velikost textu

Výsledky projektů za rok 2010

Článek v časopise | Kniha | Kapitola nebo část knihy | Jiný výsledek | Článek ve sborníku

Článek v časopise

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 461 zázn.)
106108Mgr. Irena Šímová, Ph.D.Keil, Petr; Hawkins, Bradford A.. Grids versus regional species lists: are broad-scale patterns of species richness robust to the violation of constant grain size? . Biodiversity and Conservation, 2009, sv. 18, s. 3127–3137. ISSN 0960-3115. IF 1.473. [Článek v časopise]
106108Mgr. Irena Šímová, Ph.D.Šizling, Arnošt Leoš; Storch, David; Keil, Petr. Rapoport’s rule, species tolerances, and the latitudinal diversity gradient: geometric considerations. Ecology, 2009, sv. 90, s. 3575–3586. ISSN 0012-9658. IF 4.874. [Článek v časopise]
104409PhDr. Radim Hladík, Ph.D.Hladík, Radim. Traumatické komedie: Politika paměti v českém filmu. Sociální studia, 2009, sv. 6, s. 0–0. ISSN 1214-813X. [Článek v časopise]
Stránkování není dosud známo. Dle publikačního plánu časopisu by přijatý článek měl být publikován s vročením 2009.
77608Mgr. Kateřina VolnáVolná, Katka. Filda kontra plagiáty. Opsaná marxleninská skripta místo diplomky. FFakt, 2009, sv. 1, s. 21–21. ISSN 1802-4750. [Článek v časopise]
viz příloha
77608Mgr. Kateřina VolnáHartigová, Barbora; Volná, Katka. První máj: Strach nepřijít na Letnou. FFakt, 2009, sv. 1, s. 24–24. ISSN 1802-4750. [Článek v časopise]
viz příloha
77608Mgr. Kateřina VolnáVolná, Katka. FF politicky zneužila Palachovu smrt. FFakt, 2009, sv. 1, s. 20–20. ISSN 1802-4750. [Článek v časopise]
viz příloha
77608Mgr. Kateřina VolnáBachtík, Jakub. Společenské vědy revoluční podle Rzounka. FFakt, 2009, sv. 1, s. 24–24. ISSN 1802-4750. [Článek v časopise]
viz příloha
77608Mgr. Kateřina VolnáVolná, Katka. 1989: Zlom, nebo jen terénní nerovnost?. FFakt, 2009, sv. 1, s. 25–25. ISSN 1802-4750. [Článek v časopise]
viz příloha
119809Mgr. Jakub Novák, Ph.D.Novák, Jakub. Hannah Arendtová, Responsibility and Judgment. Reflexe, 2009, sv. 36, s. 133–140. ISSN 0862-6901. [Článek v časopise]
42309doc. PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D.Ditrych, Ondřej. Georgia: A State of Flux. Journal of International Relations and Development, 2010, sv. 13/1, s. 3–25. ISSN 1408-6980. [Článek v časopise]
Téma článku se sice neshoduje s tématem projektu, nicméně při jeho zpracovávání bylo částečně využito teoretických východisek disertační práce, zejména z hlediska povahy moderního suverénního státu a politična (kritická politická ontologie).

JIRD je veden jako časopis impaktovaný, faktor mu však ještě nebyl podle mě dostupných informací přidělen.
121208PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.Šťastná, Lenka. Spatial Interdependence of Local Public Expenditures: Selected Evidence from the Czech Republic. AUCO Czech Economic Review, 2009, sv. 3, s. 7–25. ISSN 1802-4696. [Článek v časopise]
Local expenditures in neighbouring municipalities can be spatially interdependent due to spillovers, cooperation effects, competition effects or mimicking. In this paper, we aim to test the spatial interdependence of local public expenditures using data on 205 Czech municipalities. We found positive spatial interdependence in expenditures on housing and culture and negative spatial interdependence for expenditures on industry and infrastructure and environmental protection. Additionally, we observed that political characteristics affect the size of spending; left-wing parties tend to increase expenditures on culture and decrease expenditures on industry and infrastructure; and higher party fragmentation decreases overall capital expenditures and expenditures on housing.
82109PhDr. Kamil Švec, Ph.D.Švec, Kamil. Případy meziobecní spolupráce v evropských zemích: Estonsko, Finsko, Francie a Nizozemí . Acta Politologica, 2009, sv. 1, s. 268–283. ISSN 1803-8220. [Článek v časopise]
Tento článek vyjde i v tištěné verzi časopisu Acta Politologica, ISSN 1804-1302. Časopis je momentálně v tisku a není tak dostupné stránkování. Online je článek přístupný zde: http://acpo.fsv.cuni.cz/ACPO-23.html.
101007doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.Nigrin, Tomáš. Život a dílo Willyho Brandta v deseti svazcích. Nad jedinečnou německou edicí.. Soudobé dějiny, 2009, sv. 1/2009, s. 155–164. ISSN 1210-7050. [Článek v časopise]
101007doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.Nigrin, Tomáš. Stavba berlínské zdi. Hybatel modernizace společnosti v Západním Berlíně?. Český časopis historický, 2009, sv. 2/2009, s. 336–361. ISSN 0862-6111. [Článek v časopise]
115707Mgr. Eva Michalíková, Ph.D.Galeotti, Elisa; Nollen, Stanley. How foreign influence and local managers affect the successful transition of the firm: The case of AGC Flat Glass Czech . Post-Communist Economies, 2008, sv. 20, s. 77–95. ISSN 1463-1377. [Článek v časopise]
115707Mgr. Eva Michalíková, Ph.D.Galeotti, Elisa. Do domestic firms benefit from geographic proximity with foreign investors? Evidence from the privatization of the Czech glass industry. IES Working Papers, 2008, sv. 20, s. 1–20. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
115707Mgr. Eva Michalíková, Ph.D.Michalíková, Eva. Determinanty PZI ve pracovatelském průmyslu ČR v letech 2000-2006. sborník konference ROBUST 2008, 2009, sv. 0, s. 369–376. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
115707Mgr. Eva Michalíková, Ph.D.Galeotti, Elisa; Michalíková, Eva. The endogeneity problem and FDI in transition: Evidence from the privatized glass sector in the Czech Republic . Prague Economic Papers, 2008, sv. 4, s. 319–339. ISSN 1210-0455. [Článek v časopise]
115707Mgr. Eva Michalíková, Ph.D.Galeotti, Elisa. Do domestic firms benefit from geographic proximity with foreign investors? Evidence from the privatization of the Czech glass industry. AUCO Czech Economic Review, 2009, sv. 3, s. 26–47. ISSN 1802-4696. [Článek v časopise]
115707Mgr. Eva Michalíková, Ph.D.Michalíková, Eva; Galeotti, Elisa. Determinants of FDI in Czech Manufacturing Industries between 2000-2006.. IES Working Papers, 2009, sv. 17, s. 1–25. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
53407Hana Kubátová, M.A., Ph.D.Králová, Kateřina. Reflexe případu Merten na stránkách listu Agonistis. Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialis. Supplementum, 2010, sv. I./1., s. 1–17. ISSN 1213-4449. [Článek v časopise]
(v tisku, str. označují pouze rozsah)
53407Hana Kubátová, M.A., Ph.D.Klamková, Hana. Všeobecnosť antisemitizmu a jedinečnosť holokaustu: príklad Slovenska. Historický časopis, 2009, sv. 57, s. 679–702. ISSN 0018-2575. [Článek v časopise]
Studie si klade dvě otázky – existuje spojení mezi antisemitismem a holocaustem? Byl holocaust logických vyústěním antisemitismu. Otázku vztahu mezi antisemitismem a holocaustem zkoumám ve dvou rovinách, v rovině teoretické a praktické, a to na příkladě Slovenska v období mezi vytvářením slovenského národního povědomí a koncem druhé světové války.
53407Hana Kubátová, M.A., Ph.D.Králová, Kateřina . Between Tradition and Modernity: Greek-German Relations in Retrospect. Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialis, 2010, sv. 2, s. 1–15. ISSN 1213-4449. [Článek v časopise]
(v tisku, str. označují pouze stránkový rozsah)
131707Mgr. Radovan Chalupka, Ph.D.Seidler, Jakub. Implied Market Loss Given Default in the Czech Republic Structural-Model Approach. Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance, 2009, sv. 59, s. 20–40. ISSN 0015-1920. IF 0.275. [Článek v časopise]
This paper focuses on the key credit risk parameter – Loss Given Default (LGD). We describe its general properties and determinants with respect to seniority of debt, characteristics of debtors and macroeconomic conditions. Furthermore, we illustrate how the LGD can be extracted from market observable information with help of the adjusted Mertonian structural approach. We present a derivation of the formula for the expected LGD and show its sensitivity with respect to other structural company parameters. Finally, we estimate the 5-year expected LGDs for companies listed on the Prague Stock Exchange and find that the average LGD for this analyzed sample is in the range of 20––45 %. To the authors’ knowledge, these are the first implied market estimates of LGD in the Czech Republic.
131707Mgr. Radovan Chalupka, Ph.D.Chalupka, Radovan a Kopecsni, Juraj. Modeling Bank Loan LGD of Corporate and SME Segments: A Case Study. Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance, 2009, sv. 59, s. 360–382. ISSN 0015-1920. IF 0.275. [Článek v časopise]
Loss given default (LGD) is one of key parameters to estimate credit risk in an internal rating based approach considered in The New Basel Capital Accord. The aim of this paper is to find determinants of LGD using a set of firm loan micro-data of an anonymous Czech commercial bank. We find that LGD is driven primarily by the period of loan origination, relative value of collateral, loan size and length of business relationship. Different models employed in our analysis provide similar results; in more complex models, log-log models appear to perform better, implying an asymmetric response of the dependent variable.
46108doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Barunik J., Sotak M.. Vplyv rôznych foriem vlastníctva na efektiviru českých a slovenských bánk: Prístup analýzy stochastických hraníc. Politická Ekonomie, 2010, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0032-3233. IF 0.532. [Článek v časopise]
Čánek přijatý k publikování, čeká na stránky
46108doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Baruník J., Krištoufek, L.. On Hurst exponent estimation under heavy-tailed distributions. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2010, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0378-4371. IF 1.441. [Článek v časopise]
Článek je ve druhém kole recenzního řízení
46108doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Baruník, Jozef, Vošvrda, Miloslav. Can a stochastic cusp catastrophe model explain stock market crashes?. Journal of Economic Dynamics and Control, 2009, sv. 33, s. 1824–1836. ISSN 0165-1889. IF 0.885. [Článek v časopise]
46108doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Vácha Lukáš, Baruník Jozef, Vošvrda Miloslav. Sentiment Patterns in the Heterogeneous Agent Model. Prague Economic Papers, 2009, sv. 3, s. 209–219. ISSN 1210-0455. IF 0. [Článek v časopise]
46108doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Baxa, J., Horvath, R., Vasicek, B. How Does Monetary Policy Change? Evidence on Inflation Targeting Countries. Macroeconomic Dynamics, 2010, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1365-1005. IF 0.516. [Článek v časopise]
Článek zaslaný do recenzního řízení
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Seidler, Jakub & Jakubík, Petr. Implied Market Loss Given Default in the Czech Republic: structural-model approach, Czech Journal of Economics and Finance. Czech Journal of Economic and Finance, 2009, sv. 59, s. 20–40. ISSN 0015-1920. [Článek v časopise]
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Seidler, Jakub & Jakubík, Petr & Horváth, Roman. Estimating Expected Loss Given Default in an Emerging Economy: The Case of Czech Republic. Journal of Financial Transformation, 2009, sv. 27, s. 103–107. ISSN 0155-9982. [Článek v časopise]
71808PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.Cvilink, Viktor; Szotáková, Barbora; Vokřál, Ivan; Bártíková, Hana; Lamka, Jiří; Skálová, Lenka. Liquid chromatography/mass spectrometric identification of benzimidazole anthelminthics metabolites formed ex vivo by Dicrocoelium dendriticum. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY , 2009, sv. 23, s. 2679–2684. ISSN 0951-4198. IF 2.772. [Článek v časopise]
126507Dipl.-Soz. Julia Häuberer, Ph.D.Häuberer, Julia. The Civil Society Perspective on Social Capital. Socioweb, 2009, sv. 5, s. 7–8. ISSN 1214-1720. [Článek v časopise]
126507Dipl.-Soz. Julia Häuberer, Ph.D.Häuberer, Julia. Rodiny jsou neměnné, přátelé proměnliví: výzkum reliability odpovědí v průzkumech sociálních sítí za použití telefonického výzkumu. Data a výzkum / SDA Info, 2009, sv. 2, s. 149–169. ISSN 1802-8152. [Článek v časopise]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Krcmova, Lenka. Miniaturization of Solid phase extraction method for determination of retinol, alpha- and gamma- tocopherol in human serum using new technologies. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2010, sv. 90, s. 106–114. ISSN 0306-7319. IF 1.114. [Článek v časopise]
Publikace:
Miniaturization of Solid phase extraction method for determination of retinol, alpha- and gamma- tocopherol in human serum using new technologies
Lenka Krčmová, Dagmar Solichová, Jiří Plíšek, Markéta Kašparová, Luboš Sobotka, Petr Solich, Intern. J. Environ. Anal. Chem. Vol. 90, Feb. 2010, No. 2: 106–114
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Krcmova Lenka. HPLC method for simultaneous determination of retinoids and tocopherols in human serum for monitoring of anticancer therapy. Journal of Separation Science, 2009, sv. 32, s. 2804–2811. ISSN 1615-9306. IF 2.746. [Článek v časopise]
HPLC method for simultaneous determination of retinoids and tocopherols in human serum for monitoring of anticancer therapy.
Krcmova L, Urbánek L, Solichova D, Kasparova M, Vlckova H, Melichar B, Sobotka L, Solich P., J Sep Sci. 2009 Aug;32(15-16):2804-11
119308PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.Nováková, Lucie. Rapid qualitative and quantitative ultra high performance liquid chromatography method for simultaneous analysis of twenty nine common phenolic compounds of various structures . Talanta, 2010, sv. 80, s. 1970–1979. ISSN 0039-9140. IF 3.21. [Článek v časopise]
119308PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.Spáčil, Zdeněk. Matrix-less laser desorption/ionisation mass spectrometry of polyphenols in red wine. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY, 2009, sv. 23, s. 1834–1840. ISSN 0951-4198. IF 2.77. [Článek v časopise]
119308PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.Spáčil, Zdeněk. Analytical protocol for identification of BMAA and DAB in biological samples. Analyst, 2010, sv. 135, s. 127–132. ISSN 0003-2654. IF 3.76. [Článek v časopise]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Kachlík, David; Laco, Jozef; Turyna, Radovan; Báča, Václav. A very rare variant in the colon supply - arteria mesenterica media. Biomedical Papers of the the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc Czech Republic, 2009, sv. 153 (1), s. 79–82. ISSN 1213-8118. [Článek v časopise]
Aims: The arteria mesenterica media is a very rare variation of the mesenteric blood supply. It is a direct branch
from the aorta abdominalis originating between the arteria mesenterica superior and inferior. This is not an aim.
Methods: One hundred forty-nine large intestines from cadavers fixed with formaldehyde were dissected.
Results: A case of the present arteria mesenterica media was discovered during the dissection of the large intestine
blood supply. It originated from the anterior wall of the aorta abdominalis 2 cm above the arteria mesenterica inferior
origin, having the diameter 0.9 mm. Then it ran horizontally to the left giving off branches to the colon descendens
and flexura coli sinistra, in the extent of the normal arteria colica sinistra.
Discussion: Eight cases of true arteria mesenterica media have been reported since 1952.
Conclusion: The term arteria mesenterica media must be reserved for the vessel stemming from the aorta abdominalis
in the extent between the arteria mesenterica superior and inferior.
112507MUDr. Martin Kolář, Ph.D.Kolar M, Pachl J, Tomasova H, Haninec P.. Dymanics of matrix-metalloproteinase 9 after brain trauma--results of a pilot study.. Acta Neurochirurgica. Supplement., 2008, sv. 102, s. 373–376. ISSN 0065-1419. [Článek v časopise]
80509Mgr. Jiří Kamas, Ph.D.Vysoká, Helena. Charakter proudění a střední doba zdržení vody v nesaturované zóně krasu (Ochozská jeskyně, Moravský kras). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008, 2009, sv. 8, s. 255–258. ISSN 0514-8057. [Článek v časopise]
článek je v tisku
17208Mgr. Jan Hladký, Ph.D.Kral, Daniel, Serra, Oriol, Vena Lluis. A combinatorial proof of the Removal Lemma for groups. Journal of Combinatorial Theory Series A, 2009, sv. 116, s. 971–978. ISSN 0097-3165. IF 0.922. [Článek v časopise]
108207Mgr. Vít BudinskýRožková Daniela, Tišerová Hana, Fučíková Jitka, Lašt'ovička Jan, Podrazil Michal, Ulčová Hana, Budinský Vít, Prausová Jana, Linke Zdeněk, Minárik Ivo, Šedivá Anna, Špíšek Radek, Bartůňková Jiřina. FOCUS on FOCIS: Combined chemo-immunotherapy for the treatment of hormone-refractory metastatic prostate cancer. Clinical Immunology, 2009, sv. 131, Issue 1, s. 1–10. ISSN 1521-6616. IF 3.606. [Článek v časopise]
144109Mgr. Klára Jiráková, Ph.D.Gonzalez-Lara LE, Xu X, Hofstetrova K, Pniak A, Brown A, Foster PJ . In vivo magnetic resonance imaging of spinal cord injury in the mouse. Journal of Neurotrauma, 2009, sv. 26(5), s. 753–762. ISSN 10-1089. IF 3.528. [Článek v časopise]
144109Mgr. Klára Jiráková, Ph.D.Hofštetrová, Klára, Uzlíková, Magdalena, Tůmová, Pavla, Troell, Karin, Svärd, Staffan G. and Nohýnková, Eva. Giardia intestinalis: Aphidicolin influence on the trophozoite cell cycle. Experimental Parasitology, 2009, sv. Epub ahead of print, s. 32–40. ISSN 10-1016. IF 1.751. [Článek v časopise]
Článek zatím vyšel pouze v online verzi, proto nelze uvést čísla stránek.
119907MUDr. Jarmila Klieščiková, Ph.D.Kliescikova, Jarmila. Stress-Induced Pseudocyst Formation - A Newly Identified Mechanism of Protection against Organic Solvents in Acanthamoebae of the T4 Genotype.. Protist, 2010, sv. xxx, s. 0–0. ISSN 1434-4610. IF 3.923. [Článek v časopise]
Článek byl přijat a je připraven k publikaci.
32708Mgr. Valéria Vaškaninová, Ph.D.Vaškaninová Valéria. Asterolepis ornata Eichwald, 1840 (Placodermi) ve sbírkách České geologické služby. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008, 2009, sv. 1, s. 131–133. ISSN 0514-8057. [Článek v časopise]
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Glosík, Juraj; Korolov, Igor; Plašil, Radek; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Novotný, Oldřich; Varju, Jozef; Roučka, Štěpán. Binary and ternary recombination of D3+ ions with electrons in He-D2 plasma. Physical Review A, 2009, sv. 80, s. 42706–42713. ISSN 1050-2947. IF 2.908. [Článek v časopise]
Zkoumání rekombinace D3+ při teplotách mezi 200 a 300 K. D3+ je důležitým izotopologem H3+.
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Korolov, Igor; Plašil, Radek; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Glosík, Juraj. Recombination of HCO+ and DCO+ ions with electrons . International Journal of Mass Spectrometry, 2008, sv. 280, s. 1–3. ISSN 1387-3806. IF 2.445. [Článek v časopise]
Zkoumání rekombinace HCO+ a DCO+ s elektrony při teplotách 150–270 K. HCO+ vzniká v mezihvězdné hmotě reakcí CO a H3+. Výsledek nebyl do zprávy minulého roku zahrnut.
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Plašil, Radek; Korolov, Igor; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Bano, Gregor; Donko, Zoltan; Glosík, Juraj. Non-Maxwellian electron energy distribution function in He, He/Ar, He/Xe/H2 and He/Xe/D2 low temperature afterglow plasma. The European Physical Journal D - Atomic, Molecular, Optical and Plasma Physics, 2009, sv. 54, s. 391–398. ISSN 1434-6060. IF 1.397. [Článek v časopise]
Zkoumání energetické rozdělovací funkce elektronů v dohasínajícím plazmatu. Vytváření vysokoenergetických elektronů v dohasínajícím plazmatu. Nutné pro zkoumání rekombinace H3+ s elektrony.
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Glosík, Juraj; Plašil, Radek; Korolov, Igor; Kotrík, Tomáš; Novotný, Oldřich; Hlavenka, Petr; Dohnal, Petr; Varju, Jozef; Kokoouline, Viaceslav; Greene, Chris. H. Temperature dependence of binary and ternary recombination of H3+ ions with electrons. Physical Review A, 2009, sv. 79, s. 52707–52719. ISSN 1050-2947. IF 2.908. [Článek v časopise]
Určení rychlostního koeficientu rekombinace H3+ s elektrony v rozmezí teplot 77-330 K. Získali jsme poznatky nutné ke zkoumání rekombinace p-H3+.
18208doc. RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.Skopal, Tomáš, Lokoč, Jakub. New Dynamic Construction Techniques for M-tree. Journal of Discrete Algorithms, 2009, sv. 7, s. 62–77. ISSN 1570-8667. [Článek v časopise]
147307Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Andéeová, Kateřina. The study of instabilities in the solar wind and magnetosheath and their interaction with the Earth's magnetosphere. Planetary and Space Science, 2009, sv. 57, s. 888–890. ISSN 0032-0633. IF 2.506. [Článek v časopise]
[2]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Lynnyk, Andrii; Vandas, M.. Fitting of expanding magnetic clouds: A statistical study. Planetary and Space Science, 2009, sv. 57, s. 1375–1380. ISSN 0032-0633. IF 2.506. [Článek v časopise]
147307Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Šafránková, Jana; Hayosh, Michail; Gutynska, Olga; Němeček, Zdeněk; Přech, Lubomír. Reliability of prediction of the magnetosheath BZ component from interplanetary magnetic field observations. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, 2009, sv. 114, s. 12213–12219. ISSN 0148-0227. IF 3.147. [Článek v časopise]
[1]
147307Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Gutynska, Olga; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk. Correlation properties of magnetosheath magnetic field fluctuations. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, 2009, sv. 114, s. 8207–8217. ISSN 0148-0227. IF 3.147. [Článek v časopise]
[3]
68407Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D.Tučková, Kateřina. Výstava: Dobroslav Foll. Literární noviny, 2008, sv. 22, s. 4–4. ISSN 1210-0021. [Článek v časopise]
Drobná reflexe výstavy Dobroslava Folla v Galerii Vltavín, Praha.
68407Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D.Tučková, Kateřina. Tvůrčí skupiny padesát let poté. Literární noviny, 2007, sv. 51, s. 13–13. ISSN 1210-0021. [Článek v časopise]
Článek recenzuje výstavu Máj 57 v Jízdárně Pražského Hradu a činnost skupiny srovnává s činností Skupiny RADAR. Vyšlo 17.12.2007.
68407Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D.Tučková, Kateřina. Výstava: Odlesky. Literární noviny, 2008, sv. 44, s. 4–4. ISSN 1210-0021. [Článek v časopise]
Článek reflektuje výstavu člena Skupiny RADAR, Václava Bláhy, v pražské Galerii Vltavín.
22708Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.Kofroň, David. The Newtonian limit of spacetimes for accelerated particles and black holes. General Relativity and Gravitation, 2009, sv. 41(2009), s. 153–172. ISSN 0001-7701. IF 1.803. [Článek v časopise]
22708Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.Kofroň, David. Accelerating electromagnetic magic field from the C-metric. General Relativity and Gravitation, 2009, sv. 41(2009), s. 1981–2001. ISSN 0001-7701. IF 1.803. [Článek v časopise]
17008Mgr. Pavel Škácha, Ph.D.Plášil, Jakub et al.. Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního Muzea (Praha), 2008, sv. 16/1, s. 43–55. ISSN 1211-0329. IF 0. [Článek v časopise]
Článek obsahuje popis supergenních fází recentně vznikajících v haldovém materiálu bývalého uranového dolu. Na lokalitě byla identifikována řada uranylových fází, zahrnujících oxy-hydroxidy, sírany a karbonáty uranylu. Jejich vznik a asociace byly diskutovány v širších souvislostech.
17008Mgr. Pavel Škácha, Ph.D.Plášil, Jakub et al.. New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic. Journal of Geosciences, 2009, sv. 54, s. 373–384. ISSN 1802-6222. IF 0. [Článek v časopise]
Metakirchheimerit je velmi vzácný minerální druh, kobaltnatý oktahydrát uranyl arseničnanu, nalezený dosud jen na lokalitě v Německu a v ČR (Jáchymov). Dosud uváděná data pro tento minerální druh jsou poměrně skoupá. Článek přináší nová kvantitativní chemická data, prášková RTG difrakční data a výsledky studia Ramanovské a infračervené spektroskopie.
17008Mgr. Pavel Škácha, Ph.D.Frost, Ray et al.. Raman spectroscopic study of the uranyl mineral pseudojohannite Cu6.5[(UO2)4O4(SO4)2]2(OH)5·25H2O. Journal of Raman Spectroscopy, 2009, sv. 40, s. 1816–1821. ISSN 0377-0486. IF 3.526. [Článek v časopise]
Článek je shrnutím výsledků studia měďnatého síranu uranylu, pseudojohannitu, pomocí Ramanovy a infračervené spektroskopie.
17008Mgr. Pavel Škácha, Ph.D.Plášil, Jakub a Tvrdý, Jaromír. Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního Muzea (Praha), 2008, sv. 16/1, s. 61–64. ISSN 1211-0329. IF 0. [Článek v časopise]
V článku autoří předkládají popis a charakterizaci vzácného síranu uranylu, jáchymovitu, nalezeného v asociaci s uranopilitem. Je diskutován vznik této minerální fáze.
17008Mgr. Pavel Škácha, Ph.D.Plášil, Jakub et al.. The question of water content in parsonsite: a model case – occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic. Journal of Geosciences, 2009, sv. 54, s. 385–394. ISSN 1802-6222. IF 0. [Článek v časopise]
V článku je rozebírána problematika přítomnosti molekulární vody v literaturou uváděné bezvodé fázi na modelovém příkladě parsonsitu z Jáchymova.
17008Mgr. Pavel Škácha, Ph.D.Vlček, Vojtěch et al.. Crystal structure of UO2SO4.2.5 H2O: Full anisotropic refinement and vibration characteristics. Journal of Molecular Structure, 2009, sv. 936, s. 75–79. ISSN 0022-2860. IF 1.594. [Článek v časopise]
Článek přináší výsledky strukturní analýzy, vypřesnění krystalové struktury a vibrační spektroskopie syntetického síranu uranylu.
17008Mgr. Pavel Škácha, Ph.D.Plášil, Jakub et al.. Characterization of phosphate-rich metalodévite from Příbram, Czech Republic. The Canadian Mineralogist, 2010, sv. 48, s. 113–122. ISSN 0008-4476. IF 1.136. [Článek v časopise]
Předložený článek se zabývá špatně charakterizovanou a poměrně řídce se vyskytující minearální fází. Tento minerál nově nalazený na území ČR byl charakterizován za využití moderních analytických metod. Toto studium významně přispělo ke znalostem krystalochemie uranylarsenčnanů dvojmocných přechodných kovů.
78409Mgr. Miroslav Severa, Ph.D.Severa Miroslav; Novák Lukáš. Magistri Joannis Versoris Quaestiones super De ente et essentia sancti Thomae de Aquino ordinis fratrum praedicatorum. Studia Neoaristotelica Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii, 2009, sv. 2, s. 207–254. ISSN 1214-8407. [Článek v časopise]
125408Mgr. Vít Šisler, Ph.D.Šisler, Vít. Digital Arabs: Representation in Video Games. European Journal of Cultural Studies, 2008, sv. 11, s. 203–220. ISSN 1367-5494. [Článek v časopise]
125408Mgr. Vít Šisler, Ph.D.Šisler, Vít. European Courts’ Authority Contested? The Case of Marriage and Divorce Fatwas On-line. Masaryk University Journal of Law and Technology, 2009, sv. 3, s. 51–78. ISSN 1802-5943. [Článek v časopise]
125408Mgr. Vít Šisler, Ph.D.Becker, Carmen. “Gaining Knowledge” – Salafi Activism in German and Dutch Online Forums. Masaryk University Journal of Law and Technology, 2009, sv. 3, s. 79–98. ISSN 1802-5943. [Článek v časopise]
125408Mgr. Vít Šisler, Ph.D.Šisler, Vít. Palestine in Pixels: The Holy Land, Arab-Israeli Conflict, and Reality Construction in Video Games. Middle East Journal of Culture and Communication, 2009, sv. 2, s. 275–292. ISSN 1873-9857. [Článek v časopise]
125408Mgr. Vít Šisler, Ph.D.Kutscher, Jens. The Politics of Virtual Fatwa Counseling in the 21st Century. Masaryk University Journal of Law and Technology, 2009, sv. 3, s. 33–50. ISSN 1802-5943. [Článek v časopise]
18309MUDr. Hana Hecová, Ph.D.Hecová, H.1, Žižka M.1, Hájková L.2, Tonar, Z.3, Nedorosta, L.3. Permeabilita kořenového dentinu u stálých zubů. Česká stomatologie, 2010, sv. 120, s. 21–27. ISSN 1213-0613. [Článek v časopise]
18309MUDr. Hana Hecová, Ph.D.Hecová Hana, Žižka Martn, Stehlíková Jaroslava. Permeabilita dentinu a její vztah k zevní zánětlivé resorpci kořene. LKS Suplement, 2009, sv. 11, s. 29–29. ISSN 1212-5725. [Článek v časopise]
Abstrakt posteru - Pražské Dentální Dny
114309PhDr. Mgr. Jakub MikolášekProf. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph. D., Transgas-RWE Chair, PhDr. Jakub Mikolášek, PhDr. Martin Netuka . Complete Almost Ideal Demand System Approach to Czech Alcohol Demand. Agricultural Economics, 2010, sv. forthcoming, s. 1–1. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
Článek je přijat k publikaci. Očekávané datum publikace je červenec 2010.
114309PhDr. Mgr. Jakub MikolášekProf. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph. D., PhDr. Jakub Mikolášek, PhDr. Martin Netuka . Odhad úplného téměř ideálního poptávkového systému z dat české statistiky rodinných účtů. IES Working Papers, 2009, sv. 31/2009, s. 1–27. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
114309PhDr. Mgr. Jakub MikolášekProf. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph. D., PhDr. Jakub Mikolášek . Success in Economic Transformation ofthe Czech Beer Industry and Its Social Costs and Benefits . Transformations in Business and Economics, 2011, sv. forthcoming, s. 1–1. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
Článek je přijat k publikaci s očekávaným datem vydání v roce 2011
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáEliška Děcká. Možnost volby po japonsku. Cinepur, 2009, sv. 61, s. 10–11. ISSN 1213-516X. [Článek v časopise]
Rozbor povahy hrdinek japonských animovaných filmů z pohledu gender.
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáEliška Děcká. Nechci dělat filmy jako židle. Víkend - Hospodářské noviny, 2009, sv. 18, s. 9–12. ISSN 1213-7693. [Článek v časopise]
Rozhovor a Jiřím Bartou o jeho tvorbě a současném stavu české animace.
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáEliška Děcká. Stop-motion v New Yorku?. A2, 2009, sv. 19/2009, s. 11–11. ISSN 1803-6635. [Článek v časopise]
Text vycházející z rozhovorů s animátorkami, realizovanými v New Yorku.
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáEliška Děcká. Do světa na zkušenou se skřítkem i robotem - adventury studia Amanita Design. Cinepur, 2009, sv. 66, s. 15–17. ISSN 1213-516X. [Článek v časopise]
Rozbor výchovných aspektů v animovaných filmech/počítačových hrách. (Téma dále rozpracováno v prezentaci pro nadcházející Mezinárodní konferenci Society for Animation Studies, červenec 2010, Edinburgh.
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáEliška Děcká. Valčík s Bašírem. Cinepur, 2009, sv. 62, s. 29–29. ISSN 1213-516X. [Článek v časopise]
Recenne animovaného filmu pracujícího výtazně s autobiografickými prvky.
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáEliška Děcká. Vlastní animoační pokoj. Iluminace, 2009, sv. 4/2009 (76), s. 99–111. ISSN 0862-397X. [Článek v časopise]
Studie vycházející z výzkumu projektu GAUK, vybraná v call for papers a otištěná v nejvýznamnějším českém filmovědném časopise Iluminace.
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáEliška Děcká. Autorská animace je elitářská. A2, 2009, sv. 9/2009, s. 11–11. ISSN 1803-6635. [Článek v časopise]
Rozhovor s italským teoretikem animovaného filmu Giannalbertem Bednazzim.
68608ThLic. Jozef PavolPavol, Jozef. Cirkev v Spišskej diecéze očami ŠtB. Nové Horizonty, 2009, sv. 4-2009, s. 181–187. ISSN 1337-6535. [Článek v časopise]
článok je v tomto časopise už druhou publikáciou na túto tému. Mal úspech a redakcia je otvorená ďalším príspevkom.
27508RNDr. Julie Šťastná, Ph.D.Kouřilová Hana, Šťastná Julie, Hanyková Lenka, Sedláková Zdena, Spěváček Jiří. European polymer journal. 1H NMR study of temperature-induced phase separation in solutions of poly(N-isopropylmethacrylamide-co-acrylamide) copolymers, 2010, sv. 00, s. 0–0. ISSN 0014-3057. IF 2.143. [Článek v časopise]
Přijato do tisku, DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2010.03.006
27508RNDr. Julie Šťastná, Ph.D.Spěváček Jiří, Starovoytova Larisa, Hanykova Lenka, Kouřilová Hana. Polymer-Solvent Interactions in Solutions of Thermoresponsive Polymers Studied by NMR and IR Spectroscopy. Macromolecular Symposia, 2008, sv. 273, s. 17–24. ISSN 1022-1360. [Článek v časopise]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.M. Tichý, Z. Hubička, M. Šícha, M. Čada, J. Olejníček, O. Churpita, L. Jastrabík, P. Virostko, P. Adámek, P. Kudrna, J. Klusoň, S. Leshkov, M. Chichina, Š. Kment. Langmuir Probe Measurements of Spatial Plasma Profiles and Temporal Dependences in a DC-Energized Hollow-Cathode Plasma Jet System. Journal of Plasma and Fusion Research, 2009, sv. 8, s. 1277–1282. ISSN 1883-9630. [Článek v časopise]
20508RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.Nováková, Lucie. Detailed brittle tectonic analysis of the limestones in the quarries near Vápenná village. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2010, sv. 7, No. 2 (158), s. 1–8. ISSN 1214-9705. [Článek v časopise]
40007RNDr. Jitka Horáčková, Ph.D.Horáčková Jitka, Juřičková Lucie. A new record of Oxychilus alliarius (Gastropoda: Zonitidae) with the species distribution in the Czech Republic. Malacologica Bohemoslovaca, 2009, sv. 8, s. 63–65. ISSN 1336-6939. [Článek v časopise]
Článek se dotýká projektu jen okrajově. Informuje o novém nálezu u nás jen ojediněle se vyskytujícího druhu Oxychilus alliarius, který byl nalezen během průzkumu říčních niv.
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Pichrt, Jan, Morávek, Jakub. Whistleblowing. Právo pro podnikání a zaměstnání odborný časopis pro obchodní a pracovní právo, sociální zabezpečení a personalistiku, 2009, sv. č. 7-8, s. 19–25. ISSN 1801-6014. [Článek v časopise]
Článek představuje první ze série příspěvků, jež je věnována aktuálnímu tématu Whistleblowingu. Dle všeho se jedná o první příspěvek na dané téma v rámci odborných periodik vůbec. Celá série věnovaná Whistleblowingu pak představuje jak teoretické, tak praktické seznámení s daným tématem, na nějž bude v případě dalšího posunu v této oblasti řešitelem formou článku reagováno.
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek, Jakub. BCR (Binding Corporate Rules). Právo pro podnikání a zaměstnání odborný časopis pro obchodní a pracovní právo, sociální zabezpečení a personalistiku, 2009, sv. č. 9, s. 7–14. ISSN 1801-6014. [Článek v časopise]
Článek rozebírá aktuální problematiku ochrany osobních údajů při předávání do tzv. třetích zemí, kdy je poskytována ochrana údajům prostřednictvím BCR, neboli Binding Corporate Rules (závazných podnikových pravidel). Analýza je zaměřena zejména na proces přijímání a podobu BCR, stejně jako na pozitiva a negativa jejich využívání a možná postavení úřadů ochrany dat při jejich vzniku.
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek, Jakub. Whistleblowing - praktické otázky. Právo pro podnikání a zaměstnání odborný časopis pro obchodní a pracovní právo, sociální zabezpečení a personalistiku, 2009, sv. č. 11, s. 12–20. ISSN 1801-6014. [Článek v časopise]
Článek navazuje na již vydaný příspěvek v rámci stejného periodika v čísle 7-8 v roce 2008 a zaobírá se praktickou stránkou Whistleblowingu - zejména jeho nastavením ze strany zaměstnavatele tak, aby došlo k potlačení jeho negativních projevů a maximalizaci přínosů. Stejně tak se článek zaobírá nutnými omezeními sytému, která vyplývají z právní úpravy na ochranu osobních údajů.
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek, Jakub. Whisteblowing – zákonná opora. Právo pro podnikání a zaměstnání odborný časopis pro obchodní a pracovní právo, sociální zabezpečení a personalistiku, 2009, sv. č. 12, s. 12–17. ISSN 1801-6014. [Článek v časopise]
Článek je třetí a poslední z řady příspěvků, jejichž účelem bylo seznámit veřejnost s aktuální problematikou a u větších zaměstnavatelů s majetkovou účastí podniků z USA se rozmáhající praxí Whistleblowingu. Článek uzavírá pojednání o tématu vymezením zákonné opory pro provozování tohoto systému na území České republiky v rámci tuzemského právního řádu.
121009doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.Morávek, Jakub. Pořizování záznamu kamerovým systémem ze zasedání obecního zastupitelstva. PRÁVNÍ ROZHLEDY Časopis pro všechna právní odvětví, 2009, sv. č. 24, s. 875–881. ISSN 1210-6410. [Článek v časopise]
Článek se zaobírá v tomto roce hojně diskutovaným tématem možnosti pořizovat záznam kamerovým systémem ze zasedání obecního zastupitelstva. Autor v jeho rámci vyjadřuje názor, kdy je v generální rovně vůbec možné kamerový systém se záznamem, jakožto prostředek zpracovávající osobních údajů, použít, stejně tak jako názor, kdy je možné takový záznam na obecním zastupitelstvu pořídit.
92707RNDr. Daniela Záhoráková, Ph.D.Záhoráková Daniela, Martásek Pavel. Rettův syndrom. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2009, sv. 72, s. 525–533. ISSN 1210-7859. IF 0.319. [Článek v časopise]
Souhrn
Rettův syndrom (RTT) je vážné X-vázané neurologické onemocnění, postihující především dívky. Patří mezi poruchy autistického spektra a je charakterizován zejména regresem psychomotorického vývoje, ztrátou řeči, mikrocefalií, stereotypními pohyby rukou a záchvaty. Většina případů RTT je způsobena de novo mutacemi v genu pro metyl-CpG-vazebný protein 2 (MECP2) a jen velmi ojediněle se jedná o familiární výskyt. Produkt tohoto genu, MeCP2 protein, sehrává důležitou roli v chromatinové remodelaci, regulaci genové exprese a také se účastní modulace RNA sestřihu. Některé případy atypického RTT mohou být způsobeny mutacemi v dalších genech, např. CDKL5, FOXG1 nebo NTNG1. Tento přehledový článek uvádí souhrn současných poznatků o Rettovu syndromu, klinickém obrazu pacientů v jednotlivých stádiích, molekulární podstatě, diagnostických kritériích, terapeutických přístupech a o možnostech DNA diagnostiky.
92707RNDr. Daniela Záhoráková, Ph.D.Zahorakova Daniela, Jachymova Marie, Kemlink David, Baxova Alice, Martasek Pavel. APOE e4: A Potential Modulation Factor in Rett syndrome. Journal of Child Neurology, 2010, sv. 5, s. 1–5. ISSN 0883-0738. IF 1.433. [Článek v časopise]
In press. Online first.
Abstract
Rett syndrome is a neurodevelopmental disorder mainly caused by de novo mutations in the MECP2 (methyl-CpG-binding protein 2) gene. There is considerable variation in the severity of clinical features among Rett syndrome patients, even among patients with the same MECP2 mutation. In addition to X-chromosome inactivation pattern, the genetic background of the affected individual might also have a role in determining the severity of the disorder. We suggest that APOE is one of the genetic modulating factors. We analyzed clinical phenotypes of 46 patients with Rett syndrome, with confirmed MECP2 mutation. We discovered that among e4 carriers, some clinical features were more severe, and the developmental regression occurred 4 months earlier on average than in those without the e4 allele. Earlier onset of regression suggests a possible trend; however, it did not achieve distinctive statistical significance. Nevertheless, the e4 allele of APOE may serve as a candidate modulation factor for the Rett
syndrome phenotype.
52707MUDr. Olga Bartošová, Ph.D.Matoušková Olga. MDR1 GENOTYPE - DEPENDENT PHARMACOKINETICS OF NABUMETONE . BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY , 2009, sv. 105, s. 79–79. ISSN 1742-7835. IF 2.073. [Článek v časopise]
79609PhDr. Šárka Alföldy-Zscheile, Ph.D.Alföldy, Šárka. Use of coaching to facilitate acculturation during long-term work assignments abroad. Pražské sociálně vědní studie, 2009, sv. PSY- 026, s. 1–14. ISSN 1801-5999. [Článek v časopise]
Autorka se v publikaci zaměřuje na využití psychologického koučinku pro usnadnění akulturace při dlouhodobých pracovních pobytech v zahraničí. Hlavními metodami je zde obsahová analýza rozhovorů s osobami, které byly do zahraničí za prací vyslány, a obsahová analýza koučinkových sezení s osobami, které pracovní výjezd do zahraničí v blízké době čeká. Autorka uvádí hlavní kategorie stresorů a zdrojů opory, které působí při dlouhodobém pracovním pobytu v odlišné národní kultuře. V závěru formuluje tři principy výsledkově orientovaného koučování, které jsou využitelné v této specifické pracovní situaci pro zajištění hladšího průběhu adaptačního procesu na odlišné kulturní pracovní a sociální podmínky.
79609PhDr. Šárka Alföldy-Zscheile, Ph.D.Alföldy, Šárka. The burnout syndrome experienced by Czech workers during long-term working stays abroad. Pražské sociálně vědní studie, 2009, sv. PSY - 027, s. 1–19. ISSN 1801-5999. [Článek v časopise]
Autorka se v odborné studii věnuje výskytu symptomů syndromu vyhoření (burnout) během dlouhodobých pracovních pobytů v zahraničí. Na základě výsledků zjištěných během hloubkových semistrukturovaných rozhovorů s lidmi české národnosti, kteří absolvovali dlouhodobý pracovní pobyt v zahraničí, přistupuje ke kvantitativnímu výzkumu. V této fázi používá autorka dotazník Spanish Burnout Inventory, který přeložila ze španělštiny za účelem jeho využití též v oblasti interkulturní psychologie. Výsledkem studie je komparace výskytu syndromu vyhoření, pracovní spokojenosti, psychického vyčerpání, lhostejnosti k práci atd. u osob české národnosti, které absolvují či nedávno absolvovaly dlouhodobý pracovní pobyt v zahraničí a u normativního souboru zahraničních respondentů.
34609Mgr. Petra Koblová, Ph.D.Žáková, P., Sklenářová, H., Nováková, L., Hájková, R., Matysová, L., Solich, P.. Application of monolithic columns in pharmaceutical analysis. Determination of indomethacin and its degradation products. Journal of Separation Science, 2009, sv. 32, s. 2786–2792. ISSN 1615-9306. IF 2.746. [Článek v časopise]
Práce se zabývá testováním a porovnáním monolitických kolon s klasickou částicovou kolonou. Hlavní testovanou látkou byl indometacin a jeho dva rozkladné produkty. Ketoprofen byl použit jako vnitřní standard.Byly testovány 3 různé délky kolon (25, 50 a 100 mm), různé složení mobilní fáze a různá rychlost průtoku. Optimalizované podmínky pro konkrétní monolitické kolony byly použity k analýze farmaceutického přípravku Indobene gel (1%). V závěru je uvedeno poděkování Grantové agentuře Univerzity Karlovy.
57109Mgr. Ondřej Faktor, Ph.D.Faktor, Ondřej. Pozdně gotické nástěnné malby v Křištíně, Štěpánovicích, Lubech a Myslívi na Klatovsku. Umění, 2009, sv. Pozdně gotické nástěnné malby v Křištíně, Štěpánovicích, Lubech a Myslívi na Klatovsku, s. 438–452. ISSN 0049-5123. [Článek v časopise]
V západ.a jihozáp.Čechách se dochovalo poměrně velké množství nást. maleb z pozdně gotic.období. Některé z nich,třebaže velmi zajímavé,dosud unikaly hlubšímu zájmu historiků umění,což platí především pro výmalbu kostelů v Křištíně a ve Štěpánovicích u Klatov.Výzdobě kostela v nedalekých Lubech a v Myslívi byla v minulosti věnována poměrně malá pozornost,proto si zasluhuje nové zhodnocení,o něž jsem se pokusil ve své studii.Malby ve všech čtyřech lokalitách pojí doba vzniku těsně kol.r.1500,hojné uplatnění šablonového dekoru a iluzivních prvků a kromě maleb v Myslívi dokonce autorství jedné malířské dílny.V křištínském kostele budí pozornost hlavně monumentální postavy proroků a andělů na klenbě presbytáře.Proroci byly toutéž dílnou namalováni také do špalet triumfálního oblouku kostela ve Štěpánovicích. Oblouk je směrem do lodi rámován malovanou archivoltou s masivními kraby a nalevo od oblouku se objevují zlomky iluzivní archy.Malíři realizovali iluzivní archy a stejnou archivoltu oblouku také v Lubech.Jeden retábl reprezentuje postava sv. Anežky, druhý Assumpta s Ježíškem,doprovázená ze stran světicemi,jež stojí na malovaných konzolách. Ty se objevují ještě pod nohama sv.biskupů na jižní stěně presbytáře.Výklenek svatostánku v protější zdi byl výtvarně a ideově zvýrazněn malovaným tabernáklem,z nějž přetrvala jen fiála a barevné zlomky. Příbuzná památka v podobě velkolepé tabernákulové malby imitující řezbářskou produkci vyplňuje stěnu presbytáře kostela v Myslívi. Tabernákl plný kružeb a fiál završil malíř postavou madony s dítětem a anděly po stranách.Formální vazby nást.maleb ve všech čtyřech kostelech vedou především k norimberskému malířství a řezbářství 2. poloviny 15. století i k dobové grafice (rytecké návrhy monstrancí ap.),jakož i k některým příkladům malovanch tabernáklů z Rakouska.Afinity v podobě užití iluziv.prvků najdeme i v domácí tvorbě přelomu 15. a 16.stol.
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Mejstrikova, Ester. Prognosis of children with mixed phenotype acute leukemia treated in accordance with consistent immunophenotypic criteria. Haematologica, 2010, sv. 95, s. 111–123. ISSN 0390-6078. IF 5.978. [Článek v časopise]
64407Mgr. Ján Kozic, Ph.D.Kozic Ján, Oktábec Zbyněk, Stolaříková Jiřina, Vinšová Jarmila. Benzamidy – otevřené formy antimykobakteriálně aktivních benzoxazolů. Chemické Listy, 2009, sv. 103, s. 999–999. ISSN 0009-2770. IF 0.593. [Článek v časopise]
Jedná se o příspěvek na 44. Konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, 27.- 29. 11. 2009, Nymburk, který byl presentován formou posteru a týkal se syntézy benzoxazolů a jejich otevřených forem benzanilidů, které byly připraveny jako potenciálně antimykobakteriálně aktivní sloučeniny.
84309RNDr. Anna Janská, Ph.D.Janská, Anna, Ovesná, Jaroslava, Zámečník, Jiří, Aprile, Alessio. DNA čipy – prostředky ke studiu chladového otužování ječmene. Úroda, 2009, sv. 57, s. 22–24. ISSN 0139-6013. [Článek v časopise]
84309RNDr. Anna Janská, Ph.D.Janská, Anna, Maršík, Petr, Zelenková, Sylva, Ovesná, Jaroslava. Cold stress and acclimation - what is important for metabolic adjustment?. Plant Biology, 2010, sv. ?, s. 0–0. ISSN 1435-8603. IF 1.944. [Článek v časopise]
Přijato do tisku.
103207Mgr. Anna Sochová, Ph.D.Zahradníčková, Hana. O příchodu svatých žen do Arménie. Parrésia. Revue pro východní křesťanství, 2010, sv. II-III/2008-2009, s. 389–396. ISSN 1802-8209. [Článek v časopise]
Překlad z arménštiny. Jedná se o úryvek z díla "Dějiny Arménů" arménského historika 5. století Agathangela (ve druhé polovině článku v příloze)
103207Mgr. Anna Sochová, Ph.D.Kubec, Vojtěch. Umučení svatého Aba . Parrésia, 2010, sv. II-III/2008-2009, s. 397–434. ISSN 1802-8209. [Článek v časopise]
Překlad z gruzínštiny. Stěžejní dílo gruzínské literatury (obecně) a hagiografie (zvlášť) arabského období, napsané poprvé rétorizovaným stylem plným eschatologických narážek, přímo svědkem událostí. Jako takové má i značnou dokumentární hodnotu pro poznání styků mezi křesťany, muslimy a zatím "pohanskými" Chazary v kavkazském prostoru.
103207Mgr. Anna Sochová, Ph.D.Sochová, Anna. Arménský historik Ełišē a jeho dílo O Vardanovi a arménské válce v historicko-literárních souvislostech . Parrésia, 2010, sv. II-III/2008-2009, s. 81–101. ISSN 1802-8209. [Článek v časopise]
Zabývá se historicko-literární analýzou díla arménské historiografie 5.století.
103207Mgr. Anna Sochová, Ph.D.Sochová Anna. Řehoř Osvětitel (Grigor Lusavorič) zjevuje Kristovo učení arménskému králi Trdatovi. Parrésia. Revue pro východní křesťanství, 2010, sv. II-III/2008-2009, s. 375–388. ISSN 1802-8209. [Článek v časopise]
Překlad z arménštiny. Jedná se o úryvek z díla "Dějiny Arménů" arménského historika 5. století Agathangela.
35607MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.Svojgr, Karel; Burjanivova, Tatiana; Vaskova, Martina; Kalina, Tomas; Stary, Jan; Trka, Jan; Zuna, Jan. Adaptor molecules expression in normal lymphopoiesis and in childhood leukemia. Immunology Letters, 2009, sv. 122, s. 185–192. ISSN 0165-2478. IF 2.858. [Článek v časopise]
128107PhDr. Helena Diesing, Ph.D.Diesing, Helena. The King of Czech Comics. International Journal of Comic Art, 2009, sv. 11, s. 51–63. ISSN 1531-6793. [Článek v časopise]
Esej v mezinarodnim odbornem sborniku
128107PhDr. Helena Diesing, Ph.D.Diesing, Helena. Kája Saudek&60's aneb Zlatá šedesátá komiksově. Komiksfest revue , 2009, sv. 5, s. 42–44. ISSN 1803-6732. [Článek v časopise]
Clanek na tema Saudkovy tvorby 60. let v sirsim dobovem kontextu.
156307Mgr. Vojtěch Žíla, Ph.D.Sandra Huerfano, Vojtěch Žíla, Evžen Bouřa, Hana Španielová, Jitka Štokrová, Jitka Forstová. Minor capsid proteins of mouse polyomavirus are inducers of apoptosis when produced individually but are only moderate contributors to cell death during the late phase of viral infection. FEBS Journal, 2010, sv. 277, s. 1270–1283. ISSN 1742-464X. IF 3.421. [Článek v časopise]
18908Mgr. Vojtěch HrubýHrubý, Vojtěch; Hrach, Rudolf; Šimek, Jiří. Computational study of plasma composition influence on sheath formation. Vacuum, 2010, sv. 84, s. 101–103. ISSN 0042-207X. IF 1.114. [Článek v časopise]
V textu značeno [1]
18908Mgr. Vojtěch HrubýHrach, Rudolf; Roučka, Štěpán; Hrachová, Věra; Schmiedt, Lukáš. Study of plasma–solid interaction in electronegative gas mixtures at higher pressures. Vacuum, 2010, sv. 84, s. 94–96. ISSN 0042-207X. IF 1.114. [Článek v časopise]
V textu značeno [2]
18908Mgr. Vojtěch HrubýHrach, Rudolf; Bartoš, Petr; Hrachová, Věra. Computational study of plasma-surface interaction in plasma-assisted technologies. The European Physical Journal D, 2009, sv. 54, s. 417–423. ISSN 1434-6060. IF 1.397. [Článek v časopise]
V textu značeno [3]
155307Mgr. Přemysl TájekHadinec, J., Lustyk, P. [eds.]; Tájek, P.. Additamenta ad floram reipublicae Bohemicae VIII.. Zprávy České botanické společnosti, 2009, sv. 44/2, s. 185–319. ISSN 1211-5258. [Článek v časopise]
Příspěvek do additament ke Květeně ČR s informacemi o nových výskytech floristicky význačných druhů ve studovaném území.
155307Mgr. Přemysl TájekTájek, P.. Nové lokality bahničky chudokvěté (Eleocharis quinqueflora) ve Slavkovském lese. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje , 2008, sv. 1/08, s. 2–4. ISSN 1804-1914. [Článek v časopise]
Popularisační článek o nových floristicky a vegetačně významných nálezech ve studovaném území.
83007Mgr. Petr Vítek, Ph.D.Jehlička, Jan, Edwards, Howell G.M., Vítek, Petr. Assessment of Raman spectroscopy as a tool for the non-destructive identification of organic minerals and biomolecules for Mars studies. Planetary and Space Science, 2009, sv. 57, s. 606–613. ISSN 0032-0633. IF 2.506. [Článek v časopise]
10.1016/j.pss.2008.05.005
83007Mgr. Petr Vítek, Ph.D.Vítek, Petr, Osterrothová, Kateřina, Jehlička, Jan . Beta-carotene—A possible biomarker in the Martian evaporitic environment: Raman micro-spectroscopic study. Planetary and Space Science, 2009, sv. 57, s. 454–459. ISSN 0032-0633. IF 2.506. [Článek v časopise]
(doi:10.1016/j.pss.2008.06.001)
83007Mgr. Petr Vítek, Ph.D.Vítek, Petr, Jehlička, Jan, Edwards Howell G. M., Osterrothová Kateřina. . Identification of β-carotene in an evaporitic matrix—evaluation of Raman spectroscopic analysis for astrobiological research on Mars. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2009, sv. 393, s. 1967–1975. ISSN 1618-2642. IF 3.328. [Článek v časopise]
10.1007/s00216-009-2677-0
102709Mgr. Ewa Katarzyna Szczurowska, Ph.D.Szczurowska Ewa, Mareš Pavel. Controversial action of positive modulator of subtype 7 of metabotropic glutamate receptors AMN082 on cortical epileptic afterdischarges in immature rats. . European Journal of Pharmacology, 2009, sv. 623, s. 37–40. ISSN 0014-2999. IF 2.787. [Článek v časopise]
91808Mgr. Barbora AntošováVopalensky Pavel, and Kozmik, Zbynek. Eye evolution: Common use and independent recruitment of genetic components. Philosophical Transactions of the Royal Society London, B - Biological Sciences, 2009, sv. 364, s. 2819–2832. ISSN 1471-2970. IF 5.6. [Článek v časopise]
Uvedeny clanek vysel v ramci podzimniho cisla venovanemu evoluci oci a fototransdukce. Tento prehledovy clanek nahlizi na evoluci oka jako na evoluci jednotlivych komponent (svetlocivny pigment, fototransdukcni kaskada, stinici pigment a regulacni geny). Na zaklade dat dostupnych v literature je tez navrzen teoreticky model evoluce transkripcni regulace opsinovych genu. V clanku je uvedena podpora timto grantem GAUK.
41807RNDr. Karel Naiman, Ph.D.Naiman Karel, Dračínská Helena, Dračínský Martin, Martínková Markéta, Martínek Václav, Hodek Petr, Štícha Martin, Frei Eva, Stiborová Marie. Cytochrome P450-mediated metabolism of N-(2-methoxyphenyl)-hydroxylamine, a human metabolite of the environmental pollutants and carcinogens o-anisidine and o-nitroanisole. Interdisciplinary Toxicology, 2008, sv. 1 (3-4), s. 218–224. ISSN 1337-6853. IF 0. [Článek v časopise]
Časopisu zatím nebyl přidělen impaktní faktor.

ABSTRACT
N-(2-methoxyphenyl)hydroxylamine is a human metabolite of the industrial and environmental pollutants and bladder carcinogens 2-methoxyaniline (o-anisidine) and 2-methoxynitrobenzene (o-nitroanisole). Here, we investigated the ability of hepatic microsomes from rat and rabbit to metabolize this reactive compound. We found that N-(2-methoxyphenyl)hydroxylamine is metabolized by microsomes of both species mainly to o-aminophenol and a parent carcinogen, o-anisidine, whereas 2-methoxynitrosobenzene (o-nitrosoanisole) is formed as a minor metabolite. Another N-(2-methoxyphenyl)hydroxylamine metabolite, the exact structure of which has not been identified as yet, was generated by hepatic microsomes of rabbits, but its formation by those of rats was negligible. To evaluate the role of rat hepatic microsomal cytochromes P450 (CYP) in N-(2-methoxyphenyl)hydroxylamine metabolism, we investigated the modulation of its metabolism by specific inducers of these enzymes. The results of this study show that rat hepatic CYPs of a 1A subfamily and, to a lesser extent those of a 2B subfamily, catalyze N-(2-methoxyphenyl)hydroxylamine conversion to form both its reductive metabolite, o-anisidine, and o-aminophenol. CYP2E1 is the most efficient enzyme catalyzing conversion of N-(2-methoxyphenyl)hydroxylamine to o-aminophenol.
41807RNDr. Karel Naiman, Ph.D.Stiborová Marie, Naiman Karel, Martínková Markéta, Martínek Vašek, Svobodová Martina, Schneider H.Heinz, Frei Evi. Genotoxic mechanisms for the carcinogenicity of the environmental pollutants and carcinogens o-anisidine and 2-nitroanisole follow from adducts generated by their metabolite N-(2-methoxyphenyl)-hydroxylamine with deoxyguanosine in DNA. Interdisciplinary Toxicology, 2009, sv. 2 (1), s. 24–27. ISSN 1337-6853. IF 0. [Článek v časopise]
Časopisu zatím nebyl přidělen impaktní faktor.

ABSTRACT
An aromatic amine, o-anisidine (2-methoxyaniline) and its oxidative counterpart, 2-nitroanisole (2-methoxynitrobenzene), are the industrial and environmental pollutants causing tumors of the urinary bladder in rats and mice. Both carcinogens are activated to the same proximate carcinogenic metabolite, N-(2-methoxyphenyl)hydroxylamine, which spontaneously decomposes to nitrenium and or carbenium ions responsible for formation of deoxyguanosine adducts in DNA in vitro and in vivo. In other words, generation of N-(2-
methoxyphenyl)hydroxylamine is responsible for the genotoxic mechanisms of the o-anisidine and 2-nitroanisole carcinogenicity. Analogous enzymes of human and rat livers are capable of activating these carcinogens. Namely, human and rat cytochorme P450 2E1 is the major enzyme oxidizing o-anisidine to N-(2-methoxyphenyl)hydroxylamine, while xanthine oxidase of both species reduces 2-nitroanisole to this metabolite. Likewise, O-demethylation of 2-nitroanisole, which is the detoxication pathway of its metabolism, is also catalyzed by the same human and rat enzyme, cytochorme P450 2E1. The results demonstrate that the rat is a suitable snímal model mimicking the fate of both carcinogens in humans and suggest that both compounds are potential carcinogens also for humans.
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Picková, Irena; Schmiedberger, Josef; Jirásek, Vít; Čenský, Miroslav. Generation of Atomic Iodine in RF Discharge for DOIL (Discharge Oxygen Iodine Laser). Acta Physica Universitatis Comenianae, 2009, sv. L-LI, s. 105–110. ISSN 0231-889x. IF 0. [Článek v časopise]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D., Milan; Hubička, Zdeněk; Virostko, Petr; Picková, Irena; Šícha, Miloš; Čada, Martin, Olejníček, Jiří; Churpita, Olexandr; Jastrabík, Lubomír; Adámek, Petr; Kudrna, Pavel; Klusoň, Jan; Leshkov, Sergey; Chichina, Mariya, Kment, Štěpán. Langmuir Probe Measurements of Spatial Plasma Profiles and Temporal Dependences in a DC-Energized Hollow-Cathode Plasma Jet System. Journal of Plasma and Fusion Research SERIES, 2009, sv. 8, s. 1277–1282. ISSN 1883-9630. IF 0. [Článek v časopise]
Článek prezentovaný na konferenci ICPP 2008 (International Congress on Plasma Physics), Fukuoka, Japonsko.
66208Mgr. Ján Bakyta, Ph.D.Bakyta, Ján. Der thematische Instrumental des Plurals: Zur historischen Morphologie und Phonologie des Griechischen und Altindischen. Chartreššar, 2009, sv. 2008, s. 11–21. ISSN 1803-005X. [Článek v časopise]
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Blazkova M., Schmoranzer D., Skrbek L., Vinen W. F.. Generation of turbulence by vibrating forks and other structures in superfluid He-4. Physical Review B, 2008, sv. 79, s. 54522–54532. ISSN 1098-0121. IF 3.322. [Článek v časopise]
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Schmoranzer, D. ; Skrbek, L. . The use of vibrating quartz forks in cryogenic helium research – On their ability to detect an externally applied flow in superfluid 4He. Journal of Physics: Conference Series, 2009, sv. 150, s. 12048–12051. ISSN 1742-6596. [Článek v časopise]
Proceedings from LT 25, Amsterdam
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Schmoranzer, D.; Rotter, M.; Šebek J.;Skrbek, L.. Experiemental Setup for Probing a von-Karman Type Flow of Normal and Superfluid Helium. Proceedings of EMT 09 – Experimental Fluid Mechanics 2009 Liberec, 2009, sv. 0, s. 304–309. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
ISBN 978-80-7372-538-9
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Schmoranzer, D.; Rotter, M.; Šebek, J.; Doležal, L.; Skrbek, L.. Experiemental Setup for Probing a von-Karman Type Flow of Normal and Superfluid Helium. Proceedings of the Colloquium Fluid Dynamics, 2009, sv. 0, s. 39–40. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
ISBN 978-80-87012-21-5
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Schmoranzer, D.; Kralova, M.; Pilcova, V.; Vinen, W. F.; Skrbek, L.. Experiments relating to the flow induced by a vibrating quartz tuning fork and similar structures in a classical fluid. Physical Review E, 2010, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1539-3755. IF 2.508. [Článek v časopise]
submitted to PRE
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Kráľová, M.; Schmoranzer, D.; Pilcová, V.; Vinen, W.F.; Kolosov, O.; Skrbek, L.. Experiments on Flow Due to Oscillatory Motion of a Cylinder of Rectangular Cross-Section and Vibrating Quartz Fork. Proceedings of the Colloquium Fluid Dynamics, 2009, sv. 0, s. 23–24. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
ISBN 978-80-87012-21-5
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Hampl, Petr, Stella, Marco. Příšeří aneb antropologická věda v Německu 20. a 30. let. Lidé města/ Urban People, 2009, sv. 11, s. 553–575. ISSN 1212-8112. [Článek v časopise]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Hermann, Tomáš. Kniha dvacatera umění mistra Pavla Žídka. Část přírodovědná.. Dějiny věd a techniky, 2009, sv. 42, s. 255–263. ISSN 0300-4414. [Článek v časopise]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Stella, Marco; Hermann, Tomáš. Charles Darwin, Imperium Britannicum a Evropa: K Darwinovu dvojitému výročí. Dějiny věd a techniky, 2009, sv. 42, s. 103–111. ISSN 0300-4414. [Článek v časopise]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Hermann, Tomáš. Vy jste Darwin! Yes, I am Darwin. Darwin českýma očima a darwinismus v českých zemích. Dějiny a současnost, 2009, sv. č.2, s. 36–39. ISSN 0418-5129. [Článek v časopise]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Kleisner, Karel, Stella, Marco. Monsters We Met, Monsters We Made. Sign System Studies, 2009, sv. 37, s. 454–476. ISSN 1406-4243. [Článek v časopise]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Glosík, Juraj; Plašil, Radek; Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Novotný, Oldřich; Hlavenka, Petr; Dohnal, Petr; Varju, Jozef; Kokoouline, Viatcheslav; Greene, Chris H. Temperature dependence of binary and ternary recombination of H3+ ions with electrons. Physical Review A, 2009, sv. 79, s. 52707–52707. ISSN 1050-2947. IF 2.908. [Článek v časopise]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Plašil, Radek; Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Varju, Jozef; Dohnal, Petr; Donkó, Zoltán; Bánó, Gregor; Glosík, Juraj. Measurements of EEDF in recombination dominated afterglow plasma. Journal of Physics: Conference Series, 2009, sv. 192, s. 12023–12023. ISSN 1742-6588. [Článek v časopise]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Hejduk, Michal; Varju, Jozef; Dohnal, Petr; Glosík, Juraj. Recombination of KrD+ and KrH+ ions in afterglow plasma. Journal of Physics: Conference Series, 2009, sv. 192, s. 12018–12018. ISSN 1742-6588. [Článek v časopise]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Plašil, Radek; Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Bánó, Gregor; Donkó, Zoltán; Glosík, Juraj. Non-Maxwellian electron energy distribution function in He, He/Ar, He/Xe/H2 and He/Xe/D2 low temperature afterglow plasma. The European Physical Journal D, 2009, sv. 54, s. 391–398. ISSN 1434-6060. IF 1.397. [Článek v časopise]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Glosík, Juraj; Korolov, Ihor; Plašil, Radek; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Novotný, Oldřich; Varju, Jozef; Greene, Chris H.; Kokoouline, Viatcheslav. Binary and ternary recombination of H3+ ions with electrons in He-D2 plasma. Physical Review A, 2009, sv. 80, s. 42706–42706. ISSN 1050-2947. IF 2.908. [Článek v časopise]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Glosík, Juraj, Plašil, Radek; Korolov, Ihor; Novotný, Oldřich; Kotrík, Tomáš;. Multicollision chararcter of recombination of H3+ ions in afterglow plasma. Journal of Physics: Conference Series, 2009, sv. 192, s. 12005–12005. ISSN 1742-6588. [Článek v časopise]
22908Mgr. et Mgr. Marie Mikulová, Ph.D.Panevová, Jarmila. Honorifika v češtině (České vykání - teorie a korpusová data). Južnoslovenski filolog, 2009, sv. LXV, s. 101–108. ISSN 0350-185X. [Článek v časopise]
124409PharmDr. Zbyněk Nový, Ph.D.NOVÝ ZBYNĚK, MANDÍKOVÁ JANA, TREJTNAR FRANTIŠEK. Comparison of renal accumulation of [DOTA0, 1-Nal3]-octreotide labelled with selected radiometals. ČESKÁ A SLOVENSKÁ FARMACIE, 2009, sv. 58, s. 205–208. ISSN 1803-6597. [Článek v časopise]
Článek přijat 11. listopadu 2009.
115307Mgr. Marie Frolíková, Ph.D.Frolíková, Marie. Das Bild der sowjetischen Gesellschaft in Wolfgang Koeppens Reisebericht "Herr Polevoi und sein Gast" unter dem Aspekt von Koeppens Affinität zur Moderne. Germanoslavica (Zeitschrift für germano-slawische Studien), 2008, sv. 2, s. 19–48. ISSN 1210-9029. [Článek v časopise]
Studie se zabývá cestopisem, v němž Wolfgang Koeppen líčí
návštěvu Sovětského svazu, kterou uskutečnil v 50. letech 20. století.
115307Mgr. Marie Frolíková, Ph.D.Frolíková, Marie . Benátky v odlesku věčnosti . revue Prostor , 2007, sv. 1, s. 179–185. ISSN 0862-7045. [Článek v časopise]
Jedná se o překlad části Koeppenova cestopisu "Ich bin gern in Venedig warum".
26409RNDr. Stanislava KuckováKucková, Stanislava. The role of oxygen in an irradiated cell - a stochastic model. Acta Universitatis Apulensis Journal, 2009, sv. Special Issue – Proceedings of the International Conference on Theory and Applications of Mathematics and Informatics ICTAMI 2009, s. 707–717. ISSN 1582-5329. [Článek v časopise]
63808MUDr. Kamil SedláčekSedláček Kamil. Genetická predispozice a riziko náhlé srdeční smrti v důsledku maligních arytmií. Intervenční a akutní kardiologie, 2009, sv. 8(5), s. 242–246. ISSN 1213-807X. IF 0. [Článek v časopise]
Review
63808MUDr. Kamil SedláčekSedláček Kamil. Common genetic variants in ANK2 modulate QT interval: results from the KORA study.. Circulation Cardiovascular genetics, 2008, sv. 1(2), s. 93–99. ISSN 1942-325X. IF 0. [Článek v časopise]
Časopis rodiny Circulation uvedený v roce 2008, IF bude teprve stanoven.
69707ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.Lorman, Jaroslav . Morálně-teologický koncept Augustina Zippeho (1746/7-1816), morální teologa na přelomu epoch. Studia theologica, 2009, sv. 35, s. 25–41. ISSN 1212-8570. IF 13. [Článek v časopise]
Hlavním záměrem příspěvku bylo připomenout otevřenost teologické práce morálního teologa doby josefinismu Augustina Zippeho (1746/7-1816). Zippe je obeznámen kromě tradice vlastního oboru (především s patristickými texty) i s díly tradice filosofické (Platón, Epiktétos, Seneca, Marcus Aurelius) i raněnovověké provenience (Shaftesbury, Hutcheson, Butler, Locke, Hume).
40908RNDr. Veronika Dufková, Ph.D.Dufková Veronika, Čabala Radomír, Maradová Doubravka, Štícha Martin. A fast derivatization procedure for gas chromatographic analysis of perfluorinated organic acids. Journal of Chromatography A, 2009, sv. 1216, s. 8659–8664. ISSN 0021-9673. IF 3.756. [Článek v časopise]
51009RNDr. Martina Riesová, Ph.D.Riesová, Martina; Hruška, Vlastimil; Kenndler, Ernst; Gaš, Bohuslav. Electromigration Oscillations Occurring in Ternary Electrolyte Systems with Complex Eigenmobilities, as Predicted by Theory and Ascertained by Capillary Electrophoresis. The Journal of Physical Chemistry B, 2009, sv. 113, s. 12439–12446. ISSN 1520-6106. IF 4.189. [Článek v časopise]
V nedávné době jsme objevili nový typ oscilací, které jsou anologické oscilacím chemickým a které jsou spojeny s elektromigračním pohybem iontů v roztoku. Pojmenovali jsme je elektromigrační oscilace. Narozdíl od chemických oscilací, kde je systém daleko od chemické rovnováhy a hnací silou oscilací je gradient chemického potenciálu, elektromigrační oscilace jsou poháněny gradientem elektrického potenciálu a systém může být blízko chemické rovnováze. Kritériem nestablity roztoku elektrolytu a jeho schopnosti oscilovat je existence komplexní systémové mobility. Systémové mobility umíme vypočítat na základě lineární teorie elektromigrace a jsme tedy schopni odhalit komplexní systémové mobility a předpovídat oscilační chovaní elektrolytu. Nalezli jsme několik třísložkových systémů s komplexními systémovými mobilitami, které se skládali z jedné zásady a dvou kyselin, z nichž minimálně jedna byla vícemocná. Oscilační chování těchto systémů jsme experimentálně ověřili na komerčně dostupných přístrojích pro kapilární elektroforézu.
111008Mgr. Veronika Biricová, Ph.D.Biricová Veronika, Lázníčková Alice. Dendrimers: Analytical characterization and applications. Bioorganic Chemistry, 2009, sv. 7, s. 185–192. ISSN 0045-2068. IF 1.958. [Článek v časopise]
Prehľadný článok o analytickej charakterizácii a aplikáciách látok, s ktorými sa pracuje vrámci riešenia projektu grantu GA UK.
86307Mgr. Martin Šefránek, Ph.D.Šefránek, Martin. Evaluace výsledků léčby v pěti terapeutických komunitách pro drogově závislé: analýza vybraných vstupních dat z roku 2007.. Adiktologie. Odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí., 2008, sv. (8) 4, s. 320–335. ISSN 1213-3841. [Článek v časopise]
86307Mgr. Martin Šefránek, Ph.D.Šefránek, Martin. Evaluace výsledků léčebných intervencí u uživatelů návykových látek.. Zaostřeno na drogy, 2009, sv. 5/2009, s. 1–16. ISSN 1214-1089. [Článek v časopise]
39908RNDr. Marika Polechová, Ph.D.Steinová, Marika. Předběžná zpráva o revizi nuculidních mlžů ze šáreckého souvrství. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008, 2009, sv. 1, s. 124–126. ISSN 0514-8057. [Článek v časopise]
39908RNDr. Marika Polechová, Ph.D.Kříž, Jiří, Steinová, Marika. Uppermost Ordovician bivalves from the Prague Basin (Hirnantian, Perunica, Bohemia. Bulletin of Geosciences , 2009, sv. 84 (3), s. 409–436. ISSN 1214-1119. [Článek v časopise]
Bulletin of Geoscience je nyní ve zkušebním období pro stanoveni impakt faktoru, na Webu of Knowledge je uveden. Nyní se mu počítá impakt faktor a od roku 2010 mu bude přiznán.
54307Mgr. Martin Kováč, Ph.D.E Fronkova1, K Muzikova1, E Mejstrikova, M Kovac, R Formankova, P Sedlacek, O Hrusak, J Stary. B-cell reconstitution after allogeneic SCT impairs minimal residual disease. Bone Marrow Transplantation, 2008, sv. 42, s. 187–196. ISSN 0268-3369. IF 3.4. [Článek v časopise]
21108RNDr. Jiří Kaštil, Ph.D.Kaštil, Jiří. The influence of substitutions on the magnetocaloric effect in RCo2 compounds. International journal of materials research, 2009, sv. 100, s. 1206–1209. ISSN 1862-5282. IF 0.819. [Článek v časopise]
21108RNDr. Jiří Kaštil, Ph.D.Kaštil, Jiří. Anisotropy of the magnetocaloric effect in DyNiAl. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2009, sv. 321, s. 2318–2321. ISSN 0304-8853. IF 1.283. [Článek v časopise]
151607Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Šálek, Martin, Kreisinger, Jakub, Sedláček, František and Albrecht, Tomáš. Corridor vs. hayfield matrix use by mammalian predators in an agricultural landscape. Agriculture, Ecosystems and Environment, 2009, sv. 134, s. 8–13. ISSN 0167-8809. IF 2.884. [Článek v časopise]
Ačkoliv se tato publikace může jevit jako velmi vzdálena problematice řešené v tomto projektu, její výstupy mají zásadní význam pro pochopení distribuce savčích predátorů v prostředí intenzivně využívané zemědělské krajiny. Jelikož za predaci hnízd, ale i dospělců kachny divoké na námi studovaných lokalitách jsou zodpovědni především savčí predátoři (viz.Kreisinger et al. 2008 předchozí publikace;Kreisinger et al. in prep.), přispěli jsme v rámci tohoto projektu GAUK také ke studium týkající se jejich distribuce v tomto typu krajiny,která je v blízkém vztahu s hnízdními habitaty námi studovaných druhů. Dosažené výsledky publikované v tomto periodiku tak mohou významně přispět k pochopení problematiky hnízdní predace kachny divoké a ostatních terestricky hnízdících druhů v biotopech úzce spojených s tímto typem prostředí intenzivně využívané zemědělské krajiny.
151607Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Kreisinger, Jakub and Albrecht, Tomáš. Nest protection in mallards Anas platyrhynchos : untangling the role of crypsis and parental behaviour. Functional Ecology, 2008, sv. 22, s. 872–879. ISSN 0269-8463. IF 3.699. [Článek v časopise]
V této publikaci jsou presentovány výsledky týkající se efektu zakrývání snůšky hnízdním materiálem a přítomnosti samice na hnízdě na pravděpodobnost predace snůšky u kachny divoké, kterých bylo dosaženo v rámci tohoto projektu. Na základě experimentů s umělými snůškami umisťovanými do přirozeného hnízdního habitatu se nám podařilo prokázat,že snůšky kryté hnízdním materiálem a rovněž snůšky přirozeně inkubované vykazovaly signifikantně vyšší míru přežívání oproti snůškám nekrytým. Doposud byla hnízdnímu materiálu s výrazným podílem prachového peří přisuzována především termoregulační funkce. Nám se však podařila prokázat, do té doby pouze předpokládaná, antipredační funkce hnízdního materiálu u tohoto prekociálního, na zemi hnízdnícího modelového druhu. Zároveň jsme prokázali, že přestože přítomnost samice na hnízdě nemá významnější efekt na jeho krypsi v porovnání s hnízdním materiálem,přirozeně inkubovaná hnízda vykazovala vyšší míru přežívání oproti hnízdům experimentálním. Tyto výsledky tak zásadně poukazují na antipredační funkcí zakrývání snůšky hnízdním materiálem, které snižuje pravděpodobnost její predace v nepřítomnosti samice na hnízdě a zároveň prokazují,že přítomnost samice na hnízdě během inkubace plní významnou roli v její obraně před některými druhy hnízdních predátorů.
134609Mgr. Ondřej Libiger, Ph.D.Libiger Ondřej, Nievergelt Caroline, Schork Nicholas. Comparison of genetic distance measures using human SNP genotype data. Human Biology, 2009, sv. v tisku, s. 1–1. ISSN 0018-7143. IF 0.8. [Článek v časopise]
Článek měl vyjít v prosinci 2009, ale dne 2.1. 2010 stále ještě nebyl k dispozici v databázi PubMed. Kontaktuji editora a zjistím, co se stalo.
100008Mgr. David KolovratníkKolovratník, David Klyueva, Natalia Bojar, Ondřej. Statistical Machine Translation between Related and Unrelated Languages. 2009: Seňa. Slovakia: ITAT 2009: Information Technologies – Applications and Theory, 2009, sv. 1, s. 31–36. ISSN 1214-4029. [Článek v časopise]
Sborník má ISBN 978-80-970179-2-7. ISSN jsem vyplnil, abych splnil formální požadavky formuláře. Jde však o ISSN Vesmíru.
119007Mgr. Lenka Hahnová, Ph.D.Hahnova Cygalova, Lenka; Hofman, Jakub; Ceckova, Martina; Staud, Frantisek. Transplacental pharmacokinetics of glyburide, rhodamine 123 and BODIPY FL prazosin; effect of drug efflux transporters and lipid solubility. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 2009, sv. 331 (3), s. 1118–1125. ISSN 0022-3565. IF 4.309. [Článek v časopise]
134907RNDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.Svoboda, Tomáš, Mašín, David. Hypoplastický a Mohr-Coulombův model při simulaci tunelu v jílech. Tunel, 2009, sv. 4/09, s. 59–68. ISSN 1211-0728. [Článek v časopise]
64808doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.Ježek, Jaroslav; Kala, Vítězslav; Kepka, Tomáš. Finitely generated algebraic structures with various divisibility conditions. Forum Mathematicum, 2010, sv. , s. 0–0. ISSN 0933-7741. IF 0.747. [Článek v časopise]
preprint, zasláno do Forum Mathematicum
64808doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.Kala, Vítězslav; Kepka, Tomáš; Korbelář, Miroslav. Notes on commutative parasemifields. Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae, 2009, sv. 50, s. 521–533. ISSN 0010-2628. [Článek v časopise]
64808doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.Kala, Vítězslav; Kepka, Tomáš; Korbelář, Miroslav; Phillips, J. D.. Various Subsemirings of the Field Q of Rational Numbers. Acta Universitatis Carolinae: Mathematica et Physica, 2009, sv. 50, s. 29–59. ISSN 0001-7140. [Článek v časopise]
64808doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.Kala, Vítězslav; Korbelář, Miroslav. Congruence-simple subsemirings of Q^+. Semigroup Forum, 2010, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0037-1912. IF 0.493. [Článek v časopise]
Preprint, přijato do Semigroup Forum
64808doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.Drápal, Aleš; Hamalainen, Carlo; Kala, Vítězslav. Latin Bitrades, Dissections of Equilateral Triangles, and Abelian Groups. Journal of Combinatorial Designs, 2010, sv. 18, s. 1–24. ISSN 1063-8539. IF 0.456. [Článek v časopise]
64808doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.Kala, Vítězslav; Kepka, Tomáš; Němec, Petr. Norms on Semirings I. Acta Universitatis Carolinae: Mathematica et Physica, 2010, sv. , s. 0–0. ISSN 0001-7140. [Článek v časopise]
Preprint, přijato do Acta Universitatis Carolinae: Mathematica et Physica
64808doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.Kala, Vítězslav; Kepka, Tomáš. Commutative parasemifields finitely generated as semirings. Acta Universitatis Carolinae: Mathematica et Physica, 2010, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0001-7140. [Článek v časopise]
Preprint, zasláno do Acta Universitatis Carolinae: Mathematica et Physica
79008doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.Gabalec, Filip. Klinicky afunkční adenomy hypofýzy - možnosti farmakologické léčby. Diabetes Metabolismu Endokrinologie a Výživa, 2009, sv. 12, s. 94–98. ISSN 1211-9326. [Článek v časopise]
79008doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.Gabalec, Filip. Benign fine-needle aspiration cytology of thyroid nodule: to repeat or not to repeat?. European Journal of Endocrinology, 2009, sv. 16 (6), s. 933–937. ISSN 0804-4643. IF 3.791. [Článek v časopise]
122508Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Míčková, A., Tománková, K., Kolářová, H., Bajgar, R., Kolář, P., Šunka, P., Plencner, M., Jakubová, R., Beneš, J., Koláčná, L., Plánka, L., Nečas, A., Amler, E. Ultrasonic Shock-Wave as a Control Mechanism for Liposome Drug Delivery System for Possible Use in Scaffold Implanted to Animals with Iatrogenic Articular Cartilage Defects. Acta Veterinaria Brno, 2008, sv. 77, s. 285–289. ISSN 0001-7213. IF 0.687. [Článek v časopise]
Krátkodobá ultrazvuková sonikácia pri intenzite I = 2 W.cm-2 a frekvencii f = 1 MHz je postačujúca pre rozbíjanie lipozómov. Vhodnejšou metódou pre otváranie lipozómov je však využitie rázovej vlny. Obe techniky môžu byť síce použité pre riadené dodávanie liečiv s využitím lipozómov, ale vďaka lepšej fokusácii rázovej vlny a podstatne menším negatívnym vedľajším účinkom na organizmus sa javí rázová vlna ako perspektívny nástroj pre riadené uvoľňovanie liečiv z lipozómov
51808Mgr. Jan LachnittHrach, Rudolf – Roučka, Štěpán – Hrachová, Věra – Schmiedt, Lukáš. Study of plasma-solid interaction in electronegative gas mixtures at higher pressures. Vacuum, 2010, sv. 84, s. 94–96. ISSN 0042-207X. IF 1.114. [Článek v časopise]
51808Mgr. Jan LachnittHavlíčková, Eva – Maršálek, Ondřej – Hrach, Rudolf. Computational study of plasma-solid interaction in argon plasma with inclusion of magnetic field. The European Physical Journal D, 2009, sv. 54, s. 313–318. ISSN 1434-6060. IF 1.397. [Článek v časopise]
48409MUDr. Jana Djakow, Ph.D.Djakow, Jana, Svobodová, Tamara, Uhlík, Jiří, Kabelka, Zdeněk, Smolíková, Libuše, Cinek, Ondřej, Pohunek, Petr. Primární ciliární dyskineze. Část 2. - Diagnostika a léčba. Alergie, 2009, sv. 2, s. 121–134. ISSN 1212-6872. [Článek v časopise]
Práce je 2. dílem původního českého review o primární ciliární dyskinezí. Navazuje na 1. část pojednávající o patogenezi a klinickém obraze. Zabývá se diagnostikou a léčbou PCD.
Na článku se podíleli odborníci z oblasti dětské pneumologie, ORL, fyzioterapie a genetiky. Práce pojednává také o vysokorychlostní videomikroskopii a o genetickém vyšetřování PCD. Na straně 133 této práce je uvedena skutečnost o její podpoře grantem GAUK s uvedením čísla grantu. Práce zobrazuje také praktickou ukázku výsledku genetického vyšetření. Alergie vychází 4x do roka a je určena odborníkům z oboru alergologie a imunologie a z oblasti dětské respirační medicíny. Na internetu je verze časopisu dostupná se zpozděním jednoho čísla.
Viz také: www.tigis.cz/alergie/Index.htm
135909Mgr. Břetislav Šopík, Ph.D.Šopík, Břetislav . Model for the boron-doping dependence of the critical temperature of superconducting boron-doped diamond. New Journal of Physics, 2009, sv. 11, s. 103026–103026. ISSN 1367-2630. IF 3.44. [Článek v časopise]
63009Mgr. Martina Hujslová, Ph.D.Hujslová M., Kubátová A., Chudíčková M. et Kolařík M.. Diversity of fungal communities in saline and acidic soils. Mycological Progress, 2009, sv. DOI 10.1007/s11557-009-0611-7, s. 0–0. ISSN 1861-8952. IF 1.79. [Článek v časopise]
81509JUDr. Miroslava Zajíčková, Ph.D.Mgr. Miroslava Zajíčková. Návrh směrnice Evropské komise (CCCTB) ke společnému konsolidovanému základu daně z příjmů korporací. Obchodní právo, 2009, sv. 4, s. 8–15. ISSN 1210-8278. [Článek v časopise]
109708Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Míčková, A., Tománková, K., Kolářová, H., Bajgar, R., Kolář, P., Šunka, P., Plencner, M., Jakubová, R., Beneš, J., Koláčná, L., Plánka, L., Nečas, A., Amler, A.. Ultrasonic Shock-Wave as a Control Mechanism for Liposome Drug Delivery System for Possible Use in Scaffold Implanted to Animals with Iatrogenic Articular Cartilage Defects.. Acta Veterinaria Brno, 2008, sv. sv. 77, s. 285–289. ISSN 0001-7213. IF 0.687. [Článek v časopise]
Krátkodobá ultrazvuková sonikácia pri intenzite I = 2 W.cm-2 a frekvencii f = 1 MHz je postačujúca pre rozbíjanie lipozómov. Vhodnejšou metódou pre otváranie lipozómov je však využitie rázovej vlny. Obe techniky môžu byť síce použité pre riadené dodávanie liečiv s využitím lipozómov, ale vďaka lepšej fokusácii rázovej vlny a podstatne menším negatívnym vedľajším účinkom na organizmus sa javí rázová vlna ako perspektívny nástroj pre riadené uvoľňovanie liečiv z lipozómov.
136107Mgr. Milena Adámková Ségard, Ph.D.Adámková, Milena, Hátlová, Běla. Systematic review of researches testing movement and body techniques in the treatment of eating disorders. E-psychologie, Elektronický časopis ČMPS, 2009, sv. 3, s. 1–1. ISSN 1802-8853. [Článek v časopise]
136107Mgr. Milena Adámková Ségard, Ph.D.Adámková, Milena. Systematický přehled, jeho význam ve vědeckém výzkumu. Studia Sportiva, 2009, sv. 3, s. 95–99. ISSN 1802-7679. [Článek v časopise]
98207Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D.[Kettnerová, Václava]. Czech Verbs of Communication with respect to Types of Dependent Content Clauses. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 2008, sv. 90, s. 83–108. ISSN 0032-6585. [Článek v časopise]
98207Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D.[Kettnerová, Václava; Lopatková, Markéta; Hrstková, Klára]. Semantic Roles in Valency Lexicon of Czech Verbs: Verbs of Communication and Exchange. Advances in Natural Language Processing (6th International Conference on NLP, GoTAL 2008), 2008, sv. LNAI5221, s. 217–221. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
98207Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D.[Kettnerová, Václava; Lopatková, Markéta; Hrstková, Klára]. Semantic Classes in Czech Valency Lexicon: Verbs of Communication and Verbs of Exchange. Proceedings of the 11th International Conference, TSD 2008, 2008, sv. LNAI 5246, s. 109–116. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
98207Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D.[Kettnerová, Václava]. Konstrukce s rozpadem tématu a dikta v češtině. Slovo a slovesnost, 2009, sv. 70, s. 163–174. ISSN 0037-7031. [Článek v časopise]
101008Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.Katerina, Kusova; Ondrej, Cibulka; Katerina, Dohnalova; Ivan, Pelant ; Anna, Fučíková; Jan, Valenta;. Yellow-emitting colloidal suspensions of silicon nanocrystals: Fabrication technology, luminescence performance and application prospects. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2009, sv. 41, s. 982–985. ISSN 1386-9477. IF 1.230. [Článek v časopise]
Hlavní řešitel není prvním autorem. Článek pojednáva o luminescenci Si nanokrystalu s maximem luminiscence v žluté oblasti optického spektra a jeho možných aplikacích.
101008Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.Anna Fucikova; Jan, Valenta; Ivan, Pelant; Vitezslav, Brezina;. Novel use of silicon nanocrystals and nanodiamonds in biology. Chemical Papers, 2009, sv. 63, s. 704–708. ISSN 0366-6352. IF 0.758. [Článek v časopise]
Hlavní řešitel je prvním autorem. Tento článek shrnuje doposud získané výsledky v rámci tohoto projektu.
101008Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.Anna Fucikova; Jan, Valenta; Ivan, Pelant; Vitezslav, Brezina. Nontoxic silicon nanocrystals and nanodiamonds as substitution for harmful quantum dots. . Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2009, 2009, sv. 0, s. 1–4. ISSN 1386-9477. IF 1.230. [Článek v časopise]
Hlavní řešitel je prvním autorem. Článek shrnuje poslední poznatky získané v biologické části tohoto projektu. Článek se nachází v editorskem procesu. Jedná se o článek podanný v rámci 2009 MRS Fall Meeting, Boston, USA, 30 November- 04 December.
112808Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.Zemanová, Lenka; Karel Kovář. KONCENTRACE POZORNOSTI JAKO PŘEDPOKLAD VÝKONU V TRIATLONU. Česká kinantropologie, 2010, sv. XX, s. 0–0. ISSN 1211-9261. [Článek v časopise]
Článek je v tisku, číslo vyjde 15. 1. 2010
100007Mgr. Mária Tomková, Ph.D.Tomková, M.;Marohnic, C.C;Baxová A.;Martásek. P. . Antley-Bixlerův syndrom nebo POR deficience?. Časopis lékařů českých, 2008, sv. 147, s. 261–265. ISSN 0008-7335. [Článek v časopise]
Abstrakt
Antley-Bixlerův syndrom (ABS) je vzácné kongenitální onemocnění charakterizované četnými kraniofaciálními, skeletálními a v některých případech i urogenitálními abnormalitami vyplývajícími z porušené steroidogenese. Donedávna jedinou známou genetickou příčinou u sporadických případů ABS byly dominantní mutace v genu pro receptor pro fibroblastový růstový faktor 2 (FGFR2). Současný výzkum však velmi překvapivě odhalil, že za projevy Antley-Bixlerova syndromu spojeného s poruchami steroidogenese a urogenitálními anomáliemi stojí mutace v genu POR, kódujícím enzym NADPH-cytochrom P450 oxidoreduktasu (CYPOR).
CYPOR je flavoprotein, obsahuje dva flaviny, flavin adenin dinukeotid (FAD) a flavin mononukleotid (FMN) a také sekvenci pro vazbu NADPH. Enzym je monomer organizován do čtyř domén. Sekvence 25 aminokyselin v N-terminální části proteinu zodpovídá za mikrozomální lokalizaci proteinu. CYPOR je hlavním elektronovým dárcem pro mikrozomálně lokalizované cytochromy P450, které se účastní metabolizmu xenobiotik a biosyntézy steroidních hormonů. Mutace v genu POR vedou k zdánlivé insuficienci některých P450 enzymů.
54007RNDr. Mgr. Dana Douděrová, Ph.D.Ulbrichova Douderova Dana, Martasek Pavel. Detection of DNA Variations in the Polymorphic Hydroxymethylbilane Synthase Gene by High-Resolution Melting Analysis. Analytical Biochemistry, 2009, sv. 395, s. 41–48. ISSN 0003-2697. IF 3.1. [Článek v časopise]
54007RNDr. Mgr. Dana Douděrová, Ph.D.Ulbrichova D, Schneider-Yin X, Mamet R, Saudek V, Martasek P, Minder EI, Schoenfeld N. Correlation between biochemical findings, structural and enzymatic abnormalities in mutated HMBS identified in six Israeli families with acute intermittent porphyria. Blood cells, molecules and disease, 2009, sv. 42, s. 167–173. ISSN 1079-9796. IF 2.75. [Článek v časopise]
54007RNDr. Mgr. Dana Douděrová, Ph.D.Ulbrichova D, Hrdinka M, Saudek V, Martasek P. Acute intermittent porphyria--impact of mutations found in the hydroxymethylbilane synthase gene on biochemical and enzymatic protein properties. FEBS Journal, 2009, sv. 276, s. 2106–2115. ISSN 1742-464x. IF 3.14. [Článek v časopise]
54007RNDr. Mgr. Dana Douděrová, Ph.D.Schneider-Yin X, Ulbrichova D, Mamet R, Martasek P, Marohnic CC, Goren A, Minder EI, Schoenfeld N. Characterization of two missense variants in the hydroxymethylbilane synthase gene in the Israeli population, which differ in their associations with acute intermittent porphyria. Molecular genetics and metabolism, 2008, sv. 94, s. 343–346. ISSN 1096-7192. IF 2.63. [Článek v časopise]
54007RNDr. Mgr. Dana Douděrová, Ph.D.Flachsova E, Verma IC, Ulbrichova D, Saxena R, Zeman J, Saudek V, Raman CS, Martasek P. A new mutation within the porphobilinogen deaminase gene leading to a truncated protein as a cause of acute intermittent porphyria in an extended Indian family.. Folia Biologica (Praha), 2007, sv. 53, s. 194–201. ISSN 0015-5500. IF 0.6. [Článek v časopise]
150907Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D.Kreml, Ondřej; Pokorný, Milan. On The Local Strong Solutions For A System Describing The Flow Of A Viscoelastic Fluid. Banach Center Publications, 2009, sv. 86, s. 195–206. ISSN 0137-6934. [Článek v časopise]
101809PhDr. Jan Děkanovský, Ph.D.Děkanovský, Jan. Tarzan a slečna Leni. Jak (ne)natočit olympijský desetiboj. Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 2010, sv. 3/XXXII, s. 0–0. ISSN 0418-5129. [Článek v časopise]
Článek byl přijat k publikování v konkrétním čísle časopisu. V době editace této zprávy ještě nebyly známy konkrétní stránky článku a nebylo rovněž možné přiložit hotový článek jako přílohu.
8808MUDr. Eliška Rotnáglová, Ph.D.Tachezy R, Klozar J, Rubenstein L, Smith E, Saláková M, Šmahelová J, Ludvíková V, Rotnáglová E, Kodet R, Hamšíková E.. Demographic and risk factors in patients with head and neck tumors. Journal of Medical Virology, 2009, sv. 81, s. 878–887. ISSN 0146-6615. IF 2.75. [Článek v časopise]
105509RNDr. Milan Berta, Ph.D.Berta, Milan; Kužel, Petr; Kadlec, Filip. Study of responsiveness of near-field terahertz imaging probes. Journal of Physics D: Applied Physics, 2009, sv. 42, s. 15–155501. ISSN 0022-3727. IF 2.104. [Článek v časopise]
doi:10.1088/0022-3727/42/15/155501
12209RNDr. Robert Švarc, Ph.D.Prikryl, O., Podolsky, J.. On conformally flat and type N pure radiation metrics. General Relativit y and Gravitation, 2009, sv. 41, s. 1069–1081. ISSN 0001-7701. IF 1.803. [Článek v časopise]
12209RNDr. Robert Švarc, Ph.D.Kadlecová, H., Zelnikov, A., Krtous, P., Podolský, J.. Gyratons on direct-product spacetimes. Physical review D, 2009, sv. D 80, s. 2400–2400. ISSN 1550-7998. IF 5.050. [Článek v časopise]
12209RNDr. Robert Švarc, Ph.D.Podolský, J., Kadlecova, H.. Radiation generated by accelerating and rotating charged black holes in (anti-)de Sitter space. Classical and quantum gravity, 2009, sv. 26, s. 105007–105007. ISSN 0264-9381. IF 3.035. [Článek v časopise]
29407RNDr. Vojtěch Abraham, Ph.D.Daneck, Hana; Abraham, Vojtěch; Marhold, Karol; Fér, Tomáš. Phylogeography of Lonicera nigra (Caprifoliaceae) with the focus on Central Europe inferred from molecular and palynological evidence.. Preslia, 0000, sv. to be submitted, s. 0–0. ISSN 0032-7786. IF 2.396. [Článek v časopise]
29407RNDr. Vojtěch Abraham, Ph.D.Kuneš, Petr; Abraham, Vojtěch; Kovářík, Oleg; Kopecký, Martin; PALYCZ contributors. Czech Quaternary Palynological Database – PALYCZ: review and basic statistics of the data.. Preslia, 2009, sv. 81, s. 209–238. ISSN 0032-7786. IF 2.396. [Článek v časopise]
134908RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D.Hajná, Jaroslava; Žák, Jiří; Kachlík, Václav; Chadima, Martin. Subduction-driven shortening and differential exhumation in a Cadomian accretionary wedge: The Teplá–Barrandian unit, Bohemian Massif. Precambrian Research, 2010, sv. 176, s. 27–45. ISSN 0301-9268. IF 3.736. [Článek v časopise]
114109Mgr. Petra BuzkováTeplý, Petr. Matějašák, Milan. Černohorský, Jan. The Impact of Regulation of Banks in the US and the EU-15 Countries. E+M Economics and Management, 2009, sv. 12, č. 3, s. 58–69. ISSN 1212-3609. [Článek v časopise]
Abstract: The regulation of financial markets and banking industry has become one of the most discussed topics by both academics and practitioners in recent years. One of the reason is the fact that bank capital requirements play a prominent role in sustaining financial stability. There are different theories that have rivaling predictions about how banks adjust their risk and capital behavior to imposed regulatory constraints. This paper intends to contribute to these discussions as it tries to evaluate regulatory pressure on selected banks around the world in the 2000-2005 period. To our knowledge, we are the first to test and compare the capital and risk behavior of US banks and banks from the EU 15 region in this period. In order to provide our analysis, we estimate a modified version of the simultaneous equations model developed by Shrieves and Dahl. This model analyzes adjustments in capital and risk at banks when they approach the minimum regulatory capital level. In the model, regulatory pressure is one of the explanatory variables and the dependent variables are changes in risk and capital. There are many methods that can be used to estimate the model; we have chosen the method of two-stage least squares (2SLS) and three-stage least squares (3SLS) estimates in order to test for the robustness of the results. The results indicate that regulatory requirements have the desired effect on bank behavior. We find that both European and US banks close to the minimum regulatory threshold tend to increase their capital adequacy by increasing their capital. Finally, we observe a positive and significant relationship between capital levels and risk exposure for both US and EU banks.
114109Mgr. Petra BuzkováTeplý, Petr. Černohorská, L., Černohorský, J.. Implications of the 2008 financial crisis for world financial markets. Scientific Papers of the University of Pardubice, 2009, sv. Series D, s. 19–27. ISSN 1211-555X. [Článek v časopise]
Abstract: While the form of crises may change, their essence remains the same (e.g. a cycle of abundant liquidity, rapid credit growth, and a low-inflation environment followed by an asset-price bubble). The current market turbulence began in mid-2000s when the US economy shifted to an imbalanced macroeconomic position. By 2007, mounting defaults in the US sub-prime mortgage market led to US market instability, unleashing a global fiscal contagion that spread around the world, roiling markets and causing world economic upheaval. This contagion led to, for example, the nationalization of big financial institutions, bank failures, the end of an era in investment banking, increased federal insurance on banking deposits, government bailouts and opportunistic investments by sovereign wealth funds. In this paper, we discuss the history, macroeconomic conditions, and milestones of the US mortgage crisis that later resulted in the global liquidity and credit shortages. We also describe key investment banking and risk management practices that exacerbated the impact of the crisis, such as relying on an originate-to-distribute model, risk-shifting, securitization techniques, ratings processes and the use of off-balance sheet vehicles. Moreover, we address key lessons for risk management derived from the current crisis and recommend policies that should help diminish the negative impact of future potential crises.
114109Mgr. Petra BuzkováTeplý, Petr. Černohorský, J.. Kreditní deriváty - hrozba nebo příležitost?. Scientific Papers of the University of Pardubice, 2009, sv. Series D, s. 10–18. ISSN 1211-555X. [Článek v časopise]
Abstract: The paper deals with one of credit derivatives – credit default swaps (CDS). These exotic financial instruments also have contributed to the financial crisis. In this paper we define CDS and its basic characteristic, advantages and disadvantages of CDS that materialized during the global financial crisis. The aim of this paper is to propose suitable changes of the CDS market and predict its future development.
22807MUDr. Marianna ČopákováAlena Baňasová; Hana Maxová; Václav Hampl; Martin Vízek; Viera Povýšilová; Jana Novotná; Olga Vajnerová; Olga Hniličková; Jan Herget. Prevention of mast cell degranulation by disodium cromoglycate attenuates the development of hypoxic pulmonary hypertension in rats exposed to chronic hypoxia . Respiration, 2008, sv. 76, s. 102–107. ISSN 0025-7931. IF 1.985. [Článek v časopise]
22807MUDr. Marianna ČopákováMaxová Hana, Vasilková Marianna, Tkaczyk Jakub, Vízek Martin. Kromoglykát sodný – blokátor degranulace žírných buněk v procesu tkáňové remodelace. Československá fyziologie 59, 2010, sv. 1, s. 23–26. ISSN 1210-6313. [Článek v časopise]
22807MUDr. Marianna ČopákováHana,Maxová; Marianna Vasiľková; Jana Novotná; Olga Vajnerová; Alena Baňasová; Martin Vízek; Jan Herget. Prevention of mast cell degranulation by disodium cromoglycate delayed the regression of hypoxic pulmonary hypertension in rats. Respiration, 2010, sv. 00, s. 0–0. ISSN 0025-7931. IF 1.985. [Článek v časopise]
v tisku
52608MUDr. Petra Król, Ph.D.Król, Petra, Katra, Rami, Doležalová, Pavla. Syndromy periodických horeček. Česko-slovenská Pediatrie, 2009, sv. 64 (10), s. 480–487. ISSN 1803-6597. [Článek v časopise]
SOUHRN
Syndromy periodických horeček jsou klinické jednotky patřící do velké skupiny autoinflamatorních chorob. Jde o relativně novou skupinu onemocnění, která jsou charakterizovaná poruchou mechanizmů vrozené imunity. Opakované epizody teplot jsou doprovázeny lokálními zánětlivými projevy. Většina syndromů periodických horeček vzniká na podkladě genetické predispozice. Dle typu dědičnosti je rozdělujeme na autozomálně dominantní: kryopyrin-asociované periodické syndromy (CAPS; Cryopyrin Associated Periodic Syndromes) a TNF-receptor asociovaný periodický syndrom (TRAPS; Tumor Necrosis Factor Receptor-Associated Periodic Syndrome) a autozomálně recesivní: familiární středomořská horečka (FMF; Familiar Mediterranean Fever) a mevalonátkináza-asociovaný periodický syndrom (MAPS; Mevalonate kinase Associated Periodic fever Syndrome). Mimo tuto klasifikaci stojí periodická horečka s aftózní stomatitidou, faryngitidou a krční adenitidou (PFAPA; Periodic Fever, Aphtous stomatitis, Pharyngitis, Adenitis), u kterého doposud není definována vyvolávající příčina.
KLÍČOVÁ SLOVA: periodická horečka, vrozená imunita, zánět
32107RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.Vočadlová, Klára, Křížek, Marek. Comparison of glacial relief landforms and the factors which determine glaciation in the surroundings of Černé Jezero lake and Čertovo Jezero lake (Šumava Mts., Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 2009, sv. 17, s. 2–14. ISSN 1210-8812. [Článek v časopise]
This paper deals with comparison of conditions of the Pleistocene glaciation in vicinity of Černé jezero Lake and Čertovo jezero Lake in the Šumava Mts. (the Bohemian Forest) and with comparison of resulting glacial landforms. Main factors influencing formation of glaciers were in the Šumava Mts.: the snow deflation off source areas (deflation plateaus), leeward cirque location and predisposition of preglacial relief. The authors compared morphologic, morphometric and climatic conditions of cirques of Černé jezero Lake and Čertovo jezero Lake. Even though the two cirques are immediately neighboring, have approximately similar area, altitude and relative vertical relief-dissection their glacial erosion and accumulation relief segments have many differences. The most noticeable differences are slope gradient and slope aspect and overdeepening. It turned out that the more important factor for glaciation extent in the area of Černé jezero Lake and Čertovo jezero Lake is heat load influence then deflation plateaus extent. It is supported with a small extent of Čertovo jezero Lake glaciation which has unfavorable aspect and higher heat load index (HLI).
18307Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.Fikáček, Martin, Boukal, Milan, Lökkös, Andor, Kraus, Zdeněk, Křivan, Václav. First records of Cercyon hungaricus Endrody-Younga, 1967 from Slovakia, notes on its distribution and biology, and fixation of its type specimens (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae, 2009, sv. 94, s. 73–80. ISSN 1211-8788. IF 0. [Článek v časopise]
18307Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.Fikáček, Martin. Taxonomic revision of New World species of the genus Oosternum Sharp. III. A new species of O. aequinoctiale species group from Costa Rica (Hydrophilidae: Sphaeridiinae: Megasternini). Koleopterologische Rundschau, 2009, sv. 79, s. 179–187. ISSN 0075-6547. IF 0. [Článek v časopise]
18307Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.Fikáček, Martin, Hebauer, Franz, Hansen, Michael. Taxonomic revision of New World species of the genus Oosternum Sharp, 1882 (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae) I. Definition of species groups and revision of O. aequinoctiale species group.. Zootaxa, 2009, sv. 2054, s. 1–37. ISSN 1175-5326. IF 0.74. [Článek v časopise]
18307Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.Gentili, Elio, Fikáček, Martin. Taxonomic notes on Laccobius, subgenus Glyptolaccobius, with new records and description of four new species (Coleoptera: Hydrophilidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2009, sv. 49, s. 607–623. ISSN 0374-1036. IF 0. [Článek v časopise]
18307Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.Fikáček, Martin, Šípková, Hana. New Asian Hydroscapha, with comments on male-female association of co-occuring species (Coleoptera: Myxophaga: Hydroscaphidae). Zootaxa, 2009, sv. 2286, s. 21–48. ISSN 1175-5326. IF 0.74. [Článek v časopise]
18307Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.Fikáček, Martin, Hebauer, Franz. Taxonomic revision of New World species of the genus Oosternum Sharp, 1882 (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae) II. The O. convexum species group.. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2009, sv. 49, s. 103–117. ISSN 0374-1036. IF 0. [Článek v časopise]
18307Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.Fikáček, Martin. The occurrence of introduced species of the genus Cercyon (Coleoptera: Hydrophilidae) in the Neotropical region. Revista de la Sociedad Entomologica Argentina, 2009, sv. 68, s. 351–357. ISSN 0373-5680. IF 0. [Článek v časopise]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk. Vztah periferiality a vzdělávání: Lze definovat periferní oblasti na základě vývoje sítě základních škol?. Acta geographica Universitatis Comenianae, 2009, sv. 52, s. 59–73. ISSN 0231-715X. [Článek v časopise]
Cílem příspěvku je analyzovat vztah mezi vývojem prostorové diferenciace sítě základních škol v Česku a změnami v pozici příslušných regionů na kontinuu jádro-periferie. Výsledky jsou porovnány s vymezením periferních oblastí v Česku, které provedli na základě jiných charakteristik další autoři. Článek přispívá ke specifikaci vztahu mezi uzavíráním základních škol a marginalizací obcí a regionů.
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie. Územní rozmístění základních škol v Česku, hlavní rysy jeho proměn ve 2. polovině 20. století a jejich potenciální důsledky. Studia Paedagogica, 2008, sv. 56, s. 35–51. ISSN 1211-6971. [Článek v časopise]
Cílem článku je analyzovat prostorové rozmístění základních škol v Česku na základě podkladů z oficiálních statistik. Současná podoba sítě základních škol je porovnávaná se situací v roce 1961 za účelem identifikace geografických procesů, které charakterizují její vývoj ve 2. polovině 20. století. Následně jsou diskutovány některé možné důsledky proměn sítě základních škol v různých typech území. Zvláštní zřetel je kladen na proces uzavírání základních škol.
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk. Changes in the rural elementary schools network in Czechia in second half of 20th century and its possible impact on rural areas. European Countryside, 2009, sv. 1, s. 125–140. ISSN 1803-8417. [Článek v časopise]
Článek představuje analýzu vývoje sítě základních škol ve 2. polovině 20. století na řádovostní úrovni celého Česka. Dále identifikuje rozdíly tohoto vývoje v městském a venkovském prostoru a diskutuje možné důsledky procesu právě pro venkovské obce.
94508Mgr. Barbora Kocánová, Ph.D.Kocánová, Barbora. Collecta notabiliora de libro Methorum. Středověká sbírka poznámek k meteorologii z rukopisu M 8 Archivu Pražského hradu (edice a komentář). Listy filologické. Folia philologica, 2009, sv. 132, s. 341–378. ISSN 0024-4457. [Článek v časopise]
Jedná se o ediční zpracování bohemikálního meteorologického pojednání z první poloviny 15. století, představujícího zajímavý text z hlediska dějin meteorologie a z hlediska recepce Aristotela na středověkých univerzitách. Přepis doplňuje úvod, kritický aparát a rozbor textu komentující jeho obsah.
94508Mgr. Barbora Kocánová, Ph.D.Kocánová, Barbora. Mediaeval Meteorology in the Czech Lands. Historica. Historical Sciences in the Czech Republic, 2010, sv. 14, s. 45–57. ISSN 1210-8499. [Článek v časopise]
Příspěvek v anglickém jazyce shrnuje výsledky bádání projektu o středověké meteorologii v českých zemích.
104109Mgr. Jan Kysela, Ph.D.Kysela, Jan . "...sídlili v neopevněných vsích..." (Polyb. II, 17. 9) Italští Bojové a česká oppida. Archeologické rozhledy, 2010, sv. 62, s. 1–2. ISSN 0323-1267. [Článek v časopise]
Článek byl přijat k recensnímu řízení (viz příloha rec_J_Kysela.pdf). Může v něm tudíž dojít k úpravám, čísla stránek mi dosud nejsou známa.
14207Mgr. Viola AltováAltová, Viola, Štěpančíková, Petra. Karst Phenomena in the Rychlebske Mts. and their Tectonic Setting (Czech Republic). Slovenský kras/Acta Carsologica Slovaca, 2008, sv. 46/2, s. 347–352. ISSN 0560-3137. [Článek v časopise]
44407doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHABláha, Jan; Kopecký, Petr; Matias, Michal; Hovorka, Roman; Kunstýř, Jan; Kotulák, Tomáš; Lipš, Michal; Rubeš, David; Stříteský, Martin; Lindner, Jaroslav; Semrád, Michal; Haluzík, Martin. Comparison of Three Protocols for Tight Glycemic Control in Cardiac Surgery Patients. Diabetes Care, 2009, sv. 32, s. 757–761. ISSN 0149-5992. IF 7.349. [Článek v časopise]
44407doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHABláha, Jan; Kopecký, Petr. Hyperglykémie v intenzívní péči. Postgraduální medicína, 2009, sv. 11, s. 371–378. ISSN 1212-4184. [Článek v časopise]
31109RNDr. Mgr. Radek Suchomel, Ph.D.Suchomel, Radek and Mašín, David. Comparison of different probabilistic methods for predicting stability of a slope in spatially variable c-phi soil.. Computers and Geotechnics, 2010, sv. 37, s. 132–140. ISSN 0266-352X. [Článek v časopise]
Článek popisuje řešení geotechnické úlohy stability svahu pomocí dvou pravděpodobnostních metod založených na odlišném principu. Jako vzorový příklad byl zvolen sesuv v norském Lodalenu. První metodou je random finite element metoda. Ta je založena na teorii o náhodných polích a Monte Carlo metodě. Tato medoda je umožňuje zohlednit prostorovou variabilitu parametrů zeminy. Na druhou stranu vyžaduje velké množství simulací (1500-2000) daného problému a tím se stává značně výpočetně náročnou. Druhá metoda je first order second moment ta je založena na analytickém řešení problému a bere v úvahu střední hodnotu a směrodatnou odchylku vstupních parametrů. Výhodou je nízký počet potřebných simulací, ale nelze takto zohlednit prostorovou variabilitu. V práci se zabýváme zavedením lokálního zprůměrování do této jednodušší metody tak aby prostorová variabilita mohla ovlivnit výsledky řešení, které jsou v závěru srovnávány se sofistikovanější random finite element metodou.
V článku jsou výsledky z první části našeho výzkumu kde se pravděpodobnostní metody kombinují se základním konstitučním modelem a sleduje se jejich chování na typovém problému tak aby jsme v pozdější práci byly schopni použít pokročilý konstituční model.
80407MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.Kayserová, Jana. Serum Immunoglobulin Free Light Chains in Severe. Scandinavian Journal of Immunology, 2010, sv. 71, s. 312–316. ISSN 0300-9475. IF 2.186. [Článek v časopise]
111609Mgr. et Mgr. Adéla Šmilauerová, Ph.D.Šmilauerová, Adéla. Johann Hoffmann a jeho působení v Březnici. Podbrdsko, 2009, sv. XVI, s. 102–117. ISSN 1211-5169. [Článek v časopise]
V rámci odborného příspěvku, který byl částečně financován z GA UK, byl detailně zmapován vztah bosých augustiniánů ve Lnářích k umělci Johannu Hoffmannovi (1700–1747). Bylo zjištěno, že jediné archivně doložitelné dílo, které řeholníci u J. Hoffmanna objednali, byla pro klášterní kostel Nejsvětější Trojice roku 1720 kazatelna. Druhá práce tohoto umělce, řezbářská výzdoba kůru, je J. Hoffmannovi pouze připsaná, ale zdá se velmi pravděpodobné, že objednavateli byli také sami lnářští řeholníci.
Toto zjištění má význam nejen pro poznání objednavatelské činnosti bosých augustiniánů ve Lnářích, ale zejména pro dějiny daného regionu.
119207Mgr. Petr Šípek, Ph.D.Šípek, Petr; Grebennikov, Vasily, & Gill, Bruce. Larval descriptions, biological notes and phylogenetic placement. . European Journal of Entomology, 2009, sv. 106 (1), s. 95–106. ISSN 1210-5759. IF 0.913. [Článek v časopise]
119207Mgr. Petr Šípek, Ph.D.Vitner, Jan, Král, David. Immature stages and nest construction in Synapsis yunnanus (Coleoptera: Scarabaeidae). Annales de la Société Entomologique de France, 2009, sv. 45 (1), s. 49–66. ISSN 0037-9271. IF 0.934. [Článek v časopise]
95708MUDr. Tomáš HolečekHoleček, Tomáš; Dědek, Tomáš. Minimálně invazívní osteosyntéza patní kosti - indikace a limity. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti, 2009, sv. XIII, s. 19–26. ISSN 1336-6572. [Článek v časopise]
Jedná se o přehledný článek prezentující rozhodovací algoritmus, který určuje strategii léčby jednotlivých typů zlomenin patní kosti. Ve článku je prezentována minimálně invazívní osteosyntéza patní kosti a v obrazové příloze dokumentovány její limity.
127208RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.Kotrbová Věra, Aimová Dagmar, Ingr Marek, Bořek-Dohalská Lucie, Martínek Václav, Stiborová Marie. Preparation of a biologically active apo-cytochrome b5 via heterologous expression in Escherichia coli. Protein Expression and Purification, 2009, sv. 66, s. 203–209. ISSN 1046-5928. IF 1.621. [Článek v časopise]
127208RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.Moserová Michaela, Kotrbová Věra, Aimová Dagmar, Šulc Miroslav, Frei Eva, Stiborová Marie. Analysis of benzo[a]pyrene metabolites formed by rat hepatic microsomes using high pressure liquid chromatography: optimization of the method. Interdisciplinary Toxicology, 2009, sv. 2(4), s. 101–106. ISSN 1337-6853. IF 0. [Článek v časopise]
97909RNDr. David Píša, Ph.D.Němec, František. Conjugate observations on board a satellite and on the ground of a remarkable MLR-like event. Geophysical Research Letters, 2009, sv. 36, s. 1–4. ISSN 0094-8276. [Článek v časopise]
92908RNDr. Mgr. Barbora Černá, Ph.D.ČERNÁ, B., NÝVLT, D, ENGEL, Z. . A glacifluvial paleochannel in the Anděl Saddle, Czech Republic: new evidence of the ice-sheet limit. Geological Quarterly, 2010, sv. v recenzním řízení, s. 0–0. ISSN 1641-7291. IF 0.892. [Článek v časopise]
92908RNDr. Mgr. Barbora Černá, Ph.D.ČERNÁ, B . Ice sheet glaciation in the Northern Bohemia - the evidence from two saddle sites. 7th International Conference Geoekological Problems of the Karkonosze Mts., Book of abstracts, 2009, sv. 1, s. 34–35. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
92908RNDr. Mgr. Barbora Černá, Ph.D.JANÁSKOVÁ, B., ENGEL, Z.. Altitudinal limit of the ice-sheet glaciation in Northern Bohemia – new evidence from the saddle under Andělský vrch hill. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009, Geomorfologický sborník, 2009, sv. 8, s. 21–21. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
hlavní řešitelka = Černá, B., za svobodna Janásková, B.
94608MUDr. Marek SchmidtChocholatý Matúš. SPONTÁNNÍ RUPTURA LEDVINNÉ PÁNVIČKY. Česká Urologie, 2009, sv. 13, s. 295–295. ISSN 1211-8729. [Článek v časopise]
spoluautor
94608MUDr. Marek SchmidtHanek Pavel. POROVNÁNÍ LAPAROSKOPICKÉ A OTEVŘENÉ NEFREKTOMIE PRO KARCINOM STÁDIA T1-T2. Česká Urologie, 2009, sv. 13, s. 316–316. ISSN 1211-8729. [Článek v časopise]
spoluautor
94608MUDr. Marek SchmidtJarolím Ladislav. MATEMATICKÝ MODEL PREDIKCE ELEVACE PSA PŘI BIOCHEMICKÉ RECIDIVĚ PO RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMII. Česká Urologie, 2009, sv. 13, s. 304–304. ISSN 1211-8729. [Článek v časopise]
spoluautor
94608MUDr. Marek SchmidtSchmidt Marek. LAPAROSKOPICKÁ MODIFIKOVANÁ RETROPERITONEÁLNÍ LYMFADENEKTOMIE. Endoskopie, 2009, sv. 18(3), s. 94–97. ISSN 1211-1074. [Článek v časopise]
Původní práce
94608MUDr. Marek SchmidtSchmidt Marek. LAPAROSKOPICKÁ PYELOPLASTIKA - TECHNIKA A PRVNÍ VÝSLEDKY. Česká Urologie, 2009, sv. 13, s. 295–295. ISSN 1211-8729. [Článek v časopise]
94608MUDr. Marek SchmidtJarolím Ladislav. PŘEDPOVĚĎ RIZIKA BIOCHEMICKÉ RECIDIVY PO RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMII POMOCÍ NADIR PSA MĚŘENÉHO ULTRASENZITIVNÍM TESTEM. Česká Urologie, 2009, sv. 13, s. 303–303. ISSN 1211-8729. [Článek v časopise]
spoluautor
94608MUDr. Marek SchmidtVeselý Štěpán. PSA NADIR AFTER RADICAL PROSTATECTOMY MEASURED BY ULTRASENSITIVE ASSAY PREDICTS THE RISK OF BIOCHEMICAL RELAPSE OF PROSTATE CANCER. Urology, 2009, sv. 74 Supplement 4A, s. 35–35. ISSN 0090-4295. IF 2.242. [Článek v časopise]
spoluautor
94608MUDr. Marek SchmidtChocholatý Matúš. ETIOLOGIE, DIAGNOSTIKA A TERAPIE IATROGENNÍCH PORANĚNÍ MOČOVODU. Endoskopie, 2009, sv. 18(3), s. 98–102. ISSN 1211-1074. [Článek v časopise]
spoluautor
94608MUDr. Marek SchmidtSchmidt Marek. POSUN UROLOGICKÉ OPERATIVY OD OTEVŘENÉ K LAPAROSKOPICKÉ. Česká Urologie, 2009, sv. 13, s. 292–292. ISSN 1211-8729. [Článek v časopise]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Skála Tomáš, Šutara František, Škoda Michal, Prince Kevin Charles, Matolín Vladimír. Palladium interaction with CeO2, Sn–Ce–O and Ga–Ce–O layers. Journal of Physics: Condensed Matter, 2009, sv. 21, s. 55005–55013. ISSN 0953-8984. IF 1.900. [Článek v časopise]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Škoda Michal, Cabala Miloš, Matolínová Iva, Skála Tomáš, Veltruská Kateřina, Matolín Vladimír. A photoemission study of the ceria and Au-doped ceria/Cu(111) interfaces. Vacuum, 2009, sv. 84, s. 8–12. ISSN 0042-207X. IF 1.114. [Článek v časopise]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Pumera Martin, Šmíd Břetislav, Veltruská Kateřina, Nanosci J.. Influence of Nitric Acid Treatment of Carbon Nanotubes on Their Physico-Chemical Properties. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2009, sv. 9, s. 2671–2676. ISSN 1533-4880. IF 1.929. [Článek v časopise]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Pumera Martin, Sasaki Toshio, Šmíd Břetislav. Ultrathin organically modified silica layer coated carbon nanotubes: fabrication, characterization and electrical insulating properties. Asian Journal of Chemistry , 2009, sv. 4, s. 662–667. ISSN 0970-7077. IF 0.268. [Článek v časopise]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Matolín Vladimír, Libra Jiří, Škoda Michal, Tsud Natalia, Prince Kevin Charles, Skála Tomáš. Methanol adsorption on a CeO2(111)/Cu(111) thin film model catalyst. Surface Science, 2009, sv. 603, s. 1087–1192. ISSN 0039-6028. IF 1.731. [Článek v časopise]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Škoda Michal, Cabala Miloš, Matolínová Iva, Prince Kevin Charles, Skála Tomáš, Šutara František, Veltruská Kateřina, Matolín Vladimír. Interaction of Au with CeO2(111): a photoemission study. The Journal of Chemical Physics, 2009, sv. 130, s. 34703–34709. ISSN 0021-9606. IF 3.149. [Článek v časopise]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Matolín Vladimír, Cabala Miloš, Matolínová Iva, Škoda Michal, Libra Jiří, Vaclavů Michal, Prince Kevin Charles, Skála Tomáš, Yoshikawa H., Yamashita Y., Ueda S., Kobayashi K.. Au+ and Au3+ ions in CeO2 rf-sputtered thin films. Journal of Physics D: Applied Physics, 2009, sv. 42, s. 115301–115308. ISSN 0022-3727. IF 2.104. [Článek v časopise]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Václavů Michal, Matolínová Iva, Mysliveček Josef, Fiala Roman, Matolín Vladimír. Anode material for hydrogen polymer membrane fuel cell: Pt–CeO2 RF-sputtered thin films. Journal of The Electrochemical Society, 2009, sv. 156, s. 938–942. ISSN 0013-4651. IF 2.437. [Článek v časopise]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Matolín Vladimír, Matolínová Iva, Sedláček Libor, Prince Kevin Charles, Skála Tomáš. A resonant photoemission applied to cerium oxide based nanocrystals. Nanotechnology, 2009, sv. 20, s. 215706–215713. ISSN 0957-4484. IF 3.446. [Článek v časopise]
97409Mgr. Michal Daněk, Ph.D.Daněk, Michal; Sklenář, Petr; Kučerová, Andrea. Seasonal changes of freezing resistance in ericoid peat-bog shrubs. Novitates Botanicae Universitatis Carolinae, 0000, sv. 00, s. 0–0. ISSN 0862-5158. [Článek v časopise]
Rukopis článku je v současnosti v recenzním řízení. Přiložen je rukopis.
79009RNDr. Petr Harcuba, Ph.D.Harcuba, Petr; Janeček, Miloš; Slámová, Margarita. The effect of Cu and Ni on the structure and properties of the IMC formed by the reaction of liquid Sn-Cu based solders with Cu substrate. Metallic Materials, 2009, sv. 47, s. 25–29. ISSN 0023-432X. [Článek v časopise]
79009RNDr. Petr Harcuba, Ph.D.Harcuba, Petr; Janeček, Miloš; Slámová, Margarita. Intermetallic compounds at the interface between Sn–Cu(–Ni) solders and Cu substrate. International Journal of Materials Research, 2009, sv. 100, s. 814–817. ISSN 1862-5282. IF 0.82. [Článek v časopise]
24507Mgr. Jan KoláčekKoláček, Jan. Global Chant Database. Zpráva o projektu elektronické databáze melodií chorálu a středověkého jednohlasu. Hudební věda, 2009, sv. 1-2, s. 212–215. ISSN 0018-7003. [Článek v časopise]
Autor článku představuje svůj projekt Global Chant Database (www.globalchant.org) a popisuje metody katalogizace středověkých chorálních pramenů.
57207Mgr. Lenka Panušková, Ph.D.Panušková, Lenka. Die Velislav-Bibel in neuem Licht. Umění, 2008, sv. LVI, s. 106–118. ISSN 0049-5123. [Článek v časopise]
57207Mgr. Lenka Panušková, Ph.D.Panušková, Lenka. Gott mit Zirkel und Waage. Trinitaetsdogma in Eadwig Evangeliar. Umění, 2009, sv. LVII, s. 518–536. ISSN 0049-5123. [Článek v časopise]
133307RNDr. Nina Benešová, Ph.D.Čížková, H., Čadek, O., Matyska, C., Yuen, D.,A.. Implications of post-perovskite transport properties for core–mantle dynamics. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 2009, sv. 180, s. 0–0. ISSN 0031-9201. IF 2.353. [Článek v časopise]
v tisku
94507Ing. Miluše HubáčkováHubáčková, Miluše; Václavíková, Radka; Mrhalová, Marcela; Kubáčková, Kateřina; Kodet, Roman; Gut, Ivan; Souček, Pavel. NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 Pro187Ser polymorphism and expression do not cosegregate with clinico-pathological characteristics of human mammary tumors. . Pharmacogenetics and Genomics, 2009, sv. 19 (7), s. 505–512. ISSN 1744-6872. IF 4.409. [Článek v časopise]
55108Mgr. Pavlína HadravováLenochová, Pavlína. Methods of human body odor sampling: The effect of freezing. Chemical Senses, 2009, sv. 34, s. 127–138. ISSN 0379-864X. IF 3.041. [Článek v časopise]
Tento článek se vztahuje k experimentu, sledujícímu efekt mražení na kvalitu skladovaných čichových vzorků. Studií jsme si nejen potvrdili možnost používání dané metody v našich projektech, ale přispěli jsme také do všeobecné debaty (možnost skladování vzorků patřila mezi dlouhodobě řešené problémy v poli olfaktorických výzkumů).
6908doc. RNDr. Jaroslav Trnka, Ph.D.Trnka, Jaroslav. Renormalization of the antisymmetric tensor field propagator and dynamical generation of the 1+- mesons in Resonance Chiral Theory. Nuclear Physica B - Proceedings Supplement, 2009, sv. 186, s. 153–156. ISSN 0920-5632. IF 0.875. [Článek v časopise]
Tento konferenční příspěvek byl napsán v roce 2008 a je součástí výroční zprávy za tento rok. K jeho publikování došlo až v roce 2009.
79508RNDr. Michaela Blažíková, Ph.D.Strádalová Vendula, Stahlschmidt Wiebke, Grossmann Guido, Blažíková Michaela, Rachel Reinhard, Tanner Widmar, Malínský Jan. Furrow-like invaginations of the yeast plasma membrane correspond to membrane compartment of Can1. Journal of Cell Science , 2009, sv. 122, s. 2887–2894. ISSN 0021-9533. IF 6.847. [Článek v časopise]
Článek pomocí různých mikroskopických, matematických a imunohistochemických metod ukazuje, že membránové oblasti známé jako MCC (membrane compartment of Can1) ve skutečnosti odpovídají membránovým invaginacím (furrow-like invaginations). Tyto invaginace jsou známé již řadu desetiletí, ale až nyní jim byla přiřazena souvislost s popsanou membránovou doménou.
71807Mgr. Michal Tarana, Ph.D.Tarana Michal. Effects of two vibrational modes in the dissociative electron attachment to CF3Cl. Physical Review A, 2009, sv. 79, s. 52712–52712. ISSN 1094-1622. IF 2.908. [Článek v časopise]
71807Mgr. Michal Tarana, Ph.D.Tarana Michal. R-matrix calculations of the 2Ag elastic electron scattering off the Li2 molecule. Physical Review A, 2009, sv. 79, s. 12716–12716. ISSN 1094-1622. IF 2.908. [Článek v časopise]
36108JUDr. Helena Van Beersel Krejčíková, Ph.D.Peterková, Helena. Pokyny Do Not Resuscitate a problematika neposkytnutí pomoci. Trestní právo, 2009, sv. 09, s. 3–16. ISSN 1211-2860. [Článek v časopise]
101009Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.Hejzlarová, Eva. Policy analysis in the Czech Republic: positivist or postpositivist?. Central European Journal of Public Policy, 2010, sv. 4 (1), s. 0–0. ISSN 1802-4866. IF 0. [Článek v časopise]
Článek byl přijat do recenzního řízení a bude publikován v r. 2010.
38808RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D.Nosek, Vojtěch; Netrdová, Pavlína. Regional and Spatial Concentration of Socio-economic Phenomena: Empirical Evidence from the Czech Republic. Ekonomický časopis, 2010, sv. v recenzním řízení, s. 0–1. ISSN 0013-3035. IF 0.262. [Článek v časopise]
v recenzním řízení; check IF
38808RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D.Novotný, Josef;, Nosek, Vojtěch. Nomothetic geography revisited: statistical distributions, their underlying principles, and inequality measures. Geografie - Sborník ČGS, 2009, sv. 4, s. 282–297. ISSN 1212-0014. [Článek v časopise]
38808RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D.Netrdová, Pavlína; Nosek, Vojtěch. PŘÍSTUPY K MĚŘENÍ VÝZNAMU GEOGRAFICKÉHO ROZMĚRU SPOLEČENSKÝCH NEROVNOMĚRNOSTÍ. Geografie - Sborník ČGS, 2009, sv. 1, s. 52–65. ISSN 1212-0014. [Článek v časopise]
38808RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D.Blažek, Jiří; Netrdová, Pavlína. Can development axes be identified by socio-economic variables? The case of Czechia. Geografie - Sborník ČGS, 2009, sv. 4, s. 245–262. ISSN 1212-0014. [Článek v časopise]
120509doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.Doležal, Martin; Zitko, Jan; Kešetovičová, Diana; Kuneš, Jiří; Svobodová, Michaela. Substituted N-Phenylpyrazine-2-carboxamides: Synthesis and Evaluation. Molecules, 2009, sv. 14, s. 4180–4189. ISSN 1420-3049. IF 1.252. [Článek v časopise]
127109RNDr. Jiří Dokulil, Ph.D.Dokulil, Jiří; Yaghob, Jakub; Zavoral, Filip. Trisolda: The Environment for Semantic Data Processing. International Journal On Advances in Software, 2009, sv. 1, s. 43–58. ISSN 1942-2628. IF 0. [Článek v časopise]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Glosík, Juraj; Plašil, Radek;Korolov, Ihor; Novotný, Oldřich; Kotrík, Tomáš; . Multicollision character of recombination of H3 + ions in afterglow plasma. Journal of Physics: Conference Series, 2009, sv. 192, s. 12005–12005. ISSN 1742-6588. [Článek v časopise]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Hejduk, Michal; Varju, Jozef; Dohnal, Petr; Glosík, Juraj; . Recombination of KrD+ and KrH+ ions in afterglow plasma. Journal of Physics: Conference Series, 2009, sv. 192, s. 12018–12018. ISSN 1742-6588. [Článek v časopise]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Plašil, Radek; Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Varju, Jozef; Dohnal, Petr; Donko, Zoltan; Bano, Gregor; Glosík, Juraj; . Measurements of EEDF in recombination dominated afterglow plasma. Journal of Physics: Conference Series, 2009, sv. 192, s. 12023–12023. ISSN 1742-6588. [Článek v časopise]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Plašil, Radek; Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Bano, Gregor; Donko, Zoltan; Glosík, Juraj. Non-Maxwellian electron energy distribution function in He, He/Ar, He/Xe/H2 and He/Xe/D2 low temperature afterglow plasma. THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D, 2009, sv. 54, s. 391–398. ISSN 1434-6060. [Článek v časopise]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Glosík, Juraj; Korolov, Ihor; Plašil, Radek; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Novotný, Oldřich; Varju, Jozef; Green, H. Chris; Kokoouline, Viatcheslav. Binary and ternary recombination of D3+ ions with electrons in He-D2 plasma. Physical Review A , 2009, sv. 80, s. 42706–42706. ISSN 1050-2947. [Článek v časopise]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Glosík, Juraj; Plašil, Radek; Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Novotný, Oldřich; Hlavenka, Petr; Dohnal, Petr; Varju, Jozef; Kokoouline, Viatcheslav; Green, H. Chris. Temperature dependence of binary and ternary recombination of H3+ ions with electrons. Physical Review A, 2009, sv. 79, s. 52707–52707. ISSN 1050-2947. [Článek v časopise]
109907RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.Uhlířová, Klára; Sechovský, Vladimír. Solution growth of the Gd-Cu-Al systems in the low-gadolinium concentration range. International Journal of Materials Research , 2009, sv. 100, s. 1242–1245. ISSN 1862-5282. IF 0.819. [Článek v časopise]
Článek obsauje výsledky prezentované na konferenci 11th International Symposium on Physics of Materials (ISPMA 2008) a shrnuje poznatky růstu monokrystalů z přeyceného rozktoku Al-Cu a Ag-Al. Dále jsou v něm prezentovány magnetické vlastnosti monokrystalů GdCu4Al8 Gd(CuAl)4 a Gd(AgAl)4.
Na přední obálce časopisu byl otištěn obrázek Laueho difraktogramu tetragonální sloučeniny Gd(CuAl)4 z toho člnánku.
109907RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.Uhlířová, Klára; Diviš, Martin; Sechovský, Vladimír. Magnetic properties of PrRhIn5—Experimental study and ab initio calculations. Physica B: Condensed Matter, 2008, sv. 403, s. 3937–3941. ISSN 0921-4526. IF 0.822. [Článek v časopise]
PrRhIn5 vykazuje Van Vleckův paramagnetismus v nízkých teplotách a silnou magnetokrystalovou anizotropii v důsledku silného působení krystalového pole na ionty Pr3+. V nízkých teplotách (pod ~ 2 K) bylo pozorováno polem indukované anomalní chování tepelné kapacity v důsledku kvadrupólových interakcí.
114308PhDr. Monika BřezinováPráchenská, Monika. Československý P.E.N. a jeho role v mezinárodním P.E.N.u. ST AUC, 2010, sv. 17, s. 1–40. ISSN 1213-4449. [Článek v časopise]
vyjde na podzim 2010
20209PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D.Čtvrtník, Mikuláš. Dějiny duchové a nové archivní teorie hodnocení. Příklad možného dialogu historické vědy a archivnictví. Práce z dějin Akademie věd, 2009, sv. 2, s. 137–154. ISSN 1803-9448. [Článek v časopise]
Číslo 2 Prací z dějin Akademie věd vyjde během ledna 2010. V současné době je v tisku.
19308RNDr. Mgr. Vojtěch Bližňák, Ph.D.Sokol, Zbyněk, Bližňák, Vojtěch . Areal distribution and precipitation-altitude relationship of heavy short-term precipitation in the Czech Republic in the warm part of the year. Atmospheric research, 2009, sv. 94, s. 652–662. ISSN 0169-8095. IF 1.456. [Článek v časopise]
118309RNDr. Miroslav Korbelář, Ph.D.Korbelář, Miroslav. Notes on Eggert's conjecture. Communications in Algebra, 0000, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0092-7872. IF 0.337. [Článek v časopise]
Článek je v přípravě pro časopis Communications in Algebra.
118309RNDr. Miroslav Korbelář, Ph.D.Kala, Vítězslav; Korbelář, Miroslav. Congruence-simple subsemirings of Q^+. Semigroup Forum, 0000, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0037-1912. IF 0.493. [Článek v časopise]
preprint, přijato do Semigroup Forum
118309RNDr. Miroslav Korbelář, Ph.D.Korbelář, Miroslav; Tolar Jiří. Symmetries of the Heisenberg-Pauli group in composite dimensions. Journal of Mathematical Physics, 0000, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0022-2488. IF 1.085. [Článek v časopise]
preprint, zasláno do Journal of Mathematical Physics
94308RNDr. Kateřina Pokorná, Ph.D.Furugaki Kouichi, Pokorna Katerina, Le Pogam Carole, Aoki Masayuki, Reboul Murielle, Bajzik Veronique, Krief Patricia, Janin Anne, Noguera Marie-Elelna, West Robert, Charron Dominique, Chomienne Christine, Pla Marika, Moin-Teisserenc Helene, Padua Rose Ann. DNA vaccination with all-trans retinoic acid treatment induces long-term survival and elicits specific immune responses requiring CD4+ and CD8+ T-cell activation in an acute promyelocytic leukemia mouse model. Blood, 2010, sv. 115, s. 653–656. ISSN 0006-4971. IF 10.432. [Článek v časopise]
69309RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.Štěpnička Petr, Schulz Jiří, CísařováIvana. 1-Bromo-1'-(diphenylthiophosphoryl)ferrocene. Acta Crystallographica Section E, 2009, sv. 65 e, s. 1210–1210. ISSN 1600-5368. IF 0.367. [Článek v časopise]
69309RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.Schulz Jiří , Císařová Ivana, Štěpnička Petr. Preparation, coordination properties and catalytic use of 1′-(diphenylphosphanyl)-1-ferrocenecarboxamides bearing 2-hydroxyethyl pendant groups. Journal of Organometallic Chemistry, 2009, sv. 694, s. 2519–2530. ISSN 0022-328X. IF 1.866. [Článek v časopise]
53907RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.Mejstříková, Ester, Froňková, Eva, Kalina, Tomáš, Omelka, Marek, Batinić, Drago, Dubravčić, Klara, Pospíšilová, Klára, Vášková, Martina, Luria, Drorit, Cheng, Suk Hang, Ng, Margaret, Leung, Yonna, Kappelmayer, Janos, Kiss, Flora, Izraeli, Shai, Stark, Batia, Schrappe, Martin, Trka, Jan, Starý, Jan, Hrušák, Ondřej. Detection of Residual B Precursor Lymphoblastic Leukemia by Uniform Gating Flow Cytometry. Pediatric Blood an Cancer, 2010, sv. 54(1), s. 62–70. ISSN 1545-5009. IF 2.16. [Článek v časopise]
Minimální reziduální nemoc (MRN) je důležitým prognostickým faktorem akutní lymfoblastické leukemie (ALL). Autoři se zaměřili na standardizaci a optimalizaci monitorování MRN pomocí průtokové cytometrie uniformní „gatovací“ strategií. Molekula CD66c (CEACAM6) je jedním z nejčastěji exprimovaných aberantních znaků na B-prekurzorové akutní lymfoblastické leukemii (BCP-ALL). Exprese na nemaligních B-prekurzorech i zralých B-lymfocytech dosud nebyla publikována. Součástí studie bylo hodnocení zastoupení nemaligních buněk specificky pro konkrétní časový bod léčby pomocí tzv. „cross lineage“ kontrol, tedy pacienti s T-ALL měření kombinacemi pro BCP-ALL a naopak. Z hodnot vyplývá, že molekula CD66c může být v podmínkách stresové hematopoézy exprimována fyziologicky spíše na zralejších B-lymfocytárních buňkách, ale nevyhýbá se zcela ani CD10+ prekurzorům. CD66c je důležitým znakem používaným pro detekci MRN BCP-ALL, nicméně její samotná exprese na B-lymfoidní buňce nesvědčí pro maligní původ buňky a hodnocení MRN je třeba provádět v kontextu ostatních vyšetřovaných antigenů optimálně pomocí polychromatické průtokové cytometrie.
53907RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.Kanderová, Veronika, Hrušák, Ondřej, Kalina, Tomáš. Aberrantly expressed CEACAM6 is involved in the signaling leading to the apoptosis of acute lymphoblastic leukemia cells. Experimental Hematology, 2010, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0301-472X. IF 3.203. [Článek v časopise]
53907RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.Mejstříková, Ester, Volejníková, Jana, Froňková, Eva, Zdráhalová, Kateřina, Kalina, Tomáš, Štěrba, Jaroslav, Jabali, Yahia, Mihál, Vladimír, Blažek, Bohumír, Černá, Zdena, Procházková, Daniela, Hák, Jiří, Zemanová, Zuzana, Jarošová, Marie, Oltová, Alexandra, Sedláček, Petr, Schwarz, Jiří, Zuna, Jan, Trka, Jan, Starý, Jan, Hrušák, Ondřej. Prognosis of children with mixed phenotype acute leukemia treated in accordance with consistent immunophenotypic criteria. Haematologica, 2009, sv. Epub ahead of print, s. 0–0. ISSN 0390-6078. IF 5.978. [Článek v časopise]
58608Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.Matulková, Irena; Němec, Ivan; Cisařová, Ivana; Czaplicky, Robert; Němec, Petr; Fridrichová, Michaela; Sahraoui, Bouchta. Novel promising material for second and third harmonic generation - N-phenyl-biguanidium(1+) sulphate. Chemistry of Materials, 2010, sv. -, s. 0–0. ISSN 0897-4756. IF 5.046. [Článek v časopise]
Článek je v oponentním řízení časopisu pod číslem cm-2009-037704
58608Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.Fridrichová, Michaela, Němec, Ivan, Císařová Ivana, Němec, Petr. Guanylurea(1+) hydrogen phosphite: a novel promising phase-matchable material for second harmonic generation. CrystEngComm, 2010, sv. -, s. 0–0. ISSN 1466-8033. IF 3.535. [Článek v časopise]
Článek je v oponentním řízení časopisu pod číslem B924973G.
58608Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.Karakas, Asli, Koc, Ziya Erdem, Fridrichová, Michaela, Němec, Petr, Kroupa, Jan. The investigation of second-order nonlinear optical properties of p-nitrophenylazoaniline: second harmonic generation and ab-initio computations. Dyes and Pigments, 2010, sv. -, s. 0–0. ISSN 0143-7208. IF 2.507. [Článek v časopise]
Článek je v oponentním řízení časopisu.
58608Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.Karakas, Asli, Fridrichová, Michaela, Kahraman, Nihal, Němec, Ivan, Císařová, Ivana, Němec, Petr. Novel material for second harmonic generation based on 2,4-diaminoquinazolinium(1+) cation – computations, salt preparation and optical experiments. Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials, 2010, sv. -, s. 0–0. ISSN 0218-8635. IF 0.667. [Článek v časopise]
Článek byl odeslán do redakce časopisu.
26609doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.Kynčlová, Martina, Hudeček, Tomáš, Bláha, Jan D.. Hodnocení kartografických děl: analýza mentálních map orientačních běžců. Geografie-Sborník ČGS, 2009, sv. 114 / 2, s. 211–230. ISSN 1212-0014. [Článek v časopise]
Vzhledem k politice redakční rady časopisu Geografie-Sborník ČGS (za poděkování grantové agentuře minimální vklad 7000 Kč) a zkrácenému rozpočtu nebylo možné uvedený článek dedikovat.
Článek byl ve formě ústního příspěvku prezentován M. Kynčlovou na 18. kartografické konferenci v Olomouci (září/říjen 2009)
47807MUDr. Ladislav KrólKról, Ladislav, Kotus, Dušan, Thürner, Daniel, Hubáček, Petr, Sedláček, Petr, Hrušák, Ondřej, Starý, Jan a Kalina, Tomáš. Cytomegalovirus-specifická buněčná imunita: stanovení profilu imunitní funkce přináší klinicky relevantní odpověď. Transfuze a Hematologie dnes, 2010, sv. 3/2010, s. 1–16. ISSN 1803-6597. IF 0. [Článek v časopise]
Článek v časopise Transfuze a Hematologie dnes shrnuje možnosti použití mnohobarevné průtokové cytometrie při sledování rekonstituce specifické imunity u pacientů po alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby.
Článek byl přijat k tisku, bude vydán v čísle 3/2010
83507Mgr. Ivana Heřmanová, Ph.D.Heřmanová, Ivana; Trka, Jan; Starková Júlia. Odlišné hladiny asparagin syntetázy nejsou zodpovědné za rozdílnou senzitivitu leukemických blastů k L-Asparagináze. Transfuze a hematologie dnes , 2010, sv. 3/2010, s. 0–0. ISSN 1803-6597. [Článek v časopise]
článek byl redakcí "Transfuze a hematologie dnes" přijat a bude publikován v čísle 3/2010.
99409RNDr. David Mareček, Ph.D.Mareček, David; Kljueva, Natalia. Converting Russian Treebank SynTagRus into Praguian PDT Style. Proceedings of RANLP workshop: Multilingual resources, technologies and evaluation for Central and Eastern European languages, 2009, sv. -, s. 30–35. ISSN 0-0. [Článek v časopise]
99409RNDr. David Mareček, Ph.D.Mareček, David. Using Tectogrammatical Alignment in Phrase‐Based Machine Translation. WDS'09 Proceedings of Contributed Papers, 2009, sv. -, s. 22–27. ISSN 0-0. [Článek v časopise]
99409RNDr. David Mareček, Ph.D.Mareček, David. Improving Word Alignment Using Alignment of Deep Structures. Proceedings of the 12th International Conference Text, Speech and Dialogue, 2009, sv. -, s. 56–63. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
46209Mgr. Petra Tonarová, Ph.D.Tonarová, Petra. Skolekodonti skupiny Mochtyellidae(?) Kielan-Jaworowska, 1966 v pražské pánvi. Geoscience Research Reports for 2008, 2009, sv. 2009, s. 130–131. ISSN 0514-8057. [Článek v časopise]
V článku jsou průběžné výsledky výzkumu, který je podporován tímto grantovým projektem. Jedná se o první shrnutí výskytu skupin skolekodontů z pražské pánve, které odsud doposud nebyly popsány.
92509PhDr. Lucie JůzováJůzová, Lucie. Britský euroskepticismus a přijetí společné měny euro. Studia Territorialia , 2010, sv. 2010, s. 0–0. ISSN 1213-4449. [Článek v časopise]
Článek Britský euroskepticismus a přijetí společné měny euro byl předložen k publikaci v odborném časopise Studia Territorialia v listopadu 2009. Článek prochází dvěma recenzními řízeními. Stránkování článku v konkrétním čísle časopisu nebylo v době podání žádosti o pokračování projektu známo. Článek vznikl za finanční podpory GAUK, díky které byla uskutečněna cesta do Velké Británie a zakoupeny knihy do knihovny T.G.Masaryka v Jinonicích.
157307Mgr. Ivana NováNová Ivana. Právní odpovědnost v ochraně před zdroji ohrožení životního prostředí. České právo životního prostředí, 2008, sv. 22, s. 75–99. ISSN 1213-5542. [Článek v časopise]
Tento článek obsahuje komplexní přehled právní úpravy právní odpovědnosti v ochraně před zdroji ohrožení životního prostředí na úseku národního práva ČR.
157307Mgr. Ivana NováNová Ivana. Nové evropské nařízení o přepravě odpadů přes hranice. České právo životního prostředí, 2007, sv. 21, s. 40–44. ISSN 1213-5542. [Článek v časopise]
Tento článek reaguje na novou úpravu přepravy odpadů přes hranice na úseku komunitárního práva.
157307Mgr. Ivana NováNová Ivana. Evropská komise schválila Operační program životní prostředí 2007-2013. České právo životního prostředí, 2008, sv. 23, s. 86–88. ISSN 1213-5542. [Článek v časopise]
Článek podává informaci o nově schváleném Operačním programu Životní prostředí v rozmezí let 2007-2013.
120008Gabriel NieblerNiebler, Gabriel and Cuniberti, Gianaurelio and Novotný, Tomáš. Analytical calculation of the excess current in the Octavio–Tinkham–Blonder–Klapwijk theory. Superconductor Science and Technology, 2009, sv. 22, s. 85016–85023. ISSN 0953-2048. IF 1.847. [Článek v časopise]
14509RNDr. Dana Křížová, Ph.D.Gallovič, František, Zahradník, Jiří, Křížová, Dana, Plicka, Vladimír, Sokos, Efthimios, Serpetsidaki, Anna, Tselentis, G-A,. From earthquake centroid to spatial-temporal rupture evolution: Mw 6.3 Movri Mountain earthquake, June 8, 2008, Greece. Geophysical Research Letters, 2009, sv. 36, s. 1–5. ISSN 0094-8276. IF 2.744. [Článek v časopise]
Součástí článku, jehož hlavním autorem je konzultant hlavní řešitelky projektu RNDr. František Gallovič, Ph.D., je příloha, která je umístěna na konci přiloženého souboru.
41507MUDr. Michal Šnorek, Ph.D.Hodyc, Daniel. Pre-arrest Administration of the Cell-permeable Free Radical Scavenger Tempol Reduces Warm Ischemic Damage of Lung Function in Non–Heart-beating Donors. The Journal of Heart and Lung Transplantation, 2008, sv. 27, s. 890–897. ISSN 1053-2498. IF 3.323. [Článek v časopise]
16209Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D.Ducháčková, Lucie; Roithová, Jana. The Interaction of Zinc (II) and Hydroxamic Acids and a Metal-Triggered Lossen Rearrangement. Chemistry-A European Journal, 2009, sv. 15, s. 13399–13405. ISSN 0947-6539. IF 5.454. [Článek v časopise]
70208RNDr. Mgr. Ivan Řehoř, Ph.D.Řehoř, Ivan; Kubíček,Vojtěch; Kotek, Jan; Hermann, Petr; Lukeš,Ivan; Száková, Jiřina; Vander Elst, Luce; Muller, Robert N.; Peters, Joop A.. 1H NMR relaxivity of aqueous suspensions of titanium dioxide nanoparticles coated with a gadolinium(III) chelate of a DOTA-monoamide with a phenylphosphonate pendant arm. Journal of Materials Chemistry, 2009, sv. 19, s. 1494–1500. ISSN 0959-9428. IF 4.65. [Článek v časopise]
55707RNDr. Martina Hůlková, Ph.D.Pejznochová, Martina. Mitochondrial DNA content and expression of genes involved in mtDNA transcription, regulation and maintenance during human fetal development. Mitochondrion, 2010, sv. x, s. 1–9. ISSN 1567-7249. IF 4.26. [Článek v časopise]
55707RNDr. Martina Hůlková, Ph.D.Pejznochová, Martina. The developmental changes in mitochondrial DNA content per cell in human cord blood leukocytes during gestation.. Physiological Research, 2008, sv. 57, s. 947–955. ISSN 0862-8408. IF 2.09. [Článek v časopise]
58009RNDr. Jiří Tauchman, Ph.D.Tauchman, Jiří, Štěpnička, Petr. Preparation and structural characterisation of a novel ferrocene–amino acid conjugate. Inorganic Chemistry Communications, 2010, sv. 13, s. 149–152. ISSN 1387-7003. IF 1.854. [Článek v časopise]
Během práce na projektu jsme přemýšleli, k čemu dále by se modifikované aminokyseliny mohly využít. V literatuře jsme nalezli, že lze kondenzační katalyzovanou reakcí mezi 1,1´-bis(hydroxymethyl)ferrocenem a primárními aminy, které ale nenesou žádnou další funkční skupinu, připravit příslušný azaferrocenofan. Ferrocenové deriváty aminokyselin a peptidů jsou intenzivně studovány především díky zajímavému redoxnímu chování. Pro pilotní pokus jsme zvolili nejjednodušší glycin methylester hydrochlorid, zmíněný 1,1´-bis(hydroxymethyl)ferrocenen a pomocí ruthenatého komplexu připravili 2-[(methoxykarbonyl)methyl]-2-aza[3]ferrocenofan.
Nová sloučenina byla charakterizována spektroskopickými metodami a elementární analýzou, zároveň byla stanovena struktura v pevné fázi a zkoumány její elektrochemické vlastnosti. Mimo jiné bylo zjištěno, že připravený ferrocenový aminokyselinový konjugát je odolný vůči alkylaci methyljodidem a že tvoří stabilní pikrátovou sůl.
58009RNDr. Jiří Tauchman, Ph.D.Štěpnička, Petr, Tauchman, Jiří, Císařová, Ivana. Methyl (Sp)-2-(diphenylphosphino)ferrocene-1-carboxylate. Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 2009, sv. E65, s. 1216–1216. ISSN 1600-5368. IF 0.367. [Článek v časopise]
133308Mgr. Lea Chlanová, Ph.D.Nichtová, Lea. Time and thickness dependence of crystallization of amorphous magnetron deposited TiO2 thin films . Zeitschrift für Kristallographie Supplements, 2009, sv. 2009, s. 235–240. ISSN 0930-486X. IF 0.708. [Článek v časopise]
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Imramovský Aleš, Vinšová Jarmila, Férriz Juana Monreal, Doležal Rafael, Jampílek Josef, Kaustová Jarmila, Kunc Filip. New antituberculotics originated from salicylanilides with promising in vitro activity against atypical mycobacterial strains. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2009, sv. 17, s. 3572–3579. ISSN 0968-0896. IF 3.075. [Článek v časopise]
Článek shrnuje syntézu, biologickou aktivitu, studie lipifility, stability a cytotoxicity série 30 N-chráněných esterů aminokyselin. Tyto látky mají minimální ihnibiční koncentrace vůči kmenům mykobakteriií v rozmezí 1-32 µmol/L. U připravených esterů byla zjištěna vysoká lipofilita, proto by tyto látky mohly být považovány za proléčiva s dobrou biodostupností a s účinnějším transportem přes buněčnou stěnu mykobakterií.
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Vinšová Jarmila, Imramovský Aleš, Krátký Martin, Férriz Juana Monreal, Palát Karel, Lyčka Antonín, Růžička Aleš. An unprecedented rearrangement of salicylanilide derivatives: imidazolinone intermediate formation. Tetrahedron Letters, 2010, sv. 51, s. 23–26. ISSN 0040-4039. IF 2.538. [Článek v časopise]
Článek pojednává o mechanismu přesmyku antituberkuloticky aktivních salicylanilidových esterů s aminokyselinami. Byla izolována a charakterizována struktura 2-(5-chloro-2-hydroxyfenyl)-3-(3-chlorofenyl)-5-isopropyl-3,5-dihydro-4H-imidazol-4-on, která jednoznačně potvrzuje jeden ze dvou navrhovaných mechanismů reakce.
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Férriz Juana Monreal, Vávrová Kateřina, Kunc Filip, Imramovský Aleš, Stolaříková Jiřina, Vavříková Eva, Vinšová Jarmila. Salicylanilide carbamates: Antitubercular agents active against multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis strains. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2010, sv. 18, s. 1054–1061. ISSN 0968-0896. IF 3.075. [Článek v časopise]
Článek prezentuje sérii 27 nových salicylanilidových látek na bázi karbamátů, které vykazují velmi dobrou inhibiční aktivitu (0,5-2 µmol/L) vůči Mycobacterium tuberculosis, M. avium, M. kansasii a pěti MDR-TB kmenům. Látky byly testovány na toxicitu na střevních buňkách HCT-8, byla změřena také stabilita a poločas rozpadu připravených látek. Tento článek byl vybrán mezi tzv. "Leaddiscovery".
16509Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Karel. Blízkovýchodní antiamerikanismus. Nový Orient. Odborný čtvrtletník Orientálního útavu AV , 2009, sv. 64, s. 2–8. ISSN 0029-5302. [Článek v časopise]
16509Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Karel. Anatomie náboženského terorismu a globální rebelie proti sekulárnímu (ne)řádu. Historická sociologie, 2009, sv. 1, s. 97–121. ISSN 1804-0616. [Článek v časopise]
60608MUDr. Markéta Čapková, Ph.D.Strnad Hynek, Lacina Lukáš, Kolář Michal, Čada Zdeněk, Vlček Čestmír, Dvořánková Barbora, Betka Jan, Plzák Jan, Chovanec Martin, Šáchová Jana, Valach Jaroslav, Urbanová Markéta, Smetana Karel Jr.. Head and neck squamous cancer stromal fibroblasts produce growth factors influencing phenotype of normal human keratinocytes. Histochemistry and cell biology, 2009, sv. Epub ahead of print, Nov 19, s. 0–0. ISSN 1432-119X. IF 2.320. [Článek v časopise]
28907MUDr. Jan Beneš, Ph.D.Mysliveček, Jaromír, Nováková, Martina, Klein, Martin. Receptor Subtype Abundance as a Tool for Effective Intracellular Signalling. Cardiovascular & Haematological Disorders-Drug Targets, 2008, sv. 8, s. 66–79. ISSN 1871-529X. [Článek v časopise]
102107Ing. Ivan Mikula, Ph.D.Mikula, Ivan; Durocher, Suzanne; Martasek, Pavel; Mutus, Bulent; Slama-Schwok Anny. Isoform-specific differences in the nitrite reductase activity of nitric oxide synthases under hypoxia. Biochemical Journal, 2009, sv. 418(3), s. 673–682. ISSN 0264-6021. IF 4.371. [Článek v časopise]
160107PhDr. Mgr. Matěj Lipský, Ph.D.Lipský, Matěj. Muzikoterapie a psychoterapie. Arteterapie, 2009, sv. 19, s. 54–62. ISSN 1214-4460. [Článek v časopise]
130607RNDr. Jana Preclíková, Ph.D.Preclíková Jana, Galář Pavel, Žídek Karel, Trojánek František, Malý Petr. Multicolour Photochromic Response of Ag-TiO2 Nanocomposite - Role of Light Illumination. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2010, sv. 10, s. 2630–2634. ISSN 1533-4880. IF 2.100. [Článek v časopise]
140907RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Dolejš, Petr; Kubcová, Lenka; Buchar, Jan. Courtship, mating and cocoon keeping of Tricca lutetiana (Araneae, Lycosidae). The Journal of Arachnology, 2010, sv. 38, s. 0–0. ISSN 0160-8202. IF 0.547. [Článek v časopise]
submitted (potvrzení redakce v příloze)
140907RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Dolejš, Petr; Kubcová, Lenka; Buchar, Jan. Subterrestrial life of Arctosa lutetiana (Araneae, Lycosidae). The Journal of Arachnology, 2008, sv. 36, s. 202–203. ISSN 0160-8202. IF 0.547. [Článek v časopise]
36908RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Stahlavsky, František; Zeh, Jeanne; Zeh, David; Král, Jiří. KARYOTYPES OF THE NEOTROPICAL PSEUDOSCORPIONS SEMEIOCHERNES ARMIGER AND CORDYLOCHERNES SCORPIOIDES (PSEUDOSCORPIONES: CHERNETIDAE). Journal of Arachnology, 2009, sv. 37, s. 387–291. ISSN 0161-8202. IF 0.547. [Článek v časopise]
The karyotypes and course of meiosis of two pseudoscorpions, Semeiochernes armiger and Cordylochernes scorpioides (Pseudoscorpiones: Chernetidae), are described for the first time. The diploid chromosome number of the male is 69 in S. armiger and 47 in C. scorpioides.
140907RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Dolejš, Petr; Kořínková, Tereza; Musilová, Jana; Opatová, Věra; Kubcová, Lenka; Buchar, Jan; Král, Jiří. Karyotype study on central European spiders of the genera Arctosa, Tricca and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae). European Journal of Entomology, 2010, sv. 107, s. 0–0. ISSN 1210-5759. IF 0.913. [Článek v časopise]
in prep., podáno bude do 15. 4. 2010 (rukopis v příloze)
4909RNDr. Jitka Koblihová, Ph.D.Hodek Petr, Teplá Martina, Křížková Jitka, Šulc Miroslav, Stiborová Marie. Modulation of cytochrome P450 enzyme system by selected flavonoids. Neuroendocrinology Letters, 2009, sv. 30 Suppl. 1, s. 1–252. ISSN 0172-780X. IF 1.359. [Článek v časopise]
4909RNDr. Jitka Koblihová, Ph.D.Křížková Jitka, Burdová Kamila, Stiborová Marie, Křen Vladimír, Hodek Petr. The effects of selected flavonoids on cytochromes P450 in rat liver and small intestine. Interdisciplinary Toxicology, 2009, sv. 2(3), s. 201–204. ISSN 1337-6853. IF 0. [Článek v časopise]
41407PhDr. Petra Belaňová, Ph.D.Belaňová, Petra. An "Oxus Treasure"piece in the Náprstek Museum. Annals of the Nprstek Museum, 2008, sv. 29, s. 1–9. ISSN 0231-844X. [Článek v časopise]
Článek je věnován analýze předmětu ze sbírek Náprstkova muzea v Praze - stříbrného náramku, u kterého se předpokládala příslušnost k legendárnímu "Pokladu z řeky Oxu" (pravděpodobně lokalita Tacht-i-Kuwad, dnešní Tádžikistán, 7. - 2. století před Kr.) a jeho porovnání s podobnými předměty ve sbírkách zahraničních muzeí. Autorka se přiklání k názoru, že analyzovaný předmět sice k pokladu nepatří, ale je ním inspirován a mohl vzniknout kolem konce 19. nebo počátku 20. století.
41407PhDr. Petra Belaňová, Ph.D.Belaňová, Petra. Turkmen jewellery in the Central Asian collection in the Náprstek Museum in Prague . Annals of the Náprstek Museum, 2009, sv. 30, s. 79–90. ISSN 0231-844X. [Článek v časopise]
Článek zpracovává soubor několika turkménských šperků ze sbírky Náprstkova muzea a podává základní přehled jedné z větev středoasijského šperku, která navazuje na kontinuální tradici šperkařství v této oblasti.
41407PhDr. Petra Belaňová, Ph.D.Belaňová, Petra. Turkménsky šperk – príklady zo zbierok (Náprstkovo muzeum v Praze). ACTA FF ZČU, 2009, sv. 1/09, s. 53–61. ISSN 1802-0364. [Článek v časopise]
Článek vychází z příspěvku autorky na konferenci Orientalia Antiqua Nova v Plzni v roce 2009 a věnuje se primárně představení turkménských šperků ve sbírkách ČR a jejich vztahu k tradici šperkařství ve Střední Asii.
97208Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Bláhová, Jindřiška . Praha není žádný Minsk: proces výběru hollywoodských filmů pro československý trh po druhé světové válce. Iluminace, 2009, sv. 21, s. 5–40. ISSN 0862-397X. [Článek v časopise]
Text se věnuje procesu výběru hollywoodských filmů pro československý trh v prvních poválečných letech 1945 - 1946. Ukazuje, jakými kritériemi se řídila americká strana, z jakých zdrojů vycházela, jak vnímala čs. trh a s jakými cíli k němu přistupovala. Dotýká se i role ČSR v rámci celé sovětské sféry vlivu. Text přispívá k poválečným dějinám československé kinematografie i k dějinám působení americké kinematografie v Evropě.
97208Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Bláhová, Jindřiška . No Place for Peace-mongers: Charlie Chaplin, Monsieur Verdeux (1947) and Czechoslovak Communist Propaganda. Historical Journal of Film, Radio and Television, 2009, sv. 29, s. 321–342. ISSN 0143-9685. [Článek v časopise]
Studie na případu "pokrokového" herce a režiséra Charlie Chaplina a jeho kontroverzního filmu Monsieu Verdeux (1947) zkoumá, jaké mediální diskurzy mobilizovala a konstruovala československá komunistická propaganda ve 40. letech a začátkem 50. let ve vztahu k americkému filmovému průmyslu a USA obecně. V obecné rovině se zabývá ideologickými konstrukcemi pro potřeby komunikování propagandy v období studené války ze strany Československa s cílem vytvořit konkrétní obraz nepřítele socialistické společnosti. Chaplin díky své náklonosti k SSSR, pověsti pokrokového umělce a perzekuci v USA v sobě ideálně spojoval hned několik aspektů, na nichž mohla čs. propaganda stavět a systematicky budovat obraz střetů dvou systémů - kapitalismu a socialismu. Hollywood se v těchto strategiích stal zástupným symbolem vad celého kapitalistického systému.
75307MUDr. Ivo Minárik, Ph.D.Rozková D, Tiserová H, Fucíková J, Last'ovicka J, Podrazil M, Ulcová H, Budínský V, Prausová J, Linke Z, Minárik I, Sedivá A, Spísek R, Bartůnková J.. FOCUS on FOCIS: combined chemo-immunotherapy for the treatment of hormone-refractory metastatic prostate cancer.. Clinical Immunology, 2009, sv. 131, s. 1–10. ISSN 1521-6616. IF 3.606. [Článek v časopise]
75307MUDr. Ivo Minárik, Ph.D.Minárik, Ivo. Dendritic cell vaccines for prostate cancer.. Polish Journal of Urology, 2007, sv. 60, s. 133–137. ISSN 0500-7208. [Článek v časopise]
141907MUDr. Vojtěch Šedivý, Ph.D.Joshi, Shreena; Sedivy, Vojtech; Hodyc, Daniel; Herget, Jan; Gurney, Alison M. KCNQ Modulators Reveal a Key Role for KCNQ Potassium Channels in Regulating the Tone of Rat Pulmonary Artery Smooth Muscle. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 2009, sv. 329, s. 368–376. ISSN 0022-3565. IF 4.309. [Článek v časopise]
20609PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.Šmidrkal, Václav. O vzniku a poslání Vojenského uměleckého souboru Jána Nálepky . Vojenská história, 2010, sv. 1, s. 1–1. ISSN 1335-3314. [Článek v časopise]
Článek je v recenzním řízení.
139407Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.Musilová, Zuzana , Říčan,Oldřich , Novák, Jindřich . Phylogeny of the Neotropical cichlid fish tribe Cichlasomatini (Teleostei: Cichlidae) based on morphological and molecular data, with the description of a new genus. Journal of Zoological Systematics and Evolutionairy research, 2009, sv. 47, s. 234–247. ISSN 0947-5745. IF 1.79. [Článek v časopise]
Tento článek je fylogenetickou studií založenou na molekulárních i morfologických datech, zároveň zde byl ustanoven nový rod Andinoacara pro taxonomicky dosud nejasně zařazené druhy.
139407Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.MUSILOVÁ , ZUZANA , SCHINDLER, INGO , STAECK, WOLFGANG . Description of Andinoacara stalsbergi sp. n. (Teleostei: Cichlidae: Cichlasomatini) from Pacifi c coastal rivers in Peru, and annotations on the phylogeny of the genus. Vertebrate Zoology, 2009, sv. 59, s. 131–141. ISSN 1864-5755. IF 0. [Článek v časopise]
Tento článek je popis nového druhu cichlidy Andinoacara stalsbergi, sp. n. Podle informací redakce splnil časopis Vertebrate Zoology v listopadu 2009 podmínky pro udělení impakt faktoru, takže byl již zařazen na Web of Science a impaktní faktor se mu začíná počítat od příštího roku.
111408RNDr. Martin TurekTurek, M., Grill, S.. Hydrological interactions between unregulated river and its floodplain*. Acta Universitatis Carolinae - Geographica, 2010, sv. -, s. 0–0. ISSN 0300-5402. [Článek v časopise]
*Hydrological interactions between unregulated river and its floodplain: Field study of the Lužnice River floodplain
Postoupeno do recenzního řízení
115108Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.Paulíček, Miroslav. Legenda o umělci. Historická sociologie, 2010, sv. 1/2010, s. 1–1. ISSN 1804-0616. [Článek v časopise]
Recenze na knihu Legenda o umělci pro časopis Historická sociologie - vyjde v příštím čísle, stránkování zatím neznámé.
115108Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.Paulíček, Miroslav. Vladimír Borecký, pozorný poutník světem komiky. Sociologický časopis, 2009, sv. 2 / 2009, s. 431–433. ISSN 0038-0288. IF 0.169. [Článek v časopise]
Nekrolog na Vladimíra Boreckého - českého teoretika komiky, jejíž téma bylo zpracováváno z hlediska vysokého a nízkého umění - vizte též dále text ke konferenci.
115108Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.Paulíček, Miroslav. Zahrádka, Šafr, Vaněk. Sociologický časopis, 2010, sv. vyjde v 1 / 2010, s. 1–1. ISSN 0038-0288. IF 0.169. [Článek v časopise]
Recenze na tři nové české knihy, zabývající se tématem vysokého a nízkého umění. Vyjde v následujícím Sociologickém časopise, stránkování dosud není známo.
104909MUDr. Jana Vlková, Ph.D.Šefrová Jana, Odrážka Karel, Paluska Petr, Broďák Miloš, Rousková Lucie. Radioterapie lůžka prostaty – kdy a co léčit?. Klinická onkologie, 2010, sv. 23,2010,2, s. 1–2. ISSN 1802-5307. [Článek v časopise]
Článek je přijat k publikaci. Zatím neproběhly korektury.
Strany udány pouze pro účel zadání, svazek dle plánovaného uveřejnění.
19408PhDr. Mgr. Dominik Budský, Ph.D.Budský, Dominik. Miroslav Flodr, Brněnské městské právo po smrti notáře Jana (1359–1389). Pražský sborník historický, 2008, sv. XXXVI, s. 232–234. ISSN 0555-0238. [Článek v časopise]
Recenze
Časopis vyšel reálně v říjnu 2009. Zpoždění bylo zapříčiněno zařazením titulu mezi recenzovaná periodika.
19408PhDr. Mgr. Dominik Budský, Ph.D.Budský, Dominik. Intelektuálové v Metropolitní kapitule pražské od druhé poloviny 14. století do počátku husitství. Documenta Pragensia, 2008, sv. XXVII, s. 21–61. ISSN 0231-7443. [Článek v časopise]
Časopis vyšel reálně v říjnu 2009. Zpoždění bylo zapříčiněno zařazením titulu mezi recenzovaná periodika.
131508Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.pdf: Zdrálek, Vít. Ethnomusicological Research Today: An International Doctoral Workshop, Hannover a Hildesheim, 24.-27. 6. 2009. Hudební věda, 2009, sv. XLVI, 3/2009, s. 309–312. ISSN 0018-7003. [Článek v časopise]
Zpráva z mezinárodní doktorandské konference, kde byly prezentovány některé výsledky projektu.
131508Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.pdf: Zdrálek, Vít. Postcolonialism and the Future of Music Research in South Africa, School of Music, University of KwaZulu Natal, Durban, 29. 6.-1. 7. 2009. Hudební věda, 2009, sv. XLVI, 3/2009, s. 312–315. ISSN 0018-7003. [Článek v časopise]
Zpráva z konference South African Society for Research in Music, kde byly prezentovány některé výsledky projektu.
78007MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.Chovanec, Milan; Novotná, Jana; Wilhelm, Jiři; Hampl, Václav; Vízek, Martin; Herget, Jan. Hypercapnia Attenuates Hypoxic Pulmonary Hypertension by Inhibiting Lung Radical Injury. Physiological Research, 2009, sv. 58 (Suppl 2), s. 79–85. ISSN 0862-8408. IF 1.653. [Článek v časopise]
98908PharmDr. Lucie Vostatková, Ph.D.Tichotová,Lucie, Pour, Milan, Kuneš Jiří. Nové antifungálně účinné deriváty Koruskanonu A. Chemické listy, 2009, sv. 103, s. 995–995. ISSN 0009-2770. IF 0593. [Článek v časopise]
Jedná se o abstrakt na konferenci "Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii".
51308RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D.Mladěnka Přemysl, Zatloukalová Libuše, Šimůnek Tomáš, Bobrovová Zuzana, Semecký Vladimír, Nachtigal Petr, Hašková Pavlína, Macková Eliška, Vávrová Jaroslava, Holečková Magdaléna, Palička Vladimír, Hrdina Radomír . Direct administration of rutin does not protect against catecholamine. Toxicology, 2009, sv. 255, s. 25–32. ISSN 0300-483X. IF 2.836. [Článek v časopise]
51308RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D.Mladěnka Přemysl, Kalinowski Danuta S., Hašková Pavlína, Bobrovová Zuzana, Hrdina Radomír, Šimůnek Tomáš, Nachtigal Petr, Semecký Vladimír, Vávrová Jaroslava, Holečková Magdaléna, Palička Vladimir, Mazurová Yvona, Jansson Patric J. a Richardson Des R.. The Novel Iron Chelator, 2-Pyridylcarboxaldehyde 2-Thiophenecarboxyl Hydrazone, Reduces Catecholamine-Mediated Myocardial Toxicity. Chemical Research in Toxicology, 2009, sv. 22, s. 208–217. ISSN 0893-228X. IF 3.491. [Článek v časopise]
První tři autoři přispěli do tohoto manuskriptu stejným dílem
33308RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.Svoboda, Jiří, Dovčiak, Michal, Goosmann, René, Karas ,Vladimír. Role of emission angular directionality in spin determination of accreting black holes with a broad iron line. Astronomy and Astrophysics, 2009, sv. 507, s. 1–17. ISSN 0004-6361. IF 4.153. [Článek v časopise]
51709Mgr. Libuše Martínková, Th.D.Martínková, Libuše. Unsolicited Religious E-mail: Researching New Context of Religious Communication. Masaryk University Journal of Law and Technology, 2008, sv. 2, s. 113–126. ISSN 1802-5943. [Článek v časopise]
Publikováno také elektronicky na webových stránkách Digital Islam: Research on Middle East, Islam and Digital Media. Dostupné 11. 1. 2010, na adrese: http://www.digitalislam.eu/article.do?articleId=1993

Článek prošel anonymním recenzním řízením.
51709Mgr. Libuše Martínková, Th.D.Martínková, Libuše. Křesťané v sociálních sítích na Internetu. Dingir , 2009, sv. 4, s. 123–126. ISSN 1211-7617. [Článek v časopise]
Článek prošel před publikací anonymním recenzním řízením
102607Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D.Rataj, Vlastimil. Marcación de la segunda persona objeto en las transiciones del quechua cusqueño. Ibero-Americana Pragensia, 2010, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1801-1489. [Článek v časopise]
v tisku
102607Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D.Rataj, Vlastimil. Usos del gerundio en el español andino. Romanistica Pragensia, 2010, sv. XVIII, s. 0–0. ISSN 0567-8269. [Článek v časopise]
v tisku
86509Mgr. Stanislav Bek, Ph.D.Bek, Stanislav, Ježek Josef. Spatial Relationships of Heavy Rains in the Czech Republic. Advances in Geosciences, 2010, sv. 9999, s. 9999–9999. ISSN 1680-7340. [Článek v časopise]
Článek prošel prvním kolem recenzního řízení. Po úpravách bude přijat k publikaci.
26607Mgr. Josef DufekDufek, Josef. WCEH 2009: Předkonferenční workshop . Klaudyán: internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny, 2009, sv. 6, s. 38–39. ISSN 1212-9690. [Článek v časopise]
26607Mgr. Josef DufekDufek, Josef. Co se stalo s bývalými vojenskými újezdy v zahraničí?. Klaudyán: internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny, 2010, sv. 0, s. 1–5. ISSN 1212-9690. [Článek v časopise]
v tisku
69207RNDr. Ing. Jan Kubát, Ph.D.Kubát Jan. Evaluation of the Concentration of Deep Levels in. IEEE Transactions on Nuclear Science, 2009, sv. 56, s. 1706–1711. ISSN 0018-9499. IF 1.518. [Článek v časopise]
90809Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.Urfus, Tomáš et Vít, Petr . Plavuníky – tajemní návštěvníci z pravěku.. Živa, 2009, sv. 6, s. 251–253. ISSN 0044-4812. IF 0. [Článek v časopise]
100907Mgr. Jakub Javorský, Ph.D.Kocán, Pavel; Sobotik, Pavel; Ošťádal, Ivan; Setvin, Martin; Haviar, Stanislav. Modeling growth of one-dimensional islands: Influence of reactive defects. Physical Review E, 2009, sv. 80, s. 616031–616036. ISSN 1539-3755. IF 2.508. [Článek v časopise]
100907Mgr. Jakub Javorský, Ph.D.Javorský, Jakub; Setvín Martin, Ošťádal, Ivan; Sobotík, Pavel; Kotrla, Miroslav. Heterogeneous nucleation and adatom detachment at one-dimensional growth of In on Si(100)-2x1. Physical Review B, 2009, sv. 79, s. 1654241–1654249. ISSN 1098-0121. IF 3.322. [Článek v časopise]
94509MUDr. David Rychtrmoc, Ph.D.Rychtrmoc, David. Studying Liver Regeneration by Means of Molecular Biology: How Far We Are in Interpreting the Findings? . Acta Medica , 2009, sv. 52, s. 91–99. ISSN 1211-4286. [Článek v časopise]
Přehledový článek v recenzovaném periodiku. Shrnuje recentní poznatky o mechanismech jaterní regenerace se zvláštní pozorností věnovanou molekulárně biologickým metodikám užívaným pro studium tohoto tématu. Popisujeme úskalí analýzy dat z DNA čipů a nám známé možnosti jejího usnadnění.
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Matějček, Tomáš. Změny v rozšíření invazních druhů rostlin jako jeden z indikátorů krajinných změn. Miscellanea Geographica, 2007, sv. 13, s. 101–104. ISSN 1213-7901. [Článek v časopise]
Článek se zabývá problematikou proměn krajiny zejména ve vztahu ke změnám v přírodních složkách prostředí.
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Matějček, Tomáš. Výskyt invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vybraných vodních toků. Zprávy České botanické společnosti, 2008, sv. 43, s. 169–182. ISSN 1211-5258. [Článek v časopise]
Článek diskutuje vybrané proměny v přírodních složkách krajiny a jejich vztah k dalším jevům a procesům.
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk; Kučerová-Kuldová, Silvie; Chromý, Pavel. Landscape heritage between areal preservation and areal development – the case of Czechia. Geographia Polonica, 2008, sv. 81, s. 5–23. ISSN 0016-7282. [Článek v časopise]
Článek se zabývá problematikou ochrany krajiny jako dědictví v měřítkové úrovni Česka. Na příkladu vztahu mezi chráněnými územími (jak v rámci památkové péče, tak ochrany přírody), reprezentujícími krajinného hodnoty, a přijatými rozvojovými oblastmi a osami je ukázána polarizace hodnot krajinného dědictví v současném Česku a diskutován význam tohoto jevu pro ochranu krajiny jako celku.
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk. Historical geography between geography and historiography. Klaudyán, 2008, sv. 5, s. 5–13. ISSN 1212-9690. [Článek v časopise]
Článek je součástí teoreticko-metodologických východisek projektu. Zabývá se předmětovou orientací historickogeografického výzkumu a možnostmi studia minulosti z pozice geografie. Přispívá tak v obecné rovině ke studiu ochrany dědictví a krajinných změn.
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk. Krajina v české geografii a otázka relevance přístupů anglo-americké humánní geografie. Geografie – Sborník ČGS, 2009, sv. 114, s. 145–155. ISSN 1212-0014. [Článek v časopise]
Článek je součástí teoreticko-metodologických východisek projektu. Reaguje na diskuzi o pojetí krajiny v české geografii zahájenou v čísle 1 Geografie v roce 2008, která upozornila na některé možnosti budoucího rozvoje humánněgeografického výzkumu krajiny v Česku. Cílem příspěvku je zejména představit vlastní místně, časově, kulturně a oborově specifické zamyšlení nad pojetím krajiny v anglo-americké humánní geografii a jeho proměnami. V závěru jsou diskutovány možné podněty pro výzkum krajiny v české geografii.
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kuldová, Silvie. Image geografie v edukačních dokumentech – příspěvek k diskusi nad textem revize Mezinárodní charty geografického vzdělávání. Geografie – Sborník ČGS, 2008, sv. 113, s. 61–73. ISSN 1212-0014. [Článek v časopise]
Článek diskutuje text revize Mezinárodní charty geografického vzdělávání s ohledem na úlohu geografie jako kritické vědy v současné společnosti. Geografie touto svou rolí mj. přispívá ke zvyšování povědomí o vývoji a hodnotách okolního prostředí a krajiny.
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk. Jak vnímáme krajinu a její paměť. Geografické rozhledy, 2009, sv. 18, s. 6–7. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
Článek navazuje na teoreticko-metodologická východiska projektu. Diskutuje problematiku percepce hodnot současné krajiny jako výsledku minulého vývoje.
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk; Kučerová, Silvie; Matějček, Tomáš. České národní parky. Geografické rozhledy, 2008, sv. 18, s. 32–33. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
Článek představuje pro potřeby sekundárního vzdělávání problematiku národních parků Česka a jejich význam pro ochranu přírody a krajiny.
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk; Kučerová, Silvie. Památky jako dědictví minulosti. Geografické rozhledy, 2009, sv. 18, s. 8–9. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
Článek diskutuje různé aspekty kulturních památek jako součásti dědictví, jejich významu, užívání a ochrany.
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk; Kuldová, Silvie; Chromý, Pavel. Heritage in Landscape or Landscape as Heritage – the Case of Landscape Change Management in Protected and Development Areas in Czechia. Europa XXI, 2008, sv. 17, s. 87–96. ISSN 1429-7132. [Článek v časopise]
Článek se zabývá problematikou ochrany krajiny jako dědictví na příkladě Česka. Diskutuje vzájemný vztah mezi hodnotami krajiny reprezentovanými chráněnými územími a hlavními rozvojovými osami a oblastmi.
38707Mgr. Pavel Srb, Ph.D.Vlach, Jiří, Srb, Pavel, Prchal, Jan, Grocký Marian, Lang Jan, Ruml, Tomáš, Hrabal, Richard. Nonmyristoylated Matrix Protein from the Mason-Pfizer Monkey Virus Forms Oligomers. JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY, 2009, sv. 390, s. 967–980. ISSN 0022-2836. IF 4.146. [Článek v časopise]
133107Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D.Adam Culka, Jan Jehlicka. Raman microspectrometric investigation of urea in calcite and gypsum powder matrices. Journal of Raman Spectroscopy, 2010, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0377-0486. IF 3.526. [Článek v časopise]
Published Online: Mar 17 2010 11:44PM
DOI: 10.1002/jrs.2643
133107Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D.Culka Adam, Jehlicka Jan, Nemec Ivan. Raman and infrared spectroscopic study of boussingaultite and nickelboussingaultite. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2009, sv. 73, s. 420–423. ISSN 1386-1425. IF 1.510. [Článek v časopise]
133107Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D.Vitek Petr, Osterrothova Katerina, Jehlicka Jan. Beta-carotene—A possible biomarker in the Martian evaporitic environment: Raman micro-spectroscopic study. Planetary and Space Science, 2009, sv. 57, s. 454–459. ISSN 0032-0633. IF 2.506. [Článek v časopise]
133107Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D.Osterrothova Katerina, Jehlicka Jan. Raman spectroscopic identification of usnic acid in hydrothermal minerals as a potential Martian analogue. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2009, sv. 73, s. 576–580. ISSN 1386-1425. IF 1.510. [Článek v časopise]
133107Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D.Vítek Petr, Jehlička Jan, Edwards H.G.M., Osterrothová Kateřina. Identification of β-carotene in an evaporitic matrix—evaluation of Raman spectroscopic analysis. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2009, sv. 393, s. 1967–1975. ISSN 1618-2642. IF 3.328. [Článek v časopise]
133107Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D.Jan Jehlicka, Adam Culka and Howell G.M. Edwards. Raman spectra of nitrogen-containing organic compounds obtained in high altitude sites using a portable spectrometer: Possible application for remote robotic Titan studies . Planetary and Space Science, 2010, sv. 58, s. 875–881. ISSN 0032-0633. IF 2.506. [Článek v časopise]
133107Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D.J. Jehlicka, A. Culka. Raman spectra of nitrogen-containing organic compounds obtained using a portable instrument at -15 °C at 2860 m above sea level . Journal of Raman Spectroscopy, 2010, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0377-0486. IF 3.526. [Článek v časopise]
Published Online: Sep 8 2009 11:54AM
DOI: 10.1002/jrs.2410
81909RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.Verner, Kryštof, Buriánek, David, Vrána, Stanislav, Vondrovic, Lukáš, Pertoldová, Jaroslava, Hanžl, Pavel, Nahodilová, Radmila . Tectonometamorphic features of geological units along the. Journal of Geosciences, 2009, sv. 54, s. 87–100. ISSN 1802-6222. IF 0. [Článek v časopise]
81909RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.Buriánek, David, Hrdličková, Kristýna, Hanžl, Pavel . Geological position and origin of augen gneisses from the Polička. Journal of Geosciences, 2009, sv. 54, s. 201–219. ISSN 1802-6222. [Článek v časopise]
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Huja, David; Mészáros, Attila; Řípa, Jakub. A comparison of the gamma-ray bursts detected by BATSE and Swift. Astronomy & Astrophysics, 2009, sv. 504, s. 67–71. ISSN 0004-6361. IF 4.153. [Článek v časopise]
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Řípa, Jakub; Mészáros, Attila; Wigger, Claudia; Huja, David; Hudec, René; Hajdas, Wojtek. Search for gamma-ray burst classes with the RHESSI satellite. Astronomy & Astrophysics, 2009, sv. 498, s. 399–406. ISSN 0004-6361. IF 4.153. [Článek v časopise]
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Horváth, István; Bagoly, Zsolt; Balázs, Lajos G.; de Ugarte Postigo, Alberto; Veres, Péter; Mészáros, Attila. Detailed Classification of Swift's Gamma-Ray Bursts. The Astrophysical Journal, 2010, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0004-637X. IF 6.331. [Článek v časopise]
Přijato pro publikování. Pre-print na arXiv:1003.0632v1 [astro-ph.HE].
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Mészáros, Attila; Balázs, Lajos G.; Bagoly, Zsolt; Veres, Péter. Impact on cosmology of the celestial anisotropy of the short gamma-ray bursts. Baltic Astronomy, 2009, sv. 18, s. 293–296. ISSN 1392-0049. [Článek v časopise]
1. 12. 2009 přijato pro publikování ve sborníku workshopu IBWS 2009 (Karlovy Vary). V tisku.
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Veres, Péter; Řípa, Jakub; Wigger, Claudia. The effect of annealing on the RHESSI gamma-ray detectors. eConf Proceedings C0911022, 2009, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
Sborník 2009 Fermi Symposia, 2.-5. listopadu 2009, Washington D.C., USA.
Publikováno na arXiv:0912.3919v1 [astro-ph.CO].
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Řípa, Jakub; Veres, Péter; Wigger, Claudia. How the RHESSI gamma-ray burst measurements have been affected by the annealing procedure?. Konferenční sborník publikovaný Italian Physical Society, 2010, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
Článek byl přijat pro publikování ve sborníku konference The Shocking Universe, Benátky, Itálie.
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Řípa, Jakub; Huja, David; Mészáros, Attila; Wigger, Claudia. Rising indications for three gamma-ray burst groups. Konferenční sborník publikovaný Italian Physical Society, 2010, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
Článek byl přijat pro publikování ve sborníku konference The Shocking Universe, Benátky, Itálie.
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Veres, Péter; Bagoly, Zsolt; Horváth, István; Mészáros, Attila; Balázs, Lajos G.. A search for gravitational lensing effects in Fermi GRB data. eConf Proceedings C0911022, 2009, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
Sborník 2009 Fermi Symposia, 2.-5. listopadu 2009, Washington D.C., USA.
Publikováno na arXiv:0912.3928v1 [astro-ph.CO].
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Mészáros, Attila; Balázs, Lajos G.; Bagoly, Zsolt; Veres, Péter. Anisotropy in the sky distributions of the short and intermediate gamma-ray bursts: Breakdown of the cosmological principle?. GAMMA-RAY BURST: Sixth Huntsville Symposium. AIP Conference Proceedings., 2009, sv. 1133, s. 483–485. ISSN 0094-243X. [Článek v časopise]
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Veres, Péter; Bagoly, Zsolt; Kelemen, Janos; Řípa, Jakub. Combined Swift BAT-XRT Lightcurves. GAMMA-RAY BURST: Sixth Huntsville Symposium. AIP Conference Proceedings., 2009, sv. 1133, s. 443–445. ISSN 0094-243X. [Článek v časopise]
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Mészáros, Attila; Řípa, Jakub; Huja, David. Gamma-ray bursts in the early Universe. Chemical Abundances in the Universe: Connecting First Stars to Planets, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium, 2010, sv. 5, s. 73–74. ISSN 1743-9213. [Článek v časopise]
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Řípa, Jakub; Wigger, Claudia; Huja, David; Hudec, René. Gamma-ray burst classes found in the RHESSI data sample. Baltic Astronomy, 2009, sv. 18, s. 305–310. ISSN 1392-0049. [Článek v časopise]
1. 12. 2009 přijato pro publikování ve sborníku workshopu IBWS 2009 (Karlovy Vary). V tisku.
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Huja, David; Řípa, Jakub. A Search for the intermediate subgroup of the gamma-ray bursts in the Swift dataset. Baltic Astronomy, 2009, sv. 18, s. 311–315. ISSN 1392-0049. [Článek v časopise]
1. 12. 2009 přijato pro publikování ve sborníku workshopu IBWS 2009 (Karlovy Vary). V tisku.
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Huja, David; Řípa, Jakub; Mészáros, Attila. A comparison of the fluences and photon peak fluxes for the Swift and RHESSI gamma-ray bursts. Konferenční sborník publikovaný Italian Physical Society, 2010, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
Článek byl přijat pro publikování ve sborníku konference The Shocking Universe, Benátky, Itálie.
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Bagoly, Zsolt; Balázs, Lajos G.; Veres, Péter; Mészáros, Attila; Horváth, István. Anomalous grouping of some short BATSE GRBs. eConf Proceedings C0911022, 2009, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
Sborník 2009 Fermi Symposia, 2.-5. listopadu 2009, Washington D.C., USA.
Publikováno na arXiv:0912.3913v1 [astro-ph.CO].
1507Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D.Tereshina E.A., Andreev A.V., Drulis H., Daniš S.. Magnetic properties of Zr-doped Lu2Fe17 single crystal and its hydride. IEEE Transactions on Magnetics, 2008, sv. 44, s. 4210–4213. ISSN 0018-9464. IF 1.129. [Článek v časopise]
1507Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D.Andreev A.V., Koyama K., Tereshina E.A., Prokleška J., Watanabe K.. Magnetoelasticity of (Lu0.8Ce0.2)2Fe17 intermetallic compound. Journal of Alloys and Compounds, 2009, sv. 477, s. 62–67. ISSN 0925-8388. IF 1.510. [Článek v časopise]
1507Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D.Tereshina E.A., Andreev A.V., Kamarád J., Isnard O.. Antiferromagnetic order in (Lu0.8Ce0.2)2Fe17 and Lu2Fe16.5Ru0.5: high pressure study. Journal of Applied Physics, 2009, sv. 105, s. 7747–7747. ISSN 0021-8979. IF 2.201. [Článek v časopise]
Počáteční stránka 07A747-1
Poslední stránka 07A747-3
1507Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D.Tereshina E.A., Andreev A.V., Kamarád J., Drulis H.. Magnetism of Lu2Fe17: The effects of Ru substitution, hydrogenation and external pressure. Journal of Alloys and Compounds, 2010, sv. 492, s. 1–7. ISSN 0925-8388. IF 1.510. [Článek v časopise]
1507Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D.Andreev A.V., Tereshina E.A., Prokleška J.. Magnetostriction of a U2Fe13Si4 single crystal. Journal of Alloys and Compounds, 2010, sv. 491, s. 4–7. ISSN 0925-8388. IF 1.510. [Článek v časopise]
1507Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D.Tereshina E.A., Andreev A.V.. Crystal structure and magnetic properties of Lu2Co17−xSix single crystals. Intermetallics, 2010, sv. 18, s. 641–648. ISSN 0966-9795. IF 2.034. [Článek v časopise]
120607Mgr. Martin Adámek, Ph.D.Tydlitátová, Klára, Sklenář, Petr, Adámek, Martin. Diverzita přirozených lesních společenstev Českého středohoří. Zprávy České Botanické Společnosti, 2009, sv. Materiály 24, s. 3–151. ISSN 1212-3323. [Článek v časopise]
150407RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.Pospíšil Jiří, Kratochvílová Marie, Prokleška Jan, Diviš Martin, Sechovský Vladimír . Samarium magnetism studied on SmPd2Al3 single crystal. PHYSICAL REVIEW B , 2010, sv. 81, s. 24413–24413. ISSN 1550-235X. IF 3.321. [Článek v časopise]
Magnetismus Samaria ve sloučenině SmPd2Al3.

V tomto článku prezentujeme výsledky studia magnetického fázového diagramu sloučeniny SmPd2Al3, který je zajímavý existencí 4 magnetických fází a seríí metamagnetických přechodů. Výsledky jsou diskutovány jednak v kontextu dříve publikovaných experimentálních dat, která jsou mnohdy značné rozporuplná. Tento problém byl námi vyřešen studiem vlastností na kvalitním monokrystalu. Fyzikální chování sloučeniny je také podpořeno teoretickými výpočty elektronové struktury, které významě podpořily naše závěry.

Studium dané sloučeniny bylo základem Bc. práce Bc. Marie Kratochvílové, která za její úrověn obdržela v akademickém roce 2008/2009 cenu děkana MFF UK za nejlepší bakalářskou práci.
150407RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.Pospíšil Jiří, Poltierová Vejpravová Jana ,Diviš Martin, Sechovský Vladimír. Ferromagnetism in UCoGe stabilized by transition metal doping. Journal Of Applied Physics, 2009, sv. 105, s. 7114–7114. ISSN 1089-7550. IF 2.201. [Článek v časopise]
Feromagnetismus ve sloučenině UCoGe stabilizovaný dopováním transitivními kovy.

Článek je zaměřen na studium sloučeniny UCoGe, kde se vyskytuje exotická koexistence supravodivosti a feromagnetismu. Náš výzkum byl zaměřen na dopování transitivními kovy této sloučeniny a výsledný magnetický a supravodivý stav. Experimentální výsledky máme podpořeny výpočty elektronové struktury všech připravených sloučenin.
150407RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.Pospíšil Jiří, Kratochvílová Marie, Prokleška Jan, Diviš Martin, Sechovský Vladimír . Magnetic Phase Transitions in SmPd2Al3. Journal of Physics: Conference Series, 2010, sv. 200, s. 4–4. ISSN 1742-6596. IF 7.775. [Článek v časopise]
Magnetické fázové transformace ve sloučenině SmPd2Al3.

V tomto článku prezentujeme výsledky studia magnetického fázového diagramu sloučeniny SmPd2Al3, který je zajímavý existencí 4 magnetických fází a seríí metamagnetických přechodů. Výsledky jsou diskutovány jednak v kontextu dříve publikovaných experimentálních dat, která jsou mnohdy značné rozporuplná. Tento problém byl námi vyřešen studiem vlastností na kvalitním monokrystalu. Fyzikální chování sloučeniny je také podpořeno teoretickými výpočty elektronové struktury, které významě podpořily naše závěry.

Studium dané sloučeniny bylo základem Bc. práce Bc. Marie Kratochvílové, která za její úrověn obdržela v akademickém roce 2008/2009 cenu děkana MFF UK za nejlepší bakalářskou práci.
150407RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.Pospíšil Jiří, Poltierová Vejpravová Jana, Sechovský Vladimír. Magnetism of UCoGe and U3Co4Ge7. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2010, sv. 322, s. 1137–1139. ISSN 0304-8853. IF 1.283. [Článek v časopise]
Magnetismus sloučenin UCoGe a U3Co4Ge7

Článek pojednává o supravodivosti a magnetismu sloučeniny UCoGe, která spolu koexistují. Sloučenina U3Co4Ge7 byla studována na základě jejího objevení ve sloučenině UCoGe jako minoritní fáze a ovlivňovala magnetické chování. Magnetismus a supravodivost sloučeniny jsou diskutovány na základě modelu spinových fluktuací.
30108Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.Poulíčková A, Veselá J, Neustupa J, Škaloud P. Pseudocryptic diversity versus cosmopolitanism in diatoms: a case study on Navicula cryptocephala Kütz. (Bacillariophyceae) and morphologically similar taxa. . Protist, 2010, sv. 1, s. 1–1. ISSN 1434-4610. IF 3.9. [Článek v časopise]
30108Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.Veselá J, Neustupa J, Pichrtová M, Poulíčková A . Morphometric study of Navicula morphospecies (Bacillariophyta) with respect to diatom life cycle. . Fottea, 2009, sv. 9, s. 307–316. ISSN 1802-5439. [Článek v časopise]
73809MUDr. Michaela Routhu, Ph.D.Hůlková, Michaela, Hosák, Ladislav . Psychiatric aspects of hepatic encephalopathy, hepatitis C and liver transplantation. Scripta Medica, 2009, sv. 82, s. 255–260. ISSN 1211-3395. [Článek v časopise]
103808PhDr. Terezie Nekvindová, Ph.D.Terezie Nekvindová. Newfoundland galerií československého umění 60. let. Ateliér, 2010, sv. 6, s. 2–2. ISSN 1210-5236. IF 0. [Článek v časopise]
Text shrnuje závěry z výzkumné cesty na kanadský ostrov Newfoundland, kde se nyní nachází budova čs. pavilonu z Expo 67 a několik uměleckých děl z původní výzdoby pavilonu. Na základě studia kanadského dobového tisku se také zabývá dosud spornou otázkou darování, resp. prodeje konstrukce vládě Newfoundlandu po skončení světové výstavy. Doprovází jej unikátní fotografie současného stavu budovy i uměleckých děl (sochy, tapiserie).
103808PhDr. Terezie Nekvindová, Ph.D.Nekvindová, Terezie. Expo 58 a restaurování moderního umění. Ateliér, 2010, sv. 7, s. 12–12. ISSN 1210-5236. IF 0. [Článek v časopise]
Restaurování fontány navržené malířkou Danou Hlobilovou a architekty Adolfem Benšem a Jaroslavem Kadlecem pro československý pavilon na Expo 58 v roce 2008. Problematika restaurování díla moderního umění ve vztahu k současné recepci bruselského stylu a potažmo problematiky světových výstav v 60. letech.
79607Mgr. Michal Novotný, Ph.D.Novotný, Michal. TRANSKARBAM 12: VLIV pH NA TRANSDERMÁLNÍ PERMEACI TEOFYLINU A HYDROKORTISONU. Chemické listy, 2009, sv. 11, s. 977–977. ISSN 0009-2770. IF 0.593. [Článek v časopise]
Abstrakt posteru z 44. konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii v Nymburku („Liblice 2009“).
79607Mgr. Michal Novotný, Ph.D.Novotný, Michal. TRANSKARBAM 12: VLIV pH NA TRANSDERMÁLNÍ PERMEACI TEOFYLINU A HYDROKORTISONU.. ChemZi, 2009, sv. 5/9, s. 181–182. ISSN 1336-7242. [Článek v časopise]
Abstrakt posteru z konference 61.zjazd chemikov v Tatranských Matliarech.
67407RNDr. Marie Kodedová, Ph.D.Hendrych, Tomáš; Kodedová, Marie; Sigler, Karel; Gášková; Dana. Characterization of the kinetics and mechanisms of inhibition of drugs interacting with the S. cerevisiae multidrug resistance pumps Pdr5p and Snq2p. Biochimica et Biophysica Acta, 2009, sv. 1788 (3), s. 717–723. ISSN 0005-2736. IF 4.180. [Článek v časopise]
Pomocí naší unikátní metody pro vyhledávání inhibitorů MDR pump Pdr5p a Snq2p S. cerevisiae lze najít látky s rychlým účinkem, různou inhibiční silou a s minimálním vlivem na membránový potenciál intaktních buněk, stejně tak jako látky, které pouze ovlivňují membránový potenciál (DM-11) a nemají žádný vliv na aktivitu pump. Můžeme mimo jiné určit i minimální koncentraci látky dostačující k dosažení okamžitého inhibičního efektu a porovnat inhibiční schopnost různých látek, to jsme demonstrovali porovnáním účinku FK506, jejího strukturního analogu rapamycinu a enniatinu B na pumpu Pdr5p. Dále jsme zjistili, že protonofor CCCP efektivně inhibuje transport sondy oběma pumpami a potvrdili jsme, že aktivuje membránovou H+-ATPázu.
67407RNDr. Marie Kodedová, Ph.D.Sigler, Karel; Matoulková, Dagmar; Gabriel, Petr; Dienstbier; Miroslav; Gášková, Dana. Yeast and stress: from the laboratory to the brewery/ Kvasinky a stres: z laboratorních podmínek do pivovaru. Kvasný průmysl, 2010, sv. 56 (2), s. 100–104. ISSN 0023-5830. [Článek v časopise]
Výzkum je zaměřený na různé typy technologických stresů (oxidativní, osmotický a chemický stres vyvolaný xenobiotiky) a účinnost procesů, kterými se kvasničné buňky mohou před nimi chránit. Stresové faktory mohou ovlivnit buněčné metabolické procesy, energetiku, a strukturu a funkce buněčných membrán pivovarských kvasinek. Účinky stresů a odpovědi kvasinek na tyto stresy mohou mít velký vliv na technologické procesy a kvalitu hotového výrobku. Naše studie byly prováděny s laboratorními i průmyslovými kmeny pivovarských kvasinek. U laboratorních kmenů lze jednotlivé typy odpovědí na stresy snadno interpretovat a vytvořit vhodný model pro procesy pozorované u produkčních kmenů pivovarských kvasinek. Pokusy s průmyslovými kmeny byly prováděny v laboratorních (kvasné testy) a v reálných provozních pivovarských podmínkách, které přímo poukazují na problémy způsobené moderní pivovarskou technologií.
Recenzovaný článek
103107Mgr. Šárka Blažková, Ph.D.Blažková, Šárka. Osteoporosis risk assessment and management in primary care – focus on quantity and quality. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 2010, sv. 1, s. 1–6. ISSN 1356-1294. IF 1.84. [Článek v časopise]
První z plánovaných článků z tohoto projektu. Vzhledem k tomu, že v době psaní zprávy ještě nevyšel, nemůžeme přiložit kopii. Přikládáme tedy verzi, kterou jsme obdrželi k autorské korektuře.
40108MUDr. Michal Dudek, Ph.D.Roubíčková Adéla, Dudek Michal, Bradna Pavel, Houšová Děvana. Vliv Peroxidových Bělicích Systémů na Stabilitu Okrajového Uzávěru a Povrchovou Odolnost Kompozitních Výplní. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství : časopis stomatologických společností, 2009, sv. 2, s. 30–38. ISSN 1213-0613. [Článek v časopise]
V práci je shrnuta problematika odolnosti adhezního spoje vůči působení bělicích gelů testované pomocí metody microleakage. V článku je použita i část výsledků dosažených v průběhu řešení našeho grantového projektu GAUK.
Jedná se o recenzovaný časopis zaměřený na problematiku klinického a teoretického výzkumu v oblasti stomatologie
Vysvětlení k pořadí autorů: v průběhu tisku došlo chybou redakce k přehození pořadí autorů, správně na druhém místě má být uvedeno jméno Michala Dudka, viz. strana "Obsah" České stomatologie v příloze.
40108MUDr. Michal Dudek, Ph.D.Dudek Michal. Může Chlorhexidin Zlepšovat Dlouhodobou Prognózu Kompozitních Výplní?. LKS : časopis České stomatologické komory, 2009, sv. 2, s. 50–53. ISSN 1210-3381. [Článek v časopise]
Rešeršní článek se zabývá degradací adhezního spoje a prevencí jeho degradace pomocí dezinficiens Clorhexidinu. Jedná se o sondu do oblasti výzkumu odolnosti adhezního spoje s tématikou příbuznou primárnímu cíli tohoto projektu.
57908Mgr. Ivana Procházková, Th.D.Procházková Ivana. ZDROJ ŽIVOTA versus NEPŘÍTEL. Jazykový obraz Hospodina v Pl 3,1-24 . Evanjelikálny teologický časopis, 2009, sv. 2/2009 (VIII.), s. 66–79. ISSN 1336-1783. [Článek v časopise]
70009Mgr. Martina Voříšková, Ph.D.Brtníková, Michaela, Novotná, Viléma, Voříšková, Martina. Ověření účinnosti nového hudebně pohybového programu pro střední školy. Studia Sportiva, 2010, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1802-7679. [Článek v časopise]
Článek prochází posledními úpravami - nejbližší uzávěrka časopisu je červen 2010. Poslední verze článku je přiložena - obsahuje všechny postupy a výsledky našeho projektu.
41107doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.Nováková, Veronika, Zimčík, Petr, Kopecký, Kamil. Příprava a fotofyzikální vlastnosti fluoroforů ze skupiny aryloxy- a alkyloxy substituovaných tetrapyrazinoporfyrazinů. Chemické listy, 2009, sv. 11, s. 977–977. ISSN 0009-2770. IF 0.593. [Článek v časopise]
Článek je abstraktem z konference 44. Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemie a je součástí 11. čísla Chemických listů. Na konci je uvedeno poděkování za financování Grantové agentuře University Karlovy.
107108Mgr. Kristýna UrbanováPoppová Urbanová, Kristýna - Březinová, Helena. Fragmenty textilu na bronzovém vědru z doby římské z Řepova. Archeologické rozhledy, 2009, sv. LXI (1), s. 101–117. ISSN 0323-1267. [Článek v časopise]
137107RNDr. Jan Kocum, Ph.D.Janský, B., Kocum, J.. Peat bogs influence on runoff process: case study of the Vydra and Křemelná River basins in the Šumava Mountains, southwestern Czechia. Geografie - Sborník ČGS, 2008, sv. 113/4, s. 383–399. ISSN 1212-0014. [Článek v časopise]
146207RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.Beránek, Martin, M. Vyšinka, J. Pavlů, I. Richterová, Z. Němeček, J. Šafránková. Dust as a Gas Carrier. IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE, 2010, sv. 38, s. 1–6. ISSN 0093-3813. IF 1.447. [Článek v časopise]
[3]

Článek ještě nevyšel (uvedené stránky nejsou směrodatné)
DOI 10.1109/TPS.2009.2038219
146207RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.Richterová, Ivana, M. Beránek, J. Pavlů, Z. Němeček, J. Šafránková. Electrons scattered inside small dust grains of various materials. PHYSICAL REVIEW B, 2010, sv. 81, s. 1–7. ISSN 1098-0121. IF 3.322. [Článek v časopise]
[4]

článek číslo: 075406

DOI: 10.1103/PhysRevB.81.075406
146207RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.Jeřáb, Martin, J. Vaverka, M. Vyšinka, Z. Němeček, J. Šafránková. Relation of Charging History to Field Ion Emission. IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE, 2010, sv. 38, s. 1–6. ISSN 0093-3813. IF 1.447. [Článek v časopise]
[2]

Článek ještě nevyšel (uvedené stránky nejsou směrodatné)
DOI 10.1109/TPS.2009.2036014
146207RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.Beranek, Martin, I. Richterova, Z. Nemecek, J. Pavlu, and J. Safrankova. Secondary electron emission from highly charged carbon grains. The European Physical Journal D, 2009, sv. 54, s. 299–304. ISSN 1434-6060. IF 1.397. [Článek v časopise]
[1]
39207Mgr. Zuzana BobrovováMladěnka, Přemysl. The effects of lactoferrin in a rat model of catecholamine cardiotoxicity. Biometals, 2009, sv. 22, s. 353–361. ISSN 0966-0844. IF 2.8. [Článek v časopise]
Lactoferrin is recently under intense
investigation because of its proposed several pharmacologically
positive effects. Based on its iron-binding
properties and its physiological presence in the human
body, it may have a significant impact on pathological
conditions associated with iron-catalysed reactive
oxygen species (ROS). Its effect on a catecholamine
model of myocardial injury, which shares several
pathophysiological features with acute myocardial
infarction (AMI) in humans, was examined. Male
Wistar rats were randomly divided into four groups
according to the received medication: control (saline),
isoprenaline (ISO, 100 mg kg-1 s.c.), bovine lactoferrin
(La, 50 mg kg-1 i.v.) or a combination of
La ? ISO in the above-mentioned doses. After 24 h,
haemodynamic functional parameters were measured,
a sample of blood was withdrawn and the heart was
removed for analysis of various parameters. Lactoferrin
premedication reduced some impairment
caused by ISO (e.g. a stroke volume decrease, an
increase in peripheral resistance and calcium overload).
These positive effects were likely to have been
mediated by the positive inotropic effect of lactoferrin
and by inhibition of ROS formation due to chelation
of free iron. The failure of lactoferrin to provide
higher protection seems to be associated with the
complexity of catecholamine cardiotoxicity and with
its hydrophilic character.
39207Mgr. Zuzana BobrovováMladěnka, Přemysl. Direct administration of rutin does not protect against catecholamine cardiotoxicity. Toxicology, 2009, sv. 255, s. 25–32. ISSN 0300-483X. IF 2.84. [Článek v časopise]
High levels of catecholamines are cardiotoxic and may trigger acute myocardial infarction (AMI). Similarly,
the synthetic catecholamine isoprenaline (ISO) evokes a pathological state similar to AMI. During
AMI there is a marked increase of free iron and copper which are crucial catalysts of reactive oxygen
species formation. Rutin, a natural flavonoid glycoside possessing free radical scavenging and iron/copper
chelating activity,may therefore be potentially useful in reduction of catecholamine cardiotoxicity aswas
previously demonstrated after its long-term peroral administration.
Male Wistar:Han rats received rutin (46 or 11.5mgkg−1 i.v.) alone or with necrogenic dose of ISO
(100mgkg−1 s.c.). Haemodynamic parameters were measured 24 h after drug application together with
analysis of blood, myocardial content of elements and histological examination. Results were confirmed
by cytotoxicity studies using cardiomyoblast cell line H9c2.
Rutin in a dose of 46mgkg−1 aggravated ISO-cardiotoxicity while the dose of 11mgkg−1 had no effect.
These unexpected results were in agreement with in vitro experiments, where co-incubation with larger
concentrations of rutin significantly augmented ISO cytotoxicity. Our results, in contrast to previous studies
in the literature, suggest that the reported positive effects of peroral administration of rutin were
unlikely to have been mediated by rutin per se but probably by its metabolite(s) or by some other, at this
moment, unknown adaptive mechanism(s), which merit further investigation.
39207Mgr. Zuzana BobrovováMladěnka, Přemysl. Cardiac biomarkers in a model of acute catecholamine cardiotoxicity. Human and Experimental Toxicology, 2009, sv. 28 (10), s. 631–640. ISSN 0960-3271. IF 1.46. [Článek v časopise]
Coronary heart disease and in particular its most serious form – acute myocardial infarction (AMI) – represents
the most common cause of mortality in developed countries. Better prognosis may be achieved by understanding
the etiopathogenetic mechanisms of AMI. Therefore, a catecholamine model of myocardial injury, which has
appeared to be very similar to AMI in human in some aspect, was used. Male Wistar:Han rats were randomly
divided into two groups: control group (saline) and isoprenaline group (ISO; synthetic catecholamine,
100 mg.kg–1 subcutaneously [s.c.]). After 24 hours, functional parameters were measured, biochemical
markers in the blood and metals content in the heart tissue were analysed and histological examination was
performed. ISO caused marked myocardial injury that was associated with myocardial calcium overload. Close
correlation between myocardial impairment (i.e. serum TnT, stroke volume index and wet ventricles weight)
and the levels of myocardial calcium was observed. Direct reactive oxygen species (ROS) involvement was
documented only by non-significant increase in malonyldialdehyde 24 hours after ISO injury. Moreover, myocardial
element analysis revealed no significant changes as for the content of zinc and iron while selenium and
copper increased in the ISO group although it reached statistical significance only for the latter.
39207Mgr. Zuzana BobrovováMladěnka, Přemysl. The Novel Iron Chelator, 2-Pyridylcarboxaldehyde 2-Thiophenecarboxyl Hydrazone, Reduces Catecholamine-Mediated Myocardial Toxicity. Chemical Research in Toxicology, 2009, sv. 22 (1), s. 208–217. ISSN 0893-228X. IF 3.49. [Článek v časopise]
Iron (Fe) chelators are used clinically for the treatment of Fe overload disease. Iron also plays a role
in the pathology of many other conditions, and these potentially include the cardiotoxicity induced by
catecholamines such as isoprenaline (ISO). The current study examined the potential of Fe chelators to
prevent ISO cardiotoxicity. This was done as like other catecholamines, ISO contains the classical catechol
moiety that binds Fe and may form redox-active and cytotoxic Fe complexes. Studies in vitro used the
cardiomyocyte cell line, H9c2, which was treated with ISO in the presence or absence of the chelator,
desferrioxamine (DFO), or the lipophilic ligand, 2-pyridylcarboxaldehyde 2-thiophenecarboxyl hydrazone
(PCTH). Both of these chelators were not cardiotoxic and significantly reduced ISO cardiotoxicity in
vitro. However, PCTH was far more effective than DFO, with the latter showing activity only at a high,
clinically unachievable concentration. Further studies in vitro showed that interaction of ISO with Fe(II)/
(III) did not increase cytotoxic radical generation, suggesting that this mechanism was not involved.
Studies in vivo were initiated using rats pretreated intravenously with DFO or PCTH before subcutaneous
administration of ISO (100 mg/kg). DFO at a clinically used dose (50 mg/kg) failed to reduce catecholamine
cardiotoxicity, while PCTH at an equimolar dose totally prevented catecholamine-induced mortality and
reduced cardiotoxicity. This study demonstrates that PCTH reduced ISO-induced cardiotoxicity in vitro
and in vivo, demonstrating that Fe plays a role, in part, in the pathology observed.

Nahoru

Kniha

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 22 zázn.)
56809doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.Hogenová, Anna + Krámský, David + Rybák, David (ed.). K poctě Jaroslavy Peškové. Praha: DTP Kreace, 2010. 117 s. ISBN 978-80-902125-7-2. [Kniha]
56809doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.Pešková, Jaroslava. Vybrané spisy Jaroslavy Peškové. Praha: DTP Kreace, 2010. 184 s. ISBN 978-80-902125-6-5. [Kniha]
77608Mgr. Kateřina VolnáVolná, Katka; Spurný, Matej; Jareš, Jakub; Pinerová, Klára. Prověřená fakulta. KSČ na FF UK v letech 1969-1989, Edice dokumentů . Praha: Ústav pro soudobé dějiny, v.v.i., 2009. 310 s. ISBN 978-80-7285-110-2. [Kniha]
Téměř stovka dokumentů představuje FF UK v komplikovaném dvacetiletí po událostech roku 1968. Studentský badatelský tým publikuje dokumenty, které osvětlují mocenské mechanismy na přední humanitní škole v republice. Na jejich základě sledujeme, jak KSČ ovlivňovala přijímačky, jak pomocí posudků a komplexních hodnocení rozhodovala o profesní budoucnosti pedagogů i jaké vyžadovala reakce na Chartu 77.
68407Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D.Tučková, Kateřina. Ohlédnutí za dílem Dobroslava Folla. Praha: Galerie Vltavín, 2008. 45 s. ISBN 978-80-86587-28-8. [Kniha]
Katalog výstavy mapuje dílo jednoho z členů Skupiny RADAR, Dobroslava Folla. Vyšel na základě zkoumání jeho díla, které umožnil grant GAUK, jež je také na prvních stránkách katalogu zmíněn.
68407Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D.Tučková, Kateřina. Radim Malát. Praha: Galerie Vltavín, 2007. 47 s. ISBN 978-80-86587-26-6. [Kniha]
Katalog mapuje tvorbu jednoho z členů Skupiny RADAR, Radima Maláta. Text přináší všeobecné informace i o činnosti Skupiny RADAR, stejně jako o vývoji Malátova díla. Katalog vyšel na základě bádání, které bylo umožněno GA UK, jež je v začátku knihy také zmíněna.
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Zhouf, Jaroslav (editor). Ani jeden matematický talent nazmar. Sborník příspěvků. Praha: PedF UK, 2009. 182 s. ISBN 978-80-7290-417-4. [Kniha]
Sborník prezentuje celou řadu přístupů k vyhledávání talentovaných žáků a práci s nimi. Významná část příspěvků je věnována vytváření podnětných úloh a úlohových prostředí, která podporují rozvoj žáků v matematice, i otázkám vhodného využití těchto úloh a prostředí v rámci vyučovacích hodin.
32408Mgr. Jan Křivan, Ph.D.Novák, Pavel. Lingvistika a jazyková realita : výbor z díla. Praha: Akropolis, 2010. 340 s. ISBN 978-80-87310-04-5. [Kniha]
Hlavní výstup projektu: publikace obsahuje (1) komentáře současníků a vlastní komentář hlavního řešitele, (2) rozsáhlý edičně zpracovaný výbor z díla Pavla Nováka, (3) část knihy o Pavlu Novákovi (především nově sestavenou bibliografii), (4) kniha byla opatřena také jmenným a věcným rejstříkem. -- Pozn. Vzhledem k rozsahu a nákladnosti celé publikace (a současnému zkrácení třetiny požadovaných financí) bylo dílo vydáno i za podpory VZ MŠMT.
110107Mgr. Jan RücklRückl, Jan. Štica, Petr. Bonaventura Bouše - odkaz a vzpomínky. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, 2009. 208 s. ISBN 978-80-7021-998-0. [Kniha]
Kniha obsahuje statě členů řešitelského kolektivu, které podávají Boušeho životopis a reflektují jeho teologii. Jiným způsobem pak je Bouše představen v textech pamětníků a v textech vlastních, které dosud nebyly publikovány.
128107PhDr. Helena Diesing, Ph.D.Diesing, Helena. Kája Saudek. Praha: Arbor vitae societas, 2009. 528 s. ISBN 978-80-904534-0-1. [Kniha]
Obsáhlá a vůbec první monografie Káji Saudka mapující všechny oblasti výtvarníkovi tvorby. Sudkovo dílo je kriticky hodnoceno a začleňeno do širšího kontextu. Publikace představuje velmi rozsáhlý a dosud nepublikovaný fond.
129407Mgr. Klára Petříková, Ph.D.Petříková, Klára. Řád pro poustevnice. Praha: Jitro, 2010. 350 s. ISBN 978-80-86985-08-4. [Kniha]
Kniha je ve fázi dokončovacích prací, v současné době probíhá její redakce a připravuje se její vydání v nakladatelství Jitro.
86307Mgr. Martin Šefránek, Ph.D.Preston, Andrew; Malinowski, Andy; Šefránek, Martin. Průvodce léčbou v terapeutické komunitě. Praktická příručka pro uživatele drog. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007. 62 s. ISBN 978-80-87041-28-4. [Kniha]
Kniha byla ohodnocena odbornou komisí Společnosti pro návykové nemoci a byla jí udělena Cena Jaroslava Skály 2008 na XIV. mezinárodní konferenci Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 47. mezinárodní konferenci AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP v Měříně. O Cenu Jaroslava Skály se mohou ucházet autoři inovativních přístupů, článků, přednášek, publikací a výzkumných prací včetně disertačních a diplomových v oblasti prevence a léčby drogových závislostí.
111609Mgr. et Mgr. Adéla Šmilauerová, Ph.D.Šmilauerová, Adéla. Kostel Nejsvětější Trojice ve Lnářích a jeho památky. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta, 2010. 20 s. ISBN 978-80-254-6249-2. [Kniha]
Zhotovená publikace, v současné době v tisku, představuje po dlouhé době vydaného průvodce po bývalém augustiniánském kostele Nejsvětější Trojice ve Lnářích. Byly zde publikovány nové zjištěné informace z historie výstavby kostela a zároveň zpracováni jednotliví zadavatelé uměleckých děl. Bylo zjištěno, že během sledovaných let (1684 – reformy Josefa II.) sami lnářští augustiniáni zadali většinu děl, které se z této doby v kostele nacházejí. Avšak jejich finanční možnosti nedovolovaly, aby je sami v plné výši financovali. Z tohoto důvodu nalézali pomoc u jmenovitých či anonymních dárců.
Publikace obohatí zdejší region o nové poznatky, a protože byla psána jako průvodce, dostane se do povědomí i širší veřejnosti.
120107Mgr. Richard Müller, Ph.D.Lukavec, Jan. Fanatik, prorok či klaun? G. K. Chesterson a jeho interpreti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 259 s. ISBN 978-80-7325-166-6. [Kniha]
Kniha je textovou aplikací literárněteoretického výzkumu na přítomném projektu.
105508PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.Hingarová, V.& Hubačková & Kovář (Eds.). Sámové - jazyk, literatura a společnost. Červený kostelec: Pavel Mervart, 2009. 420 s. [Kniha]
publikace vznikla na základě sítě mezi zahraničními badateli, kterou řešitelka vytvořila během zahraničního pobytu podpořeného GAUKem. Texty v publikace tvoří i práce absolventů realizovaných kurzů. Tisk publikace byl podpořen z jiného grantu.
4409Marián Sloboda, Ph.D.Nekvapil, Jiří - Sloboda, Marián - Wagner, Peter. Mnohojazyčnost v České republice: základní informace - Multilingualism in the Czech Republic: Basic Information. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 118 s. ISBN 978-80-7106-581-4. [Kniha]
Publikace vznikla jako výsledek práce na několika projektech. Výsledky projektu GAUK byly publikovány v částech příručky, které se věnují slovanským jazykům (jde konkrétně o hesla o češtině, slovenštině, polštině a makedonštině).
105207Mgr. Jakub Marek, Ph.D.Marek, Jakub. Kierkegaard. Nepřímý prorok existence. Praha: Togga, 2010. 303 s. [Kniha]
Přiloženo je .pdf sazby před posledními korekturami.
108209Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Cesta regiony: Antologie povídek amerických regionálních spisovatelek. Brno: Host, 2010. 250 s. [Kniha]
Kniha je zahrnuta v edičním plánu nakladatelství HOST pro rok 2010, viz: http://www.bulicek.cz/issuu.html.
Vzhledem ke zpoždění projektu, není počet stran doposud finalizován, kniha bude v rozsahu 220-250 normostran.
23307Mgr. Daniel Feranc, Ph.D.Feranc, Daniel. Heřman Josef Tyl. Kostelní vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010. 300 s. [Kniha]
Osoba Heřmana Josefa Tyla je známá především z vlastního životopisu, který Tyl sepsal kolem roku 1974. Ve své autobiografii se však zaměřil pouze na dobu věznění v koncentračních táborech, na své působení v premonstrátském klášteře v Teplé u Mariánských Lázních a na dobu věznění v komunistických vězeních. Jeho vzpomínky na prožité události jsou však mnohdy zkreslené a nepřesné. Ostatním obdobím jeho života se věnují jen populární snahy o jejich zpracování. Proto kniha Daniela Ferance po provedeném historickém výzkumu archivních, orálně historických a jiných pramenů, představuje ucelený životopis Heřmana Josefa Tyla.

Přijetí do edičního plánu schválila ediční rada Karmelitánského nakladatelství již v únoru 2009.
102607Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D.Hingarová, Vendula & Rataj, Vlastimil. Indiánské jazyky – nahuatl a kečuánština. Praha: Togga, 2010. 250 s. [Kniha]
podle edičního plánu vyjde publikace koncem roku 2010
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Heřmanová, Eva; Chromý, Pavel; Marada, Miroslav; Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk. Kulturní regiony a geografie kultury : Kulturní reálie a kultura v regionech Česka. Praha: ASPI, a. s., 2009. 348 s. ISBN 978-80-7357-339-3. [Kniha]
Publikace je kolektivním dílem k problematice kulturní geografie a managementu památek s důrazem na území Česka. V rámci této monografie je samostatná kapitola věnována aspektům geografického přístupu k výzkumu krajiny a problematice její ochrany. KUČERA, Z. (2009): Krajina jako dědictví. In: Heřmanová, E., Chromý, P. a kol.: Kulturní regiony a geografie kultury. ASPI, Praha, s. 156-180. Tato kapitola souhrnným způsobem diskutuje obsah pojmů krajina a krajinné dědictví a prezentuje různé aspekty ochrany přírody a památkové péče na národní a mezinárodní úrovni.
66707PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D.Vlčková, Lucie. Krajinomalba v Praze 1840-1890, Prezentace krajinomalby a její reflexe na výstavách Krasoumné jednoty. Praha: Pražská edice, 2009. 344 s. ISBN 978-80-86239-18-7. [Kniha]
Publikace obsahuje 72 vyobrazení, 15 grafů, 8 tabulkových přehledů, její součástí je soupis krajinářských děl. Opatřena je seznamem vyobrazení, bibliografií, jmenným rejstříkem textové části a jmenným rejstříkem soupisu.
135309Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.Tejkalová, Lenka. Content and Language Integrated Learning: Strategies and motivation in CLIL.. Saarbrücken: VDM Verlag, 2009. 84 s. ISBN 978-3-639-12527-6. [Kniha]
Rozšířená a aktualizovaná diplomová práce L. Tejkalové shrnuje základní metody a strategie používané v CLIL a jejich efekt ve vyučování.

V teoretické části se zaměřuje na metodologii CLIL v kontextu metod a strategií výuky cizího jazyka, překládá výsledky dotazníkového šetření na 63 českých základních školách ohledně zájmu a připravenosti na výuku v cizím jazyce (na tento předvýzkum předkládaný grant přímo navazuje).

V praktické části nabízí podrobně komentovanou přípravu na vyučovací jednotku matematiky v angličtině a podrobný záznam čtyř realizací této jednotky v různých kontextech, včetně zpětnovazebních žákovských dotazníků soustředících se na porozumění a motivaci (tato část práce je využívána pro úvodní reflexe studentů učitelství).

Nahoru

Kapitola nebo část knihy

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 94 zázn.)
157007JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M., Ph.D., J.S.D.Dumbrovský, Tomáš. Constitutional Pluralism and Judicial Cooperation in EU after the Eastern Enlargements: A Case Study of the Czech and Slovak Courts. In Morawa, Alexander, Topidi, Kyriaki. Constitutionalization in Central and Eastern Europe. Farnham etc.: Ashgate, 2010. s. 1–43. ISBN 000-00-000000-0-0. [Kapitola nebo část knihy]
K publikaci odevzdáno 20.11.2009. V březnu 2010 byly provedeny první korektury před odevzdáním do tisku. V červnu 2010 budou provedeny druhé korektury. Kniha bude publikována v listopadu 2010.
157007JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M., Ph.D., J.S.D.Dumbrovský, Tomáš. In the name of the Republic: EU Legitimacy and New ‘European’ Constitutional Courts. In Merle, Jean-Christophe, Kleger, Hans. The Legitimacy Problem of the European Union. Münster: LIT Verlag, 2010. s. 1–35. ISBN 000-00-000000-0-0. [Kapitola nebo část knihy]
Odevzdáno k publikaci 8.4. 2008. První korektura leden 2009. Došlo k posunutí data publikace. Předpoklad konec roku 2010.
157007JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M., Ph.D., J.S.D.Dumbrovský, Tomáš. Federal solution to the EU internal sovereignty conundrum: The European doctrines of the Czech Constitutional Court and the United States' Compact theory. In Tichý, Luboš, Dumbrovský, Tomáš et al. Sovereignty and Integration: Paradoxes and Development within Europe Today. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009. s. 71–91. ISBN 978-80-904209-6-0. [Kapitola nebo část knihy]
61709Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.Novák, Arnošt. "Tmavě zelení. Hlubinná a sociální ekologie jako dva proudy ekologie radikální". In Dlouhá, Jana a kolektiv. Vědení a participace. Teoretická východiska environmentálního vzdělávání. Praha: Karolinum, 2009. s. 122–131. ISBN 978-80-246-1656-8. [Kapitola nebo část knihy]
8109PhDr. Mgr. Lucie MoravcováMoravcová, Lucie. 2.3 KVALITATIVNÍ FÁZE VÝZKUMU (INSTITUCIONÁLNÍ PEČOVATELÉ) . In Moravcová, Lucie. Rodinná péče o seniory, Rigorózní práce. Praha: Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, 2010. s. 1–122. [Kapitola nebo část knihy]
Výsledky výzkumu podpořeného GAUK se prolínají celou rigorózní prací. Jsou patrné také například v kapitolách 1.1; 1.2; 1.3 a v Závěru.
53407Hana Kubátová, M.A., Ph.D.Klamková, Hana. Nálady a postoje slovenskej spoločnosti k tzv. židovskej otázke v rokoch 1940-1943. In Sokolovič, Peter. Od Salzburgu do vypuknutia Povstania: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov VIII. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009. s. 93–110. ISBN 978-80-89335-21-3. [Kapitola nebo část knihy]
Studie analyzuje nálady a postoje slovenské společnosti k tzv. židovské otázce v období mezi létem 1940 a koncem roku 1943. Tato studie se skládá z teoretické a praktické časti. Teoretická část studie poukazuje na limity zkoumání veřejného mínění v nedemokratických státech, ale také na možnosti, jak tyto omezení překonat. V praktické části autorka dochází k závěru, že se režimu podařilo slovenskou veřejnost „zainteresovat“ – především pomocí arizací a příslibu získání majetku a postavení – na tzv. řešení židovské otázky na Slovensku.
31408PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.Šumníková, Pavlína. Čich jako komunikační prostředek: výzkum čichové paměti u osob se zdravotním postižením. In Hájková, Vanda. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. Praha: Somatopedická společnost, o.s., 2009. s. 107–110. ISBN 978-80-904464-0-3. [Kapitola nebo část knihy]
Možnosti měření čichových funkcí u osob se zrakovým a zdravotním znevýhodněním.
31408PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.Šumníková, Pavlína; Květoňová, Lea. Čich jako komunikační prostředek: možnosti měření čichových funkcí. In Hájková, Vanda. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. Praha: Somatopedická společnost, o. s., 2009. s. 98–106. ISBN 978-80-904464-0-3. [Kapitola nebo část knihy]
Přehledový článek o možnostech měření čichového vnímání ve speciálně pedagogické praxi.
31408PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.Květoňová, Lea; Šumníková, Pavlína. Vyšetření čichové identifikace u osob se zrakovým postižením standardizovaným testem UPSIT. In Bartoňová, Miroslava,;Vítková, Marie. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III.. Brno: Paido, 2009. s. 213–226. ISBN 978-80-7315-189-8. [Kapitola nebo část knihy]
Zveřejnění prvních výsledků testu čichového vnímání UPSIT osob se zrakovým postižením v porovnání s americkými standardizovanými normami.
31408PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.Šumníková, Pavlína; Květoňová, Lea. Měření čichu u osob se zrakovým postižením s cílem zlepšení reedukace čichu v rámci tyflorehabilitačních a tyfloedukačních technik. In Potměšil, Miloň. X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, 2009. s. 5–5. ISBN 978-80-244-2492-7. [Kapitola nebo část knihy]
Představení projektu "Měření čichu osob se zrakovým postižením" na X. mezinárodní konferenci k problematice osob se specifickými potřebami.
49809doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.Pešta, Michal. Regression in Sobolev spaces using total least squares. In Antoch, Jaromír and Dohnal, Gejza. ROBUST 2008 - Sborník prací 15. letní školy JČMF. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2009. s. 343–350. ISBN 978-80-7015-004-7. [Kapitola nebo část knihy]
Recenzovaný príspevok do zborníku JČMF ROBUST 2008.
73209Mgr. Jakub Halama, Ph.D.Halama, Jakub - Zeman, Tomáš. Nálezy žernovů z kontextů doby římské v Čechách a na Moravě. In Karwowski, Maciej - Droberjar, Eduard (eds.). Archeologia Barbazyńców 2008: powiazania i kontakty w świecie barbarzyńskim. Materialy z IV. Protohistorycznej Konferencji, Sanok, 13-17 października 2008. Collectio Archaeologica Ressoviensis XIII. Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. s. 479–530. ISBN 978-83-7667-026-3. [Kapitola nebo část knihy]
Dosud neřešené téma výskytu žernovů v kontextech doby římské v Čechách jsem předběžně prezentoval již na IV. protohistorické konferenci Archeologie barbarů 2008, konající se v říjnu 2008 v polském Sanoku. Jako spoluautor se mnou referát odprezentoval T. Zeman (NPÚ Brno), který se shodou okolností ve stejné době začal zabývat žernovy z těchto kontextů na Moravě. V následujícím r. 2009 jsme se rozhodli využít vznikajícího sborníku z této konference a téma zpracovat písemně do společné studie (zpracoval jsem nálezy z Čech a nástin vývoje užívání mlýnků v barbarských oblastech S, SZ a Z od ČR + římské provincie; T. Zeman zpracoval nálezy na Moravě a nástin vývoje v barbarských oblastech SV a V od ČR). Já jsem již tak mohl využít přidělený GA UK.
Článek je koncipovaný do tří hlavních částí. První z nich je věnována shrnutí výskytu a vývoji rotačního mlýnku na našem území, poté následují kapitoly shrnující výskyt rotačních mlýnků (a zároveň i stav bádání v této problematice) v okolních oblastech barbarského světa a částečně i v římských provinciích. Druhou nejrozsáhlejší část tvoří katalog lokalit s nálezy rotačních mlýnků. V katalogové části pro Čechy jsem u lokality Soběsuky 1 a Soběsuky 2 rovnou zanalyzoval keramické nálezy z obou objektů, neboť byly nepublikované a pro chronologii objektů důležité. Závěrečnou část článku tvoří jednotlivé kapitoly shrnující zatím získané rámcové poznatky (chronologie, typologie, použité suroviny, používání drtidel, nálezové kontexty etc.).
Součástí je též poměrně bohatý obrazový materiál - a to jak těchto rotačních mlýnků z Čech a Moravy, ale kvůli typologickému srovnání též sebraná vyobrazení rotačních mlýnků z okolních oblastí barbarika a výběrově i z římských provincií.
32708Mgr. Valéria Vaškaninová, Ph.D.Vaškaninová Valéria. Revízia zástupcov triedy Placodermi (Vertebrata) z devónu barrandienu. In Kohút, M., Šimon, L. (Edit.). Spoločný geologický kongres českej a slovenskej geologickej spoločnosti, Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2009. s. 195–195. ISBN 978-80-89343-24-9. [Kapitola nebo část knihy]
125408Mgr. Vít Šisler, Ph.D.Šisler, Vít. Video Games, Video Clips, and Islam: New Media and the Communication of Values. In Pink, Johanna. Muslim Societies in the Age of Mass Consumption. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009. s. 231–258. ISBN 978-1-4438-1405-8. [Kapitola nebo část knihy]
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Růžičková, Lucie; Stehlíková, Naďa. Teachers’ questions in mathematics teaching: quantitative-qualitative shift. In Tzekaki, Marianna et al. (editoři) . Proceedings of the 33rd Conference of the International Grooup for the Psychology of Mathematics Education. Thessaloniki, Greece: PME, 2009. s. 458–458. ISBN 978-960-243-652-3. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek se zabývá komunikační tendencí „kvantitativně-kvalitativní posun“, která byla nově popsána na základě pozorování v reálných hodinách matematiky prováděných v rámci vytváření databáze komunikačních situací. Tato komunikační tendence se vztahuje k situacím, kdy učitel vychází z matematického obsahu jedné úlohy, položí však řadu různých otázek, které se od původní úlohy liší svými kvantitativními nebo kvalitativními charakteristikami.
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Zhouf, Jaroslav. Hravá algebra s polyminy. In Stehlíková, Naďa (editor). Dva dny s didaktikou matematiky 2009: Sborník příspěvků. Praha: PedF UK, 2009. s. 135–141. ISBN 978-80-7290-420-4. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek ilustruje možnost netradičního propojení algebry, geometrie a kombinatoriky. Uvedené úlohy mohou žákům sloužit jako podnět pro samostatnou tvořivou práci, jejímž výsledkem bude částečné nebo úplné řešení konkrétních předložených problémů, ale i zobecněný pohled na některé známé algebraické vlastnosti matematických objektů.
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Růžičková, Lucie. Kompetence k řešení problémů žáků 7. ročníku ZŠ a maturantů, srovnání na základě žákovských řešení. In Stehlíková, Naďa (editor). Dva dny s didaktikou matematiky 2009: Sborník příspěvků. Praha: PedF UK, 2009. s. 63–65. ISBN 978-80-7290-420-4. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek popisuje srovnávací průzkum, kdy byl soubor deseti úloh z různých oblastí matematiky předložen k vyřešení studentům 2. a 8. ročníku osmiletého gymnázia. Byl pozorován a popsán významný rozdíl v řešitelských strategiích využívaných studenty daných dvou ročníku. Srovnání výsledků však neprokázalo statisticky významný rozdíl v úspěšnosti řešení jednotlivých úloh mezi studenty sledovaných dvou tříd.
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Stehlíková, Naďa. Procvičování matematického učiva ZŠ na internetu. In Stehlíková, Naďa (editor). Dva dny s didaktikou matematiky 2009: Sborník příspěvků. Praha: PedF UK, 2009. s. 65–67. ISBN 978-80-7290-420-4. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek uvádí výsledky průzkumu internetových aktivit, které slouží nejen k procvičování a upevňování matematického učiva, ale i jako podnět pro vlastní objevování žáků.
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Růžičková, Lucie; Zhouf, Jaroslav. Kontinuální korespondenční soutěž jako zdroj zajímavých matematických a fyzikálních úloh. In Zhouf, Jaroslav (editor). Ani jeden matematický talent nazmar. Sborník příspěvků. Praha: PedF UK, 2009. s. 144–146. ISBN 978-80-7290-417-4. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek představuje kontinuální korespondenční soutěž jako jeden ze zdrojů podnětných matematických a fyzikálních úloh, které mohou učitelé využít jako inspiraci pro zpestření vyučovacích hodin.
114309PhDr. Mgr. Jakub MikolášekProf. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph. D., PhDr. Jakub Mikolášek. Econometric Estimation of the Factors Influencing the Czech Beer Demand. In různí, pod záštitou České zemědělské univerzity, provozně ekonomické fakulty. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference, Praha 15.09.2009 – 16.09.2009.. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2009. s. 679–683. ISBN 978-80-213-1965-3. [Kapitola nebo část knihy]
Jedná se o článek ve sborníku k mezinárodní vědecké konferenci 15.09.2009 – 16.09.2009, konané na ČZU, na které byly výstupy projektu prezentovány.
118609ThLic. Peter Novitzky, M.A.Novitzky, Peter. John Rawls, keresztény etika és emberi jogok. In Ujházi, Lóránd. Emberi jogok az Egyház életében és jogában. Budapest: L'Harmattan, 2009. s. 298–330. [Kapitola nebo část knihy]
počáteční a poslední stránka ještě není známá, protože kniha je právě v tisku
118609ThLic. Peter Novitzky, M.A.Novitzky, Peter. John Rawls a funkce náboženství v moderním demokratickém státu. In Sládek, K. a kol.. Monoteistická náboženství a stát. Červený kostelec: Pavel Mervart, 2009. s. 0–0. [Kapitola nebo část knihy]
počáteční a poslední stránka ještě není známá, protože kniha je právě v tisku
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Stella, Marco. O degeneraci a domestikaci. Vznik etologie jako vědní disciplíny. In Stibral, Karel, Dadejík, Ondřej. : Krása, krajina, příroda. Kapitoly o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí. Praha: Dokořán, 2009. s. 241–248. ISBN 978-80-7363-286-1. [Kapitola nebo část knihy]
22908Mgr. et Mgr. Marie Mikulová, Ph.D.Mikulová, Marie. Pražský závislostní korpus - specifikace významů prostorových určení. In Štícha, František; Fried, Mirjam. Grammar & Corpora/Gramatika a korpus 2007. Praha: Academia, 2008. s. 391–399. ISBN 978-80-200-1634-8. [Kapitola nebo část knihy]
69707ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.Lorman, Jaroslav. Rozum osvícený vírou - Poznámky k problematickému vztahu rozumu a zjevení na příkladech textů Augustina Zippeho a dalších soudobých morálních teologů. In Lorman, Jaroslav, Tinková, Daniela. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství. Post tenebras spero lucem. Praha: Univerzita Karlova v Praze , 2009. s. 252–270. ISBN 978-80-7308-246-8. [Kapitola nebo část knihy]
Studie se zabývá vztahem zjevení a rozumu v morálně-teologických pracích josefinského věku autorů Augustina Zippeho, Ignaze von Fabianiho, Franze Fritsche, Josefa Laubera.
Příklady jejich textů ukazují, že teologické dílo konce 18. století nelze posuzovat optikou teze o sekularizaci coby oddělení světa víry a světa rozumu. Všichni zmiňovaní autoři trvají na klíčovém významu obou pramenů mravnosti (rozum i zjevení), které jsou vzájemně komplementární.
Studie je doprovozena třemi dobovými emblematy k tématu vztahu víry a rozumu.
40908RNDr. Veronika Dufková, Ph.D.Dufková, Veronika. Fast Derivatization Method for Analysis of Perfluorinated Organic Acids by GC. In Veronika Dufková, Radomír Čabala. Proceedings of 5th ISC Modern Analytical Chemistry. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009. s. 18–23. ISBN 978-80-86561-41-7. [Kapitola nebo část knihy]
58707Mgr. Ivana MrázováŠkopová Věra - Mrázová Ivana. Pojistná smlouva. In Jiří Švestka, Jan Dvořák a kolektiv. Občanské právo hmotné 2. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. s. 308–318. ISBN 978-80-7357-473-4. [Kapitola nebo část knihy]
58707Mgr. Ivana MrázováMrázová Ivana. Spotřebitelské smlouvy. In Jiří Švestka, Jan Dvořák a kolektiv. Občanské právo hmotné 2. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. s. 38–49. ISBN 978-80-7357-473-4. [Kapitola nebo část knihy]
58707Mgr. Ivana MrázováMrázová Ivana. Smluvní pokuta nebo liquidated damages?. In Monika Pauknerová, Michal Tomášek et al.. Nové jevy na počátku 21. století IV. Proměny soukromého práva. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2009. s. 134–146. ISBN 978-80-246-1687-2. [Kapitola nebo část knihy]
58707Mgr. Ivana MrázováMrázová Ivana. Smlouva o užívání budovy nebo její části na časový úsek (timeshare). In Jiří Švestka, Jan Dvořák a kolektiv. Občanské právo hmotné 2. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. s. 242–244. ISBN 978-80-7357-473-4. [Kapitola nebo část knihy]
116209RNDr. Barbora Peštová, Ph.D.Madurkayová, Barbora. Ratio Type Statistics for Detection of Changes in Linear Regression Models. In Antoch, Jaromír a Dohnal, Gejza (eds.). Robust 2008. Praha: Jendota českých matematiků a fyziků, 2009. s. 247–254. ISBN 978-80-7015-004-7. [Kapitola nebo část knihy]
94208Mgr. Lenka Janská, Ph.D.Arbanová, Linda. Hledání vzájemných vztahů filmu a výtvarné výchovy. In Editoři: Babyrádová, Hana; Dytrtová, Kateřina; Géringová, Jitka; Raudenský, Martin; Vančát, Jaroslav;. Mezi viděním a věděním. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. s. 7–11. ISBN 978-80-7414-152-2. [Kapitola nebo část knihy]
Doktorandské kolokvium. Příklad konkrétní práce s filmem ve výtvarné výchově. Popis části výzkumu probíhajícího na školách. Práce odkryla pro výtvarnou výchovu důležité otázky po souvislostech pohyblivého a statického obrazu, a jejich narativních obsahů.
94208Mgr. Lenka Janská, Ph.D.Arbanová, Linda. Kino jako vzdělávací instituce. In Ed: Galajdová, Katarína. Možnosti mimoškolního vzdělávání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 67–71. ISBN 978-80-7041-803-1. [Kapitola nebo část knihy]
Konference na katedře výtvarné výchovy Univerzity v Hradci Králové. Příspěvek a publikace. Příklady mimoškolní pedagogické práce s filmovým obrazem v rámci neškolních institucí.
122508Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Míčková, A. Řízené uvolňování bioaktivních látek. In Amler,E., Buzgo, M., Filova, E., Jakubova, R., Koláčná, L., Kotyk, A., Míčková, A., Plencner, M., Prosecká, E., Rampichová, M., Varga, F., Zavřelová, T... Lékařské textilie. Praha: Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínskych technologií ÚEM AV ČR, v.v.i., 2008. s. 46–50. [Kapitola nebo část knihy]
Skripta určené hlavne pre výuku študentov 2.lekárskej fakulty UK v Praze, pre voliteľný predmet Tkáňové inženýrství.
109708Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Plencner, M.. 3.2 Kolagen jako biodegradabilní nosič.. In Amler, E., Buzgo, M., Filová, E., Jakubová, R., Koláčná, L., Kotyk, A., Míčková, A., Plencner, M., Prosecká, E., Rampichová, M., Varga, F., Zavřelová, T.. Lékařské textilie. Praha: Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích, Ústav experimentální medicíny, Akademie věd České republiky, v.v.i., 2008. s. 53–58. [Kapitola nebo část knihy]
Skripta slúžiace najmä pre výuku študentov 2. Lékařské fakulty UK v Praze, pre voliteľný predmet Tkáňové inženýrství.
98207Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D.[Benešová, Václava]. Modality in dependent content clauses with Czech verbs of communication with imperative features. In Štícha, František; Fried, Mirjam. Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. Praha: Academia, 2008. s. 199–206. ISBN 978-80-200-1634-8. [Kapitola nebo část knihy]
112808Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.Horčic, Josef; Zemanová Lenka. Souvislé versus přerušované zatížení v pohybových aktivitách. In Mužík, Süss. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. s. 48–57. ISBN 978-80-210-4858-4. [Kapitola nebo část knihy]
112808Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.Zemanová Lenka. OVĚŘENÍ MODELU VYTRVALOSTNÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO TRIATLON NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ NA BICYKLOVÉM ERGOMETRU . In Martin Pěkný, Stanislav Tvaroh. Věda v pohybu pohyb ve vědě 2009. Praha: UK FTVS, 2009. s. 213–216. ISBN 978-80-86317-69-4. [Kapitola nebo část knihy]
Sborník studentské konference
112808Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.Horčic, Josef; Zemanová Lenka; Nováková Hana. Vyhodnocování intraindividuálních a interindividuálních změn výkonnosti a trénovannosti triatlonisty. In Čechovská, Tůma. Pohybové aktivity v biosociálním kontextu. Praha: Karolinum, 2009. s. 193–202. ISBN 978-80-246-1553-0. [Kapitola nebo část knihy]
150907Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D.Tůma, Karel. On Capability of a Class of Incompressible Rate-type Fluid Models to Fit Experimental Data for Asphalt. In Editors: Jana Šafránková, Jiří Pavlů. WDS 2009 - Proceedings of Contributed Papers. Praha: MATFYZPRESS, 2009. s. 224–230. ISBN 978-80-7378-103-3. [Kapitola nebo část knihy]
18307Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.Fikáček, Martin. Order Coleoptera, Family Helophoridae. In van Harten, Antonius. Arthropod fauna of the UAE, volume 2. Abu Dhabi: Dar al Ummah Printing, Publishing, Distribution & Advertising, 2009. s. 142–144. ISBN 978-9948-15-090-9. [Kapitola nebo část knihy]
18307Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.Fikáček, Martin, Trávníček, Dušan. Order Coleoptera, Family Georissidae. In van Harten, Antonius. Arthropod fauna of the UAE, volume 2. Abu Dhabi: Dar al Ummah Printing, Publishing, Distribution & Advertising, 2009. s. 145–148. ISBN 978-9948-15-090-9. [Kapitola nebo část knihy]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Chromý, Pavel; Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk. Regional identity, contemporary and historical regions and the issue of relict borders – the case of Czechia. In Heffner, Krystian (ed.). Historical regions divided by the borders : Cultural heritage and multicultural cities. Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski v Opolu, 2008. s. 9–19. ISBN 978-83-7126-252-4. [Kapitola nebo část knihy]
Cílem článku je poukázat na příkladu Česka na problematiku míry regionální identity obyvatel regionů v souvislosti s reprodukcí této identity. V příspěvku identifikujeme oblasti s nižší mírou regionální identity a hodnotíme možnosti změnit jejich image. Je diskutován význam základní školy pro formování regionální identity a souvislosti redukce sítě základních škol a míry regionální identity.
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie. Marginalizace území v kontextu vývoje soustavy základního školství na příkladu vybraných regionů Česka v období 1961–2004. In Šimůnek, Robert (red.). Regiony – časoprostorové průsečíky? . Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. s. 214–236. ISBN 978-80-7286-129-3. [Kapitola nebo část knihy]
Cílem článku je analyzovat polarizaci prostoru s ohledem na dostupnost povinné základoškolské docházky na příkladu Středočeského a Jihočeského kraje ve 2. polovině 20. století. Příspěvek diskutuje metodiku studia vývoje sítě základních škol.
94608MUDr. Marek SchmidtSchmidt Marek. LAPAROSKOPICKÁ MODIFIKOVANÁ RETROPERITONEÁLNÍ LYMFADENEKTOMIE V LÉČBĚ NÁDORŮ NIŽŠÍCH STÁDIÍ. In Abrahámová Jitka. Vybrané otázky onkologie XIII. Praha: Galén, 2009. s. 33–34. ISBN 978-80-7262-646-5. [Kapitola nebo část knihy]
94608MUDr. Marek SchmidtVeselý Štěpán. DYNAMIKA POKLESU PSA PO RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMII STANOVENÁ ULTRASENZITIVNÍM TESTEM NABÍZÍ PROGNOSTICKOU INFORMACI O RIZIKU BIOCHEMICKÉ RECIDIVY KARCINOMU PROSTATY. In Abrahámová Jitka. Vybrané otázky onkologie XIII. Praha: Galén, 2009. s. 113–114. ISBN 978-80-7262-646-5. [Kapitola nebo část knihy]
spoluautor
94608MUDr. Marek SchmidtHanek Pavel. TECHNIKA LAPAROSKOPICKÉ MODIFIKOVANÉ RETROPERITONEÁLNÍ LYMFADENEKTOMIE V LÉČBĚ GERMINÁLNÍCH NÁDORŮ VARLAT. In Abrahámová Jitka. Vybrané otázky onkologie XIII. Praha: Galén, 2009. s. 28–28. ISBN 978-80-7262-646-5. [Kapitola nebo část knihy]
spoluautor
94608MUDr. Marek SchmidtJarolím Ladislav. PREDIKCE CHARAKTERU ELEVACE PSA PŘI BIOCHEMICKÉ RECIDIVĚ PO RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMII POMOCÍ MATEMATICKÉHO MODELU. In Abrahámová Jitka. Vybrané otázky onkologie XIII. Praha: Galén, 2009. s. 111–112. ISBN 978-80-7262-646-5. [Kapitola nebo část knihy]
spoluautor
54009Mgr. Lucie Řimnáčová, Ph.D.Makuderová, Lucie, Šimek, Petr, Mráz, Jaroslav, Stránský, Vladimír, Čabala, Radomír. Profiling of biomarkers of occupational exposure using extractive derivatization with chloroformates and GC-MS - introduction. In Karel Nesměrák. Proceeding of the 5th International Students Conference Modern Analytical Chemistry. Praha: Charles University in Prague, Faculty of Science, 2009. s. 42–45. ISBN 978-80-86561-41-7. [Kapitola nebo část knihy]
38808RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D.Nosek, Vojtěch; Spurná, Pavlína. Regional dimension of socio-economic inequality in Czechia: a comparison of generalized entropy indices decomposition and spatial autocorrelation. In Svatoňová, Hana, et al.. Geography: Theory and Practice at the Onset of 21st Century. Brno: Masaryk University, 2008. s. 256–261. ISBN 978-80-210-4600-9. [Kapitola nebo část knihy]
114308PhDr. Monika BřezinováPráchenská, Monika. Loyalität(en) von Schriftstellern in der Tschechoslowakei in den 50ern und 60ern Jahren. In Haslinger, Peter (ed.). Loajalität. Marburg: Verlag des Herder-Institute Marburg , 2010. s. 1–16. ISBN 978-3-87969-351-1. [Kapitola nebo část knihy]
vyjde v létě 2010
Společná studie se školitelem Prof. Dr. Jiřím Peškem
26609doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.Bláha, Jan D.. Various Ways of Assessment of Cartographic Works. In Gartner, G. ; Ortag, F.. Cartography in Central and Eastern Europe. Berlin: Springer, 2010. s. 211–229. ISBN 978-3-642-03293-6. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola pojednává o různých možnostech hodnocení kartografických děl. Věnuje se především hůře měřitelným hlediskům hodnocení a poukazuje na možnosti sociologie a psychologie - vč. použití mentálních map.
Ve formě ústního příspěvku bylo prezentováno na mezinárodním sympóziu Central and Eastern Europe ve Vídni (únor 2009).
Vzhledem k redakční uzávěrce (březen 2009) nebylo možné dedikovat kapitolu k projektu Mentální mapy (byl přidělen později), proto autor v poděkování uvedl GA UK, ovšem s předchozím projektem "Uplatnění estetiky ve vyjadřovacích prostředcích kartografie".
157307Mgr. Ivana NováNová Ivana. What is new in the Waste Act. In Milan Damohorský a kol.. Czech and European Environmental Law. Praha: Czech Society for Environmental Law, 2008. s. 45–48. ISBN 978-80-904209-3-9. [Kapitola nebo část knihy]
Článek se týká nové právní úpravy v zákoně o odpadech.
108209Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Záležitost předsudků. In Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Cesta regiony: Antologie povídek amerických regionálních spisovatelek. Brno: Host, 2010. s. 54–61. [Kapitola nebo část knihy]
Překlad povídky.
Počet stran zatím odpovídá počtu NS a zamýšlené pozici kapitoly v knize, údaj však není definitivní.
108209Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Na verandě. In Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Cesta regiony: Antologie povídek amerických regionálních spisovatelek. Brno: Host, 2010. s. 71–72. [Kapitola nebo část knihy]
Překlad povídky.
Počet stran zatím odpovídá počtu NS a zamýšlené pozici kapitoly v knize, údaj však není definitivní.
108209Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Dobrotivost sv. Rocha. In Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Cesta regiony: Antologie povídek amerických regionálních spisovatelek. Brno: Host, 2010. s. 106–111. [Kapitola nebo část knihy]
Překlad povídky.
Počet stran zatím odpovídá počtu NS a zamýšlené pozici kapitoly v knize, údaj však není definitivní.
108209Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Sestra Josefa. In Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Cesta regiony: Antologie povídek amerických regionálních spisovatelek. Brno: Host, 2010. s. 112–118. [Kapitola nebo část knihy]
Překlad povídky.
Počet stran zatím odpovídá počtu NS a zamýšlené pozici kapitoly v knize, údaj však není definitivní.
108209Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Meričani. In Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Cesta regiony: Antologie povídek amerických regionálních spisovatelek. Brno: Host, 2010. s. 139–142. [Kapitola nebo část knihy]
Překlad povídky.
Počet stran zatím odpovídá počtu NS a zamýšlené pozici kapitoly v knize, údaj však není definitivní.
108209Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Ve víru karnevalu. In Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Cesta regiony: Antologie povídek amerických regionálních spisovatelek. Brno: Host, 2010. s. 119–122. [Kapitola nebo část knihy]
Překlad povídky.
Počet stran zatím odpovídá počtu NS a zamýšlené pozici kapitoly v knize, údaj však není definitivní.
108209Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Krásná Zoraida. In Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Cesta regiony: Antologie povídek amerických regionálních spisovatelek. Brno: Host, 2010. s. 30–35. [Kapitola nebo část knihy]
Překlad povídky.
Počet stran zatím odpovídá počtu NS a zamýšlené pozici kapitoly v knize, údaj však není definitivní.
108209Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Džentlemen ze zátoky Teche. In Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Cesta regiony: Antologie povídek amerických regionálních spisovatelek. Brno: Host, 2010. s. 47–53. [Kapitola nebo část knihy]
Překlad povídky.
Počet stran zatím odpovídá počtu NS a zamýšlené pozici kapitoly v knize, údaj však není definitivní.
108209Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. La Grande Demoiselle. In Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Cesta regiony: Antologie povídek amerických regionálních spisovatelek. Brno: Host, 2010. s. 73–78. [Kapitola nebo část knihy]
Překlad povídky.
Počet stran zatím odpovídá počtu NS a zamýšlené pozici kapitoly v knize, údaj však není definitivní.
108209Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Drama pro tři. In Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Cesta regiony: Antologie povídek amerických regionálních spisovatelek. Brno: Host, 2010. s. 89–95. [Kapitola nebo část knihy]
Překlad povídky.
Počet stran zatím odpovídá počtu NS a zamýšlené pozici kapitoly v knize, údaj však není definitivní.
108209Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Jedenáct. In Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Cesta regiony: Antologie povídek amerických regionálních spisovatelek. Brno: Host, 2010. s. 135–138. [Kapitola nebo část knihy]
Překlad povídky.
Počet stran zatím odpovídá počtu NS a zamýšlené pozici kapitoly v knize, údaj však není definitivní.
108209Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Na akadském bále. In Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Cesta regiony: Antologie povídek amerických regionálních spisovatelek. Brno: Host, 2010. s. 36–46. [Kapitola nebo část knihy]
Překlad povídky.
Počet stran zatím odpovídá počtu NS a zamýšlené pozici kapitoly v knize, údaj však není definitivní.
108209Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Malá klášterní schovanka. In Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Cesta regiony: Antologie povídek amerických regionálních spisovatelek. Brno: Host, 2010. s. 79–88. [Kapitola nebo část knihy]
Překlad povídky.
Počet stran zatím odpovídá počtu NS a zamýšlené pozici kapitoly v knize, údaj však není definitivní.
108209Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Americká regionální literatura 19. století. In Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Cesta regiony: Antologie povídek amerických regionálních spisovatelek. Brno: Host, 2010. s. 5–11. [Kapitola nebo část knihy]
Kritická kapitola k aspektům americké regionální prózy 19. století.
108209Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Problematický triumf: protofeminismus a regionalismus v díle Kate Chopin. In Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar. Cesta regiony: Antologie povídek amerických regionálních spisovatelek. Brno: Host, 2010. s. 24–29. [Kapitola nebo část knihy]
Kritická kapitola analyzující psaní jižanské autorky Kate Chopin.
133308Mgr. Lea Chlanová, Ph.D.Matěj, Zdeněk. Microstructural characterization of nanocrystalline powders and thin films by X-ray powder diffraction.. In Different Authors. Conference proceedings NANOCON2009. Ostrava: Tanger Ltd., 2009. s. 53–60. ISBN 978-80-87294-12-3. [Kapitola nebo část knihy]
133308Mgr. Lea Chlanová, Ph.D.Nichtová, Lea. XRD in-situ study of crystallization of magnetron deposited TiO2 thin films. In R. De Gryse, D. Depla, D. Poelman, S. Mahieu, W.P. Leroy, H. Poellman. Proceedings of ICTF 14 & RSD2008. Ghent: University of Ghent, 2008. s. 338–341. ISBN 978-90-334-7347-0. [Kapitola nebo část knihy]
41407PhDr. Petra Belaňová, Ph.D.Belaňová, Petra. Zobrazenia spojené s Afrodítou v starovekom šperku Strednej Ázie. In Pecha, Lukáš (ed.). Orientalia Antiqua Nova VIII . Plzeň: ADELA, 2008. s. 45–55. ISBN 978-80-87094-13-6. [Kapitola nebo část knihy]
Článek vychází z příspěvku autorky na konferenci Orientalia Antiqua Nova v Plzni, věnuje se problematice přenosu vybraných středomořských motivů do ikonografie starověkého šperku Střední Asie.
25309Mgr. et Mgr. Eva Horváthová, Ph.D.Horváthová, Eva. The impact of environmental performance on corporate financial performance: A Literature Survey. In Petr Šauer and Jana Šauerová (ed.). Environmental Economics and Management: Young scholars perspective . Praha: Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře – Litomysl Seminar Publishing, 2009. s. 1–252. ISBN 978-80-86709-15-4. [Kapitola nebo část knihy]
V současné době je kniha v tisku.
75307MUDr. Ivo Minárik, Ph.D.Minárik, Ivo. Vakcína z dendritických buněk pro nemocné s karcinomem prostaty. In Abrahámová Jitka. Vybrané otázky onkologie XI.. Praha: Galén, 2007. s. 93–98. [Kapitola nebo část knihy]
68907RNDr. Daniel Joščák, Ph.D.Joščák, Daniel. Hash Function Design Overview of the basic components in SHA-3 competition. In Dockal, Jaroslav; Jirsa, Milan. Security and Protection of Information 2009. Brno: University of Defense, 2009. s. 30–37. ISBN 978-80-7231-641-0. [Kapitola nebo část knihy]
115108Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.Paulíček, Miroslav. Civilizační teorie počátku 20. století. In Petrusek, Miloslav a kol.. Stručné dějiny sociologie. Praha: Grada, 2010. s. 1–1. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola o rozlišení kultury a civilizace v knize Stručné dějiny sociologie (psané s kolektivem autorů pod vedením prof. Petruska), která během letoška vyjde. Stránkování není ještě známo.
69007Mgr. Radka Ranochová, Ph.D.Lomičková, Radka. Tichý svět středověkých cisterciáků. In Lomičková, Radka (ed.). Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, 2009. s. 263–275. ISBN 978-80-87258-22-4. [Kapitola nebo část knihy]
76109RNDr. David Obdržálek, Ph.D.Obdržálek, David. Input Combination for Monte Carlo Localization. In Vojtáš, Peter (Ed.). Information Technologies - Applications and Theory. Seňa, Slovakia: PONT Slovakia, 2009. s. 45–52. ISBN 978-80-970179-2-7. [Kapitola nebo část knihy]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk; Matějček, Tomáš; Kuldová, Silvie; Chromý, Pavel. Areal preservation – barrier or tool of areal development?. In Wilk, W. (ed.). Global Changes: Their Regional and Local Aspects. Proceedings of the 6th Polish-Czech-Slovak Geographical Seminar. Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, 2009. s. 150–155. ISBN 978-83-89502-73-5. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek je prezentací teoreticko-metodologických východisek projektu v jeho počáteční fázi. Analyzuje současnou situaci v územní ochraně v Česku, diskutuje omezení a příležitosti pro spolupráci mezi územní ochranou historického a přírodního dědictví a jejich pozici v procesu managementu krajinných změn.
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk. Changing the view of areal preservation: From heritage in landscape towards landscape as heritage. In Szabó, P., Hédl, R. (eds.). Human Nature: Studies in Historical Ecology and Environmental History. Brno: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. s. 36–43. ISBN 978-80-86188-28-7. [Kapitola nebo část knihy]
Článek je součástí teoreticko-metodologických východisek projektu. V obecné rovině diskutuje koncepty krajiny, dědictví, územní ochrany a jejich vzájemný vztah.
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk. Krajina v regionech, region v krajině (Několik poznámek k ochraně krajiny jako regionálního dědictví). In Šimůnek, R. (red.). Regiony – časoprostorové průsečíky?. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. s. 47–63. ISBN 978-80-7286-129-3. [Kapitola nebo část knihy]
Článek diskutuje základní pojetí krajiny v geografii. Na základě této diskuse rozvíjí úvahy o možných podobách její ochrany.
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučerová-Kuldová, Silvie. Contribution to Study of Regional Identity Reproduction Process – the Case of Czech Resettled Borderland. In Szabó P., Hédl R., (eds.). Human Nature. Studies in Historical Ecology Environmental History. Brno: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. s. 86–97. ISBN 978-80-86188-28-7. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek je součástí teoreticko-metodologických východisek projektu. Diskutuje jeden z klíčových konceptů používaných při jeho řešení, kterým je regionální identita. Na příkladě Česka jsou představeny podmíněnosti procesu formování regionální identity a analyzována její prostorová diferenciace.
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk; Kučerová, Silvie. Heritage in changing landscape – selected examples from Czechia. In Sobczyński, M. (ed.). Historical Regions Divided By the Borders: General Problems and Regional Issue. Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, 2009. s. 217–227. ISBN 978-83-7126-247-0. [Kapitola nebo část knihy]
Článek vychází z empirických zjištění projektu, týkajících se zejména prostorové diferenciace hodnot krajiny, regionální identity a rozvojových faktorů způsobujících změnu současné krajiny. Cílem tohoto článku je diskutovat na příkladu Česka sounáležitost obyvatel ke krajině, v níž žijí, v porovnání s hodnotami připisovanými této krajině širší společností.
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk; Kučerová-Kuldová, Silvie. Designated landscape values versus local attachment – A Preliminary survey. In Majerová, V. (ed.). příspěvků z mezinárodní konference Venkov je náš svět / Countryside – Our World. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2008. s. 108–120. ISBN 978-80-213-1851-9. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek diskutuje na měřítkové úrovni Česka vztah mezi hodnotami krajiny, reprezentovanými významem územní ochrany, a regionální identitou. Je srovnávána typologie obcí Česka podle územní ochrany s prostorovou diferenciací míry regionální identity zjištěnou s využitím kvantitativních indikátorů.
83407Mgr. Eva Nachmilnerová, Ph.D.Nachmilnerová, Eva. Duše však zabít nemohou. Ohlas činu Jana Palacha v české klasické hudbě. In Blažek, Eichler, Jareš a kol.. Jan Palach ´69. Praha: Togga, 2009. s. 223–227. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek v knize, kterou vydala FFUK, Ústav pro studium totalitních režimů a nakladatesltví Togga ke 40. výročí sebeupálení Jana Palacha, reflektuje díla skladatelů, jejichž vznik byl bezprostředně inspirován činem Jana Palacha. Stěžejní prostor je věnován skladbě Ignis pro Ioanne Palach skladatele Jana Nováka. Studie tak stojí v přímé souvislosti s daným grantovým projektem.
103808PhDr. Terezie Nekvindová, Ph.D.Nekvindová, Terezie. Pavilon F pro Liberecké výstavní trhy. In Rostislav Švácha (ed.). SIAL. Praha: Arbor Vitae, 2010. s. 0–0. [Kapitola nebo část knihy]
Medailon pavilonu F (Miroslav Masák, 1962-65) monograficky zpracovává jednu z novostaveb Libereckých výstavních trhů, silně inspirovanou německým pavilonem z Expo 58 v Bruselu. V druhé části textu autorka na základě primárního archivního výzkumu podrobně rekonstruuje okolnosti soutěže na libreto čs. pavilonu na Expo 67, které se zúčastnil architekt pavilonu F spolu se svými libereckými kolegy Otakarem Binarem a Lidmilou Švarcovou. Posléze přizvali také Václava Havla a Pavla Juráčka, ale nakonec byl realizován scénář Václava Jasanského. Katalog SIAL je v tisku, předpokládaná doba vydání: červenec 2010.
103808PhDr. Terezie Nekvindová, Ph.D.Nekvindová, Terezie. Pavilon F pro Liberecké výstavní trhy. In Rostislav Švácha (ed.). SIAL. Praha: Arbor Vitae, 2010. s. 0–0. [Kapitola nebo část knihy]
Medailon pavilonu F libereckých LVT, kratší verze pro anglické vydání knihy (viz výše). Katalog SIAL je v tisku, předpokládaná doba vydání: červenec 2010.
135309Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.Tejkalová Lenka. Mathematics for Language, Language for Mathematics. In Bilsel, Ayhan, Garip, Mehmet C. . Frontiers in Science Education. . Famagusta, Cyprus: Eastern Mediterranean University Press, 2009. s. 597–604. ISBN 978-975-8401-66-6. [Kapitola nebo část knihy]
Konference FISER '09 se zabývala aktuálními otázkami ve vyučování matematice a přírodním vědám. V sekci zaměřené na roli jazyka v dané oblasti prezentovala L. Tejkalová problematiku vyučování prostřednictvím cizího jazyka a návrh sylabu kurzu pro přípravu učitelů matematiky pro integrovanou výuku.
135309Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.Tejkalová, Lenka. Cooperative teaching in CLIL. In Novotná, J., Moraová, H. (eds.). SEMT '09 - International Symposium of Elementary Mathematics Teaching. Praha: Unvierzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. s. 313–313. ISBN 978-80-7290-398-6. [Kapitola nebo část knihy]
V kontextu základních škol v ČR se příspěvek zabývá mezemi a možnostmi kooperativního vyučování a obecně, spoluprací vyučujících odborného předmětu a cizího jazyka.
Na základě zpětných vazeb studentů kurzu integrované výuky z let 2005 - 2009 prezentace demonstruje přínos kurzu integrované výuky jak pro budoucí učitele odborného předmětu, tak pro budoucí učitele cizího jazyka.
135309Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.Tejkalová, Lenka. CLIL as a Challenge for Mathematics Teacher Trainees. In Poirier, Louise (ed.). CIEAEM 61 - Actes. Montreal, Quebec, Canada: Université de Montreal, 2009. s. 345–346. [Kapitola nebo část knihy]
V rámci komference CIEAEM byl v sekci Forum of Ideas představen grantový projekt CLIL as a Challenge for Mathematics Teacher Trainees, jeho metodologie a plánované cíle. Příspěvek prezenoval přípravu učitelů pro bilingvní výuku v kontextu příbuzném kanadským bilingvním programům a otevřel tak možnosti další spolupráce.
107108Mgr. Kristýna UrbanováUrbanová, Kristýna. Textilnictví. In Salač, Vladimír (ed.). Archeologie pravěkých Čech 8. Doba římská a stěhování národů.. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2008. s. 64–64. ISBN 978-80-86124-81-0. [Kapitola nebo část knihy]
137107RNDr. Jan Kocum, Ph.D.Jeníček, M., Kocum, J., Jelínek, J.. Monitoring sněhové pokrývky v povodí Rokytky v letech 2007 a 2008. In Broža, V., Szolgay, J., Fošumpaur, P.. Extrémní hydrologické jevy v povodích. Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 4.11.2008. Praha: ČVÚT v Praze, 2008. s. 227–236. ISBN 000-00-000-0000-0. [Kapitola nebo část knihy]
137107RNDr. Jan Kocum, Ph.D.Kocum, J., Janský, B.. Retence vody v pramenných oblastech Vydry a Křemelné – případová studie povodí Rokytky. In Černý, D. a Dvořák, L.. Weitfällerské slatě. Sborník referátů ze semináře 21.1.2009. Vimperk: Správa NP a CHKO Šumava, 2009. s. 26–48. ISBN 978-80-87257-00-5. [Kapitola nebo část knihy]
137107RNDr. Jan Kocum, Ph.D.Kocum, J., Jelínek, J., Jeníček, M.. Monitoring sněhové pokrývky a vyhodnocení sněhových zásob na Šumavě a v Krušných horách. In Hanková, R., Klose, Z., Pavlásek, J.. XIV. Medzinárodné stretnutie snehárov. Sborník příspěvků ze semináře 18.-20.3.2009. Praha: ČZÚ v Praze, 2009. s. 105–113. ISBN 978-80-213-2027-7. [Kapitola nebo část knihy]
137107RNDr. Jan Kocum, Ph.D.Kocum, J., Janský, B.. Headstream area retention capacity enhancement as an implement against floods and droughts. In Kovář, P., Máca, P., Ředinová, J.. Water policy 2009 - Water as a vulnerable and exhaustible resource. Sborník příspěvků z Water policy 2009 22.-26.6.2009. Prague: Czech University of Life Sciences, 2009. s. 158–161. ISBN 978-80-213-1944-8. [Kapitola nebo část knihy]

Nahoru

Jiný výsledek

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 1546 zázn.)
157007JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M., Ph.D., J.S.D.Dumbrovský, Tomáš, The Tranformative Court. Disertační práce. Stav k 31.12.2009. Práce je základem hlavní monografie o roli Evropského soudního dvora v evropském integračním procesu [Jiný výsledek]
157007JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M., Ph.D., J.S.D.Dumbrovský, Tomáš, Petkova, Bilyana, The ECJ making way for new policy areas in the Union: A focus on the intrinsic relation between law and politics in EU cross-border health issues, Working Paper, 15.6.2009. Připravováno k odevzdání k publikaci v Maastricht Journal of European and Comparative Law. [Jiný výsledek]
157007JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M., Ph.D., J.S.D.Dumbrovský, Tomáš, Přednáška ‘Czech Constitutional Court’s Lisbon Treaty Judgment’, Max-Planck Institut, Heidelberg, 6.6.2009 [Jiný výsledek]
157007JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M., Ph.D., J.S.D.Dumbrovský, Tomáš, Databáze informací o soudcích a generálních advokátech Soudního dvora ES a jmenovacích procesech. Databáze je zpracována pro všechny soudce Soudního dvora ES v letech 1952-2009 a rozdělena na 27 členských států. Jelikož je databáze vytvořena v programu Microsoft Excel, není možné ji přiložit a .pdf soubor nelze vytvořit. Databáze bude zaslána GAUK na výzvu. Databáze byla zpracována za přispění spoluřešitele Bilyany Petkove pro účely intrainstitucionálního zkoumání ESD s cílem posoudit korelace mezi složením soudu (politické afiliace soudců, jejich vzdělání, profesního zaměření, zkušeností) a jeho aktivitou či pasivitou v jednotlivých fázích integračního procesu. [Jiný výsledek]
106108Mgr. Irena Šímová, Ph.D.Keil, Petr; Herben, Tomáš; Storch, David, Population dynamics in neutral biodiversity model reveal density dependence, Taylor’s power law, and 1/f noise (přednáška na setkání Ecological Society of America, Albuquerque, Nové Mexico, USA, 2009) http://esameetings.allenpress.com/2009/Paper17754.html [Jiný výsledek]
106108Mgr. Irena Šímová, Ph.D.Šímová Irena, Productivity-diversity relationship in plants at the landscape scale: the role of heterogeneity (poster na setkání International Association for Vegetation Science, Chania, Řecko, 2009) [Jiný výsledek]
106108Mgr. Irena Šímová, Ph.D.Šímová, Irena; Keil, Petr; Storch, David, Global species-energy relationship and abundance patterns in forests (poster na setkání Ecological Society of America, Albuquerque, Nové Mexico, USA, 2009) [Jiný výsledek]
105009Mgr. Jana Krčmářová, Ph.D.Krčmářová Jana, příspěvek "Paměť krajiny a nelesní dřevinná zeleň" na semináři regionálních historiků v Deštném v Orlických horách 24. - 25.dubna 2009 [Jiný výsledek]
105009Mgr. Jana Krčmářová, Ph.D.Krčmářová Jana, poster "Trees in landscape memory" a jeho ústní prezentace v rámci 1. světového kongresu environmentálních dějin (1st World Congress on Environmnetal History, WCEH) v Kodani a Malmo 4.- 8. srpna 2009 [Jiný výsledek]
104409PhDr. Radim Hladík, Ph.D.Hladík, Radim, Příspěvek „Therapy or Trial: Framing the Czech Post-Socialist Memory” na konferenci The Enkidu Summer Conference 2009: Storytelling, Memories and Identity Constructions, 1.-5. července 2009 (Mexico City, Mexiko). [Jiný výsledek]
104409PhDr. Radim Hladík, Ph.D.Hladík, Radim, Příspěvek „Memories of the States, Histories of the Historians: Epistemologies of the Pasts in the Czech Republic and South Africa” na konferenci Cave Hill Philosophy Symposium 2009, Conversations V: Theories of Knowledge, 19.-20. listopadu 2009 (Cave Hill, Barbados). [Jiný výsledek]
144907JUDr. Peter Brezina, Ph.D.Brezina, Peter, The Notion of Formalism in Judgements of the Czech Constitutional Court. Příspěvek na výroční konferenci RCSL konané 9. - 12. 7. 2008 v Milánu a Comu. [Jiný výsledek]
144907JUDr. Peter Brezina, Ph.D.Brezina, Peter, Post-Communist Law and Critique. On the Possibility and Appearance of Critical Legal Scholarship in Central Europe: the Case of Czech and Slovak Academia). Příspěvek na Critical Legal Conference 2008 pořádané ve dnech 5. - 7. 9. 2008 na University of Glasgow. [Jiný výsledek]
144907JUDr. Peter Brezina, Ph.D.Brezina, Peter, Jak myslet právo : E. Adamson Hoebel a základní postuláty právního systému. Referát na doktorandském kolokviu české sekce IVR konaném 17. 10. 2008. [Jiný výsledek]
144907JUDr. Peter Brezina, Ph.D.Brezina, Peter, Příkaz v nejobecnějším slova smyslu : pár poznámek na okraj jedné opomenuté věty. In: Gerloch, A., Wintr, J. (eds), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Plzeň: Aleš Čeněk 2009, ISBN 978-80-7380-192-2, s. 178-183. Stať ve sborníku z mezinárodní konference na téma Relace Lisabonské smlouvy a ústavního pořádku České republiky pořádané UK PF 13. února 2009. [Jiný výsledek]
71009RNDr. Daniel Toropila, Ph.D.Barták, R., Toropila, D., Solving Sequential Planning Problems via Constraint Satisfaction. To appear in Fundamenta Informaticae 2009, IOS Press. [Jiný výsledek]
71009RNDr. Daniel Toropila, Ph.D.Barták, R., Toropila, D., Modeling Planning Problems Using Constraint Satisfaction. In J. Šafránková, J. Pavlů (Eds.): Proceedings of the 17th Annual Conference of Doctoral Students (WDS 2009), Part I, MatFyzPress, Prague, 2009 (ISBN: 978-80-7378-101-9). [Jiný výsledek]
71009RNDr. Daniel Toropila, Ph.D.Barták, R., Toropila, D., Revisiting Constraint Models for Planning Problems. In J. Rauch, Z. Ras, P. Berka, T. Elomaa (Eds.): Foundations of Intelligent Systems (ISMIS 2009), LNAI 5722, Springer Verlag, pp. 582-591, 2009 (ISSN: 1867-8211, ISBN: 978-3-642-04124-2) [Jiný výsledek]
77608Mgr. Kateřina VolnáSpurný, Matěj; Volná, Katka; Jareš, Jakub, V letním semestru 2008/2009 proběhl na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK seminář "Intelektuálové a moc v období normalizace: vedoucí úloha KSČ na FF UK". Náplň kurzu vycházela z aktuálně probíhajícího výzkumu. Kromě konkrétní analýzy mechanismů fungování stranické organizace na FF UK v letech 1969-1989 se studenti pod vedením týmu soustředili na obecnější souvislosti tématu a na poznání možných metodologických přístupů k dějinám pozdních socialistických diktatur. Sylabus v pdf příloze. [Jiný výsledek]
119809Mgr. Jakub Novák, Ph.D.Novák, Jakub, Hannah Arendtová, The Promise of Politics (recenze), in: Reflexe 37 (v tisku, přesná paginace ještě není známa). [Jiný výsledek]
42309doc. PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D.Ditrych, Ondřej, Hlavním dosavadním tvůrčím výsledkem projektu, jehož téma se shoduje s tématem disertační práce řešitele, je první kapitola této práce v rozsahu 55 k NS (tj. představujících přibližně 1/4 předpokládaného rozsahu). Tato kapitola je věnována teoretickým východiskům a metodologii. K jejímu zpracování bylo využito části literatury pořízené z přidělených finančních zdrojů projektu. Zbylá literatura, podobně jako množství materiálu pořízeného při pobytu v ženevských archívech, bude zpracována v dalších kapitolách. Hlavní teze práce, k jejímuž upřesnění aktivita v rámci projektu přispěla, je však již shrnuta v předmluvě, která je spolu s již hotovou kapitolou přiložena k této zprávě. [Jiný výsledek]
121208PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.Šťastná, Lenka, Spatial Interdependence of Local Public Expenditures: Selected Evidence from the Czech Republic. IES Working Paper 12/2009, IES FSV, Charles University. [Jiný výsledek]
121208PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.Šťastná, Lenka; Gregor, Martin, Local Government Efficiency: The Case of Czech Municipalities. Předběžná verze článku o efektivitě obcí v České republice. Zatím zpracována první část - stanovení efektivity obcí. Zbývá dopracovat část o determinantech efektivity. [Jiný výsledek]
82109PhDr. Kamil Švec, Ph.D.Švec, Kamil, Příspěvek "Metodologické limity aplikace teorie koalic na regionální úrovni" přednesený na konferenci studentů doktorského studia IPS FSV UK v Praze. Konference se konala 16. rijna 2009 v univerzitním kampusu v Jinonicích. [Jiný výsledek]
58007Mgr. Richard ChudobaMinárik, Marek; Gassmann, Marcus; Pešek, Miloš; Belšánová, Barbora; Schouten, Jan; Chudoba, Richard; Gaš, Bohuslav; Benešová, Lucie, manuscript submition: A novel high-resolution chipCE assay for rapid detection of EGFR gene mutations and amplifications in lung cancer therapy by a combination of fragment analysis, denaturing CE and MLPA. date: 2010-03-15, journal: Electrophoresis (IF 3.609), id: elps.201000156 [Jiný výsledek]
101007doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.Nigrin, Tomáš, Konference: "Evropská velkoměsta" Archivu hl. m. Prahy Příspěvek: „Stunde null“ německých velkoměst – Berlín a Düsseldorf v letech 1945 až 1947. [Jiný výsledek]
101007doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.Nigrin, Tomáš, Konference: International Railway History Association Příspěvek: Cold War Crisis on the Railway: Construction of Berlin Wall. [Jiný výsledek]
8109PhDr. Mgr. Lucie MoravcováMoravcová, Lucie, Výsledkem je 7 přepisů provedených rozhovorů. [Jiný výsledek]
32508PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.Švarc, Petr, Švarcová Natálie, Diffusion Processes on Complex Networks, IES Working Papers 27/2009 [Jiný výsledek]
32508PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.Švarc, Petr, Švarcová, Natálie, Testing the evolution of cooperation on networks under different imitation strategies, příspěvek na konferenci NYC Computational Economics & Complexity Workshop, 2009 [Jiný výsledek]
32508PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.Švarc, Petr, Švarcová, Natálie, Testing Different Imitation Strategies in an Evolutionary Prisoner's Dilemma Game on Networks, příspěvek na mezinárodní konferenci International Conference on Economic Science with Heterogeneous Interacting Agents ESHIA/WEHIA 2008, Warsaw, Poland [Jiný výsledek]
32508PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.Švarc, Petr, Hausenblas, Václav, Evoluční dynamika vězňova dilematu: Vliv topologie interakcí a imitace na vývoj kooperativního chování, IES Working Paper 30/2008 [Jiný výsledek]
32508PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.Švarc, Petr, Švarcová, Natálie, Šíření kooperativního chování na sítích s různou topologií, příspěvek na konferenci IES Young Scholars Conference v Praze, 2008 [Jiný výsledek]
53407Hana Kubátová, M.A., Ph.D.Králová, Kateřina, “The Destiny of German War Criminals in Greece and the Unresolved Issue of Postwar Reparations.” Lecture at Austria Center, University of New Orleans USA (March 2009). http://www.centeraustria.org/review-spring-08/?currentPage=2 [Jiný výsledek]
53407Hana Kubátová, M.A., Ph.D.Klamková, Hana, konferenční příspěvek: Rewriting Slovak Wartime History: President Tiso as a Case Study Hana Klamkova, konference: 29th Annual Conference on the Holocaust and Genocide Resisting Genocide: History, Culture and the Arts in the Holocaust and Beyond, University of Millersville, 1-3. dubna, 2009. [Jiný výsledek]
53407Hana Kubátová, M.A., Ph.D.Klamková, Hana., Slovakizácia židovského majetku: proces zainteresovania slovenskej spoločnosti na tzv. židovskej otázke. (V tisku). [Jiný výsledek]
53407Hana Kubátová, M.A., Ph.D.Králová, Kateřina, “Greek Jewry and the Holocaust.“ Lecture at Yale University, Hellenic Studies Program, Co-Sponsored by the Slifka Center for Jewish Life at Yale (March 2009). http://opus.macmillan.yale.edu/hsp/archive.php?id=51 [Jiný výsledek]
53407Hana Kubátová, M.A., Ph.D.Králová, Kateřina, Vyrovnání s nacistickou minulostí v kontextu řecko-německých vztahů [rukopis]; vedoucí práce Jiří Pešek. Praha, 2009. 277 s. (disertace) [Jiný výsledek]
46108doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Vácha Lukáš, Baruník Jozef:, What does the wavelet analysis tell us about the Central European stock markets behavior during the crisis?. Mathematical methods in economics proceedings 2009. Publikace hodnocena RV (ISI Thompson Proceedings) [Jiný výsledek]
46108doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Baruník Jozef, Vácha Lukáš:, Wavelet Analysis of Central European Stock Market Behaviour During the Crisis, IES Working Paper 23/2009, IES FSV, Charles University [Jiný výsledek]
46108doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Baruník Jozef, Vácha Lukáš, Vošvrda Miloslav, Smart predictors in the heterogeneous agent model, Journal of Economic Interaction and Coordination, vol. 4(2), pp. 163-172, Springer ISSN: 1860-7128 [Jiný výsledek]
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Seidler, Jakub & Jakubík, Petr, Proceedings of the 6th International Conference on Applied Financial Economics Místo vydání: Athens. Nakladatel: National and Capodistrian University of Athens Rok vydání: 2009 Stránky od-do: s. 128-134 [Jiný výsledek]
47509doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.Seidler, Jakub & Jakubík, Petr, Odhad očekávané úvěrové ztráty Místo vydání: Ostrava Nakladatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Rok vydání: 2009 Stránky od-do: s. 345-353 ISBN: 978-80-248-2059-0 [Jiný výsledek]
31408PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.Šumníková, Pavlína, Měření čichového vnímání u dospělých osob se zrakovým postižením. Představení projektu na celostátním setkání pracovníků Tyfloservisu, o. p. s., organizaci zabývající se sociální rehabilitací osob se zrakovým postižením (červen 2009). [Jiný výsledek]
31408PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.Šumníková, Pavlína, Možnosti speciálně pedagogické podpory čichového vnímání osob se zrakovým postižením na základě vyšetření čichu. Disertační práce - obhájeno 26.2.2010. [Jiný výsledek]
71808PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.Vokřál, Ivan; Szotáková, Barbora; Lamka, Jiři; Cvilink, Viktor; Křížová, Veronika; Bártíková, Hana; Skálová, Lenka, : Metabolism of xenobiotics in heminths. 17th Helminthological days, 11-15 May 2009 Vranov nad Dyjí, Czech Republic, Book of abstracts (2009) 32. Prezentace vedena formou přednášky [Jiný výsledek]
71808PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.Vokřál, Ivan; Bártíková, Hana; Křížová, Veronika; Lamka, Jiří; Szotáková, Barbora, Ivan Vokřál, Hana Bártíková, Veronika Křížová, Jiří Lamka and Barbora Szotáková: LC-MS identification of praziquantel metabolites formed ex vivo by Dicrocoelium dendriticum., 18th International mass spectrometry conference, 30.8 – 4.9. 2009, Bremen, Germany. PWA 433 [Jiný výsledek]
71808PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.Komrska, Jan, (2009): Využití hmotnostní spektrometrie pro identifikaci metabolitů anthelmintik u parazitujících červů. Diplomová práce. Katedra biochem. věd Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové, [Jiný výsledek]
126507Dipl.-Soz. Julia Häuberer, Ph.D.Häuberer, Julia, 2009. The Test-Retest Reliability of a Bridging Social Capital Item Battery in the Czech Context. Česko-slovenské sociologické konferenci ke 45. výročí založení Československé sociologické společnosti, Charles Univesity Prague, FSV, 17-18 September 2009. [Jiný výsledek]
126507Dipl.-Soz. Julia Häuberer, Ph.D.Häuberer, Julia, 2010. Towards the Methodological Foundation of Social Capital Theory. How (not) to Measure it in the Czech Republic. Doctoral Thesis. Charles University in Prague, 8. May 2010. [Jiný výsledek]
126507Dipl.-Soz. Julia Häuberer, Ph.D.Häuberer, Julia, 2009. Measuring Resource Richness: On the Quality of an Interval-Scaled Resource Generator. Paper presented at the ESRA 2009 Conference, 29 June to 3 July 2009, Warsaw, Poland. [Jiný výsledek]
126507Dipl.-Soz. Julia Häuberer, Ph.D.Häuberer, Julia, 2009. Contesting Social Capital. Paper presented at the doctoral conference, Charles University Prague, FSV, 21 May 2009. [Jiný výsledek]
126507Dipl.-Soz. Julia Häuberer, Ph.D.Häuberer, Julia, 2009. Bildung und soziales Kapital: Zum Einfluß des Bildungsstandes auf das Antwortverhalten zu Indikatoren sozialen Kapitals. Fallstudie - Tschechische Republik. Paper presented at Bern University, Institute of Educational Sociology. 19 May 2009. [Jiný výsledek]
122309doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.CHLEBEK J., CAHLÍKOVÁ L., MACÁKOVÁ K., OPLETAL L., KURFÜRST M.:, Cholinesterasová a antioxidační aktivita isochinolinových terciárních alkaloidů Corydalis (poster)- 44. konference Pokroky v organické, biooragnické a farmaceutické chemii (Nymburk 27.-29.11. 2009; abstrakt posteru publikován: Chem. listy 103 (11) 954 (2009), ISBN 0009-2770. [Jiný výsledek]
122309doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.CHLEBEK J., CAHLÍKOVÁ L., MACÁKOVÁ K., OPLETAL L., KURFÜRST M.:, Isochinolinové terciární alkaloidy Corydalis cava a jejich inhibiční aktivita vůči acetylcholinesterase a butyrylcholinesterase (poster)-38. konference Syntéza a analýza léčiv (Hradec Králové, 14.-16. 2009); abstrakt posteru publikován: Sborník 38. konference Syntéza a analýza léčiv, Farm. Fakulta UK v Hr. Králové, 14.-16.9. 2009, s. 89 [P27], ISBN 978-80-7305-078-8. [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Prokopová, Veronika, Diplomová práce: Využití nových typů stacionárních fází pro HPLC stanovení neopterinu a dalších metabolitů v moči, Bc.Veronika Prokopová, Hradec Králové 2009 [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Plíšek, jiří, Plakátové sdělení: Porovnání technik liquid-liquid a solid phase extrakce pro stanovení alfa-tokoferolu v erytrocytární membráně Jiří Plíšek, Hana Vlčková, Lenka Krčmová, Markéta Kašparová, Dagmar Solichová, Petr Solich, Luboěš Sobotka Syntéza a analýza léčiv , 14.-16.9.2009, Hradec Králové, Česká Republika [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Kašparová, Markéta , Plakátové sdělení: A new HPLC method for fast determination of serum vitamin D2, D3, 25(OH)D3, retinol and αlpha-tocopherol using modern technologies, Markéta Kašparová , Lenka Krčmová, Jiří Plíšek, Dagmar Solichová, Alena Vlčková, Petr Žďánský, Petr Solich, Luboš Sobotka The 6th International Conference "Instrumental Methods of Analysis - IMA", 4. - 8.10.2009, Atény, Řecko [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Plíšek, jiří, Plakátové sdělení: Combination of ultracentrifugation and SPE for alpha- tocopherol extraction from human erythrocyte membranes with quantification by HPLC Jiří Plíšek, Hana Vlčková, Lenka Krčmová Markéta Kašparová, Dagmar Solichová, Petr Solich, Luboš Sobotka The 6th International Conference "Instrumental Methods of Analysis - IMA", 4. - 8.10.2009, Atény, Řecko [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Dědečková, Klára, Diplomová práce: Využití moderních technologií pro úpravu biologického vzorku v HPLC analýze, Bc. Klára Dědečková, Hradec Králové 2009 [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Krčmová, Lenka, Plakátové sdělení: Comparison of extraction techniques in sample preparation for vitamin A and E analysis - Advantages and disadvantages Lenka Krčmová, Jiří Plíšek, Dagmar Solichová, Markéta Kašparová, Luboš Sobotka Petr Solich The 6th International Conference "Instrumental Methods of Analysis - IMA", 4. - 8.10.2009, Atény, Řecko [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Krčmová, Lenka, Přednáška: Application of modern technologies for determination of neopterin and creatinine in cancer patients Lenka Krčmová, Dagmar Solichová, Markéta Kašparová, Jiří Plíšek, Iveta Svobodová, Bohuslav Melichar, Petr Solich The 6th International Conference "Instrumental Methods of Analysis - IMA", 4. - 8.10.2009, Atény, Řecko [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Chocholouš, Petr, Plakátové sdělení: Sequential Injection Chromatography (SIC) for Determination of Fat-soluble Vitamins in Human blood serum P. Chocholouš, H. Sklenářová, P. Žáková, D. Šatínský, L. Krčmová, M. Kašparová, D. Solichová, P. Solich FLOW ANALYSIS XI 14-18 September 2009. Pollensa. Mallorca [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Krčmová, Lenka, Plakátové sdělení: The new HPLC method for determination of urine neopterin, kynurenine, creatinine and uric acid for clinical monitoring of cancer patients Krčmová, L., Solichová, D, Urbánek, L., Kašparová, M., Melichar, B., Solich, P., Sobotka, L HPLC 2009, 28.6. - 2.7.2009. Drážďany, Německo [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Krčmová, Lenka, Přednáška: Application of modern technologies for determination of retinoids and tocopherols in biological fluids Krčmová L., Solichová D., Kašparová M., Plíšek J., Melichar B., Sobotka L., Solich P. Vitamins 2009, 31.8-2.9.2009, Brno, Česká Republika [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Krčmová, Lenka, Přednáška: Application of modern technologies for determination of retinoids and tocopherols in biological fluids Krčmová L., Solichová D., Kašparová M., Plíšek J., Melichar B., Sobotka L., Solich P. Vitamins 2009, 31.8-2.9.2009, Brno, Česká Republika [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Krčmová, Lenka, Plakátové sdělení: Advantages of monolithic columns in HPLC determination of liposoluble vitamins in clinical research Lenka Krcmova , Dagmar Solichova, Marketa Kasparova, Jiri Plisek, Petr Solich IICS 2009, 21. – 24.9.2009, Malahide, Dublin, Irsko [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Hořčičková, Šárka, Diplomová práce: Aplikace SPE a technologie monolitních kolon v HPLC analýze biologicky aktivních látek. Bc. Šárka Hořčičková, Hradec Králové 2009 [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Martins, Mara, Erasmus Report: Development of new HPLC method for simultaneous determination of pteridines (neopterin, biopterin, dihydroneopterin) kynurenine, uric acid and creatinine in human urine, Erasmus Investigated project (september 2008-january 2009) Mara Martins, Supervised by Prof. Doutora Conceicao Montenegro, Prof. RNDr. Petr Solich, CSc., RNDr. Dagmar Solichová, PhD, Mgr. Lenka Krčmová [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Solichová , Dagmar, Přednáška: Význam sledování lipoperoxidace u familiární hypercholesterolemie při léčbě extrakorporální eliminací Solichová D, Bláha M., Blažek M., Kašparová M., Slanařová M., Svobodová I., Krčmová L, Plíšek J., Žďánský P., Bláha V., Sobotka L., Malý J. XXIV. KONGRES SKVIMP, 19. - 21.2.2009, Hradec Králové, Česká Republika [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Krčmová, Lenka, Plakátové sdělení: Application of modern stationary phases in determination of neopterin and creatinine in human urine Krčmová L., Solichová D., Kašparová M., Plíšek J., Melichar B., Solich P. Vitamins 2009, 31.8-2.9.2009, Brno, Česká Republika [Jiný výsledek]
119308PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.Spáčil, Zdeněk, Comparison of Positive and Negative Ion Detection of Tea Catechins using Tandem Mass Spectrometry and Ultra High Pressure Liquid Chromatography [Jiný výsledek]
119308PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.Spáčil, Zdeněk, Přednáška IMSC 2009 [Jiný výsledek]
119308PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.Nováková, Lucie, Sborník, Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin [Jiný výsledek]
53707doc. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D.Mladěnka Přemysl, poster z EPHAR 2008 Congress - Manchester (Velká Británie), 12.-17. července 2008. MLADĚNKA P, ZATLOUKALOVÁ L, MACÁKOVÁ K., ŘEHÁKOVÁ Z., KUMAR PRASAD A, PARMAR PS, SASO L, HRDINA R. In vitro iron chelati-on activity of selected polyphenolic compounds. Fundam Clin Pharmacol, 2008; vol. 22 (suppl. 2), p. 58. [Jiný výsledek]
53707doc. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D.Macáková Kateřina, MACÁKOVÁ K, MLADĚNKA P, ZATLOUKALOVÁ L, VÁVROVÁ K, OPLETAL L, HRDINA R & JAHODÁŘ L. Iron chelation by synthetic chelators and flavonoids depends on pH, poster na 2009 International BioIron Society Meeting – Porto (Portugalsko), 7.-11. červen 2009. [Jiný výsledek]
53707doc. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D.Macáková Kateřina, Macáková K, Mladěnka P, Řeháková Z, Zatloukalová L, Hrdina R, Opletal L, Karlíčková J, Jahodář L. Ferrous and ferric chelation activity of selected natural flavonoids. 7th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE & SIF – Atény, Řecko, 3.-8. Srpna 2008; Planta Med, 2008; 74 s. 946 [PA33] [Jiný výsledek]
92007Mgr. Barbora Janůšová, Ph.D.Janůšová Barbora, Lorenc Petr, Vávrová Kateřina, Hrabálek Alexandr, Abstrakt ve sborníku 61. Zjazd chemikov, září 2009, Vysoké Tatry [Jiný výsledek]
92007Mgr. Barbora Janůšová, Ph.D.Janůšová Barbora, Lorenc Petr, Vávrová Kateřina, Hrabálek Alexandr, Abstrakt ve sborníku 38. konference Syntéza a analýza léčiv, září 2009 Hradec Králové [Jiný výsledek]
105407RNDr. Jitka Vytlačilová, Ph.D.Vytlačilová J., Dubánková M. a Seifrtová M., Abstrakt z konference SETAC Europe: 19th Annual Meeting; Determination of fluoroquinolone antibiotics in wastewater of Hradec Kralove Hospital and their ecotoxicology testing [Jiný výsledek]
45508PharmDr. Adam Skarka, Ph.D.Škarydová, Lucie; Skarka, Adam; Wsól, Vladimír;, New Microsomal Carbonyl Reductase in Metabolism of Oracin, XXV. Xenobiochemické symposium, ČR, 2009 [Jiný výsledek]
45508PharmDr. Adam Skarka, Ph.D.Skarka, Adam; Škarydová, Lucie; Wsól, Vladimír;, Hydrofobic Interaction Chromatography - Significant Step in Purification of Enzymes, XXV. Xenobiochemické symposium, ČR, 2009 [Jiný výsledek]
45508PharmDr. Adam Skarka, Ph.D.Wsól, Vladimír; Škarydová, Lucie; Skarka, Adam; Solich, Petr, Chiral Properties of a New Human Membrane-bound Carbonyl Reductase Playing a Role in Deactivation of Anticancer Drugs, 21st International Symposium on Chirality, USA, 2009 [Jiný výsledek]
45508PharmDr. Adam Skarka, Ph.D.Škarydová, Lucie; Skarka, Adam; Wsól, Vladimír;, Purification Procedure Designed for Isolation of "Unknown" Membrane-bound Carbonyl Reductase from Human Liver and Its Characterization, VIII European Symposium of The Protein Society, Švýcarsko, 2009 [Jiný výsledek]
34509Mgr. František Kopřiva, Ph.D.Kopřiva, František, Výsledkem mého projektu je článek, který jsem prezentoval na konferenci v Halifaxu: International Association for Research in Economic Psychology (IAREP) and Society for the Advancement of Behavioral Economics (SABE) joint conference: “Behavioral Economics, Economic Psychology: Theory and Policy”, Halifax, Canada “Behavior of Betfair Bettors” a na konferenci v Oslu: 4th Nordic Conference on Behavioral and Experimental Economics, Oslo, Norway “Behavior of Betfair Bettors”. Výsledný článek obdržel i dvě ocenění: první cenu na konferenci v Halifaxu: Elsevier/IAREP/SABE Best Student Paper Award a první cenu v soutěži Mladý ekonom roku (2009) http://www.cse.cz/cs/souteze-ceny/mlady-ekonom/136.html [Jiný výsledek]
56908JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.Lojek, Antonín, K otázce rakouského azylového práva 16. až 18. století (Právněhistorické studie, 41, 25 s., v tisku) [Jiný výsledek]
56908JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.Lojek, Antonín, Formy azylového práva v raném novověku (Právník, 2010, 3, 35 s., v tisku) [Jiný výsledek]
56908JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.Lojek, Antonín, K otázce osobní a časové azylové ochrany (Acta historico-iuridica Pilsnensia, 23 s., v tisku) [Jiný výsledek]
148309PhDr. Marina Luptáková, Th.D.Luptáková Marina, Úvodní studie pro sborník překladu stěžejních prací o ikonografii: Ikona v ruské mysli (předp. vydání v roce 2010, nakl. P. Mervart)bude postoupeno recenznímu řízení. 40 normostran. Název studie: Od masky k osobnosti. Zobrazení naplněného lidství v ikoně a ikonografii. [Jiný výsledek]
148309PhDr. Marina Luptáková, Th.D.Veverková Kamila, Odborná studie - 25 normostran - bude postoupena recenznímu řízení. Název studie: Pohled na ikonu po překonání obrazoboreckého sporu v devátém století. [Jiný výsledek]
148309PhDr. Marina Luptáková, Th.D.Luptáková Marina, Odborná studie 35 normostran - bude postoupena recenznímu řízení Název studie: „От маски к личности. Изображение осуществленного человечества в иконе». [Jiný výsledek]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Kachlík, David; Turyna, Radovan; Báča, Václav; Stingl, Josef, Retroperitoneal lymph nodes drainage. Surgical and Radiologic Anatomy (on-line), 2009, roč. 31, č. Suppl. 1, s. 68. IF: 0.782/2008 - ABSTRAKT [Jiný výsledek]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Turyna, Radovan; Horák, Ladislav; Kachlík, David, Cystická duplikatura rekta - kazuistika. Pelhřimovský chirurgický den 20.11.2009 - ABSTRAKT [Jiný výsledek]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Turyna, Radovan; Kachlík, David; Stingl, Josef, Fine retroperitoneal vessels in relation to the lymph nodes and retroperitoneal plexus - preliminary report. Acta Histochemica, 2009, roč. 111, č. 5, s. 439. IF: 1.101/2008 - ABSTRAKT [Jiný výsledek]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Kachlík, David; Turyna, Radovan; Báča, Václav; Stingl, Josef, Topography of direct tributaries of inferior vena cava and corresponding arterial feeders from abdominal aorta. Programme and Abstract Book of 17th International Congress of International Federation of Associations of Anatomists. 16-19.8.2009 Cape Town. CD-ROM. s.500. - ABSTRAKT [Jiný výsledek]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Kachlík, David; Turyna, Radovan; Kujal, Petr; Báča, Václav; Stingl, Josef, “Tributal veins” of vena cava inferior. Proceedings of the 45th International Congress on Anatomy and 46th Lojda Symposium on Histochemistry. Pilsen, September 7-9, 2009, s. 79. - ABSTRAKT [Jiný výsledek]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Kachlík, David; Turyna, Radovan; Báča, Václav, Anatomical landmarks for prevention of bleeding complications in para-aortal lymphadenectomy (Parámetros anatómicos para la prevención de las complicaciones hemorrágicas en la linfadenectomía para-aórtica). 1st Argentinian Congress of Clinical Anatomy (1º congreso argentino de anatomia clinica). Abstract Book (Libro de Resúmenes) 23.-26.9.2009 Huerta Grande, Córdoba, Argentina, s. 59. a Rev Arg de Anat Clin; 2009, I (1-3): 33 - ABSTRAKT [Jiný výsledek]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Kachlík, David; Turyna, Radovan; Kujal, Petr; Báča, Václav; Stingl, Josef, Topografická anatomie retroperitonea ve vztahu k cévnímu a lymfatickému aparátu. Fakultní vědecká konference 3. LF UK 2009. - ABSTRAKT [Jiný výsledek]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Turyna, Radovan; Kachlík, David; Stingl, Josef, Závěrečná zpráva [Jiný výsledek]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Turyna, Radovan; Kachlík, David; Stingl, Josef, Závěrečná zpráva [Jiný výsledek]
45808MUDr. Kateryna Nohejlová, Ph.D.Deykun, Kateryna; Pometlová, Marie; Raška, Otakar; Mareš, Jan , Ústní sděleni na 85. Fyziologických Dnech. [Jiný výsledek]
45808MUDr. Kateryna Nohejlová, Ph.D.Deykun, Kateryna; Pometlová, Marie; Schutová, Barbora ; Mareš, Jan , Prezentace posteru, "7th Conference of Neuroscience 2009" [Jiný výsledek]
45808MUDr. Kateryna Nohejlová, Ph.D.Deykun, Kateryna; Pometlová, Marie; Raška, Otakar; Mareš, Jan , Ústní sděleni na konferenci CIANS 2009 [Jiný výsledek]
108907MUDr. Edita BílkováBilkova, Edita, Definitivní výsledky obou studií jsem se snažila publikovat v časopisu popáleninové medicíny Burns,kde můj článek nepřijali.Z časopisu European Journal of Pain zatím nemám odpověď.Doufám,že alespoň v českém odborném časopisu Bolest bude má práce publikována. [Jiný výsledek]
11809RNDr. Eva Novotná, Ph.D.Petrlíková E., Waisser K., Dufková I., Vejsová M., Kaustová J., PETRLÍKOVÁ E., WAISSER K., DUFKOVÁ I., VEJSOVÁ M., KAUSTOVÁ J., STOLAŘÍKOVÁ J.: Nová potenciální léčiva na bázi kvartérních amoniových solí, ChemZi 2009, 9 (5), 183-184. (61. Zjazd chemikov, Vysoké Tatry, Slovenská republika, Září 2009) (poster) [Jiný výsledek]
11809RNDr. Eva Novotná, Ph.D.Petrlíková E., Waisser K., Divišová H., Husáková P., Kaustová J., PETRLÍKOVÁ E., WAISSER K., DIVIŠOVÁ H., HUSÁKOVÁ P., KAUSTOVÁ J.: Potenciální antituberkulotika obsahující thiokarbonyl, Sborník příspěvků, s. 58. (38. Konference Syntéza a analýza léčiv, Hradec Králové, Česká republika, Září 2009) (krátké sdělení) [Jiný výsledek]
11809RNDr. Eva Novotná, Ph.D.Petrlíková E., Waisser K., Divišová H., Husáková P., Kaustová J., PETRLÍKOVÁ E., WAISSER K., DIVIŠOVÁ H., HUSÁKOVÁ P., KAUSTOVÁ J.: Nová potenciální antituberkulotika s thioxoskupinou, Sborník příspěvků (Študentská vedecká konferencia, Bratislava, Slovenaká republika, Duben 2009) (poster). [Jiný výsledek]
11809RNDr. Eva Novotná, Ph.D.Petrlíková E., Waisser K., Divišová H., Husáková P., Kaustová J., PETRLÍKOVÁ E., WAISSER K., DIVIŠOVÁ H., HUSÁKOVÁ P., KAUSTOVÁ J.: Deriváty N-(4-Alkylphenyl)salicylamidů jako potenciální antituberkulotika, Sborník příspěvků, s. 130. (38.Konference Syntéza a analýza léčiv, Hradec Králové, Česká republika, Září 2009) (poster) [Jiný výsledek]
11809RNDr. Eva Novotná, Ph.D.Petrlíková E., Waisser K., Heinisch L., Stolaříková J., PETRLÍKOVÁ E., WAISSER K., HEINISCH L., STOLAŘÍKOVÁ J.: Nové isothiosemikarbazony jako potenciální antituberkulotika, Chem. listy 2009, 103 (11), 979. (44. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Nymburk, Česká republika, Listopad 2009) (poster) [Jiný výsledek]
15809Olga Aslanidi, M.A., Ph.D.Aslanidi, Olga, Dollarization [Jiný výsledek]
112507MUDr. Martin Kolář, Ph.D.Kolar M, Pernicky A, Pachl J, prezentace na zahraničních vědeckých konferencích formou posteru: Matrix metalloproteinase-9 is released into brain circulation early after brain trauma; 10. kongres World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine, Florencie, 28.8. – 1.9.2009 Dynamics of matrix metalloproteinase 9 after brain trauma – preliminary results; kongres European Society of Anesthesiology „Euroanesthesia 2008“, Kodaň, 31.5.-3.6.2008 Dynamics of matrix metalloproteinase-9 after brain trauma, its relation to S-100B levels. Preliminary results. 21st European Society of Intensive Care Medicine Annual Congress, Lisabon, 21. – 24.9.2008 [Jiný výsledek]
131208Mgr. Alsu ChajbullinováDvořák Vít, Votýpka Jan, Ivovič Vladimir, Antoniou Maria, Maroli Michele, Alten Bulent, Mazeris Apostolos, Volf Petr, MOLECULAR TAXONOMY OF PHLEBOTOMUS NEGLECTUS AND P. SYRIACUS, VECTORS OF LEISHMANIA INFANTUM 5th International Congress of Vector Ecology, 11-16 October 2009, Belek, Turkey [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Motl, Jiří, Přednáška na Letní filosofické škole v Sázavě, Duševní nemoc jako zrcadlo společnosti, přednáška vycházela z mé atestační práce z filosofie a LFŠ proběhla v červenci 2009. [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Motl, Jiří, Příspěvek na konferenci organizované Českou asociací pro psychické zdraví. Téma konference letos znělo: Psychoterapie psychóz... Ano, ale jaká?, Můj příspěvek nesl název: Role religiozity u psychotických onemocnění. [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Motl, Jiří, V roce 2009 mi vyšla kapitola v monografii, ale vzhledem k tomu, že tento text vychází z mého příspěvku na konferenci v roce 2008, tak ho neuvádím jako standardní výstup grantu, ale pouze jako doklad mých aktivit: Jiří Motl, „Léčebný potenciál náboženství optikou transkulturální psychiatrie a psychologie“, in: Silvester Sawicki (ed.) a kol., Psychospirituální dimenze osobnosti, UJEP Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2009, s. 143-150. [Jiný výsledek]
64509Mgr. Jiří Motl, Ph.D.Motl, Jiří, Série jedenácti přednášek, které jsem zpracoval pro potřeby předmětu Psychopatologie a náboženství. [Jiný výsledek]
49809doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.Pešta, Michal, Total least squares and bootstrapping with application in calibration (submitted to Statistics: A Journal of Theoretical and Applied Statistics [Taylor & Francis]; IF 0.747) [Jiný výsledek]
49809doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.Došlá, Š., Hlubinka, D., and Pešta, M., Indicators of prescription behavior of general practitioners: Modeling drug expenses per patient (submitted to Statistical Methods and Applications [Springer Physica-Verlag]; IF bude pridelený až v roku 2010 - novovzniknutý časopis) [Jiný výsledek]
49809doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.Pešta, Michal and Hlávka, Zdeněk, Constrained general regression in Sobolev spaces with application to option pricing (submitted to Computational Statistics & Data Analysis [Elsevier]; IF 1.126) [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Krčmová Lenka., Solichová Dagmar, Kašparová Markéta, Plíšek Jiří, Melichar Bohuslav, Sobotka Luboš, Solich Petr, Přednáška - Application of modern technologies for determination of retinoids and tocopherols in biological fluids. Vitamins, Nutrition, Diagnostics 2009, Brno, 31.8.-2.9.2009. [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Plíšek Jiří, Vlčková Hana, Krčmová Lenka, Kašparová Markéta, Solichová Dagmar, Žďánský Petr, Solich Petr, Sobotka Luboš, Poster - Porovnání technik Liquid-liquid a Solid phase extrakce pro stanovení alfa-tokoferolu v erytrocytární membráně - 38. Syntéza a analýza léčiv, Hradec Králové, 14. 15.9.2009 [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Kašparová Markéta, Krčmová Lenka, Plíšek Jiří, Solichová Dagmar, Vlčková Hana, Žďánský Petr, Solich Petr, Sobotka Luboš, Poster - Combination of solid phase extraction, monolithic technology and miniaturisation advantages for fast determination of serum vitamins D2, D3, 25(OH)D3, retinol and α-tocopherol - The 6th International Conference on Instrumental Methods of Analysis - Athens, Greece, 4.10.-8.10.2009 [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Krčmová Lenka., Solichová Dagmar, Kašparová Markéta, Plíšek Jiří, Melichar Bohuslav, Solich Petr, Poster - Application of modern stationary phases in determination of neopterin and creatinine in human urine, Vitamins, Nutrition, Diagnostics 2009, Brno, 31.8.-2.9.2009 [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Krčmová Lenka, Plíšek Jiří, Solichová Dagmar, Kašparová Markéta, Sobotka Luboš, Solich Petr, Poster - Comparison of extraction techniques in sample preparation for vitamin A and E analysis - Advantages and disadvantages - The 6th International Conference on Instrumental Methods of Analysis - Athens, Greece, 4.10.-8.10.2009 [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Krčmová Lenka., Solichová Dagmar, Kašparová Markéta, Plíšek Jiří, Solich Petr, Poster - Advantages of monolithic columns in HPLC determination of liposoluble vitamins in clinical research - 21st International Ion Chromatography Symposium - Dublin, Ireland, 21.-24.9 2009 [Jiný výsledek]
124809RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.Plíšek Jiří, Vlčková Hana, Krčmová Lenka, Kašparová Markéta, Solichová Dagmar, Solich Petr, Sobotka Luboš, Poster - Combination of ultracentrifugation and SPE for alfpha-tocopherol extraction from human erythrocyte membranes with quantification by HPLC - The 6th International Conference on Instrumental Methods of Analysis - Athens, Greece, 4.10.-8.10.2009 [Jiný výsledek]
55508PhDr. Adriana Šmejkalová, Ph.D.Šmejkalová, Adriana, Diplomová práce na téma "Obecné principy zobrazování snů ve vizuální kultuře" uznána jako práce rigorózní [Jiný výsledek]
55508PhDr. Adriana Šmejkalová, Ph.D.Šmejkalová, Adriana, Na křídlech snu, přednáška, Národní galerie v Praze (dne 7.10.2009, 120 min.) [Jiný výsledek]
55508PhDr. Adriana Šmejkalová, Ph.D.Šmejkalová, Adriana, Snové obrazy českého surrealismu, přednáška, Národní galerie v Praze (dne 7.10.2009, 60 min.) [Jiný výsledek]
49709Mgr. Štěpána Boukalová, Ph.D.Boukalova, Stepana; Touska, Filip; Teisinger, Jan; Vyklicky, Ladislav; Vlachova, Viktorie, Tramadol is a bimodal state-dependent inhibitor of TRPV1 channel [Jiný výsledek]
87607RNDr. Mgr. Lukáš Stibůrek, Ph.D.Stibůrek Lukáš, Mgr., PhD., Doktorská disertační práce Mgr. Lukáše Stibůrka s názvem "The role of human Sco1, Sco2, Surf1 and Oxa1l in the biogenesis of the oxidative phosphorylation system" [Jiný výsledek]
108207Mgr. Vít BudinskýBudinský, Vít, "Využití SLIDE-BASED cytometru v imunologii" přednáška - odborný seminář Průtoková cytometrie v IPVZ Praha, 14. 1. 2009 [Jiný výsledek]
108207Mgr. Vít BudinskýRožková Daniela, Tišerová Hana, Fučíková Jitka, Lašt'ovička Jan, Podrazil Michal, Ulčová Hana, Budinský Vít, Prausová Jana, Linke Zdeněk, Minárik Ivo, Šedivá Anna, Špíšek Radek, Bartůňková Jiřina, "Combined chemo-immunotherapy for the treatment of hormone-refractory metastatic prostate cancer" přednáška na konferenci ČSAC Analytická cytometrie V, 5. -8. 9. 2009, Olomouc [Jiný výsledek]
108207Mgr. Vít BudinskýFučíková Jitka, Králíková Petra, Budinský Vít, Bartůňková Jiřina, Špíšek Radek, "Antracyclins induce immunogenic cell death in Human Acute Lymphoblastic Leukemia cell line" poster na FOCIS 2009, 11.-14.6.2009, San Francisco, USA [Jiný výsledek]
144109Mgr. Klára Jiráková, Ph.D.Hofštetrová, Klára and Nohýnková Eva, Prezentace na konferenci: III International Giardia and Cryptospporidium Conference v Orvietu v Itálii. Příspěvek s názvem The effect of inhibitors on Giardia intestinalis differentiation byl ohodnocen jako druhý nejlepší v sekci posterů. [Jiný výsledek]
144109Mgr. Klára Jiráková, Ph.D.Hofštetrová, Klára, Uzlíková, Magdalena, Troell, Karin, Marková, Kristýna, Svard, G., Staffan and Nohýnková, Eva, Prezentace posteru s názvem: Giardia intestinalis: Aphidicolin influence on trophozoites cell cycle na XIII International Congress of Protistology, 23-28. 8. 2009 v Buzios, Brazílie. [Jiný výsledek]
144109Mgr. Klára Jiráková, Ph.D.Hofštetrová, Klára, Uzlíková, Magdalena and Nohýnková, Eva, Prezentace posteru s názvem: Synchronization of Giardia intestinalis with aphidicolin? na 39. Jírovcových protozoologických dnech, 4.-8.5. 2009 Červený zámek, Hradec nad Moravicí. [Jiný výsledek]
119907MUDr. Jarmila Klieščiková, Ph.D.Kliescikova, Jarmila, Abstrakt z konference - ICOP 2009 [Jiný výsledek]
119907MUDr. Jarmila Klieščiková, Ph.D.Kliescikova Jarmila, Cena Walter Colli za orální prezentaci na ICOP 2009, Buzios, Brazílie [Jiný výsledek]
119907MUDr. Jarmila Klieščiková, Ph.D.Kliescikova, Jarmila, Abstrakt z konference - FLAM 2009 [Jiný výsledek]
119907MUDr. Jarmila Klieščiková, Ph.D.Kliescikova, Jarmila, Abstrakt z konference 2 - FLAM 2009 [Jiný výsledek]
119907MUDr. Jarmila Klieščiková, Ph.D.Kliescikova, Jarmila, Abstrakt z konference Horackova Eva - FLAM 2009 [Jiný výsledek]
73209Mgr. Jakub Halama, Ph.D.Halama, Jakub - Loun, Jan, Druhý publikační výstup (Halama – Loun) je stále ještě v přípravě, celkové výsledky těchto makroskopických a mikroskopických analýz jsou tak oproti mým původním předpokladům opožděné. Páteří jsou výsledky mikroskopických analýz z výbrusů provedených u vybraných mlýnků. Jako malou ukázku zde připojuji fotodokumentaci provedených prvních 6 výbrusů s jejich charakteristikami (viz příloha Mikroskopicke_analyzy). [Jiný výsledek]
32708Mgr. Valéria Vaškaninová, Ph.D.Vaškaninová Valéria, Posterová prezentace na konferenci Spoločný geologický kongres českej a slovenskej geologickej spoločnosti 2009 v Bratislavě. [Jiný výsledek]
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Dohnal, Petr; Korolov, Igor; Plašil, Radek; Kotrík, Tomáš; Varju, Jozef; Glosík, Juraj, Experimental Study of Binary and Ternary Recombination of D3+ Ions with Electrons in He/D2 Plasma, XVII SAPP, January 17-22, Liptovský Ján, Slovakia, 17th Symposium on Application of Plasma Processes, Book of Contributed Papers, Edited by P. Papp, J. Országh, J. Matúška, Š. Matejčík, Published by UK Bratislava, ISBN 978-80-89186-45-7, 2pp, CD, Abstract 149-150, 2009 Příspěvek Petra Dohnala na konferenci SAPP 2009 na Slovenksu. [Jiný výsledek]
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Varju, Jozef; Korolov, Igor; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Near IR CRDS Study of HCN and HNC, XVII SAPP, January 17-22, Liptovský Ján, Slovakia, 17th Symposium on Application of Plasma Processes, Book of Contributed Papers, Edited by P. Papp, J. Országh, J. Matúška, Š. Matejčík, Published by UK Bratislava, ISBN 978-80-89186-45-7, 2pp, CD, Abstract 251-252, 2009 Příspěvek Jozefa Varju na konferenci SAPP 2009 na Slovenksu. Měření se stalo v podstatě tzv. "Proof of Concept" pro měření výskytu jednotlivých stavů H3+. [Jiný výsledek]
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Zymak, Illia; Kotrik, Tomáš; Hejduk, Michal; Varju, Jozef; Plasil, Radek; Glosik, Juraj, Reactions of CHn+ with H and H2 at Temperatures Relevant to Astrophysics, in WDS'09 Proceedings of Contributed Papers: Part III – Physics (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 134–138, 2009. Zkoumání reakcí jednoduchých uhlovodíků s atomy H a molekulami H2 při kryogenních teplotách pomocí iontové pasti. Příspěvek Mgr. Illji Zymaka na konferenci WDS'09. [Jiný výsledek]
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Hejduk, Michal, Celá zpráva s obrázky. [Jiný výsledek]
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Korolov, Igor; Dohnal, Petr; Varju, Jozef; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Ternary Recombination In Deuterium Plasma, in WDS'09 Proceedings of Contributed Papers: Part III – Physics (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 115-120, 2009. Zkoumání rekombinace D3+ při teplotách od 77 K. Příspěvek Mgr. Tomáše Kotríka na konferenci WDS'09. [Jiný výsledek]
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Varju, Jozef; Roučka, Štěpán; Kotrík, Tomáš; Plašil Radek; Glosík, Juraj, Application of NIR – CRDS for state selective study of recombination of para and ortho H3+ ions with electrons in low temperature plasma, 2010 J. Phys.: Conf. Ser., v tisku Bude publikován ve sborníku konference LAPD v Journal of Physics: Conference Series Určení binárního a ternárního rychlostního koeficientu směsi p/o-H3+ s elektrony v nízkoteplotním plazmatu. [Jiný výsledek]
18208doc. RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.Lokoč, Jakub, Parallel dynamic batch loading in the M-tree, SISAP 2009, Prague, Czech Republic, IEEE [Jiný výsledek]
18208doc. RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.Skopal, Tomáš, Lokoč, Jakub, On Metric Skyline Processing by PM-tree, SIRET technical report 1-09, arXiv.org>cs> arXiv:0910.0983, 2009 [Jiný výsledek]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Matějová, Jana, Diplomová práce, Test přesnosti modelů okolozemní rázové vlny pro čelní a vysokošířková pozorování družic INTERBALL-1, CLUSTER a GEOTAIL, 2009. [Jiný výsledek]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Matějová, Jana, Přech, L., Jelínek, K., Accuracy of bow shock models focused to dayside and high-latitude observations, příspěvek na mezinárodní konferenci EGU 2009 formou posteru. [Jiný výsledek]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Jelínek, Karel, Němeček, Z., Šafránková, J., Themis: Locations of dayside bow shock and magnetopause, příspěvek na mezinárodní konferenci EGU 2009 formou posteru. [Jiný výsledek]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Lynnyk, Andrii; Vandas, M., Influence of Magnetic Cloud Expansion on Its Fits, in AIP CONFERENCE PROCEEDINGS, in print, 2010. [Jiný výsledek]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Lynnyk, Andrii; Vandas, M., Fitting of magnetic clouds with expansion effect, European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Austria, April 19–24, 2009. [Jiný výsledek]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Jelínek, Karel; Němeček, Z.; Šafránková, J.; Shue, J.-H.; Suvorova, A.V., Thin magnetosheath as observed by Themis probes. Geophysical Research Letters, submited 2009 [Jiný výsledek]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Lynnyk, Andrii; Vandas, M., The Study of Magnetic Clouds: Expansion and Discontinuities, in WDS'09 Proceedings of Contributed Papers: Part II-Physics of Plasmas and Ionized Media, (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 9–14, 2009. [Jiný výsledek]
147307Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Tkachenko, Oksana; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk, Detailed Analysis of the Transient Events at the Dayside LLBL, in WDS'09 Proceedings of Contributed Papers: Part II Physics of Plasmas and Ionized Media, eds. J. Šafránková and J. Pavlů, Prague, Matfyzpress, článek ve sborníku [5] [Jiný výsledek]
147307Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Gutynska, Olga; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk, Low-frequency Magnetic Field Fluctuations: Dependence of the Correlation Length on Upstream Parameters, in WDS'09 Proceedings of Contributed Papers: Part II Physics of Plasmas and Ionized Media, eds. J. Šafránková and J. Pavlů, Prague, Matfyzpress, článek ve sborníku [6] [Jiný výsledek]
147307Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Jelínek, Karel; Němeček, Zdeněk; Šafránková, Jana, Themis: Locations of Dayside Bow Shock and Magnetopause, in WDS'09 Proceedings of Contributed Papers: Part II Physics of Plasmas and Ionized Media, eds. J. Šafránková and J. Pavlů, Prague, Matfyzpress, článek ve sborníku [4] [Jiný výsledek]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Lynnyk, Andrii, Vandas, M., Influence of expansion effects on the magnetic cloud fit, Solar Wind 12, 12th International Solar Wind Conference, Saint-Malo, France, June 21-26, 2009. [Jiný výsledek]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Lynnyk, Andrii, Vandas, M., Influence of expansion on magnetic cloud fits, 11th Scientific Assembly of International Association of Geomagnetism and Aeronomy, Sopron, Hungary, August 23–30, 2009. [Jiný výsledek]
11109Ing. Stanislav Vinopal, Ph.D.[Vinopal, Stanislav][Dráberová, Eduarda][Marková, Vladimíra][Richterová, Věra][Hořejší, Barbora][Sulimenko, Vadym][Katsetos,Christos D.][Dráber, Pavel], Poster na konferenci 49th ASCB Annual Meeting,5.-9.12.09, San Diego, CA, USA [Jiný výsledek]
124909Mgr. Bc. Jana Bělová, Ph.D.Bělová Jana, Předběžné výsledky prvního roku výzkumu litinové funerální plastiky na Podbrdsku byly prezentovány na těchto akcích a budou z nich následující výstupy, které jsou nyní v přípravě pro tisk: Beati mortui qui in Domino moriuntur, 8. zasedání k problematice sepulkrálních památek, Praha 22. – 23. října 2009, Ústav dějin umění AV ČR, 2009 - příspěvek Litinové kříže na Podbrdsku v 19. století - vyjde ve sborníku AV Epigraphica a Sepulcralia. 5O. seminář z dějin hutnictví, Národní technické muzeum Praha, 11.11.2009, - příspěvek: Berlínská funerální litina v 19. století- vyjde ve sborníku Rozpravy NTM - Z dějin hutnictví 40. Dále byla pronesena přednáška "Litinová funerální plastika na Berounsku", v Západočeském muzeu v Plzni. [Jiný výsledek]
68407Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D.Tučková, Kateřina, Rámec disertace SKUPINA RADAR. Širší kontext skupiny, její chronologizace, osnova, předpokládaný závěr. [Jiný výsledek]
68407Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D.Tučková, Kateřina, Katalog: Otto Sukup. 8 stran, barevné, vydala Galerie Vltavín v roce 2007 jako doprovodný tisk k výstavě soch a objektů. Text je zaměřen na retrospektivní charakteristiku díla O. Sukupa, včetně jeho aktivity v rámci Skupiny RADAR. [Jiný výsledek]
118909Tomáš Konečný, M.A., Ph.D.Konečný Tomáš, Výsledky výzkumu byly publikovány jako CERGE-EI Working Paper No.387 v září 2009. Článek je v současnosti ve druhé fázi recenzního řízení časopisu Review of World Economics. Výsledky výzkumu byly rovněž prezentovány v rámci conference 11th European Trade Study Group Meeting, které se konalo ve dnech 10.-12. září 2009 v Římě. [Jiný výsledek]
22708Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.Norman Gürlebeck, Conference Marcel Grossmann 12 Meeting in Paris, talk "Non-axisymmetric configurations in the Post-Newtonian approximation to General Relativity" [Jiný výsledek]
22708Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.David Kofroň, Conference ACGRG5-5th Australasian Conference on General Relativity and Gravitation, Christchurch, New Zealand, talk "Boost-rotation symmetric spacetimes and their classical limits" [Jiný výsledek]
22708Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.Norman Gürlebeck, Conference Früjahrstagung der DPG, Munich, Germany, talk "Dedekind-like configurations in relativity" [Jiný výsledek]
22708Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.Norman Gürlebeck, Conference RAGtime 11 in Opava, Czech Republic, talk "On the interior solution of axially symmetric stationary and rigidly rotating dust" [Jiný výsledek]
22708Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.Norman Gürlebeck, Invited talk "The Ernst equation and conjugate harmonic functions", Bauhaus University, Weimar [Jiný výsledek]
22708Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.Pavel Sládek, Conference Marcel Grossmann 12 Meeting in Paris, talk "Bondi mass and asymptotic properties of C-metric" [Jiný výsledek]
22708Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.David Kofroň, Přednáška "Boost-rotačně symetrické prostoročasy", výjezdní zasedání Centra pro teoretickou astrofyziku [Jiný výsledek]
22708Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.Martin Scholtz, Conference ACGRG5-5th Australasian Conference on General Relativity and Gravitation, Christchurch, New Zealand, talk "On the non-existence of asymtotically flat periodic Einstein-massless-Klein-Gordon field and Einstein-conformally-invariant-scalar fields." [Jiný výsledek]
22708Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.Martin Scholtz, Conference RAGtime 11 in Opava, Czech Republic, talk "On the non-existence of asymptotically flat periodic spacetimes" [Jiný výsledek]
22708Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.David Kofroň, Conference Marcell Grossmann meeting, Paris, "Boost-rotation symmetric spacetimes and their classical limits" [Jiný výsledek]
1207Mgr. Ing. Pavel Trávníček, Ph.D.Trávníček, Pavel, Chrtek J., Dočkalová Z., Růžičková P., Rauchová J. & Rosenbaumová R. (2009): Inter-cytotype interaction in populations of plants with ploidy heterogeneity: Pilosella echioides (Asteraceae) as a model system. - International Conference on Polyploidy, Hybridization and Biodiversity, Saint-Malo, Francie, 17.-21.5.2009 (poster) [Jiný výsledek]
1207Mgr. Ing. Pavel Trávníček, Ph.D.Chrtek, Jindřich, Trávníček P., Dočkalová Z., Růžičková P. & Rosenbaumová R. (2009): Mating interactions in mixed-ploidy populations - Pilosella echioides (Asteraceae) in southwest Moravia (Czech Republic) as a model system. - Polyploidization, plant fitness and trophic interactions, Fribourg, Švýcarsko, 7.-8.9.2009 (poster) [Jiný výsledek]
125408Mgr. Vít Šisler, Ph.D.Šisler, Vít, Digital Islam: Research Project on Islam, Middle East and Digital Media / edited by Vit Sisler. Available online: http://www.digitalislam.eu/ ISSN 1803-523X [Jiný výsledek]
91909RNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.Koblas Tomáš, Diferenciace izolovaných pankreatických progenitorových buněk na inzulín produkující beta-buňky [Jiný výsledek]
135409RNDr. Jakub Hruška, Ph.D.Hruška Jakub, příspěvek "Generating Solutions of Einstein's Equations" ve sborníku WDS 2009 - Proceedings of Contributed Papers [Jiný výsledek]
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Růžičková, Lucie, O dvou trojúhelnících a obdélníku (dílna vedená na Podzimní doktorandské škole KMDM, Chocerady, 25.10.2009). Příspěvek popisuje výukový experiment, kdy si žáci 3. ročníku osmiletého gymnázia vyrobili jednouchý model několika rovinných útvarů a na základě tohoto modelu pak vytvářeli a řešili vlastní matematické úlohy. Vytvořené úlohy i popisovaná aktivita se stanou součástí připravovaného souboru podnětných matematických situací. [Jiný výsledek]
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Stehlíková, Naďa, Využití videozáznamů z hodin matematiky v didaktice matematiky (přednáška na Jarní doktorandské škole KMDM, Chocerady, 26.4.2009). Možnosti využití videozáznamů v přípravě učitelů i v dalším vzdělávání učitelů jsou ilustrovány na konkrétních ukázkách z hodiny matematiky, které jsou podrobně analyzovány. [Jiný výsledek]
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Stehlíková, Naďa; Kloboučková, Jaroslava, Jak se šesťáci učili pomocí programu Geogebra (přednáška na konferenci Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, 6.11.2009, sborník v tisku). Příspěvek popisuje výukový experiment, kdy se žáci šestého ročníku pomocí podnětných úloh naučili pracovat s programem Geogebra a zároveň se seznámili s učivem týkajícím se matematicky obtížných témat: kružnice trojúhelníku vepsané a opsané. Vlastním experimentováním pak objevili některé další vlastnosti trojúhelníků (např. všechny tři těžnice se protínají v jednom bodě, všechny tři výšky se protínají v jednom bodě, závislost polohy těchto průsečíků na parametrech trojúhelníku). [Jiný výsledek]
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Růžičková, Lucie, Srovnání žákovských řešení několika úloh (přednáška na Jarní doktorandské škole KMDM, Chocerady, 26.4.2009). Příspěvek rozebírá gradovanou sérii geometrických úloh a zkoumá různé strategie, které při řešení těchto úloh využili žáci 2. ročníku osmiletého gymnázia. V řešitelských strategiích je možno vysledovat několik typových řešitelských linií založených vždy na několika úlohách z původní série. [Jiný výsledek]
4309PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D.Stehlíková, Naďa, Jak učí matematiku jinde aneb nechme se inspirovat (plenární přednáška na konferenci Jak učit matematice žáky ve věku 11-15 let, Litomyšl, 17.10.2009, 60 minut, sborník v tisku). Přednáška vychází z typologické klasifikace matematických úloh podle TIMSS 1999 Video Study a uvádí některé výsledky této studie týkající se praktického využití daných typů úloh. Například je popsáno jak mohou žáci pomocí deskové hry nebo online hry sami odvodit algoritmus sčítání a odčítání zlomků; podnětná úloha „Tajné místo“, která vede žáky k samostatné tvorbě i četbě grafu; podnětný způsob odvození vět o shodných trojúhelnících a podnětný způsob zavedení řešení nerovnic. Příklady konkrétních podnětných využití uvedených úlohových prostředí jsou ilustrovány videoukázkami. [Jiný výsledek]
48909Ing. Vendula Novosadová, Ph.D.Rusňáková, Vendula, Průběžné výsledky byly presentovány formou přednášky na konferenci: V. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE v Olomouci v 25.-27.11.2009. Abstrakt byl uveřejněn v časopise Onkologie (Suppl.B 2009, ročník 3). [Jiný výsledek]
48909Ing. Vendula Novosadová, Ph.D.Kubista, Mikael, Použitá metoda bude publikována v časopise Drug Discovery World. [Jiný výsledek]
48909Ing. Vendula Novosadová, Ph.D.Rusňáková, Vendula, Výsledky byly publikovány formou posteru na konferenci PragueONCO (28. - 29. leden 2010). [Jiný výsledek]
18309MUDr. Hana Hecová, Ph.D.Hecová Hana, Žižka Martin, Stehlíková Jaroslava, Poster - prezentován při kongresu Pražské Dentální Dny ve dnech 21. - 23. 11. 2009 Permeabilita dentinu a její vztah k zevní zánětlivé resorpci [Jiný výsledek]
18309MUDr. Hana Hecová, Ph.D.Hecová Hana, Stehlíková Jaroslava, Školitelky studentů při přípravě práce pro studentskou vědeckou konferenci pořádanou LFUK v Plzni dne 6.5.2009 studenti: Beneš Michal, Petrisko Milan Název práce: Permeabilita dentinu a její klinický význam Práce studentů postoupila do celostátního kola a byla přednesena v Bratislavě ve dnech 9.-10.11.2009 při Vědecké konferenci studentů lekařských fakult České a Slovenské republiky [Jiný výsledek]
18309MUDr. Hana Hecová, Ph.D.Hecová Hana, Studie tvoří experimentální část dizertační práce - Diagnostika a terapie následků úrazů stálých zubů. Obhajoba dizertační práce je plánována na 1. pololetí roku 2010. [Jiný výsledek]
18309MUDr. Hana Hecová, Ph.D.Hecová Hana, Experimentální část dizertační práce [Jiný výsledek]
18309MUDr. Hana Hecová, Ph.D.Hecová Hana, Žižka Martin, Stehlíková Jaroslava , poster - 14th Congress of the European Society of Endodontology 24.-26.2009 Edinburgh, Scotland, The relationship between inflammatory root resorption and radicular dentine permeability [Jiný výsledek]
114309PhDr. Mgr. Jakub MikolášekPhDr. Jakub Mikolášek, Diplomová práce na téma "Optimal tax modeling - the case of alcohol " k nahlédnutí v knihovně UK - FSV - IES (viz .pdf příloha) [Jiný výsledek]
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáEliška Děcká, Přednášková anotace "Point and Click and Learn: Not Just Educational Benefits of Adventure PC Games/Animated Films of Czech Independent Game Development Studio Amanita Design" přijatá k prezentaci na 22. Society for Animation Studies Conference v Edinburghu (červenec 2010). [Jiný výsledek]
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáEliška Děcká, Texty vydané u příležitosti večerů španělské animace pořádané Institutem cervantes Praha. [Jiný výsledek]
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáEliška Děcká, Přenášková anotace "The Advantage of Being an Animated Child" přijatá k prezentaci v rámci panelu Animovaný dokumentární film na konferenci Studií dokumentárního filmu v Istanbulu (srpen 2010). [Jiný výsledek]
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáEliška Děcká, Přednáška "Vražda Ing. Čerta", realizována v rámci cyklu "Očim žen aneb česká filmová klasika genderovou optikou" pořádaném Gender Studies o.p.s, 21.10.2009. od 18:00, FAMU. [Jiný výsledek]
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáEliška Děcká, PPT prezentace projektu pro účely diplomantského panelu Katedry filmových studií [Jiný výsledek]
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáEliška Děcká, Prezentace konferenčního příspěvku "Autobiographical Elements in Animated Films of Czech Female Directors" v rámci 21. mezinárodní konference Society for Animation Studies, 11. července 2009, Atlanta. [Jiný výsledek]
45908RNDr. Michaela Pixová, Ph.D.Pixová, Michaela, Dne 14.5.2010 bude téma "Noční Praha: vnímání a realita nočního prostoru" představeno jako příspěvek na studentské konferenci New Wave pořádané na půdě Přf UK. Dále byl v červenci 2009 odeslán návrh příspěvku na konferenci "Third International and Interdisciplinary Conference on Emotional Geographies" konané v australském Adelaide. Příspěvek byl vybrán k prezentaci, viz. vyrozumění o zařazení příspěvku do programu konference. [Jiný výsledek]
45908RNDr. Michaela Pixová, Ph.D.Pixová, Michaela , Dnes 7.1.2010 proběhla na Přf UK přednáška na téma "Noční geografie" pro studenty povinně volitelného předmětu "Behaviorální geografie". Přednáška se s nejvyšší pravděpodobností stane pevnou součástí tohoto každoročně vyučovaného předmětu. [Jiný výsledek]
45908RNDr. Michaela Pixová, Ph.D.Pixová Michaela , Ukázky části připravované monografie "Noční Praha: vnímání a realita městského prostoru". Tyto kapitoly jsou zatím v pracovní fázi. Nebyly nikým revidovány (kromě školitelky) ani recenzovány. Je proto možné, že ještě dojde k jejich úpravě. 1) Teoretický úvod 2) Metodologie 3) Exkluze Pražanů z centra Prahy [Jiný výsledek]
31009Mgr. Jan Dědek, Ph.D.Dědek, Jan, Web Information Extraction Systems for Web Semantization. ITAT 2009 Information Technologies - Applications and Theory, 2009, s. 1–6. ISBN 978-80-970179-2-7. [článek v konferenčním sborníku] [Jiný výsledek]
31009Mgr. Jan Dědek, Ph.D.Dědek, Jan a Vojtáš, Peter, Fuzzy Classification of Web Reports with Linguistic Text Mining. IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, 2009, s. 167-170, ISBN 978-0-7695-3801-3. [článek v konferenčním sborníku] http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1632283 [Jiný výsledek]
31009Mgr. Jan Dědek, Ph.D.Dědek, Jan, Eckhardt, Alan a Vojtáš, Peter, Web Semantization - design and principles. Proceedings of the 6th Atlantic Web Intelligence Conference - AWIC'2009, 18 stran, ISBN 978-3-642-10686-6. [článek v konferenčním sborníku] přijato k publikaci v Advances in Intelligent and Soft Computing 67/2009, Springer Verlag. [Jiný výsledek]
135109RNDr. Andrea DrietomskáKodedová, Marie; Drietomská, Andrea; Hendrych, Tomáš; Sigler, Karel; Gášková, Dana, Prezentace Fast estimation of modes of action of antimicrobials on yeast Saccharomyces cerevisiae : from MDR pump inhibition with a minimal effect on membrane potential up to cell permeabilization a stejnojmenný poster na konferenci CESAR (Central European Symposium on Antimicrobial Resistance), 23.9.-26.9., v Zadaru, Chorvatsko. Představujeme rychlou a efektivní metodu pro hledání inhibitorů s minimálními vedlejšími účinky na membránový potenciál a integritu membrány buněk. Metoda umožňuje porovnávat účinnost různých inhibitorů MDR transportérů a je také vhodná pro detekování buněk permeabilizovaných povrchově aktivními látkami. Současné přidání CCCP a DM-11 k permeabilizovaným buňkám nezpůsobí pokles v barvení na rozdíl od intaktních buněk. [Jiný výsledek]
135109RNDr. Andrea DrietomskáDrietomská, Andrea; Sigler, Karel; Gášková, Dana, příprava publikace: Crosstalk between different modes of activation of plasma membrane H+-ATPase in S. cerevisiae, ve které demonstrujeme různé způsoby aktivace H+-ATPázy vybranými stresory (CCCP, DM-11, glukóza) u kvasinek S. cerevisiae. Zatímco při postupném opůsobení buněk CCCP a DM-11 dochází nejdříve k aktivaci H+-ATPázy a pak vlivem DM-11 k inhibici tohoto transportéru, při postupném opůsobení buněk glukózou a DM-11 dojde sice rovněž nejdřív k aktivaci H+-ATPázy, ale DM-11 už není schopen inhibovat H+-ATPázu jako v předešlém případě. [Jiný výsledek]
27508RNDr. Julie Šťastná, Ph.D.Brüllová Julie, Kouřilová Hana, Hanyková Lenka, přednáška na konferenci: Central European NMR Meeting, 24th NMR Valtice, "NMR study of temperature-induced phase transition in solutions of poly(N-isopropylmethacrylamide/acrylamide) copolymers" [Jiný výsledek]
27508RNDr. Julie Šťastná, Ph.D.Brüllová Julie, Kouřilová Hana, Hanyková Lenka, poster na European Polymer Congress 09, "NMR study of temperature-induced phase transition in solutions of poly(N-isopropylmethacrylamide/acrylamide)copolymers" [Jiný výsledek]
27508RNDr. Julie Šťastná, Ph.D.Hanyková Lenka, Kouřilová Hana, Spěváček Jiří, poster na European Polymer Congress 09, "Phase separation in water-ethanol polymer solutions studied by NMR methods. Cononsolvency effect." [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.P. Kudrna, J. Klusoň, M. Chichina, I. Picková, M. Tichý, A Diagnostic Study of DC Hollow Cathode Discharge in Pulsed Regime, Příspěvek na konferenci ve formě posteru, 10th IBWAP, Constanca, Rumunsko [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.S. Leshkov, P. Kudrna, M. Chichina, J. Klusoň, I. Picková, M. Tichý, Examination of Plasma Parameters in DC-Energized Hollow Cathode Plasma Jet System by Langmuir Probe, Prezentace na konferenci ve formě posteru, 7th TPW, Glasgow, Velká Británie [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.P. Kudrna, J. Klusoň, S. Leshkov, M. Chichina, I. Picková, Z. Hubička, M. Tichý, A Study of Plasma Parameters in Hollow Cathode Plasma Jet in Pulse Regime, Contributions to Plasma Physics, IF 1.250, v tisku [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.S. Leshkov, P. Kudrna, M. Chichina, J. Klusoň, I. Picková, M. Tichý, Spatial Distribution of Plasma Parameters in DC-energized Hollow Cathode Plasma Jet: System Stability, Příspěvek do konferenčního sborníku WDS´09 [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.J. Klusoň, P. Kudrna, S. Leshkov, M. Chichina, I. Picková, Z. Hubička, M. Tichý, Langmuir Probe Diagnostics of DC Hollow Cathode Discharge in 1 kHz Pulsed Regime, Příspěvek do konferenčního sborníku WDS´09 [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.I. Picková, P. Kudrna, M. Tichý, New Experimental Device for Investigation of RF Discharge Plasma in Ar + I2 Mixture, Příspěvek do konferenčního sborníku WDS´09 [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.J. Klusoň, P. Kudrna, M. Chichina, I. Picková, M. Tichý, A Diagnostic Study of Discharge in Hollow Cathode Plasma Jet System in Pulsed Regime, Příspěvek na konferenci ve formě posteru, ICFDT 2009, Frascati, Itálie [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.S. Leshkov, P. Kudrna, M. Chichina, J. Klusoň, I. Picková, P. Virostko, Z. Hubička, M. Tichý, Spatial distribution of plasma parameters in DC-Energized hollow cathode plasma jet, Contributions to Plasma Physics, IF 1.250, v tisku [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.S. Leshkov, P. Kudrna, M. Chichina, J. Klusoň, M. Tichý, Spatial Distribution of Plasma Parameters in DC-Energized Hollow Cathode Plasma Jet System. System Stability., Prezentace na konferenci ve formě posteru, Eighth Workshop on Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics, Blansko [Jiný výsledek]
103309Mgr. Zuzana PelechováPelechová, Zuzana, Specifika jednotlivých národních bibliodramatických škol a směrů v Evropě [Jiný výsledek]
103309Mgr. Zuzana PelechováPelechová, Zuzana, Přehled bibliodramatických metod - příprava na kapitolu v knize [Jiný výsledek]
103309Mgr. Zuzana PelechováPelechová, Zuzana, Přehled bibliodramatických škol a směrů [Jiný výsledek]
56209Mgr. Viktor Stránecký, Ph.D.Stránecký Viktor, Stránecký_CV [Jiný výsledek]
56209Mgr. Viktor Stránecký, Ph.D.Čížková Alena, Čížková_CV [Jiný výsledek]
20508RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.Nováková, Lucie, Brittle tectonic study of the reactivated faults in the NE part of the Bohemian Massif. 7th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG), 14th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), HUNTEK 2009, 13-16 May 2009, Pécs, Hungary, 25. - abstrakt a ústní prezentace s posterem na konferenci [Jiný výsledek]
20508RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.Nováková, Lucie; Hájek, Pavel; Šťastný, Martin, Fault studies in meso and micro scale, locality Vápenná limestone quarry, NE part of the Bohemian Massif. 8th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG), 15th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), HUNTEK 2009, 22-25 April 2010, Mąchocice Kapitulne, Poland. - abstrakt a připravená prezentace na konferenci [Jiný výsledek]
20508RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.Nováková, Lucie, Geological approach in research of reactivated fractures near Vápenná village. 9th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas, 16. - abstrakt a ústní prezentace na konferenci [Jiný výsledek]
20508RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.Nováková, Lucie, Comparative study of geological and GPS research of reactivated fractures in the north of Silesia (NE part of the Bohemian Massif, Czech Republic). Abstract volume 6th Swiss geoscience meeting, 52-53. - abstrakt na konferenci [Jiný výsledek]
20508RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.Nováková, Lucie, Comparative study of the directions of recent tectonic activity according to structural geology research and long term GPS monitoring in the Rychleby Mts., Czech Republic. 71st EAGE Annual Conference & Exhibition - Student Programme Poster Abstracts in Amsterdam 2009. 7-13 June 2009, Amsterdam - rozšířený abstrakt (3 strany) a ústní prezentace s posterem na konferenci [Jiný výsledek]
20508RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.Nováková, Lucie, Photodocumentation of the Javorník area, Czech Republic. 71st EAGE Annual Conference & Exhibition - Student Programme Poster Abstracts in Amsterdam 2009. 7-13 June 2009, Amsterdam - poster v rámci ústní prezentace na konferenci [Jiný výsledek]
20508RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.Nováková, Lucie, Reactivation of brittle tectonic structures near the Sudetic Marginal Fault (NE part of the Bohemian Massif, Czech Republic). odesláno do Journal of Structural Geology, nyní po recenzích v opravě [Jiný výsledek]
20508RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.Nováková, Lucie; Hájek, Pavel; Šťastný, Martin, Case study: a comparison of fault gauges of different age in crystalline limestones of the Branná group at the locality Vápenná (Rychleby Mts.) - odesláno do časopisu Acta Geodynamica et Geomaterialia, v recenzi [Jiný výsledek]
20508RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.Nováková, Lucie; Lukšová, Šárka; Štastná, Aneta; Schweistilová, Jana, Tectonic and micro-texture analysis of Vápenná marble. během 2. čtvrletí 2010 bude odesláno do International Journal of Earth Sciences [Jiný výsledek]
20508RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.Nováková, Lucie, Reactivation of brittle tectonic structures in the Sudetic Marginal Fault vicinity (in north east of Bohemian Massif). Fault zones: Structure, Geomechanics and Fluid Flow. 16th-18th September 2008, The Geological Society, Burlington House, Piccadilly, London, 6. - abstrakt a ústní prezentace s posterem na konferenci [Jiný výsledek]
20508RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.Nováková, Lucie, Brittle tectonic study of the reactivated faults in the NE part of the Bohemian Massif. Seminář mladých ÚSMH AV ČR v.v.i, 17.6. 2009, Praha (soutěžní-2. místo) - ústní prezentace [Jiný výsledek]
20508RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.Nováková, Lucie, Brittle tectonic investigations in the north-eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic. 71st EAGE Annual Conference & Exhibition in Amsterdam 2009, 7-13 June 2009, Amsterdam - rozšířený recenzovaný abstrakt (5 stran) a ústní prezentace na konferenci [Jiný výsledek]
99709PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.Harbichová, Ivana, Projekt GAUK [Jiný výsledek]
99709PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.Harbichová, Ivana, DP-literatura [Jiný výsledek]
99709PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.Harbichová, Ivana, Diplomová práce [Jiný výsledek]
51907MUDr. Martin Klein, Ph.D.Klein, Martin, Novakova, Martina, Gomeza, Jesus, Wess, Juergen, Kvetnansky, Richard, Myslivecek, Jaromir, The role of beta3-adrenoceptor in M2KO heart. Rukopis práce. [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Hasil, Jan, příspěvek "Problém chronologické synchronizace raně středověkých kostrových pohřebišť v Čechách a v severovýchodním Bavorsku" (pro Archeologia Historica za rok 2009, odevzdáno redakci v prosinci 2009) [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Hasil, Jan - Klír, Tomáš, Účast na mezinárodním setkání doktorandů v Chebu (Doktorandský trojúhelník, 19. - 21. 6.), přednesena přednáška pro plénum i veřejnost "Die mittelalterliche Besiedlung des Egerlandes". [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Hasil, Jan, Úcast na celostátní konferenci archeologů středověku "Archeologia Historica 2009" v Pardubicích (21. - 25. 9.) s příspěvkem "Problém chronologické synchronizace raně středověkých kostrových pohřebišť v Čechách a v severovýchodním Bavorsku" [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Hasil, Jan, Účast na mezinárodním medievistickém setkání "Das Egerland als mittelalterliche Kontaktregion" (20. - 22. 11.) s příspěvkem "Die frühmittelalterliche Besiedlung an der Naturgrenze Böhmens: Egerland und Tausgebiet" [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Klír, Tomáš, Účast na mezinárodním medievistickém setkání "Das Egerland als mittelalterliche Kontaktregion" (20. - 22. 11.) s úvodní přednáškou na téma "Die mittelalterliche Besiedlung des westlichen Kaiserwaldes". [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Hasil, Jan, časopisecká monografická studie "Raně středověké osídlení Chebska" (pro Studia Mediaevalia Pragensia 9, odevzdáno po kladném recenzním řízení redakci v září 2009) + příslušné recenze [Jiný výsledek]
10609Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Klír, Tomáš - Hasil, Jan (spolu s PD Dr. Hansem Losertem a Dr. Hauke Kenzlerem, M. A.), Příprava a organizace mezinárodního medievistického setkání na téma "Egerland als mittelalterliches Kontaktgebiet". [Jiný výsledek]
92707RNDr. Daniela Záhoráková, Ph.D.Zahorakova Daniela, Puchmajerova Alena, Baxova Alice, Martasek Pavel, MECP2 and CDKL5 mutation analysis in patients with Rett syndrome. Poster prezentován na 34th FEBS Congress, 4.-9. červenec 2009, Praha. Abstrakt publikován ve FEBS Journal, Vol.276, Suppl. 1, 2009. [Jiný výsledek]
92707RNDr. Daniela Záhoráková, Ph.D.Zahorakova Daniela, Puchmajerova Alena, Baxova Alice, Martasek Pavel, Mutation screening of MECP2 and CDKL5 gene in patients with Rett syndrome. Poster prezentován na 13th Congress of the EFNS, 12.-15. září 2009, Florencie, Itálie. Abstrakt publikován v European Journal of Neurology, Vol. 16, Suppl. 3, 2009. [Jiný výsledek]
92707RNDr. Daniela Záhoráková, Ph.D.Zahorakova Daniela, Martasek Pavel, Mutation screening of the MECP2 gene by high-resolution melting. Manuskript připraven k odeslání. [Jiný výsledek]
92707RNDr. Daniela Záhoráková, Ph.D.Zahorakova Daniela, Puchmajerova Alena, Baxova Alice, Martasek Pavel, Mutation analysis of MECP2 and CDKL5 in patients with Rett syndrome. Poster prezentován na 1st European Congress on Rett syndrome, 5.-7. červen 2009, Miláno, Itálie. [Jiný výsledek]
92707RNDr. Daniela Záhoráková, Ph.D.Zahorakova Daniela, Puchmajerova Alena, Baxova Alice, Martasek Pavel, Mutation screening of MECP2 and CDKL5 genes in Rett syndrome patients. Poster prezentován na XIII. Celostátní konferenci DNA diagnostiky, 26.-27. listopad 2009, Olomouc. [Jiný výsledek]
92707RNDr. Daniela Záhoráková, Ph.D.Zahorakova Daniela, Zumrová Alena, Klinický obraz a možnosti DNA diagnostiky Rettova syndromu. Odborná přednáška, evidovaná OS ČLK pod číslem 20753. 11. listopad 2009, Praha. [Jiný výsledek]
109908MUDr. Stěpan VinakurauVinakurau Stěpan, Starec Miroslav, Fišerová Anna, Rosina Jozef, Pacienti s vyjádřenou GI a GU toxicitou po ozařovaní jak prostaty a semenných váčků tak celé pánve mají dočasně zvýšenou cytotoxickou aktivitu NK buněk Aktivita NK buněk může sloužit jako sensitivní marker rozpoznání závažnosti toxicity způsobené zářením Zvýšená exprese CD161 molekuly společně se snížením exprese NKGD na NKT a NK buněk je indukována ozářením prostaty včetně lymfatických uzlin. [Jiný výsledek]
52707MUDr. Olga Bartošová, Ph.D.Matoušková Olga, Individuální farmakokinetické profily nabumetonu po 1. a 2. podání (treatment A a B) léčiva. [Jiný výsledek]
52707MUDr. Olga Bartošová, Ph.D.Nespěšná Lenka, STANOVENÍ NABUMETONU A JEHO METABOLITU V KREVNÍ PLASMĚ Diplomová práce studijního oboru Klinická a toxikologická analýza, PřF UK, Praha 2009 [Jiný výsledek]
52707MUDr. Olga Bartošová, Ph.D.Matoušková Olga, Individuální farmakokinetické profily 6-MNA po 1. a 2. podání (treatment A a B) léčiva. [Jiný výsledek]
133008RNDr. Milan Svoboda, Ph.D.Musil, Stanislav, MUSIL S., MATOUŠEK T., RYCHLOVSKÝ P.: On-line pre-reduction of pentavalent arsenicals by thioglycolic acid for speciation analysis by HG-CT-AAS. Na: Workshop of Speciation Analysis, Nová Olešná, Česká republika, Book of Abstracts, 22.-25. Červen 2009, p. 18.-19. [Jiný výsledek]
133008RNDr. Milan Svoboda, Ph.D.Svoboda, Milan, SVOBODA M., KRATZER J., VOBECKÝ M., RYCHLOVSKÝ P., DĚDINA J.,: Investigation of Cryogenic Trapping for Arsenic Speciation Analysis by Hydride Generation – Atomic Absorption Spectrometry. Na: Workshop of Speciation Analysis, Nová Olešná, Česká republika, Book of Abstracts, 22.-25. červen 2009, p.20. [Jiný výsledek]
133008RNDr. Milan Svoboda, Ph.D.Svoboda, Milan, SVOBODA M., KRATZER J., VOBECKÝ M., RYCHLOVSKÝ P., DĚDINA J.,: Investigation of Cryogenic Trapping for Arsenic Speciation Analysis by Hydride Generation – Atomic Absorption Spectrometry. Na: CSI XXXVI - Colloquium Spectroscopicum Internationale, Book of Abstracts, Budapešť, Maďarsko, 30.8.-3.9. 2009, p. 252 [Jiný výsledek]
133008RNDr. Milan Svoboda, Ph.D.Svoboda, Milan, SVOBODA M., KRATZER J., VOBECKÝ M., RYCHLOVSKÝ P., DĚDINA J.,: Investigation of Cryogenic Trapping for Arsenic Speciation Analysis by Hydride Generation – Atomic Absorption Spectrometry. Na 5th Modern Analytical Chemistry, Praha ,21.-22.9 2009, p.77-84, ISBN: 978-80-86561-41-7 [Jiný výsledek]
79609PhDr. Šárka Alföldy-Zscheile, Ph.D.Alföldy, Šárka, Ústní prezentace na Mezinárodní odborné konferenci Psychologie práce a organizace - 2009. Název příspěvku: Využití koučinku pro usnadnění akulturace při dlouhodobých pracovních pobytech v zahraničí. Termín a místo konání: 27. - 29. 5. 2009, Katedra psychologie FF UK v Praze, Celetná 20, Praha 1. Příspěvek jsem prezentovala 28. 5. 2009 /viz příloha/. Dostupné na WWW: http://psychologie.ff.cuni.cz [Jiný výsledek]
79609PhDr. Šárka Alföldy-Zscheile, Ph.D.Alföldy, Šárka, Aktivní prezentace (poster) na 11. Evropském kongresu Psychologie /The 11th European Congress of Psychology (ECP. A Rapidly Changing World - Challenges for Psychology/. Název příspěvku: Využití koučinku pro usnadnění adaptace Čechů během dlouhodobých pracovních pobytů v Číně a v Indii /Use of Coaching for Facilitating Czechs` Adaptation during Long-Term Working Stays in China and India/. Termín a místo konání: 7. - 10. 7. 2009, Oslo, Norsko. Příspěvek jsem prezentovala v sekci "Cultural Psychology" 9. 7. 2009 /viz příloha/. Dostupné na: www.ecp2009.no [Jiný výsledek]
79609PhDr. Šárka Alföldy-Zscheile, Ph.D.Alföldy, Šárka, Vytvoření Psychologické poradny pro interkulturní adaptaci na FF UK. Je určena studentům, akademickým a vědeckým pracovníkům FF UK před výjezdy na studijní a pracovní pobyty do zahraničí a zahraničním studentům, akademickým a vědeckým pracovníkům, kteří přijeli studovat a pracovat na FF UK. Lokace: Katedra psychologie (bývalý Psychologický ústav) FF UK, Revoluční 26, Praha 1. Provoz: PhDr. Šárka Alföldy. Individuální konzultace každé úterý od 14.00 do 16.00 hod v období letního a zimního semestru. Zahájení provozu 15. 12. 2009. [Jiný výsledek]
79609PhDr. Šárka Alföldy-Zscheile, Ph.D.Alföldy, Šárka, Aktivní prezentace (poster) na 8. Mezinárodní konferenci stresu a zdraví při práci /The 8th International Conference on Occupational Stress and Health. Work, Stress and Health 2009: Global Concerns and Approaches/. Název příspěvku: Syndrom vyhoření u českých pracovníků během dlouhodobých pracovních pobytů v zahraničí /The Burnout Syndrome Experienced by Czech Workers During Long-Term Working Stays Abroad/. Termín a místo konání: 5. - 8. 11. 2009, San Juan, Puerto Rico. Příspěvek jsem prezentovala v sekci "Work, Stress and Health Across the Globe" 6. 11. 2009 viz příloha. Dostupné na WWW: http://www.apa.org/wsh/index.aspx [Jiný výsledek]
79609PhDr. Šárka Alföldy-Zscheile, Ph.D.Alföldy, Šárka, Ústní prezentace na II. Výcvikovém semináři interkulturních dovedností pro psychology Sekce interkulturní psychologie při Českomoravské psychologické společností (ČMPS): Název příspěvku: Faktory úspěšné adaptace a maladaptace při dlouhodobém pracovním pobytu v odlišné národní kultuře. Datum a místo konání: 29. 4. 2009, Akademie věd ČR v Praze. Glosíková, Z., Šimonová, K., Alföldy, Š. Zpráva ze II. výcvikového semináře interkulturních dovedností pro psychology Sekce interkulturní psychologie při ČMPS, Praha, 29. 4. 2009 [online]. Dostupné na WWW: http://cmps.ecn.cz/dl/interpsy09.html [Jiný výsledek]
34609Mgr. Petra Koblová, Ph.D.Žáková, P., Sklenářová, H., Chocholouš, P., Šatínský, D., Krčmová, L., Solichová, D., Solich, P.., Separation of vitamins A, D3 and E acetate using sequential injection chromatography (SIC), Flow Analysis XI, Pollensa, Mallorca, Spain, 14.-18.9.2009, P058, abstrakt a poster. Prezentovaný poster byl oceněn odbornou porotou jako nejlepší poster. Tato práce se zabývala stanovením směsi vitamínů (A, D a E) pomocí techniky SIC. Byl navržen řídící program stanovení, optimalizováno složení mobilní fáze a průtok. Optimalizovaná metoda byla použita pro stanovení vitamínů z farmaceutického přípravku Vigantol. V závěru je uvedeno poděkování Grantové agentuře Univerzity Karlovy. [Jiný výsledek]
34609Mgr. Petra Koblová, Ph.D.Žáková, P., Sklenářová, H., Chocholouš, P., Brabcová, I., Šatínský, D., Solich, P., Determination of indomethacin and its degradation products by SIC with gradient elution using monolithic column, Flow Analysis XI, Pollensa, Mallorca, Spain, 14.-18.9.2009, P057, abstrakt a poster. V této práci je popsán vývoj gradientové eluce v SIC systému. Stanovovanými látkami je indometacin, jeho dvě nečistoty a ketoprofen. Byly testovány různé parametry řídícího programu: např. složení mobilní fáze, profil gradientové eluce, rychlost průtoku MF, rozdílný objem jednotlivých mobilních fází, rozdílná aspirace mobilních fází a další. Byl navržen řídící program pomocí kterého byl tvořen gradient v mísící cívce. V závěru je uvedeno poděkování Grantové agentuře Univerzity Karlovy. [Jiný výsledek]
44609RNDr. Ivana Němečková, Ph.D.Gunčová, Ivana, Charakteristika neurodegenerativního procesu v mozku potkanů transgenních pro Huntingtonovu chorobu – imunohistochemická studie. 45th International Congress on Anatomy and 46th Lojda Symposium on Histochemistry: Morphology 2009, Pilsen, Czech Republic, 2009, Sept 7-9 (poster) [Jiný výsledek]
44609RNDr. Ivana Němečková, Ph.D.Gunčová, Ivana, Immunohistochemical study of progression of neurodegenerative process within the striatum of rats transgenic for Huntington’s disease. Parkinsonism & Related Disorders, 2009; 15(Suppl 2):164-5, Miami, 2009 (abstrakt) [Jiný výsledek]
44609RNDr. Ivana Němečková, Ph.D.Mazurová, Yvona, Neurodegenerative process in the striatum develops in both Huntington’s diseased patients and transgenic HD rats in similar morphological patterns. XVIII WFN World Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders, Miami, Florida, 2009, Dec 13-16 (poster) [Jiný výsledek]
44609RNDr. Ivana Němečková, Ph.D.Gunčová, Ivana, Immunohistochemical study of progression of neurodegenerative process within the striatum of rats transgenic for Huntington’s disease. Acta Medica, Abstrakta ze XIV. vědecké konference LF HK a FN HK, Hradec Králové, Czech Rep. (v tisku) [Jiný výsledek]
44609RNDr. Ivana Němečková, Ph.D.Gunčová, Ivana, Immunohistochemical characteristics of neurodegenerative process in a transgenic rat model of Huntington’s disease. Proceedings of the 45th International Congress on Anatomy and 46th Lojda Symposium on Histochemistry, Pilsen, Czech Republic, 2009:72-72 (abstrakt) [Jiný výsledek]
44609RNDr. Ivana Němečková, Ph.D.Mazurová, Yvona, Neurodegenerative process in the striatum develops in both Huntington’s diseased patients and transgenic HD rats in similar morphological patterns. Parkinsonism & Related Disorders, 2009; 15(Suppl 2):166, Miami, 2009 (abstrakt) [Jiný výsledek]
44609RNDr. Ivana Němečková, Ph.D.Gunčová, Ivana, Immunohistochemical study of progression of neurodegenerative process within the striatum of rats transgenic for Huntington’s disease. XVIII WFN World Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders, Miami, Florida, 2009, Dec 13-16 (poster) [Jiný výsledek]
44609RNDr. Ivana Němečková, Ph.D.Gunčová, Ivana, Charakteristika neurodegenerativního procesu ve striatu potkanů transgenních pro Huntingtonovu chorobu – imunohistochemická studie. XIV. vědecká konference LF HK a FN HK, Hradec Králové, Czech Rep., 2010, Jan 20 (přednáška) [Jiný výsledek]
95009Mgr. Martin Kopecký, Ph.D.Kopecký, Martin, (2009) Multivariate dispersion as a measure of niche width. 52nd Symposium of the International Association for Vegetation Science, 30.5.-4.6. 2009, Chania, Řecko. [Jiný výsledek]
117009RNDr. Petr Kubera, Ph.D.Kubera, Petr, Program pro adaptaci sítě pomocí VQPM. Program v jazyce FreeFem++ pro moving mesh na nestrukturovaných sítích. [Jiný výsledek]
57109Mgr. Ondřej Faktor, Ph.D.Faktor, Ondřej, 6.9.09 Pozdně gotic.nást.malby v Křištíně,Lubech a Štěpánovicích a na Klatovsku-fenomén jedné malířské dílny-příspěvek s dataprojekcí na doktorand.bloku letní školy mediev.studií na Sázavě 23.9. Stehlík,holubice,lev-zvíře ve středov.umění Odb.přednáška s dataproj.ke středov.umění včetně ukázek nást.maleb na kultur.festivalu Bezručova Opava v Opavě odbor.přednášky s dataproj. v Národ. galerii v Praze: 5.2. Sv. Václav v nást.malířství 22.2. Sv. Václav v gotic.malířství přednášky s datapr.v rámci výstavy Sv. Václav,ochránce České země (Arcibisk.pražské ve spolupráci s NG) 14.4. Frankovlámské umění 6.9. a 10.11. Ikonografie středov.umění 8.11. Středověké komiksy–k narativ.cyklům v nást., kniž. a deskovém malířství 6.12. Sv. Josef v umění [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Mejstříková Ester, Poster, Biology of Childhood Acute Hybrid Leukemias in a Population Based Study (Czech Pediatric Working Group), British Society for Haematology 48th Annual Scientific Meeting Incorporating the 6th Bi-Annual I-BFM Leukaemia Symposium, Glasgow, 7.4.-9.4.2008 [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Poster, Immunoglobulin and T Cell Receptor Rearrangements Identification Reveals Potentially New Subgroup Within Pediatric Acute Biphenotypic Leukemias, 13th Congress of the EHA, Kodaň, 12.-15.6.2008 [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Poster, Akutní hybridní leukémie u dětí: Spektrum přestaveb genů pro imunoglobuliny a T-buněčné receptory, Jihlava, VIII. Český pediatrický kongres, Jihlava, 25.-27.9.2008 [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Poster, Prognostic Impact of Peripheral Blood Involvement during Early Time Points of Childhood ALL Treatment, 50th Annual Meeting, American Society of Hematology, San Francisco, 6.-9.12.2008 [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Mejstříková, Ester, Přednáška, Klasifikace a incidence hybridních leukémií podle EGIL klasifikace u dětských leukémií. Korelace s genotypem a prognózou, XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 16.-19.6.2007 [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Poster, Relative Expression of Ikaros Isoforms Has a Prognostic Impact in Phildelphia-Negative Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia, 51st Annual Meeting, American Society of Hematology, New Orleans, 5.-8.12.2009 [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Přednáška, XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 24.-27.6.2009 [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Poster, Peripheral Blood Involvement Provides an Important Prognostic Information during Early Time Points of Childhood ALL Treatment, 14th Congress of the European Hematology Association, Berlin, 4.-7.6.2009 [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Přednáška, Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) u dětí: proč vyšetřovat periferní krev během léčby, Vědecká konference 2. LF UK 2009, Praha, 22.-23.4.2009 [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Mejstříková, Ester, Přednáška, Acute hybrid leukemia and the new WHO classification, XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 24.-27.6.2009 [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Přednáška, Prognostický význam vyšetření periferní krve v průběhu léčby dětské akutní lymfoblastické leukémie (ALL), 18. konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR, Plzeň, 21.-23.11.2008 [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Poster, Spektrum přestaveb pro imunoglobuliny a T receptory a molekulárně genetická typizace u akutních hybridních leukémií definovaných dle EGIL klasifikace, XVII. konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR, 16.-18.11.2007 [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Mejstříková, Ester, Abstrakt, Biology of childhood acute hybrid leukemias in a population-based study (Czech Pediatric Hematology Working Group), Blood, Vol. 110, No. 11, Nov 2007 [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Přednáška, Spektrum Ig/TCR přestaveb u akutních hybridních leukémií, Výjezdní zasedání Poruchy krvetvorby v dětském věku, 15.-16.10.2007 [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Přednáška, Minimal Residual Disease in Peripheral Blood Predicts Prognosis of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia, 6th International Medical Postgraduate Conference, Hradec Kralove, 21.-23.11.2009 [Jiný výsledek]
64407Mgr. Ján Kozic, Ph.D.Kozic Ján, Vypracována a obhájena diplomová práce na téma: Syntéza antimikrobiálne aktívnych anilidov, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, červen 2009. [Jiný výsledek]
64407Mgr. Ján Kozic, Ph.D.Kozic Ján, Vinšová Jarmila, Stolaříková Jiřina, Benzamidy obsahující hydroxyskupinu v bazické části molekuly jako potenciální antituberkulotika. 38. Konferece Syntéza a analýza léčiv, 14. - 16. 9.2009, Hradec Králové, ISBN 978-80-7305-0778-8, str. 103. posterová presentace [Jiný výsledek]
64407Mgr. Ján Kozic, Ph.D.Sanchez Cristina , Vypracována diplomová práce v rámci ERASMUS na téma: Synthesis of Antimicrobial Active Anilides and their Sulphur Analogues, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, říjen 2009-leden 2010. [Jiný výsledek]
28307Mgr. Jana Lišková, Ph.D.Shankaran, Prakash; Vlkova, Lenka; Liskova, Jana; Melkova, Zora, INHIBITORY EFFECTS OF HEME ARGINATE ON HIV-1 GROWTH AND REACTIVATION. Rukopis připravený k odeslání do AIDS Research and Therapy (IF 2.21) [Jiný výsledek]
28307Mgr. Jana Lišková, Ph.D.Shankaran, Prakash; Melkova, Zora, INHIBITORY EFFECTS OF HEME ARGINATE ON HIV-1 GROWTH AND REPLICATION. Poster prijatý k presentaci na Centennial Retrovirus Meeting, Prague, April 29 - May 4, 2010 [Jiný výsledek]
28307Mgr. Jana Lišková, Ph.D.Shankaran, Prakash; Knitlova, Jarmila; Cizek, Zdenek; Melkova, Zora, EFFECT OF THE ETHACRYNIC ACID ON IMMUNE RESPONSES TOWARDS VACCINIA VIRUS Poster prezentovaný na 34. FEBS kongresu v Praze. Zahrnuje analýzu cytotoxických efektů kyseliny ethakrynové v T-lymfocytárních liniích, která byla součástí tohoto projektu GAUK [Jiný výsledek]
53009Mgr. Martina Vítková, Ph.D.Vítková, Martina, Ettler, Vojtěch, Šebek, Ondřej, Mihaljevič, Martin, Kříbek, Bohdan, 2009. Chemical and mineralogical investigation of smelting slags from the Copperbelt district, Zambia. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2009, sv. 73, s. A1389-A1389. ISSN 0016-7037. IF 4.235. Goldschmidt Conference, Our Volatile Planet, 21-26 June 2009, Davos, Switzerland. [Jiný výsledek]
53009Mgr. Martina Vítková, Ph.D.Vítková, Martina, Ettler, Vojtěch, Johan, Zdeněk, Kříbek, Bohdan, Šebek, Ondřej, Mihaljevič, Martin, 2009. Primary and secondary phases in copper-cobalt smelting slags from the Copperbelt province, Zambia. Mineralogical Magazine (podáno v prosinci 2009). [Jiný výsledek]
110107Mgr. Jan RücklRückl, Jan, "Teolog Zdeněk Bonaventura Bouše a jeho působení na uměnovědném poli" (rukopis článku). Článek je výsledkem bádání o Boušeho působení v oblasti dějin umění. Podrobně dokumentuje jeho práci v Národní galerii a v Ústavu dějin umění Československé akademie věd a zabývá se i dalšími počiny, které přesahovaly Boušeho pracovní náplň v obou institucích. Pozornost je věnována předně spolupráci s byzantologem J. Myslivcem a kunsthistorikem prof. P. Preissem. Řešena je také otázka Boušeho uměnovědného vzdělání. Vedle práce s písemnými prameny bylo postupováno především metodou orální historie. Článek je připraven k publikaci. [Jiný výsledek]
110107Mgr. Jan RücklKonzal, Václav, "K revizi překladů liturgických textů" (rukopis článku) Konzal konfrontuje návrhy současné revize liturgických knih s překladem, jehož je s Boušem a Mášou autorem, a formuluje principy, kterými se řídili. Revize lit. knih probíhá pod patronací LK ČBK prakticky utajeně. Materiály, na které Konzal reaguje získal řešitel projektu neoficiálně, ze zdroje blízkého ČBK. V zájmu věci není možné zdroj zveřejnit. Řešitel následně přiměl Dr. Konzala k reakci. Ta nebyla písemná, ale ústní. Ze zvukového záznamu pořídil řešitel přepis, který po korekturách dospěl do výsledné podoby. Aby text pozitivně přispěl k probíhajícímu procesu revize, byl sepsán formou otevřeného dopisu kardinálu Vlkovi a publikován v teologickém časopise Getsemany 2, 2008, č. 193. [Jiný výsledek]
84309RNDr. Anna Janská, Ph.D.Janská, Anna, Aprile, Alessio, Ovesná, Jaroslava, Zámečník, Jiří, Cattivelli, Luigi, Zelenková, Sylva , poster na konferenci: Differentially expressed genes in crowns and leaves of winter barley during cold acclimatization.9th IPMB Congress, October 25-30, 2009, St. Louis, Missouri, USA. [Jiný výsledek]
103207Mgr. Anna Sochová, Ph.D.Kubec, Vojtěch, "Jak se stal bagdádký mastičkář křesťanem (Individuální cesta k víře v8.stol.)" - rukopis článku pro odborný časopis Nový Orient. Jedná se o příběh mučednictví bagdádského výrobce parfémů Aba, který se ve službách východogruzínského vladaře Nerseho obrátil ke křesťanství a roku 786 byl za odpadlictví Araby ve Tbilisi sťat. [Jiný výsledek]
103207Mgr. Anna Sochová, Ph.D.Kubec, Vojtěch, "První Čech uprostřed Kavkazu (Misionářské působení a smrt Aloise Pražského)" -rukopis článku pro revue Parrésia IV. První Čech, žijící dlouhodobě na Jižním Kavkaze, kapucínský misionář Aloisius Pražský (18.st.), jeho osudy včetně jeho pohledu na tradiční gruzínskou kulturu. Založeno na pramenech z Národního archivu ČR a na gruzínských tzv. achalcišských kronikách. [Jiný výsledek]
103207Mgr. Anna Sochová, Ph.D.Kolektiv autorů, Antologie arménské středověké literatury. Pod tímto pracovní názvem se skrývá rukopis téměř kompletní řady vybraných překladů z děl středověkých arménských autorů i s jejich úvodními komentáři. Po doplnění několika málo částí (úvod k celé knize a některé úvodní komentáře k jednotlivým ukázkám) bude antologie odeslána nakladateli ke korekturám. Její vydání je naplánováno na konci roku 2010. [Jiný výsledek]
103207Mgr. Anna Sochová, Ph.D.Kubec, Vojtěch , "Jeruzalémská toponymie ve Mcchetě a Tbilisi (Symbolika a liturgická praxe)"-rukopis článku pro odborný časopis Nový Orient. Již více než jedno století se v bádání o dějinách gruzínské církve opakovaně a stále znovu zdůrazňuje její sepjetí s jeruzalémskou tradicí v obou jejích symbolických podobách, tedy Jeruzelému pozemského – Jeruzalému biblické paměti i Jeruzalému nebeskému – Jeruzalému eschatologické naděje. V tomto článku si blíže všimneme jen jednoho z projevů tohoto sepjetí – hierotoponymie dvou chronologicky následujících metropolí východní Gruzie – Mcchethy a Tbilisi. [Jiný výsledek]
103207Mgr. Anna Sochová, Ph.D.Kolektiv autorů, Antologie gruzínské středověké literatury. Rukopis překladů a jejich komentovaných úvodů, které vytvořil Vojtěch Kubec, jenž provádí závěrečné úpravy i na dalších textech (Život sv. Nino, kronika Leonti Mroveliho, ukázky gruzínské hymnografie) Dále bude antologie obsahovat překlady kaukazologa Václava A. Černého (Iakob Curtaveli: Umučení sv. Šušanik; David Budovatel: Zpěvy kajícné) a Petra Maršíka (Umučení Eustathia Mcchethského; Umučení devíti kolských dětí), na nichž V. Kubec provádí poslední redakční úpravy. [Jiný výsledek]
103207Mgr. Anna Sochová, Ph.D.Kubec, Vojtěch, Tbilisi. Rukopis průvodce po křesťasnkých památkách Tbilisi. Mapuje levobřeží řeky Mtkvari, čtvrť Avlabari, tradiční cenrum arménské komunity, které je ale dnes přeznačováno budováním symbolických staveb gruzínské církve (katedrála sv. Trojice) i státu (Prezidentský palác), ale i chystanou asanací zchátralých obytných domů. Jedná se o první část průvodce Tbilisi, zaměřeného na sakrální architekturu. [Jiný výsledek]
35607MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.Švojgr, Karel; Burjanivová, Tatiana; Vášková, Martina; Kalina, Tomáš; Starý, Jan; Trka, Jan; Zuna, Jan, Exprese transmembránových adaptorových molekul je specifická v různých subtypech ALL a indikuje časbou odpověď na léčbu T-ALL; Poster na XVII. konferenci dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, Špindlerův mlýn, 2007 [Jiný výsledek]
35607MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.Svojgr, Karel; Kalina, Tomas; Brdicka, Tomas; Kacerova, Tereza; Volejnikova, Jana; Stary, Jan; Zuna, Jan, Selected Adaptor Proteins NTAL, LAT, PAG, LIME Function in Proximal Signaling, Corticosteroid Driven Apoptosis and Expression of IKAROS Isoforms in the T-Leukemic Cells; Abstrakt na 51. konferenci Americké hematologiské společnosti (ASH) v New Orleans, USA, 2009 [Jiný výsledek]
35607MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.Švojgr, Karel; Burjanivová, Tatiana; Vášková, Martina; Kalina, Tomáš; Brdička, Tomáš; Starý, Jan; Trka, Jan; Zuna, Jan, Funkce adaptorových proteinů v procesu leukemogenesy; Přednáška na Vědecké konferenci UK 2. LF, Praha, 2009 [Jiný výsledek]
35607MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.Svojgr, Karel; Burjanivova, Tatiana; Vaskova, Martina; Kalina, Tomas; Stary, Jan; Trka, Jan; Zuna, Jan, Expression of Transmembrane Adaptors Is Specific in Distinct ChildhoodAcute Lymphoblastic Leukaemia Subgroups and Indicates Early Tteatment Response in T-ALL;Poster na 49. konferenci Americké hematologické společnosti (ASH), Atlanta, USA, 2007 [Jiný výsledek]
35607MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.Svojgr, Karel; Burjanivova, Tatiana; Vaskova, Martina; Kalina, Tomas; Brdicka, Tomas; Stary, Jan; Trka, Jan; Zuna, Jan, NTAL Potentiates Glucocorticosteroid-Induced Apoptosis in T-ALL – in Vivo Observations and Experimental Model; Abstrakt na 50. konferenci Americké hematologické společnosti (ASH), San Francisko, USA, 2008 [Jiný výsledek]
35607MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.Svojgr, Karel; Burjanivova, Tatiana; Vaskova, Martina; Kalina, Tomas; Zuna, Jan, Funkce adaptorových proteinů v procesu leukemogenesy; Prednáška na výjezdním zasedání pracovní skupiny CLIP, Kácov, 2007 [Jiný výsledek]
110709MUDr. Jan Molinský, Ph.D.Molinský Jan, graf 1 [Jiný výsledek]
110709MUDr. Jan Molinský, Ph.D.Molinský Jan, graf 2 [Jiný výsledek]
110709MUDr. Jan Molinský, Ph.D.Molinský Jan, obr. 1 [Jiný výsledek]
128107PhDr. Helena Diesing, Ph.D.Helena Diesing, Přednáškana na téma Filmová a televizní tvorba Káji Saudka na Filmové škole v Uherském Hradišti. [Jiný výsledek]
101807Mgr. Petra RybářováŠvrčková, Petra, The Use of Projects in the Teaching of Mathematics, poster, Proceedings of The CIEAEM 61, Montréal, Canada, 2009, v tisku. [Jiný výsledek]
101807Mgr. Petra RybářováŠvrčková, Petra, Teaching Mathematics through Pupils’ Projects. In Kourkoulos, M., Tzanakis, C. Proceedings 5th International Colloquium on the Didactics Of Mathematics, Rethymnon, Crete, 2008, s. 339 - 344. [Jiný výsledek]
101807Mgr. Petra RybářováŠvrčková, Petra, Žákovské projekty v matematice, KMDM Pedf UK, 2010, v tisku. Jedná se o publikaci, která shrnuje tříletou práci autorky. Vyjde na KMDM PedF UK v Praze jako preprint a bude k dispozici na www.suma.jcmf.cz v pdf formátu. Je určena jak pro výzkumníky v oblasti projektů ve výuce matematiky, tak pro učitele z praxe. Kniha má 152 stran a obsahuje tyto kapitoly: Úvod, Kořeny projektů, Různé pohledy na projekt ve vyučování, Druhy projektů, Příprava projektu a práce žáků na něm, Výzkum týkající se projektů v oblasti matematiky, Současné školství a projekty, Akční výzkum v mých třídách, Katalog námětů na projekty a Závěr. Publikace bude tištěna ve formátu A5, z čehož vychází i její formátování. [Jiný výsledek]
101807Mgr. Petra RybářováŠvrčková, Petra, Matematické projekty – dva náměty. In Stehlíková, N., Jirotková, D. Dva dny s didaktikou matematiky 2008. Sborník příspěvků. Praha: PedF UK, 2008, s. 122 - 129. [Jiný výsledek]
3609RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.Matoušek, Roman, „Environmentální spravedlnost“ Poster na konferenci „New Wave“ pořádané Geografickou sekcí PřF UK, 22. května 2009 [Jiný výsledek]
3609RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.Matoušek, Roman, „Environmentální spravedlnost, rezidenční segregace a bytová politika“ Příspěvek na konferenci „50 let katedry geografie v Olomouci“ 10.-11. června 2009 [Jiný výsledek]
3609RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.Matoušek, Roman, „The influence of housing policy on social and environmental justice“ Příspěvek na European Network of Housing Research:„Changing Housing Markets: Integration and Segmentation“, Praha 28.6.-1.7. 2009 [Jiný výsledek]
3609RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.Matoušek, Roman, Sýkora, Luděk, „Environmental justice in the post-socialist city: the case of Roma resettlement in Vsetín“ Příspěvek na 3rd International Workshop on Post-communist Urban Geographies, Tartu, 17.-19.9. 2009. [Jiný výsledek]
156307Mgr. Vojtěch Žíla, Ph.D.Sandra Huerfano, Vojtěch Žíla, Evžen Bouřa, Hana Španielová, Jitka Štokrová, Jitka Forstová, Minor proteins, VP2 and VP3, of mouse polyomavirus as strong inducers of apoptosis; DNA Tumor Virus Meeting 2009, St Catherine's College, 14-19 July 2009, Oxford, UK, strana 33 ve sborníku [Jiný výsledek]
119209Mgr. Eva Prosecká, Ph.D.Amler E., Patent No: 19818 – Dutá nanovlákna obohacená liposomy (Hollow nanofibers enriched with liposomes) Industrial Property Office (Czech Patent and Trademark Office), 7. 7. 2009; Filing Date 17. 4. 2009. Původce: Amler E, Míčková A, Jakubová R, Plencner M, Prosecká E, Filová E, Rampichová M, Pokorný I, Lukáš D, Martinová L, Košťáková E, Pokorný P. [Jiný výsledek]
119209Mgr. Eva Prosecká, Ph.D.Prosecká, Eva, Collagen/Hydroxyapatite Composite Scaffolds for Bone Regeneration, 22nd European Conference on Biomaterials, The annual conference of the European Society for Biomaterials, 07. – 11.9.2009, Lausanne, Switzerland – poster [Jiný výsledek]
13009RNDr. Michaela Kindlová, Ph.D.Rohousova I., Vlkova M., Hostomska J., Volfova V., Volf P., Host antibody response against sand fly saliva as a suitable tool for epidemiological studies. WorldLeish4, February 3-7, 2009, Lucknow, India. [Jiný výsledek]
13009RNDr. Michaela Kindlová, Ph.D.Vlkova M., Rohousova I., Hostomska J., Volfova V. and Volf P., Dynamics of host antibody response to sand fly saliva. 58 th ASTMH Annual Meeting 18.-22.11.2009 Washington DC,USA. [Jiný výsledek]
13009RNDr. Michaela Kindlová, Ph.D.Drahota J., Vlkova M., Hostomska J., Hladovcova D., Kobets T., Havelkova H., Lipoldova M., Volf P., Rohousova I., Imunologie vztahu Balb/c - Phlebotomus duboscqi - Leishmania major. 39. Jírovcovy protozoologické dny, 4. – 8. květen, 2009, Hradec nad Moravicí,Česká Republika. [Jiný výsledek]
149407RNDr. Jiří Brabec, Ph.D.Brabec, Jiří, Poster na konferenci Central European Symposium on Theoretical Chemistry 2010, Dobogókö, Maďarsko [Jiný výsledek]
135808Mgr. Karolína Absolonová, Ph.D.Absolonová Karolína, Soupis předběžných výsledků a nástin článku, který bude po dokončení všech statistických analýz odeslán do časopisu Journal of Forensic Sciences. [Jiný výsledek]
85608MUDr. Petr Škapa, Ph.D.Škapa, Petr, Robová, Helena, Pluta, Marek, Rob, Lukáš, Zámečník, Josef, IMMUNOHISTOCHEMICAL PROFILES OF LOW GRADE SQUAMOUS INTRAEPITHELIAL LESIONS (LSIL) OF THE UTERINE CERVIX, 16th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), Bělehrad, Srbsko, 2009 (poster) [Jiný výsledek]
18908Mgr. Vojtěch HrubýSchmiedt, Lukáš; Kaňka, Adolf; Hrachová, Věra, Study of rotational temperature of oxygen molecule in DC glow discharge in O2-Ar mixtures, Článek v recenzním řízení časopisu Vacuum. V textu značeno [5] [Jiný výsledek]
18908Mgr. Vojtěch HrubýHrach, Rudolf; Hrubý, Vojtěch, Computational Analysis of Plasma Interaction with Uneven Substrates, Prezentace na konferenci 17th International Colloquium on Plasma Processes, 22. - 29. června 2009, Marseille, Francie. V textu značeno[4] [Jiný výsledek]
18908Mgr. Vojtěch HrubýŘešitelé projektu, Seznam konferencí, na kterých byly prezentovány výsledky práce v rámci tohoto projektu [Jiný výsledek]
18908Mgr. Vojtěch HrubýHrubý, Vojtěch; Hrach, Rudolf, 3D hybrid computer modelling of Langmuir probes of finite dimensions in low and medium pressure plasmas, Článek v recenzním řízení časopisu IEEE Transactions on Plasma Science. V textu značeno [6] [Jiný výsledek]
100307Mgr. Jarmila KnitlováKnitlová Jarmila, Yendewa Ahmad George, Mělková Zora, přijat poster na 34. FEBS kongres v Praze. "Immune response to vaccinia virus in atopic mice" [Jiný výsledek]
100307Mgr. Jarmila KnitlováKnitlova, Jarmila; Hajkova, Vera; Yendewa, George; Melkova, Zora, Rukopis v přípravě pro zaslání do Folia Microbiologica: HISTOLOGICAL EVALUATION OF IMMUNE RESPONSE TO VACCINIA VIRUS IN Nc/Nga MICE [Jiný výsledek]
155307Mgr. Přemysl TájekJanovský, Z., Münzbergová, Z., THE IMPACTS OF HERBIVORY ON LIFE CYCLE OF SUCCISA PRATENSIS; Book of abstracts 2nd European Congress of Conservation Biology,ISBN 978-80-213-1961-5. Abstrakt posteru z 2nd European Congress of Conservation Biology. Příspěvek zabývající se vlivem herbivorů na fitness a populační dynamiku cílového druhu Succisa pratensis. [Jiný výsledek]
155307Mgr. Přemysl TájekJanovský Z., Říhová D.B., Vosolsobě S., Ponert J., Pavlíková A., Mikát M., Aktivita opylovačů čertkusu lučního jako funkce vlastností jednotlivých rostlin a povětrnostních podmínek; In: BRYJA J. & ZASADIL P. (Eds.): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010.ISBN 978-80-87189-07-8. Abstrakt přednášky z výše jmenované konference, zabývající se vlivem opylovačů na populační biologii podrobně studovaného druhu Succisa pratensis. [Jiný výsledek]
155307Mgr. Přemysl TájekJanovský, Z., Münzbergová, Z., (2008): Contrasting ways of influence of management on population dynamics of two co-occurring wet meadow perennials; In: Fischer, M. et al. [eds.]: Plant Population Biology for the coming decade, Proc. of Conf. of Gesellschaft für Ökologie, Luxemburg; 1.-3. May 2008, p. 81. Publikovaný abstrakt posteru z výše jmenované konference, zabývající se srovnávací populační biologií podrobně zkoumaných druhů Succisa pratensis a Tephroseris crispa. [Jiný výsledek]
155307Mgr. Přemysl TájekVosolsobě S., Janovský Z., Mikát M., Říhová D.B., Pavlíková A., Ponert J.H., Efektivita přenosu pylu u opylovačů čertkusu lučního; In: BRYJA J. & ZASADIL P. (Eds.): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010.ISBN 978-80-87189-07-8. Publikovaný abstrakt posteru z výše jmenované konference. Abstrakt získal cenu za nejlepší poster na konferenci. Poster se zabývá rozdáílným vlivem jednotlivých druhů opylovačů na populační biologii poddrobně studovaného druhu Succisa pratensis. [Jiný výsledek]
155307Mgr. Přemysl TájekProcházka, T., Faktory určující druhovou diversitu a druhové složení bývalých polí ve Slavkovském lese; manuskript, deponováno na katedře botaniky PřF UK, vedoucí: doc. Zuzana Münzbergová, Ph.D. Tato diplomová práce byla obhájena v roce 2009 a uložena v knihovně katedry botaniky. [Jiný výsledek]
155307Mgr. Přemysl TájekJanovský, Z., Münzbergová, Z., Říhová, D., Herbivores of Succisa pratensis – influence on fitness of established plants; In: Fischer, M. et al. [eds.]: Plant Population Biology in a Changing World, Proc. of Conf. of Gesellschaft für Ökologie, Bern; 21.-24. May 2008, p. 31. Publikovaný abstrakt přednášky z výše jmenované konference na téma vlivu herbivorů na populační dynamiku a životní cyklus Succisa pratensis. [Jiný výsledek]
155307Mgr. Přemysl TájekJanovský, Z., Vosolsobě, S., Ponert, J., Říhová, D. B. , Factors influencing pollinators of Succisa pratensis; In: Fischer, M. et al. [eds.]: Plant Population Biology in a Changing World, Proc. of Conf. of Gesellschaft für Ökologie, Bern; 21.-24. May 2009, p. 79. Abstrakt posteru presentovaného na výše jmenované konferenci. Zabývající se vlivem opylovačů na životní cyklus cílového druhu Succisa pratensis. [Jiný výsledek]
155307Mgr. Přemysl TájekJanovský, Z., Ponert, J., Říhová, D. B., Vosolsobě S., (2009): Chování a aktivita opylovačů Succisa pratensis (Behaviour and activity of pollinators of Succisa pratensis) in: Bryja, J., Řehák, Z., Zukal, J. [eds.]: Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference; p.p. 251; ISBN 978-80-87189-03-0. Publikovaný abstrakt ve sborníku z výše jmenované konference zabývající se vlivem opylovačů na podrobně studovaný druh Succisa pratensis. [Jiný výsledek]
155307Mgr. Přemysl TájekJanovský Z., Říhová D.B., Vosolsobě S., Ponert J., Pavlíková A., Mikát M., Čertkus luční a opylovači - Aktivita opylovačů čertkusu lučního jako funkce vlastností jednotlivých rostlin a povětrnostních podmínek; Zvaný seminář na téma vlivu opylvoačů na biologii Succisa pratensis na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty JČU v Českých Budějovicích. [Jiný výsledek]
155307Mgr. Přemysl TájekJanovský, Z., Weiser, M., Münzbergová, Z., Relative impact of three herbivore groups on fitness of stablished plants of Succisa pratensis; Téměř hotový manuskript článku věnujícího se kombinovanému efektu tří různých skupin herbivorů na fitness a populační dynamiku pdorobně studovaného druhu Succisa pratensis. [Jiný výsledek]
83007Mgr. Petr Vítek, Ph.D.Vítek, Petr, Jehlička, Jan, Abstrakt Vítek P., Jehlička J. Identification of b-carotene in Evaporitic Matrix by Raman Micro-spectroscopy: Implications for Astrobiological Research on Mars. In: Special Issue: Abstracts from the Eighth European Workshop on Astrobiology, Neuchatel, Switzerland, 1-3 September, 2008. Orig. Life. Evol. Biosph. 2009, 39, pp71 8th European Workshop on Astrobiology, Neuchatel 2008, poster [Jiný výsledek]
83007Mgr. Petr Vítek, Ph.D.Vítek, Petr, Ali, Esam M. A., H.G.M. Edwards, Howell G. M., Jehlička, Jan, Cox, Rick, Page, Kristian , Evaluation of portable Raman spectrometer with 1064nm excitation for forensic and geological applications. Submitted (Applied Spectroscopy). [Jiný výsledek]
83007Mgr. Petr Vítek, Ph.D.Vítek Petr, Osterrothová Kateřina, Jehlička Jan, Abstrakt "Identification of β-carotene in a Martian-analog Evaporitic Matrix Using Raman Spectroscopy - A Methodical Approach". International Journal of Astrobiology - Cambridge Univ. Press, 2008, vol. 7, pp. 76. 7th European Workshop on Astrobiology - EANA07, Turku, Finland, October 22-24 2007, poster [Jiný výsledek]
83007Mgr. Petr Vítek, Ph.D.Vítek, Petr, Edwards, Howell G. M., Jehlička, Jan, Ascaso, Carmen, De los Ríos, Asunción, Valea, Sergio, Villar, Susana E. J., Davila, Alfonso, Wierzchos, Jacek, Microbial colonization of halite from the hyper-arid Atacama Desert studied by Raman spectroscopy. Philosophical Transaction of Royal Society A, in press. [Jiný výsledek]
83007Mgr. Petr Vítek, Ph.D.Vítek, Petr, Jehlička, Jan, Bezděk, Josef, Franců, Eva, Abstrakt "DEGRADATION OF β-CAROTENE UNDER UV-RICH IRRADIATION CONDITIONS: IMPLICATIONSFOR MARTIAN ENVIRONMENT" 40th Lunar and Planetary Science Conference, Houston 2009, poster [Jiný výsledek]
83007Mgr. Petr Vítek, Ph.D.Vítek, Petr, Jehlička, Jan, Edwards, Howell G. M., Osterrothová, Kateřina, Abstrakt: Beta-carotene as a potential biomarker in Martian evaporites detected by Raman spectrometry. Geochim. Cosmochim. Acta 2009, 73, A1388. Goldschmidt 2009 conference, Davos 2009, poster [Jiný výsledek]
83007Mgr. Petr Vítek, Ph.D.Vítek, Petr, Jehlička, Jan, Edwards, Howell G. M., Osterrothová, Kateřina, Abstrakt "b-CAROTENE AS A POTENTIAL BIOMARKER IN MARTIAN EVAPORITIC ROCKS: EVALUATION OF RAMAN MICROSPECTROMETRIC ANALYSIS" 40th Lunar and Planetary Science conference, Houston 2009, ústní prezentace [Jiný výsledek]
75908Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.Fuka, Vladimír, Brechler, Josef, Modelling of the Taylor-Green Vortex by the Implicit Large Eddy Simulation, In: Hřebíček, J. (Ed.), Proceedings of the European conference of the Czech Presidency of the Council of the EU TOWARDS eENVIRONMENT. Opportunities of SEIS and SISE: Integrating Environmental Knowledge in Europe. Masaryk University, Brno, Czech Republic, March 2009. p. 296-299, ISBN: 978-80-210-4824-9 http://www.e-envi2009.org/proceedings.pdf [Jiný výsledek]
75908Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.Fuka, Vladimír, Brechler, Josef, Flow Around Cubic Obstacles, In: 7th International Conference on Air quality, Istanbul 2009, ISBN 978-1-905313-63-1 [Jiný výsledek]
75908Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.Fuka, Vladimír, Brechler, Josef, Large Eddy Simulation of Wall Bounded Flows, In: Příhoda, Kozel (Eds.), Topical problems of fluid mechanics 2009, Praha 2009, p. 29-32, ISBN 978-80-87012-19-2 [Jiný výsledek]
75908Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.Fuka, Vladimír, Brechler, Josef, LES of Contaminant Dispersion in an Idealized Geometry, In: Vad, J.(Ed.), Conference on Modelling Fluid Flow, p. 138-142, Budapest 2009, ISBN 978-963-420-987-4 [Jiný výsledek]
75908Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.Fuka, Vladimír, Brechler, Josef, Dispersion of aerosol around solid obstacles – experiment and simulation, In: Příhoda, Kozel (Eds.), Conference on topical problems of fluid mechanics, p. 47-50, Praha 2010, ISBN 978-80-87012-25-3 [Jiný výsledek]
112409PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D.Vávrová Anna, Abstrakt v knize abstraktů a prezentace posteru na konferenci Farmakológia 2009, 59. Farmakologické dni. [Jiný výsledek]
112409PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D.Vávrová Anna, Abstrakt ve sborníku abstraktů a prezentace posteru na konferenci Heart Failure 2009. [Jiný výsledek]
102709Mgr. Ewa Katarzyna Szczurowska, Ph.D.Szczurowska Ewa , Mares Pavel , Presentation of poster on International Epilepsy Congress in Budapest 2009. Abstract: Effects of AMN082 administration on cortical afterdischarges during rat brain development. Ewa Szczurowska, Pavel Mareš Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. [Jiný výsledek]
94009RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D.Haviar, Stanislav, Dílčí výsledky projektu byly prezentovány formou posteru a zprávou v knize příspěvků (viz příloha) na konferenci 7th International Symposium on Atomic Level Characterizations for New Materials and Devices '09, Maui, USA. Název posteru a příspěvku: Fabrication of Arrays of sub-100 nm Dots Using Electron Beam Lithography in Scanning Electron Microscope Autoři: S. Haviar, I. Khalakhan, I. Matolínová and V. Matolín [Jiný výsledek]
10509Mgr. Tomáš KminiakKminiak, Tomáš, V nasledujúcom roku sa budem aj naďalej zaoberať výskumom archívneho materiálu (archívne fondy, heuristika tohoto materiálu) v spolkovom archíve v Koblenzi. V priebehu druhého roku riešenia projektu budem však už tiež pracovať na príprave podkladov pre jeho publikovanie. Celkovým výsledkom bude následne jeho publikovanie, a to v dvoch renomovaných recenzovaných domácich periodikách, v ktorých bude vytlačený odborný článok zaoberajúci sa vzájomnými vzťahmi Spojených štátov severoamerických a Západného Nemecka v rokoch 1969-1974. [Jiný výsledek]
41807RNDr. Karel Naiman, Ph.D.Naiman Karel, Dračínký Martin, Martínková Markéta, Dračínká Helena, Martínek Václav, Stícha Martin, Stiborová Marie, Abstrakt v časopise: Formation and characterization of deoxyguanosine adducts generated by carcinogenic o-anisidine and o-nitroanisole, FEBS Journal (2009) Vol. 276(Suppl.1), 182 [Jiný výsledek]
41807RNDr. Karel Naiman, Ph.D.Stiborová Marie, Naiman Karel, Martínková Markéta, Martínek Václav, Svobodová Martina, Schneider H. Heinz, Frei Eva, Vědecká práce ve sborníku s otištěným textem: DNA adducts generated by the metabolite of the enviromental pollutants and carcinogens o-anisidine and 2-nitroanisole, N-(2-methoxyphenyl)-hydroxylamine are responsible for genotoxic mechanisms of thein carcinogenicity 32. Pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím československé biologické společnosti. NCO NZO Brno, 5-7.5 2009, str. 37-40 (2009), ISBN 978-80-7013-496-2 Celý text je připojen v příloze. [Jiný výsledek]
41807RNDr. Karel Naiman, Ph.D.Naiman Karel, Martínek Václav, Dračínský Martin, Štícha Martin, Dračínská Helena, Martínková Markéta, Stiborová Marie, abstrakt v časopise: Formation and characterization of deoxyguanosine adducts generated by carcinogenic o-anisidine and o-nitroanisole, Interdisc Toxicol. (2009), Vol 2(2), 129-130 [Jiný výsledek]
17808RNDr. Karel Žídek, Ph.D.Žídek, Karel, K. Žídek, F. Trojánek, P Malý, I. Pelant, K. Dohanlová, K. Kůsová, Optical properties of silicon nanocrystals studied by time-resolved spectroscopy, poster, EuroNanoForum 2009, 2nd-5th June, Praha, Czech Republic. [Jiný výsledek]
17808RNDr. Karel Žídek, Ph.D.Žídek, Karel, K. Žídek, F. Trojánek, P. Malý, I. Pelant, K. Dohnalová, K. Kůsová, O. Cibulka, B. Hönerlage, P. Gilliot, O. Crégut, J. Oberlé and G. Jonusauskas, Nonlinear optical properties of silicon nanocrystals studied by ultrafast spectroscopy, poster, CMOS Photonics Winter School 2009, 15th-21st March 2009, Trento, Italy. [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Picková, Irena, článek v konferenčním sborníku: I. Pickova, P. Kudrna, M. Tichy, New experimental device for investigation of discharge in Ar + I2 mixture, WDS'09 Proceedings of Contributed Papers, Part II, 223–227, 2009, součástí byla i prezentace posteru na konferenci WDS´09 (Week of Doctoral Students). [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Klusoň, Jan, článek v konferenčním sborníku: J. Klusoň, P. Kudrna, S. Leshkov, M. Chichina, I. Picková, Z. Hubička, M. Tichý, Langmuir Probe Diagnostics of DC Hollow Cathode Discharge in 1 kHz Pulsed Regime, WDS'09 Proceedings of Contributed Papers, Part II, 233–237, 2009; [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Klusoň, Jan, účast na konferenci ICFD 2009 (First International Conference on Frontiers in Diagnostic Technologies) ve Frascati v Itálii, prezentace posteru: J. Klusoň, P. Kudrna, M. Chichina, I. Picková, M. Tichý, Diagnostics study of discharge in hollow cathode plasma jet system in pulsed regime. [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Kudrna, Pavel; Klusoň, Jan; Leshkov, Sergey; Chichina, Mariya; Picková, Irena; Hubička, Zdeněk; Tichý, Milan, článek "A Study of Plasma Parameters in Hollow Cathode Plasma Jet in Pulse Regime"; článek byl prezentován na konferenci IWEP 2009 (International Workshop on Electrical Probes in Magnetized Plasma) a byl přijat pro publikování v časopise Contribution to Plasma Physics (impact factor 2,605 za rok 2008) [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Leshkov, Sergey, Účast na konferenci "Eighth Workshop on Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics" v Blansku v ČR, prezentace příspěvku: S. Leshkov, P. Kudrna, M. Chichina, J. Kluson, M. Tichy: "Spatial Distribution of Plasma Parameters in DC-Energized Hollow Cathode Plasma Jet System, System Stability". [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Leshkov, Sergey, poster na konferenci TPW 2009 (Technological Plasma Workshop), název posteru: Examination of Plasma Parameters in DC-energized Hollow Cathode Plasma Jet Systém by Langmuir Probe, autoři: S. Leshkov, P. Kudrna, M. Chichina, J. Kluson, I. Pickova, M. Tichy. Tento poster byl prezentován I. Pickovou, A. Kolpakovou a P. Rubovičem. [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Leshkov, Sergey, článek v konferenčním sborníku: S. Leshkov, P. Kudrna, M. Chichina, J. Kluson, I. Pickova, M. Tichy, Spatial Distribution of Plasma Parameters in DC-energized Hollow Cathode Plasma Jet: System Stability, WDS'09 Proceedings of Contributed Papers, Part II, 238–242, 2009. [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Leshkov, Sergey; Kudrna, Pavel; Chichina Mariya; Klusoň Jan; Picková, Irena; Virostko, Petr; Hubička, Zdeněk; Tichý, Milan, článek Spatial distribution of plasma parameters in DC-energized hollow cathode plasma jet; článek byl prezentován na konferenci IWEP 2009 (International Workshop on Electrical Probes in Magnetized Plasma) a byl přijat pro publikování v časopise Contribution to Plasma Physics (impact factor 2,605 za rok 2008). [Jiný výsledek]
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Schmoranzer, D.; La Mantia, M.; Skrbek, L., poster "Quartz tuning forks as detectors in von Kármán flow of normal and superfluid 4He?" prezentovaný na sympoziu Vortices, Superfluid Dynamics, and Quantum Turbulence v Lammi, Finsko, 2010 [Jiný výsledek]
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Schmoranzer, D.; Skrbek, L., poster "Experimental setup for probing a von Kármán flow of normal and superfluid helium" prezentovaný na konferenci QFS 2009, Chicago, USA [Jiný výsledek]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Stella, Marco. Kleisner, Karel, (2009): Uexküllian umwelt as Science and as Ideology: The Light and the Dark Side of a Concept. Theory in Biosciences (accepted 3/2010)- manuscript, v tisku [Jiný výsledek]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Stella, Marco, (2009)Darwin a mluvící koně. Antropomorfismus a vědy o chování. Invited lecture, „Friday seminars“ series, Dept. of philosophy and the history of science, Faculty of Science of the Charles University in Prague, Prague, Czech rep. 15th May 2009 [Jiný výsledek]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Tomsová, Julie, Válka jako biosociální téma v některých dílech Edvarda Beneše a Bohumila Němce (bakalářská práce Julie Tomsové, školitel Marco Stella) FHS UK v Praze, 2009. [Jiný výsledek]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Burianová, Petra, Metafora boje o život. (bakalářská práce Petry Burianové, školitel Marco Stella), FHS UK v Praze, 2009. [Jiný výsledek]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Stella, Marco, Havlíček, Jan, Autodomestikace vs. Prostředí evoluční adaptovanosti). Invited lecture „Biologické čtvrtky“ series, Faculty of Science, Charles University In Prague, Prague, Czech rep., 5th March 2009 [Jiný výsledek]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Stella, Marco, (2009): Sami sobě domácím zvířetem? Teorie autodomestikace a příbuzné teorie. Invited lecture, Dept. of Anthropology, ZČU in Pilsen, 22th April 2009 [Jiný výsledek]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Hermann, Tomáš, Kleisner, Karel, (2008): Between Science and Politics: Activities of Russian Biologists in inter-war Czechoslovakia. In: Hunger, Hermann  Seebacher, Felicitas  Holzer, Gerhard (eds.): Styles of Thinking in Science and Technology. Proceedings of the 3rd International Conference of the European Society for the History of Science. Vienna, September 10-12, 2008: 628-634 [Jiný výsledek]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Stella, Marco, (2009): Darwinism and the Study of Behavior: The Case of the „Clever Horses“ of Elberfeld. XXIII International Congress of History of Science and Technology, Ideas and Instruments in Social Context, Budapest, Hungary, . 28 July – 2 August 2009. [Jiný výsledek]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Stella, Marco, (2009)Darwin a mluvící zvířata. Antropomorfismus ve vědě a kultuře kolem roku 1900. Invited lecture, "Blue Mondays" series, Faculty of Humanities, Charles University in Prague, Prague. Czech rep. November 23 2009 [Jiný výsledek]
19509RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.Kuchař Ladislav, Posterová prezentace na 17th ESGLD Worshop 2009, Bad Honeff, Germany, název: Changed Gb3Cer isoform pattern in urine: biochemical marker of Fabry disease useful in monitoring of enzyme replacement therapy - L Kuchař, J Hlavatá and J Ledvinová; Přiložen PDF abstraktu [Jiný výsledek]
19509RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.Kuchař Ladislav, Připravený rukopis článku k odeslání do zahraničního impaktovaného časopisu: Semisynthesis of C17:0 isoforms of sulphatide and glucosylceramide using immobilised sphingolipid ceramide N-deacylase for application in analytical mass spectrometry L. Kuchař, J. Rotková, B. Asfaw, J. Lenfeld, D. Horák, L. Korecká, Z. Bílková and J. Ledvinová [Jiný výsledek]
19509RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.Kuchař Ladislav, Vyžádaná přednáška v rámci European Consensus on Diagnostics in Fabry Disease, 1st Expert meeting, Diagnostic use and value of Gb3 and Lyso-Gb3 in Fabry disease, April 22-23, 2009, Bad Nauheim (Germany): MS/MS evaluation of Gb3Cer in M. Fabry and other LSDs and diagnostic value of this analysis - L. Kuchař [Jiný výsledek]
19509RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.Kuchař Ladislav, Posterová prezentace na 18th International Mass Spectrometry Conference, Bremen, Germany, název: Quantitative and qualitative analysis of urinary sphingolipids by tandem mass spectrometry for application in diagnosis of lysosomal storage disorders - Kuchar, Ladislav; Ledvinova, Jana; Asfaw, Befekadu; Hlavata, Jitka; Chrastina, Petr; Harzer, Klaus; Přiložen PDF abstraktu [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Varju, Jozef; Roučka, Štěpán; Korolov, Ihor; Dohnal, Petr; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, State Selective Study of H3+ Recombination, WDS'09, 2-5 June 2009, POSTER PRESENTATION and full text in WDS'09 Proceedings of contributed papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránkova and J. Pavlů, Matfyzpress, 2009, p. 129-133, ISBN 978-80-7378-102-6 [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Varju, Jozef; Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Near IR CRDS study of HCN and HNC, XVII SAPP, January 17-22, Liptovský Ján, Slovakia, 17th Symposium on Application of Plasma Processes, Book of Contributed Papers, Edited by P. Papp, J. Országh, J. Matúška, Š. Matejčík, Published by UK Bratislava, ISBN 978-80-89186-45-7, 2pp, CD, Abstract 251-252, 2009 [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Korolov, Ihor; Dohnal, Petr; Varju, Jozef; Plašil, Radek; Glosík, Juraj;, Ternary Recombination In Hydrogen Plasma ESD 2009, 3rd International Workshop on Electrostatic Storage Devices, June 21-25, Aarhus, Denmark, poster, 2009 [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Varju, Jozef; Roučka, Štěpán; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Glosík, Juraj;, Application of NIR-CRDS for state selective study of recombination of para and ortho H3+ ions with electrons in low temperature plasma, Journal of Physics: Conference Series, sent for publication [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Varju, Jozef; Dohnal, Petr; Hejduk, Michal; Zymak, Illja; Jusko, Pavol; Roučka, Štěpán; Glosík, Juraj; Mehner, Thomas; Mogo, Caesar; Borodi, George; Gerlich, Dieter, Reactions of ions with atomic hydrogen - Experimental study using ion trap and H atom beam, The Informal Titan Ion Chemistry Meeting, 28-31 October, Prague, Czech Republic, INVITED LECTURE [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Jusko, Pavol; Roučka, Štěpán; Podolník, Aleš; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Glosík, Juraj; Gerlich, Dieter, Reaction of H- with H; H atom beam and H- ion source, 3rd ITS LEIF Winter School, 8-12 March 2010, Pralognan, France, ORAL PRESENTATION [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Korolov, Ihor; Dohnal, Petr; Varju, Jozef; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Ternary Recombination In Deuterium Plasma, WDS'09, 2-5 June 2009, POSTER PRESENTATION and full text in WDS'09 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránková and J. Pavlů, Matfyzpress, 2009, p. 115-120, ISBN 978-80-7378-102-6 [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Roučka, Štěpán; Podolník, Aleš; Jusko, Pavol; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, 22-pole Trap With Electrostatic Spectrometer – Study of Associative Detachment H- + H -> H2 + e-, WDS'09, 2-5 June 2009, ORAL PRESENTATION and full text in WDS'09 Proceedings of contributed papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránkova and J. Pavlů, Matfyzpress, 2009, p. 121-128, ISBN 978-80-7378-102-6 [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Zymak, Illja; Kotrík, Tomáš; Hejduk, Michal; Varju, Jozef; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Reactions of CHn+ with H and H2 at Temperatures Relevant to Astrophysics, WDS'09, 2-5 June 2009, ORAL PRESENTATION and full text in WDS'09 Proceedings of contributed papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránkova and J. Pavlů, Matfyzpress, 2009, p. 134-138, ISBN 978-80-7378-102-6 [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Plašil, Radek; Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Novotný, Oldřich; Hlavenka, Petr; Dohnal, Petr; Varju, Jozef; Kokooline, Viatcheslav; Greene, Chris H.; Glosík, Juraj, Temperature Dependence of Binary and Ternary Recombination of H3+ Ions with Electrons in Low Temperature Plasma, XVII SAPP, January 17-22, Liptovský Ján, Slovakia, 17th Symposium on Application of Plasma Processes, Abstract in Book of Contributed Papers, Edited by P. Papp, J. Országh, J. Matúška, Š. Matejčík, Published by UK Bratislava, ISBN 978-80-89186-45-7, 2pp, CD, Abstract 45-46, 2009 and INVITED LECTURE [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Varju, Jozef; Roučka, Štěpán; Korolov, Ihor; Dohnal, Petr; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Glosík, Juraj;, State Selective Study of H3+ Recombination, ESD 2009, 3rd International Workshop on Electrostatic Storage Devices, June 21-25, Aarhus, Denmark, poster, 2009 [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Roučka, Štěpán; Jusko, Pavol; Podolník, Aleš; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Glosík, Juraj; Gerlich, Dieter, Study of Associative Detachment Using RF Ion Trap with Electron Spectrometer, 3rd ITS LEIF Winter School, 8-12 March 2010, Pralognan, France, ORAL PRESENTATION [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Jusko, Pavol, Studium chování plazmatu v elektrickém a magnetickém poli, Diplomová práce MFF UK, 2009 [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Dohnal, Petr; Korolov, Ihor; Plašil, Radek; Kotrík, Tomáš; Varju, Jozef; Glosík, Juraj, Experimental Study of Binary and Ternary Recombination of D3+ Ions with Electrons in He/D2 Plasma, XVII SAPP, January 17-22, Liptovský Ján, Slovakia, 17th Symposium on Application of Plasma Processes, Book of Contributed Papers, Edited by P. Papp, J. Országh, J. Matúška, Š. Matejčík, Published by UK Bratislava, ISBN 978-80-89186-45-7, 2pp, CD, Abstract 149-150, 2009 and POSTER [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Plašil, Radek; Kotrík, Tomáš; Varju, Jozef; Dohnal, Petr; Hejduk, Michal; Zymak, Illja; Jusko, Pavol; Roučka, Štěpán; Glosík, Juraj; Mehner, Thomas; Mogo, Caesar; Borodi, George; Gerlich, Dieter, Měření rýchlostní konstanty reakce CH+ + H v rozsahu teplot 10 - 100K provedeno na aparatuře RF 22-pole Ion Trap v skupině Prof. Gerlicha na TU Chemnitz, Německo [Jiný výsledek]
22908Mgr. et Mgr. Marie Mikulová, Ph.D.Mikulová, Marie; Štěpánek, Jan, Annotation Quality Checking and Its Implications for Design of Treebank (in Building the Prague Czech-English Dependency Treebank). In Passarotti, M. et al. (eds.): Proceedings of the Eight International Workshop on Treebanks and Linguistics Theories (TLT8), Milan, Italy, 4-5 December 2009. EDUcatt, Milano, 2009, p. 137-148. ISBN 978-88-8311-712-1. [Jiný výsledek]
22908Mgr. et Mgr. Marie Mikulová, Ph.D.Pajas, Petr; Štěpánek, Jan, System for Querying Syntactically Annotated Corpora. In Lee, Gary Geunbae; Schulte im Walde, Sabine (eds.): Proceedings of the ACL-IJCNLP 2009. Association for Computational Linguistics, Suntec, Singapore, 2009, p. 33-36. ISBN 1-932432-61-2. [Jiný výsledek]
22908Mgr. et Mgr. Marie Mikulová, Ph.D.Mikulová, Marie, Subfunktory. Technická zpráva. TR-2010. ÚFAL MFF UK, Praha (připraveno k vydání). [Jiný výsledek]
22908Mgr. et Mgr. Marie Mikulová, Ph.D.Mikulová, Marie; Štěpánek, Jan, Annotation Procedure in Building the Prague Czech-English Dependency Treebank. In Levická, J. and Garabík, R. (eds.): NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research (Proceedings of Fifth International Conference SLOVKO, Smolenice, Slovakia, 25-27, November 2009). Tribun, Brno, 2009, p. 241-248. ISBN 978-80-7399-875-2. [Jiný výsledek]
126608Mgr. Jana Steinová, Ph.D.Steinová Jana , Diplomová práce: Revize skupiny Cladonia coccifera ve střední Evropě s důrazem na území ČR [Jiný výsledek]
124409PharmDr. Zbyněk Nový, Ph.D.Trejtnar, František, Poster na mezinárodní konferenci Annual Congress of EANM 2009 v Barceloně. Abstrakt viz. příloha. [Jiný výsledek]
124409PharmDr. Zbyněk Nový, Ph.D.Mandíková, Jana, Poster na konferenci 59. Farmakologické dny 2009 v Bratislavě. Abstrakt k posteru viz. příloha. [Jiný výsledek]
124409PharmDr. Zbyněk Nový, Ph.D.Nový, Zbyněk, Zpráva o řešení [Jiný výsledek]
78808RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.Franc Martin, Coufal Pavel, Bosáková Zuzana, Tesařová Eva, Preparation and Testing of Packed Capillary Columns, poster na mezinárodní konferenci 15th International Symposium on Separation Sciences 2009 (Siofok, Maďarsko) [Jiný výsledek]
78808RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.Franc Martin, Příprava a testování náplňových kapilárních kolon - diplomová práce obhájená na Katedře analytické chemie v květnu 2009 [Jiný výsledek]
78808RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.Kubíčková (Hamplová) Anna, Coufal Pavel, Křížek Tomáš, Bosáková Zuzana, Determination of tert-butyl Esters of DOTA-like Derivatives by RP-HPLC and Non-aqueous CZE, poster na mezinárodní konferenci 15th International Symposium on Separation Sciences 2009 (Siofok, Maďarsko) [Jiný výsledek]
78808RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.Franc Martin, PŘÍPRAVA A TESTOVÁNÍ NÁPLŇOVÝCH KOLON PRO KAPILÁRNÍ KAPALINOVOU CHROMATOGRAFII - příspěvek na soutěži O cenu firmy Merck® pro nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru analytické chemie [Jiný výsledek]
87809Mgr. Ondřej Smetana, Ph.D.Smetana, Ondřej, Houlné G., Opatrný Z., Chabouté ME.: Role of NtE2F during genotoxics-related PCD in tobacco cell line BY-2. Účast na konferenci a prezentace posteru - 8th national meeting of SFVB, Strasbourg, Francie. [Jiný výsledek]
87809Mgr. Ondřej Smetana, Ph.D.Smetana, Ondřej, Houlné G., Opatrný Z., Chabouté ME.: Induction of programmed cell death in BY-2 cells upon genotoxics treatment. Účast na konferenci a prezentace posteru - 9th IPMB Congress, St.Louis, USA. [Jiný výsledek]
121209Mgr. Marcela GladziszováGladziszová Marcela, Stariat Ján, Kovaříková Petra, Klimeš Jiří, Výsledky projektu zpracováné formou posteru: konference Syntéza a analýza léčiv 2009 [Jiný výsledek]
121209Mgr. Marcela GladziszováGladziszová Marcela, Stariat Ján, Pasáková Ivana, Kovaříková Petra, Klimeš Jiří , Abstrakt zaslaný na konferenci:Advances in chromatography and electrophoresis and Chiranal [Jiný výsledek]
121209Mgr. Marcela GladziszováGladziszová Marcela, Stariat Ján, Kovaříková Petra, Klimeš Jiří, Kopie Abstraktu - Syntéza a analýza léčiv 2009 [Jiný výsledek]
92807Mgr. Helena Handrková, Ph.D.Handrková Helena, Poster prezentovaný na konferenci 8th Conference on Ribosome Biogenesis konané 26-30.8 2009 v Regensburgu [Jiný výsledek]
92807Mgr. Helena Handrková, Ph.D.Handrkova Helena, publikace připravená k recenznímu řízení [Jiný výsledek]
80009Mgr. Matej BuzgoE. Filová, M. Rampichová, L. Martinová, E. Košťáková, J. Michálek, M. Přádný,J. Hlučilová, R. Jakubová, M. Buzgo, A. Lytvynets, D. Lukáš, E. Amler Nanofibrous scaffolds from EOEMA and HEMA/EOEMA in cartilage regeneration, 25. dny lekarske biofyziky [Jiný výsledek]
80009Mgr. Matej BuzgoA. Míčková, E. Filová, M. Rampichová, R. Jakubová, M. Plencner, E. Prosecká,M. Buzgo, J. Greplová, L. Koláčná, E. Amler „Smart nanofiber/liposome systems“ pro řízené dodávání bioaktivních látek, 25. dny lekarske biofyziky [Jiný výsledek]
66107MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.Procházková L., Závorková M.: Examination in patients with secondary neovascular glaucoma using OCT Visante and ORA, XXVII. Congress of the ESCRS, 12.-16.9.2009, Barcelona, Spain, poster [Jiný výsledek]
66107MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.Procházková L., Závorková M.: Změny předního segmentu a biomechanických vlastností rohovky u diabetiků se sekundárním neovaskulárním glaukomem, IX. Kongres ČVRS, Průhonice, 27.-28.11.2009, přednáška, ISBN 978-80-254-5927-0, str.34-35 [Jiný výsledek]
66107MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.Procházková L., Závorková M.: Changes in the anterior chamber angle in diabetic patients with secondary neovascular glaucoma using OCT Visante, XIII. vědecká konference, 21.1.2009, Hradec Králové, poster [Jiný výsledek]
66107MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.Procházková L., Závorková M.: Changes of the anterior chamber angle and the biomechanical properties of the cornea in patients with secondary neovascular glaucoma examined using OCT Visante and ORA, WGC (World Glaucoma Congress), 8.-11.7.2009, Boston, USA, poster, sborník sjezdu str. 219 [Jiný výsledek]
66107MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.Procházková L., : Vyšetření pacientů se sekundárním neovaskulárním glaukomem s použitím OCT Visante a ORA, předneseno 20.1.2010 v Hradci Králové na XIV. vědecké konferenci [Jiný výsledek]
66107MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.Procházková L., : OCT Visante – princip, klinické využití přístroje a interpretace nálezů, Futurum ophthalmologicum, Poděbrady, 19.-20.3.2010, přednáška [Jiný výsledek]
26907RNDr. Peter Košovan, Ph.D.Bačová, Petra, Diplomová práce (předpokládaný termín odevzdání květen 2010) [Jiný výsledek]
115307Mgr. Marie Frolíková, Ph.D.Frolíková, Marie , 1. Překlad části románu "Eine unglückliche Liebe." 2. Recenze poválečné trilogie, jejíž překlad do češtiny vyšel na podzim 2008. 3. Studie, která zkoumá pojetí politické činnosti, jež zastává protagonista románu "Das Treibhaus". Pro zmíněné texty se nenašel prostor v žádném z periodik, kterým jsem je nabídla. 4. V ročence Společnosti Wolfganga Koeppena se v roce 2010 chystám uveřejnit studii, zaměřenou na problematiku mezních situací a existenciální komunikace v románech Wolfganga Koeppena. 5. Chystané vydání studie pod názvem "Reflexion kontra Wollen: Figuren der Lebensskeptiker in den Romanen Wolfgang Koeppens unter dem Gesichtspunkt der pessimistischen Philosophie Arthur Schopenhauers". [Jiný výsledek]
56909Anastasiya Shamshur, M.A., Ph.D.Shamshur, Anastasiya, Shamshur, A., 2009. Is the Stability of Leverage Ratios Determined by the Stability of the Economy?, CERGE-EI WP, No.393 [Jiný výsledek]
56909Anastasiya Shamshur, M.A., Ph.D.Shamshur, Anastasiya, International Conference Mathematical Methods in Economics 2009, 9– 11 September 2009 (Provozně ekonomická fakulta ČZU) v Kostelci nad Černými Lesy. Is stability of leverage ratios determined by stability of the economy? [Jiný výsledek]
56909Anastasiya Shamshur, M.A., Ph.D.Shamshur, Anastasiya, 2009 FMA European Conference, Doctoral Student Consortium, 3-5 June 2009 in Turin, Italy. Is stability of leverage ratios determined by stability of the economy? [Jiný výsledek]
63808MUDr. Kamil SedláčekSedláček Kamil, Přednáška Geneticky podmíněná onemocnění v arytmologii - možnosti diagnostiky a stratifikace rizika. Hradecký kardiologický den, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 17.12.2009. [Jiný výsledek]
66809MUDr. Rudolf Praus, Ph.D.R.Praus, M.Tauchman, L. Haman, V. Bláha, P.Pařízek, (Článek přijatý do tisku): Význam komorové dyssynchronie pro predikci odpovědi na resynchronizační léčbu. Cor Vasa 2010;52(1−2):??−??. [Jiný výsledek]
66809MUDr. Rudolf Praus, Ph.D.R.Praus, P.Pařízek, L.Haman, M.Tauchman, V. Bláha, J.Fridrich, (Poster): Vývoj klinického stavu a echokardiografických parametrů 15 měsíců po implantaci biventrikulární stimulace - XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti Brno,10.-13.5.2009; [Jiný výsledek]
66809MUDr. Rudolf Praus, Ph.D.R.Praus, (Přednáška): Současný pohled na roli echokardiografie u resynchronizační léčby - Hradecký kardiologický den, 17.12.2009 [Jiný výsledek]
69707ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.Lorman, Jaroslav, Disertační doktorská práce [Jiný výsledek]
69707ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.Lorman, Jaroslav, Disertační doktorská práce [Jiný výsledek]
69707ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.Lorman, Jaroslav, Pozvánka na kolokvium Od barokní piety k interiorizaci víry. [Jiný výsledek]
132309PharmDr. Petra Hiršová, Ph.D.Hiršová Petra, The study of potential importance of epigallocatechin gallate in the prevention and treatment of the liver injury caused by intrahepatic cholestasis. Abstrakt v časopisu Acta Medica XIV/2009 [Jiný výsledek]
132309PharmDr. Petra Hiršová, Ph.D.Hiršová Petra, Prezentace úspěšného zavedení modelu intrahepatální cholestázy u potkanů navozené podáváním ethinylestradiolu formou posteru na 59. Farmakologických dnech konaných v Bratislavě v září 2009. (Hiršová P, Muchová L, Kolouchová G, Brčáková E, Fuksa L, Cermanová J, Vítek L, Mičuda S. Model hodnocení mechanizmů tvorby žluče během ethinylestradiolem indukované cholestázy – vliv modulace hemoxygenázy-1, abstrakt ve sborníku konference) [Jiný výsledek]
100708Mgr. Pavla Toráčová, Ph.D.Toráčová, Pavla, příspěvek „Searle on Construction of Reality: How We Construct Chairmen and Don’t Construct Chairs”, 32nd International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, 9.-15.8.2009 [Jiný výsledek]
100708Mgr. Pavla Toráčová, Ph.D.Toráčová, Pavla, „Searle on Construction of Reality: How We Construct Chairmen and Don’t Construct Chairs”, in: Munz - Puhl - Wang (eds.), Language and World. Papers of the 32nd International Wittgenstein Symposium, ISSN 1022-3398, Kirchberg am Wechsel: ALWS, 2009, s. 409-411. [Jiný výsledek]
100708Mgr. Pavla Toráčová, Ph.D.Toráčová, Pavla, Článek v časopise "Institucionální fakty jako intencionální předměty. K Searlově teorii institucionálních faktů". Reflexe. Filosofický časopis, 2009, sv. 37, ISSN 0862-6901. Studie byla odevzdána v září 2009, následně byla přijata, bohužel kvůli technickým problémům nebylo poslední číslo ročníku 2009 dosud publikováno, není proto možné vložit jako "článek v časopise". [Jiný výsledek]
51009RNDr. Martina Riesová, Ph.D.Riesová, Martina; Hruška,Vlastimil; Gaš, Bohuslav, Výsledkem je poster s názvem "OSCILLATING ELECTROLYTES IN ELECTROPHORESIS", který byl prezentován na 9th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, pořádané programem CEEPUS v Blagoevgradu v Bulharsku 6.9.- 12.9. 2009. Book of abstracts 2009,str. 30 [Jiný výsledek]
51009RNDr. Martina Riesová, Ph.D.Riesová, Martina; Hruška,Vlastimil; Gaš, Bohuslav, Výsledkem je poster s názvem "ELECTROPHORETIC SYSTEMS WITH COMPLEX SYSTEM MOBILITIES – OSCILLATING ELECTROLYTES", který byl prezentován na konferenci 15th International Symposium on Separation Sciences & 8th Balaton Symposium konané 2–4.9.2009 v Siofoku v Maďarsku. Book of abstracts 2009, str. 112 [Jiný výsledek]
21009Štěpán VeleMgr.Štěpán Vele, Ukázkové hodiny tchoukballu na základních a středních školách Královéhradeckého a Ústeckého kraje. [Jiný výsledek]
21009Štěpán VeleMgr.Štěpán Vele, Hlavní pořadatel tchoukballového mistrovství České republiky v beachtchoukballe 2009 [Jiný výsledek]
21009Štěpán VeleMgr.Štěpán Vele, Webové stránky tchoukballu v České republice www.czechtchoukball.eu [Jiný výsledek]
111008Mgr. Veronika Biricová, Ph.D.Biricová Veronika, Lázníčková Alice, Petr Herman, Ivan Lukeš, 111In and 177Lu radiolabelling and quality control of modified PAMAM dendrimer ; poster prezentovaný na 1st World Conference on Physico-Chemical Methods in Drug Discovery and Development,27.9.-1.10.09, Rovinj, Chorvátsko; abstrakt z konferencie bol vydaný v zborníku konferencie. [Jiný výsledek]
111008Mgr. Veronika Biricová, Ph.D.Biricová Veronika, Lázníčková Alice, Rádioaktívne značenie a kontrola kvality modifikovaného dendrimeru; Poster prezentovaný na Študentskej vedeckej konferencii 2009, 22.4.09, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, SR; abstrakt z konferencie bol publikovaný v zborníku konferencie s ISBN: [Jiný výsledek]
111008Mgr. Veronika Biricová, Ph.D.Biricová Veronika, Lázníčková Alice, KONTROLA KVALITY MODIFIKOVANÉHO DENDRIMERU RÁDIOAKTÍVNE ZNAČENÉHO INDIOM-111 A LUTÉCIOM-177; Poster prezentovaný na 38. konferencii Syntéza a analýza, 14.-16.9.09, FaF UK v Hradci Králové; abstrakt z konferencie bol publikovaný v zborníku konferencie s ISBN: [Jiný výsledek]
111008Mgr. Veronika Biricová, Ph.D.M. Laznicek, A. Laznickova, V. Biricova, M. Polasek, P. Hermann, I. Lukes, Preclinical evaluation of 177Lu complexes of two dendrimers based on a pyridine-N-oxide DOTA derivative; Poster prezentovaný prof. Lázníčkom na Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine (EANM 2009), 10.-14.10.09, Barcelona, Španielsko; abstrakt z konferencie bol publikovaný v European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Volume 36, Supplement 2 / September, 2009, p.503-539, doi: 10.1007/s00259-009-1238-2 [Jiný výsledek]
86307Mgr. Martin Šefránek, Ph.D.Šefránek, Martin, Prispevek predneseny na 12th European Federation od Therapeutic Communities Congress v Haagu v roce 2009. First outcomes of a research project called Evaluation of treatment outcomes in therapeutic communities (TCs) present a clients profile. The project is a prospective, longitudinal, cohort research aimed at evaluation of treatment outcomes in TCs, one year after completing the treatment. The report goes from those project goals that are monitoring clients´ changes in following areas: drug use and alcohol consumption, mental and physical health, criminality, social functioning, quality of life. The sample involves clients from five TCs, recruited during 2007 and 2008. Presented data were collected by questionaires in 2007 – the first year of the study. [Jiný výsledek]
86307Mgr. Martin Šefránek, Ph.D.Šefránek, Martin, Prispevek predneseny v roce 2008 na 1st. Global Methamphetamine Conference v Praze. The Czech Republic is a traditional country of production and use of methamphetamine. The paper targets the characteristics of methamphetamine users who are in the beginning of therapeutic community treatment. The author concludes propositions of how therapeutic communities should respond to methamphetamine clients´ problems. The presented data show first results of the project, which aim is to monitor clients from the beginning to the end of the first year after treatment in therapeutic community. [Jiný výsledek]
86307Mgr. Martin Šefránek, Ph.D.Šefránek, Martin, Nepublikovany clanek. The treatment outcome evaluation of therapeutic communities’ clients is the first project in the Czech Republic which seeks to conduct long-term observation and assessment of clients receiving treatment from five therapeutic communities by means of a consistent methodology, instruments, and indicators. [Jiný výsledek]
86307Mgr. Martin Šefránek, Ph.D.Šefránek, Martin, Příspěvek přednesený v roce 2008 na XIV. mezinárodní konferenci Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 47. mezinárodní konferenci AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP v Měříně který řešitel projektu připravil ve spolupráci s Bc. Martinem Hulíkem, byl pojmenován „Klientova odysea“. Jednalo se o anonymní kvalitativní experiment realizovaný formou telefonického dotazování, jehož cílem bylo zjistit možnosti nástup fiktivního klienta do léčby v terapeutické komunitě a to v závislosti na jeho ekonomické poměry, sociální situaci, požadavky na odbornou péči před nástupem do terapeutické komunity a další specifické podmínky nástupu léčby. [Jiný výsledek]
86307Mgr. Martin Šefránek, Ph.D.Šefránek, Martin; Hulik, Martin, Nepublikovany clanek na tema dostupnosti lecby v terapeutickych komunitach v CR. Léčba v terapeutické komunitě (TK) je určena pro klienty, kteří vykazují závažnou míru obtíží v řadě oblastí. Na druhou stranu v systému péče služeb jsou terapeutické komunity vysokoprahovým zařízením a některé z nich mají specifické podmínky pro přijetí žadatelů o léčbu. Toto téma je u nás opomíjené. Považujeme ho však za zásadní, protože otevírá otázku, nakolik vstupní podmínky umožňují nastoupit do léčby klientovi, který je pro ní indikován. [Jiný výsledek]
58707Mgr. Ivana MrázováMrázová Ivana, Osnova doktorské disertační práce. Hlavním výstupem projektu je doktorská disertační práce. Její osnovu je připojena v příloze. Obhajoba disertační práce je plánovaná na září 2010. Po úspěšné obhajobě se předpokládá publikace práce. [Jiný výsledek]
309MUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D.Brožková Dana, Aktivní účast na Third CMT Consortium meeting v Antwerpách 2009. Prezentace výsledků prvních dvou vyšetřených rodin s axonálním CMT. Prezentace zjištěných lokusů s maximálním LOD skóre a genů vyskytujicích se v té oblasti. U rodiny CMT2-fam1 jsou pozitivní 4 lokusy a u rodiny CMT2-fam2 je pozitivních 7 lokusů. Abstrakt příspěvku přikládám. [Jiný výsledek]
72208MUDr. Šimon CiproCipro, Šimon, Hřebačková, J., Hraběta J., Poljaková J., Eckschlager T., Apoptosis induced by valproic acid in normoxic and hypoxic conditions in neuroblastoma cell lines. Abstracts. Analytická cytometrie, Olomouc, 5.-8.9.2009 [Jiný výsledek]
72208MUDr. Šimon CiproCipro, Šimon, Hřebačková, J., Hraběta J., Poljaková J., Eckschlager T., Apoptosis induced by valproic acid in normoxic and hypoxic conditions in neuroblastoma cell lines. Abstracts. World Congress on Advances in Oncology, Loutraki, Greece, 15.-17.10.2009 [Jiný výsledek]
39908RNDr. Marika Polechová, Ph.D.Kříž, Jiří, Steinová, Marika, (2009): Mlži z nejvyššího ordoviku pražské pánve (hirnant, kosovské souvrství). Editori: Milan Kohút a Ladislav Šimon. Spoločný geologický kongres českej a slovenskej geologickej společnosti,30.9. - 4.10. Bratislava. [Jiný výsledek]
39908RNDr. Marika Polechová, Ph.D.Steinová, Marika, (2009): Preliminary report: The revision of genera Praeleda Pfab, 1934 and Praenucula Pfab, 1934 (Ordovician, Nuculidae, Bivalvia). In Radovan Kyška Pipík, Ján Soták, Sidonia Staňová: 10th Anniversary conference of the Czech, Polish and Slovak Paleontologists, Abstracts and Guide of Excursion, s. 49-51. Banská Bystrica. [Jiný výsledek]
129809Mgr. Jakub Dostál, Ph.D.Dostál Jakub, Interaction of Artifcial Light-Harvesting Antenna with Electron Acceptors, diplomová práce. [Jiný výsledek]
100809RNDr. Petra Míčová, Ph.D.Patricie Balková, Petra Míčová,  Patricie Balková, Rene JP Musters, František Kolář, Jan Neckář, František Novák, Petra Míčová, Olga Nováková; EFFECTS OF CHRONIC CONTINUOUS AND INTERMITTENT HYPOXIA ON MnSOD EXPRESSION AND NITROTYROSINE FORMATION IN RAT HEARTS, Society for Heart and Vascular Metabolism - 7th Annual Scientific Session, Cardiac Metabolism in Health and Disease Mitochondria and Oxidative Stress, str.48, 2009 (abstrakt, poster) – vydání v r.2010 v časopise Journal Drug Therapy [Jiný výsledek]
100809RNDr. Petra Míčová, Ph.D.Petra Míčová,  Petra Míčová, František Novák, František Kolář, Jan Neckář, Olga Nováková; Exprese fosfolipasy A2 (PLA2) v myokardu potkana adaptovaného na různé modely chronické hypoxie, Studentský doktorský den 2009, FgÚ AV ČR, 21.09.2009 (přednáška) [Jiný výsledek]
54307Mgr. Martin Kováč, Ph.D.Denisa Petráčková1, Martin Kováč2, Vendula Pelková2, Silvie Bezoušková1, Ondřej Hrušák2 Jaroslav Weiser1,, článok pripravený na publikovanie v časopise International journal of laboratory hematology, IF 1 [Jiný výsledek]
54307Mgr. Martin Kováč, Ph.D.Kováč, M, ABSTRAKTA [Jiný výsledek]
103809MUDr. Marie Kalfeřtová, Ph.D.Kalfeřtová M., Jirásková N., Evaluation of posterior capsule opacification after cataract surgery, Abstrakta XIV. vědecké konference LF HK a FN HK, 20.1.2010 - abstrakt odeslán [Jiný výsledek]
103809MUDr. Marie Kalfeřtová, Ph.D.Kalfeřtová M., Jirásková N., Burova M., Rozsíval P., Vliv metody AquaLase na vznik opacit zadního pouzdra. 9. setkání mladých oftalmologů, Blansko, 29.5.2009 - prezentováno formou přednášky [Jiný výsledek]
103809MUDr. Marie Kalfeřtová, Ph.D.Kalfeřtová M., Jirásková N., Burova M., Rozsíval P., Sledování opacit zadního pouzdra po operaci katarakty. 5. bilaterální česko-slovenské oftalmologické sympozium, Olomouc, 19.6.2009 - prezentováno formou přednášky [Jiný výsledek]
103809MUDr. Marie Kalfeřtová, Ph.D.Jiraskova N., Rozsival P., Kalfertova M., Liquefaction in Prevention of Posterior Capsule Opacification. ASCRS Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery at the Boston Convention & Exhibition Center, Boston, Massachusetts, April 9-14, 2010 - přijato k prezentaci formou přednášky [Jiný výsledek]
6409RNDr. Zdeňka Drastichová, Ph.D.Drastichova, Zdenka, Novotny, Jiri., Identification of TRH receptor signaling complex and its stability after TRH treatment. Poster prezentován na mezinárodní proteomické konferenci 6th Joint BSPR/EBI Proteomics Meeting 2009 v Cambridge, UK. Prezentovaný poster viz příloha. [Jiný výsledek]
21108RNDr. Jiří Kaštil, Ph.D.Kaštil, Jiří, Účast a prezentace výsledků na konferenci Thermag III v Des Moines, USA [Jiný výsledek]
21108RNDr. Jiří Kaštil, Ph.D.Kaštil, Jiří, Diplomová práce na téma "Vliv substitucí na magnetokalorický jev u vybraných sloučenin vzácných zemin". [Jiný výsledek]
21108RNDr. Jiří Kaštil, Ph.D.Kaštil, Jiří, Účast a prezantace výsledků na konferenci ICM09 v Karlsruhe, Německo [Jiný výsledek]
151607Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Kreisinger,Jakub; Munclinger,Pavel; Javůrková, Veronika; Albrecht, Tomáš, Přiložený manuskript byl resubmittován do Journal of Avian Biology (IF 2,327) a s jeho konečným přijetím do tisku se počítá v průběhu letošního roku. Tato publikace presentuje výsledky dosažené v rámci projektu GAUK 181/2007/B-Bio a tohoto projektu týkající se mimopárových paternit a vnitrodruhového hnízdního parasitismu u kachny divoké, které byly zpracovány molekulárně genetickými metodami. Dosažené výsledky jsou cenným příspěvkem k problematice aspektů reprodukčních strategií vrubozobých a mohou sloužit především díky použité metodice k rozšíření studia týkající se této problematiky u dalších terestricky hnízdících uniparentálních druhů ptáků. [Jiný výsledek]
151607Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Kresinger, Jakub, Javůrková, Veronika, Albrecht, Tomáš, Tento poster, který presentuje výsledky publikované ve Functional Ecology (viz Výsledky-Článek v časopise) byl presentován na dvou zahraničních konferencích (12 th Congress of Behavioural Ecology-podzim 2008 Ithaca (USA), a 2 nd PanEuropean Duck Symposium - jaro 2009,Francie, kde se rovněž umístil na 4.místě v soutěži o nejhodnotnější příspěvek v kategorii poster,což jen podtrhuje kvalitu výsledků, kterých bylo dosaženo v rámci tohoto projektu. Detailní informace o obsahu tohoto posteru jsou uvedeny ve Výsledcích u přiloženého pdf souboru zmíněné publikace. [Jiný výsledek]
151607Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Javůrková, Veronika, Hořák, David, Klvaňa, Petr, Kreisinger, Jakub , Albrecht, Tomáš, Tento poster byl presentován na Zoologických dnech 2008 v Českých Budějovicích. Jsou v něm shrnuty předběžné výsledky, týkající se antipredační vigilance během spánku u inkubující kachny divoké. V průběhu dalšího roku byly výstupy doplňovány a výsledkem je ve Výsledcích přiložený manuskript, který byl submitován do Animal Behaviour. [Jiný výsledek]
151607Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Javůrková, Veronika, Albrecht, Tomáš, Kreisinger, Jakub, Prostřednictvím tohoto posteru byly na 34.etologické konferenci konané v r. 2007 v Nitře presentovány výstupy, týkající se antipredačního chování u inkubující kachny divoké. Tyto poznatky vycházejí především z diplomové práce řešitelky byly v průběhu tohoto projektu dále doplňovány. V tuto chvíli je k dispozici rozpracovaný manuskript, týkající se vlivu vybraných enviromentálních faktorů na únikové chování kachny divoké, který shrnuje dosažené výsledky a bude v průběhu tohoto roku dokončen a publikován. [Jiný výsledek]
151607Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Benešová Olga, Kreisinger, Jakub, Albrecht, Tomáš, Javůrková, Veronika, Tento poster byl rovněž presentován na Zoologických dnech 2008 v Českých Budějovicích a zabývá se problematikou predací a únikovým chováním u kachny divoké, které bylo zároveň tématem diplomové práce spoluřešitelky. Ta v loňském roce úspěšně tuto diplomovou práci s názvem Variabilita v míře predace a antipredačním chování kachny divoké (Anas platyrhynchos) v závislosti na vzdálenosti od refugia obhájila. Výsledky, kterých bylo dosaženo jsou v současnosti rovněž připravovány k publikaci v zahraničním periodiku. [Jiný výsledek]
151607Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Benešová, Olga, Tato bakalářská práce pod vedením Jakuba Kreisingera vznikla rovněž za přispění toho grantu. Na tuto práci navázala také diplomová práce spoluřešitelky, obhájena v loňském roce. [Jiný výsledek]
151607Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Kreisinger, Jakub, Munclinger, Pavel, Javůrková, Veronika, Albrecht, Tomáš, Přiložený poster presentovaný na 1st PanEuropean Duck Symposium-Francie 2007 a na 34.etologické konferenci v Nitře (2007) se zabývá problematikou náhradního hnízdění u kachny divoké s využítím molekulárně-genetických metod. Tento poster částečně shrnuje výsledky dosažené již v projektu předchozím GAUK 181/2005/B-Bio. Díky tomuto projektu se však podařilo dosud získaný objem dat dále rozšířit a výsledkem je manuskript resubmitovaný do Journal of Avian Biology. [Jiný výsledek]
151607Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Javůrková, Veronika, Hořák, David, Kreisinger, Jakub, Klvaňa, Petr and Albrecht, Tomáš, Přiložený manuskript byl tento měsíc submitován do Animal Behaviour (IF=2,828)a shrnuje poznatky týkající se antipredační vigilance během spánku u inkubující kachny divoké. Tento manuskript vznikl za výrazné podpory tohoto projektu v němž je rovněž zmíněna. Vzhledem k nedostatku studií, které by se takto detailně zabývaly problematikou antipredační vigilance během spánku u inkubujícího jedince lze tento výstup považovat za velmi cenný a předpokládáme tedy jeho kladné přijetí do zmíněného periodika. [Jiný výsledek]
151607Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Benešová, Olga, Tato diplomová práce spoluřešitelky byla v loňském roce úspěšně obhájena na PřF UK pod vedením Jakuba Kreisingera. Nyní je připravován manuskript, který bude dosažené výsledky v průběhu tohoto roku publikovat. [Jiný výsledek]
74108MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.Novotný, Tomáš, Poster 2009 - The role of disodium cromoglycate in redistribution of pulmonary mast cells during a short-time hypoxia [Jiný výsledek]
74108MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.Novotný, Tomáš, Stručný souhrn výsledků krátkodobé (čtyřdenní) hypoxie 12/09 [Jiný výsledek]
74108MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.Novotný, Tomáš, Stručný souhrn výsledků střednědobé (třítýdenní) hypoxie 12/09 [Jiný výsledek]
74108MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.Novotný, Tomáš, Abstrakta, Morphology 2009, Plzeň [Jiný výsledek]
74108MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.Novotný, Tomáš, Abstrakta, Young European Scientist Meeting 2009, Porto, Portugal [Jiný výsledek]
134609Mgr. Ondřej Libiger, Ph.D.Libiger Ondřej, Torkamani Ali, Schork Nicholas, Prezentace výskledků asociačních studií nového typu na příkladu mitochondriálních sekvencí DNA kontrolních jedinců a jedinců postižených vzácným neurologickým onemocněním na 59. konferenci Americké asociace pro lidskou genetiku (American Society of Human Genetics), která se konala v říjnu tohoto roku v Honolulu. Prezentace ve formě posteru nesla název "DNA Sequence-based Analysis Via Regression Modeling that Leverages Genomic Annotations". [Jiný výsledek]
134609Mgr. Ondřej Libiger, Ph.D.Libiger Ondřej, Torkamani Ali, Schork Nicholas, Zvaná přednáška a poster na odborné konferenci „Program in Quantitative Genetics“ (PQG) pořádané Fakultou veřejného zdraví Harvardovy univerzity (School of Public Health, Harvard University) konané začátkem listopadu tohoto roku v Bostonu. Na základě podaného abstraktu nám organizátoři PQG udělili cenu „Stellar Abstract Award“ a umožnili mi během konference přednést patnáctiminutovou přednášku. Přednáška, která se konala 13. listopadu, byla jednou ze tří vybraných na základě podaných abstraktů. [Jiný výsledek]
68609Anas Ahmad Khawaja, M.Sc., Ph.D.Dubská, Jitka , Využití kvasinek ve vývoji antivirotik, diplomová práce, Katedra genetiky a mikrobiologie, PřF UK, 2009 [Jiný výsledek]
116209RNDr. Barbora Peštová, Ph.D.Madurkayová, Barbora, Detection of changes in parameters of linear regression models based on ratio type test statistics. Prezentace na konferenci Computational and Financial Econometrics, 29.10.2009. [Jiný výsledek]
116209RNDr. Barbora Peštová, Ph.D.Madurkayová, Barbora, Ratio Type Statistics for Detection of Changes in Location Článek ve sborníku z konference European Young Statisticians Meeting 2009, s.144-148 [Jiný výsledek]
103609Mgr. Lucie Poláková, Ph.D.Mladová, Lucie, Annotation of Discourse Connectives for the PDT, in WDS'09 Proceedings of Contributed Papers, Copyright © Matfyzpress, Charles University, Praha, Czechia, pp. 16-21, 2009 [Jiný výsledek]
103609Mgr. Lucie Poláková, Ph.D.Bedřichová Zuzanna, Mladová Lucie, Anotace textových vztahů v Pražském závislostním korpusu, Talk, Pondělní seminář Ústavu formální a aplikované lingvistiky, UFAL MFF, Malostranské náměstí 25, Praha 1, 118 00, Mar 2009 [Jiný výsledek]
103609Mgr. Lucie Poláková, Ph.D.Mladová Lucie, Zikánová Šárka, Bedřichová Zuzanna, Hajičová Eva, Towards a Discourse Corpus of Czech, in Proceedings of the fifth Corpus Linguistics Conference, Liverpool, UK, 2009 [Jiný výsledek]
103609Mgr. Lucie Poláková, Ph.D.Čermáková Kristýna, Mladová Lucie, Fučíková Eva, Veselá Kateřina, Annotation of Selected Non-dependency Relations in a Dependency Treebank, in Proceedings of 8th Treebanks and Linguistic Theories Workshop (TLT), Milano, Italy, ISBN 978-88-8311-712-1, pp. 51-57, 2009 [Jiný výsledek]
87309RNDr. Klára Palupčíková, Ph.D.Protiva T., Frynta D., Palupčíková K., Velenský P., Rehák I., Abstrakt-Zoologické dny 2010 Změna tvaru krunýře v průběhu ontogeneze u Heosemys grandis [Jiný výsledek]
87309RNDr. Klára Palupčíková, Ph.D.Frýdlová P., Šimková O., Cikánová V., Velenský P., Hnízdo J., Frynta D., Abstrakt Zoologické dny 2010 Ontogeneze pohlavní dvojtvárnosti ve velikosti u varana mangrovového (Varanus indicus) [Jiný výsledek]
63407Mgr. Alena PeltanováMíkovcová Alena, Juřičková Lucie & Petrusek Adam., Monacha cartusiana (O.F. Mueller, 1774) in the Czech Republic - range extension nad previous molecular analysis result.[poster], Abstracts of conference Molluscan Forum 2009, London, UK (11/12/2009). [Jiný výsledek]
63407Mgr. Alena PeltanováHLAVÁČ, Jaroslav Č. a MÍKOVCOVÁ, Alena, First occurence of the Kentish snail Monacha cantiana (Mollusca: Gastropoda: Hygromiidae) in the Czech Republic. Malacologica Bohemoslovaca (in press). [Jiný výsledek]
17409Mgr. Eva Straková, Ph.D.Straková, Eva, - v rámci rozsáhlého proteomického experimentu bylo vytvořeno 96 elektroforetických obrazů, všechny experimentální postupy a výsledné gely lze najít na https://actinogen.mbu.cas.cz/experiments/login.php (username: grant password: gauk) [Jiný výsledek]
100008Mgr. David KolovratníkKolovratník, David Klyueva, Natalia Bojar, Ondřej, Název: UMC003: Czech-English-Russian Tri-parallel Test Set for MT Typ výsledku: data Popis: UMC003 je vyčištěná sada tokenizovaných vět určená pro evaluaci strojového překladu mezi češtinou, ruštinou a angličtinou. Tato testovací sada je vhodným doplňkem k trénovací sadě UMC 0.1. Rozsah sady: 3x2765 vět URL: http://ufal.mff.cuni.cz/umc/ [Jiný výsledek]
72109Tanmoy Bhattacharyya, Ph.D.Bhattacharyya, Tanmoy, Výsledky budou prezentovány na 24. International Mammalian Genome Conference, Heraklion, Crete, Greece, 17.-20. října 2010. Společne s dalšími souvisejícími výsledky plánujeme prezentovat výstup z tohoto projektu v uznávaném mezinárdním časopise. [Jiný výsledek]
95909RNDr. Kristýna MarkováMarková, Kristýna a Nohýnková, Eva, Spindle checkpoint associated genes in Giardia intestinalis: mad-2, cyclin-B and aurora kinase shed light on the control mechanism. 2009, III International Giardia and Cryptosporidium conference, Orvieto, Itálie (přednáška) (abstrakt ve sborníku abstraktů pod číslem O16, str. 37) [Jiný výsledek]
95909RNDr. Kristýna MarkováMarková, Kristýna, Spindle assembly checkpoint in Giardia intestinalis. 2009, 10. studentská vědecká konference 1.LF UK, Praha, Česká Republika (přednáška) [Jiný výsledek]
95909RNDr. Kristýna MarkováMarková, Kristýna a Nohýnková, Eva, Checkpoint dělícího vřeténka: vybrané markery u Giardia intestinalis. 2009, 39. Jírovcovy protozoologické dny, 2009, Hradec nad Moravicí, Česká Republika (poster) [Jiný výsledek]
119007Mgr. Lenka Hahnová, Ph.D.Hahnova Cygalova, Lenka; Ceckova, Martina; Staud, Frantisek, Fetoprotective activity of BCRP (ABCG2); expression and function throughout pregnancy. Reviální článek zaslán k posouzení do odborného časopisu. [Jiný výsledek]
119007Mgr. Lenka Hahnová, Ph.D.Hahnová Cygalová, Lenka; Hofman, Jakub; Čečková, Martina; Štaud, František, Transplacental pharmacokinetics of glyburide, rhodamine 123 and BODIPY FL prazosin; effect of drug efflux transporters and lipid solubility. Ústní prezentace + abstrakt ve sborníku The 6th International Medical Postgraduate Conference. [Jiný výsledek]
119007Mgr. Lenka Hahnová, Ph.D.Hahnová Cygalová, Lenka, Dizertační práce: Význam transportních proteinů pro ochranu plodu. Termín obhajoby dizertační práce: 30.3.2010 [Jiný výsledek]
112608Mgr. Eliška Záveská, Ph.D.Fér, Tomáš; Záveská, Eliška; Šída, Otakar; Leong-Škorničková, Jana, Conquest of polyploid Curcuma: insights from genome size, sequencing, AFLP and geometric morphometrics. Slidy k ústní prezentaci pro Royal Botanic Garden Edinburgh, kde jsou prezentovány, mimo jiné, předběžné výsledky sekvenačních analýz zahrnujících druhy rodu Curcuma reprezentující morfologickou i geografickou variabilitu celého rodu a naznačující nutnost zásadních změn v současně uznávaném klasifikačním systému pro rod Curcuma. [Jiný výsledek]
112608Mgr. Eliška Záveská, Ph.D.Záveská, Eliška, Diplomová práce hlavní řešitelky, jejíž cíle byly shodné s cíli projektu. Školitelem pro tuto práci byl Tomáš Fér, druhý člen řešitelského kolektivu projektu (vedoucí projektu). Práce shrnuje problematiku studované skupiny, zdůvodňuje výběr molekulárních metod (AFLP i alternativní metody sekvenování ITS) pro řešení daných cílů a diskutuje výsledky získané jednotlivými metodami jakož i z pohledu kombinace obou metod. [Jiný výsledek]
112608Mgr. Eliška Záveská, Ph.D.Záveská, Eliška; Fér, Tomáš; Marhold, Karol; Šída, Otakar; Sabu, Mamyil; Leong-Škorničková, Jana, Phylogenetic studies in Indian polyploid Curcuma species using AFLP marker. Posterové sdělení shrnující výsledky získané analýzami indických zástupců rodu Curcuma metodou AFLP prezentované na International Conference on Polyploidy, Hybridization and Biodiversity (Saint Malo, FRANCE, 17-20.5.2009). [Jiný výsledek]
112608Mgr. Eliška Záveská, Ph.D.Záveská, Eliška; Fér, Tomáš; Šída, Otakar; Leong-Škorničková, Jana; Sabu, Mamyil; Marhold, Karol, Original article. Genetic diversity patterns in Curcuma correlate with genome size differences. Manuskript článku podaného v lednu 2010 do odborného časopisu Annals of Botany (impaktový faktor 2.939). Studie shrnuje výsledky získané na základě analýz indických zástupců rodu Curcuma metodou AFLP a diskutuje je zejména ve vztahu k recentní cytologické studii Leong-Škorničková et al. (2007). Konkrétně pak hodnotí vnitropopulační variabilitu indických druhů ve vztahu k různým způsobům rozmnožování a různým ploidním úrovním studovaných druhů. Manuskript článku je v současné době v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
112608Mgr. Eliška Záveská, Ph.D.Záveská, Eliška; Fér, Tomáš; Marhold, Karol; Šída, Otakar; Sabu, Mamyil; Leong-Škorničková, Jana, Phylogenetic studies in Indian polyploid Curcuma species using AFLP´s and ITS sequencing. Posterové sdělení shrnující výsledky získané analýzou indických zástupců rodu Curcuma dvěma typy molekulárních markerů a stručně diskutující komplexní strukturu vztahů odhalenou metodou sekvenování a následného klonování úseku ITS. Posterové sdělení bylo prezentováno na The Fifth International Symposium on the Family Zingiberaceae (Xishuangbanna, CHINA, 6-9.7. 2009), kde získalo ocenění "Best Poster Presentation". [Jiný výsledek]
134907RNDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.Svoboda, Tomáš, Mašín, David, Svoboda, T. and Mašín, D.: Simulations of a NATM tunnel in a stiff clay using hypoplastic model. 20th European Young Geotechnical Engineers Conference 2010 Brno, příspěvek ve sborníku, rozsah 6 stran. [Jiný výsledek]
134907RNDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.Svoboda, Tomáš, Mašín, David, Svoboda, T. and Mašín, D. 2009. Optimisation of parameters for simulating a NATM tunnel in stiff clays based on a 3D model of exploratory adit. In G. Meschke, G. Beer, J. Eberhardsteiner, D. Hartmann, and M. Thewes (Eds.), Proc. 2nd International Conference on Computational Methods in Tunnelling EURO:TUN 2009, Volume 1, pp. 249-256. [Jiný výsledek]
134907RNDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.Svoboda, Tomáš, Mašín, David, Svoboda, T., Mašín, D.: Convergence-confinement method for simulating NATM tunnels evaluated by comparison with full 3D simulations Mezinárodní konference Praha 2010 Podzemní stavby, příspěvek ve sborníku, rozsah 6 stran. [Jiný výsledek]
134907RNDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.Svoboda, Tomáš, Mašín, David, Svoboda, T. and Mašín, D.: Evaluation of the convergence-confinement method on the basis of 3D analyses of several shallow NATM tunnels in clays. Tunnelling and Underground Space Technology, submitted, 20 pages [Jiný výsledek]
134907RNDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.Svoboda, Tomáš, Mašín, David, Svoboda, T. and Mašín, D.: Class A predictions of a NATM tunnel in stiff clays. [Jiný výsledek]
64808doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.Kala, Vítězslav, Jednoduché polookruhy Diplomová práce, zaslaná také do soutěže SVOČ [Jiný výsledek]
21809Mgr. Rudolf Kadlec, Ph.D.Kadlec Rudolf, Gemrot Jakub, Bída Michal, Burkert Ondřej, Havlíček Jan, Zemčák Lukáš, Pibil Radek, Vansa Radim, Brom Cyril, Extensions and applications of Pogamut 3 platform. Proceedings of 9th IVA, Amsterdam, Holland, LNAI 5773, pp. 506-507. Berlin: Springer, 2009. Poster. [Jiný výsledek]
21809Mgr. Rudolf Kadlec, Ph.D.Brom, Cyril; Lukavský, Jiří, Towards More Human-Like Episodic Memory for More Human-Like Agents. In: Proc. 9th IVA. LNAI, vol. 5773, pp.484--485. Springer, 2009, Poster [Jiný výsledek]
21809Mgr. Rudolf Kadlec, Ph.D.Brom, Cyril; Lukavský, Jiří; Pešková, Klára; Korenko, Tomáš; Vyhnánek, Jan; Kotrla, Jakub; Soukup, Tomas; Kadlec, Rudolf, Poster presentovaný na konferenci CogSci 2009, Amsterdam. [Jiný výsledek]
21809Mgr. Rudolf Kadlec, Ph.D.Kadlec Rudolf, Brom Cyril, Epizodická paměť inteligentních virtuálních agentů, Zborník konference ITAT 2009, Slovensko, pp. 35-38, 2009 [Jiný výsledek]
92309Mgr. Pavel Tichý, Ph.D.Tichý, Pavel, Reedukační program pro děti s motorickými obtížemi v mladším školním věku. In PĚKNÝ, M., TVAROH, S. Věda v pohybu pohyb ve vědě 2009. Praha: FTVS UK, 2009, s. 70-74. [Jiný výsledek]
91509Mgr. Vojtěch KrejčiříkKrejčiřík, Vojtěch; Cieplý, Aleš, "Λ-hypernuclear production in (K¯stop, π) reactions", článek přijatý k publikaci v Acta Physica Polonica B (Mazurian Lakes Conference Proceedings), předpokládané datum vydání únor 2010, arXiv:0912.1505 [Jiný výsledek]
91509Mgr. Vojtěch KrejčiříkKrejčiřík, Vojtěch; Cieplý, Aleš, "Hypernuclear production in (K¯stop, π) reactions", příspěvek do micro-proceedings k ETC* workshopu, bude umístěno na arXiv [Jiný výsledek]
91509Mgr. Vojtěch KrejčiříkKrejčiřík, Vojtěch, Λ-hypernuclear production in (K¯stop, π) reactions, prezentace na konferenci "XXXI Mazurian Lakes Conference", 20.8.-6.9.2009, Piaski, Polsko [Jiný výsledek]
91509Mgr. Vojtěch KrejčiříkKrejčiřík, Vojtěch, Λ-hypernuclear production in (K¯stop, π) reactions: calculation with the chiral N(K¯, π)Λ amplitude, prezentace na workshopu "Hadronic Atoms and Kaonic Nuclei - Solved Puzzles, Open Problems and Future Challenges in Theory and Experiment", 12-16.10, Trento, Itálie [Jiný výsledek]
118708Mgr. Michal BitmanBitman, Michal, abstrakt ISSX [Jiný výsledek]
118708Mgr. Michal BitmanBitman, Michal, poster z 11th European Regional ISSX Meeting [Jiný výsledek]
79008doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.Gabalec, Filip, Poster - Analýza D2 dopaminových receptorů v klinicky afunkčních adenomech hypofýzy [Jiný výsledek]
130709RNDr. Eduard Bejček, Ph.D.Bejček, Eduard; Straňák, Pavel; Hajič, Jan, Finalising Multiword Annotations in PDT, in Proceedings of 8th Treebanks and Linguistic Theories Workshop (TLT), Milano, Italy, ISBN 978-88-8311-712-1, pp. 17-25, 2009 [Jiný výsledek]
130709RNDr. Eduard Bejček, Ph.D.Bojar, Ondřej; Straňák, Pavel; Zeman, Daniel; Jain, Gaurav; Hrušecký, Michal; Richter, Michal; Hajič, Jan, English-Hindi Translation – Obtaining Mediocre Results with Bad Data and Fancy Models, in Proceedings of the 7th International Conference On Natural Language Processing (ICON-2009), International Institute of Information Technologies, Hyderabad, Hyderabad, India, 2009 [Jiný výsledek]
120009RNDr. Eduard Bejček, Ph.D. Bejček, Eduard; Straňák, Pavel; Hajič, Jan, Finalising Multiword Annotations in PDT, in Proceedings of 8th Treebanks and Linguistic Theories Workshop (TLT), Milano, Italy, ISBN 978-88-8311-712-1, pp. 17-25, 2009 [Jiný výsledek]
120009RNDr. Eduard Bejček, Ph.D.Bejček, Eduard, Automatické přiřazování valenčních rámců a jejich slévání, in Informačné Technológie – Aplikácie a Teória. Zborník príspevkov, ITAT 2009, Copyright © PONT s.r.o., University of P.J.Šafárik, Seňa. Slovakia, ISBN 978-80-970179-1-0, pp. 9-14, 2009 [Jiný výsledek]
120009RNDr. Eduard Bejček, Ph.D.Bejček, Eduard; Kettnerová, Václava; Lopatková, Markéta, Advanced Searching of the Valency Lexicons Using PML-TQ Search Engine. Zasláno na The International Conference on Language Resources and Evaluation 2010. [Jiný výsledek]
18008RNDr. Tomáš Ligurský, Ph.D.Ligurský, Tomáš, Theoretical analysis of discrete contact problems with Coulomb friction, zasláno do Appl. Math. [Jiný výsledek]
18008RNDr. Tomáš Ligurský, Ph.D.Ligurský, Tomáš, Haslinger, Jaroslav, Kučera, Radek, Approximation and numerical realization of 3D contact problems with Coulomb friction and a solution-dependent coefficient of friction, přijato do Int. J. Numer. Methods Eng. [Jiný výsledek]
18008RNDr. Tomáš Ligurský, Ph.D.Ligurský, Tomáš, prezentace na konferenci Olomoucké dny aplikované matematiky, Olomouc, 29. a 30. 10. 2009. [Jiný výsledek]
18008RNDr. Tomáš Ligurský, Ph.D.Ligurský, Tomáš, Prezentace ve formě posteru na konferenci SNA'10, Seminar of Numerical Analysis, Nové Hrady, 18.-22. 1. 2010. [Jiný výsledek]
18008RNDr. Tomáš Ligurský, Ph.D.Ligurský, Tomáš, Theoretical analysis of discrete contact problems with Coulomb friction, ve sborníku SNA'10, Seminar of Numerical Analysis, Nové Hrady, 18.-22. 1. 2010, pp. 101-104. [Jiný výsledek]
18008RNDr. Tomáš Ligurský, Ph.D.Ligurský, Tomáš, Discrete Contact Problems with Coulomb Friction, WDS'08 Proceedings of Contributed Papers: Part I – Mathematics and Computer Sciences (eds. J. Šafránková and J. Pavlů), Praha, Matfyzpress, pp. 49–54, 2008. [Jiný výsledek]
18008RNDr. Tomáš Ligurský, Ph.D.Ligurský, Tomáš, Renard, Yves, Prezentace společnosti Michelin, Clermont-Ferrand, 24. 11. 2009. [Jiný výsledek]
122508Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Amler, E, Míčková, A, Jakubová, R, Plencner, M, Prosecká, E, Filová, E, Rampichová, M, Pokorný, I, Lukáš, D, Martinová, L, Košťáková, E, Pokorný, P, Užitný vzor. Číslo dokumentu: 19818 – Dutá nanovlákna obohacená liposomy. Úřad průmyslového vlastnictví. Zapsáno: 7. 7. 2009; Datum zveřejnění zápisu: 15.07.2009; Přihlášeno: 17. 4. 2009. CZ 19818 U1 Přihlašovatel:Student Science, s.r.o., Nanopharma a.s., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Technická univerzita v Liberci [Jiný výsledek]
122508Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Jakubová, R., Rampichová, M., Filová, E., Hlučilová, J., Košťáková, E., Brezovianová, D., Míčková, A., Prosecká, E., Plencner, M., Lukáš, D., Amler, E., , Polykaprolaktón ako vhodný materiál pre kultiváciu mezenchymálnych kmeňových buniek a chondrocytov. Abstrakt a prezentácia výsledkov na XXXI. Dnech lékařské biofyziky v Malé Morávce,28.-30.5.2008, Malá Morávka [Jiný výsledek]
122508Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Amler, E, Míčková, A, Jakubová, R, Plencner, M, Prosecká, E, Filová, E, Rampichová, M, Pokorný, I, Lukáš, D, Martinová, L, Košťáková, E, Pokorný, P , Užitný vzor. Číslo dokumentu: 20293 – Nanovlákenná síťka s nanovlákny s dotovanými liposomy. Úřad průmyslového vlastnictví. Zapsáno: 30.11.2009; Přihlášeno: 17.4.2009. CZ 20293 U1 Přihlašovatel: Student Science, s.r.o., Nanopharma a.s., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Technická univerzita v Liberci. [Jiný výsledek]
122508Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Jakubová, R., Míčková, A., Buzgo, M., Plencner, M., Prosecká, E., Filová, E., Amler, E., Názov: Simple Drug Delivery System Based on PRP and PCL Nanofibers Poster prezentovaný na konferencii Biomaterials 2009, 20.-23.9.2009, Pretoria, Juhoafrická Republika [Jiný výsledek]
122508Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Amler, E, Míčková, A, Jakubová, R, Plencner, M, Prosecká, E, Filová, E, Rampichová, M, Pokorný, I, Lukáš, D, Martinová, L, Košťáková, E, Pokorný, P, Užitný vzor. Číslo dokumentu: 20292 – Síťka z polykaprolaktonu nebo z polyglykolové kyseliny nebo ze směsi kyseliny polymléčné a polyglykolové s nanovlákny. Úřad průmyslového vlastnictví. Zapsáno: 30.11.2009; Přihlášeno: 17.4.2009. CZ 20292 U1 Přihlašovatel: Student Science, s.r.o., Nanopharma a.s., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Technická univerzita v Liberci. [Jiný výsledek]
122508Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Amler, E, Míčková, A, Jakubová, R, Plencner, M, Prosecká, E, Filová, E, Rampichová, M, Pokorný, I, Lukáš, D, Martinová, L, Košťáková, E, Pokorný, P, Užitný vzor. Číslo dokumentu: 20346 – Síťka obohacená nanovlákny z polykaprolaktonu nebo ze směsi kyseliny polymléčné a polyglykolové či polyvinylchloridu s adherovanými liposomy. Úřad průmyslového vlastnictví. Zapsáno: 9.12.2009; Přihlášeno: 17.4.2009. CZ 20346 U1 Přihlašovatel: Student Science, s.r.o., Nanopharma a.s., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Technická univerzita v Liberci. [Jiný výsledek]
122508Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Rampichová, M, Míčková, A, Martinová, L, Košťáková, E, Filová, E, Koláčná, L, Michálek, J, Přádný, M, Nečas, A, Lukáš, D, Amler, E, Simple drug anchoring system for improving of cell seeding and proliferation Článok podaný do Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine? [Jiný výsledek]
122508Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Jakubová, R, Míčková, A, Buzgo, M, Rampichová, M, Prosecká, E, Tvrdík, D, Amler, E, Platelet rich plasma immobilized on PCL nanofibres enhanced in vitro chondrocytes proliferation. Článok podaný k publikácii do Acta Biomaterialia [Jiný výsledek]
51808Mgr. Jan LachnittHavlíčková, Eva – Hrach, Rudolf, Two computational approaches for two-dimensional modelling of plasma-solid interaction, 36th EPS Conference on Plasma Phys., Sofie, 29. 6. – 3. 7. 2009. European Conference Abstracts, 2009, sv. 33E, s. P-2.105 (4 strany). [Jiný výsledek]
51808Mgr. Jan LachnittRoučka, Štěpán – Hrach, Rudolf, Extending PIC models to higher pressures – enhanced model of collisions. IEEE Transactions on Plasma Sciences. Posláno do tisku. [Jiný výsledek]
48409MUDr. Jana Djakow, Ph.D.Djakow, Jana, Pohunek, Petr., Přednáška na Beskydských pediatrických dnech (16.-17.9.2009): "Nové možnosti diagnostiky primární ciliární dyskineze" http://www.bpp.cz/beped/program.php [Jiný výsledek]
48409MUDr. Jana Djakow, Ph.D.Djakow, Jana, Teřl, Milan, Přednáška na 4. setkání alergologů a pneumologů pečujících o dospělé pacienty ve Vráži (6.-8.11.2009): "Když astma není astma - primární ciliární dyskineze" [Jiný výsledek]
19309RNDr. Hynek Mrázek, Ph.D.doc: Hynek Mrázek, Seznam výsledků: klonování a exprese α-N-Acetylgalaktosaminidasy v kvasinkovém expresním systemu Saccharomyces cerevisiea [Jiný výsledek]
19309RNDr. Hynek Mrázek, Ph.D.pdf: Hynek Mrazek, Purifikace hexosaminidas z prirozenych zdrojů [Jiný výsledek]
19309RNDr. Hynek Mrázek, Ph.D.pdf: Hynek Mrazek, Abstrakt: Mezinárodní konference: VII European Symposium of The Protein Society. 14.6-18.6.2009, Zurich, Švýcarsko [Jiný výsledek]
135909Mgr. Břetislav Šopík, Ph.D.Šopík, Břetislav, nedokončený článek zabývající se vlivem korelovaného výskytu bóru v bórem dopovaném diamatu na vlastnosti bórem dopovaného diamantu [Jiný výsledek]
135909Mgr. Břetislav Šopík, Ph.D.Šopík, Břetislav, nedokončený článek zabývající se korektním prodloužením dynamical cluster approximation do dimenze Matsubarovských frekvencí [Jiný výsledek]
135909Mgr. Břetislav Šopík, Ph.D.Šopík, Břetislav, nedokončený článek zabývající se zefektivněním dynamical cluster approximation [Jiný výsledek]
135909Mgr. Břetislav Šopík, Ph.D.Šopík, Břetislav, prezentace na konferenci "Noval approaches to pairing" v Drážďanech, Německo [Jiný výsledek]
135909Mgr. Břetislav Šopík, Ph.D.Šopík, Břetislav, prezentace na konferenci "The Cryogenic Detectors Workshop" v Bjorklidenu, Švédsko [Jiný výsledek]
135909Mgr. Břetislav Šopík, Ph.D.Šopík, Břetislav, článek v oponentském řízení zabývající se novým přístupem k přiblížení T-matice při popisu supravodivosti [Jiný výsledek]
135909Mgr. Břetislav Šopík, Ph.D.Šopík, Břetislav, prezentace na konferenci "XIV Training Course on Correlated Electrons" v Salernu, Itálie [Jiný výsledek]
63009Mgr. Martina Hujslová, Ph.D.Hujslová, Martina, Tabulka 2:Přehled všech kmenů použitých v molekulárně taxonomické analýze a jejich výsledné taxonomické zařazení pomocí databáze GenBank a programu BLAST. [Jiný výsledek]
63009Mgr. Martina Hujslová, Ph.D.Hujslová, Martina, Tabulka 1:Seznam taxonů izolovaných ze studovaných lokalit. [Jiný výsledek]
103709Mgr. Vladimíra Horová, Ph.D.Šourková, Vladimíra , plakátové sdělení: Šourková, V. and Anděra, L.: INVOLVEMENT OF ENDOCYTOSIS IN TRAIL-R1/DR4 AND TRAIL-R2/DR5 TRAFFICKING AND SIGNALING. 12th International TNF Conference, 2009, El Esporial, Španělsko. [Jiný výsledek]
13209Ashot Tsharakyan, M.A., Ph.D.Tsharakyan, Ashot, "Welfare effects of housing price appreciation in the economy with binding credit constraints," a working paper, under review at Real Estate Economics (impact factor 0.778). [Jiný výsledek]
13209Ashot Tsharakyan, M.A., Ph.D.Tsharakyan, Ashot, "Welfare effects of housing price changes in the general equilibrium setting," work in progress. [Jiný výsledek]
114608RNDr. Eva Jakubisová, Ph.D.Liskova, Eva, Extended abstrakt z konferencie 20th International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces, 20.-24. Júl 2009, Berlin. Tento bol prezentovaný hlavnou riešitelkou vo forme posteru. [Jiný výsledek]
114608RNDr. Eva Jakubisová, Ph.D.Liskova, Eva, Článok v recenznom riadení do časopisu J.Phys D. (IF 2.104) [Jiný výsledek]
71408MUDr. Michal Koucký, Ph.D.Koucký Michal, Koucký Michal, článek kolektivu: Michal Koucký , Anna Germanová , Marta Kalousová , Martin Hill , Tereza Cindrová-Davies , Antonín Pařízek , Jana Švarcová , Tomáš Zima and Zdeněk Hájek "Low maternal serum MMP-2 concentrations are associated with preterm labor and fetal inflammatory response" byl přijat s "minor revisions" do Journal of Perinatal Medicine, IF 1,234, ISSN 0300-5577 Opravy zapracuji,ale , bohužel, nevejde se sem obsah mailu,který dorazil z redakce,přepošlu na požádání obratem Koucký [Jiný výsledek]
138309Mgr. Giang Linh NguyNguy, G. L.; Novák, V.; Žabokrtský, Z., Comparison of Classification and Ranking Approaches to Pronominal Anaphora Resolution in Czech. In proceedings of 2009: London, UK: SIGDIAL 2009: Proceedings of the SIGDIAL 2009 Conference. pp. 276—285. London. 2009 [poster sekce] [Jiný výsledek]
138309Mgr. Giang Linh NguyHladká, B., Mírovský, J., Schlesinger, P., Designing a Language Game for Collecting Coreference Annotation. Proceedings of the Third Linguistic Annotation Workshop (LAW III). pp. 52--55. Singapore. 2009. [ACL přidružený workshop, přednáška] [Jiný výsledek]
138309Mgr. Giang Linh NguyNedoluzhko, A.; Mírovský, J.; Ocelák, R.; Pergler, J., Extended Coreferential Relations and Bridging Anaphora in the Prague Dependency Treebank. In proceedings 2009: Goa, India: DAARC 2009: Proceedings of the 7th Discourse Anaphora and Anaphor Resolution Colloquium (DAARC 2009). pp. 1--16. India. 2009 [Jiný výsledek]
138309Mgr. Giang Linh NguyNedoluzhko, Anna, Razmetka koreferencii na sintaksičeski annotirovannom korpuse češskix tekstov. In proceedings 2009: Bekasovo/Moscow: DIALOG 2009: Papers from the Annual International Conference “Dialogue 2009” Issue 8 (15). pp. 332-339. Bekasovo/Moscow. 2009 [Jiný výsledek]
138309Mgr. Giang Linh NguyNedoluzhko, Anna; Mírovský, Jiří; Pajas, Petr, The Coding Scheme for Annotating Extended Nominal Coreference and Bridging Anaphora in the Prague Dependency Treebank. In proceedings 2009: Suntec, Singapore: ACL-IJCNLP 2009, Linguistic Annotation Workshop (LAW III): Proceedings of the Third Linguistic Annotation Workshop (LAW III). pp. 108--111. Singapore. 2009 [Jiný výsledek]
138309Mgr. Giang Linh NguyHladká, B., Mírovský, J., Schlesinger, P., Play the Language: Play Coreference. Proceedings of the ACL-IJCNLP 2009. pp. 209--212. Singapore. 2009. [ACL hlavní sekce, poster sekce] [Jiný výsledek]
16809Mgr. František Martínek, Ph.D.František Martínek, Poznámky k jazyku a stylu Hájkovy Kroniky české. In: Pokušení Jaroslava Kolára. Sborník k osmdesátinám. Ed. B. Hanzová et al. Praha: ÚČL AV ČR a FF UK, 2009, s. 115-125. Částečná podpora z prostředků GAUK. [Jiný výsledek]
144507RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.P. Němec, E. Rozkotová, N. Tesařová, F. Trojánek, P. Malý, V. Novák, K. Olejník, J. Zemen, M. Cukr, T. Jungwirth, ústní příspěvek na konferenci, "Laser-induced precession of magnetization in ferromagnetic semiconductor (Ga,Mn)As", Optical Spintronics Meeting, Cambridge, Velká Británie, 27. 10. 2009 [Jiný výsledek]
144507RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.N. Tesařová, E. Rozkotová, P. Němec, F. Trojánek, P. Malý, V. Novák, K. Olejník, M. Cukr, J. Zemen, T. Jungwirth, příspěvek na konferenci (poster), "Laser-induced Precession of Magnetization in (Ga,Mn)As", SPINTECH 2009, Krakow, Polsko, 7. - 11. 7.2009 [Jiný výsledek]
144507RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.N. Tesařová, P. Němec, H. Reichlová, E. Rozkotová, F. Trojánek, P. Malý, V. Novák, K. Olejník, M. Cukr, J. Zemen, T. Jungwirth, ústní příspěvek na letní škole, "Laser-induced Precession of Magnetization in Ferromagnetic Semiconductor (Ga,Mn)As: The Role of Magnetic Anisotropies", International School on Spin-Optronics ISS01, Les Houches, Francie, 21. - 26. 3. 2010 [Jiný výsledek]
144507RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.P. Němec, E. Rozkotová, N. Tesařová, F. Trojánek, J. Šubrt, D. Sprinzl, P. Malý, zvaná přednáška, "Ultrarychlá laserová spektroskopie feromagnetického polovodiče (Ga,Mn)As", XII. konference Optické vlastnosti pevných látek v základním výzkumu a aplikacích, Brno, Česká republika, 22. - 24. 6. 2009 [Jiný výsledek]
144507RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.E. Rozkotová, P. Němec, N. Tesařová, P. Malý, V. Novák, K. Olejnik, M. Cukr, T. Jungwirth, příspěvek na konferenci (poster), "Coherent Control of Magnetization Precession in (Ga,Mn)As", SPINTECH 2009, Krakow, Polsko, 7. - 11. 7.2009 [Jiný výsledek]
144507RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.P. Němec, E. Rozkotová, N. Tesařová, F. Trojánek, P. Malý, V. Novák, K. Olejník, J. Zemen, M. Cukr, T. Jungwirth, příspěvek na konferenci (poster), "Light-induced precession of magnetization in ferromagnetic semiconductor (Ga,Mn)As", International Conference on Magnetism ICM 2009, Karlsruhe, Německo, 26. – 31. 7. 2009 [Jiný výsledek]
109708Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Prosecka, E., Rampichova, M., Vojtova, L., Tvrdik, D., Melcakova, S., Hlucilova, J., Plencner, M., Amler, E., Optimal Collagen/hydroxyapatite Composite Scaffold for Bone Regeneration. Prezentácia výsledkov vo forme posteru na XXXII. Dnech lékařské biofyziky v Liptovskom Jáne na Slovensku. [Jiný výsledek]
109708Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Amler E., Míčková A., Jakubová R., Plencner M., Prosecká E., Filová E., Rampichová M., Pokorný I., Lukáš D., Martinová L., Košťáková E., Pokorný P. , Užitný vzor. Číslo dokumentu: 19818 – Dutá nanovlákna obohacená liposomy. Úřad průmyslového vlastnictví. Zapsáno: 7. 7. 2009; Datum zveřejnění zápisu: 15.07.2009; Přihlášeno: 17. 4. 2009. CZ 19818 U1 Přihlašovatel:Student Science, s.r.o., Nanopharma a.s., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Technická univerzita v Liberci [Jiný výsledek]
109708Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Jakubová, R., Rampichová, M., Filová, E., Hlučilová, J., Košťáková, E., Brezovianová, D., Míčková, A., Prosecká, E., Plencner, M., Lukáš, D., Amler, E., Polykaprolaktón ako vhodný materiál pre kultiváciu mezenchymálnych kmeňových buniek a chondrocytov. Prezentácia výsledkov vo forme prednášky na XXXI. Dnech lékařské biofyziky v Malé Morávce. [Jiný výsledek]
109708Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Rampichová, M., Košťáková, E., Filová, E., Prosecká E., Plencner M., Ocheretná L., Lytvynets A., Lukáš D., Amler E., , Akceptovaný článok vo Physiological research. IF = 1,653. Non-woven PGA/PVA Fibrous Mesh as an Appropriate Scaffold for Chondrocyte Proliferation. PVA/PGA kompozitný nosič pri použití v kombinácii s vhodným hydrogélom minimalizuje negatívne efekty degradácie PGA na proliferáciu chondrocytov bez straty pozitívnych vlastností týchto naplavených netkaných textílií. Tieto kompozitné materiály sú vhodnými nosičmi pre tvorbu arteficiálnej chrupavky. [Jiný výsledek]
109708Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Jakubová R., Míčková A., Buzgo M., Rampichová M., Prosecká E., Tvrdík D., Amler A., Platelet rich plasma immobilized on PCL nanofibres enhanced in vitro chondrocytes proliferation. Článok podaný k publikácii v časopise Acta Biomaterialia. IF = 3.727 [Jiný výsledek]
109708Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Jakubova R., Mickova A., Buzgo M., Plencner M., Prosecka E., Filova E., Amler E., Simple Drug Delivery System Based on PRP and PCL Nanofibres. Prezentácia výsledkov vo forme posteru na: Biomaterials 2009-Africa, Pretoria, Juhoafrická republika. [Jiný výsledek]
109708Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Amler, E., Míčková, A., Jakubová, R., Plencner, M., Prosecká, E., Filová, E., Rampichová, M., Pokorný, I., Lukáš, D., Martinová, L., Košťáková, E., Pokorný P., Užitný vzor. Číslo dokumentu: 20292 – Síťka z polykaprolaktonu nebo z polyglykolové kyseliny nebo ze směsi kyseliny polymléčné a polyglykolové s nanovlákny. Úřad průmyslového vlastnictví. Zapsáno: 30.11.2009; Přihlášeno: 17.4.2009. CZ 20292 U1 Přihlašovatel: Student Science, s.r.o., Nanopharma a.s., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Technická univerzita v Liberci. [Jiný výsledek]
109708Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Prosecka, E., Rampichova, M., Vojtova, L., Tvrdik, D., Melcakova, S., Hlucilova, J., Plencner, M., Amler, E., Optimal Collagen/hydroxyapatite Composite Scaffold for Bone Regeneration. Prezentácia výsledkov vo forme posteru na 22nd European Conference on Biomaterials (ESB2009) v Lausanne, vo Švajčiarsku. [Jiný výsledek]
136107Mgr. Milena Adámková Ségard, Ph.D.Adámková, Milena, A new poerspective on the way patiens with eating disorders experience thein body. In XIV. Mezinárodní studentská vědecká konference : Věda v pohybu - pohyb ve vědě. Praha : UK FTVS, 2009. [Jiný výsledek]
136107Mgr. Milena Adámková Ségard, Ph.D.Adámková, Milena, Hátlová, Běla, Kinesiotherapy in Eating Disorders. In 11th European Congress of Psychology. Oslo, Norway : 2009 [Jiný výsledek]
136107Mgr. Milena Adámková Ségard, Ph.D.Adámková, Milena, Systematic Review of Therapeutic Movement Techniques Used for Eating Disorders. In 17th International Conference on Eating Disorders, Kongress Essstörungen 2009. Alpbach : 2009 [Jiný výsledek]
102009JUDr. Lucie Procházková, Ph.D.Balcarová, Lucie, Ochrana před hlukem a vibracemi z pohledu práva, diplomová práce na Katedře práva životního prostředí PF UK – Praha 2009, vedoucí práce Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., obhájena dne 21.9.2009. [Jiný výsledek]
70608PhDr. Martin Polášek, Ph.D.Polášek, Martin, Potvrzení o přijetí obou článků do recenzního řízení. [Jiný výsledek]
68409MUDr. Lukáš Comba, Ph.D.Comba, Lukáš, - poster - Comba L., Bradna P., Vrbová R., Dudek M. : Long-term durability of composite repair in various environments, IADR China 2009 [Jiný výsledek]
68409MUDr. Lukáš Comba, Ph.D.Comba, Lukáš, - poster - Comba L., Bradna P., Houšová D. : Jak zajistit dlouhodobou životnost opravované kompozitní výplně? Pražské Dentální Dny 2009, oceněno 3. místem [Jiný výsledek]
88008Mgr. Lukáš MaršálekMaršálek, Lukáš, v časopise Pixel č. 153 (9/2009) jsme publikovali popularizační článek s názvem "Počítačová grafika ve vědě - Rekurzivní sledování paprsku a návrh nových léků", který shrnuje naši práci na tomto projektu. http://www.pixel.cz/2122-pocitacova-grafika-ve-vede [Jiný výsledek]
88008Mgr. Lukáš MaršálekPhillips, Mike; Georgiev, Iliyan; Dehof, Katharina Anna; Nickels, Stefan; Marsalek, Lukas; Lenhof, Hans-Peter; Hildebrandt, Andreas; Slusallek, Philipp, Measuring Properties of Molecular Surfaces Using Ray Casting, článek o měření objemů, povrchů a detekci "kaps" (cavities), který jsme publikovali na konferenci IEEE International Workshop on High Performance Computational Biology, Atlanta, USA, duben 2010, http://www.hicomb.org/proceedings.html [Jiný výsledek]
88008Mgr. Lukáš MaršálekDehof, Anna Katharina; Marsalek, Lukas; Georgiev, Iliyan; Stöckel, Daniel; Nickels, Stefan; Lenhof, Hans-Peter; Slusallek, Philipp; Hildebrandt, Andreas, Interactive Real-Time Ray Tracing In Molecular Visualization, poster na German Conference on Bioinformatics 2009, Halle, Germany, září 2009, http://www.gcb2009.de/. Tento poster vyhrál cenu "Best Poster Award" [Jiný výsledek]
88008Mgr. Lukáš MaršálekDehof, Anna Katharina; Georgiev, Iliyan; Marsalek, Lukas; Stöckel, Daniel; Nickels, Stefan; Lenhof, Hans-Peter; Slusallek, Philipp; Hildebrandt, Andreas, Real-time ray tracing of complex molecular scenes with BALLView and RTfact, poster na Annual International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology (ISMB) and European Conference on Computational Biology (ECCB), Stockholm, Sweden, červen, 2009, http://www.iscb.org/ismbeccb2009/index.php [Jiný výsledek]
88008Mgr. Lukáš MaršálekHildebrandt, Andreas; Dehof, Anna Katharina; Stoeckel, Daniel; Nickels, Stefan; Marsalek, Lukas; Lenhof, Hans-Peter; Kohlbacher, Oliver, BALLView: An object-oriented molecular visualization and modeling framework, verze 2.0-pre-alpha. Výsledky práce na projektu jsme zaintegrovali do open-source nástroje pro vizualizaci a modelování v bioinformatice tak, aby vyvinuté metody byly dostupné široké vědecké veřejnosti. Zatím experimentální verze pro operační systém Windows je dostupná na této adrese http://www.ballview.org/Downloads [Jiný výsledek]
88008Mgr. Lukáš MaršálekMarsalek, Lukas; Dehof, Anna Katharina; Georgiev, Iliyan; Stöckel, Daniel; Nickels, Stefan; Lenhof, Hans-Peter; Slusallek, Philipp; Hildebrandt, Andreas, Real-Time Ray Tracing and Volume Rendering In Molecular Visualization, poster na EMBO Workshop on Visualizing Biological Data, Heidelberg, Germany, březen 2010, http://vizbi.org. Tento poster byl jeden z pěti nominovaných na cenu "Best Poster Award" [Jiný výsledek]
88008Mgr. Lukáš MaršálekMarsalek, Lukas; Nickels, Stefan; Lenhof, Hans-Peter; Slusallek, Philipp; Hildebrandt, Andreas, Real-Time Volume Ray Tracing For Bioinformatics Applications, poster na Annual International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology (ISMB) and European Conference on Computational Biology (ECCB), Stockholm, Sweden, červen, 2009, http://www.iscb.org/ismbeccb2009/index.php [Jiný výsledek]
88008Mgr. Lukáš MaršálekMarsalek, Lukas; Geogiev, Iliyan; Dehof, Anna Katharina, Lenhof, Hans-Peter; Slusallek, Philipp; Hildebrandt, Andreas, Real-Time Ray Tracing of Complex Molecular Scenes, článek jsme zaslali k publikaci na 4th International Symposium Information Visualization in Biomedical Informatics 2010. Výsledky recenzí a informace o přijetí ještě nejsou známy. http://www.graphicslink.co.uk/IV10/ [Jiný výsledek]
88008Mgr. Lukáš MaršálekMarsalek, Lukas; Dehof, Anna Katharina; Nickels, Stefan; Lenhof, Hans-Peter; Slusallek, Philipp; Hildebrandt, Andreas, v roce 2009 i 2010 jsme se zúčastnili soutěží o obálku prestižního EMBO žurnálu. Zaslali jsme snímky vytvořené pomocí naší implementace rekurzivního sledování paprsku. V roce 2009 jsme se umístili na 39 místě ze 700, v roce 2010 na 32 z 1500. V příloze lze nalézt oba zaslané snímky. [Jiný výsledek]
104808Mgr. Miroslava ZimováFialová Ludmila, Zimová Miroslava, Název: Motivace k pohybu a význam těla u sportující a nesportující populace žen Časopis: Česká kinantropologie Příspěvek byl odevzdán do tisku a vyjde ve 3. čísle časopisu Česká kinantropologie ročník 2009. Toto číslo vychází se zpožděním. [Jiný výsledek]
64409Mgr. Ivana HruškováHrušková Ivana, Fotografie jedincov po injekcii dsRNA [Jiný výsledek]
77509Mgr. Terezie StiborkováVávrová, Terezie, Mezi první konkrétní výsledky projektu patří jednak prezentace plánovaných magisterských diplomních prací na výběrovém semináři Studienstiftung des deutschen Volkes, který se konal 22. -24. 5. 2009 ve Wannsee, Německo. A následně příspěvek na diskusním workshopu Studienkolleg zu Berlin 1. 12. 2009 v Berlíně na téma „Vyrovnávání se s minulostí na příkladě Gauckova úřadu“. Oba výsledky viz přílohy. [Jiný výsledek]
9209RNDr. Matúš Ondreička, Ph.D.Ondreicka, Matus, Preference Searching in Environment of More Information Resources Doctoral Symposium, GII Doctoral School on Advances in Databases, University of Calabria, Rende & Hotel S. Michele, Cetraro – Italy, September 2009. (Prezentovaný príspevok na doktorandskom sympóziu) [Jiný výsledek]
9209RNDr. Matúš Ondreička, Ph.D.Ondreicka, Matus, Searching of Top-K Objects: A Survey. In WDS 2009 (18th Annual Conference of Doctoral Students) Proceedings of Contributed Papers, Part I, Mathematics and Computer Sciences, Matfyzpress, MFF UK, Praha. (Publikácia) [Jiný výsledek]
9209RNDr. Matúš Ondreička, Ph.D.Ondreicka, Matus, Pokorny, Jaroslav, Combination of TA- and MD-algorithm for Efficient Solving of Top-K Problem according to User's Preferences. In: Proc. of DATESO 2009, Databases, Texts, Specifications, and Objects, Spindleruv Mlyn, Czech Republic, April 2009. MatfyzPress, 2009. CEUR Workshop Proceedings, Volume 471. ISSN 1613-0073. (Publikácia) [Jiný výsledek]
9209RNDr. Matúš Ondreička, Ph.D.Ondreicka, Matus, Pokorny, Jaroslav, Efficient Top-K Problem Solvings for More Users in Tree-Oriented Data Structures. SITIS 2009, Proc. of the 5th International Conference on Signal-Image Technology and Internet-Based Systems, Marrakech, Morocco, November/December 2009. IEEE Computer Society Press, 2009. (Publikácia, ktorá bude vydaná až v roku 2010) [Jiný výsledek]
60609RNDr. Klára Kalousová, Ph.D.Kalousová, K., Souček, O., Čadek, O., Lithosphere thickness on Mars: results from geoid and topography inversion, 11th International Workshop on Modeling of Mantle Convection and Lithospheric Dynamics (poster), 28.6. - 3.7. 2009, Braunwald, Švýcarsko [Jiný výsledek]
48807Mgr. Kristýna Vazačová, Ph.D.Vazačová Kristýna, Münzbergová Zuzana, Výsledky srovnání jednotlivých typů šíření u endemických a neendemických druhů přímo nepodpořily platnost hypotézy o ztrátě schopnosti disperze u ostrovních druhů. Nicméně ukázaly tendenci k redukci schopností disperse u endemitů, jejichž neendemický příbuzný se vyznačuje velmi dobrou schopností šíření. Naopak v případě nízké schopnosti disperze neendemita se endemický příbuzný vyznačuje lepší schopností šíření než neendemit. Výsledky jsou diskutovány v přiloženém článku „The evolution of plant dispersal ability on islands: differences between endemic and non-endemic species“. Tento článek je momentálně v recenzním řízení v časopise Oikos. Část těchto výsledků byla také prezentována v posteru na konferenci v Turíně (v příloze). [Jiný výsledek]
98207Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D.[Benešová, Václava; Lopatková, Markéta; Hrstková, Klára], Enhancing Czech Valency Lexicon with Semantic Information from FrameNet: The Case of Communication Verbs. In Proceedings of The First International Conference on Global Interoperability for Language Resources, 2008, s. 18-25. [Jiný výsledek]
98207Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D.[Hrstková, Klára], Czech Prefixed Verbs in a Valency Lexicon. In: Šafránková, J.-Pavlů, J. (eds.), WDS'07 Proceedings of Contributed Papers, Part I: Mathematics and Computer Sciences. MATFYZPRESS, Praha, 2007, pp. 131-137. [Jiný výsledek]
98207Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D.[Kettnerová, Václava; Lopatková, Markéta], Changes in Valency Structure of Verbs: Grammar vs. Lexicon. In: Levická, Jana; Garabík, Radovan (eds.), Proceedings of Slovko 2009, NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research, s. 198-210. [Jiný výsledek]
86208Mgr. Julie Černá, Ph.D.Černá Julie, Jane D. Chaplin, Livy's Exemplary History (recenze) [Jiný výsledek]
86208Mgr. Julie Černá, Ph.D.Černá Julie, Pojetí exempla v Quintilianově Institutio oratoria [Jiný výsledek]
86208Mgr. Julie Černá, Ph.D.Černá, Julie, překlad, III.-V.kn. [Jiný výsledek]
86208Mgr. Julie Černá, Ph.D.Černá, Julie, poznámky k překladu [Jiný výsledek]
114909doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.Hahnova-Cygalova Lenka, Ceckova Martina, Hofman Jakub and Staud Frantisek, poster na 59. Farmakologických dnech v Bratislavě: Interactions of cyclin dependent kinase inhibitors with drug efflux transporter ABCG2 (BCRP) [Jiný výsledek]
101008Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.A. Fučíková, J. Valenta, I. Pelant, V. Březina, , Abstrakt a poster na téma: Development of new biolabels based on silicon nanocrystals and nanodiamonds na konferenci " TNT2009 Trends in Nanotechnology International Conference, Barcelona, Spain, 07-11 September, 2009 [Jiný výsledek]
101008Mgr. Anna Fučíková, Ph.D. Anna Fucikova; Jan, Valenta; Ivan, Pelant; Vitezslav, Brezina, Poster: Novel use of silicon nanocrystals and nanodiamonds in cell biology na mezinárodní konferenci 2009 MRS Fall Meeting, Boston, USA, 30 November- 04 December. [Jiný výsledek]
101008Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.Tereza Brunátová, Bakalářská práce: Biologické aplikace polovodičových kvantových teček. Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. Rok obhájení 2009, ohodnoceno známkou výborně. [Jiný výsledek]
101008Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.Anna Fucikova; Jan, Valenta; Ivan, Pelant; Vitezslav, Brezina, Poster na téma: Novel use of silicon nanocrystals and nanodiamonds in cell biology" na mezinárodní konferencí: Winter School for young scientists and new-comers from 3-5. February 2009, který byl oceněn cenou za nejlepší poster. [Jiný výsledek]
101008Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.A. Fučíková, J. Valenta, I. Pelant, V. Březina, K. Kůsová, Abstrakt a poster na téma: "Novel use of silicon nanocrystals and nanodiamonds in cell biology" na konferenci: XI. Annual Linz Winter Workshop in Linz, 6-9.February 2009. [Jiný výsledek]
112808Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.Zemanová Lenka, Koktová Veronika, THE EFFECT OF USING A WETSUIT ON PERFORMANCE IN THE SWIMMING PART OF RACES IN THE TRIATHLON WORLD CUPS (Poster), konference Young Investigator Award 2009, Faculty of Sport Science, University Leipzig [Jiný výsledek]
64109RNDr. Bc. Tereza VavrochováOujezdska Jana,Vavrochova Tereza and Filipp Dominik, , TEMPORAL AND SPATIAL EXPRESSION OF TOLL-LIKE RECEPTORS ON DISTINCT SUBSETS OF EARLY EMBRYONIC PHAGOCYTES [Jiný výsledek]
80309PhDr. Zuzana Krinková, Ph.D.Čengerová, Zuzana, Konferenční příspěvek - mezinárodní interdisciplinární konference v Olomouci [Jiný výsledek]
133508Mgr. Ing. Ondřej Kaman, Ph.D.Kaman, Ondřej; Císařová, Ivana; Havlíček, David, Urea based compounds as scaffold for geometric control of hydrogen bonded networks of anions. Poster na konferenci 61. Zjazd chemikov. 7-11.9.2009. Tatranské Matliare, Slovensko. [Jiný výsledek]
133508Mgr. Ing. Ondřej Kaman, Ph.D.Kaman, Ondřej; Smrčok, Ľubomír; Císařová, Ivana; Havlíček, David, Dihydrogen phosphate and hydrogen sulphate of 1,4-dimethyl-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane-1,4-diium – crystal structures, hydrogen bonding and infrared spectra. Journal of Chemical Crystallography. Připraveno k odeslání (poslední úpravy), strukturní data již deponována v CSD. [Jiný výsledek]
126109MUDr. Tomáš Garnol, Ph.D.Garnol, Tomáš, Poster z konference Fatty Liver 2009 - 1st Congress on Fatty Liver and Metabolic Syndrome (Budapest, 12. - 14. November, 2009). [Jiný výsledek]
25109Mgr. Eva Straková, Ph.D.Bolcekova, Eva, Fiala, Jiri, Kulistak, Petr, Rusina, Robert, Poster: Lesion in right cerebellar hemisphere leads to greater impairment in executive and visuospatial functioning than left cerebellar lesion. International Neuropsychological Society Mid-Year Meeting, July 29 - August 1, 2009, Helsinki, Finland & Tallin, Estonia [Jiný výsledek]
100007Mgr. Mária Tomková, Ph.D.Tomková, Mária; Marohnic, Christopher C; Gurwitz, David; Masters, Bettie Sue Siler; Martásek, Pavel, Identification of Six Novel Sequence Variants of P450 Oxidoreductase in Moroccan and Ashkenazi Jewish Populations & A Potential Role of POR Variation in Pharmacogenetics [Jiný výsledek]
100007Mgr. Mária Tomková, Ph.D.Tomkova M., Marohnic CC., McCamoon KM., Masters BS., Martasek P., A novel cytochrome P450 oxidoreductase variant found in a healthy control. 16th International Conference on Cytochrome P450, June 21 – 25, 2009, Okinawa, Japan. [Jiný výsledek]
100007Mgr. Mária Tomková, Ph.D.Tomková M., Marohnic CC., McCammon KM., Lelková P., Pospíšilová L., Masters BS, Martásek P., A new sequence variation in cytochrome P450 oxidoreductase in a healthy control and its impact on protein function. XIII. celostátní konference DNA diagnostiky, November 25 – 27, 2009, Olomouc, Czech republic. [Jiný výsledek]
100007Mgr. Mária Tomková, Ph.D.Tomkova M., Marohnic CC., McCamoon KM., Masters BS., Martasek P., A new genetic variation in P450 oxidoreductase found in a healthy control. 24. pracovní dny, Dědičné metabolické poruchy, May 13 – 15, 2009, Jeseník, Czech Republic. [Jiný výsledek]
100007Mgr. Mária Tomková, Ph.D.Tomkova M., Marohnic CC., McCamoon KM., Masters BS., Martasek P., A new amino acid sequence variant in NADPH-cytochrome P450 oxidoreductase found in a healthy control. 34th FEBS Congress, July 4 – 9, 2009, Prague, Czech Republic. [Jiný výsledek]
99508Mgr. Olga PařízkováPařízková Olga,Mgr., - "Dospívající v pěstounské péči". Odborný seminář, Praha, PedFUK, 11.12.2009, 90 minut přednáška, 60 minut panelová diskuse. - "Limity a úskalí pěstounské péče u dospívajících". Odborný seminář, Brno,Žerotínovo nám 6,Děti patří domů,o.s.,3.10.2009, 30 minut přednáška v rámci vedeného workshopu na téma "Opravdu se pro mě nenajde rodina?" [Jiný výsledek]
54007RNDr. Mgr. Dana Douděrová, Ph.D.Douděrová, Dana, Disertační práce:Structural-Functional Correlations of Hydroxymethylbilane Synthase [Jiný výsledek]
54007RNDr. Mgr. Dana Douděrová, Ph.D.Farrag M. S., Weshahy H., Douděrová D., Martásek P. , Prezentace posteru na konferenci: NOVEL MUTATION IN GENE FOR UROPORPHYRINOGEN DECARBOXYLASE IN EGYPTIAN PATIENTS WITH PORPHYRIA CUTANEA TARDA. XIII. celostátní konference DNA diagnostiky 2009, 26. – 27. listopad, Olomouc, Česká Republika [Jiný výsledek]
54007RNDr. Mgr. Dana Douděrová, Ph.D.Ulbrichova D., Martásek P. , Prezentace posteru na konferenci: HIGH-RESOLUTION MELTING ANALYSIS: NEW APPROACH IN DETECTION OF DNA VARIATIONS IN THE HYDROXYMETHYLBILANE SYNTHASE GENE. International Conference Porphyrins & Porphyrias 2009, 14-18th June 2009, Stockholm, Sweden [Jiný výsledek]
54007RNDr. Mgr. Dana Douděrová, Ph.D.D. Ulbrichova, M. Hrdinka, V. Saudek, P. Martasek. , Prezentace posteru na konferenci: IMPACT OF MUTATIONS FOUND IN THE HYDROXYMETHYLBILANE SYNTHASE GENE ON THE BIOCHEMICAL AND ENZYMATIC PROTEIN PROPERTIES. The FEBS Journal vol.276, 34st FEBS Congress, July 4-9 2009, Prague, Czech Rep. [Jiný výsledek]
54007RNDr. Mgr. Dana Douděrová, Ph.D.Ulbrichova D., Martasek P. , Prezentace posteru na konferenci: MUTATIONS FOUND IN THE HYDROXYMETHYLBILANE SYNTHASE GENE, CAUSING ACUTE INTERMITTENT PORPHYRIA, AND THEIR IMPACT OF ON THE PROTEIN PROPERTIES. Congress IUBMB 2009, August 2-7, Shanghai, China [Jiný výsledek]
54007RNDr. Mgr. Dana Douděrová, Ph.D.D. Ulbrichova, M. Hrdinka, V. Saudek, P. Martasek. , Prezentace posteru na konferenci: HYDROXYMETHYLBILANE SYNTHASE - IMPACT OF PATHOLOGICAL MUTATIONS ON THE BIOCHEMICAL AND ENZYMATIC PROTEIN PROPERTIES. Proteomics Europe 2009, November 5-6, Barcelona, Spain [Jiný výsledek]
150907Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D.Hron, Jaroslav; Kratochvíl, Jan; Málek, Josef; Rajagopal, K.R.; Tůma, Karel, A Thermodynamically Compatible Rate Type Fluid to Describe the Response of Asphalt. Submitted to the editor. Elsevier, Mathematics and Computers in Simulation, Special Issue: Modelling 2009. [Jiný výsledek]
150907Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D.Konieczny, Pawel; Kreml, Ondřej, On the 3D steady flow of a second grade fluid past an obstacle. Submitted to J. Math. Fluid Mech. [Jiný výsledek]
150907Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D.Kreml, Ondřej; Pokorný, Milan, On the local strong solutions of the FENE dumbbell model. To appear in DCDS-S Vol.3 No. 2 [Jiný výsledek]
150907Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D.Hron, Jaroslav; Málek, Josef; Pustějovská, Petra; Rajagopal, K.R., On the Modeling of the Synovial Fluid. To appear in Advances of Tribology. [Jiný výsledek]
123809Mgr. Kateřina Tauchmannová, Ph.D.Hejzlarová, Kateřina, Prezentace výsledků projektu formou posteru "Impaired function of mitochondrial ATP synthase depending upon 9205delTA mutation load in ATP6 gene of mtDNA" na konferenci "34th FEBS Congress - Life's Molecular Interactions" Praha, Česká republika 4.-9.7.2009 [Jiný výsledek]
8808MUDr. Eliška Rotnáglová, Ph.D.Rotnáglová Eliška, Klozar Jan, Saláková Martina, Hamšíková Eva, Ludvíková Viera, Šmahelová Jana, Košlabová Eva, Veselá Eva, Kodet Roman, Tachezy Ruth, „Human Papillomavirus Infection in Tonsillar Cancer in the Czech Republic” Poster prezentovaný na následujících konferencích: - 25th International Papillomavirus Conferrence, Malmö, 8.-14.5.2009 - 1st Meeting of the European academy of ORL-HNS in Collaboration with EUFOS, Mannheim, 27.-30.6.2009 [Jiný výsledek]
8808MUDr. Eliška Rotnáglová, Ph.D.Eliška Rotnáglová; Ruth Tachezy; Martina Saláková, Eva Košľabová; Jana Šmahelová; Eva Hamšíková; Viera Ludvíková; Jan Klozar, "Vztah lidských papillomavirů a etiologie karcinomů patrových mandlí" přehledný článek, přijato k publikaci v časopise Otolaryngologie a foniatrie [Jiný výsledek]
8808MUDr. Eliška Rotnáglová, Ph.D.Rotnáglová Eliška, Klozar Jan, Saláková Martina, Hamříková Eva, Ludvíková Viera, Šmahelová Jana, Košlabová Eva, Veselá Eva, Kodet Roman, Tachezy Ruth, INFEKCE LIDSKÝMI PAPILLOMAVIRY A TONZILÁRNÍ KARCINOMY V ČESKÉ REPUBLICE Přednáška prezentována na: 72. Kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Praze 9.-11.9. 2009 [Jiný výsledek]
8808MUDr. Eliška Rotnáglová, Ph.D.Eliška Rotnáglová, Jan Klozar, Martina Saláková, Eva Košľabová a Ruth Tachezy, "HPV etiologie tonzilárních karcinomů a klinické implikace" Přednáška prezentovaná na Odborné konferenci pořádané NRL pro papillomaviry 10.11.2009 [Jiný výsledek]
63309Mgr. Václav Valeš, Ph.D.Valeš, Václav, Přednáška na konferenci Week od Doctoral Students 2009, Praha: Study of the phase composition of Fe2O3 nanoparticles [Jiný výsledek]
63309Mgr. Václav Valeš, Ph.D.Valeš, Václav, Přednáška na konferenci Struktura 2009 (Hluboká nad Vltavou): Studium fázového složení nanočástic Fe2O3 [Jiný výsledek]
63309Mgr. Václav Valeš, Ph.D.Valeš, Václav, Přednáška na konferenci E-MRS (Varšava): Study of the phase composition of Fe2O3 nanoparticles using x-ray diffraction and Debye formula [Jiný výsledek]
63309Mgr. Václav Valeš, Ph.D.Valeš, Václav; Poltierová-Vejpravová, Jana; Holý, Václav; Tyrpekl, Václav; Brázda, Petr; Doyle, Stephen, Článek v časopise Physica Status Solidi, přijato, v tisku: Study of the phase composition of Fe2O3 and Fe2O3/TiO2 nanoparticles using X-ray diffraction and Debye formula (viz příloha emrs.pdf) [Jiný výsledek]
73109Mgr. Karel Chvalovský, Ph.D.Chvalovský, Karel, Syntactic Approach to Fuzzy Modal Logics in MTL, Doktorandské dny '09. Praha : Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. & MATFYZPRESS, 2009, 35-43. ISBN 978-80-7378-087-6. [Jiný výsledek]
73109Mgr. Karel Chvalovský, Ph.D.Chvalovský, Karel, Independence of Axioms in Non-Classical Logics and ATP. Mathematical Theory and Computational Practice. Abstract Booklet. Heidelberg : University of Heidelberg, 2009 - (Ambos-Spies, K.; Löwe, B.; Merkle, W.) S. 324-324. [Jiný výsledek]
22209Mgr. Marek Dospěl, Ph.D.Dospěl, Marek, Dvouhodinová prezentace "New texts from the Bahariya Oasis", týkající se textového materiálu, kterým se hlavní řešitel v rámci grantového projektu zabývá. Předneseno na interdisciplinárním semináři "Society, Economy, and Culture in Late Antiquity" (Inst. for the Study of the Ancient World, New York University, 2.12.2009) [Jiný výsledek]
29407RNDr. Vojtěch Abraham, Ph.D.Abraham, Vojtěch; Kuneš, Petr; Kovářík, Oleg, http://botany.natur.cuni.cz/palycz/ [Jiný výsledek]
134908RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D.Hajná, Jaroslava; Žák, Jiří; Kachlík, Václav; Chadima, Martin, Poster na konferenci GeoDresden 2009 v sekci: Special Session: From Cadomian subduction to Variscan collision: Pre-Mesozoic geology of the Bohemian Massif and adjacent domains Hajná J, Žák J, Kachlík V, Chadima M: Subduction-related shortening and differential exhumation in the Cadomian accretionary wedge: the Teplá–Barrandian unit, Bohemian Massif. 161st annual meeting of the Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften GeoDresden 2009 – poster [Jiný výsledek]
33508MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D.Havranek O, Kleibl Z, Soucek P, Trneny M, Alterations of CHEK2 gene in non-Hodgkin lymphoma patients. Haematologica 2009, 94(s2): 273-274. Abstract n.0671 (poster na konferenci European Haematology Association) [Jiný výsledek]
33508MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D.Havránek O, Kleibl Z, Souček P, Trněný M, Mutační analýza kódující sekvence genu checkpoint kinase 2 (CHEK2) u pacientů s non-Hodgkinskými lymfomy. Sborník 10. studentské vědecké konference 1.LF UK 2009, 83-85 (přednáška) [Jiný výsledek]
33508MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D.Havránek O, Kleibl Z, Souček P, Trněný M, Polymorfizmy a mutace DNA reparačních genů u non-Hodgkinských lymfomů. Olomoucké hematologické dny 2009. Transfuze a hematologie dnes 2009, suppl.1, 15, abstrakt č. 1527 (přednáška) [Jiný výsledek]
33508MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D.Havranek O, Kleibl Z, Soucek P, Trneny M, Mutation analysis of checkpoint kinase 2 in non-Hodgkin lymphoma patients. Abstrakt Book, International Medical Postgraduate Conference Hradec Kralove 2009, 47-50 (přednáška) [Jiný výsledek]
55608Mgr. Lucie MenšíkováKubovy,P.,Menšíkova,L., Jelen,K.,Riha,M.,Nikodymova,K.,Otahal,S.: , COMPLEX RHEOLOGY OF KNEE JOINT IN VIVO – EFFECT OF PATOLOGICAL CHANGES, XXII Congress of the International Society of Biomechanice, July 5-9, 2009, Cape Town, South Africa. [Jiný výsledek]
120709RNDr. Petr Hoffmann, Ph.D.Hoffmann, Petr, Evaluation of analysis by reduction inference algorithms [Jiný výsledek]
120709RNDr. Petr Hoffmann, Ph.D.Hoffmann, Petr, prezentace výsledků na semináři Rozpoznávání a syntaktická analýza (24. listopadu a 1. prosince 2009, MFF UK) [Jiný výsledek]
120709RNDr. Petr Hoffmann, Ph.D.Hoffmann, Petr, stránky projektu (úložiště): http://gibbon.troja.mff.cuni.cz [Jiný výsledek]
114109Mgr. Petra BuzkováJakubík, Petr. Teplý, Petr, Článek ve sborníku: Alternative Approaches of Evaluation of Economy´s Financial Stability. Konference: International Symposium on Finance and Accounting 2009, Kuala Lumpur, Malaysia [Jiný výsledek]
114109Mgr. Petra BuzkováBenešová, Petra, Collateralized Debt Obligation: Valuation and Sensitivity Analysis, diplomová práce IES FSV UK, 2009 [Jiný výsledek]
114109Mgr. Petra BuzkováChalupka, Radovan. Teplý, Petr. Sekhri, Vidya., Modeling Capital Requirements for Operational Risk in Emerging Markets’ Banks. Článek ve sborníku: IFC 2009, Indian Institute of Management, Kalkata, Indie. [Jiný výsledek]
114109Mgr. Petra BuzkováTeplý, Petr. Černohorská, Liběna., Strategic Implications of The 2008 Financial Crisis. Článek ve sborníku: Global Strategic Management, Inc., Michigan, USA. ISSN 1947-2195. [Jiný výsledek]
114109Mgr. Petra BuzkováBenešová, Petra. Teplý, Petr., Main Flaws of the Collateralized Debt Obligation Valuation before and During the 2008/2009 Global Turmoil. Článek ve sborníku: International Finance Symposium 2009, Marmara University, Istanbul, Turkey. [Jiný výsledek]
114109Mgr. Petra BuzkováJakubík, Petr. Teplý, Petr, The JT index as An Indicator of Financial Stability of Emerging Markets. Článek ve sborníku. The Institute for Business and Finance Research. HILO, HI 96720, USA. 2009. pp. 121-130. ISSN 1931-0285. [Jiný výsledek]
114109Mgr. Petra BuzkováBenešová, Petra. Teplý, Petr, Main Flaws of The Collateralized Debt Obligation‘s Valuation Before And During The 2008/2009 Global Turmoil. IES Working Paper (forthcoming). IES FSV. [Jiný výsledek]
114109Mgr. Petra BuzkováTeplý, Petr. Černohorská, Liběna. Zeman, Libor, Negative and Positive Lessons from The 2007-2008 Financial Crisis. Článek ve sborníku. The Institute for Business and Finance Research, HILO, HI 96720, USA. 2009. pp. 131-140. ISSN 1931-0285. [Jiný výsledek]
114109Mgr. Petra BuzkováMarková, Katarína. Mejstřík, Michal. Teplý, Petr., The European Banking Industry Before And During the 2008/2009 Global Turmoil. Článek ve sborníku. International Finance Symposium 2009, Istanbul, Turecko. 2009. [Jiný výsledek]
114109Mgr. Petra BuzkováChalupka, Radovan. Teplý, Petr. Černohorský, Jan., The Importance of Operational Risk Modeling For Economic Capital Management In Banking. Článek ve sborníku. In: POLOUCEK, S. and STAVAREK, D. (ed.), Structural and Regional Impacts of Financial Crises. Proceedings of 12th International Conference on Finance and Banking. Karvina:Silesian University, pp. 689-712. ISBN 978-80-7248-554-3 [Jiný výsledek]
114109Mgr. Petra BuzkováTeplý, Petr, Three essays on financial stability and risk management. Dizertační práce. IES FSV UK. Praha. 2009. [Jiný výsledek]
114109Mgr. Petra BuzkováBenešová, Petra. Teplý, Petr., The Dark Side of Collateralized Debt Obligation's Valuation during the 2008/2009 Financial Crisis. Článek ve sborníku. POLOUCEK, S. and STAVAREK, D. (ed.), Structural and Regional Impacts of Financial Crises. Proceedings of 12th International Conference on Finance and Banking. Karvina:Silesian University, pp. 58-86. ISBN 978-80-7248-554-3 [Jiný výsledek]
114109Mgr. Petra BuzkováSerdarevič, Goran. Teplý, Petr., Efficiency of EU Merger Control in the 1990-2008 Period. IES Working Paper 28/2009. IES FSV. [Jiný výsledek]
22807MUDr. Marianna ČopákováVasiľková, Marianna, příloha č.2 [Jiný výsledek]
22807MUDr. Marianna ČopákováVasiľková, Marianna, příloha č.6 [Jiný výsledek]
22807MUDr. Marianna ČopákováMaxová, Hana, příloha č.5 [Jiný výsledek]
52608MUDr. Petra Król, Ph.D. M. Cochard, J. Anton, B. Bader-Meunier, S. Berg, R. Brik, J. Clet, P. Dolezalova, A. Duquesne, M. Gattorno, D. Kaiser, I. Kone-Paut, B. Neven, P. Pillet, P. Scerbanovska, D. Rigante, I. Touitou, C. Wouters, M. Hofer, EFFICACY OF TREATMENT IN PFAPA SYNDROME: RESULTS OF THE INTERNATIONAL REGISTRY Ann Rheum Dis 2009;68(Suppl3):114 poster [Jiný výsledek]
52608MUDr. Petra Król, Ph.D.Krol, Petra, Matulova, Martina, Krol, Ladislav, Hoza, Jozef and Sedlacek, Petr, Etanercept as a salvage therapy for the corticoid-resistant acute graft versus host disease 2nd Midsummer Meeting on HSCT in Children, 26th – 28th June 2009, Piechowice, Polsko – poster, publikováno ve sborníku abstrakt [Jiný výsledek]
32107RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.Žáčková, Pavla, Makrozbytková analýza profilu z lokality poblíž Černého jezera na Šumavě (5. pracovní setkání Archeobotanické skupiny, Praha 2009) [Jiný výsledek]
32107RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.Vočadlová, Klára, Glaciální akumulace v okolí Černého jezera na Šumavě. (poster) Seminář „13. Kvartér 2007“, Brno, 29.11.2007, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Česká geologická společnost [Jiný výsledek]
32107RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.Křížek, M., Vočadlová, K., Engel, Z., Construction and characteristics of k-curve as means of determination of cirque remodelation - Case studies in Bohemian (Bavarian) Forest, Giant Mts. and Hrubý Jeseník Mts. (poster, příspěvek do sborníku abstraktů).Mezinárodní konference "Mitteleuropäische Geomorphologietagung. Geomorphologie in Wissenschaft und Praxis – Kompetenzen und Herausforderungen“, 23. – 25.9.2008, Salzburg, Rakousko, Österreichische Forschungsgruppe für Geomorphologie und Umwelthandel. [Jiný výsledek]
32107RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.Vočadlová, K., Petr, L., Žáčková, P., Křížek, M., Interpretace vývoje krajiny dle sedimentárního záznamu z lokality Černé jezero na Šumavě. (přednáška a abstrakt ve sborníku) Seminář „15. Kvartér 2009“, Brno, 26.11.2009, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Česká geologická společnost [Jiný výsledek]
32107RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.Vočadlová, K., Křížek, M., Petr, L., Žáčková, P., Paleogeographical evidence of the sediments from the Černé jezero Lake area, the Bohemian Forest (přednáška, příspěvek do sborníku abstraktů - Geomorfologický sborník 8), Mezinárodní konference „Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009“, 15. – 17.4.2009, Kašperské Hory, Česká asociace geomorfologů. [Jiný výsledek]
32107RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.Křížek, M., Vočadlová, K., Engel, Z., Construction and characteristics of k-curve as a means of determination of cirque remodelation (poster) - „Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PŘF UP v Olomouci“, 10.6.2009, Olomouc, Palackého univerzita v Olomouci. [Jiný výsledek]
32107RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.Vočadlová, K., Křížek, M., Petr, L., Žáčková, P, Evidence of postglacial landscape development in the vicinity of the Černé jezero Lake (the Bohemian Forest) (poster) -„Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PŘF UP v Olomouci“, 10.6.2009, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. [Jiný výsledek]
32107RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.Žáčková, P. - Petr, L. - Vočadlová, K. - Křížek, M. - Novák, J. - Nováková, K., Paleobotanická interpretace vývoje krajiny na základě makrozbytkového rozboru sedimentů z lokality poblíž Černého jezera na Šumavě (přednáška). 6. konferenci environmentální archeologie, 3.-4.2.2010, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích [Jiný výsledek]
32107RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.Žáčková, Pavla, Makrozbytková analýza - její přednosti a omezení při studiu pravěkého přírodního prostředí pozdního glaciálu a holocénu (srovnání profilů z Třeboňska, Šumavy a Polabí (přednáška). 12. pracovní konference Přírodovědné metody ve službách archeologie, 1.–5. června 2009, Brno, v Moravské zemském muzeum. [Jiný výsledek]
32107RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.Vočadlová, Klára, Srovnání zalednění v okolí Černého a Čertova jezera na Šumavě. (přednáška, abstrakt v Geomorfologickém sborníku 7). Konference „Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008“, 3. – 5.6.2008, Šlapanice u Brna, Česká asociace geomorfologů. [Jiný výsledek]
32107RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.Křížek, M., Vočadlová, K., Engel, Z., Construction and characteristics of k-curve as a means of determination of cirque remodelation (poster, příspěvek do sborníku abstraktů), konference „Vývoj geografických systémů a rizikové procesy v globálním kontextu“, 21.09.2007, Praha, PřF UK v Praze [Jiný výsledek]
32107RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.Vočadlová, K., Křížek, M., Petr, L., Žáčková, P., Paleobotanická a paleogeografická evidence zalednění Černého jezera (přednáška, příspěvek do sborníku abstraktů)Seminář „14. Kvartér 2008“, Brno, 27.11.2008, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Česká geologická společnost [Jiný výsledek]
34407RNDr. Věra Ňuňuková, Ph.D.Ňuňuková Věra, Urbánková Eva, Jelokhani-Niaraki Masoud, Chaloupka Roman, konference, Boston: Biophysical Society, 52th Annual Meeting 2009 28.2.-4.3.2009 - poster Biophysical Journal Volume 96, Issue 3, Supplement 1, February 2009, Page 327a [Jiný výsledek]
34407RNDr. Věra Ňuňuková, Ph.D.Ňuňuková Věra, Urbánková Eva, Jelokhani-Niaraki Masoud, Chaloupka Roman, konference, Toronto: Chemical Biophysics Symposium 2009, 24.-26.4.2009 - poster [Jiný výsledek]
18307Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.Fikáček, Martin, Hydrophilidae (Coleoptera) in an out of water (an outline of currently solved projects). Přednáška v rámci pobytu SYNTHESYS, 6. února 2009, Zoological Museum of the Copenhagen University, Dánsko. [Jiný výsledek]
129609Mgr. Soňa BenešováKrálová Věra, Účinky seleničitanu sodného na buňky kolorektálního karcinomu s odlišným p53 genotypem. Plakátové sdělení na XXV. xenobiochemickém sympóziu, pořádaném Českou společností pro biochemii a molekulární biologii a Slovenskou spoločnosťou pre biochémiu a molekulárnu biológiu v září 2009 v Mikulově. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk; Chromý, Pavel, (2009): Marginalizace obcí a regionů v kontextu redukce sítě základních škol v Česku od poloviny 20. století. Poster na 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, katedra geografie PřF UP v Olomouci, Olomouc, 10.–11. 6. 2009. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie, (2009): Vliv socioprostorových změn elementárního vzdělávání v Česku ve 2. polovině 20. století na proměny lokálního a regionálního prostředí. Ústní prezentace na diskuzním semináři Setkání pražské a ostravské geografie na semináři doktorandů, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přf OU, Ostrava, 26.–27. 3. 2009. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie, (2010): Územní diferenciace elementárního vzdělávání v Česku v 2. polovině 20. století (Vliv na lokální a regionální rozvoj). Dizertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 218 s. + přílohy. (Plánovaná obhajoba 31. 5. 2010) [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Perlín, Radim; Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk, Typologie venkovského prostoru Česka podle potenciálu rozvoje. Geografie – Sborník ČGS. ISSN 1212-0014. Příspěvek byl v roce 2009 nabídnut redakci časopisu Geografie. Článek sleduje regionální rozdíly venkovského prostoru Česka. Přispívá k analýze souvislostí územní diferenciace sítě základních škol s prostorovou distribucí dalších charakteristik. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Chromý, Pavel; Kuldová, Silvie; Kučera, Zdeněk, (2008): Different Faces of Regional Identity. Contribution to Study of Regional Identity Reproduction Process. Ústní prezentace na Regional Studies Association Annual International Conference "Regions: The Dilemmas of Integration and Competition?", Praha, 27.–29. 5. 2008. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk; Chromý, Pavel, (2008): Marginalization of municipalities and regions in the context of basic schools network reduction in Czechia since a mid 20th century. Introduction of a Research Project. Poster na mezinárodní konferenci 1 st Moravian Conference on Rural Research Eurorural 08, Brno, 25.–29. 8. 2008. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Chromý, Pavel; Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk, (2008): Regional Identity, Contemporary and Historical Regions and the Issue of Relict Borders. The Case of Czechia. Ústní prezentace na the 11th ‘Lodz’ International Political Geography Conference Historical Regions Divided by the Borders, Świnoujście, 17.–19. 9. 2008. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk, (2008): Multikulturní společenství a jejich vliv na krajinu. Příklad Podbořanska. Ústní prezentace na workshopu Religiózní krajina Česka, Praha, 12. 12. 2008. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie, (2008): Rural basic schools network, its spatial pattern changes and impact on local communities.Ústní prezentace na mezinárodní konferenci 1 st Moravian Conference on Rural Research Eurorural 08, Brno, 25.–29. 8. 2008. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk, (2008): Vztah periferiality a vzdělávání: Lze definovat periferní oblasti na základě vývoje školské sítě? Ústní prezentace na kolokviu Teória a metodológia regionálnej geografie, Bratislava, 18. 11. 2008. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk; Chromý, Pavel, Marginalization of Municipalities and Regions in the Context of Elementary Schools Network Reduction in Czechia Since a Mid 20th Century. Poster na mezinárodní konferenci „14th International Conference of Historical Geographers“, Kyoto, 23. – 27. 8. 2009. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie, (2009): Vývoj školské sítě ve 2. polovině 20. století – důsledky pro venkov. Poster na výstavě Venkovy a venkované v předsálí Geografické knihovny PřF UK v Praze, Praha, 16. 9. 2009–11. 11. 2009. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk; Chromý, Pavel, (2009): An Elementary School in Networks: Contribution to Geography of Education. Ústní prezentace na “Warsaw Regional Forum 2009”, Varšava, 21.–24. 10. 2009. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk, (2010): Changes in the Elementary School Network and their Impact on Local Communities in Czechia – a Geographical Perspective. Přijatý návrh přednášky na mezinárodní konferenci European Conference on Educational Research, Helsinki, 25.–27. 8. 2010. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk; Chromý, Pavel, (2010): Peripheralization of Regions and Localities in Czechia in the Context of Elementary School Closure. Přijatý návrh posteru na mezinárodní konferenci European Conference on Educational Research, Helsinki, 25.–27. 8. 2010. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie, (2010): An Elementary School Network Changes – Their Context and Consequences in Czechia. Ústní prezentace na “2nd Demographic Conference of Young Demographers”, Praha, 17. 2. 2010. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk; Chromý, Pavel, An Elementary School in Networks: Contribution to Geography of Education. Europa XXI. ISSN 1429-7132. Článek byl v roce 2009 podán do redakce časopisu Europa XXI. Cílem příspěvku je diskutovat pozici školy v různých typech sítí jako instituce, která učí jedince jednat a zároveň je sama nucena jednat v prostředí. Text se zároveň pokouší upozornit na existenci vědní disciplíny geografie vzdělávání a potřebu jejího redefinování. Je příspěvkem diskutujícím teoretické koncepty a metodická východiska geografického výzkumu aspektů vzdělávání. [Jiný výsledek]
77609RNDr. Monika Flachsová, Ph.D.Monika, Šídová, Poster: Stem cells and other testicular cells in cell culture of Xenopus tropicalis and their qualitative characterization of gene expression: Monika Sidova, Jana Sevcikova Jonakova, Tereza Tlapakova and Jaroslav Macha. RNA club (30. 10. 2009, Brno, Česká Republika). [Jiný výsledek]
20708RNDr. Ondřej SýkoraIša, Jiří, Reitermanová, Zuzana, Sýkora, Ondřej, On the complexity of general solution DAGs. In Proceedings of the ICMLA 2009, Eighth International Conference on Machine Learning and Applications, Miami Beach, FL, s. 673–678, Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2009. Článek v recenzovaném sborníku. V článku je odvozena dosud neznámá složitost výpočtu optimálního řešení rozhodovacích problémů popsaných pomocí Unconstrained Influence Diagrams pomocí metody GS-DAGs. Článek zároveň obsahuje návrh na rozšíření této metody, které vede ke snížení počtu hran v grafu obsahujícím řešení a tím ke zefektivnění výpočtu. Plný text článku ve formátu PDF je přiložen ke zprávě. [Jiný výsledek]
20708RNDr. Ondřej SýkoraMrázová, Iveta, Sýkora, Ondřej, FPGA-based Phonetic Search. Praha: Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2009. 25 s. Technická zpráva TR 2009/6. Technická zpráva shrnuje výsledky výzkumu v oblasti implementace fonetického vyhledávání pomocí technologie FPGA a srovnání s klasickými implementacemi. Součástí publikace je návrh metodologie pro rozhodnutí, zda má být vyhledávání pro výběr nejefektivnější technologie pro vyhledávání pro konkrétní text, jazyk a hledané slovo. Technická zpráva ve formátu PDF je v příloze. [Jiný výsledek]
20708RNDr. Ondřej SýkoraSýkora, Ondřej, Prezentace na oborových seminářích MFF UK: Diplomový a doktorský seminář II - Phonetic Search using the FPGA technology. Prezentace shrnující výsledky vlastního výzkumu zameřeného na možnosti efektivní implementace výpočtů (fonetického vyhledávání) pomocí technologie FPGA. Diplomový a doktorský seminář I - Implementing the Aho-Corasick Automata for Phonetic Search. Prezentace o možnostech efektivní implementace fonetického vyhledávání pomocí automatu Aho-Corasickové a jeho efektivní implementace, zejména s použitím technologie FPGA. Slidy promítané na prezentacích ve formátu PDF jsou v příloze. [Jiný výsledek]
51807Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D.Novák, Ľubomír, Jaghnóbsko-český slovník, 324 stránkový dokument obsahující 7500 lexémů. [Jiný výsledek]
112508Mgr. Ing. Ivana Kocichová, Ph.D.Havlíková, Ivana, Záznamy v databázi www.olympos.cz. Podklady předány k zanesení do databáze. [Jiný výsledek]
86508RNDr. Pavel Čížek, Ph.D.Čížek, Pavel; Semerák, Oldřich, Článek ve sborníku konference WDS WDS'09 Proceedings of Contributed Papers: Part III – Physics, strany 38-45 P. Čížek and O. Semerák, Thin-disc Perturbation of a Schwarzschild Black Hole [Jiný výsledek]
84507Ing. Jana KopeckáKopecká, Jana, Krijt, Jakub, Raková, Kateřina, Kožich, Viktor, Práce s názvem Restoring assembly and activity of cystathionine β-synthase mutants by ligands and chemical chaperones byla odeslána do časopisu Journal of Inherited Metabolic Disease a doporučena po revizi k publikaci. [Jiný výsledek]
129009Mgr. Martin Míšek, Ph.D.M.Míšek, V.Sechovský, J.Kamarád, J.Prokleška, Magnetization of UNiGa under pressure, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, přijato k publikaci [Jiný výsledek]
129009Mgr. Martin Míšek, Ph.D.Dana Turčínková, Martin Míšek, Jiří Prchal, Martin Diviš, Vladimír Sechovský, Magnetic interactions in ErCo2 - effect of chemistry and pressure Přednáška, ICM 2009, Karlsruhe, Německo (V. Sechovský) [Jiný výsledek]
129009Mgr. Martin Míšek, Ph.D.M.Míšek, V.Sechovský, J.Kamarád, J.Prokleška, Effects of high pressures on magnetism in UNiGa, Posterová prezentace, 47 EHPRG, Paříž, Francie [Jiný výsledek]
129009Mgr. Martin Míšek, Ph.D.Dana Turčínková, Martin Míšek, Jiří Prchal, Martin Diviš, Vladimír Sechovský, Pressure influence on magnetism in ErCo2 and Er(Co0.975Si0.025)2 Přednáška, 47 EHPRG, Paříž, Francie (V. Sechovský) [Jiný výsledek]
129009Mgr. Martin Míšek, Ph.D.M.Míšek, V.Sechovský, J.Kamarád, J.Prokleška, Effects of high pressures on magnetism in UNiGa, High pressure research, v recenzním řízení [Jiný výsledek]
129009Mgr. Martin Míšek, Ph.D.M.Míšek, V.Sechovský, J.Kamarád, J.Prokleška, Magnetization of UNiGa under pressure, Přednáška, Actinides 2009, San Francisko, USA [Jiný výsledek]
129009Mgr. Martin Míšek, Ph.D.Dana Turčinková, Vliv tlaku na magnetické parametry intermetalických sloučenin, (Diplomová práce, obhájeno 2009) V této práci jsem se zásadním způsobem podílel na provedení technicky náročných experimentů za vysokých tlaků. Vedle stávajících technik meření magnetických a transportních vlastností za vysokých tlaků při nich byla využita také nově zprovozněná metoda měření AC susceptibility na vybraných vzorcích systému Er(Co1-x,Six)2 [Jiný výsledek]
90409RNDr. Klára Ševčíková, Ph.D.Ševčíková, Klára, XPS Study of Rh/CeOx model catalyst – surface oxidation and reduction. Plakát [Jiný výsledek]
90409RNDr. Klára Ševčíková, Ph.D.Nehasil, Václav, Photoemission and Thermo Programmed Reaction Study of Catalytic Properties of Rh/CeO2 System - článek přijatý časopisem Surface and Interface Analysis. [Jiný výsledek]
104109Mgr. Jan Kysela, Ph.D.Kysela, Jan, Beaten Boii and Unattested Urbanisation. Observations on the theory of a north Italian origin of the oppida in: Karl, Raimund; Leskovar, Jutta (eds.): Interpretierte Eisenzeiten: Fallstudien, Methoden, Theorien, Tagungbericht der 3. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitachäologie; Studien zur Kulturgeschichte Oberösterreichs, Folge 22; Linz (Oberösterreichische Landesmuseum)2009; 227-235 [Jiný výsledek]
104109Mgr. Jan Kysela, Ph.D.Kysela_v_přípravě, Poznámka k imitacím (?) středomořské keramiky ze středočeských oppid. [Jiný výsledek]
14207Mgr. Viola AltováAltová, Viola, Závěrečná zpráva [Jiný výsledek]
89907Mgr. Jana Balounová, Ph.D.Jana Oujezdská, Aleš Neuwirth, Indukce exprese FoxP3 [Jiný výsledek]
89907Mgr. Jana Balounová, Ph.D.Jana Oujezdská, Aleš Neuwirth, Transfekce hFoxP3 [Jiný výsledek]
89907Mgr. Jana Balounová, Ph.D.Aleš Neuwirth, Jana Oujezdská, Expresní profil [Jiný výsledek]
64807Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.Tichý, Ondřej, Morphological Analyzer, AS Dictionary & Online Collaborative Environment (Poster). A Poster Section of the International Society of Anglo-Saxonists Conference 2009, Memorial Universtiy of Newfoundland, Canada [Jiný výsledek]
64807Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.Tichý, Ondřej, Data ve formátu XML a skripty v jazyce PERL. <http://www.bosworthtoller.com/backup/data.rar> [Jiný výsledek]
64807Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.Tichý, Ondřej, A digital edition of the Bosworth-Toller Anglo-Saxon Dictionary. Charles University in Prague, 2010. <http://www.bosworthtoller.com> [Jiný výsledek]
144207Mgr. Libor Křižka, Ph.D.Křižka, Libor, Moduli spaces of Lie algebroid connections, Ph.D. thesis [Jiný výsledek]
44407doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHABláha, Jan, Předběžné výsledky studie jsou připraveny k publikování v recenzovaném časopise (Anesteziologie & Intenzivní medicína) a rovněž budou předneseny v rámci národního kongresu České společnosti intenzivní medicíny (Brno, 2010), předpokládáme jejich prezentaci i na výročním evropském kongresu ESICM (Barcelona, 2010). [Jiný výsledek]
44407doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHAKopecký, Petr, Výsledky části studie byly prezentovány na 22nd ESICM Annual Congress 2009, Lisbon. Abstrakt: Kopecky P., Mraz M., Blaha J., Kremen J., Stritesky M., Haluzik M. Continuous glucose monitoring combined with computer-based eMPC algorithm for tight glucose control in cardiac surgery patients. Intensive Care Med. 2009, Vol 35, No 1S, S123 (IF = 4,623) [Jiný výsledek]
44407doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHABláha, Jan, PREDIKČNÍ VÝZNAM PEROPERAČNÍHO VZESTUPU GLYKÉMIE U KARDIOCHIRURGICKÝCH PACIENTŮ. Prokázali jsme, že míra vzestupu glykémie (dG; mmol/l) během prvních 12 hod od začátku operace (medián 3,6 mmol/l u výkonů na mimotělním oběhu (MO) resp. 2,6 mmol/l u výkonů bez MO) se ukázala jako predikátor výskytu pooperačních komplikací. U výkonů na MO byl u pacientů s dG>3,6 signifikantně vyšší výskyt pooperačních komplikací něž u pacientů s dG <3,6: 44,8% vs. 17,4% pacientů měli alespoň jednu pooperační komplikaci (p=0,045). U výkonů bez MO byl rovněž signifikantní rozdíl mezi skupinou pacientů s dG>2,6 vs. s dG<2,6: 26,7% vs. 13,8% (p=0,025). Úplná analyzovaná data byla připravena k publikování a podstupují v současné době recenzní řízení. [Jiný výsledek]
31109RNDr. Mgr. Radek Suchomel, Ph.D.Suchomel, Radek and Masin, David, Calibration of an advanced soil constitutive model for use in probabilistic numerical analysis. In Proc. Int. Symposium on Computational Geomechanics (ComGeo I), 2009, Pietruszczak et al. (Eds.) Juan-les-Pins, France; 265-274. [Jiný výsledek]
31109RNDr. Mgr. Radek Suchomel, Ph.D.Suchomel, Radek and Masin, David, Application of an advanced constitutive model in probabilistic numerical analysis (in Czech). In Proc. 37th Conf. Zakládání Staveb, Brno (2009), CZ; 7-12. [Jiný výsledek]
78608RNDr. Katarína BabiarováOuřadníková, Eva, Výsledky jsou přiložené jako soubor PDF [Jiný výsledek]
19008Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D.Šindlerová, Jana, An Insight into the Semantics of Directional Valency Complementation. Poster presented at Corpus Linguistics Conference, Liverpool, GB, July 2009. [Jiný výsledek]
19008Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D.Šindlerová, Jana, Building a Multilingual Valency Lexicon. Contributed talk at IRTG annual meeting, Irsee, Saarland, Germany, June 2009. [Jiný výsledek]
19008Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D.Šindlerová, Jana, (A)symetrie valenčních vlastností českých a anglických sloves pohybu. In press, Sborník konference Intercorp 2009, Praha, 2010. [Jiný výsledek]
19008Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D.Bojar, Ondřej, TectoMT for Plaintext Freaks. Talk presented at MT Marathon 2009, Prague, January 2009. [Jiný výsledek]
19008Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D.Bojar, Ondřej, Bad News, NLP Hacking and Feature Fishing. Talk presented at MT Marathon 2009, Prague, January 2009 [Jiný výsledek]
19008Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D.Šindlerová, Jana, Bojar, Ondřej, Towards English-Czech Parallel Valency Lexicon via Treebank Examples. In TLT 8: Proceedings of 8th Treebanks and Linguistic Theories Workshop (TLT), Milano, Italy, 2009, pp. 185-195. [Jiný výsledek]
19008Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D.Urešová, Zdeňka, Building the PDT-VALLEX valency lexicon. In CL 2009: Proceedings of the fifth Corpus Linguistics Conference, Liverpool, UK, 2009. [Jiný výsledek]
80407MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.Zentsová, Irena, poster č.11 [Jiný výsledek]
80407MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.Kayserová, Jana, přednáška domácí [Jiný výsledek]
80407MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.Kayserová, Jana, přednáška zahraniční [Jiný výsledek]
80407MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.Kayserová, Jana, manuscript článku [Jiný výsledek]
80407MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.Kayserová, Jana, poster č.1 [Jiný výsledek]
80407MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.Kayserová, Jana, Seznam publikací s dedikací GAUK [Jiný výsledek]
80407MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.Kayserová, Jana, poster č.2 [Jiný výsledek]
80407MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.Kayserová, Jana, poster č.3 [Jiný výsledek]
80407MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.Kayserová, Jana, poster č.5 [Jiný výsledek]
80407MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.Kayserová, Jana, poster č.8 [Jiný výsledek]
80407MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.Zentsová, Irena, poster č.7 [Jiný výsledek]
80407MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.Zentsová, Irena, poster č.9 [Jiný výsledek]
80407MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.Kayserová, Jana, poster č.12 [Jiný výsledek]
80407MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.Kayserová, Jana, přednáška domácí [Jiný výsledek]
120107Mgr. Richard Müller, Ph.D.Müller, Richard - Šidák, Pavel, úkázka Slovníku novější literárně teoretické terminologie, pracovní verze [Jiný výsledek]
119207Mgr. Petr Šípek, Ph.D.Šípek, Petr, Janšta, Petr, Král David, Manuskribt článku "Immature stages of Euchirinae: genera Cheirotonus and Propomacrus with comments on their phylogeny based on larval and adult characters" připraveného k odeslání do mezinárodního recenzovaného periodika (viz příloha) [Jiný výsledek]
119207Mgr. Petr Šípek, Ph.D.Šípek, Petr, Vyžádaná přednáška pro Canadian Food Inspection Agency, 19. 2. 2009 [Jiný výsledek]
119207Mgr. Petr Šípek, Ph.D.Šípek, Petr, Přednáška pro Ottawa entomology club, 19. 2. 2009 [Jiný výsledek]
105508PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.Hingarová, Vendula, konfereční přednáška "New tool for visually describtion of intergeneration language transmission", 2th Sami linguistic sympozium, University of Tromso, Norway, 18.-21.2009, http://www.hum.uit.no/lapponic/Program.html [Jiný výsledek]
105508PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.Hingarová, Vendula, semestrální kurz "Menšiny ve Skandinávii - Sámové" ZS 2009, studijní materiály na http://moodle.ff.cuni.cz/course/view.php?id=774 [Jiný výsledek]
105508PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.Hingarová, Vendula, studie: Konstrukce identity českého Němce v Norsku [Jiný výsledek]
105508PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.Hingarová, Vendula, studie "Jazyka jako případný zdroj nerovnosti ve vyprávění Čechů žijící v zahraničí" [Jiný výsledek]
105508PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.Hingarová, Vendula, semestrální kurz "Menšiny ve Skandinávii" ZS 2009 FFUK [Jiný výsledek]
105508PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.Hingarová, Vendula, semestrální kurz "Přistěhovalectví ve Skandinávii" , rozpis kurzu na http://moodle.ff.cuni.cz/course/view.php?id=803 [Jiný výsledek]
105508PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.Hingarová, Vendula, Češi v Dánsku aneb jak na dánštinu. Krajanský portál www.vkodani.cz (dostupný od dubna/května 2010) [Jiný výsledek]
93909MUDr. Petr Kocián, Ph.D.Kocián, Petr, Obrázky kolorektálního karcinomu pomocí přístroje ScanR: 1) cytokeratin (zeleně), intracelulární marker T regulačních lymfocytů FoxP3 (červeně) 2) cytokeratin(červeně), CD1a buňky(zeleně) [Jiný výsledek]
95708MUDr. Tomáš HolečekHoleček, Tomáš, Abstrakt ve sborníku XIII. vědecké konference Lékařské Fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, která se uskutečnila 21.1.2009 ve velké posluchárně budovy Teoretických ústavů Lékařské fakulty. Abstrakt je souhrnem grantu a dosažených výsledků v prvním roce jeho trvání. [Jiný výsledek]
95708MUDr. Tomáš HolečekHoleček, Tomáš, Abstrakt v časopisu Acta Medica - jedná se o časopis Lékřaské fakulty UK v Hradci Králové - abstrakt shrnuje výsledy práce v prvním roku trvání grantu. [Jiný výsledek]
95708MUDr. Tomáš HolečekHoleček, Tomáš; Dědek, Tomáš, Odeslaný, ale zatím nepřijatý abstrakt k přednášce na 11. European Congress of Trauma and Emergency surgery, který se bude konat v Bruselu v květnu 2010. Název přednášky je Grading protocol in displaced calcaneal fractures treatment a pojednává o roli rozhodovacího algoritmu v léčbě dislokovaných zlomenin patní kosti. [Jiný výsledek]
32208MUDr. Štěpánka Bálková, DiS., BBA, MBA, Th.D.Bálková, Štěpánka, Monitorování orálního zdraví u dětí v České republice [Jiný výsledek]
32208MUDr. Štěpánka Bálková, DiS., BBA, MBA, Th.D.Bálková, Štěpánka, Kylar, Ivo, Broukal, Zdeněk, Nation wide survey of Oral Health among children in the Czech republic [Jiný výsledek]
62008Mgr. Zdeňka Pastyriková, Ph.D.Metelková, Zdeňka; Boháč, Jan, Effect of lime treatment on pore size and permeability of MSW liners - under preparation [Jiný výsledek]
127208RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.Kotrbová Věra, Mrázová Barbora, Frei Eva, Stiborová Marie, Effects of cytochrome b5 on selected cytochrome P450-catalyzed reactions. Sborník abstraktů XXV. Xenobiochemického symposia, Mikulov 22.-25.9.2009, p. 9 (2009). [Abstrakt ve sborníku] [Jiný výsledek]
127208RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.Kotrbová Věra, Mrázová Barbora, Frei Eva, Stiborová Marie, Cytochrome b5 modulates cytochrome P450 1A1/2-mediated oxidation of anticancer drug ellipticine. XIII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno, Česká republika, 14.-15. 4. 2009, pp. 71-72 (2009). ISBN 978-80-221-4830-0.[Abstrakt ve sborníku] [Jiný výsledek]
127208RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.Moserová Michaela, Kotrbová Věra, Aimová Dagmar, Šulc Miroslav, Arlt Volker M., Phillips David H., Frei Eva, Stiborová Marie , Is cytochrome P450 1A1 the major enzyme activating benzo[a]pyrene in vitro and in vivo? Interdisc. Toxicol., 2 (2), 127 (2009, ISSN 1337-6853.[Abstrakt v časopise] [Jiný výsledek]
127208RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.Kotrbová Věra, Mrázová Barbora, Frei Eva, Stiborová Marie, Cytochrome b5 potentiates participation of cytochrome 1A1 and 1A2 in oxidation of anticancer drug ellipticine to pharmacologically more efficient metabolites. Conference Information: 34th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies, July 04-09, 2009 Prague, Czech Republic, FEBS J., 276 , Suppl. 1 p. 179 (2009).[Abstrakt v časopise] [Jiný výsledek]
127208RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.Kotrbová Věra, Mrázová Barbora, Frei Eva, Stiborová Marie, Study of mechanism of cytochrome b5 effects on cytochromes P450. Interdisc. Toxicol., 2 (2), 113 (2009), ISSN 1337-6853. [Abstrakt v časopise] [Jiný výsledek]
127208RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.Mrázová Barbora, Indra Radek, Kotrbová Věra, Martínková Eva, Frei Eva, Stiborová Marie, The study on mechanisms of cytochrome b5-mediated stimulation of ellipticine oxidation by cytochrome P450 3A4 to its pharmacologically efficient metabolites. XIII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno, Česká republika, 14.-15. 4. 2009, pp. 66-67 (2009). ISBN 978-80-221-4830-0.[Abstrakt ve sborníku] [Jiný výsledek]
127208RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.Kotrbová Věra, Aimová Dagmar, Ingr Marek, Frei Eva, Stiborová Marie, Příprava apo-cytochromu b5 heterologní expresí v Escherichia coli a jeho využití pro objasnění mechanismu působení cytochromu b5 v reakcích katalyzovaných cytochromy P450. Chemické Listy , 103 (5), 2009, s. 442. ISSN 0009-2770 [Abstrakt v časopise] [Jiný výsledek]
12509Mgr. Jindra KubíčkováTichá, Jindra, přijatý abstrakt na konferenci "Cybercultures. Exploring Critical Issues", Salzburg, Rakousko [Jiný výsledek]
12509Mgr. Jindra KubíčkováTichá, Jindra, příspěvek s názvem "Amateur photographs in motion" na workshopu "Visual archives: The Moving Image and Memory", The Open University, Milton Keynes, UK [Jiný výsledek]
88309Mgr. Jan SnopekSnopek, Jan, „Tendence ke ghettoizaci“ na příkladě kostelecké čtvrti Kácov: Výzkumná zpráva k projektu „Tendence ke ghettoizaci: sociálně-prostorové vyčleňování v politikách a praxi vybraných samospráv“ (pracovní text) [Jiný výsledek]
117909Mgr. Markéta Švarcová, Ph.D.Musílek Kamil, Prezentace výsledků formou ústního sdělení:Musilek, K.; Komloova, M.; Holas, O.; Pohanka, M.; Dolezal, M.; Nachon, F.; Kuca, K. Interactions of bisquaternary molecules with cholinesterases. 9. konference odborné Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČSL JEP, Hradec Králové 26.-27.11.2009, Sborník příspěvků, str. 91, ISBN 978-80-254-5956-0 [Jiný výsledek]
117909Mgr. Markéta Švarcová, Ph.D.Komlóová Markéta, prezentace výsledků formou posterového sdělení:Komloova M., Holas O., Musilek K., Kuca K., Dolezal M., Opletalova V.: Synthesi and in vitro screening of AChE bisquaternary inhibitors as potential compounds for Myasthenia Gravis treatment. Programme and Abstracts 10th International Meeting on Cholinesterases. Šibenik, Chorvatsko, 20. – 25. 9. 2009. Vydala Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology 2009. ISBN 978-953-95551-3-7 [Jiný výsledek]
117909Mgr. Markéta Švarcová, Ph.D.Musílek Kamil, prezentace výsledků formou ústního sdělení:Musilek, K.; Komloova, M.; Holas, O.; Pohanka, M.; Dolezal, M.; Opletalova, V.; Nachon, F.; Kuca, K. Non-covalent interactions of quaternary heteroaromatic compounds with cholinesterases. Chemical and Biological Defense Science and Technology Conference Dallas (USA) 16.-20.11.2009, Book of abstracts, p. 151-152. [Jiný výsledek]
117909Mgr. Markéta Švarcová, Ph.D.Komlóová Markéta, prezentace výsledků formou posterového sdělení:Komlóová M., Holas O., Musílek K., Doležal M.: Syntéza a in vitro testování bispyridiniových inhibitorů acetylcholinesterasy. Sborník 38. konference Syntéza a analýza léčiv. Hradec Králové 14. – 16. září 2009. Vydala Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2009. ISBN 978-80-7305-078-8 [Jiný výsledek]
117909Mgr. Markéta Švarcová, Ph.D.Musílek Kamil, prezentace výsledků formou ústního sdělení:Musilek, K.; Komloova, M.; Holas, O.; Pohanka, M.; Opletalova, V.; Dolezal, M.; Kuca, K. Small quaternary AChE inhibitors—Implication for pretreatment of OP poisoning or MG treatment. 46th Congress of European Societies of Toxicology Dresden 13.-16.9.2009, Toxicol. Lett. 2009, 189S, Z06, p. S209, ISSN 0378-4274. IF2008 = 3.249 [Jiný výsledek]
117909Mgr. Markéta Švarcová, Ph.D.Komlóová Markéta, prezentace výsledků formou ústního sdělení:Komlóová M., Holas O., Musílek K., Doležal M.: Příprava a in vitro testování periferních inhibitorů acetylcholinesterasy. Sborník 9. konference odborné Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČSL JEP. Hradec Králové 26. – 27. listopadu 2009. Vydala Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové 2009. ISBN 978-80-254-5956-0 [Jiný výsledek]
97909RNDr. David Píša, Ph.D.Macúšová, Eva, Santolik O., Database of whistler-mode chorus in the equatorial plane, in WDS'09 Proceedings of Contributed Papers: Part II – Physics of Plasmas and Ionized Media (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 56–61, 2009. [Jiný výsledek]
97909RNDr. David Píša, Ph.D.Macúšová, Eva, E. Macusova, Santolik O., Decreau P., Demekhov A. G., Nunn D., Gurnett D. A., Pickett J. S., Titova E. E., Kozelov B. V., Observations of the relationship between frequency sweep rates of chorus wave packets and plasma density, submitted in JGR [Jiný výsledek]
15009Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.Suková, Lenka, 1. "Report on the Geoarchaeological Survey in the area of Sabaloka, Sixth Cataract, Sudan, 25th October – 6th November 2009". Zpráva o průběhu prací v terénu, předložená pracovníkům National Corporation for Antiquities and Museums, Khartoum, Sudan, dne 8. 11. 2009. 2. "Geoarcheologický výzkum v oblasti 6. nilského kataraktu (Sabaloka), 25.10.-6.11.2009". Prezentace k referátu přednesenému na domovském pracovišti řešitelky 15. 12. 2009. Shrnutí průběhu terénních prací a zjištění geoarcheologického průzkumu v uvedené oblasti (s větším důrazem na východiska, metody a průběh průzkumu skalního umění oblasti) bude předneseno 25. 2. 2010 na kolokviu Orientalia Antiqua Nova X, konaném na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě filozofické. [Jiný výsledek]
92908RNDr. Mgr. Barbora Černá, Ph.D.ČERNÁ, B. , (2009): Rozsah a morfologické účinky kvartérního zalednění v severním svahu Jizerských hor. Doktorská dizertační práce, katedra Fyzické geografie a geoekologie, PřF, Univerzita Karlova. [Jiný výsledek]
92908RNDr. Mgr. Barbora Černá, Ph.D.ČERNÁ, B. , (2009): Ice sheet glaciation in the Northern Bohemia - the evidence from two saddle sites. 7. Mezinárodní Vědecká Konference Geoekologické Problémy Krkonoš, Szklarska poręba, 21-23.09. 2009, poster [Jiný výsledek]
25709RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.Š. Roučka, A. Podolník, P. Jusko, T. Kotrík, R. Plašil, J. Glosík,, 433. WE-Heraeus-Seminar "Anions - from the lab to the stars" Bad Honnef (Německo), 7 - 11 červen 2009, prezentace posteru [Jiný výsledek]
25709RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.Roučka, Štěpán; Jusko, Pavol, Obrázková příloha k výroční zprávě. [Jiný výsledek]
25709RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.J. Varju, Š. Roučka, T. Kotrík, R. Plašil, J. Glosík, Application of NIR-CRDS for state selective study of recombination of para and ortho H3+ ions with electrons in low temperature plasma, Proceedings of LAPD conference in Journal of Physics: Conference Series 2010. Accepted for publication [Jiný výsledek]
25709RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.T. Kotrík, P. Dohnal, I. Korolov, R. Plašil, Š. Roučka, J. Glosík, Chris H. Greene, V. Kokoouline, Temperature dependence of binary and ternary recombination of D3+ ions with electrons, Journal of Chemical Physics. Sent for review [Jiný výsledek]
25709RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.Š. Roučka, A. Podolník, P. Jusko, T. Kotrík, R. Plašil, J. Glosík, 22-pole Trap With Electrostatic Spectrometer -- Study of Associative Detachment H- + H -> H2 + e-, WDS'09 Proceedings of contributed papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránkova, Matfyzpress, (2009) 121-128 [Jiný výsledek]
94608MUDr. Marek SchmidtVeselý Štěpán, PSA NADIR AFTER RADICAL PROSTATECTOMY MEASURED BY ULTRASENSITIVE ASSAY PREDICTS THE RISK OF BIOCHEMICAL RELAPSE OF PROSTATE CANCER 30th Congress of the Société Internationale d´Urologie 1-5.11. 2009 Podium session Spoluautor [Jiný výsledek]
94608MUDr. Marek SchmidtSchmidt Marek, LAPAROSKOPICKÁ PYELOPLASTIKA. Endoskopie, 2010, ISSN 1211-1074. [Článek v časopise] Původní práce - přijat do tisku po proběhlém recenzním řízení. [Jiný výsledek]
94608MUDr. Marek SchmidtSchmidt Marek, MOLEKULÁRNÍ VLASTNOSTI KLINICKY SIGNIFIKANTNÍHO KARCINOMU PROSTATY dedikace podpory GAUK Časopis "Česká Urologie" ISSN 1211-8729 t.č. v recenzním řízení [Jiný výsledek]
94608MUDr. Marek SchmidtSchmidt Marek, POSUN UROLOGICKÉ OPERATIVY OD OTEVŘENÉ K LAPAROSKOPICKÉ Výroční konference České Urologické společnosti 7.–9. 10. 2009 TOP HOTEL PRAHA Pódiová prezentace [Jiný výsledek]
94608MUDr. Marek SchmidtSchmidt Marek, LAPAROSKOPICKÁ PYELOPLASTIKA - TECHNIKA A PRVNÍ VÝSLEDKY Výroční konference České Urologické společnosti 7.–9. 10. 2009 TOP HOTEL PRAHA Pódiová prezentace [Jiný výsledek]
59609Mgr. Vojtěch Patkóš, Ph.D.J. Zamastil, zvaná přednáška "Divergent series in quantum mechanics" na konferenci "Approximation and extrapolation of convergent and divergent sequences and series", Centre International de Recontres Mathématiques, Luminy, Marseille, říjen 2009; práce "On the 1/Z expansion" napsaná ve spolupráci s J. Čížkem, L. Skálou a M. Šimánkem odeslána do Phys. Rev. A [Jiný výsledek]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Šmíd Břetislav, Vystoupení na konferenci - oral contribution: The Interaction of Water with Cu(111) System, WDS'09, červen 2009, Praha. [Jiný výsledek]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Cabala Miloš, Vystoupení na konferenci - poster contribution: Nickel Reduction of Ceria Layers on Cu(111), WDS'09, červen 2009, Praha. [Jiný výsledek]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Václavů Michal, Vystoupení na konferenci - oral contribution: Pt‐CeO2 rf‐sputtered Thin Films: New Anode Material for Hydrogen Polymer Membrane Fuel Cell, WDS'09, červen 2009, Praha. [Jiný výsledek]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Škoda Michal, Vystoupení na konferenci - oral contribution: A Photoemission Study of Au Interaction With CeO2(111), French-Czech seminar, Giens - France, 20-27 June 2009. [Jiný výsledek]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Šmíd Břetislav, Vystoupení na konferenci - oral contribution: The Interaction of Water with CeO2(111)/Cu(111) model system, French-Czech seminar, Giens - France, 20-27 June 2009. [Jiný výsledek]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Blumentrit Petr, Vystoupení na konferenci - oral contribution: The RHEED study of Pt/WOx epitaxial system, French-Czech seminar, Giens - France, 20-27 June 2009 [Jiný výsledek]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Cabala Miloš, Vystoupení na konferenci - oral contribution: Ni interaction with CeO2(111) on Cu(111), French-Czech seminar, Giens - France, 20-27 June 2009. [Jiný výsledek]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Václavů Michal, Vystoupení na konferenci - oral contribution: Pt and Sn doped sputtered CeO2 electrodes for fuel cell applications, French-Czech seminar, Giens - France, 20-27 June 2009. [Jiný výsledek]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Škoda Michal, Vystoupení na konferenci - oral contribution: A Photoemission Study of the Au‐ceria/Cu(111) Interface, WDS'09, červen 2009, Praha. [Jiný výsledek]
95109PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.Bielický, Viktor, Smrž, Otakar, Enhancing the ElixirFM Lexicon with Verbal Valency Frames Konferenční poster ve formátu pdf. [Jiný výsledek]
95109PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.Bielický, Viktor, Smrž, Otakar, Enhancing the ElixirFM Lexicon with Verbal Valency Frames. In Proceedings of the Second International Conference on Arabic Language Resources and Tools. Cairo, 2009, p. 1-7. ISBN 2-9517408-5-9 Komentář: V tomto příspěvku z mezinárodní konference nemohl být uveden údaj o financování GAUK, jelikož v době uzávěrky nebyly výsledky výběrového řízení známy, od počátku však bylo s tímto výstupem počítáno pro projekt GAUK. Při samotné prezentaci příspěvku řešitelem/hlavním autorem na poster session byl uveden údaj o financování z GAUK. Z jiných zdrojů bylo financováno pouze cestovné řešitele na konferenci, projekt valenčního slovníku však v roce 2009 byl financován výhradně z prostředků GAUK. [Jiný výsledek]
97409Mgr. Michal Daněk, Ph.D.Daněk, Michal, Projekt byl prezentován v rámci Katedry botaniky PřF UK na semináři k diplomové práci a na IX. semináři z ekologie mokřadů a hydrobotaniky, pořádaném na paměť Slavomila Hejného (1924-2001)(Botanický ústav AV ČR, Třeboň, 18. - 19. února 2010). Projekt je zpracováván jako diplomová práce. [Jiný výsledek]
17608RNDr. Mgr. Zuzana Petříčková, Ph.D.Iša, Jiří; Reitermanová, Zuzana; Sýkora, Ondřej, On the Complexity of General Solution DAGs, In Proceedings of The Eighth International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA 09), Miami Beach, Florida, USA, 13 – 15 December 2009, IEEE Computer Society, pp. 673-678, 2009. [Jiný výsledek]
17608RNDr. Mgr. Zuzana Petříčková, Ph.D.Petříček, Martin; Reitermanová, Zuzana, Searching for Relevant Image Features for Image Analysis, prezentace na konferenci WDS 2009, 2.6.2009. [Jiný výsledek]
17608RNDr. Mgr. Zuzana Petříčková, Ph.D.Reitermanová, Zuzana; Petříček, Martin; Mrázová, Iveta; Mráz, František, "A Phonetic Approach To Search In Foreign Texts", prezentace na konferenci WDS 2009, 2.6.2009. [Jiný výsledek]
84509Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.Pekárková, Kateřina, Poster prezentovaný na Evropském Psychologickém Kongresu 2009 v Oslu. [Jiný výsledek]
84509Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.Pekárková, Kateřina, Prezentace [talk] na 4.mezinárodní konferenci doktorandů v Nitře (2009) [Jiný výsledek]
47007Mgr. Matěj Petružálek, Ph.D.Petružálek, M., Vilhelm, J., Rudajev, V., Lokajíček, T. and Svitek, T., (2009): Approximation of P-wave velocity anisotropy by three-axis elipsoid. – European Geosciences Union, General Assembly, April 19–24, 2009, Vienna, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-3366-1 [Jiný výsledek]
47007Mgr. Matěj Petružálek, Ph.D.Petružálek, M., Vilhelm, J., Rudajev, V., Lokajíček, T. and Svitek, T. , Determination of the Anisotropy of Elastic Waves Monitored by a Sparse Sensor Network, Meas. Sci. Technol. (v recenzním řízení) [Jiný výsledek]
13309Mgr. Magdalena Králová, Ph.D.Bicanová, Magdalena, Možnosti využití distančních dat za účelem hodnocení kvality habitatu vodních toků. In Matoušková, M. Ekohydrologický monitoring vodních toků v kontextu evropské Rámcové směrnice o vodní politice. PřF UK, Praha [Jiný výsledek]
24507Mgr. Jan KoláčekKoláček, Jan, „Liturgical and Chant Transitions in the late medieval Bohemian Graduals“ – paper at the conference „The 15th Meeting of the IMS Study Group 'Cantus Planus'“, Keszthely, (HU), 23-29 August 2009 [Jiný výsledek]
24507Mgr. Jan KoláčekKoláček, Jan, „Global Chant Database“ – paper at the conference „Medieval and Renaissance Music Conference“, Utrecht, (NL), 1-4 July 2009 [Jiný výsledek]
24507Mgr. Jan KoláčekKoláček, Jan, Global Chant Database, databáze melodií a textů gregoriánského chorálu, on-line zdroj, http://www.globalchant.org [Jiný výsledek]
24507Mgr. Jan KoláčekKoláček, Jan, „The Graduals of the Prague Scribe Jan Kantor Stary: the Mainstream of Bohemian Utraquists“ – paper at the conference „The Musical Heritage of the Jagiellonian Era in Central and Eastern European Countries“, Warsaw, (PL), 25-29 August 2009 [Jiný výsledek]
24507Mgr. Jan KoláčekKoláček, Jan, Sedlčanský antifonář M-7 a pozdní tradice hodinkových officií. Hudební věda, 2010, sv. 2. ISSN 0018-7003 - článek přijatý k publikaci. [Jiný výsledek]
24507Mgr. Jan KoláčekRyantová, Marie, Podíl jezuitů na rekatolizaci panství Vysoký Chlumec v době třicetileté války. In: Locus pietatis et vitae. Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. - 15. září 2007 (Edd. Ivana Čornejová - Hedvika Kuchařová - Kateřina Valentová), Praha 2008, s. 319 - 333. [Jiný výsledek]
24507Mgr. Jan KoláčekRyantová, Marie, Faráři na lobkovickém panství Vysoký Chlumec po Bílé hoře a jejich podíl na rekatolizaci. In: Antonín Jan Václav Vokoun (1691 - 1757) a církevní správa jeho doby v Čechách (Ed. Pavla Stuchlá), Vodňany 2008, s. 95 - 108. [Jiný výsledek]
25609PhDr. Zuzana Křenková, Ph.D.Křenková, Zuzana, K nejstarším dějinám a stavebnímu vývoji kláštera františkánů observantů v Olomouci, Vlastivědný věstník moravský, 2009 (v tisku). [Jiný výsledek]
114708Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.Heřmanský, Martin, „Motivation and symbolism of body piercing among high school teenagers“. Unpublished Conference Paper presented at 5th International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička “Quo vadis homo…societas humana?“, Prague, Czech Republic. [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Lindová, Jitka; Rubešová, Anna; Little, Anthony, C.; Havlíček, Jan; Roberts, S. Craig; Flegr, Jaroslav , (2010). Effect of self-resemblance on attractiveness rating depends on rater’s partnership status. 20th International conference of International Society for Human Ethology, Wroclaw, Poland. (poster) [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Pivoňková, Věra; Rubešová, Anna; Lindová, Jitka; Havlíček, Jan , (2009): Men‘s facial masculinity and its relationship with the attribution of personality traits. V. mezinárodní antropologický kongres Aleše Hrdličky, Praha. (přednáška) [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Pivoňková, Věra; Rubešová, Anna; Lindová, Jitka; Kuběna, Aleš; Flegr, Jaroslav; Havlíček, Jan., (submitted): Masculinity correlates with dominance but not with testosterone levels. European Journal of Personality. [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Kleisner, Karel; Kočnar, Tomáš; Rubešová, Anna; Flegr, Jaroslav. , (in press): Eye color predicts but does not directly influence perceived dominance in men. Personality and Individual Differences. [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Rubesova, Anna; Pivonkova, Vera; Lindova, Jitka; Flegr, Jaroslav; Havlicek, Jan , (2009): Accuracy of judgments of Cattell’s personality factors made on the basis of composite pictures. Konference společnosti The European Human Behaviour and Evolution, St Andrews, Skotsko. (poster) [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Rubešová, Anna; Havlíček, Jan, (in press): Attribution of personality traits according to facial appearance. In: Research in Social Psychology (ed. D. Chadee). [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Pivonkova, Vera; Rubesova, Anna; Lindova, Jitka; Havlicek, Jan , (2010): Women’s facial femininity and its relationship with the attribution of personality traits. 20th International conference of International Society for Human Ethology, Wroclaw, Poland. (poster) [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Pivonkova, Vera; Rubesova, Anna; Lindova, Jitka; Havlicek, Jan, (2009): The assessed femininity of women and the relationship with Cattell’s personality traits. Konference společnosti The European Human Behaviour and Evolution, St Andrews, Skotsko.(poster) [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Rubešová, Anna; Roberts, Craig; Saxton, Tamsin; Havlíček, Jan , (2009). Přesnost hodnocení osobnostních faktorů neznámého jedince na základě dvou různých zdrojů informací. 35. konference České a Slovenské etologické Společnosti, Kostelec nad Černými lesy. (přednáška) [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Rubešová, Anna; Roberts, S. Craig; Saxton, Tamsin; Havlíček, Jan, (2009): Accuracy of personality judgments on the basis of photographs and videorecordings of an unknown individual. V. mezinárodní antropologický kongres Aleše Hrdličky, Praha. (přednáška) [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Rubesova, Anna; Lindova, Jitka; Pivonkova, Vera; Flegr, Jaroslav; Kubena, Ales; Penton-Voak, Ian S.; Havlicek, Jan, (submitted): Warmth, Liveliness, and Social Boldness can be assessed from facial appearance: Effects of gender and cultural origin. Journal of Research in Personality. [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Rubesova, Anna; Pivonkova, Vera; Lindova, Jitka; Flegr, Jaroslav; Havlicek, Jan. , (submitted): SOME CATTELL’S TRAITS CAN BE JUDGED FROM COMPOSITE IMAGES ACCURATELY. European Journal of Personality. [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Pivonkova, Vera; Rubesova, Anna; Lindova, Jitka; Havlicek, Jan, (submitted): The morphological structure and personality attributions of masculinity in male faces. Archives of Sexual Behavior. [Jiný výsledek]
57207Mgr. Lenka Panušková, Ph.D.Panušková, Lenka, Kozmologické preklady Starého zákona a ich podoba v anglosaskom umení, dizertačná práca [Jiný výsledek]
133307RNDr. Nina Benešová, Ph.D.Benešová, N., Čížková, H., Modelling the geoid and topography of Venus in various thermal convection models, poster na 11th International Workshop on Modeling of Mantle Convection and Lithospheric Dynamics, Braunwald, červenec 2009. [Jiný výsledek]
133307RNDr. Nina Benešová, Ph.D.Velímský J., Benešová N., Čížková H., Global EM induction in the Earth: effects of external field geometry on the 1-D inversion problem. Poster na konferenci IAGA, Sopron, srpen 2009. [Jiný výsledek]
133307RNDr. Nina Benešová, Ph.D.Čížková H., Běhounková, M., Androvičová, A., Rheological control on the slab deformation in the upper mantle and the transition zone (and deeper). Prezentace na Mid-term review meeting c2c, Sevilla, březen 2009. [Jiný výsledek]
138507Mgr. et Mgr. Eva DaříčkováDaříčková, Eva, Argentinská ropa a její historie - článek shrnující v přístupné formě vznik a vývoj argentinského naftařského průmyslu (publikování zatím nepotvrzeno) abstrakt: Dlouholetá historie těžby a zpracování ropy v Argentině je odrazem neustálého souboje zastánců monopolu státu a soukromého vlastnictví. V duchu ekonomického nacionalismu byla založena státní společnost YPF a pod vedením generála Mosconiho se stala pilířem argentinského průmyslu. Za neoliberální Menemovy vlády po plánované destrukci YPF vzrostla těžba surové ropy, aby se stala zdrojem tolik potřebných deviz v zahraničí. Dnes Argentině zbývají zásoby černého zlata pouze na dalších přibližně šest let. [Jiný výsledek]
138507Mgr. et Mgr. Eva DaříčkováDaříčková, Eva, přednáška na doktorandském semináři SIAS plánována na 3.5., kde řešitelka bude prezentovat dizertační práci, konzultovat své hypotézy ohledně propojení argentinské armády a průmyslu s kolegy a celkově informovat o výsledcích výzkumu. [Jiný výsledek]
138507Mgr. et Mgr. Eva DaříčkováDaříčková, Eva, disertační práce Argentinská armáda jako ekonomický faktor (obhajoba plánována na září 2010)- analýza vlivu argentinské armády na industrializaci a vývoj průmyslu v zemi, záměrem je prokázat pozitivní úlohu armády v argentinské historii (YPF-gen.Mosconi, SOMISA-gen.Savio), která je obecně vnímána pouze negativně. Dále rámcově nastínit vojensko-civilní vztahy, zmapovat vývoj podniků pod kontrolou armády, zhodnodit s využitím ekonomických teorií jejich reálný přínos a popsat devastující dopad privatizace na jejich fungování. [Jiný výsledek]
94507Ing. Miluše HubáčkováHubáčková, Miluše; Václavíková, Radka; Kodet, Roman; Mrhalová, Marcela; Kubáčková, Kateřina; Gut, Ivan; Souček, Pavel, Poster: Protein levels of NAD(P)H:linone oxidoreductase 1 co-segregates with TP53 in patients with breast cancer. Young Scientist Program a 21st IUBMB and 12th FAOBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, 30.7.2009 – 7.8.2009 Shanghai, Čína. Abstrakt je otištěn ve sborníku YSP (str.18) a poté i ve sborníku hlavní konference pod číslem YSP018. (poster) [Jiný výsledek]
69807RNDr. Eva Svobodová, Ph.D.Vaníková, Jana, Diplomová práce v oboru Klinická a toxikologická analýza: Separace hydroxylovaných derivátů anthrachinonu a derivátů pterinu metodou HPLC. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, Praha 2009 [Jiný výsledek]
69807RNDr. Eva Svobodová, Ph.D.Petrášová, Sabina, Bakalářská práce oboru Klinická a toxikologická analýza: Tenkovrstvá chromatografie anthrachinonových barviv. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, Praha 2009 [Jiný výsledek]
69807RNDr. Eva Svobodová, Ph.D.Svobodová, Eva, Bakalářská práce oboru Technologie konzervování a restaurování: Využití molekulové spektroskopie pro identifikaci červených organických barviv. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav chemické technologie restaurování památek, Praha 2009 [Jiný výsledek]
69807RNDr. Eva Svobodová, Ph.D.Svobodová, Eva; Ohlídalová, Martina; Novotná, Miroslava, Mezinárodní konference Muzea, památky a konzervace 2009, Praha, Česká Republika, 5.-6.5.2009, přednáška a příspěvek do sborníku (připraven k vydání): Možnosti identifikace červených organických barviv. [Jiný výsledek]
69807RNDr. Eva Svobodová, Ph.D.Svobodová, Eva; Vaníková, Jana; Bosáková, Zuzana; Pacáková, Věra, Mezinárodní konference 8th Balaton symposium on High-performance Separation Methods and 15th International Symposium on Separation Sciences, Siófok, Maďarsko, 2.-4.9.2009, poster: Comparison of MEKC, HPLC and TLC Methods for Separation of Anthraquinone Dyes. Book of abstracts, P-144, s.222, ISBN 978-963-06-7878-0 [Jiný výsledek]
69807RNDr. Eva Svobodová, Ph.D.Svobodová, Eva, Mezinárodní konference Muzea, památky a konzervace 2008, Brno, Česká republika, 16.-17.4.2008, přednáška a článek ve sborníku: Analýza organických barviv pro restaurátorské účely. Muzea, památky a konzervace 2008, Technické muzeum v Brně, Brno 2008, p. 83-88, ISBN 978-80-86413-53-2 (pozn. vyšlo až v březnu 2009) [Jiný výsledek]
69807RNDr. Eva Svobodová, Ph.D.Svobodová, Eva; Ohlídalová, Martina; Novotná, Miroslava; Bosáková, Zuzana, Mezinárodní konference 5th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry", Praha, Česká republika, 21.-22.9.2009, přednáška a příspěvek ve sborníku: Organic Dyes and Their Identification. Proceedings, Prague 2009, p. 90-99, ISBN 978-80-86561-41-7 [Jiný výsledek]
69807RNDr. Eva Svobodová, Ph.D.Svobodová, Eva; Bosáková, Zuzana; Lokajová, Jana; Tesařová, Eva; Coufal, Pavel, Článek: The Use of Capillary Zone Electrophoresis and Micellar Electrokinetic Chromatography for Separations of Anthraquinone Derivatives. Článek byl zaslán do mezinárodního odborného časopisu Analytical Letters pod kódem LANL-2010-0380. [Jiný výsledek]
117108Mgr. Petra JedkováJedková, Petra, Škvor, Jiří, Poučková, Pavla, Beneš, Jiří, Zadinová, Marie, Modified neutral wheat leaf ribonucleases are able to penetrate and persist in cancer cell tissues. Sborník abstraktů XXXII. Dni lekárskej biofyziky, 1. vydání, 2009, s. 34. (abstrakt) [Jiný výsledek]
6908doc. RNDr. Jaroslav Trnka, Ph.D.Trnka, Jaroslav, Prezentace na konferenci EFT09, Valencia, únor 2009 [Jiný výsledek]
6908doc. RNDr. Jaroslav Trnka, Ph.D.Trnka, Jaroslav, Článek: J.J. Sanz-Cillero, J. Trnka, High energy constraints in the octet SS-PP correlator and resonance saturation at NLO in 1/Nc, 40pp, zasláno do Phys. Rev. D., e-Print: arXiv:0912.0495 [Jiný výsledek]
6908doc. RNDr. Jaroslav Trnka, Ph.D.Trnka, Jaroslav, Conference proceedings: J.J. Sanz-Cillero, J. Trnka, Weinberg sum rules at NLO in 1/Nc, 4pp, k publikaci v PoS, e-Print: arXiv:0912.2068 [Jiný výsledek]
6908doc. RNDr. Jaroslav Trnka, Ph.D.Trnka, Jaroslav, Conference proceedings: K.Kampf, J.Novotny, J.Trnka, Note on renormalization of the spin-1 resonance propagator at one loop order, 8pp, publikováno v PoS(EFT09)013, e-Print: arXiv:0905.1348 [Jiný výsledek]
6908doc. RNDr. Jaroslav Trnka, Ph.D.Trnka, Jaroslav, Poster na konferenci Chiral dynamics, Bern, červenec 2009. [Jiný výsledek]
6908doc. RNDr. Jaroslav Trnka, Ph.D.Trnka, Jaroslav, Článek: K. Kampf, J.Novotny, J. Trnka, Renormalization and additional degrees of freedom within the chiral effective theory for spin-1 resonances, 65pp, zaslano do Phys. Rev. D, arxiv: 0912.5289 [Jiný výsledek]
79508RNDr. Michaela Blažíková, Ph.D.Strádalová Vendula, Blažíková Miroslava, Grossmann Guido, Opekarová Miroslava, Malínský Jan, Poster prezentován na konferenci: EMBO Meeting 2009, Amsterdam, Aug 29 - Sept 1, 2009. Název: Functional compartmentation of the yeast plasma membrane. [Jiný výsledek]
79508RNDr. Michaela Blažíková, Ph.D.Novotný Ivan, Blažíková Michaela, Malínský Jan, Staněk David, Poster prezentován na konferenci: EMBO Meeting 2009, Amsterdam, Aug 29 - Sept 1, 2009. Název: Hierarchical snRNP interactions with the Cajal body. [Jiný výsledek]
79508RNDr. Michaela Blažíková, Ph.D.Blažíková Michaela, Heřman Petr, Malínský Jan, Poster prezentován na konferenci: EMBO Meeting 2009, Amsterdam, Aug 29 - Sept 1, 2009. Název: Modeling of nucleolar assembly. [Jiný výsledek]
79508RNDr. Michaela Blažíková, Ph.D.Strádalová Vendula, Grossmann Guido, Opekarová Miroslava, Blažíková Michaela, Tanner Widmar, Malínský Jan, Poster prezentován na konferenci: EMBO Meeting 2009, Amsterdam, Aug 29 - Sept 1, 2009. Název: Plasma membrane furrows: Structural basis for stable functional membrane compartmentation. [Jiný výsledek]
62007RNDr. Šárka Bendová, Ph.D.Bendová, Šárka, Poster Izakovič 2009 XX. Izakovičův memoriál, Celoslovenská konferencia lekárskéj genetiky s mezinárodnou účasťou, 8.-9. oktober 2009, Hotel Boboty, Terchová, Vrátna dolina [Jiný výsledek]
62007RNDr. Šárka Bendová, Ph.D.Bendová, Šárka, Abstrakt Izakovič 2009 XX. Izakovičův memoriál, Celoslovenská konferencia lekárskéj genetiky s mezinárodnou účasťou, 8.-9. oktober 2009, Hotel Boboty, Terchová, Vrátna dolina [Jiný výsledek]
62007RNDr. Šárka Bendová, Ph.D.Bendová, Šárka, The first experience with mutation scanning using High- Resolution Melting Analysis: NF1 gene. 4t h international interdisciplinary meeting on bioanalysis, Hotel Continental, Brno, November 15 - 16, 2007.CECE 2007: 29-30. [Jiný výsledek]
62007RNDr. Šárka Bendová, Ph.D.Bendová, Šárka, 2007. The first experience with mutation scanning using High- Resolution Melting Analysis: NF1 gene. 12th European NF-Meeting, 26.- 29. April 2007, Lisabon : 35. Celostátní sjezd Splečnosti lékařské genetiky a 40. výroční cytogenetická konference s mezinárodní účastí. Praha, 19. - 21.9.2007. NF1 gene. 4t h international interdisciplinary meeting on bioanalysis, Hotel Continental, Brno, November 15 - 16, 2007.CECE 2007: 29-30. Studentská vědecká konference, Praha [Jiný výsledek]
62007RNDr. Šárka Bendová, Ph.D.Bendová, Šárka, 2007. High Resolution Melt analysis (HRM): první zkušenosti s detekcí mutací v NF1 genu. Celostátní sjezd Splečnosti lékařské genetiky a 40. výroční cytogenetická konference s mezinárodní účastí. Praha, 19. - 21.9.2007. [Jiný výsledek]
62007RNDr. Šárka Bendová, Ph.D.Bendová, Šárka, Abstrakt 13th Neurobibromatosis meeting, Killerney, Ireland [Jiný výsledek]
62007RNDr. Šárka Bendová, Ph.D.Bendová, Šárka, Poster 13th Neurobibromatosis meeting, Killerney, Ireland [Jiný výsledek]
62007RNDr. Šárka Bendová, Ph.D.Bendová, Šárka, Poster ESHG 2009, Poster SVK 2009 [Jiný výsledek]
62007RNDr. Šárka Bendová, Ph.D.Bendová, Šárka, PŘEHLED MUTACÍ za celý projekt [Jiný výsledek]
62007RNDr. Šárka Bendová, Ph.D.Šnajdrová, Marta, Text publikace ucházející se o přijejí v impaktovaném časopise [Jiný výsledek]
62007RNDr. Šárka Bendová, Ph.D.Bendová, Šárka, Abstrakt ESHG 2009 Mutation detection in sporadic NF1. European Jurnal of Human Genetics. 17 Supplement 2:83-84 [Jiný výsledek]
62007RNDr. Šárka Bendová, Ph.D.Bendová, Šárka, Abstrakt SVK 2009 [Jiný výsledek]
62007RNDr. Šárka Bendová, Ph.D.Bendová, Šárka, Abstrakt- Studentská vědecká konference 2007 [Jiný výsledek]
62007RNDr. Šárka Bendová, Ph.D.Bendová, Šárka, Abstrakt The first experience with mutation scanning using High- Resolution Melting Analysis: NF1 gene.12th European NF-Meeting, 26.- 29. April 2007, Lisabon : 35. [Jiný výsledek]
89607Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Busek Petr, Stremenova Jarmila, Sromova Lucie, Krepela Evzen, Sedo Aleksi, Dipeptidyl peptidase-IV enzymatic activity and growth properties of human glioma cells. Proceedings of the 9th European Meeting on Glial Cells in Health and Disease, Paris 8-12.9.2009 [Jiný výsledek]
89607Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Sedo Aleksi, Busek Petr, Stremenova Jarmila, Sromova Lucie, Krepela Evzen, Molecules with Dipeptidyl peptidase-IV enzymatic activity and growth properties of human glioblastoma cells. Abstrakt prednášky na "14th World Congress on Advances in Oncology and 12th International Symposium on Molecular Medicine", Loutraki Greece 15-17.10.2009 [Jiný výsledek]
89607Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Busek Petr, Obrazova dokumentace zpravy GAUK [Jiný výsledek]
89607Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Stremenova Jarmila, Dipeptidyl peptidase-IV Activity and/or Structure Homolgues: Their role in gliomagenesis Dizertační práce, Praha 2009 [Jiný výsledek]
89607Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Stremenova Jarmila, Busek Petr, Balaziova Eva, Sromova Lucie, Krepela Evzen, Sedo Aleksi, Expression of dipeptidyl peptidase-IV and related molecules in primary cell cultures derived from human astrocytic tumours. 34. FEBS Congress, Praha 4-9.7.2009 [Jiný výsledek]
54009Mgr. Lucie Řimnáčová, Ph.D.Šimek, Petr, Makuderová, Lucie, GC-MS Profiling of Biomarkers od Occupational Exposure in Urine Using Extractive Derivatization with Alkyl Chloroformates. Antidoping Centre "A. Bertinaria", Torino University, 19. 11. 2009 [Jiný výsledek]
54009Mgr. Lucie Řimnáčová, Ph.D.Makuderová, Lucie, Arseth, Ove, GC/MS analysis of the ABG metabolites. Problems and Solutions. Workshop 2 Bergen 2009, 30. 11. 2009 [Jiný výsledek]
122708PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.Havelková Lenka, Příspěvek na mezinárodní koferenci Lomonosov 2009 v Moskvě a jeho následná publikace ve sborníku. HAVELKOVÁ, L. Русские и чешские народные приметы и их значение в обучении иностранным языкам. In Материалы XVI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученных «Ломоносов» : Секция «Филология». Москва : МАКС Пресс, 2009, с. 189-191. ISBN 978-5-317-02775-9. [Jiný výsledek]
122708PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.Havelková Lenka, Příspěvek na 15. celostátním semináři k aktuálním otázkám výuky ruského jazyka pod názvem "Kulturologické aspekty výuky cizích jazyků a jejich realizace v učebnicích ruštiny." [Jiný výsledek]
122708PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.Havelková Lenka, Příspěvek na XX. olomouckých dnech rusistů pod názvem "Отношение языка и культуры с точки зрения его значения для коммуникации." - příspěvek rovněž vyjde ve sborníku z konference v prvním pololetí 2010 [Jiný výsledek]
64709Mgr. Zita Červenková, Ph.D.Červenková, Zita & Munzbergová, Zuzana, Rozpracovaný rukopis článku "Impact of flower, plant and locality traits on seed mass and germination" [Jiný výsledek]
64709Mgr. Zita Červenková, Ph.D.Červenková, Zita & Munzbergová, Zuzana, Poster " Impact of pollinators and herbivores on population dynamics of Scorzonera hispanica" na mezinárodní konferenci European Congress of Conservation Biology [Jiný výsledek]
22207RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří a kol., Comparison of carbonate C and O stable isotope records from benthic and nektonic organisms from Upper Turonian and Lower Coniacian in the Bohemian Cretaceous Basin. Článek v přípravě a jeho termín podání se předpokládá na přelom měsíců dubna a května. Článek bude podán do Bulletin of Geosciences. [Jiný výsledek]
22207RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří, A new taxonomical and paleoecological overview of Angulithes galea (Frič in Fritsch & Schlönbach, 1872) and Angulithes westphalicus (Schlüter, 1872) (Cephalopoda, Nautiloidea) and implications for genera Angulithes and Deltocymatoceras. Článek je podán do Bulletin of Geosciences – Impakt faktor bude vypočítán. [Jiný výsledek]
22207RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří, Late Cretaceous nautilid beaks from near shore/shallow water deposits of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic). Článek je podán do Acta Geologica Polonica – Impact factor 0,581 Článek je již po recenzích a druhé revizi a měl by být v nejbližších době přijat. [Jiný výsledek]
22207RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří, Známky dospělosti a morfologické změny během ontogeneze svrchnokřídových nautiloidů (Cephalopoda) rodu Angulithes a Deltocymatoceras – předběžná zpráva. Evidence of maternity achievement and the morphological changes during ontogeny of the Upper Cretaceous Nautilids (Cephalopoda) genera Angulithes and Deltocymatoceras – preliminary report. Článek je podán do zpráv o geologických výzkumech – Geoscience Research Reports. Česká geologická služba [Jiný výsledek]
22207RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří, The revision of genus Deltocymatoceras Kummel 1956 and its implications for taxonomy of the Upper Cretaceous nautilids (Cephalopoda). Článek je v přípravě a termín podání bude koncem měsíce dubna do francouzského Comptes Rendus Palevol – Impakt faktor 0,630. [Jiný výsledek]
22207RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří, The re-evaluation of genus Cymatoceras (Nautiloidea) from the Cenomanian of the Bohemian Cretaceous Basin. Článek je po recenzích i revizi a v současné době přijat do Acta Paleontologica Polonica – Impakt faktor 1,128. [Jiný výsledek]
22207RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří, Frank, J. (2009): The palaeogeographic distribution of the European Upper Cretaceous Nautiloidea (Cephalopoda) – preliminary report. 8th International Symposium on the Cretaceous System, Abstract Volume. 2009, 91-92. [Jiný výsledek]
22207RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří, FRANK, J. 2009. Deltocymatoceras galea (Fritsh, 1872) the remarkable Upper Cretaceous Nautilid (Cephalopoda). 10th Anniversary Conference of the Czech, Polish and Slovak Paleontologists, Abstracts, 13-14. [Jiný výsledek]
22207RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří, FRANK, J. 2009. The European Upper Cretaceous Nautiloidea (Cephalopoda)/ palaeogeographic distribution – preliminary report. 10th Anniversary Conference of the Czech, Polish and Slovak Paleontologists, Abstracts, 12-13. [Jiný výsledek]
36108JUDr. Helena Van Beersel Krejčíková, Ph.D.celý řešitelský tým, Sborník ze symposia Pokyny DNR v klinické praxi [Jiný výsledek]
36108JUDr. Helena Van Beersel Krejčíková, Ph.D.celý řešitelský tým, Symposium DNR pořádané na PF UK v Praze dne 27. 11. 2009 s názvem Pokyny DNR v klinické praxi. [Jiný výsledek]
36108JUDr. Helena Van Beersel Krejčíková, Ph.D.Peterková, Helena, Kops, Richard, Návrh zákonného ustanovení upravující dříve vyslovená přání [Jiný výsledek]
36108JUDr. Helena Van Beersel Krejčíková, Ph.D.celý řešitelský tým, v tisku (ediční středisko PF UK v Praze) monografie s názvem Dříve vyslovená přání a pokyny DNR v teorii a praxi. [Jiný výsledek]
36108JUDr. Helena Van Beersel Krejčíková, Ph.D.celý řešitelský tým, webové stránky http://czp.prf.cuni.cz/?q=node/54 [Jiný výsledek]
36108JUDr. Helena Van Beersel Krejčíková, Ph.D.Peterková, Helena, v dubnu 2010 v časopise Zdravotnictví a právo ISSN-1211-6432 bude publikován článek Dříve vyslovená přání z pohledu německé a španělské právní úpravy. [Jiný výsledek]
101009Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.Hejzlarová, Eva, Terénní šetření. [Jiný výsledek]
101009Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.Hejzlarová, Eva, Přednáška Kvalitativní metody v policy analysis pro studující MATP 1 a 2 [Jiný výsledek]
38808RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D.Nosek, Vojtěch; Netrdová, Pavlína, Konference "The31st International Geographical Congress Tunis 2008". Srpen 2008, Tunis. Prezentace. [Jiný výsledek]
38808RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D.Netrdová, Pavlína; Nosek, Vojtěch, Konference "3rd Central European Conference in Regional Science". Září 2009, Košice. Prezentace + paper (účast v soutěži o nejlepší studentskou práci) [Jiný výsledek]
38808RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D.Nosek, Vojtěch; Netrdová, Pavlína, Konference "48th European Congress of the Regional Science Association International 2008: Culture, Cohesion and Competitiveness". Srpen 2008, Liverpool. Prezentace + paper (účast na soutěži EPAINOS). [Jiný výsledek]
38808RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D.Netrdová, Pavlína; Nosek, Vojtěch, Konference "Regions: The Dilemmas of Integration and Competition, Regional Studies Association International Conference 2008". Květen 2008, Praha. Prezentace. [Jiný výsledek]
38808RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D.Netrdová, Pavlína; Nosek, Vojtěch, Konference "50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci". Červen 2009, Olomouc. Poster. [Jiný výsledek]
38808RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D.Nosek, Vojtěch; Netrdová, Pavlína, Studentská konference "New Wave". Květen 2009, Praha. Prezentace. [Jiný výsledek]
93109RNDr. Marek Remeš, Ph.D.Marek Remeš, POSTER na vědecké konferenci POKROKY V ORGANICKÉ, BIOORGANICKÉ A FARMACEUTICKÉ CHEMII – „LIBLICE 2009“(Chem. Listy 2009,(11),str 944) [Jiný výsledek]
14908Mgr. Hana Pavelková, Ph.D.Pavelková, Hana a Žantovská, Ester, "Antologie současného anglofonního politického dramatu" připravená k vydání nakladatelstvím Větrné Mlýny, předpokládáme vydání v létě 2010. Dále viz příloha. [Jiný výsledek]
82809RNDr. Martin Suda, Ph.D.Suda, Martin; Sutcliffe, Geoff; Wischnewski, Patrick; Lamotte-Schubert, Manuel; de Melo, Gerard, External Sources of Axioms in Automated Theorem Proving; in Proceedings of the 32nd Annual Conference on Artificial Intelligence (eds. B. Mertsching), LNAI 5803, pp. 281-288. Springer, Heidelberg (2009) [Jiný výsledek]
31508RNDr. Olga Trhlíková, Ph.D.Příspěvek č.1: OlgaTrhlíková, Dana Rédrová, Jiří Zedník, Jan Sedláček, Jiří Vohlídal, POLY[(4-n-PENTYLPHENYL)ACETYLENE]: SYNTHESIS, SOLUTION PROPERTIES AND STUDY OF MOLECULAR-WEIGHT AND CONFIGURATIONAL STABILITY, European Polymer Congress (EPF09), July 12-17 2009, Graz, Austria [Jiný výsledek]
31508RNDr. Olga Trhlíková, Ph.D.Příspěvek č. 4: O. Trhlíková, D. Rédrová, V. Hanková, J. Zedník, J. Sedláček, J. Vohlídal, SEC/MALS AND 1H NMR STUDY OF POLY[( 4-n-PENTYLPHENYL) ACETYLENE]: SOLUTION PROPERTIES AND MOLECULAR-WEIGHT AND CONFIGURATIONAL STABILITY, 73rd Prague Meeting on Macromolecules (PMM 2009), July 5 - 9, 2009, Prague, Czech Republic. [Jiný výsledek]
31508RNDr. Olga Trhlíková, Ph.D.Příspěvek č. 3: Olga Trhlíková, Jiří Zedník, Jan Sedláček, Jiří Vohlídal, SYNTHESIS OF FLUORINATED POLYPHENYLACETYLENES, CHARACTERIZATION AND STUDY OF STABILITY, 28th POLYMER DEGRADATION DISCUSSION GROUP MEETING (PDDG 2009), Sestri Levante, Italy, September 6-10 2009. [Jiný výsledek]
31508RNDr. Olga Trhlíková, Ph.D.Příspěvek č. 2: Olga Trhlíková, Jiří Zedník, Jan Sedláček, Jiří Vohlídal, POLYMERIZATION OF FLUORINATED PHENYLACETYLENES: POLYMERS, CHARACTERIZATION AND STUDY OF STABILITY, 41st Symposium on Catalysis, November 2-3 2009 , Prague, Czech Republic. [Jiný výsledek]
101309Mgr. Jana Šteflová, Ph.D.Svobodová, Jana; Dubský, Pavel; Tesařová, Eva; Gaš, Bohuslav , Konference: Chirality 2009, Breckenridge, Colorado, 12. - 15. July 2009. Poster presentation: Characterization of interconversion of chiral compounds in chiral environment. Abstrakt této prezentace je součástí konferenčního sborníku. [Jiný výsledek]
101309Mgr. Jana Šteflová, Ph.D.Dubský, Pavel ; Svobodová, Jana; Tesařová, Eva; Gaš, Bohuslav, Dubský, Pavel; Svobodová, Jana; Tesařová, Eva; Gaš, Bohuslav, Enhanced selectivity in CZE multi-CS enantioseparation systems; proposed separation mechanism. Článek byl podán do časopisu Electrophoresis dne 7.12.2009, impaktní faktor časopisu 3.509. [Jiný výsledek]
125709Mgr. Lucie Stejskalová, Ph.D.Stejskalová, Lucie, Poster z konference IFPA meeting 2009 (International federation of placenta of placenta associationns). [Jiný výsledek]
125709Mgr. Lucie Stejskalová, Ph.D.Stejskalová, Lucie, Abstrakt z konference IFPA meeting 2009 (International federation of placenta associations) publikovaný v odborném časopise Placenta, Volume 30, issue 9, September 2009, ISSN 0143-4004. [Jiný výsledek]
92009RNDr. Martina Oravcová, Ph.D.Ptáčková, Martina, příloha ke zprávě o řešení grantového projektu č. 92009 za rok 2009 [Jiný výsledek]
92009RNDr. Martina Oravcová, Ph.D.Ptackova, Martina, Poster na konferenci Yeast Genetics & Molecular Biology 2009, Manchester: Ptackova M, Prevorovsky M, Puta F, Folk P (2009). Cbf11 and Cbf12, the CSL proteins of S. pombe are DNA-binding activators of transcription. Yeast, Volume 26 Issue S1, p 153 [Jiný výsledek]
46909PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.Růčková, Markéta, Kněžský dorost Jednoty bratrské aneb studenti z mladoboleslavských truhliček (Střípky ze života bratrských mládenců na počátku 17. století). In: Ondřej Felcman et alii (edd.), Historie 2008. Sborník prací ze 14. celostátní studentské vědecké konference konané 5. a 6. března 2009 v Hradci Králové, s. 79-100. [Jiný výsledek]
46909PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.Růčková, Markéta , Střípky ze života mládenců Jednoty bratrské aneb studenti z Archivu Matouše Konečného, Zpravodaj Historického klubu 20/1-2, 2009,v tisku. [Jiný výsledek]
46909PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.Růčková, Markéta, Studium kněžského dorostu Jednoty bratrské v letech 1610-1618, Studia Comeniana et historica 81-82, 2009, s. 200-215. [Jiný výsledek]
46909PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.Růčková, Markéta, Studenti Jednoty bratrské na počátku 17. století aneb kněžský dorost z Archivu Matouše Konečného, diplomová práce na katedře PVH a AS,Praha 2009 [Knihovna katedry PVH a AS, sign. Diss 685] [Jiný výsledek]
120509doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.Zitko, Jan; Kešetovičová, Diana; Doležal, Martin; Vejsová, Marcela, SYNTÉZA ANALOGŮ PYRAZINAMIDU S POTENCIÁLNÍ ANTITUBERKULOTICKOU A ANTIMYKOTICKOU AKTIVITOU - plakátové sdělení prezentované na konferenci Syntéza a analýza léčiv 2009, Hradec Králové: poster popisující přípravu 14 různých nových derivátů pyrazinkarboxamidu, u 7 látek prezentována i antimykobakteriální aktivita [Jiný výsledek]
120509doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.Zitko, Jan; Kešetovičová, Diana; Doležal, Martin; Vejsová, Marcela, SYNTHESIS, ANTIMYCOBACTERIAL AND ANTIFUNGAL PROPERTIES OF PYRAZINAMIDE ANALOGUES - plakátové sdělení na mezinárodní konferenci Joint Meeting on Medicinal Chemistry 2009, Budapešť, Maďarsko: poster popisuje přípravu 12 nových látek ze skupiny 3-fenylamin-pyrazin-2,5-dikarbonitrilů a jejich anatimykobakteriální a antimykotickou aktivitu. - pozn.: abstrakt je bez dedikace GA UK, neboť musel být odevzdán v době, kdy grant ještě nebyl přidělen [Jiný výsledek]
47607PhDr. Martina Maříková, Ph.D.Maříková, Martina, článek ve sborníku: Účetní rejstříky společné pokladny pražské metropolitní kapituly z 2. poloviny 14. a počátku 15. století, in: Józef Dobosz – Jakub Kujawiński – Marzena Matla-Kozłowska (edd.), Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów, Mediewista wobec źródła – teoria i praktyka, Poznań 2009, s. 249–259. [Jiný výsledek]
47607PhDr. Martina Maříková, Ph.D.Maříková, Martina, Aniversária jako součást liturgického provozu pražské metropolitní kapituly a hmotného zajištění jejích členů, in: ózef Dobosz – Jakub Kujawiński – Marzena Matla-Kozłowska (edd.), III polsko-czeskie forum młodych mediewistów, v tisku. [Jiný výsledek]
47607PhDr. Martina Maříková, Ph.D.Maříková, Martina, přednáška Pražská metropolitní kapitula a její význam v době předhusitské (cyklus přednášek Příběh Pražského hradu, Pražský hrad, 12. listopadu) [Jiný výsledek]
47607PhDr. Martina Maříková, Ph.D.Maříková, Martina, České a moravské kapituly ve středověku - výběrová bibliografie po roce 1945, in: Jan Hrdina - Martina Maříková (edd.), Kapituly v zemích Koruny české ve středověku, v tisku. [Jiný výsledek]
47607PhDr. Martina Maříková, Ph.D.Maříková, Martina, Tabulkové výstupy z předhusitských účetních rejstříků pražské metropolitní kapituly. [Jiný výsledek]
47607PhDr. Martina Maříková, Ph.D.Maříková, Martina, Generální rejstříky míst a osob zachycených v předhusitských účetních rejstřích pražské metropolitní kapituly: [Jiný výsledek]
4409Marián Sloboda, Ph.D.Sloboda, Marián, Jazykové vzdialenosti medzi slovanskými jazykmi. Příspěvek na XIX. kolokviu mladých jazykovedcov, Modra-Harmónia, Slovensko, 18. 11. 2009. [Jiný výsledek]
122108Mgr. Lenka VondrovicováMašková Lenka:, Vibračně spektroskopická analýza keramických artefaktů lidového umění Diplomová práce, Ústav Geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK, Praha, 56 str., 2 příloh [Jiný výsledek]
122108Mgr. Lenka VondrovicováMašková, Lenka, Jehlička, Jan, Osterrothová, Kateřina, Black pottery carbonaceus matter characterisation using Raman Spectroscopy. 5th International Congress on the Aplication of Raman Spectroscopy in Art and Archeaology, 14th-18th September 2009, Bilbao Spain, Poster [Jiný výsledek]
127109RNDr. Jiří Dokulil, Ph.D.Bednárek, David; Dokulil, Jiří; Yaghob, Jakub; Zavoral, Filip, Using Methods of Parallel Semi-structured Data Processing for SemanticWeb, in 3rd International Conference on Advances in Semantic Processing, SEMAPRO, Copyright (C) IEEE Computer Society Press, ISBN 978-0-7695-3833-4, pp. 44-49, 2009 [příspěvek na konferenci] [Jiný výsledek]
127109RNDr. Jiří Dokulil, Ph.D.Dokulil, Jiří; Katreniaková, Jana; Yaghob, Jakub, Visual Representation of Reifications in RDF Visualizer, in 13th International Conference Information Visualization (IV '09), Copyright (C) EEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, ISBN 978-0-7695-3733-7, pp. 289-291, 2009 [příspěvek na konferenci] [Jiný výsledek]
127109RNDr. Jiří Dokulil, Ph.D.Dokulil, Jiři; Katreniaková, Jana, RDF Visualization - Thinking Big, in 20th International Workshop on Database and Expert Systems Application, Johannes Kepler University, Linz, Austria, IEEE Computer Society, ISBN: 978-0-7695-3763-4, pp. 459-463, 2009 [příspěvek na konferenci] [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Dohnal, Petr; Korolov, Ihor; Plašil, Radek; Kotrík, Tomáš; Varju, Jozef; Glosík, Juraj, Experimental Study of Binary and Ternary Recombination of D3+ Ions with Electrons in He/D2 Plasma, XVII SAPP, January 17-22, Liptovský Ján, Slovakia, 17th Symposium on Application of Plasma Processes, Book of Contributed Papers, Edited by P. Papp, J. Országh, J. Matúška, Š. Matejčík, Published by UK Bratislava, ISBN 978-80-89186-45-7, 2pp, CD, Abstract 149-150, 2009 [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Varju, Jozef; Roučka, Štěpan; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Application of NIR – CRDS for state selective study of recombination of para and ortho H3+ ions with electrons in low temperature plasma, 14th - International Symposium on Laser-Aided Plasma Diagnostics Castelbrando, Treviso, ITALY, September 21- 24 2009, Journal of Physics: Conference Series, in print [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Varju, Jozef; Roučka, Štěpan; Korolov, Ihor; Dohnal, Petr; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Glosík, Juraj;, State Selective Study of H3+ Recombination, Third International Workshop on Electrostatic Storage Devices,Aarhus, 21. - 25.6.2009, Poster [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Varju, Jozef; Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Near IR CRDS Study of HCN and HNC, SAPP (17th Symposium on application of Plasma Processes) January, 17-22, Book of Contributed Papers , Edited by P. Papp, J. Országh, J. Matúška, Š. Matejčík, Published by UK Bratislava, ISBN 978-80-89186-45-7, 2pp, CD, Abstract 251-2, 2009, Poster [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Plašil, Radek; Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Novotný, Oldřich; Hlavenka, Petr; Dohnal, Petr; Varju, Jozef; Kokoouline, Viatcheslav; Green, H Chris; Glosík, Juraj, Temperature Dependence of Binary and Ternary Recombination of H3+ Ions with Electrons in Low Temperature Plasma, XVII SAPP, January 17-22, Liptovský Ján, Slovakia, 17th Symposium on Application of Plasma Processes, Book of Contributed Papers, Edited by P. Papp, J. Országh, J. Matúška, Š. Matejčík, Published by UK Bratislava, ISBN 978-80-89186-45-7, 2pp, CD, Abstract 45-46, 2009 [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Varju, Jozef; Roučka, Štěpan; Korolov, Ihor; Dohnal, Petr; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, State Selective Study of H3+ Recombination, WDS'09 Proceedings of contributed papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránkova and J. Pavlu, Matfyzpress,p. 129-133 (2009),ISBN 978-80-7378-102-6 [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Korolov, Ihor;Dohnal, Petr; Varju, Jozef; Plašil, Radek; Glosík, Juraj; , Ternary Recombination In Deuterium Plasma, WDS'09 Proceedings of contributed papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránkova and J. Pavlu, Matfyzpress, p.115-120(2009)ISBN 978-80-7378-102-6 [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Roučka, Štěpan; Podolník, Aleš; Jusko, Pavol; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Glosík, Juraj; , 22-pole Trap With Electrostatic Spectrometer { Study of Associative Detachment H- + H -> H2 + e-,WDS'09 Proceedings of contributed papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránkova and J. Pavlu, Matfyzpress,p. 121-128 (2009),ISBN 978-80-7378-102-6 [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Zymak, Illja; Kotrík, Tomáš; Hejduk, Michal; Varju, Jozef; Plašil, Radek; Glosík, Juraj; , Reactions of CHn+ with H and H2 at Temperatures Relevant to Astrophysics, WDS'09 Proceedings of contributed papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránkova and J. Pavlu, Matfyzpress,p. 134-138 (2009),ISBN 978-80-7378-102-6 [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Varju, Jozef; Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Glosík, Juraj; , NIR spectroscopy of HCN and HNC using CRDS technique, The Informal Titan Ion Chemistry Meeting. Date: 29 - 30 October 2009,Prague, Oral presentation [Jiný výsledek]
25409Mgr. Bc. Filip Touška, Ph.D.Maršáková, Lenka; Touška, Filip; Krůšek, Jan; Vlachová, Viktorie, Comparative study of the temperature sensitivity of fluorescent proteins in interaction with temperature-activated TRP channel subunits; Poster - 7th Conference of the Czech Neuroscience Society, Praha, 2009 [Jiný výsledek]
25409Mgr. Bc. Filip Touška, Ph.D. Krůšek, Jan; Touška, Filip; Maršáková, Lenka; Vlachová, Viktorie, Comparative study of the temperature sensitivity of fluorescent proteins in interaction with temperature-activated TRP channel subunits; Přednáška - Sructure and Stability of Biomacromolecules SSB 2009, Košice [Jiný výsledek]
25409Mgr. Bc. Filip Touška, Ph.D.Maršáková, Lenka; Touška, Filip; Krůšek, Jan; Vlachová, Viktorie, Studium struktury a funkce TRPV1 receptorů pomocí fluorescenčních proteinů - přednáška v rámci Studentského dne projektu Fyziologie živočišné buňky, AV ČR, Praha 2009 [Jiný výsledek]
25409Mgr. Bc. Filip Touška, Ph.D.Touška, Filip; Maršáková, Lenka; Krůšek, Jan; Vlachová, Viktorie, Využití fluorescenčních technik při studiu TRP receptorů - přednáška na semináři Katedry fyziologie živočichů Přírodovědecké fakulty UK, 2009 [Jiný výsledek]
17709MUDr. Alireza MatloobiClaudia C Preston, Anu Gupta, Sulaiman Sultan, Viqar Maria, Cahn Tran, Alireza Matloobi, Thoralf M Sundt, Win-Kuang Shen, Arshad Jahangir, Transcriptional Differences in Genes Regulating Mitochondrial Energetics Identifies Those at Risk of Postoperative Atrial Fibrillation Despite normal echocardiogram, patients who developed AF after surgery exhibit transcriptional downregulation of atrial mitochondrial proteins suggesting a molecular deficit that reduces atrial functional reserve and predispose to stress-induced AF. Identification of these mitochondrial changes in arrhythmia susceptible atrias provides targets for the development of therapeutics for primary prevention of AF. [Jiný výsledek]
17709MUDr. Alireza MatloobiAlireza Matloobi, Abstrakt ve Sborníku XIV. vědecké konference Lékařské fakulty UK v Hradci Králové [Jiný výsledek]
109907RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.Uhlířová, Klára, Prezentace výsledků na konferenci Actinides 2009, San Francisco, USA; forma prezentace: ústní; název přípěvku: Synthesis and Magnetic Studies of Ternary Germanides U3Co4Ge7 and U3Co2Ge7. Výsledky jsou shrnuty též v konferčním článku (přiložen) [Jiný výsledek]
109907RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.Uhlířová, Klára; Prokleška, Jan; Sechovský, Vladimír; Daniš, Stanislav, Článek: "Solution growth of Ce-Pd-In single crystals: characterization of the heavy-fermion superconductor Ce2PdIn8" odeslán do Intermetallics (impact factor: 2.034), též online na: http://arxiv.org/abs/1001.4403 . Výsledky získané na základě syntézy monokrystalů Ce2PdIn8 považujeme za nejvýznamnější. Na základě důkladné analýzy několika vzorků se nám povedlo prokázat, že sloučenina Ce2PdIn8 je v základním stavu supravodivá, nikoli v kombinaci s antiferomagnetismem, jak bylo dříve publikováno. [Jiný výsledek]
109907RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.Čermák Petr; Uhlířová, Klára; Javorský, Pavel, Článek: "Specific heat of a CeCu0.7Al3.3 single crystal" Physica B: Condensed Matter (Impact Factor: 0.822 ), v tisku; doi:10.1016/j.physb.2010.02.030, Prezentujeme výsledky zíkané z analýzy měrných tepel monokrysalů CeCu0.7Al3.3. [Jiný výsledek]
109907RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.Uhlířová, Klára, Prezentace výsledků na konferenci International Conference on Magnetism, Karlsruhe, Německo; forma prezentace: poster; název přípěvku: Crystal growth and magnetic properties of Ce-T-In and Pr-T-In compounds (T = Rh, Pd) [Jiný výsledek]
109907RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.Uhlířová, Klára; Prokleška, Jan; Sechovský, Vladimír, Článek: "Crystal Growth and Magnetic Properties of New Ce-T-In and Pr-T-In Compounds (T = Rh, Pd): Sythesis and Characterization of a New Ambient-pressure Superconductor Ce2PdIn8", WDS'09 Proceedings of Contributed Papers: Part III – Physics (eds. J. Šafránková and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, str. 96-100, 2009; V poděkování místo čísla grantu GAUK 109907 chybně uvedeno číslo účtu (252099) [Jiný výsledek]
109907RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.Uhlířová, Klára, Preznetace výsledků na Week of Doctoral Students 2009, Praha: "Solution growth of Ce–T–In and Pr–T–In systems (T = Rh, Pd): a new ambient-pressure superconductor Ce2PdIn8" forma prezentace: ústní; Výsledky jsou shrnuty též v konferčním článku [Jiný výsledek]
109907RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.Uhlířová, Klara; Diviš, Martin; Pospíšil, Jiří; Sechovský, Vladimír; Daniš, Stanislav, připravujeme publikaci: Magnetic Studies of Ternary Germanides U3Co4Ge7 and U3Co2Ge7 with a strong uniaxial anisotropy. Rozšíření publikace přijaté do Proceedings of the Actinides 2009 Conference. Výslekdy jsou rosšířeny o ab initio výpočty a měření AC susceptibility ukazující na další magnetický fázový přechod U3Co4Ge7 v okolí Tc = 20 K. [Jiný výsledek]
109907RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.Uhlířová, Klára; Diviš, Martin; Pospíšil, Jiří; Sechovský, Vladimír, Článek: "Synthesis and Magnetic Studies of Ternary Germanides U3Co4Ge7 and U3Co2Ge7", Proceedings of the Actinides 2009 Conference, v tisku. Prezentujeme výsledky měření magnetizace, elektrických odporů a měrných tepel monokrystalů U3Co4Ge7 and U3Co2Ge7 získaných růstem z cínového roztoku. [Jiný výsledek]
59009Mgr. Kateřina Cidlinská, Ph.D.Havelková, Barbara, Cidlinská, Kateřina, Článek „Je nepřijetí zákona o náhradním výživném v ČR (jen) otázkou nedostatků navrhované legislativy?". Bude opublikován v 1. čísle 11. ročníku odborného, neimpaktovaného, recenzovaného, sociologického časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum. Jelikož článek ještě nevyšel, není v současné době možné poskytnout přesný bibliografický údaj a úplně finální verzi článku. Proto je informace o tomto výstupu projektu zařazena do kolonky "Výsledek - jiné výsledky", namísto "Výsledek - článek v časopise". [Jiný výsledek]
59009Mgr. Kateřina Cidlinská, Ph.D.Cidlinská, Kateřina, Diplomová práce. Bude odevzdána v červnu 2010. Přiložený text je proto jen ukázkou aktuálního stavu práce, nikoliv finální verzí. [Jiný výsledek]
76707RNDr. Petr Rada, Ph.D.Rada Petr, Popis všech identifikovaných a exprimovaných proteinových sekvencí Trichomonas vaginalis. [Jiný výsledek]
76707RNDr. Petr Rada, Ph.D.Tachezy Jan, Doležal Pavel, Popis všech identifikovaných a exprimovaných proteinových sekvencí Giardia intestinalis. [Jiný výsledek]
76707RNDr. Petr Rada, Ph.D.Rada Petr, Izolace obohacené frakce mitosomů Giardia intestinalis. A. Jednotlivé frakce rozdělené optiprepovým diskontinuálním gradientem. B. Detekce mitosomů ve frakci 3 a 4 protilátkou proti mitosomálnímu proteinu NifU. Transmisní elektronová mikroskopie frakce 3 (obrázek C) a 4 (obrázek D). [Jiný výsledek]
76707RNDr. Petr Rada, Ph.D.Tachezy Jan, Hrubá verze připravované publikace: Minimal proteome of the reduced mitochondrion in the parasitic protists Giardia intestinalis. Poděkování grantové agentuře UK bude uvedeno ve finální verzi. [Jiný výsledek]
76707RNDr. Petr Rada, Ph.D.Rada Petr, Shrnutí výsledků k připravované publikaci: Identification of components involved in biogenesis of T. vaginalis hydrogenosomes by tandem mass spectrometry. Přesná čísla proteinů vzhledem k probíhajícím pokusům a analýzám nejsou uvedena. [Jiný výsledek]
76707RNDr. Petr Rada, Ph.D.Rada Petr, Lokalizace vybraných rekombinantních proteinů Trichomonas vaginalis. [Jiný výsledek]
76707RNDr. Petr Rada, Ph.D.Rada Petr, Zastoupení skupin identifikovaných proteinů v obohacené frakci mitosomů Giardia intestinalis. [Jiný výsledek]
20209PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D.Čtvrtník, Mikuláš, Přednáška na téma "Kalistovy dějiny duchové a tradice německé Geistesgeschichte", přednesená pro Sdružení historiků České republiky - Historický klub 1872 dne 18.11.2009. [Jiný výsledek]
96909MUDr. Jaroslava Paulasová - Schwabová, Ph.D.Schwabová, Jaroslava, Poster: Objectification of spinocerebellar syndrome in hereditary ataxias by combined dynamic and kinematics motion analysis, The Movement Disorder Society´s 13th International Congress of Parkinson´s Disease and Movement Disorders, Paris 7.6.-11.6. 2009, France [Jiný výsledek]
96909MUDr. Jaroslava Paulasová - Schwabová, Ph.D.Schwabová, Jaroslava, Poster: Spinocerebellar Ataxias in the Czech Republic, 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Florence 12.9.-15.9.2009, Italy. [Jiný výsledek]
96909MUDr. Jaroslava Paulasová - Schwabová, Ph.D.Schwabová, Jaroslava, Poster: A Influence of the size of support base and vision on posture stability in ataxic patients, 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Florence 12.9.-15.9.2009, Italy. [Jiný výsledek]
121409RNDr. Jan Horáček, Ph.D.Horáček, J., Horák, M., Pelikán, J., AN IMPROVED ALGORITHM FOR FRACTURED FEMORAL HEAD SEGMENTATION FROM CT USING DYNAMIC PROGRAMMING Ústní prezentace na konferenci: CGIM 2010, článek vyjde v proceedings. [Jiný výsledek]
118309RNDr. Miroslav Korbelář, Ph.D.Korbelář, Miroslav, Konstrukce komutativních polookruhů a radikálových okruhů, Disertační práce. [Jiný výsledek]
59409RNDr. Jitka Stráská, Ph.D. Janeček, Miloš, Yi, Sangbong, Král, Robert, Vrátná, Jitka, Kainer, Karl Uli, Texture and microstructure evolution in ultrafine grained AZ31 processed by EX-ECAP. Příspěvek na konferenci TMS2010 v Seattlu (únor 2010) – rukopis příspěvku z konference, který bude publikován v časopise Journal of Materials Science, byl odeslán do tisku. [Jiný výsledek]
59409RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.Vrátná Jitka, Stráský Josef, Janeček Miloš, Microstructure changes in ultrafine-grained AZ31 Mg alloy. Příspěvek na mezinárodní konferenci doktorandů, Praha, listopad 2009. Příspěvek přednesla J. Vrátná. [Jiný výsledek]
59409RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.Vrátná, Jitka, Stráský, Josef, Janeček, Miloš, Král, Robert, Mechanical Properties and Microstructure Evolution in Fine-Grained Cast and Extruded AZ31Alloy Processed by ECAP, in: Magnesium - 8th International Conference on Magnesium Alloys and their Applications, ed. K.U. Kainer, Wiley-VCH (2009), 331-336. Příspěvek na konferenci přednesl Josef Stráský [Jiný výsledek]
94308RNDr. Kateřina Pokorná, Ph.D.Pokorna Katerina, Reboul Murielle, le Pogam Carole, Aoki Masayuki, Chopin Martine, Moins-Teisserenc Helene, Holan Vladimir, Charron Dominique, Chomienne Christine, Padua Rose Ann, Pla Marika, Abstrakt: 2nd European Congress of Immunology, Berlin 2009 [Jiný výsledek]
94308RNDr. Kateřina Pokorná, Ph.D.Pokorna Katerina, Balitrand Nicole, Reboul Murielle, Le Pogam Carole, Cassinat Bruno, Chomienne Christine, Padua Rose Ann, Pla Marika , Abstrakt: Congrès SFH (Société Française d'Hématologie) 2009 [Jiný výsledek]
69309RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.Schulz Jiří, Renfrew Anna K., Císařová Ivana, Dyson Paul J., Štěpnička Petr, Synthesis and anticancer activity of P-chalcogenides, and platinum(II) and palladium(II) complexes derived from a polar ferrocene phosphanyl-carboxamide. Publikace zaslaná do časopisu Applied Organometallic Chemistry, v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
103009RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.Kofroň, Jan, Databáze: 1) databáze ozbrojených sil států světa (roky 1988,1993,1998,2003 a 2007). Sledované charakteristiky: velikosti armád, MILEX, HDP (v konstantních cenách k r. 1990), populace, rozloha. 2) Databáze strukturálních charakteristik armád (na globální úrovni). Databáze sleduje relativní podíl jednotlivých složek OS. Časové body: 1988, (1995) 2003 a (2009). 3) Databáze strukturních a výzbrojních charakteristik zájmových států (obsahuje i konkrétní počty hlavní voj. techniky a počty aktivních útvarů). K prvnímu roku obvykle na úrovni brigády v případě recentních dat praporů. Uvedené databáze budou využity v disertační práci řešitele. [Jiný výsledek]
103009RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.Kofroň, Jan, Kofroň, J. (2010): Vojenská moc a její globální distribuce po konci studené války, Geografie sborník České geografické Společnosti, V recenzním řízení, 18 s. (článek v časopise) Ze dvou nabízejících se geografických časopisů byl pro publikaci vybrán časopis Geografie sborník ČGS, který je na rozdíl od Acta Universitatis Carolinae geographica indexován na WOS (v případě AUC navíc došlo k zpoždění ve vydávání článků, což by omezilo aktuálnost výstupu). [Jiný výsledek]
103009RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.Kofroň, Jan, Vojenská síla v Evropě, geopolitický fenomén? (v přípravě) Popularizační článek pro Geografické rozhledy (předpokládané doručení do redakce polovina dubna 2010) [Jiný výsledek]
103009RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.Kofroň, Jan, Kofroň, J. (2010): Armády ve střední Evropě a jejich transformace: význam armád pro malé státy, střet realismu s idealismem? (Pracovní název), Mezinárodní vztahy (v přípravě). Článek se snaží komparovat přístupy k transformaci OS a jejich využívání jako nástroje zahraničně-politických zájmů v menších státech střední Evropy. Zejména se zdůrazňuje převaha idealistického pojímání zahraniční politiky (v případě ČR) nad realistickým (ve smyslu paradigmatickém) a tomu odpovídající neujasněnost programování OS. [Jiný výsledek]
103009RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.Kofroň, jan, Kofroň, J. (2010): Transformace armád střední Evropy a baltského regionu po konci studené války, kvantitativní srovnání, Vojenské rozhledy (v Redakci). pokrývá druhou část projektu - zejména komparuje velikostní a vybrané strukturní změny zkoumaných armád (+Belgie, Nizozemsko jako komparativ) po r. 1988. Důraz je položen na identifikaci vlivu GP kontextu na transformaci armád. Zdůrazňuje se zejména rozdílnost transformací Německa, ČR, SR a Maďarska a na druhé straně států jako Finsko či Rakousko, které jako nečlenové NATO musí programovat své OS i s ohledem na alternativu teritoriální obrany. Zároveň u "nečlenů" absentuje důraz na expediční operace, patrný naopak u členských států viz. výs. 2 [Jiný výsledek]
103009RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.Kofroň, Jan, Závěrečná zpráva Grantového projektu Detailnější závěrečná zpráva shrnující postup řešení, prezentaci projektu a hlavní dosažené výsledky. [Jiný výsledek]
53907RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.Kanderová, Veronika, Hrušák, Ondřej, Kalina, Tomáš, 2008: Aberrant CEACAM6 enhances integrin - ligand interactions on leukemic cells. XXIV International Congress (ISAC - International Society of Analytical Cytology), (Budapest, Hungary), poster [Jiný výsledek]
53907RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.Kanderová, Veronika, Hrušák, Ondřej, Kalina, Tomáš, 2008: Aberrant CEACAM6 enhances integrin - ligand interactions on leukemic cells. Vědecká konference 2. lékařské fakulty UK (Praha, ČR), poster [Jiný výsledek]
53907RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.Kanderová, Veronika, Hrušák, Ondřej, Kalina, Tomáš, 2008: Aberantní CEACAM6 ovlivňuje integrin - ligand vazebné interakce na leukemických buňkách. XXII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí (Olomouc, ČR), poster [Jiný výsledek]
53907RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.Kanderová, Veronika, Thurner, Daniel, Hrušák, Ondřej, Kalina, Tomáš, 2007: Úloha aberantní CD66c v signalizaci, adhezi, proliferaci a apoptóze leukemických buněk. Výjezdní zasedání pracovní skupiny CLIP (Kácov, ČR), přednáška [Jiný výsledek]
53907RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.Kanderová, Veronika, Hrušák, Ondřej, Kalina, Tomáš, 2009: Aberrant CEACAM6 influences integrin-ligand interactions and survival of leukemic cells. The 19th Annual International CEA Symposium (Essen/Bochum, Německo), poster a přednáška. [Jiný výsledek]
53907RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.Kanderová, Veronika, Hrušák, Ondřej, Vášková, Martina, Kalina, Tomáš, 2007: Aberrant CD66c and leukemic cell signaling. Konference Analytická Cytometrie IV. (Brno, ČR), cena za přednášku [Jiný výsledek]
53907RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.Kalina, Tomáš, Kanderová, Veronika, Vášková, Martina, Hrušák, Ondřej, 2007: Aberantní signalizace CD66c u leukemických buněk zahrnuje integriny a Erk-kinázovou dráhu. XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí (Olomouc, ČR), přednáška [Jiný výsledek]
53907RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.Kanderová, Veronika, Hrušák, Ondřej, Kalina, Tomáš, 2009: Aberrant CEACAM6 influences integrin-ligand interactions and survival of leukemic cells. Konference Analytická cytometrie V. (Olomouc, ČR), 2. místo v soutěži o nejlepší posterové sdělení. [Jiný výsledek]
99208MUDr. Eva Balážiová, Ph.D.Balážiová Eva, Příloha 1 [Jiný výsledek]
99208MUDr. Eva Balážiová, Ph.D.Balážiová Eva, Příloha 2 [Jiný výsledek]
99208MUDr. Eva Balážiová, Ph.D.Balážiová Eva, Příloha 3 [Jiný výsledek]
99208MUDr. Eva Balážiová, Ph.D.Balážiová Eva, Příloha 4 [Jiný výsledek]
58608Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.Fridrichová Michaela, Němec Ivan, Císařová Ivana, Němec Petr, Přednáška na Študentskej vedeckej konferencii 2009, konané 22.04.2009 v Bratislavě na Slovensku. Název přednášky: Nové materiály pro nelineární optiku – soli derivátů guanidinu, přednesla M. Fridrichová. Abstrakt zahrnut ve sborníku konference, vydaném na CD. [Jiný výsledek]
58608Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.Fridrichová Michaela, Němec Ivan, Císařová Ivana, Němec Petr, Přednáška na European Crystallographic Meeting (ECM25), konaném v Istanbulu v Turecku v termínu 16.-21.08.2009. Název přednášky: Salts of guanidine derivatives – new materials for non-linear optics, přednesla M. Fridrichová. Book of Abstracts ECM25, sekce FA2-MS 7 Optoelectronic Materials. [Jiný výsledek]
26609doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.Bláha, Jan D., Hudeček, Tomáš, Mentální mapy jako pomůcka k hodnocení kartografických děl. 18. kartografická konference českých a slovenských kartografů "Quo vadis, kartografie?" (Olomouc – říjen 2009). Ústní příspěvek a příspěvek v elektronickém sborníku z konference. [Jiný výsledek]
26609doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.Kynčlová, Martina, Hudeček, Tomáš, Bláha, Jan D., Kartografické metody hodnocení mentálních map. Konference Kognice 2009 (Hradec Králové – září 2009). Ústní příspěvek a příspěvek v recenzovaném sborníku z konference, s. 146–159. Prezentováno Tomášem Hudečkem [Jiný výsledek]
119009Mgr. Radka Kolcun[ppt : Jakubova Radka], Poster na konferenci Biomaterials Africa-2009, název :SIMPLE DRUG DELIVERY SYSTEM BASED ON PRP AND PCL NANOFIBRES [Jiný výsledek]
47807MUDr. Ladislav KrólKrol, L., Kotus, D., Hubacek, P., Sedlacek, P., Kalina, T., Reconstitution of CMV-specific T-cells in pediatric patients after hematopoietic stem cell transplantation, Janov, Itálie [Jiný výsledek]
47807MUDr. Ladislav KrólCD8 T-lymfocyty - signifikantní subsety, A: CD8 helpry s expresí CD40L, B: master efektory s expresí IFNg a IL-2, C: first-line killers - pouze exprese IFNg nebo v kombinaci s CD107a [Jiný výsledek]
47807MUDr. Ladislav KrólHierarchické clusterování, clustery jednotlivých podtypů CD8 a CD4 T-ly v závislosti na Pearsonově korelaci. [Jiný výsledek]
47807MUDr. Ladislav KrólKrol, L, Kotus, D, Hubacek, P, Sedlacek, P, Kalina T, Polyfunctional CMV-specific T-cell response but not IFN-γ+ alone is a hallmark of protection from CMV reactivation in children post-transplant, European Congress of Immunology, Berlin [Jiný výsledek]
47807MUDr. Ladislav KrólKrol, L., Kotus, D., Hubacek, P., Sedlacek, P., Kalina, T., Polyfunctional CMV-specific T-cell response but not IFN-γ+ alone is a hallmark of protection from CMV reactivation in children post-transplant, Piechowice, Polsko [Jiný výsledek]
47807MUDr. Ladislav KrólKról, L., Kotus, D., Hubáček, P., Hrušák, O., Sedláček, P., Kalina, T., CMV-specifické T-lymfocyty u dětí po transplantaci kmenových buněk krvetvorby (HSCT), Olomouc [Jiný výsledek]
81709RNDr. Karolina Škvárová, Ph.D.Boublíková, Ludmila, Přednáška na vědecké konferenci: The 4th International Conference on WT1 in Human Neoplasia, Osaka, Japan [Jiný výsledek]
81709RNDr. Karolina Škvárová, Ph.D.Kramarzová, Karolina, Přednáška na vědecké konferenci: The 4th International Conference on WT1 in Human Neoplasia, Osaka, Japan [Jiný výsledek]
81709RNDr. Karolina Škvárová, Ph.D.Trka, Jan, Přednáška na vědecké konferenci: XIX. Konferencia detských hematologóv a onkologóv českej a slovenskej republiky, Košice, Slovensko [Jiný výsledek]
83507Mgr. Ivana Heřmanová, Ph.D.Heřmanová, Ivana; Trka Jan; Starková Júlia, prezentace výsledků formou posteru na 51. mezinárodní konferenci americké hematologické společnosti ( ASH-American Society of Hematology); publikace abstraktu v Blood vol.114 [Jiný výsledek]
83507Mgr. Ivana Heřmanová, Ph.D.Heřmanová Ivana; Trka Jan; Starková Júlia, abstrakt zaslaný na mezinárodní hematologickou konferenci EHA 2010, výsledek o přijetí bude znám na konci dubna 2010. [Jiný výsledek]
52408PhDr. Zdeňka Urešová, Ph.D.Urešová, Zdeňka and Pajas, Petr, Diatheses in the Czech Valency Lexicon PDT-Vallex [Jiný výsledek]
52408PhDr. Zdeňka Urešová, Ph.D.Urešová, Zdeňka, Building the PDT-Vallex valency lexicon [Jiný výsledek]
52408PhDr. Zdeňka Urešová, Ph.D.Urešová, Zdeňka, PDT-Vallex: trochy jiný valenční slovník [Jiný výsledek]
52408PhDr. Zdeňka Urešová, Ph.D.Šindlerová, Jana, Building a Multilingual Valency Lexicon [Jiný výsledek]
52408PhDr. Zdeňka Urešová, Ph.D.Šindlerová, Jana, Towards English-Czech Parallel Valency Lexicon via Treebank Examples [Jiný výsledek]
99409RNDr. David Mareček, Ph.D.Mareček, David, Podrobnější zavěrečná zpráva GAUK 9994/2009 [Jiný výsledek]
99409RNDr. David Mareček, Ph.D.Mareček, David, Generating Deep Structures from Dependency Trees [Jiný výsledek]
46209Mgr. Petra Tonarová, Ph.D.Tonarová, Petra, New groups of scolecodonts in the Silurian of the Prague Basin (Barrandian, Czech Republic). In Kyška Pipík, R., Soták, J., Staňová, S.: 10th Anniversary conference of the Czech, Polish and Slovak Paleontologists, Abstracts and Guide of Excursion, s. 57-58. Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University Banská Bystrica. Zvolen. ISBN 978-80-8083-807-2. [Jiný výsledek]
79708Mgr. Jana SemerádováSemerádová, Jana, Mgr., Hotteterre Principes de la Flute, Paris 1707 [Jiný výsledek]
79708Mgr. Jana SemerádováSemerádová, Jana, Mgr., Odborný překlad Principes de La Flute traversiere Jacques Martina Hotteterra - druhá kapitola práce [Jiný výsledek]
43108Mgr. et Mgr. Jakub ŠafránekBrojerová, Jana, Lindová, Jitka, Referenční vokalizace u divokého papouška žako Kongo (Psittacus erithacus) Prezentace posteru na konferenci ČSEtS 2009 [Jiný výsledek]
43108Mgr. et Mgr. Jakub ŠafránekBrojerová, Jana, Lindová, Jitka, Reference vocalization in wild African grey parrot (Psittacus erithacus) Prezentace posteru na International Society of Applied Ethology, Vídeň, 2009 [Jiný výsledek]
43108Mgr. et Mgr. Jakub ŠafránekKůrková, Petra, Uchytilová, Michaela, Policht, Richard, Lindová, Jitka, Repertoár a specifita vokalizace papouška šedého (Psittacus erithacus) Prezentace posteru na konferenci ČSEtS 2009 v Kostelci n.č.l. [Jiný výsledek]
43108Mgr. et Mgr. Jakub ŠafránekKůrková, Petra, Ulrychová, Michaela, Policht, Richard, Lindová, Jitka, Repertoire and specificity of vocalization in grey parrots (Psittacus erithacus) Prezentace posteru na konferenci International Society of Applied Ethology, Vídeň 2009 [Jiný výsledek]
43108Mgr. et Mgr. Jakub ŠafránekTichotová, Lenka, Lindová, Jitka, Tymr, František, Giret, Nicolas, Péron, Franck, Nagle, Laurent, Kreutzer, Michel, Bovet, Dalila, Výuka papouška šedého referenčním pojmům Ústní prezentace na konferenci ČSEtS 2009 [Jiný výsledek]
43108Mgr. et Mgr. Jakub ŠafránekLindová, Jitka, Švehla, Jakub, Habešová, Tereza, Profil úspěšného cvičitele papouška šedého (Psittacus erithacus) Ústní prezentace na konferenci ČSEtS 2009 [Jiný výsledek]
35208MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.Krysl D, Sramek M, Amlerova J, Krijtova H, Tomasek M, Mohapl M, Marusic P, Reactivation of herpes simplex encephalitis in an adult patient: possible severe complication of epilepsy surgery, 28th International Epilepsy Congress Budapest, 28.6.-2.7.2009. [Jiný výsledek]
35208MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.Kotašková J, Marusič P, Laczó J, Vlček K, Prostorová navigace u pacientů s temporální epilepsií, Vědecká konference UK 2.LF 22.-23.4.2009. [Jiný výsledek]
35208MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.Kotašková J, Marusič P, Laczó J, Vlček K, Kajuková B, Javůrková A , Prostorová navigace u pacientů s temporální epilepsií, 23. slovenský a český neurologický sjezd, 27.11.-29.11.2009 Bratislava - přednáška. [Jiný výsledek]
35208MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.Martinkovic L, Horinek D, Kyncl M, Kotaskova J, Marusic P , Temporal pole MRI volumetry in patients with refractory temporal lobe epilepsy, 13th EFNS Congress Florence 12.-15.9.2009. [Jiný výsledek]
104008PhDr. Mgr. Karolína Schindlerová, Ph.D.Schindlerová, Karolína, Byla vytvořena studia "Slezská lenní knížectví v 17. a 18. století", která byla nabídnuta k publikování v odborném periodiku. [Jiný výsledek]
157307Mgr. Ivana NováVráželová Michaela, Spoluřešitel v souladu s výroční zprávou a především s předchozí domluvou využil své jazykové znalosti německého jazyka a pro hl. řešitele soustředil řadu podkladů z německého práva životního prostředí, především z oblasti zdrojů ohrožení životního prostředí. Dále také čerpal z mnohé judikatury v této předmětné oblasti. Problematiku pojal komplexně, tj. ponořil se do ní nikoliv jen z úhlu pohledu - odpady, hluk, vybrace, ale z pohledu problematiky práva životního prostředí SRN jako celku. [Jiný výsledek]
118907MUDr. Petr JiroutekJiroutek Petr, Engraftment of donor cells in CNS depends on proper timing of bown marrow transplantation after preconditioning with cyclophosphamide Jiroutek P., Šefc L., ENS 2008 Abstract Percentage of CFU-S in S phase increased to its maximum (52%) on day 2 and reached the minimum on day 5, where almost none (1%) CFU-S in S phase were detected. The BM chimerism reached 87% in CY5 group, 25% in CY2 and 29% in the control group In the CNS the density of GFP+ cells (10^-8/um2) was 8,98 (p<0.001) in CY5 group, 1,44 in CY2 group and 1,60 in the control group. [Jiný výsledek]
41507MUDr. Michal Šnorek, Ph.D.Hodyc, Daniel, Ústní prezentace na konferenci Plicní sekce České kardiologické společnosti, ČR, 2009 [Jiný výsledek]
41507MUDr. Michal Šnorek, Ph.D.Sůva, Petr, Ústní sdělení na pracovní konferenci Centra výzkumu chorob srdce a cév, Harrachov, Říjen 2009 [Jiný výsledek]
41507MUDr. Michal Šnorek, Ph.D.Šnorek, Michal, Ústní prezentace na mezinárodní konferenci FEPS, Bratislava, září 2007 [Jiný výsledek]
41507MUDr. Michal Šnorek, Ph.D.Šnorek, Michal, Posterové sdělení na mezinárodní konferenci Experimental Biology 2008, San Diego, USA, Californi. Abstrakt publikován v časopise FASEB Journal, IF 7,049 [Jiný výsledek]
41507MUDr. Michal Šnorek, Ph.D.Vaněk, Petr, Ústní prezentace na konferenci: 3. sympozium Pracovní skupiny plicní cirkulace ČKS ve spolupráci s Českou společností pro trombózu a hemostázu, ČR 2009 [Jiný výsledek]
41507MUDr. Michal Šnorek, Ph.D.Křesala, Vojtěch, Ústní prezentace na konferenci pořádané Francouzským velvyslanectvím v Praze, září 2008: Terapie blokátorem Ca kanálů – amlodipinem – brání snížení účinnosti hypoxické plicní vazokonstrikce, které je způsobené chronickou hypoxií [Jiný výsledek]
41507MUDr. Michal Šnorek, Ph.D.Vaněk, Petr, Ústní prezentace na vědecké konferenci UK 2.LF, 2008: Podávání amlodipinu v prvním týdnu chronické hypoxie nezabrání rozvoji plicní hypertenze, omezuje však hypertrofii pravé srdeční komory [Jiný výsledek]
41507MUDr. Michal Šnorek, Ph.D.Hodyc, Daniel, Ústní prezentace výsledků řešení projekt na konferenci Experimental Biology, San Diego, California USA; April 2008. Abstrakt (přiložen) publikován v časopise FASEB Journal, IF 7,049 [Jiný výsledek]
60009MUDr. Michal Šnorek, Ph.D.Šnorek, Michal, et al., Může akutní kalorická restrikce ochránit myokard v reperfúzi? Pilotní studie. Cor et Vasa, 2009, sv. 51, s. 550–550. ISSN 0010-8650. Abstrakt [Jiný výsledek]
16209Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D.Ducháčková, Lucie, Posterová prezentace na konferenci 16th European Symposium on Organic Chemistry, Praha, 12. - 16. července 2009. [Jiný výsledek]
16209Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D.Ducháčková, Lucie, Posterová prezentace na konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii - "Liblice 2009", Nymburk, 27. - 29. listopadu 2009. [Jiný výsledek]
16209Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D.Ducháčková, Lucie, Posterová prezentace na konferenci 27th Informal Meeting on Mass Spectrometry 2009, Retz, 3. - 7. května 2009. [Jiný výsledek]
16209Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D.Ducháčková, Lucie; Kadlčíková, Aneta; Kotora, Martin; Roithová Jana, Článek s názvem Oxygen superbases as polar binding pockets in non-polar solvents byl odeslán do tisku. [Jiný výsledek]
101808Mgr. Jana HonnerováBenešová M., Fischer L., Honnerová J., Jedelský P.:, Změny listového proteonu vyvolané vodním deficitem u rostlin kukuřice (Zea mays L.): Porování reakce dvou inbredních rodičovských linií a jejich kříženců F1 generace. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin, 4.-5.3.2009. Sborník příspěvků, 124-129. [Jiný výsledek]
101808Mgr. Jana HonnerováHolá D., Benešová M., Haisel D., Hnilička F., Hniličková H., Honnerová J., Kočová M., Kučera T., Rothová O., Procházková D., Šonská A., Wilhelmová N.:, Fyziologické a biochemické parametry inbredních a hybridních genotypů kukuřice vystavených vodnímu deficitu. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin, 4.-5.3.2009. Sborník příspěvků, 130-135. [Jiný výsledek]
101808Mgr. Jana HonnerováHolá D., Benešová M., Honnerová J., Hnilička F., Rothová O., Kočová M., Hniličková H.:, The evaluation of photosynthetic parameters in maize inbred lines subjected to water deficiency: Can these parameters be used for the prediction of performance of hybrid progeny? Photosynthetica, (submitted, IF2008 = 1,000, publikace prošla 1. editorským čtením a očekává přiřazení recenzentů) [Jiný výsledek]
101808Mgr. Jana HonnerováBenešová M., Holá D., Fischer L., Hnilička F., Jedelský P., Rothová O., Kočová D., Honnerová J.:, A proteomic study of drought tolerance in maize: An early stomatal closure as a cause for low tolerance to dehydration? Env.Exp.Bot. (submitted, IF2008 = 2,301, publikace prošla 1. editorským čtením a je v současné době v recenzním řízení) [Jiný výsledek]
136109RNDr. Mgr. Marek KukačkaKukačka, Marek, M. Kukacka: Self-organization for the Detection of Local Features. WDS'09 Proceedings of Contributed Papers: Part I - Mathematics and Computer Sciences (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 62-67, 2009. [Jiný výsledek]
55707RNDr. Martina Hůlková, Ph.D.Pejznochová, Martina -, Magner M., Tesarova M., Hansikova H., Zeman J., The developmental changes in mitochondrial DNA content and expression levels of genes involved in pathway from PGC1 to mtDNA replication in human tissues (poster). 34th FEBS Congress, Life´s Molecular Interactions (Praha,ČR, červenec 2009) [Jiný výsledek]
55707RNDr. Martina Hůlková, Ph.D.Pejznochová, Martina - , Magner M., Tesarova M., Hansikova H., Zeman J., Mitochondrial DNA content and expression of genes involved in maintenance and replication of mtDNA during human fetal development (poster)qPCR 2009: Diagnostics and Molecular Markers (Freising, Německo, březen 2009) [Jiný výsledek]
55707RNDr. Martina Hůlková, Ph.D.Pejznochová, Martina, Magner M., Tesařová M., Hansíková H., Zeman J. The mitochondrial DNA content per cell in human liver and muscle tissue increasing during gestation (poster). 23. pracovní dny Dědičné metabolické poruchy (Senec,Slovensko, květen 2008) [Jiný výsledek]
55707RNDr. Martina Hůlková, Ph.D.Pejznochová, Martina, Tesařová M., Honzík T., Hansíková H., Zeman J. The mitochondrial DNA content per cell in human cord blood leukocytes gradually decreases during gestation (poster). Apoptosis (Luxembourg, Luxembourg, leden 2008) [Jiný výsledek]
55707RNDr. Martina Hůlková, Ph.D.Pejznochová, Martina, Honzík T., Tesařová M., Hansíková H., Zeman J., Evaluation of factors affecting RNA quality in human placental tissue (poster). 32nd FEBS Congress - Molecular Machines (Vídeň, Rakousko, červenec 2007) [Jiný výsledek]
55707RNDr. Martina Hůlková, Ph.D.Pejznochová, Martina - , Magner M., Tesarova M., Hansikova H., Zeman J., Expression of genes involved in maintenance and replication of mtDNA during human fetal development (poster). 24. pracovní dny Metabolické poruchy (Jeseník,ČR, květen 2009) [Jiný výsledek]
55707RNDr. Martina Hůlková, Ph.D.Pejznochová, Martina, Magner M., Tesařová M., Hansíková H., Zeman J. The developmental changes in mitochondrial DNA content and expression levels of TFAM and POLG genes in human tissues during gestation (poster). EUROMIT 7 - The seventh European Meeting on Mitochondrial Pathology, (Stockholm, Švédsko, červenec 2008) [Jiný výsledek]
55707RNDr. Martina Hůlková, Ph.D.Pejznochová, Martina, Magner M., Tesařová M., Hansíková H., Zeman J. The developmental changes in mitochondrial DNA content per cell in human liver and muscle tissue during gestation (poster). European Society of Human Genetics Conference (Barcelona, Španělsko, květen 2008) [Jiný výsledek]
77109Mgr. Kateřina Van der Kamp, Ph.D.Katerina Klouckova, Petr Kubovy, Karel Jelen, Radka Drahoradova, Josef Zeman, Stanislav Otahal, MECHANICAL RESPONSE OF DRIVER`S TORSO – AXIAL SYSTEM TO MONOTONOUS HYPOKINETIC LOADING AND POSSIBILITY OF ITS DETECTION XXII Congress of the International Society of Biomechanics, July 5-9, 2009, Cape Town, South Africa [Jiný výsledek]
58009RNDr. Jiří Tauchman, Ph.D.Tauchman, Jiří, Císařová, Ivana, Štěpnička, Petr, Prezentace badatalské práce formou posteru na mezinárodní konferenci o organometalické chemii ve Švédsku. Jiří Tauchman, Ivana Císařová, and Petr Štěpnička: Phosphanylferrocene Conjugates with Amino Acids, XVIII EuCheMS Conference on Organometallic Chemistry, Göteborg, Sweden, 22.-25. 6. 2009. [Jiný výsledek]
66409Mgr. et Mgr. Pavel DoleželDoležel Pavel, Rozpracovaná publikace (PDF) [Jiný výsledek]
66409Mgr. et Mgr. Pavel DoleželPavel Doležel, Počítačový program pro analýzu volebních systémů (VBA) [Jiný výsledek]
121909Mgr. Matěj VančuraVančura, Matěj, Karl Polanyi’s Great Transformation in Light of the Transition in Central and Eastern Europe; Příspěvek na konferenci (XIIe UNIVERSITÉ D’ÉTÉ en Histoire, Philosophie et Pensée Économiques, Théories du travail : Histoire et enjeux politiques), University of Thessaly, Řecko [Jiný výsledek]
108209Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.Kynčlová, Tereza, Pegues, Dagmar, Návrh titulu antologie. [Jiný výsledek]
133308Mgr. Lea Chlanová, Ph.D.Kužel, Radomír, Přednáška na konferenci ICTF 14 (Ghent): Complex XRD study of crystallization of amorphous and nanocrystalline magnetron-deposited TiO2 films with different thickness. [Jiný výsledek]
133308Mgr. Lea Chlanová, Ph.D.Nichtová, Lea, Přednáška na konferenci Kolokvium CSCA 2008 (Valtice): In-situ xrd study of crystallization of amorphous TiO2 thin films of different thicknesses. [Jiný výsledek]
133308Mgr. Lea Chlanová, Ph.D.Matěj, Zdeněk, MStruct - program/library for MicroStructure analysis by powder diffraction (www.xray.cz/mstruct). Webová prezentace rozšíření programu FOX pro analýzu mikrostruktury materiálů. Stránka prezentuje 1) návod na instalaci a používání programu a 2) příklad na užití korekce na lom na rozhraní vrstvy a určování zbytkového napětí ve vrstvě z 2Theta skanu s konstantním úhlem dopadu. Ze stránek je možné stáhnout samotný program i zdrojový kód. [Jiný výsledek]
133308Mgr. Lea Chlanová, Ph.D.Matěj, Zdeněk, Přednáška na konferenci Nanocon 2009 (Rožnov p.R.), MICROSTRUCTURAL CHARACTERIZATION OF NANOCRYSTALLINE POWDERS AND THIN FILMS BY X-RAY POWDER DIFFRACTION [Jiný výsledek]
133308Mgr. Lea Chlanová, Ph.D.Nichtová, Lea, Přednáška na konferenci ECM25 (Istanbul):In-Situ Study of Time and Thickness Dependence of Crystallization of Amorphous TiO2 Thin Films and Powders [Jiný výsledek]
133308Mgr. Lea Chlanová, Ph.D.Nichtová, Lea, Přednáška na konferenci Kolokvium-Struktura 2009: Rtg difrakční studium tloušťkové závislosti krystalizace a napětí ve vrstvách TiO2 [Jiný výsledek]
133308Mgr. Lea Chlanová, Ph.D.Nichtová, Lea, Přednáška na konferenci ISPMA 11 v Praze: XRD study of crystallization of amorphous and nanocrystalline TiO2 thin films. [Jiný výsledek]
133308Mgr. Lea Chlanová, Ph.D.Nichtová, Lea, Poster na konferenci ICTF 14 (Ghent): XRD in-situ study of crystallization of magnetron deposited TiO2 thin films. [Jiný výsledek]
133308Mgr. Lea Chlanová, Ph.D.Nichtová, Lea, Přednáška na konferenci EPDIC 11 (Varšava): Time and thickness dependence of crystallization of amorphous magnetron deposited TiO2 thin films. [Jiný výsledek]
133308Mgr. Lea Chlanová, Ph.D.Matěj, Zdeněk, Poste na konferenci EPDIC 11 (Varšava): Coplanar grazing exit x-ray diffractionon thin polycrystalline films [Jiný výsledek]
133308Mgr. Lea Chlanová, Ph.D.Matěj, Zdeněk, Přednáška na konferenci Kolokvium CSCA 2008 (Valtice): Coplanar grazing exit x-ray diffraction on thin polycrystalline films. [Jiný výsledek]
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Vavříková Eva, Vinšová Jarmila: Chitosan carrier of antituberculotic drugs. Joint Meeting on Medicinal Chemistry, 24. – 27. 6. 2009, Budapešť, Maďarsko, Book of abstacts, 2009, str. 180. Posterové sdělení se týkalo syntézy chitosanu a pyrazinkarboxamidu nebo ethionamidu. Reaktanty byly navázány pomocí EDC přes O-karboxymethylový nebo N-sukcinylový můstek. Připravené deriváty byly fosforylovány na třetích nebo šestých uhlících chitosanu. Fosforylace vedla k mírnému zvýšení rozpustnosti ve vodě. [Jiný výsledek]
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Krátký Martin, Vinšová Jarmila, Ulmann, Vítězslav, Stolaříková Jiřina: New Prodrugs of Antimycobacterial Active Salicylanilides. 1st Turkish – Russian Joint Meeting on Organical and Medical Chemistry, Antalya, 14.-17.10.2009. Na posteru byla shrnuta syntéza jedenácti esterů lipofilních halogenovaných salicylanilidů s N-acetyl-L-fenylalaninem, hodnocení jejich aktivity vůči čtyřem mykobakteriálním kmenům (M. tuberculosis, M. avium a dva kmeny M. kansasii), osmi bakteriálním a osmi fungálním kmenům. Tyto deriváty jeví velmi dobrou antimykobakteriální aktivitu (od 1 μmol/L) a některé deriváty i antifungální a antibakterální účinky vůči G+ kmenům. [Jiný výsledek]
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Vavříková Eva, Vinšová Jarmila, Mandíková Jana, Stolaříková Jiřina: Chitosan coupling with antituberculotic drugs. 6th Meeting of the European Network of Doctoral Studies in Pharmaceutical Sciences. November 16-18, 2009, Palermo, Italy. Book of abstracts , 2009, p.41. Předmětem přednášky bylo shrnutí dosavadních výsledků ve výzkumu spojení chitosanu s antituberkulotiky. Byla prezentována syntéza látek, stanovení cytotoxicity a také antimykobakteriální hodnocení. Byly stanoveny minimální inhibiční koncentrace u nejrozpustnějších derivátů, především s isoniazidem, na kmenech mykobakterií. [Jiný výsledek]
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Krátký Martin, Vinšová, Jarmila, Stolaříková Jiřina: Nová proléčiva antimykobakteriálně aktivních salicylanilidů. 38. konference Syntéza a analýza léčiv, Hradec Králové, 14.-16.9.2009. Sborník, 2009, str. 104. Poster shrnoval základní poznatky o biologické aktivitě salicylanilidů a významu proléčiv. Dále pak přinášel informace o syntéze esterových proléčiv salicylanilidů se N-acetyl-L-fenylalaninem a kyselinami benzoovou, 3- a 4-brombenzoovou, jejich biologické aktivitě vůči mykobakteriím, houbám a bakteriálním patogenům, na jejichž základě popisoval vztahy mezi strukturou a biologickou aktivitou. [Jiný výsledek]
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Vinšová Jarmila, Monreal Ferriz Juana, Vavříková Eva: Evolution in molecular design of isoniazid. Joint Meeting on Medicinal Chemistry, 24. – 27. 6. 2009, Budapešť, Maďarsko, Book of abstacts, 2009, str. 45. Přednáška byla pojata formou review a týkala se strukturních modifikací isoniazidu, které mají zlepšit antibakteriální aktivitu proti kmenům mykobakterií a také proti multirezistentním kmenům tuberkulózy. Byl zde také uveden příklad zlepšení transportu proléčiva obsahující chitosan a antituberkulotikum. [Jiný výsledek]
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Krátký Martin, Vinšová Jarmila, Stolaříková Jiřina: Multidrug-resistant Tuberculosis and the Development of New Drugs. 6th Meeting of the European Network of Doctoral Studies in Pharmaceutical Sciences. November 16-18, 2009, Palermo, Italy. Book of Abstracts, 2009, p. 33. V přednášce bylo referováno o problematice multidrug-resistentní tuberkulózy, vývoji nových antituberkulotik, o syntéze salicylanilidových esterů s N-chráněnými alfa-aminokyselinami, jejich velmi dobré antimykobakteriální aktivitě vůči sensitivním, isoniazid-resistentním i multidrug-resistentním kmenům a o jejich antibakteriální a antifungální aktivitě. [Jiný výsledek]
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Vavříková Eva, Vinšová Jarmila, Mandíková Jana, Stolaříková Jiřina: Nová antituberkulotická proléčiva na bázi chitosanu. Syntéza a analýza léčiv, 14. – 16. 9. 2009, Hradec Králové, Sborník, 2009, str.159. Bylo připraveno šest derivátů chitosanu ve spojení s pyrazinamidem nebo ethionamidem. Byla měřena cytotoxicita derivátů. Hodnota cytotoxicity samotného chitosanu byla menší než 100% viabilita. Hodnoty cytotoxicity látek s pyrazinamidem byly mezi hodnotami PZA a chitosanem. Hodnoty cytotoxicity látek s ethionamidem byly nižší než samotného ETA. Obě zkoumaná antituberkulotika měla poměrně vysokou viabilitu, tedy neměla velký toxický účinek a jejich vliv na buňky HepG2 nebyl destruktivní. Cytotoxicita testovaných látek tedy nebyla chitosanem snížena. [Jiný výsledek]
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Vavříková Eva, Vinšová Jarmila, Mandíková Jana, Stolaříková Jiřina: Vliv chitosanu na antimykobakteriální účinek a toxicitu isoniazidu. 61. zjazd chemikov, 7. – 11. 9. 2009, Tatranské Matliare, Slovensko, ChemZi, 2009, str. 183. Obsahem posterového sdělení byla syntéza chitosanu s isoniazidem rozšířená o třetí fosforylační krok, kterým se výrazně zvýšila rozpustnost ve vodě. Připravené látky byly testovány na cytotoxicitu pomocí MultiTox-Fluor Multiplex Cytotoxicity Assay na HepG2 buňkách. Hodnota cytotoxicity samotného chitosanu byla menší než 100% viabilita. Samotný isoniazid je vysoce toxický, jeho viabilita byla tedy nulová. Hodnoty cytotoxicity látek při koncentraci 1 mg/ml se příliš nelišily od viability chitosanu. [Jiný výsledek]
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Vavříková Eva, Závěrečná zpráva projektu č. 76807 [Jiný výsledek]
16509Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Karel , Univerzitní kurz: Islám a Západ. Vybrané problémy očima sociologie. Vyučující: Mgr. Karel Černý Anotace: Kurz se zaměřuje na aktuální procesy a problémy odehrávající se na Blízkém východě a na jeho vztahy se Západem. Zvláštní důraz je kladen na rozbor procesu modernizace, dopadů globalizace, změny politického diskurzu, vzestupu politického islámu a sociálních konfliktů. Důraz je kladen na komparativní perspektivu (synchronní i asynchronní). Kurz je zaměřen interdisciplinárně (historie, orientalistika, politologie), primární důraz je však kladen na sociologickou perspektivu [Jiný výsledek]
16509Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Karel, Bůh versus Satan. Vzestup náboženského nacionalismu. In Respekt, č. 18, 27. duben, 2009, s. 55-57 [Jiný výsledek]
16509Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Karel, Univerzitní kurz: S. P. Huntington: Střet civilizací? Vyučující: Mgr. Karel Černý Anotace: Cílem seminárního kurzu/kontrolované četby je kritická reflexe a rozbor hlavních tezí jedné z nejcitovanějších, nejkontroverznějších a nejvlivnějších studií poslední dekády 20. století. Ta přišla s tezí o rostoucí roli kulturně-náboženské identity v mezinárodních vztazích a o multipolárním geopolitickém uspořádání světa po pádu bipolarity, jehož základní jednotkou jsou odlišné civilizace, jakožto noví aktéři světového řádu. Práce je pro seminární účely vhodná i pro svůj didaktický a srozumitelný styl či pro aktuálnost tématu. Její provokativní a kontroverzní obsah je také vhodným a přirozeným východiskem k diskusím či kritickým úvahám. [Jiný výsledek]
16509Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Karel, Maroko na cestě do 21. století? In Geografické rozhledy, 2009, ročník 18, č. 5, str. 5-9 [Jiný výsledek]
16509Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Karel, Ropný Otesánek. Souvislosti íránského jaderného programu. In Respekt, č. 46, 15. listopadu, 2009, s. 54-56 [Jiný výsledek]
16509Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Karel, Turecká pout do Evropské unie: pro a proti. In Geografické rozhledy, 2009, ročník 18, č. 4, str. 28-29 [Jiný výsledek]
16509Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Karel, Populační třesk na blízkovýchodní způsob. In Geografické rozhledy, 2009, ročník 18, č. 2, str. 28-29. [Jiný výsledek]
135809MUDr. Zdeněk Turek, Ph.D.Turek Zdeněk, 1. Posterového sdělení na kongresu České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM) 13.-15.5.2009 v Hradci Králové: VLIV INTRAVENÓZNÍCH ANESTETIK NA HEPATOSPLANCHNICKOU MIKROCIRKULACI U POTKANA: SIDESTREAM DARK-FIELD (SDF) IMAGING. [Jiný výsledek]
135809MUDr. Zdeněk Turek, Ph.D.Turek Zdeněk, 2. Sborník vědecké konference LFHK a FNHK 1/2010 [Jiný výsledek]
12407Mgr. Hana ChudáčkováChudáčková Hana, Poster na 12th EWRS International Symposium on Aquatic Weeds, 24. - 28. 8. 2009, Jyvaskyla, Finsko [Jiný výsledek]
12407Mgr. Hana ChudáčkováChudáčková Hana, Prezentace na konferenci s mezinárodní účastí - Analytická cytometrie V. 5. - 8. 9. 2009, Olomouc. Prezentace oceněna 3. místem za nejlepší výsledky mladých vědců prezentovaných na konferenci formou přednášky. [Jiný výsledek]
12407Mgr. Hana ChudáčkováChudáčková Hana, Diplomová práce [Jiný výsledek]
60608MUDr. Markéta Čapková, Ph.D.Urbanová, Markéta, Prezentace výsledků za rok 2009: 05/2009 - 10. Studenská vědecká konference 1. LF UK, práce na téma: M. Urbanová et al. - Genetická analýza spinocelulárních karcinomů hlavy a krku Získána cena za jednu ze dvou nejlepších prací v sekci postgraduální klinické II. a mimořádná cena v postgraduální klinické sekci. 07/2009 - 1stMeeting of the European Academy of ORL-HNS, Mannheim,SRN, přednáška 09/2009 - 72. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Praha, poster 11/2009 - Biotecnologia Habana – Medical Applications of Biotechnology, La Havana, Kuba, přednáška a poster 11/2009 - 6th International Medical Postgraduate Conference, Hradec Králové, přednáška [Jiný výsledek]
7808Mgr. Martin Weiser, Ph.D.Weiser, Martin, Poster - Annual meeting of the British Ecological Society [Jiný výsledek]
7808Mgr. Martin Weiser, Ph.D.Weiser, Martin, Poster - konference České společnosti pro ekologii [Jiný výsledek]
143107Mgr. Ivan Pshenichnyuk, Ph.D.Čížek Martin, Ústní prezentace na workshopu “Quantum transport in Nanoscale Molecular systems”. Telluride, USA, 27. - 31. července, 2009. [Jiný výsledek]
143107Mgr. Ivan Pshenichnyuk, Ph.D.Eliášek Jiří, poster „Antiproton hydrogen collisions from nonlocal resonance model“ na konferenci Posmol 2009, 29. července – 1. srpna 2009, Toronto, Kanada [Jiný výsledek]
28907MUDr. Jan Beneš, Ph.D.Benes, J., Kventansky, R., Myslivecek, J., CHANGES IN GENE EXPRESSION OF DOPAMINE RECEPTORS IN THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM OF C-FOS KO MICE Abstrakt, bude publikováno v Physiol. Res. 59, 3, 2010 [Jiný výsledek]
28907MUDr. Jan Beneš, Ph.D.Benes, Jan, Mravec, Boris, Krizanova, Olga, Kvetnansky, Richard, Myslivecek, Jaromir, The restructuralization of dopamine receptor subtypes transcriptome in c-fos KO mice [Jiný výsledek]
136609Mgr. Radka Kellnerová, Ph.D.Kellnerová Radka, Jaňour Zbyněk: Flow Instabilities Within an Urban Intersection. Článek zaslaný do International Journal of Environment and Pollution (IJEP). Čekáme na posouzení. [Jiný výsledek]
136609Mgr. Radka Kellnerová, Ph.D.Kellnerová Radka, Jaňour Zbyněk: Analysis of Flow Instabilities Inside a Street. Proceedings of the 18th Annual Conference of Doctoral Students - WDS 2009. Praha : MATFYZPRESS, 2009 - (Šafránková, J.; Pavlů, J.) S. 246-251. ISBN 978-80-7378-103-3. [WDS 2009 /18./. Praha (CZ), 02.06.2009-05.06.2009] [Jiný výsledek]
136609Mgr. Radka Kellnerová, Ph.D.Kellnerová Radka, Jaňour Zbyněk: Troubles with symmetry in wind-tunnel modeling. Physmod 2009 Proceedings. Rhode-St-Genése: von Karman Institute for Fluid Dynamics, 2009. ISBN 978-2-930389-42-7. [An international workshop on PHYSICAL MODELLING OF FLOW AND DISPERSION PHENOMENA, Rhode-St-Genése, 24.08.2009-26.08.2009, BE]. [Jiný výsledek]
136609Mgr. Radka Kellnerová, Ph.D.Kellnerová Radka, Ventilace v uličním kaňonu a dvorech uvnitř měst a její souvislost s koherentními strukturami. Přednáška na Projektovém semináři KMOP MFF UK. 29.4.2009. [Jiný výsledek]
136609Mgr. Radka Kellnerová, Ph.D.Kellnerová Radka, Jaňour Zbyněk: Turbulent Boundary Layer generated Over Two Urban Roughnesses. Experimental Fluid Mechanics 2009 Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2009. S. 109-118. ISBN 978-80-7372-538-9. [International Conference Experimental Fluid Mechanics 2009, Liberec, 25.11.2009-27.11.2009, CZ]. [Jiný výsledek]
136609Mgr. Radka Kellnerová, Ph.D.Kukačka Libor, Charakteristiky proudění a difúze velikosti mikroměřítka uvnitř městské zástavby. Diplomová práce. KMOP MFF UK. 2009. [Jiný výsledek]
81108RNDr. Ondřej Srba, Ph.D.Srba, Ondřej, Janeček, Miloš, Microstructure changes in Cu and CuZr polycrystals processed by equal channel angular pressing, Příspěvek na kolokviu: Proprietés physiques des materiaux hyperdeformées, Le Mans, Francie, srpen 2009. Příspěvek přednesl Ondřej Srba [Jiný výsledek]
81108RNDr. Ondřej Srba, Ph.D.Srba, Ondřej, Janeček, Miloš, Kužel, Radomír:, Thermal stability of ultrafine-grained copper polycrystals Příspěvek na mezinárodní konfereci doktorandů, Praha, říjen 2009 Příspěvek přednesl Ondřej Srba [Jiný výsledek]
81108RNDr. Ondřej Srba, Ph.D.Kužel, Radomír, Janeček, Miloš, Matěj, Zdeněk, Čížek, Jakub, Dopita, Milan, Srba, Ondřej, Článek v časopise IF = 1.39 (on-line verze: doi: 10.1007/s11661-009-9895-0) Microstructure of ECAP Cu and Cu-Zr samples studied by different methods, Metallurgical and Materials Transactions A (2009) [Jiný výsledek]
81108RNDr. Ondřej Srba, Ph.D.Kužel, Radomír, Janeček, Miloš, Srba, Ondřej, Čížek, Jakub, Microstructure evolution in UFG Cu based alloys: Proc. of the TMS´09 conference, San Francisco, 15-19.2.2009 [Jiný výsledek]
102107Ing. Ivan Mikula, Ph.D.Slama-Schwok, Anny; Mikula, Ivan; Durocher, Suzanne; Martasek, Pavel; Mutus, Bulent, Isoform-specific differences in the nitrite reductase activity. 3rd International Role of Nitrite in Physiology, Pathophysiology and Therapeutics Meeting, JUN 17-18, 2009 Stockholm, SWEDEN. NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY, Vol. 20, Suppl. S, S43-S43, JUN 2009 [Jiný výsledek]
102107Ing. Ivan Mikula, Ph.D.Mikula, Ivan; Durocher, Suzanne; van Faassen, Ernst; Mutus, Bulent; Slama-Schwok, Anny; Martasek, Pavel, The nitrite reductase activity of mammalian isoforms of nitric oxide synthases under hypoxia. 34th FEBS Congress, JUL 04-09, 2009, Prague, CZECH REPUBLIC. FEBS JOURNAL, Vol. 276, Suppl. 1, 378-378, JUL 2009 [Jiný výsledek]
102107Ing. Ivan Mikula, Ph.D.Kolanczyk, Mateusz; Pech, Markus; Zemojtel, Tomasz; Yamamoto, Hiroshi; Ivan Mikula, Ivan; Calvaruso, Maria-Antonietta; Richter, Ricarda ; Fischer, Björn; Ritz, Anita; Kossler, Nadine; Thurisch, Boris; Spörle, Ralf; Smeitink, Jan; Kornak, Uwe; Chan Danny; Vingron, Martin; Martasek, Pavel; Lightowlers, Robert N; Nijtmans, Leo; Schuelke-Gerstenfeld, Markus; Nierhaus, Knud H; Mundlos, Stefan, NOA1 is a mitoribosomal assembly factor essential for normal development. Článek poslán do Nature Cell Biology [Jiný výsledek]
65309RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.Pospíšilová, Lucie; Ouředníček, Martin, Každodenní pohyb obyvatel: projekt pro zeměpisný seminář. Článek byl přijat k publikaci v časopise Geografické rozhledy. [Jiný výsledek]
65309RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.Pospíšilová Lucie, Denní rytmus lokalit pražského centra. Kapitola v knize Ouředníček, M., Temelová, J. (eds): Sociální geografie pražského městského regionu II. Přijato k publikaci. [Jiný výsledek]
65309RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.Pospíšilová Lucie, Každodenní život v lokalitách. Denní rytmus lokalit. Přednáška v rámci předmětu Komunitní studie lokalit (P.Puldová). [Jiný výsledek]
65309RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.Pospíšilová, Lucie, The Daytime Population of Prague City Centre. Depopulation versus Real Population Growth. Poster. Empty Country and Lively Cities? Spatial Differentiation in the Face of Demographic Change, Berlín, Německo. 7. - 8. 5. 2009. [Jiný výsledek]
65309RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.Pospíšilová, Lucie; Ouředníček, Martin, Každodenní život. Životní styl a rytmus lokalit: nové pohledy na urbánní prostředí. Příspěvek na konferenci. Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum, Brno. 13. - 14. 11. 2009 [Jiný výsledek]
65309RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.Pospíšilová, Lucie; Novák, Jakub, Dotazník. Úvodní část s vysvětlením pro respondenty, deníkový záznam za 24 hodin (dvacetiminutové intervaly), identifikátory týkající se demografických a socioekonomických charakteristik obyvatelstva. [Jiný výsledek]
65309RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.Pospíšilová, Lucie; Šťástka, Jakub, Dotazníkové šetření. Zapojeno 7 pražských gymnázií (Nové Město - Praha 1, Praha 2; Smíchov, Žizkov, Strašnice, Prosek, Horní Počernice). Spolupracovalo celkem 8 učitelů, kterým byly na osobní schůzce předány dotazníky, podány instrukce k jejich vyplnění a všem byl rovněž nabídnut a přiblížen návrh vyučovací hodiny, který koresponduje s průběhem šetření. Šetření proběhlo 24. 11. 2009. Z počtu 2200 dotazníku se vrátilo 1224 (445 studentů, 779 rodinných příslušníků nebo přátel), což činí návratnost 56 %. Kromě vyplněných dotazníků jsme získali také 79 map zakreslujících denní pohyb studentů (vždy pohyb 5 studentů v jedné mapě) a 164 časových diagramů aktivit studentů a jejich rodin, které studenti zpracovávaly během navrhované vyučovací hodiny. [Jiný výsledek]
65309RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.Pospíšilová, Lucie, Webová stránka projektu. Urbánní a regionální laboratoř. http://www.natur.cuni.cz/ksgrrsek/urrlab/?LP_casoprostor=. Základní informace o projektu a výstupy. [Jiný výsledek]
65309RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.Šťástka, Jakub, Recenze knihy. Schildt, Siegfried (2005): European cities, youth and the public sphere in the Twentieth Century. V přípravě. [Jiný výsledek]
65309RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.Pospíšilová, Lucie, Návrh vyučovací hodiny pro učitele zeměpisu, která byla využívána při sběru dotazníků. [Jiný výsledek]
160107PhDr. Mgr. Matěj Lipský, Ph.D.Lipský, Matěj; Šramlová, Lenka, Příspěvek s názvem Podpůrná vývojová muzikoterapie u dětí od třech měsíců do Sborníku muzikoterapeutických konferencí (in press Ělysion) [Jiný výsledek]
160107PhDr. Mgr. Matěj Lipský, Ph.D.Lipský, Matěj; Šramlová, Lenka, internetová prezentace projektu a audio ukázek bude spuštěna do 30. 5. 2010 na http://www.music-therapy.cz [Jiný výsledek]
160107PhDr. Mgr. Matěj Lipský, Ph.D.Lipský, Matěj, Podpůrná vývojová muzikoterapie (článek bude předán k recenznímu řízení časopisu Speciální pedagogika) [Jiný výsledek]
100209RNDr. Petr KmochBonanni, Ugo; Kmoch, Petr; Magnenat-Thalmann, Nadia, Článek "Tool-based Hairstyling Metaphors" ve sborníku Proc. of the 11th IEEE International conference on Computer-Aided Design and Computer Graphics (CAD/Graphics 2009) (eds. D. Thaimann, J. J. Shah a Q. Peng), str. 122-127. Vydal IEEE Press, 2009. ISBN 978-1-4244-3699-6. [Jiný výsledek]
100209RNDr. Petr KmochKmoch, Petr; Bonanni, Ugo; Magnenat-Thalmann, Nadia, Článek "Hair simulation model for real-time environments" ve sborníku Computer Graphics International 2009 (ed. S. Spencer), str. 5-12. Vydal ACM, New York, NY, USA, 2009. ISBN 978-1-60558-687-8. [Jiný výsledek]
100209RNDr. Petr KmochBonanni, Ugo; Kmoch, Petr; Magnenat-Thalmann, Nadia, Článek "Haptic Interaction with One-Dimensional Structures" ve sborníku VRST '09: Proceedings of the 16th ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology (ed. S. Spencer), str. 75-78. Vydal ACM, New York, NY, USA, 2009. ISBN 978-1-60558-869-8. [Jiný výsledek]
136208Mgr. Bc. Jiří HušekBurdová Lucie, Hořická Zuzana, Hušek Jiří, Švátora Miroslav a Mihaljevič Martin , Zotavování nádrží Jizerských hor a jejich přítoků z acidifikace. [Recovery of reservoirs in the Jizera Mountains and their tributaries from acidification.] 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, Třeboň, 22.-26.6.2009. Poster + abstrakt ve sborníku abstraktů. [Jiný výsledek]
136208Mgr. Bc. Jiří HušekHořická Zuzana, Burdová Lucie, Hušek Jiří, Mihaljevič Martin a Švátora Miroslav , Kritické faktory prostředí ovlivňující distribuci lososovitých ryb v acidifikovaných vodách Jizerských hor. Zpráva o prvních výsledcích studie pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR a pro Správu CHKO Jizerské hory. 13 s. [Jiný výsledek]
136208Mgr. Bc. Jiří HušekSkácelová Olga a Hořická Zuzana , Nárostové řasy přítoků nádrží v Jizerských horách v období zotavování z acidifikace. [Periphytic algae in tributaries of reservoirs in the Jizera Mountains (Czech Republic) in the period of recovery from acidification.] In: Kröpfelová, L. (ed.), Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, Třeboň, 22.-26.6.2009: 234-237. ISBN 978-80-254-4698-0. Přednáška + příspěvek ve sborníku. [Jiný výsledek]
136208Mgr. Bc. Jiří HušekHušek Jiří, Švátora Miroslav, Burdová Lucie, Hořická Zuzana a Mihaljevič Martin, Ichthyofauna of the upper plateau of the Jizera Mts (Czech Republic), and the impact of air pollution (with special attention to metals) on brook charr (Salvelinus fontinalis) populations. Abstrakt. In. Abstract Book, 13th European Congress of Ichthyology, Klaipėda, Lithuania, 6.-12.9.2009. Klaipėda University: 82-83. ISBN 978-9955-18-452-2. + poster na konferenci [Jiný výsledek]
136208Mgr. Bc. Jiří HušekHušek Jiří, Švátora Miroslav, Burdová Lucie, Hořická Zuzana a Mihaljevič Martin , Effect of selected physical and chemical characteristics of water on fish gill morphology of brook charr (Salvelinus fontinalis) from Černá Nisa stream (Jizerské Mts). In: Kopp, R. (ed.), Sborník referátů konference s mezinárodní účastí „60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně“, Brno, 2.-3.12.2009. MZLU Brno: 181-182. + poster na konferenci - česky: Vliv vybraných fyzikálně-chemických parametrů vody na morfologii žaberního aparátu sivena amerického (Salvelinus fontinalis) z toku Černá Nisa (Jizerské hory). [Jiný výsledek]
130607RNDr. Jana Preclíková, Ph.D.Preclíková Jana, Galář Pavel, Trojánek František, Malý Petr, Příspěvek na konferenci formou posteru: Photoluminescence spectroscopy of multicolour photochromic silver - titanium dioxide nanocomposite. EuroNanoForum 2009, 2.-5.6.2009 Praha, Česká republika [Jiný výsledek]
140907RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Dolejš, Petr; Kubcová, Lenka; Buchar, Jan, Courtship and copulation of Tricca lutetiana and Arctosa lamperti (Araneae: Lycosidae). In: CHATZAKI, M., SPIRIDOPOULOU, K., & I. STATHI (eds): 25th European Congress of Arachnology, Book of abstracts, Alexandroupoli, Greece, 16. – 21. August 2009: 29 – 30. [Jiný výsledek]
140907RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Dolejš, Petr; Kubcová, Lenka; Buchar, Jan, Epigamní chování a průběh kopulace slíďáků Tricca lutetiana a Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae). In: BRYJA, J., & P. ZASADIL (eds): Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11. – 12. února 2010: 57–58. (udělena třetí cena za nejlepší studentskou přednášku - viz příloha) [Jiný výsledek]
36908RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Opatová, Věra; Šťáhlavský, František; Čepička, Ivan, Poste "Genetic and chromosomal diversity of European chernetid pseudoscorpions (Pseudoscorpiones, Chernetidae)" na 25. Arachnologické konferenci. [Jiný výsledek]
140907RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Dolejš, Petr; Opatová, Věra; Musilová, Jana; Král, Jiří; Kubcová, Lenka; Buchar, Jan, Karyotypy čtyř druhů evropských slíďáků (Araneae: Lycosidae). In: BRYJA, J., ŘEHÁK, Z. & J. ZUKAL (eds): Zoologické dny Brno 2009, Sborník abstraktů z konference 12. – 13. února 2009: 54–55. [Jiný výsledek]
140907RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Dolejš, Petr; Kubcová, Lenka; Buchar, Jan, Životní cyklus slíďáka Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae). In: BRYJA, J., NEDVĚD, O., SEDLÁČEK, F. & J. ZUKAL (eds): Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14. – 15. února 2008: 46p. [Jiný výsledek]
140907RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Dolejš, Petr, Srovnání životních projevů dvou druhů pavouků Tricca lutetiana a Arctosa lamperti (Araneae: Lycosidae) [A comparison of the life histories of two spider species Tricca lutetiana and Arctosa lamperti (Araneae: Lycosidae)]. Diplomová práce PřF UK. Praha 2008, 109 pp. http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/vskp/detaily/?select=201 [Jiný výsledek]
140907RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Dolejš, Petr; Opatová, Věra; Musilová, Jana; Král, Jiří; Kubcová, Lenka; Buchar, Jan, Karyotype study on four European wolf spiders (Araneae: Lycosidae). In: 24th European Congress of Arachnology, Bern, Switzerland, 25. – 29. August 2008, 101p. [Jiný výsledek]
4909RNDr. Jitka Koblihová, Ph.D.Křížková Jitka, Burdová Kamila, Hodek Petr, Stiborová Marie, Effects of chemopreventive compounds on human health Interdisciplinary Toxicology 2(2) 2009 117 ISSN 1337-6853 [abstrakt v časopise] [Jiný výsledek]
4909RNDr. Jitka Koblihová, Ph.D.Křížková Jitka, Burdová Kamila, Krunclová Tereza, Hodek Petr, Stiborová Marie, Vliv chemopreventivních látek na lidské zdraví XXV. Xenobiochemické symposium [abstrakt ve sborníku] [Jiný výsledek]
41407PhDr. Petra Belaňová, Ph.D.Belaňová, Petra, Diplomová práce "Šperk kušánskej Strednej Ázie", obhájena v září 2007 na Ústavu pro klasickou archeologii FF UK. Autorka se v práci věnovala problematice starověkého šperku Střední Asie v kontextu nálezů z českého výzkumu na lokalitě Džandavláttepa v jižním Uzbekistánu. [Jiný výsledek]
41407PhDr. Petra Belaňová, Ph.D.Belaňová, Petra, Personal ornaments, jewellery and cosmetic implements from the excavations of Jandavlattepa, Southern Uzbekistan. Článek byl autorkou připraven a odevzdán k tisku, je určen pro výkopovou publikaci věnovanou výzkumu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v jižním Uzbekistánu a zpracovává nálezy šperků a ozdob. [Jiný výsledek]
41407PhDr. Petra Belaňová, Ph.D.Belaňová, Petra, Účast formou posteru na konferenci Tisícročie módy 26. - 28. 9. 2007 v Levicích,SR. [Jiný výsledek]
41407PhDr. Petra Belaňová, Ph.D.Belaňová, Petra, Účast a přednesení příspěvku na konferenci Orientalia Antiqua Nova v Plzni v termínu 14. - 15. února 2008. Příspěvek s názvem "Zobrazenia spojené s Afrodítou v starovekom šperku Strednej Ázie". [Jiný výsledek]
41407PhDr. Petra Belaňová, Ph.D.Belaňová, Petra, Účast a přednesení příspěvku na konferenci Orientalia Antiqua Nova v Plzni v termínu 26. - 27. února 2009. Příspěvek s názvem "Turkménsky šperk – príklady zo zbierok (Náprstkovo muzeum v Praze)". [Jiný výsledek]
41407PhDr. Petra Belaňová, Ph.D.Belaňová, Petra, Přednáškový cyklus. Využití poznatků získaných v průběhu řešení projektu - jejich prezentace formou zapojení se do přednáškového cyklu Východní oblasti helénistického světa (5 přednášek věnovaných problematice šperku a drobného řemesla Střední Asie) na Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v LS 2008/2009. [Jiný výsledek]
41407PhDr. Petra Belaňová, Ph.D.Belaňová, Petra - Urbanová, Kristýna, Přednáška v Národním muzeu v Praze věnovaná řemeslné tradici ve Střední Asii (textilnictví a šperkařství), která se uskutečnila 17.3. 2010, jako součást pravidelného přednáškového cyklu Pracovní skupiny textil. [Jiný výsledek]
41407PhDr. Petra Belaňová, Ph.D.Belaňová, Petra, Příprava a odevzdání článku "Šperk kušánskeho obdobia z výskumu Džandavláttepa (1.- pol. 5. stor. po Kr.) do sborníku konference Tisícročie módy, která se uskutečnila 26. - 28. 9. 2007 v Levicích, SR. Článek prezentuje výsledky diplomové práce autorky. Sborník je v tisku. [Jiný výsledek]
25309Mgr. et Mgr. Eva Horváthová, Ph.D.Horváthová, Eva, "Does environmental performance affect financial performance? A survey of empirical literature" publikováno v Šauer P. and Šauerová J. (ed.) (2009) Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations. Proceedings of 11th International Conference of Postgraduate Students, Young Scientists and Researchers October 12-13, 2009. "Does environmental performance affect financial performance? A meta-analysis" V současné době zapracovávání připomínek oponentů z Ecological Economics (Impact Factor: 1.912) [Jiný výsledek]
97908RNDr. Markéta Hlaváčková, Ph.D.Hlaváčková, Markéta, Manuskript (Markéta Hlaváčková, Kristýna Kožichová, Jan Neckář, František Kolář, René JP Musters, František Novák, Olga Nováková: Up-regulation and redistribution of protein kinase C-δ in chronically hypoxic heart), který je od 19. března 2010 v recenzním řízení v časopise Molecular and Cellular Biochemistry. [Jiný výsledek]
138409doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.Branda, Martin, "Local stability and differentiability of Mean-Conditional Value at Risk model defined on mixed-integer loss functions". Přijat k publikaci do speciálního čísla impaktovaného časopisu Kybernetika ke konferenci MMEI 2009. Článek se zabývá teoretickou stabilitou a diferencovatelností mean-CVaR úlohy s celočíslenými omezeními. [Jiný výsledek]
138409doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.Branda, Martin, "Stability Analysis of Mean-CVaR Investment Model with Transaction Costs and Integer Allocations". Sborníku 10th International PhD Workshop on Systems and Control, ISBN: 978-80-903834-3-2. Příspěvek se zabývá numericky stabilitou mean-CVaR úlohy s celočíslenými omezeními. [Jiný výsledek]
138409doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.Branda, Martin, "Qualitative stability of stochastic programs with third-degree stochastic dominance constraint induced by mixed-integer linear recourse". Sborník konference MME 2009, ISBN: 978-80-213-1963-9. V příspěvku je představen problém se stochastickou dominancí třetího řádu a celočíslenými omezeními. Je studována stabilita modelu vzhledem k pravděpodobnostnímu rozdělení. [Jiný výsledek]
136008Mgr. Jana RežnáRežná, Jana, Studie k přijímání rezoluce 3. výboru 63. VS OSN k moratoriu na výkon trestu smrti, která zavádí bienální projednání tématu na půdě OSN [Jiný výsledek]
136008Mgr. Jana RežnáRežná, Jana, The protection afforded to the right to life in international law is inadequate and with too many uncertainties Příspěvek na 4. kongres proti trestu smrti v Ženevě, který proběhl ve dnech 24-26. února 2010. Řešitelka doufá, že příspěvek bude též publikován jako článek v některých ze zahraničních žurnálů. [Jiný výsledek]
136008Mgr. Jana RežnáRežná, Jana, Trest smrti v USA část I. Řešitelka připravila k publikaci triologii týkající se trestu smrti v USA. Díky zdravotním komplikacích, které nečekaně řešitelku v průběhu druhé fáze řešení grantu přemohly, bude první část triologie po předběžné domluvě s časopisem Všehrd vydána až v v druhé půlce roku 2010. [Jiný výsledek]
136008Mgr. Jana RežnáRežná, Jana, Trest smrti v USA část II. Řešitelka připravila k publikaci triologii týkající se trestu smrti v USA. Díky zdravotním komplikacích, které nečekaně řešitelku v průběhu druhé fáze řešení grantu přemohly, bude druhá část triologie po předběžné domluvě s časopisem Všehrd vydána až v v duhé půlce roku 2010. [Jiný výsledek]
136008Mgr. Jana RežnáRežná, Jana, Studie zpracovaná k druhé fázi řešení grantového projektu [Jiný výsledek]
136008Mgr. Jana RežnáRežná, Jana, Trest smrti v USA část III. Řešitelka připravila k publikaci triologii týkající se trestu smrti v USA. Díky zdravotním komplikacích, které nečekaně řešitelku v průběhu druhé fáze řešení grantu přemohly, bude třetí část triologie po předběžné domluvě s časopisem Všehrd vydána až v v druhé půlce roku 2010. [Jiný výsledek]
136008Mgr. Jana RežnáRežná, Jana, Studie zpracovaná k politice ČR k trestu smrti [Jiný výsledek]
136008Mgr. Jana RežnáRežná, Jana, Studie zpracovaná k první fázi řešení grantového projektu [Jiný výsledek]
19109Ing. Eva RatajováOtáhalová, Eva, Vědecká konference 2009. 22-23.4.2009, 2. lékařská fakulta University Karlovy, Praha. Poster P30: Otáhalová E, Bruchová H, Nečas E, Prchal JT: Expresní profil v patologickém klonu buněk polycythemia vera. Sborník str. 78 [Jiný výsledek]
19109Ing. Eva RatajováOtáhalová, Eva, Pražský hematologický den. 22.10.2009, Karolinum, Praha. Poster: Otáhalová E, Prchal JT: Studium expresního profilu v patologickém klonu buněk polycythemia vera pomocí technologie Illumina. Sborník str. 17 [Jiný výsledek]
97208Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Bláhová, Jindřiška , Příspěvek na konferenci: British Association for American Studies (BAAS), Nottingham, Velká Británie (17. - 19. 4. 2009). Příspěvek: Hollywood and Czechoslovak Communist Propaganda: the Case of Charlie Chaplin. [Jiný výsledek]
97208Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Bláhová, Jindřiška , Příspěvek na konferenci: American Independent Cinema: Past, Present, Future, Liverpool, Velká Británie (8.-10. 5. 2009). Příspěvek: The Good, the Bad and the Irresponsible: The Curious Case of Hollywood, US Independent Distributors and Czechoslovak Communists after WWII. [Jiný výsledek]
134507Mgr. Pavla Jirková, Ph.D.Jirková, Pavla, Jihlavské testamenty z přelomu 16.-17. století: prameny pro dějiny rodinných struktur, historickou demografii a sociotopografii. In: Sborník archivních prací, 1, 2010, v tisku (cca 150 stran; přílohy: 1. potvrzení o zařazení do harmonogramu redakce Sborníku archivních prací pro rok 2010, 2. text ve formátu pdf). [Jiný výsledek]
134507Mgr. Pavla Jirková, Ph.D.Jirková, Pavla, „... alß sein eigen Kindt...": Dětství a dětský věk pohledem testamentů na příkladě města Jihlavy na přelomu 16.–17. století. Přednáška s názornou prezentací v PowerPointu (grafy, tabulky) uskutečněná 17. 3. 2010 v Clam-Gallasově paláci v Praze v rámci Kroužku pro dějiny raného novověku (Archiv hlavního města Prahy). Detaily viz: http://www.ahmp.cz/index.html?mid=28&wstyle=0&page=%27%27 [Jiný výsledek]
134309RNDr. Marcela PrachařováJanatová, Marcela, Magnetism and Magnetic Structure of NdCr2Si2C; odesláno k publikaci a přijato do tisku v Journal of Physics: Conference Series; prezentováno na konferenci ICNS2009 v Knoxville, USA. Spoluautoři: J. P. Vejpravová, J. Prokleška, V. Sechovský, M. Diviš, O. Isnard [Jiný výsledek]
134309RNDr. Marcela PrachařováJanatová, Marcela, Magnetism and Anisotropy of PrCr2Si2C and NdCr2Si2C Single Crystals; publikováno ve WDS 2009 – Proceedings of Contributed Papers, Part III - Physics (ISBN 978-80-7378-103-3), pp. 91-95, (2009). Prezentováno na konferenci WDS2009 v Praze. Spoluautoři: J. Poltierová Vejpravová, V. Sechovský, M. Diviš [Jiný výsledek]
134309RNDr. Marcela PrachařováJanatová, Marcela, Magnetic Properties of NdCr2Si2C Single Crystal; odesláno k publikaci a přijato do tisku v Journal of Physics: Conference Series, prezentováno na konferenci ICM2009 v Karlsruhe. Spoluautoři: J. P. Vejpravová, V. Sechovský, M. Diviš [Jiný výsledek]
75307MUDr. Ivo Minárik, Ph.D.Minárik Ivo, Tobiásová Zuzana, Kawaciuk Ivan, Bartunkova Jirina, Phenotype and function analysis of dendritic cells from patients with prostate carcinoma after radical prostatectomy, FOCIS 2007, San Diego, USA [Jiný výsledek]
75307MUDr. Ivo Minárik, Ph.D.Minárik, Ivo, Sjezd ČSAKI 2008, Praha - poster na téma "Zastoupení populací dendritických buněk v periferní krvi a nádoru u pacientů s karcinomem ledviny [Jiný výsledek]
75307MUDr. Ivo Minárik, Ph.D.Minárik, Ivo, Preparation of dendritic cell vaccine in patients with prostate cancer and its in vitro efficacy. European Urology Meetings 2008; 3(10):148 [Jiný výsledek]
75307MUDr. Ivo Minárik, Ph.D.Minárik, Ivo, Characteristics of dendritic cells and regulatory T-lymphocytes in the blood and tumor tissue in patients with renal cell carcinoma. Minárik, I., Lašťovička, J., Budínský, V., Kawaciuk, I., Bartůňková, J. European Urology Supplements. 2009 April; 8(8):676-677. Impact factor 1,711 - abstrakt + posterová prezentace. [Jiný výsledek]
75307MUDr. Ivo Minárik, Ph.D.Minárik, Ivo, Charakteristika dendritických buněk a zastoupení regulačních T-lymfocytů v krvi a nádorové tkáni u pacientů se světlobuněčným karcinomem ledviny - přednáška na výročním sjezdu ČUS JEP, 2009. Praha [Jiný výsledek]
75307MUDr. Ivo Minárik, Ph.D.Minárik, Ivo, Výroční konference ČUS, 10/2008, Hradec Králo