velikost textu

Výsledky projektů za rok 2008

Článek v časopise | Kniha | Kapitola nebo část knihy | Jiný výsledek | Článek ve sborníku

Článek v časopise

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 157 zázn.)
115707Mgr. Eva Michalíková, Ph.D.Galeotti, Elisa ; Stanley, Nollen. How Foreign Influence and Local Managers Affect the Successful Transition of the Firm: The Case of AGC Flat Glass Czech . Post-Communist Economies, 2008, sv. Vol. 20, N. 1, s. 1–1. ISSN 1463-1377. IF 0.357. [Článek v časopise]
Článek je případovou studií zabývající se firmou AGC Flat Glass Czech a.s. Tato sklářská firma (dříve Glaverbel Czech) byla během privatizace převzata Belgickou Glaverbel Group (nyní AGC group). V článku je popsá způsob, jakým zahraniční vlastník přenesl vlastní zkušenosti na domácí manažery a pracovníky s cílem restrukturalizovat lidský kapitál, dále je popsána spolupráce mezi zahraničními a domácími manažery.

(Článek bude vydán v březnu 2008 a číslo jeho počáteční a poslední stránky dosud není známo)
53407Hana Kubátová, M.A., Ph.D.Králová, Kateřina. Řecko a Třetí Říše . Slovanský přehled, 2007, sv. 3, s. 339–359. ISSN 0037-6922. [Článek v časopise]
19607PhDr. Jan Ryjáček, Ph.D.Ryjáček, Jan. Nasazení Bundeswehru v zahraničí - trvalé německé specifikum. Mezinárodní politika, 2007, sv. 3, s. 28–29. ISSN 0543-7962. [Článek v časopise]
Stručný popis německé společenské a politické diskuse, týkající se aktuálních rozhodování o nasazení ozbrojených sil v zahraničí (Kongo, Libanon, Afghánistán).
92007Mgr. Barbora Janůšová, Ph.D.Janůšová, Barbora; Vávrová. Kateřina; Hrabálek, Alexandr. Syntéza a hodnocení derivátů aminokyselin jako akcelerantů transdermální permeace. Chemické listy, 2007, sv. 11, s. 944–944. ISSN 0009-2770. [Článek v časopise]
K tomu, aby látky působily jako akceleranty, musí být schopné reverzibilně snížit kožní bariéru, jejiž podstatu představuje stratum corneum. Molekula akcelerantu se musí inkorporovat do lipidů lamel SC, čímž dojde k porušení kompaktnosti ceramidových lamel a dočasnému zvýšení propustnosti kožní bariéry. Na základě znalostí o biosyntéze ceramidů, vycházející z L-serinu, se jako vhodnými analogy ukázaly být deriváty alfa aminokyselin, a to především jejich N-substituované estery. Našim cílem bylo syntetizovat nové deriváty AK, zhodnotit jejich akcelerační aktivitu a získat tak nové poznatky o vztahu mezi jejich strukturou a účinkem.
156607JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.Hořák, Jaromír. Úmyslná usmrcení v ospravedlnitelném afektu (první část). Trestní právo, 2008, sv. 9/2008, s. 3–19. ISSN 1211-2860. [Článek v časopise]
První část výstupu je věnována privilegovaným skutkovým podstatám úmyslného usmrcení v tzv. ospravedlnitelném afektu. Jde o odbornou stať v rozsahu cc. 43 normostran, která bude publikována v č. 9 a 10. časopisu Trestní právo, takže stránky uvedené výše jsou zatím orientační. Prvé pokračování pojednává o diferenciaci deliktů homicidia v obecné rovině, kde tzv. kvalifikovaný, ospravedlnitelný afekt hraje roli významného rozlišujícího znaku jednotlivých skutkových podstat. Následuje zkoumání pojmu a významu afektu z hlediska obecné psychologie a filozofie s tím, že je odkazováno na jednotlivé psychologické školy a jejich přístup k silným lidským emocím, jejich genezi a vlivu na svobodu rozhodování. Poté přecházím ke klíčovým aspektům tzv. afektdeliktu z hlediska trestní odpovědnosti pachatele. Podrobně je pojednáno o otázkách příčetnosti, o vlivu afektu na posouzení zavinění (zejména úmyslu) pachatele, o vlivu afektu na nebezpečnost, resp. závažnost trestného činu (sociálně- etické hledisko) a konečně o problematice příčinného vztahu mezi afektem a trestným jednáním. Na závěr obecné části jsou zmíněna některá specifika ohledně znaků skutkové podstaty trestného činu. Prostor je věnován rovněž vztahu mezi tzv. afektdelikty a jednáním v nutné obraně.
156607JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.Hořák, Jaromír. Úmyslná usmrcení v ospravedlnitelném afektu (druhá část). Trestní právo, 2008, sv. 10/2008, s. 3–19. ISSN 1211-2860. [Článek v časopise]
Jde o pokračování prvního části výstupu, jež je věnováno podrobnému vylíčení vývoje koncepce usmrcení v ospravedlnitelném afektu v historických i platných trestních zákonech ve střední Evropě. Detailně se článek zabývá úpravou rakouskou, německou a švýcarskou. Závěrečná část představuje analýzu aktuálně navrhované úpravy deliktů zabití a vraždy v osnově trestního zákoníku. Je zkoumán vzájemný vztah navrhovaných ustanovení a jejich jednotlivé výkladové alternativy, a to na základě poznatků v článku uvedených. Navrhovaná úprava je co do jejích předností i nedostatků, systematiky, účelnosti a tvrdosti porovnávána s cizími a historickými úpravami.
156607JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.Hořák, Jaromír. Vyprovokované zabití v německém trestním právu. Kriminalistika, 2008, sv. 4/2008, s. 3–21. ISSN 1210-9150. [Článek v časopise]
Třetí část výstupu tvoří opět odborná stať, která bude pod názvem ,,Vyprovokované zabití v německém trestním právu“ je bude uveřejněna v časopise Kriminalistika č. 4/2008, v rozsahu cc. 20 normostran. V tomto článku se věnuji druhému z typických privilegujících znaků v úpravách úmyslných usmrcení, a to tzv. provokaci ze strany usmrcené osoby. Tento znak se v podobě ,,zavrženíhodného jednání“ objevuje jako druhá alternativa v již zmíněném ust. § 139 odst. 1 osnovy trestního zákoníku. Nejprve se zabývám obecně otázkami tzv. kriminologického zavinění a jejich zohlednění v trestním právu. Konkrétní trestněprávní otázky jsou však zkoumány na pozadí německé právní úpravy (§ 213 StGB) tzv. méně závažného případu zabití, jehož první v zákoně uvedenou alternativou je zabití vyprovokované poškozeným. Text je rozčleněn podle klíčových problémů a vychází z určité konfrontace mezi německou naukou a judikaturou. Jednotlivé dílčí otázky jsou ilustrovány bohatou kasuistikou.
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal. Maxima 38. Soudce, 2007, sv. 2, s. 39–40. ISSN 1211-5347. IF 83.208.199.180. [Článek v časopise]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal. Maxima 40. Soudce, 2007, sv. 4, s. 39–40. ISSN 1221-5347. IF 83.208.199.180. [Článek v časopise]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal. Maxima 41. Soudce, 2007, sv. 5, s. 39–40. ISSN 1211-5347. IF 83.208.199.180. [Článek v časopise]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal. Maxima 37. Soudce, 2007, sv. 1, s. 39–40. ISSN 1211-5347. IF 83.208.199.180. [Článek v časopise]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal. Maxima 42. Soudce, 2007, sv. 6, s. 39–40. ISSN 1211-5347. IF 83.208.199.180. [Článek v časopise]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal. Maxima 43. Soudce, 2007, sv. 7-8 , s. 79–80. ISSN 1211-5347. IF 83.208.199.180.. [Článek v časopise]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal. Mimořádné zločiny. Právní rozhledy, 2007, sv. 14, s. 507–516. ISSN 1210-2410. IF 83.208.199.180. [Článek v časopise]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal. Maxima 44. Soudce, 2007, sv. 9, s. 39–40. ISSN 1211-5347. IF 83.208.199.180. [Článek v časopise]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal. Litem suam facere. Právněhistorické studie, 2007, sv. 39, s. 9–18. ISSN 9788-2461. IF 83.208.199.. [Článek v časopise]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal. Maxima 45. Soudce , 2007, sv. 10, s. 39–40. ISSN 1211-5347. IF 83.208.199.180. [Článek v časopise]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal. Maxima 46. Soudce, 2007, sv. 11, s. 39–40. ISSN 1211-5347. IF 83.208.199.180. [Článek v časopise]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal. Maxima 39. Soudce, 2007, sv. 3, s. 39–40. ISSN 1211-5347. IF 83.208.199.180. [Článek v časopise]
87607RNDr. Mgr. Lukáš Stibůrek, Ph.D.Stiburek, Lukas; Fornuskova, Daniela; Wenchich, Laszlo; Pejznochova, Martina; Hansikova, Hana; Zeman, Jiri. Knockdown of Human Oxa1l impairs the Biogenesis of F1Fo-ATP synthase and NADH:ubiquinone oxidoreductase. Journal of Molecular Biology, 2007, sv. 374, s. 506–516. ISSN 0022-2836. IF 4.890. [Článek v časopise]
147307Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Jelínek, Karel; Němeček, Zdeněk; Šafránková, Jana; Měrka, Jan. Influence of the tilt angle on the bow shock shape and location. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH , 2008, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0148-0227. IF 2.800. [Článek v časopise]
2007JA012813,
submitted 2007/in print
[1]
147307Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Jelínek, Karel; Němeček, Ζdeněk; Šafránková, Jana. Small-scale deformation of the bow shock. ADVANCES IN SPACE RESEARCH, 2007, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0273-1177. IF 0.706. [Článek v časopise]
impaktní faktor 2005: 0.706,
doi:10.1016/j.asr2007.07.038,
in print,
[5]
147307Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněk; Přech, Lubomír; Samsonov, Andrey; Koval, Andrey; Andréeová, Kateřina. Modification of the interplanetary shock front near the bow shock and through the magnetosheath. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, 2007, sv. 112, s. 1–9. ISSN 0148-0227. IF 2.800. [Článek v časopise]
A08212, doi:10.1029/2007JA012503,2007 (9 pages)
[2]
68407Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D.Tučková, Kateřina . Tvůrčí skupiny padesát let poté. Literární noviny, 2007, sv. 51, s. 13–13. ISSN 1210-0021. [Článek v časopise]
V recenzi výstav Skupina Máj 57 (Císařská konírna Pražského hradu, 7.8. - 15.12. 2007) a výstavy Radim Malát (Galerie Vltavín, Praha, 4.12. - 15.1. 2008) je hodnocena výstava skupiny, jejíž aktivita jako první přispěla k názorovému uvolnění na konci 50. let. Výstava je dána do kontextu s výstavou člena Skupiny Radar, jiného sdružení, které vzniklo o několik let později na stejných principech jako Máj 57. Tento text vznikl na základě finanční podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy.
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáDěcká, Eliška. PŘEHLÍDKA ANIMOVANÉHO FILMU S VŮNÍ TULIPÁNŮ. Genderová informační a tisková agentura, 2007, sv. internetový deník (10.12.2007 ), s. 1–1. ISSN 1802-3894. [Článek v časopise]
Reportáž z genderové perspektivy z jedné z mála odborných přehlídek animovaného filmu PAF Olomouc, která prezentuje současné trendy moderní animace.
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáDěcká, Eliška. POHLED NA SVĚT SKRZE VĚTVE STROMŮ / NAOMI KAWASE A SPOL . Cinepur, 2007, sv. 50, s. 6–8. ISSN 1213-516X. [Článek v časopise]
Rozsáhlejší text pro odborný filmový časopis Cinepur zabývající se sebereflexivitou v dílé ženských autorek, a tím pádem také rolí genderu v jejich tvorbě.
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáDěcká, Eliška. STO DVA ZPŮZOBŮ JAK SE OPATROVAT . Kulturní týdeník A2, 2007, sv. 45, s. 11–11. ISSN 1801-4542. [Článek v časopise]
Text analyticky rozebírá genderovou instalaci francouzské vizuální umělkyně Sophie Call na letošním benátském Bienalle.
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáDěcká, Eliška. OHLÉDNUTÍ ZA ANIFESTEM. Genderová informační a tisková agentura, 2007, sv. internetový deník, s. 1–1. ISSN 1802-3894. [Článek v časopise]
Reportáž a rozbor programu z genderové perspektivy největšího animovaného festivalu v ČR
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáDěcká, Eliška. ŽENY NA FESTIVALU JEDEN SVĚT 2007. Genderová informační a tisková agentura, 2007, sv. internetový deník , s. 1–1. ISSN 1802-3894. [Článek v časopise]
Text rozebírající z genderové perspektivy postavení žen autorek i žen hrdinek v dokumentárním filmu, stejně jako jejich mediální prezentaci na festivalu. Text byl přebrán několika dalšími internetovými servery.
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáDěcká, Eliška. KDYŽ SE NECESTUJE ALE SPORTUJE - PRVNÍ ČEŠKA NA VRCHOLU NEJVYŠŠÍ HORY SVĚTA . Britské listy, 2007, sv. internetový deník , s. 1–1. ISSN 1213-1792. [Článek v časopise]
Text rozebírající z genderové perspektivy způsob prezentace žen - hrdinek a mužů - hrdinů ve veřejné mediální sféře. (Text vyvolal mnoho diskusí a reakcí, což mi velmi pomohlo v mém dalším výzkumu.)
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáDěcká, Eliška. KDYŽ SE ANIMOVANÝ FILM PŘIZNÁ. Cinepur, 2007, sv. 52, s. 11–12. ISSN 1213-516X. [Článek v časopise]
Rozsáhlejší text pro jeden z nejprestižnějších odborných filmových časopisu v ČR o sebereflexivitě v animovaném filmu.
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáDěcká, Eliška. PUSINKY MATOU TEENAGERSKÝM NÁZVEM. LadyWeb.cz , 2007, sv. internetový server Hospodářských novin, s. 1–1. ISSN 1213-7693. [Článek v časopise]
Text se věnuje prezentaci postav - dívek v teenagerském věku v českém filmu, konkrétně ve filmu Pusinky.
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáDěcká, Eliška. GOYOVY PŘÍZRAKY. Kulturní týdeník A2, 2007, sv. 6, s. 12–12. ISSN 1801-4542. [Článek v časopise]
Text o filmu Goyovy přízraky, zabývající se tématem znázorňování ošklivosti.
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáDěcká, Eliška. KDO JE TADY ŘEDITEL?. Kulturní týdeník A2, 2007, sv. 15, s. 31–31. ISSN 1801-4542. [Článek v časopise]
Recenze stejnojmenného filmu s důrazem na téma sebereflexivity ve filmu.
114807RNDr. Mgr. Štěpánka DlouháSkage, Morten; Hobaek, Anders; Ruthova, Stepanka; Keller, Barbara; Petrusek, Adam; Seda, Jaromir; Spaak, Piet. Intra-specific rDNA-ITS restriction site variation and an improved protocol to distinguish species and hybrids in the Daphnia longispina complex. Hydrobiologia, 2007, sv. 594, s. 19–32. ISSN 0018-8158. IF 1.049. [Článek v časopise]
Článek mj. pojednává o modifikaci metody ITS-RFLP pro druhový komplex D. longispina, kterou využíváme v našem projektu. Součástí článku je srovnání výsledků původní metody ITS-RFLP, výsledků její navržené modifikace, výsledků alozymové elektroforézy a morfologie korýšů (náš podíl=9 populací/46). Publikace je přínosná především na poli genetické identifikace druhů a hybridů r. Daphnia. V poděkování je uvedena finanční podpora GAUK.
60707JUDr. Jiří Vlastník, Ph.D.Vlastník, Jiří. Harmonizace skutkové podstaty trestného činu postihující účast na zločinecké organizaci. Acta Universitatis Carolinae, 2007, sv. 1/2007, s. 151–172. ISSN 0323-0169. IF 1. [Článek v časopise]
Předmět: problematika harmonizace skutkové podstaty postihující účast na činnosti zločinecké organizaci - srovnání mezinárodní, komunitární a vnitrostátních právních úprav.
51907MUDr. Martin Klein, Ph.D.Myslivecek, Jaromir, Duysen, Ellen G., Lockrdige, Oksana. Adaptation to excess acetylcholine by downregulation of adrenoceptors and muscarinic receptors in lungs of acetylcholinesterase knockout mice. Naunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology, 2007, sv. 376, s. 83–92. ISSN 0028-1298. IF 2.779. [Článek v časopise]
1607RNDr. Jan Lánský, Ph.D.Galamboš, Leo; Lánský, Jan; Žemlička, Michal; Chernik, Katsiaryna . Compression of Semistructured Documents. Internation Journal of Information Technology , 2007, sv. 4, s. 11–17. ISSN 1305-2403. [Článek v časopise]
64407Mgr. Ján Kozic, Ph.D.Oktábec Z., Vinšová J.:. Otevřené formy antituberkuloticky aktivních benzoxazolů a jejich sirné analogy.. Chemické Zvesti, 2007, sv. 1/3, s. 211–211. ISSN 1336-7242. IF 0. [Článek v časopise]
Abstrakt posteru, který byl presentován na 59. Zjazdu Chemikov, Vysoké Tatry, Tatranské Matliare 2.-6. September 2007

V připravené sérii 5,7-di-terc-butyl-benzoxazolů substituovaných v poloze 2 aromatickým substituentem vykázalo několik derivátů 100-90 % aktivitu v koncentraci 6,25 µg/ml vůči Mycobacterium tuberculosis H37Rv. Jejich otevřením, což je pravděpodobný metabolismus této skupiny látek, vznikají benzanilidy s hydroxylovou skupinou vázanou na bazickou část molekuly. U těchto substancí byla prokázána ještě vyšší antituberkulotická aktivita. V posteru byla presentována syntéza a antimykobakterialní aktivita benzamidů, thioamidů a benzthiazolů a srovnána s aktivitami předlohových benzoxazolů.
103207Mgr. Anna Sochová, Ph.D.Sochová Anna. Druhá vlna christianizace Arménie a kavkazské Albánie. Parresía, 2007, sv. 1, s. 114–123. ISSN 1802-8209. [Článek v časopise]
Článek se věnuje křesťanské tradici Arménie a kavkazské Albánie očima arménských a albánských kronikářů 5.-7. století. Sleduje, jakým způsobem byl popsán průběh christianizace obou zemí ve 4. století, a do jaké míry byl tento proces vzájemně propojen.
71607Mgr. Alexandr JeništaJeništa, Alexandr. Babí Jar a Dmitrij Šostakovič. Listy, 2006, sv. 5, s. 49–52. ISSN 1210-1222. [Článek v časopise]
Článek byl publikován ještě před rozhodnutím o přidělení grantu, proto neobsahuje odkaz na podporu GAUK. Text vyšel jako příspěvek ke 100. výročí narození Dmitrije Šostakoviče.
58807PharmDr. Mgr. Klára Sochorová, Ph.D.Sochorova Klara, Budinsky Vit, Tobiasova Zuzana, Dusilova Sulkova Sylva, Bartunková Jirina. Vitamin D receptor activators calcitriol and paricalcitol modulate dendritic cell phenotype and function – in vitro study . Clinical Immunology, 2007, sv. Vol. 123, Supplement, s. 51–51. ISSN 1521-6616. IF 3.606. [Článek v časopise]
Abstrakt
58807PharmDr. Mgr. Klára Sochorová, Ph.D.Klára Sochorová, Jiřina Bartůňková. Vitamin D a imunitní systém – teorie a vlastní zkušenosti. Interní medicína pro praxi, 2007, sv. 1, s. 28–30. ISSN 1212-7299. IF 0. [Článek v časopise]
128107PhDr. Helena Diesing, Ph.D.Diesing, Helena . Generace Nula . Ateliér, 2007, sv. 19 , s. 5–5. ISSN 1210-5236. [Článek v časopise]
Recenze výstavy českého komiksu.
128107PhDr. Helena Diesing, Ph.D.Žáčková, Helena. Ondřej Chrobák - Tomáš Winter (ed.), V okovech smíchu. Karikatura a české umění 1900-1950. Umění, 2007, sv. 2, s. 160–162. ISSN 0049-5123. [Článek v časopise]
Recenze publikace o české karikatuře. Karikatura je žánr příbuzný komiksu.
36007MUDr. Hana AdámkováLiláková, Dana, Hejcmanová, Dagmar, Kuba, Miroslav, Jakubec, Josef. Zrakové funkce nedonošených dětí po operaci posthemorhagického hydrocefalu. Česká a slovenská oftalmologie, 2008, sv. přijato k publikaci, s. 1–1. ISSN 1211-9059. [Článek v časopise]
Práce shrnuje, výsledky zrakových funkcí u skupiny nedonošených dětí po operaci posthemorhagického hydrocefalu, včetně provedení evokovaných potenciálů zrakového nervu.
Práce je přijata k publikaci.
36007MUDr. Hana AdámkováLiláková, Dana, Hejcmanová, Dagmar, Kuba, Miroslav. Visual impairment in premature children with hydrocephalus. Neuro-ophthalmology, 2007, sv. 31, s. 20–20. ISSN 0165-8107. IF 0.107. [Článek v časopise]
Abstrakt k posteru prezentovaném na 8th European Neuro-Ophthalmology Society Meeting, May 26-29, 2007 Istanbul, Turkey. Seznamuje s výsledky zrakových funkcí u těžce nedonošených dětí s hydrocefalem.
85107Mgr. Jiří SmutekMervartová Kateřina, Polášek Miroslav, Martínez Calatayud José. Recent applications of flow-injection and sequential-injection analysis. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 2007, sv. 45, s. 367–381. ISSN 0731-7085. IF 2.032. [Článek v časopise]
Detailní přehled využití chemiluminiscenční detekce v průtokové a sekvenční injekční analýze v letech 2001-2006 je zpracován do přehledného článku typu rešerše. Článek se zabývá aplikací na farmaceutické látky, obsahuje 6 tabulek podle jednotlivých chemiluminiscenčních reakcí, 211 citací literatury a je sepsán v rozsahu 15 stran. V závěru je poděkování Grantové agentuře Univerzity Karlovy. Článek je dostupný na webové stránce www.sciencedirect.com.
64307Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Ševčíková, Magda - Žabokrtský, Zdeněk - Krůza, Oldřich. Named Entities in Czech: Annotating Data and Developing NE Tagger. Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2007, sv. Text, Speech and Dialogue, s. 188–195. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
19707Mgr. Petr Daněček, Ph.D.Daněček, P., Kapitán, J., Baumruk, V., Bednárová, L., Kopecký, V. Jr., Bouř, P.. Anharmonic effects in IR, Raman, and Raman optical activity spectra of alanine and proline zwitterions.. Journal of Chemical Physics, 2007, sv. 126, s. 224513–224513. ISSN 1089-7690. [Článek v časopise]
Pozn. Formulář neumožňuje uvést strany ve formátu 224513-1 - 224513-13.
154907RNDr. Martin Pergel, Ph.D.Pergel, Martin. Recognition of Polygon-Circle Graphs and Graphs of Interval Filaments Is NP-Complete. Lecture Notes in Computer Science, 2007, sv. 4769, s. 238–247. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
154907RNDr. Martin Pergel, Ph.D.Jelínková, Eva; Kára, Jan; Kratochvíl, Jan; Pergel, Martin; Suchý, Ondřej; Vyskočil, Tomáš. Clustered Planarity: Small Clusters in Eulerian Graphs. Lecture Notes in Computer Science, 2008, sv. 4875, s. 303–314. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Blažková, Michaela; Chagovets, Timofyi; Rotter Miloš; Schmoranzer, David; Skrbek, Ladislav. Cavitation in Liquid Helium Observed in a Flow Due to a Vibrating Quartz Fork. Journal of Low Temperature Physics, 2008, sv. 150, s. 0–0. ISSN 0022-2291. IF 0.978. [Článek v časopise]
in print; to be published in February 2008
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Blažková, Michaela; Schmoranzer, David; Skrbek, Ladislav. On Cavitation in Liquid Helium in a Flow Due to a Vibrating Quartz Fork. Low Temperature Physics, 2008, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1063-777X. IF 0.622. [Článek v časopise]
accepted; to be published in April 2008
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Blažková, M.; Človečko, M.; Eltsov, V.B.; Gažo, E.; de Graaf, R.; Hosio, J.J.; Krusius, M.; Schmoranzer, D.; Schoepe, W.; Skrbek, L.; Skyba, P.; Solntsev, R.E.; Vinen,W.F. Vibrating Quartz Fork - a Tool for Cryogenic Helium Research. Journal of Low Temperature Physics, 2008, sv. 150, s. 0–0. ISSN 0022-2291. IF 0.978. [Článek v časopise]
in print; to be published in February 2008
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Blažková, Michaela; Schmoranzer, David; Skrbek, Ladislav. Transition from Laminar to Turbulent Drag in Flow Due to a Vibrating Quartz Fork. Physical Review E, 2007, sv. 025302(R), s. 1–4. ISSN 1539-3755. IF 2.438. [Článek v časopise]
127007Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D.Boháček, Kryštof. Bruce McComiskey: Gorgias and the New Sophistic Rhetoric. Filosofický Časopis, 2008, sv. roč. 56, No. 3., s. 1–5. ISSN 0015-1831. IF 0. [Článek v časopise]
Kritická recenze velmi významné knihy amerického poststrukturalistického autora, hlásícího se k neosofistickému směru.

Autor zahajuje zásadním terminologickým a metodologickým úvodem, v němž vysvětluje postmoderní interpretaci historiografie a tradice vůbec. Rozlišuje historickou interpretaci, jejíž zájem zůstává v kontextu minulého, a neosofistickou apropriaci, která je naopak zcela podmíněna aktuálním kontextem a zájmem autora.

McComiskeyho kniha pak sestává ze dvou částí. V první je podána historická interpretace Gorgiovy nauky. Je vyvrácen nesprávný obraz v Platónově dialogu Gorgiás, a poté je předložena holistická interpretace Gorgiovy rétoriky na základě rekonstrukce relativistické epistemologie PERI TÚ MÉ ONTOS, negativní rétorické strategie z Chvály Heleny a positivní rétorické taktiky z Obrany za Palaméda.

Ve druhé části McComiskey na základě takto rekonstruovaného antického východiska konstruuje vlastní postmoderní rétoriku, kterou konfrontuje jednak s explicitní neosofistickou apropriací některých významnějších teoretiků sociální a pedagogické rétoriky, jednak s pilíři poststrukturalismu (Burke, Baudriard, Derrida). McComiskey se snaží ukázat, že jeho gorgiánská neorétorika předsatvuje positivní posun v rámci těchto směrů, umožňující adekvátně čelit procesům globalizace, multikulturalismu a elitářského technokratismu.

Knihu hodnotím jako velmi podnětnou a pro českého čtenáře mimořádně instruktivní. V McComiskeyho historické interpretaci však nalézám tyto slabiny:

1. je založena na Sextově verzi PERI TÚ MÉ ONTOS a ignoruje varinatu de MXG
2. gorgiánskou rétoriku buduje téměř výhradně na základě "Palaméda"
3. "Helenu" vykládá pouze negativně a není tedy schopna pomocí logoplastiky v ní obsažené doplnit výklad PERI TÚ MÉ ONTOS
4. Autorovi zcela uniká tragické Gorgiovo východisko

Pozn.: Uvedené stránkování odpovídá reálnému počtu stran mé recenze, přesná paginace FČ 3 / 08 mi ještě není známa.
127007Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D.Boháček, Kryštof. Menexenos aneb k čemu umrlec potřebuje živé. Reflexe, 2008, sv. 34, s. 1–20. ISSN 0862-6901. IF 0. [Článek v časopise]
Článek podávající komplexní interpretaci filosoficky kontroverzního a proto opomíjeného Platónova dialogu Menexenos.

Menexenos je rétorickým Platónovým dílem, které bylo ve starověku dáváno za vzor epideiktického druhu EPITAFIOS LOGOS hned vedle EPITAFIu Gorgiova. Má interpretace ukazuje skrytý konkurenční boj mezi platónskou a gorgiánskou školou o pojetí filosofie, rétoriky a vůbec veřejný vliv a dominanci nad hellénskou kulturou. Jedná se o střet mezi teoretickým (esencialistickým) a tragickým (logoplastickým) konceptem.

Článek jednak otevírá nové interpretační možnosti blízkých "klasických velkých" spisů, jako je Gorgiás, Menón, Symposion a Ústava, jednak na Platónově textu dokládá určité teze postmoderních teoretiků, zejm. o politické motivaci esencialistických epistemologií.

Platón je tak odhalen jako grandiósní usurpátor moci (nad veřejným diskursem), což je přesně to, co vytýká Gorgiovi a jeho rétorice. Krom toho využívá veškerou gorgiánskou TECHNÉ včetně terminologie.

Pozn.: článek byl schválen k uveřejnění po zapracování připomínek recenzenta. Uvedené stránkování odpovídá reálnému počtu stran mého článku, přesná paginace Reflexe č. 34 ještě není známa.
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Stella, Marco , Kleisner, Karel. Welt, Umwelt, Lebensraum. Revue Lidé města, 2007, sv. 21, s. 1–20. ISSN 1212-811. [Článek v časopise]
V době odeslání průběžné zprávy v tisku - může se změnit paginace článku.
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Stella, Marco. Darwin, Nietzsche a Haeckel – biosociální úvahy nad civilizací, degenerací a domestikací v Anglii a Německu 1871-1919. Kuděj - Časopis pro kulturní dějiny, 2007, sv. 9, s. 80–100. ISSN 1211-8109. [Článek v časopise]
V době odeslání průběžné zprávy v tisku/polsedních fázích redakční úpravy - paginace se tedy může změnit.
92807Mgr. Helena Handrková, Ph.D.Cmejla R, Cmejlova J, Handrkova H, Petrak J, Pospisilova D. Ribosomal protein S17 gene (RPS17) is mutated in Diamond-Blackfan anemia. Human Mutation, 2007, sv. 28, s. 1178–1182. ISSN 1059-7794. IF 6.473. [Článek v časopise]
32207PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.Kovařík, Miroslav; Muthný, Tomáš; Holeček Milan. Beta-hydroxy-beta-methylbutyrát – od potravního doplňku k terapii kachexie?. Klinická biochemie a metabolismus, 2007, sv. 15 (36) No.4, s. 193–199. ISSN 1210-7921. [Článek v časopise]
Souborná práce s cílem poskytnout přehled současných poznatků o vlastnostech, účincích a využití beta-hydroxy-beta-methylbutyrátu.
63407Mgr. Alena PeltanováMíkovcová, Alena a Juřičková, Lucie. Hledá se tmavoretka bělavá. Živa, 2008, sv. 2, s. 0–0. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
Dle písemného vyjádření redakce časopisu bude článek součástí čísla 2/08 (článek byl podán v srpnu 2007).
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Dubcová Lenka, Feistauer Miloslav, Horáček Jaromír, Sváček Petr. Numerical simulation of interaction between turbulent flow and a vibrating airfoil. Computing and Visualization in Science, 2008, sv. 11, s. 1–20. ISSN 1432-9360. [Článek v časopise]
Článek byl přijat do tisku a bude uveřejněn v roce 2008.
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Dolejší Vít, Feistauer Miloslav, Kučera Václav, Sobotíková Veronika. $L^{\infty}(L^2)$-error estimate of the discontinuous Galerkin method for a nonlinear nonstationary convection-diffusion problems. IMA Journal of Numerical Analysis, 2008, sv. 28, s. 1–26. ISSN 0272-4979. IF 1.159. [Článek v časopise]
Článek byl již uveřejněn v elektronické formě:
doi:10.1093/imanum/drm023
V tištěné formě vyjde v roce 2008
137007Mgr. Ladislav HolíkKlír, Tomáš. Rekonstrukční mapy polních systémů. Historická geografie, 2007, sv. 34, s. 261–295. ISSN 0323-0988. [Článek v časopise]
Článek je výsledkem přípravného studia pro lokalitu Kersko, která je předmětem navrhovaného projektu GAUK v roce 2008, i když v době odevzdání rukopisu (březen 2007) nebylo ještě rozhodnuto o přidělení prostředků.
Článek se zabývá skupinou vesnic, které byly založeny spolu s Kerskem v polovině 14. století a mají identickou podobu. Analyzován je půdorys sídel a jejich plužiny.
53107PharmDr. Olga Lenčová, Ph.D.Adamcová, Michaela. Srdeční troponiny jako biochemické markery antracyklinové kardiotoxicity na modelu in vitro a in vivo. Klinická biochemie a metabolismus, 2007, sv. 15 (Suppl), s. 60–60. ISSN 1210-7921. [Článek v časopise]
53107PharmDr. Olga Lenčová, Ph.D.Potáčová, Anna. A pilot study of matrix metalloproteinases on the model of daunorubicin induced cardiomyopathy in rabbits. Acta Medica (Hradec Králové), 2007, sv. 50(2), s. 109–111. ISSN 1211-4286. [Článek v časopise]
53107PharmDr. Olga Lenčová, Ph.D.Potáčová, Anna. Cardiac remodeling on the model of daunorubicin-induced cardiomyopathy in rabbit. Journal of Muscle Research and Cell Motility, 2007, sv. 28, s. 455–455. ISSN 0142-4319. [Článek v časopise]
53107PharmDr. Olga Lenčová, Ph.D.Adamcová, Michaela. Cardiac troponins as markers of drug-induced cardiotoxicity in vitro and in vivo. Journal of Muscle Research and Cell Motility, 2007, sv. 28, s. 455–455. ISSN 0142-4319. [Článek v časopise]
116807PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D.Micuda, Stanislav; Adamcova, Michaela; Brcakova, Eva; Fuksa, Leos; Cermanova, Jolana; Hajkova, Jitka; Kolouchova, Gabriela; Martinkova, Jirina; Staud, Frantisek. Changes in cardiac troponin T during acute and chronic cholestasis in rats. Biomedical Papers, 2007, sv. 151, s. 57–58. ISSN 1213-8118. [Článek v časopise]
Článek (krátké sdělení) popisuje zavedení a využití expresní metodiky (stanovení troponinu T) pro hodnocení srdečního poškození během akutní a chronické cholestázy u potkanů. Jedná se o paralelní výstup z komplexních studií tkáňové exprese různých proteinů, při kterých sledujeme vliv jaterní cholestázy na stav a funkci dalších orgánů. Publikováno v rámci konference 57. Farmakologické Dny v Olomouci, plně dedikováno pouze tomuto grantu GAUK.
26407RNDr. Mgr. Robin Rašín, Ph.D.Rašín, Robin. Land Use and Land Cover Changes in Czezh-Austrian Borderland. Acta Universitatis Carolinae - Geographica, 2008, sv. 1, s. 10–18. ISSN 0300-5402. [Článek v časopise]
Odevzdáno redakci
407Mgr. Jan Kratochvíl, Ph.D.Kratochvíl, Jan. Judikovatelnost sociálních práv. Právník, 2007, sv. CXLVI, s. 1161–1188. ISSN 0231-6625. [Článek v časopise]
117107Mgr. Ondřej Macek, Ph.D.Macek, Ondřej. Crimina et praxis haereticorum. Náčrt vnitřního života tajných evangelíků 18. století v Horních Vilémovicích. Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 2007, sv. 10 (2007/1), s. 154–201. ISSN 1802-6818. [Článek v časopise]
Na různých místech střední Evropy se v dějinách 17. a 18. století setkáváme s termínem „tajní evangelíci“. Autor se v první části svého příspěvku pokouší o jeho vysvětlení a o nástin dějin zkoumání této problematiky v české historiografii vzhled k využití písemných pramenů. V druhé části shrnuje jednotlivé procesy, které s nekatolíky proběhly v 18. století v okolí pozdějšího tolerančního sboru Horní Vilémovice (Morava) a věnuje se i prvnímu desetiletí jeho existence. Ve třetí části jsou výpovědi, které vyslýchaní nekatolíci během těchto soudních procesů učinili, tříděny na ty, které se vztahují k jejich věrouce a zvěstování, k jejich bohoslužebnému životu, k jejich společenství a životním projevům. To vše ústní ve snaze rekonstruovat vnitřní život (zbožnost) těchto tajných evangelíků a první generace novodobého českého protestantismu. V závěru je naznačena cesta k odpovědi na otázku, zda je možné tajné evangelíky označit za skrytou církev české reformace.
54007RNDr. Mgr. Dana Douděrová, Ph.D.Flachsová E., Verma I.C., Ulbrichová D., Saxena R., Zeman J., Saudek V., Raman C.S., Martásek P.. A New Mutation within the Porphobilinogen Deaminase Gene Leading to a Truncated Protein as a Cause of Acute Intermittent Porphyria in an Extended Indian Family. Folia Bilogica (Praha), 2007, sv. 53, s. 194–201. ISSN 0015-5500. [Článek v časopise]
85207RNDr. Václav Profant, Ph.D.Poterya, Viktoryia; Profant, Václav; Fárník Michal; Slavíček, Petr; Buck, Udo. Experimental and theoretical study of the pyrrole cluster photochemistry: Closing the pi sigma(*) dissociation pathway by complexation. Journal of Chemical Physics, 2007, sv. 127 (6), s. 0–0. ISSN 0021-9606. IF 3.166. [Článek v časopise]
85207RNDr. Václav Profant, Ph.D.Profant, Václav; Poterya, Viktoryia; Fárnik, Michal; Slavíček, Petr; Buck, Udo. Fragmentation Dynamics of Size-Selected Pyrrole Clusters Prepared by Electron Impact Ionization: Forming a Solvated Dimer Ion Core. Journal of Physical Chemistry A, 2007, sv. 111(49), s. 12477–12486. ISSN 1089-5639. IF 3.047. [Článek v časopise]
32107RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.Vočadlová, Klára, Křížek, Marek, Čtvrtlíková, Martina, Hekera, Petr. Hypothesis about the last stage of glaciation in the Černé jezero area, the Bohemian Forest, the Czech Republic. Silva Gabreta, 2007, sv. 13, s. 1–11. ISSN 1211-7420. [Článek v časopise]
v tisku
133407Mgr. Bohdana FoubíkováFOUBÍKOVÁ, B., ŘASOVÁ, K., NOVÁKOVÁ, H., ZAHÁLKA, F., BUNC, V.. . Fatigue and postural functions of patients with a multiple sclerosis. Isokinetics and Exercise Science, 2006, sv. Volume 14, s. 115–116. ISSN 0959-3020. [Článek v časopise]
18307Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.Fikáček, Martin. Emmidolium excavatum Orchymont (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae) confirmed in Africa and the Arabian peninsula. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2007, sv. 47, s. 117–112. ISSN 0374-1036. IF 0. [Článek v časopise]
18307Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.Prokop, Jakub & Fikáček, Martin. Early Oligocene insect fauna from Seifhennersdorf (Saxony, Germany). Acta Musei Nationalis Pragae, series B - Historia naturalis, 2007, sv. 63, s. 205–213. ISSN 0036-5343. IF 0. [Článek v časopise]
117907Mgr. Soňa KrásnáZelinková, Michaela. Industrie z tvrdých živočišných materiálů doby kamenné II. Zprávy České archeologické společnosti, 2007, sv. Supplément 67, s. 3–28. ISSN 1211-992X. [Článek v časopise]
84507Ing. Jana KopeckáKopecká, Jana. Effect of heme and S-adenosyl-L-methionine on folding and activity of cystathionine beta-synthase mutants. Clinical chemistry and laboratory medicine, 2007, sv. 45, s. 78–78. ISSN 1434-6621. IF 1.725. [Článek v časopise]
Abstrakt posteru prezentovaného na konferenci 6th Conference on Homocysteine Metabolism (Saarbrucken, Německo, 5-9. června 2007)
120107Mgr. Richard Müller, Ph.D.Šidák, Pavel. Umění mluviti o erotice.. A2, 2007, sv. 35, s. 6–6. ISSN 1801-4542. [Článek v časopise]
120107Mgr. Richard Müller, Ph.D.Matonoha, Jan. Lex/ikon aneb klíčová slova a ikony soudobé teorie literatury. Česká literatura, 2007, sv. 2, s. 231–251. ISSN 0009-0468. [Článek v časopise]
120107Mgr. Richard Müller, Ph.D.Šidák, Pavel. Jak (to, že) si lidé vyprávějí.. A2, 2007, sv. 48, s. 21–21. ISSN 1801-4542. [Článek v časopise]
120107Mgr. Richard Müller, Ph.D.Šidák, Pavel. Od kulturního boje k množiteli a stupňovateli života. . A2, 2007, sv. 42, s. 6–6. ISSN 1801-4542. [Článek v časopise]
120107Mgr. Richard Müller, Ph.D.Müller, Richard. Literární kánon: modely (dis)kontinuity. Česká literatura, 2007, sv. 2, s. 181–189. ISSN 0009-0468. [Článek v časopise]
120107Mgr. Richard Müller, Ph.D.Müller, Richard. Politika poetična, poetično politiky. Host do školy, 2007, sv. 5, s. 16–19. ISSN 1221-9938. [Článek v časopise]
120107Mgr. Richard Müller, Ph.D.Müller, Richard. Cesty (de)rétorizace slova. A2, 2007, sv. 23, s. 32–32. ISSN 1801-4542. [Článek v časopise]
119207Mgr. Petr Šípek, Ph.D.Šípek, Petr; Král, David, Jahn, Oldřich. Description of the larvae of Dicronocephalus wallichi bourgoini (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae) with observations on nesting behavior and life cycle of two Dicronocephalus species under laboratory conditions . Annalés de la Société Entomologique de France, 2008, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0037-9271. IF 0.683. [Článek v časopise]
Článek je akceptován pro vydání (in press) v první polovině roku 2008, v současné době (12. 2007) probíhají finální korekltury.
133507Ing. Zbyšek Štěpáník, Ph.D.Štěpání, Zbyšek a kol. SIMULATION OF CARDIAC AND RESPIRATION RELATED PULSATION IN CSF TRANSPORT. Journal of Biomechanics, 2007, sv. 40, s. 479–479. ISSN 0021-9290. IF 2.634. [Článek v časopise]
suppl. 2 (sborník abstrakt z ISB 2007)
133507Ing. Zbyšek Štěpáník, Ph.D.Kaczmarská, Agnieszka a kol. MODELLING OF THE CSF FLOW IN THE SPINAL CANAL IN CERVICAL STENOSIS. Journal of Biomechanics, 2007, sv. 40, s. 477–477. ISSN 0021-9290. IF 2.634. [Článek v časopise]
suppl. 2 (sborník abstrakt z ISB 2007)
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Škoda Michal, Libra Jiří, Šutara František, Tsud Natalia, Skála Tomáš, Sedláček Libor, Cháb Vladimír, Prince Kevin Charles, Matolín Vladimír. A resonant photoemission study of the Ce and Ce-oxide/Pd(111) interfaces. Surface Science, 2007, sv. 600, s. 4958–4965. ISSN 0039-6028. IF 1.88. [Článek v časopise]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Němšák Slavomír, Skála Tomáš, Libra Jiří, Hanyš Petr, Mašek Karel, Yoshitake Michiko, Matolín Vladimír. XPS and LEED study of Pd and Au growth on alumina/Cu-Al surface. Applied Surface Science, 2007, sv. 254, s. 490–493. ISSN 0169-4332. IF 1.436. [Článek v časopise]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Matolín Vladimír, Libra Jiří, Matolínová Iva, Nehasil Václav, Sedláček Libor and Šutara František. Growth of ultra-thin cerium oxide layers on Cu(111). Applied Surface Science, 2007, sv. 254, s. 153–155. ISSN 0169-4332. IF 1.436. [Článek v časopise]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Mašek Karel, Nemšák Slavomír and Matolín Vladimír. Structure of Pd/tungsten oxide epitaxial system. Vacuum, 2008, sv. 82, s. 274–277. ISSN 0042-207X. IF 0.834. [Článek v časopise]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Skála Tomáš, Veltruská Kateřina, Sedláček Libor, Mašek Karel, Matolínová Iva, Matolín Vladimír. Photoelectron-spectroscopic and reactivity investigation of thin Pd–Sn films prepared by magnetron sputtering. Applied Surface Science, 2007, sv. 253, s. 5400–5403. ISSN 0169-4332. IF 1.436. [Článek v časopise]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Nemšák Slavomír, Mašek Karel, Matolín Vladimír. RHEED and XPS study of Pd–Sn bimetallic system growth. Surface Science, 2007, sv. 601, s. 4475–4478. ISSN 0039-6028. IF 1.880. [Článek v časopise]
47007Mgr. Matěj Petružálek, Ph.D.Petružálek, M., Vilhelm, J., Lokajíček, T. and Rudajev, V . Assessment of P-wave velocity anisotropy by means of velocity ellipsoid. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2007, sv. 4, s. 23–31. ISSN 1214-9705. [Článek v časopise]
47007Mgr. Matěj Petružálek, Ph.D.Petružálek, M., Lokajíček, T., Rudajev, V. and Vilhelm, J. RELATION BETWEEN MIGMATITE STRUCTURE AND ULTRASONIC PARAMETERS UNDER VARIOUS LOADING CONDITIONS. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 2007, sv. 7, s. 253–261. ISSN 1213-1962. [Článek v časopise]
94507Ing. Miluše HubáčkováHubáčková M., Václavíková R., Kubala E., Kodet R., Mrhalová M., Novotný J., Vrána D., Gut I., Souček P.. Úloha exprese genů chinonoxidoreduktázy 1 a 2 v rozvoji karcinomu prsu. Klinická onkologie, 2007, sv. 20 (5), s. 335–339. ISSN 1802-5307. [Článek v časopise]
137607PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D.Psotta, Rudolf; Zelinková, Olga; Jahodová, Gabriela. Dyspraxia:challenge for kinanthropological research. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 2007, sv. 42, s. 51–59. ISSN 1212-1428. [Článek v časopise]
Článek se zaměřuje na přehled současných poznatků o etiologii, prevalenci, rizikových faktorech a symptomech vývojové poruchy motoriky u dětí (DCD, resp .dyspraxie), dále o vlivu DCD na psychický, sociální a tělesný vývoj dítěte. Diskutovány jsou současné problémy diagnostiky a reedukace DCD.
Článek je narativní přehledovou studií, která byla vstupem do řešení projektu.
131107Mgr. et Mgr. Vladislava Bartáková, Ph.D.Bartáková, Vladislava. Psychology of Prayer. E-psychologie, 2008, sv. 2008/3, s. 15–30. ISSN 1802-8853. [Článek v časopise]
Přijeto k publikování - viz potvrzení
71807Mgr. Michal Tarana, Ph.D.Tarana, Michal, Horáček Jiří. Correlation effects in R-matrix calculations of electron-F2 elastic scattering cross sections. The Journal of Chemical Physics, 2007, sv. 127, s. 154319–1. ISSN 0021-9606. IF 3. [Článek v časopise]
142007MUDr. Ludovít Klzo, Ph.D.Žižka, Jan; Klzo Ludovít; Ferda, Jiří; Mrklovský, Milan; Bukač, J. Dynamic and delayed contrast enhancement in upper abdominal MRI studies: comparison of gadoxetic acid and gadobutrol. European Journal of Radiology , 2007, sv. 62, s. 186–191. ISSN 0720-048X. IF 1.332. [Článek v časopise]
56807Mgr. Petra Herzigová, Ph.D.Herzigová, Petra. Příprava a antimykobakteriální aktivita 4-benzylsulfanylderivátů pyridin-2-karbohydrazidu a pyridin-2-karboxamidu. Chemické listy , 2007, sv. 101, s. 941–941. ISSN 0009-2770. IF 0.431. [Článek v časopise]
Konference „Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii" Nymburk 16.-18. 11. 2007. V posteru byly zrekapitulovány použité metody k přípravě 4-(benzylsulfanyl)pyridin-2-karbohydrazidu a zdůvodněna jejich (ne)úspěšnost pomocí LUMO orbitalů. Nově byly syntetizovány deriváty 4-(benzylsulfanyl)pyridin-2-karboxamidu. Antimykobakt. aktivity vůči M. tuberculosis a potenciálně patogenním kmenům mykobakterií, vyjádřené hodnotou MIC jsou u připravených látek v rozmezí 8-250 µmol/l. S výjimkou aktivity vůči M. avium mají připravené hydrazidy vyšší aktivitu než amidy. Z řešení vztahu mezi strukturou a aktivitou vyplynulo, že substituce na benzylové části molekuly nevede ke zvýšení aktivity.
66007doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.Leníček, Martin; Hradský, Ondřej; Cinek, Ondřej; Lukáš, Milan; Bronský, Jiří; Bortlík, Martin; Donoval, Robert; Vítek, Libor. Genetic association of CARD15 variants with Crohn’s disease in the Czech population. Journal of Crohn’s and Colitis, 2007, sv. 1/1, s. 39–39. ISSN 1873-9946. [Článek v časopise]
Abstrakt k zahraniční přenášce.
12507RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.Matoušková, Leona; Hůnová Iva. Measurement of surface ozone concentrations using Ogawa passive samplers in the Novohradske hory Mts. during the 2004 and 2005 vegetation periods. Acta Universitatis Carolinae Environmentalica , 2007, sv. 21, s. 162–174. ISSN 0862-6529. [Článek v časopise]
Uvedený článek podrobně pojednává o problematice a zkušenostech s použitím metody pasivní dosimetrie aplikované v Novohradských horách v letech 2004 a 2005 v rámci diplomové práce hlavní řešitelky. Článek tedy nevychází přímo z výsledků studie "Aspekty působení přízemního ozonu na zdravotní stav vegetace na území CHKO Jizerské hory", nicméně studie v Jizerských horách navazuje na tuto diplomovou práci. Autorky získané zkušenosti uvedené v článku pro měření v Jizerských horách zohlednily, a tím pádem i zkvalitněly.
148407RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.Janko, K., Flajšhans, M., Choleva, L., Bohlen, J., Šlechtová, V., Rábová, M., Lajbner, Z. Diversity of European spined loaches (genus Cobitis L.): an update of the geographic distribution of the Cobitis taenia hybrid complex with a description of new molecular tools for species determination. Journal of Fish Biology, 2007, sv. 71, s. 387–408. ISSN 0022-1112. IF 1.393. [Článek v časopise]
(doi: 10.1111/j.1095-8649.2007.01663.x)

"The study has been supported by the..... grant GAUK No. 187/2005 B BIO from the Grant Agency of the Charles University in Prague (L.Ch.)"
157307Mgr. Ivana NováNová, Ivana. Právní odpovědnost v ochraně před zdroji ohrožení životního prostředí a Nové evropské nařízení o přepravě odpadů přes hranice států. České právo životního prostředí , 2008, sv. 3/2007(21), s. 3–40. ISSN 1213-5542. [Článek v časopise]
Články s názvem Právní odpovědnost v ochraně před zdroji ohrožení životního prostředí a Nové evropské nařízení o přepravě odpadů přes hranice států byly dány do tisku, a to v druhé polovině prosince roku 2007. Očekává se jejich otištění v časopisu České právo životního prostředí v prvním čtvrtletí roku 2008. Vzhledem k tomu, že časopis ještě nevyšel, čísla stránek se pouze předpokládájí. Může dojít i k modifikaci názvů článků.
64907Mgr. Martina VystrčilováKračmar, Bronislav. Nové pohledy na pohybové aktivity člověka – I. Vývoj pohybu člověka v okolním prostředí. Tělesná výchova a sport mládeže, 2007, sv. 73, s. 2–7. ISSN 1210-7689. [Článek v časopise]
64907Mgr. Martina VystrčilováKračmar, Bronislav. Nové pohledy na pohybové aktivity člověka – II. Přirozený pohyb člověka. Tělesná výchova a sport mládeže, 2007, sv. 73, s. 2–8. ISSN 1210-7689. [Článek v časopise]
64907Mgr. Martina VystrčilováKračmar, Bronislav, Vystrčilová, Martina. Nové pohledy na pohybové aktivity člověka – V. Plavání. Tělesná výchova a sport mládeže, 2007, sv. 73, s. 2–6. ISSN 1210-7689. [Článek v časopise]
64907Mgr. Martina VystrčilováVystrčilová, Martina, Kračmar, Bronislav. Nové pohledy na pohybové aktivity člověka – III. Chůze. Tělesná výchova a sport mládeže, 2007, sv. 73, s. 2–8. ISSN 1210-7689. [Článek v časopise]
64907Mgr. Martina VystrčilováKračmar, Bronislav, Vystrčilová, Martina. Nové pohledy na pohybové aktivity člověka – IV. Pohyb člověka ve vodě. Tělesná výchova a sport mládeže, 2007, sv. 73, s. 2–10. ISSN 1210-7689. [Článek v časopise]
64907Mgr. Martina VystrčilováKračmar, Bronislav, Vystrčilová, Martina. Nové pohledy na pohybové aktivity člověka – VI. Jízda na kole. Tělesná výchova a sport mládeže, 2007, sv. 73, s. 2–9. ISSN 1210-7689. [Článek v časopise]
64907Mgr. Martina VystrčilováKračmar, Bronislav, Vystrčilová, Martina, Dufková, Alena. A human locomotion through shoulder girdle. Acta Universitatis Carolinae - Kinantropologica, 2008, sv. 1, s. 1–1. ISSN 1211-2658. [Článek v časopise]
zlomeno v tisku
75407Mgr. Ondřej Pecha, Ph.D.Pecha, Ondřej; Chrudimský, Jan . Zobecnitelnost hodnocení gymnastického víceboje mužů s ohledem na různé výzkumné záměry. Česká kinantropologie, 2007, sv. 11, s. 63–77. ISSN 1211-9261. [Článek v časopise]
75407Mgr. Ondřej Pecha, Ph.D.Pecha, Ondřej; Štochl, Jan; Hagtvet, Knut, Arne; Čechovská, Irena. Generalizability of assessing fundamental aquatic skills in preschool children: A three-facet design. Kinesiology, 2008, sv. 40, s. 0–0. ISSN 1331-1441. [Článek v časopise]
Článek byl předložen do tisku v říjnu 2007. V současné době (březen 2008) je v recenzním řízení.
24807MUDr. Jaroslava Dusová, Ph.D.Dusová Jaroslava. Intravitreal application of triamcinolone in the treatment of diabetic macular edema . European Journal of Ophthalmology, 2007, sv. 17, s. 480–480. ISSN 1120-6721. IF 0.824. [Článek v časopise]
24807MUDr. Jaroslava Dusová, Ph.D.Dusová Jaroslava. Intravitreální aplikace triamcinolonu v léčbě diabetického makulárního edému. Diabetologie,Metabolismus, Endokrinologie, Výživa, 2007, sv. 10, Supplementum 1, s. 51–51. ISSN 1211-9326. [Článek v časopise]
24807MUDr. Jaroslava Dusová, Ph.D.Dusová Jaroslava. Triamcinolon v léčbě diabetického makulárního edému - roční výsledky. Česká a slovenská oftalmologie, 2008, sv. 63, s. 1–1. ISSN 1211-9059. [Článek v časopise]
přijato do tisku
4607prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.Handrlica, Jakub. Intrakomunitární správní akt. Správní právo, 2007, sv. 8, s. 598–616. ISSN 0139-6005. [Článek v časopise]
Příspěvek se zabývá novou formou správního jednání, která je obsažena v některých komunitárních směrnicích. Tyto tzv. nadnarodni (transnacionalni) akty byly jiz v zahranici predmetem několika pojednání. Jejich podstatou je, že správní akt vydaný orgánem jednoho členského státu je závazný i pro orgány jiných členských států ES bez toho, aby jej bylo nutno dodatečně uznávat pro území konkrétního členského státu. Příspěvek se věnuje souvisejícím otázkám: tj. účinnosti cizích správních aktů území ČR a vice versa účinností českých správních aktů na území jiných členských států ES.
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Vavříková E., Vinšová J.: . Farmaceutické aplikace chitosanu. Chemické Listy, 2008, sv. 102, s. 0–0. ISSN 0009-2770. IF 0.431. [Článek v časopise]
přehledový článek v recenzním řízení pod číslem 104/07
Obsahem souborného článku je stručná charakteristika chitosanu, jeho aktivita a možnost aplikací. Jedná o velice perspektivní polykationtový polysacharid s širokým potenciálem využití v nejrůznějších oborech. V oblasti farmacie je jeho budoucnost především v roli prodrug formy, biodegradabilního nosiče léčiv různých farmakologických skupin s možností modifikace molekul pro cílovou tkáň či buňku, k překonání některých nežádoucích vlastností léčiva a zvýšení biodostupnosti léčiva. Článek je zaměřen na tři základní oblasti biologické aktivity - antibakteriální, protinádorovou a antioxidační.
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Vinšová J., Krátký M., Vavříková E., Férriz J. M., Imramovský A.. Nečekaný vznik hydroxy-N-(fenylamino)-oxo-alkyl)benzamidů jako produktů esterifikace aminokyselin. Chemické Zvesti, 2007, sv. 1/3, s. 212–212. ISSN 1336-7242. [Článek v časopise]
abstrakt posterového sdělení
Posterové sdělení se týkalo esterifikace salicylanilidů s aminokyselinami (Gly, Ala, Phe, Val), u kterých dochází buď k cyklizaci za vzniku substituovaných benz[1,4]oxazepin-2,5-dionů, nebo přesmyku, patrně též cyklizačním mechanismem na hydroxy-N-(fenylamino)-oxo-alkyl)benzamid. Přesmyk byl prokázán rovněž u další esterifikace aminokyselin s hydroxy-N-(fenylamino)-oxo-alkyl)benzamidy.
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Vinšová J., Vavříková E.. Farmaceutické aplikace chitosanu. Chemické Listy, 2007, sv. 101, s. 978–978. ISSN 0009-2770. IF 0.431. [Článek v časopise]
abstrakt přednášky
Přednáška se zabývala modifikacemi molekuly chitosanu za účelem zlepšení biologické aktivity, dosažení vyšší selektivity, prodloužení účinku, snížení toxicity, zlepšení chemické stability a zdokonalení formy podání. Byl podán přehled dosud v literatuře publikovaných poznatků, týkajících se modelace chitosanu používaného jako nosiče již stávajícího léčiva za účelem zvýšení jeho aktivity, biodostupnoti, popř snížení toxicity.
100807MUDr. Karolína Banghová, Ph.D.Banghová Karolína, Cinek Ondřej, Al Taji Eva, Zapletalová Jiřina, Vidura Radan, Lebl Jan. Thyroidectomy in a patient with multinodular dyshormonogenetic goitre - a case of Pendred syndrome confirmed by finding mutations in the PDS/SLC26A4 gene. Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism, 2008, sv. 000, s. 0–0. ISSN 0334-018X. IF 0.811. [Článek v časopise]
Kazuistika. Přijato k publikaci.
100807MUDr. Karolína Banghová, Ph.D.Banghová Karolína, Al Taji Eva, Cinek Ondřej, Novotná Dana, Pourová Radka, Zapletalová Jiřina, Hníková Olga, Lebl Jan. Pendred syndrome among patients with congenital hypothyroidism detected by neonatal screening: identification of two novel PDS/SLC26A4 mutations. European Journal of Pediatrics, 2007, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0340-6199. IF 1.137. [Článek v časopise]
Původní práce. Elektronická verze před tiskem.
140907RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Dolejš, Petr, Kubcová, Lenka & Buchar, Jan. Subterrestrial life of Arctosa lutetiana (Araneae, Lycosidae). Journal of Arachnology, 2008, sv. 36(1), s. 1–1. ISSN 0161-8202. IF 0.448. [Článek v časopise]
Vydavatelství (USA) požadovalo použít Platnickovo pojetí druhu v rámci rodu Arctosa. Publikace přijata do tisku, počáteční a poslední stránka dosud neznáma.
75307MUDr. Ivo Minárik, Ph.D.Minárik Ivo. Dendritic cell vaccines for prostate cancer. Polish Journal of Urology, 2007, sv. 60, s. 133–137. ISSN 0500-7208. [Článek v časopise]
152907Mgr. Kristina KrchováKrchová, Kristina-Velemínský, Petr-Peterka, Miroslav . Dentální morfologické znaky u české recentní populace ve věku 7-25 let. SLOVENSKÁ ANTROPÓLOGIA BULLETIN SLOVENSKEJ ANTROPOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI PŘI SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED, 2007, sv. 10 (1), s. 69–76. ISSN 1336-5827. [Článek v časopise]
V článku byly publikovány výsledky výzkumu dentálních morfologických znaků u české recentní populace. Zubní znaky byly odečítány ze sádrových odlitků zubů horních a dolních čelistí probandů ve věku od 7 do 25let. Hodnoceno bylo 210 jedinců s trvalým chrupem. Hodnoceno bylo 27 znaků pro zuby horní čelisti a 23 pro zuby dolní čelisti. Kromě stanovení frekvencí jednotlivých znaků v české populaci jsme dále testovali závislost výskytu zubních znaků na pohlaví a závislost na asymetrickém výskytu znaku. Český soubor jsme srovnali s dalšími podobně datovanými euro-americkými a evropskými populacemi. Pouze jeden znak (labial curve) vykazoval častější výskyt u žen. Asymetrie ve výskytu znaku se projevila u 4-hrbolkové dolní stoličky, která má častější výskyt na pravé straně. Podle očekávání se česká populace nejvíce ve výskytu znaků blíží východoevropským a západoevropským populacím.
139407Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.Zuzana Musilová, Oldřich Říčan, Karel Janko, Jindřich Novák. Molecular phylogeny and biogeography of the Neotropical cichlid. Molecular Phylogenetics and Evolution, 2007, sv. 1, s. 1–1. ISSN 1055-7903. IF 3.528. [Článek v časopise]
Během roku 2007 se podařilo zpracovat získané výsledky pro odbornou publikaci (společně s výsledky předchozího grantového projektu GAUK - 182/2004/PrF/B-BIO). Výsledky ve formě vědeckého článku byly nabídnuty do časopisu Molecular Phylogenetics and Evolution (IF = 3,528) a následně přijaty k publikaci. Momentálně je článek v tisku a již dostupný on-line na stránkách vydavatele. Clanek je pouze on-line, proto nemohu uvést stránky.
87507Mgr. Jan Baťa, Ph.D.Baťa, Jan. Tzv. Foliant Trubky z Rovin. Stručný popis a nastolení otázek. Acta musicologica.cz. Revue pro hudební vědu, 2007, sv. 3, s. 0–0. ISSN 1214-5955. [Článek v časopise]
Periodikum je dostupné pouze on-line na adrese http://acta.musicologica.cz
124307PharmDr. Eliška Potůčková, Ph.D.Šimůnek, Tomáš; Kovaříková, Petra; Štěrba, Martin; Popelová, Olga; Kaiserová, Helena; Adamcová, Michaela; Poňka, Přemysl; Geršl, Vladimír. Evaluation of in vitro protection by salicylaldehyde isonicotinoyl hydrazone (SIH) against hydrogen peroxide- and anthracycline-induced toxicity to cardiac cells.. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub, 2007, sv. 151 (Supplement 1), s. 86–87. ISSN 1213-8118. [Článek v časopise]
Proceeding z 57. Českých a slovenských Farmakologických dnů: Byla prokázána kompletní protekce izolovaných neonatálních potkaních kardiomyocytů pomocí chelátoru železa SIH proti akutnímu oxidativnímu poškození peroxidem vodíku a částečná protekce proti poškození myocytů při jejich dvoudenní inkubaci s daunorubicinem. Možným důvodem omezeného účinku je poměrně rychlá hydrolýza SIH v médiu.
107307RNDr. David Chodounský, Ph.D.Chodounsky, David; Murtinova, Eva. Internal normality and internal compactness. Topology and its Applications, 2008, sv. Volume 155, Issue 4, s. 201–206. ISSN 0166-8641. IF 0.388. [Článek v časopise]
107307RNDr. David Chodounský, Ph.D.Chodounsky, David. Non-normality and relative normality of Niemytzki plane. Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica, 2007, sv. Vol. 48, No. 2, s. 37–41. ISSN 0001-7140. [Článek v časopise]
107707PharmDr. Mgr. Jan Honegr, Ph.D.Šafra, Jiří; Pospíšilová, Marie; Honegr, Jan; Spilková, Jiřina. Determination of selected antioxidants in Melissae herba by isotachophoresis and capillary zone electrophoresis in the column-coupling configuration. Journal of Chromatography A, 2007, sv. 1171, s. 124–132. ISSN 0021-9673. IF 4. [Článek v časopise]
29507RNDr. Petr Vít, Ph.D.Vít Petr, Kolář Filip. Endemické rostliny z českých hadců. Živa, 2008, sv. 55, s. 0–0. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
Seriál popularizačních článků (3 díly) o hadcových rostlinách (přijato k tisku)
26607Mgr. Josef DufekDufek, Josef. Co se stalo s bývalými vojenskými újezdy v zahraničí?. Ochrana přírody, 2008, sv. 1, s. 1–5. ISSN 1210-258X. [Článek v časopise]
zasláno do redakce a přijato k publikaci
69207RNDr. Ing. Jan Kubát, Ph.D.Franc Jan, Kubát Jan, Grill Roman, and Höschl Pavel. Influence of space charge and potential fluctuations on photoconductivity spectra of semiinsulating CdTe. IEEE Transactions on Nuclear Science, 2007, sv. 54, s. 1416–1417. ISSN 0018-9499. IF 1.497. [Článek v časopise]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kuldová, Silvie. Image geografie v edukačních dokumentech – příspěvek k diskusi nad textem revize Mezinárodní charty geografického vzdělávání. Geografie – Sborník České geografické společnosti, 2008, sv. 113, s. 0–0. ISSN 1212-0014. [Článek v časopise]
odborný článek přijatý k publikování, v tisku
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Matějček, Tomáš. Změny v rozšíření invazních druhů rostlin jako jeden z indikátorů krajinných změn. Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae occidentalis [sborník katedry geografie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni], 2007, sv. 13, s. 0–0. ISSN 1213-7901. [Článek v časopise]
odborný článek v tisku, publikační výstup z konference „Metody geografického výzkumu“, Plzeň, 7. – 8. 11. 2007
81007Mgr. Marián Dinga, Ph.D.Dinga, Marián. The Impact of Territorially Concentrated FDI on Local Labor Markets: Evidence from the Czech Republic. CERGE-EI Working Paper Series, 2008, sv. 348, s. 1–47. ISSN 1211-3298. [Článek v časopise]
Článek byl schválen 2 odbornými posuzovateli v prosinci 2007, po zapracovaní připomínek byl vydán v únoru 2008.
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara. Proměna paradigmat a žánru.. Ladění. Časopis pro teorii a kritiku dětské literatury., 2007, sv. Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Číslo 1/2007.Roč. 12 (17), s. 2–9. ISSN 1211-3484. [Článek v časopise]
Studie o proměně paradigmat v německy psané literatuře a následné proměně žánru románu pro mládež. Jedná se o tvorbu renomovaných autorů. V centru pozornosti jsou romány tematicky orientované na současnost a problematiku všedního dne. Vybrány byly romány, které jsou převážně dostupné i v českém jazyce.
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková, Tamara; Haupenthal, Thomas. Die deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur als eines der Themen beim Deutschlehrertag in Tschechien. libri liberorum, 2007, sv. Jahrgang 8. Heft 25-26, s. 28–30. ISSN 1607-6745. [Článek v časopise]
Zpráva o Dni učitelů němčiny v Rakouském centru v Brně. V rámci tohoto dne proběhla mimo jiné i sekce (dílna) "Německy psaná literatura ve vyučování němčině jako cizímu jazyku". Autorkou a vedoucí sekce byla T. Bučková.
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara. Grußadressen. libri liberorum, 2007, sv. Jahrgang 8. Sonderheft Renate Welsh, s. 32–32. ISSN 1607-6745. [Článek v časopise]
Blahopřejná zdravice pracovníků a studentů Katedry germanistiky UK-PedF u příležitosti životního jubilea známé rakouské spisovatelky R. Welshové.
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara. Ein “Forschungsbericht” oder “Forschungsbrief” aus Prag. libri liberorum, 2007, sv. Jahrgang 8. Sonderheft Renate Welsh, s. 49–50. ISSN 1607-6745. [Článek v časopise]
Refelexe pojednávající o recepci tvorby rakouské autorky Renate Welsh v České republice.
91007doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.Magerová Hana, Laczo Jan, Vyhnálek Martin, Hort Jakub, Bojar Martin. VYŠETŘENÍ ČICHU A JEHO VÝZNAM PRO DIAGNOSTIKU NEURODEGENERATIVNÍCH ONEMOCNĚNÍ. Neurologie pro praxi, 2008, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1213-1814. IF 0. [Článek v časopise]
Přijato k publikaci
91007doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.Magerová Hana, Vyhnálek Martin, Laczó Jan, Bojar Martin, Hort Jakub. PŘÍNOS VYŠETŘENÍ ČICHU V ČASNÉ DIAGNOSTICE NEURODEGENERATIVNÍCH ONEMOCNĚNÍ.. ČESKÁ A SLOVENSKÁ, 0000, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1802-4041. IF 0.05. [Článek v časopise]
v recenzním řízení
122007RNDr. Břetislav Šmíd, Ph.D.Pumera, Martin; Břetislav,Šmíd; Xinsheng, Peng; Dmitri, Golberg; Jie, Tang; Izumi, Ichinose. Spontaneous Coating of Carbon Nanotubes with an Ultrathin Polypyrrole Layer. Chemistry - A European Journal, 2007, sv. 13, s. 7644–7649. ISSN 0947-6539. IF 5.015. [Článek v časopise]
122007RNDr. Břetislav Šmíd, Ph.D.Pumera, Martin; Šmíd, Břetislav. Redox Protein Noncovalent Functionalization of Double-Wall Carbon Nanotubes: Electrochemical Binder-less Glucose Biosensor. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2007, sv. 7, s. 3590–3595. ISSN 1533-4880. IF 2.194. [Článek v časopise]
79607Mgr. Michal Novotný, Ph.D.Novotný, Michal. SYNTÉZA A HODNOCENÍ DERIVÁTŮ DIKARBOXYLOVÝCH KYSELIN JAKO AKCELERANTŮ TRANSDERMÁLNÍ PERMEACE. Chemické listy, 2007, sv. 117, s. 871–986. ISSN 0009-2770. IF 0.431. [Článek v časopise]
Transdermální podání léčiv je systémové podání léčiv přes kůži do krevního či lymfatického oběhu. Jen omezené množství léčiv je schopno projít přes kůži v dostatečném množství k dosažení terapeutické koncentrace. Jedna z možností překonání kožní bariéry je použití akcelerantů transdermální penetrace. Cílem práce byla syntéza a studium akceleračních aktivit série derivátů dikarboxylových kyselin. Syntetizovali jsme 15 látek s cílem ověřit vliv prostorového uspořádání akcelerantu na jeho účinek.U připravených sloučenin jsme studovali jejich schopnost urychlit prostup modelového léčiva theofylinu přes prasečí kůži plné tloušťky.Ze získaných akceleračních poměrů jsme odvodili vztahy mezi strukturou látek a jejich účinností.
67407RNDr. Marie Kodedová, Ph.D.DeCorby, Adrienne; Gášková, Dana; Sayles, Leanne C.; Lemire, Bernard D. : Expression of Ndi1p, an alternative NADH: ubiquinone oxidoreductase, increases mitochondrial membrane potential in a C. elegans model of mitochondrial disease. Biochimica et biophysica acta, 2007, sv. 1767 (9), s. 1157–1163. ISSN 0006-3002. IF 3.587. [Článek v časopise]
Ve spolupráci se zahraničním pracovištěm jsme ukázali, že u mutantů C. elegans s poškozeným komplexem I dochází in vivo k výraznému snížení mitochondriálního membránového potenciálu oproti divokému kmeni. Úspěšná exprese Ndi1p (NDI1 ze Saccharomyces cerevisiae) v kmenu Caenorhabditis elegans s poškozeným komplexem I zvýšila míru dýchání a obnovila mitochondriální membránový potenciál na úroveň divokého kmene a výrazně zlepšila tělesnou kondici a rozmnožování. Kvasinkový Ndi1p protein může být tudíž brán v úvahu jako kandidát pro genovou terapii lidských nemocí týkajících se komplexu I. Naše fluorescenční metoda se ukázala být velmi citlivým nástrojem pro pochopení komplexních fenotypových důsledků mitochondriální dysfunkce.
67407RNDr. Marie Kodedová, Ph.D.Gášková, Dana; DeCorby, Adrienne, Lemire, Bernard D. : DiS-C3(3) monitoring of in vivo mitochondrial membrane potential in C. elegans. Biochemical and biophysical research communications, 2007, sv. 354 (3), s. 814–819. ISSN 0006-291X. IF 2.855. [Článek v časopise]
Komplex I či NADH:ubichinon oxidoreduktasa mitochondriálního dýchacího řetězce je složitý enzym s životně důležitou rolí v energetickém metabolismu. Mutace v komplexu I mohou ovlivnit nejméně tři procesy; (1) narušit oxidaci NADH, (2) omezit schopnost enzymu čerpat protony při tvorbě mitochondriálního membránového potenciálu a (3) zvýšit produkci škodlivých reaktivních kyslíkových forem. Ve spolupráci se zahraničním pracovištěm (Department of Biochemistry, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Kanada) jsme vyvinuli fluorescenční metodu využívající kladně nabitou lipofilní karbocyaninovou sondu, diS-C3(3), která umožňuje změřit relativní mitochondriální membránový potenciál různých kmenů hlístů Caenorhabditis elegans, in vivo.
41107doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.Kopecký Kamil, Šatinský Dalibor, Zimčík Petr, Svoboda Antonín. Optimalizace syntézy žádaných kongenerů tetrapyrazinoporfyrazinů. Chemické listy, 2007, sv. 11, s. 948–949. ISSN 0009-2770. IF 0.431. [Článek v časopise]
Článek je abstraktem z konference 42. Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemie a je součástí 11. čísla Chemických listů. Je v ně popsána optimalizace poměrů pro přípravu tetrapyrazinoporfyrazinů za pomoci metody HPLC. Na konci je uvedeno poděkování za financování Grantové agentuře University Karlovy.
146207RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.Pavlů, Jiří. Field emission characteristics of gold dust grains. Advances in Space Research , 2008, sv. 1, s. 1–10. ISSN 0273-1177. [Článek v časopise]
Článek vyjde počátkem roku 2008

Nahoru

Kniha

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 10 zázn.)
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal. Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. ed. Fenyk, J.,. Praha : LexisNexis, 2007. 166 s. ISBN 80-86920-25-2. [Kniha]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal, Bělovský Petr, Falada, David.. Případy římského praetora. 5. rozšířené a doplněné vydání. Praha: LexisNexis, 2007. 95 s. ISBN 80-86920-18-6. [Kniha]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 326 s. ISBN 80-7380-054-3. [Kniha]
68407Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D.Tučková, Kateřina. Radim Malát. Praha: Nakladatelství Vltavín, 2007. 45 s. ISBN 80-86587-26-6. [Kniha]
Kniha je katalogem výstavy jednoho ze členů Skupiny Radar, Radima Maláta (1930 - 1997). Jde o první souhrnnou práci věnující se tvorbě tohoto autora a o první interpretaci a vřazení jeho díla do kontextu soudobého umění. Katalog obsahuje esej věnující se nejen jeho tvorbě, ale i problematice doby, která se výrazně odrazila v uměleckých možnostech Maláta a jeho generace. Tento text vznikl na základě podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy.
86307Mgr. Martin Šefránek, Ph.D.Preston, Andrew, Malinowski, Andy a Šefránek, Martin. Průvodce léčbou v terapeutické komunitě - praktická příručka pro uživatele drog. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007. 62 s. [Kniha]
OBSAH

Předmluva editora českého vydání
Co to znamená, řekne-li se "léčba"?
Poradenství před léčbou a k čemu je to dobré
Test: BUde pro mě léčba správná volba?
Finance
Rovné příležitosti
Rezidenční (pobytová) léčba - terapeutické komunity a jiné možnosti
Terapeutické komunity pro uživatele drog
Léčba ve vězení
Vybírám si léčbu
Začít v pravý čas
Příprava na léčbu
Něco málo o tom, jak v léčbě lépe fungovat
A co když si znovu dám?
Co budu dělat po léčbě?
Příběh z terapeutické komunity
Užitečné kontakty - kontaktní centra ambulantní poradenské služby v ČR, detoxifikace a psychiatrické léčebny, terapeutické komunity v ČR, další užitečné kontakty.

Kniha je volně ke stažení na adrese www.drogy-info.cz.
117107Mgr. Ondřej Macek, Ph.D.Macek, Ondřej (ed.). Po vzoru Berojských... Život i víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době. Praha: Kalich, 2008. 300 s. [Kniha]
Kniha bude obsahovat sedm částí: studie o metodě popisu zbožnosti, resp. vnitřního života, tajných evangelíků (Marie-Elizabeth Ducreux, Ondřej Matějka, Ondřej Macek); studie o pramenech pro výzkum vnitřního života tajných a tolerančních evangelíků (Eva Melmuková, Ota Halama); studie o místu tajných a tolerančních bohoslužeb (Marta Procházková, Marek Fajman, Miloslav Pojsl); studie o střetech, které provázaly toleranční dobu (Sixtus Bolom, Karl W. Schwarz, Zdeněk R. Nešpor, Petr Melmuk); regionální sondy (David Valůšek, Ondřej Srba, Daniel Říčan, Jiří Riezner, Miroslav Soukup, Pavel Holub); studie o tajném evangelictví na území dnešního Rakouska, které chtějí nabídnou srovnání s domácí situací (Rudolf Leeb, Dietmar Weikl); studie o zbožnosti tajných evangelíků a exulantů z Čech a Moravy v 18. století v německých zemích (Edita Štěříková, Ondřej Macek) a předmluvu Pavla Filipiho. Jednotlivé texty jsou doplněny ilustracemi. Vedle rozšířených příspěvků ze symposia byly do monografie zahrnuty i další studie k tématu od domácích i zahraničních autorů. Těžiště je položeno v mikrohistorických pracích k tématu, ty považujeme ve výzkumu tajného evangelictví za rozhodující. Kniha tedy neaspiruje na syntézu, ale snaží se o dílčí posuny ve studium a o vnesení nové perspektivy (zbožnost) do dosavadního bádání.
Kniha vyjde na konci roku 2008. Vzhledem k výše uvedenému pozdějšímu zahájení prací na grantovém projektu, nebylo možné získat či dopsat ještě všechny kapitoly (cca 30%).
55907RNDr. Ondřej KučeraVidová Hladká, Barbora a kolektiv. Průvodce českým akademickým korpusem 1.0. Praha: Karolinum, 2007. 100 s. [Kniha]
Cvičebnice Styx je součástí přiloženého CD.
153307doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.Hnilica, Jiri. Mezi vzděláním a propagandou. Francouzský institut v Praze 1920-1951 . Praha: Karolinum, 2008. 200 s. [Kniha]
Text se v soucasne dobe dokoncuje.
160107PhDr. Mgr. Matěj Lipský, Ph.D.Kantor, Jiří; Lipský, Matěj; Weber; Jana. Úvod do muzikoterapie. České Budějovice: Élysion, 2008. 340 s. [Kniha]
Na základě finanční podpory grantu č. 252601 jsme mohli rozšířit doposud nevydanou knihu ÚVOD DO MUZIKOTERAPIE o další strany a tudíž byly připsány kapitoly:

1) Vývojová muzikoterapie
2) Kreativní přístup Norddoff and Robbins
3) Muzikoterapie a psychoterapie

(autor: Mgr. Matěj Lipský)

Kniha vyjde v únoru roku 2008
23307Mgr. Daniel Feranc, Ph.D.Tyl, Heřman Josef. Moji nejdražší 2. Semily: Geum, 2008. 300 s. ISBN 80-86256-57-3. [Kniha]
Edice 108 dopisů z let 1951 - 1958, které psal Heřman Josef Tyl z vězení v Praze na Pankráci, Kolíně, Plzni na Borech, Ostrově u Karlových Varů, Leopoldově a v Mírově.
Editor Mgr. Daniel Feranc

Nahoru

Kapitola nebo část knihy

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 38 zázn.)
157007JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M., Ph.D., J.S.D.Dumbrovský, Tomáš. In the name of the Republic: EU Legitimacy and New ‘European’ Constitutional Courts. In Kleger, H. (ed.). The Legitimacy Problem of the European Union. N/A: LIT-Verlag, 2008. s. 116–135. [Kapitola nebo část knihy]
Sborník z konference z názvem ‘The Legitimacy Problem of the European Union: Normative Theories and Public Debates in New and Old Member States.’ která se konala v Praze ve dnech 27.-29. 6. 2007 se teprve připravuje. Proto údaje uváděné výše budou upřesněny v příští výroční zprávě. Autor se zabývá otázkou, proč ústavní soudy zejména nových čl. států připouštějí pouze omezenou přednost evropského práva a která ústavní práva a principy nemohou být evropskou legislativou dotčeny. Autor pak přináší návrh možného řešení konfliktu vycházející z existence dvou právních řádů a určité samostatnosti dvou právních entit, kde namísto přednosti je třeba uvažovat o překročení kompetence orgánů jedné ze dvou entit.
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal. Kámen jako objekt a nástroj trestného činu v Digestech. In Skřejpek Michal. Pocta Dagmar Císařové k 75. Narozeninám. ed. Fenyk, J.,. Praha: LexisNexis, 2007. s. 114–127. ISBN 80-86920-25-2. [Kapitola nebo část knihy]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal. Státní úřady a úředníci v antickém Římě. In Skřejpek Michal. Právnický stav a právnické profese v minulosti. Praha: Havlíček Brain Team, 2007. s. 15–34. ISBN 80-903609-9-0. [Kapitola nebo část knihy]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Michal Skřejpek. Předmluva. In Skřejpek Michal. Právnický stav a právnické profese v minulosti. Praha: Havlíček Brain Team, 2007. s. 9–10. ISBN 80-903609-9-0. [Kapitola nebo část knihy]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal. Úvodem. In Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 5–11. ISBN 80-7380-054-3. [Kapitola nebo část knihy]
60707JUDr. Jiří Vlastník, Ph.D.Vlastník, Jiří. Criminal Justice Cooperation in the Treaty establishing a Constitution for Europe. In Niedobitek, Matthias, Zemánek, Jiří. Continuing the European Constitutional Debate, German and Czech Contributions from a Legal Perspective /Deutsche und tschechische Beiträge aus rechtlicher Sicht. Berlin: Duncker & Humblot, 2008. s. 131–154. ISBN 978-3-428-12686-6. [Kapitola nebo část knihy]
60707JUDr. Jiří Vlastník, Ph.D.Vlastník, Jiří. Eurojust Principles. In Tomášek, Michal (éd.). European Law and National Criminal Legislation. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007. s. 382–399. ISBN 978-80-85889-88-8. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek do sborníku. Předmět: vůdčí principy, na nichž je Eurojust založen, a jejich projevy.
82607PhDr. Šárka Alföldy-Zscheile, Ph.D.Alföldy, Šárka. Czech Exile and Emigration - Absurd Losses for the Czech Republic. In Karel Riegel et al.. Absurdity in Economy. Praha: Zdeněk Černý - AGORA, 2007. s. 34–44. ISBN 978-80-86820-04-0. [Kapitola nebo část knihy]
Autorka se ve studii zaměřuje na problematiku českého exilu a emigrace, zabývá se psychologickými aspekty adaptace českých uprchlíků minulého století na nový domov v zahraničí. Popisuje psychické mechanismy, které těmto lidem umožnily projít adaptačním procesem a integrovat se v nové zemi, ale i bolestné prožívání ztráty rodné země. Adaptaci českých uprchlíků, kteří zpravidla neměli možnost návratu do rodné země, porovnává s dlouhodobými výjezdy z České republiky do zahraničí v současnosti.
52307Mgr. Pavel Čech, Ph.D.Čech, Pavel. Spor o rekonstrukci hlásky ghajin v semitských jazycích. In Mařík, Tomáš. Chatreššar 2006. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2007. s. 39–52. ISBN 80-7308-158-X. [Kapitola nebo část knihy]
52307Mgr. Pavel Čech, Ph.D.Čech, Pavel. Eblajská lexikografie. In Mařík, Tomáš. Chatreššar 2006. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2007. s. 117–117. ISBN 80-7308-158-X. [Kapitola nebo část knihy]
64307Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Panevová, Jarmila. Honorifika v češtině (České vykání - teorie a korpusová data). In F. Štícha (ed.). Vybrané kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia, 2008. s. 1–4. [Kapitola nebo část knihy]
V tisku.
127007Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D.Boháček, Kryštof. Rétorika. In A. Havlíček a kol. autorů. Dějiny politického myšlení, sv.1 (Antika). Praha: OIKOYMENH, 2008. s. 1–13. ISBN 978-80-7298-168-7. [Kapitola nebo část knihy]
Dějiny politického myšlení je representativní řada nakl. OIKOYMENH, která shrnuje výsledky práce desítek akademických specialistů. Celý projekt má téměř dvouleté zpoždění, svazek 1. (Antika) aktuálně prochází závěrečnou úpravou, svazek 2. (Středověk a renesance) bude pravděpodobně vydán v těsném závěsu. Číslo publikace v rámci nakladatelství OIKOYMENH: 302

Moje kapitola "Rétorika" teoreticky představuje titulní obor, zcela klíčový pro řeckou kulturu politického logu a vysvětluje její v Čechách zcela opomíjený význam jakožto "epistemické" základny celé hellénské kultury. Rétorika je tak filosofickou alternativou klasické platónsko-aristotelské theorii.

Tato filosofická rétorika se zakládá zejména na historické rekonstrukci nauky Gorgii z Leontín a jeho školy, a dále na racionální rekonstrukci současných poststrukturalistických směrů, zejm. neosofistiky, sociální rétoriky etc. Myslitelé hlásící se k tzv. rhetorical turn ve filosofii a "humanities obecně" se dnes již samozřejmě odkazují k sofistům a gorgiánské škole jakožto k zakladatelům své neesencialistické epistemologie. Zejm. metodologie těchto směrů tvoří druhé, implicitní východisko mého pojetí obecné rétorické problematiky.

Vzhledem ke zmíněnému zpoždění projektu jsem měl možnost svou kapitolu přepracovat, zahrnout do ní výsledky svého ročního bádání v duchu gp GAUK a zohlednit nejnovější literaturu z prostředků GAUK pořízenou. To se týká zejména zapracování významu Ísokrata jak pro zpětnou rekonstrukci nauky jeho učitele, tak vůbec jeho význam pro definitivní ustavení rétoriky jako disciplíny, dále jeho vyrovnání se s Platónem a vztah ísokratovské praktické filosofie k vlivné Aristotelově Rétorice.

Pozn.: Uvedené stránkování odpovídá reálnému počtu stran mé kapitoly, přesná paginace v rámci sv. 1. mi není známa.
127007Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D.Boháček, Kryštof. Gorgiás Leontínský. In A. Havlíček a kol. autorů. Dějiny politického myšlení, sv.1 (Antika). Praha: OIKOYMENH, 2008. s. 1–16. ISBN 978-80-7298-168-7. [Kapitola nebo část knihy]
Moje druhá kapitola navazuje na obecný výklad rétoriky v kapitole první a je věnována Gorgiovi. Tato kapitola je v podstatě hutným shrnutím mých dosavadních výsledků na poli "studia gorgiana".

Gorgiás je v ní traktován jako dodnes nejvýznamější filosofický myslitel rétoriky, který představuje zcela autonomní alternativu vůči teoretické posici klasické filosofické tradice, z níž povstala novověká esencialistická věda a racionalismus. Gorgiovo filosofické východisko je představeno jako principiálně nepolitická, přesto však mnohem případnější myšlenková báze politického myšlení v hellénském smyslu, než klasická THEÓRÍÁ.

Kapitola je postavena na dvou hlavních pilířích: historické rekonstrukci filosofie nebytí z Gorgiova spisu PERI TÚ MÉ ONTOS É PERI FYSEÓS a historické rekonstrukci Gorgiovy logoplastiky ze spisů Chvála Heleny a Obrana za Palaméda. Následně je provedena syntéza metodou racionální rekonstrukce, která propojuje oba pilíře Gorgiovy nauky o logu do jednotného konceptuálního schématu, doplněného obrazem gorgiánské pedagogické a tvůrčí praxe. Jako centrální se ukazují koncepty FYSIS a KAIROS, které jsou propojeny tragickým pojetím LOGu.

Vzhledem ke zmíněnému zpoždění projektu jsem měl možnost druhou kapitolu výrazným způsobem přepracovat, zahrnout do ní výsledky svého ročního bádání v duchu gp GAUK a zohlednit nejnovější literaturu z prostředků GAUK pořízenou.
To se týká zejména kritické reflexe příliš "apropriačního" neosofistického výkladu gorgiánské rétoriky a naopak zdůraznění tragické, tj. umělecké podstaty Gorgiovy nauky o logu. Je tak zdůrazněn rozdíl mezi praktickým řečnictvím (sofisté) a rétorikou jakožto autonomní naukou zahrnující epistemologii, pedagogiku, teorii a praxi komunikace etc. Dále jsem přehodnotil Ísokratovo dílo zejména ve smyslu zdrojů pro zpětnou rekonstrukci nauky jeho učitele.

Pozn.: Uvedené stránkování odpovídá reálnému počtu stran mé kapitoly, přesná paginace v rámci sv. 1. mi není známa.
137007Mgr. Ladislav HolíkKlír, T. – Křivánek, R.. Contribution of combinated geophysical methods and detailed field surface survey in study of abandoned medieval village Kersko, Central Bohemia. In Ziemssen, Hauke (ed.). Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Berlin 2.-6. April 2007. Berlin: Deutsches Archäologisches Institut, 2007. s. 219–220. [Kapitola nebo část knihy]
Abstrakt ve sborníku zahraniční konference.
Náplní abstraktu je výsledek geofyzikálních měření na lokalitě Kersko, které předchází plánovaným fosfátovým analýzám.
117107Mgr. Ondřej Macek, Ph.D.Macek, Ondřej. Doctrina et pietas. Předpoklady je studiu teologického profilu českých a moravských evangelických farářů rané doby toleranční. In Nešpor, Zdeněk R. (ed.). Čeští nekatolíci v 18. století. Mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí. Ústní nad Labem: Albis international, 2007. s. 382–402. ISBN 97-80-86971-27-8. [Kapitola nebo část knihy]
Setkání pastorů augsburského a helvetského vyznání s evangelickými sbory vzniklými po roce 1781 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bylo na mnoha místech velmi bolestné a konfliktní. Setkaly se totiž dva zcela odlišné světy a střely zcela odlišné představy – o pojetí a fungování církve, o její správě i theologickém profilu. To vše se odehrávalo v době intenzivního přeryvu v protestantské theologii. Ač uherští reformovaní pastoři na zahraničních theologických učilištích studovali jen výjimečně, na rozdíl od luterských, přesto museli být duchovní obou konfesí ovlivněni probíhajícím rozhovorem osvícenství s protestantskou ortodoxií, pietismem a neologií i těchto theologických proudů navzájem. V článku je tento rozhovor naznačen a zároveň je načrtnuto, jak tyto směry v protestantské theologii chápaly roli a funkci evangelického duchovního. Vlastních stop k určení theologického profilu první generace protestantských duchovních po Tolerančním patentu není mnoho, další bádání by se proto mělo věnovat zejména studiu církevního prostředí, ze kterého tito kazatelé vyšli, povaze a charakteru jejich studia, jejich četbě, zájmu o další bohoslovecké sebevzdělávání a zejména pak jednotlivým postavám těchto pastorů.
117107Mgr. Ondřej Macek, Ph.D.Macek, Ondřej. Geheimprotestanten in Böhmen und Mähren. In Leeb, Rudolf - Scheutz, Martin (ed.). (Geheim-)Protestantismus in der Habsburgmonarchie im 17. und 18. Jahrhundert. Wien: Böhlau, 2008. s. 1–37. [Kapitola nebo část knihy]
Kniha vychází v rámci ediční řady Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Kromě studií k dějinám tajného protestantismu v zemích podunajské monarchie obsahuje i další práce k tématu (emigrace, transmigrace, konverze apod.). Editoři (oba profesoři vídeňské univerzity) plánují vytvořit základní kompendium k tématu „tajný protestantismus“. Řešitel grantu se účastnil i sympozia, které tuto knihu teoreticky koncipovalo. Německy psaný příspěvek v rozsahu (37 NS) obsahuje přehled dějin domácího bádání, základní orientaci v pramenné základně, nástin proměn českého a moravského tajného evangelictví, základní informace o náboženské emigraci a pokus o rozbor zbožnosti tajných protestantů.
117107Mgr. Ondřej Macek, Ph.D.Macek, Ondřej. Kacíři, písmáci, daňkovci a společenství s příběhy. In Keller, Jakub (ed.). Evangelická identita. Benešov: Eman, 2008. s. 1–17. [Kapitola nebo část knihy]
Studie se soustředí na roli knihy a zejména bible v náboženské praxi tajných evangelíků. Zároveň však sleduje proměnu kacířů (českobratrských písmáků) a jejich četby v 19. a 20. století. V závěru je připojeno několik kritických poznámek, které se pokouší naznačit ostny přílišné fixace víry na přečtené, a pokus o pozitivní pokračování v písmácké tradici českého protestantismu.
150907Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D.Kreml, Ondřej. Mathematical Results for Some Models of Viscoelastic Fluids. In . WDS 2007 - Proceedings of Contributed Papers, Part III: Physics. Praha: MATFYZPRESS, 2007. s. 198–203. [Kapitola nebo část knihy]
Edited by Jana Šafránková and Jiří Pavlů
121807Mgr. Patrik WeissWeiss, Patrik. Psychological determinants of the PC skills acquiring in the achievement society (Psychologické determinanty získávání počítačových dovedností ve výkonové společnosti). In Marko Polič, Boštjan Bajec, Luka Komidar (editoři). Values and Economy: Proceedings of the 32nd IAREP Conference. Ljubljana: Filozofska fakulteta Ljubljana, 2007. s. 234–234. ISBN 978-961-237-206-4. [Kapitola nebo část knihy]
Kromě výše uvedené publikace byl v rámci konference IAREP přednesen příspěvek na výše uvedené téma (viz program konference), během kterého bylo uvedeno, že jsou to výsledky projektu, který se uskutečnil za plné podpory GAUK.
121807Mgr. Patrik WeissWeiss, Patrik. Psychological Optimisation of Human-ICT Interaction (Psychologická optimalisace interakcí člověka s informačními a komunikačními technologiemi). In Veronika Polišenská, Miloslav Šolc, Jindřiška Kotrlová (editoři). Xth European Congress of Psychology - Mapping Psychological Knowledge for Society. Praha: UPA, 2007. s. 2393–2393. ISBN 978-80-7064-017-3. [Kapitola nebo část knihy]
Výše uvedená publikace vydaná jako jednostránkový soubor č. 2393 na kongresovém CD (příloha Programu kongresu s vlastním ISBN) byla v rámci kongresu ECP konaném 3. až 6. července 2007 v Praze zařazena do posterové sekce s uvedením, že jsou to výsledky projektu, který se uskutečnil za plné podpory GAUK.
121807Mgr. Patrik WeissWeiss, Patrik. On-Line Psychological Tests: Benefits and Caveats (On-line psychologické testování: Možnosti a rizika). In Veronika Polišenská, Miloslav Šolc, Jindřiška Kotrlová (editoři). Xth European Congress of Psychology - Mapping Psychological Knowledge for Society. Praha: UPA, 2007. s. 2409–2409. ISBN 978-80-7064-017-3. [Kapitola nebo část knihy]
Kromě výše uvedené publikace vydané jako jednostránkový soubor č. 2409 na kongresovém CD (příloha Programu kongresu s vlastním ISBN) byl v rámci kongresu ECP konaném 3. až 6. července 2007 v Praze přednesen příspěvek na výše uvedené téma (viz program kongresu), během kterého bylo uvedeno, že jsou to výsledky projektu, který se uskutečnil za plné podpory GAUK.
55907RNDr. Ondřej KučeraKučera, Ondřej. Some Troubles With Electronic Exercise Book STYX. In J. Šafránková and J. Pavlů. WDS '07 Proceedings of Contributed Papers. Praha: Matfyzpress, 2007. s. 145–150. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek byl rovněž prezentován v rámci konference Week of Doctoral Students 2007.
55907RNDr. Ondřej KučeraHladká, Barbora; Kučera, Ondřej. A Corpus-based Exercise Book of Czech. In John Gillespie et al.. Proceedings of EUROCALL 2007. Coleraine: University of Ulster, 2007. s. 111–111. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek byl na konferenci EUROCALL 2007 prezentován v rámci sekce Show and Tell.
55907RNDr. Ondřej KučeraHajičová, Eva; Cuřín, Jan; Hajič, Jan; Kučera, Ondřej; Vidová-Hladká, Barbora. Jazyk a umělá inteligence: kudy a kam?. In Mařík, Vladimír; Štěpánková, Olga; Lažanský, Jiří. Uměla inteligence 5. Praha: Academia, 2007. s. 272–283. [Kapitola nebo část knihy]
74307Jan Mysliveček, Ph.D.Mysliveček, Jan a Ortmann, Andreas. Certification and Self-Regulation of Non-Profits, and the Institutional Choice between Them . In Seaman, Bruce and Young, Dennis. Nonprofit Management and Economics. Northampton, US: Edward Elgar Publishing, 2008. s. 0–0. [Kapitola nebo část knihy]
Kniha vyjde v roce 2008. Uvedená kapitola bude ještě editována (a příslušné poděkování a adresa autorů bude vloženo později). Čísla stránek a ISBN ještě nebyla určena.
105207Mgr. Jakub Marek, Ph.D.Marek, Jakub. Existence a světový názor (Jaspers). In Benyovszky, Ladislav, Holeček, Tomáš, Hemelík, Martin, Krist, Jan, Marek, Jakub, Vlček, Miroslav, Kunca, Tomáš, Petříček, Miroslav. Úvod do filosofického myšlení. Plzeň: Čeněk, 2007. s. 402–408. ISBN 978-80-7380-040-6. [Kapitola nebo část knihy]
64907Mgr. Martina VystrčilováVystrčilová, Martina, Kračmar, Bronislav, Kozelský, David, Škopek, Martin. Dětské plazení jako základní forma lidské lokomoce prostřednictvím pletence ramenního. In Mužík, Vladislav, Süss, Vladimír (editoři). Pedagogická kinantropologie 2007 . Brno: Masarykova Univerzita Brno, 2008. s. 73–79. [Kapitola nebo část knihy]
zlomeno v tisku
4607prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.Pomahač, Richard. Evropské správní právo. In Machajová, J. a kol.. Všeobecné správne právo. Bratislava: Eurokódex, 2007. s. 367–405. [Kapitola nebo část knihy]
Stať osvětluje základní problémové okruhy interakcí evropského integračního procesu a výkonu státní správy. Příspěvek analyzuje základní dokumenty integračního procesu z pohlednu vědy správního práva. Poukazuje dále na problematiku přímého a nepřímého výkonu evropského komunitárního práva správními orgány a na zvláštní předpoklady tohoto výkonu (přednost evropských předpisů, zásada loajality atd.).
28907MUDr. Jan Beneš, Ph.D.Beneš, Jan. Signalizační změny u laboratorní myši vyvolané vyřazením genu c-fos. In Kolektiv. 8. studentská vědecká konference . Praha: Galén , 2007. s. 64–66. ISBN 80-7262-520-8. [Kapitola nebo část knihy]
Práce oceněná 2. místem na 8. studentské vědecké konferenci 1: LF UK a Cenou Prague Medical Tribune
75307MUDr. Ivo Minárik, Ph.D.Minárik Ivo. Vakcína z dendritických buněk pro nemocné s karcinomem prostaty. In Abrahámová Jitka. Vybrané otázky onkologie XI.. Praha: Galén, 2007. s. 93–98. [Kapitola nebo část knihy]
68907RNDr. Daniel Joščák, Ph.D.Joščák, Daniel. Beyond the MD5 Collisions. In Jaroslav Dočkál, Milan Jirsa (editors). Security and Protection of Information 2007. Brno: University of Defence, 2007. s. 41–49. [Kapitola nebo část knihy]
ISBN: 978-80-7231-230-6
Type: Article in Proceedings
poznámka: Odevzdání příspěvku bylo před rozhodnutím o udělení grantu a proto není v článku uvedena podpora GAUK.
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk. Changing the View of Areal Preservation: From Heritage in Landscape towards Landscape as Heritage. In Radim Hédl, Péter Szabó (eds.). Trends in Research and Teaching of Historical Ecology in Central Europe. Brno a Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2008. s. 0–0. [Kapitola nebo část knihy]
editovaná publikace, v tisku, publikační výstup z mezinárodní konference „Trends in Research and Teaching of Historical Ecology in Central Europe“, Budapešť, 26 – 27. 10. 2007
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kuldová, Silvie. Contribution to Study of Regional Identity Reproduction Process – the Case of Czech Resettled Borderland. In Radim Hédl, Péter Szabó (eds.). Trends in Research and Teaching of Historical Ecology in Central Europe. Brno a Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2008. s. 0–0. [Kapitola nebo část knihy]
editovaná publikace, v tisku, publikační výstup z mezinárodní konference „Trends in Research and Teaching of Historical Ecology in Central Europe“, Budapešť, 26 – 27. 10. 2007
89307PhDr. Mgr. Sabina Dvořáková, Ph.D.Sabina Dvořáková. The Zsolnay‘s Oriental Passion and its Impact on the Hungarian Art. In Navrátilová, h. - Holaubek, J.- Oerter, W. B.. Egypt and Austria IV. The Danube Monarchy and the Orient. Praha: SET OUT, 2008. s. 33–38. ISBN 978-80-86277-61-5. [Kapitola nebo část knihy]
Sbornník ze stejnojmenné konference, která se konala v Brně 25.-27.9.2007, na které jsem přednesla stejnojmenný příspěvek.
89307PhDr. Mgr. Sabina Dvořáková, Ph.D.Dvořáková, Sabina - Maalouf, Béatrice. She: The Arabian Beauty of Mediterranean. In Navrátilová, H. - Holaubek, J. - Oerter, W. B.. Egypt and Austria IV. The Danube Monarchy and the Orient. Praha: SET OUT, 2008. s. 39–44. ISBN 978-80-86277-61-5. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola ve sborníku ze stejnojmenné konference, která se konala v Brně 25.-27.9.2007. Kapitola popisuje z etnografického hlediska oblečení arabských žen. Kapitola koresponduje se stejnojmennou výstavou konanou v Moravském zemském muzeu v Brně od 19.6. do 30.9.2007.
137107RNDr. Jan Kocum, Ph.D.Kocum, J., Janský, B.. Hydrologický režim v pramenných oblastech vodních toků. In Langhammer, J. a kol.. Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní. Praha: PřF UK a MŽP ČR, 2007. s. 85–97. [Kapitola nebo část knihy]
137107RNDr. Jan Kocum, Ph.D.Janský, B., Kocum, J.. Retenční potenciál v pramenných oblastech toků. In Langhammer, J. (Ed.). Povodně a změny v krajině. Praha: MŽP ČR a PřF UK, 2007. s. 307–316. [Kapitola nebo část knihy]
ISBN 978-80-86561-86-8
137107RNDr. Jan Kocum, Ph.D.Janský, B., Kocum, J.. Hydrologická funkce rašelinišť. In Langhammer, J. (Ed.). Změny v krajině a povodňové riziko. Praha: PřF UK a MŽP ČR, 2007. s. 173–182. [Kapitola nebo část knihy]
ISBN 978-80-86561-87-5

Nahoru

Jiný výsledek

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 688 zázn.)
157007JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M., Ph.D., J.S.D.Dumbrovský, Tomáš, hlavní řešitel, vystoupil ve dnech 11.-15. 6. 2007 v Athénách na konferenci ‘Rethinking the Boundaries of Constitutional Law’ pořádané Mezinárodní asociací ústavního práva a Asociací řeckých konstitucionalistů, s příspěvkem ve workshopu ‘The European Constitution and contemporary constitutionalism’ na téma: ‘The Legitimizing Constitution?’. V současné době se jedná o možnosti publikování příspěvků z konference ve sborníku pod editorským vedením Prof. R. Arnolda z Univerzity v Řezně. [Jiný výsledek]
113707Mgr. Petra PriorováPriorová,Petra a Hroníková, Linda, Provádění experimentální činnosti s pazourkovými a kostěnými nástroji včetně účasti na stavbě milíře dne 9.6.2007 ve Lhotě u Kladna. Výsledkem je získaný obrus na osteologickém materiálu (hovězí lopatky), který bude použit pro následnou mikroskopickou analýzu. [Jiný výsledek]
58007Mgr. Richard ChudobaChudoba, Richard; Minárik, Marek; Gaš, Bohuslav, Mezinárodní konference 13th International Symposium on Separation Sciences & 13th International Symposium Advances and Application of Chromatography in Industry 2007, Štrbské Pleso, Slovensko, 27.–29. června 2007, plakátové sdělení Temperature distribution in multicapillary systems – using DNA as a thermometer, N05, ISBN 978-80-227-2698-6 [Jiný výsledek]
58007Mgr. Richard ChudobaChudoba, Richard, diplomová práce Elektroforetická separace normální a mutantní DNA za podmínek částečné denaturace. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra fyzikální a makromolekulární chemie, Praha 2007. [Jiný výsledek]
60107Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.Vaňková, Markéta, V současné době dokončuji práci na odborném článku o mechanismech vyjednávání etnicity bulharských Aromunů. Článek dosud není publikován – důvodem zdržení je fakt, že se v zájmu etiky výzkumu snažím o konfrontaci svých závěrů se samotnými aktéry v Bulharsku. Text hodlám dokončit co nejdříve a publikovat. [Jiný výsledek]
64507RNDr. Michal Červinka, Ph.D.Červinka, Michal, Preprint článku "On Equivalence and Existence of Clarke and C-stationary Points for Equilibrium Problems with Complementarity Constraints. V průběhu dubna 2008 bude zasláno k otištění do "Mathematical Methods of Operations Resereach". [Jiný výsledek]
64507RNDr. Michal Červinka, Ph.D.Červinka, Michal a Ralph, Daniel, Pracovní verze článku "On Computation of C-stationary Points for Equilibrium Problems with Linear Complementarity Constraints via Homotopy Method" (název se může změnit). Po dokončení finálních úprav bude zaslán k otištění do "Optimization Methods and Software" nebo "Kybernetika" [Jiný výsledek]
53407Hana Kubátová, M.A., Ph.D.Králová, Kateřina, „Holocaust a jeho reflexe: případ Řecka“ - příspěvek na mezinárodní konferenci UK FSV a společensko-vědních kateder UK FF Visegrad Fund (Praha, 19. - 21. září 2007) [Jiný výsledek]
53407Hana Kubátová, M.A., Ph.D.Klamková, Hana, „Holokaust ako mikrohistória: príklad Topoľčian a Vranova nad Topľou“ - příspěvek na mezinárodní vědecké konferenci Holokaust ako historický a morálny problém minulosti a súčastnosti (Mojmírovce, 10. - 12. října 2007) [Jiný výsledek]
53407Hana Kubátová, M.A., Ph.D.Králová, Kateřina, „Reflexe případu Merten prostřednictvím řeckých uprchlíků v Československu“ - příspevek na mezinárodní konferenci Řecká občanská válka po 60 letech pořádané AV ČR, IMS - UK FSV a University of Macedonia, Soluň za finanční podpory řeckého velvyslanectví (Praha, 5. – 6. října 2007) [Jiný výsledek]
19607PhDr. Jan Ryjáček, Ph.D.Ryjáček, Jan, předběžný výsledek: článek Entscheidungsprozess über den Kongo-Einsatz der Bundeswehr, v recenzním řízení, Zeitschrift für Parlamentsfragen [Jiný výsledek]
131707Mgr. Radovan Chalupka, Ph.D.Seidler Jakub, príprava diplomovej práce na tému "Implied market Loss Given Default", konzultantom je Petr Jakubík z NBS [Jiný výsledek]
131707Mgr. Radovan Chalupka, Ph.D.Chalupka, Radovan, Kopecsni, Juraj, Seidler Jakub, Plánovaná prezentácia výsledkov na konferenciciáh v prípade prijatia: 1) 2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE'08), Jún 19-21 2008, Neuchatel, Švajčiarsko; 2) PhD konferencia a pracovný pobyt na University of Greenwich, Londýn, Velká Británia, Jún 2008; 3) Credit Scoring and Credit Control Conference, Júl 2008, Londýn, Velká Britanie, Organizuje Incisivemedia a Cass Business School; 4) Annual Meeting of the European Finance Association, August 27-30, 2008, Mníchov, Nemecko; 5) Econometric Society European Meeting and European Economic Association Annual Meeting, August 27-31 2008, Milan, Itálie. [Jiný výsledek]
131707Mgr. Radovan Chalupka, Ph.D.Kopecsni, Juraj, prezentácia predbežných výsledkov na doktorskom seminári IES FSV UK a banke, ktorá poskytla dáta. [Jiný výsledek]
131707Mgr. Radovan Chalupka, Ph.D.Kopecsni, Juraj, Chalupka, Radovan, Teoretická časť výskumu je plánovaná na uverejnenie v The European Journal of Management and Public Policy. [Jiný výsledek]
131707Mgr. Radovan Chalupka, Ph.D.Kopecsni, Juraj, Chalupka, Radovan, Plánované prezentovanie výsledkov v rámci IES WP (jar 2008) po schválení možnosti prezentovania citlivých dát bankou. [Jiný výsledek]
121907PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.Fialová, Kamila; Schneider, Ondřej, "Labour Market Institutions and Their Contribution to Labour Market Performance in the New EU Member Countries", IES Working Papers 2007/27 [Jiný výsledek]
90507Mgr. Kateřina Pospěchová, Ph.D.Pospěchová Kateřina, Pávek Petr, Pospíšilová Naďa, Nachtigal Petr, Jamborová Gabriela, Semecký Vladimír, Prezentace výsledků na Farmakologických dnech v Olomouci. Posterovým sdělením zde byly prezentovány výsledky týkající se exprese a aktivity VDR v placentární buněčné linii BeWo. Název posteru: Expression and Activity of VDR and RXRalpha in Human Placental BeWo Cell Line. [Jiný výsledek]
90507Mgr. Kateřina Pospěchová, Ph.D.Pospěchová Kateřina, Pávek Petr, Pospíšilová Naďa, Nachtigal Petr, Jamborová Gabriela, Semecký Vladimír, Přednáška na mezinárodní konferenci IPORSIP 2007 (International postgraduate research symposium on pharmaceutics) September 13-15, 2007, Istanbul - Turkey. Formou ústní prezentace zde byly předneseny výsledky týkající se exprese a aktivity VDR v placentární buněčné linii JEG3. Přednáška byla odbornou porotou oceněna jako nejlepší ústní prezentace této konference (Best podium award). Název přednášky: Expression and Activity of VDR and RXRα in the Human Placental JEG-3 Cell Line. Abstrakt publikován ve sborníku prací Acta Pharmaceutica Sciencia, Vol. 49, Suppl. 2007; ISSN: 1300-638x [Jiný výsledek]
90507Mgr. Kateřina Pospěchová, Ph.D.Pospíšílová Naďa, Nachtigal Petr, Jamborová Gabriela, Pospěchová Kateřina, Solichová Dagmar, Andrýs Ctirad, Žďánský Petr, Semecký Vladimír, Prezentace výsledků formou posteru na konferenci 76TH ANNUAL EAS CONGRESS (Helsinki, Finland, June 10-13, 2007) Název posteru: ApoE/LDL receptor-double-knockout mice: an animal model for study of statins effects in atherogenesis. ATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS 8 (1): 31-32 JUN 2007, IF 5,875 [Jiný výsledek]
90507Mgr. Kateřina Pospěchová, Ph.D.Pospěchová Kateřina, Pávek Petr, Nachtigal Petr, Pospíšilová Naďa, Jamborová Gabriela, Semecký Vladimír, Prezentace výsledků formou přednášky na 4th International Conference of Postgraduate Medical Students Hradec Králové 29 November – 1 December, 2007 Hlavní řešitelka byla nominována na 4. hradecké postgraduální dny jako zástupce Farmaceutické fakulty UK, aby prezentovala výsledky týkající se exprese a aktivity VDR a RXRalfa v placentárních buněčných liniích JEG3 a BeWo. Jednalo se o konferenci s mezinárodní účastí. Název přednášky Expression and activity of VDR and RXRalpha in the human placental choriocarcinoma BeWo and JEG3 cell lines Rozšířený souhrn sdělení publikován ve sborníku New frontiers in the research of PhD students, ISBN 978-80-254-0839-1 [Jiný výsledek]
126507Dipl.-Soz. Julia Häuberer, Ph.D.Häuberer, Julia, „Social Capital – Creating a General Model“. Příspěvek na konferenci „International Congress on Social Capital and Networks of Trust“, 18. - 20.10.2007, Jyväskylä, Finsko. [Jiný výsledek]
126507Dipl.-Soz. Julia Häuberer, Ph.D.Häuberer, Julia, „Social Capital – Measuring a General Model“. Příspěvek na konferenci „EUSOC, 4th International Doctoral Seminar in Social Science“, 17 – 20.05.2007, Telč, Česka Republika. [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Urbánek Lubor, Plakátové sdělení s abstraktem, Konference: 12th International Meeting on Recent Developments in Pharmaceutical Analysis – RDPA 2007, Island of Elba, Italy (23.-26.9. 2007) Název: Troubleshooting of simultaneous determination of neopterin and creatinine in biological samples Autoři: Urbánek L, , Krčmová L, Solichová D, Nováková L, Melichar B, Solich P. Abstract Book, str. 49; Publisher: University of Florence, Italy Tato prezentace se zabývala různými problémy, které nás provázeli při vývoji metody pro stanovení neopterinu a kreatininu v moči (př. deformace tvaru píků, špatné rozdělení píků, úbytek množství standardu po delších analýzách, atd.). Ukázali jsme možnost využití přepínacího ventilu i vliv pH mobilní fáze na zadržování neopterinu. [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Solichová Dagmar, Plakátové sdělení s abstraktem, Konference: 31st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques – HPLC 2007, Ghent Belgium (17-24.6. 2007) Název: Development of a new HPLC method using a monolithic technology for the simultaneous determination of retinoic acid, retinol, alpha- and gama-tocopherol in human serum in monitoring of anticancer therapy Autoři: Solichová D, Krčmová L, Urbánek L, Kalábová H, Melichar B, Zadák Z, Solich P. Abstr. book, str. 667; Publisher: I.O.P.M.S. vzw, Kennedypark 26, B-8500 Kortrijk, Belgium Jednalo se o stručný popis vývoje a validace metody. Hlavní část výsledků tvořily tabulky s různými validačními parametry (př. limity detekce a kvantifikace, linearita, stabilita, atd.). [Jiný výsledek]
88407doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Urbánek Lubor, Plakátové sdělení s abstraktem, Konference: Advances in Chromatography and Electrophoresis 2007 – Chiranal 2007, Olomouc, Czech Republic (24.-27.6. 2007) Název: Využití nových stacionárních fází a moderní HPLC instrumentace v klinickém výzkumu Autoři: Urbánek L, Solichová D, Krčmová L, Melichar B, Solich P. Book of Abstracts, ISBN 978-80-244-1705-9, str. 113; Publisher: Palacký Univerzity Olomouc, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Czech Republic Na tomto posteru jsme prezentovali pokusy s různými stacionárními fázemi. Shrnuli jsme jejich výhody a nevýhody a prezentovali jsme zde příklady různých chromatografických záznamů (stanovení esterů retinolu na monolitické koloně a stanovení neopterinu a kreatininu na polymerní a hybridní koloně). [Jiný výsledek]
53707doc. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D.Řeháková, Zuzana, Rehakova Z, Cervenka F, Kubikova K, Karlickova J, Jahodar L, Saso L. Evaluation of the antioxidant aktivity of several naturally occuring coumarins and their synthesized analogues. 55th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research, September 2-6, 2007, Graz, Austria; Planta Med 2007;73 s. 975 [P486]. [Jiný výsledek]
53707doc. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D.Řeháková, Zuzana, Rehakova Z.,oral presentation: Biologická aktivita kumarinů rostlinného původu a jejich syntetických analogů. Abstrakt Česká a slovenská farmacie 56(4): 207 (2007) . [Jiný výsledek]
92007Mgr. Barbora Janůšová, Ph.D.Janůšová, Barbora; Vávrová, Kateřina; Hrabálek, Alexandr, Deriváty aminokyselin jako akceleranty transdermální permeace, sborník abstraktů 36. konference Syntéza a analýza liečiv, Bratislava; Akceleranty transdermální permeace jsou látky usnadňující nebo umožňující transdermální podání léčiv, což je systémové podání léčiv přes kůži. Na základě znalostí o biosyntéze ceramidů, které jsou podstatou kožní bariéry, se vhodnými akceleranty ukázaly být deriváty aminokyselin. Akcelerační aktivitu syntetizovaných látek jsme testovali in vitro pomocí Franzových difuzních cel. Na základě získaných výsledků jsme odvodili nové vztahy mezi strukturou a účinkem akcelerantu. [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal, Libri terribiles lapides. ( 61 eme Session de la Soci'et'e "Fernand de Visscher" pour l'Histoire des Droits de l'antiquité, Catania 2007 [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal, Le radici romanistici del contratto di deposito nel diritto ceco ( Prawo rzymskie a kultura Pravna Europy, Lublin, 2007) [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal, recenze k B. Neškudla, Encyklopedie bohů a mýtů starověkého Říma a Apeninského poloostrova. / Praha 2004/. Právněhistorické studie, 2007, č. 38, s. 391 - 394. /ISBN 978-80-246-7/ [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal, IX.konference českých a slovenských právních romanistů, Plzeň, 2007 [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal, Česká právní romanistika v letech 1918 - 1938. ( Československé právo a právní věda v meziválečném období / 1918 - 1939/ a jejich místo ve střední Evropě, Pec p. Sněžkou, 2007) [Jiný výsledek]
121007JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.Skřejpek Michal, Zneužití otcovské moci. in Rímska rodina v sociálnych právnyc vz'tahoch. Medzinárodna vedecká konferencia urávnych romanistov Českej a Slovenskej republiky, Bratislava 18. a 19. marca 2005, Bratislava, EuroKodex, 2007, s. 36-40 / ISBN 978-80-969332-7-3/ [Jiný výsledek]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Turyna Radovan, Kachlík David, Stingl Josef, TOPOGRAFIE PŘÍMÝCH VĚTVÍ ABDOMINÁLNÍ AORTY A DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY VE VZTAHU K PARAAORTÁLNÍ LYMFADENEKTOMII - abstrakt - Pelhřimovské chirurgické dny 2007. 23.-24.11.2007. http://www.hospital-pe.cz/chirurgie-pe/2007/organizace.htm [Jiný výsledek]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Turyna Radovan, Topografická anatomie retroperitonea ve vztahu cévnímu a lymfatickému aparátu - Fakultní vědecká konference 3. LF UK 22.11.2007 [Jiný výsledek]
126107MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Turyna Radovan, Kachlík David, Stingl Josef, Fine retroperitoneal vessels in relation to the lymph nodes and retroperitoneal plexus - preliminary report. Abstacts of Morphology 2007, Bratislava, September 9-12, 2007, s. 100. ISBN 978-80-89305-01-8 - 43. sjezd České a slovenské anatomické společnosti [Jiný výsledek]
50707MUDr. Barbora Obermannová, Ph.D.B. Obermannová, O. Cinek, S. Koloušková, M. Šnajderová, Z. Šumník, Š. Průhová, J. Lebl, PORUCHY EMBRYOGENEZE HYPOFÝZY: MORFOLOGICKÉ A ENDOKRINNÍ SOUVISLOSTI. Poster prezentovaný na XXX. Endokrinologických dnech s mezinárodní účastí ve Špindlerově Mlýně, 10/2007. [Jiný výsledek]
54407MUDr. Lucie Gonsorčíková, Ph.D.Gonsorčíková Lucie, Průhová Štěpánka, Cinek Ondřej, Hansen Torben, Lebl Jan, Mová mutace v genu NEUROD1 ve dvou rodinách s familiárním výskytem diabetu mellitu. Poster prezentovaný na XXX. Endokrinologických dnech s mezinárodní účastí ve Špindlerově Mlýně, 10/2007. [Jiný výsledek]
54407MUDr. Lucie Gonsorčíková, Ph.D.Gonsorčíková Lucie, Průhová Štěpánka, Cinek Ondřej, Hansen Torben, Lebl Jan, Nová mutace v genu NEUROD1 ve dvou rodinách s familiárním výskytem diabetu mellitu. Poster prezentovaný na 43. Diabetologických dnech v Luhačovicích, 4/2007 [Jiný výsledek]
112507MUDr. Martin Kolář, Ph.D.Kolář Martin, Tomášová Helena, Haninec Pavel, Pachl Jan, Dymanics of matrix-metalloproteinase 9 after brain trauma – results of a pilot study. 13th International Symposium on Intracranial Pressure and Brain Monitoring, 22. – 26. 7. 2007, San Francisco, USA. Abstrakt PS1-29 ve sborníku abstrakt, str. 71 [Jiný výsledek]
112507MUDr. Martin Kolář, Ph.D.Kolář Martin, Pachl Jan, Dynamika matrix-metalloproteinázy 9 a proteinu S100-b po úrazu mozku - předběžné výsledky. Odborný seminář 3. lékařské fakulty – sekce neurovědy, 13.11.2007, Praha, Česká Republika [Jiný výsledek]
112507MUDr. Martin Kolář, Ph.D.Kolář Martin, Pachl Jan, Dynamika matrix-metalloproteinázy 9 a proteinu S100-b po úrazu mozku - předběžné výsledky. Odborný seminář 3. lékařské fakulty – sekce traumatologie, 15.11.2007, Praha, Česká Republika [Jiný výsledek]
112507MUDr. Martin Kolář, Ph.D.Kolář Martin, Tomášová Helena, Haninec Pavel, Pachl Jan, Dymanics of matrix-metalloproteinase 9 after brain trauma – results of a pilot study. Acta Neurochirurgica Supplement, submitted [Jiný výsledek]
60407prof. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.Šedivý, Miroslav, Studie před odesláním k recenznímu řízení (studie bude odeslána na počátku dubna 2008) Název: Metternich a Východní otázka 1829-1841 Pro: Český časopis historický [Jiný výsledek]
60407prof. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.Šedivý, Miroslav, Studie v tisku Název: Metternich and the French Expedition to Algeria (1830) In: Archiv orientální. Quarterly Journal of African and Asian Studies 76, 2008, 1. [Jiný výsledek]
60407prof. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.Šedivý, Miroslav, Studie před odevzdáním k otištění (studie bude odevzdána v červnu 2008, kdy jsou přijímány příspěvky pro sborník) Název: Metternich´s Attitude towards the Peace of Adrianople Pro: Prague Papers on History of International Relations 2008 (sborník Ústavu světových dějin FF UK) [Jiný výsledek]
60407prof. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.Šedivý, Miroslav, Studie v tisku Název: Metternich and the French in Constantinople 1830-1840 In: Sborník workshopu Egypt and Austria IV. Tato studie vychází z příspěvku předneseného na mezinárodním workshopu Egypt and Austria IV, který se uskutečnil 25.-27.9.2007 v Brně. [Jiný výsledek]
60407prof. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.Šedivý, Miroslav, Studie v tisku Název: Metternich and Mohammed Alí´s Independence 1833-1838 In: Prague Papers on History of International Relations 2007 (sborník Ústavu světových dějin FF UK) [Jiný výsledek]
120707MUDr. Jiří Bajnárek, Ph.D.Bajnárek, Jiří, Manak, Jan, Vyroubal, Pavel, Mottl, Roman, Fric, Milan, Sobotka, Luboš, Termický efekt parenterální výživy. Poster. Kongres společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče, Hradec Králové, Březen 2007. [Jiný výsledek]
120707MUDr. Jiří Bajnárek, Ph.D.Bajnárek, Jiří, Manak, Jan, Vyroubal, Pavel, Mottl, Roman, Fric, Milan, Sobotka, Luboš, The influence of critical illness on the thermic effect of nutrition and energy substrates oxidation. Poster. 29. kongres Evropské společnosti pro enterální a parenterální výživu ESPEN, Praha, září 2007. [Jiný výsledek]
109607doc. PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.KOHOUTKOVÁ, Petra, Vývoj obrazu Turka v očích Arménů v průběhu 18.-20. století, příspěvek na seminář Le Caucase entre les Empires XV.-XX.s., Centre d’études des mondes Russe, Caucasien at Centre Européen, EHESS, Paris, 15. května 2008) [Jiný výsledek]
109607doc. PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.SOULEIMANOV, Emil - DITRYCH, Ondřej – KOHOUTKOVÁ, Petra, Arménská genocida jako mezinárodně-politické téma: Implikace pro Slovensko a EU, in: Panoráma globálneho bezpecnostného prostredia 2007. [Jiný výsledek]
109607doc. PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.SOULEIMANOV, Emil - DITRYCH, Ondřej – KOHOUTKOVÁ, Petra, Armenian Genocide and Turkey’s Prospective EU Membership (pracovní název), OSCE Yearbook 2008, Hamburg: Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg/IFSH, Baden-Baden (Germany) 2008 (získán souhlas s publikací). [Jiný výsledek]
109607doc. PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.KOHOUTKOVÁ, Petra, Postavení Arménů v Osmanské říši a faktory vedoucí k arménské genocidě (zasláno do Slovanského přehledu, nutno upravit podle připomínek oponenta) [Jiný výsledek]
109607doc. PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.KOHOUTKOVÁ, Petra, Arménská genocida (pro časopis Dějiny a současnost, získán souhlas s publikací) [Jiný výsledek]
109607doc. PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.SOULEIMANOV, Emil, The (Non)recognition of the Armenian Genocide as a Political Battlefield, příspěvek na konferenci Association for Study of Nationalities (ASN), Columbia University, 10.dubna 2008. [Jiný výsledek]
72407Mgr. Michal Kraus, Ph.D.Bačák, Miroslav, Spurný, Jiří, Complementability of spaces of affine continuous functions on simplices, 7 stran, článek byl přijat k publikaci v časopise BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN s impakt faktorem 0.155 [Jiný výsledek]
72407Mgr. Michal Kraus, Ph.D.Bačák, Miroslav, Point simpliciality in the Choquet theory, 11 stran, článek byl zaslán k publikaci do časopisu EXTRACTA MATHEMATICAE [Jiný výsledek]
63707Mgr. Stanislav Slušný, Ph.D.Slušný Stanislav, Kudová Petra, Neruda Roman, Autonomous Robot Control by Means of Three Evolutionary Neural Architectures. Proceedings of Workshop on Artificial Life and Robotics. Vienna, 2007 [Jiný výsledek]
63707Mgr. Stanislav Slušný, Ph.D.Slusny S, Neruda R., Vidnerova P., Behaviour Patterns Evolution on Individual and Group Level. Proceedings of the 6th Conference on Computational Intelligence, Man-machine systems, and Cybernetics, CIMMACS'07. S. 24-29. WSEAS, Spain, 2007. [Jiný výsledek]
63707Mgr. Stanislav Slušný, Ph.D.Slusny S., Neruda R., Evolving homing behaviour for team of robots. Proceedings of Computational Intelligence, Robotics and Autonomous Systems, 2007. Palmerston North, New Zealand. http://ciras.massey.ac.nz/ [Jiný výsledek]
63707Mgr. Stanislav Slušný, Ph.D.Slušný Stanislav, Vidnerová Petra, Neruda Roman, Testing Different Evolutionary Neural Networks for Autonomous Robot Control. In Information Technologies - Applications and Theory. Seňa : PONT, 2007. S. 103-108. ISBN 978-80-969184-7-8. [ITAT 2007. Conference on Theory and Practice of Information Theory, Poľana, 21.09.2007-27.09.2007, SK]. [Jiný výsledek]
147307Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Jelínek, Karel; Němeček, Zdeněk; Šafránková, Jana, Tilt Angle Effects, in WDS'07 Proceedings of Contributed Papers: Part II Physics of Plasmas and Ionized Media, eds. J. Šafránková and J. Pavlů, Prague, Matfyzpress, pp. 29-33, 2007 [7] [Jiný výsledek]
147307Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Jelínek, Karel; Němeček, Zdeněk; Šafránková, Jana, Tilt angle effects, in Proceedings of 28th International Conference on Phenomena in Ionized Gases, July 15-20,2007, Prague, Czech Republic, ed by J. Schmidt, M. Simek, S. Pekarek, V. Prunker, ISBN:978-80-87026-01-4, 1916-1919, 2007 [3] [Jiný výsledek]
147307Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Gutynska, Olga; Šafránková, Jana; Němeček, Zdeněnk, Two-point Observations of Magnetosheath Fluctuations, in WDS'07 Proceedings of Contributed Papers: Part II Physics of Plasmas and Ionized Media, eds. J. Šafránková and J. Pavlů, Prague, Matfyzpress, pp. 34-41, 2007 [4] [Jiný výsledek]
147307Mgr. Karel Jelínek, Ph.D.Andréeová, Kateřina; Přech, Lubomír, Properties of Fast Forward Shock Caused Waves in the Magnetosphere, in WDS'07 Proceedings of Contributed Papers: Part II Physics of Plasmas and Ionized Media, eds. J. Šafránková and J. Pavlů, Prague, Matfyzpress, pp. 22-28, 2007 [6] [Jiný výsledek]
68407Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D.Tučková, Kateřina, Otto Sukup : Socha. Katalog výstavy konané v Galerii Vltavín 13.2. - 11.3. 2007. Náklad 100 ks, bez ISBN. Text v katalogu, jehož autorkou je Kateřina Tučková, interpretuje autorovo dílo a vřazuje ho do soudobé skupiny podobně tvořících sochařů, a dále poukazuje na zdroje jeho inspirace a výsledky. Katalog byl vydán ještě v době, kdy nebyly známy výsledky udělení grantů GAUK, proto neobsahuje informaci o finanční podpoře GAUK. [Jiný výsledek]
68407Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D.Tučková, Kateřina, Nahrávky rozhovorů s jednotlivými členy Skupiny Radar. Výpovědi: Otto Sukup, Jiří Chadima, vdova po Dobroslavu Follovi. Rozhovory s Janou Malátovou, dcerou malíře R.Maláta a Václavem Bláhou v písemné podobě. Fotodokumentace díla (pozůstalosti) Radima Maláta dostupná v kvalitní el. podobě. [Jiný výsledek]
57907doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.Hoksza, David, Metric indexing of protein databases and promising approaches (WDS2007) [Jiný výsledek]
40207Ing. Rastislav Slavkovský, Ph.D.Slavkovský, Rastislav, Posterové vystúpenie - Slavkovský R a kol.- Potkan Zucker Diabetic Fatty (ZDF) - experimentálny model k štúdiu zhoršeného hojenia kožných rán za prítomnosti diabetes mellitus typu II – Konference Rány a Defekty 2007, Ostrava, 7.9.2007. [Jiný výsledek]
40207Ing. Rastislav Slavkovský, Ph.D.Slavkovský, Rastislav, Prezentace - Slavkovský a kol. - Potkan Zucker Diabetic Fatty (ZDF) - experimentálny model vhodný k štúdiu zhoršeného hojenia kožných rán za prítomnosti diabetes mellitus typu II – odborný seminár ústavu biochemie LFHK, Hradec Králové 10.10.2007. [Jiný výsledek]
40207Ing. Rastislav Slavkovský, Ph.D.Slavkovský, Rastislav, Prezentace - Slavkovský a kol. - Diabetes mellitus typu 2 a hojenie experimentálnych rán – Vedecký seminár Nanomedic, Litomyšl 25-26.10.2007. [Jiný výsledek]
131007Mgr. Tomáš ChmelaChmela, Tomáš, Svědectví o dálkových kontaktech ve starší době bronzové. Opevněné sídliště Bánov - Hrad. (přednáška spojená s prezentací předběžných výsledků projektu GAUK - dne 10. 10. 2007 na XX. mezinárodní konferenci Starší a střední doba bronzová v českých zemích a na Slovensku - Třešť u Jihlavy, 9.-12. 10. 2007) [Jiný výsledek]
131007Mgr. Tomáš ChmelaChmela, Tomáš, Kontakty a komunikace na rozhraní starší a střední doby bronzové. Výšinné opevněné sídliště v Bánově u Uherského Brodu. (rukopis magisterské diplomové práce v přípravě pro obhajobu v r. 2008) [Jiný výsledek]
131007Mgr. Tomáš ChmelaChmela, Tomáš, Dálkové kontakty ve starší době bronzové. Případová studie Bánov – Hrad. (komplexní prezentace výsledků projektu GAUK formou příspěvku na symposiu Vybrané problémy staršího pravěku - Mělník 2008, dne 14. 3 2008) [Jiný výsledek]
80707RNDr. Petra Špačková, Ph.D.Puldová, Petra, „Social Cohesion in Suburban Neighborhoods: the Case of Prague”, příspěvek na konferenci: EURA conference The Vital City, Glasgow, 12. - 14. září 2007, [Jiný výsledek]
80707RNDr. Petra Špačková, Ph.D.Zelendová, Světla, „New Residential Differentiation in Post-Socialist City: the Case of Prague Inner City”, příspěvek na konferenci: EURA conference The Vital City, Glasgow, 12. - 14. září 2007 [Jiný výsledek]
80707RNDr. Petra Špačková, Ph.D.Puldová, Petra, Ouředníček, Martin, „Spinning the web: strong and weak ties of Pragues' suburbanites”, příspěvek na konferenci: Cities After Transition, Urban Geographies of Post-communist States workshop, Stockholm-Tallinn, 7. - 10. prosince 2007 [Jiný výsledek]
80707RNDr. Petra Špačková, Ph.D.Ouředníček, Martin, Novák, Jakub, Temelová, Jana, Puldová, "Metody geografického výzkumu města", příspěvek na konferenci Město: Proměnlivá ne/samozřejmost, Brno, 30. listopadu - 1. prosince 2007 [Jiný výsledek]
80707RNDr. Petra Špačková, Ph.D.Zelendová, Světla, Puldová Petra, Webová stránka projektu http://www.natur.cuni.cz/ksgrrsek/urrlab/?soc_prost= [Jiný výsledek]
80707RNDr. Petra Špačková, Ph.D.Zelendová, Světla, Puldová, Petra, Ouředníček, Martin, Dotazníkové šetření Velká Skála V týdnu od 19. do 23. listopadu bylo provedeno dotazníkové šetření. Celkem bylo rozdáno 500 dotazníků do každé domácnosti v lokalitě. Do 13. prosince řešitelé obdrželi 50 dotazníků, což znamená návratnost 10 %. Respondenti však nadále zasílají vyplněné dotazníky, takže se předpokládá, že bude tato hranice překročena. [Jiný výsledek]
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáDěcká, Eliška, KAM CHODÍ MÚZY, NECHODÍ PODLE LIDOVÝCH NOVIN ŽENY - Text pro internetový server www.muziazeny.cz (zabývající se rovnými příležitostmi také v mediální rovině) o rozdílné prezentaci žen autorek a autorů mužů v českých médiích. Text vzbudil mnoho ohlasů, které mi posloužily k mému dalšímu výzkumu. [Jiný výsledek]
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáDěcká, Eliška, FEMINA FILM (festival filmů ženských autorek; Ústí nad Labem) LEKTORSKÝ ÚVOD k dramaturgicky vybranému pásmu animovaných filmů. [Jiný výsledek]
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáDěcká, Eliška, KDYŽ SE ŽENY SMĚJÍ - ženský smích v umění genderovým pohledem (90 min.) PŘEDNÁŠKA v rámci celoročního umělěckého klubu Audiovisual, která proběhla v prostorách kina Světozor v Praze 14. června 2007. Pro můj výzkum byla přínosna především následná diskuse s publikem. Pro mě osobně lichotivý je i fakt, že na základě mnou prezentovaných materiálů, začala jedna česká animátorka pracovat na animovaném filmu na motivy černých pohádek Ester Krumbachové. [Jiný výsledek]
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáDěcká, Eliška, KDYŽ SE ŽENY SMĚJÍ (genderový pohled na vývoj i současnost ženského smíchu v umění; 90 min) PŘEDNÁŠKA, uskutečněná 14. března 2007 v rámci projektu "Filmová Nora" brněnské genderové neziskové organizace Nora v prostorách kina Art v Brně. Pro velký zájem jsem tuto přednášku v mírně inovované verzi přednesla později i před pražským publikem v kině Světozor. [Jiný výsledek]
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáDěcká, Eliška, JEDEN SVĚT OCEŇOVAL ŽENSKÉ HRDINKY I REŽISÉRKY - text otištěný na Econnet (www.ecn.cz) serveru neziskových organizací a občanské společnosti. Věnovala jsem se v něm mediální prezentaci žen na festivalu z genderové perspektivy. [Jiný výsledek]
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáDěcká, Eliška, VYPISOVAT SE ZE SVÝCH ZÁŽITKŮ A POCITŮ - ROZHOVOR s lesbickou scenárističkou Petrou Ušelovou o vnímání genderu, feminismu a prezentace žen v současných médiích a v české společnosti vůbec. Rozhovor byl připraven pro festival autorek - žen v Ústí nad Labem Femina Film. Byl otištěn v katalogu festivalu i na webovém serveru www.ta-gita.cz [Jiný výsledek]
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáDěcká, Eliška, PEPI, LUCI, BOM A OSTATNÍ HOLKY Z PARTY - text pro katalog IX. semináře archivního filmu Asociace českých filmových klubů v Uherském Hradišti o genderových a feministických aspektech tvorby Pedra Almodóvara. [Jiný výsledek]
112907Mgr. et Mgr. Eliška DěckáDěcká, Eliška, TAXIDERMIA - recenze stejnojmenného filmu odvysílaná v tomto roce v rámci pořadu Mozaika Českého rozhlasu 3 Vltava, kde jsem se mimo jiné vyjadřovala k tématu znázorňování ošklivosti. [Jiný výsledek]
114807RNDr. Mgr. Štěpánka DlouháPetrusek, Adam; Seda, Jaromir; Machacek, Jiri; Ruthova, Stepanka; Smilauer, Petr. , Daphnia hybridisation along ecological gradients in pelagic environments: the potential for the presence of hybrid zones in plankton. (rukopis v recenzním řízení) Rukopis po revizi je v závěrečné fázi recenzního řízení v časopise Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B-Biological Sciences (IF=4.579). Jeho součástí je stručné porovnání výsledků ITS-RFLP a alozymové elektroforézy pro téměř 1300 jedinců. Diskutován je také výskyt introgresovaných alel ITS ze vzdálené minulosti s odkazem na výsledky analýzy mikrosatelitů. V poděkování je uvedena finanční podpora GA UK. Rukopis je k nahlédnutí u autorů. [Jiný výsledek]
72207doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.Spousta, Martin, Ke konci tohoto roku, či během začátku příštího roku budou publikovány první práce popisující implementované algoritmy a předpokládanou přesnost měření v oficiálních publikacích experimentu ATLAS. [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Marek, A.; Jílek, M.; Klusoň, J.; Picková, I.; Kudrna, P.; Tichý, M., Příspěvek na konferenci ve formě posteru, Emissive Probe Diagnostics in Low Temperature Plasma - Effect of The Space Charge and Variations of The Electron Saturation Current, International Conference on Research and Applications of Plasmas Plasma 2007, 16.-19.říjen 2007, Greifswald, SRN [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Ioniţă, C.; Gstrein, R.; Marek, A.; Tichý, M.; Kudrna, P.; Balan, P.C.; Olenici, S.-B.; Adamek, J.; Martines, E.; Schrittwieser, R.; Stöckel, J.; van Oost, G., Příspěvek na konferenci ve formě posteru, Emissive Probe Diagnostics of Discharge Plasmas SAPP XVI, 20.-25.leden 2007, Podbanske, Slovensko, (ed. J. Matuska, S. Matejcik, J. D. Skalny), ISBN 978-80-89186-13-6, pp. 121-122. [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Marek, A.; Apetrei, R.P.; Picková, I.; Kudrna, P.; Tichý, M.; Schrittwieser, R.; Ionita, C., Příspěvek na konferenci ve formě posteru, Can a Strongly Emitting Probe Be Used in a Low Temperature Plasma?, SAPP XVI, 2007, 20.-25. leden 2007, Podbanske, Slovensko, (ed. J. Matuska, S. Matejcik, J. D. Skalny), ISBN 978-80-89186-13-6, pp. 225-226. [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Straňák, V.; Kment, Š.; Hubička, Z.; Klusoň, J.; Krýsa, J.; Šíchová, H.; Tichý, M.; Špatenka, P., Příspěvek na konferenci, Deposition of thin TiOx films by surfatron generated plasma, 28th ICPIG, 15.-20. červenec 2007, Praha, ISBN 978-80-87026-01-4, pp. 787-790. [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Marek, A.; Jílek, M.; Picková, I.; Kudrna, P.; Tichý, M.; Schrittwieser, R.; Ionita, C.; Balan, P.C., Příspěvek na konferenci, Emissive probe diagnostic in low temperature plasma – effect of the space charge and variations of the electron saturation current, 28th ICPIG, 15.-20. červenec 2007, Praha, ISBN 978-80-87026-01-4, pp. 1606-1609. [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Jílek, M., Diplomová práce, Diagnostika plazmatu s vysokou ionizací při PVD depozici tenkých vrstev, Vedoucí: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Kotrík, T., Diplomová práce, Studium reakcí iontů s molekulami ve vodíkovém plazmatu při nízkých teplotách, Vedoucí: Prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Marek, A., Disertační práce, Nízkoteplotní plazma za středních tlaků a v magnetickém poli - experiment a model, Školitel: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Virostko, P.; Hubička, Z.; Adámek, P.; Čada, M.; Olejníček, J.; Kudrna, P.; Leshkov, S.; Tichý, M., Příspěvek na konferenci, Hollow Cathode Plasma Jet System for TiOx Thin Film Deposition, VII International Workshop on Electrical Probes in Magnetized Plasmas, 22.–25.července 2007, Praha, ISBN 978-80-7378-010-4, pp.14. [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Leshkov, S, Příspěvek na konferenci, Plasma Jet Systems for Technological Applications, WDS'07, 5.-8. červen 2007, Praha, Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ISBN 978-80-378-024-1, pp. 202–206. [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Marek, A.; Jílek, M.; Picková, I.; Kudrna, P.; Tichý, M.; Schrittwieser, R.; Ionita, C., Článek v časopise v tisku, Emissive probe diagnostics in low temperature plasma - effect of the space charge and variation of the electron saturation current, Contribution to Plasma Physics, ISSN 0863-1042, IF 1.113. [Jiný výsledek]
143307Mgr. Jan Klusoň, Ph.D.Korolov, I.; Plašil, R.; Kotrík, T.; Dohnal, P.; Novotný, O.; Glosík, J., Článek v časopise v tisku, Measurements of EEDF in Helium Flowing Afterglow at Pressures 500-2000 Pa, Contribution to Plasma Physics, ISSN 0863-1042, IF 1.113. [Jiný výsledek]
127407Mgr. Ondřej MandulaPlášek Jaromír, Presentace výsledků na konferenci: Focus on Microscopy 2008 Osaka-Awaji, Japan April 13 - April 16, 2008 [Jiný výsledek]
127407Mgr. Ondřej MandulaHošková Barbora , Bakalářská práce: "Optimalizace filtrů pro fluorescenční mikroskopii kvasinek S. cerevisiae obarvených calcofluorem" [Jiný výsledek]
127407Mgr. Ondřej MandulaPlášek Jaromír, Hošková Barbora, "Fading and recovery of calcofluor fluorescence in yeast cell walls." Poster. 8th Multinational Congress on Microscopy Prague, Czech Republic, 17-21 June, 2007 [Jiný výsledek]
60707JUDr. Jiří Vlastník, Ph.D.Vlastník, Jiří, Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech ve Smlouvě zakládající Ústavu pro Evropu a Lisabonské smlouvě (příspěvek do Acta Universitatis Carolinae - k publikaci v roce 2008). [Jiný výsledek]
60707JUDr. Jiří Vlastník, Ph.D.Vlastník, Jiří, Účast na vědecké konferenci v Lublani, 23.-24.4.2007, příspěvek na téma Eurojust principles v anglickém jazyce. [Jiný výsledek]
60707JUDr. Jiří Vlastník, Ph.D.Vlastník, Jiří, Účast na Kolokviu Third Challenge Training School - Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters in the EU - Which Future for the Third Pillar (CEPS, Brusel, 13.-.14.4.2007). Příspěvek na téma: Eurojust – A cornerstone of the federal criminal justice system in the EU? Sborník z konference vč. příspěvku v publikaci u Ashgate, Brusel, k publikaci v roce 2008. [Jiný výsledek]
60707JUDr. Jiří Vlastník, Ph.D.Vlastník, Jiří, Doporučení k publikaci disertační práce na téma "Institucionální rámec spolupráce v trestních věcech v EU" (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, ediční středisko). [Jiný výsledek]
60707JUDr. Jiří Vlastník, Ph.D.Vlastník, Jiří, Příprava monografie s předmětem europeizace trestního práva (v rámci autorského kolektivu) - kapitoly "Odraz europeizace trestního práva v primárním právu ES/EU" a "Harmonizace skutkové podstaty trestného činu postihující účast na zločinecké organizaci". [Jiný výsledek]
92707RNDr. Daniela Záhoráková, Ph.D.Záhoráková, Daniela, Baxová, Alice, Puchmajerová, Alena, Zeman, Jiří, Martásek, Pavel, Mutational analysis of the MECP2 gene in patients with Rett syndrome. Aktivní prezentace posteru na mezinárodní konferenci Mitochondria and oxidative stress in neurodegenerative disorders. 26.-29.9.2007, New York City, USA. Abstrakt publikován ve sborníku pod číslem F56 [Jiný výsledek]
103607Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.Passia, Radoslav, Rukopis studie "Kritik ako médium, objekt obdivu i manipulácie" - očekávaný termín publikování v časopise Romboid: závěr r. 2007, resp. začátek roku 2008. Anotace: Článek se věnuje vztahu slovenského levicově-komunistického hnutí sdruženého okolo kulturně-společenského časopisu Dav (V. Clementis, L. Novomeský a i.) k osobnosti a dílu kritika F. X. Šaldy. [Jiný výsledek]
82607PhDr. Šárka Alföldy-Zscheile, Ph.D.Alföldy, Šárka, Ústní prezentace na odborném semináři Sekce interkulturní psychologie při Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) "Interkulturní problémy v psychologické praxi": Název příspěvku: Adaptace na indickou a čínskou kulturu při dlouhodobých pracovních pobytech. Pojetí vztahu k výkonnosti a bohatství v těchto kulturách. Datum a místo konání: 17. 10. 2007, Akademie Věd ČR v Praze. [Jiný výsledek]
82607PhDr. Šárka Alföldy-Zscheile, Ph.D.Alföldy, Šárka, Ústní prezentace na mezinárodní konferenci Fakulty sociálních věd a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy "Střední Evropa v Unii a Unie ve střední Evropě": Název příspěvku: Psychologické problémy dlouhodobých pracovních pobytů v zahraničí. Příspěvek k otázkám kroskulturální psychologie. Kulturní specifika Indie ovlivňující sociální adaptaci a pracovní výkonnost cizinců. Datum a místo konání: 19. - 21. 9. 2007, Praha. Příspěvek bude v širší a anglické verzi publikován jako kapitola v knize (v současné době v tisku viz Výhled pro další rok). [Jiný výsledek]
82607PhDr. Šárka Alföldy-Zscheile, Ph.D.Alföldy, Šárka, Ústní prezentace na odborném semináři Sekce interkulturní psychologie při Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS): Název příspěvku: Fenomén domov při přechodu do cizích kultur. Datum a místo konání: 19. 3. 2007, Česká zemědělská univerzita v Praze. Příspěvek bude v širší verzi publikován jako kapitola v knize (v současné době v tisku viz Výhled pro další rok). [Jiný výsledek]
82607PhDr. Šárka Alföldy-Zscheile, Ph.D.Alföldy, Šárka, Ústní prezentace na Evropském kongresu psychologie (ECP): Název příspěvku: Intercultural adaptation. Psychological Issues of Czech Workers Abroad. (Mezikulturní adaptace. Psychologická problematika českých pracovníků v zahraničí). Datum a místo konání: 3. - 6. 7. 2007, Kongresové centrum v Praze. [Jiný výsledek]
1607RNDr. Jan Lánský, Ph.D.Lánský, Jan; Žemlička, Michal, Compression of a Set of Strings. In: Storer, J. A., Marcellin, M. W. (Eds.): Proceedings of 2007 Data Compression Conference, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, California, USA, 2007, pg. 390, ISBN 0-7695-2791-4, ISSN 1068-0314. [Jiný výsledek]
1607RNDr. Jan Lánský, Ph.D.Lánský, Jan; Chernik, Katsiaryna; Vlčková, Zuzana, Syllable-Based Burrows-Wheeler Transform. In: Pokorný, J., Snášel, V., and Richta, K. (Eds.): Proceedings of the Dateso 2007 Annual International Workshop on DAtabases, TExts, Specifications and Objects. CEUR-WS, Vol. 235, pg. 1-10, ISBN 80-7378-002-X, ISSN 1613-0073 [Jiný výsledek]
1607RNDr. Jan Lánský, Ph.D.Lánský, Jan; Žemlička, Michal, Vliv nastavení slovníku na účinnost komprese malých souborů. In: Vojtáš, P. (Ed.): ITAT 2007, Polana, Slovakia, September 2007, pg. 75-81, ISBN 978-80-969184-7-8. [Jiný výsledek]
1607RNDr. Jan Lánský, Ph.D.Šesták, Radovan; Lánský, Jan, Compression of Concatenated Web Pages Using XBW. In: Geffert, V. et al. (Eds.): SOFSEM 2008, LNCS 4910, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2008, pg. 743-754. In print. [Jiný výsledek]
1607RNDr. Jan Lánský, Ph.D.Lánský, Jan; Chernik, Katsiaryna; Vlčková, Zuzana, Comparison of Text Models for BWT. In: Storer, J. A., Marcellin, M. W. (Eds.): Proceedings of 2007 Data Compression Conference, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, California, USA, 2007, pg. 389, ISBN 0-7695-2791-4, ISSN 1068-0314. [Jiný výsledek]
1607RNDr. Jan Lánský, Ph.D.Lánský, Jan; Šesták, Radovan; Uzel, Petr a kol., XBW - Word-based compression of non-valid XML documents. http://xbw.sourceforge.net/ [Jiný výsledek]
1607RNDr. Jan Lánský, Ph.D.Kuthan, Tomáš; Lánský, Jan, Genetic Algorithms in Syllable-Based Text Compression. In: Pokorný, J., Snášel, V., and Richta, K. (Eds.): Proceedings of the Dateso 2007 Annual International Workshop on DAtabases, TExts, Specifications and Objects. CEUR-WS, Vol. 235, pg. 21-34, ISBN 80-7378-002-X, ISSN 1613-0073 [Jiný výsledek]
1607RNDr. Jan Lánský, Ph.D.Šesták, Radovan; Lánský, Jan; Uzel, Petr;, Kompresia konkatenovaných webových stránok pomocou XBW. In: Vojtáš, P. (Ed.): ITAT 2007, Polana, Slovakia, September 2007, pg. 85-90, ISBN 978-80-969184-6-1 [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Mejstříková, Ester, Abstrakt, Biology of childhood acute hybrid leukemias in a population-based study (Czech Pediatric Hematology Working Group), Blood, Vol. 110, No. 11, Nov 2007 [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Mejstříková, Ester, Přednáška, Klasifikace a incidence hybridních leukémií podle EGIL klasifikace u dětských leukémií. Korelace s genotypem a prognózou, XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 16.-19.6.2007 [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Přednáška, Spektrum Ig/TCR přestaveb u akutních hybridních leukémií, Výjezdní zasedání Poruchy krvetvorby v dětském věku, 15.-16.10.2007 [Jiný výsledek]
39307MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Poster, Spektrum přestaveb pro imunoglobuliny a T receptory a molekulárně genetická typizace u akutních hybridních leukémií definovaných dle EGIL klasifikace, XVII. konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR, 16.-18.11.2007 [Jiný výsledek]
64407Mgr. Ján Kozic, Ph.D. Jampilek J., Vinsova J., Kaderavkova Z., Dohnal J.:, Synthesis and Hydrophobic Properties of New 2-aryl-5,7-di-tert-butylbenzoxazoles. The 11th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-11), November 1-30, 2007, a009 http://www.usc.es/congresos/ecsoc/11/hall_aGOS/a009/index.htm. Jedná se o bezplatnou on-line konferenci, jejíž celý text je k dispozici na uvedené internetové stránce. [Jiný výsledek]
64407Mgr. Ján Kozic, Ph.D.Kadeřávková Z., Příprava potenciálně biologicky aktivních benzoxazolů - presentace na Studentské vědecké konferenci SVOČ Obsahem sdělení byla teoretická a syntetická část, která se zabývala přípravou série dvanácti 5,7-di-terc-butyl-benzoxazolů substituovaných v poloze 2 aromatickým/heteroaromatickým substituentem a jejich zjednodušených forem, majících di-terc-butylové substituenty nahrazeny vodíkem, či jinými méně lipofilními substituenty. [Jiný výsledek]
102907Asel Isakova, Ph.D.Isakova Asel, CERGE-EI Discussion Paper No. 2008 - 193, March 2008 "Does Dollarization Hinder the Effect of Monetary Policy? An Inquiry into the Economies of Central Asia" [Jiný výsledek]
102907Asel Isakova, Ph.D.Isakova Asel, Mimeo "Modeling Inflation in Dollarized Economies: The Case of Countries in Central Asia", December 2007 [Jiný výsledek]
83207Mgr. Martina Vítková, Ph.D.Vítková, Martina, Ettler, Vojtěch, Šebek, Ondřej, Mihaljevič, Martin, Application of pH-static System for the Determination of Metallic Contaminant Leaching from Pb Smelter Fly Ash. In: 8th European Meeting on Environmental Chemistry (EMEC8), Inverness (Scotland), December 5-8, 2007, str. 44. [Jiný výsledek]
103207Mgr. Anna Sochová, Ph.D.Sochová Anna, článek v odborném časopise Nový Orient, přijato do tisku, vyjde v 1/2008, název: Arménský teolog Jeznik Koghbaci a jeho pohled na perské náboženství pátého století. Studie se věnuje dílu arménského apologeta 5. století, které je psánou formou obhajoby křesťanství a odmítaní některých myšlenkových a náboženských směrů. Soustředí se především na zápas křesťanství a mazdaismu v době autorova působení a charakterizuje zásadní ideologické body obou náboženství, které si podle něj vzájemně nejvíce odporují. [Jiný výsledek]
103207Mgr. Anna Sochová, Ph.D.Kubec Vojtěch , překlad legendy Umučení Aba Tbiliského od Ioana Sabanisdze s doprovodnou studií pro recenzovanou revue pro východní křesťanství - Parresía, přijato do tisku, vyjde ve 2. ročníku 2008 [Jiný výsledek]
123307MUDr. Jan Brožík, Ph.D.Brožík Jan , Přednášky: Hodnocení aktivity Crohnovy choroby z pohledu zobrazovacích metod, Východočeský radiologický seminář Hodnocení aktivity Crohnovy choroby pomocí harmonické kontrastní ultrasonografie,i doktorské zkouška, složená před oborovu komisí v září 2007. Další výsledky získané v roce 2007 a 2008 hodláme prezentovat na radiologických i gastroenterologických odborných akcích, dále pak v odborných časopisech, ale to zřejmě až v roce 2009, kdy bychom mohli mít už dostatečný soubor dat. [Jiný výsledek]
71607Mgr. Alexandr JeništaJeništa, Alexandr , Přednáška pro studenty středních škol s názvem Babí Jar v Divadle hudby Olomouc v sezóně 2007-2008 [Jiný výsledek]
71607Mgr. Alexandr JeništaJeništa, Alexandr , Přednáška na téma Babího Jaru pro širokou veřejnost v Mozarteu Arcidiecézního muzea v Olomouci plánovaná na leden 2009 [Jiný výsledek]
35607MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.Švojgr, Karel; Burjanivová, Tatiana; Kalina, Tomáš; Vášková, Martina; Zuna, Jan, Přednáška na vědecké konferenci pracovní skupiny CLIP (Childhood Leukamia Investigation Prague), 15. - 16.10. 2007, Kácov. [Jiný výsledek]
35607MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.Švojgr, Karel; Burjanivová, Tatiana; Kalina, Tomáš; Vášková, Martina; Starý, Jan; Trka, Jan; Zuna, Jan, Poster na 17. konferenci dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky s mezinárodní účastí, 16. - 18.11.2007, Špindlerův Mlýn [Jiný výsledek]
35607MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.Švojgr, Karel; Burjanivová, Tatiana; Kalina, Tomáš; Vášková, Martina; Starý, Jan; Trka, Jan; Zuna, Jan, Poster na kongresu 49. Americké hematologické společnosti (ASH, American Society of Hematology), 8. - 11.12.2007, Atlanta, USA. [Jiný výsledek]
58807PharmDr. Mgr. Klára Sochorová, Ph.D.Sochorova Klara, Budinsky Vit, Tobiasova Zuzana, Dusilova Sulkova Sylva, Bartunková Jirina, Abstrakt - Vitamin D receptor activators calcitriol and paricalcitol modulate dendritic cell phenotype and function – in vitro study, FOCIS Trainee Satellite Symposium, San Diego, USA [Jiný výsledek]
58807PharmDr. Mgr. Klára Sochorová, Ph.D.Sochorova Klara, Budinsky Vit, Tobiasova Zuzana, Dusilova Sulkova Sylva, Bartunková Jirina, Abstract - Vitamin D receptor activators calcitriol and paricalcitol modulate dendritic cell phenotype and function – in vitro study, World Immune Regulation Meeting, Davos, Switzerland, str. 142 [Jiný výsledek]
128107PhDr. Helena Diesing, Ph.D.Diesing, Helena, 3x Saudek Nepublikovaný text (12 stran), zahajovací proslov k výstavě Káji Saudka organizované MČ Praha 5. [Jiný výsledek]
128107PhDr. Helena Diesing, Ph.D.Diesing, Helena, Příspěvek do komiksového sborníku Aargh! (2007, s. 74-80) [Jiný výsledek]
101807Mgr. Petra RybářováŠvrčková, Petra, Do Pupils Solve Mathematical Problems with Insight or Do They Only Memorize? CIEAEM59, Dobogoko, Hungary, July 23-29 2007, 6 stran. [Jiný výsledek]
101807Mgr. Petra RybářováStehlíková, Naďa, Švrčková, Petra, Pojmová mapa v žákovském projektu. In Stehlíková, N. (ed.), Jak učit matematice žáky ve věku 11-15 let, sborník příspěvků. V tisku. 6 stran. [Jiný výsledek]
101807Mgr. Petra RybářováŠvrčková, Petra, Teaching mathematics through pupils’ projects. Submitted to 5th International Colloquium on the Didactics of Mathematics, Crete 2008, 8 stran. [Jiný výsledek]
101807Mgr. Petra RybářováStehlíková, Naďa, Švrčková, Petra, Pojmová mapa v žákovském projektu. Pracovní dílna na konferenci Jak učit matematice žáky ve věku 11-15 let, Litomyšl, 18.-20. 10. 2007, 60 minut. [Jiný výsledek]
101807Mgr. Petra RybářováStehlíková, Naďa, Pupils project in the teaching of mathematics. Série pracovních dílen na kurzu pro učitele z Evropy EMTISM, 15.-19.1.2007, Praha, Pedf UK, 12 vyučovacích hodin. [Jiný výsledek]
101807Mgr. Petra RybářováStehlíková, Naďa, Functional thinking through projects. Pracovní dílna pro učitele matematiky na the Mathematics and Physics Departments of S.S.I.S. del Lazi, Řím, Itálie, 19.4.2007, 90 minut. [Jiný výsledek]
101807Mgr. Petra RybářováHošpesová Alena, Matějů Bohuna, Pěstování žákovských kompetencí ve školním vyučování. Pracovní dílna na konferenci Vyučování matematice z pohledu kompetencí žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání, Plzeň, 18.- 20.4.2007, 45 min [Jiný výsledek]
36007MUDr. Hana AdámkováLiláková, Dana, Hejcmanová, Dagmar, Refrakční vady nedonošených dětí ve školním věku. Mezinárodní symposium dětské oftalmologie, 25.5.-26.5.2007, Bratislava [Jiný výsledek]
36007MUDr. Hana AdámkováLiláková, Dana, Hejcmanová, Dagmar, Kuba, Miroslav, Visual impairment in premature children with hydrocephalus. 8th European Neuro-Ophthalmology Society (EUNOS) Meeting, May 26-29, 2007 Istanbul, Turkey [Jiný výsledek]
36007MUDr. Hana AdámkováLiláková, Dana, Hejcmanová, Dagmar, Refractive errors of premature children at school age. Congress of European Society of Ophthalmology and American Academy of Ophthalmology, 8.6.-12.6. 2007, Viena [Jiný výsledek]
36007MUDr. Hana AdámkováLiláková, Dana, Hejcmanová, Dagmar, Refrakční vady nedonošených dětí ve školním věku. 15. výroční sjed České oftalmologické společnosti, 21.6.-23.6., Brno [Jiný výsledek]
28407Mgr. Libor GrmelaGrmela, Libor, Výrobní areál starší doby římské v Roztokách, poloha Pod hájem (rukopis, vyjde 2009) [Jiný výsledek]
28407Mgr. Libor GrmelaGrmela, Libor, Few notes on bowl-shaped lamps from Adjiyska Vodenitsa, Vetren (rukopis, vyjde 2009) [Jiný výsledek]
28407Mgr. Libor GrmelaGrmela, Libor, Výroba a užití vápna v době římské na základě nálezů z Roztok u Prahy (rukopis) [Jiný výsledek]
85107Mgr. Jiří SmutekSmutek Jiří, Polášek Miroslav, Mervartová Kateřina, LabVIEW® - based “SIAMPLEX” software for fully automated optimization of computer-controlled operational parameters in SIA with chemiluminescence, fluorescence or absorption spectrophotometric multi-channel detection, 14th ICFIA Berlin 2007, 2.9.- 7. 9. 2007, poster P 81; Práce se zabývá současným stavem vývoje originálního hardware a software pro automatickou optimalizaci počítačem řízených parametrů při analýze na SIA přístroji s chemiluminiscenční, fluorimetrickou a UV-VIS spektrofotometrickou detekcí. V závěru je uvedeno poděkování Grantové agentuře Univerzity Karlovy. [Jiný výsledek]
85107Mgr. Jiří SmutekMervartová Kateřina, Polášek Miroslav, Lopéz Daniel, Martínez Calatayud José, Chemiluminiscenční stanovení verapamilu v tabletách technikou sekvenční injekční analýzy, 36. Syntéza a analýza léčiv v Bratislavě, 11.-13.9. 2007, poster; Byla zde prezentována problematika vývoje originální metody chemiluminiscenčního stanovení verapamilu v tabletách ve spojení se sekvenční injekční analýzou. Stanovení je založené na citlivé chemiluminiscenční reakci verapamilu s komplexem tris[(2,2’-bipyridyl)]ruthenium(III). Metoda byla validována parametry limit detekce, linearita, rozsah, přesnost, správnost a robustnost a nakonec úspěšně aplikována na komerčně dostupný přípravek Isoptin 40 mg (srovnání se spektrofotometrickou metodou popsanou v Britském lékopise). V závěru je uvedeno poděkování Grantové agentuře UK. [Jiný výsledek]
85107Mgr. Jiří SmutekMervartová Kateřina, Polášek Miroslav, SIA study of the effect of organic solvents on chemiluminescence reactions involving permanganate or tris[(2,2′-bipyridyl)]ruthenium(III) as reagents, 14th ICFIA Berlin 2007, 2.9.-7.9.2007, poster P74; Práce se týká problematiky vlivu 21 rozpouštědel na dvě chemiluminiscenční reakce (oxidace pomocí komplexu tris[(2,2’-bipyridyl)]ruthenium(III) a KMnO4). Modelové látky verapamil a endralazin, vybrané na základě screeningových testů, byly připraveny v rozpouštědlech převážně alkoholické povahy (primární, sekundární, terciární alkoholy, dioly, polyoly a látky s odlišnou chem. strukturou). Bylo dosaženo zajímavých výsledků s etanolem, 2-propanolem, dioly, dimethylformamidem. Vliv některých z nich nebyl dosud v literatuře popsán. V závěru je poděkování GAUK. [Jiný výsledek]
66607Mgr. Martin Ritter, Ph.D.Ritter, Martin, (1) výsledky projektu jsou využívány při realizaci přednáškového cyklu Filosofie jazyka Waltera Benjamina na FF UK; (2) anglicky psaná studie "Language, History, and the Possibility of Redemption according to the Judgment of Walter Benjamin" - zveřejnění na webových stránkách Internationale Walter Benjamin Gesellschaft (http://www.walterbenjamin.de) je v jednání [Jiný výsledek]
64307Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Bojar, Ondřej - Cinková, Silvie - Ptáček, Jan, Towards English-to-Czech MT via Tectogrammatical Layer. In: K. De Smedt - J. Hajič - S. Kübler (eds.), Proceedings of the Sixth International Workshop on Treebank and Linguistic Theories (TLT 2008). Bergen: NEALT, pp. 7-18. [Jiný výsledek]
64307Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Mikulová, Marie, Pražský závislostní korpus: Specifikace významů prostorových určení. In: F. Štícha (ed.), Proceedings of the 2nd Grammar and Corpora Conference. Praha: Academia. V tisku. [Jiný výsledek]
64307Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Ševčíková, Magda, Pronouns Introducing Content Clauses. In: F. Štícha (ed.), Proceedings of the 2nd Grammar and Corpora Conference. Praha: Academia. V tisku. [Jiný výsledek]
64307Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Ptáček, Jan, Sentence Synthesis in Machine Translation. In: J. Šafránková - J. Pavlů (eds.), WDS 2007 Proceedings of Contributed Papers (Week of Doctoral Students), Part I: Mathematics and Computer Sciences. Praha: MATFYZPRESS, 2007, pp. 151-156. [Jiný výsledek]
64307Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Panevová, Jarmila - Mikulová, Marie, A Few Czech Additions to Nedjalkov's Typology of Reciprocals and Reflexives. In: Festschrift V. P. Nedjalkova. V tisku. [Jiný výsledek]
64307Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Panevová, Jarmila - Mikulová, Marie, Ještě jednou o reciprocitě. In: Abstracts of the 2nd Grammar and Corpora Conference. Praha: ÚJČ AV ČR, 2007, s. 63-64. [Jiný výsledek]
64307Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Ševčíková, Magda, Proper Nouns in Czech Corpora. In: Proceedings of the Corpus Linguistics Conference Series. V tisku. [Jiný výsledek]
149407RNDr. Jiří Brabec, Ph.D.Brabec, Jiří, Prezentace průběhu práce formou posteru na mezinárodní konferenci Central European Symposium on Theoretical Chemistry 2007 v Litschau [Jiný výsledek]
114407Mgr. Bc. Pavel NápravníkNápravník, Pavel, Název konference: XV. setkání doktorandů Centra medievistických studií; (AV ČR, Národní 3, místnost 205; 27. února 2007), referát "Život a dílo bratra Matěje poustevníka" Dokončil jsem tyto články (01/2008 budou předány redakci): - "Praha poustevnická" – o existenci a působení poustevníků na území hl. m. Prahy, s poukazem na Matěje Poustevníka i jeho srovnáním s Janem Poustevníkem; - "Prameny a literatura k postavě Matěje Poustevníka" v současné době pracuji s RNDr. Radkem Mikulášem (MIKULAS@gli.cas.cz) na populárněji laděné knize s poustevnickou tematikou – pracovní název "Samota v Čechách" (předběžná dohoda s nakladatelstvím Dokořán), součástí bude kapitola věnovaná Matějovi Poustevníkovi. [Jiný výsledek]
84607Mgr. Kateřina ČížkováČížková, Kateřina, Rozsudek v překladové komunikaci, diplomová práce, obhájena v lednu 2008 [Jiný výsledek]
19707Mgr. Petr Daněček, Ph.D.Daněček, Petr, Anharmonic and solvation effects in vibrational spectroscopy. PhD thesis. (2007) [Jiný výsledek]
19707Mgr. Petr Daněček, Ph.D.Daněček, Petr, Programový balík pro simulace vibračních spekter za rámec harmonické aproximace http://gvib.sf.net. [Jiný výsledek]
83007Mgr. Petr Vítek, Ph.D.Vítek Petr, Osterrothová Kateřina, Jehlička Jan, Poster na konferenci 7th European Workshop on Astrobiology, Turku, Finland. Identification of β-carotene in a Martian-analog Evaporitic Matrix Using Raman Spectroscopy - A Methodical Approach. Sborník abstraktů - 7th European Workshop on Astrobiology - EANA07, Turku, Finland, October 22-24 2007, p. 69. (Abstrakt bude též publikován v časopise International Journal of Astrobiology - Cambridge Univ. Press). [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Virostko, Petr, Hubička, Zdeněk, et. al., "Electric probe diagnostics of the hollow cathode plasma jet system for TiOx thin films deposition", příspěvek na konferenci ICPIG 2007 (15. - 20. července 2007), publikován v Proceedings of 28th ICPIG (ISB 978-80-87026-01-4), strana 783-786 [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Hubička, Zdeněk; Virostko, Petr et. al., "Deposition of BaxSr1-xTiO3 thin films by double RF hollow cathode plasma jet system", příspěvek na konferenci ICPIG 2007 (15. - 20. července 2007), publikován v Proceedings of 28th ICPIG (ISBN 978-80-87026-01-4), strana 765-768 [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Virostko, Petr et. al., "Double Hollow Cathode Plasma Jet System Applied for Deposition of Thin Films", příspěvek (poster) na konferenci SAPP 2007 (20.-25. leden 2007, Podbanské, Slovensko), publikován v Proceedings of SAPP XVI (ISBN 978-80-89186-13-6), strana 37-38 [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Straňák, Vítězslav; Hubička, Zdeněk; Adámek, Petr; Virostko, Petr et. al., "Investigation of pulsed magnetron discharge at different frequencies during deposition of TiOx thin films", příspěvek (poster) na konferenci SAPP 2007 (20.-25. leden 2007, Podbanské, Slovensko), publikován v Proceedings of SAPP XVI (ISBN 978-80-89186-13-6), strana 263-264 [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Marek, Aleš; Apetrei, Radu; Picková, Irena et. al., "Can a Strongly Emitting Probe Be Used in a Low Temperature Plasma?", SAPP, poster P51. In: Proceedings of SAPP XVI, 2007, Podbanske, January 20-25, (2007), (ed. J. Matuska, S. Matejcik, J. D. Skalny), pp. 225-226. ISBN 978-80-89186-13-6 [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Virostko, Petr; Hubička, Zdeněk et. al., "Hollow Cathode Plasma Jet System For TiOx Thin Film Deposition" příspěvek na konferenci Plasma 2007 (16.-19. října 2007, Greifswald, Německo), publikováno v Proceedings of Plasma 2007 [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Varju, Jozef; Hlavenka, Petr et. al., "Near IR Spectroscopy of HCN and HNC", příspěvek na konferenci WDS 2007 (5.-8. černa 2007, Praha, ČR), publikováno ve sborníku WDS 2007 - Proceedings of Contributed Papers, part II (ISBN 978-80-7378-024-1), strana 159–162 [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Hlavenka, Petr, obhajoba doktorské disertační práce "Rekombinace iontů při termálních a subtermálních energiích v rozpadajícím se plazmatu" [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Jílek, Mojmír, obhajoba diplomové práce "Diagnostika plazmatu s vysokou ionizací při PVD depozici tenkých vrstev" [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Marek, Aleš; Jílek, Mojmír; Picková, Irena et. al., "Emissive Probe Diagnostic In Low Temperature Plasma - Effect of the Space Charge and Variations of the Electron Saturation Current", příspěvek + prezentace na konferenci IWEP 2007 (22. - 25. července 2007) [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Leshkov, Sergey, "Plasma Jet Systems for Technological Applications", příšpěvek na konferenci WDS 2007 (5.-8. černa 2007, Praha, ČR), publikováno ve sborníku WDS 2007 - Proceedings of Contributed Papers, part II (ISBN 978-80-7378-024-1), strana 202–206 [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Virostko, Petr et. al., "Measuring the Ion Current to the Substrate During Deposition of Thin Films by Hollow Cathode Plasma Jet", příspěvek na konferenci WDS 2007 (5.-8. černa 2007, Praha, ČR), publikováno ve sborníku WDS 2007 - Proceedings of Contributed Papers, part II (ISBN 978-80-7378-024-1), strana 212–217 [Jiný výsledek]
135207Mgr. Irena Picková, Ph.D.Picková, Irena et. al., "Discharge Generation of Atomic Iodine", příspěvek na konferenci WDS 2007 (5.-8. černa 2007, Praha, ČR), publikováno ve sborníku WDS 2007 - Proceedings of Contributed Papers, part II (ISBN 978-80-7378-024-1), strana 194–197 [Jiný výsledek]
92607RNDr. Pavel Procházka, Ph.D.PROCHÁZKA, PAVEL; HRABĚTA, JAN; VÍCHA, ALEŠ; ECKSCHLAGER, TOMÁŠ;, Počet kopií genu MYCN a jeho exprese v chemorezistetních neuroblastomových liniích. Sborník abstrakt XVII. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské Republiky, 2007, ISBN 978-80-86225-36-9, 69-70. [Jiný výsledek]
92607RNDr. Pavel Procházka, Ph.D.PROCHÁZKA, PAVEL; HRABĚTA, JAN; VÍCHA, ALEŠ; ECKSCHLAGER, TOMÁŠ;, Amplifikace a exprese onkogenu MYCN v chemorezistentních neuroblastomových liniích, III. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, 2007, ISBN 978-80-244-1824-7, 15. [Jiný výsledek]
92607RNDr. Pavel Procházka, Ph.D.PROCHÁZKA, PAVEL; HRABETA, JAN; VICHA, ALES; FIGOVA, KATARINA; POLJAKOVA, JITKA; ECKSCHLAGER, TOMAS;, Decrease of number of gene copies and changes in expression of MYCN gene in chemoresistant neuroblastoma cell lines. Collection of Abstracts, Myc and the Transcriptional Control of Proliferation and Oncogenesis – CNIO Cancer Conference, 2007, Madrid, Spain, 77-78. [Jiný výsledek]
154907RNDr. Martin Pergel, Ph.D.Felsner, Stefan; Pergel Martin, Sorting Using Networks of Stacks and Queues, in preparation. [Jiný výsledek]
154907RNDr. Martin Pergel, Ph.D.Jelínková, Eva; Kára, Jan; Kratochvíl, Jan; Pergel, Martin; Suchý, Ondřej; Vyskočil, Tomáš, Clustered Planarity: Small Clusters in Eulerian Graphs, to appear in Special Issue of Journal of Graph Algorithms and Applications. [Jiný výsledek]
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Blažková, Michaela; Schmoranzer, David; Skrbek, Ladislav, článek "Experimental Investigation of Laminar and Turbulent Drag in Classical and Quantum Oscillatory Boundary Layer Flow" ve sborníku kolokvia Dynamika tekutin 2007, s. 7-8, ISBN 978-80-87012-07-09 [Jiný výsledek]
95207doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.Blažková, Michaela; Schmoranzer, David; Skrbek, Ladislav, článek "Cavitation in Liquid Helium Due to a Vibrating Quartz Fork" ve sborníku kolokvia Dynamika tekutin 2007, s. 9-10, ISBN 978-80-87012-07-09 [Jiný výsledek]
127007Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D.Boháček, Kryštof, Příspěvek na koloquiu Filosofického Ústavu AV na téma "Proč se dnes zabývat starou evropskou filosofií", které proběhlo v roce 2007. Název příspěvku: Uneseme Evropu? Příspěvek rozlišuje mezi modernistickým a alternativními pojetími Evropy a ukazuje, že antické kořeny evropské tradice zahrnují převážně tolerantní a pluralistické koncepty, charakteristické pro sofisty, historiky a rétory. Konstruovat vlastní tradici na takových východiscích je v situaci "globální vesnice" a střetu civilizací mnohem výhodnější, než na tradičních esencialistických konceptech, které vedly k dnes již neudržitelnému konceptu Moderny. Příspěvek bude publikován v nultém čísle vznikajícího internetového časopisu Filosofického Ústavu AITHER. [Jiný výsledek]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Stella, Marco , Příspěvek na konferenci "Human Mind - Human Kind" v Aarhusu (Dánsko, 15.-18.8. 2007) -Stella, Marco (2007): Abstrakt "From domesticates to Humans -a historical review"Book of abstracts- Human mind-Human Kind, Faculty of Science, University of Aarhus, Denmark: s.68 [Jiný výsledek]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Stella, Marco, příspěvek na konferenci "Krása, příroda, krajina", pořádáno AV ČR 16. a 17.10. 2007 v Praze - O degeneraci a domestikaci. Vznik etolologie jako vědní disciplíny. Vyjde také v podobě článku ve sborníku během r. 2008 [Jiný výsledek]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Stella, Marco, Kurz "Homo ferus, Homo domesticus" v LS 2006/2007 na FHS UK. Kurz se věnoval problematice vzniku tzv. teorie autodomestikace v kontextu dějin biologie a antropologie. Tato teorie později hrála důležitou roli při vzniku etologie jako vědní disciplíny. [Jiný výsledek]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Stella, Marco, příspěvek na konferenci České a slovenské etologické společnosti 2008 (Nitra , 7.10.11.2007) - "Co vlastně vymyslel Konrad Lorenz - "Skuteční otcové srovnávacího výzkumu chování". Sborník abstrakt, 34. etologická konferencia, str.36 [Jiný výsledek]
113607Mgr. Marco Stella, Ph.D.Stella, Marco, kurz "Od Plinia ke Goodallové - dějiny behaviorálních věd" v ZS 2007/2008 na FHS UK. [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Plašil, Radek; Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Novotný, Oldřich; Varju, Jozef; Donko, Zoltán; Bánó, Gregor; Glosík, Juraj, Study of Electron Energy Distribution Function in Helium Afterglow, ISPC18 27.8.-31.8.2007, Proceedings of 18th International Symposium on Plasma Chemistry, Abstracts 30P-29, p 107; full-papers CD, 30P-29, 4 pp. [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Plašil, Radek; Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Varju, Jozef; Dohnal, Petr; Donko, Zoltán; Bánó, Gregor; Glosík, Juraj, Measurements of EEDF in recombination dominated afterglow plasma, Journal of Physics: Conference Series (2007-8) sent for publication. [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Korolov, Ihor; Plašil, Radek; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Novotný, Oldřich; Glosík, Juraj, MEASUREMENTS OF EEDF IN HELIUM FLOWING AFTERGLOW AT PRESSURES 500-2000 Pa, Contributions to Plasma Physics (2007-8) sent for publication. [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Glosík, Juraj; Plašil, Radek; Korolov, Ihor; Novotný, Oldřich; Kotrík, Tomáš, Multicollision character of recombination of H3+ ions in afterglow plasma, Journal of Physics: Conference Series (2007-8) sent for publication. [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Varju, Jozef; Hlavenka, Petr; Korolov, Ihor; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Near IR spectroscopy of HCN and HNC, WDS‘07, June 5-8, oral presentation and full text in WDS'07 Proceedings of contributed papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránkova, Matfyzpress, 2007, p 159-162, ISBN 978-80-7378-024-1 [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Korolov, Ihor; Kotrík,Tomáš; Dohnal, Petr; Hejduk, Michal; Plašil, Radek; Glosík, Juraj, Influence of Long Lived Species on EEDF in Afterglow Plasma, WDS‘07, June 5-8, 2007, poster and and full text in WDS'07 Proceedings of contributed papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránkova, Matfyzpress, 2007, p. 163-168, ISBN 978-80-7378-024-1 [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Jílek, Mojmír; Komm, Michael; Korolov, Ihor; Glosík, Juraj, Modeling of electron containment and cooling in magnetic trap ISPC, 27.8.-31.8.2007, Proceedings of 18th International Symposium on Plasma Chemistry, Abstracts 30P-33 p 111; full-papers CD, 30P-33, 4 pp. [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Hejduk, Michal; Varju, Jozef; Dohnal, Petr; Glosík, Juraj, Recombination of KrD+ and KrH+ ions in afterglow plasma, Journal of Physics: Conference Series (2007-8) sent for publication. [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Glosík, Juraj; Plašil, Radek; Korolov, Ihor; Novotný, Oldřich; Kotrík, Tomáš, Process of H3+ and D3+ recombination in afterglow plasma, Symposium Dissociative Recombination, 18-23 July, Ameland, Netherlands, DR 2007, Book of abstracts, pp L31 [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Hejduk, Michal; Varju, Jozef; Dohnal, Petr; Glosík, Juraj, Recombination in Kr/D2 and Xe/D2 afterglow plasma, Symposium Dissociative Recombination, 18-23 July, Ameland, Netherlands, DR 2007, Book of abstracts, pp P22 [Jiný výsledek]
53607RNDr. Tomáš Kotrík, Ph.D.Plašil, Radek; Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Varju, Jozef; Dohnal, Petr; Donko, Zoltán; Bánó, Gregor; Glosík, Juraj, Measurements of EEDF in recombination dominated afterglow plasma, Symposium Dissociative Recombination, 18-23 July, Ameland, Netherlands, DR 2007, Book of abstracts, pp P23 [Jiný výsledek]
78307Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D.Mikeš, Vladimír, "Stoická teorie jednání: pojem přitakání", v tisku (Reflexe 34, 2008). [Jiný výsledek]
78307Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D.Mikeš, Vladimír, "Stoická teorie jednání: pojem ctnosti a svobody", (?Reflexe 35, 2009). [Jiný výsledek]
78307Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D.Mikeš, Vladimír, Prezentace na semináři v rámci zahraniční cesty na Faculty of Classics, Cambridge university: "Plato's Timaeus in the 1st. cent. BC: the Challenge of Transcendence: Posidonius, Cicero, Xenarchos". [Jiný výsledek]
78307Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D.Mikeš, Vladimír, Seminář (společně s doc. F. Karfíkem PhD.) na Ústavu filosofie a religionistiky věnovaný stoické fyzice a etice (16/4 - 28/5/2007). [Jiný výsledek]
78307Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D.Mikeš, Vladimír, Odborná recenze na knihu: Ricardo Salles, "The Stoics on Determinism and Compatibilism", Philosophie antique 7, 2007, str. 272-275. (ISBN 978-2-85939-984-9; ISSN 1634-4561) [Jiný výsledek]
24207MUDr. Ing. Aleš Urban, Ph.D.Urban, Aleš , VISUAL MISMATCH NEGATIVITY AMONG PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA Vzhledem k prioritě našich dat jsme se rozhodli průběžné výsledky publikovat. Zpracovali jsme data u poloviny plánovaného počtu pacientů a zdravých kontrol. Předběžné výsledky jsou shrnuty v práci, která byla v říjnu 2007 odeslána k publikaci v periodiku Schizophrenia Research. V současnosti probíhá recenzní řízení. Autory publikace jsou všichni členové řešitelského týmu. [Jiný výsledek]
66107MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.Procházková Lidmila, OCT VISANTE. Kapitola do knihy „TRENDY soudobé oftalmologie 5“, pořadatel Pavel Rozsíval. Dáno do tisku v létě 2007. Zpracovala jsem problematiku vyšetření předního segmentu pomocí optické koherentní tomografie. Je to v současnosti nová metoda, která umožňuje detailně vyšetřit přední segment oka jakoby v histologickém řezu a navíc proměřit všechny struktury předního segmentu. [Jiný výsledek]
66107MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.Procházková Lidmila, Závorková Martina, Diagnostics of late complications after the bulb contusion using the OCT VISANTE. Department of Ophthalmology, Masaryk Hospital, Sociální péče 12A, 401 13 Ústí nad Labem, Czech Republic. Poster na „ISOT Ocular Trauma Course“ v Ravenně v Itálii 13.-15.9.2007 [Jiný výsledek]
66107MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.Procházková Lidmila, Závorková Martina, Andrenacciová Eva, Post-traumatic angle recession and iridodialysis displayed using OCT Visante (case report). Department of Ophthalmology, Masaryk Hospital, Sociální péče 12A, 401 13 Ústí nad Labem, Czech Republic. Poster na „ISOT Ocular Trauma Course“ v Ravenně v Itálii 13.-15.9.2007 [Jiný výsledek]
66107MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.Procházková Lidmila, Andrenacciová Eva, Závorková Martina, Oční oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí n.L., Přínos OCT Visante k vyšetření očí se sekundárním glaukomem po pars plana vitrektomii. Předneseno na XV. výročním sjezdu České oftalmologické společnosti v Brně, 21.-23.6.2007, Sborník abstrakt, ISBN 978-80-87086-01-8, str.65 [Jiný výsledek]
115107Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.Koreň, Ladislav, 1. Byl vypracován a na mezinárodní konferenci Workshop on Logic and Philosophy of Knowledge, Communication and Action, Log-KCA-O7, ILCLI (Donostia-San Sebastian, Španělsko) prezentován řešitelův odborní článek „Truth and Warrant in Assertion: The case of Moore’s Paradox“. 2. Ve finální fázi je práce na odborném článku „Truth, Reference and Predication: The Problem of Unity“, který vyjde v květnu-červenci roku 2008 ve sborníku z konference Česko-Slovenské filozofické sympózium (10 - 12.10. 2007), Stará Lesná, Slovensko. [Jiný výsledek]
26907RNDr. Peter Košovan, Ph.D.Košovan, Peter, Limpouchová, Zuzana, Procházka, Karel, Charge Distribution and Conformations of Weak Polyelectrolyte Chains in Poor Solvents by Molecular Dynamics Simulations; Článek připraven k publikaci v časopise Collection of Czechoslovak Chemical Communications; odeslání finální verze rukopisu se předpokládá k 17.12.2007 zčásti obsahuje výsledky získané v rámci tohoto projektu [Jiný výsledek]
124607PhDr. Petr DudaDuda, Petr, a kolektiv řešitelů, 133 nově přidaných botanických druhů (celkem 1314 názvů rostlin v jednotlivých jazycích) v databázi indických názvů rostlin na http://iu.ff.cuni.cz/pandanus/database/ [Jiný výsledek]
89507PhDr. Liza FaktorováLíza Faktorová, Diplomová práce na téma Pontifikál Renauda de Bar [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.1. Musilová, Jana, orální prezentace na konferenci XXVII. Moderní elektrochemické metody, Jetřichovice 2007, Česká republika + příspěvek v konferenčním sborníku: Musilová J., Barek J., Pecková K, Fischer J.: Voltametrické stanovení 2-nitrofenolu pomocí borem dopované diamantové elektrody, Moderní elektrochemické metody, Sborník přednášek z XXVII. mezinárodního odborného semináře (Barek J., Navrátil T., eds.). Česká společnost chemická (ISBN 978-80-86238-05-0), Praha 2007, str. 101-104. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.7. Daňhel, Aleš, pozvaná orální prezentace na konferenci 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE, Toruń 2007, Polsko + příspěvek v konferenčním sborníku: Daňhel A., Barek J., Yosypchuk B., Vyskočil V.: Voltammetric Determination of Genotoxic Nitrocompounds Using Silver Amalgam Electrodes. 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE. Proceeding from International Conference on Chemistry and the Environment (Buszewski B., Michel M., eds.). Polish Chemical Society, Toruń 2007, p. 138. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.2. Musilová, Jana, vývěskové sdělení (poster) na konferenci 59. Zjazd chemikov, Tatranské Matliare 2007, Slovenská republika + příspěvek v konferenčním sborníku: Musilová J., Barek J., Pecková K., Vyskočil V., Fischer J.: Porovnání elektrochemických vlastností komerčně dodávaných borem dopovaných diamantových elektrod. 59. Zjazd chemikov – Tatranské Matliare, ChemZi, 1/3, 165 (2007), ISSN 1336-7242. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.6. Novotný, Vít, soutěžní vědecká práce na téma "Voltametrické stanovení acifluorfenu, oxyfluorfenu a nitrofenu" (17 stran, soutěžní umístění: 1. místo) pro soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru Analytická chemie na 9. študentskej vedeckej konferenci v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava 2007, Slovenská republika. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.5. Vyskočil, Vlastimil, orální prezentace na konferenci 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE, Toruń 2007, Polsko + příspěvek v konferenčním sborníku: Vyskočil V., Daňhel A., Pecková K., Průchová M., Radová J., Barek J.: Voltammetric Determination of Antiandrogen Drug Flutamide at Hanging Mercury Drop Electrode and Silver Solid Amalgam Electrode. 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE. Proceeding from International Conference on Chemistry and the Environment (Buszewski B., Michel M., eds.). Polish Chemical Society, Toruń 2007, p. 138. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.3. Vyskočil, Vlastimil, orální prezentace na konferenci XXVII. Moderní elektrochemické metody, Jetřichovice 2007, Česká republika + příspěvek v konferenčním sborníku: Vyskočil V., Barek J., Drašar P., Rumlerová-Lipšová A., Pecková K., Zelenka K.: Polarografické a voltametrické stanovení vybraných porfyrinových derivátů s navázanými glykosylovanými steroidy na rtuťových elektrodách, Moderní elektrochemické metody, Sborník přednášek z XXVII. mezinárodního odborného semináře (Barek J., Navrátil T., eds.). Česká společnost chemická (ISBN 978-80-86238-05-0), Praha 2007, str. 177-180. [Jiný výsledek]
6107prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.4. Vyskočil, Vlastimil, vývěskové sdělení (poster) na konferenci 59. Zjazd chemikov, Tatranské Matliare 2007, Slovenská republika + příspěvek v konferenčním sborníku: Vyskočil V., Deýlová D., Musilová J., Pecková K., Barek J.: Polarografické a voltametrické stanovení submikromolárních množství genotoxického 5-nitrobenzimidazolu. 59. Zjazd chemikov – Tatranské Matliare, ChemZi, 1/3, 160 (2007), ISSN 1336-7242. [Jiný výsledek]
86307Mgr. Martin Šefránek, Ph.D.Šefránek, Martin; Adameček, David; Sobotka, Jan., Příspěvek na XIII. mezinárodní konference SNN ČLS J.E. P. a 46. mezinárodní konference AT sekce PS ČLS J.E. Purkyně konané 6. - 10.5. 2007 v Měříně: Co je to úspěšná léčba v terapeutické komunitě pro drogově závislé? Abstrakt: Autoři připravili workshop na téma „Co je to úspěšná léčba v terapeutické komunitě pro drogově závislé?“ S účastníky workshopu se chtějí zamyslet nad následujícími otázkami: Co je to úspěšná léčba v terapeutické komunitě?; Jaké by měla mít výsledky (respektive k jakým změnám a ve kterých oblastech by u klientů mělo dojít)?; Jaká má úspěšná léčba indikátory?; Jaký je význam těchto indikátorů?; Jaká je přenositelnost zvolených indikátorů na jiné léčebné programy v oblasti drogových závislostí? [Jiný výsledek]
30207RNDr. Martin Hlaváč, Ph.D.Hojsík, Michal, Článek s názvem "Differential Fault Analysis of Trivium" přijat na prestižní mezinárodní konferenci Fast Software Encryption 2008 v Lausanne jejíž sborník bude vydán vydavatelstvem Springer-Verlag jako součást série Lecture Notes in Computer Science. Spoluautorem článku je externí pracovník katedry algebry Bohuslav Rudolf. [Jiný výsledek]
32207PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.Kovařík, Miroslav; Muthný, Tomáš; Šišpera, Luděk; Holeček Milan, Effects of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate treatment on protein metabolism in skeletal muscle of septic rat - prezentace formou posteru, 29th Congress of ESPEN, Praha, 8.-11.9.2007 [Jiný výsledek]
32207PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.Kovařík, Miroslav; Muthný, Tomáš; Šišpera, Luděk; Holeček Milan, Změny metabolismu proteinů u septických potkanů po podání beta-hydroxy-beta-methylbutyrátu. - prezentace formou přednášky: 84. Fyziologické dni, Martin, Slovensko, 6.-8.2.2008 - abstrakt publikován ve Zborníku abstraktov, s. 57 a bude otištěn v supplementu Physiological Research [Jiný výsledek]
32207PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.Kovařík, Miroslav; Muthný, Tomáš; Šišpera, Luděk; Holeček Milan, Effects of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate treatment on protein metabolism in skeletal muscle. - prezentace formou posteru: 4th Cachexia Conference, Tampa, USA, 6.-9.12. 2007 - abstrakt publikován v Abstract Book, s. 87. [Jiný výsledek]
32207PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.Kovařík, Miroslav; Muthný, Tomáš; Šišpera, Luděk; Holeček Milan, Effects of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate treatment on protein metabolism in rat skeletal muscle. - prezentace formou přednášky: The 4th international conference of postgraduate medical students, Hradec Králové, 29.11.-1.12.2007 - publikováno v New Frontiers in the Research of PhD Students (Conference of Medical and Pharmaceutical Schools), s. 70-73, ISBN: 978-80-254-0839-1 [Jiný výsledek]
54307Mgr. Martin Kováč, Ph.D.Kováč. M, Vášková. M, Weiser. J, Novotná. J, Hrušák. O, Poster: Proteomická analýza solubilných proteínov doležitých u dětskej leukémie 17. konference dětských hematológů a onkológů, 16-18.11.2007, Špindlerov Mlýn Študentská vedecká konference 2. LF UK, 24-25.4.2007 [Jiný výsledek]
74807Mgr. Stanislav ŠlechtaKadlec J., Šlechta S., Přednáška a abstrakt " Environmentální záznam v sedimentech Holštejnské jeskyně v Moravském krasu " na semináři 13. Kvartér 2007 ma MU V Brně [Jiný výsledek]
147007RNDr. Zdeněk Futera, Ph.D.Burda, Jaroslav, Přednáška “Computational Study on Aquation of Ruthenium(II) Complexes and their Interactions with DNA and Comparison with Platinum Complexes” na konferenci Theoretical Biophysics Symposium 2007, Cetraro [Jiný výsledek]
147007RNDr. Zdeněk Futera, Ph.D.Futera, Zdeněk, Poster “Activation of Ruthenium(II) complexes and their Interactions with DNA bases” na konferenci 6th Discussions in Structural Molecular Biology and Bioinformatics, Nové Hrady [Jiný výsledek]
147007RNDr. Zdeněk Futera, Ph.D.Burda, Jaroslav, Přednáška “Computational Study on Aquation of Ruthenium(II) Complexes and their Interactions with DNA bases” na konferenci Methods and Aplications of Computational Chemistry, Kyjev [Jiný výsledek]
147007RNDr. Zdeněk Futera, Ph.D.Futera, Zdeněk, Poster “DFT Study of piano-stool Ruthenium(II) Complexes and their Interactions with Water and DNA bases” na konferenci A Coastal Voyage of Current Density Functional Theory, Norsko [Jiný výsledek]
147007RNDr. Zdeněk Futera, Ph.D.Futera, Zdeněk, Z výsledků bylo rovněž sepsáno původní vědecké sdělení autorů Zdeněk Futera, Julia Klenko, Judit E. Šponer, Jiří Šponer, and Jaroslav V. Burda nazvané “Interactions of the “Piano-stool” [Ruthenium(II)(arene)(en)Cl]+ complexes with water and nucleobases; ab initio and DFT study.”, které je v současné době v oponentním řízení v časopisu Journal of Physical Chemistry. [Jiný výsledek]
147007RNDr. Zdeněk Futera, Ph.D.Futera, Zdeněk, Poster “Computational Study on Ruthenium(II) Complexes and their Interactions with NA bases” na konferenci Modelling Interactions in Biomolecules III, Praha [Jiný výsledek]
151607Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Benešová Olga, Kreisinger Jakub,Javůrková Veronika, prezentace posteru s názvem: Voda jako bezpečné refugium před predátory u hnízdících kachen. 34.etologická konference v Nitře (podzim 2007) [Jiný výsledek]
151607Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Javůrková Veronika, Albrecht Tomáš, Kreisinger Jakub, prezentace posteru s názvem: Kdy utéci z hnízda? Faktory ovlivňující únikové chování u kachny divoké. 34. etologická konference v Nitře (podzim 2007) [Jiný výsledek]
151607Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Kreisinger Jakub, Albrecht Tomáš, odeslán článek s názvem: Nest protection in mallards (Anas plathyrhynchos): Untangling the role of crypsis and parental behaviour. Functional Ecology (IF 3.417): článek v listopadu 2007 resubmitován a připraven ke konečnému přijetí. [Jiný výsledek]
151607Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Kreisinger Jakub, Albrecht Tomáš, Javůrková Veronika, prezentace posteru s názvem: Antipredační funkce hnízdní fidelity u kachny divoké (Anas plathyrynchos). 34. etologická konference v Nitře (podzim 2007) [Jiný výsledek]
109307PhDr. Mgr. Dušan Bartůněk, Ph.D.Bartůněk, Dušan, Dosaženým výsledkem je webová prezentace navrhovaného programu, která obsahuje veškeré potřebné inforamce -www.ftvs.cuni.cz/outdoorcourse Další odkaz ukazuje na zařezení předmětu realizace programu do nabídky studia pro zahraniční studenty Univerzity Karlovy. www.cuni.cz/UK-1016.html [Jiný výsledek]
121707RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.Souček O., Martinec Z., podán článek do Journal of Glaciology: Iterative Improvement of the Shallow Ice Approximation [Jiný výsledek]
121707RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.Souček O., Martinec Z., poster na EGU 2007 Vienna: "Attainability of the Full-Stokes Solution from the Shallow Ice Approximation¨ [Jiný výsledek]
121707RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.Pattyn et al., prezentace na AGU 2007 San Francisco: " Benchmark Experiments for Higher-Order and Full Stokes Ice Sheet Models" [Jiný výsledek]
121707RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.Pattyn et al., podán článek s výsledky ISMIP-HOM projektu do The Cryosphere: Benchmark Experiments for higher-order and full Stokes ice sheet models (ISMIP-HOM) [Jiný výsledek]
63407Mgr. Alena PeltanováMíkovcová Alena, Juřičková Lucie a Petrusek Adam, First steps in the ecological and phylogenetic study - land snail Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) in the area of Central Europe. Abstracts (poster), p. 146. World Congress of Malacology, Antwerp, Belgium, 15 - 20 July 2007 [Jiný výsledek]
63407Mgr. Alena PeltanováMíkovcová Alena, Juřičková Lucie a Petrusek Adam, Invasive molluscs /Monacha cartusiana (Müller, 1774): the phylogenetic study of the Central Europe populations has started/. The Malacologist, 2007, sv. 49, s. 6–6. ISSN 1365-3725 (abstrakt z konference "Invasive molluscs", Cambridge, 2007) [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Hadrava Martin, Česenek Jan, Feistauer Miloslav, Sváček Petr, On the finite element solution of viscous incompressible flow in channels with moving walls. Proceedings of the Seminar Interactions and Feedbacks 2007, ed. I. Zolotarev, Institute of Thermomechanics AS CR, Prague 2007, 11-18, ISBN 978-80-87012-08-6. [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Kučera Václav, Feistauer Miloslav, Prokopová Jaroslava, Numerical solution of compressible flow in a channel with moving walls. Proceedings of the Colloquium Fluid Dynamics 2007, Inst. of Thermomechanics, AS CR, Oct. 24-26, 2007, pp. 45-46 (ed. P. Jonáš, V. Uruba) ISBN 978-80-87012-07-09. [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Kučera Václav, Prokopová Jaroslava, DG method for the solution of compressible flow in a channel with moving walls. Proceedings of the Seminar Interactions and Feedbacks 2007, ed. I. Zolotarev, Institute of Thermomechanics AS CR, Prague 2007, 19-24, ISBN 978-80-87012-08-6. [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Feistauer Miloslav, Kučera Václav, Analysis of the DGFEM for nonlinear convection-diffusion problems. Electronic Transactions on Numerical Analysis, ISSN 1068-9613, IF 0.738 (submitted). [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Kučera Václav, Higher order methods for the solution of compressible flow. PhD. Disertace, MFF UK, Praha, 2007. [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Kučera Václav, Discontinuous Galerkin method for the numerical solution of inviscid and viscous compressible flow. Proc. of the conf. ENUMATH 2007 (submitted). [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Růžička Martin, Feistauer Miloslav, Horáček Jaromír, Sváček Petr, Nonlinear feedback of incompressible fluid and the airfoil with three degrees of freedom. Proceedings of the Seminar Interactions and Feedbacks 2007, ed. I. Zolotarev, Institute of Thermomechanics AS CR, Prague 2007, 67-72, ISBN 978-80-87012-08-6. [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Šimko Miroslav, Interakce stlačitelné tekutiny a obtékaných těles. Diplomová práce, MFF UK, Praha, 2007. [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Růžička Martin, Feistauer Miloslav, Horáček Jaromír, Sváček Petr, Interaction of incompressible fluid and a moving airfoil. ELECTRONIC TRANSACTIONS ON NUMERICAL ANALYSIS, ISSN 1068-9613, IF 0.738 (submitted). [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Růžička Martin, Feistauer Miloslav, Horáček Jaromír, Sváček Petr, Interaction of a channel flow and moving bodies. Proceedings of the Colloquium Fluid Dynamics 2007, Inst. of Thermomechanics, AS CR, Oct. 24-26, 2007, pp. 77-78 (ed. P. Jonáš, V. Uruba) ISBN 978-80-87012-07-09. [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Hadrava Martin, Feistauer Miloslav, Sváček Petr, Numerical simulation of viscous flow in channels with moving walls. Proceedings of the Colloquium Fluid Dynamics 2007, Inst. of Thermomechanics, AS CR, Oct. 24-26, 2007, pp. 23-24 (ed. P. Jonáš, V. Uruba) ISBN 978-80-87012-07-09. [Jiný výsledek]
48607RNDr. Martin Růžička, Ph.D.Česenek Jan, Compressible flow past moving bodies. Proceedings of 16th Annual Conference of Doctoral Students WDS07, Part I, J. Šafránková, J. Pavlů (editors), Matfyzpress, Praha, 2007, ISBN 978-80-7378-023-4, 210-214. [Jiný výsledek]
135007Mgr. Jaroslav ŠevčíkPrchal, L., Nonparametric approach to testing equivalence of two ROC curves. Sborník konference 56th Session of ISI 2007, Lisabon, Portugalsko. [Jiný výsledek]
135007Mgr. Jaroslav ŠevčíkAntoch, J., Prchal L., Sarda, P., Nonparametric comparison of ROC curves. Testing equivalence and clustering. Preprint článku, bude zaslán do odborného periodika v nejbližších dnech. [Jiný výsledek]
135007Mgr. Jaroslav ŠevčíkPrchal, L., Data-driven kernel ROC curves for skewed diagnostic variables. Preprint článku, bude zaslán do odborného periodika v nejbližších dnech. [Jiný výsledek]
135007Mgr. Jaroslav ŠevčíkAntoch, J., Legát, D., Application of MCMC to change point detection. Článek, přijatý do Applications of Statistics [Jiný výsledek]
135007Mgr. Jaroslav ŠevčíkPrchal, L., Selected aspects of functional estimation and testing. Disertační práce, jejíž podstatnou část tvoří výsledky dosažené během grantu. Obhajoba plánována na 6.5.2008 [Jiný výsledek]
135007Mgr. Jaroslav ŠevčíkLegát, D., Prchal, L., Ševčík, J., ROCtrans. Package pro R podporující dosažené výsledky v oblasti ROC křivek. Bude dostupný ze webových stránek katedry a webových stránek CRAN - cran.r-project.org [Jiný výsledek]
135007Mgr. Jaroslav ŠevčíkPrchal, L., On testing equivalence of two ROC curves. Sborník abstraktů konference Journees STAPH 2007, Lille. [Jiný výsledek]
32007Mgr. Jan Kostěnec, Ph.D.(Dark K.R., Kostěnec J.), Materiál ze sezón 04-07 (a také 08, kdy je výzkum plánován na duben) je ve stádiu zpracování. Výsledným výstupem bude kniha, jejíž dokončení by mělo být v r. 2009. V současné době je ve finální fázi příprava článku zabývajícího se stavební historií baptisteria Hagie Sofie, který bude následně nabídnut k publikování některému z odborných periodik. Projekt byl prezentován J.Kostěncem v 4/2007 v Istanbulu na konferenci Symposium on the Mediterranean Archaeology a formou přednášky v Britském muzeu v Londýně v 1/2008. K.Dark referoval o předběžných výsledcích průzkumu na konferenci konané 15.3.2008 v King’s College v Londýně. [Jiný výsledek]
119007Mgr. Lenka Hahnová, Ph.D.Cygalová, Lenka, Čečková, Martina, Pávek, Petr, Libra Antonín, Štaud, František, Poster na 57. Farmakologických dnech v Olomouci: Study of the expression and function of Bcrp in rat placenta on 12th and 21st gestation day [Jiný výsledek]
119007Mgr. Lenka Hahnová, Ph.D.Cygalová, Lenka, Čečková, Martina and Štaud, František, Poster na konferenci 8th ISSX v Sendai + abstrakt ve sborníku: Expression and transport activity of breast cancer resistance protein (Bcrp/Abcg2) in rat placenta and fetus over the course of pregnancy [Jiný výsledek]
137007Mgr. Ladislav HolíkKlír, Tomáš, Schwarzenbach, k.ú. Milíkov u Chebu. Nálezová zpráva uložená v archivu nálezových zpráv AÚ AV ČR v Praze. [Jiný výsledek]
53107PharmDr. Olga Lenčová, Ph.D.Adamcová, Michaela, XXXVI. European Muscle Conference, 8.-12. 9. 2009, Stockholm - aktivní účast na kongresu [Jiný výsledek]
53107PharmDr. Olga Lenčová, Ph.D.Adamcová, Michaela, VIII. Celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie, 23.-25. 9. 2007 - aktivní účast na sjezdu [Jiný výsledek]
53107PharmDr. Olga Lenčová, Ph.D.Potáčová, Anna, Obhajoba dizertační práce s názvem "Remodelace myokardu za různých patologických stavů" dne 27. 3. 2008 [Jiný výsledek]
67207Mgr. Martina Živná, Ph.D.Živná Martina, V loňském roce jsme identifikovali novou mutaci v genu REN u pacientů s UAKD mapující na chromosom 1q41. V současné době charakterizujeme patogenetický důsledek identifikované mutace. Data dosud nebyla publikována ani nikde prezentována. Budou součástí připravované publikace v impaktovaném zahraničním časopise. Podpora GA UK zde bude uvedena. Tato data se stanou součástí dizertační práce hlavní řešitelky projektu Mgr. Martiny Živné a spoluřešitele projektu Ing. Petra Vyleťala. [Jiný výsledek]
121107RNDr. Jana Lokajová, Ph.D.Lokajová, Jana; Hruška, Vlastimil; Tesařová, Eva; Gaš, Bohuslav, Determination of CMC by system peaks in electrophoresis, CEEPUS Summer school, Pécs, Maďarsko, 10.-15.6.2007 Ústní prezentace „The study has been supported by the grant GAUK No. 121107 ... from the Grant Agency of the Charles University in Prague.“ [Jiný výsledek]
121107RNDr. Jana Lokajová, Ph.D.Lokajová, Jana; Hruška, Vlastimil; Tesařová, Eva; Gaš, Bohuslav, Utilization of system peaks in electrophoresis for determination of CMC, 13th International Symposium on Separation Sciences ISSS 2007, Štrbské Pleso, Slovensko. 27.-29.6. 2007 Poster presentation. Autorka byla oceněna 2.-3.místem v soutěži posterů. „The grant of the Grant Agency of the Charles University, No. 121107 ... are gratefully acknowledged. “ [Jiný výsledek]
121107RNDr. Jana Lokajová, Ph.D.Lokajová, Jana; Hruška, Vlastimil; Tesařová, Eva; Gaš, Bohuslav, Determination of CMC by system peaks in electrophoresis, katedrální seminář, PřF UK Praha, 7.11.2007 Ústní prezentace v angličtině „The grant of the Grant Agency of the Charles University, No. 121107 ... are gratefully acknowledged. “ [Jiný výsledek]
121107RNDr. Jana Lokajová, Ph.D.Lokajová, Jana; Hruška, Vlastimil; Tesařová, Eva; Gaš, Bohuslav, System Peaks in Micellar Electrophoresis: I. Utilization of System Peaks for Determination of CMC. Electrophoresis, in press (ISI Impact Factor 2006: 4.101) „The support of the Grant Agency of the Charles University, No. 121107 ... are gratefully acknowledged.“ Publikace již byla přijata k tisku, ale nebyla jí ještě přidělena čísla stránek. Po poradě je tedy zařazena do Jiných vysledků a není uvedena jako Článek v časopise. [Jiný výsledek]
77407PhDr. Lenka Uličná, Ph.D.Šedinová, Jiřina, Úvodní slovo k cyklu přednášek Mezi izolací a integrací - dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu, 30. října 2007, VKC ŽMP [Jiný výsledek]
77407PhDr. Lenka Uličná, Ph.D.Uličná, Lenka, Škola tosafistů a česká identita, přednáška 30. října 2007 VKC ŽMP [Jiný výsledek]
77407PhDr. Lenka Uličná, Ph.D.Sládek, Pavel, Širší kontext židovské renesance v Praze, přednáška 20. 11. 2007 VKC ŽMP [Jiný výsledek]
77407PhDr. Lenka Uličná, Ph.D.Rukriglová, Dita, Ibn Gabirol, Avicebrol a náboženská poezie v Andalusii, přednáška 13. 11. 2007 VKC ŽMP [Jiný výsledek]
77407PhDr. Lenka Uličná, Ph.D.Čech, Pavel, Spinoza a židovský Amsterdam, přednáška 27. 11. 2007 VKC ŽMP [Jiný výsledek]
77407PhDr. Lenka Uličná, Ph.D.Boušek, Daniel, Právní postavení židovských komunit v islámských zemích ve středověku, přednáška 6. 11. 2007 VKC ŽMP [Jiný výsledek]
26407RNDr. Mgr. Robin Rašín, Ph.D.Rašín Robin, Land Use and Land Cover Change in Czech – Austrian borderland, prezentace na mezinárodní konferenci ESEH: Environmental connections, 8. června 2007 [Jiný výsledek]
26407RNDr. Mgr. Robin Rašín, Ph.D.Rašín Robin, Czech – Austrian borderland and Land Use Development, prezentace na konferenci IGU – LUCC: Man Man In The Landscape Across Frontiers, 3. září 2007 [Jiný výsledek]
26407RNDr. Mgr. Robin Rašín, Ph.D.Rašín, Robin, Kušková, Petra, Gingrich, Simone, Land Use of Case Areas in the Context of Social Metabolism of Czechoslovakia, posterová prezentace na konferenci Vývoj geografických systémů a rizikové procesy v globálním kontextu, Praha, 21. a 22. září 2007 [Jiný výsledek]
26407RNDr. Mgr. Robin Rašín, Ph.D.Rašín Robin, Land Use and Land Cover Development in Czech-Austrian Borderland, prezentace na workshopu v Budapešti, 27. října 2007 [Jiný výsledek]
153407Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D., Ph.D.Dienstbier, Jan , Quantile regression based estimators of the extreme value index, prezentace na konferenci "56th Session of the International Statistical Institut, Lisabon, Portugalsko, 20. -- 29.8.2007". [Jiný výsledek]
153407Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D., Ph.D.Dienstbier, Jan, Estimators of the extreme value index based on quantile regression, prezentace na konferenci "15th European Young Statisticians Meeting - EYSM, Castro Urdiales, Španělsko, 10. - 14.9.2007 [Jiný výsledek]
153407Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D., Ph.D.Dienstbier, Jan, A general class of estimators of the extreme value index based on the quantile regression, článek, zasláno do časopisu RevStat [Jiný výsledek]
136107Mgr. Milena Adámková Ségard, Ph.D.Adámková, Milena, Terapie orientovaná na zakoušení vlastního těla a její praktické užití v univerzitním centru sv.Josefa v Kortenbergu, Belgie. In Studentská vědecká konference : \"Sport a věda 2007\". Praha : 2007. ISBN 978-80-86317-50-2. [Jiný výsledek]
136107Mgr. Milena Adámková Ségard, Ph.D.Adámková, Milena, Exercise as Therapy in Eating Disorders. In 10th European Congress of Psychology. Praha : 2007. ISBN 978-80-7064-0 [Jiný výsledek]
136107Mgr. Milena Adámková Ségard, Ph.D.Adámková, Milena, Terapeutické techniky a metody v léčbě poruch příjmu potravy. In Sport a kvalita života 2007. Brno : 2007. ISBN 978-80-210-44 [Jiný výsledek]
50307Mgr. David Lužický, Ph.D.Lužický, David, Diplomová práce: Mince vojenských císařů ve sbírce Univerzity Karlovy. Katedra klasické archeologie. Praha 2007. S. 140. Tab. 9. Obrazových příloh 5. Z toho katalogová část 49 stran. [Jiný výsledek]
50307Mgr. David Lužický, Ph.D.Lužický, David, Nepublikované články přijaté k publikaci: Čtyři mince vojenských císařů ze sbírky antických mincí Univerzity Karlovy v Praze. In: Numismatický sborník 2008. Vyjde březen/duben 2008. Akceptován redakcí časopisu. [Jiný výsledek]
50307Mgr. David Lužický, Ph.D.Lužický, David, Nepublikované články přijaté k publikaci: Mince římských vojenských císařů ve sbírce Univerzity Karlovy. In: Numismatické listy. Probíhá jednání o datu vydání a o rozsahu příspěvku (s ohledem na rozsah textu připadá v úvahu 1 nebo 2 články). Redakcí zatím neakceptován. [Jiný výsledek]
156007Mgr. Tomáš Dráb, Ph.D.Dráb Tomáš, Přednáška na XIV. Sympoziu reprodukčních imunologů ve Žďáru nad Sázavou 30.5.-1.6.2008 Chemotaxe spermií u skotu a prasat [Jiný výsledek]
156007Mgr. Tomáš Dráb, Ph.D.Dráb Tomáš, XXI. Biochemický sjezd 14-17.9. České budějovice, plánován poster, Molekulární charakterizace chemotaxe spermií u skotu a prasat [Jiný výsledek]
98207Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D.[Benešová, Václava, Lopatková, Markéta, and Hrstková Klára], Enhancing Czech Valency Lexicon with Semantic Information from FrameNet: The Case of Communication Verbs. In: Proceedings of The First International Conference on Global Interoperability for Language Resources, Hong Kong. (in press) [Jiný výsledek]
98207Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D.[Benešová-Kettnerová, Václava], Modality in Dependant Content Clauses after Czech Verbs of Communication with Imperative Features. In: F. Štícha (ed.) , Proceedings of the 2nd Grammar & Corpora Conference. Academia, Praha. (in press) [Jiný výsledek]
98207Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D.[Hrstková, Klára], Czech Prefixed Verbs in a Valency Lexicon. In: Šafránková, J.-Pavlů, J. (eds.), WDS'07 Proceedings of Contributed Papers, Part I: Mathematics and Computer Sciences. MATFYZPRESS, Praha, 2007, pp. 131-137. [Jiný výsledek]
60207Maksim Yemelyanau, Ph.D.Yemelyanau, Maksim, "Inequality in Belarus during 1995-2005" (v angličtině) Tento koncept/ návrh bude později publikovány v Working Paper Series na CERGE-EI (případně i jako článek) a začleněný v disertační práce. [Jiný výsledek]
74007RNDr. Jan Najser, Ph.D.Najser, Jan, “Modelling of trial embankment on double porosity clay”, Proc. 18th European Young Geotechnical Engineers' Conference, Ancona, Itálie, 7 stran. [Jiný výsledek]
74007RNDr. Jan Najser, Ph.D.Najser, Jan, “Využití centrifugy při geotechnickém průzkumu pro zakládání na výsypkách", Proc. 35th Int. Conf “Zakládání staveb”, Brno, ISBN 978-80-7204-544-0, 9-14. [Jiný výsledek]
74007RNDr. Jan Najser, Ph.D.Najser, Jan, Pooley, Emma, Springman, Sarah, Laue, Jan a Boháč, Jan, “Mechanisms controlling the behaviour of double porosity clayfills – in situ and centrifuge study“, QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY – ODESLÁNO. [Jiný výsledek]
74007RNDr. Jan Najser, Ph.D.Najser, Jan, Pooley, Emma, Springman, Sarah, Laue, Jan a Boháč, Jan, “Construction of motorway on double porosity clay fill“, 6th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, Arlington, USA - ODESLÁNO. [Jiný výsledek]
74007RNDr. Jan Najser, Ph.D.Najser, Jan, Pooley, Emma a Springman, Sarah, "Modelling of double porosity clays in a small centrifuge", INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL MODELLING IN GEOTECHNICS – PŘIPRAVUJE SE. [Jiný výsledek]
74007RNDr. Jan Najser, Ph.D.Najser, Jan, “Modelling of trial embankment on double porosity clay”, 18th European Young Geotechnical Engineers' Conference, Ancona, Itálie - ÚSTNÍ PREZENTACE. [Jiný výsledek]
74007RNDr. Jan Najser, Ph.D.Najser, Jan, “Využití centrifugy při geotechnickém průzkumu pro zakládání na výsypkách", 35th Int. Conf “Zakládání staveb”, Brno - ÚSTNÍ PREZENTACE. [Jiný výsledek]
74007RNDr. Jan Najser, Ph.D.Najser, Jan, "Centrifuge modelling of an embankment on double porosity clay landfill", 60th Canadian Geot. Conf., Ottawa, Canada - ÚSTNÍ PREZENTACE. [Jiný výsledek]
121607doc. Mgr. Jan Šaroch, Ph.D.Šaroch, Jan; Šťovíček Jan, Článek "The countable telescope conjecture for module categories" zaslaný do Advances in Mathematics. Jedná se o kvalitní časopis publikující výsledky z celého matematického spektra. Řízení o přijetí většinou trvá více než půlrok. Aktuální status je, počínaje 19. 6. 2007, "Under Review". [Jiný výsledek]
123807PhDr. Miluše Emrichová, Ph.D.Tůmová, Miluše , články na internetových stránkách www.palestine-family.net [Jiný výsledek]
125807Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.Svátek, Jaroslav, článek v odborném časopise, název:"Do té země jsem přijel, ale zase ji rychle opustil... Návštěva burgundského cestovatele Guilleberta de Lannoy v husitských Čechách", časopis: Mediaevalia Historica Bohemica, vyjde: do konce roku 2008 [Jiný výsledek]
125807Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.Svátek, Jaroslav, Přednáška na téma "Cestování v pozdním středověku - rozbor cestopisu Guilleberta de Lannoye", 9. 11. 2007, v rámci předmětu "Středověký člověk pod drobnohledem historického antropologa" (ÚČD FF UK, doc. Nejedlý). [Jiný výsledek]
125807Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.Svátek, Jaroslav, Příspěvek s názvem "Un chevalier bourguignon espion en Terre Sainte - Guillebert de Lannoy" přednesený na kolokviu "La noblesse et la croisade: piété, diplomatie, aventure" (Praha, 26.-27.10.2007). Referát bude publikován ve sborníku tohoto kolokvia nazvaném "La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge (France, Bourgogne et Bohême), Actes du colloque international tenu à Prague les 26 et 27 octobre 2007", ed. M. Nejedlý a J. Svátek, Toulouse 2008. [Jiný výsledek]
118607Mgr. Linda MikulenkováMikulenková, Linda, Dílčí zjištění použita v mé diplomové práci Raná ikonografie sv. Brigity Švédské. [Jiný výsledek]
100007Mgr. Mária Tomková, Ph.D.Tomková, M., Baxová, A., Martásek, P, Antley-Bixlerov syndróm alebo POR deficiencia? XVIII. Izakovič memoriál. Slovensko, Košice, 13.-14.9.2007. [Jiný výsledek]
100007Mgr. Mária Tomková, Ph.D.Tomková M., Marohnic C.C., Martásek P., Publikace připravena k odeslání do Čas.Lék.čes.: Antley – Bixlerův syndrom nebo POR deficience? [Jiný výsledek]
100007Mgr. Mária Tomková, Ph.D.Tomková M., Baxová A., Martásek P, POR deficiencia: forma ABS alebo úplne nové onemocnenie?. Pracovní den Společnosti pro prevenci dědičných poruch ČLS JEP, 28. listopad 2007, Praha, ČR. [Jiný výsledek]
54007RNDr. Mgr. Dana Douděrová, Ph.D.Ulbrichová Dana, Hrdinka Matouš, Zeman Jiří, Martásek Pavel, Publikovaná abstrakta/postery: ACUTE INTERMITTENT PORPHYRIA: IMPACT OF NEWLY FOUND MUTATIONS ON THE BIOCHEMICAL AND ENZYMATICAL PROTEIN PROPERTIES. European Human Genetics Conference 2007, June 16-19, 2007, Nice, France [Jiný výsledek]
54007RNDr. Mgr. Dana Douděrová, Ph.D.Ulbrichova Dana, Zeman Jiří, Martásek Pavel, Publikovaná abstrakta/postery: ACUTE INTERMITTENT PORPHYRIA: THE BIOCHEMICAL AND ENZYMATIC PROTEIN PROPERTIES. Mitochondria and oxidative stress in neurodegenerative disorders, September 26-29, 2007, New York, USA [Jiný výsledek]
49707RNDr. Devraj Thimmaiah, M.Sc., Ph.D.Autor celku: Thimmaiah, Devraj; Hovorka, Jan; Hopke, Philip K., Typ Výsledku: Mezinárodní Konference: Abstrakt publikovány ve Evropská Aerosolová Konference, Salzburgu, Rakousko, 9-14 září 2007. Název celku:"Source apportionment of Prague aerosol from combined particle number size distribution and gaseous composition data by bilinear Positive Matrix Factorization". Výsledku: Pomocí statistického programu Positive Matrix Factorization Tools, statistického vyhodnocování dat jsem se snažil najít zdroje znečištění pomocí velikostních distribucí aerosolu a koncentrací plynů. Tato statistická analýza ukázala 5 potenciálních zdrojů znečištění- doprava, topení, shluk několika zdrojů (1 a 2), ozón a sekundární částice. Tyto výsledky byly prezentovány v podobě posteru na evropské aerosolové konferenci. [Jiný výsledek]
58207Mgr. Petr VrbaVrba, Petr, Ani mnich ani laik: Šinranův život a jeho nauka o šindžin (12 NS) Vyjde letos v časopise Nový Orient, vydává Orientální ústav AV ČR. [Jiný výsledek]
58207Mgr. Petr VrbaVrba, Petr, Dógenova aplikace prázdnoty jako cesty k buddhovství (14 NS) Vyjde letos v časopise Nový Orient, vydává Orientální ústav AV ČR. [Jiný výsledek]
58207Mgr. Petr VrbaVrba, Petr, Šinranova reformulace buddhistické praxe (30 NS) Vyjde letos v časopise Studia Orientalia Slovaca, vydává Univerzita Komenského v Bratislavě. [Jiný výsledek]
58207Mgr. Petr VrbaVrba, Petr, Problematika kritického buddhismu (hihan bukkjó): koncept výběru vhodných prostředků (upája) jako možná odpověď představitelům kritického buddhismu (25 NS) Práce byla přihlášena do mezinárodní studentské soutěže. [Jiný výsledek]
29407RNDr. Vojtěch Abraham, Ph.D.KUNEŠ, Petr; LUČENICOVÁ, Barbora; JANKOVSKÁ, Vlasta; POKORNÝ, Petr; SVOBODOVÁ-SVITAVSKÁ, Helena , Using modern pollen spectra from Southern Siberia for interpretation of Central European landscape and vegetation of the Full and Late Glacial - presentation on POLLEN MONITORING PROGRAMME 6th INTERNATIONAL MEETING, Jūrmala, LATVIA, 3-9 June, 2007 [Jiný výsledek]
29407RNDr. Vojtěch Abraham, Ph.D.ABRAHAM, Vojtěch; BOBEK, Přemysl & POKORNÝ, Petr, Forest management and charcoal-burning activities in modern history of Bohemian Switzerland, presentation on the Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA), September 12-15, 2007, Poznań, Poland [Jiný výsledek]
29407RNDr. Vojtěch Abraham, Ph.D.KUNEŠ, Petr; ABRAHAM, Vojtěch; POKORNÝ, Petr:, Pollen Database of the Czech Republic - Poster at EPD meeting, 8.-12.5.2007, Aix-en-Provence http://botany.natur.cuni.cz/paleo/pdf/kunesetalposter2007.pdf [Jiný výsledek]
29407RNDr. Vojtěch Abraham, Ph.D.DRESLEROVÁ, Dagmar; POKORNÝ, Petr; KUNEŠ, Petr; PETR, Libor; KOZÁKOVÁ, Radka & ŠMAHELOVÁ, Lucie:, Settlement and prehistoric land-use in Central Bohemia: comparison of archaeological and pollen-analytical evidence, presentation on Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA) September 12-15, 2007, Poznań, Poland. [Jiný výsledek]
29407RNDr. Vojtěch Abraham, Ph.D.POKORNÝ, Petr; ŠÍDA, Petr; KUNEŠ, Petr; CHVOJKA, Ondřej & ŽÁČKOVÁ, Pavla , Švarcenberk (southern Bohemia) - Mesolithic lakeshore settlement and its impact on the local environment - presentation on Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA), September 12-15, 2007, Poznań, Poland. [Jiný výsledek]
61607PhDr. Richard Šípek, Ph.D.Šípek Richard, Bahlcke, Joachim; Ptak, Marian J.; Mrozowicz, Wojczech [ed.] Bibliothek des Nationalmuseums in Prag. In: Repertorium Adel in Schlesien: Quellenkunde, Bibliographie, Forschungsperspektiven. Kapitola prezentuje prameny k dějinám slezské šlechty ve fondech Knihovny Národního muzea, přičemž přední místo zde zaujímá Nostická majorátní knihovna, konkrétně knihovna Otty ml. z Nostic. Repertorium je v současnosti ve fázi redakce. [Jiný výsledek]
32107RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.Vočadlová, Klára, Engel, Zbyněk,Křížek, Marek, Přednáška: Přehloubení karů Českého masivu. Konference „Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007", 2. – 4.4.2007 Malenovice. Česká asociace geomorfologů a Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU v Ostravě. [Jiný výsledek]
32107RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.Křížek, Marek, Vočadlová, Klára, Engel, Zbyněk, Poster: Construction and characteristics of k-curve as a means of determination of cirque remodelation. Konference „Vývoj geografických systémů a rizikové procesy v globálním kontextu“, 21.9.2007 Praha, UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce. [Jiný výsledek]
32107RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.Vočadlová, Klára, Poster: Glaciální akumulace v okolí Černého jezera na Šumavě. Konference „13. Kvartér 2007“, 29.11.2007 Brno, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Česká geologická společnost. [Jiný výsledek]
32107RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.Vočadlová, Klára, Engel, Zbyněk, Křížek, Marek , Abstrakt ve sborníku: Přehloubení karů Českého masivu. Sborník abstraktů z konference "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007". [Jiný výsledek]
133407Mgr. Bohdana FoubíkováFOUBÍKOVÁ, B., ŘASOVÁ, K., ZAHÁLKA, F., BUNC, V. , Únava a posturální funkce u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Mezinárodní studentská vědecká konference „Mladí ve vědě na počátku nového tisíciletí“ 12. – 13.04., UK FTVS v Praze, 2006. [Jiný výsledek]
133407Mgr. Bohdana FoubíkováFOUBÍKOVÁ, B., HONSOVÁ, K., HOSKOVCOVÁ, M., HAVRDOVÁ, E., 21. Český a Slovenský neurologický sjezd, dne 28.11.-1.12. 2007, Národní dům na Smíchově PRAHA. Možnosti a význam neurorehabilitace u pacientů s RS mozkomíšní. [Jiný výsledek]
133407Mgr. Bohdana FoubíkováZAHÁLKA, F., FOUBÍKOVÁ, B, Meznárodní konference - Movement evaluation of patients with a multiple sclerosis. VII emes Journéés du Gamea 17 et 18 Janvier 2008, Hopital La Timone – Marseille. [Jiný výsledek]
147507Mgr. Jan VachoušekVachoušek, Jan; Štěpánek, Josef, Raman study of kissing complex between HIV-1 TAR RNA hairpin and R06 aptamer. 4th ICAVS, Book of abstracts, page 223 (posterový příspěvek, poděkování pouze na posteru z důvodu registrace na konferenci před termínem obdržení grantu) [Jiný výsledek]
147507Mgr. Jan VachoušekVachoušek, Jan; Štěpánek, Josef, Kissing complex between HIV-1 TAR RNA hairpin and R06 aptamer: Raman study. 12th ECSBM, From molecules to tissues, page 110 (posterový příspěvek) [Jiný výsledek]
147507Mgr. Jan VachoušekVachoušek, Jan; Štěpánek, Josef, Raman study of HIV TAR structural stability. Spectroscopy 2008 (článek v recenzním řízení) [Jiný výsledek]
18307Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.Fikáček, Martin; Hájek, Jiří & Prokop, Jakub, New records of the water beetles (Coleoptera: Dytiscidae, Hydrophilidae) from central European Miocene-Oligocene deposits. Poster na konferenci FossilX3 (Španělsko). [Jiný výsledek]
18307Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.Fikáček, Martin, Larvae of small hydrophiloid families Spercheidae, Hydrochidae and Epimetopidae: troublemakers in phylogenetic studies. Přednáška na Immature Beetles 2007, Praha, 4-5. října 2007. Abstrakt publikován v Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, p. 297-298. [Jiný výsledek]
117907Mgr. Soňa KrásnáKrásná, Soňa-Zelinková, Michaela-Moník, Martin, Rekonstrukce opracování kůže v době kamenné. Prezentace formou posteru - na semináři 13.Kvartér 2007 (pořádá Ústav geologických věd PřF Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Českou geologickou společností) [Jiný výsledek]
117907Mgr. Soňa KrásnáKrásná, Soňa-Zelinková, Michaela, Mladopaleolitické nástroje v kontextu opracování kůže, ústně přednesený příspěvek na 2. zasedání paleolitiků v Dolních Věstonicích (pořádá Archeologický ústav AV ČR, Brno) [Jiný výsledek]
117907Mgr. Soňa KrásnáZelinková, Michaela-Krásná, Soňa, Funkční analýza nástrojů sloužících k opracování kůže aneb technologie primárního zpracování kůže v době kamenné, ústní prezentace přednesená na Symposiu profesora Vojtěcha Suka (pořádá Česká antropologická společnost) na půdě Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea [Jiný výsledek]
117907Mgr. Soňa KrásnáZelinková, Michaela, Artifacts from Hard Animal Materials from Dolní Věstonice I (Moravia, Czech Republic) prezentace na mezinárodní konferenci Worked Bone Group ICAZ v Paříži [Jiný výsledek]
51807Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D.Novák, Ľubomír, Tabulka pro unifikaci přepisu jaghnóbštiny: http://yaghnobi.files.wordpress.com/2007/07/transliteration-of-yaghnobi.pdf [Jiný výsledek]
51807Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D.Novák, Ľubomír, Tabulka s přehledem jaghnóbské fonologie: http://yaghnobi.files.wordpress.com/2007/07/phonology-of-yaghnobi.pdf [Jiný výsledek]
14207Mgr. Viola AltováAltová, Viola; Štěpančíková, Petra, Karst Phenomena in the Rychlebské Mts. and their Tectonic Settings (Czech republic) Abstrakt příspěvku 6. vědecké konference "Výskum, vužívanie a ochrana jaskýň" Aragonit 12, časopis Správy slovenských jaskýň, Liptovksý Mikuláš 2007 [Jiný výsledek]
89907Mgr. Jana Balounová, Ph.D.Oujezdská, Jana, plakátové sdělení CHARACTERIZATION OF FOXP3 TRANSFECTED MURINE CELLS J. Oujezdska, J. Fric, A. Neuwith, V. Holan, J. Cerny [Jiný výsledek]
64807Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.Tichý, Ondřej; Čermák, Jan, "An Anglo-Saxon Dictionary and a Morphological Analyzer of Old English", přednáška přihlášená na mezinárodní lexikografickou konferenci EURALEX 2008 v Barceloně. V případě přijetí bude publikována ve sborníku. [Jiný výsledek]
64807Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.Tichý, Ondřej, "Internetová prezentace staroanglického slovníku a morfologického analyzátoru." Přes 13tis. návštěv. Přes 200 oprav slovníkových dat nahlášených uživateli z celého světa. http://lexicon.ff.cuni.cz/app/ [Jiný výsledek]
144207Mgr. Libor Křižka, Ph.D.Sikora, Martin, přednáška na semináři Dualita v teorii strun - Geometrický Langlandsův program a kvantová teorie pole [Jiný výsledek]
144207Mgr. Libor Křižka, Ph.D.Křižka, Libor, přednáška na semináři Dualita v teorii strun - Stabilní fibrované prostory a integrabilní systémy [Jiný výsledek]
144207Mgr. Libor Křižka, Ph.D.Sikora, Martin, přednáška na P.R.A.G.MAT.I.C School (Fourier-Mukai transforms, generic vanishing, and regularity) - SYZ Conjecture and Mirror Symmetry [Jiný výsledek]
144207Mgr. Libor Křižka, Ph.D.Sikora, Martin, přednáška na WDS (Week of Doctoral Students) - Geometric Langlands Program and Mirror Symmetry [Jiný výsledek]
144207Mgr. Libor Křižka, Ph.D.Křižka, Libor, série přednášek na seminářích z diferenciální geometrie a z harmonické analýzy a teorie reprezentací - Generalized complex structures [Jiný výsledek]
144207Mgr. Libor Křižka, Ph.D.Křižka, Libor, přednáška na semináři Centra Euarda Čecha v Telči - Generalized complex geometries [Jiný výsledek]
144207Mgr. Libor Křižka, Ph.D.Křižka, Libor, přednáška na semináři z diferenciální geometrie - Gauge theory and representation theory [Jiný výsledek]
144207Mgr. Libor Křižka, Ph.D.Křižka, Libor, Nonexact Courant algebroids - preprint [Jiný výsledek]
121807Mgr. Patrik WeissWeiss, Patrik, V rámci konference Střední Evropa v Unii a unie ve střední Evropě konané 20. až 21. září 2007 v Praze Jinonicích byl přednesen příspěvek na téma „Vliv informačních a komunikačních technologií na psychiku jednotlivce ve společnosti zaměřené na výkon“ (viz program konference) s uvedením, že jsou to výsledky projektu, který se uskutečnil za plné podpory GAUK. Text bude též součástí připravované monografie, která bude vydána v cca červnu 2008 jako výstup uvedené konference. [Jiný výsledek]
80407MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.1. Kayserová J., Horváth R., Kalina T., Poloučková A., Rýgl M., Šedivá A., Plasmacytoid and Myeloid Dendritic Cells in Children with Atopic Dermatitis, Allergy, 2007, suppl. 83, 62:323 (IF=5,334) [Jiný výsledek]
80407MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.3. Jarešová I., Rožková D., Špíšek R.,Janda A., Brázová J., Šedivá A., Expression of TLR4 splice variants in antigen presenting cells after contact with a pathogen, 2nd International Conference on Crossroads between Innate and Adaptive Immunity, 2007, 31:69 [Jiný výsledek]
80407MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.2. Kayserová J., Rožková D., Tobiásová Z., Jarešová I., Horváth R., Poloučková A., Rýgl M.,Šedivá A., The role of dendritic cells in allergic reaction, 2nd International Conference on Crossroads between Innate and Adaptive Immunity, 2007, 31:71 [Jiný výsledek]
40307RNDr. Martin Civiš, Ph.D.Civiš, Martin, 15.6.2007-30.6.2007 Vedení krátké měřící kampaně v rámci fondu EUFAR (European Fleet for Airborne Research), Optical properties of the vertical aerosol column. [Jiný výsledek]
40307RNDr. Martin Civiš, Ph.D.Civiš, Martin, 10.7.2007-20.7.2007 Absolvování EUFAR Summer school zaměřenou na mezní vrstvu atmosféry Z důvodu zkrácení finančního rozpočtu pro rok 2007 bylo nutno hledat náhradní řešení pro stavbu resuspenzní komory. Změna výrobních postupů a dodavatelských firem vedla ke zdržení procesu jeho výstavby a zařízení tak nemohlo být využito pro publikační aktivitu. [Jiný výsledek]
40307RNDr. Martin Civiš, Ph.D.Civiš, Martin, 1.2.2007-30.4.2007 Konstrukce nephelometru v rámci projektu INTROP (Interdisciplinary Tropospheric Research) [Jiný výsledek]
40307RNDr. Martin Civiš, Ph.D.Civiš, Martin, Civiš, Martin, 2007 Z důvodu zkrácení finančního rozpočtu pro rok 2007 bylo nutno hledat náhradní řešení pro stavbu resuspenzní komory. Změna výrobních postupů a dodavatelských firem vedla ke zdržení procesu jeho výstavby a zařízení tak nemohlo být využito pro publikační aktivitu uvedenou výše. [Jiný výsledek]
119207Mgr. Petr Šípek, Ph.D.Petr Šípek, přednáška na konferenci Immature beetles meeting, Prague 4-5. 10 2007, na téma Larval morphology enhances phylogenetic reconstruction in Cetoniidae (Coleoptera: Scarabaeoidea) and allows the interpretation of the evolution of larval feeding habits abstrakt z této přednášky byl publikován v Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. Vol 47, pp. 302-303 [Jiný výsledek]
55907RNDr. Ondřej KučeraHrstková, Klára, Metodika první hodiny práce se cvičebnicí STYX pro vyučující. Oficiálně nepublikováno, volně ke stažení z webových stránek projektu. [Jiný výsledek]
55907RNDr. Ondřej KučeraHladká, Barbora, Interaktivní demo práce se cvičebnicí STYX. Dostupné na adrese http://ufal.mff.cuni.cz/styx/styx_demo.html. [Jiný výsledek]
55907RNDr. Ondřej KučeraKučera, Ondřej; Hladká, Barbora, Cvičebnice češtiny netradičním způsobem. Součástí proceedings "Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole". 2007, v tisku. [Jiný výsledek]
55907RNDr. Ondřej KučeraKučera, Ondřej, STYX: elektronická cvičebnice češtiny; zveřejněno na webové adrese http://ufal.mff.cuni.cz/styx/ [Jiný výsledek]
136707RNDr. Silvie Černá, Ph.D.Mašková, Silvie; Miliyanchuk, Khrystyna; Šantavá, Eva; Havela, Ladislav, Ferromagnetism over 100 K in UTX hydrides. Abstrakt v konferenčním sborníku konference 13th Czech and Slovak Conference on Magnetism, Košice 2007. Prezentováno jako poster. [Jiný výsledek]
133507Ing. Zbyšek Štěpáník, Ph.D.Štěpáník Zbyšek, SIMULATION OF CARDIAC AND RESPIRATION RELATED PULSATION IN CSF TRANSPORT - prezentace na konferenci ISB 2007 (Taiwan, Taipei) [Jiný výsledek]
133507Ing. Zbyšek Štěpáník, Ph.D.Kaczmarská Agnieszka, MODELLING OF THE CSF FLOW IN THE SPINAL CANAL IN CERVICAL STENOSIS - prezentace na konferenci ISB 2007 (Taiwan, Taipei). [Jiný výsledek]
133507Ing. Zbyšek Štěpáník, Ph.D.Kaczmarská Agnieszka, STENOSIS OF CERVICAL SPINAL CANAL IN VIEW OF CSF DYNAMICS - prezentace na WCPRM 2007 (Soul, Jižní Korea). [Jiný výsledek]
104207PhDr. Mgr. Silvester Van Koten, M.A., Ph.D.Van Koten, Silvester, Van Koten, S., 2007. Legally separated joint ownership of bidder and auctioneer: Illustrated by the partial deregulation of the EU Electricity markets. CERGE-EI Working Paper. In Print [Jiný výsledek]
93307RNDr. Mgr. Šárka Vošahlíková, Ph.D.Vosahlikova S., Reitzova H., Cinek O., Omelka M., Drevinek P., Comparison of sensitivity and specificity of a nested PCR assay for B. cepacia complex with culture. Přednáška, International Burkholderia cepacia Working Group Meeting, Ann Arbor, MI, USA. [Jiný výsledek]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Nemšák Slavomír, Vystoupení na konferenci - poster: Alloy formation and thermal stability of Pd-Au/alumina/CuAl system, IVC17/ICSS13, červenec 2007, Stokholm, Švédsko. [Jiný výsledek]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Sedláček Libor, Vystoupení na konferenci - poster: Resonant Spectroscopic Study of CO Molecule Interaction With CeO2/Cu(111) Inverse Model Catalyst, WDS (16th Week of Doctoral Students), 5-8 June 2007, Charles University, Prague, Czech Republic. [Jiný výsledek]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Sedláček Libor, Vystoupení na konferenci - poster: Interaction of CO with CeO2/Cu(111) model catalytic system, IWSP (3rd International Workshop on Surface Physics, 10-15 Sept 2007, Polanica-Zdój, Poland [Jiný výsledek]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Nemšák Slavomír, Vystoupení na konferenci - poster: XPS and LEED study of Pd and Au growth on alumina/CuAl surface, WDS’07, červen 2007, Praha [Jiný výsledek]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Nemšák Slavomír, Vystoupení na konferenci - poster: SRPES and LEED study of Au/Pd thin film grown on alumina/Cu-Al surface, IWSP 2007, září 2007, Polanica-Zdroj, Polsko. [Jiný výsledek]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Škoda Michal, Vystoupení na konferenci - poster: Ceria reduction via Ce-Sn Bimetallic Bonding, WDS 2007, Prague. [Jiný výsledek]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Sedláček Libor, Vystoupení na konferenci - oral contribution: Carbon monoxide interaction with ceria-related systems, NIMS-Charles University Autumn School, 9-11 Oct 2007, NIMS, Tsukuba, Japan. [Jiný výsledek]
55607RNDr. Michal Škoda, Ph.D.Škoda Michal, Vystoupení na konferenci - poster: Sn Interaction with the CeO2(111) System – Bimetallic Bonding and Ceria Reduction, IWSP 2007, Polanica-Zdroj. [Jiný výsledek]
47007Mgr. Matěj Petružálek, Ph.D.Petružálek, M., Lokajíček, T., Rudajev, V. and Vilhelm, J. , (2007): Changes of kinematic and dynamic parameters of ultrasonic sounding as a result of different types of loading regimes and different orientation of rock foliation. Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 03832. [Jiný výsledek]
47007Mgr. Matěj Petružálek, Ph.D.Petružálek, M., Lokajíček, T., Rudajev, V. and Vilhelm, J., (2007): “Influence of mutual orientataion of foliation and acting loading on P-wave velocity“. Sborník abstrakt XXXI. Czech - Polish - Slovak Symposium on Mining and Environmental Geophysics, Janov nad Jizerou, ČR. [Jiný výsledek]
34607Mgr. Zuzana JemelkováJemelková, Zuzana; Zima, Jiří; Barek, Jiří, Miniaturizace uhlíkové pastové elektrody; Seminář Moderní elektrochemické metody XXVII (Jetřichovice) 21. - 24. 5. 2007 ústní prezentace [Jiný výsledek]
34607Mgr. Zuzana JemelkováJemelková, Zuzana; Zima, Jiří; Barek, Jiří; Švancara, Ivan, Voltametrické stanovení adrenalinu na modifikované uhlíkové pastové elektrodě; 59. Zjazd chemikov (Vysoké Tatry, Slovensko) 2. - 6. 9 2007 poster [Jiný výsledek]
34607Mgr. Zuzana JemelkováJemelková, Zuzana; Zima, Jiří; Barek, Jiří, Voltammetric determination of epinephrine at a modified miniaturized carbon paste electrode; konference EUROanalysis XIV (Antverpy, Belgie) 9. - 14. 9. 2007 poster [Jiný výsledek]
34607Mgr. Zuzana JemelkováJemelková, Zuzana; Zima, Jiří; Barek, Jiří, Voltammetric determination of epinephrine at a modified miniaturized carbon paste electrode; 4th International Student Conference: Modern Analytical Chemistry (Praha) 28. - 29. 1. 2008 ústní prezentace v anglickém jazyce [Jiný výsledek]
34607Mgr. Zuzana JemelkováNěmcová, Lenka; Zima, Jiří; Barek, Jiří, Stanovení 5-amino-6-nitrochinolinu na uhlíkové pastové elektrodě; 9.slovenská studentská vědecká konference v odboru chemie a chemická a potravinářská technologie (Bratislava) 14.12.2007 ústní prezentace [Jiný výsledek]
34607Mgr. Zuzana JemelkováDejmková, Hana; Zima, Jiří; Barek, Jiří, Reduction of 4-amino-3-nitrophenol on bismuth electrodes; konference EUROanalysis XIV (Antverpy, Belgie) 9. - 14. 9. 2007 poster [Jiný výsledek]
34607Mgr. Zuzana JemelkováDejmková, Hana; Zima, Jiří; Barek, Jiří, Separace a elektrochemická detekce aminonitrofenolů; Seminář Moderní elektrochemické metody XXVII (Jetřichovice) 21. - 24. 5. 2007 ústní prezentace [Jiný výsledek]
34607Mgr. Zuzana JemelkováDejmková, Hana; Zima, Jiří; Barek, Jiří, Redukce aminonitrofenolů na bismutem modifikovaných elektrodách; 59. Zjazd chemikov (Vysoké Tatry, Slovensko) 2. - 6. 9 2007 poster [Jiný výsledek]
34607Mgr. Zuzana JemelkováDejmková, Hana; Zima, Jiří; Barek, Jiří, Reduction of 4-amino-3-nitrophenol on bismuth-modified electrodes; 4th International Student Conference: Modern Analytical Chemistry (Praha) 28. - 29. 1. 2008 ústní prezentace v anglickém jazyce [Jiný výsledek]
34607Mgr. Zuzana JemelkováKocourková, Monika; Dejmková, Hana; Jemelková, Zuzana; Zima, Jiří; Barek, Jiří; Moreira, Josino, Voltammetric Determination of Benserazide Using Carbon Paste Electrodes; 6th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry (Foz do Iguaçu, Brazílie) 16. - 19. 3. 2008 [Jiný výsledek]
24507Mgr. Jan KoláčekKoláček, Jan, článek "Repertoár a liturgie sedlčanských graduálů" přijatý k publikaci v časopisu Hudební věda, 2008, č. 1 [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Kotrčová, Anna, popularizační článek "Tvář jako výkladní skříň", vyjde v lednovém čísle časopisu Psychologie dnes [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Pivoňková, Věra; Kotrčová, Anna; Lindová, Jitka; Kuběna, Aleš; Havlíček, Jan; Flegr, Jaroslav, přednáška "Objektivně posouzená femininita tváře žen a její korelace s Cattellovskými osobnostními rysy", prezentovaná V. Pivoňkovou na konferenci České a Slovenské etologické společnosti v Nitře (listopad 2007), sborník str. 34 [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Kotrčová, Anna, poster „Attribution of Cattell’s personality factors on the basis of facial features” prezentovaný na konferenci Human Mind Human Kind v Aarhusu v Dánsku ve dnech 14. až 19.8.2007 [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Kotrčová, Anna; Lindová, Jitka; Pivoňková, Věra; Havlíček, Jan; Kuběna, Aleš; Flegr, Jaroslav, přednáška "Přisuzování Cattellových osobnostních rysů neznámým jedincům na základě vzhledu tváře", prezentovaná A.Kotrčovou na konferenci České a Slovenské etologické společnosti v Nitře (listopad 2007), sborník str. 27 [Jiný výsledek]
120307Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.Havlíček, Jan; Kotrčová, Anna; Lindová, Jitka; Pivoňková, Věra; Kuběna, Aleš; Flegr, Jaroslav, přednáška "Attribution of personality traits on the basis of facial features" na Evropském psychologickém kongresu v Praze, 3. až 6. července 2007 [Jiný výsledek]
72507RNDr. Mgr. Miroslav Beneš, Ph.D.Beneš, Miroslav; Zitová, Barbara; Hradilová, Janka; Hradil, David, Článek "Image Processing in Material Analyses of Artworks" přijatý k prezentaci na konferenci VISAPP 2008 (International Conference on Computer Vision Theory and Applications). [Jiný výsledek]
72507RNDr. Mgr. Miroslav Beneš, Ph.D.Beneš, Miroslav, Příspěvek "Electronic Database of Material Research of Paintings" na doktorandském týdnu MFF UK. [Jiný výsledek]
144307Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.Tomalová, Eliška, Publikace bude vydána v roce 2008. Stručný obsah publikace: Úvod 1 Teoretické základy studia kulturní diplomacie 1.1. Veřejná diplomacie a příbuzné pojmy 1.2. Nation branding a příbuzné pojmy 1.3. Kulturní diplomacie a zahraniční politika 2. Současný stav francouzské kulturní diplomacie 2.1. Francouzský model kulturní diplomacie 2.2. Proměny fr. kulturní diplomacie po roce 1989 2.3. Zahraniční audiovizuální politika a válka globálních médií 2.4. Kulturní centra v zahraničí 2.5. Výuka francouzštiny a francouzská výuka ve světě 3. Multilaterální dimenze fr. kulturní diplomacie 3.1. GATT - jednání o kulturní výjimce 3.2. UNESCO - koncept kulturní rozmanitosti 3.3. EU – „kulturní politika“ na evropské úrovni Závěr [Jiný výsledek]
57207Mgr. Lenka Panušková, Ph.D.Panušková, Lenka, zatiaľ nepublikovaná štúdia Niekoľko ikonografických poznákom k Velislavovej biblii [Jiný výsledek]
133307RNDr. Nina Benešová, Ph.D.Čížková H., Buiter S., Numerical modeling of thermal structure and deformation of the slabs, přednáška na C2C kick-off meeting, Bergamo, únor, 2007 [Jiný výsledek]
133307RNDr. Nina Benešová, Ph.D.Čížková H., Čadek, O., Yuen D., The effect of post-perovskite rheology on the deformation of slabs in the lowermost mantle, poster, 10th International Workshop on Numerical Modelling of Mantle Convection and Lithospheric Dynamics, Carry-le-Rouet, Září 2 - 7, 2007 [Jiný výsledek]
133307RNDr. Nina Benešová, Ph.D.Běhounková M., Čížková H., Long-wavelenghts suduction in the lower mantle, poster, 10th International Workshop on Numerical Modelling of Mantle Convection and Lithospheric Dynamics, Carry-le-Rouet, září 2 - 7, 2007 [Jiný výsledek]
138507Mgr. et Mgr. Eva DaříčkováMgr. Eva Daříčková - přednáška, I přes časovou náročnost (studijní pobyt se uskutečnil v listopadu) doktorandka přednesla již 4.12. na semináři SIAS příspěvek o tématu práce, přičemž díky získaným materiálům mohla kvalitativně uvést posluchače do specializovanějších oblastí problematiky spojení argentinské armády a průmyslu. Na základě svého pobytu zároveň zprostředkovala své bezprostřední zkušenosti se získáváním kontaktů a sběru podkladových materiálů na různých institucích. Samozřejmostí bylo uvedení, že tato možnost jí byla dána díky grantové podpoře GA UK. [Jiný výsledek]
138507Mgr. et Mgr. Eva DaříčkováMgr. Eva Daříčková - mezifakultní knižní výměna s Universidad Católica, Na základě poskytnutých knižních materiálů ze Střediska Ibero-amerických studií se žadatelce podařilo navázat kontakt na soukromé univerzitě v Buenos Aires - Universidad Catolica za účelem mezifakultní výměny publikací. S potěšením lze konstatovat, že zahraniční univerzita přijala tuto možnost velmi vstřícně. Nyní je pouze na FF UK zda dokáže tyto kontakty rozšířit o další výměnu či dokonce o hlubší spolupráci. S ohledem na kvalitu výzkumu a jména Universidad Catolica by toto naplnění bylo žádoucí. Lze jen poznamenat, že s argentinskými univerzitami se obtížně navazují kontakty, pokud se nejedná o přímý kontakt. [Jiný výsledek]
94507Ing. Miluše HubáčkováM.Hubáčková, R.Václavíková, E. Kubala, R. Kodet, M. Mrhalová, D. Vrána, I. Gut and P. , Expression and polymorphisms of quinone oxidoreductases and their use in prediction of breast cancer outcome. Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 40. výroční cytogenetická konference 19.-21.9.2007 (Praha, Česká republika) - prezentace posteru na konferenci [Jiný výsledek]
94507Ing. Miluše HubáčkováM.Hubáčková, R.Václavíková, R.Kodet, M.Mrhalová, E.Kubala, I.Gut, P.Souček, Evaluation of importance of polymorphisms in quinone oxidoreductases and superoxide dismutases for prediction of breast cancer risk and progression. 6th Annual AACR International Conference Frontiers in Cancer Prevention Research 5.-8.12.2007 (Philadelphia, USA) - prezentace posteru na konferenci [Jiný výsledek]
94507Ing. Miluše HubáčkováM.Hubáčková, R.Václavíková, R. Kodet, M. Mrhalová, I. Gut and P. Souček, Role of quinone oxidoreductase (NQO1, NQO2) genes in prediction and therapy of breast cancer. AACR Annual Meeting 14.-18.4.2007(Los Angeles, USA) - prezentace posteru na konferenci [Jiný výsledek]
137607PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D.Jahodová, Gabriela, Psychosociální aspekty dyspraxie. In: Konference plná barev. FTK UP Olomouc 2007, s. 173 - 5, ISBN 978-80-244-1703-5. Příspěvek se zabývá problematikou dyspraxie a záměrem plánovaného výzkumného projektu, jehož cílem je identifikace individuálních psychomotorických profilů a pohybové aktivity jedinců s dyspraxií v závislosti na ovlivnění jejich celkového zdraví. Plánuje se prezentace výsledků formou publikační činnosti, vystupování na domácích i zahraničních konferencích, šíření zpráv do pedagogicko-psychologických poraden a speciálních pedagogických center, ale i jiných školských zařízení a zapracování získaných poznatků o dyspraxii do sylabů přednášek v rámci pregraduálního studia ve studijních programech tělesné výchovy a speciální pedagogiky. [Jiný výsledek]
137607PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D.Jahodová, Gabriela, Identifikace a diagnostika specifické poruchy motorické funkce. In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Gaudeamus Hradec Králové 2007, s. 224 - 227, ISBN 978-7041-513-9. Příspěvek se zabývá problematikou specifické vývojové poruchy motorické funkce –DCD (Developmental Co-ordination Disorder) v souvislosti s připravovaným výzkumnýmprojektem. Poukazuje na zvýšení pozornosti při identifikaci a diagnostice handicapovanýchjedinců. Součástí plánovaného výzkumného projektu je ověřování stávajících screeningovýchtestů DCD, testování vybraných motorických funkcí, vyhodnocení a mezinárodní porovnávánívýsledků, stanovení či upřesnění a sjednocení diagnostických kritérií pro přímé uplatněnív praxi. [Jiný výsledek]
137607PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D.Jahodová, Gabriela; Zelinková, Olga, Reedukace daspraxie. In: Sport a věda. FALON FTVS UK Praha 2007, s. 83 - 85, ISBN 978-80-86317-50-2. Příspěvek se zabývá problematikou specifické poruchy motorické funkce –dyspraxií (DCD Developmental Co-ordination Disorder) v souvislosti s připravovaným výzkumným projektem. Součástí plánovaného projektu je sestavení intervenčního programu směřujícího ke zmírnění každodenních obtíží u jedinců postižených dyspraxií, dále pak zkoumání efektů řízené pohybové aktivity na posílení pohybových a psychosociálních kompetencí handicapovaných. [Jiný výsledek]
131107Mgr. et Mgr. Vladislava Bartáková, Ph.D.Bartáková, Vladislava, Psychotherapeutic effects of prayer - přednáška na International Conference on Spirituality, Prague [Jiný výsledek]
131107Mgr. et Mgr. Vladislava Bartáková, Ph.D.Bartáková, Vladislava, Sborník abstrakt: International Conference on Spirituality, held 21. – 23. September 2007 in Prague, Czech Republic, organized by Czech-Moravian Psychological Society, Institute of psychology – Academy of Sciences of the Czech Republic, Catholic Theological faculty, Charles Univerzity of Prague. [Jiný výsledek]
131107Mgr. et Mgr. Vladislava Bartáková, Ph.D.Bartáková, Vladislava, Psychologie modlitby - koncepce výuky/sylabus a studijně pracovní materiály pro volitelný seminář pro studenty katedry psychologie FF UK a studenty Univerzity třetího věku. [Jiný výsledek]
69807RNDr. Eva Svobodová, Ph.D.Svobodová Eva, Vadinská Marie, Bosáková Zuzana, článek ve sborníku: Capillary Electrophoresis of Anthraquinone Dyes Employed in Works of Art. sborník: 3rd International Student Conference: "Modern Analytical Chemistry", Book of Proceedings, Prague 2007, p. 151-159, ISBN 80-86238-96-2 [Jiný výsledek]
69807RNDr. Eva Svobodová, Ph.D.Nováková, Alice, Bakalářská práce: Analýza inkoustů metodou kapilární elektroforézy. Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, Praha 2007 [Jiný výsledek]
69807RNDr. Eva Svobodová, Ph.D.Vaníková, Jana, bakalářská práce: Separace polyhydroxyanthrachinonových derivátů metodou HPLC. Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, Praha 2007 [Jiný výsledek]
69807RNDr. Eva Svobodová, Ph.D.Svobodová Eva, Nováková Alice, Bosáková Zuzana, Pacáková Věra, Mezinárodní konference 13th International Symposium on Separation Sciences & 13th International Symposium Advances and Application of Chromatography in Industry 2007, Štrbské Pleso, Slovensko, 27.-29. června 2007 poster: Analysis of Inks and Natural Dyes Using Capillary Electrophoresis. Book of abstracts and abbreviated papers, P08, ISBN 978-80-227-2698-6 [Jiný výsledek]
148207Mgr. Jiří Sedlář, Ph.D.Sedlář, Jiří, Flusser, Jan, Sedlářová, Michaela, Photorealistic modeling of the growth of filamentous specimens. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing. 2008. doi:10.1155/2008/120972 (Accepted 14 October 2007) [Jiný výsledek]
148207Mgr. Jiří Sedlář, Ph.D.Sedlář, Jiří, Sedlářová, Michaela, Flusser, Jan, Digital Processing of Light Microscopy Images in Plant Pathogen Diagnostics. Workshop on Bio-Image Informatics: Biological Imaging, Computer Vision and Data Mining, UCSB, Santa Barbara, 2008. [Jiný výsledek]
148207Mgr. Jiří Sedlář, Ph.D.Sedlář, Jiří, Sedlářová, Michaela, Flusser, Jan, Tracking the growth of phytopathogenic fungi and use of digital image processing in diagnostics. ICPP 2008, 9th International Congress of Plant Pathology [Jiný výsledek]
62007RNDr. Šárka Bendová, Ph.D.Bendova S, Krepelova A, Petrak B, Marikova T. , 2007. The first experience with mutation scanning using High- Resolution Melting Analysis: NF1 gene. 12th European NF-Meeting, 26.- 29. April 2007, Lisabon : 35. [Jiný výsledek]
62007RNDr. Šárka Bendová, Ph.D.Bendova S, Krepelova A, Petrak B, Marikova T., 2007. The first experience with mutation scanning using High- Resolution Melting Analysis: NF1 gene. 4t h international interdisciplinary meeting on bioanalysis, Hotel Continental, Brno, November 15 - 16, 2007.CECE 2007: 29-30. [Jiný výsledek]
62007RNDr. Šárka Bendová, Ph.D.Bendova S, Krepelova A, Petrak B, Marikova T. , 2007. High resolution melt analysis (HRM): první zkušenosti s detekcí mutací v NF1 genu. Studenská vědecká konference 2LF UK. Praha, 24.- 26.4. 2007 [Jiný výsledek]
62007RNDr. Šárka Bendová, Ph.D.Bendova S, Krepelova A, Petrak B, Marikova T. , 2007. High Resolution Melt analysis (HRM): první zkušenosti s detekcí mutací v NF1 genu. Celostátní sjezd Splečnosti lékařské genetiky a 40. výroční cytogenetická konference s mezinárodní účastí. Praha, 19. - 21.9.2007. [Jiný výsledek]
62007RNDr. Šárka Bendová, Ph.D.Bendova. S, 17.12. 2007 složena státní doktorská zkouška [Jiný výsledek]
142007MUDr. Ludovít Klzo, Ph.D.Klzo, Ludovít; Žižka, Jan; Mechl, Marek; Mrklovský, Milan, Kontrastní látky pro abdominální MR - souhrnná přednáška na VI. MR kurzu 2007, 6.9.2007; vydána na sborníku ve formě DVD [Jiný výsledek]
142007MUDr. Ludovít Klzo, Ph.D.Klzo, Ludovít; Žižka, Jan; Kynosová, Veronika; Dašek, Oldřich, Porovnání sycení abdominálních struktur po aplikaci MR kontrastní látky: srovnání gadobutrolu a Gd-EOB-DTPA, přednáška na XII. Vědecké konferenci LF UK a FN HK [Jiný výsledek]
89607Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Busek, Petr et al , "Increased DPP-IV enzymatic activity is associated with reduced in vitro growth of glioma cells" abstrakt pro konferenci Dipeptidyl peptidases and related proteins, Antwerpy 2008. [Jiný výsledek]
138707Mgr. Andrea Kraus, M.Sc., Ph.D.Kvitkovičová, Andrea, To Monotonize or not to Monotonize: Modelling the Seroprevalence Data. Výzkumná zpráva, Universiteit Hasselt [Jiný výsledek]
138707Mgr. Andrea Kraus, M.Sc., Ph.D.Došlá, Šárka, Applying Case Series Analyses to Traffic Accident Data. Výzkumná zpráva, Universiteit Hasselt [Jiný výsledek]
138707Mgr. Andrea Kraus, M.Sc., Ph.D.Pešta, Michal, Indicators of Prescription Behaviour of General Practitioners. Výzkumná zpráva, Universiteit Hasselt [Jiný výsledek]
138707Mgr. Andrea Kraus, M.Sc., Ph.D.Došlá, Šárka. Hlubinka, Daniel, Pešta, Michal, Indicators of Prescription Behaviour of General Practitioners; Modelling Drug Expenses per Patient. Původní článek, zaslán k publikaci do Statistical Modelling. Výsledek recenze zatím není znám. [Jiný výsledek]
138707Mgr. Andrea Kraus, M.Sc., Ph.D.Hens, Niel. Kvitkovičová, Andrea. Aerts, Marc. Hlubinka, Daniel. Beutels, Philippe., Modelling Distortions in Seroprevalence Data Using Change-point Fractional Polynomials. Původní článek, zaslán k publikaci do Statistical Modelling. Výsledek recenze zatím není znám. [Jiný výsledek]
47607PhDr. Martina Maříková, Ph.D.Maříková, Martina, „Účetní rejstříky společné pokladny pražské metropolitní kapituly v době předhustiské“ - dvacetiminutový referát na Druhém polsko-českém fóru mladých medievistů v Hnězdně, konaném ve dnech 26.–28. září 2007. Jednalo se o představení tohoto unikátního a v zahraničí dosud téměř neznámého souboru pramenů, včetně jeho výpovědní hodnoty. Příspěvek bude otištěn ve sborníku, který připravuje poznaňská univerzita. [Jiný výsledek]
56807Mgr. Petra Herzigová, Ph.D.Herzigová, Petra, HERZIGOVÁ P., PALÁT K., KLIMEŠOVÁ V., KAUSTOVÁ J. Příprava modelových pyridin-2-karbohydrazidů s předpokládanou antimykobakteriální aktivitou, konference Syntéza a anylýza léčiv, Bratislava 11.-13.9.2007, sborník abstrakt str. 68 [ISBN 978-80-968251-7-2] Byly uvedeny všechny použité metody k přípravě 4-(benzylsulfanyl)pyridin-2-karbohydrazidu a jeho derivátů. Modely LUMO orbitalů byla zdůvodněna neúspěšnost některých metod. Hodnoty MIC byly porovnány s odpovídajícími deriváty předlohových látek 4-benzylsulfanylpyridin-2-karbothioamidu a karbonitrilu. MIC nově připravených hydrazidů jsou v rozmezí 8-250 µmol/l). S výjimkou trifluormethylových derivátů mají srovnatelnou aktivitu vůči M. tuberculosis a M. kansasii My 235/80 s modelovými thioamidy. [Jiný výsledek]
66007doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.Hradský, Ondřej; Leníček, Martin; Dušátková, Petra; Bronský, Jiří; Nevoral, Jiří; Valtrová, Věra; Kotalová, Radana; Szitanyi, Peter; Bortlík, Martin; Vítek, Libor; Lukáš, Milan; Cinek, Ondřej, Genetická asociace Crohnovy choroby v české populaci: vysoká frekvence 1007fs varianty v genu CARD15 a silný vliv této varianty na věk v době diagnózy. 18. celostátní konference dětské gastroenterologie a výživy, Hrubá Skála, 2007. Domácí přednáška [Jiný výsledek]
66007doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.Hradsky, Ondrej; Bronsky, Jiri; Nevoral, Jiri; Valtrova, Vera; Kotalova, Radana; Szitanyi, Peter; Koudova, Monika; Cinek, Ondrej, Genetic association of CARD15 variants with early onset inflammatory bowel disease in the Czech population. 16th Meeting of Paediatric Research of Central European Countries, Innsbruck, Rakousko, 2007. Zahraniční přednáška [Jiný výsledek]
66007doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.Leníček, Martin; Hradský, Ondřej; Cinek, Ondřej; Lukáš, Milan; Bronský, Jiří; Bortlík, Martin; Donoval, Robert; Vítek, Libor, Zahraniční přednáška. Genetic association of CARD15 variants with Crohn’s disease in the Czech population. Inflammatory Bowel Diseases 2007, Congress of the European Crohn’s and Colitis Organization, Innsbruck, Austria, 2007. [Jiný výsledek]
74307Jan Mysliveček, Ph.D.Mysliveček, Jan, Aktuální verze připravovaného článku je k dispozici ke stažení na adrese http://myslivecek.com/paper.pdf, neboť jej není možné vložit zde. V článku představuji matematicko-ekononomický model, který porovnává vlastnosti sebe-regulace a certifikace. Výsledky ukazují, že seberegulace je obecně levnější než certifikace a také obvykle vede k vyšším požadavkům na kvalitu (vyšším standardům). Jsou identifikovány podmínky, za kterých je seberegulace optimální. Model dále diskutuje různé objektivní funkce certifikačních autorit a jaký vliv mají na zvolené standardy a poplatky. Nyní zapracovávám komentáře k článku a očekávám jeho vydaní v rámci "Working Paper Series" na CERGE-EI v roce 2008. [Jiný výsledek]
12507RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.Matoušková, Leona; Hůnová Iva, Viditelné symptomy způsobené přízemním ozonem pozorované na vybraných rostlinných druzích na území CHKO Jizerské hory. In: Bláha L. a Hnilička F. (eds.): Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2007 (Sborník příspěvků), 246 – 251 pp. [Jiný výsledek]
12507RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.Matoušková, Leona; Hůnová Iva, Bioindikátory přízemního ozonu na území CHKO Jizerské hory. In: Smutná M. a Kostrhounová R. (eds.): Ovzduší 2007 (Program a sborník konference), 245 – 250 pp. [Jiný výsledek]
12507RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.Matoušková, Leona; Hůnová Iva, Ground – level ozone air pollution and its influence on the vegetation of the Protected Landscape Area of the Jizerske hory Mts. In: Air Protection Conference 2007 (Proceedings), 142 – 145 pp. [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Glosík, Juraj; Plašil, Radek;Korolov, Ihor; Novotny, Oldřich; Kotrik, Tomáš;, Multicollision character of recombination of H3+ ions in afterglow plasma, Symposium Dissociative Recombination, 18-23 July, Ameland, Netherlands, DR 2007, Journal of Physics: Conference Series (2007-8) sent for publication [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Varju, Jozef; Hlavenka, Petr; Korolov, Ihor; Plašil, Radek; Glosík, Juraj;, Near IR spectroscopy of HCN and HNC, WDS‘07, June 5-8, oral presentation and full text in WDS'07 Proceedings of contributed papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránkova, Matfyzpress, 2007, p 159-162, ISBN 978-80-7378-024-1. [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Plašil, Radek; Korolov, Ihor; Kotrik, Tomáš; Varju, Jozef; Dohnal, Petr; Donko, Zoltan; Bano, Gregor;, Measurements of EEDF in recombination dominated afterglow plasma, Symposium Dissociative Recombination, 18-23 July, Ameland, Netherlands, DR 2007, Journal of Physics: Conference Series (2007-8) sent for publication [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Plašil, Radek; Korolov, Ihor; Kotrik, Tomáš; Novotny, Oldřich; Varju, Jozef; Donko, Zoltan; Bano, Gregor; Glosík, Juraj;, Study of Electron Energy Distribution Function in Helium Afterglow ISPC 27.8.-31.8.2007, Proceedings of 18th International Symposium on Plasma Chemistry, Abstracts 30P-29, p 107; full-papers CD, 30P-29, 4 pp. [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Kotrik, Tomáš; Plašil, Radek; Jílek, Mojmír; Komm, Michal; Korolov, Ihor; Glosík, Juraj;, Modeling of electron containment and cooling in magnetic trap ISPC, 27.8.-31.8.2007, Proceedings of 18th International Symposium on Plasma Chemistry, Abstracts 30P-33 p 111; full-papers CD, 30P-33, 4 pp. [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Hejduk, Michal;Varju, Jozef; Dohnal, Petr; Glosík, Juraj; , Recombination of KrD+ and KrH+ ions in afterglow plasma, Symposium Dissociative Recombination, 18-23 July, Ameland, Netherlands, DR 2007, Journal of Physics: Conference Series (2007-8) sent for publication [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Korolov, Ihor; Plašil, Radek; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Novotny, Oldřich; Glosík, Juraj; , MEASUREMENTS OF EEDF IN HELIUM FLOWING AFTERGLOW AT PRESSURES 500-2000 Pa, 7th Internetional Workshop on Electrical Probes in Magnetized Plasmas, 22-25 July, Prague, Czech Republic, VII Iwep 2007, Contributions to Plasma Physics (2007-8) sent for publication [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Hejduk, Michal; Plašil, Radek; Glosík, Juraj; , Influence of Long Lived Species on EEDF in Afterglow Plasma, WDS‘07, June 5-8, 2007, poster and and full text in WDS'07 Proceedings of contributed papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránkova, Matfyzpress, 2007, p 163-168, [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Glosík, Juraj; Plašil, Radek;Korolov, Ihor; Novotny, Oldřich; Kotrik, Tomáš;, Process of H3+ and D3+ recombination in afterglow plasma, Symposium Dissociative Recombination, 18-23 July, Ameland, Netherlands, DR 2007 Invited lecture and poster, Book of abstracts, pp L31 [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Korolov, Ihor; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Hejduk, Michal;Varju, Jozef; Dohnal, Petr; Glosík, Juraj;, Recombination in Kr/D2 and Xe/D2 afterglow plasma,. Symposium Dissociative Recombination, 18-23 July, Ameland, Netherlands, DR 2007 poster, Book of abstracts, pp P22 [Jiný výsledek]
124707Mgr. Jozef Varju, Ph.D.Plašil, Radek; Korolov, Ihor; Kotrik, Tomáš; Varju, Jozef; Dohnal, Petr; Donko, Zoltan; Bano, Gregor , Measurements of EEDF in recombination dominated afterglow plasma, Symposium Dissociative Recombination, 18-23 July, Ameland, Netherlands, DR 2007 poster, , Book of abstracts, pp P23 [Jiný výsledek]
105707Mgr. Jan Michálek, Ph.D.Michálek, Jan, Výsledná klasifikace bude též publikována na internetových stránkách GFÚ AV ČR. [Jiný výsledek]
105707Mgr. Jan Michálek, Ph.D.Michálek, Jan; Fischer, Tomáš, The Cross-correlation Analysis of Seismograms of Microearthquakes in West Bohemia after Year 2000. Poster prezentovaný na workshopu "Geodynamics of Earthquake Swarm Areas", Františkovy Lázně, October 16-19, 2007. [Jiný výsledek]
105707Mgr. Jan Michálek, Ph.D.Fischer, Tomáš; Michálek, Jan, Microearthquake activity near Nový Kostel in the period 2001-2007: fault plane after a swarm. Článek podaný do spec.čísla časopisu Studia Geophysica et Geodaetica (listopad 2008). [Jiný výsledek]
105707Mgr. Jan Michálek, Ph.D.Michálek, Jan; Fischer, Tomáš, Prezentace výsledků projektu na seismickém semináři katedry geofyziky MFF (18.4.2008) [Jiný výsledek]
109907RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.Uhlířová Klára, ústní prezentace na semináři v NIMS, Tsukuba, Japonsko (9.- 12.10. 2007), 2. The Solution Growth of Intermetallic Single Crystals [Jiný výsledek]
109907RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.Uhlířová Klára, ústní prezentace na “Week of Doctoral Students 2007” Praha, Crystal Growth and Magnetic Studies of PrTIn5 Intermetallic Compounds; [Jiný výsledek]
109907RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.Uhlířová Klára, posterová prezentace na "Higher European Research Course for Users of Large Experimental Systems" (HERCULES), Grenoble, Francie (25.2. - 31.3. 2007): Magnetic properties of RMn6X6 (R=Er,Dy,Y; X=Ge, Sn): Single Crystal Studies [Jiný výsledek]
109907RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.Uhlířová Klára, článek (v tisku) ve "WDS'07 Proceedings of Contributed Papers 2007", Uhlířová K., Sechovský V., Diviš M., Crystal Growth and Magnetic Studies of PrTIn5 (T= Rh, Ir) intermetallic compounds [Jiný výsledek]
109907RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.Uhlířová Klára, posterová prezentace na letní škole „Correlated Electron Materials, 6th PSI Summer School on Condensed Matter Research”, Zuoz, Švýcarsko,(18. - 25.8.2007): Magnetic Properties of Studies of PrTIn5 intermetallic compounds: Single Crystal Studies [Jiný výsledek]
2507PhDr. Mgr. Radek Tichý, Ph.D.Tichý, Radek, Katolická církev v ČR - změna nebo stagnace? - připravovaný příspěvek na doktorskou konferenci FSV & FF UK v květnu 2008. Následně bude nabídnuto k publikaci v Sociologickém časopise, Religiu či Pražských sociálně vědních studiích [Jiný výsledek]
2507PhDr. Mgr. Radek Tichý, Ph.D.Tichý, Radek, Lidé, skupiny a praktiky v české katolické církvi 1997-2005. Praha : Fakulta sociálních věd UK, 2007. Pražské sociálně vědní studie. Sociologická řada, 1801-5999. [Jiný výsledek]
30607doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.Elischer, David, Kudy se ubírá moderní deliktní právo? Několik úvah nad posledními trendy odpovědnostního práva s ohledem na Principy evropského deliktního práva (PETL) a návrh nového občanského zákoníku. příspěvek přednesený na konferenci v Býkově 2007 [Jiný výsledek]
153307doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.Hnilica Jiri, Prednaskova cinnost ve Francii. [Jiný výsledek]
110007RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.Seidlová, Markéta, Analýza asimilačního modelu začleňování cizinců do majoritní společnosti – s důrazem na Francii. Příspěvek na konferenci „Interdisciplinární doktorandský seminář o migraci“, 9.2.2007, pořadatel: CEFRES a MKC, Praha. [Jiný výsledek]
53907RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.Kanderová Veronika, Hrušák Ondřej, Thűrner Daniel, Kalina Tomáš, Úloha aberantní CD66c v signalizaci, adhezi, proliferaci a apoptóze leukemických buněk (přednáška, Výjezdní zasedání CLIP, Kácov 2007) [Jiný výsledek]
53907RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.Kalina Tomáš, Kanderová Veronika, Vášková Martina, Hrušák Ondřej, Aberantní signalizace CD66c u leukemických buněk zahrnuje integriny a Erk-kinázovou dráhu (přednáška, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 2007) [Jiný výsledek]
53907RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.Kanderová Veronika, Hrušák Ondřej, Vášková Martina, Kalina Tomáš, Aberrant CD66c and Leukemic Cell Signaling (přednáška, Konference Analytická cytometrie IV, Brno 2007) [Jiný výsledek]
50807Mgr. et Mgr. Pavla Perlíková, Ph.D.Spacilova, Pavla; Sarek, Jan; Rudovska, Iva; Hajduch, Marian; Svobodova, Xenia, Glycals and Their Use In Preparation of 2-deoxyglycosides of Lupane Triterpenoids. Poster na mezinárodním workshopu Cukrblik 2007 – Current Chemistry and Biochemistry of Saccharides, Praha, 20. 4. 2007. Abstrakt in J. Moravcová, V. Křen (Eds.), Cukrblik 2007 – Current Chemistry and Biochemistry of Saccharides, Prague, Czech Republic, April 20, 2007, Institute of Chemical Technology, ISBN 978-80-7080-006-5, p. 42. [Jiný výsledek]
50807Mgr. et Mgr. Pavla Perlíková, Ph.D.Spáčilová, Pavla; Šarek, Jan; Hajdúch, Marián; Svobodová, Xenia, Příprava triterpenoidních glykosidů s více sacharidovými jednotkami - poster na 42. konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, 16.-18.11.2007, Nymburk. Abstrakt in Spáčilová P., Šarek J., Hajdúch M., Svobodová X.: Chem. listy 101, 973 (2007). [Jiný výsledek]
148407RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.Choleva, Lukáš; Apostolu, Apostolos; Rábová, Marie; Ráb, Petr; Janko, Karel, OUT OF THE PARENTS: GYNOGENETIC HYBRID LOACHES AVOID THE CONSTRAINTS OF SPERM-DEPENDENCY AND EXPAND BEYOND THE RANGES OF THEIR ORIGINAL SPERM-DONORS "The 11th Congress of The European Society for Evolutionary Biology August 20-25, 2007 On behalf of the Scientific Committee it is my pleasure to inform you that your abstract has been accepted for a poster presentation at the The 11th Congress of The European Society for Evolutionary Biology." Prezentace posterem (Acknowledgement: This work was supported by grant GAUK 148407...and partially within GAUK 187/2005 B-BIO) [Jiný výsledek]
148407RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.Choleva, Lukáš; Apostolou, Apostolos ; Ráb, Petr; Janko, Karel, Making it on their own: sperm-dependent hybrid loaches (Cobitis; Teleostei) switch the sexual hosts and expand beyond the ranges of their original donors Philosophical Transactions of the Royal Society, London. IF 2006: 4.6 Přijatý manuskript (Choleva et al. in press) (Acknowledgement: We gratefully acknowledge the grant support provided by Grant Agency of Charles University in Prague (GAUK) no. 148407 and partially by GAUK no. 187/2005 B-BIO.....) [Jiný výsledek]
148407RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.Lopaurová, J., Genetická analýza populací sekavců rodu Cobitis v dunajském povodí Bulharska. Katedra zoologie, PřF UK v Praze. Praha, 2007. "Poděkování patří rovněž Grantové agentuře Univerzity Karlovy v Praze, která financovala genetické analýzy sekavců (školitel Choleva, Lukáš) Diplomová práce (Acknowledgement: ...grant č. GAUK 187/2005 B-BIO, nositel L. Choleva...") [Jiný výsledek]
148407RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.Buj, I. Podnar, M. Mrakovčić, M. Choleva, L. Šlechtová, V. Tvrtković, N. Ćaleta, M. Mustafić, P. Marčić, Z. Zanella, D. Brigić, A, Genetic diversity and phylogenetic relationships of spined loaches (genus Cobitis) in Croatia based on mtDNA and allozyme analyses. Folia Zoologica, přijatý manuskript (Acknowledgement: The study has been supported by the grant GAUK No. 187/2005 B BIO from the Grant Agency of the Charles University in Prague (L.Ch.) [Jiný výsledek]
148407RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.Choleva, Lukáš; Lopaurová, Jana; Apostolou, Apostolos; Vasilev, Milen; Šlechtová, Věra; Rábová, Marie; Flajšhans, Martin; Ráb, Petr; Janko, Karel, Three-species´ range border: unexpected biotype diversity in Cobitis taenia hybrid complex as a result of hybridization events southernly of Carpathians ECI XII - 12th EUROPEAN CONGRESS OF ICHTHYOLOGY, 9-13 SEPTEMBER 2007, CAVTAT (DUBROVNIK), CROATIA Ústní prezentace (GAUK no. 148407 and partially by GAUK no. 187/2005 B-BIO) [Jiný výsledek]
148407RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.Musilová, Z. Choleva, L. Šedivá, A. Janko, K., Incomplete Lineage Sorting or Hybridisation? Multilocus Phylogeny and Coalescent Simulation Suggest Introgressive Hybridisation in Asexual Complex of European Loaches. XI Congress European Society for Evolutionary Biology, 20-25.08. 2007, Uppsala, Sweden. Ústní prezentace (GAUK 187/2005 B-BIO) [Jiný výsledek]
148407RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.Musilová, Z. Choleva, L. Šedivá, A. Janko, K., Hybrid introgression and reticulate evolution in asexual complex of European loaches inferred by multilocus phylogeny and coalescent simulation. XII. European Congress of Ichthyology, 9.-13.9. 2007, Cavtat, Croatia. Ústní prezentace (GAUK 187/2005 B-BIO) [Jiný výsledek]
47807MUDr. Ladislav KrólKról, Ladislav; Kanderová, Veronika; Hubáček, Petr; Hrušák, Ondřej; Sedláček, Petr; Kalina, Tomáš, Detekce CMV-specifických T-buněk u dětí po transplantaci kmenových buněk krvetvorby: orální prezentace, Výjezdní zasedání CLIP, Kácov (15.-16.10.2007) [Jiný výsledek]
47807MUDr. Ladislav KrólKról, Ladislav; Kanderová, Veronika; Hubáček, Petr; Hrušák, Ondřej; Sedláček, Petr; Kalina, Tomáš, Detekce CMV-specifických T-lymfocytů u dětí po transplantaci kmenových buněk krvetvorby (HSCT): poster, XVII. konference dětských hematologů a onkologů, Špindlerův Mlýn (16.-18.11.2007) [Jiný výsledek]
47807MUDr. Ladislav KrólKról, Ladislav; Kanderová, Veronika; Hubáček, Petr; Hrušák, Ondřej; Sedláček, Petr; Kalina, Tomáš, Anti-CMV immune reconstitution in pediatric patients after HSCT: orální prezentace na International Flow Cytometry School, Brighton, UK (11.-14.9.2007) [Jiný výsledek]
64907Mgr. Martina VystrčilováMrůzková, Michala, Novotný, Petr , Lidská lokomoce pletencem ramenním. Sport a věda 2007. In: Sborník studentské vědecké konference. Praha: UK FTVS. str. 31-33. ISBN 978-80-86317-50-2 [Jiný výsledek]
64907Mgr. Martina VystrčilováVystrčilová, Martina, Psotová Dana, Sledování aktivity vybraných svalů u nordic walking a chůze pomocí povrchové EMG. In: Sport a věda 2007. Sborník studentské vědecké konference. Praha: UK FTVS. str. 25-27. ISBN 978-80-86317-50-2 [Jiný výsledek]
64907Mgr. Martina VystrčilováVystrčilová, Martina, Srovnání chůze a běhu pomocí povrchové elektromyografie. In: Sport a kvalita života 2007. Sborník příspěvků mezinárodní konference konané 8. a 9. listopadu 2007 v Brně. Brno: Masarykova univerzita. str. 154. ISBN 978-80-210-4435-7 [Jiný výsledek]
118907MUDr. Petr JiroutekJiroutek, Petr, Engraftment of donor cells in CNS depends on proper timing of host irradiation after preconditioning with cyclophosphamide Jiroutek P., Šefc L. 7.konference neurověd, 2007 Abbreviated abstract Results: The number of CFU-S in BM after CY administration fell rapidly to its minimum of 10% on day 1 and raised again to the local maximum of 70% on day 3 and than decreased slowly. Percentage of CFU-S in S phase increased to its maximum (52%) on day 2 and reached the minimum on day 5, where almost none (1%) CFU-S in S phase were detected. The BM chimerism reached 87% in CY5 group, 25% in CY2 and 29% in the control group. In the CNS the density of GFP+ cells (10exp-8/um2) was 8,98 (p<0.001) in CY5 group, 1,44 in CY2 group and 1,60 in the control group. [Jiný výsledek]
75407Mgr. Ondřej Pecha, Ph.D.Pecha, Ondřej; Kovář, Karel, Attitudes toward Physical Activity: Generalizability and Reliability of Ratings of Item Relevance. In Diversity in Physical Activity and Health: Measurement and Research Issues and Challanges. Vyd. The Cooper Institute. Dallas, Texas, USA : The Cooper Institute, 2007. s. 29-30. 19.11.2007, Dallas, Texas, USA. [Jiný výsledek]
41507MUDr. Michal Šnorek, Ph.D.Hodyc, Daniel, POSTEROVÉ SDĚLENÍ NA KONFERENCI EXPRIMENTAL BIOLOGY 2007 - ABSTRAKT Reactive Oxygen Species Production During Chronic Ventilatory Hypoxia; accepted for Experimental Biology 2007 Hodyc D., E. Johnson, O. Hniličková, , V. Hampl and J.Herget Abstrakt publikován v The FASEB Journal 2007, Vol. 21, No. 6, A1287 P (Impact Factor 7.064) [Jiný výsledek]
24807MUDr. Jaroslava Dusová, Ph.D.Dusová Jaroslava, Poster na 17.kongresu EASDec (European Assotiation for the Study of Diabetes - Eye Complications) v Římě,květen 2007: Intravitreal application of triamcinolon in the treatment of diabetic macular edema. [Jiný výsledek]
24807MUDr. Jaroslava Dusová, Ph.D.Dusová Jaroslava, Přednáška a poster: Intravitreální aplikace triamcinolonu v léčbě diabetického makulárního edému. XLIII. diabetologické dny, Luhačovice 19.-21.4.2007. [Jiný výsledek]
24807MUDr. Jaroslava Dusová, Ph.D.Dusová Jaroslava, Přednáška: Triamcinolon v léčbě diabetického makulárního edému. XIII. výroční kongres Slovenské oftalmologické společnosti. Bratislava, 4.-5.5.2007- [Jiný výsledek]
46707RNDr. Alena Vrbacká, Ph.D.Čížková Alena, Prezentace výsledků: 1) The 1st International Symposium on Gene Regulation in Health and Disease, ČR 2) Bioenergetika, ČR 3) Závěrečná konference GAČR 303/03/H065, ČR 4) International Summer School on Mitochondrial Respiratory Physiology, Rakousko 5) 57th Annual Meeting of American Society of Human Genetisc, CA USA Publikace v časopisech s IF: Čížková A, Stránecký V, Ivánek R, Hartmannová H, Nosková L, Piherová L, Tesařová M, Hansíková H, Honzík T, Zeman J, Divina P, Potocká A, Paul J, Sperl W, Mayr J, Seneca S, Houštěk J and Kmoch S (2007): Development of a human mitochondrial oligonucleotide microarray (h-MitoArray) and gene expression analysis of fibroblast cell lines from 13 patients with isolated F1F0 ATP synthase deficiency, odesláno [Jiný výsledek]
55707RNDr. Martina Hůlková, Ph.D.Pejznochová Martina, Článek přijatý do tisku - M. Pejznochova, M. Tesarova, T. Honzik, H. Hansikova, M. Magner and J. Zeman: The developmental changes in mitochondrial DNA content per cell in human cord blood leukocytes during gestation. Physiological research 2007,Nov 30 (Epub ahead of print) IF 2,09 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez; PMID: 18052680 [Jiný výsledek]
55707RNDr. Martina Hůlková, Ph.D.Pejznochová Martina, Abstrakt publikovaný v časopise - Pejznochová M., Honzík T., Tesařová M., Hansíková H., Zeman J., Evaluation of factors affecting RNA quality in human placental tissue, 32nd FEBS Congress – Molecular Machines, 7-12 July 2007, Wien, Austria, the FEBS Journal 274 (Suppl 1): 375. [Jiný výsledek]
55707RNDr. Martina Hůlková, Ph.D.Pejznochová Martina, Abstrakt - Pejznochova M., Tesarova M., Honzik T., Hansikova H., Zeman J. The mitochondrial DNA content per cell in human cord blood leukocytes gradually decreases during gestation. Apoptosis, 23-26 January 2008, Luxembourg, Luxembourg [Jiný výsledek]
4607prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.Handrlica, Jakub, Příspěvek "Výkonné Agentury Společenství" bude předložen redakční radě časopisu Správní právo 13. 12. 2007. Jeho obsahem je schematický nástin problematiky evropských agentur. Jedná se o orgány, pověřené různými úkoly v rámci evropského integračního procesu. Tyto úkoly se svým obsahem dotýkají také činnosti českých správních orgánů a také činnosti českých fyzických a právnických osob. Některé z existujících agentur mají promoční charakter, tj. rozšiřují informace a koordinují evropské programy. Jiné mají za úkol vydávat podkladová stanoviska k pozdějšímu rozhodnutí Komise ve věci, anebo jsou sami příslušné pro vydávní rozhodnutí. Příspěvek se věnuje postavení agentur v rámci evropských orgánů a aktuálním návrhům pro jejich budoucí uspořádání. [Jiný výsledek]
4607prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.Handrlica, Jakub, Příspěvek "Právní rámec Evropského společentví atomové energie" byl predložen redakční radě časopisu Energetika. Příspěvek je stručným nástinem právního řádu Euratomu, poukazuje na jednotlivé politiky tohotovo evropského integračního společenství a na ty aspekty právní úpravy, které jsou po přistoupení České republiky do EU relevantní pro české správní orgány a pro jednotlivce. [Jiný výsledek]
4607prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.Pomahač, Richard, Příspěvek "Re-codification of administrative procedure in the Czech Republic", který bude otištěn v Central Eastern European Academic and Professional Review of Public Administration (Vol. 2, 2007) pojednává o reformě úpravy správního procesu v České republice a poukazuje také na ztěžejní komunitární právní aspekty této problematiky. [Jiný výsledek]
4607prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.Pomahač, Richard, Příspěvek "Veřejné právo bez hranic" vyjde v Poctě Doc. Dr. J. Blahožovi, DrSc. Zachycuje stěžejní aspekty procesu europeizace a globalizace správního práva a prezentuje moderní administrativistiku ne jako vedu omezenou na národní aspekty, ale jako obor, charakteristický svými mezinárodními a supranacionálními aspekty. Autor poukazuje na nejnovější vývoj v oblasti europeizace správního práva a na interakce těchto procesů s globalizací správního práva. [Jiný výsledek]
76807Mgr. Eva Vavříková, Ph.D.Vinšová J., Vavříková E.: , Chitosan a jeho farmaceutické aplikace. XXXVI. Konferenci Syntéza a analýza liečiv, 11.-13.9. 2007, Bratislava. Str. 16, Sborník ISBN 978-80-968251-7-2. (plenární přednáška) Přednáška sumarizovala všechny dosud dostupné aplikace chitosanu především v biomedicíně, kosmetice, agrochemii, fyzikální chemii, konzervaci potravin, čištění vody a impregnaci textilií. Hlavní důraz byl kladen na design chitosanu jako prodrug formy některých léčiv. [Jiný výsledek]
100807MUDr. Karolína Banghová, Ph.D.Banghová Karolína, Al Taji Eva, Cinek Ondřej, Zapletalová Jiřina, Lebl Jan, Kazuistika: Proč Dáša hůře slyšela a musela podstoupit tyreoidektomii. Přednáška Dny dětské endokrinologie 2007, Ostrava, ČR. Abstrakt publikován v Česko-slovenské pediatrii 2007, č.7-8, s.469-470. Uváděna částečná podpora GA UK. [Jiný výsledek]
100807MUDr. Karolína Banghová, Ph.D.Banghová Karolína, Al Taji Eva, Cinek Ondřej, Novotná Dana, Pourová Radka, Zapletalová Jiřina, Hniková Olga, Lebl Jan, Pendred syndrome among patients with congenital hypothyroidism detected by neonatal screening. Přednáška na The16th Meeting of Paediatric Research of Central European Countries 2007, Innsbruck, Rakousko. Abstrakt publikován ve sbírce abstraktů. Uváděna částečná podpora GA UK. [Jiný výsledek]
100807MUDr. Karolína Banghová, Ph.D.Banghová Karolína, Genetické příčiny dyshormonogeneze štítné žlázy Přednáška XXX. Endokrinologické dny s mezinárodní účastí 2007, Špindlerův mlýn, Česká Republika. Abstrakt publikován ve sbírce abstraktů. Uváděna částečná podpora GA UK. [Jiný výsledek]
100807MUDr. Karolína Banghová, Ph.D.Banghová Karolína, Al Taji Eva, Cinek Ondřej, Novotná Dana, Pourová Radka, Zapletalová Jiřina, Hníková Olga, Lebl Jan, Pendredův syndrom u pacientů s kongenitální hypotyreózou diagnostikovanou novorozeneckým screeningem: identifikace dvou nových mutací v PDS/SLC26A4 genu. Přednáška XXX. Endokrinologické dny s mezinárodní účastí 2007, Špindlerův mlýn, Česká Republika. Abstrakt publikován ve sbírce abstraktů. Uváděna částečná podpora GA UK. [Jiný výsledek]
100807MUDr. Karolína Banghová, Ph.D.Banghová Karolína, Al Taji Eva, Cinek Ondřej, Novotná Dana, Zapletalová Jiřina, Hníková Olga, Lebl Jan, Pendred syndrome among patients with congenital hypothyroidism detected by neonatal screening: identification of two novel PDS/SLC26A4 mutations. Poster na 46th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) 2007, Helsinki, Finsko. Abstrakt publikován ve Horm Res 68(suppl 1):105. Uváděna částečná podpora GA UK [Jiný výsledek]
100807MUDr. Karolína Banghová, Ph.D.Banghová Karolína, Al Taji Eva, Cinek Ondřej, Novotná Dana, Zapletalová Jiřina, Hníková Olga, Čáp Jan, Klabochová Jarmila, Kúseková Mária, Lebl Jan, Pendred syndrome among patients with congenital or postnatal non-autoimmune hypothyroidism. Přednáška 14th Annual Meeting of the Middle European Society for Paediatric Endocrinology – MESPE 2007, Bratislava, Slovensko. Abstrakt publikován ve sbírce abstraktů. Uváděná částečná podpora GA UK. [Jiný výsledek]
56707RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.Staněk, Jakub, Článek "Kermack-McKendrick epidemics vaccinated" zaslán do časopisu Kybernetika, v současné době v recenzním řízení. V článku je představen deterministický model vývoje epidemie s vakcinací. V teoretické části článku je zkoumána existence a jednoznačnost řešení diferenciální rovnice popisující model a limitní chování řešení této DR. V druhé části je model řešen numericky, je prezentováno chování vývoje epidemie při různých volbách koeficientů a jsou porovnány dvě různé strategie vakcinace. [Jiný výsledek]
143107Mgr. Ivan Pshenichnyuk, Ph.D.Pshenichnyuk Ivan, Čížek Martin, Horáček Jiří, Poster presentation at the XV International Symposium on Electron-Molecule Collisions and Swarms (EMC 2007). Name of the contribution: Crossections for Creation of H2- Ions in Two-body Collisions (page 70 in the book of abstracts). [Jiný výsledek]
143107Mgr. Ivan Pshenichnyuk, Ph.D.Pshenichnyuk Ivan, Čížek Martin, Publication in the WDS'07 Proceedings of Contributed Papers, Prague, Matfyzpress, 2007. Name of the contribution: Interaction of electrons with vibrating molecules. [Jiný výsledek]
102107Ing. Ivan Mikula, Ph.D.Mikula I, Gautier C, Salard I, Boucher J-L, Nioche P, Raman CS, Mansuy D, Slama-Schwok A, Martasek P, Bacterial Nitric Oxide Synthase Like Proteins, Analogies And Differences. 4. setkání českých a francouzských studentů, květen 2007, Praha (přednáška/sborník abstrakt) [Jiný výsledek]
160107PhDr. Mgr. Matěj Lipský, Ph.D.Lipský, Matěj; Šramlová, Lenka, Vystoupení na mezinárodní konferenci s názvem „Setkávání muzikoterapie a dramaterapie“ pořádané Českou asociací muzikoterapie a dramaterapie ve spolupráci s Katedrou speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK, 27. 10. 2007 (téma příspěvku – „Hudební terapie jako součást životní exprese- kognitivní a emoční podpora předškolních dětí). Sborník vychází v internetové podobě v roce 2008 [Jiný výsledek]
160107PhDr. Mgr. Matěj Lipský, Ph.D.Lipský, Matěj, Specifická audionahrávka pro účely výzkumu. V roce 2009 bude spolu s dalšími volně přístupná na internetových stránkách věnovaných výsledkům tohoto výzkumu. [Jiný výsledek]
160107PhDr. Mgr. Matěj Lipský, Ph.D.Lipský, Matěj, článek "Léčebný účinek hudby" do časopisu Arteterapie vol. 15, in press 2008 [Jiný výsledek]
160107PhDr. Mgr. Matěj Lipský, Ph.D.Lipský, Matěj; Šramlová, Lenka, Spolupráce při natáčení 15 minutového dokumentu České televize, který se zabývá emočním a kognitivním rozvojem dětí předškolního věku prostřednictvím zvuku a hudbu. Odvysíláno v roce 2007 v pořadu Klíč. Tento dokument je rovněž dostupný na DVD přes Sekci muzikoterapie při ČSP při LSJEP. [Jiný výsledek]
50107RNDr. Petr KmochKmoch, Petr, Článek "Hair Animation Methods" ve sborníku WDS 2007 - Proceedings of Contributed Papers: Part I - Mathematics and Computer Sciences (eds. J. Šafránková, J. Pavlů), str. 34-39. Vydal Matfyzpress, Praha, 2007, ISBN 978-80-7378-023-4. [Jiný výsledek]
130607RNDr. Jana Preclíková, Ph.D.Preclíková, Jana, Ústní vystoupení na konferenci EMRS Fall Meeting 2007 ve Varšavě. J. Preclíková, F. Trojánek, P. Němec, P. Malý, Multicolour photochromic behaviour of silver nanoparticles in titanium dioxide matrix, E-MRS Fall Meeting 2007 (Warsaw, Poland, 17. – 21. 9.), Book of abstracts, p. 65. [Jiný výsledek]
140907RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Dolejš, Petr, Srovnání biologie druhů Tricca lutetiana a Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae). Seminář oddělení bezobratlých katedry zoologie PřF UK v Praze (18. 12. 2007). [Jiný výsledek]
68807RNDr. Martin Kříž, Ph.D.Martin Kříž, Daniel Němeček, Josef Štěpánek, Pierre-Yves Turpin and Ivan Rosenberg, Structure effect of internucleotide linkage modification on mismatched NA hybrid duplex: Raman study poster na konferenci 4th ICAVS, Korfu, Řecko, publikováno v Book of Abstracts, str. 236. [Jiný výsledek]
68807RNDr. Martin Kříž, Ph.D.Martin Kříž, Daniel Němeček, Josef Štěpánek, Pierre-Yves Turpin and Ivan Rosenberg, Double difference Raman spectra employed to study structure effect of internucleotide linkage modification on mismatched NA hybrid duplex. Poster na konferenci 12th ECSBM, Bobigny, Francie. Publikováno v Book of Abstracts str. 108. V příspěvku bylo poděkováno GA UK. [Jiný výsledek]
68807RNDr. Martin Kříž, Ph.D.Martin Kriz, MSc.; Daniel Nemecek, PhD.; Pierre-Yves Turpin; Ivan Rosenberg; Josef, Structural effects of internucleotide linkage modification at mismatch site in DNA/RNA duplex: Raman study. článek do Vibrational Spectroscopy, v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
41407PhDr. Petra Belaňová, Ph.D.Petra Belaňová, Diplomová práce hlavní řešitelky "Šperk kušánskej Strednej Ázie" (vedoucí PhDr. L. Stančo, PhD.) byla na Ústavu pro klasickou archeologii úspěšně obhájená v září 2007, kde je vedena pod signaturou 46A79. Její průběžné výsledky byly předneseny v rámci diplomového semináře. Práce obsahovala kompletní katalog nálezů pocházejících z archeologického výzkumu lokality Džandavláttepa a jejich srovnání s jinými nálezovými soubory ve Střední Asii, publikovanými v odborné literatuře. [Jiný výsledek]
41407PhDr. Petra Belaňová, Ph.D.Petra Belaňová, Projekt byl úspěšně prezentován na konferenci "Tisícročie módy" v Levicích (26.-28. 9. 2007) formou informačního posteru. Příspěvek v textové podobě bude součástí sborníku z uvedené konference a zařazujeme jej do plánovaných výstupů pro rok 2008. [Jiný výsledek]
41407PhDr. Petra Belaňová, Ph.D.Petra Belaňová, Článek (odevzdán a připraven k překladu do angličtiny) do výkopové publikace Džandavláttepa, který vychádzí z výsledků magisterské diplomové práce hlavní řešitelky, zpracovává nálezy šperků a ozdob ze zkoumané lokality a zařazuje je do materiálního komplexu kušánské Střední Asie. [Jiný výsledek]
134507Mgr. Pavla Jirková, Ph.D.Jirková, Pavla, Testamentární praxe v Jihlavě na konci 16. století (testament jako pramen pro dějiny rodinných struktur, historickou demografii a sociotopografii). Přednáška s názornou prezentací v PowerPointu (grafy, tabulky) uskutečněná 28. 11. 2007 v Clam-Gallasově paláci v Praze v rámci Kroužku pro dějiny raného novověku (Archiv hlavního města Prahy). Detaily viz: http://www.ahmp.cz/krouzek/program.html. [Jiný výsledek]
134507Mgr. Pavla Jirková, Ph.D.Jirková, Pavla, Testamentární praxe v Jihlavě v letech 1578-1590 (Testament jako pramen pro dějiny rodinných struktur, historickou demografii a sociotopografii). V květnu 2007 odevzdán článek do periodika Časopis Národního muzea - řada historická (roč. 176, č. 1-2/2007). [Jiný výsledek]
75307MUDr. Ivo Minárik, Ph.D.Minárik Ivo, Tobiásová Zuzana, Kawaciuk Ivan, Bartunkova Jirina, Phenotype and function analysis of dendritic cells from patients with prostate carcinoma after radical prostatectomy, FOCIS 2007, San Diego, USA [Jiný výsledek]
68907RNDr. Daniel Joščák, Ph.D.Joščák, Daniel; Vábek, Jiří, Hashovací funkce (definice, pouziti, slabiny). Souhrná správa o současnem stavu výzkumu v hashovacích funkcích. Zpracováno: Teoretický základ, přehled kryptografických hashovacích funkcí, aplikace hashovacích funkcí v praxi, útoky na hashovací funkce a jejich dopad na aplikace, soutež o nový standard AHS-SHA3. [Jiný výsledek]
68907RNDr. Daniel Joščák, Ph.D.Vábek, Jiří; Joščák, Daniel, Current Research on Cryptanalysis of MD5, Prezentace o aktuálním stavu analýzy MD5 na rump session konference MKB 2007 [Jiný výsledek]
141907MUDr. Vojtěch Šedivý, Ph.D.Mizera, Roman a Gavendová, Hana, Přednáška na vědecké konferenci UK 2.LF 2007: Měření změn reaktivity izolovaných plicních a systémových cév [Jiný výsledek]
141907MUDr. Vojtěch Šedivý, Ph.D.Šedivý, Vojtěch, Přednáška na pracovním setkání Centra výzkumu chorob srdce a cév, Harrachov 2007: Role KCNQ kanálů v časné fázi hypoxie [Jiný výsledek]
152907Mgr. Kristina KrchováKrchová, Kristina-Velemínský, Petr-Peterka, Miroslav, Prezentace výsledků projektu na konferenci Antropologické dny v Budměřicích na Slovensku 1.10. 2007. [Jiný výsledek]
75007Ing. Petr Vyleťal, Ph.D.Vyleťal Petr, Uvedené výsledky nebyly dosud žádnou formou veřejně publikovány. O publikování v odborném tisku uvažujeme nejdříve po objasnění kauzálního genu na chromosomu 3q24. To by mělo být předmětem navazujicí studie s podporou GAUK, o kterou jsem zažádal koncem roku 2007. Dále budou uvedené výsledky součástí dizertačních prací Martiny Živné, Viktora Stráneckého a mé. V případě jakékoli formy publikování bude uvedena podpora GAUK. [Jiný výsledek]
139407Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.Musilová et al., V roce 2007 byly výsledky tohoto projektu prezentovány na dvou důležitých zahraničních konferencích a to ve formě posteru. Šlo o: 1) Congress of the Europeran Society for Evolutionary Biology ve Švédsku, 2) XII European Congress of Ichthyology v Chorvatsku. Zuzana Musilová, Karel Janko, Jindřich Novák, Oldřich Říčan - The multlilocus phylogenetic study: incongruence between mitochondrial and nuclear markers in Neotropical cichlid fish - Abstrakt posteru, který byl představen na konferenci ESEB 2007 ve Švédsku a posléze na IIC v Chorvatsku. [Jiný výsledek]
56007Mgr. Magda BrožováKreisinger, Jakub et al., 34. etologická konference (Nitra), poster: Mgr. J. Kreisinger et al.: Antipredační funkce hnízdní fidelity u kachny divoké (A. plathyrhynchos). [Jiný výsledek]
56007Mgr. Magda BrožováMusil, P., Nachtigalová, M., Musilová Z., Albrecht T., Brožová, M., Hořák, D., Klvaňa, P. & Pašavová, B., IUGB (Internation Union of Game Biologist) Congress, Uppsala, Sweden, poster: Musil, P., Nachtigalová, M., Musilová Z., Albrecht T., Brožová, M., Hořák, D., Klvaňa, P. & Pašavová, B. 2007: Numbers and survival of diving duck broods in mosaic fishpond landscape of South Bohemia. [Jiný výsledek]
142107Mgr. Oleksandr Polonskyi, Ph.D.[1] Drabik Martin, Zachary Adam, Choi Yongsoo, Hanus Jan, Tousek Jiri, Touskova Jana, Cimrova Vera, Biederman Hynek, Hanley Luke. , Surface Polymerization by Ion Assisted Deposition (SPIAD) of Titanyl Phthalocyanine Thin Films and Titania Bilayer Films, IN: 47th microsymposium Advanced polymer materials for photonics and electronics Prague 2007 Programme Booklet ISBN 978-80-85009-56-9, PC18, p.83. [Jiný výsledek]
142107Mgr. Oleksandr Polonskyi, Ph.D.[2] Drabik Martin, Zachary Adam, Choi Yongsoo, Hanus Jan, Matousek Jindrich, Polonskyi Oleksandr, Tousek Jiri, Touskova Jana, Cimrova Vera, Remes Zdenek, Slavinska Danka, Biederman Hynek, Hanley Luke., Titanyl Phthalocyanine and/or Plasma Polymerized Thiophene and Titania Bilayer Thin Films IN: 3rd International Workshop on Polymer/Metal Nanocomposites, Kobe, Japan, October 3-5, 2007 [Jiný výsledek]
142107Mgr. Oleksandr Polonskyi, Ph.D.[3] Drabik Martin, Zachary Adam, Choi Yongsoo, Hanus Jan, Tousek Jiri, Touskova Jana, Cimrova Vera, Slavinska Danka, Biederman Hynek, Hanley Luke. , Photovoltaic behaviour of titanyl phthalocyanine thin films and titania bilayer films, accepted to Macromolecular Symposia, 2007. [Jiný výsledek]
124307PharmDr. Eliška Potůčková, Ph.D.Hrušková Kateřina; Vávrová, Kateřina; Kovaříková, Petra , Syntéza a hodnocení stability nových chelátorů železa ze skupiny aroylhydrazonů. Sborník abstraktů 36. konference Syntéza a analýza liečiv v Bratislavě 11. – 13. 9. 2007, s. 71. ISBN 978-80-968251-7-2. [Jiný výsledek]
124307PharmDr. Eliška Potůčková, Ph.D.Kovaříková, Petra, Validovaná analytická metoda vhodná pro hodnocení stability SIH v biologickém materiálu: Chromatografické podmínky: Stacionární fáze: HPLC kolona 250 x 4.6 (LiChrospher 100, RP-18, 5 µm) Mobilní fáze: fosfátový pufr (0.01 M NaH2PO4 a 2 mM EDTA, pH 6.0) a methanol; 53: 47 (v/v); Průtok 1ml/min Detekce: 288 nm. Úprava vzorku: Precipitace- acetonitril (plasma, BSA) Ředění- směs methanol/PBS (1:1) [Jiný výsledek]
99507PhDr. Mgr. Martin SaicSaic, Martin, "Zralost osobnosti". Jedná se o teoretickou analýzu jednotlivých přístupů k problematice zralosti osobnosti význačných autorů - psychologů věnujících se psychologii osobnosti, provedenou se záměrem dobrat se teoretických východisek umožňujících praktický výzkum. Připravovaná monografie na má délku 45 stran. Závěry práce jsem využil jako teoretická východiska výzkumu popsaného v článku "Kognitivní komplexita jako ukazatel zralosti osobnosti." [Jiný výsledek]
99507PhDr. Mgr. Martin SaicSaic, Martin, "Kognitivní komplexita jako ukazatel zralosti osobnosti". Článek v recenzním řízení, který bude publikován ve sborníku z konference Kognice 2007 konané v Olomouci ve dnech 28 - 29. 9. 2007. Na konferenci jsem přednesl příspěvek popisující výzkum uvedený v článku. [Jiný výsledek]
99507PhDr. Mgr. Martin SaicSaic, Martin, "Cognitive style as an index of the maturity of personality". Poster prezentovaný na mezinárodním kongresu ECP 2007 v Praze týkající se metodologie realizovaného výzkumu. [Jiný výsledek]
35407MUDr. Filip Barinka, Ph.D.Barinka, Filip; Druga, Rastislav; Zámečník, Josef:, Distribution of Calretinin-containing neurons in the normal human temporal neocortex. Sborník abstrakt, Konference MORPHOLOGY 2007, Bratislava, 9.-12.9.2007 [Jiný výsledek]
35407MUDr. Filip Barinka, Ph.D.Barinka, Filip; Druga, Rastislav; Zámečník, Josef:, Calretinin-containing neurons in normal and epileptic human temporal neocortex. Sborník abstrakt, 6th Conference of the Czech Neuroscience Society, Prague, 19.-20.2007 [Jiný výsledek]
102607Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D.Rataj, Vlastimil, Realizace kurzu Kečuánština I ve Středisku iberoamerckých studií [Jiný výsledek]
102607Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D.Zajícová, Lenka, L. Zajícová z Palackého univerzity byla oběma řešiteli pozvána na UK a v rámci iberoamerického semináře v SIAS přednesla přednášku o jazykovém kontaktu v Paraguayi. [Jiný výsledek]
102607Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D.Hingarová Vlková, Vendula, Realizace kurzu Nahuatl II ve Středisku iberoamerických studií [Jiný výsledek]
102607Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D.Rataj, Vlastimil, Přednesení příspěvku "Usos do gerúndio no espanhol andino" během II Fórum de Partilha Linguística, Universidade Nova de Lisboa, 12. - 13. 7. 2007. Příspěvek vyjde ve speciálním čísle časopisu Estudos Linguísticos/Linguistic Studies. [Jiný výsledek]
107707PharmDr. Mgr. Jan Honegr, Ph.D.Šafra, Jiří; Pospíšilová, Marie, Development of CD-MEKC Method for the Analysis of Flavonoids in Commercial Ginkgo Phytopharmaceuticals, Chiranal 2007, 24.6.-27.6.2007, Olomouc, Česká republika, č. posteru P71 [Jiný výsledek]
107707PharmDr. Mgr. Jan Honegr, Ph.D.Pospíšilová, Marie; Šafra, Jiří; Vančura, Luboš, Analysis and Separation of Clotrimazole and Its Degradation Product in Pharmaceutical Preparation by Micellar Electrokinetic Chromatography, RDPA 2007, 23.9-26.9.2007, Elba, Itálie, č. posteru P160 [Jiný výsledek]
107707PharmDr. Mgr. Jan Honegr, Ph.D.Šafra, Jiří; Pospíšilová, Marie, Separation and Determination of Ketoprofen, Methylparaben and Propylparaben in Pharmaceutical Preparation by Micellary Electrokinetic Chromatography, RDPA 2007, 23.9.-26.9.2007, Elba, Itálie, č. posteru P161 [Jiný výsledek]
55207RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.Michaela Šumpelová, Transkripce NADP-malátdehydroganasy (dekarboxylační) v rostlinách tabáku. Bakalářská práce Př.F.UK v Praze, katedry biochemie 2007. [Jiný výsledek]
55207RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.Doubnerová, V., Müller, K., Potůčková, L., Šumpelová, M., Minářů, K., Čeřovská, N., Ryšlavá, H., Changes in expression and activity of PEPC and NADP-ME in plants infected with Potato virus Y. 1st Central and Eastern European Proteomic Conference and 3rd Czech Proteomic Conference 29th-31st October, Prague, Czech Republic. Book of abstracts p.66 (2007). [Jiný výsledek]
55207RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.Doubnerová, V., Ryšlavá, H., The regulation of NADP-malic enzyme from tobacco leaves. XI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů 30. ledna-1. února, Brno, Česká republika. Sborník příspěvků str. 21 (2007). [Jiný výsledek]
54607RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.Potůčková, L., Regulace NADP-dependentní malátdehydrogenasy dekarboxylační v listech tabáku (Nicotiana tabacum L.), Diplomová práce 2008 [Jiný výsledek]
54607RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.Doubnerová, V., Müller, K., Ryšlavá, H., NADP-malic enzyme in plants under stress conditions. XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, sborník příspěvků str. 27, Brno (2008). [Jiný výsledek]
54607RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.Potůčková, L., Doubnerová, V., Ryšlavá, H., Inhibition of NADP-malic enzyme from tobacco leaves by ATP, GTP, ADP. XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, sborník příspěvků str. 37, Brno (2008). [Jiný výsledek]
54607RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.Doubnerová, V., Müller, K., Potůčková, L., Šumpelová, M., Minářů, K., Čeřovská, N., Ryšlavá, H., Changes in expression and activity of PEPC and NADP-ME in plants infected with Potato virus Y. 1st Central and Eastern European Proteomics Conference and 3rd Czech Proteomic Conference, book of abstracts p. 66, Praha, Czech Republic (2007). [Jiný výsledek]
54607RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.Doubnerová, V., Potůčková, L., Ryšlavá, H, The regulation of the NADP-malic enzyme from tobacco leaves, rukopis v přípravě. [Jiný výsledek]
105307Mgr. Michal Bída, Ph.D.Bída M., Brom C., Emoční virtuální agenti. In: Elektronický sborník příspěvků z Kognice. (2007) (in Czech) http://www.crabtree.cz/kognice/sbor.html [11.12.2007] Tištěná verze sborníku se připravuje. [Jiný výsledek]
105307Mgr. Michal Bída, Ph.D.Burkert, O., Kadlec, R., Gemrot, J., Bída, M., Havlíček, J., Brom, C., Softwarová platforma Pogamut 2. Platforma Pogamut 2 byla implementována v Javě jako plugin prostředí NetBeans, které je uživatelsky přívětivé. Jako virtuální svět byla vybrána počítačová hra Unreal Tournament 2004, která nabízí bohatý virtuální svět, dobré možnosti rozšíření a velkou komunitu lidí, kteří se hrou zabývají. Pro usnadnění zahájení práce s platformou byl vytvořen intuitivní instalátor. Dokumentace k platformě je vedena v anglickém jazyce. Při obhajobě softwarového projektu komise ocenila platformu Pogamut 2 třemi bonusovými kreditovými body za dobře provedenou implementaci (tři bonusové body je nejvyšší ocenění, které lze získat). [Jiný výsledek]
105307Mgr. Michal Bída, Ph.D.Gemrot, J., Kadlec, R., Webový portál platformy Pogamut 2 (http://artemis.ms.mff.cuni.cz/pogamut/). Byl vytvořen webový portál, na který byly postupně přidávány relevantní informace o platformě, stejně jako soubor nápověd a video tutoriálů (v anglickém jazyce) usnadňujícími práci s platformou. Portál dále obsahuje: - fórum, kde mohou uživatelé psát své dotazy - sekci downloads, kde si mohou uživatelé stáhnout instalátor naší platformy - systém Mantis, který slouží pro oznámení chyb a nápadů na rozšíření - webový přístup k svn repository naší platformy - sekci projektů, které jsou na naší platformě vyvíjeny [Jiný výsledek]
105307Mgr. Michal Bída, Ph.D.Burkert, O., Kadlec, R., Gemrot, J., Bída, M., Havlíček, J., Dörfler, M., Brom, C., Towards fast prototyping of IVAs behavior: Pogamut 2. In Catherine Pelachaud, Jean-Claude Martin. Proceedings of 7th International Conference on Inteligent Virtual Humans. Německo: Springer-Verlag, Berlin, 2007. s. 362–363. (Jedná se o krátký článek - poster - prezentovaný na konferenci, který vyšel v tištěném sborníku.) [Jiný výsledek]
105307Mgr. Michal Bída, Ph.D.Bída, M., Kadlec, R., Brom, C., Význam emocí pro umělé bytosti. In V. Kvasnička, P. Trebatický, J. Pospíchal a J. Kelemen. Mind, intelligence and life. Slovensko: Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2007. s. 158–172. (Jedná se o článek prezentovaný na konferenci, který vyšel v tištěném sborníku.) [Jiný výsledek]
105307Mgr. Michal Bída, Ph.D.Kadlec, R., Gemrot, J., Burkert, O., Bída, M., Havlíček, Brom, C., POGAMUT 2 - A platform for fast development of virtual agents' behaviour. In Quasim Mehdi, Pascal Estraillier, Michel Eboueya. Proceedings of CGAMES’2007. UK: School of Computing and Information Technology, University of Wolverhampton, 2007. s. 49–53. (Jedná se o článek prezentovaný na konferenci, který vyšel v tištěném sborníku.) [Jiný výsledek]
105307Mgr. Michal Bída, Ph.D.Burkert, O., Kadlec, R., Gemrot, J., Bída, M., Havlíček, J., Brom, C., Jak rychle prototypovat chování umělých bytostí: Pogamut 2. In Peter Vojtáš. ITAT 2007, Information Technologies - Applications and Theory : Zborník. Slovensko: Seňa : PONT, 2007. s. 53–58. (Jedná se o článek prezentovaný na konferenci, který vyšel v tištěném sborníku.) [Jiný výsledek]
29507RNDr. Petr Vít, Ph.D.Vít Petr, Urfus Tomáš, Mikroevoluce zblízka - co se děje u polyploidů? [Přednáška v rámci předmětu Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin] [Jiný výsledek]
29507RNDr. Petr Vít, Ph.D.Vít Petr, Využití průtokové cytometrie a molekulárních markerů při studiu endemitních a silně ohrožených druhů cévnatých rostlin ČR - na příkladu Cerastium alsinifolium. Setkání českých a slovenských doktorandů a diplomantů rostlinné biosystematiky a taxonomie, Cikháj, 2-4.11.2007. [prezentace] [Jiný výsledek]
29507RNDr. Petr Vít, Ph.D.Suda Jan, Trávníček Pavel, Vít Petr, Flow cytometry as a powerfull tool in plant conservation biology. - Analytical cytometry IV, Brno, CZ. [prezentace na mezinárodní konferenci] [Jiný výsledek]
29507RNDr. Petr Vít, Ph.D.Suda Jan, Vít Petr, Rožec kuřičkolistý - "dobrý" endemit ČR. [Popularizační radiový pořad na ČRO – Leonardo] [Jiný výsledek]
100907Mgr. Jakub Javorský, Ph.D.Javorský, Jakub, Poster na konferenci IVC-17 ve Stockholmu "Influence of C-type defects on nucleation and growth of one-dimensional In chains on Si(100) surface" [Jiný výsledek]
100907Mgr. Jakub Javorský, Ph.D.Ostadal, Ivan, Poster na konferenci IVC-17 ve Stockholmu "Kinetics of In growth on Si(100)-2x1 surface at low coverages - STM study" [Jiný výsledek]
100907Mgr. Jakub Javorský, Ph.D.Pudl, Jan, Poster na konferenci IVC-17 ve Stockholmu "Growth of Ag-In Bimetallic Layers on the Si(100)-2x1 Surface" [Jiný výsledek]
100907Mgr. Jakub Javorský, Ph.D.Setvín, Martin, poster na konferenci IVC-17 ve Stockholmu "Ultra-Sharp Tungsten Tips for STM – Preparation, Cleaning and Testing" [Jiný výsledek]
100907Mgr. Jakub Javorský, Ph.D.Sobotík, Pavel, poster na konferenci IVC-17 ve Stockholmu "Tunneling spectroscopy of C-defects and In adsorbate on Si(100) - 2x1" [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Matějček, Tomáš, Ústní prezentace na konferenci „Metody geografického výzkumu“, Plzeň, 7. – 8. 11. 2007: MATĚJČEK, T. (2007): Změny v rozšíření invazních druhů rostlin jako jeden z indikátorů krajinných změn. [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kuldová, Silvie, Prezentace formou posteru na mezinárodní geografické konferenci „Geografické aspekty středoevropského prostoru, Brno, 13. 9. 2007: KUČERA, Z., KULDOVÁ, S., CHROMÝ, P., MATĚJČEK, T. (2007): Areal Preservation – Barrier or Tool of Areal Development? Introduction of Research Project. [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, Kuldová, Silvie, Prezentace formou posteru na mezinárodní konferenci „Vývoj geografických systémů a rizikové procesy v globálním kontextu”, Praha, 21. – 22. 9. 2007: KUČERA, Z., KULDOVÁ, S., CHROMÝ, P., MATĚJČEK, T. (2007): Areal Preservation – Barrier or Tool of Areal Development? Introduction of Research Project. [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, Ústní prezentace na mezinárodní konferenci „Vývoj geografických systémů a rizikové procesy v globálním kontextu”, Praha, 21. – 22. 9. 2007: KUČERA, Z., KULDOVÁ, S., MATĚJČEK, T., CHROMÝ, P. (2007): Areal Preservation and Landscape Heritage in Czechia – Where Do the Natural and Cultural Heritage Meet? [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, Ústní prezentace na mezinárodní konferenci „Trends in Research and Teaching of Historical Ecology in Central Europe“, Budapešť, 26 – 27. 10. 2007: KUČERA, Z. (2007): Changing the View of Areal Preservation: From Heritage in Landscape Towards Landscape as Heritage. [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, Ústní prezentace na konferenci „Metody geografického výzkumu“, Plzeň, 7. – 8. 11. 2007: KUČERA, Z. (2007): Územní ochrana jako péče o přírodní, kulturní, nebo krajinné dědictví? [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 14. 3. 2007. Přednesena přednáška s názvem: Krajina jako dědictví (územní ochrana v Česku). [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, Kuldová, Silvie, příspěvek v editovaném sborníku v tisku: KUČERA, Z., KULDOVÁ, S. (2007): Historická česko-německá etnická hranice a proměna krajiny pohraničí. Sborník příspěvků z IX. sjezdu Českých historiků, Pardubice [v tisku]. Publikační výstup z IX. sjezdu Českých historiků, Pardubice 2006. [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, odborný článek v redakci, KUČERA, Z. (2007): Settlement sites desertion and landscape heritage in Bohemian borderland after 1945. Acta Universitatis Carolinae Geographica [v redakci]. ISSN: 0300-5402 [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, Matějček, Tomáš, Kuldová, Silvie, Chromý, Pavel, příspěvek v editovaném sborníku v tisku: KUČERA, Z., MATĚJČEK, T., KULDOVÁ, S., CHROMÝ, P. (2007): Areal Preservation – Barrier or Tool of Areal Development? Sborník příspěvků z „VI. polsko-czesko-słowacke seminarium geograficzne”, Kruklanki, 11. – 15. 6. 2007, [v tisku]. [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, Kuldová, Silvie, Chromý, Pavel, odborný článek v tisku: KUČERA, Z., KULDOVÁ, S., CHROMÝ, P.(2007): Heritage in Landscape or Landscape as Heritage – the Case of Landscape Change Management in Protected and Development Areas in Czechia. Europa XXI [v tisku]. ISSN: 1429–7132. Publikační výstup z mezinárodní konference “Warsaw Regional Forum 2007, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe”, Varšava, 19. – 20. 10. 2007 [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kuldová, Silvie, Ústní prezentace na mezinárodní konferenci „Trends in Research and Teaching of Historical Ecology in Central Europe“, Budapešť, 26–27. 10. 2007: KULDOVÁ, S. (2007): Selected Historicalgeographical Factors of Education Process in Czechia in Territories with Low Level of Regional Identity. [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kuldová, Silvie, Ústní prezentace na konferenci "Metody geografického výzkumu", Plzeň, 7. – 8. 11. 2007: KULDOVÁ, S. (2007): Terénní šetření kulturních odlišností prostředí na příkladech z vnitrozemí a dosidlovaného pohraničí Česka. [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kuldová, Silvie, Účast na Konferenci pražských učitelů „Průřezová témata v praxi”, ZŠ Kunratice, Praha, 16. a 17. 11. 2007. V rámci konference byla za účasti spoluřešitelky diskutována i témata řešená v rámci grantového projektu. [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 22. 11. 2007. Přednesena přednáška s názvem: Krajina jako dědictví (územní ochrana a hodnota krajiny) [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Matějček, Tomáš, Ústní prezentace na mezinárodní konferenci „VI. polsko-czesko-słowacke seminarium geograficzne”, Kruklanki, 11. – 15. 6. 2007: KUČERA, Z., MATĚJČEK, T., KULDOVÁ, S., CHROMÝ, P. (2007): Areal Preservation – Barrier or Tool of Areal Development? [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, Ústní prezentace na mezinárodní konferenci “Warsaw Regional Forum 2007, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe”, Varšava, 19. – 20. 10. 2007: KUČERA, Z., KULDOVÁ, S., CHROMÝ, P. (2007): Heritage in Landscape or Landscape as Heritage: The Case of Landscape Change Management in Protected and Development Areas in Czechia. [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, Kuldová, Silvie, Ústní prezentace na pracovním semináři „Člověk a společnost ve venkovské krajině vnitřních periferií Česka”, Praha, 30. 11. 2007: KUČERA, Z., KULDOVÁ, S., MATĚJČEK, T., CHROMÝ, P. (2007): Krajina, územní ochrana a územní rozvoj (poznámky k jejich vzájemnému vztahu). [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, Mapové výstupy grantu použity jako podklad pro tvorbu návrhů vybraných map s tématikou územní ochrany v Česku pro vytvářený Atlas krajiny ČR, Praha, 2007. [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, Kuldová, Silvie, Prezentace formou posteru na konferenci „Metody geografického výzkumu“, Plzeň, 7. – 8. 11. 2007: KUČERA, Z., KULDOVÁ, S., CHROMÝ, P., MATĚJČEK, T. (2007): Areal Preservation – Barrier or Tool of Areal Development? Introduction of Research Project. [Jiný výsledek]
150007RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.Kučera, Zdeněk, Kuldová, Silvie, Prezentace formou posteru na mezinárodní konferenci “Warsaw Regional Forum 2007, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe”, Varšava, 19. – 20. 10. 2007: KUČERA, Z., KULDOVÁ, S., CHROMÝ, P., MATĚJČEK, T. (2007): Areal Preservation – Barrier or Tool of Areal Development? Introduction of Research Project. [Jiný výsledek]
38707Mgr. Pavel Srb, Ph.D.Srb, Pavel, konference: 6th Discussions in Structural Molecular Biology and Bioinformatics, Nové Hrady, 29.-31.3. 2007,Is local flexibility of M-PMV matrix protein related to its binding affinity with a molecular motor?, přednáška [Jiný výsledek]
38707Mgr. Pavel Srb, Ph.D.Srb, Pavel, konference: 22ndNMR, Valtice, Česká republika, 15.4. 2007, Srb P., Grocký M., Lang J., Prchal J.,Vlach J., Ruml T. And Hrabal R.: Carbonyl carbon relaxation rates measurement in matrix proteins of M-PMV, přednáška, ISBN 80-86441-37-7 [Jiný výsledek]
38707Mgr. Pavel Srb, Ph.D.Srb, Pavel, konference: Chianti Workshop on magnetic resonance, Vallombrosa, Itálie, 3.-8.6. 2007, , Srb P., Grocký M., Lang J., Prchal J.,Vlach J., Ruml T. And Hrabal R : Connection between flexibility of M-PMV matrix protein and its binding affinity to molecular motor?, poster [Jiný výsledek]
133107Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D.Osterrothová Kateřina, EANA07, 7th European Workshop on Astrobiology, Turku, Finland, October 22-24, 2007 P3.1 (poster) Identification of β-carotene in a Martian-analog Evaporitic Matrix Using Raman Spectroscopy – A Methodical Approach P. Vítek, K. Osterrothová, J. Jehlička Faculty of Science, Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources, Charles University in Prague [Jiný výsledek]
133107Mgr. Kateřina Osterrothová, Ph.D.Culka Adam, EANA07, 7th European Workshop on Astrobiology. Turku, Finland, October 22-24, 2007 P6.5 (poster) Nondestructive detection of biphosphammite and nickel-boussingaultite – Two NH4 group containing minerals using vibrational spectroscopy A. Culka [1], I. Němec [2], J. Jehlička [1] [1] Faculty of Science, Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources, Charles University in Prague [2] Faculty of Science, Department of Inorganic Chemistry, Charles University in Prague [Jiný výsledek]
80907Mgr. Martin Černý, Ph.D.Černý, Martin; Ryšlavá, Helena, CHARACTERIZATION OF PHOSPHOENOLPYRUVATE CARBOXYLASE FROM SEEDS OF ZEA MAYS. Příspěvek v rámci konference XI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, 31.1. 2007 v Brně [Jiný výsledek]
80907Mgr. Martin Černý, Ph.D.Černý, Martin; Ryšlavá, Helena, Regulations of Phosphoenolpyruvate Carboxylase from Seeds of Maize and their Possible Roles in Germination. 1. místo za příspěvek v rámci sekce Biologie rostlin na mezinárodní konferenci posluchačů postgraduálního doktorského studia MendelNet07 Agro, 28. 11. 2007 v Brně [Jiný výsledek]
80907Mgr. Martin Černý, Ph.D.Černý, Martin, Diplomová práce Izolace a charakterizace fosfoenolpyruvátkarboxylasy ze semen Zea mays. PřF UK, katedra biochemie, 2007 [Jiný výsledek]
117707doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.Neustupný, Zdeněk, (1) Databáze sakrální architektury do konce 14. stol. (2) Databáze sídel mocných (tvrze, hrádky, hrady) – stojící i těch, které jsou známy pouze z písemných pramenů. (3) Databáze zaniklých sídel, i ty které byly v průběhu novověku obnovené. (4) Databáze archeologických nalezišť 8.-13. stol. Mapové podklady – výškopis (po 50m), vodopis, geologický podklad, půdní mapy (rozpracováno), bonita půd podle tereziánského katastru (rozpracováno), majetkové poměry do 18. stol. [Jiný výsledek]
117707doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.Řešitelský kolektiv, Zprávy a dokumentace, včetně popisu povrchových tvarů - drobných šlechtických sídel (Bezmíř, Budenín, Hostišov, Jiřetice, Bolina). [Jiný výsledek]
117707doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.Neustupný Zdeněk, Počítačové databáze jednotlivých objektů a lokalit (nalezišť) opatřené geografickými souřadnicemi pro jejich zobrazení v softwaru GIS (geografické informační systémy) – využit MS Access a GIS Geomedia. Sledované území: okres Benešov. [Jiný výsledek]
81007Mgr. Marián Dinga, Ph.D.Dinga, Marián, Prezentace článku na mezinárodní ekonomické konferenci "International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications” v Aténach, kde byl článek akceptován a bude prezentován v srpnu 2008. [Jiný výsledek]
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara, Laudatio Renate Welsh (Katedra germanistiky UK-PedF na oslavě 70. narozenin významné rakouské autorky) Zpráva o univerzitní slavnosti spojené s přednáškou renomované rakouské spisovatelky pro dětské i dospělé čtenáře. Informatorium Uk-PedF – odevzdáno redakci k opublikování. [Jiný výsledek]
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara, Exkluzivní rozhovor s Renate Weslh. Rozhovor o literární tvorbě, spisovatelských i životních osudech. - Připraveno k opublikování a zařazení do disertační práce. [Jiný výsledek]
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara, "Zu einigen Zusammenhängen zwischen der KJL und allgemeinen Literatur". Článek do sborníku „Studien zu interkulturellen Wechselbeziehungen“, který připravuje Katedra germanistiky UK-PedF [Jiný výsledek]
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara, Připravovaná skripta "Zu den Strukturen und Themen der deutschsprachigen KJL im FSU" (nakl. UK-PedF, plánovaný rok odevzdání 2008) Skripta se budou věnovat komparaci systému literatury pro děti a mládež v německé a české jazykové provenienci, budou spojovat aspekt žánru a didaktizace. Sborník bude doplněn vybranými příspěvky vědeckých osobností z různých univerzit (příspěvky pronesené na konferenci Inovace v literatuře pro děti a mládež, která proběhla ve Vídni v r. 2005) [Jiný výsledek]
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara, Kreativita autora a čtenáře jako postulát LPDM. K postavám medvědů v obrázkových knihách Lászla Varvasovszkého. 20 minut. Mezinárodní konference Eurolitteraria, Eurolingua 2007. 13.-15.9.2007, Technická univerzita Liberec. Referát věnovaný teoretickým otázkám literární komunikace, v centru pozornosti se ocitla fantazie jako vlastnost autora literárního textu, fantazie jako součást tvůrčí metody a fantazie jako předpokládaná schopnost čtenáře kreativně recipovat umělecký text. Základní teze byly doloženy na příkladu rakouské literatury (antropomorfizované prózy L. Varvasovszkeho). Referát informoval o probíhajícím mezinárodním výzkumu recepce antroporfizované prózy, byly prezentovány dílčí výsledky z české strany. [Jiný výsledek]
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara, Svět literatury, fantazie a reality – motivy času a prostoru v románech M. Endeho “Nekonečný příběh” a C. Funkeové “Inkoustové srdce”. 20 minut. 11. kulatý stůl. Mezinárodní konference v rámci cyklu Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 15.-16.11.2007, OSU. Refrát se věnoval proměně žánru "fantastiky", kterou chápal jako aktuální tendenci ve vývoji literatury pro mládež. Analyzované romány charakterizoval jako díla s vícesměrnou adresností textu a poukázal na faktory, které tyto knížky činí zajímavé i dospěléí čtenáře. Poukázal na souvislost proměny literatury a proměny životního stylu současné společnosti, v jejíž čtenářské kultuře si nová fantazy vybojovala jedno z předních míst. [Jiný výsledek]
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara, Kinderwelten in den Werken neuer moderner Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur. KTCOS (Wissen, Kreativität und Transformationen von Gesellschaften), INST (Institut zur Erforschung und Förderung regionaler und transl. Kulturprozesse, Wien). Ref. 20 Min. 6.-9.12.2007, Wien. Referát se zabýval komparací systému německé a české literární vědy v oblasti literatury pro děti a mládež. Soustředil se na problematiku "nových moderních klasiků", předložil k rozpravě základní definice. V analýze děl vybraných autorek (rakouské spisovatelky R. Welsh a němcké spisovatelky K. Boie) předložil dva odlišné modely světů s různými fenomény reality, které spojuje literární hrdina hledající novou identitu. [Jiný výsledek]
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara, Ringparabel. Ein Gespräch mit Kirsten Boie. Von Tamara Bučková. librikon.de Magazin für KInderbuchkultur. In: www.librikon.de Titelseite Zeitgeschehen Uveřejněno 1.11.2007, vyvěšeno dosud. Exkluzivní rozhovor s renomovanoiu německou autorkou. 6 normostran. Rozhovor se stane součástí archivu magazímu a bude jej možné kdykoliv znovu vyhledat a otevřít. [Jiný výsledek]
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara, Autorenbärenforschung. Interview mit Lázsló Varvasovszky. In: librikon. de Magazin für Jugendbuchkultur. www.librikon.de Titelseite Zeitgeschehen Uveřejněno 12.12.2007, vyvěšeno dosud. Exkluzivní rozhovor s rakouským spisovatelem, ilustrátorem a dramatikem, který proslul především knížkami s medvědími hrdiny. Rozhovor o kreativitě autora a adresáta tvorby pro děti a o antropomorfizované próze. Připraveno k zařazení do publikace "Zu Strukturen und Themen der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur im Fremdsprachenunterricht." Celkem 4 normostrany textu. Rozhovor se stane součástí archivu magazínu a bude možné kdykoliv jej znovu vyhledat a otevřít. [Jiný výsledek]
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara, Pepitschko! Recenze knížky pro děti od začínající německé autorky Dagmar Pohland. Jedná se o příběhovou prózu z poválečné Prahy (vánoční vyprávění o kaprovi pojmenovaném "Pepitschko". In: librikon.de Magazin für Jugendbuchkultur. www.librikon.de Das Eine Buch (rubrika s literárně-kritickými recenzemi analytického charakteru). 2 normostrany. Uveřejněno 4.11.2007, vyvěšeno dosud. [Jiný výsledek]
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara, Podoby Karla Maye. Esejistický a dokumentární profilový pořad. Český rozhlas 3 - Vltava, 30.3.07, 20.00 - 22.00 hod. Pořad propojil literárně-historický kontext vzniku próz Karla Maye s diachronickým pohledem na recepci autorových děl, soustředil se na otázku fikce a nonfikce v Mayových románech. Bylo diskutováno o vydávání románů tohoto spisovatele v různých zemích, o vztahu K. Maye k Čechám. Pořad byl vytvořen jako mozaika rozhovorů s různými odborníky a byl prokládán krátkými úryvky z audionahrávek stěžejních próz K. Maye. Tamara Bučková v pořadu zastupovala oblast germanistiky a oblast literatury pro děti a mládež. [Jiný výsledek]
156107PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.Bučková Tamara, Mrak - recenze - Víkendová příloha, Český rozhlas 3 - Vltava, 17.3.07, 8.40 - 9.05 hod. Recenze filmu natočeného podle stejnojmenného románu významné německé spisovatelky G. Pausewang. Jedná se o film pojednávající o ekologickém katastrofě (havárii jaderné elektrárny) a následné krystalizaci mezilidských vztahů poznamenaných tímto neštěstím. V recenzi bylo poukázáno nejen na kvality filmu, ale také na nadčasové poselství literární předlohy. [Jiný výsledek]
83407Mgr. Eva Nachmilnerová, Ph.D.Nachmilnerová, Eva, Rozhlasový dokument (délka 60 minut) o skladateli Janu Novákovi. Pořad bude vysílán v ČRo - Vltava v sekci Radiodokument 13.2.2008. Zřetel je kladen na jeho život v italské a německé emigraci. Poprvé v něm budou zveřejněny vzpomínky manželky skladatele Elišky Novákové, dcery Dory Novak-Willmington a přátel z dob německé emigrace. V pořadu zazní i nahrávka skladby Jana Nováka Ignis pro Ioanne Palach s dirigentem Rafaelelm Kubelíkem, kterou se pro účely pořadu podařilo získat z archivu Bavorského rozhlasu. [Jiný výsledek]
1507Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D.Andreev Alexander et al., Pressure study of magnetism in (Lu0.8Ce0.2)2Fe17 and Lu2Fe16.5Ru0.5 single crystals, A.V. Andreev, J. Kamarád, E.A. Tereshina, T. Komatsubara, I. Satoh, J. Phys. Conference Proceedings, 2008 (v tisku). [Jiný výsledek]
120607Mgr. Martin Adámek, Ph.D.Tydlitátová, Klára, Diverzita lesních společenstev Českého středohoří. Bakalářská práce, PřF UK Praha, 20 pp. [Jiný výsledek]
99107Mgr. Eva Richtrová, Ph.D.Uřinovská J, Sikora J, Svobodová E, Cmarko D, Hřebíček M, Na konferenci American Society of Cell Biology (30.11- 7.12.2007) ve Washingtonu, DC, USA jsme presentovali poster Microscopic evidence for HGSNAT-containing microdomains in lysosomal membrane. [Jiný výsledek]
150407RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.Pospíšil Jiří, Poltierová Vejpravová Jana, Sechovský Vladimír, Purification of lanthanides and influence of impurities on magnetic properties of REPd2X3 compounds. WDS'07 Proceedings of Contributed Papers, Prague, Matfyzpress, pp. 134–137, 2007 [Jiný výsledek]
91007doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.Magerová Hana, Vyhnálek Martin, Lodinska Darja, Varjassyová Alexandra, Laczo Jan, Bojar Martin, Hort Jakub, OLFACTORY DYSFUNCTION IN MILD COGNITIVE IMPAIRMENT SUBTYPES Poster prezentovaný na 11. kongresu EFNS v Bruselu: [Jiný výsledek]
91007doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.Vyhnálek Martin, Magerová Hana, Varjassyová Alexandra, Laczo Jan, Hort Jakub, ČICHOVÁ AGNOSIE U SUBTYPŮ MÍRNÉ KOGNITIVNÍ PORUCHY Přednáška na Československém neurologickém kongresu v Praze [Jiný výsledek]
91007doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.Vyhnálek Martin, Magerová Hana, Laczo Jan, Hort Jakub, OLFACTORY DISCRIMINATION TESTING DOESN’T DIFFERENTIATE VASCULAR DEMENTIA FROM ALZHEIMER’S DISEASE. Poster prezentovaný na 5. Mezinárodním kongresu Vaskulární demence v Budapešti [Jiný výsledek]
127207Mgr. et Mgr. Anna KolářováKolářová, Anna, Zlepšení vybavení knihovny psychologie FF UK - do té doby aktuální zahraniční literatura týkající se emocí naprosto nedostatečná. Přibylo 18 ks relevantních knih. [Jiný výsledek]
127207Mgr. et Mgr. Anna KolářováKolářová, Anna, Aktivní účast na Mezinárodní vědecké konferenci: 25. psychologicke dni, Metanoia - harmonia osobnsoti v Trenčíně - 6.9. - 8.9. 2007. Příspěvek Ženské startegie zvládání hněvu, vývoj dotazníku ANDO. Do konce tohoto roku vyjde sborník, ve kterém bude publikována stať Ženské startegie zvládání hněvu, vývoj dotazníku ANDO. [Jiný výsledek]
127207Mgr. et Mgr. Anna KolářováKolářová, Anna, Obhájení Diplomové práce Ženské strategie zvládání hněvu v lednu 2008. Výsledná známka - výborně. [Jiný výsledek]
127207Mgr. et Mgr. Anna KolářováKolářová, Anna, Do konce roku 2008 vyjde článek Generační posun v ženských strategiích zvládání hněvu v elektronickém veřejně přístupném časopise E-psychologie, který vydává Českomoravská psychologická společnost. Odesláno k publikaci, v recenzním řízení, potvrzeno Českomoravskou psychologickou společností, že do konce roku 2008 vyjde. [Jiný výsledek]
127207Mgr. et Mgr. Anna KolářováKolářová, Anna, Navázání kontaktu Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Stuchlíková Iva, doc.PaedDr, CSc. - výchozím podkladem pro dotazník ANDO - česká verze dotazníku STAXI (State – Trait Anger Expression Inventory) - Stuchlíková, Man, 2003. [Jiný výsledek]
122007RNDr. Břetislav Šmíd, Ph.D.Šmíd, Břetislav; Toshiyuki, Mori; Takahashi, Motoi; Ou, Ding-Rong; Matolín, Vladimír; Matolínová, Iva, článek s názvem "Fabrication and microanalysis of nano-structured CuOx-CeO2 catalysts for CO oxidation reaction" otištěný v rámci konference Thermec 2006 ve sborníku Advanced Materials Research, 15-17: 261-266, 2007, ISBN: 0-87849-429-4 [Jiný výsledek]
139107PhDr. Pavel ŠtikaŠtika, Pavel, Článek s názvem "Dokáže se ekonomie vypořádat s Easterlinovým paradoxem?" v procesu schvalování k publikaci jako Working Paper na Institutu ekonomických studií FSV [Jiný výsledek]
139107PhDr. Pavel ŠtikaBaxa, Jaromír, Článek s názvem "Polányiho Velká transformace po 60 letech" v procesu schvalování k publikaci jako Working Paper na Institutu ekonomických studií FSV [Jiný výsledek]
79607Mgr. Michal Novotný, Ph.D.Novotný, Michal, SYNTÉZA A HODNOCENÍ DERIVÁTŮ DIKARBOXYLOVÝCH KYSELIN JAKO AKCELERANTŮ TRANSDERMÁLNÍ PERMEACE. Syntéza a analýza liečiv: Zborník, 2007, s. 104, ISBN 978-80-968251-7-2. Jen omezené množství léčiv je schopno projít přes kůži v dostatečném množství k dosažení terapeutické koncentrace. Jedna z možností překonání kožní bariéry je použití akcelerantů transdermální penetrace. V rámci tohoto projektu jsme syntetizovali 15 látek s cílem ověřit vliv prostorového uspořádání akcelerantu na jeho účinek.U připravených sloučenin jsme studovali jejich schopnost urychlit prostup modelového léčiva přes prasečí kůži plné tloušťky. Tato studie přinesla nové poznatky o vztahu mezi strukturou a účinkem akcelerantů transdermální permeace. [Jiný výsledek]
89307PhDr. Mgr. Sabina Dvořáková, Ph.D.Dvořáková, Sabina - Maalouf, Béatrice, ONA: Krása arabské ženy ve Středomoří - SHE: The Arabian Beauty of Mediterranean. Dvojjazyčná výstava konaná od 19.6. do 30.9.2007 v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea v Brně. - k výstavě byly uspořádány celkem tři přednášky - výstava bude pokračovat v Muzeu Vyškovska ve Vyškově 22.2-30.3.2008, ve Slovenském národním muzeu v Bratislavě 8.4.-3.6.2008 a v Muzeu Karlovarska v Karlových Varech 4.6.-30.9.2007 [Jiný výsledek]
89307PhDr. Mgr. Sabina Dvořáková, Ph.D.Dvořáková, Sabina, Tajemství Lednického minaretu. In: Našinec v Oriente. Zborník z konferencie SAV 13.11.2007 v Bratislave. Ed. Hatalová, Henrieta – Slobodník, Martin. Bratislava 2008. V tisku. [Jiný výsledek]
89307PhDr. Mgr. Sabina Dvořáková, Ph.D.Dvořáková, Sabina, Lednický minaret - známá stavba jak ji neznáme. Nový Orient. Praha 68,2008,1. v tisku. [Jiný výsledek]
89307PhDr. Mgr. Sabina Dvořáková, Ph.D.Dvořáková, Sabina , Lednický minaret. Orientalistická expertíza stavby, součást stavebně-historického průzkumu. Vytvořeno pro Národní památkový ústav, Územně odborné pracoviště v Brně. [Jiný výsledek]
67407RNDr. Marie Kodedová, Ph.D.Drietomská, Andrea; Kodedová, Marie; Hendrych, Tomáš; Sigler, Karel; Gášková, Dana, Testing the effect of lysosomotropic compounds on Saccharomyces cerevisiae. Proceedings of 35th Annual Conference on Yeasts, Smolenice, Slovensko, 18.5. 2007, p. 82. Za použití 5 isogenních kvasinkových kmenů jsme otestovali vliv 12 aminoesterů mastných kyselin na membránový potenciál a aktivitu MDR pump Pdr5p, Snq2p a Yor1p. V závislosti na chemické struktuře a koncentraci látek byly pozorovány různé efekty: 1) depolarizace membrány, 2) interakce s MDR pumpami, a 3) poškození membrány vedoucí k permeabilizaci buněk. Téměř všechny lyzozomotropní látky způsobovaly depolarizaci membrány, ale pouze některé z nich byly substráty studovaných MDR pump. Relativně malé změny v chemické struktuře vedly k výrazným změnám ve způsobu a rozsahu účinku látek na buňky. [Jiný výsledek]
67407RNDr. Marie Kodedová, Ph.D.Kodedová, Marie; Hendrych, Tomáš; Gášková, Dana, The time dependence of effect of chemical stressors on Saccharomyces cerevisiae can be influenced by cell wall. 16th Annual Conference of Doctoral Students – WDS 2007. 7.6. 2007 Navrhli jsme způsob, který umožňuje sledovat rychlost prostupu látek buněčnou stěnou. V závislosti na koncentraci a době působení látek jsme byli schopni detekovat: depolarizaci membrány, poškození plasmatické membrány či rozvolnění buněčné stěny vedoucí k permeabilizaci buněk, a inhibici MDR pump s minimálním vedlejším účinkem na membránový potenciál, či naopak kombinaci kompetitivní inhibice MDR pump a depolarizace buněčné membrány. Pro sledování míry poškození membrány či ovlivnění buněčných funkcí jsme použili metodu barvicích křivek. [Jiný výsledek]
102507Mgr. Veronika VackeováVackeova Veronika, Diplomová práce: Výzkum a management rizik ve společnosti. Jejich prevence, plánování a omezení. [Jiný výsledek]
102507Mgr. Veronika VackeováVackeová Veronika, Článek: Citizen Hurricane Evacuation Behavior in Southeastern Louisiana [Jiný výsledek]
102507Mgr. Veronika VackeováVackeova Veronika, Prezentace: Evacuation Behavior [Jiný výsledek]
19007doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.Nečaský Martin, Pokorný Jaroslav, Design and Management of Semantic Web Services using Conceptual Model. ACM SAC 2008: Proceedings of The Semantic Web and Applications (SWA), A Technical Track of the 23rd Annual ACM Symposium on Applied Computing, Fortaleza, Ceará, Brazil, March 16 - 20, 2008. [Jiný výsledek]
19007doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.Nečaský Martin., Pokorný Jaroslav, Extending E-R for Modelling XML Keys. IEEE ICDIM 2007: Proceedings of The Second International Conference on Digital Information Management, IEEE Computer Society. October 2007. Lyon, France. 236-241. [Jiný výsledek]
103107Mgr. Šárka Blažková, Ph.D.Blažková, Šárka; Vytřísalová, Magda, Ve spolupráci s odbornými společnostmi byl vyvinut dotazník. Ke dni 5. 12. 2007 jsme získali 545 vyplněných dotazníků (návratnost 36 %), což je dostatečné množství pro dosažení cílů projektu. Zpracování dat právě probíhá. [Jiný výsledek]
41107doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.Loukotová, Veronika, Diplomová práce s názvem Syntéza asymetrických derivátů azaftalocyaninů I. obhájená v červnu 2007. Studentka zde popisuje syntézu a purifikaci asymetrických derivátů tetrapyrazinoporfyzazinů, které připravila v rámci svého zapojení do grantového projektu. [Jiný výsledek]
41107doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.Kopecky Kamil, Zimcik Petr, Novakova Veronika, Miletin Miroslav, Musil Zbynek, Stribna Jana, Synthesis and characterization of metal-free unsymmetrical azaphthalocyanines with hydroxy groups and formation of their complex with pyridine, Dyes and Pigments, submitted (No. DYPI-D-07-00654). Tento článek popisuje přípravu a charakterizaci asymetrických derivátů tetrapyrazinoporfyrazinů s jednou hydroxylovou skupinou a kinetiku tvorby komplexů mezi těmito látkami a pyridinem. V současné době je tento článek v oponentním řízení. Časopis Dyes and Pigments má impakt faktor 1,909. Na konci publikace je uvedeno poděkování za finanční podporu Grantové agentuře University Karlovy. [Jiný výsledek]
137107RNDr. Jan Kocum, Ph.D.Kocum, J., Janský, B., Retention potential in river headstream areas. Sborník příspěvků mezinárodního kurzu UNESCO Ecohydrological Approaches to Wise Use, Restoration, Management and Conservation of Wetlands.. Třeboň, 2007, s. 8-16. [Jiný výsledek]
146207RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.Richterová, Ivana, D. Fujita, J. Pavlů, Z. Němeček, J. Šafránková, Ar+ treatment influence on secondary electron spectra from dust grains, in Proceedings of 28th International Conference on Phenomena in Ionized Gases, July 15-20, 2007, Prague, Czech Republic, ed. by J. Schmidt, M. Simek, S. Pekarek, V. Prukner, ISBN: 978-80-87026-01-4, 2263-2266, 2007. [2] [Jiný výsledek]
146207RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.Pavlů, Jiří, I. Richterová, J. Šafránková, Z. Němeček, Variations of field emission from dust grains, in Proceedings of 28th International Conference on Phenomena in Ionized Gases, July 15-20, 2007, Prague, Czech Republic, ed. by J. Schmidt, M. Simek, S. Pekarek, V. Prukner, ISBN: 978-80-87026-01-4, 2249-2252, 2007. [3] [Jiný výsledek]
146207RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.Beránek, Martin, I. Čermák, M. Jeřáb, J. Pavlů, J. Šafránková and Z. Němeček, Proposal of an electrodynamic Trap for Photoemission Measurements on Dust Grains, in WDS'07 Proceedings of Contributed Papers, Part II Physics, eds. J. Šafránková and J. Pavlů, Prague, Matfyzpress, pp. 111–118, 2007. [1] [Jiný výsledek]
39207Mgr. Zuzana BobrovováMladěnka P., Hrdina R., Bobrovová Z., Hübl M., Nachtigal P., Škrle J., Semecký V. , Interrelationships of functional, biochemical and morphological variables in catecholamine cardiotoxicity. J Mol Cell Cardiol, 2007, vol. 42 (suppl. 1), p. 244. Poster na The XIXth World Congress of the ISHR, Bologna (Italy) 22. - 25. 6. 2007. [Jiný výsledek]
39207Mgr. Zuzana BobrovováMladěnka P., Semecký V., Bobrovová Z., Nachtigal P., Škrle J., Hrdina R. , Iron Chelators in Myocardial Ischemia-Reperfusion – Comparison of Endogenous Lactoferrin with Synthetic PCTH. Acta Pharmac Turcica, 2007, vol. 49 (suppl.), p. 11. Přednáška na The 5th International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics, Istanbul (Turkey) 13. - 15. 9. 2007. Istanbul University, Faculty of Pharmacy. [Jiný výsledek]
39207Mgr. Zuzana BobrovováHrdina R., Mladěnka P., Bobrovová Z. , Cardiac troponin T: A reliablee biomarker of acute myocardial injury in rats. Acta Pharmac Turcica, 2007, vol. 49 (suppl.), p. 79. Poster na The 5th International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics, Istanbul (Turkey) 13. - 15. 9. 2007. Istanbul University, Faculty of Pharmacy. [Jiný výsledek]
39207Mgr. Zuzana BobrovováBobrovová Z., Hrdina R., Mladenka P., Hubl M., Vavrova J., Holeckova M., Palicka V. , Dose-dependence study of a novel iron chelator PCTH in a model of catecholamine cardiotoxicity. Biomed Pap, 2007, vol. 151 (suppl. 1), p. 13. Poster na 57. Farmakologických dnech, Olomouc (Česká republika) 12. – 14. 9. 2007, Univ Palacky, Med Fac. [Jiný výsledek]

Nahoru

Článek ve sborníku

Nic nenalezeno.

Nahoru