velikost textu

Výsledky projektů za rok 2011

Článek v časopise | Kniha | Kapitola nebo část knihy | Jiný výsledek | Článek ve sborníku

Článek v časopise

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 396 zázn.)
106108Mgr. Irena Šímová, Ph.D.Keil, P., Herben, T., Rosindell, J. & Storch, D.. Predictions of Taylor's power law, density dependence and pink noise from a neutrally modelled time series. Journal of Theoretical Biology, 2010, sv. 265, s. 78–86. ISSN 0022-5193. IF 2.574. [Článek v časopise]
106108Mgr. Irena Šímová, Ph.D.Šímová, Irena, Storch, David, Keil, Petr, Boyle, Brad, Phillips, Olivier, Enquist, Brian. Global species–energy relationship in forest plots: role of abundance, temperature and species climatic tolerances. Global Ecology and Biogeography, 2011, sv. early view, s. 0–0. ISSN 1466-8238. IF 5.913. [Článek v časopise]
Článek je momentálně "Early view", v tištěném čísle vyjde začátkem dubna.
61709Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.Novák, Arnošt. Když ideály ladí s praxí. Anarchismus, environmentalismus a přímá akce. Dějiny a současnost, 2010, sv. 7/2010, s. 30–32. ISSN 0418-5129. IF 0. [Článek v časopise]
119809Mgr. Jakub Novák, Ph.D.Novák, Jakub. Understanding and Judging History: Hannah Arendt and Philosophical Hermeneutics. META:, Research in Hermenutics, Phenomenology and Practical Philosophy, 2010, sv. 2, s. 481–504. ISSN 2067-3655. [Článek v časopise]
Studie detailním způsobem sleduje problém rozumění dějinám u H. Arendtové a otázku, jak a do jaké míry je možné dějiny soudit.V článku jsou výklady H. Arendtové stavěny do souvislosti s hermenutickým myšlením H. G. Gadamera a, v omezené míře, také M. Heideggera.
119809Mgr. Jakub Novák, Ph.D.Novák, Jakub. Hannah Arendtová, Jewish Writings. Reflexe, 2010, sv. 39, s. 149–155. ISSN 0862-6901. [Článek v časopise]
Recenze nejnovějšího svazku dosud nevydaných textů H. Arendtové.
82109PhDr. Kamil Švec, Ph.D.Kamil Švec. Analýza voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008 v kontextu teorie koalic a srovnání s volbami v roce 2000 a 2004 . Acta Politologica, 2010, sv. 2, s. 186–204. ISSN 1803-8220. [Článek v časopise]
46108doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Baruník J., Krištoufek, L.. . On Hurst exponent estimation under heavy-tailed distributions. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2010, sv. 389, s. 3844–3855. ISSN 0378-4371. IF 1.562. [Článek v časopise]
46108doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Baxa, J., Horvath, R., Vasicek, B.. How Does Monetary Policy Change? Evidence on Inflation Targeting Countries. Macroeconomic Dynamics. Macroeconomic Dynamics, 2011, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1365-1005. IF 0.517. [Článek v časopise]
Článek přijat k publikaci
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Jakubík, P., Teplý, P.. The JT Index as an Indicator of Financial Stability of Corporate Sector. Prague Economic Papers, 2010, sv. 4, s. 99–99. ISSN 1210-0455. [Článek v časopise]
Článek přijat v létě 2010 redakční radou k publikaci, bude otištěno v čísle 4/2010.
73710Mgr. Matúš Halás, Ph.D.Halás, Matúš. Vznik kooperácie vo väzňovej dileme. Mezinárodní vztahy, 2011, sv. 46, s. 31–50. ISSN 0323-1844. [Článek v časopise]
Text nabízí základní přehled literatury týkající se kooperace ve „vězňově dilematu“. Tematicky se článek zaměřuje na problematiku opakované hry a na přímou reciprocitu v mechanismu vzniku spolupráce. Prezentuje výsledky jak matematické analýzy, tak souvisejících agentově orientovaných modelů. První části článku dominují různé způsoby posuzování úspěšnosti jednotlivých strategií, které aktéři používají. V druhé časti, věnované multiagentovým simulacím, zas z pohledu mezinárodních vztahů vynikají jako nejdůležitější podmínky pro vyhlídky kooperace následující faktory: nejistota, struktura interakcí a matice výplat.
121308Ing. Jiří JedličkaJedlička, Jiří, Dostál, Ivoš, Adamec, Vladimír. Sustainable development and transport. Transactions on Transport Sciences, 2011, sv. 4, s. 1–14. ISSN 1802-9876. [Článek v časopise]
Článek je v tisku v rámci prvního čísla roku 2011.
122309doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.Cahlíková L., Macáková K., Kuneš J., Kurfurst M., Opletal L., Cvačka J., Chlebek J. Blunden G.. Acetylcholinesterase and Butyrylcholinesterase Inhibitory. Natural Product Communications, 2010, sv. 5, s. 1035–1038. ISSN 1934-578X. IF 0.766. [Článek v časopise]
V rámci hledání potencionálních inhibitorů acetylcholinesterasy (AChE) a butyrylcholinesterasy (BuChE), které hrají klíčovou úlohu v terapii Alzheimerovi nemoci, byla vybráno bioautografickou metodou dle Hosttetmanna Eschscholzia californica (Papaveraceae), kterávykazoval slibnou aktivitu. Z Eschscholzia californica bylo izolováno 14 látek, které byly testovány na inhibici AChE a BuChE). Pouze 2 izolované látky vykazovaly slibnou inhibiční aktivitu vůči lidské BuChE.
31610PhDr. Mgr. Milan RippelRippel, Milan, Teplý, Petr. Scenario Analysis in Operational Risk Management. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2010, sv. 66/2010, s. 1283–1290. ISSN 2070-3740. [Článek v časopise]
Článek ve sborníku z konference WASET June 2010, Paříž
31610PhDr. Mgr. Milan RippelRippel, Milan, Teplý, Petr. Operational Risk - Scenario Analysis. Prague Economic Papers, 2010, sv. 4/2010, s. 1–1. ISSN 1210-0455. [Článek v časopise]
Článek je přijat k publikaci v EconLit časopise v čísle 4/2010 nebo 1/2011
31610PhDr. Mgr. Milan RippelRippel, Milan, Teplý Petr, Černohorská, Liběna. Key Operational Risk Management Techniques. Scientific Papers of The University Pardubice, 2010, sv. 16/2010, s. 41–50. ISSN 1211-555X. [Článek v časopise]
Článek v recenzovaném časopise
45508PharmDr. Adam Skarka, Ph.D.Skarka, Adam; Škarydová, Lucie; Štambergová, Hana; Wsól, Vladimír. Anthracyclines and their metabolism in human liver microsomes and the participation of the new microsomal carbonyl reductase. Chemico-Biological Interactions, 2010, sv. Article in Press, s. 0–0. ISSN 0009-2797. IF 2.457. [Článek v časopise]
45508PharmDr. Adam Skarka, Ph.D.Škarydová, Lucie; Skarka, Adam; Solich, Petr; Wsól, Vladimír. Enzyme Stereospecificity as a Powerful Tool in Searching for New Enzymes. Current Drug Metabolism, 2010, sv. 11, s. 547–559. ISSN 1389-2002. IF 3.989. [Článek v časopise]
56908JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.Adamová, Karolina, Lojek, Antonín. České církevní azylové právo 17. a 18. století (Případ Karla Škréty). . Aplikované právo, 2010, sv. 1, s. 39–50. ISSN 1214-4878. [Článek v časopise]
56908JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.Lojek, Antonín. Formy azylového práva v raném novověku. Právník, 2010, sv. 3, s. 273–294. ISSN 0231-6625. [Článek v časopise]
Byl uveden již v předchozím roce, zde uveden včetně PDF souboru.
56908JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.Adamová, Karolina, Lojek, Antonín. Zamyšlení nad historií diplomacie a diplomatického azylu. . Právník, 2011, sv. 2, s. 166–180. ISSN 0231-6625. [Článek v časopise]
148309PhDr. Marina Luptáková, Th.D.Luptáková, Marina. От маски к личности. Изображение осуществленного человечества в иконе. Byzantinoslavica, 2010, sv. LXVIII, s. 11–40. ISSN 0007-7712. [Článek v časopise]
45808MUDr. Kateryna Nohejlová, Ph.D.Deykun, Kateryna; Pometlová, Marie; Schutová, Barbora ; Mareš, Jan. Modulations of behavioral consequences of minor cortical ischemic lesion by application of free radicals scavengers. General Physiology and Biophysics, 2011, sv. 30, s. 0–0. ISSN 0231-5882. IF 0.741. [Článek v časopise]
Článek byl přijat k publikaci v časopisu "General Physiology and Biophysics".
Přikládám dopis editora:

Dear Dr. Deykun,
I am pleased to inform you that your manuscript

Kateryna Deykun, Marie Pometlová, Barbora Schutová, Jan Mareš
Modulations of behavioral consequences of minor cortical ischemic lesion by application of free radicals scavengers

has been accepted for publication in General Physiology and Biophysics

Vladimír Strbák, MD
Institute of Experimental Endocrinology
Centre of Excellence acknowledged by European Commission Slovak Academy of Sciences
Vlarska 3, Bratislava 833 06,
Slovak Republic
11809RNDr. Eva Novotná, Ph.D.PETRLÍKOVÁ Eva., WAISSER, Karel., DIVIŠOVÁ, Hana, HUSÁKOVÁ, Petra, VRABCOVÁ, Petra, KUNEŠ, Jiří, KOLÁŘ, Karel STOLAŘÍKOVÁ, Jiřina. Highly Active Antimycobacterial Derivatives of Benzoxazine. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2010, sv. 18, s. 8178–8187. ISSN 0968-0896. IF 2.822. [Článek v časopise]
11809RNDr. Eva Novotná, Ph.D.PETRLÍKOVÁ, Eva, WAISSER, Karel. TLC Study of the Lipophilicity of New Antibacterial Active Benzoxazine Derivatives Containing a Thioxo Group. Journal of Planar Chromatography, 2011, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0933-4173. IF 0.662. [Článek v časopise]
Publikace je přijata do tisku. Z redakce jsme obdrželi informaci, že nejpravděpodobněji vyjde v čísle 3 v roce 2011.
11809RNDr. Eva Novotná, Ph.D.PETRLÍKOVÁ, Eva, WAISSER, Karel, HEINISCH, Lothar, STOLAŘÍKOVÁ, Jiřina. New S-Benzylisothiosemicarbazones with Antimycobacterial Activity. Folia Microbiologica, 2011, sv. 56, s. 0–0. ISSN 0015-5632. IF 0.978. [Článek v časopise]
Publikace nemá dosud přiřazena čísla stránek.
11809RNDr. Eva Novotná, Ph.D.PETRLÍKOVÁ, Eva, WAISSER, Karel, DOLEŽAL, Rafael, HOLÝ, Pavel, GREGOR, Jiří, KUNEŠ, Jiří, KAUSTOVÁ, Jarmila. Antimycobacterial 3-Phenyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazine-2(3H)ones and 3-Phenyl-2H-1,3-benzoxazine-2,4(3H)dithiones Substituted on Phenyl and on Benzoxazine Moiety in Position 6. Chemical Papers, 2011, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0366-6352. IF 0.791. [Článek v časopise]
Publikace byla akceptována 23. 1. 2011
49809doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.Slavík, Ondřej; Pešta, Michal; Horký, Pavel. Effect of grading on energy consumption in European catfish Silurus glanis. Aquaculture, 2011, sv. 313, s. 73–78. ISSN 0044-8486. IF 1.925. [Článek v časopise]
49809doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.Pešta, Michal. Strongly Consistent Estimation in the Dependent Errors-in-Variables. Acta Universitatis Carolinae: Mathematica et Physica, 2011, sv. 51, s. 0–0. ISSN 0001-7140. [Článek v časopise]
Článek je v tisku a ještě není možné zjistit počáteční a poslední stránku.
66709Mgr. Jan DoucekDoucek, Jan a Mikuláš, Radek. New finds of the trace fossil Zoophycos in the Cambrian (Železné hory Mountains, Czech Republic). Ichnos: An International Journal for Plant and Animal Traces, 2011, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
Článek předložen do recenzního řízení.
17208Mgr. Jan Hladký, Ph.D.Hladký, Jan, Schacht, Mathias. Note on bipartite graph tilings. SIAM Journal on Discrete Mathematics, 2010, sv. 24, s. 357–362. ISSN 0895-4801. IF 0.799. [Článek v časopise]
26110Mgr. Štěpána Boukalová, Ph.D.Boukalova, Stepana; Marsakova, Lenka; Teisinger, Jan; Vlachova, Viktorie. Conserved Residues within the Putative S4-S5 Region Serve Distinct Functions among Thermosensitive Vanilloid Transient Receptor Potential (TRPV) Channels.. The Journal of Biological Chemistry, 2010, sv. 285, s. 41455–41462. ISSN 0021-9258. IF 5.328. [Článek v časopise]
131010PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.Felcmanová Lenka. Zraková percepce II. Vzdělávání dětí s poruchami učení na 1. stupni ZŠ, 2009, sv. 1, s. 1–10. ISSN 1804-0179. [Článek v časopise]
Jedná se o metodickou publikaci, která není kontinuálně číslována. Příspěvek byl zařazen do aktualizace z dubna 2010, části E 5.
131010PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.Felcmanová Lenka. Zraková percepce. Problémové dítě a hra, 2002, sv. 32, s. 1–13. ISSN 1801-8351. [Článek v časopise]
Jedná se o metodickou publikaci. Příspěvek byl zveřejněn v její 32. aktualizaci z října 2010.
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Glosík, Juraj; Plašil, Radek; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Varju, Jozef; Hejduk, Michal; Korolov, Igor; Roučka, Štěpán; Kokoouline, V.. Binary and ternary recombination of H-3(+) and D-3(+) ions with electrons in low temperature plasma. Molecular Physics, 2010, sv. 108, s. 2253–2264. ISSN 0026-8976. IF 1.634. [Článek v časopise]
Měření binárního a ternárního rekombinačního koeficientu pro ionty H3+ a D3+ v rozmezí teplot 77 - 300 K při užití normálního vodíku (deuteria).
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Korolov, Igor; Plašil, Radek; Roučka, Štěpán; Glosík, Juraj; Greene, Chris H.; Kokoouline V.. Temperature dependence of binary and ternary recombination of D-3(+) ions with electrons. Journal of Chemical Physics, 2010, sv. 133, s. 1–8. ISSN 0021-9606. IF 3.093. [Článek v časopise]
Měření binárního a ternárního rychlostního koeficientu rekombinace D3+ s elektrony při teplotách 77 - 300 K.
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Roučka, Štěpán; Jusko, Pavol; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Collisional-radiative recombination Ar+ + e + e: Experimental study at 77-180 K. Physical Review A, 2011, sv. 83, s. 1–8. ISSN 1094-1622. IF 2.866. [Článek v časopise]
Byly naměřeny rychlostní koeficienty pro srážkově-radiativní rekombinaci iontů Ar+ pro teploty 77 - 180 K na aparatuře Cryo-FALP. Teplotní závislost naměřeného ternárního rekombinačního rychlostního koeficientu pro teplotu 77 K odpovídá té teoretické. Porozumění tomuto procesu bylo nutné ke studiu rekombinace H3+.
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Varju, Jozef; Roučka, Štěpán; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Application of NIR – CRDS for state selective study of recombination of para and ortho H3+ ions with electrons in low temperature plasma . Journal of Physics: Conference Series, 2010, sv. 227, s. 1–4. ISSN 1742-6596. [Článek v časopise]
Popis aparatury CRDS, prezentace výsledků dosažených při studiu kvantově selektivní disociativní rekombinace H3+ při 77 K. Je vyhodnocen efektivní binární rekombinační rychlostní koeficient pro ionty H3+ vzniklé zapálením výboje v normálním vodíku. Popsána metodika vyhodnocování efektivního rychlostního koeficientu.
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Dušík, Štefan; Granko, Galina; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk; Jelínek, Karel. IMF cone angle control of the magnetopause location: Statistical study. Geophysical Research Letters, 2010, sv. 37, s. 19103–19106. ISSN 0094-8276. IF 3.204. [Článek v časopise]
doi:10.1029/2010GL044965
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Jelínek, Karel; Němeček, Zdeněk; Šafránková, Jana; Shue, Jih‐Hong; Suvorova, Alla V.; Sibeck, David G.. Thin magnetosheath as a consequence of the magnetopause deformation: THEMIS observations. Journal of Geophysical Research, Space Physics, 2010, sv. 115, s. 10203–10212. ISSN 0148-0227. IF 3.082. [Článek v časopise]
doi:10.1029/2010JA015404, [1]
11109Ing. Stanislav Vinopal, Ph.D.Hájková Z, Bugajev V, Dráberová E, Vinopal S, Dráberová L, Janáček J, Dráber P, Dráber P.. STIM1-directed reorganization of microtubules in activated mast cells.. The Journal of Immunology, 2010, sv. 186(2), s. 913–923. ISSN 0022-1767. IF 5.646. [Článek v časopise]
V této studii byla publikována metoda kvantitativního měření dynamiky (+) konců mikrotubulů, která byla vyvíjena v rámci posuzovaného grantového projektu. Tato metoda byla v této publikaci úspěšně využita pro kvantitativní měření reorganizace mikrotubulů po aktivaci žírných buněk. Zároveň byla na tomto projektu zásadním způsobem optimalizována a zavedena v laboratoři. To umožnilo její použití v nejdůležitější finální fázi grantového projektu, tj. v tzv. rescue of phenotype experimentech (část D).
113210Mgr. Jiří Eliášek, Ph.D.Šulc, Miroslav; Čurík Roman; Horáček Jiří. Efficient solution of scattering equations by combination of R-matrix and Lanczos methods. European Physical Journal D, 2010, sv. 57, s. 187–196. ISSN 1434-6060. IF 1.42. [Článek v časopise]
113210Mgr. Jiří Eliášek, Ph.D.Šulc, Miroslav; Čurík Roman. Numerical Solution of Volterra Equations Applied in Electron-Molecule Collision Calculations. AIP Conference Proceedings, 2010, sv. 1281, s. 2107–2110. ISSN 0094-243X. [Článek v časopise]
113210Mgr. Jiří Eliášek, Ph.D.Čurík, Roman;Šulc, Miroslav. Towards efficient ab initio calculations of electron scattering by polyatomic molecules: III. Modelling correlation-polarization interactions. JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS, 2010, sv. 43, s. 175205–175212. ISSN 0953-4075. IF 1.91. [Článek v časopise]
124909Mgr. Bc. Jana Bělová, Ph.D.Bělová Jana. Berlínská funerální litina v 19. století. Rozpravy Národního technického muzea, 2010, sv. Z dějin hutnictví 40, s. 69–71. ISSN 0139-9810. [Článek v časopise]
Jedná se o článek,vzniklý za podpory GAUK, který by avizován ve výroční zprávě za rok 2009. Ústně byl prezentován v Národním technickém muzeu na jubilejním 50. semináři z dějin hutní výroby 11.11.2009.
119210Mgr. Ondřej Kopáček, Ph.D.Kopáček, Ondřej; Kovář, Jiří; Karas, Vladimír; Stuchlík, Zdeněk. Recurrence plots and chaotic motion around Kerr black hole. MATHEMATICS AND ASTRONOMY: A JOINT LONG JOURNEY: Proceedings of the International Conference. AIP Conference Proceedings, 2010, sv. 1283, s. 278–287. ISSN 0094-243X. [Článek v časopise]
Článek v recenzovaném konferenčním sborníku.
22708Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.Bičák Jiří Guerlebeck Norman. Spherical gravitating condensers in general relativity. Physical Review D, 2010, sv. 81, s. 104–126. ISSN 1550-7998. IF 3.475. [Článek v časopise]
22708Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.Sládek P, Finley P.. Asymptotic properties of the C-metric. Classical and Quantum Gravity, 2010, sv. 27, s. 5–20. ISSN 0264-9381. IF 3.029. [Článek v časopise]
22708Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.Bičák Jiří, Scholtz Martin, Tod Paul. On asymptotically flat solutions of Einstein's equations periodic in time: II. Spacetimes with scalar-field sources. Classical and Quantum Gravity, 2010, sv. 27, s. 17–50. ISSN 0264-9381. IF 3.029. [Článek v časopise]
22708Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.Guerlebeck Norman, Petroff David. The Axisymmetric Case for the Post-Newtonian Dedekind Ellipsoids. The Astrophysical Journal, 2010, sv. 722, s. 1207–1215. ISSN 0004-637X. IF 4.481. [Článek v časopise]
22708Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.Bičák Jiří, Scholtz Martin, Tod Paul. On asymptotically flat solutions of Einstein's equations periodic in time: I. Vacuum and electrovacuum solutions. Classical and Quantum Gravity, 2010, sv. 27, s. 77–94. ISSN 0264-9381. IF 3.029. [Článek v časopise]
8210Mgr. Václav Špillar, Ph.D.Dolejš, D.; Manning, C. E. Thermodynamic model for mineral solubility in aqueous fluids: theory, calibration, and application to model fluid-flow systems. Geofluids, 2010, sv. 10, s. 20–40. ISSN 1468-8115. IF 1.533. [Článek v časopise]
68608ThLic. Jozef PavolPavol Jozef. Obete alebo Kolaboranti. Salve, 2011, sv. 1/11, s. 0–0. ISSN 1213-6301. [Článek v časopise]
Studia ma 22 stran.
Cieľom tejto štúdie je snaha odpovedať na otázku, nakoľko môžeme posudzovať spoluprácu podľa toho, že niekto je registrovaný v registračných protokoloch. Skutočne postačuje na morálne odsúdenie kňaza informácia o tom, že je registrovaným agentom ŠtB? V zavere studie je snaha zodpovedat na otazku, ci spolupracovnici StB - knazi boli obetami alebo kolaborantmi StB.
V dalsej casti casopisu Salve autor zverejnil priklady z aktov, ktore poukazaju na opatrnost pri skumani zvazkov StB- perspektiva pracovnika bezpecnosti, vydieranie,popieranie spoluprace ale aj ukazky obsahovo zavaznych sprav.
68608ThLic. Jozef PavolPavol Jozef. Riadenie duchovných - agentov StB a ukoncenie spoluprace. Nové Horizonty, 2010, sv. 2/2010, s. 81–87. ISSN 1337-6535. [Článek v časopise]
Táto štúdia vykresľuje proces riadenia Tajneho spolupracovnika a súčasne sa pokúsila vykresliť typológiu různych pričin ukončenia spolupráce ako z strany STB tak aj z strany tajneho spolupracovníka.
103309Mgr. Zuzana PelechováPelechová, Zuzana. There and Back Again. Textraum, 2010, sv. 33, s. 34–34. ISSN 1860-9686. [Článek v časopise]
Článek There and Back Again se věnuje bibliodramatickému workshopu na konferenci v Szombathely. Začíná procesem přípravy - zjištění, jak důležitý je jazyk textu při jeho vnímání - analýzou textu, hledáním důležitých a nosných témat - shodnutím se na struktuře (cesta na horu, pobyt na hoře, životní zážitek, cesta dolů); pokračuje jeho realizací - popisem skupiny, která je na podobných setkání specifická svou otevřeností a tudíž umožňuje zkoušet nové způsoby práce - orientací na proces při vedení skupiny, tedy neustálého přehodnocování dalších bodů programu; a končí jeho následným dopadem - závěrečná reflexe skupiny - propojení biblického textu se životem.
56209Mgr. Viktor Stránecký, Ph.D.Hejzlarová Kateřina. Expression and processing of the TMEM70 protein. Biochimica et Biophysica Acta-Bioenergetics, 2011, sv. 1807, s. 144–149. ISSN 0005-2728. IF 3.688. [Článek v časopise]
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek, Jakub. Kdy je možné evidovat přístup zaměstnance na internet a otevřít jeho e-mailovou poštu?. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2010, sv. 3, s. 3–8. ISSN 1801-6014. [Článek v časopise]
Článek se věnuje aktuální problematice monitorování zaměstnanců na pracovišti. Konkrétně je zde proveden rozbor § 316 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve spojení se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Autor jeho prostřednictvím dává odpověď na otázku zda, kdy a jakým způsobem je možné sledovat činnost zaměstnance na internetu.
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek, Jakub. Osobní potřeba – neurčitý právní pojem?. Právní rozhledy, 2010, sv. č. 24, s. 867–872. ISSN 1210-6410. [Článek v časopise]
Autor se v článku věnuje jednak obecně problematice neurčitých právních pojmů a jejich významu v oblasti tvorby, interpretace a aplikace právních předpisů a jednak se konkrétně zaobírá obsahem neurčitého právního pojmu "osobní potřeba" ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a souvisejícími problematickými otázkami, jako je systematika transpozice evropské legislativy atd.
92010Mgr. Jaroslava Zavázalová, Ph.D.Vyskočil, Vlastimil; Daňhel, Aleš; Fischer, Jan; Novotný, Vít; Deýlová, Dana; Musilová-Karaová, Jana; Maixnerová, Lucie; Pecková, Karolina; Barek, Jiří. Krása a užitečnost nových elektrodových materiálů. Chemické listy, 2010, sv. 104, s. 1181–1195. ISSN 1213-7103. IF 0.717. [Článek v časopise]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Jan Hasil. Problém chronologické synchronizace raně středověkých kostrových pohřebišť v Čechách a v severovýchodním Bavorsku. Archaeologia Historica, 2010, sv. 35, s. 159–168. ISSN 0231-5823. [Článek v časopise]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Jan Hasil. Raně středověké osídlení Chebska. Studia Mediaevalia Pragensia, 2010, sv. 9, s. 7–73. ISSN 0862-8017. [Článek v časopise]
PDF verze publikace nebyla v době uzávěrky výročních zpráv hlavnímu řešiteli k dispozici, přiložena je poslední verze rukopisu před stránkovými korekturami.
48910RNDr. Václav Dědič, Ph.D.Franc J., James R.B., Grill R., Dědič V., Belas E., Praus P., Prekas G., Sellin P.J.. Influence of Contacts on Electric Field in an Au/(CdZn)Te/Au Detector: A Simulation. IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE, 2010, sv. 57, s. 2349–2358. ISSN 0018-9499. [Článek v časopise]
Článek se zabývá vlivem defektů a kontaktních kovů na profil elektrického pole uvnitř detektorů na bázi CdTe a CdZnTe pomocí transportního modelu. Získané průběhy elektrického pole byly porovnány s experimentem pro případ zanedbatelného zahnutí energetických pásů.
166410RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D.Bondarev, Dmitrij. Synthesis and Properties of Cationic Polyelectrolyte with Regioregular Polyalkylthiophene Backbone and Ionic-Liquid Like Side Groups. Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, 2010, sv. 48, s. 3073–3081. ISSN 0887-624X. IF 3.971. [Článek v časopise]
High-regioregular poly{3-[6-(1-methylimidazolium-3-
yl)hexyl]thiophene-2,5-diyl bromide}, PMHT-Br, has been
prepared by reaction of high-regioregular (above 92%) poly[3-(6-
bromohexyl)thiophene-2,5-diyl] with 1-methylimidazole. PMHTBr
is soluble in water and water miscible solvents such as methanol,
DMSO and shows solvatochromism; kmax (nm): 423 (H2O);
435 (MeOH); 452 (DMSO). Increased absorption band broadening
observed for aqueous solution as well as NMR spectra in D2O suggests
a micelle-like structure of PMHT-Br molecules in these solutions:
poly(3-hexylthiophene) core and 1-methylimidazolium
bromide shell. Despite the disturbing effect of ionic groups, the
solid-state PMHT-Br shows absorption maximum at 520 nm, the
band edge at 660 nm (ca. 1.9 eV), and fluorescence emission with
maximum at 635 nm, in a good agreement with the polymer
regioregularity. Fluorescence emission maxima: kem (nm): 598
(H2O); 562 (MeOH); 574 (DMSO), occur in a vicinity of corresponding
adsorption band edges. Plot of electrical conductivity of PMHTBr
(measured under the dynamic vacuum conditions, 5 ! 10"5 Pa)
versus 1/T shows a break at about 70 #C same as the temperature
dependence of kmax of the solid PMHT-Br. These breaks indicate
an increase in the mobility of polymer segments and ions within
PMHT-Br; however, a thermal analysis did not provide solid evidence
for it.
133008RNDr. Milan Svoboda, Ph.D.TAURKOVÁ Petra, SVOBODA Milan, MUSIL Stanislav, MATOUŠEK, Tomáš. Loss of di- and trimethylarsine on Nafion membrane dryers following hydride generation. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2011, sv. 26, s. 220–223. ISSN 0267-9477. IF 4.028. [Článek v časopise]
Práce pojednává o nahrazení dosud běžně používaného zařízení na eliminaci vodních par z plynné směsi po generování hydridů tzv. nafionu patronou s hydroxidem sodným. Nafion, běžně používaný pro speciační analýzu arsenu, se ukázal jako naprosto nevhodnou pomůckou pro eliminaci vodní páry v souvislosti se speciační analýzou arsenu pomocí hydridového generování. Dochází k stoprocentní eliminaci trimethylované formy arsenu a majoritní části dimethylované formy arsenu. Proto byla tato membrána nahrazena patronou plněnou hydroxidem sodným, která se ukázala být plnohodnoutnou náhradou a navíc došlo k usnadnění práce s kryogenní pastí a snížení detekčních limitů. Hlavní výhody jsou: zamezení častého ucpávání pasti; eliminace nespecifické absorpce vzniklé jak vstupem vodních par do křemenného atomizátoru použitého v souvislosti s atomovou absorpcí tak eliminaci rozkladných produktů vzniklých z předreduktantu L-cysteinu. Tím je možné uskutečnit analýzu bez zapnuté deuteriové korekce pozadí tzn. snížení šumu základní linie a tím i snížení detekčních limitů pro všechny formy přibližně o třetinu oproti uspořádání s nafionem.
57109Mgr. Ondřej Faktor, Ph.D.Ondřej, Faktor. Nově objevené pozdně gotické nástěnné malby v presbytáři kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích. Průzkumy památek , 2010, sv. 1/2010, ročník 17, s. 121–138. ISSN 1212-1487. [Článek v časopise]
V l.2007-09 probíhalo na sev.a již.stěně uvnitř presbytáře kostela sv.Jakuba Většího v Prachaticích odkrývání a následné restaurování středov.maleb.Objevené malby na sev.straně představují kolekci samostat.obrazů z období od zhruba 40.let 15.stol.do poč.století následujícího.Nejstarší je kompozice se sv.Jeronýmem a lvem a sousední výjev s postavou v iluz.architektuře(Lůno Abrahamovo?).Na scéně se sv.Jeronýmem je možno shledat vazbu ke kniž.malbě konce 14.stol.,ale na druhou stranu rovněž pravděp.vliv mladších dřevořezů,projevující se v tvrdé kresbě a stylizaci.Výjev je možno položit do 40.-50 let 15.stol.,kdy se dřevořezy staly inspirač.zdrojem umělců.Zároveň v uved.době se po husit.válkách znovu rozeběhla staveb.aktivita na kostele sv.Jakuba.Nepříliš kvalitní votiv.obraz madony s Ježíškem a donátorem vznikl zřejmě v 60.–80.letech 15.stol.K obrazu sv.Veroniky a Václava je možno vztáhnout letopočet 1513,fragmentárně zachov.vedle Václavovy postavy.K Václavu se přidružují rodové znaky a jména pravděp.objednavatelů malby.Tyto dva obrazy se vyznačují rustik.projevem korespondujícím s Leviathanem a postavičkami ďáblů s hříšníky na protějším již.ostění vítěz.oblouku.To by svědčilo pro jednoho autora.Zbylé postavičky na zobrazení Pekla na již.stěně vytvořil evidentně jiný malíř.Zajímavým motivem na scéně Pekla je ke skupině Deesis kráčející muž,jenž drží list asi s odpustky či výčtem hříchů(?).Ostatní výjevy na již.stěně je možno na základě formál.analýzy vročit do 50.–70.let 15.stol.,možná i přímo k r.1468,kdy byl kostel opravován.Vedle sebe tu jsou seřazeny Martyrium sv.Šebestiána,votiv.obraz s madonou,malým Kristem,sv.Barborou a Kateřinou,které adoruje donátor ve zbroji,a na závěr Deesis,sousedící s patrně mladším zobrazením Pekla.Obrazy jsou od sebe odděleny zelenými akant.bordurami, pozadí jsou vzorkována malovanými rozvilinami i šablon.akantoidy.U některých výjevů tušíme grafic.předlohy.Malby byly restaurátory výrazně retušovány,což považuji za problematické.
79510PhDr. Mgr. Lucie Tučková, Ph.D.Tučková, Lucie. Petrkovské zimy Suzanne Renaudové. Svět literatury, 2010, sv. 42, s. 157–169. ISSN 0862-8440. [Článek v časopise]
Článek s použitím úryvků z nově objevené, dosud nevydané korespondence Suzanne Renaudové.
53009Mgr. Martina Vítková, Ph.D.Vítková, Martina, Ettler, Vojtěch, Johan, Zdenek, Kříbek, Bohdan, Šebek, Ondřej, Mihaljevič, Martin. Primary and secondary phases in copper-cobalt smelting slags from the Copperbelt Province, Zambia. Mineralogical Magazine, 2010, sv. 74(4), s. 581–600. ISSN 0026-461X. IF 0.735. [Článek v časopise]
114310RNDr. Mgr. Libor Veis, Ph.D.Veis, Libor; Pittner, Jiří. Quantum computing applied to calculations of molecular energies: CH2 benchmark. Journal of Chemical Physics, 2010, sv. 133, s. 194106–194115. ISSN 0021-9606. IF 3.093. [Článek v časopise]
Tento článek shrunuje výsledky simulací QFCI výpočtů čtyř elektronických stavů molekuly CH2, které vykazují multireferenční charakter.
Článek byl vybrán do prosincového (2010) čísla časopisu Virtual Journal of Quantum Information (http://www.vjquantuminfo.org/#MAJOR3) a patřil mezi 20 nejstahovanějších článků časopisu Journal of Chemical Physics v listopadu 2010.
84309RNDr. Anna Janská, Ph.D.Janská, A., Maršík, P., Zelenková, S., Ovesná, J. Cold stress and acclimation – what is important for metabolic adjustment?. Plant Biology, 2010, sv. 12, s. 395–405. ISSN 1435-8603. IF 2.223. [Článek v časopise]
Print ISSN: 1435-8603
Online ISSN: 1438-8677
3609RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.Matoušek, Roman. Segregace Romů a životní prostředí – příklad Vsetína. Geografické rozhledy, 2010, sv. 19 (4), s. 24–25. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
119209Mgr. Eva Prosecká, Ph.D.Rampichová Michala. Non-Woven PGA/PVA Fibrous Mesh as an Appropriate Scaffold. Physiological Research, 2010, sv. 59, s. 773–781. ISSN 0862-8408. IF 1.3. [Článek v časopise]
119209Mgr. Eva Prosecká, Ph.D.Rampichová Michala. Fibrin/Hyaluronic Acid Composite Hydrogels as Appropriate. American Society for Artificial Internal Organs, 2010, sv. 56, s. 563–568. ISSN 1058-2916. IF 1.389. [Článek v časopise]
77310Mgr. Pavel JägerJäger, Pavel. Česká biblická práce v Kutné Hoře. Acta Universitatis Carolinae. Theologica, 2010, sv. 1., s. 99–117. ISSN 1804-5588. [Článek v časopise]
Článek popisuje dobové pozadí a situaci v nekatolickém křesťanském prostředí v otázce šíření Bible. Česká biblická práce v Kutné Hoře byla jednou z nejvýraznějších činností Jednoty českobratrské (nynější Církve bratrské). Významný počin je bezesporu přetisk původního vydání Bible kralické. Toto malé církevní společenství projevilo znatelné snahy po novém a moderním biblickém překladu. Plody jejich práce (vydání revize slovenského překladu prof. Roháčka) jsou známy dodnes.
Téma nebylo dosud nikterak zpracované. Archivní materiály jsou nahodile rozmístěny ve více institucích.
18908Mgr. Vojtěch HrubýSchmiedt, Lukáš; Kaňka, Adolf; Hrachová, Věra. Rotational temperature of oxygen molecules in DC glow discharge in O2-Ar mixtures sustained in discharge tube made from Pyrex glass. Vacuum, 2010, sv. 85, s. 489–492. ISSN 0042-207X. IF 0.975. [Článek v časopise]
V textu značeno [1]
18908Mgr. Vojtěch HrubýHrubý, Vojtěch; Hrach, Rudolf. Three-Dimensional Hybrid Computer Modeling of Langmuir Probes of Finite Dimensions in Medium Pressure Plasmas. IEEE Transactions on Plasma Science, 2010, sv. 38, s. 2328–2331. ISSN 0093-3813. IF 1.043. [Článek v časopise]
V textu značeno [2]
91808Mgr. Barbora AntošováVopalensky, Pavel; Ruzickova, Jana; Pavlu, Barbora; Kozmik, Zbynek. A lens-specific co-injection marker for medaka transgenesis. BioTechniques, 2010, sv. 48, s. 235–236. ISSN 0736-6205. IF 2.587. [Článek v časopise]
Tento kratky technicky clanek popisuje pouziti mysiho gamma-F-krystalinoveho promotoru, ktery velice specificky ridi robustni expresi reporteroveho genu do cockove tkane, jako koinjekcniho markeru pri injikaci vajicek ryby Oryzias latipes. Uvedeny konstrukt je v soucasne dobe v laboratori hojne pouzivan a je taktez dostupny z komercni databaze plasmidu www.addgene.com
V podekovani je uvedena podpora GAUK.
17808RNDr. Karel Žídek, Ph.D.K. Kůsová, O. Cibulka, K. Dohnalová, I. Pelant, J. Valenta, A. Fučíková, K. Žídek, J. Lang, J. Englich, P. Matějka, P. Štěpánek, S. Bakardijeva. Brightly Luminescent Organically Capped Silion Nanocrystals Fabricated at Room Temperature and Atmospheric Pressure. ACS Nano, 2010, sv. 4, s. 4495–4504. ISSN 1936-0851. IF 7.493. [Článek v časopise]
Silicon nanocrystals are an extensively studied light-emitting material due to their inherent biocompatibility and compatibility with silicon-based technology. Although they might seem to fall behind their rival, namely, direct band gap based semiconductor nanocrystals, when it comes to the emission of light, room for
improvement still lies in the exploitation of various surface passivations. In this paper, we report on an original way, taking place at room temperature and ambient pressure, to replace the silicon oxide shell of luminescent Si nanocrystals with capping involving organic residues. The modification of surface passivation is evidenced by both Fourier transform infrared spectroscopy and nuclear magnetic resonance measurements. In addition, single nanocrystal spectroscopy reveals the occurrence of a systematic fine structure in the emission single spectra, which is connected with an intrinsic property of small nanocrystals since a very similar structure has recently been observed in specially passivated semiconductor CdZnSe nanoparticles. The organic capping also dramatically changes optical properties of Si nanocrystals (resulting ensemble photoluminescence quantum efficiency 20%, does not deteriorate, radiative lifetime 10 ns at 550 nm at room temperature). Optically clear colloidal dispersion of these nanocrystals thus exhibits properties fully comparable with direct band gap semiconductor nanoparticles.
17808RNDr. Karel Žídek, Ph.D.K. Žídek, F. Trojánek, P. Malý, I. Pelant, B. Hönerlage, P. Gilliot. Ultrafast photoluminescence dynamics of blue-emitting silicon nanostructures. Physica Status Solidi C , 2011, sv. 8, s. 979–984. ISSN 1862-6351. IF 0. [Článek v časopise]
We report on ultrafast photoluminescence (PL) spectroscopy of blue and red-emitting silicon nanostructures. We prepared samples of porous Si with different dominating
PL bands in time-integrated PL spectrum. These samples show also striking differences in ultrafast PL dynamics. For the red-emitting samples we observe rapid PL onset followed by a two-exponential decay, which is spectrally dependent. For the blue-emitting porous Si the PL builds up several picoseconds and decays monoexponentially with spectrally independent PL rise and decay times.
Our results indicate that a dominant part of the blue and red emission comes from two distinct species with
different energy states structures. This is furthermore supported by two-photon absorption induced PL measurements. The two-photon and one-photon absorption induced PL spectra, which are identical for the red-emitting samples, differ substantially for the blueemitting ones. However, polarization properties of PL suggest that the blue PL band originates from several overlapping PL bands with sample dependent importance.
17808RNDr. Karel Žídek, Ph.D.K. Žídek, F. Trojánek, P. Malý, L. Ondič, I. Pelant, K. Dohnalová, L. Šiller, R. Little, and B. R. Horrocks. Femtosecond luminescence spectroscopy of core states in silicon nanocrystals. Optics Express, 2010, sv. 18, s. 25241–25249. ISSN 1094-4087. IF 3.278. [Článek v časopise]
We present a study of ultrafast carrier transfer from highly luminescent states inside the core of silicon nanocrystal (due to quasidirect transitions) to states on the nanocrystal-matrix interface. This transfer leads to a sub-picosecond luminescence decay, which is followed by a slower decay component induced by carrier relaxation to lower interface states. We investigate the luminescence dynamics for two different surface passivation types and we propose a general model describing spectral dependence of ultrafast carrier dynamics. Our results stress the crucial role of the energy distribution of the interface states on surface-related quenching of quasidirect luminescence in silicon nanocrystals. We discuss how to avoid this quenching in order to bring the attractive properties of the quasidirect recombination closer to exploitation.
17808RNDr. Karel Žídek, Ph.D.K. Žídek, F. Trojánek, B. Dzurňák, P. Malý, and I. Pelant. Spectral and dynamical study of nonlinear luminescence from silicon nanocrystals excited by ultrashort pulses. Physica E, 2009, sv. 41, s. 959–962. ISSN 1386-9477. IF 1.177. [Článek v časopise]
We report on the spectral and dynamical properties of photoluminescence under ultrashort (femtosecond and picosecond) laser pulse excitation in Si nanocrystals prepared by Si+-ion implantation into silica matrix. We concentrate on the luminescence properties that make it possible to distinguish several luminescence bands within a broad luminescence spectrum. In time-integrated luminescence saturation-related changes suggest a presence of two different recombination channels connected to the nanocrystal volume states and nanocrystal-SiO2 interface. The saturation of the luminescence can be explained in terms of Auger recombination. We investigated in detail fast sub-nanosecond luminescence, where significant differences were observed under UV excitation (linear pump-intensity dependence, PL maximum at 450 nm) and for the excitation wavelengths in the visible part of spectrum (superlinear pump-intensity dependence, broad luminescence band including wavelengths as short as 300 nm). We propose a rate-equations model based on the Auger and radiative/nonradiative recombination to interpret the experimental data.
58008Mgr. Anna KopeckáKopecká, Anna. Dramatické dějiny české sociologie v letech 1945-1969 očima pamětníků. Jihočeský sborník historický, 2010, sv. Supplementum 3, s. 133–139. ISSN 0323-004X. [Článek v časopise]
Jiří Petráš a kol.: Příběh je základ...a lidé příběhy potřebují...anebo teoretické a praktické aspekty orální historie. Sborník příspěvků z konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 2009.
66208Mgr. Ján Bakyta, Ph.D.Bakyta, Ján. Rekonstrukce indoevropských ploziv a glotální teorie. Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů, 2009, sv. 51, s. 5–20. ISSN 1211-3379. [Článek v časopise]
89910doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.Iršová, Zuzana a Havránek, Tomáš. A Meta-Analysis of Bank Efficiency Measurement in Transitional Countries. Transformations in Business and Economics, 2010, sv. 1, s. 1–1. ISSN 1648-4460. IF 1.205. [Článek v časopise]
Forthcoming
89910doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.Iršová, Zuzana a Havránek, Tomáš. Measuring Bank Efficiency: A Meta-Regression Analysis. Prague Economic Papers, 2010, sv. 4/2010, s. 307–328. ISSN 210-0455. [Článek v časopise]
19509RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.Kuchař Ladislav. Semisynthesis of C17:0 isoforms of sulphatide and glucosylceramide using immobilised sphingolipid ceramide N-deacylase for application in analytical mass spectrometry.. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2010, sv. 24, s. 2393–2399. ISSN 0951-4198. IF 2.695. [Článek v časopise]
124409PharmDr. Zbyněk Nový, Ph.D.Nový, Zbyněk. Study on 99mTc-MAG3 and 99mTc-DMSA renal accumulation using in vitro cellular model. Česká a slovenská farmacie, 2010, sv. 59/10, s. 1–12. ISSN 1803-6597. [Článek v časopise]
Článek po recenzním řízení přijat k publikaci. Zatím nepublikován. Potvrzení viz příloha.
78808RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.Hamplová, Anna; Křížek, Tomáš; Kubíček, Vojtěch; Bosáková, Zuzana; Coufal, Pavel. Comparison of HPLC and CZE methods for analysis of DOTA-like esters – reaction intermediates in synthesis of magnetic resonance contrast agents. Journal of Separation Science, 2010, sv. 33, s. 658–663. ISSN 1615-9306. IF 2.55. [Článek v časopise]
78808RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.Svobodová Adéla, Křížek Tomáš, Širc Jakub, Šálek Petr, Tesařová Eva, Coufal Pavel, Štulík Karel. Monolithic columns based on a poly(styrene-divinylbenzene-methacrylic acid) copolymer for capillary liquid chromatography of small organic molecules. Journal of Chromatography A, 2011, sv. 1218, s. 1544–1547. ISSN 1111-1111. IF 4.101. [Článek v časopise]
Článek ještě není v databázi Web of Science a tudíž není známé ani ISSN.
80009Mgr. Matej BuzgoJakubova, R; Mickova, A; Buzgo, M ; Rampichova, M; Prosecka, E; Tvrdik, D.; Amler, E . Immobilization of thrombocytes on PCL nanofibers enhances chondrocytes proliferation in vitro. Cell Proliferation, 2011, sv. -, s. 0–0. ISSN 0960-7722. IF 2.917. [Článek v časopise]
in press
112410PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.Dobiášová, Karolína, Hnilicová Helena. Migranti a zdravotní politika. Zdravotnictví v České republice, 2010, sv. 8, s. 122–127. ISSN 1213-6050. [Článek v časopise]
Článek pojednává o vývoji a současné podobě zdravotní politiky ve vztahu k migraci a migrantům v ČR v kontextu Evropské unie. Zevrubně seznamuje s dostupnými informacemi o zdraví migrantů a upozorňuje na některá zdravotní rizika spojená s migrací. Popisuje právní nároky migrantů na zdravotní péči při pobytu v ČR, seznamuje s vývojem a problematikou komerčního zdravotního pojištění a v tomto kontextu upozorňuje na existující nerovnosti v dostupnosti zdravotní péče u migrantů z tzv. třetích zemí a na některé problémy, kterým musí migranti při čerpání zdravotní péče čelit.
63808MUDr. Kamil SedláčekSedlacek, Kamil. Common genetic variants in ANK2 modulate QT interval: results from the KORA study.. Circulation Cardiovascular Genetics, 2008, sv. 1(2), s. 93–99. ISSN 1942-325X. IF 0. [Článek v časopise]
Časopis rodiny Circulation uvedený v roce 2008, stanovení IF se očekává letos.
63808MUDr. Kamil SedláčekSedlacek, Kamil. Genetická predispozice a riziko náhlé srdeční smrti v důsledku maligních arytmií.. Intervenční a akutní kardiologie, 2009, sv. 8(5), s. 242–246. ISSN 1213-807X. IF 0. [Článek v časopise]
Review
66809MUDr. Rudolf Praus, Ph.D.Praus Rudolf. Význam komorové dyssynchronie pro predikci odpovědi na resynchronizační léčbu. Cor et Vasa, 2010, sv. 52, s. 43–48. ISSN 0010-8650. [Článek v časopise]
111008Mgr. Veronika Biricová, Ph.D.Biricová Veronika, Lázníčková Alice. Dendrimers: Analytical characterization and applications.. Bioorganic Chemistry, 2009, sv. 7, s. 185–192. ISSN 0045-2068. IF 1.958. [Článek v časopise]
Prehľadný článok o analytickej charakterizácii a aplikáciách látok, s ktorými sa pracuje vrámci riešenia projektu grantu GA UK.
58410PhDr. Mgr. Goran Serdarevič, M.A.Serdarevic, Goran. Theoretical Background for Competitive Merger Assesment. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration., 2010, sv. 16, s. 50–58. ISSN 1211-555X. IF 0. [Článek v časopise]
309MUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D.Brožková, Dana. Six New Gap Junction Beta 1 Gene Mutations and Their Phenotypic Expression in Czech Patients with Charcot-Marie-Tooth Disease. GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS, 2010, sv. 14, s. 3–7. ISSN 1945-0265. IF 1.170. [Článek v časopise]
Článek byl sepsán za podpory GAUK a pojednává o nových mutacích v genu GJB1 u pacientů s dědičnou neropatií CMT.
84810PhDr. Tomáš VojtaVojta Tomáš. Podzim roku 1939 na východopolských územích. Studia Territorialia, 2010, sv. IX/2009/2, s. 81–114. ISSN 1213-4449. [Článek v časopise]
132510RNDr. Petr Jan Juračka, Ph.D.Juračka, Petr Jan; Kořínek, Vladimír; Petrusek, Adam. A new Central European species of the Daphnia curvirostris complex, Daphnia hrbaceki sp. nov. (Cladocera, Anomopoda, Daphniidae). Zootaxa, 2010, sv. 2718, s. 1–22. ISSN 1175-5326. IF 0.891. [Článek v časopise]
Popis nového druhu Daphnia hrbaceki z komplexu Daphnia curvirostris.
21108RNDr. Jiří Kaštil, Ph.D.Kaštil, Jiří. Magnetocaloric effect of the Tb1-xYxNiAl and TbNiAl1-yIny series. Acta Physica Polonica A, 2010, sv. 118, s. 888–890. ISSN 0587-4246. IF 0.433. [Článek v časopise]
134609Mgr. Ondřej Libiger, Ph.D.Bansal, Vikas; Libiger, Ondrej; Torkamani, Ali; Schork, Nicholas. An application and empirical comparison of statistical analysis methods for associating rare variants to a complex phenotype.. Pacific Symposium on Biocomputing, 2010, sv. 2011, s. 76–87. ISSN 0000-0000. IF 0. [Článek v časopise]
První tři autoři přispěli rovným dílem.
134609Mgr. Ondřej Libiger, Ph.D.Bansal, Vikas; Libiger, Ondrej; Torkamani, Ali; Schork, Nicholas. Statistical analysis strategies for association studies involving rare variants. Nature Reviews Genetics, 2010, sv. 11, s. 773–785. ISSN 1471-0056. IF 27.8. [Článek v časopise]
První tři autoři článku přispěli stejnou měrou.
134609Mgr. Ondřej Libiger, Ph.D.Libiger, Ondrej; Nievergelt, Caroline; Schork, Nicholas. Comparison of genetic distance measures using human SNP genotype data. Human Biology, 2009, sv. 81, s. 389–406. ISSN 0018-7143. IF 0.53. [Článek v časopise]
116209RNDr. Barbora Peštová, Ph.D.Madurkayová, Barbora. Ratio Type Statistics for Detection of Changes in Mean and the Bootstrap method. Acta Universitatis Carolinae: Mathematica et Physica, 2011, sv. 52, s. 0–0. ISSN 0001-7140. [Článek v časopise]
103609Mgr. Lucie Poláková, Ph.D.Bedřichová, Zuzanna, Mladová, Lucie. Anotace mezivýpovědních textových vztahů na Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK. Studie z aplikované lingvistiky, 2010, sv. 1, s. 160–161. ISSN 1804-3240. [Článek v časopise]
Představení projektu v rubrice Horizonty
87309RNDr. Klára Palupčíková, Ph.D.FRYNTA DANIEL, PALUPČÍKOVÁ KLÁRA, BELLINVIA ERICA, BENDA PETR, KUTALOVÁ HANA, SCHWARZOVÁ LUCIE, MODRÝ DAVID. Phylogenetic relationships within the cahirinus-dimidiatus group of the genus Acomys (Rodentia: Muridae): new mitochondrial lineages from Sahara, Iran and the Arabian Peninsula. ZOOTAXA, 2010, sv. 2660, s. 46–56. ISSN 1175-5334. IF 0.891. [Článek v časopise]
100008Mgr. David KolovratníkKolovratník, David, Jellinghaus, Michael, Poulis, Alexandros. Exodus – Exploring SMT for EU Institutions. Proceedings of the Joint Fifth Workshop on Statistical Machine Translation and MetricsMATR, 2010, sv. 2010: Uppsala, Sweden: WMT 2010, s. 116–120. ISSN 932432-71. [Článek v časopise]
ISBN: 978-1-932432-71-8
94208Mgr. Lenka Janská, Ph.D.Šmíd, Jan. Fotografie v koncepci univerzitního studia učitelství výtvarné výchovy; aplikace fotografie jako prostředku výtvarného vyjádření, část II. Výtvarná výchova, 2008, sv. 2/2008, s. 12–19. ISSN 1210-3691. [Článek v časopise]
94208Mgr. Lenka Janská, Ph.D.Šmíd,Jan. Fotografie v koncepci univerzitního studia učitelství výtvarné výchovy; aplikace fotografie jako prostředku výtvarného vyjádření. Výtvarná výchova, 2008, sv. 1/2008, s. 15–19. ISSN 1210-3691. [Článek v časopise]
52410RNDr. Josef Cibulka, Ph.D.Cibulka, Josef; Kynčl, Jan; Mészáros, Viola; Stolař, Rudolf; Valtr, Pavel. On three parameters of invisibility graphs. Lecture Notes in Computer Science, 2010, sv. 6196, s. 192–198. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
21809Mgr. Rudolf Kadlec, Ph.D.Brom Cyril, Lukavský Jiří, Kadlec Rudolf. Episodic Memory for Human-like Agents and Human-like Agents for Episodic Memory. International Journal of Machine Consciousness, 2010, sv. 2, s. 227–244. ISSN 1793-8473. [Článek v časopise]
Episodic memory has been approached from many levels of analysis and many of its facets have been modeled computationally. Recently, several models of episodic memory have emerged in the domain of intelligent virtual agents (IVAs). Compared to neuro-/psychological models, their plausibility is limited. On the other hand, they can store representations of large environments and other complex memories over long-time intervals. This paper presents one such model and discusses the possibility of using IVAs as a test-bed to investigate neuro-/psychological models. The conclusion is that IVAs and their virtual environments can constitute an ecologically plausible framework allowing for study and integration of the neuro-/psychological models.
92309Mgr. Pavel Tichý, Ph.D.Tichý, Pavel. Netradiční pohybové aktivity v tělocvičně (III. část) Papírové bitvy. Tělesná Výchova a Sport Mládeže, 2011, sv. 77, č. 1, s. 26–30. ISSN 1210-7689. [Článek v časopise]
92309Mgr. Pavel Tichý, Ph.D.Tichý, Pavel. Netradiční pohybové aktivity v tělocvičně (II. část). Tělesná Výchova a Sport Mládeže, 2010, sv. 76, č. 5, s. 20–26. ISSN 1210-7689. [Článek v časopise]
92309Mgr. Pavel Tichý, Ph.D.Tichý, Pavel. Netradiční pohybové aktivity v tělocvičně (I. část). Tělesná Výchova a Sport Mládeže, 2010, sv. 76, č. 4, s. 30–33. ISSN 1210-7689. [Článek v časopise]
91509Mgr. Vojtěch KrejčiříkCieplý, Aleš; Friedman, Eli; Gal, Avraham; Krejčiřík, Vojtěch. Constraints on the threshold K− nuclear potential from FINUDA AZ(Kstop , π−)ΛZ spectra. Physics Letters B, 2011, sv. 698, s. 226–230. ISSN 0370-2693. IF 5.083. [Článek v časopise]
91509Mgr. Vojtěch KrejčiříkKrejčiřík, Vojtěch; Cieplý, Aleš; Gal, Avraham. Lambda hypernuclear production in (K-stop, pi) reactions reexamined. Physical Review C, 2010, sv. 82, s. 24609–24609. ISSN 0556-2813. IF 3.477. [Článek v časopise]
79008doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.Gabalec, Filip; Čáp Jan. Klinicky afunkční adenomy hypofýzy - možnosti farmakologické léčby.. Diabetes, metabolismus, endokrinologie a výživa., 2009, sv. 12, s. 94–98. ISSN 1211-9326. [Článek v časopise]
Review.
79008doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.Gabalec, Filip; Čáp, Jan; Ryška, Aleš; Vašátko, Tomáš; Ceeová, Věra. Benign fine-needle aspiration cytology of thyroid nodule: to repeat or not to repeat?.. European Journal of Endocrinology, 2009, sv. 161, s. 933–937. ISSN 0804-4643. IF 3.791. [Článek v časopise]
Za tento článek udělna cena za nejlepší práci pro mladého autora do 35ti let Českou endokrinologickou společností.
130709RNDr. Eduard Bejček, Ph.D. Bejček, Eduard Straňák, Pavel. Annotation of Multiword Expressions in the Prague Dependency Treebank. Language Resources and Evaluation, 2010, sv. 44, s. 7–21. ISSN 1574-020X. IF 0.634. [Článek v časopise]
22310Mgr. Mykhailo Barchuk, Ph.D.Barchuk Mykhailo, Holý Václav et al.. X-ray diffuse scattering from threading dislocations in epitaxial GaN layers. Journal of Applied Physics, 2010, sv. 108, s. 43521–43521. ISSN 1089-7550. IF 2.072. [Článek v časopise]
51808Mgr. Jan LachnittHavlíčková, Eva – Hrach, Rudolf. Numerical investigations of sheath structure in presence of magnetic field. Journal of Physics: Conference Series, 2010, sv. 207, s. 12030–6. ISSN 1742-6596. [Článek v časopise]
37710Mgr. Hana ŠtufkováHejzlarová Kateřina, Tesařová Markéta, Vrbacká-Čížková Alena, Vrbacký Marek, Hartmannová Hana, Kaplanová Vilma, Nosková Lenka, Kratochvílová Hana, Buzková Jana, Havlíčková Vendula, Zeman Jiří, Kmoch Stanislav, Houštěk Josef. Expression and processing of the TMEM70 protein. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)- Bioenergetics, 2011, sv. 1807, s. 144–149. ISSN 0005-2728. IF 3.688. [Článek v časopise]
Abstract:
TMEM70 protein represents a novel ancillary factor of mammalian ATP synthase. We have investigated
import and processing of this factor in human cells using GFP- and FLAG-tagged forms of TMEM70 and specific
antibodies. TMEM70 is synthesized as a 29 kDa precursor protein that is processed to a 21 kDa mature form.
Immunocytochemical detection of TMEM70 showed mitochondrial colocalization with MitoTracker Red and
ATP synthase. Western blot of subcellular fractions revealed the highest signal of TMEM70 in isolated
mitochondria and mitochondrial location was confirmed by mass spectrometry analysis. Based on analysis of
submitochondrial fractions, TMEM70 appears to be located in the inner mitochondrial membrane, in
accordance with predicated transmembrane regions in the central part of the TMEM70 sequence. Two dimensional
electrophoretic analysis did not show direct interaction of TMEM70 with assembled ATP
synthase but indicated the presence of dimeric form of TMEM70. No TMEM70 protein could be found in cells
and isolated mitochondria from patients with ATP synthase deficiency due to TMEM70 c.317-2ANG mutation
thus confirming that TMEM70 biosynthesis is prevented in these patients.
63009Mgr. Martina Hujslová, Ph.D.Hujslová, M, Kubátová, A, Chudíčková, M, Kolařík, M . Diversity of fungal communities in saline and acidic soils in the Soos National Natural Reserve, Czech Republic. Mycological Progress, 2010, sv. 9, s. 1–15. ISSN 1617-416X. IF 1.791. [Článek v časopise]
13209Ashot Tsharakyan, M.A., Ph.D.Tsharakyan Ashot , Janičko Martin . The binding credit constraints and welfare effect of housing price appreciation. The binding credit constraints and welfare effect of housing price appreciation, 2010, sv. 4, s. 359–382. ISSN 1211-3298. [Článek v časopise]
114608RNDr. Eva Jakubisová, Ph.D.Pistora, J, . The effect of FeF2 on the magneto-optic response in FeF2 /Fe/FeF2 sandwiches. The effect of FeF2 on the magneto-optic response in FeF2 /Fe/FeF2 sandwiches, 2010, sv. 43, s. 155301–155307. ISSN 0022-3727. IF 2.083. [Článek v časopise]
7310Ing. Aleš Hnízda, Ph.D.Aleš Hnízda , Vojtěch Spiwok , Vojtěch Jurga , Viktor Kožich , Milan Kodíček , and Jan P. Kraus. Cross-talk between the catalytic core and the regulatory domain in cystathionine β-synthase: Study by differential covalent labeling and computational modelling. Biochemistry, 2010, sv. 49, s. 10526–10534. ISSN 1520-4995. IF 3.226. [Článek v časopise]
V tomto sdělení jsme popsali model, který ukazuje rozhraní mezi katalytickou a regulační doménou v cystathionin beta-synthase. Model byl vytvořen na základě dat z proteolytických technik a kovalentního značení povrchově dostupných aminokyselinových zbytků s následnou MS detekcí.
152010RNDr. Karel Tůma, Ph.D.Kulvait, Vojtěch; Málek, Josef; Rajagopal, Kumbakonam. Stress concentration due to an elliptic hole in a degradating linearized elastic solid. Int. J. of Applied Mechanics and Engineering, 2010, sv. 15, s. 35–49. ISSN 1425-1655. [Článek v časopise]
124008Mgr. Jiří PetrášekPetrášek, Jiří. Die Antwort der Erfurter Universität auf die Taboritenmanifeste aus den Jahren 1430 und 1431. Studia Medievalia Bohemica , 2011, sv. 2/2010 nebo 1/2011, s. 0–0. ISSN 1804-0977. [Článek v časopise]
Die Antwort der Erfurter Universität auf die Taboritenmanifeste aus den Jahren 1430 und 1431“ (součástí je i edice Erfurtské odpovědi, in: Studia mediaevalia Bohemica 2/2010 nebo 1/2011 v tisku).
101008Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.Fucikova, Anna; Valenta, Jan; Pelant, Ivan, Brezina, Vitezslav. : Nontoxic silicon nanocrystals and nanodiamonds as substitution for harmful quantum dots. Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 2010, sv. 1241, s. 1–5. ISSN 0272-9172. [Článek v časopise]
Tento článek shrnuje dosažené výsledky za první dva roky běhu grantu.
101008Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.Fučíková, Anna; Valenta, Jan; Pelant, Ivan; Březina, Vítězslav. Nanocrystalline silicon in biological studies. Physica status solidi (c), 2011, sv. 3, s. 1093–1096. ISSN 1610-1642. [Článek v časopise]
Článek shrnuje naše výsledky a výsledky ostatních skupin v oblasti interakce křemíkovch nanokrystalů v biologickém prostředí.
62910RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.Hnízdo, Jan, Frynta, Daniel, Frýdlová, Petra, Adlerová, Lenka, Chylíková, Lenka . Nitrotělní masy u varana mangrovového (Varanus indicus) - tři případy, tři příčiny. Veterinární lékař , 2010, sv. 8, s. 153–159. ISSN 1214-3774. [Článek v časopise]
Vedlejším výstupem studie o pohlavní dvojtvárnosti a růstu varana mangrovového (Varanis indicus) je publikace v českém veterinárním časopise zabývající se veterinárními aspekty chovu a léčby tohoto varana. Článek popisuje tři případy varanů mangrovových, u kterých byla diagnostikována chronická obstipace (koprolit), ooforitis a preovulační folikulární stáze. Jsou zde popsány chirurgické zákroky ve všech třech případech a diskutovány možné příčiny vzniku onemocnění.
62910RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.Frynta, Daniel, Frýdlová, Petra, Hnízdo, Jan, Šimková, Olga, Cikánová, Veronika, Velenský, Petr . Ontogeny of the sexual size dimorphism in monitor lizards: males grow for a longer period but not at a faster rate. Zoological Science, 2010, sv. 27, s. 917–923. ISSN 0289-0003. IF 0.821. [Článek v časopise]
Studie o růstu varana mangrovového (Varanus indicus) jako modelového zástupce skupiny Varanidae. Tento varan je značně dimorfní a proto ideální pro studium SSD (Sexual Size Dimorphism) na mikroevoluční úrovni. Práce vznikla ve spolupráci se Zoo Praha. Měli jsme k dispozici 35 jedinců tohoto vzácného druhu varana odchovaného v pražské zoologické zahradě. To byla ideální příležitost sledovat jak vzniká v ontogenezi těchto zvířat pohlavní dvojtvárnost. Zjistili jsme, že varan mangrovový se líhne monomorfní a SSD se objevuje až během ontogeneze, kdy samci pokračují ve velmi intenzivním růstu zatímco samice svůj růst nápadně zpomalují a začínají se věnovat rozmnožování. V práci je detailně zachycen celý průběh růstu, sledovány jednotlivé růstové parametry a diskutovány souvislosti s pohlavním dospíváním a možným převedením investic samic do reprodukce.
112808Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.Kovářová, Lenka . Ověření validity přenosného měřiče laktátu Lactate Scout.. Česká kinantropologie , 2010, sv. 14 (2), s. 75–86. ISSN 1211-9261. [Článek v časopise]
112808Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.Kovářová Lenka, Kovář Karel . Vliv použití triatlonového neoprenového obleku na míru rozptýlenosti seskupení startovního pole v plavecké části triatlonu v závodech světového poháru. . Česká kinantropologie , 2010, sv. 14 (3), s. 74–83. ISSN 1211-9261. [Článek v časopise]
112808Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.Kovářová, Lenka, Kovář Karel . Concentration of attention as a predisposition of performance in junior categories in endurance sports.. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica , 2010, sv. 40 (1), s. 23–33. ISSN 1212-1185. [Článek v časopise]
Článek v anglickém jazyce
57810PharmDr. Antonín Cidlina, Ph.D.Nováková, Veronika a Zimčík, Petr. pH senzitivní fotosenzitizéry. Chemické listy, 2010, sv. 11, s. 1104–1104. ISSN 0009-2770. IF 0.717. [Článek v časopise]
Jedná se o abstrakt z konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii - Liblice 2010, kde autorka shrnula formou krátkého ústního sdělení některé své výsledky získané při řešení tohoto, ale i jiných projektů. Bylo zde uvedeno, že projekt byl finančně podpořen Grantovou agenturou Univerzity Karlovy.
15010Mgr. Pavel KarhanPierre Auger Collaboration. The exposure of the hybrid detector of the Pierre Auger Observatory. Astroparticle Physics, 2011, sv. 34, s. 368–381. ISSN 0927-6505. IF 4.136. [Článek v časopise]
15010Mgr. Pavel KarhanPierre Auger Collaboration. The Pierre Auger Observatory scaler mode for the study of solar activity modulation of galactic cosmic rays.. Journal of Instrumentation, 2011, sv. 6, s. 1003–1018. ISSN 1748-0221. IF 2.102. [Článek v časopise]
15010Mgr. Pavel KarhanPierre Auger Collaboration. Update on the correlation of the highest energy cosmic rays with nearby extragalactic matter. Astroparticle Physics, 2010, sv. 34, s. 314–326. ISSN 0927-6505. IF 4.136. [Článek v časopise]
15010Mgr. Pavel KarhanPierre Auger Collaboration. Advanced functionality for radio analysis in the Offline software framework of the Pierre Auger Observatory. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2011, sv. 635, s. 92–102. ISSN 0168-9002. IF 1.317. [Článek v časopise]
15010Mgr. Pavel KarhanPierre Auger Collaboration. Search for first harmonic modulation in the right ascension distribution of cosmic rays detected at the Pierre Auger Observatory. Astroparticle Physics, 2011, sv. 34, s. 627–639. ISSN 0927-6505. IF 4.136. [Článek v časopise]
80309PhDr. Zuzana Krinková, Ph.D.Čengerová, Zuzana. Caló y su evolución en el marco de los pararromaníes ibéricos. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 2/2009, Romanistica Pragensia, XVIII, 2010., 2010, sv. XVIII, s. 171–185. ISSN 0567-8269. [Článek v časopise]
46509RNDr. Stanislav Knor, Ph.D.Jakub Prokop, Torsten Wappler, Stanislav Knor, Zlatko Kvaček. Plant-Arthropod Associations from the Lower Miocene of the Most Basin in Northern Bohemia (Czech Republic): A Preliminary Report. Acta Geologica Sinica - English Edition, 2010, sv. 84, s. 903–914. ISSN 1755-6724. IF 1.172. [Článek v časopise]
126109MUDr. Tomáš Garnol, Ph.D. Kučera Otto, Garnol Tomáš, Lotková Halka, Staňková Pavla, Mazurová Yvona, et al. The effect of rat strain, diet composition and feeding period on the development of a. Physiological Research, 2011, sv. 60 (2), s. 0–0. ISSN 0862-8408. IF 1.430. [Článek v časopise]
Článek byl přijat k publikaci ve Physiological Research a je dostupný v elektronické podobě na webové stránce časopisu. V tištěné podobě vyjde ve 2. čísle, svazek 60 v roce 2011. Přesné stránky tištěné podoby nejsou dosud k dispozici.
99508Mgr. Olga PařízkováPařízková, Olga, Kucharská, Anna. Pěstounská péče u dospívajících. Pedagogickp-psychologické poradenství, 2011, sv. 60/duben 2011, s. 15–25. ISSN 1214-7230. [Článek v časopise]
Článek mapující záměry projektu, realizaci výzkumného šetření i zpracování dat, se zobecňujícími závěry. V současné době v tisku.
58610RNDr. Mgr. Tomáš SeidlSeidl, T., Chromý, P., Habartová, P.. Perceptions of Marginality: The Role of Administration and Other Stakeholders in Issues of Future Development of Czech Military Training Areas . ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE, 2010, sv. 2010/2, s. 89–100. ISSN 0300-5402. [Článek v časopise]
Serious problems are becoming evident after 20 years of liberalization concerning the development of Czech military training areas (MTAs) and, in particular in their neighbouring zones. An important task is to devise procedures that emphasize essential conditions for the successful spatial and social integration of these marginal areas in the Czech regional system. The contemporary research presented is based on primary research of an area of special interest in the context of a situation analysis and specification of the role of local inhabitants of the military training area regarding issues of its functional use. The presented article analyzes the regional development intentions of the different hierarchical levels of board/administration (municipal, micro-regional, regional and departmental/governmental), concerning the role of an MTA in the regional system – in the case of MTA Boletice, this study’s area of interest. The qualitative research presented is based on the analysis,
interpretation and evaluation of primary data, procured through structured interviews and questionnaires carried out with representatives of local administration at various hierarchical levels. The attitudes of the primary stakeholders interested in the decommitment/conversion of MTAs are mainly concerned with investment benefits and project development locations rather than environmental protection legislation.
58610RNDr. Mgr. Tomáš SeidlSEIDL, T., CHROMÝ, P.. Problémy integrace marginálního území do regionálního systému – příklad vojenského újezdu Boletice. Geografie, 2010, sv. 115/1, s. 44–63. ISSN 1212-0014. [Článek v časopise]
The study should further discussion concerning the
problems of military areas, as a type of periphery with strong natural potential. The primary goal is to analyze the impacts of recently presented concepts for utilising the Boletice
Military Area, with regard to the Natura 2000 network and sites. The study defines the region’s degree of marginality by using statistical methods and an aggregate index. A central
part of the study contains an analysis of a field survey of the behaviour and expectations of
local and regional stakeholders, as well as the results of observations from a higher hierarchical level. All findings are then used to develop a broad-based conception of sustainable
tourism and regional development for such a unique area.
101809PhDr. Jan Děkanovský, Ph.D.Děkanovský, Jan. Tarzan a slečna Leni aneb Jak (ne)natočit olympijský desetiboj . Dějiny a současnost, 2010, sv. XXXII/6, s. 21–24. ISSN 0418-5129. [Článek v časopise]
8808MUDr. Eliška Rotnáglová, Ph.D.Rotnáglová E., Tachezy R., Saláková M., Košľabová E., Šmahelová J.,. Vztah lidských papillomavirů a etiologie karcinomů patrových mandlí. Otorinolaryngie a Foniatrie , 2010, sv. 59, s. 32–37. ISSN 1210-7867. [Článek v časopise]
8808MUDr. Eliška Rotnáglová, Ph.D.Klozar, Jan; Tachezy, Ruth; Rotnáglová, Eliška; Košlabová, Eva; Saláková, Martina; Hamšíková, Eva. Human papillomavirus in head and neck tumors: epidemiological, molecular and clinical aspects. Wiener Medizinische Wochenschrift , 2010, sv. 160, s. 305–309. ISSN 0043-5341. [Článek v časopise]
8808MUDr. Eliška Rotnáglová, Ph.D.Rotnáglová, Eliška; Tachezy, Ruth; Saláková, Martina; Procházka, Bohumír; Košľabová, Eva; Veselá, Eva; Ludvíková, Viera; Hamšíková, Eva; Klozar, Jan. HPV involvement in tonsillar cancer: prognostic significance and clinically relevant markers. International journal of cancer, 2011, sv. epub ahead of print, s. 1–2. ISSN 1097-0215. IF 4.722. [Článek v časopise]
epub ahead of print
12209RNDr. Robert Švarc, Ph.D.Kadlecová H., Krtouš P.. Gyratons on Melvin universe. Physical Review D, 2010, sv. 82, s. 1–14. ISSN 1550-7998. [Článek v časopise]
Physical Review D globálně nečísluje stránky, ale čísluje jednotlivé články a následně stránky v daném článku. Číslo tohoto článku je 044041.
12209RNDr. Robert Švarc, Ph.D.Podolský, J., Švarc, R.. Refraction of geodesics by impulsive spherical gravitational waves in constant-curvature spacetimes with a cosmological constant. Physical Review D, 2010, sv. 81, s. 1–19. ISSN 1550-7998. [Článek v časopise]
Physical Review D globálně nečísluje stránky, ale čísluje jednotlivé články a následně stránky v daném článku. Číslo tohoto článku je 124035.
53310Mgr. Lucie Vendelová Jirásková, Ph.D.Jirásková, Lucie - Dulíková, Veronika. Vývoj ve staroegyptských provincicích do konce Staré říše. Pražské egyptologické studie, 2010, sv. VII, s. 56–64. ISSN 1214-3189. [Článek v časopise]
134908RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D.Hajná, Jaroslava, Žák, Jiří, Kachlík, Václav. Structure and stratigraphy of the Teplá–Barrandian Neoproterozoic, Bohemian Massif: A new plate-tectonic reinterpretation. Gondwana Research, 2011, sv. 19, s. 495–508. ISSN 1342-937X. IF 4.605. [Článek v časopise]
134908RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D.Hajná, Jaroslava, Žák, Jiří, Kachlík, Václav, Chadima, Martin. Subduction-driven shortening and differential exhumation in a Cadomian accretionary wedge: The Teplá–Barrandian unit, Bohemian Massif. Precambrian Research , 2010, sv. 176, s. 27–45. ISSN 0301-9268. IF 3.581. [Článek v časopise]
126408Mgr. Markéta Sedláčková, Ph.D.Markéta Petrová, Jiří Mls. Hydraulic conductivity of a suspension - an inverse problem. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2011, sv. 11, s. 11–11. ISSN 0042-790X. IF 1.00. [Článek v časopise]
Článek Hydraulic conductivity of a suspension - an inverse problem, jsme odeslali do časopisu Journal of Hydrology and Hydromechanics. K dnešnímu dni nebyl vytištěn, hodnota 11 uvedená v kolonkách: Svazek, Počáteční stránka a Konečná stránka, je smyšlená a byla uvedena proto, aby bylo možné článek vložit do této aplikace.
Jakmile budeme znát správné údaje rádi je doplníme.
33508MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D.Havranek, Ondrej et al. Alterations of CHEK2 forkhead-associated domain increase the risk of Hodgkin lymphoma. Neoplasma, 2011, sv. in press, s. 0–0. ISSN 0028-2685. IF 1.192. [Článek v časopise]
Článek přijat a bude publikován v pátém čísle ročníku 2011.
33508MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D.Havranek, Ondrej et al. No association between the TP53 codon 72 polymorphism and risk or prognosis of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma. Leukemia Research, 2011, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0145-2126. IF 2.358. [Článek v časopise]
Článek přijat k publikování.
170710Mgr. Tomáš Kovaľ, Ph.D.Kovaľ Tomáš. Crystallization of recombinant bifunctional nuclease TBN1 from tomato. Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications, 2011, sv. 67, s. 124–128. ISSN 1744-3091. IF 0.551. [Článek v časopise]
170710Mgr. Tomáš Kovaľ, Ph.D.Dohnálek Jan. Structure analysis of group I plant nucleases. Journal of Synchrotron Radiation, 2011, sv. 18, s. 29–30. ISSN 0909-0495. IF 1.994. [Článek v časopise]
55608Mgr. Lucie MenšíkováVaněk,P., Bradáč,O., Saur,K., Říha,M. Faktory ovlivňující výsledek chirurgické léčby výhřezu meziobratlové ploténky bederní páteře. , Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, sv. 2(73), s. 157–163. ISSN 1802-4041. IF 0.25. [Článek v časopise]
Výsledek studie operací meziobratlové ploténky s konsekvencemi na oblast chrupavčitých struktur koleního kloubu.
114109Mgr. Petra BuzkováTeplý Petr. Černohorský Jan, Stárová Hana. Value Creation of European Bank Mergers and Acquisitions in the 1998 – 2007 Period. Journal of Economics, 2010, sv. 5, s. 458–470. ISSN 0013-3035. IF 0.262. [Článek v časopise]
114109Mgr. Petra BuzkováTeplý Petr. KOMPLEXNÍ POHLED DO SVĚTA FINANCÍ A BANKOVNICTVÍ Z DÍLNY PROF. STANISLAVA POLOUČKA. Politická ekonomie, 2010, sv. 5, s. 709–713. ISSN 0032-3233. IF 0.532. [Článek v časopise]
114109Mgr. Petra BuzkováTeplý Petr. Černohorský Jan. Alternative methods to operational risk management. Scientific Papers of The University Pardubice , 2010, sv. 1, s. 58–65. ISSN 1211-555X. [Článek v časopise]
114109Mgr. Petra BuzkováTeplý Petr. Černohorský Jan, Roshwalb Yael. The Global Crisis: A Hard Lesson for Theory and Praxis. International Journal of Arts and Sciences,, 2010, sv. 3, s. 313–326. ISSN 1944-6934. [Článek v časopise]
114109Mgr. Petra BuzkováBenešová, Petra, Teplý, Petr. Collateralized debt obligations´ valuation using the one factor gaussian copula model. Prague Economic Papers , 2011, sv. 99, s. 99–99. ISSN 1210-0455. [Článek v časopise]
Článek akceptován dne 11.1.2011 k publikaci po menších úpravách.
52608MUDr. Petra Król, Ph.D.Petra Król, Olga Kryštůfková, Markéta Polanská, Heřman Mann, Martin Klein, Ondřej Beran, Jiří Vencovský. Serum levels of interferon α do not correlate with disease activity in patients with dermatomyositis/ polymyositis. Annals of Rheumatic diseases, 2010, sv. 70, s. 1–2. ISSN 1468-2060. IF 8.111. [Článek v časopise]
práce je zatím v online verzi ARD
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Havránek, Tomáš a Iršová, Zuzana. Which Foreigners Are Worth Wooing? A Meta-Analysis of Vertical Spillovers from FDI. Journal of International Economics, 2010, sv. 1, s. 1–1. ISSN 0022-1996. IF 2.271. [Článek v časopise]
revise and resubmit
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Iršová, Zuzana a Havránek, Tomáš. Measuring Bank Efficiency: A Meta-Regression Analysis. Prague Economic Papers, 2010, sv. 4/2010, s. 307–328. ISSN 210-0455. [Článek v časopise]
Forthcoming
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Havránek, Tomáš a Iršová, Zuzana. Meta-Analysis of Intra-Industry FDI Spillovers: Updated Evidence. Czech Journal of Economics and Finance, 2010, sv. 60, s. 151–174. ISSN 0015-1920. IF 0.264. [Článek v časopise]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Havránek, Tomáš. Rose Effect and the Euro: Is the Magic Gone?. Review of World Economics, 2010, sv. 146, s. 241–261. ISSN 1610-2878. IF 0.524. [Článek v časopise]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Rusnák, Marek a Havránek, Tomáš a Horváth, Roman. How to Solve the Price Puzzle? A Meta-Analysis. Journal of Monetary Economics, 2010, sv. 1, s. 1–1. ISSN 0304-3932. IF 1.755. [Článek v časopise]
under review
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Iršová, Zuzana a Havránek, Tomáš. A Meta-Analysis of Bank Efficiency Measurement in Transitional Countries. Transformations in Business and Economics, 2010, sv. 1, s. 1–1. ISSN 1648-4460. IF 1.205. [Článek v časopise]
forthcoming
112508Mgr. Ing. Ivana Kocichová, Ph.D.Havlíková, Ivana. Laughing with Antiquity: a cartoon by Otakar Mrkvička. Studia Hercynia, 2009, sv. XIII, s. 72–76. ISSN 1212-5865. [Článek v časopise]
Článek vychází z příspěvku proneseného na mezinárodním symposiu Time-Bridges: Art Deco, Cubism, Neo-Classicism and Classical Antiquity, konaného v roce 2008 v Národním muzeu v rámci programu AKTION.
86508RNDr. Pavel Čížek, Ph.D.Suková, Petra and Semerák, Oldřich. Free motion around black holes with discs or rings: between integrability and chaos - I. Monthly notices of the royal astronomical society, 2010, sv. 404, s. 545–574. ISSN 0035-8711. IF 5.103. [Článek v časopise]
71710PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D.Malátková, Petra, Maser, Edmund, Wsól, Vladimír. Human Carbonyl Reductases. Current Drug Metabolism, 2010, sv. 11:8, s. 639–658. ISSN 1389-2002. IF 3.989. [Článek v časopise]
Článek byl přijat do časopisu Current Drug Metabolism, ale do konce uzávěrky výroční zprávy grantu nepřišela oficiální verze, která bude vytištěna.
129009Mgr. Martin Míšek, Ph.D.Prokleška, Jan, Detlefs, Blanka, Sechovský Vladimír, Míšek, Martin. Peculiarities of the magnetic - history -dependent phase in CePtSn. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2010, sv. 322, s. 1120–1122. ISSN 0304-8853. [Článek v časopise]
129009Mgr. Martin Míšek, Ph.D.Arnold, Ydeněk. Isnard, Olivier, Mayot, Herve, Míšek, Martin, Kamarád, Jiří. Pressure effect on magnetic properties of RCo12B6 (R = Y, Ce) compounds. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2010, sv. 322, s. 1117–1119. ISSN 0304-8853. [Článek v časopise]
129009Mgr. Martin Míšek, Ph.D.Míšek, Martin, Prokleška, Jan, Sechovský, Vladimír, Kamarád, Jiří. Effects of high pressures on magnetism in UNiGa. High Pressure Research, 2010, sv. 30, s. 8–16. ISSN 0895-7959. [Článek v časopise]
90409RNDr. Klára Ševčíková, Ph.D.Nehasil, Václav. Photoemission and thermo-programmed reaction study of the catalytic properties of Rh/CeO2 system. Surface and Interface Analysis, 2010, sv. 42, s. 931–934. ISSN 0142-2421. IF 0.998. [Článek v časopise]
Tento článek diskutuje reaktivitu systému Rh/CeOx vůči oxidaci CO. Jsou zde srovnány systémy s ploykrystalickým oxidem ceru neseným na měděném, nebo křemíkovém substrátu s vysoce orientovaným systémem epitaxní vrstvy CeOx/Cu(111). Produkce CO2 se jeví závislá na míře redukce oxidu ceru, jeho morfologii a materiálu substrátu, ale také na postupu, s jakým se s jednotlivými systémy zachází.
90409RNDr. Klára Ševčíková, Ph.D.Nehasil, Václav. Photoemission study of Rh/CeO2/Cu(111) system - Oxidation state, stability and interaction with adsorbed gases. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 2010, sv. 181, s. 229–233. ISSN 0368-2048. IF 0.942. [Článek v časopise]
Tento článek je zaměřen na charakterizaci vysoce orientovaného systému Rh/CeOx/Cu(111) za různých teplotních podmínek a jeho interakci s H2O a CO. Pro určení míry redukce oxidu ceru byla s výhodou využita rezonanční fotoelektronová spektroskopie (SRPES), jako velmi citlivá metoda na změny oxidačního stavu CeOx.
104109Mgr. Jan Kysela, Ph.D.Kysela, Jan. K imitacím (?) středomořské keramiky ze středočeských oppid. Archeologické rozhledy, 2010, sv. LXII, s. 523–534. ISSN 0323-1267. [Článek v časopise]
104109Mgr. Jan Kysela, Ph.D.Kysela, Jan. Italští Bojové a česká oppida. Archeologické rozhledy, 2010, sv. LXII, s. 150–177. ISSN 0323-1267. [Článek v časopise]
31109RNDr. Mgr. Radek Suchomel, Ph.D.Suchomel, Radek a Masin, David. Probabilistic analyses of a strip footing on horizontally stratified sandy deposit using advanced constitutive model. Computers and Geotechnics, 2011, sv. 38, s. 363–374. ISSN 0266-352X. IF 1.229. [Článek v časopise]
Článek uceleně prezentuje výsledky celé práce na grantovém projektu. Obsahuje popis postupu kalibrace hypoplastického konstitučního modelu, statistické vyhodnocení jeho parametrů, stanovení korelační délky a výsledky pravděpodobnostních simulací na typovém geotechnickém problému, kterým je plošný základ.
78608RNDr. Katarína BabiarováŽůrková, Kamila. Expression of soluble TGF-β receptor II by recombinant vaccinia virus. Neoplasma, 2011, sv. 58, s. 181–188. ISSN 0028-2685. IF 0.771. [Článek v časopise]
50910Mgr. Pavla PečínkováOttová, Pavla; Espinoza-Herrera, Shirly Josefina; Štěpánek, Josef. Magnesium Effect on Premelting Transitions in Nucleic Acids: DNA Duplex and RNA Hairpin Models. Journal of Molecular Structure, 2010, sv. doi:10.1016/j.molstruc.2010.12.025, s. 1–4. ISSN 0022-2860. IF 1.551. [Článek v časopise]
V článku jsou prezentovány výsledky studie vlivu hořečnatých iontů na konformační změny TAR vlásenky, které nastávají v teplotní oblasti pod teplotou tání, při které se struktura vlásenky rozpadá. Vliv hořčíku byl demonstrován na diferenčních spektrech Ramanova rozptylu. Výsledky ukazují, že hořečnaté ionty ovlivňují teplotně indukované změny v oblasti pod teplotou tání. Vliv spočívá v podpoře strukturních změn díky efektivnímu elektrostatickému stínění. Vedle toho se článek zabývá působením hořečnatých iontů na premelting přechod u další struktury nukleové kyseliny. Jedná se o systém poly(dA)-poly(dT), který vytváří duplexovou strukturu. Bylo ukázáno, že hořečnaté ionty se váží na duplex přímo a jejich vliv je mnohem větší než v případě TAR vlásenky. Dokonce na rozdíl od TAR vlásenky, kde podporují teplotně indukované změny v oblasti pod teplotou tání, v případě duplexu poly(dA)-poly(dT) strukturu v této oblasti stabilizují, tedy působí proti teplotně indukovaným změnám.
111310Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.Fanta Ondřej, Kubový Petr, Jelen Karel. Biomechanical Response of Head during Impact Loading. Transactions on Transport Sciences, 2010, sv. 3, s. 53–65. ISSN 1802-971X. [Článek v časopise]
89008MDDr. Mgr. Martin JanegaJanega Martin. Kefalometrická analýza telerentgenových snímků u zdravých dospělých pacientů z hlediska protetiky a ortodoncie. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. , 2009, sv. roč. 109/57, č. 6, s. 112–116. ISSN 1213-0613. [Článek v časopise]
89008MDDr. Mgr. Martin JanegaŘeháček Adam. Segnerův-Hasundův box harmonie v klinické praxi. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství., 2011, sv. roč. 111-59, č. 1, s. 10–16. ISSN 1213-0613. [Článek v časopise]
89008MDDr. Mgr. Martin JanegaŘeháček Adam. Kefalometrická analýza (Souhrnný referát). Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. , 2009, sv. 109/57, č. 5, s. 67–70. ISSN 1213-0613. [Článek v časopise]
95708MUDr. Tomáš HolečekHoleček Tomáš. Minimálně invazívní osteosyntéza patní kosti - indikace a limity. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti, 2009, sv. 3, s. 19–26. ISSN 1336-6572. [Článek v časopise]
127208RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.Kotrbová Věra, Aimová Dagmar, Ingr Marek, Borek-Dohalská Lucie, Martínek Václav, Stiborová Marie. Preparation of a biologically active apo-cytochrome b5 via heterologous expression in Escherichia coli. Protein Expression and Purification, 2009, sv. 66, s. 203–209. ISSN 1046-5928. IF 1.563. [Článek v časopise]
127208RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.Moserová Michaela, Kotrbová Věra, Aimová Dagmar, Šulc Miroslav, Frei Eva, Stiborová Marie . Analysis of benzo[a]pyrene metabolites formed by rat hepatic microsomes using high pressure liquid chromatography: optimization of the method. Interdisciplinary Toxicology, 2009, sv. 2(4), s. 101–106. ISSN 1337-6853. IF 0. [Článek v časopise]
127208RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.Stiborová Marie, Moserová Michaela, Mrazová Barbora, Kotrbová Věra, Frei Eva. Role of cytochromes P450 and peroxidases in metabolism of the anticancer drug ellipticine: additional evidence of their contribution to ellipticine activation in rat liver, lung and kidney.. Neuroendocrinology letters, 2010, sv. 31(Suppl2), s. 1–2. ISSN 0172-780X. IF 0.703. [Článek v časopise]
117909Mgr. Markéta Švarcová, Ph.D.Musílek, Kamil. Preparation and in vitro screening of symmetrical bispyridinium cholinesterase inhibitors bearing diferent connecting linkage – initial study for Myasthenia gravis implications. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2010, sv. 20, s. 1763–1766. ISSN 0960-894X. IF 2.650. [Článek v časopise]
117909Mgr. Markéta Švarcová, Ph.D.Komlóová, Markéta. Structure-activity relationship of quaternary acetylcholinesterase inhibitors – Outlook for early Myasthenia gravis treatment. Current Medicinal Chemistry, 2010, sv. 17, s. 1810–1824. ISSN 0929-8673. IF 4.708. [Článek v časopise]
15009Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.Suková, Lenka - Cílek, Václav - Lisá, Lenka - Lisý, Pavel - Bushara, Murtada. Report on the Geoarchaeological survey in the area of Sabaloka, the Sixth Nile Cataract, Sudan. Studia Oecologica, 2010, sv. III, s. 40–53. ISSN 1802-212X. [Článek v časopise]
Článek (výzkumná zpráva) předkládá zjištění a předběžné vyhodnocení výsledků první sezóny geoarcheologického výzkumu Českého egyptologického ústavu FF UK v Praze a Geologického ústavu AV ČR, v.v.i., v oblasti šestého nilského kataraktu (Sabaloky) v Súdánu v r. 2009.
Pozn. Přiložený soubor obsahuje náhled korektury z listopadu 2010.
15009Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.Suková, Lenka - Cílek, Václav - Lisá, Lenka - Lisý, Pavel - Bushara, Murtada. Geoarcheologický výzkum v oblasti 6. nilského kataraktu (Sabaloky) v Súdánu. Pražské egyptologické studie, 2010, sv. VII, s. 11–15. ISSN 1214-3189. [Článek v časopise]
Článek informuje o přípravě, průběhu a zjištění první sezóny geoarcheologického výzkumu v oblasti 6. nilského kataraktu (Sabaloky) v Súdánu na podzim 2009.
15009Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.Suková, Lenka - Lisá, Lenka. Geoarcheologický výzkum v Usli a studium skalního umění a krajiny v širším okolí Abú Hámidu. Pražské egyptologické studie, 2010, sv. VII, s. 15–18. ISSN 1214-3189. [Článek v časopise]
Článek informuje o cílech, průběhu a zjištěních druhé expedice Českého egyptologického ústavu FF UK v Praze a Geologického ústavu AV ČR, v.v.i., do Súdánu (zima 2010), jejímž cílem byl odběr vzorků z nášlapové vrstvy odkryté v prostoru "napatského chrámu" v Usli v r. 2009 a studium skalního umění a krajiny v širším okolí Abú Hámidu.
15009Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.Cílek, Václav - Pokorný, Petr - Suková, Lenka - Pokorná, Adéla - Sůvová, Zdenka. Člověk a písek - hledání neolitické krajiny v egyptské Západní poušti. Pražské egyptologické studie, 2010, sv. VII, s. 37–49. ISSN 1214-3189. [Článek v časopise]
Článek shrnuje přírodovědné a archeologické poznatky, které vyplynuly z cesty autorů do egyptské Západní pouště na přelomu dubna a května 2010 a z několika předchozích studijních cest do stejné oblasti. Hlavním motivem všech výprav bylo neustálé tázání se, jak vypadala současná pouštní krajina v různých obdobích saharského pravěku a starověku.
25709RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.Kotrik, T; Dohnal, P; Korolov, I; Plasil, R; Roucka, S; Glosik, J; Greene, CH; Kokoouline, V. Temperature dependence of binary and ternary recombination of D3 ions with electrons. THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 2010, sv. 133, s. 34305–34305. ISSN 0021-9606. [Článek v časopise]
25709RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.Varju, J; Roucka, S; Kotrik, T; Plasil, R; Glosik, J. Application of NIR – CRDS for state selective study of recombination of para and ortho H3+ ions with electrons in low temperature plasma. Journal of Physics: Conference Series, 2010, sv. 227, s. 12026–12026. ISSN 1742-6596. [Článek v časopise]
25709RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.Glosik, J; Plasil, R; Kotrik, T; Dohnal, P; Varju, J; Hejduk, M; Korolov, I; Roucka, S; Kokoouline, V. Binary and ternary recombination of H3+ and D3+ ions with electrons in low temperature plasma. Molecular Physics, 2010, sv. 108, s. 2253–2264. ISSN 0026-8976. [Článek v časopise]
94608MUDr. Marek SchmidtSchmidt, Marek. MOLEKULÁRNÍ VLASTNOSTI KLINICKY SIGNIFIKANTNÍHO KARCINOMU PROSTATY. Česká urologie, 2010, sv. 14, s. 129–138. ISSN 121-8729. [Článek v časopise]
94608MUDr. Marek SchmidtJarolím, Ladislav; Veselý, Štěpán; Babjuk, Marko; Malinová, B; Schmidt, Marek; Minárik, Ivo; Dušek, Pavel; Rejchrt, Michal. KRÁTKODOBÉ VÝSLEDKY ČASNÉ SALVAGE RADIOTERAPIE PO RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMII. Česká urologie, 2010, sv. 14, s. 261–261. ISSN 1211-8729. [Článek v časopise]
94608MUDr. Marek SchmidtSchmidt, Marek. ISOLATION OF mRNA FROM PROSTATE CANCER TISSUE AND EXPRESSION OF SHB AND POSTN. European Urology, 2010, sv. 9, s. 631–631. ISSN 1569-9056. [Článek v časopise]
94608MUDr. Marek SchmidtSchmidt, Marek. LAPAROSKOPICKÁ MODIFIKOVANÁ RETROPERITONEÁLNÍ LYMFADENEKTOMIE. Urologie pro praxi, 2010, sv. 11, s. 319–322. ISSN 1213-1768. [Článek v časopise]
94608MUDr. Marek SchmidtChocholatý, Matúš; Schmidt, Marek; Jarolím, Ladislav;, Babjuk, Marko; Kawaciuk, Ivan. SYNCHRONNÍ BILATERÁLNÍ KARCINOMY LEDVIN. Česká urologie, 2010, sv. 14, s. 233–233. ISSN 121-8729. [Článek v časopise]
94608MUDr. Marek SchmidtMinárik, Ivo; Schmidt, Marek; Jerie, Jan; Veškrňa, Karel; Rejchrt, Michal; Babjuk, Marko. VÝSLEDKY PERKUTÁNNÍCH NEFROLITOTOMIÍ V LETECH 2002-2010. Česká urologie, 2010, sv. 14, s. 226–226. ISSN 1211-8729. [Článek v časopise]
94608MUDr. Marek SchmidtŠturcová-Kaliská, Veronika; Hanek, Pavel; Schmidt, Marek; Rejchrt, Michal, Jarolím, Ladislav; Babjuk, Marko. TESTIS-SPARING SURGERY FOR TESTICULAR TUMORS IN ADULTS. European Urology, 2010, sv. 9, s. 640–641. ISSN 1569-9056. [Článek v časopise]
94608MUDr. Marek SchmidtSchmidt, Marek. LAPAROSKOPICKÁ RESEKCE LEDVINY PRO NÁDOR. Česká urologie, 2010, sv. 14, s. 235–235. ISSN 1211-8729. [Článek v časopise]
94608MUDr. Marek SchmidtVeselý, Štěpán; Jarolím, Ladislav; Babjuk, Marko, Šturcová-Kaliská, Veronika; Schmidt, Marek. POMĚR PSA NADIR A ČASU DO PSA NADIR STANOVENÉHO ULTRASENZITIVNÍM TESTEM JAKO VÝZNAMNÝ PREDIKTOR SELHÁNÍ RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE. Česká urologie, 2010, sv. 14, s. 247–247. ISSN 1211-8729. [Článek v časopise]
94608MUDr. Marek SchmidtVeselý, Štěpán; Jarolím, Ladislav; Babjuk, Marko; Schmidt, Marek; Minárik, Ivo; Šturcová-Kaliská, Veronika; . HODNOTA PŘEDOPERAČNÍHO TESTOSTERONU VE VZTAHU K AGRESIVITĚ A PROGNÓZE KARCINOMU PROSTATY - VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ TŘI ROKY PO RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMII. Česká urologie, 2010, sv. 14, s. 247–247. ISSN 1211-8729. [Článek v časopise]
94608MUDr. Marek SchmidtVeselý, Štěpán; Jarolím, Ladislav; Babjuk, Marko, Schmidt, Marek; Minárik, Ivo; Šturcová-Kaliská, Veronika; . VLIVO POZITIVNÍCH OKRAJŮ PREPARÁTU NA PROGNÓZU PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMII. Česká urologie, 2010, sv. 14, s. 248–248. ISSN 1211-8729. [Článek v časopise]
94608MUDr. Marek SchmidtRejchrt, Michal; Jarolím, Ladislav; Veselý, Štěpán; Babjuk, Marko; Schmidt, Marek; Šturcová-Kaliská, Veronika; Minárik, Ivo. RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S HISTOLOGICKÝM NÁLEZEM PT0. Česká urologie, 2010, sv. 14, s. 248–248. ISSN 1211-8729. [Článek v časopise]
94608MUDr. Marek SchmidtŠturcová-Kaliská, Veronika; Jarolím, Ladislav; Babjuk, Marko; Veselý, Štěpán; Schmidt, Marek; Minárik, Ivo, Rejchrt, Michal. RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE U NEMOCNÝCH S PSA NAD 20ng/ml. Česká urologie, 2010, sv. 14, s. 249–249. ISSN 1211-8729. [Článek v časopise]
94608MUDr. Marek SchmidtŠturcová-Kaliská, Veronika; Hanek, Pavel; Schmidt, Marek; Rejchrt, Michal; Jarolím, Ladislav; Babjuk, Marko. ZÁCHOVNÉ VÝKONY PŘI TUMORU VARLETE. Česká urologie, 2010, sv. 14, s. 264–264. ISSN 1211-8729. [Článek v časopise]
94608MUDr. Marek SchmidtRejchrt Michal, Binek Bedřich, Schmidt Marek. NEUROSTIMULACE DOLNÍCH MOČOVÝCH CEST U PACIENTŮ S HYPERAKTIVITOU DETRUZORU. Česká urologie, 2010, sv. 14, s. 230–230. ISSN 1211-8729. [Článek v časopise]
94608MUDr. Marek SchmidtSchmidt Marek; Jerie Jan; Minárik Ivo; Rejchrt Michal. VÝSLEDKY FLEXIBILNÍCH URETEROSKOPIÍ PRO NEFROLITIÁZU. Česká urologie, 2010, sv. 14, s. 227–227. ISSN 1211-8729. [Článek v časopise]
94608MUDr. Marek SchmidtSchmidt, Marek. IZOLACE mRNA Z TKÁNĚ KARCINOMU PROSTATY A STANOVENÍ GENOVÉ EXPRESE SHB A POSTN. Česká urologie, 2010, sv. 14, s. 242–242. ISSN 121-8729. [Článek v časopise]
94608MUDr. Marek SchmidtJarolím, Ladislav; Šedý, Jiří; Schmidt, Marek; Jerie, Jan; Bartoníčková, Kateřina; Chocholatý, Matúš. ANATOMICKÉ ASPEKTY CHIRURGICKÉ KONVERZE POHLAVÍ U PACIENTEK S MALE-TO-FEMALE TRANSSEXUALISMEM - VÝSLEDKY HODNOCENÉ TŘI MĚSÍCE PO VÝKONU. Česká urologie, 2010, sv. 14, s. 55–63. ISSN 121-8729. [Článek v časopise]
94608MUDr. Marek SchmidtChocholatý, Matuš; Schmidt, Marek; Jarolím, Ladislav; Babjuk, Marko; Rejchrt, Michal. SYNCHRONOUS BILATERAL RENAL CANCER. European Urology, 2010, sv. 9, s. 650–650. ISSN 1569-9056. [Článek v časopise]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Feistauer, Miloslav, Kučera, Václav, Najzar, Karel, Prokopová, Jaroslava. Analysis of space-time discontinuous Galerkin method for nonlinear convection-diffusion problems. Numerische Mathematik, 2011, sv. 117, s. 251–288. ISSN 0029-599X. IF 1.614. [Článek v časopise]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Prokopová, Jaroslava, Feistauer, Miloslav, Horáček, Jaromír, Kučera, Václav. Numerical simulation of airflow through the model of oscillating vocal folds. Applied and Computational Mechanics, 2010, sv. 4, s. 1–10. ISSN 1802-680X. IF 0. [Článek v časopise]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Feistauer, Miloslav, Kučera, Václav, Prokopová, Jaroslava. Discontinuous Galerkin solution of compressible flow in time-dependent domains. Mathematics and Computers in Simulations, 2010, sv. 80, s. 1612–1623. ISSN 0378-4754. IF 0.946. [Článek v časopise]
28910RNDr. Miroslav ČermákMíšek Jakub, Zavoral Filip. High-Level Web Data Abstraction Using Language Integrated Query. Intelligent Distributed Computing IV, 2010, sv. SCI 315, s. 13–22. ISSN 1860-949X. [Článek v časopise]
84509Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.Lukavská, Kateřina; Klicperová-Baker, Martina; Lukavský, Jiří; Zimbardo, Philip. ZTPI - Zimbardův dotazník časové perspektivy. Československá psychologie, 2011, sv. in press, s. 1–1. ISSN 0009-062X. [Článek v časopise]
Článek prošel recenzním řízením a byl přijat k publikaci v březnu 2011, údaje vyplněné v Počáteční/Poslední stránka a Rok vydání tedy nejsou zatím známé. Místo kopie článku přikládáme manuskript.
76310PhDr. Romana Trusinová, Ph.D.Benešová, Romana. Zdroje věkové identity. Data a výzkum, 2011, sv. 0, s. 1–1. ISSN 1802-8152. [Článek v časopise]
článek je v tuto chvíli v recenzním řízení
73910RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D.Ondič, L.; Dohnalová, K.; Ledinský, M.; Kromka A.; Babchenko, O.; Rezek, B.. Effective Extraction of Photoluminescence from Diamond Layer with Photonic Crystal. ACS Nano, 2010, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1936-0851. IF 7.493. [Článek v časopise]
Článok prijatý 15.12.2010, publikovany zatial len online.

Článok zameraný na zvýšenie extrakcie intrinsickej fotoluminiscencie nanokryštalickej diamantovej vrstvy, a to s použitím fotonickej štruktúry pripravenej na jej povrchu.
73910RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D.Ondič, Lukáš; Dohnalová, Kateřina; Pelant, Ivan; Žídek, Karel; de Boer, W. D. A. M. . Data processing correction of the irising effect of a fast-gating intensified charge-coupled device on laser-pulse-excited luminescence spectra. REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS, 2010, sv. 81, s. 631041–631045. ISSN 0034-6748. IF 1.521. [Článek v časopise]
73910RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D.Žídek, K; Trojánek, F.; Malý, P.; Ondič, L.; Pelant, I.; Dohnalová, K.; Šiller, L.; Little, R.; Horrocks, B. R.. Femtosecond luminescence spectroscopy of core states in silicon nanocrystals. OPTICS EXPRESS, 2010, sv. 18, s. 25241–25249. ISSN 1094-4087. IF 3.278. [Článek v časopise]
40010Mgr. Martina Štípková, Ph.D.Štípková, Martina, Martin Kreidl. Socioeconomic Inequalities in Birth and Pregnancy Outcomes in the Czech Republic between 1990 and 2007: An Exploration of Trends. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2011, sv. 47, s. 0–0. ISSN 0038-0288. IF 0.562. [Článek v časopise]
Článek prošel recenzním řízením a byl přijat k publikaci. Podle vyjádření šéfredaktora vyjde pravděpodobně ve třetím čísle ročníku 47 (tj. roku 2011).
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.SVESTKOVA O., ANGEROVA Y., SLADKOVA, P., BICKENBACH JE, RAGGI A., . Functioning and disability in traumatic brain injury.. Disability and Rehabilitation , 2010, sv. 32, s. 68–77. ISSN 0963-8288. IF 1.44. [Článek v časopise]
Spoluřešitelka MUDr. Petra Sládková se spolupodílela na uvedených publikacích souvisejících s hodnocením funkčních schopností osob po poškození mozku v rámci neurorehabilitace, jež přímo souvisí s námi zkoumaným tématem a ve svých publikacích využila některé výstupy z řešení projektu
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.SVESTKOVA O., ANGEROVA Y., SLADKOVA, P., KECLIKOVA, B., BICKENBACH JE, RAGGI A., . Functioning and disability in multiple sclerosis. Disability and Rehabilitation , 2010, sv. 32, s. 59–67. ISSN 0963-8288. IF 1.44. [Článek v časopise]
163810Mgr. Galyna GrankoDusik, S. IMF cone angle control of the magnetopause location: Statistical study. Geophysical Research Letters, 2010, sv. 37, s. 19103–19106. ISSN 0094-8276. IF 3.204. [Článek v časopise]
Dusik, S; Granko, G; Safrankova, J; Nemecek, Z; Jelinek, K
IMF cone angle control of the magnetopause location: Statistical study
Geophys. Res. Lett., 37: Art. No. L19103 (4 pages), 2010.
doi:10.1029/2010GL044965
163810Mgr. Galyna GrankoGutynska, Olga. Correlations of Plasma Density and Magnetic Field Strength in the Heliosheath. Astrophysical Journal Letters, 2010, sv. 722, s. 228–232. ISSN 0004-637X. IF 7.364. [Článek v časopise]
Gutynska, O; Safrankova, J; Nemecek, Z; Richardson, JD
Correlations of Plasma Density and Magnetic Field Strength in the Heliosheath
Astrophys. J. Lett., 722 (2): L228–L232, 2010.
doi:10.1088/2041-8205/722/2/L228
79009RNDr. Petr Harcuba, Ph.D.Harcuba, Petr; Janeček, Miloš. Microstructure Changes and Physical Properties of the Intermetallic Compounds Formed at the Interface Between Sn-Cu Solders and a Cu Substrate Due to a Minor Addition of Ni. Journal of Electronic Materials, 2010, sv. 39, s. 2553–2557. ISSN 0361-5235. IF 1.428. [Článek v časopise]
114708Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.Heřmanský, Martin. Victoria Pitts: In the Flesh: The Cultural Politics of Body Modification (book review). Urban People / Lidé města, 2010, sv. 2/12, s. 450–453. ISSN 1212-8112. [Článek v časopise]
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Popel, Martin. English-Czech Machine Translation Using TectoMT. WDS 2010 - Proceedings of Contributed Papers, 2010, sv. Part I, s. 88–93. ISSN 0-0. [Článek v časopise]
ISBN 978-80-7378-139-2
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Popel, Martin; Mareček, David. Perplexity of n-gram and Dependency Language Models. Lecture Notes in Computer Science, 2010, sv. 6231 (Text, Speech and Dialogue 13th International Conference, TSD 2010), s. 173–180. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Popel, Martin; Žabokrtský, Zdeněk. TectoMT: Modular NLP Framework. Lecture Notes in Computer Science, 2010, sv. 6233 (Advances in Natural Language Processing 7th International Conference on NLP, IceTAL 2010), s. 293–304. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Mareček, David; Popel, Martin; Žabokrtský, Zdeněk. Maximum Entropy Translation Model in Dependency-Based MT Framework. Workshop on Statistical Machine Translation, 2010, sv. Proceedings of the Joint 5th Workshop on Statistical Machine Translation and MetricsMATR, s. 201–206. ISSN 0-0. [Článek v časopise]
ISBN 978-1-932432-71-8
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Bojar, Ondřej; Kos, Kami;l Mareček, David. Tackling Sparse Data Issue in Machine Translation Evaluation. ACL 2010, 2010, sv. Proceedings of the ACL 2010 Conference Short Papers, s. 86–91. ISSN 0-0. [Článek v časopise]
ISBN 978-1-932432-69-5
155610RNDr. Jan Burda, Ph.D.Burda, Jan, Vilímek, Vít. Vliv klimatických faktorů a kolísání hladiny podzemní vody na stabilitu antropogenních svahů Krušných hor. Geografie, 2010, sv. 115, s. 377–392. ISSN 1212-0014. [Článek v časopise]
155610RNDr. Jan Burda, Ph.D.Burda, Jan. DENDROGEOMORFOLOGICKÁ ANALÝZA DYNAMIKY SVAHOVÝCH POHYBŮ V LOKALITĚ JEZEŘÍ. Geografie, 2010, sv. 115, s. 440–460. ISSN 1212-0014. [Článek v časopise]
6908doc. RNDr. Jaroslav Trnka, Ph.D.Trnka, Jaroslav. Renormalization and additional degrees of freedom within the chiral effective theory for spin-1 resonances.. Physical Review D, 2010, sv. volume 81, issue 11, s. 1–43. ISSN 1550-7998. IF 4.922. [Článek v časopise]
Clanek studuje renormalizaci v resonancni chiralni teorii, zejmena pak problemy s dodatecnymi stupni volnosti. Text zalozen na preprintu 0912.5289.
6908doc. RNDr. Jaroslav Trnka, Ph.D.Trnka, Jaroslav. High energy constraints in the octet SS-PP correlator and resonance saturation at NLO in 1/N(c).. Physical Review D, 2010, sv. volume 81, issue 5, s. 1–23. ISSN 1550-7998. IF 4.922. [Článek v časopise]
Clanek studuje chovani SS-PP korelatoru v ramci resonancni poruchove teorie a omezeni vazbovych konstant v nizkoenergeticke efektivni teorii. Text zalozen na preprintu 0912.0495.
79508RNDr. Michaela Blažíková, Ph.D.Novotný Ivan, Blažíková Michaela, Staněk David, Heřman Petr, Malínský Jan. vivo kinetics of U4/U6•U5 tri-snRNP formation in Cajal bodies. Molecular Biology of the Cell , 2011, sv. 22, s. 513–523. ISSN 1059-1524. IF 5.979. [Článek v časopise]
Článek je zakončením části projektu týkající se Cajalových tělísek. Ověřujeme v něm navržený model interakcí které probíhají v Cajalových tělískách a to pomocí metody FRAP (flurescence recovery after photobleaching) a následného fitování naměřených křivek soustavou parciálních diferenciálních rovnic popisujících chemické reakce. Charakterizovali jsme rychlostní konstanty všech probíhajících reakcí vedoucích k vytvoření tri-snRNP, esenciálního sestřihového faktoru pre-mRNA, a ukázali jsme, že v Cajalových tělískách probíha složení tri-snRNP až 10 krát rychleji než v okolité nukleoplasmě.
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota. Jeroným Pražský. Pohled na život a dílo českého intelektuála pozdního středověku. Informační bulletin Historické společnosti pro aktualizaci odkazu české reformace Veritas, 2010, sv. 18, s. 2–7. ISSN 1802-1182. [Článek v časopise]
24810Mgr. Vít Céza, Ph.D.Yubuki Naoji, Céza Vít, Cepicka Ivan, Yabuki Akinori, Inagaki Yuji, Nakayama Takeshi, Inouye Isao, Leander S. Brian. Cryptic Diversity of Free-Living Parabasalids, Pseudotrichomonas keilini and Lacusteria cypriaca n. g., n. sp., as Inferred from Small Subunit rDNA Sequences. The Journal of Eukaryotic Microbiology, 2010, sv. 57, s. 554–561. ISSN 1066-5234. IF 2.355. [Článek v časopise]
13810RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří. Taxonomy and palaeoecology of Cretaceous nautilids Angulithes galea (Fritsch in Fritsch & Schlönbach, 1872) and Angulithes westphalicus (Schlüter, 1872). Bulletin of Geosciences, 2010, sv. Vol. 85, No. 3 (367–540), s. 487–496. ISSN 1214-1119. IF 0.983. [Článek v časopise]
Appendix 1 a 2 k této studii jsou publikovány online na této webové adrese http://www.geology.cz/bulletin/contents/2010/vol85no3 .
13810RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Košťák, Martin; Vodrážka, Radek; Frank, Jiří; Mazuch, Martin; Marek, Jaroslav. Late Cretaceous nautilid beaks from near-shore/shallow water deposits of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) . Acta Geologica Polonica, 2010, sv. Vol. 60, No. 3, s. 417–428. ISSN 001-5709. IF 0.786. [Článek v časopise]
171410RNDr. Marek Vyšinka, Ph.D.Beránek, Martin; Vyšinka, Marek; Pavlů, Jiří; Richterová, Ivana; Němeček, Zdeněk; Šafránková, Jana. Dust as a Gas Carrier. IEEE Transactions on Plasma Science, 2010, sv. 38 (4), s. 886–891. ISSN 0093-3813. [Článek v časopise]
171410RNDr. Marek Vyšinka, Ph.D.Jeřáb, Martin; Vaverka, Jakub; Vyšinka, Marek; Němeček, Zdeněk; Šafránková, Jana. Relation of Charging History to Field Ion Emission From Gold and Carbon Dust. IEEE Transactions on Plasma Science, 2010, sv. 38 (4), s. 798–802. ISSN 0093-3813. [Článek v časopise]
171410RNDr. Marek Vyšinka, Ph.D.Richterová, Ivana; Beránek, Martin; Pavlů, Jiří; Němeček, Zdeněk; Šafránková, Jana. Electrons scattered inside small dust grains of various materials. Physical Review B, 2010, sv. 81 (7), s. 1–7. ISSN 1550-235X. [Článek v časopise]
101009Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.Hejzlarová, Eva. Policy analysis in the Czech Republic: positivist or postpositivist?. Central European Journal of Public Policy, 2010, sv. 4, s. 88–107. ISSN 1802-4866. IF 0. [Článek v časopise]
Anotace článku: Článek se snaží popsat situaci policy analysis v České republice v kontextu vývoje disciplíny na západě a zodpovědět otázku, zda je příhodnější označit policy analysis v Česku jako pozitivistickou, nebo postpozitivistickou. Nejprve je pozornost věnována teoretickému vymezení pozitivistického a postpozitivistického proudu, poté jsou popsány charakteristiky vývoje policy analysis na českém území a následně článek identifikuje podobnosti a rozdíly mezi vývojem na západě a v České republice. V empirické části práce jsou zkoumány veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji pro potřeby státu vyhlášené v posledních letech třemi ministerstvy. Na základě analýzy je učiněn závěr, že současnou policy analysis v Česku je v tomto specifickém výseku veřejné správy možné hodnotit za prvé jako nerozvinutou a za druhé spíše pozitivistickou.
101309Mgr. Jana Šteflová, Ph.D.Dubský, Pavel, Svobodová, Jana, Tesařová, Eva, Gaš, Bohuslav. Enhanced selectivity in CZE multi-chiral selector enantioseparation systems: Proposed separation mechanism. Electrophoresis, 2010, sv. 31, s. 1435–1441. ISSN 0173-0835. IF 3.077. [Článek v časopise]
Článek Enhanced selectivity in CZE multi-chiral selector enantioseparation systems: Proposed separation mechanism byl publikován v prestižním vědeckém časopise Electrophoresis jako Fast Track.
120509doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.Dolezal, Martin; Zitko, Jan; Osicka, Zdenek; Kunes, Jiri; Vejsova, Marcela; Buchta, Vladimir; Dohnal, Jiri; Jampilek, Josef; Kralova, Katarina. Synthesis, Antimycobacterial, Antifungal and Photosynthesis-Inhibiting Activity of Chlorinated N-phenylpyrazine-2-carboxamides. Molecules, 2010, sv. 15, s. 8567–8591. ISSN 1420-3049. IF 1.738. [Článek v časopise]
25409Mgr. Bc. Filip Touška, Ph.D.L. Surá, V. Zíma, F. Touška, V. Vlachová. Ankyrinový receptor - iontový kanál v nocicepčních drahách. Bolest, 2010, sv. 13, s. 80–85. ISSN 1212-6861. [Článek v časopise]
25409Mgr. Bc. Filip Touška, Ph.D.F. Touska, L. Marsakova, J. Teisinger, V. Vlachova. A “cute” desensitization of TRPV1. Current Pharmaceutical Biotechnology , 2011, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1389-2010. IF 3.404. [Článek v časopise]
Článek přijat do tisku, bude publikován v roce 2011.
25409Mgr. Bc. Filip Touška, Ph.D.L. Surá, V. Zíma, F. Touška, V. Vlachová. Ankyrinový receptor - iontový kanál aktivovaný psychoaktivními látkami: Souvislost s mechanizmy nocicepce. Psychiatrie, 2010, sv. Ro . 14, . Supplementum 2, s. 5–9. ISSN 1211-7579. [Článek v časopise]
68110PharmDr. Lenka Váchová, Ph.D.Váchová, Lenka. Vliv intramolekulárního přenosu náboje na fluorescenci ftalocyaninů a azaftalocyaninů. Chemické listy, 2010, sv. 104 (11), s. 1124–1125. ISSN 0009-2770. IF 0.717. [Článek v časopise]
Jedná se o abstrakt z konference Liblice 2010 pořádané Českou společností chemickou a zveřejněné v časopise Chemické listy č. 11. Práce byla aktivně prezentována formou plakátového sdělení, kde byla popsána syntéza připravovaných látek a naše poznatky s jejich fotofyzikálním a fotochemickým vlastnostmi.
20209PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D.Čtvrtník, Mikuláš. Geistesgeschichte in den tschechischen Ländern: Zdeněk Kalista und die Duchové dějiny. Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, 2011, sv. 63, s. 61–87. ISSN 0044-3441. [Článek v časopise]
20209PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D.Čtvrtník, Mikuláš. Duchové dějiny a nové archivní teorie hodnocení. Příklad možného dialogu historické vědy a archivnictví. Práce z dějin Akademie věd, 2009, sv. 2, s. 137–154. ISSN 1803-9448. [Článek v časopise]
20209PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D.Čtvrtník, Mikuláš. Teorie „macroappraisal“ v pojetí Terryho Cooka a otázka archivního hodnocení. Archivní časopis, 2009, sv. 59, s. 314–336. ISSN 0004-0398. [Článek v časopise]
20209PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D.Čtvrtník, Mikuláš. Theorie „Macroappraisal“ in der Ausfassung von Terry Cook und die Frage der archivischen Bewertung. Archivalische Zeitschrift, 2010, sv. 92, s. 0–0. ISSN 0003-9497. [Článek v časopise]
Článek přijat do tisku. Archivalische Zeitschrift vychází s roční periodicitou. Rok 2010 vyjde během jara. Čísla stran zatím nejsou jasná. Přikládám pdf článku (před posledními korekturami) a korespondenci s redakcí časopisu, kde je potvrzeno, že článek je přijat do tisku.
96909MUDr. Jaroslava Paulasová - Schwabová, Ph.D.Schwabová, Jaroslava. Activities of Daily Living Scale - the tool for clinical state monitoring of AD SCA and FRDA patient. Archives - The International Journal Of Medicne, 2009, sv. 2(4), s. 295–298. ISSN 1791-4000. [Článek v časopise]
96909MUDr. Jaroslava Paulasová - Schwabová, Ph.D.Schwabová, Jaroslava. Možnosti využití měření posturální stability pro objektivizaci neurologického postižení u vybraných skupin pacientů. Česká Kinantropologie, 2009, sv. 13(3), s. 137–145. ISSN 1211-9261. [Článek v časopise]
96909MUDr. Jaroslava Paulasová - Schwabová, Ph.D.Schwabová, Jaroslava. Validita mezinárodní škály pro pacienty s ataxií - Scale for the assessment and rating of ataxia. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie , 2010, sv. 73/106(6), s. 689–693. ISSN 1210-7859. IF 0.246. [Článek v časopise]
96909MUDr. Jaroslava Paulasová - Schwabová, Ph.D.Schwabová, Jaroslava. Objektivizace dynamických změn středu tlakového působení těla u pacientů s ataxií. Česká Kinantropologie , 2010, sv. 14(3), s. 186–202. ISSN 1211-9261. [Článek v časopise]
19308RNDr. Mgr. Vojtěch Bližňák, Ph.D.Bek, Stanislav; Ježek Josef; Bližňák, Vojtěch. Spatial relationships of heavy rains in the Czech Republic. Advances in Geosciences, 2010, sv. 25, s. 85–90. ISSN 1680-7340. IF 0. [Článek v časopise]
19308RNDr. Mgr. Vojtěch Bližňák, Ph.D.Bližňák, Vojtěch; Sokol, Zbyněk. The exploitation od Meteosat Second Generation data for convective storms over the Czech Republic . Atmospheric research, 2011, sv. ---, s. 0–0. ISSN 0169-8095. IF 1.811. [Článek v časopise]
Článek je po druhé recenzi. První oponentský posudek článek doporučil k publikaci, výsledek druhého posudku dosud není znám. Nicméně lze očekávat, že článek bude v nejbližších dnech přijat.
19308RNDr. Mgr. Vojtěch Bližňák, Ph.D.Bližňák, Vojtěch; Sokol, Zbyněk. Plošné rozložení krátkodobých srážek na území České republiky s využitím meteorologických radarů. Meteorologické zprávy, 2008, sv. 61 (6), s. 176–184. ISSN 0026-1173. [Článek v časopise]
19308RNDr. Mgr. Vojtěch Bližňák, Ph.D.Sokol, Zbyněk; Bližňák, Vojtěch. Areal distribution and precipitation–altitude relationship of heavy short-term precipitation in the Czech Republic in the warm part of the year. Atmospheric research, 2009, sv. 94, s. 652–662. ISSN 0169-8095. IF 1.811. [Článek v časopise]
19308RNDr. Mgr. Vojtěch Bližňák, Ph.D.Bližňák, Vojtěch; Sokol, Zbyněk. Využití dat z meteorologické geostacionární družice Meteosat Second Generation k odhadu srážek ze silných konvektivních bouří. Meteorologické zprávy, 2011, sv. ---, s. 0–0. ISSN 0026-1173. IF 0. [Článek v časopise]
Článek je přijat k publikaci a je v tisku.
59409RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.Janeček, M.; Yi, S.; Král, R.; Vrátná, J.; Kainer, K. U.. "Texture and microstructure evolution in ultrafine-grained AZ31 processed by EX-ECAP". Journal of Materials Science , 2010, sv. 45, s. 4665–4671. ISSN 0022-2461. IF 1.471. [Článek v časopise]
69309RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.Schulz, J.; Gyepes, R.; Císařová, I.; Štěpnička, P. Synthesis, structural characterization and bonding in an anionic hexavanadate bearing redox-active ferrocenyl groups at the periphery. New Journal of Chemistry , 2010, sv. 34, s. 2749–2756. ISSN 1144-0546. IF 3.006. [Článek v časopise]
58608Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.Fridrichová, Michaela, Němec, Ivan, Císařová, Ivana, Němec, Petr. Guanylurea(1+) hydrogen phosphite: a novel promising phase-matchable material for second harmonic generation. CrystEngComm, 2010, sv. 12, s. 2054–2056. ISSN 1466-8033. IF 4.183. [Článek v časopise]
58608Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.Fridrichová, Michaela, Kroupa, Jan, Němec, Ivan, Císařová, Ivana, Chvostová, Dagmar. Guanylurea(1+) hydrogen phosphite: study of linear and nonlinear optical properties. Phase Transitions, 2010, sv. 83, s. 761–767. ISSN 0141-1594. IF 0.935. [Článek v časopise]
58608Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.Kroupa, Jan, Fridrichová, Michaela. Spontaneous noncollinear second harmonic generation in GUHP. Journal of Optics, 2011, sv. 13, s. 35204–35204. ISSN 2040-8978. IF 1.198. [Článek v časopise]
26609doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.Bláha, Jan D., Hudeček, Tomáš. Hodnocení kartografických děl mentálními mapami. Kartografické listy, 2010, sv. 18, s. 21–28. ISSN 1336-5274. [Článek v časopise]
Problematiky mentálních map na jedné straně a hodnocení kartografických děl na straně druhé jsou poměrně známé a věnovala se jim v minulosti relativně velká řada autorů. Je však vůbec možné tyto poznatky propojit a smysluplně využít? Na to se snaží odpovědět příspěvek, který má především odhalit přání uživatelů, jejich představy o obsahové náplni a podobě map. Představen je návrh postupu hodnocení kartografických děl z hlediska uživatelské vstřícnosti a estetiky využívající mentální mapy oslovených uživatelů. Zatím zůstává nezodpovězeným dotazem, do jaké míry bude možné mentální mapy využívat jako směrodatné při finalizaci výsledků hodnocení. Klíčový článek projektu o metodice jedné z jeho částí.
119009Mgr. Radka KolcunJakubova Radka, Mickova Andrea, Buzgo Matej, Rampichova Michala, Prosecka Eva, Tvrdik Daniel, Amler Evžen.. Immobilization of thrombocytes on PCL nanofibres enhances chondrocyte proliferation in vitro. Cell Proliferation, 2011, sv. 44, s. 183–191. ISSN 2140-1760. IF 2.917. [Článek v časopise]
Namísto ISSN je vloženo PMID, publikace ještě není v tištěne formě. Publikace je dostupná on-line.
52408PhDr. Zdeňka Urešová, Ph.D.Hladká, Barbora; Bémová, Alevtina; Urešová, Zdeňka. Syntaktická proměna Českého akademického korpusu. Slovo a Slovesnost, 2011, sv. 65, s. 1–21. ISSN 0037-7031. [Článek v časopise]
Článek přijat k publikaci, čistopis dodán do nakladatelství, má vyjít 2011. SaS je evidováno ve WoS od 2009, zatím IF nepřidělen.
43108Mgr. et Mgr. Jakub ŠafránekGiret, Nicolas, Péron, Franck, Lindová, Jitka, Tichotová, Lenka, Nagle, Laurent, Kreutzer, Michel, Tymr, František, Bovet, Dalila. Referential learning of French and Czech labels in African grey parrots (Psittacus erithacus): different methods yield contrasting results. Behavioural Processes, 2010, sv. 85, s. 90–98. ISSN 0376-6357. IF 1.527. [Článek v časopise]
Some African grey parrots (Psittacus erithacus), the most famous being Pepperberg's parrot Alex, are able to imitate human speech and produce labels referentially. In this study, the aim was to teach ten African grey parrots from two laboratories to label items. Training three parrots from the first laboratory for several months with the Model/Rival method, developed by Pepperberg, in which two humans interact in front of the subject to demonstrate the use of a label, led to disappointing results. Similarly, seven parrots from the second laboratory, having been trained with several variants of Model/Rival attained little success. After the informal observation of the efficiency of other methods (i.e. learning to imitate labels either spontaneously or with specific learning methods and use of these labels referentially), four different teaching methods were tested with two birds: the Model/Rival; Repetition/Association which consisted of repeating a label and presenting the item only when the parrot produced the label; Intuitive in which the experimenter handled an item and repeated its name in front of the subject; Diffusion in which labels with either variable or flat intonation were played back daily to parrots. One bird learned three labels, one of which was used referentially, with the Repetition/Association method. He learned one label non-referentially with the Model/Rival but no labels were acquired using the other methods. The second bird did not learn any labels. This study demonstrates that different methods can be efficient to teach labels referentially and it suggests that rearing conditions and interindividual variability are important features when assessing learning ability of African grey parrots.
35208MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.Kotašková, Jana; Marusič, Petr. Funkční význam pólu temporálního laloku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, sv. 73 (4), s. 387–391. ISSN 1210-7859. IF 0.246. [Článek v časopise]
92509PhDr. Lucie JůzováJůzová, Lucie. Vztah britské Konzervativní strany k evropské integraci jako celku ilustrovaný na vztahu k zavedení společné měny euro. Současná Evropa, 2011, sv. X, s. 0–0. ISSN 1804-1280. [Článek v časopise]
Hlavní řešitelka předjednala vydání článku, který je výstupem projektu GAUK za rok 2010, s názvem "Vztah britské Konzervativní strany k evropské integraci jako celku ilustrovaný na vztahu k zavedení společné měny euro" v časopise Současná Evropa vydávaném při VŠE, Praha. Článek bude předán k posouzení v recenzním řízení na jaře 2011 a dle výsledku bude následně vydán.
92509PhDr. Lucie JůzováJůzová, Lucie. Britský euroskepticismus a přijetí společné měny euro ve Velké Británii (období vlád Blaira a Browna). Současná Evropa, 2011, sv. X, s. 0–0. ISSN 1804-1280. [Článek v časopise]
Hlavní řešitelka vytvořila výstup projektu GAUK za rok 2009 v podobě článku s názvem "Britský euroskepticismus a přijetí společné měny euro ve Velké Británii (období vlád Blaira a Browna)". Článek je v současné době v recenzním řízení a jedná se o jeho vydání v časopise Současná Evropa vydávaném při VŠE, Praha.
14509RNDr. Dana Křížová, Ph.D.Zahradník, Jiří, Gallovič, František. Towards understanding slip inversion uncertainty and artifacts. Journal of Geophysical Research, 2010, sv. 115, s. 1–16. ISSN 0148-0227. IF 3.082. [Článek v časopise]
Autory článku jsou školitel a konzultant hlavní řešitelky projektu.
14509RNDr. Dana Křížová, Ph.D.Gallovič, František, Zahradník, Jiří. Towards understanding slip inversion uncertainty and artifacts II.: Singular value analysis. Journal of Geophysical Research, 2011, sv. in press, s. 1–16. ISSN 0148-0227. IF 3.082. [Článek v časopise]
Autory článku jsou konzultant a školitel hlavní řešitelky projektu. Článek je uložen včetně přílohy.
174310Mgr. Tomáš BílýMarias, K. and col.. Clinically driven design of multi-scale cancer models: the ContraCancrum project paradigm. Royal Society Interface, 2011, sv. online, s. 1–12. ISSN 2042-8901. IF 4.241. [Článek v časopise]
13610RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.Burcin, Boris – Tesárková, Klára – Šídlo, Luděk. Nejpoužívanější metody vyrovnávání a extrapolace křivky úmrtnosti a jejich aplikace na českou populaci. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje, 2010, sv. 52, s. 77–89. ISSN 0011-8265. [Článek v časopise]
13610RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.Myšáková, Gabriela – Tesárková, Klára. Analýza sezónnosti v demografii se zaměřením na úmrtnost. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje, 2010, sv. 52, s. 90–102. ISSN 0011-8265. [Článek v časopise]
92610ThLic. David Peroutka, Ph.D.Peroutka, David. Imagination, Intellect and Premotion. A Psychological Theory of Domingo Báñez. Studia Neoaristotelica, 2010, sv. 8/2, s. 107–115. ISSN 1214-8407. [Článek v časopise]
Slavný tomistický teolog Domingo Báñez, o jehož psychologické teorii článek pojednává, byl přítelem a konzultantem Terezie z Ávily. Proto má znalost jeho nauky význam pro pochopení Tereziiny psychologické terminologie.
92610ThLic. David Peroutka, Ph.D.Peroutka, David. Negativní teologie Tomáše Akvinského. Reflexe, časopis pro filosofii a theologii, 2010, sv. 38, s. 3–18. ISSN 0862-6901. [Článek v časopise]
Téma negativní teologie tvoří jednu z hlavních styčných oblastí tomistické filosofie a mystiky.
67410RNDr. Alexandr Kazda, Ph.D.Kazda, Alexandr. Maltsev digraphs have a majority polymorphism. European Journal of Combinatorics , 2011, sv. 32, s. 390–397. ISSN 0195-6698. IF 0.822. [Článek v časopise]
Elektronická verze článku je k dispozici na stránkách časopisu, papírově vyjde na jaře 2011.
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.[11] Vyskocil, Vlastimil. The Beauty and Usefulness of Novel Electrode Materials (Krása a užitečnost nových elektrodových materiálů). Chemické Listy, 2010, sv. 104, s. 1181–1195. ISSN 0009-2770. IF 0.717. [Článek v časopise]
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.[2] Vyskocil, Vlastimil. Voltammetric determination of selected nitro compounds at a polished silver solid amalgam composite electrode. Electroanalysis, 2011, sv. 23, s. 129–139. ISSN 1521-4109. IF 2.630. [Článek v časopise]
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.[1] Danhel, Ales. Solid amalgam electrodes in organic electrochemistry. Current Organic Chemistry, 2011, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1385-2728. IF 2.879. [Článek v časopise]
In press
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.[3] Danhel, Ales. A novel paste electrode based on a silver solid amalgam and an organic pasting liquid. Journal of Electroanalytical Chemistry, 2011, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1572-6657. IF 2.338. [Článek v časopise]
Published online (doi:10.1016/j.jelechem.2010.11.010)
58009RNDr. Jiří Tauchman, Ph.D.Tauchman, Jiří, Císařová, Ivana, Štěpnička, Petr. Chiral Phosphanylferrocenecarboxamides with Amino Acid Pendant Groups as Ligands for Cu-Mediated Asymmetric Conjugate Additions of Diethylzinc to Chalcones – Structural Characterisation of Precursors to the Cu Catalyst. European Journal of Organic Chemistry, 2010, sv. 2010, s. 4276–4287. ISSN 1434-193X. IF 3.096. [Článek v časopise]
16509Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Karel. Dvě tváře S. P. Huntingtona: Od teorií modernizace k civilizacionistice. Sociologický časopis, 2010, sv. 46, s. 301–311. ISSN 0038-0288. IF 0.562. [Článek v časopise]
16509Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Karel. Anatomie náboženského terorismu a globální rebelie proti sekulárnímu (ne)řádu. Historická sociologie, 2009, sv. 1, s. 175–212. ISSN 1804-0616. [Článek v časopise]
16509Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Karel. Blízkovýchodní obraz Spojených států. Nový Orient, 2009, sv. 64, s. 2–7. ISSN 0029-5302. [Článek v časopise]
16509Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Karel. Američtí muslimové: Relevantní inspirace pro Evropu? . Nový Orient, 2009, sv. 65, s. 2–7. ISSN 0029-5302. [Článek v časopise]
16509Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Karel, Greger, David. Mladí evropští muslimové a jejich pohled na spravedlnost ve školách i společnosti. Nový Orient, 2010, sv. 65, s. 2–8. ISSN 0029-5302. [Článek v časopise]
16509Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Karel. Pojetí civilizací, dějin a „žhavé“ současnosti u M. Chátamího: Střet uvnitř perské sub-civilizace a dvě tváře šíitského politického islámu. Historická sociologie, 2010, sv. 2, s. 65–98. ISSN 1804-0616. [Článek v časopise]
16509Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Karel. Maroko na úspěšné cestě do 21. století?. Geografické rozhledy, 2010, sv. 19, s. 24–27. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
16509Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Karel. Populační třesk na blízkovýchodní způsob. Geografické rozhledy, 2009, sv. 18, s. 28–29. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
16509Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Karel. Exploze blízkovýchodních velkoměst a nástup politického islámu. Geografické rozhledy, 2010, sv. 20, s. 30–32. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
16509Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Karel. Atomový Írán, atomový Blízký východ. Geografické rozhledy, 2009, sv. 19, s. 28–29. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
16509Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Karel. Turecká pouť do EU: pro a proti. Geografické rozhledy, 2009, sv. 18, s. 28–29. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
135809MUDr. Zdeněk Turek, Ph.D.Turek Zdeněk. Anesthesia and the Microcirculation. Seminars in Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 2009, sv. 13, s. 249–258. ISSN 1089-2532. [Článek v časopise]
Jedná se o komplexní přehledovou práci, která vznikla na začátku řešení grantu GAUK, součástí review je i teoretická problematika řešená projektem podpořeným GAUK.
135809MUDr. Zdeněk Turek, Ph.D.Turek Zdenek. Intravenous anesthestics and hepatosplanchnic microcirculation in rat: Sidestream Dark-field Imagin and Laser Doppler Flowmetry. Critical Care Medicine, 2009, sv. 37, s. 82–82. ISSN 0090-3493. IF 6.3. [Článek v časopise]
Abstrakt, fultextové sdělení bylo již odesláno 2/2011 do British Journal Of Anaesthesia, rozhodnutí o přijetí v době psaní závěrečné zprávy není známo
60608MUDr. Markéta Čapková, Ph.D.Strnad H, Lacina L, Kolár M, Cada Z, Vlcek C, Dvoránková B, Betka J, Plzák J, Chovanec M, Sáchová J, Valach J, Urbanová M, Smetana K Jr.. Head and neck squamous cancer stromal fibroblasts produce growth factors influencing phenotype of normal human keratinocytes.. Histochemistry and Cell Biology, 2010, sv. 133(2), s. 201–211. ISSN 0948-6143. IF 3.021. [Článek v časopise]
60608MUDr. Markéta Čapková, Ph.D.Urbanova M, Plzak J, Strnad H, Betka J.. Circulating nucleic acids as a new diagnostic tool.. Cellular and Molecular Biology Letters, 2010, sv. 15(2), s. 242–259. ISSN 1425-8153. IF 1.454. [Článek v časopise]
135509Ing. Shirly Josefina Espinoza Herrera, Ph.D.Espinoza Herrera, Shirly Josefina and Štěpánek , Josef. Raman study of magnesium induced conversion of polyU·polyA duplexes to polyU·polyA·polyU triplexes . Spectroscopy , 2010, sv. Volume 24, Number 3-4 , s. 445–448. ISSN 0712-4813. IF 0.485. [Článek v časopise]
Kopia článku je přidaná jako přílohu (ESPINOZA_STEPANEK.pdf)
136609Mgr. Radka Kellnerová, Ph.D.Kellnerova, Radka. Quadrant analysis of boundary layer above pitched and flat roofs. Acta Technica ČSAV, 2009, sv. 54, s. 401–413. ISSN 0001-7043. IF 0. [Článek v časopise]
81108RNDr. Ondřej Srba, Ph.D.Seiner H., Bodnárová L., Sedlák P., Janeček M., Srba O., Král R., Landa M.. Application of ultrasonic methods to determine elastic anisotropy of polycrystalline copper processed by equal-channel angular pressing. Acta Materialia, 2010, sv. 58, s. 235–247. ISSN 1359-6454. IF 3.760. [Článek v časopise]
81108RNDr. Ondřej Srba, Ph.D.Kužel R., Janeček M., Matěj Z., Čížek J., Dopita M., Srba O.. Microstructure of ECAP Cu and Cu-Zr samples studied by different methods. Metallurgical and Materials Transactions, 2010, sv. 41 A, s. 1174–1190. ISSN 1073-5623. IF 1.564. [Článek v časopise]
124710Mgr. Jana Slyšková, Ph.D.Slyskova Jana, Naccarati Alessio, Polakova Veronika, Pardini Barbara, Vodickova Ludmila, Stetina Rudolf, Schmuczerova Jana, Smerhovsky Zdenek, Lipska Ludmila, Vodicka Pavel . DNA damage and nucleotide excision repair capacity in healthy individuals. Environmental and Molecular Mutagenesis , 2011, sv. 00, s. 0–0. ISSN 0000-0000. IF 2.86. [Článek v časopise]
Publikace byla přijatá do tisku 27.1.2011, jěště jí nebyly přiděleny další identifikční údaje.
65309RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.Pospíšilová, Lucie; Ouředníček, Martin. Každodenní pohyb obyvatel: projekt pro zeměpisný seminář. Geografické rozhledy, 2010, sv. 5, s. 17–18. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
Článek přináší návrh geografického projektu zaměřeného na každodenní pohyb obyvatel. Cílem článku je poznat a naučit se vnímat své denní aktivity i aktivity ostatních lidí v prostoru a čase s využitím praktických činností. Vedlejším cílem je studenty naučit základní dovednosti využívané při vědecké práci – např. stanovení cíle výzkumu, hypotéz, volba metod šetření, interpretace apod.
25309Mgr. et Mgr. Eva Horváthová, Ph.D.Horváthová, Eva. Does environmental performance affect financial performance? A meta-analysis. Ecological Economics , 2010, sv. 70, s. 52–59. ISSN 0921-8009. IF 2.42. [Článek v časopise]
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKrátký, Martin, Vinšová, Jarmila, Buchta, Vladimír, Horvati, Kata, Bösze, Szilvia, Stolaříková, Jiřina. New amino acid esters of salicylanilides active against MDR-TB and other microbes . European Journal of Medicinal Chemistry, 2010, sv. 45, s. 6106–6113. ISSN 0223-5234. IF 3.269. [Článek v časopise]
Jedná se o publikování antimykobakteriální, antibakteriální a anifungální aktivity a cytotoxicity série esterů salicylanilidů s N-acetyl-L-fenylalaninem.
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKrátký, Martin, Vinšová, Jarmila, Buchta, Vladimír. Nové salicylanilidové estery s potenciální antibakteriální a antifungální aktivitou. Chemické listy, 2010, sv. 104, s. 1097–1097. ISSN 0009-2770. IF 0.717. [Článek v časopise]
Abstrakt přibližující antibakteriální a antifungální aktivitu série esterů salicylanilidů s kyselinou pyrazinkarboxylovou.
97208Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Bláhová, Jindřiška . Hry s režimem: přehodnocování zakázaných filmů a role kulturní inteligence. Iluminace, 2010, sv. 23, s. 114–118. ISSN 0862-397X. [Článek v časopise]
Studie zvažuje roli československé kulturní inteligence v procesu přehodnocování zakázaných filmů vyrobených v 60. letech, který probíhal v druhé polovině 80. let.
97208Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Bláhová, Jindřiška. A Merry Twinkle in Stalins Eye: Eric Johnston, Hollywood, and Eastern Europe. Film History: An International Journal, 2010, sv. 22, s. 345–357. ISSN 0892-2160. [Článek v časopise]
Studie se věnuje osobě Erica Johnstona, druhého prezidenta Motion Picture Association of America (MPAA), obchodní organizace sdružující velká americká filmová studia. Analyzuje důvody jeho jmenování do funkce bezprostředně po druhé světové válce a ukazuje, jak jeho dřívější profesní dráha, jež zahrnovala vysoké politické funkce, a hlavně jeho postavení "experta" na Sovětský Svaz a osobní kontakt s J.V. Stalinem, ovlivnilo jeho jmenování do funkce. Johnstonovo jmenování pak zásadně vypovídá o ekonomických strategiích Hollywoodu po 2. světové válce vůči Východní Evropě. SSSR a celá sovětská sféra vlivu patřily mezi trhy, o něž měl Hollywood eminentní zájem. Tento zájem trval, navzdory vžité představě, i během Studené války. Studie zároveň rozebírá mediální obraz Erica Johnstona jako amerického patriota, byznysmena a kapitalisty, který byl součástí kampaně MPAA za legitimizaci jejích aktivit ve Východní Evropě.
97208Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Bláhová, Jindřiška. Ven z trezoru: přehodnocování a uvolňování zakázaných československých filmů z 60. let. Iluminace, 2010, sv. 23, s. 83–113. ISSN 0862-397X. [Článek v časopise]
Text se zabývá přehodnocováním a následným uvolněním československých trezorových filmů vyrobených v 60. letech. Jádrem studie je práce "hodnotící komise" při Svazu českých dramatických umělců a její práce v kontextu druhé poloviny 80. let.
50409MUDr. Anna Germanová, Ph.D.Germanová, Anna, Koucký, M, Hájek, Z, Pařízek, A, Zima, T, Kalousová, M, . Soluble receptor for advanced glycation end producats in physiological and pathological pregnancy. Clinical Biochemistry, 2010, sv. 43, s. 442–446. ISSN 1990-9734. IF 2.019. [Článek v časopise]
134309RNDr. Marcela PrachařováJanatová, Marcela; Poltierová Vejpravová, Jana; Sechovský, Vladimír; Diviš, Martin. Magnetic Properties of NdCr2Si2C Single Crystal. Journal of Physics: Conference Series, 2010, sv. 200, s. 32024–32024. ISSN 1742-6596. [Článek v časopise]
134309RNDr. Marcela PrachařováJanatová, Marcela; Poltierová Vejpravová, Jana; Prokleška, Jan; Sechovský, Vladimír; Diviš, Martin; Isnard, Olivier. Magnetism and Magnetic Structure of NdCr2Si2C. Journal of Physics: Conference Series, 2010, sv. 251, s. 12018–12018. ISSN 1742-6596. [Článek v časopise]
20609PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.Šmidrkal, Václav. „Fízlrevue“. Jak hrál, tančil a zpíval Umělecký soubor ministerstva vnitra. Paměť a dějiny, 2010, sv. 2, s. 44–58. ISSN 1802-8241. [Článek v časopise]
20609PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.Šmidrkal, Václav. O vzniku a úloze bratislavského Vojenského uměleckého souboru. Vojenská história, 2010, sv. 2, s. 60–74. ISSN 1335-3314. [Článek v časopise]
132808MUDr. Tomáš BriatkaJohn, Stanislav, Briatka, Tomáš, Rudolf, Emil. Diverse sensitivity of cells representing various stages of colon carcinogenesis to increased extracellular zinc: implications for zinc chemoprevention. Oncology Reports, 2011, sv. 25, s. 769–780. ISSN 1791-2431. IF 1.588. [Článek v časopise]
118310prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.Krištoufek, Ladislav. Rescaled range analysis and detrended fluctuation analysis: finite sample properties and confidence intervals. AUCO Czech Economic Review, 2010, sv. 4(3), s. 236–250. ISSN 1802-4696. [Článek v časopise]
We focus on finite sample properties of two mostly used methods of Hurst exponent H estimation—rescaled range analysis (R/S) and detrended fluctuation analysis (DFA). Even though both methods have been widely applied on different types of financial assets, only seve- ral papers have dealt with the finite sample properties which are crucial as the properties differ significantly from the asymptotic ones. Recently, R/S analysis has been shown to overestimate H when compared to DFA. However, we show that even though the estimates of R/S are truly significantly higher than an asymptotic limit of 0.5, for random time series with lengths from 2^9 to 2^17, they remain very close to the estimates proposed by Anis & Lloyd and the estimated standard deviations are lower than the ones of DFA. On the other hand, DFA estimates are very close to 0.5. The results propose that R/S still remains useful and robust method even when compared to newer method of DFA which is usually preferred in recent literature.
118310prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.Krištoufek, Ladislav. Dlouhá pamět a její vývoj ve výnosech burzovního indexu PX v letech 1997 - 2009. POLITICKA EKONOMIE, 2010, sv. 58(4), s. 471–487. ISSN 0032-3233. IF 0.500. [Článek v časopise]
Long-term memory processes have been extensively examined in recent literature as they provide simple way to test for predictabilty in the underlying process. However, most of the literature interprets the results of estimated Hurst exponent simply by its comparison to its asymptotic limit of 0.5. Therefore, we use moving block bootstrap method for rescaled range and periodogram method. In our analysis of evolution of Hurst exponent between 1997 and 2009, we show that PX experien- ced persistent behavior which weakened in time. Nevertheless, the returns of PX remain close to confidence interval separating independent and persistent behavior.
118310prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.Krištoufek, Ladislav. On Spurious Anti-Persistence in the US Stock Indices. CHAOS SOLITONS & FRACTALS, 2010, sv. 43, s. 68–78. ISSN 0960-0779. IF 3.315. [Článek v časopise]
We reexamine the results of Serletis and Rosenberg [Serletis A, Rosenberg A. Mean reversion in the US stock market. Chaos, Solitons and Fractals 2009;40:2007–2015.] who claim that the returns of the most important US stock indices (DJI, NASDAQ, NYSE and S&P500) are strongly anti-persistent and thus mean reverting. We apply various methods to detect long-range dependence – detrending moving average, detrended fluctuation analysis, gen- eralized Hurst exponent approach, classical rescaled range analysis and modified rescaled range analysis. We show that there are no signs of anti-persistence in any of the indices. Moreover, we discuss that the authors did not find any anti-persistence but rather showed returns of the said assets do not follow the scaling power law around their moving average with varying window length. Anti-persistence is thus spurious and due to wrong application of detrending moving average method.
118310prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.Baruník, Jozef a Krištoufek, Ladislav. On Hurst exponent estimation under heavy-tailed distributions. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2010, sv. 389(18), s. 3844–3855. ISSN 0378-4371. IF 1.562. [Článek v časopise]
In this paper, we show how the sampling properties of the Hurst exponent methods of esti- mation change with the presence of heavy tails. We run extensive Monte Carlo simulations to find out how rescaled range analysis (R/S), multifractal detrended fluctuation analysis (MF-DFA), detrending moving average (DMA) and generalized Hurst exponent approach (GHE) estimate Hurst exponent on independent series with different heavy tails. For this purpose, we generate independent random series from stable distribution with stability exponent α changing from 1.1 (heaviest tails) to 2 (Gaussian normal distribution) and we estimate the Hurst exponent using the different methods. R/S and GHE prove to be robust to heavy tails in the underlying process. GHE provides the lowest variance and bias in com- parison to the other methods regardless the presence of heavy tails in data and sample size. Utilizing this result, we apply a novel approach of the intraday time-dependent Hurst ex- ponent and we estimate the Hurst exponent on high frequency data for each trading day separately. We obtain Hurst exponents for S&P500 index for the period beginning with year 1983 and ending by November 2009 and we discuss the surprising result which uncovers how the market’s behavior changed over this long period.
118310prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.Krištoufek, Ladislav. Long-range dependence in returns and volatility of Central European Stock Indices. Bulletin of the Czech Econometric Society, 2010, sv. 17(27), s. 50–67. ISSN 1212-074x. [Článek v časopise]
In the paper, we research on the presence of long-range dependence in returns and volatility of Hungarian (BUX), Czech (PX) and Polish (WIG) stock indices between years 1997 and 2009 with a use of classical and modified rescaled range and rescaled variance analyses. Moving block bootstrap with pre-whitening and post-blackening is used for a construction of confidence intervals for the hypothesis testing. We show that there is no significant long-range dependence in returns of all examined indices. However, significant long-range dependence is detected in volatility of all three indices. The results for returns are contradictory with several studies which claim that developing markets are persistent. However, majority of these studies either do not use the confidence intervals at all or only the ones based on standard normal distribution. Therefore, the results of such studies should be reexamined and reinterpreted.
118310prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.Krištoufek, Ladislav. Local Scaling Properties and Market Turning Points at Prague Stock Exchange. ACTA PHYSICA POLONICA B, 2010, sv. 41(6), s. 1223–1236. ISSN 0587-4254. IF 0.648. [Článek v časopise]
We apply a method of time-dependent Hurst exponent, proposed in the series of papers by Grech and Mazur [Physica A 336, 335 (2004)], Grech and Pamula [Physica A 387, 4299 (2008)] and Czarnecki, Grech and Pamula [Physica A 387, 6801 (2008)], on the stock market of the Czech Republic for a period between 1997 and 2009. Our results support the findings of the authors so that the time-dependent Hurst exponent can give some crucial information before a critical event happens on a market. We also discuss some potentially weak points of the method.
44309RNDr. Hana Hartmannová, Ph.D.Bleyer, Anthony. Uromodulin-Associated Kidney Disease. Nephron Clinical Practice, 2011, sv. 18, s. 31–36. ISSN 1660-2110. [Článek v časopise]
44309RNDr. Hana Hartmannová, Ph.D.Vyletal, Petr. Uromodulin Biology and Pathophysiology – An Update. Kidney nad Blood Pressure Research, 2010, sv. 33, s. 456–475. ISSN 1420-4096. [Článek v časopise]
115108Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.Paulíček, Miroslav. Glosy. Historická sociologie, 2010, sv. 2/2010, s. 127–132. ISSN 1804-0616. [Článek v časopise]
Tři krátké glosy na témata baroko, komika a civilizovanost médií.
115108Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.Paulíček, Miroslav. Miroslav Hroch: Národy nejsou dílem náhody. Historická sociologie, 2010, sv. 2/2010, s. 144–146. ISSN 1804-0616. [Článek v časopise]
Recenze na knihu, o niž je v mé knize opřena kapitola o národu.
126310RNDr. Jana Hudecová, Ph.D.Hudecová, Jana; Kapitán, Josef; Baumruk, Vladimír; Hammer, Robert P.; Keiderling, Timothy A.; Bouř, Petr . Side Chain and Flexibility Contributions to the Raman Optical Activity Spectra of a Model Cyclic Hexapeptide. J. Phys. Chem. A, 2010, sv. 114, s. 7642–7651. ISSN 1089-5639. IF 2.899. [Článek v časopise]
Ve článku byl pomocí Ramanovy a ROA spektroskopie zkoumán cyklo-(Phe-D-Pro-Gly-Arg-Gly-Asp) jako modelový systém s omezenou konformační flexibilitou peptidové páteře obsahující beta-otočku. Pomocí molekulové dynamiky bylo zjištěno, že postranní řetězce oscilují kolem několika preferovaných poloh, což se projevuje rozšířením spektrálních pásů. Metodou DFT jsme spočítali spektra pro větší množství konformací a jejich zprůměrováním byl získán výrazně lepší spektrální profil než pro jednu pevnou konformaci, který byl dobře srovnatelný s experimentálními spektry. V Ramanově a ROA spektru cyklického hexapeptidu dominují pásy odpovídající fragmentu Phe-D-Pro, jak bylo ověřeno experimentálně i výpočty. Analýza výpočtů naznačuje, že ROA signál je mnohem citlivější na lokální konformaci postranních řetězců než na vibrační spřažení mezi různými postranními řetězci zprostředkované peptidovou páteří.
118209Mgr. Hana Skarlandtová, Ph.D.Skarlandtová, Hana; Fraňková, Marcela; Frynta, Daniel; Kittnar, Otomar. Stres a stresové hormony u savců. Československá fyziologe, 2010, sv. 59 (2), s. 32–36. ISSN 1210-6313. [Článek v časopise]
85810Mgr. Barbora WeissováSobotková, Adéla, Ross, Shawn, Nehrizov, Georgi, Weissová, Barbora. Tundzha Regional Archaeological Project; Kazanluk Survey and Investigations; Report form spring 2009-2010. Studia Hercynia , 2010, sv. XIV, s. 56–66. ISSN 1212-5685. [Článek v časopise]
Celková zpráva o projektu probíhajícím v Kazanlackém údolí v letech 2009 a 2010. Stručná hisorie systematického výzkumu v této oblasti, podrobný popis metodik aplikovaných expedicí TRAP (Tubdzha Regional Archeological Project) a dosažené výsledky.
160910RNDr. Martin Hanus, Ph.D.Hanus, M.. Jak na kartogramy ve výuce zeměpisu?. Geografické rozhledy, 2011, sv. ?, s. 12–13. ISSN 1210-3004. IF 0. [Článek v časopise]
Článek vznikl z aplikační stránky zaměření projektu a byl odevzdán do redakce Geografických rozhledů, prošel již recenzním řízením a bude uveřejněn počátkem roku 2011.
130810PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.Borovička, Lukáš. "Světový názor" a "interpretační komunita" v literární vědě - několik poznámek. Česká literatura, 2010, sv. 4, s. 475–489. ISSN 0009-0468. [Článek v časopise]
Cílem této eseje je načrtnout takový přístup k (literárnímu) textu, který prostřednictvím pojmů světový názor a interpretační komunita umožňuje vyložit symbolický systém díla a zasadit jej do historického kontextu doby jeho vzniku. V první části se vyrovnávám s definicí pojmů Weltanschauung a Weltbild v německé filozofické tradici, v níž lze sledovat počátky konceptualizování vztahu mezi jedincem a nazíraným světem. Obsahem druhé části je konfrontace ideologické interpretace literárního textu, kterým se vyznačoval marxleninismus, a takového výkladu, který nevychází z předem daného stanoviska, ale snaží se popsat světonázorovou strukturu sledovaného konceptu. Produktivní definici světonázoru (world view) představilo bruselské Center Leo Apostel, které tento typ výzkumu institucionalizovalo na široce interdisciplinární bázi. Několik závěrečných poznámek přítomného textu je věnováno způsobu, jakým se nám světový názor autora jeví při čtení díla a rovněž dynamice světonázoru v souvislosti s historickou změnou.
19408PhDr. Mgr. Dominik Budský, Ph.D.Budský, Dominik. Mikuláš Puchník Biografie autora díla Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem. Mediaevalia Historica Bohemica, 2010, sv. 13/2, s. 85–106. ISSN 1804-0977. [Článek v časopise]
Studie v recenzovaném periodiku.
19408PhDr. Mgr. Dominik Budský, Ph.D.Budský, Dominik. Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem Mikuláše Puchníka (Rozbor dochovaných rukopisů). Studie o rukopisech, 2010, sv. XXXIX, s. 255–277. ISSN 0585-5691. [Článek v časopise]
Svazek vyšel v roce 2010.
Studie v recenzovaném periodiku.
31808PhDr. David Emler, Ph.D.Emler, David. Francouzské "zákony paměti". Acta Universitatis Carolinae, Studia Territorialia, 2010, sv. X, s. 9–28. ISSN 1213-4449. [Článek v časopise]
51308RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D.Hašková Pavlína, Kovaříková Petra, Koubková Lucie, Vávrová Anna, Macková Eliška, Šimůnek Tomáš. Iron chelation with salicylaldehyde isonicotinoyl hydrazone protects against catecholamine autoxidation and cardiotoxicity. Free Radical Biology & Medicine, 2011, sv. 50, s. 537–549. ISSN 0891-5849. IF 6.081. [Článek v časopise]
81508MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D.Vavřičková Lenka, Dostálová Taťjana, Ulrichová Jitka. Cytotoxicita keramických materiálů. Česká stomatologie, 2011, sv. 2, s. 46–52. ISSN 1213-0613. [Článek v časopise]
V současné době je dostupná pouze verze před korekturou, tisk proběhne v polovině měsíce dubna, tudíž vkládáme pouze tuto verzi. Definitivní verzi je samozřejmě možné doplnit co nejdříve po korektuře.
33308RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.Svoboda, Jiří, Guainazzi, Matteo, Karas, Vladimír. Warm absorber and truncated accretion disc in IRAS 05078+1626. Astronomy and Astrophysics, 2010, sv. 512, s. 62–70. ISSN 0004-6361. IF 4.179. [Článek v časopise]
Článek pojednává o zpracování rentgenového spektra aktivní galaxie IRAS 05078+1626 a představuje vůbec první spektroskopickou studii této Seyfertovy galaxie v rentgenovém oboru. Svými vlastnostmi (aktivní jádro, nízká absorpce) spadá IRAS 05078+1626 do kategorie objektů, u nichž je možné očekávat detekci odraženého záření na vnitřním akrečním disku. Součástí této komponenty záření je i emisní čára železa, která bývá v energiích rozšířená v důsledku vysokých rotačních rychlostí orbitujícího materiálu v disku (relativistický Dopplerův jev) a gravitačního frekvenčního posuvu.
Studovaná čára železa však nejevila podstatné známky relativistického rozšíření v pořízeném spektru této galaxie. Vysvětlením této skutečnosti může být oříznutí vnitřního okraje disku dál od černé díry než na poslední stabilní dráze. To by naznačovalo, že dochází k vypařování disku na poloměru větším než několik desítek gravitačních poloměrů, kde se již relativistické efekty neprojevují dostatečně silně. Alternativním vysvětlením může být příliš velká ionizace vnitřního disku, při které již nedochází k emisi čáry.
Poděkování grantu je uvedeno v Acknowledgements.
126509RNDr. Miroslav Kačena, Ph.D.Kačena, Miroslav; Spurný, Jiří. Affine Baire functions on Choquet simplices. Central European Journal of Mathematics, 2011, sv. 9, s. 127–138. ISSN 1895-1074. IF 0.361. [Článek v časopise]
51209Mgr. Vít Strobach, Ph.D.Strobach, Vít. Tělo, židovství, bolševismus a český nacionalismus (1918-1920). Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století, 2010, sv. 2, s. 23–53. ISSN 1803-9243. [Článek v časopise]
51209Mgr. Vít Strobach, Ph.D.Strobach, Vít. Český nacionalismus 1918-1920. Za jednotu národa proti židobolševikům. Dějiny a současnost, 2010, sv. 5, s. 24–27. ISSN 0418-5129. [Článek v časopise]
84208MUDr. Kristýna Brábníková Marešová, Ph.D.Brábníková Marešová, Kristýna, Jarošová, Kateřina, Štěpán Jan. Asociace mezi svalovou hmotou a zlomeninami u pacientů s anamnézou juvenilní idiopatické artritidy. Česká revmatologie, 2010, sv. 18(1), s. 12–18. ISSN 1210-7905. [Článek v časopise]
84208MUDr. Kristýna Brábníková Marešová, Ph.D.Brábníková Marešová, Kristýna. Kostní hmota u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou. Osteologický bulletin, 2010, sv. 15(1), s. 18–25. ISSN 1211-3778. [Článek v časopise]
84208MUDr. Kristýna Brábníková Marešová, Ph.D.Brábníková Marešová, Kristýna. Secondary osteoporosis in patients with juvenile idiopathic arthritis. Journal of Osteoporosis, 2011, sv. 2011, s. 0–0. ISSN 2042-0064. [Článek v časopise]
Článek byl publikován v mezinárodním elektronickém časopise Journal of Osteoporosis, Volume 2011 (2011), Article ID 569417, 7 pages, doi:10.4061/2011/569417. (Strany nejsou číslovány, proto jsou uvedeny 0).
62909Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D.Koblížek, Tomáš. Fenomén fikce. Svět literatury - časopis pro novodobé literatury, 2010, sv. 41, s. 45–60. ISSN 0862-8440. [Článek v časopise]
V návaznosti na Patočkovy komentáře k hegelovské estetice studie představuje fenomenologickou teorii fikce.
62909Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D.Koblížek, Tomáš. O nutnosti v litertuře - několik poznámek k rozlišení časové a prostotrové formy v umění. Bohemica Olomucensia - Symposiana, 2010, sv. 1, s. 40–43. ISSN 0231-634X. [Článek v časopise]
Studie se zabývá otázkou prostorovosti v kontextu sekvenciálních umění.
62909Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D.Koblížek, Tomáš. Recepce básnické promluvy jakožto specifická časová zkušenost. Česká literatura, 2010, sv. 58, s. 42–58. ISSN 0009-0468. [Článek v časopise]
Studie dále rozpracovává principy strukturálně-fenomenologické analýzy v návaznosti na pojmosloví Kostnické školy a pražského strukturalismu.
94209RNDr. Martina Johnson Pokorná, Ph.D.Pokorná Martina, Rábová Marie, Ráb Petr, Ferguson-Smith A. Malcolm, Rens Willem, Kratochvíl Lukáš. Differentiation of sex chromosomes and karyotypic evolution in the eye-lid geckos (Squamata: Gekkota: Eublepharidae), a group with different modes of sex determination. Chromosome Research, 2010, sv. 18, s. 809–820. ISSN 0967-3849. IF 3.23. [Článek v časopise]
Uvedená publikace shrnuje výsledky o evoluci karyotypů a pohlavních chromosomů u gekončíků, získané s finančním přispěním projektu GAUK. Poděkování grantové agentuře je uvedeno. Celý článek je možné nelézt v příloze k projektu.
129509Mgr. Mária Šurinová, Ph.D.Čtrnáctá, V; Fritzler, JM; Šurinová, M; Hrdý, I; Zhu, G; Stejska,l F.. Efficacy of S-adenosylhomocysteine hydrolase inhibitors, D-eritadenine and (S)-DHPA, against the growth of Cryptosporidium parvum in vitro.. Experimental Parasitology, 2010, sv. 126(2), s. 113–116. ISSN 0014-4894. IF 1.773. [Článek v časopise]
Na vytvoření výsledků pro tento článek se podílela Maria Šurinová a František Stejskal.
86409PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.Vohlídalová, Marta. Kdo podává žádost o rozvod a jaké jsou příčiny rozpadu partnerských vztahů?. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2010, sv. 2, s. 48–56. ISSN 1213-0028. [Článek v časopise]
86509Mgr. Stanislav Bek, Ph.D.Bek, Stanislav, Ježek Josef. Spatial Relationships of Heavy Rains in the Czech Republic. Advances in Geosciences, 2010, sv. 8, s. 1–6. ISSN 1680-7340. [Článek v časopise]
86509Mgr. Stanislav Bek, Ph.D.Bek, Stanislav, Ježek Josef. Mapping Rainfall Erosivity using Weather Radar Data. v recenzním řízení, 2011, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
86509Mgr. Stanislav Bek, Ph.D.Bek, Stanislav, Ježek Josef. Optimization of Interpolation Parameters when Deriving DEM from Contour Lines. v recenzním řízení, 2011, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
86509Mgr. Stanislav Bek, Ph.D.Samonil Pavel, Valtera Martin, Bek Stanislav, Sebkova Barbora, Vrska Tomas, Houska Jakub. Soil variability through spatial scales in a permanently disturbed primeval spruce-fir-beech Forest, v recenzním řízení. European Journal of Forest Research, 2011, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
49209doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D.Tancer, Martin. d-collapsibility is NP-complete for d greater or equal to 4. Chicago Journal of Theoretical Computer Science, 2010, sv. 2010(3), s. 1–32. ISSN 1073-0486. [Článek v časopise]
Jedná se o plnou verzi článku označeného minulý rok jako jiný výsledek se zkrácenou konferenční verzí.
49209doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D.Tancer, Martin. Non-representabity of finite projective planes by convex sets. Proceedings of the American Mathematical Society, 2010, sv. 138, s. 3285–3291. ISSN 0002-9939. IF 0.640. [Článek v časopise]
41310doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.Fišar, Zdeněk; Hroudová, Jana. Intracellular signalling pathways and affective disorders. Folia Biologica (Prague), 2010, sv. 56, s. 135–148. ISSN 0015-5500. IF 0.924. [Článek v časopise]
Jsou shrnuty poznatky o nitrobuněčných signálních cestách ovlivňujících neurotransmisi a vztažených k neurodegenerativním a neuropsychiatrickým poruchám. Uvedeny jsou i nové neurochemické hypotézy poruch nálady. Tyto hypotézy se zaměřují na složky nitrobuněčných signálních cest, které mohou být studovány jako biologické markery poruch nálady: transkripční faktor CREB, neurotrofin BDNF a jeho trkB receptor, antiapoptotický faktor Bcl-2, proapoptotický enzym GSK-3, kaspázy, kalcium a řada mitochondriálních funkcí vztažených k buněčné energetice.
41310doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.Fišar, Zdeněk; Hroudová, Jana. Common aspects of neuroplasticity, stress, mood disorders and mitochondrial functions. Activitas Nervosa Superior Rediviva, 2010, sv. 52, s. 3–20. ISSN 1337-933X. [Článek v časopise]
Je poskytnut přehled základních mechanismů neuroplasticity, molekulárních mechanismů doprovázejících chronický stres a poruchy nálady. Lepší vhled do společných mechanismů stresu, poruch nálady, účinků antidepresiv a mitochondriálních funkcí vede k lepšímu pochopení patofyziologie deprese nebo interindividuálních rozdílů v odezvě na léčbu antidepresivy.
41310doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.Hroudová, Jana; Fišar, Zdeněk. Activities of respiratory chain complexes, citrate synthase and succinate dehydrogenase influenced by pharmacologically different antidepressants and mood stabilizers. Neuroendocrinology Letters, 2010, sv. 31, s. 336–342. ISSN 0172-780X. IF 1.047. [Článek v časopise]
Studovali jsme in vitro účinky farmakologicky odlišných antidepresiv a stabilizátorů nálady na mitochondriální enzymy s cílem odhalit, které mitochondriální funkce mohou být zahrnuty v patofyziologii poruch nálady. Naše výsledky naznačují, že antidepresiva mohou obecně působit jako inhibitory komplexu I a komplexu IV elektronového transportního řetězce. Tyto mitochondriální enzymy by mohly být vhodnými kandidáty pro hledání nových biologických markerů poruch nálady, cílů nových antidepresiv nebo prediktorů odezvy na farmakoterapii.
41310doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.Fišar, Zdeněk; Hroudová, Jana; Raboch, Jiří. Inhibition of monoamine oxidase activity by antidepressants and mood stabilizers. Neuroendocrinology Letters, 2010, sv. 31, s. 101–112. ISSN 0172-780X. IF 1.047. [Článek v časopise]
Zjistili jsme, že aktivita monoaminoxidáz je přímo ovlivňována farmakologicky odlišnými antidepresivy a tento účinek je inhibiční. Mezi různými léčivy i mezi dvěma izoformami monoaminoxidázy existují rozdíly jak v inhibiční účinnosti, tak v mechanismu inhibice. Ačkoli inhibice monoaminoxidázy není primárním biochemickým účinkem těchto léčiv vztaženým k jejich terapeutickým účinkům, lze předpokládat, že snížení aktivity monoaminoxidáz se může podílet na některých účincích těchto léčiv na serotonergní, noradrenergní a dopaminergní neurotransmisi.
15909Mgr. Lucia Majlátová, Ph.D.Majlátová, Lucia. Kostarika v systému vztahů Československa a Střední Ameriky . Historický obzor, 2011, sv. 11/12 2011 ?, s. 1–28. ISSN 1210-6099. [Článek v časopise]
Článek byl odevzdán, musí však projít recenzním řízením.
Požadované údaje proto není zatím možné uvést. Všechny vyplňené údaje jsou proto pouze ilustrativní.
15909Mgr. Lucia Majlátová, Ph.D.Majlátová, Lucia. Costa Rica en el sistema de relaciones de Checoslovaquia y América Central. Ibero-Americana Pragensia, 2011, sv. XLIV - 2010 , s. 50–77. ISSN 536-2520. [Článek v časopise]
Článek byl odevzdán s vročením 2010. Publikace bude nejspíš vydána v roce 2011-2012.
Údaje "počáteční stránka" a "poslední stránka" jsou z tohoto důvodu pouze orientační.
158010RNDr. Jana Straková, Ph.D.Hajičová, Eva. Rhematizers Revisited. Linguistica Pragensia, 2010, sv. XX/2, s. 57–70. ISSN 0862-8432. [Článek v časopise]
21509doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.Durila Miroslav. Heparinase-modified thromboelastography can result in a fibrinolytic pattern. Anaesthesia, 2010, sv. 65, s. 864–865. ISSN 1365-2044. IF 2.855. [Článek v časopise]
Hlavním námětem práce bylo zjištění, že výsledky tromboelastografie (TEG) u septických pacientů, při jejichž vyšetření byly použity kyvety pokryté heparinázou, napodobují obraz fibrinolýzy. Ve skutečnosti nejde o fibrinolyzu nýbrž o hyperretrakci koagula. Heparinázu je doporučeno používat k neutralizaci efektu heparinového proplachu katetrů, který se užívá k prevenci jejich obstrukce.
Proto v práci doporučujeme výsledky TEG interpretovat s ohledem na tento fakt, a jako alternativní metodu neutralizace heparinoveho proplachu doporučujeme použít alternativní metodu vyřazení určitého počátečného množství aspirované krve před samotným odběrem vzorku pro vyšetření TEG. Tento způsob jsme popsali v článku "Discard volume necessary for elimination of heparin flush effect on thromboelastography. Durila M, Kalincík T, Pacáková Z, Cvachovec K. Blood Coagul Fibrinolysis. 2010 Mar;21(2):192-5."

V článku je uvedena podpora GAUK.
81909RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.Jaroslava PERTOLDOVÁ, Kryštof VERNER, Stanislav VRÁNA, David BURIÁNEK, Veronika ŠTĚDRÁ, Lukáš VONDROVIC . Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at the NE periphery of the Moldanubian Zone: Implication for geodynamic evolution in the north-eastern part of the Bohemian Massif . Journal of Geosciences, 2011, sv. 55, s. 299–319. ISSN 1803-1943. [Článek v časopise]
Pozn. IF bude časopisu přidělen v nejbližší době. Čislo grantu bylo v článku opomenuto (není v přiloženém pdf), bude dopněno při revizi.
103410RNDr. Lucie Szabová, Ph.D.Szabová, Lucie; Farnesi-Camellone, Matteo; Huang, Min; Matolín, Vladimír; Fabris, Stefano. Thermodynamic, electronic and structural properties of Cu/CeO2 surfaces and interfaces from first-principles DFT+U calculations. The Journal of Chemical Physics, 2010, sv. 133, s. 234705–234716. ISSN 0021-9606. IF 3.093. [Článek v časopise]
Článek obsahuje částečně výsledky výpočtů řešitelky prováděné v průběhu magisterského studia a částečně výpočty provedené za první rok řešení projektu GAUK.
86910Dr. Federico Gambacorta, Ph.D.Federico Gambacorta. LA «CONTROMARCA» XLII SULLE MONETE BRONZEE DI EPOCA IMPERIALE, STATUS QUAESTIONIS. Quaderni Ticinesi-Numismatica e antichitá Classiche, 2010, sv. XXXIX, s. 365–385. ISSN 1420-1739. [Článek v časopise]
Il contributo fa il punto sulla questione irrisolta degli assi/dupondi e sesterzi di età imperiale romana che recano la contromarca XLII. Dopo una ricapitolazione critica di tutte le posizioni precedenti l'autore, anche grazie a recenti ritrovamenti effettuati a Roma (ex cinema Trevi e Palatino), opta per l'origine italiana e la paternità vandala delle monete, mentre ne rialza la produzione alla metà/seconda metà del V secolo.
47609doc. MUDr. Ondřej Souček, Ph.D.Souček, Ondřej. Bone geometry and volumetric bone mineral density in girls with Turner syndrome of different pubertal stages. Clinical Endocrinology, 2010, sv. X, s. 0–0. ISSN 1365-2265. IF 3.201. [Článek v časopise]
článek je t.č. přijat k publikaci, před publikováním v tištěné formě (konkrétní stránkování ještě není k dispozici)
154610RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.Vejpravová-Poltierová, Jana; Pospíšil, Jiří; Prokleška, Jan; Prokeš, Karel; Stunault,Anna; Sechovský, Vladimír. Low magnetic field phase diagram of UCoGe. PHYSICAL REVIEW B, Rapid Communication, 2010, sv. 82, s. 180517–180517. ISSN 1550-235X. IF 3.475. [Článek v časopise]
Článek popisuje alternativní scenář pro vztah mezi feromagnetismem a supravodivostí sloučeniny UCoGe za normálního tlaku. Na základě neutronové polarimetrie provedené ve striktně nulové magnetickém poli na krystalu za normálního tlaku tvrdíme, že supravodivost může existovat na dané sloučenině i bez přítomnosti magnetického uspořádání. Náš krystal UCoGe byl v základním stavu pouze ve stavu feromagnetických spinových fluktuací blízko feromagnetického kvantově kritického bodu.
30108Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.Poulíčková, A., Veselá, J., Neustupa, J. & Škaloud, P. Pseudocryptic diversity versus cosmopolitanism in diatoms: a case study on Navicula cryptocephala Kütz. (Bacillariophyceae) and morphologically similar taxa. . Protist , 2010, sv. 161, s. 353–369. ISSN 1434-4610. IF 3.853. [Článek v časopise]
97608doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.Fucikova, Jitka; Kralikova, Petra; Fialova, Anna; Brtnicky, Tomas; Rob, Lukas; Bartunkova, Jirina; Spisek, Radek. Human tumor cells killed by antracyclins induce tumor specific immune response. Cancer Research, 2011, sv. 1, s. 1–1. ISSN 0008-5472. IF 7.543. [Článek v časopise]
55610Ing. Galina Karabanovich, Ph.D.Karabanovich, Galina; Roh, Jaroslav; Vávrová, Kateřina; Hrabálek, Alexandr. Syntéza selenových analogů antituberkuloticky účinných 1-R-5-alkylsulfanyl-1H-tetrazolů. Chemické listy, 2010, sv. 104, s. 1091–1092. ISSN 0009-2770. IF 0.717. [Článek v časopise]
Abstrakt z konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii "Liblice 2010" s uvedenou podporou tohoto grantu.
20509PhDr. Michaela Šmidrkalová, Ph.D.Kůželová, Michaela. O chybách a zásluhách soudruha Stalina aneb Komunistická strana Francie a Chruščovův referát o kultu osobnosti a jeho důsledcích . Slovanský přehled, 2010, sv. 3-4/2010, s. 299–317. ISSN 0037-6922. [Článek v časopise]
15109Ing. Ivona KrusHughes D., Hlavatá I., Soucek P., Pardini B., Naccarati A., Vodickova L., Jenab M., Vodicka P.. Variation in the Vitamin D Receptor Gene is not Associated with Risk of Colorectal Cancer in the Czech Republic. . Journal of gastrointestinal cancer, 2010, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1941-6628. IF 0.298. [Článek v časopise]
[Epub ahead of print]. Příloha 4
15109Ing. Ivona KrusHlavata I., Vrana D., Smerhovsky Z., Pardini B., Naccarati A., Vodicka P., Novotny J., Mohelnikova-Duchonova B., Soucek P.. Association between exposure-relevant polymorphisms in CYP1B1, EPHX1, NQO1, GSTM1, GSTP1 and GSTT1 and risk of colorectal cancer in a Czech population. . Oncology Reports, 2010, sv. 24(5), s. 1347–1353. ISSN 1021-335X. IF 1.588. [Článek v časopise]
Příloha 3
15109Ing. Ivona KrusHughes D, Hlavatá I, Soucek P, Pardini B, Naccarati A, Vodickova L, O'Morain C, Vodicka P.. Ornithine Decarboxylase G316A Genotype and Colorectal Cancer Risk.. Colorectal disease : the official journal of the Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland., 2010, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1462-8910. IF 2.438. [Článek v časopise]
[Epub ahead of print], Příloha 5
7709Mgr. Veronika Mikulová, Ph.D.Mikulová, Veronika. Methods of the Detection of Circulating Tumor Cells and their Clinical Value in Cancer Patients. Folia Biologica - Journal of Cellular and Molecular Biology, 2011, sv. 2010 Dec 6 [ahead of print], s. 1–1. ISSN 0015-5500. IF 0.924. [Článek v časopise]
Článek přijat k publikaci 6. 12.2010
22308RNDr. Václav Vlasák, Ph.D.Vlasák, Václav. Countable compacta of continuity for projective functions. Topology and its Applications, 2011, sv. 158, s. 1090–1097. ISSN 0166-8641. IF 0.441. [Článek v časopise]
22308RNDr. Václav Vlasák, Ph.D.Vlasák, Václav a Zelený, Miroslav. Compact sets of continuity for Borel functions. Topology and its Applications, 2008, sv. 155, s. 1672–1676. ISSN 0166-8641. IF 0.48. [Článek v časopise]
U článku není uveden grant GAUK, neboť byl publikován před přidělením grantu.
Tento článek byl citován v článku:Matheron, Étienne; Zelený, Miroslav
Descriptive set theory of families of small sets.
Bull. Symbolic Logic 13 (2007), no. 4, 482--537.
107108Mgr. Kristýna UrbanováUrbanová Kristýna. Shroud or burial dress? Possibilities for interpreting textile fragments from the Migration Period found on the site in Záluží near Čelákovice. Fasciculi Archaeologicae Historicae, 2010, sv. XXIII, s. 31–38. ISSN 0860-0007. [Článek v časopise]
52209Mgr. Barbora Skálová, Ph.D.Skálová, Barbora. Finlandizace aneb kam vede "třetí cesta". Studia Territorialia, 2011, sv. 1/2011, s. 1–26. ISSN 1213-4449. [Článek v časopise]
Článek je ještě v recenzním řízení, proto neznám stránkování. Článek má 26 normostran.

Nahoru

Kniha

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 23 zázn.)
131110PhDr. Ing. Jan KlobušickýKlobušický, Jan. Motiv sv. Příbuzenstva v křesťanské tradici a jeho aplikace ve výtvarném umění se zvláštním zřetelem na Českou Republiku. Pardubice: Nákladem vlastním, 2010. 36 s. ISBN 978-80-254-8814-0. [Kniha]
Práce v krátkém úvodu popisuje motivaci autora k práci na projektu a stručně charakterizuje současný stav bádání k danému tématu. V další kapitole se věnuje použité metodice, kde jsou uvedeny stěžejní práce týkající se křesťanské ikonografie, které jsou metodicky směrodatné. Kapitola o pramenech ve stručnosti shrnuje pasáže z Písma svatého, z apokryfů, z patristiky, z byzantské a latinské středověké tradice, které o příbuzenských vztazích v širší rodině Páně pojednávají. Kapitola o sv. Příbuzenstvu v křesťanském umění ve zkratce naznačuje vývoj daného motivu. Pak následují kapitoly popisující jednotlivá díla v Praze, v Hradci Králové, v Chrudimi, v Častolovicích a v Doudlebech nad Orlicí.

Brožura byla zpřístupněna čtenářské veřejnosti.
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Zhouf, Jaroslav. Písemné maturitní zkoušky do gymnaziálních tříd se zaměřením na matematiku (2. doplněné vydání). Praha: PedF UK, 2010. 255 s. ISBN 978-80-7290-467-9. [Kniha]
Publikace je uceleným zdrojem komplexních úlohových prostředí ze středoškolské matematiky, který učitelé matematiky využijí nejen při přípravě studentů k písemné maturitní zkoušce, ale především při opakování, prohlubování a integraci poznatků z jednotlivých tematických celků v rámci celého studia a pro obohacení práce v hodinách matematiky.
Je zde uvedeno 40 zadání písemných maturitních zkoušek z matematiky, která obsahují celkem 240 úloh, přičemž většina úloh je doplněna podrobným komentovaným řešením. Uvedené matematické úlohy jsou zaměřeny na matematické znalosti ze všech oblastí školské matematiky, zároveň je však kladen důraz na jejich vzájemnou provázanost.
68608ThLic. Jozef PavolPavol Jozef. Spolupráca kňazov s ŠtB. Spišská Nová Ves: Klub priateľov Ferka Skyčáka, 2011. 0 s. [Kniha]
Práca vykresľuje spracovanie problematiky spolupráce duchovných z historicko etického hľadiska. Nenárokuje si na kompletné spracovanie celej témy, skôr naopak predstavuje pokus o prvotné hlbšie načrtnutie tejto problematiky z vedeckého hľadiska. Je rozdelená do dvoch celkov - historickej časti, ktorá je zavŕšená typológiou spolupráce kňazov s ŠtB a etickou časťou, ktorá skúma morálne konflitky a dilemy, v ktorých sa spolupracovníci pri rozhodovaní pre spoluprácu a počas nej ocitli. Snaha nájsť odpoveď na otázky, či existoval etický kompromis ako etické a zodpovedné východisko z morálnych dilém spolupráce tvorí základnú myšlienku druhej - etickej časti práce.
103309Mgr. Zuzana PelechováBodláková, Magdalena. BIBLIODRAMA JAKO VZTAH; Dimenze vztahovosti v bibliodramatické práci a její teologické zakotvení; Diplomová práce. Praha: KTF UK, 2010. 77 s. [Kniha]
Základní otázkou diplomové práce je, zda a jakou má bibliodrama souvislost se vztahem, lze-li je chápat jako nositele vztahu, jaké dimenze má vztah v bibliodramatu a jaké je jeho teologické ukotvení. Práce se zabývá vybranými aspekty bibliodramatu zejména z perspektivy vztahu, jsou to především: skupina - společenství setkávající se s biblickým textem v kontextu mezilidských i transcendentních vztahů; popsána skupinová dynamika obecně i z pohledu bibliodramatické skupiny; bible – reprezentuje komunikaci a vztahovost Boží a lidskou; fenomén náboženského prožitku – nástroj bibliodramatu, vztahuje člověka k textu na emoční a osobní rovině; reflexe - umožňuje prožitky zpracovat na vědomé úrovni, zařadit do kontextu osobního života, společenství, textu i mezilidských vztahů.
Teologické zakotvení vztahu a vztahovosti čerpá ze situace stvoření, a vztahovosti člověka jako jeho podstaty, ve které se stává obrazem Božím. Ukazuje, že se člověk vztahuje ke všemu stvoření (svět, druzí lidé a společnost, sám k sobě) i Bohu. Bůh se vztahuje k člověku na základě jeho podobnosti jako imago Dei, imago Christi, gloria Dei. Člověk se vztahuje k Bohu, ale nestále, neboť jeho vztah k Bohu se vyvíjí; tomu se podrobněji věnuje kapitola o náboženské a morálním vývoji člověka.
Práce jasně ukazuje, že vztah a vztahovost se v bibliodramatu plně realizují. Vztah je pro člověka určující, neboť v něm se stává obrazem Božím a skrze něj se má tak možnost Bohu přibližovat. Je úkolem člověka uskutečňovat, naplňovat a rozvíjet svoji vztahovou stránkou, je úkolem bibliodramatu jej v této snaze podporovat.
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek, Jakub. Průvodce ochranou osobních údajů v pracovněprávní agendě. Praha: BMSS-START, spol. s r. o., 2010. 144 s. ISBN 978-80-86140-64-3. [Kniha]
Publikace je průvodcem (pro odbornou i laickou veřejnost) základními otázkami v oblasti ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Prostřednictvím příkladů z aplikační praxe jsou jejím prostřednictvím přiblíženy základní pojmy, s nimiž operuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, stejně tak jako základní povinnosti správce osobních údajů. Vedle základního pojmosloví a povinností v této oblasti se publikace věnuje obecným východiskům pro úpravu ochrany osobních údajů, zejména pojmu soukromí, a dále institutům, které pravidelně činí v aplikační praxi problémy, jako jsou osobní dotazník, nakládání s rodným číslem, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek atd.
108510Mgr. Petr Vítek, Ph.D.Petr Vítek. Identification of microbial pigments in evaporites using Raman spectroscopy: implications for astrobiology. Praha, Česká Republika: Univerzita Karlovy v Praze, 2010. 113 s. ISBN 978-80-7444-004-5. [Kniha]
Vydaná kniha je dizertační prací hlavního řešitele.
58008Mgr. Anna KopeckáKopecká, Anna (ed.). Česká sociologie a sociologové 1948-69. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. 180 s. [Kniha]
Kniha vyjde v roce 2011, V současné době je odevzdán rukopis do nakladatelství.
118609ThLic. Peter Novitzky, M.A.Novitzký, Peter. Vybrané aspekty teorie spravedlnosti Johna Rawlse z pohledu křesťanské etiky. Praha: vlastním nákladem, 2009. 100 s. [Kniha]
rigorozní práce, obhájena v r. 2010
118609ThLic. Peter Novitzky, M.A.Novitzky, Peter. Spravedlnost a etika - Eseje a teologická reflexe myšlení Johna Rawlse. Červený kostelec: Pavel Mervart, 2010. 120 s. ISBN 978-80-87378-68-7. [Kniha]
před vydáním, proto počet stran je přibližný
114710PhDr. Jiří FialaFiala, Jiří. Vzestup a pád Kralobanky. Hradec Králové: Garamon, 2011. 240 s. ISBN 978-80-86472-51-5. [Kniha]
Monografie "Vzestup a pád Kralobanky - Neúspěšný projekt starosty Hradce Králové JUDr. Františka Ulricha" je hlavním výstupem grantového projektu věnovaného dějinám Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové.

Práce tematicky navazuje na výsledky předchozího autorova badatelského výzkumu týkajícího se formování moderního regionálního finančního trhu. Kniha sleduje, v širším rámci vývoje českého peněžnictví, proces geneze, etablování, bankovní expanze i následného předválečného krachu a „propadu“ bankovního podnikání Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové.

Hlavní pozornost jsem zaměřil na ekonomický vývoj banky a vývoj jejího managementu, Výrazný prostor byl také věnován analyzování příčin, průběhu a konečného vyústění existenční krize Záložního úvěrního ústavu, která se odehrávala na počátku první světové války.

Kniha je opatřena poznámkovým aparátem a také ikonografickými přílohami dokumentujícími obsah publikace. Monografie má 240 stran a pevné desky s barevnou grafickou úpravou. Celkový náklad je 300 výtisků. V publikaci je uveden fakt, že vznikla za plné podpory Grantové agentury UK.
137809MgA. Jana Kuklová, Ph.D.Hogenová, Anna, Kuklová, Jana. Médium - pohyb - skutečnost. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2011. 70 s. [Kniha]
Text v předpublikační podobě.
21609Mgr. Jakub ŠimákJakub Šimák. Návrat uprchlíků na území Bosny a Hercegoviny po Daytonu. Praha: MatfyzPress, 2011. 100 s. ISBN 978-80-87404-05-8. [Kniha]
Kniha je zařazena do edičního plánu nakladatelsví MatfyzPress pro rok 2011. Očekávané vydání - léto 2011.
58410PhDr. Mgr. Goran Serdarevič, M.A.Serdrevic, Goran Teplý, Petr. Efficiency of EU Merger Control – Key Lessons from the 1990-2008 Period. Berlín: VDM Verlag Dr. Mueller e.K., 2010. 120 s. ISBN 978-3-639-23687-3. [Kniha]
59910PhDr. Mgr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.Skuhrovec, Jiří. Inflation of virtual currencies. Saarbrücken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing, 2010. 92 s. ISBN 978-3-8383-6069-0. [Kniha]
Přehledová kniha o měření inflace virtuálních měn a o jejích determinantách.
114109Mgr. Petra BuzkováBenešová Petra, Teplý Petr. Collateralized Debt Obligation: Valuation and Sensitivity Analysis: Lessons from the 2007-9 Financial Crisis. Saarbrücken, Germany: VDM Verlag, 2010. 116 s. ISBN 978-3-639-23880-8. [Kniha]
114109Mgr. Petra BuzkováTeplý Petr. Collateralized THE TRUTH ABOUT THE 2008-2009 CRISIS: A Hard Lesson for The Global Markets. Saarbrücken, Germany: VDM Verlag, 2010. 87 s. ISBN 978-3-639-21308-9. [Kniha]
111609Mgr. et Mgr. Adéla Šmilauerová, Ph.D.Šmilauerová, Adéla. Kirche zur Heiligsten Dreieinigkeit in Lnáře (Schlüsselburg) und ihre Denkmäler. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta, 2010. 25 s. ISBN 978-80-254-8941-3. [Kniha]
Průvodce po klášterním kostele Nejsvětější Trojice ve Lnářích byl přeložen do německého jazyka, a tak zpřístupněn širšímu okruhu zájemců.
111609Mgr. et Mgr. Adéla Šmilauerová, Ph.D.Šmilauerová, Adéla. Kostel Nejsvětější Trojice ve Lnářích a jeho památky. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta, 2010. 20 s. ISBN 978-80-254-6249-2. [Kniha]
Zhotovená publikace představuje po dlouhé době vydaného průvodce po bývalém augustiniánském kostele Nejsvětější Trojice ve Lnářích. Byly zde publikovány nové zjištěné informace z historie výstavby kostela a zároveň zpracováni jednotliví zadavatelé uměleckých děl. Bylo zjištěno, že během sledovaných let (1684 – reformy Josefa II.) sami lnářští augustiniáni zadali většinu děl, které se z této doby v kostele nacházejí. Avšak jejich finanční možnosti nedovolovaly, aby je sami v plné výši financovali. Z tohoto důvodu nalézali pomoc u jmenovitých či anonymních dárců. Publikace obohatila zdejší region o nové poznatky, a protože byla psána jako průvodce, dostala se do povědomí i širší veřejnosti.
20209PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D.Čtvrtník, Mikuláš. Geschichte der Geschichtswissenschaft: Der tschechische Historiker Zdeněk Kalista und die Tradition der deutschen Geistesgeschichte. Hamburg: Diplomica Verlag, 2010. 122 s. ISBN 978-3-8366-9634-0. [Kniha]
92610ThLic. David Peroutka, Ph.D.Peroutka, David. Aristotelská nauka o potencích. Praha: Filosofia, 2010. 213 s. ISBN 978-80-7007-330-8. [Kniha]
V knize je rozpracována aristotelsko-scholastická obecná teorie schopností, jež je předpokladem pro vypracování speciálnější teorie duševních schopností.
81809Jan Koblížek, Th.D.Koblížek Jan. Obec a náboženství. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. 160 s. ISBN 978-80-7266-330-9. [Kniha]
Tato práce si klade za cíl uvézt do problematiky vztahu mezi politikou a náboženstvím na základě konfrontace Augustinova díla O Boží obci a disertační práce Hannah Arendtové Koncept lásky u Augustina. To co nás zde zajímá, není opozice mezi náboženskou a občanskou mocí, ale filozofický problém týkající se vztahu mezi fenomenologickým a metafyzickým aspektem lidské společnosti. Augustin zastává názor, že tyto dvě roviny jsou velice úzce provázány, a proto nelze opomíjet náboženství, přemýšlíme-li o veřejném životě člověka. Jde až tak daleko, že náboženství chápe jako základní konstitutivní prvek lidské obce. Proto se jeho veškerá politická nauka odehrává v opozici mezi hledáním pravého Boha křesťanů a odmítnutím pohanských idolů. Arendtová se nám naopak snaží říci, že lidská obec nezná žádný průnik mezi fenomenologií a metafyzikou. Dokazuje nám, že neexistuje nic jiného, než přítomný hmotný svět. Je pozornou čtenářkou Augustinova díla, ale také jeho kritikem. V naší práci jsme se pokusili z jedné strany kriticky zhodnotit pohled Hannah Arendtové a vymezit pole působnosti každého z autorů a z druhé strany nalézt jisté východisko v pochopení lidské obce jako vztahu mezi osobou a společenstvím.
62909Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D.Koblížek, Tomáš. Fenomén fikce: příspěvek k fenomenologii literatury. Praha: Togga, 2010. 154 s. ISBN 978-80-87258-46-0. [Kniha]
Jádrem monografie je polemika s teorií fikčních světů. Na polemiku navazuje rozvrh záklaních rysů fenomenologického přístupu k literatuře a otázce fikčnosti.
57908Mgr. Ivana Procházková, Th.D.Procházková, Ivana. HOSPODIN JE KRÁL, starozákonní metafora ve světle kognitivní lingvistiky. Kognitivněsémantické a translatologické interpretace. Praha: Česká biblická společnost, 2011. 315 s. [Kniha]
Rukopis byl předán nakladatelství podle harmonogramu projektu, nyní probíhají redakční a typografické práce.
Počet uvedených stran (315 s.) odpovídá rukopisu, nikoli počtu stran tištěné knihy.
Kniha na základě smlouvy uzavřené s nakladatelem bude vytištěna v roce 2011.

Nahoru

Kapitola nebo část knihy

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 76 zázn.)
104409PhDr. Radim Hladík, Ph.D.Balon, Jan; Hladík, Radim. Proměny studia kultury: projekt kulturálních studií. In Šubrt, Jiří. Soudobá sociologie. IV, (Aktuální a každodenní). . Praha: Karolinum, 2010. s. 64–79. ISBN 978-80-246-1789-3. [Kapitola nebo část knihy]
Spoluautorství připsáno pro GA UK v RIV
31610PhDr. Mgr. Milan RippelRippel, Milan, Teplý, Petr. The Theoretical Background of Operational Risk Management. In Sbornik. Proceedings of International Conference on Education and Management Technology. Cairo, Egypt: ICEMT 2010, 2010. s. 266–271. ISBN 978-1-4244-8617-5. [Kapitola nebo část knihy]
Článek ve sborníku konference ICEMT 2010.
31610PhDr. Mgr. Milan RippelRippel, Milan, Šolc, Jan, Flasza, Robert. Modeling Long-Term Electricity Contracts at EEX. In Sborník. Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy-Constanta. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2010. s. 116–125. ISBN 978-1-935494-18-8. [Kapitola nebo část knihy]
Sborník přispěvků konference ICBE 2010, Constanta, Romania
31610PhDr. Mgr. Milan RippelRippel, Milan, Suchánková, Lucie. Pojištění jako nástroj řízení operačního rizika. In sborník. Sborník příspěvků z 5. mezinárodní vědecké konference Řízení a modelování finančních rizik. Ostrava: VŠB Ostrava, 2010. s. 343–350. ISBN 978-80-248-2306-5. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek ve sborníku z konference Řízení a monitorování finančních rizik 2010 pořádané VŠB Ostrava.
148309PhDr. Marina Luptáková, Th.D.Řoutil, Michal. Steven Runciman jako historik „Byzance po Byzanci. In Runciman, Steven. Zajetí Velké církve. Dějiny konstantinopolského patriarchátu od pádu Cařihradu do roku 1821 . Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. s. 357–369. [Kapitola nebo část knihy]
148309PhDr. Marina Luptáková, Th.D.Řoutil, Michal. Иван Никифорович Завoлокo в Прагe (Штрихи к биографии). . In Е. М. Юхименко. Старообрядчество в России (XVII-XX вв.). Bыпуск IV. . Moskva: Языки славянской культуры, 2010. s. 349–385. [Kapitola nebo část knihy]
32708Mgr. Valéria Vaškaninová, Ph.D.Vaškaninová, Valéria. Stratigrafická distribúcia, geografické rozšírenie a tafonómia nálezov triedy Placodermi (Vertebrata) zo spodnopaleozoických lokalít barrandienskej oblasti. In Jiřina Dašková, Jiří Kvaček. 11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference: sborník abstraktů. Praha: Geologický ústav AVČR ve spolupráci s NM, 2010. s. 43–44. ISBN 978-80-87443-00-2. [Kapitola nebo část knihy]
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Hejduk, Michal; Varju, Jozef; Dohnal, Petr; Jílek, Mojmír; Plašil, Radek; Roučka, Štěpán; Glosík, Juraj; Lang, Jan. Formation and Destruction of Para and Ortho H3+ in Discharge and Afterglow. Experiments with Para-Hydrogen. In Šafránková, Jana; Pavlů, Jiří. WDS'10 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Praha: Matfyzpress, 2010. s. 54–59. ISBN 978-80-7378-140-8. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek se zabývá produkcí H3+ v raném stadiu dohasínání plazmatu. Je prezentován počítačový model reakcí a shrnuty některé jeho zajímavé výstupy.
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Varju, Jozef; Hejduk, Michal; Dohnal, Petr; Kotrík, Tomáš; Jílek, Mojmír; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Recombination in Plasmas with Different Populations of Para and Ortho H3+. In Šafránková, Jana; Pavlů, Jiří. WDS'10 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Praha: Matfyzpress, 2010. s. 60–65. ISBN 978-80-7378-140-8. [Kapitola nebo část knihy]
Popis výsledků dosažených pomocí metody CRDS. Předběžné binární a ternární rychlostní koeficienty rekombinace H3+ s elektrony.
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Zymak, Illia; Dohnal, Petr; Varju, Jozef; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Determination of Translation Temperature of N2+ Ions Trapped in 22-pole Trap. In Šafránková, Jana; Pavlů, Jiří. WDS'10 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Praha: Matfyzpress, 2010. s. 66–69. ISBN 978-80-7378-140-8. [Kapitola nebo část knihy]
O studiu laserem indukované reakce N2+ + Ar -> Ar+ + N2 v iontové pasti. Pochopení tohoto fyzikálního jevu je nutné k většímu pochopení dějů odehrávajících se v plazmatu v experimentu s rekombinací H3+ v aparatuře CRDS.
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Plašil, Radek; Varju, Jozef; Korolov, Igor; Glosík, Juraj. Experimental Study of Three-Body Recombination Ar+ + e + e. In Šafránková, Jana; Pavlů, Jiří. WDS'10 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Praha: Matfyzpress, 2010. s. 70–75. ISBN 978-80-7378-140-8. [Kapitola nebo část knihy]
Studium procesu CRR (srážkově radiativní rekombinace) při 77 K bylo nutné k pochopení chování plazmatu s dominantními ionty H3+ během dohasínání.
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Dohnal, Petr; Kotrík, Tomáš; Varju, Jozef; Korolov, Igor; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Ternary Recombination in Helium Plasma. In Šafránková, Jana; Pavlů, Jiří. WDS'10 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Praha: Matfyzpress, 2010. s. 42–47. ISBN 978-80-7378-140-8. [Kapitola nebo část knihy]
Byla zkoumána ternární rekombinace iontu He2+ při teplotě 77 K. Při nízkých tlacích přechází ternární rekombinace za asistence atomů He do srážkově-radiativní rekombinace. Získané poznatky využíváme při studiu ternární rekombinace H3+.
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Stehlíková, Naďa. Užití podnětných úloh v matematice. In Lávička, Miroslav; Bastl, Bohumír (editoři). Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Plzeň: Vydavatelský servis, 2010. s. 239–244. ISBN 978-80-86843-29-2. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek analyzuje konkrétní realizaci potenciálně podnětné úlohy v rámci vyučovací hodiny. Jsou uvedeny výsledky výzkumu provedeného s učiteli matematiky a studenty učitelství, kteří se vyjadřovali k videozáznamu dané vyučovací hodiny. Konkrétní situace z této vyučovací hodiny jsou zároveň využity k ilustraci dvou komunikačních vzorců.
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Stehlíková, Naďa; Kloboučková, Jaroslava. Jak se šesťáci učili pomocí programu Geogebra. In Dvorožňák, Marek (editor). Sborník příspěvků 4. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2010. s. 198–207. ISBN 978-80-7394-186-4. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek popisuje výukový experiment, kdy se žáci šestého ročníku pomocí podnětných úloh naučili pracovat s programem Geogebra a zároveň se seznámili s učivem týkajícím se matematicky obtížných témat: kružnice trojúhelníku vepsané a opsané. Vlastním experimentováním pak objevili některé další vlastnosti trojúhelníků.
(Sborník byl vydán v roce 2010.)
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Zhouf, Jaroslav. Kružnice v Pythagorejském trojúhelníku. In Vaněk, Vladimír; Calábek, Pavel (editoři). Makos 2009: Sborník materiálů z podzimní školy péče o talenty s mezinárodní účastí. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. s. 85–90. ISBN 978-80-244-2585-6. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek se zabývá specifickým úlohovým prostředím Pythagorejských trojúhelníků. V tomto úlohovém prostředí je řešeno několik zajímavých úloh, jejichž cílem je určení poloměrů některých význačných kružnic trojúhelníku. (Sborník byl vydán v roce 2010.)
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Růžičková, Lucie. Tvorba a řešení geometrických a algebraických úloh v prostředí dvojrozměrných modelů. In Stehlíková, Naďa (editor). Dva dny s didaktikou matematiky 2010: Sborník příspěvků. Praha: PedF UK, 2010. s. 143–146. ISBN 978-80-7290-483-9. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek popisuje výukový experiment, při němž žáci základní školy vytvářeli a řešili matematické úlohy na základě jednoduchého dvojrozměrného modelu. Důraz je kladen zejména na propojení geometrie s algebrou a na možnosti využití geometrických modelů při tvorbě a řešení algebraických úloh.
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Zhouf, Jaroslav. Trojúhelníky s celočíselnými délkami stran. In Stehlíková, Naďa (editor). Dva dny s didaktikou matematiky 2010: Sborník příspěvků. Praha: PedF UK, 2010. s. 150–154. ISBN 978-80-7290-483-9. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek představuje úlohová prostředí trojúhelníků s celočíselnými délkami stran (speciálně trojúhelníky Pythagorejské, Babylónské, Heronovské a trojúhelníky s číselně stejným obsahem a obvodem) a popisuje jejich možné využití v hodinách matematiky. Jsou naznačeny souvislosti s metodami užívanými v kombinatorické geometrii i možnosti využití výpočetní techniky.
92010Mgr. Jaroslava Zavázalová, Ph.D.Zavázalová, Jaroslava; Dejmková, Hana; Ramešová, Šárka; Barek, Jiří; Pecková, Karolina. Amperometric and Spectrophotometric Detection of Aminobiphenyls and Aminonaphthalenes in HPLC. In Vytřas, Karel; Kalcher, Kurt; Švancara, Ivan. Sensing in Electroanalysis. Pardubice: University Press Centre, 2010. s. 163–173. ISBN 978-80-7395-348-5. [Kapitola nebo část knihy]
100909Mgr. Gabriela Thöndlová, Ph.D.Thöndlová, Gabriela. Možnosti a meze trvale udržitelného rozvoje. In Jiří Šubrt a kolektiv. Soudobá sociologie IV (Aktuální a každodenní). Praha: Karolinum, 2010. s. 43–63. ISBN 978-80-246-1789-3. [Kapitola nebo část knihy]
123310Ing. Vítězslav Píša, Ph.D.Píša, Vítězslav. An Assessment of Land Use with a Computable General Equilibrium Model. In Houda, M. a Friebelová M, eds.. Mathematical Methods in Economics. České Budějovice: Faculty of Economics. University of South Bohemia, 2010. s. 530–535. ISBN 978-80-7394-218-2. [Kapitola nebo část knihy]
162310RNDr. Ondřej Chochola, Ph.D.Chochola Ondřej, Hušková , Marie. Simple sequential procedures for change in distribution. In J. Antoch, M. Hušková, P.K. Sen. Nonparametrics and Robustness in Modern Statistical Inference and Time Series Analysis: A Festschrift in honor of Professor Jana Jurečková. Beachwood, Ohio, USA: Institute of Mathematical Statistics, 2010. s. 95–104. [Kapitola nebo část knihy]
64110Mgr. Tomáš Gavenčiak, Ph.D.Kráľ, Daniel. Decomposition width of matroids. In Abramsky, S.; Gavoille, C.; Kirchner, C.; Meyer auf der Heide, F.; Spirakis, P. (Eds.). Automata, Languages and Programming Automata, Languages and Programming (LNCS 6198). Berlin: Springer-Verlag, 2010. s. 55–66. ISBN 978-3-642-14164-5. [Kapitola nebo část knihy]
118609ThLic. Peter Novitzky, M.A.Novitzky, Peter. John Rawls, keresztény etika és emberi jogok (John Rawls, křesťanská etika a lidská práva). In Orosz András Lóránt, OFM et al.. Emberi jogok az Egyház életében és jogában. Budapest: L'Harmattan, 2009. s. 173–201. ISBN 978-963-236-266-3. [Kapitola nebo část knihy]
118609ThLic. Peter Novitzky, M.A.Novitzky, Peter. John Rawls a funkce náboženství v moderním demokratickém státu. In Sládek, K. a kol.. Monoteistická náboženství a stát. Červený kostelec: Pavel Mervart, 2009. s. 275–289. ISBN 978-80-87678-19-9. [Kapitola nebo část knihy]
89910doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.Marková, Katarína a Pečená, Magda a Teplý, Petr. . Credit losses during the crisis 2007 – 2009: from contagion to recovery. In Pečená, Magda a Teplý, Petr. Credit Risk and Financial Crises. Praha: Karolinum Press, 2010. s. 35–60. ISBN 978-80-7248-504-8. [Kapitola nebo část knihy]
45610Mgr. Ondřej Balvín, Ph.D.Balvín, Ondřej. 2010. Evolution and ecology of the bat bugs of the family Cimicidae (Heteroptera). In Horáček, Ivan, Uhrin, Marcel. A tribute to bats. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2010. s. 268–269. [Kapitola nebo část knihy]
94208Mgr. Lenka Janská, Ph.D.Arbanová, Linda. Kino jako vzdělávací instituce . Setkávání výtvarné výchovy a filmu v prostředí kina.. In Galajdová, Katarína. Možnosti mimoškolního vzdělávání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 67–71. ISBN 978-80-7041-803-1. [Kapitola nebo část knihy]
Sborník příspěvků konference Možnosti mimoškolního vzdělávání pořádané Katedrou výtvarné výchovy PedF Univerzity v Hradci Králové v roce 2009.
94208Mgr. Lenka Janská, Ph.D.Arbanová, Linda. Hledání vzájemných vztahů filmu a výtvarné výchovy. In Babyrádová, Hana; Dytrtová, Kateřina; Géringová, Jitka; Raudenský, Martin; Vančát, Jaroslav . Mezi viděním a věděním. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2009. s. 7–11. ISBN 978-80-7414-152-2. [Kapitola nebo část knihy]
Sborník příspěvků doktorského kolokvia oboru výtvarná výchova pořádaného pod záštitou české sekce INSEA.
94208Mgr. Lenka Janská, Ph.D.Linhartová, Kateřina. Nemalujeme kulisy aneb Současná koncepce předmětu výtvarná dramatika na PedF UK. In Babyrádová, Hana; Dytrtová, Kateřina; Géringová, Jitka; Raudenský, Martin; Vančát, Jaroslav. Mezi viděním a věděním. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2009. s. 51–55. ISBN 978-80-7414-152-2. [Kapitola nebo část knihy]
Sborník kolokvia doktorských studií oboru výtvarná výchova pod záštitou české sekce INSEA.
21809Mgr. Rudolf Kadlec, Ph.D.Brom Cyril, Bída Michal, Klima Martin, Gemrot Jakub, Pibil Radek, Plch Tomáš, Kadlec Rudolf. Virtuální agenti. In Kvasnička Vladimír, Jiří Pospíchal, Návrat Pavol, Lacko Peter, Trebatický Peter. Umelá inteligencia a kognitívna veda 2. Bratislava: Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, 2010. s. 21–52. ISBN 978-80-227-3284-0. [Kapitola nebo část knihy]
Kniha dostupná online na http://www.fiit.stuba.sk/docs/edicna_cinnost/vyskumne_texty/umela-inteligencia-a-kognitivna-vedaII.pdf

Abstrakt:
Kapitola sa zaoberá komplexnou problematikou virtuálnych agentov a vysvetľuje základné pojmy a koncepty problematiky - virtuálnu reprezentáciu agenta vo virtuálnom svete, vnútorné mechanizmy agenta i virtuálneho sveta, vnímanie a rozhodovacie procesy a formy reprezentácie. Kapitola sa tiež zaoberá vysvetlením základných postupov reaktívneho a klasického plánovania, a spolupráce agentov.
81509JUDr. Miroslava Zajíčková, Ph.D.Zajíčková Miroslava. Společný konsolidovaný základ daně z příjmů korporací (CCCTB). In Papoušková Zdenka a kol.. Finanční věda a finanční právo v prostředí hospodářské krize. Olomouc: VUP v Olomouci (Vydavatelství Univerzity Palackého), 2010. s. 116–136. ISBN 978-80-244-2663-1. [Kapitola nebo část knihy]
typ publikace: monografie
81509JUDr. Miroslava Zajíčková, Ph.D.Zajíčková Miroslava. Stručný nástin systému zdanění příjmů fyzických osob a základu daně ve Velké Británii. In Radim Boháč ed.. Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010. Praha: Leges, s.r.o., 2010. s. 846–859. ISBN 978-80-87212-57-8. [Kapitola nebo část knihy]
Soubor odborných statí z IX. mezinárodní konference
15010Mgr. Pavel KarhanKarhan, Pavel for Pierre Auger Collaboration. Neutrino Flux Upper Limit from the Pierre Auger Observatory. In eds. J. Safrankova and J. Pavlu. WDS 2010 - Proceedings of Contributed Papers: Part III - Physics. Prague: MATFYZPRESS, 2010. s. 103–106. ISBN 978-80-7378-141-5. [Kapitola nebo část knihy]
55608Mgr. Lucie MenšíkováŘíha,M., Kubový,P., Prokešová,M., Menšíková,L. The influence of patellofemoral joint structural anomaly on the rheological response of the knee joint. In Čapek,L.. Human Biomechanics 2010. Liberec: Technical University of Liberec, 2010. s. 270–273. ISBN 978-80-7372-648-5. [Kapitola nebo část knihy]
Pomocí x-ray imaging a bioreodiagnostiky byly detekovány a identifikovány strukturální abnormality
kolenního kloubu.
55608Mgr. Lucie MenšíkováKubovy, P, Riha, M, Jelen,K.,Nikodémova, K, Lopot, F, Menšíkova, L.,Otahal, S.. Patellar Dysplasia and Rheological Properties of Knee Joint. In Čapek,K.. Human biomechanics 2010. Liberec: technical University of Liberec, 2010. s. 166–172. ISBN 978-80-7372-648-5. [Kapitola nebo část knihy]
Vyvinuta metodika pro detekci a zpracování reologických vlastností kolenního kloubu. testováno na skupině sedmi sportovců.
114109Mgr. Petra BuzkováBuzková Petra, Sekhri Vidya,Teplý Petr. An Alternative Approach (using the VBA Programme) to Collateralized Debt Obligations´ Valuation. In Nicholas Stephen, Ranjan Jayanthi . Managing Business Organizations, Knowledge and the External Environment. New Delphi, India: Macmillan Publishers India Ltd., India , 2010. s. 254–276. ISBN 978-0-230-32940-9. [Kapitola nebo část knihy]
114109Mgr. Petra BuzkováBuzková Petra, Teplý Petr. Collateralized debt obligations and credit risk management. In Pečená Magda, Teplý Petr. CREDIT RISK AND FINANCIAL CRISES. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010. s. 61–81. ISBN 978-80-7248-504-8. [Kapitola nebo část knihy]
86508RNDr. Pavel Čížek, Ph.D.Vrba, David. Inhomogeneous Cosmological Models. In Jana Šafránková, Jiří Pavlů (editoři). WDS'10 Proceedings of Contributed Papers: Part III – Physics . Praha: MATFYZPRESS, 2010. s. 151–156. ISBN 978-80-7378-141-5. [Kapitola nebo část knihy]
19008Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D.Šindlerová, Jana. (A)symetrie valenčních vlastností českých a anglických sloves pohybu. In Čermák, František; Kocek, Jan (eds.). Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha: Lidové Noviny, 2010. s. 50–60. ISBN 978-80-7422-058-6. [Kapitola nebo část knihy]
Knižně vydaný sborník konference Intercorp z předchozího roku.
111310Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.Pánková Barbora, Jelen Karel, Kubový Petr. Ortotické pomůcky a jejich vliv na distribuci tlaku v interakčním rozhraní noha - podložka. In Editor- Tomáš Gryc. Věda v pohybu pohyb ve vědě 2010. Sborník příspěvků z Mezinárodní studentské vědecké konference konané 15. dubna 2010 na FTVS UK. Praha: FTVS UK, 2010. s. 68–72. ISBN 978-80-86317-76-2. [Kapitola nebo část knihy]
111310Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.Fanta Ondřej, Kubový Petr, Jelen Karel. Detection and Diagnostic of Head Biomechanical Response during Impact Loading. In Editor- Lukáš Čapek. Human Biomechanics 2010. Proceedings of the International Conference of the Czech Society of Biomechanics, Sychrov, Czech Republic, October 4-6, 2010. Liberec: Technical University of Liberec, 2010. s. 56–66. ISBN 978-80-7372-648-5. [Kapitola nebo část knihy]
111310Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.Fanta Ondřej, Kubový Petr, Jelen Karel. Detekce a diagnostika biomechanické odezvy hlavy na impaktní zátěž. In Editor- Tomáš Gryc. Věda v pohybu pohyb ve vědě 2010. Sborník příspěvků z Mezinárodní studentské vědecké konference konané 15. dubna 2010 na FTVS UK. Praha: FTVS UK, 2010. s. 82–86. ISBN 978-80-86317-76-2. [Kapitola nebo část knihy]
111310Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.Pánková Barbora, Jelen Karel, Kubový Petr. Effect of Three Types og Knee Braces on Plantar Pressure Distribution During Stance Phase of Gait in Healthy Individuals. In Editor- Lukáš Čapek. Human Biomechanics 2010. Proceedings of the International Conference of the Czech Society of Biomechanics, Sychrov, Czech Republic, October 4-6, 2010. Liberec: Technical University of Liberec, 2010. s. 224–228. ISBN 978-80-7372-648-5. [Kapitola nebo část knihy]
21210RNDr. Miroslava Bursová, Ph.D.Bursová, Miroslava; Čabala, Radomír. Computer-aided optimization of microextraction technique. In Bodor,R., Marák, J., Masár, M., Staňová, A.. Zborník abstraktov (18. medzinárodná konferencia: ANALYTICKÉ METÓDY A ZDRAVIE ČLOVEKA). Bratislava: Slovenská vákuová spoločnosť, 2010. s. 90–91. ISBN 978-80-969435-6-2. [Kapitola nebo část knihy]
21210RNDr. Miroslava Bursová, Ph.D.Bursová, Miroslava; Čabala, Radomír. Development and optimization of new microextraction technique for determination of environmental pollutants by gas chromatography. In Nesměrák, Karel. Proceedings of the 6th International Student Conference "Modern Analytical Chemistry" . Praha: Charles University in Prague, Faculty of Science, 2010. s. 41–44. ISBN 978-80-7444-005-2. [Kapitola nebo část knihy]
104810RNDr. Martin Šimon, Ph.D.Šustrová, Klára. Analýza migračního chování obyvatel uvnitř Prahy. In Ferenčuhová, S., Galčanová, L., Vacková, B. (eds.). Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2010. s. 159–194. [Kapitola nebo část knihy]
12509Mgr. Jindra KubíčkováTicha, Jindra. Re-examining ‘newness’. A case study on the Czech discourse about new media in the 1990s . In Carpentier, Nico; Tomanić Trivundža, Ilija; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille; Sundin, Ebba; Olsson, Tobias; Kilborn, Richard; Nieminen, Hannu; Cammaerts, Bart. Media and Communication Studies. Interventions and Intersections . Tartu: Tartu University Press, 2010. s. 229–239. [Kapitola nebo část knihy]
Jedná se o sborník, který vyšel u příležitosti konání letní doktorandské školy European Media and Communication Doctoral Summer School, kterou pravidelně pořádá ECREA (European Communication Research and Education Association). V roce 2010 se konala na University of Ljubljana, Department of Media and Communication Studies, Faculty of Social Sciences. Sborník je tvořen převážně příspěvky odborníků, kteří působili na letní škole jako lektoři (mezi nimiž jsou například také Denis McQuail, Nico Carpentier či Andreas Hepp). Dále bylo vybráno osm z celkového počtu 51 studentů, kteří měli možnost ve sborníku publikovat. Můj příspěvek nese název "Re-examining ‘newness’. A case study on the Czech discourse about new media in the 1990s" a zaměřila jsem se v něm na diskurzivní praktiky, které jsou v situaci technologické změny spojovány s konceptem "novosti". Analýza českého diskurzu o nových médiích v 90. letech pak tvoří případovou studii.
94608MUDr. Marek SchmidtSchmidt, Marek. LAPAROSKOPICKÁ RESEKCE LEDVINY. In Abrahámová, Jitka. VYBRANÉ OTÁZKY ONKOLOGIE XIV.. Praha: Galén, 2010. s. 82–83. ISBN 978-80-7262-708-0. [Kapitola nebo část knihy]
94608MUDr. Marek SchmidtSchmidt, Marek. IZOLACE mRNA Z TKÁNĚ KARCINOMU PROSTATY A STANOVENÍ GENOVÉ EXPRESE SHB A POSTN. In Abrahámová, Jitka. VYBRANÉ OTÁZKY ONKOLOGIE XIV.. Praha: Galén, 2010. s. 65–66. ISBN 978-80-7262-708-0. [Kapitola nebo část knihy]
114708Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.Heřmanský, Martin & Novotná, Hedvika. Hudební subkultury. In Janeček, Petr (ed.). Nové pověsti české - Folklor atomového věku. Praha: Fakulta humanitních studií UK a Národní muzeum, 2011. s. 1–25. [Kapitola nebo část knihy]
rozsah rukopisu je 25 normostran, kniha je připravena pro tisk, v současné době probíhají korektury, předpokládaný termín vydání je podzim 2011
133908JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.Humlíčková, Petra. Does Civil Law Protect Czech Environment? . In Damohorský, M./ Stejskal, V. (ed). et al.. Czech Environmental Law Yearbook 2010. Praha: Eva Rozkotová, Na Ptačí skále 547, 266 01 Beroun, 2010. s. 101–105. ISBN 978-80-87488-00-3. [Kapitola nebo část knihy]
Jedná se o anglický článek ve pravidelném každoročním sborníku věnovaném českému právu životního prostředí. Článek rozebírá roli soukromého práva v ochraně životního prostředí, především se věnuje úpravě odpovědnosti ve stávajícím občanském zákoníku, soudnímu výkladu těchto ustanovení a důsledkům jejich praktické aplikace.
133908JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.Humlíčková, Petra. Liability for damages to forests. In Damohorský, M./ Kerschner, F./ Wagner, E./ Stejskal, V. (Hrsg). . Wald-, Wasser- und Vogelschutzrecht in Österreich, in der Tschechischen Republik und in der EU. Praha: Editionszentrum der JF der Karls-Universität zu Prag in Zusammenarbeit mit Verlag Vodnář-Vladimír Kvasnička, Praha. , 2010. s. 55–59. ISBN 978-80-87146-39-2. [Kapitola nebo část knihy]
Jedná se o článek v angličtině ve sborníku z mezinárodní konference, který se zabývá soukromoprávní odpovědností za škody na životním prostředí. V článku je popsaná situace v oblasti vzniku škod na lesích, zanalyzována česká úprava v relevantních zákonech a aktuální judikatura. Na základě tohoto rozboru jsou vyvozeny obecné závěry o roli odpovědnosti, jejích nedostatcích a podmínkách pro případné nutné změny.
Článek navazuje na přednesený příspěvek doplněný power-pointovou prezentací (viz příloha zprávy).
23510Mgr. Jozef Veselý, Ph.D.J. Veselý, D. Charrier, M. Cieslar, J. Bonneville, and C. Coupeau. AFM Observation of Slip Line Evolution in Nb Single Crystal. In Edited by Jana Šafránková and Jiří Pavlů. WDS 2010 - Proceedings of Contributed Papers . Praha: MATFYZPRESS, 2010. s. 68–71. ISBN 978-80-7378-141-5. [Kapitola nebo část knihy]
Článok v zborníku doktorandskej konferencie. Nešlo zadať ako článok, pretože zborník je kniha a nie časopis (ISBN vs. ISSN).
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota, Herold, Vilém. Jerome of Prague. In Henrik Lagerlund. Encyclopedia of Medieval Philosophy. Dordrecht - Heidelberg - London - New York: Springer, 2011. s. 584–587. ISBN 978-1-4020-9728-7. [Kapitola nebo část knihy]
Článek se rozpadá do dvou částí. V první z nich je přehledně shrnut výsledek dosavadního bádání o životě Jeronýma Pražského, v důležitější druhé části se autoři nově zabývají Jeronýmovým filosofickým myšlením. To člení na 3 resp. 4 okruhy, které postupně představují odborné veřejnosti. V nové souhrné vědecké publikaci se Jeroným Pražský objevuje jako jediný zástupce českého středověkého myšlení.
135210RNDr. Olga Trhlíková, Ph.D.Hanková Vladimíra. Copolymerization of phenylacetylene with functionalized comonomers induced with Rh-based catalysts. In M. Derewinski, B. Sulikowski, A. Wegrzynowicz (editors). Proceedings of 10th Pannonian International Symposium on Catalysis. Kraków, Poland: Published by the Polish Zeolite Association and Institute of Catalysis and Chemistry, PAS Kraków, 2010. s. 278–283. ISBN 978-83-929430-4-4. [Kapitola nebo část knihy]
52408PhDr. Zdeňka Urešová, Ph.D.Hajičová, Eva; Abeillé, Anne; Hajič, Jan; Mírovský, Jiří; Urešová, Zdeňka. Treebank Annotation. In Indurkhya, Nitin; Damerau, Fred J.. Handbook of Natural Language Processing, Second Edition. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, Taylor and Francis Group, 2010. s. 167–188. ISBN 978-1-4200-8592-1. [Kapitola nebo část knihy]
V kapitole se zabýváme anotací treebanků - jejich definicí, vlastnostmi, příklady existujících treebanků, jejich vztahem k lingvistické teorii a procesem anotace a kontroly kvality. Věnujeme se také použití treebanků, zvláště pojednáváme o vyhledávání lingvistické informace v treebancích.
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.[12] Vyskocil, Vlastimil. Silver amalgam electrodes – A look back at the last five years of their development and applications. In Vytřas, K.; Kalcher, K.; Švancara, I.. Sensing in Electroanalysis. Pardubice: University of Pardubice, 2010. s. 13–31. ISBN 978-80-7395-348-5. [Kapitola nebo část knihy]
77109Mgr. Kateřina Van der Kamp, Ph.D.Jelen Karel, Zeman Josef, Kubový Petr, Drahorádová Radka, Holub Tomáš. Dynamic of Transfer Characteristics of Driver’s Body Biocomponents During Vehicle Driving. In Otáhal Stanislav et al. Spinal Komplexity and its Biomechanical Reflection.. Praha: Czech Society of Biomechanics Prague, 2010. s. 131–141. ISBN 978-80-7399-910-0. [Kapitola nebo část knihy]
16509Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Karel. Střet civilizací, nebo střet uvnitř civilizací?. In Šubrt Jiří, Arnason Johann. Kultury, civilizace, světový systém. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010. s. 197–230. ISBN 978-80-246-1822-7. [Kapitola nebo část knihy]
16509Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Karel. Nová studená válka jako globální vzpoura proti sekulárnímu "neřádu". In Šubrt Jiří. Soudobá sociologie IV.. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010. s. 211–239. ISBN 978-80-246-1789-3. [Kapitola nebo část knihy]
20609PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.Šmidrkal, Václav. Historická komparace a její alternativy. In Skálová, Barbora. Vybrané metodologické problémy mezinárodních teritoriálních studií. Praha: Matfyzpress, 2011. s. 79–96. ISBN 978-80-7378-157-6. [Kapitola nebo část knihy]
Kniha je v tisku, vyjde v průběhu roku.
118310prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.Krištoufek, Ladislav. Efficiency, persistence and predictability of Central European Stock Markets. In Matoušek, Roman. Banking and Financial Markets in Central and Eastern Europe after 20 years of transition. London: Palgrave MacMillan, 2010. s. 98–118. ISBN 978-0-230-23168-9. [Kapitola nebo část knihy]
Information about the book, contents and list of authors at

http://www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=364089
85810Mgr. Barbora WeissováTušlová, Petra, Kučová, Stanislava, Weissová, Barbora. Greek and Black Sea Transport amphorae in emporion Pistiros; Quantified Analysis of Material Excavated until 2009. In Bouzek, Jan; Domaradzka, Lydia; Archibald, Zofia. Pistiros IV, Excavations and Studies. Praha: ERMAT, 2010. s. 205–220. ISBN 978-80-7308-318-2. [Kapitola nebo část knihy]
Studie pojednává o řeckých transportních amforách v emporiu Pistiros. Jedná se zejména o kvantifikační teorii založenou na mnohaleté práci účastníků expedice. Ve studii jsou zahrnuty kolky, fragmenty nožek i okraje hrdel.
31808PhDr. David Emler, Ph.D.Emler, David. Historie a paměť v knize Paula Ricoeura La mémoire, l'histoire, l'oubli. In Skálová, Barbora a kol.. Vybrané metodologické problémy mezinárodních teritoriálních studií. Praha: UK FSV IMS, 2011. s. 9–18. ISBN 978-80-7378-157-6. [Kapitola nebo část knihy]
62909Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D.Koblížek, Tomáš. Nástin strukturálně-fenomenologické analýzy. In Fedrová, Stanislava (ed.). Česká literatura v intermediální perspektivě. Praha: Akropolis, 2010. s. 145–153. ISBN 978-80-85778-73-1. [Kapitola nebo část knihy]
Článek v návaznosti na polemiku s klasickým naratologickým přístupem k textu představuje základní rysy strukturálně-fenomenologické analýzy.
62909Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D.Koblížek, Tomáš. The Theory of Fictional Worlds from the Perspective of Structural Analysis. In Koťátko, Petr - Pokorný, Martin - Sabatés, Marcelo (eds.). Fictionality - Possibility - Reality. Bratislava: Aleph, 2010. s. 213–226. ISBN 978-80-89491-04-9. [Kapitola nebo část knihy]
V kritickém dialogu s teorií fikčních světů studie rozpracovává tři klíčová témata strukturálně-fenomenologické analýzy: pojem struktury, recepce strukturního celku, význam literárního díla.
62909Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D.Koblížek, Tomáš. Strukturalismus a fenomenologie ve vědě o literatuře. In Vrabec, Martin (ed.). Filosofické reflexe umění. Praha: Togga, 2010. s. 277–302. ISBN 978-80-87258-42-2. [Kapitola nebo část knihy]
Studie popisuje s ohledem na principy strukturálně-fenomenologické analýzy 4 formy zkušenostní dynamiky v rámci recepce literárních textů.
41310doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.Hroudová, Jana; Fišar, Zdeněk; Raboch, Jiří; Hansíková, Hana. Vliv antidepresiv na aktivitu mitochondriálních enzymů. In Raboch, Jiří; Zrzavecká, Irena; Doubek, Pavel (pořadatelé). Duševní poruchy a kvalita péče. Brno: Tribun EU, 2010. s. 106–109. ISBN 978-80-7399-958-2. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola shrnují vlastní výsledky o účincích psychofarmak na mitochondriální funkce. Předpokládá se, že změny v energetickém metabolismu se podílejí na vzniku poruch nálady a na terapeutických nebo vedlejších účincích antidepresiv a stabilizátorů nálady. Měřili jsme in vitro účinky farmakologicky odlišných antidepresiv a stabilizátorů nálady na aktivity mitochondriálních enzymů. Rovněž byla měřena kinetika spotřeby kyslíku mitochondriemi.
41310doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.Fišar, Zdeněk; Hroudová, Jana; Raboch, Jiří. Mitochondrie a poruchy nálady. In Raboch, Jiří; Zrzavecká, Irena; Doubek, Pavel (pořadatelé). Duševní poruchy a kvalita péče. Brno: Tribun EU, 2010. s. 79–82. ISBN 978-80-7399-958-2. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola o úloze mitochondriálních dysfunkcí v poruchách nálady včetně vlastních výsledků. Předpokládáme, že mírné dysfunkce některých mitochondriálních funkcí způsobené změnami aktivity monoaminoxidáz, delecemi/mutacemi/polymorfismy mitochondriální DNA, narušením nitrobuněčného kalcia, energetického metabolismu a aktivit komplexů elektronového transportního řetězce mohou být základem pro homeostatickou nerovnováhu v synapsích v průběhu epizod poruch nálady.
41310doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.Hroudová, Jana; Fišar, Zdeněk; Raboch, Jiří; Hansíková, Hana. Změny aktivit monoaminoxidázy, citrátsyntázy a enzymů respiračního řetězce způsobené antidepresivy a stabilizátory nálady. In Raboch, Jiří; Zrzavecká, Irena; Doubek, Pavel (pořadatelé). Duševní poruchy a kvalita péče. Brno: Tribun EU, 2010. s. 110–112. ISBN 978-80-7399-958-2. [Kapitola nebo část knihy]
Jsou uvedeny a diskutovány výsledky popisující inhibici monoaminoxidázy, zvýšení aktivity citrátsyntázy, významné snížení aktivit komplexů I a IV dýchacího řetězce a snížení celkové spotřeby kyslíku po přidání různých antidepresiv a stabilizátorů nálady k mitochondriím.
100409Mgr. Karin ŠrámkováŠrámková, Karin. Ulrichův Hradec versus Baťův Zlín - laboratoře moderního urbanismu. In Jiří T. Kotalík, Jan Jakl, Pavel Panoch, Zdeněk Lukeš, Daniela Karasová, Eva Jiřičná, Karin Šrámková, Michal Šiška, Václav Cílek, David Vávra, David Stránský, Pavla Finfrlová, Pavel Loskot, Jiří Vítek, Pavel Řehák, Lukáš Novák. Sympozium Gočár 2010, Hradec Králové, Almanach přednášek z kongresu 9. září 2010. Hradec Králové: Ing. Jiří Stránský - YCC, 2010. s. 41–49. [Kapitola nebo část knihy]
web: http://www.symp-gocar.cz/index.php
102409Mgr. Zuzanna Bedřichová, Ph.D.Bedřichová, Zuzanna. Problems and Possibilities of the Annotation of the Interpropositional Discourse Relations in PDT 2.0. In Dočekal, Mojmír; Ziková, Markéta. Czech in Formal Grammar. Muenchen: LINCOM, 2009. s. 1–8. [Kapitola nebo část knihy]
Jedná se o příspěvek ve sborníku z konference Čeština ve formální gramatice 2009. Studie není položkou v RIV.
135309Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.Novotná, Jarmila, Tejkalová, Lenka. Two settings for training CLIL teachers of mathematics. In Pinto, Marcia & Kawasaki, Teresinha (Eds.). Proceedings of the 34th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 4. Belo Horizonte, Brazil: PME, 2010. s. 368–368. [Kapitola nebo část knihy]
ISSN 0771-100X
Konferenční příspěvěk představuje vzdělávací model kurzu CLIL, uvádí výsledky průběžných šetření a analýz stávajících modelů kurzu, které vedly k volbě blended learning. Příspěvek je publikován na WoS (Web of Knowledge).
135309Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.Tejkalová Lenka. Mathematics And Language Integrated Learning – Identifying Teacher Competences. In Swoboda, E.. The CME Conference Proceedings Abstracts - Rzeszów: Institute of Mathematics University of Rzeszów. Rzeszów: Institute of Mathematics University of Rzeszów, 2010. s. 386–393. ISBN 987-83-91-77-81. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek představuje průzkum (analýzu teoretického rámce přípravy učitele CLIL a reflexe současných i budoucích učitelů CLIL), na jehož základě byl vytvořen sylabus kurzu integrované výuky na PedF UK.
ISBN 987-83-91-77-81-2-8.

"This report presents an ongoing research in the field of teacher training for mathematics and foreign language integrated teaching, aiming at shifting the focus towards mathematics and the specifics of mathematics teacher training."
135309Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.Tejkalová Lenka, Novotná Jarmila. Matematika, jazyk a komunikace - trochu netradiční úlohy. In Stehlíková, Naďa; Tejkalová, Lenka (eds.). Dva dny s didaktikou matematiky 2010. Praha : KMDM PedF UK, 2010. s. 0–0. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek vychází z praxe z hodin integrované výuky na KMDM, Pedagogické fakultě UK, prezentuje aktivity vzešlé ze spolupráce studentů CLIL s učiteli z praxe a ilustruje jejich využitelnost a přínos jak v cizím, tak i v mateřském jazyce.
107108Mgr. Kristýna UrbanováBřezinová, Helena - Urbanová, Kristýna. Textile Remains on Roman Bronze Vessel from Řepov (Czech Republic). In Andersson Strand, Eva - Gleba, Margarita - Mannering, Ulla - Munkholt, Cherine - Ringgaard, Marta. North European Symposium for Archaeological Textiles X.. Oxford: Oxbow Books, 2010. s. 242–246. ISBN 978-1-84217-370-1. [Kapitola nebo část knihy]

Nahoru

Jiný výsledek

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 1517 zázn.)
118410doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.Bezdíček, Ondřej, Přijetí abstraktu: "Rey Auditory Verbal Learning Test Differentiates between Normal Aging, Amnestic MCI, Alzheimer’s and Parkinson’s Disease Dementia" a prezentace ve formě posteru na kongres: International Neuropsychological Society, 39th Annual Meeting February 2-5, 2011, USA. Text abstraktu a potvrzení přijetí viz Prilohy. [Jiný výsledek]
106108Mgr. Irena Šímová, Ph.D.Keil P., Storch D., Kuussaari M., Kunin W. E., Schweiger O., Kühn I., Settele J., Steinecke H., Brotons L., Přednáška: Multi-scale patterns of beta diversity in Europe: the effect of space and environment. BES Annual Meeting 7-9 September, University of Leeds, Leeds, UK, 2010. [Jiný výsledek]
106108Mgr. Irena Šímová, Ph.D.Storch, David, Zvaná přednáška "Thermal and energetic controls on biodiversity" na Gordon Research Conference - Metabolic Basis of Ecology, 17.- 24.7. 2010. Přednášející byl David Storch, ústředí přednášky byl článek "Šímová et al. Global species–energy relationship in forest plots: role of abundance, temperature and species climatic tolerances" který vyjde v časopise Global Ecology and Biogeography v následujících měsících. [Jiný výsledek]
105009Mgr. Jana Krčmářová, Ph.D.Krčmářová Jana, 1)poster Trees in landscape memory, konference Living landscape: memory, transformation and future scenarios v Ústí nad Labem 10.-11.10.2008. 2)příspěvek Paměť krajiny a nelesní dřevinná zeleň, Seminář regionálních historiků v Deštném v O. horách 24.-25.4 2009. 3)poster Trees in landscape memory, 1st World Congress on Environmnetal History, WCEH) v Kodani 4.- 8.8. 2009 4)příspěvek Trees in traditional agriculture and culture. Comparatory study of two areas, konference Changes in central Europe since the middle of 18th century to present v Ostravě 26.5. 2011. 5)příspěvek Trees in traditional agriculture and culture. Comparatory study of two areas, konference environemntálních dějin Sea and land encounters (ESEH) v Turku 28.6.-2.7. 2011. [Jiný výsledek]
104409PhDr. Radim Hladík, Ph.D.Hladík, Radim, Děkovný dopis za přínos pro letní školu Culture as Resource: Cultural Practices and Policies After '89, 19. - 30. 7. 2010. [Jiný výsledek]
104409PhDr. Radim Hladík, Ph.D.Hladík, Radim, "Film as History or Film as Memory?" Příspěvek na konferenci Histories Created Through Film pořádaná San Francisco State University, 20.-22. října, 2010. [Jiný výsledek]
104409PhDr. Radim Hladík, Ph.D.Hladík, Radim, "Hayden White, Tropika diskursu." Teorie vědy, 2010, sv. 32, s. 0–0. ISSN 1210-0250. [Recenze v tisku.] [Jiný výsledek]
104409PhDr. Radim Hladík, Ph.D.Hladík, Radim, Seminář "Film and Memory". Probíhá v akademickém roce 2010-2011 v rámci mezinárodního Cinema and Digital Media Master’s Program na FAMU. [Jiný výsledek]
71009RNDr. Daniel Toropila, Ph.D.Krčah, P., Toropila, D., Combination of Novelty Search and Fitness-Based Search Applied to Robot Body-Brain Co-Evolution. Proceedings of the 13th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making in Service Science – CJS 2010, Otaru, Japan, Otaru University of Commerce, 2010. [Jiný výsledek]
71009RNDr. Daniel Toropila, Ph.D.Toropila, D., Barták, R., Using Finite-State Automata to Model and Solve Planning Problems. Proceedings of the 28th Workshop of the UK Planning and Scheduling Special Interest Group – PlanSIG 2010, Brescia, Italy, pp. 183-190. [Jiný výsledek]
71009RNDr. Daniel Toropila, Ph.D.Krčah, P., Solving Deceptive Tasks in Robot Body-Brain Co-Evolution by Searching for Behavioral Novelty. Proceedings of the 10th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications – ISDA 2010, Cairo, Egypt, 2010. [Jiný výsledek]
119809Mgr. Jakub Novák, Ph.D.Novák, Jakub, "Role experta v koncepci politiky Hannah Arendtové", příspěvek na kolokviu Filozofické otázky liberalismu,jeho demokratický deficit, konaném 29.11.2010 na FF UK. [Jiný výsledek]
119809Mgr. Jakub Novák, Ph.D.Novák, Jakub, Vybrané problémy myšlení Hannah Arendtové, přednáškový kurz uskutečněný v LS 2010 na FHS UK. [Jiný výsledek]
119809Mgr. Jakub Novák, Ph.D.Novák, Jakub, "Vztah etiky a politiky v myšlení H. Arendtové", příspěvek na mezinárodní konferenci Etika a politika pořádané FF v Prešově (25.6. 2010, Čingov). Text příspěvku by měl vyjít ve sborníku z konference. [Jiný výsledek]
82109PhDr. Kamil Švec, Ph.D.Švec, Kamil, "Stanislav Balík: Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky." [recenze] Acta Politologica 2, č. 1, 82-85. ISSN 1803-8220. (dostupné zde: http://acpo.fsv.cuni.cz/ACPO-24-version1-Svec_02_01_merged.pdf) [Jiný výsledek]
46108doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Petr Gapko, Gapko P. (2010): Oceňování obchodovaných warrantů pomocí NIG modelu, Ekonomická Revue - Central European Review of Economic Issues, 13, pp.29–36 [Jiný výsledek]
46108doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Patr Gapko, Gapko, P., Smid, M. (2010): Modeling a distribution of mortgage credit losses, Proceedings of the 28th International Conference on Mathematical Methods is Economics 2010, ISSN: 978-80-7394-218-2 [Jiný výsledek]
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Jakubík, P., (2010): Household Response to the Economic Crisis: Micro-simulation for the Czech Economy, IFC Working Papers No. 6, Irving Fischer Committee on Central Bank Statistics, Bank for International Settlements, December, http://www.bis.org/ifc/publ/ifcwork06.pdf. [Jiný výsledek]
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Jakubík, P., Geršl, A., (2010): Adverse Feedback Loop in the Bank-Based Financial Systems, IES Working Paper 14/2010, IES FSV Charles University in Prague. [Jiný výsledek]
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Seidler, J., Jakubík, P. , (2010): The Merton Approach to Estimating Loss Given Default: Application to the Czech Republic, Czech National Bank Working Paper Series, 2009/13. [Jiný výsledek]
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Seidler, J., Geršl, A, (2010): Stress-tests Verificationt, Financial Stability Report 2009/2010, Czech National Bank, 2010, pp. 92–101, ISBN: 978-80-87225-24-0. [Jiný výsledek]
73710Mgr. Matúš Halás, Ph.D.Halás, Matúš, Prezentace výzkumu na "European Conference on Modelling and Simulation", Krakow, Polsko, 7-10. červen. Název příspěvku: "Inference to the best explanation as the logic of agent-based modeling" [Jiný výsledek]
73710Mgr. Matúš Halás, Ph.D.Halás, Matúš, Prezentace výzkumu na "European Conference on Complex Systems", Lisabon, Portugalsko, 13-17. September Názov príspevku: "Cooperation in the International Relations System" [Jiný výsledek]
71808PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.Vokřál, Ivan, 18. Helmintologické dny - přednáška [Jiný výsledek]
71808PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.Vokřál, Ivan, 1. postgraduální vědecká konference Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy [Jiný výsledek]
121308Ing. Jiří JedličkaJedlička, Jiří; Kortanová, Jana; Dostál, Ivo, Příspěvek ve sborníku: Jiří Jedlička, Jana Kortanová, Ivo Dostál. Implementace cílů Strategií udržitelného rozvoje do územního plánování. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-903-2 [Jiný výsledek]
121308Ing. Jiří JedličkaAdamec, Vladimír; Jedlička, Jiří; Anděl, Petr; Gorčicová, Ivana; Dostál, Ivo, Metodický postup pro hodnocení regionálního rozvoje z hlediska principů udržitelné dopravy. Metodický pokyn přijat oponentním řízením Ministerstva dopravy. K výstupům metodiky přispěly i výsledky realizované v rámci grantového projetku č. 121308 "Využití a tvorba indikátorů pro hodnocení regionálního rozvoje udržitelné dopravy." [Jiný výsledek]
122309doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.Chlebek J., Macáková K., Cahlíková L., Opletal L., Kurfurst M., V rámci zahraniční konference 7th International Symposium on Chromatography of Natural Products and 6th International Symposium of the International Society for the Development of Natural Products, Lublin, Polsko, (14.-17.6. 2010) byly prezentovány dosavadní výsledky grantu GA UK č. 122309 formou posteru. [Jiný výsledek]
122309doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.Hošťálková A., Opletal L., Macáková K.,Chlebek J., V rámci prezentace dosavadních výsledký grantu GA UK č. 122309 byly dosažené výsledky prezentovány formou posteru na zahraniční konferenci 39. Syntéza a analýza liečiv [Jiný výsledek]
122309doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.Chlebek J., Opletal L., Cahlíková L., Macáková K., V rámci prezentace výsledků grantu č. 122309 GA UK na zahraniční konferenci 39. Syntéza a analýza léčiv v Bratislavě 2010 byly dosavadní výsledky prezentovány formou přednášky s názvem Alkaloidy Corydalis cava (Fumariaceae) a jejich inhibiční cholinesterasová aktivita [Jiný výsledek]
122309doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.Cahlíková L., Macáková K., Opletal L., Kuneš J., Kurfurst M., V rámci hledání potenciálních inhibitorů acetylcholin- a butyrylcholinesterasy z řádu Papaverales byly prezentovány výsledky grantu GA UK č. 122309 na zahraniční konferenci 39. Syntéza a analýza liečiv, Bratislava, 2010 [Jiný výsledek]
71210PhDr. Mgr. Ondřej StreckerStrecker, Ondřej, Článek s názvem "OCA criteria in the EU countries: A cluster analysis". Nabídnut k publikaci v časopisu "Journal of Economic Integration", bohužel však nebyl přijat. [Jiný výsledek]
31610PhDr. Mgr. Milan RippelRippel, Milan, Šolc, Jan, Flasza, Robert, Modelling Long-Term Electricity Contracts at EEX, IES Working Paper (accepted after revisions) [Jiný výsledek]
45508PharmDr. Adam Skarka, Ph.D.Škarydová, Lucie; Laštovková, Linda; Wsól, Vladimír, Poster - Flavonoids as inhibitors of a new human microsomal carbonyl reductase participating in metabolism of xenobiotics; prezentovaný na 15th Meeting of Enzymology and Molecular Biology of Carbonyl Metabolism, Lexington, USA, 2010 [Jiný výsledek]
45508PharmDr. Adam Skarka, Ph.D.Skarka, Adam; Štambergová, Hana; Škarydová, Lucie; Wsól, Vladimír, Poster prezentovaný na 15th Meeting of Enzymology and Molecular Biology of Carbonyl Metabolism, Lexington, USA, 2010 [Jiný výsledek]
45508PharmDr. Adam Skarka, Ph.D.Netopilová, Miloslava; Černá, Libuše; Škarydová, Lucie; Wsól, Vladimír, Poster - Immunodetection od 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase during purification of a new human membrane-bound carbonyl reducing enzyme; prezentovaný na XXII. Biochemickém sjezdu, Martin, 2010 [Jiný výsledek]
25510Mgr. Ondřej KrenkMatoušová Eliška, Krenk Ondřej, Poster na konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii – „Liblice 2010“ [Jiný výsledek]
56908JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.Adamová, Karolina, Lojek, Antonín, Azyl Karla Škréty ve světle českého církevního azylového práva 17. století (ruská verze). Sborník University v Sankt-Petěrburgu, v tisku. [Jiný výsledek]
56908JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.Lojek, Antonín, České azylové právo 16. až 18. století. Kořeny pozdější úpravy nebo možná inspirace pro současnost? (monografie) Právnická fakulta UK, v tisku [Jiný výsledek]
56908JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.Lojek, Antonín, Brezina, Peter, Církevní azyl a intercesse, Acta Canoniae Strahoviensis (červen 2011), v tisku [Jiný výsledek]
45808MUDr. Kateryna Nohejlová, Ph.D.Deykun, Kateryna; Pometlová, Marie; Schutová, Barbora; Mareš, Jan, Ovlivnění změn chování potkanů po minimální kortikální lézi ROS scavengery. Ústní sděleni na 86. Fyziologických Dnech. [Jiný výsledek]
102008MUDr. Michal KheckKachlík, D.; Kheck, M.; Kheck, M. Sr.; Těšínský, P.; Báča, V., Omentum majus vascular anatomy. Abstract Book. XXI International Symposium on Morphological Sciences. Taormina – Messina, 18.-22-9.2010, s. 35. [Jiný výsledek]
102008MUDr. Michal KheckKachlík, D.; Kheck, M.; Kheck, M. Sr.; Těšínský, P.; Báča, V. , Omental supply – anatomical study. Anatomy. 2010, vol. 4, Suppl. 1, s. 58-59. [Jiný výsledek]
102008MUDr. Michal KheckKheck et a. - Rozšířená závěrečná zpráva grantu, viz příloha [Jiný výsledek]
102008MUDr. Michal KheckKachlik, D.; Kheck, M.; Kheck, M., Sr., PŮVODNÍ PRÁCE V RECENZOVANÝCH SBORNÍCÍCH: Arterial supply of the omentum majus – a preliminary study. In: Proceedings of the World Medical Conference, Malta, 15.-17.9.2010. WSEAS Press 2010. S. 155-158. [Jiný výsledek]
102008MUDr. Michal KheckKachlík, D.; Kheck, M.; Kheck, M. Sr.; Těšínský, P.; Báča, V., The supply of omentum majus. Morphology 2010. Programme, Abstracts. 28.-30.6. 2010. s. 57. ISBN: 978-80-7097-805-4. [Jiný výsledek]
11809RNDr. Eva Novotná, Ph.D.PETRLÍKOVÁ, Eva, WAISSER Karel, DUFKOVÁ Ida, KAUSTOVÁ Jarmila, STOLAŘÍKOVÁ Jiřina, Nové biologicky aktivní sloučeniny na bázi kvartérních amoniových solí. Sborník abstraktů, s. 106. (39. Syntéza a analýza léčiv, Modrá-Harmónia, Slovensko, září 2010) ISBN 978-80-7399-986-5. [Jiný výsledek]
11809RNDr. Eva Novotná, Ph.D.PETRLÍKOVÁ Eva, Protituberkulózní látky a jejich další antimikrobiální účinky. Disertační práce, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové, 2010. [Jiný výsledek]
15809Olga Aslanidi, M.A., Ph.D.Loiseau-Aslanidi, Olga, "Determinants and Effectiveness of Foreign Exchange Interventions: New Evidence from Georgian Data", forthcoming at the Emerging Markets Finance & Trade, September 2011 [Jiný výsledek]
15809Olga Aslanidi, M.A., Ph.D.Loiseau-Aslanidi, Olga, "Household Currency Substitution: Evidence from Czech Republic, Croatia, Turkey, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan", forthcoming at CERGE-EI Working Paper Series. [Jiný výsledek]
15809Olga Aslanidi, M.A., Ph.D.Loiseau-Aslanidi, Olga, "Dollarization in Transition Economies: New Evidence from Georgia", conditionally accepted at the Emerging Markets Finance & Trade in February 2011. [Jiný výsledek]
131208Mgr. Alsu ChajbullinováDvořák, Vít, Votýpka, Jan, Chajbullinová, Alsu, Ivovič, Vladimir, Antoniou, Maria, Maroli, Michele, Alten, Bulent, Depaquit, Jerome, Volf, Petr, konferenční příspěvek (oral presentation) "MOLECULAR TAXONOMY AND SPECIES-SPECIFIC MARKERS OF PHLEBOTOMUS NEGLECTUS AND P. SYRIACUS" 17th European Society for Vector Ecology Conference 2010 2010-09-13/17 – Wrocław, Polsko [Jiný výsledek]
131208Mgr. Alsu ChajbullinováChristodoulou, Vasiliki, Antoniou, Maria, Pantelis, Ntais, Messaritakis, Ippokratis, Ivovič, Vladimir, dedet, Jean-Pierre, Pratlong, Francine, Dvořák, Vít, Tselentis, Yiannis , článek "Re-emergence of visceral and cutaneous leishmaniasis in the Greek island of Crete" přijatý k publikaci v časopise Vector-Borne and Zoonotic Diseases [Jiný výsledek]
131208Mgr. Alsu ChajbullinováDvořák, Vít, Votýpka, Jan, Ivovič, Vladimir, Antoniou, Maria, Alten, Bulent, Volf, Petr, konferenční příspěvek (oral presentation) "MOLECULAR TAXONOMY OF PHLEBOTOMUS NEGLECTUS AND P. SYRIACUS, VECTORS OF LEISHMANIA INFANTUM" 27-31/10/2008, International Symposium on Phlebotomine Sandflies VI, Lima, Peru [Jiný výsledek]
131208Mgr. Alsu ChajbullinováDvořák, Vít, Votýpka, Jan, Chajbullinová, Alsu, Ivovič, Vladimir, Antoniou, Maria, Maroli, Michele, Gradoni, Luigi, Gramiccia, Marina, Alten, Bulent, Depaquit, Jerome, Volf, Petr, konferenční příspěvek (oral presentation) "Mediterranean members of Phlebotomus major s.l. – molecular taxonomy and distribution" příspěvek bude prezentován na International Symposium on Phlebotomine Sandflies VII, 25-30/04/2011, Kusadasi, Turecko [Jiný výsledek]
131208Mgr. Alsu ChajbullinováDvořák, Vít, Votýpka, Jan, Ivovič, Vladimir, Antoniou, Maria, Alten, Bulent, Mazeris, Apostolos, Volf, Petr, konferenční příspěvek (poster) "Molecular taxonomy of Phlebotomus neglectus and P. syriacus, vectors of Leishmania infantum" 5th International Congress of Vector Ecology, 11-16/10/2009, Belek, Turecko [Jiný výsledek]
131208Mgr. Alsu ChajbullinováDvořák, Vít, Votýpka, Jan, Ivovič, Vladimir, Antoniou, Maria, Maroli, Michele, Alten, Bulent, Mazeris, Apostolos, Volf, Petr, konferenční příspěvek (poster) "MOLECULAR TAXONOMY OF PHLEBOTOMUS NEGLECTUS AND P. SYRIACUS, VECTORS OF LEISHMANIA INFANTUM" Emerging Vector-borne Diseases in a Changing European Environment, 10-12/05/2010, Montpellier, Francie [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Jiří Motl, Kritika konceptu psychospirituální krize; text odeslán do časopisu Československá psychologie. Pokud zde nebude o text zájem, tak mám přislíbenou publikaci v časopisu Dingir. Kompletní bibliografický údaj následně doložím. [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Jiří Motl, Příspěvek na konferenci organizované Českou asociací pro psychické zdraví. Téma konference letos znělo: Průvodce psychotickou atakou aneb Jak zdárně projít tam a zase zpátky, můj příspěvek nesl název: Duchovní krize z pohledu transpersonální psychologie. [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Mikuláš Tichý, Stigma u duševních onemocnění, text je základem diplomové práce autora a bude v roce 2011 prezentován na konferenci. [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Matyáš Müller, Carlos Castaneda jako zrcadlo psychiatrie, text je nyní v redakci časopisu Dingir (na vyjádření čekáme). Jakmile bude k dispozici kompletní bibliografický údaj, tak ho doplníme. [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Jakub Blecha, Subverze a symptomatologie, text bude využit jako podklad k přednáškám v předmětu „Psychopatologie a náboženství“. [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Jan Jirkovský, Božské šílenství v hinduismu, text bude využit jako podklad k přednáškám v předmětu „Psychopatologie a náboženství“. [Jiný výsledek]
49809doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.Pešta, Michal, DOCTORAL THESIS: Modern Asymptotic Perspectives on Errors-in-Variables Modeling (submitted: September 2010, defended: December 2010) [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Krčmová Lenka, Plíšek Jiří, Kašparová Markéta, Solichová Dagmar, Solich Petr, Determination of retinol and α-tocopherol in breast milk by HPLC - comparison of monolithic and core-shell technology - 10th International Nutrition & Diagnostics conference, Praha, Česká republika, 4.9. - 7.9. 2010 [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Krcmova Lenka, Solichova Dagmar, Kasparova Marketa, Plisek Jiri, Melichar Bohuslav, Sobotka Lubos, Solich Petr , Combination of monoliths and modern technologies for fast HPLC analysis in clinical research - 28th International Symposium on Chromatography 2010, Valencie, Španělsko, 12.9. – 16.9.2010 [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Krcmova Lenka, Solichova Dagmar, a KasparovaMarket, Plisek Jiri, Melichar Bohuslav, Sobotka Lubos, Solich Petr , Troubleshooting of simultaneous determination of neopterin, creatinine, kynurenine and tryptophan in various human biological fluids - 28th International Symposium on Chromatography 2010, Valencie, Španělsko, 12.9. – 16.9.2010 [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Krčmová Lenka, Solichová Dagmar, Kašparová Markéta, Plíšek Jiří, Prokopová Veronika, Bernardes Filipa, Melichar Bohuslav, Solich Petr, Přednáška - Modern Technologies for Determination of Neopterin in Various Biological Fluids in Clinical Research - 10th International Nutrition & Diagnostics conference, Praha, Česká republika, 4.9. - 7.9. 2010 [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Vlčková Hana, Plíšek Jiří, Nováková Lucie, Solichová Dagmar, Solich Petr, Development of HILIC UHPLC-FD method for determination of neopterin, biopterin and their derivates in urine using solid phase extraction as the sample preparation technique - 28th International Symposium on Chromatography 2010, Valencie, Španělsko, 12.9. – 16.9.2010 [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Kasparova Marketa, Plisek Jiri, Krcmova Lenka, Hronek Miroslav, Zadak Zdenek, Solichova Dagmar, Rapid Vitamin A and E sample preparation and liquid chromatography quantification procedure for human breast milk investigation - 28th International Symposium on Chromatography 2010, Valencie, Španělsko, 12.9. – 16.9.2010 [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Plíšek Jiří, Pospíchalová Naďa, Vlčková Hana, Krčmová Lenka, Kašparová Markéta, Solichová Dagmar, Solich Petr, New sample preparation technique for HPLC analysis of alpha-tocopherol in erythrocyte membrane – 25th International Symposium on Microscale Bioseparations 2010, Praha, Česká republika, 21.3. – 25.3. 2010 [Jiný výsledek]
80509Mgr. Jiří Kamas, Ph.D.Vysoká Helena, Vysoká H, Kamas J, Bruthans J. : Is the main karst reservoir situated above the regional water table level? [Jiný výsledek]
80509Mgr. Jiří Kamas, Ph.D.Kamas, Jiří, Horizontal dispersion in karst unsaturated zone: Use of tracer test and environmental tracer [Jiný výsledek]
16909PhDr. František Bartoš, Ph.D.Bartoš, František, Soudková, Šárka, Přítomnost násilí v partnerských vztazích mladých Čechů. Sociologický časopis, 2011. ISSN 0038-0288. [Článek v časopise] Článek je v současné době v recenzním řízení [Jiný výsledek]
16909PhDr. František Bartoš, Ph.D.Bartoš, František, Soudková, Šárka, Narcismus v moderní společnosti: hybná síla, či riziko? Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011. cca 140 s. [Kniha] Text se teprve dolaďuje [Jiný výsledek]
111110Mgr. Klára Tilkovská, Th.D.Tilkovská, Klára, Reflexe židovsko-křesťanského dialogu na příkladu ICCJ (= International Council of Christians and Jews) přijato do tisku jako kapitola v připravované monografii o židovsko-křesťanském dialogu, vyjde v roce 2011 [Jiný výsledek]
111110Mgr. Klára Tilkovská, Th.D.Tilkovská, Klára, Deset bodů ze Seelisbergu, překlad dokumentu z anglického originálu the Ten Points of Seelisberg, přijato do tisku do Teologické revue [Jiný výsledek]
66709Mgr. Jan DoucekDoucek, Jan a Smutek, Daniel, Putovní výstava Co nového pod zemí? - Okna do minulosti. Jedna z částí výstavy se zabývá ichnofosiliemi a mimo jiné jsou zde prezentovány výsledky diplomové práce. Výstava se již uskutečnila na třech místech, v průběhu příštích dvou let je nasmlouváno minimálně pět dalších výstav. Vzhledem k velikosti přílohy jí není možné přiložit. Výstava je k dispozici ve společnosti Vodné zdroje Chrudim, spol. s.r.o. Případně je možné poskytnout její náhled na e-mailové adrese řešitele projektu. [Jiný výsledek]
66709Mgr. Jan DoucekDoucek, Jan a kolektiv VZ Chrudim spol. s.r.o., Výsledky z diplomové práce byly použity v žádosti o titul Národní geopark Železné hory. Tyto výsledky budou následně využívány k dalším aktivitám spojeným z realizací a řízením Národního geoparku. Z komerčních důvodu není možné tuto žádost přiložit. V případě potřeby je žádost k dispozici na MŽP. [Jiný výsledek]
66709Mgr. Jan DoucekDoucek, Jan, diplomová práce: Ichnofosilie spodního paleozoika Železných hor, Praha, Univerzita Karlova, 2010. Vzhledem kvelikosti diplomové práce ji není možné přiložit. Práce je k dispozici v Geologické knihovně Přírodovědecké fakulty UK. [Jiný výsledek]
26110Mgr. Štěpána Boukalová, Ph.D.Boukalova, Stepana; Teisinger, Jan; Marsakova, Lenka; Vlachova, Viktorie, Plakátové sdělení s názvem: Conserved residues within the putative S4-S5 region subserve distinct functions among the thermosensitive TRPV channels Prezentováno na konferenci v San Diegu, USA, 13. - 17. listopadu 2010 [Jiný výsledek]
26110Mgr. Štěpána Boukalová, Ph.D.Boukalová, Štěpána, Úloha konzervovaných aminokyselinových zbytků v S4/S4-S5 oblasti vaniloidních TRP receptorů Diplomová práce hlavní řešitelky obhájená v roce 2010 na katedře Fyziologie živočichů PřF UK [Jiný výsledek]
26110Mgr. Štěpána Boukalová, Ph.D.Vlachová, Viktorie; Boukalová, Štěpána; Surá, Lucie, Mechanizmy aktivace nociceptivních TRP receptorů Přednáška prezentovaná na dvanáctém ročníku Česko-Slovenských dialozích o bolesti (7.-9. října 2010; Olomouc) [Jiný výsledek]
69810MUDr. Karin MalíčkováJanatková, Ivana, Malíčková, Karin., DECREASED ACTIVITY OF DNase I PREDISPOSES TO IMMUNE-MEDIATED COMPLICATIONS IN IBD PATIENTS DURING ANTI-TNF-alpha TREATMENT. Posterová prezentace na 7th International Congres of Autoimmunity, Ljubljana, Slovenia, červen 2010 [Jiný výsledek]
69810MUDr. Karin MalíčkováMalíčková, Karin, ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF THE BIOLOGICAL TREATMENT IN PATIENTS WITH IBD – DOES COMPARTMENTALIZATION OF IMMUNOPATHOLOGICAL PROCESSES PLAY A ROLE? Posterová prezentace na 7th International Congress of Autoimmunity, Ljubljana, Slovenia, červen 2010 [Jiný výsledek]
69810MUDr. Karin MalíčkováMaličková Karin, Janatková, Ivana, Stanovení sérových hladin infliximabu a protilátek proti infliximabu - kdy, proč a jak? posterová prezentace na 27. sjezdu České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie [Jiný výsledek]
69810MUDr. Karin MalíčkováMalíčková, Karin, Ďuricová, Dana, Bortlík, Martin, Janatková, Ivana, Lukáš, Milan., Aktivita DNázy I - prediktor imunopatologických komplikací biologické léčby IBD. Přednáška na semináři Spolku lékařů českých - Hořejšího večer, Lékařský dům Praha, říjen 2010. [Jiný výsledek]
144109Mgr. Klára Jiráková, Ph.D.Kristyna Markova, Klara Jirakova, Magdalena Uzlikova, Pavla Tumova, Jaroslav Kulda, Eva Nohynkova, Protozoan cells without mitotic spindle finish cytokinesis and reduplicate: cell cycle progression control in Giardia intestinalis. Manuskript připravený k odeslání do časopisu Eukaryotic Cell [Jiný výsledek]
144109Mgr. Klára Jiráková, Ph.D.Klara Jirakova, Jaroslav Kulda, Eva Nohynkova, Nuclear division and interconnection of cell cycle and differentiation in Giardia intestinalis. Manuskript připravený k odeslání do časopisu Protist. [Jiný výsledek]
144109Mgr. Klára Jiráková, Ph.D.Klára Hofštetrová a Eva Nohýnková, 40. Jírovcovy protozoologické dny, Kouty, Ledeč nad Sázavou. 3.-7.5. 2010 Giardia intestinalis: Od trofozoita k cystě (přednáška). [Jiný výsledek]
144109Mgr. Klára Jiráková, Ph.D.Klára Hofštetrová and Eva Nohýnková, Joint Meeting of the International Society of Protistologist and the British society for protist biology, University of Kent, Canterbury. 18-23 July, 2010. Differentiation in Giardia intestinalis (přednáška). [Jiný výsledek]
92310Mgr. Bc. Šárka VítováTichá Kateřina, Mikulecká Anna, Mareš Pavel, Aktivní účast s posterem na vědecké konferenci 2. LF UK a na vědecké konferenci Measuring Behavior 2010 v Eindhovenu v Nizozemí. Oba postery jsou přiloženy. [Jiný výsledek]
54710Mgr. Jozef JuríčekJuríček, Jozef, poster Maximization of the information divergence from the symmetrical exponential families, konference Information Geometry and Its Applications III, Lepizig 2010 [Jiný výsledek]
54710Mgr. Jozef JuríčekJuríček, Jozef, článek Maximization of the information divergence from multinomial distributions Acta Universitatis Carolinae, Mathematica et Physica, Supplement 2, AUC 51/2010 (accepted) [Jiný výsledek]
54710Mgr. Jozef JuríčekJuríček, Jozef, prezentace Maximization of information divergence from hierarchical models, konference Prague Stochastics 2010 [Jiný výsledek]
32708Mgr. Valéria Vaškaninová, Ph.D.Vaškaninová Valéria, (in press): Placoderm localities in the Barrandian area (Czech Republic). Mineralia Slovaca. Článek bude zařazený do čísla MS 1/2011 (možno dodat potvrzení o uveřejnění) [Jiný výsledek]
32708Mgr. Valéria Vaškaninová, Ph.D.Vaškaninová Valéria, Notes on a new revision of the genus Radotina (Placodermi); abstrakt přijatý na konferenci 12th International Symposium on Early Vertebrates/Lower Vertebrates (Dallas, Texas, červen 2011) [Jiný výsledek]
32708Mgr. Valéria Vaškaninová, Ph.D.Vaškaninová Valéria, Katalog plakoderm pražské pánve uložených v Národním Muzeu v Praze (původní verze s příponou .xls je jen obtížně převeditelná do .pdf) [Jiný výsledek]
71409Mgr. Petr Kohout, Ph.D.Kohout Petr, Sýkorová Zuzana, Bahram Mohammad, Hadincová Věroslava, Albrechtová Jana, Tedersoo Leho, Vohník Martin, Název publikace: Ericaceous dwarf shrubs affect ectomycorrhizal fungal community of the invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris in a pot experiment. Publikace v impaktovaném, mezinárodním, odborném časopise Mycorrhiza (IF = 2,56). Publikace byla již přijata (23.11.2010) do tisku a je ke stažení na stránkách časopisu. Identifikační kód DOI 10.1007/s00572-010-0350-2. [Jiný výsledek]
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Plašil, Radek; Varju, Jozef; Hejduk, Michal; Dohnal, Petr; Kotrík, Tomáš; Glosík, Juraj, Experimental study of para- and ortho-H3+ recombination . Journal of Physics: Conference Series, ISSN 1742-6596. přijat k publikaci Článek do sborníku konference "DR2010 Eighth International Conference on Dissociative Recombination: Theory, Experiments and Applications" konané v USA, který bude vydán pod štítkem Journal of Physics: Conference Series. Pojednává detailně o diagnostických měřeních, např. závislosti zastoupení para-H3+ na zastoupení para-H2, a ukazuje tehdejší předběžné výsledky. [Jiný výsledek]
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Plašil, Radek; Roučka, Štěpán; Glosík, Juraj, článek ve sborníku konference: Experimental study of Collisional Radiative Recombination of Ar+ ions at low temperatures na mezinárodní konferenci 18th Symposium on Application of Plasma Processes, Workshop on Plasmas as a Planetary Atmosphere Mimics 15.-20.1.2011, Vrátna, Malá Fatra, Slovensko. O studiu srážkově-radiativní rekombinace. [Jiný výsledek]
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Dohnal, Petr; Kotrík, Tomáš; Varju, Jozef; Korolov, Igor; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Ternary Recombination in Helium Plasma, ISSN 1742-6596. přijat k publikaci Článek do sborníku konference "DR2010 Eighth International Conference on Dissociative Recombination: Theory, Experiments and Applications" konané v USA, který bude vydán pod štítkem Journal of Physics: Conference Series. Pojednává o studiu srážkové radiativní rekombinace Ar+. Byl získán ternární rychlostní koeficient tohoto procesu pro teplotu 77 K. [Jiný výsledek]
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Roučka, Štěpán; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Glosík Juraj, Spočítaný vývoj teploty plazmatu podél proudové trubice pro různé rychlosti proudení plynu. [Jiný výsledek]
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Dohnal, Petr; Varju, Jozef; Hejduk, Michal; Kotrík, Tomáš; Rubovič, Petr; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, článek ve sborníku konference: "State selective recombination of para- and ortho-H3+ at 140 K" na mezinárodní konferenci 18th Symposium on Application of Plasma Processes, Workshop on Plasmas as a Planetary Atmosphere Mimics 15.-20.1.2011, Vrátna, Malá Fatra, Slovensko Článek pojednává o studiu rekombinace para a orto-H3+ při teplotě 140 K. [Jiný výsledek]
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Dohnal, Petr; Kotrík, Tomáš; Varju, Jozef; Korolov, Ihor; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Ternary Recombination in Helium Plasma,WDS'10 Proceedings of contributed papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránkova and J. Pavlů, MATFYZPRESS, Praha (2010), pp. 42-47, ISBN 978-80-7378-140-8 [Jiný výsledek]
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Plašil, Radek; Varju, Jozef; Hejduk, Michal; Rubovič, Petr; Glosík, Juraj, Návrh úpravy aparatury Cryo-FALP pro měření při teplotě 30-300 K. [Jiný výsledek]
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Plašil, Radek; Varju, Jozef; Hejduk, Michal; Rubovič, Petr; Glosík, Juraj, Současná podoba aparatury FALP. (detail) [Jiný výsledek]
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Plašil, Radek; Varju, Jozef; Korolov, Ihor; Glosík, Juraj, Experimental Study of Three-Body Recombination Ar+ + e + e, WDS'10 Proceedings of contributed papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránkova and J. Pavlů, MATFYZPRESS, Praha (2010), pp. 70-75, ISBN 978-80-7378-140-8 [Jiný výsledek]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Lynnyk, Aandrii; Vandas, Marek, Influence of Magnetic Cloud Expansion on Its Fits, AIP Conf. Proc., 1216: 395–398, 2010. doi:10.1063/1.3395885, [6] [Jiný výsledek]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Jelínek, Karel; Němeček, Zdeněk; and Šafránková, Jana, Model of Bow Shock and Magnetopause Surfaces, in WDS'10 Proceedings of Contributed Papers: Part II: Physics of Plasmas and Ionized Media, (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 156–161, 2010. [2] [Jiný výsledek]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Goncharov, Oleksandr; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk; and Přech, Lubomír, Interplanetary Shocks: Penetration into and Propagation Through the Magnetosphere, in WDS'10 Proceedings of Contributed Papers: Part II: Physics of Plasmas and Ionized Media, (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 141–148, 2010. [3] [Jiný výsledek]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Granko, Galina; Jelínek, Karel; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk; and Shue, Jih-Hong, Dynamic Changes of Magnetopause Locations Under Different Upstream Conditions, in WDS'10 Proceedings of Contributed Papers: Part II: Physics of Plasmas and Ionized Media, (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 162–167, 2010. [7] [Jiný výsledek]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Lynnyk, Aandrii; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk; Richardson, John D., Deformation of ICME and MC on 1–30 AU Seen by Voyager 2 and WIND, in WDS'10 Proceedings of Contributed Papers: Part II: Physics of Plasmas and Ionized Media, (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 128–134, 2010. [5] [Jiný výsledek]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Lynnyk, Andrii; Šafránková, Jana, Němeček, Zdeněk; and Richardson, John D., Deformation of ICMEs/MCs along their path, Planet. Space Sci., submitted 2010. Článek byl přijat Impact factor 2010: 2.067, [4] [Jiný výsledek]
176210RNDr. Jindřich Šťástka, Ph.D.Setvák, Martin; Sokol, Alois; Lindsey, T., Daniel; Bedka, Kristopher; Šťástka, Jindřich, Study of convective storm top features using data from the A-Train satellites; 2010 EUMETSAT Meteorological Satellite Conference, Córdoba 2010, ISBN 978-92-9110-089-7; ústní příspěvek na mezinárodní konferenci a článek ve sborníku; http://www.eumetsat.int/Home/Main/AboutEUMETSAT/Publications/ConferenceandWorkshopProceedings/2010/SP_2010129112551446?l=en [Jiný výsledek]
176210RNDr. Jindřich Šťástka, Ph.D.Šťástka, Jindřich; Setvák, Martin; Radová, Michaela; Lindsey, T., Daniel; Sokol, Alois , Moisture detection above convective storms utilizing the method of brightness temperature differences between water vapour and IR window bands, based on 2008 MSG Rapid Scan Service data; 2010 EUMETSAT Meteorological Satellite Conference, Córdoba 2010, ISBN 978-92-9110-089-7; ústní vystoupení na mezinárodní konferenci a článek ve sborníku; http://www.eumetsat.int/Home/Main/AboutEUMETSAT/Publications/ConferenceandWorkshopProceedings/2010/SP_2010129112551446?l=en [Jiný výsledek]
11109Ing. Stanislav Vinopal, Ph.D.Vinopal S., Hořejší B., Sládková V., Dráberová E., Sulimenko V., Sulimenko T., Vosecká V., Philimonenko A., Hozák P., Katsetos C.D., Dráber P., FEBS Advanced Lecture Course on Cytoskeleton, Contractility and Motility Advanced, PGG Winter School 2010, Cargèse, 22 -26 February 2010, prezentace: Localization of gamma-tubulin in the nucleolus and its dynamics. Komentář: viz publikace Hořejší B. et al 2011 [Jiný výsledek]
11109Ing. Stanislav Vinopal, Ph.D.Hořejší B., Vinopal S., Sládková V., Dráberová E., Sulimenko V., Sulimenko T., Vosecká V., Philimonenko A., Hozák P., Katsetos C.D., Dráber P, Nuclear gamma-tubulin associates with nucleoli and interacts with tumor suppressor protein C53. Journal of Cellular Physiology, 2011 in press. ISSN 0021-9541. IF 4.586. Komentář: V této práci byly publikovány výsledky qPCR analýzy exprese TUBG1 a TUBG2 v astrocytech a glioblastomových liniích ukazující zvýšenou expresi TUBG1 i TUBG2 v glioblastomových liniích oproti normálním nenádorovým astrocytům. Dále byly využity některé konstrukty připravené v rámci posuzovaného grantového projektu, např. lidské tbg1 a tbg2 ve fúzi s FLAG epitopem, neznačené rekombinantní tbg1 a tbg2 a specifické TUBG1 siRNA. [Jiný výsledek]
113210Mgr. Jiří Eliášek, Ph.D.Šulc, Miroslav, Účast na "Semináři studentů Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského" 18.5.-20.5. 2010 (http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje/detail.php?p=7) spojená s přednáškou na téma: "Rotational excitations of (polar) molecules by cold electrons" [Jiný výsledek]
113210Mgr. Jiří Eliášek, Ph.D.Šulc, Miroslav, Účast na konferenci CESTC 2010 "Central European Symposium on Theoretical Chemistry" (http://158.195.45.240/cestc/about.php) spojená s prezentací posteru s názvem "A new type of interference phenomenon in cold e^{-}-N_2 collisions". Na stejné téma je ve finální fázi příprav článek do časopisu Journal of Physics B. [Jiný výsledek]
113210Mgr. Jiří Eliášek, Ph.D.Šulc, Miroslav, Účast na "19th Annual Conference of Doctoral Students" spojená s prezentací posteru a příspěvku do sborníku na téma: "Cold electron collisions with nonpolar molecules" [Jiný výsledek]
124909Mgr. Bc. Jana Bělová, Ph.D.Bělová Jana , Pro plánované nulté číslo sborníku „Brdský kraj“ muzea Středních Brd ve Stašicích. Příspěvek nese název „Stručná charakteristika funerálií v Hölzelově vzorníku z roku 1827“ a pojednává o některých stěžejních vzornících funerální litiny. Sborník bude vydán v 1. čtvrtletí r. 2011. Také by se měla tento rok uskutečnit přednáška, plánovaná původně na rok 2010. Probíhá podpory GAUK. [Jiný výsledek]
124909Mgr. Bc. Jana Bělová, Ph.D.Bělová Jana , Konference Hefaiston 2010, Helfštýn 27.8 - 29.8.2010. Název příspěvku: Grantový projekt k funerální litině. Uskutečněno za podpory GAUK. [Jiný výsledek]
124909Mgr. Bc. Jana Bělová, Ph.D.Bělová Jana , Muzeum Českého Krasu, Beroun, 25.5.2010. Přednáška "Litinová Funerální plastika na Berounsku". Uskutečněno za podpory GAUK. [Jiný výsledek]
124909Mgr. Bc. Jana Bělová, Ph.D.Bělová Jana, VI. vědecká konference TRADICE A SOUČASNOST ŽELEZÁŘSKÉ VÝROBY Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 19. - 21. října 2010 Název příspěvku: Berlínská funerální litina Přílohou je článek připravený k publikování ve sborníku z této konference, vyjde v roce 2011 v MBH Rokycany. Uskutečněno za podpory GAUK. [Jiný výsledek]
119210Mgr. Ondřej Kopáček, Ph.D.Kopáček, Ondřej; Karas, Vladimír; Kovář, Jiří; Stuchlík, Zdeněk, Prezentace k semináři "Off-equatorial motion of charged particles around magnetized Kerr black hole" přednesenému řešitelem na Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics v Cambridge. [Jiný výsledek]
119210Mgr. Ondřej Kopáček, Ph.D.Kopáček, Ondřej; Karas, Vladimír; Kovář, Jiří; Stuchlík, Zdeněk, Poster "Stable and Chaotic Motion around a Magnetic Compact Star" prezentovaný na konferenci Magnetic fields on scales from kiloparsecs to kilometers: Properties and origin (May 17-21, Krakov). [Jiný výsledek]
119210Mgr. Ondřej Kopáček, Ph.D.Kopáček, Ondřej; Karas, Vladimír; Kovář, Jiří; Stuchlík, Zdeněk, Poster "Recurrence plots and chaotic motion around Kerr black hole" prezentovaný na konferenci Accretion and Outflow in Black Hole Systems (October 11-15, Kathmandu). [Jiný výsledek]
151910RNDr. Pavel Galář, Ph.D.Galář, Pavel, P.Galář, Příšpěvek s názvem ''Photoluminescence of monodiamond and polypyrrole/monodiamond hybrid'', ve formě posteru na letní škole CFN Summer school 2010.(Karsruhe, Německo, 26-30.8.) [Jiný výsledek]
135409RNDr. Jakub Hruška, Ph.D.Hruška, Jakub, Příspěvek "Generating Method Based on Conformal Invariance of the Maxwell Field" na konferenci ERE2010 a ve sborníku, který bude publikován v rámci Journal of Physics: Conference Series [Jiný výsledek]
135409RNDr. Jakub Hruška, Ph.D.Kašpar, Petr, Diplomová práce na téma "Makroskopická gravitace" [Jiný výsledek]
135409RNDr. Jakub Hruška, Ph.D.Hruška, Jakub, Žofka, Martin, Článek "Conformally related non-vacuum spacetimes" zaslaný do Classical and Quantum Gravity, čekáme na vyjádření recenzentů. [Jiný výsledek]
135409RNDr. Jakub Hruška, Ph.D.Kurna, Matěj, Diplomová práce na téma "Černé díry v teorii strun" [Jiný výsledek]
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Růžičková, Lucie, Developing the ‘geometrical eye’ through model based problem posing (poster prezentovaný na konferenci ESU 6, Vienna, Austria, 20.7.2010 a 22.7.2010, sborník v tisku). Příspěvek popisuje aktivitu založenou na historickém přístupu k výuce geometrie, a představuje tak konkrétní příklad propojení teoretické a praktické roviny výuky geometrie a učení se geometrii. [Jiný výsledek]
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Růžičková, Lucie, Klasifikace matematických úloh podle Bloomovy taxonomie (pracovní dílna vedená na Jarní doktorandské škole KMDM, Zlenice, 16.5.2010). Příspěvek popisuje klasifikaci matematických úloh založenou na Bloomově taxonomii a v praxi ověřuje možnosti využití této klasifikace při analýze konkrétních matematických úloh. [Jiný výsledek]
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Růžičková, Lucie; Zhouf, Jaroslav, Sekvenční polopravidelné šestiúhelníky (přednáška na konferenci s mezinárodní účastí Makos 2010, Malá Skála u Turnova, 30.9.2010, sborník v tisku). Příspěvek představuje pojem sekvenčního polopravidelného šestiúhelníku a popisuje některé matematické problémy, jimiž se lze v daném úlohovém prostředí zabývat (např. hledání podobností mezi jednotlivými šestiúhelníky, popis délek stran a obvodů pomocí aritmetických posloupností, popis obsahů pomocí aritmetických posloupností druhého řádu, pokrývání roviny, kuželosečka opsaná danému šestiúhelníku). [Jiný výsledek]
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Stehlíková, Naďa, Interpretace některých didakticko-matematických jevů u studentů učitelství a u učitelů matematiky (přednáška na Podzimní doktorandské škole KMDM, Lešany, 23.10.2010). Příspěvek se zabývá schopností všímat si („ability to notice“), která zahrnuje identifikaci didakticko-matematických jevů a jejich interpretaci. Byl popsán výzkum se 119 účastníky, studenty učitelství a učiteli matematiky, který si klade tyto otázky: Na co zaměřují učitelé a studenti v dané pedagogické situaci pozornost? Jak to interpretují? Je mezi jejich interpretacemi rozdíl? Účastníci výzkumu se vyjadřovali k šesti krátkým videoukázkám z hodin matematiky. Zvláštní zřetel byl věnován tomu, jak interpretují ty pedagogické situace, v nichž učitelé matematiky pracují s komplexní úlohou. [Jiný výsledek]
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Zhouf, Jaroslav; Stehlíková, Naďa, Talented pupils - their identification and support through learning environments (série pracovních dílen vedených na mezinárodní konferenci Children’s Mathematical Education, Polsko, Iwonicz-Zdrój, 24.-29.8.2010). V rámci pracovních dílen byla mimo jiné diskutována problematika tvorby a užití gradované série úloh v podnětném výukovém prostředí ("substantial learning environment", Wittmann, 1991) teselací. [Jiný výsledek]
34710Mgr. Luboš KuličKlímek, Jakub; Mlýnková, Irena; Nečaský, Martin, A Framework for XML Schema Integration via Conceptual Model, publikovaný na workshopu The 1st International Symposium on Web Intelligent Systems & Services (WISS 2010) v rámci konference The 11th International Conference on Web Information System Engineering(WISE 2010), December 12-14, 2010, Hong Kong, China. [Jiný výsledek]
8210Mgr. Václav Špillar, Ph.D.Dolejš, D., (2010): New equation of state for aqueous species to high temperatures and pressures. International Mineralogical Association General Meeting, August 2010, Budapest (talk). [Jiný výsledek]
8210Mgr. Václav Špillar, Ph.D.Špillar, V.; Dolejš, D., (2010): Coupled thermodynamic and kinetic model for plagioclase growth from a silicate melt: Implications for non-linear growth rates, chemical zoning and time scales of magma solidification. European Geosciences Union General Assembly, May 2010, Vienna (poster). [Jiný výsledek]
8210Mgr. Václav Špillar, Ph.D.Špillar, V.; Dolejš, D., (2010): Termokinetické modelování vzniku textur v magmatických horninách. Studentská geologická konference, květen 2010, Brno (přednáška). [Jiný výsledek]
8210Mgr. Václav Špillar, Ph.D.Dolejš, D.; Manning, C. E., (2010): Mineral solubilities in aqueous fluids at high pressures and temperatures: New thermodynamic model and implications for mass transfer in the Earth's crust and mantle. European Geosciences Union General Assembly, May 2010, Vienna (talk). [Jiný výsledek]
31009Mgr. Jan Dědek, Ph.D.Dědek, Jan. Vojtáš, Peter. Vojtáš, Juraj., Obsahuje web indikace blížící se krize? Umíme je rozeznat? Systémová integrace 2010, s. 166-175, Praha, 2010. VŠE v Praze, Oeconomica. ISBN 978-80-245-1660-8. [Článek v konferenčním sborníku] [Jiný výsledek]
31009Mgr. Jan Dědek, Ph.D.Dědek, Jan. Vojtáš, Peter. Vomlelová, Marta., Evaluace fuzzy ILP klasifikátoru na datech o dopravních nehodách. Znalosti 2010, s. 187-190, Jindřichův Hradec, 2010. VŠE v Praze, Oeconomica. ISBN 978-80-245-1636-3. [Článek v konferenčním sborníku] [Jiný výsledek]
31009Mgr. Jan Dědek, Ph.D.Dědek, Jan., Fuzzy ILP classifier for Weka [Veřejně dostupný software] http://www.ksi.mff.cuni.cz/~dedek/fuzzyILP/ [Jiný výsledek]
31009Mgr. Jan Dědek, Ph.D.Dědek, Jan., Towards semantic annotation supported by dependency linguistics and ILP. Proceedings of the 9th International Semantic Web Conference (ISWC2010), Part II, 2010. Lecture Notes in Computer Science sv. 6497, s. 297–304. ISBN 978-3-642-17748-4. [Článek v konferenčním sborníku] http://iswc2010.semanticweb.org/accepted-papers/219 [Jiný výsledek]
31009Mgr. Jan Dědek, Ph.D.Dědek, Jan. Vojtáš, Peter. Vomlelová, Marta., Fuzzy ILP Classification of Web Reports after Linguistic Text Mining., zasláno do: Information Processing & Management [Článek zaslaný do časopisu] [Jiný výsledek]
135109RNDr. Andrea DrietomskáDrietomská, Andrea; Sigler, Karel; Gášková, Dana, plánovaná publikace článku (leden-únor 2011): Crosstalk between different modes of activation of plasma membrane H+-ATPase in S. cerevisiae, ve kterém demonstrujeme možnost postupné aktivace H+-ATPázy. [Jiný výsledek]
135109RNDr. Andrea DrietomskáDrietomská, Andrea; Lemire, Bernard D.; Gášková, Dana, plánovaná publikace článku: Impact of growth phase on H+-ATPase activation in S. cerevisiae. Míra aktivace H+-ATPazy protonoforem CCCP je různá v závislosti na stáří buněk. [Jiný výsledek]
101710RNDr. Eva Nývltová, Ph.D.Nyvltova, Eva; Hrdy, Ivan; Vlcek, Cestmir; Paces, Jan; Tachezy, Jan, 18th Meeting of the International Society for Evolutionary Protistology (ISEP XVIII)- oral presentation: Peculiar anaerobic mitochondria in Mastigamoeba balamuthi [Jiný výsledek]
66310RNDr. Mgr. Kristýna Holzerová, Ph.D.Kožichová, Kristýna, Publikovaný abstrakt z konference a prezenatce posteru: Kozichova K, Hlavackova M, Neckar J, Kolar F, Novakova O, Novak F: Myocardial ischemic tolerance and distribution of protein kinase C in various forms of chronic hypoxia. Frontiers in Cardiovascular Biology (16.-19.7.2010, Berlín, Německo); Cardiovasc Res (2010) 87 Suppl 1: S83. [Jiný výsledek]
66310RNDr. Mgr. Kristýna Holzerová, Ph.D.Hlaváčková, Markéta, Abstrakt a poster z konference: Hlavackova M, Kozichova K, Neckar J, Kolar F, Musters JP R, Novak F, Novakova O: Increased ischaemic tolerance of chronically hypoxic rat heart is accompanied by altered expression and subcellular redistribution of protein kinase C-δ. 9th New Frontiers in Basic Cardiovascular Research Meeting (14.-17.10.2010, Toulouse, Francie). [Jiný výsledek]
103309Mgr. Zuzana PelechováPelechová, Zuzana, Úspěšné ukončení/absolvování tříletého bibliodramatického výcviku - získání certifikátu. [Jiný výsledek]
146510RNDr. Alice Řezníčková, Ph.D.Mantlíková Alice, Poltierová Vejpravová Jana, Holec Petr, Plocek Jiří, Nižňanský Daniel , Magnetic properties of TCr2O4 (T = Co, Ni) fine powders and TCr2O4/SiO2 nanocomposites - poster na konferenci 3rd International Congress on Ceramics ICC 2010 v Osace a související článek (v současnosti v publikačním řízení) v IOP (Institute of Physics, UK) Conference Series: Materials Science and Engineering. [Jiný výsledek]
28510RNDr. Lenka Faltová, Ph.D.Řežábková Lenka, Plakátové sdělení na konferenci: Molecular Perspectives on Protein-Protein Interactions, Sant Feliu de Guixols, Španělsko, 14.-19.11 2010 L. Rezabkova, E. Boura, P. Herman, J. Vecer, M. Sulc, T. Obsil, „Biophysical characterization of RGS3/14-3-3 protein komplex.“ [Jiný výsledek]
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Pichrt Jan, Příspěvek "K některým aspektům whistleblowingu a monitorování z pohledu účastníků pracovněprávního vztahu" na vědeckém diskusním fóru "Whistleblowing" v Trnavě, které pořádaly katedry pracovního práva právnických fakult v Praze a Trnavě dne 28. dubna 2010. Cílem fóra, kterého se účastnili učitelé a doktorandi tamní fakulty (z kateder pracovního, trestního, ústavního práva atd.) bylo otevřít diskusi nad aktuální problematikou "whistleblowingu". [Jiný výsledek]
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek, Jakub, Hlavní referát "Whistleblowing - absence speciální právní úpravy a opora pro jeho realizaci v právním řádu ČR" na vědeckém diskusním fóru "Whistleblowing" v Trnavě, které pořádaly katedry pracovního práva právnických fakult v Praze a Trnavě dne 28. dubna 2010. Cílem fóra, kterého se účastnili učitelé a doktorandi tamní fakulty (z kateder pracovního, trestního, ústavního práva atd.) bylo otevřít diskusi nad aktuální problematikou "whistleblowingu". Příspěvek řešitele, který se při řešení projektu v roce 2009 zmíněnému tématu intenzivně věnoval, měl upozornit na základní problematické okruhy a s nimi související právní úpravu, stejně tak jako měl nastínit budoucí možné směřování tohoto relativně nového institutu [Jiný výsledek]
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek, Jakub, Přednáška "Vybrané aspekty ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích" ve výběrovém předmětu "Pracovní právo v aplikační praxi - veřejnoprávní aspekty", na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zmíněný předmět je velmi dobře hodnoceným výběrovým předmět na Právnické fakultě UK. Přednášejí v něm např. JUDr. Drápal, soudce Nejvyššího soudu, JUDr. Šimerka, náměstek ministra práce a sociálních věcí, nebo JUDr. Kučerová, náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Právě na přednášku JUDr. Kučerové řešitel projetktu navázal svou přednáškou, v jejímž rámci se věnoval zejména poznatkům z oblasti ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích, které učinil při řešení projektu. [Jiný výsledek]
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek, Jakub, Příspěvek na téma "Právní úprava sledování zaměstnanců v České republice" na 22nd Case handling workshop WP 29 v Manchesteru. V rámci zasedání jedné z experních skupin, konkrétně dne 20. září 2010 v odopoledním zasedání, které bylo věnováno úpravám jednotlivých zúčastněných států (v rámci této skupiny Španělska, Francie, Polska, Holandska, Velké Británie a České republiky), byl přednesen příspěvek, jehož účelem bylo vystihnout podstatu možností sledování zaměstnanců na pracovišti v České republice - zejména bylo upozorněno na provázání § 316 zákoníku práce s § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. spolu s tím, že v případě jejich společné aplikace je vždy třeba postupovat dle testu proporcionality. [Jiný výsledek]
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek, Jakub, Přednáška Možnosti monitorování zaměstnanců v právním řádu České republiky“ na diskusním fóru "MONITOROVANIE ZAMESTNANCOV A OCHRANA SÚKROMNÉHO ŽIVOTA" pořádanému Právnickou fakultou Trnavské univerzity v Trnave - Katerdou pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia dne 9. prosince 2010.V rámci přednášky byla věnována pozornost zejména současnému trendu v oblasti sledování zaměstnanců na pracovišti v ČR. Bylo upozorněno na to, že v současné době zaměstnanci "dohnali" z hlediska technických možností zaměstnavatele a že v tomto směru bývá v aplikační praxi často přehlížen skutečný účel právní úpravy. Dále byla věnována pozornost konkrétní právní úpravě v ČR a učiněno několik poznámek o aplikační praxi ÚOOÚ [Jiný výsledek]
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek, Jakub, Rigorózní práce "Ochrana osobních údajů při vzniku pracovního poměru" - odevzdána, prozatím neobhájena. Práce se podrobně věnuje právní úpravě, kterou je třeba aplikovat při vzniku pracovního poměru ve vztahu k možnosti zaměstnavatele shromažďovat a dále zpracovávat osobní údaje uchazeče o zaměstnání. Dále se práce v krátkosti věnuje i dalším fázím pracovního poměru a vyjadřuje se rámcově k tomu, jaké údaje může zaměstnavatel o zaměstnanci shromažďovat a dále zpracovávat při trvání pracovního poměru. Komplikovanost právní úpravy je ilustrována na možnosti zpracování údaje o odsouzení zaměstnance za trestný čin. Vedle konkrétní roviny se práce podrobněji věnuje např. i testu proporcionality a obecným teoretickopávním východiskům v tomto směru. [Jiný výsledek]
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek, Jakub, FLEXICURITY, VYPRÁZDNĚNÉ POJMY A MORÁLNÍ ASPEKT in PRACOVNÍ PRÁVO 2010 - Flexibilní formy zaměstnání,ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS,IURIDICA, No 382, Masarykova univerzita,Brno,2010,ISBN 978-80-210-5358-8, recenzovaný sborník; Příspěvek pojednává o dvou souvisejících věcech. Jednak o obsahu pojmu flexicurity - je zde učiněna poznámka, že jeho označování za "kočkopsa" vychází primárně z toho, že v různých případech mu je přisuzován různý obsah. K tomuto autor uvádí názor, že flexicurity, tak jak je o něm v současné době hovořeno, fakticky znamená konkrétní moment právní úravy - konkrétní množství prvků ochrany a flexibility. Druhá část příspěvku se věnuje důvodu, kvůli němuž není možné zásadním způsobem omezit poměr prvků jistoty [Jiný výsledek]
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek, Jakub, Přednáška 15. prosince 2010 na téma "Ochrana osobních údajů" v kurzu "Sociální politika a personální řízení I." pořádaném Ústavem pro další vzdělávání právníků Právnické fakulty UK. Účelem přednášky bylo z hlediska personalistické praxe rámcově pojednat o ochraně osobních údajů (zejména o základním pojmosloví a jednotlivých povinnostech správce osobních údajů) a následně věnovat bližší pozornost zpracování osobních údajů při vzniku pracovního poměru, jakož i za jeho trvání. Součástí přednášky byla i diskuse nad problematikou zavádění kamerových systémů na pracovišti. [Jiný výsledek]
18110Mgr. Kateřina Bruštíková, Ph.D.Podolská Kateřina, Dosavadní výsledky byly prezentovány formou posteru na RNA workshopu ve Varšavě (příloha 5_poster Varšava) a na EMBO meetingu v Barceloně (příloha 6_poster Barcelona). Formou přednášky byly výsledky prezentovány na miniRNA meetingu českých RNA laboratoří v Želivu.Na posterech i v prezentaci byla uvedena afiliace PřF UK. [Jiný výsledek]
92010Mgr. Jaroslava Zavázalová, Ph.D.Dejmkova, Hana; Zavazalova, Jaroslava; Barek, Jiri; Peckova, Karolina, Determination of aminobiphenyles and aminonaphtalenes using HPLC with amperometric detection on platinum tubular electrode. Electrochem 2010: Electrochemistry and Sustainability, Telford, UK, 13.9.-15.9. 2010, Society of Chemical Industry, p. P12 (poster). [Jiný výsledek]
92010Mgr. Jaroslava Zavázalová, Ph.D.Dejmková, Hana; Maixnerová, Lucie; Zavázalová, Jaroslava; Barek, Jiří; Pecková, Karolina, Ampérometrická detekce genotoxických aminoderivátů polycyklických aromatických uhlovodíků s využitím platinových a bórem dopovaných diamantových elektrod. 62. Sjezd chemických společností, Pardubice, 28.-30.6. 2010, Česká společnost chemická, str. 460, Chem. Listy 104, 2010 (poster, poděkování uvedeno pouze na posteru vzhledem k pozdnímu oznámení udělení grantu ze strany GAUK). [Jiný výsledek]
92010Mgr. Jaroslava Zavázalová, Ph.D.Maixnerová, Lucie, Využití bórem dopované diamantové filmové elektrody k voltametrické a ampérometrické detekci aminobifenylů. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2010. [Jiný výsledek]
92010Mgr. Jaroslava Zavázalová, Ph.D.Maixnerová, Lucie; Barek, Jiří; Pecková, Karolina, Amperometric Detection of Aminobiphenyls in HPLC Using Microcrystalline Boron-Doped Diamond - Electrode in "Wall-Jet" and "Thin-Layer" Arrangement. Moderní elektrochemické metody - Sborník přednášek z XXX. mezinárodní odborné konference, Jetřichovice, 24.-28.5. 2010 (Eds: Barek J., Navrátil T.), BEST Servis Ústí nad Labem, str. 106-110 (přednáška). [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.řešitelský kolektiv, Mezinárodní seminář "Archäologie ohne Grenzen" [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Jan Hasil, diplomová práce "Česko-bavorské kulturní kontakty v raném středověku" [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Jan Hasil, Příspěvek do katalogu k výstavě Flednitz und Egerland (ed. H. Losert) "Zur frühmittelalterlichen Besiedlung des Egerlandes" (v tisku) [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Jan Hasil, Příspěvek na mezinárodním setkání doktorandů z ČR, Německa a Polska Doktorandendreieck 2010 (Lehnice, 24. - 26. 6. 2010): "Zur Chronologie der S-Schläfenringen" [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Jan Hasil, Příspěvek na symposiu Grenzen und Grenzüberschreitungen (Bamberg, 23. 1. 2010): „Frühmittelalterliches Egerland – Grenzregion oder Kontaktgebiet?“ [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Jan Hasil, Příspěvek na mezinárodním studentském semináři Archäologie ohne Grenzen (Cheb, 23. - 25. 7. 2010): „99 Jahre Grabungen an der Egerer Burg – Bestandsaufnahme und Perspektiven“ [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Tomáš Velička, Příspěvek na mezinárodním studentském semináři Archäologie ohne Grenzen (Cheb, 23. - 25. 7. 2010): „Die Leuchtenbergische Lehenbücher als eine Quelle (nicht nur) für die Siedlungsgeschichte“ [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Tomáš Velička, Příspěvek do sborníku ke středověkému osídlení Chebska (eds. T. Klír/H. Kenzler) "Vazby lantkrabat z Leuchtenberka k českému království ve 14. století" [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Jan Hasil, Příspěvek do sborníku Tradition - Umgestaltung - Innovation : Transformationsprozesse im hohen Mittelalter(ed. E. Gringmuth-Dallmer - J. Klápště) "Egerland - mittelalterliche Landesausbau und Ausbau der modernen Nationalidentität" (v tisku) [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Frank Bier - Jan Hasil, Příspěvek na mezinárodní konferenci Archaeologia Historica 2010 (Brtnice, 20. - 24. 9. 2010): "99 Jahre Grabungen an der Egerer Burg – Bestandsaufnahme und Perspektiven, Laser-Scan-Projekt Egerer Burg" [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Jan Hasil, Příspěvek na Doktorandském smináři (Brno, 6. 12. 2010): "Esovitá záušnice v prostoru říšského jihovýchodu – otázka vzniku, typologie a nadregionální chronologie" [Jiný výsledek]
3209MUDr. Peter HabaraHabara, Peter, Marečková, Helena, Malíčková, Karin, Potyšová, Zuzana, Zima, Tomáš, Tesař, Vladimír, Přikládám souhrn prvních výsledků určených pro publikaci: Novel flow cytometric method to detection podocalyxin-postitive elements in urine of patients with glomerulopathies – first experience [Jiný výsledek]
109908MUDr. Stěpan VinakurauVinakurau S., Vinakurau S, Richter J, Starec M, Fiserova A, Rosina J : Analysis of predictors of serious toxicity induced by 3D conformal radiotherapy in prostate cancer patients. 30th World congress of SIU, October 2009, Shanghai, China, invited lecture. J. Richter, S. Vinakurau, J. Svoboda, Z. Cimburek, J. Rosina, and A. Fiserova: Advanced flow cytometry for detection of stress protein-induced expression of NKG2D and CD161 in the course of local radiotherapy in prostate cancer patients. 30th World congress of SIU, October 2009, Shanghai, China, poster [Jiný výsledek]
48910RNDr. Václav Dědič, Ph.D.Kubát J., Franc J., Dědič V., Belas E., Zajac V., Zázvorka J., Grill R., Článek ve sborníku konference Electronic Devices and Systems, EDS 2010, Brno, Česká republika Název: PHOTOCONDUCTIVITY MAPPING OF SEMI-INSULATING CDZNTE Komentář: Článek týkající se srovnávání kontaktních a bezkontaktních metod měření fotovodivosti. Je zde prezentována korelační analýza map hustoty fotoproudu a map součinu pohyblivosti a doby života nosičů. Článek byl doprovázen posterem prezentovaným V.Dědičem při poster session. [Jiný výsledek]
130409Mgr. Eva DuškováDušková, Eva; Kolář, Filip; Sklenář, Petr, Diversity of Loricaria and Oritrophium (Asteraceae) in the high Andes – towards phylogenetic and phylogeographic reconstruction (13th Nordic meeting on Neotropical Botany, 12.-14. srpna, Bergen, Norsko - přednáška) [Jiný výsledek]
156810Mgr. Peter Libič, Ph.D.Libič, Peter; Tůma Petr, Towards Garbage Collection Modeling, Tech. Report No. 20011/1, Department of Distributed and Dependable Systems, Charles University in Prague, Jan 2011 http://d3s.mff.cuni.cz/publications/download/LibicTuma-Technical2011-01-GCModels.pdf [Jiný výsledek]
132010MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.Závada, Jakub, POSTER, Zavada J., Nytrova P.,Vencovsky J.: Seroprevalence of NMO-IgG : Anti-Aquaporin 4 antibodies in patients with neuropsychiatric lupus erythematosus, American College of Rheumatology in Atlanta, Georgia 6.-11.2010, vol 62, suppl.10,s 492 [Jiný výsledek]
132010MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.Nytrová, Petra, POSTER, Nytrova P.,Horakova D., Havrdova E.: The assessment of anti-AQP4 antibody titer as a possible marker of disesase activity in patients with neuromyelitis optica, Multiple Sclerosis, 2010, 1, Suppl.10,s 194 26th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, Švédsko, Gotebörg, 13.-15.10, 2010 [Jiný výsledek]
132010MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.Nytrová, Petra, PŘEDNÁŠKA,Olomouc kazuistická 4.11.2010: Pacient s neuromyelitis optica na MS centru 1.LF UK a VFN. [Jiný výsledek]
132010MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.Nytrová, Petra, PŘEDNÁŠKA, 24. Český a slovenský neurologický sjezd v Hradci Králové 25.11.2010:Zkušenosti s terapií a využití anti-AQP4 protilátek u pacientů s neuromyelitis optica [Jiný výsledek]
132010MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.Nytrová, Petra, PŘEDNÁŠKA, BioMS meeting Amsterdam 31.5.2010: The assessment of anti-AQP4 antibody titer as a possible marker of disesase activity in patients with neuromyelitis optica [Jiný výsledek]
166410RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D.Bondarev, Dmitrij, Poster na mezinárodní konferenci NEW CONJUGATED IONIC POLYMERS WITH POTENTIAL APPLICATIONS IN OPTOELECTRONIC DEVICES – SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION Dmitrij Bondarev, Jiří Zedník, Jiří Vohlídal, Veronika Slunečková, Jiří Pfleger XXXXII Symposium on Catalysis, 1.11.-2.11.2010, Prague [Jiný výsledek]
166410RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D.Bondarev, Dmitrij, Poster na mezinárodní konferenci NEW CONJUGATED IONIC POLYMERS WITH POTENTIAL APPLICATIONS IN OPTOELECTRONIC DEVICES – SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION Dmitrij Bondarev, Jiří Zedník, Jiří Vohlídal 74th Prague Meeting on Macromolecules, Prague, Czech Republic, July 18 - 22, 2010 [Jiný výsledek]
133008RNDr. Milan Svoboda, Ph.D.SVOBODA Milan, MUSIL Stanislav, MATOUŠEK Tomáš, RYCHLOVSKÝ Petr, DĚDINA Jiří, Arsenic Speciation Analysis by Hydride Generation – Cryotrapping – Atomic Fluorescence Spectrometry with Flame-in-Gas-shield Atomizer. In: 6th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry", Book of Abstracts, Prague, Czech Republic, 23.-24.9. 2010, p. 19-22, ISBN: 978-80-7444-005-2 [Jiný výsledek]
133008RNDr. Milan Svoboda, Ph.D.SVOBODA Milan, RYCHLOVSKÝ Petr, DĚDINA Jiří, Investigation of Cryogenic Trapping for Arsenic Speciation Analysis by Hydride Generation – AAS and AFS. In: XIV. Czech Slovak Spectroscopic Conference, Book of Abstracts, Litomyšl, Czech Republic, 31.5.-3.6. 2010, p. Po-8, ISBN: 978-80-7395-282-2 [Jiný výsledek]
133008RNDr. Milan Svoboda, Ph.D.SVOBODA Milan, TAURKOVÁ Petra, MUSIL Stanislav, MATOUŠEK Tomáš, RYCHLOVSKÝ Petr, DĚDINA Jiří, Investigation of Cryogenic Trapping for Arsenic Speciation Analysis by Hydride Generation – AAS and AFS. In: European Symposium on Atomic Spectrometry, Book of Abstracts, Wroclaw, Poland, 5.-8.9. 2010, p. 114, ISBN: 978-83-927602-6-9 [Jiný výsledek]
133008RNDr. Milan Svoboda, Ph.D.SVOBODA Milan, TAURKOVÁ Petra, MATOUŠEK Tomáš, RYCHLOVSKÝ Petr, DĚDINA Jiří, Arsenic Speciation Analysis by Cryogenic Trapping – Hydride Generation – Atomic Absorption Spectrometry; Investigation of Water Vapour Dryers. In: 6th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry", Book of Abstracts, Prague, Czech Republic, 23.-24.9. 2010, p. 15-18, ISBN: 978-80-7444-005-2 [Jiný výsledek]
34609Mgr. Petra Koblová, Ph.D.Žáková, P., Sklenářová, H., Chocholouš, P., Solich, P., Comparison of separation quality in SIC and HPLC systems using gradient elution, 16th International Conference on Flow Injection Analysis, 25.-30.4.2010, Pattaya, Thailand, P-099, 2010. Tato práce se zabývá testováním gradientové eluce v SIC a HPLC systému. K ověření použitelnosti gradientové eluce byl analyzován farmaceutický přípravek Indobene gel 1%. Stanovovanými látkami byl indometacin a jeho dva rozkladné produkty. Ketoprofen byl použit jako vnitřní standard. V závěru je uvedeno poděkování Grantové agentuře Univerzity Karlovy. [Jiný výsledek]
34609Mgr. Petra Koblová, Ph.D.Žáková, P., Sklenářová, H., Solich, P., Determination of vitamins A-acetate, D2 and E acetate in ointment samples by HPLC using monolithic column, 28th International Symposium on Chromatography, Valencia, Španělsko, 2010. Tato práce se zabývá extrakcí vitamínů A acetátu a D2 z farmaceutického přípravku Infadolan. Byly testovány různé způsoby úpravy vzorku (ultrazvuk, vodní lázeň,zamražování...) a různá rozpouštědla (metanol, acetonitril, hexan, chloroform,...).Pro zvýšení čistoty a zakoncentrování vzorku byla použita technika SPE. V závěru je uvedeno poděkování GAUKu. [Jiný výsledek]
34609Mgr. Petra Koblová, Ph.D.Sklenářová, H., Žáková, P., Chocholouš, P., Šatínský, D., Krčmová, L., Kašparová, M., Solichová, D., Solich, P., Článek v časopisu Analytical Letters, přijat k tisku: Separation of vitamins retinol acetate, ergocalciferol or cholecalciferol and tocopherol acetate using sequential injection chromatography. Práce se zabývá stanovením vitamínu A, D a E pomocí sekvenční injekční chromatografie. Optimalizovaná metoda byla použita pro stanovení uvedených vitamínů ve farmaceutických přípravcích- Vigantol (D3) a VITAMIN AD-SLOVAKOFARMA (tobolky s obsahem vitamínu A acetátu a D2). V závěru je uvedeno poděkování GAUKu. [Jiný výsledek]
34609Mgr. Petra Koblová, Ph.D.Sklenářová, H., Škrlíková, J., Žáková, P., Chocholouš, P., Andruch, V., Solich, P., On-line sample preparation in the sequential injection system, 16th International Conference on Flow Injection Analysis, 25.-30.4.2010, Pattaya, Thailand, P-002, 2010. Tato práce se zabývá předúpravou vzorků v SIA systému. Byla testována extrakce analytů z vodných vzorků do organických rozpouštědel (extrakce kapalina-kapalina). Ve všech analýzách je analyt navázán na organické barvivo a extrahován do organického rozpouštědla. Zbarvený komplex je detekován spektrofotometricky. V závěru je uvedeno poděkování Grantové agentuře Univerzity Karlovy. [Jiný výsledek]
34609Mgr. Petra Koblová, Ph.D.Brabcová, I., Šatínský, D., Solich, P., HPLC column-switching determination of antiflogistic in biological materials - 25th International Symposium on Microscale Bioseapartions, 21.3. - 25.3.2010, Praha, Česká republika Technika přepínání kolon umožňuje provádět on-line úpravu a zároveň analýzu biologického vzorku. Trend on-line úpravy a separace v jednom kroku je možný díky vývoji speciálních a selektivních extrakčních materiálů (RAM). Systém přepínání kolon byl využit pro vývoj analytické metodiky pro stanovení látek ze skupin nesteroidních antiflogistik (ketoprofen, ibuprofen, flurbiprofen a diklofenak sodný) z biologických vzorků pomocí HPLC s UV detekcí. Látky byly stanovovány v lyofilizátech lidského séra s přídavkem léčiv. V závěru je uvedeno poděkování GAUKu. [Jiný výsledek]
34609Mgr. Petra Koblová, Ph.D.Brabcová, I., Nováková, L., Šatínský, D., Solich, P. , Green chromatography determination of paracetamol, propyphenazon, caffeine, and p-aminophenol in pharmaceutical preparations - 28th International Symposium on Chromatography, 12.9. - 16.9. 2010, Valencie, Španělsko Cílem práce bylo vyvinout chromatografickou metodu pro stanovení paracetamolu, propyphenazonu, kofeinu a p-aminofenolu ve farmaceutických přípravcích. Optimální podmínky chromatografické separace daných látek splňují podmínky „green chromatography“. Byla provedena validace vyvinuté metody, jejíž součástí bylo určení parametrů SST. Vyvinutou metodu lze využít pro rutinní analýzu stanovení paracetamolu, propyphenazon, kofein a p-aminofenol ve farmaceutických přípravcích V závěru je uvedeno poděkování GAUKu. [Jiný výsledek]
57109Mgr. Ondřej Faktor, Ph.D.Ondřej Faktor, odkaz na článek Nově objevené pozdně gotické nástěnné malby v presbytáři kostela sv.Jakuba Většího v Prachaticích.In:Průzkumy památek 1/2010,s.121-138/vyšlo v září 2010/: http://www.pruzkumypamatek.cz/casopis-4-1.php?ID=2010-01-08/ přednášky s dataprojekcí, referáty k nást. malbám - viz Zpráva o řešení za minulý rok [Jiný výsledek]
79510PhDr. Mgr. Lucie Tučková, Ph.D.Tučková, Lucie, Výstava Z Ambertu do Petrkova, uspořádaná pro muzeum v Havlíčkově Brodě. Hlavní řešitelka zde představila vzájemné vztahy rodiny Suzanne Renaudové-Reynkové a francouzského spisovatele Henriho Pourrata. Výstava se konala jako doprovodný program 20. knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě v době 22.10.-10.11.2010. Podpora GAUKu byla uvedena na jednom z hlavních panelů výstavy. [Jiný výsledek]
123310Ing. Vítězslav Píša, Ph.D.Brůha, Jan a Píša, Vítězslav, "Economic Effects of Biofuel Promotion. An Assessment with a World Dynamic CGE Model" Prezentace na mezinárodní konferenci "Environmental Valuation & Macro-structural Models" 1.-2. listopadu 2010, Praha. [Jiný výsledek]
123310Ing. Vítězslav Píša, Ph.D.Píša, Vítězslav a Brůha, Jan, "Economic Effects of Biofuel Promotion. An Assessment with a World Dynamic Computable General Equilibrium Model" Článek k mezinárodní konferenci na počest Osvalda Vašíčka, 22.-23. října 2010, Brno [Jiný výsledek]
123310Ing. Vítězslav Píša, Ph.D.Brůha, Jan a Píša, Vítězslav, "Economic Effects of Biofuel Promotion. An Assessment with a World Dynamic CGE Model". Prezentace na mezinárodní konferenci na počest Osvalda Vašíčka. 22. - 23. října 2010. Brno [Jiný výsledek]
123310Ing. Vítězslav Píša, Ph.D.Píša, Vítězslav, "An Assessment of Land Use with a CGE Model for the Czech Republic", Prezentace na mezinárodní konferenci "Mathematical Methods in Economics 2010", 7.-10. září 2010, České Budějovice [Jiný výsledek]
91010MUDr. Michal Malina, Ph.D.Malina Michal, Posterova prezentace na 15. celosvetovem nefrologickem kongresu IPNA (International Pediatric Nephrology Association) v New Yorku, USA [Jiný výsledek]
53009Mgr. Martina Vítková, Ph.D.Vítková, Martina, Ettler, Vojtěch, Hyks, Jiri, Astrup, Thomas, Leaching of metals from metallurgical wastes in pH-static system: an experimental approach. In: Proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment, 19-23 September 2010, Gdansk, Poland, 933-936 (extended abstract). [Jiný výsledek]
53009Mgr. Martina Vítková, Ph.D.Vítková, Martina, Ettler, Vojtěch, Hyks, Jiri, Astrup, Thomas, Assessment of the leaching behaviour of fly ash from a cobalt smelter, Zambia. In: Proceedings of Venice 2010, Third International Symposium on Energy from Biomass and Waste (CD version), 8-11 November 2010, Venice, Italy (extended abstract). [Jiný výsledek]
114310RNDr. Mgr. Libor Veis, Ph.D.Pittner, Jiří; Veis, Libor, poster s názvem: Quantum computing applied to calculations of molecular energies na konferenci Sanibel Symposium 2010, USA [Jiný výsledek]
114310RNDr. Mgr. Libor Veis, Ph.D.Veis, Libor, přednáška s názvem: Quantum Chemical Computations on Quantum Computers na konferenci Central European Symposium on Theoretical Chemistry 2010, 12. - 15. 9. 2010, Nový Smokovec, Slovakia [Jiný výsledek]
114310RNDr. Mgr. Libor Veis, Ph.D.Veis, Libor; Pittner, Jiří, poster s názvem: Quantum Computing Applied to Calculations of Molecular Energies: CH2 Benchmark prezentovaný na konferenci Molecular Quantum Mechanics 2010, 24. - 29. 5. 2010, University of California, Berkeley, USA, kde získal cenu pro nejlepší poster a na letní škole 11th Sostrup Summer School on Quantum Chemistry and Molecular Properties v Dánsku [Jiný výsledek]
84309RNDr. Anna Janská, Ph.D.Janská, A., Aprile, A., Ovesná, J., Zámečník, J., Cattivelli, L., poster na konferenci: MapMan Visualization of Gene Expression in Different Organs of Winter Barley during Cold Acclimation. XVII Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB) Valencia, Spain, 4-9 July 2010. [Jiný výsledek]
84309RNDr. Anna Janská, Ph.D.Janská, A., Aprile, A., Ovesná, J., Zámečník, J., Cattivelli, L. , přednáška na konferenci: Vizualizace změn genové exprese v různých orgánech ječmene během chladové aklimatizace programem MapMan. 12. Konference experimentální biologie rostlin, Praha, 14-17.9. 2010. [Jiný výsledek]
84309RNDr. Anna Janská, Ph.D.Janská, A., Aprile, A., Ovesná, J., Zámečník, J., Cattivelli, L. , přednáška na semináři: Genová exprese jako odpověď na stres nízkých teplot. Přednáška na semináři „Výsledky geneticko-šlechtitelského výzkumu a možnosti jejich uplatnění v praxi“, Praha, 21.10.2010. [Jiný výsledek]
63310MUDr. Tomáš Brtnický, Ph.D.Brtnický, T., Komár, M. , Abstrakt k přednášce: Klinický význam T - regulačních lymfocytů v periferní krvi u ovariálních karcinomů Tomáš Brtnický, Matěj Komár, Jan Laštovička, Lukáš Rob, Radek Špíšek (abstrakt uložen v příloze) [Jiný výsledek]
137310Mgr. Martina SlanařováSlanařová Martina, Atorvastatin effects on lipid profile in ApoE/LDLR double knockout mice. Poster Farmakologické dny. [Jiný výsledek]
137310Mgr. Martina SlanařováSlanařová Martina, Atorvastatin effects on lipid profile in ApoE/ LDLR double knockout mice. Poster Špindlerův Mlýn [Jiný výsledek]
137310Mgr. Martina SlanařováRathouská Jana, Expression of various markers of TGF-β1 cascade in aorta of normocholesterolemic C3H/HeJ and C57BL/6J mice [Jiný výsledek]
137310Mgr. Martina SlanařováSlanařová Martina, Atorvastatin effects on lipid profile in ApoE/LDLR-deficient mice. Martina Slanařová 1, Lenka Večeřová 1, Zbyněk Stráský 1, Radek Hyšpler 2, Alena Tichá 2, Petr Nachtigal 1. [Jiný výsledek]
110709MUDr. Jan Molinský, Ph.D.Molinský, Jan, Graf 1 [Jiný výsledek]
110709MUDr. Jan Molinský, Ph.D.Molinský, Jan, Graf 2 [Jiný výsledek]
81410RNDr. Mária Šoltésová, Ph.D.Lang, Jan, Prednáška na Ústave organickej chémie (Institut für Organische Chemie) na Univerzite Johannesa Keplera v Linzi s názvom Dynamics of the Hydrogen Bonds [Jiný výsledek]
81410RNDr. Mária Šoltésová, Ph.D.Šoltésová, Mária; Benda, Ladislav; Czernek, Jiří; Lang, Jan, Príspevok na konferencii WWMR 2010, Florencia, 4.-9. júl, vo forme posteru s názvom Size of Molecular Clusters of Ethanol by Diffusion measurements and Hydrodynamic Calculations [Jiný výsledek]
38310doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.D.Goetz Michal, Maulisová Alice, Schwabová Jaroslava, Hladíková Marie, Mlynářová Eliška, Zumrová Alena, Heřman Petr, Hort Vladimír, Poster na AACAP Annual Meeting, NYC 2010 Cerebellar functions in child ADHD patients [Jiný výsledek]
3609RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.Matoušek, Roman, Příspěvek "Environmetal justice and postsocialism: issues of segregation and housing policy" na 21st International Association People-Environment Studies, Leipzig, 276.6.- 2.7. 2010, Young Researchers Workshop, ocenění „Excellent Research Proposal Award“ [Jiný výsledek]
3609RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.Matoušek, Roman, Sýkora, Luděk, Prezentace "Podpora sociálního bydlení: prevence nebo vytváření rezidenční segregace?" na koferenci 15. kongres Slovenskej geografickej společnosti při SAV „Společenská relevancia geografie“, Košice 8.-11.9. 2010 [Jiný výsledek]
80810Mgr. Veronika PetruškováBenešová, Veronika, Dosavadní výsledky byly prezentovány formou posterů na konferencích: 26th Europian Embryo Transfer Association Conference, Kuopio, Finsko, 10.-12.9.2010; Czech-Japan Joint Symposium for Animal Reproduction,"From Gametes to Stem Cells", Liblice, Česká republika, 20.-21.9.2010 [Jiný výsledek]
73610RNDr. Kateřina Štěpánová, Ph.D.ZELENA, Katerina, SINKORA, Marek , Plakátové sdělení na konferenci The 9th International Veterinary Immunology Symposium konané v roce 2010. Název posteru: Distribution of gamma delta T cells is different in individual porcine tissues and reveals organized patern [Jiný výsledek]
73610RNDr. Kateřina Štěpánová, Ph.D.ZELENA Katerina, SINKORA Marek, Plakátové sdělení na konferenci 14th International Congtess of Immunology, Kobe, Japan. Název posteru: Analysis of CD25, CD11b and SWC1 expression on porcine gamma delta T cells [Jiný výsledek]
20310RNDr. Josef Brůna, Ph.D.Brůna, Josef, Modelování změn krajinného pokryvu v opuštěné krajině s využitím série leteckých snímků -prezentace, poster a článek ve sborníku na konferenci Student GIS Projekt 2010, Kozel 2010 [Jiný výsledek]
20310RNDr. Josef Brůna, Ph.D.Brůna, Josef, Modelling of land cover change in abandoned landscape using time series of aerial photography -prezentace na konferenci “Land Use and Land Cover Changes in a Globalised World”, Praha 2010 [Jiný výsledek]
20310RNDr. Josef Brůna, Ph.D.Brůna, Josef, Remote sensing of abandoned landscape - history and present of Doupov mountains - prezentace na konferenci New approaches in land cover/use change research, Praha 2010 [Jiný výsledek]
162310RNDr. Ondřej Chochola, Ph.D.Chochola, Ondřej, Sequential Monitoring for Structural Changes in Regression Quantiles, Prague Stochastics 2010, poster [Jiný výsledek]
162310RNDr. Ondřej Chochola, Ph.D.Chochola, Ondřej, Nonparametric Monitoring Procedures, Statistische Woche 2010, zvaná přednáška [Jiný výsledek]
162310RNDr. Ondřej Chochola, Ph.D.Chochola, Ondřej, Hušková, Marie, Sequential Monitoring Procedure for Change in Distribution, ROBUST 2010, poster [Jiný výsledek]
119209Mgr. Eva Prosecká, Ph.D.Prosecká Eva, Článek under review v časopise Journal of Biomedical Materials Research- Part A [Jiný výsledek]
119209Mgr. Eva Prosecká, Ph.D.Prosecká Eva, Poster na konferenci European Society on Biomaterials, 11.-15.2011, Tampere, Finsko [Jiný výsledek]
119209Mgr. Eva Prosecká, Ph.D.Prosecká Eva, Poster na Vědecké konferenci 2. Lékařské fakulty UK v Praze, 7.4.-8.4.2010 [Jiný výsledek]
13009RNDr. Michaela Kindlová, Ph.D.Vlkova M., Rohousova I., Kruedewagen E., Stanneck D., Volf P. , (2010). Antibody response in dogs bitten by Phlebotomus perniciosus, ICOPA XII., 15.-20.8.2010, Melbourne,Austrálie. [Jiný výsledek]
13009RNDr. Michaela Kindlová, Ph.D.Pohanková L., Vlková M., Volf P., Rohoušová I. , (2010) Dynamika protilátkové odpovědi hostitele na sání flebotomů (Diptera: Phlebotominae). 40th Czech Section of Protozoology Meeting, May 3-7, 2010, Kouty, Czech Republic. [Jiný výsledek]
13009RNDr. Michaela Kindlová, Ph.D.Vlková M., Rohoušová I., Hostomská J., Volf P. , (2010). Sliny flebotomů, imunitní systém hostitele a leishmanie, IX. Slovenské a České parazitologické dni, 24.-28.5.2010, Liptovský Ján, Slovenská republika. [Jiný výsledek]
13009RNDr. Michaela Kindlová, Ph.D.Rohoušová I., Hostomská J., Vlková M., Kobets T., Lipoldová M., Volf P. , (2010) Vývoj leishmaniové infekce u opakovaně pobodaných hostitelů. 40th Czech Section of Protozoology Meeting, May 3-7, 2010, Kouty, Czech Republic. [Jiný výsledek]
85608MUDr. Petr Škapa, Ph.D.Škapa, Petr, Robová, Helena, Rob, Lukáš, Zámečník, Josef, p16INK4a IMMUNOPROFILING OF SQUAMOUS LESIONS OF THE UTERINE CERVIX WITH LIMITED DIAGNOSTIC REPRODUCIBILITY, 13th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society (IGCS), Praha, Česká republika, 2010 (poster) [Jiný výsledek]
85608MUDr. Petr Škapa, Ph.D.Škapa, Petr, Robová, Helena, Pluta, Marek, Rob, Lukáš, Zámečník, Josef, IMMUNOHISTOCHEMICAL PROFILES OF LOW GRADE SQUAMOUS INTRAEPITHELIAL LESIONS (LSIL) OF THE UTERINE CERVIX, Vědecká konference UK 2.LF, Praha, Česká republika, 2010 (poster) [Jiný výsledek]
85608MUDr. Petr Škapa, Ph.D.Škapa, Petr, Robová, Helena, Rob, Lukáš, Zámečník, Josef, p16INK4a IMMUNOSTAINING PATTERN HELPS TO DISTINGUISH CIN III FROM ATYPICAL IMMATURE SQUAMOUS METAPLASIA, XXVIIIth International Congress of the International Academy of Pathology, Sao Paulo, Brazílie, 2010 (poster) [Jiný výsledek]
85608MUDr. Petr Škapa, Ph.D.Škapa, Petr, Robová, Helena, Rob, Lukáš, Zámečník, Josef, p16INK4a IMMUNOPROFILES OF SQUAMOUS LESIONS OF THE UTERINE CERVIX - PROPOSAL OF AN IMMUNOSCORING SYSTEM WITH IMPLICATIONS FOR THE RECLASSIFICATION OF ATYPICAL IMMATURE METAPLASIA, manuskript přijatý k recenznímu řízení v International Journal of Gynecological Pathology [Jiný výsledek]
85608MUDr. Petr Škapa, Ph.D.Škapa, Petr, Robová, Helena, Rob, Lukáš, Zámečník, Josef, IMMUNOPROFILING OF SQUAMOUS LESIONS OF THE UTERINE CERVIX WITH LIMITED DIAGNOSTIC REPRODUCIBILITY, bude prezentováno formou posteru na Vědecké konferenci UK 2.LF, Praha, Česká republika, 2011 [Jiný výsledek]
18908Mgr. Vojtěch HrubýHrubý, Vojtěch; Hrach, Rudolf, Hybrid Computational Simulation of Plasma-Solid Interaction at Low and Medium Pressures, Poster na konferenci 22nd Conference on Computational Physics, 23.-26. 6. 2010, Trondheim, Norsko. V textu značeno [9]. [Jiný výsledek]
18908Mgr. Vojtěch HrubýHrach, Rudolf; Hrubý, Vojtěch; Hrachová, Věra, Detailed Study of Plasma-Substrate Interaction in Plasma-Assisted Technologies, Poster na konferenci 12th International Conference on Plasma Surface Engeneering, 13.-17. 9. 2010, Garmisch-Partenkirchen, Německo. V textu začeno [8]. [Jiný výsledek]
18908Mgr. Vojtěch HrubýHrubý, Vojtěch; Hrach, Rudolf; Pekárek, Zdeněk, Three-dimensional computer simulation of plasma-solid interaction in the presence of magnetic field, Článek přijatý do časopisu Vacuum, v tisku. V textu značeno [3]. [Jiný výsledek]
18908Mgr. Vojtěch HrubýHrubý, Vojtěch; Schmiedt, Lukáš; Hrach, Rudolf; Hrachová, Věra, Computational analysis of finite Langmuir probe characteristics, Článek v recenzi sborníku konference Plasma Diagnostics 2010, 12.-16. 4. 2010, Pont-a-Mousson, Francie. V textu značeno [10]. [Jiný výsledek]
18908Mgr. Vojtěch HrubýHrubý, Vojtěch; Pekárek, Zdeněk; Hrach, Rudolf, Three-Dimensional Computer Simulation of Plasma-Solid Interaction in the Presence of Magnetic Field, Poster na konferenci 5th Symposium on Vacuum based Science and Technology, 23.-26. 9. 2010, Kaiserslautern, Německo. V textu značeno [4]. [Jiný výsledek]
18908Mgr. Vojtěch HrubýHrubý, Vojtěch; Hrach, Rudolf, Selected Techniques for Langmuir Probe Modelling in Low-Temperature Plasmas, WDS'10 Proceedings of Contributed Papers, Part II, 38–41, 2010. Ústní příspěvek a článek ve sborníku konference Week of Doctoral Students 2010, 1.-4. 6. 2010, Praha. V textu značeno [5]. [Jiný výsledek]
18908Mgr. Vojtěch HrubýŘešitelé projektu, Seznam příspěvků na konferencích v roce 2010 [Jiný výsledek]
18908Mgr. Vojtěch HrubýHrubý, Vojtěch; Hrach, Rudolf, Simulation of Interaction of Low-Temperature Plasma with Immersed Solids, Článek ve sborníku konference COMSOL Conference 2010, 17.-19. 11. 2010, Versailles, Francie. V textu značeno [6]. [Jiný výsledek]
18908Mgr. Vojtěch HrubýHrach, Rudolf; Hrubý, Vojtěch; Maršálek, Ondřej, Computational Study of Probes in Magnetized Plasma, Poster na konferenci 5th Symposium on Vacuum based Science and Technology, 23.-26. 9. 2010, Kaiserslautern, Německo. V textu značeno [7]. [Jiný výsledek]
108510Mgr. Petr Vítek, Ph.D.Vítek, Petr, Edwards, Howell G. M.; Jehlička, Jan; Cox, Rick, Článek ve Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy: Evaluation of portable Raman instrumentation for identification of b-carotene and mellitic acid in two-component mixtures with halite. In press IF: 1,566 doi:10.1016/j.saa.2011.01.003 [Jiný výsledek]
112409PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D.Vávrová Anna, Jirkovský Eduard, Popelová Olga, Hašková Pavlína, Štěrba Martin, Geršl Vladimír, Šimůnek Tomáš, Glutathione antioxidant system in the anthracycline-induced cardiotoxicity – in vivo and in vitro studies. XX World Congress Ishr 2010 Kyoto, Paradigm Shift to Integrated Cardiology - Gene, Function and Life. Kyoto, Japan, May 13-16 2010. Abstract book <P-2-12-4>. [Jiný výsledek]
102709Mgr. Ewa Katarzyna Szczurowska, Ph.D.Szczurowska, Ewa, Mares, Pavel, Dva postery: A)"Ro-25-6981, a selective activity-dependent blocker of NMDA receptors containing NR2B subuint in a model of cortical epileptic afterdischarges in developing rats" Poster was presented on European Congress on epileptology, Rhodes 2010 B)"PHCCC an allosteric modulator of metabotropic glutamate receptor subtype 4 does not suppress cortical epileptic afterdischarges in immature rats" Poster was presented on International FENS Forum, Amsterdam 2010. Výsledky jsou v současné době připravovány k zaslání do tisku. [Jiný výsledek]
94009RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D.S. Haviar, M. Gillet, I. Matolínová, E-beam lithography processing of Au-nanowire contacts for development of gas sensors based on tungsten-oxide nanorods self-assembled on mica International Journal of Nanotechnology Přijato do tisku [Jiný výsledek]
94009RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D.S. Haviar, I. Khalakhan, I. Matolínová and V. Matolín, Fabrication of Arrays of sub-100 nm Dots Using Electron Beam Lithography in Scanning Electron Microscope Kofenrence ALC'09 Poster a příspěvek ve sborníku [Jiný výsledek]
91808Mgr. Barbora AntošováVopalensky, Pavel; Kozmik, Zbynek, Posterova prezentace na konferenci: A model for evolution of transcriptional regulation of opsin genes Pavel Vopalensky and Zbynek Kozmik Konference: Euro Evo-Devo, 6 az 9 cervence 2010, Pariz, Francie V podekovani je uvedena castecna podpora GAUK [Jiný výsledek]
153010Mgr. Jan Pyrih, Ph.D.Jedelský P.L., Doležal P., Rada P., Pyrih J., Šmíd O., Hrdý I., Šedinová M., Marcinčiková M., Voleman L., Perry A., Beltrán N.C., Lithgow T., Tachezy J., The Minimal Proteome in the Reduced Mitochondrion of the Parasitic Protist Giardia intestinalis. Článek přijatý do časopisu PLoS ONE [Jiný výsledek]
64110Mgr. Tomáš Gavenčiak, Ph.D.Golovach, Peter A.; Kratochvíl, Jan; Suchý, Ondřej, Článek Parameterized Complexity of Generalized Domination Problems byl přijat k publikaci do časopisu Discrete Applied Mathematics (2010) [Jiný výsledek]
10509Mgr. Tomáš KminiakKminiak, Tomáš, Celkovým výsledkom projektu je publikovanie odborného článku: Politika détente a postoj Nixonovy administrativy k západoněmecké Ostpolitik Willyho Brandta, v odbornom recenzovanom periodiku, tj. v Historickom obzore. Z dovodu toho, že je ale redakciou naplánovaný jeho výtlačok pravdepodobne niekedy v období do konca roku 2011, nemohla mi ešte poskytnúť niektoré povinné udáje, ako je čislo, v ktorom výjde a tiež jeho stránkový rozsah, čo je tiež dovodom, prečo ho vkladám do tejto aplikácie, keďže tieto povinné údaje o ňom ešte zatiaľ nepoznám. Po uskutočnenom recenznom konaní prebehne však ešte následne jeho korektúra, takže jeho súčasná podoba v pdf forme, v akej ho vkladám teraz, sa nemusí zhodovať s originálnou podobou jeho výtlačku po nej. [Jiný výsledek]
17808RNDr. Karel Žídek, Ph.D.K. Žídek, I. Pelant, F. Trojánek, P. Malý, P. Gilliot, B. Hönerlage, J. Oberlé, L. Šiller, R. Little, and B. R. Horrocks, článek: Ultrafast stimulated emission due to quasi-direct transitions in silicon nanocrystals Zasláno 16.3.2011 do časopisu Physical Review B (IF: 3.475), nyní posuzován pro publikaci. Detailní popis měření ultrarychlého optického zisku u křemíkových nanokrystalů námi navrženým rozšířením metody VSL. [Jiný výsledek]
17808RNDr. Karel Žídek, Ph.D.K. Žídek, F. Trojánek, P. Malý, I. Pelant, , Blue emission from silicon nanocrystals studied by ultrafast photoluminescence spectroscopy. Prezentace výsedků na E-MRS Spring Meeting 2010, Strasbourg, France, 7.-11.6.2010 (oral presentation). [Jiný výsledek]
17808RNDr. Karel Žídek, Ph.D.K. Žídek, F. Trojánek, P. Malý, I. Pelant, K. Dohnalová, K. Kůsová, O. Cibulka, B. Hönerlage, P. Gilliot, O. Crégut, J. Oberlé and G. Jonusauskas, Nonlinear optical properties of silicon nanocrystals studied by ultrafast spectroscopy. Prezentace výsledků na CMOS Photonics Winter School 2009, 15th-21st March 2009, Trento, Italy (poster). [Jiný výsledek]
17808RNDr. Karel Žídek, Ph.D.K. Žídek, F. Trojánek, B. Dzurňák, P. Malý, I. Pelant, Spectral and dynamical study of nonlinear luminescence from silicon nanocrystals excited by ultrashort pulses. Prezentace výsledků na E-MRS Spring Meeting 2008, 26.5.-30.5.2008, Strasbourg, France (oral presentation). [Jiný výsledek]
17808RNDr. Karel Žídek, Ph.D.K. Žídek, F. Trojánek, P Malý, I. Pelant, K. Dohanlová, K. Kůsová, Optical properties of silicon nanocrystals studied by time-resolved spectroscopy. Prezentace výsledků na EuroNanoForum 2009, 2nd-5th June, Praha, Czech Republic (poster). [Jiný výsledek]
120510Mgr. Irena Picková, Ph.D.Rubovič, Peter, Obhajoba diplomové práce "Tryskové plazmatické systémy – experiment a model". [Jiný výsledek]
120510Mgr. Irena Picková, Ph.D.Kolpaková, Anna, Obhajoba diplomové práce "Výbojové zdroje plazmatu s podporou magnetického pole". [Jiný výsledek]
120510Mgr. Irena Picková, Ph.D.Klusoň, Jan, článek v konferenčním sborníku: J. Klusoň, P. Kudrna, P. Rubovič, S. Leshkov, M. Tichý, A Study of the Low pressure Hollow Cathode Plasma Jet Discharge in the Pulsed Regime, in WDS'10 Proceedings of Contributed Papers: Part II – Physics of plasmas and ionized media (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 81-87, 2010 [Jiný výsledek]
58008Mgr. Anna KopeckáKopecká, Anna, Dramatické dějiny české sociologie v letech 1945-1969 očima pamětníků. Prezentace, konference České asociace orální historie, České Budějovice, 19.-20.11. 2009. [Jiný výsledek]
58008Mgr. Anna KopeckáKolektiv autorů, Webové stránky projektu: http://www.ceskasociologie.unas.cz/index.html [Jiný výsledek]
58008Mgr. Anna KopeckáDvořák, Tomáš, Role kultury ve výpovědích aktérů obnovy české sociologie 60.let. Prezentace, konference COHA v Nečtinách u Plzně, 16.-18.3. 2011. [Jiný výsledek]
58008Mgr. Anna KopeckáKopecká, Anna, Dramatic History of Czech Sociology in 1948-1969 Through the Eyes of Contemporaries, Prezentace na XVI. International Oral History Conference, 7.-11.7.2010, Praha. [Jiný výsledek]
84709PhDr. Mgr. Tomáš Gaudek, Ph.D.Panušková, Lenka, - Koncepce a donátor Velislavovy bible, přednáška pro studenty Ústavu pro dějiny umění FF UK, 9. 12. 2010 - článek Eschatologické motivy ve Velislavově bibli pro připravovaný sborník k poctě Karlovi Stejskalovi [Jiný výsledek]
66208Mgr. Ján Bakyta, Ph.D.Bakyta, Ján, Entwicklung des griechischen Lautinventars im 5.-4. Jahrhundert v. Chr. und die Variationslinguistik. Zum Buch Aussprache und Phonologie im Altgriechischen von Christos Karvounis [Příspěvek do Graecolatina Pragensia 23, 2010, v tisku. Přiložený soubor s textem před prvními korekturami.] [Jiný výsledek]
66208Mgr. Ján Bakyta, Ph.D.Bakyta, Ján, Die Linear B-Zeichen pu2, pa2 und pi2 [Příspěvek do ročenky Chatreššar (pravděpodobně ročník 2010). Informace o případné akceptaci příspěvku zatím chybí. Přiložený soubor s textem před korekturami věcnými i jazykovými.] [Jiný výsledek]
66208Mgr. Ján Bakyta, Ph.D.Bakyta, Ján, Bemerkung zu anepsios und aner [Příspěvek do ročenky Chatreššar (pravděpodobně ročník 2010). Informace o případné akceptaci příspěvku zatím chybí. Přiložený soubor s textem před korekturami věcnými i jazykovými.] [Jiný výsledek]
66208Mgr. Ján Bakyta, Ph.D.Bakyta, Ján, Phonologische und chronologische Problematik des Laryngalschwundes im Urgriechischen [Příspěvek do International Journal of Diachronic Linguistics und Linguistic Reconstruction. Informace o případné akceptaci příspěvku zatím chybí, ačkoli rozhodnuto mělo být do konce ledna 2011. Přiložený soubor s textem příspěvku.] [Jiný výsledek]
66208Mgr. Ján Bakyta, Ph.D.Bakyta, Ján, Die Langdiphthonge im Altgriechischen (mit einem Ausblick auf das Urindogermanische) [Příspěvek do konferenčního sborníku. Příspěvek byl právě odeslán, informace o průběhu publikačního procesu zatím chybí. Přiložený soubor s textem příspěvku.] [Jiný výsledek]
17510RNDr. Jakub PetrásekKadavý, Matěj, Testing and Estimating Jump Components and Volatility in High Frequency Data, Week of Doctoral Students Proceeding'10 - teoretická a numerická studie komponent derivátových cen pro vysokofrekveční data [Jiný výsledek]
17510RNDr. Jakub PetrásekPetrásek, Jakub, Optimal Investment and Consumption under Pure Jump Process, Mathemati cal Methods in Economics 2010 - Proceedings of Contributed Papers - numerická studie vlivu skoků v dynamice finančních aktiv na optimální strategii investování a spotřeby [Jiný výsledek]
89910doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.Marková, Katarína a Mejstřík, Michal a Teplý, Petr. , The European Banking Industry Before And During the 2008/2009 Global Turmoil , International Finance Symposium 2009,Turkey, ISBN 978-605-377-224-8 [Jiný výsledek]
89910doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.Iršová, Zuzana, Bank Efficiency in Transitional Countries: Sensitivity to Stochastic Frontier Design, William Davidson Institute working paper No. 998 [Jiný výsledek]
89910doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.Iršová, Zuzana, Bank Efficiency in Transitional Countries: Sensitivity to Stochastic Frontier Design, IES Working Papers 13/2010 [Jiný výsledek]
92910Mgr. Hana HromádkováHromádková Hana, Brtnický Tomáš, Rob Lukáš, Bartůňková Jiřina, Fialová Anna, Špíšek Radek, Rožková Daniela, Isolation and characterization of tumor cells for patient-tailored dendritic cell-based immunotherapy of ovarian carcinoma, DC2010: Forum on Vaccine Science, 26. – 30. 9. 2010, Lugano, Švýcarsko, poster [Jiný výsledek]
92910Mgr. Hana HromádkováHromádková Hana, Fialová Anna, Brtnický Tomáš, Rob Lukáš, Bartůňková Jiřina, Špíšek Radek, Rožková Daniela, Isolation and characterization of tumor cells for patient-tailored dendritic cell-based immunotherapy of ovarian carcinoma, Annual Meeting of the Austrian Society for Allergology and Immunology (ÖGAI), 3. – 5.12.2010, Vídeň, Rakousko, poster, Cena za nejlepší poster [Jiný výsledek]
92910Mgr. Hana HromádkováHromádková Hana, Brtnický Tomáš, Rob Lukáš, Bartůňková Jiřina, Fialová Anna, Špíšek Radek, Rožková Daniela, Izolace a charakterizace nádorových buněk u pacientek s karcinomem ovaria,Vědecká konference UK 2. LF 2010, 7. a 8. 4. 2010, Praha, ČR, přednáška, Cena proděkana pro vědu a výzkum [Jiný výsledek]
92910Mgr. Hana HromádkováHromádková Hana, Brtnický Tomáš, Rob Lukáš, Bartůňková Jiřina, Fialová Anna, Špíšek Radek, Rožková Daniela, Isolation and characterization of tumor cells for patient-tailored dendritic cell-based immunotherapy of ovarian carcinoma, 9th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference, 4. – 8. 9. 2010, Štrbské Pleso, Slovensko, poster [Jiný výsledek]
78810Mgr. Tereza Veselská, Ph.D.Würtherlová, Tereza; Kostovčík, Martin; Pažoutová, Sylva; Kolařík, Miroslav, Flow cytometry as a method of genome size estimation in fungi. IMC9 Edinburgh, 1.-6.8. 2010 (poster) [Jiný výsledek]
78810Mgr. Tereza Veselská, Ph.D.Korittová, Celie; Würtherlová, Tereza; Kolařík, Miroslav; Vosolsobě, Stanislav, Evolutionary ecophysiology of bark beetle associated fungi.IMC9 Edinburgh, 1.-6.8. 2010 (poster) [Jiný výsledek]
78810Mgr. Tereza Veselská, Ph.D.Kostovčík, Martin; Kolařík, Miroslav; Pažoutová, Sylva, Phylogeography of red-spored Geosmithia spp., fungi associated with sub-cortical insects. IMC9 Edinburgh, 1.-6.8. 2010 (poster) [Jiný výsledek]
78810Mgr. Tereza Veselská, Ph.D.Kolařík, Miroslav; Jankowiak, Robert; Pažoutová, Sylva; Kostovčík, Martin; Hulcr, Jiří; Kubátová, Alena et al., Geosmithia are diverse and widespread symbionts of bark beetles: an overview of 10 year study. IMC9 Edinburgh, 1.-6.8. 2010 (poster) [Jiný výsledek]
78810Mgr. Tereza Veselská, Ph.D.Korittová, Celie; Würtherlová, Tereza; Kolařík, Miroslav; Voslosobě, Stanislav, Evolutionary ecophysiology of bark beetle associated fungi. Florence Conference on Phenotype MicroArray Analysis of Microorganisms - The Environment, Agriculture, and Human Health, 13.-15.9.2010, Florence, Italy [Jiný výsledek]
78810Mgr. Tereza Veselská, Ph.D.Tylová, Tereza; Kolařík, Miroslav; Flieger, Miroslav; Olšovská, Jana, The UHPLC-DAD fingerprinting method for analysis of major extracellular metabolites presented in fermentation broth of fungi of genus Geosmithia; International Symposium on Separation Science, 2010, Rome, Italy (poster) [Jiný výsledek]
78810Mgr. Tereza Veselská, Ph.D.Würtherlová, Tereza, Genetika hub, evoluce genomu a využití průtokového cytometru při studiu DNA. Bakalářská práce, kat. botaniky PřF UK. http://botany.natur.cuni.cz/koukol/BP_2010/Wurtherlova_2010.pdf [Jiný výsledek]
137809MgA. Jana Kuklová, Ph.D.Kuklová, Jana , Text z konference - Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej perspektíve ( sborník v tisku) Název příspěvku: Kyberprostor jako prostor k výchově a poznání [Jiný výsledek]
137809MgA. Jana Kuklová, Ph.D.Kuklová,Jana, plakát z konference Média a filosofie [Jiný výsledek]
137809MgA. Jana Kuklová, Ph.D.Kuklová, Jana, Program konference Média a filosofie [Jiný výsledek]
26610JUDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava KonovHrabětová, Jaroslava, Žena jako pachatelka vraždy. Disertační práce. Praha: Karlova Univerzita, FF, Katedra sociologie. Výsledky výzkumu se prolínají celou disertační prací, ale zejména v kapitolách Obraz pachatelek vražd v médiích a Veřejnost a vražda (předpokládaná obhajoba disertační práce v 2011/2012) [Jiný výsledek]
26610JUDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava KonovHrabětová, Jaroslava, "Public Opinion on the Murder". Příspěvek na konferenci "The York Deviancy Conference: Critical perspectives on crime, deviance, disorder and social harm", University of York, 29th June-1st July 2011, UK. (již přijatý recenzovaný abstrakt) [Jiný výsledek]
26610JUDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava KonovHrabětová, Jaroslava, Public Opinion on the Murder. In Crime, Media, Culture. An International Journal - výběr z příspěvků z konference "The York Deviancy Conference: Critical perspectives on crime, deviance, disorder and social harm", 29th June-1st July 2011, University of York (předpokládané přijetí recenzovaného článku po skončení konference) [Jiný výsledek]
26610JUDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava KonovHrabětová, Jaroslava, Postoje veřejnosti k pachatelům odsouzeným za vraždu. In Recenzovaný sborník vydaný v elektronické podobě z konference "Sociální pedagogika v souvislostech globální krize", 5.-6. 5. 2011, Brno (předpokládané přijetí článku do 6. 5. 2011) [Jiný výsledek]
26610JUDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava KonovHrabětová, Jaroslava, "Female Murderers". Příspěvek na konferenci "Rethinking Crime and Punishment in Europe, 11th Annual Conference of the European Society of Criminology", 21th-24th September 2011, Vilnius, Litva (již přijatý abstrakt) [Jiný výsledek]
26610JUDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava KonovHrabětová, Jaroslava, "Postoje veřejnosti k pachatelům odsouzeným za vraždu." Příspěvek na konferenci "Sociální pedagogika v souvislostech globální krize", 5.-6. 5. 2011, Institut mezioborových studií, Brno. [Jiný výsledek]
19509RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.Kuchař Ladislav, Editorem vyžádaný abstrakt k publikaci v supplelmentu časopisu: International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics. Název abstraktu: Changed isoform profiles in sphingolipid storage disorders: a new pre-diagnostic tool (původně šlo o abstrakt k posteru na 9th International Symposium on Lysosomal Storage Diseases, 2009, Frankfurt, Germany), publikováno 1/2010, sv. 48, strana S74, ISSN 0946-1965, IF 1.381 [Jiný výsledek]
19509RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.Kuchař Ladislav, Přednáška - TANDEMOVÁ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE SFINGOLIPIDŮ S APLIKACI PRO METABOLICKÉ STUDIE A DIAGNOSTIKU SFINGOLIPIDOS - 11. ročník Školy hmotnostní spektrometrie, září 2010, Hotel Horizont, Pec pod Sněžkou [Jiný výsledek]
19509RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.Kuchař Ladislav, Poster - BMT in juvenile MLD: lessons from urinary sulphatide profiling and leukocyte ASA monitoring in the course of treatment - SSIEM Annual Symposium Istanbul 2010, Srpen 2010, Istanbul Convention and Exhibition Center, Istanbul, Turkey [Jiný výsledek]
19509RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.Kuchař Ladislav, Poster - Monitoring of urinary sulfatides excretion and their isoform profile in juvenile MLD after bone marrow transplantation - Dědičné metabolické poruchy - 25. pracovní dny, Květen 2010, Kúpeĺná Dvorana, Trenčianské Teplice, Slovenská republika [Jiný výsledek]
15710MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.Slámová Lucie, Prezentovaná abstrakta 2010 –Studentská vědecká konference– Antigen CD2 u dětské B prekurzorové ALL definuje subtyp s transdiferenciací do monocytu během časné fáze léčby,Olomoucké hematologické dny, IBFM, ESCCA, 3rd Students Retreat-Unique monocytic transdifferentiation during the ALL treatment in a subgroup of BCP ALL patients with aberrant expression CD2 (LFA-2)-Univerzita Karlova v Praze,2.LF CLIP, Klinika dětské hematologie a onkologie, 2.LFUK a FN Motol Praha -Lucie Slámová, Ester Mejstříková, Eva Froňková, Veronika Kanderová, Kateřina Mužíková, Elena Vodičková, Jan Zuna, Jean-Pierre Bourquin, Rolf Marschalek, Zuzana Zemanová, Frederik van Delft, Tomáš Kalina, Karel Fišer, Petr Smíšek, Tomáš Votava, Jan Trka, Jan Starý, Ondřej Hrušák – CLIP,2.LF UK [Jiný výsledek]
126608Mgr. Jana Steinová, Ph.D.Steinová, Jana, diplomová práce hlavní řešitelky Revize skupiny Cladonia coccifera ve střední Evropě s důrazem na území ČR, obhájená na katedře botaniky PřF UK [Jiný výsledek]
126608Mgr. Jana Steinová, Ph.D.Cardinale Massimiliano, Steinová Jana, Rabensteiner Johannes, Berg Gabriele, Grube Martin, článek Environmental factors triggering the bacterial communities in lichens odeslaný do Enviromental Microbiology Reports, právě probíhá recenzní řízení [Jiný výsledek]
167510RNDr. Josef Janák, Ph.D.Janák, Josef, Fractional Ornstein-Uhlenbeck Bridge (WDS Proceedings 2010, pp. 201-206) [Jiný výsledek]
167510RNDr. Josef Janák, Ph.D.Bártek, Jan, Homogeneous Stochastic Differential Equations (WDS Proceedings 2010, pp. 195-200) [Jiný výsledek]
124409PharmDr. Zbyněk Nový, Ph.D.Nový, Zbyněk, Vyrozumění předsedy GR UK [Jiný výsledek]
124409PharmDr. Zbyněk Nový, Ph.D.Nový, Zbyněk, Poster - 60. farmakologické dny, 2010 [Jiný výsledek]
124409PharmDr. Zbyněk Nový, Ph.D.Nový, Zbyněk, Poster - Annual congres of European association of nuclear medicine, 2010 [Jiný výsledek]
78808RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.Kubíčková Anna, Kubíček Vojtěch, Coufal Pavel, UV-VIS detection of amino acids in HPLC: on-line post-column solid-state derivatization with Cu(II) ions (článek odeslaný k publikování v Journal of Chromatography A, IF = 4,1) [Jiný výsledek]
78808RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.Svobodová Adéla, Křížek , CLC and CEC on Polystyrene Based Monolithic Columns(přednáška) na 10th SYMPOSIUM AND SUMMER SCHOOL ON BIOANALYSIS, Záhřeb, Chorvatsko, 2010. [Jiný výsledek]
78808RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.Svobodová Adéla, Tesařová Eva, Sobotníková Jana, Coufal Pavel, Monolithic poly(styrene-divinylbenzene-methacrylic acid) capillary columns for separation of low-molecular-weight compounds (přednáška) na 6th International Student Conference „Modern Analytical Chemistry“, Praha, ČR [Jiný výsledek]
78808RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.Kubíčková Anna, Svobodová Adéla, Coufal Pavel, Tesařová Eva, New Monolithic Capillary Columns for Green Chemistry Applications (poster) na 16th International Symposium on Separation Sciences, Řím, Itálie, 2010. [Jiný výsledek]
78808RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.Svobodová Adéla, Křížek Tomáš, Coufal Pavel, Sobotníková Jana, Tesařová Eva, CLC and CEC on Poly(styrene-divinylbenzene-methacrylic acid) Monolith as a Stationary Phase (poster) na 16th International Symposium on Separation Science, Řím, Itálie, 2010. [Jiný výsledek]
78808RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.Kubíčková Anna, Křížek Tomáš, Coufal Pavel, RP-HPLC and Non-aqueous CZE as Powerful Tools for Monitoring of MRI Contrast Agents Synthesis (přednáška) na 10th SYMPOSIUM AND SUMMER SCHOOL ON BIOANALYSIS, Záhřeb, Chorvatsko, 2010. [Jiný výsledek]
43010Mgr. Ing. Pavla Vozárová, Ph.D.Nikolovová, Pavla, The Impact of FDI on the Host Economy. CERGE-EI Discussion Paper No. 212/2011. [Jiný výsledek]
87809Mgr. Ondřej Smetana, Ph.D.Smetana, Ondřej; Houlné, Guy; Opatrný, Zdeněk and Chabouté, Marie-Edith, Přednáška na 12. konferenci KEBR Buněčný cyklus, endoreduplikace a programovaná buněčná smrt během poškození DNA [Jiný výsledek]
87809Mgr. Ondřej Smetana, Ph.D.Smetana, Ondřej; Chabouté, Marie-Edith, Genotoxics-induced endoreduplication in Arabidopsis roots is a consequence of cell death induced in stem cell niche, implication of DNA damage proteins (Manucript in preparation) [Jiný výsledek]
87809Mgr. Ondřej Smetana, Ph.D.Smetana, Ondřej; Houlné, Guy and Chabouté, Marie-Edith, Bleomycin induced autophagic programmed cell death in tobacco BY-2 cells : existence of a critical threshold of damage for signaling cell death and inducing cell cycle checkpoint through E2F/Rb pathway (Manuscript in preparation) [Jiný výsledek]
87809Mgr. Ondřej Smetana, Ph.D.Smetana, Ondřej; Houlné, Guy; Opatrný, Zdeněk and Chabouté, Marie-Edith, Účast na konferenci 17th FESPB Valencie 2010 Poster: NtE2F overexpression prevents G2/M checkpoint arrest necessary for genotoxic-induced PCD in tobacco cell line BY-2 [Jiný výsledek]
99910Mgr. Ondřej Lukšan, Ph.D.Luksan O., Jirsa M., Eberova J., Hrebicek M., and Dvorakova L., Promoter-enhancer interaction is responsible for tissue specific expression of OTC, the disruption may cause the manifestation of ornithine carbamoyltransferase deficiency. (2010) Prezentace ve formě plakátového sdělení na konferenci 60th Annual Meeting of The American Society of Human Genetics, Washington DC, USA [Jiný výsledek]
121209Mgr. Marcela GladziszováGladziszová, Marcela , Výsledky projektu jsou zahrnuty do diplomové práce hlavní řešitelky. Práce bude v červnu 2011 obhajována. [Jiný výsledek]
121209Mgr. Marcela GladziszováPasáková, Ivana, Gladziszová, Marcela, Charvátová, Jana, Stariat, Ján, Klimeš, Jiří, Kovaříková, Petra, Článek, který byl přijat 25.3.2011 k publikaci v Journal of Separation Science. [Jiný výsledek]
121209Mgr. Marcela GladziszováCharvátová, Jana, Pasáková, Ivana, Kovaříková, Petra, Stariat, Ján, Klimeš, Jiří, Prezentace výsledku projektu na konferenci "Syntéza a analýza léčiv" (Modrá, Slovensko, 2-4.9 2010), Sborník str.74. [Jiný výsledek]
121209Mgr. Marcela GladziszováCharvátová, Jana, Výsledky jsou součástí diplomové práce spoluřešitelky. Práce bude v červnu 2011 obhajována. [Jiný výsledek]
121209Mgr. Marcela GladziszováGladziszová, Marcela, Stariat Ján, Pasáková, Ivana, Kovaříková, Petra, Klimeš, Jiří, Prezentace výsledků na konferenci (Chiranal, 2011, Olomouc) PDF abstraktu. [Jiný výsledek]
157710RNDr. Vladislav MartínekMartínek, Vladislav, Navigace pro každý den. Prezentace projektu JRGPS na dni otevřených dveří MFF-UK, 14.10-14.30 2.12.2010. http://www.mff.cuni.cz/asc/verejnost/dod/dod_hlavni_10.html [Jiný výsledek]
157710RNDr. Vladislav MartínekMartínek, Vladislav; Žemlička, Michal, Complex navigation systems - Some issues and solutions. Přijato k publikaci v International Journal On Advances in Intelligent Systems. [Jiný výsledek]
157710RNDr. Vladislav MartínekMartínek, Vladislav; Žemlička, Michal, Remarks on complex navigation systems. In Luděk Matyska, Tomáš Vojnar, Pavel Zemčík, and David Antoš, editors, MEMICS 2010, page 209, Brno, 2010. NOVPRESS. [Jiný výsledek]
80009Mgr. Matej BuzgoDiplomova práca Matej Buzgo, Diplomová práca na základe výsledkov získaných počas riešenia projektu. [Jiný výsledek]
80009Mgr. Matej BuzgoAndrea Mickova, Matej Buzgo, Oldrich Benada, Zdenek Fisar, Michala Rampichova, Martina Tesarova , David Lukas , Evzen Amler, Nanofibers with encapsulated liposomes as a novel drug delivery system, Small, IF=6,171, submited [Jiný výsledek]
80009Mgr. Matej BuzgoE. Prosecká, M. Rampichová, L.Vojtová, D.Tvrdík, Š. Melčáková, J. Juhasová, M. Plencner, R. Jakubová, J. Jančář, A. Nečas, P. Kochová, J. Klepáček, Z. Tonar, E. Amler, Composite scaffolds from 0.5% collagen/50% hydroxyapatite are optimal for seeding with mesenchymal stem cells differentiated into osteoblasts, Journal of Biomedical Materials Research: Part A, IF=3,318, submited [Jiný výsledek]
99710Mgr. Michaela Krupková, Ph.D.Krupková, Michaela, Pharmacogenetic nexus of morphogenesis and retinoic acid-induced dyslipidemia and insulin resistance. 6th International ISP Congress and 14th International SHR Symposium, book of abstracts, p.116. [Jiný výsledek]
99710Mgr. Michaela Krupková, Ph.D.Krupková, Michaela, Mgr., Prezentace posteru na XIV. Kongresu o ateroskleróze, 9.-11.12. 2010, Špindlerův Mlýn [Jiný výsledek]
112410PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.Hnilicová, Helena, Příspěvek „Migrace-ochrana a podpora veřejného zdraví“ na konferenci Migranti a podpora zdraví, Státní zdravotní ústav, Praha 27.5.2010 Příspěvek je publikován na http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/migranti-a-podpora-zdravi [Jiný výsledek]
112410PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.Dobiášová, Karolína, příspěvek "Migranti a zdraví – situace v České republice" na konferenci Účasť migrantov v podpore zdravia:výzvy a riešenia, Trnava, Trnavská univerzita, 20.5. 2010 (příspěvek přednesen v zastoupení) [Jiný výsledek]
112410PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.Háva, Petr, Dobiášová, Karolína, Hnilicová, Helena, příspěvek "Děti - cizinci a dostupnost zdravotní péče v ČR" na konferenci Zranitelné skupiny dětí - cizinců, Praha, Reprezentační zařízení Ministerstva vnira Spiritka, 23.9. 2010 [Jiný výsledek]
112410PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.Hnilicová, Helena, Dobiášová, Karolína, článek Migrants' health and access to healthcare in the Czech Republic do odborného recenzovaného časopisu Central European Journal of Public Health, který byl přijat k recenznímu řízení (viz potvrzení v příloze) [Jiný výsledek]
112410PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.Dobiášová, Karolína, příspěvek „Zdravotní stav a zdravotní péče o migranty ve světle výzkumů v ČR“ na konferenci Migranti a podpora zdraví, Státní zdravotní ústav, Praha 27.5.2010. Příspěvek je publikován na http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/migranti-a-podpora-zdravi [Jiný výsledek]
112410PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.Hnilicová, Helena, Dobiášová, Karolína, kapitola: "Migranti a veřejné zdraví ve světle výzkumů" v kolektivní monografii Přínos a potenciál vědeckého výzkumu v oblasti migrace, ISBN 978-80-254-8008-3 [Jiný výsledek]
63808MUDr. Kamil SedláčekSedláček, Kamil, Přednáška Geneticky podmíněná onemocnění v arytmologii - možnosti diagnostiky a stratifikace rizika. Hradecký kardiologický den, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 17.12.2009 [Jiný výsledek]
63808MUDr. Kamil SedláčekSedláček, Kamil, SNPs in an Ankyrin-2 putative alternative first exon genomic region modify QT interval. Results from two independent Monica - KORA samples. ESC Congress 2008, Munich (Poster) [Jiný výsledek]
63808MUDr. Kamil SedláčekSedláček, Kamil, Genetic component of arrhytmic risk. International Symposium Ischemic heart disease: Electrical-therapeutic Considerations. Multicenter Research Group and IKEM, Prague, 25.6.2008 [Jiný výsledek]
63808MUDr. Kamil SedláčekSedláček, Kamil, Genetické riziko maligních arytmií u pacientů se strukturálním srdečním onemocněním. XVI výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 24.-27.5 2008 [Jiný výsledek]
66809MUDr. Rudolf Praus, Ph.D.Praus Rudolf, přednáška: 8. české a slovenské sympózium o arytmiích a kardiostimulaci, Plzeň, 7.-9. února 2010 [Jiný výsledek]
66809MUDr. Rudolf Praus, Ph.D.Praus Rudolf, přednáška: XVIII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti Brno,16.-19.5.2010 [Jiný výsledek]
66809MUDr. Rudolf Praus, Ph.D.Praus Rudolf, poster: CARDIOSTIM 2010, June 16-19, 2010, Nice Acropolis - French Riviera [Jiný výsledek]
66809MUDr. Rudolf Praus, Ph.D.Praus Rudolf, Abstrakt ve Sborníku XV. vědecké konference Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové [Jiný výsledek]
66809MUDr. Rudolf Praus, Ph.D.Praus Rudolf, přednáška: 6th Postgraduate Medical Students Conference, 25.10.2010, Hradec Králové [Jiný výsledek]
133310Mgr. Miloš Cabala, Ph.D.Miloš Cabala, Príloha 1, článok odoslaný do Surface and interface analysys [Jiný výsledek]
133310Mgr. Miloš Cabala, Ph.D.Miloš Cabala, Príloha 2: Detail oponentur clanku z Surface and interface analysys [Jiný výsledek]
133310Mgr. Miloš Cabala, Ph.D.Miloš Cabala, Príloha 4: Zpráva z experimentu na systéme AgCeO2/Cu(111) [Jiný výsledek]
133310Mgr. Miloš Cabala, Ph.D.Kateřina Veltruská, Miloš Cabala, Príloha 3: Poster z IVC-18. [Jiný výsledek]
132309PharmDr. Petra Hiršová, Ph.D.Hiršová P, Kolouchová G, Brčáková E, Fuksa L, Cermanová J, Mokrý J, Šišpera L, Tomšík P, Mičuda S., Vliv epigalokatechingalátu na jaterní poškození navozené intrahepatální cholestázou u potkanů. Ústní sdělení na konferenci mladých farmakologů (Květinův den, 3.6.2010, Brno) a abstrakt ve sborníku konference. [Jiný výsledek]
132309PharmDr. Petra Hiršová, Ph.D.Hiršová P, Kolouchová G, Brčáková E, Cermanová J, Fuksa L, Šišpera L, Tomšík P, Šafka V, Mičuda S., Green tea flavonoid epigallocatechin gallate changes hepatic cholesterol and bile acid processing in normal and cholestatic rats. Hepatology, Vol. 52, No. 4 (SUPPL), p. 928A, 2010 Plakátové sdělení na konferenci Liver Meeting 2010 v Bostonu, USA, a abstrakt v časopise Hepatology. Abstrakt dostupný také na http://trs.scivee.tv/node/986 [Jiný výsledek]
132309PharmDr. Petra Hiršová, Ph.D.Hiršová P, Kolouchová G, Brčáková E, Fuksa L, Cermanová J, Mokrý J, Šišpera L, Tomšík P, Mičuda S., Vliv epigallokatechingalátu na poškození jater v průběhu intrahepatální cholestázy u potkanů. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2010; 64(1): 28. Plakátove sdělení na konferenci (38. Májové hepatologické dny, 12.-14.5.2010, Karlovy Vary) a abstrakt v časopise Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. [Jiný výsledek]
60310RNDr. Bernard Lidický, Ph.D.Böhm, Martin; Ekstein, Jan; Fiala, Jiří; Holub, Přemysl; Lánský, Lukáš; Lidický, Bernard, "Packing chromatic number for square and hexagonal lattices" - přednáška na Workshop Cycles and Colourings, Tatranská Štrba, září 2010 [Jiný výsledek]
60310RNDr. Bernard Lidický, Ph.D.Král’, Daniel; Krnc,Matjaž; Kupec, Martin; Lužar, Borut; Volec, Jan, "Extending fractional precolorings" - přednáška na Workshop Cycles and Colourings, Tatranská Štrba, září 2010 [Jiný výsledek]
59410MUDr. Michaela Čabiňaková, Ph.D.Cabinakova Michaela, Mikulova Veronika, Janatkova Ivana, Zima Tomas, Pavlista David, Kolostova Katarina, Tesarova Petra., 1. Breast Cancer Symposium, Washington, DC, USA, 01.10.2010 - 03.10.2010. Poster. Disseminated and circulating tumor cells as biomarkers in breast cancer patients. M. Cabinakova, V. Mikulova, I. Janatkova, T. Zima, D. Pavlista, K. Kolostova, P. Tesarova. 2. 33rd Annual CTRC-AACR San Antonio Breast Cancer Symposium, San Antonio, USA, 08.12.2010 - 12.12.2010. Poster. Minimal residual disease monitoring in breast cancer patients. Veronika Mikulova, I. Janatkova, M. Cabinakova, P. Tesarova, Z. Usiakova , D. Pavlista, K. Kolostova, D. Pinterova, V. Bobek, M. Brychta, J. Valchar, D. Kubecova, M. Romzova, V. Rusnakova, Mikael Kubista, T. Zima. [Jiný výsledek]
40908RNDr. Veronika Dufková, Ph.D.Dufková, Veronika; Čabala, Radomír, Plakátové sdělení na konferenci 16th International Conference ISSS (Řím, Itálie, 6.-10.9.2010) s názvem: Comparison of Retention on Various Stationary Phases and Thermodynamic Parameters of Retention on RTX-200MS GC Column for Isobutylesters of Perfluorinated Carboxylic Acids [Jiný výsledek]
51009RNDr. Martina Riesová, Ph.D.Riesová, Martina; Hruška, Vlastimil; Gaš, Bohuslav, "Electromigration Oscillations Occuring in Ternary Electrolyte Systems" - poster na mezinárodní konferenci 25th International Symposium on Microscale BioSeparation MSB 2010, konané 21. - 25. března 2010 v Praze - abstrakt: Book of Abstracts, str. 171, P221 [Jiný výsledek]
51009RNDr. Martina Riesová, Ph.D.Riesová, Martina; Hruška, Vlastimil; Gaš, Bohuslav, "System Peaks in Capillary Zone Electrophoresis: PeakMaster 6.0" - poster na mezinárodní konferenci 16th International Symposium on Separation Science ISSS 2010, konané 6. - 10. září 2010 v Římě v Itálii - abstrakt: Book of Abstracts, str. 125, P50 [Jiný výsledek]
51009RNDr. Martina Riesová, Ph.D.Riesová, Martina; Hruška, Vlastimil; Gaš, Bohuslav, " New Version of PeakMaster: Shapes and amplitudes of System Peaks" - poster na letní škole programu CEEPUS 10th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, konané 7. - 14. července 2010 v Záhřebu v Chorvatsku - abstrakt: Book of Abstracts, str. 93, Poster B6 [Jiný výsledek]
51009RNDr. Martina Riesová, Ph.D.Kalíková, Květa; Riesová, Martina; Chudoba, Richard; Schmid, Martin; Tesařová, Eva, "HPLC or CZE for Separation of Benzodiazepines?" - poster na mezinárodní konferenci The International Symposium - Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2010, konané 8. - 11. února 2010 v Olomouci. - abstrakt: Book of Abstracts (ISBN 978-80-244-2470-5), str. 106 [Jiný výsledek]
51009RNDr. Martina Riesová, Ph.D.Müllerová, Ludmila; Lokajová, Jana; Riesová, Martina; Gaš, Bohuslav, "Ion Pairing of Selected Cations with Dodecylsulphate Micelles in Electrophoretic Systems" - poster na mezinárodní konferenci The International Symposium - Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2010, konané 8. - 11. února 2010 v Olomouci. - abstrakt: Book of Abstracts (ISBN 978-80-244-2470-5), str. 123 [Jiný výsledek]
51009RNDr. Martina Riesová, Ph.D.Müllerová, Ludmila; Lokajová, Jana; Riesová, Martina; Gaš, Bohuslav, "Interaction of Selected Cations with Dodecylsulphate Micelles in Electrophoretic Systems" - poster na mezinárodní konferenci 25th International Symposium on Microscale BioSeparation MSB 2010, konané 21. - 25. března 2010 v Praze - abstrakt: Book of Abstracts, str. 171, P220 [Jiný výsledek]
65510Mgr. Olexander Nikolaychuk, M.A.Nikolaychuk, Olexandr, Project Report [Jiný výsledek]
65510Mgr. Olexander Nikolaychuk, M.A.Nikolaychuk, Olexandr, Budget Report [Jiný výsledek]
21009Štěpán VeleŠtěpán Vele, http://www.tchoukball.cz [Jiný výsledek]
21009Štěpán VeleMgr. Štěpán Vele, Výsledky - dotazník [Jiný výsledek]
21009Štěpán VeleŠtěpán Vele, Mistrovství České republiky v beachtchoukballu 2010 [Jiný výsledek]
111008Mgr. Veronika Biricová, Ph.D.Biricová Veronika, Lázníčková Alice,, KONTROLA KVALITY MODIFIKOVANÉHO DENDRIMERU RÁDIOAKTÍVNE ZNAČENÉHO INDIOM-111 A LUTÉCIOM-177; Poster prezentovaný na 38. konferencii Syntéza a analýza, 14.-16.9.2009, FaF UK v Hradci Králové; abstrakt z konferencie bol publikovaný v zborníku konferencie s ISBN [Jiný výsledek]
111008Mgr. Veronika Biricová, Ph.D.Lázníček Milan, Lázníčková Alice, Biricová Veronika, Polášek Miloš, Hermann Petr, Lukeš Ivan, Preclinical evaluation of 177Lu complexes of two dendrimers based on a pyridine-N-oxide DOTA derivative; Poster prezentovaný prof. Lázníčkom na Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine (EANM 2009), 10.-14.10.09, Barcelona, Španielsko; abstrakt z konferencie bol publikovaný v European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Volume 36, Supplement 2 / September, 2009, p.503-539, doi: 10.1007/s00259-009-1238-2 [Jiný výsledek]
111008Mgr. Veronika Biricová, Ph.D.Biricová Veronika, Lázníčková Alice, Hermann Petr, Radiolabelling of dendrimer-ligand conjugates, orálna prednáška na 1. Postgraduální vědecké konference Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, 1.-2.2.2011 [Jiný výsledek]
111008Mgr. Veronika Biricová, Ph.D.Biricová Veronika, Lázníčková Alice, Petr Herman, Ivan Lukeš, 111In and 177Lu radiolabelling and quality control of modified PAMAM dendrimer ; poster prezentovaný na 1st World Conference on Physico-Chemical Methods in Drug Discovery and Development,27.9.-1.10.2009, Rovinj, Chorvátsko; abstrakt z konferencie bol vydaný v zborníku konferencie. [Jiný výsledek]
111008Mgr. Veronika Biricová, Ph.D.Biricová Veronika, Lázníčková Alice, Rádioaktívne značenie a kontrola kvality modifikovaného dendrimeru; Poster prezentovaný na Študentskej vedeckej konferencii 2009, 22.4.09, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, SR; súhrn z konferencie bol publikovaný v zborníku konferencie s ISBN [Jiný výsledek]
111008Mgr. Veronika Biricová, Ph.D.Biricová Veronika, Lázníčková Alice, Herman Petr , Quality Control of Radiolabelled PAMAM Dendrimer Conjugate of DOTAPyNox by ITLC, GPC and SEC-HPLC, abstrakt v zborníku a poster na medzinárodnej konferencii 16th International Symposium on Separation Science, Rím, September 6.-10.2010 [Jiný výsledek]
111008Mgr. Veronika Biricová, Ph.D.Biricová Veronika, Lázníčková Alice, Optimalization of PAMAM dendrimer-ligand conjugate radiolabelling with In-111, poster na konferencii 60. Česko-slovenské farmakologické dny, Hradec Králové 15.-17.9.2010, abstract v Acta medica (Hradec Králové) vol. 53 No. 3(2010) ISSN: 1211- 4286 [Jiný výsledek]
111008Mgr. Veronika Biricová, Ph.D.Biricová Veronika, Lázníčková Alice, Hermann Petr, Polášek Miloš, Lukeš Ivan, 177LU RADIOLABELLING AND QUALITY CONTROL OF PAMAM DENDRIMERS MODIFIED WITH PYRIDINE-N-OXIDE DERIVATIVE OF DOTA, Poster přezentován na 8the International Conference of Anticancer Research, 18. - 22- 10. 2008, Kos, Řecko, abstrakt z konference byl publikován ve speciálním vydání žurnálu Anticancer Research. [Jiný výsledek]
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Sedlák, Petr; Frost, Miroslav; Ben Zineb Tarak; Šittner, Petr, Thermomechanical models for NiTi shape memory alloys and their applications, ASME 2010 - Conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems, 28. 9. – 1. 10. 2010, Philadelphia, USA, orální prezentace. Abstrakt viz příloha "Abstract_SMASIS", konferenční program viz http://www.asmeconferences.org/SMASIS2010/ConferenceSchedule.cfm [Jiný výsledek]
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Benešová, Barbora, Energy-estimates based global optimization strategies - ECCM 2010 16.05-21.05 2010, Paris, France, orální prezentace. Abstrakt viz https://www.eccm-2010.org/abstract_pdf/abstract_1169.pdf anebo příloha "ECCM_Abstract". [Jiný výsledek]
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Frost, Miroslav, Sedlák, Petr, Ben Zineb, Tarak, Šittner, Petr, Numerical implementation of 3D SMA model, SMA behavior modelling seminar, 19. - 21. 12. 2010, Lac de La Madine, Francie, orální prezentace. Konferenční program viz příloha "LaMadine" [Jiný výsledek]
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Frost, Miroslav, Sedlák, Petr:, Modeling of Two-dimensional Thermomechanical Loading of NiTi Wires, in ESOMAT 2009 - The 8th European Symposium on Martensitic Transformations, 08002, edited by P. Šittner, L. Heller and V. Paidar, EDP Sciences (www.esomat.org), příspěvek ve sborníku konference. Poznámka: Tento příspěvek vznikl na základě sekce "roundrobing" konference ESOMAT (v Praze, 2009) až v roce 2010 (viz článek v příloze) a zahrnuje výsledky, které vznikly v rámci řešení tohoto projektu. Článek je uložen v příloze "Esomat" [Jiný výsledek]
58410PhDr. Mgr. Goran Serdarevič, M.A.Serdarević, Goran, “Efficiency of EU Merger Control in the 1990-2008 Period”, Finance a Úvěr, předložena revidovaná verze článku, se zapracovanými návrhy annonymních oponentů [Jiný výsledek]
114010Mgr. Namiko SakamotoSakamoto, Namiko, V této fázi je pouze nevydaná studie. V druhé fázi z ní budou příspěvky do časopisu Studie z aplikované lingvistiky a dalších. [Jiný výsledek]
53410Mgr. Ondřej MachotkaMachotka, Ondřej, Poster prezentovaný na kongresu ESCP (Evrospké společnosti klinické farmacie) v Lyonu, Francii 20.-23.10.2010. [Jiný výsledek]
53410Mgr. Ondřej MachotkaMachotka, Ondřej, Poster prezentovaný na Kongresu klinické farmacie René Macha v Mikulově, 26.-27.11.2010 [Jiný výsledek]
309MUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D.Brožková, Dana, Aktivní účast formou posteru na zahraničním sympoziu - Genetic Analysis In Translational Medicine v Athenách. Na posteru byly prezentovány výsledky zjištěné u rodiny s dědičnou neuropatií CMT, kde se pomocí vazebné analýzy na SNP čipech podařilo najít novou mutaci v genu EGR2. Zmíněný poster přikládám. [Jiný výsledek]
309MUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D.Brožková, Dana, Aktivní účast formou přednášky na 24. Neurologickém sjezdu. Prezentace výsledků zjištěných u rodiny s dědičnou neropatií CMT, kde se pomocí vazebné analýzy na SNP čipech podařilo najít novou mutaci v genu EGR2. Abstrakt příspěvku přikládám. [Jiný výsledek]
88010Mgr. Martin KubačákDušek, Jaroslav; Jindra ,Tomáš; Dostálek Miroslav, Článek ve sborníku Technical Computing Bratislava 2010, 20.10.2010, Bratislava, Slovenská Republika; [Jiný výsledek]
88010Mgr. Martin KubačákJindra ,Tomáš; Dušek, Jaroslav, Abstrakt ve sborníku konference XXXIII. dny lékařské biofyziky, 2.-4.6.2010, Mikulov [Jiný výsledek]
88010Mgr. Martin KubačákJindra, Tomáš; Dušek, Jaroslav, Ocenění za nejlepší konferenční příspěvek v kategorii Nelékařské obory na konferenci Celostátní studentská vědecká konference, 24.-25.11.2010, Praha. [Jiný výsledek]
88010Mgr. Martin KubačákDostálek, Miroslav; Dušek, Jaroslav; Jindra, Tomáš; Keprt, Jiří, Abstrakt ve sborníku konference Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, 15.-16.10.2010, Litomyšl [Jiný výsledek]
88010Mgr. Martin KubačákJindra, Tomáš, Dušek, Jaroslav, Abstrakt ke konferenci Celostátní studentská vědecká konference, 24.-25.11.2010, Praha [Jiný výsledek]
88010Mgr. Martin KubačákDušek, Jaroslav; Jindra ,Tomáš; Dostálek Miroslav, Článek ve sborníku konference International Conference on Technology and Medical Sciences, 21.-23.10.2010, Porto, Portugalsko. Jeho vydání je plánováno na začátek roku 2011 [Jiný výsledek]
88010Mgr. Martin KubačákJindra, Tomáš; Dušek, Jaroslav, Ocenění za nejlepší konferenční příspěvek na International Conference on Technology and Medical Sciences, 21.-23.10.2010, Porto, Portugalsko. [Jiný výsledek]
72208MUDr. Šimon CiproCipro, Šimon, Hraběta J, Poljaková J, Hřebáčková J, Eckschlager T, Valproátem indukovaná apoptóza v neuroblastomových buněčných liniích. Sborník abstrakt. XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, Praha 2010 [Jiný výsledek]
72208MUDr. Šimon CiproHraběta, Jan, Cipro Š., Poljaková J., Hřebáčková J., Stiborová M., Eckschlager T Hypoxií indukovaná chemorezistence buněk neuroblastomu a mozkových nádorů - studie in vitro. Sborník abstrakt, XXXIV. Brněnské onkologické dny 2010 [Jiný výsledek]
72208MUDr. Šimon CiproCipro, Šimon, Jana Hřebačková, Jan Hraběta, Jitka Poljaková, Tomáš Eckschlager. Valproic acid is effective apotosis inducer in hypoxia in neuroblastoma cell lines. Rukopis článku před odesláním. [Jiný výsledek]
72208MUDr. Šimon CiproCipro, Šimon, Hraběta J, Hřebáčková J, Poljaková J, Eckschlager T Valproát je účinnější v hypoxických podmínkách: další důkaz pro jeho klinické testování. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE, 2010 [Jiný výsledek]
39908RNDr. Marika Polechová, Ph.D.Steinova, Marika, Palaeotaxodont bivalves from the Darriwilian (Middle Ordovician) of Bohemia reclassified.In Richard Aldridge, David Harper, : International Paleontological congress, London, 2010, 28.6-3.7., s. 363. Londýn. [Jiný výsledek]
39908RNDr. Marika Polechová, Ph.D.Steinova, Marika, 2011 (v tisku).Middle Ordovician bivalves from Bohemia, Spain and France. Cuadernos del Museo Geominero. [Jiný výsledek]
132510RNDr. Petr Jan Juračka, Ph.D.Juračka, Petr Jan; Laforsch, Christian; Petrusek, Adam, Evidence for neckteeth formation in two species of the Daphnia curvirostris komplex, International Conference on Invertebrate Reproduction and Development in the Age of Genetic Modifications, Praha 2010, sborník abstraktů. Prezentace výsledků formou posteru. [Jiný výsledek]
132510RNDr. Petr Jan Juračka, Ph.D.Juračka, Petr Jan; Laforsch, Christian; Petrusek, Adam, Neckteeth formation in two species of the Daphnia curvirostris complex. Rukopis v recenzním řízení časopisu Journal of Limnology. [Jiný výsledek]
6210Mgr. Kateřina SchlöglováSchlöglová, Kateřina, Dosavadní výsledky projektu byly prezentovány v podobě abstraktu a posteru na mezinárodní mineralogické konferenci IMA 2010 (International Mineralogical Association) v Budapešti. Příspěvek s názvem "Preservation of prograde high-pressure assemblages and textures in granulites from the Rychleby Mts., Bohemian Massif" byl zařazen do sekce DE46 - UHP metamorphism and deep subduction. Abstrakt byl vypracován hlavním řešitelem, za pomoci vedoucího projektu (prof. Shah Wali Faryad) a dalších vědeckých pracovníků (Dr. David Dolejš a Dr. Helena Klápová, ÚPSG PřF Uk v Praze). Konferenční abstrakt je přiložen jako příloha závěrečné zprávy. [Jiný výsledek]
100809RNDr. Petra Míčová, Ph.D.Míčová Petra,  Petra Míčová, František Novák, František Kolář, Jan Neckář, Olga Nováková; Studentský doktorský den 2010, FgÚ AV ČR, 11.10.2010 (přednáška) [Jiný výsledek]
100809RNDr. Petra Míčová, Ph.D.Míčová Petra,  Micova P, Balkova P, Kolar F, Neckar J, Novak F, Novakova O: Effect of chronic intermittent and continuous hypoxia on the expression of phospholipases A2 and manganese superoxide dismutase in rat hearts; Cardiovasc Res (2010) 87 (suppl 1): S125 (publikovaný abstrakt z konference) [Jiný výsledek]
100809RNDr. Petra Míčová, Ph.D.Míčová Petra,  Micova P, Balkova P, Kolar F, Neckar J, Novak F, Novakova O: Effect of chronic intermittent and continuous hypoxia on the expression of phospholipases A2 and manganese superoxide dismutase in rat hearts; Frontiers in Cardiovascular Biology, 16.7. – 19.7.2010, Berlín, Německo (poster) [Jiný výsledek]
100809RNDr. Petra Míčová, Ph.D.doc. RNDr. Olga Nováková, CSc.,  Olga Novakova, Petra Micova, Patricie Balkova, Frantisek Kolar, Jan Neckar, Frantisek Novak: Calcium-independent phospholipase A2 and manganese superoxide dismutase in rat heart adapted to chronic hypoxia; 9th New Frontiers in Cardiovascular Research Meeting, 15.10. – 17.10.2010, Toulouse, Francie (poster) [Jiný výsledek]
103809MUDr. Marie Kalfeřtová, Ph.D.Kalfeřtová, Marie; Jirásková,Naďa, Abstrakt ve sborníku XIV. vědecké konference LF UK HK a FN HK, 20. ledna 2010 [Jiný výsledek]
103809MUDr. Marie Kalfeřtová, Ph.D.Kalfeřtová, Marie; Burova, Mariya.; Rozsíval, Pavel; Jirásková, Naďa:, Liquifaction Method and Extent of Posterior Capsule Opacification: Two-Year Follow-up - přijaté posterové sdělení na sjezd ASCRS 2011, San Diego, USA, který se bude konat v březnu 2011 [Jiný výsledek]
103809MUDr. Marie Kalfeřtová, Ph.D.Kalfeřtová, Marie; Burova, Mariya.; Jirásková, Naďa; Rozsíval, Pavel:, Metoda AquaLase - vliv na vznik sekundární katarakty a její bezpečnost, Sborník abstrakt, XVIII.výroční sjezd české oftalmologické společnosti, Teplice 23.-25.září 2010, s.147, ISBN 978-80-904410-4-0 [Jiný výsledek]
123808Dmitry Stakheev, M.D., Ph.D.D. Stakheev, Enhanced tolerance to ischemia in the diabetic heart is not suppressed by β1-adrenergic inhibition with metoprolol. Přednáška na konferenci v rámci Doktorského projektu, Praha. 29.9.2010. [Jiný výsledek]
123808Dmitry Stakheev, M.D., Ph.D.D. Stakheev, J. Novotný, P. Balková, O. Nováková, F. Kolář, Role of β1-adrenoceptors in cardioprotection induced by chronic continuous hypoxia. Článek je před dokončením. [Jiný výsledek]
123808Dmitry Stakheev, M.D., Ph.D.D. Stakheev, J. Novotný, P. Balková, O. Nováková, F. Kolář, Role of β1-adrenoceptors in cardioprotection induced by chronic continuous hypoxia. Článek je před dokončením. [Jiný výsledek]
74010PhDr. Daniel Dědovský, Ph.D.Dědovský, Daniel, Výstup na VI. mezinárodní konferenci "Obuv v historii" organizované Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně 12. 10. 2010. V příspěvku jsem se zabýval lidovou obuví, její terminologií a kulturně-ekonomickým významem pro vybrané české a moravské regiony. Úplný text mé přednášky Vysocké bačky v kulturně historickém kontextu vyjde ve sborníku "Obuv v historii 2010". [Jiný výsledek]
6409RNDr. Zdeňka Drastichová, Ph.D.Drastichova, Z., Novotny, J., Identification of preassociated signaling complex of TRH receptor and trimeric Gq/11 protein. Poster prezentován na mezinárodní proteomické konferenci The 4th EuPA Meeting 2010 v Estorilu v Portugalsku. Prezentovaný poster viz příloha. [Jiný výsledek]
21108RNDr. Jiří Kaštil, Ph.D.Kaštil, Jiří, Účast a prezentace výsledků na konferenci JEMS 2010, Kraków, Poland [Jiný výsledek]
21108RNDr. Jiří Kaštil, Ph.D.Kaštil, Jiří, Účast a prezentace výsledků na konferenci CSMAG 2010, Košice, Slovakia [Jiný výsledek]
21108RNDr. Jiří Kaštil, Ph.D.Kaštil, Jiří, Magnetocaloric effect of Gd–Tb alloys: influence of the sample shape anisotropy . Applied Physics A: Materials Science & Processing, DOI: 10.1007/s00339-010-6105-2. IF 1.595. [Jiný výsledek]
147610Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Javůrková Veronika, V loňském roce byl publikován článek "Vejce a jeho skořápka" který vyšel v Supplementu - Potraviny – součást zdravého životního stylu na jehož textu týkajícího se křepelčích vajec jsme se autorsky podíleli (str.80-81). Publikace byla distribuována spolu s odborným titulem Interní medicína pro praxi 9/2010 a ke spolupráci na něm jsme byli vyzváni na základě tohoto projektu, ve kterém křepelčí vejce využíváme. [Jiný výsledek]
147610Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Javůrková, V,, Hořák, D,, Kreisinger, J., Klvaňa P., Albrecht T., Factors affecting sleep-vigilance behaviour in incubating Mallards (in press). Jelikož nelze v rámci této aplikace přidat jako výsledek článek v časopise ve fázi "in press" přikládáme tento článek, který částečně vznikl za podpory tohoto projektu a byl přijat k publikování v časopise Ethology (IF=2,09). Podpora tohoto projektu je v článku zmíněna. [Jiný výsledek]
74108MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.Švehlík, Vojtěch, poster: Švehlík,V., Novotný,T., Krejčí,J., Wasserbauer,R., Malíková,J., Uhlík,J., Vajner,L.: Vliv kromoglykátu sodného na zastoupení plicních periferních artérií se ztluštělou t. media při krátkodobém a dlouhodobém zotavení z chronické hypoxie. Abstrakta Vědecké konference 2. lékařské fakulty UK 2011: přijato k prezentaci. [Jiný výsledek]
74108MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.Švehlík, Vojtěch, poster: Švehlík,V., Novotný,T., Krejčí,J., Wasserbauer,R., Malíková,J., Vráblová,K., Uhlík,J., Vajner,L.: Administration of sodium cromoglycate in early phase of hypoxia restricts remodelling of the pulmonary arterial bed. Abstrakta Vědecké konference 2. lékařské fakulty UK 2010: 132, a Morphology 2010, Programme & Abstracts of the 42nd International Congress on Anatomy and 47th Lojda Symposium on Histochemistry, Košice, 2010: 110, a Eur. J. Med. Res. 15 (Suppl.1), 2010: 162. [Jiný výsledek]
74108MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.Novotný, Tomáš, přednáška: Novotný,T., Krejčí,J., Švehlík,V., Wasserbauer,R., Malíková,J., Uhlík,J., Vajner,L.: Vliv stabilizace žírných buněk kromoglykátem sodným na remodelaci stěny plicních cév při hypoxické plicní hypertenzi. Abstrakta Vědecké konference 2. lékařské fakulty UK 2010: 41 a Morphology 2010, Programme & Abstracts of the 42nd International Congress on Anatomy and 47th Lojda Symposium on Histochemistry, Košice, 2010: 89. [Jiný výsledek]
74108MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.Krejčí, Jakub, poster: Krejčí,J., Novotný,T., Humlová,D., Švehlík,V., Uhlík,J., Vajner,L.: Morfologické změny plicních vodivých artérií působením hypoxie. Abstrakta Vědecké konference 2. lékařské fakulty UK 2011: přijato k prezentaci. [Jiný výsledek]
74108MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.Novotný, Tomáš, poster: Novotný,T., Krejčí,J., Švehlík,V., Wasserbauer,R., Malíková,J., Uhlík,J., Vajner,L.: Effective stabilisation of mast cell granules by sodium cromoglycate leads to different redistribution of pulmonary toluidin-blue detectable mast cells during a hypoxia and posthypoxic recovery. Eur. J. Med. Res. 15 (Suppl.1), 2010: 158-159. [Jiný výsledek]
74108MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.Krejčí, Jakub, poster: Krejčí,J., Novotný,T., Švehlík,V., Wasserbauer,R., Malíková,J., Vráblová,K., Uhlík,J., Vajner,L.: Administration of sodium cromoglycate in early phase of hypoxia enables re-remodelling of the pulmonary arterial bed during the recovery phase. Abstrakta Vědecké konference 2. lékařské fakulty UK 2010: 133, a Morphology 2010, Programme & Abstracts of the 42nd International Congress on Anatomy and 47th Lojda Symposium on Histochemistry, Košice, 2010: 61, a Eur. J. Med. Res. 15 (Suppl.1), 2010: 162-163. [Jiný výsledek]
74108MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.Novotný, Tomáš, poster: Novotný,T., Krejčí,J., Švehlík,V., Wasserbauer,R., Malíková,J., Uhlík,J., Vajner,L.: Vliv kromoglykátu sodného na změnu zastoupení plicních periferních artérií se ztluštělou t. media při akutní a chronické hypoxii. Abstrakta Vědecké konference 2. lékařské fakulty UK 2011: přijato k prezentaci. [Jiný výsledek]
74108MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.Novotný, Tomáš, poster: Novotný,T., Malíková,J., Wasserbauer,R., Uhlík,J., Vajner,L.: The role of disodium cromoglycate in redistribution of pulmonary mast cells during a short-time hypoxia. Morphology 2009, Proceedings of the 45th International Congress on Anatomy and 46th Lojda Symposium on Histochemistry, Plzeň, 2009: 129, a YES Guide 09, Young European Scientist Meeting, Porto, 2009: 90. [Jiný výsledek]
74108MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.Humlová, Dana, poster: Humlová,D., Novotný,T., Krejčí,J., Švehlík,V., Uhlík,J., Vajner,L.: Morfologické změny plicních vodivých artérií při zotavení z dlouhodobé hypoxie. Abstrakta Vědecké konference 2. lékařské fakulty UK 2011: přijato k prezentaci. [Jiný výsledek]
134609Mgr. Ondřej Libiger, Ph.D.Libiger Ondřej, Torkamani Ali, Schork Nicholas, Zvaná přednáška a poster na odborné konferenci „Program in Quantitative Genetics“ (PQG) pořádané Fakultou veřejného zdraví Harvardovy univerzity (School of Public Health, Harvard University) konané začátkem listopadu tohoto roku v Bostonu. Na základě podaného abstraktu nám organizátoři PQG udělili cenu „Stellar Abstract Award“ a umožnili mi během konference přednést patnáctiminutovou přednášku. Přednáška, která se konala 13. listopadu, byla jednou ze tří vybraných na základě podaných abstraktů. [Jiný výsledek]
134609Mgr. Ondřej Libiger, Ph.D.Libiger Ondřej, Torkamani Ali, Schork Nicholas,, Prezentace výskledků asociačních studií nového typu na příkladu mitochondriálních sekvencí DNA kontrolních jedinců a jedinců postižených vzácným neurologickým onemocněním na 59. konferenci Americké asociace pro lidskou genetiku (American Society of Human Genetics), která se konala v říjnu tohoto roku v Honolulu. Prezentace ve formě posteru nesla název "DNA Sequence-based Analysis Via Regression Modeling that Leverages Genomic Annotations". [Jiný výsledek]
141610RNDr. Eliška Zábranová, Ph.D.Zábranová Eliška, Modelování vlastních kmitů a slapů planetárních těles maticovou metodou s pseudospektrální přesností, prezentace na pracovním semináři Geodetické observatoře Pecný, duben 2010 [Jiný výsledek]
141610RNDr. Eliška Zábranová, Ph.D.Zábranová Eliška, Modelování anelastické odezvy vlastních kmitů zemětřesení v Chile 2010, prezentace na geodynamickém semináři katedry geofyziky, MFF UK, leden 2011 [Jiný výsledek]
141610RNDr. Eliška Zábranová, Ph.D.Zábranová Eliška, Hanyk Ladislav, Matyska Ctirad, Matrix Pseudospectral Method for Elastic Tides Modeling of Planetary Bodies, poster na konferenci EGU, Vídeň, květen 2010 [Jiný výsledek]
116209RNDr. Barbora Peštová, Ph.D.Madurkayová, Barbora, Ratio type statistics for detection of changes in linear regression models and the bootstrap method. Prezentace na konferenci EMS 2010, Piraeus, 18. 8. 2010, [Jiný výsledek]
116209RNDr. Barbora Peštová, Ph.D.Madurkayová, Barbora, Ratio type statistics for detection of changes in mean -- Two test statistics. Poster prezentovaný na konferenci Prague Stochastics 2010. [Jiný výsledek]
103609Mgr. Lucie Poláková, Ph.D.Mírovský, Jiří; Mladová, Lucie; Zikánová, Šárka, Connective-Based Measuring of the Inter-Annotator Agreement in the Annotation of Discourse in PDT In:Proceedings of the 23rd International Conference on Computational Linguistics (Coling 2010),Beijing, China, p.775-781 [Jiný výsledek]
103609Mgr. Lucie Poláková, Ph.D. Zikánová, Šárka Mladová, Lucie Mírovský, Jiří Jínová, Pavlína, Typical Cases of Annotators’ Disagreement in Discourse Annotations in Prague Dependency Treebank In: Language Resources and Evaluation Conference (LREC), Malta, 2010 [Jiný výsledek]
87309RNDr. Klára Palupčíková, Ph.D.Protiva Tomáš, Frynta Daniel, Rehák Ivan, Přednáška na 37. etologické konferenci [Jiný výsledek]
87309RNDr. Klára Palupčíková, Ph.D.Frynta Daniel, Frýdlová Petra , Poster na konferenci Zoologické dny v Praze 2010 [Jiný výsledek]
45610Mgr. Ondřej Balvín, Ph.D.Balvín, Ondřej, 2010. Bat bugs of the family Cimicidae (Heteroptera). Abstracts. International bat research conference, 23-27.8.2010, Praha, Česká republika. [Jiný výsledek]
45610Mgr. Ondřej Balvín, Ph.D.Balvín, Ondřej, 2010. Štěnice (Heteroptera: Cimicidae): parazité netopýrů, ptáků a člověka. Abstrakty referátov. Chiropterologický seminár 2010, 11.11.2010, Košice, Slovensko. Vespertilio 13–14: 309–316. [Jiný výsledek]
45610Mgr. Ondřej Balvín, Ph.D.Balvín, Ondřej, Vilímová, Jitka, 2010. Mitochondrial and morphological diversity in the bed bug Cimex lectularius (Heteroptera: Cimicidae) on different hosts. Abstracts. 4th meeting of the International Heteropterist´s society, 12-17.7.2010, Tianjin, China. [Jiný výsledek]
116510MUDr. Mgr. Ondřej ČernýČerný, Ondřej;Němec Pavel, (A) PŮVODNÍ PRÁCE PŘIPRAVOVANÉ K PUBLIKACI 1)Oliveriusová L., Němec P. & Sedláček F. (in prep.) Magnetic Compass Orientation in Two Strictly Subterranean Rodents, (rukopis viz priloha). 2)Bajgar A, Lucová M, Černý O, Novaková H, Němec P (in prep.) Magnetic compass in the bird eye: changes in the ambient magnetic field activate the retina in the homing pigeon. (B) PŘÍSPĚVKY NA KONFERENCÍCH 1)Němec P: Orientation of animals by the Earth’s magnetic field. (12th Castle Meeting on Paleo-, Rock and Environmental Magnetism 2010, Nové Hrady, Česká republika, 29.8.– 4.9.2010). 2)Němec P: Neuroanatomy of subterranean vision and magnetoreception. (Central European meeting on genes, gene expression and behavior, Hrubá Skála, Česká republika, 4–7. 11. 2010). [Jiný výsledek]
17409Mgr. Eva Straková, Ph.D.Straková, Eva, Identifikace proteinů spojených s počátkem germinace Streptomyces coelicolor. Předpokládáme publikaci výsledků proteomické části projektu. [Jiný výsledek]
100008Mgr. David KolovratníkKolovratník, David, Webová stránka projektu obsahuje odkazy na dokumentaci, binární i zdrojové soubory projektu: http://ufal.mff.cuni.cz/morfo/ [Jiný výsledek]
59910PhDr. Mgr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.Jiří Skuhrovec, Po celou dobu běhu grantu byla na webu umístěna volně dostupná aplikace pro úpravu datových souborů pro World of Warcraft. Uživatel úpravou získal zpracovaná data, zároveň souhlasil s jejich využitím pro výzkumné účely. http://mmometrics.org/aucdb2/ Touto cestou bylo nasbíráno cca 1000 datových souborů, každý z nich obsahuje průměrně 3 images celého trhu na jednom serveru v jeden moment. Tato data představují jen cca 45% všech nasbíraných dat, pokrývají však mnohem širší vzorek serverů (200), než data sbíraná ručně v rámci výzkumu (20). [Jiný výsledek]
94208Mgr. Lenka Janská, Ph.D.Arbanová, Linda; Linhartová, Kateřina; Šmíd, Jan, Workshop pro učitele TEORIE A PRAXE NOVÝCH TYPŮ OBRAZŮ VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ: fotografický, filmový a dramatický obraz. Workshop pro zájemce z řad učitelů výtvarné výchovy a studentů učitelství se konal v prostorách KVV 21.11. 2009. v rámci workshopu byly představeny nové metody práce s novými typy obrazů ve výuce. [Jiný výsledek]
94208Mgr. Lenka Janská, Ph.D.Linhartová, Kateřina, Disertační práce: Tělo – tělesnost – obraz mezi výtvarnou a dramatickou výchovou. Shrnuje část projektu věnující se výtvarně-dramatickému projektu. Obhájena v dubnu 2010. [Jiný výsledek]
94208Mgr. Lenka Janská, Ph.D.Arbanová, Linda, Mezinárodní konference INSEA, University of Lapland, Rovaniemi, Finsko, 21.-24.6. 2010, prezentace příspěvku "Theory and Praxis of new Kinds of Image in Art Education on Basic and High Schools: Photography, Movie and Drama. Film in contemporary art education.". http://www.ulapland.fi/InEnglish/Units/Faculty_of_Art_and_Design/About_the_Faculty/Events/InSEA.iw3 [Jiný výsledek]
94208Mgr. Lenka Janská, Ph.D.Arbanová, Linda; Linhartová, Kateřina, Workshop "Contemporary Trends in Visual Art Education" v rámci ATEE Winter Conference in Prague, která se uskutečnila 26.-28.2.2010 v prostorách PedF UK. Části workshopu věnované možnostem práce s pohyblivým obrazem ve výuce na prvním stupni a možnostem uplatnění prvků tvořivé dramatiky ve výuce na prvním stupni. [Jiný výsledek]
94208Mgr. Lenka Janská, Ph.D.Arbanová, Linda; Linhartová, Kateřina; Šmíd, Jan; Janská, Lenka; Reischigová, Jitka; Škaloudová, Barbora; Filip, Michal, Webový portál http://vytvarnavychova-vyzkum.eu/ shnrující veškeré výsledky projektu, poskytuje teoretickou a metodickou podporu učitelům při práci s novými typy obrazů ve výtvarné výchově. Obsahuje samostatné sekce věnované filmu, fotografii a výtvarné dramatice. [Jiný výsledek]
94208Mgr. Lenka Janská, Ph.D.Linhartová, Kateřina, Příspěvek "DRAMA IMAGE – To Be Inside..." v rámci mezinárodní konference INSEA - Unievrsity of Lapland, Rovaniemi, Finsko, červen 2010. [Jiný výsledek]
94208Mgr. Lenka Janská, Ph.D.Šmíd, Jan, Disertace Fotografie, vizualita a výtvarná výchova, obhájena v roce 2008 [Jiný výsledek]
94208Mgr. Lenka Janská, Ph.D.Arbanová, Linda, Workshop filmové výchovy pro učitele na letní filmové škole v Uherském Hradišti 2010. Třídenní intenzivní workshop zabývající se aktuálními trendy ve filmové a audiovizuální výchově v konetxtu základoškolské a středoškolské výuky. Teorie i praxe práce s filmovým obrazem ve výuce. [Jiný výsledek]
94208Mgr. Lenka Janská, Ph.D.Arbanová, Linda, Disertační práce Filmový obraz jako předmět výchovy a vzdělávání. Obhájena v dubnu 2010. Shrnuje část projektu zabývající se filmovým obrazem ve výtvarné výchově. Školitel Doc. Ivan Špirk, ak.mal. [Jiný výsledek]
94208Mgr. Lenka Janská, Ph.D.Arbanová, Linda, Konference Mediální výchova v teorii a praxi, pořádaná KVK ZCU jako konference s mezinárodní účastí zaměřená na výzkum v mediální pedagogice a teorii a praxi mediální výchovy. 17.-18.6.2009. Prezentace/wprkshop Filmový obraz. [Jiný výsledek]
95909RNDr. Kristýna MarkováMarkova, Kristýna, Na základě experimentálních dat z předchzích let byl připraven manuskript, který bude po poslední revizi a jazykové korektuře zaslán k recenznímu řízení do časopisu Cell Cycle. Markova, K., Jirakova, K., Uzlikova, M., Tumova, P., Kulda, J. and Nohynkova, E.: Protozoan cells without mitotic spindle finish cytokinesis and reduplicate: loose cell cycle progression control? - manuskript je součástí příloh s odkazem v části Řešitlský tým [Jiný výsledek]
52410RNDr. Josef Cibulka, Ph.D.Bílka, Ondřej, Konvexní otázky pro konečné množiny bodů v rovině, Bakalářská práce [Jiný výsledek]
52410RNDr. Josef Cibulka, Ph.D.Safernová, Zuzana, Samodlážditelné simplexy, Diplomová práce [Jiný výsledek]
56710Olena Senyuta, M.A., Ph.D.Senyuta, Olena, Delegation and Performance, March 10, 2011, Chapter of the PhD Dissertation, Abstract, This paper studies the relation between the level of authority delegation in organization and performance. Authority delegation is considered with an example of banking sector. In simple OLS regressions more authority delegated has positive effect on quantitative measures of performance, however, it decreases the quality of taken decisions. As we have controlled for the endogeneity of authority delegation, these effects became insignificant. This result is consistent with optimal authority delegation behavior of the bank, as a response to changes in local market conditions. [Jiný výsledek]
21809Mgr. Rudolf Kadlec, Ph.D.Burkert Ondřej, Brom Cyril, Kadlec Rudolf, Lukavský Jiří, Timing in Episodic Memory: Virtual Characters in Action. Symposium on Human Memory for Artificial Agents, AISB. pp. 1-8. (2010) Leicester, UK. [Jiný výsledek]
21809Mgr. Rudolf Kadlec, Ph.D.Čermák Michal, Kadlec Rudolf, Brom Cyril, Towards modeling false memory using virtual characters: a position paper. Symposium on Human Memory for Artificial Agents, AISB. (2011) v tisku [Jiný výsledek]
21809Mgr. Rudolf Kadlec, Ph.D.Kadlec Rudolf, Brom Cyril, I can (almost) remember what you are doing: from actions to tasks. Symposium on Human Memory for Artificial Agents, AISB. pp. 27-30. (2010) Leicester, UK. [Jiný výsledek]
21809Mgr. Rudolf Kadlec, Ph.D.Kučerová Lucie, Brom Cyril, Kadlec Rudolf, Towards Planning the History of a Virtual Agent. In: ICAPS Workshop on Planning in Games. (2010) Toronto, Kanada. [Jiný výsledek]
21809Mgr. Rudolf Kadlec, Ph.D.Brom Cyril, Pešková Klára, Lukavský Jiří, Poster prezentovaný na konferenci Kognice 2010 a GameAI 2010. [Jiný výsledek]
21809Mgr. Rudolf Kadlec, Ph.D.Brom Cyril, Vyhnánek Jan, Lukavský Jiří, Waller David, Kadlec Rudolf, A Computational Model of the Allocentric and Egocentric Spatial Memory by Means of Virtual Agents, or How Simple Virtual Agents Can Help to Build Complex Computational Models. Dosud nevydaná publikace momentálně přepracovávaná v rámci recenzního řízení časopisu Cognitive Systems Research. [Jiný výsledek]
21809Mgr. Rudolf Kadlec, Ph.D.Brom Cyril, Burkert Ondřej, Kadlec Rudolf, Timing in Episodic Memory for Virtual Characters. In: Proceedings of the IEEE 2010 Symposium on Computational Intelligence and Games (2010) Kodaň, Dánsko. [Jiný výsledek]
64610Mgr. Lenka Rajdlová, Ph.D.Velflová, Lenka, Pro Jihočeský sborník historický, jehož vydavatelem je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, mám připravený článek "Hueberovy oltáře v českobudějovické katedrále". Sborník vychází jednou ročně a uzávěrka je 30. dubna 2011. [Jiný výsledek]
21709Ing. Roman Vozdek, Ph.D.Vozdek, Roman, Na konferenci "2010 European C. elegans Neurobiology Meeting, Fodele, Greece" byla prezentována práce formou posteru s názvem "Caenorhabditis elegans as a model of homocystinuria: characterization of nematode cystathionine beta-synthase" s uvedením podpory GA UK č. 21709. [Jiný výsledek]
21709Ing. Roman Vozdek, Ph.D.Vozdek, Roman, Na konferenci "Dědičné metabolické poruchy, 25. pracovní dny, Trenčianské Teplice, SR" byla prezentována práce formou posteru s názvem "Caenorhabditis elegans possesses three genes encoding cysteine synthase with different tissue-specific localization" s uvedením podpory GA UK č. 21709. [Jiný výsledek]
21709Ing. Roman Vozdek, Ph.D.Vozdek, Roman, Na konferenci FASEB Summer Research Conferences "Folic Acid, Vitamin B12, and one carbon metabolism”, Carefree, Arizona, USA" byla prezentována práce formou posteru s názvem "Caenorhabditis elegans as a model of homocystinuria: characterization of nematode cystathionine β-synthase" s uvedením podpory GA UK č. 21709. [Jiný výsledek]
21709Ing. Roman Vozdek, Ph.D.Vozdek, Roman, Na studentské vědecké konferenci "Diagnostika, prevence a léčba závažných civilizačních onemocnění, Plzeň, ČR" byla prezentována práce formou přednášky s názvem "Caenorhabditis elegans jako modelový organismus homocystinurie z deficitu cystathionin-beta-synthasy" s uvedením podpory GA UK č. 21709. [Jiný výsledek]
21709Ing. Roman Vozdek, Ph.D.Vozdek, Roman, Manuskript s názvem "CYSTATHIONINE BETA-SYNTHASE DEFICIENCY IN CAENORHABDITIS ELEGANS LEADS TO ABNORMAL DEVELOPMENT OF NEMATODES" a podporou GA UK č. 21709 je v současné době v recenzním řízení v časopise "the Journal of Biological Chemistry". [Jiný výsledek]
92309Mgr. Pavel Tichý, Ph.D.Tichý, Pavel, Informace o výzkumném projektu na SoZŠ Integrál [Jiný výsledek]
91509Mgr. Vojtěch KrejčiříkKrejčiřík, Vojtěch; Cieplý, Aleš, Λ-hypernuclear production in (K¯stop, π) reactions, příspěvek do Proceedings z konference "MESON2010 11th International Workshop on Meson Production, Properties and Interaction", 10-15.6.2010, Krakov, Polsko, International Journal of Modern Physics A, vol. 26, pp.663-664, 2011 [Jiný výsledek]
91509Mgr. Vojtěch KrejčiříkKrejčiřík, Vojtěch, Chiral model in nuclear medium and hypernuclear production, příspěvek do Proceedings z konference "Week of Doctoral Students 2010", 1-4.6.2010, Praha, ČR, WDS'10 Proceedings of Contributed Papers: Part III – Physics (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp.122–126, 2010. [Jiný výsledek]
91509Mgr. Vojtěch KrejčiříkKrejčiřík, Vojtěch, Chiral model in nuclear medium and hypernuclear production, prezentace na konferenci "Week of Doctoral Students 2010", 1-4.6.2010, Praha, ČR [Jiný výsledek]
91509Mgr. Vojtěch KrejčiříkKrejčiřík, Vojtěch, Λ-hypernuclear production in (K¯stop, π) reactions, plakátové sdělení na konferenci "MESON2010 11th International Workshop on Meson Production, Properties and Interaction", 10-15.6.2010, Krakov, Polsko [Jiný výsledek]
87010RNDr. David Paleček, Ph.D.Roman Dědic, David Paleček, Jan Alster, Jakub Pšenčík, and Jan Hála, Publikace abstraktu ve sborníku konference 15th International Congress on Photosynthesis a satelitního setkání Photosynthetic Light Harvesting. [Jiný výsledek]
118708Mgr. Michal BitmanBitman M, Dvořák Z, Vrzal R, Pávek P, The influence of extracellular signal-regulated protein kinase on pregnane X receptor-mediated expression of CYP3A4 and MDR1 genes in hepatocellular carcinoma cell lines and in primary human hepatocytes [Jiný výsledek]
118708Mgr. Michal BitmanBitman M, Vrzal R, Pospěchová K, Švecová L, Stejskalová L, Dvořák Z, Pávek P, Effect of valproic acid on extracellular mitogen-activated protein kinase pathways and major transcriptional factors in hepatoma cell lines and primary human hepatocytes. [Jiný výsledek]
118708Mgr. Michal BitmanBitman M, Stejskalova L, Pospěchová K, Švecová L, Vrzal R, Červený L, Dvořák Z, Pávek P, Role of extracellular-signal regulated kinase (ERK) pathway in PXR-mediated valproic acid- induced activation of CYP3A4 expression [Jiný výsledek]
118708Mgr. Michal BitmanBitman M, Vrzal R, Dvořák Z, Stejskalová L, Pávek P, The Influence of Extracellular Signal-Regulated Protein Kinase on Pregnane X Receptor-Mediated Expression of CYP3A4 and MDR1 Genes in Hepatocellular Carcinoma Cell Lines and in Primary Human Hepatocytes [Jiný výsledek]
79008doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.Gabalec Filip, Beranek Martin, Netuka David, Masopust Václav, Česák Tomáš, Nahlovsky Jiří, Čáp Jan, Kvantitativní analýza D2 dopaminových receptorů v klinicky afunkčních adenomech hypofýzy - prezentace na XV. vědecké konferenci LF a FN Hradec Králové [Jiný výsledek]
79008doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.Gabalec Filip, Beranek Martin, Cap Jan, Netuka David, Masopust Václav, Nahlovsky Jiří,, Quantitative analysis of dopamine D2 receptor expression in clinically non-functioning adenomas. Endocrine Journal - 14th International Congress of Endocrinology (ICE2010); 2010; 57 S524-S524 Kyoto, Japan: Endocrine Journal. IF 1,806 [Jiný výsledek]
79008doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.Gabalec Filip, Cap Jan, Havel Eduard, Zavřelová Alžběta, Rachocha Jakub, Cerman Jaroslav ml., Pneumocystis pneumonia during conservative treatment of Cushing´s syndrom: description of two cases. Endocrine Abstracts - 12th European Congress of Endocrinology; 2010 24-28 April 2010; Prague, Czech Republic: BioScientifica. Poster P577 [Jiný výsledek]
79008doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.Gabalec Filip, Beranek Martin, Netuka David, Masopust Václav, Česák Tomáš, Nahlovsky Jiří, Čáp Jan, Kvantitativní analýza D2 dopaminového receptoru v klinicky afunkčních adenomech hypofýzy. XXXIII Endokrinologické dni; 2010; Košice [Jiný výsledek]
79008doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.Gabalec Filip, Beranek Martin, Cap Jan, Netuka David, Masopust Václav, Nahlovsky Jiří,, Kvantitativní analýza D2 dopaminového receptoru v klinicky afunkčních nádorech hypofýzy. XXXII Endokrinologické dny; 2009; Český Krumlov: Galén. [Jiný výsledek]
32410Georgi Burlakov, Ph.D.Burlakov, Georgi, "Price Competition in a Vertically Differentiated Market for System Goods", revised draft of the paper for resubmission to the CERGE-EI Working Paper Series. The paper is concerned with analysis of price competition in industries like mobile telecommunications or PC software production, where goods consist of several complementary products of distinct brands which differ in quality. In particular, the main purpose is to show that under certain condition defined on quality differences between goods there will be an equilibrium outcome which differs from the one which is typical for the standard markets of single-branded goods. [Jiný výsledek]
32410Georgi Burlakov, Ph.D.Burlakov, Georgi, "The welfare effect of product tying on price competition in a vertically differentiated market for system goods", final draft not available yet. The paper considers the famous U.S. and EU vs. Microsoft anti-trust cases in a new theoretical context. The preliminary results show that in case that the market is assumed to be vertically differentiated, the decision of Microsoft to tie its application software to the system one would be a strategic response to an entry threat in the system software market segment rather than a predatory move in the application software segment for which Microsoft was indicted. The results from the social welfare analysis of this case, however, are still not ready. [Jiný výsledek]
82210RNDr. Tomáš Zikmund, Ph.D.Burda Pavel, Obr. 1, 2 [Jiný výsledek]
82210RNDr. Tomáš Zikmund, Ph.D.Burda Pavel, Experimentální design 2011 [Jiný výsledek]
82210RNDr. Tomáš Zikmund, Ph.D.Burda Pavel, Titulní strana připravovaného manuskriptu Čuřík, Burda et al. 2011 [Jiný výsledek]
120009RNDr. Eduard Bejček, Ph.D.Bejček, Eduard; Kettnerová, Václava; Lopatková, Markéta, Advanced Searching in the Valency Lexicons Using PML-TQ Search Engine. In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6231, Text, Speech and Dialogue. 13th International Conference, TSD 2010, Brno, Czech Republic, September 6-10, 2010. Proceedings, Copyright © Springer, Berlin / Heidelberg, ISBN 978-3-642-15759-2, ISSN 0302-9743, pp. 51-58, 2010 [Jiný výsledek]
130709RNDr. Eduard Bejček, Ph.D.Straňák Pavel, Annotation of Multiword Expressions in The Prague Dependency Treebank. Ph.D. thesis, Univerzita Karlova v Praze, Prague, Czech Republic, 79 pp., Sep 2010 [Jiný výsledek]
130709RNDr. Eduard Bejček, Ph.D. Bejček, Eduard Klyueva, Natalia Straňák, Pavel Šidák, Pavel Šťastná, Eva Vimmrová, Pavlína Hajič, Jan, Multiword Expressions in PDT 2.0, data, Institute of Formal and Applied Linguistics, Dec 2010. http://ufal.mff.cuni.cz/lexemann/mwe/ [Jiný výsledek]
96610Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Míčková, Andrea, Rampichová Michala, Jakubová Radka, Martinová Lenka, Koštáková Eva, Lukáš David, Amler Evžen, NANOFIBERS WITH ADHERED LIPOSOMES AS A NOVEL DRUG DELIVERY SYSTEM FOR TISSUE ENGINEERING 2nd conference on „Innovation in Drug Delivery:From Preformulation to Development through Innovative Evaluation Process, Aix-en- Provence, France, 3-6th of October, 2010. Poster [Jiný výsledek]
96610Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Jakubová, R, Míčková, A, Buzgo, M, Rampichová, M, Prosecká, E, Tvrdík, D, Amler, E, Jakubová, R, Míčková, A, Buzgo, M, Rampichová, M, Prosecká, E, Tvrdík, D, Amler, E. Immobilization of thrombocytes on PCL nanofibers enhances chondrocyte proliferation in vitro. Cell Proliferation, 2011, sv. XX, s. 0–0. ISSN 0960-7722. IF 2.917. [Článek v časopise] Jakubová R., Míčková A., Buzgo M., Rampichová M., Prosecká E., Tvrdík D., Amler E. Immobilization of thrombocytes on PCL nanofibers enhances chondrocyte proliferation in vitro. Cell Prolif. 2010 -2011, in press [Jiný výsledek]
22310Mgr. Mykhailo Barchuk, Ph.D.Barchuk Mykhailo, Holý Václav et al., Název článku - Grazing-incidence x-ray diffraction from GaN epitaxial layers with threading dislocations; Plný název časopisu - Applied Physics Letters; Status - accepted; ISSN - 1077-3118; Impaktní faktor - 3.554. [Jiný výsledek]
51808Mgr. Jan LachnittRoučka, Štěpán – Hrach, Rudolf, Extending PIC models to higher pressures – enhanced model of collisions. IEEE Transactions on Plasma Sciences, v tisku. ISSN 0093-3813. [Jiný výsledek]
51808Mgr. Jan LachnittLachnitt, Jan – Hrach, Rudolf, Comparison of several algorithms of the electric force calculation in particle plasma models. Journal of Physics: Conference Series, v recenzním řízení. ISSN 1742-6596. [Jiný výsledek]
51808Mgr. Jan LachnittHrach, Rudolf – Hrubý, Vojtěch – Maršálek, Ondřej – Pekárek, Zdeněk, Computational Study of Probes in Magnetized Plasma. Poster z konference Plasma Diagnostics 2010 v Pont-à-Mousson, Francie, 12. – 16. 4. 2010. Proceedings of International Conference on Plasma Diagnostics, v tisku. [Jiný výsledek]
48409MUDr. Jana Djakow, Ph.D.Djakow, Jana; Svobodová, Tamara; Uhlík Jiří; Cinek Ondřej; Pohunek Petr, Komentovaný poster na kongresu Evropské respirační společnosti 2010 v Barceloně. [Jiný výsledek]
48409MUDr. Jana Djakow, Ph.D.Djakow a kol., Přednáška o primární ciliární dyskinezi na Pediatrických dnech v Olomouci [Jiný výsledek]
48409MUDr. Jana Djakow, Ph.D.Djakow a kol., Souborný článek v časopise Alergie uvedený ve výroční zprávě za rok 2009 byl vyhodnocen Českou společností alergologie a klinické imunologie jako nejlepší souborný článek roku 2009. Cena byla udělena v rámci Sympozia ČSAKI v Praze. [Jiný výsledek]
48409MUDr. Jana Djakow, Ph.D.Djakow, Jana; Svobodová, Tamara; Uhlík Jiří; Cinek Ondřej; Pohunek Petr, Přednáška na mezinárodní konferenci dětské pneumologie s účastí mnoha mimoevropských zemí - CIPP ve Vídni. Vybráno mezi 10 finalistů Young Investigator Award 2010. http://www.cipp-meeting.org/CIPPIX/program_day_detail5255.htm http://www.cipp-meeting.org/publications_investigators_awards.htm [Jiný výsledek]
51309Mgr. Jarmila VařekováVařeková, Jarmila, Vidový systém ve starořečtině - shrnutí bádání. [Jiný výsledek]
149410RNDr. Martin Doležal, Ph.D.Doležal, Martin, Characterization of sigma-porosity via an infinite game, v recenzním řízení, viz příloha [Jiný výsledek]
37710Mgr. Hana ŠtufkováKratochvílová Hana, Hájková Zuzana, Tesařová Markéta, Buzková Jana, Houštěk Josef, Zeman Jiří, Abstrakt (poster): TMEM70 mitochondrial membrane protein involved in ATP synthase biogenesis. MiP2010, Mitochondrial Physiology-The Many Functions of the Organism in our Cells, 27.9-1.10.2010 (Obergurgl, Austria) [Jiný výsledek]
37710Mgr. Hana ŠtufkováSuldovská Sabina, Diplomová práce: Studium deficitu lidské F1FO-ATPsyntázy, 2010 (uvedení podpory GA UK 37710) [Jiný výsledek]
71610Mgr. Vojtěch Bartoš, Ph.D.Bartoš, Vojtěch; Bauer, Michal; Chytilová, Julie; Švejdová, Lenka, Discrimination, Information, and Transaction Costs: Field Experiment in the Czech Rental Housing Market - paper draft [Jiný výsledek]
19309RNDr. Hynek Mrázek, Ph.D.Mrazek Hynek, Souhrn Výsledků [Jiný výsledek]
19309RNDr. Hynek Mrázek, Ph.D.Mrazek Hynek, Připravovaná publikace: Molecular cloning of cDNA encoding α-N-acetylgalactosaminidase from A.niger and its expression in yeast. Applied and enviromental microbiology. [Jiný výsledek]
135909Mgr. Břetislav Šopík, Ph.D.Šopík Břetislav, rukopis článku [Jiný výsledek]
135909Mgr. Břetislav Šopík, Ph.D.Šopík Břetislav, konferenční příspěvek; Salzburg, Rakousko, květen 2010 [Jiný výsledek]
135909Mgr. Břetislav Šopík, Ph.D.Šopík Břetislav, příspěvek na semináři FUUK [Jiný výsledek]
135909Mgr. Břetislav Šopík, Ph.D.Šopík Břetislav, rukopis článku [Jiný výsledek]
135909Mgr. Břetislav Šopík, Ph.D.Lipavský Pavel, rukopis článku [Jiný výsledek]
135909Mgr. Břetislav Šopík, Ph.D.Šopík Břetislav, rukopis článku [Jiný výsledek]
135909Mgr. Břetislav Šopík, Ph.D.Břetislav Šopík, disertační práce: "Supravodivost v neuspořádaných systémech" [Jiný výsledek]
63009Mgr. Martina Hujslová, Ph.D.Kostovčík M., Figure 3: Acidiella acidophila gen. et sp. nov. - fylogenetické analýzy [Jiný výsledek]
63009Mgr. Martina Hujslová, Ph.D.Hujslová M., Tabulka 1: Seznam taxonů izolovaných ze studovaných lokalit. Přehled všech kmenů použitých v molekulárně taxonomické analýze a jejich výsledné taxonomické zařazení pomocí databáze GenBank a programu BLAST. [Jiný výsledek]
63009Mgr. Martina Hujslová, Ph.D.Kubátová A., Figure 2: Penicillium soosii sp. nov. - grafické tabule [Jiný výsledek]
63009Mgr. Martina Hujslová, Ph.D.Kolařík M., Figure 1: Penicillium soosii sp. nov. - fylogenetická analýza [Jiný výsledek]
13209Ashot Tsharakyan, M.A., Ph.D.Tsharakyan Ashot , Zemcik Petr, Rent Deregulation, Tenure Choice and Real Estate Price Expectations , published as CERGE-EI Working paper 430 , will be shortly submitted to Real Estate Economics [Jiný výsledek]
13209Ashot Tsharakyan, M.A., Ph.D.Tsharakyan Ashot, The effect of mortgage origination fees on the housing price dynamics, was published previously as CERGE-EI Working paper, revised version is currrently under review in Journal of Housing Economics [Jiný výsledek]
114608RNDr. Eva Jakubisová, Ph.D.Liskova, Eva et al., Prispevok na konferecii IEEE 7th International Symposium on Metallic Multilayers, Berkeley, California [Jiný výsledek]
114608RNDr. Eva Jakubisová, Ph.D.Liskova, Eva et al., Príspevok na International Conference on Nanoscale Magnetism, Istanbul, Turecko [Jiný výsledek]
138309Mgr. Giang Linh NguyHladká, Barbora Mírovský, Jiří Schlesinger, Pavel, PlayCoref [on-line internet language game: http://www.lgame.cz] [Jiný výsledek]
138309Mgr. Giang Linh NguyHladká, Barbora Mírovský, Jiří Schlesinger, Pavel, An On-Line Game Instead of the Annotation Editor, TSD 2010 demo session [contributed talk at conference/workshop] [Jiný výsledek]
138309Mgr. Giang Linh NguyMírovský, Jiří Pajas, Petr Nedoluzhko, Anna, Annotation Tool for Extended Textual Coreference and Bridging Anaphora, in Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2010), Copyright © European Language Resources Association, Valletta, Malta, ISBN 2-9517408-6-7, pp. 168-171, 2010 [Jiný výsledek]
16809Mgr. František Martínek, Ph.D.Martínek, František - Ocelák, Radek, Tvorba korpusu k lingvistické analýze humanistické češtiny, in: Varia XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava – Modra-Harmónia 18.–20. 11. 2009), Trnava: PedF TU – SJS pri SAV, 2010, s. 219–227. (elektronická publikace) [Jiný výsledek]
16809Mgr. František Martínek, Ph.D.Martínek, František - Ocelák, Radek, Tvorba korpusu k lingvistické analýze humanistické češtiny, in: Varia XIX. Zborník abstraktov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava – Modra-Harmónia 18.–20. [mylně uvedeno 15.–17.] 11. 2009), Trnava: PedF TU – SJS pri SAV, 2010, s. 56–58. ISBN 978-80-970561-0-0. (zkrácená verze textu uveřejněného elektronicky na přiloženém CD) [Jiný výsledek]
16809Mgr. František Martínek, Ph.D.Martínek, František, Analytická verbonominální spojení - důkaz ovlivnění starší češtiny latinou a němčinou? In: Kulturní translace = Kulturelle Translationen = Translacje kulturowe: příspěvky z mezinárodní studentské konference interFaces VII v červnu 2009 v Praze, ed. J. Valková, Praha: Akropolis / FF UK, 2010, s. 37-47, ISBN 978-80-87310-10-6. Článek ve sborníku. [Jiný výsledek]
16809Mgr. František Martínek, Ph.D.Martínek, František - Rysová, Kateřina, An Older Czech Text Corpus for Lingustic Purposes, přednáška na konferenci Slavicorp 2010, prezentace ke stažení na http://www.slavicorp.polon.uw.edu.pl/streszczenia.html, publikace článku se předpokládá v r. 2012. [Jiný výsledek]
81509JUDr. Miroslava Zajíčková, Ph.D.Zajíčková Miroslava, Příspěvek byl napsán v anglickém jazyce a jeho název zní: "A brief outline of the individual income tax base in Italy". Článek vyjde v časopise Právnické fakulty university v Kazachstánu. Byl odeslán v říjnu a dosud autorka bohužel neobdržela autorský výtisk,jelikož článek vyjde v dubnu 2011, proto není možno připojit kopii v pdf. Název časopisu: Education and Science without borders, Journal Název university: Karaganda, Republic of Kazachstan Academinian E.A. Bujetov Karaganda State University European Association of Students and Businessmen ISSN 1804-2473 [Jiný výsledek]
81509JUDr. Miroslava Zajíčková, Ph.D.Zajíčková Miroslava, Připravovaný příspěvek do časopisu Daně a finance. Název:Stručný nástin systému místních daní ve Španělském království Jeho vydání je dohodnuto s šéfredaktorkou, vyjde v lednovém, nebo v únorovém čísle tohoto časopisu. Příspěvek autorka přikládá v příloze. [Jiný výsledek]
153310Ing. Ivan Novotný, Ph.D.Novotny I., Stanek D., Plakátové sdělení (poster):"Is the Calaj body a proofreading factor in tri-snRNP formation?", RNA Quality Control - EMBO Workshop, 10 - 13 May | 2010 | Vienna| Austria [Jiný výsledek]
153310Ing. Ivan Novotný, Ph.D.Novotny I., Prezentace formou přednášky: "Is Cajal body a proofreading factor in tri-snRNP formation?" Výroční konference české RNA společnosti, RNA Club 2010, České Budějovice 5. listopad 2010 [Jiný výsledek]
153310Ing. Ivan Novotný, Ph.D.Novotny I, Blazíková M, Stanek D, Herman P, Malinsky J., akceptovaný článek: "In vivo kinetics of U4/U6.U5 tri-snRNP formation in Cajal Bodies." Mol Biol Cell. 2010 Dec 22. [Epub ahead of print] [Jiný výsledek]
97110Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Plencner Martin, Prosecká Eva, Rampichová Michala, East Barbora, Vysloužilová Lucie, Jakubová Radka, Lukáš David, Amler Evžen, Functionalized Polypropylene Mesh for Incisional Hernia Repair. Abstrakt a prezentace výsledků na: 23thd European Conference on Biomaterials, The annual conference of the European Society for Biomaterials 2010, Tampere, Finland. [Jiný výsledek]
97110Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Plencner Martin, Prosecká Eva, Rampichová Michala, East Barbora, Vysloužilová Lucie, Jakubová Radka, Pokorná Hana, Hoch Jiří, Lukáš David, Amler Evžen, Chirurgická síťka obohacená o nanovlákna pro operativní řešení incizionální kýly. Abstrakt a prezentace výsledků na XXXIII. Dnech lékařské biofyziky v Mikulově. [Jiný výsledek]
97110Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Míčková Andrea, Rampichová Michala, Jakubová Radka, Martinová Lenka, Koštáková Eva, Lukáš David, Amler Evžen, Nanofibers with adhered liposomes as a novel drug delivery system for tissue engineering. Abstrakt a prezentace výsledků na: 2nd conference on "Innovation in Drug Delivery: From Preformulation to Development through Innovative Evalution Process" 2010. Aix-en-Provence, France. [Jiný výsledek]
102308Mgr. David Lužický, Ph.D.Lužický David, Výroční zpráva grantu za rok 2010 [Jiný výsledek]
102308Mgr. David Lužický, Ph.D.Lužický David, Římské císařské mince přelomu 3. a 4. st. n. l. ve sbírce Univerzity Karlovy [Jiný výsledek]
102308Mgr. David Lužický, Ph.D.Lužický David, Přednáška ČNS České Budějovice ze 4.3.2011 [Jiný výsledek]
102308Mgr. David Lužický, Ph.D.Lužický David, Referát konference v Žumberku [Jiný výsledek]
102308Mgr. David Lužický, Ph.D.Lužický David, Římské císařské mincovny třetího století (235-294): Díl 1. Maximinus Thrák - Aemilianus [Jiný výsledek]
68409MUDr. Lukáš Comba, Ph.D.poster - Comba Lukáš, Bradna Pavel, Vrbová Radka, Dudek Michal, : Long-term durability of composite repair in various environments, IADR China 2009 [Jiný výsledek]
68409MUDr. Lukáš Comba, Ph.D.poster - Comba Lukáš, Bradna Pavel, Vrbová Radka, Dudek Michal, :Effect of different test methods on composite to composite bond strength values, IADR Barcelona 2010 [Jiný výsledek]
68409MUDr. Lukáš Comba, Ph.D.článek - Comba Lukáš, Bradna Pavel, Dudek Michal, Fialová Vlasta, Dušková Jana, Houšová Děvana, : Vliv povrchové úpravy kompozitní výplně na dlouhodobou životnost pri její opravě, článek odeslán do časopisu Česká stomatologie [Jiný výsledek]
68409MUDr. Lukáš Comba, Ph.D.přednáška - Comba Lukáš, Bradna Pavel, : Jak zajistit dlouhodobou životnost opravované kompozitní výplně u dětského pacienta?, II. Sympózium primárnej prevencie v śtnom zdraví, Košice 2010 [Jiný výsledek]
68409MUDr. Lukáš Comba, Ph.D.přednáška - Comba Lukáš, Bradna Pavel, Dudek Michal, Houšová Děvana, : Opravy kompozitních výplní a jejich životnost v různých prostředích, Den výzkumných prací, Praha 2010 [Jiný výsledek]
68409MUDr. Lukáš Comba, Ph.D.poster - Comba Lukáš, Bradna Pavel, Houšová Děvana, : Jak zajistit dlouhodobou životnost opravované kompozitní výplně? Pražské Dentální Dny 2009, oceněno 3. místem [Jiný výsledek]
104808Mgr. Miroslava ZimováZimová Miroslava, "Jak rozpoznat a co dělat při setkání s poruchami příjmu potravy", elektronická brožura pro učitelé středních škol, jednoduchý přehled, kontakty a odkazy na odbornou pomoc - odesláno k recenzi [Jiný výsledek]
64409Mgr. Ivana HruškováHrušková Ivana, Study of the eIF4E protein in Tribolium castaneum [Jiný výsledek]
152010RNDr. Karel Tůma, Ph.D.Hron, Jaroslav; Kratochvíl, Jan; Málek, Josef; Rajagopal, Kumbakonam; Tůma, Karel, A Thermodynamically Compatible Rate Type Fluid to Describe the Response of Asphalt. Mathematics and computers in simulation, 2011, ISSN 0378-4754. IF 0.946. Článek podán do časopisu v roce 2009, v září 2010 přišly připomínky oponentů s kladným hodnocením. Po konzultaci se spoluautory došlo k úpravě (změna tvaru disipace) a vypracování revidované verze. [Jiný výsledek]
77509Mgr. Terezie StiborkováVávrová, Terezie, Magisterská diplomní práce s posudky. Seminář pro Nadaci Rosa-Luxemburg. Prezentace studijních projektů IPS. [Jiný výsledek]
9209RNDr. Matúš Ondreička, Ph.D.Ondreicka, Matus, Preference Searching in Environment of More Information Resources, Doctoral Symposium and GII Doctoral School on Ultra Large Scale Systems 2010 (University of Bari, Selva di Fasano - Italy, September 20 - October 18, 2010). (Prezentovaný príspevok na doktorandskom sympóziu) [Jiný výsledek]
60609RNDr. Klára Kalousová, Ph.D.Kalousová, K., Studium vnitřní dynamiky Marsu na základě topografie a gravitačního pole (Diplomová práce), 2010. [Jiný výsledek]
60609RNDr. Klára Kalousová, Ph.D.Kalousová, K., Souček, O., Čadek, O., Global model of elastic lithosphere thickness on Mars, European Planetary Science Congress 2010 (poster), 19. - 24.9. 2010, Řím, Itálie. [Jiný výsledek]
60609RNDr. Klára Kalousová, Ph.D.Kalousová, K., Souček, O., Čadek, O., Global model of elastic lithosphere thickness on Mars, European Planetary Science Congress 2010 (extended abstract EPSC2010-608), 19. - 24.9.2010, Řím, Itálie. [Jiný výsledek]
110410MUDr. Jana Votrubová, Ph.D.Stránská Jana, Jůzlová Kateřina, Poster s prvními výsledky projektu byl prezentován na kongresu European society for dermatological research v Helsinkách v září 2010. Abstrakt posteru byl publikován ve speciálním vydání časopisu Journal of investigative medicine v září 2010. [Jiný výsledek]
124008Mgr. Jiří PetrášekPetrášek, Jiří, Přednášková činnost: • červen 2010, Praha - „Reakce Erfurtské univerzity na táborské manifesty z let 1430 a 1431“ v rámci IXth Symposium on the Bohemian Reformation and Religious Practice • říjen 2010, Salzburg - „Die Taboritenmanifeste aus dem Jahren 1430 und 1431 als ein Produkt der Schriftkultur im Mittelalter und die Reaktion der Erfurter Universität“ v rámci „Interdisziplinäres Master- und Dissertant(inn)enseminar des Mittelalterzentrums der Karlsuniversität Prag und des Interdisziplinären Mittelalterzentrums der Universität Salzburg“. • únor 2011, Praha: „Jan Bremer – Matthias Döring a jejich protihusitské písemnosti v porovnání s Reakcí na Táborské manifesty z let 1430 a 1431“. Přednáška v rámci „jourfix“ CMS. [Jiný výsledek]
86208Mgr. Julie Černá, Ph.D.Černá Julie, překlad II [Jiný výsledek]
86208Mgr. Julie Černá, Ph.D.Černá Julie, poznámky [Jiný výsledek]
86208Mgr. Julie Černá, Ph.D.Černá Julie, úvodní studie [Jiný výsledek]
86208Mgr. Julie Černá, Ph.D.Černá Julie, překlad I [Jiný výsledek]
86208Mgr. Julie Černá, Ph.D.Černá Julie, překlad III [Jiný výsledek]
114909doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.Hofman Jakub, Ahmadimoghaddam Davoud, Lenka Hahnova, Ceckova Martina and Staud Frantisek, poster na 9. mezinárodním ISSX setkání v Istanbulu, Turecko: Inhibition of breast cancer resistance protein (ABCG2/BCRP) by purine cyclin-dependent kinase inhibitors in vitro and in situ [Jiný výsledek]
114909doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.Hofman Jakub, Ahmadimoghaddam Davoud, Lenka Hahnova, Ceckova Martina and Staud Frantisek, poster na 60.Česko-Slovenských farmakologických dnech v Hradci Králové: On interactions between cyclin-dependent kinase inhibitors and breast cancer resistance protein BCRP (ABCG2) [Jiný výsledek]
101008Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.Fucikova, Anna; Valenta, Jan; Pelant, Ivan, Brezina, Vitezslav, Poster na mezinárodní konferenci a abstrakt booklet : Nanocrystalline silicon and nanodiamonds as fluorescent labels for bio-imaging, XIVth International Symposium on Luminescence Spectrometry (ISLS 2010), July 13 – 16. 2010 Prague, Czech Republic. [Jiný výsledek]
101008Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.Fucikova, Anna; Valenta, Jan; Pelant, Ivan, Brezina, Vitezslav;, Přednáška na mezinárodní konferenci: abstrakt booklet: Fluorescent nanocrystalline silicon labels. E-MRS 2010 Spring Meeting, June 7-11. 2010 Strasbourg , France [Jiný výsledek]
101008Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.Fucikova, Anna; Valenta, Jan; Pelant, Ivan, Brezina, Vitezslav, Přednáška na mezinárodní konferenci a abstrakt booklet ISBN 978-88-8286-218-3: Fluorescent labels based on nanosized silicon and diamonds. Breakthroughs in Nanoparticles for Bio-imaging, April 8-9. 2010 Rome, Italy, [Jiný výsledek]
62910RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.Šimkova Olga, Frynta Daniel, Cikánová Veronika, Frýdlová Petra, Na velikosti záleží, u koho a jak? Aneb rozdíly ve velikosti samců a samic hroznýšů a krajt. Jarní setkání herpetologů a teraristů, Teraristická společnost Praha, 20. března 2010. Konferenční sál budovy bývalého Federálního shromáždění na Václavském náměstí. Přednáška na pravidelném setkání české herpetologické veřejnosti pojednávala o předběžných výsledcích analýzy dat o pohlavní dvojtvárnosti ve velikosti u samců a samic hroznýšovitých hadů. Zároveň zazněla výzva teraristům, aby umožnili přístup do svých soukromých chovů a svolili s měřením jejich hroznýšovitých hadů. Výsledná měření byla následně doplněna do datového souboru. [Jiný výsledek]
112808Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.Kovářová, Lenka, (2010). K identifikaci talentu v triatlonu. Dizertační práce. Praha : FTVS UK. [Jiný výsledek]
112808Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.Jebavý, Radim, Horčic, Josef, Kovářová, Lenka , (2010). Silová a koordinační cvičení modifikovaná pro kondiční přípravu v triatlonu. In Vindušková, J. (Eds.) Atletika 2010 (pp. 157 - 162). Praha: UK FTVS. ISBN 978-80-86317-80-9 [Jiný výsledek]
112808Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.Kovářová, Lenka, (2010). Rozdíly výsledků funkční zátěžové diagnostiky v testech na běhátku a cyklistickém ergometru. In Vindušková, J. (Eds.) Atletika 2010 (pp. 58 – 64). Praha: UK FTVS. ISBN 978-80-86317-80-9 [Jiný výsledek]
45410Mgr. Martina Dluhošová, Ph.D.Kapalová, Martina, Výsledky, rok 2010 [Jiný výsledek]
134710RNDr. Josef Hanuš, Ph.D.Hanuš, Josef; Ďurech, Josef, Title: New Asteroid Models Based on Combined Dense and Sparse Photometry. Publication: American Astronomical Society, DPS meeting #42, #39.15; Bulletin of the American Astronomical Society, Vol. 42, p.1035. Publication Date: 10/2010. Bibliographic Code: 2010DPS....42.3915H. Abstrakt v bulletinu ke konferenci DPS v Pasadeně, příspěvek byl ve formě posteru. [Jiný výsledek]
134710RNDr. Josef Hanuš, Ph.D.Hanuš, Josef; Ďurech, Josef, Highly elongated models of asteroids derived by lightcurve inversion method: possible candidates for close binaries, Binaries in the Solar System II, Poznan, Poland, 2010 Jul 13-15. Ústní příspěvek na workshopu v Polsku. [Jiný výsledek]
134710RNDr. Josef Hanuš, Ph.D.Durech, Josef; Kaasalainen, M.; Herald, D.; Dunham, D.; Timerson, B.; Hanus, J.; Frappa, E.; Talbot, J.; Hayamizu, T.; Warner, B. D.; Pilcher, F.; Galad, A., Title: Asteroidal Occultation Silhouettes Combined with Asteroid Models Derived by Lightcurve Inversion. Publication: American Astronomical Society, DPS meeting #42, #39.16; Bulletin of the American Astronomical Society, Vol. 42, p.1035. Publication Date: 10/2010. Bibliographic Code: 2010DPS....42.3916D. Abstrakt v bulletinu ke konferenci DPS v Pasadeně, příspěvek byl ve formě posteru. [Jiný výsledek]
134710RNDr. Josef Hanuš, Ph.D.Durech, Josef; Kaasalainen, M.; Herald, D.; Dunham, D.; Timerson, B.; Hanus, J.; Frappa, E.; Talbot, J.; Hayamizu, T.; Warner, B. D.; Pilcher, F.; Galad, A., Combining asteroid models derived by lightcurve inversion with asteroidal occultation silhouettes. Článek je submitován do A&A, po první recenzi bez podstatnějších připomínek. Několik odvozených modelů planetek bylo v tomto článku použito a konfrontováno se zákryty hvězd planetkami. Odvozen pak skutečný rozměr. Submitováno do časopisu Icarus. [Jiný výsledek]
64109RNDr. Bc. Tereza VavrochováVavrochova Tereza, Oujezdska Jana a Filipp Dominik, , Název posteru: Toll like receptors as novel markers of early embryonic phagocytes; 9th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference,Štrbské pleso, Slovensko, 4.9.-8.9.2010 [Jiný výsledek]
64109RNDr. Bc. Tereza VavrochováOujezdska Jana,Vavrochova Tereza a Filipp Dominik, , Název posteru: Microarray analysis reveals novel markers of murine embryonic phagocytes; World Immune Regulation Meeting IV, Davos, Švýcarsko, 29.3.-1.4.2010 [Jiný výsledek]
52010Mgr. Nargiza Alimukhamedova, Ph.D.Maksudova, Nargiza , CERGE-EI Working Paper № 423, pp.1-34. MACROECONOMICS OF MICROFINANCE: HOW DO THE CHANNELS WORK? The aim of the paper is to reveal whether and how microfinance is transferred to growth.The empirical analysis is based on data from 1433 microfinance institutions pooled into 102 countries on which I perform a Granger-causality test using Arellano-Bond methodology.The results indicate different transfer channels of microfinance to growth for middle and low-income countries.The nature of microfinance interaction with commercial banks and money aggregates is of significant importance due to competition, spillover effects and (counter)cyclical influence,which hints at the potential of microfinance institutions to affect financial sector structure in long-term. [Jiný výsledek]
162910RNDr. Filip Kaftan, Ph.D.Kaftan, Filip, Vítězný poster v sekci analytická chemie v rámci 62. sjezd asociací českých a slovenských chemických společností (Pardubice 28. - 30.6.2010). Abstrakt byl uveden v Chemických listech (ročník: 104 (2010), číslo: 6, 455, ISSN 0009-2770). F. Kaftan, J. Cvačka, M. Volný: Hmotnostní spektrometrie s desorpční elektrosprejovou ionizací: konstrukce iontového zdroje a jeho optimalizace [Jiný výsledek]
57810PharmDr. Antonín Cidlina, Ph.D.Ivincová, Jana, Diplomová práce s názvem Syntéza prekurzorů a studie následné „click“ azid-alkyn cykloadice (obhájená v červnu 2010). Studentka nejprve provedla různé "click" reakce na jednoduchých molekulách. V druhé části práce připravila nesymetrický azaftalocyanin s jednou azidovou skupinou a získané poznatky o "click" reakcích pak využila pro přípravu konjugátu azaftalocyaninu s mestranolem. [Jiný výsledek]
57810PharmDr. Antonín Cidlina, Ph.D.Nováková, Veronika, Zimčík, Petr a Ivincová, Jana, Využití click chemie k přípravě ftalocyaninů rozpustných ve vodě a ftalocyaninů cíleně distribuovaných v organismu. Výsledkem je abstrakt ve sborníku abstraktů z konference Syntéza a analýza liečiv, Modra, Slovensko. Dosavadní výsledky (příprava, fotochemické a fotofyzikální hodnocení) týkající se především syntézy konjugátů azaftalocyaninů s mestranolem a hept-1-ynem určené na sledování cílenější distribuce v organismu zde byly prezentovány formou posteru. Zároveň zde byly uvedeny první předběžné pokusy syntézy konjugátů azaftalocyaninů s galaktosovými jednotkami, kterými se ale budeme detailněji zabývat až ve třetím roce projektu. V závěru bylo uvedeno, že projekt byl finančně podpořen Grantovou agenturou Univerzity Karlovy. [Jiný výsledek]
80309PhDr. Zuzana Krinková, Ph.D.Čengerová, Zuzana, Konferenční příspěvek, abstrakt. Název příspěvku: Reflection of traditional Gypsy values of Attitudes in the Argot Lexic of romany origin. in: Race, Religion and Representation. Abstracts. Łódź, 2009, s. 20, ISBN 978-83-7525-274-3. [Jiný výsledek]
80309PhDr. Zuzana Krinková, Ph.D.Čengerová, Zuzana, Příspěvek na konferenci (sborník, elektronický dokument). Název příspěvku: El vino y la borrachera: contribución gitana al léxico de las lenguas románicas. In: Víno jako multikulturní fenomén, eds: Kubátová, J., Uvírová, J., 1. vyd., Olomouc, 2009, s. 30-33, ISBN 978-80-87273-01-2. [Jiný výsledek]
80309PhDr. Zuzana Krinková, Ph.D.Čengerová, Zuzana, Příspěvek do sborníku. Název příspěvku: Ethnicity Designating Romani Loanwords in European Slangs: Their Origin, Meaning and Ideology. In: Race, Religion and Representation (actas). Łódź, 2009. V tisku. [Jiný výsledek]
46509RNDr. Stanislav Knor, Ph.D.Stanislav Knor, Prezentace výsledků v rámci 11. slovensko-polsko-české paleontologické konference [Jiný výsledek]
46509RNDr. Stanislav Knor, Ph.D.Stanislav Knor, Diplomová práce - Paleoekologie interakcí rostlin a členovců ze spodního miocénu mostecké pánve v severních Čechách [Jiný výsledek]
167810Mgr. Marián GrockýGrocký,Marián; Lang, Jan;, Poster na konferenci VIth Symposium on: Nuclear Magnetic Resonance in Chemistry, Physics and Biological Sciences 2010. Titul: Convection and Diffusion in biopolymer NMR. [Jiný výsledek]
126109MUDr. Tomáš Garnol, Ph.D.Seznam dosavadních výstupů, Výstupy [Jiný výsledek]
126109MUDr. Tomáš Garnol, Ph.D.Garnol, Cena ČHS - diplom [Jiný výsledek]
126109MUDr. Tomáš Garnol, Ph.D.Garnol, Tomáš, Kučera, Otto, Křiváková, Pavla, Lotková, Halka, Roušar, Tomáš, Červinková, Zuzana, Poster prezentovaný na 1st Congress of Fatty Liver and Metabolic Syndrome, který se konal ve dnech 12. – 14. 11. 2009 v Budapešti. [Jiný výsledek]
91009MUDr. Dan VeselýVeselý, Dan, Veselý D., Berta M., Kuncová K., Staňková M., Marešová V. a Machala L. Adherence českých HIV pozitivních pacientů k antiretrovirové terapii: pilotní průřezová studie; posterová prezentace; Vědecká konference 2.LF UK 2010; Praha [Jiný výsledek]
91009MUDr. Dan VeselýVeselý, Dan, Veselý D., Berta M., Kuncová K., Staňková M., Marešová V. a Machala L. Adherence in Czech HIV positive patients in Prague: A pilot cross-sectional study; posterová prezentace; AIDS 2010 XVIII International AIDS Conference; Vídeň [Jiný výsledek]
25109Mgr. Eva Straková, Ph.D.Bolceková, Eva, Kulišťák, Petr, Fiala, Jindřich, The Cerebellar Cognitive Affective Syndrome: Further Evidence from Czech Patients (poster, International Neuropsychological Society Mid-Year Meeting 2010, Krakow, Polsko) [Jiný výsledek]
25109Mgr. Eva Straková, Ph.D.Bolceková, Eva, Kognitivně-afektivní syndrom u CMP mozečku (přednáška na IPVZ) [Jiný výsledek]
25109Mgr. Eva Straková, Ph.D.Fiala, Jindřich, Bolceková, Eva, Rusina Robert, Ostrý Svatopluk, Kulišťák, Petr, Buncová, Marie, Mozečkový kognitivně-afektivní syndrom v zobrazení SPECT (přednáška, Sympozium zobrazovacích metod mozku, Havlíčkův Brod 2010); bohužel nemám k dispozici pdf. [Jiný výsledek]
1610doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.Zeitlin Andrew, Caria Stefano, Dzene Richman, Jansky Petr, Opoku Emmanuel, and Francis Teal, 2010. "Heterogeneous returns and the persistence of agricultural technology adoption". CSAE WPS/2010-37, Working Paper at the Centre for the Study of African Economies at the University of Oxford [Jiný výsledek]
1610doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.Zeitlin Andrew, Dzene Richman, Jansky Petr, Opoku Emmanuel, and Francis Teal, 2010. "Short and long-term impacts of credit for agricultural inputs: the case of the Cocoa Abrabopa Association". Presentation at the CSAE Conference 2010 Economic Development in Africa. [Jiný výsledek]
1610doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.Janský, Petr, Výroční zpráva projektu č. 1610/Report on project no. 1610 [Jiný výsledek]
1610doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.Zeitlin Andrew, Caria Stefano, Dzene Richman, Jansky Petr, Opoku Emmanuel, and Francis Teal, "Heterogeneous returns and the persistence of agricultural technology adoption", submitted to American Economic Journal: Applied Economics. [Jiný výsledek]
26910Mgr. Martin PetříčekPetříček, Martin, Components in Data Analysis, in: WDS 2010 - Proceedings of Contributed Papers, Part I - Mathematics and Computer Sciences (ISBN 978-80-7378-139-2) pp. 82–87, Matfyzpress, Prague, 2010 [Jiný výsledek]
26910Mgr. Martin PetříčekPetříček, Martin, Image Features and their extraction - Tech. Report No 2010/4, December 2010 [Jiný výsledek]
26910Mgr. Martin PetříčekPetříček, Martin, Components in Data Analysis, Prezentace na výběrovém semináři Diplomový a doktorandský seminář, 7. 4. 2010 [Jiný výsledek]
26910Mgr. Martin PetříčekPetříček, Martin, German Traffic Signs Benchmark, Prezentace na výběrovém semináři Seminář aplikované umělé inteligence II, Prezentace o účasti na soutěži German Traffic Signs Benchmark, kdy úkolem bylo vyvinout algoritmus na rozpoznávání obrázků s dopravními značkami [Jiný výsledek]
26910Mgr. Martin PetříčekPetříček, Martin, Image Features and their Extraction, Prezentace na výběrovém semináři Diplomový a doktorandský seminář, 4. 11. 2010 [Jiný výsledek]
86408Mgr. Hana Glier, Ph.D.Gelderman-Fuhrmann Monique, Farrell John, Panigaj Martin, Holada Karel, Vostal Jaroslav, Deletion of the Prion Protein Does not Affect Erythropoiesis in a Mouse Model of Beta-Thalassemia. ASH Annual Meeting Abstracts 2010 116: 3213 Poster na konferenci 52nd ASH Annual Meeting and Exposition [Jiný výsledek]
86408Mgr. Hana Glier, Ph.D.Panigaj Martin, Glierova Hana, Holada Karel, Expression of prion protein in mouse erythroid progenitors and differentiating murine erythroleukemia cells Article Type: Regular Submission [Jiný výsledek]
86408Mgr. Hana Glier, Ph.D.Glierova Hana, Panigaj Martin, Semberova Jana, Janouskova Olga, Dvorakova Eva, Zivny Jan, Holada Karel , Impairment of Erythropoiesis In Inbred Cellular Prion Protein Deficient Mice. ASH Annual Meeting Abstracts 2010 116: Abstract 2032 Poster na konferenci 52nd ASH Annual Meeting and Exposition [Jiný výsledek]
86408Mgr. Hana Glier, Ph.D.Glierova Hana, Panigaj Martin, Simak Jan, Vostal Jaroslav, Holada Karel, The post transfusion recovery and survival of red blood cells in mice is affected by the expression of cellular prion protein. Manuskript v přípravě [Jiný výsledek]
99508Mgr. Olga PařízkováPařízková, Olga, Kucharská, Anna, Poster na I. ročníku česko-slovenské psychologické konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech PhD Existence a XI. ročníku Mezinárodních studentských psychologických dnů 2011 a Celoslovenského kola SPD (4. 4. a 5. 4. 2011 - Regionální centrum Olomouc) http://www.vzkas.upol.cz/fileadmin/dokumenty/PhDExistence_a_MSPD_program_final.pdf [Jiný výsledek]
102609PhDr. Josef Ženka, Ph.D.Ženka Josef, Přednáška Dějiny Andalusie a Magribu ve středověku realizovaná na ÚBVA FF UK v akademickém roce 2010/2011. [Jiný výsledek]
102609PhDr. Josef Ženka, Ph.D.Ženka Josef, Kniha: Pád Granady a Zánik al-Andalusu (pracovní název). Praha: Argo, 2011. cca 164 s. Text předán vydavateli a podle uzavřené smlouvy by měl vyjít v průběhu tohoto roku. [Jiný výsledek]
102609PhDr. Josef Ženka, Ph.D.Ženka Josef, Kniha Granadské elity v 15. století. Praha: Karolinu, 2011, cca 170 tiskových stran. Podle posledních informací z Nakladatelství Karolinum vyjde v průběhu května 2011. [Jiný výsledek]
95710RNDr. Marek TesařLidický, Bernard; Tesař, Marek, článok prijatý na konferenciu IWOCA 2010: Complexity of locally injective homomorphism to the Theta graphs [Jiný výsledek]
123809Mgr. Kateřina Tauchmannová, Ph.D.Hejzlarová, Kateřina, Obrázky k výroční zprávě za rok 2010. [Jiný výsledek]
123809Mgr. Kateřina Tauchmannová, Ph.D.Hejzlarová, Kateřina, Manuskript je připraven k publikování v Biochemical Journal. Název: "The mechanism by which mitochondrial DNA 9205delTA mutation alters the structure and function of ATP synthase and cytochrome-c oxidase" Autoři: Kateřina HEJZLAROVÁ, Pavel JEŠINA, Vilma KAPLANOVÁ, Zdeněk DRAHOTA, Hana NŮSKOVÁ, Nikola KOVÁŘOVÁ, Martin KALOUS and Josef HOUŠTĚK [Jiný výsledek]
123809Mgr. Kateřina Tauchmannová, Ph.D.Hejzlarová, Kateřina, Prezentace výsledků formou posteru "Effect of 9205delTA mutation load in the mt-ATP6 gene on mitochondrial ATP synthase structure and function" na mezinárodní konferenci 16th European Bioenergetics Conference, Varšava, Polsko, 17.-22.7.2010. Soubor abstrakt otištěn v BBA Bioenergetics Supplement to volume 1797, 2010. Vzhledem k omezenému prostoru pro text abstraktu je finanční podpora GAUK uvedena pouze na posteru. pdf kopie výsledku (poster, abstarkt v BBA) přiloženo v příloze. [Jiný výsledek]
58610RNDr. Mgr. Tomáš SeidlHájek, F., HÁJEK, F. (2010): Marginální oblasti v Česku: příklad vojenských újezdů. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 74 s. + přílohy. [Jiný výsledek]
8808MUDr. Eliška Rotnáglová, Ph.D.Rotnáglová, Eliška; Tachezy, Ruth; Saláková, Martina; Košľabová, Eva; Veselá, Eva; Šmahelová, Jana; Hamšíková, Eva; Ludvíková Viera; Klozar, Jan, Human papillomavirus infection and its relationship with tonsillar cancer” (přednáška), 4th EHNS European Conferrence on Head nad Neck Oncology; Athény, 4.-6.3. 2010 [Jiný výsledek]
8808MUDr. Eliška Rotnáglová, Ph.D.Rotnáglová, Eliška; Tachezy, Ruth; Saláková, Martina; Košľabová, Eva; Veselá, Eva; Šmahelová, Jana; Hamšíková, Eva; Ludvíková Viera; Klozar, Jan, Úloha lidských papillomavirů v etiopatogenezi karcinomů patrových mandlí“;(poster), XII. Neuschlove dni a kongres mladých otorinolaryngológov, Martin, Slovensko, 14.-15.05. 2010 [Jiný výsledek]
63309Mgr. Václav Valeš, Ph.D.Valeš, Václav, Průběžná zpráva o Fe2O3 (TiO2) nanočásticích. Přednáška na semináři strukturní analýzy, listopad 2010. [Jiný výsledek]
63309Mgr. Václav Valeš, Ph.D.Valeš, Václav, Study of the phase composition of Fe2O3 and Fe2O3/TiO2 nanoparticles. Poster na ANKA User Meeting, říjen 2010. [Jiný výsledek]
119710RNDr. Anna ValentováValentová A., Gahura O., Konířova J., Halová M., Půta F., Folk P. , posterové sdělení: Genetic interactions of SNW1/SKIP ortholog in yeast suggest distinct functions in transcription and splicing. 9th EMBL Conference Transcription and Chromatin. Heidelberg, Germany, 2010. [Jiný výsledek]
73109Mgr. Karel Chvalovský, Ph.D.Chvalovský, Karel, On the Independence of Axioms in BL and MTL, zasláno do Fuzzy Set and Systems. [Jiný výsledek]
73109Mgr. Karel Chvalovský, Ph.D.Chvalovský, Karel a Cintula, Petr, Note on Deduction Theorems in Contraction-Free Logics, vyjde v EasyChair Proceedings. [Jiný výsledek]
73109Mgr. Karel Chvalovský, Ph.D.Chvalovský, Karel, Independence of axioms in non-classical logics and automated theorem proving, In Tenth International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications. Liptovsky Mikulas : Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Stefanik, 2010. S. 45-45. ISBN 978-80-8040-391-1. [Jiný výsledek]
73109Mgr. Karel Chvalovský, Ph.D.Chvalovský, Karel, Non-Equivalence of Some Implicational Deduction Theorems. In Doktorandske dny '10. Praha : Ustav informatiky AV CR, v. v. i. & MATFYZPRESS, 2010. S. 49-55. ISBN 978-80-7378-133-0. [Jiný výsledek]
73109Mgr. Karel Chvalovský, Ph.D.Chvalovský, Karel, Provability in Hilbert-style calculi for non-classical logics and ATP, In Young Research Forum. Brno, 2010. S. 11-11. ISBN 978-80-87342-09-1. [Jiný výsledek]
22209Mgr. Marek Dospěl, Ph.D.Dospěl, Marek, Přednáška „New Texts from the Al-Hayz Oasis – a preliminary report“, přednesená na 26. mezinárodním papyrologickém kongresu v Ženevě v srpnu 2010. [vyjde v proceedings] [Jiný výsledek]
22209Mgr. Marek Dospěl, Ph.D.Dospěl, Marek, Dvouhodinová prezentace "Ostraca Bir Showish" na Institute for the Study of the Ancient World, New York University. Předneseno 13. května 2010 na interdisciplinárním semináři "Archaeology and Texts: Complementary, Redundant, and Contradictory", který vedl Roger Bagnall a Holly Pittman. [Jiný výsledek]
53310Mgr. Lucie Vendelová Jirásková, Ph.D.Jirásková, Lucie - Štěpánová, Věra, databáze úředníků (členů královské rodiny a elitní společnosti) z doby 1. - 3. dynastie (prozatím 150 položek; do konce roku plánováno minimálně 200) [Jiný výsledek]
114209Mgr. Klára Fleková, Ph.D.Fleková, Klára, Účast na konferenci "Church, State and Society in Bohemia and Scandinavia in the Middle Ages" (Bergen 27. 4.- 29. 4. 2009) s příspěvkem “Early Floor Tiles in the Czech Lands” (ze zdravotních důvodů bez osobní účasti). Příspěvek vycházel z přípravného studia pro řešení projektu. [Jiný výsledek]
114209Mgr. Klára Fleková, Ph.D.Fleková, Klára, Zum Stand der Erkenntnis der tschechischen mittelalterlichen Bodenfliesen (Ke stavu poznání středověkých keramických dlaždic v Českých zemích). In: Gringmuth-Dallmer, E. – Klápště, J. (eds.): Tradition – Umgestaltung – Innovation : Transformationsprozesse im Hohen Mittelalter. V tisku. [Jiný výsledek]
114209Mgr. Klára Fleková, Ph.D.Fleková, Klára, Prezentace projektu na www stránkách Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou UK FF na adrese http://uprav.ff.cuni.cz/ [Jiný výsledek]
114209Mgr. Klára Fleková, Ph.D.Fleková, Klára - Procházka, Rudolf - Čižmář, Zdeněk, Nález románských dlaždic z Rokytné. In: Doležel, J. - Wihoda, M. (edt.), Pavelenko, Pavle . Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci. Brno 2011, v tisku. [Jiný výsledek]
114209Mgr. Klára Fleková, Ph.D.Kloužková, A. - Fleková, K. - Bartuška, M. - Zemenová, P., Mikrostruktura středověkých keramických dlaždic z Rokytné, Keramický zpravodaj, v tisku. [Jiný výsledek]
134908RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D.Hajná, Jaroslava, Žák, Jiří, Kachlík, Václav, Chadima, Martin, Subduction-related shortening and differential exhumation in the Cadomian accretionary wedge: the Teplá–Barrandian unit, Bohemian Massif. 161st annual meeting of Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften GeoDresden 2009 - poster [Jiný výsledek]
134908RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D.Hajná, Jaroslava, Žák, Jiří, Kachlík, Václav, Structure and stratigraphy of the Teplá−Barrandian Neoproterozoic, Bohemian Massif: a new tectonic reinterpretation. 8 th Meeting of the Central European Tectonic Group Studies (CETeG), Poland 2010 – poster [Jiný výsledek]
33508MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D.Havránek, Ondřej a kol., Polymorfizmy a mutace DNA reparačních genů u non-Hodgkinských lymfomů. Olomoucké hematologické dny 2009. Transfuze a hematologie dnes 2009, suppl.1, 15, abstrakt č. 1527 (přednáška) [Jiný výsledek]
33508MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D.Havránek, Ondřej a kol., Mutační analýza kódující sekvence genu checkpoint kinase 2 (CHEK2) u pacientů s non-Hodgkinskými lymfomy. Sborník 10. studentské vědecké konference 1.LF UK 2009, 83-85 (přednáška) [Jiný výsledek]
33508MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D.Havranek, Ondrej et al., Risk of non-Hodgkin lymphoma development in patients carrying mutations in CHEK2 gene or polymorphism R72P in p53 gene. EJC Supplemnts 2010,5:22. Abstract n.85 (poster na konferenci European Association for Cancer Research) [Jiný výsledek]
33508MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D.Havranek, Ondrej et al., Alterations of CHEK2 gene in non-Hodgkin lymphoma patients. Haematologica 2009, 94(s2): 273-274. Abstract n.0671 (poster na konferenci European Haematology Association) [Jiný výsledek]
33508MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D.Havranek, Ondrej et al., Mutation analysis of checkpoint kinase 2 in non-Hodgkin lymphoma patients. Abstrakt Book, International Medical Postgraduate Conference Hradec Kralove 2009, 47-50 (přednáška) [Jiný výsledek]
170710Mgr. Tomáš Kovaľ, Ph.D.Dohnálek Jan, Poster at 6th Annual Advances in Protein Crystallography Conference and Exhibition, 9. - 10.11.2010, Florence, Italy. Name of the poster: Structural Properties of Tomato Bifunctional Nuclease 1; Crystallization of a Fully Glycosylated Enzyme [Jiný výsledek]
170710Mgr. Tomáš Kovaľ, Ph.D.Kovaľ Tomáš, Talk at 13th Heart of Europe Bio-Crystallography Meeting, 23. - 25.9.2010, Schöneck, Germany. Name of the talk: Crystallization and structure determination of a fully glycosylated recombinant plant nuclease TBN1 [Jiný výsledek]
55608Mgr. Lucie MenšíkováŘíha,M., Kubový,P., Prokešová,M., Menšíková,L., Přednáška:The influence of patellofemoral joint structural anomaly on the rheological response of the knee joint. Human Biomechanics 2010, 4.-6.10.2010, Sychrov. [Jiný výsledek]
55608Mgr. Lucie MenšíkováKubovy,P.,Menšíkova,L., Jelen,K.,Riha,M.,Nikodymova,K.,Otahal,S, Abstract: COMPLEX RHEOLOGY OF KNEE JOINT IN VIVO – EFFECT OF PATOLOGICAL CHANGES.XXII Congress Proceedings of the International Society of Biomechanics, July 5-9, 2009, Cape Town, South Africa. ISBN 978-0-620-44037-0. [Jiný výsledek]
55608Mgr. Lucie MenšíkováRiha,M.,Fabian,V., Hasa,V., Slovak,P., Přednáška: Usage of transcranial direct current impulse stimulation /tDCIS/ in acute phase of neurorehabilitation. 7th World Stroke Congress. Seoul, Korea, October 13-16, 2010. [Jiný výsledek]
55608Mgr. Lucie MenšíkováKubovy,P.,Lopot,F., Prokesova,M., Riha,M, Holub,T.,Otahal,S.,Jelen,K., Abstrakt: THE MEASUREMENTS OF THE RHEOLOGICAL PROPERTIES CHANGES IN THE KNEE JOINT. Human Biomechanics 2008,Czech Society of Biomechanics, Charles University in Prague, ISBN978-80-01-04163-5. p45. [Jiný výsledek]
55608Mgr. Lucie MenšíkováŘíha,M., Přednáška: Neurorehabilitace, problematika organizace péče o pacienty s CMP. Fyziatrický den, Slapy, 2010. [Jiný výsledek]
3110RNDr. Tomáš Knap, Ph.D.Knap, Tomáš; Mlýnková Irena, [1] Knap, T. - Mlynkova, I.: Quality Assessment Social Networks: A Novel Approach for Assessing the Quality of Information on the Web. QDB 2010: Proceedings of the VLDB Endowment, Singapore, September 2010. (Paper in ISI Proceedings) [Jiný výsledek]
3110RNDr. Tomáš Knap, Ph.D.Knap, Tomáš; Mlýnková Irena, [3] Knap, T. - Mlynkova, I.: Towards Topic-Based Trust in Social Networks. UIC 2010: Proceedings of the 7th International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing, pages 635–649, Xi'an, China, October 2010. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.(Paper in ISI Proceedings) [Jiný výsledek]
3110RNDr. Tomáš Knap, Ph.D.Knap, Tomáš; Freitas, Andre; Mlýnková, Irena, [2] Knap, T. - Freitas, A. - Mlynkova, I.: WQA: A Model for Assessing the Quality of Information on the Web. Submitted to The 20th International World Wide Web Conference (WWW 2011) [Jiný výsledek]
120709RNDr. Petr Hoffmann, Ph.D.Hoffmann Petr, Evaluation of analysis by reduction inference algorithms, Proceedings of the AIA 2010 IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, Innsbruck, Austria, Calgary, Canada: ACTA Press, 2010, 67-74. [Jiný výsledek]
120709RNDr. Petr Hoffmann, Ph.D.Basovník Stanislav, Mráz František, Learning Limited Context Restarting Automata by Genetic Algorithms (technická zpráva) [Jiný výsledek]
120709RNDr. Petr Hoffmann, Ph.D.Hoffmann Petr, On evaluation of analysis by reduction inference algorithms (technická zpráva) [Jiný výsledek]
120709RNDr. Petr Hoffmann, Ph.D.Hoffmann Petr, Hoffmannová Petra, webový formulář pro šetření schopností lidí učit se jazyky považované ve světě strojového učení za velmi snadné: https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&pli=1&formkey=dDhFWFZ2R0VpUWVJOVdIa0F5cVJGWlE6MQ#gid=0 [Jiný výsledek]
120709RNDr. Petr Hoffmann, Ph.D.Černo Peter, Mráz František, Clearing restarting automata. In: H. Bordinh, R. Freund, M. Holzer, M. Kutrib, F. Otto: Workshop on Non-Classical Models for Automata and Applications (NCMA), Österreichisches Computer Gesellschaft, 2009, pp. 77-90. [Jiný výsledek]
114109Mgr. Petra BuzkováTeplý Petr, Exit Strategies from The Global Crisis World Academy of Science, Engineering and Technology, France, 2010, Vol. 66, pp. 387-392 [Jiný výsledek]
114109Mgr. Petra BuzkováTeplý Petr, The Key Challenges of The New Bank Regulations. Academy of Science, Engineering and Technology, France, 2010, Vol. 66, pp. 383-386 [Jiný výsledek]
114109Mgr. Petra BuzkováTeplý Petr, Vrábel Michal, Teplý, P., Vrábel, M. (2010). The Importance of Emergency Liquidity Risk Management during The 2007-2009 Global Financial Turmoil, Transaction on Emergency Management, Vol. 5, pp. 26-32 [Jiný výsledek]
114109Mgr. Petra BuzkováTeplý, Petr, Rippel Milan, The Theoretical Background of Operational Risk Management. International Conference on Education and Management Technology, Egypt, 2010, pp. 266-271 [Jiný výsledek]
114109Mgr. Petra BuzkováTeplý, Petr, Černohorský, Jano, Chalupka, Rado , Teplý, P. Černohorský, J., Chalupka, R. (2010): Operational Risk And Economic Capital Modeling, Proceedings of 2010 International Conference on Business, Economics and Tourism Management (CBETM 2010), World Academic Press, United Kingdom, pp. 70-75 [Jiný výsledek]
114109Mgr. Petra BuzkováBenešová Petra, Teplý Petr, Benešová, P., Teplý, P. (2010). “Main Flaws of The Collateralized Debt Obligation‘s Valuation Before And During The 2008/2009 Global Turmoil ” IES Working Paper 1/2010. IES FSV. Charles University. [Jiný výsledek]
114109Mgr. Petra BuzkováPokorná Kristýna, Teplý, Petr, Sovereign credit risk measures, World Academy of Science, Engineering and Technology (přijato na konferenci International Conference on Business and Management Sciences v Dubaji v 25. – 27. ledna 2011) [Jiný výsledek]
13409Mgr. Pavla Doubková, Ph.D.Doubková P, Sudová R, Suda J , Manuskript článku odeslaného k recenznímu řízení do časopisu Plant and Soil. [Jiný výsledek]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Iršová, Zuzana, Prezentace článku "Which Foreigners Are Worth Wooing? A Meta-Analysis of Vertical Spillovers from FDI" na konferenci "International Meta-Analysis of Economics Research Colloquium", Conway, AR, USA. [Jiný výsledek]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Havránek, Tomáš, Prezentace článku "Which Foreigners Are Worth Wooing? A Meta-Analysis of Vertical Spillovers from FDI" na konferenci "EBES international conference", Athens, Greece. [Jiný výsledek]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Rusnák, Marek, Prezentace článku "How to Solve the Price Puzzle? A Meta-Analysis" na konferenci "6th CSE biennial conference", Praha. [Jiný výsledek]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Havránek, Tomáš, Prezentace článku "Which Foreigners Are Worth Wooing? A Meta-Analysis of Vertical Spillovers from FDI" na konferenci "6th CSE biennial conference", Praha. [Jiný výsledek]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Havránek, Tomáš, Prezentace článku "How to Solve the Price Puzzle? A Meta-Analysis" na konferenci "International Meta-Analysis of Economics Research Colloquium", Conway, AR, USA. [Jiný výsledek]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Havránek, Tomáš a Iršová, Zuzana, Which Foreigners Are Worth Wooing? A Meta-Analysis of Vertical Spillovers from FDI. Working Paper CNB 3/2010. [Jiný výsledek]
129609Mgr. Soňa BenešováKrálová, Věra; Brigulová, Kateřina; Rudolf, Emil; Červinka, Miroslav:, The effects of sodium selenite in human colon cancer cells with differing p53 status. Sdělení ve formě posteru v rámci konference EMBO 2010 v Barceloně. [Jiný výsledek]
59110doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.Cingl, Lubomír, Master thesis, Distinction from the Dean of the Faculty for an outstanding master’s thesis. [Jiný výsledek]
59110doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.Cingl, Lubomír, Presentation at the doctoral seminar Economic theory of political markets, December 13, 2010. [Jiný výsledek]
59110doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.Cingl, Lubomír, Rigorózní práce / Doctoral thesis [Jiný výsledek]
59110doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.Cingl, Lubomír, Summary of findings [Jiný výsledek]
20708RNDr. Ondřej SýkoraMrázová, Iveta; Sýkora, Ondřej, When is Phonetic Search with FPGAs Efficient? In Proceedings of ICSES 2010 International Conference on Signals and Electronic Systems, pp. 359-362, Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2010 [Jiný výsledek]
20708RNDr. Ondřej SýkoraSýkora, Ondřej, Počítačové hry a umělá inteligence. In Kognice a umělý život X, Ostravice, pp 363-366, Opava, Slezská Univerzita v Opavě (článek ve sborníku) [Jiný výsledek]
20708RNDr. Ondřej SýkoraSýkora, Ondřej, Speaker Clustering Using Trails in Feature Space. In Proceedings of the ICMLA 2010 Ningth International Conference on Machine Learning and Application, Washington D.C., pp. 1005-1009, Los Alamitos, CA: IEEE COmputer Society, 2010 [Jiný výsledek]
20708RNDr. Ondřej SýkoraIša, Jiří; Reitermanová, Zuzana; Sýkora, Ondřej, Cost-sensitive Classification with Unconstrained Influence Diagrams. Tech.Report No 2010/3, November 2010, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, Prague, 2010 [Jiný výsledek]
112508Mgr. Ing. Ivana Kocichová, Ph.D.Havlíková, Ivana, Návrhový list výstavy Ve stínu Olympu. Radě pro výstavní činnost Národního muzea byl předán k posouzení návrhový list výstavy Ve stínu Olympu věnující se společenským a kulturním aspektům života ve starověkém Řecku a v doplňkové části výstavy představující také stále živou antickou inspiraci v moderním českém výtvarném projevu. [Jiný výsledek]
112508Mgr. Ing. Ivana Kocichová, Ph.D.Havlíková, Ivana, Soupis uměleckých děl s antickou mytologickou tématikou s dobou vzniku od 20. do 40. let 20. století. Vybraná díla publikována v roce 2009 v rámci digitální databáze http://pamatky.olympos.cz, databáze památek inspirovaných antikou, vznikající v rámci projektu Antika a česká kultura. [Jiný výsledek]
112508Mgr. Ing. Ivana Kocichová, Ph.D.Havlíková, Ivana, Calling for the Classical Past? Czech Interwar Artists and stories of Greek Mythology. Odeslán abstrakt příspěvku na mezinárodní konferenci Myth-making and Myth-breaking in History and Humanities, která se uskuteční na podzim roku 2011 v Bukurešti. Příspěvek představí vztah českých meziválečných umělců k antické mytologii jakožto inspiračnímu zdroji. Na základě příspěvku bude připraven článek. [Jiný výsledek]
112508Mgr. Ing. Ivana Kocichová, Ph.D.Havlíková, Ivana, Laughing with Antiquity, A Cartoon drawing by Otakar Mrkvička. Příspěvek pronesený na mezinárodním symposiu Time-Bridges: Art Deco, Cubism, Neo-Classicism and Classical Antiquity, konaném v roce 2008 v Národním muzeu v rámci progarmu AKTION. [Jiný výsledek]
112508Mgr. Ing. Ivana Kocichová, Ph.D.Havlíková, Ivana, Vzpomínky na antiku v humoristické kresbě. Na příkladu sousoší Láokoónta a jeho synů. Článek prochází recenzním řízením časopisu Muzeum:Muzejní a vlastivědná práce. [Jiný výsledek]
112508Mgr. Ing. Ivana Kocichová, Ph.D.Havlíková, Ivana, Antická mytologická tématika v českém malířství 30. let 20. století. Prezentace na Ústavu pro klasickou archeologii představila posluchačům ÚKAR FF UK problematiku antické mytologie jako inspiračního zdroje pro tvorbu českých meziválečných umělců. [Jiný výsledek]
112508Mgr. Ing. Ivana Kocichová, Ph.D.Havlíková, Ivana, Přednáškové cykly Řecké umění a ikonografie, realizované v letech 2008 a 2010 (ZS) na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK (ve spolupráci s Mgr. Petrou Belaňovou). [Jiný výsledek]
112508Mgr. Ing. Ivana Kocichová, Ph.D.Havlíková, Ivana, Přednáškový cyklus Úvod do klasické archeologie na FF ZČU v Plzni (LS 2007/2008, ve spolupráci s doc. Jiřím Musilem). [Jiný výsledek]
112508Mgr. Ing. Ivana Kocichová, Ph.D.Havlíková, Ivana, Přednáška Řecké archaické a klasické sochařství s důrazem na antické tradice. Pronesena v rámci přednáškového cyklu Dějiny antického umění pro posluchače Ústavu pro dějiny umění FF UK v ZS ak. roku 2009/2010. [Jiný výsledek]
6110RNDr. Darina Koubínová, Ph.D.Koubínová, Darina, Irwin, Nancy, Hulva, Pavel, Zima, Jan, Poster- Koubínová D., Irwin N., Hulva P., Zima J. : Genetic diversity of vespertilionid bats from Western Africa - preliminary results; 15th International Bat Research Conference, Praha, srpen 2010 (pdf posteru v příloze) [Jiný výsledek]
86508RNDr. Pavel Čížek, Ph.D.Suková, Petra, Prezentace na konferenci Spanish Relativity Meeting 2010 a článek, který vyjde v Proceedings of Spanish Relativity Meeting 2010 (ty budou publikovány v rámci Journal of Physics: Conference Series) (název Chaotic geodesic motion around a black hole and disc). V současné době přijat. [Jiný výsledek]
86508RNDr. Pavel Čížek, Ph.D.Čížek, Pavel, Poster na konferenci Week of Doctoral students 2011. [Jiný výsledek]
86508RNDr. Pavel Čížek, Ph.D.Suková, Petra, Poster na konferenci Probing strong gravity near black holes. [Jiný výsledek]
86508RNDr. Pavel Čížek, Ph.D.Čížek, Pavel, Prezentace na konferenci Spanish relativity meeting 2010 a článek, který vyjde v Proceedings of Spanish relativity meeting 2010 (ty budou publikovány v rámci Journal of Physics: Conference Series)(název Linear perturbations of a Schwarzschild black hole by thin disc). V současné době je přijat. [Jiný výsledek]
86508RNDr. Pavel Čížek, Ph.D.Suková, Petra, Semerák, Oldřich, Prezentace na konferenci Texas 2010 - 25th Symposium on Relativistic Astrophysics s názvem Chaotic geodesic motion around black hole with disc or ring. [Jiný výsledek]
71710PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D.Štambergová, Hana, Škarydová, Lucie a Wsól, Vladimír, Poster "Development and Optimization of Thermal Shift Assay for the Discovery of Affinity Binders of AKR1C3" na konfereci "15th International Meeting of Enzymology and Molecular Biology of Carbonyl Metabolism", 5.7.-13.7.2010, Lexington, USA [Jiný výsledek]
148910Mgr. Denisa KovářováKovářová Denisa, Kosla Jan, Trejbalová Kateřina, Plachý Jiří, Hejnar Jiří, v-src-transformed chicken cell lines as a model system for the identification of metastasis-associated genes, Frontiers in Tumour Progression, 2010, Madrid, Spain, October 24-27 2010, published in abstract book [Jiný výsledek]
148910Mgr. Denisa KovářováKovářová Denisa, Kosla Jan, Trejbalová Kateřina, Plachý Jiří, Hejnar Jiří, RNAi as a tool for identification of metastasis-associated genes. Example of v-src transformed chicken cell lines, RNA Club 2010, České Budějovice, Czech Republic, November 05 2010, published in abstract book [Jiný výsledek]
129009Mgr. Martin Míšek, Ph.D.Míšek, Martin, Prokleška, Jan, Kamarád, Jiří, Sechovský, Vladimír, “Magnetization of UNiGa under pressure”, 2010 IOP Conf. Ser.:Mater.Sci.Eng. 9, 012052 [Jiný výsledek]
129009Mgr. Martin Míšek, Ph.D.Míšek, Martin, Prokleška, Jan, Pospíšil, Jiří, Kamarád, Jiří, Sechovský, Vladimír, Electrical resistivity of UNiGa under high hydrostatic pressures posterová prezentace na konferenci SCES 2010 (Santa Fe) [Jiný výsledek]
129009Mgr. Martin Míšek, Ph.D.Míšek, Martin, Prokleška, Jan, Sechovský, Vladimír, Kamarád, Jiří, Ouladdiaf, Bachir, Electrical resistivity of the UNiGa single crystal under uniaxial stress posterová prezentace na konferenci EHPRG 2010 (Uppsala) [Jiný výsledek]
129009Mgr. Martin Míšek, Ph.D.Míšek, Martin, Turčinková, Dana, Prchal, Jiří, Prokleška, Jan, Pospíšil, Jiří, Kamarád, Jiří, Sechovský, Vladimír, Effects of high pressures on the magnetism of the ErCo2 Compound posterová prezentace na konferenci JEMS 2010 (Krakow) [Jiný výsledek]
129009Mgr. Martin Míšek, Ph.D.Míšek, Martin, Prokleška, Jan, Žáček, Martin, Kamarád, Jiří, Sechovský, Vladimír, Specific heat measurements of ErCo2 under high hydrostatic pressures posterová prezentace na konferenci PCFES 2010 (Praha) [Jiný výsledek]
90409RNDr. Klára Ševčíková, Ph.D.Ševčíková, Klára, Poster prezentovaný na konferenci ICESS-11 (2009, Nara, Japonsko) [Jiný výsledek]
90409RNDr. Klára Ševčíková, Ph.D.Ševčíková, Klára, Poster prezentovaný na konferenci ECOSS-27 (2010, Groningen, Nizozemí) [Jiný výsledek]
90409RNDr. Klára Ševčíková, Ph.D.Ševčíková, Klára, Diplomová práce: Studium katalytických vlastností systému oxid ceru - kov [Jiný výsledek]
104109Mgr. Jan Kysela, Ph.D.Kysela, Jan, příspěvek "Soubor předmětů středomořského původu z oppida Třísov" přednesený na konferenci Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku 2010. [Jiný výsledek]
104109Mgr. Jan Kysela, Ph.D.Kysela, Jan, příspěvek "Three Ways to use the Celts: the Bohemians and the Boi 1539-1995" přednesený na konferenci Interpretierte Eisenzeiten 2010, Hallein. [Jiný výsledek]
104109Mgr. Jan Kysela, Ph.D.Novotná, Miroslava, Analysis of the ceramic fragment from the locality of Třísov (deposited in the National Museum, additional number 7a/67-34) [Jiný výsledek]
91110doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.Stráský, Josef; Baxa, Jaromír, Bayesian Econometrics and Inflation Forecasting - prezentace na ekonometrickém semináři Nonlinear Dynamic Economic Systems: Theory and Application, duben 2010 [Jiný výsledek]
91110doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.Stráský, Josef, Inflation forecasting using Bayesian econometrics methods - - prezentace na ekonometrickém semináři Nonlinear Dynamic Economic Systems: Theory and Application, listopad 2010 [Jiný výsledek]
91110doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.Stráský, Josef, Can Bayesian econometric methods outperform traditional econometrics in inflation forecasting? - diplomová práce pod vedením PhDr. Jaromíra Baxy, obhájena v červnu 2010, oceněna pochvalou děkana za vynikající diplomovou práci [Jiný výsledek]
20210RNDr. Vendula Hlaváčková Pospíchalová, Ph.D.Pospíchalová, Vendula et al., Odborný článek odeslaný do časopisu Genesis. V následujících dnech bude odeslána editorce časopisu zrevidovaná verze. [Jiný výsledek]
20210RNDr. Vendula Hlaváčková Pospíchalová, Ph.D.Pospíchalová, Vendula et al., Plakátové sdělení prezentované na konferenci EMBO Meeting 2010, Barcelona, 4.-7.9.2010 [Jiný výsledek]
111409PharmDr. Vladimír Farár, Ph.D.Farár, Vladimír, Hrabovská, Anna, Cendelín, Jan, Martres, Marie-Pascale, Krejci Eric, Mysliveček, Jaromír, Do the mice need acetylcholinesterase in the brain? Physiol. Res. 59, 3, 18P, 2010 [Jiný výsledek]
31109RNDr. Mgr. Radek Suchomel, Ph.D.Suchomel, Radek a Mašín David, Spatial variability of soil parameters in an analysis of a strip footing using hypoplastic model. In Proc. 7th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering (NUMGE 2010), Trondheim, Norway. Benz, T. and Nordal, S. (Eds.); 383-388. [Jiný výsledek]
31109RNDr. Mgr. Radek Suchomel, Ph.D.Zmek, Petr, Variabilita mechanických vlastností hrubozrnných zemin , Bakalářská práce, předpokládané datum dokončení září 2011, vedoucí práce RNDr. David Mašín PhD. , konzultant práce Mgr. Radek Suchomel [Jiný výsledek]
31109RNDr. Mgr. Radek Suchomel, Ph.D.Englmaierová, Martina, Mechanické vlastnosti zemin pískovny Kolný v třeboňské pánvi, Diplomová práce, obhájena v září 2010, vedoucí práce Ing. Jan Boháč CSc., konzultant Mgr. Radek Suchomel [Jiný výsledek]
78608RNDr. Katarína BabiarováŽůrková, Kamila, S podporou tohoto grantu vznikla dizertační práce pod názvem: "REKOMBINANTNÍ VIRY VAKCINIE URČENÉ PRO NÁDOROVOU TERAPII; ANALÝZA BIOLOGICKÝCH A BIOCHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ." [Jiný výsledek]
78608RNDr. Katarína BabiarováBabiarová, Katarína, Příloha k závěrečné zprávě [Jiný výsledek]
78608RNDr. Katarína BabiarováBabiarová, Katarína, Abstrakta z konferencí za rok 2010 [Jiný výsledek]
50910Mgr. Pavla PečínkováOttová, Pavla; Espinoza-Herrera, Shirly Josefina; Řezáčová, Barbora; Vachoušek, Jan; Štěpánek, Josef, Poster: Structural Stability and Complexation with Aptamers of RNA Hairpins in HIV-1 Genome. 30th EUCMOS (European Congress of Molecular Spectroscopy) – mezinárodní konference, Florencie (Itálie), 29. srpna – 3. září 2010, Book of Abstracts, p. 113. [Jiný výsledek]
50910Mgr. Pavla PečínkováOttová, Pavla; Řezáčová, Barbora; Vachoušek, Jan; Štěpánek, Josef, Orální prezentace (2. 6. 2010): Structural Stability and Complexation with Aptamers of RNA Hairpins in HIV-1 Genome. WDS 2010 (Week of Doctoral Students) – studentská konference, Praha, 1. – 4. června 2010. [Jiný výsledek]
50910Mgr. Pavla PečínkováOttová, Pavla; Espinoza-Herrera, Shirly Josefina; Štěpánek, Josef, Orální prezentace: Structural Stability of Apical TAR Hairpin and its Sensitivity to Magnesium. RNA club 2010 – česká konference s mezinárodní účastí, České Budějovice, 5. listopadu 2010, Book of Abstracts. [Jiný výsledek]
19008Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D.Bojar, Ondřej, Šindlerová, Jana, Building a Bilingual ValLex Using Treebank Token Alignment: First Observations. Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2010), pp. 304-309. [Jiný výsledek]
19008Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D.Veselovská, Kateřina, On the Structure of Constituent Negation in Czech. Oral presentation at ICCG 6. [Jiný výsledek]
129010PhDr. Mgr. Ing. David MüllerMuller, David , Účast na IV. ročníku konference Dny práva 2010 (listopad 2010), včetně příspěvku a jeho publikace v konferenčním sborníku (v přípravě). Příspěvek s názvem: Přímé zahraniční investice a omezení jejich toků. [Jiný výsledek]
129010PhDr. Mgr. Ing. David MüllerMuller, David , Publikace na průřezovém blogu věnujícím se mezinárodnímu hospodářskému a investičnímu právu, se zaměřením na téma proměny investiční politiky EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Širší článek na blogu - An EU model BIT? (http://worldtradelaw.typepad.com/ielpblog/2010/06/eu-model-bit.html), konkrétně European model BIT - what do we need it for? (http://worldtradelaw.typepad.com/files/modelbit-muller.pdf). [Jiný výsledek]
111310Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.Fanta, Ondřej, Prezentace výsledků na semináři oborové rady biomechaniky 31.3.2010 - Cranium: šíření impaktního pulsu. FTVS UK. [Jiný výsledek]
111310Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.Šťastný, Petr, Prezentace výsledků na semináři oborové rady biomechaniky 12.5.2010 - Cranium: Detekce mechanického namáhání brusle. FTVS UK [Jiný výsledek]
111310Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.Šťastný Petr, Kubový Petr, Lopot František, Jelen Karel, Užitný vzor - patent: FTVS-UK, Měření přenosu sil z podloží na botu při bruslení - Úřad průmyslového vlastnictví. Původci: ŠŤASTNÝ P., KUBOVÝ P., LOPOT F., JELEN K., Číslo: PUV 2010-22601 [Jiný výsledek]
111609Mgr. et Mgr. Adéla Šmilauerová, Ph.D.Šmilauerová, Adéla, Ad maiorem Dei gloriam. Kostel Nejsvětější Trojice a klášter bosých augustiniánů ve Lnářích v proměnách staletí. Výstava, konaná od 2. července do 26. srpna 2010 v Tvrzi Lnáře, během které byl přiblížen dnes již téměř ztracený význam i odkaz lnářského konventu. [Jiný výsledek]
111609Mgr. et Mgr. Adéla Šmilauerová, Ph.D.Šmilauerová, Adéla, Známý neznámý Johann Hoffmann, Zapomenutý umělec a jeho odkaz na Blatensku. V rámci přednášky o životě tohoto umělce (v letech 1700–1747) byl osvětlen jeho pracovní vztah k bosým augustiniánům ve Lnářích. [Jiný výsledek]
111609Mgr. et Mgr. Adéla Šmilauerová, Ph.D.Šmilauerová, Adéla, Příspěvek ke stavební historii konventu bosých augustiniánů a kostela Nejsvětější Trojice ve Lnářích do roku 1723. V rámci příspěvku na Studentské vědecké konferenci Historie 2009 (8.–9. 4. 2010) byla přiblížena stavební historie kostela Nejsvětější Trojice a konventu bosých augustiniánů ve Lnářích do roku 1723. Mimo jiné bylo zjištěno, že po smrti fundátora byly stavební úpravy již zcela v řízení samotných bosých augustiniánů. [Jiný výsledek]
111609Mgr. et Mgr. Adéla Šmilauerová, Ph.D.Šmilauerová, Adéla, Historie výstavby klášterního areálu bosých augustiniánů v Táboře. V odborném příspěvku pro periodikum Výběr (v recenzním řízení) byla zpracována historie výstavby bývalého klášterního areálu bosých augustiniánů v Táboře. Bylo zjištěno, že zadavateli celé práce byli sami řeholníci, taktéž po finanční stránce si museli vystačit se svými prostředky. [Jiný výsledek]
21210RNDr. Miroslava Bursová, Ph.D.Bursová, Miroslava; Čabala, Radomír, Computer-aided optimization of microextraction technique (poster) 18. medzinárodná konferencia: ANALYTICKÉ METÓDY A ZDRAVIE ČLOVEKA, 11-14. 10. 2010, Bratislava [Jiný výsledek]
21210RNDr. Miroslava Bursová, Ph.D.Bursová, Miroslava; Čabala, Radomír, Přihláška k vynálezu (číslo: PV2010-958): Vírový extrakční přípravek pro mikroextrakci kapaliny kapalinou. Přihláška byla podána dne 21.12. 2010 na Úřad průmyslového vlastnictví. [Jiný výsledek]
114110Mgr. Magdalena Uzlíková, Ph.D.Uzlíková Magdalena, aktivní účast na konferenci: 3. - 7.5. 2010, Ledeč nad Sázavou, Kouty, Česká republika 40. Jírovcovy protozoologické dny přednáška "Hrátky s aktivací G1 checkpointu buněčného cyklu u Giardia intestinalis" příprava manuskriptu: - článek s názvem „DNA damage checkpoints function in Giardia intestinalis- activation using UV-C, gamma radiation and metronidazole“ bude během února 2011 odeslán do redakce impaktovaného časopisu [Jiný výsledek]
93909MUDr. Petr Kocián, Ph.D.Kocián Petr, Rozdíl v poměru nezralých (CD1a+) a zralých dendritických buněk (DC-LAMP+) mezi zrelabovanými a zdravými pacienty (v kompletní remisi). 1. graf v epitelu nádoru, 2. graf ve stromatu nádoru [Jiný výsledek]
95708MUDr. Tomáš HolečekHoleček Tomáš, MIO vs. ORIF intraartikulárních zlomenin patní kosti - přednáška na XV. vědecké konferenci Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové [Jiný výsledek]
95708MUDr. Tomáš HolečekHoleček Tomáš, MIO vs. ORIF intraartikulárních zlomenin patní kosti - abstrakt ve sborníku XV. vědecké konference Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové [Jiný výsledek]
62008Mgr. Zdeňka Pastyriková, Ph.D.Metelková, Z., Boháč, J. a Sedlářová, I, Effect of lime treatment on pore size and permeability of MSW liners. Proc 6 ICEG Environmental Geotechnics (Manoj Datta et al, eds), New Delhi, India, McGraw Hill, Vol. 1, 390-395. [Jiný výsledek]
62008Mgr. Zdeňka Pastyriková, Ph.D.Metelková, Z., Boháč, J., Přikryl, R., Sedlářová, I., Changes of pore size and of hydraulic conductivity by adding lime in compacting clay liners. 21st European Young Geotechnical Engineers Conference, 4. – 7. 9. 2011, Rotterdam, Netherlands - dokončuje se [Jiný výsledek]
62008Mgr. Zdeňka Pastyriková, Ph.D.Sotorník, V., Vliv vápna na konzistenční meze prachovité zeminy. Bakalářská práce UK v Praze - dokončuje se [Jiný výsledek]
62008Mgr. Zdeňka Pastyriková, Ph.D.Metelková, Z., Boháč, J., Přikryl, R., Sedlářová, I., Maturation of loess treated with variable lime admixture : pore space textural evolution and related phase changes, Applied clay science - odesláno [Jiný výsledek]
93310RNDr. Marie Hrůzová Kratochvílová, Ph.D.Klára Uhlířová, Marie Kratochvílová, Jan Prokleška, Stanislav Daniš, Vladimír Sechovský , Poster prezentovaný na konferenci CSMAG v Košicích: "Physical properties of CeRh1-xPdxIn5 and Ce2Rh1-xPdxIn8" [Jiný výsledek]
93310RNDr. Marie Hrůzová Kratochvílová, Ph.D.Klára Uhlířová, Marie Kratochvílová, Jan Prokleška, Stanislav Daniš, Vladimír Sechovský, Poster prezentovaný na konferenci SCES 2010 v Santa Fe, NM: "Physical properties of Ce2PdIn8 and Ce2Rh1-xPdxIn8" [Jiný výsledek]
93310RNDr. Marie Hrůzová Kratochvílová, Ph.D.Marie Kratochvílová, Klára Uhlířová, Jan Prokleška, Vladimír Sechovský, Poster prezentovaný na koferenci SCES 2010 v Santa Fe, NM: "The crystal growth and physical properties of CeRh1-xPdxIn5" [Jiný výsledek]
57010Mgr. Dagmar KohoutováKohoutová, Dagmar, Kohoutova, D. & Havlicek, J. (2010). Pleasantness of everyday odors rated by children (poster). 5th European Human Behaviour & Evolution Association Conference, Wroclaw, Poland, May, 25-27, 2010. [Jiný výsledek]
57010Mgr. Dagmar KohoutováKohoutová, Dagmar, Kohoutova, D. & Havlicek, J. (2010). Changes of odor preferences during puberty (talk). 20th Biennial Congress of the International Society for Human Ethology, Madison, Wisconsin USA, August 1-5, 2010. Conference Abstracts. [Jiný výsledek]
57010Mgr. Dagmar KohoutováKohoutová, Dagmar, Kohoutová, D. & Havlíček, J. (2010). Čichové preference v průběhu dospívání. 37. konference České a slovenské etologické společnosti, Smolenice, Slovensko, 15.-17.11. 2010. Sborník abstrakt. [Jiný výsledek]
104810RNDr. Martin Šimon, Ph.D.Šimon, Martin, (2011): Únik z měst na venkov. Geografické rozhledy. (článek v recenzním řízení) [Jiný výsledek]
104810RNDr. Martin Šimon, Ph.D.Šimon, Martin, Ouředníček, Martin, (2010): Migrace na venkov a kontraurbanizace: přehled konceptů a diskuze jejich relevance pro výzkum v Česku. XXII. sjezd České geografické společnosti (sborník z konference zaslán organizátory konference k zařazení na Web of Science). [Jiný výsledek]
104810RNDr. Martin Šimon, Ph.D.Šimon, Martin, Šustrová, Klára, conference presentation, 30/8 - 3/9/2010, Counterurbanization / Neoruralism / Migration to the Countryside: theoretical framework, methodological discussion, and the first empirical findings from the Czech countryside, EuroRural conference 2010, Brno. [Jiný výsledek]
104810RNDr. Martin Šimon, Ph.D.Šimon, Martin, (2011): Migrace na venkov, kontraurbanizace, neovenkovanství: přehled konceptů a diskuze jejich relevance pro výzkum v Česku. Geografie. (článek v recenzním řízení) [Jiný výsledek]
104810RNDr. Martin Šimon, Ph.D.Šimon, Martin, Ouředníček, Martin, konferenční příspěvek, 30/8 - 3/9/2010, Migrace na venkov a kontraurbanizace: Přehled konceptů a diskuze jejich relevance pro výzkum v Česku, XXII. sjezd České geografické společnosti, Ostrava. [Jiný výsledek]
144210Ing. Petr Paluska, Ph.D.Paluska, Petr, Konference Bratislavský deň – 12.5.2010 – prezentace Využití cone beam CT pro rekonstrukci dávkové distribuce dodané při IMRT ca prostaty [Jiný výsledek]
144210Ing. Petr Paluska, Ph.D.Paluska, Petr, Abstrakt k projektu bude uveden ve Sborníku XV. vědecké konference LFHK a FNHK, která se bude konat 26.1.2011 [Jiný výsledek]
144210Ing. Petr Paluska, Ph.D.Paluska, Petr, Konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky – Hradec Králové – 19.-20.2.2010 – prezentace Využití cone beam CT pro rekonstrukci dávkové distribuce dodané při IMRT ca prostaty [Jiný výsledek]
144210Ing. Petr Paluska, Ph.D.Kašaová, Linda, Konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky – Hradec Králové – 19.-20.2.2010 – prezentace Sledování polohy zlatých zrn při IGRT ca prostaty [Jiný výsledek]
144210Ing. Petr Paluska, Ph.D.Paluska, Petr, Konference Bratislavský deň – 12.5.2010 – prezentace Sledování polohy zlatých zrn při IGRT ca prostaty [Jiný výsledek]
144210Ing. Petr Paluska, Ph.D.Paluska, Petr, Sympózium o radiační onkologii Nový Jičín – 1.-2.10.2010 – poster Využití cone beam CT pro rekonstrukci dávkové distribuce dodané při IGRT ca prostaty [Jiný výsledek]
117909Mgr. Markéta Švarcová, Ph.D.Musílek, Kamil, prezentace výsledků formou posterového sdělení: Musilek, K.; Komloova, M.; Holas, O.; Horova, A.; Pohanka,M.; Opletalova, V.; Dolezal, M.; Kuca, K. Small quaternary AChE inhibitors for MG treatment – synthesis, in vitro screening and molecular docking. 21st International Symposium on Medicinal Chemistry Brussels (Belgium) 5.9.-9.9.2010, Drug. Future. 2010, 35, PC.050 p. 71, ISSN 0377-8282. IF2009 = 0.500 [Jiný výsledek]
117909Mgr. Markéta Švarcová, Ph.D.Komlóová, Markéta, prezentace výsledků formou posterového sdělení: Komlóová M., Holas O., Musílek K., Doležal M. Příprava a in vitro testování periferních inhibitorů acetylcholinesterasy. 39. konference Syntéza a analýza léčiv 2010, Modra-Harmónia (Slovensko) 2. 9. -4. 9. 2010, Sborník [Jiný výsledek]
117909Mgr. Markéta Švarcová, Ph.D.Musílek, Kamil, prezentace výsledků formou posterového sdělení: Musilek, K.; Pavlikova, R.; Komloova, M.; Holas, O.; Hrabinova, M.; Pohanka, M.; Dohnal, V.; Dolezal, M.; Kuca, K. Preparation, in vitro screening and molecular docking of symmetrical bisquaternary cholinesterase inhibitors bearing but-(2E)-en-1,4-diyl connecting linkage. Bioscience Review 2010 Hunt Valley (USA) 23.5.-27.5.2010, Abstract book, p. 32. [Jiný výsledek]
99510MUDr. Eliška Mistrová, Ph.D.Mistrová Eliška, Chottová Dvořáková Magdaléna, Slavíková Jana, Hynie Sixtus, Šída Pavel, Klenerová Věra, Prezentace přednášky nazvané "Ovlivnění srdeční inervace různými typy stresu" v rámci kongresu: Diagnostika, léčba a prevence závažných civilizačních onemocnění konaného dne 25.11.2010 v Plzni. [Jiný výsledek]
99510MUDr. Eliška Mistrová, Ph.D.Mistrová Eliška, Chottová Dvořáková Magdaléna, Nosek Jakub, Slavíková Jana, Publikace v tisku: Exprese CRLR v srdci potkana v průběhu postnatálního vývoje a její ovlivnění sensorickou a sympatickou denervací. Plzeň. lék. Sborn., 2010. [Jiný výsledek]
105610RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.Navrátil, Radim, Tests of symmetry with measurement errors - poster na konferenci ICORS 2010, Praha (28.června - 2.července 2010) [Jiný výsledek]
105610RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.Navrátil, Radim, Rank tests of symmetry with measurement errors - poster na konferenci LinStat 2010, Tomar, Portugalsko (27.-31.července 2010) [Jiný výsledek]
105610RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.Navrátil, Radim, Rank tests in measurement errors models - přednáška na Výjezdním zasedání Centra Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku, Liberec, 16.-17.září 2010 [Jiný výsledek]
105610RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.Navrátil, Radim, Rank tests in measurement errors models - přednáška na konferenci AS 2010 Bled, Slovinsko (19.-22.září 2010) [Jiný výsledek]
105610RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.Navrátil, Radim, Rank Tests of Symmetry in Measurement Errors Models, prezentace a článek ve sborníku WDS'10 Proceedings of Contributed Papers: Part I – Mathematics and Computer Sciences (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 177–182, 2010. [Jiný výsledek]
105610RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.Navrátil, Radim a Saleh, A.K.Md.E., Rank tests of symmetry and R-estimation of location parameter under measurement errors - submitted to Journal of Nonparametric Statistics (IF 0.594) [Jiný výsledek]
15009Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.Suková, Lenka, Prezentace průběhu a způsobů plnění projektu „Skalní umění severovýchodní Afriky v kontextu krajinném a archeologickém“ (GA UK č. 15009) a dosažených výsledků v průběhu roku 2010 [Jiný výsledek]
15009Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.Suková, Lenka, Zpráva o uskutečnění studijní cesty do zahraničí (Egypt) [Jiný výsledek]
15009Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.Suková, Lenka, Zpráva o uskutečnění studijní cesty do zahraničí (Libye) [Jiný výsledek]
25709RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.Roučka, Š, Obrázková příloha [Jiný výsledek]
25709RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.Roučka, Š; Jusko, P; Gerlich, D; Plašil, R; Glosík, J, Study of Capture and Cooling of H- Ions in RF Octopole with Superimposed Magnetic Field, WDS'10 Proceedings of Contributed Papers: Part III – Physics (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 105–111, 2010 [Jiný výsledek]
25709RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.Jusko, P; Roučka, Š; Plašil, R; Gerlich, D; Glosík, J, Reactions of Ions with Atomic Hydrogen – Experiment, WDS'10 Proceedings of Contributed Papers: Part III – Physics (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 48–53, 2010 [Jiný výsledek]
94608MUDr. Marek SchmidtLuňák Tomáš; Mareš, Michal; Štepánek L.; Černý Michal; Schmidt, Marek; Mareš Jaroslav, EXPRESE GENU PRO PERIOSTIN V KARCINOMU PROSTATY A JEJÍ PROGNOSTICKÝ VÝZNAM - poster - Vědecká konference 2.lékařské fakulty UK 2010 [Jiný výsledek]
94608MUDr. Marek SchmidtSchmidt, Marek, ISOLATION OF mRNA FROM PROSTATE CANCER TISSUE AND EXPRESSION OF SHB AND POSTN - komentovaný poster - EAU 10th Central European Meeting (CEM)2010 [Jiný výsledek]
94608MUDr. Marek SchmidtŠturcová-Kaliská, Veronika; Hanek, Pavel; Schmidt, Marek; Rejchrt, Michal; Jarolím, Ladislav; Babjuk, Marko, TESTIS-SPARING SURGERY FOR TESTICULAR TUMORS IN ADULTS - komentovaný poster - 10th Central European Meeting (CEM) 2010 [Jiný výsledek]
94608MUDr. Marek SchmidtSchmidt, Marek, IZOLACE mRNA Z TKÁNĚ KARCINOMU PROSTATY A STANOVENÍ GENOVÉ EXPRESE SHB A POSTN - přednáška - Výroční konference České urologické společnosti, Praha, 2010 [Jiný výsledek]
94608MUDr. Marek SchmidtSchmidt, Marek, IZOLACE mRNA Z TKÁNĚ KARCINOMU PROSTATY A STANOVENÍ GENOVÉ EXPRESE SHB A POSTN - poster - 18. Onko-urologické sympózium, Praha, 24-26.11.2010 [Jiný výsledek]
94608MUDr. Marek SchmidtSchmidt, Marek, IZOLACE mRNA Z TKÁNĚ KARCINOMU PROSTATY A STANOVENÍ GENOVÉ EXPRESE GENŮ SHB A POSTN - přednáška - Vědecká konference 2.lékařské fakulty UK 2010 [Jiný výsledek]
59609Mgr. Vojtěch Patkóš, Ph.D.J. Zamastil et al, Convergence study of the 1/Z expansion for the energy levels two-electron atoms, Phys. Rev. A 81, 032118 (2010). [Jiný výsledek]
59609Mgr. Vojtěch Patkóš, Ph.D.Patkóš Vojtěch, Diplomová práce hlavního řešitele. [Jiný výsledek]
59609Mgr. Vojtěch Patkóš, Ph.D.J. Zamastil, Calculation of the Self-Energy of Bound Electron based on a Relativistic Generalization of Multipole Expansion, zasláno do Phys. Rev. A (2011). [Jiný výsledek]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Česenek, Jan, Interaction of compressible flow with an airfoil. Příspěvek na letní škole Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 15, 6. - 11.6.2010, Dolní Maxov [Jiný výsledek]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Feistauer, Miloslav, Česenek, Jan, Space-time discontinuous Galerkin finite element method for convection-diffusion problems and compressible flow. In: Numerical Methods and Applications, 7th International Conference (NMA 2010), Borovets, Bulgaria, August 20-24, 2010 Editors: I. Dimov, S. Dimova, N. Kolkovska pages 1-13 Springer, Heidelberg, 2011 ISBN 978-3-642-18465-9 [Jiný výsledek]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Česenek, Jan, Feistauer, Miloslav, Interaction of compressible flow with an airfoil. In: Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 15 Editors: T. Vejchodský, J. Chleboun, P. Přikryl, J. Šístek Institute of Mathematics AS ČR, Prague 2010 pages 35-41 ISBN 978-80-87823-8 [Jiný výsledek]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Česenek, Jan, Feistauer, Miloslav, Numerical solution of interaction of compressible flow and a vibrating airfoil. Proceedings of the Seminar Interaction and Feedbacks 2010 Editors: I. Zolotarev Institute of Termomechanics AS ČR, Prague, 2010 pages 7-12 ISBN 978-80-87012-29-1 [Jiný výsledek]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Kosík, Adam, Feistauer, Miloslav, Numerical simulation of interaction of an elastic body and fluid flow. Proceedings of the Seminar Interaction and Feedbacks 2010 Editors: I. Zolotarev Institute of Termomechanics AS ČR, Prague, 2010 pages 49-56 ISBN 978-80-87012-29-1 [Jiný výsledek]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Dubcová, Lenka, hp-FEM for coupled problems in fluid dynamics. Disertační práce, MFF UK, Praha, 2010. [Jiný výsledek]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Hadrava, Martin, Numerické řešení proudění časově závislých oblastech s elastickými stěnami. Diplomová práce, MFF UK, Praha, 2010. [Jiný výsledek]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Hadrava, Martin, Feistauer, Miloslav, Svaček, Petr, Interaction of incompressible flow with an elastic wall. Proceedings of the Seminar Interaction and Feedbacks 2010 Editors: I. Zolotarev Institute of Termomechanics AS ČR, Prague, 2010 pages 21-28 ISBN 978-80-87012-29-1 [Jiný výsledek]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Prokopová, Jaroslava, Modelling of the airflow through vocal folds. Příspěvek na Semináři numerické analýzy - Modelování a simulace náročných technických problémů, 18.-22.1.2010, Nové Hrady [Jiný výsledek]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Feistauer, Miloslav, Kučera, Václav, Prokopová, Jaroslava, Horáček, Jaromír, The ALE Discontinuous Galerkin Method for the Simulation of the Air Flow Through Pulsating Human Vocal Folds. In: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2010), editors: T. E. Simos, G. Psihoyios, Ch. Tsitouras American Institute of Physics, Melville, New York 2010 AIP Conference Proceedings Volume 1281, pages 83-86 ISBN 978-0-7354-0831-9 [Jiný výsledek]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Hadrava, Martin, Interaction of incompressible flow with an elastic wall. Příspěvek na konferenci Interaction and Feedbacks 2010, 23.–24.11.2010, Ústav Termomechaniky AV ČR, Praha [Jiný výsledek]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Kosík, Adam, Numerical simulation of interaction of an elastic body and fluid flow. Příspěvek na konferenci Interaction and Feedbacks 2010, 23.–24.11.2010, Ústav Termomechaniky AV ČR, Praha [Jiný výsledek]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Prokopová, Jaroslava, Numerical simulation of compressible flow in time dependent domains using DGFEM discretization. Referát na semináři pracovní skupiny Lehrstuhl Numerische Mathematik, Ruprecht-Karls Universitat, 6.10.2010, Heidelberg, Německo [Jiný výsledek]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Dubcová, Lenka, Automatic hp-adaptivity for inductively heated incompressible flow of liquid metal Příspěvek na mezinárodní konferenci PARA 2010 - State of the Art in Scientific and Parallel Computing, 6.-9.6.2010, Reykjavik, Island [Jiný výsledek]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Česenek, Jan, Numerical solution of interaction of compressible flow and a vibrating airfoil. Příspěvek na konferenci Interaction and Feedbacks 2010, 23.–24.11.2010, Ústav Termomechaniky AV ČR, Praha [Jiný výsledek]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Česenek, Jan, Space-time discontinuous Galerkin finite element method for convection-diffusion problems and compressible flow. Příspěvek na 7. mezinárodní konferenci Numerical Methods and Applications, 20.-24.8.2010, Borovets, Bulharsko (prezentoval M. Feistauer) [Jiný výsledek]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Prokopová, Jaroslava, Numerical simulation of airflow through the oscillating human vocal folds. příspěvek na mezinárodní konferenci AQL 2010, 10.-11.9.2010, Erlangen, Německo [Jiný výsledek]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Prokopová, Jaroslava, Numerical solution of airflow in human vocal folds. Referát na Symposiu u příležitosti 20. výročí uzavření meziuniverzitní dohody mezi Univerzitou Karlovou, Praha a Ruprecht-Karls Universitat, Heidelberg, 15.10.2010, Heidelberg, Německo [Jiný výsledek]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Prokopová, Jaroslava, Fluid-structure interaction of compressible flow. Referát na semináři pracovní skupiny Lehrstuhl Numerische Mathematik, Ruprecht-Karls Universitat, 3.2.2011, Heidelberg, Německo [Jiný výsledek]
12810RNDr. Jaroslava Hasnedlová, Ph.D.Prokopová, Jaroslava, Feistauer, Miloslav, Kučera, Václav, Horáček, Jaromír, Modelling of the airflow through vocal folds. Proceedings of SNA'10 - Seminar on Numerical Mathematics Nové Hrady, January 18-22, 2010 Editors: Z. Strakoš, M. Rozložník Institute of Computer Science AS ČR pages 118-121 ISBN 978-80-87136-07-2 [Jiný výsledek]
41610JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.Bohuslav, Lukáš, Článek do časopisu Kriminalistika- K ROZSAHU KRIMINALIZACE TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB. Článek byl zaslán k posouzení redakční radě časopisu Kriminalistika. Publikovaci lze očekávat vydáním prvního čísla po posouzení redakční radou časopisu. [Jiný výsledek]
41610JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.Bohuslav, Lukáš, TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB SE ZAMĚŘENÍM NA SANKCE V TRESTNÍM PRÁVU VE SKANDINÁVSKÝCH A POBALTSKÝCH ZEMÍCH. Článek byl prezentován na mezinárodní právní konferenci Olomoucké právnické dny, která se konala v květnu 2010 v Bratislavě a byla pořádána Univerzitou v Olomouci. Článek bude vydán v recenzované publikaci, jež je v tisku. [Jiný výsledek]
41610JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.Bohuslav Lukáš, TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB SE ZAMĚŘENÍM NA SANKCE V TRESTNÍM PRÁVU VE STŘEDNÍ EVROPĚ Článek byl prezentován na mezinárodní právní konferenci Naděje právní vědy, která se konala v dubnu 2010 v Býkově a byla pořádána Fakultou právnickou ZČU v Plzni. Článek bude vydán v recenzované publikaci, jež je v tisku. [Jiný výsledek]
41610JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.Jelínek, Jíří, WHY THE CZECH REPUBLIC DOES NOT (YET) RECOGNIZE CORPORATE CRIMINAL LIABILITY: A DESCRIPTION OF UNSUCCESSFUL LAW REFORMS. Rozbor, jehož je vedoucí projektu spoluautorem, je určen k publikaci v knize Corporate Criminal Liability od nakladatelství Springer. [Jiný výsledek]
41610JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.Bohuslav Lukáš, ROZSAH KRIMINALIZACE TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB Článek byl prezentován na mezinárodní právní konferenci Akademické akcenty, která se konala v září 2010 v Bratislavě a byla pořádána Paneurópskou vysokou školou práva. Článek bude vydán v recenzované publikaci, jež je v tisku. [Jiný výsledek]
41610JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.Jelínek, Jiří, CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS IN THE CZECH REPUBLIC. Článek byl prezentován na mezinárodní konferenci Právo ako zjednocovatel´ Európy- veda a prax, která se konala v říjnu 2010 v Bratislavě. Konference byla pořádána Univerzitou Komenského v Bratislavě. Výstupem bude článek, který bude publikován v recenzovaném sborníku. [Jiný výsledek]
153610RNDr. Eva Bínová, Ph.D.Horáčková Eva, 40. Jírovcovy protozoologické dny, Ledeč nad Sázavou-Kouty, 3.-7.5.2010, aktivní účast – přednáška: Buněčný cyklus a encystace akantaméb (E. Horáčková, E. Nohýnková); 11th International Workshops on Opportunistic Protists (IWOP-11), Hilo, Hawaii, USA, 1.-5.8. 2010, aktivní účast – přednáška: Propylene glycol induces pseudocyst formation in Acanthamoeba spp. (J. Klieščiková, E. Horáčková,E. Nohýnková) [Jiný výsledek]
95109PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.Bielický, Viktor, Valency Lexicon of Arabic Verbs (spoluautor Smrž, Otakar) Vzhledem k tomu, že konference Sixth International Conference on Construction Grammar vydávala pouze Book of Abstracts, přikládám slidy z prezentace. [Jiný výsledek]
95109PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.Bielický, Viktor, Xml soubory s lexikálním komponentem open-source komputačního systému ElixirFM (autor systému RNDr. Otakar Smrž, PhD.), jež obsahují anotace valenčních rámců. Data ElixirFM jsou periodicky publikována na serveru SourceForge.net (poslední aktualizace 16.7.2010). http://sourceforge.net/projects/elixir-fm/files/ Aktuální verzi xml souborů na vyžádání pošlu (viktorb@email.cz) [Jiný výsledek]
95109PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.Bielický, Viktor, Valence arabského slovesa ve Funkčním generativním popisu (kapitola v disertační práci) [Jiný výsledek]
17608RNDr. Mgr. Zuzana Petříčková, Ph.D.Reitermanová, Zuzana, Prezentace na výběrovém semináři Diplomový a doktorandský seminář I., 11.11.2010, na téma "Information theory methods for feature selection" [Jiný výsledek]
17608RNDr. Mgr. Zuzana Petříčková, Ph.D.Reitermanová, Zuzana, Data splitting, Proceedings of the WDS'10 Nineteenth Annual Conference of Doctoral Students, Prague, Czech Republic, Part I - Mathematics and Computer Sciences (editors J. Safrankova and J. Pavlu), 6 pp, p. 31-36, Matfyzpress, Prague, 2010. [Jiný výsledek]
17608RNDr. Mgr. Zuzana Petříčková, Ph.D.Mrázová, Iveta; Reitermanová, Zuzana, A New Sensitivity-Based Feature Selection Technique for Feed-Forward Neural Networks That Improves Generalization, Technical Report no. 2011/3, KTIML MFF UK, March 2011, 15 pp. [Jiný výsledek]
17608RNDr. Mgr. Zuzana Petříčková, Ph.D.Iša,Jiří; Reitermanová,Zuzana; Sýkora,Ondřej, Cost-sensitive Classification with Unconstrained Influence Diagrams, Technical Report no. 2010/3, KTIML MFF UK, November 2010, 11 pp. [Jiný výsledek]
48009PhDr. Marika Tisucká, Ph.D.Tisucká, Marika, Poster Ohlídalová, M. - Tisucká, M.2010: Nálezy usní z mohylových pohřebišť střední doby bronzové prezentovaný na XI. mezinárodní konferenci Popelnicová pole a doba halštatská. [Jiný výsledek]
84509Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.Lukavská, Kateřina, prezentace na konferenci; Časová orientace hráčů online her a její význam pro excesivní hraní [talk]. Olomouc, ČR, září 2010 (XXVIII. Psychologické dny) [Jiný výsledek]
84509Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.Lukavská, Kateřina, článek v recenzním řízení; Název: Time Perspective as a Predictor of MMORPG Playing; Časopis: Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking (ISSN 2152-2715, Impact factor 1,591) [Jiný výsledek]
84509Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.Pekárková, Kateřina, prezentace na konferenci; Massive Multiplayer Online Role-Playing Games – Recent Studies and Psychological Research Opportunities [poster]. Oslo, Norsko, červenec 2009 (XIth European Congress of Psychology) [Jiný výsledek]
84509Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.Pekárková, Kateřina, prezentace na konferenci; Pekárková, K. (2009). Zkoumání virtuálních světů [talk]. Nitra, SK, duben 2009 (IV. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca) [Jiný výsledek]
52810Volha Audzei, Ph.D.Audzei Volha, The results of the project are published in CERGE-EI Discussion Paper Series No. 2011-211. [Jiný výsledek]
76310PhDr. Romana Trusinová, Ph.D.Benešová, Romana, Ageismus jako střet věkových skupin. Praha: Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, 2010. 108 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. [Jiný výsledek]
73910RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D.Ondič, L.; Dohnalová, K.; Kusova, K; Cibulka, O.; Pelant, I.; Kromka, A.; Rezek, B.; Hruška K., Jedná sa príspevok na konferencii EMRS 2010 v Štrasburgu, Francúzsko. Tento poster pojednáva o problematike nami pripravených fotonických štruktúr na diamantových vrstvách. [Jiný výsledek]
73910RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D.Ondič, L.; Dohnalová,; Pelant, I., Jedná sa o príspevok vo forme posteru na konferencii PECS-IX v Granade, Španielsko. Je zameraný na výpočet vhodných rozmerov diamantovej fotonickej štruktúry a na simulaciu zosílenia optického zisku. [Jiný výsledek]
6010Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Nováková, Lenka, Croy, Ilona, Havlíček, Jan, Hummel, Thomas (2010): Congenitally anosmic adults report less maternal care than normosmics - a retrospective questionnaire study. In: 73. kongres České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Program, Česká společnost ORL, chirurgie hlavy a krku, Mikulov: 26. (poster) [Jiný výsledek]
6010Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Nováková, Lenka, Croy, Ilona, Havlíček, Jan, Hummel, Thomas (2010): Delayed decrease of pleasantness ratings in congenital anosmia during consumption of a simple food. In: 73. kongres České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Program, Česká společnost ORL, chirurgie hlavy a krku, Mikulov: 26. (přednáška) [Jiný výsledek]
6010Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Novakova, Lenka, Croy, Ilona, Havlicek, Jan & Hummel, Thomas (2010): Delayed decrease of pleasantness ratings in congenital anosmia during consumption of a simple food. In: Human Chemosensation 2010, Smell & Taste Clinic, Department of Otorhinolaryngology, University of Dresden Medical School, Dresden, Germany: 31. (poster) [Jiný výsledek]
6010Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Novakova, Lenka, Croy, Ilona, Havlicek, Jan & Hummel, Thomas (2010): Congenitally anosmic adults report less maternal care than normosmics - a retrospective questionnaire study. In: Human Chemosensation 2010, Smell & Taste Clinic, Department of Otorhinolaryngology, University of Dresden Medical School, Dresden, Germany: 31-32. (poster) [Jiný výsledek]
6010Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Hummel, Thomas, Negoias, Simona, Novakova, Lenka, Landis, Basile N. & Croy, Ilona (2010): Coping with isolated congenital anosmia. In: Working Group on Olfaction and Gustation - Abstracts, Smell & Taste Clinic, Department of Otorhinolaryngology, University of Dresden Medical School, Dresden, Germany: 13. (přednáška) [Jiný výsledek]
6010Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Novakova, Lenka, Croy, Ilona, Havlicek, Jan, Hummel, Thomas (2010): Delayed decrease of pleasantness ratings in congenital anosmia during consumption of a simple food. In: 20th Congress of the European Chemoreception Research Organisation - Programme and Abstracts Book, ECRO, Avignon, France: 146. (poster) [Jiný výsledek]
6010Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Novakova, Lenka, Croy, Ilona, Havlicek, Jan, Hummel, Thomas (2010): Congenitally anosmic adults report less maternal care than normosmics - a retrospective questionnaire study. In: 20th Congress of the European Chemoreception Research Organisation - Programme and Abstracts Book, ECRO, Avignon, France: 100. (přednáška) [Jiný výsledek]
6010Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Nováková, Lenka, Croy, Ilona, Havlíček, Jan, Hummel, Thomas (2010): Vliv kongenitální anosmie na hodnocení příjemnosti potraviny. In: 37. Etologická konference - abstrakta, Česká a slovenská etologická společnost, Smolenice, SR: 80. (poster) [Jiný výsledek]
6010Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Nováková, Lenka, Croy, Ilona, Havlíček, Jan, Hummel, Thomas (2010): Vliv kongenitální anosmie na retrospektivní hodnocení mateřské péče v dětství a dospívání. In: 37. Etologická konference - abstrakta, Česká a slovenská etologická společnost, Smolenice, SR: 35. (přednáška) [Jiný výsledek]
7610Mgr. Tomáš ČechalČechal, Tomáš, Ústní prezentace na konferenci Kolokvium Struktura 2010 na Soláni, "Structural and magnetic properties of periodically strained GaMnAs thin films" [Jiný výsledek]
7610Mgr. Tomáš ČechalČechal, Tomáš, Ústní prezentace na konferenci WDS 2010 v Praze, "Structural and magnetic properties of periodically strained GaMnAs thin films" [Jiný výsledek]
7610Mgr. Tomáš ČechalČechal, Tomáš; Martí, Xavier; Horák, Lukáš; Novák, Vít; Hruška, Karel; Výborný, Zdeněk; Jungwirth, Tomáš; Holý, Václav, Poster na konferenci EMRS Spring Meeting 2010 ve Štrasburku, "Evidence of confined strain fields in GaMnAs mosaic layers capping arrays of quantum dots" [Jiný výsledek]
7610Mgr. Tomáš ČechalČechal, Tomáš; Martí, Xavier, Ústní prezentace na setkání projektu NAMASTE v Cambridge, "Evidencing periodic strain fields in GaMnAs/InAs/GaAs quantum dot structures" [Jiný výsledek]
7610Mgr. Tomáš ČechalČechal, Tomáš; Martí, Xavier; Horák, Lukáš; Novák, Vít; Hruška, Karel; Výborný, Zdeněk; Jungwirth, Tomáš; Holý, Václav, Poster na konferenci X-TOP 2010 ve Warwicku, "Evidence of confined strain fields in GaMnAs mosaic layers capping arrays of quantum dots" [Jiný výsledek]
40010Mgr. Martina Štípková, Ph.D.Štípková, Martina, Martin Kreidl, Vystoupení na konferenci "European Population Conference", Vídeň (Rakousko), 1.-4. 9. 2010. Název příspěvku: "Socioeconomic Inequalities in Health of Newborns in the Czech Republic between 1990 and 2007". Abstrakt příspěvku vyšel ve sborníku abstraktů prezentovaných na konferenci. Webová stránka konference: http://epc2010.princeton.edu/default.aspx [Jiný výsledek]
40010Mgr. Martina Štípková, Ph.D.Štípková, Martina, Vystoupení na konferenci "Doktorandská konference sociologie a příbuzných společenských věd", Praha, 20. 5. 2010. Název příspěvku: "Vývoj vzdělanostní homogamie rodičů dětí narozených v ČR mezi lety 1990-2007". [Jiný výsledek]
14010Mgr. Monika Schmidt, Ph.D.Mazgajová Monika, Poster: EMBO Meeting – At the joint edge of cellular microbiology and cell biology, Krakov, Přednáška na konferenci: Discussion Forum 2010, Třeboň (Konference s mezinárodní účastí) [Jiný výsledek]
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.GERLICHOVÁ, M., Současný stav muzikoterapie v České republice. Úvodní slovo, předneseno na mezinárodní konferenci expresivních terapií „Space for Art Therapies“, Praha, 18. 6. 2010 [http://www.expresivniterapie.org/novinky.html] [Jiný výsledek]
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.GERLICHOVÁ, M., Practical Experiences of Using Music Therapy with Persons after Traumatic Brain Injury, NATO ARW: New Therapy Approaches in Countering the Negative Effects of Terrorism – Music Therapy Against Negative Effects of Terrorism, Ankara, Turkey, 17. 9. 2010 (sborník v tisku) [Jiný výsledek]
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.Gerlichová, Markéta, Potvrzení o aktivní účasti, viz. příloha. [Jiný výsledek]
75510PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.Gerlichová, Markéta, Potvrzení o aktivní účasti - NATO ARW Science Program (viz příloha) [Jiný výsledek]
163810Mgr. Galyna GrankoGutynska, O., Gutynska, O., J. Safrankova, Z. Nemecek, and J. D. Richardson, Properties of MHD Fluctuations in the Heliosheath and in the Earth's Magnetosheath, in WDS'10 Proceedings of Contributed Papers: Part II: Physics of Plasmas and Ionized Media, (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 149–155, 2010. [Jiný výsledek]
163810Mgr. Galyna GrankoGranko, G., Granko, G., K. Jelinek, J. Safrankova, Z. Nemecek, and J.-H. Shue, Dynamic Changes of Magnetopause Locations Under Different Upstream Conditions, in WDS'10 Proceedings of Contributed Papers: Part II: Physics of Plasmas and Ionized Media, (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 162–167, 2010. [Jiný výsledek]
163810Mgr. Galyna GrankoTkachenko, O., Tkachenko, O., J. Safrankova, and Z. Nemecek, FTEs, Pressure Pulses or Surface Waves on the Magnetopause Surface?, in WDS'10 Proceedings of Contributed Papers: Part II: Physics of Plasmas and Ionized Media, (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 168–175, 2010. [Jiný výsledek]
169310Mgr. Martin Hora, Ph.D.Hora, Martin; Sládek, Vladimír, Abstrakt prezentace "The metabolic cost of walking in Neandertals and Upper Paleolithic Europeans" na konferenci "The 80th annual meeting of the American Association of Physical Anthropologists" v Minneapolis. Datum prezentace: 16.4.2011. Způsob prezentace: poster. [Jiný výsledek]
79009RNDr. Petr Harcuba, Ph.D.Harcuba, Petr; Janeček, Miloš, Příspěvek na mezinárodní konferenci TMS10 Annual Meeting and Exhibition - Seattle USA, 14. - 18. února [Jiný výsledek]
79009RNDr. Petr Harcuba, Ph.D.Harcuba, Petr; Janeček, Miloš, Příspěvek na mezinárodní konferenci 5th Seminar for PhD students "Research in progress on metallic materials" Graz University of Technology Rakousko, 8. - 9. listopadu [Jiný výsledek]
79009RNDr. Petr Harcuba, Ph.D.Harcuba, Petr; Janeček, Miloš, Příspěvek na mezinárodní konferenci Junior Euromat - Lausanne Švýcarsko, 26. - 30. července [Jiný výsledek]
82610RNDr. Markéta ŽůrkováSpáčil, Dušan, Mojzeš, Peter, Vlčková. Blanka, Plakátové sdělení s názvem: Surface-enhanced Raman scattering of Zn(II) porphyrin in systems with aggregated and non-aggregated Ag naoparticles. Tento poster byl prezentován na 14. Česko - Slovenské spektroskopické konferenci konané 31.5. - 3.6.2010 v Litomyšli. Příspěvek je rovněž uveden ve sborníku této konference. [Jiný výsledek]
82610RNDr. Markéta ŽůrkováKokošková, Markéta, Procházka, Marek, Vlčková, Blanka, Plakátové sdělení s názvem: SERS/SERRS spectra and excitation profiles of Ru(II)bis(2,2-bipyridine)(4,4-dicarboxybipyridine) complex in systems with Ag nanoparticles: chemisorption versus electrostatic bonding. Tento poster byl prezentován na 30. Evropské konferenci o molekulové spektroskopii EUCMOS 2010 konané 29.8 - 3.9.2010 ve Florencii, Itálie. Příspěvek je rovněž uveden ve sborníku této konference. Poděkování GA UK je uvedeno na posteru. [Jiný výsledek]
82610RNDr. Markéta ŽůrkováSpáčil Dušan, Řešitel D. Spáčil obdržel Osvědčení o absolvování kurzu Využití spektrálních technik v bezpečnostních tevhnologiích. Tento kurz se uskutečnil dne 31.5.2010 v Litomyšli. [Jiný výsledek]
82610RNDr. Markéta ŽůrkováKokošková, Markéta, Procházka, Marek, Vlčková, Blanka, Článek „SERS, SERRS and excitation profiles of Ru(II) polypyridine complexes attached to Ag nanoparticle aggregates: Structural and electronic effects of chemisorption“ je připravován k otištění v mezinárodním časopise Journal of Raman Spectroscopy (IF= 3,147). [Jiný výsledek]
13309Mgr. Magdalena Králová, Ph.D.Bicanová, Magdalena; Matoušková, Milada, Příprava článku k publikaci [Jiný výsledek]
13309Mgr. Magdalena Králová, Ph.D.Bicanova, Magdalena, příprava článku k publikaci, zatim ve fazi rozpracovani [Jiný výsledek]
13309Mgr. Magdalena Králová, Ph.D.Bicanova, Magdaleba, Příprava článku [Jiný výsledek]
77410Jiří ŠatavaŠatava, Jiří, Výzkum byl podstoupen do oponentního řízení několika časopisů. Do současné doby nicméně nejsou známy výsledky ani jednoho z oponentských řízení. Výzkum byl zaslán k posouzení a následnému vydání v rámci Working paper series v rámci CERGE-EI jako "working paper" . Dále byl výzkum zaslán k oponentnímu řízení do impaktových časopisů Politická ekonomie a Finance a úvěr. Výzkum je též přihlášen k prezentaci v rámci série "Brown bag seminářů" v CERGE-EI, série seminářů organizovaná institutem CERGE-EI. Jeho prezentace proběhne v dubnu 2011. Dále byl abstrakt zaslán na 3. mezinárodní konferenci PhD studentů “New Economic Challenges” pořádanou Masarykovou Universitou v Brně 3.6.2011 (rozhodnutí o prezentaci 7.4.2011). [Jiný výsledek]
114708Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.Heřmanský, Martin & Novotná, Hedvika, „Hudební subkultury“, sekce výstavy „Nové pověsti české – folklor atomového věku“, Národopisné muzeum Národního Muzea, Praha, 3.12.2010–1.5.2011. [Jiný výsledek]
114708Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.Heřmanský, Martin, Nepublikovaný konferenční příspěvek „Commodification of body piercing among Czech youth“ prezentovaný na mezinárodní interdisciplinární konferenci „Non-human in anthropology“, Praha, 4.-5.12.2010. [Jiný výsledek]
133908JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.Humlíčková, Petra, Hlavní prezentace výstupů projektu byla plánována v disertační práci. V rámci projektu se podařilo napsat převážnou část této disertační práce (více než 120 stran), které se věnuje odpovědnosti za ztráty na žp v mezinárodním a unijním právu a právních řádech vybraných zemí. Těžiště práce spočívá v rozboru české úpravy, která je věnována soukromému právu v dnes účinném i nově připravovaném občanském zákoníku, včetně judikatury. U veřejnoprávních újmy je podrobně transpozice směrnice do zákona. Analyzovány jsou také jednotlivé složkové předpisy. Přiložena je disertační práce ve své rozpracované podobě bez povinných formálních náležitostí a jazykových korektur. Obhajoba disertační práce proběhne v červnu či září letošního roku. [Jiný výsledek]
51910Mgr. Mohamed Megahed, Ph.D.Megahed, Mohamed, příspěvek na mezinárodní konferenci Abusir and Saqqara in the Year 2010, kterou organizoval Český egyptologický ústav. Název příspěvku "The Pyramid Complex of “Djedkare’s Queen” in South Saqqara. Preliminary Report 2010". [Jiný výsledek]
51910Mgr. Mohamed Megahed, Ph.D.Megahed, Mohamed, "The Pyramid Complex of “Djedkare’s Queen” in South Saqqara. Preliminary Report 2010" - článek přijatý k tisku ve sborníku M. Bárta - F. Coppens - J. Krejčí, Abusir and Saqqara in the Year 2010, vyjde v Praze 2011. [Jiný výsledek]
41508RNDr. Alexandra Muravská, Ph.D.Germanová, Alexandra, Rozhodnutí o přijetí článku k publikaci. [Jiný výsledek]
41508RNDr. Alexandra Muravská, Ph.D.Germanová, Alexandra, Manuskript přijatý do časopisu Folia Biologica (IF 0,924). [Jiný výsledek]
23510Mgr. Jozef Veselý, Ph.D.Veselý Jozef, AFM study of Fe20Al monocrystals during in-situ deformation - poster na doktorandskej konferencii: 5th International Seminar for PhD Students: Research in Progress on Metallic Materials (Graz, 2010) [Jiný výsledek]
169410RNDr. Jiří Cejpek, DiS., Ph.D.Cejpek,Jiří, Prezentace předběžných výsledků na konferenci: International conference in Landscape ecology v Brně (2010) Pracovní stáž: Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics, University of Amsterdam, Netherlands [Jiný výsledek]
112110Mgr. Dana KučerováJeníček, Michal, Taufmannová, Alice, Jeníček, M., – Taufamnnová, A., (2010). Vliv vegetace na akumulaci a tání sněhu – výběr z výsledků výzkumu Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK v letech 2009 a 2010. In: Jirák et al. (Ed.). XV. Medzinárodné stretnutie snehárov. Praha: ČHMÚ, s. 43 - 51. [Jiný výsledek]
112110Mgr. Dana KučerováTaufmannová, Alice, Jeníček, Michal, Kučerová Dana, Pevná, Hana, Podzimek, Slávek, TAUFMANNOVÁ, A., JENÍČEK, M., KUČEROVÁ, D., PEVNÁ, H., PODZIMEK, S. (2010): Výzkum procesů akumulace a tání sněhu v Krušných horách. In Hydrologické dny 2010 – voda v měnícím se prostředí, 2. díl. Sborník příspěvků 7. mezinárodní konference českých a slovenských hydrologů a vodohospodářů. Hradec Králové: Český hydrometeorologický ústav, 493-499. ISBN 978-80-86690-84-1 [Jiný výsledek]
117108Mgr. Petra JedkováJedková, Petra; Škvor, Jiří; Mottlová, Jiřina; Novotná, Zuzana, Stanovení distribuce a exkrece polyethylenglykolem stabilizovaných bioaktivních látek fluorescenčními metodami. Sborník abstrakt XXXIII. Dnů lékařské biofyziky, 2010, 1. vydání, Brno, s. 32. (abstrakt) [Jiný výsledek]
117108Mgr. Petra JedkováJedková, Petra; Škvor, Jiří; Mottlová, Jiřina; Novotná, Zuzana; Fenclová, Jana, A new method to monitor the level of polyethylene glycol-conjugated therapeutic enzymes in body fluids and tissues. Annals of Oncology, 2011, vol. 22, suppl. 3, p. 0. (abstrakt bude publikován online v dubnu 2011) [Jiný výsledek]
26410PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.Štěpánová, Veronika, (2010). Řečové vzory z pohledu teorie jazykového managementu. In: Janovec, L. – Hájková, E. – Gwóźdź-Szewczenko, I. – Maciołek, M. (eds.): Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě. Příspěvky z mezinárodní studentské vědecké bohemistické konference, Brandýs nad Labem 18.–20. června 2010. Brno: Tribun EU, s. 159–163. (článek ve sborníku z mezinárodní konference) [Jiný výsledek]
40310Mgr. et Mgr. Katarína Mašterová, Ph.D.Chlustiková, Katarína, Changes of the Architecture of St. George´s complex under the windows of Přemyslids (Proměny architektury svatojiřského komplexu pod okny Přemyslovců). Příspěvek na konferenci „Interdisziplinäres Master- und DissertantInnenseminar“ des Mittelalterzentrums der Karlsuniversität Prag und des Interdisziplinären Mittelalterzentrums der Universität Salzburg, 28.-31.10.2010, Salzburk [Jiný výsledek]
40310Mgr. et Mgr. Katarína Mašterová, Ph.D.Chlustiková, Katarína, Basilica and Monastery of Saint-George at the Prague Castle. Introduction to the research. (Bazilika a klášte sv. Jiří na Pražském hradě. Úvod k problematice.) Příspěvek na konferenci „Interdisziplinäres Master- und DissertantInnenseminar“ des Mittelalterzentrums der Karlsuniversität Prag und des Interdisziplinären Mittelalterzentrums der Universität Salzburg, 4.-6.6.2010, Třešť [Jiný výsledek]
40310Mgr. et Mgr. Katarína Mašterová, Ph.D.Chlustiková, Katarína - Šindelář, Jiří - Vácha, Bohuslav, Geodetické zaměření baziliky a reliktů kláštera sv. Jiří na Pražském hradě: nové půdorysy, fotogrametrie zdiv a 3D modelace prostoru zaniklého kláštera. Provedla firma Geo.cz. [Jiný výsledek]
40310Mgr. et Mgr. Katarína Mašterová, Ph.D.Chlustiková, Katarína, Katalog architektonických článků z baziliky a kláštera sv. Jiří na Pražském hradě (pracovní verze) [Jiný výsledek]
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Žabokrtský, Zdeněk; Popel, Martin, TectoMT Machine Translation System, oral presentation, META-NET Course on Advanced MT Resources, Prague, 2010-12-17 http://ufal.mff.cuni.cz/~popel/papers/2010_12_17_metanet_tectomt.pdf [Jiný výsledek]
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Popel, Martin, Strojový překlad přes tektogramatickou rovinu v systému TectoMT prezentace pro Seminář z formální lingvistiky (NPFL004) http://ufal.ms.mff.cuni.cz/~popel/papers/2010_03_22_seminar.pdf [Jiný výsledek]
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Mareček, David, Maximum Entropy Translation Model in Dependency-Based MT Framework oral presentation 6th PIRE Meeting, July 15, 2010, http://ufal.mff.cuni.cz/pire10/ [Jiný výsledek]
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Žabokrtský, Zdeněk; Popel, Martin, Prague Dependency Treebank Tutorial: Technology. Introduction to TectoMT, oral presentation, CLARA Course on Treebank Annotation, Prague, 2010-12-15 http://ufal.mff.cuni.cz/~popel/papers/2010_12_15_zabokrtsky-tectomt_intro.pdf [Jiný výsledek]
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Klyueva, Natalia; Mareček, David, Towards Parallel Czech-Russian Dependency Treebank Proceedings of AEPC 2010: Workshop on Annotation and Exploitation of Parallel Corpora, Tartu, Estonia. [Jiný výsledek]
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Popel, Martin, Treex: Modular NLP Framework oral presentation, DFKI GmbH Forschungsbereich Sprachtechnologie Stuhlsatzenhausweg, Saarbrücken Germany http://ufal.ms.mff.cuni.cz/~popel/papers/2010_11_04_treex.pdf [Jiný výsledek]
143610RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.Chvosta, Petr; Holubec, Viktor; Ryabov, Artem, Energetics of a heat engine based on an exact work probability calculation, poster na mezinárodní konferenci Sitges XXII: Energy Conversion: From Nanomachines to Renewable Sources, Sitges, 2010. [Jiný výsledek]
143610RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.Holubec, Viktor; Chvosta, Petr; Ryabov, Artem, Energetics and performance of a microscopic heat engine based on exact calculations of work and heat distributions, přednáška na Československé Studenstké vědecké konferenci, 2010, Bratislava. [Jiný výsledek]
143610RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.Holubec, Viktor; Chvosta, Petr; Einax, Mario; Maass, Philipp, Attempt-time Monte Carlo: An alternative for simulation of stochastic jump processes with time-dependent transition rates, manuskript zaslán do EPL, nyní je v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
143610RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.Holubec, Viktor; Ryabov, Artem; Chvosta, Petr, Four Exactly Solvable Examples in Non-Equilibrium Thermodynamics of Small Systems, kapitola do knihy „Thermodynamics / Book 1”, ISBN: 978-953-307-544-0, nakladatelství INTECH, tiskem a online by měla vyjít v nejbližší době. [Jiný výsledek]
55108Mgr. Pavlína HadravováLenochová, Pavlína, Vědecké publikace – články podané k recenznímu řízení: • Lenochova, P., Vohnoutova, P., Roberts, S.C., Oberzaucher E., Grammer, K., & Havlicek, J. (submitted). Psychology of fragrance use: perception of individual odor and perfume blends reveals a mechanism for idiosyncratic fragrance choice. PNAS. • Havlicek, J., Lenochova, P., Oberzaucher E., Grammer, K., & Roberts, S.C. (submitted). Does length of sampling affect quality of body odor samples? Chemosensory Perception. • Flegr, J., Lenochova, P., Hodny, Z., Vondrova, M. (submitted). Fatal attraction phenomenon in humans – latent toxoplasmosis-associated differences in olfactory preferences of female and male university students. Parasitology. [Jiný výsledek]
155610RNDr. Jan Burda, Ph.D.Burda, Jan, INFLUENCE OF CLIIMATE EFFECTS AND FLUCTUATIIONS IN GROUNDWATER LEVEL ON THE STABIILIITY OF ANTHROPOGENIIC SLOPES IN KRUŠNÉ HORY MTS. 11. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2010, ČAG, sborník abstractů z konference,Praha, ISBN 978-80-86561-32-5, p. 74, 2010. [Jiný výsledek]
155610RNDr. Jan Burda, Ph.D.Burda, Jan, INFLUENCE OF CLIIMATE EFFECTS AND FLUCTUATIIONS IN GROUNDWATER LEVEL ON THE STABIILIITY OF ANTHROPOGENIIC SLOPES IN KRUŠNÉ HORY MTS. 11. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2010,ČAG, Branná, 2010. [Jiný výsledek]
155610RNDr. Jan Burda, Ph.D.Burda, Jan, Vliv klimatických faktorů a kolísání hladiny podzemní vody na stabilitu antropogenních svahů Krušných hor. Odborný seminář KFGG, přednáška. [Jiný výsledek]
6908doc. RNDr. Jaroslav Trnka, Ph.D.Vasko, Petr, Diplomova prace [Jiný výsledek]
6908doc. RNDr. Jaroslav Trnka, Ph.D.Trnka, Jaroslav, Poster na konferenci Hadron Physics, Maresias, Brazil: Resonance Chiral Theory and high energy constraints at NLO in 1/NC. [Jiný výsledek]
79508RNDr. Michaela Blažíková, Ph.D.Blažíková Michaela, Malínský Jan, Heřman Petr, Článek v odborné publikaci, ve vybraném zborníku z konference International Conference on Modeling and Simulation 2010 Prague. Best Book of A.M.S.E.: Lectures on modeling and simulation, eds. Pr. C. Berger-Vachon and Pr. A.M. Gil laFuente, vol. 11. Název článku: Modeling of Entropy-Driven Nucleolar Self-assembly. Článek se zabývá modelováním chování jadérka během buněčného cyklu, kdy po mitóze dochází k postupné syntéze pre-ribozomálních pratikulí a následnému vytvoření jednoho případně několika jadérek. Popisuje entropický princip skládání pre-ribozomálních partikulí a jednotlivé navržené modely. [Jiný výsledek]
79508RNDr. Michaela Blažíková, Ph.D.Blažíková Michaela, Heřman Petr, Malínský Jan, Přednáška na konferenci: International Conference on Modeling and Simulation 2010 Prague, June 22-25, 2010. Název příspěvku: Modeling of nucleolar self-assembly. [Jiný výsledek]
79508RNDr. Michaela Blažíková, Ph.D.Blažíková Michaela, Malínský Jan, Heřman Petr, Článek v odborné publikaci, ve zborníku z konference International Conference on Modeling and Simulation 2010 Prague. Proceedings of the International Conference on Modeling and Simulation 2010, ISBN 978-80-01-04574-9, strany 34-37. Název článku: Modeling of nucleolar self-assembly. Článek se zabývá chováním jadérka během buněčného cyklu, konkrétně opětovným vytvořením jadérka po mitóze, kdy dochází k jeho rozpadu. Popisuje několik navržených modelů na základě kterých byly spuštěny matematické simulace ukazující skládání jadérka a diskutuje parametry jednotlivých modelů. [Jiný výsledek]
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota, Přednáška představující nové výsledky bádání nad českou středověkou filosofií. V rámci mezinárodní konference Journée Incipit organizované Centre Pierre Abelard při Université de Paris IV - Paris Sorbonne (Paříž, Francie, 22. května 2010). [Jiný výsledek]
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota, Přednáška "La figure de l'autorité magistrale à travers Jan Hus et Jérôme de Prague" na mezinárodní konferenci "Images of the medieval master and models of magisterial authority (1400 - 1450)" organizované Université Strasbourg a Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Freiburg im Breisgau, Spolková republika Německo, 9.-11. prosinec 2010). [Jiný výsledek]
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota, Přednáška "Jeroným Pražský. Pohled na život a dílo českého intelektuála pozdního středověku" v rámci "Semináře historické společnosti Veritas" (Pardubice, 23. říjen 2009). [Jiný výsledek]
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota, Přednáška "Poznámky in margine k politické dimenzi působení Jeronýma Pražského" přednesená v rámci kolokvia "Filosof jako zoon politikon? Role filosofie a filosofů v předmoderních společnostech.", organizovaném Filosofickým ústavem AV ČR a Filozofickou fakultou UK (Praha, 7. května 2010). [Jiný výsledek]
82509Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota, Přednáška "Filosofické polemiky proti Jeronýmu Pražskému v kontextu jeho kvestie o harmonii smysly vnímatelného světa. Doktrinální aspekty." v rámci mezinárodní konference "The Bohemian Reformation and Religious Practice IX", organizace Collegium Europaeum, Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení Filosofické fakulty UK a Filosofického ústav AV ČR (Praha, 23.-25. června 2010). [Jiný výsledek]
20410Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Šedo, Aleksi, Nemeckova J., Balaziova E., Busek P., Kosek D., Hisler M., Vlasicova K. Dipeptidyl peptidase-IV in gliomagenesis. Přednáška na konferenci, 15th World Congress on Advances in Oncology and 13th International Symposium on Molecular Medicine, Loutraki, Řecko, 7.-9. 10. 2010 [Jiný výsledek]
20410Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Němečková, Jana, Busek P., Kosek D., Vlasicova K., Sedo A. Inducible expression of transgenic dipeptidyl peptidase-IV and fibroblast activation protein-α in astrocytic cells: a tool to study their involvement in gliomagenesis. Poster na konferenci, 15th World Congress on Advances in Oncology and 13th International Symposium on Molecular Medicine, Loutraki, Řecko, 7.-9. 10. 2010 [Jiný výsledek]
92210RNDr. Michaela Šlapáková, Ph.D.Poková Michaela, Diplomová práce: Mikrostruktura nerovnovážných tuhých roztoků na bázi Al-Mn [Jiný výsledek]
54009Mgr. Lucie Řimnáčová, Ph.D.Cimlova, Jana, Zahradnickova, Helena, Makuderova, Lucie, Berkova, Petra, Husek, Petr, Simek, Petr, Poster: Parallel profiling of small molecule metabolites by GC-MS and LC-MS in urine after in-situ treatment with ethyl chloroformate. Konference: 7th Aegean analytical chemistry days 2010, Lesvos, Greece, 29.9. - 3.10.2010 http://www.chem.uoa.gr/aacd2010/AACD21_awards.htm [Jiný výsledek]
54009Mgr. Lucie Řimnáčová, Ph.D.Simek, Petr, Makuderova, Lucie, Husek, Petr, Mraz, Jaroslav, Poster: Simultaneous GC-MS profiling of biomarkers of occupation exposure and natural acidic metabolites in urine. Konference: Metabolomics 2010, Amsterdam, Holandsko, 27.6. - 1.7.2010 [Jiný výsledek]
54009Mgr. Lucie Řimnáčová, Ph.D.Makuderová, Lucie, Netland, Ove, Ueland, Per Magne, Šimek, Petr, Přednáška, setkání uživatelů - Pragolab, Injektor jako kritické místo GC-MS analýzy metabolitů při výzkumu jednouhlíkového metabolismu. [Jiný výsledek]
132410Mgr. Veronika KaufnerováKaufnerová, Veronika, Účast na konferenci České algologické společnosti: 51. pracovní konference ČAS, 20. - 23.9. 2010, Olomouc; přednáška: Revize rodu Coelastrella (Scenedesmaceae, Chlorophyta). [Jiný výsledek]
132410Mgr. Veronika KaufnerováKaufnerová, Veronika et Eliáš, Marek, Účast na mezinárodní konferenci: ISOP-BSPB Meeting, 18. – 24. 7. 2010, Canterbury; poster: Reassessment of the green algal genus Coelastrella (Scenedesmaceae, Chlorophyta). [Jiný výsledek]
122708PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.Havelková Lenka, Příspevek na mezinárodní konferenci studentů, doktorandů a mladých vědců "Lomonosov 2010" v Moskvě + publikace příspěvku, který byl oceněn jako nejlepší příspěvek v sekci "Русский язык как иностранный" HAVELKOVÁ, L. Культурологические аспекты обучения иностранным языкам и их реализация в учебниках русского языка как иностранногo. In Материалы Международного молодежного научного форума ЛОМОНОСОВ-2010» : Секция «Филология». Москва : МАКС Пресс, 2010, s. 6-8. ISBN 978-5-317-03197-8. [Jiný výsledek]
122708PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.Havelková Lenka, Příspěvek na mezinárodní konferenci "Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы" v Granadě + publikace ve sborníku HAVELKOVÁ, L. Применение народных примет на уроках иностранных языков в связи с формированием коммуникативной компетенции учащихся. In GUZMÁN TIRADO, R.; SOKOLOVA, L.; VOTYAKOVA, I. (eds.) La lengua y literatura rusas en el espacio educativo internacional : estado actual y perspectivas. Granada : Univesidad de Granada, 2010, Tomo 1, s. 378-381. ISBN 978-84-8041-144-8. [Jiný výsledek]
122708PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.Havelková Lenka, Příspěvek na mezinárodní konferenci "Фразеология, познание и культура" + publikace příspěvku ve sborníku HAVELKOVÁ, L. Народные приметы как средство познания культуры на уроках иностранного языка. In Фразеология, познание и культура. Белгород : Изд-во БелГУ, 2010, т. 2, s.359-363. ISBN 978-5-9571-0402-8. [Jiný výsledek]
122708PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.Havelková Lenka, Příspěvek na 16. celostátním rusistickém semináři ve Zlenicích u Prahy [Jiný výsledek]
122708PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.Havelková Lenka, Příspěvek na mezinárodní konferenci mOST 2010 v Salzburgu - příspěvek je přijat do tisku [Jiný výsledek]
122708PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.Havelková Lenka, příspěvek na výroční konferenci Klubu moderních filologů + publikace příspěvku v ročence KMF HAVELKOVÁ, L. Lidové pranostiky v kontextu kulturologických aspektů výuky cizích jazyků. In XXIII. Ročenka KrMF. Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. : Vybrané přednášky z konference k 100. výročí založení KMF. Pelhřimov : Kruh moderních filologů a Jihočeská univerzita, 2010. s. 115-124. ISSN 0577-3768, ISBN 978-80-7394-256-4. [Jiný výsledek]
122708PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.Havelková Lenka, Soubor cvičení - didaktické využití lidových pranostik ve výuce ruštině a němčině - materiál prezentovaný v rámci jednotlivých konferenčních příspěvků a především na 16. celostátním rusistickém semináři ve Zlenicích u Prahy, který je určen právě učitelům ruského jazyka. [Jiný výsledek]
64709Mgr. Zita Červenková, Ph.D.Zita Červenková, Zuzana Münzbergová, Rukopis článku Mother plant identity has a significant effect on plant performance independent of seed size in Scorzonera hispanica (Asteraceae) [Jiný výsledek]
64709Mgr. Zita Červenková, Ph.D.Červenková, Zita & Munzbergová, Zuzana, Poster "Mother plant identity has significant effect on plant performance independent of seed size" na mezinárodní konferenci "Plant Population Biology: Crossing Borders" v Nijmegenu (NL) [Jiný výsledek]
13810RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří, The evidence of the maturity of genus Angulithes Montforth, 1812 (Cretaceous–Oligocene, Nautiloidea). 8th International Symposium, Cephalopods - Present and Past, Abstract Volume. 2010, 40. [Jiný výsledek]
13810RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří; Kubajko, Michal; Košťák, Martin; Žák, Karel, Srovnání izotopického složení schránek bentických a nektonních organismů ze svrchního turonu a spodního coniaku na vybraných lokalitách české křídové pánve. 11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference. Abstrakta. 20. [Jiný výsledek]
101009Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.Hejzlarová, Eva, "Alimenty jako řešení? Samoživitelství, jak jej vidí samoživitelky", příspěvek na Doktorandské konferenci sociologie a příbuzných společenských věd, 20. května 2010 v Praze. [Jiný výsledek]
101009Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.Hejzlarová, Eva, Článek "Ta ženská je na všechno sama": měkké aspekty samoživitelství a nástroje veřejné politiky. Nerecenzovaná část časopisu Fórum sociální politiky. Bude publikováno v prvním pololetí 2011. [Jiný výsledek]
101009Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.Hejzlarová, Eva, "Child Support as a Solution? Single Parents’ Perspectives on Single Parenthood", příspěvek na 9th International Doctoral Seminar in Social Sciences v Telči (EUSOC) 13. – 16. května 2010 [Jiný výsledek]
101009Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.Hejzlarová, Eva, prezentace na semináři kursu "Metody analýzy a tvorby politik II." dne 13. listopadu 2010 [Jiný výsledek]
72309Mgr. Jaroslav Zahradníček, Ph.D.Zahradníček Jaroslav, Chrtek Jindřich, Posterová prezentace, mezinárodní konferenci"19th International Symposium “Biodiversity and Evolutionary Biology" [Jiný výsledek]
72309Mgr. Jaroslav Zahradníček, Ph.D.Zahradníček Jaroslav, Chrtek Jindřich, Přednáška na mezinárodním konferenci "11th Hieracium workshop v Průhonicích" [Jiný výsledek]
72309Mgr. Jaroslav Zahradníček, Ph.D.Zahradníček Jaroslav, Chrtek Jindřich, Posterova prezentace na domácí konferenci ČBS [Jiný výsledek]
93109RNDr. Marek Remeš, Ph.D.Marek Remeš, POSTER na vědecké konferenci POKROKY V ORGANICKÉ, BIOORGANICKÉ A FARMACEUTICKÉ CHEMII – „LIBLICE 2010“(Chem. Listy 2010,104, 1112) [Jiný výsledek]
93109RNDr. Marek Remeš, Ph.D.Marek Remeš, Diplomová práce 2010, Katedra organické a jaderné chemie, Přírodovědecká Fakulta Univerzity Karlovy v Praze [Jiný výsledek]
66010RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.Cibulka J.; Kynčl, J.; Mészáros, V.; Stolař, R.; Valtr, P., Graph sharing games: complexity and connectivity. Zasláno do: TAMC 2010 Special Issue of Theoretical Computer Science [Jiný výsledek]
66010RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.Šámal, R.; Stolař, R.; Valla, T., Complexity of the cop and robber guarding game, publikováno v KAM Series číslo 990 a v ITI Series číslo 2010-517, odesláno na TAMC 2011, připravujeme časopiseckou verzi [Jiný výsledek]
21610Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.Panek, Tomas, Fylogenetický strom a obrazové tabule buněčné struktury organizmu PC4AM. [Jiný výsledek]
21610Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.Cepicka, Ivan, Hampl, Vladimir, Panek Tomas , PC4AM - a new enigmatic amoeboflagellate related to Heterolobosea. ISEP XVIII (přednáška). [Jiný výsledek]
21610Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.Pánek, Tomáš, Hampl, Vladimír, Čepička, Ivan, Tajemná tančící améba PC4AM. 40. Jírovcovy protozoologické dny (přednáška). [Jiný výsledek]
62109Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.Říhová Dagmar, Popularizačně-naučný článek s názvem "Příběhy z elektronového mikroskopu 3: Jakou mají měkkýši strukturu své schránky." publikovaný v českém přírodovědném časopise Živa (číslo 3/2010). Článek pojednává srozumitelnou formou o mikrostrukturách měkkýších schránek a jejich vlastnostech. Jako ilustrace byly v článku použity tři fotografie, vzniklé pro projekt GAUK 43-259 101 metodou SEM. Spoluautorem článku je Mgr. Petr J. Juračka, který pomohl s vytvořením fotografií. V příloze je článek ve formě náhledu (tedy s fotografiemi méně kvalitními, než byly ve vytištěné verzi). [Jiný výsledek]
82809RNDr. Martin Suda, Ph.D.Sutcliffe, Geoff; Suda, Martin; Teyssandier, Alexandra; Dellis, Nelson; de Melo, Gerard, Progress Towards Effective Automated Reasoning with World Knowledge; in Proceedings of the 23rd International FLAIRS Conference, AAAI Press, Menlo Park, CA, USA. (2010) [Jiný výsledek]
135210RNDr. Olga Trhlíková, Ph.D.Hanková Vladimíra, Starting material for postpolymerization modification - (poster at i-PolyMat 2010 Conference, Kerkrade, Holansko, 16.-19.5.2010) [Jiný výsledek]
135210RNDr. Olga Trhlíková, Ph.D.Hanková Vladimíra, Copolymerization of substituted acetylenes induced with Rhodium based catalysts - (poster at 42. Symposium on catalysis, Praha, Česká Republika, 1.-2.11.2010) [Jiný výsledek]
31508RNDr. Olga Trhlíková, Ph.D.Trhlíková, Olga, Olga Trhlíková, Jiří Zedník, Jiří Vohlídal, Jan Sedláček Molecular Weight and Configurational Stability of Poly(phenylacetylene) Prepared With Rh Catalyst Polymer Stability and Degradation 2010 (accepted) [Jiný výsledek]
31508RNDr. Olga Trhlíková, Ph.D.Trhlíková, Olga, Olga Trhlíková, Jiří Zedník, Jiří Vohlídal, Jan Sedláček SEC/DAD and 1H NMR Study of Molecular Weight and Configurational Stability of Poly[(2,4-difluorophenyl)acetylene] And Poly(phenylacetylene) Prepared With Rh Catalyst J. Pol. Sci. A 2011 (submitted) [Jiný výsledek]
101309Mgr. Jana Šteflová, Ph.D.Dubský, Pavel, Svobodová, Jana, Tesařová, Eva, Gaš, Bohuslav, Poster na mezinárodní konferenci: Influence of choice of chiral selector on enantioseparation system; 16th International Symposium on Separation Science, Recent Advancements in Chromatography a Capillary Electromigration Techniques, září 2010, Řím, Itálie [Jiný výsledek]
101309Mgr. Jana Šteflová, Ph.D.Svobodová, Jana, Dubský, Pavel, Tesařová, Eva, Gaš, Bohuslav, Přednáška na mezinárodní konferenci: Enantioseparation in Single-Chiral Selector and Multi-Chiral Selector Systems; 10th International Symposium and Summer School of Bioanalysis, červenec 2010, Záhřeb, Chorvatsko [Jiný výsledek]
101309Mgr. Jana Šteflová, Ph.D.Svobodová, Jana, Dubský, Pavel, Tesařová, Eva, Gaš, Bohuslav, Přednáška na mezinárodní konferenci: Comparison of Single-chiral Selector and Multi-chiral Selector Enantioseparation Systems; ITP 2010, 17th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-separation Techniques, srpen 2010, Baltimore, MD, USA [Jiný výsledek]
101309Mgr. Jana Šteflová, Ph.D.Svobodová, Jana, Dubský, Pavel, Tesařová, Eva, Gaš, Bohuslav, Poster na mezinárodní konferenci: Enantioseparation in single and multi chiral selector systems. Is there any difference?; MSB 2010, 25th International Symposium on Microscale Bioseparations, březen 2010, Praha, Česká Republika [Jiný výsledek]
101309Mgr. Jana Šteflová, Ph.D.Svobodová, Jana, Dubský, Pavel, Tesařová, Eva, Gaš, Bohuslav, Článek popisující validaci metody ke stanovení rychlostních konstant interkonverze v chirálním a achirálním prostředí byl zaslán do prestižního časopisu Electrophoresis: Accuracy and sensitivity of the determination of rate constants of interconversion in achiral and chiral environments of dynamic enantioselective electrophoresis Manuscript # elps.200900742 [Jiný výsledek]
101309Mgr. Jana Šteflová, Ph.D.Beneš, Martin, Svobodová, Jana, Zusková, Iva, Gaš, Bohuslav, Poster na mezinárodní konferenci: Determiantion of stability constants of charged cyclodextrin complexes by capillary electrophoresis; 10th International Symposium and Summer School of Bioanalysis, červenec 2010, Záhřeb, Chorvatsko [Jiný výsledek]
101309Mgr. Jana Šteflová, Ph.D.Svobodová, Jana, Dubský, Pavel, Tesařová, Eva, Gaš, Bohuslav, Poster na mezinárodní konferenci: Enantioseparation mechanisms and determination of optimal chiral selector concentration in single and multi chiral selector systems; Chiranal 2010, únor 2010, Olomouc, Česká Republika [Jiný výsledek]
125709Mgr. Lucie Stejskalová, Ph.D.Stejskalová, Lucie, Poster ze zahraniční konferenci 9th International ISSX Meeting 2010 (International Society for the Study of Xenobiotics), Istanbul, Turecko, 4-8 září 2010 [Jiný výsledek]
125709Mgr. Lucie Stejskalová, Ph.D.Stejskalová, Lucie, Poster z místní konferenci 60.Česko-slovenské Farmakologické dny, Hradec Králové, září 15-17 2010. Abstrakt byl publikován v časopise Acta Medica (Hradec Králové) vol. 53 no. 3 (2010) [Jiný výsledek]
92009RNDr. Martina Oravcová, Ph.D.Ptáčková Martina, Příloha ke zprávě o řešení grantového projektu č. 92009 za rok 2010 [Jiný výsledek]
92009RNDr. Martina Oravcová, Ph.D.Ptáčková Martina, V rámci pracovního pobytu hlavní řešitelky v laboratoři prof. Jürga Bählera na University College v Londýně (4.10.2010-5.12.2010, hrazeno částečně z Fondu mobility UK) byly získány výsledky mapující vazebná místa proteinů Cbf v rámci celého genomu S. pombe. ChIP on Chip data budou zveřejněna v rámci veřejných databází. [Jiný výsledek]
17010MUDr. Martin Kudr, Ph.D.Jahodová, Alena, Abstract, 9th European Congress on Epileptology, Rhodes, June 27th – July 1st 2010. Viz příloha. [Jiný výsledek]
17010MUDr. Martin Kudr, Ph.D.Kudr, Martin, Poster, 9th European Congress on Epileptology, Rhodes, June 27th – July 1st 2010. Viz příloha. [Jiný výsledek]
17010MUDr. Martin Kudr, Ph.D.Kudr, Martin, Abstract, 9th European Congress on Epileptology, Rhodes, June 27th – July 1st 2010. Viz příloha. [Jiný výsledek]
17010MUDr. Martin Kudr, Ph.D.Kudr, Martin, Abstrakt. 44. česko-slovenské dny dětské neurologie, Brno 13.–15.5. 2010. Viz příloha. [Jiný výsledek]
46909PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.Růčková, Markéta, The Textbooks at the Academy of Bremen at the Beginning of the 17th Century. New Evidence from the Bohemian Brethren Archive in Mladá Boleslav, Acta Comeniana 24, 2010 – v tisku [český rukopis je v současné době v redakci překladatele]. [Jiný výsledek]
46909PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.Růčková, Markéta, Schönaichianum in Beuthen an der Oder und das Studium des Priesternachwuchses der Brüdernität, in: Geschichte – Erinnerung – Selbstidentifikation. Die schriftliche Kultur und Bildung in den Ländern der Böhmischen Krone im 14.-18. Jahrhundert – v tisku [český rukopis je v současné době v redakci překladatele]. [Jiný výsledek]
46909PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.Růčková, Markéta, Přednáška v rámci Kroužku pro dějiny raného novověku na téma "Archiv Matouše Konečného a studenti Jednoty bratrské na počátku 17. století". [Jiný výsledek]
46909PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.Růčková, Markéta, Das Bremer Gymnasium illustre bzw. Paedagogium und seine Beziehung zu den Studenten der Brüderunität am Anfang des 17. Jahrhunderts, Bremisches Jahrbuch 89, 2010, s. 93-127 - v tisku [Jiný výsledek]
120509doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.Zitko, Jan; Dolezal, Martin; Svobodova, Michaela; Vejsova, Marcela; Kunes, Jiri; Kucera, Radim; Jilek, Petr, Synthesis and antimycobacterial properties of N-substituted 6-amino-5-cyanopyrazine-2-carboxamides: článek popisující přípravu a hodnocení antimykobakteriální, antifungální a antibakteriální aktivity 15 látek. Článek podmíněně přijat k publikaci v časopise Biorganic and Medicinal Chemistry (accepted after minor revision - 28.11.2010. [Jiný výsledek]
120509doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.Graetzová, Petra, Deriváty pyrazinu jako potenciální léčiva II. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové, 2010. Práce popisuje syntézu sedmi nových esterů kyseliny 5-tert-butyl-6-chlorpyrazin-2-karboxylové a jejich antimykobakteriální, antifungální a antimykotickou aktivitu. [Jiný výsledek]
120509doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.Gryc, Michal, Deriváty pyrazinu jako potenciální léčiva III. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové, 2010. Práce popisuje syntézu šesti nových látek - esterů kyseliny 6-(fenylamino)pyrazin-2-karboxylové - a jejich antimykobakteriální aktivitu. [Jiný výsledek]
120509doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.Krejcarová, Radka, Deriváty pyrazinu jako potenciální léčiva V. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové, 2010. Práce popisuje syntézu sedmi esterů kyseliny 6-chlorpyrazin-2-karboxylové a jejich antifungální a antimykotickou aktivitu. [Jiný výsledek]
120509doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.Zitko, Jan; Dobrovolny, Lukas; Dolezal, Martin; Vejsova, Marcela; Svobodova, Michaela, SYNTHESIS AND ANTI-INFECTIVE PROPERTIES OF SOME PYRAZINAMIDE ANALOGUES: Poster prezentovaný na mezinárodní konferenci EFMC-ISMC 2010 v Bruselu. Popisuje syntézu a výsledky antimykobakteriálního a antifungálního hodnocení dvou sérií připravených látek (celkem 30 látek). [Jiný výsledek]
167110RNDr. Barbora KřížkováJanšta, Petr, Poster ke konferenci 7th Meeting of International Society of Hymenopterists. [Jiný výsledek]
167110RNDr. Barbora KřížkováJanšta, Petr, Manuskript článku o popisu nového rodu v rámci čeledi Torymidae: Description of a new genus, Boucekinus (Hymenoptera: Chalcidoidea: Torymidae), with two new species and a discussion of its placement [Jiný výsledek]
127109RNDr. Jiří Dokulil, Ph.D.Dokulil, Jiří, Methods for effective querying of RDF data - disertační práce [Jiný výsledek]
127109RNDr. Jiří Dokulil, Ph.D.Bednárek, David; Dokulil, Jiří, TriQuery: Modifying XQuery for RDF and Relational Data, in 2010 Workshops on Database and Expert Systems Applications, Bilbao, Spain, IEEE Computer Society, ISBN: 978-0-7695-4174-7, ISSN: 1529-4188, pp. 342-346, 2010 [Jiný výsledek]
100309RNDr. Kateřina BažantováKutalová Kateřina, Diplomová práce Mgr. oboru učitelství biologie pro střední školy: Ontogenese komplexu dorsoabdominálních pachových žláz u zástupců kněžic (Heteroptera: Pentatomoidea). Práce byla obhájena na katedře zoologie, dne 20.9.2010 s hodnocením: výborně. [Jiný výsledek]
100309RNDr. Kateřina BažantováVilímová Jitka, Kutalová Kateřina, Odborný článek: Occurence of certain cuticular structures confirm functionality of dorsal abdominal scent glands in shield bugs, Pentatomoidea (Heteroptera). Bulletin of Entomological Research Článek je ve stavu: submission of being proceed [Jiný výsledek]
25409Mgr. Bc. Filip Touška, Ph.D.L. Marsakova, Studium mechanismu působení kafru na TRPV1: prezentace, Studentský den, PhD. konference, FGÚ AV ČR [Jiný výsledek]
25409Mgr. Bc. Filip Touška, Ph.D.L. Marsakova, F. Touska, J. Krusek, V. Vlachova, A comparison of camphor and capsaicin as TRPV1 channel agonists and desensitizing compounds: Poster, Neuroscience 2010, (13-17.11.2010, San Diego, USA) [Jiný výsledek]
25409Mgr. Bc. Filip Touška, Ph.D.F. Touška, Mechanizmy aktivace a modulace TRPV1 receptoru: vztah struktury a funkce, diplomová práce,Katedra fyziologie živočichů PřF UK [Jiný výsledek]
171310Mgr. Jan Michálek, Ph.D.Michálek J., Čermáková H., Horálek J., Guðmundsson G., Jakobsdóttir S., Earthquake swarms - comparison between West Bohemia and southwest Iceland. Conference: "European Seismological Comission 32nd General Assembly" in Montpellier, France, September 6-10, 2010. Poster presentation in session ES12 - Natural and induced seismicity driven by fluids: observations and modelling. [Jiný výsledek]
171310Mgr. Jan Michálek, Ph.D.Michálek J., Mertl S., Usage of SEISMON within the WEBNET seismic network. Conference: "European Seismological Comission 32nd General Assembly" in Montpellier, France, September 6-10, 2010. Poster presentation in session SD12 - Information Technology Applications in Seismology. [Jiný výsledek]
97309Mgr. Vojtěch Vacek, Ph.D.Hlavačková Jitka, Hrdý Ivan, Tachezy Jan, Hampl Vladimír, The homologue of mitochondrion in Trimastix pyriformis - poster na mezinárodní konferenci The 18th Meeting of the International Society for Evolutionary Protistology (ISEP XVIII) v Japonsku [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Kučerová, Silvie; Reeves, Daniel; Kučera, Zdeněk; Hupková, Martina, článek v časopise určeném představitelům veřejné správy: KUČEROVÁ, S., REEVES, D., KUČERA, Z., HUPKOVÁ, M. (2011): Poutní místa na českém venkově. Obec a finance (v tisku). [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Hupková, Martina, odborná přednáška, uplatnění ve výuce: HUPKOVÁ, M. (2010): Nekrogeografie: geografické studium kultury pohřbívání jako jevu měnícího se v prostoru a čase. Odborná přednáška přednesená během pobytu v rámci programu CEEPUS na Prešovské univerzite v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, katedra geografie a regionálneho rozvoja, garant: R. Matlovič, Prešov, 21. 10. 2010. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Havlíček, Tomáš, příspěvek na odborné konferenci: HAVLÍČEK, T. (2010): Religious objects in the secular state (Czechia) in the transition period. Ústní prezentace na 5th Geography of Religion Colloquium on the Changing Religious Landscape of Europe, Oxford, 10. – 12. 9. 2010. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Reeves, Daniel; Kučera, Zdeněk; Hupková, Martina; Kučerová, Silvie, příspěvek na odborné konferenci: REEVES, D., KUČERA, Z., HUPKOVÁ, M., KUČEROVÁ, S. (2010): Poutní místa v kulturním dědictví české společnosti. Východiska nového výzkumného projektu. Ústní prezentace na XXII. sjezdu ČGS, Ostrava, 31. 8. – 3. 9. 2010. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Kučera, Zdeněk, odborný článek v recenzovaném periodiku: KUČERA, Z. (2011): Regionální geografie: ústřední geografická disciplína? Geografické rozhledy, 20 (v redakci). ISSN 1210-3004 [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Hupková, Martina; Havlíček, Tomáš, článek v časopise určeném představitelům veřejné správy: HUPKOVÁ, M., HAVLÍČEK, T. (2011): Sakrální objekty v krajině jako nedílná součást českého venkova. Obec a finance (v tisku). [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Kučera, Zdeněk; Reeves, Daniel, odborná přednáška, uplatnění ve výuce: KUČERA, Z., REEVES, D. (2010): Krajina a dědictví. Odborná přednáška v rámci kurzu "Historickogeografické přístupy v geografii", Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, garant: L. Jeleček. Praha, 18. 11. 2010. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Reeves, Daniel, odborná přednáška, uplatnění ve výuce: REEVES, D. (2010): Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (Mormoni): geografický pohľad na jej vznik a vývoj. Odborná přednáška přednesená během pobytu v rámci programu CEEPUS na Prešovské univerzite v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, katedra geografie a regionálneho rozvoja, garant: K. Matlovičová, Prešov, 7. 10. 2010. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Reeves, Daniel, odborná přednáška, uplatnění ve výuce: REEVES, D. (2010): O mormonismu a Církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů. Odborná přednáška v rámci pravidelných seminářů Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta, Praha, 9. 12. 2010. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Hupková, Martina, odborná přednáška, uplatnění ve výuce: HUPKOVÁ, M. (2010): Nová kulturní geografie: geografické studium pohřbívání a hřbitovů. Odborná přednáška v rámci kurzu "Kulturní regiony", Vysoká škola ekonomická v Praze, Podnikohospodářská fakulta, katedra arts management, garant: P. Dostál. Praha, 1. 12. 2010. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Reeves, Daniel, příspěvek na odborné konferenci: REEVES, D. (2010): Diverse state-sponsored expressions of religion in Central Europe: The role of national identity and national traditions. Ústní prezentace na mezinárodní konferenci “9th conference of International study of religion in Eastern and Central Europe association”, Brno, 16. 12. – 19. 12. 2010. [Jiný výsledek]
60010Natalia Shestakova, Ph.D.Shestakova, Natalia, Overcoming Consumer Biases in the Choice of Pricing Schemes: A Lab Experiment, September 2010, CERGE-EI Working Paper No.418. [Jiný výsledek]
137008RNDr. Martin Krajíček, Ph.D.Karanovic, Tom & Krajicek, Martin, Anthropogenic translocation of freshwater cyclopoid copepods associated with early shipping activities - přednáška na Seventh International Crustracean Congress, Qingdao, China [Jiný výsledek]
68110PharmDr. Lenka Váchová, Ph.D.Váchová, Lenka, Práce byla aktivně prezentována formou plakátového sdělení na konferenci Syntéza a analýza léčiv Modra, Slovensko. Abstrakt s názvem „Syntéza ftalocyaninů použitelných jako zhášeče fluorescence na oligonukleotidových sondách“ je vložen do přílohy. [Jiný výsledek]
68110PharmDr. Lenka Váchová, Ph.D.Vachova, Lenka, Práce byla aktivně prezentována formou plakátového sdělení na konferenci International Conference on Organic Synthesis Bergen, Norsko. Abstrakt s názvem „Synthesis of monocarboxylic derivatives of phthalocyanines capable as fluorescence quenchers on oligonucleotide probes” je vložen do přílohy. [Jiný výsledek]
157410Mgr. Hana MayerováMayerová, Hana, Kuťáková, Eliška, Kladivová, Anna, Münzbergová, Zuzana, Poster "Primary succession on a limestone quarry surface" prezentovaný na konferenci British Ecological Society Annual Meeting, 7.-9.9.2010, University of Leeds, UK. [Jiný výsledek]
157410Mgr. Hana MayerováMayerová, Hana, Kuťáková, Eliška, Kladivová, Anna, Münzbergová, Zuzana, Poster "Primární sukcese na navážce vápencového lomu v CHKO Český kras", prezentovaný na 2. Konferenci katedry ekologie a životního prostředí PřF UP „Využití výzkumu a monitoringu pro ochranářský management“, 14.-17.9.2010, Olomouc. [Jiný výsledek]
20209PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D.Čtvrtník, Mikuláš, Přednáška pro Sdružení historiků České republiky - Historický klub 1872, proslovená dne 18.11.2009 v přednáškové síni Národního muzea v Praze. [Jiný výsledek]
20209PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D.Čtvrtník, Mikuláš, Čtvrtník, Mikuláš: Geistesgeschichte und neue archivische Bewertungstheorien. Beispiel eines möglichen Dialogs der Geschichtswissenschaft und des Archivwesens. Zatím nepublikovaná studie. Jedná se s časopisem Berichte zur Wissenschaftsgeschichte o jejím publikování. [Jiný výsledek]
96909MUDr. Jaroslava Paulasová - Schwabová, Ph.D.Schwabová, Jaroslava, Zahálka, František, Komárek, Vladimír, Malý, Tomáš, Hrásky, Pavel, Zumrová, Alena , Poster: Complex Testing of Ataxia Patients by Selected Clinical Scales, 14th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Geneva 25.9.-28.9.2010, Switzerland. [Jiný výsledek]
96909MUDr. Jaroslava Paulasová - Schwabová, Ph.D.Schwabová, Jaroslava, Zahálka, František, Malý, Tomáš, Komárek, Vladimír, Hráský , Pavel, Zumrová, Alena, Poster: Testování vybraných klinických škál u pacientů s ataxií, Vědecká konference 2010, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 7.4.-8.4.2010. [Jiný výsledek]
96909MUDr. Jaroslava Paulasová - Schwabová, Ph.D.Schwabová, Jaroslava, Zahálka, František, Komárek, Vladimír, Malý, Tomáš, Hrásky, Pavel, Zumrová, Alena, Poster: The use of postural stability tests in the diagnosis of hereditary ataxia, The 4th World Congress on Controversies in Neurology (CONy), Barcelona 28.10.-31.10.2010, Spain. [Jiný výsledek]
96909MUDr. Jaroslava Paulasová - Schwabová, Ph.D.Schwabová, Jaroslava, Zahálka, František, Malý, Tomáš, Komárek, Vladimír, Hráský, Pavel, Čakrt, Ondřej a Zumrová, Alena, Článek odeslán k posouzení do impactovaného časopisu - Clinical Neurophysiology: Uses of the Postural Stability Test for Differential Diagnosis of Hereditary Ataxias [Jiný výsledek]
96909MUDr. Jaroslava Paulasová - Schwabová, Ph.D.Schwabová, Jaroslava, Zahálka, František, Mušová, Zuzana, Kopečková, Marta, Zumrová, Alena , Krátké sdělení v zahraničním časopise: Objectification of spinocerebellar syndrome in hereditary ataxias by combined dynamic and kinematics motion analysis, Movement Disorders 2009; 24(S1): 20-20. [Jiný výsledek]
96909MUDr. Jaroslava Paulasová - Schwabová, Ph.D.Goetz, Michal, Zumrová, Alena, Maulisová, Alice, Schwabová, Jaroslava, Hort, Vladimír, Poster: Cerebellar functions in children and patiens - a pilot study, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 57th Annual Meeting, NYC October, 2010, USA. [Jiný výsledek]
96909MUDr. Jaroslava Paulasová - Schwabová, Ph.D.Schwabová, Jaroslava, Zahálka, František, Malý, Tomáš, Komárek, Vladimír, Hráský, Pavel, Zumrová, Alena, Přednáška: Testy posturalni stability pri objektivizaci klinickeho stavu ataktickych pacientu [Jiný výsledek]
65410Beka Lamazoshvili, Ph.D.Beka Lamazoshvili, The study is to be published as CERGE-EI discussion paper. Eventually after a review I am hoping to publish it as a working paper and as part of my dissertation work. [Jiný výsledek]
121409RNDr. Jan Horáček, Ph.D.Horáček, J., Kolomazník, J., Horák, M., Pelikán, J., Denoising Volumetric Data on GPU, In Proceedings of IMAGAPP 2011, Vilamoura, Portugal, 2011, ISBN: 978-989-8425-46-1 [Jiný výsledek]
121409RNDr. Jan Horáček, Ph.D.Horáček, J., Horák, M., Pelikán, J., Denoising CT Enterography on GPU, In Proceedings of WDS 2010, Prague, 2010, ISBN 978-80-7378-139-2 [Jiný výsledek]
19308RNDr. Mgr. Vojtěch Bližňák, Ph.D.Bližňák, Vojtěch; Sokol, Zbyněk, Relationships between data measured by weather radars and Meteosat Second Generation for convective storms. 8th International Workshop on Precipitation in Urban Areas, St. Moritz, Switzerland, 2009, s. 32-36, ISBN 978-3-909386-27-7. [Jiný výsledek]
59409RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.J. Vrátná, J. Stráský, M. Janeček , "Properties of AZ31 magnesium alloy processed by SPD technique" Příspěvek na mezinárodní konferenci doktorandů, Graz, Rakousko, listopad 2010. Příspěvek přednesla J. Vrátná. [Jiný výsledek]
59409RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.J. Vrátná, M. Janeček, J. Čížek, R. Král, S. Yi, "Evolution of defects and mechanical properties in extruded AZ31 processed by ECAP" Příspěvek na mezinárodní konferenci JuniorEuromat, Lausanne, Švýcarsko, červenec 2010. Příspěvek prezentovala J. Vrátná. [Jiný výsledek]
59409RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.J. Vrátná, Diplomová práce na téma: Fyzikální vlastnosti ultrajemnozrnných polykrystalů slitin na bázi hořčíku (Physical properties of ultrafine-grained polycrystals of magnesium based alloys). Tato práce psaná v anglickém jazyce byla úspěšně obhájena a ohodnocena známkou 1. [Jiný výsledek]
59409RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.Vrátná, J.; Janeček, M.; Stráský, J.; Kim, H.S.; Yoon, E., "Investigation of microhardness and microstructure of AZ31 alloy after high pressure torsion" Příspěvek bude prezentován na mezinárodní konferenci TMS 2011 v San Diegu, USA (únor-březen 2011) - rukopis příspěvku z konference, který bude publikován v časopise Magnesium Technology 2011, prošel úspěšně recenzním řízením a byl přijat k publikaci. [Jiný výsledek]
59409RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.J. Vrátná, M. Janeček, S. Yi, "Microstructure evolution in ultrafine-grained AZ31 processed by ECAP" Příspěvek byl prezentován na mezinárodní konferenci TMS Annual Meeting 2010, Seattle, USA, únor 2010. [Jiný výsledek]
84010RNDr. Petra Dušátková, Ph.D.Dušátková, Petra, "Two ancestral mutations in a large number of Czech families with glucokinase diabetes" - přednáška prezentovaná na mezinárodní konferenci o dětském diabetu ISPAD dne 29.10.2010 v Buenos Aires. Dedikace grantu GAUK uvedena na 17. stránce. [Jiný výsledek]
84010RNDr. Petra Dušátková, Ph.D.Dušátková, Petra, "Two ancestral mutations in a large number of Czech families with glucokinase diabetes" - abstrakt přijatý k ústní prezentaci na mezinárodní konferenci o dětském diabetu ISPAD v Buenos Aires 27.-30.10.2010 publikovaný v Pediatric Diabetes (2010) 11 (Suppl.14):30. [Jiný výsledek]
69309RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.Schulz, Jiří, plakát prezentovaný na zahraniční konferenci Schulz, J.; Gyepes R.; Císařová, I.; Štepnička, P. : Synthesis, structural characterization and bonding in an anionic hexavanadate bearing redox-active ferrocenyl groups at the periphery, 24th Conference on Organometallic Chemistry, Taipei (Thajwan, 18.-23. 7. 2010). [Jiný výsledek]
69309RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.Schulz, Jiří, plakát prezentovaný na tuzemské konferenci Schulz, J.; Gyepes R.; Císařová, I.; Štepnička, P. : , Syntéza, strukturní charakterizace a elektrochemické chování aniontového hexavanadičnanu modifikovaného ferrocenovými skupinami, 45. Konference pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Nymburk (20.-22. 11. 2010). [Jiný výsledek]
69309RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.Schulz, Jiří, přednáška na tuzemské konfereci (v AJ) Schulz, J.; Císařová, I.; Štěpnička, P.: Phosphanylferrocene Carboxamides Bearing 2-Hydroxyethyl Pendants at the Amide Nitrogen, Konference mladých vědeckých pracovníků, Ústav anorganické chemie AV ČR (Řež, 18.10. 2010). [Jiný výsledek]
99208MUDr. Eva Balážiová, Ph.D.Balážiová, Eva, Příloha 1 Korelace exprese DPP-IV a FAP na úrovni mRNA a proteinu s DPP-IV-podobnou povrchovou a celkovou enzymovou aktivitou v buňkách primárních kulturách odvozených z glioblastomu. [Jiný výsledek]
99208MUDr. Eva Balážiová, Ph.D.Balážiová, Eva, Příloha 3 Korelace exprese DPP-IV a FAP na úrovni mRNA, proteinu a DPP-IV-podobné povrchové a celkové enzymové aktivity s biologickými vlastnostmi buněk primárních kultur odvozených z glioblastomu. [Jiný výsledek]
99208MUDr. Eva Balážiová, Ph.D.Balážiová, Eva, Příloha 2 Vliv exprese DPP-IV a FAP na adhezi buněk U87 ke kolagenu [Jiný výsledek]
99208MUDr. Eva Balážiová, Ph.D.Balážiová, Eva, Rukopis publikace odeslané do Molecular and cellular biochemistry (opravený dle doporučení recenzentů) [Jiný výsledek]
99208MUDr. Eva Balážiová, Ph.D.Balážiová, Eva, Příloha 4 Flurescenční in situ hybridizace cílenou BAC sondou pro lokus DPP-IV (růžová) a FAP (zelená) v buňkách linií lidských glioblastomů. [Jiný výsledek]
99208MUDr. Eva Balážiová, Ph.D.Balážiová, Eva, Příloha 5 Abstrakt přednášky prezentované na mezinárodní konferenci 15th World Congress on Advances in Oncology, Řecko, Loutraki [Jiný výsledek]
58608Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.Kroupa, Jan, Fridrichová, Michaela, Poster na 10th International Symposium on Ferroic Domains (ISFD-10), Praha, ČR, v termínu 20.9.-24.9.2010. Název: Spontaneous noncollinear second harmonic generation in GUHP. Book of Abstracts v elektronické podobě. [Jiný výsledek]
58608Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.Fridrichová, Michaela, Němec, Ivan, Císařová, Ivana, Němec, Petr, Poster na konferenci MOLMAT 2010, Montpellier, Francie, v termínu 5.-8.7.2010. Název: Novel organic salt of guanylurea - a promising material for SHG. Book of Abstracts, sekce Non-linear Optics, P65. [Jiný výsledek]
58608Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.Němec, Ivan, Matulková, Irena, Císařová, Ivana, Teubner, Karel, Keynote lecture, 14. česko-slovenská spektroskopická konference, Litomyšl, ČR, 31. 5. - 1. 6. 2010, Ramanova spektroskopie jako nástroj studia slabých vodíkových vazeb v krystalických mteriálech, Book of Abstracts, L-1. [Jiný výsledek]
58608Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.Fridrichová, Michaela, Němec, Ivan, Císařová, Ivana, Němec, Petr, Kroupa, Jan, Poster na European Crystallographic Meeting (ECM26), Darmstadt, Německo, v termínu 29. 8. - 2. 9. 2010. Název posteru: Salts of guanylurea - novel materials for optical applications. Book of Abtracts ECM26 v elektronické podobě, MS33-P25, sekce Structure-properties relationship in molecular crystals. [Jiný výsledek]
58608Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.Fridrichová, Michaela, Císařová, Ivana, Chvostová, Dagmar, Kroupa, Jan, Poster na konferenci XIXth Czech-Polish Seminar: Structural and Ferroelectric Phase Transitions, Telč, ČR v termínu 24.5.-28.5.2010. Název: Linear and nonlinear properties of guanylurea(1+) hydrogen phosphite. Book of Abstacts, poster 20, str. 78. [Jiný výsledek]
58608Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.Němec, Ivan, Matulková, Irena, Fridrichová, Michaela, Císařová, Ivana, Gyepes, Róbert, Němec, Petr, Přednáška na 240th Americal Chemical Society National Meeting, Boston, USA, v termínu 22.-26.8.2010. Název: Role of inorganic anions in crystal engineering of novel materials for nonlinear optics based on hydrogen bonded salts of polarizable organic molecules. Book of Abstracts, INOR-118. [Jiný výsledek]
26609doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.Hátle, Jan, Kartografické hodnocení výuky regionální geografie. Sborník abstraktů, XXII. sjezd ČGS Ostrava. 2010. s. 36. Jedná se o výstup z diplomové práce. Autor porovnává učivové mapy s mentálními mapami žáků a snaží se tak analyzovat roli učitele při výuce regionální geografie. Autor usiluje také o odstranění možných negativních vlivů na kvalitu mentálních map. Rozsáhlá je diskuze použité metodiky. Prezentováno v sekci Geografické vzdělávání uvedeného sjezdu. (abstrakt ústní prezentace je uveden v příloze 22sjezd...) [Jiný výsledek]
26609doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.Kynčlová, Martina, Hodnocení mentálních map v GIS [diplomová práce]. PřF Uk v Praze, 2010. 77 s. Práce se zabývá možnostmi hodnocení mentálních map pomocí nástrojů GIS. Hlavním cílem je vytvoření souboru metod pro hodnocení tvarové, polohové a relativní přesnosti mentálních map, jejichž principy budou založeny na metodách GIS. Důraz je kladen na co nejvyšší univerzálnost a automatizaci postupu hodnocení. U každé navržené metody jsou dále diskutovány její výhody a nevýhody. [Jiný výsledek]
26609doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.Bláha, Jan D., Kulturní aspekty kartografické tvorby: vstupní studie [postupová práce]. FF UK v Praze, 2010. 48 s. Práce se zabývá možnostmi posuzování kulturních aspektů kartografické tvorby pomocí mentálních map jejích tvůrců a uživatelů. [Jiný výsledek]
26609doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.Hátle, Jan, Kartografické hodnocení výuky regionální geografie [diplomová práce]. PřF UK v Praze, 2010. 44 s. Cílem práce je pomocí kartografických nástrojů – mentálních map a učivových map – analyzovat roli učitele při výuce regionální geografie. Nejprve byla vybrána vhodná třída žáků základní školy, v níž bylo provedeno vlastní šetření (vyhotovení mentálních map kontinentu žáky). Při zohlednění pokud možno co nejvyššího počtu možných zdrojů ovlivnění podoby mentálních map byly získané mapy porovnány s autorem vytvořenými učivovými mapami používané učebnice, čímž je dosaženo cíle práce. S ohledem na charakter řešené problematiky je důležitou součástí výsledků též jejich diskuze. [Jiný výsledek]
26609doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.Bláha, Jan D., Mezikulturní výzkum: využití mentálních map a vazba na mapovou stylistiku. Aktivity v kartografii 2010 (Bratislava, říjen 2010). Přednáška, příspěvek ve sborníku, s. 14–24. Jedná se o výstup postupové práce, který otevírá možnosti dalšího prohloubení v rámci diplomové práce, resp. nějakého dalšího výzkumu. [Jiný výsledek]
26609doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.Kynčlová, Martina, Hodnocení mentálních map v GIS. Sborník abstraktů, XXII. sjezd ČGS Ostrava. 2010. s. 64. Jedná se o výstup z diplomové práce. Autorka se zabývá možnostmi hodnocení mentálních map pomocí nástrojů GIS. Halvním cílem je navržení souboru metod pro hodnocení tvarové, polohové a relativní přesnosti mentálích map. Důraz je kladen na univerzálnost a automatizaci postupu, diskutovány jsou výhody a nevýhody jednotlivých metod, možnosti použití. Prezentováno v sekci Kartografie a geoinformatika uvedeného sjezdu. (abstrakt ústní prezentace je uveden v příloze 22sjezd...) [Jiný výsledek]
26609doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.Bláha, Jan D., Pastuchová, Tereza, Kartografické znázornění vývoje představ žáků o prostorovém uspořádání a geografii Česka. Sborník abstraktů, XXII. sjezd ČGS Ostrava. 2010. s. 22-23. Jedná se o výstup z bakalářské práce. Autoři představují průzkum mezi žáky ZŠ a SŠ, jehož cílem bylo poznat kognitivní představy žáků o prostorovém uspořádání a geografii Česka. Použito při tom bylo dotazníkové šetření. Základem pro zpracování výsledků se staly mentální mapy žáků. Pomocí analytických nástrojů GIS pak byly výsledky vyhodnoceny a vizualizovány. Prezentováno v sekci Geografické vzděávání uvedeného sjezdu. (abstrakt ústní prezentace je uveden v příloze 22sjezd...) [Jiný výsledek]
26609doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.Šákrová, Michaela, Analýza náplně a obsahu učivových map českých učebnic zeměpisu ve vztahu ke školním atlasům [bakalářská práce]. PřF UK v Praze. 2010. 35 s. Cílem této bakalářské práce je stanovit metodiku výpočtu obsahu a náplně map a aplikovat ji na vybrané učivové a atlasové mapy. První část je věnována současnému stavu dané problematiky. Následuje metodika, ve které jsou představeny použité mapy a následně samotný výpočet obsahu a náplně map. V kapitole výsledky jsou okomentovány obsahy a náplně jednotlivých map a provedeno jejich srovnání a vyhodnocení. Výsledná metodika může sloužit pro další analýzu map. [Jiný výsledek]
26609doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.Hudeček, Tomáš; Šákrová, Michaela, Náplň a obsah učivových map a atlasů. Sborník abstraktů, XXII. sjezd ČGS Ostrava. 2010. s. 42. Jedná se výstup z bakalářské práce. Autoři popisují výzkum od vytvoření metodiky pro hodnocení obsahu a náplně map přes posuzování obsahového souladu učebnic zeměpisu a atlasů po srovnávací analýzu 12 učivových map se 4 atlasy. Prezentováno v sekci Kartografie a geoinformatika uvedeného sjezdu. (abstrakt ústní prezentace je uveden v příloze 22sjezd...) [Jiný výsledek]
26609doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.Pastuchová, Tereza, Kartografické znázornění vývoje představ žáků o prostorovém uspořádání a geografii Česka [bakalářská práce]. PřF UK v Praze. 2010. ? s. Cílem této práce je provést analýzu představ žáků různého věku a bydliště o prostorovém uspořádání a geografii Česka. Výstupem jsou především mapy, které poskytnou názorné srovnání těchto představ. Zvolenou metodou výzkumu je dotazníkové šetření, které proběhlo na čtyřech českých školách. Začátek práce je věnován teorii mentálních map, stanovení hypotéz a průběhu dotazníkového šetření. Vlastní analýza je pak rozdělena na tři části. Hlavní úkol této části práce spočívá ve vytvoření tzv. agregované mapy mentálních map Česka (pro každou školu zvlášť). [Jiný výsledek]
119009Mgr. Radka KolcunMíčková Andrea, Rampichová Michala, Jakubová Radka, Martinová Lenka, Košťáková Eva, Lukáš David, Amler Evžen, Poster, konference "2nd Conference Innovation in Drug Delivery : From preformulation to development through innovative evaluation process, 3-6 Říjen 2010, Aix-en-Provence, Francie [Jiný výsledek]
119009Mgr. Radka KolcunPlencner Martin, Prosecká Eva, Rampichová Michala, East Barbora, Vysloužilová Lucie, Jakubová Radka, Hoch Jiří, Lukáš David, Amler Evžen , Poster, Konference "European Conference on Biomaterials", 11-15 Září, Tampere, Finsko 2010 [Jiný výsledek]
119009Mgr. Radka KolcunRadka Jakubova, Míčková Andrea, Buzgo Matej, Plencner Martin, Prosecká Eva, Filová Eva, Amler Evžen, Poster, Konference Biometerials Africa 2009, 20-22 Září, Pretorie, Jižní Afrika [Jiný výsledek]
81709RNDr. Karolina Škvárová, Ph.D.Kramarzová, Karolina, poster na vědecké konferenci Olomoucké hematologické dny, Olomouc, ČR [Jiný výsledek]
81709RNDr. Karolina Škvárová, Ph.D.Kanderová, Veronika, Přednáška na konferenci Olomoucké Hematologické Dny, Olomouc, ČR [Jiný výsledek]
81709RNDr. Karolina Škvárová, Ph.D.Kramarzová, Karolina, poster na vědecké konferenci 15th congress of EHA (European Haematology Association). Publikace abstraktu v odborném časopise Haematologica VOL 95 [Jiný výsledek]
81709RNDr. Karolina Škvárová, Ph.D.Kanderová, Veronika, Poster na vědecké konferenci Tatra Immunology Congress, Štrbské Pleso, Slovensko [Jiný výsledek]
81709RNDr. Karolina Škvárová, Ph.D.Kramarzová, Karolina, přednáška na vědecké konferenci Pražský Hematologický den, Praha, ČR - cena vědeckého výboru v sekci Mladých hematologů [Jiný výsledek]
81709RNDr. Karolina Škvárová, Ph.D.Boublíková, Ludmila, přednáška na výjezdním zasedání pracovní skupiny CLIP, Měřín, ČR [Jiný výsledek]
81709RNDr. Karolina Škvárová, Ph.D.Kanderová, Veronika, poster na vědecké konferenci Bi-Annual Childhood Leukemia Symposium, Antalya, Turecko [Jiný výsledek]
81709RNDr. Karolina Škvárová, Ph.D.Kramarzova, Karolina, Přednáška na výjezdním zasedání pracovní skupiny CLIP, Měřín, ČR [Jiný výsledek]
81709RNDr. Karolina Škvárová, Ph.D.Kramarzová, Karolina, poster na vědecké konferenci 52nd ASH Annual Meeting, Orlando, USA. Publikace abstraktu v odborném časopise Blood VOL 116 [Jiný výsledek]
92710Mgr. Ivana Heřmanová, Ph.D.Heřmanová, Ivana;Trka Jan; Starková Júlia, Prezentace výsledků formou přednášky na 20. konferenci dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. [Jiný výsledek]
92710Mgr. Ivana Heřmanová, Ph.D.Heřmanová, Ivana;Trka Jan; Starková Júlia, Prezentace výsledků formou přednášky na 3rd Symposium on Advances in Molecular Hematology (v rámci konference Olomoucké hematologické dny). Publikace abstraktu v časopise Transfuze a hematologie dnes, ročník 16, červen 2010. [Jiný výsledek]
92710Mgr. Ivana Heřmanová, Ph.D.Heřmanová, Ivana;Trka Jan; Starková Júlia, Prezentace výsledku formou posteru na konferenci Evropské hematologické společnosti (European Hematology Association-EHA). Publikace abstraktu v Haematologica Vol.95 [Jiný výsledek]
92710Mgr. Ivana Heřmanová, Ph.D.Heřmanová, Ivana;Trka Jan; Starková Júlia, Prezentace výsledků formou přednášky na výjezdním zasedání pracovní skupiny CLIP-Childhood Leukaemia Investigation Prague. [Jiný výsledek]
112609RNDr. Vojtěch Vyklický, Ph.D.Dědic R., Vyklický V., and Hála J., Dependence of Singlet Oxygen Kinetics on Photosensitizer Concentration in Lipid Films, Book of abstracts pp. 172, 30th European Congress of Molecular Spectroscopy 29.8.-3.9.2010, Florencie, Itálie. [Jiný výsledek]
112609RNDr. Vojtěch Vyklický, Ph.D.Vyklicky V., Dedic R., and Hala J., In Situ Luminiscence Detection of Singlet Oxygen, in WDS'10 Proceedings of Contributed Papers: Part III – Physics (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 46–50, 2010. [Jiný výsledek]
112609RNDr. Vojtěch Vyklický, Ph.D.Dědic R., Vyklický V., Svoboda A., and Hála J., Singlet Oxygen Photosensitization in Polymer Films. Journal of Molecular Structure. [Jiný výsledek]
112609RNDr. Vojtěch Vyklický, Ph.D.Dědic R., Vyklický V., Svoboda A., and Hála J., Singlet Oxygen Photosensitization in Polymer Films, Book of abstracts pp. 171, 30th European Congress of Molecular Spectroscopy 29.8.-3.9.2010, Florencie, Itálie. [Jiný výsledek]
52408PhDr. Zdeňka Urešová, Ph.D.Ptáček, Jan; Ircing, Pavel; Spousta, Miroslav; Romportl, Jan; Loose, Zdeněk; Cinková, Silvie; Gil, José Relaño; Santos, Raúl, Integration of Speech and Text Processing Modules into a Real-Time Dialogue System. In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6231, No. 6231/2010, Text, Speech and Dialogue. 13th International Conference, TSD 2010, Brno, Czech Republic, September 6-10, 2010. Proceedings, Copyright © Springer, Berlin / Heidelberg, ISBN 978-3-642-15759-2, ISSN 0302-9743, pp. 552-559, 2010 [Jiný výsledek]
52408PhDr. Zdeňka Urešová, Ph.D.Urešová, Zdeňka, PDT-Vallex - trochu jiný valenční slovník. In: Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej, Copyright © Veda, Bratislava, Slovakia, ISBN 978-80-224-1107-3, pp. 278-286, 2010 [Jiný výsledek]
52408PhDr. Zdeňka Urešová, Ph.D.Bejček, Eduard; Kettnerová, Václava; Lopatková, Markéta, Advanced Searching in the Valency Lexicons Using PML-TQ Search Engine. In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6231, Text, Speech and Dialogue. 13th International Conference, TSD 2010, Brno, Czech Republic, September 6-10, 2010. Proceedings, Copyright © Springer, Berlin / Heidelberg, ISBN 978-3-642-15759-2, ISSN 0302-9743, pp. 51-58, 2010 [Jiný výsledek]
52408PhDr. Zdeňka Urešová, Ph.D.Bojar, Ondřej; Šindlerová, Jana, Building a Bilingual ValLex Using Treebank Token Alignment: First Observations. In: Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2010), Copyright © European Language Resources Association, Valletta, Malta, ISBN 2-9517408-6-7, pp. 304-309, 2010 [Jiný výsledek]
157310MUDr. Eva Dvořáková, Ph.D.Křepinská Eva, Chmelařová Marcela, Palička Vladimír, Špaček Jiří, 3. Abstrakt k projektu GAUK č. 157310 za rok 2010 bude uveden na XV. vědecké konferenci LFUK a FN v Hradci Králové [Jiný výsledek]
157310MUDr. Eva Dvořáková, Ph.D.Křepinská Eva, Chmelařová Marcela, Palička Vladimír, Špaček Jiří, 1. Mutation of K-ras gene in carcinogenesis of endometrial carcinoma - prezentovaný na kongresu Mezinárodní onkogynekologické společnosti konaném v Praze (13th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society, October 23-26, 2010, Prague, Czech Republic) [Jiný výsledek]
157310MUDr. Eva Dvořáková, Ph.D.Křepinská Eva, Chmelařová Marcela, Palička Vladimír, Špaček Jiří, 2. Mutace K-ras genu a epitelové nádory dělohy - prezentovaný na odborné konferenci v Brně (16. ročník sympózia "Onkologie v gynekologii a mammologii", 7.-8.1.2011, Brno) [Jiný výsledek]
46209Mgr. Petra Tonarová, Ph.D.Tonarová, Petra, Tonarová, P. 2010. Jaw apparatuses of polychaete worms in the Prague Basin. 41-42. In Dašková, J. & Kvaček, J. (eds): 11. slovak-polish-czech palaeontological conference: book of abstracts, Prague. ISBN 978-80-87443-00-2. [Jiný výsledek]
46209Mgr. Petra Tonarová, Ph.D.Tonarová, Petra, Tonarová, P. 2010. Polychaete jaws in Silurian of the Prague Basin (Czech Republic). 379. In Aldridge, R. (ed.): Programme and Abstracts of the 3rd International Palaeontological Congress, London June 28th - July 3rd. Palaeontological Society, London. [Jiný výsledek]
35208MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.Kotašková, Jana; Marusič, Petr; Kajuková, Barbora; Javůrková, Alena, Přednáška: Rozpoznání známých a neznámých tváří u pacientů s epilepsií. XXIII. český a slovenský epileptologický sjezd s XIV. postgraduálním kurzem epileptologie „Dny Jiřího Dolanského“, 30.9.-2.10.2010 [Jiný výsledek]
35208MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.Kotašková, Jana; Marusič, Petr; Kajuková, Barbora; Javůrková Alena , Přednáška: Pooperační změny sociální kognice a rozpoznání emocí u pacientů s temporální epilepsií. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106 (Suppl 2), 24. český a slovenský neurologický sjezd, 24.-27.11.2010, Hradec Králové, ČR ISSN 1210-7859 [Jiný výsledek]
35208MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.Kotaskova, Jana; Marusic, Petr; Vlcek, Kamil; Laczo, Jan; Kajukova, Barbora; Javurkova, Alena, Poster: Spatial navigation in temporal lobe epilepsy patients. Epilepsia, 51: 64-64 Sp. Iss. SI Suppl. 4 JUN 2010, 9th European Congress on Epileptology, 27.6.-1.7.2010, Rhodes, Řecko ISSN: 0013-9580 [Jiný výsledek]
35208MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.Kotaskova, Jana; Marusic, Petr; Kajukova, Barbora; Javurkova, Alena, Poster: Social cognition in temporal lobe epilepsy patients. Epilepsy & Behavior, Volume 17, Issue 4, April 2010, Page 598, International Congress on Epilepsy, Brain and Mind, 17.-.20.3.2010, Praha, ISSN: 1525-5050, ČR [Jiný výsledek]
35208MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.Kotašková, Jana; Marusič, Petr; Kajuková, Barbora; Javůrková, Alena, Poster: Sociální kognice u pacientů s epilepsií spánkového laloku. Studentská vědecká konference 2. LF UK, 7.-8.4.2010 [Jiný výsledek]
35208MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.Marusic, Petr; Kotaskova, Jana; Kajukova, Barbora; Javurkova, Alena, Přednáška: Postoperative changes in emotional recognition and social cognition in TLE patiens. Epilepsy & Behavior, Volume 17, Issue 4, April 2010, Page 583, International Congress on Epilepsy, Brain and Mind, 17.-.20.3.2010, Praha, ISSN: 1525-5050, ČR [Jiný výsledek]
92509PhDr. Lucie JůzováJůzová, Lucie, Potvrzení o přijetí článku (výstupu za rok 2009) do recenzního řízení v časopise Současná Evropa, vydávaném při VŠE, Praha. [Jiný výsledek]
104008PhDr. Mgr. Karolína Schindlerová, Ph.D.-, licenční smlouva nakladatelská - zajišťující vydání závěrečné monografie [Jiný výsledek]
174310Mgr. Tomáš BílýBílý. T, Horáček. J, Veřejné repository portu pro simtk. https://github.com/tomby42/cytoskelab [Jiný výsledek]
174310Mgr. Tomáš BílýBílý, T., Computational cell based framework for multi-scale description of biological processes. Poster presentation on ESCS1-ECCB Sept. 26 2010 Ghent, Belgium. [Jiný výsledek]
174310Mgr. Tomáš BílýT.Bily, V.Bednar, M.Karasek, T.Mikula, Computational cell based multi-scale multi-model framework for prediction of fates of cells in cancer biology. Presented in the 4th International Advanced Research Workshop on In Silico Oncology and Cancer Investigation, Athens, Greece on Sept. 8-9 2010. [Jiný výsledek]
174310Mgr. Tomáš BílýBílý, T., Digital Biological Cell Approach – A unified Modeling platform for Biological Processes. Orally presented on YRF@MFCSL Aug. 21-22 2010, Brno, Czech Rep. [Jiný výsledek]
174310Mgr. Tomáš BílýBílý, T., Manuscript, přehled stávajících multi-scale modelů a jejich propojení. [Jiný výsledek]
13610RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.Mazouch, Petr – Tesárková, Klára, Different ways of mortality modeling. European Population Conference 2010, hosted by the Office of Population Research at Princeton University. European Association for Population Studies (EAPS). Prezentace tištěného posteru na konferenci, 1 – 4. 9. 2010, Vídeň, Rakousko. [Jiný výsledek]
13610RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.Šídlo, Luděk – Tesárková, Klára, Změny v úrovni úmrtnosti v kontextu vnějších vlivů ve vybraných postkomunistických zemích během období transformace. Dvacet let sociodemografické transformace - XXXX. konference České demografické společnosti. Příspěvek na konferenci, 27 – 28. 5. 2010, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno. [Jiný výsledek]
13610RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.Hulíková Tesárková, Klára, Brassova relační metoda a její užití v analýze úmrtnosti. Proměny demografického chování v čase a prostoru – Seminář Mladých demografů. Prezentace na semináři, 1. 12. 2010, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. [Jiný výsledek]
13610RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.Hulík, Vladimír – Tesárková, Klára, Changes of the entrance to the tertiary education in the Czech Republic depending on the demographic development. European Population Conference 2010, hosted by the Office of Population Research at Princeton University. European Association for Population Studies (EAPS). Příspěvek konferenci v sekci „Human capital, migration and educational performance“, 1 – 4. 9. 2010, Vídeň, Rakousko. [Jiný výsledek]
13610RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.Tesárková, Klára – Burcin, Boris – Šídlo, Luděk, The process of rectangularization of the survival curve in selected Eastern European countries. European Population Conference 2010, hosted by the Office of Population Research at Princeton University. European Association for Population Studies (EAPS). Prezentace tištěného posteru na konferenci, 1 – 4. 9. 2010, Vídeň, Rakousko. [Jiný výsledek]
13610RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.Myšáková, Gabriela – Tesárková, Klára, Trends in Seasonal Mortality by Cause of Death in the Czech Republic, Norway and Spain. Actual demographic research of young demographers (not only) in Europe – 2nd Demographic Conference of „Young Demographers“. Prezentace tištěného posteru na konferenci, 17. 2. 2010, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. [Jiný výsledek]
92610ThLic. David Peroutka, Ph.D.Peroutka, David, Ve dnech 11.–15. 8.2010 vedl hlavní řešitel duchovní cvičení na téma "Cesta vnitřní modlitby podle sv. Terezie z Avily". Pořadatelem byl Klášter bosých karmelitánů ve Slaném. Byly tak prakticky využity některé z dosavadních výsledků práce na projektu. [Jiný výsledek]
92610ThLic. David Peroutka, Ph.D.Peroutka, David, Výsledky práce na projektu představil D. Peroutka na konferenci doktorandů teologie, jež se konala v průběhu dne 3. prosince 2010 na Evangelické teologické fakultě UK; Černá 9, Praha 1, Malá posluchárna. Příspěvek nesl název "Interiorizace jako základní proces v rozvoji tereziánského způsobu modlitby". [Jiný výsledek]
92610ThLic. David Peroutka, Ph.D.Peroutka, David, Od srpna do listopadu 2010 měl hlavní řešitel jednou týdně přednášku z cyklu "Tereziánská mystika z hlediska tomistické psychologie" pro komunitu bosých karmelitek v Praze (Karmel sv. Josefa, Hradčanské náměstí). Tímto způsobem byly využity výsledky dosavadního bádání, jež tvoří realizaci grantového projektu. [Jiný výsledek]
46310Mgr. Tomáš IbehejIbehej, Tomáš; Hrach, Rudolf, Computational Study of Sheath Structure for Plasma-assisted Technologies in the Presence of Electronegative Plasma. Článek odeslaný do recenzního řízení časopisu Vacuum. Ve zprávě značeno [1]. [Jiný výsledek]
46310Mgr. Tomáš IbehejSchmiedt, Lukáš; Hrachová, Věra; Nikiforov, A; Leys, C, Argon Plasma Sustained in Different Discharge Configurations. Článek ve sborníku konference Week of Doctoral Students 2010, Praha. Ve zprávě značeno [2]. [Jiný výsledek]
46310Mgr. Tomáš IbehejŘešitelé projektu, Seznam konferencí, kterých se řešitelé v rámci projektu aktivně zúčastnili. Ve zprávě značeno [6]. [Jiný výsledek]
46310Mgr. Tomáš IbehejHrachová, Věra; Hrach, Rudolf; Ibehej, Tomáš, Reduction of reaction mechanisms in plasma chemistry. Prezentace ve formě posteru na konferenci 5th Symposium on Vacuum based Science and Technology, Kaiserslautern, Německo. Ve zprávě značeno [7]. [Jiný výsledek]
46310Mgr. Tomáš IbehejIbehej, Tomáš; Hrach, Rudolf, Differential cross section in PIC-MCC simulation of plasma-solid interaction. Prezentace ve formě posteru na konferenci 4th International Workshop and Summer School on Plasma Physics, Kiten, Bulharsko. Ve zprávě značeno [4]. [Jiný výsledek]
46310Mgr. Tomáš IbehejIbehej, Tomáš; Hrach, Rudolf, Differential cross section in PIC-MCC simulation of plasma-solid interaction. Článek odeslaný do recenzního řízení časopisu Journal of Physics: Conference Series. Ve zprávě značeno [5]. [Jiný výsledek]
46310Mgr. Tomáš IbehejIbehej, Tomáš; Hrach, Rudolf, Computational Study of Sheath Structure in Plasma-assisted Technologies in the Presence of Multicomponent Plasma. Prezentace ve formě posteru na konferenci 5th Symposium on Vacuum based Science and Technology, Kaiserslautern, Německo. Ve zprávě značeno [3]. [Jiný výsledek]
60009MUDr. Michal Šnorek, Ph.D.Šnorek, Michal, et.al., Acute Caloric Restriction is Cardioprotective in Adult Rats. FASEB J April 6, 2010 24:lb535. Abstract (Impact factor 6.401) [Jiný výsledek]
52210Ing. Renata Koníčková, Ph.D.Koníčková Renata, souhrnný popis dosažených výsledků v příloze [Jiný výsledek]
67410RNDr. Alexandr Kazda, Ph.D.Kazda, Alexandr, Prezentace "Maltsev digraphs have a majority polymorphism" na konferenci ICAL (http://www.karlin.mff.cuni.cz/~ical). [Jiný výsledek]
67410RNDr. Alexandr Kazda, Ph.D.Kazda, Alexandr, Prezentace "Maltsev digraphs have majority" na algebraickém semináři na Bolyai Institute v Szegedu. [Jiný výsledek]
136109RNDr. Mgr. Marek KukačkaMrázová, Iveta; Kukačka, Marek, Image Classification with GHNN-Networks. In Proceedings of 2010 3rd International Conference on Machine Vision (ICMV 2010), IEEE, 2010, pp. 223-227 [Jiný výsledek]
136109RNDr. Mgr. Marek KukačkaKukačka, Marek, Bayesian Methods in Artificial Intelligence. In WDS'10 Proceedings of Contributed Papers: Part I - Mathematics and Computer Sciences (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 25–30, 2010. [Jiný výsledek]
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.[5] Daňhel, Aleš, Konferekce-oralní prezentace; Daňhel, A.; Barek, J.; Yosypchuk, B. In New Types of Silver Amalgam Electrodes and Their Applications International Student Conference "Modern Analytical chemistry 2010" on 23rd and 24th September, Prague, Czech Republic, 2010; Nesměrák, K., Ed. p 100. [Jiný výsledek]
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.[9] Daňhel, Aleš, Konferekce-poster; Danhel, A.; Barek, J. In Microcylindric single crystal silver amalgam electrodes, Electrochemistry 2010, Bochum, SRN, 2010; p 141. [Jiný výsledek]
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.[6] Vyskočil, Vlastimil, Konferekce-oralní prezentace; Vyskocil, V.; Danhel, A.; Fischer, J.; Kotasova, M.; Peckova, K.; Barek, J. In Some practical applications of silver solid amalgam electrodes for voltammetric determination of modern pharmaceuticals, ACP 2010 - Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, Bratislava, 9.5.-12.5., 2010; Česká společnost chemická - Chemické listy: pp s521-s527. [Jiný výsledek]
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.[10] Barek, Jiří, Konferekce-poster; Barek, J.; Danhel, A.; Novotny, V.; Vyskocil, V.; Wang, J. In Sensors based on solid, crystal and paste amalgams, IEEE Sensors 2010, Waikola, Hawaii, USA, 2010. [Jiný výsledek]
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.[7] Tvrdíková, Jana, Konferekce-oralní prezentace; Tvrdikova, J.; Danhel, A.; Barek, J. In Voltametrické stanovení 1,8-dinitronaftalenu pomocí krystalové stříbrné amalgamové elektrody, 12. slovenská študentská vedecká konferencia, Bratislava, 10.11., 2010; Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. [Jiný výsledek]
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.[4] Daňhel, Aleš, Konferekce-oralni prezentace; Danhel, A. In Nové typy stříbrných amalgamových elektrod a jejich využití, 62. sjezd chemických společností, Pardubice, 28.-30.6., 2010; Česká společnost chemická - Chemické listy: pp 464-464. [Jiný výsledek]
89710RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.[8] Daňhel, Aleš, Konferekce-oralní prezentace; Danhel, A.; Tvrdikova, J.; Barek, J. In Single Crystal Silver Amalgam Electrodes in Voltammetric and Amperometric Detection, Moderní elektrochemické metody - Sborník přednášek z XXX. mezinárodní odborné konference, Jetřichovice, 24. - 28.5., 2010; Navrátil, T.; Barek, J., Eds. BEST Servis Ústí nad Labem: pp 22-25. [Jiný výsledek]
35010Mgr. Katarína JurdíkováNemjova, Katarína, prednáška "Fylogenetika rodu Micrasterias a diferenciácia organizmov tradične radených k druhu M. truncata" na 51. pracovnej konferencii Českej algologickej spoločnosti v Olomouci, 20. - 23. 9. 2010 [Jiný výsledek]
58009RNDr. Jiří Tauchman, Ph.D.Tauchman, Jiří, ústní příspěvek, Konference mladých 2010, Milovy, květen 2010: J. Tauchman, I. Císařová, P. Štěpnička: APLIKACE FOSFINOFERROCENOVÝCH AMIDŮ ODVOZENÝCH OD AMINOKYSELIN JAKO LIGANDŮ V ENANTIOSELEKTIVNÍ KONJUGOVANÉ ADICI [Jiný výsledek]
58009RNDr. Jiří Tauchman, Ph.D.Tauchman, Jiří, plakátové sdělení, 24th International Conference on Organometallic Chemistry, Taipei, Taiwan, July 2010, č. PS1-094: J. Tauchman, I. Císařová, P. Štěpnička: AMINO ACID PHOSPHINOFERROCENE CARBOXAMIDES: SYNTHESIS AND APPLICATION TO Cu-CATALYZED CONJUGATE ADDITION OF DIETHYLZINC TO CHALCONES [Jiný výsledek]
58009RNDr. Jiří Tauchman, Ph.D.Tauchman, Jiří, ústní příspěvek, Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii - "Liblice 2010", Spotovní centrum Nymburk, 20.-22.11. 2010: J. Tauchman, I. Císařová, P. Štěpnička, FOSFINOFERROCENOVÉ AMIDY ODVOZENÉ OD AMINOKYSELIN: SYNTÉZA A POUŽITÍ V ENANTIOSELEKTIVNÍ KONJUGOVANÉ ADICI [Jiný výsledek]
66409Mgr. et Mgr. Pavel DoleželDoležel, Pavel, Software ve VBA (Simulace.xls) [Jiný výsledek]
66409Mgr. et Mgr. Pavel DoleželDoležel, Pavel, Instrukce k aplikaci SIMULACE.xls [Jiný výsledek]
66409Mgr. et Mgr. Pavel DoleželDoležel, Pavel, Publikace: Ekonomická teorie voleb a nová volební historie České Republiky [Jiný výsledek]
66409Mgr. et Mgr. Pavel DoleželDoležel, Pavel, Výsledky analýz v excelovských souborech - budou součástí CD, které bude přiloženo k publikaci [Jiný výsledek]
121909Mgr. Matěj VančuraVančura, Matěj, John R. Commons and American Constitutionalism, Příspěvek na konferenci ESHET, Amsterdam, březen 2010 [Jiný výsledek]
69910Mgr. Peter Ondko, Ph.D.Ondko, Peter, Pracovna verzia clanku. [Jiný výsledek]
135809MUDr. Zdeněk Turek, Ph.D.Turek Zdeněk, Turek Zdeněk, Posterového sdělení na kongresu České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM) 13.-15.5.2009 v Hradci Králové: VLIV INTRAVENÓZNÍCH ANESTETIK NA HEPATOSPLANCHNICKOU MIKROCIRKULACI U POTKANA: SIDESTREAM DARK-FIELD (SDF) IMAGING [Jiný výsledek]
135809MUDr. Zdeněk Turek, Ph.D.Turek Zdeněk, "Effects of intravenous anesthetic agents on hepatosplanchnic microcirculation in rats" The 7th International Medical Postgraduate Conference New Frontiers in the Research of PhD Students. Abstract, oral presentation 11/2010, str. 154, ISBN978-80-254-8617-7 [Jiný výsledek]
60608MUDr. Markéta Čapková, Ph.D.Smetana K Jr, Dvoránková B, Lacina L, Strnad H, Kolár M, Chovanec M, Plzák J, Cada Z, Vlcek C., Patentový spis č. dokumentu 301597 [Jiný výsledek]
101610RNDr. David Vogt, Ph.D.Vogt, David, "Východiska ke studiu geografických aspektů občanských iniciativ v Česku" Příspěvek s PPT prezentací na geografické studentské konferenci New Wave 2010, Geografická sekce PřF UK, Praha, 14.5.2010. [Jiný výsledek]
101610RNDr. David Vogt, Ph.D.Vogt, David, "Geografické aspekty aktivit nevládních organizací a občanských iniciativ v Česku na příkladu Libereckého kraje – teoreticko-metodologická východiska (Geographical Aspects of Activities of Nongovernmental Organizations and Civic Initiatives in Czechia on the Case of Liberec Region – Theoretical-Methodological bases)" Příspěvek s PPT prezentací na XXII. sjezdu České geografické společnosti, Ostrava, 31.8. až 3.9.2010, prezentováno 2.9.2010 (redakci konference odevzdán též 11 str. písemný příspěvek, v případě kladného posouzení možnost přijetí do elektronického popř. po recenzním řízení i do tištěného (WOS) konferenčního sborníku v následujících letech). [Jiný výsledek]
135509Ing. Shirly Josefina Espinoza Herrera, Ph.D.Rímal, Václav; Štepánková, Helena and Štepánek, Josef , Poster: DNA duplex melting monitored via lineshape analysis of 1H NMR spectra. The AMPERE NMR School June 17-26, 2010, Poznań and Wierzba, Poland [Jiný výsledek]
135509Ing. Shirly Josefina Espinoza Herrera, Ph.D.Espinoza Herrera, Shirly Josefina and Štěpánek , Josef, Poster: Raman Characterization of the Specific Magnesium Interaction with RNA Triplexes. Book of Abstracts of International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy ICAVS-5. (2009). 99-100. 12-17 July. Melbourne (Australia) [Jiný výsledek]
135509Ing. Shirly Josefina Espinoza Herrera, Ph.D.Rímal, Václav; Štepánková, Helena and Štepánek, Josef , Poster: Asymmetrical chemical exchange during the melting of DNA double-helix. EMBO Practical Course 2010, Multidimensional NMR in Structural Biology. August 1-6, 2010, Il Ciocco (Lucca), Italy [Jiný výsledek]
135509Ing. Shirly Josefina Espinoza Herrera, Ph.D.Ottová, Pavla; Espinoza-Herrera, Shirly Josefina and Štěpánek, Josef. , Magnesium effect on premelting transitions in nucleic acids: DNA duplex and RNA hairpin models. Journal of Molecular Structure, 2011, ISSN 0022-2860. IF 1.551. [Článek v tisku] Online publikace doi:10.1016/j.molstruc.2010.12.025 kopia je pridaná jako přílohu OTTOVA_ESPINOZA_STEPANEK.pdf [Jiný výsledek]
135509Ing. Shirly Josefina Espinoza Herrera, Ph.D.Ottová, Pavla; Espinoza-Herrera, Shirly Josefina and Štěpánek, Josef., Přednáška: Specific Magnesium Interaction with RNA Triplexes. RNA Club 2010. November 5, 2010. České Budějovice, Czech Republic. PDF prezentace je příložen. [Jiný výsledek]
135509Ing. Shirly Josefina Espinoza Herrera, Ph.D.Espinoza Herrera, Shirly Josefina; Barvik, Ivan, Jr. and Stepanek, Josef, Spectroscopic Study of Magnesium Effect on Stability of RNA and DNA Triple Strand Polynucleotide. doi:10.1063/1.3482706 AIP Confence Proceedings (ISSN 0094-243X): XXII International Conference on Raman Spectroscopy. August 6, 2010. Volume 1267, pp. 613-614. Kopia článku je přidaná jako přílohu (ESPINOZA_BARVIK_STEPANEK.pdf) [Jiný výsledek]
135509Ing. Shirly Josefina Espinoza Herrera, Ph.D.Ottová, Pavla; Espinoza-Herrera, Shirly Josefina and Štěpánek, Josef. , Structural stability of apical TAR hairpin and its sensitivity to magnesium ions. Biophysical Journal, 2011, ISSN: 0006-3495. IF 4.390. [Odesláno] kopia je pridaná jako přílohu OTTOVA_ESPINOZA_STEPANEK_2 [Jiný výsledek]
7808Mgr. Martin Weiser, Ph.D.Weiser, Martin; Sečka, Radek, Aboveground plant organs as navigators of roots in plant competition. Annual meeting of the British Ecological Society.[poster] [Jiný výsledek]
7808Mgr. Martin Weiser, Ph.D.Dostál, Petr; Weiser, Martin; Koubek, Tomáš, Trait divergence in native jewelweed after invasion of an exotic congener. [manuskript, podáno k publikaci v časopise Oikos] [Jiný výsledek]
150110RNDr. Lukáš Kotík, Ph.D.Kotík, Lukáš, Directional Quantiles, článek - preprint [Jiný výsledek]
150110RNDr. Lukáš Kotík, Ph.D.Hlubinka, D, Nagy, S., Functional K-band data depth and its application for classification, článek - preprint [Jiný výsledek]
150110RNDr. Lukáš Kotík, Ph.D.Kotík, Lukáš, The Weighted Halfspace Depth, poster, COMPSTAT 2010 [Jiný výsledek]
150110RNDr. Lukáš Kotík, Ph.D.Kotík, Lukáš, Lokální regresní hloubka, poster ROBUST 2010 [Jiný výsledek]
150110RNDr. Lukáš Kotík, Ph.D.Nagy, Stanislav, A Comparison Of Some Functional Data Depth Approaches, poster, COMPSTAT 2010 [Jiný výsledek]
150110RNDr. Lukáš Kotík, Ph.D.Vencálek, Ondřej, CLASSIFICATION BASED ON DATA DEPTH, poster COMPSTAT 2010 [Jiný výsledek]
150110RNDr. Lukáš Kotík, Ph.D.Vencálek, Ondřej, Klasifikace na základě hloubky bodu, poster ROBUST 2010 [Jiný výsledek]
150110RNDr. Lukáš Kotík, Ph.D.Nagy, Stanislav, Hľbka funkcionálnych dát, příspěvek SVOČ [Jiný výsledek]
150110RNDr. Lukáš Kotík, Ph.D.Nagy, Stanislav, Hľbka funkcionálnych dát, poster ROBUST 2010 [Jiný výsledek]
136609Mgr. Radka Kellnerová, Ph.D.Kukačka, Libor, Článek 'Analysis of scalar fluxes and flow within modelled intersection depending on the approach flow direction' publikovaný v proceedingu ITM - NATO/SPS International Technical Meeting on Air Pollution Modelling and its Application 2010. [Jiný výsledek]
136609Mgr. Radka Kellnerová, Ph.D.Kellnerová, Radka, článek 'COMPARISON OF WAVELET ANALYSES APPLIED ON DATA FROM VERY ROUGH BOUNDARY LAYER' v recenzním řízení časopisu Journal of Math-for-Industry v roce 2010. [Jiný výsledek]
136609Mgr. Radka Kellnerová, Ph.D.Kellnerová, Radka, článek 'Flow Instabilities Within an Urban Intersection', akceptovaný v roce 2010 pro publikaci v International Journal of Environment and Pollution. [Jiný výsledek]
136609Mgr. Radka Kellnerová, Ph.D.Kellnerová, Radka, článek 'Turbulent Boundary Layer generated Over Two Urban Roughnesses' publikovaný v proceedingu Experimental Fluid Mechanics 2009, ISBN 978-80-7372-538-9. [Jiný výsledek]
136609Mgr. Radka Kellnerová, Ph.D.Kukačka, Libor, Článek 'Turbulent flow characteristics and scalar fluxes, case study on an intersection ventilation' je v recenzním řízení časopisu International Journal of Environment and Pollution pro rok 2010. [Jiný výsledek]
51410RNDr. Mgr. Jiří Pešek, Ph.D.Pešek, Jiří, Netočný, Karel, Prezentován poster s názvem "Quasistatic heat processes in mesoscopic non-equilibrium systems" na 11th Granada Seminar on Computational and Statistical Physics, viz "http://ergodic.ugr.es/cp/pages/poster.htm". Poster je přiložen v příloze. [Jiný výsledek]
81108RNDr. Ondřej Srba, Ph.D.O. Srba, M. Janeček, M. Dopita, Mechanical properties and thermal stability of ultrafine-grained Cu and CuZr alloys processed by severe plastic deformation - poster. Konference Junioreuromat´10, Lausanne, Švýcarsko, 20-26.8. 2010 [Jiný výsledek]
81108RNDr. Ondřej Srba, Ph.D.O.Srba, M. Janeček, M. Dopita, Mechanical properties and microstructure of ultrafine-grained Cu and CuZr alloys prepared by ECAP and HPT - ústní příspěvek. International conference of PhD Students, Graz, Rakousko, listopad 2010 [Jiný výsledek]
124710Mgr. Jana Slyšková, Ph.D.Slyskova Jana, Naccarati Alessio, Lipska Ludmila, Vodickova Ludmila, Vodicka Pavel, Prezentace posteru s názvem: Analysing DNA damage and DNA repair capacity in relation to colorectal cancer, Konference: European Environmental Mutagen Society - Oslo 2010 [Jiný výsledek]
65309RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.Pospíšilová, Lucie: Everyday life and mobility of population within the Prague urban region. Time-space allocation of activities, Prezentace na konferenci. RGS-IBG Annual International Conference, Londýn, Velká Británie, 01-03/08/2010. Příspěvek vychází z výsledků prvního kola dotazníkového šetření a představuje hlavní rysy každodenního života a mobility obyvatel Pražského městského regionu, rozdíly mezi socio-demografickými skupinami a vliv vztahu domov-práce na lokaliziaci dalších denních aktivit. [Jiný výsledek]
65309RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.Šťástka, Jakub (2010): Časoprostorová mobilita studentů v Praze. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 72 stran, Diplomová práce na základě dat získaných z dotazníkového šetření analyzuje každodenní pohyby středoškolských studentů a snaží se nalézt vzájemné vztahy těchto pohybů v závislosti na poloze školy a bydliště. [Jiný výsledek]
65309RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.Pospíšilová, Lucie, Šťástka, Jakub: Časoprostorová mobilita studentů v Praze. Prezentace pro střední školy, Prezentace byla vytvořena na základě výsledků z prvního kola dotazníkového šetření specificky pro každou zúčastněnou školu. Jejím cílem bylo seznámit studenty s výsledky šetření a zárověň představit využitelnost dat ve výzkumu. Přiložena prezentace pro gymnázium Litoměřická. [Jiný výsledek]
65309RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.Pospíšilová, Lucie: Rytmus městských lokalit, Teoreticko-metodologický článek hodnotící koncept rytmu místa jako „nový“ přístup ke studiu městských lokalit. Přiložen ve formě draftu. Plánováno odeslání do časopisu Geografie v květnu 2011. [Jiný výsledek]
65309RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.Šťástka, Jakub, Recenze knihy. Schildt, Siegfried (2005): European cities, youth and the public sphere in the Twentieth Century, Recenze odeslána do Informace ČGS. [Jiný výsledek]
65309RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.Pospíšilová, Lucie; Šťástka, Jakub, Novák, Jakub: Dotazníkové šetření. 2. kolo, Dotazníkové šetření proběhlo na šesti pražských gymnáziích (Nové Město - Praha 1, Praha 2; Smíchov, Žižkov, Prosek, Horní Počernice). Spolupracovalo celkem 6 učitelů, kterým byly na osobní schůzce předány dotazníky, podány instrukce k jejich vyplnění a všem byla předána prezentace s výsledky minulého kola šetření. Dotazník byl mírně upraven na základě podnětů z předešlého šetření. Šetření proběhlo 25. 5. 2010. Z počtu 1300 dotazníku se vrátilo 543 (226 studentů, 317 rodinných příslušníků nebo přátel), což činí návratnost 41 %. [Jiný výsledek]
65309RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.Pospíšilová, Lucie: Webová stránka projektu. Urbánní a regionální laboratoř. http://www.natur.cuni.cz/ksgrrsek/urrlab/?LP_casoprostor=, Základní informace o projektu a výstupy. [Jiný výsledek]
65309RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.Pospíšilová, Lucie (2011): Denní rytmus lokalit pražského centra. In Ouředníček, M., Temelová, J. (eds): Proměna pražských čtvrtí, Academia, Praha, Kapitola v odborné recenzované knize. Přijata k publikování. Plánované vydání: konec roku 2011 [Jiný výsledek]
100209RNDr. Petr KmochKmoch, Petr; Bonanni, Ugo; Pelikán, Josef, Článek "Towards a GPU-Only Rod-Based Hair Animation System" v Siggraph Asia 2010 Technical Sketches and Posters. Vydal ACM, New York, NY, USA, 2010. ISBN 978-1-4503-0524-2. [Jiný výsledek]
18410RNDr. Marián Hruška-Plocháň, Ph.D.Hruška-Plocháň, Marián, DAB imunohistochemické značenie striata príslušnými protilátkami (mEM48 - marker agregátov mutovaného huntingtinu (htt); AB1 - N-terminálna htt protilátka; DARPP32 - marker striatalnych neurónov a skorej neurodegenerácie; Ubiquitin - agregáty sú v HD ubiquitinované; UbK48 - označenie ubiquitínom pre degradáciu proteínu proteazómom; UbK63 - označenie ubiquitínom pre degradáciu proteínu endocytózou; UCH-L1 N-terminus) jasne poukazuje na zhoršenú patológiu striata a kortexu R6/2+/- x gad+/- kríženca, čo môže naznačovať rolu UCH-L1 v HD. Veľmi zaujimavým výsledkom je detekcia UCH-L1 proteínu v mozgu gad+/+ myši pomocou N-terminálnej protilátky. Všetky doterajšie publikácie popisovali mRNA UCH-L1, ale proteín nebol nikdy detekovaný. [Jiný výsledek]
109110RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Dolejš, Petr; Smrž, Jaroslav; Buchar, Jan, 2010: Spinning apparatus of two rare wolf spiders (Araneae: Lycosidae) – preliminary results. In: ŻABKA, M. (ed.): Book of abstracts, 18th International Congress of Arachnology, 11-17 July 2010, Siedlce, Poland: 115 – 116. (abstrakt z mezinárodní konference) [Jiný výsledek]
146110Mgr. Mária KundrátováAttresová Mária, Prezentácia z výstupov je priložená vo forme pdf. v časti "Prílohy". Ostatne sú v procese príprav vyhotovované 3 odborné články. [Jiný výsledek]
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKrátký, Martin, Vinšová, Jarmila, Stolaříková, Jiřina, Buchta, Vladimír, Poster: Antimikrobiálně aktivní estery salicylanilidů s kyselinou benzoovou. 39. Syntéza a analýza léčiv, Bratislava, 2.-4.9.2010. Prezentace antimykobakteriální, antibakteriální a antifungální aktivity salicylanilidových benzoátů. [Jiný výsledek]
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKrátký, Martin, Vinšová, Jarmila, Bösze, Szilvia, Stolaříková, Jiřina, Poster: Salicylanilide esters with promising in vitro activity against atypical and MDR mycobacterial strains. 31st Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology. Bled, Slovenia, 4-7. July 2010. Poster prezentující biologickou aktivitu vybraných nově připravených salicylanilidových esterů s N-acetyl-L-fenylalaninem, kyselinou benzoovou a pyrazinkarboxylovou. V průběhu tvorby sborníku bohužel došlo ke ztrátě poděkování uvedených u abstraktů. K doložení dedikace GAUK je přiložen i prezentovaný poster. [Jiný výsledek]
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKrátký, Martin, Stolaříková, Jiřina, Vinšová, Jarmila, Poster: Structure-activity relationships of the salicylanilide esters group active against MDR-TB. 18th Euro QSAR, Rhodos, 19.-24.9.2010. Book of Abstracts, pp. 325-326. Poster sumarizuje poznatky týkající se vztahu struktura-biologická aktivita vůči MDR-TB kmenům u různě substituovaných salicylanilidů, všímá si vlivu substituce na salicylovém a anilidovém jadře i různého typu kyseliny použité k esterifikaci. [Jiný výsledek]
161110RNDr. Markéta Hlaváčková, Ph.D.Hlaváčková, Markéta , Poster na konferenci: Hlavackova M, Kozichova K, Neckar J, Zurmanova J, Kolar F, Musters JP R, Novak F, Novakova O: Increased ischaemic tolerance of chronically hypoxic rat heart is accompanied by altered expression and subcellular redistribution of protein kinase C-δ. 9th New Frontiers in Basic Cardiovascular Research Meeting, 14.-17.10.2010, Toulouse, France. [Jiný výsledek]
161110RNDr. Markéta Hlaváčková, Ph.D.Kožichová, Kristýna , Publikovaný abstrakt z konference, poster: Kozichova K, Hlavackova M, Neckar J, Kolar F, Novakova O, Novak F: Myocardial ischemic tolerance and distribution of protein kinase C in various forms of chronic hypoxia. Cardiovasc Res (2010) 87 Suppl 1: S83. Frontiers in Cardiovascular Biology, Council on Basic Cardiovascular Science of the European Society of Cardiology,16.-19.7.2010, Berlin, Germany. [Jiný výsledek]
19109Ing. Eva RatajováOTÁHALOVÁ, Eva; PRCHAL, Josef T., Studium molekulární podstaty polycythemia vera – korelace expresního profilu mRNA a miRNA v erytroidních progenitorech. Sborník abstrakt: Konference doktorandů ÚHKT 2010. [Jiný výsledek]
19109Ing. Eva RatajováOTÁHALOVÁ, Eva; PRCHAL, Josef T. , Studium molekulární podstaty polycythemia vera. Chem Listy 2010;101 (5): 377-8. ISSN 0009-2770. IF 0,717. Příspěvek vybrán odborným výborem k prezentaci formou přednášky na X. mezioborovém setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků pořádaném firmou Sigma-Aldrich, Devět skal-Žďárské vrchy, 25.-28.5.2010 [Jiný výsledek]
19109Ing. Eva RatajováOTÁHALOVÁ, Eva., Studium rozdílného expresního profilu JAK2 V617F pozitivních klonálních hematologických onemocnění s odlišným fenotypem. Sborník abstrakt: Konference doktorandů ÚHKT 2011. 1.4.2011. [Jiný výsledek]
19109Ing. Eva RatajováOTÁHALOVÁ, Eva; PRCHAL, Josef T., Studium expresního profilu v patologickém klonu buněk polycythemia vera pomocí technologie Illumina. Sborník abstrakt: Pražský hematologický den, 2009, s. 17. ISBN 978-80-254-5690-3. Prezentace formou posterového sdělení na PHD 22.10.2009 [Jiný výsledek]
19109Ing. Eva RatajováOTÁHALOVÁ, Eva., Expression profile of polycythemia vera erythroid progenitors – comparison of different analytical approaches. Prezentace formou přednášky na semináři Hematology Division, School of Medicine, University of Utah, Salt Lake City, USA. 15.3.2010 [Jiný výsledek]
19109Ing. Eva RatajováOTÁHALOVÁ, Eva., Expression and SNP chips: complex analysis leads to CDKN2A. Prezentace formou přednášky na semináři Hematology Division, School of Medicine, University of Utah, Salt Lake City, USA. 1.6.2010 [Jiný výsledek]
19109Ing. Eva RatajováOTÁHALOVÁ, Eva; STRNAD, Hynek; PRCHAL, Josef T., Využití čipové technologie ke studiu expresního profilu chronických myeloproliferativních neoplazem. Sborník abstrakt: Vědecká konference 2011, 2. lékařská fakulta University Karlovy, Praha. 13.-14.4.2011. [Jiný výsledek]
19109Ing. Eva RatajováOTÁHALOVÁ, Eva; WANG, Kay; LORENZO, Felipe; PRCHAL, Josef T., CDKN2A : one of the predisposing factors of polycythemia vera? In MPN/MPNr-EuroNet Second Workshop: programme of the conference p. 11. Příspěvek vybrán odborným výborem k prezentaci formou přednášky-krátkého orálního sdělení na MPN/MPNr-EuroNet Second Workshop, Albufeira, Portugal, 3.-4.10.2010 [Jiný výsledek]
19109Ing. Eva RatajováOTÁHALOVÁ, Eva; PRCHAL, Josef T., CDKN2A: jeden z predispozičních faktorů polycythemia vera? Sborník abstrakt: Pražský hematologický den 2010, s. 16. ISBN 978-80-254-8415-9. Příspěvek vybrán odborným výborem k prezentaci formou přednášky a oceněn Cenou vědeckého výboru Pražského hematologického dne 2010 v sekci Mladí hematologové na PHD 14.10.2010. [Jiný výsledek]
70410JUDr. Lucia ZachariášováZachariášová Lucia, Jak je již uvedeno v závěrečné zprávě z projektu, prozatím nebyla má diplomová práce obhájena a její obhajoba je plánována na konec letního semestru tohoto roku. Vstoupila jsem již nicméně v jednání s šéfredaktorkou časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum SOÚ AVČR v souvislosti s možnou publikací článku týkajícího se mé diplomové práce v tomto časopise. Po obhajobě diplomové práce, přípravě článku a proběhnutí recenzního řízení by zde měl být článek publikován. [Jiný výsledek]
97208Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Bláhová, Jindřiška , Prezentace příspěvku na konferenci "A Merry Twinkle in Stalin's Eye: Hollywood, Eric Johnston, and the USSR" na konferenci British Association for American Studies (BAAS), University of East Anglia, Norwich, Velká Británie, 8.-11. 4. 2010. [Jiný výsledek]
97208Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Bláhová, Jindřiška , Článek v časopise přijatý k publikování. "The Good, The Bad, and the Un-American: the Czechoslovak Film Monopoly, Hollywood, and Independent American Distributors", in Post Script (v tisku, 2011). Studie o roli amerických nezávislých distributorů v rétorických strategiích československého filmového monopolu a hollywoodských studií v "boji" o československý trh po 2. světové válce. [Jiný výsledek]
97208Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Bláhová, Jindřiška , Připravovaná kapitola ve sborníku. "Národní, nadnárodní, globální? Proměna rolí filmového festivalu v Karlových Varech a Mariánských Lázních, 1946-1956", in Skopal, Pavel (ed.), Naplánovaná kinematografie. [Jiný výsledek]
97208Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Bláhová, Jindřiška , Prezentace příspěvku na workshopu. "Hollywood and Eastern Europe after WWII", Network of East European Film Scholars UK seminář, John Moore's University, Liverpool, Velká Británie, 16. 10. 2010. [Jiný výsledek]
20609PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.Šmidrkal, Václav, Konferenční příspěvek na VIII. celopolské konferenci studentů-historiků vojenství (VIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości) uskutečněné na Historickém ústavu Varšavské univerzity (19.-21. 11. 2010). [Jiný výsledek]
20609PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.Šmidrkal, Václav, Propaganda specjalna armii socjalistycznych na przykładzie ćwiczenia „Lato-67”, 11 NS (písemná verze konferenčního příspěvku vyjde během roku 2011 v konferenčním sborníku). [Jiný výsledek]
20609PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.Šmidrkal, Václav, Československá lidová armáda jako subjekt a objekt speciální propagandy v 60. letech 20. století, 31 NS (prochází recenzním řízením v časopise Historie a vojenství) [Jiný výsledek]
32010RNDr. Kristýna Sovová, Ph.D.Sovová Kristýna, Dosavadní výsledky byly prezentovány na Letní škole hmotnostní spektrometrie v Peci pod Sněžkou 20.9.-24.9. 2010, na konferenci ve Velké Británii: " SIFT-MS; current and proposed applications", Keele University 3.11. 2010 a submitovány formou publikace v časopise International Journal of Mass Spectrometry, který jej 30.11. 2010 akceptoval. Prezentace a publikace viz příloha. Předmětem bylo studium inotové chemie látek ( 6 esterů), které jsou přirozeně emitovány rostlinou do svého okolí. Z experimentálních dat byly určeny rychlostní konstanty, které umožnily studované estery kvantifikovat v reálném čase. Znalost iontové chemie těchto látek umožní odlišit přirozené pozadí rostliny od případných plynných produktů vzniklých fytovolatilizací. [Jiný výsledek]
132808MUDr. Tomáš BriatkaJohn, Stanislav, Klvačová, Lada, Červinka, Miroslav, Rudolf, Emil , Antiproliferativní účinky zinku na liniích lidského kolorektálního karcinomu - přednáška na XIX. Biologických dnech (29.-31. 10. 2008, Hradec Králové. Sborník abstrakt ISBN 978-80-7399-545-4. [Jiný výsledek]
132808MUDr. Tomáš BriatkaRudolf, Emil, John, Stanislav, Červinka, Miroslav, Effects of zinc on intracellular signaling of colon cancer cells - přednáška na mezinárodním sympoziu Cytokinematics 2009 (10.-12. 2009, Hradec Králové). Sborník abstrakt ISBN 978-80-7399-816-5. [Jiný výsledek]
132808MUDr. Tomáš BriatkaRudolf, Emil, John, Stanislav, Briatka, Tomáš, Červinka, M, Toxicity of increased intracellular zinc in colon cancer cells - poster na XII. mezinárodním kongresu IUTOX 2010 (19.-23. 7. 2010, Barcelona). Toxicology letters (Volume 196S, 17 July 2010, ISSN 0378-4274. [Jiný výsledek]
129510Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.Zuzana Musilová, Lukáš Kalous, Miloslav Petrtýl, Petra Holíková , Phylogeography of the cichlid genus Serranochromis in Angola headwaters region: white spot in the African biogeographic map (přednáška na konferenci Cichlid Science 2010 v Basileji, srpen 2010) [Jiný výsledek]
129510Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.Zuzana Musilová, Lukáš Kalous, Miloslav Petrtýl, Petra Holíková , Angola headwaters: the white spot on the Serranochromis biogeographic map (poster na konferenci Society for Conservation Biology, sympozium Biogeography, Kanada, červenec 2010) [Jiný výsledek]
157810RNDr. Tereza Urválková, Ph.D.Svoboda J., Štenclová P., Vitvarová T., Zedník J., Vohlidal J, konferenční příspěvek (poster) All-conjugated bis-terpyridines – building blocks of supramolecular polymers. 43 rd IUPAC Word Polymer Congress MACRO2010, Glasgow, United Kingdom, July 11 – 16, 2010 (Poster, Book of Abstracts C12_P55) [Jiný výsledek]
44309RNDr. Hana Hartmannová, Ph.D.Hodaňová, Kateřina, Připravovaný manuscript: FJHN, novel mutations in UROMODULIN. [Jiný výsledek]
44309RNDr. Hana Hartmannová, Ph.D.Hodaňová, Kateřina, Posterová prezentace na konferenci The American Society of Human Genetics, 59th Annual Meeting, Honolulu, Hawaii, USA, 20. - 24. 10. 2009, název posteru: Novel uromodulin mutations identified in 8 out of the 21 probands with uromodulin associated kidney disease (UAKD) [Jiný výsledek]
44309RNDr. Hana Hartmannová, Ph.D.Hartmannová, Hana, V přílohách se nachází Tabulky 1 a 2, Obrázky 1 a 2. Seznam použité literatury ke zprávě za minulý rok, a k závěrečné zprávě. [Jiný výsledek]
44309RNDr. Hana Hartmannová, Ph.D.Vyletal, Petr, Posterová prezentace na konferenci Dědičné metabolické poruchy, Trenčianské Teplice, Slovensko, květen, 2010. Název posteru: Genetická heterogenita hereditárních hyperurikemických neuropatií. [Jiný výsledek]
44309RNDr. Hana Hartmannová, Ph.D.Hartmannová, Hana, Mgr. Hana Hartmannová převzala hlavního řešitele grantu v dubnu 2010, z důvodu úspěšného ukončení PhD. studia Mgr.Martiny Živné. Seznam dosažených výsledků: Dizertační práce Ing. Petra Vyleťala, název práce: Molecular Basis of Familial Hyperuricemic Nephropathies, 2009 – práce obhájena v dubnu 2009 Mgr. Martiny Živné, název práce: Molecular Basis of Familial Hyperuricemic Nephropathies, 2010 – práce obhájena v březnu 2010 [Jiný výsledek]
123709PharmDr. Klára Michalíková, Ph.D.Petrů, Klára; Široká, Jitka; Lužová, Veronika; Jáč, Pavel; Polášek, Miroslav, Determination of musle relaxants pancuronium and vecuronium by capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detection [Jiný výsledek]
123709PharmDr. Klára Michalíková, Ph.D.Lužová, Veronika; Petrů Klára; Jáč Pavel; Polášek Miroslav, Determination of muscle relaxants pancuronium and vecuronium by capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detection [Jiný výsledek]
123709PharmDr. Klára Michalíková, Ph.D.Petrů, Klára; Jáč, Pavel; Šindelková, Martina; Polášek Miroslav, Článek „Determination of carbethopendecinium bromide in eye drops by capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detection“ byl přijat k publikaci v impaktovaném časopise Journal of Separation Science (v sočasné době je v tisku po autorských korekturách) DOI 10.1002/jssc.201000787 [Jiný výsledek]
123709PharmDr. Klára Michalíková, Ph.D.Petrů, Klára; Jáč, Pavel; Lužová Veronika; Kuneš Jiří, Polášek Miroslav, Článek „Determination of muscle relaxants pancuronium and vecuronium bromide by capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detection“ byl přijat k publikaci v impaktovaném časopise Electrophoresis(v současné době je připraven k tisku po autorských korekturách) DOI 10.1002/elps.201000456 [Jiný výsledek]
115108Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.Paulíček, Miroslav, Nedokončený rukopis knihy [Jiný výsledek]
122110Ing. Kateřina Váňová, Ph.D.Váňová, Kateřina, 12.-14.5.2010 -XXXVIII. Májové Hepatologické Dny, Karlovy Vary, ČR - přednáška, 19.5.2010 - prezentace 11. Studentská vědecká konference 1.LF UK - oceněná práce postgraduální sekce, 20.-22.5.2010 - Vědecko-pedagogická konference učitelů lékařských fakult v SR a ČR, Bratislava, Slovensko - přednáška v sekci Vědecko-výzkumná činnost ústavů/kateder očima mladých pracovníků, 8.-10.6.2010 - EMBO Young Scientist Forum, Praha, ČR – poster, 16.-18.9.2010 – Prague Hepatology Meeting 2010, Praha, ČR – poster, 29.10.-2.11.2010 – The Liver Meeting, Boston, MA, USA – poster, 18.-20.11.2010 - 7th International Medical Postgraduate Conference, Hradec Králové, ČR – prezentace [Jiný výsledek]
122110Ing. Kateřina Váňová, Ph.D.Váňová, Kateřina, Přehled výsledků za rok 2010 [Jiný výsledek]
117010PhDr. Veronika Frantová, Ph.D.Frantová, Veronika, Vedení praktik z kvalitativního výzkumu na téma "Mediální obraz politiků": analýza vybraných aspektů mediálního obrazu politiků v deníku Blesk a Hospodářských novinách za rok 2009. Vyučováno na FSV ISS v letním semestru 2009/2010. [Jiný výsledek]
117010PhDr. Veronika Frantová, Ph.D.Frantová, Veronika, Příspěvek "The Celebritization of Politicians" prezentovaný na konferenci v rámci Europaeum Bologna Summer School 2010 - Media, Europe and Democracy. [Jiný výsledek]
117010PhDr. Veronika Frantová, Ph.D.Frantová, Veronika, Volek, Martin, Rukopis článku "Personalizace vs. celebritizace politiky: rekonceptualizace mediálně zprostředkovaného prolínání populární a politické sféry." Předání článku k recenznímu řízení je plánováno na první čtvrtletí roku 2011. [Jiný výsledek]
126310RNDr. Jana Hudecová, Ph.D.Hudecová, Jana; Kapitán, Josef; Baumruk, Vladimír; Bouř, Petr, "Flexibility of a model cyclic hexapeptide studied by the Raman and Raman optical activity." Poster na mezinárodní konferenci 30th European Congress of Molecular Spectroscopy konané 29. srpna – 3. září 2010 ve Florencii, Itálie. [Jiný výsledek]
126310RNDr. Jana Hudecová, Ph.D.Hudecová, Jana, "Application of Raman optical activity for peptide dynamic studies." 20 minutová přednáška na studentské konferenci Week of Doctoral Students 2010 konané 1. - 4. června 2010 v Praze, ČR. [Jiný výsledek]
126310RNDr. Jana Hudecová, Ph.D.Hudecová, Jana; Kapitán, Josef; Baumruk, Vladimír; Bouř, Petr, "Flexibility of a model cyclic hexapeptide studied by the Raman and Raman optical activity." Poster na mezinárodní konferenci 2nd International Conference on Vibrational Optical Activity (VOA-2) and Bio-Medical Applications of Raman Spectroscopy (BMARS) konané 4. – 7. srpna 2010 v Albany, NY, USA. [Jiný výsledek]
126310RNDr. Jana Hudecová, Ph.D.Hudecová, Jana, "Structural Raman and ROA studies of flexible peptides in aqueous solution." Přednáška pro skupinu prof. T. A. Keiderlinga během měsíčního pobytu hlavní řešitelky na Department of Chemistry, University of Illinois at Chicago, USA, dne 29. července 2010. [Jiný výsledek]
118209Mgr. Hana Skarlandtová, Ph.D.Skarlandtová, Hana; Bičíková, Marie; Neužil, Petr; Mlček, Mikuláš; Hrachovina, Vladimír; Svoboda, Tomáš; Medová, Eva; Kudlička, Jaroslav; Dohnalová, Alena; Havránek, Štěpán; Kazihnítková, Hana; Máčová, Ludmila; Kittnar, Otomar, Cirkadiánní rytmus kortizolu při srdeční katetrizaci u juvenilních prasat domácích. 20. Neuroontogenetický diskuzní den, 2010. (prezentace průběžných výsledků formou přednášky) [Jiný výsledek]
118209Mgr. Hana Skarlandtová, Ph.D.Skarlandtová, Hana; Medová, Eva; Kazihnítková, Hana; Zamrazilová, Ludmila; Mlček, Mikuláš; Hrachovina, Vladimír; Neužil, Petr; Bičíková, Marie; Kittnar, Otomar, H. Skarlandtová, E. Medová, H. Kazihnítková, L. Zamrazilová, M. Mlček, V. Hrachovina, P. Neužil, M. Bičíková, O.Kittnar.2010.STRESS MARKERS LEVEL IN ANIMAL CATHETERISATION EXPERIMENTS. Physiological research 59 (2), 30P. 86. Fyziologické dny (9.-11.2. 2010), prezentace formou posteru. [Jiný výsledek]
118209Mgr. Hana Skarlandtová, Ph.D.Slavíček, J; Kittnar, O; Fraser, GE; Dohnalová, A; Filatova, E; Skarlandtová, H; Trefný, Z; Tichý, J; Žižka, R; Konečná, J. , IMPROVEMENT OF HEALTH IN CZECH POPULATION BY LIFESTYLE.Physiological research 59 (2), 30P. 86. Fyziologické dny (9.-11.2. 2010), prezentace formou posteru. [Jiný výsledek]
104610MUDr. Matúš Chocholatý, Ph.D.Chocholatý, Matúš, Central European meeting EAU - Bratislava Abstrakt vydán v Eur Urol Suppl 2010;9(6):650. Synchronous bilateral renal cancer M. Chocholatý, M. Schmidt, L. Jarolím, Babjuk M, Veselý Š Department of Urology , Charles University and University Hospital Motol, Prague [Jiný výsledek]
104610MUDr. Matúš Chocholatý, Ph.D.Chocholatý, Matúš, Výroční konference České urologické společnosti - poster č. 31 Abstrakt publikován v Ces Urol 2010;14(4):232 GENETICKÉ ZMĚNY U SVĚTLOBUNĚČNÉHO KARCINOMU LEDVIN Chocholatý M1, Křepelová A2, Vasovčák P2, Babjuk M1 1Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha 2Ústav biologie a lékařské genetiky 2.LF UK a FN Motol, Praha [Jiný výsledek]
104610MUDr. Matúš Chocholatý, Ph.D.Chocholatý Matúš, Výroční konference České urologické společnosti - přednáška č. 33 Abstrakt publikován v Ces Urol 2010;14(4):233 SYNCHRONNÍ BILATERÁLNÍ KARCINOMY LEDVIN Chocholatý M., Schmidt M., Jarolím L., Babjuk M., Kawaciuk I. Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha [Jiný výsledek]
134510Mgr. Oleksandr Polonskyi, Ph.D.[1], O. Polonskyi, P. Solař, O. Kylián, M. Drábik, A. Artemenko, J. Kousal, J. Hanuš, J. Pešička, I. Matolínová, E. Kolíbalová, D. Slavínská, H. Biederman, Nanocomposite metal/plasma polymer films prepared by means of gas aggregation cluster source. Submitted to Thin Solid Films. [Jiný výsledek]
129208Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D.Večeřová, Lenka; Stráský, Zbyněk; Slanařová, Martina; Rathouská, Jana; Brčáková, Eva; Nachtigal, Petr, 60. Česko-Slovenské farmakologické dny, Hradec Králové 15.-17. září 2010 - Přednáška: Změny exprese endoglinu v aterogenezi ve vztahu k hladinám cholesterolu a velikosti plátu u ApoE/LDLR deficientního myšího modelu [Jiný výsledek]
129208Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D.Večeřová, Lenka; Stráský, Zbyněk; Rathouská, Jana; Slanařová, Martina; Brčáková, Eva; Andrýs, Ctirad; Mičuda, Stanislav; Nachtigal, Petr, Postgraduální konference, Faf - přednáška: Atorvastatin treatment and cholesterol levels affect endoglin levels in blood serum and its expression in aorta in ApoE/LDLR double knockout mice. [Jiný výsledek]
129208Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D.Nachtigal, Petr; Stráský, Zbyněk; Večeřová, Lenka; Brčáková, Eva; Rathouská, Jana; Slanařová, Martina, 78th European Atherosclerosis Society Congress, Hamburg 2010 - Poster: Endoglin (Type III TGF-beta1 receptor), bad or good in atherosclerosis? [Jiný výsledek]
129208Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D.Rathouská, Jana; Stráský, Zbyněk; Večeřová, Lenka; Slanařová, Martina; Brčáková, Eva; Nachtigal, Petr, XIV. KONGRES O ATEROSKLERÓZE, Špindlerův Mlýn - poster: Expression of various markers of TGFb1 cascade in aorta of normocholesterolemic C3H/HeJ and C57BL/6J mice [Jiný výsledek]
129208Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D.Stráský, Zbyněk; Večeřová, Lenka; Rathouská, Jana; Slanařová, Martina; Brčáková, Eva; Nachtigal, Petr, 4.Morfologická postgraduální konference, Lékařská fakulta v Hradci Králové - text do sborníku: Pleiotropic effects of atorvastatin and TGF-β/endoglin cascade in the vessel wall of ApoE/LDLR double knockout mice. [Jiný výsledek]
129208Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D.Rathouská, Jana; Večeřová, Lenka; Stráský, Zbyněk; Slanařová, Martina; Brčáková, Eva; Nachtigal, Petr, 4.Morfologická postgraduální konference, Lékařská fakulta v Hradci Králové - text do sborníku: Expression of endoglin and Smad proteins in normocholesterolemic mice with different predisposition to atherogenesis [Jiný výsledek]
129208Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D.Večeřová, Lenka; Stráský, Zbyněk; Rathouská, Jana; Slanařová, Martina; Brčáková, Eva; Nachtigal, Petr, 4.Morfologická postgraduální konference, Lékařská fakulta v Hradci Králové - přednáška: Změny exprese endoglinu v aterogenezi ve vztahu k hladinám cholesterolu a velikosti plátu u ApoE/LDLR deficientního myšího modelu aterosklerózy [Jiný výsledek]
129208Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D.Večeřová, Lenka; Stráský, Zbyněk; Slanařová, Martina; Rathouská, Jana; Brčáková, Eva; Nachtigal, Petr, 78th European Atherosclerosis Society Congress, Hamburg 2010 - Poster s diskuzí: Endoglin expression in atherogenesis and its changes in relation to cholesterol levels or plaque size in ApoE/LDLR-deficient mice [Jiný výsledek]
129208Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D.Rathouská, Jana; Stráský, Zbyněk; Večeřová, Lenka; Slanařová, Martina; Brčáková, Eva; Nachtigal, Petr, Postgraduální konference, Faf - přednáška: Expression of endoglin-related pathways in normocholesterolemic mice with distinct predisposition to atherosclerosis [Jiný výsledek]
129208Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D.Stráský, Zbyněk; Večeřová, Lenka; Rathouská, Jana; Slanařová, Martina; Brčáková, Eva; Nachtigal, Petr, 78th European Atherosclerosis Society Congress, Hamburg 2010 - Poster: Pleiotropic effects of atorvastatin and TGF-β/endoglin cascade in the vessel wall of ApoE/LDLR double knockout mice. [Jiný výsledek]
129208Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D.Stráský, Zbyněk; Večeřová, Lenka; Rathouská, Jana; Slanařová, Martina; Brčáková, Eva; Kudláčková, Zdeňka; Andrýs, Ctirad; Mičuda, Stanislav; Nachtigal, Petr, Circulation Journal: Cholesterol effects on endoglin and its downstream pathways in ApoE/LDLR double knockout mice [Jiný výsledek]
160910RNDr. Martin Hanus, Ph.D.HANUS, M., MARADA, M., ŘEZNÍŽKOVÁ, D., Pupils' skills in geography education in Czechia: an analysis of intended and achieved levels. Representations of cultural differences through geographical education. IGU CGE Symposium, Istanbul, Turkey, July 8–10, 2010. Výsledky studia literatury a obecných východisek výzkumu byly představeny na konferenci „Representations of cultural differences through geographical education“ pořádanou IGU CGE (Komise geografického vzdělávání Mezinárodní geografické unie) v červenci 2010 v Istanbulu. Hlavním cílem příspěvku bylo představení projektu v širších souvislostech kurikulární reformy v Česku. Důležitým výsledkem konference pak bylo navázání kontaktů se zahraničními vědeckými týmy zabývajícími se výzkumem geografických dovedností. [Jiný výsledek]
12210Mgr. Jaroslava TurkováVotavová, Klára, Smolík, Filip, Druhá verze dotazníku jazykového vývoje, která byla v tomto roce použita k pilotní studii. [Jiný výsledek]
12210Mgr. Jaroslava TurkováVotavová Klára, Příspěvek na konferenci Kognice 2010: Reprezentace Významu (září 2010). Název příspěvku: Výzkum dětského slovníku metodou rodičovského dotazníku. Na konferenci byly prezentovány výsledky lexikální části druhé pilotní studie. [Jiný výsledek]
12210Mgr. Jaroslava TurkováVotavová Klára, Smolík Filip, Zde přikládáme ukázku pravděpodobného designového zpracování finální verze Dotazníku vývoje komunikace DoVyKo 2, která bude distribuována mezi pediatry. [Jiný výsledek]
28610Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D.Štěpán Ripka, Projekt výzkumu: Learning without submission: How evangelical Roma become regular religious leaders [Jiný výsledek]
28610Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D.Patrick Williams, Překlad: Williams, Patrick. 1991. “Le Miracle et la nécessité : à propos du développement du pentecôtisme chez les tsiganes / Miracle and Necessity. The Development of Tsigane Pentecostalism.” Archives des sciences sociales des religions 73:81-98. Připraven pro publikaci v časopise Biograf v r. 2011. [Jiný výsledek]
28610Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D.Štěpán Ripka, Příspěvek na konferenci 3rd FTF workshop “Netzwerken”, Leipzig, April 23 – 25, 2010. Stepan Ripka: "Pentecostal changes of the Virgin of Guadalupe slava among Mexican Kalderash." [Jiný výsledek]
130810PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.Lukavec, Jan, Křesťanský světonázor: od Kristova pohledu k sebevýrazu katolického milieu. Text přibližuje koncepci křesťanského světového názoru teologa Romana Guardiniho a shrnuje i Guardiniho českou recepci, která byla obsáhlá, ale týkala se jiných složek jeho díla. Pozornost je věnována také obecné historii pojmu náboženský, křesťanský či katolický světový názor, a to jak v Evropě, tak i v Čechách. Vynecháno není ani čtyřicetileté období komunistických polemik s náboženstvím z pozice „jediného vědeckého světového názoru“, a naznačena je soudobá skepse křesťanských teologů, podle kterých racionalismus novotomismu kopíroval novověké úsilí o "jasné a zřetelné ideje" a připodobnil se tomu, proti čemu bojoval. [Jiný výsledek]
130810PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.Borovička, Lukáš, Rozhovor s Josefem Vojvodíkem, který rozlišil světový názor jako "soubor zkušeností, poznatků a hodnotových pozicí" a "obraz světa" [Jiný výsledek]
130810PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.Borovička, Lukáš - Lukavec, Jan - Steiner, Petr - Sýkora, Michal - Vidal, Clément, Tematická bibliografie k pojmu světový názor [Jiný výsledek]
130810PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.Lukavec, Jan, Rozhovor s Ivanem Odilem Štampachem, pro nějž je světový názor "nedokonalým nazřením celku skutečnosti" [Jiný výsledek]
130810PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.Borovička, Lukáš, Otázka „světového názoru“ – mezi literární vědou a historiografií In: L. Jungmannová (ed.): Česká literatura rozhraní a okraje, ÚČL AV ČR - Akropolis, Praha, v tisku. V této eseji si nejprve pokládám otázku, jestli je produktivní nadále interpretovat literární text s ohledem na způsob jeho zakotvení v historickém kontextu. Mou odpovědí na tuto otázku je náhled na text ve vztahu k dobovým mentalitám. Autor literárního textu vychází ze svých zkušeností se světem a s jinými texty a modeluje koncept světa, který dává k dispozici čtenáři, jeho normám a hodnotám. Akt četby je tedy možno vnímat jako dialog světonázorů. V eseji se dále věnuji definicím některých klíčových pojmů spojených s nastíněným uvažováním – mentalita, ideologie a světonázor. [Jiný výsledek]
130810PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.Borovička, Lukáš, Rozhovor s Jiřím Štaifem, který definoval světový názor jako "protnutí habitu, diskurzivního pole a různých kontextů kultury" [Jiný výsledek]
130810PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.Sýkora, Michal, Světový názor u Georga Lukácse. Studie definuje způsob, jakým termín světový názor ve svém literárně teoretickém díle používal G. Lukács. Byť daný termín nikde přímo nedefinoval, standardně jej užíval dvojím způsobem: Jednak jak uvědoměle spisovatel formuluje pro sebe a pro druhé svůj přímý postoj k životním problémům a zároveň prostředkuje vše další k problémům své doby, a jednak jak instinktivně a lidsky uvědoměle tyto momenty uchopí a jak je ztvární. Lukács při interpretaci textu vycházel ze společenské struktury doby, která formuje životní zkušenost člověka, jeho bytí i vědomí, a současně také odpovídající formy literatury. Světový názor je základem každého uměleckého díla: determinuje a konstituuje umělecký záměr a formativní principy stylu. [Jiný výsledek]
130810PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.Borovička, Lukáš, Rozhovor s Petrem A. Bílkem, pro kterého světový názor představuje „způsob vidění a vnímání světa, založený na uspořádanosti ve smyslu hierarchizace“ [Jiný výsledek]
130810PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.Borovička, Lukáš, Světový názor v marxismu a leninismu. Studie vykládající konceptualizaci světového názoru v marxismu-leninismu, zejména v díle K. Marxe, F. Engelse a V.I. Lenina. Pozornost je věnována také promýšlení kategorie světonázoru v souvislosti s interpretací literárního díla, ať už v zahraničním (M. Gorkij, M. Lifšic, A.G. Spirkin) nebo v českém kontextu (K. Konrad, J. Mukařovský, Z. Bastlová). [Jiný výsledek]
120810Mgr. Frederick RooksRooks, Frederick, Poster Konference České botanické společnosti [Jiný výsledek]
51308RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D.Hašková Pavlína, Abstrakt v knize abstraktů a prezentace posteru - 9th New Frontiers in Basic Cardiovascular Research Meeting [Jiný výsledek]
51308RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D.Macková Eliška, Abstrakt v knize abstraktů a prezentace posteru - 9th New Frontiers in Basic Cardiovascular Research Meeting [Jiný výsledek]
51308RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D.Hašková Pavlína, Abstrakt v knize abstraktů a prezentace posteru - XXth World Congress of the International Society for Heart Research [Jiný výsledek]
51308RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D.Hašková Pavlína, Abstrakt v oddborném časopise Acta Medica, 2010, sv. 53, č. 3, s. 173 a prezentace přednášky - 60. Československé farmakologické dny [Jiný výsledek]
85210Mgr. Petr Škopek, Ph.D.Škopek, Petr, Dzúr-Gajdošová, Maria, Hynie, Sixtus, Šída, Pavel, Klenerová, Věra, Imunohistochemické stanovení podtypů galaninového receptoru v adenohypofýzách potkanů kmene Wistar u kontrol a po aplikaci imobilizačního stresu; korelace s expresí mRNA podtypů galaninových receptorů (Abstrakt posteru vědeckých výsledků uvedených na 53. Česko-Slovenské psychofarmakologické konferenci, 5-9. ledna 2011, Lázně Jeseník. Publikováno v Psychiatrie, ročník 15, Suplementum 1. 2011. Tato prezentace obdržela cenu ČNPS za nejlepší poster v oblasti metodického přínosu k psychfarmakologickému výzkumu. [Jiný výsledek]
85210Mgr. Petr Škopek, Ph.D.Škopek Petr, Metodické studie související s grantovým projektem: 1. An attempt to detect oxytocin receptor in the rat brain using an antibody for human oxytocin receptor. Sixth Meeting of the Biomedical Doctoral Schools: ULP Strasbourg and Charles University in Prague; 2010, Abstract published in Abstract Book, Carolinum Prague, p. 35, 2010 (lecture) 2. Imunohistochemická detekce oxytocinového receptoru v jádrech hypotalamu potkana, První lékařská fakulta UK v Praze, Praha 2010, Abstrakt publikován ve sborníku 11. studentské vědecké konference, Galén s.r.o., strana 31, Praha 2010, (přednáška). [Jiný výsledek]
66510RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.Janovský, Zdeněk, Opposing selective pressures imposed by pollinators and seed predators on Succisa pratensis, a long-lived wet meadow perennial. - poster na výroční konferenci British Ecological Society (BES), 7.-9.9. 2010 v Leeds, Velká Britanie. Autoři: Janovský, Z., Říhová, D., Vosolsobě, S., Ponert, J., Mikát, M., Pavlíková, A. Ve sborníku publikovaný abstrakt posteru: Established plants in many perennial plant species often do not flower each year. We studied the influence of pollinators (Syrphidae) and seed predators (Tortricidae micro-moths) on summed individual plant fitness over two seasons. The pollinator and seed predator preferences were examined with respect to plant size, number of neighbours and individual history of flowering. [Jiný výsledek]
66510RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.Janovský, Zdeněk, Herbivores and individual fitness of Succisa pratensis, a long-lived wet meadow perennial - poster na výroční konferenci British Ecological Society (BES), 7.-9.9. 2010 v Leeds, Velká Britanie. Autoři: Janovský, Z., Říhová, D., Münzbergová, Z. Ve sborníku publikovaný abstrakt posteru: We examined seasonal and long-term (4-year) impacts of three herbivore groups - folivores, stalk grazers and seed predators – on individual fitness of S. pratensis plants. The most important were seed predators, whereas stalk grazers were the least important, since plants were able to offset inflicted damage in long-term by increased probability of flowering. Folivores had less pronounced negative impact on long-term fitnes [Jiný výsledek]
81508MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D.Vavřičková L., Dostálová T., Ulrichová J., Poster: Cytotoxicity of Ceramic Materials. 34th Annual Conference of European Prosthodontic Association, Prishtina, Kosovo, 23.-25. 9. 2010 [Jiný výsledek]
81508MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D.Vavřičková L., Dostálová T., Krejčová A., Šrámková J., Ulrichová J., Slížová D., Článek ve sborníku 4. Morfologická postgraduální konference: Vlastnosti materiálů pro fixní protetické práce, Sborník příspěvků, 4. Morfologická postgraduální konference, s. 68-74, ISBN 978-80-254-8828-7 [Jiný výsledek]
81508MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D.Vavřičková L., Dostálová T., Krejčová A., Šrámková J., Ulrichová J., Poster: Koroze a cytotoxicita keramických dentálních materiálů, PDD 2010, Praha 6.- 8. 10. 2010 [Jiný výsledek]
33308RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.Dovčiak, Michal; Goosmann, René W.; Karas, Vladimír; Matt, Giorgio; Muleri, Fabio; Svoboda, Jiří, "Polarization signatures of strong gravity by reflection from accretion discs", příspěvek v konferenčním sborníku X-RAY ASTRONOMY 2009; PRESENT STATUS, MULTI-WAVELENGTH APPROACH AND FUTURE PERSPECTIVES: Proceedings of the International Conference, AIP Conference Proceedings, Volume 1248, pp. 419-420 (2010) [Jiný výsledek]
33308RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.Svoboda, Jiří, Dizertace "Looking into the inner black hole accretion disc with relativistic models of iron line" [Jiný výsledek]
33308RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.Svoboda, Jiří; Dovčiak, Michal; Goosmann, René W.; Karas, Vladimír, "Role of the emission angular directionality in the spin determination of accreting black holes", příspěvek v konferenčním sborníku X-RAY ASTRONOMY 2009; PRESENT STATUS, MULTI-WAVELENGTH APPROACH AND FUTURE PERSPECTIVES: Proceedings of the International Conference, AIP Conference Proceedings, Volume 1248, pp. 515-516 (2010) [Jiný výsledek]
33308RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.Svoboda, Jiří, Guainazzi, Matteo, Karas, Vladimír, poster "Warm absorber and truncated accretion disc in IRAS 05078+1626", prezentovaný na konferenci "High resolution X-ray spectroscopy: past, present and future" v Utrechtu, 15.-17.března 2010 [Jiný výsledek]
126509RNDr. Miroslav Kačena, Ph.D.Kačena, Miroslav, prezentácia na konferencii 39th Winter School in Abstract Analysis, Kácov, 15.-22.1.2011. [Jiný výsledek]
126509RNDr. Miroslav Kačena, Ph.D.Kačena, Miroslav, On sequentially Right Banach spaces, zaslané do Extracta Mathematicae. [Jiný výsledek]
126509RNDr. Miroslav Kačena, Ph.D.Kačena, Miroslav, Topological and descriptive methods in the theory of function and Banach spaces, dizertačná práca. [Jiný výsledek]
126509RNDr. Miroslav Kačena, Ph.D.Kačena, Miroslav; Motto Ros, Luca; Semmes, Brian, Correction to 'A new proof of a theorem of Jayne and Rogers', v príprave. [Jiný výsledek]
47109Mgr. Kamil PikalPikal, Kamil, "Sunnitský islám v současné Albánii." Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií, 2010. 76 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. [Jiný výsledek]
84208MUDr. Kristýna Brábníková Marešová, Ph.D.Brábníková Marešová, Kristýna, Jarošová, Kateřina, Štěpán, Jan, Poster Association between prevalent fracture and low lean mass in young adult patients with juvenile idiopathic arthritis, 10 IOF World Congress on Osteoporosis & 10th European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, květen 2010, Florencie, Itálie, abstrakt ID: P 361 [Jiný výsledek]
94609Mgr. Anna Lamačová, Ph.D.Benčoková, A. , Krám, P. , Hruška, J. , Stuchlík, E., Future and recent changes in flow patterns in the Czech headwater catchments. UNESCO Technical documents in hydrology. Článek v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
94609Mgr. Anna Lamačová, Ph.D.Benčoková, A. , Krám, P. , Hruška, J. , Stuchlík, E., (2010): Future and recent changes in flow patterns in the Czech headwater catchments. In Holzmann H., Godina R., Müller G.: Hydrological responses of small basins to a changing environment, s. 5-8. The Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management. Vídeň. ISBN 978-3-900962-90-6. Článek ve sborníku. [Jiný výsledek]
62909Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D.Koblížek, Tomáš, Překlad textu: Benveniste, Émile. La notion de „rythme“ dans son expression linguistique. Český překlad: Pojem „rytmu“ a jeho jazykové vyjádření. Publikováno in: Svět Literatury 2010/42, ISSN 0862-8440, s. 101-108 [Jiný výsledek]
94209RNDr. Martina Johnson Pokorná, Ph.D.Pokorná Martina, Rábová Marie, Ráb Petr, Kratochvíl Likáš, "Differentiation of sex chromosomes and karyotypic evolution in the eye-lid geckos (Squamata: Gekkota: Eiblepharidae), a group with different modes of sex determination". Přednáška na konferenci: 19th International Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping v polském Krakově [Jiný výsledek]
94209RNDr. Martina Johnson Pokorná, Ph.D.Kratochvíl Lukáš, Pokorná Martina, "Evolution of sex-determining systems in squamate reptiles: macroevolutionary pattern and a case study in eye-lid geckos (Gekkota: Eublepharidae)". Přednáška na konferenci: SEB Annual Meeting 2010 v Praze [Jiný výsledek]
94209RNDr. Martina Johnson Pokorná, Ph.D.Pokorná Martina, Giovannoti Massimo, Kratochvíl Lukáš, Caputo Vincenzo, Ferguson-Smith Malcolm, Rens Willem, "Comparative painting reveals strong conservation between bird sex chromosomes and chromosomes in several lizard families." Přednáška na konferenci: 19th International Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping v polském Krakově [Jiný výsledek]
94209RNDr. Martina Johnson Pokorná, Ph.D.Pokorná Martina, Kratochvíl Lukáš, "Evolution of sex-determining systems in squamate reptiles: macroevolutionary pattern and consequences for reconstruction of ancestral state in amniotes." Přednáška na konferenci: Zoologické dny – Konference české zoologické společnosti v Praze [Jiný výsledek]
94209RNDr. Martina Johnson Pokorná, Ph.D.Pokorná Martina, Giovannoti Massimo, Kratochvíl Lukáš, Caputo Vincenzo, Ferguson-Smith Malcolm, Rens Willem, "Comparative painting reveals strong conservation between bird sex chromosomes and chromosomes in several lizard families." Poster na konferenci: SEB Annual Meeting 2010 v Praze [Jiný výsledek]
76109RNDr. David Obdržálek, Ph.D.Dlouhý Martin, Iša Jiří, Obdržálek David, Roubíček Jan, Roubíček Tomáš, Robot Eduro - 1. místo v mezinárodní soutěži Robotour 2010 (Bratislava, Slovensko) [Jiný výsledek]
76109RNDr. David Obdržálek, Ph.D.Iša Jiří, Obdržálek David, Řezáč Kamil, Robot Cogito MART - 9. místo na mezinárodním setkání SICK Robot Day 2010 (Waldkirch, Německo). [Jiný výsledek]
76109RNDr. David Obdržálek, Ph.D.Iša Jiří, Obdržálek David, Robot Cogito MART - 2. místo v mezinárodní soutěži RobotChallenge 2010, kategorie Puck Collect (Vídeň, Rakousko) [Jiný výsledek]
129509Mgr. Mária Šurinová, Ph.D.Šurinová,Mária, Korenková,Vlasta, Frizler,J.,Hrdý,Ivan, Stejskal,František, Poster z mezinárodni konference: III. International Giardia and Cryptosporidium conference, Orvieto, Italie, 11-15.10.2009 [Jiný výsledek]
129509Mgr. Mária Šurinová, Ph.D.Stejskal,František, Šurinová Mária, Fritzler,J, Zhu,Guan, Hrdý,Ivan, Korenková,Vlasta, Poster z mezinárodní konference: 6th European Congress on Tropical Medicine and International Health, 6-10.9.2009, Verona, Itálie [Jiný výsledek]
129509Mgr. Mária Šurinová, Ph.D.Šurinová,Mária, Korenková,Vlasta, Frizler,J.,Hrdý,Ivan, Stejskal,František, Poster z 39.Jirovcových protozoologických dní, Hradec nad Moravicí 4.-8.5 2009 [Jiný výsledek]
86409PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.Vohlídalová, Marta, 2009. „Breaking Up is Hard to Do… Why do long-term couples decide to break-up?“ Socioweb 2009/7-8. http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/168_Socioweb_English_Edition_07_2009_final_v4.pdf (10.12.2009) [Jiný výsledek]
86409PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.Vohlídalová, Marta, 2009. „Why do long-term couples decide to break-up?“ Pp. 66-68. in Malačič, J., Gams, M. (eds.) Proceedings of the 12th International Multiconference Informational Society, Volume B, Facing Demographic Challenges in Europe. Ljubljana: Institut Jožef Stefan. (článek v recenzovaném sborníku z konference) [Jiný výsledek]
86409PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.Vohlídalová, Marta, 2010, „Motives leading to partnership breakups“. Konference „4th Graduate Conference in Social Science and Management“, Bradford, Velká Británie, 26.-27.10.2010 (konferenční příspěvek) [Jiný výsledek]
86409PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.Vohlídalová, Marta, "Why do long-term couples decide to break-up?", 12th international multiconference Information Society 2009. Facing Demographic Challenges in Europe. Lublaň, Slovinsko, 12.-13. 10. 2009. (konferenční příspěvek) [Jiný výsledek]
44910Mgr. Michal Bída, Ph.D.Gemrot, J., Brom, C., Plch, T., Periphery of Pogamut: from bots to agents and back again. In: (Dignum, F. ed.) Agents for Games and Simulations II. Springer, LNCS 6525, 2011, ISBN: 978-3-642-18180-1 (presented at AAMAS 2010) [Jiný výsledek]
44910Mgr. Michal Bída, Ph.D.Bida, M., Brom, C., Emohawk: Learning Virtual Characters by Doing. In: Proceeding of ICIDS 2010, LNCS 6432, Springer, 2010, Edinburgh, pp. 271-274 ISBN-13 978-3-642-16637-7 [Jiný výsledek]
44910Mgr. Michal Bída, Ph.D.Bida, M., Brom, C., StoryFactory: towards using virtual characters at high-schools. In: Proceedings of Workshop: Education in Interactive Digital Storytelling, ICIDS 2010, 2010, Edinburgh. [Jiný výsledek]
44910Mgr. Michal Bída, Ph.D.Gemrot, J., Kadlec, R., Bida, M., Havlicek, J., Pibil, R., AMIS: Pogamut 3.1 - a software platform for fast prototyping of virtual agents. 2010. URL: http://pogamut.cuni.cz Komentář: Byla vytvořena nová verze platformy Pogamut (3.1), která umožňuje připojení více různých virtuálních prostředí. Zatím byla připojena následující prostředí: Unreal Tournament 2004, UnrealEngine2Runtime demo a Unreal Development Kit. [Jiný výsledek]
44910Mgr. Michal Bída, Ph.D.Danilák, M., UT2004 Maps Generator. Program na generování lokací ve hře Unreal Tournament 2004. Je možné generovat lokace s určitým specifickým problémem k řešení pro IVA. Nástroj je k dispozici volně ke stažení. URL: http://diana.ms.mff.cuni.cz/pogamut-devel/doku.php?id=ut2004_map_generator [Jiný výsledek]
44910Mgr. Michal Bída, Ph.D.Kadlec, R., Gemrot, J., Bida, M., Brom, C., Pogamut 3 - Virtual Characters Made Easy! Poster presented at industry conference Game AI 2010, Paris, 2010. (poster) [Jiný výsledek]
44910Mgr. Michal Bída, Ph.D.Brom, C., Havlicek, J., Tutoriál o Pogamutu 3. Zvaný tutoriál proběhl na University of Bath v dubnu 2010. [Jiný výsledek]
44910Mgr. Michal Bída, Ph.D.Bida, M., Brom, C., Dignum, F., Westra, J., Agents and Virtual Characters from 3D Videogames. AAMAS 2010 tutorial, 2010, Toronto. URL: http://artemis.ms.mff.cuni.cz/tutorials/AAMAS10/ [Jiný výsledek]
44910Mgr. Michal Bída, Ph.D.Plch, T., Jedlicka, T., Brom, C., Utilizing HLA for Connecting Virtual Worlds to Pogamut. In: Proceedings of ITAT 2010, 2010. (poster) [Jiný výsledek]
44910Mgr. Michal Bída, Ph.D.Brom, C., Basic AI techniques for videogame characters. CIG 2010 tutorial, 2010, Copenhagen. URL: http://game.itu.dk/cig2010/?page_id=395 [Jiný výsledek]
49209doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D.Tancer, Martin, A counterexample to Wegner's conjecture on good covers (Článek je aktuálně recenzenty posuzován pro přijetí v časopise Discrete and Computational Geometry.) [Jiný výsledek]
49209doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D.Čadek, Martin; Krčál, Marek; Matoušek, Jiří; Sergeraert, Francis; Vokřínek, Lukáš a Wagner, Uli, Computing all maps into a sphere (rozšířený abstrakt konference v Oberwolfachu) [Jiný výsledek]
49209doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D.Matoušek, Jiří; Tancer, Martin a Wagner, Uli, A geometric proof of the colored Tverberg theorem (Článek byl přijat k publikaci v časopise Discrete and Computational Geometry. Nestihl vyjít před uzávěrkou grantové zprávy.) [Jiný výsledek]
41310doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.Fišar, Zdeněk; Hroudová, Jana; Hanuš, Zdeněk; Raboch, Jiří, Inhibice monoaminoxidázy farmakologicky odlišnými antidepresivy. 52. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 6.-10.1., Abs. Psychiatrie 2010; 14(Suppl. 1): 38. Anotace: Abstrakt přednášky o účincích antidepresiv na aktivitu monoaminoxidáz a stabilizátorů nálady. Byly stanoveny parametry inhibice a typ inhibice. [Jiný výsledek]
41310doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.Hroudová, Jana; Fišar, Zdeněk; Raboch, Jiří; Hansíková, Hana, Vliv antidepresiv na mitochondriální funkce. 52. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 6.-10.1., Abs. Psychiatrie 2010; 14(Suppl. 1): 46-47. Anotace: Abstrakt posteru o účincích antidepresiv na mitochondriálních funkce. Byly měřeny změny aktivity enzymů citrátového cyklu a dýchacího řetězce a také celkové spotřeby kyslíku mitochondriemi. [Jiný výsledek]
15909Mgr. Lucia Majlátová, Ph.D.Majlátová, Lucia , byla hlavním organizátorem mezinárodní konference na téma: "Stát a identita ve Střední Americe" Konference byla zorganizována za účelem šíření povědomí o Střední Americe a s cílem zveřejnit část informací nabytých v rámci výzkumného projektu GAUK. Konferenci zorganizovalo Iberoamerické centrum Metropolitní univerzity Praha, ve spolupráci se Střediskem ibero-amerických studií FFUK a Ústavem světových dějin FFUK, dne 30.4.2010. Majlátová se konference zúčastnila s příspěvkem: "Vztahy mezi Československem a Střední Amerikou ve druhé polovině 20. století". Výstupem z konference byl interní minisborník. [Jiný výsledek]
92209Mgr. Filip Dvořák, Ph.D.Dvořák, F., Stetsovych, O., Matolínová, I., Mysliveček, J., and Matolín, V., Poster prezentovaný na mezinárodní konferenci ECOSS 27 [Jiný výsledek]
92209Mgr. Filip Dvořák, Ph.D.Dvořák, F., Stetsovych, O., Steger, M., Cherradi, E., Matolínová, I., Tsud, N., Škoda, M., Skála, T., Mysliveček, J., and Matolín, V., "Adjusting morphology and surface reduction of CeO2(111) thin films on Cu(111)" - publikace podaná do J. Phys. Chem. C [Jiný výsledek]
92209Mgr. Filip Dvořák, Ph.D.Johánek, V. a Dvořák, F., Příklad termodesorpčního spektra desorpce methanolu z povrchu systému CeO2/Cu(111). [Jiný výsledek]
139910Mgr. Adéla MoravcováMoravcová, Adéla, Prezentace výsledků v září 2010 na konferenci České algologické společnosti v Olomouci ve formě posteru - Moravcová, A., Van de Vijver, B. & Nedbalová, L. Taxonomic revision of Pinnularia divergentissima (Grunow) Cleve (Bacillariophyceae). [Jiný výsledek]
139910Mgr. Adéla MoravcováMoravcová, Adéla, Manuskript článku, který bude autory odeslán do recenzního řízení časopisu Fottea (ISSN 1802-5439) - Moravcová A., Kusber W-H. & Van de Vijver B. Analysis of the type material of Pinnularia divergentissima (Bacillariophyceae). [Jiný výsledek]
139910Mgr. Adéla MoravcováMoravcová, Adéla, Článek přijatý k publikaci v časopise Hydrobiologia (ISSN 0018-8158)- Moravcová A., Nedbalová L., Rauch O. & Lukavský J. The response of epilithic diatom communities to sewage pollution in mountain streams of the Czech Republic. [Jiný výsledek]
128010RNDr. Tomáš Petr, Ph.D.AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCI, • EMBO Young Scientist Forum,Praha,8.–10.6.2010, „Crucial factors for gangliosides detection.“ Petr T,Šmíd V,Šmídová J,Hůlková H,Muchová L,Jirkovská M,Elleder M,Vítek L,Šmíd F • Prague Hepatology Meeting,Praha,16.–18.9.2010 „Heme oxygenase-1 induction increases biliary bile salts excretion in ethinylestradiol-induced cholestasis.“ Muchova L,Vanova K,Lenicek M,Petr T,Zelenkova M,Micuda S,Brcakova E,Fuksa L,Cerny D,Farghali H,Wong RJ,Vreman HK,Vitek L • AASLD,Boston,29.10.–2.11.2010 „Heme Oxygenase-1 in Estrogen-Induced Cholestasis: A Potential Therapeutic Target?" Muchova L,Vanova K,Lenicek M,Petr T,Micuda S,Brcakova E,Fuksa L,Cerny D,Farghali H,Wong RJ,Vreman HJ,Vitek L [Jiný výsledek]
128010RNDr. Tomáš Petr, Ph.D.Šmíd František, Ledvinová Jana, Petr Tomáš, Šmídová Jaroslava, Vítek Libor, - název kapitoly: Methods Based on Binding Affinity of the B-Subunit of Cholera Toxin to Gangliosides in Biochemistry and Histology - název knihy: Cholera: Symptoms, Diagnosis and Treatment - editor: Evelyn L. Melbourne - rok vydání: MMXI - ISBN: 978-1-61761-789-8 Komentář: kapitola je přijatá do tisku a vyjde v prvním čtvrtletí roku 2011. Z tohoto důvodu nemohu ještě přesně napsat první a poslední stránky. [Jiný výsledek]
62309RNDr. Jan Švadlenka, Ph.D.Švadlenka Jan, Hanzlíková Hana, Fosforylace proteinu Daxx prostřednictvím kinázy ATM [Jiný výsledek]
62309RNDr. Jan Švadlenka, Ph.D.Švadlenka Jan, Rozšířené verze Zprávy za rok 2010 a Závěrečné zprávy [Jiný výsledek]
62309RNDr. Jan Švadlenka, Ph.D.Švadlenka Jan, Mapování interakce mezi proteiny Daxx a Brg1 [Jiný výsledek]
62309RNDr. Jan Švadlenka, Ph.D.Švadlenka Jan, Interakce nadprodukovaného proteinu BAP1 s proteiny Brg1 a Daxx [Jiný výsledek]
62309RNDr. Jan Švadlenka, Ph.D.Švadlenka Jan, Bražina Jan, Daxx je negativní regulátor exprese CD44 aktivované nadprodukcí Brg1 [Jiný výsledek]
98708Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.Urfus Tomáš & Krahulec František, Variation in Pilosella officinarum in the Czech Republic: ploidy and breeding systems - FCM elucidates pattern of highly complicated plant complex, ISAC XXIV International Congress, Budapest, 17.- 21.5. 2008, posterové sdělení. [Jiný výsledek]
90809Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.Urfus T., Dvořáková K., Vít P. & Ekrt L., Urfus T., Dvořáková K., Vít P. & Ekrt L.(2010): Hybridizace a mikroevoluční vztahy u středoevropských zástupců rodu Diphasiastrum HOLUB - Konference České botanické společnosti - Evoluční aspekty biologie rostlin, Praha, 27.–28. listopadu 2010 - prezentace. [Jiný výsledek]
90809Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.Dvořáková Kristýna et Urfus Tomáš, Dvořáková K. & Urfus T. (2010): Plavuníky – "pravěká" novinka Českého lesa – Český les 7-8/2010: 31-33. [Jiný výsledek]
98708Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.Urfus Tomáš & Vít Petr, Mikroevoluce zblízka - co se děje u polyploidů? - přednáška v rámci předmětu Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin na Katedře botaniky PřF UK [Jiný výsledek]
98708Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.Urfus Tomáš, Problematika rodu Pilosella - přednáška v rámci předmětu Velké praktikum cévnatých rostlin na Katedře botaniky PřF UK [Jiný výsledek]
98708Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.Urfus T. Krahulec F. - rukopis, Morphological variation of Pilosella officinarum [Jiný výsledek]
98708Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.Urfus Tomáš, Krahulec František, Vít Petr & Kubešová Magdalena, Variation in Pilosella officinarum F. W. Schultz et Sch. Bip. in Central Europe: ploidy levels and their corelation with morphology. International Conference on Polyploidy, Hybridization and Biodiversity, 17 – 20.5. 2009 - Saint Malo, Francie – posterové sdělení [Jiný výsledek]
98708Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.Urfus Tomáš & Krahulec František, Case study of Pilosella officinarum in Central Europe: ploidy and breeding systems and their correlation with morphology. Hieracium Workshop 27.- 28.1.2010 - Průhonice, ústní prezentace [Jiný výsledek]
98708Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.Krak Karol, Vít Petr, Urfus Tomáš, Haplotypové schéma - určené pro 2. publikaci [Jiný výsledek]
90809Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.Dvořáková K., Urfus T., Krak K. & Vít P., Dvořáková K., Urfus T., Krak K. & Vít P. (2010): Hybridization and microevolutionary relationships among Central European Diphasiastrum species - 19th International Symposium “Biodiversity and Evolutionary Biology” of the German Botanical Society (DBG), Wien, 16.-19. září 2010 - posterové sdělení. [Jiný výsledek]
94509MUDr. David Rychtrmoc, Ph.D.Rychtrmoc, David, Dedikovaný poster prezentovaný na domácí konferenci s mezinárodní účastí RNA Club 2010. [Jiný výsledek]
94509MUDr. David Rychtrmoc, Ph.D.Hubálková, Lenka, Abstrakt přijatého ústního sdělení na domácí konferenci Májové hepatologické dny 2011. [Jiný výsledek]
94509MUDr. David Rychtrmoc, Ph.D.Rychtrmoc, David, Dedikovaný poster na domácí konferenci s mezinárodní účastí Prague Hepatology Meeting 2010. [Jiný výsledek]
94509MUDr. David Rychtrmoc, Ph.D.Rychtrmoc, David, Dedikovaný poster prezentovaný na bioinformatickém kurzu Practical Course on Analysis and Informatics of Transcriptomics Data pořádaném EBI (UK). [Jiný výsledek]
119810RNDr. Petr Nečesal, Ph.D.Nečesal, Petr, Přednáška na konferenci CALOR 2010 (The XIV International Conference on Calorimetry in High Energy Physics) v Pekingu s názvem "The Fluorescence Detector of the Pierre Auger Observatory". [Jiný výsledek]
119810RNDr. Petr Nečesal, Ph.D.Nečesal, Petr, Článek s názvem "The Fluorescence Detector of the Pierre Auger Observatory" přijat do proceedings konference CALOR 2010 do časopisu Journal of Physics: Conference Series (vydavatel: IOP PUBLISHING LTD). Článek vyjde příští rok (proto nebyl zařazen do výsledků "článek v časopise"). Preprint: arXiv:1011.6523v1 [astro-ph.IM] (viz příloha "Petr_Necesal_CALOR2010.pdf"). [Jiný výsledek]
119810RNDr. Petr Nečesal, Ph.D.Ebr, Jan, Prezentace teoretických předpokladů pro vznik temných fotonů při rozsáhlých atmosférických sprškách in interním semináři české skupiny pracující na projektu Observatoře Pierra Auger, 20.5.2010, Praha. [Jiný výsledek]
119810RNDr. Petr Nečesal, Ph.D.Nečesal, Petr, Systém alarmů pro fluorescenční detektor. Skládá se z hardwarové části (reléový systém, vystražná světla, reproduktory) a softwarové části ("Shift Guard"). Shift Guard (SG) je flexibilní a rozšiřitelný výstražný systém fluorescenčního detektoru na observatoři Pierra Augera. SG je samostatná multivláknová C++ aplikace, informující pracovníky v řídící místnosti, kteří provádí měření, o důležitých událostech. SG slouží jako automatický systém kontrolující zařízení a monitorované hodnoty veličin. Základním cílem tohoto systému je chránit experimentální zařízení před nebezpečnými situacemi a napomáhat k efektivnějšímu a účinnějšímu provozu detektoru a ke zkvalitnění dat. Pro jednotlivé alarmy jsou používána světelná a zvuková znamení. [Jiný výsledek]
119810RNDr. Petr Nečesal, Ph.D.Nečesal, Petr, Prezentace Systému alarmů pro fluorescenční detektor na interním semináři české skupiny pracující na projektu Observatoře Pierra Augera, 27.5.2010, Praha a 26.8.2010, Praha. [Jiný výsledek]
119810RNDr. Petr Nečesal, Ph.D.Nečesal, Petr, Přednáška o problematice ukloněných spršek na interním semináři české skupiny pracující na projektu Observatoře Pierra Augera, 10.6.2010, Praha. [Jiný výsledek]
119810RNDr. Petr Nečesal, Ph.D.Ebr, Jan, Prezentace výsledků pravděpodobnosti vyzáření temného fotonu (bremsstrahlung) z elektronu/mionu v rozsáhlých atmosférických sprškách, 9.9.2010, Praha. [Jiný výsledek]
119810RNDr. Petr Nečesal, Ph.D.Nečesal, Petr, Prezentace Systému alarmů pro fluorescenční detektor na mítinku kolaborace observatoře Pierra Augera, 15.11.2010, Malargue, Argentina. [Jiný výsledek]
85109doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.Musálek Martin, Článek v časopise: MUSÁLEK, M. – ŠTOCHL, J. A means of field diagnostics of motor manifestation of laterality and its flaws. Acta Universitatis Carolinae, vol. 46, no.1, 11 s. (v tisku) [Jiný výsledek]
85109doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.Musálek Martin, Písemné potvrzení Dr. Pamely Bryden, Ph.D. (mojí vedoucí v době zahraniční stáže)o mých doktorandských aktivitách v průběhu zahraniční stáže na Wilfrid Laurier University [Jiný výsledek]
85109doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.Musálek Martin, Po osobních jednáních s vedením Wilfrid Laurier University a Faculty of Science jsem obdržel předběžné potvrzení o možnosti spolupráce mezi Fakultou tělesné výchovy a sportu,UK a Faculty of Science WLU. Předběžné potvrzení vyhotovil děkan Faculty of Science Dr. Paul Jessob. Oblast spolupráce by měla být specifikována v dalším kroku komunikace. [Jiný výsledek]
85109doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.Musálek Martin, V rámci své zahraniční stáže na Wilfrid Laurier University jsem se také aktivně účastnil mezinárodní vědecké konference SCAPPS, 28. - 30. 10. 2010, Ottawa. Prezentace posterovou formou. Název Příspěvku: "Methodological Problems of Edinburgh Handedness Inventory". Navázal jsem zde také kontakt s děkanem Faculty of Health Science, University of Ottawa, profesorem Denisem Pud'hommem, při kterém jsem dostal předběžný příslib možné spolupráce mezi Faculty of Health Sciences a Fakultou tělesné výchovy a sportu v oblasti problematiky obezity. Seznámil jsem se s profesorem Ericem Royem odborníkem na lateralitu z Faculty of Health Applied Sciences, University of Waterloo. Prof Eric Roy mě požádal o možnost přednášky na jeho oddělení Kinesiology. [Jiný výsledek]
85109doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.Musálek Martin, Článek v časopise HORŇÁKOVÁ1, L. – TLAPÁKOVÁ, E. – MUSÁLEK, M. – VELENSKÝ, M. – JELEN, K. Impact of bilateral transfer on shooting with the dominant hand in basketball, Acta Universitatis Carolinae, vol. 46, no.1, 18 s. (v tisku) [Jiný výsledek]
85109doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.Musálek Martin, Na své zahraniční stáži na Wilfrid Laurier University jsem byl v rámci zkvalitnění znalostí z oblasti diagnostiky motorických projevů laterality požádán Dr. Pamelou Bryden s Faculty of Science, která je vedoucí oddělení Kinesiology o přednášku "Possible Structure of Diagnostic Tool for Measurement Motor Laterality Manifestation" pro Graduate students v rámci předmětu "Statistics". Přednáška byla vedena formou powerpointové prezentace, viz příloha [Jiný výsledek]
85109doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.Musálek Martin, Na základě požadavku profesora Erica Roye z University of Waterloo, Faculty of Applied Health Sciences, Department of Kinesiology jsem uskutečnil přednášku "Problematic of hemispheric specialization its development and diagnostics of motor laterality manifestation " pro Graduate students na University of Waterloo v