 3.772. [Článek v časopise]
PRB článek 2011
11709RNDr. Mgr. Václav HájekHájek, Václav; Boháč, Jan; Novák, Vojtěch. Prosedavé zeminy na území ČR. Geotechnika, 2011, sv. 4, s. 12–16. ISSN 1211-913X. [Článek v časopise]
48409MUDr. Jana Djakow, Ph.D.Djakow, Jana; Svobodová, Tamara; Hrach, Karel; Uhlík, Jiří; Cinek, Ondřej; Pohunek, Petr. Effectiveness of sequencing selected exons of DNAH5 and DNAI1 in diagnosis of primary ciliary dyskinesia. Pediatric Pulmonology, 2012, sv. x, s. 1–10. ISSN 8755-6863. IF 2.239. [Článek v časopise]
Přijato do tisku,
přikládám page proof, dosud nemám k dispozici termín vydání práce a konkrétní stránky a svazek, proto čísla pouze orientační.
Práce pojednává o efektivitě sekvenování vybraných exonů genů DNAI1 a DNAH5 a popisuje český soubor pacientů s primární ciliární dyskinezí.
63009Mgr. Martina Hujslová, Ph.D.Hujslová M., Kubátová A., Chudíčková M., Kolařík M. . Diversity of fungal communities in saline and acidic soils in the Soos National Natural Reserve, Czech Republic. Mycological Progress, 2010, sv. 9, s. 1–15. ISSN 1617-416X. IF 1.266. [Článek v časopise]
138309Mgr. Giang Linh NguyNovák, Michal; Žabokrtský, Zdeněk. Resolving Noun Phrase Coreference in Czech. Lecture Notes in Computer Science, 2011, sv. 7099, s. 24–34. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
Práca prezentuje první výsledky rozpoznávání koreference substantivních frází v češtině.
16809Mgr. František Martínek, Ph.D.Martínek, František. K valenci u analytických verbonominálních spojení (s příklady ze starší i dnešní češtiny). Bohemica Olomucensia, 2011, sv. 2, s. 124–132. ISSN 1803-876X. IF 0.000. [Článek v časopise]
7310Ing. Aleš Hnízda, Ph.D.Hnízda Aleš, Spiwok Vojtěch, Jurga Vojtěch, Kožich Viktor, Kodíček Milan, Kraus Jan. Cross-talk between the catalytic core and the regulatory domain in cystathionine β-synthase: study by differential covalent labeling and computational modeling. Biochemistry, 2010, sv. 49, s. 10526–10534. ISSN 0006-2960. IF 3.226. [Článek v časopise]
V tomto sdělení jsme popsali model, který ukazuje rozhraní mezi katalytickou a regulační doménou v cystathionin beta-synthase. Model byl vytvořen na základě dat z proteolytických technik a kovalentního značení povrchově dostupných aminokyselinových zbytků s následnou MS detekcí.
153310Ing. Ivan Novotný, Ph.D.Novotny, Ivan. In vivo kinetics of U4/U6·U5 tri-snRNP formation in Cajal bodies.. Molecular biology of the cell, 2010, sv. 22, s. 513–523. ISSN 1939-4586. IF 5.9. [Článek v časopise]
97110Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Jakubova, Radka, Mickova, Andrea, Buzgo, Matej, Rampichova, Michala, Prosecka, Eva, Tvrdik, Daniel, Amler, Evzen. Immobilization of thrmbocytes on PCL nanofiberes enhances chondrocyte proliferation in vitro. Cell Proliferation, 2011, sv. 44, s. 183–191. ISSN 0960-7722. IF 2.742. [Článek v časopise]
Cílem studie byl vývoj funkcionalizovaného nanovlákenného nosiče jako jednoduchého systému pro dodávání bioaktivních látek. Nanovlákna vyrobené z polykaprolaktonu byly funkcionalizované pomocí adheze trombocytů na jejich povrch. Imobilizované trombocyty sloužili jako zdroj nativních (autologních) proliferačních a diferenciačních faktorů in vitro. V studii byl prokázaný pozitivní efekt postupného uvolňování růstových faktorů z rozpadávajících se trombocytů na zvýšenou proliferaci prasečích chondrocytů.
97110Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Prosecká, Eva, Rampichová, Michala, Vojtová, Lucy, Tvrdík, Daniel, Melčáková, Štěpánka, Juhasová, Jana, Plencner, Martin, Jakubová, Radka, Jančář, Josef, Nečas, Alois, Kochová, Petra, Klepáček, Jan, Tonar, Zdeněk, Amler, Evžen. Optimized condition for mesenchymal stem cells to differentiate into osteoblasts on a collagen/hydroxyapateite matrix. Journal of Biomedical Materials Research Part A, 2011, sv. 99A, s. 307–315. ISSN 1549-3296. IF 3.044. [Článek v časopise]
Kolagen / hydroxyapatitový (HA) kompozitní nosič je známý jako vhodný nosič pro osazování mezenchymálními kmenovými buňkami (MSC) diferencovanými do osteoblastů a pro in vitro produkci umělých kostí. Nicméně, optimální poměr kolagen / HA nebyl doposud sledován. Naše studie potvrdila, že vyšší obsah kolagenu zvyšuje biomechanické vlastnosti nosiče. Zlepšení biomechanických vlastností však nezlepšovalo tvorbu kostní tkáně. Velikost pórů a porosita nosiče je dalšími důležitými aspekty ovlivňujícími složitý proces tvorby nové kostní tkáně. V naší studii jsme prokázali, že koncentrace kolagenu ovlivňuje velikost pórů nosiče a hraje klíčovou roli v proliferaci a diferenciaci MSC do osteoblastů. Jako optimální složení nosiče pro kostní tkáňové inženýrství bylo shledáno složení 50% wt HA 0,5% wt kolagenu I.
97110Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Prosecká, Eva, Buzgo, Matej, Rampichová, Michala, Kocourek, Tomáš, Kochová, Petra, Vysloužilová, Lucie, Tvrdík, Daniel, Jelínek, Miroslav, Lukáš, David, Amler, Evžen. Thin-Layer Hydroxyapatite Deposition on a Nanofiber Srface Stimulates Mesenchymal Stem Cell Proliferation and Their Differentiation into Osteoblasts. Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2011, sv. 2012, s. 1–10. ISSN 1110-7243. IF 1.230. [Článek v časopise]
Pulsní laserová depozice byla prokázána jako vhodná metoda k nanášení tenkých hydroxyapatitových (HA) vrstev na koaxiální nanovlákna z poly-εcaprolakton/polyvinylalkoholu (PCL / PVA). Na nanovlákna byla nanesena vrstva HA o tloušťce 200, 400 a 800 nm. U HA vrstev o tloušťce 200 nm a 400 nm byla zachována vláknitá struktura nanovláken, se zvyšující se tloušťkou vrstvy se vláknitý charakter ztrácel. Nanesením HA vrstev se signifikantně zlepšily biomechanické vlastnosti nanovláken v hodnotách Youngova modulu pružnosti. V naší studii bylo prokázáno, že koaxiální PCL/PVA nanovlákna obohacená HA vrstvou pomocí pulsní laserové depozice stimulují viabilitu mesenchymálních kmenových buněk a jejich diferenciaci do osteoblastů. Jako optimální pro kostní tkáňové inženýrství byla shledána vrstva 800 nm.
152010RNDr. Karel Tůma, Ph.D.Bodnár, Tomáš; Pirkl, Luboš; Tůma, Karel. Viscoelastic Fluid Flows at Moderate Weissenberg Numbers Using Oldroyd Type Model. AIP Conference Proceedings, 2011, sv. 1389, s. 102–105. ISSN 1551-7616. [Článek v časopise]
359611MUDr. Petr Hubka, Ph.D.Mašata, Jaromír. Pudendal neuralgia following transobturator inside-out tape procedure (TVT-O)-case report and anatomical study. International urogynecological Journal and Pelvic Floor Dysfunction, 2012, sv. 23, s. 505–507. ISSN 1433-3023. IF 2.368. [Článek v časopise]
Řešitelským týmem byl publikován článek v prestižním urogynekologickém časopise s IF 2,368. Další články vázající se ke grantu jsou v přípravě.
31210PhDr. Mgr. Adam Horálek, Ph.D.Horálek, Adam. Čína Dálného východu, či Blízkého severu? aneb Čeho se na Číně bojíme?. Vesmír, 2010, sv. 89/12, s. 776–778. ISSN 1214-4029. [Článek v časopise]
31210PhDr. Mgr. Adam Horálek, Ph.D.Horálek, Adam. TŘI PŘÍSTUPY K PUPKŮM NÁRODŮ: Primoridalisticko-modernistický diskurs prizmatem aktivity a objektivity etnicity. Český lid, 2012, sv. 99/1, s. 1–20. ISSN 0009-0794. IF 0.343. [Článek v časopise]
Článek je právě v tisku (první číslo 2012). Paginace není dostupná zatím, stránky jsou proto orientační, aby bylo možné výsledek uložit (počet normostran článku). Přiložený dokument obsahuje přijatý článek jako autorský dokument, nejedná se o vysazenou verzi časopisem.
31210PhDr. Mgr. Adam Horálek, Ph.D.Horálek, Adam. Čínská města na vzestupu. Geografické rozhledy, 2010, sv. 20/2, s. 28–29. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
31210PhDr. Mgr. Adam Horálek, Ph.D.Horálek, Adam. Mýty o čínské politice jednoho dítěte. Geografické rozhledy, 2011, sv. 20/4, s. 24–25. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
114909doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.Hofman Jakub, Ahmadimoghaddam Davoud, Hahnova Lenka, Pavek Petr, Ceckova Martina, Staud Frantisek. Olomoucine II and purvalanol A inhibit ABCG2 transporter in vitro and in situ and synergistically potentiate cytostatic effect of mitoxantrone. Pharmacological Research, 2012, sv. 65, s. 312–319. ISSN 1043-6618. IF 3.612. [Článek v časopise]
62910RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.Frýdlová, Petra; Velenský, Petr; Šimková, Olga; Cikánová Veronika; Hnízdo, Jan; Rehák, Ivan; Frynta, Daniel. Is body shape of mangrove-dwelling monitor lizards (Varanus indicus; Varanidae) sexually dimorphic?. Amphibia-Reptilia, 2011, sv. 32, s. 27–37. ISSN 0173-5373. IF 0.976. [Článek v časopise]
Varani (čeleď Varanidae) jsou skupinou plazů, kteří mají široké mezidruhové velikostní rozpětí těla. Rozdíl ve velikosti se vyskytuje i mezi pohlavími, ač již není tak výrazný jako na mezidruhové úrovni. Naproti tomu celá skupina varanů je morfologicky velmi uniformní a ani tvarové rozdíly mezi pohlavími nejsou příliš nápadné. Vybrali jsme si modelový druh velikostně značně dimorfního varana mangrovového (Varanus indicus). 35 jedinců tohoto druhu odchovaného v Zoo Praha bylo měřeno a váženo od čerstvě vylíhlých mláďat až do věku tří let, kdy se již vyskytoval znatelný velikostní dimorfismus. Zaměřili jsme se na sledování selekčních tlaků působících na tvarovou dvojtvárnost. Předpokládán byl tlak pohlavního výběru, který by měl stejně jako u mnoha jiných druhů ještěrů působit na relativní zvětšování velikosti hlavy u samců. Tato část těla bývá používána k vnitrodruhovým soubojům. Naproti tomu u samic byl předpokládán vliv fekunditní selekce působící na zvětšování délky břicha. Relativně větší dutina břišní umožní samicím větší investici do potomstva. Zjistili jsme, že hypotéza předpokládající relativně větší hlavu samců u varanů neplatí. Hlava umožňující napadání protivníků za použití kousání není pro varany patrně tolik důležitá, kousání je pravděpodobně omezeno díky ritualizaci soubojů. Dále jsme prokázali, že samice mají relativně větší břicho, což podporuje hypotézu fekunditní selekce. Navíc jsme nalezli nový dimorfní tělesný segment, jež nebyl na varanech dosud publikovaný. Jedná se o rozměr předních končetin obsahující délku paží a šířku ramen a hrudníku. Tento rozměr těla mají samci relativně větší. Na daný tělní segment patrně působí selekční tlak pohlavního výběru podporující jeho zvětšování. Tato část těla je pro varany v souboji pravděpodobně důležitější zbraní než hlava.
134710RNDr. Josef Hanuš, Ph.D.Ďurech, Josef; Kaasalainen, Mikko; Herald, David; Dunham, David; Timerson, Brad; Hanuš, Josef; Frappa, Eric; Talbot, John; Hayamizu, Tsutomu; Warner, Brian D.; Pilcher, Frederick; Galád, Adrián. Combining asteroid models derived by lightcurve inversion with asteroidal occultation silhouettes. Icarus, 2011, sv. 214, s. 652–670. ISSN 0019-1035. IF 3.819. [Článek v časopise]
134710RNDr. Josef Hanuš, Ph.D.Hanuš, J.; Ďurech, J.; Brož, M.; Warner, B. D.; Pilcher, F.; Stephens, R.; Oey, J.; Bernasconi, L.; Casulli, S.; Behrend, R.; Polishook, D.; Henych, T.; Lehký, M.; Yoshida, F.; Ito, T.. A study of asteroid pole-latitude distribution based on an extended set of shape models derived by the lightcurve inversion method. Astronomy & Astrophysics, 2011, sv. 530, s. 1–16. ISSN 0004-6361. IF 4.425. [Článek v časopise]
162910RNDr. Filip Kaftan, Ph.D.Kaftan, Filip; Kofronova, Olga; Benada, Oldrich; Lemr, Karel; Havlicek, Vladimir; Cvacka, Josef; Volny, Michael. Scanning electron microscopic imaging of surface effects in desorption and nano desorption electrospray ionization. Journal of Mass Spectrometry, 2011, sv. 46, s. 256–261. ISSN 1096-9888. IF 3.289. [Článek v časopise]
57810PharmDr. Antonín Cidlina, Ph.D.Novakova, Veronika, Kopecky, Kamil, Miletin, Miroslav, Ivincová, Jana, Zimcik, Petr. Photodynamically active phthalocyanine building blocks for click chemistry. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2011, sv. 15, s. 1062–1069. ISSN 1088-4246. IF 1.246. [Článek v časopise]
V práci je popsána příprava ftalocyaninů a jejich azaanalogů nesoucích různý počet azidových skupin v molekule. Dále jsou zde diskutovány jejich absorpční, fotofyzikální a fotochemické vlastnosti. Tyto deriváty ftalocaninů jsou stavebním blokem pro click reakce.
57810PharmDr. Antonín Cidlina, Ph.D.Kopecky, Kamil, Novakova, Veronika, Miletin, Miroslav, Kučera, Radim, Zimcik, Petr. Synthesis of new azaphthalocyanine dark quencher and evaluation of its quenching efficiency with different fluorophores. Tetrahedron, 2011, sv. 67, s. 5956–5963. ISSN 0040-4020. IF 3.011. [Článek v časopise]
V této práci byla vyvinuta účinná metoda pro vazbu azaftalocyaninů na 3´konec oligonukleotidického řetězce. Pomocí DNA hybridizačních metod byla dále porovnána účinnost zhášení fluorescence připravených azaftalocyaninových sond s komerčně dostupnými zhášeči.
454511RNDr. Tereza Macháčková Lopotová, Ph.D.Lopotová Tereza. N-terminally truncated WT1 variant (sWT1) is expressed at very low levels in acute myeloid leukemia and advanced phases of chronic myeloid leukemia. Leukemia Research, 2012, sv. bude dodáno, s. 0–0. ISSN 0145-2126. IF 2.555. [Článek v časopise]
Článek byl přijat k publikaci 12.12.2011, jakmile budeme znát svazek a čísla stránek, informace doplníme.
344611Mgr. Vendula Tvrdoňová, Ph.D.Petrenko Nataliia, Khafizov Kamil, Tvrdonova Vendula, Skorinkin Andrei, Giniatullin Rashid. Role of the Ectodomain Serine 275 in Shaping the Binding Pocket of the ATP-Gated P2X3 Receptor. Biochemistry including biophysical chemistry & molecular biology, 2011, sv. 50 (39), s. 8427–8436. ISSN 0006-2960. IF 3.226. [Článek v časopise]
Zahraniční spolupráce na shodné tematice, ale na jiném podtypu receptoru - P2X3, na poslední straně uveden grant.
25109Mgr. Eva Straková, Ph.D.Bolceková, Eva, Fiala, Jindřich, Rusina, Robert, Kukal, Jaromír, Buncová, Marie, Ostrý, Svatopluk, Kulišťák, Petr. Zhoršení kognitivních funkcí a snížení perfúze v kontralaterálním frontálním laloku u pacientů s lézí mozečku. Československá neurologie a neurochirurgie, 2012, sv. v tisku, s. 0–0. ISSN 1210-7859. IF 0.393. [Článek v časopise]
1610doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.Petr Janský. Aid and Foreign Direct Investment: substitutes, complements or neither?. International Journal of Trade and Global Markets, 2012, sv. 5, s. 1–15. ISSN 1742-7541. [Článek v časopise]
Forthcoming in 2012.
309211Mgr. Vladimír Nerandžič, Ph.D.Spicarova Diana, Nerandzic Vladimir, Palecek Jiri. Modulation of spinal cord synaptic activity by tumor necrosis factor alpha in a model of peripheral neuropathy. Journal of neuroinflammation, 2011, sv. 8, s. 2–19. ISSN 1742-2094. IF 5.79. [Článek v časopise]
Článek je zatím dostupný ve formě provizorního PDF (preprint) z centrálních stránek časopisu (http://www.jneuroinflammation.com/content/8/1/177/abstract).
Toto PDF je součástí přílohy výroční zprávy.
95710RNDr. Marek TesařBílka, Ondřej; Jirásek, Jozef; Klavík, Pavel; Tancer, Martin; Volec, Jan . On the Complexity of Planar Covering of Small Graphs. Lecture Notes in Computer Science, 2011, sv. 6986/2011, s. 83–94. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
Z konferencie WG 2011
58610RNDr. Mgr. Tomáš SeidlSeidl, Tomáš; Chromý Pavel. Example of military lands conversion practise in selected European countries – inspiration for the Czech milieu. (připraven pro recenzní řízení), 1111, sv. xxx, s. 1–1. ISSN 1111-1111. [Článek v časopise]
Military grounds represent a specific spatial unit in the regional system as well as in the physical and strategic planning concepts. Any change of their main function apparently influences the surroundings. And any change is due to the historical/political circumstances fundamental according to the position in the geographical system. The paper aims to simulate an eventuality of development pressure increase and conversion procedure modelling. The interest areas are represented by the large scale military training areas (MTA). The scale limit was deduced on the basis of working classification. The methodological background of the research distinguishes among the urban military spaces, small scale military ranges and MTAs. The minimum area of the analysed territories covers at least 100 km2. The principal merit of such territories is the vacant room. However the most of existing or decommitted MTA were established in the peripheral or rather marginal locations, the majority of them represent spatial potential for more or less convenient development purpose. On the other hand last 20 years of transformation and professionalization processes in the armed forces led to the questions of spatial needs of the defence sectors. The first wave of conversion passed through in the ninetieths. The most of the realised conversions in the Eastern Europe is related with the quick non conceptual transition period. We think that the conversion process is passing through its second wave and there is still lack of best practices to be used in specific brake out cases. We deal with the selected cases from limited count of European countries (Norway, Sweden, Czechia, Slovakia) and experiences from selected milieu of one Western and Eastern European country (United Kingdom and Estonia). The research gives advice for the decision-making sector and broadens the geographical input into the issue.
58610RNDr. Mgr. Tomáš SeidlSeidl, Tomáš; Chromý, Pavel. Environmental conservation in military training areas-source of spatial conflicts?. EUROPA XXI, 2010, sv. 21, s. 103–115. ISSN 1429-7132. [Článek v časopise]
Abstract
The aim of the paper is to provide the overview of the spatial development
conflicts linked with the existence of Military training areas (MTA) in
the regional system. Only several places in the Central European space can be
called new wilderness. Above all these are the MTA. The environmental history
of these spaces went through a deep reversion. Changes in their cultural,
political as well as social-economic profile can be compared with the specific belt of the former Iron Curtain zones only. Last two decades were essential for the physical existence of the MTAs. Because of the weak local political power, social capital and wide public support, are most of the converted MTAs in a deep conceptual crisis. The presented study finds solutions based on a long lasting research.
3010RNDr. Jaroslava Cejpková, Ph.D.Jan Borovička, Jan, Kubrová, Jaroslava, Rohovec, Jan, Řanda, Zdeněk, Dunn, Colin E.. Uranium, thorium and rare earth elements in macrofungi: what are the genuine concentrations?. Biometals, 2011, sv. 24, s. 837–845. ISSN 0966-0844. IF 2.32. [Článek v časopise]
12209RNDr. Robert Švarc, Ph.D.Podolský, J., Švarc, R.. Interpreting spacetimes of any dimension using geodesic deviation. Physical Review D, 2012, sv. 85, s. 1–18. ISSN 1550-7998. [Článek v časopise]
Physical Review D globálně nečísluje stránky, ale čísluje jednotlivé články a následně stránky v daném článku. Číslo tohoto článku je 044057.
12209RNDr. Robert Švarc, Ph.D.Švarc, R., Podolský, J.. The behaviour of geodesics in constant-curvature spacetimes with expanding impulsive gravitational waves. Journal of Physics: Conference Series, 2011, sv. 314, s. 1–4. ISSN 1742-6596. [Článek v časopise]
Journal of Physics: Conference Series globálně nečísluje stránky, ale čísluje jednotlivé články a následně stránky v daném článku. Číslo tohoto článku je 012066.
12209RNDr. Robert Švarc, Ph.D.Krtouš, P., Podolský, J., Zelnikov, A., Kadlecová, H.. Higher-dimensional Kundt waves and gyratons. Physical Review D, 2012, sv. 85, s. 1–18. ISSN 1550-7998. [Článek v časopise]
Physical Review D globálně nečísluje stránky, ale čísluje jednotlivé články a následně stránky v daném článku. V tuto chvíli probíhá sazba článku. Nemá tedy ještě přiřazeno číslo a důsledkem jiného zalomení se může změnit počet stran.
387611PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.Chvalkovská, Jana - Janský, Petr - Skuhrovec, Jiří. Konkurenceschopnost, instituce a veřejné zakázky. Veřejné zakázky a PPP projekty, 2012, sv. 4, s. 0–0. ISSN 1803-9553. [Článek v časopise]
V tisku, vyjde v lednu/únoru 2012.
3110RNDr. Tomáš Knap, Ph.D.[1] Knap, Tomáš; Mlýnková, Irena. Web Quality Assessment Model: Trust in QA Social Networks. Lecture Notes in Computer Science, 2011, sv. 6905, s. 252–266. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
The Web Quality Assessment (WQA) model formalizes the customizable quality assessment (QA) process on the Web - every information consumer can define a set of QA policies, which are then, as part of the QA process, applied to the set of resources requested by the consumer to deduce the quality of the resources. To improve the result of such QA process, we introduced a concept of QA social networks - a mechanism to share QA policies among trustworthy entities to reinforce the number of QA policies applied during the QA process. In this paper, we detail the trust model underpinning the QA social network.
3110RNDr. Tomáš Knap, Ph.D.[2] Knap, Tomáš; Mlýnková, Irena. Revealing Beliefs Influencing Trust between Members of the Czech Informatics Community. Lecture Notes in Computer Science, 2011, sv. 6984, s. 226–239. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
In the social network where the entities are cooperating or sharing pieces of information, the aspect of trust of a member willing to depend on another member (his QA policies, his knowledge) is of crucial importance. Unfortunately, trust - a rather complex concept - is typically comprehended as a black box and indivisible concept, leading to confusion of the social network members what trust actually is. To minimize that confusion, we choose in this paper a di fferent approach - trust is comprehended as a set of trusting beliefs (the simpler and more intuitive concepts than trust), such as a belief that a trustee is honest or that (s)he is an expert in the given domain. To identify these beliefs we conduct a survey of the
trust literature.
387511Mgr. Marcela HanáčkováHanáčková, Marcela. Dolní centrum Liberce v podání ateliéru SIAL. Tři přístupy při projektování center měst. Architektúra & urbanizmus, 2011, sv. 3 - 4, s. 202–221. ISSN 0044-8680. [Článek v časopise]
Bohužel nemám finální elektornickou podobu článku, proto posílám jeho poslední variantu při zapracovávání korektur.
114109Mgr. Petra BuzkováBuzková,Petra;Teplý, Petr. COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS´ VALUATION USING THE ONE FACTOR GAUSSIAN COPULA MODEL. Prague Economic Papers, 2012, sv. 24, s. 30–49. ISSN 1210-0455. IF 0.39. [Článek v časopise]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Jakubíková M., Příhodová I., Barna M., Štulík J., Vaněk P., Beneš V., Nevšímalová S. . Spinální komplikace u genetických syndromů - kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, sv. 74/107, s. 482–485. ISSN 1210-7859. [Článek v časopise]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Piťha Jiří. Imunosupresiva v léčbě neurologických onemocnění. Neurologie pro praxi, 2011, sv. 12, s. 389–393. ISSN 1213-1814. [Článek v časopise]
13409Mgr. Pavla Doubková, Ph.D.Doubková, Pavla; Suda, Jan; Sudová, Radka. The symbiosis with arbuscular mycorrhizal fungi contributes to plant tolerance to serpentine edaphic stress. Soil Biology and Biochemistry , 2012, sv. 44, s. 56–64. ISSN 0038-0717. IF 3.242. [Článek v časopise]
13409Mgr. Pavla Doubková, Ph.D.Doubková, Pavla; Suda, Jan; Sudová, Radka. Arbuscular mycorrhizal symbiosis in serpentine soils: the effect of native fungal communities on different Knautia arvensis ecotypes. Plant and Soil, 2011, sv. 345, s. 325–338. ISSN 0032-079X. IF 2.773. [Článek v časopise]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Havránek, Tomáš; Havránková, Zuzana; Janda, Karel. Demand for Gasoline Is More Price-Inelastic than Commonly Thought. Energy Economics, 2011, sv. forthcoming, s. 1–10. ISSN 0140-9883. IF 2.449. [Článek v časopise]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Havránek, Tomáš; Havránková, Zuzana. How to Stir Up FDI Spillovers? Evidence from a Large Meta-Analysis. World Development, 2011, sv. under review, s. 1–10. ISSN 0305-750X. IF 1.612. [Článek v časopise]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Havránek, Tomáš; Havránková, Zuzana. Publication Bias in the Literature on FDI Spillovers. Journal of Development Studies, 2011, sv. revise-resubmit (minor revision), s. 1–10. ISSN 0022-0388. IF 0.793. [Článek v časopise]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Havránek, Tomáš; Havránková, Zuzana. Estimating vertical spillovers from FDI: Why results vary and what the true effect is. Journal of International Economics, 2011, sv. 85, s. 234–244. ISSN 0022-1996. IF 1.788. [Článek v časopise]
129609Mgr. Soňa BenešováKrálová, Věra; Benešová, Soňa; Červinka, Miroslav; Rudolf, Emil. Selenite - induced apoptosis and autophagy in colon cancer cells. Toxicology in Vitro, 2012, sv. 26, s. 258–268. ISSN 0887-2333. IF 2.546. [Článek v časopise]
348511RNDr. Petr Čermák, Ph.D.Diviš, Martin; Čermák, Petr a Javorský, Pavel. Structural and electronic properties of YPd5Al2. Physica B: Condensed Matter, 2012, sv. 407, s. 276–279. ISSN 0921-4526. IF 0.856. [Článek v časopise]
38910PhDr. Jakub Doležal, Ph.D.Doležal, Jakub. 1984 – začátek konce NDR. Historický obzor, 2012, sv. přijato do tisku, s. 1–23. ISSN 1210-6097. [Článek v časopise]
Studie zachycuje vznik a průběh první vlny východních Němců, kteří chtěli emigrace na Západ dosáhnout dlouhodobým obsazením zastupitelských úřadů Spolkové republiky. Ta se neodehrála v roce 1989, ale už o pět let dříve; uprchlíci z roku 1984 tedy mohou být považováni za ty, kteří ukázali cestu k masovému exodu v roce 1989. Samotná krize v Lobkovickém paláci trvala od začátku října 1984 do poloviny ledna 1985, v průběhu více než tří měsíců se na velvyslanectví SRN v Praze vystřídalo téměř 200 uprchlíků. Hledání řešení zabralo hodně času a bylo výrazně poznamenáno nechutí sovětského a československého vedení pomáhat NDR z důvodu její snahy prohlubovat spolupráci s kapitalistickou Spolkovou republikou. Režim ve východním Berlíně neustoupil a uprchlíkům přímou cestu z Prahy do SRN neotevřel. Po jejich vynuceném návratu je však pravděpodobné, že naprosté většině těchto lidí byla nakonec žádost o trvalý výjezd schválena. Tyto události jsou takto podrobně analyzovány vůbec poprvé.
38910PhDr. Jakub Doležal, Ph.D.Doležal, Jakub. Vztahy mezi Spolkovou republikou Německo a Německou demokratickou republikou v závěru studené války. Dvacáté století – The Twentieth century, 2012, sv. přijato do tisku , s. 1–25. ISSN 1803-750X. [Článek v časopise]
Studie podává základní přehled klíčových faktorů a událostí ve vztazích mezi oběma německými státy od začátku vlády Helmuta Kohla do pádu Berlínské zdi (1982 – 1989). Ty vykazovaly velké množství specifik, protože jak Spolková republika, tak do velké míry i NDR vazby k druhé části rozděleného Německa nevnímaly jako standardní součást zahraniční politiky. Po nástupu Helmuta Kohla na místo spolkového kancléře se vztahy mezi východním a západním Německem začaly rozvíjet s překvapující intenzitou, což je nutno připsat zejména tristní situaci východoněmeckého hospodářství trpícího vysokým zadlužením. Navzdory globálnímu ochlazení v důsledku nové eskalace studené války tak oba německé státy dospěly k řadě významných dohod s vrcholem v podobě dvojí miliardové půjčky poskytnuté východoněmeckému režimu. Další prohlubování spolupráce mezi Bonnem a východním Berlínem (tzv. koalice rozumu) nakonec zastavil až generální tajemník KSSS Černěnko, protože SSSR měl obavy z ekonomické závislosti NDR na západním Německu. Klíčovou událost v německo-německých vztazích představoval nástup Michaila Gorbačova, za jehož vlády sovětská zahraniční politika prošla radikální proměnou. Podle Gorbačova NDR oslabovala socialistický blok svou neschopností zavést vlastní verzi perestrojky, zatímco Spolková republika se na konci 80. let stala pro Moskvu tím nejdůležitějším evropským partnerem. Padly i sovětské námitky proti Honeckerově návštěvě Spolkové republiky, která se odehrála v září 1987. Dojem relativní stability východoněmeckého režimu vzal za své během dvou let. Jedním z klíčových faktorů tak rychlého zhroucení byly obrovské nárůsty počtu lidí, kterým režim dovolil podívat se na Západ. V kombinaci s Honeckerovou nechutí pustit se do zásadních reforem dospělo mnoho obyvatel NDR k radikálnímu řešení emigrovat. Po otevření hranic mezi Maďarskem a Rakouskem a vlnách uprchlíků mířících na Západ přes zastupitelské úřady ve třetích zemích se Berlínská zeď stala de-facto zbytečnou.
135710RNDr. Štěpán Uxa, Ph.D.Bugár, Marek; Belas, Eduard; Grill, Roman; Procházka, Jan; Uxa, Štěpán; Hlídek, Pavel; Franc, Jan; Fesh, Roman; Höschl, Pavel. Inclusions reduction and resistivity restoration of CdTe:Cl crystals by two-step annealing. IEEE Transactions on Nuclear Science, 2011, sv. 58, s. 1942–1948. ISSN 0018-9499. IF 1.524. [Článek v časopise]
443211Mgr. Antonín Brož, Ph.D.Kalbáčová, Marie. Controlled oxygen plasma treatment of single-walled carbon nanotube films improves osteoblastic cells attachment and enhances their proliferation. Carbon, 2011, sv. 49, s. 2926–2934. ISSN 0008-6223. IF 4.893. [Článek v časopise]
71710PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D.Malátková, Petra, Maser, Edmund, Wsól, Vladimír. Human Carbonyl Reductases. Current Drug Metabolism, 2010, sv. 11, s. 639–658. ISSN 1389-2002. IF 3.896. [Článek v časopise]
Článek byl přiložen v řešení projektu za minulý rok (2010) jako jiný výsledek, protože v době podávaní žádosti o pokračování nebyly známé detailní informace (čísla stránek).
129009Mgr. Martin Míšek, Ph.D.Kamarád, Jiří. Effect of uniaxial pressure on helimagnetic structure of Lu2Fe17. Journal of Physics: Conference Series, 2012, sv. 340, s. 1–8. ISSN 1742-6596. [Článek v časopise]
129009Mgr. Martin Míšek, Ph.D.Míšek, Martin. Effects of High Pressure on the Magnetism of ErCo2. Journal of Applied Physics, 2012, sv. 111, s. 1–3. ISSN 0021-8979. [Článek v časopise]
104109Mgr. Jan Kysela, Ph.D.Kysela, Jan. Středomořské importy z oppida Třísov. Archeologické výzkumy v jižních čechách, 2011, sv. 24, s. 163–190. ISSN 0231-8237. [Článek v časopise]
104109Mgr. Jan Kysela, Ph.D.Kysela, Jan -. Perlík, Dušan - Srbová, Lucie. Závěsek ve tvaru hlavičky vodního ptáka z Hradiště nad Závistí. Archaeolocica Pragensia, 2012, sv. 21, s. 1–12. ISSN 0139-5998. [Článek v časopise]
v tisku
104109Mgr. Jan Kysela, Ph.D.Kysela, Jan. Ex meridione oppida?. Studia Hercynia, 2012, sv. XVI, s. 1–24. ISSN 1212-5865. [Článek v časopise]
rukopis článku dosud bez některých formáních náležitostí
20210RNDr. Vendula Hlaváčková Pospíchalová, Ph.D.Pospíchalová, Vendula; Turečková, Jolana; Fafílek, Bohumil; Vojtěchová, Martina; Krausová, Michaela; Lukáš, Jan; Šloncová, Eva; Takáčová Sylvia; Divoký Vladimír; Leprince, Dominique; Plachý Jiří; Kořínek, Vladimír. Generation of two modified mouse alleles of the Hic1 tumor suppressor gene. Genesis, 2011, sv. 49, s. 142–151. ISSN 1526-968X. IF 2.223. [Článek v časopise]
V tomto článku je popsána příprava dvou myších kmenů pro studium funkce genu Hic1. Hic1-/- myši nejsou životaschopné, proto jsme vytvořili kmen Hic1
flox pro podmíněnou deleci genu Hic1 systémem Cre/loxP. Také jsme vytvořili tzv. reportérový kmen Hic1-citrine. Vložení kódující sekvence fluorescenčního proteinu citrinu umožňuje u tohoto kmene sledovat aktivitu lokusu Hic1 in vivo i ex vivo pomocí fluorescenční mikroskopie, FACS a podobných přístupů.
111409PharmDr. Vladimír Farár, Ph.D.Jan Benes • Martina Novakova • Jana Rotkova • Vladimir Farar • Richard Kvetnansky • Vladimir Riljak • Jaromir Myslivecek. Beta3 Adrenoceptors Substitute the Role of M2 Muscarinic Receptor in Coping with Cold Stress in the Heart: Evidence from M2KO Mice. Cellular and Molecular Neurobiology, 2012, sv. 32, s. 1–11. ISSN 1573-6830. IF 2.423. [Článek v časopise]
DOI 10.1007/s10571-011-9781-3. Článek je v tisku, strany nejsou doposud známy.
111310Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.Fanta, Ondřej, Malkovský, Zdeněk, Purš, Hynek, Hybner, Milan, Lopot, František, Jelen, Karel. Comparison of HIC Values during Train-Car Collisions. Transactions on Transport Sciences, 2011, sv. 4, s. 1–8. ISSN 1802-971X. [Článek v časopise]
V tisku. Čísla stránek tedy ještě nejsou známé.
111310Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.Jelen, Karel, Fanta, Ondřej, Billich, Richard, Hadraba, Dan, Kubový, Petr . Whiplash Injury and Head Injury Criterion during Deceleration. Transactions on Transport Sciences, 2011, sv. 4, s. 1–8. ISSN 1802-971X. [Článek v časopise]
V tisku. Čísla stránek tedy ještě nejsou známé.
111310Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.Pánková, Barbora, Kubový, Petr, Fanta, Ondřej, Jelen, Karel. Comparison of detected values Footscan - Kistler.. Acta Universitatis Carolinae – Kinanthropologica, 2011, sv. 1, s. 1–10. ISSN 1212-1428. [Článek v časopise]
V tisku. Svazek a čísla stran tedy ještě nejsou známé.
111310Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.Šťastný, Petr, Kubový, Petr, Lopot, František, Jelen, Karel, Fiala, Miloš. The influence of morphological shape of foot on dynamic loading forces exerted on sole of the foot during ice-hockey skating, v tisku. Acta Universitatis Carolinae – Kinanthropologica, 2011, sv. 1, s. 1–10. ISSN 1212-1428. [Článek v časopise]
V tisku. Svazek a čísla strane tedy ještě nejsou známé.
111310Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.Fanta, Ondřej, Hadraba, Daniel, Kubový, Petr, Jelen, Karel . THE CARDIAC RUPTURE DUE TO THE BLAUNT CHEST TRUAMA AND THE CAUSING MECHANISMS – PHYSICAL ATTACK CASE STUDY. Acta Universitatis Carolinae – Kinanthropologica, 2011, sv. 1, s. 1–15. ISSN 1212-1428. [Článek v časopise]
V tisku. Svazek a čísla stran tedy ještě nejsou známá.
111310Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.Šťastný, Petr, Kubový, Petr, Lopot, František, Jelen, Karel, Fiala, Miloš. THE METHODS OF VALIDATION THE EXPERIMENTAL MEASUREMENT DEVICE FOR GROUND REACTION FORCES DURING ICE HOCKEY SKATING. Acta Universitatis Carolinae – Kinanthropologica, 2011, sv. 1, s. 1–10. ISSN 1212-1428. [Článek v časopise]
V tisku. Svazek a čísla strane tedy ještě nejsou známé.
111310Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.Šťastný, Petr, Kubový, Petr, Lopot, František, Jelen, Karel. THE MEASUREMENT OF GROUND REACTION FORCES DURING ICE HOCKEY SKATING. Acta Universitatis Carolinae – Kinanthropologica, 2011, sv. 1, s. 1–10. ISSN 1212-1428. [Článek v časopise]
V tisku. Svazek a čísla strane tedy ještě nejsou známé.
111310Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.Fanta, Ondřej, Pánková, Barbora, Jelen, Karel. EVALUATION OF HEAD INJURY IN TERMS OF BIOMECHANICS AND A LOOK AT SPECIFICS OF WHEELCHAIR USERS TRAVELING IN A CAR. Acta Universitatis Carolinae – Kinanthropologica, 2011, sv. 1, s. 1–16. ISSN 1212-1428. [Článek v časopise]
V tisku. Svazek a čísla stran tedy ještě nebyla známá.
111609Mgr. et Mgr. Adéla Šmilauerová, Ph.D.Šmilauerová, Adéla. Historie výstavby klášterního areálu bosých augustiniánů v Táboře. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 2011, sv. 1, s. 3–10. ISSN 1212-0596. [Článek v časopise]
V odborném příspěvku byla zpracována historie výstavby bývalého klášterního areálu bosých augustiniánů v Táboře. Bylo zjištěno, že veškeré práce zadali sami řeholníci. Protože neměli ke stavbě areálu potřebné finance, získávali je od mnohých dárců, z nichž ti nejvýznamnější jsou ve studii jmenovitě uvedeni.
428011Mgr. Kamil Daněk, Ph.D.Suková, Petra. Chaotic geodesic motion around a black hole and disc. Journal of Physics: Conference Series, 2011, sv. 314, s. 1–4. ISSN 1742-6596. [Článek v časopise]
Jednotlivé články jsou číslované, číslo tohoto článku je 012087, stránky jsou u každého článku číslovány od 1. Jelikož bylo číslo současného grantu GAUK známo až v květnu, nebylo už možné ho zahrnout do poděkování kvůli dřívější uzávěrce. V článku je proto poděkováno pouze staršímu grantu GAUK, který skončil v roce 2010 a který obsahově předcházel tomuto grantu.
428011Mgr. Kamil Daněk, Ph.D.Čížek, Pavel. Linear perturbations of a Schwarzschild black hole by thin disc. Journal of Physics: Conference Series, 2011, sv. 314, s. 1–4. ISSN 1742-6596. [Článek v časopise]
Jednotlivé články jsou číslované, číslo tohoto článku je 12071, stránky jsou u každého článku číslovány od 1. Jelikož bylo číslo současného grantu GAUK známo až v květnu, nebylo už možné ho zahrnout do poděkování kvůli dřívější uzávěrce. V článku je proto poděkováno pouze staršímu grantu GAUK, který skončil v roce 2010 a který obsahově předcházel tomuto grantu.
422611Mgr. Michal Novák, Ph.D.Novák, Michal; Žabokrtský, Zdeněk. Resolving Noun Phrase Coreference in Czech. Lecture Notes in Computer Science, 2011, sv. 7099, s. 24–34. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
Práca prezentuje první výsledky rozpoznávání koreference substantivních frází v češtině.
170910Mgr. Martin Váňa, Ph.D.Formánek, Martin; Váňa, Martin; Houfek, Karel. Comparison of the Chebyshev Method and the Generalized Crank-Nicholson Method for time Propagation in Quantum Mechanics. AIP Conference Proceedings, 2010, sv. 1281, s. 667–670. ISSN 0094-243X. [Článek v časopise]
93909MUDr. Petr Kocián, Ph.D.Kocián P, Šedivcová M, Drgáč J, Cerná K, Hoch J, Kodet R, Bartůňková J, Špíšek R, Fialová A.. Tumor-infiltrating lymphocytes and dendritic cells in human colorectal cancer: their relationship to KRAS mutational status and disease recurrence.. Human Immunology, 2011, sv. Volume 72, Issue 11, s. 1022–1028. ISSN 0198-8859. IF 2.872. [Článek v časopise]
57010Mgr. Dagmar KohoutováKohoutová, Dagmar, Rubešová, Anna, Havlíček, Jan. Shaving of axillary hair has only a transient effect on perceived body odor pleasantness.. Behavioral Ecology and Sociobiology, 2012, sv. 66, s. 569–581. ISSN 0340-5443. IF 2.565. [Článek v časopise]
104810RNDr. Martin Šimon, Ph.D.Šimon, Martin. Úspěšná integrace rumunské komunity z Bílé Vody.. Český lid: Etnologický časopis, 2011, sv. 2, s. 155–172. ISSN 0009-0794. IF 0.343. [Článek v časopise]
ŠIMON, M. (2011): Úspěšná integrace rumunské komunity z Bílé Vody. Český lid: Etnologický časopis, 98, č. 2., s. 155–172. (IF 2010 = 0.343)
104810RNDr. Martin Šimon, Ph.D.Šimon, Martin. Únik z měst na venkov.. Geografické rozhledy, 2011, sv. 3, s. 6–7. ISSN 1210-3004. IF 0. [Článek v časopise]
ŠIMON, M. (2011): Únik z měst na venkov. Geografické rozhledy 20, č. 3, str. 6-7.
104810RNDr. Martin Šimon, Ph.D.Šimon, Martin. Kontraurbanizace: chaotický koncept? . Geografie, 2011, sv. 3, s. 231–255. ISSN 1212-0014. IF 0.787. [Článek v časopise]
ŠIMON, M. (2011): Kontraurbanizace: chaotický koncept? Geografie, 116, č. 3, s. 231–255. (IF 2010 = 0.787)
144210Ing. Petr Paluska, Ph.D.Kašaová, Linda. Daily prostate volume and position monitoring using implanted gold markers and on-board imaging during radiotherapy. Acta Medica, 2011, sv. 54(4), s. 149–152. ISSN 1211-4286. [Článek v časopise]
článek v recenzovaném časopise
144210Ing. Petr Paluska, Ph.D.Paluska, Petr. Utilization of cone-beam CT for offline comparison of bony landmark setup versus fiducial markers setup during image-guided prostate radiotherapy. Radiotherapy and Oncology, 2012, sv. ?, s. 1–1. ISSN 0167-8140. IF 4.337. [Článek v časopise]
probíhá recenzní řízení
144210Ing. Petr Paluska, Ph.D.Paluska, Petr. Utilization of cone-beam CT for offline evaluation of target volume coverage during prostate image-guided radiotherapy based on bony anatomy alignment. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, 2012, sv. ?, s. 1–1. ISSN 1507-1367. [Článek v časopise]
článek v recenzovaném časopise – úspěšně ukončeno recenzní řízení, přijatý k publikaci
117909Mgr. Markéta Švarcová, Ph.D.Musilek, Kamil. Preparation, in vitro screening and molecular modelling of symmetrical 4-tert-butylpyridinium cholinesterase inhibitors - Analogues of SAD-128. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2011, sv. 21, s. 150–154. ISSN 0960-894X. IF 2.661. [Článek v časopise]
117909Mgr. Markéta Švarcová, Ph.D.Musílek, Kamil. The preparation, in vitro screening and molecular docking of symmetrical bisquaternary cholinesterase inhibitors containing a but-(2E)-en-1,4-diyl connecting linkage. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2011, sv. 26, s. 245–253. ISSN 1475-6366. IF 1.574. [Článek v časopise]
117909Mgr. Markéta Švarcová, Ph.D.Komlóová, Markéta. Preparation, in vitro screening and molecular modelling of symmetrical bis-quinolinium cholinesterase inhibitors - implications for early Myasthenia gravis treatment. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2011, sv. 21, s. 2505–2509. ISSN 0960-894X. IF 2.589. [Článek v časopise]
117909Mgr. Markéta Švarcová, Ph.D.Musílek, Kamil. Preparation and in vitro screening of symmetrical bis-isoquinolinium cholinesterase inhibitors bearing various connecting linkage - Implications for early Myasthenia gravis treatment. European Journal of Medicinal Chemistry, 2011, sv. 46, s. 811–818. ISSN 0223-5234. IF 3.193. [Článek v časopise]
117909Mgr. Markéta Švarcová, Ph.D.Komlóová, Markéta. Myasthenia gravis - současné terapeutické možnosti a nové trendy. Česká a slovenská farmacie, 2011, sv. 60, s. 47–53. ISSN 1803-6597. [Článek v časopise]
99510MUDr. Eliška Mistrová, Ph.D.E. Mistrová, M. Chottová Dvořáková, J. Nosek, J. Slavíková. Exprese CRLR v srdci potkana v průběhu postnatálního vývoje a její ovlivnění senzorickou a sympatickou denervací. Plzeňský lékařský sborník, 2010, sv. 76, s. 29–36. ISSN 0551-1038. [Článek v časopise]
V době odeslání závěrečné zprávy za rok 2010 citační údaje nebyly k dispozici.
99510MUDr. Eliška Mistrová, Ph.D.M. Chottová Dvořáková, J. Slavíková. Adrenergní regulace srdeční činnosti savců. Československá fyziologie, 2011, sv. 60, s. 14–19. ISSN 1210-6313. [Článek v časopise]
353711Mgr. Kateřina Lesch, Ph.D.Veselovská, Kateřina. Kognice 2010: Reprezentace významu. Studie z aplikované lingvistiky, 2011, sv. 2/2010, s. 154–155. ISSN 1804-3240. [Článek v časopise]
Rubrika Horizonty: zamyšlení nad smyslem a tématy pravidelného setkání odborníků z oboru psychologie, filozofie, neurověd, lingvistiky, kulturní antropologie a umělé inteligence.
353711Mgr. Kateřina Lesch, Ph.D.Veselovská, Kateřina. CLARA Joint Training Programme: Course on Treebank Annotation . Studie z aplikované lingvistiky, 2011, sv. 1/2011, s. 163–164. ISSN 1804-3240. [Článek v časopise]
Chronicle: on the international meeting of computational linguists focused on the dependency treebanks annotation.
105610RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.Navrátil, Radim and Saleh, Ehsanes. Rank tests of symmetry and R-estimation of location parameter under measurement errors. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Mathematica, 2011, sv. 50, s. 95–102. ISSN 0231-9721. [Článek v časopise]
267811doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.Šíma, Jan. Nové trendy v oblasti marketingu sportovních akcí. Marketing & Komunikace, 2011, sv. 21 (2), s. 12–15. ISSN 1211-5622. [Článek v časopise]
Časopis Marketing & komunikace vydává Česká marketingová společnost (ČMS). Je vyhledávaným periodikem nejen mezi odborníky v oboru,
ale i marketingovými a obchodními pracovníky různých společností.
267811doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.Šíma, Jan. Customer Perception of Service Quality in Sport. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 2011, sv. 2, s. 51–62. ISSN 1212-1428. [Článek v časopise]
“ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – Kinanthropologica” (AUC – K) je mezinárodním periodikem a fórem v šíření výsledků výzkumu v kinantropologii (sportovních vědách). Časopis je zařazený do databáze European Reference Index for the Humanities (ERIH)
15009Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.Suková, Lenka. The "Venus" of Jebel Uweinat. Sahara, 2011, sv. 22, s. 117–124. ISSN 1120-5679. [Článek v časopise]
Článek prezentuje objev neolitické sošky v pohoří Džebel Uweinat v Libyi (2010) a implikace, který tento objev má pro nahlížení společenského vývoje a skalního umění uvedené oblasti a možné existence kontaktů v prostoru východní Sahary v 5. tis. př. Kr.
25709RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.Zymak I, Jusko P, Roučka Š, Plašil R, Rubovič P, Gerlich D, Glosík J.. Ternary association of H+ ions with H2 at 11 K, experimental study. The European Physical Journal Applied Physics, 2011, sv. 56, s. 24010–24013. ISSN 1286-0042. [Článek v časopise]
25709RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.Gerlich D, Jusko P, Roučka Š, Zymak I, Plašil R, Glosík J. Ion trap studies of H- + H -> H2 + e between 10 and 135 K. The Astrophysical Journal, 2012, sv. 749, s. 22–27. ISSN 0004-637X. IF 6.06. [Článek v časopise]
25410Mgr. Miroslav Hock, Ph.D.Hock, Miroslav; Soták, Matúš; Kment, Martin; Pácha, Jiří. The Early Effect of Dextran Sodium Sulfate Administration on Carbachol-Induced Short-Circuit Current in Distal and Proximal Colon During Colitis Development. Physiological Research, 2011, sv. 60, s. 921–931. ISSN 0862-8408. IF 1.646. [Článek v časopise]
41610JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.Bohuslav, Lukáš. ON SELECTED ASPECTS OF CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL ENTITIES IN THE LEGAL SYSTEMS OF VARIOUS EUROPEAN COUNTRIES. AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH, 2011, sv. 1, s. 16–21. ISSN 1804-7890. [Článek v časopise]
Článek se zabývá sankcionováním a rozsahem kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob. Anglická verze je výsledkem účasti na e-konferenci Právní rozpravy 2011.
41610JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.Bohuslav, Lukáš. K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Kriminalistika, 2011, sv. 3, s. 161–169. ISSN 1210-9150. [Článek v časopise]
Trestní odpovědnost právnických osob je bezesporu současným jevem, který přináší mnoho diskutabilních otázek. Nicméně, cílem mé dnešní práce bylo poukázat na jednu z nich- rozsah kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob. Záměrem bylo srovnat jednotlivé koncepce této kriminalizace, přiblížit úpravu otázky ve vybraných evropských zemích a srovnat rozsah kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob v českých návrzích zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim z let 2004 a 2011. Za mírně nadějnou lze označit variantu, kterou se vydal český návrh zákona z roku 2011, neboť ten vychází z varianty taxativně vypočtených trestných činů, za které je právnická osoba odpovědná, dle závazných mezinárodních dokumentů a předpisů Evropské unie.
364811MUDr. Mgr. Richard Billich, Ph.D.Hadraba, Daniel. The Cardiac Rupture Due To The Blaunt Chest Truama And The Causing Mechanisms – Physical Attack Case Study. Acta Universitatis Carolinae - Kinanthropologica, 2011, sv. 47, s. 50–65. ISSN 1212-1428. [Článek v časopise]
364811MUDr. Mgr. Richard Billich, Ph.D.Hadraba, Daniel. Detection Of Thickness And Volume Changes On Knee Cartilage In Femoral-tibial Joint In Different Stress Conditions With MRI. Acta Universitatis Carolinae - Kinanthropologica, 2011, sv. 47, s. 120–130. ISSN 1212-1428. [Článek v časopise]
364811MUDr. Mgr. Richard Billich, Ph.D.Hadraba, Daniel. Whiplash Injury and Head Injury Criterion during Deceleration. Transactions on Transport Sciences, 2011, sv. 5, s. 47–63. ISSN 1802-971X. [Článek v časopise]
364811MUDr. Mgr. Richard Billich, Ph.D.Billich, Richard. Development Of Vertical Ground Reaction Force After Hip Surgery. Acta Universitatis Carolinae - Kinanthropologica, 2011, sv. 47, s. 66–75. ISSN 1212-1428. [Článek v časopise]
364811MUDr. Mgr. Richard Billich, Ph.D.Billich, Richard. The Optimal Load For Achieving Maximum Output Power – Bench Press For Trained Athletes. Acta Universitatis Carolinae - Kinanthropologica, 2011, sv. 47, s. 70–78. ISSN 1212-1428. [Článek v časopise]
48009PhDr. Marika Tisucká, Ph.D.Cílová, Zuzana - Tisucká, Marika. Analýza skleněných korálků z mohylových pohřebišť metodou EPMA. Časopis Národního muzea, řada historická, 2011, sv. 180, s. 82–87. ISSN 1214-0627. [Článek v časopise]
76310PhDr. Romana Trusinová, Ph.D.Trusinová Romana. Kdo je mladý / střední / starý?. Data a výzkum, 2011, sv. 2, s. 171–184. ISSN 1802-8152. [Článek v časopise]
76310PhDr. Romana Trusinová, Ph.D.Trusinová Romana. Zdroje nevraživosti mladých k českým seniorům. AntropoWebzin, 2012, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1801-8807. [Článek v časopise]
článek je v tuto chvíli v recenzním řízení (odeslán do časopisu v září 2011)
73910RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D.Ondič, L.; Kůsová, K.; Cibulka, O.; Pelant, I.; Dohnalová, K.; Rezek, B.; Babchenko, O.; Kromka, A.; Ganesh, N.. Enhanced photoluminescence extraction efficiency from a diamond photonic crystal via leaky modes. New Journal of Physics, 2011, sv. 13, s. 63005–63005. ISSN 1367-2630. IF 3.8. [Článek v časopise]
73910RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D.Ondič, L.; Dohnalová, K.; Ledinský, M.; Kromka A.; Babchenko, O.; Rezek, B.. Effective Extraction of Photoluminescence from Diamond Layer with Photonic Crystal. ACS Nano, 2011, sv. 5, s. 346–350. ISSN 1936-0851. IF 9.9. [Článek v časopise]
396211Mgr. Jan SukSuk, Jan. Seeing the Seeing the Seeing: Understanding the Spectatorship of Forced Entertainment. American and British Studies Annual , 2011, sv. 4, s. 146–158. ISSN 1803-6058. [Článek v časopise]
Příspěvek se zabývá otázkou přítomnosti jako základního dramat(urg)ického elementu v divadelní tvorbě britské experimentální divadelní skupiny Forced Entertainment. Přítomnost je zkoumána ze dvou hlavních úhlů, metadivadelního zpřítomňování se herců, a z neustálého apelu na přítomnost diváka, který je tak vnímán nikoli pasivně, avšak aktivně, jakožto svědek. Celá zkušenost vnímání divadelního představení tak působí jako etické dialogické jednání akcentující realitu, tedy základní prvek postdramatické percepce divadla 21. století.
Sborník American and British Studies Annual byl v loňském roce zařazen do Web of Knowledge, očekává se tedy i letos jeho zařazení do této databáze.
40010Mgr. Martina Štípková, Ph.D.Štípková, Martina, Martin Kreidl. Socioeconomic Inequalities in Birth and Pregnancy Outcomes in the Czech Republic between 1990 and 2007: An Exploration of Trends. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2011, sv. 47, s. 531–564. ISSN 0038-0288. IF 0.389. [Článek v časopise]
Článek byl vykazován již loni ve stavu přijatý k publikaci. Doplňuji ho i do letošní zprávy již jako vydaný.
394511PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D.Babušová, Gabriela. Problematika komunikační výchovy v českém jazyce na 1. stupni základní školy. USTA ad Albim BOHEMICA, 2011, sv. XI, 2, s. 8–13. ISSN 1802-825X. [Článek v časopise]
Autorka příspěvku se pokusila naznačit aktuální situaci ve vzdělávací oblasti Jazyka a jazykové komunikace na 1. stupni základní školy, především pak nastiňuje průběh a stav vlastního výzkumu týkající se oblasti komunikační výchovy.
Seznamuje čtenáře s počátky realizace výzkumu, ve kterém se podrobněji zabývá stavem a rozvojem komunikačních dovedností u žáků mladšího školního věku a u žáků pocházejících z jiných národnostních menšin a etnik.
163810Mgr. Galyna GrankoTkachenko, O; Safrankova, J; Nemecek, Z; Sibeck, DG. Dayside magnetopause transients correlated with changes of the magnetosheath magnetic field orientation. Annales Geophysicae, 2011, sv. 29 (4), s. 687–699. ISSN 0992-7689. IF 1.620. [Článek v časopise]
Tkachenko, O; Safrankova, J; Nemecek, Z; Sibeck, DG
Dayside magnetopause transients correlated with changes of the magnetosheath magnetic field orientation
Ann. Geophys., 29 (4): 687–699, 2011.
doi:10.5194/angeo-29-687-2011
163810Mgr. Galyna GrankoLynnyk, A; Safrankova, J; Nemecek, Z; Richardson, JD. Deformation of ICMEs/MCs along their path. Planetary and Space Science, 2011, sv. 59 (9), s. 840–847. ISSN 0032-0633. IF 2.344. [Článek v časopise]
Lynnyk, A; Safrankova, J; Nemecek, Z; Richardson, JD
Deformation of ICMEs/MCs along their path
Planet Space Sci., 59 (9): 840–847, 2011.
doi:10.1016/j.pss.2011.03.016
300411Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.Hojka, Vladimír; Bačáková, Radka; Kračmar, Bronislav. A case study of the similarity of kick-biking and running in terms of kinesiology. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 2011, sv. 47, s. 139–147. ISSN 1212-1428. [Článek v časopise]
Kick-biking and running at above average intensity were examined in terms of muscle activation. Surface electromyography was used to evaluate the timing of muscle activity. The electric potentials of seven lower limb muscles were detected by unique KaZe05 mobile apparatus during both activities. Cross-correlation analysis was introduced to compute the similarity in muscle behavior as well as the timing of muscle activation. Similar mechanisms in terms of timing and motor control were identified for lower limb extensors. The kick-bike seems to be efficient tool in teaching partial running skills.
300411Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.Pařík, Ondřej; Hojka, Vladimír; Pavelka, Radim. Comparison of the activation of selected muscles during sprint and skipping. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 2011, sv. 47, s. 107–118. ISSN 1212-1428. [Článek v časopise]
The submitted paper discusses surface tension of individual muscles during athletic sprinting and a special running exercise (further only SRE), in this case skipping, measured by the analysis of electromyography record. We have measured sprint and SRE on the distance of 30 metres. At the same time the movement was synchronically video recorded from the side position of a video camera. The aim of this study was to describe the inclusion of individual muscles during sprint, but mainly how muscles participate when realizing skipping. The second aim was to describe to what extent muscles participate similarly during skipping with regard to the final movement - sprint. Furthermore, we can determine and describe how the exercise with its content is drawing on the final movement and if it fulfils at the same time the requirements of a special exercise rather than a generally eveloping exercise. The presumption is that skipping will fulfil the role of a special developing exercise only in a certain phase of movement, for which it is also preferentially used.
51910Mgr. Mohamed Megahed, Ph.D.Mohamed Megahed. Džedkare Isesi a egyptská revoluce 2011. Pražské egyptologické studie , 2011, sv. 8, s. 21–26. ISSN 1214-3189. [Článek v časopise]
51910Mgr. Mohamed Megahed, Ph.D.Mohamed Megahed. Neue Forschungen im Grabbezirk des Djedkare-Isesi. Sokar, 2011, sv. 22, s. 25–35. ISSN 1438-7956. [Článek v časopise]
169410RNDr. Jiří Cejpek, DiS., Ph.D.Abakumov et al 2012. Změna některých fyzikálních vlastností půdy v chronosequenci na výsypkách Sokolov Česká Republika. Euroasian Soil Science, 2012, sv. 3, s. 309–316. ISSN 1064-2293. [Článek v časopise]
U tohoto článku je řešitel a vedoucí GAUK projektu uveden jako spoluautor. Článek je napsán v azbuce, jeho překlad do anligkého jazyka bude k nahlédnutí na WoS. Při tisku článku došlo k chybě a ruská strana nevytiskla kompletní poděkování.
169410RNDr. Jiří Cejpek, DiS., Ph.D.Bujalsky et al 2012. Obnova ekoligických funkcí výsypek: Teplotní a vlhkostní režim. Ekologie a společnost, 2011, sv. 6, s. 16–17. ISSN 1210-4728. [Článek v časopise]
V tomto populárním časopise je řešitel a vedoucí spoluautory článku. Foto v článku náleží řešiteli, kde je možno vidět používané přístroje v GAUK projektu.
345211PhDr. Mgr. Eva Janáčová, Ph.D.Janáčová, Eva. Pestrý kolotoč Hanocha Pivena. Literární noviny, 2011, sv. 34, s. 12–13. ISSN 1210-0021. [Článek v časopise]
345211PhDr. Mgr. Eva Janáčová, Ph.D.Janáčová, Eva. Izraelská cena za rok 2010. Ateliér, 2011, sv. 12, s. 9–9. ISSN 1210-5236. [Článek v časopise]
345211PhDr. Mgr. Eva Janáčová, Ph.D.Janáčová, Eva. Jehuda Bacon: Hledání hlubšího smyslu bytí. Literární noviny, 2011, sv. 39, s. 12–13. ISSN 1210-0021. [Článek v časopise]
430011Mgr. Václav Římal, Ph.D.Římal, Václav; Štěpánková, Helena; Štěpánek, Josef. Analysis of NMR Spectra in Case of Temperature-Dependent Chemical Exchange Between Two Unequally Populated Sites. Concepts in Magnetic Resonance Part A, 2011, sv. 38A, s. 117–127. ISSN 1552-5023. IF 1.326. [Článek v časopise]
Publikace detailně popisující metodu interpretace vodíkových NMR spekter oligonukleotidů změřených v závislosti na teplotě v oblasti tání dvoušroubovice. V tomto článku je zároveň zvěřejněn soubor funkcí Asymexfit pro prostředí MATLAB vytvořený řešitelem grantu. Použití metodiky je ilustrováno analýzou teplotní závislosti spekter oligonukleotidu GATGCATC.
380511Mgr. Daniel SvětlíkBruthans, Jiří; Mikuš, Petr; Soukup, Jan; Světlík, Daniel. Sebeorganizace proudění a porozity v české křídopvé pánvi: výsledky stopovacích zkoušek. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010, 2011, sv. 2011, s. 233–238. ISSN 0514-8057. IF 0. [Článek v časopise]
356411RNDr. Jiří Vozka, Ph.D.Janečková, Lucie; Kalíková, Květa; Vozka, Jiří; Armstrong, Daniel W; Bosáková, Zuzana; Tesařová, Eva . Characterization of cyclofructan-based chiral stationary phases by linear free energy relationship. Journal of separation science, 2011, sv. 34, s. 2639–2644. ISSN 1615-9306. IF 2.631. [Článek v časopise]
Na základě modelu volných energií(linear free energy relationship, LFER) byly popsány interakce, které se podílí na retenčním a separačním mechanismu cyklofruktanových chirálních stacionárních fázích.
26410PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.Štěpánová, Veronika. Jiří Zeman: Základy české ortoepie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. Slovo a slovesnost, 2011, sv. 72/2, s. 149–152. ISSN 0037-7031. [Článek v časopise]
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Mareček, David; Žabokrtský, Zdeněk. Gibbs Sampling with Treeness constraint in Unsupervised Dependency Parsing. Robust Unsupervised and Semisupervised Methods in Natural Language Processing, 2011, sv. Proceedings of RANLP 2011, s. 1–8. ISSN 0-0. [Článek v časopise]
ISBN 978-954-452-017-5
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Mareček, David. Combining Diverse Word-Alignment Symmetrizations Improves Dependency Tree Projection. Lecture Notes in Computer Science, 2011, sv. 6608 (Computational Linguistics and Intelligent Text Processing. 12th International Conference, CICLing 2011, Tokyo, Japan, February 20-26, 2011), s. 144–154. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
ISBN 978-3-642-19399-6
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Bojar, Ondřej; Ercegovčević, Miloš; Popel, Martin; Zaidan, Omar. A Grain of Salt for the WMT Manual Evaluation. Workshop on Statistical Machine Translation, 2011, sv. Proceedings of the EMNLP 6th Workshop on Statistical Machine Translation, s. 1–11. ISSN 0-0. [Článek v časopise]
ISBN 978-1-937284-12-1
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Popel, Martin; Mareček, David; Green, Nathan; Žabokrtský, Zdeněk. Influence of Parser Choice on Dependency-Based MT. Workshop on Statistical Machine Translation, 2011, sv. Proceedings of the EMNLP 6th Workshop on Statistical Machine Translation, s. 433–439. ISSN 0-0. [Článek v časopise]
ISBN 978-1-937284-12-1
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Mareček, David; Rosa, Rudolf; Galuščáková, Petra; Bojar, Ondřej. Two-step translation with grammatical post-processing. Workshop on Statistical Machine Translation, 2011, sv. Proceedings of the EMNLP 6th Workshop on Statistical Machine Translation, s. 426–432. ISSN 0-0. [Článek v časopise]
ISBN 978-1-937284-12-1
143610RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.Holubec, Viktor; Chvosta, Petr; Einax, Mario; Maass, Philipp. Attempt time Monte Carlo: An alternative for simulation of stochastic jump processes with time-dependent transition rates. Europhysics Letters, 2011, sv. 93, s. 40003–40003. ISSN 0295-5075. IF 2.753. [Článek v časopise]
143610RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.Ryabov, Artem; Chvosta, Petr. Escape of Brownian Particles from Crowded Nanopores – A Toy Model. WDS'11 Proceedings of Contributed Papers, 2011, sv. 3, s. 172–176. ISSN 978-80. [Článek v časopise]
Jedná se o příspěvek v konferenčním sborníku, číslo ISSN jsme bohužel nenašli (aplikace nás přesto donutila do dané kolonky něco napsat), uvádíme proto místo něj číslo ISBN: 978-80-7378-186-6.
155610RNDr. Jan Burda, Ph.D.Burda, Jan; Dohnal, Jiří. První etapa geofyzikálního průzkumu v prostoru plánované sanace severozápadních svahů lomu ČSA. Zpravodaj hnědé uhlí, 2011, sv. 4, s. 3–8. ISSN 1213-1660. [Článek v časopise]
155610RNDr. Jan Burda, Ph.D.Burda, Jan. Spatio-temporal activity of mass movements in the Krušné Hory Mountains (Czech Republic): dendrogeomorphological case study. AUC Geographica, 2011, sv. 46, s. 15–30. ISSN 0300-5402. [Článek v časopise]
155610RNDr. Jan Burda, Ph.D.Burda, Jan; Vilímek, Vít. Vliv klimatických faktorů a kolísání hladiny podzemní vody na stabilitu antropogenních svahů Krušných hor. Geografie, 2010, sv. 115, s. 377–392. ISSN 1212-0014. IF 0.787. [Článek v časopise]
155610RNDr. Jan Burda, Ph.D.Burda, Jan; Žižka, Lukáš; Dohnal, Jiří. Monitoring of recent mass movement activity in anthropogenic slopes of the Krušné Hory Mountains (Czech Republic). Natural Hazards and Earth System Sciences, 2011, sv. 11, s. 1463–1473. ISSN 1561-8633. IF 1.792. [Článek v časopise]
155610RNDr. Jan Burda, Ph.D.Burda, Jan. Dendrogeomorfologická analýza dynamiky svahových pohybů v lokalitě Jezeří. Geografie, 2010, sv. 115, s. 440–460. ISSN 1212-0014. IF 0.787. [Článek v časopise]
398811Mgr. Eliška KratochvílováGahura, Ondřej; Hammann, Christian; Valentová, Anna; Půta, František; Folk, Petr. Secondary structure is required for 3' splice site recognition in yeast. Nucleic Acids Research, 2011, sv. 39, s. 9759–9767. ISSN 0305-1048. IF 7.836. [Článek v časopise]
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota. Otázka a kontext problematiky sufficientia praedicamentorum u Jeronýma Pražského a Robert Alyngton jako oxfordský zdroj jeho odpovědi. Aither, 2011, sv. 5, s. 175–223. ISSN 1803-7879. [Článek v časopise]
Delší studie se podrobně věnuje pojetí nejvyšších rodů, kategorií, u Jeronýma Pražského v kontextu jeho myšlení a zabývá se i otázkami jeho pojetí logiky, univerzálií, transcendentálií a jeho filosofickými zdroji. Na detailním srovnání textů je poukázáno na Jeronýmovu doktrinální inspiraci řešení problematiky sufficientia praedicamentorum v oblasti tzv. mladšího oxfordského realismu a na vztah těchto myslitelů k pražské univerzitě, což představuje nové pole pro další bádání nad českým středověkým myšlením. Na těchto základech a na interpretaci dalších, i jen rukopisně přístupných textů, se poukazuje na další stopy vedoucí k Jeronýmu Pražskému coby dosud nejistému autorovi významného filosofického díla českého středověku, tzv. Collecta de probationibus prospositionum.
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota. Two Philosophical Texts of Jerome of Prague and his Alleged Designation of Opponents of Real Universals as Diabolical Heretics. Filosofický časopis (Speciální číslo - The Bohemian Reformation and Religious Practice 8), 2011, sv. 3, s. 53–76. ISSN 0015-1831. [Článek v časopise]
Studie se zabývá interpretací základních filosofických textů Jeronýma Pražského v kontextu jeho působení v Praze i v zahraničí. Poukazuje na hlavní složky jeho filosofického systému s důrazem na problematiku univerzálií a realistickou logiku a v diskuzi s dosavadním bádáním nově ukazuje zdroje z prostředí tzv. oxfordského realismu, které tohoto mistra ovlivňovaly, čímž do určité míry otevírá nové pole pro další bádání. Nově také interpretuje jednu z polemik proti Jeronýmovi a zabývá se též sporným výrokem o ďábelských hereticích, který měl Jeroným ve svých textech používat proti nominalistickým směrům. Na základě srovnání rukopisných pramenů ukazuje, že se v tomto případě jedná o chybu v přepise citátu ze sv. Anselma, která byla po mnoho desetiletí přejímána bádáním, a že Jeroným Anselmův text nemodifikoval.
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota. Jeroným Pražský. Pohled na život a dílo českého intelektuála pozdního středověku. Informační bulletin Historické společnosti pro aktualizaci odkazu české reformace Veritas, 2010, sv. 18, s. 2–7. ISSN 1802-1182. [Článek v časopise]
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota. La figure de l'autorité magistrale à travers Jan Hus et Jérôme de Prague. Revue des Sciences Religieuses, 2011, sv. 85, s. 371–389. ISSN 0034-1258. [Článek v časopise]
Ve studii je ve srovnání s Janem Husem tematizován mj. vztah Jeronýma Pražského k pravdě, jeho filosofický přístup k teologickým otázkám a jeho práce na univerzitách v Praze, Paříži, Kolíně nad Rýnem a Heidelberku. Část studie se zabývá i Jeronýmovými vstupy na diplomatickou a politickou scénu.
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota. Disputation between Jerome of Prague and Blasius Lupus in Reference to Jerome´s Quaestio about the Harmony of the Sensible World. Doctrinal Aspects. Filosofický časopis (Speciální číslo - The Bohemian Reformation and Religious Practice 9), 2013, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0015-1831. [Článek v časopise]
Studie se zabývá disputací mezi Jeronýmem Pražkým a Blažejem Vlkem v kontextu Jeronýmovy kvestie O harmonii smysly vnímatelného světa a na základě interpretace obou textů poukazuje na doktrinální aspekty Jeronýmova myšlení v této kvestii i disputaci, zejména pokud jde o univerzálie a s nimi spojenými tématy.
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota. Magistri Hieronymi de Praga Quaestiones, Polemica, Epistulae. Studia mediaevalia Bohemica, 2012, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1804-0977. [Článek v časopise]
Recenze nově vydané edice spisů Jeronýma Pražského u nakladatelství Brepols.
171410RNDr. Marek Vyšinka, Ph.D.Nemecek, Zdenek; Pavlu, Jiri; Safrankova, Jana; Beranek, Martin; Richterova, Ivana; Vaverka, Jakub; Mann, Ingrid. Lunar Dust Grain Charging by Electron Impact: Dependence of the Surface Potential on the Grain Size. ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2011, sv. 738 (1), s. 1–7. ISSN 0004-637X. IF 7.436. [Článek v časopise]
171410RNDr. Marek Vyšinka, Ph.D.Richterova, Ivana; Nemecek, Zdenek; Pavlu, Jiri; Beranek, Martin; Safrankova, Jana. Modeling the secondary emission yield of salty ice dust grains. Icarus, 2011, sv. 212 (1), s. 367–372. ISSN 0019-1035. IF 3.813. [Článek v časopise]
66010RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.Baudiš, Petr. Balancing MCTS by Dynamically Adjusting Komi Value. International Computer Games Association Journal, 2011, sv. 34, s. 131–139. ISSN 1389-6911. [Článek v časopise]
24109RNDr. Jana Brzoňová, Ph.D.Votýpka, Jan, Szabová, Jana, Rádrová, Jana, Zítková, Lenka, Svobodová, Milena, . Trypanosoma culicavium sp. nov., an avian trypanosome transmitted by Culex mosquitoes . International journal of systematic and evolutionary microbiology, 2012, sv. 62, s. 745–754. ISSN 1466-5026. IF 1.93. [Článek v časopise]
135210RNDr. Olga Trhlíková, Ph.D.Duchoslavová, Zuzana; Sivkova, Radoslava; Hanková, Vladimíra; Sedláček, Jan; Svoboda, Jan; Vohlídal, Jiří; Zedník, Jiří. Synthesis and Spectral Properties of Novel Poly(disubstituted acetylene)s. Macromolecular Chemistry and Physics, 2011, sv. 212, s. 1802–1814. ISSN 1022-1352. IF 2.437. [Článek v časopise]
101309Mgr. Jana Šteflová, Ph.D.Svobodová, Jana; Dubský, Pavel; Tesařová, Eva; Gaš, Bohuslav. Methods for determination of all binding parameters in systems with simultaneous borate and cyclodextrin complexation. Methods for determination of all binding parameters in systems with simultaneous borate and cyclodextrin complexation, 2011, sv. 1218, s. 7211–7218. ISSN 0021-9673. IF 4.194. [Článek v časopise]
101309Mgr. Jana Šteflová, Ph.D.Svobodová, Jana; Dubský, Pavel; Tesařová, Eva; Gaš, Bohuslav. Accuracy and sensitivity of the determination of local rate constants of interconversion by dynamic enantioselective electrophoresis. Accuracy and sensitivity of the determination of local rate constants of interconversion by dynamic enantioselective electrophoresis, 2011, sv. 32, s. 595–603. ISSN 0173-0835. IF 3.569. [Článek v časopise]
125709Mgr. Lucie Stejskalová, Ph.D.Stejskalová, Lucie; Pavek Petr. The Function of Cytochrome P450 1A1 Enzyme (CYP1A1) and Aryl hydrocarbon receptor (AhR) in the placenta. Current Pharmaceutical Biotechnology, 2011, sv. 12, s. 715–730. ISSN 1389-2010. IF 3.455. [Článek v časopise]
přehledový článek
125709Mgr. Lucie Stejskalová, Ph.D.Stejskalová, Lucie; Večeřová, Lenka; Mesa Pere´z; Laura; Vrzal, Radim; Dvořák, Zdeněk; Nachtigal, Petr; Pávek, Petr. Aryl Hydrocarbon Receptor and Aryl Hydrocarbon Nuclear Translocator expression in human and rat placentas and transcription activity in human trophoblast cultures. Toxicological Sciences, 2011, sv. 123, s. 26–36. ISSN 1096-6080. IF 5.093. [Článek v časopise]
Experimentální článek s výsledky o expresi a indukci AHR cílových genů v lidských a potkaních placentách.
125709Mgr. Lucie Stejskalová, Ph.D.Stejskalová, Lucie; Dvořák, Zdeněk; Pávek, Petr. Endogenous and Exogenous Ligands of Aryl Hydrocarbon Receptor: Current State of art. Current Drug Metabolism, 2011, sv. 12, s. 198–212. ISSN 1389-2002. IF 3.896. [Článek v časopise]
přehledový článek
92009RNDr. Martina Oravcová, Ph.D.Převorovský M, Atkinson SR, Ptáčková M, McLean JR, Gould K. N-Termini of Fungal CSL Transcription Factors Are Disordered, Enriched in Regulatory Motifs and Inhibit DNA Binding in Fission Yeast. PLoS ONE, 2011, sv. 6, s. 1–11. ISSN 1932-6203. IF 4.411. [Článek v časopise]
Článek je publikován online (e23650)
120509doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.Zitko, Jan; Doležal, Martin; Svobodová, Michaela; Vejsová, Marcela; Kuneš, Jiří; Kučera, Radim; Jílek, Petr. Synthesis and antimycobacterial properties of N-substituted. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2011, sv. 19, s. 1471–1476. ISSN 0968-0896. IF 2.978. [Článek v časopise]
Syntéza, antimykobakteriální, antifungální a antibakteriální aktivita 15 nových látek.
341011Shankaran Prakash, M.Sc., Ph.D.Shankaran, Prakash, Vlkova Lenka, Liskova Jana, Melkova Zora. Heme arginate potentiates latent HIV-1 reactivation while inhibiting the acute infection. Antiviral Research, 2011, sv. 92(3), s. 434–446. ISSN 0166-3542. IF 4.439. [Článek v časopise]
167110RNDr. Barbora KřížkováJanšta, Petr, Vilímová, Jitka, Hanson, Paul . Description of a new genus, Boucekinus (Hymenoptera: Chalcidoidea: Torymidae), with two new species and a discussion of its placement. Zootaxa, 2011, sv. 2762, s. 49–55. ISSN 1175-5326. IF 0.853. [Článek v časopise]
25409Mgr. Bc. Filip Touška, Ph.D.Marsakova, Lenka; Touska Filip; Krusek Jan; Vlachova Viktorie. Pore Helix Domain Is Critical to Camphor Sensitivity of Transient Receptor Potential Vanilloid 1 Channel. Anesthesiology, 2012, sv. 116, s. 903–917. ISSN 0003-3022. IF 5.486. [Článek v časopise]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.KUČEROVÁ, Silvie, REEVES, Daniel, KUČERA, Zdeněk, HUPKOVÁ, Martina . Poutní místa na českém venkově. Obec a finance, 2011, sv. 16, s. 49–52. ISSN 1211-4189. [Článek v časopise]
Článek v periodiku pro představitele veřejné správy představuje výsledky projektu s aplikací pro samosprávu a státní správu.
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.KUČERA, Zdeněk, KUČEROVÁ, Silvie . Historical geography of persistence, destruction and creation: The case of rural landscape transformations in Czechia’s resettled borderland. Historická geografie, 2011, sv. 38, s. 0–0. ISSN 0323-0988. [Článek v časopise]
Rukopis článku přijatého do tisku. Článek diskutuje vývoj krajiny v oblasti Žluticka s využitím poznatků získanýh během výkumu na poutním místě Skoky.
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.KUČERA, Zdeněk . Rozmanité cesty regionální geografie. Geografické rozhledy, 2011, sv. 20, s. 14–18. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
Článek diskutuje problematiku regionální geografie, jejíž přístupy jsou uplatňovány i v rámci řešení projektu.
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.KUČEROVÁ, Silvie, KUČERA, Zdeněk, REEVES, Daniel, HUPKOVÁ, Martina . Poutní místa v kulturním dědictví české společnosti. Geografické rozhledy, 2011, sv. 20, s. 22–23. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
Článek v časopise určeném učitelům zeměpisu na základních a středních školách přibližuje výsledky projektu s aplikací do výuky.
46210RNDr. Tereza Nováková, Ph.D.Matys Grygar, Tomáš. Regional contamination of Moravia (south-eastern Czech Republic): Temporal shift of Pb and Zn loading in fluvial sediments. Water, Air, and Soil Pollution, 2012, sv. 223, s. 739–753. ISSN 0049-6979. IF 1.765. [Článek v časopise]
Příloha č. 2
84010RNDr. Petra Dušátková, Ph.D.Dušátková Petra, Průhová Štěpánka, Borowiec Maciej, Veselá Klára, Antosik Karolina, Lebl Jan, Mlynarski Wojciech, Cinek Ondřej. Ancestral mutations may cause a significant proportion of GCK-MODY. Pediatric Diabetes, 2012, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1399-543X. IF 2.171. [Článek v časopise]
V rámci českého registru pacientů s GCK-MODY jsme detekovali dosud nejvyšší počet nepříbuzných rodin, které nesly shodnou mutaci v genu GCK: 21 rodin s p.Glu40Lys, 15 rodin s p.Leu315His, 13 rodin s p.Gly318Arg a 10 rodin s p.Val33Ala. Díky následné spolupráci s kolegy z Polska se nám podařilo rozšířit soubor rodin s mutací p.Gly318Arg o dalších 13 polských rodin. Dalším zajímavým jevem bylo, že rodiny s určitými mutacemi pocházely z geograficky ohraničených oblastí České republiky a Polska. Tyto skutečnosti indikovaly, že zmíněné mutace v GCK mohly vzniknout a rozšířit se díky efektu zakladatele. Možný vztah mezi nepříbuznými rodinami se stejnou mutací jsme analyzovali pomocí genetických markerů (jednonukleotidových polymorfismů) obklopujících gen GCK. Evolučně staré mutace jsou totiž přenášeny z generace na generaci jako součást ancestrálního haplotypu, tzn. spolu s unikátní kombinací alel okolních markerů.

Pomocí haplotypové analýzy jsme prokázali, že 3 ze 4 studovaných mutací, p.Glu40Lys, p.Leu315His a p.Gly318Arg, vznikly díky efektu zakladatele. Využitím daného setu genetických markerů se nám nepodařilo prokázat ancestrální původ mutace p.Val33Ala. Důvodem je pravděpodobně malá statistická síla v důsledku nízkého počtu dostupných rodin. Následně jsme pomocí statistického nástroje využívajícího demografické údaje odhadli pravděpodobné stáří ancestrálních mutací, které se pohybovalo mezi 82 a 110 generacemi.

Předkládaná studie se jako vůbec první zabývala detailně studiem efektu zakladatele u jednoho ze subtypů MODY. Ukázali jsme, že mutace v GCK jsou evolučně staré a že pacienti s GCK-MODY byli fertilní a přenášeli mutace dalším generacím i v minulosti.
69309RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.Schulz, Jiří; Císařová, Ivana; Štěpnička Petr. Phosphinoferrocene Amidosulfonates: Synthesis, Palladium Complexes, and Catalytic Use in Pd-Catalyzed Cyanation of Aryl Bromides in an Aqueous Reaction Medium. Organometallics, 2012, sv. 31, s. 729–738. ISSN 0276-7333. IF 3.888. [Článek v časopise]
26609doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.Bláha, Jan D., Novotná, K.. Využití mentálních map uživatelů při hodnocení turistických map. Geodetický a kartografický obzor, 2012, sv. 4, roč. 58, s. 0–0. ISSN 0016-7096. [Článek v časopise]
Aplikace metodiky hodnocení kartografických děl s využitím mentálních map uživatelů, včetně výsledků. Metodika byla testována na turistických mapách českých producentů kartografických děl s turistickou tematikou.
Jedná se o výstup bakalářské práce Bc. Kateřiny Novotné, který je v tisku - tj. vyjde v dubnovém čísle (4/2012).
26609doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.Bláha, Jan D., Soukup, M., Balcerová, M.. Mentální mapy obyvatel vesnice Yawan v interdisciplinární perspektivě. Kartografické listy, 2011, sv. 19, s. 5–19. ISSN 1336-5274. [Článek v časopise]
Předmětem příspěvku je interdisciplinární analýza a interpretace mentálních map vytvořených žáky základní školy ve vesnici Yawan. Tato vesnice se nachází v provincii Morobe na Papui-Nové Guineji. V úvodní části je osvětlen kontext vzniku těchto map, tedy širší antropologická sonda v uvedené vesnici během léta v roce 2009. Příspěvek má interdisciplinární povahu, autoři proto usilují o komplexní analýzu map. Z hlediska kartografie je studován především mapový jazyk, resp. mapové styly, obsahová náplň map, dále řešení kompozice map, případně jejich přesnosti v rámci komparace se snímkem příslušné vesnice. Z hlediska antropologie je cílem zasadit mentální mapy do etnografického kontextu komunity Yawan. Konečně psychologická analýza a interpretace těchto mentálních map je zaměřena zejména na analýzu výtvarných artefaktů z hlediska využití kresebného materiálu, barev a tvarů v mapové kresbě. Autoři považují za klíčové právě propojení poznatků disciplín (kartografie, antropologie, psychologie), kdy každý z autorů přináší do analýzy nejen svůj pohled, ale také svůj obor. To totiž může ve výsledku pomoci mnohem lépe pochopit způsob myšlení a vytváření „kartografických“ kompetencí obyvatel Melanésie.
81709RNDr. Karolina Škvárová, Ph.D.Kramarzova. Real-time PCR quantification of major Wilms’ tumor gene 1 (WT1) isoforms in acute myeloid leukemia, their characteristic expression patterns and possible functional consequences. . Leukemia, 2011, sv. N/A, s. 0–0. ISSN 0887-6924. IF 8.966. [Článek v časopise]
článek byl přijat k publikaci do časopisu Leukemia
81709RNDr. Karolina Škvárová, Ph.D.Boublikova. Expression of Wilms’ tumor gene 1 (WT1) and its protein product in normal hematopoietic cells. Experimental Hematology, 2012, sv. N/A, s. 0–0. ISSN 0301-472X. IF 3.198. [Článek v časopise]
článek ve formě dopisu byl odeslán k publikaci do časopisu Experimental Hematology
348311Ing. Tomáš Ryška, Ph.D.Ryška, Tomáš. Angažovaná antropologie: Dar i jed. Cargo, 2011, sv. 1,2/2010, s. 27–47. ISSN 1212-4923. [Článek v časopise]
429611Mgr. Kristýna Kekulová, Ph.D.Neckář Jan, Šilhavý Jan, Zídek Václav, Landa Vladimír, Mlejnek Petr, Šimáková Miroslava, Seidman J. G., Seidman Christine, Kazdová Ludmila, Klevstig Martina, Novák František, Vecka Marek, Papoušek František, Kurtz Theodore W., Kolář František, Pravenec Michal. CD36 overexpression predisposes to arrhythmias but reduces infarct size in spontaneously hypertensive rats: gene expression profile analysis.. Physiological genomics, 2011, sv. Epub ahead of print, s. 0–0. ISSN 1094-8341. IF 3.368. [Článek v časopise]
136510RNDr. Miroslav Srba, Ph.D.Dvořáková Lenka, Srba Miroslav, Opatrný Zdeněk, Fischer Lukáš. Hybrid proline-rich proteins - novel players in plant cell elongation?. Annals of Botany , 2012, sv. 10.1093/aob/mcr278, s. 0–0. ISSN 0305-7364. IF 3.39. [Článek v časopise]
Článek byl podán ke dni 13. 6. 2011 k recenznímu řízení v redakci Annals of Botany a po vyžádaných úpravách byl přijat k tisku ke dni 5. 10. 2011. Časopis má spoždění online vůči tištěné verzi 2-4 měsíce proto předpokládáme otištění článku ještě do konce roku 2011 poprípadě v lednu či únoru 2012. doi: 10.1093/aob/mcr278
13610RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.Hulíková Tesárková, Klára. Modely křehkosti a jejich aplikace v demografii. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje, 2012, sv. 1 (54), s. 25–36. ISSN 0011-8265. [Článek v časopise]
Článek stručně představuje koncept skryté heterogenity a frailty modely (neboli modely křehkosti) jako nástroj, který umožňuje skrytou heterogenitu zahrnout do modelu. Nejprve jsou uvedeny příklady možného využití skryté heterogenity pro snazší modelování relativně složitých průběhů empirických dat, následně jsou definovány diskrétní a spojité modely křehkosti. Spojitá forma modelu je užita pro stručnou ilustraci na modelových datech, dokládá fakt snižování průměrné úrovně křehkosti přežívající populace s věkem jako důsledek úmrtnosti méně odolných jedinců v nižším věku, stejně jako v průměru delší přežívání žen než mužů se stejnou úrovní křehkosti.
[Článek je v tisku, číslo bude vydáno na přelomu března a dubna 2012]
92610ThLic. David Peroutka, Ph.D.David Peroutka. Tomistická psychologie a moderní pojem mysli. Filosofický časopis, 2011, sv. 59 - č. 5, s. 665–688. ISSN 0015-1831. [Článek v časopise]
Vydavatelem časopisu je Filosofický ústav Akademie věd ČR. Časopis je v databázi Scopus, v Erihu v kategorii Nat (dříve C).
67410RNDr. Alexandr Kazda, Ph.D.Kazda, Alexandr. Maltsev digraphs have a majority polymorphism. European Journal of Combinatorics, 2011, sv. 32, s. 390–397. ISSN 0195-6698. [Článek v časopise]
Nabídnuto k publikaci v roce 2010.
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.Hajkova, Andrea; Vyskocil, Vlastimil; Danhel, Ales; Wang, Joseph; Barek, Jiri. Polarographic and voltammetric determination of genotoxic 2-aminofluoren-9-one at mercury electrodes. Collection of the Czechoslovak Chemical Communications, 2011, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1212-6950. IF 0.853. [Článek v časopise]
Přijato k publikaci
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.Danhel, Ales; Moreira, Josino Costa; Jacob, Silvana; Barek, Jiri. Influence of the soil organic matter content on voltammetric determination of derivatised Glyphosate in herbicide contaminated soils. Collection of the Czechoslovak Chemical Communications, 2011, sv. 76, s. 1263–1275. ISSN 1212-6950. IF 0.853. [Článek v časopise]
Voltametrické stanovení herbicidu Glyfosatu v kontaminovaných půdách
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.Danhel, Ales; Yosypchuk, Bogdan; Vyskocil, vlastimil; Barek, Jiri. A novel paste electrode based on a silver solid amalgam and an organic pasting liquid. Journal of Electroanalytical Chemistry, 2011, sv. 656, s. 218–222. ISSN 1572-6657. IF 2.723. [Článek v časopise]
Elektrochamické chování 4-nitrofenolu na předchůdci krystalové stříbrné amalgamové elektrody, stříbrné pevné amalgamové pastové elektrodě
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.Vyskocil, Vlastimil; Navratil, Tomas; Danhel, Ales; Dedik, Jan; Krejcova, Zuzana; Skvorova, Lucie; Tvrdikova, Jana; Barek, Jiri. Voltammetric determination of selected nitro compounds at a polished silver solid amalgam composite electrode. Electroanalysis, 2011, sv. 23, s. 129–139. ISSN 1521-4109. IF 2.721. [Článek v časopise]
Studium elektrochemického chování vybraných organických polutantů na kompozitní elektrodě
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.Danhel, Ales; Mansfeldova, Vera; Janda, Pavel; Vyskocil, Vlastimil; Barek, Jiri. Crystalic silver amalgam – a novel electrode material. Analyst, 2011, sv. 136, s. 3656–3662. ISSN 0003-2654. IF 3.913. [Článek v časopise]
Vývoj voltametrického detektoru a metody stanovení 4-nitrofenolu
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.Tvrdikova, Jana; Danhel, Ales; Vyskocil, Vlastimil; Barek, Jiri. Voltammetric determination of dinitronaphthalenes using silver slid amalgam paste electrode. Journal of Analytical Science, 2011, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0910-6340. IF 1.465. [Článek v časopise]
Přijato k publikaci
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.Tvrdikova, Jana; Danhel, Ales; Barek, Jiri. Voltametrické stanovení 1,5-dinitronaftalenu na krystalové stříbrné amalgamové elektrodě. Chemické Listy, 2011, sv. 105, s. 76–79. ISSN 1213-7103. IF 0.620. [Článek v časopise]
Vývoj metody voltametrického stanovení 1,5-dinitronaftalenu na krystalove stříbrné emelgamové elektrodě
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.Vyskocil, Vlastimil; Jiranek, Ivan; Danhel, Ales; Zima, Jiri; Barek, Jiri; Wang, Joseph; Peckova, Karolina. Polarographic and voltammetric determination of genotoxic nitro derivatives of quinoline using mercury electrodes. Collection of the Czechoslovak Chemical Communications, 2011, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1212-6950. IF 0.853. [Článek v časopise]
Přijato k publikaci
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.Tvrdikova, Jana; Danhel, Ales; Barek, Jiri; Vyskocil, Vyskocil. Voltammetric and amperometric determination of selected dinitronaphthalenes using single crystal silver amalgam based sensors. Electrochimica Acta, 2011, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0013-4686. IF 3.642. [Článek v časopise]
(Článek v tisku)
Vývoj voltametrických metod stanovení derivátů dinitronaftalenu a vývoj a využití amperometrického detektoru pro stanovení směsi dinitronaftalenů s využitím krystalu stříbrného amalgamu
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.Prchal, Vit; Vyskocil, Vlastimil; Danhel, Ales; Barek, Jiri; Wang, Joseph. Využití visící rtuťové kapkové elektrody modifikované oktan-1-thioloem ve voltametrické analýze genotoxických environmentálních polutantů. Chemické Listy, 2011, sv. 105, s. 217–224. ISSN 1213-7103. IF 0.620. [Článek v časopise]
Studie možnosti chemické modifikace rtuťových a amalgamových elektrod
77109Mgr. Kateřina Van der Kamp, Ph.D.Kloučková, Kateřina a spol.. Mechanical changes of the axial system detected by the TVS method. Acta universitatis carolinae, kinantropologica, 2011, sv. 47, s. 159–165. ISSN 1212-1428. [Článek v časopise]
35010Mgr. Katarína JurdíkováNemjová K, Neustupa J, Šťastný J, Škaloud P, Veselá J. Species concept and morphological differentiation of strains traditionally assigned to Micrasterias truncata. Phycological Research, 2011, sv. 59, s. 208–220. ISSN 1322-0829. IF 1.186. [Článek v časopise]
58009RNDr. Jiří Tauchman, Ph.D.Tauchman, Jiří; Císařová, Ivana; Štěpnička, Petr. Chiral phosphinoferrocene carboxamides with amino acid substituents as ligands for Pd-catalysed asymmetric allylic substitutions. Synthesis and structural characterisation of catalytically relevant Pd complexes. Dalton Transactions, 2011, sv. 40, s. 11748–11757. ISSN 1477-9226. IF 3.647. [Článek v časopise]
313011Mgr. Martin Štefl, Ph.D.Sachl, Radek; Humpolickova, Jana; Stefl, Martin; Johansson, Lennart B. -A.; Hof, Martin, . Limitations of Electronic Energy Transfer in the Determination of Lipid Nanodomain Sizes. Biophysical Journal, 2011, sv. 101 (11), s. 60–62. ISSN 0006-3495. IF 4.218. [Článek v časopise]
150110RNDr. Lukáš Kotík, Ph.D.Vencálek, Ondřej. Concept of Data Depth and Its Applications. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 2011, sv. 50, s. 111–119. ISSN 0231-9721. [Článek v časopise]
51410RNDr. Mgr. Jiří Pešek, Ph.D.Boksenbojm, Eliran; Maes, Christian; Netočný, Karel; Pešek, Jiří. Heat capacity in nonequilibrium steady states . Europhysics Letters, 2011, sv. 96, s. 1–6. ISSN 1286-4854. IF 2.753. [Článek v časopise]
356911PhDr. Dana Vrabelová, Ph.D.Vrabelová, Dana. Korunování milostných mariánských obrazů. Theologica , Acta Universitatis Carolinae , 2012, sv. 2, s. 0–0. ISSN 1804-5588. [Článek v časopise]
Článek "Korunování milostných mariánských obrazů " byl přijat k uveřejnění v odborném časopise Theologica (řada Acta Universitatis Carolinae, roč. 2/2012), který vydává Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.Odborný článek vznikl za částečné podpory GAUK.
109110RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Dolejš, Petr; Kubcová, Lenka; Buchar, Jan. Reproduction of Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae) – where, when, how, and how long?. Invertebrate Reproduction & Development, 2011, sv. 56, s. 1–7. ISSN 2157-0272. IF 0.509. [Článek v časopise]
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKrátký, Martin, Vinšová, Jarmila. Salicylanilide Ester Prodrugs as Potential Antimicrobial Agents - a Review. Current Pharmaceutical Design, 2011, sv. 17, s. 3494–3505. ISSN 1381-6128. IF 4.774. [Článek v časopise]
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKrátký, Martin, Vinšová, Jarmila. Antiviral Activity of Substituted Salicylanilides – A Review. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 2011, sv. 11, s. 956–967. ISSN 1389-5575. IF 2.622. [Článek v časopise]
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKrátký, Martin, Vinšová, Jarmila, Guisado Rodriguez, Nabila, Stolaříková, Jiřina. Antimycobacterial Activity of Salicylanilide Benzenesulfonates. Molecules, 2012, sv. 17, s. 492–503. ISSN 1420-3049. IF 1.988. [Článek v časopise]
50409MUDr. Anna Germanová, Ph.D.Germanová, Anna. Soluble receptor for advanced glycation end products in physiological and pathological pregnancy. Clinical Biochemistry, 2010, sv. 43, s. 442–446. ISSN 1990-9734. IF 2.019. [Článek v časopise]
32010RNDr. Kristýna Sovová, Ph.D.Sovová, Kristýna; Dryahina, Kseniya; Španěl, Patrik. Selected ion flow tube (SIFT) studies of the reactions of H3O+, NO+ and O2+• with six volatile phytogenic esters. International Journal of Mass Spectrometry , 2011, sv. 300, s. 31–38. ISSN 1387-3806. IF 2.009. [Článek v časopise]
Předmětem publikace bylo studium inotové chemie látek ( 6 esterů), které jsou přirozeně emitovány rostlinou do svého okolí. Z experimentálních dat byly určeny rychlostní konstanty, které umožnily studované estery kvantifikovat v reálném čase. Hlavní cíl celého výzkumu volatilních organických látek, které jsou vylučovány rostlinami, je spojen s jejich schopností fytovolatilizace. Různé druhy rostlin jsou schopny eleminovat toxické polutanty z vody či půdy. V případě fytovolatilizace rostliny přeměňují některé polutanty na těkavé formy a uvolňujé je do ovzduší, čímž dojde k lokálnímu naředění tohoto znečištění.
Znalost iontové chemie těchto látek umožní odlišit přirozené pozadí rostliny od případných plynných produktů vzniklých fytovolatilizací.
373611MUDr. Miriam Lánská, Ph.D.Bláha Milan, Rencová Eva, Langrová Hana, Lánská Miriam, Bláha Vladimír, Studnička Jan, Rozsíval Pavel, Malý Radovan, Fátorová Ilona, Filip Stanislav, Dršata Jakub, Hejsek Libor, Malý Jaroslav. The importance of rheological parameters in the therapy of the dry form of age-related macular degeneration with rheohaemapheresis. Clinical Hemorheology and Microcirculation, 2011, sv. 48, s. 1–11. ISSN 1386-0291. IF 2.838. [Článek v časopise]
článek připraven k tisku.
118310prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.Kristoufek, Ladislav. Multifractal height cross-correlation analysis : A new method for analyzing long-range cross-correlations. EPL, 2012, sv. 95(6), s. 680011–680016. ISSN 0295-5075. IF 2.753. [Článek v časopise]
We introduce a new method for the detection of long-range cross-correlations and multifractality —multifractal height cross-correlation analysis (MF-HXA)— based on scaling of q-th order covariances. MF-HXA is a bivariate generalization of the height-height correlation analysis of Baraba ?si and Vicsek (Baraba ?si A. L. and Vicsek T., Phys. Rev. A, 44 (1991) 2730). The method can be used to analyze long-range cross-correlations and multifractality between two simultaneously recorded series. We illustrate the utility of the method on both simulated and real-world time series.
126310RNDr. Jana Hudecová, Ph.D.Hudecová, Jana; Hopmann, Kathrin H.; Bouř, Petr. Correction of Vibrational Broadening in Molecular Dynamics Clusters with the Normal Mode Optimization Method. Journal of Physical Chemistry B, 2012, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1520-6106. IF 3.603. [Článek v časopise]
Článek je zaměřen na studium zahrnutí vlivu rozpouštědla do výpočtů nikoliv jen pomocí kontinuálního modelu (CPCM), ale i s explicitními molekulami rozpouštědla prostřednictvím kombinovaných (QM/MM) modelů. Klastry lactamidu s molekulami vody jsme částečně zoptimalizovali pomocí metody optimalizace v normálních módech. Byla zkoumána závislost rozšíření pásů v Ramanových a ROA spektrech na zvolených optimalizačních parametrech.
118209Mgr. Hana Skarlandtová, Ph.D.Skralandtová, Hana; Fraňková, Marcela; Frynta, Daniel; Kittnar, Otomar. Stres a stresové hormony u savců. Československá fyziologie, 2010, sv. 59, s. 32–36. ISSN 1210-6313. [Článek v časopise]
118209Mgr. Hana Skarlandtová, Ph.D.Skarlandtová, Hana; Bičíková, Marie; Neužil, Petr; Mlček, Mikuláš; Hrachovina, Vladimír; Svoboda, Tomáš; Medová, Eva; Kudlička, Jaroslav; Dohnalová, Alena; Havránek, Štěpán; Kazihnítková, Hana; Máčová Ludmila; Kittnar, Otomar. Is there Circadian Variation in Cortisol Levels in Young Sows in Heart Catheterization?. Prague Medical Report, 2011, sv. 112, s. 184–192. ISSN 1214-6994. [Článek v časopise]
118209Mgr. Hana Skarlandtová, Ph.D.Skarlandtová, Hana; Bičíková, Marie; Neužil, Petr; Mlček, Mikuláš; Hrachovina, Vladimír; Svoboda, Tomáš; Medová, Eva; Kudlička, Jaroslav; Dohnalová, Alena; Havránek, Štěpán; Kazihnítková, Hana; Máčová Ludmila; Vařejková, Eva; Kittnar, Otomar. Might Cardiac Catheterization Influence Diurnal Rhythm of the Steroid Stress Hormones Secretion?. Physiological Research, 2012, sv. 61, s. 25–34. ISSN 0862-8408. IF 1.646. [Článek v časopise]
85810Mgr. Barbora WeissováWeissová, Barbora, Tušlová, Petra. Roman Terracotta Lamps from 27 Metropolit Panaret Street, Plovdiv, Bulgaria. Studia Hercynia XV/2, 2011, sv. XV/2, s. 18–26. ISSN 1212-5685. [Článek v časopise]
The article presents Roman terracotta lamps from the rescue excavations in Plovdiv. Overall 38 fragments of lamps were registered. The most common finds refer to the Italian production of mould-made Type Loeschcke VIII (produced from the second half of the first to the third century AD). Only the most diagnostic pieces are published here, including six of the best preserved lamps and five decorated fragments. Late Roman period is substituted by less material; only one intact find made on potter’s wheel and produced by a local workshop was recognized (dated from the third to the fourth century AD).
134510Mgr. Oleksandr Polonskyi, Ph.D.Kylián, Ondřej. Control of Wettability of Plasma Polymers by Application of Ti Nano-Clusters. Plasma Processes and Polymers, 2012, sv. 9, s. 180–187. ISSN 1612-8850. IF 1.643. [Článek v časopise]
Control of Wettability of Plasma Polymers by Application of Ti Nano-Clusters
130810PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.Lukavec, Jan. Křesťanský světonázor: Od Kristova pohledu k sebevýrazu katolického milieu. Církevní dějiny, 2011, sv. 7, s. 63–72. ISSN 1803-0068. [Článek v časopise]
Studie vykázána v prvním roce řešení projektu, nyní publikována.
130810PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.Borovička, Lukáš. "Světový názor" a "interpretační komunita" v literární vědě - několik poznámek. Česká literatura, 2010, sv. 4, s. 475–489. ISSN 0009-0468. [Článek v časopise]
Studie, vykázána v prvním roce řešení projektu.
85210Mgr. Petr Škopek, Ph.D.Klenerova, Vera; Flegel, Martin; Skopek, Petr; Sida, Pavel; Hynie, Sixtus. Galanin modulating effect on restraint stress-induced short- and long-term behavioral changes in Wistar rats. Neuroscience Letters, 2011, sv. 502, s. 147–151. ISSN 0304-3940. IF 2.180. [Článek v časopise]
viz přiložená kopie
85210Mgr. Petr Škopek, Ph.D.Klenerova, Vera; Chottova-Dvorakova, Magdalena; Skopek, Petr; Sida, Pavel; Mistrova, Eliska; Slavikova, Jana; Hynie, Sixtus. Expression of heart oxytocin receptor and its mRNA in two rat strains with different activity of HPA axis. Neuroendocrinology Letters, 2011, sv. 32, s. 101–106. ISSN 0172-780X. IF 1.404. [Článek v časopise]
299911Mgr. Lenka Nosková, Ph.D. Nosková, Lenka, Stránecký, Viktor, Hartmannová, Hana, Přistoupilová, Annna, Barešová, Veronika, Ivánek, Robert, Hůlková, Helena, Jahnová, Helena, van der Zee, Julie, Staropoli, John F., Sims, Katherine B., Tyynelä, Jaana, Van Broeckhoven, Christine, Nijssen, Peter C.G., Mole, Sara, Elleder, Milan and Kmoch, Stanislav. Mutations in DNAJC5, Encoding Cysteine-String Protein Alpha, Cause Autosomal-Dominant Adult-Onset Neuronal Ceroid Lipofuscinosis. The American Journal of Human Genetics, 2011, sv. 89, s. 241–252. ISSN 0002-9297. IF 11.680. [Článek v časopise]
Publikovaná práce je významným příspěvkem k pochopení molekulární podstaty Kufsovy choroby jako evidentně geneticky heterogenního onemocnění.
364411Mgr. Petra NyplováKŘÍŽEK, M., NYPLOVÁ, P., KYSILKA, T. . Ledové klíny a jejich vztah ke klimatu. Geografické rozhledy, 2011, sv. 2011, 20, 5,, s. 28–29. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
336711Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D.Kokštejn Jakub, Psotta Rudolf, Fromel Karel, Frýbort Pavel, Jahodová Gabriela, Cuberek Roman. Pohybová aktivita dětí s vývojovým deficitem motoriky. Česká kinantropologie, 2011, sv. 15, s. 76–88. ISSN 1211-9261. [Článek v časopise]
Cílem výzkumu bylo zjistit týdenní pohybovou aktivitu u dětí staršího školního věku (11-15 let) s vývojovým deficitem motoriky a porovnat ji s dětmi stejného věku bez motorických obtíží (MO). Po předchozím hodnocení motoriky metodou MABC-2 byla u souboru dětí s nalezenými MO (n=15) a souboru dětí bez MO (n=27) hodnocena pohybová aktivita akcelerometry a individuálním písemným záznamem pohybové aktivity v průběhu týdne.
353811RNDr. Peter Rubovič, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Rubovič, Peter; Plašil, Radek; Roučka, Štěpán; Opanasiuk, Sergii; Glosík, Juraj. Cryo-FALP study of collisional-radiative recombination of Ar+ ions at 40–200 K. The European Physical Journal Applied Physics, 2011, sv. 56, s. 24011–24014. ISSN 1286-0042. IF 0.899. [Článek v časopise]
353811RNDr. Peter Rubovič, Ph.D.Varju, Jozef; Hejduk, Michal; Dohnal, Petr; Jílek, Mojmír; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Gerlich, Dieter; Glosík, Juraj. Nuclear Spin Effect on Recombination of H3+ Ions with Electrons at 77 K. Physical Review Letters, 2011, sv. 106, s. 203201–203204. ISSN 0031-9007. IF 7.622. [Článek v časopise]
406011Mgr. Pavol Jusko, Ph.D.Zymak Illia. Ternary association of H(+) ion with H(2) at 11 K, experimental study. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS, 2011, sv. 56, s. 240101–240104. ISSN 1286-0042. IF 0.902. [Článek v časopise]
318111Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D.Koblížek, Tomáš. Výpověď a singularita. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2011, sv. 10, s. 58–84. ISSN 1802-8918. [Článek v časopise]
Cílem studie je představit "jedinečný význam výpovědi" jako hlavní předmět literární vědy. Východiskem úvahy je srovnání pojmu singularity u pozdního Rolanda Barthese a pojmu jedinečného v lingvistice Émila Benvenista.
318111Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D.Koblížek, Tomáš. Román, výraz, čas. Svět literatury, 2011, sv. 44, s. 91–100. ISSN 0862-8440. [Článek v časopise]
Studie se primárně zaměřuje na obecné problémy týkající se románové formy. Autor sleduje dvě tendence v myšlení o románu, které je třeba držet pospolu, aby byla zachována konkrétnost tohoto žánru. První tendence klade důraz na formální otevřenost, druhá na vztah díla k času. Z hlediska obou těchto tendencí je pak kladena otázka významu románového díla.
94209RNDr. Martina Johnson Pokorná, Ph.D.Pokorná Martina, Kratochvíl Lukáš, Kejnovský Eduard. Microsatellite distribution on sex chromosomes at different stages of heteromorphism and heterochromatinization in two lizard species (Squamata: Eublepharidae: Coleonyx elegans and Lacertidae: Eremias velox). BMC Genetics, 2011, sv. 12:90, s. 1–7. ISSN 1471-2156. IF 2.489. [Článek v časopise]
94209RNDr. Martina Johnson Pokorná, Ph.D.Pokorná Martina, Giovannotti Massimo, Kratochvíl Lukáš, Kasai Fumio, Trifonov Vladimir, O'Brien Patricia, Caputo Vincenzo, Olmo Ettore, Ferguson-Smith Malcolm, Rens Willem. Strong conservation of the bird Z chromosome in reptilian genomes is revealed by comparative painting despite 275 million years divergence. Chromosoma, 2011, sv. 120, s. 455–468. ISSN 0009-5915. IF 4.196. [Článek v časopise]
379611PhDr. Daniel Srch, Ph.D.Srch, Daniel. Endless Cup of Coke – My Impressions from the U.S. A.. The Twentieth Century - Dvacáté století, 2011, sv. 2011/2, s. 207–209. ISSN 1803-750X. [Článek v časopise]
41310doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.Korabecny, Jan; Musilek, Kamil; Zemek, Filip; Horova, Anna; Holas, Ondrej; Nepovimova, Eugenie; Opletalova, Veronika; Hroudova, Jana; Fisar, Zdenek; Jung, Young-Sik; Kuca, Kamil. Synthesis and in vitro evaluation of 7-methoxy-N-(pent-4-enyl)-1,2,3,4-tetrahydroacridin- 9-amine—new tacrine derivate with cholinergic properties. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2011, sv. 21, s. 6563–6566. ISSN 0960-894X. IF 2.661. [Článek v časopise]
Původní článek charakterizující syntézu a in vitro hodnocení nově vyvíjeného inhibitoru acetylcholinesteras (AChE), derivátu takrinu s cholinergními vlastnostmi. Inhibitory AChE jsou dosud jedinou úspěšnou symptomatickou léčbou Alzheimeroovy nemoci. Takrin (THA) je silný inhibitor AChE a byl používán dlouho pro léčbu Alzheimerovy nemoci, pro své nežádoucí účinky byl stažen. 7-Methoxytakrin (7-MEOTA) je stejně farmakologicky aktivní ale vykazuje nižší toxicitu oproti THA.
41310doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.Fišar, Zdeněk; Hroudová, Jana; Raboch, Jiří. Úloha mitochondrií v mechanismech synaptické plasticity, buněčného poškození a poruch nálady. Česká a slovenská psychiatrie, 2011, sv. 107, s. 14–27. ISSN 1212-0383. [Článek v časopise]
Souhrnný článek o úloze mitochondrií v procesech synaptické plasticity, excitotoxicity, oxidačního stresu a souvislost s poruchami nálady. Předpokládá se, že mitochondriální dysfunkce jsou zahrnuty v patofyziologii poruch nálady. Mitochondriální hypotéza bipolární afektivní poruchy koresponduje s hypotézou neurotrofní a hypotézou neuroplasticity, a to především vzhledem k významné úloze mitochondrií v buněčné energetice, regulaci kalciových signálních cest, produkci kyslíkových radikálů a apoptóze, tedy v procesech určujících synaptickou plasticitu, poškození, obnovu, přežití či smrt neuronů.
41310doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.Hroudová, Jana; Fišar Zdeněk. Connectivity between mitochondrial functions and psychiatric disorders. Psychiatry and Clinical Neurosciences , 2011, sv. 65, s. 130–141. ISSN 1323-1316. IF 1.559. [Článek v časopise]
Souhrnný článek, ve kterém je popsána spojitost mezi psychiatrickými onemocněními, antidepresivy a stabilizátory nálady a mitochondriálními funkcemi. Jsou zde shrnuty poznatky o úloze mitochondrií v regulaci volných radikálů, kalcia a redoxních signálů a také ve vnitřní cestě apoptózy. Mutace nebo polymorfismy mitochondriální DNA, mitochondriemi zprostředkovaný oxidační stres, snížení produkce adenozintrifosfátu a změny nitrobuněčného kalcia se podílejí na různých onemocněních. Narůstají důkazy, že narušené funkce mitochondrií jsou spojeny s poruchami nálady.
41310doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.Fišar, Zdeněk; Hroudová, Jana; Korábečný, Jan; Kuča, Kamil. In vitro effects of acetylcholinesterase reactivators on monoamine oxidase activity. Toxicology Letters, 2011, sv. 201, s. 176–180. ISSN 0378-4274. IF 3.581. [Článek v časopise]
Původní článek o účincích inhibitorů acetylcholinesteras (AChE) a reaktivátorů AChE na aktivitu mitochondriální monoaminoxidázy typu A (MAO-A) i typu B (MAO-B). Výsledky z in vitro studií prováděných v hrubé mitochondriální frakci získané ze zvířecích mozků. Zjistili jsme, že oximy plně inhibují MAO-A. Aktivita MAO-B byla inhibována pouze HI-6 a pralidoximem. Methoxim, obidoxim a trimedoxim způsobovaly na koncentraci závislé změny aktivity MAO-B. Koncentrace oximů účinné pro inhibici MAO nejsou dosažitelné v mozku in vivo, tudíž předpokládáme, že studované oximy při terapeutických koncentracích neinterferují s MAO v mozku a nevykazují tímto způsobem antidepresivní účinky.
41310doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.Hroudová, Jana; Fišar, Zdeněk; Korábečný, Jan; Kuča, Kamil. In vitro effects of acetylcholinesterase inhibitors and reactivators on Complex I of electron transport chain. Neuroendocrinology Letters, 2011, sv. 32, s. 259–263. ISSN 0172-780X. IF 1.621. [Článek v časopise]
Původní článek o in vitro účincích inhibitorů a reaktivátorů acetylcholinesteras na Komplex I elektronového transportního řetězce. Výsledky ukázaly statisticky významnou inhibici Komplexu I takrinem, ostatní látky tento enzymový komplex významně neovlivnily.
301311RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.Ryabov, Artem; Chvosta, Petr. Single-file diffusion of externally driven particles. Physical Review E: Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, 2011, sv. 83, s. 20106–20106. ISSN 1550-2376. IF 2.352. [Článek v časopise]
Obsah článku bezprostředně souvisí s tématem řešeného projektu. Článek vyšel na konci února 2011. Bohužel do té doby ještě nebylo rozhodnuto o přidělení projektu GAUK. Z tohoto důvodu není projekt uveden v Acknowledgements.
92209Mgr. Filip Dvořák, Ph.D.Dvořák, F.; Stetsovych, O.; Steger, M.; Cherradi, E.; Matolínová, I.; Tsud, N.; Škoda, M.; Skála, T.; Mysliveček, J.; Matolín, V. Adjusting Morphology and Surface Reduction of CeO2(111) Thin Films on Cu(111). The Journal of Physical Chemistry C, 2011, sv. 115, s. 7496–7503. ISSN 1932-7447. IF 4.524. [Článek v časopise]
92209Mgr. Filip Dvořák, Ph.D.Matolín, V.; Matolínová, I.; Dvořák, F.; Johánek, V.; Mysliveček, J.; Prince, K. C.; Skála, T.; Stetsovych, O.; Tsud, N.; Václavů, M.; Šmíd, B. Water interaction with CeO2(1 1 1)/Cu(1 1 1) model catalyst surface. Catalysis Today, 2012, sv. 181, s. 124–132. ISSN 0920-5861. IF 2.993. [Článek v časopise]
388811Mgr. Illia Zymak, Ph.D.Zymak Illia, Jusko Pavol, Roučka Štěpan, Rubovič Peter, Gerlich Dieter, Glosík Juraj. Ternary association of H+ ion with H2 at 11 K, experimental study. The European Physical Journal - Applied Physics, 2011, sv. 56, s. 24011–24014. ISSN 1286-0042. IF 0.902. [Článek v časopise]
90809Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.Urfus, Tomáš, Vít, Petr. Plavuníky – tajemní návštevníci z pravěku. Živa, 2009, sv. 6/2009, s. 251–253. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
90809Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.Dvořáková, Kristýna, Urfus, Tomáš. Plavuníky - pravěká novinka Českého lesa. Český les, 2009, sv. 7-8, s. 31–33. ISSN 0167-8809. [Článek v časopise]
430711RNDr. Jakub Galgonek, Ph.D.Galgonek, Jakub & Hoksza, David & Skopal, Tomáš. SProt: sphere-based protein structure similarity algorithm. Proteome Science, 2011, sv. 9, s. 1–12. ISSN 1477-5956. IF 2.488. [Článek v časopise]
85109doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.Musálek Martin. Metodologické problémy a psychometrické vlastnosti Edinburgh handedness Inventory. Česká kinantropologie, 2011, sv. 15, s. 16–21. ISSN 1211-9261. [Článek v časopise]
Cílem studie bylo rozebrat vědeckou průkaznost nejpoužívanějšího dotazníku určeného pro zjišťování rukovosti, Edinburgh handedness inventory (dále jen EHI) od autora R. C. Oldfielda, The Assessment and Analysis of Handedness: The Edinburgh Inventory (1971). Při rozboru byl EHI podroben detailní metodologické analýze, která odhalila základní nedostatky v oblasti metodologie, konstrukce diagnostického nástroje a charakteristiky psychometrických vlastností tohoto diagnostického nástroje.
44809doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.Vinkler, Michal; Albrecht, Tomáš. Phylogeny, longevity and evolution of adaptive immunity. Folia Zoologica, 2011, sv. 60, s. 277–282. ISSN 0139-7893. IF 0.548. [Článek v časopise]
44809doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.Vinkler, Michal; Albrecht, Tomáš. Handling ‘immunocompetence’ in ecological studies: Do we operate with confused terms?. Journal of Avian Biology, 2011, sv. 42, s. 490–493. ISSN 0908-8857. IF 2.183. [Článek v časopise]
Fulltext dostupný na: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-048X.2011.05499.x/abstract
21509doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.Durila Miroslav, Bures Jan, Pelichovská Martina, Cvavhovec Karel. Hypocoagulation state in severe systemic inflammatory response syndrome/sepsis is consistent with endogenous heparinoid effect as detected by thromboelastography. Anaesthesia and Intensive Care, 2011, sv. 39(3), s. 508–509. ISSN 0310-057X. IF 1.128. [Článek v časopise]
Porucha srážení je často přítomna u pacientů se SIRS / sepsí. V závislosti na mnoha okolnostech se může jednat o hyperkoagulační nebo hypokoagulačný stav. Tromboelastografie (TEG) je metoda, která dokáže rozpoznat oba typy koagulopatie. Zjistili jsme, že koagulopatie-hypokoagulace v těžkém SIRS / sepsi může být korigována podáním protaminsulfátu. Rovnako jsme dospěli k závěru, že v případě krvácejícího pacienta, který nereaguje na běžnou léčbu a u kterého je podezření, že krvácení je způsobeno přítomností endogenních heparinoidů, je možné uvažovat o léčebném použití protaminsulfátu. To má důležitý klinický význam.
21509doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.M Durila1*, J Bronský2, T Haruštiak3, A Pazdro3, M Pechová4 and K Cvachovec1 . Biochemical and hematological parameters (including thromboelastography) differ in patients with sepsis and SIRS after esophagectomy. Critical Care, 2011, sv. 15, s. 156–156. ISSN 1364-8535. IF 4.6. [Článek v časopise]
Výsledky práce byly prezentovány na Mezinárodním sympoziu intenzivní medicíny v Bruselu 2011 formou posteru a byly rovněž publikovány v supplementu časopisu Critical Care.
Viz elektronický supplement
http://ccforum.com/content/15/S1/P443
21509doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.M Durila 1 ; J Bronský 2 ; T Haruštiak 3 ; A Pazdro 3 ; M Pechová 4 ; . Early diagnostic markers of sepsis (including thromboelastography) after major surgery. Anesthesiology, 0000, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0003-3022. IF 5.48. [Článek v časopise]
Během našeho výzkumu jsme zjistili, že denní měření biochemických a hematologických parametrů, a to hlavně AST, PCT, IL-6, WBC, CRP a D-dimerů může pomoct v časné diagnostice sepse u pacientů po rozsáhlé operaci, jako je ezofagektomie. Na druhé straně, TEG vyšetření se nezdá být užitečné při rozlišování SIRS / sepse v časném pooperačním období. Zdá se však, že může být užitečné po 5. pooperačním dni, to znamená v pozdějších stádiích sepse.
Článek byl odeslán do časopisu Anesthesiology v říjnu 2011, doposud je v recenzním řízení. V příloze zasílám poslední odpověď editora na náš dotaz.
426111RNDr. Jana Hlaváčová, Ph.D.Maia, C., Seblova, V., Sadlova J., Votýpka, J., Volf, P.. Experimental transmission of Leishmania infantum by two major vectors: a comparison between a viscerotropic and a dermotropic strain. PLoS Neglected Tropical Diseases, 2011, sv. 5, s. 1181–1181. ISSN 1935-2727. IF 4.752. [Článek v časopise]
151810Mgr. Zdeněk HübstHübst, Zdeněk; Zachariáš, Jiří a Selmi, Moustafa. Stříbronosný žilník na Hřívě u Louňovic pod Blaníkem: strukturní vývoj a složení fluid. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy, 2011, sv. 51, s. 43–56. ISSN 0139-8172. IF 0. [Článek v časopise]
Práce shrnuje výsledky stukturních měření ve střední části blanické brázdy (ložiska Hříva) a výsledky paleonapěťové analýzy křehých struktur kombinuje s teplotou a složením fluid získaných studiem fluidních inkluzí.

Strukturní analýzou výchozů v oblasti hřbetu Hřívy byly identifikovány tři oddělené fáze křehké deformace, které souvisí se vznikem křemenného žilníku s Ag-Pb-Zn mineralizací. Studium fluidních inkluzí v žilném křemeni a barytu dokládá účast fluid o teplotách cca 200-130 st.C a salinitě 6,6 až 8,9 hm. % NaClekv. během různých etap tektonického vývoje. Důkazy pro pronik fluid meteorického původu z paleopovrchu do tektonických struktur nebyly zaznamenány
352211MUDr. Marie SkalskáEathar Razak, Marie Buncová - Skalská, Vladimir Shusterman, Bruce Winter, Win-Kuang Shen, Michael J. Ackerman, Theresa Donovan, Rachel Lampert and Jan Němec. Slow QT Interval Adaptation to Heart Rate Changes in Normal Ambulatory Subjects. Annals of Noninvasive Electrocardiology, 2011, sv. 16, s. 148–155. ISSN 1542-474X. IF 1.487. [Článek v časopise]
352211MUDr. Marie SkalskáBunc, V., Skalská, M. . JSOU PŘEDPOKLADY PRO POHYBOVÉ ZATÍŽENÍ U OSOB S NADVÁHOU NEBO OBEZITOU ODLIŠNÉ NEŽ U OSOB S NORMÁLNÍ HMOTNOSTÍ? . Česká kinantropologie , 2011, sv. 15, s. 55–63. ISSN 1211-9261. [Článek v časopise]
352211MUDr. Marie SkalskáBunc, V. Skalská , M. Effect of walking on body composition and aerobic fitness in non-trained men of middle age. Antropomotoryka, 2011, sv. 21, s. 39–46. ISSN 1731-0652. [Článek v časopise]
81909RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.Vondrovic L, Verner K, Buriánek D, Halodová P, Kachlík V, Míková J. Emplacement, structural and P-T evolution of the ˜346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpressional tectonics. Journal of Geosciences, 2011, sv. 56, s. 343–357. ISSN 1803-1943. IF 1.026. [Článek v časopise]
Článek popisující syntektonické vmístění vápenato-alkalických plutonů v iniciální fázi variských orogenních procesů
103410RNDr. Lucie Szabová, Ph.D.Dvořák, Filip; Stetsovych, Oleksandr; Steger, M.b , Cherradi, E; Matolínová, Iva; Tsud, Nataliya; Škoda, Michal; Skála, Tomáš; Mysliveček, Josef; Matolín, Vladimír. Adjusting Morphology and Surface Reduction of CeO2(111) Thin Films on Cu(111). The Journal of Physical Chemistry C, 2011, sv. 115, s. 7496–7503. ISSN 1932-7447. IF 4.524. [Článek v časopise]
Článek zabývající se STM pozorováním tenkých vrstev CeO2 na měděné podložce s různým stupněm redukce oxidu a kontrolovaným růstem takových vrstev
337511Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.Kokštejn, Jakub; Psotta, Rudolf; Frömel, Karel; Frýbort, Pavel; Jahodová, Gabriela; Cuberek, Roman.. Pohybová aktivita dětí s vývojovým deficitem motoriky. Česká kinantropologie, 2011, sv. 15, s. 76–88. ISSN 1211-9261. [Článek v časopise]
Cílem studie bylo zjistit týdenní pohybovou aktivitu dětí staršího školního věku (11-15 let) s vývojovým deficitem motoriky a porovnat ji s pohybovou aktivitou dětí stejného věku bez motorických obtíží (MO). Po předchozím hodnocení motoriky metodou MABC-2 byla u souboru dětí s nalezenými MO (n=15, věk 13.7±1.6 r.) a souboru dětí bez MO (n=27, 13.3±1.4 r.) hodnocena pohybová aktivita (PA) akcelerometry a individuálním písemným záznamem PA v průběhu týdne.
Téměř ve všech ukazatelích pohybové aktivity dosáhla skupina dětí s MO nižší hodnoty ve srovnání s dětmi bez MO. Významné rozdíly však byly zjištěny jen v počtu kroků za týden a v pracovních dnech u srovnávaných skupin chlapců d= 0.50, resp. 0.64), dále v PA velmi vysoké intenzity (d=2.00). U skupin dívek byly zjištěny významné rozdíly v době strávené v nízké a vysoké intenzitě PA a v inaktivitě (d=0.55,0.86, resp. 0.51). Výsledky studie podporují hypotézu o vývojovém deficitu motoriky jako rizikovém faktoru pohybové aktivity u dětí staršího školního věku.
146610Eliška Krkoška Lorencová, M.Sc., Ph.D.Lorencová, Eliška. Ekosystémové služby a kvalita lidského života. Sociální studia, 2012, sv. 00, s. 0–0. ISSN 1214-813. [Článek v časopise]
recenzovaný časopis, článek zaslán do recenzního řízení
146610Eliška Krkoška Lorencová, M.Sc., Ph.D.Lorencová Eliška, Frélichová Jana, Nelson Edward, Vačkář David. Past and future impacts of land use and climate change on agricultural ecosystem services. Land Use Policy, 0000, sv. 00, s. 0–0. ISSN 0264-8377. IF 2.070. [Článek v časopise]
článek připraven k odeslání do recenzního řízení, finální verze přiložena
86910Dr. Federico Gambacorta, Ph.D.Gambacorta, Federico . The Silver Coinage of Aelia Eudoxia (400-404) in the Light of Two New Light Miliarenses. The Numismatic Chronicle, 2012, sv. 2011, s. 1–6. ISSN 0078-2696. [Článek v časopise]
Článek The Silver Coinage of Aelia Eudoxia (400-404) in the Light of Two New Light Miliarenses byl přijatý k publikování v The Numismatic Chronicle 2011. Jeho přesné umístnění není zatím dáno, proto bylo v případě stránek uvedeno 1-6, což je samotný rozsah příspěvku. The Numismatic Chronicle 2011 bude publikovaný v prosinci 2011 či v lednu 2012.
347711MUDr. Barbora Soukupová Urbanová, Ph.D.Urbanová, Barbora, Tomek, Aleš, Hort Jakub. Antihypertenziva v prevenci Alzheimerovy choroby. Causa Subita, 2011, sv. 4, s. 150–152. ISSN 1212-0197. [Článek v časopise]
428411Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.Váša, Ondřej. Nejasná sousedství: Mnemosyne v kontextu Warburgovy knihovny. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2012, sv. 12, s. 1–10. ISSN 1802-8918. [Článek v časopise]
Text bude po předchozí domluvě s redaktorem Václavem Magidem odevzdán do konce prosince 2011. Důvodem opoždění bylo jednak maximální využití času k sběru archivního materiálu (jehož rozsah, komplexita a komplikovanost editace dalece přesáhla původní očekávání), jednak záměr rozšířit původně plánovanou podrobnou informační zprávu o archivu, materiálech a knihovně Warburgově institutu na esej, interpretující Warburgovu knihovnu jako integrální součást Warburgova díla (blíže viz anotace).
428411Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.Váša, Ondřej. Zwischenraum der Luftfahrt: Zeppelin und Auffahrt im Atlas Mnemosyne. Umění/Art, 2012, sv. 1/2, s. 1–10. ISSN 0049-5123. [Článek v časopise]
Text se věnuje dosud nezohledněné interpretaci tabule C Warburgova atlasu Mnemosyne, respektive důsledkům pro interpretaci klíčového motivu vzestupu a vznesení, procházejícího celým atlasem jako jedna z orientačních linií jeho výstavby (blíže viz anotace). Po předchozí domluvě s redaktorem Tomášem Winterem bude text odevzdán k redakci do konce února. Důvod opoždění bylo maximální soustředění na sběr a editaci jinak nedostupného materiálu z Warburgova archivu (jehož komplexita, rozsah a obtížnost editace vedly k neplánovanému prodloužení pobytu do začátku prosince), bez něhož by text de facto nemohl vzniknout (nehledě na nutnost co nejširšího využití archivu vzhledem k dalším studiím, plánovaným na následující rok), popřípadě by byl nutně jen parciální, plně nepodloženou studií.
47310Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.Parízek, Michal. Kapacita mezinárodních institucí: konceptuální rámec pro empirickou analýzu. Mezinárodní vztahy, 2011, sv. 46, s. 55–76. ISSN 0323-1844. [Článek v časopise]
47609doc. MUDr. Ondřej Souček, Ph.D.Souček, Ondřej. Boys with haemophilia have low trabecular bone mineral density and sarcopenia, but normal bone strength at the radius. Haemophilia, 2012, sv. 18, s. 222–228. ISSN 1365-2516. IF 2.364. [Článek v časopise]
47609doc. MUDr. Ondřej Souček, Ph.D.Souček, Ondřej. Bone geometry and volumetric bone mineral density in girls with Turner syndrome of different pubertal stages. Clinical Endocrinology, 2011, sv. 74, s. 445–452. ISSN 0300-0664. IF 3.323. [Článek v časopise]
80010RNDr. Petr Zimmermann, Ph.D.Setvín Martin, Javorský Jakub, Turčinková Dana, Matolínová Iva, Kocán Pavel, Sobotík Pavel, Ošťádal Ivan. Ultrasharp tungsten tips – Characterization and nondestructive cleaning. Ultramicroscopy, 2012, sv. accepted, s. 0–0. ISSN 0304-3991. IF 2.061. [Článek v časopise]
V souvislosti s STM měřením molekul na površích křemíku byly zkoumány metody přípravy, testování a čištění wolframových hrotů pro STM. Výsledky byly publikovány v časopisu Ultramicroscopy.
710RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.Svobodová, Adéla; Křížek, Tomáš; Širc, Jakub; Šálek, Petr; Tesařová, Eva; Coufal, Pavel; Štulík, Karel. Monolithic columns based on a poly(styrene-divinylbenzene-methacrylic acid) copolymer for capillary liquid chromatography of small organic molecules. Journal of Chromatography A, 2011, sv. 1218, s. 1544–1547. ISSN 0021-9673. IF 4.194. [Článek v časopise]
Článek shrnující výsledky vývoje kapilárních monolitických kolon pro chromatografii a elektrochromatografii.
10209RNDr. Ivana Šebestová, Ph.D.Dolejší ,Vít, Hájek, Jaroslav, Vlasák, Miloslav. A priori error estimates of an extrapolated space-time discontinuous galerkin method for nonlinear convection-diffusion problems. Numerical Methods for Partial Differential Equations, 2011, sv. 27, s. 1456–1482. ISSN 0749-159X. IF 1.427. [Článek v časopise]
62809MUDr. Petra Rounová, Ph.D.Kuklová P., Zemková D., Kynčl M., Pýcha K., Straňák K., Melilchar J., Šnajdauf J., Rygl M.. Large diaphragmatic defect: are skeletal deformities preventable? . Pediatric Surgery International, 2011, sv. 27, s. 1343–1349. ISSN 0179-0358. IF 1. [Článek v časopise]
62809MUDr. Petra Rounová, Ph.D.Šulc J., Koťátko P., Kredba J., Tuková J., Zikán J., Rygl M., Kuklová P., Kolář P., Pohunek P., Marková D. . Funkce plic u batolat s chronickou plicní nemocí. S t u d . P n e u m o l . P h t h i s e o l ., 2011, sv. 71, s. 238–244. ISSN 1213-810X. [Článek v časopise]
62809MUDr. Petra Rounová, Ph.D.Šulc J., Zikán J., Kredba V., Tuková J., Koťátko P., Rygl M., Kuklová P., Urbanová K., Svobodová T., Kříž J., Kolář P., Pohunek P., Marková D.. Funkční vyšetření plic u nespolupracujících dětí. Část I.. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2011, sv. 8, s. 17–25. ISSN 1802-0518. [Článek v časopise]
62809MUDr. Petra Rounová, Ph.D.Šulc J., Zikán J., Kredba V., Koťátko P., Tuková J., Rygl M., Kuklová P., Svobodová T., Kolář P., Pohunek P., Marková D. . Funkční vyšetření plic u nespolupracujících dětí. Část II - Speciální část.. Kauistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2011, sv. 8, s. 34–43. ISSN 1802-0518. [Článek v časopise]
330211Mgr. Martina Kočová Veselská, Ph.D.Veselská Martina. Preliminary revision of the Cenomanian and Turonian decapods - genera Necrocarcinus Bell, 1863 and Graptocarcinus Roemer, 1887 (order Decapoda Latreille, 1802, infraorder Brachyura latreille, 1802) from the Bohemian Cretaceous Basin.. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010, 2011, sv. neuveden, s. 128–131. ISSN 0514-8057. [Článek v časopise]
63409RNDr. Jana Szabová, Ph.D.Szabová Jana,Petr Růžička, Zdeněk Verner, Vladimír Hampl, Julius Lukeš. Experimental Examination of EFL and MATX Eukaryotic Horizontal Gene Transfers: Coexistence of Mutually Exclusive Transcripts Predates Functional Rescue. Molecular Biology and Evolution , 2011, sv. 28, s. 2371–2378. ISSN 0737-4038. IF 5.510. [Článek v časopise]
63409RNDr. Jana Szabová, Ph.D.Štěpánka Hrdá, Jan Fousek, Jana Szabová , Vladimír Hampl , Čestmír Vlček. The Plastid Genome of Eutreptiella Provides a Window into the Process of Secondary Endosymbiosis of Plastid in Euglenids. PLoS ONE, 2012, sv. 7, s. 33746–33746. ISSN 1932-6203. IF 4.411. [Článek v časopise]
97609Mgr. Přemysl Bobek, Ph.D.Marková, Ivana; Adámek, Martin; Antonín, Vladimír et al. . Havraní skála u Jetřichovic v národním parku České Švýcarsko: vývoj flóry a fauny na ploše zasažené požárem. Ochrana přírody, 2011, sv. 1, s. 18–21. ISSN 1210-258X. [Článek v časopise]
Popularizační článek
95410Mgr. Dominik Vondráček, Ph.D.Šípek, Petr; Ahrens, Dirk. Inferring larval taxonomy and morphology in Maladera species (Coleoptera: Scarabaeidae: Sericini) using DNA taxonomy tools. Systematic Entomology , 2011, sv. 36, s. 628–643. ISSN 0307-6970. IF 2.568. [Článek v časopise]
Tento článek není zaměřen přímo na problematiku grantu, nicméně vznikal na základě dat, která vyplynula z jeho řešení, proto je v poděkování článku grant uveden.
166310Mgr. Kseniya Illková, Ph.D.Dobroň Patrik. Grain size effects on deformation twinning in an extruded magnesium alloy tested in compression. Scripta Materialia, 2011, sv. 65, s. 424–427. ISSN 1359-6462. IF 2.820. [Článek v časopise]
P. Dobroň, F. Chmelík, S. Yi, K. Parfenenko, D. Letzig, J. Bohlen, Grain size effects on deformation twinning in an extruded magnesium alloy tested in compression, Scripta Mater. 65 (2011) 424.
15109Ing. Ivona KrusHughes D.J., Hlavata I., Soucek P., Pardini B., Naccarati A., Vodickova L., O'Morain C., Vodicka P.. Ornithine decarboxylase G316A genotype and colorectal cancer risk.. Colorectal Diseases, 2011, sv. 13(8), s. 860–864. ISSN 1462-8910. IF 2.728. [Článek v časopise]
15109Ing. Ivona KrusHlavata I., Vrana D., Smerhovsky Z., Pardini B., Naccarati A., Vodicka P., Novotny J., Mohelnikova-Duchonova B., Soucek P.. Association between exposure-relevant polymorphisms in CYP1B1, EPHX1, NQO1, GSTM1, GSTP1 and GSTT1 and risk of colorectal cancer in a Czech population.. Oncology Reports, 2010, sv. 24(5), s. 1347–1353. ISSN 1021-335X. IF 1.588. [Článek v časopise]
15109Ing. Ivona KrusHlavata I., Mohelnikova-Duchonova B., Vaclavikova R., Liska V., Pitule P., Novak P., Bruha J., Vycital O., Holubec L., Treska V., Vodicka P., Soucek P.. The role of ABC transporters in progression and clinical outcome of colorectal cancer.. Mutagenesis, 2012, sv. 27(2), s. 187–196. ISSN 0267-8357. IF 3.98. [Článek v časopise]
15109Ing. Ivona KrusHughes D.J., Hlavata I., Soucek P., Pardini B., Naccarati A., Vodickova L., Jenab M., Vodicka P.. Variation in the vitamin D receptor gene is not associated with risk of colorectal cancer in the Czech Republic.. Journal of gastrointestinal cancer, 2011, sv. 42(3), s. 149–154. ISSN 1941-6628. IF 0.106. [Článek v časopise]
54010RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Roučka, Štěpán; Jusko, Pavol; Plašil, Radek; Glosík, Juraj; Johnsen, Rainer . Collisional-radiative recombination Ar+ + e + e: Experimental study at 77-180 K. Physical review A, 2011, sv. 83, s. 327201–327208. ISSN 1050-2947. IF 2.861. [Článek v časopise]
54010RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.Plašil, Radek; Varju, Jozef; Hejduk, Michal; Dohnal, Petr; Kotrík, Tomáš; Glosík, Juraj. Experimental study of para- and ortho-H3+ recombination. Journal of Physics: Conference Series, 2011, sv. 300, s. 120231–120238. ISSN 1742-6596. [Článek v časopise]
54010RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Rubovič, Peter; Plašil, Radek; Roučka, Štěpán; Opanasiuk, Sergii; Glosík, Juraj. Cryo-FALP study of collisional-radiative recombination of Ar+ ions at 40-200 K. The European Physical Journal Applied Physics, 2011, sv. 56, s. 240111–240114. ISSN 1286-0042. IF 0.899. [Článek v časopise]
54010RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.Varju, Jozef; Hejduk, Michal; Dohnal, Petr; Jílek, Mojmír; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Gerlich, Dieter; Glosík, Juraj. Nuclear Spin effect on recombination of H3+ ion with electron. Physical Review Letters, 2011, sv. 106, s. 2032011–2032014. ISSN 0031-9007. IF 7.621. [Článek v časopise]
54010RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.Dohnal, Petr; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Korolov, Ihor; Glosík, Juraj. Recombination in low temperature Ar+ dominated plasma. Journal of Physics: Conference Series, 2011, sv. 300, s. 120211–120214. ISSN 1742-6596. [Článek v časopise]
111210RNDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.Lorková, Lucie. Decreased concentrations of retinol-binding protein 4 in sera of epithelial ovarian cancer patients: A potential biomarker identified by proteomics. Oncology Reports, 2012, sv. 27, s. 318–324. ISSN 1021-335X. IF 1.686. [Článek v časopise]
1310RNDr. Radoslav Janoštiak, Ph.D.Janoštiak, Radoslav. Tyrosine phosphorylation within the SH3 domain regulates CAS subcellular localization, cell migration, and invasiveness.. Molecular Biology of the Cell, 2011, sv. 22(22), s. 4205–4219. ISSN 1059-1524. IF 5.861. [Článek v časopise]
374411JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.Flášar, Petr. Questionable Development of Regulation of Renewable Energy Sources in the European Union. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2011, sv. 1/2011, s. 34–37. ISSN 1804-7890. [Článek v časopise]
19310Mgr. Jan HolubNotni, Johannes; Šimeček, Jakub; Hermann, Petr; Wester, Hans-Jürgen. TRAP, a Powerful and Versatile Framework for Gallium-68 Radiopharmaceuticals. Chemistry - A European Journal, 2011, sv. 17, s. 14718–14722. ISSN 1521-3765. IF 5476. [Článek v časopise]
19310Mgr. Jan HolubŠimeček, Jakub; Schulz, Martin; Notni, Johannes; Plutnar, Jan; Kubíček, Vojtěch; Havlíčková, Jana. Complexation of Metal Ions with TRAP (1,4,7-Triazacyclononane Phosphinic Acid) Ligands and 1,4,7-Triazacyclononane-1,4,7-triacetic Acid: Phosphinate-Containing Ligands as Unique Chelators for Trivalent Gallium. Inorganic Chemistry, 2012, sv. 51, s. 577–590. ISSN 0020-1669. IF 4325. [Článek v časopise]
403211RNDr. Jan Bláha, Ph.D.Kolenko, Petr; Rozbeský, Daniel; Vaněk, Ondřej; Bezouška, Karel; Hašek, Jindřich; Dohnálek, Jan. Structure of the H107R variant of the extracellular domain of mouse NKR-P1A at 2.3A resolution. Acta Crystallographica Section F-Structural Biology and Crystallization Communications, 2011, sv. 67, s. 1519–1523. ISSN 1744-3091. IF 0.563. [Článek v časopise]
52209Mgr. Barbora Skálová, Ph.D.Skálová Barbora. Finlandizace aneb kam vede třetí cesta. Studia Territorialia, 2012, sv. 1/2012, s. 1–26. ISSN 1213-4449. [Článek v časopise]
Číslo časopisu je v tisku, stránkování není dosud k dispozici.
379711RNDr. Lenka KřížováKřížová, Lenka, Křížek, Marek, Lisá Lenka. Význam povrchové analýzy křemenných zrn pro studium geneze nezpevněných sedimentů. Geografie, 2011, sv. 116, s. 59–78. ISSN 1212-0014. IF 0.787. [Článek v časopise]

Nahoru

Kniha

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 24 zázn.)
104409PhDr. Radim Hladík, Ph.D.Hladík, Radim. The Screen of Laughter and Remembering: Czech Cinema And Post-Socialist Memory. Praha: Karolinum, 2012. 1 s. [Kniha]
Stránkovní ještě není známo. Publikace je v předtiskové úpravě a vyjde během roku 2012.
47210PhDr. Tereza Vandrovcová, Ph.D.Vandrovcová, Tereza. Zvíře jako pokusný objekt: sociologická reflexe . Praha: Triton, 2011. 144 s. ISBN 978-80-7387-456-8. [Kniha]
Bohuzel v dobe odevzdani jsem zjistila, ze nemam potrebne detaily v pdf. Posilam alespon obalku, ostatni mohu dodat dodatecne, prosim dejte mi vedet jak.
31610PhDr. Mgr. Milan RippelIvo Jánský. Value-at-risk forecasting with the ARMA-GARCH family of models: Evaluation of ARMA-GARCH based models in a period of increased volatility on stock markets. Saarbrücken, Germany: VDM Verlag Dr. Müller, 2011. 112 s. [Kniha]
ISBN-10: 3639376382
ISBN-13: 978-3639376388
148309PhDr. Marina Luptáková, Th.D. Lášek, Jan Blahoslav, Luptáková,, Marina, Řoutil, Michal. Ikona v ruském myšlení 20. století . Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. 457 s. ISBN 978-80-87-378-98. [Kniha]
Komentovaný překlad
131110PhDr. Ing. Jan KlobušickýJan Klobušický. Motiv sv. Příbuzenstva v křesťanské tradici a jeho aplikace ve výtvarném umění se zvláštním zřetelem na Českou Republiku. Pardubice: Jan Klobušický, 2011. 192 s. ISBN 978-80-260-1319-8. [Kniha]
Práce v krátkém úvodu popisuje motivaci autora k práci na projektu a stručně charakterizuje současný stav bádání k danému tématu. V úvodní kapitole se věnuje použité metodice, kde jsou uvedeny stěžejní práce týkající se křesťanské ikonografie, které jsou metodicky směrodatné. Těžištěm práce je edice pramenů jak již do češtiny přeložených dříve, tak zcela nově přeložených autorem. Shrnuje pasáže z Písma svatého, z apokryfů, z patristiky, z byzantské a latinské středověké tradice, které o příbuzenských vztazích v širší rodině Páně pojednávají. Kapitola o sv. Příbuzenstvu v křesťanském umění ve zkratce naznačuje vývoj daného motivu. Pak následují kapitoly popisující jednotlivá díla v Praze, v Hradci Králové, v Chrudimi, v Častolovicích a v Doudlebech nad Orlicí.

Brožura bude zpřístupněna čtenářské veřejnosti.
303511PhDr. Eva Semerádová, Ph.D.Zhouf, J. (ed.). Ani jeden matematický talent nazmar. Sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. 156 s. ISBN 978-80-7290-507-2. [Kniha]
Publikace je sborníkem příspěvků z konference Ani jeden matematický talent nazmar, kterou pořádaly Pedagogická fakulta UK, SUMA JČMF a Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje v termínu 8. - 9. 4. 2011.
Příspěvky nabízejí různé pohledy na práci s nadaným žákem - od teoretických studií až po konkrétní ukázky aktivit pro nadané žáky, problémů tvorby úloh do matematických soutěží a konkrétních úloh vytvořených v různých prostředích.
124909Mgr. Bc. Jana Bělová, Ph.D.Bělová Jana . Funerální litina ve střední Evropě . Praha: Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta, 2011. 385 s. ISBN 978-80-260-0928-3. [Kniha]
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Růžičková, Lucie. Užití podnětných úloh ve výuce matematiky. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2012. 100 s. ISBN 978-80-7290-538-6. [Kniha]
Publikace shrnuje výsledky řešení grantového projektu GAUK 4309 a je určena všem, kteří se zabývají podnětnými úlohovými prostředími na praktické či teoretické úrovni. Vychází z rešeršní práce napříč zahraniční i českou didaktickou literaturou. Tento teoretický rámec je pak propojen s analýzami realizovaných výukových experimentů, čímž přispívá k vymezení pojmu „podnětná matematická úloha“ i k vytvoření metodologie zkoumání užití podnětných úloh ve výuce. Kromě toho je v publikaci shromážděn soubor podnětných úlohových prostředí včetně praktických rad k jejich aplikaci i pracovních a metodických listů, které mohou učitelé přímo využít ve výuce.
(Publikace je připravována do tisku, bude vydána v roce 2012.)
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Zhouf, Jaroslav; Růžičková, Lucie. (Eds.). MAKOS 2010: Sborník materiálů z podzimní školy péče o talenty mezinárodní účastí. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2011. 70 s. ISBN 978-80-7290-508-9. [Kniha]
Sborník uvádí některá konkrétní podnětná úlohová prostředí z různých oblastí školské matematiky. Příspěvky kladou důraz především na práci s těmito úlohami v hodinách matematiky a na zkoumání možností dalšího rozpracování popsaných úlohových prostředí.
103309Mgr. Zuzana PelechováRyšková, Mireia, Pelechová, Zuzana, Bodláková O’Brien Magdalena. Bibliodrama. Brno: Tribun EU, 2012. 110 s. ISBN 978-80-263-0213-1. [Kniha]
Tato kniha je první publikací o bibliodramatu v České republice, je proto koncipována jako úvod do problematiky. Je zamýšlena jako základní publikace k bibliodramatu, která má sloužit čtenáři, aby si udělal obrázek o tom, co bibliodrama je, jak a proč vzniklo a vyvíjelo se, a jak probíhá. Zároveň poskytuje dostatek informací pro toho, kdo by prvky bibliodramatické práce chtěl sám využívat.
Představuje bibliodrama jako takové, jeho vznik a vývoj, jak ve světě tak v České republice. Píše o čtyřech pilířích bibliodramatu, biblickém textu, skupině a její dynamice, osobní zkušenosti jedince a vedoucím týmu. Dále pak charakterizuje bibliodramatické setkání, počínaje jeho přípravou (výběrem textu) a konče dozníváním bibliodramatického setkání a následnou reflexí. Přináší též velké množství metod a technik, které lze v bibliodramatu použít a na závěr dva komentované realizované programy, jeden dějový (Zacheus) a druhý básnický (modlitba Otče náš).
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek Jakub, Burian David. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ - česká a evropská právní úprava, otázky a odpovědi. Praha: Linde, 2012. 264 s. ISBN 978-80-7201-878-9. [Kniha]
Text je rozdělen do tří částí. První, obecná část, se věnuje základním východiskům, účelu a smyslu existence úpravy mezinárodního předávání osobních údajů a historickým konsekvencím, přiblížení geneze některých mezinárodních aktů a popisu jejich obsahu jak obecně, tak zejména ve vztahu k mezinárodnímu předávání osobních údajů a konkrétní právní úpravě zejména v podobě směrnice 95/46/ES a zákona č. 101/2000 Sb., kdy je pozornost zaměřena mimo jiného na některé základní pojmy a povinnosti v této oblasti.

Druhá, zvláštní část, je zaměřena na konkrétní popis pravidel a jednotlivých institutů v oblasti mezinárodního předávání osobních údajů. Primárním východiskem je zde úprava mezinárodního předávání osobních údajů v rámci zákona č. 101/2000 Sb., na níž navazuje pojednání o jednotlivých institutech, které je možné v souvislosti s předáváním osobních údajů do jiných zemí užít jako garancí pro zajištění bezpečnosti předávaných dat. Pozornost je zde věnována standardním smluvním doložkám, závazným podnikovým pravidlům, či „bezpečnému přístavu“.

Třetí, závěrečná část, je věnována konkrétním otázkám a odpovědím, jež vycházejí z poznatků aplikační praxe. Otázky jsou uspořádány tematicky do okruhů věnujících se mezinárodnímu předávání osobních údajů obecně, standardním smluvním doložkám, „bezpečnému přístavu“ a závazným podnikovým pravidlům. Po každé sérii otázek je zařazeno několik komplexnějších příkladů.
100909Mgr. Gabriela Thöndlová, Ph.D.Thöndlová, Gabriela. Komparativní analýza agroturistiky v České republice a ve Svobodném státu Bavorsku. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011. 131 s. ISBN 978-80-86729-67-1. [Kniha]
Studie byla obhájena před radou Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky dne 5. září 2011 v sídle nadace v Praze a následně byla v listopadu téhož roku vydána. Publikace obsahuje především výsledky výzkumu provedeného řešitelkou v letech 2008 a 2009.
44710Jana Hřebíková, M.A., Ph.D.Hřebíková, Jana. Rezeption der Werke Bohuslav Martinůs im deutschsprachigen Musikleben der Jahre 1923–1939. Praha: Vydavatelství Filozofické fakulty UK v Praze, 2012. 180 s. [Kniha]
Rukopis, který je výsledkem dizertační práce řešitelky, byl zařazen do edičního plánu Vydavatelství Filozofické fakulty UK a vyjde v rámci fakultní ediční řady Varia.
Práce sleduje vývoj moderní hudební scény a rozporuplné dobové vnímání kulturně společenského dění v německy psané publicistice na příkladu recepce v meziválečné době ještě neznámého a postupně se prosazujícího Bohuslava Martinů. Na základě rešerší historických pramenů (skladatelova korespondence, koncertní programy, recenze, články v hudebních časopisech a denním tisku) byla provedena šetření jednak historiografická (zpřesňující biografii Bohuslava Martinů a mapující provedení jeho skladeb v německy mluvících zemí), jednak recepčně estetická (k otázkám kulturně společenského vnímání doby).
387611PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.Chvalkovská, Jana - Skuhrovec, Jiří - Reimarová, Hana. Why is Public Procurement so Inefficient: Czech Case. Německo: Lambert Academic Publishing, 2011. 116 s. ISBN 978-3-8473-3097-4. [Kniha]
Zatím jsme neobdrželi autorský výtisk, takže přikládáme manuskript s dedikací na s. 1.
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Jiří Piťha a kol.. Myasthenia gravis a ostatní poruchy nervosvalového přenosu. Praha: Maxdorf s.r.o, 2010. 367 s. ISBN 978-80-7345-230-8. [Kniha]
111609Mgr. et Mgr. Adéla Šmilauerová, Ph.D.Šmilauerová, Adéla. Bosí augustiniáni v barokních Čechách jako objednavatelé i tvůrci uměleckých děl. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta, 2012. 60 s. ISBN 978-80-260-1834-6. [Kniha]
Publikace (před vytištěním) je v první části zaměřena na historii a spiritualitu bosých augustiniánů, která dosud nebyla v české literatuře podrobněji zpracována. Druhá a stěžejní část pojednává o vybraných uměleckých dílech, která bosáci objednali či sami zhotovili. Součástí je i popsání okruhu dárců, kteří na tato díla přispěli finančním darem. Publikace nahrazuje plánovaný výstup v podobě disertační práce, která bude dokončena v roce 2013.
15009Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.Lisá, Lenka, Suková, Lenka, Cílek, Václav, Lisý, Pavel. Sabaloka a Šestý nilský katarakt. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011. 60 s. ISBN 978-80-904573-6-2. [Kniha]
Kniha navazuje na výstavu věnovanou geoarcheologickému průzkumu v oblasti pohoří Sabaloka a 6. nilského kataraktu a předkládá deníkové záznamy z 2. expedice (zima 2011) doplněné o texty mapující základní období prehistorie a historie Súdánu.
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.Maršálek, Pavel, Švestková, Olga, Janečková, Marcela, Žílová, Tereza, Sládková Petra. Doporučení k organizaci sytému zdravotně-sociální péče o pacienty po získaném poškození mozku. Praha: Cerebrum - Srdužení osob po poranění mozku a jejic rodin, 2011. 77 s. ISBN 978-80-904357-5-9. [Kniha]
Publikace je výsledkem diskuzí odborníků z různých oblastí nad současným stavem zdravotně-sociální péče o lidi se získaným poškozením mozku. První část seznamuje čtenáře s danou problematikou získaného poškození mozku a s nejpalčivějšími problémy lidí, kteří toto poškození utrpěli. Hlavními problémy je nízká úroveń návaznosti péče, chybějící ucelená koncepece rehabilitace, nedostatečná dostupnost zdravotně-sociálních služeb, absence včasné multidisciplinární rehabilitace a nízké povědomí o problematice získaného poškození mozku mezi širokou i odbornou veřejností. Druhá část publikace nabízí možné řešení výše uvedených problémů a představuje vizi budoucího uspořádání systému rehabilitace. Model pokrývá všechny etapy od fáze akutní až po komunitní či dlouhodobou péči. V celém procesu je velmi důležitý multidisciplinární přístup a podpora a také spolupráce s rodinnými příslušníky. Stejně důležité je i hodnocení funkčního stavu osoby po poškození mozku.
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.Roubal, Tomáš, Mátlová Martina, Sládková Petra, Žílová Tereza, Vepřková Radka. Případová studie splečenských nákladů spojených s následky poranění mozku. Praha: CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, 2011. 68 s. ISBN 978-80-904357-6-6. [Kniha]
Na příkladech 5 respondentů a jejich rodinných příslušníků autoři publikace analyzují průběh léčby, rehabilitace, péče v komunitě lidí po poranění mozku a náklady s tím spojené. Dále zhodnocení vlivu poranění mozku na život respondentů a jejich rodin. Výsledky ukazují, že průběh zdravotní péče byl ve většině sledovaných případech podobný. Prvním systémovým problémem se kterým se všechny rodiny setkávaly, byla nedostatečná informovanost o zdravotním stavu blízkého, následcích poranění mozku a průběhu péče.Druhým problémem byla tzv. "pacientská turistika", nebo-li nesystematické střídání lázní a podobných zařízení, které je i zbytečně drahé. Z publikace vyplývá, že nekoordinovanost jednostlivých složek systému a jejich spolupráce s rodinami osob po poranění mozku způsobuje horší výsledky péče o tyto osoby v ČR.
425111RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D.Nádvorník, Lukáš. Electronic structure of graphene-based materials (Master Thesis). Praha: MFF UK, 2011. 75 s. [Kniha]
Diplomová práce byla vypracována v průběhu řešení projektu a je jeho hlavním výstupem.
46909PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.Růčková, Markéta. "Poslušenství synovské vzkazuji Vám, můj nejmilejší pane otče." Studium a korespondence kněžského dorostu Jednoty bratrské v letech 1610-1618. Praha: Scriptorium, 2012. 0 s. [Kniha]
Kniha se nachází v tisku, a proto není možné z důvodu redakčních úprav a probíhajícího zpracovávání rejstříků již napsat konečný počet tiskových stran.

V příloze je přidán návrh titulního listu, dedikace a obsahu
92610ThLic. David Peroutka, Ph.D.David Peroutka. Tomistická filosofická antropologie. Praha: Krystal OP, 2012. 200 s. [Kniha]
Kniha byla na základě úspěšného recenzního řízení přijata nakladatelstvím k vydání, byla také již dokončena vědecká redakce, ale kniha dosud nevyšla. Proto zde přikládám pouze potvrzení nakladatelství o přijetí knihy k vydání.
399111Mgr. Daniel ŠtechHannah Arendtová. O revoluci. Praha: Oikoymenh, 2011. 290 s. ISBN 978-80-7298-403-9. [Kniha]
Překlad monografie H. Arendtové "O revoluci", který je grantovým výstupem tohoto projektu pro rok 2011, byl nakladatelství odevzdán v září 2011, definitivní verze po redakci a korektuře byla připravena druhý prosincový týden. Podle informací nakladatele kniha vyjde pravděpodobně v posledním prosincovém týdnu.
52910Mgr. Lucie Gramelová, Ph.D.Gramelová, Lucie; Horáková, Jarmila; Paľagová, Lenka; Blažek, Václav; Koppová, Martina. Arumunština. Praha: Jaroslav Gramel, 2012. 190 s. ISBN 978-80-904744-4-4. [Kniha]

Nahoru

Kapitola nebo část knihy

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 123 zázn.)
104409PhDr. Radim Hladík, Ph.D.Reifová, Irena; Gillárová, Kateřina; Hladík, Radim. The Way We Applauded … How popular culture stimulates collective memory of the socialist past in Czechoslovakia – the case of the television serial Vyprávěj and its viewers. In Imre, Aniko; Havens, Timothy; Lustyik,Kati. Popular Television in Eastern Europe During and Since Socialism. London - New York: Routledge, 2012. s. 1–1. [Kapitola nebo část knihy]
Stránkování není dosud známo. Kniha vyjde ve druhém čtvrtletí roku 2012.
71009RNDr. Daniel Toropila, Ph.D.Krčah, Peter. Solving Deceptive Tasks in Robot Body-Brain Co-Evolution by Searching for Behavioral Novelty. In Gulrez, T., Hasnein, A. E.. Advances in Robotics and Virtual Reality. Berlin, SRN: Springer, 2012. s. 167–186. ISBN 978-3-642-23362-3. [Kapitola nebo část knihy]
82109PhDr. Kamil Švec, Ph.D.Švec, Kamil. Komparace exekutivních struktur v českých krajích. In Jüptner, P., Říchová, B., Malcová, K. a kol. <v tisku>. Praha: IPS FSV UK, 2012. s. 0–0. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola byla odevzdána editorům k dalšímu zpracování. Předpokladem je, že publikace vyjde v roce 2012, autorovi kapitoly ale není znám definitivní název publikace. V příloze je přiložen rukopis kapitoly.
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Jakubík, Petr. An Alternative Assessment of Entrepreneurs’ Activities in Terms of Financial Stability – A Case Study. In edited by G.R. Krishna [et al.].. Entrepreneurship and development,. Mumbai: Sita Publications, 2011. s. 63–89. ISBN 978-81-86052-04-4. [Kapitola nebo část knihy]
spoluautor P. Teplý
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Seidler, Jakub. Loss Given Default as a Crucial Risk Parameter in Entrepreneurship Management. In edited by G.R. Krishna et al.. Entrepreneurship and development. Mumbai: Sita Publications, 2011. s. 90–101. ISBN 978-81-86052-04-4. [Kapitola nebo část knihy]
spoluautor P. Jakubík
47210PhDr. Tereza Vandrovcová, Ph.D.Vandrovcová, Tereza. Animals in experimental research: discourse analysis approach. In Gibas (ed). Non-human in Anthropology. n: n, 2012. s. 1–10. [Kapitola nebo část knihy]
detaily zatim nejsou známy, ale monografie je v tisku tesne pred vydanim, proto jsem ji zde nahrala (pdf jsem nahrala jen aby me aplikace pustila dale)
47210PhDr. Tereza Vandrovcová, Ph.D.Mareš, Jakub. Nonhuman-focused controversies: Laboratory animals and the nature of hybridity. In Gibas (ed). Non-human in Anthropology. n: n, 2012. s. 1–10. [Kapitola nebo část knihy]
detaily zatim nejsou známy, ale monografie je v tisku tesne pred vydanim, proto jsem ji zde nahrala (pdf jsem nahrala jen aby me aplikace pustila dale)
148309PhDr. Marina Luptáková, Th.D. Luptáková, Marina. Od masky k osobnosti (Zobrazení naplněného lidství v ikoně. In J. B. Lášek, M. Luptáková, M. Řoutil. Ikona v ruském myšlení 20. století . Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. s. 9–51. ISBN 978-80-87-378-98. [Kapitola nebo část knihy]
95809Mgr. Matěj VelekVelek, Matěj. Antropologický exkurz do teorie architektury. Role stavitelství v určení lidství. In Jaroslav Novotný (ed.). Člověk mezi rozprostraněností a krajinou, studie k rozmanitosti chápání prostoru,. Praha: Togga, 2009. s. 87–97. ISBN 978-80-87258-04-0. [Kapitola nebo část knihy]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Motl Jiří. „Spirituální otázky související se smrtí“. In Vojtíšek Z., Dušek P., Motl J.. Spiritualita v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2012. s. 198–209. ISBN 978-80-262-0088-8. [Kapitola nebo část knihy]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Motl Jiří. Typy spirituálních zážitků. In Vojtíšek Z., Dušek P., Motl J.. Spiritualita v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2012. s. 189–197. ISBN 978-80-262-0088-8. [Kapitola nebo část knihy]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Motl Jiří. William James. In Vojtíšek Z., Dušek P., Motl J.. Spiritualita v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2012. s. 70–77. ISBN 978-80-262-0088-8. [Kapitola nebo část knihy]
Kniha je v tisku.
278011Mgr. Valéria Vaškaninová, Ph.D.Vaškaninová, Valéria. Revision of the genus Radotina (Placodermi, Vertebrata). In Boorová, D. (ed.). 12. česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia. Zborník príspevkov. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. s. 75–75. ISBN 978-80-89343-51-5. [Kapitola nebo část knihy]
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Dohnal, Petr; Varju, Jozef; Hejduk, Michal; Kotrík, Tomáš; Rubovič, Peter; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. State selective recombination of para- and ortho-H3+ at 140 K. In Országh, J; Papp, P; Matejčík, Š. Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics, Vrátna, 15.-20.1.2011. Bratislava: Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava (Slovakia); Society for Plasma Research and Applications in cooperation with Library and Publishing Centre CU, Bratislava, Slovakia, 2011. s. 166–170. ISBN 978-80-89186-77-8. [Kapitola nebo část knihy]
Rychlostní koeficienty pro para a ortho H3+ při teplotě plazmatu 140 K získané na spektroskopické aparatuře.
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Jusko, Pavol; Roučka, Štěpán; Zymak, Illja; Plašil, Radek; Gerlich, Dieter; Glosík, Juraj. Combination of an Electron Spectrometer with an Ion Trap: first results for H- + hν and H- + H. In Országh, J; Papp, P; Matejčík, Š. Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics, Vrátna, 15.-20.1.2011. Bratislava: Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava (Slovakia); Society for Plasma Research and Applications in cooperation with Library and Publishing Centre CU, Bratislava, Slovakia, 2011. s. 252–256. ISBN 978-80-89186-77-8. [Kapitola nebo část knihy]
O konstrukci analyzátoru energie elektronů vystupujících z reakcí iontů s molekulami v pasti.
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Rubovič, Peter; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Roučka, Štěpán; Hejduk, Michal; Opanasiuk, Sergii; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Swarm Experiments at 40–100 K, Cryo–FALP. In Šafránková, Jana; Pavlů, Jiří. WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Praha: Matfyzpress, 2011. s. 146–151. ISBN 978-80-7378-185-9. [Kapitola nebo část knihy]
Rešerše na téma experimentů s oblaky plazmatu (swarm experiments) a zkouška chlazení nové aparatury Cryo-FALP.
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Roučka, Štěpán; Jusko, Pavol; Zymak, Illia; Plašil, Radek; Gerlich, Dieter; Glosík, Juraj. Study of Astrophysically Relevant Hydrogen Chemistry: combining an RF Ion Trap with a Cold Effusive Beam. In Országh, J; Papp, P; Matejčík, Š. Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics, Vrátna, 15.-20.1.2011. Bratislava: Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava (Slovakia); Society for Plasma Research and Applications in cooperation with Library and Publishing Centre CU, Bratislava, Slovakia, 2011. s. 204–209. ISBN 978-80-89186-77-8. [Kapitola nebo část knihy]
Článek ve sborníku konference 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics, Vrátna, 15.-20.1.2011.
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Opanasiuk, Sergii; Rubovič, Peter; Roučka, Štěpán; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. New Cryo-FALP Experiment to Study Collisional Radiative Recombination of Ar+ Ions at 40–200 K. In Šafránková, Jana; Pavlů, Jiří. WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Praha: Matfyzpress, 2011. s. 136–140. ISBN 978-80-7378-185-9. [Kapitola nebo část knihy]
Měření rychlosti a její kalibrace v nové aparatuře Cryo-FALP.
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Plašil, Radek; Roučka, Štěpán; Glosík, Juraj. Experimental study of Collisional Radiative Recombination of Ar+ ions at low temperatures. In Országh, J; Papp, P; Matejčík, Š. Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics, Vrátna, 15.-20.1.2011. Bratislava: Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava (Slovakia); Society for Plasma Research and Applications in cooperation with Library and Publishing Centre CU, Bratislava, Slovakia, 2011. s. 161–165. ISBN 978-80-89186-77-8. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek na konferenci 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics, Vrátna, 15.-20.1.2011 o zkoumání srážkově radiativní rekombinace na aparatuře Cryo-FALP.
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Glosík, Juraj; Plašil, Radek; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Hejduk, Michal; Jusko, Pavol; Roučka, Štěpán; Rubovič, Peter. Recombination in low temperature plasma. In Országh, J; Papp, P; Matejčík, Š. Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics, Vrátna, 15.-20.1.2011. Bratislava: Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava (Slovakia); Society for Plasma Research and Applications in cooperation with Library and Publishing Centre CU, Bratislava, Slovakia, 2011. s. 179–184. ISBN 978-80-89186-77-8. [Kapitola nebo část knihy]
Přednáška o rekombinaci iontů s elektrony v nízkoteplotním plazmatu. Obzvláště je věnována pozornost iontům para a ortho H3+.
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Dohnal, Petr; Hejduk, Michal; Varju, Jozef; Rubovič, Peter; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Recombination of Para- and Ortho- H3+ with Electrons in Low Temperature Afterglow Plasma. In Šafránková, Jana; Pavlů, Jiří. WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Praha: Matfyzpress, 2011. s. 169–174. ISBN 978-80-7378-185-9. [Kapitola nebo část knihy]
Rychlostní koeficienty kvantově selektivní rekombinace iontů H3+ s elektrony při 195 K získané spektroskopickou metodou CRDS. V předmětném plazmatu by měl mít silný vliv při nižších teplotách proces srážkově radiativní rekombinace.
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Opanasiuk, Sergii; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Hejduk, Michal; Rubovič, Peter; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Study of Collisional-radiative Recombination Using CRYO-FALP. In Šafránková, Jana; Pavlů, Jiří. WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Praha: Matfyzpress, 2011. s. 141–145. ISBN 978-80-7378-185-9. [Kapitola nebo část knihy]
Rešerše na téma experimentů s dohasínajícím plazmatem a fyzikálních procesů odehrávajících se v plazmatu, v němž se studuje srážkově radiativní rekombinace. Diskutována je možnost určování teploty plazmatu z difúze.
303511PhDr. Eva Semerádová, Ph.D.Patáková, Eva. Rychlé metody tvorby úloh pro nadané žáky. In Zhouf, J. (ed.). Ani jeden matematický talent nazmar. Sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. s. 18–28. ISBN 978-80-7290-507-2. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek je publikací plenární přednášky na konferenci Ani jeden matematický talent nazmar 2011.
V příspěvku jsou řešeny různé metody přetváření úloh tak, aby se z "obyčejné procvičovací" úlohy stala náročná úloha maximálně rozvíjející potenciál nadaného žáka. Přitom je důraz kladen na to, aby metody byly natolik rychlé, aby je učitel mohl použít přímo v rámci vyučovací hodiny.
303511PhDr. Eva Semerádová, Ph.D.Patáková, Eva. Využití brainstormingu při tvorbě úloh. In Stehlíková, N., Tejkalovaá, L. (eds.). Dva dny s didaktikou matematiky 2011. Sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. s. 136–139. ISBN 978-80-86843-32-2. [Kapitola nebo část knihy]
V příspěvku je tvorba úloh nahlížena jako proces řešení otevřeného problému. Tím je zdůvodněno, že je možné k této činnosti přistupovat prostřednictvím tzv. kreativních technik.
Příspěvek dále ukazuje, jak je možné při tvorbě úloh využít brainstorming jako základní techniku hledání nápadu. Problematika je řešena jak teoreticky, tak prakticky popisem konkrétní aktivity a ukázkou úloh, které tímto způsobem vznikly.
281711PhDr. Eduard Burget, Ph.D.Burget, Eduard. Nejen protektorátní léta Františka Zavřela. In Dagmar Magincová (ed.). O protektorátu v sociokulturních souvislostech. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. s. 201–224. ISBN 978-80-87378-79-3. [Kapitola nebo část knihy]
Studie se zabývá obdobím let 1939–1945 v životě a díle dramatika Františka Zavřela. Autor pozornost věnuje i událostem předcházejícím a zejména období po roce 1945, kdy byl František Zavřel obviněn z kolaborace a dlouhé vyšetřování vedlo až k jeho předčasnému úmrtí na sklonku roku 1947.
281711PhDr. Eduard Burget, Ph.D.Burget, Eduard. Praha načichlá Chelčickým. Příběh Františka Zavřela v politických souvislostech. In Robert Novotný – Petr Šámal (eds.). Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. Praha: Paseka, 2011. s. 431–445. ISBN 978-80-7432-099-6. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola v knize k šedesátým narozeninám prof. Petra Čorneje pojednává o husitské tematice v díle dramatika Františka Zavřela.
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Růžičková, Lucie. Kritický přístup talentovaných žáků k zadání matematických úloh. In Zhouf, Jaroslav (Ed.). Ani jeden matematický talent nazmar 2011. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2011. s. 131–133. ISBN 978-80-7290-507-2. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek vychází z charakteristických projevů matematicky talentovaných žáků, které jsou uváděny v literatuře. Souhrn těchto projevů je doplněn výsledky provedeného průřezového výzkumu. Dále je diskutována možnost využití matematických úloh netradiční formy jako podpůrných diagnostických nástrojů k identifikaci matematicky talentovaných žáků na základě rozboru jejich přístupů k zadání těchto úloh i jejich řešení.
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Růžičková, Lucie. Developing the ‘geometrical eye’ through model based problem posing. In Barbin, E., Kronfellner, M., Tzanakis, C. (Eds.) . Proceedings of the Sixth European Summer University on History and Epistemology in Mathematics Education. Vienna: Verlag Holzhausen GmbHs, 2011. s. 347–348. ISBN 978-3-85493-208-6. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek popisuje aktivitu, kdy žáci vytvářeli vlastní geometrické a algebraické úlohy založené na jednoduchém dvojrozměrném modelu. Popsaná aktivita důsledně propojuje oblast geometrie a algebry, zároveň vychází z historického přístupu k výuce geometrie, a představuje tak konkrétní příklad propojení teoretické a praktické roviny výuky geometrie a učení se geometrii. (Sborník byl vydán v roce 2011.)
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Růžičková, Lucie; Novotná, Jarmila. Connaissances and Savoirs in the Framework of Mathematics Rallye. In Ubuz, Behiye (Ed.). Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Ankara, Turkey: PME, 2011. s. 498–498. ISBN 978-975-429-262-6. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu, který prokázal, že prostředí skupinově organizované práce nazvané „matematické rallye“ poskytuje vhodný teoretický rámec pro pozorování, rozlišování a popis situací, v nichž žáci projevují své jednotlivé poznatky („connaissances“) a obecnější vědomosti („savoirs“).
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Růžičková, Lucie; Novotná, Jarmila. Matematická rallye: Shodná zobrazení. In Stehlíková, N. (ed.). Dva dny s didaktikou matematiky 2011: Sborník příspěvků. Plzeň: Vydavatelský servis, Plzeň, 2011. s. 89–94. ISBN 978-80-86843-32-2. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek představuje metodu skupinově organizované práce s názvem „matematická rallye“, kdy skupinky žáků řeší postupně sérii vzájemně provázaných úkolů problémového charakteru, které jim umožní odhalit některé vlastnosti zkoumaných matematických objektů. Řešené úkoly pro žáky představují určitou obtíž, neboť vyžadují hledání vhodných strategií řešení. Daná aktivita tedy žákům poskytuje prostor k získávání zkušeností s nově objevovanými poznatky v různých kontextech a k tvorbě separovaných modelů. Dílčí řešitelské strategie představují jednotlivé objevované poznatky („connaissances“), které umožňují formulovat obecnější vědomosti („savoirs“) a jejich smysluplnou integraci a pevné ukotvení v kognitivní struktuře žáků.
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Růžičková, Lucie; Zhouf, Jaroslav. Sekvenční polopravidelné šestiúhelníky. In Zhouf, J.; Růžičková, L. (Eds.). MAKOS 2010: Sborník materiálů z podzimní školy péče o talenty mezinárodní účastí. Praha: Pedagogická fakulta UK V Praze, 2011. s. 61–68. ISBN 978-80-7290-508-9. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek představuje pojem sekvenčního polopravidelného šestiúhelníku a popisuje některé matematické problémy, jimiž se lze v daném úlohovém prostředí zabývat (např. hledání podobností mezi jednotlivými šestiúhelníky, popis délek stran a obvodů pomocí aritmetických posloupností, popis obsahů pomocí aritmetických posloupností druhého řádu, pokrývání roviny, kuželosečka opsaná danému šestiúhelníku).
(Sborník byl vydán v roce 2011.)
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek Jakub. Změna v pojímání práva na soukromí a jeho ochranu v kontextu moderních technologií. In Olšovská A., Laclavíková M. (eds.). Sociálne riziká a základné ľudské práva - výzvy pre pracovné právo 21.storočia (zborník vedeckých príspevkov). Trnava: Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2011. s. 37–45. ISBN 978-80-8082-503-4. [Kapitola nebo část knihy]
Autor se v příspěvku zabývá problematikou pojímání lidských práv, konceptem lidských práv a otázkou jejich kulturní podmíněnosti.
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek Jakub. Změna v pojímání práva na soukromí a jeho ochranu v kontextu moderních technologií. In Gerloch, A., Šturma, P. a kol.. Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu.. Praha: Auditorium, 2011. s. 283–290. ISBN 978-80-87284-23-0. [Kapitola nebo část knihy]
Autor se v příspěvku zabývá problematikou pojímání lidských práv, konceptem lidských práv a otázkou jejich kulturní podmíněnosti.
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek Jakub. Zákon o ochraně osobních údajů - komentář. In Hůrka, P., Bezouška, P., Schmied, Z., Šubertová, Z., Trylč, L., Morávek, J., . Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem – 2. vydání. Olomouc: ANAG, spol. s.r.o., 2012. s. 1–130. [Kapitola nebo část knihy]
Řešitel je autorem Zákon o ochraně osobních údajů - komentář in Hůrka, P., Bezouška, P., Schmied, Z., Šubertová, Z., Trylč, L., Morávek, J., Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem – 2. vydání, ANAG, spol. s.r.o. V rámci komentáře k zákoníku práce vypracoval komentář k zákonu o ochraně osobních údajů. Komentář vyjde v březnu roku 2012. Počáteční a poslední strana nedopovídá zařazení v komentáři - jedná se o rozsah vycházející z přílohy.
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek Jakub. Možnosti monitorování zaměstnanců na pracovišti v právním řádu České republiky. In Barancová H. a kol.. Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život. Trnava: Sprint dva, 2010. s. 38–68. ISBN 978-80-89393-43-5. [Kapitola nebo část knihy]
Pozornost byla věnována zejména současnému trendu v oblasti sledování zaměstnanců na pracovišti v ČR. Bylo upozorněno na to, že v současné době zaměstnanci "dohnali" z hlediska technických možností zaměstnavatele a že v tomto směru bývá v aplikační praxi často přehlížen skutečný účel právní úpravy. Dále byla věnována pozornost konkrétní právní úpravě v ČR a učiněno několik poznámek o aplikační praxi ÚOOÚ. Publikace, ač je uveden rok vydání 2010, byla reálně vydána až v roce 2011.
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek Jakub. FLEXICURITY, VYPRÁZDNĚNÉ POJMY A MORÁLNÍ ASPEKT . In kolektiv účastníků. PRACOVNÍ PRÁVO 2010 - Flexibilní formy zaměstnání. Brno: ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS,IURIDICA, No 382, Masarykova univerzita, 2010. s. 111–120. ISBN 978-80-210-5358-8. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek pojednává o dvou souvisejících věcech. Jednak o obsahu pojmu flexicurity - je zde učiněna poznámka, že jeho označování za "kočkopsa" vychází primárně z toho, že v různých případech mu je přisuzován různý obsah. K tomuto autor uvádí názor, že flexicurity, tak jak je o něm v současné době hovořeno, fakticky znamená konkrétní moment právní úpravy - konkrétní množství prvků ochrany a flexibility. Druhá část příspěvku se věnuje důvodu, kvůli němuž není možné zásadním způsobem omezit poměr prvků jistoty. Sborník byl vydán až v roce 2011.
92010Mgr. Jaroslava Zavázalová, Ph.D.Dedik, J., Janovcova, M., Dejmkova, H., Barek, J., Peckova, K.. Utilization of Unmodified Screen-Printed Carbon Electrodes in Electroanalysis of Organic Compounds (An Overview). In K. Kalcher, R. Metelka, I. Švancara, K. Vytřas. Sensing in Electroanalysis. Pardubice: University of Pardubice, 2011. s. 129–138. ISBN 978-80-7395-434-5. [Kapitola nebo část knihy]
79510PhDr. Mgr. Lucie Tučková, Ph.D.Tučková, Lucie. Suzanne Renaudová. In Bauer, Hlaváčková, Med, Tučková. Hommage à Bohuslav Reynek. České Budějovice: Nakladatelství a galerie Měsíc ve dne, 2011. s. 97–101. ISBN 978-80-87448-07-6. [Kapitola nebo část knihy]
Kromě uvedeného textu hl. řešitelka pořídíla i v knize různě rozmístěné úryvky z korespondence S. Renaudové a připravila i medailonek básnířky.
79510PhDr. Mgr. Lucie Tučková, Ph.D.Tučková, Lucie. Jiří Reynek. In Bauer, Hlaváčková, Med, Tučková. Hommage à Bohuslav Reynek. České Budějovice: Nakladatelství a galerie Měsíc ve dne, 2011. s. 133–136. ISBN 978-80-87448-07-6. [Kapitola nebo část knihy]
Text vypovídá o tom, nakolik Jiřího Reynka v překladatelské práci inspirovala jeho matka Suzanne Renaudová
419011ThDr. Dalibor Jiří Vik, Ph.D.Vik, Dalibor. Vyjádřit to lidské v člověku. Teologie jako lekce lásky u Emmanuela Lévinase. In Vogel, Jiří; Kučera, Zdeněk; Vik, Dalibor [et al.]. Náboženství a teologie ve filosofické reflexi : mezi modernou a postmodernou. Brno: L. Marek, 2011. s. 107–120. ISBN 978-80-87127-39-1. [Kapitola nebo část knihy]
Příloha ve formátu PDF obsahuje:

(1) titulní strany knihy (tiráž) s jmenovitým uvedením finanční podpory GA UK

(2) obsah knihy

(3) úvodník řešitele ke knize

(4) kapitolu z knihy vztahující se k tomuto projektu
84709PhDr. Mgr. Tomáš Gaudek, Ph.D.Panušková, Lenka. Velislavova biblia v typologických vzťahoch: Úvaha o obsahu rukopisu a jeho konceptorovi. In Benešovská, K. - Chlíbec, J.. V zajetí středověkého obrazu: Sborník k 80. narozeninám Karla Stejskala. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2012. s. 53–60. ISBN 978-80-7422-139-2. [Kapitola nebo část knihy]
19509RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.Kuchař Ladislav. Tandem Mass Spectrometry of Sphingolipids: Application in Metabolic Studies and Diagnosis of Inherited Disorders of Sphingolipid Metabolism. In Jeevan K. Prasain. Tandem Mass Spectrometry – Applications and Principles. Rijeka: InTech Europe, 2012. s. 739–768. ISBN 978-953-51-0141-3. [Kapitola nebo část knihy]
We will focus on the contribution of tandem mass spectrometry to the study of
sphingolipids and the usefulness of the technique in diagnosing inherited disorders of
sphingolipid degradation. The topics discussed will include the following:

- Tandem mass spectrometry used to analyze sphingolipids in tissues, cells and urine
(both the general approach used and its applications in the diagnosis of
sphingolipidoses)
- The investigation of the sphingolipid degradation pathway in living cells using stable
isotopes or atypical fatty acid labeling
- Sphingolipid isoform profiling, which is a useful tool for diagnosing disorders
associated with Gb3Cer and sulfatide storage.
30510Mgr. Milena FridmanováFridmanová, Milena. Povaha estetiky ako univerzitnej disciplíny. In Kvokačka, Adrián - Tomáš, Oliver (eds.). Teória a prax súčasnej estetiky. Prešov: Prešovská univerzita, 2011. s. 66–76. ISBN 978-80-555-0463-6. [Kapitola nebo část knihy]
Článek vznikl při příležitosti konference k 20. výročí osamostatnění studijního oboru estetika na PU v Prešově, SR. Dedikaci GA UK na poslední straně článku přikládám.

Charakter této akce mi umožnil reflektovat postavení a charakter reflexe umění, uměleckého díla a tvůrčí činnosti umělců mezi ustanovenými univerzitními disciplínami: estetikou a filosofií. Jednou z klíčových otázek článku je spojení teorie a umělecké praxe, která je pro mě zdrojem reflexe tvůrčí zkušenosti.

Abstrakt:
Článek je rekapitulací některých napětí, které se formovali v procesu ustanovení estetiky jako univerzitní disciplíny během 250-ti let její existence, pohledem na současné podoby výuky estetiky na českých a slovenských univerzitách a pojmenováním současných trendů v profilaci estetiky vůči filosofii a praktickým uměleckým oborům.
Rozpory, kterým estetika čelí od doby svého založení, jsme shrnuli do tří otázek: 1. Zaměřuje se studium estetiky na kreativní nebo kritické schopnosti studentů? 2. Jsou krásné vědy legitimovány kognitivně nebo sociálně-eticky? 3. Jak je možná estetika jako věda pokud je vědou o jedinečném?
30510Mgr. Milena FridmanováFridmanová, Milena. Génius člověkem. In Fridmanová, Milena - Puc, Jan (eds.). Filosofie lidského, příliš lidského. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. s. 109–132. ISBN 978-80-87378-86-1. [Kapitola nebo část knihy]
Jde o kapitolu v kol. monografii ke knize F. Nietzscheho Lidské, příliš lidské. Jsem společně s J. Pucem editorkou této knihy a také autorkou předmluvy. Kniha jako celek je vyústěním dvou kolokvií, které se konali v rámci studentského projektu na FF UK podporovaného z prostředků Specifického výzkumu na r. 2009, č. 224113. Moje kapitola v rámci 2. Oddílu knihy s názvem „Umění, výchova, styl“, je dedikována GA UK, viz příloha.

Tématem kapitoly je kritika pojmu uměleckého genia a tvůrčí schopnosti u Friedricha Nietzscheho v díle Lidské, příliš lidské. Nietzsche se tady vyrovnává s německou romantickou tradicí myšlení uměleckého génia u Kanta a Schopenhauera, součástí které je i jeho vlastní rané dílo (Zrození tragédie). Kapitola je tedy realizací první části mého projektu Výzkumů tvůrčí zkušenosti zaměřené na historické perspektivy v německé tradici od Kanta po současnost.

Abstrakt:
Hlavním tématem článku je kritika romantického pojmu génia a jeho tvůrčích schopností, kterou Nietzsche provádí v IV. hlavě svého díla Lidské, příliš lidské. Text se člení na dvě části. První analyzuje géniovy vlastnosti jako inspirace, náhlost vznikání díla, tvůrčí intuice, vrozené schopnosti génia jako součást Kantovy a Schopenhauerovy metafyziky umění, kterou Nietzsche odmítá z pozice nově ohlašované vědecké filosofie. Radikální kritika nahlížející tyto géniovy vlastnosti jako neudržitelné iluze současně představuje nové pojetí génia, kterého vyznačují pouhé lidské vlastnosti.
Druhá část článku tematizuje novou podobu génia převlečeného za svobodného ducha ve vztahu ke kultuře naopak v kontinuitě Nietzscheho myšlení a v návaznosti na jeho předešlá díla (Nečasové úvahy, Zrození tragédie). Ve skutečnosti až génius, který je pouhým člověkem, naplňuje Nietzschovu intuici o výjimečné lidské bytosti z jeho raného díla. Génius s lidskou tvořivou schopností nabízí kultuře víc než objektivní génius tvořící nevědomě a náhodně – možnost být odpovědí na její dějinnou situaci.
30510Mgr. Milena FridmanováFridmanová, Milena. Herecký paradox - poznámky k situácii hereckej tvorby. In Karul, Róbert (ed.). Subjektivita/intersubjektivita. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2011. s. 56–69. ISBN 978-80-970494-2-3. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola je publikačním výsledkem konference Identita-Diferencia, která sa konala r. 2010 v Smolenicích, SR. Dedikaci ke grantu GA UK dokládám v příloze.

V článku se zabývám zkušeností hereckého rozdvojení (herec – role, kterou ztvárňuje), které bylo v dějinách hereckých teorií označené D. Diderotem jako herecký paradox. Na tuto problematiku nahlížím skrze vlastní zkušenost s improvizační disciplínou Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Článek tak představuje systematickou část mého výzkumného záměru.

Abstrakt:
Herecký paradox formuloval Denis Diderot jako rozpor v tom, co herec na scéně představuje a co ve skutečnosti prožívá. Podle Diderota emoce herce nejsou skutečné a je vůči své roli chladným pozorovatelem. Opačnou polohu formulace hereckého paradoxu představuje tzv. herectvo prožívání, které naopak vyzdvihuje herce plně odevzdaného své roli, zapomínajícího sebe sama.
Tyto dvě krajní pozice popisují zkušenost dvou odlišných rozdvojení „já“, které definují hereckou situaci. Jedna představuje herce, který má sama sebe plně v rukou, druhá situaci, kdy se naopak sebevztah herce rozpadá, přepadajíc síle, která ho svou intenzitou přesahuje. Vůči těmto dvěma pozicím formuluje článek tezi, že hereckou situaci ve skutečnosti zasahuje mnohem hlubší paradox: herce představujeme jako současně prožívajícího i reflektujícího, aktivního i pasivního, intencionálně zaměřeného, i ve vleku cizí intence. Tento způsob prožívání tematizujeme jako oddálení původce zkušenosti a reflektujícího tuto zkušenost.
88010Mgr. Martin KubačákDušek, Jaroslav, Jindra Tomáš. Measuring biomechanics of the vision process, sensory fusion and image observation features. In Natal Jorge, R.M.; Tavares, J.M.R.S.; Pinotti Barbosa, M.; Slade, A.P.. Technologies for Medical Sciences. -----: Springer, 2012. s. 1–26. ISBN 978-94-007-4067-9. [Kapitola nebo část knihy]
Kniha je v soušasné době v tisku, její vydání je plánováno na červen 2012. Stránkování kapitoly je udáno podle délky zaslaného příspěvku. RIV publikace 2012. Odkaz na knihu včetne seznamu spoluautorů - dole: http://www.springer.com/engineering/biomedical+engineering/book/978-94-007-4067-9
16809Mgr. František Martínek, Ph.D.Martínek, František. Synchronní a diachronní pohled na jeden typ slovesné polysémie. In Čermák, František. Korpusová lingvistika Praha 2011 – 2. Výzkum a výstavba korpusů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. s. 262–272. ISBN 978-80-7422-115-6. [Kapitola nebo část knihy]
309611RNDr. Šárka Bejdová, Ph.D.Krajíček, Václav, Bejdová, Šárka, Velemínská, Jana, Pelikán, Josef. Improving B-spline deformation based fitting for volume registration. In Miroslav Lávička, Martin Němec. Proceedings of the 31st conference on geometry and graphics. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 139–154. ISBN 978-80-248-2524-3. [Kapitola nebo část knihy]
95710RNDr. Marek TesařBílka, Ondřej; Lidický, Bernard; Tesař, Marek. Locally injective homomorphism to the simple weight graphs. In Mitsunori Ogihara, Jun Tarui. TAMC'11 Proceedings of the 8th annual conference on Theory and applications of models of computation. Verlag Berlin, Heidelberg: Springer, 2011. s. 471–482. ISBN 978-3-642-20876-8. [Kapitola nebo část knihy]
Z konferencie TAMC 2011.
95710RNDr. Marek TesařLidický, Bernard; Tesař, Marek. Complexity of locally injective homomorphism to the theta graphs. In Costas S. Iliopoulos, William F. Smyth. IWOCA'10 Proceedings of the 21st international conference on Combinatorial algorithms. Verlag Berlin, Heidelberg: Springer, 2011. s. 326–336. ISBN 978-3-642-19221-0. [Kapitola nebo část knihy]
Z konferencie IWOCA 2010
377711PhDr. Daniel TocháčekTOCHÁČEK, Daniel; LAPEŠ, Jakub. Usage of Lego NXT MINDSTROMS Kits in educational robotics. In KAPOUNOVÁ, Jana; KOSTOLÁNYOVÁ, Kateřina. Information and Communication Technology in Education. Ostrava: OSU, 2011. s. 393–397. ISBN 978-80-7368-979-7. [Kapitola nebo část knihy]
The paper is aimed in the use of modern technological resources and innovative approaches to training in teaching practice and preparation the future teachers of technical, technological and sciences. It discusses project focused on program modifications of the preparation of future teachers oriented to the implementation of educational robotics and constructivist approaches.
377711PhDr. Daniel TocháčekTOCHÁČEK, Daniel; LAPEŠ, Jakub. Pilot course on the educational robotics for future teachers of ICT. In PAVLOVKIN, Ján, et al. Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Zvolen: Katedra techniky a technológií, UMB, 2011. s. 98–102. ISBN 970-80-557-0265-0. [Kapitola nebo část knihy]
The paper discusses a pilot course on the educational robotics that was realized at the Department of Information Technology and Education, Faculty of Education, Charles University in Prague as a part of the GAUK grant project "Educational Robotics in Training of Future Teachers of ICT." The content of the paper consists mainly from characteristic of the course during which students were in detail acquainted with the possibilities of using educational robotics and constructivist approaches in their future educational practice at primary and secondary schools.
387611PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.Chvalkovská, Jana - Janský, Petr - Skuhrovec, Jiří. CIA, zIndex a další nástroje prevence korupce (nejen) v legislativě. In Kohout, Pavel a kol.. Boj proti korupci. Praha: Úřad vlády České republiky, 2011. s. 87–94. ISBN 978-80-7440-053-7. [Kapitola nebo část knihy]
Editor knihy neumožnil žádné uvedení dedikací.
387611PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.Chvalkovská, Jana - Lízal, Lubomír. Instituce. In Mejstřík, Michal a kol.. Rámec strategie konkurenceschopnosti. Praha: Úřad vlády České republiky, 2011. s. 53–118. ISBN 978-80-7440-050-6. [Kapitola nebo část knihy]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Jakubíková Michala, Seeman Pavel. Kongenitální myastenické syndromy. In Jiří Piťha a kol.. Myasthenia gravis a ostatní poruchy nervosvalového přenosu. Praha: Maxdorf Jessenius, 2010. s. 319–341. ISBN 978-80-7345-230-8. [Kapitola nebo část knihy]
111310Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.Jelen, Karel, Fanta, Ondřej, Billich, Richard, Čiháková, Lucie, Kubový, Petr. Answer of visual analyzer during driving in the real world and comparison with car-simulator.. In Novák, M.. Reliability of driver-car interactions.. Praha: Reprostředisko MFF UK, 2011. s. 204–212. ISBN 978-80-87136-12-6. [Kapitola nebo část knihy]
111310Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.Pánková, Barbora, Kubový, Petr, Fanta, Ondřej, Jelen, Karel. Knee-joint Orthoses and their Influence on a Plantar Pressure Distribution – Pilot Study.. In Serge Van Sint Jan, et al.. Conference book Program & Abstracts - ISB 2011, July 3-7, 2011.. Brussel: Université Libre De Bruxelles, 2011. s. 162–162. ISBN 978-90-90260-19-8. [Kapitola nebo část knihy]
111310Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.Fanta, Ondřej, Kubový, Petr, Pánková, Barbora, Jelen, Karel. Course of Acceleration during Closed Head Impact and Multibody Validation.. In Serge Van Sint Jan, et al.. Conference book Program & Abstracts - ISB 2011, July 3-7, 2011.. Brussel: Université Libre De Bruxelles, 2011. s. 189–189. ISBN 978-90-90260-19-8. [Kapitola nebo část knihy]
428011Mgr. Kamil Daněk, Ph.D.Daněk, Kamil; Heyrovský, David. Critical Curves of Triple Gravitational Lenses. In Šafránková, Jana; Pavlů, Jiří. WDS 2011 - Proceedings of Contributed Papers Part III: Physics. Praha: MATFYZPRESS, 2011. s. 37–42. ISBN 978-80-7378-186-6. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek ve sborníku konference Week of Doctoral Students 2011
21210RNDr. Miroslava Bursová, Ph.D.Bursová, Miroslava; Čabala, Radomír. Statistical Optimization of Microextraction Technique. In Coman, Virginia. Book of Abstracts. Cluj-Napoca, Romania: 17 th International Symposium on Separation Sciences, Casa Carti de Stiinta, 2011. s. 125–125. ISBN 978-973-133-981-8. [Kapitola nebo část knihy]
21210RNDr. Miroslava Bursová, Ph.D.Bursová, Miroslava; Čabala, Radomír. Computer-aided Optimization of Microextraction Technique. In Hutta, M.. Zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vědeckej konferencie ANALYTICKÉ METÓDY A ZDRAVIE ČLOVEKA. Bratislava: Slovenská vákuová spoločnost, 2010. s. 92–99. ISBN 978-80-969435-7-9. [Kapitola nebo část knihy]
21210RNDr. Miroslava Bursová, Ph.D.Bursová, Miroslava; Čabala, Radomír. Presentation and optimization of a new microextraction technique. In Nesměrák, Karel. Proceedings of 7th ISC Modern Analytical Chemistry. Praha: Karlova Univerzita Praha, Přírodověcká fakulta, 2011. s. 11–14. ISBN 978-80-7444-010-6. [Kapitola nebo část knihy]
114110Mgr. Magdalena Uzlíková, Ph.D.Nohynkova Eva. Cell cycle regulation and cell division in Giardia. . In H. D. Lujan, S. Svard. Giardia. A Model Organism. Wien, New York: Springer, 2011. s. 161–183. ISBN 978-3-7091-0197-1. [Kapitola nebo část knihy]
Dedikace grantové podpoře nebyla povolena vydavatelem knihy.
57010Mgr. Dagmar KohoutováHavlíček, Jan, Kohoutová, Dagmar. Čichová komunikace. In Vodička, Jan, Chrobok, Viktor (eds). Poruchy čichu a chuti. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2012. s. 40–53. ISBN 978-80-7311-125-0. [Kapitola nebo část knihy]
104810RNDr. Martin Šimon, Ph.D.Šustrová, Klára. Analýza migračního chování obyvatel uvnitř Prahy.. In Ferenčuhová, S., Galčanová, L., Vacková, B.. Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum.. Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2010. s. 159–194. ISBN 978-80-87378-44-1. [Kapitola nebo část knihy]
ŠUSTROVÁ, K. (2010): Analýza migračního chování obyvatel uvnitř Prahy. In Ferenčuhová, S., Galčanová, L., Vacková, B. (eds.): Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, str. 159-194.
353711Mgr. Kateřina Lesch, Ph.D.Veselovská, Kateřina. Členská negace a způsoby jejího vyjadřování v datech ČNK a PDT2.0. In Petkevič, V., Rosen, A.. Korpusová lingvistika Praha 2011: Gramatika a značkování korpusů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. s. 49–61. ISBN 978-80-7422-116-3. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek je věnován problematice členské negace a způsobům jejího vyjadřování v současné češtině, respektive v datech Českého národního korpusu (především SYN2005) a Pražského závislostního korpusu (verze 2.0). Za členskou negaci byla dosud ve většině českých příruček považována taková negace, která neoperuje na predikátu. Autorka na základě analýzy dat obou korpusů a studia české i zahraniční odborné literatury týkající se dané problematiky navrhuje nové, primárně sémantické vymezení členské negace v češtině a zkoumá možnosti zachycování tohoto jevu ve strukturách tektogramatické roviny PDT.
41610JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.Bohuslav, Lukáš. 7- LEGISLATIVNÍ VÝVOJ ÚPRAVY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE VČETNĚ NOVÉHO NÁVRHU ZÁKONA O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A ŘÍZENÍ PROTI NIM. In Kolektiv autorů. Milníky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. s. 399–403. ISBN 978-80-7160-318-4. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek je písemným projevem ústního přednesu na konferenci Milníky práva v stredoeurópskom priestore 2011, pořádané Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě.
41610JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.Bohuslav, Lukáš. TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB SE ZAMĚŘENÍM NA SANKCE V TRESTNÍM PRÁVU ZEMÍ STŘEDOEVROPSKÉHO PROSTORU. In Kolektiv autorů. Milníky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. s. 553–561. ISBN 978-80-7160-308-5. [Kapitola nebo část knihy]
Trestní odpovědnost právnických osob je bezesporu současným jevem, který přináší mnoho diskutabilních otázek. Nicméně, cílem mé dnešní práce je shrnout sankcionování trestní odpovědnosti právnických osob v obecné rovině, vyzdvihnout mezinárodněprávní základy této odpovědnosti včetně práva Evropské unie a přiblížit čtenáři úpravu sankcionování v zemích střední Evropy. Je vhodné v této oblasti odlišit Českou republiku a Slovensko, které ještě nepřijaly úpravu zakotvující trestní odpovědnost právnických osob, na jedné straně a Rakousko, Polsko a Maďarsko, jež přijaly tzv. pravou trestní odpovědnost právnických osob, na straně druhé. Polský a maďarský systém sankcionování se skládá z rozličných typů sankcí, zatímco ten rakouský umožňuje uložení pouze peněžitého trestu. Česká a slovenská úprava trestní odpovědnosti právnických osob je v dnešních dnech v různých stadiích přijímání zákona. Český návrh zákona počítá s širokou škálou sankcí, zatímco ten slovenský pouze s ochrannými opatřeními. Článek je písemným projevem ústního příspěvku předneseného na konferenci Milníky práva v stredoeurópskom priestore 2010, pořádané Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě.
41610JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.Bohuslav, Lukáš. Rozsah kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob. In Kolektiv autorů. Akademické akcenty. Bratislava: Paneurópska vysoká škola práva, 2011. s. 113–120. ISBN 978-80-89447-39-8. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek se zabývá kriminalizací trestní odpovědností právnických osob a je písemným výsledkem ústního příspěvku předneseného na konferenci Akademické akcenty pořádané Paneurópskou vysokou školou práva v Bratislavě. Článek byl poté doplněn a zpracován k publikaci v časopise Kriminalistika.
41610JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.Bohuslav, Lukáš. K novému českému návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim z roku 2011. In Kolektiv autorů. Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok - analýza poznatkov z teórie a praxe. Bratislava: Paneurópska vysoká škola práva, 2011. s. 287–292. ISBN 978-80-89447-57-2. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek ve sborníku se zabývá deskripcí a analýzou nového českého zákona o trestní odpovědnosti právnických o osob a řízení proti nim. Jedná se o písemnou podobu příspěvku předneseného na konferenci Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok - analýza poznatkov z teórie a praxe, pořádaného Paneurópskou vysokou školou práva v Bratislavě.
40010Mgr. Martina Štípková, Ph.D.Štípková, Martina. Trendy ve vzdělanostní homogamii sezdaných rodičovských párů . In Kol. autorů. Proměny partnerství (pracovní název). Praha: Sociologické nakladatelství, 2012. s. 0–0. ISBN 978-80-7419-000-0. [Kapitola nebo část knihy]
Kniha je ve fázi dokončování. První verze rukopisu již byla odevzdána do nakladatelství a v nejbližších dnech dojde k podpisu smlouvy o vydání. Editory jsou Martin Kreidl a Jaroslava Hasmanová Marhánková. U příslušné kapitoly bude uvedena dedikace GAUK.
345211PhDr. Mgr. Eva Janáčová, Ph.D.Janáčová, Eva. Lola Beer Ebner. První dáma izraelské módy. In Petr Pálka (ed.). Židé a Morava XVII. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2011. s. 274–280. ISBN 978-80-85945-62-1. [Kapitola nebo část knihy]
143610RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.Holubec, Viktor; Ryabov, Artem; Chvosta, Petr. Four Exactly Solvable Examples in Non-Equilibrium Thermodynamics of Small Systems. In Mizutani Tadashi (Ed.). Thermodynamics. Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia: InTech, 2011. s. 153–176. ISBN 978-953-307-544-0. [Kapitola nebo část knihy]
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota. Parisian and Prague Quodlibeta Compared: The example of Jerome of Prague. In Elzbieta Jung. What is New in the New Universities? Learning in Central Europe in the Later Middle Ages (1348-1500). Turnhout: Brepols, 2013. s. 0–0. [Kapitola nebo část knihy]
Článek, který je ještě potřeba opatřit poznámkovým aparátem na základě požadavků editorky, se zabývá vztahem mezi pařížskými a pražskými kvodlibetními disputacemi a s nimi spojenými texty a ukazuje na odlišné prostředí na starších a novějších evropských univerzitách na příkladu působení a textů Jeronýma Pražského, Pierra d’Ailly, Jeana Gersona, Boethia z Dacie a Sigera z Brabantu. Ukazuje filosofickou orientaci kvodlibetních disputací v Praze (na rozdíl od teologické orientace na univerzitě v Paříži) a s tím spojené Jeronýmovo přistupování k některým teologickým otázkám z filosofické perspektivy a jeho obhajobu práva filosofů na traktování těchto otázek.
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota; Holeton, David. Jerome of Prague. In Robert Benedetto. The New Westminster Dictionary of Church History vol.1. Louisville KY, London: Westminster John Knox Press, 2008. s. 350–350. [Kapitola nebo část knihy]
Drobné heslo vyšlo v roce 2009, avšak s vročením 2008 a bez uvedení GA UK. Jeho vydání však bylo přislíbeno v zadávací dokumentaci.
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota. Chronology of Life and Work of Jan Hus. In František Šmahel. A Companion to Jan Hus. Leiden - Boston: BRILL, 2013. s. 0–0. [Kapitola nebo část knihy]
Významná delší studie připravená pro prestižní publikaci se zabývá životem a dílem Jana Husa v dobovém kontextu a dotýká se tak přirozeně i Jeronýma Pražského, jeho života i jeho myšlení, zejména pokud jde o recepci učení Jana Wyclifa v Čechách.
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota; Herold, Vilém. Jerome of Prague. In Henrik Lagerlund. The Encyclopedia of Medieval Philosophy. Dordrecht - Heidelberg - London - New York: Springer, 2011. s. 584–587. [Kapitola nebo část knihy]
Souhrnný článek o Jeronýmu Pražském. Představuje komplexní souhrn dosavadního bádání nad Jeronýmem Pražským. Jeho první část se zabývá životem tohoto mistra, druhá část pak jeho myšlením a filosofickou pozicí.
92210RNDr. Michaela Šlapáková, Ph.D.Poková, Michaela. Enhanced AW3003 Aluminum Alloys for Heat Exchangers. In J. Šafránková and J. Pavlů. WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part III – Physics . Praha: Matfyzpress, 2011. s. 141–146. ISBN 978-80-7378-186-6. [Kapitola nebo část knihy]
54009Mgr. Lucie Řimnáčová, Ph.D.Makuderová, Lucie, Šimek, Petr, Mráz, Jaroslav, Stránský, Vladimír, Čabala, Radomír. Profiling of biomarkers of occupational exposure using extractive derivatization with chloroformates and GC-MS-introduction. In Karel Nesměrák. Proceeding of the 5th International Students Conference Modern Analytical Chemistry. Praha: Charles University of Prague, Faculty of Science, 2009. s. 41–44. ISBN 978-80-86561-41-7. [Kapitola nebo část knihy]
66010RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.Šámal, R., Stolař R., Valla T.. Complexity of the Cop and Robber Guarding Game. In Iliopoulos, Costas S.; Smyth, William F. (Eds.). Combinatorial Algorithms, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7056. Victoria, Canada: Springer, 2011. s. 361–373. ISBN 978-3-642-25010-1. [Kapitola nebo část knihy]
22th International Workshop, IWOCA 2011, Victoria, Canada, July 20-22, 2011, Revised Selected Papers
59409RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.Vrátná, J.; Janeček, M.. Part III - Physics. In Šafránková, J.; Pavlů, J.. WDS'11 Proceedings of Contributed Papers. Praha: Matfyzpress, 2011. s. 132–135. ISBN 978-80-7378-186-6. [Kapitola nebo část knihy]
59409RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.Vrátná, J.; Janeček, M.; Stráský, J.; Kim, H.S.; Yoon, E.. Poster Session. In Sillekens, W.H.; Agnew, S.R.; Neelameggham, N.R.; Mathaudhu, S.N.. Magnesium Technology 2011. USA: Wiley, 2011. s. 589–594. ISBN 978-1-1180-2936-7. [Kapitola nebo část knihy]
330411PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.Bravená, Noemi. II. Pädagogische Anregungen : "Glück, was ist Glück ... bloß eine kleine goldene Fliege?" - Wie tschechische Kinder über das Glück sprechen. In Bucher, A. A.; Büttner, G.; Freudenberger-Lötz, P.; Schreiner, M. . Jahrbuch für Kindertheologie: "Gott gehört so ein bisschen zur Familie" : Mit Kindern über Glück und Heil nachdenken. Stuttgart: Calwer Verlag Stuttgart, 2011. s. 171–183. ISBN 978-3-7668-4193-3. [Kapitola nebo část knihy]
Symboly souží k rozvoji transcendování dětí. Význam spočívá v jejich dialektice i v možnosti vést děti od viditelného k neviditelnému obsahu. Autorka v příspěvku přestavuje, jak vybrané české děti ve věku 7-12 let chápou za pomocí symboliky abstraktní pojem štěstí. Příspěvek je rozdělen do tří hlavních částí. Po zhodnocení relevantnosti tématu v české společnosti (s. 171-172) následuje popis empirického zkoumání (s. 172-174) a výsledky chápání štěstí dětmi (s. 174-182). Nejdříve jsou představeny závěry interpretace vybraných symbolů štěstí (podkova, prasátko, zlatá ryba, kominík, čtyřlístek, slunéčko sedmitečné, slon, peníz a zlatá muška). Dále jsou shrnuty některé zásadní odpovědi na otázku: „kde a s kým jsou děti šťastné“. U religiózních dětí je navíc reflektována interpretace spásy i odpovědi na otázku, zda je Ježíš Kristus jejich štěstí a zda může být zlatou muškou. Jsou též shrnuty kresby i popisy toho, co pro děti znamená štěstí (symbolická vyjádření; předměty nebo vyplněná materiální přání; osoby nebo zvířátka; místa, kde jsou šťastné; vnitřní stav; náboženské motivy). Odpovědi dětí byly porovnány s výzkumem a modelem vnímání štěstí u dětí německého pedagogického psychologa Rolfa Oertera (s. 173-174). Autorka došla k těmto závěrům: Tak jako u Oertera některé odpovědi dětí nezapadají podle věku do předem daného modelu vnímání štěstí a naopak jej přesahují (např. štěstí = dobro druhého, proměna k lepšímu). Symboly dětem slouží k pochopení duality – symbol může znamenat někdy štěstí i neštěstí. Autorka zjistila, že dualitu pojmů: spása = věčná, štěstí = pomíjivé, mladší děti nevnímají. Naopak i pro některé děti může být Ježíš Kristus zlatou muškou i kominíkem, což autorka nereflektovala jako dětskou naivitu, ale jako spirituální transcendování nebo předobraz vyššího teologického uvažování o Kristově inkognitu ve světě.
http://www.calwer.com/cwv/home/_gott_gehoert_so_ein_bisschen_zur_familie_/213667
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.Vyskočil, Vlastimil; Daňhel, Aleš; Fischer, Jan; Novotný, Vít; Deýlová, Dana; Horáková, Eva; Barek, Jiří; Yosypchuk, Bogdan; Wang, Joseph. Silver Amalgam Electrodes – A Look Back at the Last Five Years of Their Development and Applications. In Vytřas, K.; Kalcher, K.; Švancara, I.. Sensing in Electroanalysis. Pardubice: University of Pardubice, 2010. s. 13–31. ISBN 978-80-7395-348-5. [Kapitola nebo část knihy]
Přehled vývoje a aplikací amalgamových elektrod
266111RNDr. Václav Vlček, Ph.D.Balyo, Tomáš; Toropila, Daniel; Barták, Roman. Two Semantics for Step-Parallel Planning: Which One to Choose?. In Edited by Roman Barták. Proceedings of the 14th Czech-Japan Seminar on Data Analyses and Decision Making under Uncertainty. Prague: Matfyzpress, 2011. s. 9–16. ISBN 978-80-7378-179-8. [Kapitola nebo část knihy]
Článek ve sborníku 14. česko-japonského semináře v Hejnici. Spoluautorem článku je Tomáš Balyo.
266111RNDr. Václav Vlček, Ph.D.Gurský, Štefan. Minimization of Matched Formulas. In (eds. Jana Šafránková and Jiří Pavlů). WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part I: Mathematics and Computer Sciences. Prague: Matfyzpress, 2011. s. 101–105. ISBN 978-80-7378-184-2. [Kapitola nebo část knihy]
Článek Štefana Gurského ve sborníku doktorandského týdne matematicko-fyzikální fakulty UK (WDS 2011).
Podrobnosti o publikaci na http://www.mff.cuni.cz/veda/konference/wds/proc/proc-contents.php?year=2011 a http://www.mff.cuni.cz/veda/konference/wds/proc/pdf11/ .
266111RNDr. Václav Vlček, Ph.D.Balyo, Tomáš. Decomposing Boolean formulas into connected components. In (eds. Jana Šafránková and Jiří Pavlů). WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part I: Mathematics and Computer Sciences. Prague: Matfyzpress, 2011. s. 95–100. ISBN 978-80-7378-184-2. [Kapitola nebo část knihy]
Článek Tomáše Balya ve sborníku doktorandského týdne matematicko-fyzikální fakulty UK (WDS 2011).
Podrobnosti o publikaci na http://www.mff.cuni.cz/veda/konference/wds/proc/proc-contents.php?year=2011 a http://www.mff.cuni.cz/veda/konference/wds/proc/pdf11/ .
266111RNDr. Václav Vlček, Ph.D.Balyo, Tomáš; Gursk, Štefan; Kučera, Petr; Vlček, Václav. On Hierarchies over the Class of SLUR Formulae. In Edited by Roman Barták. Proceedings of the 14th Czech-Japan Seminar on Data Analyses and Decision Making under Uncertainty. Prague: Matfyzpress, 2011. s. 1–8. ISBN 978-80-7378-179-8. [Kapitola nebo část knihy]
Článek ve sborníku 14. česko-japonského semináře v Hejnici obsahující výsledky dosažené díky spoluprací řešitelského kolektivu s RNDr. Petrem Kučerou.
Jeho upravená verze byla přijata na konferenci ISAIM 2012 a bude příští rok zveřejněna v konferenčním sborníku.
41810Mgr. Lucie Strnadová, Ph.D.Čermáková, Lucie. Exkurz do starého světa: České herbáře 16. století a určování léčivých účinků rostlin na základě teorie čtyř živlů.Exkurz do starého světa: České herbáře 16. století a určování léčivých účinků rostlin na základě teorie čtyř živlů.. In Marie Benediktová Větrovcová (ed.). Člověk v nových světech. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 47–50. ISBN 978-80-7043-981-4. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek do sborníku z konference vznikl na základě posteru, který byl prezentován tamtéž.
130810PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.Borovička, Lukáš. Otázka světového názoru: Mezi literární vědou a historiografií. In Jungmannová, Lenka (ed.). Česká literatura rozhraní a okraje. Praha: Ústavou pro českou literaturu AV ČR - Akropolis, 2010. s. 51–62. ISBN 978-80-87481-00-4. [Kapitola nebo část knihy]
Studie nabízející model interpretace textu se zřetelem k dobovým mentalitám. Pro tyto účely jsou definovány pojmy ideologie, mentalita a světový názor.
130810PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.Borovička, Lukáš. Román jako model života a světa: Do posledního dechu Benjamina Kličky. In Veberová, Veronika - Bílek, Petr A. - Papoušek, Vladimír - Skalický, David (eds.). Jazyky reprezentace. Praha: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Akropolis, 2012. s. 193–220. ISBN 978-80-87481-67-7. [Kapitola nebo část knihy]
Studie ilustrující metodu "analýzy světového názoru" na příkladu jednoho románu.
285111PhDr. Mgr. Dominik Budský, Ph.D.Budský, Dominik. Nicolaus Puchnik and Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem. In Peter Erdö, Anzelm Szuromi. Proceedings of the Thirteenth International Congress of Medieval Canon Law. Città del Vaticano: Biblioteca apostolica Vaticana, 2010. s. 767–771. ISBN 978-88-210-0871-9. [Kapitola nebo část knihy]
Studie v angličtině. Fakticky vyšlo na podzim 2011.
353811RNDr. Peter Rubovič, Ph.D.Opanasiuk, Sergii; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Hejduk, Michal; Rubovič, Peter; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Study of Collisional-radiative Recombination Using CRYO-FALP. In Šafránková, Jana; Pavlů, Jiří. WDS'11 Proceedings of Contributed Papers, Part II. Praha: MATFYZPRESS, 2011. s. 141–145. ISBN 978-80-7378-185-9. [Kapitola nebo část knihy]
353811RNDr. Peter Rubovič, Ph.D.Rubovič, Peter; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Roučka, Štěpán; Hejduk, Michal; Opanasiuk, Sergii; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Swarm Experiments at 40–100 K, Cryo–FALP. In Šafránková, Jana; Pavlů, Jiří. WDS'11 Proceedings of Contributed Papers, Part II. Praha: MATFYZPRESS, 2011. s. 146–151. ISBN 978-80-7378-185-9. [Kapitola nebo část knihy]
353811RNDr. Peter Rubovič, Ph.D.Dohnal, Petr; Hejduk, Michal; Varju, Jozef; Rubovič, Peter; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Recombination of Para- and Ortho- H3+ with Electrons in Low Temperature Afterglow Plasma. In Šafránková, Jana; Pavlů, Jiří. WDS'11 Proceedings of contributed papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Praha: Matfyzpress, 2011. s. 169–174. ISBN 978-80-7378-185-9. [Kapitola nebo část knihy]
353811RNDr. Peter Rubovič, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Opanasiuk, Sergii; Rubovič, Peter; Roučka, Štěpán; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. New Cryo-FALP Experiment to Study Collisional Radiative Recombination of Ar+ Ions at 40-200 K. In Šafránková, Jana; Pavlů, Jiří. WDS'11 Proceedings of Contributed Papers, Part II. Praha: MATFYZPRESS, 2011. s. 136–140. ISBN 978-80-7378-185-9. [Kapitola nebo část knihy]
75910Mgr. Jan Puc, Ph.D.Puc, Jan. Protiklad pravdy a omylu a Nietzscheho koncepce vědy. In kolektiv autorů. Filosofie lidského, příliš lidského. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. s. 39–56. ISBN 978-80-87378-86-1. [Kapitola nebo část knihy]
75910Mgr. Jan Puc, Ph.D.Puc, Jan. Být sám sebou: Heideggerův pojem autenticity a jeho kritika. In Róbert Karul et al.. Subjektivita/intersubjektivita. Bratislava: Filosofický ústav SAV, 2011. s. 43–55. ISBN 978-80-970494-2-3. [Kapitola nebo část knihy]
75910Mgr. Jan Puc, Ph.D.Novotný, Karel. Subjektivní pohyb těla a svět. In Petr Urban (ed.). Fenomenologie tělesnosti. Praha: Filosofický časopis, Filosofia, 2011. s. 47–68. ISBN 978-80-7007-350-6. [Kapitola nebo část knihy]
406011Mgr. Pavol Jusko, Ph.D.Jusko Pavol. Atomic Beam Calibration for the H− + H Experiment. In Jana Šafránková, Jiří Pavlů. WDS'11 Proceedings of Contributed Papers, Part II. Praha: MATFYZPRESS, 2011. s. 165–168. ISBN 978-80-7378-185-9. [Kapitola nebo část knihy]
406011Mgr. Pavol Jusko, Ph.D.Zymak Illia. Association of H+ with H2 at Low Temperatures. In Jana Šafránková, Jiří Pavlů. WDS'11 Proceedings of Contributed Papers, Part II. Praha: MATFYZPRESS, 2011. s. 175–179. ISBN 978-80-7378-185-9. [Kapitola nebo část knihy]
406011Mgr. Pavol Jusko, Ph.D.Roučka Štepán. Influence of the 22-pole Trap Imperfections on the Interaction of Ions with a Neutral Beam. In Jana Šafránková, Jiří Pavlů. WDS'11 Proceedings of Contributed Papers, Part II. Praha: MATFYZPRESS, 2011. s. 158–164. ISBN 978-80-7378-185-9. [Kapitola nebo část knihy]
406011Mgr. Pavol Jusko, Ph.D.Mulin Dmitro. Review of Ion-Molecule Reactions with Atomic and Molecular Hydrogen Suitable for Future Studying Using 22-Pole Ion Trap. In Jana Šafránková, Jiří Pavlů. WDS'11 Proceedings of Contributed Papers, Part II. Praha: MATFYZPRESS, 2011. s. 152–157. ISBN 978-80-7378-185-9. [Kapitola nebo část knihy]
41310doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.Hroudová Jana. Vliv antidepresiv a stabilizátorů nálady na mitochondriální funkce. In Oddělení vnějších vztahů 1. LF UK. 12. studentská vědecká konference. Praha: Nakladatelství Galén, s.r.o., 2011. s. 34–34. ISBN 978-80-7262-822-3. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola shrnuje vlastní výsledky o účincích psychofarmak na mitochondriální funkce, které byly prezentované na přednášce 12. studentské vědecké konference 1. LF UK. Měřili jsme in vitro účinky farmakologicky odlišných antidepresiv a stabilizátorů nálady na aktivity mitochondriálních enzymů. Rovněž byla měřena kinetika spotřeby kyslíku mitochondriemi. Předpokládá se, že změny v energetickém metabolismu se podílejí na vzniku poruch nálady a na terapeutických nebo vedlejších účincích antidepresiv a stabilizátorů nálady.
301311RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.Holubec, Viktor; Ryabov, Artem; Chvosta, Petr.. Four Exactly Solvable Examples in Non-Equilibrium Thermodynamics of Small Systems.. In Mizutani Tadashi (Ed.). Thermodynamics. Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia: InTech, 2011. s. 153–176. ISBN 978-953-307-544-0. [Kapitola nebo část knihy]
Obsah kapitoly bezprostředně souvisí s řešeným projektem. Kniha vyšla v roce 2011 avšak dříve, než padlo rozhodnutí o přidělení projektu GAUK. Z tohoto důvodu není projekt uveden v Acknowledgement.
301311RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.Ryabov, Artem; Chvosta, Petr. Escape of Brownian Particles from Crowded Nanopores – A Toy Model. In J. Safrankova; J. Pavlu (eds.). WDS 2011 - Proceedings of Contributed Papers: Part III – Physics. Praha: MATFYZPRESS, 2011. s. 172–176. ISBN 978-80-7378-186-6. [Kapitola nebo část knihy]
128010RNDr. Tomáš Petr, Ph.D.Šmíd František, Ledvinová Jana, Petr Tomáš, Šmídová Jaroslava, Vítek Libor. Methods Based on Binding Affinity of the B-Subunit of Cholera Toxin to Gangliosides in Biochemistry and Histology. In Evelyn L. Melbourne (editor). Cholera: Symptoms, Diagnosis and Treatment. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2011. s. 89–108. ISBN 978-1-61761-789-8. [Kapitola nebo část knihy]
Jedná se o přehlednou práci pojednávající o možném využití vazby choleratoxinu na gangliosidy a o jejich znázornění na tenkovrstevné chromatografii a histologických řezech. V práci jsou zaneseny i vlastní výsledky autorů a může přispět k řešení metodických problémů v dalším výzkumu.
388811Mgr. Illia Zymak, Ph.D.Zymak Illia, Jusko Pavol, Roučka Štěpan, Mulin Dmytro, Plašil Radek, Glosík Juraj. Association of H+ with H2 at low temperatures. In Šafránkova Jana, Pavlů Jiří. WDS'11 Proceedings of contributed papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Prague, Czech Republic: MATFYZPRESS, 2011. s. 175–179. ISBN 978-80-7378-185-9. [Kapitola nebo část knihy]
388811Mgr. Illia Zymak, Ph.D.Dmytro Mulin, Jusko Pavol, Roučka Štěpan, Zymak Illia, Plašil Radek, Glosík Juraj. Study of Ion-Molecule Reactions at Low Temperatures Using 22-Pole Ion Trap. In Šafránkova Jana, Pavlů Jiří. WDS'11 Proceedings of contributed papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Prague, Czech Republic: MATFYZPRESS, 2011. s. 152–157. ISBN 978-80-7378-185-9. [Kapitola nebo část knihy]
388811Mgr. Illia Zymak, Ph.D.Roučka Štěpan, Jusko Pavol, Zymak Illia, Dmytro Mulin, Plašil Radek, Glosík Juraj. Influence of the 22-pole Trap Imperfections on the Interaction of Ions with a Neutral Beam. In Šafránkova Jana, Pavlů Jiří. WDS'11 Proceedings of contributed papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Prague, Czech Republic: MATFYZPRESS, 2011. s. 158–164. ISBN 978-80-7378-185-9. [Kapitola nebo část knihy]
44809doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.Vinkler, Michal; Svobodová, Jana; Maršík, Petr; Albrecht, Tomáš. Carotenoids and health signalling in animals. In Yamaguchi, Masayoshi. Carotenoids: Properties, Effects and Diseases. Hauppauge, NY, USA: Nova Science Publishers, 2011. s. 189–234. ISBN 978-1-61209-713-8. [Kapitola nebo část knihy]
Reference na stránkách vydavatele:
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=22091
54010RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.Dohnal, Petr; Hejduk, Michal; Varju, Jozef; Rubovič, Peter; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Recombination of Para- and Ortho- H3+ with Electrons in Low Temperature Afterglow Plasma. In Šafránková, J.; Pavlů, J.. WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Praha: Matfyzpress, 2011. s. 169–174. ISBN 978-80-7378-185-9. [Kapitola nebo část knihy]
54010RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.Opanasiuk, Sergii; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Hejduk, Michal; Rubovič, Peter; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Study of Collisional-radiative Recombination Using CRYO-FALP. In Šafránková, J.; Pavlů, J.. WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media . Praha: Matfyzpress, 2011. s. 141–145. ISBN 978-80-7378-185-9. [Kapitola nebo část knihy]
54010RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.Dohnal, Petr; Varju, Jozef; Hejduk, Michal; Kotrík, Tomáš; Rubovič, Peter; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. State selective recombination of para- and ortho-H3+ at 140 K. In Országh, J.; Papp, P.; Matejčík, Š. . Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics, Vrátna, 15.-20.1.2011 . Bratislava: Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava (Slovakia); Society for Plasma Research and Applications in cooperation with Library and Publishing Centre CU, Bratislava, Slovakia , 2011. s. 166–170. ISBN 978-80-89186-77-8. [Kapitola nebo část knihy]
54010RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.Jusko, Pavol; Roučka, Štěpán; Zymak, Illia; Plašil, Radek; Gerlich, Dieter; Glosík, Juraj. Combination of an Electron Spectrometer with an Ion Trap: first results for H- + hv and H- + H. In Országh, J.; Papp, P.; Matejčík, Š. Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics, Vrátna, 15.-20.1.2011. Bratislava: Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava (Slovakia); Society for Plasma Research and Applications in cooperation with Library and Publishing Centre CU, Bratislava, Slovakia , 2011. s. 252–256. ISBN 978-80-89186-77-8. [Kapitola nebo část knihy]
54010RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Opanasiuk, Sergii; Rubovič, Peter; Roučka, Štěpán; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. New Cryo-FALP Experiment to Study Collisional Radiative Recombination of Ar+ Ions at 40-200 K. In Šafránková, J.; Pavlů, J.. WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Praha: Matfyzpress, 2011. s. 136–140. ISBN 978-80-7378-185-9. [Kapitola nebo část knihy]
54010RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.Rubovič, Peter; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Roučka, Štěpán; Hejduk, Michal; Opanasiuk, Sergii; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Swarm Experiments at 40-100 K, Cryo-FALP. In Šafranková, J; Pavlů, J. WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media . Praha: Matfyzpress, 2011. s. 146–151. ISBN 978-80-7378-185-9. [Kapitola nebo část knihy]
54010RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.Roučka, Štěpán; Jusko, Pavol; Zymak, Illia; Plašil, Radek; Gerlich, Dieter; Glosík, Juraj. Study of Astrophysically Relevant Hydrogen Chemistry: combining an RF Ion Trap with a Cold Effusive Beam. In Országh, J.; Papp, P.; Matejčík, Š.. Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics, Vrátna, 15.-20.1.2011 . Bratislava: Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava (Slovakia); Society for Plasma Research and Applications in cooperation with Library and Publishing Centre CU, Bratislava, Slovakia , 2011. s. 204–209. ISBN 978-80-89186-77-8. [Kapitola nebo část knihy]
54010RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.Glosík, Juraj; Plašil, Radek; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Hejduk, Michal; Jusko, Pavol; Roučka, Štěpán; Rubovič, Peter. Recombination in low temperature plasma. In Országh, J.; Papp, P.; Matejčík, Š. . Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics, Vrátna, 15.-20.1.2011 . Bratislava: Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava (Slovakia); Society for Plasma Research and Applications in cooperation with Library and Publishing Centre CU, Bratislava, Slovakia , 2011. s. 179–184. ISBN 978-80-89186-77-8. [Kapitola nebo část knihy]
54010RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Plašil, Radek; Roučka, Štěpán; Glosík, Juraj. Experimental study of Collisional Radiative Recombination of Ar+ ions at low temperatures. In Országh, J.; Papp, P.; Matejčík, Š.. Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics, Vrátna, 15.-20.1.2011. Bratislava: Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava (Slovakia); Society for Plasma Research and Applications in cooperation with Library and Publishing Centre CU, Bratislava, Slovakia, 2011. s. 161–165. ISBN 978-80-89186-77-8. [Kapitola nebo část knihy]
374411JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.Flášar, Petr. Elektroenergetika a její právní rámec v České republice. In Ing. Pavel Šolc a kol.. Trh s elektřinou: Úvod do liberalizované energetiky. Praha: Asociace Energetických Manažerů, 2011. s. 25–42. [Kapitola nebo část knihy]
374411JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.Flášar, Petr. Implementace energetického práva Evropské unie do českého a slovenského právního řádu. In Kolektiv autorů. Miĺníky práva v středoeurópskom priestore 2011. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2011. s. 360–366. ISBN 978-80-7160-318-4. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek ve sborníku z mezinárodní konfernce doktorandů a mladých vědeckých pracovníků.
52209Mgr. Barbora Skálová, Ph.D.Skálová Barbora. Diskurzivní analýza jako nástroj zkoumání historické reality. In Skálová a kol.. Vybrané metodologické problémy mezinárodních teritoriálních studií. Praha: Matfyzpress, 2011. s. 55–66. ISBN 978-80-7378-157-6. [Kapitola nebo část knihy]

Nahoru

Jiný výsledek

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 1770 zázn.)
113510Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.Kuřík, Bohuslav, Anotace a draft sylabu kurzu Antropologie protestu a sociálních hnutí, který bude Kuřík učit v letním semestru 2012 na Katedře obecné antropologie FHS UK. [Jiný výsledek]
113510Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.Kuřík, Bohuslav a Heřmanová, Marie, Rozpracovaný článek o městě San Cristóbal de las Casas [Jiný výsledek]
113510Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.Kuřík, Bohuslav, Abstrakt konferenčního příspěvku, který Kuřík přednese na druhé výroční konferenci Mezinárodní sociologické asociace v srpnu 2012 v Buenos Aires. [Jiný výsledek]
118410doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.Bezdíček Ondřej, Beláňová Lenka, Nikolai Tomáš, Růžička Evžen, Urbánek Tomáš , Validita Mattisovy škály demence pro stanovení kognitivního deficitu u Parkinsonovy nemoci (abstrakt 1, konference Kognice 2011, viz příloha) [Jiný výsledek]
118410doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.Bezdicek Ondrej, Preiss Marek, Motak Ladislav , Axelrod Bradley N., Nikolai Tomas, Ruzicka Evzen , Czech version of the Trail Making Test normative data is not equivalent to the American version (abstrakt 2, konference Mezinárodní Neuropsychologické Společnosti v Montrealu 2012, viz přílohy) [Jiný výsledek]
118410doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.Bezdicek Ondrej , Nikolai Tomas, Vyhnalek Martin, Preiss Marek, Belacek Jaromir, Hort Jakub, Ruzicka Evzen , Rey Auditory Verbal Learning Test Differentiates between Normal Aging, Amnestic MCI, Alzheimer’s and Parkinson’s dementia. (poster 2, konference Mezinárodní Neuropsychologické Společnosti v Bostonu 2011, viz přílohy) [Jiný výsledek]
118410doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.Bezdíček Ondřej, Lamar Melissa, Libon David J., Eppig Joel, Nikolai Tomáš, Růžička Evžen, A Differential Contribution of the Backwards Digit Task to Neuropsychological Assessment in Parkinson’s Disease: A Psychometric Analysis (poster 1, Český a Slovenský Neurologický a Neurochirurgický Sjezd 2011, viz příloha). [Jiný výsledek]
104409PhDr. Radim Hladík, Ph.D.Hladík, Radim, "Re-membering the National Body: Negotiating the Meaning of the Czech State-Socialist Past“. Konfereční příspěvek. ASN Convention, New York, USA. 14.-16. dubna 2011. [Jiný výsledek]
61709Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.Novák, Arnošt- Tmavozelený svět, Na základě projektu mého výzkumu zařadila redakční rada nakladatelství SLON moji disertační práci do svého edičního plánu na rok 2012. [Jiný výsledek]
61709Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.Novák, Arnošt- Institutionalization, deradicalization and lost of imagination Cosmologies of contemporary Czech environmental movement , Vystoupení na mezinárodní konferenci 2nd Biennial CASA/SASA conference "Of Cosmopolitanism and Cosmologies" v Telči, 2.9. 2011. [Jiný výsledek]
71009RNDr. Daniel Toropila, Ph.D.Barták, R., Dvořák, F., Gemrot, J., Brom, C., Toropila, D., When Planning Should Be Easy: On Solving Relaxed Planning Problems. Proceedings of to The 29th Workshop of the UK Planning and Scheduling Special Interest Group (PlanSIG 2011), pp. 1-8, University of Huddersfield, 2011 (ISSN: 1368-5708). [Jiný výsledek]
71009RNDr. Daniel Toropila, Ph.D.Dvořák, F., Toropila, D., On Finding and Exploiting Mutual Exclusion in Domain Independent Planning. Proceedings of to The 29th Workshop of the UK Planning and Scheduling Special Interest Group (PlanSIG 2011), University of Huddersfield, 2011 (ISSN: 1368-5708). [Jiný výsledek]
71009RNDr. Daniel Toropila, Ph.D.Krčah, P., Effects of Speciation on Evolution of Neural Networks in Highly Dynamic Environments. Proceedings of the Learning and Intelligent Optimization Conference (LION 6), Paris, Jan 16-20, 2012. [Jiný výsledek]
71009RNDr. Daniel Toropila, Ph.D.Balyo, T., Toropila, D., Barták, R., Two Semantics for Step-Parallel Planning: Which One to Choose? Proceedings of the 29th Workshop of the UK Planning and Scheduling Special Interest Group (PlanSIG 2011), pp. 9-15, University of Huddersfield, 2011 (ISSN: 1368-5708). [Jiný výsledek]
71009RNDr. Daniel Toropila, Ph.D.Toropila, D., Barták, R., Využitie konečných stavových automatov pri modelovaní a riešení plánovacích problémov. In Jiří Jelínek, Radim Jiroušek (Eds.): Znalosti 2011, pp. 299-302. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2011. (ISBN 978-80-248-2369-0) [Jiný výsledek]
71009RNDr. Daniel Toropila, Ph.D.Balyo, T., Toropila, D., Barták, R., Two Semantics for Step-Parallel Planning: Which One to Choose? In Proceedings of the 14th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertaity, matfyzpress, 2011, pp. 9-16 (ISBN 978-80-7378-179-8). [Jiný výsledek]
71009RNDr. Daniel Toropila, Ph.D.Barták, R., Dvořák, F., Gemrot, J., Brom, C., Toropila, D., When Planning Should Be Easy: On Solving Relaxed Planning Problems. To appear in The Proceedings of the Twenty-Fifth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference (FLAIRS 2012), AAAI Press, USA, 2012. [Jiný výsledek]
364011Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D.Nyklová, Blanka, Aktivní účast na konferenci: Non-Human in Anthropology II, 19. – 20. listopadu 2011, Praha; příspěvek „Blurring the boundaries or widening the gap? Academic feminism and/versus activism in the Czech context“ - příspěvek v AJ byl zpracován jako článek do autorské monografie z konference. [Jiný výsledek]
364011Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D.Nyklová, Blanka, Aktivní účast na konferenci: Imagining Spaces/Places, 24. – 26. srpna 2011, Helsinky; příspěvek „Featuring toilets“ - zpracováno jako článek v AJ, zasláno do recenzního řízení [Jiný výsledek]
364011Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D.Nyklová, Blanka, Článek "Prague pubs’ restrooms – the city’s gendered subconscious“ vyjde v "Non-Human in Social Science I." (kolektivní monografie) – v tisku. - viz potvrzení v příloze. [Jiný výsledek]
364011Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D.Nyklová, Blanka, Aktivní účast na konferenci: Feminism and Teaching Symposium, 8. – 9. duben 2011, Nottingham, Velká Británie; příspěvek „Troubled/troubling authority within the classroom“ [Jiný výsledek]
274311Mgr. Jitka Cirklová, M.A., Ph.D.Cirklová, Jitka, Dva články v anglickém jazyce přijaté do zahraničního odborného žurnálu. Panel konference posloužil jako základ monotematického čísla věnováno problematice hodnotových modelů. Cirklová, Jitka. 2012. Buddhism as a Minority. Schemas and Strategies for Identity Maintaining. Contemporary Buddhism, Routledge. Volume 14 monothematic issue Buddhism as Social Minority, vyjde listopad 2012. Cirklová, Jitka. 2012. Value Models of Czech Buddhist Families. Contemporary Buddhism, Routledge, Volume 14, vyjde listopad 2012. [Jiný výsledek]
267011PhDr. Jakub Matějů, Ph.D.Matějů, Jakub a Rusnák, Marek, "Explaining the Strength of Monetary Transmission: Panel Evidence from TVP-VAR", draft článku [Jiný výsledek]
267011PhDr. Jakub Matějů, Ph.D.Havránek, Tomáš a Rusnák, Marek, "Transmission Lags of Monetary Policy: A Meta-analysis.", draft článku [Jiný výsledek]
267011PhDr. Jakub Matějů, Ph.D.Havránek, Tomáš, Horváth, Roman a Rusnák, Marek, "How to Solve a Prize Puzzle? A Meta-analysis.", CERGE-EI Working Papers n.446, 2001 [Jiný výsledek]
267011PhDr. Jakub Matějů, Ph.D.Rusnák, Marek, "How to Solve a Prize Puzzle? A Meta-analysis." prezentace na konferenci European Economic Association Meeting, Oslo, Norsko, srpen 2011 [Jiný výsledek]
377411Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.Špaček, Ondřej, "Sociologické pojetí strukturace městského prostoru : příklad panelových sídlišť" Konference Třetí město, Brno, 4.-5. listopad 2011 [Jiný výsledek]
377411Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.Špaček, Ondřej, "Česká panelová sídliště: faktory stability a budoucího vývoje" rukopis odborné stati zaslaný do recenzního řízení v Sociologickém časopisu [Jiný výsledek]
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Seidler, Jakub, Jakubík, P. (2010): Implied Merton’s Approach for Estimating Expected loss, Clute Institute EABR international conference proceedings. [Jiný výsledek]
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Seidler, Jakub, (2009): Loss Given Default in Basel II framework, International scientific conference for Ph.D. Students Proceedings. [Jiný výsledek]
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Jakubík, Petr, (2011): “Household Response to the Economic Crisis”, Global Conference on Business and Finance Proceedings, Volume 6, Number 2, ISSN 1941-9589 online, San Jose, Costa Rica, pp 263-278. [Jiný výsledek]
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Jakubík, Petr, Jakubík, P., Fungačová, Z. (2012): “Bank Stress Tests as an Information Device for Emerging Markets: The case of Russia”, IES Working Paper 4/2012, IES FSV Charles University in Prague. [Jiný výsledek]
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Jakubík, Petr, Fungačová, Z. (2012): “Bank Stress Tests as an Information Device for Emerging Markets: The case of Russia”, BOFIT Discussion Papers 3/2012, Bank of Finland, Institute for Economies in Transition. [Jiný výsledek]
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Jakubík, Petr, Jakubík, P (2011): “Household Balance Sheets and Economic Crisis”, IES Working Paper 20/2011, IES FSV Charles University in Prague. [Jiný výsledek]
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Jakubík, Petr, Jakubík, P. (2011): “Households’ response to economic crisis”, BOFIT Discussion Papers 7/2011. [Jiný výsledek]
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Jakubík, Petr, Jakubík, P., Geršl, A. (2010): “Adverse Feedback Loop in the Bank-Based Financial Systems”, IES Working Paper 14/2010, IES FSV Charles University in Prague. [Jiný výsledek]
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Seidler, Jakub, Jakubík, P. (2009): Estimating Loss Given Default, International Conference on Applied Financial Economics Proceedings. [Jiný výsledek]
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Jakubík, Petr, Jakubík, P., Holá, V. (2011): “Impact of parametric changes in deposit insurance schemes in 2008”, IES Working Paper 5/2011, IES FSV Charles University in Prague. [Jiný výsledek]
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Seidler, Jakub, Jakubík, P. (2010): The Merton Approach to Estimating Loss Given Default: Application to the Czech Republic, Czech National Bank Working Paper Series, 2009/13. [Jiný výsledek]
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Jakubík, Petr, Jakubík, P. (2010): “Household Response to the Economic Crisis: Micro-simulation for the Czech Economy”, IFC Working Papers No. 6, Irving Fischer Committee on Central Bank Statistics, Bank for International Settlements, December. [Jiný výsledek]
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Jakubík, Petr, Jakubík, P (2011): “Household Financial Distress and Economic Policy Implications”, International Proceedings of Economic Development and Research, Information and Financial Engineering, ISSN 2010-4626, Vol. 12, pp 532-537. [Jiný výsledek]
318711PhDr. Veronika Knedlíková Wanková, Ph.D.Wanková, Veronika, Potvrzení o vedení přednášek a seminářů na KTF UK v Praze [Jiný výsledek]
318711PhDr. Veronika Knedlíková Wanková, Ph.D.Wanková, Veronika, Potvrzení o účasti na specifickém vysokoškolském výzkumu Univerzity Karlovy v Praze: Přehledné dějiny renesance a manýrismu v Itálii a Zaalpí, garant: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. [Jiný výsledek]
122309doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.Chlebek, Jakub; Macáková, Kateřina; Cahlíková, Lucie; Opletal, Lubomír; Kuneš, Jiří; Kurfürst, Milan, Anticholinesterase and free-radical scavenging activity of Corydalis cava alkaloids. Prezentace výsledků GA UK 122309 formou posteru na zahraniční konferenci 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (4.-9. 9. 2011, Antalya, Turecko), sborník abstraktů publikován v impaktovaném časopise Planta Medica, 77, 1387, (2011). [Jiný výsledek]
122309doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.Macáková, Kateřina; Kratochvílová, Eva; Chlebek, Jakub; Opletal, Lubomír, Screening of selected Papaveraceae species for cholinesterases inhibition and free radical scavenging activity. Prezentace výsledků formou posteru na zahraniční konferenci Fifth Congress of Pharmacy of Macedonia with International Participation, Ohrid, Makedonie (spoluřešitel. GA UK Ing. K. Macáková, 21.-24. 9. 2011) [Jiný výsledek]
122309doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.Chlebek, Jakub; De Simone, Angela; Mancini, Francesca; Andrisano, Vincenza; Opletal, Lubomír, BACE1 inhibitory activity of Corydalis cava alkaloids. Prezentace výsledků formou přednášky na zahraniční konferenci Summer School on Pharmaceutical Analysis 2011 (19.-21. 9., Pavia, Itálie). Abstrat uveden ve sborníku abstraktů a přednášek SSPA 2011 [Jiný výsledek]
122309doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.Chlebek, Jakub; Macáková, Kateřina; Cahlíková, Lucie; Opletal, Lubomír, A Free-radical scavenging activity of Corydalis cava alkaloids. Prezentace výsledků formou posteru na konferenci 40. Syntéza a analýza (Brno 12.-14. 9. 2011), abstrakt posteru ve sborníku na CD [Jiný výsledek]
122309doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.Chlebek, Jakub; Macáková, Kateřina; Cahlíková, Lucie; Kuneš, Jiří; Kurfürst, Milan; Opletal, Lubomír, Corydalis cava alkaloids and their acetyl- and butyrylcholinesterase inhibitory activity. Prezentace výsledků formou přednášky na konferenci Studentská vědecká konference postgraduálních studentu UK FaF (Hradec Králové 1.-2. 2. 2011). Folia Pharmaceutica 2011-in press. [Jiný výsledek]
31610PhDr. Mgr. Milan RippelIvo Jánský, Milan Rippel, IES Working Paper 27/2011: Value at Risk forecasting with the ARMA-GARCH family of models in times of increased volatility [Jiný výsledek]
31610PhDr. Mgr. Milan RippelRippel, Milan, Šolc, Jan, Flasza, Robert, IES Working Paper 8/2011 Modelling Long-Term Electricity Contracts at EEX [Jiný výsledek]
263211Mgr. Eva TuškováTušková, Eva, Účast na mezinárodní konferenci EUSOC (European Graduate School for Social Sciences) 6.-9. října 2011 - prezentace příspěvku "Analysis of the Health Promotion Discourse on the Governmental Level in CR since 1989". [Jiný výsledek]
263211Mgr. Eva TuškováTušková, Eva, Vývoj vládní politiky podpory zdraví v ČR v letech 1989-2009; článek v současné době prochází recenzním řízením v časopise Hygiena: časopis pro ochranu a podporu zdraví (ISSN 1802-6281). [Jiný výsledek]
25510Mgr. Ondřej KrenkKratochvíl, Jiří, Poster na konferenci CAOS 2011 [Jiný výsledek]
25510Mgr. Ondřej KrenkKrenk, Ondřej, Poster na konferenci ESOC 2011 [Jiný výsledek]
25510Mgr. Ondřej KrenkKrenk, Ondřej, Poster na konferenci Liblice 2011 [Jiný výsledek]
25510Mgr. Ondřej KrenkKratochvíl, Jiří, Poster na konferenci ESOC 2011 [Jiný výsledek]
25510Mgr. Ondřej KrenkKratochvíl, Jiří, Poster na konferenci Liblice 2011 [Jiný výsledek]
378711Mgr. Michaela HlínkováBarunikova Michaela, Informational content of model free volatility, příspěvek na conference CFE 2011 [Jiný výsledek]
148309PhDr. Marina Luptáková, Th.D.Veverková, Kamila, Ikonoklasm v době vlády Lea III. a Konstantina V. In Theologická revue (přijato do tisku, článek v odborném periodiku) [Jiný výsledek]
148309PhDr. Marina Luptáková, Th.D.Veverková, Kamila, Pohled Pavla Florenského na ikonu In Theologická revue (přijato do tisku, článek v odborném periodiku) [Jiný výsledek]
148309PhDr. Marina Luptáková, Th.D.Luptáková, Marina, Святые иконы в тисках рациональности. In: Byzantinoslavica, 2012, (in the press). - článek v odborném periodiku [Jiný výsledek]
350211PhDr. Marek Dluhoš, Th.D., Ph.D.Dluhoš, Marek, Výsledek přesně odpovídá plánu GAUKu schválenému na rok 2011. Přes 90 stran výpisků - překladů z ruštiny a ukrajinštiny z více než 60 knih, článků a dalších pramenů. Tyto v naprosté většině nejsou v ČR k dispozici-byly získány především probádáním hlavních vědeckých knihoven Ukrajiny: Parlamentní knihovny a Národní knihovny v Kyjevě. Postupně jsou analyzovány další ofocené materiály. [Jiný výsledek]
296211MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.Bartoš A, Zach P, Tintěra J, Řípová D, Poster: Comparison of hippocampal and temporal horn areas on brain MRI as indicator of Alzheimer disease. Morphology 2011, 46rd International Congress on Anatomy, 48rd Lojda Symposium on Histochemistry, Prague, 4.-7. září 2011. [Jiný výsledek]
296211MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.Bartoš A, Zach P, Tintěra J, Řípová D, Přednáška: Visual assessment of hippocampo-horn proportion on brain MRI as simple method for semi-quantification of the hippocampus in Alzheimer disease. European Congress of Psychiatry, Prague, 3.-6.3.2012 [Jiný výsledek]
296211MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.Bartoš A, Zach P, Tintěra J, Řípová D, Poster: Comparison of hippocampal and temporal horn areas on brain MRI as indicator of alzheimer disease. Uveřejněn jako e-poster na kongresu ESMRBM v Lipsku, 6-8. října 2011. [Jiný výsledek]
296211MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.Mrzilkova Jana, Recenzní řízení článku "Volumetric analysis of pons, cerebellum and hippocampi in patients with Alzheimer disease" v časopise s IF Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. [Jiný výsledek]
296211MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.Bartoš A, Zach P, Tintěra J, Řípová D, Poster: Volumetric analysis of pons, cerebellum and hippocampi in older patients with Alzheimer disease. Morphology 2011, 46rd International Congress on Anatomy, 48rd Lojda Symposium on Histochemistry, Prague, 4.-7. září 2011. [Jiný výsledek]
376411PharmDr. Marie Volková, Ph.D.Mandíková, Jana, Poster-International Society for the Study of Xenobiotics, 2011 [Jiný výsledek]
376411PharmDr. Marie Volková, Ph.D.Volková, Marie, Poster- Farmakologické dny Brno, 2011 [Jiný výsledek]
95809Mgr. Matěj VelekVelek, Matěj, Vyzvaná přednáška - Zdravá Antická! Vitruviovo dílo v kontextu antického uvažování o člověku a jeho životním prostředí - Muzeum Umění Olomouc - Arcidiecézní Muzeum - 5.5.2011 [Jiný výsledek]
95809Mgr. Matěj VelekVelek, Matěj, Vyzvaná přednáška - Vitruivian Reflection of Problems Concerning Depiction of Architecture - University of Patras - Faculty of Architecture - Prof. Pavlos Lefas - 19.1.2011 [Jiný výsledek]
434011Mgr. Kateřina Kotlabová, Ph.D.Hromadníková I., Kotlabová K., Doucha J., Chudoba D., Calda P., Dlouhá K. , Submitace abstraktu: 22 World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 9.-12.9. 2012, Kodaň, Dánsko (nejprestižnější kongres Fetální medicíny). Extracellular Chromosome 21 – derived MicroRNAs in Maternal Circulation: Evaluation of their Diagnostic Potential for Screening of Down Syndrome. Publikace do zahraničního časopisu je v přípravě [Jiný výsledek]
434011Mgr. Kateřina Kotlabová, Ph.D.Hromadníková I., Kotlabová K., Doucha J., Chudoba D., Calda P., Dlouhá K., Chromozóm 21 – specifické mikroRNA v mateřské cirkulaci: zhodnocení jejich významu pro skrínink Downova syndromu u plodu. - původní článek přijatý k publikaci v časopise Česká gynekologie [Jiný výsledek]
407911Mgr. Kateřina PilařováPilařová, Kateřina, obrazový materiál k závěrečné zprávě [Jiný výsledek]
424911Mgr. Martin FormánekFormánek, Martin, Poster prezentovaný na konferenci POSMOL 2011 v Maynoothu. [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Veronika Ježková, Genealogie diagnostiky Text se připravuje k publikaci. [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Anna Vaněčková, "Pocity viny" Text bude prezentován na Letní filosofické škole. [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Říčan Pavel, „K pojmu psychospirituální krize“, Praha: Československá psychologie 2012, impakt faktor 0, 23 (článek je v recenzním řízení). [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Motl Jiří, „Mystika a duševní nemoc“, přednáška na Letní filosofické škole 2011, šlo o prezentaci textu, který jsem odevzdal jako výstup v prvním roce našeho výzkumu (Psychopatologie a náboženství III) a dosud byl prezentován pouze jako přednáška na mých předmětech v rámci UK. [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Mikuláš Tichý, Kapitoly z problematiky psychiatrické ústavní péče [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Marek Jakš, Duševní onemocnění a postmoderní spiritualita. [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Lenka Krejčová, Ašúra – truchlení jako spirituální prožitek šíitů [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Vojtíšek Z., Dušek P., Motl J., Úvod ke knize Spiritualita v pomáhajících profesích (zde je uvedena věta o podpoře Grantové agentury UK). [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Matyáš Müller, Psychiatrie, duševní nemoc a kultura Diplomová práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra obecné antropologie - integrální studium člověka [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Motl Jiří, "Boj se stigmatizací duševně nemocných", Příspěvek na konferenci organizované Českou asociací pro psychické zdraví - téma konference: Terapie psychóz, 2011. [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Trlifajová Justina, „Deprese jako duchovní a náboženský fenomén“, text bude prezentován na Letní filosofické škole. [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Filip Jaroš, Evoluční psychiatrie: problematická nabídka k evolučnímu pojetí duševních nemocí Text byl prezentován v rámci přednášek na Přírodovědecké fakultě UK. [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Zdenko Vozár, Modality posadlostného fenoménu [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Daniel Schön, Vztah náboženství a psychopatologie; výzva ortodoxní psychoterapie [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Markéta Kašparová, Jiří Plíšek, Lenka Krčmová, Barbora Kučerová, Miloslav Hronek, Petr Solich, Dagmar Solichova, RAPID SAMPLE PREPARATION PROCEDURE FOR DETERMINATION OF RETINOL AND α-TOCOPHEROL IN HUMAN BREAST MILK [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Plisek J., Kasparova M., Solichova D., Solich P., Sample pretreatment techniques for HPLC analysis of alpha-tocopherol in erythrocyte membrane [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Kasparova M., Plisek J., Solich P., Solichova D., Using of separation method for clinical research [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Jiří Plíšek, Markéta Kašparová, Hana Vlčková, Barbora Kučerová, Lenka Krčmová, Dagmar Solichová, Petr Solich, DEVELOPMENT AND VALIDATION OF METHOD FOR RETINOL AND α-TOCOPHEROL ANALYSIS IN BREAST MILK BY HPLC-DAD USING CORE-SHELL TECHNOLOGY [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Jiří Plíšek, Markéta Kašparová, Lenka Krčmová, Barbora Kučerová, Dagmar Solichová, Luboš Sobotka, Petr Solich, APPLICATION OF CORE-SHELL TECHNOLOGY FOR DETERMINATION OF RETINOL AND ALPHATOCOPHEROL IN BREAST MILK [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Jiří Plíšek, Markéta Kašparová, Barbora Kučerová, Lenka Krčmová, Dagmar Solichová, Petr Solich, Electromembrane Extraction - New Way Of Sample Preparation Technique And Its Using in Clinical Research [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Barbora Kučerová, Lenka Krčmová, Jiří Plíšek, Markéta Kašparová, Dagmar Solichová, Petr Solich, APPLICATION OF MODERN STATIONARY PHASES FOR DETERMINATION OF RETINOL AND α-TOCOFEROL IN BIOLOGICAL MATERIAL BY UHPLC [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Barbora Kučerová, Jiří Plíšek, Markéta Kašparová, Lenka Krčmová, Dagmar Solichová, Petr Solich, STABILITY OF THE EVAPORATIVE RESIDUE OF RETINOL AND α -TOCOPHEROL EXTRACTS FROM HUMAN BREAST MILK [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Kasparova M., Plisek J., Kucerova B., Krcmova L., Matysova L., Havlikova L., Solichova D., Advantageous Combination of Ultra Fast Liquid Chromatography and New Column Technologies for Clinical Testing of Liposoluble Vitamins [Jiný výsledek]
80509Mgr. Jiří Kamas, Ph.D.Kamas, Jiří, Kamas J., Vysoká H., Bruthans J., and Jež M. (předpoklad 2012)Measuring the of horizontal flow component in a karst vadose zone using nitrates and dye tracing. Bude zasláno do: Journal of Cave and Karst Studies, IF=0,842 [Jiný výsledek]
80509Mgr. Jiří Kamas, Ph.D.Vysoká, Helena, Konference IAH 2010 Krakow, Polsko příspěvek - přednáška Vysoká, H., Kamas, J., Bruthans, J.: IS THE MAIN KARST RESERVOIR SITUATED ABOVE THE REGIONAL WATER TABLE LEVEL? abstract ID 411 [Jiný výsledek]
111110Mgr. Klára Tilkovská, Th.D.Tilkovská, Klára, Roger Hertzler: Through the Eye of a Needle: the Doctrine of Nonaccumulation Scroll Publishing Co. 2007, s. 104, ISBN 0924722207 Nakladatelství Scroll Publishing Co. vydalo v Americe v roce 2007 knihu s názvem Through the Eye of a Needle s podtitulem The Doctrine of Nonaccumulation. Autor knihy Roger Hertzler napsal náročnou knihu, která je psaná primárně pro Americkou křesťanskou společnost. Její obsah zaujímá velmi pevný postoj k tomu, co Kristus učí o hromadění majetku. Podnětem pro napsání knihy bylo až autorovo důkladné seznámení s kázáním na hoře. [Jiný výsledek]
26110Mgr. Štěpána Boukalová, Ph.D.Boukalova, Stepana; Teisinger, Jan; Vlachova, Viktorie, Plakátové sdělení s názvem: The TRPV1 channel with a mutation at the conserved glycine G563 is spontaneously active. Prezentováno na mezinárodní konferenci "Ion Channel Signaling Mechanisms" v Maroku, 31. října - 4. listopadu 2011 [Jiný výsledek]
26110Mgr. Štěpána Boukalová, Ph.D.Boukalova, Stepana, Structure and Function of the Termosensitive TRP ion channels - Přednáška hlavní řešitelky prezentovaná na odborném semináři pořádaném laboratoří INSERM U894 v rámci Centra psychiatrie a neurověd v Paříži [Jiný výsledek]
69810MUDr. Karin MalíčkováMalíčková K, Ďuricová D, Janatková I, Bortlík M, Lukáš M., Serum infliximab levels, antibodies to infliximab and albumin concentrations during the infliximab treatment in patients with inflammatory bowel diseases. Abstrakt ve sborníku CORA - Controversies in Rheumatology and Autoimmunity 2011, Florencie, Itálie, duben 2011 Clin Exp Rheumatol 2011, 29(1):p.213 [Jiný výsledek]
69810MUDr. Karin MalíčkováMalíčková K, Janatková I, Machková N, Ďuricová D, Bortlík M, Zima T, Lukáš M., Formation of antiphospholipid antibodies and antibodies to infliximab in anti-TNF-alpha antibody treated patients with inflammatory bowel diseases. In: Conrad et al. From Prediction to Prevention of Autoimmune Diseases. Report on the 10th Dresden Symposium on Autoantibodies, Dresden, Germany, Sept 22-25th, 2011 [Jiný výsledek]
69810MUDr. Karin MalíčkováMalickova K,Duricova D,Bortlik M,Fucikova T, Lukas M., Konferenční příspěvek s názvem "Impaired Deoxyribonuclease I Activity in Patients with Inflammatory Bowel Diseases" na 15.mezinárodním kongresu slizniční imunity (ICMI 2011), Paříž, Francie, kongresový sborník str. 103 [Jiný výsledek]
110010RNDr. Lucie Hemrová, Ph.D.Hemrová Lucie, Münzbergová Zuzana, Poster prezentovaný na konferenci British Ecological Society Annual Meeting 2011 v Sheffieldu. [Jiný výsledek]
110010RNDr. Lucie Hemrová, Ph.D.Hemrová Lucie, Münzbergová Zuzana, Rukopis článku:„Identification of suitable unoccupied habitats: direct vs. indirect approach”; poslán jako “invited resubmission” do časopisu Preslia (IF 2010 = 2.792). [Jiný výsledek]
421511RNDr. Zuzana Patáková, Ph.D.Tancer, Martin, Intersection patterns of convex sets via simplicial complexes, a survey, to appear in volume of articles Geometric Graph Theory edited by Janos Pach, preprint: http://arxiv.org/abs/1102.0417. Jedná se o přehledový článek ohledně průsečíkových vlastností konvexních množin, jehož cílem je uvést čtenáře do problematiky, vysvětlit mu přístup přes simpliciální komplexy a seznámit ho s nejnovějšími výsledky v dané oblasti. [Jiný výsledek]
421511RNDr. Zuzana Patáková, Ph.D.Haim Kaplan, Jiří Matoušek, Zuzana Safernová, Micha Sharir, Unit Distances in Three Dimensions, preprint: arxiv.org/pdf/1107.1077. Dokazujeme, že počet jednotkových vzdáleností mezi n body v R^3 je O(n^3/2), což je zlepšení Clarksonova odhadu z roku 1990. Důkaz využívá polynomiální metodu rozkladu, kterou představili Guth a Katz koncem roku 2010. [Jiný výsledek]
364911Mgr. et Mgr. Tereza Medřická, Ph.D.Kucharská, A., Kučerová, T., Bláhová, V, Rizikové faktory ve vývoji gramotnostních dovedností. Dotazník pro rodiče. [Jiný výsledek]
364911Mgr. et Mgr. Tereza Medřická, Ph.D.Kucharská, A., Kučerová, T., Bláhová, V, Dítě s "rizike dyslexie". Rizikové faktory ve vývoji gramotnosti. Brožura pro rodiče. [Jiný výsledek]
54710Mgr. Jozef JuríčekJuríček, Jozef, poster Maximization of the information divergence from the symmetrical exponential families, konference Information Geometry and Its Applications III, Lepizig 2010 [Jiný výsledek]
54710Mgr. Jozef JuríčekJuríček, Jozef, prezentace Maximization of information divergence from hierarchical models, konference Prague Stochastics 2010 [Jiný výsledek]
278011Mgr. Valéria Vaškaninová, Ph.D.Vaškaninová, Valéria, Placoderms of the Barrandian area near Prague (Czech Republic) - příspěvek na konferenci II. International Obruchev Symposium Palaezoic Early Vertebrates [Jiný výsledek]
444311MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.Kalfeřt, D., Vokurka, J., Laco, J., Čelakovsky, P., Ludvíková, M., Význam exprese proteinu p16INK4A (p16) u glotického karcinomu hrtanu., Otorinolaringologia a chirurgia hlavy a krku, 2011, 5, s. 36-37. (Abstrakt) [Jiný výsledek]
444311MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.Kalfeřt, D., Ludvíková, M., Laco, J., Vokurka, J., Prognostické a prediktivní markery u nádorů hlavy a krku, ORL seminář pardubického a královehradeckého regionu studentů doktorských studijních programů, Pardubice 15.12.2011, (prezentace formou přednášky) [Jiný výsledek]
444311MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.Kalfeřt, D., Vokurka, J., Laco, J., Čelakovsky, P., Ludvíková, M., Význam exprese proteinu p16INK4A (p16) u glotického karcinomu hrtanu, 4. Slovensko-český kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, Horný Smokovec, Slovensko, 8-10.9.2011 (Poster) [Jiný výsledek]
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Hejduk, Michal; Dohnal, Petr; Rubovič, Peter; Varju, Jozef; Opanasiuk, Sergii; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Článek s názvem "Laser-aided diagnostics of low temperaturer recombination-dominated hydrogen plasma" na 61. stránce v sborníku z konference "15th International Symposium on Laser-aided plasma diagnostics" v Jeju, Korea, která byla ve dnech 9.-13.10.2011. [Jiný výsledek]
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Dohnal, Petr; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Korolov, Igor; Glosík, Juraj, Recombination in low temperature Ar+ dominated plasma plakát na mezinárodní konferenci DR2010 Eighth International Conference on Dissociative Recombination: Theory, Experiments and Applications (16. – 20. Srpna 2010 Granlibakken, Lake Tahoe, California, USA) [Jiný výsledek]
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Hejduk, Michal; Dohnal, Petr; Varju, Jozef; Kotrík, Tomáš; Rubovič, Peter; Opanasiuk, Sergii; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Ternary recombination of para- and ortho-H3+ with electrons. Plakát o ternární rekombinaci H3+ s elektrony na konferenci astrochemické pracovní skupiny COST (European Cooperation in Science and Technology), 17. - 19. 5. 2011, v Praze. Záznam v knize abstraktů. [Jiný výsledek]
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Plašil, Radek; Zymak, Illja; Jusko, Pavol; Mulin, Dmytro; Gerlich, Dieter; Glosík, Juraj, Radiative association of H+ and H2 - experimental study. Přednáška o zkoumání radiativní asociace v multipólové pasti na XXVII International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions (27. 7. - 2. 8., Belfast, Irsko). [Jiný výsledek]
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Rubovič, Peter; Hejduk, Michal; Opanasiuk, Sergii; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Collisional radiative recombination of Ar+ ions, experimental study at 40-300 K. Plakát na XXVII International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions (27. 7. - 2. 8., Belfast, Irsko) o zkoumání srážkově radiativní rekombinace. [Jiný výsledek]
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Zymak, Illia; Jusko, Pavol; Roučka, Štěpán; Plašil, Radek; Rubovič, Peter; Gerlich, Dieter; Glosík, Juraj, Ternary association of H+ ion with H2 at 11 K, experimental study. Plakát na International Colloquim on Plasma Processes (CIP 2011, 4. - 8. 7. 2011 v Nantes, Francie) o asociaci H+ + H2 při teplotách kolem 11 K. [Jiný výsledek]
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Glosík, Juraj; Varju, Jozef; Hejduk, Michal; Dohnal, Petr; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek, Recombination of para- and ortho-H3+ with electrons. Plakát o kvantově selektivní rekombinaci H3+ s elektrony na konferenci astrochemické pracovní skupiny COST (European Cooperation in Science and Technology), 17. - 19. 5. 2011, v Praze. Záznam v knize abstraktů. [Jiný výsledek]
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Roučka, Štěpán; Jusko, Pavol; Zymak, Illia; Mulin, Dmytro; Plašil, Radek; Gerlich, Dieter; Glosík, Juraj, Interactions of H- Anions with Atomic Hydrogen - Ion Trap study at 10-135 K. Plakát na XXVII International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions (27. 7. - 2. 8., Belfast, Spojené království). O srážkách anionů H- s H2 při krygenních teplotách uvnitř multipólové pasti. [Jiný výsledek]
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Varju, Jozef; Hejduk, Michal; Dohnal, Petr; Rubovič, Peter; Opanasiuk, Sergii; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, State selective recombination of para- and ortho-H3+ at 140 K. Přednáška o studiu kvantově selektivní rekombinace (uskutečněné na aparatuře FALP a na spektroskopické aparatuře CRDS) na konferenci astrochemické pracovní skupiny COST (European Cooperation in Science and Technology), 17. - 19. 5. 2011, v Praze. [Jiný výsledek]
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Rubovič, Peter; Plašil, Radek; Roučka, Štěpán; Opanasiuk, Sergii; Glosík, Juraj, Cryo-FALP study of collisional-radiative recombination of Ar+ ions at 40-200 K. Plakát na International Colloquium on Plasma Processes (CIP 2011, 4. - 8. 7. 2011 v Nantes, Francie) o zkoumání srážkově radiativní rekombinace při teplotách 40-200 K na aparatuře Cryo-FALP. [Jiný výsledek]
303511PhDr. Eva Semerádová, Ph.D.Patáková, Eva, Seminář Logické olympiády pro školy - zvaná přednáška o metodách tvorby úloh pro učitele matematiky a autory úloh do Logické olympiády, který organizovala Mensa ČR. Datum konání: 1. 12. 2011. (Viz http://www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=3362 [cit. 18. 12. 2011].) [Jiný výsledek]
303511PhDr. Eva Semerádová, Ph.D.Zhouf, Jaroslav, Tvorba matematických problémů pro nadané žáky - přednáška konaná 6. 4. 2011 na PedF Masarykovy univerzity Brno pro vysokoškolské učitele a doktorandy. Přednáška vychází z výzkumu J. Zhoufa týkajícího se principů tvorby problémů pro nadané žáky a jejich seskupování do testů. [Jiný výsledek]
303511PhDr. Eva Semerádová, Ph.D.Patáková, Eva, Rychlé metody tvorby úloh pro nadané žáky (přednáška na 31. Podzimní doktorandské škole KMDM, Zlenice, 13.-15.5.2011). Příspěvek je zaměřený na metody přetváření procvičovacích matematických úloh na podnětné úlohy s co největším potenciálem pro nadané žáky. Metody jsou navrženy tak, aby bylo možné s nimi pracovat rychle. Vzhledem k tomu, že účastníci semináře byli převážně doktorandi oboru Didaktika matematiky (univerzit v Praze, Brně a Košicích) a vysokoškolští pedagogové, byl v příspěvku kladen velký důraz na teoretické pozadí navržených metod. [Jiný výsledek]
303511PhDr. Eva Semerádová, Ph.D.Zhouf, Jaroslav, Matematické soutěže pro talentované žáky - přednáška konaná 24. 10. 2011 na PedF Technické univerzity Liberec pro vysokoškolské a středoškolské učitele. Přednáška vychází z výzkumu J. Zhoufa týkajícího se principů tvorby problémů pro nadané žáky a jejich seskupování do vyšších celků - např. testů pro matematické soutěže. [Jiný výsledek]
303511PhDr. Eva Semerádová, Ph.D.Zhouf, Jaroslav, Tvorba matematických problémů pro nadané žáky - přednáška konaná 7. 2. 2011 na Gymnáziu Jírovcova v Plzni pro středoškolské učitele Plzeňského kraje. Přednáška vychází z výzkumu J. Zhoufa týkajícího se principů tvorby problémů pro nadané žáky a jejich seskupování do testů. Vzhledem k cílové skupině byla přednáška zaměřena hlavně na práci s vytvářením různých typů testů - od testů přijímacího řízení až po maturitní zkoušky matematických gymnázií, neboť pořádající gymnázium má třídy se zaměřením na matematiku. [Jiný výsledek]
303511PhDr. Eva Semerádová, Ph.D.Patáková, Eva, Tvorba dotazníku o tvorbě úloh (pracovní dílna na 30. Podzimní doktorandské škole KMDM, Zlenice, 4. - 6. 11. 2011). Příspěvek prezentuje problematiku z první fáze výzkumu "Tvorba úloh experty", konkrétně tvorbu dotazníku. Ve druhé části dílny se účastníci prostřednictvím otázek sestavených pro dotazník zamýšleli nad vlastním procesem tvorby úloh. [Jiný výsledek]
259911doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.Hrdý, Jiří, Prezentace dosažených výsledků formou přednášky na Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí. [Jiný výsledek]
259911doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.Hrdý, Jiří; Novotná, Olga; Kocourková, Ingrid; Prokešová, Ludmila, Prezentace dosažených výsledků formou přednášky ma 11th Euroconference on Clinical Cell Analysis, Dublin, Irsko. Abstrakt publikován v Cytometry B str. 403 (PAR 4-02) [Jiný výsledek]
259911doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.Hrdý, Jiří; Novotná, Olga; Kocourková, Ingrid; Prokešová, Ludmila, Prezentace dosažených výsledků na XXVIII. kongresu SSAKI a ČSAKI a XIII. kongresu Slovenskej imunologickej spoločnosti a Českej imunologickej spoločnosti v Košicích. Abstrakt publikován v Klinická imunológia a alergológia, str. 22 [Jiný výsledek]
259911doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.Hrdý, Jiří; Novotná, Olga; Kocourková, Ingrid; Prokešová, Ludmila, Prezentace dosažených výsledků na konferenci Analytical Cytometry VI formou přednášky. Abstrakt publikován v Abstract book, str. 37-38 [Jiný výsledek]
259911doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.Hrdý, Jiří, Prezentace dosažených výsledků formou přednášky na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK v Praze [Jiný výsledek]
272111Mgr. Peter Černo, Ph.D.Černo Peter, Mráz František, Delta-Clearing Restarting Automata and CFL (Technical Report) Technical report, 2011/8, Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Prague http://popelka.ms.mff.cuni.cz/cerno/index.php?menu=publications&lang=en Technická správa, která podrobně popisuje důkaz tvrzení, že delta-clearing restartovací automaty jsou schopné rozpoznávat všechny bezkontextové jazyky. Také podrobně popisuje nové kódování, které je v důkazu použito. [Jiný výsledek]
272111Mgr. Peter Černo, Ph.D.Černo Peter, Learning Automata and Grammars, in WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part I – Mathematics and Computer Science (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 125–131, 2011. ISBN 978-80-7378-184-2 http://popelka.ms.mff.cuni.cz/cerno/index.php?menu=publications&lang=en Rešeršní článek poskytující přehled základních modelů a technik používaných v oblasti gramatické inference. Pro ilustraci je zde uveden ukázkový model a k němu příslušný algoritmus učení. Také zde uvádíme náš subjektivní pohled na problematiku gramatické inference spolu s výhledem na možné použití podobných technik pro naše vlastní modely. [Jiný výsledek]
272111Mgr. Peter Černo, Ph.D.Černo Peter, Mráz František, Delta-Clearing Restarting Automata and CFL Proceedings of the DLT 2011 15th International Conference on Developments in Language Theory (Milano, Italy), Springer, Berlin, 2011, LNCS, Vol. 6795, 153-164. http://www.springerlink.com/content/qj365m10882740h8/ V příspěvku je dokázáno, že delta-clearing restartovací automaty jsou schopné rozpoznávat všechny bezkontextové jazyky, čím byl naplněn jeden z cílů projektu pro rok 2011. Pro tento účel bylo vyvinuto nové kódování, pomocí kterého je možné zakódovat libovolnou informaci do dostatečně dlouhého slova jenom přepisováním jednotlivých znaků speciálním symbolem delta. [Jiný výsledek]
432311Mgr. Pavel SvobodaSvoboda Pavel, Prezentace průběžných výsledků formou posteru na 52. pracovní konferenci České algologické společnosti v Praze. [Jiný výsledek]
124909Mgr. Bc. Jana Bělová, Ph.D.Bělová Jana , Přednáška shrnující výsledky celého výzkumu pronesená 20.5. 2011 v Muzeu Středních Brd, ve Strašicích. Název přednášky: Hřbitove, hřbitove zahrado železná. [Jiný výsledek]
402111Mgr. Barbora Profantová, Ph.D.Řezáčová, Barbora; Coïc, Yves-Marie; Zentz, Christian; Turpin, Pierre-Yves; Štěpánek, Josef, článek v recenzním řízení (Spectroscopy - Biomedical Applications), SPECTROSCOPIC DETERMINATION OF PKA CONSTANTS OF MADS BOX SEGMENTS [Jiný výsledek]
402111Mgr. Barbora Profantová, Ph.D.Řezáčová, Barbora; Coïc, Yves-Marie; Zentz, Christian; Turpin, Pierre-Yves; Štěpánek, Josef, poster, INVESTIGATION OF MADS BOX INTRINSIC FLUOROPHORES, 12th Conference on Methods and Applications of Fluorescence Spectroscopy, Imaging and Probes (MAF12), Strasbourg, Francie, 11.-14. září 2011, p.261 [Jiný výsledek]
402111Mgr. Barbora Profantová, Ph.D.Řezáčová, Barbora; Coïc, Yves-Marie; Zentz, Christian; Turpin, Pierre-Yves; Štěpánek, Josef, poster, INVESTIGATION OF MADS BOX INTRINSIC FLUOROPHORES, Journées de Rentrée ED iViv, Paříž, Francie, 25.-26. října 2011 [Jiný výsledek]
402111Mgr. Barbora Profantová, Ph.D.Řezáčová, Barbora; Zentz, Christian; Turpin, Pierre-Yves; Kopecký, Vladimír; Štěpánek, Josef , poster, SPECTROSCOPIC INVESTIGATION OF THE MADS BOX, 14th European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules (14th ECSBM), Coimbra, Portugalsko, 28. srpna - 3. září 2011 [Jiný výsledek]
119210Mgr. Ondřej Kopáček, Ph.D.Kopáček, Ondřej; Karas, Vladimír; Kovář, Jiří; Stuchlík, Zdeněk, Application of symplectic integrator in a complex relativistic system, in Proceedings of RAGtime: Workshop on Black Holes and Neutron Stars, eds. S. Hledík, Z. Stuchlík (Silesian Univ., Opava), článek v recenzovaném konferenčním sborníku, v tisku [Jiný výsledek]
119210Mgr. Ondřej Kopáček, Ph.D.Kopáček, Ondřej; Karas, Vladimír; Kovář, Jiří; Stuchlík, Zdeněk, Poster "Recurrence analysis and chaotic motion around Kerr black hole" prezentovaný na konferenci Recurrence plot symposium (December 5-7, 2011, Hong Kong). [Jiný výsledek]
119210Mgr. Ondřej Kopáček, Ph.D.Kopáček, Ondřej; Karas, Vladimír, Magnetická pole ve vesmíru: Vliv silné gravitace na jejich vývoj a strukturu, popularizační článek v časopisu Vesmír, podáno k publikaci [Jiný výsledek]
119210Mgr. Ondřej Kopáček, Ph.D.Kopáček, Ondřej, Transition from regular to chaotic motion in black hole magnetospheres, doktorská disertační práce obhájená 14. 9. 2011 [Jiný výsledek]
331611PhDr. Kateřina Rysová, Ph.D.Rysová, Kateřina, Umístění valenčního doplnění místa a patientu v české výpovědi. In Neswetha, Julia et al. (eds.): Grenzüberschreitungen. Beiträge zur VIII. Internationalen Westslawistischen interFaces-Konferenz in Leipzig. Hildesheim, Zürich, New York: Olms 2012 (westostpassagen) [v tisku] [Jiný výsledek]
331611PhDr. Kateřina Rysová, Ph.D.Rysová, Kateřina, Ke slovosledu v konstrukcích „odkud” - „kam”. In Varia. Zborník príspevkov z XXI. Kolokvia mladých jazykovedcov. [v tisku] [Jiný výsledek]
277911RNDr. Zbyněk Falt, Ph.D.Falt, Zbyněk, Z. Falt, M. Kruliš and J. Yaghob. Třídění proudových dat. XI. Informačné technológie - aplikácie a teória (23. – 27.9.2011), pages 69-74 [Jiný výsledek]
277911RNDr. Zbyněk Falt, Ph.D.Falt, Zbyněk, M. Čermák, J. Dokulil and Z. Falt. Vyhodnocování SPARQL dotazů systémem Bobox. XI. Informačné technológie - aplikácie a teória (23. – 27.9.2011), pages 63-68 [Jiný výsledek]
277911RNDr. Zbyněk Falt, Ph.D.Falt, Zbyněk, Cermak M., Falt Z., Dokulil J. and Zavoral F. SPARQL Query Processing Using Bobox Framework. The Fifth International Conference on Advances in Semantic Processing (20. - 25.11.2011), Xpert Publishing Services [Jiný výsledek]
277911RNDr. Zbyněk Falt, Ph.D.Kruliš, Martin, M. Krulis, J. Lokoc, C. Beecks, T. Skopal and T. Seidl. Processing the Signature Quadratic Form Distance on Many-Core GPU Architectures. ACM Conference on Information And Knowledge Management (24.-28.10.2011), ACM [Jiný výsledek]
277911RNDr. Zbyněk Falt, Ph.D.Kruliš Martin, M. Krulis and J. Yaghob. Revision of Relational Joins for Multi-Core And Many-Core Architectures. Dateso Workshop (20. – 22.4.2011), pages 229–240. Citeseer, 2011. [Jiný výsledek]
277911RNDr. Zbyněk Falt, Ph.D.Falt, Zbyněk, Z. Falt and J. Yaghob. Task scheduling in data stream processing. Dateso Workshop (20. – 22.4.2011), pages 85–96. Citeseer, 2011. [Jiný výsledek]
85410Jiří Januška, Ph.D.Januška, Jiří, "Soupis českých lingvistických prací pojednávajících o maďarštině" ve formátu pdf. Bude vyvěšen na webových stránkách Katedry středoevropských studií FF UK. [Jiný výsledek]
85410Jiří Januška, Ph.D.Januška, Jiří, Rukopis článku "Čeští lingvisté o maďarštině (tematický přehled)", který byl přijat do recenzního řízení v Časopise pro moderní filologii. [Jiný výsledek]
85410Jiří Januška, Ph.D.Januška, Jiří, Rukopis článku "Dějiny výuky maďarštiny a maďarské filologie na českých univerzitách", který byl přijat do recenzního řízení v časopise Historia Universitatis Carolinae Pragensis. [Jiný výsledek]
151910RNDr. Pavel Galář, Ph.D.Galář, Pavel, Příspěvek ve formě posteru: P.Galář, B.Dzurňák, F.Trojánek, B.Rezek. J.Čermák, P.Malý: Optical Properties, Photoluminescence and Photo-Induced Changes of Polypyrrole on Diamond, Platinum and Quartz Substrates, Conducting Polymers,Prague, 10 - 14 July 2011. [Jiný výsledek]
135409RNDr. Jakub Hruška, Ph.D.Kašpar Petr, Poster "Averaging in GR using Cartan scalars" na konferenci ERE2011 v Madridu [Jiný výsledek]
135409RNDr. Jakub Hruška, Ph.D.Hruška Jakub, příspěvek "Conformal Null Einstein-Maxwell Fields" na konferenci ERE2011 [Jiný výsledek]
135409RNDr. Jakub Hruška, Ph.D.Kašpar Petr, příspěvek "Averaging problem in GR and cosmology" na WDS 2011 [Jiný výsledek]
135409RNDr. Jakub Hruška, Ph.D.Haláček Jakub, diplomová práce na téma "Struktura černoděrových prostoročasů" [Jiný výsledek]
135409RNDr. Jakub Hruška, Ph.D.Kudrna Matěj, příspěvek "SFT on intersecting D-branes" na konferenci String Field Theory v Praze [Jiný výsledek]
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Růžičková, Lucie, Od zlomků k procentům: několik úloh (vystoupení na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky 2012, Praha, 17.2.2012). Příspěvek popisuje úlohové prostředí, v němž žáci využijí svých znalostí práce se zlomky pro odvození některých důležitých vlastností procent. Aktivity v rámci daného úlohového prostředí jsou založeny na principu analogie mezi různými způsoby vyjádření částí ze zadaných celků. (Článek přijat do sborníku, sborník v tisku.) [Jiný výsledek]
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Růžičková, Lucie, Rozvoj argumentačních schopností v geometrii (vystoupení na Podzimní doktorandské škole KMDM, Zlenice, 5.11.2011). Příspěvek popisuje některá podnětná geometrická prostředí, která lze využít od 2. stupně základní školy i na střední škole. Důraz je přitom kladen nejen na matematickou podstatu řešených geometrických problémů, ale i na osvojení odpovídající terminologie, na přesnost komunikace a především na rozvoj argumentačních schopností žáků. [Jiný výsledek]
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Růžičková, Lucie; Zhouf, Jaroslav, Přímky a kuželosečky v trojúhelnících (konference MAKOS 2011, Mikulov, 30.9.2011). Příspěvek zkoumá některé zajímavé a méně známé vztahy mezi body, které jsou určeny jako průsečíky přímek vztahujících se k danému trojúhelníku (strany, výšky, těžnice, osy úhlů, osy stran, dále kolmice a rovnoběžky k přímkám těchto typů). Jsou zkoumány situace, kdy popsané body incidují se známými geometrickými množinami bodů, speciálně s přímkami a kuželosečkami. Je uvedena řada důkazových úloh, které lze v daném úlohovém prostředí řešit. Některé úlohy jsou podrobně řešeny, některé jsou uvedeny ve formě hypotéz a jiné dokonce pouze ve formě námětů, které mohou čtenáři sloužit jako inspirace k vlastní objevitelské činnosti. (Článek přijat do sborníku, sborník v tisku.) [Jiný výsledek]
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Novotná, Jarmila; Růžičková, Lucie, From Savoir of Fractions through Connaissance of Percents to Savoir of Percents. In Proceedings of the 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education.Taipei, Taiwan: PME, 2012. Příspěvek popisuje výsledky výzkumu zaměřeného na popis úlohových prostředí, v nichž žáci projevují své poznatky (connaissances) a vědomosti (savoirs). (Článek navržen do sborníku, probíhá recenzní řízení.) [Jiný výsledek]
264311Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.Charvát, Jakub, Vystoupení s příspěvkem "Možnosti bonifikace vítěze volební soutěže v rámci volebního inženýrství" na mezinárodní vědecké konferenci "Interpolis ´11 - VIII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov", konané dne 11. listopadu 2011, v Banské Bystrici, Slovensko. [Jiný výsledek]
264311Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.Charvát, Jakub, Vystoupení s příspěvkem "Dvacet let politiky sněmovních volebních reforem" na odborné politologické konference "Volby a političtí aktéři ve střední Evropě", konané dne 25. listopadu 2011 v Plzni, Česká republika. [Jiný výsledek]
8210Mgr. Václav Špillar, Ph.D.Špillar, V.; Dolejš, D., (2012): VoxelTex - software pro kinetické 3D modelování krystalizace a vývoje textur ve vícesložkovém systému (ukázka uživatelského rozhraní a simulačních výstupů je obsažena v příloze). [Jiný výsledek]
8210Mgr. Václav Špillar, Ph.D.Špillar, V.; Dolejš, D., (2012): Calculation of time-dependent nucleation and growth rates from quantitative textural data: Inversion of crystal size distribution. Rukopis článku (připraveno k předložení do Journal of Petrology). [Jiný výsledek]
8210Mgr. Václav Špillar, Ph.D.Heřmanská, M.; Dolejš, D., (2011): Reaktivní tok fluid a vznik žilných greisenů v blatenském granitovém masivu v Krušných horách. Studentská geologická konference 2011, Praha (přednáška). [Jiný výsledek]
8210Mgr. Václav Špillar, Ph.D.Špillar, V., (2011): Numerical model for the formation of magmatic textures and its application to the Smrčiny/Fichtelgebirge granite batholith. Diplomová práce (vedoucí práce: David Dolejš; obhájeno v září 2011 na Ústavu petrologie a strukturní geologie, PřF UK). [Jiný výsledek]
8210Mgr. Václav Špillar, Ph.D.Heřmanská M.; Dolejš, D., (2011): Reactive fluid flow and origin of the fracture-controlled greisens in the Krušné hory Mts. (Czech Republic). SGA Student Conference 2011, Prague (oral presentation). [Jiný výsledek]
8210Mgr. Václav Špillar, Ph.D.Heřmanská, M; Dolejš, D., (2011): Reactive fluid flow and time-integrated fluxes in an upper crustal magmatic-hydrothermal system, Krušné hory Mts., Central Europe. Goldschmidt 2011, Prague (poster presentation). [Jiný výsledek]
8210Mgr. Václav Špillar, Ph.D.Špillar, V.; Dolejš, D., (2012): Sizes and spatial relationships of crystals in granitic plutons: Exploring the crystallization gaps, heterogeneous nucleation, and mechanical clustering of crystals. European Geosciences Union General Assembly, April 2012, Vienna (poster presentation, to be presented in May 2012). [Jiný výsledek]
8210Mgr. Václav Špillar, Ph.D.Špillar, V.; Dolejš, D., (2012): Kinetic model of nucleation and growth in silicate melts: Implications for igneous textures and their quantification. Rukopis článku (připravený k předložení do mezinárodního časopisu). [Jiný výsledek]
8210Mgr. Václav Špillar, Ph.D.Špillar, V.; Dolejš, D., (2011): Rates of crystal nucleation and growth from inversion of natural crystal size distributions. Goldschmidt 2011, Prague (poster presentation). [Jiný výsledek]
8210Mgr. Václav Špillar, Ph.D.Špillar, V.; Dolejš, D., (2011): Rychlosti nukleace a růstu zrn v magmatických rezervoárech: Inverzní modelování distribuce velikostí zrn. Studentská geologická konference 2011, Praha (přednáška). [Jiný výsledek]
164010Mgr. Dagmar BezděkováMatej Buzgo, Andrea Míčková, Michala Rampichová, Jarmila Greplová, Dagmar Bezděková, Miloslav Pouzar, Evžen Amler, Poster na vědecké konferenci XXVI. Dny lékařské biofyziky [Jiný výsledek]
164010Mgr. Dagmar BezděkováM. Plencner, E. Prosecká, M. Rampichová, M. Buzgo, B. East, J. Hoch, E. Amler, Vědecká konference, poster na XXXVIII Congress of the European society for arteficial organs (ESAO 2011) and IV Bienal congress on the International Federation on Arteficial Organs (IFAO 2011)a na konferenci XXIV Dny lékařské biofyziky. [Jiný výsledek]
316911Mgr. Jaroslava Schovancová, Ph.D.The ATLAS Collaboration, Článek v časopise -- 18. srpna 2011 poslán do Physics Letters B Impact factor 5,255 Název: Measurement of the top quark pair production cross section in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV in dilepton final states with ATLAS Článek "Measurement of the top quark pair production cross section in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV in dilepton final states with ATLAS", jehož autorem je celá kolaborace experimentu ATLAS, byl 18. srpna 2011 poslán do žurnálu "Physics Letters B". Bližší informace o článku jsou k dispozici na stránce [1]. Preprint článku je k dispozici na ArXiv.org (arXiv:1108.3699) a také na CERN Document Serveru (https://cdsweb.cern.ch/) jako zpráva č. CERN-PH-EP-2011-103. [1] http://inspirehep.net/record/924315 [Jiný výsledek]
316911Mgr. Jaroslava Schovancová, Ph.D.The ATLAS Collaboration, Jets, Missing Transverse Energy and Taus for Top Physics Analyses in Release 16 with the 2010 Dataset; Editors: Cabrera Urban, S; Costa, MJ; Ghodbane, N; Nugent, IM; Authors: Cabrera Urban, S,..., Schovancová, J, et al. (45 autorů); Kódové označení: ATL-COM-PHYS-2011-132; URL výsledku: https://cdsweb.cern.ch/record/1386329; Interní zpráva experimentu ATLAS. [Jiný výsledek]
31009Mgr. Jan Dědek, Ph.D.Dědek, Jan., Czsem Mining Suite [Veřejně dostupný software] http://czsem.berlios.de/czsem_install.html [Jiný výsledek]
31009Mgr. Jan Dědek, Ph.D.Dědek, Jan., Vojtáš, Peter., Semantic annotation semantically: Using a shareable extraction ontology and a reasoner. SEMAPRO 2011, The Fifth International Conference on Advances in Semantic Processing, s. 29-34. (c) IARIA, XPS, 2011. ISBN 978-1-61208-175-5. [Článek v konferenčním sborníku] http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=semapro_2011_2_10_50013. [Jiný výsledek]
135109RNDr. Andrea DrietomskáDrietomská Andrea, Burianková Ľuboslava, Zahumenský Jakub, Sigler Karel, Lemire Bernard, Gášková Dana, 29.3.2012 byl odeslán do časopisu FEMS Yeast Research článek Complex regulation of the yeast plasma membrane H+ATPase in response to CCCP-induced cell acidification and growth phase [Jiný výsledek]
135109RNDr. Andrea DrietomskáDrietomská Andrea, Gášková Dana, Oral presentation New insights into the activation of the plasma membrane H+-ATPase by the protonophore CCCP in Saccharomyces cerevisiae at SMYTE conference in Mérida, Mexico, Sep 5 - Sep 9,2011. [Jiný výsledek]
1110Mgr. Martin Pehal, Ph.D.Pehal, Martin, Řešitel publikoval v rámci projektu v roce 2011 společně se svou kolegyní olgou Cieslarovou příspěvek v 27. ročníku Yearbook for Liturgical and Ritual Studies. [Jiný výsledek]
101710RNDr. Eva Nývltová, Ph.D.Nývltová, Eva, Nyvltova E., Hrdy I., Sutak R., Paces J., Tachezy J. 6th International Conference on Biogenesis of iron sulphur proteins - oral presentation: Dual localizaton of bacterial NifS ad NifU in cytosol and mitochondria of anaerobic protist Mastigamoeba balamuthi [Jiný výsledek]
66310RNDr. Mgr. Kristýna Holzerová, Ph.D.Mandíková, Petra, Abstrakt a poster z konference: Mandikova P, Micova P, Kozichova K, Dabrowska L, Kolar F, Neckar J: Effect of molsidomine and tempol on ischemic tolerance of chronically hypoxic and normoxic rat hearts. ISHR European Section 2011 Annual Meeting, 26.6.-29.6.2011, Haifa, Izrael. [Jiný výsledek]
66310RNDr. Mgr. Kristýna Holzerová, Ph.D.Kožichová, Kristýna, Abstrakt z konference a prezentace posteru: Kozichova K, Hlavackova M, Zurmanova J, Neckar J, Kolar F, Novak F, Novakova O: Myocardial expression and distribution of protein kinase C isoforms in acute and chronic hypoxia. ISHR European Section 2011 Annual Meeting, 26.6.-29.6.2011, Haifa, Izrael. [Jiný výsledek]
62209RNDr. Jan Mach, Ph.D.Mach, Jan, Výsledky z práce pojednávající o příjmu železa u hmyzích stádií T. brucei sepsané do podoby článku zaslaného k publikaci v časopise Parasitology. [Jiný výsledek]
62209RNDr. Jan Mach, Ph.D.Mach, Jan, Poster prezentovaný v roce 2011 na konferenci Molecular Parasitology Meeting ve Woods Hole, USA a oceněný "Poster award" [Jiný výsledek]
298811PhDr. Anna Páchová, Ph.D.Páchová, Anna , Článek s názvem What the progressive matrices actually measure? určený pro zahraniční časopis. [Jiný výsledek]
298811PhDr. Anna Páchová, Ph.D.Páchová, Anna, Poster z konference 11th European Conference on Psychological Assessment brzy dostupný na www.ecpa11.lu.lv. [Jiný výsledek]
298811PhDr. Anna Páchová, Ph.D.Páchová, Anna, Článek s názvem Paměť příliš podceňovaná určený pro PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Olomouc, 2012. [Jiný výsledek]
103309Mgr. Zuzana PelechováRyšková, Mireia, Pelechová, Zuzana, Bodláková O’Brien Magdalena, Přehled programů bibliodramatických seminářů s podporou GA UK realizovaných na KTF UK v letech 2009 - 2011. Každý program je okomentován (úvod, vysvětlení struktury programu, hodnocení, vysvětlení vědeckého záměru) a u některých je příložen výstup ze semináře ve formě účastnícké práce, výtvarné nebo písemné, a výběr z reflexí. [Jiný výsledek]
103309Mgr. Zuzana PelechováPelechová, Zuzana, Webové stránky www.bibliodrama.cz [Jiný výsledek]
103309Mgr. Zuzana PelechováRyšková, Mireia, Pelechová, Zuzana, Projekt celoživotního vzdělávání na KTF UK - Bibliodrama. Výsledek představuje připravený program celoživotního vzdělávání v bibliodramatu, určený (nejen) pro studenty KTF UK, strukturovaný tak, aby se účastníci kurzu seznámili jak s teoretickou, tak s praktickou rovinou bibliodramatu. Představuje hodinovou dotaci kurzu, jeho strukturu, náplň jednotlivých částí a požadované výstupy. [Jiný výsledek]
146510RNDr. Alice Řezníčková, Ph.D.Mantlíková Alice, Poltierová Vejpravová Jana, Bittová Barbara, Burianová Simona, Nižňanský Daniel , Ardu Andrea, Cannas Carla, Stabilization of the high coercivity ε-Fe2O3 phase in the CeO2-Fe2O3/SiO2 nanocomposites - článek (v současnosti v publikačním řízení) v Journal of Solid State Chemistry (Elsevier) [Jiný výsledek]
330811Mgr. Jan ŠolcŠolc, Jan, Bailouts in Banking Industry - presented at Doctoral Seminar at UK [Jiný výsledek]
330811Mgr. Jan ŠolcŠolc, Jan, Bailouts In Banking - IES WP [Jiný výsledek]
28510RNDr. Lenka Faltová, Ph.D.Řežábková, Lenka, Přednáška na konferenci: IX Discussions in Structural Molecular Biology, Nové Hrady, 24 - 26.3.2011, „Structure of the 14-3-3/RGS3 complex: New details on architecture of complexes formed by 14-3-3 proteins.“ [Jiný výsledek]
28510RNDr. Lenka Faltová, Ph.D.Řežábková, Lenka, Plakátové sdělení na konferenci: 8th European Biophysics Congress, Budapešť, Maďarsko, 23-27.8.2011, L. Rezabkova, P. Man, P. Novak, P. Herman, J. Vecer; T. Obsil, „Structural study of the 14-3-3/RGS3 protein komplex.“ [Jiný výsledek]
18110Mgr. Kateřina Bruštíková, Ph.D.Petr Svoboda, Dosavadní výsledky byly prezentovány formou přednášky na SMi 2011 v Londýně. [Jiný výsledek]
18110Mgr. Kateřina Bruštíková, Ph.D.Kateřina Podolská, Dosavadní výsledky byly prezentovány formou přednášky na RNA clubu 2011 v Praze a formou posteru na microRNA symposiu 2011 ve Vídni. [Jiný výsledek]
92010Mgr. Jaroslava Zavázalová, Ph.D.Dejmkova, H., Barek, J., Dedik, J., Janovcova, M., Maixnerova, L., Ramesova, S., Zavazalova, J., Peckova, K., Nové možnosti amperometrické detekce aminoderivátů polycyklických aromatických uhlovodíků v HPLC. 63. Zjazd chemikov, Tatry, Slovakia 2011, Slovenská chemická spolocnost - ChemZi 7, p. 71 (přednáška). [Jiný výsledek]
92010Mgr. Jaroslava Zavázalová, Ph.D.Zavázalová J., Elektrochemická detekce aminoderivátů naftalenu a bifenylu na platinových elektrodách. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2011. [Jiný výsledek]
92010Mgr. Jaroslava Zavázalová, Ph.D.Zavazalova, J., Dejmkova, H., Barek, J., Ramesova, S., Peckova, K. , Amperometrická detekce genotoxických aminoderivátů polycyklických aromatických uhlovodíků v HPLC s využitím platinového mikrocylindrického detektoru. 63. Zjazd chemikov, Tatry, Slovakia 2011, Slovenská chemická spolocnost - ChemZi 7, p.174 [Jiný výsledek]
92010Mgr. Jaroslava Zavázalová, Ph.D.Dedik, J., Janovcova, M., Dejmkova, H., Barek, J., Peckova, K., Využití tištěných uhlíkových elektrod v elektroanalýze aminoderivátů polyaromatických uhlovodíků. 13. Študentská vedecká konferencia – sborník abstraktov, Bratislava, 9.11.2011, STU, str. 57, Bratislava 2011. [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Hasil, Jan , Hasil, Jan 2011: Les élites franques del''ouest comme des chefs de clans dans l''environnement slave?, in: Bischinger, D. (ed.), Tolérance et intolérance: Actes du Colloque international des 1er, 2 et 3 mars 2011 á Amiens publiés par le soins de Danielle Buschinger, Medievales 50, s. 50-61. Press du Centre d´Études Médiévales Université de Picardie - Jules Verne: Amiens. [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Hasil, Jan, Účast na světové konferenci Tolérance et Intolérance (org. Prof. D. Buschinger) s příspěvkem "Die ostfränkischen Eliten als Stammesherrschern im Westslawischen Millieu", Amiens, březen 2011. [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Bier, Frank; Hasil, Jan, PDF náhledy 3D skenů románských partií kostela sv. Mikuláše v Chebu [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Hasil, Jan, Účast na evropské konferenci Doktorandendreieck (org. PD dr. Hauke Kenzler) s příspěvkem "Dux boemanorum nomine Ernost - zur Rolle der Präfekten bei den tributpflichtigen Slawen am Ostrand des karolingischen Reiches", Bamberg, červenec 2011. [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Velička, Tomáš - Klír, Tomáš, Text studie a edice k Leuchtenberkům po redakčních úpravách (pro SMP 10/2, 2012). [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Hasil, Jan, Účast na světové konferenci Realia and Realities of the Mediaeval City (org. dr. C. Fennel a Prof. D. Buschinger) s příspěvkem "Burg und Stadt zu Eger in der Epoche der hochmittelalterlichen Transformation", Terst, listopad 2011 (publikace v přípravě). [Jiný výsledek]
342011Mgr. David Venclík, Ph.D.Venclík, David, Rekonstrukce Karlštejna na pozadí politicko-kulturního vývoje v českých zemích (1886–1918), příspěvek na sympoziu doktorandů oboru českých a československých dějin Pedagogické Fakulty UK 2011, 25. 11. 2011. [Jiný výsledek]
342011Mgr. David Venclík, Ph.D.Venclík, David, Dějiny politické propagandy, volitelný seminář vyučovaný na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK, akademický rok 2010/2011 [Jiný výsledek]
342011Mgr. David Venclík, Ph.D.Venclík, David, Karlštejn v 19. století, přednáška pro studenty gymnázia Nový PORG [Jiný výsledek]
48910RNDr. Václav Dědič, Ph.D.Dedic V, Franc J, Sellin P J, Grill R, Perumal V, Electric Field in Semiinsulating CdZnTe under Laser and X-Ray Irradiation, poster prezentovaný na konferenci NSS-MIC ve Valencii, říjen 2011 [Jiný výsledek]
48910RNDr. Václav Dědič, Ph.D.Babentsov V, Franc J, Zázvorka J, Hlídek P, Dieguez E, Crocco J, Sochinskyi M V, James R B, Comprehensive Study of Semi-Insulated Cd1-xZnxTe Grown by the Bridgman Method. Poster prezentovaný na konferenci NSS-MIC ve Valencii [Jiný výsledek]
48910RNDr. Václav Dědič, Ph.D.V.Dědič V, Franc J, Grill R,Sellin P J, Veeramani P., Electric field in Au/CdTe/In under X-ray and laser radiation; poster prezentovaný na konferenci SPIE Optics and Photonics, San Diego, srpen 2011 [Jiný výsledek]
268111Mgr. Bc. Kateřina Rohlenová, Ph.D.Prokopová, Kateřina; Kĺučková, Katarína; Zobalová, Renata; Neužil, Jiří, Role of erbB2 in breast cancer stem cell phenotype and resistance to anti-cancer drugs. Tryptophan Metabolism, Redox Biology and Inflammation Symposia, Sydney, Australia, prosinec 2011 - krátká prezentace + abstrakt [Jiný výsledek]
268111Mgr. Bc. Kateřina Rohlenová, Ph.D.Prokopová, Kateřina; Kĺučková, Katarína; Zobalová, Renata; Neužil, Jiří, ErbB2 is dispensable for breast cancer stem cell phenotype but confers resistance to anti-cancer drugs. MAC ´11, Singapore, říjen 2011 - plakátové sdělení [Jiný výsledek]
130409Mgr. Eva DuškováDušková E., Kolář F., Sklenář P. , Komentář klíčových výsledků, které jsou základem připravovaného rukopisu článku. Rukopis článku bude do konce května odeslán k recenznímu řízení a rukopis bude předán GAUKu. [Jiný výsledek]
130409Mgr. Eva DuškováSklenář P., Dušková E., Kolář F., Během terénních výjezdů byl získán herbářový materiál, který obohatil Herbářové sbírky UK (PRC) o desítky položek, pro evropské herbáře unikátní. [Jiný výsledek]
132010MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.Autor, PDF [Jiný výsledek]
132010MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.Granieri, Letizia, Letizia Granieri, Fabiana Marnetto, Paola Valentino, Jessica Frau, Agata Katia Patanella, Petra Nytrova, Patrizia Sola, Francesca Gilli, Marco Capobianco, Klaus Peter Wandinger, Antonio Bertolotto Post marketing evaluation of a multiparametric immunofluorescence assay for the detection of anti-Aquaporin 4 antibodies in the diagnosis of Neuromyelitis Optica. submitováná publikace do PLos One. Nyní v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
132010MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.Krasulova, Eva, Odeslán abstrakt na Congress of Autoimmunity, 9.-13.5.2012, Granada, Spain. V procesu posuzování přijetí. CASE-REPORT: ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC STEM CELLS TRANSPLANTATION IN NEUROMYELITIS OPTICA – SHALL WE HIT SO HARD? Krasulová Eva, Pohlreich David, Trněný Marek, Válková Veronika, Markéta Marková, Antonín Vítek, Petra Nytrová, Manuela Vaněčková, Zdeněk Seidl, Eva Havrdová [Jiný výsledek]
166410RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D.Bondarev, Dmitrij, Poster na mezinárodní konferenci; název: OPTICAL AND TRANSPORT PROPERTIES OF POLY(THIOPHENE-3-YLACETIC ACID) AND ITS SODIUM SALT. J. Cerar, D. Bondarev, P. Nachtigall, J. Vohlidal, V. Vlachy European polymer congress 2011, June 26 – July 1, 2011, Granada, Spain [Jiný výsledek]
166410RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D.Bondarev, Dmitrij, Poster na mezinárodní konferenci; název: SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF CONJUGATED IONIC POLYMERS WITH POTENTIAL APPLICATIONS IN OPTOLECTRONIC DEVICES. Dmitrij Bondarev, Jiří Zedník, Jiří Vohlídal, Jiří Pfleger, Samrana Kazim, Veronika Slunečková European polymer congress 2011, June 26 – July 1, 2011, Granada, Spain [Jiný výsledek]
365411Mgr. Simona Partlová, Ph.D.Partlová, Simona, Naměřená data byla prezentována na mezinárodní konferenci FOCIS 2011, 23. – 27.6.2011, poster Anna Fialová, Simona Partlová, Hana Hromádková, Tomáš Brtnický, Lukáš Rob, Jiřina Bartůňková, Radek Špíšek: Distribution and phenotype of T lymphocytes in blood and tumor microenvironments of ovarian cancer patients [Jiný výsledek]
34609Mgr. Petra Koblová, Ph.D.Brabcová Ivana, Koblová Petra, Dvořáková Petra, Šatínský Dalibor, Solich Petr, HPLC Determination of Lutein, Zeaxanthin and Beta-Carotene in Dietary Supplements, 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, 19. - 23.6. 2011, Budapešť, Maďarsko [Jiný výsledek]
34609Mgr. Petra Koblová, Ph.D.Koblová Petra, Sklenářová Hana, Brabcová Ivana, Solich Petr, Development and validation of a rapid HPLC method for the determination of ascorbic acid, phenylephrine, paracetamol, salicylic acid (internal standard) and caffeine using a monolithic column, 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, 19. - 23.6. 2011, Budapešť, Maďarsko [Jiný výsledek]
34609Mgr. Petra Koblová, Ph.D.Matysová Ludmila., Koblová Petra, Galla Lubomír, Sklenářová Hana, Havlíková Lucie., Solich Petr, Článek v časopisu Analytical Methods (IF = 1,036), přijat k tisku (DOI:10.1039/C1AY05336A): Chromatographic determination of active compounds in topical formulations. Tato práce se zabývala vývojem a validací HPLC metody pro stanovení účinné látky nonoxynolu a trimekainu v topických přípravcích - lubrikačních gelech. Amitriptylin byl vybrán jako vnitřní standard. Vyvinutá metoda byla prakticky aplikována pro hodnocení přípravku LG non-stop. V závěru je uvedeno poděkování GAUKu. [Jiný výsledek]
34609Mgr. Petra Koblová, Ph.D.Koblová Petra, Sklenářová Hana, Košvancová Tereza, Brabcová Ivana, Solich Petr, Stability of active substances using different Coldrex HotRem preparation conditions, 11th International NUTRITION & DIAGNOSTICS, 28. - 31.8. 2011, Brno, Česká republika [Jiný výsledek]
34609Mgr. Petra Koblová, Ph.D.Brabcová Ivana, Koblová Petra, Dvořáková Petra, Šatínský Dalibor, Solich Petr, Comparison of different extraction methods for the determination of lutein, zeaxanthin and beta-carotene in dietary supplements, International NUTRITION & DIAGNOSTICS, 28. - 31.8. 2011, Brno, Česká republika [Jiný výsledek]
34609Mgr. Petra Koblová, Ph.D.Koblová Petra, Sklenářová Hana, Brabcová Ivana, Solich Petr, Článek odeslán k publikaci do časopisu Analytical Methods, 2011: Development and validation of a rapid HPLC method for the determination of ascorbic acid, phenylephrine, paracetamol and caffeine using monolithic column. Tato HPLC metoda popisuje stanovení kyseliny askorbové, fenylefrinu, paracetamolu a kofeinu. Byla použita monolitická kolona a UV detekce. Kyselina salicylová byla použita jako vnitřní standard. Optimalizovaná metoda byla aplikována na stanovení účinných látek ve farmaceutickém přípravku Coldrex tablety. V závěru je uvedeno poděkování GAUKu. [Jiný výsledek]
95009Mgr. Martin Kopecký, Ph.D.Kopecký, Martin, Závěrečná zpráva [Jiný výsledek]
95009Mgr. Martin Kopecký, Ph.D.Hédl, Radim, Bias in vegetation databases: let’s get serious now [Jiný výsledek]
95009Mgr. Martin Kopecký, Ph.D.Macek, Martin, Vliv světla na složení a diverzitu lesní vegetace v českém Středohoří [Jiný výsledek]
95009Mgr. Martin Kopecký, Ph.D.Kopecký, Martin, Forest plant niches realized along soil pH gradient in the Czech Republic [Jiný výsledek]
57109Mgr. Ondřej Faktor, Ph.D.Ondřej, Faktor, http://www.ngprague.cz/cz/37/0/1974/sekce/14-4---28-5-prednaskovy-cyklus-krasny-sloh---umeni-doby-vaclava-iv/ , http://www.ngprague.cz/cz/37/0/3120/sekce/5-6---22-6-v-erbu-ruze/ , http://www.ngprague.cz/cz/11/0/3122/sekce/jan-lucembursky/ , http://cms.flu.cas.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=568 , http://vp.ngprague.cz:8088/zaznam.php?detail_num=81799&vers=1 , http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/ng-nikdy-nezavira/archiv/3/ [Jiný výsledek]
363011MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Ikaros (IKZF1) alterations and minimal residual disease at day 15 assessed by flow cytometry predict prognosis of childhood BCR/ABL-negative acute lymphoblastic leukemia, 8th International Conference of Postgraduate Medical Students, Hradec Králové, 10.-12.11.2011 [Jiný výsledek]
363011MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Přednáška Genomic vs. gene expression-based methods in the detection of Ikaros (IKZF1) alterations and evaluation of their prognostic impact in childhood ALL, 16th Congress of the European Hematology Association, London, 9.-12.6.2011 [Jiný výsledek]
363011MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Přednáška Alterace genu Ikaros (IKZF1) a jejich vliv na prognózu dětí s akutní lymfoblastickou leukémií, XXI. konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR, Ústí nad Labem, 7.-9.10.2011; Cena za nejlepší přednášku účastníka do 35 let věku [Jiný výsledek]
363011MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Přednáška Alterace genu Ikaros (IKZF1) a jejich vliv na prognózu dětí s akutní lymfoblastickou leukémií, XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 22.-25.6.2011 [Jiný výsledek]
435911RNDr. Vladimír Skála, Ph.D.Jindrová, Zuzana, Aktivní příspěvek na konferenci: Jindrová Z., Skála V. and Horák P. (2011): Reactive oxygen species produced by snail hemocytes as defense molecules. 19. Helminthological days (Centrum Česká Kanada, Kunžak, 378 33, Czech Republic, 9 - 13 May 2011). Book of Abstracts, p. 17, ISBN 978-80-210-5478-3 [Jiný výsledek]
435911RNDr. Vladimír Skála, Ph.D.Skála, Vladimír , Aktivní příspěvek na konferenci: Skála V., Jindrová Z., Walker A. J. and Horák P. (2011): Signalling pathways and their role in elimination of trematodes by snail hemocytes. 19. Helminthological days (Centrum Česká Kanada, Kunžak, 378 33, Czech Republic, 9 - 13 May 2011). Book of Abstracts, p. 35, ISBN 978-80-210-5478-3 [Jiný výsledek]
53009Mgr. Martina Vítková, Ph.D.Vítková, Martina, Hyks, Jiri, Ettler, Vojtěch, Astrup, Thomas, Leaching from cobalt smelter fly ash as a function of pH and time. Journal of Hazardous Materials (podáno v březnu 2012). [Jiný výsledek]
53009Mgr. Martina Vítková, Ph.D.Vítková, Martina, Ettler, Vojtěch, Veselovský, František, Kříbek, Bohdan, Šebek, Ondřej, Dust from copper smelters in the Zambian Copperbelt. Mineralogical Magazine, 2011, sv. 75(3), s. 2095-2095. ISSN 0026-461X. IF 0.949. Goldschmidt Conference, Earth, Life and Fire, 14-19 August 2011, Prague, Czech Republic. [Jiný výsledek]
114310RNDr. Mgr. Libor Veis, Ph.D.Veis, Libor, přednáška s názvem: "Quantum Chemistry on Quantum Computers" na konferenci Japan-Czech-Slovak Symposium on Theoretical Chemistry 2011, 18. - 20. 5. 2011, Liblice, Česká republika (https://www.jh-inst.cas.cz/tchem/jcs-2011/) [Jiný výsledek]
114310RNDr. Mgr. Libor Veis, Ph.D.Pittner, Jiří; Veis, Libor, zvaná přednáška s názvem: "Quantum computing applied to calculations of molecular energies" na konferenci American Chemical Society Meeting 2011, Anaheim, USA (prezentována Dr. Pittnerem) [Jiný výsledek]
114310RNDr. Mgr. Libor Veis, Ph.D.Veis, Libor; Pittner Jiří, poster s názvem: "Quantum Chemistry on Quantum Computers" na konferenci XVIth International Workshop on Quantum Systems in Chemistry and Physics 2011, 11. - 17. 9. 2011, Kanazawa, Japonsko (http://qscp16.s.kanazawa-u.ac.jp/) [Jiný výsledek]
114310RNDr. Mgr. Libor Veis, Ph.D.Veis, Libor; Pittner Jiří, poster s názvem: "Quantum Chemistry on Quantum Computers" na konferenci Central European Symposium on Theoretical Chemistry 2011, 25. - 28. 9. 2011, Toruň, Polsko (http://www.cestc.chem.umk.pl/) [Jiný výsledek]
114310RNDr. Mgr. Libor Veis, Ph.D.Veis, Libor; Višňák, Jakub; Fleig, Timo; Knecht, Stefan; Saue, Trond; Visscher, Lucas; Pittner Jiří, preprint článku odeslaného do tisku s názvem "Relativistic quantum chemistry on quantum computers", který je veřejně přístupný v databázi arXiv: http://arxiv.org/abs/1111.3490 [Jiný výsledek]
114310RNDr. Mgr. Libor Veis, Ph.D.Veis, Libor; Pittner Jiří, draft zvané kapitoly do speciálního čísla časopisu Advances in Chemical Physics s názvem: "Quantum computing approach to non-relativistic and relativistic molecular energy calculations", odesláno do tisku [Jiný výsledek]
84309RNDr. Anna Janská, Ph.D.Janska, Anna, Aprile, Alessio, Ovesná, Jaroslava, Zámečník, Jiří, Cattivelli, Luigi, Genová exprese jako odpověď na stres nízkých teplot. Přednáška na semináři „Výsledky geneticko-šlechtitelského výzkumu a možnosti jejich uplatnění v praxi“, Praha, 21.10. 2010. Přednáška. [Jiný výsledek]
84309RNDr. Anna Janská, Ph.D.Janska, Anna, Aprile, Alessio, Ovesná, Jaroslava, Zámečník, Jiří, Cattivelli, Luigi, Zelenková, Sylva, Tissue specific expression profiling in winter barley during cold acclimatization. In: 7th International Conference of Ph.D. Students on Experimental Plant Biology. Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Czech Republic. Přednáška. 2009. [Jiný výsledek]
84309RNDr. Anna Janská, Ph.D.Janská, Anna, Aprile, Alessio, Ovesná, Jaroslava, Zámečník, Jiří, Cattivelli, Luigi, Zelenková, Sylva, Differentially expressed genes in crowns and leaves of winter barley during cold acclimatization.9th IPMB Congress, October 25-30, 2009, St.Louis, Missouri, USA. Poster. [Jiný výsledek]
84309RNDr. Anna Janská, Ph.D.Janská, Anna, Aprile, Alessio, Zámečník, Jiří, Cattivelli, Luigi, Ovesná, Jaroslava , Nucleosome remodelling as a possible crown specific feature of cold-stressed winter barley. The 9th International Plant Cold Hardiness Seminar (9th IPCHS), Luxembourg, 17. – 22. 7. 2011. Přednáška. [Jiný výsledek]
84309RNDr. Anna Janská, Ph.D.Janská, Anna, Aprile, Alessio, Ovesná, Jaroslava, Zámečník, Jiří, Cattivelli, Luigi , Vizualizace změn genové exprese v různých orgánech ječmene během chladové aklimatizace programem MapMan. 12. Konference experimentální biologie rostlin, Praha, 14-17.9. 2010. Přednáška. [Jiný výsledek]
84309RNDr. Anna Janská, Ph.D.Janska, Anna, Aprile, Alessio, Ovesná, Jaroslava, Zámečník, Jiří, Cattivelli, Luigi, MapMan Visualization of Gene Expression in Different Organs of Winter Barley during Cold Acclimation. XVII Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB) Valencia, Spain, 4-9 July 2010. Poster. [Jiný výsledek]
84309RNDr. Anna Janská, Ph.D.Janská, Anna, Hodek, Jan, Ovesná, Jaroslava, Užitný vzor č. 23400 zapsaný 13.2.2012 do Rejstříku užitných vzorů. Užitný vzor má název: Kombinace sad pro normalizaci exprese genů v ječmeni po působení nízkých teplot a mrazu. S dedikací na GAUK. [Jiný výsledek]
84309RNDr. Anna Janská, Ph.D.Janská, Anna, Svoboda, Pavel, Ovesná, Jaroslava, Užitný vzor č. 23399 zapsaný 13.2.2012 do Rejstříku užitných vzorů. Užitný vzor má název: Kombinace sad primerů pro normalizaci exprese genů v ječmeni za působení sucha. S dedikací na GAUK. [Jiný výsledek]
63310MUDr. Tomáš Brtnický, Ph.D.Brtnický, Tomáš, Poster, oncogyne congress New Delhi, India, 2011 [Jiný výsledek]
137310Mgr. Martina SlanařováSlanařová Martina, Poster Farmakologické dny [Jiný výsledek]
137310Mgr. Martina SlanařováSlanařová Martina, Poster Špindelrův mlýn [Jiný výsledek]
137310Mgr. Martina SlanařováSlanařová Martina, Abstrakt studentská vědecká konference. [Jiný výsledek]
137310Mgr. Martina SlanařováSlanařová Martina, Poster EAS 2011 [Jiný výsledek]
110709MUDr. Jan Molinský, Ph.D.Molinský, Jan, Angiogeneze a experimentální antiangiogenní terapie u lymfomu z plášťových buněk. Pražký hematologický den, 2011, poster [Jiný výsledek]
110709MUDr. Jan Molinský, Ph.D.Molinský, Jan, Výsledky projektu v pdf formátu [Jiný výsledek]
81410RNDr. Mária Šoltésová, Ph.D.Šoltésová, Mária; Benda, Ladislav; Czernek, Jiří; Lang, Jan, Prednáška: Magnetic Moments of Central Europe, Tatranská Lomnica, Slovensko, 16. – 20.3.2011 Size of Molecular Clusters of Ethanol by Diffusion Measurements and Hydrodynamic Calculations [Jiný výsledek]
81410RNDr. Mária Šoltésová, Ph.D.Šoltésová, Mária; Benda, Ladislav; Czernek, Jiří; Lang, Jan, Poster: Diffusion Fundamentals IV, Troy, NY, USA, 21.-24.8.2011: Estimation of the Size of Alcohol Clusters through PFG NMR Diffusion Measurement [Jiný výsledek]
81410RNDr. Mária Šoltésová, Ph.D.Divišová, Hana; Lang, Jan; Rotter, Miloš; Schmoranzer David, Measurement of Viscosity in Small Volumes of Fluids by Tuning Fork Oscillators, to be published in Experimental Fluid Mechanics, Proceedings of the international conference, Technical University of Liberec, 2011 (in print) [Jiný výsledek]
81410RNDr. Mária Šoltésová, Ph.D.Šoltésová, Mária; Benda, Ladislav; Czernek, Jiří; Lang, Jan, Poster: EUROMAR 2011, Frankfurt, Nemecko, 21. – 25.8.2011: HydroNMR Applied to Ethanol Cluster Size Investigation [Jiný výsledek]
81410RNDr. Mária Šoltésová, Ph.D.Šoltésová, Mária; Lang, Jan, Prednáška: 26th Central European NMR meeting, Valtice, 1. – 4.5.2011: Optimizing HydroNMR for Application on Small Molecules [Jiný výsledek]
38310doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.D.Goetz M, Surman CB, Mlynarova E, Krsek P:, Status Epilepticus Associated with the Administration of Long-acting Methylphenidate In a Seven Year Old Girl. Journal of Clinical Psychopharmacology, in press, (IF 4,85) [Jiný výsledek]
38310doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.D.Goetz, Schwabova, Maulisova, Hladikova, Herman, Mlynarova, Kaluzova, Hort: , New Research Poster Presentation; AACAP+CACAP Joint Annual Meeting (October 18-23, 2011) Cerebellar Symptoms and Balance Impairment Are More Prevalent in ADHD Children Compared to Healthy Controls [Jiný výsledek]
38310doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.D.Goetz M, Prihodova I, Hrdlicka M., Long lasting complex nocturnal hallucinations during Osmotic Release Oral System (OROS) methylphenidate treatment in a 7-year old girl. Neuro Endocrinol Lett. 2011 Sep 14;32(5). [Epub ahead of print] PubMed PMID: 22167138. (IF 1,6) [Jiný výsledek]
3609RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.Roman Matoušek, Luděk Sýkora, Prezentace na Annual Meeting of the Association of Americal Geographers: New social housing and segregation in Czechia: Shaping new path dependency?, Seattle, WA, 12. 4. 2011 [Jiný výsledek]
3609RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.Roman Matoušek, Luděk Sýkora, Prezentace na konferenci Třetí město, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Roman Matoušek, Luděk Sýkora: Sociální bydlení v Česku: opovrhované, opěvované, neurčité? [Jiný výsledek]
3609RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.Matoušek, Roman, Sýkora, Luděk, Prezentace na konferenci Urban Affairs Association, New Orleans, 16.-19. března 2011. Roman Matoušek, Luděk Sýkora: Social housing in Czechia:Constructing a vicious circle of segregation? [Jiný výsledek]
80810Mgr. Veronika PetruškováBenešová Veronika, Výsledky byly prezentovány na konferencích: 27th AETE Conference, Chester, Velká Británie, 9.-10.září 2011 v podobně posteru. A 3rd Embryo Genomics Meeting Bonn, Německo, 20.-22.září 2011, jak v podobně posteru, tak i ústní prezentací. [Jiný výsledek]
80810Mgr. Veronika PetruškováToralová Tereza, Benešová Veronika et al., Článek,zabývající se problematikou řešenou v tomto projektu, je v současné době v recenzním řízení časopisu Reproduction. [Jiný výsledek]
73610RNDr. Kateřina Štěpánová, Ph.D.Štěpánová Kateřina, Šinkora Marek, Plakátové sdělení na konferenci British Society for Immunology Congress 2011 v Liverpoolu. Název posteru a abstraktu, který je k dispozici ve speciálním vydání časopisu Immunology: Abstracts of the Annual Congress of the British Society for Immunology, 5-8 December 2011, Liverpool, UK, je The expression of CD25, CD11b, MHC-II, SWC1, SWC7, CD45RA and CD45RC on porcine gd T lymphocytes isolated from different organs. [Jiný výsledek]
23010MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Reiterová, Michaela, Zemanová, Zuzana, Suková, Martina, Campr, Vít, Thürner, Daniel, Trka, Jan, Starý, Jan, Hrušák, Ondřej, Mejstříková, Ester, Prezentace dat: ČSAC 2011 (přednáška): Immunological characteristics of bone marrow aspirate in children with refractory cytopenia and aplastic anemia [Jiný výsledek]
23010MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Mejstříková, Ester, Kalina, Tomáš, Slámová, Lucie, Fišer, Karel, Reiterová, Michaela, Starý, Jan, Hrušák, Ondřej, Prezentace dat PSDH 2011 (přednáška): Role průtokové cytometrie v daignostice hemato-onkologických malignit dětkého věku. Inovativní přístupy k interpretaci dat. [Jiný výsledek]
23010MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Reiterová, Michaela, Kramarzová, Karolína, Suková Martina, Campr, Vít, Zapletal, Ondřej, Blatný, Jan, Zemanová, Zuzana, Babická, Libuše, Pelková, Vendula,Trka, Jan, Starý, Jan, Hrušák, Ondřej, Mejstříková Ester, Prezentace dat - ASH 2011 (posterové sdělení): Changes identified by flow cytometry and WT1 expression in consecutive bone marrow samples in refractory cytopenia of childhood and aplastic anaemia before start of the therapy [Jiný výsledek]
23010MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Reiterová, Michaela, Mejstříková, Ester, Suková, Martina, Kramarzová, Karolina, Pelková, Vendula, Thürner, Daniel, Mužíková, Kateřina, Janda, Aleš, Starý, Jan, Hrušák, Ondřej, Prezentace dat - Měřín 2010 (přednáška): Myelodysplastický syndrom, aplastické anémie a jiné formy selhání kostní dřeně, imunologický pohled [Jiný výsledek]
23010MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Mejstříková, E., Kalina, T., Hrušák, O., Lhermitte, L., Lecrevisse, Q., van der Velden, V., Bottcher, S., Lucio, P., van der Sluis-Geling, A., Cullen, M., Szceoanski, T., Fišer, K., Reiterová, M., Slámová, L., Mužíková, K., Orfao, A., van Dongen, J., Prezentace dat - PSDH 2010 (posterové sdělení): Standardizace 8barevné průtokové cytometrie pro diagnostiku hematologických malignit v rámci projektu Euroflow, význam pro diagnostiku v dětském věku [Jiný výsledek]
23010MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Reiterová, Michaela, Mejstříková, Ester, Zemanová, Zuzana, Suková, Martina, Pelková, Vendula, Trka, Jan, Starý, Jan, Hrušák, Ondřej, Prezentace dat - SVK 2010 (přednáška): Složení subpopulací v kostní dřen identifikuje rozdíly mezi selháním kostní dřeně na podkladě aplastické anémie a subtypu myelodysplastického refrakterní cytopenie u dětí [Jiný výsledek]
23010MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Kramarzová, Karolina, Boublíková, Ludmila, Trka, Jan, Prezentace dat - Měřín 2010 (přednáška): Gen WT1 a jeho isoformy - význam u akutní myeloidní leukémie [Jiný výsledek]
148310Mgr. Antonín Šíma, Ph.D.Gál, Ota, Odborný článek: "Pojetí krásy u Platóna." on-line- http://www.platonskaspolecnost.cz/platon_a_spisy/krasa/index [Jiný výsledek]
148310Mgr. Antonín Šíma, Ph.D.Šíma, Antonín, Odborný článek "Platón, jeho doba a období filosofie." on-line: http://www.platonskaspolecnost.cz/platon_a_spisy/Platon/index [Jiný výsledek]
148310Mgr. Antonín Šíma, Ph.D.Šíma, Antonín, Odborný článek: "Platónská metafyzika, principy, čísla." on-line- http://www.platonskaspolecnost.cz/platon_a_spisy/meta_princip/index [Jiný výsledek]
148310Mgr. Antonín Šíma, Ph.D.Gál, Ota, Odborný článek: "Ideje v dialogu Faidón." on-line- http://www.platonskaspolecnost.cz/platon_a_spisy/ideje_faidon/index [Jiný výsledek]
148310Mgr. Antonín Šíma, Ph.D.Šíma, Antonín, Odborný článek "Sókratés, literární postava dialogů a čtení Platóna." on-line: http://www.platonskaspolecnost.cz/platon_a_spisy/sokrates/index [Jiný výsledek]
148310Mgr. Antonín Šíma, Ph.D.Luhanová, Eliška, Odborný článek: "Hypotéza existence idejí - první část dialogu Parmenidés." on-line- http://www.platonskaspolecnost.cz/platon_a_spisy/hypoteza_parm/index [Jiný výsledek]
148310Mgr. Antonín Šíma, Ph.D.Luhanová, Eliška, Odborný článek: "Lidství, božství, animalita v dialogu Symposion." on-line- http://www.platonskaspolecnost.cz/platon_a_spisy/lidstvi/index [Jiný výsledek]
148310Mgr. Antonín Šíma, Ph.D.Šíma, Antonín, Odborný článek: "Poznání, vědění, řeč." on-line- http://www.platonskaspolecnost.cz/platon_a_spisy/poznani/index [Jiný výsledek]
148310Mgr. Antonín Šíma, Ph.D.Gál, Ota, Odborný článek: "Jednota a mnohost individuální duše v Ústavě." on-line- http://www.platonskaspolecnost.cz/platon_a_spisy/duse_ustava/index [Jiný výsledek]
148310Mgr. Antonín Šíma, Ph.D.Luhanová, Eliška, Odborný článek: "Platónova strukturální ontologie v dialogu Sofistés." on-line- http://www.platonskaspolecnost.cz/platon_a_spisy/ontologie_sofistes/index [Jiný výsledek]
148310Mgr. Antonín Šíma, Ph.D.Gál, Ota, Odborný článek: "Duše jako “arché kinéseós”." on-line- http://www.platonskaspolecnost.cz/platon_a_spisy/pocatek_pohyb/index [Jiný výsledek]
148310Mgr. Antonín Šíma, Ph.D.Gál, Ota, Odborný článek: "Erós v dialozích Symposion a Faidros." on-line- http://www.platonskaspolecnost.cz/platon_a_spisy/eros/index [Jiný výsledek]
148310Mgr. Antonín Šíma, Ph.D.Gál, Ota, Odborný článek: "Jednota a mnohost individuální duše v dialozích Faidros a Tímaios." on-line- http://www.platonskaspolecnost.cz/platon_a_spisy/individ_duse/index [Jiný výsledek]
20310RNDr. Josef Brůna, Ph.D.Vojta, Jaroslav, Brůna, Josef, Kubát, Miloš, Drhovská, Lucie, Kapitola v připravované knize. Vojta, J., Brůna, J., Kubát, M., Drhovská, L. (submitted) Doupovské hory - biodiverzita vs. velkoplošná sukcese In: Machar, I. (ed.): Ochrana přírody a krajiny v ČR. [Jiný výsledek]
20310RNDr. Josef Brůna, Ph.D.Brůna, Josef, Poster z jarní školy: Spring School 2011 - Modeling Forest Ecosystems - Concepts, Data, and Application May, 9. – 13. 2011 Kaprun /Austria Organized by COST FP0603 Local Organizer: Univ.Prof. Dr. Hubert Hasenauer [Jiný výsledek]
20310RNDr. Josef Brůna, Ph.D.Brůna, Josef, Prezentace na mezinárodní konferenci Spatial Ecology & Conservation 5. - 7. září 2011, Birmingham University, Velká Británie. Výsledek bude podán do proceedings ve speciálním čísle Ecological Informatics [Jiný výsledek]
378111RNDr. Mgr. Tomáš Pop, Ph.D.Pop Tomáš, Keznikl Jaroslav, Malohlava Michal, Bureš Tomáš, Hnětynka Petr, Hošek Petr:, Introducing Support for Embedded and Real-time Devices into Existing Hierarchical Component System: Lessons Learned In Proceedings of 9th ACIS International Conference on Software Engineering Research, Management and Applications (SERA2011), Baltimore, Maryland, USA, pp. 3-11, ISBN 978-1-4577-1028-5, DOI 10.1109/SERA.2011.14, Aug 2011 [Jiný výsledek]
378111RNDr. Mgr. Tomáš Pop, Ph.D.Pop Tomáš , Hnětynka Petr , Hošek Petr , Malohlava Michal , Bureš Tomáš, Comparison of Component Frameworks for Real-Time Embedded Systems, Článek zaslaný do impaktovaného časopisu, (zatím jsme neobdrželi reakci) [Jiný výsledek]
378111RNDr. Mgr. Tomáš Pop, Ph.D.Pop Tomáš, Plášil František, Outlý Matěj, Malohlava Michal, Bureš Tomáš, Oracle Based Mode-Change Propagation in Hierarchical Component Systems. Dosud nepublikovaný článek, připraven na CBSE 2012 [Jiný výsledek]
162310RNDr. Ondřej Chochola, Ph.D.Chochola, Ondřej, Monitoring based on M-residuals, Time Series:MBA, Karlsruhe 2012, poster [Jiný výsledek]
162310RNDr. Ondřej Chochola, Ph.D.Chochola, Ondřej, Sequnetial Monitoring, Hamburg, 2011, prezentace [Jiný výsledek]
162310RNDr. Ondřej Chochola, Ph.D.Chochola, Ondřej, Sequential Monitoring, Cologne, 2011, prezentace [Jiný výsledek]
162310RNDr. Ondřej Chochola, Ph.D.Chochola, Ondřej, Sequential Monitoring Procedure for Change in Distribution, YSI 2011, Dublin, poster [Jiný výsledek]
94410Mgr. et Mgr. Bc. Michal ZourekZourek, Michal , H. Bortlová / Československo a Kuba v letech 1959-1962 (RECENZE) ČLOVĚK – Časopis pro humanitní a společenské vědy č. 24 (5.11. 2011) [Jiný výsledek]
77310Mgr. Pavel JägerJäger, Pavel, kapitola dizertace: Studijní cesty po Palestině. Text vychází z veřejné přednášky na stejné téma v Žamberku (viz výše). Věnuje se dobovému kontextu archeologických výprav do Palestiny a obrazu, který zachytil J. Hejčl ve svých cestopisech. Přílohou je i ukázka obrazového doprovodu přednášky. [Jiný výsledek]
77310Mgr. Pavel JägerJäger, Pavel, digitalizovaná publikační činnost prof. Jana Hejčla i rukopis překladu evangelia podle Lukáše jsou přístupné na http://cdct.cz/old/prosopografie.php?persona=hejcl. Jedná se cca o 10 000 naskenovaný stran, které byli následně graficky upraveny a publikovány ve formátu DjVu. [Jiný výsledek]
77310Mgr. Pavel JägerJäger, Pavel, kapitola dizertace: Období studia. Kapitola shrnuje období zahraničního studia ve Vídni, Berlíně a Mnichově. Zmiňuje klíčové osobnosti se kterými se J. Hejčl setkal i tehdy aktuální názorové proudy v rodící se asyrologii (konkrétně panbabylonismus). [Jiný výsledek]
77310Mgr. Pavel JägerJäger, Pavel, Veřejná přednáška o biblických překladech 20. století. Ukazuje silnou českou překladatelskou tradici a rozdílné přístupy k překladu Písma. Hejčlova činnost stojí na počátku této překladatelské řady a v jistých ohledech je dosud nepřekonaná. [Jiný výsledek]
77310Mgr. Pavel JägerJäger, Pavel, Digitální publikace edice vzájemné korespondence J. Hejčla a A. Musila. Obsah edice vychází ze studia archivních fondů v Olomouci, Vyškově a Starých Hradech u Jičína. Edici předchází obšírný úvod, který je publikován samostatně. Edice přístupná na: http://cdct.cz/old/prosopografie.php?persona=hejcl. [Jiný výsledek]
77310Mgr. Pavel JägerJäger, Pavel, Potvrzení o přednášce o studijních cestách po Palestině. Potvrzení o přijetí podkladů pro informační leták. [Jiný výsledek]
77310Mgr. Pavel JägerJäger, Pavel, Podklad pro informační leták o prof. J. Hejčlovi pro Městské muzeum Žamberk. Viz přiložené potvrzení MěM. [Jiný výsledek]
77310Mgr. Pavel JägerJäger, Pavel, Vzájemná korespondence Jana Hejčla a Aloise Musila. Článek přijat do recenzního řízení časopisu Theologica. Jedná se o obšírný úvod k četbě edice vzájemné korespondence, která vznikla v rámci plnění stejného grantového projektu. Příspěvek kategorizuje témata obsažená v korespondenci, která následně ilustruje hojnými citacemi dopisů. [Jiný výsledek]
77310Mgr. Pavel JägerJäger, Pavel, kapitola dizertace: Soudní obhajoba překladu BČ. Text vychází z článku pro sborník CDK. Viz potvrzení. Věnuje se soudnímu procesu u církevního soudu v Praze v letech 1925-1926 v reakci na udání "falšování smyslu Písma". [Jiný výsledek]
77310Mgr. Pavel JägerJäger, Pavel, kapitola dizertace: Práce na starozákonním překladu. Kapitola popisuje genezi starozákonního překladu a ohlas jeho ohlas v českém prostředí. [Jiný výsledek]
77310Mgr. Pavel JägerJäger, Pavel, Potvrzení o přijetí článku "Vztah A. Musila a J. Hejčla ve světle jejich vzájemné korespondence" odborným časopisem Theologica. [Jiný výsledek]
77310Mgr. Pavel JägerJäger, Pavel, Překlady výnosů Papežské biblické komise. Překlady výnosů jsou vyhotoveny z latinské edice Enchiridion biblicum. Vykreslují situaci v katolické biblistice mezi lety 1905-1934, tj. během pontifikátů Pia X., Benedikta XV. a Pia XI. Jejich reflexe v českém prostředí je zachycena pracích T. Petráčka (2011), R. Cola (1938,1939) i J. Hejčla. Tato digitální publikace je přístupná na http://cdct.cz/old/prosopografie.php?persona=hejcl. [Jiný výsledek]
77310Mgr. Pavel JägerJäger, Pavel, Potvrzení o přednášce na konferenci "Čtení, překlad a výklad posvátných textů". Potvrzení o přijetí příspěvku do sborníku. [Jiný výsledek]
13009RNDr. Michaela Kindlová, Ph.D.Vlkova Michaela; Rohousova Iva; Kruedewagen Eva Maria; Stanneck Dorothee; Volf Petr, Canine antibody response to bites of Phlebotomus perniciosus. International Symposium on Phlebotomine Sandflies (ISOPS) 7, 25. – 30. 4. 2011 Kusadasi, Turkey. [Jiný výsledek]
13009RNDr. Michaela Kindlová, Ph.D.Vlkova Michaela, Rohousova Iva, Hostomska Jitka, Pohankova Lucia, Zidkova Lenka, Drahota Jan, Valenzuela Jesus, Volf Petr, Kinetics of antibody response in BALB/c and C57BL/6 mice bitten by Phlebotomus papatasi. Submitováno v PLoS Neglected Tropical Diseases. [Jiný výsledek]
13009RNDr. Michaela Kindlová, Ph.D.Michaela Vlková, Protilátková odpověď hostitele na pobodání flebotomy - Diplomová práce - obhájeno 2009. [Jiný výsledek]
18209Mgr. Daniela Vrbová, Ph.D.Vrbová, Daniela, Odkaz na pořad Historie věčně živá Českého rozhlasu 6. Délka trvání 30 minut. Podpora GAUK zmíněna na konci pořadu. Autorka: Daniela Vrbová. Vysíláno 26/11/11 http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2493907 Odkaz na relaci Zblízka na ČRo 1- Radiožurnál o Rehabilitačním centru pro oběti politického mučení v Kodani(založeno v reakci na příchod latinskoamerických uprchlíků v 70. a 80. letech). Délka trvání: 4:23. Autorka: Daniela Vrbová. Vysíláno 6/1/2012 (z důvodu pevného zpravodajského formátu nebylo povoleno uvést zmínku o podpoře GAUK) http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/reportaze/_zprava/1000016 [Jiný výsledek]
303411Mgr. Jakub HolečekHoleček, Jakub, Diplomová práce na téma Svrchnokarbonská zkřemenělá dřeva západní části kladensko-rakovnické pánve, obhájená na Ústavu geologie a paleontologie [Jiný výsledek]
436711Mgr. Petra Riegerová, Ph.D.Baresova, Petra and Lubyova, Barbora, Negative role of Kaposi´s sarcoma-associated herpesvirus-encoded nuclear antigen vIRF-3 in activation and function of p53 tumor suppressor. Poster na Cancer Conference 2011 [Jiný výsledek]
112409PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D.Vávrová, Anna, Jansová, Hana, Šimůnek, Tomáš, Anthracycline cardiotoxicity on the model of isolated neomatal rat cardiomyocytes: Is DNA topoisomerase II involved? 1.Fakultní postgraduální vědecká konference, Hradec Králové, 1. - 2. 2. 2011 (ústní sdělení) [Jiný výsledek]
112409PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D.Vávrová, Anna, Jansová, Hana, Šimůnek, Tomáš, Anthracycline cardiotoxicity on the model of isolated neonatal rat cardiomyocytes: Is DNA Topoisomerase II involved? XXX. ISHR European Section Meeting, Haifa, Israel, 26. – 29. 6. 2011.(posterové sdělení) [Jiný výsledek]
112409PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D.Vávrová Anna, Šimůnek Tomáš, DNA topoisomerase II beta: A player in regulation of gene expression and cell differentiation. (přehledový článek) [Jiný výsledek]
112409PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D.Hana Jansová, In vitro studium antiproliferačních účinků vybraných inhibitorů topoisomerasy II (diplomová práce) [Jiný výsledek]
102709Mgr. Ewa Katarzyna Szczurowska, Ph.D.Szczurowska Ewa, Poster presentation ( 29th International Epilepsy Congress, Rome 2011):Ro-25-6981 a selective, blocker of NR2B subunit containing NMDA receptors in models of epileptic non-epileptic phenomena in developing rats. Poster Presentation (7th Forum of European Neuroscience - Amsterdam 2010)PHCCC AN ALLOSTERIC MODULATOR OF METABOTROPIC GLUTAMATE RECEPTOR SUBTYPE 4 (mGluR4) DOES NOT SUPPRESS CORTICAL EPILEPTIC AFTERDISCHARGES IN IMMATURE RATS [Jiný výsledek]
153010Mgr. Jan Pyrih, Ph.D.Pyrih J., Hrdy I., Tachezy J., Poster "talk":Cytochrome b5: heme binding protein in Giardia intestinalis. 22nd Molecular Parasitology Meeting, Woods Hole,USA, 11-15.9.2011 [Jiný výsledek]
153010Mgr. Jan Pyrih, Ph.D.Pyrih J., Hrdy I., Tachezy J., Prednáška: Tah18 v mitosomu Giardia intestinalis. 41. Jírovcovy protozoologické dny, Benecko v Krkonoších, 9-13.5.2011 [Jiný výsledek]
153010Mgr. Jan Pyrih, Ph.D.CHYBA PRI VYPOCTU POJISTNEHO V ELEKTRONICKEM SYSTEMU PRO GAUK, Emailová konverzace s koordinačním centrem GAUK, na základě které byla do pole pojistného vyplněna položka 6600 Kč namísto 5600 Kč, které fakulta reálně dostala. [Jiný výsledek]
153010Mgr. Jan Pyrih, Ph.D.Pyrih J., Rada P., Hrdý I., Tachezy J., Prednáška: Unknown mitosomal protein of Giardia intestinalis and its possible role in controversial apoptosis. 5th Short course for young parasitologists, Hamgurg, 16-19.3.2011 [Jiný výsledek]
64110Mgr. Tomáš Gavenčiak, Ph.D.Adler, Isolde; Gavenčiak, Tomáš; Klimošová, Tereza, Hypertree-Depth and Minors in Hypergraphs (zasláno do Special Issue TCS) [Jiný výsledek]
64110Mgr. Tomáš Gavenčiak, Ph.D.Gavenčiak, Tomáš, Catching a fast robber on interval graphs (rozšířená verze zaslaná do Special Issue TCS) [Jiný výsledek]
120510Mgr. Irena Picková, Ph.D.Klusoň, Jan, článek ve sborníku studentské konference WDS 2011 (Week of doctoral students): J. Klusoň, P. Kudrna, M. Tichý, Measurement of the Gas Flow Velocity in the Low Pressure Hollow Cathode Plasma Jet Sputtering Systém, WDS'11 Proceedings of Contributed Papers, Part II, 125–130, 2011, [Jiný výsledek]
120510Mgr. Irena Picková, Ph.D.Picková, Irena, článek ve sborníku studentské konference WDS 2011 (Week of doctoral students): I.Picková, P. Kudrna, M. Tichý, Langmuir Probe Measurements in the Hollow Cathode Plasma Jet Systém, WDS'11 Proceedings of Contributed Papers, Part II, 131–135, 2011 [Jiný výsledek]
120510Mgr. Irena Picková, Ph.D.Klusoň, Jan, Účast na konferenci IWEP 2011 (International Workshop on Electrical Probes in Magnetzed Plasma), září 2011, Iasi, Rumunsko. Prezentace experimentálních výsledků získaných na plazmatické trysce s dutou katodou buzenou DC zdrojem. [Jiný výsledek]
120510Mgr. Irena Picková, Ph.D.Kolpaková, Anna, článek ve sborníku studentské konference WDS 2011 (Week of doctoral students): A. Kolpaková, P. Kudrna, M. Tichý, Study of Plasma System by OES (Optical Emission Spectroscopy), WDS'11 Proceedings of Contributed Papers, Part II, 180–185, 2011 [Jiný výsledek]
343911Mgr. Petr Kužel, Ph.D.Kužel, Petr, Hauser, Michael, V rámci občanského sdružení SOK jsme já a můj školitel PhDr. Michael Hauser Ph.D. pronesli 15.6. 2011 kratší veřejnou přednášku na téma „Marxova filosofie z pohledu Louise Altussera a Étienna Balibara“. Záznam přednášky je k dispozici na internetu na těchto stránkách: http://www.sok.bz/index.php?option=com_content&task=view&id=473&Itemid=49. K dnešnímu dni má 446 shlédnutí. [Jiný výsledek]
343911Mgr. Petr Kužel, Ph.D.Kužel, Petr, Účast na mezinárodní konferenci „Povaha súčasnej filozofie a jej metódy / The Character of the Current Philosophy and its Methods“, kterou pořádal 2.-3. března 2011 Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied / Institute of Philosophy of Slovak Academy of Sciences. Můj příspěvek s názvem „Althusserova interpretace Marxovy metody" byl přednesen v sekci „Analytická filozofia, logika, metodológia vied, epistemológia“. [Jiný výsledek]
343911Mgr. Petr Kužel, Ph.D.Kužel, Petr, Účast na mezinárodní konferenci „Dialog ve výchově umění a sportu“, kterou pořádala 5.5. 2011 Katedra občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty UK. Přednesl jsem zde příspěvek „Vzdělanostní společnost?“. Sborník z této konference by podle mých informací měl vyjít příští rok, tj. 2012. [Jiný výsledek]
343911Mgr. Petr Kužel, Ph.D.Kužel, Petr, Mezinárodní konference „Dialogy mezi vědou a filosofií ve 20. století“, kterou pořádala 13. června 2011 Filosofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni. Přednesl jsem zde příspěvek „Althusserovo pojetí ideologie a konstituce subjektu“ [Jiný výsledek]
343911Mgr. Petr Kužel, Ph.D.Kužel, Petr, Účast na mezioborová konferenci „Kontexty propagandy“, kterou 24.11. 2011 pořádala Katedra literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích a Českým rozhlasem Pardubice. Přednesl jsem zde příspěvek se stejným názvem jako v 13.6. 2011 na konferenci v Plzni „Althusserovo pojetí ideologie a konstituce subjektu“, nicméně s poněkud jiným obsahem. Více jsem zde zakomponoval Lacanovo pojetí subjektu a v pojetí ideologie jsem se pokusil více vykročit směrem za Althussera. Sborník z této konference by měl vyjít v roce 2012. [Jiný výsledek]
84709PhDr. Mgr. Tomáš Gaudek, Ph.D.Gaudek, Tomáš, Drobná poznámka k datování Bible boskovické, studie vyjde anglicky v Czech Language News, USA [Jiný výsledek]
84709PhDr. Mgr. Tomáš Gaudek, Ph.D.Gaudek, Tomáš, K provenienci a datování misálu ÖNB cod. 1850 - studie bude publikována v časopise Umění [Jiný výsledek]
84709PhDr. Mgr. Tomáš Gaudek, Ph.D.Panušková, Lenka, Michael Scot´s Liber de signis et imaginibus celi in Codex Cusanus 207: Eine kunsthistorische Analyse, in: Simek, R. (ed.), Johannes von Gmunden: Zwischen Astronomie und Astrologie, München 2011, v tisku [Jiný výsledek]
84709PhDr. Mgr. Tomáš Gaudek, Ph.D.Kernbach, Anna, Edice textu v rukopise XXIII.C.124 v Národní knihovně v Praze. [Jiný výsledek]
84709PhDr. Mgr. Tomáš Gaudek, Ph.D.Panušková, Lenka, Astrologie am Prager Königshofe als Beweis der politischen Ambitionen der letzten Premysliden (?), Forum Kunst des Mittelalters, Halberstadt, 21. – 25. 9. 2011, příspěvek na konferenci [Jiný výsledek]
84709PhDr. Mgr. Tomáš Gaudek, Ph.D.Panušková, Lenka, Gott mit Zirkel und Waage und die Zeitauffassung im Mittelater aufgrund zweier angelsächsischer Miniaturen, Die Welt und Gott – Gott und die Welt? Zum Verhältnis von Religiosität und Profanität im „christlichen Mittelalter“, Krems, 10. – 13. 10. 2011 - příspěvek na konferenci [Jiný výsledek]
84709PhDr. Mgr. Tomáš Gaudek, Ph.D.Gaudek, Tomáš, Marginálie k papírovým rukopisům roudnických augustiniánů-kanovníků, studie vyjde v upravené podobě ve Studiích o rukopisech [Jiný výsledek]
84709PhDr. Mgr. Tomáš Gaudek, Ph.D.Gaudek, Tomáš, K PROVENIENCI A DATOVÁNÍ BIBLE BOSKOVICKÉ, studie vyjde ve sborníku příspěvků 20. ročníku odborné konference Problematika historických a vzácných knižních fondů, 20.-21. září 2011 [Jiný výsledek]
157610Mgr. Pavlína Ptáčková, Ph.D.Pavlína Ptáčková, Příloha k závěrečné zprávě [Jiný výsledek]
17510RNDr. Jakub PetrásekKadavý, Matěj, Testing and Estimating Jump Components and Volatility in High Frequency Data, Week of Doctoral Students Proceeding'10 - teoretická a numerická studie komponent derivátových cen pro vysokofrekveční data. Lecture notes - Lévyho procesy pro vysokofrekveční data - text, který slouží jako podklad pro přednášku o Lévyho procesech. Zabývá se jak základními vlastnostmi Lévyho procesu, tak pokročilými vlastnostmi Lévyho míry, popisuje možnosti odhadu Lévyho míry a na závěr se zabývá možností použití Lévyho procesů v teorii Optimálního řízení ve financích. [Jiný výsledek]
17510RNDr. Jakub PetrásekKadavý, Matěj, Poznámky pro sérii přednášek na doktorandském semináři o Lévyho procesech [Jiný výsledek]
17510RNDr. Jakub PetrásekPetrásek, Jakub, Optimal Investment and Consumption under Pure Jump Process, Mathematical Methods in Economics 2010 - Proceedings of Contributed Papers - numerická studie vlivu skoků v dynamice finančních aktiv na optimální strategii investování a spotřeby [Jiný výsledek]
89910doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.Iršová, Zuzana, Aktivní prezentace paperu na konferenci International Student Conference v Izmiru (paper získal cenu za nejlepší prezentovaný článek na konferenci). [Jiný výsledek]
89910doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.Iršová, Zuzana, Aktivní prezentace paperu na konferenci International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance v Rethymnu (Řecko) [Jiný výsledek]
89910doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.Iršová, Zuzana a Havránek, Tomáš, What Drives Bank Performance in the CEE and USA? Data Envelopment Analysis (draft) [Jiný výsledek]
92910Mgr. Hana HromádkováHromádková Hana, Fialová Anna, Brtnický Tomáš, Rob Lukáš, Bartůňková Jiřina, Rožková Daniela, Špíšek Radek, Isolation and characterization of tumor cells for patient-tailored dendritic cell-based immunotherapy of ovarian carcinoma - Cellular Therapy 2011, 24. – 25. 3. 2011, Erlangen, Německo, poster [Jiný výsledek]
92910Mgr. Hana HromádkováHromádková Hana, Fialová Anna, Brtnický Tomáš, Rob Lukáš, Bartůňková Jiřina, Rožková Daniela, Špíšek Radek, Isolation and characterization of tumor cells for patient-tailored dendritic cell-based immunotherapy of ovarian carcinoma - 9th CIMT Annual Meeting, 25. – 27. 5. 2011, Mainz, Německo, poster [Jiný výsledek]
78810Mgr. Tereza Veselská, Ph.D.Veselská, Tereza, Svoboda, Jan, Kolařík, Miroslav, Evolution of the genus Geosmithia, symbionts of bark beetles, its physiology and role of genome size. XVI Congress of European Mycologists, Book of Abstracts, p. 221 [Jiný výsledek]
19509RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.Asfaw Befekadu, Posterová prezentace na ESGLD Worshop 2011, Långvik Congress Wellness Hotel, Långvik, Finland; název: Gaucher disease: loading studies in fibroblast cell cultures with tandem mass spectrometric evaluation of glycosphingolipid metabolites, B. Asfaw, L. Kuchař, J. Ilner, M. Fialová, H. Poupětová, J. Ledvinová, M. Elleder; přiložen abstrakt a poster v pdf formátu [Jiný výsledek]
19509RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.Rybová Jitka, Obhájená diplomová práce s názvem: Patobiochemie Fabryho nemoci a dalších sfingolipidos s poruchou funkce α-galaktosidasy A; práce přiložena v pdf formátu [Jiný výsledek]
19509RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.Kuchař Ladislav, Připravovaný manuskript k odeslání do impaktovaného časopisu s dedikací GAUK během roku 2012. Název: Monitoring of urinary sulfatides excretion and their isoform profile in juvenile MLD after bone marrow transplantation, Autoři: L. Kuchař, H. Poupětová, J. Honzíková, T. Honzík, J. Ledvinová and J. Zeman; Přiložen abstrakt. [Jiný výsledek]
19509RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.Illner Jan, Obhájená diplomová práce s názvem: Lysosomální dědičná onemocnění: patobiochemie Gaucherovy choroby; práce přiložena v pdf formátu [Jiný výsledek]
19509RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.Kuchař Ladislav, Posterová prezentace na ESGLD Worshop 2011, Långvik Congress Wellness Hotel, Långvik, Finland; název: Sulphatide isoforms profiling from urinary samples dried on DEAE membrane: new effective tool for sulphatidosis screening, L Kuchař, F Tureček, B Asfaw and J Ledvinová; přiložen abstrakt a poster v pdf formátu [Jiný výsledek]
19509RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.Asfaw Befekadu, Posterová prezentace na Dědičné metabolické poruchy - 25. pracovní dny, Hotel Galant, Mikulov; název: Sledování metabolismu glykosfingolipidů v buněčné kultuře pomocí radioizotopově nebo hmotnostně značených substrátů. B. Asfaw, L. Kuchař, J. Ledvinová; přiložen abstrakt a poster v pdf formátu [Jiný výsledek]
19509RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.Kuchař Ladislav, Odesláný rukopis článku k recenznímu řízení. Název: Tandem Mass Spectrometry Profiling of Sulfatide Isoforms in Urinary Spots on a DEAE Membrane: A New Tool for Sulfatidosis Screening; Autoři: Ladislav Kuchař, Befekadu Asfaw, Helena Poupětová, Jitka Honzíková, František Tureček and Jana Ledvinová; Časopis: Clinical Chemistry; Přiložen manuskript a supplement, tak jak byl odeslán a zpracován v Clinical Chemistry; Dedikace GAUK byla vyžádána a uvedena v rámci Disclosure forms před vlastním odesláním manuskriptu. [Jiný výsledek]
19509RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.Kuchař Ladislav, Přednáška na 1. konferenci České společnosti pro hmotnostní spektrometrii, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita Obrany, Hradec Králové, Česká republika; Název: Tandemová hmotnostní spektrometrie sfingolipidů s aplikací v diagnostice sfingolipidos: nové biomarkery v moči [Jiný výsledek]
19509RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.Rybová Jitka, Posterová prezentace na ESGLD Worshop 2011, Långvik Congress Wellness Hotel, Långvik, Finland; název: Pancreas – the under-explored organ in Fabry disease: revival of the blood group history in the second patient, blood group B secretor. J.Rybová, J.Ledvinová, H.Hůlková, L.Kuchař, B.Asfaw, M.Elleder; přiložen abstrakt a poster v pdf formátu [Jiný výsledek]
15710MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.Reiterová Michaela, Prezentace na mezinárodní konferenci ASH 2011. [Jiný výsledek]
15710MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.Slámová Lucie, Prezentace na mezinárodní konferenci ASH 2010. [Jiný výsledek]
418811RNDr. Lukáš Alán, Ph.D.Alán Lukáš, Zelenka Jaroslav, Špaček Tomáš, Ježek Petr, Oxidative stress plays a major role in mitochondrial nucleoid clustering. Society for free radical biology and medicine conference, 15.11. – 20.11.2012, Atlanta, Georgia. (Publikovaný abstrakt v FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE, Volume: 51, Supplement: 1, Pages: S76. a poster) [Jiný výsledek]
418811RNDr. Lukáš Alán, Ph.D.Alán Lukáš, Zelenka Jaroslav, Ježek Petr,, Ethidium bromide induces aggregation of mitochondrial DNA nucleoids and mitophagy. European meeting on mitochondrial patology (Euromit8), 20.6. – 23.6.2011, Zaragoza, Španělsko (poster) [Jiný výsledek]
167510RNDr. Josef Janák, Ph.D.Janák, Josef, Maximum likelihood estimator for ergodic diffusion processes (prezentace STOCHASTIKA 2011, Kohútka) [Jiný výsledek]
167510RNDr. Josef Janák, Ph.D.Bártek, Jan; J. Garrido-Atienza, Maria; Maslowski, Bohdan, Random dynamical system defined by fractional stochastic porous media equation [Jiný výsledek]
167510RNDr. Josef Janák, Ph.D.Bártek, Jan, Random dynamical systems defined by fractional stochastic porous media equations (prezentace Topics in Stochastic control, Milán, Itálie) [Jiný výsledek]
167510RNDr. Josef Janák, Ph.D.Bártek, Jan, On the Uniqueness of Solution to Homogeneous SPDEs (WDS Proceedings 2011, pp. 7-12) [Jiný výsledek]
124409PharmDr. Zbyněk Nový, Ph.D.Nový, Zbyněk, Účast na konferenci Annual Congres of EANM 2011, Birmingham, Velká Britanie. [Jiný výsledek]
124409PharmDr. Zbyněk Nový, Ph.D.Nový, Zbyněk, Účast na konferenci 60. Farmakologické dny, Brno, 2011. [Jiný výsledek]
403411Mgr. Dana VodákováVodáková, Dana, Podrobná zpráva o řešení projektu a čerpání financí v roce 2011. [Jiný výsledek]
157710RNDr. Vladislav MartínekMartínek, Vladislav, 20th Annual Student Conference Week of Doctoral Students 2011 May 31–June 3, 2011 Charles University in Prague Faculty of Mathematics and Physics Troja, Prague 8 [Jiný výsledek]
367611Mgr. Stanislav KobrleHaas, Jaroslav; Šubr, Ladislav, Poster prezentovaný Jaroslavem Haasem na konferenci "AHAR2011 - The central kiloparsec in galactic nuclei" (29.8.2011-2.9.2011, Bad Honnef, Německo). [Jiný výsledek]
424411Mgr. Brankica Kubátová, Ph.D.Šurlan, B.; Hamann, W.-R.; Kubát, J.; Oskinova, L.; Feldmeier, A., 2011, 3-D Monte Carlo radiative transfer calculation of resonance line formation in the inhomogeneous expanding stellar wind, The proceedings of the "Four decades of Research on Massive Stars", editors Carmelle Robert, Nicole St-Louis and Laurent Drissen, Astronomical Society of the Pacific, in press [Jiný výsledek]
424411Mgr. Brankica Kubátová, Ph.D.Kubát, J.; Šurlan, B., 2011, Validity of clumping approximations for mass-loss rates determination, The proceedings of the "Four decades of Research on Massive Stars", editors Carmelle Robert, Nicole St-Louis and Laurent Drissen, Astronomical Society of the Pacific, in press [Jiný výsledek]
384311Mgr. Matej BuzgoBuzgo, Matej, odeslaný článok: Matej Buzgo, Radka Jakubova, Andrea Mickova, Michala Rampichova, David Lukas, Evžen Amler: Novel time-regulated drug delivery system based on coaxially incorporated platelet alpha granules for biomedical use. Nanomedicine (London), IF 6.2, under review [Jiný výsledek]
384311Mgr. Matej BuzgoBuzgo, Matej, Poster na konferencii Dny lékařské biofyziky 2011 [Jiný výsledek]
384311Mgr. Matej BuzgoMickova a Buzgo, Workshop on biomaterials and their interactions with biological and model membranes 2011 - aktivni ucast - poster [Jiný výsledek]
99710Mgr. Michaela Krupková, Ph.D.Krupková Michaela, 2. místo na 12. studentské vědecké konferenci 1.LF UK za práci Farmakogenetická izolace genomické oblasti ovlivňující současně morfogenezi a metabolický syndrom. Sborník 12. studentské vědecké konference, 1. LF UK Praha, sb. str. 83-85. [Jiný výsledek]
341311RNDr. Tomáš Franc, Ph.D.Franc, Tomáš, Poster "Gravitational Assisted Trajectories - making your own pictures and trajectory study" z mezinárodní konference Girep-Epec 2011 [Jiný výsledek]
341311RNDr. Tomáš Franc, Ph.D.Franc, Tomáš, Článek "The Gravitational Assist" ve sborníku z konference Week of Doctoral Students 2011. Franc T., The Gravitational Assist, in WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part III – Physics (eds. J. Šafránková and J. Pavlů), Prague, Matfyzpress, pp. 55–60, 2011. ISBN 978-80-7378-186-6 [Jiný výsledek]
154110Mgr. Eva Balcarová, Ph.D.Kozubíková Eva, (2011) Detekce, rozšíření, diverzita a fylogeneze původce račího moru Aphanomyces astaci (Oomycetes). Dizertační práce, Univerzita Karlova v Praze. [Jiný výsledek]
154110Mgr. Eva Balcarová, Ph.D.Kozubíková Eva, Koukol Ondřej, Martín María Paz, Petrusek Adam , Diéguez-Uribeondo Javier, Diversity of oomycetes on crayfish: morphological vs. molecular determination of cultures obtained while isolating a crayfish plague pathogen (nepublikovaný rukopis) [Jiný výsledek]
154110Mgr. Eva Balcarová, Ph.D.Kozubíková Eva, Horká Ivona, Nemoci, paraziti a komenzálové raků (kapitola v knize; v tisku). In: Kozák Pavel, Buřič Miloš, Kouba Antonín, Policar Tomáš, Ďuriš Zdeněk, Horká Ivona, Petrusek Adam, Kozubíková Eva: Biologie a chov raků. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské Univerzity, Vodňany. [Jiný výsledek]
112410PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.Dobiášová Karolína, příspěvek "Migranti a zdraví – situace v České republice" na konferenci Účasť migrantov v podpore zdravia:výzvy a riešenia, Trnava, Trnavská univerzita, 20.5. 2010 (příspěvek přednesen v zastoupení) [Jiný výsledek]
112410PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.Hnilicová Helena, Příspěvek „Migrace-ochrana a podpora veřejného zdraví“ na konferenci Migranti a podpora zdraví, Státní zdravotní ústav, Praha 27.5.2010 Příspěvek je publikován na http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/migranti-a-podpora-zdravi [Jiný výsledek]
112410PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.Dobiášová Karolína, příspěvek „Zdravotní stav a zdravotní péče o migranty ve světle výzkumů v ČR“ na konferenci Migranti a podpora zdraví, Státní zdravotní ústav, Praha 27.5.2010. Příspěvek je publikován na http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/migranti-a-podpora-zdravi [Jiný výsledek]
112410PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.Hnilicová Helena, Dobiášová Karolína, kapitola: "Migranti a veřejné zdraví ve světle výzkumů" v kolektivní monografii Přínos a potenciál vědeckého výzkumu v oblasti migrace, ISBN 978-80-254-8008-3 [Jiný výsledek]
112410PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.Háva Petr, Dobiášová Karolína, Hnilicová Helena, Příspěvek "Děti - cizinci a dostupnost zdravotní péče v ČR" na konferenci Zranitelné skupiny dětí - cizinců, Praha, Reprezentační zařízení Ministerstva vnira Spiritka, 23.9. 2010 [Jiný výsledek]
443911RNDr. Martin Kozák, Ph.D.Kozák Martin, Horodyská Petra, Pařízek Jiří, Trojánek František, Malý Petr, "Ultrafast laser spectroscopy of electron-hole liquid in CVD bulk diamond", poster, Diamond 2011, Garmisch-Partenkirchen, 4.-8.9.2011. [Jiný výsledek]
443911RNDr. Martin Kozák, Ph.D.Kozák Martin, "Multiphoton absorption in CVD diamond", přednáška, Week of Doctoral Students 2011, Praha, 31.5.-3.6.2011. [Jiný výsledek]
264811MUDr. Pavel Tesner, Ph.D.Tesner, Pavel, Mihalová, Romana, Baxová, Alice, Zimanová, Veronika, Drábová, Jana, Kočárek, Eduard, Případ problematické identifikace malého derivovaného chromozomu 1 (poster na Celostátním sjezdu Společnosti lék. genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetické konferenci) [Jiný výsledek]
66809MUDr. Rudolf Praus, Ph.D.R.Praus, poster kongres ESC [Jiný výsledek]
66809MUDr. Rudolf Praus, Ph.D.R.Praus, přednáška [Jiný výsledek]
66809MUDr. Rudolf Praus, Ph.D.R. Praus, článek přijatý do časopisu s IF (Acta Cardiologica) [Jiný výsledek]
66809MUDr. Rudolf Praus, Ph.D.Praus Rudolf, Potvrzení o přijetí článku "Cardiac resynchronization therapy in clinical responders: right ventricular echocardiografic changes at mid-term follow-up" do časopisu s IF [Jiný výsledek]
66809MUDr. Rudolf Praus, Ph.D.R.Praus, abstrakt konference LF UK [Jiný výsledek]
66809MUDr. Rudolf Praus, Ph.D.R.Praus, seznam publikací grant [Jiný výsledek]
133310Mgr. Miloš Cabala, Ph.D.Cabala, Milos, Príloha č. 2 Pripravovaný článok [Jiný výsledek]
132309PharmDr. Petra Hiršová, Ph.D.Hirsova Petra, Kolouchova Gabriela, Dolezelova Eva, Cermanova Jolana, Hyspler Radomir, Kadova Zuzana, Micuda Stanislav, Epigallocatechin Gallate Enhances Biliary Cholesterol Secretion in Healthy Rats and Lowers Plasma and Liver Cholesterol in Ethinylestradiol-Treated Rats - článek, který je v současné době v recenzním řízení v časopise "Journal of Nutrition" (IF=4.295) [Jiný výsledek]
132309PharmDr. Petra Hiršová, Ph.D.Hirsova Petra, Kolouchova Gabriela, Brcakova Eva, Cermanova Jolana, Micuda Stanislav, Pravastatin modulates hepatic iron metabolism during obstructive cholestasis in rats. Aktivní účast (poster) hlavního řešitele na mezinárodní konferenci Liver Meeting 2011 pořádané American Association for the Study of Liver Diseases v San Franciscu, USA (2.–8.11.2011). Abstrakt otištěn v Hepatology 2011, 54(4) (Suppl): 774A [Jiný výsledek]
132309PharmDr. Petra Hiršová, Ph.D.Hirsova Petra, Kolouchova Gabriela, Lastuvkova Hana, Dolezelova Eva, Cermanova Jolana, Micuda Stanislav, Epigallocatechin gallate enhances cholesterol biliary excretion in control rats and liver cholesterol in ethinylestradiol-treated rats. Ústní prezentace na XVI. Vědecké konferenci LFHK a FN, 25.1.2012 v Hradci Králové [Jiný výsledek]
132309PharmDr. Petra Hiršová, Ph.D.Hiršová Petra, Žádost o prodloužení monitorovacího období do konce roku 2012 [Jiný výsledek]
267111RNDr. David Sadílek, Ph.D.Sadílek, David, Vilímová, jitka, Balvín, Ondřej, Šťáhlavský, František, 2012. Srovnávací cytogenetika štěnice domácí (Cimex lectularius Linnaeus, 1758). Abstrakt. Zoologické dny 2012, 9.-10.2.2012, Olomouc [Jiný výsledek]
60310RNDr. Bernard Lidický, Ph.D.Böhm, Martin; Ekstein, Jan; Fiala, Jiří; Holub, Přemysl; Lánský, Lukáš; Lidický, Bernard; Klavžar, Sandi, "Packing Coloring and Grids" - přednáška na7th Slovenian International Conference on Graph Theory, Bled, červen 2011 [Jiný výsledek]
60310RNDr. Bernard Lidický, Ph.D.Kupec, Martin, "Complexity of λ−L(p, q)-labelling", přednáška na Cycles and Colourings 2011 [Jiný výsledek]
60310RNDr. Bernard Lidický, Ph.D.Dvořák, Zdeněk; Lidický, Bernard; Škrekovski, Riste , "List coloring and crossings" - přednáška na CanaDAM 2011, Victoria, červen 2011 [Jiný výsledek]
60310RNDr. Bernard Lidický, Ph.D.Kupec, Martin, "Meze pro vzdálenostně podmíněné značkování grafů", diplomová práce [Jiný výsledek]
60310RNDr. Bernard Lidický, Ph.D.Král’, Daniel; Krnc, Matjaž; Kupec, Martin; Lužar, Borut; Volec, Jan , článek s názvem "Extending fractional precolorings" přijatý k publikaci v časopise SIAM Journal on Discrete Mathematics (IF v roce 2009 0.668) [Jiný výsledek]
60310RNDr. Bernard Lidický, Ph.D.Kardoš, František; Král’, Daniel; Volec, Jan., "Fractional colorings of cubic graphs with large girth", přednáška na Coloring Graphs at the Technion 2010, Technion, Haifa, Israel [Jiný výsledek]
60310RNDr. Bernard Lidický, Ph.D.Král’, Daniel; Krnc,Matjaž; Kupec, Martin; Lužar, Borut; Volec, Jan, "Extending fractional precolorings" - přednáška na Workshop Cycles and Colourings, Tatranská Štrba, září 2010 [Jiný výsledek]
60310RNDr. Bernard Lidický, Ph.D.Böhm, Martin; Ekstein, Jan; Fiala, Jiří; Holub, Přemysl; Lánský, Lukáš; Lidický, Bernard, "Packing chromatic number for square and hexagonal lattices" - přednáška na Workshop Cycles and Colourings, Tatranská Štrba, září 2010 [Jiný výsledek]
59410MUDr. Michaela Čabiňaková, Ph.D.Cabinakova Michaela, Mikulova Veronika, Janatkova Ivana, Zima Tomas, Pavlista David, Jancikova Marketa, Tesarova Petra, Minimal residual disease as a predictive marker of early relapse and dissemination in breast cancer. Poster. ABC1 – Advanced Breast Cancer First Consensus Conference, Lisbon, Portugal, November 3-5, 2011. [Jiný výsledek]
59410MUDr. Michaela Čabiňaková, Ph.D.Mikulova Veronika, Janatkova Ivana, Cabinakova Michaela, Tesarova Petra, Usiakova Zuzana, Kolostova Katarina, Pinterova Daniela, Bobek Vladimir, Brychta Milan, Valchar Josef, Kubecova Martina, Romzova Mariana, Rusnakova Vendula, Kubista Mikael, Zima Tomas , Changes in the presence of circulating tumor cells in the peripheral blood of breast cancer patients during the course of treatment. Poster. Impakt Breast Cancer Conference, Brussels, Belgium, May 5-7, 2011. [Jiný výsledek]
439911Mgr. Jana SoučkováSoučková, Jana, Byly napsány dva výzkumné projekty, které jsou součástí žádosti o data DPZ, jeden do Evropské kosmické agentury (ESA) a druhý do Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Oba byly na první pokus úspěšně uznány. Byl tak zdarma získán přístup do archivu dat senzoru ENVISAT ASAR, možnost koupit za sníženou cenu dva snímky ze senzoru ALOS PALSAR. V současnosti jsou pro účely tohoto projektu senzorem ENVISAT ASAR průběžně pořizovány nové snímky. Stejně tak bylo na letošní zimu objednáno u DLR průběžné snímání zájmových oblastí senzorem TSX. [Jiný výsledek]
439911Mgr. Jana SoučkováSoučková, Jana, Snow Cover Mapping Using ENVISAT ASAR Imagery in the Conditions of the Czech Republic. Poster s výstupy z diplomové práce, na níž grantový projekt navazuje, a téma řešeného grantového projektu. Prezentovaný na 31st EARSeL Symposium a podobný na kurzu v Krakowě, ESA Advanced Learning Course In Land Remote Sensing. [Jiný výsledek]
439911Mgr. Jana SoučkováSoučková, Jana, Článek ve sborníku z mezinárodního symposia, výstupy z diplomové práce, na níž grantový projekt navazuje, a téma řešeného grantového projektu: SOUČKOVÁ, J., POTŮČKOVÁ, M. and JEDLIČKA, J. (2011): Snow Cover Mapping Using ENVISAT ASAR Imagery in the Conditions of the Czech Republic. Proceedings of the 31st EARSeL Symposium, Prague, Czech Republic, 30 May – 2 June 2011, pp. 191 – 198, ISBN: 978-80-01-04868-9. [Jiný výsledek]
441711RNDr. Martina Hálová, Ph.D.Hálová, Martina; Gahura, Ondřej; Cit Zdeněk, Průběžné výsledky (ad 1.3 a 1.4) [Jiný výsledek]
51009RNDr. Martina Riesová, Ph.D.Riesová, Martina; Maliňáková, Lucie; Gaš, Bohuslav, poster "Searching for Ampholytes Suitable for Oscillating Electrolytes in CZE" na mezinárodní konferenci 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, HPLC 2011 19. – 23.6. 2011, Budapešť, Maďarsko poster P1-G-142-TU, abstrakty str. 148 [Jiný výsledek]
51009RNDr. Martina Riesová, Ph.D.Riesová, Martina; Hruška, Vlastimil; Gaš, Bohuslav, poster „Shapes and Amplitudes of System Peak“ 18th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-separation Techniques, ITP 2011 28.8. – 31.8. 2011, Tbilisi, Gruzie kniha abstraktů str. 140 (Poster PP-19) [Jiný výsledek]
51009RNDr. Martina Riesová, Ph.D.Riesová, Martina; Maliňáková, Lucie; Hruška, Vlastimil; Gaš, Bohuslav, přednáška s názvem " Seeking for ampholytes for oscillating electrolytes in CZE" na letní škole programu CEEPUS - 10th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, CEEPUS 2011 18.-28.9.2011, Graz, Rakousko kniha abstraktů: L04, str. 13 [Jiný výsledek]
340811Mgr. Olexander Nikolaychuk, M.A.Nikolaychuk, Olexandr, Budget Report [Jiný výsledek]
340811Mgr. Olexander Nikolaychuk, M.A.Nikolaychuk, Olexandr, Preliminary Results [Jiný výsledek]
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Sedlák, Petr, Frost, Miroslav, Benešová, Barbora, Ben Zineb, Tarak, Šittner, Petr, " 3DThermomechanical Model for Shape Memory Alloys" - prezentace na semináři DFM IP ASCR Seminar, 30. 11. – 2. 12. 2011, Ostré, ČR. Prezentace je v příloze. [Jiný výsledek]
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Benešová, Barbora, "Rate independent dissipative single crystal modeling of SMA " - prezentace na workshopu SMA modelling workshop, 10. 3. 2011, Praha, ČR. [Jiný výsledek]
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Frost, Miroslav, Sedlák, Petr:, "3D IRLOOP model of shape memory alloys" - prezentace na workshopu SMA modelling workshop, 10. 3. 2011, Praha, ČR. [Jiný výsledek]
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.B. Benešová, M. Kružík, T. Roubíček, "Thermodynamically-consistent mesoscopic model of the ferro/paramagnetic transition" - podaný do Zeit. angew. Math. Phys. [Jiný výsledek]
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Benešová, Barbora, "A thermomechanic mesoscopic model of SMA as a limit of microscopic models" - prezentace na konferenci International workshop on phase separation damage and fracture, 21.9.2011, Berlín, Německo. Program viz. http://www.wias-berlin.de/WCMS/program.jsp?conferenceID=damage11&showAbstractLink=no [Jiný výsledek]
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Benešová, Barbora, "A thermodynamically consistent model of shape-memory alloys" - prezentace na konferenci GAMM Jahrestagung (18.-21. Dubna 2011, Graz, Rakousko). Program je v příloze. [Jiný výsledek]
58410PhDr. Mgr. Goran Serdarevič, M.A.Serdarevic, Goran, Teplý, Petr, Mathematical models of oligopolies’ behaviour, 2011, článek ve sborníku World Academy of Science, Engineering and Technology, vol. 58, ISSN 2010-3778 - článek by měl být zařazen do databáze SCOPUS v 1Q 2012 [Jiný výsledek]
114010Mgr. Namiko SakamotoSakamoto Namiko, „Studie 11082011 – Namiko Sakamoto“ „Namiko Sakamoto - Institutional and individual management in utilization of English“ [Jiný výsledek]
53410Mgr. Ondřej MachotkaMachotka, Ondřej, Vyžádaná přednáška na kongresu nemocničních lékárníku [Jiný výsledek]
53410Mgr. Ondřej MachotkaMachotka, Ondřej, Poster na Kongresu klinické farmacie Mikulov 2011 [Jiný výsledek]
53410Mgr. Ondřej MachotkaMachotka, Ondřej, Přednáška na kongresu ČSIM - Pilotní analýza lékových inkompatibilit na jednotce intenzivní péče ve fakultní nemocnici [Jiný výsledek]
53410Mgr. Ondřej MachotkaMachotka, Ondřej, Poster na kongresu ESCP v Dublinu [Jiný výsledek]
283111Mgr. Petr Hampl, Ph.D.Stella, Marco, Konferenční příspěvek: Stella, M. (2011): Allotment Gardens in Bohemia in the 50's and lysenkoism. Cold War environmental histories: East-West exchange in the natural science. Aleksanteri Institute, University of Helsinki, 3rd July 2011 [Jiný výsledek]
283111Mgr. Petr Hampl, Ph.D.Hermann, T.; Stella, M; Hampl, P., Konferenční příspěvek: Hermann, T. Stella, M., Hampl, P. (2011): Lysenkoism and creative Darwinism in Czechoslovakia – backgrounds, onset, institutions, protagonists and consequences" Łysenkizm w polskiej nauce. Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współudziale Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Krakow, Poland, September 14, 2011 [Jiný výsledek]
283111Mgr. Petr Hampl, Ph.D.Hampl, Petr, Konferenční příspěvek: Hampl, P. (2011): Emigration of Vladimír J. A. Novák or Back to the Origins. Scholars in Exile and Dictatorship of the 20th Century, Prague, May 24-26, 2011 [Jiný výsledek]
323611Mgr. Martin Beneš, Ph.D.Beneš, Martin, J. Svobodová, M. Beneš, V. Hruška, I. Zusková, B. Gaš, přednáška na odborné mezinárodní konferenci11th International symposium and summer school of bioanalysis, září 2011, Graz, Rakousko: Simul 5 – Let´s simulate chiral separations [Jiný výsledek]
323611Mgr. Martin Beneš, Ph.D.Beneš, Martin, MARTIN BENEŠ, JANA SVOBODOVÁ, IVA ZUSKOVÁ, BOHUSLAV GAŠ, poster na mezinárodní odborné konferenci CECE, 8th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, listopad 2011, Brno, Česká republika: Stability constants of charged cyclodextrins with neutral analytes-determination by CE [Jiný výsledek]
323611Mgr. Martin Beneš, Ph.D.Beneš, Martin, M. Beneš, J. Svobodová, I. Zusková, B. Gaš, poster na mezinárodní odborné konferenci ITP 2011, 18th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-separation Techniques, srpen 2011, Tbilisi, Gruzie: Factors influencing determination of stability constants of charged cyclodextrin complexes by capillary electrophoresis [Jiný výsledek]
323611Mgr. Martin Beneš, Ph.D.Beneš, Martin, M. Beneš, J. Svobodová, V. Hruška, I. Zusková, B. Gaš, poster na mezinárodní odborné konferenci Nordic Separation Science Society 6th Conference, srpen 2011, Riga, Lotyšsko: Simul 5 – Complexation Equilibria in Simulations of Electrophoresis [Jiný výsledek]
309MUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D.Brožková, Dana, Aktivní účast formou posteru na 22. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur Humangenetik. 16-18.3.2011 Regensburg, Německo. Poster z kongresu je přiložen. [Jiný výsledek]
309MUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D.Brozkova, Dana, Aktivní účast formou posteru na 12th International Congress of Human Genetics. 11-15.10.2011, Montreal, Kanada. Poster je přiložen. [Jiný výsledek]
309MUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D.Brožková, Dana, Aktivní účast formou přednášky na Celostátním sjezdu Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP. 7-9.9.2011, Třeboň. Abstrakt přednášky je přiložen. [Jiný výsledek]
88010Mgr. Martin KubačákDušek, Jaroslav; Jindra, Tomáš, Videometric measuring of accommodation and eye movements with virtual hologram stimulation,IFMBE Proceedings, 5th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering,Budapest, Maďarsko, Springer, Heidelberg, Německo, 2011, s. 854-856, ISBN: 978-3-642-23507-8. RIV publikace. [Jiný výsledek]
88010Mgr. Martin KubačákKubačák, Martin, Souhlas prorektora se změnou hlavního řešitele grantu a se změnou struktury finančních prostředků [Jiný výsledek]
88010Mgr. Martin KubačákJindra Tomáš, Měření dynamiky očních pohybů a akomodace v pedooftalmologii s holografickou stimulací zrakového systému, 12. studentská vědecká konference v Praze, Galén s.r.o., 2011, s. 136-138, 978-80-7262-822-3. Ocenení viz další příloha. [Jiný výsledek]
88010Mgr. Martin KubačákDušek, Jaroslav; Jindra ,Tomáš; Dostálek Miroslav, Dušek, Jaroslav; Jindra ,Tomáš; Dostálek Miroslav, International Conference on Technology and Medical Sciences, 21.-23.10.2010, Porto, Portugalsko. vydáno 2011 - týka se závěrečné zprávy 2010 s.15-17 ISBN: 978-0-415-66822-4, CRC press Taylor & Francis group. [Jiný výsledek]
88010Mgr. Martin KubačákJindra, Tomáš; Dušek, Jaroslav; Dostálek, Miroslav; Fiala, Pavel; Škereň, Marek;, Spatial Holograms in Measuring of Eye Vergence and Accommodation Dynamics,Příspěvek ve sborníku konference: 2011 E-Health and Bioengineering Conference (EHB) Iasi Rumunsko, 2011, s. 283-286, ISBN 978-606-544-078-4. RIV publikace. Práce byla ohodnocena cenou za nejlepší studentský příspěvek (viz další příloha). [Jiný výsledek]
88010Mgr. Martin KubačákJindra, Tomáš; Dušek, Jaroslav; Kubačák, Martin; Dibdiak, Lukáš; Dušek, Karel, System for videometric measurement of the vergence and accommodation, Technical Computing Prague 2011, Humusoft s.r.o., VŠCHT Praha, 5s., ISBN: 978-80-7080-794-1. [Jiný výsledek]
88010Mgr. Martin KubačákJindra,Tomáš, Diplomová práce Mgr. Tomáš Jindry obhájená v červnu 2011. [Jiný výsledek]
88010Mgr. Martin KubačákJindra, Tomáš, Ocenění "Young researcher best paper award" z konference EHB 2011, Iasi, Rumunsko [Jiný výsledek]
88010Mgr. Martin KubačákKubačák, Martin, 3D model navrženého měřicího zařízení. [Jiný výsledek]
88010Mgr. Martin KubačákJindra, Tomáš, Mimořádná cena na 12. studenrské vědecké konferenci (ocnenění viz příloha). [Jiný výsledek]
88010Mgr. Martin KubačákJindra, Tomáš; Dušek, Jaroslav; Dostálek, Miroslav; Fiala, Pavel; Škereň, Marek;, Accommodation and vergency infrared measurement using Hologram Stimulus, Photonics Prague 2011, 7th International Conference on Photonics, Devices and Systems, SPIE Washington, USA, ISBN 978-80-86742-30-4. RIV publikace. Příspěvek je zaregistrován v databázi Web of Science UT WOS 000297582500022. [Jiný výsledek]
88010Mgr. Martin KubačákJindra, Tomáš; Dušek, Jaroslav; Dostálek, Miroslav; Fiala, Pavel; Škereň, Marek, Měření biomechanických vlastností očních pohybů a akomodace s prostorovou holografickou stimulací, Abstrakt ve sborníku konference 34. dny lékařské biofyziky, Plzeň, 2012, s.19, ISBN 978-80-254-9898-9. [Jiný výsledek]
88010Mgr. Martin KubačákJindra, Tomáš, Přehled výsledků měření [Jiný výsledek]
88010Mgr. Martin KubačákDostálek, Miroslav; Betlachova, Petra; Jindra, Tomáš; Dušek, Jaroslav; Keprt, Jiří; Fiala, Pavel; Škereň, Marek;, Vergence-accommodation synkinesis during far and near holograms fixation, 34th meeting of the European Strabological Association, Bruges, Belgium, ESA 2011 clanek vyjde v roce 2012 v pravdepodobne Norsku Bergen viz priloha [Jiný výsledek]
84810PhDr. Tomáš Vojta Vojta Tomáš, Studie hlavního řešitele s názvem "The Obliteration of the Traces of Mass Murder at Treblinka", která je výstupem z mojí prezentace na loňské mezinárodní konferenci na pařížské Sorboně, je těsně před publikací. Její defitivní text v angličtině přikládám k přihlášce. [Jiný výsledek]
271111Ing. Jan Novotný, M.A., Ph.D.Novotný, Jan, Essays on the Effective Market Dynamics, Dissertation Thesis. February, 2012. http://www.cerge-ei.cz/pdf/dissertations/2012-novotny.pdf [Jiný výsledek]
271111Ing. Jan Novotný, M.A., Ph.D.Novotný, Jan, Presentation at RCMFI Workshop, Crete, Greece, 06/2011. Title of the paper: Were Stocks During the Crisis More Jumpy: A Comparative Study. [Jiný výsledek]
271111Ing. Jan Novotný, M.A., Ph.D.Novotný, Jan, Presentation at Mathematical Methods in Economics, Janska Dolina, Slovakia, 09/2011. Title of the paper: Were Stocks During the Crisis More Jumpy: A Comparative Study. [Jiný výsledek]
271111Ing. Jan Novotný, M.A., Ph.D.Novotný, Jan, Presentation at MFS Annual Conference, Rome, Italy, 06/2011. Title of the paper: Were Stocks During the Crisis More Jumpy: A Comparative Study. [Jiný výsledek]
271111Ing. Jan Novotný, M.A., Ph.D.Novotný, Jan, Presentation at Warsaw International Economic Meeting, Warsaw, Poland, 07/2011. Title of the paper: Were Stocks During the Crisis More Jumpy: A Comparative Study. [Jiný výsledek]
271111Ing. Jan Novotný, M.A., Ph.D.Novotný, Jan, Presentation at Prague Economic Meeting, Prague, Czech Republic, 06/2011. Title of the paper: Were Stocks During the Crisis More Jumpy: A Comparative Study. [Jiný výsledek]
271111Ing. Jan Novotný, M.A., Ph.D.Novotný, Jan, PANIC AT THE GATES: THE EFFECT OF THE COLLAPSE OF LEHMAN BROTHERS AT THE PRAGUE STOCK EXCHANGE, Discussion Paper No. 2011 – 214, CERGE-EI, December 2011. This discussion questions the intuitive paradigm that stocks markets during the crisis undergo more extreme price movements, which turns out not to be true, although the overall volatility has increased very significantly. [Jiný výsledek]
296411PhDr. Mgr. Martin MusílekHlavatý, Jakub, Ukázka fotogrametrického zaměření fragmentů dochovaných prvků zástavby s vyznačením pozičních bodů nálezových situací. [Jiný výsledek]
296411PhDr. Mgr. Martin MusílekMusílek, Martin, Studie: Městská společnost a prostor. Problémy a možnosti využití sociální topografie při výzkumu středověkých měst, in: Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí, Documenta Pragensia 32, 2013 (v tisku) Studie je věnována možnostem využití sociální topografie v českých a moravských královských městech s přihlédnutím k limitům daného metodického přístupu. Závěry studie jsou aplikovatelné také na zpracování sociotopografické analýzy Havelského města pražského. [Jiný výsledek]
296411PhDr. Mgr. Martin MusílekKovář, Miroslav, Předběžná zpráva: I. Etapa povrchového stavebně-historického průzkumu sklepních prostor raně gotických domů (Praha 1, Havelské město) Předkládaná studie přináší shrnutí stavebně-historických průzkumů, provedených při řešení daného projektu, spolu s předběžnými závěry, popisem a obrazovou dokumentací základních nálezových situací v domech čp. 404, 414 a 573 (revize domu čp. 410 již shledala pouze zánik zásadních nálezových situací ve vztahu k proběhnuvší necitlivé rekonstrukci). [Jiný výsledek]
132510RNDr. Petr Jan Juračka, Ph.D.Juračka, Petr Jan, PDF detailnější verze zprávy o řešení za minulý rok (2011). [Jiný výsledek]
132510RNDr. Petr Jan Juračka, Ph.D.Juračka, Petr Jan a kolektiv, Přehled čtyřech posterů a odpovídajících abstraktů prezentovaných na konferencích v roce 2011. [Jiný výsledek]
6210Mgr. Kateřina SchlöglováSchlöglová, Kateřina , Zachování vysokotlakých minerálů a textur ve felsických a mafických granulitech Rychlebských hor - Diplomová práce, Ústav petrologie a strukturní geologie, Přírodovědecká fakulta UK [Jiný výsledek]
6210Mgr. Kateřina SchlöglováSchlöglová, Kateřina; Dolejš, David; Faryad, Shah Wali; Klápová, Helena, Ultrahigh-temperature history, partial melting, and melt migration in felsic and mafic granulites, Rychleby Mts., Bohemian Massif; rukopis připravený k předložení do zahraničního časopisu s impakt faktorem (Journal of Petrology, IF: 3,842) [Jiný výsledek]
129809Mgr. Jakub Dostál, Ph.D.Dostál, Jakub; Mančal, Tomáš; Augulis, Ramunas; Vácha, František; Pšenčík, Jakub; Zigmantas, Donatas, Two-dimensional electronic spectroscopy reveals ultrafast energy diffusion in chlorosomes – odborný článek podaný k publikaci [Jiný výsledek]
129809Mgr. Jakub Dostál, Ph.D.Dostál, Jakub; Augulis, Ramunas; Vácha, František; Collins, Aaron M.; Blankenship, Robert E.; Mančal, Tomáš; Pšenčík Jakub, Zigmantas Donatas, Coherent two-dimensional spectroscopy of chlorosomes – přednáška na konferenci Week of Doctoral Students, Praha 2011 [Jiný výsledek]
129809Mgr. Jakub Dostál, Ph.D.Dostál, Jakub; Augulis, Ramunas; Vácha, František; Alster, Jan; Mančal, Tomáš; Pšenčík, Jakub; Zigmantas, Donatas, Coherent Two-Dimensional Spectroscopy of Chlorosomes – poster na konferenci Light Harvesting Processes, Banz 2011 [Jiný výsledek]
100809RNDr. Petra Míčová, Ph.D.Neckář Jan,  Jan Neckář, Gudrun H. Borchert, Patricie Hloušková, Petra Míčová, Olga Nováková, František Novák, Miloš Hroch, František Papoušek, Bohuslav Ošťádal, František Kolář: Brief daily episodes of normoxia blunt cardioprotection conferred by adaptation to chronic continuous hypoxia; odesláno 19. 3. 2012 do časopisu J Appl Physiol ve formě manuskriptu, který je nyní v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
100809RNDr. Petra Míčová, Ph.D.Míčová Petra,  Micova P, Balkova P, Hlavackova M, Kasparova D, Zurmanova J, Kolar F, Neckar J, Novak F, Novakova O: Effect of intermittent hypobaric hypoxia on the expression of phospholipases A2 and antioxidative enzymes in rat hearts; ISHR European Section 2011 Annual Meeting, 26.6. - 29.6.2011, Haifa, Izrael (abstrakt a poster) [Jiný výsledek]
100809RNDr. Petra Míčová, Ph.D.Míčová Petra,  Petra Míčová: Exprese fosfolipáz A2 (PLA2) v myokardu potkana adaptovaného na chronickou hypoxii; Studentský doktorský den 2011, FgÚ AV ČR, 26.9.2011 (přednáška) [Jiný výsledek]
100809RNDr. Petra Míčová, Ph.D.Míčová Petra,  Micova P, Kozichova K, Balkova P, Hlavackova M, Zurmanova J, Kasparova D, Kolar F, Neckar J, Novak F, Novakova O: Effect of intermittent hypobaric hypoxia on the expression of phospholipases A2 and antioxidative enzymes in rat hearts; 2nd Frontiers in Cardiovascular Biology Meeting, 30.3. - 1.4.2012, Londýn, Velká Británie (abstrakt a poster) [Jiný výsledek]
100809RNDr. Petra Míčová, Ph.D.Mandíková Petra,  P. Mandikova, P. Micova, K. Kozichova, L. Dabrowska, F. Kolar, J. Neckar: Effect of molsidomine and tempol on ischemic tolerance of chronically hypoxic and normoxic rat hearts; ISHR European Section 2011 annual meeting, 26.6. - 29.6.2011, Haifa, Izrael (poster) [Jiný výsledek]
103809MUDr. Marie Kalfeřtová, Ph.D.Kalfeřtová Marie, Jirásková Naďa, Evaluation of posterior capsule opacification after cataract surgery, XVI. vědecká konference LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové, 25.1.2012, Hradec Králové (přednáška + abstrakt ve sborníku konference) [Jiný výsledek]
103809MUDr. Marie Kalfeřtová, Ph.D.Kalfeřtová Marie, Jirásková Naďa, Evaluation of posterior capsule opacification after cataract surgery, XV. vědecká konference LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové, 26.1.2011, Hradec Králové (abstrakt ve sborníku konference) [Jiný výsledek]
103809MUDr. Marie Kalfeřtová, Ph.D.Kalfertova Marie, Burova Mariya, Rozsival Pavel, Jiraskova Nada, Liquifaction Method and Extent of Posterior Capsule Opacification: Two-Year Follow-up. (Poster) Kongres ASCRS 2011, San Diego, USA, 03/2011 viz odkaz http://ascrs2011.abstractsnet.com/handouts/000074_Poster_ASCRS_2011.ppt#1 [Jiný výsledek]
30310RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.Kušniráková, Tereza, příspěvek na konferenci "Geografický výzkum v České republice" pořádané v Brně Geografickým ústavem Přírodovědecké fakulty MU a Ústavem geoniky AV ČR, 16. 9. 2011 NÁZEV PŘÍSPĚVKU: "Využití Gestalt principu „tady a teď“ ve výzkumu mezinárodních migrací." [Jiný výsledek]
392811Mgr. Karolína LajblováLajblová, Karolína, V přiložené příloze je vložen poster použitý na konferenci v Grazu (7th European Ostracodologists´Meeting and the 2nd workshop "Methods in Ostracodology")a abstrakty ve sbornících k přednáškám z konferencí v Bratislavě a Praze. [Jiný výsledek]
350311Mgr. Kateřina SemrádováSemrádová, Kateřina, Prezentace části zjištěných výsledků na mezinárodní konferenci XVI. Śląskie Spotkanie Archeologiczne 2011 téma příspěvku: Eternal Hunger? The Nutrition of Palaeolithic Societies Krátká anotace publikována v konferenčním sborníku [Jiný výsledek]
394211Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.KOPALOVÁ, K., VESELÁ, J., ELSTER, J., NEDBALOVÁ, L., DE HAAN, M., KOMÁREK, J. & VAN DE VIJVER, B., Non-marine diatoms (Bacillariophyta) from Ulu Peninsula (James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica). Přednáška na konferenci 21st North American Diatom Symposium (NADS), Polson (Montana,USA), 14.-18.9.2011 a na konferenci Workshop on Changes of the Polar Ecosystem, Bedřichov (Česká republika), 9.-11.11.2011 [Jiný výsledek]
394211Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.KOPALOVÁ, K., ZIDAROVA, R., LOWE, R., DE HAAN, M., VAN DE VIJVER, B., Diversity of the genus Diadesmis in the Antarctic region. Poster prezentovaný na konferenci 21st North American Diatom Symposium (NADS), Polson (Montana,USA), 14.-18.9.2011 [Jiný výsledek]
394211Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.KOPALOVÁ, K., VESELÁ, J., ELSTER, J., NEDBALOVÁ, L., KOMÁREK , J., VAN DE VIJVER, B., Diatom communities in seepages and streams on James Ross Island (NW Weddell Sea, Antarctica). Poster prezentovaný na konferenci 5th Central European Diatom Meeting, Szczecin (Poland), 24.-27.3.2011 [Jiný výsledek]
394211Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.KOPALOVÁ, K., NEDBALOVÁ, L., DE HAAN, M., VAN DE VIJVER, B., Five new Luticola species from Ulu Peninsula (James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica. Poster prezentovaný na konferenci 21st North American Diatom Symposium (NADS), Polson (Montana,USA), 14-18.9. 2011 [Jiný výsledek]
394211Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.ELSTER, J., NEDBALOVÁ, L., KOMÁREK, J., MEDOVÁ, H., VRBA, J., KOPALOVÁ, K., VAN DE VIJVER, B., Freshwater lakes of Ulu Peninsula (James Ross Island, NE Antarctic Peninsula): II. Planktic and benthic assemblages. Přednáška na konferenci Polar and Alpine Microbiology (PAM 4), 4.–8. September 2011, Ljubljana, Slovenia, p. 43. [Jiný výsledek]
147610Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Krkavcová, Eva; Javůrková, Veronika; Kreisinger, Jakub; Hyršl, Pavel; Hyánková, Ludmila, Vliv a funkce antimikrobiálních proteinů v bílku u prekociálních ptáků (poster prezentovaný na Zoologických dnech 2012) [Jiný výsledek]
147610Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Javůrková, Veronika; Albrecht, Tomáš; Mrázek, Jakub; Kreisinger, Jakub, Do intermittent incubation and covering of clutch by nest lining feathers affect trans-shell infection in a ground nesting precocial bird? (submitován do Functional Ecology) [Jiný výsledek]
147610Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Krkavcová, Eva, Funkce a význam maternálních androgenů u ptáků (bakalářská práce - obhájena září 2010)- školitel: Mgr. Jakub Kreisinger, Ph.D, konzultant: Mgr. Veronika Javůrková, Ph.D [Jiný výsledek]
147610Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Javůrková et al. - poster , How to protect a clutch against microbial infection: the role of nest material and intermittent incubation (poster prezentovaný na 8 th Conference of European Ornithologists´ Union (Riga, Lotyšsko - srpen 2011) [Jiný výsledek]
147610Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Javůrková, Veronika, disertační práce: Investice do reprodukce a obrany hnízda u vrubozobých obhájena v září 2011, školitel: doc. Tomáš Albrecht, Ph.D [Jiný výsledek]
141610RNDr. Eliška Zábranová, Ph.D.Zábranová Eliška, Matyska Ctirad, Hanyk Ladislav, The Tohoku 2011 magnitude estimated from joint gravimetric and seismic observations of free oscillations at the Geodetic observatory Pecný [Jiný výsledek]
141610RNDr. Eliška Zábranová, Ph.D.Zábranová Eliška, Matyska Ctirad, Hanyk Ladislav, Tests of the 2011 Tohoku earthquake source models using free-oscillation data from GOPE [Jiný výsledek]
141610RNDr. Eliška Zábranová, Ph.D.Zábranová Eliška, Těžíc z GOPE dat: Tohoku 2011 [Jiný výsledek]
141610RNDr. Eliška Zábranová, Ph.D.Zábranová Eliška, Free oscillations of the Earth excited by the Chile 2010 earthquake: modeling & data constraints [Jiný výsledek]
141610RNDr. Eliška Zábranová, Ph.D.Zábranová Eliška, Těžíc z GOPE dat: Tohoku 2011 [Jiný výsledek]
141610RNDr. Eliška Zábranová, Ph.D.Hanyk Ladislav, Free oscillations of the Earth excited by recent earthquakes [Jiný výsledek]
141610RNDr. Eliška Zábranová, Ph.D.Zábranová Eliška, Matyska Ctirad, Hanyk Ladislav, Free oscillations of the 2011 Tohoku earthquake: source models and the GOPE data [Jiný výsledek]
68609Anas Ahmad Khawaja, M.Sc., Ph.D.Anas Ahmad, Václav Vopálenský, Martin Pospíšek, Poster: “Point Mutations determination based on DGGE and TGGE” RNA Club meeting held in Brno, Czech Republic (30th Oct, 2009). [Jiný výsledek]
68609Anas Ahmad Khawaja, M.Sc., Ph.D.Anas Ahmad, Václav Vopálenský, Vendula Valášková and Martin Pospíšek, Poster: “Analysis of HCV- IRES Quasispecies‘ 34th Federation of European Biochemical Socities (FEBS) congress held in Prague, Czech Republic (4th-9th July, 2009). [Jiný výsledek]
68609Anas Ahmad Khawaja, M.Sc., Ph.D.Anas Ahmad, Václav Vopálenský, Ondrej Horváth, Ludek Roznovsky, Jakub Mrazek and Martin Pospíšek, Oral presentation: “Extensive investigation of HCV IRES variability suggested new functions to some nucleotides” RNA Club meeting held in Prague, Czech Republic (11th Nov, 2011). [Jiný výsledek]
68609Anas Ahmad Khawaja, M.Sc., Ph.D.Anas Ahmad, Václav Vopálenský, Ondrej Horváth, Ludek Roznovsky, Jakub Mrazek and Martin Pospíšek, Poster: “Extensive investigation of HCV IRES variability suggested new functions to some nucleotides” EMBO Conference Series on Protein Synthesis and Translational Control. EMBL Heidelberg, Germany (September 7 – 11, 2011) [Jiný výsledek]
68609Anas Ahmad Khawaja, M.Sc., Ph.D.Anas Ahmad, Václav Vopálenský, Ondrej Horváth, Ludek Roznovsky, Jakub Mrazek and Martin Pospíšek, Poster: “Extensive investigation of HCV IRES variability suggested new functions to some nucleotides and revealed possible importance of domain II for therapy” The 16th Annual Meeting of the RNA Society AND The RNA Society of Japan 13th Annual Meeting, Kyoto, Japan (June 14 – 18, 2011) [Jiný výsledek]
68609Anas Ahmad Khawaja, M.Sc., Ph.D.Anas Ahmad, Václav Vopálenský, Ondrej Horváth, Ludek Roznovsky, Jakub Mrazek and Martin Pospíšek, Oral presentation: “Extensive investigation of HCV IRES variability suggested new functions to some nucleotides and revealed possible importance of domain II for therapy” Society of General Microbiology (SGM) Spring Conference 2011, Harrogate International Centre, United Kingdom (11th-14th April) [Jiný výsledek]
68609Anas Ahmad Khawaja, M.Sc., Ph.D.Anas Ahmad, Václav Vopálenský, Martin Pospíšek, Poster: “Point Mutations determination based on DGGE and TGGE” 16th international Symposium on Hepatitis C Virus and other related viruses held in Nice, France (3rd-7th Oct, 2009) [Jiný výsledek]
103609Mgr. Lucie Poláková, Ph.D.Jínová, Pavlína, Connective Means of Causal Relation in the Prague Dependency Treebank. Conjunctions and Contextualizers workshop, Prague, contributed talk at conference/workshop [Jiný výsledek]
103609Mgr. Lucie Poláková, Ph.D.Mladová, Lucie, Zikánová, Šárka, Jínová, Pavlína, Mírovský, Jiří, Bedřichová, Zuzanna, Hajičová, Eva, Zdeňková, Jana, Rysová, Magdaléna, Pavlíková, Veronika, Příručka pro anotaci mezivýpovědních textových vztahů (diskurzu) v Pražském závislostním korpusu. Technická zpráva UFAL MFF UK, in print [Jiný výsledek]
103609Mgr. Lucie Poláková, Ph.D.Mladová, Lucie, Annotating Discourse in the Prague Dependency Treebank (An Overview), Prague Workshop in Discourse Annotation, contributed talk at the workshop, May 2011 [Jiný výsledek]
103609Mgr. Lucie Poláková, Ph.D.Mladová, Lucie, Annotating Discourse in PDT. Corpus Linguistics Conference, workshop Annotation of Discourse Relations in Large Corpora, invited talk at the workshop [Jiný výsledek]
103609Mgr. Lucie Poláková, Ph.D.Jínová, Pavlína, Mladová, Lucie, Mírovský, Jiří, Sentence Structure and Discourse Structure: Possible Parallels. Proceedings of the International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2011). [Jiný výsledek]
87309RNDr. Klára Palupčíková, Ph.D.Protiva, Tomáš; Frynta, Daniel; Rehák, Ivan, Brutalita páření u Orlitia borneensis. Prezentace na 37. etologická konferencia ve Smolenici [Jiný výsledek]
87309RNDr. Klára Palupčíková, Ph.D.Palupčíková, Klára; Somerová, Barbora; Protiva, Tomáš; Rehák, Ivan; Velenský, Petr; Hulva, Pavel; Gunalen, Danny; Frynta, Daniel, Genetic and shell-shape analyses of Orlitia borneensis (Testudines: Geoemydidae) reveal limited divergence among founders of the European zoo population. Accepted by U. Fritz: 18 Mar. 2012, Zootaxa IF 0,853. [Jiný výsledek]
87309RNDr. Klára Palupčíková, Ph.D.Palupčíková, Klára; Somerová, Barbora; Protiva, Tomáš; Frýdlová, Petra; Velenský, Petr; Rehák, Ivan; Frynta, Daniel, Genetická variabilita ohrožených želv Orlitia borneensis chovaných v evropských zoologických zahradách. Prezentace na Zoologických dnech v Brně 2011 [Jiný výsledek]
87309RNDr. Klára Palupčíková, Ph.D.Protiva, Tomáš; Frynta, Daniel; Palupčíková, Klára; Velenský, Petr; Rehák, Ivan, Změna tvaru krunýře v průběhu ontogeneze u Heosemys grandi. Poster na Zoo dnech v Praze. [Jiný výsledek]
87309RNDr. Klára Palupčíková, Ph.D.Protiva, Tomáš; Palupčíková, Klára; Somerová, Barbora; Frynta, Daniel; Rehák, Ivan, Variabilita ve tvaru krunýře želvy Cuora amboinensis u populací z Bornea a ze Sumatry. Prezentace na Zoologických dnech v Olomouci 2012 [Jiný výsledek]
87309RNDr. Klára Palupčíková, Ph.D.Frýdlová, Petra; Šimková, Olga; Cikánová, Veronika; Velenský, Petr; Hnízdo, J.; Frynta, Daniel, Ontogeneze pohlavní dvojtvárnosti ve velikosti u varana mangrovového (Varanus indicus). Přednáška na Zoo dnech v Praze. Tato práce vznikla jako vedlejší produkt projektu. [Jiný výsledek]
87309RNDr. Klára Palupčíková, Ph.D.Frynta, Daniel; Frýdlová, Petra , Srovnávací studie pohlavní dvojtvárnosti u varanů: potvrzení platnosti Renschova pravidla. Prezentace na Zoo dnech v Praze. Tato práce vznikla jako vedlejší produkt projektu. [Jiný výsledek]
367911PharmDr. Hana Jansová, Ph.D.Hašková, Pavlína, 14.-16.9.2011 – účast na konferenci „61. česko-slovenské farmakologické dny“, Brno, posterové sdělení: Iron Prochelator Activated Under Conditions of Oxidative Stress Protects Cardiac Cells Against its Harmful Effect [Jiný výsledek]
367911PharmDr. Hana Jansová, Ph.D.Jansová, Hana, 27.-29.10.2011 – účast na konferenci „Mitochondria, Apoptosis and Cancer Conference“, Singapur, posterové sdělení: Iron Chelation with Novel Analogs of Salicylaldehyde Isonicotinoyl Hydrazone for Protection Against Oxidative Stress-Induced Mitochondrial Injury and Cell Death [Jiný výsledek]
164510Ing. Anna Artemenko, Ph.D.Artemenko Anna, Konferenční příspěvek: A. Artemenko, P. Solař, O. Polonskyi, O. Kylián, D. Slavínská, H. Biederman: Study of chemical properties of nylon-sputtered nanoparticles prepared using hollow cathode gas aggregation source, zasláno na SPPT 2012, Praha, ČR. [Jiný výsledek]
164510Ing. Anna Artemenko, Ph.D.Artemenko Anna, Konferenční příspěvek: A. Artemenko, A. Choukourov, I. Gordeev, J. Kousal, O. Polonskyi, O. Kylián, D. Slavinska, H. Biederman: Investigation of properties of plasma polymers deposited by RF magnetron sputtering of Nylon, Eco-sustainable Food Packaging based on Polymer Nanomaterials 2010, Jassy, Rumunsko [Jiný výsledek]
164510Ing. Anna Artemenko, Ph.D.Artemenko Anna, Konferenční příspěvek: A. Artemenko, M. Vandrovcová, O. Kylián,A. Choukourov, I. Gordeev, O. Polonskyi, J. Kousal,D. Slavinska, L. Bačáková, H. Biederman:Influence of the sterilization processes on the properties of RF magnetron sputtered amino-rich thin films, ISPC 2011, Philadephia, USA [Jiný výsledek]
164510Ing. Anna Artemenko, Ph.D.Artemenko Anna, Konferenční příspěvek: Artemenko, M.Vandrovcova, O. Kylian, J. Kousal, A. Choukourov, I. Gordeev, O. Polonskyi, D. Slavinska, L. Bačakova, H. Biederman.Influence of the sterilization processes on the properties of RF magnetron sputtered amino-rich thin films.International Symposium on Plasma Chemistry, July 24-29, 2011, Philadelphia, USA. [Jiný výsledek]
164510Ing. Anna Artemenko, Ph.D.Kylian Ondrej, Konferenční příspěvek: O. Kylian, A. Artemenko, M. Vandrovcova, I. Gordeev, M. Petr, A. Choukourov, L. Bacakova, H. Biederman: Effect of sterilization procedures on properties of thin films of plasma polymers, zasláno na PSE 2012, Garmisch-Partemkirchen, Německo [Jiný výsledek]
116510MUDr. Mgr. Ondřej Černýřešitelský kolektiv grantu GAUK 251192, v příloze grantu nazvané PŘÍLOHA1-Dosavadní výstupy projektu GAUK 251192 jsou souhrnnou formou zachyceny souhrnné výstupy projektu za dosavadní dobu jeho řešení [Jiný výsledek]
432411MUDr. Petra Kanioková VeseláKanioková Veselá Petra, Pecková Alena, Bayer Milan, Dílčí výsledky výzkumu byly prezentovány na mezinárodním pediatrickém kongresu - European Society of pediatric Clinical research formou ústního sdělení. V prospektivní studii bylo vyšetřeno 61 novorozenců (středně a lehce nezralých). Byla hodnocena anamnestická data, hmotnost placenty, délka pupečníku, ponderální index novorozenců, analyty v pupečníkové krvi (Ca, P, ALP, AST, ALT, 25-OH D, leptin, osteokalcin). Nebyla zjištěna pozitivní korelace mezi antropometrickými údaji a analyty v pupečníkové krvi. Pozitivní korelace nebyla prokázána ani mezi hmotností placenty a výše uvedenými analyty v pupečníkové krvi. V této oblasti se jedná o ojedinělou studii, proto bude nutné doplnění analýz pro vytvoření ucelenějšího pohledu na danou problematiku. [Jiný výsledek]
17409Mgr. Eva Straková, Ph.D.Straková, Eva, Prezentace posteru na konferenci: 19th Annual International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology and 10th European Conference on Computational Biology, July 17-19, Vídeň, Rakousko; název posteru: Identification of Protein Expression Dynamics during Germination in Streptomyces. E. Straková, A. Ziková, P. Řehulka, and J. Vohradský. Komplexní charakter projektu neumožňuje průběžnou publikaci výsledků. Po dokončení experimentální částí je potřeba provést analýzu dat a až poté je možné publikovat výsledky jako celek. Výsledky proteomické části projektu jsou ve fázi přípravy publikace. Data z transkriptomické části jsou dále analyzována a předpokládá se publikace výsledků během tohoto roku. [Jiný výsledek]
367511MUDr. Hana Pospíšilová, Ph.D.Pospíšilová Hana, abstrakt na Endokrinologických dnech v Brně prezentovaný formou posterového sdělení, uveřejněný v časopise DMEV, kopie abstraktu v příloze [Jiný výsledek]
367511MUDr. Hana Pospíšilová, Ph.D.Hruškovičová Hana, abstrakt na Endokrinologických dnech v Brně prezentovaný formou posterového sdělení, uveřejněný v časopise DMEV, kopie abstraktu v příloze [Jiný výsledek]
367511MUDr. Hana Pospíšilová, Ph.D.Pospíšilová Hana, abstrakt na Aterosklerotickém kongrese ve Špindlerově Mlýně prezentovaný formou posterového sdělení, uveřejněný v souboru abstrakt, kopie abstraktu v příloze [Jiný výsledek]
367511MUDr. Hana Pospíšilová, Ph.D.Hruškovičová Hana, abstrakt na Aterosklerotickém kongrese ve Špindlerově Mlýně prezentovaný formou posterového sdělení, uveřejněný v souboru abstrakt, kopie abstraktu v příloze [Jiný výsledek]
66509Mgr. Dana BartošováBartošová, Dana , Článek More universal minimal flows of groups of automorphisms of uncountable structures, odeslán k publikaci v Israel Journal of Mathematics. [Jiný výsledek]
66509Mgr. Dana BartošováBartošová, Dana, Článek Universal minimal flows of groups of automorphisms of uncountable structures poslaný k publikaci v časopise Canadian Mathematical Bulletin. [Jiný výsledek]
66509Mgr. Dana BartošováBartošová, Dana , Článek Universal minimal flow in the language of filters, v přípravě. [Jiný výsledek]
338811Mgr. Martin Udatný, Ph.D.Kochergina, Yulia; Udatný, Martin, Přednáška na mezinárodní vědecké konferenci v Petrohradě, Rusko, 2011. 11th International Seminar GEOLOGY, GEOECOLOGY AND EVOLUTIONARY GEOGRAPHY, December 16-17, 2011, Saint-Petersburg, Russian Federation. Udatný M., Kochergina Y., Mihaljevič M., Šebek O. : Speciation of selected hazardous elements in soils with different vegetation cover in the Black triangle region (Czech Republic) [Jiný výsledek] [Jiný výsledek]
338811Mgr. Martin Udatný, Ph.D.Udatný, Martin, Poster na mezinárodní vědecké konferenci v Petrohradě, Rusko, 2011. 11th International Seminar GEOLOGY, GEOECOLOGY AND EVOLUTIONARY GEOGRAPHY, December 16-17, 2011, Saint-Petersburg, Russian Federation. Udatný M., Kochergina Y., Mihaljevič M., Šebek O. : Speciation of selected hazardous elements in soils with different vegetation cover in the Black triangle region (Czech Republic) [Jiný výsledek]
338811Mgr. Martin Udatný, Ph.D.Udatný, Martin, Poster na mezinárodní vědecké konferenci Goldschmidt 2011 v Praze, Goldschidt 2011 Earth, Life and Fire, 14-19 August 2011, Prague, Czech Republic. Udatný M., Mihaljevič M., Strnad L. (2011) : Lead, zinc and antimony leaching from glass-works fly ash in simple organic acids [Jiný výsledek]
95909RNDr. Kristýna MarkováMarková, Kristýna, Manuskript submitovaný do časopisu Micron. Markova, K: Chromosome structure and changes in chromatin during condensation in the protozoan parasite Giardia intestinalis (short communication) [Jiný výsledek]
95909RNDr. Kristýna MarkováMarková, Kristýna; Nohýnková, Eva, orální prezentace na III International Giardia and Cryptosporidium conference, Orvieto, 11.-15. 10. 2009: Oral presentation O16 Markova K., Nohynkova E.: Spindle checkpoint associated genes in Giardia intestinalis: mad-2, cyclin-B and aurora kinase shed light on the control mechanism [Jiný výsledek]
95909RNDr. Kristýna MarkováMarková, Kristýna; Uzlíková, Magdaléna; Nohýnková Eva, orální prezentace na VI European Congress of Protistology (ECOP), Berlin, 25. - 29.7. 2011: Markova, Kristyna, Magdalena Uzlikova, Eva Nohynkova: Giardia intestinalis and regulation of mitotic progression [Jiný výsledek]
95909RNDr. Kristýna MarkováMarková, Kristýna, orální prezentace na: 10. Studentská vědecká konference 1. LF UK, Praha, 27. 5. 2009 Spindle assembly mitotic checkpoint in Giardia intestinalis Kristýna Marková, supervizor: Eva Nohýnková orální prezentace na: 12. Studentská vědecká konference 1. LF UK, Praha, 24. 5. 2011 Regulation of the terminal phase of mitosis in Giardia intestinalis: Too fast to be accurate? Kristýna Marková, supervizor: Eva Nohýnková [Jiný výsledek]
95909RNDr. Kristýna MarkováMarková, Kristýna; Nohýnková, Eva, poster prezentovaný na Centrosomes and Spindle Pole Bodies conference (EMBO event), Barcelona, 2. – 6. 10. 2011 Marková K., Jiráková K., Tůmová P., Nohýnková E.: Dissocation of nuclear and centrosomal cycles in a binucleated protozoan parasite Giardia intestinalis: The effect of albendazole and reversine [Jiný výsledek]
95909RNDr. Kristýna MarkováMarková, Kristýna; Nohýnková, Eva, poster prezentovaný na: 39. Jírovcovy protozoologické dny, Hradec nad Moravicí, 4. – 8. května 2009 Marková K, Nohýnková E: Checkpoint dělícího vřeténka: vybrané markery u Giardia intestinalis (Spindle assembly checkpoint in Giardia intestinalis: Mad-2, Cyclin B and Aurora kinase under focus) [Jiný výsledek]
385311Mgr. Helena TomšíkováVlčková Hana, Abstrakt s názvem: Study of HILIC separation mechanism and the influence of mobile phase composition on the retention and selectivity [Jiný výsledek]
385311Mgr. Helena TomšíkováVlčková Hana, Seznam testovaných sloučenin a aditiv [Jiný výsledek]
385311Mgr. Helena TomšíkováVlčková Hana, Poster s názvem: STUDY OF HILIC SEPARATION MECHANISM AND THE INFLUENCE OF MOBILE PHASE COMPOSITION ON THE RETENTION AND SELECTIVITY [Jiný výsledek]
384111Mgr. Helena TomšíkováTomšíková, Helena, Poster s názvem The development of the method for the analysis of neopterin and its derivatives by means of UHPLC-MS/MS and UHPLC-FD. [Jiný výsledek]
265511RNDr. Martin BabkaBabka, Martin, Príspevok na WDS 2011. A Worst Case Aware Version of Universal Hashing [Jiný výsledek]
265511RNDr. Martin BabkaBabka, Martin; Čunát, Vladimír, Príspevok na WADS 2011. Worst Case Aware Universal Hashing [Jiný výsledek]
265511RNDr. Martin BabkaBabka, Martin; Čunát, Vladimír; Bulánek, Jan, Manuscript pre problém online labeling - rozpísaný príspevok plánovaný na ICALP. [Jiný výsledek]
426411RNDr. Aleš Dvořák, Ph.D.Dvořák Aleš, Zelenka Jaroslav, Smolková Katarína, Vítek Libor, Ježek Petr, Metabolismus glutaminu u nádorových buněk: klíč k novým terapeutickým postupům; prezentovaný poster na Konferenci mladých vědců, Žďár nad Sázavou a publikovaný abstrakt v: Chemické listy 105 (5) 321 - 436 (2011) [Jiný výsledek]
426411RNDr. Aleš Dvořák, Ph.D.Dvořák Aleš, Grantová zpráva za rok 2011 -podrobnější shrnutí dosažených výsledků a plánů na rok 2012. [Jiný výsledek]
426411RNDr. Aleš Dvořák, Ph.D.Dvořák Aleš, Smolková Katarína, Zelenka Jaroslav, Vítek Libor a Ježek Petr, Reductive Carboxylation Pathway and Redox Potential in Cancer Cells With IDH2 Silencing; prezentovaný poster na SFRBM 18th annual meeting, Atlanta, GA, USA a publikovaný abstrakt ve Free radical biology and medicine, Volume 51, Supplement 1, 2011 [Jiný výsledek]
52410RNDr. Josef Cibulka, Ph.D.Cibulka, Josef; Kynčl, Jan; Mészáros, Viola; Stolař, Rudolf; Valtr, Pavel, Universal Sets for Straight-Line Embeddings of Bicolored Graphs vyjde v srpnu 2012 ve sborníku Thirty Essays on Geometric Graph Theory (Algorithms and Combinatorics) [Jiný výsledek]
52410RNDr. Josef Cibulka, Ph.D.Cibulka, Josef; Kynčl, Jan, Tight bounds on the maximum size of a set of permutations with bounded VC-dimension, In: Proceedings of the 23rd Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA '12), SIAM, 2012, p. 1113-1122 [Jiný výsledek]
52410RNDr. Josef Cibulka, Ph.D.Kynčl, Jan; Safernová, Zuzana, On the nonexistence of k-reptile simplices in R^4. Bude v brzke dobe odeslan k publikaci [Jiný výsledek]
425911Mgr. Jana SmolíkováSmolíková, Jana, Prezentace na konferenci Svahové deformace a pseudokras 25.-27.5. v Brně a příspěvek v elektronickém sborníku: Smolíková, J. (2011): Riziko a ohrožení způsobené svahovými deformacemi formou tečení. Svahové deformace a pseudokras. Elektronický sborník abstraktů a prezentací z konference, 25.-27. 5.2011 v Brně. FAST VUT & Svahovky, o.s., CD., Brno. [Jiný výsledek]
425911Mgr. Jana SmolíkováSmolíková, Jana, Žížala, Daniel, Blahůt, Jan, Vilímek, Vít, rozepsaný článek: Smolíková, J., Žížala, D., Blahůt, J., Vilímek, V. (rozepsané): Přívalové proudy na Smědavské hoře, Jizerské hory. Acta Universitatis Carolinae, Geographica. [Jiný výsledek]
425911Mgr. Jana SmolíkováSmolíková, Jana, Žížala, Daniel, Vilímek, Vít, Smolíková, J., Žížala, D., Vilímek, V. (rozepsáno): Zemní proud na svahu Lemešné, Velké Karlovice. Moravian Geographical Reports. (recenzováno). [Jiný výsledek]
425911Mgr. Jana SmolíkováSmolíková, Jana, Blahůt, Jan, Vilímek, Vít, rozepsaný článek Blahůt, J., Smolíková, J., Vilímek, V. (rozepsané): Rekonstrukce přívalových proudů na Smědavské hoře v Jizerských horách Debris flows reconstruction on Smědavská hora Mt., Jizerské hory Mts. Zprávy o geologických výzkumech, ČGS. [Jiný výsledek]
425911Mgr. Jana SmolíkováSmolíková, Jana, rozpracovaný článek - Návrh formuláře na vedení databáze svahových deformací v ČR [Jiný výsledek]
354611RNDr. Petra Lišková, Ph.D.Lišková, Petra, poster: The interplay between terbium/calcium binding and conformational changes in self‑splicing module of FrpC protein authors: Lišková Petra, Radovan Fišer, Ivo Konopásek [Jiný výsledek]
278511Mgr. Lukáš Bajer, Ph.D.Bajer, Lukáš, Holeňa, Martin, Estimation of Distribution Algorithms with Copula-based Models. Proceedings of ITAT '11 -- Information Technology – Applications and Theory, Vrátna dolina, Slovakia, 2011, p. 57--61, ISBN 978-80-89557-01-1 [Jiný výsledek]
278511Mgr. Lukáš Bajer, Ph.D.Bajer, Lukáš, Elliptical Copula-based Estimation of Distribution Algorithms. Proceedings of PhD. Conference 2011. Institute of Computer Science/MatfyzPress, Prague, 2011, p. 6--12, ISBN 978-80-7378-170-5 [Jiný výsledek]
410511RNDr. Martin Svoboda, Ph.D.Svoboda, Martin - Mlýnková, Irena, Efficient Querying of Distributed Linked Data. In: Proceedings of the 2011 Joint EDBT/ICDT Ph.D. Workshop, pp. 45-50. ISBN 978-1-4503-0696-6. Uppsala, Sweden, March 2011. ACM, New York (2011) [Jiný výsledek]
410511RNDr. Martin Svoboda, Ph.D.Svoboda, Martin - Mlýnková, Irena, Linked Data Indexing Methods. Indian-summer school on Linked Data (ISSLOD 2011). Leipzig, Germany, September 2011. [poster] [Jiný výsledek]
410511RNDr. Martin Svoboda, Ph.D.Svoboda, Martin - Mlýnková, Irena, Linked Data Indexing Methods: A Survey. In: OTM 2011 Workshops, Lecture Notes in Computer Science, Volume 7046/2011, pp. 474-483. ISSN 1865-0929. Crete, Greece, October 2011. Springer Berlin / Heidelberg, Germany (2011) [Jiný výsledek]
82210RNDr. Tomáš Zikmund, Ph.D.Čuřík, Nikola, OBRAZEK [Jiný výsledek]
82210RNDr. Tomáš Zikmund, Ph.D.Čuřík, Nikola, POSTER [Jiný výsledek]
130709RNDr. Eduard Bejček, Ph.D.Bejček, Eduard and Panevová, Jarmila and Popelka, Jan and Smejkalová, Lenka and Straňák, Pavel and Ševčíková, Magda and Štěpánek, Jan and Toman, Josef and Žabokrtský, Zdeněk and Hajič, Jan, Prague Dependency Treebank 2.5. [Type: data/software] [Jiný výsledek]
130709RNDr. Eduard Bejček, Ph.D.Bejček, Eduard and Straňák, Pavel and Zeman, Daniel, Influence of Treebank Design on Representation of Multiword Expressions. In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6608, Copyright © Springer Verlag Heidelberg, ISSN 0302-9743, pp. 1-14, Feb 2011. Proceedings of CICLing Conference 2011, Tokyo, Japan. [Jiný výsledek]
96610Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Míčková, Andrea, Rampichová, Michala, Jakubová, Radka, Martinová, Lenka, Košťáková, Eva, Lukáš, David, Amler, Evžen, Veděcká konference 2.lékařské fakulty UK, 2011, 13.-14.4. Poster č.62. P62. NANOFIBERS WITH ADHERED LIPOSOMES AS A NOVEL DRUG DELIVERY SYSTEM FOR TISSUE ENGINEERING Pripravili sme nanovláknové nosiče PHEMA a PCL s adherovanými lipozómami s fetálnym bovinným sérom (FBS) a testovali sme efekt takto upravených nosičov na adhéziu a proliferáciu chondrocytov. Výsledkom bolo, že na PHEMA nosiči s adherovanými lipozómami došlo k výraznému zlepšeniu proliferácie chondrocytov. [Jiný výsledek]
96610Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Míčková, Andrea, Rampichová, Michala, Jakubová, Radka, Martinová, Lenka, Koštáková, Eva, David, Lukáš, Amler, Evžen, Vedecká konferencia, 2nd Innovation in drug delivery conference, APGI, 3-6 October, 2010, Aix en Provence, France Pomocou elektrostatického zvlákňovania sme pripravili funkcionalizované nanovlákna PHEMA s adherovanými lipozómami. Pripravené nanovlákna sme testovali na adhéziu a proliferáciu chondrocytov. Približne 30% lipozómov zostalo ukotvených na nanovláknovom nosiči po intenzívnom 24 hod. premývaní.Lipozómy obsahujúce fetálne bovinné sérum FBS výrazne zlepšili adhéziu a proliferáciu chondrocytov. Nanovlákna s adherovanými lipozómami majú velký potenciál ako nosiče na dodávanie liečiv. [Jiný výsledek]
96610Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Mickova, Andrea, Buzgo, Matej, Benada, Oldřich, Fisar, Radek, Rampichova, Michala, Tesarova, Martina, Lukas, David, Amler, Evžen, Vedecká konferencia Salou, Španielsko, 2011. Pripravili sme kombinované nanovláknové nosiče s lipozómami pomocou metód co-electrospinningu (zvlákňovanie z blendu) a koaxiálneho electrospinningu (vlákna typu jadro/plášť). Metóda koaxiálneho electrospinningu zachováva intaktné lipozómy, kdežto pri zvlákňovaní z blendu nedochádza k zachovaniu intaktných lipozómov. Pripravili sme koaxiálne nanovlákna typu polyvinylalkohol(PVA)-jadro s lipozómami/poly-εcaprolactone(PCL)-plášť a preukázali sme zachovanie enzymatickej aktivity chrenovej peroxidázy (HRP)v inkroporovaných lipozómoch. [Jiný výsledek]
96610Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Buzgo, Matej, Míčková, Andrea, Rampichová, Michala, Greplová, Jarmila, Bezděková, Dagmar, Pouzar, Miloslav, Amler, Evžen , Vedecká konferencia, XXXIV.Dny lékařské biofyziky,Plzeň, 2011. Nanovláknové vrstvy pripravené elektrostatickým zvlákňováním patria medzi najnadejnejšie nosičové systémy v modernej medicíne. Proces elektrostatického zvlákňovania naviac umožňuje inkorporáciu širokého spektra bioaktivných látok.Hlavnou limitáciou takto pripravených systémov je kompaktná forma nanovláknovej hmoty, ktorá neumožňuje injekčnú aplikáciu nosičov. V súčasnej práci sa zaoberáme metódou prípravy mikrosfér z nanovláknových vrstiev pomocou kryogenného mletia. Výhodou je jednoduchosť, vysoká výťažnost a šetrnost metódy voči inkorporovaným bioaktívnym látkam. Takto pripravené systémy umožňujú využitie pozitivných vlastností nanovlákien v kombinácii s možnosťou injekčnej aplikácie. [Jiný výsledek]
374711RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.Snětinová, Marie, Možnosti kvantitativních úloh ve výuce fyziky. Sborník konference: 19. Konference České asociace pedagogického výzkumu. V recenzním řízení. [Jiný výsledek]
374711RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.Snetinova, Marie, Quantitative Physics Tasks. In: WDS‘11 Proceeding of Contributed Papers, Part III – Physics. Matfyzpress, Prague, 2011. pp. 61 – 65, ISBN 978-80-7378-186-6. [Jiný výsledek]
374711RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.Koupilova, Z.; Mandikova, D.; Sabatka, Z.; Snetinova, M., Electronic Collection of Solved Physics Problems – How to Create Your Own New Problem. Proceedings: GIREP-EPEC 2011 Conference. V recenzním řízení. [Jiný výsledek]
374711RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.Reichl, J., Černý P., Využití systému Vernier při řešení úloh. Sborník konference: Veletrh nápadů učitelů fyziky 16, UP Olomouc, 2011, str. 217 - 221, ISBN 978-80-244-2894-9. [Jiný výsledek]
11709RNDr. Mgr. Václav HájekHájek, Václav; Boháč, Jan, Přijatý článek "Laboratorní stanovení parametrů částečně nasycené jemnozrnné zeminy" do recenzovaného časopisu Geotechnika (ISSN 1211-913X). Otisknutí publikace v průběhu roku 2012. [Jiný výsledek]
11709RNDr. Mgr. Václav HájekHájek, Václav; Boháč, Jan, Příspěvek na mezinárodní konferenci "Inžinierska Geológia 2012" na Slovensku, Nový Smokovec ve dnech 14.-15.6.2012 [Jiný výsledek]
48409MUDr. Jana Djakow, Ph.D.Djakow, Jana; Svobodová, Tamara; Uhlík, Jiří; Pohunek, Petr, Přednáška na 8th International Medical Postgraduate Conference In Hradec Králové: Mutational analysis of Czech paediatric patients with ciliary dyskinesia and selected exon sequencing approach effectiveness. Ocenění: 3. cena odborné poroty [Jiný výsledek]
48409MUDr. Jana Djakow, Ph.D.Djakow, Jana, Vyzvaná přednáška na 11th Annual Assembly Meeting of the Egyptian Scientific Society of Bronchology: Ciliary dyskinesia: New facts and diagnostic approaches [Jiný výsledek]
48409MUDr. Jana Djakow, Ph.D.Djakow, Jana; Svobodová, Tamara; Cinek, Ondřej; Uhlík, Jiří; Pohunek, Petr, Ústní prezentace na 20th Meeting of European Society for Paediatric Clinical Research, July, 1-2, Brno DNAH5 and DNAI1 mutations in patients with primary ciliary dyskinesia detected by sequencing of selected exons Ocenění: The best oral presentation award [Jiný výsledek]
344711RNDr. Jan Bulánek, Ph.D.Bulánek, Jan, Jan Bulánek; Near optimal lower bounds for the online labeling problem; Synergies in Lower Bounds, AArhus, Dánsko; 1. července 2011; přednáška na workshopu; [Jiný výsledek]
344711RNDr. Jan Bulánek, Ph.D.Bulánek, Jan, Jan Bulánek; Online Labeling Problem; Week of Doctoral Students 2011, Praha; 3. června. 2011; přednáška na konferenci; [Jiný výsledek]
344711RNDr. Jan Bulánek, Ph.D.Bulánek, Jan, Jan Bulánek, Michal Koucký, Michael Saks, Tight lower bounds for online labeling problem, odeslán na STOC 2012, dostupný na arXiv:1112.5636v1 [cs.DS] [Jiný výsledek]
422211RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.Šmilauerová, J., Janeček, M., Kužel, R., Harcuba, P., Stráský, J., Precipitation and growth of omega phase and alpha phase during aging of solution treated TIMETAL low cost beta. Příspěvek byl prezentován na mezinárodní konferenci TMS 11, San Diego, USA, únor 2011. Příspěvek přednesla J. Šmilauerová. [Jiný výsledek]
422211RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.Šmilauerová, J., Janeček, M., Kužel, R., Harcuba, P., Stráský, J., Rack, H. J., Precipitation and growth of omega phase and alpha phase during aging of alpha-beta solution treated Ti-6-8Mo-4.5Fe-1.5Al. Příspěvek na mezinárodní konferenci ISPMA 12, Praha, Česká republika, září 2011. Příspěvek přednesla J. Šmilauerová [Jiný výsledek]
422211RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.Šmilauerová, J., Harcuba, P., Janeček, M., Stráský, J., Kužel, R., Rack, H. J., Boeckels, H., Phase Transformations and Mechanical Properties of Alpha-Beta Solution Treated Ti-6.8Mo-4.5Fe-1.5Al. Příspěvek bude prezentován na mezinárodní konferenci TMS 12, Orlando, USA, březen 2012. Příspěvek přednese J. Šmilauerová [Jiný výsledek]
422211RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.Atoura, Jamal; Smilauerova, Jana; Wagner, Lothar, Effects of Severe Plastic Deformation on Grain Refinements and Fatigue Performance of the Metastable Beta-Titanium Alloy TIMETAL LCB. Příspěvek na World Conference on Titanium, Peking, Čína, červen 2011 [Jiný výsledek]
422211RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.Atoura, Jamal; Smilauerova, Jana; Wagner, Lothar, Effects of Severe Plastic Deformation on Grain Refinements and Fatigue Performance of the Metastable Beta-Titanium Alloy TIMETAL LCB. Proceedings of the 12th World Conference on Titanium (Ti-2011). Článek úspěšně prošel recenzním řízením a byl přijat k publikaci. [Jiný výsledek]
149410RNDr. Martin Doležal, Ph.D.Doležal, Martin a Zelený, Miroslav, Infinite games and sigma-porosity - zasláno k recenznímu řízení [Jiný výsledek]
149410RNDr. Martin Doležal, Ph.D.Doležal, Martin, Characterization of sigma-porosity via an infinite game - přijato k publikaci v časopise Fundamenta Mathematicae [Jiný výsledek]
37710Mgr. Hana ŠtufkováKratochvílová Hana, Tesařová Markéta, Honzík Tomáš, Hájková Zuzana, Hansíková Hana, Sládková Jana, Hůlková Helena, Elleder Milan, Houštěk Josef, Zeman Jiří, Impact of isolated ATP synthase deficiency on respiratory chain complexes and mitochondrial ultrastructure. Aktivní účast: Poster a abstrakt z konference EUROMIT 8: European Meeting Mitochondrial Pathology 2011 (Španělsko) s uvedením podpory GA UK. [Jiný výsledek]
37710Mgr. Hana ŠtufkováKratochvílová Hana, Tesařová Markéta, Sedláčková Daniela, Sládková Jana, Buzková Jana, Hansíková Hana, Houštěk Josef, Zeman Jiří, TMEM70 integrální protein vnitřní mitochondriální membrány Aktivní účast: Poster a abstrakt z konference 26. Pracovní dny - Dědičné metabolické poruchy (Česká republika) s uvedením podpory GA UK. [Jiný výsledek]
37710Mgr. Hana ŠtufkováKratochvílová Hana, Tesařová Markéta, Hájková Zuzana, Sládková Jana, Hůlková Helena, Elleder Milan, Hansíková Hana, Houštěk Josef, Zeman Jiří, Dopad izolovaného deficitu ATPsyntázy na komplexy systému OXPHOS a mitochondriální ultrastrukturu. Aktivní účast: Prezentace z konference Bioenergetika 2011 (Česká republika) s uvedením podpory GA UK. [Jiný výsledek]
37710Mgr. Hana ŠtufkováHejzlarová Kateřina, Tesařová Markéta, Vrbacká-Čížková Alena, Vrbacký Marek, Hartmannová Hana, Kaplanová Vilma, Nosková Lenka, Kratochvílová Hana, Buzková Jana, Havlíčková Vendula, Zeman Jiří, Kmoch Stanislav, Houštěk Josef, Mitochondrial localization and processing of the TMEM70 protein. Aktivní účast: Poster a abstrakt z konference EUROMIT 8 - European Meeting Mitochondrial Pathology (Španělsko) s uvedením podpory GA UK. [Jiný výsledek]
37710Mgr. Hana ŠtufkováKratochvílová Hana, Tesařová Markéta, Sedláčková Daniela, Sládková Jana, Buzková Jana, Hansíková Hana, Houštěk Josef, Zeman Jiří, Mitochondriální membránový protein TMEM70, součastný stav poznání. Aktivní účast: Prezentace na odborném semináři Laboratoře pro studium mitochondriálních poruch. Uvedení podpory GA UK [Jiný výsledek]
37710Mgr. Hana ŠtufkováKratochvílová Hana, Tesařová Markéta, Buzková Jana, Hansíková Hana, Houštěk Josef, Zeman Jiří, TMEM70 integrální protein vnitřní mitochondriální membrány. Aktivní účast: Prezentace a abstrakt z 12. Studentská vědecká konference 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s uvedením podpory GA UK. Sekce postgraduální teoretická část I – vítězná práce [Jiný výsledek]
37710Mgr. Hana ŠtufkováKratochvílová Hana, Tesařová Markéta, Hájková Zuzana, Sládková Jana, Hůlková Helena, Elleder Milan, Hansíková Hana, Houštěk Josef, Zeman Jiří, Kratochvílová Hana, Tesařová Markéta, Hájková Zuzana, Sládková Jana, Hůlková Helena, Elleder Milan, Hansíková Hana, Houštěk Josef, Zeman Jiří, Dopad izolovaného deficitu ATPsyntázy na komplexy systému OXPHOS a mitochondriální ultrastrukturu. Aktivní účast: Prezentace na odborném semináři ÚDMP 1.LF UK s uvedením podpory GA UK. [Jiný výsledek]
310311PhDr. Jiří Bureš, Ph.D.Bureš, Jiří, Vystoupení na konferenci 43.konferencia slovenských matematikov Téma: Žákovská tvorba slovních úloh (analýza variability vytvořených úloh) Pozn. Sborník příspěvků z této konference není vydáván. [Jiný výsledek]
310311PhDr. Jiří Bureš, Ph.D.Bureš, Jiří; Havlíčková, Radka; Novotná, Jarmila, An analysis of a young teacher‘s communication with pupils in a mathematical environment fostering the combinatorial reasoning of pupils (a case study). In NOVOTNÁ, Jarmila, MORAOVÁ, Hana (eds.) Proceedings of SEMT 2011. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s.72-78. ISBN 978-80-7290-509-6. [Jiný výsledek]
310311PhDr. Jiří Bureš, Ph.D.Bureš, Jiří; Novotná, Jarmila, Žákovská tvorba úloh na základě reálné situace. In VONDROVÁ Naďa (ed.) Sborník z konference Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let. Litomyšl (v tisku). [Jiný výsledek]
310311PhDr. Jiří Bureš, Ph.D.Bureš, Jiří, Žákovská tvorba úloh na základě reálné situace (analýza variability vytvořených úloh). In LENGYELFALUSY, Tomáš, PITOŇÁKOVÁ, Slávka, HORVÁTH, Peter, (eds.) Cielom vyučovania matematiky je šťastný človek. Žilina: Žilinská univerzita, s.245-250. ISBN 978-80-554-0393-9. [Jiný výsledek]
310311PhDr. Jiří Bureš, Ph.D.Bureš, Jiří, Slovní úlohy řešitelné pomocí tabulky pravdivostních hodnot In STEHLÍKOVÁ, Naďa, TEJKALOVÁ, Lenka, (eds.) Dva dny s didaktikou matematiky 2011, Sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta (v tisku). [Jiný výsledek]
63009Mgr. Martina Hujslová, Ph.D.Hujslová M., Kolařík M., Kostovčík M., Fig 2: Phylogenetic tree obtained from minimum likelihood analysis showing the position of three new phylogenetic lineages in Helotiales and other taxa based on SSU-LSU rDNA sequences. [Jiný výsledek]
63009Mgr. Martina Hujslová, Ph.D.Hujslová M., Kubátová A., Kostovčík M. et Kolařík M., „Acidiella bohemica (Teratosphaeriaceae)gen. et sp. nov.“, a new genus from acidic saline soils. XVI Congress of European Mycologists, Halkidiki, 19-23 September 2011, poster [Jiný výsledek]
63009Mgr. Martina Hujslová, Ph.D.Hujslová M., Kolařík M., Kostovčík M., Fig 1: Phylogenetic tree based on the LSU rDNA sequences. Phylogeny reconstructed using Bayesian inference with Bayesian posterior probabilities (>0.7) noted above individual branches [Jiný výsledek]
63009Mgr. Martina Hujslová, Ph.D.Hujslová M., Kubátová A., Kostovčík M. et Kolařík M., Acidiella bohemica gen. et sp. nov. and Acidomyces spp. (Teratosphaeriaceae), the indigenous inhabitants of extremely acidic soils in Europe, 2012. Fungal Diversity, ISSN 1560-2745, IF 5.074 - draft [Jiný výsledek]
63009Mgr. Martina Hujslová, Ph.D.Hujslová M., Fig 3: Růst vybraných izolátů čtyř bělosporých hub na mediích s různými hodnotami pH a různým obsahem NaCl [Jiný výsledek]
63009Mgr. Martina Hujslová, Ph.D.Hujslova M., Tabulka 1:Seznam taxonů izolovaných ze studovaných lokalit. Přehled všech kmenů použitých v molekulárně taxonomické analýze a jejich výsledné taxonomické zařazení pomocí databáze GenBank a programu BLAST. [Jiný výsledek]
138309Mgr. Giang Linh NguyNguy, Giang Linh; Ševčíková, Magda, Unstated Subject Identification in Czech. 2011: Praha, Czechia: WDS 2011: WDS'11 Proceedings of Contributed Papers, Part I, 149-154 [Jiný výsledek]
138309Mgr. Giang Linh NguyNguy, Giang Linh; Novák, Michal; Nedoluzhko, Anna, Coreference Resolution in the Prague Dependency Treebank. Technical report ÚFAL/CKL TR-2011-43, 1-66, ÚFAL MFF UK, 2011. [Jiný výsledek]
138309Mgr. Giang Linh NguyNovák, Michal, Utilization of Anaphora in Machine Translation. 2011: Praha, Czechia: WDS 2011: WDS'11 Proceedings of Contributed Papers, Part I, 155-160. [Jiný výsledek]
138309Mgr. Giang Linh NguyNedoluzhko, Anna; Mírovský, Jiří Hajičová, Eva; Pergler, Jiří; Ocelák, Radek, Extended Textual Coreference and Bridging Relations in PDT 2.0. CD ROM & on-line, https://ufal-point.mff.cuni.cz/xmlui/handle/11858/00-097C-0000-0005-BCCF-3. [Jiný výsledek]
138309Mgr. Giang Linh NguyNedoluzhko, Anna, Rozšířená textová koreference a asociační anafora (Koncepce anotace českých dat v Pražském závislostním korpusu). ISBN 978-80-904571-2-6. 2011 [Jiný výsledek]
138309Mgr. Giang Linh NguyBojar, Ondřej; Žabokrtský, Zdeněk; Dušek, Ondřej; Galuščáková, Petra; Majliš, Martin; Mareček, David; Maršík, Jiří; Novák, Michal; Popel, Martin; Tamchyna, Aleš, CzEng 1.0. Data/software, 2011, http://ufal.mff.cuni.cz/czeng. [Jiný výsledek]
138309Mgr. Giang Linh NguyNguy, Giang Linh; Žabokrtský, Zdeněk, Coreference of Deletions – The Case of Control. 2011: Barcelona, Spain: MTT '11: Proceedings of the 5th International Conference on Meaning-Text Theory, Barcelona, September 8 – 9, 2011, 186-195. [Jiný výsledek]
138309Mgr. Giang Linh NguyNedoluzhko, Anna; Mírovský, Jiří, Annotating extended textual coreference and bridging relations in the Prague Dependency Treebank. Technical report, ÚFAL/CKL TR-2011-44, 63, 2011. [Jiný výsledek]
16809Mgr. František Martínek, Ph.D.Zemenová, Markéta, "Otrocky" doslovný překlad, nebo adaptace? Rukopis článku zaslaného do časopisu Listy filologické, 29 s. [Jiný výsledek]
16809Mgr. František Martínek, Ph.D.Martínek, František, Pravopis starších textů versus textový korpus k lingvistickým analýzám. In: M. Čornejová, L. Rychnovská, J. Zemanová (eds.), Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu. ISBN 978-80-7294-508-5. Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010, s. 449-465. [Jiný výsledek]
16809Mgr. František Martínek, Ph.D.Gabrielová, Hana, Disjunktivní spojky a spojovací výrazy v humanistické češtině. In: Varia XXI. Sborník z 21. kolokvia mladých jazykovedcov konaného 30. 11. - 2. 12. 2011 v Banské Bystrici (přijato k tisku). [Jiný výsledek]
16809Mgr. František Martínek, Ph.D.Rysová, Kateřina, Zikánová, Šárka: Postavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500-1620). Praha: Karolinum, 2009, 233 S. Zeitschrift für slavische Philologie 68, č. 1, 2012, s. 218-220 (recenze). Poznámka: Přiložené PDF je před poslední korekturou. [Jiný výsledek]
16809Mgr. František Martínek, Ph.D.Zitová, Anna, K jednomu aspektu analýzy stylu české soukromé korespondence počátku 17. století. Rukopis článku, který bude zaslán do časopisu Listy filologické, 9 s. [Jiný výsledek]
16809Mgr. František Martínek, Ph.D.Zitová, Anna, Soukromá korespondence v období humanismu z hlediska vyššího a nižšího stylu. Prezentace k příspěvku přednesenému na kolokviu Korespondenční texty a jejich lingvistické využití, Brno 24. 11. 2011. [Jiný výsledek]
16809Mgr. František Martínek, Ph.D.Martínek, František, Co říkají slovníkové a korpusové zdroje o humanistické češtině? Článek ve sborníku z konference Čeština v pohledu synchronním i diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český (přijato k tisku). Předtisková verze. [Jiný výsledek]
16809Mgr. František Martínek, Ph.D.Martínek, František, Co říkají slovníkové a korpusové zdroje o humanistické češtině, poster na konferenci Čeština v pohledu synchronním i diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha 1.-3. 6. 2011. [Jiný výsledek]
377011JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.Šejdl, Jan, NĚKOLIK POZNÁMEK K OCHRANĚ SLUŽEBNOSTÍ; Příspěvek na konferenci romanistů. Sborník je právě v tisku. Viz příloha. [Jiný výsledek]
377011JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.Šejdl, Jan, Few Notes on the Manner of Acquisition of Servitutes in Roman Law. (Kokaislová Teresa - překlad a editace) Příspěvek na konferenci "Possessio ac iura in re" v Krakově. Sborník bude vytištěn během dubna 2012. [Jiný výsledek]
377011JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.Šejdl, Jan, Poznámky k veřejnoprávním aspektům služebností římského práva. Příspěvek na konferenci Dny práva 2011. Bude součástí elektronického sborníku. [Jiný výsledek]
377011JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.Kokaislová, Teresa, "Überlegungen zum Ius Gentium", přednáška v rámci cyklu Romanissimum na Vídeňské Univerzitě, květen 2011. Viz příloha. [Jiný výsledek]
81509JUDr. Miroslava Zajíčková, Ph.D.Zajíčková Miroslava; Boháč Radim; Večeř Igor, Odborná publikace (Rukopis)"Základ daně z příjmů a DPH ve vybraných státech Evropské unie. Harmonizace přímých daní." Vyjde v nakladatelství Leges v létě roku 2012. [Jiný výsledek]
7310Ing. Aleš Hnízda, Ph.D.Hnízda Aleš, Jurga Vojtěch, Raková Kateřina, Kožich Viktor, Cystathionine beta-synthase mutants exhibit changes in protein unfolding: conformational analysis of misfolded variants in crude cell extracts. J.Inherit. Metab. Dis., DOI 10.1007/s10545-010-9178-3. IF 3.808. V této práci jsme analyzovali devět representativních mutantních forem cystathionin beta-synthasy. Pomocí proteolytických technik jsme zjistili, že rozbalení proteinové struktury je častým jevem při chybném sbalovaní mutantů CBS. [Jiný výsledek]
153310Ing. Ivan Novotný, Ph.D.Novotný, I., Staněk, D., Poster: Cajal Body as a proofreading factor in tri-snRNP formation, EMBO konference Nucleus 2011, L'Isle sur la Sorgue, Francie [Jiný výsledek]
153310Ing. Ivan Novotný, Ph.D.Novotný, I., Staněk, D., Poster: LSm proteins links nucleus and P bodies, konference Eukaryotic mRNA processing, Cold Spring Harbor, USA [Jiný výsledek]
153310Ing. Ivan Novotný, Ph.D.Novotný, I., Staněk, D, Poster: Cajal Body as a proofreading factor in tri-snRNP formation, RNA Club 2011, Praha [Jiný výsledek]
153310Ing. Ivan Novotný, Ph.D.Blažíková, M., Novotný, I., Heřman, P. and Malínský, J., Poster: Nucleolar self-assembly as modeled by Monte Carlo simulations of free diffusion, Visualizing biological data (VizBi 2012), Heidelberg, Německo [Jiný výsledek]
97110Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Plencner, Martin, Prosecka, Eva, Rampichova, Michala, Buzgo, Matej, East, Barbora, Hoch, Jiri, Amler, Evzen., Functionalized polypropylene mesh for incisional hernia regeneration. Meeting Abstrakt. International Journal of Artificial Organs, 2011, sv. 34, s. 662-663. ISSN 0391-3988. IF: 1,503. Cílem studie bylo vyvinout funkcionalizovaný nosič pro reparaci inzizionálních kýl. Nově připravený kompozitní nosič byl složený z polypropylénové chirurgické síťky (PP) pokryté nanovlákny vyrobenými z poly--kaprolaktonu (PCL). Nosič byl modifikován adhezí trombocytů na jeho povrch, osázený 3T3 fibroblasty a testovaný in vitro. MTT test prokázal signifikantní zvýšení počtu aktívních buněk na nosičích pokrytých trombocyty proti nemodifikovaným nosičům. Výsledky MTT testu korelují z barvením živých/mrtvých buněk a ze stanovením jejich viability na úrovni 95% po 14 dnech. [Jiný výsledek]
97110Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Mickova, Andrea, Buzgo, Matej, Benada, Oldrich, Fisar, Zdenek, Rampichova, Michala, Tesarova, Martina, Lukas, David, Amler, Evzen, Liposomes in Core/Shell Nanofibersas a Water Retention System to Preserve Enzymatic Activity. ICREA – Conference on biomaterials and their interactions with biological and model membranes 2011, Salou, Španelsko. [Jiný výsledek]
97110Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Míčková, Andrea, Rampichová, Michala, Jakubová, Radka, Martinová, Lenka, Košťáková, Eva, Lukáš, David, Amler, Evžen., Nanofibers with adhered liposomes as a novel drug delivery system for tissue engineering. Abstrakt na Vědecké konferenci 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011. [Jiný výsledek]
97110Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Plencner, Martin, Prosecká, Eva, Rampichová, Michala, Míčková, Andrea, East, Barbora, Pokorná, Hana, Hoch, Jiří, Amler, Evžen, Smart polycaprolactone/polypropylene mesh for incisional hernia reparation. Abstrakt na koferenci XXXIV. Dny lékařské biofyziky, Plzeň 2011. [Jiný výsledek]
293611RNDr. Eva Pecková, Ph.D.Husáková Eva, Soukup Aleš, 1.místo za plakátovou prezentaci na mezinárodním kořenovém symposiu Root structure and development in rootless maize mutant lrt1. 7th International Symposium on Structure and Function of Roots, Slovakia, 2011 [Jiný výsledek]
64409Mgr. Ivana HruškováHrušková, I., All you need is beetles - přednáška na konferenci miniRNA meeting, Želiv, 9.12.2011 [Jiný výsledek]
64409Mgr. Ivana HruškováHrušková I., Feketová Z., Mocová K., Mokrejš M., Pospíšek M., Study of the eIF4E protein in Tribolium castaneum - poster na konferencii RNA klub v Českých Budějoviciach 5.11.2010 [Jiný výsledek]
64409Mgr. Ivana HruškováHrušková I., Feketová Z., Mocová K., Pospíšek M., Eukaryotic translation initiation factor eIF4E directs ontogenesis in beetles. - poster na konferenci RNA klub 11.11.2011 [Jiný výsledek]
64409Mgr. Ivana HruškováHrušková, I., Záverečná správa za celý projekt [Jiný výsledek]
152010RNDr. Karel Tůma, Ph.D.Tůma, Karel, Přednáška na 9th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2011) v Řecku s názvem Viscoelastic Fluid Flows at Moderate Weissenberg Numbers Using Oldroyd Type Model. [Jiný výsledek]
152010RNDr. Karel Tůma, Ph.D.Tůma, Karel, Přednáška na 12th School Mathematical Theory in Fluid Mechanics v Kácově s názvem Existence theory for unsteady flows of viscoelastic fluids. [Jiný výsledek]
152010RNDr. Karel Tůma, Ph.D.Tůma, Karel, Simulace časově proměnného kontaktu s viskoelastickým (asfaltovým) tělesem (dopad kola letadla na asfalt), video a popis na stránce http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~tumak3am/dopad_kola [Jiný výsledek]
152010RNDr. Karel Tůma, Ph.D.Kulvait, Vojtěch, Příspěvek do sborníku SNA'12 s názvem Antiplane stress elasticity with nonlinear constitutive relation. [Jiný výsledek]
152010RNDr. Karel Tůma, Ph.D.Tůma, Karel, Poster na Semináři numerické analýzy a zimní školy - SNA'11 v Rožnově pod Radhoštěm s názvem Comparison of finite volume and finite element methods for solution of viscoelastic flow. [Jiný výsledek]
9209RNDr. Matúš Ondreička, Ph.D.Hornicak, Erik, Ondreicka, Matus, Pokorny, Jaroslav, Vojtas, Peter, Multi-user Searching of Top-k Objects with Data on Remote Servers. ADBIS 2011, Vienna, Austria, September 20 - 23, 2011, pp. 200-211, ADBIS 2011 Research Communications, Proceedings II of the 15th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems, CEUR Workshop Proc., 2011 [Jiný výsledek]
9209RNDr. Matúš Ondreička, Ph.D.Ondreicka, Matus, Efficient Top-k Searching According to User Preferences Based on Fuzzy Functions with Usage of Tree-Oriented Data Structures. VLDB 2011 PhD Workshop, Seattle, Washington, USA, Sep 1, 2011, pp. 13-18, Proceedings of the VLDB Endowment, 2011 [Jiný výsledek]
9209RNDr. Matúš Ondreička, Ph.D.Ondreicka, Matus, Top-k Searching for More Users in Multidimensional B-tree with Lists. ADBIS 2011 Doctoral Consortium, Vienna, Austria, September 20 - 23, 2011, pp. 242-247, ADBIS 2011 Research Communications, Proceedings II of the 15th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems, CEUR Workshop Proc., 2011 [Jiný výsledek]
110410MUDr. Jana Votrubová, Ph.D.Jůzlová K., Stránská J., Prezentace e-posteru na EADV( European Acadamy of Dermatology and Venereology) kongresu v Lisabonu v říjnu 2011. [Jiný výsledek]
110410MUDr. Jana Votrubová, Ph.D.Stránská J., Jůzlová K., Poster s dosavadními výsledky projektu byl prezentován na kongresu European society for dermatological research v Barceloně v září 2011. Abstrakt posteru byl publikován ve speciálním vydání časopisu Journal of investigative medicine v září 2011. [Jiný výsledek]
334911MUDr. Lukáš MartinkovičMartinkovič, Lukáš, MR volumetrie temporálního laloku u zdravých osob, poster- viz přiložené pdf. [Jiný výsledek]
431011Mgr. David Hauzar, Ph.D.Hauzar, David, Kofroň, Jan, Publikace Hunting Bugs Inside Web Applications byla prezentována na mezinárodní konferenci FoVeOOS 2011 a byla vydána jako technická zpráva Karlsruhe Institute of Technology (ISSN 2190-4782). V současné době probíhá příprava pro druhé kolo schvalovacího procesu konference, které rozhodne, zda bude publikace vydána ve sborníku konference (LNCS). Publikace popisuje metodu statické analýzy programů vytvořených v jazyce PHP. Cíl metody je dosažení vysoké přesnosti analýzy i v případě použití dynamických vlastností jazyka PHP. Publikace dále popisuje způsob využití této metody pro hledání bezpečnostních problémů ve webových aplikacích. [Jiný výsledek]
431011Mgr. David Hauzar, Ph.D.Hauzar, David, Průběžně dosažené výsledky byly prezentovány v rámci Doktorského týdne MFF. [Jiný výsledek]
431011Mgr. David Hauzar, Ph.D.Šimko, Viliam, Hauzar, David, Bureš, Tomáš, Hnětynka, Petr, Plášil, František, Publikace Verifying Temporal Properties of Use-Cases in Natural Language byla prezentována na mezinárodním sympózium FACS 2012 a bude vydána v konferenčním sborníku (LNCS). Publikace popisuje metodu odhalení chyb ve fázi specifikace aplikace pomocí analýzy use-case. V součásné době je funkční implementace metody za použití nástroje SMV. [Jiný výsledek]
31210PhDr. Mgr. Adam Horálek, Ph.D.Horálek, Adam, PŘEDSTAVY SPOLEČENSTVÍ V ČÍNĚ: ETNICITA A ROLE NÁBOŽENSTVÍ V NÍ Konferenční příspěvek na konferenci: 5. Výroční česko-slovenská sinologická konference;Brno, 4.11. 2011 Představuje obecný teoretický koncept etnicity a náboženství v Čínském kontextu, což je důležitý faktor k pochopení kulturních, etnických i náboženských a hodnotových odlišností čínských komunit v Evropě a jinde ve světě. [Jiný výsledek]
31210PhDr. Mgr. Adam Horálek, Ph.D.Horálek, Adam, Specifika čínské komunity v České republice (a středoevropském kontextu): behaviorální perspektiva. Konferenční příspěvek na konferenci: Antropologická konference - Etnické menšinové komunity a jejich pozice v evropském kontextu; Praha, 11 – 12/2/2010 První konferenční příspěvek na samotné téma Číňanů v Česku analyzující stávající poznání a další perspektivy. [Jiný výsledek]
31210PhDr. Mgr. Adam Horálek, Ph.D.Horálek, Adam, Failed Multiculturalism? Time to reassess theories of nationalism? Konferenční příspěvek na konferenci: EUGEO; London, 29.8. 2011 Teoreticky rozvíjí multikulturní problematiku ve vztahu k neautochtonním (imigrovaným) etnickým skupinám, což je velice aktuální i v kontextuˇčínských komunit v Evropě. [Jiný výsledek]
31210PhDr. Mgr. Adam Horálek, Ph.D.Horálek, Adam, Imagination versus Behaviour: Comparison of "Being Chinese" in Prague and Sheffield. Konferenční příspěvek na konferenci: RGS-IBG (Royal Geographical Society Annual Conference); London, 1.9.2011 První konferenční příspěvek, který přefdstavuje prvotní analýzu výsledků terénního výzkumu u čínských komunit v Sheffieldu a v Praze a věnuje se komparaci těchto skupin a podstatou jejich odlišností. [Jiný výsledek]
31210PhDr. Mgr. Adam Horálek, Ph.D.Horálek, Adam, Průzkum čínské komunity v Praze - dotazník (česko-čínská verze) [Jiný výsledek]
18810Mgr. Lenka Příplatová, Ph.D.Příplatová, Lenka, Flegr, Jaroslav, Kostka, Martin, poster "Slabý signál těsně předcházející vizuální podnět ovlivňuje reakční rychlosti pokusných osob" prezentovaný na 38. konferenci České a slovenské etologické společnosti. V příloze přikládám pdf s posterem. [Jiný výsledek]
348111RNDr. František Lukáč, Ph.D.Lukáč,František, Článek přijatý k publikaci v časopisu Physica B: J. Čížek, F. Lukáč, I. Procházka, R. Kužel, Y. Jirásková, D. Janičkovič, W. Anwand and G. Brauer: Characterization of quenched-in vacancies in Fe-Al alloys. PDF Priloha: clanek-PhysicaB-in-press [Jiný výsledek]
348111RNDr. František Lukáč, Ph.D.Lukáč,František, Ústní příspěvek "Characterization of quenched-in vacancies in Fe-Al alloys" na mezinárodní konferenci The International Workshop on Positron Studies of Defects 2011 (PSD-11), 28.8.-2.9.2011, Delft (Nizozemí), http://psd11.tnw.tudelft.nl/psd-11.html [Jiný výsledek]
266411MUDr. Petra Dytrych, Ph.D.Dytrych, Petra, Poster PFAPA syndrom jako indikace k tonzilektomii. 4. slovensko-český kongres ORL a chirurgie hlavy a krku; 12. dunajský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku; 58. kongres SSO SLS 08.09.2011 - 10.09.2011, Horný Smokovec, Slovensko: 1. místo za nejlepší poster. [Jiný výsledek]
114909doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.Jakub Hofman, Radim Kucera, Davoud Ahmadimoghaddam, Martina Ceckova, Jiri Klimes and Frantisek Staud, poster na konferenci Multi-Drug Efflux Systems, Les Diablerets, Švýcarsko: Interactions of Olomoucine II and Purvalanol A with ABCG2 Transporter In Vitro and In Situ [Jiný výsledek]
45410Mgr. Martina Dluhošová, Ph.D.Kapalová, Martina, Výsledky 2011 [Jiný výsledek]
134710RNDr. Josef Hanuš, Ph.D.Hanuš, J.; Ďurech, J.; Brož, M.; Warner, B. D.; Higgins, D.; Oey, J.; Pilcher, F.; Stephens, R. D.; Buchheim, R. K.; Koff, R. A.; Polishook, D.; Benishek, V.; Brinsfield, J. W.; Durkee, R. I.; Goncalves, R., Ústní příspěvek Spin-vector distribution of asteroids - the role of the YORP thermal effect, konference EPSC-DPS Joint Meeting 2011, 2--7 October 2011, Nantes, France. Přiložen abstrakt. [Jiný výsledek]
134710RNDr. Josef Hanuš, Ph.D.Ďurech, J.; Hanuš, J.; Warner, B. D.; Higgins, D.; Oey, J.; Pilcher, F.; Stephens, R. D.; Buchheim, R. K.; Koff, R. A.; Polishook, D.; Benishek, V.; Brinsfield, J. W.; Durkee, R. I.; Goncalves, R., Příspěvek New physical models of asteroids derived from sparse and dense photometry ve formě posteru na konferenci EPSC-DPS Joint Meeting 2011, 2--7 October 2011, Nantes, France. Přiložen abstrakt a poster. [Jiný výsledek]
64109RNDr. Bc. Tereza VavrochováOujezdská Jana, poster "Toll like receptors in early mouse development" [Jiný výsledek]
64109RNDr. Bc. Tereza VavrochováVavrochová Tereza, příloha závěrečné zprávy [Jiný výsledek]
442811JUDr. Milan Kostohryz, Ph.D.Kostohryz, Milan, V. Rakousko-český doktorandský seminář (prof. Tichý, PF UK), 7. - 8. 10. 2011 Praha, příspěvek M. Kostohryze „Shareholder’s Anonymity“ [Jiný výsledek]
442811JUDr. Milan Kostohryz, Ph.D.Mikuláš, Jan, Kolokvium „K vybraným rozhodnutím soudů v soukromoprávních věcech“ (Katedra obchodního práva PF UK), 30. 9. 2011, příspěvek J. Mikuláše „Anonymita akcionáře a související otázky v české a zahraniční judikatuře“ [Jiný výsledek]
162910RNDr. Filip Kaftan, Ph.D.Kaftan, Filip, Vrkoslav, Vladimír; Cvačka, Josef: Aplikace desorpční elektrosprejové ionizace a desorpční fotoionizace v hmotnostní spektrometrii. Poster, sekce analytická chemie, vystavený v rámci 1. ČESKÉ LIPIDOMICKÉ KONFERENCE, která se konala 28.-29.6.2011 v Pardubicích v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. [Jiný výsledek]
57810PharmDr. Antonín Cidlina, Ph.D.Novakova, Veronika, Příprava a studium vlastností azaanalogů ftalocyaninů, Disertační práce. Část prací, na jejichž základě autorka obdržela titul Ph.D. byly financovány grantem GA UK 57810/2010. To je uvedeno i v samotné disertační práci. [Jiný výsledek]
57810PharmDr. Antonín Cidlina, Ph.D.Novakova, Veronika, Lochman, Lukas, Zimcik, Petr, Intramolecular charge transfer in fluorescent sensing probes. Výsledkem je abstrakt ve sborníku abstraktů z XXV. International conference on Photochemistry v Pekingu (Čína). Byla zde prezentována příprava a vlastnosti azaftalocyaninů využitelných v oblasti fluorescenčních sond. [Jiný výsledek]
167810Mgr. Marián GrockýGrocký, Marián, Bernášek Karel, Lang,Jan, , Poster IN VITRO MODEL OF CARNOSINE RESIDUAL DIPOLAR COUPLING IN MUSCLE na konferenci MMCE 2011 v Tatranské Lomnici (Slovensko) [Jiný výsledek]
454511RNDr. Tereza Macháčková Lopotová, Ph.D.Lopotová Tereza, abstrakt na konferenci "The Annual Meeting of American Society of Hematology 2011" Tereza Lopotova, Marketa Zackova, Sylvie Nadvornikova, Hana Klamova and Jana Moravcova: Supportive methods for testing CML progression in addition to BCR-ABL transcript monitoring – what to do if BCR-ABL monitoring doesn´t work?; [Jiný výsledek]
432911RNDr. Petra Maierová, Ph.D.Čadek Ondřej, Maierová Petra, Variscan evolution of the Bohemian Massif, prezentace na geodynamickém semináři Katedry geofyziky, 2. 11. 2011, Praha. [Jiný výsledek]
432911RNDr. Petra Maierová, Ph.D.Maierová Petra, Lexa Ondrej, Schulmann Karel, Čadek Ondřej, Numerical model of a collisional orogen: Application to the Bohemian Massif, poster, 12th International Workshop on Modeling of Mantle Convection and Lithospheric Dynamics, 20.–25. 8. 2011, Gross Dölln, Německo. [Jiný výsledek]
432911RNDr. Petra Maierová, Ph.D.Maierová Petra, Lexa Ondrej, Čadek Ondřej, Schulmann Karel, Numerical model of indentation process: Application to the Variscan evolution of the Bohemian Massif, prezentace na setkání CETEG, 13.-17. 4. 2011, Lísek. [Jiný výsledek]
335311PhDr. Mgr. Jakub FelcmanFelcman, Jakub, Bibliografie samizdatových a exilových filmových publikací 1969-1989 - tabulka s podklady pro bibligrafii ke dni 15.12.2011. [Jiný výsledek]
309611RNDr. Šárka Bejdová, Ph.D.Bejdová, Šárka, Krajíček, Václav, Velemínská, Jana, Horák, Martin, Velemínský, Petr, Microevolution of mandible in the area of Central Europe during the latest 1200 years using methods of 3D geometric morphometrics. Anthropologischer Anzeiger 68/4, J. Biol. Clinic. Anthrop. (Meeting Abstract: 6), Stuttgart, 2011: 487-488. [Jiný výsledek]
282611Mgr. Mariana Kubištová, Ph.D.Holá, Mariana, Přednáška "Architektura ve fotografii: Josef Sudek jako fotograf meziválečné architektury", 13. 12. 2011, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (viz http://www.upm.cz/index.php?language=cz&page=146&year=2011&id=65&img=) [Jiný výsledek]
344611Mgr. Vendula Tvrdoňová, Ph.D.Rokić M., Tvrdonova V., Kuzyk P., Stojilkovic S. S., Zemková H., Importance of two conserved residues in external vestibule for purinergic P2X4 receptor function. SFN - Society for Neuroscience meeting, Washington, USA 12. – 16.11. 2011 (poster). [Jiný výsledek]
344611Mgr. Vendula Tvrdoňová, Ph.D.Tvrdonova V., Rokić M., Kuzyk P., Stojilkovic S. S., Zemková H., Role of low-conserved areas of extracellular vestibule in function of purinergic P2X4 receptor. 12th International Congress on Amino Acids, Peptides and Proteins, Beijing, China, 1.-5.8. 2011 (abstrakt: Amino Acids 41:S46, Supplement 1, July 2011, IF=4.106). [Jiný výsledek]
344611Mgr. Vendula Tvrdoňová, Ph.D.Tvrdonova V., Rokić M., Kuzyk P., Stojilkovic S. S., Zemková H., Role of low-conserved areas of extracellular vestibule in function of purinergic P2X4 receptor.12th International Congress on Amino Acids, Peptides and Proteins, Beijing, China, 1.-5.8. 2011 (poster). [Jiný výsledek]
25109Mgr. Eva Straková, Ph.D.Bolcekova, Eva, Kulišťák, Petr, Fiala, Jindřich, Rusina, Robert, The Cerebellar Cognitive Affective Syndrome, 5th Annual International Conference on Psychology, 30-31 May 2011 & 1-2 June 2011, Athens, Greece - přednáška, sborník ISBN: 978-960-9549-03-5 [Jiný výsledek]
25109Mgr. Eva Straková, Ph.D.Bolceková, Eva, Fiala, Jindřich, Rusina, Robert, Kulišťák, Petr, The cerebellar cognitive affective syndrome. Kapitola v knize, přijata v říjnu 2011, dosud nejsou známy přesné údaje o knize (editor, titul, ISBN). [Jiný výsledek]
1610doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.Janský, Petr a Řehořová, Zuzana, Policies of the Czech Republic towards developing countries: empirical analysis using the Commitment to Development Index. Submitted to Czech Sociological Review. [Jiný výsledek]
1610doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.Zeitlin Andrew, Caria Stefano, Dzene Richman, Jansky Petr, Opoku Emmanuel, and Francis Teal, Heterogeneous returns and the persistence of agricultural technology adoption [Jiný výsledek]
1610doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.Janský, Petr, Výroční zpráva za rok 2011. [Jiný výsledek]
309211Mgr. Vladimír Nerandžič, Ph.D.Nerandzic Vladimir, Palecek Jiri, Na konferenci Neuroscience 2011 konané ve Washingtonu od 12. do 16. listopadu bylo prezentováno plakátové sdělení s dílčími výsledky experimentální práce hlavního řešitele projektu (pdf v příloze). [Jiný výsledek]
309211Mgr. Vladimír Nerandžič, Ph.D.Nerandžič, Vladimír; Paleček, Jiří, Na satelitním symposiu Structural Plasticity and Reorganization in Chronic Pain konané v Heidelbergu 19. - 20. září bylo prezentováno plakátové sdělení s dílčími výsledky experimentální práce hlavního řešitele projektu (pdf v příloze). [Jiný výsledek]
95710RNDr. Marek TesařGolovach, Petr A. ; Lidický, Bernard; Martin, Barnaby ; Paulusma, Daniel, Článok: Finding vertex-surjective graph homomorphisms bol prijatý na konferenciu CSR 2012, kde víde ako extended abstract v sérii LNCS. Upravená verzia tohoto článku bola tiež poslaná do odborného časopisu. [Jiný výsledek]
370411Mgr. Kateřina Tauchmannová, Ph.D.Hejzlarová, Kateřina, Prezentace výsledků formou posteru na mezinárodních konferencích: 1. Abstrakt "Mitochondrial localization and processing of the TMEM70 protein" na konferenci Euromit 8 – The eighth European Meeting on Mitochondrial Pathology, Zaragoza, Španělsko, 20.-23.6.2011. 2. Abstrakt "TMEM70 protein: Expression and processing of a novel ancillary factor for ATP synthase biogenesis" na konferenci 8th MiPconference, Bordeaux, Francie, 5.-8.9.2011. [Jiný výsledek]
58610RNDr. Mgr. Tomáš SeidlPechal, Jindřich, Diplomová práce: (2011) Integrace marginálního území do regionálního systému - příklad VÚ Brdy Vedoucí DP: RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. [Jiný výsledek]
377711PhDr. Daniel TocháčekTOCHÁČEK, Daniel, LAPEŠ, Jakub, Elektronická podpora výuky edukační robotiky v rámci projektu GAUK na KITTV PedF UK v Praze - kurz "Edukační robotika" Kurz je přístupný na adrese: http://moodle.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=557 Vstup pro hosty (s částečně omezenými právy a přístupem do jednotlivých sekcí) je umožněn po zadání klíče k zápisu: "capek" (je nutné zvolit tlačítko "Přihlásit se jako host") [Jiný výsledek]
3010RNDr. Jaroslava Cejpková, Ph.D.Borovička, Jan, Kubrová Jaroslava, Rohovec, Jan, Řanda, Zdeněk, Výsledky byly v souladu s návrhem projektu prezentovány na mezinárodní geochemické konferenci Goldschmidt 2011 (14.-19. srpna 2011)v Praze formou posteru. Abstrakt s názvem "Uranium, Thorium and REE in Macrofungi from Pristine and Polluted Sites" je ke stažení na internetu (http://goldschmidt.info/2011/abstracts/finalPDFs/556.pdf). [Jiný výsledek]
3010RNDr. Jaroslava Cejpková, Ph.D.Kubrová, Jaroslava, Borovička Jan, Výsledky byly prezentovány na semináři "Život v půdě" s podtitulem "Antropogenní ovlivnění života v půdě", který se konal 7.-8. února 2012 v Lednici. [Jiný výsledek]
3010RNDr. Jaroslava Cejpková, Ph.D.Kubrová, Jaroslava, Díky udělenému grantu GAUK byla vypracována a 13.09.2011 obhájena diplomová práce na téma "Obsah uranu v plodnicích velkých hub"; klasifikována byla stupněm "výborně". http://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?doo=detail&did=86488 V diplomové práci, která je přílohou této zprávy, je uvedena podpora GAUK. [Jiný výsledek]
22209Mgr. Marek Dospěl, Ph.D.literatura nakoupená v roce 2011, seznam titulů sekundární literatury nakoupené během r. 2011 [Jiný výsledek]
22209Mgr. Marek Dospěl, Ph.D.Dospěl, Marek, přednáška "Křesťané v oáze Bahríja", přednesená v Moravském zemském muzeu [Jiný výsledek]
22209Mgr. Marek Dospěl, Ph.D.Dospěl, Marek, "New Texts from the Al-Hayz Oasis – a preliminary report" [v tisku] [Jiný výsledek]
22209Mgr. Marek Dospěl, Ph.D.Dospěl, Marek, "New Texts from the Al-Hayz Oasis – a preliminary report" - přednáška na 26. mezinárodním papyrologickém kongresu v Ženevě [Jiný výsledek]
408211Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.Neuwirth, Ales; Dobeš, Jan; Oujezdská, Jana; Ballek, Ondřej; Benešová, Martina; Šumník, Zdeněk; Včeláková, Jana; Koloušková, Stanislava; Obermannová, Barbora; Kolář, Michal; Štechová, Kateřina; Filipp, Dominik;, Článek přijatý do tisku v odborném časopise. Pdf soubor s článkem je přiložen. [Jiný výsledek]
408211Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.Dobeš, Jan; Neuwirth, Aleš; Filipp, Dominik, Plakatové sdělení na konferenci 6th ENII EFIS/EJI Immunology Summer School 2011, Capo Caccia, Sardinie, Itálie. Pdf soubor s plakátovým sdělením přiložen. [Jiný výsledek]
408211Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.Dobeš, Jan, Příloha 1 k řešení projektu za rok 2011. [Jiný výsledek]
125009MUDr. Wunnie Brima, Ph.D.Krtil, Jan; Platenik, Jan; Brima, Wunnie; Zima, Tomas, The extracellular matrix proteins markedly affect viability and proliferation of glomerular podocytes in vitro. In FEBS Journal 2009, 276:321-322: 34th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies, Prague, Czech Republic, July 4 - 9, 2009 [Jiný výsledek]
125009MUDr. Wunnie Brima, Ph.D.Krtil, J; Pláteník, J; Brimma, W; Zima, T., Rozšířená závěrečná zpráva [Jiný výsledek]
355511RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D.Knitlová M., Sůvová Z., Krejčová D., Horáček I., 2011: DETAILED MORPHOMETRICS REVEALS FINE HISTORY OF HOLOCENE COLONIZATION OF CENTRAL EUROPE BY FOUR RODENT TAXA. Book of Abstract, ECM 2011 – VIth European Congress of Mammalogy, 19.-23. July 2011, Paris, p. 86. [Jiný výsledek]
355511RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D.Knitlová M., Krejčová D., Horáček I., LATE PLEISTOCENE - HOLOCENE BIOGEOGRAPHY APODEMUS (SYLVAEMUS) SPP. AND MYODES GLAREOLUS IN CENTRAL EUROPE. Book of Abstract, International Colloquium on the Late Cenozoic Mammals, 16.-18. May 2011, Prague, p. 21. [Jiný výsledek]
355511RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D.Horáček, I., 2011: TEMPO AND MODE OF THE HOLOCENE COMMUNITY REARRANGEMENTS IN CENTRAL EUROPE: SOURCES OF REGIONAL DIFFERENCES. Book of Abstract, ECM 2011 – VIth European Congress of Mammalogy, 19.-23. July 2011, Paris, p. 86. (Key note lecture) [Jiný výsledek]
355511RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D.Knitlová M., Krejčová D., Horáček I., 2011: LATE PLEISTOCENE - HOLOCENE BIOGEOGRAPHY APODEMUS (SYLVAEMUS) SPP. AND MYODES GLAREOLUS IN CENTRAL EUROPE. In: Bryja J., Řehák Z., Zukal J. (eds): Zoologické dny Brno 2011, Sborník abstraktů z konference, 17.-18. února 2011, Brno, p. 104. [Jiný výsledek]
387611PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.Chvalkovská, Jana - Janský, Petr, Vystoupení na konferenci "Transparentní lobbying: jak jej docílit?", příspěvek "CIA, transparentní lobbing a další nástroje prevence korupce nejen v legislativě", 25.10.2011, Senát PČR [Jiný výsledek]
387611PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.Jára, Karel - Schwarz, Jiří, Does Regulatory Impact Assessment/Analysis (RIA) Really Evaluate Regulatory Impact? The Case of the Czech Republic. Working Paper Draft [Jiný výsledek]
3110RNDr. Tomáš Knap, Ph.D.[3] Knap, Tomáš, Trusting Beliefs: A Way to Comprehend Trust between Members of the Czech Informatics Community, ESWC Summer School, Crete, May 2011. (Poster) [Jiný výsledek]
3110RNDr. Tomáš Knap, Ph.D.[4] Knap, Tomáš, Trusting Beliefs: A Different Way to Comprehend Trust in Social Networks, Positional paper, ESWC 2011, Crete, May 2011. (Positional paper) [Jiný výsledek]
387511Mgr. Marcela HanáčkováHanáčková, Marcela, Jde o studii k jubileu pana prof. Šváchy. Článek bude mít podobu příspěvku ve sborníku. Jeho první, nedávno odeslaná podoba je k nahlédnutí v příloze. [Jiný výsledek]
114109Mgr. Petra BuzkováPokorná, Kristýna; Teplý, Petr, Sovereign credit risk measures. Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2011, roč. 73, č. January, s. 780-784 . ISSN 2070-3740. [Jiný výsledek]
264911RNDr. Tereza Kochová, Ph.D.Ponocná, Tereza, Treml, Václav , poster, abstrakt ve sborníku abstraktů: Ekologie 2011, 3. konference České společnosti pro ekologii, Kostelec nad Černými lesy, 21.-23.října 2011: Změny citlivosti letokruhových chronologií smrku ztepilého v Krkonoších ke klimatickým charakteristikám. Eurodendro 2011, Engelberg, Switzerland, 19.-23. září 2011: Temperature response of three high-elevation Norway spruce chronologies, Krkonoše Mts., Czech Republic [Jiný výsledek]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Týblová Michaela, kongresový příspěvek - VII.sympozium praktické neurologie v Brně 06/2011, forma: přednáška Terapie myasthenia gravis - kazuistiky. [Jiný výsledek]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Piťha Jiří, kongresový příspěvek - 22. neuromuskulární symposium v Bratislavě 05/2011 forma: přednáška Analýza rizikových faktorů vedoucích k myastenické krizi. [Jiný výsledek]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Piťha Jiří, Týblová Michaela, Nováková Iveta, Jakubíková Michala, kongresový příspěvek - 22. neuromuskulární symposium v Bratislavě 05/2011, forma: přednáška Lambert Eatonův paraneoplastický syndrom. [Jiný výsledek]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Jakubíková M., Piťha J., Týblová M., Nováková I., kongresový příspěvek - 25. český a slovenský neurologický sjezd 11/2011: forma přednáška MuSK pozitivní myasthenia gravis. Úskalí diagnostiky a terapie, zkušenosti v ČR. [Jiný výsledek]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Piťha Jiří, kongresový příspěvek - 22. neuromuskulární symposium v Bratislavě 05/2011, forma: přednáška Standard diagnostiky a terapie myasthenia gravis. [Jiný výsledek]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Piťha Jiří, kongresový příspěvek - VII.sympozium praktické neurologie v Brně 06/2011, forma: přednáška Terapie myasthenia gravis. [Jiný výsledek]
388911Mgr. Lucie Janečková, Ph.D.Tůmová Lucie, Pombhino Antonio, Waaler Jo, Gradl Dietmar, Krausová Michaela, Turečková Jolana, Vojtěchová Martina, Wedlich Doris, Machoň Ondřej, Bartůněk Petr, Kořínek Vladimír, Plakátové sdělení prezentované na konferenci The Embo meeting 2011, Vídeň, 10.-13.9.2011 [Jiný výsledek]
388911Mgr. Lucie Janečková, Ph.D.Fafílek Bohumil, Krausová Michaela, Vojtěchová Martina, Tůmová Lucie, Pospíchalová Vendula, Šloncová Eva, Huraňová Martina, Chmelíková Jitka, Sedláček Radislav, Luksan Ondřej, Oliverius Martin, Voska Luděk, Jirsa Milan, Pačes Jan, Kolář Michal, Krivjanská Marija, Klimešová Klára, Tlaskalová-Hogenová Helena, Kořínek Vladimír, TROY, the tumor necrosis receptor family member 19, interacts with stem cell marker Lgr5 and inhibits Wnt signaling - odborný článek submitován v časopise Gastroenterology (IF 12,032), nyní probíhají revize. [Jiný výsledek]
121609Mgr. Veronika BoháčováBoháčová Veronika, Alltagsleben der adeligen Frauen in Westböhmen im 17. und 18. Jahrhundert, in: „Neue Forschungen zum 18. Jahrhundert: Habsburgermonarchie, Russland, Osmanisches Reich, Amerika“ – (mezinárodní workshop, Wien, 1.-4. Oktober 2009). [Jiný výsledek]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Rusnák, Marek, Prezentace paperu "Why do Government Spending Multipliers Vary? A Meta-Analysis" na colloqiu o meta-analýze v Cambridge. [Jiný výsledek]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Havránková, Zuzana, Prezentace paperu "Which Foreigners Are Worth Wooing? A Meta-Analysis of Vertical Spillovers from FDI" na konferenci International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance v Rethymnu (Řecko). [Jiný výsledek]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Havránek, Tomáš, Prezentace paperu "Which Foreigners Are Worth Wooing? A Meta-Analysis of Vertical Spillovers from FDI" na konferenci Global Development Network v Bogotě. [Jiný výsledek]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Havránková, Zuzana, Prezentace paperu "Estimating Vertical Spillovers from FDI: Why Results Vary and What the True Effect Is" na konferenci International Student Conference v Izmiru (paper získal cenu za nejlepší prezentovaný článek na konferenci). [Jiný výsledek]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Havránek, Tomáš, Prezentace paperu "How to Stir Up FDI Spillovers? Evidence from a Large Meta-Analysis" na konferenci Japan Economic Policy Association v Osace. [Jiný výsledek]
129609Mgr. Soňa BenešováKrálová, Věra; Rudolf, Emil; Brigulová, Kateřina; Červinka, Miroslav, The effects of sodium selenite in human colon carcinoma cells with differing p53 status. Posterové sdělení na The EMBO Meeting 2010, Barcelona, 2010. [Jiný výsledek]
129609Mgr. Soňa BenešováKrálová, Věra; Rudolf, Emil, Selenite-induced cell death in human colon cancer cells. Posterové sdělení na XXII. Biochemickém zjazdu, Martin, 2010. Diplom za nejlepší posterové sdělení. [Jiný výsledek]
129609Mgr. Soňa BenešováKrálová, Věra, Obhajoba disertační práce s názvem "Účinky seleničitanu sodného na buňky lidského kolorektálního karcinomu s odlišným p53 genotypem". Datum obhajoby 8. 6 . 2011. [Jiný výsledek]
129609Mgr. Soňa BenešováKrálová, Věra; Rudolf, Emil; Brigulová, Kateřina; Červinka, Miroslav, Účinky seleničitanu sodného na buňky kolorektálního karcinomu s odlišným p53 genotypem Posterové sdělení na XXV. Xenobiochemickém symposiu, Mikulov, 2009. [Jiný výsledek]
129609Mgr. Soňa BenešováVolencová,Soňa., Caltová,Kateřina, Teplá, Martina, Králová, Věra, Červinka,Miroslav: , Biological effects of selenium on human tumor colorectal cells in vitro. [Jiný výsledek]
349211RNDr. Petra Wasková, Ph.D.Bučinská, Ivana, Část výsledků sloužila pro sepsání diplomové práce hlavní řešitelky a byla prezentována na konferenci ISHR Haifa, 2011. [Jiný výsledek]
19010RNDr. Petra Wasková, Ph.D.Arnoštová Petra, Doplnění zprávy o řešení projektu za rok 2011 [Jiný výsledek]
348511RNDr. Petr Čermák, Ph.D.Čermák, Petr; Kratochvílová, Marie; Prokleška, Jan; Lemée-Cailleau, Marie-Hélène a Javorský, Pavel, Příspěvek na konferenci ECNS 2011 - Magnetic structures in R2RhIn8 (R=Nd, Dy, Ho) [Jiný výsledek]
348511RNDr. Petr Čermák, Ph.D.Kratochvílová, Marie; Čermák, Petr; Uhlířová, Klára; Prokleška, Jan a Sechovský, Vladimír, Příspěvek na konferenci SCES 2011 - The crystal growth and evolution of magnetism in Pd-doped CeRhIn5 and Ce2RhIn8 [Jiný výsledek]
6110RNDr. Darina Koubínová, Ph.D.Koubínová, Darina, Irwin, Nancy, Hulva, Pavel, Zima, Jan, Phylogenetic relationships of vespertilionid bats from West Africa based on molecular and cytogenetic approach. Zoologické dny, Brno, únor 2011 - poster [Jiný výsledek]
6110RNDr. Darina Koubínová, Ph.D.Koubínová Darina, Irwin Nancy, Hulva Pavel, Zima Jan, Phylogeny of some vespertilionid bats from Western Africa, Senegal-comparison of molecular and cytogenetic approach. XII. European Bat Research Symposium, 22.-26. 8. 2011, Vilnius, Litva - poster [Jiný výsledek]
6110RNDr. Darina Koubínová, Ph.D.Koubínová Darina, Irwin Nancy, Hulva Pavel, Koubek Petr, Zima Jan, Species diversity and phylogeny of vespertilionid bats from Senegal examined with the use of molecular and cytogenetic methods - abstrakt připravovaného manuskriptu. [Jiný výsledek]
6110RNDr. Darina Koubínová, Ph.D.Evin Allowen, Horáček Ivan, Hulva Pavel, Phenotypic diversification and island evolution of pipistrelle bats (Pipistrellus pipistrellus group) in the Mediterranean region inferred from geometric morphometrics and molecular phylogenetics. Journal of Biogeography (J. Biogeogr.) (2011) 38, 2091–210. Publikace spoluřešitele-poznatky uvedené v této publikaci budou využity rovněž v části projektu týkající se muzejních vzorků a porovnány s výsledky získanými u ostatních zástupců rodu Pipistrellus a příbuzných skupin z muzeí [Jiný výsledek]
6110RNDr. Darina Koubínová, Ph.D.Koubínová Darina, Irwin Nancy, Hulva Pavel, Eliášová Kristýna, Zima Jan, Molecular and cytogenetic phylogeny of selected species of vespertilionid bats. 8th International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife, 14.-17.9. 2011, Berlín, Německo - poster - prezentovány už i výsledky části týkající se muzejních vzorků. [Jiný výsledek]
6110RNDr. Darina Koubínová, Ph.D.Hulva Pavel, Fornůsková A, Chudárková A, Evin A, Allegrini B, Benda P, Bryja J , Mechanisms of radiation in a bat group from the genus Pipistrellus inferred by phylogeography, demography and population genetics. Molecular Ecology (2010) 19, 5417–5431. Publikace spoluřešitele-poznatky uvedené v této publikaci budou využity rovněž v části projektu týkající se muzejních vzorků a porovnány s výsledky získanými u ostatních zástupců rodu Pipistrellus a příbuzných skupin z muzeí [Jiný výsledek]
6110RNDr. Darina Koubínová, Ph.D.Koubínová Darina, Irwin Nancy, Hulva Pavel, Zima Jan, Phylogenetic relationships of vespertilionid bats from west Africa based on molecular and cytogenetic approach. SymBioSE (Symposium of Biology Students in Europe) 2011, 27.7.-6.8. 2011, Basilej, Švýcarsko - poster (stejný název jako poster prezentovaný na Zoodnech, ale poster byl vytvořen nový a uvedeny i nové výsledky-viz příloha) [Jiný výsledek]
6110RNDr. Darina Koubínová, Ph.D.Koubínová Darina, Irwin Nancy, Hulva Pavel, Zima Jan, Phylogenetic relationships of selected vespertilionid bats from tribes Pipistrellini, Nycticeiini and Vespertilionini. SymBioSE (Symposium of Biology Students in Europe) 2011, 27.7.-6.8. 2011, Basilej, Švýcarsko-prezentace [Jiný výsledek]
38910PhDr. Jakub Doležal, Ph.D.Doležal, Jakub, Jedná se o čtyřicetistránkovou historickou studii analyzující východoněmecký exodus v průběhu roku 1989, respektive od ledna 1989 do pádu Berlínské zdi 9. listopadu 1989. Text využívající dokumentů z pěti archivů představuje první pokus zachytit uprchlickou vlnu východních Němců v prostoru celé střední Evropy s cílem ukázat na vzájemnou propojenost a kauzalitu událostí na jednotlivých zastupitelských úřadech Spolkové republiky ve východním Berlíně, v Budapešti, Praze a ve Varšavě. Exodus východoněmeckých obyvatel, od něhož vede přímá linka k pádu Berlínské zdi, potažmo k zániku NDR, si tuto pozornost rozhodně zasluhuje. O vydání textu se teprve jedná, jako nejpravděpodobnější se ukazuje znovu publikace v některém z historických periodik. [Jiný výsledek]
443211Mgr. Antonín Brož, Ph.D.Brož, Antonín, Poster - Carbon materials as substrates for cell growth, konference ESB 2011 Dublin, Irsko [Jiný výsledek]
443211Mgr. Antonín Brož, Ph.D.Neykova, Neda, článek přístupný online: název článku: ZnO hedgehog-like structures for control cell cultivation název časopisu: Applied Surface Science online přístupný od listopadu 2011 ISSN: 0169-4332 IF: 1,793 [Jiný výsledek]
443211Mgr. Antonín Brož, Ph.D.Krátká, Marie, článek akceptovaný k publikaci: název článku: Function of thin film nanocrystalline diamond-protein SGFET independent of grain size název časopisu: Sensors and Actuators B: Chemical ISSN: 0925-4005 IF: 3,339 [Jiný výsledek]
71710PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D.Škarydová, Lucie, Zvěřinová, Michaela, Wsól, Vladimír, Poster " Hew HPLC method for characterization of carbonyl-reducing enzymes in biotransformation of tobacco specific carcinogen NNK" prezentovaný na VII. International conference on instrumental methods of analysis modern trends and applications (18.9. - 22.9. 2011, Kréta) [Jiný výsledek]
71710PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D.Škarydová, Lucie, Wsól, Vladimír, Článek "Human microsomal carbonyl reducing enzymes in the metabolism of xenobiotics - well-known and promising members of the SDR superfamily", přijatý a akceptovaný v časopise Drug metabolism review [Jiný výsledek]
71710PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D.Škarydová, Lucie, Zvěřinová, Michaela, Štambergová, Hana, Wsól, Vladimír, Článek "A novel HPLC method for the characterization of carbonyl reducing enzymes in the biotransformation of the tobacco specific carcinogen NNK" odeslaný do časopisu Analytical and Bioanalytical Chemistry [Jiný výsledek]
71710PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D.Skarka, Adam, Škarydová, Lucie, Wsól, Vladimír, Poster "Different approaches in discovering of new proteins" prezentovaný na XXVI. Xenobiochemickém sypóziu (7.9. - 9.9. 2011, Slovensko) [Jiný výsledek]
71710PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D.Škarydová, Lucie, Zvěřinová, Michaela, Štambergová, Hana, Wsól, Vladimír, Poster "In-vitro activities of particular human carbonyl reductases in metabolism of tobacco specific carcinogen NNK" prezentovaný na XXVI. Xenobichemickém sympóziu (7.9. - 9.9. 2011, Slovensko) [Jiný výsledek]
71710PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D.Štambergová, Hana, Škarydová, Lucie, Dunford, James E., Oppermann, Udo, Wsól, Vladimír, Poster "Preparation of recombinant membrane-bound carbonyl reductases with a possible role in biotransformation of drugs" prezentovaný na XXVI. Xenobiochemickém sympóziu (7.9. - 9.9. 2011, Slovensko) [Jiný výsledek]
71710PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D.Škarydová, Lucie, Skarka, Adam, Štambergová, Hana, Wsól, Vladimír, Přednáška "Purifikace nové lidské mikrosomální karbonylreduktasy a její charakterizace" prezentována na XI. Mezioborovém setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků (24.5. - 26.5. 2011, Žďár nad Sázavou, ČR) [Jiný výsledek]
380411Mgr. Kateřina Jůzová, Ph.D.Jůzová, Kateřina, Průběžné výsledky výzkumu byly stručně prezentovány v srpnu 2011 na mezinárodní konferenci Immature Beetles Meeting 2011 v Praze. Reference: JŮZOVÁ K. & STRAKA J. 2011: First larval instars of Strepsiptera. P. 743. In: FIKÁČEK M., SKUHROVEC J. & ŠÍPEK P. (eds.): Abstracts of the Immature Beetles Meeting 2011, September 29–30, Prague, Czech Republic. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 51: 731–756. [Jiný výsledek]
148910Mgr. Denisa KovářováKovářová Denisa, Přednáška: v-src-transformed chicken cell lines as a model system for identification of metastasis-associated genes Cancer Conference 2011, From Carcinogenesis to Cancer Therapy, Listopad 9.-13. 2011, Cancun, Mexiko [Jiný výsledek]
148910Mgr. Denisa KovářováKovářová Denisa, Kosla Jan, Trejbalová Kateřina, Plachý Jiří, Hejnar Jiří , Plakátové sdělení: v-src-transformed chicken cell lines as a model system for the identification of metastasis-associated genes Frontiers in Tumour Progression, říjen 24.-27. 2010, Madrid, Spain. http://www.nature.com/natureconferences/fitp2010/index.html [Jiný výsledek]
148910Mgr. Denisa KovářováKovářová Denisa, Kosla Jan, Trejbalová Kateřina, Plachý Jiří, Hejnar Jiří, Plakátové sdělení: RNAi as a tool for identification of metastasis-associated genes. Example of v-src transformed chicken cell lines RNA Club 2010, České Budějovice (listopad 05, 2010) http://www.gate2biotech.cz/rna-club-2/ [Jiný výsledek]
129009Mgr. Martin Míšek, Ph.D.Míšek, Martin, Experimentální možnosti studia magnetismu 4f- intermetalických sloučenin za velmi vysokých tlaků, Jesenná škola ÚEF SAV, říjen 2011, Košice, příspěvek do sborníku, přijato k publikaci [Jiný výsledek]
129009Mgr. Martin Míšek, Ph.D.Míšek, Martin, Effect of uniaxial pressure on helimagnetic structure of Lu2Fe17, Posterová prezentace, ECNS 2011 Conference, Praha [Jiný výsledek]
129009Mgr. Martin Míšek, Ph.D.Arnold, Zdeněk, Magnetic properties of GdCo12B6 compound under high pressures, Solid State Communications, článek (spoluautor), přijato k publikaci [Jiný výsledek]
129009Mgr. Martin Míšek, Ph.D.Míšek, Martin, Experimentální možnosti studia magnetismu 4f- intermetalických sloučenin za velmi vysokých tlaků, Zvaná přednáška, Jesenná škola ÚEF SAV, říjen 2011, Košice, http://uef.saske.sk/ofmj/edufyce/edufyce/jesennaskola2/ [Jiný výsledek]
129009Mgr. Martin Míšek, Ph.D.Míšek, Martin, Effects of High Pressure on the Magnetism of ErCo2, Posterová prezentace, 57th MMM Conference, Scottsdale AZ, USA [Jiný výsledek]
416311RNDr. Jan Olšina, Ph.D.Olšina, Jan a Mančal, Tomáš, e-print článku nabídnutého do časopisu Chemical Physics v rámci speciálního čísla „Electronic Processes“ [Jiný výsledek]
348711RNDr. Klára Ševčíková, Ph.D.Ševčíková, Klára, Prezentace Seminář: 2011B Seminar of NIMS Beamline Station at SPring-8, SPring-8, Japan [Jiný výsledek]
348711RNDr. Klára Ševčíková, Ph.D.Ševčíková, Klára, Článek, přijatý k revizi Název: Oxygen reverse spillover from CeOx to Rh particles and its contribution to CO oxidation Autoři: Klára Ševčíková1, 2, Tatiana Zahoranová1, Tomáš Skála3, Nataliya Tsud1, Michal Václavů1, Vladimír Matolín1 and Václav Nehasil1 Afiliace autorů: 1 Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Department of Surface and Plasma Science, V Holešovičkách 2, 180 00 Prague 8, Czech Republic 2 National Institute for Materials Science, NIMS Beamline station, Sayo, Hyogo 679-5198, Japan 3 Sincrotrone Trieste, Strada Statale 14, km 163.5, 34149 Basovizza – Trieste, Italy Journal: Journal of Catalysis Referenční číslo: JCAT-11-643 Typ článku: Research Article [Jiný výsledek]
348711RNDr. Klára Ševčíková, Ph.D.Ševčíková, Klára, Prezentace Konference: Week of Doctoral Students 2011, Praha Titul: Rh-CeOx in Automotive Exhaust Catalysis: TWC and WGS Reactions [Jiný výsledek]
104109Mgr. Jan Kysela, Ph.D.Kysela, Jan, The ways to use the Boii -článek ve sborníku Karl, R., Leskovar, J. Hrsg.: Interpretierte Eisenzeiten: Fallstudien, Methoden, Theorie, (Tagungsbericht der 4. Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie "Die erfundenen Kelten" Hallein 7.-10. November 2010). Linz.v tisku [Jiný výsledek]
104109Mgr. Jan Kysela, Ph.D.Kysela, Jan , Drei neue Südimporttypen aus dem Oppidum von Stradonitz -článek v tisku ve sborníku dr. K.Pietovi. [Jiný výsledek]
104109Mgr. Jan Kysela, Ph.D.Valentová, J. - Trefný, M. - Kysela, J.:, Nové středomořské importy a doklady jižních vlivů v keramickém inventáři oppida Stradonice. -řešitelem vypracovaná část kolektivního článku (ostatní dva autoři zatím svoje části připravují) určeného pro periodikum Archeologické rozhledy [Jiný výsledek]
104109Mgr. Jan Kysela, Ph.D.Kysela, Jan - Maggetti, Marino - Schneider, Gerwulf, Předložený text je rukopisem článku, v němž jsou z archeologického (J. Kysela) a archeometrického (M. Maggetti, G. Schneider) hlediska zkoumány středoevrospké nálezy jedné kategorie importované římské keramiky. Archeologický text je dokončen, v archeometrické části projektu byly provedeny analýzy a vypracována předběžná zpráva, na jejímž základě bylo možno formulovat definitvní závěry. Článek je určen pro periodikum Archäologisches Korrespondenzblatt, jehož šéfredaktor dr. M. Schönfelder vyjádřil souhlas s přijetím článku do recensního řízení, před dodáním definitnví verse textu však nemohl vydat potvrzení v tomto smyslu. [Jiný výsledek]
91110doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.Maršál, Aleš, Term Structure of Interest Rates in Small Open Economy Model with Markov switching and recursive preferences [Jiný výsledek]
91110doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.Stráský, Josef; Baxa, Jaromír, Modified Bayesian VAR for Inflation Forecasting [Jiný výsledek]
91110doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.Alfonso, António, Baxa, Jaromír, Slavík, Michal, Fiscal Policy and Financial Stress: A Threshold VAR Analysis [Jiný výsledek]
20210RNDr. Vendula Hlaváčková Pospíchalová, Ph.D.Pospíchalová, Vendula, Obrázková příloha k závěrečné zprávě [Jiný výsledek]
20210RNDr. Vendula Hlaváčková Pospíchalová, Ph.D.Pospíchalová, Vendula, Přednáška: HIC1 – an ugly duckling among tumor suppressors. Přednáška oceněná jako nejlepší prezentace v sekci Molecular Biology of Cancer. The Student Scientific Conference on Cancer Research, Brno, Česká republika, 7. - 8. dubna 2011. [Jiný výsledek]
20210RNDr. Vendula Hlaváčková Pospíchalová, Ph.D.Pospíchalová, Vendula, Přednáška: Hic1 tumor suppressor gene and colorectal cancer. Czech Wnt Network Workshop, Ondříkovice, Česká republika, 28. dubna - 1. května 2011 [Jiný výsledek]
20210RNDr. Vendula Hlaváčková Pospíchalová, Ph.D.Pospíchalová, Vendula, Prezentace plakátového sdělení: Conditional mutagenesis in the mouse intestine - a tool for studying the role of Hic1 (hypermethylated in cancer 1) tumor suppressor in the colorectal cancer. Pospíchalová V, Turečková J, Tůmová L, Vojtěchová M, Fafílek B, Krausová M and Kořínek V. The EMBO Meeting 2011, Vídeň, Rakousko, 10.-13. září 2011. [Jiný výsledek]
111409PharmDr. Vladimír Farár, Ph.D.Farar Vladimir, Mohr, Francizska, Legrand Marie, Lamotte d’Incamps, Boris, Cendelin, Jan, Leroy, J., Abitbol, Mark, Bernard, Veronique, Baud, Fillip, Fournet, Vincent, Houze, P., Klein, Jochen, Tuma, Jan, Zimmermann, Martina, Ascher, Paul, Hrabovska, Anna, Myslivecek, Jaromir, Krejci Eric, The PRiMA knockout phenotype highlights the need of a novel paradigm for exploring the cholinergic system. [Jiný výsledek]
50910Mgr. Pavla PečínkováOttová, Pavla; Espinoza-Herrera, Shirly Josefina; Štěpánek, Josef, Poster: Structural Stability of RNA Hairpins: TAR and DIS. 14th ECSBM (European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules) – mezinárodní konference, Coimbra (Portugalsko), 29. srpna – 3. září 2011. [Jiný výsledek]
50910Mgr. Pavla PečínkováOttová, Pavla; Espinoza-Herrera, Shirly Josefina; Štěpánek, Josef, Poster: Structural stability of the apical parts of TAR and DIS hairpins from HIV-1 genome. RNA club 2011 – česká konference s mezinárodní účastí, Praha, 11. listopadu 2011. [Jiný výsledek]
440811RNDr. Jan Fikáček, Ph.D.Fikáček Jan, Prchal Jiří, Sechovský Vladimír, Magnetic and structure properties of Yb2Pt3Si5 single crystal - prezentace formou posteru na kurzu Evropská škola magnetismu 2011, Targoviste, Rumunsko. [Jiný výsledek]
440811RNDr. Jan Fikáček, Ph.D.Fikáček Jan, Prchal Jiří, Prokleška Jan, Císařová Ivana, Sechovský Vladimír, Magnetic and structural properties of CeRuSn single crystal - článek v přípravě. [Jiný výsledek]
440811RNDr. Jan Fikáček, Ph.D.Fikáček Jan, Prchal Jiří, Prokleška Jan, Císařová Ivana, Sechovský Vladimír, Unusual Behavior of CeRuSn Studied on Single Crystals - prezentace formou posteru na konferenci Tokimeki workshop 2011, Osaka, Japonsko. [Jiný výsledek]
129010PhDr. Mgr. Ing. David MüllerMuller, David, Příspěvek na konferenci COFOLA 2011, s názvem: Evropská unie a právo zahraničních investic. Brno. [Jiný výsledek]
129010PhDr. Mgr. Ing. David MüllerMuller, David, Kapitola v knize. Muller, D.: Prospects of European Investment Policy. In: A. Belohlavek, N. Rozehnalova (eds.): Czech Yearbook of International Law 2012. Juris Publishing. New York. 2012. Stav: příspěvek odevzdán, publikace by se měla dle dostupných informací připravovat finálně k tisku. Kopie příslušných stránek tak budou součástí výroční zprávy. [Jiný výsledek]
355311RNDr. Jan Kolomazník, Ph.D.Kolomazník, Jan; Horáček, Jan, Aplikace "Prohlížeč objemových dat" [Jiný výsledek]
111609Mgr. et Mgr. Adéla Šmilauerová, Ph.D.Šmilauerová, Adéla, Konvent bosých augustiniánů ve Lnářích. Jeho dějepisci a jeho stavební a umělecký vývoj, 1684–1745. Diplomová práce (obhájená na FF UK v Praze) modelově doložila vznik šlechtické klášterní fundace se zaměřením na analýzu vztahů mezi rodinou fundátora a konventem. Jedna z kapitol byla věnována objednavatelské činnosti lnářských bosáků v oblasti umění. [Jiný výsledek]
111609Mgr. et Mgr. Adéla Šmilauerová, Ph.D.Šmilauerová, Adéla, Klášter bosých augustiniánů ve Lnářích jako centrum kultury a umění. Dne 27. května 2011 přednesla řešitelka v Tvrzi Lnáře přednášku, která přiblížila význam lnářských bosých augustiniánů pro místní region v oblasti kultury a umění. Z dějin konventu v 17. a 18. stol. byla popsána umělecká díla objednaná (částečně i zhotovená) bosáky, z nichž některá svým zpracováním odkazují na znalost aktuálního pražského uměleckého prostředí. Protože lnářský konvent zanikl až roku 1950, musela být v tomto případě také prezentována objednavatelská činnost a kontakty s umělci na příkladech následujících let. [Jiný výsledek]
111609Mgr. et Mgr. Adéla Šmilauerová, Ph.D.Šmilauerová, Adéla, Řád bosých augustiniánů a jeho význam v Čechách. Dne 28. ledna 2011 přednesla řešitelka pro Českou křesťanskou akademii přednášku v Rožmitále pod Třemšínem, která v první části posluchačům osvětlila základní historii bosých augustiniánů a jejich spiritualitu, ve druhé se věnovala významu řádu na poli umění. Na konkrétních příkladech byla připomenuta objednavatelská činnost bosáků v Čechách, zároveň nebyli opomenuti ani samotní umělecky činní členové řádu. [Jiný výsledek]
419111Mgr. Monika SlabáKlimešová Andrea, "Pricing of Gas Swing Options using Monte Carlo Methods", IES Working Papers 15/2011 http://ies.fsv.cuni.cz/sci/publication/show/id/4297/lang/cs [Jiný výsledek]
419111Mgr. Monika SlabáSlabá Monika, "Main drivers of natural gas prices in the Czech Republic: Market reform vs. long-term contracts", IES Occassional Paper 1/2011 http://ies.fsv.cuni.cz/sci/publication/show/id/4333/lang/cs [Jiný výsledek]
428011Mgr. Kamil Daněk, Ph.D.Daněk, Kamil, Přednáška na konferenci RAGtime 13 pořádané v Opavě s názvem Critical curves of triple gravitational microlenses. V přípravě k tisku je článek v proceedings této konference, publikace pravděpodobně v roce 2012. [Jiný výsledek]
428011Mgr. Kamil Daněk, Ph.D.Suková, Petra, Přednáška na konferenci Spanish relativity meeting 2011 pořádané v Madridu s názvem Different methods of recognising chaos in the black-hole-disc system. V přípravě s předpokládanou publikací v roce 2012 je také příspěvek do proceedings této konference. [Jiný výsledek]
428011Mgr. Kamil Daněk, Ph.D.Čížek, Pavel, Přednáška na konferenci Spanish relativity meeting 2011 pořádané v Madridu s názvem Linear perturbations of a Schwarzschild black hole by thin disc - convergence. V přípravě s předpokládanou publikací v roce 2012 je také příspěvek do proceedings této konference se stejným názvem. [Jiný výsledek]
428011Mgr. Kamil Daněk, Ph.D.Čížek, Pavel, Seminář On convergence of linear perturbations of the Schwarzschild black hole v rámci relativistického semináře Ústavu teoretické fyziky dne 1.11.2011. [Jiný výsledek]
428011Mgr. Kamil Daněk, Ph.D.Daněk, Kamil, Poster s názvem "Critical Curve Topology in Special Triple Lens Configurations" na konferenci "The 15th International Conference on Gravitational Microlensing" pořádané v Salernu v Itálii. [Jiný výsledek]
428011Mgr. Kamil Daněk, Ph.D.Daněk, Kamil, Elektronický poster a jeho 2-minutová presentace na "2011 Sagan Summer Workshop" pořádaném v NASA Exoplanet Science Institute, California Institute of Technology v Pasadeně v Kalifornii s názvem "Critical curves of triple gravitational microlenses". [Jiný výsledek]
428011Mgr. Kamil Daněk, Ph.D.Daněk, Kamil, Přednáška na konferenci Week of Doctoral Students 2011 pořádané v Praze s názvem Critical curves of triple gravitational lenses. [Jiný výsledek]
422611Mgr. Michal Novák, Ph.D.Bojar, Ondřej; Žabokrtský, Zdeněk; Dušek, Ondřej; Galuščáková, Petra; Majliš, Martin; Mareček, David; Maršík, Jiří; Novák, Michal; Popel, Martin; Tamchyna, Aleš, CzEng 1.0. Charles University in Prague, UFAL, http://ufal.mff.cuni.cz/czeng, Dec 2011 (data/software) [Jiný výsledek]
422611Mgr. Michal Novák, Ph.D.Novák, Michal, Noun phrase coreference resolution in Czech. FAMNIT seminar, University of Primorska, Koper, Slovenia, 4.7.2011 (prezentace) [Jiný výsledek]
422611Mgr. Michal Novák, Ph.D.Novák, Michal, Utilization of Anaphora in Machine Translation. WDS'11 Proceedings of Contributed Papers, Faculty of Mathematics and Physics, Prague Czech Republic, 2011 (příspěvek na konferenci Week of Doctoral Students 2011 v Praze) [Jiný výsledek]
422611Mgr. Michal Novák, Ph.D.Novák, Michal, Anaforické vztahy ve zpracování přirozeného jazyka. Seminář projektu Res Informatica, MFF UK, Praha, 15.11.2011 (prezentace) [Jiný výsledek]
21210RNDr. Miroslava Bursová, Ph.D.Čabala, Radomír; Bursová Miroslava, Na metodu mikroextrakce (BSED-LLME) a mikroextrační nástavec (BSED) byla podána žádost o patent (2010-958) a během roku probíhalo patentové řízení. Výsledkem je, že Úřad průmyslového vlastnictví udělil dne 7. 12. 2011 patent č. 302841 pro metodu a vírový extrakční přípravek pro mikroextrakci kapaliny kapalinou. [Jiný výsledek]
21210RNDr. Miroslava Bursová, Ph.D.Bursová, Miroslava; Čabala, Radomír, Statistical Optimization of Microextraction Technique (poster) 17 th International Symposium on Separation Sciences. 5-9. 9. 2011 Cluj Napoca, Romania [Jiný výsledek]
170910Mgr. Martin Váňa, Ph.D.Váňa, Martin; Houfek, Karel, Poster z konference POSMOL 2011, Maynooth, Irsko. [Jiný výsledek]
264711Mgr. Takaaki SenooSenoo, Takaaki, Vedlejší přítoky: Na tomto místě uvádím část výsledků, jedná se o vůbec první údaje o makrozoobentosu z šesti vedlejších přítoků Čertova j. Celkem jsem odebral 10 826 jedinců. Na každé lokalitě bylo nalezeno 10 až 15 taxonů. Tyto lokality měly velmi nízký index diverzity (Shannon-Wiernův index). Na všech potocích převládaly v celkové abundanci 75 až 96 % Chironomidae g. sp. společně s pošvatkami: Leuctra nigra, Nemurella pictetii (+ Nemouridae g. sp.). Na všech lokalitách se vyskytovali chrostíci Plectrocnemia sp. (P. conspersa) a Limnephilidae g. sp., z řádu Coleoptera Agabus guttatus a z řádu Diptera Wiedmannia sp., avšak tyto taxony tvořily vždy jen jednotky procent z celkové abundance. [Jiný výsledek]
264711Mgr. Takaaki SenooSenoo, Takaaki, Výsledky studia makrozoobentosu v letech 2009 a 2010 jsou uvedeny v Příloze. Ve vzorku odebraném na podzim v roce 2010 z hlavního přítoku Černého jezera byla nalezena Diura bicaudata, což lze považovat za důkaz o pozitivním trendu zmírňování následků acidifikace. Jde o nález jediného jedince, který je však podpořen faktem, že tento druh jsme nalezli na vedlejším přítoku (pracovní označení je ČT VIII) již v květnu 2007. Oba zmíněné přítoky jsou od sebe vzdáleny několik desítek metrů. V následujících letech očekáváme posilování této populace, proto je důležité v monitoringu pokračovat. [Jiný výsledek]
114110Mgr. Magdalena Uzlíková, Ph.D.Uzlíková Magdalena, manuskript připravovaný pro submisi do časopisu Experimental Parasitology Uzlikova M., Nohynkova E. The effect of metronidazol on DNA and cell cycle of Giardia intestinalis [Jiný výsledek]
114110Mgr. Magdalena Uzlíková, Ph.D.Markova Kristyna, orální prezenace: Markova Kristyna, Magdalena Uzlikova, Eva Nohynkova Giardia intestinalis and regulation of mitotic progression VI European Congress of Protistology (ECOP), Berlin, 25. - 29.7. 2011 [Jiný výsledek]
114110Mgr. Magdalena Uzlíková, Ph.D.Uzlíková Magdalena, manuskript připravovaný pro resubmisi do časopisu Eukaryotic Cell Uzlikova M., Gourguechon S., Carpenter M., Markova K., Cande W.Z., Nohynkova E. Demonstration of a DNA damage checkpoint in the evolutionarily divergent protist Giardia intestinalis [Jiný výsledek]
114110Mgr. Magdalena Uzlíková, Ph.D.Uzlíková Magdalena, orální prezenace: Uzlíková M., Nohýnková E., Svard S.G. Hrátky s aktivací G1 checkpointu buněčného cyklu u Giardia intestinalis. 40. Jírovcovy protozoologické dny. 3. - 7.5.2010, Ledeč nad Sázavou [Jiný výsledek]
93909MUDr. Petr Kocián, Ph.D.Kocián Petr, poster, Colorectal Congress – Colon Cancer and IBD 2008, Methodology of analysis of tumor-infiltrating immune cells in human colorectal cancer by slide-based scanning cytometry poster, Studentská vědecká konference 2. LF UK 2010, Imunofluorescenční detekce buněk imunitního systému v parafinových řezech poster, Colorectal Congress - What is new in rectal cancer? 2011, Are we able to identify high-risk patients in human colorectal cancer? prezentace, Krčský chirurgický den 2011, Lze přesněji predikovat klinický osud pacientů s kolorektálním karcinomem? Vyšetření mutací genu KRAS a imunitních buněk infiltrující nádorovou tkáň jako slibný prognostický faktor. [Jiný výsledek]
93310RNDr. Marie Hrůzová Kratochvílová, Ph.D.Kratochvílová Marie, Čermák Petr, Uhlířová Klára, Prokleška Jan, Sechovský Vladimír , Poster prezentovaný na konferenci MMM ve Scottsdale: "The crystal growth and evolution of magnetism in Pd-doped CeRhIn5 and Ce2RhIn8" [Jiný výsledek]
93310RNDr. Marie Hrůzová Kratochvílová, Ph.D.Kratochvílová Marie, Uhlířová Klára, Prchal Jiří, Prokleška Jan, Sechovský Vladimír , Přednáška prezentovaná na workshopu TOKIMEKI v Osace: "Pd-doping effects in CenRhmIn3n+2m" [Jiný výsledek]
57010Mgr. Dagmar KohoutováKohoutová Dagmar, Havlíček, J. & Kohoutová, D. (2010). Ve víru feromonového koktejlu. Grenouilleové mezi octomilkami. Vesmír 89: 80-81. Kohoutová, D. & Havlíček, J. (2010). Rivalita pravého a levého nosu. Vesmír 89: 12-13. [Jiný výsledek]
104810RNDr. Martin Šimon, Ph.D.Šimon, Martin, (2012): Exploring counterurbanization in a post-socialist context: case of the Czech Republic. 17 pp. Under review. [Jiný výsledek]
104810RNDr. Martin Šimon, Ph.D.Loquenz, Jan; Šimon, Martin, (2012): Amenitní migrace. Geografické rozhledy, v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
104810RNDr. Martin Šimon, Ph.D.Šimon, Martin; Šustrová, Klára, 30/8 - 3/9/2010 Counterurbanization / Neoruralism / Migration to the Countryside: theoretical framework, methodological discussion, and the first empirical findings from the Czech countryside, EuroRural conference 2010, Brno, with Klára Šustrová. [Jiný výsledek]
104810RNDr. Martin Šimon, Ph.D.Šimon, Martin; Ouředníček, Martin, (2010): Migrace na venkov a kontraurbanizace-- Přehled konceptů a diskuze jejich relevance pro výzkum v Česku. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. 738-743. ISBN 978-80-7368-903-2 [Jiný výsledek]
104810RNDr. Martin Šimon, Ph.D.Šustrová, Klará; Šimon, Martin, (2012): Opuštění městského způsobu života? Analýza vybraných aspektů migrace na venkov. In: Temelová, J., Pospíšilová, L., Ouředníček, M. (eds.): Nové sociálně prostorové nerovnosti a kvalita života. Aleš Čeněk: Praha; v tisku, s. XX-XX. [Jiný výsledek]
104810RNDr. Martin Šimon, Ph.D.Šustrová, Klará; Šimon, Martin, 4 - 5/11/2011 „Analýza rodinných a pracovních strategií migrantů na vzdálený venkov“, Třetí město, FSS MUNI, Brno. (s Klárou Šustrovou) [Jiný výsledek]
104810RNDr. Martin Šimon, Ph.D.Šimon, Martin; Šustrová, Klára, 14/9 - 17/9/2011 'Towards a typology of counter-urban migration: the case of Czech Republic (methods, findings, life-strategies)', Cities after Transition: Space, Culture and Transition, 4th Workshop, University of Bucharest, with Klára Šustrová. [Jiný výsledek]
104810RNDr. Martin Šimon, Ph.D.Šimon, Martin; Ouředníček, Martin, 30/8 - 3/9/2010 Migrace na venkov a kontraurbanizace: Přehled konceptů a diskuze jejich relevance pro výzkum v Česku, XXII. sjezd České geografické společnosti, Ostrava, spolu s Martinem Ouředníčkem. [Jiný výsledek]
104810RNDr. Martin Šimon, Ph.D.Šimon, Martin; Šustrová, Klára, 10 - 11/2/2011 Poster: „Kdo se stěhuje z města na venkov v Česku?“, Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života, PřF UK, Praha. (s Klárou Šustrovou) [Jiný výsledek]
12509Mgr. Jindra KubíčkováVeselská, Jindra, prezentace na konferenci ISEA2011 Istanbul [Jiný výsledek]
144210Ing. Petr Paluska, Ph.D.Paluska, Petr, Poster na XV.Vědecké konferenci LFUK a FNHK (26.1.2011) [Jiný výsledek]
144210Ing. Petr Paluska, Ph.D.Paluska, Petr, Abstrakt ve Sborníku XV.Vědecké konference LFUK a FNHK (26.1.2011), vydavatel UK v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, ISBN:978-80-254-9213-0 [Jiný výsledek]
144210Ing. Petr Paluska, Ph.D.Hodek, Miroslav, Prezenatce na Konferenci Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky, Hradec Králové, 25.-26.2.2011, sborník z konference ISBN 978-80-254-9062-4 [Jiný výsledek]
144210Ing. Petr Paluska, Ph.D.Paluska, Petr, Prezenatce na konferenci 34. dny lékařské biofyziky, Plzeň, 1.-3.6.2011 [Jiný výsledek]
144210Ing. Petr Paluska, Ph.D.Paluska, Petr, Abstrakt ve Sborníku XVI.Vědecké konference LFUK a FNHK (25.1.2012), vydavatel UK v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, ISBN:978-80-260-1607-6 [Jiný výsledek]
144210Ing. Petr Paluska, Ph.D.Paluska, Petr, Prezentace na XVI.Vědecké konferenci LFUK a FNHK (25.1.2012) [Jiný výsledek]
349511Mgr. Martin FrancFranc, Martin; Bosáková, Zuzana; Coufal, Pavel, Náplňové kapilární kolony pro HPLC (poster) na 63. zjazd chemikov, Tatranské Matliare, Slovensko [Jiný výsledek]
349511Mgr. Martin FrancFranc, Martin; Vojta, Jiří; Bosáková, Zuzana; Coufal, Pavel, Stability and Performance of Slurry Packed Capillary Columns (poster) na HPLC 2011, Budapest, Maďarsko [Jiný výsledek]
117909Mgr. Markéta Švarcová, Ph.D.Komlóová, Markéta, prezentace výsledků formou posterového sdělení: Komlóová, M.; Holas, O.; Musílek, K.; Doležal, M. Syntéza a in vitro testování inhibitorů acetylcholinesterasy. 53. Česko-slovenská psychofarmakologická konference (Jeseník) 5. - 9. 1. 2011, Psychiatrie,vol. 15, supp.1, s. 58, ISSN 1211-7579 [Jiný výsledek]
117909Mgr. Markéta Švarcová, Ph.D.Komlóová, Markéta, prezentace výsledků formou ústního sdělení: Komloova, M., Musilek, K., Holas, O., Dolezal, M.: Preparation and in vitro evaluation of peripheral acetylcholinesterase inhibitors intended for early Myasthenia gravis treatment. Book of abstracts 1st Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network (7th Meeting oh the European Network of Doctoral Studies in Pharmaceutical Sciences) Madrid, Spain, 13. - 15. 7. 2011. [Jiný výsledek]
117909Mgr. Markéta Švarcová, Ph.D.Musilek Kamil, kapitola v knize: Musilek, K.; Komloova, M.; Holas, O.; Horova, A.; Zdarova-Karasova, J.; Jun, D.; Kuca, K. Myasthenia gravis – current treatment standards and emerging drugs. In Myasthenia Gravis: Intech Rijeka (Croatia), 2011, pp. in press, ISBN 978-953-307-787-1. [Jiný výsledek]
403511RNDr. David Píša, Ph.D.Píša, David, O. Santolík, M. Parrot, Pre-processing of the ULF waveform fluctuations above seismic active regions observed by DEMETER, in WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part II – Physics of Plasmas and Ionized Media (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, 2011. [Jiný výsledek]
403511RNDr. David Píša, Ph.D.Píša, David, F. Němec, M. Parrot, O. Santolík, Attenuation of electromagnetic waves at the frequency ~1.7 kHz in the vicinity of earthquakes observed in the upper ionosphere by the DEMETER satellite, Annals of Geophysics (accepted). [Jiný výsledek]
99510MUDr. Eliška Mistrová, Ph.D.E. Mistrová, J. Slavíková, M. Chottová Dvořáková, Postnatální vývoj exprese NPY v srdečních síních potkana - vliv sympatické denervace. Plzeň. lék. Sborn., 2011. [Jiný výsledek]
99510MUDr. Eliška Mistrová, Ph.D.E. Mistrová, M. Chottová Dvořáková, J. Slavíková, W. Kummer, Effect of STZ diabetes on CGRP/ADM signalling system in the rat heart, poster, PC014, Turkish-FEPS Physiology congress, Istanbul, Turecko. Acta Physiologica 203: suppl. 686: PC 014, 2011. IF 3,13 [Jiný výsledek]
353711Mgr. Kateřina Lesch, Ph.D.Veselovská, Kateřina, A Constructional Analysis of the Constituent Negation in Czech. In SLS 2011: The 6th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS 2011) - Book of Abstracts, Aix-en-Provence, France, 2011. [Jiný výsledek]
353711Mgr. Kateřina Lesch, Ph.D.Veselovská, Kateřina, GG, FGP, CxG - srovnání metodik (případová studie). Prezentace na XII. Mezinárodním setkání mladých lingvistů, Olomouc, 2011. [Jiný výsledek]
353711Mgr. Kateřina Lesch, Ph.D.Hajič, Jan, Popularita osob automaticky. Bakalářská práce, MFF UK, Praha, 2011. [Jiný výsledek]
353711Mgr. Kateřina Lesch, Ph.D.Veselovská, Kateřina, Sentence-Level Polarity Detection in a Computer Corpus. In WDS 2011: Proceedings of Contributed Papers, Part I, Praha, 2011, pp. 167-170. [Jiný výsledek]
353711Mgr. Kateřina Lesch, Ph.D.Veselovská, Kateřina, A Corpus-based Study of the Constituent Negation in Czech. In press, CorpLing 2011: Proceedings of the Sixth Corpus Linguistics Conference, Birmingham, GB, 2011. [Jiný výsledek]
105610RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.Navrátil, Radim, Rank tests for paired comparisons of two treatments under measurement errors - přednáška na konferenci ICORS 2011, Valladolid [Jiný výsledek]
105610RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.Navrátil, Radim, Rank tests and R-estimates in location model with measurement errors - článek ve sborníku Výjezdního zasedání Centra Jaroslava Hájka, Jedovnice. [Jiný výsledek]
105610RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.Navrátil, Radim, Navratil R.: Rank tests for paired comparisons of two treatments under measurement errors. Proceedings of the 14th Applied Stochastic Models and Data Analysis (AMSDA 2011) Conference, Faculty of Economisc of the University of Rome, Rome, Italy. ISBN 97888467-3045-9, pp 1020-1026 [Jiný výsledek]
105610RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.Navrátil, Radim, Rank Tests of Symmetry and R-estimation of Location Parameter under Measurement Errors - přednáška na konferenci ODAM2011, Olomouc [Jiný výsledek]
105610RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.Navrátil, Radim, Rank tests for paired comparisons of two treatments under measurement errors - přednáška na konferenci ASMDA 2011, Rome [Jiný výsledek]
105610RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.Navrátil, Radim, Pořadové testy a R-odhady v modelu polohy za přítomnosti chyb měření - přednáška na Výjezdním zasedání Centra Jaroslava Hájka, Jedovnice [Jiný výsledek]
267811doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.Šíma, Jan, příspěvek na mezinárodní konferenci 8th International Conference Sport and Quality of Life ISBN 978‐80‐210‐5610‐7 název příspěvku: Proces sof Pilot Standardization of the Servqual Questionnaire in the Czech Version to Evaluate Service Quality in Fitness Area [Jiný výsledek]
267811doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.Jan Šíma, John Nauright, Na 19th Conference of the European Association for Sport Management v Madridu byla navázána spolupráce s Prof. Johnem Naurigtem, Ph.D. z George Mason University, stát Virginia, USA. [Jiný výsledek]
436111RNDr. Silvie Černá, Ph.D.Mašková, Silvie, Prezentace na konferencích: 41èmes Journées des Actinides, Stará Lesná, Slovensko přednáška: "Magnetic and lattice anisotropies in U2Ni2Sn", 5th European Conference on Neutron Scattering. Praha, Česká republika, poster: "Hydrogen/deuterium positions in U2T2X and RE2T2X hydrides/deuterides", Seminář z magnetismu, Karlova Univerzita, Praha, přednáška: "Impact of hydrogen absorption on crystal structure and magnetism of geometrically frustrated 221 compounds", Řada publikací je v přípravě a budou publikovány v roce 2012. [Jiný výsledek]
15009Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.Suková, Lenka - Cílek, Václav, Landscape and Archaeology of Jebel Sabaloka and the Sixth Nile Cataract: some results of the fieldwork in 2009 and 2011 (text článku do Sudan and Nubia 16, 2012, s připomínkami recenzenta; viz Suková, publikační výstupy) [Jiný výsledek]
15009Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.Suková, Lenka, Přehled publikačních výstupů z grantového projektu „Skalní umění severovýchodní Afriky v kontextu krajinném a archeologickém“ (GA UK č. 15009) za rok 2011 a 2012 (výstupy realizované, v tisku a připravované) [Jiný výsledek]
15009Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.Suková, prezentace 2011 a 2012, Prezentace průběhu a způsobů plnění projektu „Skalní umění severovýchodní Afriky v kontextu krajinném a archeologickém“ (GA UK č. 15009) a dosažených výsledků v průběhu roku 2011 a 2012 [Jiný výsledek]
345511Mgr. Martin Pilát, Ph.D.Pilát, Martin a Neruda, Roman, článek na konferenci CEC 2011 ASM-MOMA: Multiobjective Memetic Algorithm with Aggregate Surrogate Model, IEEE 2011 [Jiný výsledek]
345511Mgr. Martin Pilát, Ph.D.Pilát, Martin a Neruda, Roman, článek na konferenci GECCO 2011 LAMM-MMA: Multiobjective Memetic Algorithm with Local Aggregate Meta-Model, 2011, ACM [Jiný výsledek]
345511Mgr. Martin Pilát, Ph.D.Pilát, Martin a Neruda, Roman, článek na konferenci HIS 2011 Improving Many-objective Optimizers with Aggregate Meta-Models, 2011, IEEE [Jiný výsledek]
345511Mgr. Martin Pilát, Ph.D.Pilát, Martin a Neruda, Roman, článek na konferenci Doktorandské dny 2011 Multiobjective Memetic Algorithm with Local Meta-Model, Matfyzpress, 2011 [Jiný výsledek]
345511Mgr. Martin Pilát, Ph.D.Kazík, Ondřej a Pešková, Klára a Pilát, Martin a Neruda, Roman, článek na konferenci WI-IAT 2011 Meta learning in multi-agent systems for data mining, 2011, IEEE [Jiný výsledek]
345511Mgr. Martin Pilát, Ph.D.Kazík, Ondřej a Pešková, Klára a Pilát, Martin a Neruda, Roman, článek na konferenci ICMLA 2011 Implementation of parameter space search for meta learning in a data-mining multi-agent system, 2011, IEEE [Jiný výsledek]
25709RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.Roučka Š, Jusko P, Zymak I, Plašil R, Gerlich D, Glosík J, Study of Astrophysically Relevant Hydrogen Chemistry: combining an RF Ion Trap with a Cold Effusive Beam, SAPP XVIII, Book of Contributed Papers, Edited by J. Országh, P. Papp, Š. Matejčík, © UK Bratislava, ISBN 978-80-89186-77-8 (2011) 204-209 [Jiný výsledek]
25709RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.Jusko P, Roučka Š, Zymak I, Plašil R, Gerlich D, Glosík J, Combination of an Electron Spectrometer with an Ion Trap: first results for H- + hν and H- + H, SAPP XVIII, Book of Contributed Papers, Edited by J. Országh, P. Papp, Š. Matejčík, © UK Bratislava, ISBN 978-80-89186-77-8 (2011) 252-256 [Jiný výsledek]
25709RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.Jusko P, Roučka Š, Zymak I, Mulin D, Opanasiuk S, Plašil R, Gerlich D, Glosík J, Associative Detachment Reaction H- + H: Ion Trap Study at 10-100 K, Book of abstracts (IAU Symposium 280, The molecular universe) [Jiný výsledek]
25709RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.Roučka Š, Jusko P, Zymak I, Mulin D, Plašil R, Glosík J, Obrázková příloha [Jiný výsledek]
25709RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.Roučka Š, Jusko P, Zymak I, Mulin D, Plašil R, Gerlich D, Glosík J, Interactions of H- Anions with Atomic Hydrogen - Ion Trap study at 10-135 K, Abstract (XXVII ICPEAC), Belfast, UK, poster presentation [Jiný výsledek]
25709RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.Roučka Š, Jusko P, Zymak I, Mulin D, Plašil R, Glosík J, Influence of the 22-pole Trap Imperfections on the Interaction of Ions with a Neutral Beam, WDS'11 Proceedings of contributed papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránkova, J. Pavlů, © MATFYZPRESS (2011) 158-164 [Jiný výsledek]
25709RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.Jusko P, Roučka Š, Mulin D, Plašil R, Glosík J, , Atomic Beam Calibration for the H- + H Experiment, WDS'11 Proceedings of contributed papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránkova, J. Pavlů, © MATFYZPRESS (2011) 165-168 [Jiný výsledek]
25410Mgr. Miroslav Hock, Ph.D.Soták, Matúš; Hock, Miroslav; Pácha, Jiří, poster na konferenci EITG [Jiný výsledek]
25410Mgr. Miroslav Hock, Ph.D.Hock, Miroslav; Soták, Matúš; Pácha, Jiří, Abstrakt k ústní prezentaci na konferenci EITG [Jiný výsledek]
41610JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.Bohuslav, Lukáš, KORUPCE A TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB. Příspěvek, se kterým jsem vystoupil na konferenci Dny práva 2011. Bude publikován v recenzovaném sborníku v roce 2012. [Jiný výsledek]
41610JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.Bohuslav, Lukáš, Článek je širokou, komplexní a kompletní analýzou sankcionování trestní odpovědnosti právnických osob a zamyšlením nad sankcionováním obecně. Je výsledkem studentské odborné vědecké činnosti (SVOČ), ve které se umístil na 3. pozici. K publikaci dojde v prvním čtvrtletí roku 2012. Článek má rozsah 28 stran. [Jiný výsledek]
41610JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.Bohuslav, Lukáš, Zpráva o mezinárodním doktorandském semináři „Berner Graduiertenschule für Strafrechtswissenschaft“ pořádaného Institutem pro kriminologii a trestní právo Univerzity v Bernu v Lenku. Publikováno na www.vsehrd.cz. [Jiný výsledek]
153610RNDr. Eva Bínová, Ph.D.Bínová Eva, Nohýnková Eva, 12. Studentská vědecká konference, Praha, 24.5. 2011 aktivní účast – prezentace: Changes in DNA content during Acantamoeba stress defence reactions [Jiný výsledek]
153610RNDr. Eva Bínová, Ph.D.Bínová Eva, Klieščiková Jarmila, Ashford David, Thomas-Oates Jane, Nohýnková Eva , 14.th International Meeting on The Biology and Pathogenicity of Free-Living Amoebae, Montego Bay, Jamaica, 10. – 15.10. 2011 [Jiný výsledek]
299611RNDr. Michala Dušková, Ph.D.Bubnová Michala, Sychrová Hana , Presentace Active glycerol transporters in the osmotolerant yeast Zygosaccharomyces rouxii. Czech-Spanish workshop – Yeast Physiology Institute of Physiology AS CR, Prague, Czech republic [Jiný výsledek]
299611RNDr. Michala Dušková, Ph.D.Bubnová Michala., Sychrová Hana. , poster Transporters of glycerol in the osmotolerant yeast Zygosaccharomyces rouxii. 28th International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology, p. S68 (2011) 11-16.7.2011, Olsztyn, Polsko Afiliace Přírodovědecké fakulty v abstraktu není uvedena z toho důvodu, že přihláška na tento kurz byla podána a abstrakt poslán ještě před vyhlášením výsledků 8. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze. [Jiný výsledek]
299611RNDr. Michala Dušková, Ph.D. Bubnová Michala, Sychrová Hana , Poster Glycerol transporters in the osmotolerant yeast Zygosaccharomyces rouxii. FEBS/EMBO Advanced Lecture Course Biomembrane Dynamics: From Molecules To Cells, Cargèse-Corsica-France, p. 78 (2011) 20-29.6.2011, Cergese, Korsika, Francie Náklady na tento kurz byl hrazen FEBS/EMBO stipendiem. Afiliace Přírodovědecké fakulty v abstraktu není uvedena z toho důvodu, že přihláška na tento kurz byla podána a abstrakt poslán ještě před vyhlášením výsledků 8. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze. [Jiný výsledek]
48009PhDr. Marika Tisucká, Ph.D.Tisucká, Marika - Ohlídalová, Martina, The leather finds of the Middle Bronze Age Tumulus culture. XXI. mezinárodní konference Starší doba bronzová, Agios Nikolaos 22.-29. 5. 2010. Poster. [Jiný výsledek]
48009PhDr. Marika Tisucká, Ph.D.Tisucká, Marika - Ohlídalová, Martina - Jarošová, Ivana, Hrobový inventář z mohylníku u obce Plav (okr. Č. Budějovice). XXII. konference Starší doba bronzová v českých zemích a na Slovensku, Mikulov 3.-5. 10. 2011. Poster. [Jiný výsledek]
48009PhDr. Marika Tisucká, Ph.D.Ohlídalová, Martina - Tisucká, Marika, Nálezy usní z mohylových pohřebišť. XI. konference Popelnicová pole a doba halštatská, Příbram 7.-10. 9. 2010. Poster. [Jiný výsledek]
48009PhDr. Marika Tisucká, Ph.D.Tisucká, Marika, Prezentace projektu na webových stránkách Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK na adrese http://uprav.ff.cuni.cz/ [Jiný výsledek]
48009PhDr. Marika Tisucká, Ph.D.Ohlídalová Martina - Tisucká Marika, Nálezy usní z mohylových pohřebišť střední doby bronzové. In: Korený, R. (ed.) 2011: Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příspěvky z IX. konference, Příbram 7.-10. 9. 2010. Podbrdsko – Miscelanea 2. Příbram, 187-192. Článek ve sborníku. [Jiný výsledek]
341211Mgr. Iuliia Brushko, M.A., Ph.D.Iuliia Brushko, The paper indicates that the analysts are non-Bayesian updaters and to some extend their forecast errors biases may be explained by the information processing difficulties (it is much harder to release a precise forecast in the situation of multidirectional signals) or behavioral biases (there might arise confusion upon getting signals of the different signs). The managers of the firms try to exploit these biases by releasing their own forecasts and tending to drive the analysts' forecasts, while the analysts realize the managers strategic effect and adjust for it. [Jiný výsledek]
28910RNDr. Miroslav ČermákČermák, Miroslav;Dokulil, Jiří;Katreniaková, Jana, "Edge Routing and Bundling for Graphs with Fixed Node Positions," 15th International Conference on Information Visualisation (IV), pp.475-481, IEEE, 2011 [Jiný výsledek]
28910RNDr. Miroslav ČermákFalt, Zbyněk;Bednárek, David;Čermák, Miroslav;Zavoral, Filip, "On Parallel Evaluation of SPARQL Queries," The Fourth International Conference on Advances in Databases, Knowledge, and Data Applications DBKDA 2012. Přijato, bude prezentováno. [Jiný výsledek]
28910RNDr. Miroslav ČermákČermák, Miroslav;Dokulil, Jiří;Falt, Zbyněk;Zavoral, Filip;, "SPARQL Query Processing Using Bobox Framework," Conference on Advances in Semantic Processing SEMAPRO 2011, pp.104-109 [Jiný výsledek]
28910RNDr. Miroslav ČermákČermák, Miroslav;Dokulil, Jiří;Falt, Zbyněk;, "Vyhodnocování SPARQL dotazů systémem Bobox," ITAT’11: Information Technology – Applications and Theory, pp. 63-68, 2011 [Jiný výsledek]
76310PhDr. Romana Trusinová, Ph.D.Trusinová Romana, "The sources of disrespect for seniors” poster prezentovaný na konferenci "Ageing Locally - Ageing Globally", Dublin, Irsko, 2.-3. listopadu 2011. [Jiný výsledek]
76310PhDr. Romana Trusinová, Ph.D.Trusinová Romana, "Do Young People Measure Happiness by the Number of Kilometres Logged?" Socioweb 7-8/2011, s. 8-9. [Jiný výsledek]
309811Mgr. Jaroslav HavrdaPustějovská, Petra, Prezentace "Different aspects in modeling of synovial fluid" na letní škole "Mathematical Theory in Fluid Mechanics" v Kácově [Jiný výsledek]
309811Mgr. Jaroslav HavrdaHavrda, Jaroslav, Prezentace Thermodynamic treatment of the convection–diffusion equation [Jiný výsledek]
309811Mgr. Jaroslav HavrdaPustějovská, Petra, Dizertační práce "Biochemical and mechanical processes in synovial fluid – modeling, analysis and computational simulations" [Jiný výsledek]
309811Mgr. Jaroslav HavrdaHavrda, Jaroslav, Přednáška "Mathematical and thermodynamical analysis of a mixture model" na semináři parciálních diferenciálních rovnic pořádaným Matematickým ústavem Akademie věd ČR dne 29.2.2010 [Jiný výsledek]
334111Ing. Oksana Melikhova, Ph.D.Melikhova, Oksana, Annex_03: ISNE 2011 Conference presentation slides [Jiný výsledek]
334111Ing. Oksana Melikhova, Ph.D.Melikhova, Oksana, Annex _01: Summary of the progress at the work [Jiný výsledek]
334111Ing. Oksana Melikhova, Ph.D.Melikhova, Oksana, Annex _02: Public Information Model [Jiný výsledek]
73910RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D.Ondič, L. et al., Poster "Enhanced extraction efficiency of intrinsic photoluminescence from a diamond photonic crystal" na konferencii DIAMOND 2011. [Jiný výsledek]
73910RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D.Ondič, L. et al., Poster "Enhanced photoluminescence extraction efficiency from a diamond photonic crystal" na letnej škole NANO-OPTICS: Plasmonics, Photonic Crystals, Metamaterials and Sub-Wavelength Resolution. [Jiný výsledek]
6010Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Novakova, L., Croy, I., Engelhardt, V., Havlicek, J., Hummel, T., Delayed decrease of pleasantness ratings in congenital anosmia during consumption of a simple food. In: Chemical Senses 36(1): E58. (ECRO XX meeting abstract) [Jiný výsledek]
6010Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Novakova, L., Croy, I., Havlicek, J., Hummel, T., Congenitally anosmic adults report less maternal care than normosmics: a retrospective questionnaire study. In: Chemical Senses 36(1): E27. (ECRO XX meeting abstract) [Jiný výsledek]
6010Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Novakova, L., Croy, I., Havlicek, J., Hummel, T., Congenitally anosmic adults report less maternal care than normosmics. In: European Human Behaviour & Evolution Association '11, 6th International Conference, Programme & Abstracts, Gießen, Germany: 91. (poster) [Jiný výsledek]
6010Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Hummel, T., Negoias, S., Novakova, L., Landis, B.N., Croy, I., Coping with isolated congenital anosmia. In: AChemS 2011 Annual Meeting ABSTRACTS, Tradewinds Island Grand, St. Pete Beach, Florida: 109. [Jiný výsledek]
6010Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Novakova, Lenka, Valentova, Jaroslava, Havlicek, Jan, The relation of sexual orientation, gender nonconformity and olfactory abilities. In: The International Society for Human Ethology Summer Institute 2011, Programme & Abstracts, Prague: 29. [Jiný výsledek]
6010Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Havlicek, J., Lenochova, P., Novakova, L., Performing Research in Human Chemosignalling. In: The International Society for Human Ethology Summer Institute 2011, Programme & Abstracts, Prague: 20. (workshop) [Jiný výsledek]
6010Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Novakova, L., Engelhardt, V., Havlicek, J., Croy, I., Differential Patterns of Food Appreciation During Consumption of a Simple Food in Congenitally Anosmic Individuals: An Explorative Study. PLoS ONE (under revision). [Jiný výsledek]
6010Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Novakova, Lenka, Valentova, Jaroslava, Havlicek, Jan, The relation of sexual orientation, gender nonconformity and olfactory abilities. In: The European Chemoreception Research Organisation, XXIst Congress, ecro2011, Program and Abstracts Book, Manchester, UK: 89. [Jiný výsledek]
396211Mgr. Jan SukSuk, Jan, Článek k publikaci, vychází v únoru 2012. Stepping Off the Empty Stage: Postdramatic Aspects of Presencing in Bloody Mess Komentář: Článek se hlouběji opírá o analýzu prostoru a realitu, hic et nunc, v kontextu současného experimentálního divadla. Principy postdramatické teorie pak úspěšně aplikuje na rozboru typicky postmoderního představení britského divadelního spolku Forced Entertainment. Časopis: Journal in Anglophone Studies Hradec Králové je mezinárodní recenzovaný časopis vycházející jednou ročně. [Jiný výsledek]
40010Mgr. Martina Štípková, Ph.D.Štípková, Martina, Vystoupení na konferenci "Doktorandská konference sociologie a příbuzných společenských věd", Praha, 26. 5. 2011. Název příspěvku: "Trendy v nesezdaném mateřství a mateřství bez partnera v ČR: Analýza Výběrového šetření pracovních sil 1993-2009". [Jiný výsledek]
40010Mgr. Martina Štípková, Ph.D.Štípková, Martina, Vystoupení na 10. konferenci Evropské sociologické asociace "Social relations in Turbulent Times", Ženeva (Švýcarsko), 7.-10.9.2011. Poster: "Trends in Unmarried and Unpartnered Motherhood in the Czech Republic". [Jiný výsledek]
40010Mgr. Martina Štípková, Ph.D.Štípková, Martina, Vystoupení na doktorandském workshopu při 10. konferenci Evrospké sociologické asociace "Social relations in Turbulent Times", Ženeva (Švýcarsko), 5-6.9.2011. Název příspěvku: "Trends in Unmarried and Unpartnered Motherhood in the Czech Republic". [Jiný výsledek]
14010Mgr. Monika Schmidt, Ph.D.Schmidt, Monika, Přednáška na konferenci 1.Postgraduální vědecká konference Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové [Jiný výsledek]
14010Mgr. Monika Schmidt, Ph.D.Schmidt, Monika, Posterové sdělení na konferenci: XI. Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků, Žďár nad Sázavou [Jiný výsledek]
14010Mgr. Monika Schmidt, Ph.D.Kohlová, Michaela, Diplomová práce spoluautorky Bc. Kohlové [Jiný výsledek]
14010Mgr. Monika Schmidt, Ph.D.Schmidt, Monika, Posterové sdělení na mezinárodní konferenci: Mol Micro Meeting, Wurzburg, Německo [Jiný výsledek]
14010Mgr. Monika Schmidt, Ph.D.Pávková, Ivona, Schmidt Monika, Spoluautorství přednášky na konferenci: Medical Biodefence Conference 2011, Mnichov, Německo [Jiný výsledek]
312111RNDr. Věra Daňková, Ph.D.Dankova V., Balonova L., Stulik J., Szotakova B., Cerveny L. , Study of the role of proteins containing tetratricoptide domain in virulence mechanism of the intracellular pathogen Francisella tularensis. Medical Biodefense Conference 2011. Munich, 25-28 October 2011. Poster prezentation [Jiný výsledek]
312111RNDr. Věra Daňková, Ph.D.Dankova V., Szotakova B., Cerveny L., Study of the role of proteins containing tetratricoptide domain in virulence mechanism of the intracellular pathogen Francisella tularensis. Postgraduální vědecká konference Farmaceutické fakulty UK. Hradec Králové 1. Února 2011. Přednáška [Jiný výsledek]
312111RNDr. Věra Daňková, Ph.D.Dankova V., Balonova L., Stulik J., Szotakova B., Cerveny L. , Membrane lipoprotein FTL_1723 containing tetricopeptide domain is important for virulence mechanism of the intracellular pathogen Francisella tularensis. Mol Micro Meeting Wurzburg. Wurzburg 4-6 May 2011. Poster presentation [Jiný výsledek]
339311Oleksandr Stetsovych, Ph.D.Stetsovych Oleksandr, Chundak Mykhailo, Accomplished work in the first year on GAUK project no. 339311. [Jiný výsledek]
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.Gerlichová, Markéta, Rozhovor v časopise Arteterapie 25/11. [Jiný výsledek]
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.Zedková Iveta, Gueye, Tereza a kol., Teorie a praxe tanečně pohybové terapie - připravovaná kniha, více v příloze. [Jiný výsledek]
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.Gerlichová, Markéta, Živý rozhovor ve vysílání Českého rozhlasu "Radio wave" •„Muzikoterapie: Jak dokáže hudba léčit“ – záznam pořadu Dubový High (vysílání Českého rozhlasu – Radio Wave (20:00 15.12.2010) [Jiný výsledek]
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.Gerlichová, Markéta, V květnu 2010 řešitelka zastupovala ČR na Valné hromadě EMTC (Evropské konfederaci muzikoterapeutů) v Cadizu, Španělsko. ( www.emtc-eu.com ) [Jiný výsledek]
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.Gerlichová, Markéta, V květnu 2011 řešitelka grantu reprezentovala českou muzikoterapii a výzkumnou činnost; přednášela na 3. mezinárodní výzkumné muzikoterapeutické konferenci na Wilfrid Laurier University Waterloo, Canada. Third International Music Therapy Research Konference, „Improvisation - Exploring the Art & Science of Clinical Praktice" www.musictherapyconference2011.org [Jiný výsledek]
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.Gerlichová, Markéta, V prosinci 2011 byla M.G. vybrána, aby vedla 16 hodinový výukový program „Muzikoterapie v rehabilitaci“ v Litvě. [Jiný výsledek]
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.Gerichová, Markéta, Gueye, Tereza, Poster First European NeuroRehabilitation Congress in Merano, October 20-22, 2011 Nonverbal Therapeutic Techniques in Rehabilitation of Individuals Surviving Traumatic and Nontraumatic Brain Injuries Tereza Gueye M.D., Marketa Gerlichová, Mgr. Department of Rehabilitation Medicine, The First Faculty of Medicine of Charles University And General Teaching Hospital Prague, Czech Republic TANTER Czech Dance Therapy Association [Jiný výsledek]
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.Gerlichová, Markéta, ČLánek v časopise Nemocnice VFN, číslo 6, listopad - prosinec, rok 2010 [Jiný výsledek]
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.Gerlichová, Markéta, článek na kanadském muzikoterapeutickém portále: www.soundeffects.wlu.ca [Jiný výsledek]
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.Gerlichová, Markéta, V listopadu 2010 se řešitelka projektu Markéta Gerlichová účastnila muzikoterapeutické stáže na Univerzitě v Lovani v Belgii a v tamní fakultní nemocnici Svatého Josefa pod vedením prof. Jose de Backera, kde též vedla seminář pro tamní studenty v rámci mezinárodního projektu. (Therapy at the Collegefor Science and Art in Leuven). [Jiný výsledek]
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.Gerlichová, Markéta, V květnu 2011 řešitelka grantu zastupovala ČR na Valné hromadě EMTC (Evropské konfederace muzikoterapeutů) ve Vídni. (www.emtc-eu.com) [Jiný výsledek]
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.Gerlichová, Markéta, V červnu 2010 řešitelka přednášela i vedla workshop na Mezinárodní konferenci expresivních terapií na DAMU v Praze. (www.expresivniterapie.org) [Jiný výsledek]
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.Gerlichová, Markéta, Aktivní účast na konferenci Neurorehabilitační společnosti J.E. Purkyně, listopad 2011 [Jiný výsledek]
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.Gerlichová, Markéta, V září 2010 řešitelka grantu přednášela v rámci NATO sympozia “Nové přístupy v překonávání negativních důsledků terorizmu”, Ankara, Turecko. NATO ADVANCED RESEARCH WORKSHOP, New Therapy Approaches in Countering the Negative Effects of Terrorism, „ Practical experiences of using music therapy with persons after traumatic brain injury "Music Therapy Against the Negative Effects of Terrorism“, NATO SECURITY THROUGH SCIENCE PROGRAMME (www.musictherapy2010arw.com) [Jiný výsledek]
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.Sládková, Petra, Členka řešitelského týmu je spoluautorkou článku ve Zdravotnických novinách z října 2011. Ročník 60, číslo 41, název článku: " Nedostatečná postakutní péče u traumatických postižení mozku". [Jiný výsledek]
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.Gerlichová, Markéta, V září 2010 vedla řešitelka grantu muzikoterapeutickou veřejnou dílnu pro organizaci Hlasohled. [Jiný výsledek]
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.Gerlichová, Markéta, V listopadu 2011 řešitelka přednášela na mezinárodní konferenci Hlasohled, Praha. „Zpěv jako cesta k obnoveni schopnosti komunikace“. www.hlasohled.cz [Jiný výsledek]
394511PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D.Babušová, Gabriela , Koordinátorka postupových zkoušek z českého jazyka u žáků z mezinárodní školy Park Lane International School, Praha 6. Spolupráce se sdružením META o.s., které se zabývá začleňováním mladých migrantů do českých škol. [Jiný výsledek]
394511PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D.Babušová, Gabriela, Jako spoluautorka komplexu učebních pomůcek (učebnice, pracovní sešity, příručka pro učitele) k výuce českého jazyka pro 3.-5.ročník ZŠ se snažím o integraci jednotlivých složek vzdělávacího oboru Český jazyk a litaratura. Spolupracuji s nakladatelstvím FRAUS, kde rovněž působím jako odborný lektor a konzultant. Cílem mých seminářů je seznámit učitele s koncepcí celé učebnicové řady oboru Český jazyk a literatura, s novými trendy v didaktice českého jazyka, nabídnout metody, formy práce, didaktické pomůcky určené pro rozvoj komunikačních činností a pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. [Jiný výsledek]
394511PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D.Babušová, Gabriela , Účast na mezinárodní konferenci V Praze - ČAPV Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata – ideje – realizace, přednesení příspěvku s názvem: Cesta k rozvoji komunikačních činností u žáků vietnamského etnika - příspěvek do sborníku je v tisku. 2. [Jiný výsledek]
163810Mgr. Galyna GrankoO. Goncharov, J. Safrankova, Z. Nemecek, K. Grygorov, and L. Prech, Interplanetary Shock Propagation Through the Magnetosphere to the Magnetotail, in WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part II: Physics of Plasmas and Ionized Media, (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 19–26, 2011 [Jiný výsledek]
163810Mgr. Galyna GrankoK. Grygorov, O. Goncharov, L. Přech, J. Šafránková, and Z. Němeček, Propagation of Solar Wind Discontinuities Through Magnetosphere and Magnetotail: Wind Far Tail Observations, in WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part II: Physics of Plasmas and Ionized Media, (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 27–33, 2011 [Jiný výsledek]
163810Mgr. Galyna GrankoG. Granko, J. Šafránková, Z. Němeček, K. Jelínek, Dependence of Magnetopause Locations on the IMF BZ Component During the Solar Minimum, in WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part II: Physics of Plasmas and Ionized Media, (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 40–44, 2011 [Jiný výsledek]
355911Jana Frélichová, M.Sc., Ph.D.Frélichová, Jana, Postery prezentované v roce 2011 na domácích a mezinárodních konferencích: 1) Kozáková, J.: Analýza dlouhodobých změn ve využití krajiny regionu Cezava a jejich vlivu na ekosystémové služby (prezentováno na doktorandské konferenci Ústavu pro životní prostředí, UK). 2) Frélichová, J. et al.: An Apprisal of National Climate Adaptation Strategy: the Case of the Czech Republic (prezentováno v Pekingu, Čína a ve Wageningen, Nizozemí) [Jiný výsledek]
427611Mgr. Josef MarešMareš, Josef, Prezentován příspěvek "Přístupy k regulaci urban sprawl: relevance zahraničních zkušeností v podmínkách České republiky" na konferenci "Třetí město (Katedra sociologie FSS MU Brno a Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, Brno, 4-5 listopadu 2011)" [Jiný výsledek]
427611Mgr. Josef MarešMareš, Josef, Ouředníček, Martin, Prezentován konferenční příspěvek: "Approaches to urban sprawl regulation: Relevance for Post-socialist Metropolis" na konferenci "Cities after Transition: Space, Culture and Transition, 4th Workshop (University of Bucharest, 14-17 září, 2011)" [Jiný výsledek]
427611Mgr. Josef MarešMareš, Josef, Novák, Jakub, Přijata kapitola „Měření rozsahu, formy a důsledků suburbanizace“ do knihy "Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. eds. (2012): Sub Urbs. Krajina, lidé, sídla. Academia, Praha.", která má být publikována na jaře 2012. [Jiný výsledek]
283811MVDr. Oldřich Tomášek, Ph.D.Tomášek, Oldřich, Oxidative stress in condition dependent carotenoid ornamentation. The Central European Meeting on Genes, Gene Expression and Behaviour, Nové Hrady, ČR, 2011 (prezentace) [Jiný výsledek]
417411Ing. Anna Koslová, Ph.D.Lounková, Anna; Trejbalová, Kateřina; Geryk, Josef; Dráberová, Eduarda; Hejnar, Jiří; Svoboda, Jan, Poster na konferenci RNA Club 2011 (November 11, 2011, Prague, Czech Republic). Název: Defective RNA splicing and nuclear export of avian retrovirus in mammalian cells. [Jiný výsledek]
417411Ing. Anna Koslová, Ph.D.Lounková, Anna; Trejbalová, Kateřina; Geryk, Josef; Dráberová, Eduarda; Hejnar, Jiří; Svoboda, Jan, Poster na konferenci RNA Meeting 2011 (June 14.- 18., 2011, Kyoto, Japan). Název: RNA splicing of avian retrovirus in permissive and non-permissive cells. [Jiný výsledek]
169310Mgr. Martin Hora, Ph.D.Hora, Martin; Sládek, Vladimír, The metabolic cost of walking in Neandertals and Upper Paleolithic Europeans. American Journal of Physical Anthropology 144: 167. (abstrakt v impaktované časopise) [Jiný výsledek]
169310Mgr. Martin Hora, Ph.D.Hora, Martin; Sládek, Vladimír, The metabolic cost of walking in Neandertals and Upper Paleolithic Europeans. The 80th annual meeting of the American Association of Physical Anthropologists, Minneapolis, Minnesota, USA, April 12.-16., 2011. (aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci, příspěvek ve formě posteru) [Jiný výsledek]
425311Mgr. Jana Wiedermannová, Ph.D.Korelusová, Jana; Koval, Tomáš; Dohnálek, Jan; Krásný, Libor , Poster na konferenci 7th International Conference on Gram Positive Bacteria (Montecatini Terme, Itálie): YvgS, a putative helicase interacting with RNA polymerase. [Jiný výsledek]
407011Ing. Pavel Marášek, Ph.D.Marášek, Pavel; Dzijak, Rastislav; Rohožková, Jana a Hozák, Pavel, Poster s názvem "Proteins with dual localizations: Function of paxillin in cell nucleus" byl prezentován na těchto konferencích: 22nd Wilhelm Bernhard Workshop on Cell Nucleus, Riga, Lotyšsko, 24-30.8.2011; Symposium "Actin and actin-associated proteins from gene to polysomes", Stockholm, Švédsko, 7-10.9.2011. [Jiný výsledek]
358511Nikol VlasákováVlasáková, Nikol, příspěvek ve sborníku Scientia Movens: Sborník příspěvků z mezinárodní studentské konference konané dne 27. března 2012, ISBN 978-80-86317-92-2 [Jiný výsledek]
291811MUDr. Martin ŠtefflMUDr. Zdeněk Fík, Poster s názvem: Epitelo-mesenchymal interaction and its influence on stem cell properties of head and neck squamous cell carcinoma. [Jiný výsledek]
291811MUDr. Martin ŠtefflMartin Šteffl, Poster s názvem: Metastáza papilárního karcinomu do kořene jazyka [Jiný výsledek]
79009RNDr. Petr Harcuba, Ph.D.Harcuba Petr, Janeček Miloš, Příspěvek na mezinárodní konferenci TMS11 Annual Meeting and Exhibition - San Diego USA, 27.2. - 3.3. [Jiný výsledek]
300411Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.Hojka, Vladimír; Kubový, Petr; Otáhal, Stanislav; Bačákový, Radka, Neuromuscular differentiation in control of human take-off movements. Abstract of perspective original paper. Pohybové ústrojí, vol. 18, issue 3-4. p. 313-314. Supplement 13th Prague-Sydney-Lublin Symposium. http://www.pojivo.cz/pu/PU_34_2011.pdf [Jiný výsledek]
300411Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.Hojka, Vladimír; Kubový, Petr; Bačáková, Radka, Srovnávací analýza oporové fáze při prvních dvou krocích po výběhu z polonízkého startu. Příspěvek v konferenčním sborníku. Atletika 2011. Bratislava. ISBN: 978-80-89257-37-9 [Jiný výsledek]
82610RNDr. Markéta ŽůrkováD) Kokošková, Markéta; Sutrová, Veronika, Osvědčení o absolvování kurzu Škola luminiscenční spektrometrie, PřF MU, Brno, 15. – 17.6.2011. [Jiný výsledek]
82610RNDr. Markéta ŽůrkováC) Kokošková, Markéta; Procházka, Marek; Vlčková, Blanka, SERS/SERRS spectra and excitation profiles of Ru(II)bis(2,2-bipyridine)(4,4-dicarboxybipyridine) complex in systems with Ag nanoparticles: chemisorption versus electrostatic bonding. Book of Abstracts, 30th European Congress on Molecular Spectroscopy EUCMOS 2010, Florence, 29.8 - 3.9.2010, p.223, poster. Poděkování GA UK je uvedeno na posteru. [Jiný výsledek]
82610RNDr. Markéta ŽůrkováH) Kokošková, Markéta, Odborná stáž na Université Paris VI, Francie, 23.11. – 3.12.2011. Tématika: Měření SERRS spekter s pulsní excitací. [Jiný výsledek]
82610RNDr. Markéta ŽůrkováG) Kokošková, Markéta; Procházka, Marek; Vlčková, Blanka, SERRS spectral detection limits of Ru(II) polypyridine complexes adsorbed on Ag nanoparticles in fractal aggregates: chemisorption in comparison to electrostatic bonding. Conference book of Abstracts, XI th International Conference on Molecular Spectroscopy 2011, Wroclaw-Kudowa Zdroj, 17.-20.9.2011, p.121, poster. [Jiný výsledek]
82610RNDr. Markéta ŽůrkováJ) Kokošková, Markéta; Procházka, Marek; Vlčková, Blanka; Hromádková, Jiřina, SERS, SERRS and excitation profiles of Ru(II) polypyridine complexes attached to Ag nanoparticle aggregates: Structural, electronic and molecular resonance damping effects of chemisorption. Článek v přípravě pro Phys. Chem. C. [Jiný výsledek]
82610RNDr. Markéta ŽůrkováB) Spáčil, Dušan; Mojzeš, Peter; Vlčková, Blanka, Surface-enhanced Raman scattering of Zn(II) porphyrin in systems with aggregated and non-aggregated Ag naoparticles. Sborník, 14. Česko-Slovenské spektroskopická konference, Litomyšl, 31.5. - 3.6.2010, s.130, poster. [Jiný výsledek]
82610RNDr. Markéta ŽůrkováA) Spáčil, Dušan, Osvědčení o absolvování kurzu Využití spektrálních technik v bezpečnostních technologiích, Litomyšl, 31.5.2010. [Jiný výsledek]
82610RNDr. Markéta ŽůrkováE) Spáčil, Dušan; Mojzeš, Peter; Palacký, Jan; Vlčková, Blanka, SERRS of a cationic metalloporphyrin in systems with non-aggregated and aggregated silver nanoparticles: Electromagnetic and molecular resonance contributions. 14th European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules, Coimbra, 29.8.-3.9. 2011, poster. [Jiný výsledek]
82610RNDr. Markéta ŽůrkováI) Kokošková, Markéta, 2. cena v Soutěži o nejlepší diplomovou práci roku 2011 v oboru spektroskopie udělovaná Spektroskopickou společností Jana Marka Marci, VŠCHT, Praha, 12.12.2011. [Jiný výsledek]
82610RNDr. Markéta ŽůrkováK) Kokošková, Markéta; Procházka, Marek; Mojzeš, Peter; Šloufová, Ivana; Vlčková, Blanka, Pathways to optimalization of SERRS spectral sensors performance. Článek v přípravě pro Anal. Chem. [Jiný výsledek]
82610RNDr. Markéta ŽůrkováF) Šloufová, Ivana; Mojzeš, Peter; Spáčil, Dušan; Vlčková, Blanka, SE(R)RS spectra and detection limits of cationic chromophoric and nonchromophoric adsorbates in Ag nanoparticle systems with and without hot spots. Conference book of Abstracts, XI th International Conference on Molecular Spectroscopy 2011, Wroclaw-Kudowa Zdroj, 17.-20.9.2011, p.51, přednáška. [Jiný výsledek]
425111RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D.Nádvorník, Lukáš et al., Článek v odborném časopise (v tisku) --- Název: "From laterally modulated two-dimensional electron gas towards artificial graphene", časopis: New Journal of Physics, svazek: 14, předpokládaná publikace: duben 2012, impaktní faktor: 3.849. Verze schválená k publikaci je přiložena. [Jiný výsledek]
343011Jiří ŠatavaŠatava, Jiří, Projekt je přihlášen k prezentaci k rámci "Brown Bag Seminar" série CERGE-EI, dále bude prezentován jako "working paper", případně i "Discussion paper" v rámci sérií článků publikovaných CERGE-EI (předpokládané vydání nejdéle do dvou měsíců) a následně obratem podán do dalších vědeckých časopisů (vědecký časopis Finance a úvěr, případně další). Kopie článku je přiložena. [Jiný výsledek]
25609PhDr. Zuzana Křenková, Ph.D.Křenková, Zuzana, Pohřebiště pánů z Vřesovic v zaniklém klášteře františkánů observantů v Krupce, Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích (článek v tisku - konec roku 2012) [Jiný výsledek]
25609PhDr. Zuzana Křenková, Ph.D.Křenková, Zuzana, Nově nalezená malba v bývalém kostele františkánů observantů v Jemnici, E-monumentika (článek v tisku - duben-květen 2012) [Jiný výsledek]
25609PhDr. Zuzana Křenková, Ph.D.Křenková, Zuzana, K nejstarším dějinám a podobě kláštera františkánů observantů v Krupce, Sborník k poctě prof. Ivo Hlobila. (text v tisku - 2012) [Jiný výsledek]
25609PhDr. Zuzana Křenková, Ph.D.Křenková, Zuzana, Uměleckohistorický průzkum nástěnné malby v kostele sv. Víta v Jemnici. (Prezentace výsledků výzkumu na setkání odborné veřejnosti pořádáném Muzejním spolkem v Jemnici, 21.3.2012) [Jiný výsledek]
25609PhDr. Zuzana Křenková, Ph.D.Křenková, Zuzana, Stavební dějiny kostela františkánů observantů v Kamenzi v kontextu hornolužické pozdně středověké architektury (prezentace na setkání doktorandů na UK, květen 2011) [Jiný výsledek]
25609PhDr. Zuzana Křenková, Ph.D.Křenková, Zuzana - Řepa, Tomáš, Kaple Božího hrobu při bývalém konventu františkánů s kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č.302/2011 (článek v tisku - 2012) [Jiný výsledek]
25609PhDr. Zuzana Křenková, Ph.D.Křenková, Zuzana, texty in: Jiří Černý - Christoph Fasbender (hrsg.),Das Lexikon der regionalen Literaturgeschichte des Mittelalters, Oldenbourg Akademieverlag. ISBN-10: 3050051329 (text v tisku - květen 2013) [Jiný výsledek]
25609PhDr. Zuzana Křenková, Ph.D. Křenková, Zuzana, kapitoly disertační práce (část z monografií zachovaných a zaniklých konventů(snížená kvalita obr. příloh)) [Jiný výsledek]
51910Mgr. Mohamed Megahed, Ph.D.Mohamed Megahed, presentace "The largest antichambre carrée in the Old Kingdom" na mezinárodní konferenci 9. Ägyptologisches Tempeltagung, Hamburg [Jiný výsledek]
51910Mgr. Mohamed Megahed, Ph.D.Mohamed Megahed, , „The Pyramid Complex of “Djedkare’s Queen” in South Saqqara. Preliminary Report 2010“, in M. Bárta – F. Coppens – J. Krejčí, Abusir and Saqqara in the Year 2010, Prague, v tisku. [Jiný výsledek]
23510Mgr. Jozef Veselý, Ph.D.Veselý, J., Cieslar, M., Bonneville, J., Coupeau, C., Kopeček J., AFM observation of Fe-Al single crystals under in-situ deformation. Príspevok na medzinárodnej konferencii ISPMA 12. [Jiný výsledek]
23510Mgr. Jozef Veselý, Ph.D.Veselý, J., Cieslar, M., Kopeček J., AFM observation of Fe-Al single crystals under in-situ deformation. Acta Physica Polonica A, ISSN 0587-4246. IF 0.467. článok prijatý k publikácii [Jiný výsledek]
169410RNDr. Jiří Cejpek, DiS., Ph.D.Jiří Cejpek, Václav Kuráž, Jan Frouz, Jedná se o populární článek "Obnova vodního režimu výsypek" v českém časopise Vesmír, který byl přijat k recenzi. [Jiný výsledek]
169410RNDr. Jiří Cejpek, DiS., Ph.D.Jiří Cejpek, Diplomová práce: Vodní režim rekultivovaných a nerekultivovaných výsypek. [Jiný výsledek]
169410RNDr. Jiří Cejpek, DiS., Ph.D.Jiří Cejpek, Jan Frouz, Václav Kuráž, Konference: Průmyslová Ekologie II, Beroun, 23.3.2011. Zde měl řešitel prezentaci části výsledků, téma: Vodní režim rekultivovaných nerekultivovaných výsypek [Jiný výsledek]
169410RNDr. Jiří Cejpek, DiS., Ph.D.Jiří Cejpek, Jan Frouz, Václav Kuráž, Konference, poster: Protection of Agricultural Soils against joint stress of natural and anthropogenic factors. Pulawy - Poland, 13 - 16.6.2011 [Jiný výsledek]
169410RNDr. Jiří Cejpek, DiS., Ph.D.Jiří Cejpek, Jan Frouz, Václav Kuráž, Konference: Zivot v půdě, Lednice, 7.-8.unora 2012. Prednáška se týkala konečných výsledků projektu, téma: Vodní režim rekultivovaných a nerekultivovaných výsypek [Jiný výsledek]
169410RNDr. Jiří Cejpek, DiS., Ph.D.Jiří Cejpek, Václav Kuráž, Jan Frouz, Článek "Hydrological properties of soil in reclamation and unreclamation sites after brown-coal mining" byl zaslán do polského impakt časopisu Journal of Environmental Studie a nyní prochází recenzí. [Jiný výsledek]
345211PhDr. Mgr. Eva Janáčová, Ph.D.Janáčová, Eva, Fotografická výstava s názvem "Tomáš Ungár: Ve slovech se žije" uspořádaná v Divadle hudby v Olomouci ve dnech 4. až 30. října 2011. Výstava přiblížila život a dílo izraelského fotografa a básníka Tomáše Ungára, který se narodil v Praze. [Jiný výsledek]
350111Mgr. Dana Veisová, Ph.D.Obsilova, Veronika, Veisova, Dana, Macakova, Eva, Rezabkova, Lenka, Poster s názvem: BMH-dependent activation of yeast enzyme neutral trehalase na konferenci 8th EBSA European biophysics congress, 23.-27.8. 2011, Budapešť, Maďarsko [Jiný výsledek]
350111Mgr. Dana Veisová, Ph.D.Veisova, Dana, Rezabkova, Lenka, Obsilova, Veronika, Poster s názvem: The activity of NTH1 enzyme is mediated by yeast 14-3-3 isoforms na konferenci IX Discussions in Structural Molecular Biology, 24.-26.3. 2011 v Nových Hradech [Jiný výsledek]
350111Mgr. Dana Veisová, Ph.D.Veisova, Dana, Macakova, Eva, Rezabkova, Lenka, Sulc, Miroslav, Obsilova, Veronika, Poster s názvem: Monitoring of NTH1 phosphorylation sites important for BMH binding na konferenci 12th international congress on amino acids, peptides and proteins, 1.-5.8. 2011, Peking, Čína [Jiný výsledek]
350111Mgr. Dana Veisová, Ph.D.Veisova, Dana, Rezabkova, Lenka, Sulc, Miroslav, Obsilova, Veronika, Přednáška: The role of BMH proteins in the regulation of yeast neutral trehalase na konferenci Výjezdní zasedání postgraduálních studentů, 15.-17.3. 2011 v Třešti u Jihlavy [Jiný výsledek]
350111Mgr. Dana Veisová, Ph.D.Veisová, Dana, Přednáška s názvem: Úloha BMH proteinů v regulaci enzymové aktivity kvasničné neutrální trehalasy na Konferenci PhD. studentů Fyziologického ústavu AVČR a Univerzity Karlovy v Praze, 26.9.2011, Fyziologický ústav AVČR, Praha [Jiný výsledek]
430011Mgr. Václav Římal, Ph.D.Římal, Václav; Štěpánková, Helena; Štěpánek, Josef, Poster: Sequence-specific local stability and dynamics of DNA double-helix studied by hydrogen NMR, 6th Cambridge Symposium on Nucleic Acids Chemistry and Biology, Cambridge (Velká Británie), 4. - 7. 9. 2011. [Jiný výsledek]
430011Mgr. Václav Římal, Ph.D.Římal, Václav; Štěpánková, Helena; Štěpánek, Josef, Poster: Sequence-specific local stability and dynamics of DNA double-helix studied by hydrogen NMR, Euromar 2011, Frankfurtu a. M. (Německo), 21. - 25. 8. 2011. [Jiný výsledek]
112110Mgr. Dana KučerováKučerová, Dana, Jeníček, Michal, (2011). Srovnání interpolačních metod z hlediska kvality předpovědi výšky a vodní hodnoty sněhu v neznámých bodech. In Holko, L. (Ed.). XVI. Medzinárodné stretnutie snehárov. Ústav hydrológie SAV, Liptovský Mikuláš, s. 48-55. [Jiný výsledek]
380511Mgr. Daniel Světlíkkolektiv:, Bruthans J., Svetlik D., Soukup J. et al.: Self oraganised conduit network in sandstone quarry: Characterization and evolution) poster na 2011 GSA Annual Meeting (Minneapolis, USA, 9.–12. října 2011) náklady na cestovné si prezentující Jana Schweigstillová hradila z jiného grantového projektu [Jiný výsledek]
380511Mgr. Daniel Světlíkkolektiv:, Bruthans J., Svetlik D., Soukup J., Schweigstillova J., Valek J., Mayo A., (in rev): Fast evolving conduits in clay-bonded sandstone: Characterization, erosion processes and significance for origin of sandstone landforms. Geomorphology) [Jiný výsledek]
380511Mgr. Daniel SvětlíkSvětlík, Daniel, prezentace na studentské geologické konferenci UK v dubnu 2011 [Jiný výsledek]
356411RNDr. Jiří Vozka, Ph.D.Květa Kalíková, Příspěvek na zahraniční konferenci - 36th International Symposium on HPLC Separations and Related Technique. Budapešť, Maďarsko, 19.-23. 6. 2011. Poster: Chiral stationary phases based on derivatized cyclofructan for chiral HPLC separation; Květa Kalíková, Lucie Janečková, Radim Geryk, Daniel W. Armstrong, Eva Tesařová. [Jiný výsledek]
356411RNDr. Jiří Vozka, Ph.D.Janečková, Lucie, Příspěvek na zahraniční konferenci - 36th International Symposium on HPLC Separations and Related Technique. Budapešť, Maďarsko, 19.-23. 6. 2011. Poster: Chiral separation of binaphtyl catalysts using new HPLC chiral stationary phases based on derivatized cyclofructans; Lucie Janečková, Květa Kalíková, Jiří Vozka,Zuzana Bosáková, Daniel W. Armstrong, Eva Tesařová. [Jiný výsledek]
356411RNDr. Jiří Vozka, Ph.D.Vozka, Jiří, Příspěvek na zahraniční konferenci Nordic Separation Science Society 6th Conference. Riga, Lotyšsko, 24.-27. 8. 2011. Poster: Enantioseparation potential of new HPLC chiral stationary phases based on derivatized cyclofructans; Jiří Vozka, Lucie Janečková, Květa Kalíková, Daniel W. Armstrong, Eva Tesařová. [Jiný výsledek]
351911Mgr. Iveta Hajdáková, Ph.D.Hajdáková, Iveta, Příspěvek na konferenci International Labour Process Conference v Leeds, Duben 2011 [Jiný výsledek]
26410PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.Štěpánová, Veronika, Korpus rozhlasových nahrávek. In: Čermák, F. (ed.): Korpusová lingvistika Praha 2011. Svazek 2. Výzkum a výstavba korpusů. Praha: NLN, 2011, s. 74–77. [Jiný výsledek]
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Zeman, Daniel; Popel, Martin, From the Jungle to a Park: Harmonizing Dependency Treebanks of 30 Languages, oral presentation, ÚFAL Monday Seminary, October 2011, Prague [Jiný výsledek]
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Mareček, David, Neřízený závislostní parsing, oral presentation, Res Informatica, November 2011, Prague [Jiný výsledek]
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Popel, Martin, Treex: Modular NLP Framework, oral presentation, Výjezdní seminář ÚFAL, Malá Skála, September 2011 [Jiný výsledek]
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Popel, Martin, TectoMT: Machine Translation System, oral presentation, FEAST, Universität des Saarlandes, Germany, November 2011, http://feast.coli.uni-saarland.de/ [Jiný výsledek]
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Bojar, Ondřej; Žabokrtský, Zdeněk; Dušek, Ondřej; Galuščáková, Petra; Majliš, Martin; Mareček, David; Maršík, Jiří; Novák, Michal; Popel, Martin; Tamchyna, Aleš, CzEng 1.0, Czech-English parallel treebank, 15 milion parallel sentences with deep syntax annotation, http://ufal.mff.cuni.cz/czeng10 [Jiný výsledek]
143610RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.Ryabov, Artem; Chvosta, Petr, Přednáška na konferenci, WDS 2011, Praha, Česká Republika, 2011. [Jiný výsledek]
143610RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.Ryabov, Artem; Chvosta, Petr, Poster na mezinárodní konferenci, Marian Smoluchowski Symposium on Statistical Physics 2011, Zakopane, Polsko, 2011. [Jiný výsledek]
143610RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.Ryabov, Artem; Chvosta, Petr, Poster na mezinárodní konferenci, FQMT 2011, Praha, Česká Republika, 2011. [Jiný výsledek]
155610RNDr. Jan Burda, Ph.D.Burda, Jan; Hartvich, Filip; Valenta, Jan; Dohnal, Jiří, Aplication of electrical resitive tomography in the study of slope deformations in open-pit mines: Jezeří landslide case study (Czech Republic) [Jiný výsledek]
155610RNDr. Jan Burda, Ph.D.Burda, Jan, Effect of climatic factors and variations in groundwater level on the stability of anthropogenic foothill slopes of the Krušné Hory Mts. Geomorfologický sborník, 9, s. 74. [Jiný výsledek]
155610RNDr. Jan Burda, Ph.D.Burda, Jan, Vliv klimatických faktorů a kolísání hladiny podzemní vody na stabilitu antropogenních svahů Krušných hor. Seminář KFGG, přednáška, 2010 [Jiný výsledek]
155610RNDr. Jan Burda, Ph.D.Burda, Jan; Hartvich, Filip; Valenta, Jan; Smítka, Václav; Rybář, Jan, Článek v přípravě: Climate-induced landslide reactivation at the edge of the Most Basin (Czech Republic) - progress towards better landslide prediction. Natural Hazards and Earth System Sciences, IF 1.792. [Jiný výsledek]
155610RNDr. Jan Burda, Ph.D.Tumajer, Jan; Burda, Jan, Článek v přípravě: Exploitation of Betula pendula in mass movement studies (A preliminary study). AUC Geographica. [Jiný výsledek]
155610RNDr. Jan Burda, Ph.D.Burda, Jan; Dohanl, Jiří; Hartvich, Filip, Článek v přípravě: Druhá etapa geofyzikálního průzkumu v prostoru plánované sanace severozápadních svahů lomu ČSA. Zpravodaj hnědé uhlí. [Jiný výsledek]
155610RNDr. Jan Burda, Ph.D.Burda, Jan, Závěrečná zpráva o výzkumu v lokalitě Jezeří [Jiný výsledek]
155610RNDr. Jan Burda, Ph.D.Burda, Jan, Osvědčení o spolupráci při řešení projektu [Jiný výsledek]
398811Mgr. Eliška KratochvílováGahura, Ondřej, Secondary structure formation facilitates splicing of Saccharomyces cerevisiae introns with long branch point 3’ splice site distance. Ústní prezentace na konferenci 25th International Conference of Yeast Genetics and Molecular Biology, Olsztyn, Polsko. Abstrakt viz. příloha. [Jiný výsledek]
398811Mgr. Eliška KratochvílováGahura, Ondřej, Intron secondary structure facilitated 3’ splice site recognition in Saccharomyces cerevisiae. Ústní prezentace na konferenci RNA Club 2011, Praha. Abstrakt viz. příloha. [Jiný výsledek]
398811Mgr. Eliška KratochvílováGahura, Ondřej, SPLICING OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE INTRONS WITH LONG BRANCH POINT 3’ SPLICE SITE DISTANCE DEPENDS ON SECONDARY STRUCTURE. Ústní prezentace na konferenci 39th Annual Meeting on Yeasts, Smolenice, Slovensko. Abstrakt viz. Příloha [Jiný výsledek]
307311Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D.Dědečková Klára, Abstrakt přijatý jako poster. viz příloha [Jiný výsledek]
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota, Konference: Séminaire de recherche du Professeur Ruedi Imbach. Název přednášky: La dimension philosophie et théologique de la pensée de Jérôme de Prague. Místo a čas konání: Université de Paris IV – Paris Sorbonne, 2. V. 2011. [Jiný výsledek]
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota, Konference: Dies bibliographicus I. Název přednášky: Kritická prezentace nových výsledků bádání nad Jeronýmem Pražským a Štěpánem z Pálče. Místo a čas konání: Praha, 4. II. 2011. [Jiný výsledek]
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota, Konference: The Bohemian Reformation and Religious Practice IX. Název přednášky: Philosophical Polemics against Jerome of Prague in Reference to His Quaestio about the Harmony of the Sensory Perceptible World. Doctrinal Aspects Místo a čas konání: Praha, 23. – 25. VI. 2010. [Jiný výsledek]
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota, Konference: Journée Incipit. Název přednášky: Prezentace nových výsledků bádání nad Jeronýmem Pražským. Místo a čas konání: Paříž, 22. V. 2010. [Jiný výsledek]
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota, Konference: Eighteenth Annual SIEPM Colloquium. What is New in the New Universities? Learning in Central Europe in the Later Middle Ages (1348-1500). Název přednášky: Parisian and Prague quodlibeta Compared: The example of Jerome of Prague. Místo a čas konání: Łódź, 8.-10. IX. 2011. [Jiný výsledek]
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota, Konference: Images of the medieval master and models of magisterial authority (1400-1450). Název přednášky: La figure de l'autorité magistrale à travers Jan Hus et Jérôme de Prague. Místo a čas konání: Freiburg im Breisgau, 9.-11. XII. 2010. [Jiný výsledek]
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota, Konference: Filosof jako zoon politikon. Role filosofie a filosofů v předmoderních společnostech. Název přednášky: Aspekty "politického" jednání některých mistrů pražské univerzity na přelomu 14. a 15. století. Místo a čas konání: Praha, 7. V. 2010. [Jiný výsledek]
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota, Konference: Seminář historické společnosti Veritas, úvodní přednáška. Název přednášky: Jeroným Pražský. Pohled na život a dílo českého intelektuála pozdního středověku. Místo a čas konání: Pardubice, 24. X. 2009. [Jiný výsledek]
355011Mgr. Aivaras ŽukauskasŽukauskas, Aivaras, Prezentace z pracovní porady experimentu NEMO-3/SuperNEMO. [Jiný výsledek]
20410Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Hilšer, Marek, Plakátové sdělení Brain tumor 2011, Berlin June 16.-17.: Usefulness of Macroscopic Fluorescence Imaging for the Estimation of Tumor Growth in an Orthotopic Glioblastoma Multiforme Mouse Model [Jiný výsledek]
20410Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Hilšer, Marek, Článek: Limitations of Macroscopic Fluorescence Imaging for the Estimation of Tumor Growth in an Orthotopic Glioma Mouse Model akceptovaný k publikaci do Folia Biologica 2012, v příloze [Jiný výsledek]
92210RNDr. Michaela Šlapáková, Ph.D.Poková, Michaela, Článek "The Influence of Silicon Content on Recrystallization of twin-roll cast Aluminum Alloys for Heat Exchangers" přijatý k publikaci v impaktovanám časopise Acta Physica Polonica A. [Jiný výsledek]
92210RNDr. Michaela Šlapáková, Ph.D.Poková, Michaela, Prezentace z mezinárodní konference ISPMA 12. [Jiný výsledek]
92210RNDr. Michaela Šlapáková, Ph.D.Poková, Michaela, Prezentace z Doktorandského týdne. [Jiný výsledek]
92210RNDr. Michaela Šlapáková, Ph.D.Poková, Michaela, Zpráva o řešení projektu pro firmu AL INVEST Břidličná, která poskytla studované materiály. [Jiný výsledek]
411611RNDr. Eliška Václavíková, Ph.D.Václavíková, Eliška, Dvořáková, Šárka, Sýkorová, Vlasta, Včelák, Josef, Škába, Richard, Vlček, Petr, Bendlová, Běla, Vliv genetických variant RET proto-onkogenu na patogenezi Hirschsprungovy choroby a její souvislost s medulárním karcinomem štítné žlázy. XXXIV. Endokrinologické dny s mezinárodní účastí, Brno, 20.-22.10.2011, abstrakt v DMEV 14, supl. 2, str. 61-62 (poster) [Jiný výsledek]
411611RNDr. Eliška Václavíková, Ph.D.Vaclavikova, Eliska, Kavalcova, Lucie, Skaba, Richard, Dvorakova, Sarka, Macokova, Pavla, Rouskova, Blanka, Bendlova, Bela, článek "Hirschsprung’s disease and medullary thyroid carcinoma: 15-year experience with molecular genetic screening of the RET proto-oncogene" byl přijat k tisku v "Pediatric Surgery International" dne 11.10.2011. Zatím je dostupný elektronicky na webových stránkách časopisu. [Jiný výsledek]
411611RNDr. Eliška Václavíková, Ph.D.Vaclavikova, Eliska, Kavalcova, Lucie, Skaba, Richard, Dvorakova, Sarka, Macokova, Pavla, Bendlova, Bela, Hirschsprung’s disease and medullary thyroid carcinoma - 15-year experience with molecular genetic screening of the RET proto-oncogene. 24th International Symposium on Pediatric Surgical Research, Graz, 8-10 September 2011 (přednáška prezentovaná dr. Kavalcovou - oceněno 2. místem Aesculab Prize) [Jiný výsledek]
54009Mgr. Lucie Řimnáčová, Ph.D.[5] Šimek, Petr, Přednáška, Univerzita v Turíně, 19.11.2009 [Jiný výsledek]
54009Mgr. Lucie Řimnáčová, Ph.D.[2] Řimnáčová, Lucie, Šimek, Petr, Mraz, Jaroslav, Šperlingová, Ilona, Poster: The comparison of two analytical methods for determination of ethoxyacetic acid in human urine of ethoxyethanol-exposed people. Konference: 63. Zjazd chemikov, Vysoké Tatry, Slovensko, 5.-9.9.2011, ISSN 1336-7242. [Jiný výsledek]
54009Mgr. Lucie Řimnáčová, Ph.D.[1] Řimnáčová, Lucie, Šimek, Petr, Mráz, Jaroslav, Hušek, Petr, Rukopis článku: Simultaneous GC-MS profiling acidic biomarkers of occupational exposure and endogenous metabolites in urine [Jiný výsledek]
54009Mgr. Lucie Řimnáčová, Ph.D.[10] Řimnáčová, Lucie, Stanovení butoxyoctové kyseliny [Jiný výsledek]
54009Mgr. Lucie Řimnáčová, Ph.D.[9] Makuderová, Lucie, Netland, Ove, Ueland, Per Magne, Šimek, Petr, Přednáška: Injektor jako kritické místo GC-MS analýzy metabolitů při výzkumu jednouhlíkového metabolismu. Setkání uživatelů GC/MS Thermo Scientific/Finnigan, Tichonice, 4.-5.5.2010. [Jiný výsledek]
54009Mgr. Lucie Řimnáčová, Ph.D.[3] Řimnáčová, Lucie, Šimek, Petr, Cimlová, Jana, Zahradníčková, Helena, Hušek, Petr, Poster: Alkyl chloroformates labeling strategies and their application in the identification and analysis of protic metabolites and xenometabolites. Konference: The 7th International Conference on Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications (IMA2011), 18.-22.9.2011, Chania, Crete, Greece. [Jiný výsledek]
54009Mgr. Lucie Řimnáčová, Ph.D.[8] Cimlova, Jana, Zahradnickova, Helena, Makuderova, Lucie, Berkova, Petra, Husek, Petr, Simek, Petr, Poster: Parallel profiling of small molecule metabolites by GC-MS and LC-MS in urine after in situ treatment with ethyl chloroformate. Konference: 7th Aegean analytical chemistry days 2010 (7AACD), Lesvos, Greece, 29.9.-3.10.2010. [Jiný výsledek]
54009Mgr. Lucie Řimnáčová, Ph.D.[7] Simek, Petr, Makuderova, Lucie, Husek, Petr, Mraz, Jaroslav, Poster: Simultaneous GC-MS profiling of biomarkers of occupation exposure and natural acidic metabolites in urine. Konference: Metabolomics 2010, Amsterdam, Holandsko, 27.6.-1.7.2010 [Jiný výsledek]
54009Mgr. Lucie Řimnáčová, Ph.D.[6] Makuderova, Lucie, Cimlova, Jana, Arseth, Ove, Kvalheim, Gry, Příspěvek z workshopu v Bergenu, 30.11.2009 [Jiný výsledek]
281211RNDr. Jakub Štěpán Tichý, Ph.D.Kaplický, Petr; Tichý, Jakub, Boundary Regularity of Flows under Perfect Slip Boundary Conditions [Jiný výsledek]
380911Mgr. Vít Céza, Ph.D.Céza V, Pánek T, Čepička I , Poster: Hypotrichomonas – the tip of the iceberg of trichomonad diversity. VI EUROPEAN CONGRESS OF PROTISTOLOGY, 25 - 29 July 2011, Berlin, Germany (poster viz příloha) [Jiný výsledek]
380911Mgr. Vít Céza, Ph.D.Cepicka I, Céza V, Stahlavsky F, Přednáška: Extensive molecular and morphological diversity of free-living trichomonads. VI EUROPEAN CONGRESS OF PROTISTOLOGY, 25 - 29 July 2011, Berlin, Germany (abstrakt viz příloha) [Jiný výsledek]
132410Mgr. Veronika KaufnerováKaufnerová, Veronika, Eliáš, Marek, Reassessment of the green algal genus Coealastrella (Scenedesmaceae, Chlorophyta), poster - prezentováno: 5th European Phycological Congress, 4.- 9. 9. 2011, Rhodos. [Jiný výsledek]
132410Mgr. Veronika KaufnerováKaufnerová, Veronika, Eliáš, Marek, The demise of the genus Scotiellopsis Vinatzer (Chlorophyta), submitted - Nova Hedwigia [Jiný výsledek]
446611Mgr. Pavel Brom, Ph.D.Brom, Pavel; Lustig, František, How and Why To Teach and Learn Physics within the Integrated e-Learning Method. Ústní příspěvek na zahr. konferenci GIREP-EPEC 2011, 1.–5. 8. 2011, Jyväskylä, Finsko, bude publikováno. [Jiný výsledek]
446611Mgr. Pavel Brom, Ph.D.Brom, Pavel; Lustig, František, Integrated e-learning and the opportunity for anyone to explore the nature of polarisation of light. Poster na zahr. konferenci GIREP-EPEC 2011, 1.–5. 8. 2011, Jyväskylä, Finsko, bude publikováno. [Jiný výsledek]
446611Mgr. Pavel Brom, Ph.D.Brom, P., Pretest and the verification of measurement tools for a pilot survey of the effectiveness of a remote laboratory experiment. In Kapounová, J., Kostolányová, K. (eds.): Information and Communication Technology in Education. Proceedings. University of Ostrava, 2011, ISBN 978-80-7368-979-7. Poster a prezentace na mez. konferenci v Rožnově p. R., 13.–15. 9. 2011. [Jiný výsledek]
446611Mgr. Pavel Brom, Ph.D.Brom, Pavel; Lustig, František, Využití metody integrovaného e-learningu pro úvod do kvantové fyziky. In Ulrich, Zatloukal: 9. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2011, Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2011, ISBN 978-80-7435-104-4. [Jiný výsledek]
64709Mgr. Zita Červenková, Ph.D.Hemrová, Lucie, Červenková, Zita a Münzbergová, Zuzana , článek „The effects of large herbivores on the landscape dynamics of a perennial herb” Annals of Botany, in press [Jiný výsledek]
64709Mgr. Zita Červenková, Ph.D.Červenková, Zita a Münzbergová, Zuzana, Vliv opylovačů na populační dynamiku S.hispanica [Jiný výsledek]
64709Mgr. Zita Červenková, Ph.D.Červenková, Zita a Münzbergová, Zuzana, připravovaný rukopis článku "Impact of pollinators on the evolution of flowering traits of Scorzonera hispanica" [Jiný výsledek]
64709Mgr. Zita Červenková, Ph.D.Hemrová, Lucie, Červenková, Zita a Münzbergová, Zuzana, příloha článku „The effects of large herbivores on the landscape dynamics of a perennial herb” [Jiný výsledek]
13810RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří, Databáze svrchnokřídových nautiloidů - ukázku části databáze nelze převést do formátu .pdf, což je jediný povolený formát pro přílohy zde. Ale ukázky je možné stáhnout pod tímto odkazem. Odkaz bude aktivní pro stažení do 11.04.2012 - http://www.uschovna.cz/zasilka/H49A8EGKYDTDL54S-JUA [Jiný výsledek]
13810RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří; Cápová, Andrea; Košťák, Martin; Čech, Stanislav a Mazuch, Martin , The new records of cephalopods and inoceramids from the Pecínov Member (late Cenomanian, BCB) and their significance [Jiný výsledek]
13810RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří, A revision of nautiloid Cymatoceras from the Cenomanian of the Bohemian Cretaceous Basin [Jiný výsledek]
13810RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří; Wilmsen, Markus a Košták, Martin , Revision of genus Deltocymatoceras Kummel 1956 (Late Cretaceous) [Jiný výsledek]
13810RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří; Košťák, Martin a Čech, Stanislav, Nové nálezy cenomanských hlavonožců a inoceramů z lokality Pecínov (Česká křídová pánev). 12. Česko-Polsko-Slovenská paleontologická konference. Sborník abstraktů: 39. [Jiný výsledek]
13810RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří; Jagt, John W.M. a Hendriks, Marion, A 'extraordinary' cephalopod from a Maastricht garden, Natuurhistorisch Museum Maastricht journal [Jiný výsledek]
13810RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří; Košťák, Martin, Fuchs, Dirk a Gregorová, Růžena, Eocene Cephalopods from Southern Moravia (Heršpice u Slavkova) [Jiný výsledek]
72309Mgr. Jaroslav Zahradníček, Ph.D.Zahradníček Jaroslav, Jindřich Chrtek, Ladislava Paštová, Přednáška na mezinárodním konferenci "12 th International Hieracium Workshop, June 19-23, Spånhult, Sweden" [Jiný výsledek]
72309Mgr. Jaroslav Zahradníček, Ph.D.Zahradníček Jaroslav, Chrtek Jindřch, Příloha 2011 [Jiný výsledek]
93109RNDr. Marek Remeš, Ph.D.Remeš, Marek, Prezentace výsledků ve formě přednášky, konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii - Liblice 2011. [Jiný výsledek]
93109RNDr. Marek Remeš, Ph.D.Remeš, Marek, Prezentace výsledků ve formě posteru, konference ESOC 2011, Herssonisos, Kréta. [Jiný výsledek]
93109RNDr. Marek Remeš, Ph.D.Remeš, Marek, Závěrečná zpráva projektu GAUK 93109 [Jiný výsledek]
139810RNDr. Jaroslav Hamerský, Ph.D.Hamersky, Jaroslav, Poster na mezinarodni konferenci Slim Disk Workshop, Varsava 2011. [Jiný výsledek]
139810RNDr. Jaroslav Hamerský, Ph.D.Hamersky, Jaroslav, Diplomova prace [Jiný výsledek]
139810RNDr. Jaroslav Hamerský, Ph.D.Hamersky, Jaroslav, Ustni prispevek na 4th COST Working Group meeting konanem 2.-4.11.2011 v Manchesteru UK [Jiný výsledek]
66010RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.Baudiš, P., MCTS with Information Sharing; Master thesis; Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, 2011. [Jiný výsledek]
66010RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.Baudiš, P., Gailly, J.-L., Pachi: State of the Art Open Source Go Program; Advances in Computer Games 13, Tilburg, 2011. To appear in LNCS. [Jiný výsledek]
66010RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.Šámal, R., Valla, T., On the complexity of the guarding game; submitted to Algorithmica (Springer New York). [Jiný výsledek]
66010RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.Piliouras, G., Valla, T., Végh, L., LP-based Covering Games with Low Price of Anarchy; submitted to ICALP 2012 [Jiný výsledek]
301711Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.Táborský, Petr, Čepička, Ivan, Pánek, Tomáš, Poster na národní protistologické konferenci. [Jiný výsledek]
301711Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.Pánek, Tomáš, Aktuální fylogenetická analýza SSU rDNA rodu Andalucia. [Jiný výsledek]
24109RNDr. Jana Brzoňová, Ph.D.Galková, Zdeňka, „Tiplíci jako přenašeči infekčních onemocnění a jejich výskyt na území ČR“ Značná část výsledků získaných během projektu byla využita v diplomové práci Z. Galkové, jež byla během prvních dvou let projektu jeho spoluřešitel. [Jiný výsledek]
24109RNDr. Jana Brzoňová, Ph.D.Rádrová, Jana, Šeblová, Veronika, Votýpka, Jan, Distribution and feeding behavior of potential mosquito vectors of West Nile virus in wetland areas in the Czech Republic, Journal of Medical Entomology (submitted) [Jiný výsledek]
24109RNDr. Jana Brzoňová, Ph.D.Votýpka, Jan, Rádrová, Jana, Galková, Zdeňka, Batrák, Pavel, Lamka, Jiří, Tiplíci a jejich výskyt v chovech přežvýkavé spárkaté zvěře v ČR. Svět Myslivosti 3/12: 20-22. [Jiný výsledek]
282511doc. Mgr. Marek Cúth, Ph.D.Cúth Marek, Rmoutil Martin, Sigma-pórovitost je separabilně určená vlastnost. [Jiný výsledek]
62109Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.Říhová, Dagmar; Janovský, Zdeněk; Horsák, Michal; Juřičková, Lucie, Článek „Degradation of land snail shells in forest environments: the effects of habitat conditions and species identity.“ pojednává o všech aspektech rozkladu schránek plžů v šesti typech středoevropského lesa. Spoluautoři Zdeněk Janovský, Michal Horsák a Lucie Juřičková. Článek byl podán do časopisu Journal of Molluscan Studies, v současné době (konec března 2012) byl zaslán zpět autorům s posudky recenzentů (T. A. Pearce, M. Schilthuizen a R. A. D. Cameron) a komentářem odpovědného redaktora J. Nekoly. Očekáváme finální akceptování článku do šesti až osmi měsíců. Manuskript článku je přiložen ke zprávě ve formě PDF dokumentu s názvem JMS_2012. [Jiný výsledek]
62109Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.Říhová, Dagmar, Přednáška na konferenci Molluscan Forum 2009, Londýn, Velká Británie; předneseno Dagmar Říhovou; abstrakt otištěn v anglických malakologických novinách The Malacologist 54. V příloze abstrakt přednášky ve znění totožném s publikovaným (PDF dokument Molluscan_Forum_2009). [Jiný výsledek]
62109Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.Juračka, Petr Jan; Říhová, Dagmar, Pracovní list pro předmět Mikroskopická technika (MB160C45), část zaměřená na metodu SEM s využitím pozorování lomů ulit zuboústky trojzubé (Isognomostoma isognomostomos). Pracovní list je ke zprávě přiložen ve formě PDF dokumentu s názvem Pracovni_list_SEM. [Jiný výsledek]
62109Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.Říhová, Dagmar; Janovský, Zdeněk; Horsák. Michal; Juřičková, Lucie, Supplementum článku „Degradation of land snail shells in forest environments: the effects of habitat conditions and species identity“ obsahující doprovodné fotografie (PDF dokument JMS_2012_supplementary). [Jiný výsledek]
62109Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.Říhová, Dagmar; Juračka, Petr Jan, Název: Příběhy z elektronového mikroskopu 3. Jakou mají měkkýši strukturu své schránky. Populárně-naučný článek o vápenatých mikrostrukturách schránek českých plžů, spoluautorem a autorem použitých fotografií je Petr J. Juračka; otištěno v časopise Živa 3/2010. Článek přiložen ve formě PDF dokumentu s názvem Ziva_2010. [Jiný výsledek]
62109Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.Koukol, Ondřej; Říhová, Dagmar, Článek "Pentaster cepaeophilus gen. et sp. nov. described from litter of alder alluvial forest." popisuje nový rod a druh houby, Pentaster cepaeophilus, který byl objeven v průběhu experimentu zkoumajícího druhovou diverzitu společenstev mikromycet, porůstajících povrch prázdných schránek plžů. Spoluautorem je Ondřej Koukol (Katedra botaniky PřF UK Praha). Článek byl zaslán do časopisu Nova Hedwigia, kde je v současné době (konec března 2012) na recenzích. Očekáváme finální akceptování článku do šesti až osmi měsíců. Manuskript článku (bez doprovodných fotografií a kreseb) je přiložen ke zprávě ve formě PDF dokumentu s názvem Nova_Hedwigia_2012. [Jiný výsledek]
62109Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.Říhová, Dagmar, Přednáška na konferenci 6th Congress of European Malacological Societies 2011, Vitoria-Gasteiz, Španělsko; předneseno Dagmar Říhovou; abstrakt otištěn v konferenčním sborníku: Abstract book from 6th Congress of the European Malacological Societies, Vitoria-Gasteiz 2011, ed. Gómez-Moliner B., Vitoria-Gasteiz (Spain) 2011, pp. 133. V příloze abstrakt přednášky ve znění totožném s publikovaným (PDF dokument CEMS_2011). [Jiný výsledek]
62109Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.Říhová, Dagmar, Podrobná zpráva o řešení projektu GAUK č. 62109 se seznamem provedených experimentů a pozorování, doplněná o seznam publikovaných výsledků. K vlastní zprávě přiložena ve formě PDF dokumentu s názvem Podrobna_ZZ. [Jiný výsledek]
62109Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.Říhová, Dagmar, Poster na konferenci World Conress of Malacology 2010, Phuket, Thajsko; první autor Dagmar Říhová; abstrakt otištěn v supplementu časopisu Tropical Natural History Supplementum 3: 265. (publikovaný abstrakt). (PDF dokument WCM_2010) [Jiný výsledek]
294311MUDr. Imani Hamza KondoKondo, Imani Hamza et al., Rukopis shrnující možnosti ochrany proti malárii, který zahrnuje zkušenosti s jejich používáním v Tanzanii. [Jiný výsledek]
135210RNDr. Olga Trhlíková, Ph.D.Hanková, Vladimíra; Slováková, Eva; Zedník, Jiří; Vohlídal, Jiří; Sedláček, Jan, Polyacetylenes with Cyclopropyl Pendant Groups: Precursors for Polyacetylene-based Polymer Networks-poster, European Polymer Congress 2011, Granada, Spain, 26.6. –1.7. 2011. [Jiný výsledek]
135210RNDr. Olga Trhlíková, Ph.D.Zedník, Jiří; Duchoslavová, Zuzana; Svoboda, Jan; Sivkova, Radoslava; Hanková, Vladimíra; Sedláček, Jan; Vrbata, David;Vohlídal, Jiří, Synthesis and Properties of Aromatic Poly(disubstituted acetylene)s-poster, European Polymer Congress 2011, Granada, Spain, 26.6. –1.7. 2011. [Jiný výsledek]
101309Mgr. Jana Šteflová, Ph.D.Svobodová, Jana; Beneš, Martin; Hruška, Vlastimil; Zusková, Iva; Gaš, Bohuslav, Přednáška "Simul 5 – Complexation Equilibria in Simulations of Electrophoresis" na mezinárodní konferenci ITP 2011, konané v Srpnu 2011, Tbilisi, Gruzie [Jiný výsledek]
101309Mgr. Jana Šteflová, Ph.D.Svobodová, Jana; Beneš, Martin; Hruška, Vlastimil; Ušelová, Kateřina; Gaš, Bohuslav, Článek "Simulation of the effects of complex-formation equilibria in electrophoresis: II.Experimental verification"; přijat do Special Issue časopisu Electrophoresis, impact factor 3,569 [Jiný výsledek]
101309Mgr. Jana Šteflová, Ph.D.Svobodová, Jana; Beneš, Martin; Hruška, Vlastimil; Zusková, Iva; Gaš, Bohuslav, Přednáška "Simul 5 – Let´s simulate chiral separations" na mezinárodní konferenci 11th International symposium and summer school of bioanalysis, konané v Září 2011, Graz, Rakousko [Jiný výsledek]
101309Mgr. Jana Šteflová, Ph.D.Hruška, Vlastimil; Beneš, Martin; Svobodová, Jana; Zusková, Iva; Gaš, Bohuslav, Článek "Simulation of the effects of complex-formation equilibria in electrophoresis: I.Mathematical model" přijat do Special Issue časopisu Electrophoresis, impact factor 3,569 [Jiný výsledek]
101309Mgr. Jana Šteflová, Ph.D.Beneš, Martin; Svobodová, Jana; Dubský, Pavel; Tesařová, Eva; Gaš, Bohuslav, Poster "Systems with Simultaneous Borate and Cyclodextrin Complexation – Determination of All Binding Parameters" na mezinárodní konferenci 11th International symposium and summer school of bioanalysis, konané v Září 2011, Graz, Rakousko [Jiný výsledek]
101309Mgr. Jana Šteflová, Ph.D.Svobodová, Jana; Dubský, Pavel; Tesařová, Eva; Beneš, Martin; Gaš, Bohuslav, Poster "Methods for Determination of All Binding Parameters in Systems with Simultaneous Borate and Cyclodextrin Complexation" na mezinárodní konferenci Nordic Separation Science Society 6th Conference, konané v Srpnu 2011, Riga, Lotyšsko [Jiný výsledek]
125709Mgr. Lucie Stejskalová, Ph.D.Stejskalová, Lucie, poster na místní konferenci: 61.Česko-slovenské Farmakologické dny, Brno, 14.-16. 9. 2011 [Jiný výsledek]
125709Mgr. Lucie Stejskalová, Ph.D.Stejskalová, Lucie, Abstrakt z místní konference 61.Česko-slovenské Farmakologické dny 2011, publikovaný v 61.ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY, ISBN 978-80-7399-770-0. [Jiný výsledek]
125709Mgr. Lucie Stejskalová, Ph.D.Stejskalová, Lucie, Abstrakt ze zahraniční konference EUROTOX 2011, publikovaný v Toxicology Letters, Volume 205S, ISSN 0378-4274, 2011 [Jiný výsledek]
125709Mgr. Lucie Stejskalová, Ph.D.Stejskalová, Lucie, poster ze zahraniční konference: EUROTOX (47th Congress of the European Societies of Toxicology), Francie, Paříž, 28.-31. 8. 2011 [Jiný výsledek]
92009RNDr. Martina Oravcová, Ph.D.Ptáčková Martina, Dráb Tomáš, Převorovský Martin, Půta František, Folk Petr, Bähler Jürg:, Cbf11 and Cbf12 transcription factors are novel players in genome maintenance. Poster na konferenci Yeast Genetics & Molecular Biology 2011, Olsztyn-Kortowo, Poland, 11-16.6.2011 [Jiný výsledek]
92009RNDr. Martina Oravcová, Ph.D.Ptáčková Martina, Příloha ke zprávě za rok 2011 [Jiný výsledek]
360811PharmDr. Jana Ramos Mandíková, Ph.D.Mandíková Jana, Abstrakt a poster na konferenci ISSX meeting 2011 (International Society for the Study of Xenobiotics, Atlanta, USA). Abstrakt je publikován v odborném časopise Drug Metabolism Reviews, Volume 43, Supplement 2, November 2011. [Jiný výsledek]
360811PharmDr. Jana Ramos Mandíková, Ph.D.Mandíková Jana, Abstrakt a poster na konferenci 61. Česko-slovenské farmakologické dny Brno 2011. Abstrakt je publikován ve sborníku abstraktů konference, str.98. [Jiný výsledek]
17010MUDr. Martin Kudr, Ph.D.Jahodová, Alena, Intracranial EEG signal processing: A pilot study. Jahodova A, Krsek P, Marusic P, Jezdik P, Cmejla R, Janca R, Kudr M, Jiruska P, Komarek V. Epilepsia, 52(Suppl. 6): page 200, 29th International Epilepsy Congress, Rome, Italy, 28th August – 1st September 2011. IF 3.955 [Jiný výsledek]
17010MUDr. Martin Kudr, Ph.D.Kynčl, Martin, Magnetic resonance imaging localizes the epileptogenic zone in Tuberous Sclerosis Complex. Kyncl M, Krsek P, Jahodova A, Kudr M, Komarek V, Jayakar P, Dunoyer C, Resnick T, Altman N, Duchowny M. Epilepsia, 52(Suppl. 6), page 177, 29th International Epilepsy Congress, Rome, Italy, 28th August – 1st September 2011. IF 3.955 [Jiný výsledek]
46909PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.Růčková, Markéta, Neue Quellen zur Geschichte der Brüderunität in der Zeit vor der Schlacht am Weissen Berg und ihre Editionsmöglichkeiten, in: Helmut Flachenecker – Janusz Tandecki – Krzysztof Kopiński (Hgg.), Editionswissenschaftliches Kolloquium 2011. Quellen kirchilicher Provenienz. Neue Editionsvorhaben und aktuelle EDV-Projekte, Toruń 2011, s. 174–185 [Jiný výsledek]
411911RNDr. Petra Alánová, Ph.D.Mandíková Petra, P. Mandíková, P. Míčová, K. Kožichová, L. Dabrowská, F. Kolář, J. Neckář: Effect of molsidomine and tempol on ischemic tolerance of chronically hypoxic and normoxic rat hearts. XXX ISHR European Section Meeting, 26. – 29.6.2011, Haifa, Izrael (poster) [Jiný výsledek]
411911RNDr. Petra Alánová, Ph.D.Mandíková Petra, P. Mandíková, P. Míčová, K. Kožichová, L. Dabrowská, F. Kolář, J. Neckář: Effect of molsidomine and tempol on ischemic tolerance in chronically hypoxic and normoxic rat hearts. Basic Summer School 2011, 12. – 16.6.2011, European Heart House, Sophia Antipolis, France (poster) [Jiný výsledek]
120509doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.Zitko, Jan; Svobodová, Marcela; Vejsová, Marcela; Doležal, Martin., Synthesis and antimycobacterial properties of some pyrazinamide analogues. Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network, Universidad de Alcalá, Universidad Complutense de Madrid and Universidad San Pablo CEU. Madrid 2011. Přednáška. [Jiný výsledek]
120509doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.Zitko, Jan, Tabulkový přehled nejúčinnějších látek. [Jiný výsledek]
120509doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.Zitko, Jan; Jampílek, Josef; Dobrovolný, Lukáš; Svobodová, Michaela, Kuneš, Jiří; Doležal, Martin, Synthesis and antimycobacterial evaluation of N-substituted 3-aminopyrazine-2,5-dicarbonitriles. Bioorg. Med. Chem. Lett. (2012), doi:10.1016/j.bmcl.2011.12.129. Article in Press. Článek navazující na předchozí publilkaci (Zitko et al. Bioorg. Med. Chem. 2011, 19, 1471–1476). IF: 2.661. 14 nových látek a jejich antimykobakteriální aktivita. SAR vztahy se zaměřením na lipofilitu. [Jiný výsledek]
120509doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.Zitko, Jan, Deriváty pyrazinkarboxylové kyseliny jako potenciální antituberkulotika (příprava a studium biologických vlastností). Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v hradci Králové, Hradec Králové 2011. Předpokládaná obhajoba práce v únoru 2012. Disertační práce zevrubně popisuje deriváty PZA připravené v letech 2009-2011 Mgr. Janem Zitkem a vžýsledky jejich biologického hodnocení. V teoretické části se autor na základě rešerše věnuje historii strukturních obměn (za účelem vytvoření nových antituberkulotik) prováděných na PZA a naznačuje další možné směry těchto obměn. [Jiný výsledek]
120509doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.Zitko, Jan; Svobodová, Marcela; Vejsová, Marcela; Paterová, Pavla; Doležal, Martin, Synthesis and antimycobacterial properties of new pyrazinamide analogues. Snytéza a analýza léčiv. Brno 2011. Přednáška. [Jiný výsledek]
4409Marián Sloboda, Ph.D.Sloboda, Marián - Nábělková, Mira, Slavic languages: linguistic distances and mutual intelligibility. Poster na konferenci 8th International Symposium on Bilingualism, 15.-18. 6. 2011, Oslo, Norsko, http://www.hf.uio.no/iln/english/research/events/conferences/isb8/. [Jiný výsledek]
4409Marián Sloboda, Ph.D.Sloboda, Marián, How similar and mutually intelligible are Slavic languages? Přednáška ve Slavic Research Center, Hokkaido University, Japonsko, 29. 9. 2011, http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/eng/calender-2011se.html#9. [Jiný výsledek]
4409Marián Sloboda, Ph.D.Nábělková, Mira - Sloboda, Marián, Negotiation of the presence of Slovak on the Czech Internet (Some features of Czech-Slovak receptive multilingualism). Příspěvek na konferenci 8th International Symposium on Bilingualism, 15.-18. 6. 2011, Oslo, Norsko, http://www.hf.uio.no/iln/english/research/events/conferences/isb8/. [Jiný výsledek]
4409Marián Sloboda, Ph.D.Ivanecký, Jozef, Software pro měření Levenštejnovy vzdálenosti s použitím fonetické transkripce X-SAMPA. 2010. [Jiný výsledek]
341011Shankaran Prakash, M.Sc., Ph.D.Shankaran, Prakash, Melkova Zora, NEW WAYS TO TREAT HIV/AIDS? Vítězná presentace na 12. SVK 1. LF UK oceněná v sekci postgraduální teoretická II [Jiný výsledek]
167110RNDr. Barbora KřížkováKřížková, Barbora, Diplomová práce v pdf souboru [Jiný výsledek]
167110RNDr. Barbora KřížkováKřížková, Barbora, Abstrakt z konference Zoodny 2011 v pdf souboru [Jiný výsledek]
383711Mgr. Pavel Honsa, Ph.D.Honsa Pavel, Prezentace posteru: Pavel Honsa, Helena Pivonkova, Miroslava Anderova, DIFFERENTATION POTENTIAL OF POLYDENDROCYTES IN THE MOUSE CORTEX AFTER INJURY, The Joint conference of the Czech and Slovak Neuroscience Societies, 18. – 21. 5. 2011, Smolenice, Slovenská republika [Jiný výsledek]
383711Mgr. Pavel Honsa, Ph.D.Honsa Pavel, Prezentace posteru: Pavel Honsa, Helena Pivonkova, Miroslava Anderova, DIFFERENTATION POTENTIAL OF POLYDENDROCYTES IN THE MOUSE CORTEX AFTER FOCAL CEREBRAL ISCHEMIA, 8th World Congress of IBRO, 14. – 18.5.2011, Florencie, Itálie [Jiný výsledek]
383711Mgr. Pavel Honsa, Ph.D.Honsa Pavel, Prezentace posteru: Pavel Honsa, Helena Pivonkova, Miroslava Anderova, EXTENDED DIFFERENTIATION POTENTIAL OF POLYDENDROCYTES IN THE MOUSE CORTEX AFTER BRAIN INJURY, 10th European Meeting on Glial Cells in Health and Disease, 13.-17.9.2011, Praha, Česká republika [Jiný výsledek]
383711Mgr. Pavel Honsa, Ph.D.Honsa Pavel, Prezentace posteru: Pavel Honsa, Helena Pivonkova, Miroslava Anderova, POLYDENDROCYTES DIFFERENTIATE INTO ASTROCYTES AND NEURONS AFTER FOCAL CEREBRAL ISCHEMIA IN THE MOUSE CORTEX. Vědecká konference 2011, Motol, 13.-14.4.2011, Praha, Česká republika [Jiný výsledek]
383711Mgr. Pavel Honsa, Ph.D.Honsa Pavel, Prezentace posteru: Pavel Honsa, Helena Pivonkova, Miroslava Anderova, GENETIC FATE MAPPING OF POLYDENDROCYTES IN THE MOUSE CORTEX AFTER FOCAL CEREBRAL ISCHEMIA, 6th Internation Symposium on Neuroprotection and Neurorepair 1.-4.10.2010, Rostock, Německo [Jiný výsledek]
320311RNDr. Tereza KnoblochováLukešová, Tereza; Kohout, Petr; Albrechtová, Jana; Vohník, Martin, Plakátové sdělení prezentované na konferenci COST 2011 v Barceloně [Jiný výsledek]
426311Mgr. Vlastimil Zíma, Ph.D.Zíma, Vlastimil; Barvík, Ivan, "The homology modeling and molecular dynamics simulations of the ion channels from TRP family" - poster prezentovaný na XV SCHOOL OF PURE AND APPLIED BIOPHYSICS v Benátkách. Poděkování grantové agentuře chybí, neboť v době konání zimní školy nebyly známy výsledky grantové soutěže. [Jiný výsledek]
426311Mgr. Vlastimil Zíma, Ph.D.Surá, Lucie; Hynková, Anna; Zíma, Vlastimil; Barvík, Ivan; Vlachová Viktorie, "Importance of the Carboxy Terminus in Polymodal Activation of TRPA1" - poster prezentovaný na Week of Doctoral Students 2011, MFF UK [Jiný výsledek]
426311Mgr. Vlastimil Zíma, Ph.D.Zíma, Vlastimil; Surá, Lucie; Barvík, Ivan; Vlachová Viktorie, "Clues to understanding the voltage regulation of TRPA1", 8th EBSA European Biophysics Congress, Budapest, HUNGARY, AUG 23-27, 2011, EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS, 40, Supp. 1, 174-174, 2011 [Jiný výsledek]
435511Mgr. Martin Rybář, Ph.D.The ATLAS collaboration, Grafy ukazující chování jetového triggeru, který byl implementován a testován hlavnim řešitelem a spoluřešitelem Petrem Balkem: https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/AtlasPublic/JetTriggerPublicResults#2011_PbPb_Data [Jiný výsledek]
435511Mgr. Martin Rybář, Ph.D.Martin Rybář, Prezentace "Jet production in Pb-Pb collisions in ATLAS" na konferenci "Winter Workshop on Recent QCD Advances at the LHC", Les Houches, Francie, 13.-18.2.2011 [Jiný výsledek]
435511Mgr. Martin Rybář, Ph.D.Martin Rybář, Poster "Measurements of Jet Production and Jet Fragmentation in sqrt(s_NN) = 2.76 TeV Pb+Pb Collisions with the ATLAS detector at the LHC" na konferenci "Quark Matter 2011", Annecy, Francie, 23.–28.5.2011. Uvedena podpora GA UK č. 435511. [Jiný výsledek]
435511Mgr. Martin Rybář, Ph.D.The ATLAS collaboration, Publikace Centrality dependence of Jet Yields and Jet Fragmentation in Lead-Lead Collisions at √sNN = 2.76 TeV with the ATLAS detector at the LHC, 24.5.2011, ATLAS-CONF-2011-075. Tento článek obsahuje první výsledky studia produkce a vnitřní struktury jetů v těžko-iontových srážkách. Publikace byla schválená kolaboraci ATLAS. [Jiný výsledek]
435511Mgr. Martin Rybář, Ph.D.Martin Rybář, Prezentace "First results on QCD in Pb-Pb collisions from ATLAS" na konferenci "Standard and novel QCD phenomena at hadron colliders", Trento, Italie, 30.5.–2.6.2011. Uvedena podpora GA UK č. 435511. [Jiný výsledek]
435511Mgr. Martin Rybář, Ph.D.Martin Rybář, Poster "Observation of asymmetric dijets in sqrt(s_NN)=2.76 TeV Pb+Pb collisions" na konferenci "105th LHCC meeting" Geneva, Švýcarsko, 23.-24.3.2011 [Jiný výsledek]
25409Mgr. Bc. Filip Touška, Ph.D.Marsakova, Lenka; Vlachova, Viktorie, Kafr: Účinná látka s neznámým mechanismem působení; článek v časopise Bolest; v přípravě [Jiný výsledek]
25409Mgr. Bc. Filip Touška, Ph.D.Marsakova, Lenka; Touska, Filip; Krusek, Jan; Vlachova, Viktorie, Camphor Activates TRPV1 Through the Pore Helix Domain; Poster; "Ion Channel Signaling Mechanisms"; 31.10-4.11. 2011; Marrakesh, Morocco [Jiný výsledek]
171310Mgr. Jan Michálek, Ph.D.Michálek Jan, Čermáková Hana, Horálek Josef, Fischer Tomáš, Poster na konferenci EGU General Assembly 2011 ve Vídni: Static source parameters of theWest Bohemia/Vogtland earthquake swarms,Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU2011-6348, 2011 [Jiný výsledek]
171310Mgr. Jan Michálek, Ph.D.Michálek Jan, Čermáková Hana, Horálek Josef, Fischer Tomáš, Poster na konferenci AGU Fall Meeting 2011, San Francisco, 5-9 Dec 2011: Static Source Parameters of the West Bohemia/Vogtland Earthquake Swarms [Jiný výsledek]
97309Mgr. Vojtěch Vacek, Ph.D.Zubáčová, Zuzana; Hlavačková, Jitka; Novák, Lukáš; Vacek, Vojtěch; Fousek, Jan; Vlček; Čestmír; Tachezy, Jan; Hrdý, Ivan; Hampl, Vladimír, Characterisation of mitochondrial organelle in Trimastix pyriformis - Manuskript v přípravě [Jiný výsledek]
387411Bc. Daniel PernišPerniš, Daniel, Poster prezentovaný na konferenci "International Symposium on (e,2e), Double Photoionization and Related Topics" (Dublin, Irsko, 4.-6. srpna 2011) [Jiný výsledek]
300311RNDr. Miroslav KřížekKřížek, Miroslav, Hrubá verze připravovaného článku [Jiný výsledek]
300311RNDr. Miroslav KřížekKřížek, Miroslav, Plakát na konferenci JENAM-2011 European Week of Astronomy and Space Science, 4.-8.7.2011, Petrohrad, Rusko, symposium S9 [Jiný výsledek]
70310MUDr. Mgr. Martin MoravecMartin, Moravec; Ergang, Peter; Řeháková, Lenka; Pácha, Jiří; Kment, Milan, Prezentace části výsledků na 32. českém a slovenském gastroenterologickém kongresu v Brně formou posteru (v příloze PDF posteru a abstraktu otištěného v časopise Gastroenterologie a hepatologie 2011;65(Suppl2):S24.) [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.KUČERA, Zdeněk, REEVES, Daniel, FIALOVÁ, Dana, KUČEROVÁ, Silvie, HUPKOVÁ, Martina , Ústní prezentace s názvem "The heritage value of pilgrimage sites and environmental chage in Czech borderlands during 20th century" přednesená na mezinárodní konferenci „Encounters of Sea and Land, the 6th ESEH conference“, Turku, Finsko, 26. 6. – 2. 7. 2011. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.KUČERA, Zdeněk, BLÁHA, Jan Daniel, REEVES, Daniel, KUČEROVÁ, Silvie, HUPKOVÁ, Martina, Pracovní verze mapy "Poutní místa v Česku na počátku 21. století podle konání poutě během kalendářního roku" připravované k vydání v 1. polovině roku 2012. Mapa s odborným obsahem, která bude vydána spolu s odborným komentářem vycházejícím z dosavadních poznatků projektu. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.KUČERA, Zdeněk, KUČEROVÁ, Silvie, REEVES, Daniel, HUPKOVÁ, Martina , Poster s názvem "Poutní místa – nedílná součást české kulturní krajiny" na X. sjezdu českých historiků, Ostrava, 14. – 16. 9. 2011. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.KUČERA, Zdeněk, REEVES, Daniel, KUČEROVÁ, Silvie, HUPKOVÁ, Martina , Poster "Symbolism of Pilgrimage Sites" prezentovaný na mezinárodní konferenci International Society for Ethnology and Folklore „SIEF 2011: People Make Places – ways of feeling the world“, Lisabon, 17. – 21. 4. 2011. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.HUPKOVÁ, Martina, REEVES, Daniel, KUČERA, Zdeněk, KUČEROVÁ, Silvie, Ústní prezentace s názvem "Pilgrimage sites as representations of diverse identities" přednesená na 6th International Colloquium of Geography of Religion on the Changing Religious Landscape of Europe „Representation and Future Trends“, Luzern, Švýcarsko, 16. – 18. 6. 2011. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.KUČERA, Zdeněk, KUČEROVÁ, Silvie, REEVES, Daniel, HUPKOVÁ, Martina , Ústní prezentace s názvem "Cultural heritage with religious origins in a highly secularized Czech society: The case of pilgrimage sites" přednesená na XXIV European Congress for Rural Sociology „Inequality and Diversity in European Rural Areas“, Chania, Kréta, Řecko, 22. – 25. 8. 2011. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.KUČERA, Zdeněk, KUČEROVÁ, Silvie, HUPKOVÁ, Martina, REEVES, Daniel, Prezentace výstupů projektu v rámci odborného semináře "Poutní místa jako součást kulturní krajiny Česka", UK v Praze, PřF, 3. 11. 2011, Praha. [Jiný výsledek]
68110PharmDr. Lenka Váchová, Ph.D.Váchová, Lenka, Práce byla aktivně prezentována formou plakátového sdělení na konferenci Twelfth Tetrahedron Symposium, Sitges, Španělsko. Abstrakt s názvem „Synthesis of monocarboxylic derivatives of phthalocyanines and azaphthalocyanines and study of their photophysical and photochemical properties” je vložen do přílohy. [Jiný výsledek]
68110PharmDr. Lenka Váchová, Ph.D.Váchová, Lenka, Práce byla aktivně prezentována formou plakátového sdělení na konferenci Syntéza a analýza léčiv, Brno. Abstrakt s názvem „Monocarboxylic derivatives of phthalocyanines and azaphthalocyanines - study of their synthesis, photophysical and photochemical properties“ je vložen do přílohy. [Jiný výsledek]
157410Mgr. Hana MayerováMayerová, Hana, Poster na mezinárodní konferenci: Mayerová H., Kladivová A., Kuťáková E., Münzbergová Z.: Colonizing an abandoned quarry surface - species sources, transport and establishment. British Ecological Society Annual Meeting, University of Sheffield, UK, 12.-14.9.2011. [Jiný výsledek]
157410Mgr. Hana MayerováKuťáková, Eliška, Poster na mezinárodní konferenci: Kuťáková E., Mayerová H., Münzbergová Z.: Primary succession on a limestone quarry surface. British Ecological Society Annual Meeting, University of Sheffield, UK, 12.-14.9.2011. [Jiný výsledek]
272711Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.Voleková, Kateřina, K překladu latinských homonym v latinsko-českých slovnících 15. století. Rara avis. Zborník z VIII. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov. Trnava 12. – 13. apríl 2011. Trnava 2011, s. 227–232. [Jiný výsledek]
59409RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.Vrátná, J.; Janeček, M., "Thermal stability of ultra-fine grained AZ31 magnesium alloy processed by severe plastic deformation" Příspěvek prezentovala J. Vrátná na mezinárodní konferenci WDS 2011, Praha, červen 2011. [Jiný výsledek]
59409RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.Vrátná, J.; Janeček, M.; Stráský, J.; Kim, H. S.; Yoon E. , "Investigation of microhardness and microstructure of AZ31 alloy after high pressure torsion" Příspěvek byl prezentován na mezinárodní konferenci TMS Annual Meeting 2011, San Diego, USA, únor až březen 2011. [Jiný výsledek]
59409RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.Vrátná, J.; Janeček, M.; Stráský, J.; Kim, H. S.; Yoon E., "The influence of high pressure torsion on microstructural inhomogenities in AZ31 alloy" Příspěvek prezentovala J. Vrátná na mezinárodní konferenci ISPMA 12, Praha, září 2011. [Jiný výsledek]
59409RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.Vrátná, J.; Janeček, M.; Hadzima, B.; Bukovinová, L., "Microstructure and corrosion properties of ultra-fine grained magnesium alloy processed by extrusion and ECAP" Článek byl přijat k publikaci ve sborníku konference Magnesium 2012 - 9th International Conference on Magnesium Alloys and their Applications. Příspěvek na konferenci přednese J. Vrátná. [Jiný výsledek]
59409RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.Janeček, M.; Čížek, J; Vrátná, J.; Stráský, J.; Kim, H.S.; Yoon, E , "Microstructure and defect structure evolution in AlMgZn alloys processed by high pressure torsion" Článek byl přijat k publikaci ve sborníku konference Magnesium 2012 - 9th International Conference on Magnesium Alloys and their Applications. Příspěvek na konferenci přednese M. Janeček. [Jiný výsledek]
59409RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.Janeček, M.; Čížek, J.; Gubicza, J.; Vrátná, J., "Microstructure and defect structure evolution in MgAlZn alloy processed by severe plastic deformation" Článek právě prochází recenzním řízením v prestižním časopisu Journal of Materials Science. [Jiný výsledek]
59409RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.Vrátná, J.; Janeček, M.; Stráský, J.; Kim, H.S.; Yoon, E.;, "Mechanical properties and microstructure of magnesium alloys processed by severe plastic deformation" Příspěvek byl přijat ve formě orální prezentace na konferenci International Conference on Strength of Materials (ICSMA 16) konané v roce 2012 v Bangalore, Indie. [Jiný výsledek]
59409RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.Kim, H.S.; Yoon, E.Y.; Lee, D.J.; Kim, T.S.; Janeček, M.; Vrátná, J.; Jenei, P.; Gubicza, J.; Ungár, T; Lee, S.H, "Microstructure and mechanical properties of Mg-Zn-Y alloy consolidated from gas-atomized powders using high-pressure torsion" Článek byl přijat do prestižního časopisu Journal of Materials Science, vyjde v průběhu roku 2012. [Jiný výsledek]
306011RNDr. Filip Dvořák, Ph.D.Dvořák, Filip, Článek ve sborníku konference PLANSIG 2011 Roman Barták, Filip Dvořák, Jakub Gemrot, Cyril Brom, Daniel Toropila When Planning Should Be Easy: On Solving Cumulative Planning Problems Proceedings of the 29th Workshop of the UK Planning and Scheduling Special Interest Group, pp. 1-8, University of Huddersfield [Jiný výsledek]
306011RNDr. Filip Dvořák, Ph.D.Dvořák, Filip, Článek ve sborníku konference PLANSIG 2011 Filip Dvořák, Daniel Toropila On Finding and Exploiting Mutual Exclusion in Domain Independent Planning Proceedings of the 29th Workshop of the UK Planning and Scheduling Special Interest Group, pp. 85-86, University of Huddersfield [Jiný výsledek]
284511RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D.Brabec, Tomáš, Konferenční príspěvek: Diferenciální populační vývoj a fragmentace měst. Konference Třetí město, Brno, 4-5. 11. 2011. [Jiný výsledek]
46210RNDr. Tereza Nováková, Ph.D.Nováková, Tereza, Příloha č. 4: Fluvial sediments of the Morava River, Czech Republic: distinguishing regional and local sources of contamination by heavy metals and magnetic particles. Abstrakt připravované publikace, shrnující nejnovější výsledky výzkumů v rámci projektu GA UK. [Jiný výsledek]
46210RNDr. Tereza Nováková, Ph.D.Nováková, Tereza, Příloha 1: Dating of fluvial sediments in the Morava River watershed (Czech Republic) based on 137Cs and Pb and Zn contamination, prezentováno na EGU 2011. [Jiný výsledek]
46210RNDr. Tereza Nováková, Ph.D.Nováková, Tereza, Příloha 3: History of heavy metals pollution and their migration in floodplain sediments of the Morava River (Czech Republic). Prezentace dílčích výsledků ve formě posteru na konferenci Frontiers in Environmental sciences 2011. [Jiný výsledek]
46210RNDr. Tereza Nováková, Ph.D.Nováková, Tereza, Příloha 6: Analysis of heavy metals in floodplains of the Morava and Jizera rivers. Prezentace dílčích výsledků výzkumu formou posteru na konferenci Goldschmidt 2011. [Jiný výsledek]
46210RNDr. Tereza Nováková, Ph.D.Nováková, Tereza, Příloha 5: Human impact on fluvial sediments: distinguishing regional and local sources of heavy metals contamination. Poster připravovaný na konferenci EGU 2012, kde budou prezentovány nejnovější výsledky výzkumu probíhajícího v rámci projektu GA UK. [Jiný výsledek]
84010RNDr. Petra Dušátková, Ph.D.Dušátková Petra, Průhová Štěpánka, Lebl Jan, Cinek Ondřej, Prezentace výsledků studie efektu zakladatele u pacientů s prevalentními mutacemi v genu HNF4A představená formou posteru na 37. výroční konferenci o dětském diabetu ISPAD (37th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes)konané 19.-22.10.2011 v Miami, USA. Abstrakt byl publikován v Pediatric Diabetes, 2011,12(Suppl. 15): 117-118. [Jiný výsledek]
84010RNDr. Petra Dušátková, Ph.D.Cinek Ondřej, Dušátková Petra, Průhová Štěpánka, Veselá Klára, Lebl Jan, Prezentace výsledků studie efektu zakladatele u pacientů s prevalentními mutacemi v genu GCK představená formou posteru na 47. výroční konferenci o diabetu EASD (47th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes)konané 12.-16.9.2011 v Lisabonu v Portugalsku. Abstrakt byl publikován v Diabetologia, 2011,54(Suppl. 1): S153. [Jiný výsledek]
84010RNDr. Petra Dušátková, Ph.D.Dušátková Petra, Průhová Štěpánka, Lebl Jan, Cinek Ondřej, Prezentace výsledků studie efektu zakladatele u pacientů s prevalentními mutacemi v genu GCK představená formou posteru na 47. diabetologických dnech konaných 14.-16.4.2011 v Luhačovicích. Abstrakt byl publikován v Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2011,14(Suppl. 1): 45. [Jiný výsledek]
84010RNDr. Petra Dušátková, Ph.D.Dušátková Petra, Průhová Štěpánka, Veselá Klára, Lebl Jan, Cinek Ondřej, Manuskript "Novel mutation hot-spot among patients with HNF4A-MODY" v recenzním řízení. Komentář: V registru pacientů s geneticky potvrzeným MODY jsme nalezli 10 nepříbuzných rodin s mutacemi ve 125. aminokyselině genu HNF4A: 7 rodin neslo mutaci p.Arg125Gln, 2 rodiny p.Arg125Pro a 1 rodina p.Arg125Trp. Cílem studie bylo objasnit, zda tyto prevalentní mutace mají společný původ. K testování efektu zakladatele jsme použili haplotypovou analýzu 12 polymorfismů: okolo mutací pocházejících od dávného předka by tyto polymorfismy byly uspořádány do ancestrálních haplotypů. Okolo mutací jsme nenalezli žádný haplotyp. Prevalentní výskyt mutací ve 125. aminokyselině genu HNF4A je pravděpodobně důsledkem přítomnosti mutačního hot spot. [Jiný výsledek]
84010RNDr. Petra Dušátková, Ph.D.Dušátková Petra, Průhová Štěpánka, Lebl Jan, Cinek Ondřej, Prezentace výsledků studie efektu zakladatele u pacientů s prevalentními mutacemi v genu GCK představená formou přednášky na 17. výroční konferenci středoevropské společnosti dětské endokrinologie MESPE (17th Annual Meeting of the Middle-European Society of Pediatric Endocrinology) konané 18.-20.11.2011 v Českém Krumlově. Abstrakt byl publikován v Česko-Slovenské Pediatrii, 2011,66(5): 335. [Jiný výsledek]
84010RNDr. Petra Dušátková, Ph.D.Dušátková Petra, Průhová Štěpánka, Borowiec Maciej, Gasperikova Daniela, Klimes Iwar, Lebl Jan, Mlynarski Wojciech, Cinek Ondřej, Prezentace výsledků studie efektu zakladatele u pacientů s prevalentními mutacemi v genech GCK a HNF4A představená formou dvou posterů na 3. výroční konferenci o genetice diabetu EASD-SGGD (3rd Meeting of the EASD Study Group for the Genetics of Diabetes)konané 30.9.-3.10.2011 ve Smolenicích na Slovensku. Abstrakta byla publikována ve sborníku příspěvků. [Jiný výsledek]
84010RNDr. Petra Dušátková, Ph.D.Dušátková Petra, Průhová Štěpánka, Lebl Jan, Cinek Ondřej, Prezentace výsledků studie efektu zakladatele u pacientů s prevalentními mutacemi v genu GCK představená formou posteru na studentské vědecké konferenci 2. LF UK v Praze konané 13.-14.4.2011 v Praze. Abstrakt byl publikován ve sborníku příspěvků. [Jiný výsledek]
69309RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.Schulz, J.; Císařová, I.; Štepnička, P., Plakát prezentovaný na zahraniční konferenci: Sulfonated Phosphanylferrocene Carboxamides: Synthesis and Catalytic Use in Palladium-Promoted Cyanation of Arylbromides, 19th EuCheMS Conference on Organometallic Chemistry, Toulouse (France, 3.-7. July 2011). [Jiný výsledek]
69309R