velikost textu

Výsledky projektů za rok 2009

Článek v časopise | Kniha | Kapitola nebo část knihy | Jiný výsledek | Článek ve sborníku

Článek v časopise

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 309 zázn.)
106108Mgr. Irena Šímová, Ph.D.Keil,Petr, Simova, Irena, Bradford, Hawkins. Water-energy and the geographical species richness pattern of European and North African dragonflies (Odonata). Insect conservation and Dibersity, 2008, sv. 1, s. 142–150. ISSN 1752-4598. IF 0. [Článek v časopise]
115707Mgr. Eva Michalíková, Ph.D.Galeotti, Elisa; Ryšavá, Eva. The endogeneity problem and FDI in transition: Evidence from the privatized glass sector in the Czech Republic . Prague Economic Papers, 2008, sv. 4, s. 319–339. ISSN 1210-0455. [Článek v časopise]
115707Mgr. Eva Michalíková, Ph.D.Galeotti, Elisa ; Stanley, Nollen. How Foreign Influence and Local Managers Affect the Successful Transition of the Firm: The Case of AGC Flat Glass Czech. Post-Communist Economies, 2008, sv. 20, s. 77–95. ISSN 1463-1377. [Článek v časopise]
115707Mgr. Eva Michalíková, Ph.D.Galeotti, Elisa. Do domestic firms benefit from geographic proximity with FDI? Evidence from the privatization of the Czech glass industry. AUCO Czech Economic Review, 2008, sv. 20, s. 1–1. ISSN 1802-4696. [Článek v časopise]
stránkování není zatím známo
53407Hana Kubátová, M.A., Ph.D.Králová, Kateřina PhDr. M.A. Řečtí Židé a holocaust. Pražské sociálně vědní studie (Prague Social Science Studies), 2008, sv. TER - 051, s. 1–23. ISSN 1801-5999. [Článek v časopise]
19607PhDr. Jan Ryjáček, Ph.D.Ryjáček, Jan. Der Entscheidungsprozess über den Bundeswehreinsatz zum Schutz der Wahlen im Kongo. Zeitschrift für Parlamentsfragen , 2008, sv. 2, s. 220–233. ISSN 0340-1758. [Článek v časopise]
Analýza vztahů mezi Spolkovým sněmem a vládou v průběhu rozhodovacího procesu o nasazení ozbrojených sil v Kongu. Publikováno v prestižním německém politologickém časopise v rubrice "Analysen und Dokumentation"
25807Mgr. Tereza Hořejšová, Ph.D.Hořejšová, Tereza. Co přinese Dánsku třetí mandát liberální vlády?. Mezinárodní politika, 2008, sv. 01, s. 29–31. ISSN 0543-7962. [Článek v časopise]
Článek se zabývá parlamentními volbami v Dánském království konaných na podzim 2007.
46108doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Baruník, Jozef. How Do Neural Networks Enhance the Predictability of Central European Stock Returns?. Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance, 2008, sv. 58 (7-8), s. 359–376. ISSN 0015-1920. IF 0.38. [Článek v časopise]
46108doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Baruník, Jozef, Vošvrda, Miloslav. Modelování krachů na kapitálových trzích: Aplikace teorie stochastických katastrof. Politická Ekonomie, 2008, sv. 56, s. 759–771. ISSN 0032-3233. IF 0.18. [Článek v časopise]
90507Mgr. Kateřina Pospěchová, Ph.D.Pospěchová, Kateřina. Expression and activity of vitamin D receptor in the human placenta and in choriocarcinoma BeWo and JEG-3 cell lines.. Molecular and Cellular Endocrinology, 2009, sv. 299, s. 178–187. ISSN 0303-7207. IF 2.971. [Článek v časopise]
71808PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.Cvilink, Viktor et. al.. LC-MS IDENTIFICATION OF BENZIMIDAZOLE ANTHELMINTHICS METABOLITES FORMED EX VIVO BY DICROCOELIUM DENDRITICUM. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 0000, sv. n/a, s. 0–1. ISSN 0731-7085. IF 2.76. [Článek v časopise]
odborný článek v recenzním řízení
92007Mgr. Barbora Janůšová, Ph.D.Janůšová Barbora, Vávrová Kateřina, Hrabálek Alexandr . Pseudoceramidy modulující bariérové funkce kůže. Chemické listy, 2008, sv. 102, s. 223–223. ISSN 0009-2770. IF 0.683. [Článek v časopise]
Sborník abstraktů 37. konference Syntéza a analýza léčiv, Brno
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek, Michal. Maxima 49 (Ulp. D. 50, 17, 48). Soudce, 2008, sv. 3, s. 39–40. ISSN 1211-5347. [Článek v časopise]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek, Michal. Maxima 50 (Paul. D. 50, 17, 50).. Soudce, 2008, sv. 4, s. 39–40. ISSN 1211-5347. [Článek v časopise]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek, Michal. Římský jurista - praktik či teoretik. Soudce, 2008, sv. 5, s. 35–40. ISSN 1211-5347. [Článek v časopise]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek, Michal. Maxima 52 (Gaius D. 50, 17, 51).. Soudce, 2008, sv. 7 - 8, s. 79–80. ISSN 1211-5347. [Článek v časopise]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek, Michal. Maxima 47 (Ulp. D. 50, 17, 46). Soudce, 2008, sv. 1, s. 39–40. ISSN 1211-5347. [Článek v časopise]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek , Michal. Maxima 48 (Paul. D. 50,17, 48). Soudce, 2008, sv. 2, s. 39–40. ISSN 1211-5347. [Článek v časopise]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek, Michal. Maxima 51 (Gaius D. 50, 17, 52). Soudce, 2008, sv. 9, s. 39–40. ISSN 1211-5347. [Článek v časopise]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal. Maxima 53 (Paul. D. 50, 17, 53). Soudce, 2008, sv. 10, s. 39–40. ISSN 1211-5347. [Článek v časopise]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Thöndel Alexandr. Vlastnické právo - římskoprávní regule a jejich odraz v současném právu. Právo, 2008, sv. 3, s. 19–38. ISSN 1802-9116. [Článek v časopise]
50707MUDr. Barbora Obermannová, Ph.D.Obermannová Barbora; Černá Jana; Janštová Vlasta; Koloušková Stanislava; Neumann David; Novotná Dana; Pomahačová Renata; Škvor Jaroslav; Šnajderová Marta; Šumník Zdeněk; Zapletalová Jiřina; Lebl Jan. Klinický význam vyšetřování mutací v genu pro transkripční faktor PROP1 u dětí s vrozeným deficitem růstového hormonu. Česko-slovenská pediatrie, 2009, sv. 7-8, s. 0–0. ISSN 0069-2328. IF 0. [Článek v časopise]
Rukopis prošel recenzním řízením a byl přijat k publikaci. Bude publikován v čísle 7-8/2009 (viz příloha).
54407MUDr. Lucie Gonsorčíková, Ph.D.Gonsorčíková Lucie, Průhová Štěpánka, Cinek Ondřej, Ek Jakob, Pelikánová Terezie, Jorgensen Torben, Eiberg Hans, Pedersen Oluf, Hansen Torben, Lebl Jan. Autosomal inheritance of diabetes in two families characterised by obesity and a novel H241Q mutation in NEUROD1. Pediatric Diabetes, 2008, sv. 9, s. 367–372. ISSN 1399-543X. IF 2.314. [Článek v časopise]
120707MUDr. Jiří Bajnárek, Ph.D.Bajnárek, Jiří; Sobotka, Luboš. Energetický výdej člověka a možnosti zhodnocení energetických potřeb člověka. Praktický lékař, 2007, sv. 87 (7), s. 399–404. ISSN 1803-6597. [Článek v časopise]
Zpracováno jako součást teoretické přípravy k řešení projektu.
119907MUDr. Jarmila Klieščiková, Ph.D.Lorenzo-Morales J, Kliescikova J, Martinez-Carretero E, De Pablos LM, Profotova B, Nohynkova E, Osuna A, Valladares B.. Glycogen phosphorylase in Acanthamoeba spp.: determining the role of the enzyme during the encystment process using RNA interference.. Eukaryotic Cell, 2008, sv. 7, s. 509–517. ISSN 1535-9778. IF 3.707. [Článek v časopise]
72407Mgr. Michal Kraus, Ph.D.Kraus, Michal. A note on the uniform approximation of continuous affine functions. Expositiones mathematicae, 2009, sv. 27, s. 73–78. ISSN 0723-0869. IF 0.311. [Článek v časopise]
72407Mgr. Michal Kraus, Ph.D.Bačák, Miroslav; Hájek, Petr. Mazur intersection property for Asplund spaces.. Journal of Functional Analysis, 2008, sv. 255, s. 2090–2094. ISSN 0022-1236. IF 0.893. [Článek v časopise]
63707Mgr. Stanislav Slušný, Ph.D.Roman Neruda, Stanislav Slusny. Performance Comparison of Two Reinforcement Learning Algorithms Performance Comparision of Two Reinforcement Learning Algorithms for Small Mobile Robots. International Journal of Control and Automation, 2009, sv. (accepted, in print), s. 0–0. ISSN 2005-4297. [Článek v časopise]
Clanek je prijaty pro tisk.
18208doc. RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.Skopal, Tomáš; Lokoč, Jakub. New Dynamic Construction Techniques for M-tree. Journal of Discrete Algorithms, 2008, sv. ??, s. 0–0. ISSN 0-0. [Článek v časopise]
in press - doi:10.1016/j.jda.2008.09.013
147307Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Jelínek, Karel; Němeček, Zdeněk; Šafránková, Jana. Small-scale deformation of the bow shock. Advances in Space Research, 2008, sv. 41, s. 1519–1527. ISSN 0273-1177. IF 0.774. [Článek v časopise]
doi:10.1016/j.asr.2007.04.050,
[3]
147307Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Jelínek, Karel; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk; Měrka, Jan. Influence of the tilt angle on the bow shock shape and location. Journal of Geophysical Research, 2008, sv. 113, s. 1–8. ISSN 0148-0227. IF 2.953. [Článek v časopise]
doi:10.1029/2007JA012813,
[2]
147307Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Tkachenko, Oksana; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk; Šimůnek, Jiří; Přech, Lubomír. Observations of vortex-like structure in the cusp-magnetosheath region during northward IMF orientation. Annales Geophysicae, 2008, sv. 26, s. 3375–3387. ISSN 0992-7689. IF 1.427. [Článek v časopise]
[4]
147307Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Gutynska, Olga; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk. Correlation length of magnetosheath fluctuations: Cluster statistics. Annales Geophysicae, 2008, sv. 26, s. 2503–2513. ISSN 0992-7689. IF 1.427. [Článek v časopise]
[1]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Jelinek, Karel; Nemecek, Zdenek; Safrankova, Jana; Merka, Jan. Influence of the tilt angle on the bow shock shape and location. Journal Geophysics Resources - Space Physics, 2008, sv. 113, s. 1–8. ISSN 0148-0227. IF 2.953. [Článek v časopise]
68407Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D.Tučková, Kateřina. Theodor Rotrekl. Literární noviny, 2008, sv. březen, s. 13–13. ISSN 1210-0021. [Článek v časopise]
Část článku, který bohužel nemám v tištěné podobě:
Vzpomínka na Teodora Rotrekla

Boom žánru sci-fi a fantasy, který se v době tání prosadil i v Československu, s sebou přinesl i jednoho z nejoriginálnějších výtvarníků. Malíř několika zcela odlišných tváří, Teodor Rotrekl, byl autorem nezměřitelné fantazie. Výstava k jeho památce se nyní koná v Galerii Brno.

Teodor Rotrekl (1923) se od počátků své tvorby vyvíjel jako jeden z mnoha autorů, jejichž dílo i postup musely být poplatné době. V roce 1949 dokončil studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, vyšel z ateliéru profesora Josefa Nováka, kde navázal úzký vztah s dalšími mladými výtvarníky, s nimiž ho pojilo silné pouto – humor. Dobroslav Foll (1922 – 1981), František Skála (1923) a Zdeněk Mlčoch (1921 – 1995, který studoval v ateliéru Karla Svolinského) utvořili nerozlučnou čtveřici, která se stala základem jedné z tvůrčích skupin... Čtveřice mladých autorů, jejichž nejvýraznější činností bylo kreslení vtipů a vymýšlení pre-šmidrovské srandy, se ustanovila do seskupení, které později, po splynutí se zbytkem Skupiny 42 (Františkem Grossem, Františkem Hudečkem a Ladislavem Zívrem), přijala název Skupina Radar.... Doba 60. let, kdy byl Radar spolu s ostatními tvůrčími skupinami na vzestupu, je v díle Teodora Rotrekla zaklíčována v podobě opticky věrných popisů skutečnosti. Nechal se inspirovat běžným životem ve městě, stal se jeho pozorovatelem. K nejúspěšnějším cyklům, které poněkud zastiňují význam těch ostatních, patří Motocyklisté - soubor maleb, které vytvářel po celá 50. léta. Protínaly je cykly, v nichž varioval tematiku letadel, vlaků, železnice i pohybu jako takového. Technika, která se v jeho obrazech objevuje, však nezůstávala jediným tematickým celkem jeho díla. Autor dosáhl vynikající úrovně i v okruhu děl, který se řadí k vlně Nové figurace 60. let. Právě na tuto sféru jeho díla se výstava v Galerii Brno zaměřuje nejvíce....

Tento text byl napsán na základě podpory GAUK.
68407Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D.Tučková, Kateřina. Odlesky. Literární noviny, 2008, sv. 44, s. 4–4. ISSN 1210-0021. [Článek v časopise]
68407Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D.Tučková, Kateřina. Dobroslav Foll. Literární noviny, 2008, sv. 2.6.2008, s. 4–4. ISSN 1210-0021. [Článek v časopise]
22708Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.Kofroň, David. The Newtonian limit of spacetimes for accelerated particles and black holes . General Relativity and Gravitation, 2008, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1572-9532. IF 1.455. [Článek v časopise]
In print
17008Mgr. Pavel Škácha, Ph.D.Plášil, Jakub; Sejkora, Jiří; Čejka, Jiří; Goliáš, Viktor. Minerals of the phosphuranylite group: phosphuranylite, dewindtite and yingjiangite in a point of view of the new research. Mineralogia, 2008, sv. Special Papers 32, s. 132–133. ISSN 1896-2203. IF 0. [Článek v časopise]
abstrakt z konference
125408Mgr. Vít Šisler, Ph.D.Šisler, Vít. Digital Arabs. European Journal of Cultural Studies, 2008, sv. 11, s. 203–220. ISSN 1367-5494. [Článek v časopise]
80707RNDr. Petra Špačková, Ph.D.Temelová, Jana, Novák, Jakub, Ouředníček, Martin, Puldová, Petra. Budou česká sídliště místy bydlení chudých?. ERA 21, 2009, sv. 9, s. 53–54. ISSN 1801-089X. [Článek v časopise]
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáEliška Děcká. Šódžo manga nejen pro šódžo. A2 Kulturní týdeník, 2008, sv. 48, s. 9–9. ISSN 1801-4542. [Článek v časopise]
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáEliška Děcká. Vlastní animovaný pokoj. A2 Kulturní týdeník, 2008, sv. 16, s. 13–13. ISSN 1801-4542. [Článek v časopise]
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáEliška Děcká. Autobiografičnost v díle režisérek českého animovaného filmu. Iluminace, 2008, sv. 4, s. 174–178. ISSN 0862-397X. [Článek v časopise]
114807RNDr. Mgr. Štěpánka DlouháPetrusek, Adam; Seďa, Jaromír; Macháček, Jiří; Ruthová, Štěpánka; Šmilauer, Petr. Daphnia hybridization along ecological gradients in pelagic environments: the potential for the presence of hybrid zones in plankton. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 2008, sv. 363, s. 2931–2941. ISSN 1471-2970. IF 5.529. [Článek v časopise]
68608ThLic. Jozef PavolPavol Jozef. Laska k vlasti alebo strach o vlastnú existenciu? Získanie duchovných Spišskej diecézy k tajnej spolupráci s ŠtB. Nové horizonty, 2008, sv. 4, s. 1–7. ISSN 1337-6535. [Článek v časopise]
Článok bol odovzdaný redakcii časopisu, bude ale vytlačený po termíne odovzdania predĺženie Gauku, teda koncom decembra 2008. Preto som teraz nedokázal uviest presné stránky - počiatočnej a poslednej strany.
27508RNDr. Julie Šťastná, Ph.D.Spěváček Jiří, Starovoytova Larisa, Hanyková Lenka, Kouřilová Hana. Polymer-Solvent Interactions in Solutions of Thermoresponsive Polymers Studied by NMR and IR Spectroscopy. Macromolecular Symposium, 2009, sv. 0, s. 0–14. ISSN 1022-1360. [Článek v časopise]
připraveno do tisku
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Marek, A., Jílek, M., Picková, I., Kudrna, P., Tichý, M., Schrittwieser R., Ionita C.. Emissive Probe Diagnostics in Low Temperature Plasma - Effect of Space Charge and Variations of Electron Saturation Current. Contributions to Plasma Physics, 2008, sv. 48, s. 491–496. ISSN 0863-1042. IF 1.186. [Článek v časopise]
149207Mgr. Marie PažoutováPažoutová, Marie, Škaloud, Pavel, Nemjová, Katarína. Phylogenetic position of Ooplanctella planoconvexa, gen. et comb. nova, and Echinocoleum elegans, Oocystaceae, (Trebouxiophyceae, Chlorophyta). Fottea, 2010, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1802-5439. IF 0.4. [Článek v časopise]
v recenzním řízení
Impaktní faktor pro časopis Fottea bude upřesněn v průběhu roku 2009 (uvedena přibližná očekávaná hodnota)
51907MUDr. Martin Klein, Ph.D.Myslivecek, Jaromir, Novakova, Martina, Klein, Martin. Receptor Subtype Abundance as a Tool for Effective Intracellular Signalling. Cardiovascular & Hematological Disorders - Drug Targets, 2008, sv. 8, s. 66–79. ISSN 1871-529X. [Článek v časopise]
51907MUDr. Martin Klein, Ph.D.Myslivecek, Jaromir, Klein, Martin, Novakova, Martina, Ricny, Jan. The detection of non-M2 muscarinic receptor subtype in the rat heart atria and ventricles. N-S Arch Pharmacol, 2008, sv. 378, s. 103–116. ISSN 0028-1298. IF 2.161. [Článek v časopise]
103607Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.Passia, Radoslav. Kritik ako médium, objekt obdivu i manipulácie. Středoevropské sešity, 2009, sv. 1, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
v tisku, bez ISSN
103607Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.Pátková, Jana. Literární Slovensko očima Flory Kleinschnitzové. Středoevropské sešity, 2009, sv. 1/2009, s. 0–0. ISSN 0000-000. [Článek v časopise]
v tisku, bez ISSN
103607Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.Brosmanová, Michaela. Albert Pražák a idea čechoslovakizmu. Středoevropské sešity, 2009, sv. 1/2009, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
v tisku, bez ISSN
103607Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.Passia, Radoslav. Príbeh pokračuje. O spolužití češtiny a slovenčiny a príťažlivých momentoch vo výskume ich kontaktu. Rozhovor s jazykovedkyňou PhDr. Mirou Nábělkovou, CSc., pracovníčkou Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK. Člověk. Časopis pro humanitní a společenské vědy, 2008, sv. roč. 3, č. 10 [2008-25-03], s. 1–9. ISSN 1801-8785. [Článek v časopise]
Dostupné z WWW: <http://clovek.ff.cuni.cz/>
103607Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.Bekešová, Martina. Souvisle a závisle – po českém boku. Středoevropské sešity, 2009, sv. 1/2009, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
v tisku, bez ISSN
133008RNDr. Milan Svoboda, Ph.D.Musil, Stanislav. On-line pre-reduction of pentavalent arsenicals by thioglycolic acid for speciation analysis by selective hydride generation-cryotrapping-atomic absorption spectrometry. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2008, sv. 63, s. 685–691. ISSN 0584-8547. IF 2.957. [Článek v časopise]
Práce představuje vylepšení současné metody speciační analýzy pro stanovení trojmocných a pětimocných sloučenin arsenu za použití selektivního generování hydridů s prekoncentrací v kryogenní pasti a detekcí atomovou absorpční spektrometrií. Byla testována kyselina thioglykolová jako alternativní předredukční činidlo k dosud používanému L-cysteinu. Ukázalo se, že předredukce pětimocných sloučenin arsenu kyselinou thioglykolovou je podstatně rychlejší než v případě L-cysteinu, a umožňuje tak provedení předredukce on-line. Měřením kalibračních závislostí a výtěžností bylo zároveň potvrzeno, že je možné kalibrovat pouze pomocí jedné sady kalibračních standardů i pro stanovení arsenových specií ve složité matrici, například v moči. Toto provední on-line předredukce podstatně zjednodušuje proces předúpravy vzorků a mohlo by být použito pro automatizovaný systém kolekce vymrazováním.
83207Mgr. Martina Vítková, Ph.D.Vítková, Martina, Ettler, Vojtěch, Šebek, Ondřej, Mihaljevič, Martin. Metal-contaminant leaching from lead smelter fly ash using pH-stat experiments. Mineralogical Magazine, 2008, sv. 72, s. 521–524. ISSN 0026-461X. IF 1.27. [Článek v časopise]
110107Mgr. Jan RücklRückl, Jan. Pius XII. a liturgické reformy. Salve. Revue pro teologii a duchovní život, 2008, sv. 3/08, s. 99–108. ISSN 1213-6301. [Článek v časopise]
Článek se výslovně netýká tématu projektu (Z.B. Bouše), ale jedné z dílčích fází liturgických reforem 20. století, kterou Bouše zažil a ve svém díle i praxi reflektoval. Mapuje tedy širší světový kontext řešeného tématu.
128107PhDr. Helena Diesing, Ph.D.Diesing, Dvořák, Jareš, . To bylo tenkrát, když jsem bouřil . Rozrazil , 2008, sv. 05, s. 4–16. ISSN 1801-4775. [Článek v časopise]
Kulatý stůl na téma komiks
36007MUDr. Hana AdámkováLiláková, Dana, Hejcmanová, Dagmar, Kuba, Miroslav . Visual impairment in premature children with hydrocephalus . Neuro-ophthalmology, 2007, sv. 31, s. 20–20. ISSN 0165-8107. IF 0.107. [Článek v časopise]
Abstrakt k posteru prezentovaném na 8th European Neuro-Ophthalmology Society Meeting, May 26-29,2007 Istanbul, Turkey. Seznamuje s výsledky zrakových funkcí u těžce nedonošených dětí s hydrocefalem.
36007MUDr. Hana AdámkováLiláková, Dana, Hejcmanová, Dagmar, Adámková, Hana. Klasifikace retinopatie nedonošených a načasování léčby. Neonatologické listy, 2009, sv. 15, s. 1–2. ISSN 1211-1600. [Článek v časopise]
Článek je přijat do tisku, počáteční a poslední strana zatím není známá.

Článek seznamuje s poslední úpravou klasifikace retinopatie nedonošených dětí a s novými postupy a stragiemi, hlavně v načasování léčby retinopatie nedonošených.
36007MUDr. Hana AdámkováLiláková, D., Hejcmanová, D., Kuba, M., Jakubec, J.. Zrakové funkce nedonošených dětí po operaci posthemorhagického hydrocefalu.. Česká a slovenská oftalmologie, 2008, sv. 64, s. 141–143. ISSN 1211-9059. [Článek v časopise]
Práce shrnuje výsledky zrakových funkcí u skupiny nedonošených dětí po operaci posthemorhagického hydrocefalu, včetně procedení evokovaných potenciálů zrakového nervu.
36007MUDr. Hana AdámkováKuba, Miroslav, Liláková, Dana, Hejcmanová, Dagmar. Ophthalmological examination and VEPs in preterm children with perinatal CNS involvement. Documanta Ophthalmologica, 2008, sv. 117, s. 137–145. ISSN 10633-008. IF 0.938. [Článek v časopise]
Práce hodnotí jednotlivé typy evokovaných potenciálů zrakového nervu (VEP) nedonošených dětí po operaci posthemorhagického hydrocefalu. Sleduje výsledky VEP v souvislosti se zrakovýcmi funkcemi a vliv poruch mozku na vývoj vidění u nedonošených dětí.
36007MUDr. Hana AdámkováLiláková, Dana, Kuba, Miroslav, Hejcmanová, Dagmar. Das Sehvermögen frühgeborener Kinder nach der Operation des Hydrocephalus. Spektrum der Augenheilkunde, 2008, sv. 22, s. 120–121. ISSN 0930-4282. [Článek v časopise]
Abstrakt k posteru prezentovaném na 49. Tagung der Österreichischen ophthalmologischen Gesellschaft. Graz, 1.5.-3.5.2008

Sdělení prezentuje rozsah zrakového postižení u nedonošených dětí s posthemorhagickým hydrocefalem a nutnost očního sledování u nedonošených dětí s neurologickým postižením.
64307Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Panevová, Jarmila. Problémy se slovanským reflexivem. Slavia , 2008, sv. 77, s. 153–163. ISSN 0037-6736. [Článek v časopise]
64307Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Bojar, Ondřej - Cinková, Silvie - Ptáček, Jan. Towards English-to-Czech MT via Tectogrammatical Layer. Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 2008, sv. 90, s. 57–68. ISSN 0032-6585. [Článek v časopise]
64307Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Panevová, Jarmila. České konstrukce tzv. slovanského akuzativu s infinitivem. Slovo a slovesnost, 2008, sv. 69, s. 163–175. ISSN 0037-7031. [Článek v časopise]
100307Mgr. Jarmila KnitlováZajícová Jarmila, Mělková Zora. Virus vakcínie - manipulace se smrtí. Sanquis, 2008, sv. 58, s. 93–95. ISSN 1212-6535. [Článek v časopise]
Kratší review o způsobech jakými virus vakcínie manipuluje imunitní systém hostitele.
91808Mgr. Barbora AntošováHolland LZ, Albalat R, Azumi K, Benito-Gutierrez E, Blow MJ, Bronner-Fraser M, Brunet F, Butts T, Candiani S, Dishaw LJ, Ferrier DE, Garcia-Fernandez J, Gibson-Brown JJ, Gissi C, Godzik A, Hallböök F, Hirose D, Hosomichi K, Ikuta T, Inoko H, Kasahara M, Kasamatsu J, Kawashima T, Kimura A, Kobayashi M, Kozmik Z, Kubokawa K, Laudet V, Litman GW, McHardy AC, Meulemans D, Nonaka M, Olinski RP, Pancer Z, Pennacchio LA, Pestarino M, Rast JP, Rigoutsos I, Robinson-Rechavi M, Roch G, Saiga H, Sasakura Y, Satake M, Satou Y, Schubert M, Sherwood N, Shiina T, Takatori N, Tello J, Vopalensky P, Wada S, Xu A, Ye Y, Yoshida K, Yoshizaki F, Yu JK, Zhang Q, Zmasek CM, Putnam NH, Rokhsar DS, Satoh N, Holland PW. The amphioxus genome illuminates vertebrate origins and cephalochordate biology. Genome Research, 2008, sv. 18, s. 1100–1111. ISSN 1088-9051. IF 11.22. [Článek v časopise]
V tomto clanku je hlavni resitel a skolitel jako spoluator. Jedna se o clanek popisujici genom kopinatce plzoviteho (Branchiostoma floridae). Resitel se podilel identifikaci vsech opsinovych genu v genomu. Ve clanku vsak neni uvedena popdora GA UK,nebot clanek byl v jednani v dobe, kdy grant jeste nebyl pridelen.
91808Mgr. Barbora AntošováKozmik Z, Ruzickova J, Jonasova K, Matsumoto Y, Vopalensky P, Kozmikova I, Strnad H, Kawamura S, Piatigorsky J, Paces V, Vlcek C.. Assembly of the cnidarian camera-type eye from vertebrate-like components.. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2008, sv. 105, s. 8989–8993. ISSN 8003-8105. IF 9.598. [Článek v časopise]
Clanek se zabyva geny exprimovanymi v oku meduzy. Podpora GA UK neni jeste uvedena nebot clanek byl v jednani pred pridelenim grantu.
41807RNDr. Karel Naiman, Ph.D.Naiman Karel, Dračínská Helena, Martínková Markéta, Šulc Miroslav, Dračínský Martin, Kejíková Lucie, Hodek Petr, Hudeček Jiří, Liberda Jiří, Schmeiser H.Heinz, Frei Eva, Stiborová Marie. Redox cycling in the metabolism of the environmental pollutant and suspected human carcinogen o-anisidine by rat and rabbit hepatic microsomes. Chemical Research in Toxicology , 2008, sv. 21(8), s. 1610–1621. ISSN 0893-228X. IF 3.508. [Článek v časopise]
ABSTRAKT: We investigated the ability of hepatic microsomes from rat and rabbit to metabolize 2-methoxyaniline (o-anisidine), an industrial and environmental pollutant and a bladder carcinogen for rodents. Using HPLC combined with electrospray tandem mass spectrometry, we determined that o-anisidine is oxidized by microsomes of both species to N-(2-methoxyphenyl)hydroxylamine, o-aminophenol and one additional metabolite, the exact structure of which has not been identified as yet. N-(2-methoxyphenyl)hydroxylamine is either further oxidized to 2-methoxynitrosobenzene (o-nitrosoanisole), or reduced to parental o-anisidine, which can be oxidized again to produce o-aminophenol. To define the role of microsomal cytochromes P450 (P450) in o-anisidine metabolism, we investigated the modulation of this metabolism by specific inducers and selective inhibitors of these enzymes. The results of the studies suggest that o-anisidine is a promiscuous substrate of P450s of rat and rabbit liver; because P450s of 1A, 2B, 2E and 3A subfamilies metabolize o-anisidine in hepatic microsomes of both studied species. Using purified enzymes of rat and rabbit (P450s 1A1, 1A2, 2B2, 2B4, 2E1, 2C3, 3A1 and 3A6), reconstituted with NADPH:P450 reductase, the ability of P450s 1A1, 1A2, 2B2, 2B4, 2E1, and 3A6 to metabolize o-anisidine was confirmed. In the reconstituted P450 system, rabbit P450 2E1 was the most efficient enzyme metabolizing o-anisidine. The data demonstrate the participation of different rat and rabbit P450s in o-anisidine metabolism and indicate that both experimental animal species might serve as suitable models to mimic the fate of o-anisidine in human.
17808RNDr. Karel Žídek, Ph.D.Žídek, Karel. Spectral and dynamical study of nonlinear luminescence from silicon nanocrystals excited by ultrashort pulses. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2008, sv. in press, s. 0–0. ISSN 1386-9477. IF 0.834. [Článek v časopise]
článek vyjde do konce roku 2008
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Marek, Aleš; Jílek, M.; Picková, I.; Kudrna, P.; Tichý, M.; Schrittwieser, R.; Ionita, C.. Emissive probe diagnosticsin Low Temperature Plasma - Effect of Space Charge and Variations of Electron Saturation Current. Contribution to Plasma Physics, 2008, sv. 48, s. 491–496. ISSN 0863-1042. IF 1.186. [Článek v časopise]
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Skrbek, Ladislav; Schmoranzer, David. Comment on "Fluctuations and Stability of Superfluid Turbulence at mK Temperatures". Physical Review Letters, 0000, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1079-7114. [Článek v časopise]
submitted to PRL
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Blažková, Michaela; Schmoranzer, David; Skrbek, Ladislav; Vinen, William Frank. The Generation of Turbulence by Vibrating Forks and other Structures in Superfluid 4He. Physical Review B, 0000, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1550-235X. [Článek v časopise]
submitted to PRB
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Blažková, M.; Človečko, M.; Eltsov, V. B.; Gažo, E.; de Graaf, R.; Hosio, J. J.; Krusius, M.; Schmoranzer, D.; Schoepe, W.; Skrbek, L.; Skyba, P.; Solntsev, R. E.; Vinen, W. F.. Vibrating Quartz Fork—A Tool for Cryogenic Helium Research. Journal of low Temperature Physics, 2008, sv. 150, s. 0–0. ISSN 0022-2291. [Článek v časopise]
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Blažková, M; Chagovets, Tymofyi; Rotter, Miloš; Schmoranzer, David; Skrbek, Ladislav. Cavitation in Liquid Helium Observed in a Flow Due to a Vibrating Quartz Fork. Journal of Low Temperature Physics, 2008, sv. 150, s. 0–0. ISSN 0022-2291. [Článek v časopise]
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Blažková, Michaela; Schmoranzer, David; Skrbek, Ladislav. On cavitation in liquid helium in a flow due to a vibrating quartz fork. Low Temperature Physics, 2008, sv. 34, s. 298–303. ISSN 1063-777X. IF 0.955. [Článek v časopise]
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Pilcová, Veronika; Schmoranzer, David; Skrbek, Ladislav. Transition to Turnulence in a Flow Due to an Oscillating Cylinder Studied by Baker Visualization Technique. Proceedings of Colloquium Fluid Dynamics 2008, 2008, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Schmoranzer, David; Skrbek, Ladislav; Kráľová, Michaela. Transition to Turbulence in Cryogenic Helium Detected by a Quartz Oscillator. Proceedings of the 17th Annual Conference of Doctoral Students - WDS 2008, 2008, sv. 3, s. 117–123. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
ISBN 978-80-7378-067-8
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Plašil, Radek; Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Glosík Juraj. Recombination of KrD+ and XeD+ ions with electrons. International Journal of Mass Spectrometry, 2008, sv. 275, s. 80–85. ISSN 1387-3806. IF 2.411. [Článek v časopise]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Korolov, Ihor; Plašil, Radek; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Novotný, Oldřich; Glosík Juraj. Measurements of EEDF in Helium Flowing Afterglow at Pressures 500-2000 Pa. Contributions to Plasma Physics, 2008, sv. 48, s. 461–466. ISSN 0863-1042. IF 1.186. [Článek v časopise]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Glosík, Juraj; Korolov, Ihor; Plašil, Radek; Novotný, Oldřich; Kotrík, Tomáš; Hlavenka, Petr; Varju, Jozef; Mikhaylov, I.A; Kokoouline, Viatcheslav; Greene, C. H.. Recombination of H3+ Ions in the afterglow of a He-Ar-H2 plasma. Journal of Physics B-Atomic Molecular and Optical Physics, 2008, sv. 41, s. 191001–191006. ISSN 0953-4075. IF 2.012. [Článek v časopise]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Korolov, Ihor; Plašil, Radek; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Glosík, Juraj. Recombination of HCO+ and DCO+ ions with electrons. International Journal of Mass Spectrometry, 2009, sv. 280, s. 144–148. ISSN 1387-3806. IF 2.445. [Článek v časopise]
24207MUDr. Ing. Aleš Urban, Ph.D.Urban, Aleš, Kremláček, Jan, Masopust, Jiří, Libiger, Jan. Visual mismatch negativity among patients with schizophrenia. Schizophrenia Research, 2008, sv. 102, s. 320–328. ISSN 0920-9964. IF 4.24. [Článek v časopise]
Tato publikace s daty týkající se zrakové mismatch negativity u schizofrenních pacientů je celosvětově prioritní.
26907RNDr. Peter Košovan, Ph.D.Košovan, Peter; Limpouchová, Zuzana; Procházka, Karel. Charge distribution and conformations of weak polyelectrolyte chains in poor solvents. COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2008, sv. 73, s. 439–458. ISSN 0010-0765. IF 0.879. [Článek v časopise]
Ve zprávě za rok 2007 je tento článek uveden jako "jiný výsledek", protože v tom čase měl pouze status "submitted". Článek zčásti obsahuje výsledky získané v rámci řešení tohoto projektu.
63808MUDr. Kamil SedláčekSedlacek Kamil, Stark Klaus, Cunha Shane, Pfeufer Arne, Weber Stefan, Berger Iris, Perz Siegfried, Kääb Stefan, Wichman Hans-Erich, Mohler Peter, Hengstenberg Christian, Jeron Andreas. Common Genetic Variants in ANK2 Modulate QT Interval. Results From the KORA Study.. Circulation: Cardiovascular Genetics, 2008, sv. Circ Cardiovasc Genet first published on December 9, 2008 as doi:10.1161/CIRCGENETICS.108.792192, s. 1–1. ISSN 1942-325X. IF 0. [Článek v časopise]
1/ Kopie Pdf článku není autorovi v době vypracování zprávy autorovi ještě k dispozici, přikládá se neoficiální verze manuskriptu. Článek oficiálně vychází 16.12.2008
2/ Circulation Cardiovascular Genetics je časopis vzniklý v roce 2008 a stnovení IF je možné očekávat až po určité době.
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.15. Daňhel Aleš, Kwok Keung Shiu, Yosypchuk Bogdan, Barek Jiří, Pecková Karolina, Vyskočil Vlastimil. The Use of Silver Solid Amalgam Working Electrode for Determination of Nitrophenols by HPLC with Electrochemical Detection. Electroanalysis, 2009, sv. 21, s. 303–308. ISSN 1040-0397. IF 2.949. [Článek v časopise]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.22. Novotný Vít, Barek Jiří. Voltametrické stanovení acifluorfenu, nitrofenu a oxyfluorfenu na stříbrné tuhé amalgámové elektrodě a uhlíkové pastové elektrodě. Chemické listy, 2009, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0009-2770. IF 0.683. [Článek v časopise]
Publikace je přijatá do tisku.
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.28. Musilová Jana, Barek Jiří, Pecková Karolina. Použití bórem dopovaných diamantových filmových elektrod pro stanovení organických látek. Chemické listy, 2009, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0009-2770. IF 0.683. [Článek v časopise]
Publikace je přijatá do tisku.
30207RNDr. Martin Hlaváč, Ph.D.Hojsík, Michal. Differential Fault Analysis of Trivium. Lecture Notes in Computer Science, 2008, sv. 5086/2008, s. 158–172. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
39908RNDr. Marika Polechová, Ph.D.Steinová, Marika. Revize druhu Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881) (Bivalvia) z českého darriwilu (ordovik). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007, 2008, sv. 2007, s. 133–134. ISSN 0514-8057. [Článek v časopise]
Článek vychází zejména z diplomové práce autorky.
39908RNDr. Marika Polechová, Ph.D.Rohlich, Pavel Budil, Petr Steinová, Marika. Fauna bohdaleckého souvrství z dočasného odkryvu v Praze 4. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007, 2008, sv. 2007, s. 132–133. ISSN 0514-8057. [Článek v časopise]
123808Dmitry Stakheev, M.D., Ph.D.Stakheev D, Neckář J, Ošťádal B, Kolář F. CARDIOPROTECTIVE EFFECT OF CHRONIC CONTINUOUS HYPOXIA IS MEDIATED BY ß1-ADRENOCEPTORS. Physiological Research, 2008, sv. 57, s. 30–30. ISSN 0862-8408. IF 1.505. [Článek v časopise]
Abstract proceeding of the Czech and Slovak Physiological Societies
http://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/57/57_9P.pdf
147007RNDr. Zdeněk Futera, Ph.D.Futera, Zdeněk; Klenko, Julia; Šponer, Judit E.; Šponer, Jiří; Burda, Jaroslav V.. Interaction of the "Piano-Stool" [Ruthenium(II)(arene)(en)Cl]+ Complexes with Water and Nucleobases; ab initio and DFT Study. Journal of Computational Chemistry, 2009, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1096-987X. IF 4.297. [Článek v časopise]
Článek je v tisku, přijat 24.10.2008
151607Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Kreisinger, Jakub; Albrecht, Tomáš. Nest protection in mallards Anas platyrhynchos: untangling the role of crypsis and parental behaviour. Functional Ecology, 2008, sv. 22 (5), s. 872–879. ISSN 0269-8463. IF 3.157. [Článek v časopise]
38108MUDr. Ondřej Sosna, Ph.D.Sosna, O., Kužel, D., Mára, M. . Současné poznatky o etiopatogenezi děložních myomů. Česká Gynekologie, 2008, sv. 73, s. 184–187. ISSN 1210-7832. IF 0. [Článek v časopise]
Přehledový článek současných poznatků o etiologii a patogenezi děložních myomů.
Podporováno grantem GA UK č. 38108
121707RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.Pattyn,F., Perichon, L., Aschwanden,A. , Breuer, B., de Smedt, B., Gagliardini, O., Gudmundsson, G. H., Hindmarsh, R. C. A., Hubbard, A. , Johnson, J. V., Kleiner, T., Konovalov,Y., Martin, C. , Payne, A. J., Pollard, D., Price, S., Rückamp, M., Saito, F., Souček, O., Sugiyama, S., Zwinger T.. Benchmark experiments for higher-order and full-Stokes ice sheet models (ISMIP-HOM). The Cryosphere (TC), 2008, sv. 2, s. 95–108. ISSN 1994-0416. [Článek v časopise]
121707RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.Souček, Ondřej, Martinec, Zdeněk. Iterative improvement of the Shallow Ice Approximation. Journal of Glaciology, 2008, sv. 54, s. 812–822. ISSN 0022-1430. IF 1.881. [Článek v časopise]
63407Mgr. Alena PeltanováMíkovcová, Alena a Juřičková, Lucie. Hledá se tmavoretka bělavá.. Živa, 2008, sv. 02, s. 73–73. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
Motivační článek pro navázání spolupráce s odbornou veřejností při mapování aktuálního výskytu druhu v rámci ČR.
128007Mgr. Moe Binarová, Ph.D.Binarová, Moe. Le mythe de Tahiti au coeur de l´Europe. Tahiti-Pacifique magazine, 2008, sv. 201, s. 32–37. ISSN 1158-226X. IF 0. [Článek v časopise]
Článek, psaný ve francouzštině v tahitském časopise, popisuje, jak spisovatelé Jan Havlasa a A. V. Novák uvedli a zpopularizovali v Čechách ve dvacátých letech dvacátého století mýtus Tahiti, jako o posledním ráji na zemi. Knihy, které napsali ve Francouzské Polynésii, podnítily více než stovku Čechů přestěhovat se na Tahiti mezi lety 1923 až 1938.
128007Mgr. Moe Binarová, Ph.D.Binarová, Moe. Vztah básnického díla Guillauma Apollinaira a exotického umění. Svět literatury, 2008, sv. 38, s. 14–27. ISSN 0862-8440. IF 0. [Článek v časopise]
Článek představuje básníka Apollinaira jako uměleckého kritika, a především jako jednoho z prvních propagátorů nejnovějších tendencí moderního umění a primitivního umění Afriky a Oceánie. Jeho blízký vztah k avantgardním malířům a objevení exotického umění ho vedly k vymezení nových estetických východisek a ovlivnily básníkovu poetiku.
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Dolejší, Vít, Feistauer, Miloslav, Kučera, Václav, Sobotíková Veronika. An optimal L^{\infty}(L^2)-error estimate of the discontinuous Galerkin method for a nonlinear nonstationary convection-diffusion problems. IMA Journal on Numerical Analysis, 2008, sv. 28 (3) (2008), s. 496–521. ISSN 0272-4979. IF 1.118. [Článek v časopise]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Dubcová, Lenka, Feistauer, Miloslav, Horáček, Jaromír, Sváček, Petr. Numerical simulation of interaction between turbulent flow and a vibrating airfoil. Computing and Visualization in Science, 2008, sv. published online DOI 10.1007/s00791-008-0091-3, s. 1–26. ISSN 1432-9360. [Článek v časopise]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Feistauer, Miloslav, Horáček, Jaromír, Růžička, Martin, Sváček, Petr. Interaction of a flexibly supported airfoil and a channel flow. Engineering Mechanics, 2008, sv. 15, No. 1 (2008) , s. 57–77. ISSN 1802-1484. [Článek v časopise]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Feistauer Miloslav, Kučera Václav. Analysis of the DGFEM for nonlinear convection-diffusion problems. Electronic Transactions on Numerical Analysis, 2008, sv. ) 32 (2008) , s. 33–48. ISSN 1068-9613. IF 0.486. [Článek v časopise]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Dubcová Lenka, Feistauer Miloslav, Horáček Jaroslav, Sváček Petr. Numerical simulation of airfoil vibrations induced by turbulent flow. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2008, sv. 218, s. 34–42. ISSN 0377-0427. IF 0.943. [Článek v časopise]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Feistauer Miloslav, Kučera Václav, Prokopová Jaroslava. Discontinuous Galerkin solution of compressible flow in time dependent domains. Mathematics and Computers in Simulation, 2009, sv. doi:10.1016/j.matcom.2009.01.020, s. 1–12. ISSN 0378-4754. IF 0.775. [Článek v časopise]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Růžička, Martin, Feistauer, Miloslav, Horáček, Jaromír, Sváček, Petr. Interaction of incompressible fluid and a moving airfoil. Electronic Transactions on Numerical Analysis, 2009, sv. 2009 v tisku, s. 1–11. ISSN 1068-1613. IF 0.486. [Článek v časopise]
137007Mgr. Ladislav HolíkKlír Tomáš - Kenzler Hauke. Srovnávací studium areálů zaniklých středověkých vesnic na základě analýz fosforečnanů. Zaniklá středověká vesnice Schwarzenbach u Chebu. Archaeologia Historica, 2009, sv. 34 (2009), s. 0–0. ISSN 0231-5823. IF 0. [Článek v časopise]
Článek byl odevzdán redakci 15.12.2009. V současné době prochází recenzním řízením (sdělení z 12.3.2009).
Jedná se o recenzované periodikum.
64808doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.Kala, Vítězslav; Kepka, Tomáš; Korbelář, Miroslav; Phillips, J. D.. Various Subsemirings of the Field Q of Rational Numbers. Acta universitatis Carolinae: Mathematica et Physica, 2009, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0001-7140. [Článek v časopise]
Preprint, přijato do Acta universitatis Carolinae: Mathematica et Physica
64808doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.Kala, Vítězslav; Kepka, Tomáš; Korbelář, Miroslav. Notes on Commutative Parasemifields. Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae, 2009, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0010-2628. [Článek v časopise]
Preprint, zasláno do Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae
64808doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.Drápal, Aleš; Hamalainen, Carlo; Kala, Vítězslav. Latin Bitrades, Dissections of Equilateral Triangles and Abelian Groups. Journal of Combinatorial Designs, 2009, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1063-8539. IF 0.355. [Článek v časopise]
Preprint, zasláno do Journal of Combinatorial Designs
64808doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.Kala, Vítězslav; Kepka, Tomáš. Norms on Semirings I. Acta universitatis Carolinae: Mathematica et Physica, 2009, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0001-7140. [Článek v časopise]
Preprint
53107PharmDr. Olga Lenčová, Ph.D.Popelová, Olga. Study of matrix metalloproteinases on the model of chronic anthracycline cardiomyopathy. Journal of Muscle Research and Cell Motility, 2008, sv. 29, s. 281–281. ISSN 0142-4319. [Článek v časopise]
122508Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Míčková, A., Tománková, K., Kolářová, H., Bajgar, R., Kolář, P., Šunka, P., Plencner, M., Jakubová, R., Beneš, J., Koláčná, L., Plánka, L., Nečas, A., Amler, E.. Ultrasonic Shock-wave as a Control Mechanism for Liposome Drug Delivery System for Possible Use in Scaffold Implanted to Animals with Iatrogenic Articular Cartilage Defects. Acta Veterinaria Brno, 2008, sv. 77, s. 285–289. ISSN 0001-7213. IF 0.687. [Článek v časopise]
Krátkodobá ultrazvuková sonikácia pri intenzite I = 2 W*cm-2 a frekvencii f = 1 MHz je postačujúca pre rozbíjanie lipozómov. Vhodnejšou metódou pre otváranie lipozómov je však použitie rázovej vlny. Obe techniky možu byt síce využité pre riadené dodávanie liečiv s využitím lipozómov, ale vďaka fokusácii rázovej vlny a podstatne menším vedl'ajším negatívnym účinkom na organizmus sa javí rázová vlna ako perspektívny nástroj pre riadené uvolňovanie liečiv z lipozómov.
121107RNDr. Jana Lokajová, Ph.D.Lokajová, Jana; Hruška, Vlastimil; Tesařová, Eva; Gaš, Bohuslav. System peaks in micellar electrophoresis: I. Utilization of system peaks for determination of critical micelle concentration. Electrophoresis, 2008, sv. 29, s. 1189–1195. ISSN 1522-2683. IF 3.609. [Článek v časopise]
58708RNDr. Zuzana Sochorová Vokáčová, Ph.D.Sychrovský, Vladimír, Buděšínský Miloš, Benda Ladislav, Špirko, Vladimír, Vokáčová Zuzana, Šebestík, Jaroslav, Bouř, Petr. Dependence of the L-Alanyl-L-Alanine Conformation on Molecular Charge Determined from Ab Initio Computations and NMR Spectra. Journal of Physical Chemistry B, 2008, sv. 112, s. 1796–1805. ISSN 1520-6106. IF 4.086. [Článek v časopise]
58708RNDr. Zuzana Sochorová Vokáčová, Ph.D.Vokáčová, Zuzana, Buděšínský, Miloš, Rosenberg, Ivan, Schneider, Bohdan, Šponer, Jiří, Sychrovský, Vladimír. Structure and Dynamics of the ApA, ApC, CpA, and CpC RNA Dinucleoside Monophosphates Resolved with NMR Scalar Spin-Spin Couplings. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, 2009, sv. 113, s. 1182–1191. ISSN 1520-6106. IF 4.086. [Článek v časopise]
58708RNDr. Zuzana Sochorová Vokáčová, Ph.D.Brumovská, Eva, Sychrovský, Vladimír, Vokáčová, Zuzana, Šponer, Jiří, Schneider, Bohdan, Trantírek, Lukáš. Effect of local sugar and base geometry on 13C and 15N magnetic shielding anisotropy in DNA nucleosides. Journal of Biomolecular NMR, 2008, sv. 42, s. 209–223. ISSN 925-2738. IF 1.433. [Článek v časopise]
26407RNDr. Mgr. Robin Rašín, Ph.D.Robin Rašín. LAND USE AND LAND COVER CHANGES IN CZECH-AUSTRIAN BORDERLAND. Acta Universitatis Carolinae: Geographica, 2009, sv. X, s. 20–31. ISSN 0300-5402. [Článek v časopise]
Článek přijat redakcí, vyjde v monografickém čísle na jaře 2009
114608RNDr. Eva Jakubisová, Ph.D.Liskova, Eva Visnovsky, Stefan Lopusnik, Radek Harward, Ian Wenger, Matt Christensen, Thomas Celinski, Zbygniew. Magneto-optical AlN/Fe/AlN structures optimized for operation in the violet spectral region. Magneto-optical AlN/Fe/AlN structures optimized for operation in the violet spectral region, 2008, sv. 41, s. 155007–155014. ISSN 0022-3727. IF 2.2. [Článek v časopise]
71408MUDr. Michal Koucký, Ph.D.Hájek, Zdeněk. Detection of feto-maternal infection/inflammation by the soluble receptor for advanced glycation end products (sRAGE): results of a pilot study.. Journal of Perinatal Medicine, 2008, sv. 36, s. 399–404. ISSN 0300-5577. IF 1.101. [Článek v časopise]
Jsem spoluautor článku (publikuje náš tým), který zahruje práci se stejným souborem žen,ze kterého nyní stanovujeme aktuální měření MMP
Článek popisuje výsledky pilotní studie dalšího ze studovaných parametrů - sRAGE - v našem souboru. Týž soubor je nyní mnou studován s v souvislosti s hladinami MMP v séru matek s předčasným porodem, v dalších fázích našeho projektu tento soubor bude tvořit základ pro studium dalších biochemických parametrů.
71408MUDr. Michal Koucký, Ph.D.Koucký Michal. Pathophysiology of preterm labour. Prague Medical Report, 2009, sv. 110, s. 13–24. ISSN 1214-6994. [Článek v časopise]
Článek shrnuje současné dostupné znalosti o patofyziologii předčasného porodu
71408MUDr. Michal Koucký, Ph.D.Koucký Michal. Prenatal and Perinatal Management of Preterm Labour. Prague Medical Report, 2009, sv. 110, s. 269–277. ISSN 1214-6994. [Článek v časopise]
Článek shrnuje současné znalosti o prenatálním a perinatálním manegementu předčasného porodu.
144507RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.Rozkotová,Eva; Němec,Petr; Tesařová,Naďa; Malý,Petr; Novák,Vít; Olejník,Kamil; Cukr,Miroslav; Jungwirth,Tomáš. Coherent control of magnetization precession in ferromagnetic semiconductor (Ga,Mn)As. Applied Physics Letters, 2008, sv. 93, s. 232505–232505. ISSN 0003-6951. IF 3.596. [Článek v časopise]
144507RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.Rozkotová,Eva; Němec,Petr; Horodyská,Petra; Sprinzl,Daniel; Trojánek,František; Malý,Petr; Novák,Vít; Olejník,Kamil; Cukr,Miroslav; Jungwirth,Tomáš. Laser-Induced Precession of Magnetization in GaMnAs. IEEE Transactions on Magnetics, 2008, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0018-9464. IF 0.959. [Článek v časopise]
Přijato k publikaci do čísla 11/2008
144507RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.Rozkotová,Eva; Němec,Petr; Horodyská,Petra; Sprinzl,Daniel; Trojánek,František; Malý,Petr; Novák,Vít; Olejník,Kamil; Cukr,Miroslav; Jungwirth,Tomáš. Light-induced magnetization precession in GaMnAs. Applied Physics Letters, 2008, sv. 92, s. 122507–122507. ISSN 0003-6951. IF 3.596. [Článek v časopise]
109708Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Míčková, A., Tománková, K., Kolářová, H., Bajgar, R., Kolář, P., Šunka, P., Plencner, M., Jakubová, R., Beneš, J., Koláčná, L., Plánka, L., Nečas, A., Amler, A.. Ultrasonic Shock-Wave as a Control Mechanism for Liposome Drug Delivery System for Possible Use in Scaffold Implanted to Animals with Iatrogenic Articular Cartilage Defects. Acta Veterinaria Brno, 2008, sv. 77, s. 285–289. ISSN 0001-7213. IF 0.687. [Článek v časopise]
Krátkodobá ultrazvuková sonikácia pri intenzite I = 2 W.cm-2 a frekvencii f = 1 MHz je postačujúca pre rozbíjanie lipozómov. Vhodnejšou metódou pre otváranie lipozómov je však využitie rázovej vlny. Obe techniky môžu byť síce použité pre riadené dodávanie liečiv s využitím lipozómov, ale vďaka lepšej fokusácii rázovej vlny a podstatne menším negatívnym vedľajším účinkom na organizmus sa javí rázová vlna ako perspektívny nástroj pre riadené uvoľňovanie liečiv z lipozómov.
407Mgr. Jan Kratochvíl, Ph.D.Kratochvíl, Jan. Realizing a Promise: A Case for Ratification of the Optional Protocol to the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Human Rights Brief, 2009, sv. 16, s. 0–0. ISSN 1533-6808. [Článek v časopise]
Editační proces v tomto periodiku trvá několik měsíců. Článek bude publikován v issue 3 (spring 2009). Nemohu tedy zatím dodat kopii článku.
nemohu doplnit impact factor, protože nemám přístup do příslušné databáze
98207Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D.Kettnerová, Václava. Czech Verbs of Communication with respect to Types of Dependent Content Clauses. Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 2008, sv. 90, s. 83–108. ISSN 0032-6585. [Článek v časopise]
98207Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D.Kettnerová, Václava, Lopatková, Markéta, Hrstková, Klára. Semantic Classes in Czech Valency Lexicon: Verbs of Communication and Verbs of Exchange. Proceedings of the 11th International Conference Text, Speech and Dialogue, 2008, sv. LNAI 5246, s. 109–116. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
98207Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D.Kettnerová, Václava, Lopatková, Markéta, Hrstková, Klára. Semantic Roles in Valency Lexicon of Czech Verbs: Verbs of Communication and Exchange. Advances in Natural Language Processing, 6th International Conference on NLP, GoTAL, 2008, sv. LNAI5221, s. 217–221. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
74007RNDr. Jan Najser, Ph.D.Najser, J. Využití centrifugy při geotechnickém průzkumu pro zakládání na výsypkách. All for power, 2008, sv. 1, s. 21–26. ISSN 1802-8535. [Článek v časopise]
kompletní text článku není v příloze, vydavatel nedodal článek po finálních úpravách
121607doc. Mgr. Jan Šaroch, Ph.D.Šaroch, Jan; Šťovíček, Jan. The countable Telescope Conjecture for module categories. Advances in Mathematics, 2008, sv. 219, s. 1002–1036. ISSN 0001-8708. IF 1.235. [Článek v časopise]
101008Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.Kůsová, Kateřina; Cibulka, Ondřej; Dohnalová, Kateřina; Pelant, Ivan; Fučíková, Anna; Valenta, Jan. Yellow-emitting colloidal suspensions of silicon nanocyrstals: Fabricationtechnology, luminescence performance and application prospects. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2008, sv. article in press, s. 1–4. ISSN 1386-9477. IF 0.834. [Článek v časopise]
Článek přijat pro publikování, k dispozici zatím pouze online, stran 4. doi:10.1016/j.physe.2008.08.022
Řešitel není hlavním autorem, část tohoto článku vznikla díky projektu, kterému byl přidělen tento grant.
101008Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.Valenta, Jan; Fucikova, Anna; Pelant, Ivan; Kůsová, Kateřina; Dohnalová, Kateřina; Aleknavičius, A ; Cibulka Ondřej, Fojtík ,Antonín and Kada, Gerald. On the origin of the fast photoluminescence band in small silicon nanoparticles. New Journal of Physics, 2008, sv. 10, s. 73022–73022. ISSN 1367-2630. IF 3.264. [Článek v časopise]
článek shrnuje informace o rychlém fotoluminiscenčním pásu v malých křemíkových nanokrystalech. Řesitel není prvním autorem. Mnohé informace v tomto článku vznikly díky projektu, kterému byl později přidělen tento grant.Článek má 6 stran, jedná se o elektronickou publikaci (open access), ovšem s výborným impaktním faktorem.
101008Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.Valenta, Jan; Fucikova, Anna; Vácha, František; Adamec, František; Humpolíčková, Jana; Hof,Martin; Pelant, Ivan; Kůsová, Kateřina; Dohnalová, Kateřina and Linnros, Jan . Light-Emission Performance of Silicon Nanocrystals Deduced from Single Quantum Dot Spectroscopy. Advanced Functional Materials, 2008, sv. 18, s. 2666–2672. ISSN 1616-301X. IF 7.496. [Článek v časopise]
DOI: 10.1002/adfm.200800397 Řešitel není prvním autorem. Část článku vznikla díky projektu, kterému byl přidělen tento grant.
101008Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.Fucikova, Anna; Valenta, Jan; Pelant, Ivan, Brezina, Vitezslav; Kůsová, Kateřina;. Novel use of silicon nanocrystals and nanodiamonds in biology. Chemical Papers, 2008, sv. in edditorial process, s. 1–8. ISSN 0366-6352. IF 0.367. [Článek v časopise]
Řešitel je prvním autorem. Článek přijat pro publikováni, dosud však v editorském procesu. Shrnuje výsledky dosažené v rámci tohoto projektu.
69408Mgr. Martin Senft, Ph.D.Senft, Martin a Dvořák, Tomáš. Sliding CDAWG Perfection. Lecture Notes in Computer Science, 2008, sv. 5280, s. 109–120. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
Práce řeší otevřený problém složitosti udržování kompaktního sufixového automatu pro text v posuvném okně a popisuje on-line algoritmus pro tento problém, pracující v asymptoticky optimálním čase.
Výsledky práce byly předneseny na mezinárodní konferenci SPIRE 2008 (15th String Processing and Information Retrieval Symposium, Melbourne, Australia, November 2008).
133508Mgr. Ing. Ondřej Kaman, Ph.D.Havlíček, David; Smrčok, Ľubomír; Kaman, Ondřej. 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane-1,4-diium dihydrogen phosphate monohydrate from X-ray and neutron data. Zeitschrift fur Kristallographie, 2009, sv. přijato k otištění Ms. No. zkri-D-08-1127, s. 0–0. ISSN 0044-2968. IF 1.338. [Článek v časopise]
100007Mgr. Mária Tomková, Ph.D.Mária Tomková. Antley-Bixlerův syndrome nebo POR deficience?. Časopis lékařů českých , 2008, sv. 147, s. 261–265. ISSN 0008-7335. [Článek v časopise]
54007RNDr. Mgr. Dana Douděrová, Ph.D. Schneider-Yin Xiaoye, Ulbrichova Dana, Mamet Rivka, Martasek Pavel, Marohnic Christopher C., Goren Avner, Minder Elisabeth I., Schoenfeld Nili. Characterization of two missense variants in the hydroxymethylbilane synthase gene in the Israeli population, which differ in their associations with acute intermittent porphyria. Molecular genetics and metabolism, 2008, sv. 94, s. 343–346. ISSN 1096-7192. IF 2.55. [Článek v časopise]
49707RNDr. Devraj Thimmaiah, M.Sc., Ph.D.THIMMAIAH Devraj; HOVORKA Jan and HOPKE K. Philip. Source Apportionment of Winter Submicron Prague Aerosols from Combined Particle Number Size Distribution and Gaseous Composition Data. Aerosol and Air Quality Research, 2009, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1680-8584. [Článek v časopise]
ČLÁNEK V TISKU.
V druhém odběrovém období od 7.1. do 23.1.2008 odhalila analýza PMF2 4 možné zdroje- zdroj bohatý na ozón (transportovaný ozón/prekurzory ozónu), promíchaný zdroj z mezní vrstvy atmosféry díky vysoké rychlosti a teplotě, dále pak NOx-bohatý zdroj (emise z naftových motorů), dopravy a zdrojů vytápění.
49707RNDr. Devraj Thimmaiah, M.Sc., Ph.D.THIMMAIAH Devraj; HOVORKA Jan; CIVIŠ Martin and HOPKE K. Philip. Source Apportionment of Sub-Micron Prague Aerosol from Combined Particle Number Size Distribution and Gaseous Composition Data by Bilinear Positive Matrix Factorization. Acta Universitatis Carolinae-Environmentalica, 2008, sv. 22, s. 81–110. ISSN 0862-6529. [Článek v časopise]
V prvním měřeném období od 17.2.-10.4.2007 bylo pomocí metody PMF2 zjištěno 5 faktorů, majících vliv na koncentraci submikronového aerosolu v Praze. Jednalo se o sdružený zdroj-1, doprava, topení, dále pak sdružený zdroj-2 a Ozón-sekundární částice. Z 5 zdrojů byly dva zdroje sdružené, přicházejících ze všech sektorů (pomocí CPF). Opakované pokusy k rozlišení těchto zdrojů pomocí různých hodnot PMF2 nebyly úspěšné. Často se některé faktory jeví jako směsi různých zdrojů, které nemohou být dále rozlišeny. Tyto zdroje mohou pocházet z dalekosáhlého transportu aerosolu, nelze je však rozlišit z důvodu neznalosti poměrů stopových prvků.
8808MUDr. Eliška Rotnáglová, Ph.D.Mudrová,E.; Tachezy,R.; Hamšíková,E.; Saláková,M.; Šmahelová,J.; Klozar,J.. HPV pozitivní karcinom tonzily u pacientky s negativní kuřáckou a alkoholickou anamnézou. Lékařské listy, 2008, sv. 5, s. 33–34. ISSN 0044-1996. [Článek v časopise]
29407RNDr. Vojtěch Abraham, Ph.D.KUNEŠ, P.; PELÁNKOVÁ, B.; CHYTRÝ, M.; JANKOVSKÁ, V.; POKORNÝ, P.; PETR, L.. Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia.. Journal of Biogeography, 2008, sv. 35, s. 2223–2236. ISSN 0305-0270. IF 3.539. [Článek v časopise]
61607PhDr. Richard Šípek, Ph.D.Šípek, Richard. Die Bibliothek des Grafen Otto d. Jg. von Nostitz (1608-1665), Landeshauptmanns zu Schweidnitz und Jauer.. Slask i Czechy. Wspolne drogi sztuki, 2007, sv. 1, s. 218–225. ISSN 0239-6661. [Článek v časopise]
V tomto případě se jedná o sborník z konference, a proto je u položky "Svazek" uvedeno "1".
147507Mgr. Jan VachoušekVachoušek J., Štěpánek J.,. Raman study of HIV TAR structural stability. Spectroscopy, 2008, sv. 22, s. 267–277. ISSN 0712-4813. IF 0.459. [Článek v časopise]
18307Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.Boukal, David, Boukal, Milan, Fikáček, Martin, Hájek, Jiří, Klečka, Jan, Skalický, Stanislav, Šťastný, Jaroslav & Trávníček, Dušan. Katalog vodních brouků České republiky. Catalogue of water beetles of the Czech Republic (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae).. Klapalekiana, 2007, sv. 44 (supplementum), s. 1–289. ISSN 1210-6100. [Článek v časopise]
18307Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.Fikáček, Martin, Archangelsky, Miguel & Torres, Patricia. Primary chaetotaxy of the larval head capsule and head appendages of the Hydrophilidae (Insecta: Coleoptera) based on larvae of the genus Hydrobius Leach. Zootaxa, 2008, sv. 1874, s. 16–34. ISSN 1175-5326. IF 0.691. [Článek v časopise]
18307Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.Fikáček, Martin, Hájek, Jiří & Prokop, Jakub. New records of the water beetles (Coleoptera: Dytiscidae, Hydrophilidae) from the central European Oligocene-Miocene deposits, with a confirmation of the generic association of Hydrobiomorpha enspelense Wedmann, 2000. Annales de la Société Entomologique de France (Nouvelle série), 2008, sv. 44, s. 187–199. ISSN 0037-9271. IF 0.823. [Článek v časopise]
18307Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.Fikáček, Martin. A new species of the genus Cyrtonion (Coleoptera: Hydrophilidae: Megasternini) from the Democratic Republic of the Congo. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2008, sv. 48, s. 27–35. ISSN 0374-1036. [Článek v časopise]
144207Mgr. Libor Křižka, Ph.D.Křižka, Libor. Moduli spaces of Lie algebroid connections. Archivum Mathematicum, 2008, sv. 44, s. 339–354. ISSN 1212-5059. [Článek v časopise]
120107Mgr. Richard Müller, Ph.D.Górska, Magdalena – Matonoha, Jan. Popis mnoha zápasů: diskurz, subjekt a moc v myšlení Judith Butler. Česká literatura, 2009, sv. 6, s. 0–0. ISSN 0009-0468. IF 1. [Článek v časopise]
120107Mgr. Richard Müller, Ph.D.Matonoha, Jan. „Ženské psaní“ jako inscenace limit textu. Česká literatura, 2008, sv. 56, s. 201–227. ISSN 0009-0468. IF 1. [Článek v časopise]
120107Mgr. Richard Müller, Ph.D.Šidák, Pavel. Ideologie a beletrie: Skryté literární aspekty Šifry Mistra Leonarda. Teologické texty, 2008, sv. 43, s. 104–107. ISSN 0862-6944. IF 0. [Článek v časopise]
120107Mgr. Richard Müller, Ph.D.Müller, Richard. Sade čili deviace noremnosti. A2 kulturní týdeník, 2008, sv. 8, s. 15–15. ISSN 1801-4542. IF 0. [Článek v časopise]
120107Mgr. Richard Müller, Ph.D.Müller, Richard. Kundera v punčoše. A2 kulturní týdeník, 2008, sv. 43, s. 13–13. ISSN 1801-4542. IF 0. [Článek v časopise]
120107Mgr. Richard Müller, Ph.D.Müller, Richard. Autor a násilí teorie. Rukopis, 2008, sv. 5, s. 7–20. ISSN 1801-7630. IF 0. [Článek v časopise]
120107Mgr. Richard Müller, Ph.D.Lukavec, Jan. Chestertonovo dílo v napětí protikladů. Svět literatury, 2008, sv. 37, s. 99–112. ISSN 0862-8440. IF 2. [Článek v časopise]
120107Mgr. Richard Müller, Ph.D.Šidák, Pavel. Literatura architextového pnutí. Host do školy, 2008, sv. 4, s. 13–18. ISSN 1211-9938. IF 0. [Článek v časopise]
119207Mgr. Petr Šípek, Ph.D.Šípek, Petr; Král David; Jahn Oldřich. Description of the larvae of Dicronocephalus wallichi bourgoini (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae) with observations on nesting behavior and life cycle of two Dicronocephalus species under laboratory conditions“ . Annales de la Société Entomologique de France, 2008, sv. 44(4), s. 409–417. ISSN 0037-9271. IF 0.823. [Článek v časopise]
Článek vyjde v posledním čísle roku 2008,
v pdf souboru předkáldáme poslední verzi (tzv. Proofs), jelikož ještě není známá paginace byla čísla stránek byla zvolena náhodně.

(Opraveno a doplněno autorem v březnu 2010)
73507Mgr. Martin Bedřich, Ph.D.Bedřich, Martin. Co je to emblematická struktura v textu. Česká literatura. Časopis pro literární vědu, 2008, sv. 56, s. 846–856. ISSN 0009-0468. [Článek v časopise]
73507Mgr. Martin Bedřich, Ph.D.Bedřich Martin. Vizualizace v barokní literatuře. Česká literatura. Časopis pro literární vědu, 2009, sv. 57, s. 0–0. ISSN 0009-0468. [Článek v časopise]
Článek přijat recenzenty k otištění, viz příloha.
62008Mgr. Zdeňka Pastyriková, Ph.D.Metelková Z., Boháč J. Vliv zlepšení zpracovatelnosti zeminy vápnem na její propustnost. Geotechnika, 2008, sv. 2, s. 13–18. ISSN 1211-913X. [Článek v časopise]
133507Ing. Zbyšek Štěpáník, Ph.D.Kaczmarská, Agnieszka, et al.. Cerebrospinal fluid flow in cervical spinal canal. Journal of Biomechanics, 2008, sv. 41, suppl 1, s. 359–359. ISSN 0021-9290. IF 2.897. [Článek v časopise]
Abstrakty z konference ESB 2008
133507Ing. Zbyšek Štěpáník, Ph.D.Štěpáník, Zbyšek, et al.. Approaches to simulation of CSF transport. Journal of Biomechanics, 2008, sv. 41, suppl 1, s. 520–520. ISSN 0021-9290. IF 2.897. [Článek v časopise]
Abstrakty z konference ESB 2009
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Skála Tomáš, Šutara František, Cabala Miloš, Škoda Michal, Prince Kevin Charles, Matolín Vladimír. A photoemission study of the interaction of Ga with CeO2(111) thin films. Applied Surface Science, 2008, sv. 254, s. 6860–6864. ISSN 0169-4332. IF 1.406. [Článek v časopise]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Kocharova N., Leiro J., Kukkari J., Heinonen M., Skála T., Šutara F., Škoda M., Vondráček M.. Self-Assembled Carbon Nanotubes on Gold: PM-IRRAS, High-resolution XPS and NEXAFS Study. Langmuir, 2008, sv. 24, s. 3235–3243. ISSN 0743-7463. IF 4.009. [Článek v časopise]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Škoda Michal, Cabala Miloš, Cháb Vladimír, Prince Kevin Charles, Sedláček Libor, Skála Tomáš, Šutara František, Matolín Vladimír. Sn Interaction with the CeO2(111) System – Bimetallic Bonding and Ceria Reduction. Applied Surface Science, 2008, sv. 254, s. 4375–4379. ISSN 0169-4332. IF 1.406. [Článek v časopise]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Nemšák Slavomír, Libra Jiří, Skála Tomáš, Mašek Karel, Škoda Michal, Cabala Miloš, Matolín Vladimír. The growth of Au/Pd/alumina/Cu-Al system studied by SRPES. Applied Surface Science, 2008, sv. 254, s. 4340–4345. ISSN 0169-4332. IF 1.406. [Článek v časopise]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Šutara František, Cabala Miloš, Sedláček Libor, Skála Tomáš, Škoda Michal, Matolín Vladimír, Prince Kevin Charles, Cháb Vladimír. Epitaxial growth of continuous CeO2(111) ultra-thin films on Cu(111. Thin Solid Films, 2008, sv. 516, s. 6120–6124. ISSN 0040-6090. IF 1.693. [Článek v časopise]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Mašek Karel, Nemšák Slavomír, Mravčáková Miroslava, Blumentrit Petr, Skála Tomáš, Škoda Michal, Matolín Vladimír. Photoemission spectroscopy and electron diffraction study of Pd/tungsten oxide/W(110) epitaxial system. Journal of Physics: Conference Series, 2008, sv. 100, s. 12008–12014. ISSN 1742-6596. [Článek v časopise]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Karakalos S., Siokou A., Dracopoulos S., Šutara F., Skála T., Škoda M., Prince K.C., Matolín V., Cháb V., Ladas S.. The interfacial properties of MgCl2 thin films grown on Si(111) 7x7. Journal of Chemical Physics, 2008, sv. 128, s. 1047051–1047057. ISSN 0021-9606. IF 3.004. [Článek v časopise]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Matolín Vladimír, Cabala Miloš, Cháb Vladimír, Matolínová Iva, Prince Kevin Charles, Škoda Michal, Šutara František, Skála Tomáš, Veltruská Kateřina . A Resonant PhotoElectron Spectroscopy study of Sn(Ox) doped CeO2 catalysts. Surface and Interface Analysis, 2008, sv. 40, s. 225–230. ISSN 0142-2421. IF 1.036. [Článek v časopise]
47007Mgr. Matěj Petružálek, Ph.D.Petružálek, M., Lokajíček, T., Rudajev, V. and Vilhelm, J. . LOCALIZATION OF ACOUSTIC EMISSION IN ANISOTROPIC VELOCITY FIELD. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 2008, sv. 8, s. 213–222. ISSN 1213-1962. [Článek v časopise]
35908Mgr. Miroslava Rohanová, Ph.D.Rohanová, Miroslava, Balíková, Marie. Studies on distribution of para-methoxymethamphetamine (PMMA) in rats after subcutaneous administration. Legal Medicine, 2009, sv. xx, s. 1–3. ISSN 0047-1887. [Článek v časopise]
přijat k publikaci
35908Mgr. Miroslava Rohanová, Ph.D.Rohanová, Miroslava, Balíkova, Marie . Studies on distribution and metabolism of para-methoxymethamphetamine (PMMA) in rats after subcutaneous administration . Toxicology , 2009, sv. xx, s. 1–1. ISSN 0300-483X. IF 2.9. [Článek v časopise]
přijat k publikaci
24507Mgr. Jan KoláčekKoláček, Jan. Repertoár a liturgie sedlčanských graduálů. Hudební věda, 2008, sv. 1-2, s. 5–24. ISSN 0018-7003. [Článek v časopise]
48908Mgr. Jakub BicanBican, Jakub a Flusser, Jan. 3D Rigid Registration by Cylindrical Phase Correlation Method. Pattern Recognition Letters, 2009, sv. -, s. 0–0. ISSN 0167-8655. IF 0.853. [Článek v časopise]
Publikace stále v procesu - nyní po poslední "minor revision".
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Kotrčová, Anna. Tvář jako výkladní skříň. Psychologie Dnes, 2008, sv. 1, s. 12–17. ISSN 1212-9607. [Článek v časopise]
57207Mgr. Lenka Panušková, Ph.D.Panušková, Lenka. Die Velislav-Bibel in neuem Licht . Umění, 2008, sv. LVI, No. 2, s. 106–118. ISSN 0049-5123. [Článek v časopise]
Článok skúma ikonografiu stvorenia sveta v českom kódexe, avšak z hľadiska potenciálnych nebohemikálnych predlôh a sprostredkúva českému prostrediu doteraz nereflektovanú literatúru.
133307RNDr. Nina Benešová, Ph.D.Běhounková, M., Čížková, H.. Long-wavelength character of subducted slabs in the lower mantle. Earth and Planetary Science Letters, 2008, sv. 275, s. 43–53. ISSN 0012-821X. IF 3.873. [Článek v časopise]
148207Mgr. Jiří Sedlář, Ph.D.Sedlář, Jiří, Flusser, Jan, Sedlářová, Michaela. Photorealistic Modeling of the Growth of Filamentous Specimens. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2008, sv. 2008, s. 1–9. ISSN 1687-6172. IF 0.619. [Článek v časopise]
Article ID 520972
doi:10.1155/2008/520972
6908doc. RNDr. Jaroslav Trnka, Ph.D.Trnka, Jaroslav. Renormalization of tensor self-energy in Resonance Chiral Theory. Fizika B, 2008, sv. 17, s. 349–354. ISSN 1330-0016. [Článek v časopise]
79508RNDr. Michaela Blažíková, Ph.D.Staněk, David, Pridalová-Hnilicová, Jarmila, Novotný, Ivan, Huranová, Martina, Blažíková, Michaela, Wen, Xin, Sapra, Aparna K., Neugebauer, Karla M.. Spliceosomal Small Nuclear Ribonucleoprotein Particles Repeatedly Cycle through Cajal Bodies. Molecular Biology of the Cell, 2008, sv. 19, s. 2534–2543. ISSN 1059-1524. IF 6.028. [Článek v časopise]
Článek popisuje pohyb a skládání snRNP ve vztahu ke Cajalovým tělískům (CB). Experimenty fluorescenční mikroskopie odhalily, že se zralé snRNP akumulovaly v CB, přemísťovaly se od jednoho CB ke dhuhému a nebyly přednostně nahrazovány nově importovanými snRNP. Spolu s molekulárně genetickými experimenty data ukazují, že jednotlivé fáze sestřihového cyklu probíhají v živých buňkách v různých kompartmentech, přičemž skládání tri-snRNP probíhá v CB.
71807Mgr. Michal Tarana, Ph.D.Tarana, Michal, Tennyson, Jonathan. Polarization effects in electron collisions with Li2: Application of the molecular R-matrix method with pseudostates. Jourbal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 2008, sv. 41, s. 205204–205204. ISSN 1361-6455. IF 2.012. [Článek v časopise]
89607Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Busek P, Stremenova J, Sedo A.. Dipeptidyl peptidase-IV enzymatic activity bearing molecules in human brain tumors--good or evil?. Frontiers in Biosciences, 2008, sv. 13, s. 2319–2326. ISSN 1093-9946. IF 2.989. [Článek v časopise]
89607Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Aleksi Šedo, Jarmila Stremenová,Petr Bušek & Jonathan S Duke-Cohan. Dipeptidyl peptidase-IV and related molecules: markers of malignancy?. Expert Opinion on Medical Diagnostics, 2008, sv. 2, s. 677–689. ISSN 1753-0059. [Článek v časopise]
45107Mgr. Bc. Martina Vaníková, Ph.D.Martina Vaníková. Saturnský verš - shrnutí dosavadního bádání. Zprávy jednoty klasických filologů - Auriga, 2008, sv. 50, s. 5–26. ISSN 1211-3379. [Článek v časopise]
38808RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D.NETRDOVÁ, PAVLÍNA; NOSEK, VOJTĚCH. Přístupy k měření významu geografické dimenze společenských nerovnoměrností. GEOGRAFIE: Sborník České Geografické Společnosti, 2009, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1212-0014. [Článek v časopise]
Přijato k publikaci, Netrdová za svobodna Spurná
102908doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.Suchánek Jakub, Soukup Tomáš, Ivančaková Romana, Víšek Benjamín. ZUBNÍ PULPA – zdroj mezenchymových kmenových buněk. Česká stomatologie, 2008, sv. 5, s. 122–128. ISSN 1213-0613. [Článek v časopise]
102908doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.Suchanek, Jakub, Soukup, Tomas, Benjamin Visek, Ivancakova, Romana, Kucerova, Lenka, Mokry, Jaroslav. Dental pulp stem cells and their characterization. Biomedical papers, 2009, sv. 153 (1), s. 1–6. ISSN 0862-481X. [Článek v časopise]
56807Mgr. Petra Herzigová, Ph.D.Herzigová, Petra. Příprava sérií derivátů pyridin-2-karbohydrazidu, pyridin-2-karboxamidu a porovnání jejich antimykobakteriální aktivity. Chemické listy, 2008, sv. S, s. 218–218. ISSN 0009-2770. IF 0.683. [Článek v časopise]
8.-10. 9. 2008, konference 37. Syntéza a anylýza léčiv Brno
56807Mgr. Petra Herzigová, Ph.D.Herzigová, Petra. Syntéza a Antimykobakteriální aktivita fenethylsulfanylových derivátů pyridinu. Chemické listy, 2008, sv. 11, s. 1036–1036. ISSN 0009-2770. IF 0.683. [Článek v časopise]
14. – 16. 11. 2008, konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii - „LIBLICE 2008“
66007doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.Hradský, Ondřej; Leníček, Martin; Dušátková, Petra; Bronský, Jiří; Nevoral, Jiří; Valtrová, Věra; Kotalová, Radana; Szitanyi, Peter; Petro, Radim; Starzyková, Viera; Bortlík, Martin; Vítek, Libor; Lukáš, Milan; Cinek, Ondřej. Variants of CARD15, TNFA and PTPN22 and susceptibility to Crohn's disease in the Czech population: high frequency of the CARD15 1007fs. Tissue Antigens, 2008, sv. 71, s. 538–547. ISSN 0001-2815. IF 2.245. [Článek v časopise]
66007doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.Hradský, Ondřej; Dušátková, Petra; Leníček, Martin; Nevoral, Jiří; Lukáš, Milan; Cinek, Ondřej. Association of the IBD5 risk haplotype with pediatric-onset and adult-onset Crohn's disease in the Czech population . Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2008, sv. Sborník abstrakt WCPGHAN3, s. 428–428. ISSN 0277-2116. IF 2.102. [Článek v časopise]
Abstrakt z WCPGHAN 3 (World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition 2008) ve sborníku abstrakt uveřejněného v Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition.
66007doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.Dušátková, Petra; Hradský, Ondřej; Leníček, Martin; Bronský, Jiří; Nevoal, Jiří; Kotalová, Radana; Bajerová, Kateřina; Vítek, Libor; Lukáš, Milan; Cinek, Ondřej. Association of IL23R p.381Gln and ATG16L1 p.197Ala with Crohn's disease in the Czech population. Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition, 2009, sv. přijat k publikaci, s. 0–0. ISSN 0277-2116. IF 2.102. [Článek v časopise]
Článek byl přijat k publikaci.
56808RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.Došlá, Šárka. Conditions for bimodality and multimodality of a mixture of two unimodal densities. Kybernetika, 2009, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0023-5954. IF 0.552. [Článek v časopise]
Přijato k publikaci.
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Glosík, Juraj; Korolov, Ihor; Plašil, Radek; Novotný, Oldřich; Kotrík, Tomáš; Hlavenka, Petr; Varju, Jozef; Mikhaylov, I.A; Kokoouline, Viatcheslav; Greene, C. H.. Recombination of H3+ Ions in the afterglow of a He-Ar-H2 plasma.. Journal of Physics B-Atomic Molecular and Optical Physics, 2008, sv. 41, s. 191001–191006. ISSN 0953-4075. IF 2.012. [Článek v časopise]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Korolov, Ihor; Plašil, Radek; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Novotný, Oldřich; Glosík Juraj. Measurements of EEDF in Helium Flowing Afterglow at Pressures 500-2000 Pa. Contributions to Plasma Physics, 2008, sv. 48, s. 461–466. ISSN 0863-1042. IF 1.186. [Článek v časopise]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Plašil, Radek; Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Glosík Juraj. Recombination of KrD+ and XeD+ ions with electrons. International Journal of Mass Spectrometry, 2008, sv. 275, s. 80–85. ISSN 1387-3806. IF 2.411. [Článek v časopise]
109907RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.Klára Uhlířová, Diviš Martin, Sechovký Vladimír. Magnetic properties of PrRhIn5—Experimental study and ab initio calculations . Physica B: Condensed Matter, 2008, sv. 403, s. 3937–3941. ISSN 0921-4526. IF 0.751. [Článek v časopise]
Publikace shrnuje dílčí výsledky týkající se studia materiálu PrRhIn5 a LaRhIn5.
Byly studovány magnetické vlastnosti elektrický odpor a tepelná kapaciat PrRhIn5 a LaRhIn5. U PrRhIn5 byla pozorována výrazná magnetokrystalová anizotropie v důsledku silného krystalového pole na Pr3+ iontech, které se projevuje též na elektrickém odporu. Elektrický odpor ukazuje velmi vysoký poměr mezi hodnotami při pokojové teplotě a reziduálním odporem (tzv. RRR ~ 500), což svědčí o výborné kvalitě krystalů.
Při měření tepelné kapacity v teplotní oblasti od 0,4 K byl pozorován polem indukovaný přechod do kvadrupólového uspořádání Pr3+ iontů. Byly provedeny výpočty elektronové struktury z prvích principů na základě teorie DFT, pomocí nichž byly určeny parametry krystavého pole a síla elektron-fonové interakce.
30607doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.Elischer, David. Náhrada nemateriální újmy de lege ferenda s ohledem na současné trendy deliktního práva.. Právník, 2008, sv. 10/2008, s. 1101–1107. ISSN 0231-6625. [Článek v časopise]
30607doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.Elischer, David. Principios, perspectivas y objetivos de la moderna recodificación del Derecho Civil checo: ¿el camino hacia una concepción monista del Derecho de obligaciones?. Actualidad Civil, La Ley,Wolters Kluwer, 2009, sv. x, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
Pozn. - V tisku u španělského vydavatele, španělská verze příspěvku zatím nebyla dodána, proto je uveden prozatím v angličtině.
30607doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.Elischer, David. Sociálně-právní ochrana dětí ve Francii: aktéři a základní principy systému. Sborník Pocta k 80. nar. p. doc. Sentě Radvanové, 2009, sv. 1, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
V tisku.
30607doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.Elischer, David. Porod na zapřenou ve Francii: oblíbený přestože kontroverzní - několik poznámek k anonymním porodům a právu znát svůj původ. Sborník z kolokvia II o náhradní výchově dětí, 2009, sv. II, s. 0–0. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
půjde do tisku
19308RNDr. Mgr. Vojtěch Bližňák, Ph.D.Bližňák, Vojtěch; Sokol, Zbyněk. Plošné rozložení krátkodobých srážek na území České republiky s využitím meteorologických radarů. Meteorologické zprávy, 2008, sv. 61, s. 176–184. ISSN 0026-1173. [Článek v časopise]
110007RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.Seidlová, Markéta. Promítnutí francouzské migrační politiky do lokálních integračních přístupů v Normandii. Geografie- Sborník České geografické společnosti, 2009, sv. 4, s. 301–319. ISSN 1212-0014. [Článek v časopise]
V recenzním řízení
110007RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.Seidlová, Markéta. The French Immigration Policy: what do we learn?. GeoScape, 2008, sv. 3, s. 60–67. ISSN 1802-1115. [Článek v časopise]
18308PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.Bravená. Noemi. Evanjelikálny teologický časopis, 2009, sv. 1, s. 0–0. ISSN 1336-1783. [Článek v časopise]
V článku autorka přibližuje pojetí pojmu jednání místo druhého (Stellvertretung) z perspektivy Bonhoefferova teologického díla Etika. Zaměřuje se na předpoklady takového jednání (oddanost druhému, zodpovědnost, přiměřenost skutečnosti, osvobozené svědomí, svobodné a poslušné rozhodnutí, povolání) a na zástupné jednání v rámci Božích mandátů (manželství, práce, vrchnost, církev).
Článek byl přijat do tisku v březnu 2009.
24107MUDr. Martin Špaček, Ph.D.Špaček Martin, Peková Soňa, Bezdíčková Ludmila, Kozák Tomáš. Porovnání metod stanovení exprese ZAP-70 u chronické lymfocytární leukemie a její stabilita v průběhu onemocnění. Transfuze a Hematologie dnes, 2008, sv. 14, s. 60–61. ISSN 1213-5763. [Článek v časopise]
157307Mgr. Ivana NováNová, Ivana. Právní úprava odpovědnosti v ochraně před zdroji ohrožení životního prostředí. České právo životního prostředí, 2008, sv. 22, s. 75–99. ISSN 1213-5542. [Článek v časopise]
Výše zmíněný článek byl napsán s velkým přispěním grantu GAUK.
157307Mgr. Ivana NováNová, Ivana. Nové evropské nařízení o přepravě odpadů přes hranice států. České právo životního prostředí, 2007, sv. 21, s. 40–44. ISSN 1213-5542. [Článek v časopise]
Článek byl napsán s přispěním grantu GAUK.
64907Mgr. Martina VystrčilováKračmar, Bronislav, Vystrčilová, Martina. Nové pohledy na pohybové aktivity člověka - běžecké lyžování. Tělesná výchova a sport mládeže, 2008, sv. 2, s. 2–5. ISSN 1210-7689. [Článek v časopise]
64907Mgr. Martina VystrčilováKračmar, Bronislav. Nové pohledy na pohybové aktivity člověka - karvingové oblouky. Tělesná výchova a sport mládeže, 2008, sv. 1, s. 6–12. ISSN 1210-7689. [Článek v časopise]
41507MUDr. Michal Šnorek, Ph.D.Hodyc, Daniel. Pre-arrest administration of the cell-permeable free radical scavenger tempol reduces warm ischemic damage of lung function in non-heart-beating donors.. The Journal of Heart and Lung Transplantation, 2008, sv. 27, s. 890–897. ISSN 1053-2498. IF 3.087. [Článek v časopise]
24807MUDr. Jaroslava Dusová, Ph.D.Dusová Jaroslava. Triamcinolon in treating macular edema of varying etiology. Acta Medica, 2008, sv. 51, s. 71–71. ISSN 1211-4286. [Článek v časopise]
24807MUDr. Jaroslava Dusová, Ph.D.Dusová Jaroslava. Triamcinolon in Treating Macular Edema of Varying Etiology. Clinical@Experimental Ophthalmology , 2008, sv. 36 (Suppl 1), s. 516–516. ISSN 1442-6404. [Článek v časopise]
24807MUDr. Jaroslava Dusová, Ph.D.Dusová Jaroslava. Triamcinolon v léčbě diabetického makulárního edému - roční výsledky. Česká a slovenská oftalmologie, 2008, sv. 63, s. 149–152. ISSN 1211-9059. [Článek v časopise]
46707RNDr. Alena Vrbacká, Ph.D.Čížková Alena. TMEM70 is a novel factor of ATP synthase biogenesis and its mutations cause isolated enzyme deficiency and neonatal mitochondrial encephalo-cardiomyopathy. Nature Genetics, 2008, sv. 40, s. 1288–1290. ISSN 1546-1718. IF 25.556. [Článek v časopise]
46707RNDr. Alena Vrbacká, Ph.D.Čížková Alena. Development of a human mitochondrial oligonucleotide microarray (h-MitoArray) and gene expression analysis of fibroblast cell lines from 13 patients with isolated F1Fo ATP synthase deficiency. BMC Genomics, 2008, sv. 9, s. 38–55. ISSN 1471-2164. IF 4.180. [Článek v časopise]
4607prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.Handrlica, Jakub. Agentury Evropského společenství. Správní právo, 2008, sv. 41, s. 283–300. ISSN 0139-6005. [Článek v časopise]
Příspěvek poukazuje na nový fenomén výkonu veřejné správy prostřednictvím evropských agentur, na jejich klasifikaci a různé formy výkonu veřejné správy jejich prostřednictvím.
4607prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.Handrlica, Jakub. Nezávislé regulačné orgány (?): Štúdia. Justičná revue, 2008, sv. 60, s. 165–187. ISSN 1335-6461. [Článek v časopise]
Příspěvek se věnuje mimo jiné interakcím mezi evropským komunitárním právem a právní rámcem organizační výstavby státní (veřejné) správy v jednotlivých členských státech ES/EU. Zatím co právo organinizační výstavby vykonavatelů veřejné spŕávy bylo až doposud celkem tradičně považováno za "domaine reservé" národních právních úprav, obsahují aktuální předpisy komunitárního práva také požadavky na kvalitu výkonu správy prostřednictvím těchto orgánů a na jejich vztah k jiným orgánům státní správy.
4607prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.Handrlica, Jakub. Európske spoločenstvo atómovej energie a jeho právny poriadok. Justičná revue, 2008, sv. 60, s. 102–116. ISSN 1335-6461. [Článek v časopise]
Příspěvek se věnuje specifické oblasti komunitárního práva, tj. právu EURATOMU, vymezuje charakteristické znaky aplikovatelných právních předpisů v této oblasti, podmínky aplikovatelnosti komunitárního práva prostřednictvím orgánů ES/EU (Euratom Supply Agency) a prostřednictvím národních správních orgánů.
131607RNDr. Jakub Trubač, Ph.D.Trubač, Jakub. Magnetic fabric of the Říčany granite, Bohemian Massif: A record of helical magma flow?. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 2009, sv. 181, s. 25–34. ISSN 0377-0273. IF 1.742. [Článek v časopise]
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Vinsova J, Vavrikova E.. Recent Advances in Drugs and Prodrugs Design of Chitosan. Current Pharmaceutical Design, 2008, sv. 14, s. 1311–1326. ISSN 1381-6128. IF 4.87. [Článek v časopise]
Článek je koncipován jako review, obsahem je souhrn molekulárního modelingu molekuly chitosanu za poslední desetiletí, hlavně jeho použití jako prodrug formy v oblasti antibakteriální, protinádorové a antioxidační. V oblasti farmacie je tento polysacharid hojně využíván pro své vynikající biologické vlastnosti. Článek dále vysvětluje strukturu chitosanu a jeho krystalických forem, a také tvorbu solí a komplexů.
60608MUDr. Markéta Čapková, Ph.D.Urbanova M. Detection of genetic alterations in head and. European Journal of Medical Research , 2008, sv. Volume 13, Supplement I, s. 112–112. ISSN 0949-2321. IF 0.83. [Článek v časopise]
Publikace abstraktu z 19th European Student´s Conference, Berlin, 29th September – 3th October 2008
81108RNDr. Ondřej Srba, Ph.D.Srba Ondřej, Janeček Miloš, Čížek, Jakub, Dopita Milan, Král Robert. Mechanical Properties and Microstructure Development. WDS Proceeding, 2008, sv. 3, s. 130–135. ISSN 1234-5678. [Článek v časopise]
81108RNDr. Ondřej Srba, Ph.D.Janeček, Miloš, Čížek, Jakub, Dopita, Milan, Král, Robert, Srba, Ondřej. Mechanical properties and microstructure development of ultrafine-grained Cu processed by ECAP. Materials Science Forum, 2008, sv. 584-586, s. 440–445. ISSN 0255-5476. [Článek v časopise]
130607RNDr. Jana Preclíková, Ph.D.Preclíková Jana, Trojánek František, Němec Petr, Malý Petr. Multicolour photochromic behaviour of silver nanoparticles in titanium dioxide matrix. physica status solidi c, 2008, sv. 5, s. 3496–3498. ISSN 1862-6351. [Článek v časopise]
140907RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Dolejš, Petr; Kubcová, Lenka; Buchar, Jan. Subterrestrial life of Arctosa lutetiana (Araneae, Lycosidae). Journal of Arachnology, 2008, sv. 36(1), s. 202–203. ISSN 0161-8202. IF 0.624. [Článek v časopise]
Vydavatelství (USA) požadovalo použít Platnickovo pojetí druhu v rámci rodu Arctosa.
68807RNDr. Martin Kříž, Ph.D.Kříž, Martin; Němeček, Daniel; Turpin, Pierre-Yves; Rosenberg, Ivan; Štěpánek, Josef. Structural effects of internucleotide linkage modification at mismatch site in DNA/RNA duplex: Raman study.. Vibrational SPectroscopy, 2008, sv. 48, s. 148–152. ISSN 0924-2031. IF 1.780. [Článek v časopise]
Článek prezentující zejména metodické postupy pro extrahování strukturní informace z Ramanovských spekter
97908RNDr. Markéta Hlaváčková, Ph.D.Hlavackova Marketa, Neckar Jan, Novakova Olga, Kolar Frantisek, Musters Rene, Novak Frantisek . PROTEIN KINASE C ISOFORMS IN CHRONICALLY HYPOXIC RAT HEART. Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 2008, sv. 44, s. 781–781. ISSN 0022-2828. IF 5.246. [Článek v časopise]
Abstract from the 28th Annual Meeting, European Section of the Internationl Society for Heart Research, May 28-31, 2008, Athens, Greece

doi:10.1016/j.yjmcc.2008.02.167
97208Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Bláhová, Jindřiška. Generační nenávist k feminismu nexistuje, Rozhovor s Yvonne Taskerovou. Iluminace, 2008, sv. 20, č. 4, s. 132–138. ISSN 0862-397X. [Článek v časopise]
Rozhovor připravený pro monotematické číslo časopisu Iluminace na téma Postfeminismus a feministická filmová studia během studijního pobytu na University of East Anglia, Norwich, kdy autorka využila silného akademického proudu na univerzitě. Autorka je zároveň hostující editorkou čísla.
97208Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Bláhová, Jindřiška. Hollywood za železnou oponou, jednání o podpisu nové smlouvy o dovozu hollywoodských filmů mezi MPEA a ČSR 1946 – 1951. Iluminace, 2008, sv. 20, č. 4, s. 19–60. ISSN 0862-397X. [Článek v časopise]
Odborná studie zaměřená na druhé jednání mezi Hollywoodem a Československem o dovozu hollywoodských filmů po druhé světové válce. Text, jenž se zabývá tématem doposud zcela neprobádaným rozsáhle čerpá z archivních materiálů nalezených v amerických archivech a v českých archivech.

Prozatimní verze textu. Číslo časopisu je aktuálně v procesu korektur a po jeho dokončení bude tato verze nahrazena verzí konečnou.
97208Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Bláhová, Jindřiška. Politické flirty prezidenta MPAA Erica Johnstona se Stalinem a Chruščovem. Iluminace, 2008, sv. 20, č. 4, s. 164–165. ISSN 0862-397X. [Článek v časopise]
Prozatimní verze textu. Číslo časopisu je aktuálně v procesu korektur a po jeho dokončení bude tato verze nahrazena verzí konečnou.
68907RNDr. Daniel Joščák, Ph.D.J. Vábek, D. Joščák, M. Boháček, J. Tůma. A New Type of 2-Block Collisions in MD5. Progress in Cryptology - Indocrypt 2008, D. R. Chowdhury, V. Rijmen, A. Das (Eds.), 2008, sv. LNCS 5365, s. 78–90. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
V sborníku konference Indocrypt 2008
87507Mgr. Jan Baťa, Ph.D.Baťa, Jan. Tzv. Foliant Trubky z Rovin. Stručný popis a nastolení otázek. Acta musicologica.cz. Revue pro hudební vědu, 2007, sv. 3, s. 0–0. ISSN 1214-5955. [Článek v časopise]
Periodikum je dostupné pouze on-line na adrese http://acta.musicologica.cz
87507Mgr. Jan Baťa, Ph.D.Baťa, Jan . Quod laudat praesens, omnis mirabitur aetas. The Trubka z Rovin Gradual, its Repertoire of Music, and its European Context. Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica. Miscellanea musicologca, 2009, sv. XL, s. 1–66. ISSN 0544-4136. [Článek v časopise]
Přiložený článek představuje rukopis odevzdaný do redakce sborníku. Vzhledem k zásadním organizačním změnám ve způsobu vydávání sborníku Ústavu hudební vědy FF UK Miscellanea musicologica, k nimž došlo v roce 2008, bude dle informací editorky doc. PhDr. Marty Ottlové studie publikována v následujícím svazku s pořadovým číslem XL.
115108Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.Paulíček, Miroslav. James Elkins: Proč lidé pláčou před obrazy. Sociologický časopis, 2008, sv. 44, s. 1039–1041. ISSN 0038-0288. IF 0.169. [Článek v časopise]
Recenze na knihu Jamese Elkinse Proč lidé pláčou před obrazy.
69007Mgr. Radka Ranochová, Ph.D.Lomičková, Radka. Les signes du silence. Annales fribourgeoises, 2008, sv. 70, s. 9–20. ISSN 1013-3534. [Článek v časopise]
Minulost a přítomnost znakové řeči. Srovnání způsobů tvoření, zápisu, druhů znaků i užívání znakové řeči v pramenech doložených středověkých klášterech a v dodnes funkčním švýcarském klášteře trapistek ve Fille-Dieu.
124307PharmDr. Eliška Potůčková, Ph.D.Kovaříková, Petra. HPLC-DAD and MS/MS analysis of novel drug candidates from the group of aromatic hydrazones revealing the presence of geometric isomers. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2008, sv. 48, s. 295–302. ISSN 0731-7085. IF 2.761. [Článek v časopise]
Identifikace a charakterizace geometrických izomerů u dvou nových analogů SIH.
124307PharmDr. Eliška Potůčková, Ph.D.Šimůnek, Tomáš. Anthracycline toxicity to cardiomyocytes or cancer cells is differently affected by iron chelation with salicylaldehyde isonicotinoyl hydrazone. British Journal of Pharmacology, 2008, sv. 155, s. 138–148. ISSN 0007-1188. IF 3.767. [Článek v časopise]
Porovnání protektivní účinnosti chelátoru SIH před poškozením kardiomyocytů daunorubicinem a peroxidem vodíku.
19408PhDr. Mgr. Dominik Budský, Ph.D.Budský Dominik. Thirteenth International Congress of Medieval Canon Law. Český časopis historický, 2009, sv. 1, s. 1–2. ISSN 0862-6111. [Článek v časopise]
zpráva o kongresu, stránky pouze orientačně (!)
19408PhDr. Mgr. Dominik Budský, Ph.D.Budský Dominik. Kateřina Kubínová, Imitatio Romae, Karel IV. a Řím. Český časopis historický, 2009, sv. 1, s. 1–2. ISSN 0862-6111. [Článek v časopise]
recenze, stránky pouze orientačně před sazbou (!)
131508Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.Zdrálek, Vít. Zedník hudebníkem, hudebník kazatelem, kazatel zahradníkem: Zkoumání populární hudební kultury v Jižní Africe. Hudební věda, 2008, sv. 45, s. 179–194. ISSN 0018-7003. [Článek v časopise]
Tento článek byl ve své původní podobě plánován jako prezentace výsledků grantu specifický výzkum 224125 na konci roku 2007. Kvůli zdržení s jeho otištěním byl ale znovu revidován a přepracován na základě výzkumu z léta 2008. V této podobě otištěné na podzim 2008 představuje shrnutí dílčích výsledků všech dosud proběhlých terénních výzkumů a jako takový je východiskem jak pro příspěvky na konference, tak pro text plánovaný na příští rok.
98908PharmDr. Lucie Vostatková, Ph.D.Šnajdr, Ivan. Pd-catalyzed functionalization and further transformations of medicinally interesting unsaturated lactones. Chemické listy, 2008, sv. 11, s. 1071–1072. ISSN 0009-2770. IF 0.683. [Článek v časopise]
Jedná se o abstrakt posteru, jsem spoluautorem tohoto abstraktu. Na konferenci "Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice 2008" jsem prezentovala především dříve připravené deriváty koruskanonu A, které nás přivedly k myšlence syntézy těchto látek Knoevenagelovou kondenzací za katalýzy Lewisovými kyselinami.
96908Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D.Polakova, Veronika. Genotype and Haplotype Analysis of Cell Cycle Genes in Sporadic Colorectal Cancer in the Czech Republic. Human Mutation, 2009, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1059-7794. IF 6.3. [Článek v časopise]
Článek je čerstvě přijatý, nemá ještě přidelený svazek, ani stránky.
81508MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D.Vavřičková Lenka, Pilathadka Sriharsha, Dostálová Taťjána. Celokeramické systémy v klinické praxi. LKS Dentální tým, 2008, sv. 18, s. 5–11. ISSN 1210-3381. [Článek v časopise]
107707PharmDr. Mgr. Jan Honegr, Ph.D.Šafra, Jiří; Pospíšilová, Marie. Separation and determination of ketoprofen, methylparaben and propylparaben in pharmaceutical preparation by micellar electrokinetic chromatography. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2008, sv. 48, s. 452–455. ISSN 0731-7085. IF 2.761. [Článek v časopise]
29507RNDr. Petr Vít, Ph.D.Kolář Filip, Vít Petr. Endemické rostliny českých hadců 1. Zvláštnosti hadcových ostrovů. Živa, 2008, sv. 56, s. 14–17. ISSN 0044-4812. IF 0. [Článek v časopise]
29507RNDr. Petr Vít, Ph.D.Kolář Filip, Vít Petr. Endemické rostliny českých hadců 2. Chrastavec, mochna, hvozdík a trávnička. Živa, 2008, sv. 56, s. 67–69. ISSN 0044-4812. IF 0. [Článek v časopise]
29507RNDr. Petr Vít, Ph.D.Kolář Filip, Vít Petr. Endemické rostliny českých hadců 3. Rožec kuřičkolistý a kuřička Smejkalova. Živa, 2008, sv. 56, s. 111–113. ISSN 0044-4812. IF 0. [Článek v časopise]
30807Mgr. Lukáš Horák, Ph.D.Horák, Lukáš. X-ray in-plane scattering investigation of GaN nanorods. Journal of Applied Physics, 2008, sv. 104, s. 103504–103504. ISSN 0021-8979. IF 2.171. [Článek v časopise]
V článku popisujeme novou metodu měření vlastností GaN nanorodů, vyvinutou k optimalizaci technologie jejich růstu. Tyto nanorody představují slibnou možnost růstu kvalitnějších čistých i dopovaných GaN vrstev, tedy vrstev s nižší koncentrací defektů, které jsou v současné době největší překážkou ve studiu těchto materiálů.
permalink: http://link.aip.org/link/?JAPIAU/104/103504/1
30807Mgr. Lukáš Horák, Ph.D.Holý, Václav. Diffuse x-ray scattering from inclusions in ferromagnetic Ge_(1−x)Mn_(x) layers. PHYSICAL REVIEW B, 2008, sv. 78, s. 144401–144401. ISSN 1098-0121. IF 3.172. [Článek v časopise]
Práce na níž jsem se experimentálně podílel se zabývá magnetickými příměsemi v polovodičové matrici GeMn, které jsou stejného charakteru jako u zkoumaného materiálu GaFeN, u něhož strukturní nedokonalosti vzorků znemožnili interpretaci experimentu.
69207RNDr. Ing. Jan Kubát, Ph.D.Franc Jan, Hlídek Pavel, Belas Eduard, Kubát Jan, Elhadidy Hassan, Fesh Roman. Deep-level photoluminescence in semi-insulating CdTe(In) and CdTe(Sn). NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT, 2008, sv. 591 , s. 196–199. ISSN 0168-9002. IF 1.114. [Článek v časopise]
100907Mgr. Jakub Javorský, Ph.D.Ošťádal,Ivan . Kinetics of In growth on Si(100)2×1 surface at low coverage – STM study. Journal of Physics: Conference Series , 2008, sv. 100, s. 72006–72009. ISSN 1742-6596. [Článek v časopise]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk; Kuldová, Silvie; Chromý, Pavel. Heritage in Landscape or Landscape as Heritage – the Case of Landscape Change Management in Protected and Development Areas in Czechia. Europa XXI, 2008, sv. 17, s. 87–96. ISSN 1429-7132. [Článek v časopise]
původní článek v odborném zahraničním periodiku
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kuldová, Silvie. Image geografie v edukačních dokumentech – příspěvek k diskusi nad textem revize Mezinárodní charty geografického vzdělávání. Geografie – Sborník ČGS, 2008, sv. 113, s. 61–73. ISSN 1212-0014. [Článek v časopise]
původní článek v odborném periodiku
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kuldová, Silvie; Kučera, Zdeněk; Perlín, Radim. Kongres Norské geografické společnosti. Zpráva o konferenci.. Geografie – Sborník ČGS, 2008, sv. 113, s. 198–199. ISSN 1212-0014. [Článek v časopise]
zpráva o konferenci
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Matějček, Tomáš. Změny v rozšíření invazních druhů rostlin jako jeden z indikátorů krajinných změn. Miscellanea Geographica, 2007, sv. 13, s. 101–104. ISSN 1213-7901. [Článek v časopise]
původní článek v periodiku (editovaná publikace)
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Matějček, Tomáš. Výskyt invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vybraných vodních toků. Zprávy České botanické společnosti, 2008, sv. 43, s. 169–182. ISSN 1211-5258. [Článek v časopise]
článek v odborném periodiku
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk. Historical geography between geography and historiography. Klaudyán: internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny, 2008, sv. 5, s. 5–13. ISSN 1212-9690. [Článek v časopise]
článek v odborném periodiku
38707Mgr. Pavel Srb, Ph.D.Vlach, Jiří, LIpov, Jan, Rumlová Michaela, Veverka Václav, Lang Jan, Srb Pavel, Knejzlík Zdeněk, Pichová Iva, Hunter Eric, Hrabal Richard, Ruml Tomáš. D-retrovirus morphogenetic switch driven by the targetting signal accesibility to Tctex-1 of dynein. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2008, sv. 105, s. 10565–10570. ISSN 1091-6490. IF 9.598. [Článek v časopise]
66707PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D.Vlčková, Lucie. Idyla obrazu české krajiny - „Dokonalí venkované v rajské zemi“. Dějiny a současnost, 2008, sv. XXX/6, s. 37–40. ISSN 0418-5129. [Článek v časopise]
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Řípa, Jakub, et al.. A Search for Gamma-ray Burst Subgroups in the SWIFT and RHESSI Databases. AIP Conference Proceedings, 2008, sv. 1065, s. 71–74. ISSN 0094-243X. [Článek v časopise]
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Huja, David & Mészáros, Attila. On the Intermediate Subgroup of the Gamma-Ray Bursts in the Swift Database. AIP Conference Proceedings, 2009, sv. 1085, s. 668–670. ISSN 0094-243X. [Článek v časopise]
Sborník bude vydán v únoru 2009.
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Řípa, Jakub, et al.. A Comparison of Gamma-ray Burst Subgroups Measured by RHESSI and BATSE. AIP Conference Proceedings, 2009, sv. 1085, s. 674–676. ISSN 0094-243X. [Článek v časopise]
Sborník bude vydán v únoru 2009.
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Řípa, Jakub, et al.. The RHESSI Satellite and Classes of Gamma-ray Bursts. AIP Conference Proceedings, 2008, sv. 1000, s. 56–59. ISSN 0094-243X. [Článek v časopise]
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Huja, David. The Comparison of the Swift Gamma-Ray Bursts With and Without Measured Redshifts. AIP Conference Proceedings, 2009, sv. 1085, s. 671–673. ISSN 0094-243X. [Článek v časopise]
Sborník bude vydán v únoru 2009.
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Bagoly, Zsolt; Mészáros, Attila, et al.. Different Satellites - different GRB redshift distributions?. AIP Conference Proceedings, 2008, sv. 1065, s. 119–122. ISSN 0094-243X. [Článek v časopise]
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Vavrek, Roland; Mészáros, Attila, et al.. Testing the randomness in the sky-distribution of gamma-ray bursts. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 0000, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1365-2966. IF 5.249. [Článek v časopise]
accepted 24.06.2008, in press, astro-ph/0806.3932v1
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Bagoly, Zsolt; Mészáros, Attila, et al.. Factor analysis of the long gamma-ray bursts. Astronomy & Astrophysics, 0000, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1432-0746. IF 4.259. [Článek v časopise]
accepted 10.10.2008, in press, astro-ph/0811.1749
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Veres, Péter; Mészáros, Attila, et al.. Combined Swift BAT-XRT Lightcurves. AIP Conference Proceedings, 2008, sv. 1065, s. 35–38. ISSN 0094-243X. [Článek v časopise]
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Bagoly, Zsolt; Mészáros, Attila, et al.. Factor analysis of the spectral and time behavior of long GRBs. AIP Conference Proceedings, 2008, sv. 1000, s. 48–51. ISSN 0094-243X. [Článek v časopise]
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Balázs, Lajos G.; Mészáros, Attila, et al.. Observational difference between gamma and X-ray properties of optically dark and bright GRBs. AIP Conference Proceedings, 2008, sv. 1000, s. 44–47. ISSN 0094-243X. [Článek v časopise]
46307RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.Balázs, Lajos G.; Mészáros, Attila, et al.. New Statistical Results on the Angular Distribution of Gamma-Ray Bursts. AIP Conference Proceedings, 2008, sv. 1000, s. 52–55. ISSN 0094-243X. [Článek v časopise]
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara. Superstar s amuletem. Ladění. Časopis pro teorii a kritiku dětstké literatury., 2008, sv. sv.2/13, s. 29–30. ISSN 1211-3484. [Článek v časopise]
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara. Vídeňský týden literatury. Ladění. Časopis pro teorii a kritiku dětské literatury, 2008, sv. sv. 1/13, s. 36–37. ISSN 1211-3484. [Článek v časopise]
Zpráva
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara. Proměna paradigmat a žánru (2). Ladění. Časopis pro teorii a kritiku dětské literatury, 2008, sv. sv.3/13, s. 8–13. ISSN 1211-3484. [Článek v časopise]
Studie o současné německé literatuře pro mládež, která tematizuje obrazy dětství za 2. světovéválky.
123208Mgr. Kateřina Pavlásková, Ph.D.Pešlová Kateřina. STUDIUM INTERAKCÍ PROTEINU 14-3-3 POMOCÍ MS3D TECHNIKY. Chemické Listy, 2008, sv. 102, s. 388–388. ISSN 0009-2770. IF 0.683. [Článek v časopise]
publikovaný abstrakt
1507Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D.Tereshina E.A., Andreev A.V., Šantavá E., Daniš S.. Magnetic anisotropy of Lu2Co17-xSix single crystals. Acta Physica Polonica A, 2008, sv. 113, s. 235–238. ISSN 0587-4246. IF 0.340. [Článek v časopise]
1507Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D.Tereshina E.A., Andreev A.V.. Magnetic properties of Lu2Co17-xSix single crystals. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2008, sv. 320, s. 132–135. ISSN 0304-8853. IF 1.704. [Článek v časopise]
91007doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.Magerová Hana, Vyhnálek Martin, Laczo Jan, Bojar Martin, Hort Jakub. Přínos vyšetření čichu v časné diagnostice demencí neurodegenerativní etiologie . česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2008, sv. 71/104(3), s. 298–302. ISSN 1210-7859. IF 0.037. [Článek v časopise]
91007doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.Magerová Hana, Laczó Jan, Vyhnálek Martin, Hort Jakub, Bojar Martin. Vyšetření čichu a jeho význam pro diagnostiku neurodegenerativních onemocnění. Neurologie pro praxi, 2008, sv. 9(1), s. 30–32. ISSN 1213-1814. IF 0. [Článek v časopise]
91007doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.Vyhnálek Martin, Bojar Martin, Jeřábek Jaroslav, Hort Jakub. Long lasting recurrent familiar transient global amnesia after betablocker treatment withdrawal. Neuroendocrinology Letters, 2008, sv. 29 (1), s. 44–46. ISSN 0172-780X. IF 1.4. [Článek v časopise]
kazuistika pacienta s familiární formou transientní globální amnézie vyšetřeného neuropsychologickým protokolem v rámci grantu
91007doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.Magerová Hana, Vyhnálek Martin, Varjassyová Alexandra, Laczo Jan, Bojar Martin, Hort Jakub. Olfactory dysfunction relative to ApoE epsilon 4 status in patients with mild cognitive impairment. Journal Of Neurology, 2008, sv. 255-P509, s. 126–127. ISSN 0340-5354. IF 2.47. [Článek v časopise]
abstrakt posteru prezentovaného na kongresu Evropské neurologické společnosti
91007doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.Vyhnálek Martin, Magerová Hana, Laczo Jan, Varjassyová Alexandra, Hort Jakub. Olfacory discrimination testing correlates with memory impairment in Alzheimer's disease and Mild cognitive impairment but not in vascular dementia . Journal Of Neurology, 2008, sv. 255-Supplement, P512, s. 127–127. ISSN 0340-5354. IF 2.47. [Článek v časopise]
abstrakt posteru prezentovaného na kongresu Evropské neurologické společnosti
122007RNDr. Břetislav Šmíd, Ph.D.Matolín, Vladimír; Sedláček, Libor; Matolínová, Iva; Šutara, František; Skála, Tomáš; Šmíd, Břetislav; Libra, Jiří, Nehasil, Václav; Prince, Kevin. Photoemission Spectroscopy Study of Cu/CeO2 Systems: Cu/CeO2 Nanosized Catalyst and CeO2(111)/Cu(111) Inverse Model Catalyst. Journal of Physical Chemistry C, 2007, sv. 112, s. 3751–3758. ISSN 1932-7447. [Článek v časopise]
122007RNDr. Břetislav Šmíd, Ph.D.Pumera, Martin; Šmíd, Břetislav; Veltruská, Kateřina. Influence of Nitric Acid Treatment of Carbon Nanotubes on Their Physico-Chemical Properties. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2008, sv. 9, s. 1–6. ISSN 1533-4880. IF 1.987. [Článek v časopise]
103808PhDr. Terezie Nekvindová, Ph.D.Nekvindová, Terezie. Zamysli se nad sebou - nepřítel tě chválí!. Stavba, 2008, sv. 6, s. 8–9. ISSN 1210-9568. [Článek v časopise]
Zamyšlení nad významem a hodnocením československých prezentací na světových výstavách v 60. letech v kontextu zahraniční odborné literatury a nad metodologií zkoumání tématu světových výstav na příkladu Expo 58.
103808PhDr. Terezie Nekvindová, Ph.D.Nekvindová, Terezie. Expo versus dnešek. Ateliér, 2008, sv. 25 - 26, s. 2–2. ISSN 1210-5236. [Článek v časopise]
Článek v rámci rubriky Teorie - dějiny umění - prameny. Světové výstavy jako fenomén: historie, charakteristické rysy a zamyšlení nad jejich existencí v dnešní době.
103808PhDr. Terezie Nekvindová, Ph.D.Nekvindová, Terezie. Světové výstavy v kostce. Ateliér, 2008, sv. 25 - 26, s. 2–2. ISSN 1210-5236. [Článek v časopise]
Světové výstavy v pojetí Anny Jackson. Možné úhly pohledu na tuto problematiku.
79607Mgr. Michal Novotný, Ph.D.Novotný, Michal. Vliv struktury na akcelerační aktivitu u derivátů transkarbamu 12. Chemické listy, 2008, sv. 11, s. 1060–1060. ISSN 0009-2770. IF 0.683. [Článek v časopise]
Abstrakt posteru z 43. konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii v Nymburku („Liblice 2008“).
79607Mgr. Michal Novotný, Ph.D.Novotný, Michal. Deriváty transkarbamu: Vliv struktury na akcelerační aktivitu. Chemické listy S, 2008, sv. S, s. 236–237. ISSN 0009-2770. IF 0.683. [Článek v časopise]
Abstrakt posteru z 37. konference Syntéza a analýza léčiv 2008 v Brně ("Nové trendy a směry ve výzkumu a vývoji léčiv").
74308MUDr. Hana Magerová, Ph.D.Magerová Hana, Vyhnálek Martin, Laczó Jan, Bojar Martin, Hort Jakub. Přínos vyšetření čichu v časné diagnostice demencí neurodegenerativní etiologie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2008, sv. 3, s. 298–302. ISSN 1802-4041. IF 0.037. [Článek v časopise]
57908Mgr. Ivana Procházková, Th.D.Procházková, Ivana. Jazykový obraz Hospodinova hněvu v žalmech. Evanjelikálny teologický časopis, 2008, sv. 1/2008, s. 34–62. ISSN 1336-1783. [Článek v časopise]
22308RNDr. Václav Vlasák, Ph.D.Vlasák, Václav a Zelený, Miroslav. Compact sets of continuity for Borel functions. Topology and its Applications, 2008, sv. 155, s. 1672–1676. ISSN 0166-8641. IF 0.48. [Článek v časopise]
U článku není uveden grant GAUK, neboť byl publikován před přidělením grantu.
Tento článek byl citován v článku:Matheron, Étienne; Zelený, Miroslav
Descriptive set theory of families of small sets.
Bull. Symbolic Logic 13 (2007), no. 4, 482--537.
41107doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.Kopecký, Kamil; Zimčík, Petr; Miletín, Miroslav; Nováková, Veronika. Účinnost zhášení fluorescence novým strukturním typem zhášečů ze skupiny azaftalocyaninů. Chemické Listy, 2008, sv. 11, s. 1046–1046. ISSN 0009-2770. IF 0.683. [Článek v časopise]
41107doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.Zimčík, Petr; Kopecký, Kamil; Miletín, Miroslav. Azaftalocyaniny jako zhášeče fluorescence typu "dark quencher". Chemické Listy, 2008, sv. 11, s. 1081–1081. ISSN 0009-2770. IF 0.683. [Článek v časopise]
41107doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.Nováková, Veronika; Zimčík, Petr; Kopecký, Kamil; Miletín, Miroslav. "Photo-induced electron transfer" u derivátů azaftaůocyaninů. Chemické Listy, 2008, sv. 11, s. 1058–1059. ISSN 0009-2770. IF 0.683. [Článek v časopise]
41107doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.Kopecky, K., Zimcik, P., Novakova, V., Miletin, M., Musil, Z., Stribna, J.. The synthesis and characterization of metal-free, unsymetrical azaphthalocyanines with hydroxy groups and their complex formation with pyridine. Dyes and Pigments, 2008, sv. 78, s. 231–238. ISSN 0143-7208. IF 2.796. [Článek v časopise]
137107RNDr. Jan Kocum, Ph.D.Janský, B., Kocum, J.. Peat bogs influence on runoff process: case study of the Vydra and Křemelná River basins in the Šumava Mountains, southwestern Czechia. Geografie – Sborník České geografické společnosti, 2008, sv. 4, s. 383–399. ISSN 1212-0014. [Článek v časopise]
v tisku
146207RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.Richterova, Ivana, J. Pavlu, Z. Nemecek, J. Safrankova . An application of the dust grain charging model to determination of secondary electron spectra. The European Physical Journal D, 2008, sv. 48, s. 375–381. ISSN 1434-6060. IF 1.828. [Článek v časopise]
[2]
146207RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.Pavlu, Jiri, I. Richterova, Z. Nemecek, J. Safrankova, I. Cermak . Interaction between single dust grains and ions or electrons: laboratory measurements and their consequences for the dust dynamics. Faraday Discuss, 2008, sv. 137, s. 139–155. ISSN 1364-5498. IF 5.000. [Článek v časopise]
[1]
146207RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.Pavlu, Jiri, I. Richterova, Z. Nemecek, J. Safrankova . Field emission characteristics of gold dust grains. ADVANCES IN SPACE RESEARCH, 2008, sv. 42, s. 129–135. ISSN 0273-1177. IF 0.774. [Článek v časopise]
[3]

Nahoru

Kniha

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 9 zázn.)
68407Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D.Tučková, Kateřina. Ohlédnutí za dílem Dobroslava Folla. Praha: Nakladatelství Vltavín, 2008. 45 s. ISBN 978-80-86587-28-8. [Kniha]
Kniha je katalogem retrospektivní výstavy díla Dobroslava Folla, jednoho ze zakládajících členů Skupiny Radar. Zpracovává dobovou problematiku tvůrčích skupin s následnou komparací s tvorbou D. Folla.
128107PhDr. Helena Diesing, Ph.D.sbornik . KomiksFest! revue. Praha: Labyrint , 2008. 98 s. ISBN 978-80-903988-2-5. [Kniha]
128107PhDr. Helena Diesing, Ph.D.sbornik . KomiksFest! revue. Prah: Labyrint , 2008. 98 s. ISBN 978-80-903988-3-2. [Kniha]
64307Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Kolářová, Veronika. Valence deverbativních substantiv v češtině (na materiálu substantiv s dativní valencí). Praha: Karolinum, 2009. 260 s. [Kniha]
V tisku.
61908Mgr. Ondřej Macek, Ph.D.Luther, Martin. Jak se modlit. Středokluky: Susa, 2009. 150 s. [Kniha]
Překlad Lutherova spisu Wie man beten soll (WA 38, 358-373) a cca 130 autentických Lutherových. Překlad je doplněn editorskou poznámkou a studií o roli modlitby u Martina Luthera. Kniha vyjde v druhé polovině roku 2009.
120107Mgr. Richard Müller, Ph.D.Lukavec, Jan. Fanatik, prorok či klaun. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 260 s. ISBN 978-80-7325-166-6. [Kniha]
23307Mgr. Daniel Feranc, Ph.D.Feranc, Daniel. Ježíš Kristus v koncentračním táboře. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008. 300 s. [Kniha]
Slovní spojení "Ježíš Kristus v koncentračním táboře" lze chápat ve třech rovinách. Nejprve lze tímto slovním spojením označit obraz Ukřižovaného Krista vyritý v cele smrti koncentračního tábora Osvětim. Dále lze uvedeným slovním spojením označit eucharistickou přítomnonost Ježíše Krista při bohoslužbě konané v koncentračním táboře Buchenwald. Poslední rovinou v níž lze slovní spojení "Ježíš Kristus v koncentračním táboře" použít je stotožnění se vězně v koncentrčním táboře s osobou trpícího Krista. Poslední dvě roviny jsou hlavním tématem knihy Daniela Ferance. V první části knihy se autor zejména za použití velmi cenných pramenů a vzpomínek vězňů z koncentračního tábora buchenwald, představuje působením Heřmana Josefa Tyla, kněze, řeholníka, který jako prosektor v koncentračním táboře v márnici ("Buchenwaldské kapli") tajně sloužil bohoslužby, aby tak posloužil svým spoluvězňům. Ve druhé části autor v pozici editora vydává dílo Heřmana Josefa Tyla, Ježíš Kristus v koncentračním táboře z roku 1949, získané při bádání na životopisu této významné církevní osobnosti, v němž se koncentráčník stotožňuje s trpícím Ježíšem Kristem.
117707doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.Klír Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. Praha - Brno: Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno , 2008. 317 s. ISBN 978-80-7308-251-2. [Kniha]
Monografie je publikovanou a mírně upravenou verzí stejnojmenné dizertační práce. Nyní se nachází ve 3. korekturách (10.3.2008).

Český text: 224.
Německý souhrn: ca 30
V příloze zvlášť: 66 obr., 14 plánů, 13 tabulek; plán ve formátu A2, 1 CD

Výstupem tohoto GA UK "Středověký sídelní vývoj a jeho formy v zemědělsky okrajových oblastech. Modelový příklad Benešovské pahorkatiny." jsou především kap. 2 a 31-40.

Publikace byla financována i z jiných grantových prostředků.
100707doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.Král, David, Řiháčková, Věra, Weiss, Tomáš. Views on American Foreign Policy: The Atlanticism of Political Parties in Central and Eastern Europe. Prague: EUROPEUM Institute for European Policy, 2008. 222 s. [Kniha]
Případové studie o Slovensku a Maďarsku a podíl na komparativní kapitole. Kniha se zabývá postoji středoevropských politických stran ke klíčovým zahraničněpolitickým a bezpečnostním otázkám současného světa.
ISBN:80-86993-08-6

Nahoru

Kapitola nebo část knihy

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 68 zázn.)
25807Mgr. Tereza Hořejšová, Ph.D.Hořejšová, Tereza. Dánsko a EU: vzorný žáček, nebo potížista. In Rovná, Lenka; Kasáková, Zuzana; Váška, Jan. Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii. . Praha: VIP Books, 2007. s. 119–143. ISBN 978-80-87134-10-8. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola v uvedené publikaci pojednává o europeizaci dánské politiky s důrazem na koordinační mechanismus Dánska. Tato problematika má své zásadní místo i v jedné z úvodních kapitol disertační práce.
126507Dipl.-Soz. Julia Häuberer, Ph.D.Šafr, Jiří; Häuberer, Julia. Přemosťující sociální kapitál a soudržnost společnosti. In Tuček, Milan. Soudržnost v diferencující se společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008. s. 1–20. [Kapitola nebo část knihy]
V TISKU
126507Dipl.-Soz. Julia Häuberer, Ph.D.Häuberer, Julia. From latent structure analysis to latent class analysis. In Jeřábek, Hynek; Soukup, Petr. Advanced Lazarsfeldian Methodology. Prague: Karolinum Press, 2008. s. 89–119. ISBN 978-80-246-1521-9. [Kapitola nebo část knihy]
63707Mgr. Stanislav Slušný, Ph.D. Neruda Roman, Slusny Stanislav, Vidnerova Petra. Behavior Emergence in Autonomous Robot Control by Means of Evolutionary Neural Networks. In Ao, Sio-Iong; Rieger, Burghard; Chen, Su-Shing . Advances in Computational Algorithms and Data Analysis. Netherlands: Springer Netherlands, 2008. s. 235–247. ISBN 978-1-4020-8918-3. [Kapitola nebo část knihy]
22708Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.Scholtz, Martin. On the non-existence of asymptotically flat periodic solutions of Einstein's equations. In Jana Šafránková, Jiří Pavlů. WDS'08 Proceedings of Contributed Papers. Prague: MATFYZPRESS, 2008. s. 179–185. ISBN 978-80-7378-067-8. [Kapitola nebo část knihy]
Proceedings
22708Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.Gürlebeck, Norman. On the electrostatic potential of extended sources around a Schwarzschild black hole. In Jana Šafránková, Jiří Pavlů. WDS'08 Proceedings of Contributed Papers. Prague: MATFYZPRESS, 2008. s. 173–178. ISBN 978-80-7378-067-8. [Kapitola nebo část knihy]
It is an article in the proceedings.
80707RNDr. Petra Špačková, Ph.D.Puldová, Petra, Zelendová, Světla. Charakter sociálního prostředí v lokalitách nové bytové výstavby - srovnání vnitřního města a suburbia. In Popková, Klára, Šmída, Jiří. Geodny Liberec 2008 Sborník příspěvků. Liberec: Technická Univerzita v Liberci, 2009. s. 999–999. ISBN 978-80-7372-443-6. [Kapitola nebo část knihy]
V tisku.
80707RNDr. Petra Špačková, Ph.D.Puldová, Petra, Zelendová, Světla. Charakter sociálního prostředí v lokalitách nové bytové výstavby - srovnání vnitřního města a suburbia. In Popková, Klára, Šmída, Jiří. Geodny Liberec 2008 : výroční mezinárodní konference České geografické společnosti : Liberec 25.-29.8.2008, Česká republika : sborník abstraktů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 40–40. ISBN 978-80-7372-367-5. [Kapitola nebo část knihy]
Abstrakt článku.
45908RNDr. Michaela Pixová, Ph.D.Richard, Julien. Night City and “Schizophrenia”. In Ray Lucas, Gordon Mair. Sensory Urbanism Proceedings 2008. Spojené království: The Flâneur Press, 2008. s. 180–185. ISBN 978-0-9559906-0-1. [Kapitola nebo část knihy]
82607PhDr. Šárka Alföldy-Zscheile, Ph.D.Alföldy, Šárka. Psychological problems related to long-term work assignments abroad. Cultural values of India affecting foreigners` social adaptation and work efficiency. In Vladimír Kebza (ed.). Psychosocial aspects of transformation of the Czech society within the context of European integration. Praha: Matfyzpres, 2008. s. 123–135. ISBN 978-80-7378-064-7. [Kapitola nebo část knihy]
Autorka se v odborné publikaci věnuje mezikulturním faktorům ovlivňujícím pracovní a sociální adaptaci při kontaktu příslušníků ČR a Indie. Prezentuje zde výsledky empirického kvalitativního výzkumu českých pracovníků, kteří byli vysláni nadnárodní firmou na dlouhodobý pracovní pobyt do Indie. Popisuje a analyzuje zde kulturní specifika, která nejvíce ovlivňují vzájemnou komunikaci a spolupráci. Jednotlivé zpracované oblasti jsou dokládány citacemi úryvků výpovědí respondentů z uvedeného výzkumu.
82607PhDr. Šárka Alföldy-Zscheile, Ph.D.Alföldy, Šárka. Czech exile and emigration - absurd losses for the Czech Republic. In Karel Riegel et al.. Absurdity in Economy. Praha: Zdeněk Černý - AGORA, 2007. s. 34–44. ISBN 978-80-86820-04-0. [Kapitola nebo část knihy]
Autorka se ve studii zaměřuje na problematiku českého exilu a emigrace. Zabývá se psychologickými aspekty adaptace českých uprchlíků minulého století na nový domov v zahraničí a readaptací na Českou republiku po návratu. Analyzuje z psychologického hlavní důvody, které Čechům ztěžují readaptaci na rodný domov a jsou příčinou jejich opětovného odchodu do zahraničí. Výsledky zde zjištěné se stávají východiskem pro zkoumání dlouhodobých pracovních pobytů českých pracovníků v cizí kultuře v současnosti.
82607PhDr. Šárka Alföldy-Zscheile, Ph.D.Alföldy, Šárka. Fenomén domov při přechodu do cizích kultur. In Luděk Kolman (ed.). Komunikace mezi kulturami. Aplikace znalostí v obchodě, managementu a správě. Praha: Alfa nakladatelství, s.r.o. , 2007. s. 109–140. ISBN 978-80-87168-04-2. [Kapitola nebo část knihy]
Autorka se v článku věnuje psychologickým aspektům pojmu "domov" v souvislosti s dlouhodobým pobytem v zahraničí. Na základě výsledků analýzy hloubkových rozhovorů s českými exulanty uvádí klasifikaci a popis faktorů vytvářejících pocit domova, popisuje odlišné vnímání rodného a zahraničního domova a důvody preferencí těchto dvou domovů. Zabývá se rovněž konfliktem národní identity, prožíváním ztráty domova spolu s pocity vykořenění.
Téma domova při přechodu do cizí kultury, jeho ztráta, hledání a opětovné nalézání, nabývá na významu v době stále vzrůstající migrace obyvatel.
36007MUDr. Hana AdámkováLiláková, Dana, Hejcmanová, Dagmar. Zrakové vady u nedonošených dětí. In Rozsíval, Pavel. Trendy soudobé oftalmologie. Praha: Galen, 2009. s. 1–1. ISBN 978-80-7262-470-6. [Kapitola nebo část knihy]
Práce podává souhrn zrakových postižení u nedonošených dětí, srovnává výskyt a závažnost vad u nedonošených a donošených dětí. Zaměřuje se také na souvislost očních potíží a celkových zdravotních postižení.

práce je přijata k publikaci, počáteční a poslední strana zatím není známa
52307Mgr. Pavel Čech, Ph.D.Čech, Pavel. Eblajská lexikografie. In Mařík, Tomáš. Chatreššar 2006. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2007. s. 117–117. [Kapitola nebo část knihy]
52307Mgr. Pavel Čech, Ph.D.Čech, Pavel. Spor o rekonstrukci hlásky ghajin v semitských jazycích. In Mařík, Tomáš. Chatreššar 2006. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2007. s. 39–52. [Kapitola nebo část knihy]
64307Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Ševčíková, Magda. Pronouns Introducing Content Clauses. In Štícha, F. - Fried, M. (eds.). Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. Praha: Academia, 2008. s. 277–284. ISBN 978-80-200-1634-8. [Kapitola nebo část knihy]
Vykázáno už ve zprávě za rok 2007 s poznámkou "v tisku"; publikováno v roce 2008 - nyní uvádím úplné údaje.
64307Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Mikulová, Marie. Pražský závislostní korpus: Specifikace významů prostorových určení. In Štícha, F. - Fried, M. (eds.). Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. Praha: Academia, 2008. s. 391–399. ISBN 978-80-200-1634-8. [Kapitola nebo část knihy]
Vykázáno už ve zprávě za rok 2007 s poznámkou "v tisku"; publikováno v roce 2008 - nyní uvádím úplné údaje.
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Stella, Marco. Domus a podoba: Poznámky k jevové stránce a historii výzkumu domestikace. In Kleisner, Karel. Biologie ve službách zjevu. k teoretickou-biologickým myšlenkám Adolfa Portmanna. Červený Kostelec: Mervart, 2008. s. 137–170. ISBN 978-80-86818-64-1. [Kapitola nebo část knihy]
66107MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.Procházková Lidmila. OCT Visante. In Rozsíval Pavel. Trendy soudobé oftalmologie, svazek 5. Praha: Galén, 2008. s. 233–250. ISBN 978-80-7262-534-5. [Kapitola nebo část knihy]
Kniha byla dána do tisku v roce 2007, vyšla na podzim 2008. V kapitole o přístroji OCT jsou zmíněny technické parametry, využití přístroje v minulosti a současnosti, porovnání s podobnými přístroji a dále praktické ukázky vyšetření jednotlivých struktur předního segmentu oka.
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.02. Ryšánek Petr, Vyskočil Vlastimil, Barek Jiří, Pecková Karolina, Zima Jiří. Polarographic and Voltammetric Determination of 2,2'-Dinitrobiphenyl. In Vytřas Karel, Kalcher Kurt, Švancara Ivan. Sensing in Electroanalysis (Volume 3). Pardubice: University of Pardubice, 2008. s. 177–187. ISBN 978-80-7395-087-3. [Kapitola nebo část knihy]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.26. Vyskočil Vlastimil, Barek Jiří, Jiránek Ivan, Zima Jiří. Polarographic and Voltammetric Determination of Genotoxic Substances in Drinking Water Using Mercury Electrodes. In Lefebvre Mathis H., Roux Matheo M.. Progress on Drinking Water Research. New York: Nova Science Publishers, 2009. s. 171–198. ISBN 978-1-60456-748-9. [Kapitola nebo část knihy]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.20. Novotný Vít, Barek Jiří. The Use of Novel Solid Silver Amalgam Electrodes for Determination of Herbicides. In Vytřas Karel, Kalcher Kurt, Švancara Ivan. Sensing in Electroanalysis (Volume 3). Pardubice: University of Pardubice, 2008. s. 129–140. ISBN 978-80-7395-087-3. [Kapitola nebo část knihy]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.01. Hladíková Jitka, Vyskočil Vlastimil, Pecková Karolina, Barek Jiří. Polarographic and Voltammetric Determination of Quinazoline - the Structural Unit of Anticancer Drugs. In Vytřas Karel, Kalcher Kurt, Švancara Ivan. Sensing in Electroanalysis (Volume 3). Pardubice: University of Pardubice, 2008. s. 165–175. ISBN 978-80-7395-087-3. [Kapitola nebo část knihy]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.27. Pecková Karolina, Musilová Jana, Barek Jiří, Zima Jiří. Voltammetric and Amperometric Determination of Organic Pollutants in Drinking Watrer Using Boron Doped Diamond Film Electrodes. In Lefebvre Mathis H., Roux Matheo M.. Progress on Drinking Water Research. New York: Nova Science Publishers, 2009. s. 103–142. ISBN 978-1-60456-748-9. [Kapitola nebo část knihy]
58707Mgr. Ivana MrázováDvořák, Jan - Elischer, David - Mrázová, Ivana. Úvod do závazkového práva. Obecná část. In Eliáš, Karel a kol.. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. Praha: Linde Praha, 2008. s. 1401–1406. ISBN 978-80-7201-687-7. [Kapitola nebo část knihy]
Spoluautorství úvodní studie do obecného obligačního práva. Vzhledem k minoritnímu rozsahu mého příspěvku (celkový rozsah dvousvazkové knihy činí 2640 stran, podílel se na ní kolektiv více než 25 spoluautorů) jsem bohužel neměla žádný vliv na publikaci a konečnou podobu výstupu, proto ani nebylo v mých možnostech zahrnout dedikaci.
122508Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Mgr.Andrea Míčková. 3.1 Řízené uvolňování bioaktivních látek. In Amler,E., Buzgo, M., Filova, E., Jakubova, R., Koláčná, L., Kotyk, A., Míčková, A., Plencner, M., Prosecká, E., Rampichová, M., Varga, F., Zavřelová, T.. Lékařské textilie. Praha: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., 2008. s. 46–50. [Kapitola nebo část knihy]
Skripta určené hlavne pre výuku študentov 2.lekárskej fakulty UK v Praze, pre volitelný predmet Tkáňové inženýrství.
56708Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.Husser, Edmund. Třetí logické zkoumání. In Husserl, Edmund. Logická zkoumání, II./1-4. Praha: Oikoymenh, 2009. s. 1–79. ISBN 978-80-7298-169-4. [Kapitola nebo část knihy]
109708Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Plencner, M.. 3.2 Kolagen jako biodegradabilní nosič. In Amler, E., Buzgo, M., Filová, E., Jakubová, R., Koláčná, L., Kotyk, A., Míčková, A., Plencner, M., Prosecká, E., Rampichová, M., Varga, F., Zavřelová, T. . Lékařské textilie. Praha: Ústav experimentální medicíny, Akademie věd České republiky, v.v.i., 2008. s. 53–58. [Kapitola nebo část knihy]
Skripta slúžiace najmä pre výuku študentov 2. Lékařské fakulty UK v Praze, pre voliteľný predmet Tkáňové inženýrství.
407Mgr. Jan Kratochvíl, Ph.D.Kratochvíl, Jan. Sociální aspekty práva na život. In Hamuľák, Ondrej . Debaty mladých právníků 2007: sborník příspěvků z konference Monseho debaty mladých právníků. Olomouc: Univerzita Palackého, Právnická fakulta, 2007. s. 152–154. ISBN 978-80-244-1925-1. [Kapitola nebo část knihy]
Bohužel nemám nyní tuto knihu k dispozici (jsem dlouhodobě v zahraničí) a nemohu tedy přiložit kopie požadovaných stran.
112808Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.Zemanová,Lenka . Hlavní zásady sportovního tréninku. In Bunc V., Perič T., Pyšný L., Řípa M., Sita J., Slaba R., Stackeová D., Suchý J., Tomešová E., Valenta P., Zemanová L.. Skripta pro trenéry triatlonu III. třídy. Praha: UK FTVS, 2008. s. 19–19. ISBN 978-80-86317-60-1. [Kapitola nebo část knihy]
První skripta pro trenéry III. tříd v triatlonu v ČR. Obsah je rozdělen do sedmnácti kapitol.
112808Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.Zemanová Lneka. Stavba a periodizace tréninku. In Bunc V., Perič T., Pyšný L., Řípa M., Sita J., Slaba R., Stackeová D., Suchý J., Tomešová E., Valenta P., Zemanová L.. Skripta pro trenéry triatlonu III. třídy. Praha: UK FTVS, 2008. s. 21–25. ISBN 978-80-86317-60-1. [Kapitola nebo část knihy]
112808Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.Zemanová Lenka. Specifika triatlonového tréninku. In Bunc V., Perič T., Pyšný L., Řípa M., Sita J., Slaba R., Stackeová D., Suchý J., Tomešová E., Valenta P., Zemanová L.. Skripta pro trenéry triatlonu III. třídy. Praha: UK FTVS, 2008. s. 30–32. ISBN 978-80-86317-60-1. [Kapitola nebo část knihy]
61908Mgr. Ondřej Macek, Ph.D.Luther, Martin. Kázání na 5. neděli po Velikonocích. In Luther, Martin. Kdybych měl někonečně světů... Výbor z díla I.. Praha: Lutherova společnost, 2008. s. 196–205. ISBN 978-80-903632-6-7. [Kapitola nebo část knihy]
překlad a editorská poznámka
61908Mgr. Ondřej Macek, Ph.D.Macek, Ondřej. Martin Luther. In Luther, Martin. Kdybych měl někonečně světů... Výbor z díla I.. Praha: Lutherova společnost, 2008. s. 211–222. ISBN 978-80-903632-6-7. [Kapitola nebo část knihy]
150907Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D.Pustějovská, Petra. Mathematical Modeling of Synovial Fluids Flow. In .. WDS 2008 - Proceedings of Contributed Papers. Praha: MATFYZPRESS, 2008. s. 32–37. ISBN 978-80-7378-025-8. [Kapitola nebo část knihy]
editoři: Jana Šafránková, Jiří Pavlů
85207RNDr. Václav Profant, Ph.D.Profant, Václav; Dian, Juraj; Fárník, Michal; Poterya, Viktoriya. Solvent Influence on Photochemistry of Small Biomolecules in Clusters. In Šafránková, Jana; Pavlů, Jiří. WDS'08 Proceedings of Contributed Papers: Part III – Physics. Prague: Matfyzpress, 2008. s. 136–141. ISBN 978-80-7378-067-8. [Kapitola nebo část knihy]
sborník konferenčních příspěvků
126607Mgr. Monika VeverkováKOLDOVÁ, Monika. Jezuitská tiskárna v Praze (1635-1773) a porovnání jejího fungování s jezuitskými tiskárnami v okolních zemích.. In K vydání připravil Rostislav Krušinský.. Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2007 : Sborník z 16. odborné konference. Olomouc, 13.-14. listopadu 2007.. Olomouc, Brno: VKOL, SDRUK, 2008. s. 245–254. ISBN 978-80-7053-276-8. [Kapitola nebo část knihy]
Jedná se o příspěvek ve sborníku z konference.
120107Mgr. Richard Müller, Ph.D.Matonoha, Jan. "F. X. Š. a strukturalismus", nebo "F. X. Š., nebo strukturalismus"?. In Tomáš Kubíček, Luboš Merhaut, Jan Wiendl. "Na téma umění a život": F. X. Šalda 1867-1937-2007. Brno: Host, 2008. s. 84–94. ISBN 978-80-7294-258-9. [Kapitola nebo část knihy]
114708Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.Heřmanský, Martin. Mediální obraz piercingu v českém kulturním prostoru. In Bittnerová, Dana – Heřmanský, Martin. Kultura českého prostoru, prostor české kultury. Praha: Ermat, 2008. s. 248–260. ISBN 978-80-87178-03-4. [Kapitola nebo část knihy]
114708Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.Heřmanský, Martin. Mutilace, zdobení těla a problém etnocentrismu. In Národní ústav lidové kultury. Sborník příspěvků z konference Etnologie - současnost a terminologické otazníky. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008. s. 70–75. [Kapitola nebo část knihy]
V době podání žádosti o pokračování grantu byla publikace v tisku, hl. řešitel měl k dispozici pouze korkekturní výtisk příspěvku.
55108Mgr. Pavlína HadravováLenochová Pavlína. Human Body Odour Individuality. In J.L. Hurst et al.. Chemical Signals in Vertebrates 11 . New York: Springer, 2008. s. 189–198. [Kapitola nebo část knihy]
Díky spolupráci v rámci řešitelského kolektivu byly také odpublikovány tři odborné články, týkající se čichové komunikace: a) Havlíček, J., Lenochová , P. 2008: Environmental Effects on Human Body Odour. Chemical Signals in Vertebrates 11 (J.L. Hurst et al.). Springer, 199-210.; b) Lenochová , P., Havlíček, J. 2008: Human Body Odour Individuality. Chemical Signals in Vertebrates 11 (J.L. Hurst et al.). Springer, 189-198.; c) Lenochová , P., Havlíček, J. (in press). Methods of human body odor sampling: The effect of freezing. Chemical Senses doi:10.1093/chemse/bjn067.
38808RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D.NOSEK, VOJTĚCH; SPURNÁ, PAVLÍNA. Regional Dimension of Socio-economic Inequality in Czechia: a Comparison of Generalized Entropy Indices Decomposition and Spatial Autocorrelation. In Svatoňová, Hana. Geography in Czechia and Slovakia: Theory and Practice at the Onset of 21st Century. Brno: Masaryk University, 2008. s. 256–261. ISBN 978-80-210-4600-9. [Kapitola nebo část knihy]
105207Mgr. Jakub Marek, Ph.D.Marek, Jakub. Osnovnyje voprosy filosofičeskoj antropologii. In Morozov, Viktor Egorovič. Ženščina. Obščestvo. Obrazovanie.. Minsk: ŽI Envila, 2008. s. 326–336. ISBN 978-985-6517-44-3. [Kapitola nebo část knihy]
30607doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.Elischer, David. Nové i staronové jevy v deliktním právu – vybrané aktuální otázky v právu odpovědnosti za škodu ve 3. tisíciletí.. In Tomášek a kol.. Sborník mezinárodní konference Nové jevy v právu na počátku 21. století. 17.-18. 4. 2008. Praha: Carolinum, 2009. s. 0–0. [Kapitola nebo část knihy]
V tisku
18308PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.Bravená, Noemi. Jugendliche und Kirche. Sind junge Menschen von der Kirche noch ansprechbar?. In John der Gruchy, Stephen Plant, Christiane Tietz. Dietrich Bonhoeffers Theologie heute. Ein Weg zwischen Fundamentalismus und Säkularismus?. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2009. s. 0–0. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek pojednává o vztahu mladých lidí k církvi v České republice. Systematicko-teologické téma zástupnost stojí v pozadí tohoto příspěvku a je jedním z možných podnětů k řešení problému oslovitelnosti mladých lidí církví.
Příspěvek byl přijat do tisku v březnu 2009.
64907Mgr. Martina VystrčilováVystrčilová, Martina, Kračmar Bronislav a kol. Dětské plazení jako základní forma lidské lokomoce prostřednictvím pletence ramenního. In Mužík, Vladislav, Dobrý, Lubomír, Süss, Vladimír. Tělesná výchova a sport mládeže v biologickém, psychologickém, sociálním a didaktickém kontextu. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 65–79. ISBN 978-80-210-4589-7. [Kapitola nebo část knihy]
44708MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.MUDr. Erika Lenčová. Prevence v zubním lékařství. In Fait T., Vráblík M., Češka R. a kolektiv. Preventivní medicína . Praha: Maxdorf, 2008. s. 131–147. ISBN 978-80-7345-160-8. [Kapitola nebo část knihy]
V rámci řešení projektu byla hlavní řešitelkou zpracovaná kapitola Prevence v zubním lékařství v knize Preventivní medicína autorů Fait T., Vráblík M., Češka R. a kolektiv:, vydavatelství Maxdorf, ISBN: 978-80-7345-160-8. Zpracovaná kapitola byla dedikovaná projektu GAUK 44708- dedikace byla hlášena do RIV.
4607prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.Handrlica, Jakub. K aktuálnemu vývoju v oblasti úpravy cezhraničného pohybu, ochrany a zaobchádzania s investíciami do energetických odvetví v medzinárodnom a európskom práve. In Jurík, Roman - Ščepán, Michal. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2008 (Zborník). Bratislava: Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2008. s. 176–189. ISBN 978-80-225-2616-6. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek se věnuje problematice činnosti veřejné správy v oblasti zaobcházení se zahraničními investicemi v tzv. strategických odvětvích národního hospodářství. Vymezuje možnost zásahů státu do této oblasti, mimo jiné v intencích komunitárního (tzv. zlaté akcie, výhradní práva státních podniků) a mezinárodního práva.
4607prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.Handrlica, Jakub. Evropeizace správního práva prostřednictvím správně relevantního jednání evropských agentur. In Neckář, Jan - Radvan, Michal - Sehnálek, David - Valdhans, Jiří. Dny práva 2008 - 2. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 1431–1453. ISBN 978-80-210-4733-4. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek poukazuje na typické formy výkonu veřejné moci prostřednictvím administrativně - relevantího jednání evropských agentur.
133308Mgr. Lea Chlanová, Ph.D.Nichtová, Lea. XRD in-situ study of crystallization of magnetron deposited TiO2 thin films. In R. De Gryse, D. Depla, D. Poelman, S. Mahieu, W.P. Leroy, H. Poelman . Proceedings of ICTF14 & RSD2008. Gent: University of Gent, 2008. s. 338–341. ISBN 978-90-334-7347-0. [Kapitola nebo část knihy]
Výsledky in-situ měření na tenkých vrstvách TiO2.
143107Mgr. Ivan Pshenichnyuk, Ph.D.Eliášek, Jiří. Protonium Formation in Antiproton–Hydrogen. In J. Šafránková, J. Pavlů (editors). WDS'08 Proceedings of Contributed Papers. Praha: Matfyzpress, 2008. s. 168–172. ISBN 978-80-7378-067-8. [Kapitola nebo část knihy]
68907RNDr. Daniel Joščák, Ph.D.D. Joščák, J. Vábek. Complexity and Classification of New Collision Types in MD5. In V. Matyáš, J. Kůr. Mikulášska kryptobesídka 2008. Praha: Trusted Network Solutions, a.s., 2008. s. 29–38. ISBN 978-80-903083-9-8. [Kapitola nebo část knihy]
V sborniku konference MKB 2008
87507Mgr. Jan Baťa, Ph.D.Baťa, Jan. Quod laudat praesens, omnis mirabitur aetas. Graduál Trubky z Rovin, jeho repertoár a evropský kontext. In Baťa, Jan; Kroupa, Jiří K.; Mráčková, Lenka (eds.). Littera Nigro scripta manet. In honorem Jaromír Černý. Praha: Koniasch Latin Press, 2009. s. 126–152. ISBN 978-80-86791-50-0. [Kapitola nebo část knihy]
19408PhDr. Mgr. Dominik Budský, Ph.D.Budský Dominik. Právní život v Metropolitní kapitule pražské v letech 1378 – 1390. In Pavel Krafl (ed.). Sacri canones servandi sunt (Opera Instituti historici Pragae, series C – Miscellanea, vol. 19). Praha: Historický ústav AV ČR, 2008. s. 571–579. ISBN 978-80-7286-121-7. [Kapitola nebo část knihy]
19408PhDr. Mgr. Dominik Budský, Ph.D.Budský Dominik. Protokol přijímání nových kanovníků Metropolitní kapituly pražské 1378 – 1390. In Zdeněk Hojda - Hana Pátková (eds.). Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním. Praha: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta a Togga, 2008. s. 1–6. [Kapitola nebo část knihy]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk. Changing the view of areal preservation: From heritage in landscape towards landscape as heritage. In Szabó, P., Hédl, R. (eds.). Human Nature: Studies in Historical Ecology and Environmental History. Brno: Institute of Botany of the Academy of Sciences, 2008. s. 36–43. ISBN 978-80-86188-28-7. [Kapitola nebo část knihy]
kapitola v editované cizojazyčné publikaci
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučerová-Kuldová. Contribution to Study of Regional Identity Reproduction Process – the Case of Czech Resettled Borderland. In Szabó, P., Hédl, R. (eds.). Human Nature: Studies in Historical Ecology and Environmental History. Brno: Institute of Botany of the Academy of Sciences, 2008. s. 86–97. ISBN 978-80-86188-28-7. [Kapitola nebo část knihy]
kapitola v editované cizojazyčné publikaci
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk; Kučerová-Kuldová, Silvie. Designated landscape values versus local attachment – A Preliminary survey. In Majerová, V. (ed.). Sborník příspěvků z mezinárodní konference Venkov je náš svět / Countryside – Our World. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2008. s. 108–120. ISBN 978-80-213-1851-9. [Kapitola nebo část knihy]
kapitola v editované publikaci
100707doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.Weiss, Tomáš. Společná zahraniční a bezpečnostní politika ve Smlouvě o Ústavě pro Evropu. In Mravinač, Michal, Klíma, Michal. Ústavní smlouva a reformy Evropské unie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 80–89. ISBN 978-80-7380-027-7. [Kapitola nebo část knihy]
100707doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.Weiss, Tomáš. European Security and Defence Polilcy - Still an Issue!. In Fabry, Elvire, Ricard-Nihoul, Gaëtane. Think Global - Act European. Paris: Fondation pour l'innovation politique a Notre Europe, 2008. s. 284–289. ISBN 978-2-917613-08-5. [Kapitola nebo část knihy]
137107RNDr. Jan Kocum, Ph.D.Kocum, J., Janský, B.. Water retention in river headstream areas as an instrument of integrated flood protection and drought problem solving. In Eds.. Earth: Our Changing Planet. Sborník příspěvků konference IUGG XXIV General Assembly Earth: our changing planet. Perugia: USMA, 2007. s. 887–887. ISBN 978-88-95852-25-4. [Kapitola nebo část knihy]
137107RNDr. Jan Kocum, Ph.D.Kocum, J., Janský, B.. Possibilities of headwaters retention potential enhancement - case study upper Otava River basin. In Brilly, M and Šraj, M. . XXIVth Conference on the Danubian Countries - Conference abstracts. Ljubljana: Slovenian National Committee for the IHP UNESCO, 2008. s. 53–53. ISBN 978-961-91090-3-8. [Kapitola nebo část knihy]
137107RNDr. Jan Kocum, Ph.D.Kocum, J., Janský, B.. Peatbogs hydrological function: case study of upper Otava River basin. In Varis, O., Tortajada, C., Chevallier, P., Pouyaud, B., Servat, E.. Global changes and water resources: confronting the expanding and diversifying pressures. XIIIth World Water Congress. Montpellier: VERSeau, 2008. s. 0–0. ISBN 000-00-00000-00-0. [Kapitola nebo část knihy]
CD-ROM, ISBN pending
137107RNDr. Jan Kocum, Ph.D.Janský, B., Kocum, J.. Retence vody v pramenných oblastech toků a na území říční nivy. In Pithart, D., Benedová, Z., Křováková, K.. Ekosystémové služby říční nivy. Třeboň: Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, 2008. s. 101–108. ISBN 978-80-254-1834-5. [Kapitola nebo část knihy]
137107RNDr. Jan Kocum, Ph.D.Kocum, J., Janský, B.. Possibilities of headwaters retention potential enhancement - case study upper Otava River basin. In Brilly, M and Šraj, M.. XXIVth Conference on the Danubian Countries - Conference papers. Ljubljana: Slovenian National Committee for the IHP UNESCO, 2008. s. 0–0. ISBN 978-961-91090-2-1. [Kapitola nebo část knihy]
CD-ROM
137107RNDr. Jan Kocum, Ph.D.Kocum, J., Janský, B.. Dynamika hydrologického režimu v pramenných oblastech vodních toků. In Langhammer, J.. Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní. Praha: PřF UK, 2008. s. 72–82. ISBN 978-80-86561-59-2. [Kapitola nebo část knihy]
137107RNDr. Jan Kocum, Ph.D.Kocum, J., Janský, B.. Analysis of headwaters runoff regime - case study upper Otava River basin. In Eds.. Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008. Magdeburg: PMG 2008 and IKSE, 2008. s. 193–193. ISBN 000-00-00000-00-0. [Kapitola nebo část knihy]
137107RNDr. Jan Kocum, Ph.D.Jeníček, M., Kocum, J., Jelínek, J.. Monitoring sněhové pokrývky v povodí Rokytky v letech 2007 a 2008. In Jakubíková, A., Broža, V. . Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha: ČVÚT, 2008. s. 0–0. ISBN 000-00-00000-00-0. [Kapitola nebo část knihy]
v tisku

Nahoru

Jiný výsledek

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 1294 zázn.)
157007JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M., Ph.D., J.S.D.Dumbrovský, Tomáš, Working Paper 2 "Constitutional Courts and EU Legitimacy ", prezentovaný na S.J.D. semináři na University of Michigan, Ann Arbor, 6.3.2008, a v konečné verzi v rámci Roundtable Contested Space: Federalism and Federation in Europe, University of Michigan, Ann Arbor, 17.-18.4.2008; verze pro publikaci v periodiku [Jiný výsledek]
157007JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M., Ph.D., J.S.D.Dumbrovský, Tomáš, Přednáška "Dialogue or/and negotiation: Constitutional pluralism in the EU after Eastern Enlargement", University of Lucerne, 19.11.2008, Lucern [Jiný výsledek]
157007JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M., Ph.D., J.S.D.Dumbrovský, Tomáš, Petkova, Bilyana, Working Paper 1 "The ECJ making way for new policy areas in the Union: A focus on the intrinsic relation between law and politics in EU cross-border health issues", June 2008. Working paper je ve fázi recenzování, po úpravách bude publikován v anglicky psanném periodiku. [Jiný výsledek]
157007JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M., Ph.D., J.S.D.Dumbrovský, Tomáš, Disertační práce "The Integrative Court" ve stavu ke dni 1. prosince 2008 [Jiný výsledek]
106108Mgr. Irena Šímová, Ph.D.Šímová Irena, Poster na konferenci British Ecological Society, Londýn 3.-5. 9. 2008: Productivity-diversity relationship in plants at the landscape scale: the role of beta-diversity [Jiný výsledek]
106108Mgr. Irena Šímová, Ph.D.Keil, Petr, Poster na konferenci Brotish Ecological Society, Londýn 3.-5.9.2008: Grid vs. regional species lists, can regions of unequal areas be used in macroecological studies? [Jiný výsledek]
64108doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.Černý, Tomíček, Říhová, Uspořádání mezinárodního workshopu Retrospective diagnosis as a Source for Historical Research, Praha, Karolinum 4. 11. 2008. Účast z Rakouska a Německa. [Jiný výsledek]
64108doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.Karel Černý, Medicína v prostředí řeholních společností v 17. století na příkladu jezuitského řádu (diss.) 2008. Zejména kapitoly o diagnostice. [Jiný výsledek]
64108doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.David Tomíček, Víra, rozum a zkušenost v lidovém lékařství pozdněstředověkých Čech (diss.), obhájeno 1. LF UK 2008. [Jiný výsledek]
77608Mgr. Kateřina VolnáVolná, Katka, Komentované dokumenty ve studentském časopise FFakt. [Jiný výsledek]
77608Mgr. Kateřina VolnáVolná, Katka + další členové týmu, Soupis archiválií ve 185 kartonech fondu "FF KSČ" v Archivu UK [Jiný výsledek]
121208PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.Šťastná, Lenka, Spatial Intedependence of Local Public Expenditures. Evidence from the Czech Republic. Submitted to IES WP Series. [Jiný výsledek]
58007Mgr. Richard ChudobaChudoba, Richard; Riesová, Martina; Gaš, Bohuslav; Minárik, Marek, ITP 2008, 16th Int. Symp. on Capillary Electroseparation Techniques, August 31–September 4, 2008, Catany, Italy, Detection and identification of mutations by denaturing DNA electrophoresis on a commercial chip-CE instrument (poster) [Jiný výsledek]
58007Mgr. Richard ChudobaChudoba, Richard; Minárik, Marek; Gaš Bohuslav, MSB 2008, 22nd Int. Symp. on MicroScale Bioseparations, March 9–13, 2008, Berlin, Germany, Detection of somatic mutations by denaturing DNA electrophoresis on a commercial chip-CE instrument (poster) [Jiný výsledek]
58007Mgr. Richard ChudobaChudoba, Richard; Riesová, Martina; Gaš, Bohuslav; Minárik, Marek, ISSS 2008, 14th Int. Symp. on Separation Sciences, September 30–October 3, 2008, Primošten, Croatia, Detection of various mutations in KRAS gene on a commercial chip-CE instrument (poster) [Jiný výsledek]
101007doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.Nigrin, Tomáš, Přednáška v Klubu historiků v Národním muzeu v Praze, dne 15. září 2008. Téma: berlínská krize 1961 a Willy Brandt. [Jiný výsledek]
101007doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.Nigrin, Tomáš, The Construction of the Berlin Wall and Its Impact on West Berlin’s Society. Příspěvek na konferenci University of Texas, Austin, USA v rámci: Second German Studies Workshop, University of Texas at Austin, 28-29 March 2008. [Jiný výsledek]
32508PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.Švarc, Petr, Švarcová, Natálie, Prezentace na téma šíření kooperativního chování na sítích s různou topologií na mezinárodní konferenci International Conference on Economic Science with Heterogeneous Interacting Agents ESHIA/WEHIA 2008, Warsaw, Poland [Jiný výsledek]
32508PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.Švarc, Petr, Švarcová, Natálie, Prezentace příspěvku o šíření kooperativního chování na sítích s různou topologií na konferenci IES Young Scholars Conference v Praze, 2008 [Jiný výsledek]
53407Hana Kubátová, M.A., Ph.D.Klamková, Hana, studie: "Všeobecnosť antisemitizmu a jedinečnost holokaustu: príklad Slovenska," Historický časopis (v recenzním řízení) [Jiný výsledek]
53407Hana Kubátová, M.A., Ph.D.Klamková, Hana - Králová, Kateřina, příspěvek „From Destruction to Compensation? Reflecting Holocaust in Postwar Greece and Slovakia“ na mezinárodní konferenci "The Holocaust as Local History: Past and Present of a Relations" v řecké Soluni, 6-8. červen 2008. [Jiný výsledek]
53407Hana Kubátová, M.A., Ph.D.Klamková, Hana, příspěvek: "Perzekúcie Židov z pohľadu propagandy: 1939-1942" na mezinárodní konferenci "Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938-1945, Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov VII," Bratislava, 21.-23. duben 2008. [Jiný výsledek]
53407Hana Kubátová, M.A., Ph.D.Klamková, Hana, příspěvek "Building a Racial Slovak State From Below (1939-1945)" na odborném semináři "Opening Seminar of Marie Curie Fellows," Bratislava, 18-20. září 2008. [Jiný výsledek]
53407Hana Kubátová, M.A., Ph.D.Králová, Kateřina, "Řečtí Židé a holocaust/Οι Ελληνοεβραιοι και το Ολοκαυτωμα" (veřejná přednáška na FF MU otištěná v českém a řeckém jazyce, in Přednášky České společnosti novořeckých studií 7/2007, 29-43. [Jiný výsledek]
53407Hana Kubátová, M.A., Ph.D.Králová, Kateřina, příspěvek „Reflexe případu Merten prostřednictvím periodika Agonistis“ na mezinárodní konferenci "Řecká občanská válka po 60 letech. In memoriam Pavel Hradečný" na AV ČR v Praze (ve spolupráci UK FSV a University of Macedonia, Thessaloniki), 5-6. října 2007. [Jiný výsledek]
53407Hana Kubátová, M.A., Ph.D.Králová, Kateřina, “Holocaust and Its Reflection in Postwar Period: Case Study of Greece.” Paper presented at international conference of the Faculty of Social Sciences of Charles University with contribution of the International Visegrad Fund, Charles University, Prague - Czech Republic (9/2007). [Jiný výsledek]
53407Hana Kubátová, M.A., Ph.D.Králová, Kateřina, "Reflexe případu Merten prostřednictvím periodika Agonistis", Acta Universitatis Carolinae Studia Territorialia, Supplementum 1 – Studia Territorialia, R.IX, 2009 (v recenzním řízení). [Jiný výsledek]
19607PhDr. Jan Ryjáček, Ph.D.Ryjáček, Jan, Disertační práce, obhájená 23. 9. 2008 na Institutu mezinárodních studií FSV UK. [Jiný výsledek]
19607PhDr. Jan Ryjáček, Ph.D.Ryjáček, Jan, Losing the power of parliament? Participation of the Bundestag in the decision making process concerning out-of-area military operations. Paper for the 34th Annual IASGP Conference, London, 27–28 May 2008 [Jiný výsledek]
19607PhDr. Jan Ryjáček, Ph.D.Ryjáček, Jan, Losing the power of parliament? Participation of the Bundestag in the decision making process concerning out-of-area military operations. Manuscript submitted to the journal “German Politics”. Následná publikace příspěvku na konferenci IASGP, zaslaná do recenzního řízení časopisu German Politics 10.10.2008. [Jiný výsledek]
25807Mgr. Tereza Hořejšová, Ph.D.Hořejšová, Tereza, Struggle for European Democracy; in Elvire Fabry, Gaëtane-Ricard Nihoul, Think Global, Act European – European Think Tanks Contribution to the Trio of the French, Czech and Swedish Presidencies of the Union, Fondation pour l´innovation politique, Notre Europe, Paris, 2008; ke stažení na http://www.notre-europe.eu/en/axes/visions-of-europe/works/publication/the-contribution-of-european-think-tanks-to-the-french-czech-and-swedish-trio-presidencies-of-the/ - kapitola věnovaná komunikační politice EU v projektu vybraných evropských think tanků a výzkumných institucí [Jiný výsledek]
131707Mgr. Radovan Chalupka, Ph.D.Chalupka, Radovan a Kopecsni, Juraj, “ Modelling Bank Loan LGD of Corporate and SME Segments: A Case Study ”, IES Working Paper 27/2008. IES FSV. Charles University. [Jiný výsledek]
131707Mgr. Radovan Chalupka, Ph.D.Chalupka, Radovan a Kopecsni, Juraj, “ Modelling Bank Loan LGD of Corporate and SME Segments: A Case Study ”, CERGE-EI Discussion Paper No. 2008 - 196 [Jiný výsledek]
131707Mgr. Radovan Chalupka, Ph.D.Seidler, Jakub, “ Implied Market Loss Given Default: structural-model approach ”, IES Working Paper 26/2008. IES FSV. Charles University. [Jiný výsledek]
131707Mgr. Radovan Chalupka, Ph.D.Chalupka, Radovan a Kopecsni, Juraj, “ Modelling Bank Loan LGD of Corporate and SME Segments: A Case Study ”, PhD Workshop, 27.6.2008, Londýn, University of Greenwich [Jiný výsledek]
131707Mgr. Radovan Chalupka, Ph.D.Chalupka, Radovan a Kopecsni, Juraj, “ Modelling Bank Loan LGD of Corporate and SME Segments: A Case Study ", 5. výroční konference České společnosti ekonomické, 29.11.2008, Praha, VŠE a Česká společnost ekonomická [Jiný výsledek]
131707Mgr. Radovan Chalupka, Ph.D.Seidler, Jakub, “ Implied Market Loss Given Default: structural-model approach ", 5. výroční konference České společnosti ekonomické, 29.11.2008, Praha, VŠE a Česká společnost ekonomická [Jiný výsledek]
131707Mgr. Radovan Chalupka, Ph.D.Chalupka, Radovan a Kopecsni, Juraj, “ Modelling Bank Loan LGD of Corporate and SME Segments: A Case Study ", 3rd IES Young Scholars Conference, 23.9.2008, Praha, IES Karlova Univerzita [Jiný výsledek]
46108doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Baruník Jozef, Vošvrda Miloslav:, Application of Cusp Catastrophe Theory to U.S. Stock Market Crashes , Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision making XIV , Eds: Reiff Sladký, Quantitative Methods in Economics: Multiplie Criteria Decision Making XIV, (Tatranská Lomnica, SK, 5.7.2008-7.7.2008), ISBN: 978-80-8078-217-7 [Jiný výsledek]
46108doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Baruník Jozef, Vácha Lukáš: , Neural Networks with Wavelet Based Denoising Layer: Application to Central European Stock Market Forecasting , Proceedings of 26th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008 , Eds: Řehořová Pavla, Maršíková Kateřina, Mathematical Methods in Economics 2008, (Liberec, CZ, 17.09.2008-19.09.2008), ISBN: 978-80-7372-387-3 [Jiný výsledek]
46108doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Baruník Jozef, Vošvrda Miloslav:, Cusp Catastrophe Theory: Application to U.S. Stock , Proceedings of 26th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008 , Eds: Řehořová Pavla, Maršíková Kateřina, Mathematical Methods in Economics 2008, (Liberec, CZ, 17.11.2008-19.11.2008), ISBN: 978-80-7372-387-3 [Jiný výsledek]
46108doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Baxa, J.:, A Simple Real Business Cycle Model - An Application on the Czech Economy. In: Proceedings of 26th International conference Mathematical Methods in Economics, Liberec: Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7372-387-3 [Jiný výsledek]
46108doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Vácha Lukáš, Baruník Jozef:, Wavelet Neural Networks Prediction of Central European Stock Markets , Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision making XIV , Eds: Reiff Sladký, Quantitative Methods in Economics: Multiplie Criteria Decision Making XIV, (Tatranská Lomnica, SK, 5.7.2008-7.7.2008), ISBN: 978-80-8078-217-7 [Jiný výsledek]
46108doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Baxa, J.:, A Simple Real Business Cycle Model of the Czech Economy. Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making 14), Proceedings of the international conference, Bratislava: Iura Edition., ISBN: 978-80-8078-217-7 [Jiný výsledek]
121907PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.Fialová Kamila, Mysíková Martina, Labor Market Participation: The Impact of Social Benefits in the Czech Republic and Selected European Countries. Přijato v Prague Economic Papers. [Jiný výsledek]
121907PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.Fialová Kamila, Mysíková Martina, Labor Market Participation: The Impact of Social Benefits in the Czech Republic. IES Working Papers 4/2009. IES FSV UK. [Jiný výsledek]
121907PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.Fialová Kamila, Mysíková Martina, Minimum Wage: Labour Market Consequences in the Czech Republic. IES Working Papers 6/2009, IES FSV UK. [Jiný výsledek]
121907PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.Fialová Kamila, Mysíková Martina, Minimum Wage: Labour Market Consequences in the Czech Republic. Zasláno do Czech Journal of Economics and Finance. [Jiný výsledek]
121907PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.Fialová Kamila, Schneider Ondřej, Labour Market Institutions and Their Contribution to Labour Market Performance in the New EU Member Countries. Článek ve sborníku: "Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v EU: důsledky a nové výzvy pro národní a tegionální trhy práce." 1. vyd., 2008. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, pp. 150-157, ISBN 978-80-7248-484-3. [Jiný výsledek]
121907PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.Fialová Kamila, Schneider Ondřej, Labour Market Institutions and their Effect on Labour Market Performance in the New EU Member Countries. CESifo Working Papers 2421/2008, Münich: CESifo. [Jiný výsledek]
121907PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.Fialová Kamila, Schneider Ondřej, Labour market institutions and their effect on labour market performance in the new EU member countries. Vyjde 5/2009 v Eastern European Economics [Jiný výsledek]
121907PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.Fialová Kamila, Schneider Ondřej, Labour Market Institutions and Their Contribution to Labour Market Performance in the New EU Member Countries. IES Working Papers 27/2007, IES FSV UK. [Jiný výsledek]
31408PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.Šumníková, Pavlína, Čich jako komunikační prostředek. Výzkum čichové paměti u smyslově postižených v USA a ČR - odkazy pro speciálně pedagogockou praxi. Předneseno na konferenci "Bazální stimulace, aktivace a komunikace", Praha, 7.11.2008. [Jiný výsledek]
31408PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.Šumníková, Pavlína; Květoňová, Lea, Speed of Tactile Information Processing Test in Czech children with visual impairment. Poster na konferenci "Tactile graphics", Birmingham, UK, 3.-5.12.2008 [Jiný výsledek]
31408PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.Šumníková, Pavlína, Čich jako komunikační prostředek. Výzkum čichové paměti u smyslově postižených v USA a ČR - odkazy pro speciálně pedagogickou praxi. Předneseno na konferenci "Bazální stimulace, aktivace a komunikace", Praha, 7.11.2008 [Jiný výsledek]
31408PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.Šumníková, Pavlína, Čich jako komunikační prostředek: Možnosti měření čichových funkcí. Přijato k publikaci do sborníku "Bazální stimulace, aktivace a komunikace", vyjde na jaře 2009. [Jiný výsledek]
31408PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.Šumníková, Pavlína; Květoňová, Lea, Čich jako komunikační prostředek: Výzkum čichové paměti u osob se zdravotním postižením. Přijato k publikaci do sborníku "Bazální stimulace, aktivace a komunikace", vyjde na jaře 2009. [Jiný výsledek]
31408PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.Šumníková, Pavlína; Květoňová, Lea, Vyšetření čichu a možnosti jeho edukace u osob se zrakovým postižením, zaslán k recenznímu řízení do časopisu Speciální pedagogika [Jiný výsledek]
90507Mgr. Kateřina Pospěchová, Ph.D.K. Pospechova, P. Nachtigal, V. Semecký and P. Pavek., Expression and Activity of Vitamin D Receptor and Retinoid X Receptor Alpha in the Human Placenta and in Choriocarcinoma BeWo and JEG-3 cells. Poster, abstrakt publikován v časopise Placenta Vol 29, issue 8, August 2008 [Jiný výsledek]
71808PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.Cvilink, Viktor, poster prezentovaný na 25th LC-MS Montreux Symposium [Jiný výsledek]
71808PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.Cvilink, Viktor, abstrakt prezentace výstupů řešeného projektu na 25th LC-MS Montreux Symposium [Jiný výsledek]
126507Dipl.-Soz. Julia Häuberer, Ph.D.Häuberer, Julia; Šafr, Jiří, Class Differences in Subjective Social Distance in the Czech Stratification System. Like-me or Prestige Effect?. Poster for 34. Congress of Deutsche Soziologische Gesellschaft 2008 "Unsichere Zeiten" in Jena, 6-10th October 2008. [Jiný výsledek]
126507Dipl.-Soz. Julia Häuberer, Ph.D.Häuberer, Julia, From Latent Structure Analysis to Latent Class Analysis. Konference Advanced Lazarsfeldian Methodology, Fakulta sociálních věd UK a Masarykova česká sociologická společnost, Praha, 19-20 září 2008 [Jiný výsledek]
126507Dipl.-Soz. Julia Häuberer, Ph.D.Šafr, Jiří; Häuberer, Julia, Měření přemosťujícího sociálního kapitálu: baterie PSK zjišťující odlišnosti v okruhu přátel (CVVM a ISSP srovnání). Pracovní konference Metodologické inovace v sociologickém výzkumu pořádaná MČSS a FF ZČU, Západočeská univerzita, Plzeň 25. ledna 2008. [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Vlčková Hana, diplomová práce: Aplikace technologie nových stacionárních fází v HPLC analýze biologicky aktivních látek pro klinické využití-stanovení kyseliny retinové [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Jiří Plíšek, diplomová práce: Aplikace tehnologie nových stacionárních fází v HPLC analýze biologicky aktivních látek-stanovení vitaminu E [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Kašparová Markéta, Plakátové sdělení s abstraktem konference: Oxidative Stress in Diseases Bratislava - Rača (Slovakia) (23.4.-25.4. 2008) název: Monitoring of lipoperoxidation in patients with familiar hypercholesterolemia treated by extracorporeal elimination autoři: Kašparová M., Krčmová L.,Solichová D., Urbánek L., Bláha M., Bláha V., Blažek M., Žďánský P., Sobotka L., Solich P. abstract book str. 76 ISBN 978-80-969919-7-6 vydal: Mind and Health, civil association duben 2008 [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Kašparová Markéta, Plakátové sdělení s abstraktem konference: 21. biochemický sjezd, České Budějovice, Česká Republika (14-17.9 2008) název: The new HPLC method using monolithic technology for simultaneous determination of vitamin D2, D3 and 25(OH)D3 in human serum autoři: Kašparová M., Krčmová L., Solichová D., Urbánek L., Žďánský P., Sobotka L., Solich P. abstract book str. 231 ISBN 80-86313-21-2 vydal:JPM tisk s.r.o. září 2008 [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Krčmová Lenka, Plakátové sdělení s abstraktem konference: Oxidative Stress in Diseases Bratislava - Rača (Slovakia) (23.4.-25.4. 2008) název: New HPLC method for the simultaneous determination of 13-cis and all-trans retinoic acid, retinol, alpha- and gamma-tocopherol in human serum in monitoring of anticancer therapy using a monolithic technology autoři: Krčmová L., Kašparová M., Solichová D., Urbánek L., Vlčková H., Melichar B., Žďánský P., Sobotka L., Solich P. abstract book:str. 80 ISBN 978-80-969919-7-6 vydal: Mind and Health, civil assotiation duben 2008 [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Krčmová Lenka, Plakátové sdělení s abstraktem Konference : VITAMINS 2008, Zlín, Česká Republika (9. - 11. září 2008) Název: Rapid HPLC method for the determination of vitamin A and E in human serum using new technologies Autoři: Krčmová L., Plíšek J., Kašparová M., Ascensao C., Urbánek L., Solich P., Solichová D. abstract book str.100-101, ISBN 978-80-7318-708-8, vydal: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, srpen 2008 [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Kašparová Markéta, Plakátové sdělení s abstraktem konference: VITAMINS 2008, Zlín, Česká Republika (9. - 11. září 2008) název: The new HPLC method using monolithic technology for simultaneous determination of vitamin D2, D3, 25(OH)D3, retinol and α-tokoferol in human serum autor: Kašparová M., Krčmová L., Solichová D., Urbánek L., Žďánský P., Sobotka L., Solich P., abstract book str. 98-99 ISBN 978-80-7318-708-8 vydal: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně srpen 2008 [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Krčmová Lenka, Plakátové sdělení s abstraktem konference: 21. biochemický sjezd, České Budějovice, Česká Republika (14-17.9 2008) název: Liquid chromatography and capillary electrophoresis for the monitoring of neopterin in cancer patients autoři: Krčmová L.,Kalábová H., Kašparová M., Melichar B., Solichová D., Solich P., Macka M, abstract book str.232 ISBN 80-86313-21-2 vydal: JPM Tisk s.r.o. září 2008 [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Krčmová Lenka, Plakátové sdělení s abstraktem konference: 6th Aegean Analytical Chemistry Days, Denizli, Turkie (9-12. 10.2008) název: Miniaturization of Solid phase extraction method for determination of liposoluble vitamins in human serum using new technologies autoři: Krčmová L., Kašparová M., Solichová D., Plíšek J., Urbánek L., Solich P. abstract book str. 175, vydap: Pamukkale University, září 2008 [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Kašparová Markéta, Plakátové sdělení s abstraktem konference: 6th Aegean Analytical Chemistry Days, Denizli, Turkie (9-12. 10.2008) Název: Development of new HPLC method for determination of vitamin D for clinical research Autoři: Kašparová M., Krčmová L., Solichová D., Vlčková A., Urbánek L., Žďánský P., Solich P. abstract book str. 84 vydal: Pamukkale University, září 2008 [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Krčmová Lenka, Přednáška s abstraktem Konference: 6th Aegean Analytical Chemistry Days, Denizli, Turkie (9-12. 10.2008) Název: Application of modern technologies in biomedical analyses Autoři: Krčmová L., Solichová D., Urbánek L., Kašparová K., Žďánský P. ,Sobotka L., Solich P. abstract book str. 44 vydal: Pamukkale University, září 2008 [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Alena Vlčková, diplomová práce: Vývoj metody pro stanovení vitaminu D v biologickém materiálu [Jiný výsledek]
119308PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.Spáčil, Zdeněk, Poster na konferneci PBA 2008 [Jiný výsledek]
119308PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.Spáčil, Zdeněk, Článek v recenzním řízení časopisu Talanta [Jiný výsledek]
53707doc. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D.Macáková Kateřina, Macáková K, Mladěnka P, Řeháková Z, Zatloukalová L, Hrdina R, Opletal L, Karlíčková J, Jahodář L. Ferrous and ferric chelation activity of selected natural flavonoids. 7th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE & SIF – Atény, Řecko, 3.-8. Srpna 2008; Planta Med, 2008; 74 s. 946 [PA33] [Jiný výsledek]
53707doc. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D.Mladěnka Přemysl, Mladěnka P, Zatloukalová L, Macáková K, Řeháková Z, Kumar Prasad A, Parmar PS, Saso L, Hrdina R.: In vitro iron chelation activity of selected polyphenolic compounds. EPHAR 2008 Congress – Manchester, Velká Británie, 12.-17. července 2008, Fundam Clin Pharmacol, 2008; 22 (suppl. 2) s. 58. [Jiný výsledek]
92007Mgr. Barbora Janůšová, Ph.D.Janůšová Barbora, Vávrová Kateřina, Hrabálek Alexandr, Sborník abstraktů 7. mezinárodní konference a workshopu Biological Barriers and Nanomedicines - Advanced Drug Delivery and Predictive non vitro Testing Technologies (Cell Course 2008), Saarbrucken, Německo [Jiný výsledek]
92007Mgr. Barbora Janůšová, Ph.D.Janůšová Barbora, Vávrová Kateřina, Hrabálek Alexandr, Sborník abstraktů 11. mezinárodní konference Perspectives in Percutaneous Penetration, La Grande Motte, Francie; ISBN 0 948917 37 0 [Jiný výsledek]
105407RNDr. Jitka Vytlačilová, Ph.D.Jitka Vytlačilová, Zuzana Psohlavcová, Luděk Jahodář, Aktivní účast na konferenci (15 th International Congress on In Vitro Toxicology, ESTIV 2008, Stockholm Švédsko) Session 2: In Vitro models in aquatic and ecotoxicology příspěvek : The ecotoxicity and phototoxicity of human antibiotics (Ospamox, Augmentin) [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek, Michal, Rexenze A. Debinski - lacinskie sentencje prawnicze. Právněhistorické studie, 3s. rukopisu, v tisku [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal, Recenze L. Capogrossi -Colognesi Potere e diritto nel Roma antica. Právněhistorické studie, 4s. rukopisu, v tisku [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek, Michal, Recenze V. Marek - P. Oliva - P. Charvát - Encyklopedie dějin starověku. Prvněhistorické studie, 6s. rukopisu, v tisku [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek, Michal, Přednáška na konferenci Nové cesty a metody právní romanistiky. (Nové jevy v právu na počátku 21. století, Praha, 2008) [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal, Přednáška na konferenci Česká právní romanistika v letech 1918 -1938 (československé právo a právní věda v meziválečném období /1918 - 1939/ a jejich místo ve střední Evropě, Praha, 2008) [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal, Přednáška na konferenci Počátky římského a italského notářství. (VI. celostátní notářská konference, Praha, 2008) [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal, Slovníky Hendrych, Dušan et al. Právnický slovník. 3. Doplněné vydání Praha: C. H. Beck, 106 hesel, 45 s. rukopisu, v tisku [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal, Učebnice a učební texty Římské rodinné právo. in Základy rodinného práva. Plzeň, A. Čeněk, 10s. rukopisu, v tisku [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal, Učebnice a učební texty Exegésis. Výklad právních textů. 2. rozšířené vydání, Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 5 - 55 /ISBN 80-7380-088-8/ spolu s D. Faladou a J. Kuklíkem [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal, Původní práce ve sbornících Tempus v dílech některých poklasických autorů. in Acta historico - iuridica Pilsnensia 2007, Plzeň, A. Čeněk, 2008, s. 117 - 125 /ISBN 80-7380-107-6/ [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek, Michal, Recenze Proces Jezusza. Orbis iuris Romani, 5s. rukopisu, v tisku [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek, Michal, Recenze M. Kurylowicz, Prawa antyczne. Právněhistorické studie, 2s. rukopisu, v tisku [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal, Edice pramenů Institutiones seu Elementa, překlad do češtiny, rejstřík a poznámkový aparát. Praha, KAROLINUM, 380 s. rukopisu, v tisku, spolu s P. Blahem [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal, Učebnice a učební texty Daně a poplatky v antickém Římě. In Dějiny daní a poplatků. V tisku, 25 s. rukopisu [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek, Michal, Notáři a notářství antického Říma. in Pocta prof. P. Trösterovi, 10s. rukopisu v tisku [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek, Michal, česká právní romanistika 1918 - 1939. in Československé právo a právní věda v meziválečném období /1918 -1939/ a její místo ve střední Evropě. 32s. rukopisu, v tisku [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Thöndel Alexandr, Příprava podkladů pro konferenci československá právní věda v letech 1918 -1939 v Karolinu, rekodifikace občanského práva a vlády České republiky [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek, Michal, Předmluva. In Ilias, Praha, nakl. ACADEMIA, 20 s. rukopisu, v tisku [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek, Michal, Římské právo a medailony L. Heyrovského, J. Vančury, O. Sommera, M. Boháčka. in Antologie české právní vědy v meziválečném období. 47s. rukopisu, v tisku [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek, Michal, Tempus v dílech některých poklasických autorů. in Acta histico -iuridica Pilsnensia 2007, Plzeň. A, čeněk, 2008, s. 117 -125/ ISBN 80-7380-107-6/ [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek, Michal, Le pietre nel Digesto. in Studi in onore di Antonio Metro. Messina, 20 s. rukopisu, v tisku [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek, Michal, Praeiudicium e Quintiliano. In Studi in onore di Luigi Labruna. Napoli, 16s. rukopisu, v tisku [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek, Michal, Nezbytnost uložení trestu smrti v římském právu. In Pocta prof. O. Novotnému 9 s. rukopisu v tisku [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Thöndel Alexandr, Rodinné právo - římskoprávní regulae a jejich odraz v současném právu, časopis Právník, 2009, 30 s. v tisku [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Thöndel, Alexandr, Věci - římskoprávní regulae a jejich odraz v současném právu, Právo, 2009, sv.2, 26 s., v tisku [Jiný výsledek]
45508PharmDr. Adam Skarka, Ph.D.Škarydová Lucie, Živná Lucie, Hubálek Martin, Wsól Vladimír, Poster "Ion-exchange chromatography as a tool for purification of membrane-bound carbonyl reductases" na konfereci "XXI. biochemický sjezd" 14. -17. 9. 2008, české Budějovice [Jiný výsledek]
45508PharmDr. Adam Skarka, Ph.D.Wsol Vladimir, Skarydova Lucie, Zivna Lucie, Hubalek Martin, Poster "New membrane-bound carbonyl reductases in metabolism of xenobiotics" na konferenci "14th International Meeting on Enzymology and molecular biology of carbonyl metabolism", 8. -12. 7. 2008, Kranjska Gora, Slovenia [Jiný výsledek]
45508PharmDr. Adam Skarka, Ph.D.Škarydová Lucie, Živná Lucie, Hubálek Martin, Wsól Vladimír, Poster "Purification and identification of human membrane-bound carbonyl reductases" na konferenci "Trends in enzymology", 2.-5. 7. 2008, Saint Malo, France [Jiný výsledek]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Turyna, Radovan; Kachlík, David; Stingl, Josef, Fine retroperitoneal vessels in relation to the lymph nodes and retroperitoneal plexus - preliminary report. Acta Histochemica 2008. doi:10.1016/j.acthis.2008.05.001 [Jiný výsledek]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Kachlik, David; Turyna, Radovan; Baca, Vaclav , The relation of the lymph nodes and the retroperitoneal plexus. Anatomy, 2008, 2, Suppl., s. 78. ISSN 1307-8798. [Jiný výsledek]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Kachlik, David; Turyna, Radovan; Baca, Vaclav, Kachlik, D.; Baca, V.; Turyna, R.; Corrosion casting as a method of clinical research in different parts of the human body. Abstract Book of the Corrosion Casting Conference, Varese, Italy, 2008 (CD-ROM). [Jiný výsledek]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Kachlik, David; Laco, Jozef; Turyna, Radovan; Baca, Vaclav, Neobvyklá variace v cévním zásobení tlustého střeva. V. chirurgický sjezd, XXXVI. společný sjezd českých a slovenských chirurgů, XV. pražské chirurgické (Jiráskovy) dny s mezinárodní účastí. 8.-10.10. 2008. Sborník abstrakt. s. 105. ISBN 978-80-254-3107-8. www.prazskechirurgickedny.cz/2008 [Jiný výsledek]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Turyna Radovan, Kučera E., Kachlík D., Topografie přímých větví dolní duté žíly ve vztahu k jejich poranění během onkochirurgických výkonů. Abstrakta XVII. konference Sekce gynekologické endoskopie ČLS JEP, Plzeň, 2008. [Jiný výsledek]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Turyna, Radovan; Kachlík, David; Báča, Václav, Poranění velkých cév v retroperitoneu ve vztahu k paraaortální lymfadenektomii: topograficko-anatomická studie. Pelhřimovský chirurgický den 2008. (7.11.2008) http://www.hospital-pe.cz/chirurgie-pe/2008/lekarskasekce.htm [Jiný výsledek]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Kachlik, David; Laco, Jozef; Turyna, Rdovan; Baca, Vaclav, Arteria mesenterica media – a case report. Anatomy, 2008, 2, Suppl., s. 79. ISSN 1307-8798. [Jiný výsledek]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Kachlik, David; Turyna, Radovan; Baca, Vaclav; Stingl, Josef, The lymph nodes, blood vessels and retroperitoneal plexus relations – preliminary report. Abstract book of the XX International Symposium on Morphological Sciences, Timisoara 2008, s. 126-127. [Jiný výsledek]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Kachlik, David; Laco, Jozef; Turyna, Radovan; Baca, Vaclav, Precaval, interaortocaval and paraaortal lymph nodes blood supply. Book of Abstracts. Morphology 2008. s. 88. ISBN 978-80-244-2061-5 [Jiný výsledek]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Kachlik, David; Laco, Jozef; Turyna, Radovan; Baca, Vaclav, A very rare variant in the colon supply - Arteria mesenterica media. Book of Abstracts. Morphology 2008, s. 87. ISBN 978-80-244-2061-5 [Jiný výsledek]
50707MUDr. Barbora Obermannová, Ph.D.Lebl J., Obermannová B., Bezlepkina O., Cinek O., Frisch H., Peterkova V., Pfäffle R., Starzyk J., Verkauskiene R., Zygmunt-Gorska A. , Pituitary morphology in a large series of 92 patients with PROP1 gene defects. Ústní prezentace určená pro 15th Annual Meeting of the Middle European Society for Pediatric Endocrinology (MESPE), Balatonfured, Hungary, 2008. Abstrakt byl publikován v časopise Slovenska Pediatrija 2008; 15:281. [Jiný výsledek]
54407MUDr. Lucie Gonsorčíková, Ph.D.Průhová Štěpánka, Monogenní formy diabetu mellitu u dětí a dospívajících, Postgraduální medicína, přijato do tisku [Jiný výsledek]
54407MUDr. Lucie Gonsorčíková, Ph.D.Gonsorčíková Lucie, Průhová Štěpánka, Cinek Ondřej, Ek Jakob, Pelikánová Terezie, Jorgensen Torben, Eiberg Hans, Pedersen Oluf, Hansen Torben, Lebl Jan, Nová mutace H241Q v genu NEUROD1 ve dvou rodinách s autosomálně dominantním přenosem diabetu mellitu, prezentace na Dnech dětské endokrinologie v Hradci Králové ve dnech 13.-14.3. 2009 [Jiný výsledek]
54407MUDr. Lucie Gonsorčíková, Ph.D.Lebl Jan, Průhová Štěpánka, Cinek Ondřej, Dušátková Petra, Gonsorčíková Lucie, Koloušková Stanislava, Šumník Zdeněk, Height and body mass index in 99 GCK mutation carriers and in their first-degree relatives: studies in childern and adults, Prezentace a abstrakt, EASD-SGGD (Europian Association on Study of Diabetes-Study Group on Genetics of Diabetes), 2nd Meeting, Bergen, 22.-25.4. 2009 [Jiný výsledek]
54407MUDr. Lucie Gonsorčíková, Ph.D.Průhová Štěpánka, Cinek Ondřej, Lebl Jan, Monogenní diabetes v klinické a ambulantní praxi. Abstrakt a prezentace na XVIII. Slovenských diabetologických dnech v Košicích ve dnech 28.-30.5. 2008 [Jiný výsledek]
54407MUDr. Lucie Gonsorčíková, Ph.D.Gonsorčíková Lucie, Průhová Štěpánka, Cinek Ondřej, Hansen Torben, Lebl Jan, Poster-prezentováno na Endokrinologických dnech ve Špindlerově Mlýně a na 43. Diabetologických dnech v Luhačovicích [Jiný výsledek]
54407MUDr. Lucie Gonsorčíková, Ph.D.Gonsorčíková Lucie, Průhová Štěpánka, Cinek Ondřej, Hansen Torben, Lebl Jan, Poster prezentovaný na Endokrinologických dnech ve Špindlerově Mlýně a na 43. diabetologických dnech v Luhačovicích [Jiný výsledek]
45808MUDr. Kateryna Nohejlová, Ph.D.Deykun Kateryna, Pometlová Marie, Raška Otakar, Mareš Jan, Preconditioning by normobaric intermittent hypoxia improves impairment of learning in Morris water maze after chemically induced seizures in rats. Sborník příspěvků 17. Konference českých a slovenských patofyziologů [Jiný výsledek]
45808MUDr. Kateryna Nohejlová, Ph.D.Deykun Kateryna, Pometlová Marie, Schutová Barbora, Mareš Jan, Souhrn článku připraveného k publikaci: ROS scavengers improve functional consequences of photochemically induced ischemia of sensorimotor cortex in rats. [Jiný výsledek]
108907MUDr. Edita BílkováBílková , Edita, Výsledky studie akutní a chronické bolesti zatím nebyly publikovány pro mylý počet respondentů a tím i nízkou sílu statistických testů. Předběžné výsledky byly presentovány na fakultní vědecké konferenci, sekce traumatologie ( prof.MUDr. J.Stingla,CSc. ). [Jiný výsledek]
102008MUDr. Michal KheckKheck, Michal; Kachlík, David; Kheck, Michal st.; Mrzílková, Jana; Báča Václav, Tepenné zásobení velké předstěry. Pelhřimovský chirurgický den 2008. (7.11.2008) http://www.hospital-pe.cz/chirurgie-pe/2008/lekarskasekce.htm [Jiný výsledek]
102008MUDr. Michal KheckKheck, Michal; Kachlík, David; Kheck, Michal st., Kheck, M.; Kachlík, D.; Kheck, M. st.; Kvalitativní a kvantitativní studie mízních uzlin v omentum majus a jeho okolí. Fakultní vědecká konference 3. LF UK 2008. Abstrakta přístupná online: www.old.lf3.cuni.cz/anatomie. [Jiný výsledek]
102008MUDr. Michal KheckKheck, Michal; Kachlík, David; Kheck, Michal st.; Báča, Václav, Kvalitativní a kvantitativní studie mízních uzlin v omentum majus a jeho okolí (2.etapa). Fakultní vědecká konference 3. LF UK 2009. Abstrakta přístupná online: www.old.lf3.cuni.cz/anatomie. [Jiný výsledek]
102008MUDr. Michal KheckKheck, Michal; Kachlík, David; Kheck, Micha st.; Báča, Václav, The arrangement of omental feeding vessels. Proceedings of the 45th International Congress on Anatomy and 46th Lojda Symposium on Histochemistry. Pilsen, September 7-9, 2009, s. 81. abstrakt ve sborníku [Jiný výsledek]
102008MUDr. Michal KheckKheck, Michal; Kachlík, David; Kheck, Micha st.; Báča, Václav, Mízní systém velké předstěry. Pelhřimovský chirurgický den 20.11.2009 http://www.hospital-pe.cz/chirurgie-pe/ - abtrakt [Jiný výsledek]
102008MUDr. Michal KheckKheck, Michal; Kachlík, David; Kheck, Michal st.; Báča, Václav, The arterial supply of omentum majus. Surgical and Radiologic Anatomy (on-line), 2009, roč. 31, č. Suppl. 1, s. 158. IF: 0.782/2008 abstrakt v časopise s IF [Jiný výsledek]
112507MUDr. Martin Kolář, Ph.D.Kolar Martin, Pernicky Ales, Pachl Jan, Dynamics of matrix metalloproteinase-9 after brain trauma, its relation to S-100B levels. Preliminary results. Intensive Care Med 34: Suppl 1, S84, 2008 [Jiný výsledek]
112507MUDr. Martin Kolář, Ph.D.Kolar Martin, Pernicky Ales, Pachl Jan, Dynamics of matrix metalloproteinase 9 after brain trauma – preliminary results, Eur J Anaesth 25: Suppl 44, 103, 2008 [Jiný výsledek]
112507MUDr. Martin Kolář, Ph.D.Kolář Martin, Pernický Ales, Pachl Jan, Dynamika matrix-metalloproteinázy 9 a proteinu S100-b po úrazu mozku. Odborný seminář 3. lékařské fakulty – sekce neurovědy, 24.11.2008, Praha, ČR [Jiný výsledek]
112507MUDr. Martin Kolář, Ph.D.Pachl Jan, Kolar Martin, Tomasova Helena, Haninec Pavel, Dynamics of matrix-metalloproteinase 9 after brain trauma – results of a pilot study. Acta Neurochir Suppl, přijato k publikaci [Jiný výsledek]
131208Mgr. Alsu ChajbullinováVIT DVORAK, JAN VOTYPKA, VLADIMIR IVOVIC, MARIA ANTONIOU, MICHELE MAROLI, BULENT ALTEN and PETR VOLF, MOLECULAR TAXONOMY OF PHLEBOTOMUS NEGLECTUS AND P. SYRIACUS, VECTORS OF LEISHMANIA INFANTUM oral presentation at ISOPS6 - 6th International Symposium on Phlebotomine Sandflies, October 27-31, Lima, Peru. abstract book page 2, published by Universidad Peruana Cayetano Heredia [Jiný výsledek]
55508PhDr. Adriana Šmejkalová, Ph.D.Šmejkalová Adriana, Přednáška na téma SNY A SPÁNEK v umění 19. a 20. století pro Sbírku moderního a současného umění v Národní galerii v Praze (dne: 9.12.2008, trvání: 120 min.) [Jiný výsledek]
17208Mgr. Jan Hladký, Ph.D.Kráľ, Daniel; Serra, Oriol; Vena, Luis, Název: A Combinatorial Proof of the Removal Lemma for Groups Abstrakt: Green [Geometric and Functional Analysis 15 (2005), 340–376] established a version of the Szemerédi Regularity Lemma for abelian groups and derived the Removal Lemma for abelian groups as its corollary. We provide another proof of his Removal Lemma that allows us to extend its statement to all finite groups. We also discuss possible extensions of the Removal Lemma to systems of equations. zasláno k publikaci do Journal of Combinatorial Theory, series A. [Jiný výsledek]
17208Mgr. Jan Hladký, Ph.D.Hladký, Jan; Schacht, Mathias, Název: Note on bipartite graph tilings Abstrakt: Let s<t be two fixed positive integers. We study what are the minimum degree conditions for a bipartite graph G, with both color classes of size n=k(s+t), which ensure that G has a K_{s,t}-factor. Exact result for large n is given. Our result extends the work of Zhao, who determined the minimum degree treshold which guarantees that a bipartite graph has a K_{s,s}-factor. 6 stran zasláno k publikaci do SIAM Journal on Discrete Mathematics [Jiný výsledek]
17208Mgr. Jan Hladký, Ph.D.Hladký, Jan; Piguetová Diana, Název: Loebl-Komlós-Sós Conjecture: dense case Abstrakt: We prove a version of the Loebl-Komlos-Sos Conjecture for dense graphs. For any q>0 there exists a number $n_0\in \mathbb{N}$ such that for any n>n_0 and k>qn the following holds: if G be a graph of order n with at least n/2 vertices of degree at least k, then any tree of order k+1 is a subgraph of G. 76 stran zasláno k publikaci do Journal of Combinatorial Theory, series B. [Jiný výsledek]
108207Mgr. Vít BudinskýHorváth Rudolf, Budinský Vít, Kayserová Jana, Kalina Tomáš, Formánková Renata, Starý Jan, Bartůňková Jiřina, Sedláček Petr, Špíšek Radek, Kinetics of dendritic cells reconstitution and costimulatory molecules expression after myeloablative allogeneic haematopoetic stem cell transplantation: implications for the development of acute graft-versus host disease Poster na 8th EFIS EJI Tatra Immunology Conference, Štrbské pleso, Slovensko [Jiný výsledek]
108207Mgr. Vít BudinskýBudinský Vít, Kocián Petr, Králíková Petra, Bartůňková Jiřina, Špíšek Radek, Využití tkáňového zobrazovacího cytometru v buněčné biologii a imunologii Poster na XXV. sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a XII. kongresu českých a slovenských imunologů [Jiný výsledek]
120707MUDr. Jiří Bajnárek, Ph.D.Bajnárek, Jiří; Maňák, Jan; Vyroubal, Pavel; Hyšpler, Radomír; Sobotka Luboš., Does severe illness influence the thermic effect of parenteral nutrition and energy substrate oxidation? v recenzním řízení časopisu Nutrition. [Jiný výsledek]
120707MUDr. Jiří Bajnárek, Ph.D.Bajnárek, Jiří; Maňák, Jan; Vyroubal, Pavel; Hyšpler, Radomír; Sobotka, Luboš., Modifikuje těžké onemocnění vliv parenterální výživy na energetický metabolismus? v recenzním řízení časopisu Klinická biochemie a metabolismus. [Jiný výsledek]
120707MUDr. Jiří Bajnárek, Ph.D.Jensen, Michael D.; Bajnárek, Jiří; Lee, Sang Yeoup; Nielsen, Soren; Koutsari, Christina., Relationship between Overnight Postabsorptive Respiratory Exchange Ratio and Plasma Free Fatty Acid Concentrations in Humans. v recenzním řízení časopisu Journal of Lipid Research. [Jiný výsledek]
120707MUDr. Jiří Bajnárek, Ph.D.Bajnárek, Jiří, Rozšířená závěrečná zpráva projektu včetně kompletních výsledků. [Jiný výsledek]
119907MUDr. Jarmila Klieščiková, Ph.D.Klieščiková J., Nohýnková E., přednáška: Može mať "toxická" reakcia akantaméb vplyv na rezistenciu akantamébových infekcií k terapii? VIII. české a slovenské parazitologické dny, Sezimovo Ústí 19.-23. května 2008, Sborník abstraktů, str. 39 [Jiný výsledek]
119907MUDr. Jarmila Klieščiková, Ph.D.Klieščiková J., Nohýnková E. , přednáška: Acanthamoeba "toxic reaction - a prompt undescribed mechanism of protection against cell death danger. 38. Jírovcovy protozoologické dny, Jáchymov, 5.-9. května 2008 [Jiný výsledek]
119907MUDr. Jarmila Klieščiková, Ph.D.Klieščiková J., Nohýnková E., přednáška: Acanthamoeba "toxic reaction": could this be a prompt undescribed mechanism of protection against harsh environmental conditions. 15th International Student Congress of Medical Sciences, Groningen, the Netherlands, 3-6 June, 2008 [Jiný výsledek]
119907MUDr. Jarmila Klieščiková, Ph.D.Klieščiková Jarmila, přednáška: Toxická reakce jako dosud nepopsaná obrana akantaméb proti nepřízni vnějšího prostředí. 9. studentská vědecká konference 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 21.5.2008 [Jiný výsledek]
119907MUDr. Jarmila Klieščiková, Ph.D.Klieščiková J., Nohýnková E., přednáška: Stress toxic reaction: A newly identified protection of acanthamoebae against organic solvents. Xth European Multicolloquium of Parasitology, Paris, August 24-28, 2008 [Jiný výsledek]
119907MUDr. Jarmila Klieščiková, Ph.D.Klieščiková Jarmila, Ocenění prezentací výsledků řešení projektu [Jiný výsledek]
72407Mgr. Michal Kraus, Ph.D.Bačák, Miroslav, článek Point simpliciality in the Choquet representation theory, přijat k publikaci v časopise Illinois Journal of Mathematics. [Jiný výsledek]
63707Mgr. Stanislav Slušný, Ph.D.Slušný, Stanislav - Neruda, Roman - Vidnerová, Petra, Slušný, Stanislav - Neruda, Roman - Vidnerová, Petra Comparison of RBF Network Learning and Reinforcement Learning on the Maze Exploration Problem. Artificial Neural Networks - ICANN 2008. Berlin : Springer, 2008 - Pages 720-729. ISBN 978-3-540-87535-2. - (Lecture Notes in Computer Science. 5163). [Jiný výsledek]
63707Mgr. Stanislav Slušný, Ph.D.Stanislav Slusny - Roman Neruda, Relational knowledge representation for robotics tasks. Proceedings of the 5th International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI 2008), Korea Robotics Society (KRS) 20-22, 2008, Korea Univeristy, Seoul, Korea [Jiný výsledek]
63707Mgr. Stanislav Slušný, Ph.D.Slušný, Stanislav - Neruda, Roman, Slušný, Stanislav - Neruda, Roman Evolving Homing Behaviour for Team of Robots. Computational Intelligence, Robotics and Autonomous Systems. Palmerston North : Massey University, 2007 - (Mukhopadhyay, S.; Messom, C.; De Silva, L.; Sen Gupta, G.) S. 161-165. ISBN 978-0-473-12433-5. [Jiný výsledek]
63707Mgr. Stanislav Slušný, Ph.D.Slušný, Stanislav - Vidnerová, Petra - Neruda, Roman, Slušný, Stanislav - Vidnerová, Petra - Neruda, Roman Testing Different Evolutionary Neural Networks for Autonomous Robot Control. Information Technologies - Applications and Theory. Seňa : PONT, 2007 - (Vojtáš, P.) S. 103-108. ISBN 978-80-969184-7-8. [ITAT 2007. Conference on Theory and Practice of Information Theory. Poľana (SK), 21.09.2007-27.09.2007] [Jiný výsledek]
63707Mgr. Stanislav Slušný, Ph.D.Slušný, Stanislav - Neruda, Roman - Vidnerová, Petra, Slušný, Stanislav - Neruda, Roman - Vidnerová, Petra Behaviour Patterns Evolution on Individual and Group Level. Computational Intelligence, Man-Machine Systems and Cybernetics. - : WSEAS Press, 2007 - (Katehakis, M.; Andina, D.; Mastorakis, M.) S. 24-29. ISBN 978-960-6766-21-3. - (Electrical and Computer Engineering Series). [CIMMACS'07. WSEAS International Conference on Computational Intelligence, Man-Machine Systems and Cybernetics. Tenerife (ES), 14.12.2007-16.12.2007] [Jiný výsledek]
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Jílek, Mojmír; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Korolov, Igor; Hejduk, Michal; Glosík, Juraj, Electron-Ion recombination at 10 K, WDS'08 Proceedings of Contributed Papers, Part II, ISBN 978-80-7378-066-1 © MATFYZPRESS, 25–30, 2008. [Jiný výsledek]
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Korolov, Igor; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Observation of ternary process in recombination of D3+ with electrons, 19th ESCAMPIG, 19th Europhysics Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases, Jun 15-19, 2008 Granada, Spain; Volume Editor F. J. Gordillo-Vazquez, Published by EPS, ISBN 2-914771-04-5, Volume Number 32 A; 2pp, CD, Abstract 1-17, 2008 [Jiný výsledek]
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Plašil, Radek; Korolov, Igor; Kotrík, Tomáš; Novotný, Oldřich; Hlavenka, Petr; Dohnal, Petr; Kokoouline, Viatcheslav; Greene, Chris H.; Glosík, Juraj, R. Plašil, I. Korolov, T. Kotrík, O. Novotný, P. Hlavenka, P. Dohnal, V. Kokoouline, Chris H. Greene, J. Glosík, Temperature dependence of binary and ternary recombination of H3+ ions with electrons in low temperature plasma, SAPP 2009, January 2009, in print [Jiný výsledek]
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Zpráva o řešní za minulý rok, Zpráva o řešní za minulý rok doplněna o obrázky [Jiný výsledek]
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Jilek, Mojmír; Kotrik, Tomáš; Plasil, Radek; Hejduk, Michal; Korolov, Igor; Glosik, Juraj, Cryogenic Electron-Ion Trap, Physics with Cold Stored ion Beams, Symposium on Physics with Cold Stored Ion Beams, Heidelberg, June 12-14, 2008, Edited by A. Wolf, MPIK June 2008, pp 53 and poster Second International Workshop on Electrostatic Storage Devices [Jiný výsledek]
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Korolov, Igor; Kotrik, Tomáš; Dohnal, Petr; Plasil, Radek; Glosik, Juraj, Recombination of D3+ ions with electrons in low temperature plasma, Publ. Astron. Obs. Belgrade No. 87 (2008), 39 - 44 Contributed paper [Jiný výsledek]
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Glosik, Juraj; Korolov, Igor; Plasil, Radek; Kotrik, Tomáš, Binary and ternary recombination of H3+ and D3+ in plasma, Cinetique des Plasmas: Recgerches et Applications, 3E Edition, Cipra3, Le Havre, France, 2-4 April 2008, 2 pp Abstract, pp. 40 – 41 and invited lecture [Jiný výsledek]
86908Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Glosik, Juraj; Jilek, Mojmir; Kotrik, Tomas; Hejduk, Michal; Dohnal, Petr; Plasil, Radek, A new Magnetic Trap for Low-Energy Ion Chemistry Studies, Symposium on Physics with Cold Stored Ion Beams, Heidelberg, June 12-14, 2008, Edited by A. Wolf, MPIK June 2008, pp 42 and invited lecture Second International Workshop on Electrostatic Storage Devices [Jiný výsledek]
18208doc. RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.Lokoč, Jakub; Skopal, Tomáš, On Reinsertions in M-tree, SISAP 2008, (workshop at ICDE 2008), Cancun, Mexico, IEEE [Jiný výsledek]
18208doc. RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.Skopal, Tomáš; Lokoč, Jakub, NM-tree: Flexible Approximate Similarity Search in Metric and Non-metric Spaces, DEXA 2008, Turin, Italy, LNCS 5181, Springer [Jiný výsledek]
18208doc. RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.Lokoč, Jakub, On M-tree Variants in Metric and Non-metric Spaces WDS 2008, Prague, Czech Republic [Jiný výsledek]
147307Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Andréeová, Kateřina, The study of instabilities in the solar wind and magnetosheath and their interaction with the Earth's magnetosphere, Planet. Space Sci., submitted 2008, in print, [7] [Jiný výsledek]
147307Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Tkachenko, Oksana; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk, Dynamics of the LLBL thickness based on THEMIS, in WDS'08 Proceedings of Contributed Papers: Part II Physics of Plasmas and Ionized Media, eds. J. Šafránková and J. Pavlů, Prague, Matfyzpress, článek ve sborníku, in print, [5] [Jiný výsledek]
147307Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Gutynska, Olga; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk, Statistical Study of Correlation Length of Magnetosheath Fluctuations, in WDS'08 Proceedings of Contributed Papers: Part II Physics of Plasmas and Ionized Media, eds. J. Šafránková and J. Pavlů, Prague, Matfyzpress, článek ve sborníku, in print, [6] [Jiný výsledek]
147307Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Jelínek, Karel; Němeček, Zdeněk; Šafránková, Jana, Small-scale Bow Shock Motion: Themis Project, in WDS'08 Proceedings of Contributed Papers: Part II Physics of Plasmas and Ionized Media, eds. J. Šafránková and J. Pavlů, Prague, Matfyzpress, článek ve sborníku, in print, [8] [Jiný výsledek]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Lynnyk, Andrii; Vandas, Marek, Statistical study of expansion effects in magnetic clouds, příspěvek formou posteru na konferenci EGU‘08 [Jiný výsledek]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Jelínek, Karel; Němeček, Zdeněk; Šafránková, Jana, Themis: Position of subsolar magnetopause and bow shock, příspěvek formou posteru na konferenci Huntsville Workshop 2008: The Physical Processes for Energy and Plasma Transport across Magnetic Boundaries [Jiný výsledek]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Jelínek, Karel; Němeček, Zdeněk and Šafránková, Jana, Small-scale Bow Shock Motion: Themis Project, in WDS'08 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 143-150, 2008. [Jiný výsledek]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Jelínek, Karel; Němeček, Zdeněk; Šafránková, Jana, Study of the shape and motion of the bow shock: Themis contribution, příspěvek formou posteru na konferenci EGU’08 [Jiný výsledek]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Lynnyk, Andrii; Vandas, Marek, Statistical study of the fitting of the magnetic clouds , inWDS’08 Proceedings of Contributed Papers, in WDS'08 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 127-132, 2008. [Jiný výsledek]
102508Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Lynnyk, Andrii; Nemecek, Zdenek; Safrankova, Jana; Jelinek, Karel; Prech, Lubomir , Interplanetary shock propagation through different environments: Multi-point measurements, příspěvek formou prezentace na konferenci Isradynamics 2008 [Jiný výsledek]
68407Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D.Lahoda, Vojtěch, Bruselský sen mezi vysokým a nízkým. In: Bruselský sen. Arbor Vitae, Praha 2008, str. 346. ISBN: 978-80-87164-03-7. Citace z díla Kateřiny Tučkové: Radim Malát. Katalog výstavy, Galerie Vltavín, 2007. Týká se disertačního výstupu o Skupině Radar, katalogu díla jednoho z autorů, který vyšel jako jeden z výstupů disertace v roce 2007. [Jiný výsledek]
22708Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.Norman Gürlebeck, Poster presented at Humboldt coloquium in Prague, 21-23 may 2008 [Jiný výsledek]
17008Mgr. Pavel Škácha, Ph.D.Plášil, Jakub et al., Metarauchite, proposal on a new mineral (CNMMN IMA) 2008-50, 1-6. [Jiný výsledek]
125408Mgr. Vít Šisler, Ph.D.Šisler, Vít; Farahat, Milena, Online Fatwas: Islamic Jurisprudence for Muslim Minorities in Europe. Masaryk University Journal of Law and Technology, 2009, sv. 3, s. 1–15. ISSN 1802-5943. [Článek v časopise] Článek se připravuje k tisku. Předpokládané datum vydání je 1. duben 2009. [Jiný výsledek]
125408Mgr. Vít Šisler, Ph.D.Šisler, Vít, Digital Islam: Research project on Middle East, Islam and digital media. ISSN: 1803-523X, Available online: http://www.digitalislam.eu/ Internetová databáze plných článků, bibliografických anotací a webových stránek vztahujících se k problematice projektu. Databáze je průběžně doplňována a je registrována jako elektronická publikace u Národní knihovny ČR. [Jiný výsledek]
125408Mgr. Vít Šisler, Ph.D.Polčák, Radim; Šisler, Vít; Škop, Martin, VI. International Conference Cyberspace 2008, 28-29.11.2008, Masaryk University, Brno. http://www.cyberspace.muni.cz V rámci konference, jejímž spoluorganizátorem byl hlavní řešitel projektu, byl uspořádán workshop "Islam in Cyberspace", který se zabýval tématikou islámského práva a jeho medializace na internetu. Workshopu se zúčastnilo 11 účastníků z evropských zemích. [Jiný výsledek]
125408Mgr. Vít Šisler, Ph.D.Šisler, Vít, New Media and the Communication of Values. In: Johanna Pink (Ed.), Muslim societies in the age of mass consumption, Cambridge Scholars Publishing (in press) [kapitola v knize]. Předpokládané datum vydání - podzim 2009. [Jiný výsledek]
40207Ing. Rastislav Slavkovský, Ph.D.Slavkovský Rastislav, Tkáčová Vlasta, Köhlerová Renáta, Jiroutová Alena, Sobotka Luboš, Velebný Vladimír, Kanta Jiří , Potkan ZDF - nový experimentální model narušeného hojení kožních ran vlivem diabetu typu II a obezity. VII. Celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma : Mezioborová spolupráce při léčbé ran a kožních defektů. Pardubice 29.- 30. leden 2009. Prednáška. Hojení ran r.3 č.1 s.45, 2009, ISSN 1802-6400. Abstrakt. [Jiný výsledek]
40207Ing. Rastislav Slavkovský, Ph.D.Slavkovský R, Köhlerová R, Tkáčová V, Jiroutová A, Sobotka L, Velebný V, Kanta J. , ZDF RAT – A NOVEL MODEL OF IMPAIRED CUTANEOUS WOUND REPAIR UNDER CONDITIONS OF TYPE II DIABETES MELLITUS AND OBESITY. 5th International Postgraduate Medical Students Conference, 27-29.11.2008, Hradec Králové. Short comunication article (ISBN 978-80-254-3384-3) + Prednáška v angličtine. [Jiný výsledek]
40207Ing. Rastislav Slavkovský, Ph.D.Slavkovský Rastislav, Köhlerová Renáta, Hajzlerová Milena, Jiroutová Alena, Sobotka Luboš, Velebný Vladimír, Kanta Jiří, ŠTÚDIUM HOJENIA KOŽNÝCH RÁN A EXPRESIE GÉNOV SÚVISIACICH Z HOJENÍM NA MODELE DIABETU MELLITUS TYPU 2 – POTKANOVI ZUCKER DIABETIC FATTY (ZDF). Chem. Listy 102, 392(2008), Abstrakt. (ISSN 1213-7103, 0009-2770 (printed)) [Jiný výsledek]
40207Ing. Rastislav Slavkovský, Ph.D.Slavkovsky Rastislav, Köhlerová Renáta, Jiroutová Alena, Sobotka Luboš, Velebný Vladimír, Kanta Jiří, Potkan Zucker Diabetic Fatty (ZDF) - experimentálny model k štúdiu zhoršeného hojenia kožných rán za prítomnosti diabetes mellitus typu II – Konference Rány a Defekty 2007, Ostrava, 7.9.2007. Poster. [Jiný výsledek]
40207Ing. Rastislav Slavkovský, Ph.D.Tkáčová Vlasta, Slavkovsky Rastislav, Jiroutová Alena, Kanta Jiří, Imunohistochemické stanovení myeloperoxidázy, interleukinu 6 a inhibitoru plazminogen aktivátoru 1 v ranách obézních diabetických potkanů ZDF . Studentská konference fakulty chemicko- technologické. Pardubice 22.1.2009. Poster. [Jiný výsledek]
40207Ing. Rastislav Slavkovský, Ph.D.Slavkovský Rastislav, Köhlerová Renáta, Sobotka Luboš, Velebný Vladimír, Kanta Jiří , Diabetes mellitus typu 2 a hojenie experimentálnych rán – Vedecký seminár Nanomedic, Litomyšl 25-26.10.2007. Prednáška [Jiný výsledek]
40207Ing. Rastislav Slavkovský, Ph.D.Slavkovský Rastislav, Köhlerová Renáta, Tkáčová Vlasta, Hajzlerová Milena, Sobotka Luboš, Velebný Vladimír, Kanta Jiří , Hojenie diabetických rán je spojené s disbalanciou v systéme fibrinolytickom, oxidoredukčnom a v systéme zápalovej odpovede. Vedecký seminár klastru Nanomedic, 12-13.6.2008, Špindlerův Mlýn. Prednáška. [Jiný výsledek]
40207Ing. Rastislav Slavkovský, Ph.D.Slavkovský Rastislav, Köhlerová Renáta, Tkáčová Vlasta, Hajzlerová Milena, Valentová Zuzana, Dušková Šárka, Sobotka Luboš, Kanta Jiří , Hojení experimentální rány u obézního diabetického potkana ZDF po ošetření bandáží s obsahem bioaktivních polysacharidů.Seminár Nanomedic – Výskum hojení ran, 17.9.2008, Jablonné n. Orlicí. Prednáška. [Jiný výsledek]
40207Ing. Rastislav Slavkovský, Ph.D.Slavkovský Rastislav, Köhlerová Renáta, Tkáčová Vlasta, Jiroutová Alena, Sobotka Luboš, Velebný Vladimír, Kanta Jiří , ZDF RAT – A NOVEL MODEL OF IMPAIRED CUTANEOUS WOUND REPAIR UNDER CONDITIONS OF TYPE II DIABETES MELLITUS AND OBESITY. 4th Postgraduate Medical Students Conference, 21.10.2008, Hradec Králové. Prednáška v angličtine, víťazná práca. [Jiný výsledek]
40207Ing. Rastislav Slavkovský, Ph.D.Slavkovský Rastislav, Kanta Jiří, Hajzlerová Milena, Köhlerová Renáta, Sobotka Luboš :, Studium hojení ran na zvířecím modelu diabetes mellitus typu II – potkanovi Zucker Diabetic Fatty. XII. vědecká konference LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové 21.1.2009. Prezentace [Jiný výsledek]
40207Ing. Rastislav Slavkovský, Ph.D.Slavkovský Rastislav, Köhlerová Renáta, Tkáčová Vlasta, Jiroutová Alena, Hajzlerová Milena, Sobotka Luboš, Velebný Vladimír, Kanta Jiří, Rukopis článku pre medzinárodný impaktovaný časopis Diabetes. [Jiný výsledek]
80707RNDr. Petra Špačková, Ph.D.Puldová, Petra, Přednáška Komunitní studie lokalit. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova. [Jiný výsledek]
80707RNDr. Petra Špačková, Ph.D.Zelendová, Světla, New Residential Differentiation in Post-socialist City: the Case of Prague Inner City. Mezinárodní konference „The Vital City“, European Urban Research Association (EURA), 12.-14. září 2007, Glasgow, Velká Británie. Příspěvek na konferenci. [Jiný výsledek]
80707RNDr. Petra Špačková, Ph.D.Voslářová, Klára, Proměna sociálního prostředí Miškovic v kontextu suburbanizačního procesu. Bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, 51 s. [Jiný výsledek]
80707RNDr. Petra Špačková, Ph.D.Puldová, Petra, Temelová, Jana, Špaček, Ondřej, Zelendová, Světla, Zpráva z dotazníkového šetření sociálního prostředí pražských čtvrtí. 2008. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, 5 str. [Jiný výsledek]
80707RNDr. Petra Špačková, Ph.D.Puldová, Petra, Social Cohesion in Suburban Neighbourhoods: the Case of Prague. Mezinárodní konference „The Vital City“, European Urban Research Association (EURA), 12.-14. září 2007, Glasgow, Velká Británie. Příspěvek na konferenci. [Jiný výsledek]
80707RNDr. Petra Špačková, Ph.D.Puldová, Petra, Zelendová, Světla, Zpráva z dotazníkového šetření sociálního prostředí lokality nové bytové výstavby Velká Skála. 2008. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, 4 str. [Jiný výsledek]
80707RNDr. Petra Špačková, Ph.D.Puldová, Petra, Ouředníček, Martin, Spinning the Web: Strong and Weak Social Ties of Prague´s Suburbanites. Mezinárodní konference "Similarity and difference in post-communist urban change". 2nd International Urban Geographies of Post-communist States workshop, Stockholm-Tallinn-Baltic Sea, Švédsko, Estonsko, 7. - 10. prosinec 2007. Příspěvek na konferenci. [Jiný výsledek]
80707RNDr. Petra Špačková, Ph.D.Puldová, Petra, Temelová, Jana, Transformation of Housing Estates in Prague. Mezinárodní konference „Socio-demographic change of European cities and its spatial consequences", 14.-16. dubna 2008, Leipzig, Německo. Příspěvek na konferenci. [Jiný výsledek]
80707RNDr. Petra Špačková, Ph.D.Temelová, Jana, Puldová, Petra, Ouředníček, Martin, Novák, Jakub, Migration and how it is changing social milieu of inner city in post-socialist Prague. Mezinárodní konference SUPS10 - Sharjah Urban Plannig Symposium, „Wicked Problems: Best Practices in Planning and Policy Response Mechanisms", 22. - 26. listopadu 2008, Sharjah, Spojené arabské emiráty. Příspěvek na konferenci. [Jiný výsledek]
80707RNDr. Petra Špačková, Ph.D.Ouředníček, Martin, Novák, Jakub, Puldová, Petra, Temelová, Jana, Metody geografického výzkumu města. Konference "Město: proměnlivá ne/samozřejmost", 30. listopadu - 1. prosince 2007, Brno. Příspěvek na konferenci. [Jiný výsledek]
80707RNDr. Petra Špačková, Ph.D.Puldová, Petra, Sociální prostředí městských lokalit. Seminář "Evropské město", 16. - 18. květen 2008, Mikulov. Příspěvek na semináři [Jiný výsledek]
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáEliška Děcká, Zredigovaná verze rozhovoru s Michaelou Pavlátovou realizovaném v rámci výzkumného projektu otištěná v katalogu festivalu Femina Film 2008. [Jiný výsledek]
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáEliška Děcká, Realizace scénického rozhovoru s Michaelou Pavlátovou v rámci Večera animovného filmu (cyklus Pondělky s genderem). http://www.genderstudies.cz/gender-studies/akce_detail.shtml?cmd[1538]=x-1538-2130448 [Jiný výsledek]
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáEliška Děcká, Názorovník - diskuse režisérek animovaného filmu uspořádaná během festivalu Femina Film. Rovněž také dramaturgie bloku animovaných filmů filmů společně s lektorskými úvody. [Jiný výsledek]
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáEliška Děcká, prezentace výzkumu studentům a studentkám Katedry filmových studií v rámci přednášky Animovaný film vyučované Michaelou Mertovou. [Jiný výsledek]
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáEliška Děcká, článek pro časopis Cinepur: Eliška Děcká. Betty Boop: Boop-Oop-A-Doop/Animovaná hvězda, která narušila Disneyho sladké růžové sny. Cinepur, 2008, sv. 58, s. 8–9. ISSN 1213-516X. http://cinepur.cz/article.php?article=1476 (článek je trvale umístěn na webových stránkách časopisu) [Jiný výsledek]
114807RNDr. Mgr. Štěpánka DlouháRuthová, Štěpánka, Hybridizace perlooček rodu Daphnia v přehradních nádržích (Daphnia hybridization in canyon-shaped reservoirs) Katedra Ekologie, PřF UK, Praha 2008 Diplomová práce [Jiný výsledek]
114807RNDr. Mgr. Štěpánka DlouháDlouhá, Štěpánka; Thielsch, Anne; Kraus, Robert H. S.; Seďa, Jaromír; Schwenk, Klaus; Petrusek, Adam, Identifying hybridizing taxa within the Daphnia longispina species complex: which methods to rely on? článek v recenzním řízení časupisu Hydrobiologia [Jiný výsledek]
114807RNDr. Mgr. Štěpánka DlouháDlouhá, Štěpánka; Petrusek, Adam; Seďa, Jaromír, Bastardi v našich vodách: Hybridizace perlooček r. Daphnia na gradientech přehradních nádrží. Abstrakt na konferenci Zoologické dny 2008. [Jiný výsledek]
114807RNDr. Mgr. Štěpánka DlouháDlouhá, Štěpánka; Petrusek, Adam; Thielsch, Anne; Brede, Nora; Seďa, Jaromír; Schwenk, Klaus, Detailed genetic architecture of spatially structured hybridizing populations of the Daphnia longispina complex Abstrakt na konferenci Symposium on Cladocera, Aguascalientes, Mexiko. [Jiný výsledek]
72207doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.Grau, N; Cole, B A; Holzmann, W G; Spousta, M; Steinberg, P , Identification and Rejection of Fake Reconstructed Jets From a Fluctuating Heavy Ion Background in ATLAS, publikovano jako proceedings ke konferenci Hot Quarks 2008, kde bylo prezentovano kolegou N. Grauem arXiv:0810.1219, resp. CERN document server (http://cdsweb.cern.ch/) ATL-COM-PHYS-2008-162 [Jiný výsledek]
72207doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.Spousta, M., Prezentace vysledků na konferenci PANIC 2008 + proceedings, které by měly být publikovány během první půle roku 2009 (Elsevier), viz též CERN document server [Jiný výsledek]
72207doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.Spousta, M., Prezentace výsledků na konferenci Physics at LHC 2008 + proceedings, které by měly být publikovány během první poloviny roku 2009 v PoS, viz též CERN Dokument server [Jiný výsledek]
72207doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.Angerami, A; Cole, B; Debbe, R; Dolejsi, J; Grau, N; Holzmann, W; Leltchouck, M; Spousta, M , The HIJetRec Package for Jet Reconstruction in a Heavy Ion Environment in ATLAS, vnitřní publikace detektoru ATLAS, ATL-PHYS-INT-2008-039 [Jiný výsledek]
72207doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.Spousta, M, Prezentace výsledků ve formě posteru na konferenci Quark Matter + proceedings, které by měly být publikovány v Indian Journal of Physics [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Kolpaková, A., Bakalářská práce, Diagnostika výboje v Magnetronu Langmuirovou sondou, Vedoucí: Mgr. Pavel Kudrna, Dr. [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Virostko, P., Čada, M., Hubička, Z., Kment, Š., Olejníček, J., Adámek, P., Kudrna, P., Chichina, M., Klusoň, J., Leshkov, S., Tichý, M., Článek zaslaný do časopisu, Diagnostics of a DC-Energized Hollow Cathode Plasma Jet System for TiO2 Thin Films Deposition, Journal of Optoelectronics and advanced Materials [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Klusoň, J., Kudrna, P., Kolpaková, A., Picková, I., Tichý, M., Příspěvek na konferenci ve formě posteru, Diagnostic Study of DC Discharge in Cylindrical Magnetron in 1kHz Pulsed Regime, 6th Technological Plasma Workshop 2008, Milton Keynes, Velká Británie [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Klusoň, J., Diplomová práce, Diagnostika nízkoteplotního plazmatu pomocí Langmuirovy a emisní sondy, Vedoucí: Mgr. Pavel Kudrna, Dr. [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Rubovič, P., Bakalářská práce, Studium reakcí molekulárních iontů v nízkoteplotním plazmatu, Vedoucí: Mgr. Radek Plašil, Ph.D. [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Klusoň, J., Kudrna, P., Picková, I., Tichý, M., Příspěvek na konferenci ve formě posteru, Diagnostic Study of DC Discharge in Cylindrical Magnetron in 1kHz Pulsed Regime, International Congress on Plasma Physics 2008, Fukuoka, Japonsko [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Kudrna, P., Klusoň, J., Picková, I., Tichý, M., Článek zaslaný do časopisu, A Diagnostic Study of DC Discharge in Cylindrical Magnetron in Pulsed Regime, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Leshkov, S., Kudrna, P., Chichina, M., Picková, I., Tichý, M., Konferenční příspěvek, Langmuir Probe Diagnostics of DC Hollow Cathode Discharge During TiOx Deposition, WDS 08 Proceedings of Contributed papers, part II, 122-126, 2008, ISBN 978-80-7378-066-1 [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Leshkov, S., Kudrna, P., Chichina, M., Picková, I., Tichý, M., Příspěvek na konferenci ve formě posteru, Investigations of Hollow Cathode DC Plasma Jet System as a Source for TiOx Deposition, 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Praha [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Tichy, M., Hubicka, Z., Sicha, M.,Cada, M., Olejnicek, J., Churpita, O., Jastrabik, L.,Virostko, P., Adamek, P., Kudrna, P., Kluson, J., Leshkov, S., Chichina, M., Kment, Š. , Článek zaslaný do časopisu, Spatial Plasma Profiles in a DC-Energized Hollow-Cathode Plasma Jet System, Journal of Plasma and Fusion Research Series [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Chichina, M., Leshkov, S., Kudrna, P., Klusoň, J., Kolpaková, A., Hubička, Z., Tichý, M. , Příspěvek na konferenci ve formě posteru, Spatial Plasma Profiles in a Hollow-Cathode Plasma Jet System, 6th Technological Plasma Workshop 2008, Milton Keynes, Velká Británie [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Chichina, M., Leshkov, S., Kudrna, P., Klusoň, J., Hubička, Z., Tichý, M. , Příspěvek na konferenci ve formě posteru, Spatial Plasma Profiles in a DC-Energized Hollow-Cathode Plasma Jet System, International Congress on Plasma Physics 2008, Fukuoka, Japonsko [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Kudrna, P., Leshkov, S., Chichina, M., Picková, I., Tichý, M., Příspěvek na konferenci ve formě posteru, A Study of the Plasma Distribution in the DC Plasma Jet in Argon, 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Praha [Jiný výsledek]
29808Mgr. Eva HanzlíkováHanzlíková Eva, Účast a prezentace výsledků grantového projektu na XV. symposiu českých reprodukčních imunologů ve Žďáru nad Sázavou konanou dne 28.5. až 30.5.2009. [Jiný výsledek]
20508RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.Nováková Lucie, Reactivation of brittle tectonic structures in the Sudetic Marginal Fault vicinity (in north east of Bohemian Massif). Fault zones: Structure, Geomechanics and Fluid Flow. 16th-18th September 2008, The Geological Society, Burlington House, Piccadilly, London, 6. [Jiný výsledek]
132307RNDr. Zuzana KotkováKotková, Zuzana, Poster: Middle-size MRI contrast agents: the optimal way for cell tracking [Jiný výsledek]
149207Mgr. Marie PažoutováPažoutová, Marie, Škaloud, Pavel, Phylogeny and the generic concept of capsal green algae, family Radiococcaceae (poster z mezinárodní konference Algal Culture Collections 2008) [Jiný výsledek]
149207Mgr. Marie PažoutováPažoutová, Marie, Phylogenetic diversity and generic concept in the family Radiococcaceae, Chlorophyta. Magisterská diplomová práce. Depon. in Katedra botaniky PřF UK. http://botany.natur.cuni.cz/algo/diplomky.html [Jiný výsledek]
51907MUDr. Martin Klein, Ph.D.Farár V., Nováková M., Riljak V., Rohan Z., Pleticha J., Klein M., Mysliveček J., Adaptation to gene disruption affecting cholinergic transmission. Physiol. Res. 2008, 57, 2, 13P. (abstrakt, 84. Fyziologické dny, Martin) [Jiný výsledek]
92707RNDr. Daniela Záhoráková, Ph.D.Záhoráková Daniela, Baxová Alice, Zeman Jiří, Martásek Pavel, Rettův syndrom: klinické a molekulární aspekty. Přednáška na pracovním dni Společnosti pro prevenci dědičných poruch ČLS JEP. [Jiný výsledek]
92707RNDr. Daniela Záhoráková, Ph.D.Záhoráková Daniela, Jáchymová Marie, Puchmajerová Alena, Baxová Alice, Martásek Pavel, APOE4 in Rett syndrome patients: A potential modulation factor? Poster na konferenci SSIEM 2008, 2.-5.9.2008, Lisabon, Portugalsko. Abstrakt publikován v Journal of Inherited Metabolic Disease, Vol. 31, Suppl. 1, 156-156. [Jiný výsledek]
92707RNDr. Daniela Záhoráková, Ph.D.Záhoráková Daniela, Puchmajerová Alena, Králík Lubomír, Jáchymová Marie, Baxová Alice, Zeman Jiří, Martásek Pavel, Analysis of polymorphisms in 5-HTT, HSP 70-1, APOE, and HMOX-1 genes as potential modulation factors of Rett syndrome. Poster na ESHG 2008 konferenci, 31.5.-3.6.2008, Barcelona, Španělsko. Abstrakt publikován v European Journal of Human Genetics, Vol. 16, Suppl. 2, 61-61. [Jiný výsledek]
92707RNDr. Daniela Záhoráková, Ph.D.Záhoráková Daniela, Jáchymová Marie, Dvořáková Lenka, Baxová Alice, Zeman Jiří, Martásek Pavel, APOE as a potential modulation factor in Rett syndrome. Poster na 6th World Rett Syndrome Congress, 10.-13.10.2008, Paříž, Francie. Abstrakt publikován v knize abstrakt. [Jiný výsledek]
92707RNDr. Daniela Záhoráková, Ph.D.Zahorakova Daniela, Jachymova Marie, Dvorakova Lenka, Baxova Alice, Martasek Pavel, APOE ε4, a potential modulation factor in Rett syndrome. Článek podmíněně přijat k publikaci v Journal of Human Genetics (IF 2,275). [Jiný výsledek]
109908MUDr. Stěpan VinakurauVinakurau Stěpan , РАННЯЯ И ПОЗДНЯЯ ТОХИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И ПРЯМОЙ КИШКИ ПРИ КОНФОРМНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ПРОСТАТЫ Степан Винакурау, К.М.Н. Яна Праусова Отделение лучевой терапии, г. Прага Доц. Йозеф Роcина, К.М.Н. Яна Вранова Кафедра биофизики и информатики г. Прага Этот проект получил поддержку GAUK № 109908 2008 Задача исследования. Определение степени повреждения мочевыводящих путей и прямой кишки при лечении рака предстательной железы Выводы. КЛТ обладает умеренной поздней значительной ТР и может быть рекомендована в качестве стандартной терапии рака простаты. У пациентов с острой ТР прямой кишки наблюдается более частое возникновение поздних осложнений. У пациентов с острой ТР мочевыводящих путей такая зависимость не подтвердилась. [Jiný výsledek]
127708Mgr. Kateřina Lah, Ph.D.Romaševská Kateřina, Seznam dosažených výsledků (a) Databanka cca 100 nahrávek česky mluvených projevů cizinců s ruštinou jako prvním jazykem a jejich ortografických a fonetických přepisů – bude přístupná v LS akademického roku 2008/09 (b) Odborný seminář bude spojen s doktorským seminářem na ÚČJTK a proběhne dle stanoveného harmonogramu v LS akademického roku 2009 (c) Elektronické číslo časopisu Čeština doma a ve světě s tématem Čeština jako cizí jazyk bude k dispozici v září 2009 (editorky čísla Mgr. J. Janoušková a Mgr. K. Romaševská) (d) Šablona pro potřeby fonetické transkripce databázových záznamů TRIPAC#FDB-foreign.dot [Jiný výsledek]
130307Mgr. Lukáš Falteisek, Ph.D.Falteisek, Lukáš, Klonování a charakterizace proteinů potenciálně zacílených do membránoých mikrodomén, diplomová práce, Praha 2008 [Jiný výsledek]
103607Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.Passia, Radoslav, Vystúpenie na vedeckom seminári Pamäť literárnej vedy pri príležitosti životného jubilea Doc. PhDr. Rudolfa Chmela, DrSc. v rámci cyklu Pamäť literárnej vedy. Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Slovenská republika. 16. 2. 2009. Názov predneseného referátu: „Ako to klokočom vrelo v peknom duchu Štúrovom...“ (Príspevok k diskusii o monografiách o Ľudovítovi Štúrovi). [Jiný výsledek]
103607Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.Passia, Radoslav, Mezinárodní setkání spisovatelů. Odborné sympozium na téma: národní literatury v současné sjednocené Evropě. Obec spisovatelů, Český Těšín (ČR), 31. 5. 2008. Názov predneseného príspevku: Prekladať alebo neprekladať? Niekoľko postrehov k súčasným vzťahom slovenskej a českej literatúry. Dostupné z: http://www.obecspisovatelu.cz/dokoran/dokoran_47/dokoran_16.htm [Jiný výsledek]
103607Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.Passia, Radoslav, Účasť na vedeckej konferencii "K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 III." Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov (SR), 26. 5. – 27. 5. 2008. Názov predneseného príspevku: Vstupné poznámky k východokarpatskému hraničnému areálu. [Jiný výsledek]
133008RNDr. Milan Svoboda, Ph.D.Musil, Stanislav, Příspěvek na tuzemské konferenci MUSIL S., KRATZER J., VOBECKÝ M., RYCHLOVSKÝ P., MATOUŠEK T.: Chemical vapour generation of silver as a method for sample introduction for atomic absorption spectrometry. In: 4th International Student Conference: "Modern Analytical Chemistry", Book of proceedings, Prague, 28.-29. January 2008, ISBN 978-80-903103-2-2, p. 113-117 [Jiný výsledek]
133008RNDr. Milan Svoboda, Ph.D.Svoboda, Milan, Příspěvek na mezinárodní konferenci SVOBODA M., KRATZER J., VOBECKÝ M., RYCHLOVSKÝ P., DĚDINA J.,: Cryogenic Trapping for Arsenic Speciation Analysis by Hydride Generation – Atomic Absorption Spectrometry. In: Tenth Rio Symposium on Atomic Spectrometry, Salvador de Bahia, Brazil, 7.-12. September 2008, p. 199 [Jiný výsledek]
133008RNDr. Milan Svoboda, Ph.D.Svoboda, Milan, Příspěvek na mezinárodní konferenci DĚDINA J., KRATZER J., SELECKÁ A., ŘEZÁČOVÁ O., SVOBODA M.: Comparison of tools for ultratrace analysis of hydride forming elements: atomic fluorescence versus collection in quartz atomizers for atomic absorption, Salvador de Bahia, Brazil, 7.-12. September 2008, p. 77 [Jiný výsledek]
133008RNDr. Milan Svoboda, Ph.D.Svoboda, Milan, Příspěvek na mezinárodní konferenci SVOBODA M., KRATZER J., VOBECKÝ M., RYCHLOVSKÝ P., DĚDINA J.,: Cryogenic Trapping for Arsenic Speciation Analysis by Hydride Generation – Atomic Absorption Spectrometry. In: XIXth Slovak-Czech spectroscopic conference, Častá-Papiernička, Slovakia, 12. – 16.10. 2008, p. 128. [Jiný výsledek]
133008RNDr. Milan Svoboda, Ph.D.Musil, Stanislav, Příspěvek na mezinárodní konferenci MUSIL S., KRATZER J., VOBECKÝ M., MATOUŠEK T.: Chemical vapour generation of silver for AAS: assessement of introduction efficiency by ^111 Ag radiotracer experiments. In: Tenth Rio Symposium on Atomic Spectrometry. Salvador - Bahia, Brazil, 7.-12. September 2008, p. 142 [Jiný výsledek]
133008RNDr. Milan Svoboda, Ph.D.Musil, Stanislav, Příspěvek na mezinárodní konferenci MATOUŠEK T., MUSIL S., HOVORKA J.: Chemical vapour generation of silver for AAS: tracking silver nanoparticles in the gaseous phase. In: Tenth Rio Symposium on Atomic Spectrometry. Salvador - Bahia, Brazil, 7.-12. September 2008, p. 143 [Jiný výsledek]
133008RNDr. Milan Svoboda, Ph.D.Musil, Stanislav, Příspěvek na tuzemské konferenci MUSIL S., MATOUŠEK T., RYCHLOVSKÝ P.: Thioglycolic acid as on-line pre-reductant for speciation analysis of arsenic by selective hydride generation-cryotrapping-AAS. In: 4th International Student Conference: "Modern Analytical Chemistry", Book of proceedings, Prague, 28.-29. January 2008, ISBN 978-80-903103-2-2, p. 123-129 [Jiný výsledek]
82607PhDr. Šárka Alföldy-Zscheile, Ph.D.Alföldy, Šárka, Ústní prezentace na XXIX. Mezinárodním psychologickém kongresu: Název předneseného příspěvku: Conceptions of individualism and collectivism in contemporary India and China. (Koncepce individualismu a kolektivismu v současné Indii a Číně). Datum a místo konání: 20. - 25. 7. 2008, Berlín. Abstrakt byl publikován: Alföldy, Šárka: Conceptions of individualism and collectivism in contemporary India and China. In Dalbert, C.(Ed.): International Journal of Psychology. Vol. 43, issue 3/4, June/August 2008, s. 594, Psychology Press Taylor Francis Group. ISSN 0020-7594. ISBN 978-1-84169-860-1 (viz příloha). [Jiný výsledek]
82607PhDr. Šárka Alföldy-Zscheile, Ph.D.Alföldy, Šárka, Vytvoření nového volitelného předmětu na katedře psychologie FF UK v Praze: "Interkulturní psychologie v pracovním procesu". Předmět seznamuje s problematikou interkulturní psychologie především z hlediska psychologie práce a organizace. Kurz je zaměřen zejména na psychologické aspekty adaptace a integrace českých pracovníků při dlouhodobých pracovních pobytech v zahraničí a při kontaktu s cizí kulturou na pracovišti v ČR. Objasňuje hlavní ohniska konfliktů a opory při spolupráci ve dvou či více kulturních pracovních týmech. Cílem předmětu je seznámit s interkulturní problematikou na pracovišti, obecně i z hlediska specifik určitých kultur, a zlepšit připravenost pro vzájemnou spolupráci ve více národnostní pracovní skupině či týmu. [Jiný výsledek]
82607PhDr. Šárka Alföldy-Zscheile, Ph.D.Alföldy, Šárka, Ústní prezentace na mezinárodní konferenci Fakulty sociálních věd a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy "Střední Evropa v Unii a Unie ve střední Evropě": Název příspěvku: Psychologické problémy dlouhodobých pracovních pobytů v zahraničí. Příspěvek k otázkám kroskulturální psychologie. Datum a místo konání: 19. - 21.9. 2007, Praha. [Jiný výsledek]
82607PhDr. Šárka Alföldy-Zscheile, Ph.D.Alföldy, Šárka, Ústní prezentace na odborném semináři Sekce interkulturní psychologie při Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS): Název příspěvku: Fenomén domov při přechodu do cizích kultur. Datum a místo konání: 19. 3. 2007, Česká zemědělská univerzita v Praze. Založení Sekce interkulturní psychologie při ČMPS (téhož dne). PhDr. Šárka Alföldy - zakládající člen výboru. [Jiný výsledek]
82607PhDr. Šárka Alföldy-Zscheile, Ph.D.Alföldy, Šárka, Ústní prezentace na odborném semináři Sekce interkulturní psychologie při Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) "Interkulturní problémy v psychologické praxi": Název příspěvku: Adaptace na indickou a čínskou kulturu při dlouhodobých pracovních pobytech. Pojetí vztahu k výkonnosti a bohatství v těchto kulturách. Datum a místo konání: 17. 10. 2007, Akademie věd ČR v Praze. [Jiný výsledek]
82607PhDr. Šárka Alföldy-Zscheile, Ph.D.Alföldy, Šárka, Ústní prezentace na Evropském kongresu psychologie (ECP): Název příspěvku: Intercultural adaptation. Psychological Issues of Czech Workers Abroad. (Mezikulturní adaptace. Psychologická problematika českých pracovníků v zahraničí). Datum a místo konání: 3.- 6. 7. 2007, Praha. Abstrakt byl publikován: Alföldy, Šárka: Intercultural adaptation. Psychological issues of Czechs workers abroad. In Polišenská, V. A., Šolc, M., Kotrlová, J. (ed.): Mapping of psychological knowledge for society. S. 56, 193. Union of Psychologist Associations of the Czech Republic (UPA), Praha, KRP, s.r.o. 2007. ISBN 978-80-7064-017-3 (CAPA, a.s.). V plné verzi na CD-ROM: Mapping of psychological knowledge for society. Hewer, s.r.o. 2007 ISBN 978-80-7064-017-3 (CAPA, a.s.). [Jiný výsledek]
1607RNDr. Jan Lánský, Ph.D.Jiří Kochánek, Jan Lánský, Petr Uzel, Michal Žemlička, Multistream Compression. In: Storer, J. A., Marcellin, M. W. (Eds.): Proceedings of 2008 Data Compression Conference (DCC 2008), IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, California, USA, 2008, pg. 527, ISBN 0-7695-3121-0, ISSN 1068-0314. [Jiný výsledek]
1607RNDr. Jan Lánský, Ph.D.Radovan Šesták, Jan Lánský, Michal Žemlička, Suffix Array for Large Alphabet. In: Storer, J. A., Marcellin, M. W. (Eds.): Proceedings of 2008 Data Compression Conference (DCC 2008), IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, California, USA, 2008, pg. 543, ISBN 0-7695-3121-0, ISSN 1068-0314. [Jiný výsledek]
1607RNDr. Jan Lánský, Ph.D.Jiří Kochánek, Jan Lánský, Petr Uzel, Michal Žemlička, The New Statistical Compression Method: Multistream Compression. In: Snášel, V., Pokorný, J., Pichappan, P., El-Qawameh, E., Ariwa, E. (Eds.): Proceedings of First International Conference on the Applications of Digital Information and Web Technologies (ICADIWT 2008), Sponsored by IEEE, VSB - Technickal University of Ostrava, Czech Republic, 2008, pg. 320-325, ISBN 978-1-4244-2624-9, IEEE Catalog Number CFP0876E-CDR. [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Poster, Akutní hybridní leukémie u dětí: Spektrum přestaveb genů pro imunoglobuliny a T-buněčné receptory, Jihlava, VIII. Český pediatrický kongres, Jihlava, 25.-27.9.2008 [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Přednáška, Prognostický význam vyšetření periferní krve v průběhu léčby dětské akutní lymfoblastické leukémie (ALL), 18. konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR, Plzeň, 21.-23.11.2008 [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Poster, Prognostic Impact of Peripheral Blood Involvement during Early Time Points of Childhood ALL Treatment, 50th Annual Meeting, American Society of Hematology, San Francisco, 6.-9.12.2008 [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Poster, Immunoglobulin and T Cell Receptor Rearrangements Identification Reveals Potentially New Subgroup Within Pediatric Acute Biphenotypic Leukemias, 13th Congress of the EHA, Kodaň, 12.-15.6.2008 [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Mejstříková Ester, Poster, Biology of Childhood Acute Hybrid Leukemias in a Population Based Study (Czech Pediatric Working Group), British Society for Haematology 48th Annual Scientific Meeting Incorporating the 6th Bi-Annual I-BFM Leukaemia Symposium, Glasgow, 7.4.-9.4.2008 [Jiný výsledek]
64407Mgr. Ján Kozic, Ph.D.Oktábec Zbyněk, Diplomová práce: Syntéza antimikrobiálně aktivních anilidů a jejich sirných analogů. [Jiný výsledek]
64407Mgr. Ján Kozic, Ph.D.Kadeřávková Zuzana, Obhájená diplomová práce s názvem Syntéza benzoxazolů s potenciální antituberkulotickou aktivitou se zabývala především přípravou nových potenciálně antutiberkuloticky aktivních benzoxazolových derivátů. Připravené látky byly poslány na biologické testy. [Jiný výsledek]
28307Mgr. Jana Lišková, Ph.D.STANISLAV OPEKAR, MARTINA SPIŠÁKOVÁ, PRAKASH SHANKARAN, ZORA MĚLKOVÁ a MARTIN KOTORA, Poster prezentovaný na 43. konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii „Liblice 2008“, Nymburk, 14.-16. listopad 2008: SYNTÉZA BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK NA BÁZI KYSELINY ETAKRYNOVÉ. Abstrakt byl publikován v Chemických listech 102, str. 1061, 2008 [Jiný výsledek]
83207Mgr. Martina Vítková, Ph.D.Vítková, Martina, Ettler, Vojtěch, Šebek, Ondřej, Mihaljevič, Martin, Grygar, Tomáš, Rohovec, Jan, 2009: The pH-dependent leaching of inorganic contaminants from secondary lead smelter fly ash. Journal of Hazardous Materials, 2009, In Press, Corrected Proof, doi:10.1016/j.jhazmat.2008.12.136. ISSN 0304-3894. IF 2.337. [Jiný výsledek]
83207Mgr. Martina Vítková, Ph.D.Vítková, Martina, Ettler, Vojtěch, Šebek, Ondřej, Mihaljevič, Martin, 2007: Application of pH-static System for the Determination of Metallic Contaminant Leaching from Pb Smelter Fly Ash. In: 8th European Meeting on Environmental Chemistry (EMEC8), Inverness (Scotland), December 5-8, 2007, str. 44. [Jiný výsledek]
83207Mgr. Martina Vítková, Ph.D.Vítková, Martina, 2008: Studium vyluhovatelnosti kontaminantů z popílku z metalurgie olova pomocí pH-statického loužícího testu. Diplomová práce, Ústav Geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK, Praha, 46 str., 7 příloh. [Jiný výsledek]
103207Mgr. Anna Sochová, Ph.D.Sochová, Anna, Arménský historik Ełišē a jeho dílo O Vardanovi a arménské válce v historicko-literárních souvislostech (odborná studie, přijata do tisku, vyjde duben/květen Parrésia 2/2008) [Jiný výsledek]
103207Mgr. Anna Sochová, Ph.D.Daněk, Tomáš, Grigor Tathevaci a jeho doba (stať o arménském filosofu, přijato do tisku, odborný časopis Nový Orient) [Jiný výsledek]
103207Mgr. Anna Sochová, Ph.D.Sochová, Anna, Agathangelos, Život a historie svatého Řehoře Osvětitele (překlad části díla Dějiny Arménů, přijat do tisku, vyjde v dubnu/květnu v odborné revue Parrésia 2/2008 [Jiný výsledek]
103207Mgr. Anna Sochová, Ph.D.Daněk, Tomáš, Přednášky na téma Arménská středověká filosofie a Vývoj arménštiny na příkladech arménských teologických, hagiografických a filozofických pramenů (uskutečněno v zimním semestru ak. roku 2008/2009 v rámci přednáškového cyklu Arménie na křižovatkách mezi Anatolií, Persií a Kavkazem pořádaného ÚLUG FF UK) [Jiný výsledek]
103207Mgr. Anna Sochová, Ph.D.Sochová, Anna , Přednášky na téma Pronikání křesťanství na území Arménie a formování křesťanské církve očima arménských kronikářů a Vznik arménského písma a zlatý věk arménské literatury – exkurz do jednotlivých žánrů (uskutečněno v zimním semestru ak. roku 2008/2009 v rámci přednáškového cyklu Arménie na křižovatkách mezi Anatolií, Persií a Kavkazem pořádaného ÚLUG FF UK) [Jiný výsledek]
123307MUDr. Jan Brožík, Ph.D.Brožík, Jan , Zaslané abstraktum k přednášce na Evropský radiologický kongres v roce 2009: An evaluation of Crohn's disease activity using contrast enhanced ultrasound - comparisons with MR enterography, clinical scoring and laboratory markers O přijetí nebo zamítnutí abstraktu na ECR jsem nebyl dosud informován. [Jiný výsledek]
123307MUDr. Jan Brožík, Ph.D.Brožík, Jan, Přednáška Hodnocení aktivity Crohnovy choroby pomocí kontrastní dynamické ultrasonografie, 21.ledna 2009 XIII. vědecká konference UK LF HK a FN HK. [Jiný výsledek]
123307MUDr. Jan Brožík, Ph.D.Brožík, Jan, Do časopisu Česká radiologie připravujeme přehledné sdělení o využití kontrastní dynamické ultrasonografie v hodnocení aktivity Crohnovy choroby. [Jiný výsledek]
35607MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.Švojgr, Karel, Příspěvek na 50. konferenci Americké Hematologické Společnosti v San Franciscu, USA [Jiný výsledek]
58807PharmDr. Mgr. Klára Sochorová, Ph.D.Sochorová Klára, Budinský Vít, Rožková Daniela, Tobiasová Zuzana, Špíšek Radek, Dusilová-Sulková Sylva, Bartůňková Jiřina, Vitamin D receptor activators calcitriol and paricalcitol modulate dendritic cell phenotype and function - in vitro study. Abstrakt 8th EFIS-EJI Tatra immunology conference Molecular Determinants of T-Cell Immunity. Štrbské Pleso, Slovakia. Abstract book str. 44 [Jiný výsledek]
58807PharmDr. Mgr. Klára Sochorová, Ph.D.Sochorová Klára, Budinský Vít, Rožková Daniela, Tobiasová Zuzana, Špíšek Radek, Dusilová-Sulková Sylva, Bartůňková Jiřina, Abstrakt: Vliv analogu vitaminu D parikalcitolu na morfologické a funkční charakteristiky dendritických buněk. Abstrakt. 2008, Alergie 10/supp 2, str.69 Abstrakt byl vybrán pro prezentaci ve formě přednášky na XXV. sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a XII. kongresu českých a slovenských imunologů [Jiný výsledek]
58807PharmDr. Mgr. Klára Sochorová, Ph.D.Sochorová Klára, Budinský Vít, Rožková Daniela, Tobiasová Zuzana, Špíšek Radek, Dusilová-Sulková Sylva, Bartůňková Jiřina, Vliv analogu vitaminu D parikalcitolu na morfologické a funkční charakteristiky dendritických buněk, poster, Studentská vědecká konference 2.lékařské fakulty, 23-24.dubna 2008 [Jiný výsledek]
58807PharmDr. Mgr. Klára Sochorová, Ph.D.Sochorová Klára, Budinský Vít, Rožková Daniela, Tobiasová Zuzana, Špíšek Radek, Dusilová-Sulková Sylva, Bartůňková Jiřina, Paricalcitol exerts potent immunomodulatory effects on dendritic cells and inhibits induction of antigen-specific T cells článek současné době v recenzním řízení - časopis Molecular Immunology [Jiný výsledek]
58807PharmDr. Mgr. Klára Sochorová, Ph.D.Sochorová Klára, Budinský Vít, Rožková Daniela, Tobiasová Zuzana, Špíšek Radek, Dusilová-Sulková Sylva, Bartůňková Jiřina, Abstrakt: Vitamin D receptor activators calcitriol and paricalcitol modulate dendritic cell phenotype and function - in vitro study. Abstrakt. 6th International Congress on Autoimmunity, Porto, Portugal, September 10-14, 2008, Abstract book str. 1167, Abstrakt byl vybrán pro prezentaci ve formě přednášky. [Jiný výsledek]
128107PhDr. Helena Diesing, Ph.D.Helena Diesing, přednáška na téma Kája Saudek a šedesátá léta [Jiný výsledek]
101807Mgr. Petra RybářováŠvrčková, Petra, Stehlíková, Naďa, Pojmová mapa v žákovském projektu. In Stehlíková, N. (ed.), Jak učit matematice žáky ve věku 11-15 let. Plzeň: Vydavatelský servis, 2008, s. 143-150. [Jiný výsledek]
101807Mgr. Petra RybářováŠvrčková, Petra, Žákovské projekty ve výuce matematiky, vystoupení na doktorandské škole, Zlenice, Česká republika, duben 2008. [Jiný výsledek]
101807Mgr. Petra RybářováStehlíková, Naďa, How do practicing teachers use projects in their teaching of mathematics? In Maj, B., Pytlak, B., Swoboda, E. (eds.), Supporting independent thinking through mathematical education. Rszeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008, p. 247. [Jiný výsledek]
101807Mgr. Petra RybářováMatějů, Bohuna, Prekoncepty a vyvození dělení na 1. stupni ZŠ, In Matematické vzdělávání z pohledu žáka a učitele primární školy. Sborník příspěvků. Olomouc 2008, Univerzita Palackého v Olomouci, v tisku. [Jiný výsledek]
101807Mgr. Petra RybářováŠvrčková, Petra, Matematické projekty – dva náměty. In Stehlíková, N., Jirotková, D. Dva dny s didaktikou matematiky 2008. Sborník příspěvků. Praha: PedF UK, v tisku. [Jiný výsledek]
101807Mgr. Petra RybářováŠvrčková, Petra, Teaching Mathematics through Pupils’ Projects. In Tzanakis, C. íed.), International Colloquium on the Didactics Of Mathematics, Rethymnon, Crete, v tisku. 8 stran. [Jiný výsledek]
101807Mgr. Petra RybářováŠvrčková, Petra, Project Teaching in Mathematics, YESS 4 Summer School, Trabzon, Turkey, August 18 – 24 2008, 4 strany. Publikováno online: http://yess4.ktu.edu.tr/YermePappers/Petra_Svrckova. [Jiný výsledek]
36007MUDr. Hana AdámkováLiláková, Dana, Hejcmanová, Dagmar , Refractive errors of premature children at school age. Congress of European Society of Ophthalmology and American Academy of Ophthalmology, 8.6.-12.6.2007, Viena (elektronický poster, abstrakt) [Jiný výsledek]
36007MUDr. Hana AdámkováAdámková, Hana, Liláková, Dana, Hejcmanová, Dagmar, Quality of vision in premature children. XIII. vědecká konference, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové (přednáška, abstrakt) [Jiný výsledek]
36007MUDr. Hana AdámkováLiláková, Dana, Hejcmanová, Dagmar, Výskyt strabismu u nedonošených dětí. XVI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti, Špindlerův Mlýn, 25.9.-27.9.2008 (poster,abstrakt) [Jiný výsledek]
36007MUDr. Hana AdámkováLiláková, Dana, Hejcmanová Dagmar, Refrakční vady nedonošených dětí ve školním věku. Mezinárodní symposium dětské oftlmologie, 25.5.-26.5.2007, Bratislava (poster, abstrakt) [Jiný výsledek]
36007MUDr. Hana AdámkováLiláková Dana, Hejcmanová Dagmar, Refrakční vady nedonošených dětí ve školním věku. 15. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, 21.6.-23.6.2007, Brno (poster, abstrakt) [Jiný výsledek]
36007MUDr. Hana AdámkováLiláková, Dana, Hejcmanová, Dagmar, Kuba, Miroslav , Visual impairment in premature children with hydrocephalus. 8th European Neuro-Ophthalmology Society (EUNOS) Meeting, May 26-29,2007 Istanbul, Turkey (poster, abstrakt) [Jiný výsledek]
36007MUDr. Hana AdámkováLiláková, Dana, Kuba, Miroslav, Hejcmanová, Dagmar, Das Sehvermögen frühgeborener Kinder nach der Operation des Hydrocephalus. 49. Tagung der Österreichischen ophthalmologischen Gesellschaft. Graz, 1.5.-3.5.2008 (poster, abstrakt) [Jiný výsledek]
36007MUDr. Hana AdámkováLiláková Dana, Hejcmanová, Dagmar, Strabismus in premature children. 32nd Meeting of European Strabismological Association, Munich, 7.9.-10.9.2008 (poster, abstrakt) [Jiný výsledek]
36007MUDr. Hana AdámkováLiláková Dana, Kvalita vidění u nedonošených dětí ve školním věku. Dizertační práce, 2008. Práce a autereferát k práci je k dispozici na Lékařské fakultě v Hradci Králové [Jiný výsledek]
36007MUDr. Hana AdámkováLiláková, Dana, Macháčková, Markéta, Hejcmanová, Dagmar, Výsledky operací strabismu na Oční klinice v Hradci Králové v letech 2005-2007. XVI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti, Špindlerův Mlýn, 25.9.-27.9.2008 (poster, abstrakt) [Jiný výsledek]
19307Mgr. Lucie ČernáČerná Lucie, Poster prezentující výsledky projektu z let 2006-2007 [Jiný výsledek]
19307Mgr. Lucie ČernáČerná Lucie, Diplomová práce "Srovnávací populační dynamika druhů Anthericum liliago L. a Anthericum ramosum L." (text) [Jiný výsledek]
19307Mgr. Lucie ČernáČerná Lucie, Rukopis připravovaného článku prezentujícího výsledky celého projektu [Jiný výsledek]
19307Mgr. Lucie ČernáČerná Lucie, Diplomová práce "Srovnávací populační dynamika druhů Anthericum liliago L. a Anthericum ramosum L." (přílohy) [Jiný výsledek]
85107Mgr. Jiří SmutekSmutek J., Polášek M., Overview of functions of SIAMPLEX program for SIA analyser, SIA 2008, Hradec Králové, 2. - 4. 6. 2008, p 42. Popis aktuálních možností "lab-made" SIA analyzátoru a vylepšovaného optimalizačního programu. [Jiný výsledek]
85107Mgr. Jiří SmutekSklenářová H.,Homolová Z., Mervartová K., Polášek M., Determination od verapamil using permanganate-induced chemiluminiscence in the sequential injection (SIA) system, Luminiscence, vol. 23, Issue No. 4, p. 191 - 280, ISSN 1522-7235. Extended abstract. Popis vývoje metody stanovení verapamilu v tabletách, použitím reakce s manganistanem. [Jiný výsledek]
85107Mgr. Jiří SmutekSklenářová H., Homolová Z., Mervartová K., Polášek M., Determination of verapamil using permanganate-induced chemiluminiscence in the sequential injection (SIA) system. XIII International symposium on Luminscence Spectrometry, Bologna, 7. - 11. 9. 2008, poster, PO139. Popis vývoje metody stanovení verapamilu v tabletách, použitím reakce s manganistanem. [Jiný výsledek]
68507PhDr. Vít Vaníček, Ph.D.Vanicek, Vit, Prispevek na konferenci "Open Secrets: Knowing and Unknowing" na Indiana University (2008), nazvany "The Underground World of Specters as a Premonition against the Rising Order: The Mittelwerke Is a Non-Place". Prispevek byl pozdeji prepracovan do delsiho a pouzitou literaturou obsahujiciho eseje: ten byl odeslan organizatorum konference k publikaci v univerzitnim obezniku. Informaci o publikaci resitel dosud neobdrzel. [Jiný výsledek]
68507PhDr. Vít Vaníček, Ph.D.Vaníček, Vít, Abstrakt plánovaného příspěvku "“Expanding the Kingdom of Death: Paradigms of Perception and Space in works of Thomas Pynchon”, který bude přednesen (duben 2009) na konferenci "On War and Peace: Discourse, Poetics, and Other Representations" na Purdue University. [Jiný výsledek]
52307Mgr. Pavel Čech, Ph.D.Cech, Pavel, "Concise Dictionary of Eblaitic" - sample [Jiný výsledek]
52307Mgr. Pavel Čech, Ph.D.Čech, Pavel, Koenigslisten als Appellativ-Quellen. Text přednášky proslovené na konferenci RAI 2008. [Jiný výsledek]
52307Mgr. Pavel Čech, Ph.D.Cech, Pavel, Smlouva s nakladatelstvím Academia [Jiný výsledek]
64307Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Ševčíková, Magda, Proper Nouns in Czech Corpora. In: Proceedings of the Corpus Linguistics Conference Series. Davies, M. - Rayson, P. - Hunston, S. - Danielsson, P. (eds.). Birmingham: University of Birmingham, 2008. ISSN: 1747-9398. On-line publikace. Dostupné z: http://www.corpus.bham.ac.uk/corplingproceedings07/paper/155_Paper.pdf. Vykázáno už ve zprávě za rok 2007 s poznámkou "v tisku"; publikováno v roce 2008 - nyní uvádím úplné údaje. [Jiný výsledek]
64307Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Žabokrtský, Zdeněk - Ptáček, Jan - Pajas, Petr, TectoMT: Highly Modular MT System with Tectogrammatics Used as Transfer Layer. In: ACL 2008 WMT: Proceedings of the Third Workshop on Statistical Machine Translation. Columbus: ACL, 2008, s. 167-170. [Jiný výsledek]
64307Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Ševčíková, Magda, Funkce kondicionálu z hlediska významové roviny. Rukopis doktorské disertační práce. Praha: MFF UK, připr. [Jiný výsledek]
64307Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Ptáček, Jan, Two Tectogrammatical Realizers Side by Side: Case of English and Czech. In: Proceedings of the Fourth International Workshop on Human-Computer Conversation. Sheffield: University of Sheffield, 2008. On-line publikace. Dostupné z: http://www.companions-project.org/downloads/Companions_Bellagio08_Ptacek_Paper.pdf [Jiný výsledek]
64307Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Mikulová, Marie, Vyznamová reprezentace elipsy. Rukopis doktorské disertační práce. Praha: MFF UK, připr. [Jiný výsledek]
64307Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Panevová, J. a kol., Syntax současné češtiny (na základě anotovaného korpusu). Praha: Karolinum, připr. [Jiný výsledek]
135808Mgr. Karolína Absolonová, Ph.D.Absolonová Karolína, Předběžné výsledky projektu: Vzorky kostí spálené při 600°C měly šedou barvu. Kosti spalované při 700°C vykazovaly barvu bílou až tmavě šedou. Kosti spalované při 800 a 1000°C měly všechny bílou barvu. Barvu proto nelze použít pro určení teploty spalování. Mikrostruktury jsou v kosti patrné i při teplotě spalování 1000°C, jejich vzájemná odlišitelnost je však značně ztížena. Dalším problémem je ztráta povrchových vrstev kompakty, praskliny a místy i úplný rozpad kosti. Výzkum byl prezentován na 4. Memoriálu prof.J.Matiegky a prof.J.Malého 2.-3.10.2008 a byl odeslán článek k publikaci do Sborníku HMČ UK (listopad 2008). [Jiný výsledek]
114407Mgr. Bc. Pavel NápravníkNápravník, Pavel, článek Praha poustevnická - přijato k posouzení redakcí časopisu Historický obzor; nevydané články: Matěj Poustevník a Písmo v Listu pánům Pražanům (předáno školiteli k posouzení); Pokračuje práce na knize o poustevnících (Samota v Čechách) ve spolupráci s RNDr. Mikulášem; Dokončování článků: Matěj Poustevník ve světle pramenů; Matěj Poustevník a Martin Luther [Jiný výsledek]
6508Mgr. David Švec, Ph.D.svec d, prochazka j, peterkova r, sindelka r, kubista m, prezentace posteru na qPCR symposiu v San Francisku 10-14.11.2008 [Jiný výsledek]
85608MUDr. Petr Škapa, Ph.D.Škapa, Petr, Robová, Helena, Zámečník, Josef, IMMUNOHISTOCHEMICAL EXPRESSION PATTERN OF p16INK4a IN LOW-GRADE SQUAMOUS INTRAEPITHELIAL LESIONS (LSIL) OF THE UTERINE CERVIX, Hong Kong Academy of Medicine 15th Anniversary Congress, 2008, Hong Kong (poster) [Jiný výsledek]
18908Mgr. Vojtěch HrubýHrubý, Vojtěch, Příloha 3: Srovnání hybridních modelů [Jiný výsledek]
18908Mgr. Vojtěch HrubýHrubý, Vojtěch, Příloha 1: Úprava stipendií [Jiný výsledek]
18908Mgr. Vojtěch HrubýHrubý, Vojtěch, Příloha 2: Úprava rozpočtu [Jiný výsledek]
18908Mgr. Vojtěch HrubýHrubý, Vojtěch, Příspěvky prezentované na mezinárodních konferencích [Jiný výsledek]
18908Mgr. Vojtěch HrubýR. Hrach, P. Bartoš, V. Hrachová, Computational study of plasma-surface interaction in plasma-assisted technologies. Eur. Phys. J. D (v recenzním řízení) [1] [Jiný výsledek]
18908Mgr. Vojtěch HrubýV. Hrubý, R. Hrach, J. Šimek, Computational study of plasma composition influence on sheath formation. Vacuum (v recenzním řízení) [2] [Jiný výsledek]
18908Mgr. Vojtěch HrubýR. Hrach, Š. Roučka, V. Hrachová, L. Schmiedt, Study of plasma-solid interaction in electronegative gas mixtures at higher pressures. Vacuum (v recenzním řízení) [3] [Jiný výsledek]
100307Mgr. Jarmila KnitlováZajícová Jarmila, prezentace na Společné konferenci studentů doktorského projektu GAČR, 22.5.2008, název prezentace: "Pilot Experiments with Nc/Nga Mice as a Model of Eczema Vaccinatum". [Jiný výsledek]
100307Mgr. Jarmila KnitlováZajícová Jarmila, Mělková Zora, poster "Mouse Model of Eczema Vaccinatum" prezentovaný na konferenci Cytokines 2008 v Montrealu v Kanadě. [Jiný výsledek]
83007Mgr. Petr Vítek, Ph.D.Vítek Petr, Jehlička Jan, Prezentace na konferenci 8th European Workshop on Astrobiology, 1-3 září 2008, Neuchatel Švýcarsko (poster): Identification of b-carotene in an Evaporitic matrix by Raman micro-spectroscopy: implication for astrobiological research on Mars. Ocenění za nejlepší poster - viz příloha. Abstrakt vyjde v impaktovaném časopise Origins of Life and Evolution of Biospheres [Jiný výsledek]
83007Mgr. Petr Vítek, Ph.D.Vítek Petr, Osterrothová Kateřina, Jehlička Jan, Článek v tisku (viz. příloha): Vítek, P., et al., Beta-carotene—A possible biomarker in the Martian evaporitic environment: Raman micro-spectroscopic study. Planetary and Space Science (2008), doi:10.1016/j.pss.2008.06.001. IF: 1,842 [Jiný výsledek]
83007Mgr. Petr Vítek, Ph.D.Jehlička Jan, Edwards Howell, Vítek Petr, Článek v tisku (viz. příloha): Jehlička, J., et al., Assessment of Raman spectroscopy as a tool for the non-destructive identification of organic minerals and biomolecules for Mars studies. Planet. Space Sci. (2008), doi:10.1016/j.pss.2008.05.005. IF: 1,842 [Jiný výsledek]
83007Mgr. Petr Vítek, Ph.D.Vítek Petr, Osterrothová Kateřina, Jehlička Jan, Abstrakt z konference: Vítek et al. 2008. Identification of b-carotene in a Martian-analog evaporitic matrix using Raman spectroscopy – a methodical approach. Abstracts of 7th European Workshop on Astrobiology, International Journal of Astrobiology, Cambridge Univ. Press, vol. 7, pp. 76. [Jiný výsledek]
83007Mgr. Petr Vítek, Ph.D.Vítek Petr, Jehlička Jan, Bezděk Josef, Franců Eva, Prezentace na konferenci 8th European Workshop on Astrobiology, 1-3 září 2008, Neuchatel Švýcarsko (poster): Degradation of b-carotene exposed to UV-rich irradiation: implications for Mars conditions. Abstrakt vyjde v impaktovaném časopise Origins of Life and Evolution of Biospheres [Jiný výsledek]
75908Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.Fuka, Vladimír a Brechler, Josef, Implicit large eddy simulation - a promising method for turbulence modelling in high resolution models. In iEMSs 2008:International Congress on Environmental Modelling and Software, (2008). [Jiný výsledek]
75908Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.Fuka, Vladimír a Brechler, Josef, Implicit Large Eddy Simulation of Incompressible Flow, In: 12th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes (2008) [Jiný výsledek]
75908Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.Fuka, Vladimír a Brechler, Josef, ILES Modelling of Turbulence and Flow around a Cube. In: Colloquium Fluid Dynamics, Praha 2008 [Jiný výsledek]
41807RNDr. Karel Naiman, Ph.D.Naiman Karel, Dračínská Helena, Dračínský Martin, Martínková Markéta, Martínek Václav, Štícha Martin, Stiborová Marie, Redox cycling in the metabolism of carcinogenic o-anisidine by rat and rabbit hepatic cytochromes, Interdisc. Toxicol., 1, 2008, str. 102-103 [Jiný výsledek]
41807RNDr. Karel Naiman, Ph.D.Naiman Karel, Dračínská Helena, Martínková Markéta., Martínek Václav, Štícha Martin, Stiborová Marie, Characterization of metabolites of carcinogenic o-anisidine formed by cytochromes P450, Sborník příspěvků XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno, 5.2. - 6.2. 2008, str.86 [Jiný výsledek]
17808RNDr. Karel Žídek, Ph.D.Dohnalová, Kateřina, Karel Žídek je spoluatorem přesnášky: K. Dohnalová et al. "Time-resolved Measurements of Optical Gain in Brightly Emitting Silicon Nanocrystals Embedded at High Densities in an SiO2 Based Matrix", MRS Fall Metting 2008, Boston, U.S.A., prosinec 2008 [Jiný výsledek]
17808RNDr. Karel Žídek, Ph.D.Žídek, Karel, přednáška K. Žídek et al, "Spectral and dynamical study of nonlinear luminescence from silicon nanocrystals excited by ultrashort pulses", E-MRS Spring Meeting 2008, Strasbourg (Francie), 26.-30.5.2008 [Jiný výsledek]
17808RNDr. Karel Žídek, Ph.D.Kůsová, Kateřina, Karel Žídek je spoluautorem posteru: K. Kůsová et al., Colloidal Solution of Organically Capped Si Nanocrystals in Xylene: Efficient Photoluminescence in the Yellow Region, MRS Fall Meeting 2008 Boston (USA), 1.-4. 12. 2008 [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Kolpaková, Anna, bakalářská práce , Diagnostika výboje v magnetronu Langmuirovou sondou, vedoucí Mgr. Pavel Kudrna, Dr. [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Chichina, Mariya; Leshkov, S.; Kudrna, P.; Klusoň, J.; Hubička, Z.; Tichý, M., Příspěvek na konferenci ve formě posteru, Spatial Plasma Profiles in a DC-Energized Hollow-Cathode Plasma Jet System, Internation Congress on Plasma Physics 2008, Fukuoka, Japonsko [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Chichina, Mariya; Leshkov, S.; Kudrna, P.; Klusoň, J.; Hubička, Z.; Tichý, M., Příspěvek na konferenci ve formě posteru, Spatial Plasma Profiles in a Hollow-Cathode Plasma Jet System, 6th Technological Plasma Workshop 2008, Milton Keynes, Velká Británie [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Tichý, Milan; Hubička, Z.; Šícha, M.; Čada, M.; Olejníček, J.; Churpita, O.; Jastrabik, L.; Virostko, P.; Adámek, P.; Kudrna, P.; Klusoň, J.; Leshkov, S.; Chichina, M.; Kment. Š., Článek zaslaný do časopisu, Spatial Plasma Profiles in an DC-Energized Hollow-Cathode DC Plasma JEt System, Journal of Plasma and Fusion Research [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Leshkov, Sergey; Kudrna, P.; Chichina, M.; Picková, I.; Tichý, M., Příspěvek na konferenci ve formě posteru, Investigations of Hollow Cathode DC Plasma Jet System as a Source for TiOx Deposition, 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Praha [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Kudrna, Pavel; Leshkov, S.; Chichina. M.; Picková, I.; Tichý, M., Příspěvek na konferenci ve formě posteru, A Study of the Plasma Distribution in the DC Plasma Jet in Argon, 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Praha [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Klusoň, Jan; Kudrna, P.; Picková, I.; Tichý, M., Příspěvek na konferenci ve formě posteru, Diagnostic Study of DC Discharge in Cylindrical Magnetron in 1 kHz Pulsed Regime, International Congress on Plasma Physics 2008, Fukuoka, Japonsko [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Kudrna, Pavel; Klusoň, J.; Picková, I.; Tichý, M., Článek zaslaný do časopisu, A Diagnostic Study of DC Discharge in Cylindrical Magnetron in Pulsed Regime, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Klusoň, Jan, Diplomová práce, Diagnostika nízkoteplotního plazmatu pomocí Langmuirovy a emisní sondy, Vedoucí: Mgr. Pavel Kudrna, Dr. [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Picková, Irena; Schmiedberger, J.; Jirásek, V.; Čenský, M., Konferenční příspěvek, Generation of Atomic Iodine in RF Discharge, WDS 08 Proceedings of Contributed papers, part II, 37 - 41, 2008, ISBN 978-80-7378-066-1 [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Schmiedberger Josef; Jirásek, V.; Čenský, M.; Kodymová, J.; Picková, I.; Špalek, O., Konferenční příspěvek, Discharge Generation of I Atoms in CH3I and CF3I for COIL/DOIL, Symposium on gas Flow and Chemical Lasers & High Power Lasers, Lisbon, Portugal, Sep 2008, Proc. SPIE, vol. 7131 [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Virostko, Petr; Tichý, M.; Hubička, Z.; Čada, M.; Jelínek, P.; Kment, Š., Jastrabík, L., Konferenční příspěvek, Determination of Ion Flux to the Deposition Substrate in the Hollow Cathode Plasma Jet, WDS 08 Proceedings of Contributed papers, part II, 42 - 47, 2008, ISBN 978-80-7378-066-1 [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Leshkov, Sergey; Kudrna, P.; Chichina, M.; Picková, I.; Tichý, M., Konferenční příspěvek, Langmuir Probe Diagnostics of DC Hollow Cathode Discharge During TiOx Deposition, WDS 08 Proceedings of Contributed papers, part II, 122-126, 2008, ISBN 978-80-7378-066-1 [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Virostko, Petr; Čada, M.; Hubička, Z.; Kment, Š.; Olejníček, J.; Adámek, P.; Kudrna, P.; Chichina, M.; Klusoň, J.; Leshkov, S.; Tichý, M., Článek zaslaný do časopisu, Diagnostics of a DC-Energized Hollow Cathode Plasma Jet System for TiO2 thin Films Deposition, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Jirásek, Vít; Schmiedberger, J.; Čenský, M.; Picková, I.; Kodymová, J.; Špalek, O., Konferenční příspěvek, Plasmachemical Generation of Atomic Iodine for Iodine Lasers Pumped by Singlet Oxygen, 2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry, Brno, CR, Chemické listy,Vol. 102, Issue 16, 2008 [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Picková, Irena; Schmiedberger, J.; Jirásek, V.; Čenský, M.; Kodymová, J., příspěvek na konferenci ve formě posteru, Generation of atomic iodine for discharge oxygen-iodine laser, Technological Plasma Workshop 2008, Milton Keynes, Velká Británie [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Virostko, Petr; Hubička, Z.; Adámek, P.; Čada, M.; Kment, Š.; Tichý, M.; Jastrabík, L., Příspěvek na konferenci ve formě posteru, Ion Current to the Substrate in the Hollow Cathode Plasma Jet and Magnetron Deposition Systems, 6th Technological Plasma Workshop 2008, Milton Keynes, Velká Británie [Jiný výsledek]
92607RNDr. Pavel Procházka, Ph.D.Prochazka, Pavel, Changes in amplification and expression of the MYCN gene in drug-resistant neuroblastoma cell lines. Cell Oncol, 2008; 30(2):184-185. IF2007 4.170 [Jiný výsledek]
92607RNDr. Pavel Procházka, Ph.D.PROCHÁZKA, PAVEL; POLJAKOVÁ, JITKA; VÍCHA, ALEŠ; STIBOROVÁ, MARIE; ECKSCHLAGER, TOMÁŠ, Genetické změny buněčné linie neuroblastomu vysokého rizika (HR NBL) vyvolané kultivací s ellipticinem. Sborník abstrakt, Vědecká konference UK 2. LF, 2008, 35. [Jiný výsledek]
92607RNDr. Pavel Procházka, Ph.D.PROCHÁZKA, PAVEL; POLJAKOVÁ, JITKA; VÍCHA, ALEŠ; STIBOROVÁ, MARIE; ECKSCHLAGER, TOMÁŠ, Genetic Changes of High-risk Neuroblastoma Cell Line Mediated by Cultivation with Ellipticine. Abstract book, BIT’s 1st Annual World Cancer Congress-2008, 499. [Jiný výsledek]
92607RNDr. Pavel Procházka, Ph.D.PROCHAZKA, PAVEL; HRABETA, JAN; VICHA, ALES; POLJAKOVA, JITKA; ECKSCHLAGER, TOMAS, Expulsion of amplified MYCN from neuroblastoma cells after cultivation with cytostatics. SIOP Abstract book 2008, 40th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, Berlin, Germany. October 2008, 94-95. [Jiný výsledek]
92607RNDr. Pavel Procházka, Ph.D.PROCHÁZKA, PAVEL; POLJAKOVÁ, JITKA; LIBRA, ANTONÍN; BUNČEK, MARTIN; HRABĚTA, JAN; STIBOROVÁ, MARIE; ECKSCHLAGER, TOMÁŠ, Neuroblastomová buněčná linie rezistentní k ellipticinu – genetická a expresní charakteristika. IX.mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků. Devět skal, Žďárské vrchy, květen 2009. [Jiný výsledek]
92607RNDr. Pavel Procházka, Ph.D.PROCHÁZKA, PAVEL; POLJAKOVÁ, JITKA; VÍCHA, ALEŠ; HRABĚTA, JAN; STIBOROVÁ, MARIE; ECKSCHLAGER, TOMÁŠ, Genetické změny high-risk neuroblastomové buněčné linie vyvolané kultivací s ellipticinem. XXXII. Brněnské onkologické dny, 2008, ISBN 978-9780-86793-11-5, 43-45. [Jiný výsledek]
92607RNDr. Pavel Procházka, Ph.D.PROCHÁZKA, PAVEL; POLJAKOVÁ, JITKA; LIBRA ANTONÍN; POUČKOVÁ, PAVLA; BUNČEK, MARTIN; HRABĚTA, JAN; STIBOROVÁ, MARIE; ECKSCHLAGER, TOMÁŠ, Genetické a expresní změny spojené s chemorezistencí k ellipticine u buněčné linie neuroblastomu. IV. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, 2008 ISSN 1803-5922, 14-16. [Jiný výsledek]
92607RNDr. Pavel Procházka, Ph.D.PROCHÁZKA, PAVEL; HRABĚTA, JAN; VÍCHA, ALEŠ; ECKSCHLAGER, TOMÁŠ, Expulsion of Amplified MYCN from Homogenously Staining Chromosomal Regions in Neuroblastoma Cell Lines after Cultivation with Cisplatin, Doxorubicin, Hydroxyurea and Vincristine. BMC Cancer. Under review. IF2007 2.709 [Jiný výsledek]
92607RNDr. Pavel Procházka, Ph.D.PROCHAZKA, PAVEL; POLJAKOVA, JITKA; LIBRA, ANTONIN; BUNCEK, MARTIN; HRABETA, JAN; STIBOROVA, MARIE; ECKSCHLAGER, TOMAS, Genetic and expression changes associated with ellipticine-resistance in high-risk neuroblastoma cell line. AACR 100th Annual Meeting 2009. [Jiný výsledek]
92607RNDr. Pavel Procházka, Ph.D.PROCHÁZKA, PAVEL; POLJAKOVÁ, JITKA; LIBRA, ANTONÍN; BUNČEK, MARTIN; HRABĚTA, JAN; STIBOROVÁ, MARIE; ECKSCHLAGER, TOMÁŠ, Růstová, genetická a expresní charakteristika neuroblastomové buněčné linie rezistentní k ellipticinu. XXXIII. Brněnské onkologické dny, 2009. [Jiný výsledek]
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Blažková, Michaela; Schmoranzer, David; Skrbek, Ladislav; Vinen, William Frank, poster "Observation of Two Physically Distinct Critical Velocities with a Vibrating Fork in Superfluid 4He", prezentovaný na konferenci ULTI 2008 v Helsinkách [Jiný výsledek]
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Blažková, Michaela; Chagovets, Tymofyi; Rotter, Miloš; Schmoranzer, David; Skrbek, Ladislav, poster "Cavitation in Liquid Helium Observed in a Flow Due to a Vibrating Quartz Tuning Fork", prezentovaný na konferenci ULTI 2008 v Helsinkách [Jiný výsledek]
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Blažková, Michaela; Schmoranzer, David; Skrbek, Ladislav; Vinen, William Frank, poster "Possible observation of two-stage transitions to turbulent drag regime with a vibrating quartz fork in superfluid 4He", prezentovaný na konferenci LT 25 v Amsterdamu [Jiný výsledek]
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Schmoranzer, David; Blažková, Michaela; Chagovets, Tymofyi; Rotter, Miloš; Skrbek, Ladislav, poster "Cavitation in Liquid Helium in a Flow Due to a Vibrating Quartz Tuning Fork", prezentovaný na konferenci LT 25 v Amsterdamu [Jiný výsledek]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Hermann, Tomáš, Kleisner, Karel, Hermann, Tomáš, Kleisner, Karel (2008): Between Science and Politics: Activites of Russian Biologists in Interwat Russia. Presented at the THird ICESHS, Austrian Academy of Sciences, Vienna 2008. [Jiný výsledek]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Hampl, Petr, Stella, Marco, Walter Scheidt (1895-1976) a jeho „Kulturbiologie“ (bakalářská práce Petra Hampla, školitel Marco Stella). FHS UK v Praze, 2008. Práce byla oceněna Cenou rektora UK za oblast společenských věd pro rok 2008. [Jiný výsledek]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Stella, Marco, Stella, Marco (2008): Darwin a nic než Darwin? Vědy o chování kolem roku 1900. Příspěvek přednesen na 38. konferenci České a slovenské etologické společnosti, České Budějovice, 12.-15.listopadu 2008. [Jiný výsledek]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Stella, Marco, Stella, Marco (ZS 2008): Kurz "Od Plinia ke Goodallové. Dějiny behaviorálních věd". Katedra Obecné Antropologie, FHS UK v Praze. [Jiný výsledek]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Stella, Marco, Stella, Marco (LS 2008): Kurz "Homo ferus, Homo domesticus. O divošství, civilizaci a domestikaci". Katedra Obecné Antropologie, FHS UK v Praze [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Korolov, Ihor; Plašil Radek; Glosík, Juraj, Flowing afterglow study of recombination of HCO+ and DCO+ ions with electrons at thermal energies, POSTER, 19th ESCAMPIG, 19th Europhysics Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases, June 15-19, 2008 Granada, Spain; Volume Editor F. J. Gordillo-Vazquez, Published by EPS, ISBN 2-914771-04-5, Volume Number 32 A; 2pp, CD, Abstract 1-18, 2008 [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Plašil, Radek; Kotrík, Tomáš; Korolov, Ihor; Dohnal, Petr; Glosík, Juraj, Non-Maxwellian Electron Energy Distribution Function in He/Ar, He/Kr and He/Xe Low Temperature Plasma, 23rd SPPT 2008, 23rd Symposium on plasma physics and technology, Jun 16-19, Prague CR, Book of abstract, pp90 and POSTER [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Jílek, Mojmír; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Hejduk, Michal; Korolov, Ihor; Glosík, Juraj, Cryogenic Electron-Ion Trap, Physics with Cold Stored ion Beams, Symposium on Physics with Cold Stored Ion Beams, Heidelberg, 12-14 June, Book of abstracts, Ed. by A. Wolf, MPIK, 2008, pp 53 and POSTER [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Glosík, Juraj; Jílek, Mojmír; Kotrík, Tomáš; Hejduk, Michal; Dohnal, Petr; Plašil Radek, A new Magnetic Trap for Low-Energy Ion Chemistry Studies, Symposium on Physics with Cold Stored Ion Beams, Heidelberg, 12-14 June, Book of abstracts, Ed. by A. Wolf, MPIK, 2008, pp 42 and INVITED LECTURE [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Jílek, Mojmír; Kotrík, Tomáš; Plašil Radek; Korolov, Ihor; Hejduk, Michal; Glosík, Juraj, Electron-Ion recombination at 10 K, WDS'08, 3-6 June 2008, ORAL PRESENTATION and full text in WDS'08 Proceedings of Contributed Papers, Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránková, Matfyzpress, 2008, p. 25-30, ISBN 978-80-7378-066-1 [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Korolov, Ihor; Dohnal, Petr; Plašil Radek; Glosík, Juraj, Ternary Recombination In Hydrogen Plasma, WDS'08, 3-6 June 2008, ORAL PRESENTATION and full text in WDS'08 Proceedings of Contributed Papers, Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránková, Matfyzpress, 2008, p. 31-36, ISBN 978-80-7378-066-1 [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Korolov, Ihor; Plašil Radek; Glosík, Juraj, Observation of ternary process in recombination of D3+ with electrons, POSTER, 19th ESCAMPIG, 19th Europhysics Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases, June 15-19, 2008 Granada, Spain; Volume Editor F. J. Gordillo-Vazquez, Published by EPS, ISBN 2-914771-04-5, Volume Number 32 A; 2pp, CD, Abstract 1-17, 2008 [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Korolov, Ihor; Plašil, Radek; Kotrík, Tomáš; Glosík, Juraj, Temperature Dependence and Isotopic Effect in Recombination of HCO+ and DCO+ Ions, 23rd SPPT 2008, 23rd Symposium on plasma physics and technology, Jun 16-19, Prague CR, Book of abstract, pp166 and ORAL PRESENTATION [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Plašil, Radek; Borodi, Gheorghe; Mogo, Cesar; Kotrík, Tomáš; Roučka, Štěpán; Hejduk, Michal; Dohnal, Petr; Jusko, Pavol;, Měření TOF atomárního svazku vodíku v skupině prof. Gerlicha na TU Chemnitz. Rychlostní rozdělení získané analýzou naměřených dat odpovídá (10±2) K. [Jiný výsledek]
78808RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.Hamplová, Anna; Zimmelová, Eva; Franc, Martin; Coufal, Pavel; Bosáková, Zuzana:, Reaction Intermediates in Synthesis of MRI Contrast Agents: HPLC and CZE Comparative Study (poster) na konferenci 17th Analytical Methods and Human Health (Nový Smokovec, Slovensko) [Jiný výsledek]
70907Mgr. Lucie Pargačová, Ph.D.Pargačová, Lucie, Od iluze k fikci. K filosofii jazyka Salomona Maimona. [Jiný výsledek]
70907Mgr. Lucie Pargačová, Ph.D.Pargačová, Lucie, Tematika tropů a rétorických figur v Maimonových pozdních spisech [Jiný výsledek]
70907Mgr. Lucie Pargačová, Ph.D.Pargačová, Lucie, Anotace výstupů projektu [Jiný výsledek]
70907Mgr. Lucie Pargačová, Ph.D.Pargačová, Lucie, Krása jako figura. Důsledky Maimonova pojetí fikce pro otázky estetiky a rétoriky [Jiný výsledek]
24207MUDr. Ing. Aleš Urban, Ph.D.Urban, Aleš, Kremláček, Jan, Masopust, Jiří, Kuba, Miroslav, Libiger, Jan, „Visual mismatch negativity“ in deficit and nondeficit schizophrenia. In: Raboch J, Zrzavecká I, Doubek P, Uhlíková P, Nawka A. Quo vadis, psychiatria ? Praha: Galén 2008; 214. [Jiný výsledek]
24207MUDr. Ing. Aleš Urban, Ph.D.Libiger Jan, Urban, Aleš, Kremláček, Jan, Kuba, Miroslav, Schizophrenia and Mismatch negativity in the visual domain. Abstracts of XIV Congress of Psychiatry (CD), World Psychiatric Association 2008. [Jiný výsledek]
24207MUDr. Ing. Aleš Urban, Ph.D.Urban, Aleš, Kremláček, Jan, Masopust, Jiří, Kuba, Miroslav, Libiger, Jan, The Association of Visual Mismatch Negativity Impairment in Schizophrenia with Antipsychotic Treatment. Psychiatrie 2009, Supplementum 1: 11. [Jiný výsledek]
24207MUDr. Ing. Aleš Urban, Ph.D.Urban, Aleš, Kremláček, Jan, Masopust, Jiří, Kuba, Miroslav, Libiger, Jan, „Visual mismatch negativity“ in deficit and nondeficit schizophrenia. Schizophr Res 2008; 102 (Suppl. 2): 113. [Jiný výsledek]
92807Mgr. Helena Handrková, Ph.D.Cmejla Radek, Cmejlova Jana, Handrkova Helena, Petrak Jiri, Petrtylova Kvetoslava, Mihal Vladimir, Stary Jan, Cerna Zdena, Jabali Yahia, Pospisilova Dagmar, Publikace přijatá k tisku [Jiný výsledek]
92807Mgr. Helena Handrková, Ph.D.Čmejla Radek, Handrková Helena, Pospíšilová Dagmar, Čmejlová Jana, Petrtýlová Květoslava, Poster prezentovaný na konferenci Olomoucké hematologické dny 2008 [Jiný výsledek]
66107MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.Procházková L., Andrenacciová E., Závorková M., : Contribution of OCT Visante to Examination Eyes with Secondary Glaucoma after Pars Plana Vitrectomy, Clin Exp Ophthalmol. , ISSN 1442-6404, 2008, 36 (Suppl 1): A 496. Abstrakt v časopise. Poster komentován na světovém oftalmologickém kongresu v Hong Kongu 28.6.-2.7.2008 [Jiný výsledek]
66107MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.Procházková Lidmila, Závorková Martina, : Changes in the anterior chamber angle in diabetic patients with secondary neovascular glaucoma using OCT Visante, Eur J Ophthalmol, ISSN 1120-6721, 2008; 18 (3): 498. Souhrn abstrakt v časopise, poster komentován na 18. sjezdu diabetologů v Amsterodamu 30.5.-1.6.2008 [Jiný výsledek]
66107MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.Procházková L., Závorková M., : Post-Traumatic Angle Damage Displayed Using Oct Visante, Clin Exp Ophthalmol., ISSN 1442-6404, 2008, 36 (Suppl 1): A 595. Abstrakt v časopise, poster komentován na světovém oftalmologickém kongresu v Hong Kongu 28.6.-2.7.2008 [Jiný výsledek]
66107MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.L. Procházková, E.Andrenacciová, M. Závorková, P. Rozsíval, : Contribution of OCT Visante for an Examination of Eyes with Secondary Glaucoma after Pars Plana Vitrectomy, XII. vědecká konference, 22.1.2008, Hradec Králové, sborník abstrakt [Jiný výsledek]
66107MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.Procházková L., Závorková M., : Změny v komorovém úhlu u diabetiků se sekundárním neovaskulárním glaukomem zobrazené pomocí OCT Visante, XVI. výroční sjezd ČOS, Špindlerův Mlýn, 25.-27.9.2008, ISBN 978-80-87009-53-6, str. 89. Předneseno na výročním oftalmologickém sjezdu ve Špindlerově Mlýně. [Jiný výsledek]
66107MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.Procházková L., Závorková M., : Změny v komorovém úhlu u diabetiků se sekundárním neovaskulárním glaukomem zobrazené pomocí OCT Visante, XIX. Ústecký oftalmologický den, 17.10.2008, ISBN 978-80-903429-1-0, str. 8. Předneseno na Ústeckém oftalmologickém dnu. [Jiný výsledek]
66107MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.Procházková L., Závorková M., : Changes in the anterior chamber angle in diabetic patients with secondary neovascular glaucoma using OCT Visante, poster na oftalmologické konferenci Emirátů, 20.-22.11.2008, abstrakt na CD [Jiný výsledek]
115107Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.Koreň,Ladislav, "Problém predikácie a sémantická teória pravdy"; článek ve finální fáze je připraven k publikac v roce 2009 v knize/sborníku článků věnované filozofii D. Davidsona, editoři T. Marvan a L. Dostálová (a v rozšířené a revidované formě i v odborném časopisu Organon F, nebo Studia Neoaristotelica; předpokládaný datum vydání 2009). V příloze je draft článku, ne konečná verze. [Jiný výsledek]
115107Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.Koreň, Ladislav, "Od pravdy vo filozofii k filozofii pravdy"; in: elektronický sborník „Hradecké filosofické dny“, nakladatelství Gaudeamus (ISBN 978-80-7041-335-7), 2008; článek by mě vyjít v roce 2009 i v tištěné podobě, jako kapitola knihy nebo jako článek v časopisu Prométheus [Jiný výsledek]
115107Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.Koreň, Ladislav, "Truth and Warrant in Assertion: The Case of Moore’s Paradox," in: Xabier Arrazola and Jesus M. Larrazabal (eds.) Log-KCA 2007: Proceedings of the First ILCLI International Workshop on Logic and Philosophy of Knowledge, Communication and Action, The University of Basque Country Press, Donostia; podstatně revidovaná a rozšířená verze článku - pod názvem "Warrant in Assertion" - bude podána k publikaci v časopisu Organon F nebo v jiném zahraničním časopise. [Jiný výsledek]
13308Mgr. Veronika Mistríková, Ph.D.Moravčíková, Veronika; Kováčik, Lubomír; Raška, Ivan; Bednár, Jan, Localization of rDNA transcription sites in Saccharomyces cerevisiae. Prezentace formou posteru. Gene transcription in yeast - konference, 21.- 26. 6 2008, Sant Feliu de Guixols, Španělsko.Abstrakt publikován ve sborníku Gene transcription in yeast, p. 94. [Jiný výsledek]
13308Mgr. Veronika Mistríková, Ph.D.Moravčíková, Veronika; Bednár, Jan, Lokalizace rDNA transkripčních míst u Saccharomyces cerevisiae. Prezentace formou přednášky. 9. studentská vědecká konference 1.LF UK, sekce post-graduálních prací, část teoretická, 21. 5 2008, Praha. Abstrakt publikován ve sborníku abstraktů, p. 22-23. [Jiný výsledek]
13308Mgr. Veronika Mistríková, Ph.D.Moravčíková, Veronika;Bednár, Jan, Detection of rRNA transcription in Saccharomyces cerevisiae. Prezentace formou posteru. Dynamic organization of nuclear function - meeting, 17. - 21. 9 2008, Cold Spring Harbor Laboratory, stát New York, USA. Abstrakt publikován v Abstract of papers presented at the 2008 meeting on Dynamic Organization of Nuclear function, p. 190. [Jiný výsledek]
13308Mgr. Veronika Mistríková, Ph.D.Raška, Ivan, Dnešní mikroskopie v biomedicíně: Tak trošku jinak. Připravovaná publikace, vyjde v č. 1, 2009, Československá fyziologie. V článku budou publikovány i výsledky daného projektu. [Jiný výsledek]
26907RNDr. Peter Košovan, Ph.D.Bačová, Petra, Bakalářská práce: Study of persistence length of linear polyelectrolytes in solutions [Jiný výsledek]
26907RNDr. Peter Košovan, Ph.D.Bačová, P., Košovan, P., Havránková, J., Limpouchová, Z., Procházka, K., Persistence length of semiflexible polyelectrolytes; poster prezentovaný na konferenci "Polyelectrolytes 2008" [Jiný výsledek]
124607PhDr. Petr DudaDuda, Petr, a kolektiv řešitelů, Celkem 303 nově přidaných botanických druhů (celkem 2937 nově přidaných názvů rostlin v jednotlivých jazycích) v databázi indických názvů rostlin na http://iu.ff.cuni.cz/pandanus/database/ [Jiný výsledek]
124607PhDr. Petr DudaPříloha č. 1, Písemné potvrzení záměru budoucí spolupráce - propojení (formou křížových odkazů) databáze Pandanus s komplementárním projektem kolegů z Institut für Indische Philologie und Kunstgeschichte, Freie Universität Berlin. [Jiný výsledek]
63808MUDr. Kamil SedláčekSedláček Kamil et al. , Genetické riziko maligních arytmií u pacientů se strukturálním srdečním onemocněním. XVI výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 24.-27.5 2008 (Přednáška) [Jiný výsledek]
63808MUDr. Kamil SedláčekSedláček Kamil et al. , SNPs in an Ankyrin-2 putative alternative first exon genomic region modify QT interval. Results from two independent Monica - KORA samples. ESC Congress 2008, Munich (Poster) [Jiný výsledek]
63808MUDr. Kamil SedláčekSedláček Kamil, Genetic component of arrhytmic risk. International Symposium Ischemic heart disease: Electrical-therapeutic Considerations. Multicenter Research Group and IKEM, Prague, 25.6.2008 (přednáška) [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.07. Vyskočil Vlastimil, orální prezentace na konferenci XXVIII. Moderní elektrochemické metody, Jetřichovice, Česká republika (26. 5. 2008 – 29. 5. 2008) + příspěvek v konferenčním sborníku: Vyskočil V., Jirák J., Pecková K., Barek J.: Voltametrické stanovení submikromolárních koncentrací genotoxického 2-nitrofluorenu na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgamové elektrodě. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek z XXVIII. mezinárodního odborného semináře (Barek J., Navrátil T., eds.). Česká společnost chemická (ISBN 978-80-86238-39-5), Praha 2008, str. 127-129. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.35. Vyskočil Vlastimil, pozvaná orální prezentace na konferenci International Conference „Development of chemical sensors with tailored sensitivity“ (grant CBP.EAP.CLG.982972), Minsk, Bělorusko (26. 11. 2008 – 1. 12. 2008): Barek J., Vyskočil V.: Voltammetric and Amperometric Determination of Biologically Active Organic Substances. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.32. Vyskočil Vlastimil, orální prezentace na konferenci 60. jubilejní sjezd Asociací českých a slovenských chemických společností, Olomouc, Česká republika (1. 9. 2008 – 4. 9. 2008) + příspěvek v konferenčním sborníku: Barek J., Pecková K., Fischer J., Vyskočil V., Daňhel A.: Možnosti a omezení nových elektrodových materiálů ve voltametrii a amperometrii. 60. jubilejní sjezd Asociací českých a slovenských chemických společností. Sborník (Chem. Listy, 102). Česká společnost chemická (ISSN 0009-2770), Praha 2008, str. 619. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.33. Vyskočil Vlastimil, orální prezentace na konferenci 51th Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress, Opole, Polsko (7. 9. 2008 – 11. 9. 2008) + příspěvek v konferenčním sborníku: Barek J., Pecková K., Vyskočil V., Fischer J., Zima J.: Voltammetric and Amperometric Determination of Submicromolar Concentrations of Ecotoxic and Genotoxic Polutants. 51th Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress. Book of Abstracts (Dżygiel P., Jasicka-Misiak I., Poliwoda A., Wieczorek P. P., eds.). Polish Chemical Society, Opole 2008, str. 92. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.31. Vyskočil Vlastimil, orální prezentace na konferenci 12th International Conference on Electroanalysis, ESEAC 2008, Praha, Česká republika (16. 6. 2008 – 19. 6. 2008) + příspěvek v konferenčním sborníku: Barek J., Fischer J., Navrátil T., Pecková K., Vyskočil V., Yosypchuk B.: New Electrode Materials for Determination of Genotoxic Substances. 12th International Conference on Electroanalysis, ESEAC 2008. Abstract Book (Chem. Listy, 102). Česká společnost chemická (ISSN 0009-2770), Praha 2008, str. 19-20. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.34. Vyskočil Vlastimil, orální prezentace na konferenci 2nd EuCheMS Chemistry Congress, Torino, Itálie (16. 9. 2008 – 20. 9. 2008) + příspěvek v konferenčním sborníku: Barek J., Pecková K., Vyskočil V., Fischer J., Yosypchuk B., Zima J.: Non-traditional Electrodes for Voltammetric Monitoring of Water Pollutants. 2nd EuCheMS Chemistry Congress. DVD-ROM Proceedings (Operti L., Coluccia S., eds.). Societá Chimica Italiana, Torino 2008. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.30. Vyskočil Vlastimil, orální prezentace na konferenci XXVIII. Moderní elektrochemické metody, Jetřichovice, Česká republika (26. 5. 2008 – 29. 5. 2008) + příspěvek v konferenčním sborníku: Barek J., Fischer J., Vyskočil V., Pecková K., Navrátil T., Yosypchuk B.: Elektrochemická detekce stopových množství nitrovaných výbušnin. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek z XXVIII. mezinárodního odborného semináře (Barek J., Navrátil T., eds.). Česká společnost chemická (ISBN 978-80-86238-39-5), Praha 2008, str. 3-5. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.23. Novotný Vít, orální prezentace na konferenci Analytická chemie - Merck 2008 - 11. ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie o cenu firmy Merck, Brno, Česká republika (5. 2. 2008 - 6. 2. 2008) + příspěvek v konferenčním sborníku: Novotný V., Barek J.: Voltametrické a amperometrické stanovení acifluorfenu, nitrofenu a oxyfluorfenu na stříbrné pevné amalgamové elektrodě. Analytická chemie – Merck 2008. Sborník prací 11. ročníku soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie o cenu firmy Merck (Martin A., Ventura K., Táborský P., eds.). Česká společnost chemická (ISBN 978-80-86238-53-1), Praha 2008, str. 45-51. Soutěžní práce získala 1. místo. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.11. Vyskočil Vlastimil, pozvaná orální prezentace na konferenci 10. slovenská študentská vedecká konferencia v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovenská republika (19. 11. 2008): Vyskočil V., Polášková P., Pecková K., Barek J.: Voltametrické stanovení genotoxického 2,7-dinitro-9-fluorenonu na rtuťovým meniskem modifikované stříbrné tuhé amalgamové elektrodě. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.24. Novotný Vít, orální prezentace na konferenci 60. jubilejní sjezd Asociací českých a slovenských chemických společností - Cena Shimadzu 2008, Olomouc, Česká republika (1. 9. 2008 – 4. 9. 2008) + příspěvek v konferenčním sborníku: Novotný V., Barek J.: Amperometrické stanovení acifluorfenu, nitrofenu a oxyfluorfenu s použitím stříbrných tuhých amalgamových elektrod. 60. jubilejní sjezd Asociací českých a slovenských chemických společností. Sborník (Chem. Listy, 102). Česká společnost chemická (ISSN 0009-2770), Praha 2008, str. 629. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.13. Daňhel Aleš, orální prezentace na konferenci 60. jubilejní sjezd Asociací českých a slovenských chemických společností - Cena Shimadzu 2008, Olomouc, Česká republika (1. 9. 2008 – 4. 9. 2008) + příspěvek v konferenčním sborníku: Daňhel A., Shui K. K., Yosypchuk B., Vyskočil V., Pecková K., Barek J.: Utilization Of Silver Solid Amalgam Electrode for Amperometric Determination of Plant Growth Regulator by HPLC-ED. 60. jubilejní sjezd Asociací českých a slovenských chemických společností. Sborník (Chem. Listy, 102). Česká společnost chemická (ISSN 0009-2770), Praha 2008, str. 626-627. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.17. Musilová Jana, orální prezentace na konferenci XXVIII. Moderní elektrochemické metody, Jetřichovice, Česká republika (26. 5. 2008 – 29. 5. 2008) + příspěvek v konferenčním sborníku: Musilová J., Barek J., Drašar P., Pecková K.: Voltametrické stanovení 4-nitrofenolu pomocí bórem dopované diamantové elektrody. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek z XXVIII. mezinárodního odborného semináře (Barek J., Navrátil T., eds.). Česká společnost chemická (ISBN 978-80-86238-39-5), Praha 2008, str. 69-72. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.16. Musilová Jana, orální prezentace na konferenci Modern Analytical Chemistry - 4th International Student Conference, Praha, Česká republika (28. 1. 2008 – 29. 1. 2008) + příspěvek v konferenčním sborníku: Musilová J., Barek J., Drašar P., Pecková K.: Voltammetric Determination of 2-nitrophenol at Boron-Doped Diamond Film Electrode. Modern Analytical Chemistry. Proceeding from 4th International Student Conference (Opekar F. and Svobodová E., eds.). Sevcik Consultancy (ISBN 978-80-903103-2-2), Praha 2008, str. 147-152. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.36. Vyskočil Vlastimil, pozvaná orální prezentace na konferenci 10. slovenská študentská vedecká konferencia v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovenská republika (19. 11. 2008): Barek J., Vyskočil V.: Využití voltametrie a amperometrie v analýze organických sloučenin. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.06. Vyskočil Vlastimil, vývěskové sdělení (poster) na konferenci 12th International Conference on Electroanalysis, ESEAC 2008, Praha, Česká republika (16. 6. 2008 – 19. 6. 2008) + příspěvek v konferenčním sborníku: Vyskočil V., Pecková K., Barek J.: Voltammetric Determination of Genotoxic 9-Fluorenone at Meniscus Modified Silver Solid Amalgam Electrode. 12th International Conference on Electroanalysis, ESEAC 2008. Abstract Book (Chem. Listy, 102). Česká společnost chemická (ISSN 0009-2770), Praha 2008, str. 156-157. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.18. Musilová Jana, vývěskové sdělení (poster) na konferenci 12th International Conference on Electroanalysis, ESEAC 2008, Praha, Česká republika (16. 6. 2008 – 19. 6. 2008) + příspěvek v konferenčním sborníku: Musilová J., Barek J., Drašar P., Pecková K.: Voltammetric Determination of 2,4-Dinitrophenol at Boron-Doped Diamond Film Electrode. 12th International Conference on Electroanalysis, ESEAC 2008. Abstract Book (Chem. Listy, 102). Česká společnost chemická (ISSN 0009-2770), Praha 2008, str. 118. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.14. Daňhel Aleš, vývěskové sdělení (poster) na konferenci 6th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry, Foz do Iguaçu, Brazílie (16. 3. 2008 – 19. 3. 2008) + příspěvek v konferenčním sborníku: Daňhel A., Yosypchuk B., Vyskočil V., Barek J.: New Silver Solid Amalgam Paste Electrode for Environmental Application. 6th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry. Book of Abstracts. International Society of Electrochemistry, Foz do Iguaçu 2008, str. 131. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.12. Daňhel Aleš, vývěskové sdělení (poster) na konferenci The 15th Symposium on Chemistry Postgraduate Research in Hong Kong, Hong Kong, China (26. 4. 2008) + příspěvek v konferenčním sborníku: Daňhel A., Shiu K. K., Yosypchuk B., Barek J., Pecková K., Vyskočil V.: Determination of Plant Growth Regulators by HPLC with Electrochemical Detection Based on Silver Solid Amalgam Electrode. The 15th Symposium on Chemistry Postgraduate Research in Hong Kong. Program and Abstracts. Baptist University, Hong Kong 2008, str. A&E-1. Poster získal ocenění "Nejlepší poster v sekci Analytická chemie a chemie životního prostředí". [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.03. Vyskočil Vlastimil, vývěskové sdělení (poster) na konferenci 6th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry, Foz do Iguaçu, Brazílie (16. 3. 2008 – 19. 3. 2008) + příspěvek v konferenčním sborníku: Vyskočil V., Deýlová D., Pecková K., Barek J.: Voltammetric Determination of Submicromolar Concentrations of Genotoxic 5-Nitrobenzimidazole at Hanging Mercury Drop Electrode and Carbon Paste Electrode. 6th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry. Book of Abstracts. International Society of Electrochemistry, Foz do Iguaçu 2008, str. 133. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.25. Novotný Vít, vývěskové sdělení (poster) na konferenci 51th Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress, Opole, Polsko (7. 9. 2008 – 11. 9. 2008) + příspěvek v konferenčním sborníku: Novotný V., Barek J.: Silver Solid Amalgam Detector for Amperometric Detection in Flow Through Systems. 51th Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress. Book of Abstracts (Dżygiel P., Jasicka-Misiak I., Poliwoda A., Wieczorek P. P., eds.). Polish Chemical Society, Opole 2008, str. 114. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.09. Vyskočil Vlastimil, vývěskové sdělení (poster) na konferenci 35th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry, Gdańsk, Polsko (22. 6. 2008 – 26. 6. 2008) + příspěvek v konferenčním sborníku: Vyskočil V., Polášková P., Pecková K., Barek J.: Voltammetric Determination of Submicromolar Concentrations of Carcinogenic 2,7-Dinitrofluorene at Meniscus Modified Silver Solid Amalgam Electrode. 35th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry. Book of Abstracts. University of Technology (ISBN 978-83-925754-4-3), Gdańsk 2008, str. 149. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.10. Vyskočil Vlastimil, vývěskové sdělení (poster) na konferenci 60. jubilejní sjezd Asociací českých a slovenských chemických společností, Olomouc, Česká republika (1. 9. 2008 – 4. 9. 2008) + příspěvek v konferenčním sborníku: Vyskočil V., Polášková P., Pecková K., Barek J.: Voltametrické stanovení stopových množství genotoxického 2-nitro-9-fluorenonu na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgamové elektrodě. 60. jubilejní sjezd Asociací českých a slovenských chemických společností. Sborník (Chem. Listy, 102). Česká společnost chemická (ISSN 0009-2770), Praha 2008, str. 707-708. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.05. Radová Jitka, Voltametrické stanovení Flutamidu na stříbrné tuhé amalgámové elektrodě. Bakalářská práce studijního oboru Klinická a toxikologická analýza (školitel: prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.; konzultanti: RNDr. Karolina Peckova, Ph.D. a Mgr. Vlastimil Vyskočil), Praha 2008. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.29. Vyskočil Vlastimil, orální prezentace na konferenci Modern Analytical Chemistry - 4th International Student Conference, Praha, Česká republika (28. 1. 2008 – 29. 1. 2008) + příspěvek v konferenčním sborníku: Vyskočil V., Bologa P., Pecková K., Barek J.: Polarographic and Voltammetric Determination of Selected Genotoxic Fluorene Derivatives Using Traditional Mercury Electrodes. Modern Analytical Chemistry. Proceeding from 4th International Student Conference (Opekar F. and Svobodová E., eds.). Sevcik Consultancy (ISBN 978-80-903103-2-2), Praha 2008, str. 108-112. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.08. Jirák Jaroslav, Voltametrické stanovení genotoxického 2-nitrofluorenu na rtuťovým meniskem modifikované stříbrné tuhé amalgamové eletrodě. Bakalářská práce studijního oboru Klinická a toxikologická analýza (školitel: RNDr. Karolina Pecková, Ph.D.; konzultant: Mgr. Vlastimil Vyskočil), Praha 2008. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.21. Novotný Vít, Voltametrické a amperometrické stanovení acifluorfenu, nitrofenu a oxyfluorfenu. Diplomová práce studijního oboru Analytická chemie (školitel: prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.), Praha 2008. Práce získala ocenění "Cena děkana pro nejlepší absolventy za vynikající závěrečnou práci v magisterském studiu". [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.04. Vyskočil Vlastimil, vývěskové sdělení (poster) na konferenci 60. jubilejní sjezd Asociací českých a slovenských chemických společností, Olomouc, Česká republika (1. 9. 2008 – 4. 9. 2008) + příspěvek v konferenčním sborníku: Deýlová D., Barek J., Pecková K., Vyskočil V.: Voltametrické stanovení 5-nitrobenzimidazolu. 60. jubilejní sjezd Asociací českých a slovenských chemických společností. Sborník (Chem. Listy, 102). Česká společnost chemická (ISSN 0009-2770), Praha 2008, str. 708. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.19. Musilová Jana, vývěskové sdělení (poster) na konferenci 60. jubilejní sjezd Asociací českých a slovenských chemických společností, Olomouc, Česká republika (1. 9. 2008 – 4. 9. 2008) + příspěvek v konferenčním sborníku: Musilová J., Barek J., Drašar P., Pecková K.: Stanovení nitrofenolů pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí na borem dopované diamantové filmové elektrodě. 60. jubilejní sjezd Asociací českých a slovenských chemických společností. Sborník (Chem. Listy, 102). Česká společnost chemická (ISSN 0009-2770), Praha 2008, str. 709. [Jiný výsledek]
100708Mgr. Pavla Toráčová, Ph.D.Toráčová, Pavla, Stať "Searlova filosofická otázka" ve sborníku Hradecké filosofické dny, ISBN: 978-80-7041-335-7, vyjde v nakladatelství Gaudeamus Hradec Králové. [Jiný výsledek]
100708Mgr. Pavla Toráčová, Ph.D.Toráčová, Pavla, Příspěvek s názvem "Searlova filosofická otázka" na konferenci Hradecké filosofické dny (25.-27. 9. 2008). [Jiný výsledek]
100708Mgr. Pavla Toráčová, Ph.D.Toráčová, Pavla, Příspěvek s názvem "To Be Able to Do and to Have the Right to Do" na konferenci Konstanzer Meisterklasse, 16.-24.7.2008, Konstanz, Německo. [Jiný výsledek]
100708Mgr. Pavla Toráčová, Ph.D.Toráčová, Pavla, Příspěvek s názvem "Objects of perception, objects of science, and identity theses" přednesen na "The 31st International Wittgenstein Symposium" v rakouském Kirchbergu (10.-16. 8. 2008). [Jiný výsledek]
40908RNDr. Veronika Dufková, Ph.D.Dufková, Veronika; Čabala, Radomír; Maradová, Doubravka, Mezinárodní konference 17th International Conference Analytical Methods and Human Health, Nový Smokovec, Slovensko, 20.-23.10.2008 Poster: Fast Derivatization Method for Analysis of Perfluorinated Organic Acids by GC. Book of abstractsand abbreviated papers, C10, ISSN 1335-5236 [Jiný výsledek]
111008Mgr. Veronika Biricová, Ph.D.Biricová Veronika, 177LU RADIOLABELLING AND QUALITY CONTROL OF PAMAM DENDRIMERS MODIFIED WITH PYRIDINE-N-OXIDE DERIVATIVE OF DOTA, Poster přezentován na 8the International Conference of Anticancer Research, 18. - 22- 10. 2008, Kos, Řecko, abstrakt z konference byl publikován ve speciálním vydání žurnálu Anticancer Research. [Jiný výsledek]
86307Mgr. Martin Šefránek, Ph.D.Šefránek Martin, 1. Evaluace výsledků léčby v TK pro drogově závislé - analýza vybraných vstupních dat z roku 2007. Článek odeslán k publikování v Adiktologii - odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí. 2. Na XIV. mezinárodní konferenci SNN ČLS JEP a 47. mezinárodní konferenci AT PS ČLS JEP, 11.-14.5.2008, Měřín, autor prezentoval ústní sdělení: a/ Profil klientů TK - s kým pracujeme?; b/ Klientova odysea aneb obtíže na cestě do TK. 3. Na Global Methamphetamine Conference, 15.-16.9.2008, Praha, autor prezentoval ústní sdělení: Methamphetamine User Profile in TC´s in CR: Who Are We Working With? 4. V publikaci Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2007. Úřad vlády České republiky, 2008 - jsou na str. 55 a 56 zveřejněny průběžné výsledky projektu. [Jiný výsledek]
26908RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Frost, Miroslav, M. Frost: Study of the thermal properties of the shape memory NiMnGa based alloys; diplomová práce (v anglickém jazyce), MFF UK v Praze, 2008. [Jiný výsledek]
26908RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Frost, Miroslav, M. Frost, A. Rudajevova: Thermal Properties of Ni-Mn-Ga Based Magnetic Shape Memory Alloys; Junior Euromat 2008, Lausanne (CH), poster + oral presentation. [Jiný výsledek]
26908RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Frost, Miroslav, M. Frost, A. Rudajevova: Strain release from pre-deformed Ni53.6Mn27.1Ga19.3 shape memory alloy during thermal cycle; 11th International Symposium of Physics of Materials (2008), Prague (CZ), oral presentation. [Jiný výsledek]
26908RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Frost, Miroslav, M. Frost, A. Rudajevova: Strain release from pre-deformed Ni53.6Mn27.1Ga19.3 shape memory alloy during thermal cycling; International Journal of Materials Research, 2009, přijato k publikaci. [Jiný výsledek]
30207RNDr. Martin Hlaváč, Ph.D.Hlaváč, Martin a Rosa, Tomáš, Příspěvek "RFID: What's in our pockets anyway" na prestižní české konferenci Information Security Summit. Příspevěk ve sborníku konference je uveden v příloze. [Jiný výsledek]
30207RNDr. Martin Hlaváč, Ph.D.Hlaváč, Martin a Rosa, Tomáš, Příspěvek "When an e-Passport Talks While It Should Not" na konferenci ePassports EAC Conformity & Interoperability Tests organizované Evropskou Komisí. Rozšířený abstrak příspěvku je uveden v příloze. [Jiný výsledek]
30207RNDr. Martin Hlaváč, Ph.D.Hlaváč, Martin a Rosa, Tomáš, Příspěvek "Towards disclosing the RSA private key of an e-passport" na workshopu Mikulášská kryptobesídka. Výsledek prezentuje výsledky vlastního výzkumu ve formě rozšířeného abstraktu. Plná verze článku byla zaslána na mezinárodní konferenci CHES 2009 v Lausanne. [Jiný výsledek]
30207RNDr. Martin Hlaváč, Ph.D.Hlaváč, Martin a Rosa, Tomáš, Příspěvek "A Note on the Relay Attacks on e-passports: The Case of Czech e-passports" v internetové konferenci ePrint Cryptology ePrint Archive. URL: http://eprint.iacr.org/2007/244 [Jiný výsledek]
58707Mgr. Ivana MrázováMrázová, Ivana, příspěvek do připravované monografie v rámci výzkumného záměru PF UK "Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí - kořeny, východiska a perspektivy". Název příspěvku: Smluvní pokuta, nebo liquidated damages? Srovnávací analýza české a americké právní úpravy z pohledu mezinárodního financování projektů veřejné služby [Jiný výsledek]
58707Mgr. Ivana MrázováMrázová, Ivana - Patelmo, Christian Maria, článek "Scope and Limitations of Damages under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - zamýšlí se zahraniční publikace [Jiný výsledek]
72208MUDr. Šimon CiproCipro, Šimon, Hraběta J., Poljaková J., Hřebačková J., Figová K., Eckschlager T. Valproic acid shows antiangiogenic efficacy and potentiates the effect of cisplatin and ellipticin on human neuroblastoma cell lines. Abstracts. Young European Scientist Meeting, Porto, Portugal, 26.-28.9.2008. [Jiný výsledek]
72208MUDr. Šimon CiproCipro, Šimon, Hraběta J., Poljaková J., Hřebačková J., Figová K., Stiborová M., Eckschlager T. Valproát má antiangiogenní účinek a potencuje cisplatinu a ellipticin v neuroblastomových buněčných liniích. Abstrakta IV. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 26.- 28. 11. 2008 [Jiný výsledek]
72208MUDr. Šimon CiproHraběta, Jan, Hřebáčková J., Poljaková J., Cipro Š, Figová K., Procházka P., Eckschlager T. Histone deacetylase inhibitors increase cytotoxicity of anticancer drugs to neuroblastoma cells and have antiangiogenic effect. Abstracts. Bridging innovation and translation in pediatric oncology.November 20-22, 2008, Vienna, Austria. [Jiný výsledek]
72208MUDr. Šimon CiproEckschlager, Tomáš, Hraběta J, Figová K, Poljaková J, Hřebáčková J, Cipro Š.: Efekt hypoxie na chemorezistenci nádorvých buněk. Abstrakta IV. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 26.- 28. 11. 2008 [Jiný výsledek]
39908RNDr. Marika Polechová, Ph.D.Steinová, Marika , Nuculoids (Bivalvia) from the Sarka formation (Ordovician, Darriwilian) in the Prague basin, Abstracts, 9th Paleontological Conference, Warszawa, 10 - 11 October 2008. [Jiný výsledek]
54307Mgr. Martin Kováč, Ph.D.Kováč M. (1), Pelková V. (1), Vášková M. (1), Petráčková D. (2), Mejstříková E. (1), Kalina T. (1), Novotná M. (2), , Proteomická analýza solubilných proteínov dôležitých u detskej leukémie, poster, Olomoucké hematologické dni 28-31.5.2008 [Jiný výsledek]
74807Mgr. Stanislav ŠlechtaŠlechta, S., Kadlec, J.,, Šlechta, S., Kadlec, J., 2008: Mineral magnetic environmental record in clastic cave deposits. Paleo, Rock and Environmental Magnetism 11th Castle Meeting, 22.6. - 28.6. 2008, Geophysical Institute Slovak Academy of Sciences, Bojnice Castle, Slovac Republic. Contribution to Geophysics and Geodesy 2008. Special issue, Vol. 38: 134 (Ed.: Milan Hvoždara), p. 134. [Jiný výsledek]
74807Mgr. Stanislav ŠlechtaŠlechta, S., Kadlec, J., , Studium magnetických vlastností jeskynních sedimentů z Ochozské jeskyně, Etapová zpráva za roky 2007 a 2008, Geologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009, 13 str. [Jiný výsledek]
74807Mgr. Stanislav ŠlechtaŠlechta, S., Kadlec, J.,, Šlechta, S., Kadlec, J., 2008: Environmentální záznam v jeskynních sedimentech. 14. KVARTÉR 2008, 27. 11. - 27. 11. 2008, Úsatv geologických věd PřF MU, Brno. 14. KVARTÉR 2008, Sborník abstrakt + CD ROM (Ed.: A. Roszková, M. Vlačiky, M. Ivanov), p. 23-24. In Czech. [Jiný výsledek]
74807Mgr. Stanislav ŠlechtaŠlechta, S., , Šlechta, S., 2008: Paleoenviromentalni rekonstrukce. Seminář Ústavu HG IG a GF na PřF UK, Lecture, 8. 12. - 8. 12. 2008, PřF UK, Praha. - (Ed.: -) In Czech. [Jiný výsledek]
21108RNDr. Jiří Kaštil, Ph.D.Kaštil, Jiří, Anisotropy of the magnetocaloric effect in DyNiAl odesláno k publikaci do J. Magn. Magn. Mater. a prezentováno na konferenci JEMS08 v Dublinu (spoluautoři: P. Javorský, A. V. Andreev) [Jiný výsledek]
21108RNDr. Jiří Kaštil, Ph.D.Kaštil, Jiří, The influence of substitutions on the magnetocalloric effect in RCo2 compounds odesláno k publikaci do International Journal of Materials Research a prezentováno na konferenci ISPMA11 v Praze (Spoluautor: Pavel Javorský) [Jiný výsledek]
151607Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.J. Kreisinger, V.Javůrková and T. Albrecht, Prezentace posteru na 12th International Society of Behavioural Ecology (ISBE) srpen 2008 konané v Ithaca(USA) s názvem: Nest protection in mallards (Anas platyrhynchos): untangling the role of crypsis and parental behaviour [Jiný výsledek]
130508PharmDr. Mgr. Marie SeidlováSeidlová Marie, Zounarová Martina, Diplomová práce od každé z autorek, termín obhajob 3.6.2009. [Jiný výsledek]
38108MUDr. Ondřej Sosna, Ph.D.Kolesár Libor, Sosna Ondřej, Kužel David, Fait Tomáš, Pavlová Yelena, Slavčev Antonij, 23rd European Immunogenetics and Histocompatibility Conference konaná v termínu 9.-12. 5. 2009 v Ulmu (Německo). POSTER - CYTOKINE GENE POLYMORPHISMS IN PATIENTS WITH UTERINE FIBROID Libor Kolesar 1, Ondrej Sosna 2, David Kuzel 2, Tomas Fait 2, Yelena Pavlova 1, Antonij Slavcev 1 1) Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic 2) 1. Medical Faculty of Charles University, Prague, Czech Republic [Jiný výsledek]
121707RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.Souček, O., Martinec, Z., poster: "SIA-I algorithm - testing the performance on real data", EGU Vienna 2008 [Jiný výsledek]
131708Mgr. Dita HořákováBainová, Hana, Bakalářská práce Hany Bainové shrnuje dostupné poznatky o testu PHA indukované kožní hypersenzitivity, v současnosti nejpoužívanější ekoimunologické metodě sloužící ke stanovování aktivity buněčné složky imunitního systému. Nastíněny jsou mnohé nedostatky používání této metody, ať už metodického charakteru či pramenící z nedostatečných znalostí podstaty imunologických mechanismů in vivo působení PHA na imunitní systém hostitele, a z toho plynoucí nesprávné interpretace výsledků. [Jiný výsledek]
131708Mgr. Dita HořákováSoudková,Martina, V úvodní části bakalářské práce Martiny Soudkové práce jsou popsány nejdůležitější teorie pohlavního výběru. Vlastní práce je rozdělená do kapitol podle mechanismů utváření barevných ornamentů na zbarvení způsobené karotenoidními pigmenty, melaniny a strukturálním zbarvením. Dále jsou shrnuty některé práce věnující se výběru partnera právě na základě variability ve zbarvení. Při posuzování vlivu pohlavního výběru na ornamenty je důležité, jaká metoda výzkumu je použita, aby byly získány věrohodné výsledky. Různé výhody a úskalí jednotlivých metod jsou popsány v závěrečné části práce. [Jiný výsledek]
63407Mgr. Alena PeltanováMíkovcová, Alena, Juřičková, Lucie a Petrusek, Adam, Non-indigenous land snail Monacha cartusiana in the Czech Republic.[poster], Abstracts of conference Neobiota: Towards a Synthesis, 5th European Conference on Biological Invasions, Prague, Czech Republic, 23.-26. September 2008. [Jiný výsledek]
63407Mgr. Alena PeltanováMíkovcová, Alena a Juřičková, Lucie, Hledá se tmavoretka bělavá. [poster]. In Bryja J. et al. (eds.): Zoologické dny, České Budějovice 2008, sborník abstraktů z konference 14. – 15. února 2008; České Budějovice 2008 [Jiný výsledek]
128007Mgr. Moe Binarová, Ph.D.Binarová, Moe, V letním semestru 2008 jsem vedla přednášku a seminář na téma Exotismus a cestopisná literatura ve francouzské literatuře 20. století v rámci povinného semináře Literatury 20. století na Katedře francouzštiny v Ústavu románských studií. Snažila jsem se podat širší definici literárního exotismu. Představila jsem i novou koncepci exotismu podle Eseje o exotismu Victora Segalena. Dále jsme se zabývali jednotlivými projevy exotismu ve skupinových literárních hnutích a v individuálních literárních projevech. Přednáška se zabývala širším literárním, historickým kontextem a seminář se soustředil na rozbor vybraných textů. V příloze přikládám sylabus. [Jiný výsledek]
100008Mgr. David KolovratníkKolovratník, David, Článek prezentovaný na konferenci ITAT a otištěný ve sborníku. Článek vysvětluje, jak je do programu morfologické analýzy začleněna práce s předponami. Spoluautorkou je RNDr. Jaroslava Hlaváčová, spoluřešitelka. Citace: Hlaváčová Jaroslava, Kolovratník David. Morfologie češtiny znovu a lépe. In Informačné Technológie – Aplikácie a Teória.Zborník príspevkov, ITAT 2008. Seňa, Slovakia: PONT s.r.o., 2008, pp. 43-47. [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Dubcová, Lenka, Šolín, Pavel, Červený, Jakub, Kůs, Pavel , Space and Time Adaptive Two-Mesh hp-FEM for Transient Microwave Heating Problems, submitted to Electromagnetics. [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Prokopová, Jaroslava, Feistauer, Miloslav, Kučera, Václav, Numerical simulation of compressible flow in time dependent domains by the DG method. In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2008, J. Příhoda and K. Kozel, eds., Institute of Thermomechanics, AS CR Prague, 2008, 89-92 (ISBN 978-80-87012-09-3). [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Prokopová, Jaroslava, Numerical solution of compressible flow. Diplomová práce, MFF UK, Praha, 2008. [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Růžička, Martin, Feistauer, Miloslav, Horáček, Jaromír, Sváček, Petr, Nonlinear interaction of incompressible flow and a vibrating airfoil with three degrees of freedom. Proceedings of the conf. ALGORITMY 2009, A. Handlovičová, P. Frolkovič, K. Mikula, D. Ševčovič - editors, Slovak University of Technology, Bratislava, 2009, pp. 256-265, ISBN 978-80-227-3032-7. [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Dubcová, Lenka, Referáty na konferencích: Adaptive hp-FEM for Maxwell's Equations, FE Rodeo and FE Circus, Baton Rouge, Lousiana, USA, 7. - 8. 3. 2008; On Automatic Adaptivity for Electromagnetics Problems. ACOMEN - Advanced Computational Methods in Engineering, Liege, Belgium, 26. - 28. 5. 2008; On Automatic Adaptivity for Electromagnetics Problems, Week of Doctoral Students, MFF UK Praha, 3.6.2008; Space and Time Adaptive Two-Mesh hp-FEM for an Electromagnetic-Thermal Coupled Problem, ESCO - European Seminar on Coupled Problems, Jetřichovice, Czech Republic, 8. - 13. 6. 2008; Adaptive hp-FEM for Maxwell's Equations Applied to Microwave Heating, Workshop Dresden-Prague on Numerical Analysis, Stare Splavy, Czech Republic, 10. - 11. 10. 2008 [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Prokopová Jaroslava, Referáty na konferencích - pokračování: Numerical simulation of compressible flow in time dependent domains by the DG method. Topical Problems of Fluid Mechanics 2008, Institute of Thermomechanics, AS CR Prague, February 2008; ALE discontinuous Galerkin simulation of compressible flow in time-dependent domains, Flow Induced Vibration 2008, Prague, 30.6.– 3.7.2008; Numerické řešení stlačitelného proudění. SVOČ 2008, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně, May 2008; Finite element solution of compressible flow in time-dependent domains. In Chemnitz FEM-Symposium 2008, Technische Universitaet Chemnitz, Fakultat fuer Mathematik, 22.9.-24.9.2008; [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Prokopová, Jaroslava, Referáty na konferencích: Numerical computation of compressible flow in time-dependent domains. Workshop Prague-Dresden on Numerical Analysis, Staré Splavy, October 2008; Numerical simulation of compressible flow in a channel with a moving wall. In: Interactions and feedbacks 2008, Institute of Thermomechanics, AS CR Prague, 25.11.-26.11.2008; Discontinuous Galerkin solution of compressible flow in time dependent domains, Conference Algoritmy 09, Podbanské, Slovenská Republika, 16.3.-20.3.2009. [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Růžička, Martin, Referáty na konferencích: Flow induced vibrations of an airfoil with three degrees of freedom - Flow Induced Vibration 2008, Prague, 30.6.– 3.7.2008; Finite element solution of flow induced vibrations of an airfoil with three degrees of freedom - MOSOCOP 2008, Heidelberg, 21.7.-25.7.2008; Finite element simulation of interaction of flow and an airfoil with three degrees of freedom - 21st Chemnitz FEM Symposium 2008, Chemnitz, 22.9.-24.9.2008; Numerical simulation of interaction of flow and an airfoil with three degrees of freedom – Interaction and feedbacks 2008, Prague, 25.11.-26.11.2008; Nonlinear interaction of incompressible flow and a vibrating airfoil with three degrees of freedom, konference Algoritmy 2009, Podbanské, 16.3.-20.3.2009. [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Česenek, Jan, Referát na konferenci: Finite element simulation of interaction of compressible flow and a moving airfoil, 21st Chemnitz FEM Symposium 2008, Technische Universitaet Chemnitz, Fakultat fuer Mathematik, 22.9.-24.9.2008 [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Dubcová, Lenka, Šolín, Pavel, Červený, Jakub, Doležel, Ivo, On Adaptive hp-FEM With Arbitrary-Level Hanging Nodes for Time-Harmonic Maxwell's Equations, submitted to Math. Comput. Simul. [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Šolín, Pavel, Červený, Jakub, Dubcová, Lenka, Andrs, David , Adaptive Multi-Mesh hp-FEM for Linear Thermoelasticity Problems, submitted to J. Comput. Appl. Math. [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Prokopová, Jaroslava, Feistauer, Miloslav, Kučera, Václav, Horáček, Jaromír, Numerical simulation of compressible flow in a channel with a moving wall. In: Interactions and feedbacks 2008, I. Zolotarev, Institute of Thermomechanics, AS CR Prague, 69-75, ISBN 80-87012-12-7. [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Feistauer, Miloslav, Kučera, Václav, Prokopová, Jaroslava, ALE discontinuous Galerkin simulation of compressible flow in time dependent domains. In: Flow Induced Vibration, I. Zolotarev and J. Horáček, eds., Institute of Thermomechanics, AS CR Prague, 2008, 73-78 (ISBN 80-87012-12-7). [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Feistauer, Miloslav, Kučera, Václav, Prokopová, Jaroslava, Numerical simulation of compressible flow in time dependent domains by the DG method. In: Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2008), T.E. Simos, G. Psihoyios, Ch. Tsitouras, eds., American Institute of Physics, Melville, New York 2008, AIP Conference Proceedings 1048, 851-854, ISBN 978-0-7354-0576-9, ISSN 0094-243X. [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Růžička, Martin, Feistauer, Miloslav, Horáček, Jaromír, Sváček, Petr, Flow induced vibration of an airfoil with three degrees of freedom. In: Flow Induced Vibration, I. Zolotarev and J. Horáček, eds., Institute of Thermomechanics, AS CR Prague, 2008, 507-512, ISBN 80-87012-12-7. [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Dubcová Lenka, On adaptive multi-mesh hp-FEM for coupled problems in electromagnetics, Conference FEMTEC, Lake Tahoe, USA. [Jiný výsledek]
134107PhDr. Mgr. Martin Krummholz, Ph.D.Krummholz, Martin, odborná studie Původní návrhy pražského paláce od J. B. Fischera z Erlachu, jež je výsledkem řešitelova projektu, bude vydána v tomto roce (2009) nakladatelstvím Scriptorium dle smlouvy uzavřené mezi FF UK a nakladatelstvím resp. Archivem hl m. Prahy (smlouva přiložena) [Jiný výsledek]
119007Mgr. Lenka Hahnová, Ph.D.Cygalová, Lenka, Čečková, Martina, Štaud, František, Poster na 58. Farmakologických dnech v Praze + abstrakt v Prague Medicinal Report (Vol. 109 (2008) Supplement): Importance of P-gp and Bcrp for detoxication role of placenta [Jiný výsledek]
119007Mgr. Lenka Hahnová, Ph.D.Cygalova, Lenka, Ceckova, Martina, Staud, Frantisek, Poster na konferenci 10th European Regional ISSX Meeting ve Vídni + abstrakt v časopise Drug Metabolism Reviews (Volume 40, Supplement 1, 2008; ISSN 0360-2532): Detoxication role of placenta; importace of efflux transporters [Jiný výsledek]
137007Mgr. Ladislav HolíkKlír Tomáš - Kenzler Hauke - Lienemann Jörg, Konferenční poster. 40. konference archeologie středověku, Plzeň 15.-19.9. 2008. Nyní poster visí ve studovně Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK. [Jiný výsledek]
137007Mgr. Ladislav HolíkKlír Tomáš, Rukopis článku "Fosferečnanové analýzy" v příloze sborníku "Osídlení horských oblastí Českých zemí v minulosti 1". Ve sborníku bude publikována detailní zpráva o výzkumu v areálu zaniklé středověké vesnice Schwarzenbach, která je dosud ve formě Nálezové zprávy uložená v Archivu NZ AÚ AV ČR. Sborník, jehož edice je spolufinancována i z tohoto GA UK, fyzicky vyjde v polovině roku 2009. [Jiný výsledek]
137007Mgr. Ladislav HolíkKlír, Tomáš, Nálezová zpráva uložená v archivu nálezových zpráv AÚ AV ČR v Praze. Schwarzenbach, k.ú. Milíkov u Chebu. [Jiný výsledek]
134907RNDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.Svoboda, T., Mašín, D. and Boháč, J., Zpětná analýza průzkumných štol tunelu Dobrovského - vliv konstitučního modelu. Sborník 36. Konf. Zakládání Staveb, Brno, CZ; 181-186. [Jiný výsledek]
134907RNDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.T.Svoboda and D.Masin. , Impact of constitutive model on inverse analysis of NATM tunnel in stiff clays. In Proc. ITA-AITES World Tunnel Congress 2008, Agra, India. Kanjlia et al. (Eds.); Springer Berlin, Vol. 1, 627-636. [Jiný výsledek]
118708Mgr. Michal BitmanBitman Michal, abstrakt z 58. Farmakologických dnů, Prague Medical Report [Jiný výsledek]
118708Mgr. Michal BitmanBitman, Michal, poster z 58. Farmakologických dnů [Jiný výsledek]
53107PharmDr. Olga Lenčová, Ph.D.Popelová, Olga, XIII. Vědecká konference LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové, 21. ledna 2009, Hradec Králové - aktivní účast v podobě v ústního sdělení [Jiný výsledek]
53107PharmDr. Olga Lenčová, Ph.D.Popelová, Olga, Rozšířená závěrečná zpráva pro GAUK 53107/2007/C [Jiný výsledek]
53107PharmDr. Olga Lenčová, Ph.D.Adamcová, Michaela, Cardiac remodeling and MMP-2 on the model of chronic daunorubicin-induced cardiomyopathy in rabbits. Physiological Research (zasláno k publikaci) [Jiný výsledek]
53107PharmDr. Olga Lenčová, Ph.D.Adamcová, Michaela, XXXVII. European Muscle Conference, 13.-16. 9. 2008, Oxford, UK - aktivní účast na kongresu [Jiný výsledek]
53107PharmDr. Olga Lenčová, Ph.D.Popelová, Olga, Role of matrix metalloproteinases during the development of chronic anthracycline cardiotoxicity in rabbits. Acta Medica (Hradec Králové), 2009 (v tisku) [Jiný výsledek]
18008RNDr. Tomáš Ligurský, Ph.D.Ligurský, Tomáš, Discrete contact problems with Coulomb friction, v přípravě. [Jiný výsledek]
18008RNDr. Tomáš Ligurský, Ph.D.Ligurský, Tomáš, Haslinger, Jaroslav, Kučera, Radek, Approximation and numerical realization of 3D contact problems with Coulomb friction and a solution dependent coefficient of friction, zasláno do Int. J. for Num. Meth. In Engrg. [Jiný výsledek]
18008RNDr. Tomáš Ligurský, Ph.D.Ligurský, Tomáš, Discrete Contact Problems with Coulomb Friction, WDS'08 Proceedings of Contributed Papers: Part I – Mathematics and Computer Sciences (eds. J. Šafránková and J. Pavlů), Praha, Matfyzpress, pp. 49–54, 2008. [Jiný výsledek]
18008RNDr. Tomáš Ligurský, Ph.D.Ligurský, Tomáš, prezentace na konferenci 21st Chemnitz FEM Symposium 2008, Chemnitz, 22. - 24. 9. 2008. [Jiný výsledek]
18008RNDr. Tomáš Ligurský, Ph.D.Ligurský, Tomáš, prezentace na konferenci Week of Doctoral Students 2008, Praha, 3. - 6. 6. 2008. [Jiný výsledek]
18008RNDr. Tomáš Ligurský, Ph.D.Ligurský, Tomáš, prezentace na konferenci SNA'08, Seminář numerické analýzy, Liberec, 28. 1. - 1. 2. 2008. [Jiný výsledek]
18008RNDr. Tomáš Ligurský, Ph.D.Ligurský, Tomáš, prezentace na konferenci Workshop Dresden-Prague on Numerical Analysis 2008, Staré Splavy, 10. - 11. 10. 2008. [Jiný výsledek]
18008RNDr. Tomáš Ligurský, Ph.D.Ligurský, Tomáš, prezentace na workshopu OPTPDE 2008, Varšava, 11. - 13. 12. 2008. [Jiný výsledek]
122508Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Jakubová, R., Rampichová, M., Filova E., Hlučilová,J., Košt'áková, E., Brezovianová, D., Míčková, A., Prosecká, E., Plencner, M., Lukáš, D., Amler, E., Názov: Polykaprolaktón ako vhodný materiál pre kultiváciu kmeňových buniek a chondrocytov. Abstrakt a prezentácia výsledkov na XXXI. Dnech lékařské biofyziky, 28.-30.5.2008, Malá Morávka [Jiný výsledek]
51808Mgr. Jan LachnittHavlíčková, Eva, Publikace pro časopis European Physical Journal D (v recenzním řízení) [Jiný výsledek]
51808Mgr. Jan LachnittHavlíčková, Eva, Seznam konferencí a publikací [Jiný výsledek]
51808Mgr. Jan LachnittHrach, Rudolf, Publikace pro časopis Vacuum (v recenzním řízení) [Jiný výsledek]
51808Mgr. Jan LachnittHavlíčková, Eva, Publikace pro časopis Journal of Physics: Conference Series (v recenzním řízení) [Jiný výsledek]
121107RNDr. Jana Lokajová, Ph.D.Lokajová, Jana; Hruška, Vlastimil; Tesařová, Eva; Gaš, Bohuslav, International Symposium and Summer School CEEPUS„Development of Bioanalytical Methods and Actual Applications”, Nitra, 2008 Lecture: Determination of CMC by system peaks in electrophoresis considering the effect of the background electrolyte ionic strength [Jiný výsledek]
121107RNDr. Jana Lokajová, Ph.D.Lokajová, Jana; Hruška, Vlastimil; Tesařová, Eva; Gaš, Bohuslav, 16th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques ITP 2008, Catania, Italy; Mobilization of stationary system peaks as an effect of the background electrolyte ionic strength [Jiný výsledek]
121107RNDr. Jana Lokajová, Ph.D.Lokajová, Jana; Hruška, Vlastimil; Tesařová, Eva; Gaš, Bohuslav, 22nd International Symposium on Microscale bioseparations and methods for systems biology MSB 2008 Berlin, Germany An Improved Method for the CMC Determination Considering the Influence of Ionic Strength on the Eigenmobilities of the System Peaks. [Jiný výsledek]
121107RNDr. Jana Lokajová, Ph.D.Lokajová, Jana; Hruška, Vlastimil; Tesařová, Eva; Gaš, Bohuslav, Studentská konference, Praha, Česká republika; Přednáška: Optimalizace separace v systému kapilární elektroforézy pomocí simulačních programů. [Jiný výsledek]
116807PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D.Brčáková Eva, Fuksa Leoš, Mičuda Stanislav, Štaud František, příloha 1 - Zpráva o realizaci projektu za rok 2008 [Jiný výsledek]
116807PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D.Brčáková Eva, Fuksa Leoš, Mičuda Stanislav, Štaud František, příloha 2 - Závěrečná zpráva o realizaci projektu [Jiný výsledek]
116807PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D.Brcakova Eva, Fuksa Leos, Kolouchova Gabriela, Cermanova Jolana, Hirsova Petra, Hroch Milos, Chladek Jaroslav, Mokry Jaroslav, Martinkova Jirina, Staud Frantisek, Micuda Stanislav, příloha 3 - Resveratrol impairs biliary excretion of azithromycin during biliary cirrhosis in rats [Jiný výsledek]
116807PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D.Stanislav Micuda, Michaela Adamcova, Eva Brcakova, Leos Fuksa, Jolana Cermanova, Jirina Martinkova, Frantisek Staud, příloha 4 - Changes in cardiac troponin T during acute and chronic cholestasis [Jiný výsledek]
77407PhDr. Lenka Uličná, Ph.D.kolektiv autorů, rukopis kolektivní monografie Mezi izolací a integrací [Jiný výsledek]
87708Mgr. Radka TeichmanováTeichmanová Radka, poster - The synteny of the human X chromosome with the Xenopus tropicalis genome [Jiný výsledek]
26407RNDr. Mgr. Robin Rašín, Ph.D.Rašín Robin, Detailní závěrečná zpráva [Jiný výsledek]
114608RNDr. Eva Jakubisová, Ph.D.Liskova, Eva Visnovsky, Stefan, Ustne vystupenie na medzinarodnej konferencii IEEE International Magnetics Conference INTERMAG 2008, kde boli Evou Liškovou prezentované teoretické výsledky ohladne maxiamlizacie magnetooptickeho javu v polarnej konfiguracii, nazov prispevku “Magnetooptic sensing using ultrathin ferromagnetic film”. [Jiný výsledek]
114608RNDr. Eva Jakubisová, Ph.D.Ian Harward, Eva Liskova, Radek Lopusnik, Stefan Visnovsky, Zbigniew Celinski, Ustne vystupenie na medzinarodnej konferencii 53rd Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials MMM 2008, kde boli Prof. Ing. Stefanom Visnovskym, DrSc. prezentovane vysledky magnetooptickej spektroskopie na multivrstvach obsahujucich dielektrikum AlN. Nazov prispevku “Quadrilayers with ultrathin Fe for magneto-optic sensing of microwave currents”. [Jiný výsledek]
56708Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.Janoušek, Hynek, Článek pro Reflexi [Jiný výsledek]
56708Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.Janoušek, Hynek, Husserl´s forgotten Pupil [Jiný výsledek]
56708Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.Janoušek, Hynek, Fenomenologické studie: Husserl, Jakobson, Pos, Patočka [Jiný výsledek]
56708Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.FHS, Pozvánka na konferenci [Jiný výsledek]
144507RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D. Němec,Petr; Rozkotová,Eva; Sprinzl,Daniel;Tesařová, Naďa;Trojánek,František; Malý,Petr; Novák,Vít; Olejník,Kamil; Cukr,Miroslav; Jungwirth,Tomáš, ústní příspěvek na konferenci PASPS 2008: “Light-induced precession of magnetization in ferromagnetic semiconductor (Ga,Mn)As”, International Summer School on Physics at Nanoscale, Devět Skal, Czech Republic, 16-21.6. 2008 [Jiný výsledek]
144507RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.Rozkotová,Eva; Němec,Petr; Horodyská,Petra; Sprinzl,Daniel; Trojánek,František; Malý,Petr; Novák,Vít; Olejník,Kamil; Cukr,Miroslav; Jungwirth,Tomáš, ústní příspěvek na konferenci Intermag 2008: „Ultrafast laser spectroscopy of (Ga,Mn)As“, Intermag 2008, paper BF-02, Madrid, Spain, 4. – 8. 5. 2008 [Jiný výsledek]
144507RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.Rozkotová,Eva; Němec,Petr; Tesařová, Naďa; Sprinzl,Daniel; Malý,Petr; Novák,Vít; Olejník,Kamil; Cukr,Miroslav; Jungwirth,Tomáš, příspěvek na letní škole (poster) „Ultrafast laser spectroscopy of (Ga,Mn)As“, Summer School „Nanomagnetism and Spintronics, Prague, Czech Republic, 5-13.9.2008 [Jiný výsledek]
144507RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.Tesařová, Naďa; Rozkotová,Eva; Sprinzl,Daniel; Trojánek,František; Malý,Petr; Němec,Petr;, příspěvek na letní škole (poster) “Light-induced precession of magnetization in ferromagnetic semiconductor (Ga,Mn)As”, International Summer School on Physics at Nanoscale, Devět Skal, Czech Republic, 16-21.6. 2008 [Jiný výsledek]
109708Mgr. Martin Plencner, Ph.D.Jakubová, R., Rampichová, M., Filová, E., Hlučilová, J., Košťáková, E., Brezovianová, D., Míčková, A., Prosecká, E., Plencner, M., Lukáš, D., Amler, E., Polykaprolaktón ako vhodný materiál pre kultiváciu mezenchymálnych kmeňových buniek a chondrocytov. Abstrakt a prezentácia výsledkov na XXXI. Dnech lékařské biofyziky v Malé Morávce. [Jiný výsledek]
136107Mgr. Milena Adámková Ségard, Ph.D.Milena Adámková, Jídelní chování u českých žen. In Sport a kvalita života 2007. Sborník příspěvků. MUNI: Brno. ISBN 978-80-7064-0 [Jiný výsledek]
136107Mgr. Milena Adámková Ségard, Ph.D.Milena Adámková, Strukturace terapeutických technik užívaných v léčbě poruch příjmu potravy. In Mezinárodní studentské vědecké konference In Věda v pohybu - pohyb ve vědě. Sborník příspěvků. UK FTVS: Praha. [Jiný výsledek]
136107Mgr. Milena Adámková Ségard, Ph.D.Milena Adámková, Body Feeling in Eating Disorders – One of the Ways. In Ústecké psychologické dny. Sborník příspěvků. UJEP: Ústí nad Labem. [Jiný výsledek]
136107Mgr. Milena Adámková Ségard, Ph.D.Milena Adámková, Důležitost edukativní stránky psychologie v oblasti témat týkajících se zdravého životního stylu. In „Psychologie ve vzdělávání“ Sborník příspěvků. ZČU: Plzeň. [Jiný výsledek]
88008Mgr. Lukáš MaršálekMaršálek Lukáš, Hauber Armin, Slusallek Philipp, Poster Symposium on Interactive Ray Tracing 2008, Los Angeles. PDF: http://graphics.cs.uni-sb.de/~odin/irt08Poster.pdf [Jiný výsledek]
88008Mgr. Lukáš MaršálekMaršálek Lukáš, Slusallek Philipp, Přednáška světového výrobce grafických čipů NVidia konaná jak na největší mezinárodní konferenci o počítačové grafice SIGGRAPH 2008 v Los Angeles, tak na mezinárodní exhibici počítačové grafiky NVision 08 v San Jose, kde byla naše metoda uvedena jako příklad využití moderních grafických čipů pro výpočty nad objemovými daty. Prezentace dostupná na: http://developer.nvidia.com/object/nvision08-IRT.html, snímky 27, 28 a 29 [Jiný výsledek]
104808Mgr. Miroslava ZimováZimová Miroslava, článek ve sborníku ke konferenci Věda v pohybu pohyb ve vědě, která se konala v dubnu 2008 na FTVS UK Název článku: Problematika poruch příjmu potravy z pohledu středoškolských učitelů. [Jiný výsledek]
48807Mgr. Kristýna Vazačová, Ph.D.Vazačová, Kristýna, Münzbergová Zuzana, Předběžné výsledky srovnání různých typů šíření mezi neendemickými a endemickými druhy Kanárských ostrovů ukázaly, že neendemické druhy mají oproti endemitům lepší schopnost šířit se pomocí anemochorie a hydrochorie, ne však exozoochorie. Jednotlivé výsledky jsou graficky znázorněny v posteru v příloze. Protože dosud není k dispozici uspokojivá metodika simulace endozoochorie, podrobili jsme diaspory 20 různých druhů Kanárských ostrovů 7 různě silným typům simulací. Zjištěné výsledky jsme pak porovnaly s reálným průchodem těchto diaspor trávicím traktem holuba. Výsledky jsou součástí přiloženého článku. [Jiný výsledek]
86208Mgr. Julie Černá, Ph.D.Černá Julie, Facta et dicta memorabilia, překlad I. knihy [Jiný výsledek]
86208Mgr. Julie Černá, Ph.D.Černá Julie, Facta et dicta memorabilia, překlad II. knihy [Jiný výsledek]
86208Mgr. Julie Černá, Ph.D.Černá Julie, Valerius Maximus and His Audience in Antiquity [Jiný výsledek]
74007RNDr. Jan Najser, Ph.D.Najser, J., Modelling of double porosity clays, doktorská dizertační práce, dokončuje se [Jiný výsledek]
74007RNDr. Jan Najser, Ph.D.Lacinová, J., Creep zemin z výsypky dolu 5. květen, diplomová práce, dokončuje se. [Jiný výsledek]
74007RNDr. Jan Najser, Ph.D.Najser, J., Modelling of double porosity clayfills using a hypoplastic model, Proc. 4th international Young Geotechnical Engineers' Conference, Alexandria, Egypt, příspěvek se připravuje. [Jiný výsledek]
74007RNDr. Jan Najser, Ph.D.Najser, J., Pooley, E., Springman, S., Laue, J. a Boháč, J. , “Construction of motorway on double porosity clay fill“, 6th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, Arlington, USA - PREZENTACE (POSTER). [Jiný výsledek]
74007RNDr. Jan Najser, Ph.D.Najser, J., Modelling of double porosity clayfills using a hypoplastic model, Proc. 4th international Young Geotechnical Engineers' Conference, Alexandria, Egypt, ústní prezentace (v přípravě). [Jiný výsledek]
74007RNDr. Jan Najser, Ph.D.Najser, J., Mašín, D., Boháč, J., Numerical modelling of an embankment on double-porosity clay landfill. Canadian Geotechnical Journal , připravuje se. [Jiný výsledek]
74007RNDr. Jan Najser, Ph.D.Karpíšková, M., Dvojí pórovitost v jílovitých výsypkách, diplomová práce, dokončuje se. [Jiný výsledek]
74007RNDr. Jan Najser, Ph.D.Najser, J., Pooley, E., Springman, S., Laue, J. a Boháč, J., Mechanisms controlling the behaviour of double porosity clayfills - in situ and centrifuge study, QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY - v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
74007RNDr. Jan Najser, Ph.D.Najser, J., Pooley, E. a Springman, S., Modelling of double porosity clays in a small centrifuge, INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL MODELLING IN GEOTECHNICS, odesláno. [Jiný výsledek]
74007RNDr. Jan Najser, Ph.D.Najser, J., Pooley, E., Springman, S., Laue, J. a Boháč, J., , Construction of motorway on double porosity clay fill, 6th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, Arlington, USA. [Jiný výsledek]
123807PhDr. Miluše Emrichová, Ph.D.Miluše Tůmová , Katalog "Jak se žije v okupované Palestině", 44 stran, 2 kusy odevzdány univerzitě. (Texty, mapy, fotgrafie). Doprovodný materiál putovní fotografické výstavy. [Jiný výsledek]
101008Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.Fucikova, Anna; Valenta, Jan; Pelant, Ivan; Březina, Vitězslav, Prezentace projektu, kterému byl přidělen následně tento grant na mezinárodní zimní škole: Bioapplication of nanocrystalline silicon. Winter College on Micro and Nano Photonics for Life Science Trieste – Italy, 11 - 22 February 2008. [Jiný výsledek]
101008Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.Fucikova, Anna; Valenta, Jan; Pelant, Ivan; Březina, Vitězslav;, Prezentace projektu, kterému byl přidělen tento grant na týdnu doktorských studii: Nanocrystalline Silicon and Interaction with Bio-enviroment. 17th Annual Student Conference, Week of Doctoral Students 2008, Prague 3 – 6. June 2008. [Jiný výsledek]
101008Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.Fucikova, Anna; Valenta, Jan; Pelant, Ivan; Březina, Vitězslav, Prezentace získaných výsledků podpořených títo grantem na mezinárodní konferenci Nano Ostrava 2008 (Nanomaterials and Nanotechnology Meeting ,September 1-4, 2008 Ostrava, Czech Republic) [Jiný výsledek]
112808Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.Zemanová Lenka, Absolventka kurzu "Sportmedizinische Laktatleistungsdiagnostik nach dem Curriculum der DGSP" Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg, Halle Salle. [Jiný výsledek]
112808Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.Zemanová Lenka, Metodický materiál Českého svazu triatlonu: Problematika psychologie tréninku a závodění vytrvalostních vícdebojů [Jiný výsledek]
112808Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.Horčic Josef, Zemanová Lenka, Přerušované zatížení v tréninku vytrvalostních vícebojařů. Sborník příspěvků z konference Praha, 23. ledna 2008. Současný sportovní trénink [Jiný výsledek]
112808Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.Zemanová Lenka, Ověření modelu vytrvalostních předpokladů pro triatlon na základě výsledků spiroergometrického vyšetření do vita maxima na běhátku. Mezinárodní konference Identifikace Sportovních talentů 2008, Praha, 2008. [Jiný výsledek]
112808Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.Jebavý Radim, Horčic Josef, Zemanová Lenka, Kondiční příprava v triatlonu (soubory silových, odrazových a koordinačních cvičení). DVD, Squashclub Strahov, 2008 [Jiný výsledek]
69408Mgr. Martin Senft, Ph.D.Dimitrov, Darko; Dvořák, Tomáš; Gregor, Petr a Škrekovski, Riste, Gray Code Compression, článek odeslán jako příspěvek na konferenci IWOCA 2009 (20th International Workshop on Combinatorial Algorithms, Hradec nad Moravicí, June 2009). Cyklický n-bitový Grayův kód je cyklická posloupnost všech n-bitových řetězců, v níž se sousední řetězce liší na jediné pozici. Práce popisuje algoritmus, který pro každé přirozené číslo n sestrojí cyklický n-bitový Grayův kód, jehož graf přechodů je podgrafem d-rozměrné hyperkrychle, kde d je horní celá část dvojkového logaritmu n. To umožní kompresi posloupností, kterí odpovídají tomuto kódu, takže na jeden n-bitový řetězec připadá v průměru Theta(log log n) bitů, což zlepšuje hodnotu Theta(log n) bitů dosažitelnou pro obecný Grayův kód. [Jiný výsledek]
69408Mgr. Martin Senft, Ph.D.Dvořák, Tomáš a Koubek, Václav, Longest paths in hypercubes with a quadratic number of faults, článek v recenzním řízení v časopise Information Sciences (impaktní faktor 2.147). Práce zkoumá dlouhé cesty mezi zadanými dvojicemi koncových vrcholů v n-rozměrné hyperkrychli s vadnými vrcholy. Hlavním výsledkem je algoritmus, který v případě že počet vad nepřevýší jistou kvadratickou funkci proměnné n, rozhodne o existenci řešení v polynomiálním čase vzhledem k n, a v kladném případě sestrojí hledanou cestu v lineárním čase vzhledem k její délce. Zkoumaný problém má aplikace pro efektivní řešení úlohy komprese bitmapových indexů rozsáhlých databází. [Jiný výsledek]
69408Mgr. Martin Senft, Ph.D.Senft, Martin, Bottom-Up Implicit Suffix Link Simulation in Suffix Tree Construction, rukopis článku připraven k odeslání na konferenci ESA 2009 (17th Annual European Symposium on Algorithms, IT University of Copenhagen, Denmark, September 2009). V práci je navržena alternativní metoda konstrukce sufixového stromu, založená na postupu od listů ke kořeni. Známé algoritmy konstrukce sufixového stromu (McCreight,Ukkonen) pro týž účel využívají využívají sufixové hrany, vedoucí z předchůdce aktuálního vrcholu. Nahrazení tradičního řešení umožňuje omezit počet větvení, které kvůli závislosti na velikosti abecedy představují nejdražší operaci celé konstrukce. Praktická použitelnost navrženého postupu je podpořena výsledky experimentů nad rozsáhlým datovým korpusem. [Jiný výsledek]
128508Mgr. Jaromír ČtrnáctýČtrnáctý Jaromír, Diplomová práce [Jiný výsledek]
128508Mgr. Jaromír ČtrnáctýČtrnáctý Jaromír, Článek do časopisu Bílé Karpaty [Jiný výsledek]
128508Mgr. Jaromír ČtrnáctýČtrnáctý Jaromír, Článek do časopisu Ochrana přírody [Jiný výsledek]
128508Mgr. Jaromír ČtrnáctýČtrnáctý Jaromír, Manuál pro Správu CHKO [Jiný výsledek]
118607Mgr. Linda MikulenkováMukulenková, Linda, Připravuju článek o předmětném rkp. - zjištění o původu a edici textu je pouze několik týdnů staré, nebylo možno text připravit k publikaci do uzávěrky výsledků. [Jiný výsledek]
133508Mgr. Ing. Ondřej Kaman, Ph.D.Kaman, Ondřej; Havlíček, David; Cihelka, Jaroslav, Poster na konferenci IUCr 2008: Acid phosphates of 1-(1-naphthyl)ethylamine - importance of symmetry relation between enantiomers. [Jiný výsledek]
61908Mgr. Ondřej Macek, Ph.D.Macek, Ondřej, na mezinárodní konferenci: „aus Gottes Wort und eigener Erfahrung gezeiget“ Erfahrung – Glauben, Erkennen und Handeln im Pietismus III. Internationaler Kongress für Pietismusforschung / Sektion: 6. Räume der Erfahrung im Pietismus, která se koná na přelomu srpna a září 2009 v Halle bude přednesen příspěvek Geheime Protestanten in Böhmen und Mähren als Stiefkind des Martin Luthers und Pietismus. Příspěvek bude publikován v monografii, která z konference vzejde. [Jiný výsledek]
61908Mgr. Ondřej Macek, Ph.D.Wernisch, Martin, četl se studenty v rámci kurzu RET3034 (Cvičení z církevních dějin. Četba reformačních pramenů v němčině) modlitby Martina Luthera a reformátorovy texty k modlitbě. [Jiný výsledek]
100007Mgr. Mária Tomková, Ph.D.Mária Tomková a Christopher C. Marohnic, EROD analýza [Jiný výsledek]
100007Mgr. Mária Tomková, Ph.D.Christopher C. Marohnic, P384L mutace-červená (spojovací doména), V164M mutace-zelená (FMN vazební doména) [Jiný výsledek]
100007Mgr. Mária Tomková, Ph.D.Tomková M., Strachotová P., Baxová A., Martásek P., Genetic polymorphisms of the NADPH- cytochrome P450 oxidoreductase. 23. pracovné dni. Dědičné metabolické poruchy. May 14 – 16, 2008, Senec, Slovak Republic. Poster. [Jiný výsledek]
100007Mgr. Mária Tomková, Ph.D.Mária Tomková a Christopher C. Marohnic, Cytochrom C analýza [Jiný výsledek]
99508Mgr. Olga PařízkováPařízková Olga, Pěstounská a hostitelská péče u dospívajících v ČR - výsledky pilotního šetření. Seminář pro školitele, konzultanty, a pracovníky OS ROST - rodina s tématem. Praha, 1.12.2009, nepublikováno. [Jiný výsledek]
54007RNDr. Mgr. Dana Douděrová, Ph.D.Ulbrichová D., Martásek P, Přednáška: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, Společnost pro prevenci dědičných poruch, Pracovní dny 3.12.2008: Molekulární diagnostika akutní intermitentní porpfyrie [Jiný výsledek]
54007RNDr. Mgr. Dana Douděrová, Ph.D.Ulbrichova Dana, Zeman Jiri, Martasek Pavel, Abstakt prezentace posteru: ACUTE INTERMITTENT PORPHYRIA: IMPACT OF MUTATIONS IN THE PORPHOBILINOGEN DEAMINASE GENE ON THE PROTEIN STRUCTURE. European Human Genetics Conference 2008, May 30- June 4, 2008, Barcelona, Spain [Jiný výsledek]
54007RNDr. Mgr. Dana Douděrová, Ph.D.Ulbrichova Dana, Martasek Pavel, Abstrakt prezentace posteru: STRUCTURE-FUNCTION RELATIONSHIPS OF MUTATIONS IN THE PORPHOBILINOGEN DEAMINASE GENE. 45th annual Symposium SSIEM 2008, September 2-5, 2008, Lisbon, Portugal [Jiný výsledek]
54007RNDr. Mgr. Dana Douděrová, Ph.D.Ulbrichová D., Martásek P., Abstrakt prezentace posteru: DOPAD MUTACÍ V GENU PRO PORFOBILINOGEN DEAMINÁZU NA BIOCHEMICKÉ A ENZYMATICKÉ VLASTNOSTI PROTEINŮ. XXI. Biochemický sjezd, September 14-17 2008, Ceske Budejovice, Czech rep. [Jiný výsledek]
54007RNDr. Mgr. Dana Douděrová, Ph.D.Dana Ulbrichova, Xiaoye Schneider-Yin, Rivka Mamet, Vladimir Saudek, Pavel Martasek, Elisabeth I. Minder, Nili Schoenfeld, článek přijat do Blood Cell, Molecules and Disease [Jiný výsledek]
49707RNDr. Devraj Thimmaiah, M.Sc., Ph.D.THIMMAIAH Devraj; HOVORKA Jan and CIVIŠ Martin, VÝSLEDEK V PŘÍLOHU. "Comparison of continuous aerosol monitors with the federal reference method for PM1.0 in urban ambient air". Proceedings of the 9th International Conference on Carbonaceous Particles in the Atmosphere (9th ICCPA), 12-14th August 2008, Berkeley, California, USA. [Jiný výsledek]
49707RNDr. Devraj Thimmaiah, M.Sc., Ph.D.THIMMAIAH Devraj; HOVORKA Jan and CIVIŠ Martin, VÝSLEDEK V PŘÍLOHU. "Summer versus winter aerosol mass distribution in urban atmosphere by Sioutas Cascade Impactor", Proceedings of the European Aerosol Conference (EAC-2008), 24-29th August 2008, Thessaloniki, Greece. Abstract No. T06A216P. [Jiný výsledek]
49707RNDr. Devraj Thimmaiah, M.Sc., Ph.D.THIMMAIAH Devraj; HOVORKA Jan, VÝSLEDEK V PŘÍLOHU. "Urban PMx by continuous and gravimetric methods-Prague winter 2008", Proceedings of the European Aerosol Conference (EAC-2008), 24-29th August 2008, Thessaloniki, Greece. Abstract No. T06A178P. [Jiný výsledek]
49707RNDr. Devraj Thimmaiah, M.Sc., Ph.D.HOVORKA Jan and THIMMAIAH Devraj, VÝSLEDEK V PŘÍLOHU. "Charging state of submicron aerosol in relation to rain droplets size evolution", Proceedings of the 27th Annual aerosol conference of the American Association for Aerosol Research (27th AAAR), 20-24th October 2008, Orlando, Florida, USA. Abstract No. 9J.04. [Jiný výsledek]
49707RNDr. Devraj Thimmaiah, M.Sc., Ph.D.THIMMAIAH Devraj; HOVORKA Jan and HOPKE K. Philip, VÝSLEDEK V PŘÍLOHU. "Source apportionment of submicron aerosol in Prague winter by bilinear PMF", Annual conference proceedings of the Czech Aerosol Society, (Česká Aerosolová Společnost-CAS), 4th December 2008, Prague, Czech Republic, Pp. 41-46, ISBN 978-80-86186-17-7. [Jiný výsledek]
49707RNDr. Devraj Thimmaiah, M.Sc., Ph.D.THIMMAIAH Devraj, Submitted Ph.D. THESIS: February 2009. Awaiting Final Defense Examination on 30th March 2009. Author: Devraj THIMMAIAH, M.Sc. Charles University in Prague, Faculty of Science, Institute for Environmental Studies, Benátská-2, Praha-2, Prague 128 01, Czech Republic. Školitel: RNDr. Jan HOVORKA, Ph.D. Charles University in Prague, Faculty of Science, Institute for Environmental Studies, Benátská-2, Praha-2, Prague 128 01, Czech Republic. [Jiný výsledek]
49707RNDr. Devraj Thimmaiah, M.Sc., Ph.D.THIMMAIAH Devraj; CIVIŠ Martin; HOVORKA Jan and HOPKE K. Philip, VÝSLEDEK V PŘÍLOHU. "Source apportionment of urban aerosol by bilinear PMF2 from highly-time resolved data: Prague Winter 2007/2008", Proceedings of the 27th Annual aerosol conference of the American Association for Aerosol Research (27th AAAR), 20-24th October 2008, Orlando, Florida, USA. Abstract No. 9D.01. [Jiný výsledek]
62108RNDr. Jan PrachařPrachař, Jan, Diplomová práce - Current noise in double quantum dots. http://www.prachar.eu/prachar_diploma_thesis.pdf [Jiný výsledek]
8808MUDr. Eliška Rotnáglová, Ph.D.Rotnáglová, E.; Klozar, J.; Saláková, M.; Šmahelová, J.; Hamšíková, E.; Kodet, R.; Tachezy, R. , Epidemiology of tonsillar cancer in the Czech Republic and it´s relationship with HPV infection, 19th European Sudent´s Conferrence, Berlín, 2008 [Jiný výsledek]
8808MUDr. Eliška Rotnáglová, Ph.D.Mudrová,E.; Klozar,J.;Tachezy,R.; , Změny v epidemiologii tonzilárního karcinomu v České republice a vztah k HPV infekci; 9.studentská vědecká konference 1.LF UK, 2008 [Jiný výsledek]
8808MUDr. Eliška Rotnáglová, Ph.D.Mudrová,E.; Tachezy,R.; Klozar,J., Změny v epidemiologii tonzilárního karcinomu v České republice a vztah k HPV infekci; XII. kongres mladých otorinolaryngologů, Jablonné nad Orlicí, 2008 [Jiný výsledek]
8808MUDr. Eliška Rotnáglová, Ph.D.Mudrová, E.; Klozar,J.; Saláková,M.; Šmahelová, J.; Hamšíková,E.; Kodet, R.; Tachezy, R., Trends in epidemiology of head and neck cancer in the Czech Republic, HPV in Human Patology, Praha, 2008 [Jiný výsledek]
85207RNDr. Václav Profant, Ph.D.Profant Václav, Diplomová práce - Studium volných klastrů a nanočástic v molekulových paprscích, školitel - Doc. RNDr. Juraj Dian, CSc., Katedra chemické fyziky a optiky, MFF UK, 2008 [Jiný výsledek]
29407RNDr. Vojtěch Abraham, Ph.D.ABRAHAM, Vojtěch; KUNEŠ, Petr; KOVÁŘÍK, Oleg, poster: Czech Pollen Database (PALYCZ). In: 12th International Palynological Congress (IPC-XII 2008) and 8th International Organisation of Palaeobotany Conference (IOPC-VIII 2008) August 30 - September 5, 2008, Bonn, Germany. [Jiný výsledek]
126408Mgr. Markéta Sedláčková, Ph.D.Petrová, Markéta a Mls, Jiří:, Určování hydromechanických charakteristik kaolínových suspensí. Článek je v současnosti připraven k odeslání do časopisu Journal Ceramics - Silikaty [Jiný výsledek]
33508MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D.Havránek, Ondřej; Kleibl, Zdeněk; Souček, Pavel; Trněný, Marek, Alterace genu CHEK2 ve vztahu k riziku vzniku non-hodgkinských lymfomů, přednáška, Pražský hematologický den, 2008 (práce byla oceněna Cenou vědeckého výboru v Sekci mladých hematologů) [Jiný výsledek]
55608Mgr. Lucie MenšíkováKubový, Petr et al, Účast n akonferenci Human Biomechanics 08 Prague. Poster: THE MEASUREMENTS OF THE RHEOLOGICAL PROPERTIES CHANGES IN THE KNEE JOINT P. Kubovy1, F. Lopot1, M. Prokesova1, M. Riha1, T. Holub1, S.Otahal, K. Jelen1 1Department of Anatomy and Biomechanics, Faculty of Physical Education and Sport, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic [Jiný výsledek]
55608Mgr. Lucie MenšíkováŘíha,M. et al, Řiha M., BIORHEOLOGICKÉ ASPEKTY MYOSKELETÁLNÍ MEDICÍNY, 14. sjezd Společnosti pro myoskeletální medicínu, 10.-11. říjen 2008, Praha [Jiný výsledek]
61607PhDr. Richard Šípek, Ph.D.Šípek, Richard, Conference Report: ‘Evidence of Reading, Reading the Evidence’, 21st-23rd July, 2008. The Newsletter of the Reading Experience Database [online]. 2008, is. Autumn 2008 [cit. 2009-01-22], s. 4-5. Dostupný z WWW: http://www.open.ac.uk/Arts/RED/redletter/REDLetter-Autumn-2008.pdf [Jiný výsledek]
61607PhDr. Richard Šípek, Ph.D.Šípek, Richard, Bahlcke, Joachim; Ptak, Marian J.; Mrozowicz, Wojczech [ed.] Bibliothek des Nationalmuseums in Prag. In: Repertorium Adel in Schlesien: Quellenkunde, Bibliographie, Forschungsperspektiven. Kapitola prezentuje prameny k dějinám slezské šlechty ve fondech Knihovny Národního muzea, přičemž přední místo zde zaujímá Nostická majorátní knihovna, konkrétně knihovna Otty ml. z Nostic. Repertorium je v současnosti ve fázi redakce. (Stránky projektu: http://www.szlachta-adel.hist.uni.wroc.pl/) [Jiný výsledek]
61607PhDr. Richard Šípek, Ph.D.Šípek, Richard, Sine Approbatione Contentorum, or the Reader’s Notes of Otto Jr. of Nostitz (1608-1665). Referát z konference: Evidence of Reading, Reading the Evidence. University of London, Open University. London (UK), 20.-23. 7. 2008. 5 s. [Jiný výsledek]
61607PhDr. Richard Šípek, Ph.D.Šípek, Richard, Rekatholisierung und Lesernotizen in den Büchern von Otto d. Jg. von Nostitz. In: Sammeln, Lesen, Übersetzen. Die böhmische Bibliothek der Fürsten Eggenberg im Kontext ihrer Zeit. Sborník ze stejnojmenné konference. V tisku. [Jiný výsledek]
61607PhDr. Richard Šípek, Ph.D.Šípek, Richard, The library of Otto Jr., Earl of Nostitz. Referát z konference: Collectors and Collecting : Private Collections and their Role in Libraries. Chawton (UK) 19.-20. 7. 2007, 6 s. [Jiný výsledek]
22807MUDr. Marianna ČopákováVasiľková, Marianna, hemodynamické parametry po 14 dnech zotavení z chronické hypoxie prezentovány formou posteru na 17. konferenci českých a slovenských patofyziologů 11.-12. 9. 2008 v Praze [Jiný výsledek]
22807MUDr. Marianna ČopákováVasiľková, Marianna, imunohistochemické IF barvení na c-kit a MMP –13 [Jiný výsledek]
22807MUDr. Marianna ČopákováVasiľková, Marianna, celková MMPs aktivita a zymografie z lyzátů peritoneálních ŽB [Jiný výsledek]
22807MUDr. Marianna ČopákováVasilľková, Marianna, hemodynamické parametry po 14 dnech zotavení z chronické hypoxie prezentovány formou přednášky na konferenci Centra výzkumu chorob srdce a cév 29.9.-1.10. 2008 v Harrachově [Jiný výsledek]
52608MUDr. Petra Król, Ph.D.Ščerbanovská P., Doležalová P.:, PFAPA syndrom: nejčastější příčina syndromu periodické horečky v České Republice VIII. český pediatrický kongres, 25. – 27. září 2008, Jihlava, publikováno ve sborníku abstrakt [Jiný výsledek]
52608MUDr. Petra Król, Ph.D.Ščerbanovská P., Doležalová P.:, Characteristics of PFAPA cohort in a single European centre 15. PRES (Paediatric Rheumatology European Society) kongres, 12. – 17. září 2008, Londýn, Velká Británie – poster, publikováno ve sborníku abstrakt [Jiný výsledek]
52608MUDr. Petra Król, Ph.D.Ščerbanovská P., Doležalová P.:, PFAPA syndrom: nejčastější příčina periodické horečky v České Republice 8. revmatologické dny, 22. – 25. dubna 2008, Pardubice, publikováno ve sborníku abstrakt [Jiný výsledek]
52608MUDr. Petra Król, Ph.D.Ščerbanovská P., Doležalová P.:, Characteristics of PFAPA cohort in a single European centre 5. mezinárodní kongres systémových a autoinflamatorních onemocnění, 2. – 8. dubna 2008, Řím, Itálie – poster, publikováno ve sborníku abstrakt [Jiný výsledek]
32107RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.Vočadlová, Klára, Srovnání zalednění v okolí Černého a Čertova jezera na Šumavě. Konference ČAG. 3. - 5. 6. 2008 Šlapanice u Brna. (přednáška) [Jiný výsledek]
32107RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.Křížek, Marek, Vočadlová, Klára, Engel, Zbyněk, Construction and characteristics of k-curve as means of determination of cirque remodelation. Case studies in the Bohemian (Bavarian) Forest, the Giant Mts. and the Hrubý Jeseník Mts. 3. Mitteleuropäische Geomorphologietagung Salzburg. 23. - 26. 9. 2008. (poster) [Jiný výsledek]
32107RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.Vočadlová, klára, Petr, Libor, Křížek, Marek, Žáčková, Pavla, Paleobotanická a paleogeografická evidence zalednění Černého jezera. Seminář 14. Kvartér. 27. 11. 2008 Brno. (přednáška) [Jiný výsledek]
32107RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.Vočadlová, Klára, Křížek, Marek, Comparison of glacial landforms of relief in neighbourhood of Černé jezero Lake and Čertovo jezero Lake in the Šumava Mts. (v recenzentním řízení v Moravian Geographical Reports – časopis v databázi Scopus) [Jiný výsledek]
34407RNDr. Věra Ňuňuková, Ph.D.Ňuňukova Věra, Urbánková Eva, Jelokhani-Niaraki Masoud, Chaloupka Roman, Příspěvek na konferenci X. Annual Linz Winter Workshop 2008 [Jiný výsledek]
34407RNDr. Věra Ňuňuková, Ph.D.Ňuňukova Věra, Urbánková Eva, Jelokhani-Niaraki Masoud, Chaloupka Roman, WDS 2008 [Jiný výsledek]
147507Mgr. Jan VachoušekŠtěpánek J., Vachoušek J., Digest v recenzovaném sborníku „Proceedings of the XXIst international conference on Raman spectroscopy“, p. 879-880, ISBN 978-1-906715-00-7 - Structural stability of HIV-1 TAR RNA hairpin and its kissing complex with R06 aptamer [Jiný výsledek]
147507Mgr. Jan VachoušekŠtěpánek J., Vachoušek J., přednáška na konferenci ICORS 2008 - Structural stability of HIV-1 TAR RNA hairpin and its kissing complex with R06 aptamer [Jiný výsledek]
147507Mgr. Jan VachoušekJ.Vachoušek, P. Ottová, B. Řezáčová, J. Štěpánek, "Two temperature induced structural transitions of RNA R06 aptamer" - článek ve fázi dokončovaného rukopisu [Jiný výsledek]
147507Mgr. Jan VachoušekJ.Vachoušek, P. Ottová, B. Řezáčová, J. Štěpánek, "Structural stability of HIV-1 TAR/R06 aptamer kissing komplex" - článek ve fázi přípravy [Jiný výsledek]
126607Mgr. Monika VeverkováVeverková, Monika, Dosud nevydaný referát na konferenci: VEVERKOVÁ, Monika. Rozbor produkce Jezuitské tiskárny v Praze (1635-1773) z jazykového hlediska. IV. mezinárodní seminář K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven : Jazyk a řeč knihy. Ústav romanistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Archiv hl. města Prahy, Národní knihovna v Praze. Praha, 26.-29.10.2008. 6 s. [Jiný výsledek]
18307Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.Fikáček, Martin, Short, Andrew E. Z., Wedmann, Sonja & Prokop, Jakub, Phylogenetic analysis of recent giant water scavenger beetles allows the character-based study of the fossil record of the group. Poster na XXIII. International Congress of Entomology, Durban, Republic of South Africa, 6.-12. července 2008. [Jiný výsledek]
18307Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.Fikáček, Martin & Wedmann. Sonja, Hydrophilid beetles of Grube Messel (Middle Eocene). Přednáška na 5. Bonner Paläoentomologen-Treffen, 19.-21. září 2008, Steinmann Institut für Paläontologie, University of Bonn. [Jiný výsledek]
18307Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.Fikáček, Martin, Fossil record of the Hydropholoidea: state of the knowledge and needs for future studies. Přednáška na SYNTHESYS guests conference, 18. listopadu 2008, Museum d´Histoire Naturelle, Paris, France. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk; Chromý, Pavel, Poster na mezinárodní konferenci: KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z., CHROMÝ, P. (2008): Marginalization of municipalities and regions in the context of basic schools network reduction in Czechia since a mid 20th century. Introduction of a Research Project. Poster na mezinárodní konferenci the 11th ‘Lodz’ International Political Geography Conference Historical Regions Divided by the Borders, Świnoujście, 17.–19. 9. 2008. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie, odborný článek ve sborníku z mezinárodní konference: KUČEROVÁ, S. (2008): Rural basic schools network, its spatial pattern changes and impact on local communities. In: Vaishar, A. (ed.): Investigating European countryside. CD-Rom. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 1 st Moravian Conference on Rural Research Eurorural 08. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, ústav aplikované a krajinné ekologie, Brno, s. 1–16. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie, odborný článek v odborném periodiku v tisku: KUČEROVÁ, S. (2008): Územní rozmístění základních škol v Česku, hlavní rysy jeho proměn ve 2. polovině 20. století a jejich potenciální důsledky. Studia Paedagogica, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity U12, LVI (v tisku). [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Chromý, Pavel; Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk , odborný článek ve sborníku z mezinárodní konference v redakci: CHROMÝ, P., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2008): Regional Identity, Contemporary and Historical Regions and the Issue of Relict Borders. The Case of Czechia. Regions and Regionalism (v redakci). [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Chromý, Pavel; Kuldová, Silvie; Kučera, Zdeněk, ústní prezentace na mezinárodní konferenci: CHROMÝ, P., KULDOVÁ, S., KUČERA, Z. (2008): Different Faces of Regional Identity. Contribution to Study of Regional Identity Reproduction Process. Ústní prezentace na Regional Studies Association Annual International Conference "Regions: The Dilemmas of Integration and Competition?", Praha, 27.–29. 5. 2008. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie, Aktivní členka European Educational Research Association v rámci Network 14 "Communities, families, and schooling in educational research". [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kuldová-Kučerová, Silvie, odborný článek v tisku: KULDOVÁ-KUČEROVÁ, S. (2008): Marginalizace území v kontextu vývoje soustavy základního školství na příkladu vybraných regionů Česka v období 1961–2004. Historická geografie – Supplementum II (v tisku). [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk, odborný článek v odborném periodiku v přípravě: KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2008): Vztah periferiality a vzdělávání: Lze definovat periferní oblasti na základě vývoje školské sítě? Acta geographica Universitatis Comenianae (v přípravě). [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie, ústní prezentace na mezinárodní konferenci: KUČEROVÁ, S. (2008): Rural basic schools network, its spatial pattern changes and impact on local communities. Ústní prezentace na mezinárodní konferenci 1 st Moravian Conference on Rural Research Eurorural 08, Brno, 25.–29. 8. 2008. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk; Chromý, Pavel, poster na mezinárodní konferenci: KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z., CHROMÝ, P. (2008): Marginalization of municipalities and regions in the context of basic schools network reduction in Czechia since a mid 20th century. Introduction of a Research Project. Poster na mezinárodní konferenci 1 st Moravian Conference on Rural Research Eurorural 08, Brno, 25.–29. 8. 2008. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Chromý, Pavel; Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk, ústní prezentace na mezinárodní konferenci: CHROMÝ, P., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2008): Regional Identity, Contemporary and Historical Regions and the Issue of Relict Borders. The Case of Czechia. Ústní prezentace na the 11th ‘Lodz’ International Political Geography Conference Historical Regions Divided by the Borders, Świnoujście, 17.–19. 9. 2008. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk, ústní prezentace na mezinárodním kolokviu: KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2008): Vztah periferiality a vzdělávání: Lze definovat periferní oblasti na základě vývoje školské sítě? Ústní prezentace na kolokviu Teória a metodológia regionálnej geografie, Bratislava, 18. 11. 2008. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk, ústní prezentace na workshopu: KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2008): Multikulturní společenství a jejich vliv na krajinu. Příklad Podbořanska. Ústní prezentace na workshopu Religiózní krajina Česka, Praha, 12. 12. 2008. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie, odborná přednáška na vysoké škole: KUČEROVÁ, S. (2008): Struktury obyvatelstva 1. Odborná přednáška v rámci kurzu "Kulturní regiony a geografie kultury", Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, garant: E. Heřmanová, v zastoupení P. Chromý. Praha, 16. 10. 2008. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie, odborná přednáška na vysoké škole: KUČEROVÁ, S. (2008): Struktury obyvatelstva 2. Odborná přednáška v rámci kurzu "Kulturní regiony a geografie kultury", Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, garant: E. Heřmanová, v zastoupení P. Chromý. Praha, 23. 10. 2008. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk, Navázání kontaktu se zahraničními odborníky zabývajícími se výzkumem proměn sítě základních škol v Norsku. Kontaktní osoba professor, dr. Rune Kvalsund, Høgskulen i Volda/ Volda University College. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie, Aktivní členka České asociace pedagogického výzkumu. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie, rukopis interní výzkumné zprávy grantu: KUČEROVÁ, S. (2008): Kvantitativní analýzy vývoje počtu základních škol v Česku, 30 s. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová-Kuldová, Silvie, původní článek v odborném periodiku v tisku: KULDOVÁ, S. (2008): Education towards obtaining various forms of capital. Acta Universitatis Carolinae Geographica XLII, č. 2 (v tisku). [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie, rukopis interní výzkumné zprávy grantu: KUČEROVÁ, S. (2008): Typologie území Česka podle intenzity a období zániku ZŠ na úrovni obvodů PoÚ, 11 s. [Jiný výsledek]
110308RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk, rukopis interní výzkumné zprávy grantu: KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2008): Výběr modelových území pro kvalitativní výzkum dopadů uzavírání základních škol na fungování lokálních a regionálních komunit, 8 s. [Jiný výsledek]
117907Mgr. Soňa KrásnáKrásná, Soňa, Technologie opracování kůže v pravěku (suroviny a nástroje), ústní příspěvek na setkání Vybrané problémy staršího pravěku, Mělník 2008, 14.3. 2008, pořádá Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK [Jiný výsledek]
117907Mgr. Soňa KrásnáKrásná, Soňa-Zelinková, Michaela-Moník, Martin, Rekonstrukce opracování kůže v době kamenné, poster prezetovaný na konferenci Kvartér 2007 - 29.11.2007, Brno (pořádá Ústav geologických věd PřF Masarykovy Univerzity ve spolupráci s Českou geologickou společností) [Jiný výsledek]
117907Mgr. Soňa KrásnáKrásná, Soňa- Rašková Zelinková, Michaela, Doklady opracování kůže v době kamenné – etnoarcheologický přístup. Prezentace na konferenci Ve službách archeologie 2008, 2.-5.6.2008, Nitra (na půdě AÚ SAV) [Jiný výsledek]
117907Mgr. Soňa KrásnáKrásná, Soňa-Zelinková, Michaela, Mladopaleolitické nástroje v kontextu opracování kůže, ústně přednesený příspěvek na 2. zasedání paleolitiků v Dolních Věstonicích 4.10.2007 (pořádá Archeologický ústav AV ČR, Brno) [Jiný výsledek]
117907Mgr. Soňa KrásnáZelinková, Michaela, Artifacts from Hard Animal Materials from Dolní Věstonice I (Moravia, Czech Republic), ústní prezentace v rámci ICAZ (International Council of Archaeozoology)WBRG - 27.-31.8.2007 – Paříž, Francie; publikace abstraktu In: Abstracts. 6 th meeting of the Worked Bone Reseach Group/ ICAZ, August 27.-31. 2007. Paris, Nanterre [Jiný výsledek]
117907Mgr. Soňa KrásnáKrásná, Soňa, Možnosti využití traseologické metody v archeologii. Disertační práce. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK. V přípravě. [Jiný výsledek]
117907Mgr. Soňa KrásnáRašková Zelinková, Michaela, Industrie z tvrdých živočišných materiálů z moravských gravettských lokalit. Disertační práce. Ústav antropologie PřF MU. V přípravě. [Jiný výsledek]
117907Mgr. Soňa KrásnáRašková Zelinková Michaela, Artefacts from Hard Animal Materials from Dolní Věstonice I, Czech Republic Reconstructing „chaîne opératoire“ of Skin Processing, poster prezentovaný na konferenci Kvartér 2008 – 27.11.2008, Brno (pořádá Ústav geologických věd PřF Masarykovy Univerzity ve spolupráci s Českou geologickou společností) [Jiný výsledek]
117907Mgr. Soňa KrásnáKrásná, Soňa-Zelinková, Michaela, Funkční analýza nástrojů sloužících k opracování kůže aneb technologie primárního zpracování kůže v době kamenné, prezentace na Symposiu profesora Vojtěcha Suka - 30.10. 2007, Pavilon Anthropos, Brno (pořádá Česká antropologická společnost) [Jiný výsledek]
117907Mgr. Soňa KrásnáRašková Zelinková, Michaela , podíl na vydání Cahier de la COMMISSION DE NOMENCLATURE SUR L’INDUSTRIE DE L’OS PREHISTORIQUE věnovaném traseologii (Usages et fonctions des outils - tracéologie) - v přípravě [Jiný výsledek]
117907Mgr. Soňa KrásnáZelinková, Michaela, Artefacts from Hard Animal Materials from Dolní Věstonice I, Czech Republic: Reconstructing „chaîne opératoire“ of Skin Processing. In: Sidéra, I.; David, E., Legrand, A. (Eds): Studying Bone artifacts. Cultural and functional signatures. Travaux de la Maison René Ginouvès. Paris, de Boccard Editions. V TISKU-recenzovaný sborník z konference [Jiný výsledek]
117907Mgr. Soňa KrásnáKrásná, Soňa, Předběžná zpráva k analýze funkce části kamenné štípané industrie z lokality Milovice. In: Oliva, M. (ed.) et al. 2009: Sídliště mamutího lidu v Milovicích pod Pálavou. Anthropos-Studies vol 27. V TISKU [Jiný výsledek]
117907Mgr. Soňa KrásnáRašková Zelinková,Michaela, Industrie z tvrdých živočišných materiálů z jeskyně Balcarky v Moravském krasu - V přípravě [Jiný výsledek]
117907Mgr. Soňa KrásnáKrásná, Soňa-Čihák, Roman, Problematika využití a zpracování rybí kůže (v archeologii) - V přípravě [Jiný výsledek]
117907Mgr. Soňa KrásnáZelinková, Michaela, Industrie z tvrdých živočišných materiálů doby kamenné II. Zprávy České archeologické společnosti Supplément 67, s. 3-28. ISSN: 1211-992X. [Jiný výsledek]
117907Mgr. Soňa KrásnáOliva, Martin – Rašková Zelinková, Michaela, Industrie z tvrdých živočišných materiálů. In: Oliva, M. (ed.) et al. 2009: Sídliště mamutího lidu v Milovicích pod Pálavou, 258-262. Anthropos-Studies vol 27. V TISKU [Jiný výsledek]
20708RNDr. Ondřej SýkoraSýkora, Ondřej, State Space Dimensionality Reduction in Markov Decision Processes, Proceedings of WDS'08, MATFYZPRESS, 2008, ISBN 978-80-7378-065-4, pp. 165-170 Článek v recenzovaném sborníku shrnující výsledky rešeršní práce o možnostech redukce dimenzionality a segmentace stavového prostoru dynamických dějů a především Markovovských rozhodovacích procesů. Plný text článku je přiložen ke zprávě. [Jiný výsledek]
20708RNDr. Ondřej SýkoraSýkora, Ondřej, Prezentace na odborných seminářích MFF UK: Nové trendy v neuronových sítích - Programování pro hardware; prezentace seznamující posluchače s možností využití programovatelného hardware (FPGA) pro zpracování dat, s vlastnostmi této platformy a s úskalími vývoje pro ni. Rozpoznávání a syntaktická analýza - Umělá intelgence v počítačových hrách; prezentace představující možnosti využití metod umělé inteligence v moderních počítačových hrách a také o možnosti využití počítačových her jako prostředku pro testování metod umělé inteligence, zejména té, zaměřené na chování. Slidky k prezentacím ve formátu PDF jsou přidány jako příloha. [Jiný výsledek]
20708RNDr. Ondřej SýkoraSýkora, Ondřej, Skrytá úskalí umělé inteligence - prezentace na Game Developers Session 2008 s cílem popularizovat metody umělé inteligence a rozšířit povědomí o tom, jakým způsobem pracují. Game Developers Session je pravidelné setkání českých a slovenských začínajících i profesionálních herních vývojářů organizované občanským sdružením České hry (http://www.ceske-hry.org). [Jiný výsledek]
112508Mgr. Ing. Ivana Kocichová, Ph.D.Havlíková, Ivana, "katalog" zjištěných uměleckých děl s mytologickou tématikou. V průběhu měsíce ledna 2009 bude předán k zapracování do on-line databáze www.olympos.cz (viz. www.olympos.cz). [Jiný výsledek]
94508Mgr. Barbora Kocánová, Ph.D.Kocánová Barbora, Medieval Meteorology in the Czech Lands [Jiný výsledek]
86508RNDr. Pavel Čížek, Ph.D.Čížek, Pavel, Přednáška "Perturbativní řešení stacionární axiálně symetrické úlohy" na relativistickém semináři Ústavu teoretické fyziky MFF UK dne 15.4.2008. [Jiný výsledek]
86508RNDr. Pavel Čížek, Ph.D.Muzikář, Petr, Přednáška "Tlusté gravitační čočky" na relativistickém semináři Ústavu teoretické fyziky MFF UK dne 25.11.2008. [Jiný výsledek]
86508RNDr. Pavel Čížek, Ph.D.Suková, Petra, Přednáška "Chaos v pohybu kolem černých děr s diskem" na relativistickém semináři Ústavu teoretické fyziky MFF UK dne 16.12.2008 [Jiný výsledek]
84507Ing. Jana KopeckáKopecká, Jana, Práce s názvem „Restoration of biological function of CBS mutants by chemical chaperones“ byla oceněna jako nejlepší poster Federací amerických společností pro experimentální biologii FASEB při mezinárodním symposiu Folic acid, B12 and one-carbon metabolism konaném 10.-15.8.2008 v Itálii. [Jiný výsledek]
84507Ing. Jana KopeckáJana Kopecká, Jakub Krijt, Kateřina Raková, Viktor Kožich, Práce s názvem „Restoration of biological function of cystathionine beta-synthase mutants by delta-aminolevulinic acid, betaine and glycerol“ je připravena k odeslání do časopisu Human Mutation. [Jiný výsledek]
14207Mgr. Viola AltováStemberk, Josef; Briestenský Miloš; Jurková, Nikola; Altová Viola, FRESH SPELEOTHEMES DAMAGES VERSUS ACTIVE FAULT MOVEMENTS IN SELECTED CAVES OF THE BOHEMIAN MASSIF AND WESTERN CARPATHIANS. Abstract. 16th International Karstological School „Classical Karst“. Karst sediments. Postojna, 2008 (CD-ROM) Poster. [Jiný výsledek]
14207Mgr. Viola AltováAltová Viola, Kras Rychlebských hor a jeho význam pro poznání vývoje reliéfu. In Traczyk A., (red), Geomorfologia Sudetów, Stan badań i perpektywy, sI. Polsko-Czeskie Seminarium Geomorfologiczne, Sokolowsko, 16. 17. 2008, Zaklad Geomorfologii, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwerytet Wroclawski, Katedra Fyzické Geografie a Geoekologie, Univerzita Karlova Praha, Stow. Geomorfologów Polskich, Česká Asociace Geomorfologů, Wroclaw, 2008 [Jiný výsledek]
64807Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.Tichý, Ondřej, Tichy, Ondrej and Jan Cermak. “An Anglo Saxon Dictionary and a Morphological Analyzer of Old English” in Proceedings of the XIII Euralex International Congress. ed. Elisenda Bernal and Janet DeCesaris.Institut Universitari de Linguistica Aplicada, Barcelona: 2008 [Jiný výsledek]
144207Mgr. Libor Křižka, Ph.D.Křižka, Libor, přednáška na semináři Centra Euarda Čecha v Třešti - Moduli spaces of Lie algebroid connections. [Jiný výsledek]
144207Mgr. Libor Křižka, Ph.D.Křižka, Libor, přednáška na zimní škole Geometry and Physics v Srní - Generalized complex structures. [Jiný výsledek]
44407doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHABlaha, Jan, Výsledky části studie byly předneseny na 24th EACTA Annual Meeting 2009, Antalya. Abstrakt: Blaha J, Kopecky P, Kotulak T, Kunstyr J, Matias M, Rubes D, Dobias M, Romaniv S, Kubatova J, Porizka M, Lindner J, Stritesky M, Haluzik M. Blood glucose control in cardiac surgery patients: a comparative study of different insulin protocols. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, Vol 22, No 3S, 2008: S1-S32. (IF = 0,937) [Jiný výsledek]
44407doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHABlaha, Jan et al., COMPARISON OF THREE PROTOCOLS FOR TIGHT GLYCEMIC CONTROL IN CARDIAC SURGERY PATIENTS. Finální verze rukopisu byla po drobných úpravách na podkladě review recenzentů a redakce zaslána do časopisu Diabetes Care (IF = 7,912). (Příloha: Initial Decision - adresováno Prof.Haluzíkovi jako korespondujícímu autorovi) [Jiný výsledek]
44407doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHABláha, Jan, Výsledky části studie byly prezentovány na 21st ESICM Annual Congress 2009, Lisbon. Abstrakt: J. Blaha, P. Kopecky, R. Hovorka, J. Kunstyr, S. Romaniv, J. Rulisek, J. Kubatova, M. Matias, D. Rubes, M. Stritesky. BLOOD GLUCOSE CONTROL ON ICU: COMPARISON OF DIFFERENT INSULIN PROTOCOLS. Intensive Care Medicine, 2008. Volume 34, Number 1 / September. S221. (IF = 4,623) [Jiný výsledek]
44407doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHAKopecký, Petr, Výsledky části studie byly prezentovány na 21st ESICM Annual Congress 2009, Lisbon. Abstrakt: P. Kopecky, J. Blaha, M. Matias, J. Rulisek, S. Romaniv, J. Kunstyr, M. Porizka, M. Haluzik. PERIOPERATIVE BLOOD GLUCOSE CONTROL: COMPARISON OF PREDICTIVE ALGORITHM EMPC2 TO ROUTINE INSULIN PROTOCOL. Intensive Care Medicine, 2008. Volume 34, Number 1 / September. S222. (IF = 4,623) [Jiný výsledek]
44407doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHAKopecký, Petr, Výsledky části studie byly předneseny na 24th EACTA Annual Meeting 2009, Antalya. Abstrakt: Kopecky P, Blaha J, et al. Effectiveness of predictive algorithm eMPC2 with variable sampling interval in perioperative glycaemia control. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, Vol 22, No 3S, 2008: S1-S32. (IF = 0,937) [Jiný výsledek]
44407doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHAKopecký, Petr, Průběžné výsledky studie byly prezentovány na II. česko-slovenském kongresu intenzivní medicíny 2008: Petr Kopecký, Jan Bláha, Jan Rulíšek, Michal Matias, Jan Kunstýř, Severyn Romaniv, Michal Pořízka, David Rubeš. TĚSNÁ KONTROLA GLYKÉMIE NA JIP: SROVNÁVACÍ STUDIE PRINCIPIÁLNĚ ODLIŠNÝCH INZULÍNOVÝCH PROTOKOLŮ. [Jiný výsledek]
44407doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHABláha, Jan, S podporou grantu byla uspořádána I. celostátní konference Endokrinologie kritických stavů, Dům hudby, Pardubice, 27. března 2008, s mezinárodní účastí. Své přednášky zde přednesli spoluřešitelé: Jan Bláha, Petr Kopecký, Tomáš Kotulák, Martin Haluzík a Dieter Messoten (Leuven). [Jiný výsledek]
44407doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHABláha, Jan, Vyžádaný review článek na téma "Hyperglykémie v intenzivní péči" byl odeslán do recenzovaného časopisu Postgraduální medicína. [Jiný výsledek]
78608RNDr. Katarína BabiarováOuřadníková, Eva, Příloha k výroční zprávě za rok 2008 [Jiný výsledek]
78608RNDr. Katarína BabiarováOuřadníková, Eva, Abstrakta z konferencí za rok 2008 [Jiný výsledek]
19008Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D.Šindlerová, Jana, Using the Constructionist Approach when Building a Multilingual Valency Lexicon. In WDS'08 Proceedings of Contributed Papers. MFF UK, Trója, Prague: Matfyzpress, Charles University, 2008, pp. 118-123. [Jiný výsledek]
19008Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D.Bojar, Ondřej, Problems of Deep Syntactic English-to-Czech MT, Talk presented at MT Marathon 2008, Berlin/Wandlitz. [Jiný výsledek]
19008Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D.Bojar, Ondřej, Wrestling with Deep Syntactic Translation from English to Czech, Talk presented at DFKI/Saarland University, August 2008. [Jiný výsledek]
80407MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.Kayserová J., Rožková D., Budinský V., Zentsová-Jarešová I., Vernerová E., Rýgl M., Šedivá A. The role of dendritic cells in allergic reaction. Tatra EFIS-EJI konference, Štrbské Pleso, Slovensko., abstrakt + poster [Jiný výsledek]
80407MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.Kayserová J., Rožková D., Budinský V., Zentsová-Jarešová I., Vernerová E., Podrazil M., Šedivá A. Interakce dendritických buněk s alergeny. XXV. Kongres českých a slovenských alergologů a imunologů, Praha. , abstrakt + poster – vyhlášený jako nejlepší poster v sekci Alergeny [Jiný výsledek]
80407MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.Zentsová-Jarešová I., Rožková D., Kayserová J., Šedivá A. Detekce a charakterizace populací dendritických buněk pomocí osmibarevné FACS analýzy. XXV. Kongres českých a slovenských alergologů a imunologů, Praha., abstrakt + poster [Jiný výsledek]
80407MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.Zentsová-Jarešová I., Rožková D., .Kayserová J., Šedivá A. Detection and characterization of dendritic cells subsets by eight colour FACS analyse. Tatra EFIS-EJI konference, Štrbské Pleso, Slovensko., abstrakt + poster [Jiný výsledek]
89008MDDr. Mgr. Martin JanegaJanega, Martin; Řeháček, Adam, článek: Kefalometrická analýza telerentgenových snímků u zdravých dospělých pacientů z hlediska protetiky a ortodontie.Praktické zubní lékařství – v tisku. Studii uveřejněnou v tomto článku jsme prezentovali na Studentské vědecké konferenci 2.LF UK v Praze 23.- 24. 4. 2008 formou posteru a abstraktu ve sborníku konference. Průběžné výsledky proměřování kefalometrických hodnot za cílem určení standardu pro středoevropskou (českou) populaci jsme prezentovali na mezinárodní konferenci EPA 2008 formou posteru s názvem: Determining Czech cephalometric norms for orthodontic and prosthodontic purposes. článek: Kefalometrická analýza - souhrnný referát. Česká stomatologie – v tisku. [Jiný výsledek]
40307RNDr. Martin Civiš, Ph.D.Civiš, Martin, Temperature and humidity controlled resuspension chamber as a tool for measuring size distribution of fugitive dust, poster na American Association for Aerosol Research, Rosen Shingle Creec, Orlando, Florida, 20-24.10.2008. [Jiný výsledek]
120107Mgr. Richard Müller, Ph.D.Müller, Richard - Šidák, Pavel - Lukavec, Jan - Matonoha, Jan, Ukázka hesel vypracovaných v roce 2008. [Jiný výsledek]
119207Mgr. Petr Šípek, Ph.D.Šípek, Petr, Přednáška na oddělení entomologie Britského přírodovědného muzea v Londýně na téma "What can larvae tell us about the phylogeny of Scarab beetles – reports from the studies in the Cetoniinae group" [Jiný výsledek]
105508PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.Vlková Hingarová, Vendula, Semestrální kurz "Menšiny ve Skandinávii" ZS 2008 sylabus na http://nordic.ff.cuni.cz/sylaby.html [Jiný výsledek]
97807Mgr. Vendula Karbanová, Ph.D.Havličková,Vendula, Přikládám výsledky projektu za rok 2008 ve formátu pdf. [Jiný výsledek]
132507Mgr. Filip Laval, Ph.D.Laval, Filip, Rukopis textu "Na okraj studia tvrzí" přijatý redakcí Studia Mediaevalia Pragensia. [Jiný výsledek]
132507Mgr. Filip Laval, Ph.D.Laval, Filip, Přehled zaniklých středověkých opevněných sídel, jejichž geodetická dokumentace byla umožněna přidělením podpory v rámci: R. 2006: specifického výzkumu FF UK (224 112): Borovsko, k.ú. Borovsko. Tvrziště Olešná, k.ú. Louňovice pod Blaníkem. Hrádek u Vlašimi, k.ú. Ctiboř. - R. 2007, 2008: výzkumného projektu Sídla nižší šlechty ve středověkých Čechách, GA UK (252 325): Hluboká, k.ú. Milhostov. Mlýnek u Chebu, k.ú. Mlýnek. Tvrziště „Nimrod“, k.ú. Prameny. Tvrziště „Ostrý“, k.ú. Rpety. Tvrziště a přilehlé relikty hospodářského dvora „Rychvald“, k.ú. Kozojedy. Tvrziště Hrádek, k.ú. Jeviněves. Tvrziště Holešice, k.ú. Chrást. Tvrziště „Hengst“, k.ú. Hutě pod Třemšínem. [Jiný výsledek]
132507Mgr. Filip Laval, Ph.D.Laval, Filip, Rukopis úvodního textu k souboru tří dokumentovaných lokalit z Chebska zařazených do kolektivní práce s názvem Osídlení horských oblastí českých zemí v minulosti. [Jiný výsledek]
95708MUDr. Tomáš HolečekHoleček, Tomáš, Dědek Tomáš, Předběžné výsledky byly publikovány formou ústní prezentace - přednášky - na Mezinárodním traumatologickém kongresu v Brně - Novákovy traumatologické dny. Publikaci v psané podobě vydané v domácím časopisu s impakt faktorem předpokládám v roce 2009. [Jiný výsledek]
32208MUDr. Štěpánka Bálková, DiS., BBA, MBA, Th.D.Balkova, Stepanka; Mrklas, Lubor; Broukal, Zdenek:, Vliv socioekonomického postavení na stav orálního zdraví mladistvých a dospělých [Jiný výsledek]
32208MUDr. Štěpánka Bálková, DiS., BBA, MBA, Th.D.Balkova, Stepanka; Lencova, Erika; Broukal, Zdenek, Trends in Oral Health of Children and Adolescents in the Czech Republic 1994-2006 [Jiný výsledek]
62008Mgr. Zdeňka Pastyriková, Ph.D.Metelková Z., Boháč J., Hydraulická vodivost minerálního těsnění ze sprašové hlíny - vliv vápnění, Skládkový workshop Liberec - Zittau 2008 [Jiný výsledek]
62008Mgr. Zdeňka Pastyriková, Ph.D.Metelková Z., Boháč J., Change in hydraulic conductivity by adding lime in compacting clay liners, 1st Middle European conference on landfill technology, Hungary 2008 [Jiný výsledek]
127208RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.Moserová Michaela., Arlt Volker.M., Phillips David H., Kotrbová Věra., Henderson Colin J., Frei Eva, Stiborová Marie.; , ROLE OF CYTOCHROMES P450 IN METABOLIC ACTIVATION OF BENZO(A)PYRENE AND ELLIPTICINE: STUDIES WITH THE HEPATIC NADPH:CYTOCHROME P450 REDUCTASE NULL MOUSE, Sborník příspěvků XXI. Biochemický sjezd, České Budějovice, září 2008, str. 63 [abstrakt ve sborníku] [Jiný výsledek]
127208RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.Kotrbová Věra, Moserová Michaela, Frei Eva, Stiborová Marie, PARTICIPATION OF CYTOCHROMES P450 AND PEROXIDASES IN ACTIVATION METABOLISM OF THE ANTICANCER DRUG ELLIPTICINE IN MICE IN VIVO, Chem. Listy, 102, 2008, str. 381 [Abstrakt v časopise] [Jiný výsledek]
55907RNDr. Ondřej KučeraVidová Hladká, Barbora; Hajič, Jan; Hana, Jiří; Hlaváčová, Jaroslava; Mírovský, Jiří; Raab, Jan, Czech Academic Corpus 2.0, Prague: LDC - Linguistic Data Consortium, 2008. Cvičebnice Styx je součástí přiloženého CD. [Jiný výsledek]
55907RNDr. Ondřej KučeraKučera, Ondřej; Hladká, Barbora; Hrstková, Klára, Automaticky vytvořená cvičebnice češtiny. pp. 55-57, ISBN: 80-85645-59-9, Pedagogický software, Jihočeská univerzita, České Budějovice, 2008. Příspěvek byl v rámci konference rovněž prezentován. [Jiný výsledek]
55907RNDr. Ondřej KučeraHladká, Barbora; Kučera, Ondřej, An Annotated Corpus Outside Its Original Context: A Corpus-Based Exercise Book. In: Proceedings of the ACL-08: HLT Third Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications, pp. 36-43, The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA. 2008. Příspěvek byl na konferenci rovněž prezentován v rámci "Third Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications". [Jiný výsledek]
55907RNDr. Ondřej KučeraKučera, Ondřej, STYX: elektronická cvičebnice češtiny; zveřejněno na webové adrese http://ufal.mff.cuni.cz/styx/ [Jiný výsledek]
153707RNDr. Kateřina Šindelářová, Ph.D.Zemánková Kateřina, Geografické mapy prostorového rozložení emisí těkavých organických látek biogenního původu (isopren, monoterpeny, ostatní těkavé org. látky) na území ČR. [Jiný výsledek]
153707RNDr. Kateřina Šindelářová, Ph.D.Zemánková Kateřina, Brechler Josef, publikace odeslaná do impaktovaného časopisu [Jiný výsledek]
133507Ing. Zbyšek Štěpáník, Ph.D.Štěpáník, Zbyšek, Disertační práce: Simulace transportu mozkomíšního moku [Jiný výsledek]
133507Ing. Zbyšek Štěpáník, Ph.D.Kaczmarská, Agnieszka, Disertační práce: Hydrodynamika mozkomíšního moku v páteřním kanále [Jiný výsledek]
133507Ing. Zbyšek Štěpáník, Ph.D.Štěpáník, Zbyšek, et al., Příspěvek na konferenci ESB 2008: Approaches to simulation of CSF tranport. [Jiný výsledek]
133507Ing. Zbyšek Štěpáník, Ph.D.Kaczmarská, Agnieszka, et al., Příspěvek na konferenci ESB 2008: Cerebrospinal fluid flow in cervical spinal canal. [Jiný výsledek]
133507Ing. Zbyšek Štěpáník, Ph.D.Kaczmarská, Agnieszka, et al., Příspěvek na konferenci Human Biomechanics 08: Flow of the Cerebrospinal Fluid in Cervical Spinal Canal. [Jiný výsledek]
92908RNDr. Mgr. Barbora Černá, Ph.D.Janásková, Barbora, Zpráva o řešení za minulý rok s podrobnějšími výsledky [Jiný výsledek]
104207PhDr. Mgr. Silvester Van Koten, M.A., Ph.D.Van Koten, Silvester, "The effects of vertical integration on auction outcomes in the EU and US electricity markets", Paper resubmitted to the Journal of Regulatory Economics in 2008. An earlier version of the paper was awarded the 2nd place in the Prague 2007 academic student competition for the best theoretical paper. Furthermore, it was invited for presentation at the ATINER 2008 conference in Athens. The present version was invited to be presented at the 2009 Institutional workshop of the Coase foundation in Bratislava. Furthermore, as a byproduct a Policy Paper was written, which is at the moment in print (last version attached) [Jiný výsledek]
104207PhDr. Mgr. Silvester Van Koten, M.A., Ph.D.Van Koten, Silvester, “Legally separated joint ownership of bidder and auctioneer: illustrated by the partial deregulation of the EU electricity markets“, a CERGE-EI working paper, 2007. This paper analyzes how additional legal restrictions (on the generators owned by VIUs) could neutralize negative welfare effects. The project resulted in a publication as a working paper of CERGE-EI in 2007 entitled “Legally separated joint ownership of bidder and auctioneer: illustrated by the partial deregulation of the EU electricity markets“ The paper was selected for presentation at the EEA-ESEM 2008 conference in Milano (Italy), at the Energy Challenges in Northern Europe 2008 conference in Turku (Finland), and at the Econometric Society Winter Meetings 2008 in Cambridge (UK). [Jiný výsledek]
104207PhDr. Mgr. Silvester Van Koten, M.A., Ph.D.Van Koten, Silvester, "Legally separated joint ownership of buyer and seller in electricity markets", revised draft improving the earlier version: "Legally separated joint ownership of bidder and auctioneer: illustrated by the partial deregulation of the EU electricity markets". The draft incorporates comments of the participants of the conferences the earlier was presented. Now I am revising it to incorporate the comments of anonymous referees of the International Journal of Industrial Economics. [Jiný výsledek]
104207PhDr. Mgr. Silvester Van Koten, M.A., Ph.D.Van Koten, Silvester; Mravec, Michal, Project: Effect of institutions on electricity prices. We have created a rich databasis. The full analysis will be done by April 30th. We expect the paper to be published in an international journal. [Jiný výsledek]
104207PhDr. Mgr. Silvester Van Koten, M.A., Ph.D.Van Koten, Silvester; Ortmann, Andreas, As a spin-off of the project "Effect of institutions on electricity prices", we developed a related work focused on the effect of a corruption index (CPI) on unbundling. This paper (by Van Koten and Ortmann) was published in 2007 as a CERGE-EI working paper under the title “The unbundling regime for electricity utilities in the EU: A case of legislative and regulatory capture?”. The paper was selected for presentation at the EEA-ESEM 2007 conference in Budapest. In 2008 it was published in a top journal (Energy Economics). In addition, we wrote a policy paper. [Jiný výsledek]
104207PhDr. Mgr. Silvester Van Koten, M.A., Ph.D.Van Koten, Silvester; Ortmann, Andreas, Project: The value of forward markets in the EU electricity markets (experiments) Our review of experimental research identified as an important issue the value of a forward market for electricity, which is closely related to my earlier work. We investigated the value of forward markets for electricity in the EU, differentiating between the old and new EU member states. An earlier theoretical article by Allaz and Villa (published in the high impact journal Journal of Economic Theory in 1993) predicts that a forward market will bring about more competitive outcomes. We ran experimental sessions to find out if we can expect these theoretical prediction to hold in energy markets. I expect a draft of the paper to be available by June 30th. [Jiný výsledek]
104207PhDr. Mgr. Silvester Van Koten, M.A., Ph.D.Van Koten, Silvester; Ortmann, Andreas, Project: review of experimental research relevant to the EU electricity markets (review paper) Since the requests for revision of my empirical and theoretical work were substantial and took much longer than I could reasonably expect, our (Van Koten and Ortmann) review of related experimental research took longer than we had hoped . However, a rough draft of this paper has been written. [Jiný výsledek]
93307RNDr. Mgr. Šárka Vošahlíková, Ph.D.Vosahlikova, Sarka; Omelka, Marek; Kulich, Michal; Drevinek, Pavel; Cinek Ondrej., Tracking the transmission of Burkholderia cenocepacia epidemic strain ST-32 among patients at a large cystic fibrosis centre. Připravovaný článek, který bude odeslán po dokončení podrobných genotypových analýz, které nebyly původně plánovány a které by měly vést k aktualizaci současné epidemiologické situace B. cenocepacia mezi českými pacienty s CF. Předpokládaný časopis, kam bude článek odeslán European Journal of epidemiology. [Jiný výsledek]
93307RNDr. Mgr. Šárka Vošahlíková, Ph.D.Vošahlíková, Šárka; Maixnerová Martina; Cinek, Ondřej; Vávrová, Věra; Nyč, Otakar; Dijkshoorn, Lennie; Nemec, Alexandr, Genotypová diverzita kmenů Pseudomonas aeruginosa izolovaných od pacientů s cystickou fibrózou. Vědecká konference 2. LF, Praha, 2008. Poster [Jiný výsledek]
93307RNDr. Mgr. Šárka Vošahlíková, Ph.D.Vošahlíková, Šárka, Identifikace IS402 a její asociace s epidemickým kmenem Burkholderia cenocepacia u pacientů s cystickou fibrózou. Mikrobiologický seminář SZÚ. Březen 2008. [Jiný výsledek]
93307RNDr. Mgr. Šárka Vošahlíková, Ph.D.Vošahlíková, Šárka; Cinek, Ondřej; Dřevínek, Pavel; Mahenthiralingam, Eshwar., Identifikace inzerční sekvence homologní s IS402 u epidemického klonu Burkholderia cenocepacia CZ1. Přednáška na XVII. Tomáškových dnech, konference mladých mikrobiologů, Brno 2008. [Jiný výsledek]
93307RNDr. Mgr. Šárka Vošahlíková, Ph.D.Vosahlikova, Sarka; Omelka, Marek; Kulich, Michal; Drevinek, Pavel; Cinek Ondrej., , Tabulka na níž je odkazováno v textu. Tabulka ukazuje hodnocení stanic, na kterých mohlo dojít k přenosu infekce mezi pacienty. [Jiný výsledek]
93307RNDr. Mgr. Šárka Vošahlíková, Ph.D.Vošahlíková, Šárka; Cinek, Ondřej; Dřevínek, Pavel; Mahenthiralingam, Eshwar., Identifikace nové inzerční sekvence homologní s ISBcen20 u epidemického kmene B. cenocepacia CZ1 (ST-32). Seminář Pediatrické kliniky Fakultní Nemocice v Motole, Praha, 17.10.2008. [Jiný výsledek]
93307RNDr. Mgr. Šárka Vošahlíková, Ph.D.Vosahlikova, Sarka; Drevinek, Pavel; Cinek, Ondrej; Mahenthiralingam, Eswar., Identification of a nvel insertion sequence homologous to IS402 in B. cenocepacia epidemic strain ST-32. The 22th Annual North American Cystic Fibrosis Conference, Orlando, Florida, 2008. Poster [Jiný výsledek]
94608MUDr. Marek SchmidtSchmidt Marek, GENETICKÉ ASPEKTY KARCINOMU PROSTATY - klinický seminář; Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol; 15.5.2008 [Jiný výsledek]
94608MUDr. Marek SchmidtSchmidt Marek, Jarolím Ladislav, Veselý Štěpán, Dušek Pavel,Chocholatý Matúš, Kawaciuk Ivan, CHARAKTER KARCINOMU PROSTATY U MUŽŮ POD 50 LET A PACIENTŮ S PŘEDOPERAČNÍ HODNOTOU PSA POD 4 NG/ML Přednáška Výroční konference České urologické společnosti Hradec Králové, 8.10.-10.10.2008 [Jiný výsledek]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Škoda Michal, Cabala Miloš, Matolínová Iva, Prince Kevin Charles, Skála Tomáš, Šutara František, Veltruská Kateřina, Matolín Vladimír, Week of Doctoral Students - WDS 2008: Au interaction with CeO2 (111) thin film, WDS‘08 Proceedings of Contributed Papers, Part III, 2008, 84-90. [Jiný výsledek]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Škoda Michal et al, Week of Doctoral Students - WDS 2008, Praha, 3.-6.6. 2008, Gold interaction with ceria - Au Ions observed in Au-CeO2 Sputtered Films, poster. [Jiný výsledek]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Škoda Michal et al, XI-th Symposium on Surface Physics - SSP 11, Praha, 30.6.-4.7. 2008, Interaction of Gold With Cerium Oxide - a Photoemission Study, poster [Jiný výsledek]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Píš Igor, Šutara František, Skála Tomáš, Cabala Miloš, Škoda Michal, Matolín Vladimír, Nehasil Václav, XI-th Symposium on Surface Physics - SSP 11, Praha, 30.6.-4.7. 2008, Formation and adsorption properties of V/Rh(111) surface alloys, poster [Jiný výsledek]
17608RNDr. Mgr. Zuzana Petříčková, Ph.D.1, Přílohy výroční zprávy (nepodařilo se nám je bohužel vložit přímo) [Jiný výsledek]
17608RNDr. Mgr. Zuzana Petříčková, Ph.D.Reitermanová, Zuzana; Mrázová, Iveta; Mráz, František, Petříček, Martin, Prezentace na výběrovém semináři Diplomový a doktorandský seminář I., 14.10. 2008, na téma "Phonetic search in foreign texts" (příprava na konferenci ANNIE) [Jiný výsledek]
17608RNDr. Mgr. Zuzana Petříčková, Ph.D.Reitermanová, Zuzana, Feedforward Neural Networks - Architecture Optimization And Knowledge Extraction, in: WDS'08 Proceedings of Contributed Papers: Part I - Mathematics and Computer Sciences (editors J. Safrankova and J. Pavlu), 6 pp, p. 159-164, Matfyzpress, Prague, 2008. [Jiný výsledek]
17608RNDr. Mgr. Zuzana Petříčková, Ph.D.Mrázová, Iveta; Mráz František; Petříček, Martin; Reitermanová, Zuzana, Phonetic search in foreign texts, in: Intelligent Engineering Systems through Artificial Neural Networks (Proc. of ANNIE´2008, 9.-12. 11. 2008, St. Louis, eds. C. H. Dagli et al.), volume 18, 8 pp, p. 533-540, ASME Press Series, New York, USA, 2008. [Jiný výsledek]
17608RNDr. Mgr. Zuzana Petříčková, Ph.D.Reitermanová, Zuzana, Prezentace na výběrovém semináři Rozpoznávání a syntaktická analýza, 29.5. 2008, na téma "Feedforward Neural Networks – Architecture Optimization And Knowledge Extraction" (příprava na konferenci WDS) [Jiný výsledek]
17608RNDr. Mgr. Zuzana Petříčková, Ph.D.Reitermanová, Zuzana; Petříček, Martin, Prezentace na výběrovém semináři Rozpoznávání a syntaktická analýza, 24.4. 2008, na téma "Phonetic search in foreign-language texts" [Jiný výsledek]
47007Mgr. Matěj Petružálek, Ph.D.Matěj Petružálek, Jan Vilhelm, Tomáš Lokajíček, Vladimír Rudajev, CHANGES OF ANISOTROPY OF P-WAVE VELOCITY PROPAGATION DURING DEFORMATION PROCESS OF ROCK SAMPLES, EWGAE, 28th European Konference on Acoustic Emission Testing, Editor: Kanji Ono, September 17. – 19. 2008, Krakov, pp. 130 – 135. [Jiný výsledek]
24507Mgr. Jan KoláčekKoláček, Jan, „Repertory and liturgy of Czech utraquists in the 16th century: case study“ – příspěvek na mezinárodní konferenci „Medieval and Renaissance Music Conference“, Bangor University, Wales (UK), 24.-27. 7. 2008 [Jiný výsledek]
24507Mgr. Jan KoláčekKoláček, Jan, „Liturgické tendence českých graduálů 16. století“ – příspěvek na muzikologické konferenci „Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II“, Bratislava 23.-25. 9. 2008 [Jiný výsledek]
24507Mgr. Jan KoláčekKoláček, Jan, „The liturgical context of 16th-century Utraquist graduals.“ – příspěvek na sympoziu AV ČR „The Bohemian Reformation and Religious Practice“, Praha, 17.-20. 6. 2008 [Jiný výsledek]
48908Mgr. Jakub BicanBican, Jakub a Flusser, Jan, 3D PHASE CORRELATION USING NON-UNIFORM CYLINDRICAL SAMPLING příspěvek na konferenci VISAPP 2009 (Lisabon) [Jiný výsledek]
48908Mgr. Jakub BicanBican, Jakub a Flusser, Jan, 3D Image Registration Based On Phase Correlation příspěvek na konferenci DAR 2008 (Loučeň) [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Kotrčová, Anna; Pivoňková, Věra; Lindová, Jitka; Flegr, Jaroslav; Havlíček, Jan, Přednáška "Accuracy of personality judgments made on the basis of composite pictures". 19. mezinárodní konference International Society for Human Ethology, Bologna, Itálie. [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Kotrčová, Anna; Pivoňková, Věra; Lindová, Jitka; Flegr, Jaroslav; Havlíček, Jan, Přednáška "Hodnocení osobnosti na základě kompozitních snímků tváří jedinců dosahujících extrémních hodnot v Cattellových faktorech". 35. konference České a Slovenské etologické Společnosti, České Budějovice. [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Havlíček, Jan; Pivoňková, Věra; Lindová, Jitka; Kotrčová, Anna , Přednáška "Facial masculinity correlates with dominance in males". 19. mezinárodní konference International Society for Human Ethology, Bologna, Itálie. [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Pivoňková, Věra; Lindová, Jitka; Kotrčová, Anna; Kuběna, Aleš; Havlíček, Jan , Poster "The objectively assessed femininity of women and the relationship with Cattell’s personality traits". 19. mezinárodní konference International Society for Human Ethology, Bologna, Itálie. [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Fejtová, Marcela; Štěpánková, Olga; Pivoňková, Věra; Kotrčová, Anna., Poster "Přístrojová podpora v kognitivní psychologii". Konference Kognice, Hradec Králové. [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Pivoňková, Věra; Lindová, Jitka; Kotrčová, Anna; Havlíček, Jan; Kuběna, Aleš; Flegr, Jaroslav , Poster "Objectively assessed masculinity and its correlations with Cattell’s personality traits". Conference of Human behavior and evolution society, Kjoto, Japan. [Jiný výsledek]
72507RNDr. Mgr. Miroslav Beneš, Ph.D.Beneš, Miroslav; Zitová, Barbara; Hradilová, Janka; Hradil, David, Image processing in material analyses of artworks , Proceedings of VISAPP 2008 , Eds: Ranchordas A. K. N., Araujo H. J. , VISAPP International Conference on Computer Vision Theory and Applications, (Funchal, Madeira, PT, 22.01.2008-25.01.2008) [Jiný výsledek]
72507RNDr. Mgr. Miroslav Beneš, Ph.D.Beneš, Miroslav; Zitová, Barbara; Hradilová, Janka; Hradil, David, The Material Description and Classification in Nephele System for Artwork Restoration, Proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, Eds: Ioannides M., Addison A., Georgopoulos A., Kalisperis L., VSMM International Conference on Virtual Systems and Multimedia, (Limassol, CY, 20.10.2008-25.10.2008) [Jiný výsledek]
72507RNDr. Mgr. Miroslav Beneš, Ph.D.Beneš, Miroslav; Zitová, Barbara; Hradilová, Janka; Hradil, David, The Material Description and Classification in Nephele System for Artwork Restoration, 4th International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making 2008 (poster session), Loučeň 2008. [Jiný výsledek]
133307RNDr. Nina Benešová, Ph.D.Benešová N., Čížková H., Influence of the Viscosity Stratification on the Density Structure and the Geoid: Application to Venus, poster, AGU Fall meeting, San Francisco, prosinec 2008 [Jiný výsledek]
133307RNDr. Nina Benešová, Ph.D.Čížková, H., Čadek, O., Matyska, C. and Yuen, D.A., The influence of the creep parameters of post-perovskite on the dynamics of the D’’ region, poster na sympoziu Interdisciplinary Constraints on Solid Earth Dynamics from the Crust to the Core, Elm (Švýcarsko), červen 2008 [Jiný výsledek]
133307RNDr. Nina Benešová, Ph.D.Čížková, H., Čadek, O., Matyska, C. and Yuen, D.A., Implications of transport properties of post-perovskite for core-mantle dynamics, workshop Transport Properties of the Lower Mantle, Yunishigawa (Japonsko), říjen 2008 [Jiný výsledek]
133307RNDr. Nina Benešová, Ph.D.Androvičová A., Počítačové simulace subdukce litosféry, bakalářská práce, 2008 [Jiný výsledek]
138507Mgr. et Mgr. Eva DaříčkováDaříčková, Eva, řešitelka v současné době zpracovává na základě materiálů získaných zejména v univerzitní knihovně v Comodoro Rivadavia článek o národním těžebním podniku YPF, jeho historii a nevýhodně realizované privatizaci, který by ráda nabídla k publikování v univerzitním časopise Člověk a po zvážení editorů měsíčníku Mezinárodní politika jeho prostřednictvím také široké veřejnosti. [Jiný výsledek]
138507Mgr. et Mgr. Eva DaříčkováDaříčková, Eva, na příští semestr je plánována přednáška na semináři SIAS, která bude zaměřena na prezentaci konkrétního případu role vojenských představitelů při industrializaci Argentiny, a to generála Mosconiho při vzniku YPF a přínosu jeho sociálního projektu k rozvoji těžební oblasti, jejímu vývoji v době vojenské diktatury a zejména následnému katastrofálním úpadku po privatizaci během neoliberální vlády Carlose Menema, který přetrvává do dnešních dní. Dále bude řešitelka informovat o celkovém pokroku projektu a úskalích při získávání studijních materiálů. [Jiný výsledek]
138507Mgr. et Mgr. Eva DaříčkováDaříčková, Eva, V rámci doktorského studijního programu řešitelka vypracovává metodiku jednosemestrálního cyklu přednášek tak, aby vyhovovala potřebám oborově šířeji zaměřených studentů z oblasti ekonomie, sociálních věd a historie, kterým bude umožněno získat kritickou reflexi buď v rámci Latinské Ameriky či naopak ji vztáhnout v komparativním průřezu na obdobné procesy v Česku a ve světě včetně jejich následujícího vývoje a dopadu. [Jiný výsledek]
83108PhDr. Mgr. Eva Janáčová, Ph.D.Janáčová Eva, Dne 30. dubna 2009 bude na semináři Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze přednesen příspěvek, ve kterém budou prezentovány výsledky grantového projektu "Hana Volavková a židovské výtvarné umění". Výsledná studie je připravována pro odborné periodikum Časopis národního muzea. [Jiný výsledek]
83108PhDr. Mgr. Eva Janáčová, Ph.D.Janáčová Eva, Dne 28. dubna 2009 bude na konferenci k 100. výročí narození E. H. Gombricha, kterou pořádá Moravská galerie v Brně a Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, přednesena přednáška na téma Počátky recepce díla E. H. Gombricha v Čechách: Hana Volavková. Příspěvek vyjde ve sborníku v nakladatelství Barrister & Principal v roce 2009. [Jiný výsledek]
94507Ing. Miluše HubáčkováHubáčková, Miluše, R.Vaclavikova, M.Mrhalova, K.Kubackova, R.Kodet, I.Gut, P.Soucek: Immunohistochemical status of NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 co-segregates with TP53 status in human mammary tumors. Pharmacogenet Genomics.Publikace je v současné době v revizním řízení. [Jiný výsledek]
94507Ing. Miluše HubáčkováHubáčková, Miluše, R.Václavíková, R. Kodet, M. Mrhalová, K.Kubáčková, I. Gut and P. Souček: Protein levels of NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 and p53 correlate in breast tumors. ESF conference (Rakousko), 2008. (poster) [Jiný výsledek]
94507Ing. Miluše HubáčkováHubáčková, Miluše, R. Václavíková, R. Kodet, M. Mrhalová, K.Kubáčková, I. Gut and P. Souček: Superoxide dismutase 2 expression co-segregates with prognosis of breast cancer patients. XXI. Biochemický sjezd (ČR), 2008. (poster) [Jiný výsledek]
137607PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D.Jahodová, Gabriela, Moderní pohybové formy. PdF UHK Gaudeamus (v tisku) Kapitola o psychomotorice, určené zejména dětem se specifickými potřebami ve vyučování - studijní materiály pro studenty Univerzity Hradec Králové. [Jiný výsledek]
137607PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D.Jahodová, Gabriela, Identification of Children with Motor Coordination Problems in the Czech Republic. Physical education Conference, Faculty of Educational Studies UPM (v tisku) Příspěvek pojednává o prvních dílčích výsledcích terénního šetření - testování motorické funkce dětí školního věku pomocí MABC 2 (testové baterie) na ZŠ v České republice [Jiný výsledek]
69807RNDr. Eva Svobodová, Ph.D.Svobodová, Eva; Lokajová, Jana; Tesařová, Eva; Bosáková, Zuzana; Lankmayr, Ernst; Coufal, Pavel, článek: A Comparison of Suitability of CZE and MEKC for Separations of Anthraquinone Derivatives. Submitováno do časopisu Journal of Chromatography A pod kódem JCA-08-2055. [Jiný výsledek]
69807RNDr. Eva Svobodová, Ph.D.Svobodová, Eva; Lokajová, Jana; Tesařová, Eva; Bosáková, Zuzana; Coufal, Pavel, Mezinárodní konference 14th International Symposium on Separation Sciences, Primošten, Chorvatsko, 30.9.-3.10.2008, poster: Comparison of CZE and MEKC Methods for Separation of Anthraquinone Derivatives. Book of abstracts, P-26, s.71, ISBN 978-953-6894-36-9 [Jiný výsledek]
69807RNDr. Eva Svobodová, Ph.D.Svobodová, Eva; Pacáková, Věra; Bosáková, Zuzana, Mezinárodní konference Muzea, památky a konzervace 2008, Brno, Česká Republika, 16.-17.4.2008, přednáška a příspěvek do sborníku (připraven k vydání): Analýza organických barviv pro restaurátorské účely. [Jiný výsledek]
117108Mgr. Petra JedkováJedková, Petra, abstrakt ve sborníku abstraktů: Jedková, P., J. Škvor, P. Poučková (2008). Modified neutral wheat leaf ribonucleases are able to penetrate and persist in cancer cell tissues. Annals of Oncology, vol. 19, suppl. 6, p. 67. [Jiný výsledek]
148207Mgr. Jiří Sedlář, Ph.D.Sedlář, Jiří, Sedlářová, Michaela, Flusser, Jan, Digital Processing of Light Microscopy Images in Plant Pathogen Diagnostics. Workshop on Bio-Image Informatics: Biological Imaging, Computer Vision and Data Mining, 2008, (Santa Barbara, CA, US, 17.01.2008-18.01.2008). [Jiný výsledek]
148207Mgr. Jiří Sedlář, Ph.D.Sedlář, Jiří, Sedlářová, Michaela, Flusser, Jan, Tracking the growth of phytopathogenic fungi and use of digital image processing in diagnostics. Journal of Plant Pathology, Eds: Porta-Puglia A., Gonthier P., 9th Internation Congress of Plant Pathology, (Torino, IT, 24.08.2008-29.08.2008). [Jiný výsledek]
148207Mgr. Jiří Sedlář, Ph.D.Sedlář, Jiří, Sedlářová, Michaela, Flusser, Jan, Image Processing Methods for Determination of Downy Mildews from Light Microscopy Images. Abstrakt zaslaný k přijetí na Signal Processing Symposium SPS-2009 (28.05.2009-30.05.2009, Jachranka, Polsko). [Jiný výsledek]
148207Mgr. Jiří Sedlář, Ph.D.Sedlář, Jiří, Sedlářová, Michaela, Flusser, Jan, Digital Processing of Light Microscopy Images in Plant Pathogen Diagnostics. Mykologické listy 104 (2008): p. 53-54. (Abstrakt z výroční konference ČVSM, České Budějovice, 16.02.2008.) [Jiný výsledek]
55108Mgr. Pavlína HadravováPavlína Lenochová, V průběhu roku 2008 se hlavní řešitelka (P.L.) aktivně zúčastnila dvou mezinárodních konferencí, na nichž byly prezentovány výsledky projektu sledujícího vliv parfémů na kvalitu tělesné vůně (International Society for Human Ethology v Bologni, červenec 2008; Česká a Slovenská etologická společnost, České Budějovice, listopad 2008 (cena za nejlepší studentskou přednášku)). Pro Asociaci českých aromaterapeutů (Praha) vedla přednášky a workshop na víkendovém semináři „Čich“ (přednášky „Individualita lidské tělesné vůně“ a „Výběr partnera čichem & Feromony u člověka“). [Jiný výsledek]
90308Mgr. Ľudmila HostováKolektiv autoru, Audio popis pro zrakove postizene k novemu ceskemu filmu "Kdopak by se vlka bal", ktery byl v prosinci 2009 uveden do ceskych kin. [Jiný výsledek]
90308Mgr. Ľudmila HostováHostova, Ludmila, Průzkum mezi zrakově postiženými [Jiný výsledek]
90308Mgr. Ľudmila HostováHostova, Ludmila, Text prispevku, ktery byl prezentovan na konferenci Jeronymovy dny 2008, dne 8.11.2009. [Jiný výsledek]
90308Mgr. Ľudmila HostováHostova, Ludmila, Text diplomove prace, uspesne obhajene dne 4.2.2009 na Ustavu translatologie, FF UK v Praze. [Jiný výsledek]
6908doc. RNDr. Jaroslav Trnka, Ph.D.Trnka, Jaroslav, Prezentace výsledků na konferenci 14th International QCD Conference, 7-12 července, Montepellier, Francie. Příspěvek: "Renormalization of vector resonance propagators in resonance chiral theory" [Jiný výsledek]
6908doc. RNDr. Jaroslav Trnka, Ph.D.Trnka Jaroslav, Prezentace na "Princeton Research Symposium", 8.listopadu 2008, Princeton University, Princeton, New Jersey, USA. Poster: "Effective field theories for strong interactions". [Jiný výsledek]
6908doc. RNDr. Jaroslav Trnka, Ph.D.Trnka, Jaroslav, Článek: "Renormalization of the antisymmetric tensor field propagator and dynamical generation of the $1^{+-}$ mesons in Resonance Chiral Theory", přijat k publikaci do Nuclear Physica B (Proceedings Supplements), arxiv:0810.3842 [Jiný výsledek]
6908doc. RNDr. Jaroslav Trnka, Ph.D.Petr Soukup, Pracovni zprava, zaklad pro budouci publikaci, prezentovano na internim seminari pracovni skupiny [Jiný výsledek]
79508RNDr. Michaela Blažíková, Ph.D.Blažíková, Michaela, Malínský, Jan, Heřman, Petr, Článek v odborné publikaci, ve zborníku z konference Comsol 2008. Comsol Conference 2008: User Presentations and Proceedings CD, ISBN is 978-0-9766792-8-8. Název článku: Modeling of snRNP Motion in the Nucleoplasm. Článek se zabývá dynamikou skládání a pohybu snRNP uvnitř buněčného jádra. In vivo snRNP dynamika byla testována pomocí modelu volné difúze, který byl použit na fitování experimentálních hodnot. Výsledky fitů analytických řešení difúzní rovnice ukazují, že model volné difúze není konzistentní s exprimentálnímí daty, byla proto navrhnuta korekce modelu. [Jiný výsledek]
79508RNDr. Michaela Blažíková, Ph.D.Blažíková, Michaela, Heřman, Petr, Staněk, David, Malínský, Jan , Článek v odborné publikaci, ve zborníku studentské konference. WDS Proceedings of Contributed Papers: Part III - Physics (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, 2008, 142-146, ISBN 978-80-7378-067-8. Název článku: Diffusion modeling of snRNP dynamics. Článek detailně zkoumá model volné difúze pro popis snRNP dynamiky. Numerická řešení difúzní rovnice byly použity na fitování experimentálních dat získaných z fluorescenční mikroskopie jedné buňky pro otestování vlivu geometrie, dimenze a okrajových podmínek. Byly definovány optimální vlastnosti modelu. [Jiný výsledek]
79508RNDr. Michaela Blažíková, Ph.D.Novotný, Ivan, Blažíková, Michaela, Malínský, Jan, Staněk, David, Poster prezentován na konferenci: RNA club 2008, Praha, Nov 28, 2008. Název: The dynamics of snRNPS assembling in Cajal bodies. [Jiný výsledek]
79508RNDr. Michaela Blažíková, Ph.D.Blažíková, Michaela, Malínský, Jan, Heřman, Petr, Poster prezentován na konferenci: Comsol Conference 2008, Hannover, Germany, Nov 4-6, 2008. Název: Modeling of snRNP Motion in the Nucleoplasm. [Jiný výsledek]
79508RNDr. Michaela Blažíková, Ph.D.Blažíková, Michaela, Heřman, Petr, Staněk, David, Malínský, Jan, Přednáška na studentské konferenci: Week of Doctoral Studies 2008, MFF UK, Praha, June 3-5, 2008. Název příspěvku: Diffusion modeling of snRNP dynamics. [Jiný výsledek]
62007RNDr. Šárka Bendová, Ph.D.Bendova S, Krepelova A, Petrk B, Marikova T., Detection mutation in NF1 gene [Jiný výsledek]
62007RNDr. Šárka Bendová, Ph.D.Bendova S, Tabulka mutací [Jiný výsledek]
89607Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Stremenová Jarmila, Bušek Petr, Balážiová Eva, Šromová Lucie, Krepela Evžen, Šedo Aleksi, Dipeptidyl peptidase-IV and related molecules: Their role in growth of primary cell culltures derived from human brain tumors. Poster na konferenci, 13th World Congress on Advances in Oncology and 11th International Symposium on Molecular Medicine, Kréta, 9.-11.10. 2008 [Jiný výsledek]
89607Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Šedo A., Bušek P., Stremeňová J., Křepela E., DIPEPTIDYLPEPTIDÁZE-IV AKTIVITOU A/NEBO STRUKTUROU HOMOLOGNÍ MOLEKULY: PRO- NEBO ANTIONKOGENNÍ ÚČINEK V LIDSKÝCH ASTROCYTÁRNÍCH TUMORECH? Abstrakt přednášky, 21. biochemický sjezd, České Budějovice 14.-17.9.2008 [Jiný výsledek]
89607Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Bušek Petr, Stremeňová Jarmila, Šedo Aleksi, Increased DPP-IV enzymatic activity is associated with reduced growth of glioma cells in vitro. Poster na konferenci Dipeptidyl peptidases and Related Proteins, Antverpy 23.-25.4.2008 [Jiný výsledek]
89607Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Sedo A., Busek P., Stremenova J., Krepela E, Abstrakt přednášky na konferenci, 13th World Congress on Advances in Oncology and 11th International Symposium on Molecular Medicine, Kréta, 9.-11.10. 2008 [Jiný výsledek]
22207RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank Jiří, Podaný rukopis do Bulletine of Geoscience - The re-evaluation of the Cymatoceras from the Cenomanien of Bohemian Cretaceous Basin. [Jiný výsledek]
22207RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Košťák, Martin; Vodřážka, Radek; Frank, Jiří; Mazuch, Martin; Marek, Jaroslav, Podaný rukopis do Geologica Carpathica - Late Cretaceous nautilid beaks from the near shore/shallow water deposits of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) [Jiný výsledek]
22207RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří, 3. říjen 2008; 4. křídový seminář Turnov, přednáška - Zastoupení rodu Cymatoceras (Nautiloidea) v cenomanu ČKP [Jiný výsledek]
22207RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří, 10.-11. říjen 2008; 9. Czesko-Polsko-Słowacka Konferencja Paleontologiczna, Warszawa., poster presentation - Problematic Determination of Ribbed Cretaceous Nautilids, example of Eutrephoceras columbinum (Fritsh & Schlönbach, 1872) vs. Cymatoceras atlas (Whiteaves, 1876) [Jiný výsledek]
22207RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří, 14.-16. září 2007; 7th International Symposium Cephalopods - Present and Past, Sapporo, Japan, poster presentation - Upper Cretaceous Nautilids of Epicontinental Seas in Central Europe – Bohemian Cretaceous Basin. Abstract volume. p. 112-113. [Jiný výsledek]
22207RNDr. Jiří Frank, Ph.D.Frank, Jiří, 14.-15. červen 2007; 8th Czech-Polish-Slovak palaeontological conference, přednáška - Nautiloidea české křídové pánve. Frank, J. (2007): Nautiloidea české křídové pánve. 8. paleontologická konferencia – zborník abstraktov. str. 35-36. [Jiný výsledek]
36108JUDr. Helena Van Beersel Krejčíková, Ph.D.Peterková Helena, Webové stránky Pro účely prezentace grantu, aby byla zajištěna maximální dostupnost a přístupnost výsledků grantu a aktuálního stavu řešení široké laické a odborné veřejnosti, byly řešiteli zřízeny webové stránky, které jsou oficiálně podřazeny pod právnickou fakultu, resp. pod Centrum zdravotnického práva PF UK – zaručena kontiuita po skončení grantu. Stránky se momentálně nacházejí ve schvalovacím řízení a čekají na oficiální souhlas děkana PF. Helena Peterková vedla anglický seminář 4.3. 2008 pro mezinárodní studenty 3. lékařské fakulty UK v Praze a 13.5.2008 přednášela na 3.lékařské fakulty UK v Praze na téma Otázky konce života v intenzivní péči (obé Modul IIC - Kurz 18. Etické problémy současné medicíny). Dotazníky (vzor v příloze) [Jiný výsledek]
45107Mgr. Bc. Martina Vaníková, Ph.D.Martina Vaníková, V roce 2009 či 2010 vyjde v časopice Graecolatina článek shrnující výsledky výzkumu. Přednáška The Saturnian verse - New Attempt of the establishment of its metric structure v Innsbrucku v dubnu 2009 bude pravděpodobně zahrnuta do sborníku z této konference. [Jiný výsledek]
38808RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D.NOSEK, VOJTĚCH; SPURNÁ, PAVLÍNA, Prezentace z konference v Praze: Regions: The Dilemmas of Integration and Competition; Regional Studies Association International Conference 2008 [Jiný výsledek]
38808RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D.NOSEK, VOJTĚCH; SPURNÁ, PAVLÍNA, Prezentace z konference v Liverpoolu a účasti na soutěži EPAINOS: Culture, Cohesion and Competitiveness; 48th European Congress of the Regional Science Association International 2008 [Jiný výsledek]
38808RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D.NOSEK, VOJTĚCH; SPURNÁ, PAVLÍNA, prezentace z konference v Tunisu: The 31st International Geographical Congress Tunis 2008 [Jiný výsledek]
38808RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D.NOSEK, VOJTĚCH; NETRDOVÁ PAVLÍNA, Interní databáze citací - ukázka [Jiný výsledek]
102908doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.Suchánek Jakub, Soukup Tomáš, Víšek Benjamín, Ivančaková Romana, Prezentace: Dental pulp stem cells and their characterization. Morphology 2008 – Lékařská fakulta Univerzita Palackého, Olomouc, ČR 9.9.2008 [Jiný výsledek]
102908doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.Suchánek Jakub, Víšek Benjamín, Soukup Tomáš, Ivančaková Romana, Prezentace: Dental pulp stem cells and their characterization. 5th International Conference of Postgraduate Medical Students, Hradec Králové - 27.-19.11. 2008“ [Jiný výsledek]
102908doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.Suchánek Jakub, Víšek Benjamín, Soukup Tomáš, Ivančaková Romana, Prezentace: Mezenchymové kmenové buňky periodoncia, Pražské dentální dny 2008, Praha, ČR 5. – 17. října 2008 [Jiný výsledek]
102908doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.Suchánek Jakub, Soukup Tomáš, Víšek Benjamín, Ivančaková Romana, Prezentace: Izolace a kultivace kmenových buněk zubní pulpy. Den výzkumných prací - Výzkumný ústav stomatologický, 1. LF UK v Praze, ČR 6.6.2008 [Jiný výsledek]
102908doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.Suchánek Jakub, Víšek Benjamín, Soukup Tomáš, Ivančaková Romana, Prezentace: Dental pulp stem cells and their characterization. 4. Fakultní konference studentů doktorského studia 2008, Hradec Králové - 21. října 2008“ 2. místo [Jiný výsledek]
31508RNDr. Olga Trhlíková, Ph.D.Trhlíková, Olga ; Vystrčilová, Lucie ; Zedník, Jiří ; Bondarev, Dmitrij ; Svoboda, Jan ; Sedláček, Jan ; Vohlídal, Jiří , Polymerization, Cyclotrimerization and Polycyclotrimerization of Substituted Acetylenes Induced With [Rh(diene)(acac)] Complexes, 9-th Pannonian International Symposium On Catalysis, Štrbské pleso, Slovakia, (pp. 475 – 480) publisher: Slovak University of Technology, ISBN978-80-227-2923-9 (2008). [Jiný výsledek]
47607PhDr. Martina Maříková, Ph.D.Maříková, Martina, Správa majetku pražské metropolitní kapituly v době předhusitské - příspěvek na semináři "Kapituly v zemích Koruny české ve středověku (bilance a perspektivy výzkumu)" pořádaném Archivem hl. m. Prahy a Katedrou pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze. [Jiný výsledek]
56807Mgr. Petra Herzigová, Ph.D.Herzigová Petra, 1. - 3. 9. 2008, konference ORCHEM 2008, Weimar (Německo) příspěvek Synthesis of sulfides of pyridine-2-carboxylic acid derivatives, Abstract CD – 5321-0178 [Jiný výsledek]
56807Mgr. Petra Herzigová, Ph.D.Herzigová, Petra, Petra Herzigová, Věra Klimešová, Karel Palát, Jarmila Kaustová, Hans-Martin Dahse, Ute Möllmann; Preparation and In vitro Evaluation of 4-Benzylsulfanylpyridine-2-carbohydrazides as Potential Antituberculosis Agents, Archiv der Pharmazie 2009. Publikace byla v prosinci 2008 odeslána do časopisu Archiv der Pharmazie (IF 1.3), oponentské posudky doporučují práci k přijetí. Přiložena je již upravená verze. [Jiný výsledek]
66007doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.Hradský, Ondřej; Dušátková, Petra; Leníček, Martin; Nevoral, Jiří; Lukáš, Milan; Cinek, Ondřej, Association of the IBD5 risk haplotype with pediatric-onset and adult-onset Crohn's disease in the Czech population. WCPGHAN3, Foz du Iquacu, 2008, P428. [poster]. [Jiný výsledek]
66007doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.Hradský, Ondřej, Asociace IBD5 lokusu s Crohnovou chorobou, Seminář Pediatrické kliniky Fakultní Nemocice v Motole, Praha, 24.10.2008. [prezentace] [Jiný výsledek]
66007doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.Hradský, Ondřej; Dušátková, Petra; Leníček, Martin; Ďuricová, Dana; Vítek, Libor; Bronský, Jiří; Nevoral, Jiří; Lukáš, Milan; Cinek, Ondřej, Asociace rizikového haplotypu IBD5 s Crohnovou chorobou v české populaci. II. kongres slovenských a českých detských gastroenterológov v Trenčianských Teplicích, Slovensko, 2008. [prezentace] Práce byla oceněna cenou Nestlé za přínos pro česko-slovenskou dětskou gastroenterologii. [Jiný výsledek]
66007doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.Hradský, Ondřej; Leníček, Martin; Dušátková, Petra; Bronský, Jiří; Nevoral, Jiří; Valtrová, Věra; Kotalová, Radana; Szitányi, Peter; Petro, Radim; Bortlík, Martin; Vítek, Libor; Lukáš, Milan; Cinek, Ondřej, Genetická asociace Crohnovy choroby v české populaci, Studentská Vědecká konference 2. LF, Praha, 2008. [prezentace] Práce byla oceněna Cenou proděkana pro vědu a výzkum. [Jiný výsledek]
66007doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.Hradský, Ondřej; Dušátková, Petra; Leníček, Martin; Ďuricová, Dana; Vítek, Libor; Bronský, Jiří; Nevoral, Jiří; Lukáš, Milan; Cinek, Ondřej., Asociace rizikového haplotypu IBD5 s Crohnovou chorobou v české populaci. Česko-slovenská pediatrie, 2008, sv. 1, s. 50–50. ISSN 0069-2328. IF 0. [Abstrakt uveřejněný v časopise] Abstrakt z II. kongresu slovenských a českých detských gastroenterológov v Trenčianských Teplicích, Slovensko, 2008 uveřejněný v časopise Československá pediatrie. [Jiný výsledek]
56808RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.Došlá Šárka, Processes with negative correlations, publikováno ve WDS'08 Proceedings of Contributed Papers: Part I - Mathematics and Computer Sciences (editors J.~Šaf\-rán\-ko\-vá and J.~Pavlů), Praha, Matfyzpress, strana 68--73, 2008. [Jiný výsledek]
56808RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.Anděl, Jiří a Došlá, Šárka, Bernoulli Processes with Non-positive Correlations. Původní článek. Připraveno k zaslání do časopisu Communications in Statistics. [Jiný výsledek]
56808RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.Došlá, Šárka a Anděl, Jiří, Processes with non-positive correlations. Původní článek. V současné době v recenzním řízení v časopise Kybernetika (Impact Factor 0.552). [Jiný výsledek]
122108Mgr. Lenka VondrovicováMašková, Lenka, Konference - 8th International conference on Raman Spectroscopy Applied to the Earth sciences - Sensus Latu, účast a prezentace dílčích výsledků (poster). [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Korolov, Ihor; Plašil, Radek; Kotrík, Tomáš; Glosík, Juraj,, Temperature Dependence and Isotopic Effect in Recombination of HCO+ and DCO+ Ions, 23rd SPPT 2008, 23rd Symposium on plasma physics and technology, Jun 16-19, Prague CR, Book of abstract, pp166 and ORAL PRESENTATION [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Plašil, Radek; Kotrík, Tomáš; Korolov, Ihor; Dohnal, Petr; Glosík, Juraj,, Non-Maxwellian Electron Energy Distribution Function in He/Ar, He/Kr and He/Xe Low Temperature Plasma, 23rd SPPT 2008, 23rd Symposium on plasma physics and technology, Jun 16-19, Prague CR, Book of abstract, pp90 and POSTER [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Glosík, Juraj; Jílek, Mojmír; Kotrík, Tomáš; Hejduk, Michal; Dohnal, Petr; Plašil Radek, A new Magnetic Trap for Low-Energy Ion Chemistry Studies, Symposium on Physics with Cold Stored Ion Beams, Heidelberg, 12-14 June, Book of abstracts, Ed. by A. Wolf, MPIK, 2008, pp 42 and INVITED LECTURE [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Korolov, Ihor; Plašil Radek; Glosík, Juraj, Observation of ternary process in recombination of D3+ with electrons, POSTER, 19th ESCAMPIG, 19th Europhysics Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases, June 15-19, 2008 Granada, Spain; Volume Editor F. J. Gordillo-Vazquez, Published by EPS, ISBN 2-914771-04-5, Volume Number 32 A; 2pp, CD, Abstract 1-17, 2008 [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Korolov, Ihor; Dohnal, Petr; Plašil Radek; Glosík, Juraj,, Ternary Recombination In Hydrogen Plasma, WDS'08, 3-6 June 2008, ORAL PRESENTATION and full text in WDS'08 Proceedings of Contributed Papers, Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránková, Matfyzpress, 2008, p. 31-36, ISBN 978-80-7378-066-1 [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Jílek, Mojmír; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Hejduk, Michal; Korolov, Ihor; Glosík, Juraj, Cryogenic Electron-Ion Trap, Physics with Cold Stored ion Beams, Symposium on Physics with Cold Stored Ion Beams, Heidelberg, 12-14 June, Book of abstracts, Ed. by A. Wolf, MPIK, 2008, pp 53 and POSTER [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Korolov, Ihor; Plašil Radek; Glosík, Juraj, Flowing afterglow study of recombination of HCO+ and DCO+ ions with electrons at thermal energies, POSTER, 19th ESCAMPIG, 19th Europhysics Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases, June 15-19, 2008 Granada, Spain; Volume Editor F. J. Gordillo-Vazquez, Published by EPS, ISBN 2-914771-04-5, Volume Number 32 A; 2pp, CD, Abstract 1-18, 2008 [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Jílek, Mojmír; Kotrík, Tomáš; Plašil Radek; Korolov, Ihor; Hejduk, Michal; Glosík, Juraj, Electron-Ion recombination at 10 K, WDS'08, 3-6 June 2008, ORAL PRESENTATION and full text in WDS'08 Proceedings of Contributed Papers, Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránková, Matfyzpress, 2008, p. 25-30, ISBN 978-80-7378-066-1 [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Korolov, Ihor; Plašil, Radek; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Glosík Juraj, Recombination of HCO+ and DCO+ ions with electrons. International Journal of Mass Spectrometry, 2008, sv. 00, s. 0–0. ISSN 1387-3806. IF 2.411. in print - doi:10.1016/j.ijms.2008.07.023 [Jiný výsledek]
88807Mgr. Jakub Straka, Ph.D.Cardinal, Sophie; Straka, Jakub; Danforth, Bryan, 2008. Evolution of cleptoparasitism, eusocial behavior and shifts in diversification rates in apid bees (Hymenoptera: Apidae). In 23rd International Congress of Entomology 6-12th July, Durban. 429. [Jiný výsledek]
109907RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.Uhlířová, Klára; Sechovký, Vladimír; Diviš, Martin , článek "Single Crystal Study of PrRhIn5" ve WDS'08 Proceedings of Contributed Papers, Part III, 113–116, 2008. [Jiný výsledek]
30607doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.Elischer, David, Příspěvek na mezinárodním kolokviu: The New Czech Civil Code – Principles, perspectives and objectifs of actual czech civil law recodification : On the way to monistic conception of obligation law ? UNI Santiago de Compostella, Facultat Derecho civil [Jiný výsledek]
114308PhDr. Monika BřezinováPráchenská, Monika, recenze následujících titulů jsou připraveny k publikaci v Českém časopise historickém (vyjde v roce 2009) : Pietsch, Timm Niklas: "Wer hört noch zu"? Günter Grass als politischer Redner und Essayist, Klartext, Essen 2006, ISBN 3-89861-582-0 Janoušek, Pavel (ed.): Dějiny české literatury 1945 - 1989, Academia, Praha 2007, ISBN 978-80-200-1527-3 Hanuschek, Sven: Geschichte des bundesdeutschen PEN-Zentrums von 1951 bis 1990, Max Niemeyer, Tübingen: 2004, ISBN 978-3-484-35098-4 [Jiný výsledek]
137008RNDr. Martin Krajíček, Ph.D.Krajíček Martin, Souhrnný přehled vzorků zpracovaných v roce 2008. Seřazeno podle nalezených druhů klanonožců. [Jiný výsledek]
94308RNDr. Kateřina Pokorná, Ph.D.Kouichi Furugaki, Katerina Pokorna, Carole le Pogam, Masayuki Aoki, Murielle Reboul, Veronique Bajzik, Patricia Krief, Anne Janin, Marie-Elena Noguera, Robert West, Dominique Charron, Christine Chomienne, Hélène Moins-Teisserenc, Marika Pla and Rose Ann Padua, DNA vaccination and all-trans retinoic acid treatment-induced long term survival elicits specific immune responses requiring CD4+ and CD8+ T-cell activation in an acute promyelocytic leukemia mouse model. (Publikace byla poslána do tisku) [Jiný výsledek]
110007RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.Seidlová, Markéta, Přístup místní samosprávy k cizineckým komunitám: příklad Paříže a Normandie. Příspěvek na konferenci „Kulturní a sociální diversifikace národnostních menšin a cizineckých komunit“, Fakulta humanitních studií UK v Praze, 5. – 6. února 2009. [Jiný výsledek]
110007RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.Seidlová, Markéta, The Analysis of French Immigration Policy – what can be learned concerning the Czech Republic. In: Ceeová, J., Kasalová, K., Raška, P.: Geografický underground 2008. Sborník abstraktů z konference. Ústí nad Labem: Katedra geografie UJEP, str. 7. [Jiný výsledek]
110007RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.Seidlová, Markéta, La quête du modèle idéal d´intégration des immigrés dans la société majoritaire – l´analyse de l´expérience française [Hledání ideálního modelu integrace imigrantů do většinové společnosti – analýza francouzské zkušenosti]. Poster na konferenci „Migrations : nouvelles pratiques, approches plurielles“ [Migrace: nová praxe, různé přístupy]; 8.-10.10.2008, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paříž, Francie. [Jiný výsledek]
110007RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.(Seidlová, Markéta), Konference/debaty navštívené v roce 2007 v souvislosti s řešením projektu [Jiný výsledek]
110007RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.(Seidlová, Markéta), Literatura zakoupená v roce 2007 v souvislosti s řešením projektu [Jiný výsledek]
110007RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.(Seidlová, Markéta), Literatura zakoupená v roce 2008 v souvislosti s řešením projektu [Jiný výsledek]
110007RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.Seidlová, Markéta, Francouzská integrační politika v pařížské a normandské praxi. Příspěvek na konferenci „Multikulturalita a menšiny v evropském kontextu“, 27.-28.11. 2008, Liberecké romské sdružení, Liberec. [Jiný výsledek]
110007RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.Seidlová, Markéta, Analýza migrační politiky Francie a možné poučení pro Česko. Příspěvek na konferenci „Geografický underground“, 12.11.2008, UJEP, Ústí nad Labem. [Jiný výsledek]
110007RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.Seidlová, Markéta, Francouzská integrační politika v pařížské a normandské praxi. Sborník abstraktů z konference „Multikulturalita a menšiny v evropském kontextu“. Liberec: Liberecké romské sdružení. [Jiný výsledek]
110007RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.Seidlová, Markéta, Přístup místní samosprávy k cizineckým komunitám: příklad Paříže a Normandie. Sborník příspěvků z konference „Kulturní a sociální diversifikace národnostních menšin a cizineckých komunit“, Fakulta humanitních studií UK v Praze, 5. – 6. února 2009. [Jiný výsledek]
110007RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.Seidlová, Markéta, Francouzské regiony na cestě za úspěšnou strategií integrace imigrantů – vybrané zkušenosti. Poster na konferenci „New Wave“, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, 22. května 2009. [Jiný výsledek]
110007RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.(Seidlová, Markéta), Konference/debaty navštívené v roce 2008 v souvislosti s řešením projektu [Jiný výsledek]
53907RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.Kanderová, Veronika, Hrušák, Ondřej, Kalina, Tomáš, Aberantní CEACAM6 ovlivňuje integrin-ligand vazebné interakce na leukemických buňkách (Aberrant CEACAM6 enhances integrin-ligand interactions on leukemic cells), 22nd Olomouc Hematology Days, Olomouc, Czech Republic (2008); published in abstract book [Jiný výsledek]
53907RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.Kanderová, Veronika, Hrušák, Ondřej, Kalina, Tomáš, Aberrant CEACAM6 enhances integrin-ligand interactions on leukemic cells, Scientific Conference of the 2nd Medical School, Charles University Prague, Czech Republic (2008); published in abstract book [Jiný výsledek]
53907RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.Kanderova, Veronika, Hrusak, Ondrej, Kalina, Tomas , Aberrant CEACAM6 enhances integrin-ligand interactions on leukemic cells, ISAC XXIV International Congress, Budapest, Hungary (2008); published in abstract book [Jiný výsledek]
53907RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.Kanderova, Veronika, Hrusak, Ondrej, Kalina Tomas, Functional response of leukemic cells to aberrant CEACAM6 signaling, Workshop on Protein Analysis in Malignancy and Infection, Oslo, Norway (2008) [Jiný výsledek]
53907RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.Kanderová, Veronika, Hrušák, Ondřej, Kalina, Tomáš, Příloha ke Zprávě o řešení za minulý rok 2008 [Jiný výsledek]
99208MUDr. Eva Balážiová, Ph.D.Balážiová Eva, Příloha 1 Tab.1. Korelace mRNA DPP-IV a FAP v zkoumaných vzorcích (metoda RT-PCR) [Jiný výsledek]
99208MUDr. Eva Balážiová, Ph.D.Balážiová Eva, Příloha 2 Fig.1 Eluční profil DPP-IV-podobné enzymové aktivity buněk U87 za podmínek růstu ve standardních podmínkách (10% FCS) a v prostředí deficientním na růstové faktory (SFM) Fig.2 Eluční profil gelatinázové enzymové aktivity buněk U87 za podmínek růstu ve standardních podmínkách (10% FCS) a v prostředí deficientním na růstové faktory (SFM) Fig.3 Eluční profil DPP-IV-podobné enzymové aktivity buněk U138 za podmínek růstu ve standardních podmínkách (10% FCS) a v prostředí deficientním na růstové faktory (SFM) Fig.4 Eluční profil gelatinázové enzymové aktivity buněk U138 za podmínek růstu ve standardních podmínkách (10% FCS) a v prostředí deficientním na růstové faktory (SFM) [Jiný výsledek]
18308PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.Bravená, Noemi, Ježíš Kristus, bratr a bližní jednají na mém místě. Zástupnost v teologii Dietricha Bonhoeffera. Doktorská disertační práce. UK HTF. Praha 2009, školitel: prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. [Jiný výsledek]
18308PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.Bravená, Noemi, Ježíš Kristus, bratr a bližní jednají na mém místě. Zástupnost v teologii Dietricha Bonhoeffera. Autoreferát doktorské disertační práce. UK HTF. Praha 2009. [Jiný výsledek]
18308PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.Bravená, Noemi, Členka přípravného výboru mezinárodního kongresu s názvem „X. International Bonhoeffer Congress. Dietrich Bonhoeffers Theology in Today’s World - a Way between Fundamentalism and Secularism?“, který se konal ve dnech 22.7.-27.7.2008 v Praze. Kongres pořádala UK HTF a Mezinárodní Bonhoefferova společnost. Referát "Jugendliche und Kirche. Sind junge Menschen von der Kirche noch ansprechbar?" ("Mládež a církev. Jsou mladí lidé ještě oslovitelní církví?") byl přednesen v pátek dne 25.7.2008 v 17.00-18.00 hod. Řešitelka propojila konkrétní problematiku s Bonhoefferovou teologií převážně posledního tvůrčího období (1939-1945). Následná diskuse ukázala, že řešitelka zvolila téma aktuální. [Jiný výsledek]
18308PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.Bravená, Noemi, Bonhoefferovo dílo Etika. Výukový materiál. je doplněnou verzí dílčích výsledků projektu, které byly prezentovány v rámci odborného semináře "Teologie Dietricha Bonhoeffera" v LS 2008 na UK HTF. Výukový materiál představuje dílo Etika i některé teologické problematiky, včetně zkoumaného pojmu zástupnost (Stellvertretung). [Jiný výsledek]
18308PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.Bravená, Noemi, Rozšíření knižního fondu knihovny UK HTF se zaměřením na teologický pojem zástupnost ("Stellvertretung"). [Jiný výsledek]
18308PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.Bravená, Noemi, Stellvertreter in Dietrich Bonhoeffers Theologie. Tento text byl prezentován v rámci odborné konzultace v Heidelberku v Německu. Autorka v současnosti pracuje na jeho rozšíření pro tisk v zahraničí. [Jiný výsledek]
58608Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.Fridrichová, Michaela, Němec, Ivan, Císařová, Ivana, Němec, Petr, Přednáška na konferenci "Pokroky v anorganickej chémii VII.", sborník Pokroky v anorganickej chémii VII., Modra-Harmonia, Slovensko, 24.-27.6. 2008, p. 40. [Jiný výsledek]
58608Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.Němec, Ivan, Fridrichová, Michaela, Kodrlová, Lenka, Matulková, Irena, Císařová, Ivana, Němec, Petr , Přednáška "Vibrational spectroscopy of hydrogen bonded materials for nonlinear optics." Book of abstracts of XIXth Slovak-Czech Spectroscopic Conference, Častá-Papiernička, Slovensko, 12.-16.10., 2008, p. 60. [Jiný výsledek]
58608Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.Fridrichová, Michaela, Němec, Ivan, Císařová, Ivana, Němec, Petr, Novel materials for second harmonic generation, přednáška na konferenci "New molecular systems for advanced environment-friendly applications beneficial for human health" konané 28.10.2008 v Praze na PřfUK [Jiný výsledek]
58608Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.Fridrichová, Michaela, Němec, Ivan, Císařová, Ivana, Němec, Petr, XXIX European Congress on Molecular Spectroscopy (EUCMOS 2008), konaný 31.8.-5.9.2008 v Opatiji v Chorvatsku. Poster "A new material for non-linear optics: guanylurea(1+) hydrogen phosphite". Book of abstracts - EUCMOS 2008, 31.8.-5.9. 2008, Opatija, Croatia, p. 207. [Jiný výsledek]
47807MUDr. Ladislav KrólKalina T., Król L., Analysis of polyfunctional CMV specific T-lymphocytes in peadiatric pateints after HSCT, Workshop on protein analysis in malignancy and infection, Oslo, Norsko (26.8.-6.9.2008) [Jiný výsledek]
47807MUDr. Ladislav KrólKról Ladislav, Analýza dat zdravého CMV pozitivního dobrovolníka a CMV pozitivního pacienta po transplantaci kmenových buněk krvetvorby. [Jiný výsledek]
24107MUDr. Martin Špaček, Ph.D.Špaček Martin, Peková Soňa, Bezdíčková Ludmila, Kozák Tomáš, Původní práce "Rizikové faktory u chronické lymfocytární leukemie, validace flow-cytometrické detekce ZAP-70 pomocí RT-PCR a imunohistochemie" přijatá k publikaci v časopise Transfuze a Hematologie dnes (3/2009). [Jiný výsledek]
24107MUDr. Martin Špaček, Ph.D.Špaček Martin et al., Potvrzení o přijetí článku k publikaci v časopise Transfuze a Hematologie dnes. [Jiný výsledek]
52408PhDr. Zdeňka Urešová, Ph.D.Ptáček, Jan, Two Tectogrammatical Realizers Side by Side: Case of English and Czech. In Fourth International Workshop on Human-Computer Conversation. Bellagio, Italy: [http://www.companions-project.org/events/200810_bellagio.cfm], 2008, pp. 1-4. [Jiný výsledek]
52408PhDr. Zdeňka Urešová, Ph.D.Urešová, Zdeňka, Diathesis and Transformations of Surface Expressions of Valency Arguments, presented at the annual Slavic Linguistic Society Conference, Columbus, Ohio. June 2008. To be published in conference proceedings in 2009. [Jiný výsledek]
52408PhDr. Zdeňka Urešová, Ph.D.Šindlerová, Jana, Using the Constructionist Approach when Building a Multilingual Valency Lexicon. In WDS'08 Proceedings of Contributed Papers. MFF UK, Trója, Prague: Matfyzpress, Charles University, 2008, pp. 118-123. [Jiný výsledek]
52408PhDr. Zdeňka Urešová, Ph.D.Ptáček, Jan, Žabokrtský, Zdeněk, Pajas, Petr, TectoMT: Highly Modular MT System with Tectogrammatics Used as Transfer Layer. In Proceedings of WMT08, Annual Meeting of the Association of Computational Linguistics, Columbus, Ohio, USA. June 2008. pp. 167-170. [Jiný výsledek]
43108Mgr. et Mgr. Jakub ŠafránekSkřípal, Petr, Mourková, Ivana, Gedeonová, Hedviga, Lindová, Jitka, Přirozená a mimetická vokalizace papouška šedého (Psittacus erithacus) jako model lidské řeči. 2007 Sborník konference ČSEtS Nitra [Jiný výsledek]
35208MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.Jana Amlerová, Petr Marusič, Hana Krijtová, Martin Tomášek, Alena Javurková, Poster Cognitive dysfunction beyond memory impairment in temporal lobe epilepsy prezentovaný na 8th European Congress on Epileptology 21.-25-9-2008, Berlín. [Jiný výsledek]
35208MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.Petr Marusič, Jana Amlerová, Jana Piková, Alena Javurková, Poster Boston Naming Test in Predicting Side of Surgery in Temporal Lobe Epilepsy Patients prezentovaný na 8th European Congress on Epileptology 21.-25.9.2008, Berlín. [Jiný výsledek]
35208MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.Jana Amlerová, Petr Marusič, Martin Tomášek, Hana Krijtová, Alena Javůrková, Poster Kognitivní poruchy u pacientů s temporální epilepsií prezentovaný na 22. českém a slovenském neurologickém sjezdu 27.-30.11.2008, Olomouc. [Jiný výsledek]
35208MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.Lukáš Martinkovič, Daniel Hořínek, Martin Kynč, Jana Amlerová, Petr Marusič, Poster MR volumetrie temporálního pólu u pacientů s farmakorezistentní epilepsií temporálního laloku prezentovaný na 22. českém a slovenském neurologickém sjezdu 27.-30.11.2008, Olomouc. [Jiný výsledek]
157307Mgr. Ivana NováNová, Ivana, Článek týkající se novely zákona o odpadech s důrazem na problematiku právní odpovědnosti v oblasti nakládání s odpady byl dán do tisku a bude publikován v anglické ročence České společnosti pro právo životního prostředí "Czech and European Environmental Law" vol. 3. [Jiný výsledek]
120008Gabriel NieblerNiebler, Gabriel, Cuniberti, Gianaurelio, Novotny, Tomas, Analytical Derivation of the Excess Current in Fully Incoherent Josephson Junctions, in WDS'08 Proceedings of Contributed Papers: Part III – Physics (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 124-129, 2008. [Jiný výsledek]
64907Mgr. Martina VystrčilováVindušková, Jitka, Valek, Miloš, Krejčík, Miloš, Variabilita techniky ve skoku vysokém. In Brodáni, J. Miškolci, M. (editoři) Atletika 2008. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Nitra: KTVS PF UKF, 2008. ISBN 978-80-8094-373-8. [Jiný výsledek]
64907Mgr. Martina VystrčilováKračmar, Bronislav, Tlašková, Petra, Vystrčilová, Martina, Selected Coordination Indicators of the Inclusion of Shoulder Girdle Muscles during Nordic Walking. Acta Universitas Carolinae – Kinantropologica. V recenzním řízení [Jiný výsledek]
64907Mgr. Martina VystrčilováVystrčilová, Martina, Kračmar, Bronislav, Jiroš, Marek, Aplikace metody PNF do fitness. Rehabilitace a fyzikální medicína. Přijato do tisku [Jiný výsledek]
64907Mgr. Martina VystrčilováKračmar, Bronislav, Vystrčilová, Martina, Dufková, Alena, Human locomotion through shoulder girdle. Acta Universitas Carolinae – Kinantropologica. Již od r. 2007 přijato k tisku, stále nepublikováno. [Jiný výsledek]
64907Mgr. Martina VystrčilováKračmar, Bronislav, Vystrčilová, Martina, Postura při sportovní lokomoci ve fylogenetických souvislostech. Česká kinantropologie. V recenzním řízení. [Jiný výsledek]
64907Mgr. Martina VystrčilováVindušková, Jitka, Technique in decathlon. EACA Conference Glasgow 31. 10. – 2. 11. 2008. (*.ppt) [Jiný výsledek]
64907Mgr. Martina VystrčilováVystrčilová, Martina, Hojka Vladimír, Hodnocení chůze, běhu a nízkého startu pomocí povrchové EMG. In Brodáni, J. Miškolci, M. (editoři) Atletika 2008. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Nitra: KTVS PF UKF, 2008. ISBN 978-80-8094-373-8. [Jiný výsledek]
64907Mgr. Martina VystrčilováVindušková, Jitka, Didaktické a metodické publikace. Skok daleký. Videoklip. Praha: UK FTVS, 2008. http://www.ftvs.cuni.cz/Katedry/ka/Movie_dalka.wmv [Jiný výsledek]
64907Mgr. Martina VystrčilováVindušková, Jitka, Didaktické a metodické publikace. Skok vysoký. Videoklip. Praha : UK FTVS, 2008. http://www.ftvs.cuni.cz/Katedry/ka/Movie_vyska.wmv [Jiný výsledek]
64907Mgr. Martina VystrčilováVindušková, Jitka, Co a jak se zkoumá v atletice. Seminář „Svatoňova Stráž“ 2. – 5. 10. 2008. (ústní sdělení) [Jiný výsledek]
64907Mgr. Martina VystrčilováVystrčilová, Martina, Odezva pohybové soustavy jezdce na vybrané lokomoční režimy koně. In Flemr, L., Šmídová, J. (editoři) Věda v pohybu – pohyb ve vědě. Sborník příspěvků mezinárodní studentské vědecké konference. Praha: UK FTVS, 2008. ISBN 978-80-86317-59-5. [Jiný výsledek]
64907Mgr. Martina VystrčilováVindušková, Jitka, Didaktické a metodické publikace. Skok o tyči. Videoklip. Praha : UK FTVS, 2008. http://www.ftvs.cuni.cz/Katedry/ka/Movie_tyc.wmv [Jiný výsledek]
64907Mgr. Martina VystrčilováVindušková, Jitka, Didaktické a metodické publikace. Běžecká abeceda. Kinogramy. Praha : UK FTVS , 2008 [Jiný výsledek]
64907Mgr. Martina VystrčilováVindušková, Jitka, Didaktické a metodické publikace. Skokanská abeceda. Kinogramy. Praha : UK FTVS , 2008 [Jiný výsledek]
64907Mgr. Martina VystrčilováVindušková, Jitka, Didaktické a metodické publikace. Vrhačská abeceda. Kinogramy. Praha : UK FTVS, 2008 [Jiný výsledek]
118907MUDr. Petr JiroutekJiroutek, Petr, Engraftment of donor cells in CNS depends on proper timing of host irradiation after preconditioning with cyclophosphamide Jiroutek P., Šefc L. 7.konference neurověd, 2007 Abbreviated abstract Results: The number of CFU-S in BM after CY administration fell rapidly to its minimum of 10% on day 1 and raised again to the local maximum of 70% on day 3 and than decreased slowly. Percentage of CFU-S in S phase increased to its maximum (52%) on day 2 and reached the minimum on day 5, where almost none (1%) CFU-S in S phase were detected. The BM chimerism reached 87% in CY5 group, 25% in CY2 and 29% in the control group. In the CNS the density of GFP+ cells (10exp-8/um2) was 8,98 (p<0.001) in CY5 group, 1,44 in CY2 group and 1,60 in the control group. [Jiný výsledek]
41507MUDr. Michal Šnorek, Ph.D.Hodyc, Daniel, abstrakt: Superoxide dismutase mimetic tempol inhibits hypoxic pulmonary vasoconstriction in rats independently on either nitric oxide production or basal tone of pulmonary vessels Daniel Hodyc, Michal Snorek, Tomas Brtnicky, and Jan Herget FASEB J, Mar 2008; 22: 1174.4. [Jiný výsledek]
44708MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.Lenčová Erika, Broukal Zdeněk, Pikhart Hynek, Tsakos George , Metodika projektu GAUK 44708 byla prezentována formou posterového sdělení společně s výsledky pilotního projektu IGA MZ ČR č. NR/8331-3. Posterové sdělení autorů Lenčová E., Broukal Z., Pikhart H., Tsakos G. s názvem „Kaz v dočasném chrupu a orientace lokusu kontroly zdraví rodičů (Caries in primary dentition and direction of parental locus of health control)“ bylo prezentováno na 13. kongresu Evropské asociace veřejné zubní péče (13th Annual Congress of the EADPH , European Association of Dental Public Health), který se konal ve dnech 4. – 6. září 2008 v Heidelbergu, Německo. Abstrakt konferenčního příspěvku byl publikován ve sborníku kongresu pod číslem 4045 a jeho abstrakt je uveden v příloze závěrečné zprávy. [Jiný výsledek]
44708MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.Lenčová Erika, Broukal Zdeněk, Pikhart Hynek, Tsakos George, Metodika projektu GAUK 44708 byla prezentována formou posterového sdělení společně s výsledky pilotní studie IGA MZ ČR č. NR/8331-3. Posterové sdělení autorů Lenčová E., Broukal Z., Pikhart H., Tsakos G. s názvem Relationship between Parental Locus of Control and Caries in Primary Dentition in Preschool Children bylo prezentovaného na 55. kongresu Evropské organizace pro výzkum zubního kazu (European Organization for Caries Research, ORCA), 21.-28.6. 2008, Groningen, Holandsko. Abstrakt konferenčního příspěvku byl publikován v impaktovaném časopise Caries Research 42(3) 157-238 (2008). Posterové sdělení je uvedeno v příloze závěrečné zprávy. [Jiný výsledek]
44708MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.Lenčová, Erika, Broukal, Zdeněk, Metodika projektu GAUK 44708 byla prezentována formou přednášky společně s výsledky pilotního projektu IGA MZ ČR č. NR/8331-3 na Sympóziu dětské a preventivní stomatologie, které se konalo ve dnech 20.11.- 22.11. 2008 v Bratislavě, SR. Sdělení autorů Lenčová E., Broukal Z. s názvem Behaviorální aspekty v prevenci zubního kazu v předškolním věku. Abstrakt příspěvku byl publikován ve sborníku konference a je uveden v příloze této závěrečné zprávy. [Jiný výsledek]
101808Mgr. Jana HonnerováD. Holá, O. Rothová, M. Kočová, F. Hnilička, M. Benešová, J. Bartáková:, The use of photosynthetic parameters as secondary selection traits for the assessment of maize tolerance to drought: parent-progeny analysis. Poster at the XVI Congress FESPB, Tampere Finland, 17-22 August 2008 [Jiný výsledek]
24807MUDr. Jaroslava Dusová, Ph.D.Dusová Jaroslava, Poster, kongres Euretina, Vídeň, květen 2008: Intravitreal injection of triamcinolon acetonide for the treatment of macular edema. [Jiný výsledek]
24807MUDr. Jaroslava Dusová, Ph.D.Dusová Jaroslava, Poster, Světový oftalmologický kongres, Hong Kong, červen 2008: Triamcinolon in Treating Macular Edema of Varying Etiology. [Jiný výsledek]
46707RNDr. Alena Vrbacká, Ph.D.Čížková Alena, Ocenění: Bolzanova cena 2008 – udělěna Rektorem UK, Kategorie lékařských věd [Jiný výsledek]
46707RNDr. Alena Vrbacká, Ph.D.Čížková Alena, Curriculum Vitae - hlavní řešitel grantu RNDr. Alena Čížková [Jiný výsledek]
46707RNDr. Alena Vrbacká, Ph.D.Čížková Alena, Prezentace výsledků na konferencích [Jiný výsledek]
46707RNDr. Alena Vrbacká, Ph.D.Čížková Alena, Ocenění: Česká hlava 2008 - Kategorie Doctorandus, cena Vítkovic a.s. [Jiný výsledek]
55707RNDr. Martina Hůlková, Ph.D.Pejznochová, Martina, abstrakt -Pejznochová M., Magner M., Tesarova M., Hansikova H., Zeman J., The mitochondrial DNA content per cell in human liver and muscle tissue increasing during gestation (přednáška). 9.Studentská vědecká konference, 20.-21.5 2008, Praha, 1LF UK [Jiný výsledek]
55707RNDr. Martina Hůlková, Ph.D.Pejznochová, Martina , Abstrakt - Pejznochova M., Magner M., Tesarova M., Hansikova H., Zemna J.,The mitochondrial DNA content per cell in human liver and muscle tissue increasing during gestation (poster). 23.pracovní dny Dědičné metabolické poruchy 14.-16.5.2008, Senec, Slovensko [Jiný výsledek]
55707RNDr. Martina Hůlková, Ph.D.Pejznochová, Martina, Abstrakt - Pejznochova M., Magner M., Tesarova M., Hansikova H., Zeman J., The developmental changes in mitochondrial DNA content per cell in human liver and muscle tissue during gestation (poster). European Society of Human Genetics Conference, 31.5.-3.6.2008, Barcelona, Španělsko [Jiný výsledek]
55707RNDr. Martina Hůlková, Ph.D.Pejznochová, Martina, Abstrakt - Pejznochova M., Magner M., Tesarova M., Hansikova H., Zeman J., The developmental changes in mitochondrial DNA content and expression levels of TFAM and POLG genes in human tissues during gestation (poster). EUROMIT 7 - The seventh European Meeting on Mitochondrial Pathology, 11.-14.7, Stockholm, Švédsko. [Jiný výsledek]
4607prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.Pomahač, Richard - Handrlica, Jakub, K úřední aplikaci evropského správního práva. Příspěvěk se věnuje vybraným otázkám aplikace komunitárního práva českými správními orgány, zejména tzv. intrakomunitárním správním aktům, tj. rozhodnutím správních orgánů členských států ES/EU, která mají být aplikována v jiných členských státech ES/EU. [Jiný výsledek]
4607prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.Handrlica, Jakub, Disertační práce: Požadavky nezávislosti správních orgánů v komunitárním právu. Práce se zabývá interakcemi mezi komunitárním právem a požadavkami organizační výstavby orgańů státní správy, identifikuje existující mechanismy a analyzuje aktuální návrhy komunitárních směrnic v této oblasti. Dochází k závěru, že komunitární právo bude pro futuro relevantním pramenem pro vymezení organizační struktury státní správy a to zejména v tzv. regulovaných odvětvích. [Jiný výsledek]
133308Mgr. Lea Chlanová, Ph.D.Nichtová, Lea, Přednáška na konferenci Kolokvium CSCA 2008 (Valtice):IN-SITU XRD STUDY OF CRYSTALLIZATION OF AMORPHOUS TiO2 THIN FILMS OF DIFFERENT THICKNESS [Jiný výsledek]
133308Mgr. Lea Chlanová, Ph.D.Matěj, Zdeněk, Přednáška na konferenci Kolokvium CSCA 2008 (Valtice): COPLANAR GRAZING EXIT X-RAY DIFFRACTION ON THIN POLYCRYSTALLINE FILMS [Jiný výsledek]
133308Mgr. Lea Chlanová, Ph.D.Nichtová, Lea, Přednáška na konferenci EPDIC 11 (Varšava): Time and thickness dependence of crystallization of amorphous magnetron deposited TiO2 thin films [Jiný výsledek]
133308Mgr. Lea Chlanová, Ph.D.Nichtová, Lea, Poster na konferenci ICTF14 (Ghent): XRD in-situ study of crystallization of magnetron deposited TiO2 thin films [Jiný výsledek]
133308Mgr. Lea Chlanová, Ph.D.Kužel, Radomír, Přednáška na konferenci ICTF14 (Ghent): Complex XRD study of crystallization of amorphous and nanocrystalline magnetron-deposited TiO2 films with different thickness [Jiný výsledek]
133308Mgr. Lea Chlanová, Ph.D.Nichtová, Lea, Přednáška na konferenci ISPMA 11 v Praze: XRD study of crystallization of amorphous and nanocrystalline TiO2 thin films [Jiný výsledek]
133308Mgr. Lea Chlanová, Ph.D.Matěj, Zdeněk, Poster na konferenci EPDIC11 (Varšava): Coplanar grazing exit X-ray diffraction on thin polycrystalline films [Jiný výsledek]
131607RNDr. Jakub Trubač, Ph.D.Trubač, Jakub, Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku? 67-72 in V. Erban, V. Rapprich, T. Řídkošil (editors): Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.–8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3. Muzeum Českého ráje v Turnově, ISBN 978-80-254-3025-5. [Jiný výsledek]
131607RNDr. Jakub Trubač, Ph.D.Trubač, Jakub, Magnetic fabric of the Říčany granite, Bohemian Massif: a record of helicoidal magmatic flow? 633-638 in J. Poblet, M. Gutiérrez-Medina, D. Pedreira, C. López-Fernández (editors): International Meeting of Young Researches in Structural Geology and Tectonics (YORSGET). Oviedo (Spain). June 2008. [Jiný výsledek]
131607RNDr. Jakub Trubač, Ph.D.Trubač, Jakub, Diplomová práce, PřF UK [Jiný výsledek]
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Vinšová Jarmila, Imramovský Aleš, Krátký Martin, Monreal Férriz Juana, Lyčka Antonín, Salicylanilide rearrangement – mechanism presentation. 2nd European Chemistry Congress, proceedings DVD, 2008 Abstrakt posterového sdělení Cílem posterové prezentace bylo vysvětlení neočekávaného přesmyku salicylanilid amino esteru po odchránění aminoskupiny. Bylo objeveno, že esterifikací N-benzyloxykarbonylglycinu nebo N-benzyloxykarbonyl(S)-alaninu se salicylanilidem vzniká sedmičlenný benzoxazepindionový kruh. [Jiný výsledek]
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Vinšová Jarmila, Imramovský Aleš, Krátký Martin, Monreal Férriz Juana, Lyčka Antonín, Salicylanilide amino acid esters rearrangement leads to antimycobacterial active di- and triamides. Abstracts from the XXth International Symposium on Medicinal Chemistry, Drug of Future 2008, 33, Suppl. A, str. 214. ISSN 0377-8282. IF = 0.464 Byla presentována antituberkulotická aktivita produktů, získaných přesmykem salicylanilidových esterů aminokyselin po uvolnění N-chráněné aminoskupiny. Abstrakt posterového sdělení [Jiný výsledek]
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Vavrikova Eva a Vinsova Jarmila, Chitosan like prodrug form of isoniazide. 2nd European Chemistry Congress, proceedings DVD, 2008 Abstrakt posterového sdělení Posterové sdělení se týkalo spojení chitosanu a antituberkulotika první volby isoniazidu. Pro spojení hydroxylové nebo aminové skupiny s isoniazidem byl vybrán O-karboxymethylový nebo N-sukcinylanhydridový můstek. K aktivaci byl použit N-(3-dimethylaminopropyl)-N´-ethylkarbodiimid. [Jiný výsledek]
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Vavříková Eva, Vinšová J., Chitosan jako prodrug forma isoniazidu. Chemické listy, 2008, 102, 5, str. 400. ISSN 0009-2770. IF 0,683. Abstrakt posterového sdělení Chitosan patří mezi kationtové polymery s širokým potenciálem využití v nejrůznějších oborech. V případě vazby na léčivo vzniká makromolekulární proléčivový konjugát, který se do buňky dostává endocytózou. Napomáhá transportu léčiv do cílových buněk a udržuje vhodnou koncentraci uvolňujících se léčiv z nosiče. V posteru byly prezentovány syntézy vybraných modifikovaných forem chitosanu a isoniazidu. Produkty byly také testovány na toxicitu. [Jiný výsledek]
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Vavříková Eva, Vinšová Jarmila a Nový Zbyněk, Modifikované formy ve spojení s isoniazidem. Chemické listy, 2008, S, str. s253. ISSN 0009-2770. IF 0,683 Abstrakt posterového sdělení Specifita vlastností makromolekulárních nosičů (velikost, elektrický náboj, hydro nebo lipofilita) ovlivňuje farmakologické aktivity navázaných látek. Chitosan se vyznačuje důležitými biologickými vlastnostmi, z nichž nejvýznamnější jsou biokompatibilita a biodegradabilita. Další důležitou vlastností chitosanu je snižování toxicity u samotných léčiv, což se v případě spojení s antituberkulotikem první volby isoniazidem zdá velmi efektivní. Hepatotoxický test byl proveden na Hep G2 buňkách metodou Cell Titer Blue Cell Viability Assay. Výsledkem byla kompenzace toxicity isoniazidu všemi deriváty chitosanu. [Jiný výsledek]
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Vinšová Jarmila, Imramovský Aleš, Krátký Martin, Monreal Férriz Juana, Lyčka Antonín, Nečekaný přesmyk salicylanilidových esterů aminokyselin – vysvětlení mechanismu. Chemické listy, 2008, S, str. s204. ISSN 0009-2770. IF 0,683 Abstrakt přednášky Přednáška se zabývala esterifikací fenolické salicylové hydroxylové části s N-chráněnými aminokyselinami. Při esterifikaci glycinu a alaninu však došlo k 7-exo-trig cyklizaci na benzoxazepinové deriváty, zatímco s dalšími aminokyselinami N-chráněné estery nevznikly. V následném kroku odbourání N-chránící skupiny došlo k zcela nečekanému přesmyku, který vedl k diamidu. [Jiný výsledek]
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Krátký Martin, Diplomová práce Syntéza salicylanilidových proléčiv byla v červnu 2008 úspešně obhájena. [Jiný výsledek]
60608MUDr. Markéta Čapková, Ph.D.MUDr. Markéta Urbanová, 71. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Olomouc, 10.-12.9.2008 přednáška: M. Urbanová et al. – Detekce genetických alterací spinocelulárních karcinomů hlavy a krku [Jiný výsledek]
60608MUDr. Markéta Čapková, Ph.D.MUDr. Markéta Urbanová, 19th European Student´s Conference, Berlin 29.9.-3.10.2008 přednáška: M. Urbanová et al. – Detection of genetical alterations in head and neck squamous cell carcinomas [Jiný výsledek]
60608MUDr. Markéta Čapková, Ph.D.MUDr. Markéta Urbanová, PROUST Course 2 – Temporal aspects in genetic analysis, Tartu, Estonsko 13.- 19.6.2008 přednáška: M. Urbanová et al. – Genetical alterations in head and neck squamous cell carcinomas [Jiný výsledek]
138908Mgr. Miloslav StaněkStaněk Miloslav, Aktivní účast na mezinárodní konferenci: „Věda v pohybu, pohyb ve vědě 2008“: Mezinárodní studentská vědecká konference Univerzity Karlovy – Fakulty tělesné výchovy a sportu, Praha, 2008. [Jiný výsledek]
138908Mgr. Miloslav StaněkStaněk, Miloslav , Aktivní účast na mezinárodní konferenci: příspěvek přijat k ústní prezentaci na konferenci “Sport jako životní styl”, Brno, 2009 [Jiný výsledek]
138908Mgr. Miloslav StaněkStaněk, Miloslav, Aktivní účast na mezinárodní konferenci: „Sport, Culture & Society“: 5th Conference of the European Association for Sociology of Sport, Bled (Slovinsko), 2008. [Jiný výsledek]
138908Mgr. Miloslav StaněkStaněk, Miloslav , Aktivní účast na mezinárodní konferenci: „The Social Impact of Sport Governance & Management”: International Conference, Milano (Itálie), 2008. [Jiný výsledek]
138908Mgr. Miloslav StaněkStaněk, Miloslav , Přednáška: Collectivités locales et sport des adolescents à la République Tchèque. Předneseno na UFR STAPS studentům programu Master 2 – Sport et Action Public v rámci vědecké stáže v Laboratoire de recherches en Sociologie du Sport de l´Université Toulouse III. (Francie) [Jiný výsledek]
138908Mgr. Miloslav StaněkStaněk Miloslav , Publikace - příspěvek ve sborníku: Sport v komunální politice hlavního města Prahy. In J. Šmídová & L. Flemr (Eds.), Věda v pohybu, pohyb ve vědě 2008: Sborník z mezinárodní konference, Praha: Univerzita Karlova – FTVS, 2008. [Jiný výsledek]
138908Mgr. Miloslav StaněkStaněk, M., Slepičková, I., Flemr, L., Publikace - příspěvek ve sborníku: Sports Policy of Local Government of the Capital City of Prague. In Topič, M. D., Ličen, S. (Eds.), Sport, Culture & Society: 5th of the European Association for Sociology of Sport, Bled, 2008. [Jiný výsledek]
138908Mgr. Miloslav StaněkFlemr, L., Staněk, M., Slepičková, I. , Publikace - příspěvek ve sborníku: Spatial Conditions for Active Life Style of Young Adolescents: Perspective of Physical Education Teachers in the Central Bohemia[Abstract]. In Topič, M. D., Ličen, S. (Eds.), Sport, Culture & Society: 5th of the European Association for Sociology of Sport, Bled, 2008. [Jiný výsledek]
138908Mgr. Miloslav StaněkStaněk, Miloslav, Publikace - příspěvek ve sborníku: The local authority`s approach to support of youth sports in large Czech cities [Abstract]. In Di Sarli, V. (Ed.), The social impact of sport governance & Management: International Conference, Milano, 2008. [Jiný výsledek]
138908Mgr. Miloslav StaněkStaněk, Miloslav, Podán článek do recenzního řízení: The Local Government Approach to Support of Youth Sports in Large Czech Cities. International Journal of Sport Policy, 2009, sv. 1, s. 0–0. ISSN 1940-6940. [Jiný výsledek]
138908Mgr. Miloslav StaněkStaněk, Miloslav , Aktivní účast na mezinárodní konferenci: příspěvek přijat k ústní prezentaci na konferenci “Sports, Bodies and Identities”: 6th Conference of the European Association for Sociology of Sport, Rome (Itálie), 2009. [Jiný výsledek]
143107Mgr. Ivan Pshenichnyuk, Ph.D.Pshenichnyuk Ivan, Čížek Martin, Jiří Horáček, Článek "Cross-sections for creation of long-lived molecular hydrogen anions H2- in binary collisions" odeslaný dne 30.11.2008 do Phys.Rev.A [Jiný výsledek]
143107Mgr. Ivan Pshenichnyuk, Ph.D.Pshenichnyuk Ivan, Čížek Martin, Příspěvek ve formě posteru: Molecular junction as a molecular motor na konferenci WDS'08, 3-6.6.2008, Prague [Jiný výsledek]
143107Mgr. Ivan Pshenichnyuk, Ph.D.Eliášek Jiří, Čížek Martin, Příspěvek ve formě posteru: Antiproton hydrogen collisions, na konferenci Chemical Control with Electrons and Photons, Obergurgl, Austria, 22-27.11.2008. [Jiný výsledek]
143107Mgr. Ivan Pshenichnyuk, Ph.D.Čížek Martin, Přednáška na téma : Exciting torsional motion in molecules by electron tunneling, na konferenci Chemical Control with Electrons and Photons, Obergurgl, Austria, 22-27.11.2008. [Jiný výsledek]
143107Mgr. Ivan Pshenichnyuk, Ph.D.Pshenichnyuk Ivan, Čížek Martin, Příspěvek ve formě posteru: Molecular junction as a molecular motor na "Humboldt Colloquium in Prague", 22.5.2008 [Jiný výsledek]
143107Mgr. Ivan Pshenichnyuk, Ph.D.Pshenichnyuk Ivan, Čížek Martin, Příspěvek ve formě posteru: Molecular junction as a molecular motor na konferenci ELECMOL'08, 8-12.12.2008, Grenoble, Francie. [Jiný výsledek]
102107Ing. Ivan Mikula, Ph.D.Mikula, Ivan; Durocher, Suzanne; van Faassen, Ernst; Mutus, Bulent;Slama-Schwok, Anny; Martásek, Pavel, Isoform-specific differences in the nitrite reductase activity of nitric oxide synthases under hypoxia. XXI. Biochemický sjezd České společnosti pro biochemii a molekulární biologii a Slovenské spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu, České Budějovice, 15. – 17.9.2008 (poster/sborník abstrakt) [Jiný výsledek]
102107Ing. Ivan Mikula, Ph.D.Slama-Schwok, Anny; Mikula, Ivan; Martásek, Pavel; Durocher, Suzanne, van Fassen, Ernst; Mutus, Bulent, Only eNOS among the NOS isoforms is a nitrite reductase under hypoxia. 5th International Conference - Biology, Chemistry and Therapeutic Applications of Nitric Oxide, Bregenz (AU), 24-28.8.2008 NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY, Vol. 19, S54-S54, 2008 [Jiný výsledek]
160107PhDr. Mgr. Matěj Lipský, Ph.D.Lipský, Matěj, příspěvek do sborníku mezinárodní konferenci "Music Therapy - Experience with music": Muzikoterapie. Élysion publisher. České Budějovice. (In press) [Jiný výsledek]
160107PhDr. Mgr. Matěj Lipský, Ph.D.Lipský, Matěj, Vytvoření 2. specifické nahrávky pro potřebu receptivních mt technik v rámci programů rozvoje emoční inteligence a kognitivní podpory pro děti do 3 let věku. Dostupnost v třetím roce projektu na www.music-therapy.cz [Jiný výsledek]
160107PhDr. Mgr. Matěj Lipský, Ph.D.Lipský, Matěj, Šramlová, Lenka, Uspořádání mezinárodní konferenci „Music Therapy – Experience with Music“ s odbornými přednáškami našich hostů prof. Cliva Robbinse z USA a prof. Wolfganga Mastnaka z Rakouska + významných muzikoterapeutů z celé ČR. Konferance se konala v aule pedagogické fakulty 17. 5. 2008 [Jiný výsledek]
160107PhDr. Mgr. Matěj Lipský, Ph.D.Šramlová, Lenka, článek: Muzikoterapie u nejmenších dětí. Speciální pedagogika. In press (2009) [Jiný výsledek]
50107RNDr. Petr KmochBonanni, Ugo and Kmoch, Petr, Článek "Virtual Hair Handle: A Model for Haptic Hairstyling" ve sborníku Eurographics 2008 - Short Papers (eds. K. Mania, E. Reinhard), str. 135-138. Vydal Eurographics Association, Crete, Greece, 2008, ISSN 1017-4656. [Jiný výsledek]
136208Mgr. Bc. Jiří HušekBurdová, Lucie, Hořická, Zuzana a kol., Výsledky 1. roku projektu: 1) 2x presentace J. Huška o tomto diplomním projektu v plénu Katedry zoologie 2) 1x presentace L. Burdové o tomto projektu v plénu Katedry ekologie 3) Neformální představení prvních výstupů projektu na 11. České ichtyologické konferenci v Brně 3.-4.12.2008 4) Do časopisu Rybářství odevzdán článek na základě řešeného projektu (L. Burdová a kol.) 5) Zpráva pro S CHKO JH s kompletním vyhodnocením dosavadních výsledků (Z. Hořická a kol., v příloze) [Jiný výsledek]
130607RNDr. Jana Preclíková, Ph.D.Preclíková Jana, Galář Pavel, Trojánek František, Malý Petr, Příspěvek s názvem "Multicolour photochromic response of Ag-TiO2 nanocomposite - role of light illumination" ve formě posteru na konferenci Advanced Nano Materials 2008, Aveiro, Portugalsko, 22.-25.6.2008. [Jiný výsledek]
130607RNDr. Jana Preclíková, Ph.D.Preclíková Jana, Galář Pavel, Trojánek František, Malý Petr, Příspek s názvem "Silver nanoparticles in titanium dioxide matrix exhibiting multicolour photochromic effect" ve formě posteru na konferenci Nano Ostrava 2008, 1.-4.9.2008. [Jiný výsledek]
140907RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Dolejš, Petr; Opatová, Věra; Musilová, Jana; Král, Jiří; Kubcová, Lenka; Buchar, Jan, Karyotype study on four European wolf spiders (Araneae: Lycosidae). In: 24th European Congress of Arachnology, Bern, Switzerland, 25. – 29. August 2008, 101p. [Jiný výsledek]
140907RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Dolejš, Petr, Srovnání životních projevů dvou druhů pavouků Tricca lutetiana a Arctosa lamperti (Araneae: Lycosidae) [A comparison of the life histories of two spider species Tricca lutetiana and Arctosa lamperti (Araneae: Lycosidae)]. Diplomová práce PřF UK. Praha, 109 pp. [Jiný výsledek]
140907RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Dolejš, Petr; Kubcová, Lenka; Buchar, Jan, Životní cyklus slíďáka Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae). In: BRYJA, J., NEDVĚD, O., SEDLÁČEK, F. & J. ZUKAL (eds): Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14. – 15. února 2008: 46p. [Jiný výsledek]
36908RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Opatová, Věra;Šťáhlavský, František, Jeden z předběžných fylogenetických stromů získaný metodou Maximum Parsimony na základě sekvencí genu Cox1, včetně tabulky s kódy, čeleděmi, druhy a lokalitami. manuskript poskytnutý do časopisu Journal of Arachnology. [Jiný výsledek]
135507RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Tlachač, Pavel, Taxonomické postavení, biologie a ekologie endemického poddruhu Krkonoš Cochlodina dubiosa corcontica (Brabenec, 1967) [Taxonomic position, biology and ecology of endemic subspecies of Krkonoše Mts. Cochlodina dubiosa corcontica (Brabenec, 1967)]. Diplomová práce PřF UK. Praha, 106 pp. [Jiný výsledek]
41407PhDr. Petra Belaňová, Ph.D.Mgr. Belaňová, Petra, Aktivní účast na konferenci Orientalia Antiqua Nova, která se konala 14. - 15. února 2008 v Plzni. V rámci konference přednesla hlavní řešitelka příspěvek "Zobrazenia spojené s Afrodítou v starovekom šperku Strednej Ázie", který bude součastí sborníku z konference. [Jiný výsledek]
145507Sibu Simon, Ph.D.Jelínková et al. 2009, Plant Journal submission [Jiný výsledek]
145507Sibu Simon, Ph.D.Jelínková Adriana et al., 2008, Posterové [Jiný výsledek]
145507Sibu Simon, Ph.D.Seznam čerpání, Seznam čerpání [Jiný výsledek]
136008Mgr. Jana RežnáMgr. Režná Jana, 1. Podpůrné stanovisko ČR k výkonu trestu smrti v USA-viz. příloha 2. Potential cases within Czech Presidency which may initiate intervention-materiál podléhá utajení MZV ČR [Jiný výsledek]
97208Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Bláhová, Jindřiška , Nejsem žádný učitel na dovolené. Kulturní týdeník A2, 51/08, s. 12, ISSN 1801-4542. Žánrová analýza filmové verze Jamese Bonda Quantum of Solace. [Jiný výsledek]
97208Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Bláhová, Jindřiška , Proč nastaly trable v Hollywoodu, MF Dnes, Kavárna, 1.2.2008. Publicistický text analyzující stávky v současném americkém filmovém průmyslu. [Jiný výsledek]
97208Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Bláhová, Jindřiška , Tom Cruise kontra Hollywood: kdo koho víc potřebuje? MF Dnes, Kavárna, 10.10.2008. Publicistický text rozebírající současné postavení hvězd v americkém filmovém průmyslu. [Jiný výsledek]
97208Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Bláhová, Jindřiška , Proč je tenhle film dobrý pro Oscary? Kulturní týdeník A2, 10/2008, 5. 3. 2008, ISSN 1801-4542. [Jiný výsledek]
97208Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Bláhová, Jindřiška , Dobyvatelé ztracené slávy, Kulturní týdeník A2, 25/2008, 18.6.2008, ISSN 1801-4542. Publicistický text rozebírající fenomén Indiana Jones. [Jiný výsledek]
97208Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Bláhová, Jindřiška , Příspěvek na konferenci Konference: Popular Culture and (World) Politics Conference, Bristol, Velká Británie, 11.-12. 9. 2008. Příspěvek: Political Significance of the Butcher in Love The Release of Marty at the IFF in Karlovy Vary; 1956. [Jiný výsledek]
97208Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Bláhová, Jindřiška , Příspěvek na konferenci. Konference: Cultural Representations of the Cold War. Osnabrück, Německo, 5. – 7. 12. 2008. Příspěvek: There is no Place for Peace-Mongers: Charles Chaplin and Czechoslovak Communist Propaganda. [Jiný výsledek]
97208Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Bláhová, Jindřiška, Příspěvek na konferenci. Konference: British Association for American Studies (BAAS), 53rd Annual Conference 2008, University of Edinburgh, Edinburgh, Velká Británie, 27-30. 3. 2008 Příspěvek: Selling Hollywood Behind the Iron Curtain. [Jiný výsledek]
134507Mgr. Pavla Jirková, Ph.D.Jirková, Pavla, „ … schaf Ich meinem jungern Sun Zacharias mein Haus darinnen Ich ytzt wone neben n. Paumbgartl …“ (Obyvatelé jedné jihlavské ulice na přelomu 16. – 17. století), in: Vlastivědný sborník Vysočiny XVII/2008, oddíl věd společenských, 2008. (v tisku) [Jiný výsledek]
134507Mgr. Pavla Jirková, Ph.D.Jirková, Pavla, Měšťanská rodina raného novověku z pohledu jihlavských testamentů: velikost rodiny a početnost dětské složky, rodinné strategie a (sebe)uvědomění. Přednáška s názornou prezentací v PowerPointu (grafy, tabulky) uskutečněná 26. 11. 2008 v Clam-Gallasově paláci v Praze v rámci Kroužku pro dějiny raného novověku (Archiv hlavního města Prahy). Detaily viz: http://www.ahmp.cz/krouzek/mestanskarodina.html [Jiný výsledek]
75307MUDr. Ivo Minárik, Ph.D.Rožková Daniela , Tišerová Hana , Fučíková Jitka , Lašťovička Jan, Podrazil Michal, Ulčová Hana , Budínský Vít, Prausová Jana, Linke Zdeněk,Minárik Ivo, Šedivá Anna, Špíšek Radek, Bartůňková Jiřina, FOCUS on FOCIS : Combined chemo-immunotherapy for the treatment of hormone-refractory metastatic prostate cancer. Obsáhlý článek přijatý k recenznímu řízení v časopise Clinical Immunology, IF3,551 [Jiný výsledek]
75307MUDr. Ivo Minárik, Ph.D.Minárik, Ivo, Preparation of dendritic cell vaccine in patients with prostate cancer and its in vitro efficacy. European Urology Meetings 2008; 3(10):148 [Jiný výsledek]
75307MUDr. Ivo Minárik, Ph.D.Minárik, Ivo, Výroční konference ČUS, 10/2008, Hradec Králové - Vakcína z dendritických buněk pro pacienty s karcinomem prostaty, přednáška [Jiný výsledek]
75307MUDr. Ivo Minárik, Ph.D.Minárik, Ivo, Sjezd ČSAKI 2008, Praha - poster na téma "Zastoupení populací dendritických buněk v periferní krvi a nádoru u pacientů s karcinomem ledviny." [Jiný výsledek]
141907MUDr. Vojtěch Šedivý, Ph.D.Joshi Shreena, Sedivy Vojtech, Hodyc Daniel, Herget Jan, Gurney Alison M., Následující článek odeslán do časopisu Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics (IF=4,003) k recensnímu posouzení KCNQ modulators reveal a key role for KCNQ potassium channels in regulating the tone of rat pulmonary artery smooth muscle [Jiný výsledek]
141907MUDr. Vojtěch Šedivý, Ph.D.Gavendová Hana, Mizera Roman , Přednáška na Konferenci Centra výzkumu chorob srdce a cév, Harrachov 2008: Aktivace napěťově řízeného kanálu (KCNQ) brání hypoxické plicní hypertenzi [Jiný výsledek]
132808MUDr. Tomáš BriatkaJohn Stanislav, Rudolf Emil, prezentace zinek.pdf [Jiný výsledek]
81708Ing. Petr Vyleťal, Ph.D.Petr Vyleťal, Dosažené výsledky nebyly dosud nikde publikovány a vzhledem k jejich povaze to zatím nepřipadá v úvahu. Ze stejného důvodu se tyto neobjeví ani v dizertační práci Ing. Petra Vyleťala (odevzdaná) a Mgr. Roberta Ivánka (rozepsaná) jak bylo původně zamýšleno. Mimo publikaci v odborném tisku nebo na odborných konferencích tak připadá v úvahu zařazení do dizertačních prací Mgr. Martiny Živné a Mgr. Viktora Stráneckého. V každém případě se zavazujeme uvádět v publikacích podporu příslušným grantem GAUK. [Jiný výsledek]
139407Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.ZUZANA MUSILOVÁ, KAREL JANKO, Incongruence in phylogenetic signals: real conflict or insufficient taxon sampling? - poster presentovaný na kongresu: Congress of Society for Molecular Biology and Evolution (SMBE) v Barceloně (červen, 2008) [Jiný výsledek]
139407Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.MUSILOVÁ, ZUZANA, JANKO KAREL, NOVÁK JINDŘICH, ŘÍČAN OLDŘICH , The multilocus phylogenetic study: incongruence between mitochondrial and nuclear markers in Neotropical cichlid fish - poster presentovaný na konferenci Zoologické dny v Českých Budějovicích (únor, 2008) [Jiný výsledek]
139407Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.MUSILOVÁ, ZUZANA, ŘÍČAN OLDŘICH, NOVÁK JINDŘICH , Phylogeny of the Neotropical cichlid fish tribe Cichlasomatini (Teleostei: Cichlidae) based on morphological and molecular data, with the description of a new genus - manuskript, který je zatím v recenzním řízení odborného časopisu Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research (IF=1,8). [Jiný výsledek]
141607Mgr. Barbora BarančíkováBarančíková, Barbora, Sedláček, Ondřej, Kratochvíl, Lukáš, Poster Zoodny 2008 [Jiný výsledek]
141607Mgr. Barbora BarančíkováBarančíková, Barbora, Diplomová práce - bude obhájena v květnu 2009, projekt financovaný Grantovou agenturou UK proběhnul v očekávaném termínu, k odložení sepsání diplomové práce došlo z jiného důvodu. [Jiný výsledek]
141607Mgr. Barbora BarančíkováBarančíková, Barbora, Sedláček, Ondřej, Kratochvíl, Lukáš, Rukopis článku [Jiný výsledek]
141607Mgr. Barbora BarančíkováBarančíková, Barbora, Sedláček, Ondřej, Kratochvíl, Lukáš, Poster Zoodny 2007 [Jiný výsledek]
56007Mgr. Magda BrožováBrožová, Magda; Pašavová, Barbora;Nachtigalová Michaela; Musil, Petr , Behavior of rearing females of Common Pochard (Aythya ferina) and Tufted Duck (Aythya fuligula): effect of age, number and survival of ducklings - poster na 12th International Behavioral Ecology Congress, Cornell University, Ithaca, New York, 9.-15. srpna 2008. [Jiný výsledek]
34608MgA. Jiří KollertKollert, Jiří, Přednáška o české hudbě a pedagogice pro asociaci klavírních pedagogů v Toyamě, Toyama, Japonsko, 5.srpna 2008 Přednáška o české hudbě a pedagogice s ukázkou výuky pro klavírní pedagogy "Semináře Kawai", Niigata, Japonsko, 27. srpna 2008 [Jiný výsledek]
115108Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.Paulíček, Miroslav, zatím nepublikovaný článek pro časopis Svět a divadlo O smyslu umění. [Jiný výsledek]
142107Mgr. Oleksandr Polonskyi, Ph.D.Polonskyi Oleksandr, Matousek Jindrich, Drabik Martin, Kousal Jaroslav, Choukourov Andrei, Slavinska Danka, Biederman Hynek, Pleticha Doug, Hanley Luke, Deposition and Basic Properties of Thiophene Plasma Polymer Films, In: Ed. J. Šafránková, WDS'08 Proceedings of Contributed Papers, Part III , 2008. ISBN 978-80-7378-067-8 © MATFYZPRESS, p. 159 [Jiný výsledek]
142107Mgr. Oleksandr Polonskyi, Ph.D.Toušková Jana, Toušek Jiři, Drábik Martin, Polonskyi Oleksandr, Remeš Zdenek, Hanuš Jan, Cimrová Vera, Slavinská Danka, Biederman Hynek, Zachary Adam, Choi Yongsoo, Hanley Luke, Characterization of Titanyl Phthalocyanine Films by the Surface Photovoltage Method, In: Proceedings of the 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference, 23rd EU PVSEC, Valencia , Spain, September 1-5, 2008 [Jiný výsledek]
142107Mgr. Oleksandr Polonskyi, Ph.D.Polonskyi Oleksandr, Matousek Jindrich, Drabik Martin, Kousal Jaroslav, Choukourov Andrei, Slavinska Danka, Biederman Hynek, Deposition and Basic Properties of Thiophene Plasma Polymer Films, poster presentation, 17th Annual Student Conference Week of Doctoral Students, WDS 2008, Prague, June 3 - 6, 2008 [Jiný výsledek]
142107Mgr. Oleksandr Polonskyi, Ph.D.Toušková Jana, Toušek Jiři, Drábik Martin, Polonskyi Oleksandr, Remeš Zdenek, Hanuš Jan, Cimrová Vera, Slavinská Danka, Biederman Hynek, Zachary Adam, Choi Yongsoo, Hanley Luke, Characterization of Titanyl Phthalocyanine Films by the Surface Photovoltage Method, poster presentation, 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference, 23rd EU PVSEC, Valencia , Spain, September 1-5, 2008 [Jiný výsledek]
142107Mgr. Oleksandr Polonskyi, Ph.D.Polonskyi Oleksandr, Matousek Jindrich, Choukourov Andrei, Drabik Martin, Kousal Jaroslav, Slavinska Danka, Biederman Hynek, Pleticha Doug, Hanley Luke, Polythiophene-like thin films – preparation and basic properties, poster presentation, The Eleventh International Conference on Plasma Surface Engineering, PSE 2008, Garmisch-Partenkirchen, Germany, September 15-19, 2008 [Jiný výsledek]
129208Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D.Nachtigal Petr, Večeřová Lenka, Pospíšilová Naďa, Mičuda Standa, Brčáková Eva, Pospěchová Kateřina, Semecký Vladimír, Abstrakt s názvem Endoglin, bad or good in atherogenesis? přijatý k přednášce XII. KONGRES O ATEROSKLERÓZE, Špindlerův Mlýn 11. – 13. prosince 2008 [Jiný výsledek]
129208Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D.Nachtigal Petr, Večeřová Lenka, Pospíšilová Naďa, Pospěchová Kateřina, Semecký Vladimír, Abstrakt z konference MORPHOLOGY 2008 s nazvem IMMUNOHISTOCHEMICAL ANALYSIS OF ENDOGLIN, SMAD2/3 AND ENOS EXPRESSION IN EXPERIMENTAL ATHEROGENESIS. [Jiný výsledek]
129208Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D.Nachtigal Petr, Večeřová Lenka, Pospíšilová Naďa, Mičuda Standa, Brčáková Eva, Pospěchová Kateřina, Semecký Vladimír, Text do sborníku z konference A T H E R O S K L E R O S A 2008 s názvem ROLE OF ENDOGLIN IN ATHEROGENESIS. [Jiný výsledek]
129208Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D.Nachtigal Petr, Večeřová Lenka, Pospíšilová Naďa, Mičuda Standa, Brčáková Eva, Pospěchová Kateřina, Semecký Vladimír, ČLÁNEK PŘEDBĚŽNĚ PŘIJATÝ K PUBLIKACI MS ID#: JAT/2008/000745 Atorvastatin increases endoglin, SMAD2, P-SMAD2/3 and eNOS expression in apoE/LDLr- deficient mice. Dear Dr. Nachtigal, Thank you for submitting your paper to be considered for publication in Journal of Atherosclerosis and Thrombosis. It has been reviewed by two experts and Editor, and we found that your manuscript is potentially interesting and important. Journal of Atherosclerosis and Thrombosis Office of JAT, Japan Atherosclerosis Society c/o Kyowa Kikaku Ltd. 2-20-15 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, 105-0004 shinichi@nms.ac.jp To view the reveiws of your paper please go to: http://jat-submit.highwire.org and login to your Author Area. [Jiný výsledek]
129208Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D.Večeřová Lenka, Hlavní řešitel grantu Lenka Večeřová získala cenu za nejlepší práci věnovanou aktuální problematice farmacie pro rok 2008, v rámci královehradecké fakultní svk, udělenou Českou farmaceutickou společností. [Jiný výsledek]
69007Mgr. Radka Ranochová, Ph.D.Lomičková, Radka, příspěvek "Znaková řeč cisterciáků kolem roku 1300 a katalogy znaků" na Mezinárodním symposiu Sedlec - Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. (18.-20.9.2008 v Kutné Hoře) [Jiný výsledek]
54708PhDr. Mgr. Marek Aurel Havlíček, Ph.D.Havlíček, Marek, Účast na konferenci "Mezinárodní konference k terminologii etnologie Migrace a diverzita - jejich rozmanitost a usměrňování", konané 26. - 27.11.2008, vila Lanna v Bubenči, V Sadech 1, Praha 6 a organizované Etnologickým ústavem AV ČR. Vystoupil jsem s přízpěvkem "Hlavní migrační trendy v Burjatsku ve 20. století a jejich vývoj". Po konferenci bude vydán sborník přízpěvků. [Jiný výsledek]
54708PhDr. Mgr. Marek Aurel Havlíček, Ph.D.Havlíček, Marek, Účast na konferenci "7th ANNUAL ANTHROPOLOGICAL SYMPOSIUM “Variety of Anthropological Knowledge”" s příspěvkem : "The process of revitalization of the shamanic cults among the Aginsk Buriats" konané na filozofické fakultě Zapadočeské univerzity: (The conference takes place at the Faculty of Philosophy & Arts, Plzeň, Czech Republic. Sedláčkova Street, No 15, 3rd floor.) ve dnech 27. - 28. listopadu. Z této konference bude vydán sborník přízpěvků. [Jiný výsledek]
124307PharmDr. Eliška Potůčková, Ph.D.Schöngut, Michal, Analytické hodnocení nových potenciálních léčiv ze skupiny chelátorů železa s využitím HPLC I. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008 (diplomová práce) [Jiný výsledek]
124307PharmDr. Eliška Potůčková, Ph.D.Šimůnek, Tomáš, Comparison of protection by salicylaldehyde isonicotinoyl hydrazone (SIH) against hydrogen peroxide- and anthracycline-induced toxicity to cardiac cells. 45th Congress of the European Societies of Toxicology, OCT 05-08, 2008 Rhodes, GREECE. TOXICOLOGY LETTERS Volume: 180 Pages: S117-S117 (konferenční abstrakt) [Jiný výsledek]
124307PharmDr. Eliška Potůčková, Ph.D.Vávrová, Anna, Role of glutathione in anthracycline-induced cardiotoxicity. 8th Meeting of France - New EU Members: New Frontiers in Cardiovascular Research. 5 - 7 June 2008, Krakow, Poland. Abstract book pp. 70-71 (konferenční abstrakt) [Jiný výsledek]
124307PharmDr. Eliška Potůčková, Ph.D.Jirkovský, Eduard, Studium chelátoru železa salicylaldehyd isonikotinoyl hydrazonu (SIH) pro prevenci poškození srdečních buněk oxidačním stresem. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008 (diplomová práce) [Jiný výsledek]
124307PharmDr. Eliška Potůčková, Ph.D.Vávrová, Anna, Studium vlivu glutathionu na poškození kardiomyocytů antracyklinovými cytostatiky in vitro a in vivo. XVI. ročník studentské vědecké konference. Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, 22. 4. 2008. Sborník abstrakt p. 20 [Jiný výsledek]
124307PharmDr. Eliška Potůčková, Ph.D.Jirkovský, Eduard, Role of iron in hydrogen peroxide- and tert-butyl hydroperoxide-induced cardiomyoblast cell death. 8th Meeting of France - New EU Members: New Frontiers in Cardiovascular Research. 5 - 7 June 2008, Krakow, Poland. Abstract book p. 71 (konferenční abstrakt) [Jiný výsledek]
124307PharmDr. Eliška Potůčková, Ph.D.Jirkovský, Eduard, Role of iron in hydrogen peroxide- and tert-buthyl-hydroperoxide-induced cardiomyoblast cell death. XVI. ročník studentské vědecké konference. Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, 22. 4. 2008. Sborník abstrakt p. 19 [Jiný výsledek]
124307PharmDr. Eliška Potůčková, Ph.D.Hrušková, Kateřina, Syntéza nových chelátorů železa ze skupiny aroylhydrazonů. XVI. ročník studentské vědecké konference. Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, 22. 4. 2008. Sborník abstrakt p. 7 [Jiný výsledek]
124307PharmDr. Eliška Potůčková, Ph.D.Vávrová, Anna, Studium role glutathionu u poškození srdečních buněk antracyklinovými cytostatiky. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008 (diplomová práce) [Jiný výsledek]
23307Mgr. Daniel Feranc, Ph.D.Feranc, Daniel, Příchod Heřmana Josefa Tyla do Teplé, přednáška na kolokviu "Heřman Josef Tyl v dějinách premonstrátského řádu". [Jiný výsledek]
19408PhDr. Mgr. Dominik Budský, Ph.D.Budský Dominik, Stať "Nicolaus Puchnik and Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem", která vyjde ve sborníku Proceedings of the Thirteenth International Congress of Medieval Canon Law, vyd. Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon Law - rok vydání a další údaje zatím neupřesněny. [Jiný výsledek]
78007MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.Chovanec Milan, Hniličková Olga, Smolková Pavlína a Herget Jan, Konference Centra Výzkumu Srdce a Cév 2008, Harrachov, 1.10.2008 - přednáška [Jiný výsledek]
78007MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.Chovanec Milan, Hniličková Olga, Smolková Pavlína a Herget Jan, 2.Sympózium Pracovní skupiny plicní cirkulace ČKS, Špindlerův Mlýn, 10-12.1.2008 - přednáška [Jiný výsledek]
78007MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.Chovanec Milan, Hniličková Olga, Smolková Pavlína a Herget Jan, Experimental Biology 2008, San Diego, USA - abstrakt + poster [Jiný výsledek]
78007MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.Chovanec Milan, Hniličková Olga, Smolková Pavlína a Herget Jan, Den Mladých Kardiologů 2008, 11.6.2008 - přednáška [Jiný výsledek]
31808PhDr. David Emler, Ph.D.Emler, David, Přijetí abstraktu článku do monotematického čísla časopisu Sociální studia k tématu Vzpomínání a paměť (3/2009). Odevzdání článku do 15. 3. 2009. [Jiný výsledek]
98908PharmDr. Lucie Vostatková, Ph.D.Šnajdr, Ivan, Jedná se o poster na konferenci "2nd EuCheMS Chemistry Congress Turin 2008". Jako spoluautor jsem zde prezentovala syntézu a biologickou aktivitu derivátů koruskanonu A. [Jiný výsledek]
51308RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D.Hašková Pavlína, Abstrakt v knize abstraktů a prezentace posteru – 8th Meeting of France – New EU Members 16th JMRC Symposium: New Frontiers in Cardiovascular Research [Jiný výsledek]
96908Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D.Polakova, Veronika, Rukopis v přípravě [Jiný výsledek]
81508MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D.Vavřičková Lenka, Dufková Dita, Pilathadka Shriharsha, Vahalová Dagmar , poster-kongres Pražské dentální dny-PDD 2008, Praha, 15.-17.10.2008 [Jiný výsledek]
33308RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.Svoboda, Jiří, prezentace výsledků ve formě dvou posterů na konferenci X-ray Universe v Granadě a ve formě přednášky na studentské konferenci Week of Doctoral Students a na semináři Astronomického ústavu [Jiný výsledek]
33308RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.Svoboda, Jiří, Dovčiak, Michal, Goosman, René W., Karas, Vladimír, příspěvek ve sborníku Proceedings of Sciences z 7th Microquasar workshop, Comparison of Relativistic Iron Line Models [Jiný výsledek]
43808Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.Prokešová, Eva, PROKEŠOVÁ, E. Překlad a mezikulturní validizace dotazníku Individual Zones of Optimal Functioning. In ŠMÍDOVÁ. J., FLEMR. L. (Eds.). Věda v pohybu – pohyb ve vědě : sborník příspěvků mezinárodní studentské vědecké konference – Praha 16. – 17. dubna 2008. 1. vyd. Praha : FTVS UK, 2008, s. 293 – 297. ISBN 978-80-7399-392-4. [Jiný výsledek]
43808Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.Prokešová, Eva, Účast na mezinárodních studentských vědeckých konferencích: - Věda v pohybu, pohyb ve vědě (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 16.-17.4. 2008): první místo v kategorii Výzkumné projekty - Celoštátna konferencia Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta tělesnej výchovy a športu, 7.5. 2008): první místo v kategorii Výzkumné projekty [Jiný výsledek]
43808Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.Prokešová, Eva, Závěrečná zpráva o řešení projektu [Jiný výsledek]
43808Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.Prokešová, Eva, Prokešová, E. (2008). Převod a mezikulturní validizace dotazníku Individual Zones of Optimal Functioning. Diplomová práce na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy na Katedře pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu. Praha: FTVS UK. [Jiný výsledek]
43808Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.Prokešová, Eva, Manuál IZOF-CZ [Jiný výsledek]
56907Mgr. Lenka Nosková, Ph.D.Nosková, Lenka, Noskova L., Liskova P., Stranecky V., Hartmannova H., Ivanek R., Jirsova K. Merjava S., Filipec M., Kmoch S.: Posterior polymorphous corneal dystrophy – copy number, gene expression and candidate gene analyses within the PPCD1 candidate region on chromosome 20p 11.2. Abstrakt pro FEBS kongres, 4.-9.2009, Praha, bude publikován ve FEBS Journal [Jiný výsledek]
35407MUDr. Filip Barinka, Ph.D.Barinka Filip, Druga Rastislav, Zámečník Josef, Density of calretinin-immunoreactive neurons is decreased in human focal cortical dysplasias. - Posterová prezentace na Kongresu Federation of European Neuroscience Societes, Ženeva 2008 [Jiný výsledek]
35407MUDr. Filip Barinka, Ph.D.Barinka Filip, Druga Rastislav, Marusič Petr, Kršek Pavel, Zámečník Josef, Calretinin immunoreactivity in focal cortical dysplasias and in non-malformed hippocampal sclerosis-temporal neocortex - článek byl zaslán do časopisu EPILEPSIA, probíhá recenzní řízení. [Jiný výsledek]
35407MUDr. Filip Barinka, Ph.D.Barinka FIlip, Druga Rastislav, Zámečník Josef, V malformované mozkové kůře u pacientů s fokální kortikální dysplázíí je snížená denzita Calretinin-imunoreaktivních neuronů. Přednáška na Vědecké konferenci 2. LF UK v Praze, 2008 [Jiný výsledek]
102607Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D.Rataj, Vlastimil, Kurz Kečuánština III realizovaný na podzim 2008 ve Středisku iberoamerických studií [Jiný výsledek]
102607Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D.Rataj, Vlastimil & Hingarová, Vendula, Webové stránky www.indianskejazyky.cz [Jiný výsledek]
102607Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D.Hingarová, Vendula, "Estereotipos y realidades del náhuatl en la Huasteca veracruzana." Příspěvek přednesený na mezinárodní lingvistické konferenci "Encuentro lingüístico de Noreste", Sonora, Mexiko, 11.-15. 11. 2008. Prezentována část dizertační práce a zpracovaného empirického výzkumu z roku 2007 realizovaného s podporou GAUK. Příspěvek může být v roce 2009 publikován (rozhodne komise). [Jiný výsledek]
102607Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D.Hingarová, Vendula, Kurz Nahuatl I realizovaný na podzim 2008 ve Středisku iberoamerických studií [Jiný výsledek]
102607Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D.Hingarová, Vendula, Kurz Indiánské jazyky realizovaný na podzim 2008 ve Středisku iberoamerických studií; spoluřešitel V. Rataj se částečně podílel na výuce [Jiný výsledek]
102607Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D.Rataj, Vlastimil, Kurz Kečuánština II realizovaný na jaře 2008 ve Středisku iberoamerických studií [Jiný výsledek]
84208MUDr. Kristýna Brábníková Marešová, Ph.D.Marešová Kristýna, Štěpán Jan, Jarošová Kateřina, Úbytek kostní hmoty u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou. Osteol Bull 2009;14(3):128-129. Abstrakt přednášky prezentované na výroční konferenci Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu 3.října 2009, který byl publikovaný v Osteologickém bulletinu [Jiný výsledek]
107707PharmDr. Mgr. Jan Honegr, Ph.D.Honegr, Jan; Hašek, Jan; Pospíšilová, Marie; Spilková; Jiřina, Posterová prezentace: Electrophoretic Determination of phenolic compounds in plant extracts with on-line preconcentration, ITP 2008, 31. 8. 2008 -4. 9. 2008, Catania, Itálie č. posteru P26 [Jiný výsledek]
107707PharmDr. Mgr. Jan Honegr, Ph.D.Novotná, Martina, Kapilární elektroforéza v analýze bioflavonoidů a fytofarmak, dilomová práce na Univerzitě Karlově, Katedře analytické chemie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Ved. dipl. práce Doc. RNDr. Marie Pospíšilová, CSc., 2008, 51s. [Jiný výsledek]
107707PharmDr. Mgr. Jan Honegr, Ph.D.Pospíšilová, Marie; Novotná, Martina; Honegr, Jan; Polášek, Miroslav, Determination of Diosmin and Hesperidin in Pharmaceuticals by Capillary Zone Electrophoresis, ITP 2008, 31. 8. 2008 -4. 9. 2008, Catania, Itálie č. posteru P28 [Jiný výsledek]
55207RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.Škrletová, Denisa, Vliv abiotického stresu na metabolismus rostlin tabáku (Nicotiana tabacum L.) Bakalářská práce Př.F. UK v Praze, katedra biochemie (2008) [Jiný výsledek]
55207RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.Doubnerová, Veronika, Müller, Karel, Ryšlavá, Helena, NADP-malic enzyme in plants under stress conditions. XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, sborník příspěvků p. 27, Brno (2008). [Jiný výsledek]
55207RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.Minářů, Kateřina, Aktivita a množství proteinu NADP-malátdehydrogenasy dekarboxylační v rostlinách tabáku v podmínkách biotického stresu. Bakalářská práce Př.F. UK v Praze, katedra biochemie (2008). [Jiný výsledek]
55207RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.Doubnerová, Veronika, Müller, Karel, Šumpelová, Michaela, Čeřovská, Noemi, Ryšlavá, Helena, Effect of Potato virus Y on the NADP-malic enzyme from Nicotiana tabacum L.: mRNA, expressed protein and activity. Acta Biochim Pol. Submitted. [Jiný výsledek]
55207RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.Doubnerová, Veronika, Müller, Karel, Potůčková, Lucie, Šumpelová, Michaela, Minářů, Kateřina, Čeřovská, Noemi, Ryšlavá, Helena, Changes in expression and activity of PEPC and NADP-ME in plants infected with Potato virus Y. 1st Central and Eastern European Proteomics Conference and 3rd Czech Proteomic Conference, book of abstracts p. 66, Praha, Czech Republic (2007). [Jiný výsledek]
55207RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.Doubnerová, Veronika, Studium regulace NADP - malátdehydrogenasy (dekarboxylační) a vliv stresu na tento enzym. Disertační práce Př.F. UK v Praze, katedra biochemie (2008) [Jiný výsledek]
55207RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.Müller, Karel, Regulation of phospoenolpyruvate carboxylase in tobacco plants during potyviral infection. Disertační práce Př.F. UK v Praze, katedra biochemie (2008) [Jiný výsledek]
55207RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.Doubnerová, Veronika, Potůčková, Lucie, Ryšlavá, Helena, NADP-malic enzyme from tobacco leaves: kinetics and regulation. XXI. Biochemický sjezd, sborník příspěvků p. 89 , České Budějovice (2008). [Jiný výsledek]
55207RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.Müller, Karel, Doubnerová, Veronika, Synková, Helena, Čerovská, Noemi, Ryšlavá, Helena, Regulation of phosphoenolpyruvate carboxylase in PVYNTN infected tobacco plants. Biol. Chem. In press (2009). [Jiný výsledek]
108508PhDr. Mgr. Tomáš MertinMertin, Tomáš, Diplomová práce "Psychologické aspekty vyjednávání" - obhájena leden 2009 [Jiný výsledek]
108508PhDr. Mgr. Tomáš MertinMertin, Tomáš, Manuál neverbálních chování a zlepšení jeho sledování ve vyjednávání (forma Powerpointové prezentace). [Jiný výsledek]
89807MUDr. Aleš Král, Ph.D.Král, Aleš, Nově popsaný A3617G polymorfizmus ve 25.exonu endoteliální NOS [Jiný výsledek]
89807MUDr. Aleš Král, Ph.D.Král,Aleš, Nově popsaný A3911G polymorfizmus ve 26.exonu endoteliální NOS [Jiný výsledek]
89807MUDr. Aleš Král, Ph.D.Král, Aleš, Nově popsaný suspektní A3762G polymorfizmus ve 26.exonu endoteliální NOS [Jiný výsledek]
105307Mgr. Michal Bída, Ph.D.Gemrot, J., Brom, C., Kadlec, R., Bída, M., Burkert, O., Zemčák, M., Píbil, R., Pogamut 3 – Virtual Characters Made Simple. In: Advances in Cognitive Systems, book chapter. (Kniha se připravuje. První verze kapitoly do knihy je hotova a momentálně čekáme na vyjádření editorů.) [Jiný výsledek]
105307Mgr. Michal Bída, Ph.D.Štolba, M., Šimlovič, J., 1. místo v soutěži 2K Botprize 2008 v Austrálii za naprogramování virtuálního agenta, který nejlépe prošel modifikovanou verzí Turingova testu (hodnocen jako nejvíce člověku podobný). Soutěž využívala platformu Pogamut 2 pro programování agentů. Více informací zde: www.botprize.org [24.3.2009] [Jiný výsledek]
105307Mgr. Michal Bída, Ph.D.Gemrot, J., Kadlec, R., Bída, M., Burkert, O., Havlíček, J., Projekt Pogamut získal v r. 2008 mimořádnou cenu Bernarda Bolzana na MFF UK v oboru Informatika. [Jiný výsledek]
105307Mgr. Michal Bída, Ph.D.Kadlec, R., Evolution of intelligent agent behaviour in computer games, MSc Thesis, Charles University in Prague, 2008 (Úspěšně obhájená diplomová práce na MFF UK. Jejím výsledek byl projekt Pogamut GRID a výzkum v oboru evoluce chování virtuálních agentů. Práce byla postavena na platformě Pogamut.) [Jiný výsledek]
105307Mgr. Michal Bída, Ph.D.Fajnerová, I., Brom, C., Vlček, K., Krulich, Z., Gemrot, J., Bída, M., Lukavský, J., Berka, R., Priestorová navigácia vo virtuálnej realite. In: Proceedings of Kognice a Umělý život VIII, Praha, Czech Republic. (2008) (Jedná se o článek prezentovaný na konferenci, který vyšel v tištěném sborníku) [Jiný výsledek]
105307Mgr. Michal Bída, Ph.D.Gemrot, J., Kadlec, R., Vidnerová, P., Brom, C., Evoluce chování virtuálních postav v 3D hrách. In Peter Vojtáš, ed. Sborník příspěvků prezentovaných na pracovním semináři ITAT. Seňa, Slovensko: Printing and Publishing: PONT s.r.o., 2008. s. 3–9. (Jedná se o článek publikovaný na konferenci, který vyšel v tištěném sborníku) [Jiný výsledek]
105307Mgr. Michal Bída, Ph.D.Balas, D., Brom, C., Abonyi, A., Gemrot, J., Hierarchical Petri Nets for Story Plots Featuring Virtual Humans. In Mateas, M., Darken, C. (Eds.). Proceedings of Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment. Menlo Park, California, USA: The AAAI Press, 2008. s. 2–9. ISBN 978-1-57735-391-1. (Jedná se o článek publikovaný na konferenci, který vyšel v tištěném sborníku) [Jiný výsledek]
105307Mgr. Michal Bída, Ph.D.Bída, M., Brom, C., Towards a platform for the education in emotion modeling based on virtual environments. In Dirk Reichardt, ed.. Proceedings of the 3rd Workshop on Emotion and Computing: Current Research and Future Impact. Kaiserslautern, Germany: DFKI, 2008. s. 45–52. ISSN 1865-6374 (Jedná se o článek publikovaný na konferenci, který vyšel v tištěném sborníku) [Jiný výsledek]
105307Mgr. Michal Bída, Ph.D.Kadlec, R., Pogamut GRID - prostředí pro masivně paralelní testování chování umělých postav pomocí platformy Pogamut. Tato aplikace naprogramovaná v Javě a využívající platformu Pogamut umožňuje paralelní využití výpočetního výkonu více počítačů (GRIDu) pro vývoj a testování chování virtuálních agentů programovaných pomocí platformy Pogamut. Mezi možné využití patří například evoluce chování virtuálních agentů pomocí genetického programování. [Jiný výsledek]
105307Mgr. Michal Bída, Ph.D.Brom, C., Gemrot, J., Burkert, O., Kadlec, R., Bída, M., 3D Immersion in Virtual Agents Education . In Spierling, U., Szilas, N. (Eds.). Proceedings of First Joint International Conference on Interactive Digital Storytelling ICIDS 2008. Berlin: Springer-Verlag, 2008. s. 59–70. ISBN 978-3-540-89424-7. (Jedná se o článek prezentovaný na konferenci, který vyšel v tištěném sborníku) [Jiný výsledek]
105307Mgr. Michal Bída, Ph.D.Bída, M., Brom, C., Emoční modely ve virtuálních prostředích. In Šípek, J., Zelenka, J., Semrádová, I. (Eds.). Kognice 2008: Recenzovaný sborník IV. ročníku konference s mezinárodní učastí. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 198–207. (Jedná se o článek publikovaný na konferenci, který vyjde ve sborníku - sborník je ohlášen) [Jiný výsledek]
71908Mgr. Jana Šmídová, Ph.D.Šmídová, Jana, Publikace ve sbornících 1. Emoce a posturální stabilita: vliv emočně zabarvených podnětů stabilitu ve vzpřímeném stoji 2. Emoce a posturální systém – neurofyziologické souvislosti a jejich význam pro integritu zdraví. 3. Emotions and postural stability [Jiný výsledek]
29507RNDr. Petr Vít, Ph.D.Vít Petr, Suda Jan, Threatened plants and management approaches – could flow cytometry help conservation programmes? ISAC XXIV International Congress. Budapest, Hungary. 17-21.5.2008. (Prezentace formou posterového sdělení) [Jiný výsledek]
30807Mgr. Lukáš Horák, Ph.D.Horák, Lukáš, Výsledky práce "laboratorní měření GaN nanorodů" ve formě posteru byly prezentovány na konferenci XTOP 2008 v Linzi (9th Biennial Conference on High Resolution X-Ray Diffraction and Imaging, 15-19 September 2008, Linz (Austria)). [Jiný výsledek]
98708Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.Urfus Tomáš & Krahulec František, Variation in Pilosella officinarum in the Czech Republic: ploidy and breeding systems - FCM elucidates pattern of highly complicated plant complex, ISAC XXIV International Congress, Budapest, 17.- 21.5. 2008, posterové sdělení. [Jiný výsledek]
98708Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.Urfus Tomáš, Problematika rodu Pilosella - přednáška v rámci předmětu Velké praktikum cévnatých rostlin na Katedře botaniky PřF UK [Jiný výsledek]
98708Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.Urfus Tomáš & Vít Petr, Mikroevoluce zblízka - co se děje u polyploidů? - přednáška v rámci předmětu Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin na Katedře botaniky PřF UK [Jiný výsledek]
100907Mgr. Jakub Javorský, Ph.D.Javorský, Jakub, "STM and KMC Study of Indium Growth on Si(100)" poster na konferenci ECOSS 25 v Liverpoolu. [Jiný výsledek]
100907Mgr. Jakub Javorský, Ph.D.Sobotík, Pavel, "Electronic structure of In chains pinned to C-type defects on the Si(100) - 2x1 surface." - oral presentation na konferenci ECOSS 25 v Liverpoolu. [Jiný výsledek]
100907Mgr. Jakub Javorský, Ph.D.Javorský, Jakub, Poster na konferenci XI-th Symposium on Surface Physics v Praze, "STM and KMC Study of Indium Diffusion on Si(100)" [Jiný výsledek]
100907Mgr. Jakub Javorský, Ph.D.Ošťádal, Ivan, Oral presentation na konferenci SSP 11 v Praze, "C-defects on Si(100) 2x1 surface - STM study of forms and role at metal adsorption" [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, recenze odborné publikace zakoupené z grantových prostředků, KUČERA, Z. (2008): Dědictví a identita pohledem britských geografů, B. Graham, P. Howard (eds.): The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity. Ashgate, Aldershot (England) and Burlington (USA) 2008, 461 s. ISBN 978-0-7546-4922-9. Geografie – Sborník ČGS, [v redakci]. ISSN: 1212-0014 [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kuldová, Silvie, ústní prezentace na mezinárodní konferenci: KULDOVÁ, S. (2008): Marginalization of Municipalities and Regions in the Context of Basic Schools Network Reduction: Causes and Consequences in the Example of Czechia. Norwegian Geographical Society Conference, Trondheim, 27. – 28. 3. 2008. [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, ústní prezentace na mezinárodní konferenci: KUČERA, Z. (2008): Landscape Heritage Values and Changes in Settlement Intensity in the Case of Czechia – Introductory Comparison. Ústní prezentace na mezinárodní konferenci „EURORURAL ’08 – Investigating European Countryside“, Brno, 25. – 29. 8. 2008 [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk; Matějček, Tomáš, účast na konferenci „Tvář naší země – krajina domova“, Průhonice, 21. 10. 2008 [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Matějček, Tomáš, Účast na XV. veletrhu ekologických výukových programů, Prudká, 2. až 5. září [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučerová, Silvie; Kučera, Zdeněk, ústní prezentace na konferenci: KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2008): Multikulturní společenství a jejich vliv na krajinu. Příklad Podbořanska. Ústní prezentace na workshopu Religiózní krajina Česka, Praha, 12. 12. 2008. [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk; Kuldová, Silvie; Chromý, Pavel, vyžádaný článek v odborném periodiku, KUČERA, Z., KULDOVÁ, S., CHROMÝ, P. (2008): Landscape Heritage between Areal Preservation and Areal Development – the Case of Czechia. Geographia Polonica, [v tisku]. ISSN: 0016-7282 [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk; Kuldová, Silvie; Chromý, Pavel; Matějček, Tomáš, poster na konferenci, KUČERA, Z., KULDOVÁ, S., CHROMÝ, P., MATĚJČEK, T. (2008): Areal Preservation – Barrier or Tool of Areal Development? Introduction of Research Project. Poster na konferenci „Regiony – časoprostorové průsečíky?“, Praha, 23. 1. 2008 [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, vysokoškolská přednáška: KUČERA, Z. (2008): Péče o krajinné dědictví (územní ochrana a hodnota krajiny). Kurz "Historická geograife", UK v Praze, PřF, KSGRR, garant: L. Jeleček, 6. 3. 2008. [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, vysokoškolská přednáška: KUČERA, Z. (2008): Krajina. Kurz "Kulturní regiony a geografie kultury", Podnikohospodářská fakulta VŠE, Praha, garant E. Heřmanová, v zastoupení P. Chromý, 30. 10. 2008. [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, vysokoškolská přednáška: KUČERA, Z. (2008): Historická geografie a pohraničí Česka. Kurz "Historickogeografické přístupy v geografii", UK v Praze, PřF, KSGRR, garant L. Jeleček, 6. 11. 2008. [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, vysokoškolská přednáška: KUČERA, Z. (2008): Přístupy ke krajině a ochrana krajinného dědictví. Kurz "Aplikovaná geografie", UJEP, Ústí nad Labem, katedra geografie, garant I. Bičík, 10. 12. 2008. [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, ústní prezentace na konferenci: KUČERA, Z. (2008): Krajina v regionech, region v krajině: Několik poznámek k ochraně krajiny jako regionálního dědictví. Ústní prezentace na konferenci „Regiony – časoprostorové průsečíky?“, Praha, 23. 1. 2008 [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, ústní prezentace na mezinárodní konferenci: KUČERA, Z. (2008): Landscape heritage between areal preservation and areal development. Ústní prezentace na mezinárodní konferenci Norské geografické společnosti „Place, Livelihoods and Vulnerability“, Trondheim, 27. – 28. 3. 2008 [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Chromý, Pavel; Kuldová, Silvie; Kučera, Zdeněk, ústní prezentace na mezinárodní konferenci: CHROMÝ, P., KULDOVÁ, S., KUČERA, Z. (2008): Different Faces of Regional Identity – Contribution to Study of Regional Identity Reproduction Process. Ústní prezentace na mezinárodní konferenci „Regions: The Dilemmas of Integration and Competition“, Praha, 27. – 29. 5. 2008 [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk; Kučerová, Silvie; Chromý, Pavel; Matějček, Tomáš, poster na konferenci: KUČERA, Z., KUČEROVÁ, S., CHROMÝ, P., MATĚJČEK, T. (2008): Areal Preservation – Barrier or Tool of Areal Development? Introduction of a Research Project in the Second Phase. Poster na mezinárodní geografické konferenci ČGS „Pozice, problémy a priority geografie“, Liberec, 25. – 27. 8. 2008 [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk; Kučerová, Silvie; Chromý, Pavel; Matějček, Tomáš, poster na mezinárodní konferenci: KUČERA, Z., KUČEROVÁ, S., CHROMÝ, P., MATĚJČEK, T. (2008): Areal Preservation and Potential Landscape Change: The Case of Czechia. Poster na mezinárodní konferenci „EURORURAL ’08 – Investigating European Countryside“, Brno, 25. – 29. 8. 2008 [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk; Kučerová, Silvie, ústní prezentace na mezinárodní konferenci: KUČERA, Z., KUČEROVÁ, S. (2008): Heritage in Changing Landscape – Selected Examples from Czechia. Ústní prezentace na mezinárodní konferenci „The 11th ‘Łódź’ International Conference on Political Geography – Historical Regions Divided by the Borders“, Świnoujście, 17. – 19. 9. 2008 [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Matějček, Tomáš, článek v populárně-naučném periodiku: MATĚJČEK, T. (2009): Postřehy z XV. Veletrhu ekologických výukových programů. Geografické rozhledy, 18, č. 3 [v tisku]. ISSN: 1210-3004 [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Matějček, Tomáš, zpráva o konferenci v odborném periodiku: MATĚJČEK, T. (2009): XV. Veletrh ekologických výukových programů potvrdil význam geografie pro environmentální výchovu. Geografie – Sborník České geografické společnosti [v redakci]. ISSN: 1212-0014 [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, vysokoškolská přednáška: KUČERA, Z. (2008): Územní ochrana a hodnota krajiny. Kurz "Kulturní regiony a geografie kultury", Podnikohospodářská fakulta VŠE, Praha, garant E. Heřmanová, v zastoupení P. Chromý, 6. 11. 2008. [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, kapitola v editované publikaci, KUČERA, Z. (2008): Krajina v regionech, region v krajině (Několik poznámek k ochraně krajiny jako regionálního dědictví). Historická geografie – Supplementum II, Historický ústav AV ČR, Praha, [v tisku]. [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, kapitola v připravované knize, KUČERA, Z. (2008): Krajina jako dědictví. In: Heřmanová, E., Chromý, P. a kol.: Kulturní regiony a geografie kultury. Kulturní reálie a kultura v regionech Česka. ASPI, Praha, ISBN 978-80-7357-339-3 [v přípravě]. [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, Kučerová, Silvie, původní článek v odborném periodiku, KUČERA, Z., KUČEROVÁ, S. (2008): Heritage in Changing Landscape – Selected Examples from Czechia. Regions and Regionalism, [v redakci]. [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, recenze odborné publikace zakoupené z grantových prostředků, KUČERA, Z. (2008): Graham, B., Howard, P., eds. (2008): The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity. Ashgate, Aldershot (England) and Burlington (USA), 461 s., ISBN 978-0-7546-4922-9. Český časopis historický, [v redakci]. ISSN: 0862-6111 [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk; Kuldová, Silvie, ústní prezentace na mezinárodní konferenci: KUČERA, Z., KULDOVÁ, S. (2008): Designated landscape values versus local attachment – A Preliminary survey. Ústní prezentace na mezinárodní konferenci „Venkov je náš svět / Countryside – Our World“, Kutná Hora, 16. – 18. 4. 2008 [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, Kučerová, Silvie, navázání kontaktů se zahraničními odborníky zabývajícími se problematikou kulturního dědictví v krajině, kontaktní osoba: Dagmara Chylińska – Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, Navázání kontaktů s japonským odborníkem dr. Masaaki Okadou (Department of Civil and Environmental Engineering, Kinki University, Kowakae, Higashi-Osaka) zabývajícím se kulturním dědictvím [Jiný výsledek]
38707Mgr. Pavel Srb, Ph.D.Srb, Pavel, konference 23rd NMR Valtice, Česká republika, 23.4. 2008, Srb P., Grocký M., Lang J., Vlach J., Prchal J., Lipov J., Ruml T., Hrabal R.; MASON-PFIZER MONKEY VIRUS PROTEIN: MONOMER OR OLIGOMER?, přednáška, ISBN 978-80-86441-39-9 [Jiný výsledek]
38707Mgr. Pavel Srb, Ph.D.Pavel Srb, workshop Advances in NMR of protein and nucleic acids molecular recognition, Murnau 16.-18.10. 2008, Německo, OLIGOMERIZATION OF M-PMV MATRIX PROTEIN MONITORED BY NMR TITRATION AND DIFFUSION EXPERIMENTS [Jiný výsledek]
127507doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.Vinkler, Michal; Kubíková, Tereza; Schnitzer, Jan; Albrecht, Tomáš, Poster: Is there any congruence in signalization of health as predicted by different condition-related indicators? Zoologické dny, Brno 2009 [Jiný výsledek]
127507doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.Kubíková, Tereza; Špaldoňová Alexandra; Schnitzer, Jan; Albrecht Tomáš; Vinkler Michal, Poster: Vzájemná korelace vybraných indikátorů kondice u sýkory koňadry (Parus major). Zoologické dny, České Budějovice 2008 [Jiný výsledek]
127507doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.Vinkler, Michal; Kubíková, Tereza; Schnitzer, Jan; Munclinger, Pavel; Albrecht, Tomáš, Poster: Ptačí basofilní granulocyt: vystačíme si v ekologii s poměrem H/L? Zoologické dny, České Budějovice 2008 [Jiný výsledek]
127507doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.Vinkler, Michal et al., PŘIPRAVOVANÉ RUKOPISY Vinkler M., Bainová H., Kubíková T. & Albrecht T.: Trade-off between moulting and melanin ornament expression in the Great tit (Parus major) – zamýšleno k zaslání do Journal of Avian Biology. Vinkler M., Kubíková T., Schnitzer J. & Albrecht T.: Congruence of different condition indicators in health signalization – zamýšleno k zaslání do Journal for Ornithology. [Jiný výsledek]
127507doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.Vinkler, Michal; Kubíková, Tereza; Schnitzer, Jan; Albrecht, Tomáš, Poster: Is there any congruence in signalization of health as predicted by different condition-related indicators? 12th Congress of the International Society for Behavioral Ecology, Ithaca, USA 2008 [Jiný výsledek]
127507doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.Špaldoňová, Alexandra; Kubíková Tereza; Albrecht Tomáš; Vinkler Michal, Poster: Distribuce deformit v opeření u sýkory koňadry (Parus major). Zoologické dny, České Budějovice 2008 [Jiný výsledek]
133107Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D.Osterrothová Kateřina, Jehlička Jan, (article in press) K. Osterrothová, J. Jehlička (2008), Raman spectroscopic identification of usnic acid in hydrothermal minerals as a potential Martian analogue, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy; doi: 10.1016/j.saa.2008.09.005. [Jiný výsledek]
133107Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D.Culka Adam, Jehlička Jan, (article in press) A. Culka, J. Jehlička, I. Němec (2008), Raman and Infrared Spectroscopic Study of Boussingaultite and Nickelboussingaultite, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy; doi: 10.1016/j.saa.2008.10.026. [Jiný výsledek]
133107Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D.Osterrothová Kateřina, (article in press) P. Vítek, K. Osterrothová, J. Jehlička (2008), Beta-carotene—A possible biomarker in the Martian evaporitic environment: Raman micro-spectroscopic study, Planetary and Space Science, doi: 10.1016/j.pss.2008.06.001. [Jiný výsledek]
133107Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D.Osterrothová Kateřina, Jehlička Jan, (poster) 8th European Workshop on Astrobiology EANA’08 , September 1-3, 2008, Neuchâtel, The use of Raman spectroscopy in an astrobiological context to detect usnic acid in hydrothermal minerals [Jiný výsledek]
133107Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D.Culka Adam, Jehlička Jan, Němec Ivan, (poster) GeoRaman 08—8th International Conference on Raman Spectroscopy Applied to the Earth Sciences, 2–6 June 2008, Ghent, Raman and Infrared Spectroscopic Study of Boussingaultite and Nickel-boussingaultite [Jiný výsledek]
133107Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D.Culka Adam, Jehlička Jan, (poster) 8th European Workshop on Astrobiology EANA’08 , September 1-3, 2008, Neuchâtel, Detection of urea in calcite and gypsum mineral matrices by means of Raman spectroscopy [Jiný výsledek]
133107Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D.Osterrothová Kateřina, Jehlička Jan, (oral presentation) GeoRaman 08—8th International Conference on Raman Spectroscopy Applied to the Earth Sciences, 2–6 June 2008, Ghent, Raman spectroscopic identification of usnic acid in hydrothermal minerals as a potential Martian analogue [Jiný výsledek]
66707PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D.Vlčková Lucie, veřejně přístupný soupis krajinomaleb na výstavách Krasoumné jednoty 1840-1890: http://www.krajinomalba-v-praze-1840-1890.webnode.cz/ [Jiný výsledek]
117707doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.Klír Tomáš, Rukopis článku "Osídlení horských oblastí. Teoretická východiska." Článek bude publikován ve sborníku "Osídlení horských oblastí Českých zemí 1", který je v tisku a měl by vyjít v polovině roku 2009. [Jiný výsledek]
117707doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.Neustupný, Zdeněk, Výsledky z roku 2007 uvedeny v příslušné roční zprávě. [Jiný výsledek]
117707doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.Kypta, Jan - Neustupný, Zdeněk, Lokalizace odběru petrografických vzorků na románské sakrální architektuře Benešovska. [Jiný výsledek]
117707doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.Klír Tomáš, Dizertační práce, obhájena 17.9.2008 na ÚPRAV: Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. The Settlements and Agriculture of the Margins in the Later Middle Age and Early New Age. 2 svazky: 1. Text: 324 stran 2. Přílohy: 65 obrázků, 15 plánů, 13 tabulek, plán formátu A1, 1 CD Publikováno jako monografie. [Jiný výsledek]
117707doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.Klír Tomáš, WWW stránky. Prezentace projektu na: http://uprav.ff.cuni.cz/ [Jiný výsledek]
117707doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.Dragoun Zvonimír - Batulka Jaroslav - Klír Tomáš - Neustupný Zdeněk - Kypta Jan, Situační a výškopisná zaměření uložená jako rukopis na: 1) Národním památkovém ústavu v Praze 2) Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK Křenovice, kat.ú. Bezmíř - tvrziště. Slotějov, kat. ú. Březina - zaniklý dvůr. Slotějov, kat. ú. Březina - zaniklá vesnice. Jiřetice-Chlístov - tvrziště. Bolina - tvrzště. Vše okres Benešov. [Jiný výsledek]
117707doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.Korbová-Procházková Lucie, POSTER. Příspěvek na 40. konferenci archeologie středověku v Plzni, 15.-19.9. 2009. Nyní poster visí na chodbě FF UK v Celetné 20, Praha 1. [Jiný výsledek]
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara, Das Leben buchstabieren. Tamara Bučková im Gespräch mit Renate Welsh. Spelovat život. Profilové interview s rakouskou spisovatelkou. In: librikon. de Magazin für Jugendbuchkultur. www.librikon.de Werk und Sein Uveřejněno v březnu 2008, vyvěšeno dosud. Exkluzivní rozhovor s renomovanou rakouskou spisovatelkou literatury pro děti a mládež a literatury pro dospělé čtenáře. Doplněno komentovaným přehledem vybraných děl.(GAUK 252-561, 2008). Spelling of life. A profiled interview with an Austrian writer [Jiný výsledek]
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara, Ich wollte eine Geschichte schreiben. Tamara Bučková im Gespräch mit Jutta Treiber. Chtěla jsem napsat příběh. Profilové interview s rakouskou spisovatelkou. In: librikon. de Magazin für Jugendbuchkultur. www.librikon.de Werk und Sein Uveřejněno v září 2008, vyvěšeno dosud. Exkluzivní rozhovor s renomovanou rakouskou spisovatelkou literatury pro děti a mládež a literatury pro dospělé čtenáře. Doplněno komentovaným přehledem tvorby autorky. (GAUK 252-561, 2008). I wanted to write a story. A profiled interview with an Austrian writer [Jiný výsledek]
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara, Gegenwärtige Jugendliteratur im Fremdsprachenunterricht. Současná literatura pro mládež ve vyučování cizímu jazyku. Referát o poetologických a literárně didaktických otázkách. na Konferenci Svazu germanistů České republiky. 20 minut. Telč. 22.-23.5.2008. Role literárních textů pro mládež z pohledu literární komunikace, jejíž cílem je osvojování literárních, sociálních, interkulturních kompetencí a zároveň prohlubování kompetencí jazykových a komunikačních. V tisku. A contemporary literature for youth in the education of a foreign language. A report about poetical and literary didactic questions. [Jiný výsledek]
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara, BUČKOVÁ, Tamara. Komunikační aspekt antropomorfizované prózy Dietlofa Reicheho „Křeček Ferda vypravuje“. Koudelková, E. (ed.): Současnost dětské literatury. Liberec 27. - 29.3.2008. ISBN 978-80-86807-37-9. S 101 - 113. The communication aspect of an anthropomorphized prose of Dietlof Reich. “Wild life of hamster” . The report at the conference about literature for children [Jiný výsledek]
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara, Erinnerungsliteratur im Fremdsprachenunterricht. Am Beispiel des Romans „Malka Mai“ von Mirjam Pressler. Vzpomínková literatura ve vyučování cizímu jazyku. Na příkladu románu „Malka Mai“ od M. Presslerové. Ref. o poetice románů s tématem života dětí za 2. světové války. na konferenci Svazu germanistů a učitelů německého jazyka Slovenské republiky. Bratislava. 11.-13.9.2008. „Vzpomínková literatura“ jako médium života a kultury konkrétní generece, jako příklad textového korpusu s vícesměrnou adresností. Doloženo analýzou románu a doplněno náměty pro práci s románem ve vyučování cizímu jazyku. V tisku. Retrospective literature in the education of a foreign language At the example of a novel “Malka Mai” by Mirjam Pressler [Jiný výsledek]
123208Mgr. Kateřina Pavlásková, Ph.D.Pešlová Kateřina, Obrázky k textu zprávy za rok 2008 [Jiný výsledek]
123208Mgr. Kateřina Pavlásková, Ph.D.Pešlová Kateřina , Abstrakt ve sborníku: 8th Siena Meeting, From Genome To Proteome: Integration and Proteome Completion, 30. 8. –5. 9. 2008, Siena, Itálie: K. Peslova, P. Novak, T. Obsil, P. Hodek, M. Sulc: MAPPING THE 14-3-3 PROTEIN INTERACTION BY MASS SPECTROMETRY. [Jiný výsledek]
123208Mgr. Kateřina Pavlásková, Ph.D.Pešlová Kateřina , Abstrakt ve sborníku: 9. škola hmotnostní spektrometrie, 22.9.- 28.9.2008, Seč, ČR: K. Pešlová, P. Novák, T. Obšil, P. Hodek, M. Šulc: Studium interakcí 14-3-3 proteinu hmotnostní spektrometrií. [Jiný výsledek]
123208Mgr. Kateřina Pavlásková, Ph.D.Pešlová Kateřina , Přednáška na konferenci: VIII. Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků, 10.6.-13.6. 2008, Devět Skal, ČR: K. Pešlová, P. Novák, T. Obšil, P. Hodek, M. Šulc: Studium interakcí 14-3-3 proteinu pomocí MS3D techniky. [Jiný výsledek]
123208Mgr. Kateřina Pavlásková, Ph.D.Šulc Miroslav , Abstrakt ve sborníku: 56th American Society on Mass Spectrometry Conference, 1. 6. –5. 6. 2008, Denver, USA: M. Šulc, K. Pešlová, T. Ječmen, P. Hodek, P. Novák: Exploring CYP2B4-Cytochrome b5 Interaction by Crosslinking Reaction and Mass Spectrometry. [Jiný výsledek]
123208Mgr. Kateřina Pavlásková, Ph.D.Ječmen Tomáš, Bakalářská práce: Mapování protein-proteinových interakcí metodami chemické modifikace a hmotnostní spektrometrie. Obhájená bakalářská práce pod vedením Dr. Miroslava Šulce, Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, 2008 [Jiný výsledek]
119208Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.Kokštejn, Jakub, Příspěvek na konferenci Sport a věda 2008 na FTVS UK Název příspěvku: Pohybová aktivita dětí s motorickými obtížemi a její faktory. [Jiný výsledek]
119208Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.Hendl, J., Kokštejn, J., Adámková, M., Pilný, M., Velé, Š., článek v novinách FTVS UK - Hic Salta Název článku: Jak psát návrh výzkumného projektu. roč.14, č. 3, 2008 [Jiný výsledek]
83407Mgr. Eva Nachmilnerová, Ph.D.Nachmilnerová, Eva, článek Na paměť Jana Palacha. Reflexe činu J. Palacha ve skladbách českých autorů 2. pol. 20. stol., In: Sborník FFUK ke 40. výročí sebeupálení Jana Palacha, vyjde v lednu 2009. [Jiný výsledek]
1507Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D.Tereshina E.A., Andreev A.V., Drulis H., Daniš S., Magnetic properties of Zr-doped Lu2Fe17 single crystal and its hydride, IEEE Transactions on Magnetics, 2008 (v tisku) [Jiný výsledek]
1507Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D.Andreev A.V., Koyama K., Tereshina E.A., Prokleška J., Watanabe K., Magnetoelasticity of (Lu0.8Ce0.2)2Fe17 intermetallic compound, Journal of Alloys and Compounds (2008), doi:10.1016/j.jallcom.2008.11.003. [Jiný výsledek]
1507Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D.Tereshina E.A., Andreev A.V., Kamarád J., Isnard O., Antiferromagnetic order in (Lu0.8Ce0.2)2Fe17 and Lu2Fe16.5Ru0.5: high pressure study, Journal of Applied Physics, 2008 (accepted). [Jiný výsledek]
1507Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D.Tereshina E.A., Andreev A.V, Tereshina I.S., Drulis H., Influence of hydrogenation on magnetic characteristics of Lu2(Fe,M)17 (M = Fe, Cr, Ni and Si) compounds, V: Proceedings of METAL 2008 (17th International Metallurgical & Material Conference (METAL 2008)), Květen 13-15 2008, Hradec nad Moravicí, Česká republika), CD ROM. [Jiný výsledek]
120607Mgr. Martin Adámek, Ph.D.Adámek, Martin, 2008. Vegetation changes ïn wet meadows of Bohemian uplands after 30 years. 7th Meeting of Vegetation Databases, University of Oldenburg. [Jiný výsledek]
120607Mgr. Martin Adámek, Ph.D.Tydlitátová, Klára et al. 2008., Diverzita přirozené lesní vegetace Českého středohoří. Poster, Výroční konference České botanické společnosti, Praha. [Jiný výsledek]
120607Mgr. Martin Adámek, Ph.D.Adámek, Martin, 2008. Požár jako ekologický faktor v lesích střední Evropy. Poster, výroční konference České botanické společnosti, Praha. [Jiný výsledek]
84508Mgr. František Brázdik, Ph.D.František Brázdik, Michal Kejak, CERGE-EI Discussion Paper No. 197, March 2009 [Jiný výsledek]
30108Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.Neustupa, Jiří, Němcová, Yvonne, Řezáčová-Škaloudová, Magda, Černá, Kateřina, Veselá, Jana, Poulíčková, Aloisie a Pichrtová, Martina, konference, 7th International Chrysophyte Symposium, Connecticut, U.S.A., Geometric Morphometric in Phycology Mini-Symposium, prezentace - Size and shape relation in algal morphometrics – the environmental correlates and the patterns of allometry. [Jiný výsledek]
30108Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.Škaloud, Pavel, Neustupa, Jiří, Veselá, Jana, Eliáš, Marek a Škaloudová, Magda, konference, Algal Culture Collections 2008, Oban, Scotland: poster - Algal culture collection in Prague – CAUP. A platform for education and taxonomic research. [Jiný výsledek]
30108Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.Veselá, Jana a Neustupa, Jiří, konference, 20th International Diatom Symposium, Dubrovnik, Croatia: poster - Morphological variation in natural populations of Frustulia saxonica sensu lato. [Jiný výsledek]
91007doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.Magerová H, Vyhnálek M, Laczo J, Bojar M, Hort J, Vyšetření čichu v diferenciální diagnostice kognitivního postižení poster prezentovaný na Československém neurologickém kongresu v roce 2007 [Jiný výsledek]
91007doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.Vyhnálek M., Magerová H, Varjassyová A, Laczo J, Hort J, Čichová agnosie u subtypů mírné kognitivní poruchy Přednáška na Československém neurologickém kongresu v Praze 2007 [Jiný výsledek]
91007doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.Magerová Hana, Vyhnálek Martin, Lodinská Darja, Varjassyová Alexandra, Laczo Jan, Bojar Martin, Hort Jakub, abstrakt posteru prezentovaného na kongresu Evropské federace neurologických společností: Uveřejněno jako supplement European Journal Of Neurology [Jiný výsledek]
91007doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.Vyhnalek M, Magerova H, Laczo J, Hort J , Olfactory discrimination testing doesn’t differentiate vascular dementia from Alzheimer disease poster prezentovaný na kongresu Vascular dementia v Budapešti [Jiný výsledek]
91007doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.Vyhnálek Martin, Závěrečná zpráva - plné znění [Jiný výsledek]
63008MUDr. Denisa Darsová, Ph.D.Darsová Denisa, Nežádoucí účinky léčby cytostatiky na králičí bulbus byly prezentovány v září 2009 v Kostnici, SRN na 7. mezinárodním symposiu Uveitid IUSG (viz. příloha). [Jiný výsledek]
97608doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.Fučíková, Jitka, 1.místo na Vědecké konferenci, UK 2.LF [Jiný výsledek]
97608doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.Fučíková, Jitka, 3. místo na 5th International Conference of postgraduate medical students, Hradec Kralove, 29. listopad 2008 [Jiný výsledek]
122007RNDr. Břetislav Šmíd, Ph.D.Šmíd, Břetislav; Matolínová, Iva; Mašek, Karel; Matolín, Vladimír, účast na mezinárodní konferenci Symposium on Surface Physics v Praze, výsledky prezentovány ve formě posteru [Jiný výsledek]
65107RNDr. Jan Červenka, Ph.D.Červenka, Jan & Kratochvíl, Lukáš, Gekoni rodu Ptyodactylus v Jemenu a okolí. XXIII. konference České herpetologické společnosti (17. - 19. 10. 2008, Radnice) - ústní prezentace dílčích výsledků grantového projektu. (abstrakt ve formátu pdf je přílohou) [Jiný výsledek]
122408PharmDr. Gabriela Karlasová, Ph.D.Kolouchová, Gabriela, Projekt je po prvním roce řešení, nicméně první prezentace dosažených výsledků se uskuteční již v rámci XIII. vědecké konference Lékařské fakulty UK v HK a Fakultní nemocnice HK . Abstrakt bude zvěřejněn v časopise Acta Medica (Hradec Králové). [Jiný výsledek]
100707doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.Weiss, Tomáš, anglický příspěvek s názvem "Blurring border between internal and external security and its reflection in the current Presidential Trio" na konferenci s názvem "Think Global - Act European: Vybrané strategické otázky předsednického tria" (listopad 2008, Praha) [Jiný výsledek]
100707doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.Weiss, Tomáš, přijatý příspěvek na konferenci European Union Studies Association (Los Angeles, duben 2009) s názvem "European Militaries and the Blurring Border between Internal and External Security: the Role of the EU" [Jiný výsledek]
100707doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.Weiss, Tomáš, článek Unnecessary Duplications: The EU-3 and the Future of ESDP, CFSP Forum, roč. 5, č. 4, červenec 2007, s. 15-18 [Jiný výsledek]
100707doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.Weiss, Tomáš, článek Discussing Defence despite treaty limits, European Agenda 05/2008, s. 20 [Jiný výsledek]
139107PhDr. Pavel ŠtikaBaxa, Jaromír, Producers and Predators: An Agent-Based Perspective, přijato k prezentaci na Annual Conference of the International Society for New Institutional Economics, Berkeley, 18.-20.6.2009, www.isnie.org [Jiný výsledek]
139107PhDr. Pavel ŠtikaŠtika, Pavel, Příspěvek na konferenci IAREP/SABE 2008 [Jiný výsledek]
139107PhDr. Pavel ŠtikaŠtika, Pavel, IES Working Papers 13/2008 - Možnosti analytického uchopení reciprocity v sociálních interakcích [Jiný výsledek]
139107PhDr. Pavel ŠtikaBaxa, Jaromír, Re-Reading the Great Transformation... (...after 20 Years of Transition), paper prezentovaný na European Society of the History of Economic Thought Conference, 2008, Praha [Jiný výsledek]
139107PhDr. Pavel ŠtikaBaxa, Jaromír, Polányiho Velká transformace po 60 letech; paper připravovaný pro Politickou ekonomii; v současné době diskutován s kolegy a zapracovávání připomínek. [Jiný výsledek]
139107PhDr. Pavel ŠtikaBaxa, Jaromír, Cooperative Behavior and Economic Growth In: Cahlík, T. (ed.): Network Approaches in Economics, Prague: Karolinum. (forthcoming) - Kapitola v knize, nyní probíhají korektury finálního textu, odeslání k tisku očekávané v polovině roku 2009. [Jiný výsledek]
139107PhDr. Pavel ŠtikaBaxa, Jaromír, Cooperative behavior and Economic Growth, přihlášený jako WP na IES FSV UK, probíhá recenzní řízení. [Jiný výsledek]
139107PhDr. Pavel ŠtikaŠtika, Pavel, Ekonomie a štěstí (přijato k publikaci časopisem Politická ekonomie) [Jiný výsledek]
79607Mgr. Michal Novotný, Ph.D.Novotný, Michal, článek "Dicarboxylic acid esters as transdermal permeation enhancers: effects of chain number and geometric isomers" přijatý k publikování v časopise "Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters" s impakt faktorem "2.604" dne 21.11.2008. Přiřazené DOI: 10.1016/j.bmcl.2008.11.083. V příloze přikládám uncorrected proof. [Jiný výsledek]
108008PhDr. Mgr. Sabina Dvořáková, Ph.D.Dvořáková, Sabina a Maalouf, Beatrice, Ona: Krása arabské ženy ze Středomoří. Výstava. Muzeum Vyškovska. Vyškov na Moravě. 22.2.-5.4.2008. ISSN 0449-0436. [Jiný výsledek]
108008PhDr. Mgr. Sabina Dvořáková, Ph.D.Dvořáková, Sabina, Příprava podkladů pro výukový program Univerzity třetího věku s názvem Orientalismus. (reference Dr. Kellerová, CDV FF UK) [Jiný výsledek]
108008PhDr. Mgr. Sabina Dvořáková, Ph.D.Dvořáková, Sabina, Recenze knihy: Lucie Olivová: Tradiční čínská architektura. Nový Orient, roč. 63, 2008, č. 3, s. 62. ISSN 0029-5302. [Jiný výsledek]
108008PhDr. Mgr. Sabina Dvořáková, Ph.D.Dvořáková, Sabina, Tajemství lednického minaretu/Ein Geheimnis des Eisgruber Minaretts. In: Jižní Morava. Vlastivědný sborník. Svazek 47, s. 242-250. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno - Mikulov 2008. [Jiný výsledek]
108008PhDr. Mgr. Sabina Dvořáková, Ph.D.Dvořáková, Sabina a Maalouf, Beatrice, Ona: Krása arabské ženy ve Středomoří. Slovenské národní muzeum. Bratislava. 8.4.-1.6.2008 http://www.snm.sk/?lang=svk&org=1&section=podu&id=994 http://www.medzikulturnydialog.gov.sk/novinky/ona-krasa-arabskej-zeny-z-oblasti-stredomoria [Jiný výsledek]
108008PhDr. Mgr. Sabina Dvořáková, Ph.D.Dvořáková, Sabina a Maalouf, Beatrice, Ona: Krása arabské ženy ve Středomoří. Muzeum Karlovarského kraje. Karlovy Vary. 4.6.-28.9.2008. http://www.kmkk.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=40 [Jiný výsledek]
67407RNDr. Marie Kodedová, Ph.D.Gášková, Dana; Hendrych, Tomáš; Kodedová, Marie; Sigler, Karel, A novel screening system for identification of inhibitors of S. cerevisiae multidrug resistance pumps Pdr5p and Snq2p. Proceedings of 26th Small Meeting on Yeast Transport and Energetics, Braga, Portugalsko, 8. 9. 2008, str. 50. Všechny současné kvasinkové systémy pro vyhledávání potenciálních inhibitorů jsou založeny na rozdílné akumulaci testovacího substrátu v buňkách s MDR pumpami v přítomnosti a nepřítomnosti inhibitorů; v jejich přítomnosti se substrát uvnitř buněk postupně hromadí až na úroveň isogenního bezpumpového kmene. Naše metoda umožňuje s vysokou citlivostí studovat změny v aktivitě dvou hlavních MDR pump Pdr5p a Snq2p, jichž je fluorescenční sonda diS-C3(3) substrátem, a to v reálném čase ihned po přidání potenciálních inhibitorů. [Jiný výsledek]
67407RNDr. Marie Kodedová, Ph.D.Drietomská, Andrea; Gášková, Dana; Kodedová, Marie; Hendrych, Tomáš, The effect of endogenous and exogenous stress factors on basic life processes in the cell. 17th Annual Conference of Doctoral Students – WDS 2008, 4 .6. 2008; Výsledky dosavadní práce našeho kolektivu ukázaly, že protonofor CCCP, chovající se jako slabá kyselina, indukuje následkem okyselení vnitřního prostředí buňky rychlou aktivaci plazmatické H+-ATPázy, a zároveň kompetitivně inhibuje transport fluorescenční sondy MDR pumpami Pdr5p a Snq2p. Detailně jsme tedy prostudovali vliv různých koncentrací CCCP na membránový potenciál a aktivitu MDR pump v různých růstových fázích kvasinek. [Jiný výsledek]
67407RNDr. Marie Kodedová, Ph.D.Hendrych, Tomáš; Kodedová, Marie; Sigler, Karel; Gášková; Dana, Článek přijatý do tisku v BBA: Pomocí naší unikátní metody pro vyhledávání inhibitorů MDR pump Pdr5p a Snq2p S. cerevisiae lze najít látky s rychlým účinkem, různou inhibiční silou a s minimálním vlivem na membránový potenciál intaktních buněk, stejně tak jako látky, které pouze ovlivňují membránový potenciál (DM-11) a nemají žádný vliv na aktivitu pump. Můžeme mimo jiné určit i minimální koncentraci látky dostačující k dosažení okamžitého inhibičního efektu a porovnat inhibiční schopnost různých látek, to jsme demonstrovali porovnáním účinku FK506, jejího strukturního analogu rapamycinu a enniatinu B na pumpu Pdr5p. Dále jsme zjistili, že protonofor CCCP efektivně inhibuje transport sondy oběma pumpami a potvrdili jsme, že aktivuje membránovou H+-ATPázu. [Jiný výsledek]
74308MUDr. Hana Magerová, Ph.D.Magerová Hana, Vyhnálek Martin, Varjassyová Alexandra, Laczó Jan, Bojar Martin, Hort Jakub, Smell identification in Mild Cognitive Impairment subtypes - ICAD 2008, Chicago (poster) [Jiný výsledek]
74308MUDr. Hana Magerová, Ph.D.Magerová Hana, Vyhnálek Martin, Varjassyová Alexandra, Laczó Jan, Bojar Martin, Hort Jakub, How can smell identification assessment contribute to diagnose Alzheimer's disease - 5th Meeting of the doctoral schools of the Charles University (Prague) and Louis Pasteur University (Strasbourg) 2008, Strasbourg (ústní prezentace) [Jiný výsledek]
74308MUDr. Hana Magerová, Ph.D.Varjassyová Alexandra, Bechyně Karel, Vyhnálek Martin, Bojar Martin, Brabec Jiří, Petrovický Pavel, Hořínek Daniel, Hort Jakub, Relation atrophy of the amygdala to emotional impairment in Alzheimer's disease - ICAD 2008, Chicago (poster) [Jiný výsledek]
74308MUDr. Hana Magerová, Ph.D.Magerová Hana, Vyhnálek Martin, Varjassyová Alexandra, Laczó Jan, Bojar Martin, Hort Jakub, Porucha čichu jako jeden z možných časných markerů Alzheimerovy choroby - Studentská vědecká konference UK, 2.LF 2008, Praha (poster) [Jiný výsledek]
74308MUDr. Hana Magerová, Ph.D.Magerová Hana, Vyhnálek Martin, Varjassyová Alexandra, Laczó Jan, Bojar Martin, Hort Jakub, Smell identification deficit in patients with Mild Cognitive Impairment predicts Alzheimer's disease - AD/PD 2009, Praha (přijatý abstrakt) [Jiný výsledek]
74308MUDr. Hana Magerová, Ph.D.Varjassyová Alexandra, Hořínek Daniel, Magerová Hana, Vyhnálek Martin, Hort Jakub, Recognition of emotional expression is impaired in mild cognitive impairment - AD/PD 2009, Praha (přijatý abstrakt) [Jiný výsledek]
103107Mgr. Šárka Blažková, Ph.D.Vytřísalová, Magda, Bariéry v managementu osteoporózy na úrovni praktických lékařů. VI. studentská vědecká konference PGS – Hradec Králové, 22. 4. 2008 (ústní prezentace). [Jiný výsledek]
103107Mgr. Šárka Blažková, Ph.D.Vytřísalová, Magda; Blažková Šárka, Bariéry v managementu osteoporotických zlomenin na úrovni praktických lékařů (výsledky dotazníkového šetření). II. Jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP Praha, 4.–6. 4. 2008 (ústní prezentace). [Jiný výsledek]
103107Mgr. Šárka Blažková, Ph.D.Blažková, Šárka; Vytřísalová, Magda; et.al., Osteoporosis risk assessment and management in primary care – focus on quantity and quality: Ost Int submitted in 11/08 [Jiný výsledek]
103107Mgr. Šárka Blažková, Ph.D.Blažková, Šárka; Vytřísalová, Magda; Býma, Svatopluk; Palička, Vladimír; Štěpán, Jan; Vlček, Jiří; Hála, Tomáš, Barriers to the management of osteoporosis in primary care: Osteoporosis risk assessment – area for improvement. In 14th Regional conference WONCA Europe 2008, Istanbul, Turkey, September 4–7, 2008, s. 387 (poster No PP 359) [Jiný výsledek]
97007Mgr. Jakub Machek, Ph.D.Machek, Jakub, Představení projektu „Pražský illustrovaný kurýr. Masový tisk jako obraz světa obyčejných lidí.“ v časopisu Iluminace. Přijato. Vyjde do poloviny roku 2009. [Jiný výsledek]
97007Mgr. Jakub Machek, Ph.D.Machek, Jakub, Kapitola „Zprostředkovaná paměť města. Pražský Illustrovaný Kurýr.“ v recenzované kolektivní monografii Paměť města. Přijato. Vyjde do konce roku 2009. [Jiný výsledek]
97007Mgr. Jakub Machek, Ph.D.Machek, Jakub, Studie "Čepičky, balkánské typy, kostky cukru a Konsul Peter aneb o co se zajímali obyčejní Pražané roku 1908." v publikaci České, slovenské a československé dějiny 20. století III. Přijato. Vyjde do poloviny roku 2009. [Jiný výsledek]
40108MUDr. Michal Dudek, Ph.D.Comba Lukáš, Bradna Pavel, Dudek Michal, Houšová Děvana, Prezentace POSTERU na konferenci - Pražské Dentální Dny, Praha 2008, CÍL: Porovnat vliv různých experimentálních uspořádání zkoušek (smyk, tah a mikrotah) a velikosti adhezní plochy na hodnoty pevnosti vazby. ZÁVĚR: Pevnost vazby adheziva je významně závislá na uspořádání zkoušky použité k měření. Při výběru adheziv na základě hodnot pevnosti vazby je proto nutné uvažovat i uspořádání zkoušky a vlastnosti adheziv srovnávat jen za obdobných podmínek měření. [Jiný výsledek]
40108MUDr. Michal Dudek, Ph.D.Roubíčková Adéla, Dudek Michal, Bradna Pavel, Houšová Děvana, ČLÁNEK v recenzovaném časopise ČESKÁ STOMATOLOGIE, článek byl odeslán do redakce a přijat k publikaci [Jiný výsledek]
40108MUDr. Michal Dudek, Ph.D.Dudek Michal, Bradna Pavel, Roubíčková Adéla, Houšová Děvana, Prezentace POSTERU na kongresu - International Association for Dental Research, Londýn 2008, CÍL: Zjistit účinky opakovaného bělení na pevnost vazby mezi tvrdými zubními tkáněmi a kompozitním výplňnovým materiálem při použití čtyř adheziv s různým mechanismem tvorby vazby. ZÁVĚR: Dlouhodobé bělení může způsobovat pokles pevnosti vazby mezi výplňí a zubními tkáněmi. Nejvíce náchylná je vazba na dentin u všech testovaných adheziv a dále vazba na sklovinu u samoleptacího typu adheziv. [Jiný výsledek]
8708Mgr. Hana WeiserMtušková Lucie, Matušková L. 2008. Neinvazivní měření steroidních hormonů u plazů. Praha: Univerzita Karlova. Bakalářská práce. [Jiný výsledek]
57908Mgr. Ivana Procházková, Th.D.Procházková, Ivana, referát na 21. česko-polské meziuniverzitní konferenci (Univerzita Karlova v Praze, Uniwersytet Warszawski), 10.-12. listopadu 2008: "Metafory krále a jejich mísení v Pl 3,1-24. Teorie konceptuální metafory v biblické exegezi." referát na Sympoziu doktorandů EThF UK 11.6. 2008: "Popis metaforického významu uplatňující kognitivnělingvistické přístupy ve starozákonní biblistice." "Kognitivní funkce starozákonní metafory HOSPODIN JE KRÁL z perspektivy kognitivní lingvistiky" - pro Slovo a slovesnost. Vydá Ústav pro jazyk český AV ČR. ISSN 0037-7031 Recenzní řízení proběhne v únoru 2009, článek přijala k publikaci doc. Vaňková, která číslo časopisu připravuje. [Jiný výsledek]
71608Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D.Pauknerová, Karolína, poster prezentovaný na konferenci Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, 27. zasedání badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu Čech, Moravy a Slezska (Vranov nad Dyjí, 29. 9. -3. 10. 2008) [Jiný výsledek]
71608Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D.Pauknerová, Karolína, článek do sborníku z konference Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, přijatý k publikování [Jiný výsledek]
71608Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D.Pauknerová, Karolína, závěrečná zpráva z projektu, plná verze, 3632 slov [Jiný výsledek]
71608Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D.Pauknerová, Karolína, článek: „Libenice – fenomenologický výzkum krajiny středního neolitu.“, Sborník k poctě Janu Fridrichovi, v recenzním řízení [Jiný výsledek]
71608Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D.Pauknerová, Karolína Gibas, Petr, článek - Mezi pravěkem a industriálem: několik poznámek k antropologii krajiny, pro časopis Český lid, v recenzním řízení [Jiný výsledek]
107108Mgr. Kristýna UrbanováBřezinová, Helena - Eliášová, Hana - Poppová Urbanová, Kristýna - Novotná Miroslava, Poster "Metody identifikace organických pozůstatků na bronzovém vědru inv.č. 52 799" prezentován na mezinárodní IV. protohistorické konferenci v Sanoku (13. - 17.10.2008, viz příloha "Program konference"). [Jiný výsledek]
107108Mgr. Kristýna UrbanováPoppová Urbanová, Kristýna, Prezentace "Textil - součást pohřebního ritu u Germánů" přednesena na mezinárodní IV. protohistorické konferenci v Sanoku (14.10.2008, viz program konference v příloze). Bude publikováno ve sborníku z konference, odevzdání do tisku jaro 2009. [Jiný výsledek]
107108Mgr. Kristýna UrbanováPoppová Urbanová, Kristýna, Prezentace "Archeologický textil v pravěku - možnosti a příčiny dochování" přednesená dne 13.11.2008 v rámci odborného semináře STOP v NM Praha. Příspěvek bude publikován pod názvem "Prehistorický textil - ve sborníku STOP (odevzdáno do tisku). [Jiný výsledek]
107108Mgr. Kristýna UrbanováBravermannová, Milena - Březinová, Helena - Poppová Urbanová, Kristýna, Výběrová přednáška "Archeologický textil" , přednášená v zimním semestru 2008 na FF MU v Brně. Společně s PhDr. M. Bravermanovou (Správa Pražského hradu) a PhDr. H. Březinovou , PhD. (Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.). [Jiný výsledek]
107108Mgr. Kristýna UrbanováBřezinová, Helena - Urbanová, Kristýna, Poster "Textile Remains on Roman bronze Vessel from Řepov, Czech Republic" prezentován na mezinárodní konferenci NESAT. Uveřejněn na internetových stránkách Centre for Textile Research: www.ctr.hum.dk. Bude publikováno ve sborníku z konference, jaro 2009 (odevzdáno do tisku). [Jiný výsledek]
146207RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.Vyšinka, Marek, Diplomová práce: Studium záchytu iontů a iontová emise z prachových zrn MFF UK, 2008. [8] [Jiný výsledek]
146207RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.Richterova, Ivana, D. Fujita, Z. Nemecek, M. Beranek, and J. Safrankova, Secondary Electron Yield of Glassy Carbon Dust Grains, in WDS'08 Proceedings of Contributed Papers, Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, eds. J. Šafránková and J. Pavlů, Prague, Matfyzpress, pp. 68–73, 2008. [6] [Jiný výsledek]
146207RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.Beranek, Martin, I. Richterova, Z. Nemecek, J. Pavlu a J. Safrankova,, Influence of the Electric Field on Secondary Electron Emission Yield, in WDS'08 Proceedings of Contributed Papers, Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, eds. J. Šafránková and J. Pavlů, Prague, Matfyzpress, pp. 74–80, 2008. [5] [Jiný výsledek]
146207RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.Beranek, Martin, I. Richterova, Z. Nemecek, J. Pavlu, and J. Safrankova, Secondary Electron Emission from Highly Charged Carbon Grains, Přijato do tisku v časopisu Eur. Phys. J. D. [4] [Jiný výsledek]
146207RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.Vaverka, Jakub, Diplomová práce: Návrh systému detekce oscilací prachového zrna a jeho využití pro studium iontové emise MFF UK, 2008. [7] [Jiný výsledek]
126908MUDr. Zuzana Wedellová, Ph.D.Polak Jan, Hnevkovska Zuzana, Diettrich Joern, Kolostova Katarina, Kovacova Zuzana, Klimcakova Eva, Kovacikova Michaela, Vitkova Michaela, Bajzova Magda, Duskova Marketa, Broz Jan, Rossmeislova Lenka and Vladimir Stich, Průběžné výsledky naší práce byly prezentovány formou abstraktu na mezinárodní konferenci EASD 2008 konané v Římě. Název abstraktu: Adiponectin inhibits spontaneous lipolytic rate in human isolated adipocytes. [Jiný výsledek]
39207Mgr. Zuzana BobrovováMladěnka, Přemysl, Mladěnka P, Semecký V, Bobrovová Z, Nachtigal P, Vávrová J, Holečková M, Palicka V, Mazurová Y & Hrdina R. The effects of lactoferrin in a rat model of catecholamine cardiotoxicity, Biometals 2008, in press [Jiný výsledek]
39207Mgr. Zuzana BobrovováMladěnka, Přemysl, Mladěnka P, Zatloukalová L, Šimůnek T, Bobrovová Z, Semecký V, Nachtigal P, Hašková P, Macková E, Vávrová J, Holečková M, Palicka V & Hrdina R. Direct administration of rutin does not protect against catecholamine cardiotoxicity. Toxicology 2008, in press [Jiný výsledek]
39207Mgr. Zuzana BobrovováMladěnka, Přemysl, Mladěnka P, Kalinowski D, Hašková P, Bobrovová Z, Hrdina R, Šimůnek T, Nachtigal P, Semecký V, Vávrová J, Holečková M, Palicka V, Mazurová Y, Jansson P & Richardson DR. The Novel Iron Chelator, PCTH, Reduces Catecholamine-Mediated Myocardial Toxicity. Chem Res Toxicol 2008, in press [Jiný výsledek]
39207Mgr. Zuzana BobrovováZatloukalová, Libuše, 58. Farmakologické Dny - Praha, 3-5. září 2008 ZATLOUKALOVÁ L, MLADĚNKA P, BOBROVOVÁ Z, VÁVROVÁ J, HOLEČKOVÁ M, PALIČKA V, HRDINA R. Isoprenaline Cardiotoxic Insult is Aggravated by Rutin. Prague Med Rep 2008; 109 (suppl.):S131-2 [Jiný výsledek]
39207Mgr. Zuzana BobrovováHrdina, Radomír, EPHAR 2008 Congress - Manchester (Velká Británie), 12.-17. července 2008. HRDINA R. MLADĚNKA P, ZATLOUKALOVÁ L, BOBROVOVÁ Z. Effects of iron chelators on acute isoprenaline cardiotoxicity. Fundam Clin Pharmacol, 2008; vol. 22 (suppl. 2), p.104-5 [Jiný výsledek]
39207Mgr. Zuzana BobrovováMladěnka, Přemysl, 28th Annual Meeting, European Section of the International Society for Heart Reasearch - Atény (Řecko), 28.-31. května 2008 MLADĚNKA P., SEMECKÝ V., BOBROVOVÁ Z., FILIPOVÁ V., ZATLOUKALOVÁ L., HRDINA R. The influence of iron chelators on myocardial metal content after catecholamine cardiotoxic insult. J Moll Cell Cardiol, 2008, vol. 44:716-7. [Jiný výsledek]
28008Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.Tomáš Kavka, Poster ke konferenci UMĚLECKÉ SPOLKY A JEJICH FUNKCE PŘI FORMOVÁNÍ OBČANSKÝCH KULTUR, který vyšel jako součást informační příručky pro účastníky. [Jiný výsledek]
28008Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.Kavka Tomáš, Název článku z knihy je UMĚLECKÉ SPOLKY A JEJICH FUNKCE PŘI FORMOVÁNÍ OBČANSKÝCH KULTUR 19. STOLETÍ - Možnosti středoevropského srovnání. Sborník z konference nelze přesně specifikovat, jelikož je v současné době v tisku. [Jiný výsledek]

Nahoru

Článek ve sborníku

Nic nenalezeno.

Nahoru